Karel VII Albrecht van Beieren (academic.ru)

Petrus van Elsacker, raadsman van de keizer

Petrus Van Elsacker (19/6/1697, Loenhout - 10/1/1755, 's Gravenhage) was diplomaat te 's Gravenhage, resident en raadsman van keizer Karel VII Albrecht, keurvorst van Beieren vanaf 1726 en Rooms-Duitse keizer van 24 januari 1742 tot zijn dood in 1745. Uit het begrafenisregister van de kathedraal van Antwerpen, blijkt onomstotelijk dat hij geboortig was van Loenhout, en te identificeren met een telg uit een voorname familie aldaar. In deze nieuwe bijdrage presenteren we de gegevens die we tot nog toe over hem konden verzamelen.