Rechtspraak nr. 1177 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 1177

f° 1 r° - 19.09.1543

| 1177-0001-01 |

-Henrick Hovelmans toont schepenbrief Loenhout hoe Dierick Bode hem verkocht heeft stede waar hij nu woont waarbij blijkt dat de 5 V rogge die Marie Lambrechts Verwilt dr daarop en op andere panden heffende is niet uitgestoken heeft waarom met vonnis gewezen is dat Dierick Bode die zal betalen

-de weduwe Adriaen Peeters bekent Marten Hereijgens de schuld van 8 V rogge

-Jan Peeter Thijs Hasen dient 4 Kgld te betalen aan Jan Nijs omdat die zijn paard in de loop heeft gedaan van Marten van Rossum

Personen:

-Pauwels Willem Aerdts, gemachtigd van heer Mathijs Verdijcke, toont zijn erfdom op de goederen van Jan de Hase voor 4 Kgld

f° 1 v° - 19.09.1543

| 1177-0002-01 |

-Jan van Elsacker bekent Peeter de Smidt de schuld van 43,5 st

-Adriaen Ingelen bekent Jan de Hase (Peeterssen) de schuld van 6 Kgld 15 st

-Cornelis Jan Michiels bekent aan Hubrecht Janssen (Scippere) de schuld van 18 L rogge 2,5 Kgld

-calengiering door Anthonis van Aerde van de koop die Jan Peeter Nijs gedaan heeft tegen Peeter Ment Jan Diels zoon (nota: akte beschadigd)

-Jan Vorspoel doet eed dat hij Willem Jan Nouts 6 Kgld ten achter is

f° 2 r°

| 1177-0003-01 |

-heer Lambrecht van den Buelcke, pastoor in Loenhout, allegeert dat ingevolge vonnis dd 05.03.1543 de pastoor alle goederen 'geamortiseerd' op de pastorij zou mogen uitpanden als 'sheeren goed' en dit voor de goeden die men kan vinden in 'de missale van Loenhout geschreven totter zelver cueren ende pastorije behorende' en dat hij wel schuldig zou zijn van de andere diensten die hij buiten het pastoorschap nog doende is binnen 14 dagen betaling te hebben

Personen:

f° 2 v°

| 1177-0004-01 |

-gewezen dat Jan Henrick Jordaens brieven zal verlijden aan Lenaerdt van Aerde betreffende 14 L rogge erfelijk te kwijten met 12 Kgld

-terzake de borgtocht die Cornelis Nouts beloofd had voor Cornelis Bode wijzen schepenen dat indien Cornelis Jan Nouts goederen van toebehorende Cornelis Bode kan bewijzen en welke niet bezet of belast zijn die eerst zullen gaan vooraleer Jan (Peeter Thijs) de Hase de goederen van Cornelis Nouts zal mogen molesteren

f° 3 r°

| 1177-0005-01 |

-gewezen dat de kinderen Wouter Marberchs hun volle betaling zullen hebben van Michiel Jordaens

-Henrick Jan Heijns bekent Huijbrecht Janssen Scippere de schuld van 4 V rogge

-Cornelis Jan Nouts bekent dat hij van de tienden penning in gehouden heeft van de

V rogge die hij Jacob Noenens van Wechelderzande uitreikt

f° 3 v° - 25.09.1543

| 1177-0006-01 |

-Peeter Verwithagen verschijnt voor stadhouder tegen Henrick Smekens, pensionaris in Mechelen, en protesteert van verdere kosten

zelfde dag door mannen van leen gewezen dat indien Henrick Smekens het appel tegen Peeter Verwithagen voor de hoofdbank reeds heeft laten schrijven of dit deze dag nog doet zij haar beslag zal hebben en anders niet

01.10.1543

| 1177-0007-01 |

-Mathijs Jan Claus bekent Jacob Scoofs de schuld van 30 st

15.10.1543

| 1177-0008-01 |

-Jan de Weerdt bij de kerk verrijkt Anthonis Wouter Laets

f° 4 r°

| 1177-0009-01 |

-Adriaen Scheelkens bekent Michiel Jan Michiel Jan Meus de schuld van 5 V rogge 26 st en nog 10 L rogge. Michiel belooft Adriaen brieven te verlijden zo zijn vader hem de stede verkocht had en Adriaen belooft Michiel brieven van de rente

Personen:

-Jan Geert Larien kent dat zijn vader Geert, gehuwd met Magriete Jan Ghijs dr, zijnde de moeder van Mariken Geert Larien dr, een V rogge heeft geheven op de goederen van Cornelis Jan Michiel Buijens wel 18 of 19 jaar voor datum van heden

Personen:

Gielis Buijens kent item, verder dat zijn huisvrouw Katelijn Jan Ghijs dr daarop ook heffende was 2 L rogge, item nog dat Cornelis Buijens deze rente bekend heeft tussen dit en sint jansmis en beloofde Geert Vorselmans als gemachtigd van Marike brieven te verlijden

Personen:

f° 4 v°

| 1177-0010-01 |

-verzoek aan Pauwels Aerts te bevestigen dat nadat Jan van Staijen bekend had de 19,5V 1L rogge ontvangen te hebben hij het koren dat op de wijngaard lag niet begeerde om aldus de 25 V rogge vol te maken

-Claus Diericssen bekent de kinderen Bouwen Hovelmans de schuld van 2 Kgld

-Jan de Hase bekent Adriaen de Weerdt (ook Adriaen Goris Sweerts) de schuld van 5 Kgld

Personen:

f° 5 r°

| 1177-0011-01 |

-Jan de Hase bekent heer Mathijs Verdijck de schuld van 12 Kgld

-Jan Laureijs Rombouts doet eed dat hij aan de goederen van Casus Huefkens 7 Kgld 7,5 st ten achter is, gewezen dat de erfgenamen Cornelis Vermunten vermits zij de panden in handen hebben mede zullen moeten opleggen

-Peeter Dingnen bekent de weduwe Geert van Elsacker de schuld van 3 V rogge

-Mathijs de Smidt beklaagt Jan de Molenare, gewezen dat hij de heer tot zijn hulp mag nemen en zo veel goederen tot Jan of zijn borgen mag halen als betaald is

f° 5 v°

| 1177-0012-01 |

-gewezen dat de erfgenamen Pauwels Dingnen rekening zullen afleggen aan Willem Polmans inzake de rogge die op het veld stond na het overlijden van Pauwels en waarbij schout en schepenen uitgesproken hadden dat dit gelijk tussen weduwe en erfgenamen zou gedeeld worden, en waarvan de weduwe zegt dat de erfgenamen dit alleen afgedaan en ingevoerd hebben

16.10.1543

| 1177-0013-01 |

-Willem van Wouwe heeft omwille van betalingen die hij als borg voor Cornelis Bode heeft moeten doen 2 koeien en een kalf van ten huize Cornelis Bode doen arresteren en verkopen, Peeter Willem Bode beweert dat de koeien van hem zijn. Schepenen oordelen dat indien Peeter dit met eed bevestigt de koeien kosteloos tot zijn profijt zullen zijn, in het andere geval zullen de beesten als verkocht blijven beschouwd worden en zal Peeter de kosten voldoen

f° 6 r° - 19.10.1543

| 1177-0014-01 |

-meester Peeter Spoirmans begeert vonnis dat men hem nog schuld heeft van het bedienen van het kosterschap

-procedure Aerdt Brans tegen de schout

f° 6 v°

| 1177-0015-01 |

-Geerdt de Wege belooft Gielis Bode 30 st te betalen

-Cornelis van Elsacker verrijkt Jan Peeter Thijs Hasen

-Pauwels Aerts nomine heer van den Wijngaerde en Peeter de Hoevenare gewezen tot hun toon

-Peeter Wierocx belooft Peeter Heijn Kerstens 10 st te betalen

-Jan de Hase bekent Cornelis Geerts van Elsackere de schuld van 4 Kgld

f° 7 r°

| 1177-0016-01 |

-Peeter Dingnen verrijkt Cornelis van den Bogaerde

-Jan Thijs Theus bekent Peeter Ingelbrechts de schuld van 6 Kgld 13 st 2 gr br

-Jan Adriaen Haest bekent Jacob van Onstaijen nomine de erfgenamen Magriete der Wewen de schuld van 9 V rogge

19 of 29.10.1543

-door begeerte van Cornelis van Staijen en manen van de schout na uitwijzen akte Wuustwezel door schepenen gewezen dat vs Cornelis executie mag doen van de goederen Cornelis van Aerde Henrickssone zoals hij daartoe bij schepenen van Wuustwezel gewezen was

f° 7 v° - 02.11.1543

| 1177-0017-01 |

-Peeter van Onstaijen bekent schuldig te zijn aan Ghijsbrecht van Vuecht, bode onder het kwartier van Antwerpen, en dit terzake resten van de keizers bede die Peeter Jan Marten Zibs ontvangen heeft, de som van ongeveer 20 of 21 Kgld. Belooft die in Antwerpen te zullen voldoen en nog tot vriendschap aan vs bode te geven een 'hoeslaken' ter waarde van 30 st. Indien de betaling niet gebeurt door Peeter van Onstaijen of Peeter Zibs zal vs bode of zijn afgevaardigde die mogen ophalen ten huize van Peeter van Onstaijen, daar mogen verblijven en iedere dag 2 st verteren, en dit tot de schuld betaald is. Peeter Marten Zibs belooft Peeter van Onstaijen kosteloos te houden

Personen:

f° 8 r° - 12.11.1543

| 1177-0018-01 |

-Michiel Joirdaens alias Hoeck geleverd in zulke penningen als Geerdt de Wege onder heeft toebehorende Matheus Thijs Cuijpers zoon, doet zijn eed dat hij daaraan 14 Kgld ten achter is

-Jacob van Onstaijen nomine de erfgenamen Magriete der Wewen toont zijn erfdom op de goederen van Jan de Cuijpere voor een V rogge jaarlijks, Jan bekent de schuld van 3 V

f° 8 v°

| 1177-0019-01 |

-Jacob van Onstaijen nomine Michiel Joirdaens, secretaris van Brecht, bekent heer Peeter Loijcx de schuld van 2 V rogge

-Jan de Cuijpere verklaart mede te zullen opleggen voor Aerdt Brants van het hout dat hij van de erfgenamen Peeter opt Hesschot gekocht had

-de weduwe Willem Buijs doet haar eed dat zij aan de panden die Henrick Cornelis Goris in handen heeft gehad4 V rogge ten achter is, heeft 14 dagen terug haar erfdom op vs goederen getoond

-de vorster nomine Anthonis Wouter Laets bekent Jan de Weerdt de schuld van 11,5 Rgld

f° 9 r°

| 1177-0020-01 |

-Cornelis Geerts van Elsackere bekent de weduwe Peeter Verwilt de schuld van 3,5 Kgld

-Cornelis vs verrijkt Laureijs Jan Nouts

-| Geertruijt Schoofs | met vonnis gewezen (niet verder aangevuld)

-Jan Coeck begeert zijn arbeid op Cornelis van Aerde Henricssen

-Heijlken Cornelis Geerts dr begeert haar arbeid op Henrick Lodders

f° 9 v°

| 1177-0021-01 |

-Aerdt van de Velde belooft juffr Casteleijns 9 Kgld te betalen

-Jan Peeter Thijs Hasen bekent Henrick van Thijgelt de schuld van 3 V rogge 27 st 1 oort

-Aerdt van de Velde bekent Peeter van der Buijten de schuld van 7,5 V rogge

-Anna Jan Luijcs dr belooft Godevaert Jan Broomans 9 Kgld te betalen

Personen:

f° 10 r°

| 1177-0022-01 |

-Marie Geerts van Elsackere x Claus (niet verder ingevuld) belooft de h geest Loenhout 4 Kgld te betalen terzake dat de h geestmeesters een kind van haar gehouden en besteed hadden. vs Marie heeft de 4 Kgld bewezen aan Cornelis Geerts van Elsackere van wie ze nog erfpenningen te goed had, Cornelis belooft de h geestmeesters te betalen. Verder belooft Marie het vs te nemen en te zullen houden. Zij stelt daarvoor de goederen die haar van haar moeder Lijsbeth zullen versterven in pand

Personen:

f° 10 v_- 20.11.1543

| 1177-0023-01 |

-terzake betwisting tussen de stadhouder en Cornelis van Aerde Henricssen aangaande 'heergewaden en cleijn recht' van een beemd die vs Cornelis eertijds aan Jan de Coninck verkocht had en nadien van deze terug had over gekocht oordelen schepenen dat de heer van elke koop een heergewade dient te hebben en de stadhouder met de mannen van leen van elke koop een klein recht, welke betalingen zullen gedragen worden door diegene die de grond nu in handen heeft (in casu vs Cornelis)

f° 11 r° - 26.11.1543

| 1177-0024-01 |

-Jan de molenaar van Vorssele (Rijkevorsel) bekent Jacob van Onstaijen de schuld van 8 Kgld

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Cornelis Jan Nout Luijcx ivm verklaringen afgelegd door Anthonis van Dietfoirt en Geerdt Meermans terzake wat Marike nu x Peeter Bogaerts tegen hen zou gezegd hebben ivm betaling aan Peeter Bogaerts

Personen:

-gewezen dat Anthonis van Dietfoirt en Geerdt Meermans zullen zweren dat zij in deze nog winnaars noch verliezers zijn, zij verklaren echter dat zij deze eed niet begeren te doen en liever zelf het geld zouden geven

f° 11 v°

| 1177-0025-01 |

-Jan de Lathouder gewezen tot zijn vermet op Peeter Lenaerdt Bode

-Cornelis Pauwels Geens bekent Jan Dingnen de schuld van 15 st

-Jan van Staijen doet eed tegen Pauwels Aerts nooit gezegd te hebben dat hij de 25 V rogge niet begeerde volledig geleverd te hebben

f° 12 r°

| 1177-0026-01 |

-door begeerte van Mathijs Jan Haest met vonnis gewezen dat diegene die de penningen die hij onder de heer gezet had gelicht heeft schuldig is de goederen van Mathijs te klaren

-Cornelis Bode bekent Henrick van den Briele de schuld van 5 V rogge van buiten jaars, Henrick heeft tevens zijn erfdom getoond van 5 V van binnen jaars

-Bernaert Nouts doet eed dat hij aan Cornelis Cornelis Legen 4,5 Rgld ten achter is

-Jan Saeldijen compareert tegen Wouter van Elsackere van screeven wezele ('s Gravenwezel)

-Luijck Willem Luijcx presenteert bij eed te zeggen dat hij zijn vader in zijn ziekenbed (daar hij gestorven is) hoorde zeggen dat hij Henrick Jan Heijns niet schuldig was maar dat vs Henrick hem nog schuldig was, Luijck heeft zijn hand op het kruis gelegd om de eed te doen, wordt daarom ongehouden gewezen

Personen:

f° 12 v°

| 1177-0027-01 |

-Willem Cornelis Luijcx verrijkt Lenaert van Staijen

-Barnaerdt van den Broecke bekent Cornelis Verboven de schuld van 10 st jaarlijks van 6 jaren

-akkoord tussen Elijsabeth Jan Verscueren dr x +Geerdt Laureijs Scoemakers met haar voogd Jan Adriaenssen, schout in Oostmalle, en Laureijs Laureijs Scoemakers cum suis als erfgenamen van wijlen Geerdt Laureijs Scoemakers. Elijsabeth zal al de goederen haar verstorven van haar vader Jan en van haar moeder behouden, daarmede ook de schulden die haar ouders nog ten achter waren, item zal zij nog vooruit hebben twee bedden met slaaplaken, een deken, en voor één bed een 'coetse' met twee oorkussens. Item zal zij al haar klederen behouden, hemden, doeken, schoenen, kousen, maar zal niet delen in de klederen die Geerdt behoorden. Item zullen weduwe en andere erfgenamen gelijk delen erfgronden, erfrenten, leengoederen en roerende goederen . Akkoord vs Elijsabeth met haar voogd, Laureijs vs, Gielis Laureijs Scoemakers, Katelijn Laureijs Scoemakers met haar voogd Geerdt de Wege, Jan Hoon als voogd van de onbejaarde kinderen Goris Kanters x +Marie Scoemakers met Jan Pruijens als toeziener, Geerdt Scoemakere als voogd van Lauken Pauwels Scoemakers zoon

Personen:

de schepenen Laureijs van Aerde, Peeter van Onstaijen, Michiel van Elsackere, Peeter Jan Snellen, Adriaen van Aken

f° 13 v°

| 1177-0028-01 |

-Cornelis Henricx van Aerde belooft Peeter Bogaerts 6 V rogge te betalen

-Goris Francx bekent de kinderen Peeter van Schelle de schuld van 5 Kgld

27.11.1543

| 1177-0029-01 |

-Cornelis Jan Michiel Bouwens belooft Adriaen van Aken 3 V rogge en nog 12,5 Kgld

03.12.1543

| 1177-0030-01 |

-Henrick van Aerde verhuurt aan Jan Michiel Leijs Rombouts zoon het huis aan de windmolen met de erven zo hij dat zelf met pacht van de molen in huur heeft, item het land dat hij van de nonnen van sint margrietendael in huur heeft, dit voor 3 jaren, dit voor jaarlijks 8 Kgld. Jan zal ieder jaar 2 roeden turf mogen graven in het heiblok van vs Henrick 'opte brande'

Personen:

f° 14 r° - 04.12.1543

| 1177-0031-01 |

-Dierick Ingelen belooft 15 V rogge te betalen aan mr Zeger Tshertogen, borg is Clement Jan Diels

-openbare verkoop, na rechtsvordering van Cornelis Verboven, van zaailand bij huffelaar heide. Adriaen van Aken bekomt de slag voor 8 Kgld 15 st erfelijk 30 Kgld 5 st eens waarvan Cornelis Verboven toekomen 4 Kgld 15 st erfelijk en 25 Kgld 15 st eens

f° 14 v°

| 1177-0032-01 |

-verkoop van 13 L rogge leenrente volgens de procedure door Jacob en Willem Delijen gevoerd en 'welke 13 L rogge Jan Cornelis Keeselmans die de vrouw van Cornelis Nijs daarop heffende was' (sic). Jacob en zijn broer Willem krijgen de slag voor 32 Kgld

10.12.1543

| 1177-0033-01 |

-Dingne x Cornelis Vorspoels met haar voogd (gezien haar man buitenlands is) bekent Peeter Goos de schuld van 5,5 Kgld; Adriaen van Aken bekent zelfde de schuld van 55 st

f° 15 r°

| 1177-0034-01 |

waarschijnlijk ontbreken hier één of meer pagina's, de eerste tekst lijkt het vervolg op een reeds aangevatte akte, en de datum van volgende akte verspringt ineens naar eind december 44 svb

het koordje dat de bladzijden samen houdt is hier ook stuk

-akte handelt over proces tussen Peeter Lenaerdt Bode en Jan… i.v.m. koop van paard

30.12.1544 svb

| 1177-0035-01 |

-Henrick van Aerde neemt de windmolen van Loenhout in pacht volgens in akte opgenomen voorwaarden en dit voor een termijn van 12 jaren, behouden de heer en de molenaar akkoord gaan om na 6 jaren de pacht te stoppen, met een vooropzeg van een half jaar

Personen:

de molenaar zal ieder jaar 38 £ gr br dienen te betalen, en indien de heer een rosmalen zal doen maken zoals die ook in Wezel staat, zal Henrick daartoe nog jaarlijks 14 £ gr br

Henrick zal ook voor ieder ruim die hij van de steen afmaalt 36 st betalen

item zal hij de molen onderhouden van alle kleine herstellingen, het groot werk zal de heer laten doen, indien de molen daardoor meer dan 14 dagen stilstaat zal dit aan de huur gekort worden

de molenaar dient eveneens borg te stellen

bij niet betaling van de door Henrick verkochte goederen zal hij mogen panden als heren goed

item zal de molen de molenaar bevallen 'te vierentwintigste bate' zoals dat altijd in Loenhout gedaan werd

voorwaarden onderhandeld 25.11.1544, present o.m. Marcus Loijcx, schout en rentmeester

borg gesteld door Claus de Molenare, Laureijs van Aerde, Jan Cornelis Keeselmans, Wouter van den Broecke, Cornelis van den Broecke en Jan Henrick Loijcx

present o.m. J van Lint, schout en rentmeester

(nota: uit deze akte kunnen we afleiden wanneer Marcus Loijcx opgevolgd werd door Jan van Lint)

f° 16 r° - 01.12.1544

| 1177-0036-01 |

-Jacob van Onstaijen heeft de heide bij de “donckervoirt” ontvangen welke hij gekocht had van Peeter Jan Bode, item het deel dat Cornelis Bode toebehoorde en dat hij openbaar gekocht had

-Peeter van der Buijten verzoekt zijn teerkosten op de erfgenamen Geerdt Scoemakers en welke Jan Praijens beloofd heeft te betalen

f° 16 v° - 10.12.1544

| 1177-0037-01 |

-Geerdt de Wege bekent Jan de Cock de schuld van 15 Kgld 24 st toekomend van borgtocht

-heer Lambrecht toont zijn erfdom op de goederen van Jan Adriaen Haest in Herseling van 2 V rogge vanwege het h sacrament zang missen

-schepenen beslissen dat Marcus Loijcx kopij zou nemen van de bezetting die Jacob nomine Peeter Willem Bode gedaan heeft op de onroerende goederen van vs Marcus, en bescheid zou brengen van de stad Antwerpen of hij al dan niet ontzetting begeert

-Claus Cornelis Claus Jans bekent de pastoor de schuld van 1 L 3 kw rogge

f° 17 r°

| 1177-0038-01 |

-Adriaen Huefkens heeft de erfdom bekent van Willem Delijen van 2,5 Kgld

-Cornelis van den Bogaerde belooft Franck Marcelis 22 st 3 oort te betalen

-Henrick Cornelis Goris bekent Jan Dibbouts de schuld van 7 Kgld 4 st 4 V rogge 2 mandelen 12 schoven stro

