Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1013 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 1013, extract 1, 17-10-1744

Schout Van Craesbeeck verhuurde een stede met huis en schuur, hof en dries, en land op Sneppel, groot 5 1/2 gemeten O de erfg. Elisabeth Van Elsacker, Z de straat, land bij de stede 5 L, W het beekje, land het steken 1/2 B, land de hofstadt 1 gemet, N de straat, land genaemd hanne swaens, 1 gemet, een beemd de hontschoot 1/2 B, land den Drijhoeck 1 L, een heiveld 7 L, Deze goederen werden laatst in huur gebruikt door Adriaan Cornelis Willems. Verhuurd aan Jan Rombout Vergouwen voor 6 jaar beginnend half maart 1745 voor 46 gl 10 st. Actum 17-10-1744 (Fig. kaart n° 1962)

Bekijk kaart

Personen:

| 1013-001 |

Bundel 1013, extract 2, 2-12-1744

De erfg. Peeter Cornelis Huyben verhuurden een stede in de Beirestraat aan Dionijs Peeter Huyben voor 22 gl. De stede wordt nog in huur gebruikt door Jan Peeter Diels. Actum 2-12-1744 (Fig. kaart n° 1831)

Bekijk kaart

Personen:

| 1013-002 |

Bundel 1013, extract 3

Verhuring van een stede in de Katerstraat door de kinderen Jan Van Gorp, aan Laureys Hendrik Bartholomeeusen, een stede met huis en gronden groot 15 gemeten, 2 weiden over de straat 4 L, een beemd in de Mosvoorden 2 gemeten, een beemd 1 gemet, verhuurd voor een termijn van 6 jaar voor de som van 66 gl. De stede werd laatst in huur gebruikt door Frans Deckers. Actum ...? (Fig. kaart n° 1894)

Bekijk kaart

Personen:

| 1013-003 |

Bundel 1013, extract 4, 12-2-1745

Vanwege de schout verkoopt men de verlaten goederen van Adriaan Keysen. De eerste koop: een stuk erve waar een huis heeft gestaan op Sneppel heylaer, groot 4 L O Merten Laureyssen, Z Jacob Venincx, W en N de straat. Koper = Adriaan Cornelis Willems. Actum 12-2-1745

Personen:

| 1013-004 |