Telling 1665: Inwoners, landen, bossen en vee

Telling 1665: Inwoners, landen, bossen en vee (OA Loenhout 30)

Cohier oft leeste innehoudende alle de huijsen, landerijen, weijden, beempden, bosschen, heijden, peerden, koeijen, schapen, ende communicanten vanden dorpe van Loenhout overbrachtelij een ider volgens den reglemente sijnde gestelt tusschen de naergestelde linien staende tusschen de ierste de huijse, tusschen de tweede de saeijlanden, tiusschen de derde de weijdevelders, tusschen de vierde de beempden, tusschen de vijfde de bosschen, tussen de zesde de heijden de lieden int particulier toebehorende, tussen de zevenste de peerde, tusschen de achtste de koeijen, tussen de negenste de schapen en tussen de thienste de comminicanten, seijnde soo ende gelijck als volgt, ende sijn de erffgoederen gestelt in roeijen elcke roede twintich voeten maeckende vierhonderd roeden bunder antwerpsse maten

Peeter Peeter van der Buyten

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 46 roeden
 • Heide: 400 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 3

| 30-002 |

Jan de Crom cum soro

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 266 roeden
 • Beemden: 135 roeden
 • Bossen: 201 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 3

| 30-003 |

Anna Joerdaens

 • Huizen: 2
 • Zaailand: 2885 roeden
 • Weiden en velden: 973 roeden
 • Beemden: 618 roeden
 • Bossen: 168 roeden
 • Heide: 1600 roeden
 • Paarden: 2
 • Koeien: 6
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-004 |

Peeter van Elsacker

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 545 roeden
 • Weiden en velden: 535 roeden
 • Beemden: 594 roeden
 • Bossen: 845 roeden
 • Heide: 800 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 6

Personen:

| 30-005 |

Jacob Kenis

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 506 roeden
 • Weiden en velden: 116 roeden
 • Beemden: 147 roeden
 • Heide: 400 roeden
 • Paarden: 2
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-006 |

Jan Heuvelmans

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1501 roeden
 • Weiden en velden: 128 roeden
 • Beemden: 482 roeden
 • Heide: 200 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-007 |

Cornelis Heestermans

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 155 roeden
 • Beemden: 222 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-008 |

Thomas Bruls weduwe

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 808 roeden
 • Weiden en velden: 246 roeden
 • Beemden: 530 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-009 |

Adriaen Luijcx

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 858 roeden
 • Weiden en velden: 554 roeden
 • Beemden: 155 roeden
 • Heide: 1000 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 5
 • Communicanten: 6

| 30-010 |

zelfde nog als voorgaand

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 857 roeden
 • Weiden en velden: 641 roeden
 • Bossen: 824 roeden
 • Heide: 7500 roeden

| 30-011 |

Cornelis van Aerde

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 626 roeden
 • Weiden en velden: 168 roeden
 • Beemden: 62 roeden
 • Communicanten: 1

Personen:

| 30-012 |

Andries Joerdaens weduwe

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1415 roeden
 • Weiden en velden: 577 roeden
 • Beemden: 113 roeden
 • Bossen: 557 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 5
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-013 |

Willem Dielissen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 373 roeden
 • Weiden en velden: 158 roeden
 • Beemden: 160 roeden
 • Communicanten: 1

Personen:

| 30-014 |

Adriaen Nijssen cum suis

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 846 roeden
 • Weiden en velden: 214 roeden
 • Heide: 100 roeden
 • Communicanten: 2

| 30-015 |

Gabriel Goris

 • Huizen: 2
 • Zaailand: 1599 roeden
 • Weiden en velden: 377 roeden
 • Heide: 250 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-016 |

Adam van Geel

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 188 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-017 |

Laureijs van der Buijten

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 840 roeden
 • Weiden en velden: 274 roeden
 • Beemden: 170 roeden
 • Paarden: 2
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 7

Personen:

| 30-018 |

Jan Wauters

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 473 roeden
 • Beemden: 144 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-019 |

Engel Wackers

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 818 roeden
 • Weiden en velden: 164 roeden

| 30-020 |

Jan Cornelis Goris

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1274 roeden
 • Weiden en velden: 323 roeden
 • Beemden: 336 roeden
 • Heide: 133 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-021 |

Heijndrick Moons

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 541 roeden
 • Weiden en velden: 184 roeden
 • Beemden: 209 roeden
 • Heide: 150 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-022 |

Dilis de Crom

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 325 roeden
 • Weiden en velden: 112 roeden
 • Beemden: 159 roeden
 • Bossen: 255 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-023 |

Mevrouwe van Loenhout, een slot

 • Huizen: 3
 • Zaailand: 12644 roeden
 • Weiden en velden: 9068 roeden
 • Beemden: 9360 roeden
 • Bossen: 1961 roeden
 • Heide: 2400 roeden

Personen:

| 30-024 |

sr Joan Marcellij, schout

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1792 roeden
 • Weiden en velden: 596 roeden
 • Beemden: 121 roeden
 • Heide: 1800 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-025 |

Peeter Antonissen cum soro

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 248 roeden
 • Heide: 33 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-026 |

Niclaes Cornelissen

 • Huizen: 1
 • Beemden: 192 roeden
 • Koeien: 2
 • Schapen: 4
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-027 |

erfgenamen Marie Aerts Sgrauwen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 780 roeden
 • Koeien: 1
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-028 |

Cornelis Raets

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 654 roeden
 • Weiden en velden: 105 roeden
 • Beemden: 271 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-029 |

de heer pastoor

 • Zaailand: 417 roeden
 • Weiden en velden: 165 roeden
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-030 |

Jacob de Backer

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 529 roeden
 • Weiden en velden: 186 roeden
 • Beemden: 183 roeden
 • Heide: 800 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-031 |

Jan Verboven

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 585 roeden
 • Weiden en velden: 203 roeden
 • Beemden: 122 roeden
 • Heide: 66 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-032 |

Jan Aertsesen cum soro

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 2087 roeden
 • Weiden en velden: 413 roeden
 • Beemden: 369 roeden
 • Bossen: 100 roeden
 • Heide: 400 roeden
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 4

| 30-033 |

Cornelis Broomans

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1972 roeden
 • Weiden en velden: 887 roeden
 • Beemden: 756 roeden
 • Heide: 400 roeden
 • Paarden: 2
 • Koeien: 4
 • Schapen: 15
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-034 |

Joos Vermeeren

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 926 roeden
 • Weiden en velden: 218 roeden
 • Beemden: 195 roeden
 • Heide: 133 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 1

Personen:

| 30-035 |

Peeter Vermeeren

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1051 roeden
 • Weiden en velden: 97 roeden
 • Heide: 200 roeden
 • Koeien: 3
 • Schapen: 15
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-036 |

Huijbrecht Heijndericx

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 973 roeden
 • Weiden en velden: 293 roeden
 • Beemden: 180 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-037 |

Huijbrecht Jan Huijben

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 973 roeden
 • Weiden en velden: 293 roeden
 • Beemden: 180 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Schapen: 13
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-038 |

Adriaen Verboven

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 514 roeden
 • Weiden en velden: 82 roeden
 • Beemden: 47 roeden
 • Heide: 200 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-039 |

Adriaen Huijben

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 2654 roeden
 • Weiden en velden: 1208 roeden
 • Beemden: 184 roeden
 • Bossen: 384 roeden
 • Heide: 200 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-040 |

Jan Mattijssen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 991 roeden
 • Weiden en velden: 336 roeden
 • Beemden: 308 roeden
 • Heide: 400 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 3

| 30-041 |

Jan de Roije

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 535 roeden
 • Weiden en velden: 228 roeden
 • Beemden: 88 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-042 |

Peeter Jan Ooms

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1419 roeden
 • Weiden en velden: 140 roeden
 • Beemden: 117 roeden
 • Bossen: 164 roeden
 • Heide: 133 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-043 |

Adriaen van der Buijten

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 951 roeden
 • Weiden en velden: 179 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Schapen: 10
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-044 |

Joris Coecken weduwe

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1127 roeden
 • Weiden en velden: 711 roeden
 • Beemden: 422 roeden
 • Heide: 266 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-045 |

Jan Cornelis Rennen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 539 roeden
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-046 |

Adriaen Weerts cum soro

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1358 roeden
 • Weiden en velden: 192 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Schapen: 20
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-047 |

Jan Janssen Arnauts

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 795 roeden
 • Beemden: 35 roeden
 • Bossen: 111 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-048 |

Cornelis Janssen Arnauts

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1415 roeden
 • Weiden en velden: 168 roeden
 • Beemden: 185 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-049 |

Peeter Cornelis Neefs cum soro

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 554 roeden
 • Weiden en velden: 402 roeden
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-050 |

Jan Cornelis Neefs

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 698 roeden
 • Weiden en velden: 168 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-051 |

Cornelis Crock

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 897 roeden
 • Weiden en velden: 335 roeden
 • Heide: 66 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-052 |

Adriaen Cornelis Mertens

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1207 roeden
 • Weiden en velden: 324 roeden
 • Beemden: 350 roeden
 • Heide: 133 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 5
 • Communicanten: 6

Personen:

| 30-053 |

Peeter Joris

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 730 roeden
 • Weiden en velden: 119 roeden
 • Beemden: 61 roeden
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-054 |

Jan Huijben

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1112 roeden
 • Weiden en velden: 368 roeden
 • Beemden: 32 roeden
 • Heide: 66 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 1
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-055 |

de weduwe (en erfgenamen) Adriaen Peeter Jans

 • Zaailand: 922 roeden
 • Weiden en velden: 437 roeden
 • Beemden: 161 roeden
 • Heide: 200 roeden
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 1

Personen:

| 30-056 |

Cornelis van Aecken

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1166 roeden
 • Weiden en velden: 375 roeden
 • Beemden: 175 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-057 |

Geert van de Cloot

 • Huizen: 2
 • Zaailand: 3430 roeden
 • Weiden en velden: 1034 roeden
 • Beemden: 128 roeden
 • Bossen: 365 roeden
 • Heide: 800 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Schapen: 25
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-058 |

Anthonis van Aecken

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 551 roeden
 • Weiden en velden: 349 roeden
 • Beemden: 232 roeden
 • Heide: 400 roeden
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-059 |

Mattijs Goossens

 • Huizen: 2
 • Zaailand: 842 roeden
 • Weiden en velden: 1361 roeden
 • Beemden: 156 roeden
 • Heide: 600 roeden
 • Paarden: 2
 • Koeien: 5
 • Communicanten: 6

Personen:

| 30-060 |

Cornelis Mattijs Ooms

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1167 roeden
 • Weiden en velden: 112 roeden
 • Communicanten: 1

Personen:

| 30-061 |

de erfgenamen Cornelis Nops

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 842 roeden
 • Weiden en velden: 255 roeden
 • Beemden: 64 roeden
 • Heide: 133 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-062 |

Antonis Guilliams

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 961 roeden
 • Weiden en velden: 631 roeden
 • Communicanten: 1

Personen:

| 30-063 |

Frans Vorsselmans

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1009 roeden
 • Weiden en velden: 399 roeden
 • Beemden: 214 roeden
 • Heide: 133 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-064 |

Arnaut Adriaen van Ostaeijen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1200 roeden
 • Weiden en velden: 740 roeden
 • Beemden: 292 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-065 |

Jan Adriaen van Ostaeijen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 815 roeden
 • Weiden en velden: 460 roeden
 • Beemden: 107 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 1

Personen:

| 30-066 |

Cristiaen Wauters

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 519 roeden
 • Weiden en velden: 242 roeden
 • Beemden: 152 roeden
 • Heide: 133 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-067 |

Meeus Adriaenssen weduwe

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1138 roeden
 • Weiden en velden: 209 roeden
 • Beemden: 144 roeden
 • Heide: 200 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

| 30-068 |

Jacob van de Cloot

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1214 roeden
 • Weiden en velden: 152 roeden
 • Beemden: 48 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-069 |

Antonis Quirijnen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1477 roeden
 • Weiden en velden: 440 roeden
 • Beemden: 159 roeden
 • Heide: 66 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-070 |

Joos Jan Luijcx

 • Zaailand: 853 roeden
 • Weiden en velden: 466 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-071 |

Peeter Aert Luijcx

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 739 roeden
 • Weiden en velden: 271 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-072 |

Laureijs van Gorp

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1643 roeden
 • Weiden en velden: 287 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-073 |

Peeter Nijssens

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1175 roeden
 • Weiden en velden: 553 roeden
 • Beemden: 321 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 3

| 30-074 |

Jacob Theeus erfgenamen (Adriaen Theeus cum suis)

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1255 roeden
 • Weiden en velden: 256 roeden
 • Beemden: 361 roeden
 • Bossen: 90 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-075 |

Bastiaen Theeus

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1294 roeden
 • Weiden en velden: 440 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-076 |

Jan Lippens

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 897 roeden
 • Weiden en velden: 565 roeden
 • Bossen: 44 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Schapen: 12
 • Communicanten: 3

| 30-077 |

Lambrecht van Staeijen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 223 roeden
 • Weiden en velden: 215 roeden
 • Beemden: 141 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-078 |

Lenaert Wiercx

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1309 roeden
 • Weiden en velden: 407 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Schapen: 25
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-079 |

Cornelis Vlemincx

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1041 roeden
 • Weiden en velden: 478 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-080 |

Peeter Claessen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 700 roeden
 • Weiden en velden: 144 roeden
 • Bossen: 8 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 4

| 30-081 |

Peeter Mattheussen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 3043 roeden
 • Weiden en velden: 1028 roeden
 • Beemden: 258 roeden
 • Bossen: 108 roeden
 • Heide: 400 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 7
 • Schapen: 20
 • Communicanten: 2

| 30-082 |

Peeter Melssens

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 669 roeden
 • Weiden en velden: 253 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-083 |

Mattijs en Jan Vorsselmans

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 598 roeden
 • Weiden en velden: 504 roeden
 • Beemden: 558 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-084 |

Adriaen Sijmons

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 686 roeden
 • Weiden en velden: 229 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 3

| 30-085 |

Cristiaen Vorsselmans

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 538 roeden
 • Weiden en velden: 190 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 2

| 30-086 |

Heijndrick Philips cum soro

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1494 roeden
 • Weiden en velden: 418 roeden
 • Beemden: 73 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-087 |

Cornelis Goossens

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1036 roeden
 • Weiden en velden: 317 roeden
 • Beemden: 143 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 5
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-088 |

Cristoffel Denis

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1194 roeden
 • Weiden en velden: 382 roeden
 • Beemden: 145 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-089 |

Sijecken Jan Nijs

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1387 roeden
 • Weiden en velden: 515 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 5
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-090 |

Cornelis van Elsacker cum soro

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 975 roeden
 • Beemden: 439 roeden
 • Bossen: 132 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-091 |

Jacob Jan Nijs

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1320 roeden
 • Weiden en velden: 693 roeden
 • Beemden: 696 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 6
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-092 |

Adriaen Gabriels cum soro

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 507 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-093 |

Jan van Mierop

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 619 roeden
 • Beemden: 549 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-094 |

Cornelis Peeter Denis erfgenamen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1635 roeden
 • Beemden: 545 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-095 |

Jan Rombouts

 • Huizen: 2
 • Zaailand: 3845 roeden
 • Weiden en velden: 862 roeden
 • Beemden: 377 roeden
 • Bossen: 427 roeden
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-096 |

Jan Lodewijecx

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1218 roeden
 • Weiden en velden: 330 roeden
 • Beemden: 182 roeden
 • Bossen: 8 roeden
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-097 |

Goris Gabriels

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 932 roeden
 • Weiden en velden: 408 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 2

| 30-098 |

Heijndrick Brocatus cum suis (mr Peeter van der Buijten erfgenamen)

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 695 roeden
 • Weiden en velden: 238 roeden
 • Beemden: 150 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-099 |

Antonis van Gastels weduwe

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 410 roeden
 • Weiden en velden: 186 roeden
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 1

Personen:

| 30-100 |

Willem Raets

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1005 roeden
 • Weiden en velden: 145 roeden
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-101 |

Cornelis Aerts erfgenamen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 827 roeden
 • Weiden en velden: 400 roeden
 • Beemden: 113 roeden

Personen:

| 30-102 |

Peeter Jan Wauters erfgenamen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 857 roeden
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-103 |

Heijndrick van der Buijten erfgenamen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 618 roeden
 • Weiden en velden: 199 roeden
 • Beemden: 114 roeden

Personen:

| 30-104 |

Slechte ende arme lieden huijskens ende keetkens

Cornelis de Wever

 • Huizen: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-106 |

Nijs Janssen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 225 roeden
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 3

| 30-107 |

Jan Antonissen (Conincx)

 • Huizen: 1
 • Koeien: 1
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-108 |

Jan van Ham weduwe

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 369 roeden
 • Heide: 200 roeden
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-109 |

Remi Valentijns

 • Huizen: 1
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-110 |

Adriaen van de Mierop cum prolibus

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 358 roeden
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-111 |

Heijndricj Janssen

 • Koeien: 1
 • Communicanten: 3

| 30-112 |

Pauwels Diercken

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 54 roeden
 • Koeien: 1
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-113 |

Cornelis de Backer

 • Huizen: 1
 • Communicanten: 5

Personen:

| 30-114 |

Cornelis Cornelis de Backer

 • Koeien: 1
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-115 |

Peeter Valentijns

 • Huizen: 1
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-116 |

Geert van Westerhoven

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 83 roeden
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-117 |

Joos Deckers

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 490 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-118 |

Michiel de schoenlapper (van Breda)

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 181 roeden
 • Koeien: 1
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-119 |

Joris Jan Naes

 • Huizen: 1
 • Koeien: 1
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-120 |

Jan Cornelis Theuns

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 184 roeden
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-121 |

Heijndrick (Janssen) de metser

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 544 roeden
 • Weiden en velden: 155 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 1
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-122 |

Bastiaen Crock

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 522 roeden
 • Weiden en velden: 91 roeden
 • Heide: 133 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-123 |

Jan Crock

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1039 roeden
 • Weiden en velden: 473 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 1

Personen:

| 30-124 |

Jan van Ham

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 678 roeden
 • Weiden en velden: 128 roeden
 • Heide: 133 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-125 |

Jan Wiercx

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1632 roeden
 • Weiden en velden: 270 roeden
 • Bossen: 9 roeden
 • Heide: 133 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-126 |

Arnaut Ooms weduwe

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1344 roeden
 • Weiden en velden: 284 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 1

Personen:

| 30-127 |

Jan de Brauwer

 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-128 |

Antonis Adriaenssen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 392 roeden
 • Weiden en velden: 87 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

| 30-129 |

Claes Cornelis Lenaerts

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 278 roeden
 • Weiden en velden: 189 roeden
 • Heide: 266 roeden
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-130 |

Adriaen Willems

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 374 roeden
 • Weiden en velden: 218 roeden
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

| 30-131 |

Goris Claessens

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1110 roeden
 • Weiden en velden: 204 roeden
 • Heide: 400 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Schapen: 21
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-132 |

Naes Janssen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 725 roeden
 • Weiden en velden: 66 roeden
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-133 |

Jan Heijndricx

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 88 roeden
 • Beemden: 64 roeden
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

| 30-134 |

Jan van de Cloot

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 553 roeden
 • Weiden en velden: 211 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 1
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-135 |

Heijndrick Peeters

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 582 roeden
 • Weiden en velden: 111 roeden
 • Communicanten: 2

| 30-136 |

Huijbrecht Cornelis Verboven cum suis

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 609 roeden
 • Weiden en velden: 419 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-137 |

Geert Vorsselmans

 • Zaailand: 120 roeden
 • Weiden en velden: 131 roeden
 • Koeien: 1
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-138 |

Jan van Hoijdonck cum suis

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 293 roeden
 • Weiden en velden: 182 roeden
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-139 |

Aert (Jan) Neefs

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 578 roeden
 • Weiden en velden: 240 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Schapen: 20
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-140 |

Goris Rommens weduwe

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 673 roeden
 • Weiden en velden: 197 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-141 |

Michiel van Antwerpen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 314 roeden
 • Weiden en velden: 366 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-142 |

Wauter Antonis Rombouts

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1061 roeden
 • Weiden en velden: 148 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-143 |

Adriaen Adriaenssen cum mater

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 387 roeden
 • Weiden en velden: 253 roeden
 • Heide: 200 roeden
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 2

| 30-144 |

Michiel Adriaenssen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 400 roeden
 • Weiden en velden: 333 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-145 |

Jan Melssens

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 394 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-146 |

Cornelis Carstiaenssen

 • Heide: 266 roeden
 • Koeien: 1
 • Schapen: 6
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-147 |

Adriaen Bernaerts weduwe

 • Huizen: 1
 • Heide: 100 roeden
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 5

Personen:

| 30-148 |

Jan Heijndricx

 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

| 30-149 |

Huijbrecht Schoepen

 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-150 |

Claes Peeters

 • Zaailand: 181 roeden
 • Weiden en velden: 201 roeden
 • Koeien: 1
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-151 |

Bernaert van Aecken

 • Communicanten: 1

Personen:

| 30-152 |

Joos van Aecken

 • Zaailand: 466 roeden
 • Weiden en velden: 139 roeden
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-153 |

Peeter Janssen

 • Koeien: 1
 • Communicanten: 2

| 30-154 |

Willem Adriaenssen

 • Zaailand: 228 roeden
 • Koeien: 1
 • Communicanten: 2

| 30-155 |

Jan Antonis van Bael weduwe

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 405 roeden
 • Weiden en velden: 187 roeden
 • Communicanten: 1

Personen:

| 30-156 |

Cornelis Quirijnen

 • Zaailand: 231 roeden
 • Weiden en velden: 39 roeden
 • Koeien: 1
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-157 |

Huijbrecht Vermunten

 • Koeien: 1
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-158 |

Jan Wauters (timmerman)

 • Zaailand: 372 roeden
 • Weiden en velden: 101 roeden
 • Koeien: 1
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-159 |

Jan Aerts van Tijchelt

 • Weiden en velden: 142 roeden
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-160 |

Buijtenlieden

Marck Kenis

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 152 roeden
 • Weiden en velden: 68 roeden
 • Heide: 200 roeden

Personen:

| 30-162 |

Nijs Cornelis Diels

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1102 roeden
 • Weiden en velden: 259 roeden
 • Beemden: 71 roeden
 • Heide: 400 roeden

Personen:

| 30-163 |

Adriaen Lenaerts kinderen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 680 roeden
 • Beemden: 190 roeden

Personen:

| 30-164 |

de schout van Turnhout

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1388 roeden
 • Bossen: 195 roeden
 • Heide: 400 roeden

| 30-165 |

Niclaes Brabants erfgenamen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1706 roeden
 • Weiden en velden: 1024 roeden
 • Bossen: 475 roeden
 • Heide: 800 roeden

| 30-166 |

mijnheer Meijs erfgenamen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 2241 roeden
 • Weiden en velden: 1072 roeden
 • Beemden: 708 roeden
 • Bossen: 51 roeden
 • Heide: 500 roeden

| 30-167 |

het college der societeit Jesus, Antwerpen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1007 roeden
 • Weiden en velden: 636 roeden
 • Beemden: 345 roeden
 • Bossen: 4226 roeden
 • Heide: 16000 roeden

| 30-168 |

Magdaleen Lenaerts

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 515 roeden
 • Weiden en velden: 106 roeden

| 30-169 |

het klooster van sint Michiels, Antwerpen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 3039 roeden
 • Weiden en velden: 1275 roeden
 • Beemden: 1000 roeden
 • Heide: 1600 roeden

| 30-170 |

de advocaat Reijns

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1103 roeden
 • Weiden en velden: 853 roeden
 • Beemden: 554 roeden
 • Heide: 600 roeden

Personen:

| 30-171 |

mijnheer Segers

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 98 roeden

| 30-172 |

Willem Straetmans

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 664 roeden
 • Weiden en velden: 188 roeden
 • Beemden: 55 roeden

Personen:

| 30-173 |

de heer van de Wijngaerde

 • Huizen: 2
 • Zaailand: 4872 roeden
 • Weiden en velden: 2887 roeden
 • Beemden: 1101 roeden
 • Bossen: 255 roeden

| 30-174 |

Peeter Meeus erfgenamen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 311 roeden

| 30-175 |

Nijs van Tijchelt kinderen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 208 roeden
 • Beemden: 292 roeden

Personen:

| 30-176 |

de secretaris van Wuustwezel cum suis

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 843 roeden
 • Weiden en velden: 574 roeden
 • Bossen: 892 roeden

Personen:

| 30-177 |

Peeter Kenis

 • Zaailand: 124 roeden
 • Weiden en velden: 68 roeden
 • Beemden: 80 roeden
 • Heide: 200 roeden

Personen:

| 30-178 |

Jenneken Mercx

 • Zaailand: 38 roeden

| 30-179 |

Jan Nijs kinderen

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1252 roeden
 • Beemden: 496 roeden
 • Bossen: 86 roeden

| 30-180 |

Margriet Verboven

 • Zaailand: 396 roeden
 • Weiden en velden: 165 roeden
 • Beemden: 97 roeden

Personen:

| 30-181 |

Adriaen Adriaen Peeter Jans cum suis

 • Zaailand: 410 roeden
 • Weiden en velden: 79 roeden

Personen:

| 30-182 |

Neeltien Francken

 • Zaailand: 207 roeden
 • Weiden en velden: 151 roeden
 • Bossen: 81 roeden

Personen:

| 30-183 |

Matteus Adriaenssen (Theeus) kinderen

 • Zaailand: 275 roeden
 • Weiden en velden: 76 roeden

Personen:

| 30-184 |

Neeltien Adriaenssen cum suis

 • Zaailand: 284 roeden
 • Weiden en velden: 256 roeden

| 30-185 |

Peeter Aert Rennen erfgenamen

 • Zaailand: 223 roeden
 • Weiden en velden: 384 roeden

Personen:

| 30-186 |

Catelijn Aert Rennen

 • Zaailand: 264 roeden
 • Weiden en velden: 260 roeden
 • Beemden: 53 roeden

Personen:

| 30-187 |

Jan Aert Rennen

 • Zaailand: 356 roeden
 • Weiden en velden: 279 roeden
 • Beemden: 53 roeden
 • Bossen: 40 roeden

Personen:

| 30-188 |

Jan Claessen kind

 • Zaailand: 343 roeden
 • Weiden en velden: 321 roeden

Personen:

| 30-189 |

meneer van der Meeren

 • Zaailand: 593 roeden
 • Weiden en velden: 761 roeden

| 30-190 |

Catelijn Coecken

 • Beemden: 160 roeden

Personen:

| 30-191 |

Maeijken Peeter Bode erfgenamen

 • Zaailand: 54 roeden

Personen:

| 30-192 |

Adriaen Cornelis Roelants

 • Beemden: 198 roeden

| 30-193 |

Aert van Dongen voorkinderen

 • Beemden: 160 roeden
 • Bossen: 97 roeden

Personen:

| 30-194 |

Elisabeth van Dael

 • Zaailand: 168 roeden
 • Beemden: 386 roeden

Personen:

| 30-195 |

Geert van der Buijten voorkinderen

 • Zaailand: 128 roeden
 • Bossen: 120 roeden

Personen:

| 30-196 |

Michiel Pellens cum suis

 • Beemden: 378 roeden

Personen:

| 30-197 |

Jan Pellens cum suis (Jacob)

 • Beemden: 362 roeden

Personen:

| 30-198 |

Cornelis van Gilse

 • Beemden: 399 roeden

| 30-199 |

Mattijs Putcuijps erfgenamen

 • Beemden: 373 roeden

| 30-200 |

meneer van Spangen

 • Beemden: 208 roeden

| 30-201 |

Heijndrick Bertelmeeussen kinderen

 • Zaailand: 563 roeden
 • Weiden en velden: 181 roeden
 • Beemden: 82 roeden
 • Bossen: 100 roeden
 • Heide: 133 roeden

Personen:

| 30-202 |

het klooster van Tongerloo

 • Beemden: 192 roeden

| 30-203 |

Lenaert Verdijck

 • Beemden: 156 roeden

Personen:

| 30-204 |

Jan Lodewijcx

 • Beemden: 259 roeden

| 30-205 |

Cornelis Heuvelmans

 • Beemden: 131 roeden

| 30-206 |

Adriaen Leemans

 • Beemden: 66 roeden

| 30-207 |

Gijesbrecht Peeters

 • Beemden: 133 roeden

| 30-208 |

Geert Wauters

 • Beemden: 265 roeden

| 30-209 |

Tanneken Verboven

 • Beemden: 173 roeden

| 30-210 |

Cornerlis Cornels Aerts erfgenamen

 • Beemden: 122 roeden

| 30-211 |

Adriaen Cornelis Aerts erfgenamen

 • Beemden: 168 roeden
 • Bossen: 86 roeden

Personen:

| 30-212 |

Cornelis Goossens

 • Beemden: 201 roeden

| 30-213 |

Adriaen de Hoijens erfgenamen

 • Zaailand: 418 roeden
 • Weiden en velden: 33 roeden

| 30-214 |

Geert van de Cloot cum suis

 • Weiden en velden: 105 roeden

| 30-215 |

Adriaen Bernaerts van Aecken

 • Zaailand: 85 roeden

Personen:

| 30-216 |

Elisabeth Peeter Arnauts cum suis

 • Zaailand: 439 roeden
 • Bossen: 49 roeden

Personen:

| 30-217 |

Jan Vergauwen erfgenamen

 • Beemden: 578 roeden

Personen:

| 30-218 |

Adriaen Vergauwen

 • Zaailand: 219 roeden
 • Weiden en velden: 326 roeden

Personen:

| 30-219 |

Wauter Vergauwen

 • Beemden: 467 roeden
 • Bossen: 114 roeden

Personen:

| 30-220 |

Heijliger Adriaenssen erfgenamen

 • Zaailand: 360 roeden
 • Weiden en velden: 159 roeden

Personen:

| 30-221 |

Roelant van den Langenberch

 • Beemden: 86 roeden

Personen:

| 30-222 |

Geert Rommens

 • Beemden: 426 roeden
 • Bossen: 68 roeden

Personen:

| 30-223 |

Heijndrick Gijesen (Hoppenbrouwers)

 • Zaailand: 300 roeden
 • Beemden: 123 roeden

Personen:

| 30-224 |

Gabriel Peeter Joris kinderen

 • Beemden: 88 roeden

Personen:

| 30-225 |

Arnaut van Aecken kinderen

 • Zaailand: 282 roeden
 • Weiden en velden: 206 roeden
 • Beemden: 143 roeden

Personen:

| 30-226 |

Merck Bertelmeeussen kinderen

 • Zaailand: 170 roeden

Personen:

| 30-227 |

Maqrgriet Jan Deurens

 • Zaailand: 75 roeden
 • Weiden en velden: 181 roeden

Personen:

| 30-228 |

Willem Janssen

 • Zaailand: 491 roeden
 • Weiden en velden: 257 roeden
 • Beemden: 275 roeden

| 30-229 |

Nijs Janssen kinderen

 • Zaailand: 587 roeden
 • Weiden en velden: 455 roeden

| 30-230 |

Jan Cornelis Ooms (nomine uxore)

 • Zaailand: 279 roeden
 • Weiden en velden: 192 roeden
 • Bossen: 103 roeden

Personen:

| 30-231 |

Jan Jan Lippens

 • Zaailand: 190 roeden
 • Weiden en velden: 141 roeden

Personen:

| 30-232 |

Goris Jan Lippens

 • Zaailand: 188 roeden
 • Weiden en velden: 113 roeden

Personen:

| 30-233 |

Antonis van Aerde erfgenamen

 • Zaailand: 1060 roeden
 • Weiden en velden: 80 roeden
 • Beemden: 62 roeden

Personen:

| 30-234 |

Jan en Jacob Jacobssen (Peeter Jans)

 • Zaailand: 657 roeden
 • Weiden en velden: 183 roeden

Personen:

| 30-235 |

Adriaen Peeter Vorsselmans

 • Weiden en velden: 180 roeden

Personen:

| 30-236 |

Antoni Aerden kinderen

 • Zaailand: 195 roeden

| 30-237 |

Antonis van Bael erfgenamen

 • Zaailand: 341 roeden

Personen:

| 30-238 |

Jan Mercx erfgenamen

 • Zaailand: 204 roeden
 • Beemden: 139 roeden

Personen:

| 30-239 |

Magdalena Antonissen

 • Zaailand: 118 roeden
 • Beemden: 90 roeden

Personen:

| 30-240 |

Jan Adriaen Rommens

 • Zaailand: 161 roeden
 • Beemden: 182 roeden
 • Bossen: 100 roeden

Personen:

| 30-241 |

erfgenamen meneer De Beer

 • Weiden en velden: 219 roeden

| 30-242 |

Jan van Nedervens kinderen

 • Zaailand: 349 roeden

| 30-243 |

Jacob Meesens

 • Zaailand: 44 roeden

| 30-244 |

de cappelrije alhier

 • Zaailand: 111 roeden

| 30-245 |

Adriaen Cornelis Goossens

 • Weiden en velden: 72 roeden

Personen:

| 30-246 |

Adriaen Sijmons van Meere

 • Bossen: 48 roeden

| 30-247 |

Peeter Anthonis Rombouts erfgenamen

 • Zaailand: 351 roeden
 • Weiden en velden: 132 roeden

Personen:

| 30-248 |

Abraham Cornelis Rommens erfgenamen

 • Beemden: 183 roeden

Personen:

| 30-249 |

Jan Mattijs Ooms

 • Zaailand: 680 roeden
 • Beemden: 366 roeden

Personen:

| 30-250 |

Jan Peeter Bode kinderen

 • Zaailand: 172 roeden
 • Weiden en velden: 165 roeden

| 30-251 |

Joes van Elsackere cum soro

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 854 roeden
 • Weiden en velden: 347 roeden
 • Beemden: 298 roeden
 • Bossen: 144 roeden

| 30-252 |

Jan de Haen

 • Zaailand: 134 roeden

| 30-253 |

Cornelis Verbeeck

 • Zaailand: 146 roeden

| 30-254 |

Antonis Peeter Denijs weduwe

 • Zaailand: 397 roeden

Personen:

| 30-255 |

Jan Rommens van Sundert

 • Beemden: 470 roeden

| 30-256 |

het gasthuis van Antwerpen

 • Bossen: 279 roeden

| 30-257 |

Jan en Cornelis de Crom de jonge

 • Zaailand: 285 roeden
 • Beemden: 67 roeden

Personen:

| 30-258 |

de erfgenamen Anna Peeter Aerts Sgrauwen

 • Heide: 510 roeden

| 30-259 |

de nakinderen Jan Hendricx de Crom

 • Zaailand: 196 roeden
 • Bossen: 335 roeden

Personen:

| 30-260 |

Antonis Goossens

 • Zaailand: 193 roeden

| 30-261 |

Aert Jacobs erfgenamen

 • Weiden en velden: 61 roeden

Personen:

| 30-262 |

Peeter Leijs erfgenamen

 • Beemden: 78 roeden

| 30-263 |

sr van Diepenbeeck erfgenamen

 • Beemden: 178 roeden

Personen:

| 30-264 |

Thielman Alen

 • Beemden: 151 roeden

| 30-265 |

Neelken Huijbrechts (Jacob Theuns)

 • Beemden: 257 roeden

| 30-266 |

Cornelia Hegge erfgenamen

 • Bossen: 150 roeden

Personen:

| 30-267 |

Willem van Ostaeijen kinderen

 • Zaailand: 481 roeden
 • Beemden: 115 roeden

| 30-268 |

Jacob Claessen erfgenamen

 • Zaailand: 173 roeden
 • Beemden: 148 roeden

Personen:

| 30-269 |

Willem van Eeckel

 • Beemden: 672 roeden

Personen:

| 30-270 |

Jacob van Ostaeijen erfgenamen

 • Zaailand: 422 roeden
 • Beemden: 115 roeden

Personen:

| 30-271 |

Jan Raets

 • Zaailand: 144 roeden
 • Weiden en velden: 139 roeden

Personen:

| 30-272 |

Peeter Cornelissen (nomine uxoris)

 • Beemden: 166 roeden

| 30-273 |

Neelken Thomas

 • Weiden en velden: 168 roeden

| 30-274 |

Cornelis Jan Augustijns

 • Zaailand: 150 roeden

Personen:

| 30-275 |

Jan van Wesel (nomine uxoris)

 • Weiden en velden: 108 roeden

Personen:

| 30-276 |

Aert van Dongennakinderen

 • Weiden en velden: 359 roeden
 • Beemden: 324 roeden

Personen:

| 30-277 |

meneer Buijcx

 • Beemden: 1521 roeden

Personen:

| 30-278 |

Cornelis Coppens erfgenamen

 • Zaailand: 31 roeden
 • Beemden: 289 roeden

| 30-279 |

Willem van Dinther weduwe

 • Beemden: 118 roeden

Personen:

| 30-280 |

Peeter Aert van Tijchelt

 • Zaailand: 58 roeden

| 30-281 |

Cornelis van Lanschot

 • Zaailand: 723 roeden
 • Weiden en velden: 252 roeden
 • Beemden: 245 roeden

Personen:

| 30-282 |

zelfde cum suis (in klad de erfgenamen Michiel van Elsacker)

 • Huizen: 1
 • Zaailand: 1167 roeden
 • Weiden en velden: 109 roeden
 • Bossen: 879 roeden
 • Heide: 8000 roeden

Personen:

| 30-283 |

Arbeijders, huerlingen ende andere egeene eijgen huijsen hebbende

Staes Diercx weduwe

 • Zaailand: 91 roeden
 • Communicanten: 1

Personen:

| 30-285 |

Cornelis Cornelis van Aerde

 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-286 |

Antonis Mattijssen (Goossens)

 • Zaailand: 330 roeden
 • Weiden en velden: 614 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-287 |

Catelijn Lambrechts

 • Communicanten: 2

| 30-288 |

Adriaen Verbeeck

 • Zaailand: 86 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

| 30-289 |

Geert van Aecken

 • Zaailand: 136 roeden
 • Beemden: 204 roeden
 • Heide: 133 roeden
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 3

| 30-290 |

Jan de Wijse

 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-291 |

Huijbrecht Bode

 • Zaailand: 248 roeden
 • Weiden en velden: 127 roeden
 • Beemden: 240 roeden
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-292 |

Bastiaen Ruffens

 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-293 |

mr Geert van der Buijten

 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-294 |

Jan Vorsselmans weduwe

 • Zaailand: 695 roeden
 • Weiden en velden: 309 roeden
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-295 |

Jan Huijbrechts

 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-296 |

Peeter Lambrechts

 • Communicanten: 1

| 30-297 |

Michiel van Elsacker

 • Zaailand: 543 roeden
 • Bossen: 135 roeden
 • Heide: 600 roeden
 • Paarden: 3
 • Koeien: 7
 • Communicanten: 5

Personen:

| 30-298 |

Jan Centen

 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-299 |

Cornelis Bernaerts

 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Schapen: 15
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-300 |

Naentien Goossens

 • Zaailand: 331 roeden
 • Weiden en velden: 70 roeden
 • Communicanten: 1

Personen:

| 30-301 |

Jan van Ostaeijen weduwe

 • Heide: 100 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Schapen: 25
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-302 |

Cornelis van Tijchelt

 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Schapen: 20
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-303 |

Jan Sels

 • Paarden: 4
 • Koeien: 8
 • Schapen: 20
 • Communicanten: 5

Personen:

| 30-304 |

Peeter van de Cloot

 • Zaailand: 239 roeden
 • Beemden: 103 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-305 |

Jan Cornelis Mertens

 • Zaailand: 500 roeden
 • Weiden en velden: 371 roeden
 • Bossen: 124 roeden
 • Heide: 80 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-306 |

Cornelis Claes Segers

 • Paarden: 2
 • Koeien: 5
 • Schapen: 25
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-307 |

Cornelis Verboven

 • Zaailand: 364 roeden
 • Weiden en velden: 148 roeden
 • Heide: 200 roeden
 • Communicanten: 1

Personen:

| 30-308 |

Jan Heijndricx de metser

 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-309 |

Cornelis Sebrechts

 • Paarden: 2
 • Koeien: 6
 • Schapen: 25
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-310 |

Jan Cornelis Jacobs

 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-311 |

Maeijken Cornelis Ooms

 • Zaailand: 62 roeden
 • Weiden en velden: 79 roeden
 • Beemden: 48 roeden
 • Bossen: 19 roeden
 • Communicanten: 1

Personen:

| 30-312 |

Aert Jan Nops

 • Zaailand: 700 roeden
 • Weiden en velden: 497 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-313 |

zelfde cum soro

 • Zaailand: 410 roeden
 • Weiden en velden: 385 roeden
 • Bossen: 227 roeden

Personen:

| 30-314 |

Jan Francken

 • Communicanten: 2

| 30-315 |

Adriaen Schoofs

 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-316 |

Cornelis van Hulten weduwe

 • Zaailand: 160 roeden
 • Weiden en velden: 68 roeden
 • Communicanten: 1

Personen:

| 30-317 |

Jan Verheijden

 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Schapen: 10
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-318 |

Cristiaen Peeter Joris

 • Beemden: 47 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 5

Personen:

| 30-319 |

Jan Cornelis Lenaerts

 • Zaailand: 527 roeden
 • Weiden en velden: 200 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Schapen: 15
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-320 |

Adriaen Vermeeren cum soro

 • Zaailand: 225 roeden
 • Beemden: 174 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-321 |

Aert Meeussen

 • Zaailand: 101 roeden
 • Weiden en velden: 119 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-322 |

Arnaut Cornelis van Ostaeijen

 • Zaailand: 491 roeden
 • Weiden en velden: 119 roeden
 • Beemden: 181 roeden
 • Heide: 100 roeden
 • Communicanten: 1

Personen:

| 30-323 |

Peeter Aert van Tijchelt

 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 2

| 30-324 |

Jan Jan Aertssen

 • Paarden: 1
 • Koeien: 1
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-325 |

Jan Lenaert Wiercx

 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-326 |

Jan Gabriel Peeter Joris

 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-327 |

Adriaen Heijndricx

 • Zaailand: 204 roeden
 • Beemden: 53 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 1
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-328 |

Peeter Aert Jacobs

 • Zaailand: 336 roeden
 • Weiden en velden: 138 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-329 |

Geert van Gastel

 • Koeien: 1
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-330 |

Jan Heijndrick Diels

 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-331 |

Adriaen van Ostaeijen

 • Zaailand: 67 roeden
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-332 |

Claes Jan Claessen

 • Zaailand: 436 roeden
 • Weiden en velden: 155 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 3
 • Communicanten: 3

Personen:

| 30-333 |

Adriaen Cornelis Lenaerts weduwe (erfgenamen)

 • Zaailand: 303 roeden
 • Weiden en velden: 277 roeden
 • Bossen: 29 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-334 |

Jacob Meijvis

 • Zaailand: 368 roeden
 • Weiden en velden: 122 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 5
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-335 |

Margriet van Elsacker

 • Paarden: 1
 • Koeien: 6
 • Schapen: 25
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-336 |

Melchen Meeussen

 • Zaailand: 198 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Schapen: 20
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-337 |

Cornelis Heijndricx

 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

| 30-338 |

Antonis Antonissen

 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

| 30-339 |

Laureijs Peeter van der Buijten

 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-340 |

Gabriel van den Bleke

 • Zaailand: 524 roeden
 • Beemden: 38 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 4

Personen:

| 30-341 |

Heijndrick van Gastel weduwe

 • Zaailand: 314 roeden
 • Weiden en velden: 338 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 2
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-342 |

Laureijs Antonissen

 • Zaailand: 265 roeden
 • Weiden en velden: 199 roeden
 • Beemden: 131 roeden
 • Paarden: 1
 • Koeien: 4
 • Communicanten: 2

Personen:

| 30-343 |

Teunken Claessen

 • Zaailand: 65 roeden
 • Communicanten: 1

Personen:

| 30-344 |

De roeden van den vs lant, weijden, beemden, bosschen ende heijden comen te bedragen in alles goet ende quat elck tusschen sijn liniën in bunders als volght:

 • land: 470
 • weijden: 172
 • beemd: 110
 • bosch: 41
 • heijde: 141

De vs partijen hebben nog de roeden als volght:

 • land: 184
 • weijden: 333
 • beemd: 338
 • bosch: 206
 • heijde: 201

De huijsen soo arme, slecht,keeten als andere, met de communicanten soo arme oock als andere ende peerden, koeijen ende schapen volgen hier oock tusschen haar liniën als volght:

 • huijsen: 169
 • peerden: 141
 • koeijen: 525
 • schapen: 410
 • communicanten: 538

Rijbaer velders oft broecken die overloopen, de ingesetenen ende affgesetenen competerende, oock gestelt in roeden als volght:

 • blaeckt: 19.745
 • hoochbos: 11.944
 • molenbos: 3.998
 • schauwbos: 4.895

totaal 40.582 fit in bunders 101 bunder 182 roeden

Heijkens die opgebroken sijn ten deel ende ten deel nijet ende midts den slechten bodem wederom wel mochten tot heije blijven gestelt eerst in roeden als vooren

 • huffel heijlaer: 13.344
 • sneppel heijlaer: 5.636

totaal 18.980 fit in bunders 47 bunder 180 roeden

in marge: dese werden wederom soo veel als verlaten als vechtende tegens de oncost, ergo in geene consideratie inden overbrengher

Vrunten oft heijden onder Loenhaut bij gissinghe genoemen op bunders: 250 bunderen

- - - -

van de voorgenoemde saeijlanden genomen 60 bunder daer van elck soude comen renderen 20 gld sjaers
sijn bunderen -60-
de naeste hondert genomen dat elck soude renderen 16 gld fit een vijeffde minder en soude blijven bunderen -80-
de naeste daer naer tot 120 bundeer daer op 2 vijeffde minder soude blijven volle bunder -72-
de naeste alsnu volgende 100 bunderen genomen 3 vijeffde minder soude blijven volle bunder -40-
de resterende 90 bunderen genomen 4 vijeffde mindeer soude blijven volle bunder -18- -36- roeden
totaal 270 bunderen 36 roeden

de weijden hier vooren gebrocht tot 172 bunderen 333 roeden sijn soo danighe slechte velders dat de goede ende quade oft stercke door malcanderen gerekent opt alderhoochsten nijet en connen renderen meer als 40 bunderen vant gemelte saeijlant, dus -40-

de hoijbeemden int geheel bedraghen die hier worden vuijtgetrocken gelijk het saeijlant vs 110 bunderen 338 roeden, dus 110 bunderen 338 roeden

item de broecken oft velders die gemeijn sijn ende overloopen sijn groot int geheel gelijeck hier vooren staet 101 bunder ende 182 roeden ende deselve gerekent drije bunderen tegen een bunder beemts comt tot valente van beempden - 33 bunder 327 roeden

dus tsamen beemden - 144 bunder 265 roeden

de bosschen hier vooren gebrocht sijnde van egeender oft slechte waerde als gemaeckt van wege(?) stercke velders die te voorens nijet en rendeerden bedraghen 41 bunder 206 roeden ende deselve genomen ten advenante van elck bunder op twee vijeffde deelen van het voorschr. beste saeijlant comt volle bunders - 16,5 bunder -

Wij dese ondert(ekend) hebbende, geëedt ende geassumeert respective tot het stellen ende maecken vant cohier der herstellinghe binnen den dorpe van Loenhoudt, verclaeren tselve getrouwel(ijk) gemaeckt hebbende volgens het overbrengen der ingesetenen

dat wij ontfangen van de ... bevonden saeijlant 270 bunder 36 roeden, weijden 40 bunderen, beemden begrepen de broecken 144 bunderen 265 roeden, bosschen sestien bunderen ende een half, heijvelders nijet setbaar sijnde als nijet renderende 141 bunder 201 roeden, vrunten ofty gemeijne heijde moers toe dienstich ontrent 250 bunder

huijsen, huijskens, huttekens ende keetkens int geheel tsamen 169 daervan datter geen vijefftich in consideratie en vallen, peerden int geheel een hondert eenenveertich daervan datter over de vijefftich geen goed en sijn, koeijen int geheel vijeffhondert vijeffentwintich daervan de helft seer slecht ende van cleijne weerde sijn, scha(e)pkens int geheel 410 sijnde cleijn ende van cleijne weerde, communicanten vijeffhondert achtendertich den meestendeel arm ende levende op aelmoesen, inder voeghen datter over de veertich oft vijefftich ingesetenen nijet en sijn die voorders iet meer connen contribueren ende deselve en connen oock nijet langer contribueren tensij dat den taux werde vermindert naer advenant hunne macht ende deucht der landen ten opsiene van andere

item dat de opgemelte landen en beempden en weijden wel voor een derde leen sijn ende oversulcx veel hun van de bede vrije houden mede oock die geamortiseerde goeden pretenderen te hebben gel(ijk) deselve oock altijt hun vrije gehouden hebben, sulcx dat midts de tegenwoordighe overgrooten taux, de bede ende swaere lasten van de geleende penningen die mits den selven overgroote taux te beswaerlijcken sijn voorgevallen ten tijde van de winter ... ende andere lasten de lieden qualijck iets meer op en brenghen als de lasten, veel oock die de lasten nijet en connen opbrengen ende alsoo 'vogelweije' blijven liggen

item datter egeene hoeven en sijn daer meer als eene ploeghe vuijt gaet ende daer en sijn maer thien oft elff pachters die meer als een peert ende oversulcx maer een halve ploeg en hebben

item datter oock geene ambachtslieden en woonen diemen soude behooren ambachtslieden te noemen ende oock egeen neringhe en wordt gedaen met enich hautwerck mede oock nijet met tappers oft brauwers, gemerckt datter geene passagie en is

item datter geene wauwers (wouwer = visvijver) oft vijvers en sijn ende maer eene wintmolen, midtsgaeders oock geen cloosters nochte speelhuijsen dan alleen het sloth van mevrouwe van den dorpe van Loenhout, bewoont wordende bij deselve officier

Toorconden desen onderst. dese XVIII october 1665

C van Kieboom, vice pastoor
Joan Marcelli, schout
P van Elsacker, secretaris
Adriaen Cornelis Mertens, schepen
Gabriel van den Bleke, gesworene