-Maes van Maren bekent Peeter van der Buijten nomine Lijsbeth Verschueren x +Geerdt Scoemakers de schuld van 3 Kgld 15 st

f° 17 v°

| 1177-0039-01 |

-Cornelis Henricx van Aerde verrijkt gewezen tegen Sebastiaen Stock (van Brasschaat)

-Jan de Hase bekent Joos van Elsackere de schuld van 18 Kgld

-Sebastiaen Stock doet eed dat hij aan Cornelis Henricx van Aerde 9 Kgld 14 st 2,5 oort ten achter is

-de vrouw van Cornelis Henricx van Aerde bekent Jacob van Onstaijen de schuld van 5 Kgld

f° 18 r°

| 1177-0040-01 |

-Peeter Jan Bode begeert zijn teerkosten op Meus Nijsmans

-Peeter jan van Staijen begeert zijn teerkosten op Jan Peeters

-Heijnsen Acdorens begeert zijn teerkosten op de goederen van Anne Jan Luijcx dr

-de kinderen Bouwen Hovelmans geleverd in zulke erfpenningen als Cornelis van Aerde Henricxssen schuldig is aan Jan Cornelis van Aerde inzake de stede in Popendonk die Cornelis van Jan gekocht had voor 2 V rogge jaarlijks, en welke 2 V vs Jan van Aerde bekend heeft de kinderen nog schuldig te zijn

f° 18 v°

| 1177-0041-01 |

-Peeter Nouts op hoenderen geleverd in de panden die Gielis Thoens in handen heeft voor 4 V 1 L en 2 delen in een L half rogge half geld 10 st de veertel, doet eed dat hij aan de roerende goederen vs Gielis 35 st ten achter is, waardoor hij in de erfpanden en roerende goederen gerecht is het zijne daaraf te nemen

12.12.1544

| 1177-0042-01 |

-Cornelie x +Jan Claus Peeters xx Michiel van Staijen en Claus der Wewen als voogd met Matthijs Cornelissen als toeziener van de kinderen vs Jan Claus Peeters sluiten akkoord aangaande koren of ploegrecht dat de voogden over de laatste oogst eisten en andere geschillen. Michiel en zijn vrouw zullen de stede waar zij nu wonen behouden en zoals Thoomaes Goris die gekocht had en vs Michiel cum uxore die koop gecalengierd hadden. Item behouden het koren dat nu ingedaan is. Item zullen betalen alle schulden die vs kinderen en moeder nu schuldig zijn, item zullen ontvangen op de renten die vs kinderen heffende zijn in Wuustwezel en die vs Cornelis met haar man aan de kinderen bewezen hebben 2,5 Kgld eens. Cornelie belooft voor schepenen van Wuustwezel 4 Kgld 19 st 9 mijten 2 L rogge erfelijk over te maken aan vs kinderen

Personen:

f° 19 v°

| 1177-0043-01 |

-Peeter Joos pacht van Geerdt Vorselmans nomine de erfgenamen Jan Ghijs een stukland “cruijts hof” voor 6 jaren voor 8 V jaarlijks. Mag het land niet onderverhuren behoudens zijn zwager Jan Keeselmans 2 L zaailand

f° 20 r° - 22.12.1544

| 1177-0044-01 |

-Peeter van Staijen begeert zijn arbeid op de erfgenamen Cornelis Jan Nouts

f° 20 v°

| 1177-0045-01 |

-Mathijs van Aerde nomine zijn vrouw bekent Marck Loijcx de schuld van 6 Kgld

-Wouter van Elsacker verrijkt Henrick Peeter Martens

-de weduwe Henrick Hovelmans met haar zoon Adriaen bekent Adriaen Ingelen de schuld van 6 Kgld

Personen:

-Adriaen Ingelen bekent Peeter Ingelbrechts 8 Kgld te betalen

Personen:

-Jan Vorspoel nomine Jan de Weerdt begeert dag om te leiden tegen Geleijn Pierssen

f° 21 r°

| 1177-0046-01 |

-Matheus de Cuijpere bekent Huijbrecht Praeijens de schuld van 18 Kgld

-Adriaen van Aken bekent Jan Arnouts van Onstaijen de schuld van 2 V van binnen jaars, Jan doet eed van 2 V van buiten jaars

-Anthonis Lippens bekent Adriaen Wouters de schuld van 8 Kgld

-Jan Thijs Theus bekent Jan Gielis Larien de schuld van 35 st

Personen:

-Cornelis Henricx van Aerde verrijkt om te antwoorden op heden Aerdt van den Velde

f° 21 v°

| 1177-0047-01 |

-Mariken Thijs Theus bekent Peeter Knoddere de schuld van 22,5 st

Personen:

-Cornelis de Keijsere nomine Henrick Lodders neemt dag tegen Jan Jordaens

-Maes van Marem doet eed dat hij aan Laureijs Jan Nouts 7,5 st ten achter is

-Adriaen de Ruevere van Hoogstraten bekent als borg van Adriaen Wouters van Wortel de kinderen van Adriaen van Elsackere te betalen binnen een maand 16 Kgld inzake erfpenningen die de kinderen toekomen van stede die Adriaen van Elsacker verkocht had aan vs Adriaen Wouters

f° 22 r°

| 1177-0048-01 |

-Meus Nijsmans doet eed dat hij aan Peeter Wilboirts en zijn goederen 3 Kgld ten achter is

-schepenen verklaren dat zij vroeger op verzoek van Jan Peeter Hovelmans, voogd van de nakinderen +Peeter Verwilt x Katrijne Peeter Hovelmans dr vonnis hebben gewezen dat gezien vs Jan met vonnis gewezen was voogd te zijn degene die voor hem de goederen van vs nakinderen beheerd had rekening moest afleggen, wat niet tijdig gedaan is, verzoekt dit alsnog te doen geschieden

Personen:

f° 22 v° - 29.12.1544

| 1177-0049-01 |

-| compositie Peeter van den Berge, Brecht tegen Jan van Lint, schout | Jan van Lint, schout in Loenhout, maakt minnelijk schikking met Peeter van den Berge, gevangene, voor wie om genade en afstel van scherp recht gebeden werd door Sijmon Steenbackers alias scoemakere, Willem Vermeere de jonge, Jan Michiel Pellens Geert Scoemakers. Zij verzoeken de schout te willen vergeven wat de gevangene binnen Loenhout misdaan mocht hebben. Schout ontslaat betrokken mits voorwaarde niet meer in Loenhout te komen dan voor pelgrimstocht of reizende 'manswijze', te weten dat hij in openbare herbergen hooguit een of twee potten bier mag drinken om dan verder te reizen, en bij schending roept hij de ban die de schout uitgesproken heeft over hem uit en mag deze hem het hoofd doen afslaan. Item zullen vs Sijmon met zijn consorten alle kosten en ijzergeld betalen die vs Peeter van den Berge schuldig is ten huize Henrick van sint Huijbrechts, vorster. Item tot Peeter van der Buijten 12 st, item ten profijt van de heer twee keer 8 Kgld, waarvoor Peeter van Onstaijen zich borg stelt, item zijn vrouw Magriete Henrick Stuevers dr

f° 24 r° - 30.12.1544 svb

| 1177-0050-01 |

-deling tussen voor en nakinderen Peeter Verwilt van de goederen in Loenhout.

De voorkinderen krijgen op Peeter Nouts op hoenderen 4 V rogge en van oud 8 V, item op de weduwe Henricx Conincx, nu betaald door Cornelis van Aerde, 5 V rogge en van oud ook 5 V, item op Gielis Thoens 4 V rogge en van oud 12 V, item op de erfgenamen Henrick Meus 2 Kgld en van oud 6 Kgld, item op de weduwe Cornelis Haest 2 Kgld en van oud ook 2 Kgld, item Marie x +Henrick Hovelmans 18 Kgld van 3 jaren huur van de “bontinck”, item Thoomaes Thoens van 2 jaren van de “robbrecht” 10 Kgld, item van de “ingelare” van 2 jaren 17 Kgld, item Jan Hovelmans rest van het hout op de “dorent” 4 Kgld 6 st

De nakinderen zijn gedeeld op Jan der Wewen 2 V rogge 20 st en van oud 6 V 20 st, op Henrick Jan Heijns 4 V rogge en van oud ook 4 V, item op Agneese Henrick Hovelmans dr, nu betaald door Willem Lenaerts, 3 L rogge en van oud 6 L, item op Anthonis Brants 5 L rogge en van oud 15 L, item op Cornelis de Hase 20 st en van oud 3 Kgld, item op Jan van Staijen 20 st en van oud 2 Kgld, item Jan Henrick Hovelmans rest van de “dorent” 14,5 Kgld van 2 jaren, item Anthonis Lippens rest van de “hooger dorent” 6 Kgld, item Jan van Staijen rest van het “scaerbossche” 2,5 Kgld, item Peeter Cornelis Nijs van het hout op de “bontinck” 23 st

Akkoord verklaard door Adriaen Wouters als voogd met Peeter Joos als toeziener van de onbejaarde voorkinderen, Willem Peeter Verwilt (volwassen), en Godevaert van IJperen x Dingne Peeter Verwilt dr enerzijds, en anderzijds Anthonis Hovelmans met Cornelis Geerts van Elsackere als voogden van de onbejaarde nakinderen, de voogden van de nakinderen dienen aan de voorkinderen nog 2 Kgld 2 st 2,5 oort 3 muiten en 3 V en 2 delen van 5 L rogge eens toe te geven

Ongedeeld blijven nog een bunder land aan de windmolen, en waarin een V zaailand aan de voorkinderen en 2 L aan de nakinderen, het land wordt gehuurd door Sijmon Thijs Theus voor 4 Kgld 4 V rogge jaarlijks. Hij is nog 2 jaar huur schuldig

Personen:

mede aanwezig Katrijne Peeter Hovelmans dr x +Peeter Verwilt als moeder van vs nakinderen

f° 25 r° - 05.01.1545 svl

| 1177-0051-01 |

-door schout en schepenen beslist dat Cornelis Bode van de h geest voor zijn blinde zoon Jan gedurende een jaar maandelijks 3 L rogge zal hebben, ook zal hem 2 hemden, een paar kousen, een paar schoenen en een rok aanmaken en na dit jaar, indien hij blind blijft, ordonneren zo goed is

Personen:

-op verzoek van Jacob van Onstaijen gewezen dat Marck Loijcx aan den heilige zal op en afleggen dat de zaak die hij tegen vs Jacob voert goed en rechtvaardig is

f° 25 v°

| 1177-0052-01 |

-Adriaen Vermunten bekent Peeter Voirselmans Janssen de schuld van 10 Kgld

-Jan Cornelis Claus Jans bekent de pastoor van Loenhout de schuld van 2 Kgld

-Kersten Diericx bekent Jan Pauwels Keeselmans de schuld van 7 Kgld 5 st

-Claus Peeter Haeijen verrijkt op zijn dag van antwoord Anthonis Wouter Laets

-Jan de Weerdt bekent Gheleijn Pierssen de schuld van 3 Kgld jaarlijks met achterstel van 7 jaren

-Adriaen Vermunten bekent Jan Severijns de schuld van 1 V rogge 36 st

-Jan Thijs Theus bekent Adriaen Verdijck de schuld van 10,5 L rogge

f° 26 r°

| 1177-0053-01 |

-Mathijs Jan Claus bekent de vrouw van Willem Schoofs de schuld van 3 V rogge

-Peeter Lenaerdt Bode bekent Wouter de Smidt de schuld van 4 Kgld

-procedure Jacob van Onstaijen nomine heer Andries Zebrechts tegen Pauwels Aerts nomine de erfgenamen Aerdt Peeter Nouts ivm rente die Andries Zebrechts heffende is op de persbeemd toebehorende Aerdt Peeter Nouts, verder blijkt dat Andries vs een wettige zoon is van Laureijs Zebrechts

-gewezen dat dezen die de erfpanden mee in handen hebben waarop de erfgenamen Dingnen Wouter Diericx schuldig zijn te heffen 5 Kgld schuldig zijn op te leggen terzelfder tijd als Franck Marcelis daarop verbonden is

f° 26 v°

| 1177-0054-01 |

-heer Andries Zebrechts toont via Jacob van Onstaijen zijn erfdom op de erfgenamen Aerdt Peeter Nouts inhoudende 21 L rogge erfelijk waarvan hij niet meer eist dan 15 L

-Lijnken Cornelis dr van den Bogaerde begeert haar arbeid op de huisvrouw van Ghijsbrecht Jan Pauwels

-Geerdt de Wege belooft Jan de Cock, Brecht, 16 Kgld 2 V rogge te betalen

-Peeter van Staijen begeert zijn kosten op Adriaen Huefkens

-Jan Peeter Thijs Hasen belooft Willem Swaerdaggers als voogd van Mariken Willem Luijcx van Kerchove dr 17 Kgld 2 V rogge te betalen. Henrick Henricx van der Buijten stelt borg

f° 27 r° - 07.01.1545 svl

| 1177-0055-01 |

-Peeter Joos bekent schuldig te zijn Peeter van Eekele nomine zijn huis vrouw van haar oude patrimoniale goederen 40 Kgld 4 V rogge

19.01.1545 svl

| 1177-0056-01 |

-Cornelis Jan Keijsers, Meer, toont missive van Hoogstraten, ondertekend door de secretaris nomine de schout van Hoogstraten, inhoudend hoe Jan Severijns tot Hoogstraten had doen arresteren Meus Nijsmans en dat hij hem nadien had verrijkt. Gezien Jan Severijns geen betaling heeft verkregen verzoekt de schout van Hoogstraten aan de schout van Loenhout hem daarbij gewillig te zijn, waarop schepenen wijzen dat men niet tot beslag van de goederen van Meus Nijsmans mag overgaan, daar niet blijkt dat Jan Severijns met eed gezworen heeft wat Meus aan hem schuldig is, dat hij dit eerst dien te doen voor de banken van Hoogstraten en Loenhout

f° 27 v°

| 1177-0057-01 |

-inzake procedure tussen Pauwels Willem Aerts nomine Godevaert Piggen en de erfgenamen Dierick en Lenaert Boets terzake dat Dierick en Cornelis Lenaert Boets borg waren voor Cornelis Jan Bode voor een rente van 8 Kgld en dat uit de panden die Cornelis Jan Bode als pand gesteld had niet meer uitging dan wat Cornelis Bode aan Godevaert uitgestoken had werd door Jacob van Onstaijen aangevoerd dat de borgtocht gesteld werd na het verlijden van de brief (resp 08.05.1536 en 15.02.1536 ml) en dus ongeldig zou zijn. Hierop wijzen schepenen, vermits er meer kommer bevonden is dan door Cornelis Bode benoemd, dat de goederen van vs Dierick en Cornelis Lenaert Boets borg zullen blijven

f° 28 v°

| 1177-0058-01 |

-in de zaak tussen Cristijne van den Vekene en Claus de Molenare betreffende een rente van 4 Kgld die Cristijne schuldig is te heffen op land dat Claus thans in handen heeft, en waarbij Claus allegeerde dat hij dat land ingewonnen had uit kracht van een andere brief die hij daarop innende was en aldus openbaar uit des heren hand gekocht had, wijzen schepenen vs Claus ongehouden van de rente

-Cornelis Jan Thijs toont zijn erfdom op de goederen van Willem Sijmons voor 18 L rogge

f° 29 r°

| 1177-0059-01 |

-Anthonis Wouter Laets bekent Claus Peeter Haijen de schuld van 14 st

-Adriaen Huefkens bekent Willem Delijen de schuld van 2,5 Kgld van binnen en 10 Kgld van buiten jaars

-Dierick Ingelen bekent Peeter de Knoddere de schuld van 2 Kgld

-Adriaen Cornelis Jan Nouts bekent Peeter de Knoddere de schuld van 2 Kgld

-procedure Cornelis Henricx van Aerde tegen Jacob van Onstaijen nomine Sebastiaen Stock, zelf ook aanwezig zijnde

f° 29 v°

| 1177-0060-01 |

-Jan Cornelis Claus Jans belooft Mathijs Jan Claus Peeters 7 Kgld 15 st te betalen

-schepenen wijzen het relevement van Cornelis Henricx van Aerde van kracht in zijn zaak tegen Sebastiaen Stock

-Cornelis Henricx van Aerde bekent schuldig te zijn aan Jan Claus van Dale 2 V rogge jaarlijks waarvoor hij hem brieven bekent op zijn goederen in Popendonk

Personen:

f° 30 r°

| 1177-0061-01 |

-schepenen verklaren dat Marck Nouts eertijds geleverd is in de roerende goederen van Jan Cornelis Keeselmans en daarvan mocht nemen en panden als hem schuldig was, deed zijn eed dat hij ten achter is 9 V rogge en de kosten van Jan van Breda zo die getaxeerd zullen worden

-nadat Peeter Cristiaens geleverd was in de goederen van de weeskinderen Cornelis Keeselmans en geen goederen meer kon verkrijgen om betaling te hebben begeerde hij een vonnis hoe hij tot betaling kon komen. Schepenen wijzen, vermits Jan Pauwels voogd van vs weeskinderen is en hun goederen beheert, aan Peeter Cristiaens goederen zal toewijzen of dat anders de heer Jan Pauwels mag 'apprehenderen ende leggen in banden van ijser tot sijnen coste' tot hij bewijst waar Peeter betaling kan krijgen. Jacob (van Onstaijen) protesteert op het vonnis

op 4 februari verklaren schepenen dat Jan Pauwels of zijn gemachtigde dit protest daarna niet verheven hebben

f° 30 v°

| 1177-0062-01 |

-Cornelis van den Broeck belooft Pauwels Aerts 4 V rogge te betalen

-Henrick Lodders bekent Lenaert Jan van Aerde de schuld van 11 V rogge

20.01.1545 svl

| 1177-0063-01 |

-Claus Diericx belooft Laureijs Scoemakers Pauwelssen 17 Kgld te betalen

25.02.1545 svl

| 1177-0064-01 |

-Jan Pauwels Keeselmans geleverd 'met rossche ende rijse' in zijn erfpanden van binnen jaars en die Jan Willems van Staijen in handen heeft en dit voor 3,5 V rogge. Gewezen dat hij die na 3 zondagse geboden ten hoogste zal verkopen. Heeft eed gedaan dat hij daaraan ten achter is van buiten jaars 8 V rogge waarvoor hij geleverd is in de roerende goederen van vs Jan Willems van Staijen

f° 31 v° - 27.02.1545 svl

| 1177-0065-01 |

-openbare verkoop van stede waarin de h geest van Loenhout met 'rossche ende rijsche' geleverd is. De koper zal schout, vorster en klerk ieder 4 st geven. De h geestmeesters Ghijsbrecht Jan Pauwels en Bernaerdt van den Broecke, zetten de stede in tot behoefte van de h geest voor 18 st 9 mijten erfelijk en voor 3 Kgld 14,5 st verschenen pacht, daartoe nog 13 L rogge erfelijk en 15 V 3,5 L verschenen pacht. Na het uitgaan van de kaars krijgen zij voor het ingezet bedrag de handslag van de heer

f° 32 r° - 27.01.1545 svl

| 1177-0066-01 |

-Willem de Coninck belooft Jan Claus van Dale 63 Kgld 15 st, Peeter Cornelis Nijs stelt borg. Belooft verder nog vs Jan Claus schadeloos te houden van de 75 st die Jan Peeter Jan Nout Luijcx schuldig is

Personen:

In marge: 23.02.1547 svl Jan Claus van Dale bekent dat Willem de Coninck hem voldaan heeft

Personen:

20.01.1545

| 1177-0067-01 |

-Anthonis Wouter Laets x Lijsbeth Geerts van Elsackere bekennen 2 V rogge jaarlijks schuldig te zijn aan Willem Verheerstraten. Anthonis stelt te pand de goederen die hem zullen versterven van zijn 'moeije' Lijsbeth Jan Laets dr en Lijsbeth stelt te pand de goederen die haar zullen versterven na overlijden van haar moeder Lijsbeth x +Geert van Elsacker

Personen:

f° 32 v° - 04.02.1545 svl

| 1177-0068-01 |

-procedure Sebastiaen Stock inden heert, Jacob van Onstaijen verzoekt extract uit het bezetboek:

maandag 13.10.1544 - Bastiaen inden hert te Brasschaat doet Cornelis Henricx van Aerde met zijn zonen en zijn gezin bezetten, Cornelis doet zijn goederen ontzetten waarvoor borg is Gheerdt de Wege

f° 33 r°

| 1177-0069-01 |

-procedure de schout tegen Claus Diericx

-Claus Diericx ontkent de aanspraak van de schout, procedure

f° 33 v°

| 1177-0070-01 |

-Adriaen Vermunten verrijkt Claus Diericx

-Henrick Lodders bekent Jan Jordaens de schuld van 32 st

-Adriaen Vermunten bekent Peeter de Knoddere de schuld van 11 Kgld

-Adriaen Vermunten bekent Geert Vorselmans de schuld van 4 Kgld 1, st

-Cornelis van Bavele toont zijn erfdom op de goederen Cornelis Henricx van Aerde voor 2 Kgld van binnen jaars, Cornelis bekent hem van buiten jaars 3 Kgld

-Anthonis Lippens bekent de nakinderen Peeter Verwilt de schuld van 6 Kgld

f° 34 r°

| 1177-0071-01 |

-Ghijsbrecht de Bije nomine Adriaen Wouter bekent Willem de Coninck de schuld van 32,5 st

-op verzoek van Cornelis Henricx van Aerde gewezen dat dezen die de goederen die hij nu in handen heeft voor hem hebben bewoond zullen opleggen tot der tijd Cornelis verwonnen was

Personen:

-Maes van Marem begeert zijn arbeid op Gheerdt de Wege

-Gheerdt Vorselmans nomine zijn moeder bekent heer Peeter Loijcx de schuld van 4 Kgld

-klacht Peeter Vorselmans tegen Adriaen Vermunten, mag de heer tot zijn hulp nemen en panden ten huize Adriaen Vermunten en indien daar niet voldoende is gaan tot zijn borg en daar panden

f° 34 v°

| 1177-0072-01 |

-Claus Diericx begeert zijn teerkosten op Cornelis Peeter Voirspoels

-Anthonis, Matheus en Anne Gielis Thoens bejaarde kinderen klaren hun voogd Peeter Thoens van de voogdij, schelden hem kwijt van eisen

-Gheert Vercaert begeert zijn erfpenningen op de goederen Lenaerdt Marten Buijens

-Anthonis Wouter Laets begeert zijn erfpenningen op Adriaen Huefkens

f° 35 r°

| 1177-0073-01 |

-Jan Thijs Theus belooft Magriete x Peeter van Staijen 20 Kgld 2 V rogge te betalen. Borg gesteld door Sijmon Thijs Theus

05.02.1545 svl

| 1177-0074-01 |

-Jan de Cuijpere Peeterssen belooft de kinderen Cornelis van den Cloote 30 Kgld 5 V rogge te betalen

f° 35 v° - 11.02.1545 svl

| 1177-0075-01 |

-openbare verkoop van een V zaailand, leen zijnde, toebehorende de voorkinderen Peeter Verwilt en gelegen bij de windmolen van Loenhout. Henrick Cornelissen van Aerde en Cornelis Pauwels Geens hebben samen gelijkerhand de slag gehad voor 23 Kgld, elk L zaad 'teijnden mate teijnden gelde', en tot lijfkoop in het gelag 12 st eens

Adriaen Wouters als voogd en Peeter Joos als toeziener van de onbejaarde kinderen Peeter Verwilt, Willem Peeter Verwilt, bejaard, en Dingne x Godevaert van IJperen mede present

f° 36 v° - 15.02.1545

| 1177-0076-01 |

-Anthonis Valcx van Stabroek belooft Laureijs Schoemakers 6 Kgld 14 st te betalen, Bertelmeus Tuijts alias Nijsmans stelt borg

16.02.1545 svl

| 1177-0077-01 |

-Henrick de Knoddere bekent dat Adriaen van Aken hem betaald heeft van de rente van 8 V rogge erfelijk die hij op diens goederen heffende was

-Quirijn Acdorens verrijkt Anthonis Wouter Laets

f° 37 r°

| 1177-0078-01 |

-gezien de voogden van de kinderen Bouwen Hovelmans met recht de erfpenningen hadden ingewonnen en nu in de plaats staan van Jan Cornelis van Aerde wijzen schepenen dat Cornelis Henricx van Aerde vs voogden bewijs zal leveren van de erfpenningen die hij Jan van Aerde schuldig was

-gewezen dat indien 'de heer het recht ophoudt' tussen Pauwels (Gielis Pellekens) en Lijsbeth Vorselmans dat de weduwe Pauwels zijn kosten zal betalen vermits het over erfrenten gaat en Pauwels van buiten het dorp is of zij mag antwoorden zo haar dat belieft

-procedure Cornelis Jan Keijsers nomine Thijs van Aerde tegen Michiel Laureijs Rombouts

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Geerdt de Wege tegen Wouter Maes (Wouter de smid van Hoogstraten)

f° 37 v°

| 1177-0079-01 |

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Geerdt de Wege tegen Anthonis Acdorens

-procedure Mathijs van Aerde tegen Peeter Heijn Kerstens nomine Magriete x +Jan Boets

-Geerdt de Wege bekent Michiel Verstraten de schuld van 7 V rogge 3 Kgld

-Jan Henrick Hovelmans 'verdraagt' Meus Nijsmans de weg van zulke erven als hij (Jan) gekocht had van Peeter Jan Bode en welke erven moeten wegen over het land van vs Meus en waarom deze de koop had gecalengierd

-Willem Sijmons ziet af van zijn rechtsprocedure tegen Kersten Henrick Mens daar deze zwoor hem niet schuldig te zijn, Willem werd veroordeeld in de kosten

f° 38 r°

| 1177-0080-01 |

-procedure Wouter Loijcx tegen Willem de Coninck

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Agneese Henrick Hovelmans dr tegen Jan Vorspoel in de naam van Cornelije x Willem Heerstraets

-gewezen dat indien Jan en Joos Aerdt Peeter Nouts onder eed verklaren hun vader in zijn ziekbed te hebben horen zeggen dat hij heer Andries Zebrechts niet meer schuldig is dan 3of 4 V van buiten jaars dit voor hun onschuld volstaat

deze eed afgelegd door Jan en Joos op 31.08.1545

-Peeter Thoens als voogd van Neelken Jan Thoens dr doet eed dat hij als voogd ten achter is aan Laureijs Jan Nouts 20 st 2 schorten (voirschoten)

-procedure Jacob van Onstaijen tegen Jan de Hase

f° 38 v°

| 1177-0081-01 |

-Henrick Philips bekent Jan Wouter Rombouts de schuld van 10 L rogge

-Gielis Thoens bekent Adriaen Jan Ooms de schuld van 10 L rogge

-Gielis Thoens bekent Jan Claus van Hoogstraten de schuld van 12 Kgld 14 st

-Meus Nijsmans bekent Dierick Nijs Hegs de schuld van 4 V rogge

-Cornelis Marck Marcx belooft Dierick Nijs Hegs 6 L rogge te betalen

-procedure Marck Nouts tegen Jan Hovelmans

f° 39 r°

| 1177-0082-01 |

-Dingne Claus Smits dr x +Peeter van Huijsen met haar voogd Peeter van der Buijten neemt aan het kind dat zij met vs Peeter van Huijsen had te onderhouden van eten, drinken etc. Bernaerdt van den Broecke is voogd, Jan Claus Smits toeziener

Personen:

f° 39 v° - 26.02.1545

| 1177-0083-01 |

-openbare verkoop van 10 L rogge erfelijk als Cornelis Bode verstorven zijn van zijn vader Jan Bode en welke Adriaen Vermunten uitreikende is. Jacob van Onstaijen heeft de handslag voor 30 Kgld en de heren kosten

f° 40 r°

| 1177-0084-01 |

-gewezen dat Cornelis Jan Nouts geen recht meer heeft aan de goederen die Cornelis Bode voorheen had daar hij geen andere goederen had bezet dan have en erven die Cornelis Bode van zijn vader Jan verstorven waren

-de erfgenamen Dierick en Cornelis Lenaert Boets met 'rossche en reische' geleverd in stuk land dat Cornelis Bode toebehoorde en gelegen O Marie Snels W Dierick Boets erfgenamen. Peeter Lenaerdt Bode als voogd van vs kinderen presenteert te affirmeren dat hij die hoedanigheid meer aan Cornelis Bode ten achter is dan de waarde van het stuk land

27.02.1545 svl

| 1177-0085-01 |

-gezien de kosten die Gielis Bode gehad heeft inzake de processen die hij diende te voeren tegen Claus Peeters de molenaar betreffende het huis en de panden die hij uit sheeren handen gekocht had na opwinning door de erfgenamen Jan van de Vekene wijzen schepenen dat vs Gielis zal hebben op de gereedste goederen die hij van Henrick Lodders weet te vinden 23 Kgld 15 st 3 oort, dit boven de 8 V 3,5 kw rogge 8 Kgld 4,5 st die Gielis in het vs huis 'verwoond' heeft. In vonnis van 27.10.1544 was reeds gewezen dat verweerder de aanlegger zou laten volgen al de panden in de brief van de erfgenamen Jan van de Vekene begrepen of hem zouden betalen al de kosten die hij aan het vs huis genaamd “de bijle” en waarin hij toen woonde gedaan had. Het huis waar Gielis in woonde werd toentertijd door Henrick Lodders gekocht van Claus de Molenare

f° 41 r° - 21.02.1545 svl

| 1177-0086-01 |

-Hugo Oliviers van den Wijngaerde (na zijn ontslag uit de gevangenis) heeft gezworen 'aen den heijligen met opgesteken vingeren' te recht te staan tegen Jan van Lint de jonge (zijn proces niet te zullen ontlopen). Jan Nijs en Jan Hegge stellen borg

Personen:

25.03.1545

| 1177-0087-01 |

-Jan van Eekele en Meus Nijsmans kennen dat vs Jan van Eekele zijn deel van het koren bezaaid op de stede die Meus van Jan gekocht heeft eveneens aan vs Meus verkocht heeft , en waarvoor Meus navolgende verschenen koren renten zal betalen: Anne Peeter Jennijs 12 V rogge, Anthonis Hovelmans 4 V rogge, Dierick Nijs Hegs 4 V, Cornelis Peeter Verheijden 15 L rogge, Aerdt Peeter Nouts 5 L. Item dient Meus nog de klacht die Jan Aerdt Peeter Nouts over Jan van Eekele gedaan heeft te betalen

f° 41 v° - 25.02.1545

| 1177-0088-01 |

-Jan Henrick Loijcx belooft 8 Kgld 1 V rogge te betalen aan Mariken Cornelis Zegers dr

02.03.1545 svl

| 1177-0089-01 |

-Jacob van Onstaijen kent meester Zeger Tshertogen en Jan de Hase beide gediend te hebben

f° 42 r°

| 1177-0090-01 |

-Michiel Wagemans verklaart dat wat hij gezegd had gedaan had in naam van zijn meester Jan de Hase in de zaak Jacob van Onstaijen nomine mr Zegers

-in de zaak tussen Jan de Hase en Jacob van Onstaijen wijzen schepenen dat zij blijven bij hun ordonnantie dat mr Zeger eerst zal zijn voldaan behoudens dat Jacob tegen volgende zitting rekening zal doen hoeveel mr Zeger ontvangen heeft en dan het surplus zal betalen ten behoeve van Jan Hasen in afkorting van het £ br dat heer Mathijs Verdijck heffende is op het stukland dat Jan de Hase van Cornelis Bode gekocht had

f° 42 v°

| 1177-0091-01 |

-procedure Adriaen Henricx van Aerde tegen Jan Henrick Hovelmans

-Marck Nouts verrijkt Jan Hovelmans

-Cornelis Matthijssen van Aerde toont zijn erfdom op de goederen Cornelis van Elsackere voor 6 L rogge 15 st jaarlijks

f° 43 r°

| 1177-0092-01 |

-procedure Cornelis de Keijser nomine Mathijs van Aerde tegen de erfgenamen Bernaerdt van Bavele

-Jacob van Onstaijen nomine Peeter Willem Bode bekent Peeter Dignen de schuld van 9 L rogge jaarlijks en van 4 jaren achterstel

-Lucije x Lenaert Peer Nuijts belooft de vrouw van Peeter van Staijen, Brecht, 20 st te betalen

-de weduwe Wouter Conincx belooft Jan Marberchs 10 L rogge te betalen

-Claus Diericxssen belooft Dierick Aerdtssen, Breda, 38 Kgld te betalen

f° 43 v°

| 1177-0093-01 |

-Jan Thijs Theus belooft Adriaen Luijcx 5, Kgld te betalen

-in de zaak tussen Jan van Bredae cum uxore en Marck Nouts x Berbele inzake rente van 9 V rogge die Marck bekent had schuldig te zijn uit te reiken aan vs Jan van Bredae wijzen schepenen dat Jan van Breda tevreden dienen te zijn met de goederen die Marck cum uxore opgedragen hadden tot Jans van Breda behoefte zo ver die dragen in afkorting van de 9 L rogge erfelijk met het achterstel, en dat daarna vs Marck cum uxore schuldig zullen zijn vs Jan te verzekeren van zijn 9 L erfelijk zo veel zij boven de getransporteerde goederen te kort zullen komen. In deze zaak werd door Jacob van Onstaijen nomine Jan van Breda aangevoerd dat nooit procuratie tot Loenhout getoond had om Jan van Breda te onterven. Volgens Pauwels Willem Aerts nomine Marck Nouts zegt dat Willem de But procuratie voor schepenen van Stabroek verkregen had

f° 44 v°

| 1177-0094-01 |

-in de zaak Jan Peeter Thijs Hasen tegen Jacob van Onstaijen verklaren schepenen op vraag van Michiel Wagemans op 21 mei een goede ordonnantie gemaakt te hebben in de goederen Cornelis Boets tot behoef van diens crediteuren

03.03.1545 svl

| 1177-0095-01 |

-openbare verkoop door Adriaen van Aken van eikenhout staande op Vorsingers volgens de akte vermelde voorwaarden, het eerste bos van de messing van Hoogstraten omgaand, het tweede van de schuur achter de 'koeije' na Loenhout om komend, van beide heeft Jan de Ruevere de slag gehad en van welk hout Ruever Janssen de helft heeft, en dit voor 60 Kgld. Peeter Nouts op hoenderen is borg

f° 45 v° - 05.03.1545 svl

| 1177-0096-01 |

-openbare verkoop door Peeter Cristiaens van eikenhout

nota: de akte wordt niet verder gezet op volgende pagina

f° 46 r°

| 1177-0097-01 |

-Peeter Lenaerdt Bode bekent Jan de Lathouwere de schuld van 11 Rgld 3 st

-Peeter Wierocx bekent de erfgenamen Margriete en Zanne der Wewen de schuld 7,5 V rogge van jaarlijks 2,5 V

-de weduwe Wouter Conincx bekent de h geest van Loenhout de schuld van (niet ingevuld)

-Lenaert van Staijen bekent Willem Cornelis Luijcx de schuld van 4 V rogge 2,5 Kgld

f° 46 v°

| 1177-0098-01 |

-procedure Adriaen Jan Ooms tegen de erfgenamen Magriete der Wewen inzake een V rogge erfelijk of die mag betaald worden met 10 st jaarlijks

-procedure Peeter Bogaerts tegen Cornelis Jan Nout Luijcx

-procedure Jan Vorspoel nomine Henrick van Staijen tegen Claus Diericx

-Jan Saeldijen begeert zijn erfpenningen op Wouter van Elsackere

-Pauwels nomine Hubrecht Delijen begeert zijn erfpenningen op Peeter Jan Nout Luijcx

f° 47 r° - 10.12.1543

| 1177-0099-01 |

(nota: we springen hier blijkbaar ineens 2 jaar terug)

-Cornelis Verdijck bekent Marie x +Wouter Conincx de schuld van 4 Kgld

-Pauwels nomine Sijmon Rombouts verrijkt de weduwe Peeter Vorselmans

-openbare verkoop van hout door Marcus Loijcx, schout en rentmeester. Betreft eikenhout achter de schuur op het nederhof, op de sluijshage, op het stoppelblock en in de doelstrate. Peeter van Onstaijen krijgt de slag voor 14 Kgld 5 st, borg is Jan Vorspoel. Item zal zelfde rentmeester verkopen eikenhout staande in Neerven, hiervan krijgt Willem Sijmons de slag voor 8 Kgld 12 st, borg is Claus Diericxssen

f° 47 v°

| 1177-0100-01 |

-procedure Claus Haeijen tegen Willem Cornelis Luijcx

-Adriaen Haest begeert zijn erfpenningen op Mathijs Jan Cleijs

26.11.1543

| 1177-0101-01 |

-gewezen dat Pauwels Willem Aerts binnen 10 dagen betaling dient te krijgen van Jan van Staijen aangaande 19 V rogge1 1 L die Jan bekend had te hebben ontvangen

10.12.1543

| 1177-0102-01 |

-de schout nomine de heer toont zijn erfdom op de stede in de palinckstrate die Bijlken in handen had en die Gielis Buijens opgewonnen heeft

-gewezen dat Willem van Wouwe cum suis als borgen voor Cornelis Bode indien zij onvoldoende roerende goederen vinden om voldaan te zijn zij de erfgoederen die Cornelis Bode toebehoren en die zij weten te vinden mogen nemen om die openbaar te verkopen, behoudens die in de brieven of bescheid

f° 48 r°

| 1177-0103-01 |

-na rechtsvordering van Michiel Jordaens (Hoeck) zal men openbaar verkopen zulke 16 Kgld een welke Geerdt de Wege onder heeft en schuldig is Mathijs de Cuijpere Mathijssen. Michiel Jordaens krijgt de slag voor 14 Kgld

Personen:

-Peeter Willem Bode geleverd in de roerende goederen van Meus Nijsmans waaraan hij 28 £ br ten achter is en ook in rogge. Mag panden zoveel goederen van Meus tot hij voldaan is en koopdag houden voor de roerende goederen

-de vorster nomine Peeter Jan van Staijen begeert zijn teerkosten op Claus Ottens van Dort

f° 48 v°

| 1177-0104-01 |

-Joos van Elsacker belooft Peeter van der Buijten 6,5 Kgld te betalen

14.12.1543

| 1177-0105-01 |

-gezien de kosten gedaan door Peeter Delaflije in zaak tegen de erfgenamen Cornelis Keeselmans ivm zekere rogge die vs Cornelis Keeselmans als gemachtigd van Peeter Delaflije ontvangen had maar niet overgeleverd worden deze kosten zo hebben schepenen deze kosten getaxeerd en geordonneerd dat Peeter van de goederen van de erfgenamen 36 stuivers zal hebben

-in de zaak tussen Lenaerdt van Staijen en de erfgenamen Cornelis Keeselmans inzake 3 Kgld die Lenaert betaald had aan de 'mutsaerts binders' die het hout van Jacob Janssen geboden hadden en deze hem niet wou korten aan wat Cornelis Keeselmans hem schuldig was zo wijzen schepenen dat de voogd van de kinderen Cornelis Keeselmans 3 Kgld zal betalen aan Lenaerdt van Staijen met de kosten door schepenen getaxeerd 18 stuivers

f° 49 r°

| 1177-0106-01 |

-in de zaak tussen Adriaen Vermunten en de weduwe Cornelis Vermunten met haar kinderen aangaande erfrente en waarbij vs Adriaen Vermunten volkomen in zijn eis gewezen is wordt de weduwe veroordeeld in de kosten getaxeerd 3 Kgld 4 st

-in de zaak tussen Peeter Pielnaque, stadhouder, en Jacob van Onstaijen, waarbij deze laatste ongehouden werd gewezen van de aanklacht, zo werd de stadhouder veroordeeld in de kosten, getaxeerd 32 st

-in de zaak tussen Claus Thoen Thijs en Jan Pauwels Keeselmans als momboor van de kinderen Cornelis Keeselmans inzake 2 V rogge erfelijk wordt vs voogd veroordeeld in de kosten, getaxeerd 51 st

f° 49 v°

| 1177-0107-01 |

-in de zaak tussen Aerdt Brants en de schout en waarbij Aerdt Brans ongehouden werd gewezen wordt de schout veroordeeld tot de kosten 20 st

-in de zaak tussen Cornelis der Wewen en Peeter Jans van Bavele inzake 10 L rogge erfelijk wijzen schepenen dat Cornelis van Peeter voor de kosten zal hebben 26,5 st

f° 50 r°

| 1177-0108-01 |

-in zaak tussen de momboren van de kinderen Buijen Hovelmans en Pauwels Willem Aerts inzake zekere rogge die vs Pauwels nomine de erfgenamen Adriaen …ten Horste teveel ontvangen had van Bouwen Hovelmans waartegen Pauwels meende dat zoals schepenen gewezen hadden hij vs kinderen 10 V eens diende te restitueren en daarna aanlegger zijn kosten mocht inbrengen zo taxeren schepenen de kosten op 3 Kgld door Pauwels aan de kinderen te geven

f° 50 r° - 17.12.1543

| 1177-0109-01 |

-Peeter Jan Hovelmans als voogd met Henrick van Aerde, molenaar, als toeziener van de kinderen +Bouwen Hovelmans x +Marie Cornelis dr van Aerde verhuren aan Jan van Huijsen Janssen stede of plak van erven met huis of schuur, vs kinderen toebehorende, in Sneppel bij de berenstraat tgo Peeter Hovelmans en zoals Marck Marck Jan Marcx hetzelfde in huur heeft gehad, en dit voor jaarlijks 6 Kgld 15 st, en met de voorwaarden zoals verder in de akte beschreven

Personen:

f° 50bis r°- 18.12.1543

| 1177-0110-01 |

-Aerdt Jan Aerts klacht tegen Wouter Henrick Loijcx wegens niet voldoen van vonnis, gewezen dat hij mag panden

-inzake dat Peeter Pielnaecque als stadhouder meende bij ieder opdracht in zijn leenhof van elke opdrager recht te hebben op een 'cleijn recht' en dit vanwege degene die het leen ontvangt en waartegen Jacob van Onstaijen nomine Peeter Willem Bode meende dat hij niet meer schuldig was van een koop dan een 'heergewade en een cleijn recht' ongeacht hoeveel opdragers er ook zijn wijzen de mannen (van leen) dat de stadhouder zo veel klein rechten van Peeter Willem Bode meer zal hebben als er opdragers meer waren dan Peeter de Cuijpere

hierop verwijst Jacob van Onstaijen naar de leenbanken in Hoogstraten, Brecht, Wuustwezel, Zundert

-Peeter Joos en Gijsbrecht de Bije, mannen van leen, kennen aanwezig geweest te zijn in Hoogstraten waar Peeter de Cuijpere, Jan Jan Claus Peeters zoon en Mariken zijn zuster de doodgift ontvingen van zekere lenen en terug opdroegen aan Peeter Willem Bode

-op 02 januari 1544 kende Mathijs Jan Claus dat hij zijn deel in de stede in Terbeek voor stadhouder van Loenhout opgedragen heeft tot behoef van Peeter Boets

f° 51 r° - 22.12.1543

| 1177-0111-01 |

-huwelijkse voorwaarden tussen Lenaert van Aerde Janssen, toekomende bruidegom, en Marie Willems van Lare dr, toekomende bruid. Marie Willems van Lare wordt bijgestaan door haar moeder Berbele x +Willem van Lare en Marie x +Wouter Snels. Deze laatste, met haar voogd Peeter van Onstaijen, schenkt uit gunst, voor pijn, arbeid en vriendschap, aan Lenaert en Marie als het huwelijk doorgaat, in 'gerechter aelmoesse' zo hierna volgt: helft van een huis in Huffel met de 'lelijen' zo zij dat nu bezit, Lenaert en Marie zullen de helft van de kommer betalen, de erfgenamen Peeter van der Wilt de andere helft. Zij zullen vs Marie wwe Snels in het huis (of de helft ervan) de rest van haar leven laten wonen, en na hun huwelijk mogen zij zelf er ook komen wonen. En indien de erfgenamen van Marie wwe Snels vs Lenaert en Marie het huis niet willen laten volgen schenkt zij in compensatie al haar roerende goederen, 200 Kgld eens. Item de 40 Kgld die nog onder haar voogd Peeter van Onstaijen staan ter zake van kwijting van een sister rogge erfelijk en welke 40 Kgld Peeter Willem Bode onder Peeter van Onstaijen als wethouder gesteld heeft. Item nog binnen een jaar 40 Kgld eens. Item een koe en een bed, uitgerust zoals behoort, als zij getrouwd zijn. Item een van haar beste tabbaarden. Op het einde van de akte blijkt dat Marie van Laeren een nicht is van Marie wwe Wouter Snels.

Personen:

f° 52 v° - 27.12.1543

| 1177-0112-01 |

-Cornelis Jan Michiel Buijens belooft Peeter Gilsmans 13 Kgld te betalen

f° 53 r° - 03.01.1544

| 1177-0113-01 |

-in de zaak tussen Henrick Lodders en Peeter Willem Bode aangaande de heergewaden van zekere goederen die Peeter van Henrick en zijn vrouw gekocht had opperde Henrick dat in de koop besproken was dat Peeter heergewade en rechten zou betalen wat door Peeter Bode ontkend werd en dat hij het dan liever niet gekocht had. Hierop wijzen mannen voor recht dat indien Peeter Bode zijn presentatie voldoet (nl dat hij onder eed wil verklaren dat hij tegen Henrick gezegd had dat hij het niet wou kopen als hij heergewade diende te betalen) Henrick het heergewade zal moeten voldoen

Peeter heeft op 29.01.1544 de eed voldaan

f° 53 v° - 03.01.1544 svl

| 1177-0114-01 |

-Jan van Lint en Peeter Pielnaecque, kastelein en stadhouder, waren aanwezig toen Godevaert Piggen aan Henrick van sint Huijbrechts de verschenen rente kwijt schold die Henrick hem nog schuldig was inzake de 4 Kgld erfelijk die hij op de afgebrande stede heffende was, beloofde verder dat hij hem binnen de 4 jaar niet zou manen

-| Adriaen Vermunten en Peeter Diericx cum uxore | in zaak tussen Adriaen Vermunten en Agneese x +Cornelis Vermunten (xx Peeter Diericx) met haar kinderen en waarbij Agneese cum suis veroordeeld was (11.06.1543) vs Adriaen te voldoen of van zijn goederen te lossen de 15 st erfelijk staande op Adriaens panden en die Clement Jan Diels kind daarop heffende is, item nog 12 Kgld eens hebben partijen met elkaar gerekend van schulden en wederschulden als andere (cfr akte). Agneese cum suis dient nog te betalen 12 Kgld 12 st 1 oort zonder de 15 st erfelijk van Clement Jan Diels kind

Personen:

07.01.1544 svl

| 1177-0115-01 |

-Geerdt Vorselmans nomine zijn moeder bekent Sijmon Rombouts de schuld van 2,5 Kgld

-Geert de Wege bekent Peeter Jan Dingen de schuld van 9 Rgld

-Jan van Staijen belooft Marcus Loijcx, schout, 3 Kgld te betalen

f° 55 r°

| 1177-0116-01 |

-Jan van Eekele bekent Jan Pauwels Keeselmans de schuld van 8 Kgld

-Jan van Eekele bekent Peeter van der Buijten de schuld van 8 V rogge

-Jan van Eekele bekent Aerdt de Visschere de schuld van 39 st waarop Aerdt een L spurrie zaad gehad heeft

-gewezen dat Agneese Henrick Hovelmans betaling zal hebben van de erfgenamen Henrick Hovelmans terzake de 5 Rgld die de erfgenamen haar bekenden van het ruimen van het huis

f° 55 v°

| 1177-0117-01 |

-met vonnis gewezen dat de schout van degenen die in de zomer de goederen die Bijlken toebehoren gebruikt hebben de tiende penning en de heren cijns zal hebben. Item terzake de 22,5 st van verschenen rente waartoe Geert Vorselmans was gewezen wordt gevonnist dat indien de schout bij eed affirmeert dat hij de boekweit daartoe gepand had dat dan Geert nomine zijn moeder en Gielis Buijens de schout zullen betalen

-Henrick Laureijs Rombouts en zijn broer Michiel geleverd in hun erfpanden voor 4 Rgld van binnen jaars en 12 Rgld van buiten jaars, hebben de panden ingezet voor 20 £ gr br, zullen ten hoogste verkocht worden

f° 56 r° - 09.01.1544 svl

| 1177-0118-01 |

-Thoomas Cornelis Goris kocht van Claus Aerts der Wewen als voogd en Mathijs Cornelissen als toeziener van de weeskinderen Jan Claus Peeters de stede in Popendonk waar vs Jan Claus Peeters woonachtig was. Stede met 2 L zaailand op “aertsche ackere” en 2 euselen aan “de vranckstrate” uitkomende aan de rijt. Rente die op stede staan aan Thoomas Laureijs ter Eijck 4 V rogge, aan Katrijne x +Aert der Wewen 6 L rogge, aan Henrick de Backere, Rijsbergen, 5 L rogge, aan Heijlken Claus Peeters dr 2 L, aan de heer van Loenhout 1,5 L rogge 3 L gerst, aan Cornelis Verboven 5 Rgld 15 st, aan Truijken Jan Bellens, Antwerpen, 2 Rgld. Item moet Thoomas nog geven voor de bate 24 £ br eens, waarvoor hij aan de momboors een rente van 2 V rogge 25 st op de erfgenamen Geert van Elsackere bewijst en op Geert Vorselmans 2 Kgld

f° 56 v° - 21.01.1544 svl

| 1177-0119-01 |

-Lenaert Ments nomine zijn zoon begeert arbeid op de erfgenamen Jan Bode

f° 57 r°

| 1177-0120-01 |

-betwisting tussen de schout en Jan Vorspoel terzake last van 4,5 Kgld staande op de “muntenbemd”. Jacob van Onstaijen nomine Jan Vorspoel stelt dat vs last vervalt op kerstmis en dat in Loenhout alle cijnzen verschijnen met sint jansmis en sint mertensmis en dat al ander geld of koren verschijnende op andere dagen erfrenten zijn waartegen de schout argumenteert dat alle heren goederen zowel niet kwijtbare erfelijke renten als cijnzen uitvoerbaar zijn. Daarop wijzen schepenen dat de schout Jan Vorspoel wel degelijk te rechte gepand heeft en dat alle cijnzen of renten in het cijnsboek bevonden uitvoerbaar zijn

-Cornelis Bode begeert de goederen hem van zijn vader verstorven te ontzetten van het bezet door mr Zeger Tshertogen waarop schepenen wijzen dat hij dan 'met uitgerecten vingeren sweeren sal sweeren aan den heijligen' dat hij de goederen dan niet zal ontvreemden

f° 57 v°

| 1177-0121-01 |

-Cornelis Pauwels Geens bekent Jan Anthonissen, metser, de schuld van 29 st 3 oort

-Mathijs de Smidt, Brecht, verrijkt Mathijs van Scalluijnen

f° 58 r°

| 1177-0122-01 |

-de vorster nomine Anthonis Pauwels Wuijts (belooft Jan Gielis Larien) 10 Kgld

-Jan Hovelmans bekent Truijken Schoofs de schuld van 3 Kgld

-Dierick Ingelen belooft Jan Nouts 7 Rgld 18 st 3 oort te betalen

-in zaak tussen Jacob van Onstaijen cum suis als erfgenamen van Magriete der Wewen en Adriaen Jan Ooms met de kinderen Aert der Wewen anderzijds aangaande een V rogge erfelijk die eerste partij op tweede partij heffende zijn. Vs Adriaen als bezitter van de panden ontkent niet de rente te moeten uitreiken, maar zegt dat voortijden Aert der Wewen dit mocht betalen met 10 st

f° 58 v°

| 1177-0123-01 |

-gewezen dat Adriaen van Aken binnen 14 dagen Cornelis Verboven zal voldoen inzake de gekochte erven

-Jan Vermuelen belooft de erfgenamen Geerdt Laureijs Scoemakers 8 Kgld 17,5 st te betalen, Claus Cornelis van Staijen stelt borg

-Jan van Staijen begeert zijn arbeid op Pauwels Aerts voor 36 st

f° 59 r°

| 1177-0124-01 |

-Peeter Wijerocx bekent heer Lambrecht, pastoor in Loenhout, de schuld van 3,5 L rogge

-Jan van Eekele bekent de h geest de schuld van 7 V rogge

-Matheus de Cuijpere bekent Marie Snels de schuld van 9 V rogge

-Jacob Huijbs belooft Jan van Eekele twee keer 8 Kgld te betalen

-Adriaen Jan Michiel Buijens begeert de arbeid van zijn dochter op Meus Nijsmans voor 58 st en 3,5 ellen 'hemlakens geweerst', zijn dochter doet de eed op 18 februari

f° 59 v°

| 1177-0125-01 |

-Adriaen Jan Michiel Buijens begeert de arbeid van zijn zoon op Meus Nijsmans voor 57,5 st voor een 'vuernel' 2 ellen 'gewerst laken' een el grof laken en een paar gelapte schoenen, zijn zoon doet de eed op 18 februari

04.02.1544

| 1177-0126-01 |

-Jan Pullekens belooft Cornelis Maes twee keer 6 Kgld te betalen

-Lenaert Ments verrijkt de erfgenamen Jan Bode

-de pastoor verrijkt zelfde erfgenamen

-Jan Willem Loijcx begeert ongehouden te zijn van het bezet vanwege Kersten Diericx gezien die hem geen aanspraak heeft gedaan

-Peeter Peeter Boets bekent de h geest de schuld van 2 V rogge van buiten jaars en van een V van lichtmis 1543

f° 60 r° - 29.01.1544

| 1177-0127-01 |

-Djanne x +Peeters Hasen belooft Pauwels Willem Aerts twee keer 10 L rogge te betalen

-schepenen wijzen dat Cornelis van Staijen timmerman de panden die hij gehaald heeft op Cornelis van Aerde mag inzetten, en indien hij hiermede niet voldoende heeft dat hij verder mag panden zo nodig

04.02.1544 svl

| 1177-0128-01 |

-Jan Vorspoel exhibeert volmacht mr Geerdt Hildernisse en zijn zuster Marie bezegeld Antwerpen 31.01.1543

f° 60 v° - 29.01.1544 svl

| 1177-0129-01 |

-Pauwels Willem Aerts nomine het convent van Corsendonck tegen Geerdt Vorselmans inzake rogrente op de goederen van Wouter Snels, procedure

f° 61 r°

| 1177-0130-01 |

-verkoop van stede met toebehoren door Steven Wouter Goris als voogd met Jan Sijmons als toeziener van de weeskinderen +Peeter van Huijsen x +Katrijne Jan Sijmons dr, zuster van vs Jan Sijmons. Betreft stede waar vs Peeter uitgestorven is zowel onder Zundert als onder Loenhout, en met volgende lasten: 12 V rogge erf 4 Rgld 14 st erf aan de heer van Loenhout, 5 V rogge erf en 30 st jaarlijkse kwijtrenten aan Berbele Cornelis Rummens dr, 5 V rogge erf aan de kinderen Peeter van Huijsen vs. Verkoop volgens de in akte vermeld voorwaarden, gekocht door Peeter Willem Bode voor 25 £ br 10 sch of 102 Kgld eens, aanwezig de vorster, de voogd, de toeziener, Wouter van den Broecke, Bernaerdt van den Broecke, Cornelis van den Broecke en meer andere. Jan Sijmons en Jan Claus Smits als van moeders kant hebben gezworen dat dit voor de weeskinderen het beste was

f° 62 r°

| 1177-0131-01 |

-Jan Roovaerts de jonge bekent de h geest de schuld van 17 L van binnen jaars en van 17 L van oud

-Anthonis Wouter Laets belooft Henrick van Riele 10 Kgld te betalen

-op verzoek wijzen schepen dat degenen die samen met Anthonis Wouter Laets het hout gehad hebben waarvoor hij de 10 Kgld moet betalen (cfr boven) hiervoor mee moeten opleggen

-heer Henrick bekent Mathijs de smidt van Brecht de schuld van 12 Kgld

f° 62 v°

| 1177-0132-01 |

-op verzoek van de erfgenamen Henrick Hovelmans wijzen schepenen dat Jan Hovelmans het goed of geld dat hij uit het sterfhuis gedragen heeft dat weer dient in te brengen

-inzake betwisting tussen schout en Peeter Willem Bode waarbij Peeter Bode gewezen was tot betaling van 12 realen heeft deze in beroep gegaan bij de hoofdbank van Breda, alwaar het bedrag met vonnis dd 29.12.1543 teruggebracht werd tot 4 realen. In de akte wordt dan verder vermeld dat met de bruek van Loenhout de 3 realen samen komen tot 4 Kgld (hoe men van 4 op 3 realen komt is niet duidelijk)

f° 63 r°

| 1177-0133-01 |

-Ghijsbrecht de Bueckeleere begeert zijn arbeid op Peeter Diericx van Aerde

-verkoop van stede in de palinckstraat door Jan Maerberchs nomine zijn schoonmoeder Cornelie x Cornelis Vorspoels en ook als voogd van Marie Luijck Nouts dr (dezelfde huisvrouw naast hem wezend) en Cornelis Willem Maes nomine zijn huisvrouw. Betreft stede waar Nout Luijcx uitgestorven is en waar Cornelis Vorspoel nu woonachtig is. Cornelie v/v Cornelis Vorspoel woonde daar ook maar is onlangs bij haar dochter en Jan Maerberchs gaan wonen wegen ziekte van haar man (niet verder gespecificeerd). Ingevolge contract tussen Cornelis Vospoel en verkopers mag hij daar nog tot bamis blijven. Koper zal ook Cornelis Vorspoel 21 £ 8 sch 6den gr br betalen. Jacob Huijbrecht stelt de stede in

f° 64 r° - 08.02.1544 svl

| 1177-0134-01 |

-Laureijs Laureijs Scoemakers, Gielis Laureijs Scoemakers, Katelijn Laureijs Scoemakers dr met haar voogd Geerdt de Wege, Jan Praijens als voogd van de weeskinderen Goris Canters x +Marie Laureijs Scoemakers dr, en Geert Scoemakers Cornelissen als voogd van Lauken Pauwels Scoemakers kennen voldaan te zijn door Lijsbeth x +Geerdt Laureijs Scoemakers inzake het moer dat Geerdt Scoemakers vroeger van Marcus Loijcx, rentmeester, gekocht had, en tevens tevreden te zijn met de gemaakte S/D tegen vs weduwe

f° 64 v° - 07.02.1544 svl

| 1177-0135-01 |

-Michiel Jordaens, secretaris in Brecht, belooft de erfgenamen Geert Laureijs Scoemakers inzake de obligatie die hij Geert daarvan gegeven had de som van 53 Kgld 10 st waarvoor Henrick van der Buijten Henricxssen borg stelt

12.02.1544 svl

| 1177-0136-01 |

-Jan Geerdt Larien doet eed dat hij in de 7 V rogge die de erfgenamen Peeter Loijcx ten achter zijn aan de erfgenamen Geerdt Larien niet meer schuldig dan 2 V eens en dat zijn zuster Mariken de 5 V schuldig is

13.02.1544 svl

| 1177-0137-01 |

-Jacob van Onstaijen nomine Jan van Staijen bekent de schuld aan Pauwels Willem Aerts van een V rogge van binnen jaars

f° 65 r°

| 1177-0138-01 |

-Cornelis Jan Michiel Buijens bekent de erfgenamen opt Hesschot de schuld van 5,5 Kgld

-Jan Hovelmans als toeziener van de kinderen Cornelis Vermunten verrijkt gewezen van zijn toon inzake de erfpenningen die Adriaen Vermunten op vs kinderen begeert

-Matthijs de Smidt van Brecht toont erfdom op Mathijs van Scalluijnen voor 4 Rgld van binnen jaars, doet eed dat hij 8 Rgld 1 st ten achter is van buiten jaars

-Henrick Lodders belooft Lambrecht Matheussen nomine het klooster van Huijbergen 11 L rogge te betalen

f° 65 v°

| 1177-0139-01 |

-Jan Vorsselmans van Brecht bekent Jan Hovelmans en zijn zuster Lucije de schuld van 5 Rgld

-Jan van Eekele bekent de erfgenamen Michiel Verdijck (ook van Dijcke) de schuld van 12 Rgld

18.02.1544 svl

| 1177-0140-01 |

-proces tussen Goosem Jan Aerts en Willem Lenaerts cum suis inzake een V rogge 10 st erfelijk die vs Goosem heffende was op panden die Willem Lenaerts en Jan Hegge ten andere tijd opgewonnen hadden om rente die zij daarop heffende waren en waarin vs Willem Lenaerts en Jan Hegge geleverd waren. Goosem pretendeerde een oudere brief te hebben dan Willem Lenaerts die repliceerde dat Goosem daarmee te laat was gekomen. Schepenen wijzen om redenen in akte vermeld dat Goosem inderdaad te laat is gekomen met zijn brief om op die panden nog rente te heffen

f° 66 v°

| 1177-0141-01 |

-procedure Geert Vorsselmans tegen Geerdt de Wege inzake schuld van 17 Rgld

-Adriaen Cornelis Deckers nomine uxore volkomen gewezen van zijn erfdom op Franck Marcelis, deze kocht de stede waar hij nu woont van Peeter Nouts

-Adriaen van Bavele bekent dat van Geerdt Vercaert voldaan is inzake de kwetsuren die Geert cum filio hem toegebracht had

f° 67 r°

| 1177-0142-01 |

-Peeter de Hoevenare bekent Peeter van de Vekenen de schuld van 6 Rgld 12,5 st 6 V rogge

-Djanne Peeters Hasen belooft Jan van Tijgelt 6 V rogge te betalen, later nog 2 V

-Cornelis Jan Nouts belooft Jacob Noenens 2 keer 6 V rogge te betalen

-de weduwe en erfgenamen Geerdt Scoemakers verrijken Willem van Maren

-Jan Clement Jan Giels belooft Peeter Ingelbrechts 40 Kgld 4 V rogge te betalen

f° 67 v°

| 1177-0143-01 |

-Goris en Peeter Franck Marcelis zonen en hun zuster Marie x Sebastiaen de Bije kennen dat hun vader hen uitgekocht heeft van het versterven van hun moeder, eerste huisvrouw van vs Franck Marcelissen

Personen:

26.02.1544 svl

| 1177-0144-01 |

-Jan Willem Lenaert Loijcx bekent Pauwels Willem Aerts nomine Jaspar van den Dorpe de schuld van 6 V rogge

Personen:

03.03.1544 svl

| 1177-0145-01 |

-Adriaen Ingelen begeert zijn teerkosten op Marie x +Henrick Hovelmans voor 5 Rgld en een doek of 7 st, item nog 1 Rgld van een maand die hij na gehouden heeft

f° 68 r°

| 1177-0146-01 |

-de erfgenamen Peeter Martens opt Hesschot bekennen Henrick de Knoddere 3 Rgld jaarlijks te betalen met verloop van 5 jaren bedraagt 15 Rgld

-Marck Nouts bekent Henrick van der Buijten de schuld van 45 st

-de erfgenamen Peeter opt Hesschot hebben Claus van Staijen Willemssen verrijkt voor 2 filips gld

-Gielis Thoens bekent de h geest de schuld van 18 (niet gespecificeerd) 2,5 L rogge en zulke schuld als te boek geschreven staat

-Cornelia Schoofs doet haar eed dat zij aan Jan Thijs Theus 15 L rogge ten achter is van buiten jaars

-Pauwels Aerts heeft Jan van Staeijen verrijkt gezien die voor de vierschaar stond en niet heeft geantwoord

-Jan Voirspoels nomine heer Peeter Loijcx toont erfdom op de goederen Cornelis Henricx van Aerde

f° 68 v°

| 1177-0147-01 |

-Luijck Willem Luijcx bekent de h geest de schuld van 14 L rogge

-Goris Francx bekent Willem van Wouwe de schuld van 3 V rogge

-procedure Jan van Eekele tegen Joos Ghijsbrechts

-Willem van Marem heeft de weduwe en erfgenamen Geert Scoemakers de schuld bekend van 8 Kgld

-procedure heer van den Wijngaerde tegen Peeter de Hoevenare

-Aerdt Brants gewezen tot betaling van 11 Kgld aan Cornelis Jan Michiel Buijens

-Jacob Huijb Thoens bekent Joos van Elsackere de schuld van 40,5 st

f° 69 r°

| 1177-0148-01 |

-gewezen dat Franck Marcelis binnen 14 dagen Adriaen de Deckere zal voldoen

-gewezen dat de weduwe Jan Boets, gezien zij beschadigd was, mag gaan tot een van de erfgenamen die met haar gedeeld hebben

-Mariken Lenaert Peer Nuijts dr begeert haar arbeid op Jan Henricx van Aerde voor de som van 24 st 4,5 el linnen lakens

-Marie x +Wouter Conincx belooft Lambrecht van Onstaijen 2 keer 5,5 L rogge te betalen

-Jan de Cuijpere Peeterssen belooft Marten Peeter Martens en Cornelis Faes 6 V rogge te betalen

f° 69 v° - 02.03.1544 svl

| 1177-0149-01 |

-zaak Aerdt Jan Brans tegen de schout inzake bedreigingen, ondermeer in de vierschaar waar hij gekomen is met Jan Peeter Vorselmans en schout en schepenen bedreigd werden. Wordt voorwaardelijk vrijgesteld, gedaan ten huize van Peeter van Onstaeijen, bij toespreken van Jan Beijerssen van Voxdaele, rentmeester in Wuustwezel, en Aernout van der Vloet Janssen, meijer aldaar, die Aertd Brants daartoe gebeden hebben, en de 7 schepenen, die de schout daartoe gebeden hebben opdat Aerdt het brood voor zijn kinderen zou kunnen winnen

Personen:

f° 70 r° - 04.03.1544 svl

| 1177-0150-01 |

-Lenaert Wouter Diericx zoon, gezien zijn blindheid met zijn voogd Ghijsbrecht de Bije, kent tevreden te zijn en van waarde te houden voor hem en zijn nakomelingen de een helft van zulk testament als zijn broer Anthonis Wouter Diericx met zijn vrouw Magriete gemaakt heeft voor secretaris en schepenen van Loenhout op 23.04.1541 svl en zelfde testament goedgekeurd te hebben op 22 van zelfde maand in aanwezigheid van heer Claus, toenmalig pastoor in Loenhout, wil altijd jaarlijks de helft van 5 Kgld voor de weekmissen voldoen. Gedaan ten woonhuize Lenaert Diericx, present de schepenen Peeter van Onstaijen en Peeter Anthonissen van Dietfoirt en de kerkmeesters Cornelis Michielssen van Elsackere en Goosem Lemmens

f° 70 v°

| 1177-0151-01 |

-Bertelmeus Tuijts Janssens bekent Jan van Eekele en diens huisvrouw de schuld van 18 £ br als erfpenningen van stede in Sneppel welke op 19.01.1544 gekocht was. Jan de Cuijpere Peeterssen stelt borg

08.03.1544 svl

| 1177-0152-01 |

-Peeter van Onstaeijen kocht erven van Henrick van sint Hubrechts, gelegen naast zijn eigen huis en hof voor 28 Kgld 2 L rogge en 12 st in het gelag, zullen samen de bornput op de geheel hofstede staande gebruiken, Peeter zal een eiken bornput kuip laten maken. In aanwezigheid van de getuigen Cornelis Jan Haest, Cornelis Pauwels Geens, Marck Cornelis Nijs, Jan Verhaert, Cornelis Geerts van Elsackere, Mathijs van den Bogaerde, Claus Diericxssen

11.03.1544 svl

| 1177-0153-01 |

-Godevaert Piggen geleverd in de roerende en erfelijke goederen die Cornelis Bode verstorven zijn van zijn vader Jan Bode gevolg schepenbrieven van Loenhout van obligaties voor de som van 107 Kgld eens en gewezen dat Godevaert van de roerende goederen zoveel mag halen tot hij voldaan is en indien hij niet voldaan is mag hij de erfelijke goederen laten verkopen

Jacob van Onstaijen protesteert nomine heer Zeger sHertogen, item nomine de erfgenamen Cornelis Lenaert Boets en Dierick Boets

f° 72 r°

| 1177-0154-01 |

-gewezen dat Godevaert Piggen inventaris van de roerende goederen van Cornelis Boets behoort te hebben, eventueel op kosten van de onwilligen

-procedure Geerdt Vorselmans tegen het convent van Corsendonk

f° 72 v°

| 1177-0155-01 |

-Peeter Nijs begeert ontzet te worden van bezet op zijn goederen door Cornelis Thijs Pauwels vermits hem geen aanspraak werd gedaan, schepenen volgen

-| Cornelis Voirspoels huisvrouw en kinderen | Jan Maerberchs en consorten verkopen stede in paelinckstrate volgens de voorwaarden nu onlangs gemaakt en zo Jacob Huijbs die gekocht had

(Nota: akte gaat niet verder, gezien hoofding mogelijk gekocht door de vrouw van Cornelis Vorspoils)

f° 73 r°

| 1177-0156-01 |

-Cornelis Verboven voldaan door Adriaen van Aken inzake land dat hij openbaar gekocht had

14.03.1544 svl

| 1177-0157-01 |

-Peeter van Eekele stelt het deel dat zijn vrouw Magdaleen Geeraert Ingelbrechts van haar ouders verstorven is in huis en erven “den duijvenschoot” aan Peeter van der Buijten x Anne Geeraert Ingelbrechts voor 23 £ br eens boven de 7 L koren die de h geest daarop heffende is, deze zien echter af van het transport, dient wel derdedeel te betalen in de 8 Kgld lijfrente die Clara Bastijns daarop heffende is. Getuigen Geerdt Vorselmans, Jan Peeters, Franck Clementsssen van den Schore, Cornelis Wouter Stevens

f° 73 v° - 17.03.1544 svl

| 1177-0158-01 |

-de vrouw van Jan Coels begeert haar dochters arbeid op Adriaen Ingelen

f° 74 r°

| 1177-0159-01 |

-Peeter Jan Bode bekent heer Peeter Loijcx de schuld van 3 Kgld 2 V rogge en van oud 6 Kgld 3 V

-Goris Francx belooft Jan Keeselmans 2 keer 6 Kgld te betalen

-Anthonis Jan Wackers belooft Nout Alaerts 27 st te betalen

-Mathijs Jan Claus Peeters bekent Marie Snels de schuld van 4 V rogge

f° 74 v°

| 1177-0160-01 |

-gewezen dat vermits de erfgenamen Henrick Hovelmans 'bescaet' waren van de 5 V rogge die Henrick van den Briele op de stede waar Henrick Hovelmans uitgestorven is (eisende is) en Dierick Bode toen hij de stede verkocht aan Henrick Hovelmans die 5 V niet uitgestoken had, dat de erfgenamen Dierick Bode de erfgenamen Henrick Hovelmans schadeloos moeten houden

-Willem van Wouwe als borg voor Cornelis Bode verzocht dat de penningen komende van roerende en erfelijke goederen welke vs Cornelis verstorven waren van zijn vader en verkocht werden, onder de wet worden gesteld tot rechtspraak wie daarop recht heeft, wat door schepen aldus wordt gewezen

f° 75 r°

| 1177-0161-01 |

-Jacob van Onstaijen nomine mr Zeger sHertogen stelt dat de panden die als borg gesteld werden door Cornelis Keeselmans x Lijsbeth voor een rente van 3 Kgld 2 V rogge verleden in Antwerpen onvoldoende zijn, vraagt dat de erfgenamen Cornelis Keeselmans andere panden als borg stellen, verzoek waarop schepenen na inspectie van de panden ingaan en vonnissen dat de erfgenamen brieven met andere panden verlijden

f° 75 v°

| 1177-0162-01 |

-in de zaak tussen Geerdt Vorselmans en Geerdt de Wege aangaande 17,5 Kgld eens wijzen schepenen dat Geerdt de Wege onvoldoende aangetoond heeft hiervoor rente te mogen geven, en dat indien Geerdt Vorselmans bij eed verklaart dat er geen overeenkomst van rente is geweest hij zijn executie op de goederen van Geert de Wege mag verder zetten

-gewezen dat Cornelis van Staijen de beesten van Cornelis van Aerde te recht gepand heeft, mag die naar de markt brengen en ten hoogste verkopen

f° 76 r°

| 1177-0163-01 |

-Pauwels Aerts nomine de kinderen Marberchs ziet af van zijn vervolg op de goederen Willem Sijmons

-achtervolgende de toon door Gielis Bode gedaan tegen Cornelis Luijcx gewezen dat Willem Luijcx en consorten schuldig zullen zijn de schutting tussen hun hoven te onderhouden

-Goris Francx bekent Lijnken x +Peeter Verwilt de schuld van 8 V rogge

f° 76 v°

| 1177-0164-01 |

-Jan Sijmons van Sundert als toeziener van de voorkinderen Peeter van Huijsen draagt de stede waar vs Peeter uitgestorven is op tot behoef van Steven Wouter Goris

-de weduwe Dierick Boets begeert haar teerkosten op Cornelis Vorspoel

31.03.1544 svl

| 1177-0165-01 |

-Jan Geerdt Roovaerts de oude bekent Peeter van der Buijten de schuld van 24 V rogge 6 Kgld 5 st

in marge: betaald me de ossen 21.04.1445 29,5 Kgld

f° 77 r°

| 1177-0166-01 |

-Gielis de Bije belooft Marcus Loijcx 3V rogge te betalen

-Gielis de Bije bekent Peeter van der Buijten de schuld van 6 L rogge

in marge: betaald, akte doorgehaald

-Jacob (van Onstaijen) nomine Jan van Breda verrijkt Marck Nouts, Marck begeert dag en raad

-mr Henrick Smekens ontvangen van Adriaen Vermunten 11 V rogge op rekening van 16 V, Adriaen bekent dat de 5 V blijven staan ter executie

f° 77 v°

| 1177-0167-01 |

-gewezen dat indien de weduwe Dierick Boets enige toon heeft tegen Cornelis de Hase zij die nu of volgende zitting moet leiden

-Cornelis Bode zal volgende zitting zijn toon leiden tegen mr Zeger sHertogen

-Cornelis Peeter Vorspoel bekent Peeter Jan Snellen de schuld van 4 V rogge

-Cornelis der Wewen bekent Peeter van Onstaijen de schuld van 35 st

f° 78 r°

| 1177-0168-01 |

Jan de Weerdt bij de kerk bekent Anthonis Verdijck de schuld van 4,5 Rgld

-Jan van Eekele belooft de momboor van de kinderen Quirijn Beeren 4 Rgld 4 st te betalen

-Cornelis van den Bogaerde belooft Jan van Eekele 5 L rogge te betalen

-Gielis Thoens belooft Cornelis Rummens 2 keer 6 V rogge te betalen

-Jan van Eekele bekent Peeter van Onstaijen de schuld van 41 st

f° 78 v°

| 1177-0169-01 |

-gewezen mits de voorwaarde tussen Cornelis Jan Snellen en Jan van Aerde niet voldaan is dat de koe te recht verkocht zal blijven

-klacht Gielis Bode dat de heining waartoe Willem Luijcx gewezen was (cfr supra) niet gemaakt werd, schepenen wijzen schepenen dat Gielis de heining mag laten maken na Willem de 'wete' gedaan te hebben

-na klacht door Adriaen Wouters nomine zijn moeder (weduwe Henrick Hovelmans) over de weduwe en erfgenamen Dierick Boets terzake niet uitgevoerd vonnis (cfr supra) wijzen schepen dat Adriaen Wouters als voren de goederen van vs weduwe en erfgenamen mag executeren

f° 79 r°

| 1177-0170-01 |

-Peeter Pielnaecque als stadhouder van de heer van Arenberg geleverd in zulk vol leen genaamd “den briel” als bij dood van Jan Boets verstorven, voor des heren rechten en stadhouders 'cleijn recht'. Mogen het leen gebruiken tot het najaar, indien zij dan niet voldaan zijn zullen zij het mogen dagen met 3 zondagse geboden

in aanwezigheid van Jan van Lint, schout, Laureijs van Aerde, Peeter van Onstaijen, Peeter Jan Snellen, Cornelis van den Broecke, Adriaen van Aken

f° 79 v°

| 1177-0171-01 |

-Peeter Thijs begeert zijn erfpenningen op de erfgoederen van Dierick Bode voor 24 £ br

08.04..1544 svl

| 1177-0172-01 |

-voorwaarden voor verhuur van een stuk leengoed “den briel” als een vol leen, huurder dient de stadhouder met hoogstraten jaarmarkt 4 Kgld, en wat daarboven gelden dient hij te betalen binnen een jaar, item betalen de heer, de vorster en de klerk ieder 4 st. Henrick Jan Mercx heeft de slag gehad, borg is Cornelis Geerts van Elsackere

f° 80 r° - 14.04.1544 svl

| 1177-0173-01 |

-Bernaerdt Couwenberchs belooft Cornelis Buijen Michielssen 63 st 1,5 oort te betalen

f° 80 v° - 22.04.1544

| 1177-0174-01 |

-| jonker Godevaert van Brecht | Ghijsbrecht (geen verdere naam) bekent Pauwels Willem Aerts de som van 43 kappoenen

-| het klooster van Corsendonk | Pauwels Aerts begeert voor de stadhouder Peeter Pielnaecque 4 V rogge te ontvangen als de weduwe Wouter Snels schuldig is waarvoor het convent vervolgd heeft Geert Vorselmans waarvoor borg was Jan Vorspoel

-Dierick Nijs Hegs verrijkt Aert Peeter Nouts

Personen:

-Peeter Dignen bekent Willem Cornelis Luijcx de schuld van 10 V 2,5 L rogge 5 Rgld 6 st 1 oort

f° 81 r°

| 1177-0175-01 |

-op verzoek van Peeter Dignen gewezen dat deze die de goederen mede gebruikt hebben mede zullen opleggen

-gevolg de vordering van Cornelis Nouts op de goederen Cornelis Boets verstorven van zijn vader openbare verkoop van deze roerende en onroerende goederen, Cornelis Nouts krijgt de slag voor 17 £ br en de wettige kosten

28.04.1544

| 1177-0176-01 |

-Laureijs van Aerde en Peeter van Onstaeijen, schepen, verklaren dat Jan Hegge als voogd van de kinderen Jan Henrick Meus op 26.02.1544 svl geleverd is in de goederen, roerend als onroerend, die Cornelis Bode verstorven waren van zijn vader Jan Bode

f° 81 v°

| 1177-0177-01 |

-Jan Claus Dielissen ketelaar bekent dat al te zullen voldoen wat Peeter Jan Joos voor hem verleden heeft of nog zal verlijden, hetzij met zijn goederen, hetzij met zijn arbeid

-Jacob van Onstaijen nomine Lenaerdt Vorspoels verbindt hem te zullen antwoorden

-| de erfgenamen opt Hesschot | Nijs van Bavele Peeterssen doet eed dat hij cum suis 2,5 Kgld ten achter is aan Claus van Staijen

-Bertelmeus Gielissen, wasmaker, geleverd in zijn erfpanden van binnen jaars voor 4 Kgld erfelijk met 8 jaar verlopen rente en welke panden Anthonis Thijs Diericx in handen heeft. Is van buiten jaars mede geleverd in de roerende goederen van de erfgenamen Anthonis Thijs Diericx

f° 82 r°

| 1177-0178-01 |

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Dierick Boets en de erfgenamen Cornelis Lenaert Boets tegen Pauwels Willem Aerts nomine Godevaert Piggen

-| erfgenamen opt Hesschot | Nijs Peeter van Bavele doet eed dat hij 3 Kgld ten achter is

-de vorster nomine de h geest verrijkt Cornelis Pauwels Geens

-Pauwels Willem Aerts toont nomine Jan Verdijck Peeterssen erfdom op Cornelis de Hase voor 2 V rogge

f° 82 v°

| 1177-0179-01 |

-Cornelis Henricx van Aerde bekent Peeter Bernaerts de schuld van 72 st

-gewezen dat mr Zeger (sHertogen) geen rekening zal doen aan Cornelis Bode voordat het proces dat Cornelis tegen hem voert afgesloten is

-Jan de Hase bekent Jacob Huijbs de schuld van 69 st

-Claus de molenaar begeert zijn teerkosten op Cornelis Vorspoel

f° 83 r°

| 1177-0180-01 |

-| Jan Vorspoel als koster | gewezen dat Jan Vorspoel al dezen die hem 'kosterkoren of provenen' schuldig zijn en niet betalen mag executeren

-procedure Claus de molenaar cum suis tegen Gielis Bode

-Adriaen van Elsackere belooft Jan de Custere 45 st te betalen

-Lenaert van Staijen begeert zijn teerkosten op Marten Peeter Martens

-Adriaen van Aken en de weduwe Dierick Boets beloven Willem Puts ieder 4 Kgld te betalen, de weduwe belooft nadien nogmaals 4 Kgld te betalen

f° 83 v°

| 1177-0181-01 |

-procedure tussen Adriaen Ingelen en Marie x +Henrick Hovelmans

-Peeter Cristiaens doet eed dat hij aan de kinderen Cornelis Keeselmans 6 V een L rogge ten achter is, hiervoor geleverd in de roerende goederen van vs kinderen, gewezen dat hij de gepande goederen mag inzetten

-gewezen dat indien Cornelis Vorspoel de verkoop die hij Jan Maerberchs gedaan heeft als gemachtigd van de vrouw van Cornelis aangaande stede in de palinckstraat dan wat Jan Maerberchs gedaan heeft zonder waarde zal zijn

f° 84 r°

| 1177-0182-01 |

-gewezen dat Claus Cornelis Claus Jans genaamde Cornelis van Elsackere en Meus Nijsmans zal voldoen van de kosten gemaakt voor het schutten van hun paarden vermits de heining van Claus niet behoorlijk gemaakt was

-gewezen dat Jan Cornelis van Aerde genaamde Meus Nijsmans de erve zal leveren die hij hem verkocht heeft of al zijn penningen zal terug geven

29.04.1544

| 1177-0183-01 |

-Huijbrecht Delijen kent betaald te zijn van Peeter Jan Nout Luijcx van het £ erfelijk dat hij op deze heffende was, scheld kwijt vs Peeter en de kinderen Cornelis Keeselmans en al dezen dienaangaande

f° 84 v°

| 1177-0184-01 |

-Henrick Cornelis van Staijen verkocht Adriaen Cornelis Zegers 2 L rogge erf die hij heffende was op de goederen van Jan Willems van Staijen

01.05.1544

| 1177-0185-01 |

-| aanspraak Cornelis Henricx van Aerde tegen Cornelis van Staijen timmerman | Cornelis van Staijen zou stede te erve hebben gegeven aan Peeter, broer van aanlegger. Deze zou eerst, nadien zijn broer Cornelis, gedurende 9 jaren jaarlijks 8 sister 3 L rogge betaald hebben aan Cornelis van Staijen. Verkoper zou enkel de 8 sister rogge en de heren cijns benoemd hebben. Aanlegger zegt verder aan verweerder een L boekweit geleend te hebben dat nog onbetaald is gebleven, en nog dat verweerder hem schade gedaan heeft inzake zijn goederen in Tereik voor 6 Kgld, en dat hij voor verweerder borg heeft gesteld terzake diens schuld aan Abraham van Huijsen waarvoor hij wil ontlast worden

f° 85 r° - 03.05.1544

| 1177-0186-01 |

-Geerdt Vorselmans nomine Cornelis van Staijen protesteert van kosten tegen Cornelis van Aerde

f° 85 v°

| 1177-0187-01 |

-Cornelis van Staijen begeert akte dat Cornelis van Aerde zijn goederen beschadigd heeft van Willem Nuijts 4 V en van Abraham van Huijsen 7,5 V rogge. Verder ontkant Cornelis van Aerde dat Cornelis van Staijen 2 koopdagen gehouden heeft in zijn goederen en hem hiervoor 24 st gegeven heeft

-Cornelis van Staijen kent dat hij Cornelis van Aerde zal korten al dat hij kan aantonen hem schuldig te zijn

-Katrijne Anthonis Clercx dr x Peeter Clements kent geen brieven meer te hebben dan de 3 die zij heden getoond heeft, een brief op Cornelis der Wewen voor 10 st erf, en 2 brieven op Peeter Willem Boets goederen, resp van 2 Kgld en van 15 st erf

f° 86 r° - 06.05.1544

| 1177-0188-01 |

-Aerdt Peeter Nouts bekent Dierick Nijs Hegs zijn erfdom voor een V rogge erf

-Jacob van Onstaijen nomine Peeter Bode verzoekt de schout om in Ekeren te laten verschijnen Mathijs Jan Claussen en Peeter de Cuijpere, dit ingevolge brief van de secretaris van Ekeren, waarop de schout repliceerde dat de brief inhield dat zij hier zouden verschijnen, waarmede Jacob vs niet akkoord kon gaan

f° 86 v°

| 1177-0189-01 |

-inzake de panden die Cornelis Verboven opgewonnen had en openbaar verkocht werden en welke Pauwels Willem Aerts nomine Henrick Laureijs Rombouts had doen bezetten nadat Cornelis Verboven daarin geleverd was maar de panden nog niet verkocht waren wijzen de schepenen dat de goederen bij Cornelis verkocht nog eens openbaar zullen te koop gesteld worden en als de opbrengst niet volstaat voor beiden zal deze die tekort is gedaan mogen panden tot hij voldaan is

f° 87 r°

| 1177-0190-01 |

-Jan Thijs Theus begeert zijn teerkosten op Cornelis Henricx van Aerde voor 19 st

-zelfde begeert ook zijn teerkosten op Meus Nijsmans voor 14,5 st

-item nog op Thoen Jan Wackers voor 13 st

-item nog op Ghijsbrecht Wijbrechts voor 22 st

12.05.1544

| 1177-0191-01 |

-Claus Diericx x Heijlwich belooft Laureijs Pauwels Schoemakers 17 Kgld te betalen

f° 87 v°

| 1177-0192-01 |

-de weduwe Geert van Elsackere toont haar erfdom op de goederen van Geert de Wege voor 3 V rogge

-Cornelis van den Bogaerde bekent Adriaen de Ruevere de schuld van 65 st

-Jan van Eekele bekent Pauwels Willem Aerts de schuld van 2 Kgld

-Jacob van Onstaijen nomine Peeter Willem Bode bekent Cornelis Marck Loijcx de schuld van 3 V rogge

-Geerdt Vercaert als voogd van het kind van Peeter Verast bekent Cornelis Peeter Goris de schuld van 23 st

f° 88 r°

| 1177-0193-01 |

-in de zaak tussen Henrick Lodders en de h geest meesters van Wuustwezel gewezen dat de h geest mrs zullen zweren dat zij geen brieven hebben van de 4 V rogge erfelijk op Henrick Lodders goederen, hierna heeft Henrick Lodders de schuld bekent van 8 V 3 L rogge

-Geert Vercaert bekent de erfgenamen Jan Cornelis Smidt de schuld van 6 V rogge

-Joos Huijbs belooft Jan de Hase 9 Rgld 15 st te betalen, zijn broer Jacob is borg

f° 88 v°

| 1177-0194-01 |

-Jan de Weert bekent Adriaen de Ruevere de schuld van 10 Rgld

-Cornelis Peeter Thijs gewezen Jan Peeter Verdijck te voldoen van 2 V rogge

-Peeter Nouts op Hoenderen verrijkt Jan Cornelis Cleijs Jans

-Geerdt de Wege belooft Adriaen de Ruevere 5 Kgld te betalen

-in de zaak Jacob van Onstaijen nomine mr Zeger sHertogen en het bezet op de goederen Cornelis Boets hem verstorven van zijn vader en waarvan vs Cornelis wou ontzet worden wijzen de schepenen dat indien mr Zeger zijn manuaal affirmeert Cornelis Bode hem zalvoen tenzij hij zweert niet zoveel schuldig te zijn

f° 89 v°

| 1177-0195-01 |

-Jan de Weert belooft Jan Verbocht 72 st te betalen

-Pauwels Willem Aerts nomine heer van de Wijngaerde volkomen gewezen van zijn eis op Peeter Pauwels Wuijts

