Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1014 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 1014, extract 1, 19-11-1746

De erfg. Cornelis Aernouts en Jenneken Bastiaan Theeuws verhuurden een stede met land en weiden in de Beirestraat, groot 20 gemeten, nog in huur gebruikt door Jacobus Van de Cloot. Verhuurd aan Joris Nouwens voor een termijn van 6 jaar vanaf half maart 1747, voor 24 gl. Actum 19-11-1746 (Fig. kaart n° 1811)

Bekijk kaart

Personen:

| 1014-001 |

Bundel 1014, extract 2, 12-12-1746

De erfg. Peeter Doms verhuurden een stede met huis, stal en schuur in de Hoenderstraat, groot 37 L, O Jan Aertsen, en erfg. Jan Frans Van Elsacker, Z de erfg. Matthijs Jan Goossens, Adriaan Ooms ea, W de Hoenderstraat, N Peeter Cornelis Aernouts n. ux. een weide 1 B, een hooimade 1/2 B, verhuurd aan Jan Peeter Doms, voor een termijn van 6 jaar beginnend half maart 1747 voor de prijs van 80 gl. De huurder moet de wed. Peeter Doms huisvesting geven. Actum 12-12-1746 (Fig. kaart n° 1933)

Bekijk kaart

Personen:

| 1014-002 |

Bundel 1014, extract 3, 27-1-1748

De erfg. der wed. Jan Jacobs De Cuyper verhuurden een stede met huis en schuur, hof en land in de Ambachtstraat, de geestelijk gehandicapte Suzanna Van Geel woonde nog op de boerderij, de onnoosele sal mogen blijven woonen in de camer alwaer sij nu woont, met 2 a 3 roeden hof... Verhuurd aan Cornelis Peeter Rombouts voor 8 gl, vanaf half maart 1748. Actum 27-1-1748 (Fig. kaart n° 1768)

Bekijk kaart

Personen:

| 1014-003 |

Bundel 1014, extract 4, 29-5-1748

Nomine officii zal men verhuren het 1/3 deel van de zaailanden in de stede van de erfg. Huybrecht Francken op de Heibaard, met de bogaard en weiden. Verhuurd aan Jan Jan Aertsen den ouden voor 7 gl en 5 st. Borg = Antoon Jan Aertsen Actum 29-5-1748 (Fig. kaart n° 1850 en 1851)

Bekijk kaart

Personen:

| 1014-004 |

Bundel 1014, extract 5, 2-11-1746

Vanwege Gijs Adriaan Matthijssen voor zichzelf en als voogd van zijn twee minderj. zusters, en Cornelis Aert Matthijssen als toez. voogd, Cornelis Matthijssen bejaard, ook voor Jan Adriaan Matthijsen hun broer, Adriaan Adriaan Matthijssen, laatste huurder der nagenoemde stede, kinderen en erfg. van Adriaan Gijsbrecht Matthijssen en Elisabeth Adriaan Van Tichelt hun ouders: verhuring van eene stede met huyse, schuere ende stal aen malkanderen gelegen metten hove, driessche ende lande, groot 2 gemeten gelegen alhier tot Popendonk op den Tolbergh ende alsoo genaemt... land en groes 1/2 B, een weide in 't Wolfstraetien 1/2 B, land genaamd het Peer Goris 1/2 B, met de heide van ouds tot de stede behorende, verhuurd aan Adriaan Adriaan Matthijssen voor 17 gl voor een termijn van 6 jaar, beginnend half maart 1747. Actum 2-11-1746 (Fig. kaart n° 1321)

Bekijk kaart

Personen:

| 1014-005 |

Bundel 1014, extract 6, 20-12-1746

Verkoop van een schuur op Terbeek vanwege de wed. Willem Broomans en Cornelia Broomans zijn zuster. Koper= schout Van Craesbeeck voor 48 gl, Actum 20-12-1746

Personen:

| 1014-006 |

Bundel 1014, extract 7, 16-2-1747

De erfg. Peeter Joris Coecken verhuurden aan Arnoldus Van den Bergh en Maria Quirijn Willemsen een stedeken tot Popendonck met landen, weyden.. voor een termijn van 6 jaar vanaf half maart 1747, voor de prijs van 24 gl Actum 16-2-1747 (Fig. kaart n° 1297)

Bekijk kaart

Personen:

| 1014-007 |

Bundel 1014, extract 8, 12-12-1747

Verhuring van een stede op de Vossingers vanwege de erfg. Jan Luycks: Een stede met huis, stal en schuur met land, weiden en beemden en alle heivelden aan de stede behorende groot 6 1/2 B, de huurder moet het huis en andere gebouwen onderhouden en moet elk jaar 20 mandelen stro leveren. Verhuurd aan Lambrecht Jan Gabrielen voor een termijn van 6 jaar vanaf half maart 1748, voor de prijs van 30 gl. Actum 12-12-1747 (Fig. kaart n° 2334)

Bekijk kaart

Personen:

| 1014-008 |

Bundel 1014, extract 9, 18-12-1748

De erfg. Adriaan Jan Hollanders verkochten de nagelaten goederen: 1° Koop: een stuck erve sijnde een hofstede daer de huysingen op staen...gelegen alhier tot Popendonck, groot 1/2 B, O en Z de straat, W de beek en N secretaris Van Elsacker, deze gebouwen moeten door de koper van de grond verwijderd worden tegen april 1749, een weide 1/2 B, O de beek, Z en W secretaris Van Elsacker, N Aernout Cornelis Aernouts, een weide 1/2 B, Koper= Hendrik Dielis Francken voor 140 gl, verklaart de koop gedaan te hebben voor juffr. Maria Josina Van Elsacker, Actum 18-12-1748 (Fig. kaart n° 1245)

Bekijk kaart

Personen:

| 1014-009 |