Rechtspraak nr. 1328 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 1328

f° 1 r° - 26.01.1619 - Franchois Engelen tegen Anthonis Adriaenssen en Peeter Peeters van Breda

| 1328-0001-01 |

betwisting van hout

Personen:

Elias Floris, 30j, kent dat een drietal jaren terug ten huize Jan Cornelis Goris gekomen is Lambrecht Engelen welke hij hoorde zeggen dat de toppen van zekere eiken bomen die zijn broer gekocht had van Jacob de Wagemaeckere gebracht waren achter de schuur van vs Jan Cornelis Goris, item verklaart getuige gezien te hebben dat enige tijd nadien Anthonis Adriaenssen en Peeter van Breda de sopeinden droegen naar de plaats waar ze afgehouwen waren en waar nog meer afval en hout van zelfde bomen lag

Personen:

gaat verder 01.02.1619

Jan Bode, timmerman, 63j, kent vorige zomer een schuur getimmerd te hebben voor Anthonis Adriaenssen waarbij ook Aert Henrick Keijsers heeft geholpen en waarvoor vs Anthonis hout had gekocht van de schout, Nicolaes van Dael en Claes Anthonissen, maar weet niet of er sopeinden kwamen van de 8 eiken bomen die Frans Engelen kocht van Jacob de Wagemaecker

Personen:

Tanneke, 34j, x Jan Cornelis Goris verklaart 'op heure conscientie ende waerheijt in plaetse van eede mits dat sij swaer gaet van kinde' dat enige jaren terug in haar huis gekomen zijn Anthonis Adriaenssen en Peeter van Breda en haar vroegen wie het hout achter haar schuur gebracht had waarop zij zei dat het Lambrecht Engelen geweest was

Personen:

f° 3 r° - 20.03.1620 - kinderen +Jan Michiels van Elscker tegen Anna Dijrven x +Cornelis van Dongen

| 1328-0002-01 |

vraag tot welke stede gracht en heg behoren, o.m. stede, welke door Dionijs Pauels werd getransporteerd aan +Jan Michiel van Elsacker

Personen:

Dionijs Cornelis Peeter Pauels, Boom, 53j, woonde vroeger bij zijn +vader op diens stede in Sneppel, heeft deze enige tijd terug getransporteerd ten behoeve van Jan Michielssen van Eslacker, item kent dat toen hij met zijn vader op de stede woonde zijn vader de heg zuidwaarts aan vs stede en noordwaarts aan de stede van Anna Dirven tweemaal heeft gebost, geleden over de 40 jaren, en gebruikt als eigen goed, item kent nog dat zijn vader in de 'troubelen tijd' is gestorven, 35 of 36 jaar geleden

f° 4 r° - 17.04.1621

| 1328-0003-01 |

cfr vorige akte

Personen:

Nicolaes van Dale, 71j, kent dat Willem Vorselmans de stede van Jan de Vison en van Cornelis Peeter Pauwels, nu de erfgenamen Jan Michiel van Elsacker, in gebruik heeft gehad en daarna de stede van Jan van den Moer, nu verweerder toebehorende, heeft gekocht en dat vs Vorselmans de heg heeft gebost toen hij vs stede gebruikte, weet dit omdat bij hem kwam Peeter Geert Tuenkens, verwante van Gijsbrecht Jan Gabiels, alsdan eigenaar van de stede nu Anna Dirven, en hem vroeg als stadhouder de schout te vragen Willem Vorselmans verbod van bossen op te leggen

Personen:

f° 5 r° - 19.04.1621 - Antonis van den Bruijnenberghe tegen Antonis Wackers

| 1328-0004-01 |

voldoen van betaling van stede in Sneppel

Personen:

Cornelis Geerts van Elsacker, 80j, kent dat de gevraagde 9 Kgld voldaan zijn terzake koop van stede gekomen van Cornelis Anthonis Laets in Sneppel en waarin Anthonis van den Bruijnenberghe voor zeker deel gerecht was en door aanlegger afgekocht

Personen:

f° 5 v° - 23.09.1621 - Michiel Jans van Elsacker en kinderen Jan Heijndrick de Crom tegen Cornelis Adriaen Diels (1621)

| 1328-0005-01 |

betwisting van heiveld "knodders"

Personen:

Nicolaes van Dale, 71j, kent dat Adriaen Diels met de momboors van zijn kinderen betwist heiveld verkochten aan Joos Peeter Joos, zwager van Adriaen Diels, welke Joos het zou ingekocht hebben voor Adriaen Diels omdat die de kooppenningen nodig had om in Antwerpen schulden te betalen, item dat Adriaen Diels vervolgens enige tijd niet naar de markt in Antwerpen ging maar naar Bergen op Zoom om zijn boter en gerief te verkopen, item dat in de jaren 1583 of 1584 de vrouw van Adriaen Diels de pest had en vs Adriaen Diels toen enige tijd bij hem deponent woonde en in die tijd turf veilde in vs heiveld

Personen:

Cornelis Wiericx, 65j, kent dat bewust heiveld sedert 30 jaren door Jan Michielssen van Elsacker, vader van verweerder, altijd is gebruikt, item dat het heiveld voor de helft toebehoorde Adriaen Diels, het heiveld grenst aan deponents erven

Personen:

f° 7 r° - 02.10.1621

| 1328-0006-01 |

cfr vorige akte

Personen:

Cornelis Wiericx, 65j, kent dat Adriaen Diels het heiveld kocht en gebruikte van meer dan 50 jaar terug, weet niet of tijdens het leven van Adriaen Diels iemand anders het heiveld in bezit of gebruik heeft gehad, item dat Adriaen Diels 36 of 37 jaren terug is gestorven en nadien Jan Michielssen op vs veld turf heeft gestoken

Personen:

Jan Lippens, 60j, kent dat toen hij jong was en de schapen hoedde hoorde dat het heiveld van Adriaen Diels was

Personen:

Boudewijn Mathijs Hovelmans, 52j, woonde toen hij jong was bij Adrien Diels, die was xx moeder van vs Boudewijn Hovelmans, weet dat het heiveld vs Adriaen Diels toebehoorde

Personen:

Nicolas van Dael, 71j, kent niet anders te weten dan wat hij reeds verklaarde

f° 9 r°- 26.11.1621 - Anna Dijrven x +Cornelis van Dongen vs erfg. Jan Michiel van Elsacker

| 1328-0007-01 |

cfr f° 3 r°

Personen:

Antonis Goris Coninckx, 70j, kent vs heg gebost te hebben met Lenaert Jan Ments waarvan zij het schaarhout kochten van Jan Pieters, van welk Jan Pieters de man van verweerderesse, nl sr Cornelis van Dongen, daarna de stede gekocht heeft

Personen:

Lenaert Jan Ments, 67j, kent zelfde

Quirijn Willemssen, 47j, heeft Antonis Conincx en Lenaert Ments helpen bossen, heeft ook gebost voor Jan Pieters

Personen:

Niclaes van Dael, 71j, kent dat 30 jaren terug zeker Peeter Geerdt Tuenkens, alias Houtepen, hem zei dat de heg behoorde tot de stede en erven van verweerderesse

Personen:

f° 12 r° - 22.03.1622 - schout tegen Jacob Jan Nijs, gevangene

| 1328-0008-01 |

incident tussen gevangene en Maria x Niclaes van Dael, slagen en verwondingen

Personen:

Magriete Antonis Lippens x Niclaes Segers, 51j, verklaart dat haar ganse depositie waar is (depositie niet gekend in aanwezige stukken)

Personen:

Dingne Cornelis Lenaerts dr, 20j, heeft omtrent het huis van Jacob Jan Nijs in de straat een vrouw zien gaan al klagend en kermend, hoorde toen zij 's avonds ging spinnen in het huis van Niclaes Segers dat het Marie de vrouw van Niclaes van Dael was

Personen:

Maeijken Adriaens van Aken x Cornelis Lenaerts, 58j, bevestigt haar gedane depositie

Personen:

Anna Janssen x +Jan Gillis Luijcx, 45j, item als vorige getuige

Personen:

Jan Adriaen Teus, 20j, verklaart ter zake geen kennis te hebben

Personen:

f° 13 r° - 23.03.1622

| 1328-0009-01 |

cfr vorige akte

Personen:

Michiel Jans van Elsacker, schepen, 32j, kent dat op 23 februari toen Marie haar klacht deed zij zeer bebloed was in het aangezicht, zeggende dat verweerder haar mishandeld had

Personen:

Jan Cornelis Goris, schepen, kent item, heeft volgende dag met Christiaen Vorselmans, schepen, 56j, vs Marie bezocht en vastgesteld dat haar aangezicht zeer blauw was

Personen:

f° 14 v° - 01.04.1622

| 1328-0010-01 |

cfr vorige akte, in Loenhout wordt gezegd dat Marie x Niclaes van Daele een tovenares is

Personen:

Boudewijn Matijs Hovelmans, 51j, heeft horen vertellen dat Marie een tovenares is

Personen:

Cornelis Adriaen Diels, 41j, heeft binnen Loenhout horen zeggen dat Marie een tovenares is

Personen:

Adriaen Jan Mateussen, 50j, kent item, kent nog dat vs Marie geklaagd had dit achter haar rug te moeten horen zonder reden of schuld

Personen:

f° 15 v° - 04.04.1622

| 1328-0011-01 |

cfr vorige akte

Personen:

Cornelis Adriaen Wagemaecker, 55j, hoorde zeggen dat Marie een tovenares was, zijn dochter heeft een jaar als dienstbode bij vs Marie gewoond en heeft er enkel goed over gesproken

Personen:

Jenneken Joris de Bruijn x Lambrecht Rasens, schoenmaker, 38j, weet niet anders dan dat Marie haar een 6 tal jaren geleden zei dat de lieden vertelden dat ze een tovenares was

Personen:

Aert Jacobs, 42j, hoorde vertellen dat Marie een tovenares was

Personen:

Adriaen Bartelmeussen, 53j, kent item

Personen:

Magriete Lenaert Peeters Bode x +Jan Wouter Rombouts, 74j, kent item

Personen:

f° 17 r° - 26.04.1622 - Aert Peeter Aerts tegen Peeter van Staeijen

| 1328-0012-01 |

ruzie en vechtpartij ivm eerder gehouden koopdag van schaarhout

Personen:

Niclaes van Daele is op verzoek van Aert Peeter Aerts 2 keer naar Peeter van Staeijen thuis gegaan om akkoord tussen partijen te maken over kwetsuur die vs Aerts aan Peter toegebracht had aan diens hoofd en dat Peeter gezegd had: 'ik vergeef het hem, en dat hij mij ook vergeve wat ik of iemand mijnentwege aan hem misdaan heb', item dat hij zei dat verweerder de meester diende te betalen, en vermist deze laatste daar niet mee akkoord was legde hij dit bij zijn tweede bezoek voor waarop aanlegger zei dat hij dit aan zijn kinderen overliet, aanwezig daarbij waren Jan Nijs van Tijchelt en Nicolaes de Moor, onderpastoor in Loenhout

Personen:

Quirijn Willemssen, 45j, was daarbij toen de momboors van de weeskinderen Marie Adriaen Vermeeren dr ten huize Cornelis Anthonis Goris schaarhout verkochten en dat de laatste verhoger was Adriaen Koppens, hoevenaar op het hesschot, maar dat aanlegger dit niet wou aanvaarden, kent dat lange tijd nadien zelfde partijen weer woorden hadden waarbij aanwezig Adriaen en Henrick, zonen van Peeter van Staeijen, en dat hij getuige toen vs Henrick van verweerder heeft afgetrokken en ook gezien heeft dat aanlegger op de grond lag

Personen:

Cornelis de Wagenmaecker, 58j, was eveneens aanwezig bij de openbare verkoop van het hout, heeft ook nadien gezien dat aanlegger met zijn twee zonen verweerder hebben aangevallen en een van hen met de vuist in diens gezicht sloeg, en dat verweerder daarna met een stoel of driepikkel de aanlegger heeft geslagen

Personen:

Los stuk - 04.05.1622

| 1328-0013-01 |

cfr vorige akte

Jacob Marcus Kenis, kuiper, 35j, kent dat ten huize Cornelis Anthonis Goris, vorster, koopdag werd gehouden van hout verkocht door erfgenamen Adriaen Vermeeren en dat er tussen partijen woorden zijn geweest en nadien een vechtpartij en daarbij een mes gezien te hebben in handen van Neelken Dietfoorts zijnde de schoonmoeder van Adriaen van Staeijen, zoon van aanlegger

Adriaen Bertelmeussen, 53j, kent item

Los stuk - s.d.

| 1328-0014-01 |

cfr bovenstaande

verzoek van Aert Peeter Aerts tot verhoor van Niclaes van Dale, Cornelis de Wagenmaecker, Quirijn in de katerstraat, Jacop Kenis de Cuijpere en Adriaen Bartholmeeussen

f° 22 r° - 04.07.1622 - Cornelis Adriaen Diels tegen kinderen Jan Michiels van Elsacker

| 1328-0015-01 |

cfr supra, betwisting van heiveld, melding dat ca 38 terug tijdens de ‘troubelen tijd’ de bevolking gevlucht was naar de kerk, alwaar Adriaen Diels is gestorven

Personen:

Boudewijn Mathijs Hovelmans, 52j, kent dat het heiblok Adriaen Diels heeft toebehoord en hij het gebruikt heeft tot zijn overlijden, item dat het verkocht is geweest aan Joos Peeter Joos, zijnde de zwager van vader van aanlegger, voor wie de koop zou bestemd geweest zijn en dat deze ook in het gebruik is gebleven, item verklaart nog dat de verkoop gedaan werd om de schulden van het sterfhuis te betalen van de voorkinderen van Adriaen Diels

Personen:

Cornelis Wiericx, 66j, kent item

Personen:

Jan Lippens, 61j, kent als hij voorheen verklaard heeft

Personen:

Niclaes van Daele, 71j, kent geen andere kennis te hebben dan wat hij voorheen reeds verklaarde

Personen:

Los stuk - 06.03.1623 - erfgenamen Jan Michiel van Elsacker tegen juffr Anna Dijrven

cfr supra, procedure

f° 24 r° - 04.04.1623 - erfgenamen Jan Michiels van Elsacker tegen juffr. Anna Dirven

| 1328-0016-01 |

cfr supra

Personen:

Peeter Jans Bode, 60j, kent dat aan Jan Cornelis Mercx, alias kindermaecker, een stede in de katerstraat heeft toebehoord en welke hij verkocht aan Cornelis Peeter Pauels, item dat vs Jan Mercx toen hij de stede bewoonde het 'hoel' van kwestieuze heg of gracht heeft uitgeschoten naast de kant van verweerders stede, toen toebehorende Gabriel de Wever, item dat zijn vader uit bewuste heg nog 'vitsel' (= soort peulvrucht) heeft gehaald

Personen:

Naenken Jan Casus x Peeter Jans Bode, 64j, kent dat toen zij ca 50 jaar oud was ten huize Jan Cornelis Mercx boter van haar ouders bracht en dat deze toen nog op zijn stede in de katerstraat woonde en het hout van betwiste heg boste

Personen:

f° 26 r° - 19.09.1623

| 1328-0017-01 |

cfr supra

Peeter Jans Bode, 60j, bevestigt zijn vorige verklaring

Naenken Jan Casus x Peeter Jan Bode, 64j, item

f° 27 r° - 26.09.1623 - Jan Joossen tegen Antonis Adriaen Aertssen

| 1328-0018-01 |

woordenwisseling tijdens afscheid +Adriaen Aerts in 1600

Personen:

Adriaen Thomas van Aken kent dat in 1600 de dag na de uitvaart van Adriaen Aerts tussen Heijnrick Aerts, momboor met Lenaert van Houtele, toeziener weeskinderen +Adriaen Aerts enerzijds en anderzijds Josijnken Niclaes van Aken x +Adriaen Aerts met haar momboor Peeter van Aken afscheid werd gemaakt in die zin dat vs kinderen zouden onderhouden worden tot het jongste kind 18 jaar zou zijn en dat zij elk kind 15 gld zouden geven, item dat eveneens aanwezig was Adriaen Meussen, zwager van de vader der kinderen, welke zei dat de momboors veel voordeel deden met het afscheid

Personen:

Christiaen Vorselmans, 57j, schepen, was gebuur van +Adriaen Aerts, heeft gehoord dat er akkoord was gemaakt tussen de momboors en de moeder waarbij vs moeder had aangenomen de kinderen te onderhouden voor de roerende goederen en dat ze elk kind 15 of 16 gld zou geven

Personen:

f° 28 v° - 30.10.1623

| 1328-0019-01 |

cfr vorige akte

Personen:

Michiel Jans van Elsacker, stadhouder en schepen, weet niet anders dan dat hij een papier heeft gelezen met daarop het afscheid tussen partijen

Personen:

Los stuk - 04.09.1623

| 1328-0020-01 |

cfr supra, procedure, met aangeven dat er door de sc hout Dongen afscheid geschreven werd in de kamer van wijlen Jan Michielssen in het schaliënhuis

Personen:

Los stuk - 15.05.1623

| 1328-0021-01 |

cfr supra, procedure

Personen:

Los stuk - s.d.

| 1328-0022-01 |

cfr supra, procedure

Personen:

verzoek schepenen binnenbank Hoogstraten tot verhoor van Henrick Aertssen, Cornelis Aert Steelkens, Dingna Aertsen, Thomas van de Sande en Maria Thomas van Aken dr

Personen:

Los stuk - O8.O7.1624 - Adriaen Straetmans tegen Daniel Schuermans

| 1328-0023-01 |

getuigenis over een gekochte os van 13 of 14 jaar die meer dan 5 jaar ‘getrokken’ had en op het kasteel geslacht werd

Personen:

Dielis Willemssen, vorster, 63j, kent dat 14 of 15 jaren terug hij met +Jan Michielssen van Elsackerke ten huize van Anthonis Straetmans, toenmalig pachter van de "Houtel hoeve", een os gehaald heeft welke door Jan Michielssen gekocht was en voor de helft overgelaten aan de schout Dongen wijlen, item dat deponent hielp de os te slachten op het kasteel en daarbij de weren in de hals zag welke afkomstig waren van het trekken of het juk

Personen:

f° 29 r° - 09.06.1625 - Peeter Cornelis Meussen tegen Aert Heijnrick Keijsers

| 1328-0024-01 |

getuigenis over Cornelis Jan Peeter Martens die als jongman een ongeval op de zaag stelling had en te ‘meester’ ging bij de vrouw van Aert Henrick Keijsers in Brecht

Personen:

Cornelis Jan Ooms,62j, verklaart gekend te hebben Cornelis Jan Peeter Martens, voorgaande man van de huisvrouw Aert Heijndrick Keijsers, welke als jongman nog bij hem gewoond had en zich onderhield met zagen en timmeren, had een ongeval op de zaagstelling, item kent nog dat vs Cornelis trouwde ca 23j terug, hadden zoon Adriaen (nu 22j), item dat vs Cornelis stierf in 1611, item dat vs Cornelis in Brecht te meester heeft gelegen bij de vrouw van arrestant ten tijde hij jongman was en bij hem inwoonde

Personen:

Elisabeth x Jan Oom Janssen, 66j, kent dat vs Cornelis Jan Peeter Martens voor zijn huwelijk bij haar en haar man heeft ingewoond, stierf in het jaar 1611 toen het koren bevroren was, item dat vs Cornelis tijdens zijn huwelijk altijd in Terbeek heeft gewoond, kent dat Cornelis wel in Brecht te meesteer heeft gelegen na het ongeval op de zaagstelling toen de 'schetse' brak

Personen:

Wouter Peeter Ren, 52j, woonde eveneens in Terbeek, kent verder als voorgaande getuigen

Personen:

Los stuk - 15.11.1618 - Lambrecht Rasens tegen Peeter de Visser

| 1328-0025-01 |

over steken van turf en afpalingen van moervelden de "bagijnenputten" boven "roeijmans" in 1612

Personen:

Maeijken Janssen, 59j, begijn, Hoogstraten, kent met Anneken Bernaerts boven roeijmans op de moervelden geweest te zijn waar veel volk aanwezig was maar Jan de Roovere of Jan Dijckmans of hun vrouwen heeft zij daar niet gezien om hun moervelden te verdedigen, item dat zij 18 of 19 jaren terug met Lisken Vissers is gegaan 'terheidewaarts' boven roeijmans voor haar turf die ze had doen steken achter de 'swartvenne' naast Peeter de Ruijters turfveld en toen op betwist veld turf geslagen was bij Adriaen Janssen de jonge

Anneken Bernaerts, 31j, begijn, kent als Maeijken Janssen eerste deel van haar verklaring

Henrick Bertelmeeussen, Minderhout, 69j, kent op de moeren boven roeijmans geweest te zijn en waar door het klooster van Hoogstraten palen werden gestoken, item dat daar veel mensen waren maar dat hij Jan de Roover, Jan Dijckmans of hun vrouw niet heeft gezien, item dat Jan de Roover en Jan Dijckmans turf hebben doen steken op het moerveld naast Peeter van Roeijen, item dat ca 25 jaren geleden Adriaen Ancems de oude en Adriaen Ancems de jonge omtrent vs moerveld turf hebben gestoken

Otto Adriaenssen, Hoogstraten, 47j, heeft ca 8 jaren terug turf gestoken voor Jan de Roovere x Lijnken Groeven, ook nog na overlijden van vs Lijnken, dit op betwist moerveld

Dierick Schellekens, Hoogstraten, 41j, heeft met kaard en kar twee begijnen en andere personen naar de moervelden bij de begijnen putten gevoerd

Tomas Adriaenssen verklaart de procedure die Lambrecht Rasens als verweerder tegen Peeter de Vissche heeft gevoerd van waarde te houden

Los stuk - s.d. - item

| 1328-0026-01 |

cfr supra, samenvatting verklaringen van de 2 begijnen

cfr supra, samenvatting verklaring Dierick Schellekens

Los stuk - 14.12.162O - erfgenamen +Jan Michielssen van Elsacker tegen Cornelis Adriaen Diels

| 1328-0028-01 |

betwisting van heiblok "cnodders"

Personen:

Michiel Janssen van Elsacker en Jan Heijnricx de Crom nomine uxoris, erfgenamen van Jan Michielssen van Elsacker, kennen dat hun vader proces heeft moeten voeren tegen Cornelis Adriaen Diels als aanlegger over heiblok "cnodders", verzoek procedure en getuigenis

Personen:

Los stuk - s.d. - Cornelis Arnouts Wagemaker tegen de weduwe en erfgenamen Adriaen Vermeeren Willemssen

| 1328-0029-01 |

betwisting rente (akte onvolledig en ernstig beschadigd)

Personen:

Cornelis Wagemaekcer zegt door Anthonis Wouters aangesproken te zijn inzake afdracht van een vijfdedeel uit 2 V rogge jaarlijks die de h geest heft op land in de popendonkse akker

Personen:

Los stuk - s.d. - Frans Engelen tegen Anthonis Adriaenssen

| 1328-0030-01 |

cfr f° 1 r°, betwisting van bomen

Personen:

aanlegger stelt dat volgende personen kennis hebben van de zaak in kwestie: Peeter Peeters van Breda, Lambrecht Engelen, broer van Frans, Jan van Dale, Jan de Ruijter, Anne x Jan Cornelis Ghoris, Jan Bode timmerman, Jacob de Wagenmaecker, hun verklaringen zijn terug te vinden f° 1 r°

Personen: