Voorwaardeboeken (extracten), nr. 1007 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Voorwaardeboeken (extracten), nr. 975

Bundel 1007, extract 1, 1-8-1740

Schout Van Craesbeeck de Sittaert verhuurde aan Adriaan Cornelis Willems een stede met huis en schuur, hof en dries op Sneppel 5 1/2 L, O erfg. Elizabeth Van Elsacker, Z de straat, land en weide het steken 1/2 B, enz... laatst in huur gebruikt door de wed. Jan Tijs Wiercx. De pachttermijn van 6 jaar begint half maart 1741, voor de prijs van 38 gl, Actum 1-8-1740 (Fig. kaart n° 1962)

Bekijk kaart

Personen:

| 1007-001 |

Bundel 1007, extract 2, 22-11-1740

Verhuring door evictie: Vanwege de heer Jacobus Gansacker, schout van Brecht, gemachtigd door Sieurs Christianus Segers, Henricus Van Hamme Andries sone, Juffr. Maria Segers wonend in Brussel, ook voor hun mede erfg. van wijlen Christiaan Segers den ouden X Maria Van der Buyten hun ouders en grootouders, verhuren sekere stede bestaende in huyse, schuere, hove, lande, driessche, weyden... 19 a 20 L aen elkaar gelegen op Sneppel... O het geburen Heylaer, Z Peeter Aernout Van Ostaeyen erve, den hontschoot, W de beek, N Jacob Adriaan Theus, een beemd achter de stede 4 L, O de beek, Z het klooster van St. Michiel, land op Buytelaer acker 10 L, land op Buytelaer 7 L, heiveld in de Beirestraat, Deze goederen zijn afkomstig van Cornelis Aernouts Van Ostaeyen en Cathelijn Peeters Van Aken modo Barbara De Bie en Cornelis Aert Schrauwen, Lenaert Jan Wiercx, Peeter Jan Aernouts. Verhuurd aan Peeter Gerardi procureur voor 20 gl in naam van de evictientes Actum 22-11-1740 (Fig. kaart n° 1479 en 1480)

Bekijk kaart

| 1007-002 |

Bundel 1007, extract 3, 26-3-1740

Jan Geert Van Dijck en andere erfg. van Geert Van Dijck en Jacomijn Peeter Joris verkopen een stede met huis en schuur, stal en turfhuis, op Popendonk met gronden erbij aaneen gelegen groot 26 L, O de heide, Z de Hontstraat, W de erfg. Jan Peeter Joris, N Peeter Joris Coecken, land op Aertsakker 1 kwartierzaad, een hooimade op Molenbos 1/2 B, de helft van een bos op de Laren 2 L, een hei op Schouwbos 2 gemeten, een heide in de Willaerden 1 B, een heide achter de binnenhof 1 gemet. Op de 3° zitdag 26-3-1740 was Jan Geert Van Dijck de hoogste bieder op 250 gl en 70 hogen (Fig. kaart n° 1287)

Bekijk kaart

Personen:

| 1007-003 |

Bundel 1007, extract 4, 26-3-1740

Verhuring uit kracht van evictie vanwege juffr. Regine Cecilia Reyns cum suis van een stede met huis en hof, dries en landen op Terbeek 13 L, O Peeter Joris Coecken weide en zijn andere stede, Z de straat, W de Vloeystraat en Maeyken Cornelis Van de Mierop, land bij de stede 2 L. Een stede met huis en hof, dries en land 1 B naast de vorige stede, Z de straat of inslag, W voorgaande stede, land aan 't valveken Terbeek 1 L, land het Craeyen 1/2 B, Ingezet door procureur Gerardi op 6 gl en 6 hogen. Actum 26-3-1740 (Fig. kaart n° 1268 a en b)

Bekijk kaart

| 1007-004 |