Loenhout, Kaart J. de Ferraris (1777)

100 jaar Loenhoutse pastoors (1893-1993)

Uitgave Jozef Van Dongen, pr., 1993

De directe aanleiding om deze bundel samen te stellen ligt in een nalatenschap van pater Louis (Ambroos) Bogaerts, o.p.: enkele jaren voor zijn overlijden in 1989 bezorgde hij mij een stel getypte bladzijden tekst, waarbij hij vroeg het eerst te gebruiken wanneer die tekst (in beetjes en brokjes) zou verschenen zijn in het Parochieblad (de Loenhoutse eigen bladzijde). Daarin waren al wel tussendoor enkele stukjes verschenen, van zijn hand, over Loenhoutse pastoors uit het verre verleden: neven-resultaat van zijn werk als archivaris van de Dominikanerorde in Vlaanderen. Het waren dan ook meestal zakelijke gegevens, hier en daar opgefleurd door een pittige anekdote, als de historische bronnen daar stof voor leverden. Wellicht herinneren de mensen van Loenhout zich daarvan nog het één of ander. Maar wat de hiernavolgende tekst brengt, heeft hij nooit kunnen publiceren, en nochtans is het stellig de moeite waard wat pater Bogaerts daarin uit zijn eigen herinneringen vertelt. Want daar gaat het over, zoals hij ook duidelijk te verstaan geeft met de titel: HERINNERINGEN AAN LOENHOUTSE PASTOORS TUSSEN 1893 en 1967.

E.H. Jozef Van Dongen, Hoogstraten, 15 juli 1993

U kan het volledige werk hier raadplegen in pdf-formaat.