Volkstelling Loenhout 1693

Volkstelling Loenhout 1693

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.1

Jan Adams ende Maeijken Anthonis Cools sijn vrouwe ende Anneken ende Adam hun kinderen

Personen:

| 1693-0001 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.2

Adriaen Adriaensen ende Marie Jan Conincx sijn vrouwe, Pauwel ende Catharine hun kinderen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0002 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.3

Adrien Matthijs Adriaensens ende Maeijken Jan Centen sijn vrouwe, Jan, Elisabeth, Jenneken, Cornelis, Marie ende Matthijs hun kinderen

Personen:

| 1693-0003 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.4

Arnaut Corneel Aernauts ende Cornelie Jan Aert van Tijchelt sijn vrouwe, Cornelie ende Jan hun kinderen, Adriaentien Peeter Gabriel Goris, meijssen

Personen:

| 1693-0004 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.6

Corneel Janssen Aernauts ende Paeschijs Corneel sijn vrouwe, Anneken ende Peerijntien, kinderen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0005 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.7

Corneel Peeter Aernauts ende Catelijn Laureijssen sijn vrouwe, Mattheus, Marie, Laureijs, Jan, Jacob, Adriaen, Catrine ende Peeter hun kinderen, Wauter van Ostaeyen ende Jan Peeter Verheyen, cnechten, Emerens Andries Mans, meijssen

Personen:

| 1693-0006 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.8

Maeijken Corneel van Ostaijen, weduwe van Jan Aernauts (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0007 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.10

Peeter Matteus Aernauts ende Martijntien Corneel van Ostaeijen sijn vrouwe, Jan Janssen Aernauts, cnecht, Cornelie Janssen Aernauts, meijssen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0008 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.11

Mijnheer Bernardus van Aldenhoven, pastor, Mijnheer Stephanus a Diependael, cappellaen, Peeter Jan Rombouts,cnecht

Personen:

| 1693-0009 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.12

Corneel Corneel Aerts ende Maeijken Jacob Deckers

Personen:

| 1693-0010 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.16

Luijcas Anthonissen ende maeijken Wauter Conincx sijn vrouwe, Anthoon, Aert, Jan ende Marie sijn voorkinderen, Michiel, Jacobmijn ende Cornelie sijn naerkinderen

Personen:

| 1693-0011 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.17

Peeter Anthonissen ende Maeijken Peeter Rombouts sijn vrouwe, Anthoon hunnen sone

Personen:

| 1693-0012 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.18

Wauter Jan Anthonissen ende Eva Corneel Adriaensen sijn vrouwe, Willem, Marie ende Corneel hun kinderen, Naentien Jan Claessen, kostkint

Personen:

| 1693-0013 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.19

Willem Anthonissen ende Neeltien Adriaen Deckers sijn vrouwe, Marie ende Jan Franchois hun kinderen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0014 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.21

Anthoon Bernaerts ende Neeltien Peeter Christiaens sijn huijsvrouwe, Corneel ende Elisabeth naerkinderen

Personen:

| 1693-0015 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.24

Joan Bode ende Christine Van der Buijten sijn vrouwe, Michiel, Anne Catharina, Jan Franchois, Emerens, Mariken ende Josephus hun kinderen, Mattheus vander Buijten, hunnen cnecht, Wauter Jan Rennen, werkman ende Maeijken Jan Melssens sijn vrouwe, Peeternel

Personen:

| 1693-0016 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.26

Lambrecht Broomans ende Maeijken Willem De Wijse sijn vrouw, Corneel ende peeter sijn voorkinderen, Neeltien ende Adriaentien Lenaert Van Cloot haer voorkinderen, Elisabeth ende Willem hun nakinderen, Heijndrick Adriaen Heijndricx, scheiper

Personen:

| 1693-0017 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.27

Peeter Broomans ende Peerijn Adriaen Martens sijn vrouwe, Cornelie, Elisabeth, Cornelis, Adriaen hun kinderen, Gabriel Peeter Goris sijnen cnecht, Joos Jan Theuns, scheiper

Personen:

| 1693-0018 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.28

Heijndrick Broucatus ende Lisken Peeter van der Buijten sijn vrouwe, Peeter, Marie ende Cornelie haer kinderen, Goris Corneel Verheijen sijnen scheiper

Personen:

| 1693-0019 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.29

Corneel Janssen Buick ende Elisabeth Pauwels sijn vrouwe, Franchus Corneel Bertels ende Neeltien Adrian Merckx costkinderen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0020 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.30

Neeltien Goris Claessen weduwe van Corneel Adriaen Christiaensen, Maeijken haar dochterken (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0021 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.31

Crestiaen Anthoni Christiaenssen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0022 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.35

Corneel Claessen, Catelijn Jan Lippens ende Maeijken Corneel Claessen haer kint, Corneel Jan Lippens ende Peeter Corneel Gijsen

Personen:

| 1693-0023 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.36

Engel Claessen, Naentien Aert Neefss, ende Neeltien Jois vande Mirop haer kint (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0024 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.37

Heijndrick Goris Claessen ende Catelijn sijn dochter ende Maeijken Peeter Verborght, weduwe van Jan Corneel Theuns (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0025 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.38

Jan Jan Claessen ende Michiel sijnen sone

Personen:

| 1693-0026 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.39

Joachim Claessen ende Sijcken Corneel Peeters sijn vrouwe; Laureijs, Willem, Peeter, Heijndrick ende Adam hun kinderen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0027 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.40

Heijndrick Clair ende Marie Laureijssen vrouwe, Marie sijn voordochter, Laureijs ende Jenneken naerkinderen

Personen:

| 1693-0028 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.41

Joris Jan Coecken ende Anneke Corneel Adriaen Huyben sijn vrouwe, Jenneken, Jan ende Adriaen hun kinderen (alleen 1693)

Personen:

| 1693-0029 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.42

Peeter Joris Coecken ende Catelijn Adriaen Huyben sijn vrouwe, Joris, Adriaen, Elisabeth, Jan, Cathrine, Anneken, Peeter ende Cornelie hun kinderen

Personen:

| 1693-0030 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.43

Cornelis Jan Coninckx ende Cornelie Boomaerts sijn vrouwe, Cornelis ende Mieken hun kinderen

Personen:

| 1693-0031 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.44

Jan Anthoni Conincx ende Jenneken Corneel Janssen sijn huijsvrouwe, Laureijs ende Cornelie hun kinderen

Personen:

| 1693-0032 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.45

Jan Wauter Cornelissen ende Heijltien Heijndrick Janssen sijn vrouwe, Marie, Cornelie, Wauter ende Jan hun kinderen

Personen:

| 1693-0033 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.46

Jacob Jan Crocx ende Elisabeth Gabriel Peter Joris sijn vrouwe, Marie haer dochter, Adriaen Rennen, aengenomen van armen

Personen:

| 1693-0034 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.48

Neeltien Peeter Goris weduwe van Michiel de Backer, Jan, Franchus, Cornelis, Bastiaen, Anneken ende Adriaen haer kinderen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0035 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.50

Michiel_Jacob de Backer ende Margriet Jan Sijmons sijn vrouwe, Adriaen, Maeijken ende Cornelie hun kinderen (staat onder 1698, moet zijn 1693)

Personen:

| 1693-0036 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.53

Peeter de Bie ende Elisabeth Adams van Geel sijn huijsvrouwe, Anneken, Jacobus, Cornelie ende Dinghen, hun kinderen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0037 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.54

Neeltien Jan Engelen, weduwe van Adriaen deckers ende Corneel haer sone

Personen:

| 1693-0038 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.56

Joos Deckers, Cornelis Joos Deckers sone, ende Catelijn Corneel Deckers sijn vrouwe, Bastiaen Joos Deckers sijn broeder Corneel, Adriaen, Anneken ende Elisabeth hun kinderen, Jan Jan Reijniers hun neeff

Personen:

| 1693-0039 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.57

Jan Deckers ende Marie Van Tommelen sijn vrouwe, Marie, Adriaen, Catharina, Susanne, Cornelie, Jan Baptist hun kinderen

Personen:

| 1693-0040 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.58

Heijndrick De Crom ende Jacobmijn Joris Coecken sijn vrouwe, Jan, Marie ende Bastiaen hun kinderen

Personen:

| 1693-0041 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.60

Maeijken Willem Augustijns weduwe van Jacob Peeter de Cuijper ende Jacob haer sone

Personen:

| 1693-0042 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.61

Melssen de Cuijper ende Catelijn van Oerle sijn huijsvrouwe, Mariken Hoeffnagels, haer nicht (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0043 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.62

Corneel de Haen

Personen:

| 1693-0044 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.64

Jan de Wijse ende Catharina ende Gonniken sijn dochters, Tanneken Michielsen, meijsse

Personen:

| 1693-0045 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.68

Catelijn Jan Wiercx, weduwe van Christiaen Franssen, Anneken, Marie ende Frans Christiaen Franssen haer kinderen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0046 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.69

Frans Geert Franssen ende Cornelie Huijbrecht Franchois sijn huijsvrouwe, Huijbrecht, Geert, Michiel ende Anneken hun kinderen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0047 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.71

Peeter Jan Gabriels ende Ijken Peeter Verkoeijen sijn vrouwe, Dingna ende Cornelis hun kinderen, Corneel, Peeter ende Catelijn Anthoon Jan Gabriels kinderen, Jacob Cornelis Jacobs hun cnecht, Catelijn Andriessens, daer thuis liggende

Personen:

| 1693-0048 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.72

Jonas Geerts ende Elisabeth Janssen sijn vrouwe, Cornelie ende Geert hun kinderen

Personen:

| 1693-0049 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.73

Jacobus Godrije en Jenneken Vorselmans sijn vrouwe, Jan, Claes, Geert ende Peeter hun kinderen

Personen:

| 1693-0050 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.75

Corneel Goossens ende Magdaleen Jan Gabriels sijn vrouw, Aert, Corneel, Jan ende Anneke hun kinderen, Maeijken Anthoon Gabriels, meijssen

Personen:

| 1693-0051 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.76

Jan Matthijs Goossens ende Jenneken Naes Janssen sijn vrouwe, Matthijs, Catelijn, Barbel sijn voorkinderen, Marie Heijndrick Gorissen haer voordochter, Pauwelijn, Tonijn ende Jan haer tsaemenkinderen

Personen:

| 1693-0052 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.77

Jan Peeter Goossens ende Catelijn, Jacobmijn ende Mariken Peeter Goossens sijn susters

Personen:

| 1693-0053 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.78

Matthijs Anthoon Goossens ende Adriaentien Huijbrecht Jan Huijben, sijn vrouwe, Huijbrecht, Anthoon, Neeltien, Elisabeth, ende Catelijntien, hun kinderen, Catelijn Jans Van Gorp, eijssen

Personen:

| 1693-0054 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.79

Matthijs Jan Goossens ende Jenneken Christiaen Wauters sijn vrouwe, Catelijn, ende Christiaen hun kinderen, Catelijn Aert Jan Aertsen

Personen:

| 1693-0055 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.80

Michiel Jan Goossens ende Neeltien Jan Van Hoijdonck, sijn vrouwe, Catelijn Vermeiren sijn moeder, Anthoon Adriaen van Halle, cnecht

Personen:

| 1693-0056 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.81

Peeter Jan Goossens ende Elisabeth Peeter Nauts sijn huijsvrouwe

Personen:

| 1693-0057 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.82

Naentien Laureijs Nauts, weduwe van Gabriel Goris met Magdalena Gabriel Goris haer dochter (enkel 1693) (omwisseling gabriel >

Personen:

| 1693-0058 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.83

Peeter Gabriel Goris ende Elisabeth Willemssen, sijn vrouwe

Personen:

| 1693-0059 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.84

Jan Heestermans ende Cornelie Moons sijn huijsvrouwe, Corneel ende Elisabeth hun kinderen, Adriaen Jan van Ostaeijen, cnecht

Personen:

| 1693-0060 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.85

Baudewijn Heuvelmans ende Catelijn Vergauwen sijn vrouwe, Cornelie, Anneken, Jenneken, Jan, Adriaentien, Catharine, Elisabeth hun kinderen, Rombaut Vergauwen, cnecht

Personen:

| 1693-0061 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.86

Adriaen Heijndricx ende Catelijn Anthoon Van Aecken sijn vrouwe, Jan, Margriet, Corneel, Jenneken, Cornelie, Anthoon, Elisabeth, Bartel, hun kinderen

Personen:

| 1693-0062 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.87

Heijndrick Adriaen Heijndricx ende Peerijn Peeter Jan Gabriels sijn vrouwe, Jan hun kint

Personen:

| 1693-0063 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.88

Lenaert Huijbrecht Heijndricx ende Maeijken Jacob Theeus sijn vrouwe, Jacob hun kint, Anthonis Jan Francuen, cnecht

Personen:

| 1693-0064 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.89

Willem Heijndricx ende Jenneken Adriaen Martens sijn vrouw, Jacob, Heijndrick ende Margriete hun kinderen

Personen:

| 1693-0065 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.90

Corneel Hugens ende Catelijn Swaegemakers sijn vrouwe, Barbel, Jan, Anthonet ende Michiel hun kinderen

Personen:

| 1693-0066 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.91

Cornelis Adriaen Huijben ende Marie Jan Van Ostaeijen sijn vrouwe, Jan, Peeter, Cornelis ende Adriaen de kinderen, Neeltien Adriaensen, besteit van arme

Personen:

| 1693-0067 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.93

Peeter Adriaen Huyben ende Laurens Gabriel Goris sijn vrouwe, Jan hun kint, Michiel Jacob Philipsen, scheiper, Neeltien Blocx, besteit van arme

Personen:

| 1693-0068 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.95

Jan Huijbrechts ende Jenneken Heijndricx sijn vrouwe

Personen:

| 1693-0069 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.96

Lenaert Huijbrechts ende Cornelie Peeter Luijcx sijn vrouwe, Huijbrecht, Peerijn ende Jan hun kinderen

Personen:

| 1693-0070 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.97

Dingna Adriaen Wiercx weduwe van Aert Peeter Aert Jacobs, Adriaen Aert Peeter Aerden sone, Marijnis, Jan ende Maeijken haer kinderen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0071 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.98

Jacob Jacobs ende Peeternelle de Moir sijn vrouwe

Personen:

| 1693-0072 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.99

Jan Corneel Jacobs ende Adriaentien Corneel Neefs sijn vrouwe, Adriaentien Jacob Crock hun kints kint (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0073 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.100

Peeter Aert Jacobs, Jan Peeter Aert Jacobs sijnen sone met Jacobmijn Anthoni Quijrijnen sijn huijsvrouwe, Anthoni, Aert, Adriaen, Wauter ende Corneel hun kinderen

Personen:

| 1693-0074 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.101

Jacob Jacob Peeter Jans ende Margriet de Crom sijn vrouwwe, Jan, Cornelis, Anneken, Peeter ende Marie hun kinderen

Personen:

| 1693-0075 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.102

Jan Jacob Peeter Jans ende Maeijken Corneel Schrauwen sijn vrouwe, Peeter hun kint, Corneel Jan Peeter Joris hun dochters kint, Jenneken Aert Vergauwen, meijssen

Personen:

| 1693-0076 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.103

Claes Janssen (enkel 1693)

| 1693-0077 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.104

Corneel Heijndrick Janssen ende Adriaentien Peeter Luijcx sijn vrouwe, Corneel, Aert ende Peeter hun kinderen, Heijndrick Lambrecht van Parijs, cnecht, Elisabeth Jan Heijndrick Janssen, meijssen

Personen:

| 1693-0078 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.106

Jenneken Joos Jan Luijcx, weduwe van Dillis Janssen, Anneken Dilis Janssen haer dochter

Personen:

| 1693-0079 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.107

Geert Janssen ende Neeltien Heijliger Adriaenssen sijn vrouwe, Heijliger, Jan, Adriaen en Jennken hun kinderen

Personen:

| 1693-0080 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.109

Heijndrick Janssen ende Heijltien Heijndricx sijn vrouwe, Peeter van Waerloos kints kint (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0081 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.110

Jan Heijndrick Janssen ende Sjorisken Goris Rombouts, Cornelie Dilis Vleimincx haer voorkint, Marie, Catharine, Adriaentien hun kinderen

Personen:

| 1693-0082 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.111

Elisabeth Pauwels Diercken weduwe van Naes Janssen, Dierck Naes Janssen haer sone, Tanneken Adriaen Bastiaen Theeus, meijssen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0083 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.112

Peeter Joerdaens ende Jenneken van Huijse sijn vrouwe, Franchois Heestermans haer sone, Jan Verboven cnecht, Adriaentien Geert van Aecken, meijsse

Personen:

| 1693-0084 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.113

Gijsbrecht Gabriel Peeter Joris ende Elisabeth Jan Sels sijn vrouwe, Jan, Cathrine ende Gabrieltien hun kinderen, Anneken Joos Huijbrechts kint inde cost, Jacob de Vos vant vondelingshuijs inde cost

Personen:

| 1693-0085 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.114

Jan Christiaen Peeter Joris ende Tanneken Corneel Bernaer sijn vrouwe, Tanneken, Corneel, Peeter ende Jan hun kinderen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0086 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.115

Gilliam Kenis weduwnaar van Adriaentien Vergauwen

Personen:

| 1693-0087 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.116

Jan Jacob Kenis ende Margriet Huijbrecht Heijndrickx sijn vrouwe, Elisabeth, Peeter, Jacobmijn ende Gabriel hun kinderen, Marck Adriaen Merckx sone inde cost

Personen:

| 1693-0088 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.117

Jan Wauters, Marck Kenis ende Christine Jan Wauters sijn vrouwe, Barbel, Jacobmijn, Jacobus hun kinderen, Cornelie Peeter Goossens meijssen

Personen:

| 1693-0089 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.118

Laureijs Lanchaers ende Marie sijn dochter

Personen:

| 1693-0090 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.120

Anthoon Jan Lenaert ende Marie Huijbrecht Heijndrickx sijn vrouwe

Personen:

| 1693-0091 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.121

Jan Janssen Lenaert ende Cornelie Huijbrecht Heijndricx, Jenneken ende Huijbrecht de kinderen

Personen:

| 1693-0092 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.122

Geert Jan Lippens ende Naentien Heijndrick Bartelmeussen sijn vrouwe, Heijndrick ende Margriet Wauter Quirijnen haer voorkinderen

Personen:

| 1693-0093 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.123

Adriaen Luijcx ende Jenneken Heijliger Adriaenssen sijn vrouwe, Maeijken ende Neeltien hun kinderen, Mariken Martens costkint

Personen:

| 1693-0094 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.124

Maeijken Corneel van de Mierop weduwe van Jan Luijcx ende Neeltien Jan Luijcx haer kint

Personen:

| 1693-0095 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.125

Geert Luijcx ende Margriet Jan de Crom, Christiaen Jan Vorsselmans, Matthijs Jan Vorsselmans haer voorkinderen, Geert Geert Luijcx sijn voorsone, Anneken Jacob Philipsen ende Geertruijt Anthoon van de Mierop, meijssens (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0096 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.127

Andries Mans ende Catelijn Corneel Arnauts sijn vrouwe, Cornelie Jacob Philipssen, meijssen

Personen:

| 1693-0097 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.128

Sr. Marcellus Marcelli, schauteth; Juffr. Maria Anna Marcelli sijn suster; Stephanus, Joan Baptist, Anna Catharina ende Elisabeth sijn kinderen, Neeltien Adriaen Anthonissen sijn meijssen, Corneel Jacob de Cuijper sijnen cnecht met Cornelie Jan Rennen sij

Personen:

| 1693-0098 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.130

Gijsbrecht Jan Matthijssen ende Dingna Adriaen Denis sijn vrouwe, Adriaen hun kint, Corneel Jan Matthijssen, cnecht, Cornelie Jacobs, meijssen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0099 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.131

Melssen Meeussen ende Elisabeth Bastiaen Theeus sijn vrouwe, Heijndrick, Bastiaen, Adam, Tanneken ende Margriet Jan Heijndrick haer voorkinderen, Aert Jan Aertsen, Anthoni Geert van Aecken, cnechten, Marie Anthoni van de Mierop, meijssen, Grietken ... de

Personen:

| 1693-0100 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.132

Cornelis Peeter Melssens ende Margriet Corneel Jan Lodewijcx sijn vrouwe, Jacob, Marie ende Cornelie sijn kinderen

Personen:

| 1693-0101 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.133

Jan Melssens ende Peerijntien Peeter van Dijck sijn vrouwe, Melssen, Peeter, Jan, Adriaen ende Catherine hun kinderen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0102 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.134

Jan Melssens ende Neeltien sijn dochter ende Michiel Corneel Verschueren haer kint

Personen:

| 1693-0103 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.135

Peeter Melssens ende Elisabeth Geert van de Cloot, Corneel Sijmon Gorissen, cnecht, Elisabeth Corneel Verheijen, meijssen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0104 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.136

Jan Peeter Melssens ende Elisabeth Lambrecht van Staeijen, sijn vrouwe, Huijbrecht, Margo ende Marie hun kinderen, Adriaen Jan Heijndrick Martens, cnecht, Jan Corneel Melssens sone, scheiper

Personen:

| 1693-0105 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.137

Matthijs Peeter Melssens ende Jenneken Peeter Noijs sijn vrouwe, Anne, Peeter ende Catelijn sijn kinderen, Willem Heijndrick de Crom, costkint van den armen

Personen:

| 1693-0106 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.138

Corneel Meijvis ende Adriaentien de Lelie sijn vrouwe, Cornelie, Catharine, Jorisken hun kinderen, Marijnis Thijs Adriaen Thijs, scheiper (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0107 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.139

Cornelie Mertens, Geertsen dochter (enkel 1693)

| 1693-0108 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.146

Peeter Anthoni Nauts ende Maeijken Pauwels sijn huijsvrouwe

Personen:

| 1693-0109 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.147

Huijbrecht Corneel Neeffs ende Maeijken Jacobs van Tichelt sijn vrouwe

Personen:

| 1693-0110 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.150

Jan Nijssen ende Neeltijn Peeter Quirijnen de Bie, sijn vrouwe, Claes, Jan, Cornelis ende Josine sijn kinderen

Personen:

| 1693-0111 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.151

Joos Nijssen ende Helena Verhemeldonck, Nijs, Anneken, Peeter, Corneel ende Marie hun kinderen

Personen:

| 1693-0112 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.153

Jan Peeter Ooms ende Elisabeth Christiaen Peeter Joris, sijn vrouwe, Jochus Claessen, Corneel Peeter Ooms, over heert (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0113 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.154

Matthijs Aernout Ooms ende Catelijn Corneel Aucxten sijn vrouwe, Aernaut, Corneel ende Elisabeth hun kinderen, Adriaen Willem Heijndricx, cnecht

Personen:

| 1693-0114 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.155

Matthijs Jan Ooms ende Catelijn Corneel van Tichelt sijn vrouwe, Jan, Reijnier ende Cathrine hun kinderen

Personen:

| 1693-0115 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.156

Matthijs Peeter Ooms sone (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0116 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.157

Peeter Corneel Ooms ende Menten Wauter Ooms sijn vrouwe, Jacobmijn hun kint

Personen:

| 1693-0117 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.158

Wauter Peeter Ooms ende Tanken Adriaen Weerts sijn vrouwe, Cathine ende Peeter sijn voorkinderen, Adriaen end Jan hun naerkinderen, Peeter Huijben, cnecht

Personen:

| 1693-0118 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.163

Corneel Heijndrick Philips ende Margriet Jacob Willems sijn vrouwe, Lisken daer over heert

Personen:

| 1693-0119 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.164

Frederick Philipssen ende Catelijn Jacobs sijn vrouwe, Philips, Anneken ende Heijltien hun kinderen

Personen:

| 1693-0120 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.165

Catelijn Janssen weduwe Jacob Philipsen ende Philip haeren sone

Personen:

| 1693-0121 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.166

Marten Philipssen ende Elisabeth Peeter Aert Sijmons sijn vrouwe, Peeter, Aert ende Melssen hun kinderen

Personen:

| 1693-0122 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.167

Aert Anthonis Quirijnen ende Margriet Arnaut van Ostaeijenn sijn vrouwe, Anthoon, Jan ende Wauter hun kinderen, Antoon Jan Quirijnen, scheiper

Personen:

| 1693-0123 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.169

Jacob Sijmon Reniers ende Marie Adriaen de Backer sijn vrouwe, Neeltien Heijndrick Heuvelmans haer moeder, Adriaen hun kint (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0124 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.170

Cornelie Adriaen Rennen dochter (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0125 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.172

Wauter Peeter Rennen ende Catelijn Geert van Aecken, Peeter, Geert ende Jan hun kinderen

Personen:

| 1693-0126 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.173

Neeltien Joris Coecken, weduwe van Anthoon Reijns, Adriaen Reijns haer sone (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0127 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.174

Jan Anthoon Reijns ende Adriaentien Aert Nops sijn vrouwe, MaeijkenPeeter Arnauts haer moeder

Personen:

| 1693-0128 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.176

Catelijn Kerremans, weduwe Jan Roelen, Corneel ende Geert haer sonen, Cornelie haer dochter, Cathrien haer sones dochter

Personen:

| 1693-0129 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.178

Cornelie Bastiaens weduwe Corneel Peeter Rombauts, Catelijn Peeter Rombauts, haer dochter (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0130 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.180

Jan Goris Rombauts ende Maeijken Dilis van Gastel sijn vrouwe, Goris ende Jan hun kinderen

Personen:

| 1693-0131 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.181

Laureijs Anthoon Rombauts ende Maeijken Niclaes Goris sijn vrouwe, Adriaentien haer dochter, Marie Roelants, costkint, Lambrecht N vuijt vondelinghuis, costkint (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0132 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.182

Sijmon Goris Rombauts ende Adriaentien sijn dochter ende Corneel Anthoon Schoepen haer kint ende Marie Sijmons dochter oock (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0133 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.183

Wauter Jan Rombauts ende Willemijn Geert Jan Sijmons sijn vrouwe, Geert, Anne, Neeltien ende Jan hun kinderen

Personen:

| 1693-0134 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.184

Bastiaen Russen ende Engel van Oosterwijck sijn vrouw

Personen:

| 1693-0135 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.185

Huijbrecht Schoepen ende Maeijken Bernaerd van Aecken sijn vrouwe (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0136 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.186

Lenaert Schoepen ende Marie Heijndrick Mertens sijn huisvrouwe, Jan, Jacob, Corneel ende Marie hunne kinderen

Personen:

| 1693-0137 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.188

Jan Schooffs ende Neeltien Anthoon Quirijnen sijn vrouw, Marie ende Elisabeth sijn voordochters

Personen:

| 1693-0138 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.191

Cornelis Sebrechts ende Neeltien Wils sijn huijsvrouw, Adam, Eva, ende Franchijn hun kinderen, Jois Cornelissen, scheiper

Personen:

| 1693-0139 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.193

Jan Corneel Sebrechts ende Catelijn Janssen Aernauts, sijn vrouw, Christine, Marie ende Jenneken hun kinderen

Personen:

| 1693-0140 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.194

Neeltien Tobias van Rumpst, weduwe Jan Snels (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0141 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.195

Jenneken Adriaen Peeter Aerde weduwe Sijmen Adriaen Sijmons ende Catelijn Sijmon Adriaen Sijmons, haer dochter (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0142 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.197

Adriaen Swaegemaeckers ende Marie Corneel Goossens sijn vrouwe, Bartel ende Gabriel sijn voorkinderen, Mattherus, Adriaen ende Anneken sijn naerkinderen, Bastiaen Adriaen Theus, cnecht, Adriaentien Lambrecht van Staeijen, meijssen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0143 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.198

Adriaen Jacob Theus ende Maeijken Jan Wiercx sijn vrouw, Cornelie sijn voordochter ende Jan hun tsaemenkint (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0144 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.199

Roelant Jacob Thomas ende Adriaentien Jan Laureijssen sijn vrouw, Catelijn ende Jan hun kinderen, Lisken Heijndrick van Bael, meijssen

Personen:

| 1693-0145 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.200

Remie Valentijn ende Barbel Doremans sijn vrouwe, Marie, Heijndrine ende Barbel hun dochters

Personen:

| 1693-0146 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.201

Staes Valentijns ende Jenneken Kenis sijn vrouwe, Marie, Ijda, Peeter ende Christine hun kinderen, Jan Janssen Conincx, cnecht

Personen:

| 1693-0147 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.203

Neeltien Schooffs weduwe van Joos van Aecken ende Anthoon Joos van Aecken haeren sone (enkel 1698)

