Loenhout, Kaart J. de Ferraris (1777)

Geschiedenis van Loenhout - Edm. Van Aken

Tekst van Edm. Van Aken, ca. 1970

Rond 1970 herwerkte Edmond Van Aken de tekst van het boek dat zijn vader A.J. Van Aken had gepubliceerd in 1938. De titelbladzijde van dit onuitgegeven werk was: 'Geschiedenis van Loenhout, door A.J. Van Aken, herzien door Edm. Van Aken, schoolhoofd. De tekst is grotendeels identiek aan het origineel, met enkele aanpassingen. Zo werd de spelling gemoderniseerd en werd het hoofdstuk over de kerk in de verleden tijd geplaatst, omdat het gebouw tijdens de tweede wereldoorlog verwoest werd en het interieur grotendeels verloren ging. Hte hoofdstuk over de geschiedenis van het onderwijs werd geschrapt en vervangen door een hoofdstuk over de gevolgen van WOII. De tekst van dit boek vormde de basis voor deze website, met name de rubriek Chronologisch. In tegenstelling tot het origineel, bevat deze herwerkte versie geen illustraties.

Inhoud

1 Voorgeschiedenis der Kempen2
2 Eerste Geschiedenis van de Streek3
3 Oorsprong van Loenhout4
4 Allerlei Frankische Benamingen4
5 Naar Meer Beschaving5
6 Loenhout tot aan de Bloei Der Xv° Eeuw6
7 Bevolking: Geestelijk en Wereldlijk Gezag7
8 Paalsteden7
9 Onze Kerk8
10 Joannes Stadius9
11 Hot Slot van Loenhout10
12 De Pastorij10
13 Ellendige Tijd10
14 De Pest - Herleving11
15 De Kapel van Sint Quirinus12
16 Onze Gilden13
17 Het Verbrand Hof14
18 Loenhout Tijdens de XVIII° Eeuw14
19 Tijdens de Franse Revolutie15
20 Het Gemeentezegel15
21 Tijdens de XIX° Eeuw16
21Bis De Heren van Loenhout17
22 De Pastoors van Loenhout17
23 De Burgemeesters van Loenhout18
24 1940-194519
A Inval van het Duitse leger op 11 mei 194019
B Tijdens de Bezetting19
C Na de Bezetting20

U kan het boek hier raadplegen in pdf-formaat.