Rechtspraak nr. 1326 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 1326

Loenhout R 1326, f. 1, 24-05-1568

| 1326-0001-01 |

Heijndrick Lodders tegen Jan Maes.

Over betaling door onbekende man van Zundert.

Digna x Thomas Janssen.

Loenhout R 1326, f. 1, ..-..-1568

| 1326-0002-01 |

Jan Laets tegen Claes Claes Jans.

Over afbetaling schuld.

Cornelia x Joos Heijndricx – Peeter Nouts – Pauwels Ackermans.

Loenhout R 1326, f. 1v, ..-..-1568

| 1326-0003-01 |

Willem van den Bogaerde tegen Cornelis de Coninck.

Over betaling rentebrief.

Adriaen Peeter Diels – +Aernout van den Bogaerde (vermoedelijk +1567 of 1568) – Adriaen der Weuwen.

Loenhout R 1326, f. 2, ..-..-1568

| 1326-0004-01 |

Adriaen van Huijsen Janssen tegen Cornelis Verboven.

Adriaen van Huijsen zou de wettige zoon zijn van Jan Meus van Huijsen en aldus van ‘naerder bloed’ dan Cornelis Verboven of diens kinderen.

Peeter Meus van Huijsen – Jan Meus van Huijsen.

Loenhout R 1326, f. 2v, ..-..-1568

| 1326-0005-01 |

Machiel van Elsacker tegen Jacob van de Cloot.

Over afkwijting van rente.

Peeter Jan van Pulle, Wuustwezel – Jacob Vervloet – Cornelis van Elsacker – Peeter Imbrechts – Jan van Staeijen.

Loenhout R 1326, f. 3, 05-07-1568

| 1326-0006-01 |

Cornelis Maes tegen Ghoris Aerts.

Over huur van stede.

Peeter Nouts Bijlken.

Loenhout R 1326, f. 3, ..-..-1568

| 1326-0007-01 |

Heijndrick Jordaens tegen erfgenamen mr Heijndrick van Meere.

dispuut over rente.

Pauwels Ackermans – heer Cornelis Boexmans?, kapellaan in Brecht – Jacob van Heestere – Lenaert Thijs – Jan van Staeijen – Jan Puls, bedienaar van de kapel.

Loenhout R 1326, f. 4, ..-..-1568

| 1326-0008-01 |

Adriaen de Roovere tegen Merck Bernaert Nouts.

dispuut over rente.

Jan Heijndrick Hovelmans – Adriaen Cornelis Diels – Cornelis Bernaert Nouts.

Loenhout R 1326, f. 4v, 22-06-1568

| 1326-0009-01 |

Machiel van Elsackere tegen Jacob Vervloet, schout in Wernhout

Over afbetaling.

Cornelis Cornelis van Elsacker – Jan van Staeijen.

Loenhout R 1326, f. 4v, 15-06-1568

| 1326-0010-01 |

informatie voor Jacob de Backere alias van Ghele.

Over vermeende belediging.

Jacob van Ghele alias de Backere, vleeshouwer tot Hoogstraten, woonde in Loenhout ten tijde men nog niet zeker wist of de +graaf van Arenberghe in de slag tegen graaf Lodowijck gedood was of

gevangen genomen – heer Jacob Stijl, pastoor in Meer – heer Jan van Dietfoirt, priester – Machiel van Elsackere – Anthonis van Dietfoirt, stadhouder – Cornelis Ijsendonck, procureur – Peeter

Imbrechts, voormalig schout – Anthonis Wouter Laets Lasarus – Cornelis Valckenare – mr Peeter de Cuijpere, schoolmeester in Loenhout.

Loenhout R 1326, f. 6v, ..-..-1568

| 1326-0011-01 |

Jan van Vollenhove tegen Gheerde Vorselmans

Over imposten bij slachten van varkentje, idem bij slachten os en varken.

Elijsbabeth Heijndrick Meus x +Wouter Maes, 78 j – Anthonis Cornelis Pauwels, vorster in Brecht, 34 j.

Loenhout R 1326, f. 8, 30-08-1568

| 1326-0012-01 |

Adriaen der Weuwen tegen Pauwels der Weuwen.

Over overdracht van stede in Hoenderen.

Merck Nijs, schepen – Jan Heijndrick Hovelmans.

Loenhout R 1326, f. 8, 11-10-1568

| 1326-0013-01 |

Heijndrick Vermunten tegen Heijndrick Lodders.

Personen:

Jan Brans, vorster, heeft de aanlegger “in het ijzer gehaalt” (geboeid overgebracht?).

Personen:

Loenhout R 1326, f. 8v, 30-09-1568

| 1326-0014-01 |

Cornelis Ijsendonck tegen Marten Peeter Thijs

Over betaling rente.

Jan Bode Cornelissen, blind – Jan Peeter Thijs – Heijndrick van Tichelt – Cornelis Bode – Catherine x +Jan Keeselmans xx Cornelis Vervoort.

Loenhout R 1326, f. 9

| 1326-0015-01 |

Jan van Vollenhove, schout tegen Gheerde Voselmans.

Over het weiden van de paarden en hoornbeesten van Geert Vorselmans en hakken van bomen.

Peeter Vorselmans Peeterssen – Heijndrick van Aken – Matthijs Jan Ooms, woonde samen met Geert Vorselmans – Jan Brans, vorster.

Loenhout R 1326, f. 10, ..-..-1568

| 1326-0016-01 |

idem

Catherina x +Cornelis Luijcx.

Loenhout R 1326, f. 10v, 01-03-1568 (?)

| 1326-0017-01 |

idem

Cornelis van Staeijen, timmerman, Wuustwezel.

Loenhout R 1326, f. 11, 08-11-1568

| 1326-0018-01 |

Ghoris Aerts tegen Cornelis Maes.

Over pacht van stede in Wernhout.

Jan Cornelis van den Vloet en Jacob Jan Tsconincx, schepenen in Wernhout – Thomas Joos Bevers, schepenklerk in Wernhout – Balte x Jan Matthijs van Aerde – Willem Maes, zoon van vs Cornelis – Aert

Peeters, alias van Dale.

Loenhout R 1326, f. 12, 11-11-1568

| 1326-0019-01 |

Jan van Vollenhove tegen Gheerde Vorselmans.

cfr supra.

Peeter van Dietfoirt, schepen – Peeter Frans Marcelis, schepen – Jan van Vorspoele, klerk – Anthonis van Dietfoirt.

Loenhout R 1326, f. 13, 22-11-1568

| 1326-0020-01 |

Cornelis Ijsendonck tegen Merthen Peeter Thijs.

Over bezeten van pand in laathof ‘van de wijngaerde’.

Cornelis Peeter Keeselmans (was momboor van Cornelis Jan Keeselmans) – Jan Peeter Thijs – Peeter Jan Bode – Cornelis Jan Bode – Jan van Staeijen.

Loenhout R 1326, f. 13v, 18-12-1568

| 1326-0021-01 |

Weduwe en erfgenamen Jan Praeijens tegen Lenaert van Aerde.

Over schuur waar Wouter Snels gewoond heeft.

Peeter van Dietfoirt, schepen – Jan van Vorspoele, klerk – Wouter Snels - +Marije Snellen, gestorven rond kerstmis 1556 svb – Jan Praeijens gestorven ca 1563 – Lenaert Steenbackers.

Loenhout R 1326, f. 13bis, ..-..-1569

| 1326-0022-01 |

Jan van Vollenhove tegen erfgenamen Peeter Adriaen Marcelis.

Over stellen van borg.

Jan Brans, voster – Goosem de Molenare.

Loenhout R 1326, f. 13bisv, 23-02-1569

| 1326-0023-01 |

Anthonis van Aerde tegen Cornelis Jan Hovelmans.

Over koop van stede in Sneppe.

Laureijs Jan Hovelmans – Joos Heijndricx – Cornelis de Cuijpere x Catherine.

Loenhout R 1326, f. 14, 25-02-1569

| 1326-0024-01 |

Jan van Vollenhove tegen Cornelis Anthonis Laets.

Baldadigheden.

Anna (Tanneken) Willem Baeijens x +Adriaen de Coninck, 52 j, spinster? – Truijken Peeter Heijns Smolenaren x +Laureijs Baeijen – Aert Couwenberchs.

Loenhout R 1326, f. 16, 17-01-1569

| 1326-0025-01 |

Jan Willem Nouts tegen Jan Heijndricx.

Over levering en meting van land.

Heijndrick van Elsackere – Jan Casus Heufkens.

Loenhout R 1326, f. 16v, - idem

| 1326-0026-01 |

Peeter Pauwels de oude – Peeter van Staeijen – Cornelis Machiel Buijens.

Loenhout R 1326, f. 16v, 14-02-1569

| 1326-0027-01 |

Cornelis Jan Keeselmans tegen erfgenamen Adriaen Peeter Joos.

Over uitreiken van rente.

Joos Peeter Joos (broer) – Jan Keeselmans alias Brouwer – ene mr Christiaen, Antwerpen.

Loenhout R 1326, f. 17, 28-02-1569

| 1326-0028-01 |

Merten Peeter Thijs tegen Cornelis Ijsendonck.

cfr Loenhout R 1326, f. 13

Jehenne Thijs x +Heijndrick de Vorstere - +Jan Peeter Thijs (broer van Johenna en Merten) – Cornelis Jan Keeselmans – Cornelie Jan Peeter Thijs x Lenaert van Houtele de jonge – Joos Peeter Joos.

Loenhout R 1326, f. 18v, 14-03-1569

| 1326-0029-01 |

Peeter Maes tegen Jan Wuijts.

Over verkoop van een paard.

Jacob Laureijs Hoessaerts, Zundert, Peeter Heijndricx van Aerde, Zundert, Jan Nijs, Zundert, Thomas Joossen, in de valck (herberg?), Zundert, Huijbrecht Jan Wuijts, metser, Meerle x Jehenne Merten

Aert Wils.

Loenhout R 1326, f. 19v, ..-..-1569

| 1326-0030-01 |

Anthonis van Aerde tegen Cornelis Jan Hovelmans.

cfr Loenhout R 1326, f. 13bisv,

heer Jan van Dietfoirt, priester.

Loenhout R 1326, f. 20, 28-03-1569

| 1326-0031-01 |

Jan van Vollenhove tegen Jan Lodders.

Over vechtpartij.

Peeter van Aerde Cornelissen – Machiel van Elsackere – Dielis van Houtele, Tereik – Marije x Anthonis Ments – Adriaen Willems Vermeere – Cornelis van Aerde Cornelissen.

Loenhout R 1326, f. 21v, ..-..-1569

| 1326-0032-01 |

Weduwe en erfgenamen Jan Praeijens tegen erfgenamen Adriaen Peeter Joos.

betaling rente.

Jan Peeter Joos.

Jan van Vollenhove tegen Jan Lodders.

cfr Loenhout R 1326, f. 20

Machiel van Elsackere – Cornelis Maes.

Loenhout R 1326, f. 22v, 25-04-1569

| 1326-0033-01 |

Joos Heijndricx tegen Jan Heijndricx.

Over levering van mout, cfr supra

Lenaert van den Bogaerde – Gheert van den Bruijnenbergghe.

Loenhout R 1326, f. 23, 09-05-1569

| 1326-0034-01 |

Adriaen Diels tegen Peeter Imbrechts.

Over rente

Cornelis Machiels van Elsackere – Heijndrick van Elsackere.

Loenhout R 1326, f. 23v, 23-05-1569

| 1326-0035-01 |

Joos Heijndricx tegen Jan Steven Goris.

Over betaling van eten en drinken tijdens Loenhout kermis.

Peeter Wackers Janssen – Cornelis Peeter Nouts – Gheert van den Bruijnenberge – Machiel van Elsackere – Jan Peeter Nijs.

Loenhout R 1326, f. 24

| 1326-0036-01 |

Jan Willem Nouts tegen Vits, organist in Brecht.

Over pachtovereenkomst

Willem Jan Nouts – Anthonis van Dietfoirt.

Loenhout R 1326, f. 24v, ..-..-1569

| 1326-0037-01 |

Jan Wouters tegen Peeter Maes.

Over verkoop van paard

Jehenne x Huijbrecht de Metsere – Jan Wuijts.

Loenhout R 1326, f. 24v

| 1326-0038-01 |

Adriaen van Huijsen tegen Cornelis Verboven.

Over bloedverrwantschap en verkoop van een heiblok.

Jan Meus van Huijsen – Anthonis Wouter Laets.

Loenhout R 1326, f. 25, 04-07-1569

| 1326-0039-01 |

Cornelis van Aerde, momboor van de kinderen Matthijs Hovelmans tegen Gheraert Anthonis Pauwels Wuijts.

betwisting momboorschap en ontvangst van rente.

Heijndrick van Aerde Cornelissen, was toeziener van de kinderen Bouwen Hovelmans – Peeter van Ostaeijen - Geert Geert Wils, was ‘cranck van sinne’– Peeter Hovelmans – Peeter Imbrechts.

Loenhout R 1326, f. 24v, ..-..-1569

| 1326-0040-01 |

Jan Wuijts tegen Peeter Maes.

Over verkoop van paard, cfr

Loenhout R 1326, f. 24v

| 1326-0041-01 |

Huijbrecht de Metsere, Meer – Jan Nijs, Zundert.

Loenhout R 1326, f. 26, ..-..1569

| 1326-0042-01 |

Pauwels van den Broecke tegen David de Coninck.

getuigenis bestemd voor de Raad van Antwerpen, o.m. over pacht.

Pauwels Claes van den Broecke, gevangene – Hans van Tol – Aernout van Ostaeijen 44 jaar – Heijndrick van der Buijten Heijndricxssen 60 jaar – Jan Peeter Nijs 50 jaar – Jan Lauwers – Aert Peeters

van Dale 55 jaar.

Loenhout R 1326, f. 27v, 20-06-1569

| 1326-0043-01 |

Jan Wouters Cramere tegen Peeter Maes.

Over betaling paard, cfr supra

Sijmon Pellens, Zundert – Thomas Joossen, Zundert.

Loenhout R 1326, f. 27v, 04-07-1569

| 1326-0044-01 |

koop van paard.

Matthijs Pauwels, Wernhout – Jan Nijs, Zundert.

Loenhout R 1326, f. 28, 29-08-1569

| 1326-0045-01 |

Jan van Vollenhove tegen Jan Peeter Nijs

Over de loop van het water van de wagenweg naar de beek.

Jan Hegge de oude 90 jaar – Cornelis Peeter Keeselmans – Cornelis Geerts van Elsackere 69 jaar – Cornelis Pauwels Geens.

Loenhout R 1326, f. 28v, 29-08-1569

| 1326-0046-01 |

Jan Wouters tegen Peeter Maes.

Over koop van paard, cfr supra.

Lenaert Jan Putcuijps, Brecht – Jan Wuijts – Aernout van Hoebrande, Brecht.

Loenhout R 1326, f. 29, ..-..-1569

| 1326-0047-01 |

Jan van Vollenhove tegen Peeter de Molenare als borg voor +Peeter Marcelis Adriaenssen.

steekpartij

Joos Peeter Joos x Elijsabeth – Goosem de Molenare.

Loenhout R 1326, f. 29, 12-09-1569

| 1326-0048-01 |

Jan van Vollenhove tegen Jan Lodders.

cfr Loenhout R 1326, f. 20, steekpartij

Peeter Lenaerts – Dielis van Houtele – Catherine Cornelis van Ostaeijen – Machiel van Elsackere.

Loenhout R 1326, f. 29v, ..-..-1569

| 1326-0049-01 |

Adriaen van Huijsen tegen Cornelis Verboven.

cfr Loenhout R 1326, f. 24v,

Peeter van Dietfoirt – Aernout van Ostaeijen – Peeter Marcelis – Heijndrick Jans van der Buijten – Marck Nijs – Peeter Christiaens – Heijndrick van Aken (allen schepenen) – Cornelis Peeter

Keeselmans – Peeter Imbrechts – Jan Meus van Huijsen – Jan van Vollenhoven.

Loenhout R 1326, f. 30, ..-..-1569

| 1326-0050-01 |

Toon voor Jan van Vollenhoven.

Over gebruik hooimade.

Anthonis de Cuijpere - +Adriaen van Aken – Jan Hovelmans – Cornelis Geerts van Elsackere.

Loenhout R 1326, f. 30v, 10-10-1569

| 1326-0051-01 |

Heijndrick van Elsackere tegen Ghielis van Alphen.

Over gebruik van erven ‘staeijmans hof’.

Cornelis Peeter Keeselmans – Adriaen Cornelis Diels – Cornelis Meermans – Adriaen van Elsacker – Heijndrick van der Buijten Heijndricxssen.

Loenhout R 1326, f. 31, ..-..-1569

| 1326-0052-01 |

Jan van Vollenhoven tegen Gheerde van Ijperen x Elijsabeth

Over deling achtergelaten goederen Jan Hegge.

Jan Aert Peeter Nouts en Jan Willem van den Wijngaerde, momboors van de kinderen +Jan Hegge de jonge – Jacob Diericx.