Personen:

| 1693-0148 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.204

Joos van Aecken ende Maeijken Jan Crocx sijn vrouwe, Jan, Lijntien ende Cornelie hun kinderen

Personen:

| 1693-0149 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.205

Peeter van Aerde ende Adriaentien Adriaen Martens sijn vrouwe, Aert, Stoffel, Elisabeth voorkinderen, Adriaen, Anneken, Cornelis ende Anthoon naerkinderen

Personen:

| 1693-0150 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.206

Peeter van Aerden ende Naentien Pauwels sijn vrouwe, Pauwels ende Michiel hun kinderen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0151 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.207

Heijndrick Peeter van Alphen ende Anneken Corneel de Backer sijn vrouwe, Anneken hun kint (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0152 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.208

Corneel Michiel van Antwerpen ende Neeltien Goris Gabriels sijn vrouwe, Michiel, Jan, Lijntien ende Barbel hun kinderen

Personen:

| 1693-0153 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.209

Adriaen van Bael ende Marie Vorsselmans sijn vrouwe, Arnaut, Catharina, Carel, Jan ende Cornelis hun kinderen, Matthijs Vorsselmans, cnecht, Cornelie Jacob Philipsen, meijssen (onder 1693, moet echter 1698 zijn)

| 1693-0154 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.210

Margriet Moons weduwe van Marten van den Bossche, Arnaut Bode haer neefken, Aert van Staeijen, Corneel Pauwelsen haer cnechten, Maeijken Vermeiren, meijssen

Personen:

| 1693-0155 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.212

Meester Jan vanden Broeck ende Elisabeth Baten, Anne Marie hun dochter

Personen:

| 1693-0156 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.213

Jacob van den Cloot ende Elisabeth Anthoon Quirijnen sijn huijsvrouwe, Geert sijn voorsone, Cornelis Adriaen Willemsen, Marie Adriaen Jacob Theeus, meijssen

Personen:

| 1693-0157 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.214

Maeijken Lenaert Wiercx, weduwe van Jan van de Cloot, Wauter, Elisabeth ende Geertruijt van de Cloot haer kinderen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0158 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.215

Jan van de Mierop ende Adriaen sijn sone, Neeltien Adriaen Pauwels het meijssen, Neeltien Cornelis Verheijen aengenomen voor de cost, Adriaen Anthoon van de Mierop oock aengenomen voor de cost (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0159 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.216

Peeter van de Locht ende Lisken Adriaen Willemsen sijn vrouwe, Adriaen ende Cornelie hun kinderen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0160 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.217

Gabriel vanden Bleke ende Bijken Arnaut van Aecken sijn vrouwe, Cornelie, Gabriel ende Elisabeth hun kinderen, Jan vanden Bleke sijn broeder, Marten Adriaen Theeus, cnecht, Neeltien Jan Goossens, meijssen

Personen:

| 1693-0161 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.218

Jan van den Heuvel ende Corneli van der Buijten sijn vrouwe, Anthoon, Geert, Jan ende Marie hun kinderen, Laureijs Willem van den Langenbergh haer voorsone, Jacob Meijvis, cnecht

Personen:

| 1693-0162 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.222

Mr. Geert Buijten, Marianne van der Buijten sijn suster, Cornelie sijn dochter, Hubert Bode sijn dochters sone, Heijndrick van Court, Adriaen Peter Verhout ende Joris Janssen, costkinderen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0163 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.223

Jan van der Buijten ende Marie Valentijns sijn vrouwe

Personen:

| 1693-0164 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.225

Laureijs Peeter van der Buijten ende Lisken Corneel Jan Aerts sijn vrouwe, Geert hunnen sone

Personen:

| 1693-0165 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.226

Peeter van der Buijten ende Peeternelle Swaegemakers sijn vrouw, Maeijken Aertssen hunne moeer, Elisabeth, Marie, Anthonet ende Peeter hun kinderen, Adriaen Bernaers, cnecht, Adriaentien Dennen, meijsse

Personen:

| 1693-0166 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.227

Peeter van der Buijten ende Tanneken Jan Gabriels sijn vrouwe, Anneken ende Cornelie Sijmons haer voorkinderen, Anthoon Jan Gabriels haer broeder met Tanneken Corneel van Aecken sijn vrouwe met Gabriel ende Cornelie hun kinderen, Goris Sijmon Gorissen end

Personen:

| 1693-0167 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.228

Anthoon van Ditford ende Tanneken Peeter Theuns sijn vrouwe, Cornelis hunnen sone, Sijcken, Adriaentien ende Peerijntien hun dochters

Personen:

| 1693-0168 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.229

Willem van Tommel ende Tonijntien van Ditfort sijn vrouwe, Susanekijn ende Jennekijn hun kinderen

Personen:

| 1693-0169 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.230

Christiaen van Dijck ende Heijnderine van Oevel sijn vrouwe, Nijs, Marie, Josijne, Anneken hun kinderen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0170 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.231

Corneel Jan van Dijck ende Marie Jans van Hijdonck sijn vrouwe, Jan haer kint, Jacob Peeter Christiaens inde cost

Personen:

| 1693-0171 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.232

Geert Jan van Dijck ende Jacobmijn Peeter Joris sijn vrouwe, Catelijn, Adriaentien ende Cornelie hun kinderen

Personen:

| 1693-0172 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.233

Peeter Jans van Dijck ende Adriaentien Dilis van Gastel sijn vrouwe, Catelijn sijn voorkint, Maeijken Corneel Nops inde cost aengenomen

Personen:

| 1693-0173 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.234

Jan van Elsacker ende Christine Corneel Raets sijn vrouwe, Marie, Cornelis, Adriaen, Peeter, ende Jan hun kinderen

Personen:

| 1693-0174 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.235

Joan Franchois van Elsacker, jouffre Elisabeth van Elsacker sijn suster, Geeraert vander Buijten, clerck, Maeijken Bevers sijn meijssen, Jan Naes, cnecht ende Engel Janssen Arnauts sijn vrouwe, Naes hun kint, Aert Willemsen met Cornelie Jan de Backer sijn

Personen:

| 1693-0175 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.236

Neeltien Jan Cornelissen, weduwe van Michiel van Elsacker (enkel 1693)

| 1693-0176 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.237

Catelijn van Gilse, weduwe van Michiel van Elsacker, Joan Mattheus van Elsacker haeren sone, Mattheus van Gilse haer broeder, Marie Josine van Elsacker haer dochter, Peeter Hautermans haeren cnecht, Peeter Christiaensen haeren werckman met Elisabeth Heijn

Personen:

| 1693-0177 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.238

Michiel Corneel van Elsacker ende Peerijntien Jacob Jan Nijs sijn vrouwe, Corneel, Jacobus, Peeter ende Cathrine hun kinderen

Personen:

| 1693-0178 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.239

Michiel Martin van Elsacker ende Marianna Moons sijn vrouw, Margo, Anneken, Cornelie ende Mariken sijn dochters, Adriaen Moons, swager, Corneel Corneel Jacobs ende Jan van Bael, cnechten, Jenneken Jan Huijben meijssen

Personen:

| 1693-0179 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.240

Peeter van Elsacker ende Elisabeth Marcelli sijn huijsvrouwe, Cornelie, Catharine, Jan Baptist, Michiel Franchois ende Gudula hun kinderen, Peeter Corneel Arnauts cnecht, Marie Jan Aertssen ende Adriaentien Heijndric Brocatus

Personen:

| 1693-0180 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.241

Corneel van Gastel ende Margriet Peeter Anthonissen sijn vrouwe, Anthoon sijn voorsone, Cornelie ende Jan sijn nakinderen

Personen:

| 1693-0181 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.242

Geijsbrecht van Geel ende Marie Jans sijn vrouwe, Jan ende Jenneken heur kinderen, Adriaen van Eggermont, cnecht, Elisabeth Peeter Gabriel Goris, meijssen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0182 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.243

Jan van Gorp ende Dingna Peeter Vermeiren sijn vrouwe, Margriet, Adriaentien, Cornelie, Laureijs, Aert ende Geeraerdt hun kinderen

Personen:

| 1693-0183 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.244

Peeter van Gorp ende Catelijn Michiel Peeter van Breda sijn vrouwe, Michiel ende Laureijs hun kinderen

Personen:

| 1693-0184 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.245

Wauter van Gorp ende Neeltien Jan Lippens sijn vrouwe, Jaspar Anthoon Jaspars haer voorsone, Jan Peeter Heijndricx, scheiper

Personen:

| 1693-0185 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.246

Adriaen van Halle ende Emerens van Donghen sijn vrouwe, Joos hunnen sone

Personen:

| 1693-0186 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.248

Adriaen Anthoon vant Kesschot ende Margriet Adriaen Sijmons sijn vrouwe, Jan ende Jenneken hun kinderen, Franchus Antonissen, scheiper (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0187 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.249

Corneel Adriaen vant Kesschot ende Barbel Peeter van Dijck sijn vrouwe, Corneel Wauter Raets haer voorkint, Adriaen hun kint (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0188 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.252

Aernaut Adriaen van Ostaeijen ende Maeijken Jan de Backer, Corneel hun sone, Catelijn hun dochter met Margriet Marten Jan Mariens haer kint, Peeter Michiel de Backer koeijhuer

Personen:

| 1693-0189 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.255

Jan van Ostaeijen ende Marie Sijmon Lambrechts sijn vrouw, Jan, Adriaen, Cornelie ende Catharine, kinderen

Personen:

| 1693-0190 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.256

Maeijken van Ostaeijen (enkel 1693)

| 1693-0191 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.259

Mijnheer Johan Louis van Siegen heere deser heerlijkheijt, Mevrouwe Bernardine Louise Herrij sijn compagnie, Mr. Gaspar van Siegen sijn broeder, Heijndrick Smit, Laureijs Driessen, Geeraert Hermans sijn twee cnechten, Peeter Janssen, Marie Janssen, Cornel

Personen:

| 1693-0192 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.261

Goris Lambert van Staeijen ende Cornelie sijn suster ende Heijndrick Jan de Crom kint aengenomen van den arme

Personen:

| 1693-0193 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.263

Adriaen Corneel Jacobs van Tijchelt ende Dingne Jan Corneel Neeffs sijn vrouwe, Cornelis, Catelijn, Jacob, Neeltien, Peeter, Elisabeth, Anneken hun kinderen

Personen:

| 1693-0194 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.264

Corneel Aerts van Tijchelt ende Elisabeth Nijssen van Tijchelt sijn vrouwe, Aert sijn voorkint, Marie ende Corneel tsaemennakinderen, Corneel Joos Vermeiren ende Anthoon Antoon Adriaenssen hun cnechten (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0195 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.265

Matthijs Jan Aerts van Tijchelt ende Neeltien Jan Anthoon Quijrijnen sijn huijsvrouw, Jenneken hun kint, Lijntien Peeter Joris, costkint, Anneken Adriaen Corneel Vermeiren daer hij momboir van is

Personen:

| 1693-0196 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.266

Peeter Corneel van Tijchelt ende Adriaentien Broomans sijn vrouwe, Arnaut ende Jan sijn voorkinderen, Cathrine Frans Luijcx haer voordochter, Corneel Joos Huijben, scheiper

Personen:

| 1693-0197 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.267

Peeter van Westerhoven

Personen:

| 1693-0198 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.268

Corneel Verboven, Jan Frans van Oerle, cnecht, Marie Anthonis Claessen, meijssen

| 1693-0199 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.269

Barbel Matthijs Goossens, weduwe van Jan Verboven, Matthijs ende Gabrieltien Jans Verboven haer kinderen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0200 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.273

Heijndrick Goris Vergauwen ende Tanneken Jan Gijsen sijn vrouwe, Elisabeth, Goris, Geertruijt, Jan, Adriaen, Cornelis, Peeter hun kinderen, Corneel Corneel Aernauts ende Peeter Adriaen van Halle hunne cnechten

Personen:

| 1693-0201 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.274

Jan Corneel Vergauwen ende Catelijn Sijmon Bevers sijn vrouwe, Aert, Jenneken, Marina ende Cornelie hun kinderen (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0202 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.278

Peeter Verheijen ende Maeijken Jan Nijs van Tijchelt sijn vrouwe, Jenneken, Jacobus, Cornelis, Maeijken ende Sijken hun kinderen, Jan Jan Nijs van Tijchelt, swager, Aert Huijbrecht Janssen inde cost

Personen:

| 1693-0203 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.279

Adriaen Peeter Vermeiren ende Jacobmijn Anthoon Guilliams sijn vrouwe, Peeter Jan Laureijssen haer voorsone, Jenneken Adriaen Bastiaen Theuns meissen

Personen:

| 1693-0204 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.280

Corneel Vermeiren ende Jacobmijn Adriaen Anthonissen, Marie, Adriaentien ende Adriaen hun kinderen

Personen:

| 1693-0205 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.282

Jan Vermeiren ende Catelijn van Halle sijn vrouwe, Marie Geerts haer voordochter

Personen:

| 1693-0206 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.283

Peeter Peeter Vermeiren ende Elisabeth Peeter Vermeiren sijn suster, David Ruijters, scheiper

Personen:

| 1693-0207 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.284

Willem Peeter Vermeiren ende Marie Adriaen Nuijtemans, Catelijn hun kint

Personen:

| 1693-0208 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.286

Corneel Vleimincx ende Maeijken Jan Gabriels sijn vrouwe, Jan ende Cornelie hun kinderen, Christine Aert Gabriels ende Margriet Huijbrecht Neefs, meijssens

Personen:

| 1693-0209 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.287

Jan Jan Vleimincx ende Catelijn Jan Gabriels sijn vrouwe

Personen:

| 1693-0210 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.289

Christiaen Geert Vorsselmans ende Maeijken Claessen sijn vrouwe, Tanneken Claessen haer suster (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0211 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.290

Christiaen Jan Vorsselmans ende Maeijken Heijndrick Engelen sijn vrouwe, Neeltien haer dochter ende Peeter Jan Claessen, kints kint

Personen:

| 1693-0212 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.293

Jan Christiaen Vorsselmans ende Anneken Adriaen Anthonissen sijn huijsvrouwe ende Heijndrick hun kint

Personen:

| 1693-0213 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.294

Maeijken Jan Vorsselmans (enkel 1693)

Personen:

| 1693-0214 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.295

Michiel Bastiaen Vorsselmans ende Peerijntien Corneel van Ostaeijen, Catelijn hun dochter, Anthoon Jan Peeter Aert Jacobs, cnecht

Personen:

| 1693-0215 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.296

Peeter Bastiaen Vorsselmans ende Neeltien Corneel Vermeiren sijn vrouwe, Bastiaen, Jan, Willemijn ende Catharine sijn voorkinderen ende Cornelis hun tsaemen nakint

Personen:

| 1693-0216 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.297

Maeijken Anthoon van Aecken, weduwe van Jan Wauters, Corneel Jan Wauters haeren sone, ende Jenneken Jan Wauters met Hanneken Balten van Geel haer kint, Anthonette haer dochter

Personen:

| 1693-0217 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.299

Adriaen Matthijs Weerts ende Neeltien Corneel de Backer sijn vrouwe, Jan Corneel de Backer haer broeder, Matthijs Adriaen Werts haer sone, Dingne Adriaen Claes Segers inde cost woonende

Personen:

| 1693-0218 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.300

Tanneken Marijnis Bevers, weduwe van Adriaen Matthijs Weerts, Jan Adriaen Weerts haer sone, Peerijntien sijn natuurlijk kint, Cornelie Jan Heijndrick Michielssen dochter, costkint van armenbesteit

Personen:

| 1693-0219 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.301

Matthijs Adriaen Weerts ende Margriet Corneel Crock sijn vrouwe, Cornelis, Adriaentien ende Adriaen hun kinderen

Personen:

| 1693-0220 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.303

Anthoon Jan Wiercx ende Catelijn Matthijs Goossens sijn vrouwe, Thijs, Jan, Catelijn ende Anthoon hun kinderen

Personen:

| 1693-0221 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.304

Corneel Jan Wiercx ende Neeltien Frans Vorsselmans sijn vrouwe, Jan Wiercx hun vader, Wauter Peeter Michielssen, cnecht, Franslijn Joos Vermeiren, meijssen

Personen:

| 1693-0222 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.305

Jan Janssen Lenaert Wiercx ende Dingne Corneel de Backer sijn vrouwe, Adriaen Heijndrick de Crom, costkint van den arme

Personen:

| 1693-0223 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.308

Lenaert Jan Wiercx ende Maeijken Anthonissen sijn vrouwe, Jan Peeter Verheijen, cnecht, Anne hun dochter

Personen:

| 1693-0224 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.310

Huijbrecht Jacob Willemen ende Maeijken Corneel Aernauts sijn vrouwe, Cornelis, Jan, Adriaen ende Geert hun kinderen, Cathrine N, costkint vuijt vindelinghuijs, Aert Janssen Neeffs, van armen besteit

Personen:

| 1693-0225 |

Volkstelling Loenhout 1693, Nr.311

Quirijn Willems ende Marie Adams van Geel sijn vrouwe, Jan, Marie ende Jacobmijn hun kinderen

Personen:

| 1693-0226 |