-de brief van Godevaert Broomans van waarde gewezen tegen Anne Jan Luijcx dr die hem terzake dient te voldoen

-Jan Nijs belooft Mathijs van Aerde 43,5 st te betalen

-Claus Cornelis Claus Jans belooft Jan Hovelmans 2 keer een V rogge te betalen

f° 90 r°

| 1177-0196-01 |

-Henrick Philips belooft Jan Pauwels Keeselmans 5 V 1 L rogge te betalen

-Claus Cornelis Claus Jans bekent Sijmon Thijs Theus de schuld van 4 Rgld 18 st

-Peeter Martens belooft Peeter Henricx van Staijen (sint Lenaerts) 32 Kgld te betalen in half geld en 4 V rogge

f° 90 v°

| 1177-0197-01 |

-in zaak tussen Henrick Lodders en Mathijs Jan van Aerde inzake het lossen van de onderpanden die Jan van Aerde, vader van vs Mathijs, aan Mathijs geleend had toen die de “munte” gekocht had, en nog steeds tot onderpand staan, en waarbij Henrick Lodders gezien de goederen die hij nu in handen heeft bij loop tegen Mathijs van Aerde hiervan wil ontlast worden, wijzen de schepenen dat Mathijs de vs panden zal ontlasten

16.05.1544

| 1177-0198-01 |

-Marie x +Wouter Snels verhuurt haar stede aan de huffel mat alle erfplakken die zij onder Loenhout heeft aan Lenaerdt Lenaert Steenbackers en Lenaerdt Jan van Aerde voor 6 jaren. De 2 Lenaerden zullen al de pachten en cijnzen daaruit gaande en daarboven aan vs Marie jaarlijks 44 Kgld, ieder de helft. Na 3 jaar mag wie het belieft de huur opzeggen. Verder is voorwaarde dat Marie voor haar behoudt het bos bij “hulsacker veken”, item de achterste zolder en het klein kelderken met de hoogkamer en de grote kamer en 'sal hebben huer stede aenden heert gelijck zij noch gehadt heeft ende wil neergens int huijs versteken sijn daer heur believen sal'. Item half de warmoeshof waarvoor de huurlingen haar mest en vet zullen bezorgen. Item zullen de huurlingen ophalen al de renten van Marie zowel binnen als buiten Loenhout. Item haar voeren waar haar belieft. Item als zij een 'jonckwijf' hield dat zij zoveel zij wil botermelk in de kelder mag halen. Item turf en hout o te stoken zo zij belieft. De twee Lenaerden zullen evenwel geen hout mogen verkopen. Percelen betreffen ondermeer stede in Huffel, het”lammerblock”, de halve “merbolck”, half sneppelblock. Item nog meer andere voorwaarden. Lambrecht Broomans stelt borg voor Lenaert Steenbackers

Personen:

f° 92 r° - 20.05.1544

| 1177-0199-01 |

Lambrecht van Onstaijen als voogd van zijn vrouw kent met de 2 brieven van 10.01.1467 en 23.01.1482 inhoudende 10 L rogge niet meer schuldig te zijn te heffen dan 5 L rogge jaarlijks

f° 92 v°

| 1177-0200-01 |

-Marie x +Mathijs Cuijpers belooft Henrick van Riele 7 Kgld te betalen, bijgestaan door haar voogd Peeter Kerstens

21.05.1544

| 1177-0201-01 |

-Jacob van Onstaijen nomine mr Zeger sHertogen overhandigt schepenbrief Antwerpen dd 29.05.11535 op de goederen Cornelis Boets inhoudende 8 V rogge erfelijk waaraan hij 2 V erfelijk en 33 V 1 L rogge van verschenen pacht te kort komt

-Jan de Hase exhibeert schepenbrief Loenhout inhoudende dat Cornelis Bode een bunder land verkocht had aan vs Jan de Hase waarop maar kommer dan Cornelis benoemd had, 4 Kgld erfelijk en 5 jaar verschenen pacht

f° 93 r°

| 1177-0202-01 |

-| de borgen voor Cornelis Bode van de 2 £ erfelijk die Cornelis Bode verleden heeft aan Godevaert Piggen | Peeter Lenaert Bode als voogd van de kinderen Dierick Boets en Cornelis Lenaert Bode exhiberen schepenbrief dd 15.02.1536 get. Adriaen Wouters waarin Cornelis en Dierick Bode borg bleven

-Jan de Molenaere maakt zich sterk te tonen dat de 2 beemden die hij kocht van Cornelis Bode gekocht werden gekocht werden in 1538. Claus Peeter de Molenaere en Henrick van Aerde kennen dat de koop reeds meer dan 5 jaar geleden gesloten werd

-Pauwels Willem Aerts nomine Godevaert Piggen exhibeert kopij schepenbrief Loenhout dd 26.05.1541 welke spreekt van 107 Kgld, zegt preferentie te hebben voor de borgen van Cornelis Bode van zulke 8 Kgld erfelijk als Cornelis Bode aan vs Godevaert verkocht heeft, item terzake de hoeve van juffr Marie of jonker Jan van den Wijngaerde in Wuustwezel

f° 93 v° - 05.05.1544

| 1177-0203-01 |

-Cornelis Jan Nouts toont kopij uit register waaruit blijkt dat hij borg is gebleven voor zulke meer kommer dan Cornelis Bode uitgestoken had op land dat Jan de Hase van laatstgenoemde gekocht had

f° 94 r°

| 1177-0204-01 |

-| Willem van Wouwe cum suis als borgen voor Cornelis Bode voor de hoeve in Wuustwezel | Laureijs van Aerde, Peeter van Onstaijen en Michiel van Elsackere, schepenen, kennen dat Cornelis Bode voor hen al zijn goederen in handen van zijn borgen heeft gesteld en dat dezen die zouden verkopen tot zij ontlast zijn van de borgtocht van de hoeve in Wuustwezel, schepen wijzen aldus

-procedure Pauwels Aerts nomine Godevaert Piggen inzake bovenvermelde

f° 94 v° - 12.05.1544

| 1177-0205-01 |

-op verzoek van het merendeel der schuldenaren en borgen die aan Cornelis Bode ten achter waren is geordonneerd dat al dezen die hier aan ten achter zijn hun bescheiden inbrengen zodat kan bekeken worden wie de oudste bescheiden bezit om te bepalen wie preferentie heeft, de vorster hiervan een zondags gebod te laten doen

21.05.1544

| 1177-0206-01 |

-ingevolge oproep van de vorster (cfr vorige akte) zijn voor de 7 schepenen verschenen Jacob van Onstaijen nomine mr Zeger sHertogen, Jan de Hase voor hem zelf en voor Cornelis Jan Nouts, Willem van Wouwe cum suis, Peeter Lenaerdt Bode als voogd van de weeskinderen Dierick Boets en in naam van de weeskinderen Cornelis Lenaert Boets, Jan de Molenaere, en Pauwels Willem Aerts nomine Godevaert Piggen. Schepenen ordineren hierop dat in eerste instantie mr Zeger Shertogen zal voldaan worden van zijn 2 V rogge erfelijk, daarna het £ br erfelijk dat heer Mathijs Verdijck heffende is op het land dat Cornelis Bode verkocht had aan Jan Peeter Thijs Hasen en niet benoemd was in de koop. Nadien mogen de voogden van de weeskinderen Dierick en Cornelis Lenaerdt Boets de goederen van Cornelis Bode verkopen om daarmede Godevaert Piggen te betalen. Willem van Wouwe cum suis mogen de penningen van de goederen die zij geëxecuteerd en verkocht hebben behouden. Item nog dat indien Jan de Molenaere laat blijken zoals door hem gepresenteerd (cfr boven) komt voor Willem van Wouwe. Pauwels Aerts nomine Godevaert Piggen die als laatste aan bode komt protesteert en appelleert

f° 97 v° - 26.05.1544

| 1177-0207-01 |

-de borgen van Cornelis Bode hebben moeten betalen voor Cornelis Bode

. de rentmeester van heer van den Wijngaerde: 79 Rgld 8 st

. de zelve nog 22 sister rogge voor elke V 17 st: 74 Rgld 15 st

. op st Martens avond 1542 van verdingen van rogge: 4 Rgld

. betaald op st Maartensavond 1542 voor 12 V rogge: 12 Rgld

. het kapittel te Antwerpen voor 13,5 V rogge: 16 Rgld

. de heer van Loenhout voor 2 koopdagen: 24 st

. de vorster voor het panden en voor verteer Cornelis Bode: 30 st

. de lange roede: 4 Rgld 16 st

maakt samen 114 Rgld 14 st in £ br 48 £ 13 sch 6 den

daarop ontvangen ven beide koopdagen en andere schulden 109 Rgld 2,5 oort

f° 98 r°

| 1177-0208-01 |

-Geert de Wege belooft Geert Vorselmans 3 Kgld te betalen

-Geert de Wege belooft Marie Snels 5 Rgld 15 st te betalen

-Nijs Jan van Bavele bekent Peeter Maechs ter Eijke de schuld van 3 V rogge 30 st

-Jan van Eekele doet aanspraak tegen Adriaen Vermunten terzake schuld van 6 V rogge

-Jacob van Onstaijen nomine Adriaen Vermunten bekent Marie Snels de schuld van 7 Rgld

-Peeter Jan Nout Luijcx toont zijn erfdom op de goederen Jan Claus van Dale in handen heeft voor 3 Rgld 15 st, Jan heeft de schuld bekent tenzij Willem de Coninck durft zweren dat hij hem van buiten jaars betaald heeft

f° 98 v°

| 1177-0209-01 |

-op verzoek van Jan Claus van Dale wijzen schepen dat diegenen die de goederen mede gebruikt hebben mede moeten opleggen

-Peeter Jan Wackers doet eed dat hij aan Henrick Lodders 32 st 1oort ten achter is

-procedure Jacob (van Onstaijen) nomine Cornelis Jan Nout Luijcx tegen Peeter Bogaerts

-mr Zeger sHertogen doet eed op de goederen van Cornelis Bode

-Jan de Cuijpere verrijkt Anthonis Wouter Pellens

f° 99 r°

| 1177-0210-01 |

-Matthijs van Aerde verrijkt Willem Sijmons

-Peeter Dignen verrijkt de erfgenamen en weduwe Jan Boets

-gezien Jan Hovelmans kind geen akte of vonnis heeft om Henrick Lodders te mogen panden gewezen dat hij Henrick Lodders zijn geld weer zal opleggen

-Goris Francx belooft Sijmon Jan Luijcx 5 Rgld 15 st te betalen

-| Adriaen Cornelis Deckers | Pauwels Aerts bekent de schuld aan Adriaen de Deckere op de goederen die nu op het veld staan op de hoeve Jan van den Wijngaerde 12 V rogge te betalen

f° 99 v°

| 1177-0211-01 |

-Heijn van Bavele belooft Peeter Hovelmans 11 L rogge te betalen

-Peeter Wijerocx belooft Cornelis Vermeere 2 keer 4 Kgld 6,5 st te betalen

-Jan Cornelis Claus Jans belooft Peeter Nouts 51,5 st te betalen

-Jan van Eekele belooft Cornelis Vermeere 29,5 st te betalen

-Jan de Cock verrijkt Buijen Huijbs Verhaert

-Adriaen Lenaert Peer Nuijts (ook Nouts) ongehouden gewezen van de aanspraak van Cornelis Heijns, deze laatste gewezen in de kosten

f° 100 r°

| 1177-0212-01 |

-Claus Cornelis Claus Jans bekent Wouter de Smidt de schuld van 4 V rogge

-de weduwe Jan Ingelen verrijkt Sijmon Thijs Theus

-de huisvrouw Matheus Cuijpers met haar man belooft Peeter Jan Aerts 2 keer 12,5 Kgld te betalen

-Anneken Casus Heufkens dr begeert haar arbeid op Peeter Thoens

-Adriaen de Coninck belooft de erfgenamen Gielis Luijcx 2 keer 3 Kgld te betalen

f° 100 v°

| 1177-0213-01 |

-Jan Cornelis Claus Jans belooft Jan van Bernagien 4 V rogge te betalen

-mr Jan Voirspoel nomine mr Geerdt Hildernisse geleverd in goederen waar Jan Bode uitgestorven is, voor 4 Rgld jaarlijks van 3 jaren achterstel, toont erfdom en doet eed van achterstel, mag de goederen doen verkopen, ingezet voor een £ br erfelijk 12 Kgld verschenen rente en de kosten

-Anthonis Acdorens belooft de nonnen van Antwerpen 2 keer 4,5 V rogge te betalen

f° 101 r° - 12.05.1544

| 1177-0214-01 |

-geordonneerd dat indien de huisvrouw van Pauwels Jan Boets het kind van Anthonis Verwilt wil aanvaarden te houden zal hebben een dagelijkse 'provene' waartoe de h geest zal besteden kousen, schoenen, hemden en klederen, en zullen noteren wat zij ten behoeve van vs kind betalen en dit zullen zij na dood van Marie x +Henrick Hovelmans terug hebben van de eerste goederen die het kind zullen versterven. Pauwels Jan Bode en zijn huisvrouw aanvaarden het kind te houden

Personen:

-Lijnken Wouter Conincx dr doet eed van de arbeid die zij begeert op Jan de Cuijpere en waaraan zij 39 st, een paar gelapte schoenen, een paar 'enckele' schoenen en 8 el 'werckens' laken ten achter is

f° 101 v° - 11.06.1544

| 1177-0215-01 |

-Clement van den Schore belooft Jan van Eekele 78 st te betalen

-procedure Wouter de Smidt tegen Jacomijne Anthonis Decalen dr

-:item

-Jan de Cock toont zijn erfdom op Bouwen Huijbs voor een V rogge 10 st, Bouwen bekent Jan de schud van een V en 10 st van buiten jaars

f° 102 r°

| 1177-0216-01 |

-Adriaen Vermunten bekent Gielis Bode de schuld van 45 st

-procedure Cornelis van Elsackere Geertssen tegen de erfgenamen Zanne der Wewen

-Claus Cornelis Claus Jans bekent Anthonis Wouter Pellens de schuld van 4 Kgld 8 st

-Jan Thijs Theus doet eed dat hij aan Lenaert van Staijen 4 Kgld ten achter is

-Geerdt de Wege bekent het klooster van de troone de schuld van 2 V rogge van binnen jaars en van buiten jaars 9 V

f° 102 v°

| 1177-0217-01 |

-Henrick Lodders verrijkt Laureijs Jan Nouts

-Jacob van Onstaijen bekent Jan van Staijen de schuld van 15,5 Kgld

-procedure Jan van Eekele tegen Laureijs Jan Laureijs Rombouts

-Jan Peeter Mathijs Hasen belooft Naenken x Henrick Heijns 2 keer 2 V rogge te betalen

-| Cornelis Jan Conincx | Geerdt de Wege doet eed dat de dag van koopmanschap tussen hem en Jan de Coninck nog niet verstreken was

f° 103 r°

| 1177-0218-01 |

-de weduwe Geerdt Laureijs Scoemakers inzake over moer dat Geert Scoemakers van de rentmeester gekocht had

-Peeter Dignen doet eed dat hij aan de weduwe en erfgenamen Jan Boets 75 st ten achter is

-Willem de Coninck bekent Jan Hegge de schuld van 4 V rogge

-Jan Claus van Dale verrijkt Willem de Coninck

-Adriaen Heufkens bekent de h geest de schuld van 6 L rogge

f° 103 v° - 09.06.1544

| 1177-0219-01 |

-Peeter Pauwels Geens bekent de h geest de schuld van 6 V rogge

-op verzoek van Franck Marcelis die gewezen was de kinderen Cornelis Conincx brieven te verlijden en te voldoen voor 2 V rogge erfelijk op de goederen die vs Franck eensdeels in handen heeft en welk verzoek was of de andere gebruikers, te weten de erfgenamen Katrijne Jan Ghijs dr, ook niet schuldig zijn brieven te verlijden en op te leggen horen schepen heer Henrick van Scalluijnen, Peeter Peeter Nouts en Agneese x Peeter Diericx, wijzen dat Gielis Buijen Michiels als tochtenaar na de dood van zijn vrouw Katrijne Jan Ghijs dr en Geert Vorselmans als gemachtigd van zijn moeder en mede als gemachtigd van Cornelis Ghijs kinderen en van Mariken Geert Larien dr eveneens brieven zullen verlijden voor de helft van vs rente en mede in de achterstel zullen opleggen

f° 104 r°

| 1177-0220-01 |

-op verzoek van Jacob van Onstaijen nomine mr Zeger sHertogen wijzen schepenen dat de erfgoederen Jan Boets worden gescheiden en gedeeld zodat de crediteuren weten welk deel Cornelis Boets gedeeld is waarna zij deze goederen zullen mogen verkopen

f° 104 v°

| 1177-0221-01 |

-Cornelis Betten toont zijn erfdom op de panden die Cornelis Pauwels Geens in handen heeft voor 3,5 Kgld

-gewezen dat Agneese x Peeter Diericx ingevolge haar aanspraak op de erfgenamen Henrick Hovelmans betaling zal hebben van 32 Kgld indien zij bij eed bevestigd dat hun vader Henrick Hovelmans die beloofd heeft en tenzij de erfgenamen bij eed bevestigen dat hun vader die niet beloofd heeft

f° 105 r°

| 1177-0222-01 |

-op verzoek van Lijsbeth Verschueren x +Geerdt Scoemakers gewezen dat het moer dat door de rentmeester verkocht werd haar zal volgen of dat de rentmeester haar de penningen zal restitueren met alle geleden kosten, mits de schout Jan van Lint wegens de heer had verboden turf te graven op moer door de rentmeester Marcus Loijcx verkocht

-Peeter van der Buijten begeert zijn teerkosten op Adriaen Vermunten en Peeter Diericx

17.06.1544

| 1177-0223-01 |

-op verzoek van Jan Pauwels Keeselmans als voogd van de kinderen Cornelis Keeselmans wijzen schepenen dat de kinderen of diegenen die de beemd gebruiken zullen mogen wegen door het gat dat daar nu staat en zo over het hoogbos over O-L-Vr kapel erve en dat de kapelaan op zijn erven aan huffelaar heijken een vaargat zal maken zoals dat er vroeger geweest is en de kinderen daar hun weg zullen hebben tenzij iemand kan laten blijken dat ze elders een weg behoren te hebben

f° 105 v°

| 1177-0224-01 |

-na vonnis van schepenen inzake de crediteuren van Cornelis Bode over de scheiding en deling van de erfgenamen Jan Bode hebben Cornelis, Peeter en Jan Bode Janszonen vergaderd maar kwamen niet tot een akkoord, daarop heeft Jacob van Onstaijen namens de crediteuren verzocht tot deling met de heer, schepen wijzen dat indien Cornelis Bode niet aan het verzoek voldoet de crediteuren zullen mogen procederen zo behoort

f° 106 r°

| 1177-0225-01 |

-Willem de Coninck ontslagen gewezen van zijn borgtocht die hij Cornelis Bode beloofd had voor de stede die vs Cornelis gecalengierd had en weder verkocht had en nu Jan Thijs Theus in handen heeft, of dat deze de stede zal overlaten aan Willem de Coninck en dat deze dan alle daarop staande schulden zal betalen

f° 106 v°

| 1177-0226-01 |

-Matheus Thijs Cuijpers, zijn broers Jan en Sijmon, en zijn zusters Marie, Djenneken en Lijsken ieder met hun man, mede vervangende hun broer Mathijs, kennen op de goederen van Cornelis van Elsackere niet meer heffende te zijn dan 8 V rogge erfelijk, Cornelis van Elsackere belooft 10 Kgld te geven waarvoor hij een V rogge zal aflossen in mindering van de 8 V

18.06.1544

| 1177-0227-01 |

-Cornelis Jan Boets akkoord dat zijn schuldenaren eerst zullen verkopen de erfgoederen hem van zijn vader verstorven en indien zij daaraan niet genoeg hebben dan zijn leengoederen uitgenomen het heerlijk leen

f° 107 r°

| 1177-0228-01 |

-| erfdeling tussen de kinderen Jan Cornelis Boets met de heer gedeeld | S/D Cornelis, Peeter en Jan Jan Boets zonen:

Peeter Bode land in de oude stede in Sneppel, met 2 V rogge jaarlijkse last aan Marie x +Jan Loijcx en een L aan de kapel van O-L-Vr en nog 5 st , de crediteuren het voorste stuk van zelfde oude stede waarop het huis placht te staan met een beemdeken daaraan met last van 2 V rogge 45 st, tussen hen beide ongedeeld de schuurhof met de schuur die na verkoop van de schuur zal gedeeld worden en waarvan Jan Jan Boets 4 Kgld zal hebben, Cornelis Bode een stuk leen de "gansacker", Peeter en Jan de goederen in Donk met zaailand in "sneppelacker" genaamd "nobel bosch" met last van 2,5 V rogge 24 st, item heeft Cornelis zijn deel in heiblok bij donkervoort dat verkocht werd voor 11 £ br, item hooimade op het hoogbos blijft ongedeeld. Item de moederlijke goederen van Cornelis en Peter blijven ongedeeld mits Bernaert Stevens als voogd van de jongste zoon Jan Boets waarvan moeder is Magriete Geerdt Roovaerts dr daarin ook deling wil en Peeter en Cornelis daarentegen menen van niet, item diverse renten

(nota: de akte is niet altijd heel duidelijk)

f° 108 r° - 28.06.1544

| 1177-0229-01 |

-Willem van den Bogaerde bekent Wouter van den Cloote de schuld van 65 st

-Cornelis Pauwels Geens bekent Cornelis Betten de schuld van 3,5 Rgld

-Anthonis Wouter Pellens bekent Jan de Cuijpere de schuld van 8 V rogge

f° 108 v°

| 1177-0230-01 |

-Pauwels Willem Aerts verklaart bij eed eendrachtig gemachtigd te zijn van de erfgenamen Henrick Hovelmans die hij naam genoemd heeft, te weten Anthonis Hovelmans, Jan Hovelmans, Marck Nouts x Berbele Henrick Hovelmans en Peeter Martens in naam van zijn kinderen

Personen:

in marge: op 18 augustus heeft Agneese haar eed gedaan dat zij 32 Kgld ten achter is aan de erfgenamen Henrick Hovelmans

Personen:

-gewezen dat Cornelis Cornelis Legen met Anthonis Wouter Pellens gelijktijdig mee Jan de Cuijpere zal moeten betalen daar hij de panden mee gebruikt

-Geert de Wege bekent Jan Thijs Theus de schuld van 6 Kgld 19,5 (niet gespecificeerd)

-Geerdt Vorselmans verrijkt Jan de Weerdt

-gewezen dat indien de weduwe Geert Scoemakers haar eed doet over schuld dat Peeter Willem Bode haar moet betalen

f° 109 r°

| 1177-0231-01 |

-Henrick Lodders bekent Jennij (Eugeen?) de Wael, wagenmaker, de schuld van 25 st

-procedure Henrick Laureijs Rombouts, Adriaen van Aken en Pauwels Aerts nomine vs Henrick

-Henrick Lodders toont zijn erfdom op de goederen Laureijs Jan Nouts voor 8 V rogge

-Willem Sijmons bekent Mathijs van Aerde de schuld van 2 V rogge

-Jan Thijs Theus bekent Cornelis Verboven zijn erfelijkheid voor 7 rogge

f° 109 v°

| 1177-0232-01 |

-Cornelis Jan Snellen machtigt Jacob van Onstaijen

-Jan Pauwels Keeselmans geleverd in zijn erfpanden waar Henrick de Canter placht te wonen

-zelfde geleverd in zijn erfpanden die Cornelis van Aerde nu in handen heeft

-de weduwe Dierick Boets geleverd in land bij de kerk dat Cornelis Bode in handen heeft voor 5 V rogge erfelijk welke Henrick van den Briele op zelfde land met meer panden heffende is en elke 5 V vs weduwe moet voldoen

f° 109bis r°

| 1177-0233-01 |

-Anthonis Acdorens belooft Willem de Coninck 4 V rogge 20 st te betalen

-Matheus de Cuijpere belooft Marcus Loijcx 2 V rogge te betalen

-op verzoek van Geerdt Vorselmans nomine de voogden van de nakinderen Peeter Verwilt x Katrijne Peeter Hovelmans dr als dat zij deel zouden hebben aan de S/D tegen de voorkinderen in de goederen in Loenhout gelegen wijzen schepenen dat de nakinderen schuldig zijn daarin deling te hebben

f° 109bis v°

| 1177-0234-01 |

heer Steven van Berghen en heer Jan Stouten, procuratoren van het convent die van Corsendonk en Geerdt Vorselmans schikken zich naar Gommaar Baeck en Peeter van der Buijten als keerslieden van beide partijen die tot ouderman en middelaar verkiezen Jan van Lint, schout, , dit inzake 3 sister rogge leenrenten die vs convent heffende was op goederen in Loenhout vs convent toekomende vanwege heer en broeder Geert Vorselmans ingevolge testament dd 30.12.1505. Uitspraak is dat vs convent zal behouden het sister rogge dat de weduwe Wouter Snels uitreikt Geert Vorselmans cum suis behouden de 2 sister die de weduwe Peeter Vorselmans uitreikt. Verder zal Geerdt het convent 28 Kgld betalen

f° 110 v° - 02.07.1544

| 1177-0235-01 |

-Wouter Jan Stevens belooft Peeter Hovelmans te Sneppel 6 Kgld 5 st 3 V 2 L rogge te betalen, nadien nog 6 Kgld 5 st 3,5 V

f° 111 r° - 07.07.1544

| 1177-0236-01 |

-Peeter Anthonis Faes bekent Cornelis Vermeere, Hoogstraten, de schuld van 26 st 9 mijten

-Adriaen van Aken bekent Henrick Laureijs Rombouts de schuld van 2 Kgld van binnen jaars en Jan Vorspoel nomine zijn broer bekent zelfde de schuld van 2 Kgld van buiten jaars

-Henrick van Staijen draagt vierendeel van bos en heide de "knodders" op aan Pauwels Willem Aerts, schepenen kennen dat Marie Peeter van de Venne dr met Peeter Lenaert Bode vroeger een half vierendeel van zelfde erven opgedragen hebben aan vs Pauwels

Lijsbeth Henrick Meeus dr bekent Pauwels Willem Aerts nomine Jacomijne Anthonis de Calen dr de schuld van 4,5 Kgld 0,5 st

f° 111 v°

| 1177-0237-01 |

-Geert Vorselmans toont erfdom op de goederen Jan de Weerdt voor 2 V rogge, doet eed dat hij daar aan 2 V van buiten jaars ten achter is

-Cornelis Pauwels Geens bekent Jan de Kock de schuld van 2 Kgld 4,5 V rogge

-Cornelis van Elsackere Geertssen bekent Pauwels Willem Aerts nomine Heijnken Wouter Aerts de schuld van 20 st 2 V rogge

-Jan Vorspoel nomine Dierick Vorspoel toont schepenbrief op de goederen Franck Marcelis voor 5 Kgld erfelijk, waarop Franck Marcelis zegt dat de panden laatschap zijn

-Jacob van Onstaijen nomine Peeter Willem Bode bekent de erfgenamen Geerdt Scoemakers de schuld van 40 mandelen stro, 1,5 st de mandel valet 3 Kgld

f° 112 r°

| 1177-0238-01 |

-inzake mangeling tussen Jan Claus van Dale en Willem de Coninck en de voorwaarden daarvan geschreven door Peeter Nouts en heden bekend bij Adriaen van Aken, schepen en Willem Lenaerts en Godevaert van IJperen, leenmannen, wijzen schepenen dat Willem de Coninck binnen 6 weken de beemd zal klaren van de daarop staande kommer

-Cornelis Cornelis Lenaerts belooft Willem de Coninck 2 Kgld

-verkoop van stede achtervolgende de procedure gedaan door Ghijsbrecht de Bije nomine Bertelmeus Gielis, wasmaker. In brief van stede en panden zijn begrepen 20 sch gr br, Cornelis Peeter Keeselmans heeft de slag gehad

f° 112 v°

| 1177-0239-01 |

-gewezen dat Marcus Loijcx de voorwaarde van de windmolen in Wuustwezel zal overleveren aan de schout of secretaris

-gewezen dat Jan van Staijen mag geleverd worden in de goederen Meus Nijsmans

17.07.1544

| 1177-0240-01 |

-in zaak tussen Laureijs Jan Rombouts en Jan van Eekele betreffende 4 V rogge erfelijk ijzen schepenen dat Jan van Eekel zijn hoofdpenningen zal betalen met de verlopen rente of brieven zal verlijden zonder Laureijs kost

f° 113 r° - 07.07.1544

| 1177-0241-01 |

-nadat de stede die Bertelmeus Gielis, wasmaker, uitgewonnen had verkocht was aan Cornelis Peeter Keeselmans verzoekt Cornelis Jan Wouters, die de stede in huur had maar verboden was die nog te gebruiken, hoe hij met zijn huur diende om te gaan. Hierop wijzen schepenen dat Cornelis Jan Wouters zijn huur zal gebruiken op de voorwaarde zo hij die van Jan Pauwels als voogd van de weeskinderen Cornelis Keeselmans gehuurd had behoudens dat al wat op hem van zijn huur verschenen is zal betalen aan vs Bertelmeus in afkorting van zijn verschenen rente

f° 113 v° - 14.07.1544

| 1177-0242-01 |

-heer van den Wijngaerde doet eed dat hij aan Peeter Jan Pauwels de hoevenaar 23 sister 2,5 V rogge 30 Kgld 14 st 9 oord ten achter is, dit werd door vs Peeter bekend in aanwezigheid van vrouwe van den Wijngaerde, Pauwels Willem Aerts en Ghijsbrecht de Bije en vs heer van den Wijngaerde

f° 114 r° - 15.07.1544

| 1177-0243-01 |

-ingevolge rechtsvordering van de weduwe en kinderen Dierick Boets verkoop van panden aan de kerk welke Cornelis Bode in handen had en waarop met meer andere panden Henrick van de Briele 5 V rogge heffende is, mede and is o.m. de stede waarop de weduwe Henrick Hovelmans woont. Ingezet door Peeter Lenaert Bode als voogd van de kinderen en weduwe Dierick Boets voor 5 V rogge erfelijk en 11 V verschenen pacht, heeft hiervoor de slag gehad

f° 114 v°

| 1177-0244-01 |

-achtervolgende rechtsvordering van Jan Pauwels Keeselmans op Jan Pauwels Keeselmans op de "donckbemdt" waarop hij 4 Kgld heffende is zullen de panden waarin hij geleverd werd openbaar verkocht worden, Jan Pauwels Keeselmans heeft hiervoor de slag gehad

f° 115 r°

| 1177-0245-01 |

-Geert Vorselmans als voogd van Cornelis Jan Ghijs kind en mede van de erfgenamen Jan Ghijs en Gielis Buijens geleverd in zulke erfgoederen als Peeter Nouts Bijlken in Loenhout heeft om daarvan het hunne te nemen, zelfde goederen te verkopen voor 12 V rogge 14 Kgld eens en 22,5 st erfelijk die de heer van Loenhout op het huisje in de palinckstraat heffende is, verhoogd door Gielis Buijens van wat hij daaraan ten achter is met 8 V rogge 2,5 Kgld, zelfde Geert en Gielis zetten daarboven nog 5 Kgld erfelijk die Peeter Nijs daarop heffende is en de h geest 5 L rogge erfelijk

f° 115 v° - 21.07.1544

| 1177-0246-01 |

-Pauwels Willem Aerts nomine heer van de Wijngaerde geleverd in de roerende goederen die Peeter de hoevenare heeft onder Loenhout, te weten de rogge die op het veld staat en ook afgedaan is om het zijne daaraf te nemen

-Jan Moeijen x Lijsbeth en Geert Vercaert als voogd met Anthonis Lippens als toeziener van het kind Peeter Verast waarvan vs Lijsbeth moeder is S/D goederen vs kind verstorven van zijn vader, voormalig man van vs Lijsbeth. Jan Moeijen x Lijsbeth behouden de roerende goederen die na de dood van Peeter tot heden in handen gehad hebben, zullen de roerende schulden betalen, zullen het kind houden van eten en drinken waarvoor de momboors hen 5 Kgld zullen geven

Personen:

f° 116 r° - 04.08.1544

| 1177-0247-01 |

-Adriaen Scheelkens belooft Jan van Bavele 8 V rogge te betalen

-Jan van Eekele belooft Cornelis Verheijen 4 keer 15 L rogge te betalen, Peeter Lenaert Bode staat borg

f° 116 v°

| 1177-0248-01 |

-de nakinderen Peeter Verwilt voldaan van de S/D tegen de voorkinderen aangaande de erfelijkheid, vragen echter ook S/D van verschenen renten en andere schulden, wat schepen wijzen dat eveneens dient te gebeuren

f° 117 r° - 12.08.1544

| 1177-0249-01 |

-| aangaand de missen buiten de keuren van de pastoor | Claus en Cornelis der Wewen verklaren dat hun oom Willem der Wewen bezet heeft tot 'eender missen om des sondaechs als dwijwater geworpen is gedaen te wordene ontrent acht vtelen rogs oft zevenvtelen rogs ende een vtel boecweijten'. Cornelis Marck Loijcx , ca 75j, kent dat Willem der Wewen kent dat Willem der Wewen bezet had een mis alle zondagen 'als het wijwater geworpen was gedaan en gecelebreerd te worden binnen de kerk van Loenhout, hetzelfde kent Claus der Wewen, circa 84j, weet dat Willem daartoe achtergelaten heeft een vierendeel bunder hooimaden op het hoogbos en nog 4 V rogge op de stede die Jan Jordaens in handen heeft. vs Cornelis Marcx, Claus Haeijens en Cornelis der Wewen kennen nog dat deze mis niet is uitgevoerd. Claus der Wewen en zijn broer Cornelis kennen dat heer Peeter Loijcx zolang hij de mis begon te bedien daarvan de rente ontvangen heeft en de beemd gebruikt heeft. Katrijne x +Aert der Wewen, circa 85 jaren kent dat vs Willem op de hooimade een V rogge was heffende at hij ook voor vs mis gaf en daartoe nog heer Jan Giel Sijmons 4 £ br eens dewelke ze gaf aan Cornelie Peeters (gaat verder op volgende blz na de akte over Geert Vorselmans) der Wewen dr en kocht daarmee van haar de bate die zij aan vs hooimade had, en zodoende is de ganse hooimade tot de mis gekomen

f° 117 v°

| 1177-0250-01 |

-ingevolge rechts vordering van Geert Vorselmans als voogd van de erfgenamen Jan Ghijs zal me verkopen 21 st 3,5 oort erfelijk als de kinderen Peeter Nouts hadden op de goederen die Gielis Jan Neels in handen heeft en nog 2 L rogge 12,5 st erfelijk als zelfde kinderen hadden op de goederen die Franck Marcelis in handen heeft. Geert Vorselmans en Gielis Buijens hebben hiervoor de slag gehad

f° 118 r° - 15.08.1544

| 1177-0251-01 |

-procedure heer Lambrecht, pastoor van Loenhout, en de schout, inzake kopij mandaat van de heer van Arenberg dd 14 juli, schepenen zeggen dat het hen niet aangaat wie en hoe de mis gedaan wordt

-de pastoor en heer Peeter Loijcx weigeren volgende vragen van de schout te beantwoorden, te weten of zij enige missen doen buiten de keuren

f° 118 v° - 18.08.1544

| 1177-0252-01 |

-Peeter Jan Joos van Malle doet de eerste betaling van de zoening van Cornelis van Staijen, meende ontslagen te zijn van zijn borgtocht

-Cornelis Henricx van Aerde belooft Anthonis de Molenare 10 Kgld te betalen

-Meus Nijsmans verrijkt Gielis Thoens

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Adriaen Vermunten tegen Mathijs van Aerde

-Anthonis Pauwels Wuijts bekent Thoomas Jan Adriaenssen de schuld van 3 Kgld

f° 119 r°

| 1177-0253-01 |

-Jan de Hase bekent Jan Keeselmans de schuld van 13 Kgld

-Cornelis van Elsackere Gheertssen dient te verklaren of hij het deel van Cornelis Boets in het heiblok bij donkervoort gekocht heeft of niet

-procedure Pauwels Aerts nomine Kerstijne Diericx tegen Claus de Molenare

-procedure Jacob nomine Geerdt de Wege tegen de weduwe Peeter Verwilt

f° 119 v°

| 1177-0254-01 |

-Joos Huijbs bekent Katrijne x +Peeter Verwilt de schuld van 30 st 21 mutsaards

-Henrick Lodders bekent de h geest de schuld van 15 L rogge en nog 21 L van buiten jaars

-Mathijs van Aerde bekent de h geest de schuld van 26 V 1 L rogge

-procedure Geert Vorselmans nomine Jan van Eekele tegen Cornelis van Elsackere

-Peeter Clement Diels bekent Laureijs Scoemakers de schuld van 9 Rgld

-Gielis Thoens bekent Meus Nijsmans de schuld van 3 Kgld

f° 120 r°

| 1177-0255-01 |

-Adriaen Vermunten dient aan Jan Henrick Hovelmans de verkochte goederen als die voldaan zij op te dragen

26.08.1544

| 1177-0256-01 |

-op verzoek van Laureijs van Aerde nomine Marieken Cornelis Zegers dr openbare verkoop van de "allaren" toebehorende Peeter Jan Nouts Bijlken, Cornelis Wouters heeft de slag gehad

f° 120 v°

| 1177-0257-01 |

-Jan van Lint, schout, verzoekt mij (secretaris) onder eed te verklaren of ik de voorwaarde van de windmolen onder mij heb of waar ik die anders gelaten heb waarop ik heb verklaard te verificeren dat ik de voorwaarden heb overhandigd aan Marcus Loijcx, schout en rentmeester, bij mij thuis in mijn schrijfkamer

-Jan Mathijs Cuijpers geleverd 16 Kgld welke Geerdt de Wege schuldig was aan Matheus Mathijs Cuijpers, heeft eed gedaan aan Matheus vs 11 Kgld ten achter is

f° 121 r°

| 1177-0258-01 |

-Jan Thijs Theus begeert zijn teerkosten op Jan Cornelis van Aerde voor 44 st

-openbare verkoop van erven waar Cornelis Bode met zijn crediteuren op gedeeld zijn na dood Jan Bode. Betreft voorste blok in de oude stede waarop jaarlijks uitgaat 2 V rogge 45 st, daarboven mr Seger ook 2 V rogge erfelijk te kwijten met 18 Kgld te Antwerpen, en de heren cijns. Meus Nijsmans heeft voor deze koop de slag gehad

f° 121 v°

| 1177-0259-01 |

-openbare verkoop van de schuerhof met de schuur daarop staande en met last van 10 L en 2 derdedelen in een L rogge 45 st erfelijk. Helft van de erven hoort toe aan Peeter Jan Boets, welke ook de slag krijgt van de koop

f° 122 r°

| 1177-0260-01 |

-Cornelis Wouters van Meere kocht van Jan van Lint, schout n rentmeester, de tiende boekweit van de heer van Arenberg, die dat jaar zal vallen in Popendonk en Terbeek, waarvoor Willem beloofd heeft bij de schout te leveren 8 V goede boekweit

-Ghijsbrecht de Bije kocht de tiende boekweit die zal vallen boven die Cornelis Wouters verpacht is en waarvoor hij belooft 34 st te betalen

01.09.1544

| 1177-0261-01 |

-Jacob van Onstaijen nomine Agneese x Peeter Diericx verrijkt Jan Hovelmans, wagenmaker

-Cornelis der Wewen verrijkt Jan Thijs Theus

f° 122 v°

| 1177-0262-01 |

-Gielis Thoens verrijkt Henrick Gabrieel Weijns zoon

-Jan van Lint, schout, bekent Marcus Luijcx de erfdom van 2 Kgld van binnen jaars en 6 Kgld van buiten jaars en nog 2 Kgld

-Marcus Loijcx nomine de heer verrijkt Jan de Hase

-Adriaen Ingelen bekent Geerdt de Wege de schuld van 8 Kgld

-Gabriel van Aerde verrijkt Peeter Cornelis Nijs

-Jan van Aerde verrijkt de erfgenamen Cornelis Cornelis Nijs

f° 123 r°

| 1177-0263-01 |

-Marcus Loijcx bekent de erfgenamen Pauwels Jan Dignen de schuld van 2,5 Kgld

-Jan van Eekele bekent Cornelis van Elsackere Geertssen de schuld van 6 Kgld

-Jan van Eekele bekent Aertd Peeter Nouts de schuld van 9 Kgld 5 st 6 L rogge

-Peeter van Staijen x Magriete bekennen de huisvrouw van Anthonis van Alphen de schuld van 7 V rogge

-Bernaerdt Stevens nomine Peeter Roovaerts verrijkt Gielis Jan Neels

f° 123 v°

| 1177-0264-01 |

-Mathijs van Aerde verrijkt Adriaen Vermunten

-Claus Diericssen bekent Joos Huijbrechts de schuld van 77,5 st

-Cornelis Geerts van Elsackere doet eed dat hij aan Peeternelle x Cristiaen Meus 24 st ten achter is

-Cornelis Bode verrijkt Clement van de Score

-Adriaen Ingelen verrijkt Clement van de Score

-procedure Geerdt Vorselmans nomine Claus Cornelis Claus Jans tegen Jan Cornelis Smits, Brecht

-Claus Cornelis Claus Jans bekent Joos Huijbs de schuld van 48 st

f° 123bis r°

| 1177-0265-01 |

-procedure Cornelis Henricx van Aerde tegen Jan Pauwels Keeselmans aangaande beemd

-procedure Cornelis Bode en zijn crediteuren en Cornelis van Elsackere Geertssen

-Cornelis Pauwels Geens bekent Jacob Delijen de schuld van 10 Kgld

f° 123bis v°

| 1177-0266-01 |

-zaak tussen Marcus Loijcx als schout en rentmeester van de heer enerzijds en anderzijds Cornelis van Onstaijen met Anthonis Jan Wackers cum suis, en dit betreffende de nagelaten goederen van +Gielis Laets, natuurlijke bastaard en oom van de vrouw van Cornelis van Onstaijen en van vs Anthonis Wackers. Schepen wijzen dat de goederen die tegen de weduwe Gielis Laets gedeeld zijn aan de heer bevallen, behoudens dat eerst de schulden dienen afgehouden te worden

f° 124 r°

| 1177-0267-01 |

-gewezen dat Jan Hovelmans zal betalen aan Jan Severijns zijn erfpenningen met de verlopen renten

-item gewezen dat allen die voor Henrick Aerts van Vorsele in de goederen van Jan van Aerde geleverd waren hun schuld dienen te executeren aan de goederen van vs Jan van Aerde binnen 14 dagen of dat anders vs Henrick de goederen mag executeren tot hij voldaan is

-Cornelis van Staijen Henricssen geleverd in de goederen Jan Cornelis Claus Jans voor 2 V rogge erfelijk, Jan bekent de schuld van buiten jaars van 6 V

f° 124 v°

| 1177-0268-01 |

-Adriaen Cornelis Nouts belooft de nonnen te Antwerpen 2 keer v rogge 20 st te betalen

