Rechtspraak nr. 1322 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 1322

Nota

| 1322-0001-01 |

dit register is voor een deel zwaar beschadigd en dus maar gedeeltelijk leesbaar

f° 1 r° - 17.12.1548 - Goosem Lemmens tegen Katrijne Cornelis van den Bogaerde

| 1322-0002-01 |

schuld

Personen:

Wouter Henrick Loijcx kent aanwezig geweest te zijn toen Goosem Lemmens (de oude) 4 Kgld gaf aan Katrijne van den Bogaerde en daarboven nog 10 Kgld schuldig bleef waarvoor hij ... van het £ br 6 st jaarlijks zou geven

f° 1 v° - 19.11.1548 - Jacob Zebrechts tegen Jan van Staijen

| 1322-0003-01 |

erfpenningen

Personen:

procedure

(Nota: deze blz is zwaar beschadigd en derhalve slechts gedeeltelijk leesbaar)

f° 2 r° - 17.12.1548 - Peeter van Staeijen, Brecht, tegen Peeter Jan van Staeijen

| 1322-0004-01 |

betwisting rekening

Personen:

mr Jan Vorspoel was aanwezig toen Peeter van Staijen Janssen en Peeter van Staeijen van Brecht met hun huisvrouwen onderling gerekend hadden tot ieders tevredenheid, nadien zei Margriet x Peeter van Staijen dat ze misrekend had

Geerdt Vorselmans kent item

Lenaerdt van Staijen kent dat Margriet zei dat ze misrekend had

Ghijsbrecht de Bije hoorde Peeter van Staijen van Loenhout zeggen dat men beter moest rekenen

Peeter van Staeijen van Loenhout bekent Peeter van Staeijen van Brecht andermaal te rekenen

f° 2 v° - 17.12.1548 - Lambrecht van Onstaijen tegen Cornelis Maes

| 1322-0005-01 |

rente

Personen:

verwezen wordt naar een schepenbrief dd 02.11.1526 waarbij Luijck Nout Luijcx een rente van 5 schellingen gr br zou verkocht hebben aan de kinderen Michiel van Huijsen en dit op een 'vrebemdt' aan de "eijcsche molen"

verder 31.12.1548

Cornelis Jan Nout Luijcx heeft de tijd dat hij voogd was van de kinderen Michiel van Huijsen de rente ontvangen van Cornelis Maes

volgens schepenbrief dd 31.03.1533 svl zou Cornelis Maes de stede en goederen "ter eijcke" verkregen hebben van Luijck Nout Luijcx en de rente van 20 st gepand zijn

Abraham van Huijsen kent dat hij Luijck Nout Luijcx hoorde zeggen dat Jan Maerberchs en Lambrecht van Onstaijen de 20 st zouden moeten helpen afdragen

f° 3 v° - 17.12.1548 - de weduwe Matheus Cuijpers tegen Nijs Peeter van Bavele

| 1322-0006-01 |

rekening goederen Peeter opt Hesschot

Personen:

Aerdt van de Velde kent dat hij met zijn huisvrouw en de andere kinderen Peeter opt Hesschot gerekend heeft en dat zij aldus rekenden dat Matheus de Cuijper x Lijsbeth 4 Kgld minder ontvangen hadden van de goederen Peeter opt Hesschot dan de andere kinderen en dat zij die toen aan Matheus x Lijsbeth bewezen hebben aan Adriaen Cornelis Smidts van wat hij hen schuldig was van de goederen opt Hesschot die hij in huur gehad heeft

Joos Huijbrechts kent item, kent verder nog dat Nijs Peeter van Bavele het deel dat Lijsbeth x Matheus Cuijpers bevallen was van de goederen opt Hesschot gekocht heeft, waarvoor hij jaarlijks 10 L rogge 25 st moet uitreiken

Peeter de Cuijpere kent dat Matheus de Cuijper in naam van zijn vrouw Lijsbeth Peeter Martens dr het deel van zijn vrouw aan Nijs Peeter van Bavele verkocht heeft

f° 4 r° - 31.12.1548 - de weduwe Matheus Cuijpers tegen Marcelis Wouter van den Cloote

| 1322-0007-01 |

rente

Personen:

Jan de Cuijpere hoorde van Matheus de Cuijpere dat hij het paard dat hij van Marcelis Wouters gekocht had moest nemen over schuld die Marcelis nog schuldig was

gevraagd wordt in de rekeningen die Jan de Cuijper deed aan de weduwe en haar kinderen na te gaan dat Marcelis de weduwe gekort heeft van het paard met 9 Kgld

gevraagd wordt verweerders te bevestigen dat zij Luijck Nout Luijcx in zijn leven nooit hebben horen zeggen dat de rente van 20 st uit zijn goederen ging of dat Cornelis Maes en zijn huisvrouw schuldig zouden zijn af te dragen of dat zij na de dood van Luijck Nout Luijck van deze rente niet vermaanden

f° 4 v° - 31.12.1548 - Huijbrecht Praeijens tegen de erfgenamen Matheus Cuijpers

| 1322-0008-01 |

rente cfr supra f° 3 v°

Personen:

Jan de Cuijpere was aanwezig toen Matheus de Cuijpere en zijn huisvrouw een rente van 10 L rogge 25 st verkochten aan Huijbrecht Praeijens

f° 4 v° - 14.01.1549 - de erfgenamen Peeter Verwilt tegen Lenaerdt Couwenberchs

| 1322-0009-01 |

rente

Personen:

verwezen wordt naar een schepenbrief dd 28.02.1535 waarbij Peeter Jan Boets bekende een jaarlijkse rente 6 L rogge 15 st schuldig te zijn aan Peeter Verwilt, staande op huis en erven aan de oude molenberg

