Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1019 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1019

Bundel 1019, extract 1, 10-1-1753

Publieke verkoop door schout en schepenen van een stedeken op de Heibaard nagelaten door Andries Peeter Jans welcken boedel is geaboneert ende gerepudieert ende wordende deze goederen vercocht ten behoeve van degene daer recht toe hebben... een stedeken bestaende in huysinge, stalle, land en weyde daer aen malcanderen gelegen alhier op den Heybaert... groot 9 loopensaet, O kinderen Jan Aertsen, Z erfg. Margriet Van Aken (Buskens) W Jan Vermeiren, N een heiveld van verschillende personen. Het stedeken is belast met een rente van 100 gl aan het begijnhof van Hoogstraten. Op de 3° zitdag, 10-1-1753 gekocht door Frans Bernard Van Elsacker voor zijn oom pastoor Van Elsacker. Actum 10-1-1753

Personen:

| 1019-001 |

Bundel 1019, extract 2, 24-7-1752

Matthijs De Greef cum suis: Publieke verkoop van een stede met huis en schuur, hof en dries, met land erbij, in het gehucht van Popendonk, groot 15 a 16 L, O Jan Geert Van Dijck, Z en W de straat, N de erfg. Jan Antoon Reyns, een hooimade op 't Schouwbos 1/4 B, een beemdeke met weide 1/2 B, een hooimade op 't Schouwbos 1 L, Deze goederen zijn beschikbaar vanaf half maart 1753. Op de 3° zitdag, 24-7-1752 was Antoon Peeter Van Tichelt de hoogste bieder met 360 gl en 67 hogen. Actum 24-7-1752 (Fig. kaart n° 1282)

Bekijk kaart

Personen:

| 1019-002 |

Bundel 1019, extract 3, 17-1-1753

De erfg. Jan Verboven verkochten een stede bestaande in huis, schuur en stal met aangelegen erven op Popendonk groot 1 B, O erfg. Daniel Buskop, Z de boedel van Jacob Venincx, W Aertsacker, N de straat, land in Hein Munts hof 1/2 gemet, land den Dorenacker 1 gemet, land op Craeyen 1 gemet, land op de Popendonkse akker 1 gemet, enz... Op de 3° zitdag 17-1-1753 was Peeter Corneel Vermeiren de hoogste bieder op 455 gl. Actum 17-1-1753 (Fig. kaart n° 1257)

Bekijk kaart

Personen:

| 1019-003 |

Bundel 1019, extract 4, 26-2-1757

Publieke verkoop door evictie van de stede van Adriaan Peeter Verboven tot verhaal van 480 gl achterstallige intresten van een kapitaal van 800 gl wisselgeld Juffr. Anna Philippina Reyns X Willem Van Hoogerwaert, en juffr. Isabella Regina Reyns verkochten een stede met huis en schuur, hof en dries met land erbij op Terbeek groot 2 L, O en W Adriaan Verboven, Z Corneel Adriaan Huyben, N het akkerstraatje, land bij de stede 1 gemet, O en W Adriaan Verboven, land achter de stede 1 gemet, land op de Beekse akker 2 1/2 L, drie weiden aan elkaar gelegen groot 1 B, land op Terbeek 1 gemet. Op de 2° zitdag 5-2-1757 ingezet door Frans Bernard Van Elsacker op 300 gl en 25 hogen, de schout 25 hogen, ... op de laatste zitdag 26-2-1757 was Frans Bernard Van Elsacker de hoogste bieder en is koper gebleven, Borg Erasmus Kerstens. Actum 26-2-1757 (Fig. kaart n° 2177)

Bekijk kaart

Personen:

| 1019-004 |

Bundel 1019, extract 5, 8-10-1757

Verkoop van de stede het Hesschot op Terbeek: De schout als aangestelde curator van het sterfhuis van wijlen Elisabeth Matthijs Ooms (X +Adr. Lambrecht Vermeiren) verkocht een stede met schuur, turfhuis en stal, hof en dries, gelegen in de binnenstede waarvan 1 gemet toebehoort aan de erfg. Van Tichelt O de straat, Z de erfg. Van Tichelt, W de erfg. van pastoor Van Elsacker en N de akkerstraat, dries waar de schuur op staat 1 L, O de straat, Z de vs stede, W de erfg. Van Tichelt, land genaamd het voorste stuck 1 B, het middelste stuk 1/2 B, land 1 gemet, land den heyacker 1 gemet en 1/2 L, weide land en heide 1 1/2 B, beemd in de Mosvoorden 1 L, heide 3 1/2 B, enz... De stede is belast met rente van 800 gl wisselgeld aan de wed. Christiaan Wouters. Op 1-10-1757, tweede zitdag, in aanwezigheid van Lambrecht Vergouwen, Cornelis Cornelis Van Dijck en Peeter Jacob Rombouts, schepenen en leenmannen der heerlijkheid van Loenhout, was Michiel Reinier Ooms de definitieve koper voor 25 gl en 30 hogen. Actum 8-10-1757 (Fig. kaart n° 2111)

Bekijk kaart

Personen:

| 1019-005 |

Bundel 1019, extract 6

Verkoop van een stede op Terbeek door schout Van Craesbeeck met volmacht van Cornelis Matthijs Ooms als aangestelde curator bij testament van wijlen Elisabeth Matthijs Ooms: Verkoop van een stede met stal en schuur, hof en dries 4 L op Terbeek, O-W en N de straat, Z Adriaan Verboven en de straat, land op de Herseling genaamd den leenhof 1/2 B, land het Paukens op de Herseling 1 gemet, een beemd genaamd den putbemd. De stede is belast met een rente van 213 gl aan de erfg. Cornelis Huyben. Koper; Jan Van Tichelt voor 255 gl.

Personen:

| 1019-006 |

Bundel 1019, extract 7, 11-8-1759

Verkoop van een stede cum annexis op Popendonk vanwege Frans Bernard Bellens met volmacht van Jan Baptist Willick n. ux. Een stede met huysinge, hove, driessche ende lande daeraen, groot 10 L, O de vrunte, Z Antoon Peeter Heyns n. ux. W de straat, W de erfg. Cornelis Crock. Gekocht door Hendrik Dielis Francken voor 230 gl. Actum 11-8-1759 (Fig. kaart n° 1297)

Bekijk kaart

Personen:

| 1019-007 |

Bundel 1019, extract 8, 20-12-1760

Verkoop van een stede op Terbeek vanwege de erfg. wijlen Cornelis Marijnissen: Een stede met stal en schuur, turfhuis, hof en aanstede 8 L op Terbeek, O de erfg. Adriaan Ooms, Z Michiel Van Elsacker, W ‘sheeren straat, N Bertel Peeters, land op de Herseling het slange 2 L, land op de Herseling genaamd den rijacker 1/2 B, een bosveld op 't Schouwbos 1/2 B, beemd den Larenbemd 1/2 B, heiveld op de Herseling 2 L, De stede waar het huis en de andere gebouwen op staan 1 B is leenroerig onder het leenhof van de heer van Loenhout. Op de 3° zitdag, 20-12-1760, deed Joannes Josephus Hanegraef een bod van 665 gl en 25 hogen, Jan Peeters zette nog een hoge et habet hij was de definitieve koper. Actum 20-12-1760 (Fig. kaart n° 1348)

Bekijk kaart

Personen:

| 1019-008 |

Bundel 1019, extract 9, 24-1-1761

Verkoop van een stede op Terbeek vanwege de erfg. Reinier Ooms: Een stede met huis en schuur, stal en turfhuis, groot 9 L op Terbeek, O de straat, Z de erfg. van Matthijs Goossens, W Michiel Van Elsacker, N juffr. Strijpen, land 1 gemet, land op Terbeek 1 gemet, beemd 1/2 B, twee bosvelden op Molenbos 3 L, weide en heide op Terbeek 1 B, land op Terbeek 1 L, De stede is belast met een kapitaal van 600 gl wisselgeld en 4 veertelen koren aan de pastoor, en 3 gl 1/2 stuiver cijns aan de heer van Loenhout. Op de 3° zitdag, 24-1-1761 werd Michiel Reinier Ooms de koper voor 160 gl en 15 hogen. Actum 24-1-1761

Personen:

| 1019-009 |

Bundel 1019, extract 10, 21-2-1761

Verkoop van een stede op Terbeek vanwege de erfg. wijlen Jan Jan Rombouts X Elisabeth Lambrecht Broomans: Een stede met huis en schuur, stal en turfhuis en aanstede op Terbeek groot 2 B, O de straat, Z Lambrecht Broomans en juffr. Reyns, W Lambrecht Broomans en Lambrecht Vergouwen, mede verkoper, N Bertel Peeters, land den steenhoven 2 gemeten, een weide den Hulsdonck bij de Mosvoorden 1/2 B, een akker 1 1/2 L, een beemd 1 gemet, land of weide 1 L, een hooiveld op 't Schouwbos 1 1/2 L, een heide in de Beekse heide. De stede is belast met 1 veertel koren aan 't klooster van Huybergen. Op de 3° zitdag, 21-2-1761 was Lambrecht Vergouwen de koper voor 1025 gl en 27 hogen. Actum 21-2-1761 (Fig. kaart n° 1369)

Bekijk kaart

Personen:

| 1019-010 |

Bundel 1019, extract 11, 18-12-1762

Verkoop van een stede op Terbeek vanwege de kinderen en erfg. wijlen Adriaan en Matthijs Michiel Goossens: Een stede gelegen op Terbeek met de binnenstede en dries groot 7 L, o de straat, Z Sr Hanegraeff, W Peeter Peeter Aernouts, N Michiel Reinier Ooms, land 1/2 B, O Peeter Verboven, Z de wed. Van Craesbeeck, W Huybrecht Jan Lenaerts, N Bertel Jan Peeters. Land op 't Hecht 1/2 B, land op 't Hecht 1 L, land 1 gemet, land op Steenhoven 1 B, beemd in de Mosvoorden 4 gemeten, beemd 1 gemet, een heide 9 L, De stede is belast met 400 gl kapitaal aan Sr. Martens te Antwerpen en 200 gl aan de kinderen Gabriel Van den Bleeken Op de 3° zitdag 18-12-1762 was Jan Kenis de definitieve koper voor 760 gl en 28 hogen. Actum 18-12-1762 (Fig. kaart n° 2150) Op 10-3-1763 verklaarde Jan Kenis de koop gedaan te hebben voor Peeter Van Elsacker.

Bekijk kaart

Personen:

| 1019-011 |

Bundel 1019, extract 12, 23-3-1765

Verkoop erfgoederen vanwege de erfg. Huybrecht Jan Lenaerts: Eene huysinge, schuere, torfhuys ende edifitien met de binnenstede 4 1/2 L op Terbeek... O de straat, Z Bertel Peeters, W Matthijs Van Tichelt, N de straat, land op de Beekse akker 1/2 B, land op Schouwbos 2 gemeten, land op Popendonk 5 L, weide op Popendonk 1/2 B, hooimade op Schouwbos 7 L, land op de Herseling 1/2 B, helft van een bos 1 B, 4 percelen heide 3 B, Deze goederen zijn belast met 600 gl kapitaal wisselgeld aan de erfg. juffr. Van den Bergh en 6 lopenzaad aan de armen van Loenhout, Op de 3° zitdag 23-3-1765 is Adriaan Cornelis Janssen voor 471 gl en 64 hogen de koper gebleven. Actum 23-3-1765 (Fig. kaart n° 1366)

Bekijk kaart

Personen:

| 1019-012 |

Bundel 1019, extract 13, 10-1-1753

De erfg. Jan Peeter Goossens met name Jan Cornelis Vermeiren voor de helft, en Simon en Dimphna Jan Goossens en de voogd van het weeskind van Jan Matthijs Goossens voor de andere helft, verkopen een stede met huis op Klein Neerven, een derde deel van de hofstede 28 R, de helft van het huis nl keuken en stal, O Jan Brocatus, Z Huybrecht Jan Lenaerts, W juffr. Strijpen, N de straat, een weide in de Osseschoot 2 gemeten, Gekocht voor de som van 150 gl door F.B. Van Elsacker. Actum 10-1-1753 (Fig. kaart n° 724

Bekijk kaart

Personen:

| 1019-013 |

Bundel 1019, extract 14, 9-4-1756

Sr. Maesmans met volmacht van juffr. Strijpen te Antwerpen verkocht Eene huysinge met stalle ende schuere op Neerven met een heiblok groot 3 gemeten, O de straat, Z Goris Goris Rombouts een weide bij de Blakt 1 gemet, weide in de Ritten 1 gemet, zaailand op Klein Neerven 1 gemet, zaailand in 't Sticht 1 gemet, weide op de Donk 1 gemet, land en bos 4 L, Op de 3° zitdag, 9-4-1756 was Peeter Steven Godrie de koper voor 500 gl en 60 hogen.

Personen:

| 1019-014 |

Bundel 1019, extract 15, 16-4-1757

Jan Vermeiren X Anna Sebastiaan Bartholomeeusen als erfg. voor de helft van wijlen Tanneken Jan Gabrielen, Simon Jan Goossens, Huybrecht Jan Lenaerts voor zijn vrouw Dimphna Jan Goossens, Jan Matthijs Goossens als vader en voogd van Matthijs Jan Goossens, nagelaten wees van zijn vrouw wijlen Margarita Cornelis Jacob Jans, verkochten een huis met schuur en stal, en huysblok op 't Hecht, groot 1 B, O de straat, Z Cornelis Peeter Aernout, W de Stapelheide, een akkerken daar noordwaarts bij gelegen 1/2 B, 2 stukken land 1/2 B, 4 weiden aaneen gelegen 10 L, een bosveld in de Verkenshoek 1/2 B, een bosveld 1/2 B, land den heyacker 1 1/2 L, De stede is sinds 1696 belast met een rente van 25 gl aan de kapel, die met 500 gl wisselgeld kan voldaan worden. Koper: Jan Cornelis Van Tichelt voor 107 gl, Actum 16-4-1757 (Fig. kaart n° 556)

Bekijk kaart

Personen:

| 1019-015 |

Bundel 1019, extract 16, 20-9-1765

De erfg. Peeter Valentijns verkochten Eene huysinge met torfhuys ende hof daeraen gelegen alhier bij de kercke O de straat, W het straatje, N de pastorij, Koper was Christiaan Vorsselmans voor 520 gl Actum 20-9-1765

Personen:

| 1019-016 |