Tafel van de H. Geest

Onder deze hoofding groeperen we archiefstukken van de Tafel van de H. Geest te Loenhout. Dit was een soort OCMW avant-la-lettre. Zij zorgden voor de armen en kregen vaak financiering uit nalatenschappen. Aan het hoofd stond de H. Geestmeester.

De Heilige Geestmeester was verbonden aan de Tafel van de Heilige Geest, het armbestuur zoals dat was ontstaan in de Middeleeuwen. De Heilige Geest werd door de katholieken gezien als de Vader der Armen. Anders dan de naam doet vermoeden was de Tafel van de Heilige Geest geen kerkelijke, maar een wereldlijke instelling. De Heilige Geestmeesters waren lid van het dorpsbestuur en waren betrokken bij beslissingen over belangrijke dorpsaangelegenheden. Zij werden dan ook aangesteld en be√ędigd door de plaatselijke heer. Er waren in elk dorp altijd twee Heilige Geestmeesters. Hun taak was het beheren van de bezittingen van de Tafel van de Heilige Geest, zoals huizen en voorraden graan, en toezicht houden op het uitdelen van bijvoorbeeld brood aan de armen. Na de Reformatie bleef de Heilige Geestmeester in Brabant bestaan. Katholieken werden toen uitgesloten van overheidsfuncties, maar er waren in de meeste Brabantse dorpen onvoldoende gereformeerden om alle overheidsfuncties te bemannen. Onder druk van de realiteit werden dan toch katholieken in het dorpsbestuur benoemd. In de 18de eeuw werd de naam Heilige Geestmeester gaandeweg verdrongen door de term armmeester. Bron: Wikipedia

Ziehier enkele rekeningen uit 1733. Deze stukken bevinden zich in het Kerkarchief van Loenhout.

Loenhout R 205, H.Geestrekening 1733

Ontv. Van borgemeester Goris Jan Rombouts
Uitgeef aen Jonas Verschueren voor het verdrijven van de honden uit de kerk.
Aen de weduwe Jonas Verschueren
Aen Antoni van Aken.
Aen Jan Koecken.
Aen Cathlijn van Dijck.
Aen de weduwe Claessen.
Aen Christien van Weert.
Aen Maria Christina Cornelissen.
Aen Geert Bogaerts schepenen tot Schooten ten behoeve van Cornelia Janssen gebortigh van Loenhoudt in haer sieckte.
Aen Jan Wouters voor een aelmoes.
Aen Goris Vergouwen voor gelevert bier.
Aen E.H.Robert van Gutshoven.
Aen de wed. Hendrick Smits(coster) over het opwinden van de horlogie.
Aen Jan Geerard Kivits voor bier.
Aen Gilliam Verkouteren over het maecken van twee doodkisten.
Aen Cornelis Bertrams voor gelevert bier.
Aen de weduwe Symon Nollen voor laeckens.
Aen Christiaen Raets over het afleggen van het lighaam van Jan van Bael.
Aen peeter Staes Valentijns cleermaecker.
In gelt gegeven aen Cornelia van Ostaeijen voor de weduwe Rennen.
Aen Marijnis Matthijs Weerts voor hemden.

Loenhout R 205, ..-..-1733 H.Geestrekening 2

Voor de kinderen van Claessen.
Voor Adam peeters.
Voor Maria Jan Peeters.
Voor Adriaen Quirijn Willems.
Aen Catharina van Dijck.
Voor Peeter Jan Rennen.
Voor Anna Quirijn Bogaerts.
Voor Magdalena Bogaerts.
Voor Jan Quirijn Bogaerts.
Voor de weduwe van Huyben van Hof
Voor Anthoni van Aecken.
Voor Christiaen van Weert.
Voor de weduwe van Jan Rijns.
Voor Maria Bastiaen Lenaerts.
Voor Peeter Lathouwers seemen broek.
Het kerckrecht van Jan van Bael.
Item voor sijn doodkist.
Aen peeter Wirickx.
Voor Jan Bastiaen Lenaerts.
Voor Magriet Adriaen Lathouwers.
Voor Adrianan Lathouwers.
Voor Jan Adriaen Verheyen.
Voor Joanna Cornelis Janssens.
Voor Cornelia Verheyen.
Voor Cornelia Rennen.
Voor Cornelia van Ostaeyen.
Voor joanna van Hove.
Voor Catharina Willem Vermeeren.
Voor Anna Maria Jan Bockaerts.
Voor Joanna Philipsen.

Loenhout R 205, ..-..-1733 H.Geestrekening 3

Voor Anna Lambrecht Jan Rombouts.
Voor Jacobus Lambrechts Jan Rombouts.
Voor Peeter Lambreght Rombouts.
Voor het houden van de vier kinderen van Quirijn Bogaerts.
Aen Merten Laureyssen voor de bestedinghe van Anna Maria Jan Bockaerts.
Aen Andraes Cornelis Vermeeren besteet bij Peeter Corneel Wirckx.
Aen Hendrick Willem Batholomeeusen voor de bestedinghe van Jan Bastiaen Lenaerts.
Aen Jacobus Frederick Philipsen voor de bestedinghe van Jenneken van Hof.
Aen Lambrecht Cornelis Broomans voor de bestedeinghe van Magariet Lathouwers.
Den rendant voor besteding van Janneken Wevers.
Aen Lenaert jan Wircjx voor bestedeing van Cornelis Verheyen.
Voor Jan Jacobus de Bier besteding Peeter Adriaen Lathouwers.
Aen Antoni Jan Quirijnen besteding Marijnes Matthijs Weerts.
Aen Gabriel van den Bleeck besteding Maria Bastiaen Adams lenaerts.
Jan Huyps is overleden voor sijn besteding aen peeter Jan Arnouts betaald.
Aen Antoni Peeters besteding Adam peeters en Marie Peeters.
Aen Aert van Gorp besteding A.Willem Vermeere.