E.P. Jozef Vissers vertrekt naar Kongo op 15/9/1925 (foto M. Leunen)

E.P. Jozef Van Nueten 1923-1991

  Terug naar overzicht

Dominikaan

  • Geboren te Loenhout op 23/10/1923
  • Legde zijn geloften af op 24/9/1941
  • Werd priester gewijd op 8/12/1949
  • Afreis naar Kongo op 17/11/1950
  • Overleden te Antwerpen op 2/7/1991
Om bij P. Van Nueten te geraken moeten alle mogelijke vervoermiddelen aangesproken worden: trein, boot, eer een stukje trein, prauw, tipoyi of draagstoel en misschien hier en daar een stukje autostop. P. Van Nueten is er wel geraakt, waarom zouden wij er niet komen! Duru ligt in de Noord-Oosterhoek van Kongo, vlak op de grens van Engels-Egyptisch Soedan. Als ge daar een brief wilt posten, moet ge 150km lopen voor het dichtstbijgelegen postkantoor. En toch dringt het nieuws uit Loenhout er door, al is het enkele weken over tijd.

P. Van Nueten is, wat men noemt, "broesse- of reispater". Op de centrale post verblijft de overste en de schoolpater. Daar vindt ge allerhande instellingen naargelang de meer of mindere uitbreiding van de post.

De meeste christenen wonen op de buitendorpen, die tot 100km van de missiepost verwijderd liggen. Die kunnen natuurlijk niet iedere zondag naar de kerk komen: alleen op de grote feestdagen gaan ze naar de centrale post om er eens te biechten en te communiceren, waarbij ze op de koop toe nog een sermoentje meekrijgen.

In de dorpjes waar het christendom is binnengedrongen, plaatst men een geloofsleraar en bouwt men een bidkapel. De geloofsleraar staat er voor in dat de christenen iedere dag hun gebeden verrichten. De bekeerlingen krijgen van hem ook het eerste onderricht.

Hier komt dan ook de broessepater bij te pas. Het grootste deel van 't jaar is hij op reis, per prauw, fiets of moto naargelang de streek, om al die posten te gaan bezoeken. Dragers vergezellen hem met een miskoffer, waar alle benodigdheden voor de H. Mis netjes in verpakt zijn, en verder nog koffers met keukengerij, vers linnen, enz.

Op ieder dorp verblijft hij enkele dagen en geeft de christenen de gelegenheid de sacramenten te ontvangen. Ze krijgen aanvullend godsdienstonderricht en de pater moet ook alle mogelijke huiselijke twisten weer goed maken: hier een vrouw die terug naar huis is gelopen omdat ze slagen kreeg van haar man omdat het eten niet op tijd en stond voorgeschoteld werd; daar een man, die een tweede vrouw bijgenomen heeft. Ruzietjes zonder eind.

"De Azande (zo heet de volksstam)", schrijft P. Van Nueten, "zijn een trots volk, gewoon van te vechten . Aan hun chefs gehoorzamen zij slaafs. Daarom doen ze al wat de missionaris vraagt, als ze in hem de hoedanigheden van een chef ondervonden hebben. Met Gods genade zal hun trotse hovaardigheid eens een christelijke fierheid worden."

Uit: Loenhouts missionarissen (1955)

Hij was een zoon van Louis Maria Van Nueten (°22/9/1889, Loenhout) die overleed op +8/9/1962 te Loenhout. Pater Jozef Van Nueten overleed op 2 juli 1991 te Antwerpen. Zijn zus Helena werd kloosterzuster.

  Terug naar overzicht