Toestand van het dorp van Loenhout 1580-1593

Toestand van het dorp van Loenhout 1580-1593

‘Staet ende gelegentheit vanden dorpe van Loenhout toebehorende de Grave van Arenberge / Alzoe tzelve dorp geweest is inden jaer XVc LXXX aleer dorp verloopen was / Ende oijck mede de gesteltenis alzoe tzelve dorp tegenwoordich is / Ende dat navolgende de brieven der stadt van Antwerpen ons gesonden vuijt last vande gemene resolutie der staten des lants van Brabant / alzoe sij scrijven / wesende tzelve scrijven in daten iiii dagen in september int tegenwoordich jaer 93 onderteijkent / g de moij / ende ierst gestelt den staet van alle inwoonderen / meringe (neringe) ende bedrijff met anominatie vande namen vande inwoonderen int voors(creven) jaar LXXX aldaer gewoont hebbende ende oijck de wooningen nu desolaet liggende // Den eesten staet staet voor de namen / ende den tegenwoordighen staet achter de namen / bij eede bevesticht bijden pastor schepenen ende wethouderen nagenoempt

ut sequit

Huffel

Bernaert van Aken kapelaan

 • 1580: een half ploeg met 2 of 3 koeien
 • 1593: geen ploeg wordt bij buitenlieden met een koe bewoond

Personen:

| 1593-004 |

Jan van Vollenhoven gewezen schout van de Peerhoeve

 • 1580: een ploeg met 7 of 8 koeien
 • 1593: afgebrand en desolaat

Personen:

| 1593-005 |

zelfde van Vollenhove van het huis ‘de leeuw’

 • 1580: een herberg zonder land
 • 1593: afgebrand en desolaat

Personen:

| 1593-006 |

zelfde van de molen een herberg

 • 1580: een herberg zonder land
 • 1593: tegenwoordig in staat als anno 80

Personen:

| 1593-007 |

zelfde van den ‘hoogen buer’ herberg

 • 1580: een herberg zonder land
 • 1593: in de staat als anno 80

Personen:

| 1593-008 |

Cornelis van Aken

 • 1580: aan half ploeg
 • 1593: desolaat en onbewoond

Personen:

| 1593-009 |

Adriaen van Aken

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: nu nog in staat met een half ploeg

Personen:

| 1593-010 |

Merten Thijs

 • 1580: een ploeg
 • 1593: een half ploeg

| 1593-011 |

de erfgenamen Peter Kerstiaensen

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: geen ploeg maar de huizen staan nog vervallen en geruïneerd

Personen:

| 1593-012 |

Jacop de Bruijne

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: afgebrand en desolaat liggend

| 1593-013 |

Adriaen Thoen Loeijcx weduwnaar

 • 1580: gelaboreerd zonder ploeg met 2 koeien
 • 1593: nog als het in 1580 was

Personen:

| 1593-014 |

de erfgenamen Cornelis van der Buijten

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: een heel ploeg en volle nering

Personen:

| 1593-015 |

Jan Cornelis Mercx

 • 1580: een herberg zonder erven
 • 1593: staat leeg en vervallen

Personen:

| 1593-016 |

Kerstiaen de Bruijne

 • 1580: een herberg met een half ploeg
 • 1593: afgebrand en desolaat

| 1593-017 |

Cornelis Haest erfgenamen

 • 1580: een huis zonder erven geweest
 • 1593: afgebrand en desolaat

Personen:

| 1593-018 |

Peeter Braens erfgenamen

 • 1580: een huis zonder erven
 • 1593: afgebrand leeg staande

Personen:

| 1593-019 |

Katharina Lenaert Boets dr

 • 1580: een herberg en brouwerij een heel ploeg
 • 1593: afgebrand en desolaat

| 1593-020 |

Anthonis Cornelis erfgenamen

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: huis afgebrand, schuurtje staat nog, verder desolaat en ongecultiveerd

| 1593-021 |

Jan Schuermans

 • 1580: een woning zonder erven
 • 1593: in staat zoals in 80

Personen:

| 1593-022 |

Anthonis van Dietvoert

 • 1580: een herberg en half ploeg
 • 1593: afgebrand desolaat liggend

Personen:

| 1593-023 |

Jan Joes Huijbrechts

 • 1580: een huis of woning zonder erven
 • 1593: afgebrand en desolaat

Personen:

| 1593-024 |

Jan van Huijsen

 • 1580: een huisken zonder erven
 • 1593: geruïneerd desolaat liggend vervallen onbewoond

| 1593-025 |

Magriet Peeter Hovelmans

 • 1580: een woning met een gemet erven
 • 1593: geruïneerd en desolaat

Personen:

| 1593-026 |

Adriaen de Bie weduwnaar

 • 1580: een huis zonder erven geweest
 • 1593: afgebrand desolaat liggend

| 1593-027 |

Cornelis van Staeijen

 • 1580: een huis zonder erven
 • 1593: desolaat afgebrand

| 1593-028 |

Tomas Jansen weduwnaar

 • 1580: een herberg zonder erven
 • 1593: afgebrand en onbewoond

| 1593-029 |

Wijllem Hovelmans

 • 1580: een herberg zonder erven of land geweest
 • 1593: afgebrand desolaat en onbewoond

Personen:

| 1593-030 |

Casus Heuffkens weduwe

 • 1580: een huisken geweest zonder erven of land
 • 1593: afgebrand en desolaat

Personen:

| 1593-031 |

Jan van Vorspoele

 • 1580: een ploeg met volle nering
 • 1593: nog in staat als voren

Personen:

| 1593-032 |

Joes Peeter Joes

 • 1580: een herberg met een half ploeg
 • 1593: nu een heel ploeg met volle nering

Personen:

| 1593-033 |

Huijbrecht Pauwels erfgenamen

 • 1580: een huisken zonder erven of land
 • 1593: geruïneerd desolaat en onbewoond

| 1593-034 |

Henrick van Staeijen erfgenamen

 • 1580: anno 80 een huisken zonder erven of land
 • 1593: nog in staat als anno 80 geweest zonder beesten

Personen:

| 1593-035 |

Jan Rombouts van de “cleijn pastorije”

 • 1580: een huisken daar men 2 koeien placht te houden
 • 1593: afgebrand en geheel geruïneerd desolaat liggende

| 1593-036 |

Nijs van Bavel

 • 1580: een huis zonder erven of land
 • 1593: nog in staat als anno 80 is geweest

Personen:

| 1593-037 |

Bernaert Goeris weduwnaar

 • 1580: een huisken daar men 2 koeien placht te houden
 • 1593: in staat als geweest anno 80

Personen:

| 1593-038 |

Anthonis vanden Bruijnenberge

 • 1580: een huisken met een kot
 • 1593: afgebrand en desolaat liggende

Personen:

| 1593-039 |

Peeter Wackers

 • 1580: een half ploeg en 3 koeien
 • 1593: geen ploeg maar twee koeien

| 1593-040 |

Peeter Hovelmans

 • 1580: een half ploeg met 4 koeien
 • 1593: desolaat en afgebrand

| 1593-041 |

Wijllem Hovelmans

 • 1580: een ploeg met volle nering
 • 1593: in staat als voren

| 1593-042 |

Cornelis Boeijen Hovelmans kinderen

 • 1580: een ploeg met 4 of 5 koeien
 • 1593: desolaat en onbewoond

| 1593-043 |

Cornelis Peeter Hovelmans

 • 1580: een ploeg met volle nering
 • 1593: afgebrand en ongecultiveerd liggend

| 1593-044 |

erfgenamen Gabriel van den Bogaerde

 • 1580: een half ploeg met 3 koeien
 • 1593: afgebrand, opnieuw begonnen met tuinieren maar ligt leeg

Personen:

| 1593-045 |

Jan en Digne van Dale

 • 1580: een ploeg met 4 of 5 koeien
 • 1593: een half ploeg met 2 koeien

| 1593-046 |

Cornelis Jans weduwe en erfgenamen

 • 1580: een half ploeg met 3 koeien
 • 1593: het huis desolaat geruïneerd en geheel vervallen

| 1593-047 |

Jan Claes Jansen

 • 1580: een ploeg met 3 koeien
 • 1593: vervallen en eensdeels afgebrand

| 1593-048 |

Cornelis Jan Goeris

 • 1580: een klein huisken zonder erven
 • 1593: in staat als voren

| 1593-049 |

Peeter Verhaerts weduwnaar

 • 1580: een huis zonder erven met 2 koeien
 • 1593: in staat als voren

| 1593-050 |

Peeter Bernaerts erfgenamen

 • 1580: een woning met een half ploeg en 3 koeien
 • 1593: afgebrand en geruïneerd

| 1593-051 |

Wijllem Kerstiaens

 • 1580: een half ploeg met luttel beesten
 • 1593: 2 koeien zonder paard

| 1593-052 |

Henrick Peeter Mertens erfgenamen

 • 1580: een woning zonder land of erven
 • 1593: afgebrand en desolaat

| 1593-053 |

erfgenamen Peeter van Staeijen

 • 1580: een herberg zonder erven of land
 • 1593: afgebrand en geruïneerd

| 1593-054 |

Mathijs van Marum

 • 1580: een herberg met luttel erven
 • 1593: afgebrand maar er wordt gelaboreerd

| 1593-055 |

Peeter de Moelder

 • 1580: een woning bij de molen met 2 koeien
 • 1593: in de grond afgebrand en geruïneerd

| 1593-056 |

Henrick van der Buijten van de stede aan den huffele

 • 1580: een huis met de erven met 2 koeien
 • 1593: afgebrand maar het land wordt bezaaid

| 1593-057 |

Peeter Frans

 • 1580: een huis met luttel erven met 2 of 3 koeien
 • 1593: huis in ‘esste’ of staat met een koe

| 1593-058 |

Geert van den Cloote

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: het huis in staat maar geen ploeg met een weinig beesten

Personen:

| 1593-059 |

Adriaen Conincx weduwe

 • 1580: een huisken zonder erven
 • 1593: afgebrand en geruïneerd

| 1593-060 |

Jan Boode de oude

 • 1580: een huis zonder ploeg met 2 koeien
 • 1593: desolaat en vervallen onbewoond

| 1593-061 |

de weduwe Adriaen Brans

 • 1580: een huisken met weinig land en 2 koeien
 • 1593: bewoond zonder beesten

| 1593-062 |

Jan Brans weduwe

 • 1580: een huis met erven zonder ploeg
 • 1593: afgebroken en desolaat

| 1593-063 |

Aert Peeters erfgenamen

 • 1580: een huis zonder beesten
 • 1593: afgebrand en desolaat liggend

| 1593-064 |

Cornelis Verhaert

 • 1580: een vetwarier en 2 koeien
 • 1593: afgebrand en desolaat

| 1593-065 |

Peeter Vorselmans erfgenamen

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: in staat van de woning maar geen ploeg

| 1593-066 |

Cornelis Hovelmans wagenmaker

 • 1580: een half ploeg en woning van een wagenmaker
 • 1593: het huis in staat zonder ploeg

Personen:

| 1593-067 |

Peeter Jacops Verhaert

 • 1580: een huis verwarier en een half ploeg
 • 1593: afgebrand en desolaat

Personen:

| 1593-068 |

Henrick Goris

 • 1580: een huis met een ‘moke saet’ erven zonder ploeg
 • 1593: afgebrand desolaat liggend

Personen:

| 1593-069 |

Jan Peeter Kerstiaens

 • 1580: een half ploeg en 3 koeien
 • 1593: in staat als voren

Personen:

| 1593-070 |

Peeter Staeijmans Henricssen

 • 1580: een herberg zonder land of ploeg
 • 1593: in staat als voren met een half ploef

Personen:

| 1593-071 |

Dierck de Smet

 • 1580: een huisken met 2 koeien
 • 1593: in staat als voren

| 1593-072 |

Totaal anno 80 in Huffel: 19,5 ploegen

Titaan anno 93 in Huffel: 4,5 ploegen

Popendonk

des graven van Arenberg hoeve

 • 1580: een volle ploeg en nering
 • 1593: nog in staat

| 1593-076 |

Adam Dignen

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: leeg onbewoond

Personen:

| 1593-077 |

Cornelis Verboven

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: in staat als tevoren

| 1593-078 |

Peeter Dignen de jonge

 • 1580: een half ploeg met nering
 • 1593: geen ploeg maar het huis staat onbewoond

| 1593-079 |

Jan Gielis Legen

 • 1580: een half ploeg met 4 of 4 koeien
 • 1593: geen ploeg maar het huis staat bewaard met labeur

Personen:

| 1593-080 |

Jan Nijs van Bavel

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: ook met een half ploeg en luttel nering

Personen:

| 1593-081 |

Lenaert van Bavel

 • 1580: een ploeg met nering
 • 1593: zonder labeur en weinig erven

Personen:

| 1593-082 |

erfgenamen Cornelis van Bavel

 • 1580: een heel ploeg
 • 1593: afgebrand en desolaat

| 1593-083 |

Jan van den Broeck

 • 1580: een ploeg
 • 1593: het huis staat en er woon een jonggezel zonder beesten

| 1593-084 |

Wouter van Meer

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: in staat met een half ploeg

| 1593-085 |

Cornelis van den Bogaerde

 • 1580: een volle ploeg
 • 1593: gans vervallen zonder cultuur

| 1593-086 |

Jan van der Boven

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: in staat als voren maar zonder ploeg

| 1593-087 |

Jan Claus Jans erfgenamen

 • 1580: een half ploef 2 of 3 koeien
 • 1593: vervallen huis zonder labeur of cultuur

| 1593-088 |

Jacop Bromans erfgenamen

 • 1580: een gehele ploeg en volle nering
 • 1593: een half ploeg en luttel nering

Personen:

| 1593-089 |

Cornelis Broomans

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: desolaat en ongecultiveerd

Personen:

| 1593-090 |

Peeter Goeris erfgenamen

 • 1580: 2 koeien een half ploeg
 • 1593: zeer vervallen wezende onbewoond

| 1593-091 |

Wijllem Verboven

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: in staat

| 1593-092 |

Bernaert en Elijsabeth van Bavel

 • 1580: een geheel ploeg met 5 koeien
 • 1593: een half ploeg met 3 of 4 koeien

| 1593-093 |

Joeris Kerstiaens

 • 1580: een volle ploeg met 5 of 6 koeien
 • 1593: in staat van een half ploeg met 2 koeien

| 1593-094 |

Jan Jans

 • 1580: een volle ploeg
 • 1593: 2 koeien zonder ploeg

| 1593-095 |

Machiel van Staeijen

 • 1580: een half ploeg 4 of 5 koeien
 • 1593: een half ploeg

| 1593-096 |

erfgenamen Arnout van Onstaeijen

 • 1580: een volle ploeg met 6 koeien
 • 1593: een half ploeg met 2 of 3 koeien

| 1593-097 |

Cornelis Cornelis Geerts van Elsacker

 • 1580: een geheel ploeg
 • 1593: in staat

Personen:

| 1593-098 |

Joeris Peeter Diercx

 • 1580: een ploeg en volle nering
 • 1593: een half ploeg en luttel koeien

Personen:

| 1593-099 |

Wouter van Ostaeijen

 • 1580: een half ploeg 4 of 5 koeien
 • 1593: geruïneerd en al vervallen

Personen:

| 1593-100 |

Claes Broomans erfgenamen

 • 1580: een half ploeg met 3 of 4 koeien
 • 1593: vervallen en ligt desolaat

Personen:

| 1593-101 |

Peeter van Alphen erfgenamen

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: onbewoond en desolaat

| 1593-102 |

Jan Lodders

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: in staat met een half ploeg maar het huis zeer vervallen

| 1593-103 |

erfgenamen Jan Koeck

 • 1580: een geheel ploeg
 • 1593: in staat van een geheel ploeg en nering

| 1593-104 |

erfgenamen Cornelis van Aerde

 • 1580: een ploeg en volle nering
 • 1593: vervallen en on gelabeurd

| 1593-105 |

Mathus Goesem Lemmens erfgenamen

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: zonder ploeg maar een luttel nering

| 1593-106 |

Lauwerijs van den Broecke erfgenamen

 • 1580: een geheel ploeg
 • 1593: in staat van een ploeg

| 1593-107 |

Jan Adriaens weduwe

 • 1580: een half ploeg en nering
 • 1593: afgebrand en desolaat

| 1593-108 |

Anthonis Joes

 • 1580: een geheel ploeg en nering
 • 1593: afgebrand en desolaat

| 1593-109 |

Huijbrecht Merten Loeijcx

 • 1580: een volle ploeg
 • 1593: afgebrand en desolaat

| 1593-110 |

de weduwe Cornelis Baeijens

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: een vervallen huis zonder labeur

| 1593-111 |

Cornelis Boode

 • 1580: 2 koeien zonder ploeg
 • 1593: in staat als boven

| 1593-112 |

Cornelis Peeter Mertens

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: vervallen en half meest geruïneerd

| 1593-113 |

Jan Peeter Mertens

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: zonder ploeg

| 1593-114 |

Adriaen de Lange

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: vervallen en afgebrand

| 1593-115 |

Huijbrecht Boets weduwe

 • 1580: zonder ploeg met 2 koeien
 • 1593: vervallen huis en ongecultiveerd

| 1593-116 |

Adriaen Ments erfgenamen

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: het huis afgevallen en geruïneerd

| 1593-117 |

Machiel Adriaensen

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: geheel vervallen

| 1593-118 |

Jan Jordaens

 • 1580: een half ploeg en nering
 • 1593: afgebrand en desolaat

| 1593-119 |

Jan van Huijsen

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: het huis afgebrand

| 1593-120 |

Adriaen Zegers

 • 1580: 2 koeien zonder ploeg
 • 1593: in staat maar zeer vervallen

| 1593-121 |

Aert der Weduwen

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: het huis vervallen en van de grond weggenomen

| 1593-122 |

Jan der Weduwen

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: het huis vervallen en desolaat

| 1593-123 |

Aert van de Velde

 • 1580: 2 koeien zonder ploeg
 • 1593: afgebrand en desolaat

| 1593-124 |

Peeter van Aert erfgenamen

 • 1580: een geheel ploeg
 • 1593: in staat van een heel ploeg

| 1593-125 |

Peeter Cornelis Boeij

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: in staat als voren en een half ploeg

| 1593-126 |

Lenaert van Aerde

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: het huis afgebrand en desolaat

| 1593-127 |

Adriaen Boeij erfgenamen

 • 1580: 2 koeien zonder ploeg
 • 1593: het huis afgevallen en desolaat

| 1593-128 |

Jan Casus erfgenamen

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: in staat als voren

| 1593-129 |

Jan Cornelis Mercx kinderen

 • 1580: een volle ploeg
 • 1593: een half ploeg

Personen:

| 1593-130 |

Jan Cornelis Boeij

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: het huis vervallen en desolaat

| 1593-131 |

erfgenamen Cornelis van Bavel

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: in staat als voren

| 1593-132 |

erfgenamen Adriaen Vermunten

 • 1580: met 2 koeien
 • 1593: in staat als voren

| 1593-133 |

erfgenamen Geert van den Bruijnenberge

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: het huis afgebroken en bij de h geest ingewonnen

| 1593-134 |

Adriaen Vermeeren

 • 1580: een volle ploeg
 • 1593: het huis vervallen en desolaat

| 1593-135 |

Cornelis Mercx weduwe

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: vervallen en desolaat

| 1593-136 |

Totaal anno 80 in Popendonk: 37 ploegen

Totaal anno 93 in Popendonk: 12 ploegen

Sneppel

Cornelis Couwenberchs

 • 1580: 2 koeien
 • 1593: het huis vervallen maar wordt gebruikt met een koe

| 1593-140 |

Hendrick van Staeijen

 • 1580: half ploeg met 3 of 4 koeien
 • 1593: het huis geruïneerd en vervallen ligt desolaat

| 1593-141 |

Claes van Aken weduwe

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: nog in staat als is geweest tevoren

Personen:

| 1593-142 |

Wijllem Vermunten

 • 1580: een volle ploeg met 4 of 5 koeien
 • 1593: het huis geruïneerd vervallen desolaat

Personen:

| 1593-143 |

Geert Pauwels Wuijts

 • 1580: een ploeg
 • 1593: het huis vervallen onbewoond liggende

Personen:

| 1593-144 |

Jan Aert Peeter Nouts

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: desolaat geheel geruïneerd

Personen:

| 1593-145 |

Jan van den Moeren

 • 1580: een volle ploeg
 • 1593: een ploeg maar de beesten daarop zijnde houden het land ...

| 1593-146 |

Cornelis de Cuijper

 • 1580: een volle ploeg
 • 1593: huis grotendeels vervallen geen beesten

| 1593-147 |

Henrick Bernaerts

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: een heel ploeg met volle nering

Personen:

| 1593-148 |

Jan Wiroecx weduwe

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: afgebrand desolaat anders dat er enige erve af wordt gelabeurd

Personen:

| 1593-149 |

Cornelis Faes weduwe

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: een half ploeg met 2 koeien

| 1593-150 |

Quirijn Agdorens

 • 1580: een geheel ploeg
 • 1593: huis vervallen desolaat liggend

Personen:

| 1593-151 |

Peeter Wackers Jansen

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: desolaat en vervallen maar de schuur staat nog

Personen:

| 1593-152 |

Nijs de Beere

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: huis vervallen en geruïneerd

| 1593-153 |

Jan Saldien

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: geheel vervallen en desolaat

| 1593-154 |

Lauwreijs Meijs weduwe

 • 1580: een geheel ploeg
 • 1593: desolaat het huis vervallen

| 1593-155 |

Mecrk Peeter Nouts

 • 1580: een volle ploeg met koeien en schapen en nering
 • 1593: afgebrand geruïneerd en vervallen

Personen:

| 1593-156 |

Adriaen Thijs Cleijs

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: afgebrand en geruïneerd

Personen:

| 1593-157 |

Peeter Pauwels de oude

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: huis vervallen en geheel geruïneerd

| 1593-158 |

Cornelis Peeter Pauwels

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: huis geheel vervallen en geruïneerd

| 1593-159 |

Cornelis Bernaert Nouts

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: geruïneerd en vervallen

Personen:

| 1593-160 |

Peeter Bernaert Nouts

 • 1580: een geheel ploeg
 • 1593: vervallen en desolaat liggend

Personen:

| 1593-161 |

Merck Bernaert Nouts

 • 1580: 2 koeien zonder ploeg
 • 1593: een koe zonder ploeg

Personen:

| 1593-162 |

Arnout Bernaert Nouts

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: afgebrand en het huis geheel geruïneerd

Personen:

| 1593-163 |

Wijllem Wijllemsen

 • 1580: een ploeg met volle beesten en koeien foto 130
 • 1593: een koe en een half ploeg

Personen:

| 1593-164 |

Hendrick Hovelmans

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: huis geruïneerd desolaat liggend

| 1593-165 |

Adriaen Wouters de oude

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: geheel geruïneerd en vervallen

| 1593-166 |

Adriaen Wouters de jonge

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: vervallen al geruïneerd

| 1593-167 |

erfgenamen Joes Mercx

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: desolaat onbewoond

| 1593-168 |

Jehenne de Cuijper

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: in staat als tevoren

| 1593-169 |

erfgenamen Lennert Luijcx

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: geen ploeg maar 1 koe

| 1593-170 |

Jan Stevens Goeris erfgenamen

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: vervallen en desolaat liggend

| 1593-171 |

Dielis Wackers

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: vervallen en desolaat liggend maar een luttel erven ervan bezaaid

Personen:

| 1593-172 |

erfgenamen Adriaen Huefkens

 • 1580: met 2 koeien gelabeurd
 • 1593: vervallen en geruïneerd

Personen:

| 1593-173 |

Peeter Lenaert Boeij

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: een koe zonder ploeg

Personen:

| 1593-174 |

Joes van Elsackere

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: huis geruïneerd en vervallen

Personen:

| 1593-175 |

Adriaen van Ostaeijen

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: in staat van voren maar huis zeer geruïneerd

| 1593-176 |

erfgenamen Geert Rommens

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: in staat als tevoren

| 1593-177 |

de hoeve van Hendrick van der Buijten in de berenstraat

 • 1580: een ploeg met volle nering
 • 1593: het huis zeer in ‘ess(t)e’ maar geheel uit de reke en wordt ... met geleende beesten (?)

| 1593-178 |

Cornelis Lippens

 • 1580: een volle ploeg
 • 1593: huis afgebrand en desolaat

| 1593-179 |

David der Weuwen

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: huis afgebrand en desolaat

Personen:

| 1593-180 |

Anthonis Lippens

 • 1580: een koe gehouden
 • 1593: in staat met een koe als voren

Personen:

| 1593-181 |

erfgenamen Cornelis Geerts van Elsackere

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: afgebrand en geruïneerd

Personen:

| 1593-182 |

Jan Wijllem Nouts

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: een ploeg maar het is een man van buiten met klein have

| 1593-183 |

Jan Cornelis Merck van de stede Peeters van Elsackere

 • 1580: een geheel ploeg volle have
 • 1593: desolaat en onbewoond liggende

| 1593-184 |

Jan Hendrick Hoecx

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: desolaat en onbewoond liggende

| 1593-185 |

de weduwe Peeter van Bavel

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: in staat als voren

| 1593-186 |

Cornelis Goeris weduwe

 • 1580: een woning met 3 of 4 koeien zonder ploeg of paarden
 • 1593: 2 koeien zonder ploeg

| 1593-187 |

Cornelis Laets kind

 • 1580: een woning met 3 koeien
 • 1593: wat bewoond door een huurling zonder beesten

| 1593-188 |

Machiel Luijcx

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: ongelabeurd en desolaat vervallen liggend

| 1593-189 |

Cornelis Joeris Diercx

 • 1580: woning met 2 koeien zonder ploeg
 • 1593: desolaat afgebrand en geruïneerd

Personen:

| 1593-190 |

Jan van Elsackere

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: huis vervallen maar er wordt gelaboreerd

Personen:

| 1593-191 |

Adriaen Luijcx

 • 1580: 2 koeien zonder paard
 • 1593: huis vervallen en geruïneerd

| 1593-192 |

Joes Aerts

 • 1580: een geheel ploeg
 • 1593: huis staat leeg ongelabeurd

| 1593-193 |

Pauwels der Weuwen

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: huis geruïneerd en desolaat

Personen:

| 1593-194 |

Totaal anno 1580: 30,5 ploegen

Totaal anno 1593: 7 ploegen

Neerven

Peeter Ingelbrechts erfgenamen

 • 1580: een geheel ploeg en volle nering
 • 1593: een half ploeg en het huis zeer vervallen

Personen:

| 1593-198 |

Jan Hovelmans erfgenamen

 • 1580: een ploeg
 • 1593: een half ploeg met 2 koeien

| 1593-199 |

Peeter van Vollenhove

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: desolaat en vervallen onbewoond maar de erven worden gebruikt

Personen:

| 1593-200 |

Jan van den Wijngaerde

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: afgebrand en desolaat huis maar de erven worden bezaaid

| 1593-201 |

Jan Ghijsels

 • 1580: een woning met een koe
 • 1593: geheel geruïneerd en desolaat liggend onbewoond

| 1593-202 |

erfgenamen Gijsbrecht Pauwels

 • 1580: een geheel ploeg
 • 1593: een half ploeg en in ‘esste’ als geweest is

| 1593-203 |

Peeter Jacops

 • 1580: een geheel ploeg
 • 1593: een half ploeg anders in staat als geweest is

| 1593-204 |

Dierck Hegge

 • 1580: een woning met 1 of 2 koeien
 • 1593: afgebrand desolaat onbewoond en geruïneerd

| 1593-205 |

Adriaen Lippens

 • 1580: inslag waarop een huisje staat zonder erven of nering als een spinster
 • 1593: desolaat en afgebrand

| 1593-206 |

Jan Peeter Nijs erfgenamen

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: leeg onbewoond maar wordt gecultiveerd

| 1593-207 |

Cornelis Jan Kesselmans

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: leeg maar het land wordt gecultiveerd

| 1593-208 |

Marie Sijmons de Cuijper

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: in staat als tevoren

| 1593-209 |

Anthonis van Aerde erfgenamen

 • 1580: een heel ploeg
 • 1593: in staat als tevoren

| 1593-210 |

Cornelis Goris Aertsen

 • 1580: een heel ploeg
 • 1593: in staat als tevoren

| 1593-211 |

Wijllem van den Bogaerde

 • 1580: een woning met een half ploeg
 • 1593: huis is afgebrand en geruïneerd onbewoond

| 1593-212 |

Cornelis Kesselmans Peetersen

 • 1580: een heel ploeg
 • 1593: huis afgebrand het land wordt gelaboreerd

| 1593-213 |

Wouter Diercx

 • 1580: een woning met 2 of 3 koeien zonder ploeg
 • 1593: in staat als tevoren

| 1593-214 |

Jan Vercaert

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: geruïneerd en vervallen ligt desolaat

| 1593-215 |

Anthonis Brans

 • 1580: een woning met 2 koeien zonder ploeg
 • 1593: in staat als tevoren

| 1593-216 |

Cornelis Pauwels Geens

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: een koe met luttel erven zonder ploeg

| 1593-217 |

Jan Marcx

 • 1580: een handwerker met 1 koe zonder ploeg
 • 1593: in staat als tevoren

| 1593-218 |

Cornelis van den Bogaerde de oude

 • 1580: een inslag met 1 koe zonder ploeg
 • 1593: afgebrand en onbewoond desolaat

| 1593-219 |

Cornelis Meijs

 • 1580: een arbeider of handwerker zonder land of ploeg
 • 1593: vervallen en desolaat

| 1593-220 |

Jan Jan Nouts

 • 1580: een woning met 2 koeien
 • 1593: huis geruïneerd en desolaat

| 1593-221 |

Cornelis Lenaerts

 • 1580: een woning met 2 koeien
 • 1593: leeg en desolaat

| 1593-222 |

Lenaert van den Bogaerde

 • 1580: een inslag waar een arbeider in gewoond heeft
 • 1593: vervallen en desolaat

| 1593-223 |

Wijllem Nouts

 • 1580: een ploeg met volle nering
 • 1593: een half ploeg

| 1593-224 |

Anthonis Engelen

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: een half ploeg en luttel nering

| 1593-225 |

Lauwerijs Nouts erfgenamen

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: vervallen en geruïneerd ten gronde

| 1593-226 |

Wijllem Thijs

 • 1580: een geheel ploeg
 • 1593: huis vervallen en desolaat

| 1593-227 |

Digne Rombouts

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: huis vervallen en geruïneerd

| 1593-228 |

Jan Jan Nouts de jonge

 • 1580: 2 koeien zonder ploeg
 • 1593: huis afgebrand maar het land wordt bezaaid

| 1593-229 |

Jan Jan Rombouts

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: een half ploeg als tevoren

| 1593-230 |

Jan Hovelmans erfgenamen

 • 1580: een woning van een arbeider zonder ploeg
 • 1593: een woning zonder erve en koeien

| 1593-231 |

Peeter Nijs de jonge

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: staat leeg on bewoond

| 1593-232 |

Peeter Nijs weduwe

 • 1580: een geheel ploeg
 • 1593: is staat als tevoren

| 1593-233 |

Jan Kerstens van Lille

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: afgeworpen en desolaat

| 1593-234 |

Wouter Loijcx weduwe

 • 1580: een woning met 1 koe met luttel erven
 • 1593: huis afgebrand en desolaat

| 1593-235 |

Cornelis en Claes Broomans

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: in staat als tevoren

| 1593-236 |

Claes Thoen Thijs erfgenamen

 • 1580: een woning zonder beesten of ploeg
 • 1593: huis afgeworpen en geruïneerd

| 1593-237 |

Kathalijn Hovelmans

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: huis is vervallen en daar wordt een koe gehouden

| 1593-238 |

Jan Nijsmans kindereen

 • 1580: een heel ploeg
 • 1593: afgebrand en desolaat

| 1593-239 |

Geert Vorselmans

 • 1580: een heel ploeg
 • 1593: een half ploeg de schuur afgebrand

| 1593-240 |

Hendrick van Aken

 • 1580: een ploeg
 • 1593: in staat als tevoren maar luttel beesten

Personen:

| 1593-241 |

Peeter Vorselmans

 • 1580: een ploeg
 • 1593: de schuur afgebrand de rest wordt bewoond

| 1593-242 |

Merck Nijs weduwe

 • 1580: een heel ploeg
 • 1593: vervallen en geruïneerd desolaat onbewoond

| 1593-243 |

Jan Peeters van Sundert

 • 1580: een woning met 2 koeien
 • 1593: in staat als voren

| 1593-244 |

Bastiaen van Bavel

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: afgebrand en desolaat

Personen:

| 1593-245 |

Lauwerijs Hovelmans erfgenamen

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: huis geruïneerd en vervallen

| 1593-246 |

Thomas Goeris erfgenamen

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: afgebrand en desolaat

| 1593-247 |

Cornelis Ijsen(donck) erfgenamen

 • 1580: een woning met 3 koeien
 • 1593: huis zeer verschuurt maar het land wordt gebruikt

| 1593-248 |

Jan van Hovel

 • 1580: een woning met 2 of 3 koeien
 • 1593: het huis vervallen wordt nu gerepareerd

| 1593-249 |

Jan Engelen

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: het huis vervallen en al geruïneerd onbewoond

| 1593-250 |

Cornelis Loeijcx weduwe

 • 1580: een woning met 2 koeien
 • 1593: het huis is in staat maar de schuur is vervallen

| 1593-251 |

Quirijn Lippens

 • 1580: een woning met 2 koeien
 • 1593: huis afgebrand desolaat

| 1593-252 |

Cornelis Maes

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: desolaat en onbewoond

| 1593-253 |

Engel Janssen

 • 1580: een arbeider in dag maar zonder ploeg
 • 1593: huis in staat als voren

| 1593-254 |

Wijllem Hegge

 • 1580: een woning zonder beesten of ploeg
 • 1593: huis vervallen en onbbewoond

Personen:

| 1593-255 |

Peeter Hegge

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: huis afgebrand en desolaat

Personen:

| 1593-256 |

Marie Hegge

 • 1580: een woning met 2 koeien zonder ploeg
 • 1593: in staat als voren

Personen:

| 1593-257 |

Cornelie Hegge

 • 1580: een woning met 1 koe
 • 1593: afgebrand en desolaat

Personen:

| 1593-258 |

Wijllem van den Bogaerde de jonge

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: huis afgebrand en desolaat

| 1593-259 |

Peeter van Ostaeijen

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: huis is blijven staan maar geen ploeg

| 1593-260 |

Hendrick van der Buijten stede

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: in staat als voren

| 1593-261 |

Cornelis Nijs weduwe

 • 1580: een woning met 2 koeien zonder ploeg
 • 1593: een paar koeien het huis af en weg

| 1593-262 |

Steden en hoeven buitenlieden toebehorende binnen Loenhout gelegen

Jan Eedelincx stede

 • 1580: een ploeg
 • 1593: afgeworpen en ten gronde geruïneerd

Personen:

| 1593-264 |

jonker Jans de Herde hoeve

 • 1580: een volle ploeg
 • 1593: huis afgebrand wordt met een half ploeg gelaboreerd

| 1593-265 |

Jan Wuijst hoeve

 • 1580: een geheel ploeg
 • 1593: in staat als voren

| 1593-266 |

dezelfde van de stede op de hesselink

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: afgebrand en desolaat

| 1593-267 |

jonker Wijllem van Eerp

 • 1580: een geheel ploeg
 • 1593: desolaat onbewoond

| 1593-268 |

dezelfde van de “cleijn stede”

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: desolaat onbewoond

| 1593-269 |

Jacop Bevers

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: in staat als voren

Personen:

| 1593-270 |

Adriaen Delien

 • 1580: 2 koeien zonder ploeg
 • 1593: afgebrand desolaat

| 1593-271 |

Jacop Zebrechts

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: desolaat onbewoond

| 1593-272 |

de “eijndepoel”

 • 1580: een ploeg
 • 1593: desolaat onbewoond

| 1593-273 |

Cornelis Berlincx stede

 • 1580: een geheel ploeg
 • 1593: in staat als voren

| 1593-274 |

Lauwerijs de Lathouder

 • 1580: een geheel ploeg
 • 1593: desolaat het huis vervallen

| 1593-275 |

Joes Beijtels

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: vervallen en geruïneerd

| 1593-276 |

den “tongelberch”

 • 1580: een geheel ploeg
 • 1593: in staat als voren maar het woonhuis is afgebrand

| 1593-277 |

Jan de Lantmeeter

 • 1580: een ploeg
 • 1593: huis vervallen en desolaat

| 1593-278 |

Jan Gabriels stede

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: desolaat en vervallen

| 1593-279 |

Jan de Vison

 • 1580: een heel ploeg
 • 1593: vervallen onbewoond liggende

| 1593-280 |

erfghenamen jonker Jans van den Wijngaerde 2 hoeven

 • 1580: 2 ploegen
 • 1593: huizen zijn afgebrand en worden weer gerepareerd

| 1593-281 |

jonker Hendrick van Halmael

 • 1580: een ploeg
 • 1593: in staat als voren

| 1593-282 |

erfgenamen Geert Vercaert

 • 1580: een half ploeg
 • 1593: desolaat afgebrand

| 1593-283 |

Meester Jan Hegge

 • 1580: een woning met 2 koeien
 • 1593: in staat als voren

Personen:

| 1593-284 |

Aantal ploegen 1580: 44 ploegen

Aantal ploegen 1593: 17 ploegen

Som van alle gehuchten van Loenhout

voor het dorp vervallen was: 131 ploegen, 268 haardsteden

na het verval: 44 ploegen, 105 haardsteden

Brief van Loenhout aan de secretaris van Antwerpen

brief de dato 15.09.1593 ondertekend door de klerk Beijerssen en de pastoor Martinus Aerts en dit ingevolge schrijven van de stad Antwerpen de dato 04.09.1593 met de vraag het het dorp voorheen was geweest en nu nog is, te weten hoeveel woningen er voorheen waren en nu nog zijn, item hoeveel ploegen.

Uit deze brief:

De koeien, paarden, ossen, kalveren bedragen niet meer het vierde van voorheen

De schapen waren voorheen meer dan 3200 of 3300, nu zijn er geen schapen anders dan die nu gevlucht zijn sinds het beleg van Geertruidenberg

De woningen haardsteden waren voorheen 268 in getal, nu 105

Ploegen waren er gerekend 2 half ploegen voor een heel totaal 131, nu 44

Er wordt dagelijks dag en nacht op het kasteel wacht gehouden met 10 man, zodat de cultuur en landbouw zeer ten achter is