Hoe betrouwbaar zijn onze bronnen: het gezin Schoepen-Goossens

In ons genealogisch bestand ‘Loenhout voor 1800' (althans nog in de versie mei 2018) vinden wij volgend gezin:

Jacob Cornelis Schoepen, geboren circa 1720, zoon van Cornelis Schoepen x Maria Stoffels,
huwde op 29.09.1753 in Wuustwezel met
Catharina Goossens, gedoopt Wuustwezel 11.11.1722, dochter van Willem Goosens x Maria van Dooren, overleden te Brecht op 28.03.1806

aan het koppel kenden wij volgende kinderen toe:

 • Elisabeth, gedoopt Wuustwezel 23.03.1755
 • Marten, gedoopt Loenhout 28.05.1758
 • Jan-Frans, gedoopt Loenhout 10.02.1761
 • Cornelis, gedoopt Loenhout 05.09.1763
 • Peter, gedoopt Loenhout 11.12.1768

Aangaande het overlijden van Catharina Goossens vinden wij bij de burgerlijke stand Brecht de aangifte van overlijden:

De aangifte gebeurt door de zonen Peter en Jan, beiden geboortig van Loenhout, en van de overledene, Catharina Goossens, worden netjes geboorteplaats, geboortedatum, ouders en gewezen echtgenoot vermeld.

In de doopboeken van Wuuswezel vinden wij dan ook de doopakte van Catharina Goosssens, weliswaar als Maria Catharina, maar dit is een kleine afwijking die wel meer voorkomt.

Vermits wij nog op zoek zijn naar de geboorte van Jacob Schoepen zijn we verder gaan zoeken in de diverse bronnen.

Vooreerst vinden we in Brecht zijn overlijden en begrafenis.

Ook dit sluit weer mooi aan bij onze reeds verzamelde gegevens.

Tot zover alles perfect, althans dat zou je denken, want wie zou hier nog twijfelen wie precies de vrouw van Jacob Schoepen en de moeder van zijn kinderen was?

En dan...

Omdat wij in de parochieregisters de geboorte/doop van Jacob Schoepen niet vinden zoeken we of er in de schepenregisters misschien aanknopingspunten zijn. Een aanwijzing voor zijn geboorte vinden wij niet onmiddellijk, maar wij treffen in de schepenregisters van Wuustwezel wel een aantal akten die onze aandacht weerhouden.

13.1.1759 Cornelis Corn. Geerts, 45 jaar, ter rekwisitie der nazaten van wijlen Matthijs Gabriel Goossens. Hij heeft hem op zijn sterfbed horen zeggen... Catharina Matth. Goossens x Jacob Schoepen bevestigt het verhaal.

13.1.1759 Catharina Goossens x Jacob Schoepen, ook voor haar zuster Adriana Goossens x Hendrick Riggen ... Compareerden ook: Peeter Leijs als momber en Michiel van Brecht x + Maria Goossens als toeziener voor zijn onbejaarde kinderen. Zij ...

23.5.1769 Geert Peeter Tacx, ... , Jacobus Schoepen x Catharina Matt. Goossens, mede voor haar zuster Adriana Goossens ...

5.3.1770 Jan Barth. Tacx ook voor ... Jacob Schoepen x Cath. Matt. Goossens voor Adriaentie Janssen Rommens en Adriaentie Matt. Goossens, Jan, Michiel en Dominicus van Brecht, kinderen van Marie Matt. Goossens...

Hier hebben we dus Jacob Schoepen x Catharina Matthijs Goossens, welke blijkbaar een zuster Adriana en een zuster Maria had.

In Wuustwezel vinden we:

Matthijs Gabriel Goossens x Elisabeth Jan Rommens
Zij hadden er minstens 7 kinderen, waarvan:

 • Maria (20.01.1717)
 • Adriana (09.01.1723)
 • Catharina (03.09.1726)

De gegevens van Wuustwezel lijken er op te wijzen dat niet Catharina Willem Goosens maar wel Catharine Matthijs Goosens de vrouw van Jacob Schoepen was.

Daarom nemen wij nog eens de doopakten van hun kinderen onder de loep:

We zien nu dat 2 keer wordt vermeld Catharina Goossens, 2 keer Catharina Matthijssen Goossens en 1 keer Catharina Gabrieels, m.a.w. deze doopakten bevestigen dat Catharina de dochter was van Matthijs Gabriel Goossens en niet van Willem Goossens.

