Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1018 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1018

Bundel 1018, extract 1, 23-3-1754

Huybrecht Venincx en Peeter Jacob Rombouts voogden der minderj. wezen van Christiaan Matthijs Goossens, moeder was Maria Cornelis Rombouts voor 1/3 deel, Adriaan Niclaes Jochems en Peeter Jacob Rombouts voogden der minderj. wezen van Adriaan Broomans, moeder was Cornelia Rombouts, voor 1/3 deel, Peeter Jacob Rombouts voor zichzelf en ook in naam van Margarita Jacob Rombouts en Cornelia Jacob Rombouts voor 1/3 deel, verhuurden voor 26 gl aan Lambrecht Janssens en Jacomina Jacob Rombouts een stede met huis en schuur, stal en erven op Neerven, groot 7 gemeten, voor 6 jaar vanaf half maart 1754 Actum 23-3-1754 (Fig. kaart n° 824)

Bekijk kaart

Personen:

| 1018-001 |

Bundel 1018, extract 2, 13-1-1755

Jacobus Adriaan Peeters en Jan Rombout Vergouwen, voogden van het minderj. weeskind van Peeter Vergouwen, moeder was Cornelia Meyvis, verhuurden aan Hendrik Jan Peeters voor de prijs van 33 gl de hellicht van eene huysinge, schuere met den stal daeraen, hove ende aengelegen erve, met alle de lande en weyden groot 14 gemeten... De stede is bewoond geweest door de verhuurder. De pachttermijn van 6 jaar begint half maart 1755. Actum 13-1-1755 (Fig. kaart n° 1968 en 1969)

Bekijk kaart

Personen:

| 1018-002 |

Bundel 1018, extract 3, 17-1-1754

Comp. voor schout en schepenen Petronella Adriaan Broomans X Adriaan Cornelis Vermeiren, Adriaentien Adriaan Broomans X Jan Raets, Adriaan Niclaes Jochems als voogd en Peeter Jacob Rombouts als toez. der minderj. wezen van wijlen Adriaan Peeter Broomans, moeder was Cornelia Cornelis Rombouts. Zij verhuurden aan Peeter Adriaan Broomans hun broer Eene stede met huysinge, schuere, stallinge, hof met de erven daeraen tot Popendonck... groot 25 gemeten voor de som van 50 gl. Hun vader Adriaan Peeter Broomans had de vs stede gekocht van juffr. Annonie Dirckx. De pachttermijn van 6 jaar begint half maart 1754. Actum 17-1-1754 (Fig. kaart n° 1281)

Bekijk kaart

Personen:

| 1018-003 |

Bundel 1018, extract 4, 24-8-1754

Lambrecht Cornelis Broomans, Joris Cornelis Broomans, Geert Jan Van Dijck, Cornelis Jan Van Dijck: Verkoop van een stede met huis, schuur, stal en aangelegen erven op Terbeek, 1 L, O de straat, Z de erfg. Lambrecht Vergouwen en Peeter Verboven, W Peeter Verboven, N erfg. Lambrecht Vergouwen, land in de binnenstede van Peeter Verboven genaamd den lentenhof, 1 gemet, O Adriaan Verboven, Z Juffr. Schoonjans, N erfg. Lambrecht Vergouwen, land het akkerken, 1/2 B, twee percelen land 3 L, een weide 1 gemet, hooimade op de Blakt 1/2 B, enz... De stede is belast met een kapitaal van 500 gl en 10 oord aan de armen van Loenhout, en 1/2 lopen koren en 1 lopen gerst aan de heer van Loenhout. Op de eerste zitdag, 6-7-1754 zette schout Van Craesbeeck in op 111 gl en 15 hogen, Erasmus Kerstens nog 10 hogen, op de 3° zitdag, 22-7-1754 is Erasmus Kerstens de koper gebleven, borg Jan Van Dijck. Erasmus Kerstens deed de koop voor Lambrecht Cornelis Broomans. Actum 24-8-1754 (Fig. kaart n° 2178)

Bekijk kaart

Personen:

| 1018-004 |

Bundel 1018, extract 5, 15-3-1754

Comp. Geeraert Van Westerhoven voor zichzelf en als voogd met Joris Broomans als toeziender der minderjarige wezen van wijlen Marianna Peeter Van Westerhoven, verhuurden een stede met land erbij gelegen, groot 13 L op Neerven, voor een termijn van 6 jaar, beginnend half maart 1754, verhuurd aan Geeraert Van Westerhoven voor 10 gl.

Personen:

| 1018-005 |