Rechtspraak nr. 1325 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 1325

Nota

| 1325-0001-01 |

(Nota: dit deel is ernstig beschadigd waardoor grote stukken onleesbaar zijn)

f° 1 r° - 21.05.1566

| 1325-0002-01 |

over het ‘uitpanden’ van rogge en gerst

Peeter Imbrechts, 52j, getuigenis niet leesbaar

Personen:

Cornelis Machiels van Elsackere, 63j, leverde rogge en gerst die hij uitreikte van stede in Sneppel, gehuurd door Adriaen Diels, op het hof van de heer

Personen:

Peeter Nouts, 76j, Peeter van Dietfoirt, 73j, Jan Van Bavele, 65j, en Jan Heijndrick van der (Buijten), 60 j, schepenen, getuigenis niet helemaal leesbaar

Personen:

Mercus Nijs, 47j, heeft gewoond bij +Mercus Loijcx (schout en rentmeester), werd door deze gelast om bij Ghijsbrecht de Bije, vorster, te gaan met zeker ‘biljet’ om ingezetenen van Loenhout te panden voor koren en gerst

Personen:

f° 2 v° - 27.05.1566 - Joos Heijndricx tegen de momboors van de kinderen Adriaen van Aerde

| 1325-0003-01 |

over betaling van schuld

Personen:

Thomas Ghoris en Cornelis Laureijs Schoenmakers, leenmannen, waren aanwezig in de woonst van Joos Peeter Joos waar Joos Heijnricx 6 V rogge verdingde tegen de vs momboors

Personen:

f° 2 v° - Michiel van Elsackere tegen (Cornelis?) de Coninck

| 1325-0004-01 |

over teerkosten

Personen:

de huisvrouw van Lenaert van Houtele Cornelissen, haar vader was Jan, akte verder niet leesbaar

f° 3 r° - 10.06.1566 - getuigenis voor de schout Jan van Vollenhove

| 1325-0005-01 |

over gebruik van erven

Digna Jan Hovelmans, 60j, kent dat wijlen Wouter van de Cloote zei dat hij het veken tussen hem en de erfgenamen Peeter Vorselmans zou toemaken

Personen:

f° 3 r° 16.09.1566

| 1325-0006-01 |

akte onvoldoende leesbaar, worden vermeld Heijndrick van Elsackere, Jan Brans (vorster), Pauwels Ackermans, Laureijs Aert Heijns (rentmeester klooster van Hoogstraten)

f° 3 v°

| 1325-0007-01 |

Quirijn Joos, 70j kent dat Cornelis Pauwels Geens het "heilig geest bloksken" achter Hecht W Jan Goosem Lemmens Z Cornelis Pauwels Geens O de klein "espt" van Anthonis van Aerde N Quirijn Joos bezat

Personen:

Anthonis Pauwels Wuijts, 70j, getuigenis niet leesbaar, vermeldt Jan Hegge

Personen:

f° 4 v° - 19.12.1566 - Jan van Vollenhove tegen Lenaert Dierck Bode

| 1325-0008-01 |

vechtpartij tussen Lenaert Bode en Cornelis Peter Nijs

Personen:

Merck Cornelis Nijs bevond zich in het gelag van Anthonis van Dietfoirt waar Lenaert Dierck Bode zat te drinken in gezelschap, kent dat er woorden waren over verkoop van land dat vs Lenaert verkocht had aan Peeter Frans (Marcelis?) en dat Cornelis Nijs vs Lenaert aanviel en dat er geroepen werd dat Lenaert vs Cornelis Nijs gestoken had

Personen:

Merck Nijs getuigt geen ander mes gezien te hebben dan dit waarmee Cornelis Nijs gestoken werd

Personen:

Jan Peeter Nijs zegt dat ook Merck Nijs en Jan Adriaen Haest betrokken waren

Personen:

huisvrouw van Anthonis van Dietfoirt (naam niet leesbaar) getuigt eveneens

Anna x Willem Hovelmans verklaart dat ook Merck Nijs gekwetst was, item dat Lenaert Bode een opsteker in zijn hand had

f° 6 v° - 23.12.1566 - erfgenamen Marie Leijs Rombouts tegen Willem Polmans

| 1325-0009-01 |

betwisting over rente

Personen:

Anthonis van Aerde was met Jan van Bavele aanwezig toen de rentebrief van 3 Kgld ‘beworpen’ werd en dat Marije Leijs Rombouts niet aanwezig was, item dat hij Peeter Jan Dignen hoorde zeggen toen hij getuige de boschbeemd als pand van vs rente kocht van vs Peeter Dignen dat hij als koper ... Laureijs Rombouts nagelaten weduwe van (Pauwels) Dignen 3 Kgld moest uitreiken, verder dat hij +Marije Rombouts heeft horen zeggen dat zij niet tevreden was van de manier waarop de brief van de 3 Kgld ‘beworpen’ was

Personen:

Jan van Bavele, schepen, was met Anthonis van Aerde aanwezig toen de brief beworpen werd, weet dat Marije hiermee niet tevreden was

Personen:

f° 7 v° - erfgenamen Marie Snellen van vaders kant tegen Geert Vorselmans

| 1325-0010-01 |

Anthonis van Aerde heeft geen kennis dat +Jan Praeijens koren gemeten heeft tegen Geert Vorselmans of een ander erfgenaam van Marie Snels langs vaders kant

Personen:

Peeter Pauwels Geens de oude, item, vernoemt Adriaen Verdijck

Personen:

f° 8 r° - 08.01.1567 - Peeter Vorselmans tegen Geert Vorselmans

| 1325-0011-01 |

akkoord tussen partijen

Personen:

Christiaen van Tichelt, Wuustwezel, en Cornelis Geert van Elsacker kennen dat partijen akkoord hebben gesloten volgens de voorwaarden geschreven door Jacob van Broeckoven

Personen:

f° 8 r° - 20.01.1567 - erfgenamen Marie Snels tegen Geert Vorselmans

| 1325-0012-01 |

betwisting van renten

Personen:

Jan van Vorspoele, klerk, verklaart dat de rogge en het geld dat op Geert Vorselmans uitgewonnen staat tot lichtmis (15)58 toebehoort aan de erfgenamen Marie Snellen van vaders kant en moederskant ieder voor de helft, heeft ook Geert Vorselmans gekort van rogge die hij ontving van Cornelis Ijsendonck en vanwege Cornelis de Coninck, item ontvangen van Matthijs Cleijs 8 V rogge, item nog dat +Jan Praeijens 3 partijeelen had doen schrijven

Personen:

f° 9 v° - 20.01.1567 - Peeter Wackers

| 1325-0013-01 |

over schuld van erfpenningen

Jan van Bavele, schepen, en Peeter van Staeijen, leenman, kennen dat Peeter van Staeijen erfpenningen onder de heer gesteld heeft, welke penningen hij nog schuldig was aan Wouter Geerts van Elsackere inzake rente, verder dat Wouter deze penningen gelicht heeft waarvoor borg stonden Hendrick van Staeijen, Peeter van de Cloote en Cornelis Peeter Nouts

f° 10 r° - 01.02.1567 - Jan van Vollenhove, schout, tegen Mathijs Goosem Lemmens

| 1325-0014-01 |

over akkoord tussen Mathijs Lemmens en Jan van Dale ivm vechtpartij

Personen:

Ghoosen Lemmens de oude heeft op verzoek van Adriaen van Aken de jonge ten huize Joos Peeter Joos een akkoord gemaakt tussen Matthijs Goosems en Jan van Dale inzake hun onderling proces over hun vechtpartij, weet niet of zijn zoon Matthijs voor Jan van Dale enige kosten betaald heeft

f° 10 v° - 03.02.1567 - de weduwe en erfgenamen Jan Praeijens tegen erfgenamen Adriaen Peeter Joos

| 1325-0015-01 |

over betaling van rente

Personen:

Joos Peeter Joos, broer van vs Adriaen, hoorde in de tijd dat de pest in Loenhout was zijn broer zeggen dat hij +Jan Praeijens jaarlijks 4 V rogge schuldig was, en dat hij als momboor van de nakinderen van zijn broer die betaling ook heeft gedaan

Catherine x Cornelis Vervoort kent dat Jan Praijens de schapen van Jan Peeter Joos als momboor van de kinderen Adriaen Joos beslagen had

f° 11 r° - 17.02.1567 - Willem Anthonis Hovelmans tegen Pauwels der Weuwen

| 1325-0016-01 |

betwisting over betaling aan Willem Hovelmans bij koop van stede

Personen:

Joos Peeter Joos, Lambrecht van (Bavele) en Adriaen der Weuwen waren aanwezig toen Peeter Pauwels Geens de jonge de stede in Hoenderen kocht van vs Adriaen der Weuwen

Peeter Pauwels Geens de oude, vader van vs Peeter de Jonge kent dat indien zijn zoon de stede had behouden die Willem Hovelmans minstens 12 Kgld had moeten betalen

Joanna x vs Peeter (Pauwels Geens de oude), kent item

Peeter Pauwels Geens de jonge kent dat Adriaen der Weuwen hem 12 of 13 Kgld heeft uitgestoken te betalen aan Willem Hovelmans

Thomas Janssen was ook bij de koop aanwezig, verklaart dat Pauwels der Weuwen tegen Peeter Geens gezegd had halve lijfkoop te geven

Joos Peeter Joos kent nog dat Pauwels derr Weuwen gezegd had dat hij de koop wou calengieren

f° 12 v° - cfr f° 10 v° - de weduwe en erfgenamen Jan Praeijens tegen de momboors van de kinderen Adriaen Peeter Joos

| 1325-0017-01 |

Peeter Kerstens was toeziener van de kinderen Adriaen Joos, Jan Praeijens zei hem dat hij rente was heffende op de goederen van Adriaen Peeter Joos