Heijlken x +Jan Lenaerts tegen Lenaert Hovelmans.

Over rente op stede heer Peeter Loijcx.

Barbara Boonen – heer +Peeter Loijcx.

Loenhout R 1326, f. 31v

| 1326-0053-01 |

informatie voor de schout.

woordenwisseling waarbij de molenaar van Ekeren en de kastelein van de amman van Antwerpen betrokken waren.

Peeter Imbrechts – Jan Bogaerts, Brecht – Wouter Ackermans – Marchelis Schooffs

Loenhout R 1326, f. 32v, ..-..-1569

| 1326-0054-01 |

Jan Wuijts tegen Peeter Maes.

cfr supra, over verkoop van paard, werd gekeurd in Leuven door de ‘marschalck’ (paardenarts, stalmeester.)

Euwout van Eemeren.

Jan Peeter Nijs tegen ‘de heer’.

cfr supra

Jan Hegge de oude 90 jaar.

Loenhout R 1326, f. 33, 31-O8-1569

| 1326-0055-01 |

Peeter Verhaert Janssen tegen Jan Pellens Janssen.

stuk opgesteld op het hoogbos, over gebruik van hooimade aldaar.

Thomas Janssen – zekere ‘Bongere’ uit St. Lenaerts – Cornelis Geerts van Elsackere – Lenaet Verhaert – Jan Maech, vader van verweerder (dus van Jan Pellens Janssen?) – Huijbrecht Adriaen Joos,

Wuustwezel (spreekt van het jaar nadat Merten van Rossum in het land is geweest) – Jan Verhaert x Jenken – Anthonis van Dietfoirt Janssen – Cornelis van Aken – Anthonis de Cuijpere

Loenhout R 1326, f. 34v, 18-10-1569

| 1326-0056-01 |

idem

Marie Kerschots, St Job x +Jan Pellens 57 jaar (in huwelijk gedurende ca 7 jaar) – Peeter Haermans (Verhaert) – Peeter Dignen – Huijbrecht Joos – Machiel Hentens, Brecht 63 jaar – Peeter Joos,

Wuustwezel 69 jaar – Peeter Boets - +Jan Maech – Willem Jan Pellens, Brecht 36 jaar – Jan Peeter Boets – Huijbrecht de botercooper (=Huijbrecht Joos?) – Jan Verdijck Cornelissen 36 jaar –

Heijndrick Peeter Mertens – Peeter Jordaens Machielssen 44 jaar x Marije Jan Pellens 40 jaar – heer Jan van Dietfoirt, priester 37 jaar.

Loenhout R 1326, f. 39, 24-10-1569

| 1326-0057-01 |

Jan Peeter Nijs.

cfr supra

Peeter Imbrechts – Willem van den Bogaerde de oude.

Loenhout R 1326, f. 39, 21-11-1569

| 1326-0058-01 |

idem

Cornelis Machiels van Elsackere, woonde ca 50 jaar in Sneppel in de Donkervoortstraat.

Loenhout R 1326, f. 39v, ..-..-1559

| 1326-0059-01 |

Jan Lodders tegen de schout.

cfr supra, vechtpartij

Peeter Joos Diericx – Dielis van Houtele – Machiel van Elsackere – Willem Vermeere – Adriaen Vermeeren.

Loenhout R 1326, f. 40, 21-11-1569

| 1326-0060-01 |

Geerde Vorselmans tegen Cornelis Aert Rummens.

betaling van schuld.

Jan van Kerckhoven – Goris Putcuijps – Anthonis van Dietfoirt Janssen – Merck Cornelis Nijs – Heijndrick Geertssen.

Loenhout R 1326, f. 40v, ..-..-1569

| 1326-0061-01 |

Machiel van Elsackere tegen Jan Stevens.

Over koop van stede

Cornelis Peeter Nouts.

Loenhout R 1326, f. 40v, 21-11-1569

| 1326-0062-01 |

Dierick Nijs Hegge x (Jehenneke Verdijck) tegen Pauwels Ackermans.

Over koop van stede en renten daarop.

Jan Hegge de oude 90 jaar – Jan Willems van de Wijngaerde – Ghoosem Lemmens de Heijndricxssen 63 jaar – Cornelis Ijsendonck 47 jaar – Cornelis Pauwels Geens, in de 6O jaar – Jan van Vorspoele,

klerk 30 jaar.