Lenaerdt Couwenberchs verklaart de stede thans in handen te hebben

f° 5 r° - 14.01.1549 - Peeter van Staijen, Brecht, tegen Peeter van Staijen, Loenhout

| 1322-0010-01 |

cfr supra f° 2 r°

Personen:

Peeter Jan Snellen, schepen, kent dat Peeter van Staijen van Brecht bij hem een paard met een gebrek aan een voet bracht om te 'meesteren' en dat Peeter van Staijen van Loenhout dit paard kocht, dit ca 12 à 13 jaar geleden

Gheerdt Vorselmans kent dat toen beiden rekenden daarin begrepen was zekere som die Bijlcken alias Peeter Nouts schuldig was

mr Jan Vorspoel kent item

uit het schepenregister dient verder te blijken dat Peeter van Staijen Janssen 13 jaar geleden een rente zou verleden hebben aan Peeter Verachtert (= van Staeijen) van Brecht

Lenaert van Staijen hoorde dat in de rekening begrepen was 11 'lichte gulden' die Bijlken schuldig was en hoorde Griete zeggen dat zij Peeter van Staijen de 11 gld geleend had, zegt verder dat hij zijn broer Peeter van Staijen hoorde zeggen dat Griete van Staijen hem 11 gld geleend had die naar Bijlken gegaan waren

f° 5 v° - s.d. - Marie x +Henrick Hovelmans tegen Geerdt Vorselmans

| 1322-0011-01 |

rente

Personen:

verwezen wordt naar een schepenbrief dd 22.04.1533 waaruit blijkt dat Marie x +Henrick Hovelmans een rente van 2 Kgld op de goederen van Peeter Vorselmans heffende was

f° 5 v° - 28.01.1549 - Nijs van Bavele tegen de weduwe Matheus de Cuijpere

| 1322-0012-01 |

cfr supra f° 3 v°

Personen:

Luijck Willem Luijcx kent dat Nijs van Bavele Peeters gekocht heeft van Matheus de Cuijpere het deel dat diens huisvrouw Lijsbet verstorven was van haar vader Peeter opt Hesschot, verder dat Nijs eveneens aan Matheus verkocht de erfelijkheid die Lijsbeth nog zou bevallen van haar moeder Magriete

Joos Hubrechts was eveneens bij die verkoop aanwezig

de huisvrouw van Joos Huijbrechts kent item

f° 6 r° - 14.01.1549 - Tomas Goris tegen Lenaerdt van Aerde

| 1322-0013-01 |

over stouwen van koeien

Personen:

Grietken Gielis Bijen dr verklaart dat zij de beesten van haar meester Lenaerdt van Aerde uit de beemd van Thoomas Goris haalde waarop haar meester zei dat zij daar weerom moest stouwen en daarna in de "meerbolck", verder dat zij 'haar vrouwe' '(de vrouw van Lenaerdt?) hoorde zeggen dat de koeien 'over geweest' waren en dat men ze geen groen durfde geven, dat ze 'sat genoech' waren

zelfde kent nog dat Lijn van Lare deze beesten ook gehaald heeft

f° 6 v° - 28.01.1549 svl - Lenaerdt Couwenberchs tegen de erfgenamen Peeter Verwilt

| 1322-0014-01 |

cfr supra f° 4 v°

Personen:

Peeter Jan Bode verklaart aan de zaak tussen boven genoemden winnaar of verliezer te zijn, dat hij toen Peeter Verwilt ziek in bed lag hij deze vroeg of de rente brief te niet gedaan was

Lijsbeth x Adriaen de Ruevere kent dat Peeter Verwilt haar zei dat zij 'er wel aan was dat zij de ouwe had van de stede aan "stuijvenzande" want ik heb grote armoede gehad eer ik mijn betaling van Aert Brans kreeg, ik moest nemen wat hij wou geven, een gevoerde tabbaert en dergelijke'

Aerdt Jan Brans kent dat hij Peeter Verwilt de 6 £ br ten volle betaald heeft met geld en andere goederen

Magriete x Aerdt Brans kent item

f° 7 r° - 11.03.1549 - Nijs Peeter van Bavele tegen de weduwe Matheus Cuijpers

| 1322-0015-01 |

cfr supra f° 5 v° e.a.

Personen:

Peeter de Cuijpere was aanwezig toen Nijs Peeter van Bavele heeft uitgekocht Lijsbeth x Matheus Cuijpers

Henrick Peeter van Staijen kent item

f° 7 r° - 27.03.1549 - Thoomas Goris tegen Lenaert van Aerde

| 1322-0016-01 |

cfr supra f° 6 r°

Personen:

Michiel van Elsacker kent dat indien iemand wou weiden in 'binnen velders' dat die dan 'heijnde' maar weet niet wat met recht zou dienen te geschieden

verder 03.06.1549

Lijne van Laere hoorde eens zeggen dat Mariken x Lenaert van Aerde haar beesten vond in de beemd van Thoomas Goris

f° 7 v° - 28.01.1549 - Peeter van den Bossche tegen Nout van den Bogaerde

| 1322-0017-01 |

hondenbeet

Personen:

Jan de Cuijpere verklaart dat hij de moeder van Nout van den Bogaerde's dochter presenteerde haar bij hem te laten om de hondenbeet te helen voor 5 st maar dat zij dat niet wou, verder dat het aan het huis van Peeter van den Bossche was dat de hond het meisje beet, hond was niet gekend als een heimelijk bijter

f° 7 v° - 08.04.1549 - Peeter van Staijen, Brecht, tegen Peeter van Staijen, Loenhout

| 1322-0018-01 |

cfr supra f° 5 r° e.a.

