Rechtspraak nr. 1324 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 1324

f° 1 r° - 1560/1561 - Anne Imbrechts tegen Adriaen van Aken de jonge

| 1324-0001-01 |

Peeter van der Buijten had blijkbaar nog minstens 2 inwonende voorkinderen, nl Elijsabeth en Catherine. Deze Catherine is later gehuwd met Adriaen van Aken. Er waren blijkbaar heel wat problemen tussen vs Catherine en haar stiefmoeder Anne Imbrechts, waardoor Catherine trouwens in dienst in Antwerpen werd geplaatst. Peeter van der Buijten is intussen reeds overleden

Personen:

Jan van Bavele, schepen, zat samen met Peeter van der Buijten en Anna Imbrechts in het gelag waar Anna tegen haar man Peeter zei dat zijn dochter Catherine haar 'geworpen' had met een stok, herinnert zich niet dat Anna zou gezegd hebben dat zij haar liever kwijt was

Peeter Imbrechts, broer van Anne Imbrechts, vraagt dat Jan van Staeijen zou getuigen

Personen:

Jan van Staeijen, schepen, heeft meermaals geschil gezien tussen Anna Imbrechts en Catherine en Elisabeth +Peeter van der Buijten drs

Alit Heijndrick Philips dr, woonde bij +Peeter van der Buijten, hoorde Anna meermaals tegen Peeter zeggen dat hij zijn dochter beter zou kwijt zijn, dat Peeter daarop antwoordde dat hij wist wat zij met zijn kinderen te doen had, dat zij er geen last meer zou van hebben, en dat Catherine in Antwerpen in dienst was besteed

Cornelis van Elsacker Machielssen en Cornelis Keeselmans hoorden Anna zeggen dat zij Catherine liever kwijt zou zijn

Heijndrick van der Buijten, schepen, was circa 16 jaar terug momboor van vs Catherine Peeter van der Buijten, is ook zo lang geleden dat hij voor het eerst schepen was

Peeter Willem Bode was meermaals in het gelag bij Peeter van der Buijten, kent als boven

f° 2 v° - 21/01/1561svl - Anthonis van Dietfoirt tegen Peeter Imbrechts

| 1324-0002-01 |

dispuut tussen Anthonis van Dietfoirt als meijer van jonker van den Wijngaerde tegen Peeter Imbrechts als schout,aangaande de "tienden" en "laetgoederen".

Personen:

Pauwels Willem Aerts, ca 50j, was ongeveer 10jaar rentmeester van jonker Godevaert van Brecht, was ook stadhouder van jonker Jan van den Wijngaerde, toont kopij van het laatboek en zegt dat de tiendenaars die volgende de tienden alom haalden, heeft verder de verpachters van de tienden van de h geest en van Godevaert van Brecht horen zeggen dat zij nergens tienden haalden dan op de gronden wezende laatschap onder jonker Jan van den Wijngaerde of leen onder het hof van tichelt

Jan van Bavele, gezworen laat in het laathof jonker Jan van den Wijngaerde, verklaart dat de erfgenamen Jan van Aerde als verkopers van de perrehoeve deze opdroegen onder het bankrecht van zelfde laathof onder Anthonis van Dietfort als meijer, de koop werd door Jacob Delijen gecalengierd onder zelfde laathof

Jan van Bavele, schepen, Cornelis Keeselmans, Cornelis Ijsendonck en Jan Praeijens, gezworen laten in het laathof jonker Jan van den Wijngaerde, kennen dat er veel brieven gepasseerd zijn voor schepenen van Antwerpen en van Loenhout waarvan de panden daarin begrepen bevonden worden voor laatschap jonker Jan van den Wijngaerde

Adriaen Thoen Loijcx, 57 of 58j, en Jan Peeter Thijs kennen dat de schuur op de perrehoeve die daar afgebroken is altijd met een geladen wagen moest varen van voor over de messing, item dat men voor costumen houdt dat waar men met de wagen invaart dit altijd voor aan de schuur is

f° 5 r° - s.d. - Jan Jordaens tegen jonker Jan de Herde

| 1324-0003-01 |

dispuut over rente dewelke door Jan Loijcx x Cornelie Vercaert verkocht was aan Jan Jordaens

Nijs van Bavele Peeterssen hoorde Cornelie Vercaert en Jan Loijcx, toen beide nog in leven waren, meermaals zeggen dat zij Jan Jordaens een rente van 2 V rogge 5 st verkocht hadden

Aert van den Velde hoorde Cornelie zeggen dat zij de rente aan Jan Jordaens verkocht had en dat hij de rente zou heffen tot ze hem zijn geld terug gaf

Quirina x Joos Huijbrechts kent dat Cornelie Vercaert met haar vader kwam afrekenen op de koopdag die zij hield van de verlopen rente, en toen verklaarde dat zij de rente niet meer zou heffen daar de rente verkocht was aan Jan Jordaens

Jan Jordaens had de rente gekocht met conditie dat indien Cornelie hem terugbetaalde de rente van haar zou blijven

f° 6 r° - 10/03/1561 - Anne Imbrechts tegen Adriaen van Aken de jonge

| 1324-0004-01 |

cfr hoger, f° 1 r°

Personen:

Heijndrick Jan van Staeijen, bracht, toen Peeter van der Buijten nog in leven was, enige hemden naar Antwerpen bij Heijndrick Dicbier, dit ten behoeve van Catherine Peeter van der Buijten, die toen aldaar woonachtig was, bracht vs Catherine ook terug naar Loenhout

f° 7 r° - 21/01/1561 - Ghommaer van den Venne tegen Merten de Proost

| 1324-0005-01 |

dispuut tussen Ghommaer van de Ven in naam van de gemeente Brecht en Merten de Proost uit Hoogstraten aangaande betaling van verrichte opdracht, nl het voeren van een wagen

Personen:

Mercus Nijs, schepen, ca 40j, kent dat Gommaer beloofd had aan Merten dat indien hij voor zijn arbeid, te weten het voeren met een wagen van of naar Antwerpen, geen betaling zou krijgen vanwege zijne koninklijke majesteit, hij (Gommaer) hem betaling zou verzekeren

Cornelis Peeter Nouts, ca 36j, kent item

f° 8 r° - 26/02/1651 - Jacob Huijbrechts tegen Pauwels Ackermans

| 1324-0006-01 |

betwisting bedrag van betaling

Personen:

Cornelis Ijsendonck kent dat toen mr. Anthonis Buyssen en Jacob Huijbrechts akkoord sloten over hun geschil in proces in Wuustwezel vs mr Anthonis tegen vs Jacob zei dat hij de procureur zou betalen en dat het maar ongeveer een Kgld zou zijn

Jan Beijerssen, meijer in Wuustwezel, kent item, spreekt van 21 of 22 st

Adriaen Hueffkens kent dat na vs akkoord hij bij mr Buijssen is geweest en dat die zei dat hij Pauwels Ackermans niet meer beloofd had dan zijn behoorlijke gage

f° 8 v° - 26/02/1561 - Simon Tijs Theus tegen Willem Vermunten

| 1324-0007-01 |

ivm verkoop en gebruik van erven in Sneppel genaamd "de laren"

Personen:

Jan Hovelmans, wagenmaker, kent gekocht te hebben van Adriaen Vermunten en zijn vader als momboor van de kinderen Cornelis Vermunten erven de "laren" in Sneppel waarbij hem een V rogge erfelijk werd uitgestoken die Peeter Diericx de oude heffende was

Bastiaen van Bavele kent dat zijn schoonmoeder Agneese Hovelmans vs "laren" voor haar gebruik heeft behouden, weet dat er een V rogge op stond maar weet niet meer aan wie

f° 9 r° - 26/02/1561 - Adriaen de Decker tegen Jan Wouter Laets

| 1324-0008-01 |

over leveren van schors

Personen:

Cornelis van Elsackere Michielssen kent vernam van Jan Wouter Laets tegen Adriaen de Deckere zei dat hij Jan Peeter Thijs hoorde horen zeggen dat hij tevreden was, dat Adriaen de Deckere schors mocht kopen zo hij beliefde

f° 9 v° - s.d. en 10.03.1560 - Cornelis Cornelis van Elsackere tegen Cornelis Maes

| 1324-0009-01 |

over verkoop van een paard dat mankementen zou gehad hebben

Personen:

Adriaen der Weuwen was aanwezig toen Willem Maes een paard verkocht aan Cornelis van Elsackere en Willem zei dat hij er geen gebrek aan zag

Heijndrick van der Buijten Janssen was ten huize Cornelis Vervoort, Willem Maes verkocht het paard aan Cornelis van Elsackere, nadien kwam daar Cornelis Maes die de verkoop die zijn zoon Willem gedaan had goedkeurde, had met Cornelis van Elsackere het paard gespannen om naar Popendonk te komen, en dat het paard niet gewillig was hoewel de wagen slechts met hooi geladen was

Adriaen van Elsackere, Jan van Ghent en Joos van Elsackere waren aanwezig toen Cornelis Maes zei dat het paard geen gebrek had

f° 11 r° - s.d. - bedezetters van Groot Zundert tegen Jan Godevaerts

| 1324-0010-01 |

ivm erfgenamen en erfenis Jan Goosem Mouws, meer bepaald korenrente (zie ook schepenakten)

Personen:

Aert Jan Aertsen, ca 90j, heeft 7 jaar als knaap bij Jan Goosem Mouws geweest

Personen:

Joos Adriaen Joossen, ca 70j, heeft meermaals gewerkt met Jan Goosem Mouws, heeft geen andere kennis dan dat zijn erfgenamen en 3 kinderen de goederen na diens dood gedeeld hebben en niet bij leven

Adriana Merck Mouws x +Kersten Jacops, ca 72j, heeft goed gekend Gheertruijt en Marie Jan Goosem Mouws, weet dat er een derde dochter was die in Antwerpen woonde maar die zij niet gekend heeft, enkel de dochter van Elijsabeth genaamd Lijnken, en dat Lijnken dr is gehuwd met een genaamde Jan Godevaerts. Heeft meermaals contact gehad met vs Lijnken, dr van Elijsabeth, en is een naaste buur geweest van +Jan Goosem Mouws

Lucia Jan Simons dr, haar moeder was Gheertruijt Jan Goosem Mouws, weduwe +Rulen van den Langenbergh, kleindochter van +Jan Goosem Mouws, heeft met de erfgenamen van Marie Jan Mouws nog dagelijks schot en bede van de goederen

Ghoris Jan Gorissen, schepen in Wernhout, ca 62j, Heijndrick Nout Ruelens, ca 72j, Ghoris Aert Jan Aertsen, ca 50j en Laureijs Thomas Jan Nouts, ca 48j, kennen dat Jan Mouws 3 kinderen heeft achtergelaten, te weten Gheertruijt, Marie en Elijsabeth, dat Elijsabeth in Antwerpen woonde alwaar zij huwde en een dochter kreeg genaamd Catherine, en dat Jan Godevaerts gehuwd heeft de dochter van deze Catherine, eveneens Catherine genaamd

Elijsabeth Jan Simons, ca 72j, wnd Loenhout, dochter van Gheertruijt Jan Mouws, weet dat Catherine, dr van Catherine, gehuwd is met zekere Jan waarvan zij de verder naam niet kent, heeft van de goederen die zij van Jan Mouws binnen Zundert heeft altijd schot en bede gecontribueerd

Personen:

mr Jan Hoossaers, Merten Janssen van de Wijmere, Frans Cornelis van den Bulck en Cornelis Pauwels Simons als gedeputeerden van Groot Zundert protesteren van de kosten van de comparanten; schepenen van Loenhout, verzocht zijnde van taxatie van de kosten, behouden deze voor tot in deze zaak beslist is

f° 13 v° - 21/04/1561 - Jan Praeijens tegen Cornelis van Bavele

| 1324-0011-01 |

dispuut over grenspaal

Personen:

Jan Willems van Staeijen kent dat hij op verzoek van Cornelis van Bavele op de grond waarover nu betwisting heerst gezocht heeft naar een grenspaal, en dat daarbij noch Jan Praeijen, noch de schout, noch de vorster aanwezig waren

f° 14 r° - 24/04/1561 - Jan Godevaers tegen bedezetters van Groot Zundert

| 1324-0012-01 |

cfr supra f° 11 r°

Personen:

Hendrick Jan Lodders, zoon van +Marie Jan Goosem Mouws, Loenhout, ca 40j, kent dat de korenrente in kwestie, te weten de 5 V rogge erfelijk die Thoen Berens tot Achtmaal uitreikt, een rente van de oude goederen wijlen Jan Goosem Mouws, zijn grootvader, is, en dat de rente is verstorven tot in de 4de of 5de graad zonder dat hij gehoord heeft dat deze rente veralieneerd of veranderd is, kent verder dat hij mr Adriaen Cools, klerk in Groot Zundert, na de brand in Zundert heeft horen zeggen dat hij niets had verloren van schriften of stukken van zijn ambt

f° 14 v° - 05/05/1561 - Anna Imbrechts tegen Adriaen van Aken

| 1324-0013-01 |

cfr supra, Cornelis van der Buijten had het ambacht van kuiper geleerd

Personen:

Heijndrick van der Buijten, schepen, kent dat Peeter van der Buijten na de dood van zijn eerste vrouw zijn kinderen aannam, dat daar toen 2 schepenen bij waren en de klerk zonder iemand van verweerders kant, en dat de huidige weduwe van der Buijten de kinderen liever kwijt was geweest dan aan te nemen, kent verder dat toen hij met vs Peeter de tiende was gaan betalen Cornelis van der Buijten 2 jaar zijn ambacht van kuiper had geleerd, en dat hij deponent met zijn broer vs Cornelis nog 2 jaar besteedde bij een andere kuiper

f° 15 r° - 10/05/1561 - Anthonis Wouter Laets tegen Aert Bevers met zijn vrouw

| 1324-0014-01 |

over betaling van een varken met een zwarte vaars

Personen:

Meus Cornelis Meus kent dat Anthonis en Aert akkoord gingen dat Aert van Anthonis een zwarte vaars zou hebben waarmee het varken dat Anthonis aan Aert nog schuldig was zou betaald zijn, mits Aert bovenop nog 10 st zou geven

Cornelis van Staeijen, timmerman, zou aan Anthonis Laets nog gevraagd hebben wat hij aan Aert nog zou geven als de vaars geen kalf droeg, waarop deze gezegd had 'niets' want dat ze hem zo niet was verkocht, maar dat ze wel 'te stiere' was geweest

Heijndrick van Staeijen, Jan Wouter Laets en Heijndrick Leijs kennen item

Cornelis Laureijs Schoenmakers die de vaars aan Anthonis Laets verkocht zegt dat deze 'te stiere' is geweest

f° 16 r° - s.d. - Aert Bevers tegen Anthonis Wouter Laets

| 1324-0015-01 |

cfr supra f° 15 r°

Personen:

Jan Willems van Staeijen was eveneens bij de koop aanwezig, zegt dat Anthonis zei dat de vaars een kalf zou dragen of gehad hebben dat 'verdroogd' was

Adriaen de Bie kent item

f° 17 r° - 19/05/1561 - weduwe Geert Meermans tegen Jan Bogaerts

| 1324-0016-01 |

ivm achtergelaten goederen Peeter van den Bogaert

Personen:

Gabriel Bogaerts en zijn vrouw Marie kennen dat Gabriel aan wijlen Geert Meermans zijn deel van de ijmtuin (bijentuin?) had gegeven en hem zei dat hij ook zijn broer Jan zou spreken zodat die ook zijn deel zou geven

Maria x Gabriel Bogaerts kent haar man en Geert Meermans te hebben horen zeggen dat Jan Bogaerts aan Geert Meermans de ijmtuin gegeven had

Gabriel Bogaerts kent nog dat zijn broer aan Geert Meermans een ijmtuin gegeven had en dat Geert aan hem deponent zijn deel gaf van de 2 koeien, kalf en een ... achtergelaten bij Peeter van den Bogaerde

f° 17 v° - 19/05/1561 - Pauwels Ackermans tegen Jan Peeter Thijsen

| 1324-0017-01 |

ivm beemd in de winkelers

Personen:

Pauwels Ackermans toont brief dd 10.05.1559 waaruit blijkt dat hij met 'rossche ende rijse' geleverd is in beemd die eertijds Jan Peeter Tijsen toebehoorde

Jan Bogaerts en Heijndrick Christiaens kennen dat alles geschied is overeenkomstig de voorwaarden

f° 18 r° - 02.06.1561 - Peeter Verhaert x …Cornelis Vorspoels dr

| 1324-0018-01 |

over akkoord ivm erfenis

Gabriel Bogaerts als voogd van de dochter +Cornelis Vorspoels, thans gehuwd met Peeter Verhaert en Heijndrick Christiaens sloten akkoord dat Heijndrick 43 st zou geven

Anthonis van Dietfoirt kent item

Lenaert van Houtele kent item

f° 18 v° - 02.06.1561 - Jan Praeijens als voorganger van Peeter Jan Nout Luijcx tegen erfgenamen Jan Hegge de jonge

| 1324-0019-01 |

over verhuur van beemd over de donk

Personen:

Gheert van den Cloote vernam van Jan Hegge de jonge dat deze aan Peeter Jan Nout Luijcx een beemd verhuurd had en dat deze hem geld had vermaakt

Jan Peeter Nijs kent dat de cedille die Ostaeijen als procureur van Jan Praeijens vertoont volgens hem door +Jan Hegge de jonge geschreven werd

Adriaen Hueffkens en Peeter Frans Marcelis kennen item

f° 19 r° - 02.06.1561 - Jan Aert Peeter Nouts tegen H Geestmeesters

| 1324-0020-01 |

verklaring van schepenen dat er in Loenhout 6 "persbeemden" waren

Personen:

Cornelis van Elsackere en Jan van Staeijen, schepenen, kennen dat er 6 beemden waren die persbeemden werden genoemd

f° 19 v° - 16.06.1561 - Jan Praeijens tegen erfgenamen Jan Hegge

| 1324-0021-01 |

cfr supra, f° 18 v°

Personen:

Peeter Heijndrick Kerstens kent dat Jan Hegge hem zei dat Jan Praeijens en Peeter Jan Nout Luijcx van hem een beemd hadden waarvoor zij hem geld hadden gegeven, en dat Jan Praijens de beemd bezaaide en gebruikte alsof hij hem in huur had

f° 20 r° - 16.06.1561 - Jan Verboven tegen Cornelis de Coninck

| 1324-0022-01 |

ivm rente uitgereikt door Cornelis de Coninck aan Cornelis van den Broeck. Jan Verboven huwde Cornelia Bernaert van den Broeck

Personen:

Cornelis Lippens woonde 18 of 19 jaar op de stede waar nu Cornelis de Coninck woont, en reikte alsdan ieder jaar aan Bernaert en Wouter van den Broecke elk 3,5 L rogge uit (blijkt uit schepenbrief dd 04.01.1531 met 7 L rogge erfelijk aan de kinderen Cornelis van den Broecke)

Jan van Bavele en Peeter van Dietfoirt, schepenen, hebben nooit anders geweten dan dat Bernaert en Wouter van den Broecke kinderen zijn van Cornelis van den Broecke en dat Jan Verboven gehuwd is Cornelia, dochter van Bernaert van den Broeck

Jan van den Broecke en Peeter Goris kennen dat Jan Verboven gedeeld is op de 6 L rogge erfelijk die Cornelis de Coninck uitreikt

f° 20 v° - 16.06.1561 - Jan van Vorspoele tegen Gheert Anthonis Pauwels Wuijts

| 1324-0023-01 |

over betaling +mr Jan van Vorspoele de oude ivm verzorging kwetsuur Adriaen Brans, getuigenis bijgevoegd op 01.06.1562

Personen:

heer Willem van de Vloet, pastoor, vernam van Dielis Bode, ziek zijnde, dat deze Geert Anthonis Pauwels tegen mr Jan Vorspoel zaliger had horen zeggen dat hij Adriaen Anthonis Brans naar best vermogen moest behandelen, dat hij hem wel zou betalen of tevreden stellen

Jan Pauwels Boets kent item

Jan van Vorspoele presenteert bij eed te affirmeren dat hij aanwezig was in zijn vaders kamer toen Dielis Bode hem vroeg zijn best te doen voor Adriaen Brans welke door hem gekwetst was geworden

f° 21 r° - 28.07.1561 - Willem Hovelmans tegen Peeter van Staeijen

| 1324-0024-01 |

ivm huur van gras(land)

Personen:

Thomas Janssen was aanwezig toen Willem Hovelmans aan Peeter van Staeijen zeker gras verhuurde en dat als Peeter dit verder wilde verhuren voor hem Peeter huurder was

f° 21 r° - 28.07.1561 - Heijndrick van St Huijbrechts tegen Robrecht van Linth

| 1324-0025-01 |

over schuld van +Robrecht van Lint aan de +dochter van Heijndrick van St Huijbrechts

Personen:

heer Willem van de Vloet was als pastoor bij het sacrament van de dochter van Heijndrick van sint Huijbrechts en dat zij verklaarde dat Jan van Lint zaliger haar nog schuld van dienen had

Elijsabeth x Heijndrick van Gastele was aanwezig toen de dochter van Heijndrick van sint Huijbrechts, ziek zijnde, het sacrament ontving, kent item

f° 21 v° - 28.07.1561 - Aert Verhoeven tegen Peeter van Staeijen

| 1324-0026-01 |

over Cornelis Dierck Bode die ten tijde van de pest ziek het huis van Peeter van Staeijen zou verlaten hebben en op de grond lag aan de kerkmuur

Personen:

Peeter van den Bruijnenberghe kwam ten tijde van de pest bij Peeter van Staijen, zag er Cornelis Dierck Bode zitten met een pot in zijn hand. Daarna verliet Cornelis Bode de woonst, had blijkbaar overgegeven, viel op de grond omtrent de school

Digna x Thomas Janssen kent item, vroeg Cornelis of hij ziek was waarop deze niet geantwoord heeft, heeft Cornelis nog zien liggen tussen de kerkmuur en de brouwerij van Peeter Jan Bode. Heeft ook Aert Verhoeven in en uit het huis van Peeter van Staijen zien gaan

f° 22 r° - 11.08.1561 - Aert Wijns Matthijssen als borg voor Jacob van Ostaeijen tegen Peeter van Aelst

| 1324-0027-01 |

getuigenis op verzoek van de drossaard van Schoten ivm erfpenningen

Peeter Imbrechts, 14 jaren of meer geleden schout in Loenhout geweest zijnde, kent dat Willem Thuens en Peeter de Cordier hun erfpenningen op Jan Willems, Loenhout, begeerden en dat daarover proces is geweest waarbij Peeter Hermans en Machiel Wagemans, procureurs in Hoogstraten, optraden voor Jan Willems en dat Jacob van Ostaeijen procureur was voor Willem Theuns en Peeter de Cordier, hij werd geassisteerd door Jennij de Bergis uit Brecht

Jan van Bavele, gewezen schepen meer dan 22 jaren, kent item

f° 22 v° - 22.09.1561 - Adriaen van Aken de jonge tegen weduwe Peeter van der Buijten

| 1324-0028-01 |

cfr supra, f° 1 r° e.a.

Personen:

Peeter van Staeijen kent dat toen hij Catherine van Antwerpen naar Loenhout bracht deze hem zei dat zij uit Antwerpen terug naar Loenhout kwam omdat in Antwerpen naast haar deur de pest heerste

f° 23 r° - 06.10.1561 - Adriaen Hueffkens tegen Cornelis van Elsacker Machielssen

| 1324-0029-01 |

ivm betaling aan h geest

Personen:

Jan Praeijens was aanwezig als h geestmeester toen Adriaen Hueffkens tegen hem en Cornelis van Elsackere zekere rogge verdingde waarbij deze o.a. de waarde van een half vat rekende dat hij verloren was tijdens de pest

Jan Peeter Nijs kent item

f° 23 v° - 06.10.1651 - Cornelis Keeselmans tegen h geest

| 1324-0030-01 |

ivm uitoefening functie schepen, kerkmeester en h geestmeester

Personen:

Heijndrick Vermunten, ca 33j, hoorde dat kerkmeesters, h geestmeesters en schepenen mogen ontlast zijn van hun functie na 2 jaren dienst, en dan 2 jaren vrij zouden zijn zonder nieuwe functie te moeten aanvaarden

f° 23 v° - 06.10.1561 - momboors Jan van Aerde tegen erfgenamen Jacob Delien

| 1324-0031-01 |

over het voeren van rogge naar Brecht

Personen:

Aernout Peeter Nouts verklaart dat hij van Elijsabeth Jacop Delien, gekomen ten huize van +Jan van Aerde alwaar hij zelf toen woonde, zekere rogge heeft gemeten welke hij naar Brecht heeft gevoerd (nadat Nijs Cornelis Boets zijn bruiloft had gehouden) en dat onderweg Jacob van Ostaeijen hem vroeg of hij dit naar Pauwels Aerts voerde waarop hij geantwoord had naar Anna de weduwe van Jacob Delien

f° 24 r° - 01.12.1561 - Peeter Jan Nout Luijcx tegen erfgenamen Jan Hegge de jonge

| 1324-0032-01 |

over huur van beemd

Personen:

Thomas Goris hoorde dat Peeter Jan Nout Luijcx een beemd had gehuurd van Jan Hegge gedurende 8 jaren en dat Jan daarvoor 8 £ gr br had gekregen

Jan Hegge de oude kent dat zijn zoon Jan Heeg eertijds van Jacob van Onstaeijen een aantal huiden had gekocht en om die te betalen geld haalde bij Peeter Nout Luijcx

f° 24 r° - 15.12.1561 - Peeter van Staeijen tegen Aert Verhoeven

| 1324-0033-01 |

vraag of bij het overlijden van Jan Gielis Larijen diens weduwe (thans x Aert Verhoeven) ‘de sleutel op het graf had gestoken’ en over verkoop van 2 paarden

Personen:

Peeter Jan Bode kent dat toen Jan Gielis was gestorven niet gehoord te hebben dat diens weduwe de sleutel op het graf stak maar bleef zitten in de ganse huisraad

Heijndrick van sint Huijbrechts, vorster, kent dat de weduwe de huwelijksgoederen bleef gebruiken

Anthonis van Dietfoirt heeft hierover geen kennis

Jan van Bavele, schepen, kent dat Peeter van Staijen 2 paarden verkocht die waren achtergelaten door +Jan Dielis Larijen, en dit met consent van Peeter Imbrechts, toenmalig schout

Anthonis Wouter Laets kent dat de 2 achtergelaten paarden verkocht zijn

Adriaen Hueffkens kent item

f° 25 r° - s.d. - Jan van Dale tegen Joos Peeter Joos

| 1324-0034-01 |

over heide in Wuustwezel die Jan van Dale gekocht had

Personen:

Anthonis van Dietfoirt was aanwezig toen Jan en Joos spraken over de overdracht van de heide die Jan in Wuustwezel gekocht had en dat Joos akkoord was de helft mee over te nemen

Cornelis van der Buijten kent samen met Jan van Dale 4 bunder heide gekocht te hebben welke zij in twee gedeeld hebben, en dat Jan zijn 2 bunder gedeeld heeft met Joos Peeter Joos

f° 25 v° - 29.12.1561 - Peeter van Staeijen tegen Aert Verhoeven

| 1324-0035-01 |

cfr supra f° 24 r°

Personen:

Ghoosem Lemmens de jonge kent dat na overlijden Jan Gielis Larijen hij bij Peeter van Staijen was en dat daar een zekere Luijck uit Meer een paard wenste te kopen dat toebehoorde vs Jan Gielis

Jan van Staeijen, schepen, kent dat de weduwe Jan Gielis Larijen na diens dood in zijn huis bleef wonen, en nooit heeft gehoord dat zij de sleutel op het graf stak

Peeter Imbrechts, schout, heeft geen kennis dat de weduwe het sterfhuis heeft vrijgesteld (geremisseerd)

Heijndrick van sint Huijbrechts, vorster, haalde op verzoek van Peeter van Staeijen uit het huis waar de weduwe woonde een lepel

f° 26 r° - s.d. - Machiel van Elsacker tegen Jan van Staeijen

| 1324-0036-01 |

over verhuur van de toemaat (grasland)

Personen:

Adriaen Hueffkens verhuurde nomine Jan van Staeijen aan Adriaen Wouters, Wuustwezel, zekere toemaat, dit kort na de paardenmarkt in Antwerpen omtrent bamis, en dit zonder last van Jan van Staijen. Enige dagen nadien zei Adriaen Wouters dat hij de huur niet begeerde te houden daar hij deze niet zou kunnen voldoen. Verder dat vs Adriaen nochtans de toemaat reeds (onder)verhuurd had aan Machiel van Elsackere

Peeter van den Bossche en Gheert van den Cloote vonden op de toemaat de beesten van Adriaen Heuffkens en het veulen van Peeter van den Cloote, dit toen zij die gingen bekijken om deze te huren van Machiel van Elsackere

Wouter van Elsackere kent dat de paarden van Jan van Staijen in deze toemaat werden in en uitgehaald

Cornelis der Cuijpere kent als boven

f° 27 r° - s.d. - Heijndrick van Sint Huijbrechts tegen Robert van Lint

| 1324-0037-01 |

over geld dat in een emmer uit het huis van +Jan van Lint werd gebracht

Personen:

Engel Janssen had Cornelis Vorspoels tijdens diens leven horen zeggen dat na de dood van Jan van Lint hij geld uit diens huis droeg in een emmer met water en dat jonker Robert van Lint dit geld daaruit haalde

f° 27 r° - s.d. - erfgenamen Wouter van de Cloote tegen Cornelis Aert Rommens

| 1324-0038-01 |

over kwijten van rente

Personen:

Peeter Jan Nout Luijcx was in de woning van Wouter van den Cloote toen die ziek was (en de volgende nacht stierf) en dat Wouter toen zei dat hij Cornelis Aert Rommens een V rogge gekweten had, de helft voor Cornelis en de helft voor Jan Abrahams van Huijsen

Peeter Imbrechts, schout, kent als rentmeester van de heer en van mr Heijndrick van Meere geëxhibeerd te hebben Wouter van den Cloote als borg voor Cornelis Aert Rommens voor de som van 36 Kgld

f° 27 v° - 26.01.1562 - erfgenamen Cornelis Bode tegen Heijndrick van Elsackere

| 1324-0039-01 |

over deling erfenis Cornelis Bode

Peeter Lenaert Bode, op vraag van Ijsendonck, kent dat de erfgenamen Cornelis Bode zijn gedeeld op het heiblok van Heijndrick van Elsackere van 15 st jaarlijks, verwijst naar de scheiding en deling daarvan gemaakt

f° 27 v° - 26.01.1562 - Heijndrick van sint Huijbrechts tegen Robert van Lint

| 1324-0040-01 |

cfr supra, f° 27 r°

Personen:

Anthonia x Jan Schuermans zag dat Cornelis Vorspoel na de dood van Jan van Lint geld bracht op de heuvel en dat Robert van Lint of diens vrouw het geld uit de emmer haalden

f° 27 v° - 23.02.1562 - Heijndrick Peeter Mertens tegen Cornelis Maes

| 1324-0041-01 |

geschil over verloning in arbeid

Personen:

Peeter Meus van Huijsen kent dat toen hij met Cornelis Maes akkoord maakte over het achterstel dat deze laatste eiste van Heijndrick Peeter Mertens of Jan van Bavele toen niet vermaand werd van enige arbeid die vs Heijndrick voor Cornelis Maes had verricht

f° 28 r° - 09.03.1562 - erfgenamen mr Jan Hegge de jonge tegen Jan Praeijens of Peeter Jan Nout Luijcx

| 1324-0042-01 |

over lening van geld en gebruik van beemd, cfr f° 24 r°

Personen:

Thomas Goris hoorde van Jan Praijens dat deze aan Jan Hegge ca 6 £ had gegeven, nadien tot 8 £, waarvoor Jan Hegge ieder jaar rente zou geven, Jan Praijens zou 8 jaren een beemd van Jan Hegge gebruiken en hiervoor jaarlijks 4 Kgld geven

Jan van Hovele kent dat Jan Praijens hem zei dat hij Jan Hegge geld had gegeven

Catherine x Peeter Imbrechts vernam van Cornelie x Jan Hegge, dit nadat zij voor haar dood het h sacrament gekregen had, dat zij geen kennis had geld gekregen te hebben van Jan Praijens of hem geld schuldig te zijn, ze had dit ook voorheen al gezegd toen daarbij was Peeter Kerstens van Lille

f° 28 v° - erfgenamen Marie Snellen van moeders kant tegen Lenaert van Houtele

| 1324-0043-01 |

betwisting over afrekening van ‘teerkosten’

Personen:

Anna Imbrechts x +Peeter van der Buijten kent dat mr Jan van Vorspoele, Lenaert de Steenbackere (= Lenaert van Houtele) en Jan Praeijens ten huize Peeter van der Buijten kwamen om af te rekenen van de teerkosten, item dat haar man toen ook in rekening bracht de 24 Kgld die hij ontvangen had van Lenaert met al wat die voordien betaald had, dat zij die 24 Kgld nooit na lichtmis 1553 gekort hebben aan mr Jan van Vorspoele om reden zij die reeds op bewuste lichtmis gekort te hebben na alles afgerekend te hebben, kent nog dat mr Jan van Vorspoele op die dag gezegd had dat Lenaert Steenbackere alles had afgerekend en dat Lenaert nog aan deposant 4 daalders zou betalen voor 'die van Baarle'

f° 29 r° - s.d. - erfgenamen Jan Hegge tegen Jan Praijens of Peeter Nout Luijcx

| 1324-0044-01 |

over gebruik van beemd, cfr supra

Personen:

Peeter Kerstens van Lille kent dat toen hij voor Dierick Hegge tegen Peeter Nout Luijcx de beemd heeft 'gesloot' Peeter toen zei dat hij de beemd had gehuurd van Jan Hegge

f° 29 r° - s.d. - Cornelis de Weert tegen jonker Robrecht van Lint

| 1324-0045-01 |

over achterstallige betaling van erven "de cleijn dorent"

Personen:

Jan Hegge de oude hoorde van Jacop Coels dat deze de "cleijn dorent", nu in handen van Robrecht van Lint, verkocht had aan Jan van Lint, en dat die nog een £ br ten achter was

Willem de Coninck kent dat Jacob Cools x Cornelie vroeger de cleijn dorent heeft gebruikt, item dat hem nog een £ br schuldig was van Jan van Lint, verder dat ca 70 jaar geleden hij het paard van Peeter Mertens dikwijls uit en in de ‘cleijn dorent’ gereden heeft, de cleijn dorent was toen nog in handen van Peeter Mertens, vader van vs Cornelie x Jacob Coels

Adriaen Engelen heeft Adriane, de tweede vrouw van Jacob Coels, meermaals horen zeggen dat haar man de cleijn dorent verkocht had aan Jan van Lint en met dit geld de broers en zusters van zijn vrouw betaald had voor hun deel van de stede

Leijs x Adriaen Engelen verklaart dat haar moeder Adriane zei dat haar stiefvader Jacob Coels aan Jan van Lint de cleijn dorent verkocht had om met dat geld de erfgenamen Peeter Mertens te betalen, en dat Jan van Lint nog een £ br ten achter was

Jan Peeter Thijs Hasen weet van horen zeggen van vele personen

Cornelis Geerts van Elsackere kent item

f° 30 r° - 20.04.1562 - Heijndrick Peeter Mertens tegen Cornelis Maes

| 1324-0046-01 |

cfr supra, f° 27 v°

Personen:

Adriaen van Aken kent dat toen Heijndrick en Cornelis akkoord sloten over verlopen rente op de stede waar Peeter van Huijsen nu woont niet vermaand werd van de arbeid die Heijndrick op Cornelis was eisende, maar dat Heijndrick na het akkoord zei dat hij dat nu zou eisen

f° 30 r° - 20.04.1562 - Peeter Imbrechts, schout, tegen Peeter Cornelis Bode

| 1324-0047-01 |

vechtpartij

Personen:

Jan Joos Huijbrechts kwam zekere tijd geleden met Peeter Cornelis Bode en zijn deponents knecht Luijck gereden achter Adriaen van Aken de oude over de brug bij de beek, en dit achter een wagen waarop Peeter Jans, Loenhout, zat en nog iemand waarvan hij later vernam dat het Laureijs Rombouts van Sundert, alias Cribs, was, en de wagenman genaamd Adriaen. Deze laatste vroeg of ze hem volgden en hen maande voor te rijden of achter te blijven, en toen ze gingen voorrijden nam deze zijn 'morteel uit de swinghe' en zijn opsteker waarmee hij Peeter aanviel, zodat die van zijn paard moest springen om te ontwijken. Merkte toen ook Lenaert Dierck Bode en Anthonis Huijbrechts, vs Lenaert sloeg Peeter Jans met een stuk hout

Personen:

Peeter Jans verwijst naar zijn verklaring dd 13.10.1559

Gheert van den Cloote item

f° 30 v° - 04.05.1562 - Cornelis de Weert tegen jonker Robrecht van Lint

| 1324-0048-01 |

cfr supra, f° 29 r°

Personen:

Adriaen Hueffkens, procureur van Cornelis de Weert, vertoont schepenbrief dd 07.06.1554, item akkoord van rogge tussen Cornelis de Weert en Robert van Lint

f° 31 r° - 11.05.1562 - Cornelis Ijsendonck, procureur, voor Jan Lauwers, gevangene tot Wuustwezel tegen heer Philips van der Meeren, heer van Wuustwezel

| 1324-0049-01 |

getuigenis over gerechtelijke procedures in Loenhout

Jan van Bavele, schepen geweest 25 of 26 jaren, 61j - Heijndrick van der Buijten, 56j - Peeter van Dietfoirt, 68j - Adriaen van Aken, 53j - Peeter van Staeijen, 60j - Cornelis Machiels van Elsackere, 61j - Heijndrick van sint Huijbrechts, vorster, 70j, kennen in Loenhout altijd geweten te hebben dat indien de heer of zijn officier iemand gevangen nam en crimineel betichtte, voor de vierschaar brengt van derde tot derde dag, tenzij de gevangene met uitstel akkoord gaat, en dat de heer, zijn officier en zijn stadhouder de gerechtsdag volgden, ook al was dit een zon of feestdag

f° 31 v° - s.d. - informatie genomen bij Cornelis Keeselmans voor het convent van St Bernaerts

| 1324-0050-01 |

over tiende op de "groote steechde", nu in handen van Anna Imbrechts en Peeter Joos en toebehorende Dielis van den Wijngaerde Willemszoon, idem over pastoors tiende op de "steechde" op de noordzijde van het "dorenbosch" en het" berkenbosch"

Peeter van Dietfoirt, schepen, 68j, woonde ca 15 terug met +Heijndrick Peeters van der Buijten 8 jaren samen, en dat deze toen samen met anderen de grote tiende in pacht had en hij hem hielp die binnen te halen waaronder een stuk land de "groote steechde", item dat hij 5 jaren de pastoors tiende in pacht heeft gehad

Heijndrick van der Buijten, schepen, 55j, woonde circa 37j terug bij zijn vader, eveneens genaamd Heijndrick, deze laatste had in die tijd de pacht van de grote tiende van st bernaerts

Cornelis Machiels van Elsackere, 60j, hielp ca 45j terug zijn vader, tiende pachter van st bernaerts, eveneens bij de lammertiende welke hij haalde in de schaapskooien

Peeter Kerstens Heijndricxzoon, 46j, woonde ca 23j terug bij +mr Peeter van Vorspoele, alsdan pastoor in Loenhout, hielp de pastoor met het inhalen van de klein tienden, haalde die op ongeveer de helft van de steechde die Peeter Joos en Anne Imbrechts nu in handen hebben Jan Brans, vorster, verklaart Joos Jans van Elsackere, Adriaen Jans van Elsackere, Cornelis de Cuijpere en Cornelis Cornelis van Elsackere als huurlingen van de tienden van de graaf van Arenberg gedaagd te hebben

f° 33 v° - 11/07/1562 - informatie genomen door Peeter Imbrechts, schout, in aanwezigheid van de schepenen Jan van Bavele en Heijndrick van der Buijten en mede van Jan Crol, schout in Wuustwezel

| 1324-0051-01 |

over diefstal met geweld op Peeterken Zegers

Peeterken Zegers, ° in ‘Remmen’ x Heijndrick van ..ckeren, oude rentmeester van de vorst van Cleve in ‘Duijseldorp’, kwam vanuit Duijseldorp naar Vollenhoven, vandaar naar ter Schellinghe, dan naar Breda, om van daaruit naar Antwerpen te willen reizen; Zij was in bezit van documenten om te overhandigen aan de heer van Arenberg, eensdeels vanwege de drossaard van Stavore en deels van de drossaard van Vollenhoven. Aldus in Loenhout gekomen in de donckstraat over de brug werd zij door een onbekende persoon, ca 30j, kortgeschoren baard, lang haar, met geweld beroofd van haar bezittingen, waaronder de documenten, 9 gouden realen, , 9 gouden gulden etc

f° 34 r°

| 1324-0052-01 |

Catherine Heijndrick Valckemans weduwe - doorstreept

Aert van den Velde x Catherine Peeter Mertens - doorstreept

f° 34 v° - s.d. - erfgenamen Merten Tijmens tegen Peeter Jordaens

| 1324-0053-01 |

over rente op de "holen beemdt"

Jan van Bavele, schepen, kent dat over de 40 jaren geleden de voorzaten van Merten Tijmens en nadien Merten zelf 6 V rogge hadden op de stede die Peeter Jordaens nu in handen heeft

Cornelia Cornelis van Bavele, 80j x Goosem Lemmens de oude kent item

Aert van den Velde, compareert op verzoek van Jan Praeijens, getuigt vroeger met zijn vrouw verkocht te hebben aan Peeter Cornelis Nouts beemd de "duijct" (01.02.1553)

Catherine Peeter Mertens dr x vs Aert van de Velde kent item

f° 34 v° - 05/10/1562 - Cornelis Bernaert Nouts tegen Pauwels der Weuwen

| 1324-0054-01 |

over doodgift van Catherine Vermunten

Personen:

Jan Aert Peeter Nouts kent dat wijlen Catherine Vermunten, weduwe Lenaert Ijdendonck, in haar doodsbed 2 Kgld erfelijk gaf aan Lijsbeth Aert Willem Aerts dr, nu x Cornelis Bernaert Nouts

Cornelis van Staeijen vernam van Catherine Vermunten en ook van Catherine x Pauwels der Weuwen dat Catherine Vermunten vs Cornelis zoon en Elijsabeth dr van Willem Aert Willem Aerts, nu x Cornelis Bernaert Nouts 2 Kgld erfelijk gegeven had

f° 35 r° - 19/10/1562 - Heijndrick sint Huijbrechts tegen Cornelis Maes

| 1324-0055-01 |

over weghalen van een paard

Personen:

Marije x Peeter Jan Boets kent dat Heijndrick het paard van Cornelis uit haar hof gehaald en geschut heeft en dat Cornelis het uit haar stal gehaald heeft

f° 35 r° - Adriaen Wouters tegen Machiel van Elsackere

| 1324-0056-01 |

over maaien van de toemaat, cfr supra

Personen:

Jan van Staeijen, schepen kent dat Adriaen Hueffkens tegen Machiel van Elsacker gezegd zou hebben dat Adriaen Wouters hem zijn geld zou teruggeven

f° 35 v° - Adriaen Marcelis de Molenare tegen erfgenamen Cornelis Pauwels

| 1324-0057-01 |

over voldoening van rente

Adriaen exhibeert extract schepenregisters dd 31.12.1537 waaruit blijkt dat Pauwels Aerts nomine juffr Marije van den Wijngaerde volkomen is gewezen van 21 L rogge die de erfgenamen Cornelis Pauwels zouden uitreiken

f° 35 v° - 02.11.1562 - erfgenamen Jan Hegge de jonge tegen Jan Praeijens of Peeter Jan Nout Luijcx

| 1324-0058-01 |

dispuut over beemd, cfr supra

Personen:

Dierck Nijs Hegge kent dat zijn beemd, zijnde het tegendeel van de beemd van Jan Hegge de jonge, een jaarlijkse huurprijs kent van 5 à 5,5 Kgld

f° 35 v° - 06.11.1562 - erfgenamen Wouter van de Cloote tegen Cornelis Maes

| 1324-0059-01 |

over overhandiging van geld

Personen:

Aernout van Ostaeijen, schepen, was in huis van +Jan Pauwels Keeselmans met Cornelis Maes en Heijndrick Lodders, later op de avond kwamen Jan Praeijens en Wouter van de Cloote, zij telden elk geld aan Cornelis Maes, Wouter halve braspenningen en ruiterse blanken en dergelijk klein geld, dat van Jan Praijens was meer

Heijndrick Lodders kent item

Dietfoirt als procureur van Cornelis Maes kent dat Wouter van den Cloote is gestorven van de pest in 1558

f° 36 r° - Robert van Lint tegen Cornelis de Weert

| 1324-0060-01 |

over herkomst huis in bezit Catherine x +Jan van Lint

Personen:

Heijndrick van Sint Huijbrechts, vorster, verklaart Catherine de huisvrouw van Jan van Lint tijdens aar leven te hebben horen zeggen dat het huis dat zij toen in handen had haar gegeven was door wijlen de ouder vrouwe van Loenhout

f° 36 r° - 14.12.1562 - Pauwels der Weuwen tegen Cornelis Bernaert Nouts

| 1324-0061-01 |

cfr supra

Personen:

Pauwels der Weuwen exhibeert voorwaarde door Pauwels Willem Aerts gemaakt tussen de momboors van de kinderen Aert Willem Aerts en hemzelf met zijn vrouw dd 29.10.1554

f° 36 r° - erfgenamen Wouter van de Cloote tegen Cornelis Maes

| 1324-0062-01 |

cfr supra

Personen:

Jan Praeijens kent samen met Wouter van de Cloot ontboden te zijn bij Cornelis Maes toen ten huize van Jan Keeselmans en waarbij nog aanwezig waren Aernout van Ostaeijen en Heijndrick Lodders alwaar hij Cornelis Maes betaald had

f° 36 v° - heilig geest van Loenhout tegen Jan Aert Peeter Nouts

| 1324-0063-01 |

procedure

Personen:

f° 36 v° - Jan van Lille tegen Lenaert van den Bogaerde

| 1324-0064-01 |

over koop van een koe

Personen:

Cornelis van den Bogaerde de oude kent dat Jan van Lille een koe kocht van Lenaert van den Bogaerde voor 10 Kgld waarvan er 5 betaald werden, en de andere 5 slechts wou betalen als het koe een kalf droeg, wat niet het geval was

f° 36 v° - 06.01.1563 - Peeter Cornelis Bode tegen Heijndrick van Elsackere

| 1324-0065-01 |

procedure

Personen:

Ijsendonck exhibeert geschrift van deling door hem geschreven inhoudende de kinderen Cornelis Boets deelden op Jacob van Onstaeijen15 s erfelijk

f° 37 r° - 08.02.1563 - Gheert Anthonis Pauwels Wuijts

| 1324-0066-01 |

over voldoening aan mr Jan van Vorspoel

Personen:

Jan Pauwels Boets hoorde van Geert van de Cloote dat Geert Anthonis Pauwels geen geld beloofd had aan mr Jan van Vorspoel voor het cureren

Gheert van de Cloote kent dat hij met Geert Anthonis Pauwels Wuijts bij mr Jan van Vorspoele is geweest toen Geert genaamde Adriaen Anthonis Brans gekwetst had Anthonis Pauwels Wuijts maar dat hij Geert niet heeft horen spreken over betaling

Anthonis Pauwels Wuijts kent dat hij vanwege zijn zoon nooit gemoeid is om iets te beloven

f° 37 r° - Machiel van Elsackere tegen Peeter van den Bossche

| 1324-0067-01 |

dispuut over aanwezigheid Peeter van Staeijen (bij bereiding bruiloftsmaaltijd, cfr infra)

Personen:

Cornelis Peeter Nouts kent dat Machiel van Elsackere aan het koken was bij Peeter van den Bossche en dat Peeter van Staeijen alsdan vs Machiel onderrichtte, en dat Peeter van den Bossche toen zei dat hij met Peeter van Staijen niets te doen had en wou dat die thuis gebleven was

f° 37 v° - 16/11/1562 - Robert van Lint tegen Cornelis de Weert

| 1324-0068-01 |

cfr supra

Personen:

Jan van Vollenhove, kastelein, rentmeester, en Jan van Vorspoel, klerk, getuigen dat op 03.07.1562 na de middag Margriete van der Marck, gravin, openbaar verklaarde op verzoek van jonker Robert van Lint dat zij haar grootmoeder meermaals had horen zeggen dat het huis waar jonker van Lint nu woonachtig is gekocht was penningen afkomstig van haar grootmoeder en die ten huwelijk had gegeven aan Jan van Lint en zijn vrouw

f° 37 v° - 09/03/1563 - Heijndrick van Staeijen tegen de gemeente van Wuustwezel

| 1324-0069-01 |

over geleverde diensten door Heijndrick van Staeijen

Jan Brans, vorster, kent dat Heijndrick van Staeijen timmermans hem belast heeft met het arrest van een gemeentenaar van Wuustwezel inzake 23 Kgld die hij ten achter zou zijn aan de gemeente van Wuustwezel voor diensten die hij aan de gemeente gedaan had met zijn wagen

Peeter van Eekele, nu in Loenhout zijnde, werd alzo door Jan Brans gearresteerd, Heijndrick vs verzoekt desbetreffend dag en recht. Peeter protesteert, wordt door Jan van Staijen, broer van vs Heijndrick, van het arrest ontslagen

f° 38 r° - informatie voor Peeter Imbrechts, schout

| 1324-0070-01 |

vechtpartij op 09.03.1563 svl waarbij Adriaen Jans van Staeijen gekwetst werd alsmede het gevecht waarbij Jan Peeter Thijs gekwetst werd

Personen:

Jan Jan Adriaens, 25j, vernam dat Anthonis Thomas Jans, Nout Bernaert Nouts en Jan Heijndricx Jans van der Buijten erbij betrokken waren, item dat nadien Matthijs Ooms en Anthonis Thomas Janssen onenigheid hadden en Anthonis zijn mes trok

Joos Huijbrechts, 50j, zag ten huize Lenaert Dierick Bode dat Jan Peeter Thijs en Peeter van den Cloote woorden hadden en dat Jan in het vuur geworpen werd, volgens hem door Lenaert Bode, en daarna uit het vuur getrokken werd Pauwels van Aerde, alias moutmans, waarna vs Lenaert met een stoel op Jan Thijs sloeg

Peeter Lenaert Bode kent item, zegt dat Lenaert Bode de vechters wou scheiden en alzo Jan Thijs in het vuur duwde, zegt verder dat ook Jan Wouter Laets erbij betrokken was

Aert der Weuwen, 30j, kent item

Quirina x Joos Huijbrechts, item

Heijndrick Joos van Elsackere, ca 21j, vernam o.a. van Peeter Cornelis Boets dat Adriaen Jan van Staijen gekwetst zou zijn door Jan Heijndrick Jans van der Buijten, deponent werd door deze bedreigd met een 'opsteker', en dit vooraleer Adriaen van Ostaeijen gekwetst was

Personen:

Cornelis Peeter Pauwels Gheens zag voor de deur van de weduwe Willem Hueffkens dat Jan Heijndrick van der Buijten tommelberchs Adriaen Jan van Staijen sloeg met een stok die hij van Adriaen zou afgenomen hebben

Merck Peeter Nouts vernam de dag nadien dat Jan van der Buijten de kwetsuren had toegebracht

f° 39 v° - Adriaen Cornelis Diels

| 1324-0071-01 |

afbetaling en verkoop van beemd

Personen:

Heijndrick van Elsackere ontving van Adriaen Diels Cornelissen 10 £ gr br eens welke hij beloofde terug te geven met een jaar rente van 4 V rogge daarbij, waarvoor borg stelde Cornelis van Elsacker Machielssen

hierna volgt voorwaarde volgens welke Adriaen Cornelis Diels de helft van beemd "de persbeempt" in Sneppel verkocht aan Heijndrick van Elsackere voor 40 £ gr br eens boven de half V rogge daarop uitgaande aan de kinderen Cornelis van Bavele en waarvan Adriaen bekende heden 10 £ ontvangen te hebben

f° 40 r° - 16/03.1563 - Machiel van Elsacker tegen Peeter van den Bossche

| 1324-0072-01 |

cfr supra, ivm aanwezigheid van Peeter van Staeijen bij bereiding bruiloftsmaaltijd

Personen:

Merck Cornelis Mercx, kent ten tijde hij huwde met een dochter van Peeter van den Bossche bij Machiel van Elsackere geweest te zijn en dat deze ook het geld voor het koken ontvangen heeft, heeft Peeter van Staeijen niet gevraagd

f° 40 v° - 22.03.1563 - Lenaert van Houtele tegen Heijndrick van Elsackere

| 1324-0073-01 |

procedure

Personen:

f° 40 v° - Peeter van den Bossche tegen Machiel van Elsackere

| 1324-0074-01 |

cfr supra

Dielis van Dietfoirt was aanwezig toen Peeter van den Bossche 24 st betaalde aan Machiel van Elsackere en dat Machiel toen zei dat indien Peeter van Staijen 'krekelinge' deed aangaande het koken hij hem schadeloos zou houden

f° 41 r° - informatie voor het beleid

| 1324-0075-01 |

vechtpartij,waarin betrokken Adriaen Jans van Staeijen, cfr supra

Personen:

Matthijs Jan Ooms, liggende op de duere (?) van Heijlwich x +mr Claes Diericx, zag dat Jan Heijndricx van der Buijten, alias tommelberch, Heijndrick Joos van Elzackere en Heijndrick Cornelis Geerts van Elsackere woorden hadden en handtastelijk waren, hoorde de avond dat Adriaen Jans van Staeijen gewond werd van Peeter Cornelis Bode dat Jan Heijndricx van der Buijten vs Adriaen op zijn hoofd sloeg met een staak

Personen:

Cornelis Jan Heijndrick Hovelmans, weigert de eed af te leggen zonder betaling van zijn vacatiën

Nout Peeter Nouts weet niet wie Adriaen gekwetst heeft, wel dat die recht geholpen werd door Merck Peeter Nouts

Nout Bernaert Nouts heeft wel horen vragen of Jan van der Buijten en/of Adriaen Thomas Janssen de kwetsuren hadden toegebracht, maar hoorde daar geen antwoord op

f° 41 v° - 19/04/1563 - Peeter Jordaens tegen Laureijs van den Broecke

| 1324-0076-01 |

verkoop van paard

Personen:

Heijndrick Lodders zegt dat Peeter in mindering van betaling van vs paard aan Laureijs wederom een paard verkocht had dat buiten Loenhout in Drimmelen was

f° 42 r° - erfgenamen Jan de Vison tegen Adriaen Delijen

| 1324-0077-01 |

over koop van stede in Sneppel

Peeter Imbrechts, schout, was aanwezig toen mr Jan van Hove de stede te Sneppel waar Marcus Loijcx afgetrokken is verkocht aan Lodewijck Lesens, en dit boven de evictie van Adriaen Delijen let 26 £ br

Adriaen Huefkens kent item, de stede werd nadien verkocht aan Cornelis Mercx, alias kindermaker

Peeter Imbrechts, schout, Jan van Bavele, Heijndrick van der Buijten, Jan van Staeijen, Peeter van Dietfoirt, Peeter Nouts, Aernout van Ostaeijen en Peeter Frans Marcelis, schepenen, Jan van Vorspoele, klerk, over bezet en opwinnen van erfpanden in Loenhout

f° 42 v° - Peeter van den Bossche tegen Machiel van Elsackere

| 1324-0078-01 |

cfr supra

Personen:

Merck Cornelis Mercx kent dat Machiel van Ela0sacker beloofd had Peeter van den Bossche schadeloos te houden voor Peeter van Staijen

f° 42 v° - 17/05/1563 - Peeter Imbrechts tegen Anthonis Ments

| 1324-0079-01 |

over schieten op duiven

Jan Joos Huijbrechts was in de molenstraat bij Lenaert Couwenberch, hoorde er schieten op het akkerken, zag een deel duiven vliegen en hoorde de vorster Jan Brans zeggen dat daarop geschoten was, kort nadien kwam Anthonis Ments van de akker aan het huis van Wouter Steenbackers, hij had een 'busse' onder zijn arm

f° 43 r° - 14.06.1563 - Adriaen de Molenare tegen Anthonis Cornelis Stevens

| 1324-0080-01 |

over belening van rente

Adriaen exhibeert schepenbrief dd 1489, item schepenbrief 07.08.1531 waaruit blijkt dat Anthonis Lippens uit zekere panden door hem verkocht aan de vader van de huisvrouw van verweerder aan Jan Bouwens van den Wijngaerde 5 V 1 L rogge uitgestoken heeft

f° 43 r° - Jan Wierocx tegen Willem Willems

| 1324-0081-01 |

over aannemen en uitvoeren van werk

Personen:

Willem Vermunten was aanwezig in Hoogstraten toen Willem Willemsen voor een jaar aannam het paardenwerk te doen voor Jan Wierocx voor 5 Kgld 10 st

Cornelis Bernaert Nouts kent item

f° 43 r° - 28/06/1563 - idem

| 1324-0082-01 |

Jan Thijs Cleijs kent item, dat reeds een deel van het werk gedaan werd maar niet ten volle

Peeter Pauwels de jonge kent item

f° 43 v° - 04/10/1563 - Peeter Imbrechts tegen Peeter Cornelis Bode

| 1324-0083-01 |

over ongeval (kwaadwillig) met wagen

Personen:

Luijck Dibbouts, Brecht, kent dat toen hij als knaap diende met Jan Joos Huijbrechts hij met deze laatste en Peeter Cornelis Bode is gekomen van de plaatse en dat hij hen achterna liep, komende ontrent de "schoorbrugge" achter Adriaen van Aken zag hij een wagen op de grond liggen, zag zowel de wagenman als Peeter Bode met een opsteker in de hand

f° 44 r° - 06/10/1563

| 1324-0084-01 |

over verkoop van ‘haef’ goederen

Jan Delijen van Brecht menende te mogen verkopen de huwelijkse goederen van Cornelis Pauwels Gheens, protesteert van schade en kosten

f° 44 r° - Jan van Dale tegen Matthijs Goosem Lemmens

| 1324-0085-01 |

vechtpartij en kwetsuur van Jan van Dale, en dispuut over betaling chirurgijn

Personen:

Aert der Weuwen kent dat Matthijs Ghoosems en Anthonis van Aerde ruzie hadden ten huize Anthonis van Dietfoirt, zag dat Jan van Dale bloedde en enkel Matthijs een mes uit had

Jan Jan Ooms kent item, zag dat enkel Mathijs Goosems een mes uit had maar heeft zelf niet zien steken

Matthijs Jan Ooms (broer van vs Jan) heeft Mathijs wel zien steken naar Anthonis van Aerde

Cornelis van Aerde de oude zag Thijs steken

Adriaen van Ostaeijen zag dat Jan van Dale bloedde aan zijn hand

Ghoosem Lemmens de jonge, broer van vs Matthijs, zegt met zijn broer woorden gehad te hebben aangaande de kwetsuur van Jan van Dale, dat zijn broer ontkende de kwetsuur toegebracht te hebben, zei dit tegen Peeter van Aerde

Aernout van Ostaeijen, Cornelis Machiels van Elsackere en Jan van Onstaeijen kwamen bij Jan van Dale nadat hij gekwetst en ziek was, gingen op zijn verzoek bij Tanneken van der Buijten nu x Pauwels Ackermans waar de chirurgijns mr Machiel en mr Adriaen waren en die 6 £ vl vroegen om Jan van Dale te behandelen. Zij zijn dan gegaan tot Joos Peeter Joos, zwager van Matthijs Goosems, vs Mathijs bleek daar ook aanwezig, die zij dat hij wel wilde tussenkomen indien hij de kwetsuur toegebracht had, maar dat hij twijfelde wie het gedaan had. Er werd dan afgesproken dat hij niet gehouden zou zijn indien bleek dat een ander Jan van Dale gekwetst had. Zijn dan samen met de meesters naar Jan van Dale geweest, Mathijs Goosems wou 5 £ besteden

f° 45 v° - 18.10.1563 - de broers en zusters van Wouter Steven Goris tegen Adriaen van Aken

| 1324-0086-01 |

aard van betwisting is niet duidelijk

Personen:

Elijsabeth x +Steven Goris verklaart dat 8 jaar geleden haar zoon Wouter Stevens thuis was van omtrent allerheiligen tot de kerstdagen en toen uit Loenhout is weggegaan om de kost te winnen. Haar dochter Joos(ken) die gehuwd heeft Lambrecht van Bavele was alsdan in verwachting van haar tweede kind (zoontje) Neelken, die in maart toekomende 8 jaar zal worden

Personen:

f° 46 r° - 09/11/1563 - Jacob Snels tegen erfgenamen Wouter de Ketelare, Baerle

| 1324-0087-01 |

over verkoop deel erfenis Marije x Wouter Snels

Personen:

Matthijs Wouters de Ketelare compareert ter zitting

Anthonis Cornelis Pauwels, Meerle, verklaart dat het rond volgende kerst 3 jaren gelden zal zijn dat Jacob Snels voor wethouder en schepenen van Hoogstraten kwam samen met zekere Sijmon Heijndricx van Gilse welke zei aan Wouter de Ketelaere van Baarle zijn versterf in de goederen van Marije x +Wouter Snels verkocht te hebben voor 18 Kgld

Laureijs Adriaen Thijs, Baarle, zwager van Sijmon van Gilse, kent item

f° 47 r° - 15.11.1563 - Cornelis Lenaerts tegen Cornelis Peeter Faes

| 1324-0088-01 |

over rente op stede van Cornelis Peeter Faes

Personen:

Claes Thoon Thijs en Ghijsbrecht van den Bruijnenberghe kennen dat de stede die Cornelis Peeter Faes in handen heeft en "woijts hof" eertijds één goed waren

vs Ghijsbrecht kent nog dat hij zijn vrouw, toen nog in leven maar ziek zijnde, hoorde zeggen dat Heijndrick Goris of diens dochter Magriete Heijndrick Goris, moeder van Cornelis Lenaerts, schuldig waren op vs stede 6 L rogge te heffen

Personen:

vs Claes kent nog de stede met Peeter Wierocx samen in handen gehad te hebben en de 6 L te hebben uitgereikt

Pauwels Couwenberch zou de 6 L ook uitgereikt hebben volgens vs Ghijsbrecht

f° 47 r° - Jacob Snels tegen erfgenamen Wouter de Ketelare

| 1324-0089-01 |

cfr supra

mr Joos Heijndricx van Gilse, stadhouder, schepen en secretaris van Baerle, kent dat voor hem kwam +Wouter Matthijs de Ketelare met zijn zoon Laureijs en bij hen was zekere Sijmon Heijndricx van Gilse uit Baarle, verschenen nog voor Peeter Dierick Buijcx en Matthijs Peeter Matthijs, schepenen in Baerle, alwaar vs Sijmon bekende van Wouter (de Ketelare) voldaan te zijn van het deel dat hem toekwam in het versterf van Marije wwe Wouter Snels

f° 48 r° - 19.11.1563 - Lenaert van Aerde tegen momboors kind Jan van Houte

| 1324-0090-01 |

betwisting over afrekening momberschap

Lenaert van Houtele vernam van Anthonis de Vos, stoeldraaier, toen momboor van het kind Jans van Houte, dat deze van Lenaert van Aerde een … onder had gehouden voor het geval Lenaert meer ontvangen zou hebben dan hem toekwam

f° 48 r° - 02.12.1563 - Dionijs Meus, Stabroek

| 1324-0091-01 |

over afsluiten koop

Anthonis Jan Wackers zat met vs Dionijs, Peeter Nijs, kramer, en nog anderen in Kapellen bij Daniel de Vorster, waard in den Horen, Kapellen, alwaar Peeter Nijs 2 V rogge erfelijke verkocht aan vs Dionijs

f° 48 v° - Jacob van Elsacker tegen Jan Machiel van Elsacker

| 1324-0092-01 |

over afbetaling met een gouden kroon

met vonnis gewezen dat Machiel van Elsackere aan vs Jacob een gouden kroon zal restitueren

f° 48 v° - 13.12.1563 - Joos van Elsacker tegen Lenaert Vereijck

| 1324-0093-01 |

dispuut over rente van 2 Kgld

Personen:

Dierick Nijs Hegge, was gehuwd met ‘de moeije’ van Joos van Elsacker, kent vroeger de rente ontvangen te hebben van Willeken Jan Wils, in de 2 Kgld waren 4 st voor de h geest, kent verder dat hij de ouden Jan Leijs Rombouts, wnde op de ast, in de vierschaar heeft horen zeggen dat de h geest schuldig was de 4 st uit deze 2 Kgld te heffen

f° 49 r° - Jan Wouter Laets tegen Cornelis Laureijs Schoenmakers

| 1324-0094-01 |

over verkoop van paard

Personen:

Gheert van de Cloote was aanwezig toen vs Jan en Cornelis na pasen ll. de koop afrekenden en dat Cornelis aan Jan dag gaf tot pasen of sinksen eerstkomend betreffende het geld dat Jan schuldig was boven de 7 Kgld die hij Jan hem Cornelis aan Adriaen Huefkens zou bewijzen

Heijndrick van Staeijen kent item

Adriaen Huefkens kent Cornelis Laureijs Schoemakers tevreden te hebben gesteld van de 7 Kgld

f° 49 r° - Jan Pauwels Boets tegen Heijndrick Leijs

| 1324-0095-01 |

over borgschap voor huur van stede

Jacob Jan Nijs was bij Heijndrick Leijs en Dierick Nijs Hegge toen zij borg bleven voor Cornelis van Staeijen

f° 49 v° - 22.12.1563 - Matthijs Ghoosem Lemmens tegen Jan van Dale

| 1324-0096-01 |

zie hoger

Personen:

Margriet x Anthonis van Dietfoirt vond enige maanden na de feiten een bebloed mes of opsteker, en dit buiten de bebloede opsteker van Jan van Dale

Cornelis van Aerde de oude, broer van Anthonis, kent dat er wel 20 of meer personen aanwezig waren, heeft gezien dat Jan van Dale geschil had met Goosem Lemmens de jonge en dat Jan met een tang sloeg

Personen:

Aert der Weuwen kent dat Anthonis van Aerde met de vuisten Mathijs Lemmens heeft geslagen, heeft deze bij de arm gehouden zodat hij niet zou kunnen steken

Ghoosem Lemmens de jonge zegt dat Anthonis van Aerde met een tinnen pot Mathijs Lemmens op de grond sloeg, zegt dat ook Adriaen van Ostaeijen aan zijn hand gekwetst was, hoorde de huisvrouw van Joos Huijbrechts (Quirina) zeggen dat Dienneken Thomas Janssen dr zou gezien hebben dat Matthijs Jan Ooms met een opsteker in de hand uit het huis zou gelopen zijn, item dat ook Quirijn Acdorens een mes uit had

Personen:

Adriaen van Ostaeijen, Joos Huijbrechts en zijn vrouw Quirina werden eveneens nog gehoord

f° 52 v° - 1O.O1.1564 - Peeter Wackers tegen Jan Meus Verhuijsen

| 1324-0097-01 |

over betaling van schuld

Personen:

Machiel van Elsacker zegt dat bij hem vergaderd waren Jan Meus van Huijsen en Peeter Wackers en dat Jan vs Peeter dag gaf tot lichtmis eerstkomend inzake betaling van de schuld

f° 52 v° - 01.02.1564 - Adriaen Diels tegen Peeter van Aerde

| 1324-0098-01 |

dispuut over rente

Jan Hegge de oude, 82j, was jaarlijks 2 V heffende op Peeter van Aerde en haalde die op de stede die Jan Wierocx in handen heeft tot 6 L toe

Jan Peeter Wierocx, 40j kent dat Peeter van Aerde bij leven van zijn vader Peeter Wierocx 6 L rogge heffende was en nu nog steeds heffende is, en dat de eerste betaling geleden is wel 25 of 26 jaren

Cornelis van den Bruijnenberghe, 63j, heeft Peeter, de vader van Jan Wierocx, horen zeggen dat Peeter van Aerde jaarlijks 6 L was eisende, en dat deze 6 L zo lang gehaald zijn als hij de 2 L in voldoening van 2 V die Jan Hegge op Peeter van Aerde heeft betaald, dit vanaf de tijd dat Cornelis Bruer Bode gestorven is

f° 53 v° - 21.02.1564 - erfgenamen Steven Ghoris tegen Adriaen van Aken

| 1324-0099-01 |

over datum vertrek Wouter Goris ivm geboorte 2de kind huisvrouw Lambrecht van Bavele

Personen:

Heijndrick Vermunten kent dat Wouter Steven weg was voor het kind van Lambrecht van Bavele geboren was (genaamd Cornelis)

Aernout van Ostaeijen, schepen, kent dat Wouter Goris in Loenhout was toen die met zijn consorten de brief van de stede verleden heeft en kort nadien Loenhout verliet

Peeter Cornelis Goris kent dat Wouter niet wegging voor kerstmis

f° 53 v° - Pauwels Ackermans tegen Dierick Nijs Hegge

| 1324-0100-01 |

over verkoop van erven

Personen:

Ghoosem Lemmens de oude kent dat vs Dierick reeds geruime tijd erven in handen heeft welke hem verkocht waren door Claes Aertssen voor 6 £ br eens hetwelk niet opgedragen was

f° 54 r° - erfgenamen Steven Goris tegen Adriaen van Aken

| 1324-0101-01 |

zie hoger

Personen:

Cornelia x Heijndricx Vermunten kent dat Wouter Goris uit het dorp was voordat de vrouw van Lambrecht van Bavele beviel

f° 54 r° - 29.03.1564 - Laureijs de Pape, hoofdbank Lier tegen Peeter Jan Jacops

| 1324-0102-01 |

over betaling voor stede in Wuustwezel

Willem de Coninck, Loenhout, kent dat hij 3 jaar rente ten achter is geweest aan zeker stede in Wuustwezel toebehorende de erfgenamen Adriaen Wouters welk achterstel vs Laureijs de Pape hem ten volle heeft betaald, item nog een jaar rente, daarna is de rente nog tweemaal gevallen doch bleef onbetaald

f° 54 v° - 06.03.1564 - Heijndrick Leijs tegen Jan Pauwels Boets

| 1324-0103-01 |

over borg voor huur van stede

Peeter van Dietfoirt, schepen, was aanwezig toen Heijndrick Leijs borg stelde voor de huur van de stede welke door Heijndrick Valckemans verhuurd werd, item voor zelfde stede ten behoeve van Laureijs Maes

Peeter Imbrechts, schout, heeft de stede met recht vervolgd

Jan Ghijsels is op verzoek van Cornelis van Staeijen de oude, timmerman, gegaan buiten het kerkhof voor de vrouw van Jan Anthonis en dat daar bij elkaar waren Mercus Nijs, Cornelis van Staeijen met zijn zoon Cornelis (de jonge), Laureijs Maes en Heijndrick Leijs, hij zag dat Mercus Nijs iets schreef maar hoorde niet dat Heijndrick Leijs borg bleef

f° 55 r° - 03.05.1564 - informatie genomen bij de schout

| 1324-0104-01 |

over het ‘kerffen’ (muilkorven?) van honden, van half maart tot bamis

Heijndrick Philips Cornelissen, 81j, heeft altijd geweten dat de inwoners hun honden moesten korven vanaf half maart op straf van 10 st

Personen:

Heijndrick van Sint Huijbrechts, vorster, 69j, woont ca 50j in Loenhout, 20 jaar vorster geweest, zegt dat de honden diende gekorfd van half maart tot bamis en niet langer

Personen:

Quirina Peeter Mertens de oude dr x Joos Huijbrechts, 46j, Cornelis Jan Mercx de oude, 70j, Agneese Heijndrick Hovelmans dr x +Peeter Diericx de oude, 60j, Jan Hegge de oude, 80j, Jan van Bavele, 62j, schepen, Peeter van Dietfoirt, 70j, schepen, en Heijndrick van der Buijten, 59j, schepen, getuigen over zelfde

Personen:

f° 56 r - 15.O5.1564 - H Geestmeesters voor Cornelie Merck Mercx

| 1324-0105-01 |

over nagelaten kinderen Peeter Mertens Peeters

Personen:

Jan Hegge de oude kent dat volgens hem Peeter Mertens Peeterszoon (alias de smit) twee kinderen heeft nagelaten genaamd Nout en Anthonis, heeft Nout wel gekend maar Anthonis niet

Willem de Coninck heeft de nagelaten kinderen niet gekend

f° 56 v° - 15.05.1564 - Peeter Imbrechts tegen Peeter van Eekele

| 1324-0106-01 |

over koop van paard

Personen:

Heijndrick van Aerde, molenaar, kocht van Peeter van Eekele een paard dat door deze laatste gekocht was van Peeter Imbrechts, betaalde 8 Kgld maar hield nog 2 Kgld in voor de 20 mandelen stro die Peeter van Eekele hem nog schuldig was

f° 56 v° - 29.05.1564 - Peeter van Aerde tegen Adriaen Diels

| 1324-0107-01 |

procedure

Pauwels van Couwenberghe genoemd in schepenbrief 24.08.1511

f° 56 v° - erfgenamen Steven Wouter Goris tegen Adriaen van Aken de oude

| 1324-0108-01 |

cfr supra

Personen:

Heijndrick Lodders over schrijven van brief

f° 56 v° - 12.06.1564 - Peeter Jan Wackers tegen Thomas Ghoris

| 1324-0109-01 |

Jan van Bavele en Peeter van Dietfoirt, schepenen, kennen dat Peeter Wackers ten huize van de schout kwam en begeerde te ontzetten tegen Thomas Goris, maar gezien die niet present was verzocht hij hen dit in kennis te houden, en dat toen Cornelis Geerts van Elsacker voorstelde borg te blijven

Personen:

f° 57 r° - Peeter Imbrechts tegen Anthonis en Cornelis van Aerde

| 1324-0110-01 |

over vechtpartij in herberg

Personen:

Anthonis Cornelis Pauwels, vorster in Brecht, woonde vroeger in Loenhout in herberg den dorent in huffel, waar thans Pauwels Ackermans woont, kent dat alsdan in de kamer naast het schaliënhuis een aantal inwoners van Loenhout als van Wuustwezel gezeten waren waarbij ook Anthonis of Cornelis van Aerde waarmede geschil gerezen is over het feit dat Anthonis van Aerde gebeten was van een hond die Willem Verwilt zou toebehoord hebben, er werd met glazen geworpen

Personen:

Heijlwich Dierick Boets dr x Anthonis Cornelis Pauwels kent item