Personen:

verder grotendeels onleesbaar

f° 13 r° - Peeter Vorselmans tegen Gheerde Vorselmans

| 1325-0018-01 |

cfr supra

Personen:

Jan Hovelmans Peeterssen kent dat partijen akkoord maakten en gescheiden zijn volgens de voorwaarden geschreven door Jacob van Boreckoven

f° 13 v° - 03.03.1567 - Adriaen Engelen tegen Machiel van Elsackere

| 1325-0019-01 |

over een hondenbeet

Personen:

Peeter Imbrechts x Catherine en Catherine Peeter Imbrecht dr verklaren dat Machiel van Elsackere bij hen had zitten drinken, weggegaan was en daarna terugkeerde en de hond van Adriaen hem gebeten had, weten het juiste uur niet meer maar wel nog dat de kaars brandde

f° 14 r° - 17.03.1567 - Merten Peeter Thijs tegen h geestmeesters van Loenhout

| 1325-0020-01 |

betwisting van rente

Personen:

Jehenne x +Heijndrick de vorster kent dat de 2,5 oort die de h geestmeesters eisen van Merten Peeter Thijs bepand zijn op akker die Joos Huybrechts nu in handen heeft en gelegen achter Claes de Smit, verder dat Jan Peeter Thijs na + hun moeder gedeeld was op deze akker

f° 14 r° - Lenaert en Aernout vanden Bogaerde tegen Willem vanden Bogaerde

| 1325-0021-01 |

Merck Nijs kent dat +Merck Loijcx, alsdan schout, Willem van den Bogaerde geen koopdag wou laten houden als momboor van de kinderen Cornelis van den Bogaerde voordat Willem borg stelde voor de schuld die Merck Loijcx aan Cornelis van den Bogaerde ten achter was

Personen:

f° 14 v° - 14.04.1567 - Pauwels der Weuwen tegen Willem Hovelmans

| 1325-0022-01 |

cfr f° 11 r°

Personen:

Peeter Pauwels Geens Peeterssen kent dat bij de koop van de stede Adriaen der Weuwen hem zei dat Barbara Cornelis Joos haar erfpenningen moest hebben, item dat de koop niet van waarde bleef tenzij Pauwels der Weuwen borg had willen blijven, dat er twist ontstond en dat er maar 6 L uitgestoken waren en dat hij met Pauwels akkoord maakte

f° 15 r° - 28.04.1567

| 1325-0023-01 |

cfr f° 14 r°, betwisting van koren

Personen:

Martine Willems de Conincx dr x Adriaen Peeter Diels kent dat het laatste koren van Cornelis van den Bogaerde in de schuur van haar vader gevoerd werd en aldaar uitgedorst, was 18 jaar geleden, haar vader kocht het stro

Willem de Coninck kent item als zijn dochter

Jehenne x +Gabriel van Aerde kent dat wijlen haar man spurrie kocht van Willem van den Bogaerde welke spurrie gewassen was op het land dat Cornelis van den Bogaerde huurde van de nonnen van st magrietendael, dit was toen Cornelis van den Bogaerde woonde op de stede nu in handen van Dierck Hegge

Catherine van den Bogaerde x Cornelis Meijs kent dat het koren gevoerd werd in de schuur van Willem de Coninc en dan naar Antwerpen, item dat de 2 Kgld die Willem van de Bogaerde de jongen ontving van Jan Nouts inzake een koe betaalde aan Willem van den Bogaerde, momboor van de kinderen, item nog dat Cornelis en Willem 2,5 el wollen lakens kochten voor Nout van den Bogaerde, heeft zelf aan Nout van den Bogaerde 2 linnen ‘boechen’ en 2 hemden geleverd waarvoor zij niets ontvangen heeft

f° 16 r° - Jan Luijcx tegen Peeter Imbrechts

| 1325-0024-01 |

over mangeling van paarden

Cornelis Peeter Keeselmans was bij de mangeling aanwezig, Peeter Imbrechts beloofde 6 Kgld bovenop te geven, en dat Peeter indien hij geen koop hield de lijfkoop zou betalen, en anders ieder half om half

Personen:

Jacob van Elsackere kent item, was met Jan van Hovele aanwezig toen Peeter Imbrechts het paard haalde en dat Jan Luijcx alsdan Peeter voorhield het paard terug in de stal te lijden maar dat Peeter zei dat hij het paard zou houden

f° 16 v° - Adriaen Engelen tegen Machiel van Elsackere

| 1325-0025-01 |

cfr f° 13 v°, hondenbeet

Personen:

Cornelis Ijsendonck verklaart de hond van verweerder nooit zonder ‘belle’ geweten te hebben

Jan Brans, vorster, kent item

f° 17 r° - 12.05.1567 - Pauwels der Weuwen tegen Willem Hovelmans

| 1325-0026-01 |

cfr f° 11 r°

Personen:

Joos Peeter Joos kent dat bij de koop Adriaen der Weuwen zei dat Barbele Cornelis Joos haar erfpenningen wou en dat hij Pauwels der Weuwen of Cornelis Keeselmans tot borg zou stellen, vertoont contract voor notaris (niet bij naam vernoemd) dd 02.05.1565

f° 17 v° - 09.06.1567 - Willem Polmans tegen erfgenamen Marije Leijs Rombouts

| 1325-0027-01 |

cfr f° 6 v°

Personen:

Jan Joos Joos, Brecht, kent dat Peeter Dignen en Jan Dignen hem presenteerden een beemd te kopen daarmee zij Willem Polmans x Marije12 £ br zouden betalen

Anthonis van Aerde kent met het verlijden van 3 Kgld erfelijk betaalde in mindering van de beemd die hij gekocht had van Peeter en Jan Dignen, dat dezen meermaals gezegd hadden dat zij de beemd moesten verkopen daar ze Willem Polmans x Marije 12 £ br moesten betalen

f° 18 r° - Cornelis Bernaert Nouts tegen de schout

| 1325-0028-01 |

betwisting over lening

Personen:

Jacob Heijlen, Brecht, kent dat hij Cornelis Bernaert Nouts verzocht had hem 24 Kgld te lenen en hem daarvoor een rente bood van 4 Kgld 10 st

Machiel van Elsackere zegt Jacob Heijlen vermaand te hebben dat hij voor die rente meer had moeten eisen, maar dat Jacob gezegd had niet meer nodig te hebben

Jan van Vorspoele, klerk, schreef op verzoek van partijen hun akkoord, zei dat de rente te hoog was, en dat Cornelis Nouts toen zei het geld liever te houden, maar dat Jacob Heijlen met de rente akkoord ging

f° 19 r° - 16.07.1567 - informatie voor de schout Jan van Vollenhove

| 1325-0029-01 |

dispuut over onderhoud ‘veeksken’ en ‘clapper’

Personen:

Adriaen van den Wijngaerde kent dat +Kristiaen Diericx destijds woonde op de stede waar nu Lenaert Dierck Bode woont, liet hem (Adriaen) reparaties doen aan ‘het veeksken' tussen Lenaert Bode en Heijndricx van Gastele huis en betaalde hem hiervoor uit, item dat Elijsabeth nu x Heijndrick van Gastele zei dat de stede van Kristiaen Diericx het veeksken moest onderhouden uitgenomen de 'clapper'

Peeter Christiaens, woonde eertijds (21 jaar terug) op vs stede nu toebehorende Heijndrick van Gastel en zijn vrouw, en dat de stede waar Lenaert Bode woont toen toebehoorde Jan Druijsens, en dat die het veeksken had laten maken, en dat nadien Catherina x Dierck Bode het veeksken heeft doen vernieuwen

Jan Jan Bode, timmerman, kent dat Christien Diercx, toen wonende op de stede waar nu Lenaert Bode woont, hem het veeksken heeft laten vermaken

Personen:

f° 20 r° - 28.08.1567 - Jan Heijndricx tegen Joos Heijndricx (broers)

| 1325-0030-01 |

over levering van zakken mout

Personen:

Lenaert van den Bogaerde Cornelissen kent dat Jan en Joos Heijndricx rekenden van mout die Joos van Antwerpen naar zijn broer gebracht had, heeft niet alles gehoord, weet nog wel dat de huisvrouw van Joos vroeg hoeveel zij Jan nog schuldig bleven en dat Joos toen gezegd had 20 st 2,5 oort

f° 20 v° - erfgenamen Jan van Aerde tegen erfgenamen Peeter van den Bogaerde

| 1325-0031-01 |

over rente die opdragen was aan de meier van Meer

Cornelis Keeselmans en Jan van Bavele, schepen, waren aanwezig toen Lambrecht van den Bulcke, pastoor, een veertel rogge erfelijk voor de meier van Meer opdroeg, en dat hierna Peeter van den Bogaerde zei dat hij geld zou tellen maar hebben dit niet zien gebeuren, verder dat Jan van Aerde beloofde hooimade op het molenbos pand te stellen

f° 20 v° - Jan van Vollenhove, schout, tegen Lenaert Dierck Bode

| 1325-0032-01 |

vechtpartij

Personen:

Cornelis Mermans, kent dat na de rechtszitting tussen Merck Nijs, Cornelis Nijs en Lenaert Dierck Bode laatstgenoemde hem vroeg of Merck Nijs ‘niet hert en was’ en verder nog zei dat hij Mercken op zijn boezem stak en de opsteker terugstootte

Personen:

f° 21 r° - 04.07.1567 - Jacob van de Vloet, schout in Wernhout, tegen Machiel van Elsackere

| 1325-0033-01 |

over koop van het schaliënhuis in Loenhout

Personen:

mr Adriaen Cools, secretaris in Zundert, en mr Jan Hoessaerts Anthonissen, ... in Zundert, getuigen volgende de beschrijfbrief van de schout van Loenhout dd 25.06.1567, dat zij op 13.07.1564 aanwezig waren ten huize van Machiel van Elsackere alwaar partijen rekening maakten van de koop en betaling van het schaliënhuis en waarvan de cedule door vs mr Jan Hoessaerts werd geschreven en op 12.01.1567 svl door mr Adriaen Cools ondertekend

Personen:

f° 22 v° - 24.11.1567 - Jan Heijndricx tegen Joos Heijndricx

| 1325-0034-01 |

cfr f°20r°, levering van mout

Personen:

Cornelis Cornelis van Elsacker kwam bij Joos Heijndricx in Hoogstraten met de jaarmarkt anno 1566 en vroeg hem een gebrouw mout mede te brengen daar hij deponent een vracht op Antwerpen had maar geen vracht om weer te keren, waarop Joos zei dat hij geen geld had, dat volgende dag Jan Heijndricx hem zei dat zij voor Joos mout dienden te laden, wat zij geladen hebben in Antwerpen bij Lisken in de "blauwen hont"

f° 23 v° - Jan van Ostaeijen tegen Laureijs en Heijndrick van der Buijten

| 1325-0035-01 |

over betaling koop van paard

Personen:

Merten Peeter Thijs was bij Jan van Osaeijen in Popendonk alwaar die zijn schapen schoor en dat toen Laureijs van der Buijten met een andere man waarvan hij verstond dat die een paard van Jan van Ostaeijen gekocht had en dat er woorden waren aangaande de betaling waarop vs Laureijs zei dat indien de man niet betaalde hij dit zelf zou doen

Peeter Jordaens Machielssen was aanwezig ten huize Anthonis van Dietfoirt alwaar Jan van Ostaeijen zijn paard verkocht aan zekere ‘Heijndrick’ en daarbij verstond dat Heijndrick van der Buijten Janssen zei dat indien vs ‘Heijndrick’ niet betaalde dat hij met zijn zoon Lauken het zelf zouden betalen

Anthonis Brans Janssen kent item, meen dat vs ‘Heijndrick’ woonachtig was in Ekeren of Wilmarsdonk

f° 25 r° - 22.12.1567 - H Geestmeesters (voor Jacob Ments) tegen Denijs Adriaenssen

| 1325-0036-01 |

ivm belening rente om Heijndrick uit de gevangenis te halen

Aert Brans Aertssen, Wuustwezel, 25j, zag en hoorde toen Heijndrick, zoon van Catherine Luijcx, uit de gevangenis van Antwerpen gekomen was, dat deze samen met zijn moeder tegen Jacob Ments zei blij te zijn uit de gevangenis ontslagen te zijn, ze beloofden aan Jacob Ments de rente of de rentebrief die deze had belast om Heijndrick uit de gevangenis te krijgen weer goed te maken, dit alles gebeurde ten huize van de vader van getuige

Aert Brans Janssen, Wuustwezel, 70j, kent item, was mede aanwezig toen Jacob Ments 4 V rogge beleende aan Jan Hermans te Kalmthout en dit op een rentebrief van 5 V 5 st op de veltvoort in Wuustwezel, item dat zelfde tijd hijzelf met Jacob Ments en diens vrouw Catherine naar het steen in Antwerpen is gegaan om er met de verkregen penningen Heijndrick uit de gevangenis te halen, item dat Heindrick en Catherine in Dambrugge in de ketel beloofden (en ook nog op andere plaatsen) de brief weer goed te maken met de goederen die zij in Loenhout bezaten

Jan Vermolen, Wuustwezel, 70j, kent dat zijn zoon Jan Jan Vermolen op de koopdag van de roerende goederen van Catherine Luijcx x Jacob Ments een koe kocht voor 16,5 Kgld waarvoor hij borg stond en dat Nijs Adriaenssen vanwege Goosen Jan Waeijts als collecteur van de koopdag hem heeft laten voldoen waarvoor hij beloofde jaarlijks 4 V rogge ten behoeve van vs Nijs Adriaenssen en Jacob Ments wat hij voldaan heeft tot de aflossing van de rente

Cornelis Geerts van Elsackere hoorde Catherine Luijcx x Jacob Ments zeggen dat zij een rente van 4 V rogge die Jacob Ments belast had weder zou lossen

f° 27 r° - 05.01.1568 svl - Jan van de Moere nomine uxoris tegen Lenaert Steenbackers of zijn erfgenamen

| 1325-0037-01 |

over koren gewonnen op de stede van Jan van de Moeree

Personen:

Jan Peeter Nouts getuigt dat 6 of 7 jaren terug toen hij bij zijn vader Peeter Nouts woonde hij op bevel van zijn vader een of twee voeder koren heeft gehaald op de stede waar Cornelis Merck Nouts woonachtig was en nu vs Jan van de Moere woont en het koren voerde in de schuur van de stede van Merck Bernaert Nouts, item dat hij in diens schuur dorste tot diens behoef en in die schuur koren zag liggen dat gewassen was op de stede van vs Cornelis Merck Nouts

Magriete x +Peeter Faes kent dat toen Cornelis Merck (Peeter) Nouts wegtrok van de stede waar nu Jan van de Moere woont zij op verzoek van Peeter Pauwels Geens koren heeft gebonden dat op zelfde stede gewassen was en er voordien ook gebonden was door Peeter Nouts

Cornelis Peeter Pauwels Geens de jonge kent dat ten tijde Cornelis Merck Nouts van de stede trok hij op bevel van zijn vader het koren dat op de stede gewassen was gemaaid heeft

Cornelis Bernaert Nouts kent op bevel van Lenaert van Houtele koren gewassen op de stede waar Cornelis Merck Nouts aftrok gedorst te hebben en dat Lenaert 18 L ontving

Peeter Pauwels Geens de jonge hielp op bevel van zijn vader mee het koren invoeren

Catherine x +Jan der Weuwen heeft op bevel van Peeter Nouts het koren gebonden

Cornelis van den Bruijnenberghe heeft mee gedorst op bevel van Lenaert Steenbackers en Peeter Nouts

f° 28 v° - Jan Wouter Laets tegen zekere ‘Cuijpere’, Hoogstraten

| 1325-0038-01 |

over betaling van schuld

Personen:

Cornelis Peeter Nouts was in Hoogstraten bij zekere ‘Schildere’ waar partijen overeen kwamen inzake hun geschil voor schepenen van Hoogstraten over schuld die Jan Laets aan de aanlegger had en dat Jan Laets uitstel tot st jacobsmis kreeg, getuige wou borg stellen

f° 29 r° - Machiel van Elsackere tegen Adriaen Engelen

| 1325-0039-01 |

over hondenbeet, cfr f°13v°

Personen:

Peeter Imbrechts getuigt dat Machiel van Elsackere bij hem thuis kwam om een lam te slachten, en toen Machiel zei dat het lam niet vet was hij Peeter antwoordde dat men het dan naar Lenaert Steenackers weduwe zou sturen, nadien ging Machiel weg maar keerde kort daarna terug, het bloed stond in zijn schoen en hij zei dat de hond van Adriaen Engelen hem gebeten had, getuigt nog dat volgens hem die hond reeds andere mensen ook gebeten heeft

Adriaen Lippens zegt dat de hond van Adriaen mensen bijt

Jan Jan Nouts kent item

Jan Ghijsels getuigt door vs hond aangevallen te zijn en dat zijn zoon Adriaen hem verloste door stenen naar de hond te werpen

Jacobmijne x Willem de Coninck getuigt dat 5 of 6 jaren terug vs hond haar dochter gebeten heeft

f° 30 r° - Jan Heijndricx tegen Joos Heijndricx

| 1325-0040-01 |

cfr supra f°20r°, leveren van mout

Personen:

Adriana x +Lenaert van Houtele xx Heijndrick van Aerde kent dat Joos Heijndricx destijds haar of haar man (Lenaert) niet betaald heeft de 6 Kgld die vs Jan Heijndricx of Lenaert bewezen hadden

f° 30 r° - 04.02.1568 - Jan van Vollenhove, schout, tegen Lenaert Dierck Bode

| 1325-0041-01 |

over het werpen van ‘bol en cloot’ tijdens Loenhout kermis

Personen:

Adriaen Vermeeren Willemssen zag dat Lenaert Dierck Bode ‘de bol en cloot’ geworpen had op dinsdag in de laatste loenhoutse kermisweek omtrent bamis 1567

Aert Couwenberchs Lenaertssen kent item

f° 30 v° - Heijndrick Vermunten, collecteur van de bede tegen Heijndrick Lodders

| 1325-0042-01 |

afkorting van schuld

Personen:

Heijndrick Matthijs Aerts bewees Heijndrick Vermunten 2 jaren bede te halen tot Heijndrick Lodders, ieder jaar voor 21 st 3 oort en dat hij deze gekort heeft aan de schuld die hij op vs Lodders had

f° 30 v° - Pauwels Ackermans tegen Cornelis Machiel van Elsacker

| 1325-0043-01 |

betaling schuld en koren te pand stelling

Personen:

Heijndrick Peeter Mertens kent dat Pauwels Ackermans met Heijndrick de vorster in de tiendeschuur bij de kerk kwam en het koren dat daar lag en Heijndrick van Elsackere toe behoorde pandde, Cornelis Michiels van Elsackere stelde borg en beloofde Pauwels te betalen

Personen:

Nijs van Bavele kent item

f° 31 v° - Machiel van Elsackere tegen Pauwels der Weuwen

| 1325-0044-01 |

over rente

Personen:

Cornelis Mercx Mercx, 55 of 56j, woonde circa 28 jaar terug op de stede die Pauwels der Weuwen thans verkocht aan Merck Peeter Nouts en die hij toen huurde van Kerstiaen Diericx, betaalde alsdan jaarlijks 9 V rogge waarvan Dierck Hegge 6 L uitstak, verder dat hij verstond dat Dierck Hegge de 6 L erfelijk hief vanwege zijn vrouw Dienneke Verdijck, heeft daarna de vs 6 L betaald aan Pauwels Ackermans en Adriaen Verdijck, en zover hij meent ook Michiel van Elsackere in een koop van schapen die Michiel van hem gekocht had

Personen:

f° 31 v° - 16.02.1568

| 1325-0045-01 |

cfr vorige akte, rente ging na +Jenneken Verdijck over op Jacob van Ostaeijen en vervolgens op Pauwels Ackermans

Personen:

Dierick Nijs Hegge, 52j, huwde circa 34 jaar terug Jenneken Verdijck, had vanwege zijn vrouw 6 L rogge erfelijk op de stede die Jan Diericx in handen had en nu Pauwels der Weuwen, heeft gedurende 11 of 12 jaar die betaling gehad, de tijd dat hij in huwelijk was, dat na de dood van zijn vrouw Jacob van Ostaeijen, procureur, de vs rente uitwon en Pauwels Ackermans die kocht uit sheeren handen

Cornelis van den Bruijnenberghe, 67j, woonde circa 50j terug bij Jan Diericx waar hij de schapen hoedde, weet dat deze aan de oude Lenaert Verdijck, Brecht, vader van vs Jenneken, 6 L rogge uitreikte

Personen:

Laureijs Meijs, 45j, woonde 5 jaar op vs stede in Hoenderen die Pauwels der Weuwen heeft toebehoord, huurde die van Christiaen Diericx, zoon van Jan Diericx, betaalde jaarlijks 9 V rogge en dat hij gedurende 5 jaren de vs 6 L betaald heeft aan Michiel van Elsackere behalve een of twee jaren aan Peeter van Elsackere, welke 6 L door Christiaen Diericx aan zijn huur gekort werden

Personen:

Pauwels Ackermans getuigt dat de aanlegger als uitreiker van het sister rogge op de stede in Sneppel welke aanlegger destijds in handen had met vs 6 L samen opgewonnen is geweest tegen hem getuige en Adriaen Verdijck, ‘vernaerder’, heeft hen samen hun geld weer gegeven

f° 33 r° - Peeter Lenaert Bode tegen Cornelis Peeter Nouts

| 1325-0046-01 |

koop van akker "de cretenborch" gelegen in "buijtelaer acker"

Personen:

Peeter Wackers kent dat 9 à 10 jaren terug Cornelis Nouts aan akker kocht van Peeter Bode, genaamd "cretenborch" en gelegen in "buijtelaer acker", op conditie dat koper de verkoper schadeloos zou houden van 6,5 V rogge erfelijk welke Nijs de Wagemakere, Antwerpen, was heffende, en deze rente binnen 2 jaren zou aflossen

Anthonis Wouter Laets (Lasarus), kent item, zegt nog dat de koop gepasseerd is voor de laatste pest en sterfte in Loenhout

f° 33 v° - 01.03.1568 svl - cfr vorige akte

| 1325-0047-01 |

Nijs van Bavele kent item als boven

f° 33 v° - 25.02.1568 svl - Heijndrick van der Buijten Hendricxssen

| 1325-0048-01 |

over scheiding Heijndrick van der Buijten en kinderen

Personen:

Jan van Bavele Cornelissen (ziek te bed liggend) getuigt dat toen Heijndrick van der Buijten scheidde van zijn kinderen afgesproken werd dat Heijndrick de goederen van elk van zijn kinderen zou gebruiken tot die in het huwelijk traden

f° 34 r° - Heijnrick van der Buijten Janssen tegen Jan van Ostaeijen

| 1325-0049-01 |

cfr f° 23 v°, koop van paard

Personen:

Merten Peeter Thijs kent zoals voorheen (cfr f°23v°)

f° 34 v° - Lenaert van den Bogaerde tegen Cornelis van den Bogaerde Willemsen

| 1325-0050-01 |

over winning in het "goirken" en het delen van de bosheining

Personen:

Adriaen Peeter Diels kent in het "goirken" met Jacob Mercx en Cornelis van den Bogaerde ‘slagturf’ gemaakt te hebben en zo Cornelis van den Bogaerde de oude en Cornelis van den Bogaerde Willemssen met hem graag de bosheijnbing hadden gedeeld, geschiedde in het eerste jaar dat vs personen de beemd in huur hadden van Heijndrick Leest

f° 34 v° - Heijndrick Lodders tegen Jan van Vollenhove

| 1325-0051-01 |

over het branden van de kaars in de "dingcamere"

Personen:

Gabrijel van den Bogaerde kent dat toen de schout de eed afnam van Jan Meus van den Groessen de kaars in de dingkamer brandde, dat het buiten duister was en de zon onder

Jan van Staeijen en Aernout van Ostaeijen, schepenen en Jan van Vorspoele, klerk, getuigen item

f° 35 r° - 01.03.1568 svl - Pauwels Ackermans tegen Cornelis Machiels van Elsackere

| 1325-0052-01 |

cfr f° 30 v°, panden van koren

Personen:

Jacob Diericx getuigt dat Pauwels Ackermans in de tiendenschuur kwam aan den heuvel met Heijndrick de vorstere en aldaar het koren van Heijndrick van Elsackere pandde, verder dat Cornelis van Elsacker het koren ‘gezakt’ heeft

Jacob Mars kent item

f° 35 v° - Machiel van Elsackere tegen Gheerde Vorselmans

| 1325-0053-01 |

over betaling van impost

Personen:

Peeter van Elsacker was aanwezig toen partijen rekenden van de imposten van aanlegger (Machiel) en verweerder niet zoveel aan de imposten wou korten als aanlegger hem aanrekende voor bier, vlas etc, zodanig dat aanlegger van hem getuige 2 Kgld ontleende en zo hij verstond ook van Joos Heijndricx en waarmede hij Geert ten volle betaald heeft

f° 36 r° - Jan van Vollenhove tegen Gheerde Vorselmans

| 1325-0054-01 |

over stuk erven dat destijds de ouders van Catherine (infra) toebehoorde

Personen:

Catherine x +Cornelis Luijcx kent dat het stuk erven haar vader en moeder in hun leven toebehoorde en zij dit gebruikte met de stede van haar ouders en welke Jacob Nijs nu in handen heeft, item dat die erven toentertijd geheind waren tot 2 weiden en dat zij na de dood van haar ouders de erven in handen heeft gehad en samen met haar +man verkocht heeft

f° 36 v° - weduwe en erfgenamen Jan Praeijens tegen erfgenamen Adriaen Peeter Joos

| 1325-0055-01 |

cfr f° 10 v°,betaling van rente

Personen:

Peeter Joos, vader van vs +Adriaen, getuigt daarbij geweest te zijn toen Jan Praeijens 10 £ br telde en zijn zoon Adriaen alsdan beloofde Jan Praeijens jaarlijks een sister rogge te betalen en daarvan brieven te verlijden

f° 36 v° - Cornelis Hovelmans tegen momboors vd kinderen Matthijs Hovelmans

| 1325-0056-01 |

over deling van een akker in het "nieuw block"

Personen:

Anthonis van Aerde kent dat Cornelis Hovelmans voor hem zelf, Heijndrick van Aerde nomine Peeter de Molenare voor zijn huisvrouw en hijzelf getuige nomine Matthijs Hovelmans gedeeld hebben de akker "dnieuwe block" en hen verstorven van +Bouwen Hovelmans, item dat hij daarbij was toen vs Cornelis en Matthijs de "eckerspoel" deelden

f° 37 r° - Machiel van Elsackere tegen de rentmeester van de graaf van Arenborch

| 1325-0057-01 |

over toestand van land naast het "cleijn calverblock" op ogenblik van overdracht

Personen:

Peeter Dioos kent dat er een mokensaet of anderhalf met koren bezaaid was ten tijde dat hij van de hoeve trok

Aernout Merck Nouts kent dat toen hij met Peeter Dioos woonde het land waar kwestie om is klaar maakte om koren te zaaien

Marie x Willem Thomas Ghoris kent dat toen Peeter Ioos van de hoeve trok de stoppelen lagen aan het veken naast de "cleijn calverbloke" en de 'brake' middenwaards na de doelen tegen het haagsken en dat Lenaert Steenbackers ook mee 'brake' had

f° 38 r° - Machiel van Elsackere tegen Jan van Vollenhove

| 1325-0058-01 |

over gebruik van land door Machiel van Elsackere

Personen:

Adriaen de Bie kent dat Wouter de Steenbackere en Heijndrick Mertens alias van Gastele land in de 'heijninghe' hebben gespit welk land Machiel van Elsackere in huur had

Wouter de Steenbackere kent voor Machiel van Elsackere circa een L land gespit te hebben in de heijninghe

f° 38 r° - idem

| 1325-0059-01 |

Marie x Machiel van Elsackere kent dat haar man het groot haverblok alsook de brake in de heijninghe gelijk beide aanvaardde en dat zij op de brake boekweit had gehad

Personen:

Adriaen de Bie kent boekweit afgedaan te hebben in de heijninghe op het land dat Machiel brake had aanvaard

f° 38 v° - idem

| 1325-0060-01 |

Anthonis van den Bruijnenberge Cornelissen kent dat Machiel van Elsackere toen hij aanvaardde de akker de "heijninghe" op de nederhoeve af te scheiden van Peeter Joos daar brake aanvaardde

Personen: