Voorwaardeboeken (extracten), nr. 928 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 928

Bundel 928, extract 1, 15-1-1594

Scheiding tussen Elisabeth Willem Willems dr met Jan Jans De Weert, Peeter Aernout Bernaerts en Jan Michiels als voogd van Cathelijn Aernout Bernaerts dr. Voor Claes Van Aken en Peeter Beyers schepenen, comp. Elisabeth Willem Willemsdr met Jan Janssen De Weert haar man en voogd, Peeter Aernout Bernaerts voor zichzelf, Jan Michiels als voogd van Catharijne Aernout Bernaerts zuster van vs Peeter. SD van erfgoederen met huysinge daerop staende hen aengekomen bij versterven van Merck Bernaert Nouts, Hendrick Bernaert Nouts en Peeter Bernaert Nouts. Elisabeth Willem Willems is bedeeld bij akkoord een stede met huyse, hove in de Hoenderstrate tot Sneppel, groot 2 B met een heyblock daer achteraen gelegen gelijck Merck Bernaert Nouts die bezeten heeft en waer nu op woont Peeter Van Bavel, de helft van een beemd in de Brielse vonder enz. Peeter Aernout Bernaert is gepaart en gedeeld met Katharijne zijn zuster op een stede met beschaad (?) huis genaemd cleyn stedeken in de Hoenderstraat met 3 L land eraan gelegen gekomen van Peeter Bernaert Nouts, een stuk erve geheten den voorste puthof en de helft van de achterste puthof gekomen van Hendrik Bernaert Nouts, 3 L land op d' Ast gekomen van Hendrik Bernaert Nouts met nog 3 L land ernaast gekomen van Peeter Bernaert Nouts, en nog verschillende percelen gekomen van Peeter en Hendrik Bernaert Nouts. Actum 15-1-1594

| 928-001 |

Bundel 928, extract 2, 28-3-1594

Beyerlincx hoeve tot Sneppel: Cornelis Beyerlincx, oud weesmeester te Antwerpen verhuurde zijn hoeve met huysinge, lande, bemden onder Sneppel , met de Dorenakker en beemd op 't molenbos. Voor 4 jaar vanaf Bamis 1592 tot Bamis 1596, voor 10 ponden Vlaems en 25 mandelen stro. Huurder = Jan Aerts Actum 28-3-1594 (fig. kaart n° 1480)

Bekijk kaart

| 928-002 |

Bundel 928, extract 3, 11-1-1596

Cornelis Van Dongen rentmeester van jonker Van den Wijngaerde heeft verhuurd aan Hendrik Van Gastel de hoeve op Kesselbeke voor een termijn van 7 jaar, Hendrik heeft al een pachttermijn gedaan. Actum 11-1-1596 (fig. kaart n° 747 tot 752 = Verbrand hof)

Bekijk kaart

Personen:

| 928-003 |