Rechtspraak nr. 1326 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 1326

Nota

| 1326-0001-01 |

Bundel draagt originele nummering

f° 1 r° - 24.05.1568 - Heijndrick Lodders tegen Jan Maes

| 1326-0002-01 |

over betaling door onbekende man van Zundert

Personen:

Digna x Thomas Janssen kent dat enige maanden terug Heijndrick Lodders in haar gelag zat te drinken met een man van Zundert en dat Heijndrick vs man consent gaf Jan Maes 20 st te betalen van de penningen die deze man aan Heijndrick schuldig was

f° 1 r° - Jan Laets tegen Claes Claes Jans

| 1326-0003-01 |

over afbetaling schuld

Personen:

Cornelia x Joos Heijndricx kent dat bij haar thuis Claes Claes Jan en Jan Laets rekenden waarbij ook 10 st ingebracht werden die Jan Laets op een bruiloft had gegeven aan Claes, daarna kwam Peeter Nouts Bijlken in huis met geschrift van hun beider rekening en dat dit niet overeen kwam

Personen:

Pauwels Ackermans betaalde vanwege Jan Wouter Laets 4 Kgld 5 st aan Claes Jans en kortte hem verder nog 10 st

Personen:

f° 1 v° - Willem van den Bogaerde tegen Cornelis de Coninck

| 1326-0004-01 |

over betaling rentebrief

Personen:

Adriaen Peeter Diels kent dat Cornelis de Coninck van wijlen Aernout van den Bogaerde een rentebrief kocht van 12,5 st een V rogge en dit voor 20 Kgld eens, verder zou Cornelis de Coninck de actie hebben die Aernout had op Adriaen der Weuwen

Personen:

Adriaen der Weuwen kent dat Cornelis de Coninck van Aernout van den Bogaerde de actie kocht die deze op hem had en dit voor 20 Kgld eens

Personen:

f° 2 r° - Adriaen van Huijsen Janssen tegen Cornelis Verboven

| 1326-0005-01 |

over verwantschap

Peeter Meus van Huijsen kent altijd geweten te hebben dat Adriaen van Huijsen Janssen de wettige zoon is van Jan Meus van Huijsen en van nader bloed is dan Cornelis Verboven

f° 2 v° - Machiel van Elsacker tegen Jacob van de Cloot

| 1326-0006-01 |

over kwijting van rente

Personen:

Peeter Jan van Pulle, Wuustwezel, kent Jacob Vervloet 2 V rogge te hebben gekweten en daarvoor 25 Kgld gegeven te hebben en welke rente voorheen Machiel van Elsacker in handen had, item dat hij Jacob Vervloet beloofd had 26 st 12 mijten erfelijk te kwijten welke rente Machiel van Elsacker voorheen ook in handen zou gehad hebben

Personen:

Peeter Imbrechts kent dat Machiel van Elsacker voor Jacob Vervloet om de doodgift te ontvangen 8 st, item dat vs Machiel 63 Kgld onder Jan van Staeijen als schepen heeft gesteld maar dat Jacob die niet wou ontvangen

Personen:

Machiel van Elsacker verzoekt zijn afwezige broer Cornelis alsnog te mogen voorleiden

Personen:

f° 3 r° - 05.07.1568 - Cornelis Maes tegen Ghoris Aerts

| 1326-0007-01 |

over huur van stede

Personen:

Peeter Nouts Bijlken schreef de voorwaarden tussen Cornelis Maes als verhuurder en Ghoris Aerts als huurder van de stede in Tereijck, en dat beide hiermede tevreden waren, zei tegen partijen dat om geldig te zijn 2 getuigen in de voorwaarden dienden opgenomen te worden

Personen:

f° 3 r° - Heijndrick Jordaens tegen erfgenamen mr Heijndrick van Meere

| 1326-0008-01 |

dispuut over rente

Pauwels Ackermans kent dat heer Cornelis Boexius, kapelaan in Brecht, de 7,5 st jaarlijks zou geëist hebben uit een meerdere rente die hij in Loenhout heffende was, maar dat mr Heijndrick van Meere die hij als rentmeester diende hem dit verbood, zeggende dat Jacob van Heestere hem dit niet had uitgestoken, item dat heer Cornelis Boexius de rente aan hem als rentmeester van Heijndrick van Meere te leen heeft ontvangen en dat toen Lenaert Thijs 'geset man' van vs Boexius was

Personen:

Jan van Staeijen, schepen, kent dat heer Jan Puls, bedienaar van vs kapel, hem meermaals zei een deel van de rente te halen van de erfgenamen van die van Heestere als hebbende in die tijd het leenhof dat mr Heijndrick van Meere nadien kocht van Jacob van Heestere

Personen:

f° 4 r° - Adriaen de Roovere tegen Merck Bernaert Nouts

| 1326-0009-01 |

dispuut over rente

Personen:

Adriaen de Roovere verwijst naar rekening dd 19.05.1565 betreffende ontvangst van rogge waar Cornelis Bernaert Nouts als momboor van Merck Nouts 4,5 V ontving van Jan Heijndrick Hovelmans

Personen:

Adriaen Cornelis Diels kent dat alzo Merck Bernaert Nouts jaarlijks 6 L heffende was op Jan Heijndrick Hovelmans, hijzelf 7,5 L op Merck Bernaert Nouts, en de erfgenamen Jan Heijndrick Hovelmans op hem 4 V hij de 6 L op Merck Nouts heeft gekort aan Jan Heijndrick Hovelmans, verder dat in voldoening van de rente die hij hem moest betalen 10 L op Jan Geerts Vercaert bewezen heeft

Personen:

f° 4 v° - 22.06.1568 - Machiel van Elsackere tegen Jacob Vervloet, schout in Wernhout

| 1326-0010-01 |

over afbetaling, cfr supra

Personen:

Cornelis Cornelis van Elsacker kent dat Machiel van Elsackere hem heeft bewezen te betalen Jacob Vervloet ongeveer 2 £ br erfelijk

Personen:

f° 4 v° - 15.06.1568 - informatie voor Jacob de Backere alias van Ghele

| 1326-0011-01 |

over vermeende belediging

Jacob van Ghele alias de Backere, vleeshouwer tot Hoogstraten, woonde in Loenhout ten tijde men nog niet zeker wist of de +graaf van Arenberghe in de slag tegen graaf Lodowijck gedood was of gevangen genomen, werd door heer Jacob Stijl, pastoor in Meer, in recht betrokken dat hij vs heer en graaf zou beledigd hebben

heer Jan van Dietfoirt, priester, zegt rekwirant alleen te hebben horen zeggen dat de graaf dood of gevangen was, en dat hij liever had gehad gevangen dan dood

Personen:

Machiel van Elsackere was ook in voornoemd gezelschap, kent item

Personen:

Anthonis van Dietfoirt, stadhouder, kent item

Personen:

Cornelis Ijsendonck, procureur, kent item

Personen:

Peeter Imbrechts, voormalig schout, is van de zaak niet op de hoogte

Personen:

Jan van Vollenhove is evenmin op de hoogte

Personen:

gaat verder f° 5 v° - 25.06.1568

Anthonis Wouter Laets Lasarus kent dat zaterdag voor sinksen naar Hoogstraten te zijn gegaan om zijn bede te doen en bij het terugkeren Jacob de Backere te paard heeft gezien vergezeld zijnde van Cornelis Valckenare te voet maar hebben mekaar niet gesproken, getuige is de volgende dinsdag naar Meer gegaan en dat gekomen voor het huis van de pastoor Jacob Stijl deze hem vroeg wat Jacob de Backere in Loenhout had zitten zeggen

Personen:

mr Peeter de Cuijpere, schoolmeester in Loenhout, kent dat Jacob de Backere bij hem thuis in meerder gezelschap was geweest en heeft hem enkel horen zeggen dat het beter was dat hij gevangen was dan dood

Personen:

f° 6 v° - Jan van Vollenhove tegen Gheerde Vorselmans

| 1326-0012-01 |

over imposten bij slachten van varken, idem bij slachten os en varken

Personen:

Elijsbabeth Heijndrick Meus x +Wouter Maes, 78j, kent dat Geert Vorselmans alsdan impostmeester ter zake een varken dat getuige had doen slachten zonder aan Geert de wete te doen als zoen heeft geëist een breuk van 7 Kgld of 4 daalders en daartoe een ‘waterhoel’ aan haar erven, heeft bij toespreken van goede mannen akkoord gemaakt met vs Geert voor 3 Kgld eens en gebruik van vs waterlaat

Personen:

gaat verder f° 7 r°

Anthonis Cornelis Pauwels, vorster in Brecht, 34j, kent met Geert Vorselmans contract gemaakt te hebben om mits betaling van 21 of 22 gulden vrij te zijn van het overbrengen van goederen waarop impost schuldig was, en dat hij een os en varken liet slachten zonder Geert daarover te ‘adverteren’, en dat Geert ondanks het contract naar hem is gekomen met de vorster van Loenhout en varken en os liet panden, Geert eiste van varken en os elk 10 Kgld en deed voor de breuk getuige vangen door de bode van Antwerpen

Personen:

f° 8 r° - 30.08.1568 - Adriaen der Weuwen tegen Pauwels der Weuwen

| 1326-0013-01 |

over overdracht van stede in Hoenderen

Personen:

Merck Nijs, schepen, was 3 jaren terug getuige aan de kerk van Loenhout waar toen ook partijen aanwezig waren en dat Adriaen met zijn vrouw aan Pauwels zouden opdragen de stede op Hoenderen voor de schepenen Jan van Bavele en Heijndrick van der Buijten, en dat hij Pauwels hoorde zeggen dat hij al de schuld van Adriaen zou betalen zonder verdere specificatie

Personen:

Jan Heijndrick Hovelmans was ook aanwezig maar heeft juiste toedracht niet gehoord

f° 8 r° - 11.10.1568 - Heijndrick Vermunten tegen Heijndrick Lodders

| 1326-0014-01 |

Jan Brans, vorster, heeft 5 jaren terug op verzoek van Heijndrick Vermunten ingevolge zeker vonnis Heijndrick Lodders ‘in het ijzer gehaalt’

Personen:

f° 8 v° - 30.09.1568 - Cornelis Ijsendonck tegen Marten Peeter Thijs

| 1326-0015-01 |

over betaling rente

Personen:

Jan Bode Cornelissen, blind, kent dat Jan Peeter Thijs beloofd heeft zijn vader Cornelis Bode schadeloos te houden van 2 V rogge welke Heijndrick van Tichelt was heffende op land dat Jan Peeter Thijs verkocht had aan Cornelis Bode als medepand van stede waar toen Jan Peeter Thijs woonde en nu door zijn broer Marten verkocht, is meer dan 30 jaren geleden

Personen:

Catherine x +Jan Keeselmans xx Cornelis Vervoort kent met haar eerste man zolang zij de rente waar kwestie om is en die Cornelis Ijsendonck gekocht heeft van haar zoon Cornelis geheven heeft die altijd gehaald te hebben op Jan Peeter Thijs

Personen:

f° 9 r° - Jan van Vollenhove, schout tegen Gheerde Voselmans

| 1326-0016-01 |

over het weiden van de paarden en hoornbeesten van Geert Vorselmans en hakken van bomen

Personen:

Peeter Vorselmans Peeterssen zag de beesten van Geert Vorselmans weiden in het veld in Donk waarvan hij verstond dat dit door de schout opgewonnen was

Personen:

Heijndrick van Aken kent item

Personen:

Matthijs Jan Ooms, woonde samen met Geert Vorselmans, heeft op diens bevel op vs grond een eik en een abeel gekapt, bracht ook samen met Geert diens beesten in de akker achter de kerk

Personen:

Jan Brans, vorster, zag de beesten van Geert gaan weiden op vs grond

Personen:

f° 10 r° - idem

| 1326-0017-01 |

Catherina x +Cornelis Luijcx verklaart dat de opgewonnen erven haar vader en moeder in hun leven toebehoorden en dat ze het gebruikten met de stede hun destijds ook toebehorende en nu in handen van Jacob Nijs, heeft nu overlijden van haar ouders de erven verkocht met haar man Cornelis Luijcx

Personen:

f° 10 v° - 01.03.1568 svl - idem

| 1326-0018-01 |

Cornelis van Staeijen, timmerman, Wuustwezel, heeft de "blocxkens" in Donk die Jan van Vollenhoven opgewonnen heeft vroeger in handen gehad en verkocht aan Peeter Vorselmans

Personen:

f° 11 r° - 08.11.1568 - Ghoris Aerts tegen Cornelis Maes

| 1326-0019-01 |

over pacht van stede in Wernhout

Personen:

Jan Cornelis van den Vloet en Jacob Jan Tsconincx, schepenen in Wernhout, en Thomas Joos Bevers, schepenklerk aldaar, getuigen dat Cornelis Maes in recht heeft gesteld Ghoris Aerts inzake pacht van stede van Cornelis Maes in Wernhout en dat zij hun onderwierpen aan schepenen en ze uiteindelijk niets aan mekaar dienden te betalen

Personen:

Balte x Jan Matthijs van Aerde hoorde Willem Maes, zoon van vs Cornelis, tegen de vrouw van Goris Aerts zeggen dat de 'zagers' van Willem op de enen helft van de 'trappe' gezaagd hadden en dat de andere helft achter het varkenskot lag dat het achterste stuk van de 'spinne' in zijn hof stond

Personen:

Aert Peeters, alias van Dale, kent dat Goris hem naar Cornelis gestuurd had om die te vragen of hij niet akkoord ging het heiblok achter het 'rolleken bij de grote acker' te mogen breken

f° 12 r° - 11.11.1568 - Jan van Vollenhove tegen Gheerde Vorselmans

| 1326-0020-01 |

cfr supra f° 9 r° e.a.

Personen:

Peeter van Dietfoirt, schepen, was aanwezig toen partijen woorden hadden en hoorde Geert Vorselmans zeggen dat hij zich de zaak niet aantrok, dat Cornelis Rummens alias hollanders hem daarvan kosteloos moest houden

Personen:

Peeter Frans Marcelis, schepen, kent dat de vrouw van Geert Vorselmans hem gevraagd had bij de schout te gaan om hem te vragen het land dat de schout opgewonnen had aan Geert over te dragen en dat de schout daarop wou ingaan als Geert hem zou voldoen van zijn achterstel en kosten

Personen:

Jan van Vorspoele, klerk, was met nog andere gezelschap aanwezig ten huize van Anthonis van Dietfoirt alwaar de schout aan Geert Vorselmans voorstelde het stuk erven in kwestie te laten volgen indien hij van zijn achterstel en opwinning betaald werd maar dat toen Geert niet akkoord was met de voorwaarden en verwees naar Cornelis Rummens

Personen:

f° 13 r° - 22.11.1568 - Cornelis Ijsendonck tegen Merthen Peeter Thijs

| 1326-0021-01 |

over bezet van pand in laathof ‘van de wijngaerde’

Personen:

Cornelis Peeter Keeselmans kent zijn neef Cornelis Jan Keeselmans aangeraden te hebben zijn leenpand dat Cornelis Ijsendonck in handen heeft te bezetten voor 2 V rogge jaarlijks , verder dat hij als momboor van Cornelis Jan Keeselmans bezet heeft gehad Jan Peeter Thijs voor de achterstel van 2 V jaarlijks

Personen:

Peeter Jan Bode kent dat hem met zijn broer Cornelis hetzelfde land heeft toebehoord gehad dat nu toebehoort Cornelis Ijsendonck en Jan van Staeijen en dat zij het land erfdeelden en het land van getuige alsdan viel naast de wagenberg en Cornelis Ijsendonck nu de helft heeft van wat toen aan zijn broer Cornelis Bode beviel

Personen:

f° 13 v° - 18.12.1568 - weduwe en erfgenamen Jan Praeijens tegen Lenaert van Aerde

| 1326-0022-01 |

over schuur waar Wouter Snels gewoond heeft

Personen:

Peeter van Dietfoirt, schepen, en Jan van Vorspoele, klerk, verklaren dat de schuur waar Wouter Snels woonde afgebroken is circa 2 jaar na overlijden van Marije Snellen, zij stierf rond kerstmis 1556 svb, item dat Jan Praeijens die de schuur afbrak nog een 5tal jaren geleefd heeft, en dat deze meermaals gezegd had dat hij Lenaerdt van Aerde niets schuldig was

Personen:

Jan van Vorspoele verklaart verder dat +Lenaert Steenbackers en Jan Praijens de vs Lenaert van Aerde geld deden op zijn huis en dat hij verstond dat dit voor zeker land was dat de zwager van aanlegger 'weduwe en erfgenamen' opdroeg

f° 13bis r° - Jan van Vollenhove tegen erfgenamen Peeter Adriaen Marcelis

| 1326-0023-01 |

over stellen van borg

Personen:

Jan Brans, vorster, heeft op verzoek van de schout Peeter Adriaen Marcelis gearresteerd inzake breuk die deze verbeurd had aan Goosem de Molenare omwille van een toegebracht kwetsuur, verder heeft vs Peeter het dorp verlaten zonder de boete te voldoen en zonder borg te stellen

Personen:

f° 13bis v° - 23.02.1569 - Anthonis van Aerde tegen Cornelis Jan Hovelmans

| 1326-0024-01 |

over koop van stede in Sneppel

Personen:

Laureijs Jan Hovelmans was ten huize van Joos Heijndricx waar Cornelis Hovelmans een half stede in Sneppel van Anthonis van Aerde afgekocht had en welke stede Anthonis gekocht had van zijn zoon Adriaen en Magriete zijn huisvrouw, item dat besproken was dat Cornelis voor lichtmis 20 £ br en indien hij later zou betalen hij een jaar rente schuldig was, en dat de laatste betaling die in 1569 moest gebeuren circa 17 £ bedroeg

Personen:

Cornelis de Cuijpere x Catherine kennen aanwezig geweest te zijn bij vs koop, kennen als boven

Personen:

f° 14 r° - 25.02.1569 - Jan van Vollenhove, schout, tegen Cornelis Anthonis Laets

| 1326-0025-01 |

baldadigheden

Personen:

Anna Willem Baeijens x +Adriaen de Coninck, 52j, kent dat 8 dagen terug toen zij tussen 9 en 10 uur 's avond aan het (haard)vuur bij haar thuis met Truijken Peeter Heijns Smolenaren x +Laureijs Haeijen en ieder hun dochter zat te spinnen genaamde Cornelis Anthonis Laets aan hun deur kwam rammelen en vroeg de deur te openen, dat zij dacht dat het Aert Couwenberchs was en haar dochter de deur liet openen, en dat Cornelis in het huis waar geen licht brandde tot baldadigheden overging en met stoelen en banken begon te gooien, dat zij allen door het venster gevlucht zijn, dat zij daarna het huis overhoop bevonden, dat zij Anna, gekwetst werd en haar arm niet kan gebruiken

Personen:

Geertruijt Peeter Heijns Smolenaren, 56 jaren, getuigt item

f° 16 r° - 17.01.1569svl - Jan Willem Nouts tegen Jan Heijndricx

| 1326-0026-01 |

over levering en meting van land

Personen:

Heijndrick van Elsackere was aanwezig toen partijen en Jan Casus Heufkens vergaderd waren en spraken over gemeten land, maar heeft de maten niet onthouden, heeft Jan Heijndricx wel horen zeggen dat Jan Nouts hem de weg over de garsdries zou afdragen en dat deze repliceerde dat hij zich zou gedragen naar de door Jan van Dietfoirt geschreven voorwaarden

Personen:

Jan Casus Heufkens kent dat Jan Heijndricx zei dat het land dat getuige gemeen had niet gemeten moest worden en Jan Nouts verwees naar de voorwaarden, heeft Jan Heijndricx niet horen zeggen of hij wel dan niet met de voorwaarden tevreden was

Personen:

f° 16 v° - idem

| 1326-0027-01 |

Peeter Pauwels de oude noch Cornelis Machiel Buijens hebben gehoord dat Jan Willem Nouts een valse eed zou gedaan hebben

Personen:

f° 16 v° - 14.02.1569 - Cornelis Jan Keeselmans tegen erfgenamen Adriaen Peeter Joos

| 1326-0028-01 |

over uitreiken van rente

Personen:

Joos Peeter Joos heeft zijn broer +Adriaen Peeter Joos horen zeggen dat Jan Keeselmans alias Brouwer 5 £ heeft uitgereikt aan vs Adriaen waarvoor hij jaarlijks aan zekere mr Christiaen, Antwerpen, 2 V zou betalen in mindering van een meerdere rente die vs Jan Keeselmans op zijn panden had beleden

Personen:

f° 17 r° - 28.02.1569 - Merten Peeter Thijs tegen Cornelis Ijsendonck

| 1326-0029-01 |

cfr f°13r°

Personen:

Jehenne Thijs x +Heijndrick de Vorster kent dat haar broer +Jan Peeter Thijs haar dikwijls zei nadat hij zijn broer Marten de stede die deze nu handen heeft verkocht had dat hij (Marten) geen last meer zou hebben van 2 V rogge die Cornelis Jan Keeselmans placht te heffen en dat de 2 V stonden op land achter de kerk

Personen:

Cornelie Jan Peeter Thijs dr x Lenaert van Houtele de jonge was mee aanwezig in het huis van haar vader Jan Peeter Thijs waar de koop was tussen Merten en Jan, kent item, kent nog dat Jan Wouter Laets daar niet aanwezig was, kent nog samen met Jehenne dat het land dat Cornelis van Ijsendonck en de erfgenamen Jan van Staijen nu in handen hebben eertijds hun vader nog in handen heeft gehad

Personen:

Joos Peeter Joos en Cornelis Cornelis van Elsackere kennen aanwezig te zijn geweest bij het passeren van voorwaarden tussen Jan Peeter Thijs en Merten Peeter Thijs in datum 04.11.1562 svl en beide met de voorwaarden tevreden waren, weten niet meer of Jan Wouter Laets hierbij aanwezig was, het was Peeter Nouts bijlken die de voorwaarden heeft geschreven en opgelezen

Personen:

f° 18 v° - 14.03.1569 - Peeter Maes tegen Jan Wuijts

| 1326-0030-01 |

over verkoop van een paard

Jacob Laureijs Hoessaerts, Zundert, kwam op het erf van Peeter Maes waar die samen met Jan Wuijts het paard keurde, hoorde de vrouw van Peeter Maes zeggen tegen Jan Wuijts dat hij een goed paard van hen kocht

Personen:

Peeter Heijndricx van Aerde, Zundert, zag partijen volgende dag en hoorde dat Jan Wuijts tegen Peeter zei dat het paard gebrek aan de ogen had waarop Peeter repliceerde dat het gebrek had gehad maar nu niet meer

Personen:

Jan Nijs, Zundert heeft in het huis van Thomas Joossen, "in de valck", Zundert, dat hij indien het paard thans gebrek vertoont dat hij dit zou afkorten, maar niet indien een later gebrek zou blijken

Personen:

Huijbrecht Jan Wuijts, metser, Meerle x Jehenne Merten Aert Wils verklaren, de eerste tijdens de koop bij Peeter Maes in Zundert in de stal aanwezig te zijn geweest en tegen Jan Wuijts gezegd te hebben dat er gebrek was aan een oog, en dat Peeter Maes had geantwoord dat het met beide ogen evengoed zag, de tweede Peeter Maes meermaals tegen koper te hebben horen zeggen van geen gebrek te weten

f° 19 v° - Anthonis van Aerde tegen Cornelis Jan Hovelmans

| 1326-0031-01 |

cfr f° 13bis v°

Personen:

heer Jan van Dietfoirt, priester, kent dat Cornelis Hovelmans vroeg hem 5 of 6 £ br te lenen daarbij zeggende dat hij Anthonis van Aerde met lichtmis 20 £ diende te betalen zodat hij geen rente schuldig zou zij, item dat hij later nog 17 £ met rente diende te geven

Personen:

f° 20 r° - 28.03.1569 - Jan van Vollenhove tegen Jan Lodders

| 1326-0032-01 |

over vechtpartij

Personen:

Peeter van Aerde Cornelissen kwam samen met Machiel van Elsackere en anderen van Dielis van Houtele, Tereik, Machiel droeg een lantaarn en stelde voor naar huis te gaan en de anderen daarbij te lichten, zag dan dat de lantaarn van Machiel uit was en Machiel en Jan Lodders op mekaar lagen, en terwijl Jan Lodders werd vastgehouden kon Machiel ontkomen, getuige zegt verder in de duisternis geen messen gezien te hebben, maar wel verstaan te hebben dat Jan Lodders Machiel gekwetst had

Personen:

Marije x Anthonis Ments kwam samen met Machiel van Elsacker en ander gezelschap van Dielis van Houtele, dat Jan Lodders Machiel op de grond wierp, vernam volgende dag dat Machiel gekwetst was

Adriaen Willems Vermere was eveneens bij voornoemd gezelschap, kent dat Jan Lodders een opsteker in zijn hand had

Personen:

Cornelis van Aerde Cornelissen was ook bij vs gezelschap, zegt verder van de zaak geen kennis te hebben

Personen:

f° 21 v° - weduwe en erfgenamen Jan Praeijens tegen erfgenamen Adriaen Peeter Joos

| 1326-0033-01 |

betaling rente

Personen:

Jan Peeter Joos hoorde zijn broer Adriaen Peeter Joos in zijn leven zeggen dat hij Jan Praeijens jaarlijks een sister rogge schuldig was en dat hij getuige dit als momboor van de kinderen van zijn broer zelf heeft gedaan

Personen:

f° 21 v° - Jan van Vollenhove tegen Jan Lodders

| 1326-0034-01 |

cfr f° 20 r°, vechtpartij

Personen:

Machiel van Elsackere verklaart dat Jan Lodders met hem akkoord heeft gemaakt, item dat hij bewuste avond van de hoeve van Dielis van Houtele waar hij gekookt had een aantal personen naar huis begeleidde, dat hij onderweg woorden kreeg met Jan Lodders, dat gekomen aan het eerste gagelveld aan de hoek van Cornelis Maes beemd hij door Jan Lodders werd neergesmeten en geslagen en aan zijn hoofd gekwetst, en eveneens nog gestoken

Personen:

f° 22 v° - 25.04.1569 - Joos Heijndricx tegen Jan Heijndricx

| 1326-0035-01 |

over levering van mout, cfr supra

Personen:

Lenaert van den Bogaerde was ten huize van Joos Heijndricx waar door partijen gerekend werd van 60 of 62 V mout die Jan Heijndricx van Antwerpen gebracht had, en dat er akkoord was aangaande de rekening, en dat toen de vrouw van Joos Heijndricx vroeg hoeveel zij ten achter bleven partijen daarop antwoorden 20 st en een halve braspenning

Gheert van den Bruijnenbergghe was bij partijen in de periode dat in Zundert 'met schieten hencxsten te winnen waren' en dat die tijd Jan Heijndricx voor 10 V mout 25 st de V betaalde en dat Joos Heijndricx van dit geld Jan Heijndricx 20 st leende waarmede die naar de schietspelen in Zundert zou gaan

Personen:

f° 23 r° - 09.05.1569 - Adriaen Diels tegen Peeter Imbrechts

| 1326-0036-01 |

over rente en heergewade

Personen:

Cornelis Machiels van Elsackere kent dat toen Adriaen Diels van Peeter Imbrecht de 4 V rogge te leen ontving deze laatste akkoord was dat het heergewade naar Heijndrick van Elsacker ging, en dat aanlegger toen aan Henrick dag gaf om te betalen, maar weet niet meer hoe lang

Personen:

Heijndrick van Elsackere getuigt item

Personen:

f° 23 v° - 23.05.1569 - Joos Heijndricx tegen Jan Steven Goris

| 1326-0037-01 |

over betaling van eten en drinken tijdens Loenhout kermis

Personen:

Peeter Wackers Janssen was mede ten huize van Joos Heijndricx samen met Jan Steven Goris en Cornelis Peeter Nouts, en dat er woorden waren inzake wat Jan voor Cornelis diende te geven waarbij Cornelis tegen Jan zei dat hij Joos moest betalen, en deze laatste antwoordde dit te zullen doen

Personen:

Gheert van den Bruijnenberge was mede aanwezig ten huize Joos Heijndricx, en dat Cornelis tegen Jan Steven Goris zei dat die moest betalen voor wat Cornelis gegeten en gedronken had, en dat Jan antwoordde dat hij dit zou doen

Personen:

Machiel van Elsackere was er eveneens bij, kent item

Personen:

Jan Peeter Nijs, item

Personen:

f° 24 r° - Jan Willem Nouts tegen Machiel Vits, organist in Brecht

| 1326-0038-01 |

over pachtovereenkomst

Personen:

Willem Jan Nouts was mee aanwezig ten huize Anthonis van Dietfoirt waar partijen akkoord sloten en Jan Willem Nouts 3 pachten jaarlijks van 10,5 V rogge bekende, waarbij verweerder tegen aanlegger 6,5 V verdingde tegen 20 st de V, de rest zou tot Brecht geleverd worden zonder kosten

Personen:

f° 24 v° - Jan Wouters tegen Peeter Maes

| 1326-0039-01 |

over verkoop van paard

Jehenne x Huijbrecht de Metsere was aanwezig toen Peeter aan Jan een paard verkocht dat zij 's ochtends met haar man ging bekijken, en toen er woorden waren over de ogen van het paard en dat toen Jan Wuijts aan haar man vroeg 'oom hoe bevalt het paard U' waarop ze antwoordden dat het paard hun wel zou bevallen had het geen gebrek aan de ogen, en waarop Peeter Maes tegen Jan Wuijts zei dat hij zich hierover geen zorgen diende te maken

f° 24 v° - Adriaen van Huijsen tegen Cornelis Verboven

| 1326-0040-01 |

over bloedverwantschap en verkoop van een heiblok

Personen:

Jan Meus van Huijsen kent dat Adriaen van Huijsen hem meer verwant is dan +Cornelis Verboven of diens kinderen, item dat hij voorheen Cornelis Verboven een heiblok verkocht heeft waarvoor Cornelis hem zoveel zou geven als hij een heiblok gekocht had van Anthonis Wouter Laets, dit was geweest voor 16 Kgld 5 L rogge, en dat hij getuige van zijn verkocht heiblok maar 14 Kgld heeft ontvangen zodat hij niet voldaan is geworden

Personen:

f° 25 r° - 04.07.1569 - Cornelis van Aerde, momboor van de kinderen Matthijs Hovelmans tegen Gheraert Anthonis Pauwels Wuijts

| 1326-0041-01 |

betwisting momboorschap en ontvangst van rente

Personen:

Heijndrick van Aerde Cornelissen, kent dat ten tijde hij toeziener van de kinderen Bouwen Hovelmans was +Peeter van Ostaeijen als momboor van Geert Geert Wils hem geld gaf (onduidelijk wat juist bedoeld wordt), item dat Peeter Hovelmans als momboor van de kinderen waarvan hij getuige toeziener was betaald heeft aan Peeter van Ostaijen als momboor van Geert Wils voor de rente op diens beemd

Personen:

Peeter Imbrechts getuigt als schout daarbij te zijn geweest toen Peeter van Ostaeijen met vonnis als momboor werd gesteld van Geert Wils wegens diens 'crancheijt van sinne'

Personen:

f° 24 v° - Jan Wuijts tegen Peeter Maes

| 1326-0042-01 |

over verkoop van paard, cfr f°24v°

Huijbrecht de Metsere, Meer, kent dat op de 'nabruiloft' van de zoon van Jan Nijs in Zundert hij de volgende dag in de stal is geweest waar het paard stond en dat zijn vrouw hem vroeg hoe dit paard hem beviel en dat hij toen opmerkte dat volgens hem het paard gebrek aan een oog had juist zoals hun eigen paard

f° 26 r° - Pauwels van den Broecke tegen David de Coninck

| 1326-0043-01 |

getuigenis bestemd voor de Raad van Antwerpen, o.m. over pacht

Personen:

op verzoek van Pauwels Claes van den Broecke, gevangene, die in Antwerpen terecht stond tegen David de Coninck en Hans van Tol, compareren voor schepenen in Loenhout Aernout van Ostaeijen, 44j, schepen, Heijndrick van der Buijten Heijndricxssen, 60j, Jan Peeter Nijs, 50j, Aert Peeters van Dale, 55j; getuigen stellen onder meer dat alle gepretendeerde misbruiken etc dienen geschat te worden op het aff... van de oude hoevenaar, daarna bij de naaste gebuur, hoevenaars. Jan Peeter Nijs als transport hebbende van Jan Lauwers werd door vs Pauwels betaald van zekere renten

Personen:

(schepenen: Peeter van Dietfoirt, Aernout van Ostaijen, Peeter Marcelis, Marck Nijs, Peeter Christiaens)

f° 27 v° - 20.06.1569 - Jan Wouters Cramere tegen Peeter Maes

| 1326-0044-01 |

over betaling paard, cfr supra

Sijmon Pellens, Zundert, was ten huize Thomas Joossen in Zundert waar partijen woorden hadden over betaling van koop van een paard, en dat Jan Wouters voorstelde dat zij ieder 2 goede mannen zouden nemen en hun uitspraak zouden volgen, maar dat Peeter Maes dit weigerde

f° 27 v° - 04.07.1569

| 1326-0045-01 |

item, koop van paard

Matthijs Pauwels, Wernhout, was aanwezig bij Jan Nijs, Zundert, waar partijen woorden hadden

f° 28 r° - 29.08.1569 - Jan van Vollenhove tegen Jan Peeter Nijs

| 1326-0046-01 |

over de loop van het water van de wagenweg naar de beek

Personen:

Jan Hegge de oude, 90j, kent dat het water achter Jan Peeter Nijs naar de beek liep eerst via een toel van Jan Peeter Nijs en nadien via een toel van Cornelis Peeter Keeselmans en verder in de beek

Personen:

Cornelis Geerts van Elsackere, 69j, kent item

Cornelis Pauwels Geens kent dat aan de kant van de mere achter Hecht op stapelheide gelegen oostwaarts een sluis placht te staan, verder item zoals vorige getuigen

Personen:

f° 28 v° - 29.08.1569 - Jan Wouters tegen Peeter Maes

| 1326-0047-01 |

over koop van paard, cfr supra

Lenaert Jan Putcuijps, Brecht, kent dat Jan Wuijts een rood paard met grote bles ingespannen heeft welk paard hij gekocht had in Zundert, en welk paard aan een oog blind was

Personen:

Aernout van Hoebrande, Brecht, kent item

f° 29 r° - Jan van Vollenhove tegen Peeter de Molenare als borg voor +Peeter Marcelis Adriaenssen

| 1326-0048-01 |

steekpartij

Personen:

Joos Peeter Joos x Elijsabeth kent dat 3 à 4 jaren terug voor zijn huis Peeter Marcelis en Goosem de Molenare vochten waarbij Peeter vs Goosem een steek in de rug toebracht, en dat hij hem wel dood zou gestoken hebben indien hij niet was tussen gekomen

Personen:

Elijsabeth x Joos Peeter Joos kent item

f° 29 r° - 12.09.1569 - Jan van Vollenhove tegen Jan Lodders

| 1326-0049-01 |

cfr f° 20 r°, steekpartij

Personen:

Peeter Bernaerts kent op de avond van de bruiloft van Dielis van Houtele naar huis te zijn gegaan met Catherine Cornelis van Ostaeijen dr, omtrent de vogelsanck gezien te hebben dat de lantaarn van Machiel van Elsackere uit was, dat die gekwetst was en dat Jan Lodders zei dat hij hem 'den hals zou afsteken', hebben later Machiel van Elsackere gekwetst in zijn rug nog zien liggen bij Dielis van Houtele

Personen:

f° 29 v° - Adriaen van Huijsen tegen Cornelis Verboven

| 1326-0050-01 |

cfr f° 24 v°

Personen:

Peeter van Dietfoirt, Aernout van Ostaeijen, Peeter Marcelis, Heijndrick Jans van der Buijten, Marck Nijs, Peeter Christiaens en Heijndrick van Aken, schepenen, hebben geen kennis dat zij als schepenen daarbij waren toen Jan Meus van Huijsen tot behoef van Cornelis Verboven de heiblokjes opdroeg, verklaren verder dat vs Aernout, Peeter Marcelis, Marck, Peeter Christiaens en Heijndrick geen schepen zijn geweest tijdens het leven van +Cornelis Verboven

Personen:

Cornelis Peeter Keeselmans heeft geen kennis dat toen hij schepen was Jan Meus van Huijsen tot behoef van Cornelis Verboven de heiblokjes opdroeg

Personen:

Peeter Imbrechts kent item, voor de periode dat hij schout was

Personen:

Jan van Vollenhoven kent item

Personen:

f° 30 r° - 31.08.1569 - toon voor Jan van Vollenhoven

| 1326-0051-01 |

over gebruik hooimade

Personen:

Anthonis de Cuijpere, woonde samen met +Adriaen van Aken, hadden 'sheeren buijnder' in huur op het hoogbos, hoorde vs Adriaen zeggen dat Jan Hovelmans ten einde vs hooimade noordwaarts overmaaide aan zijn (Hovelmans) hooimade westwaarts

Personen:

Cornelis Geerts van Elsackere kent dat sheeren buijnder op het hoogbos aan de zuidzijde westwaarts paalde '800 voeten van een oude struik'

f° 30 v° - 10.10.1569 - Heijndrick van Elsackere tegen Ghielis van Alphen

| 1326-0052-01 |

over gebruik van erven ‘staeijmans hof’

Personen:

Cornelis Peeter Keeselmans heeft altijd geweten dat ieder opwinner halve 'ros en rijs' doet op de panden die hem verbonden staan

Personen:

Heijndrick van der Buijten Heijndricxssen kent item

Personen:

Adriaen Cornelis Diels kent dat Dielis van Alphen uit kracht van zijn opwinning erven de "staeijmans" gebruikt en dat vs Dielis ook een stuk in "dorenacker" gebruikt en welke 2 stukken Heijndrick van Elsackere in handen placht te hebben

Personen:

Cornelis Mermans kent item

Adriaen van Elsacker kent item

Personen:

f° 31 r° - Jan van Vollenhoven tegen Gheerde van Ijperen

| 1326-0053-01 |

over deling achtergelaten goederen Jan Hegge

Personen:

Jan Aert Peeter Nouts en Jan Willem van den Wijngaerde, momboors van de kinderen +Jan Hegge de jonge, waren daarbij toen Geert van Ijperen in naam van zijn vrouw Elijsabeth deelde in de achtergelaten goederen van Jan Hegge, dit op "buijnder beemd" die te leen wordt gehouden onder het hof van den Wijngaerde en nog op een £ Br erfelijk bepand op stede van Jacob Diericx

Personen:

Jacob Diericx kent aanwezig geweest te zijn toen Geert van Ijperen nomine uxoris deelde op de achtergelaten goederen Jan Hegge

f° 31 r° - Heijlken x +Jan Lenaerts tegen Lenaert Hovelmans

| 1326-0054-01 |

over rente op stede heer Peeter Loijcx

Personen:

Barbara Boonen kent dat Heijlken x +Jan Lenaerts na overlijden van heer Peeter Loijcx met haar broer en zuster(s) is gedeeld op de gerechte helft van de rente die op de stede zijn blijven staan, en dat zij getuige met haar mede erfgenamen is gedeeld op de andere helft, en dat deze renten door Lenaert Hovelmans als koper van de stede uitgereikt worden

f° 31 v° - informatie voor de schout

| 1326-0055-01 |

woordenwisseling waarbij de molenaar van Ekeren en de kastelein van de amman van Antwerpen betrokken waren

Peeter Imbrechts kent in de laatste zomer in Brecht geweest te zijn om 'een kind te heffen' en na de doop bij Jan Bogaerts, Brecht, gekomen te zijn om een pot bier te drinken, dat daar iemand kwam die vroeg achter Wouter Ackermans en waarop Jan Bogaerts hem had geantwoord dat hij wel achter Wouter vroeg maar liever de dochter had, kort nadien kwam iemand waarvan getuige verstond dat het de kastelein van de amman van Antwerpen was en die Jan Bogaerts zijn optreden verweet en waarop een schermutseling ontstond

Personen:

Marchelis Schooffs was ook bij Jan Bogaerts aanwezig toen daar iemand kwam waarvan hij verstond dat het de molenaar van Ekeren was die achter Wouter Ackermans vroeg, verder kent item

Personen:

f° 32 v° - Jan Wuijts tegen Peeter Maes

| 1326-0056-01 |

cfr supra, over verkoop van paard, werd gekeurd in Leuven door de ‘marschalck’ (paardenarts, stalmeester)

Euwout van Eemeren, schout in Brecht, was aanwezig in Leuven, alwaar de 'marschalk' die het paard keurde onmiddellijk zei dat het aan een oog blind was wat door Peeter Maes werd betwist, hierop bond de marschalk een doek voor het goede oog waarna het paard tegen de muur liep, de marschalk zei verder dat het paard dit gebrek reeds 'jaar en dag' had

Personen:

f° 32 v° - Jan Peeter Nijs tegen ‘de heer’

| 1326-0057-01 |

cfr supra f° 28 r° over de loop van het water

Personen:

Jan Hegge de oude, 90j, woonde eertijds ca 60 jaren terug aan het heerveken waar Jan Peeter Nijs nu woont, heeft nooit geweten dat het hoel naast de gracht voor waterlaat werd gehouden

Personen:

f° 33 r° - 31.08.1569 - Peeter Verhaert Janssen tegen Jan Pellens Janssen

| 1326-0058-01 |

akte opgesteld op het hoogbos, over gebruik van hooimade aldaar

Personen:

Thomas Janssen gebruikte een half bunder hooimade op het hoogbos eigendom van Peeter Verhaert en diens broer, maaide 'recht op het veken clappere', kent ook dat zekere ‘Bongere’ uit St. Lenaerts tegen hem de hooimade van verweerder maaide en dat als hij niet recht op het veken clappere had gemaaid er vele woorden waren

Cornelis Geerts van Elsackere heeft 15 of 16 jaren terug de hooimade van Peeter en Lenaert Verhaert in huur gehad en maaide altijd recht op de clappere van het veken, item dat Jan Maech, vader van Jan Pellens Janssen, daar aanwezig was zonder tussenkomst, en dat men de clappere waar het veken aansloot altijd hield voor de scheiding van de 2 hooimaden, item nog dat Peeter van Ostaijen hem toen dit aldus heeft gewezen

Personen:

Huijbrecht Adriaen Joos, Wuustwezel, gebruikte hooimade van Peeter en Lenaert Jans Verhaert 14 of 15 jaar, het eerste jaar zijnde het jaar dat nadat Merten van Rossum in het land is geweest, huurde het land toen van Jan Verhaert x Jenken

Personen:

Anthonis van Dietfoirt Janssen gebruikte samen met vs Huijbrecht Adriaen Joos de hooimade

Personen:

Cornelis van Aken heeft het vorig jaar eveneens de hooimade van Peeter en Lenaert Verhaert gemaaid, Jan Pellens heeft hem toen gezegd dat de hooimade midden tegen het veken scheidde

Personen:

Anthonis de Cuijpere maaide ook vorig jaar bewuste hooimade, kent als Cornelis van Aken

Personen:

f° 34 v° - 18.10.1569 - idem als vorige akte

| 1326-0059-01 |

Marie Kerschots, St Job x +Jan Pellens, 57j, was met vs Jan Pellens in huwelijk gedurende ca 7j, hoorde haar man steeds zeggen dat de grond die hij en Peeter Haermans (Verhaert) in handen hadden en waar het geding om is hem voor de helft toebehoorde en dat Huijbrecht Joos als huurder van Peeter Haermans dikwijls over gemaaid had

Personen:

Machiel Hertens, Brecht, 63j, heeft ook aldaar gemaaid maar weet niet meer van wie hij huurde, is 25 of 30 jaren geleden

Peeter Joos, Wuustwezel, 69j, jent dat +Jan Maech en Jan Peeter Boets samen hooiden en dat hij weet dat Jan Maech van Jan Boets een deel van de hooimade kocht, zonder precies te weten hoe groot dit deel was

Personen:

Willem Jan Pellens, Brecht, 36j, kent dat zijn vader een half bunder hooimade had op het hoogbos en waarvan die het vierendeel verstorven was van diens ouders en de rest gekocht in 2 percelen en dat aldus de helft van de hooimade die Peeter Haermans en zijn broer Jan Pellens samen in handen hebben zijn vader half toebehoorde, item heeft zijn vader horen zeggen dat men de halve sloot aan de erfgenamen Peeter Dignen erve half mee zou moeten meten, item hoorde zijn vader zeggen dat Jan Peeter Boets toen de hooimade nog ongedeeld was een gat gemaakt had waarmede zijn vader niet tevreden was, en dat toen Jan Boets gezegd had er een veken met een slot te zullen maken

Personen:

Marije Jan Pellens dr x Peeter Jordaens, 40j, hoorde haar vader altijd zeggen dat de hooimade die Peeter Verhaert en haar broer Jan nu in handen hebben hem half toebehoorde, kent dat Huijbrecht de botercooper (=Huijbrecht Joos?) als huurder van Haermans over de helft gemaaid had

Personen:

Jan Verdijck Cornelissen, 36j, heeft 6 jaren terug de hooimade van Jan Pellens in huur gehad van Willem Jan Pellens, kent dat toen Peeter Haermans, Heijndrick Peeter Mertens en iemand uit Wuustwezel de hooimade van Haermans gebruikten

Personen:

Peeter Jordaens Machielssen, 44j, hoorde zijn schoonvader Jan Pellens zeggen dat vs hooimade hem half toebehoorde

heer Jan van Dietfoirt, priester, 37j, collecteerde in 1550 of 1551 de bede op de gemeen beemden in Loenhout, stelde vast dat op bewuste hooimade de gebruikers op de clapper van het veken hadden gemaaid, en dat Jan Pellens de oude daar 'zeer kwalijk mee tevreden was'

Personen:

f° 39 r° - 24.10.1569 - Jan Peeter Nijs

| 1326-0060-01 |

cfr supra, f° 28 r° e.a., loop van de waterweg

Personen:

Peeter Imbrechts heeft ten tijde hij schout was het hoel of de gracht aan Jan Peeter Nijs nooit als een 'schouwaterlaet' geweten, heeft dit schepenen evenmin horen zeggen

Willem van den Bogaerde de oude weet niet of het bewuste hoel ooit begaan is als een 'schouwaterlaet'

Personen:

f° 39 r° - 21.11.1569 - idem

| 1326-0061-01 |

Cornelis Machiels van Elsackere, woonde ca 50j in Sneppel in de donckervoort, heeft nooit gehoord dat het hoel aan Jan Peeter Nijs gehouden werd voor schouwaterlaet, weet niet of het water van de meen door dit hoel diende te gaan

Personen:

f° 39 v° - Jan Lodders tegen de schout

| 1326-0062-01 |

cfr sf° 20 r° e.a., vechtpartij

Personen:

Peeter Joos Diericx kwam met Jan Lodders van de bruiloft van Dielis van Houtele, zag dat de lantaarn van Machiel van Elsackere uit was en dat deze en Jan Lodders woorden en geschil kregen en dat nadat ze geschieden waren hij met Jan Lodders verder naar huis ging

Personen:

Willem Vermeere kwam samen met ander gezelschap van de bruiloft, heeft verstaan dat Jan Lodders en Machiel van Elsackere geschil hadden maar was er niet rechtstreeks bij aanwezig

Personen:

Adriaen Vermeeren kent als Peeter Joris vs

Personen:

f° 40 r° - 21.11.1569 - Geerde Vorselmans tegen Cornelis Aert Rummens

| 1326-0063-01 |

betaling van schuld

Personen:

Jan van Kerckhoven transporteerde vanwege Geert Vorselmans aan Goris Putcuijps van een obligatie van 11 £ br welke 11 £ vs Goris aan hem getuige schuldig was, item dat hij getuige vs Goris Putcuijps nog vanwege Geert Vorselmans betaald heeft 4 £ br en welke 11 £ en 4 £ br vs Geert Vorselmansin betaling stortte aan Cornelis Aert Rummens

Personen:

Anthonis van Dietfoirt Janssen getuigt dat Cornelis Aert Rummens zeker 8 Kgld 5 st van Geert Vorselmans had ontvangen, item dat Heijndrick Geertssen hem getuige had gegeven 5 Kgld 10 st om daarmee de huur te betalen van het land litigieus tussen Ghoris Putcuijps en Cornelis Rummens en waarvoor hij getuige borg was

Personen:

Merck Cornelis Nijs, schepen, kent dat Geert Vorselmans onder hem heeft gezet 78 Kgld

Personen:

f° 40 v° - Machiel van Elsackere tegen Jan Stevens

| 1326-0064-01 |

over koop van stede

Personen:

Cornelis Peeter Nouts kent dat Machiel van Elsacker wou dat de Jan Stevens hem van de voorwaarde zou ontlasten

Personen:

f° 40 v° - 21.11.1569 - Dierick Nijs Hegge tegen Pauwels Ackermans

| 1326-0065-01 |

over koop van stede en renten daarop

Personen:

Jan Hegge de oude, in de 90j, kent dat Dierck Nijs Hegge x Jehenneke Verdijck in haar leven gekocht hebben de stede waar Jan Willems van de Wijngaerde nu woont en die Nijs Hegge, vader van Dierck, toen in handen had

Personen:

Ghoosem Lemmens de oude, 80j, kent item

Personen:

Cornelis Keeselmans Peeterssen, 45j, getuigt inzake procedure indien erfgenamen percelen hebben die zij niet gevoeglijk kunnen parten of delen zoals dit ook bij hem met zijn broer en zuster was

Heijndrick van der Buijten Heijndricxssen, 63j, getuigt als Cornelis Keeselmans

Personen:

Cornelis Ijsendonck, 47j, kent item

Personen:

Cornelis Pauwels Geens, in de 60j, kocht van Pauwels Ackermans omtrent een bunder heide onder Wuustwezel, welk gekomen was van Dierck Hegge x Jehenneken Verdijck, en dat toen Pauwels Ackermans ook nog in handen had een hooimade in Blaakt, eveneens gekomen van vs Dierck x Jehenne en welke deze samen met stede nu handen van Jan Willem van de Wijngaerde gekocht hadden van Nijs Hegge

Personen:

Jan van Vorspoele, schepenklerk, 30j, kent als Cornelis Keeselmans e.a., cfr hierboven

Personen: