N Overzichtskaart
WO 
 Z  

N° 1864 - Cornelis De Knaep

 • Beschrijving goed: "een nieuw vercijnsing ende daer een nieuw huysken op gebout"
 • Ligging: Sneppel (N) de vrunte aldaer (W) de vrunte aldaer

N° 1876 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: tegen het "Saeldemans bos"
 • Ligging: Sneppel (N) Saeldemans bos (O) de vrunte (Z) de straat (W) de straat

N° 1877/1-2-3-4-5-6 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een bos genaamd "Saeldemans bos" groot 1012 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf en Wouter Cornelis Ooms (O) de vrunte (Z) de straat (W) de straat

N° 1880/1 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een bos op "'t Middelaer" groot 466 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) de vrunte (Z) de vrunte (W) hijzelf

N° 1880/2 - (onbekend)

 • Beschrijving goed: een bos op "'t Middelaer" groot 365 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) de vrunte (Z) de heer (W) Peeter De Meester

N° 1881 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: een stuk naast N° 1882/1 groot 80 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) de Leemstraat

N° 1882/2-1883-1884 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: land op "'t Middelaer" groot 109 R
 • Ligging: Sneppel (N) Peeter De Meester (O) hijzelf (W) de Leemstraat

N° 1882/1 - Jan Van de Cloot

 • Beschrijving goed: stuk land naast N° 1882/2-1883-1884 groot 87 R
 • Ligging: Sneppel (N) de heer van Loenhout (O) de heer (Z) de heer (W) de Leemstraat

N° 1885 - Peeter De Meester

 • Beschrijving goed: een bos naast N° 1887-1885/2 groot 383 R
 • Ligging: Sneppel (N) het voorgaande (W) de Leemstraat

N° 1886 - Peeter De Meester

 • Beschrijving goed: een bos naast N° 1885 groot 203 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) de vrunte (O) de vrunte (W) het voorgaande

N° 1887-1885/2 - Peeter De Meester

 • Beschrijving goed: een stuk bos naast N° 1888 groot 211 R
 • Ligging: Sneppel (N) het voorgaande (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) de Leemstraat

N° 1888 - Peeter De Meester

 • Beschrijving goed: een bos op "'t Middelaer" gekomen van d'heere Van Weyngaerde groot 150 3/4 R (moet wel drijmael zo groot wesen als blijckt op het meetboeck..)
 • Ligging: Sneppel (N) de vrunte (O) hijzelf (Z) hijzelf (W) de Leemstraat

N° 1889/1 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: perceel erve in de Katerstraat groot genomen op 66 R moet wel drie maal zo zijn als op 't meetboek blijkt
 • Ligging: Sneppel (N) de Katerstraat (O) de heide (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1889/2 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: plantagie bij N° 1889/1
 • Ligging: Sneppel (N) de straat (O) de heide (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1890 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: heide en weide bij N° 1889/2
 • Ligging: Sneppel (N) de straat of plantagie (O) hijzelf (Z) wed. Jacob Van de Cloot (W) Adriaan Peeter Rombouts

N° 1891 - de heer Franciscus Van Elsacker

 • Beschrijving goed: een bos genaamd "het Casteleers" groot 273 R
 • Ligging: Sneppel (N) dezelfde en heer van Loenhout (O) de heer van Loenhout en de wed. Jacob Van de Cloot (Z) Adriaan Peeter Rombouts (W) Adriaan Peeter Rombouts

N° 1892 - dezelfde Adriaan Rombouts

 • Beschrijving goed: een stuk land naast N° 1901/3 en 1893 groot 267 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) heer van Loenhout (O) heer Van Elsacker (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1901/1-2 - dezelfde Adriaan Rombouts

 • Beschrijving goed: een stuk land bij N° 1895 groot 449 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) heer Van Elsacker en hijzelf (Z) hijzelf en de erfg. Vierling (W) hijzelf en de erfg. Vierling

N° 1901/3 en 1893 - dezelfde Adriaan Rombouts

 • Beschrijving goed: twee stukken land aaneen gelegen groot 380 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf (O) heer Van Elsacker (Z) hijzelf (W) hijzelf

N° 1912 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een mastbos gelegen bij N° 1913
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) Lambrecht Claessen en consorten (Z) zijzelf (W) erfg. Vierling

N° 1913 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een nieuw eikelbos
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) zijzelf en Lambrecht Claessen en consorten (Z) zijzelf (W) erfg. Vierling en Cornelis L. Goris

N° 1914 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: hun hofstede land en dries groot 531 1/2 R
 • Ligging: Sneppel (N) Lambrecht Claessen en consorten (O) de straat (Z) zijzelf (W) zijzelf

N° 1915/1 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een weide genaamd "den boonacker" groot 175 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) zijzelf (Z) de straat (W) zijzelf en Cornelis Lenaert Goris

N° 1915 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een akker of land in stuk N° 1915/1 groot 161 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) Cornelis Lenaert Goris

N° 1920 - Cornelis Lenaert Goris

 • Beschrijving goed: deel van akker N° 1921 groot 189 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) erfg. Antoon Jan Aertsen (Z) erfg. Antoon Jan Aertsen (W) erfg. Antoon Jan Aertsen

N° 1921 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een deel in een akker bij N° 1919 groot 194 R
 • Ligging: Sneppel (N) erfg. Vierling (O) Cornelis Lenaert Goris (Z) zijzelf (W) zijzelf

N° 1922 - Erfg. Antoon Jan Aertsen

 • Beschrijving goed: een stuk in akker N° 1923/2-3
 • Ligging: Sneppel (N) Theodoor Vinck (O) zijzelf (Z) zijzelf (W) Theodoor Vinck

N° 1934 - Erfg. Vierling

 • Beschrijving goed: stuk land aan N° 1935/2 groot 49 R
 • Ligging: Sneppel (N) zijzelf (O) erfg. Antoon Jan Aertsen (Z) zijzelf en Cornelis Lenaert Goris (W) zijzelf

N° 1963 - Jan Venix

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 273 R
 • Ligging: Sneppel (N) hijzelf en Jan Adriaan Peeters (O) hijzelf (Z) heer van Loenhout (W) de beek

N° 2072 - Adriaan Peeter Rombouts

 • Beschrijving goed: een weide genaamd "drijhoeckweyde" groot 146 3/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) de heer van Loenhout (O) de heer van Loenhout (Z) de straat (W) hijzelf volgende

N° 2074/1-2 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: zijn hofstede in de Katerstraat land en dries aan elkaar gelegen groot 531 R
 • Ligging: Sneppel (N) het loopken of de stadreyt (O) hijzelf (Z) de Katerstraat (W) hijzelf en Adriaan Rombouts

N° 2075 en ten dele 2074 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: weide en boske groot 201 1/4 R
 • Ligging: Sneppel (N) het loopje (O) de straat (Z) de straat (W) hijzelf

N° 2327/1-2 - wed. en kinderen Adriaan Bevers

 • Beschrijving goed: een akkerke groot 149 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2394 - Adriaan Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: een akker groot 370 1/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2395/1 - Adriaan Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: zijn hofstede land en dries groot 131 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) de wed. en kinderen Adriaan Simon Bevers (Z) hijzelf (W) Adriaan Hendrik Bartholomeeusen

N° 2395/2 - Adriaan Cornelis Ooms

 • Beschrijving goed: een weide in dezelfde stede groot 136 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde

N° 2396 - wed. en kinderen Adriaan Bevers

 • Beschrijving goed: een akker over de straat groot 256 1/2 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de straat (O) de vrunte (Z) de vrunte (W) Adriaan Cornelis Ooms