Personen:

Peeter van Staijen en zijn vrouw presenteren te bevestigen dat in de rekening maar 9 jaar van verlopen rente gerekend werd, en dat er meer misrekend werd dan de 3 Kgld die aanlegger is eisende

f° 8 r° - 08.04.1549 - Gielis Wackers tegen de erfgenamen Clement Jan Diels

| 1322-0019-01 |

dispuut scheiding en deling

Personen:

Peeter Jan Wackers en zijn broer Anthonis hebben de eed afgelegd de waarheid te zeggen

Anthonis Jan Wackers kent dat de moeder van Gielis Cornelis Wackers toen zij met Clement Jan Diels huwde niet gescheiden (gedeeld) was van haar zoon en andere kinderen, verder dat Clement na het huwelijk de goederen, die de weduwe van de achtergelaten goederen van haar eerste man had, aanvaardde, verder dat Clement na het overlijden van Betten Clootmans in het sterfhuis heeft gedeeld in naam van Gielis vs

Peeter Jan Wackers bevestigt dit laatste

beide verklaren nog dat Clement in naam van Gielis en consorten heeft ontvangen de erfpenningen die Adriaen van Aken de erfgenamen Jan Wackers schuldig was van "thijs stede" welke hij gekocht had van de erfgenamen, item van de erfpenningen van de heiblok "de brande"

f° 8 v° - 06.05.1549 - Peeter van Staijen Janssen tegen Peeter van Staijen, Brecht

| 1322-0020-01 |

cfr supra f° 7 v° e.a.

Personen:

Jan van Bavele, schepen, hoorde Peeter van Staijen van Brecht zeggen tot Peeter Jan van Staijen 'zijt gij tevreden, laat de wijven kijven en zeggen wat zij willen, ik zal U uw geld geven'

Lenaerdt van Staijen kent item

f° 8 v° - 03.06.1549 - Thoomas Goris tegen Lenaert van Aerde

| 1322-0021-01 |

cfr supra f° 7 r° e.a.

Personen:

Lenaert Steenbackers kent dat er elzenbosjes staan op de kant van de weide van Lenaert van Aerde tegen Thoomas beemd, verder dat hij en Thoomas afspraken een heining te maken als ze wilden weiden

Peeter Diericx van Aerde maakte een gracht tussen zijn goed en dat van Lijn Broomans of haar erfgenamen en Lijn Broomans maakte een heining

schepen wordt gevraagd naar de 'keurcollen' voor het laten weiden waarbij andermans erven schade kunnen leiden

f° 9 v° - 01.07.1549 - de schout tegen Margriete Gielis van den Wijngaerde

| 1322-0022-01 |

afwatering

Personen:

Denijs Hegge, ca 80j, kent dat de 'waterlaat' van de stede waar Jan Peeter Nijs nu woont 60 jaar terug over de akkerstraat liep en vandaar door de weide die Margriet x Peeter van Staijen in handen heeft en als daar het 'hoel' (put, duiker) gevuld is verder tot het goed van Marie Claus der Wewen en dan verder ten einde de weide aan het Oosteneinde welke Gabriel van Aerde thans in huur heeft

Anthonis Pauwels Wuijts kent item, heeft ca 42 à 43 jaar geleden de waterlaat gevuld toen hij bij de vader van Margiet woonde maar weet niet meer of het een 'schouwaterlaet' (open waterlaat) was of niet

Goosem Lemmens zag dat er een 'grippe' (greppel) gegaan heeft door weide zoals voorschreven en hoorde van zijn ouders en anderen dat het een 'schouwaterlaet' was

heer Peeter Loijcx kent dat er een gracht lag die Gielis van den Wijngaerde liet vullen en de waterlaat liet omleggen langs de andere zijde westwaarts en dat toen zijn moeder (van heer Peeter) woonde in het huis waar Cornelis van den Bogaerde nu woont

Jan Jan Willems van den Bogaerde kent als boven

Cornelis van den Bogaerde kent dat Marcus Loijcx, alsdan schout, aan Adriaen Lippens beval, toen deze op het goed woonde, de waterlaat op te graven en dit ook tegen Margriete, zijn vrouw, te zeggen

Peeter van Onstaijen, schepen, was aanwezig bij Marcus Loijcx, toenmalig schout, kent item

Jan Hegge, ca 65j en Marie x Nijs Hegge, ca 75j, kennen item als Nijs Hegge

f° 10 r° - 01.07.1549 - Adriaen Vermunten en Jan de Hase tegen de voogden van de kinderen Meeus Nijsmans

| 1322-0023-01 |

zaak niet gekend

Djenneken x Peeter Pauwels Geens verklaart dat Steven Nijsmans en Jan de Beuckelaer bij haar thuis kwamen en aldaar boeken en geschriften bekeken welke zij en haar man uit het sterfhuis van Meeus Nijsmans meegebracht hadden, vs Steven en Jan hebben dan een boek meegenomen

f° 10 v° - 01.07.1549 - Wouter Loijcx tegen Peeter van Staijen

| 1322-0024-01 |

betaling

Personen:

Jan van Aerde Henricx was erbij toen Peeter van Staijen van Brecht ten huize van Jan Keeselmans was en hij aan Wouter Loijcx 'dag gaf' (tijd gaf) tot lichtmis 1550

f° 10 v° - 01.07.1549 - Gielis Jan Wackers tegen de erfgenamen Clement Jan Diels

| 1322-0025-01 |

cfr supra f° 8 r°

Personen:

Henrick Phlips gaf jaarlijks 10 st van de goederen "dmiddelaer" en welke Clement ontving zo lang hij leefde, hij heeft het goed 10 of 12 jaar in handen gehad

f° 10 v° - s.d. - Wouter Loijcx tegen Peeter van Staijen

| 1322-0026-01 |

cfr supra zelfde folio

Personen:

Jan Cornelis Keeselmans was aanwezig toen Peeter van Staijen van Brecht aan Wouter Loijcx dag gaf tot zijn koopdag zou gekomen zijn

f° 11 r° - 01.07.1549 - de erfgenamen Lucije Hovelmans tegen Geerdt Vorselmans

| 1322-0027-01 |

rente

Personen:

Peeter Martens opte rijdt was in het huis waar Lucije Hovelmans uitgestorven was en waar nadat de uitvaart gedaan was gedeeld werd, hij hoorde toen Peeter Hovelmans, Sneppel, zeggen dat zijn zuster Lucije in haar leven op hem schuldig was te heffen 6 V rogge, heeft dit ook meermaals Henrick Hovelmans, zijn 'sweer' (schoonvader), horen zeggen

Wouter Jan Stevens kent dat Lucije 6 V rogge hief op Peeter Hovelmans, en deze op zijn beurt 6 V rogge op Henrick Hovelmans

zelfde dag wordt met vonnis gewezen dat indien Geerdt Vorselmans een scheibrief heeft hoe de kinderen van Henrick Hovelmans gedeeld zijn dat hij die zal bezorgen tenzij de erfgenamen affirmeren dat er geen is

Henrick van Aerde hoorde Peeter Hovelmans de oude zeggen dat hij zijn zuster Lucije 6 V rogge schuldig was welke op zijn stede in Sneppel stonden

f° 11 v° - 12.08.1549 - Dierick Hegs tegen Pauwels Ackermans

| 1322-0028-01 |

eigendom van erven

Personen:

Gabriel van Aerde verklaart dat Dierick Nijs Hegs bij de stede waar hij nu woont en die hij getransporteerd had aan Pauwels Ackermans nog een bunder heide onder Wuustwezel en een vierde deel bunder hooimaden in Blaakt bezat, welke percelen Pauwels Ackermans onder hem houdt

Cornelis van den Bogaerde verklaart dat toen Dierick Nijs Hegs de stede zelf in handen had hij daarbij een hooimade in Blaakt en heide in Wuustwezel waren, en dat hij de stede te geven of te nemen zette met de adherenten die Pauwels Ackermans mede aanvaardde

f° 12 r° - 12.08.1549 - Cornelis Peeters tegen Henrick van Aerde

| 1322-0029-01 |

gebruik van de "cleijn stechde"

Cornelis Vorspoel, vorster, hoorde dat Adriaen Cornelis Nouts met Jan van Lint hooi en gras haalde uit de "cleijn steechde"

Adriaen Cornelis Nouts kent dat hij op verzoek van Jan van Lint hooi haalde in de "cleijn steechde" en dit naar het huis van Jan van Lint voerde, en dat Cornelis Peeters de "cleijn steechde" een jaar of twee in handen heeft gehad

Cornelis Peeters zou de "cleijn steechde" gekocht hebben van Henrick van Aerde

Thomas Janssen heeft op verzoek van Jan van Lint hooi gemaaid in de "cleijn steechde"

f° 12 v° - 26.08.1549 - Goosem Jan Aerts tegen Laureijs Jan Nouts

| 1322-0030-01 |

rente

Personen:

Willem Jan Nouts hoorde van Laureijs Jan Nouts dat hij van de 5 £ br die hij jaarlijks schuldig was aan Goosem Jan Aerts 2 V rogge zou geven, wat Goosem Lemmens zelf ook zou gezegd hebben

Claus Diericx kent item

Jan Dingnen kent dat Laureijs aan Goosem Jan Aerts 2 V rogge van verschenen rente betaald heeft

f° 12 v° - s.d. - de erfgenamen Lucije Hovelmans tegen Geerdt Vorselmans

| 1322-0031-01 |

cfr supra f° 11 r°

Personen:

Claus Cornelis van Staijen betaalde 12 jaar lang jaarlijks 6 V rogge aan Lucije Huevelmans waarop deze zei dat haar broer Peeter haar moest betalen, deze laatste zei dat hij van Cijkens (Lucije) rente de panden in handen had

f° 13 r° - 26.08.1549 - Jan Coeck tegen Jan Dingen

| 1322-0032-01 |

schade door koeien

Personen:

Mariken Jan van Aerde dr heeft de koeien van Jan Koeck drie keer uit de erven van Jan Dingnen gestouwd en ook diens schapen, waarbij de koeien ook eens in de kolen stonden

zelfde zei ook tegen Neelken, knecht van Jan Koeck, dat zijn meester een omheining moest maken waarop deze antwoordde dat het zijn beesten niet geweest waren want dat die aan de "breebeke" gingen

Neelken Peeter Ots, ca 16j, kent dat toen hij door Mariken aangesproken werd de beesten van zijn meester daar 4 of 5 dagen niet geweest waren, verder dat het klein meisje van Jan Dingnen de schapen van Peeter Bode inde rijdt uit de zelfde erven 'gehuest' heeft

f° 14 r° - 26.08.1549 - de heer tegen Jan Koeck

| 1322-0033-01 |

waarde en gebruik van munten

Personen:

de schout wordt gevraagd naar de premisse dd 17.07.47 die zou inhouden dat niemand gouden of zilveren penningen hoger mag geven dan de prijs daarin vermeld op pene van 10 Kgld, verder dat volgens zelve premisse de oude 'angelotten' van Engeland, geslagen voor het jaar 42 niet hoger geëvalueerd zijn dan 60 st en de andere van het jaar 42 met een 0 boven het schip geëvalueerd zijn 57 st

Lenaerdt van Aerde kent dat de huisvrouw van Jan Koeck een angelot heeft gegeven en dat Jan die zou gegeven hebben voor 3 Kgld 2 st

Mariken x Lenaerdt van Aerde kent dat Jan Koeck haar de angelot gaf voor 3 Kgld 2 st

verder 09 september

Lenaert Steenbackers kent dat met Loenhout kermis het een jaar geleden zal zijn dat Jan Koeck hem een angelot bood voor 3 Kgld 2 st

f° 14 v°

| 1322-0034-01 |

zie navolgende akte

mr Jan Vorspoel kent dat Adriaen Lenaert Peer Nouts hem gezegd had dat Cornelis Peeter Martens hem de wonde die hij gecureerd had heeft toegebracht en dat Peeter Marten hem 1 of 2 kannen wijn geboden had maar dat hij hiermee niet tevreden was

Personen:

f° 15 r° - 09.09.1549 - de heer tegen Cornelis Peeters opte rijdt

| 1322-0035-01 |

slagen en verwondingen

Personen:

Agneese x +Cornelis Jan Diels hoorde Adriaen Lenaert Peeter Nouts en Cornelis Peeter Marten twisten en zag Cornelis met een lang mes of degen naar Adriaen slaan, Adriaen was bebloed

Cornelis van den Broecke zag dat Cornelis Peeter Martens een bloot mes had

Quirijn van Bavele kent item

Lenaert Peer Nouts kent dat zijn zoon zei dat Cornelis Peeter Martens de (heel)meester zou betalen ter zake de kwetsuur die hij had

Joos Hubrechts kent dat Cornelis Peeter Martens zei dat hij het met Adriaen Lenaert Peeter Nouts zou goed maken

Adriaen Cornelis Jan Diels zag dat Cornelis Peeter Martens met een lang mes stak

Heijlken x Adriaen Lenaert Peer Nouts zag dat Cornelis aan het veken bij Nees Diels en ook in diens huis Adriaen kwetste met een lang mes of een degen

f° 15 v° - 21.10.1549 - Lenaert van Aerde tegen Henrick Lodders

| 1322-0036-01 |

last op stede

Personen:

Mathijs van Aerde kent dat Lenaerdt van Aerde niets te maken heeft met het klaren van de goederen de "munte"

voorgesteld wordt aan Lenaerdt van Aerde af te dragen aan Henrick Lodders de kommer die op de stede in Terbeek mocht komen boven de voorwaarde waaronder Henrick die gekocht heeft

f° 15 v° - 04.11.1549 - Jan van Laere tegen Jan Gabriels

| 1322-0037-01 |

rente

Anthonis Gielis Sijmons heeft van de voogd van de kinderen Jan van Laere de 5 £ br, welke in het register van Claus Verheerstraten vermeld staan, ontvangen, waarvoor hij op de stede waar nu Jan Gabriels woont 25 st jaarlijks verleden heeft, heeft aan dezelfde stede 12 V rogge afgelost

f° 15 v° - 04.11.1549 - Cornelis Rummens tegen de erfgenamen Geert de Wege

| 1322-0038-01 |

rente

Personen:

Marie Jan Peeter Claus dr kent dat haar broer Willem de stede waar Geerdt de Wege placht te wonen in handen gehad heeft en toen aan Cornelis Rummens 6 L rogge uitreikte, hoorde van haar broer ook dat de panden voor de 6 L een stuk land waren achter de hof van Cornelis Peeter Keeselmans en dat de 6 L van de oudste renten waren die daarop uit gingen

Cornelis Pauwels Geens kent dat Cornelis Rummens wel over de 30 jaren de 6 L heeft geheven, dit voor de tijd dat Willem de Backer de goederen in handen had

f° 16 v° - 04.11.1549 - Margriete Gielis van den Wijngaerde tegen de schout

| 1322-0039-01 |

cfr supra f° 9 v°

Personen:

heer Peeter Loijcx, priester, kent dat de waterlaat in 30 jaar niet gelopen heeft waar de schout hem thans wil

Ghijsbrecht Jan Pauwels kent item, gedurende 20 jaar

Goosem Lemmens kent item

Dierick Nijs Hegs kent item

Anthonis Pauwels kent dat de waterlaat reeds ca 34 jaar dezelfde loop kent

Jan Hegge de oude kent item

schepenen kennen dat bewuste waterlaat een 'acker waterlaat' is, laatst 'begaan' 29.01.1549

f° 17 r° - 18.11.1549 - Gielis Thoens tegen Anthonis van Dietfoirt voor zijn zuster Clara

| 1322-0040-01 |

onderhoud weeskinderen

Personen:

Peeter Thoens kent dat Clara Thoens x +Peeter Laureijs Coels na de verkoop van de stede in de katerstraat het onderhoud van de weeskinderen aannam en dat zij met haar goederen haar vrije wil mocht doen, hijzelf was toeziener maar weet niet meer of de kinderen enig goed hadden door de vader achtergelaten

Gielis Thoens kent dat zijn brief gepasseerd is wel 2 jaar na de koop van de stede

Anthonis van Dietfoirt ontving van zijn broer Gielis de 20 £ en kent dat hij voor het kwijten 5 Kgld jaarlijks was heffende

Clara van Dietfoirt verklaart dat zij met haar man de stede kocht van haar broer Anthonis voor 8 sister één V rogge erfelijk, welke koop zij alzo haar broer Gielis heeft overgedragen uitgezonderd 3 Kgld eens

f° 17 v° - 02.12.1549 - Cornelis Heijns tegen Adriaen Cornelis Vermunten

| 1322-0041-01 |

slagen en verwondingen

Personen:

Nijs Peeter van Bavele kent dat Adriaen Cornelis Vermunten hem vroeg waarom hij hem niet naar huis begeleid had en dat toen hij vroeg waarom dat deze zei dat Cornelis Heijns gekwetst en zeer ziek was en 'de kaars in de hand heeft gehad'

Henrick Peeter van Staijen hoorde dat Cornelis Heijns voor zijn huis geslagen werd en dat Adriaen Cornelis Vermunten daarbij was, verder dat Adriaen op goede vrijdag ll ten huize van Cornelis Heijns kwam en vroeg hem te vergeven

de huisvrouw van Henrick vs kent item

f° 18 r° - 16.12.1549 - Peeter van Staijen tegen Wouter Loijcx

| 1322-0042-01 |

cfr supra f° 10 v°

Personen:

navraag naar de voorwaarden waaruit zou blijken dat Wouter alle jaren ter zake de stede die hij huurde 8 sister rogge zou moeten geven en dat hij voor schepenen ontkend zou hebben dat er zulke voorwaarden waren

f° 18 r° - 30.12.1549 - Wouter Loijcx tegen Magriete van Staijen

| 1322-0043-01 |

cfr bovenstaande

Personen:

Jan Henrick Loijcx was aanwezig toen Peeter van Staijen, Brecht, aan Wouter Loijcx tot lichtmis eerstkomend dag gaf om te betalen

Jan Henrick van Aerde blijft bij zijn verklaring van juli ll

f° 18 v° - 30.12.1549 - heer Lambrecht van den Bulcke, pastoor tegen Claus Diericx

| 1322-0044-01 |

bedreigingen

Personen:

Jan de Cuijpere heeft vanwege Claus Diericx geen bedreigingen tegen heer Lambrecht gehoord

Marie x Mathijs van Aerde hoorde Adriaen van Aken zeggen dat Claus Diericx gezegd had dat hij de 'prochiaen' (pastoor) zou doodsteken

Adriaen van Aken, schepen, kent dat Claus Diericx gezegd had dat hij de 'pape' zou doodsteken maar er waren veel personen en er was veel gedronken

f° 18 v° - 16.06.1650 - Anthonis van Dietfoirt tegen Gielis van Dietfoirt

| 1322-0045-01 |

niets onder geschreven

Personen:

f° 19 r° - 13.01.1550 - Jan Hovelmans tegen de erfgenamen Matheus de Cuijpere

| 1322-0046-01 |

rente en pandstelling

Personen:

uit een schepenbrief dd 1534 'sint peeter en pauwelsdag' blijkt dat 2 L zaailand te pand gesteld werden voor 4 V rogge, toebehorende Wouter Snels x Marie

Jan de Cuijpere verklaart dat hij en zijn consorten de 25 st uitgestoken hebben aan Marck Nouts toen ze hem de stede in de katerstraat verkochten en welke rente Cornelis Verboven heffende is

verzocht wordt Jan Hovelmans te affirmeren dat de 2 L zaailand dezelfde zijn die hij van Matheus de Cuijpere gekocht heeft

f° 19 v° - 27.01.1550 - Pauwels Ackermans tegen Dierick Nijs Hegge

| 1322-0047-01 |

cfr supra f° 11 v°, verzwijgen van kommer staande op erven

Personen:

Marie x +Claus der Weden verklaart dat zij en haar man samen een stuk erven gekocht hadden in Neerven bij de stede waar Dierick placht te wonen voor 6 £ br en die aan Dierick betaald hebben, het goed werd hen met recht uit handen gewonnen waarop zij de 6 £ br terug uit handen van Dierick gewonnen heeft

in de schriftelijke aanspraak van Dierick dd 22.10.1548 bekent deze dat deze erven pand waren tot de zelfde stede waar Dierick Nijs Hegge woonde

Laureijs van Aerde, schepen, en Geerdt Vorselmans blijven bij hun verklaring

f° 20 r° - 27.01.1550 - Jan van Eekele tegen Adriaen Vermunten

| 1322-0048-01 |

pandstellingen

Personen:

onder hoofding geschreven 'Jacob van Onstaijen wort borge voirde costen indien Jan 'succumbeert'

Geert Vorselmans werd door Adriaen Vermunten 12 Kgld afgepand ter zake dat hij borg was van Jan van Eekele, kent nog dat Jan van Eekele hem deze som voldaan heeft

Cornelis Marcx, boterkoper, werd door Adriaen Wils Vermunten 7 £ br afgepand welke som hij schuldig was aan Jan van Eekele ter zake erven die hij van hem gekocht had, kent verder dat die erven niet gekomen waren van de stede die Peeter Nouts verkocht had aan Cornelis Vermunten maar van de goederen van de huisvrouw van Jan van Eekele, dit 4 of 5 jaar geleden

Jan van Staijen werd door Adriaen Vermunten 10 of 12 Kgld afgepand welke hij schuldig was aan Jan van Eekele van erven die hij van hem gekocht had

Laureijs van Aerde en Peeter van Onstaijen, schepenen, zijn meer dan 20 jaar op en af schepen geweest en hebben nooit geweten dat Aerdt Peeter Nouts of zijn nakomelingen vs Adriaen Wils in rechte betrokken hebben ter zake van de onderpand die Adriaen Vermunten eertijds aan Cornelis Vermunten gesteld heeft

de vorster kent dat Jan Aerdt Peeter Nouts hem de brief van het onderpand van 13 £ br geleverd heeft en dat hij deze gegeven heeft aan Adriaen Vermunten

verder 10.02.1550

Jan Aerdt Peeter Nouts kent item als de vorster

f° 21 r° - 10.02.1550 - heer Lambrecht, pastoor tegen Claus Diericx

| 1322-0049-01 |

cfr supra f° 18 v°

Personen:

gevraagd wordt Casus Heufkens, Mathijs Claus Heijlens en Henrick Martens of toen zij omtrent bamis ll samen op de heuvel aan de tiendeschuur bij de kerk waren Claus Diericx alias 'cijrurgijn' hen vervoegde en tegen de pastoor zei 'bruijt uwer moeder' en hem verweet voor gronddief en wolf en meer andere

getuigen bevestigen bovenstaande op zelfde datum

f° 21 v° - 10.02.1550 - Henrick de vorster tegen de erfgenamen Djanne x +Peeter Hasen

| 1322-0050-01 |

nalatenschap

Personen:

Wouter Henrick Loijcx heeft in naam van zijn huisvrouw 7,5 Kgld gehad voor zijn deel in de goederen van Lijsbeth Gielis Dreijselaeren, kent nog dat Djanne Tshazen alleen zo veel had als Wouter met hun vieren

Jan de Hase verklaart dat zijn moeder van de goederen van Margriete Soeten 2 sister rogge heeft gehad en welke in de deling geschat waren op 24 £ gr br, en had nog 8 £ br van de gerede penningen

verder 10.03.1550

Peeter Soeten heeft met zijn broer en 2 zusters samen 24 Kgld gekregen van de goederen hen verstorven van de huisvrouw van Gielis Dreijselaeren

verwezen wordt naar een handschrift van Peeter van Tuijl waarbij Djanne Tshazen van het versterf van haar zuster Margriete 32 £ br ontvangen heeft

f° 22 r° - s.d. - Henrick Leijs tegen Henrick Lodders

| 1322-0051-01 |

koop van paard

Personen:

Cornelis Cornelis Goris verklaart aanwezig geweest te zijn toen Henrick Lodders van Henrick Leijs het paard overnam dat deze gekocht had van Cornelis van Aerde en beloofde hem daarvoor schadeloos te houden

Henrick Peeters van Staijen kent item

f° 22 v° - 10.02.1550 - Marie x Jan Kerstiaens tegen Anthonis Verwilt

| 1322-0052-01 |

slagen en verwondingen

Personen:

Lenaerdt Peeter Nout Jan Geerts was aanwezig toen Hubrecht Huijb Thoens en Anthonis Verwilt de 'peis' maakten over het feit dat Anthonis Hubrecht gekwetst had en waarbij Anthonis beloofde aan Hubrecht de 9 Kgld 5 st weer te geven die Hubrecht aan meester Willem Schoofs had dienen te betalen voor het cureren, hij beloofde dit te doen uit het eerste versterven dat hem te beurt zou vallen, hetzij van zijn grootmoeder hetzij van zijn moeder

Adriaen Lenaert Peeter Nouts kent item

Joos Lambrechts kent dat toen Hubrecht vs dood was dat hij met zijn mede erfgenamen tevreden was dat Mariken zou behouden wat zij ter zake van Anthonis Verwilt zou kunnen krijgen

Mathijs Haest kent item

Jacob Huijbrechts kent item

Jan Adriaen Haest kent item

f° 23 r° - 24.03.1550 - Sijmon Thijs Theus tegen Wouter van den Cloote

| 1322-0053-01 |

rente

Personen:

verwezen wordt naar een koopbrief dd 15.03.1534 svl waarbij de stede waarop Wouter van den Cloote nu woont te erven is begeven en waarbij aan de kinderen Theus Cuijpers 13 V rogge erfelijk werden uitgestoken

Willem Huijbs Verboven, één van de verkopers, blijft bij vs brief en kent dat Mathijs de Cuijpere Simons vader van de 13 V vs 8,5 V heffende was en heeft Mathijs de Cuijpere na de dood van zijn broer Wouter de 8,5 V 'doen meten of iemand die in naam van Mathijs ontving'

verder 18.06.1550

Jan de Cuijpere kent dat Mathijs de Cuijpere hem zei dat hij op de stede waar Wouter van den Cloote nu woont jaarlijks heffende was 8,5 V rogge

Cornelis Cornelis Lenaerts en Jan Wierocx kennen dat Sijmon Thijs Theus na de dood van zijn vader is gedeeld op de 8,5 V rogge

f° 23 v ° - 24.03.1550 - Anthonis van Aerde tegen Peeter Dingnen

| 1322-0054-01 |

rente

Personen:

Cornelis Henrick van Aerde hoorde Peeter Dingnen zeggen dat hij Anthonis van Aerde niet verder rente zou geven dan van de tijd dat hij het koopmanschap van de beemd had gedaan

Claus de molenare kent item

Adriaen Anthonis Lippens kent item

f° 23 v° - 24.03.1550 - Peeter van Staeijen tegen Jan Koeck

| 1322-0055-01 |

koop van paard

Personen:

Adriaen Cornelis Nouts kent dat Jan Koeck aan Peeter van Staeijen tot pasen 'dag gaf' van betaling van het paard

Peeter Bernaert Stevens kent (niet verder ingevuld)

f° 24 r° - 03.05.1550 - Goosem Lemmens tegen Peeter van Staeijen, Brecht

| 1322-0056-01 |

koop van stede

Personen:

Jan Jan van den Wijngaerde heeft gehoord dat Peeter van Staeijen, Brecht, beloofde aan Goosem Lemmens, dat indien hij (Peeter) de erven behield die hij van Jan Steenbackers gekocht had, hij hem (Goosem) zou betalen wat Jan Steenackers deze nog schuldig was, en zo hij de stede niet behield zou ieder op zijn recht blijven

verder 02.06.1550

Peeter Cornelis Nijs kent dat Peeter van Staeijen en Goosem Lemmens hem en Willem de Coninck uit huis leidden en dat Peeter tegen Goosem zei: 'koopt gij de stede vanavond, ik zal U een £ gr br te baat komen maar dat moogt gij Magriete (Peeters vrouw) niet zeggen'

Willem de Coninck kent item, beide getuigen kennen nog dat Goosem Lemmens het goed diezelfde avond kocht

f° 24 v° - 05.05.1550 - Jan de Cuijpere tegen Adriaen Ingelen

| 1322-0057-01 |

rente

Personen:

Jan van Bavele, schepen, kent dat zijn zuster Cornelie x Goosem Lemmens na de dood van Henrick Leemans is gedeeld op 12,5 st erfelijk op de goederen van Adriaen Ingelen

Cornelie x Goosem Lemmens zegt de rente overgedragen te hebben aan haar dochter Heijlwich x Jan de Cuijpere, verder dat zij deze rente heeft helpen kopen met Henrick Leemans, haar eerste man

Personen:

Laureijs van Aerde, schepen, kent dat hij als gemachtigd van Jan de Cuijpere uitgewonnen heeft op de goederen nu in handen van Adriaen Ingelen

f° 24 v° - 16.06.1550 - Pauwels Ackermans tegen Dierick Nijs Hegs

| 1322-0058-01 |

cfr supra f° 19 v°

Personen:

verwezen wordt naar het schepenregister dd 20.03.1548 waarin Pauwels Ackermans de stede in Neerven zette te nemen of te geven en dat daarin geen sprake is van enig onderpand, gevraagd wordt Laureijs van Aerde en Peeter van Onstaijen als schepenen en Geerdt Vorselmans als man van leen, aanwezig bij deze akte, dit te onderschrijven

deze getuigen verklaren ook nooit geweten te hebben dat iemand zijn goederen mag laten opgaan met de kommer daarop als hij zijn andere goederen daarvoor niet verbonden heeft

Ghijsbrecht Jan Pauwels zegt dat hij Pauwels Ackermans de bewuste erven niet heeft zien gebruiken

Goosem Lemmens kent item, eveneens dat Jan Willems deze thans gebruikt met de stede die hij van de erfgenamen Claus der Wewen gehuurd heeft en dat Claus Aerts of zijn laat hetzelfde gebruikt hebben sinds Claus dit kocht

Jan Willems gebruikt het goed sinds de dood van Claus der Wewen, dit is nu het vijfde jaar

Personen:

f° 25 r° - 05.05.1550 - Peer Jan Nout Luijcx tegen de kinderen Cornelis Keeselmans

| 1322-0059-01 |

verkoop van erven

Personen:

Abraham van Huijsen kent dat Jan Pauwels Keeselmans als voogd van de kinderen Cornelis Keeselmans hem de bewuste weide in Donk wou verkopen en dat hij daarvoor 25 £ br bood, maar dat Jan ze daarvoor niet wou verkopen, hij verkocht ze nadien voor 26 £ br

dezelfde Abraham en zijn zoon Jan bekeken het veld na de verkoop om het te calengieren, maar dachten dan dat het te duur verkocht was, hoorden dat Peeter Jan Nout Luijcx de koper was

f° 25 v° - 11.08.1550 - Cornelis Rummens tegen Gielis Blanckaerts

| 1322-0060-01 |

rechten langstlevende

Personen:

schout en schepenen kennen dat Cornelis Rummens de doodgift ontving van zijn huisvrouw Lijsbeth van den Wijngaerde als tochteres

Peeter van Onstaeijen, ca 64j, schepen, heeft in de heerlijkheid van Loenhout nooit geweten dat bij het scheiden van bed de langstlevende zijn tocht mocht behouden in de goederen van de eerste dode tenzij de dode (langstlevende? cfr infra) eertijds andere goederen in tocht bezeten had, kent nog dat hij nooit geweten heeft dat Lijsbeth Gielis van den Wijngaerde dr na het overlijden van haar eerste man Peeter Blanckaerts goederen onder Loenhout in tocht heeft bezeten

Gielis Blanckaerts kent dat Cornelis Rummens zijn moeder Lijsbeth in huwelijk heeft gehad

... (Michiel?) van Elsacker, ca 77j, was schepen twintig jaar of meer geleden en heeft nooit geweten dat bij scheiding van het bed de langstlevende zijn tocht mocht houden in de goederen door de eerste dode achtergelaten indien de langstlevende tevoren geen goederen in tocht bezeten had

Peeter Martens opte rijdt ... kent item

Laureijs van Aerde, ca LXXV... jaar ...

(nota: akte sterk beschadigd, laatste verklaring niet helemaal leesbaar)

Nota

| 1322-0061-01 |

de folio's 26 t.e.m. 29 zijn zwaar beschadigd en derhalve slechts heel gedeeltelijk leesbaar, om geen verkeerde interpretatie te maken worden deze dan ook niet weergegeven