Dominicus M. Van Dijck (°1788)

  Terug naar overzicht

Een andere Loenhoutse conscrit was Dominicus Van Dijck, gedoopt te Loenhout op 15/4/1788 als jongste zoon en 13de kind van Matthijs Van Dijck (1737-1818) en Elisabeth Van Dijck (1743-1809). Genealogie.

We vinden hem vermeld in een brief die zijn wapenbroeder Mattheus Francken op 20 mei 1813 vanuit Mainz naar zijn ouders stuurde (1):

...wij zijn met verthien brabanders onder ons regement maer onder mijn compeni kenne ik geenen eenen maer ik kan zoo dikwils bij wilelmus augustijns komen als ik wil en bij jacobus van laerhoven en bij dominus van dijk wij zijn allemael van malkanderen...

Hij werd op 17 mei 1813 ingelijfd in het Vijfde Regiment Voltigeurs de Garde te Mainz. Luidens zijn inschrijving was hij 1m76 groot, ovaal gezicht, bruine ogen en bruin haar. Lang is hij niet gebleven, want op 18 oktober van datzelfde jaar werd hij bij de slag van Leipzig gewond en gevangen genomen. (2)

Wat er nadien met hem is gebeurd, konden wij niet achterhalen. In 1857 komt hij in elk geval niet voor als ontvanger van de medaille van St. Helena dus vermoedelijk is hij eerder gestorven.

Bronnen

  1. De Spiegel nr. 247 van juni 2020, p. 6-7: onderzoek van E. Vanmeir over Mattheus Francken, gedoopt te Kalmthout op 2/10/1790, waarin een transcriptie van de brief gegeven wordt. (zie afbeeldingen)
  2. GR 20 YC 1 à 217. Registres matricules des sous-officiers et hommes de troupe de la garde (1799-1815). SHD/GR 20 YC 76, infanterie de la garde, voltigeurs de la garde, 5e régiment de voltigeurs de la garde. Online te raadplegen. In de kolom 'Uitdiensttreding' lezen we: 'à l'h[opit]al de Leipzick le 18 8bre 1813. fait pris[onnie]r le - [datum niet ingevuld]. Rayé le 30 9bre. [Rayé = geschrapt]'

  Terug naar overzicht