Voorwaardeboeken (extracten), nr. 936 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 936

Bundel 936, extract 1, 17-11-1607

Hendricksken Jans Verhoeven dr, wed. van Cornelis Pauwels, met haar voogd Peeter Van Aken verkoopt haar stede in de Berenstraat gekomen van haar grootvader Hendrik Van der Buyten, door haar man gebruikt, bij SD met haar mede erfg. haar toegewezen, Ingezet door Jan Van Dietfoort op 200 Rgl, Antoon Van den Bruynenberghe verhoogt met 50 Rgl, Jan Van Dietfoort nog 12 gl, Cornelis Janssen van Brecht verhoogt nog met 18 gl Actum 17-11-1607 (fig. kaart n° 1686)

Bekijk kaart

Personen:

| 936-001 |

Bundel 936, extract 2, 9-9-1609

Op 9-9-1609 heeft Lijnken Geert Blommaerts, wed. van Joos ... met haar voogd Jan (?) van Meeren verkocht aan Peeter Van Aken een stede met huis en hof onder Loenhout op Sneppel aan het heylaer die Laureys De Lathouwer toe placht te behoren Z Adriaan Van Ostaeyen N Hendrik Van Staeyen erfg. W erfg. Jan Hendrik Van Hoeck. Een veertelsaet grond genaamd staeymans hof, grond genaamd den Willigen acker, groot 1/2 B, de perbeemd groot 3/4 B, de koper moet 300 gl betalen aan de wed.

| 936-002 |

Bundel 936, extract 3, 13-5-1608

Jan Meeus Van Huysen stede op de Vossingers wordt verhuurd. Ingezet door Adriaan Vermeiren op 3 gl, Lambrecht Jan Janssen voor de som van 9 gl 10 st Actum 13-5-1608

Personen:

| 936-003 |

Bundel 936, extract 4, 13-3-1608

Adriaan Cornelis Vermunten wil zijn stede gekomen van Cornelis Willem Vermunten verkopen. 13-3-1608.

| 936-004 |

Bundel 936, extract 5, 21-4-1608

Geert Jan Aertsen, Gijsbrecht Cornelis Gijs en Adriaan Janssen verhuren een stede op Sneppel genaamd Lambrecht Vercaert cum suis stede, voor 3 jaar, tot 1611. De aenstede met het quaet velt ingezet door Jan Lippens op 4 gl. Borg is Claes Van Dael. Actum 21-4-1608

Personen:

| 936-005 |

Bundel 936, extract 6, 15-12-1608

Comp. Cerstiaen Vorsselmans en Geert Van der Buyten alias Tommelbergh =1° partij, Jan Hendrik Van Elsacker in naam van zijn mede consorten =2° partij. Over achterstallige schulden van Cerstiaen en Tommelbergh. Actum 15-12-1608

Personen:

| 936-006 |

Bundel 936, extract 7, 8-10-1608

Neelken Hendrik Van Riel dr met Cornelis Hendrik Mercx haar oom. Zij verkoopt haar stede op Sneppel gekomen van Willem Van Elsacker. De koper moet alle renten op de stede betalen aan Jan Michiel Van Elsacker. Actum 8-10-1608

Personen:

| 936-007 |

Bundel 936, extract 8, 10-11-1608

Reinier Meesters vanwege zijn vrouw zal verkopen eene stede mette huysinge daerop staende gelegen tot Sneppel groot 1 B Joos Beytels heeft die bij uitwinning gekocht en verkregen van Jan Van Staeyen met volmacht van jonker Jan De Herde en van Adriaan Delien, met nog vele percelen gekomen van Joos Beytels. Ingezet door Cornelis Geerts Van Elsacker op 400 Kgl Actum 10-11-1608 (fig. kaart n° 2052-2053)

Bekijk kaart

| 936-008 |