N Overzichtskaart
WO 
 Z  

N° 1170 - (onbekend)

 • Beschrijving goed: de plaets daer de oude hoef op staet
 • Ligging: De Laren en Popendonk

N° 1227-1228-1229 - Michiel Reinier Ooms en de wed. Jan Aernout Van Tichelt

 • Beschrijving goed: weide van "'t Hesschot" groot 597 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde

N° 1230 - Cornelis Corn. Vermeiren

 • Beschrijving goed: een akkerke groot 146 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) de heer van Loenhout (O) de straat (Z) erfg. Antoon Van Tiichelt (W) de Hesschot weide

N° 1231 - Erfg. Antoon Van Tichelt

 • Beschrijving goed: stuk in de "Goris akker" groot 104 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Cornelis Cornelis Vermeiren (O) de straat (Z) Cornelis Cornelis Vermeiren (W) de Hesschotweide

N° 1232 - Cornelis Cornelis Vermeiren

 • Beschrijving goed: land in de "Goris akker" groot 172 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) de erfg. Antoon Van Tichelt (O) de straat (Z) Adriaan Mathijssen (W) de Hesschot weide

N° 1233 - Adriaan Mathijssen

 • Beschrijving goed: land in de "Goris akker" groot 161 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Cornelis Cornelis Vermeiren (O) de straat (Z) heer van Loenhout (W) de Hesschot weide

N° 1234/1 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: hofstede land en dries groot 310 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Adriaan Mathijssen (O) de straat (Z) hijzelf (W) de Hesschotweide

N° 1234/2 - heer van Loenhout

 • Beschrijving goed: land naast zijn hofstede groot 420 3/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) zijn hofstede (O) de straat (Z) Hendrik Francken (W) de Hesschot weide

N° 1235 - Hendrik Francken

 • Beschrijving goed: land ernaast groot 113 1/2 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) de heer van Loenhout (O) de straat (Z) erfg. Antoon Van Tichelt (W) Adriaan Mathijssen

N° 1236 - Erfg. Antoon Van Tichelt en Dielis Hendrik Francken ieder de helft

 • Beschrijving goed: groot 199 3/4 R
 • Ligging: Terbeek aan de Noordzijde (N) Hendrik Francken (O) de straat (Z) Hendrik Francken (W) Adriaan Mathijssen

N° 1311/1-2 - Peeter De Gruyter

 • Beschrijving goed: 2 percelen land en weide groot 560 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) heer van Loenhout (O) de heide (Z) heer van Loenhout (W) de straat

N° 1318 - Adriaan Vergouwen

 • Beschrijving goed: zijn hofstede groot 295 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de heer van Loenhout (O) hijzelf leeg veld (Z) de straat (W) de heer van Loenhout

N° 1319 - Adriaan Vergouwen

 • Beschrijving goed: veld "het leeg veld"
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (O) hijzelf en Adriaan Mathijssen

N° 1320 - Adriaan Vergouwen

 • Beschrijving goed: de helft van een akker genaamd "den Tolberg" groot 262 1/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (O) de heide (Z) de heide (W) hijzelf

N° 1321 - Adriaan Mathijssen

 • Beschrijving goed: de andere helft van "den Tolberg" daer sijn huys op staet groot 249 3/4 R
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) hijzelf (O) de heide (Z) Adriaan Vergouwen (W) Adriaan Vergouwen

N° 1322 - Adriaan Mathijssen

 • Beschrijving goed: stuk land
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) hijzelf (O) de heide (Z) hijzelf (W) Adriaan Vergouwen

N° 1323 - Adriaan Mathijssen

 • Beschrijving goed: leeg veld
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) Jan Van Ginhoven (O) de heide (W) de heer van Loenhout

N° 1324 - Jan Van Ginhoven

 • Beschrijving goed: zijn stedeken
 • Ligging: Popendonk aan de Oostzijde (N) de heide (O) de heide (Z) Adriaan Mathijssen (W) de heide