Het afscheid

  Terug naar overzicht

Korte uitleg van een reis gedaan door Guilielmus Kenis, conscript van het jaar XIV / 1806, bekomen hebbende in de loting het nummer 29.

De 22ste februari 1806 ontving ik een brief van de Kapitein van de werving, behelzend dat ik bestemd was voor het actieve leger in het derde Regiment Jagers te Paard. Tevens werd mij opdracht gegeven de 25ste te verschijnen op het Stadhuis te Antwerpen om mij aldaar te melden bij de Kapitein van de recrutering om van hem bevel te ontvangen tot vertrek.

De 26ste 's morgens, rond vier uur, verliet ik mijn beminde familie met allergrootste droefheid. Ik zeide haar adieu... misschien voor altijd, bedenkend dat het toch beter was alleen ongelukkig te zijn, in plaats van geheel mijn familie te doen lijden, zoals er velen deden, die zichzelf liever schuil hielden of als vluchteling ronddoolden en hun oude vaders, tere moeders, broeders, zusters, ja, gehele familiën in de gevangenis zagen werpen, hen zelfs de dood aandeden. Anderen lieten zich ruïneren tot in de grond en zagen liever al de goederen, die zij liggen en roeren hadden, verkopen, nog liever dan te voldoen aan hun lot.

Eerste bladzijde van het handschrift van Willem Kenis (transcriptie: zie onderlijning)

De 26° [februari 1806] vertrokken wij vanuit Antwerpen. Onze bestemming was Grenoble, waar het algemeen depot was voor al de conscrits, die aangeduid waren voor bet Leger van Italië.

Ik verliet Antwerpen met een bedrukt hart en de tranen in de ogen. Te Mechelen vonden wij nachtverblijf en reisden vandaar naar Brussel, van waaruit ik een brief schreef aan mijn ouders. Ik lichtte hen in over mijn toestand en maakte hen mijn plaats van bestemming bekend, doch ik meende dat het voor mij onmogelijk was er te geraken, verlangend meer naar de dood dan naar het leven...

Van Brussel vertrokken wij naar Braine-le-Compte, passerend door Halle, een klein stadje, alwaar ik vurige gebeden stortte ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Halle. Te Braine-le-Compte logeerden wij in een logieshuis, uitsluitend bestemd voor soldaten. Het was er zeer slecht, vergeven als het was van ongedierte. Wij vertrokken er... met gezelschap: een eerste staaltje van 't soldatenleven.

Loenhout, Antwerpen, Mechelen, Halle, Braine-le-Compte

 

  Terug naar overzicht