E.P. Jozef Vissers vertrekt naar Kongo op 15/9/1925 (foto M. Leunen)

E.P. Louis Van Looveren 1935-

  Terug naar overzicht

Minderbroeder Capucijn.
Kloosternaam: pater Bonifatius

Loopbaan

  • 15/09/1955: Noviciaat;
  • 17/09/1956: Eenvoudige professie;
  • 12/11/1960: Professie;
  • 11/2/1962: Subdiaken;
  • 15/07/1962: Priesterwijding.
  • 1965-1980: Missionaris in Kongo
  • 1981: Aalmoezenier Psych. ziekenhuis H. Hart
  • Vanaf 1982: Pastoor van O.L.V. Middelares (Ieper)
  • 2012: jubileum 50 jaar priester, 30 jaar pastoor te Ieper

Dit is zijn stamboom.

In 2018 is pater Boni is op rust en verblijft hij in Brugge.

Pater Boni is beheerder van de officiële webstek van de paters Kapucijnen in Vlaanderen, en schrijft daar over zichzelf:

Br. Boni werd geboren te Loenhout in 1935. Hij is de gardiaan van Franciscushuyze te Ieper. Br. Boni is ook de geliefde pastoor van de O.L.V.-Middelaresparochie en… webmaster van deze site. Hij gaat heel graag met jonge mensen om, kan het niet laten om mensen te doen lachen en is een fervent supporter van…. een voetbalclub. Hij organiseert graag van alles waar mensen mekaar kunnen ontmoeten.

Herman Verbeke schreef VOX Minorum, nr. 2 juli 2012 volgende tekst over E.P. Boni Van Looveren.

Boni van Looveren is 50 jaar priester en 30 jaar pastoor in Ieper

Boni van Looveren, in heel leper bekend als 'pater Boni', is 50 jaar priester en 30 jaar pastoor op de Onze-Lieve-Vrouw-Middelares-parochie. Op zijn 77ste denkt hij nog lang niet aan stoppen. "Ik ga nooit met pensioen", klinkt het.

Vijftig jaar priester en dertig jaar pastoor op dezelfde parochie, het is niet ieder een gegeven. Op zijn 77ste is pater Boni nog altijd even dynamisch. Hij maakt nu deel uit van de priester-equipe van de federatie Zalige Margareta van Ieper. Een mondvol om te zeggen dat hij als priester actief is op de parochie O.-L.-Vrouw-Middelares (de Capucijnen) maar ook meer dan een steentje bijdraagt op de parochies St.-Maartens-St.-Niklaas, Sint-Pieters, en de deelgemeenten St.-Jan, Hollebeke. Voormezele en Zillebeke. Veel en soms té veel? Pater Boni: "Het gaat uitstekend en niets is me te veel; we krijgen ook nog heel wat hulp van zuster Lieve en de gepensioneerde priesters."

Studeren in Rome

Pater Boni is vergroeid met Ieper, maar is afkomstig uit het verre Loenhout, nu een deelgemeente van Wuustwezel, waar hij in 1935 werd geboren in een gezin met acht kinderen. Na het lager - waarin hij al met het idee speelde om priester te worden - en het middelbaar trok Lodewijk (want zo heet hij) Van Looveren naar het noviciaat van de paters Kapucijnen in Edingen. Later ging hij drie jaar filosofie studeren bij de Kapucijnen in Brugge en vier jaar theologie in Izegem. Een bolleboos was het. Boni werd daarna voor twee jaar uitgestuurd naar de bekende universiteit Gregoriana in Rome. In 1962 zag hij zijn droom in vervulling gaan en werd tot priester gewijd door mgr. De Keyzer, samen met nog vier anderen.

Aanvankelijk had pater Boni zich voorbereid om naar Pakistan te trekken. "In 1965 liep het bericht binnen dat er in Congo drie medepaters waren vermoord en kwam de oproep om priesters naar daar te sturen", zegt hij. "Ik was één van hen en begon les te geven aan de seminaristen in Bwamanda. In Mandala gaf ik ook les aan de normalisten van het Groot Seminarie, en was er novicemeester. Verder was ik van nabij betrokken bij het pilootproject 'Le Centre de Développement Integrale'.

In 1980 kwam ik op eigen verzoek terug naar België, vanuit de overweging dat als ik nog iets in België wou doen het het moment was. Verder vond ik dat m'n zwarte medebroeders alle kansen moesten krijgen om hun ontwikkeling zelf in handen te nemen."

Parochieteam

Na een korte periode in Antwerpen kwam pater Boni in 1981 terecht in het Ieperse Kapucijnenklooster, waar door pater Klaas Blijlevens tot aalmoezenier van het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart werd benoemd. "Ik kwam er terecht als losse medewerker. Toen Luc Hessel provinciaal werd van onze kloosterorde werd ik in 1982 benoemd tot pastoor van O.-L.Vrouw-Middelares."

De parochie was toen in volle ontwikkeling én uitbreiding en pater Boni stampte als eerste in de regio een parochieteam uit de grond met Albert Doom, zuster Lucretia en Lut Stubbe. De parochie kende (en kent) een bloeiend verenigingsleven waar pater Boni alomtegenwoordig was en is. "Wij moeten goed beseffen dat wij in een periode leven waarin parochieteams, kerngroepen, leken en de priesterequipe van de federatie een nieuwe boost moeten geven aan het religieuze leven", aldus pater Boni, die dankbaar is voor de voorbije decennia. "Dankbaar voor mijn jeugd waarin ik alle kansen kreeg, dankbaar tegenover de Kapucijnen voor mijn studies, dankbaar voor de periode in Congo waar ik leerde wat solidariteit is en dankbaar voor de parochie waar ik met zovelen kon samenwerken, altijd eenvoudig en dicht bij de mensen, in de geest van Franciscus van Assisi."

Heeft pater Boni eigenlijk nog tijd voor zijn grote hobby, Cercle Brugge? "Zeker en vast, ik heb een abonnement! Als het lukt, dan ga ik supporteren, maar het werk op de parochie gaat altijd voor." Op pinkstermaandag 28 mei 2012 werd pater Boni Van Looveren gehuldigd omwille van zijn dubbel jubileum. Om 10 uur was er een misviering in de Capucijnenkerk die werd voorgegaan door vicaris-generaal E.H. Koen Vanhoutte, deken E.H. Roland Hemeryck, priesters uit de federatie en medebroeders. Nadien was er in de Familiekring een academische zitting, afgesloten met een receptie.

Herman Verbeke (overgenomen uit VOX Minorum, nr. 2 juli 2012)

  Terug naar overzicht