Rechtspraak nr. 1331 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 1331

stuk 1 - 20.09.1627 - Michiel Jordaens als opponent en Cornelis Jan Ooms als momboir van het weeskind van +Aert Geerdt Aerts

| 1331-0001-01 |

over afrekening op koopdag

Personen:

Jan Jacobs, Loenhout, 47j, was op de koopdag van het weeskind van Aert Geerdt Aerts, kocht er een schepel, zag ook dat opponent aldaar een erker met schepel kocht en dat zelfde opponent aan Jacob Christiaenssen, stadhouder van de schout van Wernhout, een stuk van acht gaf, zijnde een pattacon; de stadhouder ontving het geld van de koopdag, hij was zittende in een ‘kerrewagen’

Personen:

stuk 2 - 12.02.1631 - Jan Peeters van Ham voor Andries Verrijt, verweerder, tegen erfgenamen Jan Huybrecht Matheussen (rekwisitoor buitenbank Hoogstraten)

| 1331-0002-01 |

over verkoop van schapen en betaling

Personen:

Adriaen Lenaert Ments, Loenhout, 44j, kent dat Peeter van Ham (vader van vs Jan) hem gezegd had Jan Huijben van Meer betaald te hebben

Personen:

Adriaen Cornelis van Hult, Loenhout, 43j, kent item, zegt nog dat Jan Huijben in Loenhout heeft komen manen een genaamde Adriaen Ke(o)ppens, in Loenhout op Hesschot gewoond hebbende, en dat dit toen betaald werd

Personen:

Wouter Peeters Ren, Loenhout, 57j, kent item dat Jan Huijben van Meer tegen hem gezegd had dat Peeter van Ham hem voldaan had en dit toen hij naar de hove op Hesschot kwam waar nu Peeter Cornelis Ments woont

Personen:

Jacob Krock, Loenhout, 50j, heeft van Jan Huijven gehoord dat Peter van Ham hem betaald had

Personen:

stuk 3 - 04.10.1632 - Anthonis Antonis Bernaerts x Elisabeth Jan Willems tegen Jenneken Huybrechts en erfgenamen (hoofdbank Breda)

| 1331-0003-01 |

betreffende erflating ca 1593

Personen:

Daniel Buycx, schout, rentmeester, kastelijn, zegt geen verdere kennis te hebben dan de kopij van voorwaarden uit 1593, en wat nog uit het leenboek mag blijken, jent de waarde van de goederen ten tijde van de koop niet, weet evenmlin welke goederen en schulden +Margriete Hugo Oliviersheeft achtergelaten, ook voor de goederen van +Barbara van den Wyngaerde x +Peeter van Breda wordt naar leelnboek verwezen

Personen:

Peeter van Staeyen, Loenhout, 84j, item

Personen:

stuk 4 - 20.11.1632 - Heijnrick Peeter Vlemincx (alias Stouwer) tegen Antonis Peeters Vermeeren

| 1331-0004-01 |

over erfenis van +kinderen Peeter Cornelis (Ver)Meeren, Ginneken

Peeter Jan Ooms, Loenhout, 34j, zegt mede erfgenaam te zijn, kent dat Antonis Peeter Meeren, Schoten, gerechts is voor een vierdedeel en dit voor 200 gld overliet aan Antonis Heijnricx Meeren, Ginneken, en dat Heijnrick Peeter Vleminck, alias Stouts, dit gecalengierd had, dat hij zelf niet wou cale,gieren omdat de weduwe van Peeter Meeren de goederen levenslang in tocht mocht gebruiken

Personen:

Geert van den Cloot, 37j, kent item

Personen:

Adriaenken Jan Ooms, 32j, eveneens mede erfgenaam, heeft haar deel verkocht

Personen:

Jan Oom Janssen, Loenhout, 66j, verklaart dat zijn kinderen mede erfgenaam waren en dat hij voor een vierdedeel geen 200 gld zou geven, en dat vs Antonis Meeren, wezende ten huize Michiel Jans van Elsacker, zei dat hij dit nu ook niet meer zou doen

Personen:

Mathijs Jan Ooms, Loenhout, 36j, is eveneens mede erfgenaam, kent dat Antonis Meeren voor den vierdedeel mede erfgenaam was, kent ut ante

