Landelijk Loenhout

Uitgave van John Cuyvers, 1995

Naar aanleiding van 100 jaar Boerengilde-Landelijke Gilde was 1995 een jaar met een rijke waaier van feestelijke activiteiten. De uitgave van het boek "Landelijk Loenhout" maakte hier deel van uit. De Landelijke Gilde wilde met dit boek een bijdrage leveren tot het bewaren en het terug in herinnering brengen van een gedeelte dorpsgeschiedenis. De belichting van de vele aspecten van Loenhout en zijn inwoners door de eeuwen heen, mag gezien worden als een belangrijke bijdrage tot de geschiedenis van Loenhout.

Uit: Voorwoord, door Stan De Bruyn en Frans Aertsen, 10 juni 1995

Inhoud

Voorwoord7
Inleiding

Deel 1. Bijdrage tot de geschiedenis van Loenhout

Hoofdstuk 1: Het ontstaan van Loenhout. 13
Hoofdstuk 2: De heren van Loenhout en Popendonk.23 
Hoofdstuk 3: Loenhoutse pastoors, onderpastoors en bisschoppen.71 
Hoofdstuk 4: St.-Pieter-en-Pauluskerk.

De kerk vóór de oorlog.
De kerk tijdens Wereldoorlog II.
De kerk na de oorlog.
107

115
138
145 
Hoofdstuk 5: De Retabels. 149 
Hoofdstuk 6: De grafstenen in en rond de kerk.169 
Hoofdstuk 7: De Kosters-Onderwijzers.
De Klokken.
187
Hoofdstuk 8: De kom van de gemeente van 1702 en 1784.207 
Hoofdstuk 9: Verhalen over Loenhout.

De kleine revoluties van Loenhout.
De chirurgijnen.
Moord en doodslag.


239
251
259

Deel 2. Honderd jaar Landelijke Gilde te Loenhout

Hoofdstuk 10: Evolutie van de landbouw vanaf de prehistorie tot het begin van deze eeuw.269
Hoofdstuk 11: Het ontstaan van de Boerengilde te Loenhout.283
Hoofdstuk 12: Overzicht van de belangrijke gebeurtenissen van 1895 tot 1914.305
Hoofdstuk 13: Ruilverkaveling.335
Hoofdstuk 14: De Gilde viert.
 
 
341
 
 
Besluit355
Illustraties357
Bibliografie359