Etienne Kerremans (2017) (3)

Hendrik Van der Buyten 1672-1727

Hendrik VIIIste achterna... De Engelse koning Hendrik VIII is bij het grote publiek gekend omwille van zijn 6 huwelijken, en de manier waarop sommige van zijn vrouwen aan hun eind gekomen zijn. In hoeverre die geschiedenis in de 17de en 18de eeuw in Loenhout gekend…

De schouten van Loenhout

De schout was een lokaal ambtenaar belast met bestuurlijke en gerechtelijke taken en het handhaven van de openbare orde. Als voorzitter van het plaatselijk bestuur, hoofd van de plaatselijke politie en officier van justitie lijkt de functie van schout nog het meest op die van…

De schepenen van Loenhout

1399: Jan Reijns – Peeter van der Rijdt - Jan Heijlen – Wouter van der Munten – Jan Peeterssone – Peeter van der Ast – Henrick Meeus 1454: Lucas van der Eijcke – Jan van den Broecke – Peeter van den Bogaerde – Peeter van…