Personen:

stukken 5 en 6 - 06.06.1633 - Juf Helena du Molin x +doctor Guiliam Verwilt tegen Jan Ijsebout, momboor van Juf Maria Nicasius de Herde dr

| 1331-0005-01 |

over pachting van de hoeve het ‘hesschot’ en schuldvordering

Wouter Peeters Ren, Loenhout, 59j, kent dat de hoeve het hesschot in Loenhout, achtergelaten door Nicasius de Herde, ‘uit de reke’ en ongecultiveerd was ten tijde Adriaen Koppens, de pacht van vs hoeve aanvaarde en erop kwam wonen, en dat hij veel kosten en arbeid gedaan heeft om de hoeve onder de ploeg te brengen, dat hij voorheen welstand had maar op de hoeve tot armoede is gekomen, weet dit alles doordat hij gebuur is, kent verder nog dat vs Adriaen Koppens van buiten het dorp is gekomen, verklaart nog dat Adriaen Koppens op de hoeve grote schade heeft geleden, speciaal in het jaar 1622 toen het leger in Brecht kwam liggen, dat dokter Verwilt moeite heeft gedaan om de pacht te ontvangen maar dat Adriaen Koppens daar niet kon aan voldoen, er werd in Antwerpen 50 gld geleend van sr Jasper de Hase, Antwerpen, waarbij akkoord werd gemaakt dat indien Adriaen de hoeve nog enige jaren pachtte hij dan de pacht zou afstaan mits aan de weduwe en het weeskind van Nicasius de Herde de helft van de oogts en beesten over te laten en van de schulden kwijt gescholden, dat hiervan een brief aan Daniel Buycx, schout van Loenhout, werd overgemaakt, en dat de schout hem depônent hiervan kennis heeft gegeven, in bijzijn van wijlen Cornelis Anthonis Goris

Personen:

Adriaen Lenaert Mens, Loenhout, 34j, huidig pachter, kent eveneens dat de hoeve ten tijde Adriaen Koppens de pacht aanging ongecultiveerd was, dat Adriaen Koppens op de hoeve tot armoede is gekomen etc... ut ante

Personen:

Mattijs Goosens, Loenhout, 60j, gebuur van vs Adriaen Koppens, kent item

Personen:

stuk 7 - 27.03.1634 - zonder hoofding

| 1331-0006-01 |

opmaken van voorgeschoten geld

Peeter Lenaert Mattijssen, 16j,ging 2 maanden geleden met zijn broer Mattijs bij een schipper in Leur (zekere Peter Abberdaens), en dat zijn broer van die schipper geld ontving, dat bedoeld was voor Jan de Waegemaecker van Loenhout die hiervoor schors zou leveren; gevraagd of ze geen vrees hadden dat de soldaten het geld zouden afnemen antwoordde hij dat ze langs de vaarkant kwamen en in Klein Zundert keken naar een prijsschutting met het roer, ze hebben er ook een zekere Cornelis ontmoet die met hem nog school heeft gegaan, mr Laureijs, schoolmeester in Loenhout, had nog een schoolbord op zijn hoofd stuk geslagen

Personen:

Mattijs Lenaert Mattijsen, kent dat hij van de schipper 30 pattacons ontving, zijn vader Lenaert Mattijsen stelt hem nu borg voor de restitutie

stuk 8 - 24.09.1635 - Antonis Laureijs Wouter Rombouts tegen Dionijs Adriaens van Aken

| 1331-0007-01 |

over verkoop van land

Personen:

Matteus Peeter Arnouts, 32j, was ten huize Peeter Jan Nijs alwaar Jan Jan Ditvoorts aan vs Antonis land "de keijser" verkocht voor 305 gld en 2 L boekweit, met conditie dat indien er calengiering zou zijn de verkoper 5 gld zou dienen te geven

Personen:

Peeter Jan Nijs, 35j, kent item

stuk 9 - 07.11.1635 - heer Gommerus de Clerq (klooster St. Bernaerts, vicepastoor in Lt)

| 1331-0008-01 |

beledigingen aan het adres van de vice-pastoor

Personen:

Joris Koeck, Loenhout, 33j, zag bij het huis van Franchois Geerts van der Buyten dat vs vice pastoor naar het huis van de stadhouder ging met Antonis Princen en Dionijs Adriaens van Aken, en dat de vice-pastoor werd uitgemaakt voor sul, leugenaar e.d.

Personen:

Jacob Mercus Kenis, Loenhout, kuijper, 44j, stond voor zijn deur of winkel, kent item

Personen:

Peeter Peeters, Loenhout, kuijper, 30j, kent item toen betrokkenen langs zijn huis passeerden

Personen:

Nicolaus Cornelissen Wagemaker, Loenhout, 76j, woont tegenover de stadhouder, kent item

Elisabeth Daniels x Aert Heyndrick Moons, Loenhout, 50j, item

Personen:

Peeter van Elsacker, 23j, item

Personen:

Lucia Goris, Loenhout, 60j, item

Gommarus de Clercq getuigt op de 'plaetse' voor het huis van Jacob Mercus ontmoet te hebben Antonis Princen en Nijs Adriaen van Aken, en dat vs Antonis hem begon te beledigen, en hem ook voor dief verweet etc...

Marie Janssen x +Cornelis Antonis Goris, Loenhout, 47j, was ten huize Adriaen Adriaenssen Deckers, waar ook Antonis Princen was; deze zei dat de eerste keer dat hij heer Gommarus tegen zou komen hij hem zou zeggen dat hij een leugenaar is

Personen:

stuk 10 - 15.05.1638 - Peeter Kerstiaen Raets

| 1331-0009-01 |

betwisting weddenschap ivm huwelijk

Personen:

Peeter van Dael en Antonis Stoffel van Aerde verklaren dat zij Antonis Jan Laureijs Nauts hebben horen zeggen aangaande een weddenschap tussen hem en Peeter Kerstiaen Raets inzake het huwelijk van vs Nauts dat hij zich niet aan het akkoord houdt

Personen:

Peeter Kerstiaen Raets wil dat de weddenschap van waarde wordt gehouden

stuk 11 - 15.09.1648 - Adam Marijnissen, Etten - Adam Andriessen, Brecht

| 1331-0010-01 |

over koop van een koe

Cornelis Adriaen Lenaert Mensch, Loenhout, 30j, heeft tot behoef van hemzelf en van zijn zwager Adam Andriessen half om half circa een jaar terug een koe gekocht van de huisvrouw van vs Adam Marijnissen voor 57 gld, zijn zwager was ten tijde van de koop in Etten en deponent stuurde hem ten huize van vs Marijnissen, na levering heeft Adam Andriessen met Marijnis Lenaerts de koe vermangelt tegen een andere koe welke in Antwerpen werd verkocht

Personen:

stuk 12 - 27.10.1651 - Andries Laureijs Rombouts tegen Jacob Lenaert Proost

| 1331-0011-01 |

over contract van mangeling en levering van paard

Personen:

Jan Janssen Wiercx, Loenhout, 30j, was ten huize Peeter Gillis Heylen in Cloot onder Brecht, was daar getuige van de mangeling tussen rekwirant en gerekwireerde, de dag nadien brachten zij er elk hun paard ten einde het contract te voldoen, hebben deze in de stal van vs Peeter Heijlen gezet en hebben mekaar bedankt en geluk gewenst, vervolgens heeft de vrouw van Jacob Proost het overgeleverde paard naar haar huis gebracht maar dat het blijkbaar het verkeerde paard was, waarna er twist ontstond en dat Jacob Proost zich niet meer aan het contract wou houden

Personen:

Cornelis Jan Wiercx, broer van eerste getuige, was eveneens aanwezig

Personen:

Bastiaen Janssen de Backer, Loenhout, 40j, kent item

Personen:

stuk 13 - 23.04.1652 - Cornelis Michiel van Elsacker, stadhouder tegen Peeter Aert Jacobs, Lt

| 1331-0012-01 |

verdachte gedragingen

Personen:

Peeter Peeters Keijsers, jongman, Loenhout, 25j, ging met paard en kar van zijn vader naar diens dries 'het millekens', hoorde meermaals roepen 'O Lieve Heer', ging op het geluid af en zag 2 personen in zijn heiveld over de heijstraet gekomen van Dierick van de Wiele; een van de personen was Peeter Aert Jacobs; eveneens aldaar was het zoontje van Willem Aerden, waartgen vs Peeter Jacobs zei dat hij de knecht die ziek was mee naar het huis van zijn vader moest nemen om hem daar te laten slapen; daarop vroeg deponent naar het geluid dat hij gehoord had waarop Peeter Aert Jacobs een verhaal braccht over de knechts die hem een rok verkocht en dan met rok en geld ging lopen

Personen:

Willem (Aert Peeter) Aertsen, Loenhout, 42j, vond toen hij thuis kwam in zijn huis een knechts of jongman waarvan zijn vrouw zei dat men zijn 'rok' afgenomen had in 'peeter keijsers heiveld', en waarop de knecht zei dat een boer dit gedaan had

Personen:

stuk 14 - 07.01.1662 - Jan Diercx als momboor van weeskinder +Thomas de Greeff x Beijcken Dircx - Adriaen Vergauts - Sebastiaen de Greeff - Reijnier Schuijs

| 1331-0013-01 |

koop van huis

Reijnier Schuijs, Muijsbroeck alhier, kocht circa 3 jaren terug van Jan Lodewijcx een huisstaande op de erven van de weeskinderen Thomas de Greeff onder Muijsbroeck

(nota: mogelijk akte schepenen Ekeren)

stuk 15 (4 ingebonden delen) - 15.12.1677 - Michiel van Elsacker 15.12.1677

| 1331-0014-01 |

brandstichting en huiselijk geweld van Cornelis A Goossens tegen zijn vrouw

Personen:

Marie Hendrik Engelen x Cristiaen Jan Vorsselmans, Loenhout, 49j, zegt niet zelf maar wel van anderen gehoord te hebben dat Cornelis Anthonis Goossens, alias Spijcker, Michiel van Elsacker zou bedreigd hebben en poeder zou gekocht of gehaald hebben. Zij was op Wuustwezel kermis geweest, Cornelis zat bij zijn vader Anthonnis Goossens in de keuken waar ook zij met haar man en Melssen Bartholomeussen, zwager van vs Cornelis, hebben gegeten en gedronken; er waren nog andere personen die van de ene plaats in de andere gingen, poeder zou gehaald zijn bij Cornelis de Weeu en Tanneken Anthonis Goossens; heeft dan geld geleend van Jan van den Mierop om elders verder te kunnen teren daar haar man niet daar wou blijven omwille van de woorden van Cornelis Anthonis Goossens; de vrouw van Cornelis Goossens is een nicht van haar man Christiaen Vorselmans; kent nog dat de vrouw van Cornelis Anthonis Goossens haar meermaals bekloeg over het gedrag van haar man en haar blauwe plekken toonde

Personen:

het volgende deel behelst de visitatie door de stadhouder Cornelis van Elsacker en de schepenen Jan Heuvelmans en Martinus van den Bossche, op verzoek van de heer van Wuustwezel, van de schuur van Michiel van Elsacker, welke op allerheiligen avond in brand vloog; er werd bevonden dat de brand in het dak ontstoken werd aan de ZO kant

Personen:

hierna gaan de veerhoen verder

Remigius Valentijns, Loenhout, 42j, kleermaker, kwam enige jaren geleden met zijn knecht van zijn werk als kleermaker en liep in de ‘doelstraete’ op Cornelis Anthonis Goossens, alias Spijcker, die zich verdacht gedroeg, weet niet meer of Cornelis een stok bijhad, verklaart verder nog samen met Cornelis Heestermans dat de volgende maandag nadat de schuur van Hendrick de Crom op zaterdag was afgebrand zij van Roosendaal kwamen zijkn Cornelis Goossen en zijn vader Anthonis ontmoetten, en aan het huis van Jacob Bastiaenssen zei Cornelis Goossens dat ze niet ‘verveerd’ moesten zijn, dat de tollenaars hun nug geen kwaad meer zouden doen

Personen:

Cornelis Sebrechts, 41j x Cornelia Jan Wilts, 41j, Popendonk, kent dat op alleheilige bij hen thuis is gekomen Cornelis Anthonis Goossens die zei graag een koe te willen kopen, Goosssens zei dat hij eerst om geld zou gaan voor de koop, deponent gaf hem ook tabak, waarop Cornelis Goossens daar nog enige tijd gebleven is maar later niet meer is weergekeerd

Personen:

Peeter Joris Coecken, Loenhout, 35j, kent dat in 1674 of 1675 toen Cornelis Anthonis Goossens in Wuustwezel collecteur was, in vs herberg een brief met dreigementen is gebracht zonder dat hij weet aan wie die geadresseerd was, heeft zoal eveneens Jacob Hendricx van Strijbeeck van Meel de brief gedeeltelijk gelezen, jield dat de brief geschreven was door Cornelis Anthonis Goossens zoals ook de waardin oordeelde

Personen:

stukken 16 tot en met 24 - 31.07 tot 12.12.1719 - Maximiliaan Janssen Segers, seeldraaier

| 1331-0015-01 |

doodslag - onderzoek op vraag van de autoriteit van Wuustwezel

stuk 17 bevat inventaris van effecten (goederen, o.m. ivm het seeldraaiersambt) van Maximiliaan Segers bevonden in het huis van Jacobus Godrij (waar hij woonachtig was), stuk 19 verkoop roerende goederen

Elisabeth Cornelis Marijnissen, 36j x Jan Jacobussen Godrij, 36j, Loenhout, kent dat Maximiliaan haar zei dat hij met Franchois van Elsacker ten huize van Jacob Cornelis Arnouts, brouwer en herbergier in Loenhout, woorden heeft gehad, verder dat vs Maximiliaan van het huis van haar (schoon)vader alwaar hij woonachtig was naar Wuustwezel is gegaan om daar viool te spelen op de gilde in het huis van Simon Holle; item dat Maximiliaan komende van Wuustwezel zei dat hij ten huize Simon Holle was met Franchois van Elsacker, dat ze woorden hadden en in de hof zijn gegaan waar ze gevochten hebben met een mes en dat hij van Elsacker gestoken heeft; kent nog dat Maximiliaan op 30 mei 1719 ten huize haar schoonvader Jacobus Godrij kwam (omtrent de st Quirinuskapel) en haar zei dat hij met Franchois van Elsacker ruzie had gehad, en hem met zijn mes had gestoken zonder te weten of hij nog leefde dan dood was

Personen:

Jacobus Godrij, 58j, Loenhout, kent dat Maximiliaan Segers de feiten ook aan hem bekend heeft

Niclaes Jacobussen Godrij, Loenhout, 22j, werd door Maximiliaan gevraagd naar Wuustwezel te gaan om te horen of Franchois van Elsacker dood was of niet en toen hij het overlijden aan Maximiliaan meedeelde zei die ‘Jesus, Maria, ik dacht het wel’, kort nadien verliet hij zijn woonplaats

Personen:

Cornelia van Elsacker x Jacobus Cornelis Arnouts, 32j, kent dat de eerste zondag van mei in haar huuis Maximiliaan ngrote woorden heeft gehad met Franchois van Elsacker en dat Maximiliaan zeer koleirig was

Personen:

Nota: er volgt een beschrijving van de goederen van Maximiliaan Segers dewelke werden in beslag genomen in de woning van Jacob Godrij waar hij blijkbaar woonachtig was, etreffen zaken voor het seeldraaiersambacht, de zaken worden in bewaring genomen door Jan Conincx als oppervorster

stuk 25 - 12.07.1723 - Jan van Huysen, Hoogstraten

| 1331-0016-01 |

aanmatiging ambt

Personen:

Anthonis Gerardi, notaris, begeeft zich bij Jan van Huysen, Hoogstraten, maar aangetroffen in Loenhout, dewelke hem zei dat hij ingevolge order van de vrouw van Loenhout en uit kracht van decreet van de raad van Brabant zich presenteerde om in Loenhout te bedienen het officie van secretaris, getuigen mr. Cornelis Jan Roelen Bertrams en Lenaert Schoepen, schepenen en Dierck Verhoven

Personen:

stuk 26 - 26.07.1727 - Gerardus Prost tegen de deken van de kuipers (Antwerpen)

| 1331-0017-01 |

over het vermaken van vaten

Jan Guens, kuipersknecht, 37j, heeft de vaten dichtgemaakt nadat hij ze ongesloten had gevoden, en dat van een ervan de bodem los was en ook de repen los aangezet

Jan Franchois Franssen, meester kuijper, 40j, kent dat zijn knecht het loon voor het sluiten van de vaten ontvangen heeft en aan hem overhandigd

Personen:

stuk 27 - 16.03.1736 - Peeter Houtermans

| 1331-0018-01 |

over weiden van schapen

Personen:

Adriaen Vermunten kent samen met Peeter Schenck een 60tal schapen van Peeter Houtermans uit de beemd van Elisabeth van Elsacker in Blaakt gehaald te hebben, welke beemd vs Houtermans in huur had, de schapen hadden ook in de beemde toebehorende Gabriel Hofkens, Rijkevorsel, en Hendrick van den Langenbergh, Rijkevorsel, geweest, de laatste beemd komt tegen de beemd van Lenaert de Bruijn, alias Bruijnen, Brecht, werden gestouwd bij Jan Civiets, Loenhout, op order van de schout

Personen: