Nieuwe versie van het genealogisch bestand (pre-1800)

Bij deze nieuwe versie van onze bevolkingssamenstelling hebben wij ons meer gericht op de bevolking vóór 1600.

Om verschillende redenen is dit geen eenvoudige klus:

  • We beschikken niet meer over doop, huwelijk of overlijdensregisters
  • Door de oorlogen op het einde van de 16de eeuw zijn vele families uitgeweken zonder nazaten in het dorp achter te laten, en zijn nadien anderen ingeweken welke geen voorouders in Loenhout hadden, zodat we rekening moeten houden met nieuwe en teloorgegane familienamen
  • De schepenregisters vertonen een belangrijk hiaat voor het einde van de 16de - begin 17de eeuw
  • Etc.

Door het stelselmatig koppelen van de reeds beschikbare documenten trachten wij toch tot een consistente samenstelling te komen.

Om werkbaar te zijn dienen wij echter in eerste instantie hier en daar hypothetische gegevens in te vullen en dienen we nu ook een aantal losstaande gezinnen in te voeren, waarbij we hopen dat we die in een latere fase kunnen verbinden met reeds in de bevolking geïntegreerde gezinnen. We vragen dan ook om bij gebruik van de gegevens voor 1600 meer dan anders omzichtig te werk te gaan, en bij vaststelling van onmogelijkheden of grove afwijkingen ons hiervan een seintje te geven, zodat wij kunnen trachten de nodige aanpassingen te doen.

Bij deze willen wij trouwens de gebruikers bedanken die ook in het verleden ons mogelijke aanvullingen of verbeteringen hebben doorgestuurd!

Om U een idee te geven van mogelijk moeilijkheden waarmee men geconfronteerd wordt hierna 3 willekeurige voorbeelden:

Machtelt Gielis Jans

  • f° 3 v° 26.01.1512 ml Cornelis Nouts Janssen verkocht aan Katlijne natuurlijke dochter van Wouter Bije, moeder was Mechtelt Gielis Jans, een rente van een halster rogge op stede met huis en erven waar hij woont in Neerven Z Jan Nouts N Willem Backers
  • f° 35 r° 04.03.1515 ml Mechtelt Gielis Jans verkocht aan Jan Gielis Jans erven aan de “warande” W Neesen Laureijs Smeets N Peeter Grobs

Uit de eerste akte zou je besluiten dat betrokkene op 26.01.1512 reeds was overleden, terwijl je uit de tweede akte zou opmaken dat ze op 04.03.1515 nog in leven was.

Henrick Cleijs Jan Heijlen

  • f° 11 v° 02.08.1512 Henrick Cleijs Jan Heijlen verkocht aan Marie Nout Verbuijten dr x +Jacop van Aerde een rente van een halster rogge op de helft van een hof die Geert Rombouts in handen heeft gehad en gelegen in Sneppel Z Aert Jan Wouter Stevens N Michiel van Elsacker, en alwaar Lenaert Verbuijten uitgestorven is. Michiel van Elsacker is de rente schuldig
  • f° 13 v° 28.02.1514 ml Henrick Cleijs Jan Heijlens, alias Henrick Goosems, verkocht aan zijn dochter Marie x Abraham Henrick van Huijsen een rente van 3 V rogge op stede met huis en erven in Donk N Jan Nout Luijcx

Zijn dit 2 verschillende personen? Wij hebben in ieder geval in ons bestand zowel Hendrik Cleijs Jan Heijlens (als zoon van Cleijs Jan Heijlens x Marie Jan Larijen) als Hendrik Goosems met mogelijke alias Hendrik Cleijs Jan Heijlens en gehuwd met Magdalena, met een zoon Hendrik x Cecilia van der Creeke. Bij een aantal akten wordt enkel vermeld Henrick Cleijs Jan Heijlens, bij een aantal ander wordt bij vermeld alias Henrick Goosems. Hopelijk brengen verdere akten dan meer duidelijkheid

Katline Lenaert Loijcx

  • f° 42 v° 11.06.1515 Willem, Lenaert, Peeter, Reijnier en Katline x Peeter Jan Peeter Nouts, kinderen van +Lenaert Loijcx, en Katline Lenaert Loijcx x Jan Willem Gielis Jans maken akkoord aangaande onderhoud van hun moeder Geertruij en bij overlijden de uitvaart. Het bed zal toekomen aan Dianneken Peeter Lenaert Loijcx dr

Uit deze akte zou je opmaken dat Lenaert Loijcx twee dochters had die allebei Katline heetten. Hier worden ze beide met een man vernoemd maar als je dan ergens enkel Katline Lenaert Loijcx tegenkomt is het natuurlijk onmogelijk te weten over wie het precies gaat, tenzij je ondertussen via bv. overlijdensdata één van beiden hebt kunnen elimineren.