Conclusie:

 • Met enkel de akten van Brecht zouden we stellen dat Jacob Schoepen gehuwd was met Catharina Willem Goossens
 • Met enkel de akten van Wuustwezel zouden we stellen dat Jacob Schoepen gehuwd was met Catharina Matthijs Gabriel Goossens

Gezien de voorliggende akten verkiezen wij de tweede optie, en stellen hierbij 2 vragen:

 1. Wat is er dan gebeurd met Maria Catharina Willem Goossens
 2. Is er een verklaring voor de overlijdensakte van de B.S. in Brecht?

Het gezin Willem Goossens x Maria van Doren is blijkbaar in Kalmthout gaan wonen, zij hadden er nog volgende kinderen:

 • 21.12.1724 Guilielmus Christianus
 • 25.02.1727 Petronella Catharina
 • 08.10.1729 Maria Brigitte
 • 08.10.1729 Dominicus Bartholomeus
 • 08.08.1732 Guilielmus Franciscus Xaverius

Verder vinden we in Kalmthout het overlijden van Guilielmus Goossens (18.10.1764) en van Maria van Doren (17.02.1776).

We vinden er ook het overlijden van een genaamde Maria Catharina Goossens (03.10.1788):

Of het hier de dochter van Willem Goossens x Maria van Doren betreft kunnen we niet met zekerheid stellen, gezien de vermelding 'innupta' weten we wel dat het om een volwassen ongehuwde vrouw gaat.

In het rijksarchief raadplegen we de daar aanwezige samenvattingen van het oud archief Kalmthout, en vinden hierin toch een aantal aanwijzingen dat de Maria Catharina Goossens die ons aanbelangt effectief ongehuwd in Kalmthout is blijven wonen, immers nergens in deze samenvatting wordt verwezen naar een mogelijke echtgenoot:

 • GAK 4 P bis, 1766, Maria Catharina en Frans Xavier Goosens verkopen...
 • GAK 4 Q bis, 1767, Isabella Bollen geeft procuratie aan Maria Catharina en Frans Xavier Goosens om...
 • GAK 5 D, 1770, Maria Catharina Goosens, Frans Goosens, en Maria van Doren hun moeder, verkopen aan...
 • GAK 5 E, 1772, Cornelia Maes verkoopt Maria van Doren we Willem Goosens, huis...

En even verder:

 • Maria Catharina en Frans Xaverius Goosens verkopen...

Op te merken dat betrokkene steeds met haar volledige doopnaam (Maria Catharina) wordt genoemd, in tegenstelling tot de vrouw van Jacob Schoepen, die steeds gewoon als Catharina wordt vernoemd, en dat in de akten van Kalmthout totaal geen sprake is van Jacob Schoepen.

Rest ons nog de vraag hoe die concrete gegevens van een iemand die gedoopt werd in Wuustwezel, bijna gans haar leven in Kalmthout heeft gewoond en er overleden is, vermeld worden in een overlijdensakte in de burgerlijke stand van de gemeente Brecht en er verwisseld werden met een aldaar bestaande persoon, temeer daar de aangifte geschiedde door 2 zonen van de overleden persoon, en op dezelfde dag van het overlijden genotuleerd werd.

Op deze vraag hebben wij tot heden echter geen antwoord kunnen formuleren. Wij hadden gehoopt een volkstelling of enige andere inschrijving in Brecht te kunnen vinden voor de periode 1770-1806. In het rijksarchief hebben wij hierover geen gegevens gevonden. Er blijkt wel een bevolkingsregister te bestaan voor de periode 1803-1804, daarin vinden wij de zoon Cornelis Schoepen die blijkbaar dan samenwoont met zijn moeder Catharina Goosens, maar dit enkel met de vermelding 'Cathérine Goosens, mère'.

Indien iemand desaangaande over bijkomende info zou beschikken en/of weet heeft van een volkstelling in Brecht of andere archiefstukken die enige toelichting brengen vernemen wij dit graag.

In ieder geval passen wij onze gezinssamenstellingen voorlopig aan en  noteren wij  Catharina Goossens, gedoopt Wuustwezel 03.09.1726 als vrouw van Jacob Schoepen.