Genealogie

Alle inwoners van Loenhout van de 15de tot de 20ste eeuw, met hun familieverbanden

Loenhoutse bevolking voor 1800

Wij verzoeken u met aandrang eerst deze veelgestelde vragen door te nemen alvorens inzage te nemen in het bestand. De koppeling naar het bestand bevindt zich onderaan de pagina. Het bestand wil een zo volledig mogelijke samenstelling weergeven van de bevolking van Loenhout voor 1800,…

Lees meer

Volkstelling 1816 als schakel

Deze volkstelling, die plaatsvond in 1816, is het scharnierpunt tussen wat we het "Ancien Régime" en de "Moderne tijd" noemen. De momentopname van de Loenhoutse bevolking in dit jaar biedt ons een geschikt overslagpunt om de genealogische bestanden van voor en na 1800 met mekaar…

Lees meer

Loenhoutse bevolking na 1800

Enkele jaren geleden kwamen we in bezit van een genealogisch bestand van de Loenhoutse bevolking, dat zich toespitste op de periode na 1800 en dus grotendeels complementair was met het bestand van Etienne Kerremans, die zich toelegde op Loenhout tijdens het Ancien Régime. Lange tijd…

Lees meer