-gewezen dat Adriaen van Aken de erfgenamen Dierick Boets zal korten aan de renten die hij uitreikt zoveel als hij jaarlijks betaald in de bede van de rente die uit zijn stede gaan

-Jan Voirspoel nomine de erfgenamen Dierick Vorspoel toont hun erfdom op de goederen die Franck Marcelis eensdeels in handen heeft voor 5 Kgld jaarlijks

f° 125 r° - 09.09.1544

| 1177-0269-01 |

-Pauwels Willem erts nomine Jacomijne Anthonis de Calen dr geleverd in panden die Anthonis Wouter Laets in handen heeft en die hij gekocht heeft van Cristiaen Heijn Meus. vs Anthonis kent dat de 10 L rogge die vs Jacomijne daarop heffende is hem bij de koop uitgestoken zijn. Is volgens rekening gedaan door Dierick Nijs nog 35 L ten achter van buiten jaars

f° 125 v°

| 1177-0270-01 |

-op verzoek van Anthonis Wouter Laets is gewezen, gezien Cristiaen Heijn Meus kende dat hij nog schulden heeft aan het land waarin Pauwels Aerts als boven geleverd is, wijzen schepenen dat de goederen van Cristiaen voor die van Anthonis

f° 126 r° - 15.09.1544

| 1177-0271-01 |

-Anthonis Lippens bekent Willem Lenaerts de schuld van 3,5 Kgld

-procedure Geert Vorselmans nomine Jan Peeter Hovelmans tegen Marie Snels

-Mathijs van Aerde bekent heer Lambrecht, pastoor, de schuld van 7 V rogge

-procedure Jacob van Onstaijen nomine de erfgenamen Jan Cornelis Smidts tegen Claus Cornelis Claus Jans

-procedure Jan Voirspoel nomine Lijsbeth Geerts van Elsackere tegen Nout van den Bogaerde

f° 126 v°

| 1177-0272-01 |

-Goris Francx bekent Mathijs van Aerde de schuld van 4 V rogge

-geding tussen Cornelis Jan Nout Luijcx en Peeter Bogaerts cum uxore aangaan zekere penningen die Cornelis Jan Nout Luijcx eertijds beloofd had om vs Peeter van den Bogaerde te helpen bij de 'peis' te maken over het geschil dat deze had tegen Cornelis Jan Nout Luijcx en zijn broer Peeter omwille dat dezen hun nicht Mariken hadden onthouden aan Peeter nadat zij ondertrouw gedaan hadden zodat hij haar die nu zijn vrouw is lange tijd niet heeft kunnen vinden.Zijn vervolgens tot akkoord gekomen waarbij Peeter Bogaerts zekere som van penningen zou hebben maar Cornelis Jan Nout Luijcx pretendeerde dat dit van het deel van Mariken zou gaan. Jan van Bavele was aanwezig toen het akkoord gemaakt werd en dat daar gezegd werd dat wat zij geven zouden van het deel van Mariken zou afgaan waarop Peeter Bogaerts zou gezegd hebben dat hem dit allemaal gelijk was als hij het maar kreeg. Abraham van Huijsen is momboor geweest van Mariken Michiels van Huijsen x Peeter Bogaerts, was niet aanwezig bij het akkoord, zou niet akkoord geweest zijn dat de penningen van Marikens goed zouden komen. Schepenen wijzen Peeter Bogaerts x Mariken ongehouden van de aanspraak van Cornelis Jan Nout Luijcx

Personen:

f° 127 v°

| 1177-0273-01 |

-Marie x +Wouter Conincx bekent Mathijs Cornelis Braens de schuld van 7 V rogge

-gewezen dat Goosen Lemmens zal voldoen Cornelis Jan Voirspoel Janssen

-Anthonis Wouter Laets belooft Jacomijne Anthonis de Calen dr 2,5 L rogge, borg stelt Cornelis Geerts van Elsackere, Anthonis stelt Cornelis in handen de boekweit die op het veld staat waarin Jacomijne geleverd is

-Cristiaen Henrick Meus belooft vs Jacomijne 35 L rogge te betalen, borg is Willem Lenaerts

f° 128 r°

| 1177-0274-01 |

-gewezen dat gezien de goederen van Peeter Dignen gepand waren door Jan Pauwels en welke kosten in Breda zijn getaxeerd allen die Pauwels Dignen goederen hebben gedeeld mee zullen opleggen

-procedure Adriaen van Aken tegen de weduwe Dierick Boets over het klaren van de stede die Adriaen van Dierick gekocht had, schepenen wijzen dat de weduwe de verschenen renten dient te betalen tot de tijd dat Adriaen de stede met recht verwonnen had

-gewezen dat Cornelis Henricx van Aerde de stede die hij van Jan van Aerde gekocht heeft zal onderpanden

f° 128 v°

| 1177-0275-01 |

-Jan Peeter Thijs Hasen belooft Henrick van der Buijten 25 Kgld 8 st te betalen

-vraag Adriaen van Aken hoe te handelen met de erfpenningen of erfgoederen Jan van Aerde daar hij onvoldoende roerende goederen heeft gevonden, gewezen dat hij de erfgoederen of penningen mag aanspreken

25.09.1544

| 1177-0276-01 |

-akkoord tussen Cornelis Peeter Keeselmans en Magdalena Jan Hovelmans inzake het kind dat Cornelis bij Magdalena had verwekt. Cornelis zal het kind te zijnen last nemen als het een half jaar oud is en dan onderhouden van eten, drinken, klederen tot het kind 12 jaar oud is, dan zal hij het kind 4 V rogge erfelijk bewijzen, Cornelis zal aan Magdalena 16 Kgld betalen voor haar eer en de kosten van het kinderbed. Gedaan bij vs Cornelis met Willem Lenaerts en Kersten Diericx, en vs Magdalena met Jan Hegge haar voogd en met Jan van Aerde haar broer

f° 129 v° - 14.10.1544

| 1177-0277-01 |

-de weduwe Dierick Boets met haar voogd en Peeter Lenaert Boets als voogd van de weeskinderen bekennen Peeter Willem Bode de schuld van14 Kgld 4 st

-Claus Cornelis Claus Jans bekent Cornelis Maes de schuld van 82 st

-Claus Cornelis Claus Jans bekent de erfgenamen Jan Cornelis Smidts de schuld van 5 Kgld

-Bernaert Stevens verrijkt Gielis Jan Neels

-Geerdt de Wege bekent de weduwe Peeter Verwilt de schuld 22,5 V rogge

f° 130 r°

| 1177-0278-01 |

-procedure Aerdt van de Velde tegen Claus Diericx

-Adriaen Ingelen doet eed dat hij aan Clement van den Score 5 Kgld ten achter is

-Cornelis Wouter van Meere toont erfdom op de panden in handen van Cornelis Henricx van Aerde voor 2 V rogge erf, doet eed van 2 V van buiten jaars

-Ghijsbrecht de Bije nomine Adriaen Vermunten bekent Thoomas Schoofs de schuld van 45 st

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Meeus Nijsmans tegen Peeter van Staijen

f° 130 v°

| 1177-0279-01 |

-Peeter van Staijen begeert zijn kosten op Claus Ottens

-Willem van den Bogaerde bekent Claus de Molenaere de schuld van 4,5 Kgld

-Dierick Ingelen bekent Cornelis Henricx van Staijen de schuld van 6 V rogge

-verkoop van stede die nu in handen is van Cornelis Henricx van Aerde ingevolge rechtsvordering van Jan Claus van Dale terzake 2 V rogge erfelijk, Cornelis Henricx van Aerde krijgt de slag

f° 131 r°

| 1177-0280-01 |

-Goosem van Marem begeert zijn teerkosten op Cornelis Mathijs van Aerde

-Adriaen de Coninck belooft de kerk van Loenhout 14 st te betalen

-gewezen dat Cornelis Geerts van Elsackere ongehouden is van de koop van heiblok dat hij van Cornelis Jan Bode gekocht had

-gewezen dat Cornelis Henricx van Aerde aan Jan Claus van Dale terug zal geven diens kosten van de procedure en verkoop

f° 131 v°

| 1177-0281-01 |

-op verzoek van Jan Thijs Theus gewezen dat, vermits de datum van de koopdag van de tongelberg verstreken was en hij borg stond voor Anthonis Wouter Laets, dat de ontvangers van zelfde koopdag de goederen van vs Anthonis zullen panden

-Anthonis Acdorens belooft Gielis van Aerde Mathijssen 6 Kgld 3 L rogge te betalen

in marge: betaald, akte is doorgehaald

-Mathijs van Aerde Janssen verkocht stede de "munte" aan Jan Adriaenssen, viskoper van Groot Zundert. Belast met 6 sister erfelijk 10 Kgld diverse personen. Daarboven zal Jan jaarlijks aan Mathijs nog 6,5 V rogge 3 Kgld 7 st

f° 132 r°

| 1177-0282-01 |

-Cornelis Jan Michiel Buijens belooft Cornelis Maes 5 Kgld 10 st

27.10.1544

| 1177-0283-01 |

-Geerdt Vorselmans nomine Jan van Eekele verrijkt Gielis Thoons

f° 132 v°

| 1177-0284-01 |

-Geerdt de Cuijpere van Meer verrijkt Adriaen Huefkens

-Claus Diericssen bekent Aerdt van de Velde de schuld van 4 Kgld

-Peeter Jans van Staijen begeert zijn teerkosten op Ghijsbrecht de Boeckelare en op Jan de Cuijpere

-geschil tussen Gielis Bode en anderzijds Claus de Molenare, de weduwe Jan Gielis Luijcx en Willem Cornelis Luijcx samen terzake stede en panden die Gielis Bode na opwinning van de erfgoederen Jan van de Vekene openbaar gekocht had. Op de betreffende panden staan de huizen van vs verweerders, die laten weten dat zij als gebruikers kennis hadden dienen te krijgen van bezet en verkoop. Schepen wijzen dat gezien verweerders merendeels in Loenhout wonen (en aldus kennis moeten gehad hebben van de zaak) dat de panden Gielis Bode zullen volgen of zij hem zijn penningen zullen opleggen

f° 133 v°

| 1177-0285-01 |

-gewezen dat Cornelis Jan Vorspoels eerst zijn erfdom zal laten blijken op Goosem Lemmens

-gewezen dat Jan Severijns op Jan Hovelmans rente zal hebben van zijn penningen tot 25 maart

-Gielis Thoens bekent Jan van Eekele de schuld van 9 Kgld

f° 134 r°

| 1177-0286-01 |

-Adriaen de Coninck belooft Jan van Eekele 5 V rogge te betalen

-bij ordonnantie van schepenen en akkoord van Cornelis Bode verkoop van deel van heiblok bij donkervoort, koper zak heer Mathijs Verdijck tevreden stellen van zijn £ erf dat hij op de goederen van Jan de Hase heffende is. Jacob van Onstaijen krijgt de slag, borg is Adriaen van Aken

f° 134 v°

| 1177-0287-01 |

-gewezen dat Cornelis Henricx van Aerde de stede die hij van Jan Cornelis van Aerde kocht zal onderpanden

-procedure de weduwe Henrick Hovelmans tegen Adriaen Ingelen

-gewezen dat de heer op vs stukken executie zal doen tot Lenaert van Riele voldaan is

-gewezen dat Claus der Wewen voogd van de kinderen Gielis Haest zal zijn tot de kinderen gedeeld zijn van Jan Adriaen Haest, en dat Jan Adriaen Haest dan weer voogd van vs kinderen zal zijn

f° 135 r°

| 1177-0288-01 |

-Jan Peeter Hovelmans bekent Marie x +Wouter Snels de schuld bekend van 12 V rogge

-Lenaert van Staijen begeert zijn teerkosten op Wouter van Elsackere

-Peeter van Staijen Janssen doet eed dat hij aan Meus Nijsmans 5 L rogge ten achter is

10.11.1544

| 1177-0289-01 |

-Wouter Meus toont erfdom op de panden die Peeter Jan Nout Luijcx in handen heeft voor 23 st jaarlijks, doet eed dat hij daaraan 4 jaren ten achter is

-Peeter Jan Nout Luijcx begeert dat degenen die de panden mede gebruiken mee zouden opleggen, aldus gewezen

f° 135 v°

| 1177-0290-01 |

-Cornelis Jan Thijs Larien verrijkt Willem Sijmons

-Meus Nijsmans bekent Jan van Eekele de schuld van 20 Kgld

-gewezen dat Jan Pauwels Keeselmans zijn eed mag doen wat hij ten achter is en Cornelis Henricx van Aerde hem dat dient te betalen

-Marcus Loijcx nomine de nonnen van Antwerpen toont erfdom op de goederen Cornelis de Hase voor 3 V rogge, doet eed daaraan 3 V van buiten jaars ten achter te zijn

-gewezen dat degene die de goederen van Cornelis van Aerde nu in handen heeft voor zijn tijd de pacht zal betalen

f° 136 r°

| 1177-0291-01 |

-Peeter van Staijen Janssen bekent Jacob van Onstaijen de schuld van 5 Kgld, salvo dat Peeter Braens begeert dat Jacob de eed doet want Peeter Braens moet zelfde geld betalen

-op verzoek van Peeter van Staijen gewezen dat gezien Peeter Braens de huur overgenomen heeft gewezen dat Peeter zal betalen

-Cornelis van Aerde toont zijn erfdom op de goederen waar Cornelis Henricx van Aerde nu woont voor 21 L rogge30 st

-op verzoek van Cornelis Henricx van Aerde gewezen dat degene die op de goederen die Cornelis vs in handen heeft voorheen gewoond heeft de 21 L 30 st zal voldoen

f° 136 v°

| 1177-0292-01 |

-procedure Peeter Wierocx tegen Goosem ...

nota: in hoofding Goosem van Meer Jan Wouts, waarbij Meer doorstreept

-procedure Ghijsbrecht de Bije nomine Peeter Wilborts tegen Meus Nijsmans

-Pauwels Aerts nomine jonker Jan van den Wijngaerde verrijkt Peeter Martens opte rijdt

-gewezen, mits niet voldaan was aan het onderpand, dat men zoveel roerende goederen van Cornelis Henricx van Aerde zal verkopen, indien dit onvoldoende is mag Jan Cornelis van Aerde de erfgoederen executeren

-Adriaen van Aken bekent Peeter de Knoddere de schuld van 30 st

f° 137 r°

| 1177-0293-01 |

-Geert Vercaert belooft Henrick Jan Marcx 2,5 Kgld te betalen

-ingevolge rechtsvordering van Cornelis Jan Snellen openbare verkoop stede die Cornelis Henricx van Aerde nu in handen heeft en waarin vs Cornelis Jan Snellen is geleverd, Cornelis van Aerde heeft de slag gehad

Personen:

-gewezen dat Cornelis Henricx van Aerde den heren salaris van de koopdag en de kosten van Cornelis Jan Snellen zal betalen

Personen:

f° 137 v°

| 1177-0294-01 |

-op verzoek van Michiel Jordaens alias hoeck gewezen gezien diens procedure op de goederen Matheus de Cuijpere en dat de weduwe Mathijs Theus Cuijpers verklaart dat vs Matheus geen goederen, hetzij roerend hetzij onroerend, heeft, dat de vs weduwe met een van de kinderen die nog thuis woont bij eed verklaren dat vs Matheus geen goederen in Loenhout heeft

-in de zaak tussen Peeter Cristiaens als voogd van Lijnken Wouter Conincx dr en de weduwe Wouter Conincx anderzijds aangaande zekere goederen waarvan vs voogd meent dat die Lijnken toekomen wijzen schepenen de weduwe ongehouden

Personen:

-Peeter Jan van Staijen begeert zijn teerkosten op de weduwe Peeter Hasen

f° 138 r°

| 1177-0295-01 |

-Peeter Jan van Staijen begeert zijn teerkosten op Henrick van Bavele

-Peeter Jan van Staijen begeert nog zijn teerkosten op Jacob Huijbrechts

-zelfde begeert ook nog zijn teerkosten op de erfgenamen Cornelis Jan Nouts

-zelfde begeert ook nog zijn teerkosten op Buijen Huijbs

17.12.1544 svb

| 1177-0296-01 |

-Laureijs Scoemakers koopt van zijn broer Gielis Scoemakers en zijn zuster Katrijne met Geerdt de Wege als haar voogd hun deel in de nagelaten goederen van Geert Laureijs Scoemakers in de erfgoederen alsmede in de 5 £ br die Lijsbeth Verschuren x +Geert Laureijs Scoemakers de erfgenamen Geert Laureijs Scoemakers gelijkerhand op haar kavel moest toeleggen, en waarvoor Laureijs aan Gielis en Katrijne 18 £ br moet geven behoudens dat ieder van de verkopers elke jaar vs Laureijs 30 st zal overlaten zolang de moeder leeft als voor het vijfdedeel van 8 Kgld lijftocht die Geert Laureijs Scoemakers begeert had dat zijn moeder zou hebben. Op zelfde conditie heeft Laureijs Pauwels Scoemakers met zijn voogd Geert Cornelis Scoemakers eveneens zijn deel aan vs Laureijs verkocht. Item Jan Praijens als toeziener van de onbejaarde kinderen Goris Canters x +Marie Laureijs Scoemakers alsmede Michiel en Lijsbeth Goris Canters bejaarde kinderen vervangende de andere zusters en broer

Personen:

in marge: Geert de Bije x Catrijne Laureijs Scoemakers kent dat Laureijs Scoemakers hem betaald heeft

in marge: Jan Praijens als voogd van de kinderen Goris Canters betaald door Laureijs Scoemakers

f° 138 v° - 18.12.1544

| 1177-0297-01 |

-Mathijs van Aerde x Marie nemen aan alle kinderen te houden die vs Marie x Gielis Haest, haar eerste man, had, voor een termijn van 6 jaren, en waarvoor zij gedurende die tijd de erfgoederen van vs kinderen zullen gebruiken. Mathijs zal ieder jaar het huis op het Oosteinde moeten dekken met 15 mandelen stro en 7 roeden turf graven op de heide in Wezel. De kinderen zullen Mathijs de 10 £ laten die zij aan hem zouden hebben van de stede in Huffel en ook de penningen die de weduwe Jan van Elsackere aan de kinderen nog schuldig is

f° 139 v° - 24.11.1544

| 1177-0298-01 |

-Adriaen Vermunten belooft Jan van Eekele 3 Kgld 8 st 3 oort te betalen

-Adriaen Huefkens bekent Geerdt de Wege de schuld van 2 Kgld 15 st

-Sebastiaen Stock van Brasschaat compareert te paard tegen Cornelis Henricx van Aerde

-procedure Ghijsbrecht de Bije nomine Claus Cornelis Claus Jans tegen heer Lambrecht, pastoor

-Claus Peeter Haeijen bekent de weduwe Geert van Elsackere de schuld van 6 L rogge

-Jan van Eekele doet eed dat hij aan Cornelis Henricx van Aerde 9,5 Kgld ten achter is

f° 140 r°

| 1177-0299-01 |

-Willem Sijmons bekent Cornelis Jan Thijs de schuld van 7 V rogge

-procedure Marcus Nouts tegen Jan van Breda

-Peeter Martens opte rijdt bekent Pauwels Aerts nomine jonker Jan van de Wijngaerde de schuld van 16 V rogge van 4 jaar verschenen

-Adriaen Verdijck toont zijn erfdom op de goederen die Jan Thijs Theus in handen heeft voor 10,5 L rogge

-Joos van Elsackere verrijkt Jan de Hase

f° 140 v°

| 1177-0300-01 |

Henrick Cornelis Goris bekent Jan Joris Dibbouts de schuld van 8 Kgld

-Jan Keeselmans verrijkt Cornelis van Staijen timmerman

-Anthonis Wouter Laets bekent Jan de Hase de schuld van 6,5 Kgld

-Peeter Lenaert Bode bekent Jan de Hase de schuld van 7 Kgld

-gewezen dat Cornelis de Hase brieven moet verlijden op goede panden voor 2,5 Kgld erfelijk en waar Jacob van Onstaijen of Jan Cornelis van Aerde mee tevreden zijn, deze laatste zal dan gehouden zijn vs Cornelis te ontlasten van de 3 V rogge erfelijk die het klooster van de nonnen heffende zijn op de erven Cornelis van Jan gekocht heeft

f° 141 r°

| 1177-0301-01 |

-procedure Franck Marcelis tegen de h geestmeester terzake panden die hij eensdeels in handen heeft en de erfgenamen Katrijne Jan Ghijs de andere helft

-de h geestmeesters geleverd in de panden die Franck Marcelis en de erfgenamen Katrijne Jan Ghijs in handen hebben voor 14 L rogge 35 st erfelijk

-Cornelis van Staijen timmerman bekent Jan de Hase de schuld van 4 Kgld 2 V boekweit en een nieuwe egge

f° 141 v°

| 1177-0302-01 |

-Claus Ottens van doirt (Dordrecht?) belooft Cornelis Heijns Cuijpere 12 st te betalen

-Jaspar Vorspoel doet eed dat hij aan de panden van Franck Marcelis 5 Kgld ten achter is

-schepenen taxeren de kosten gemaakt door Jacob van Onstaijen nomine mr Zeger sHertogen in zijn zaak tegen Cornelis Boets op 12 Kgld 18,5 st

nota: folio 141 betreft een los blad waarop folio 142 niet meer aansluit, ook de datum springt naar maart 1545; er ontbreken hier vermoedelijk dan ook een aantal pagina's

de akte f° 142 gaat over verkoop van bos, doch het begin van de akte ontbreekt

f° 142 v° - 10.03.1545

| 1177-0303-01 |

-op verzoek van Pauwels Clemens gewezen dat al dezen die zich erfgenaam willen houden in de achtergelaten goederen van Johanne Verdijck de doodgift ontvangen

-Anthonis Wouter Laets belooft Wouter Maes de smidt van Hoogstraten 2 keer 2 V rogge 20 st te betalen

f° 143 r° - 11.03.1545

| 1177-0304-01 |

-Jan Peeter Thijs Hasen belooft Peeter Jan Snellen 8 Kgld een V rogge

14.03.1545

| 1177-0305-01 |

-Meus Nijsmans belooft Laureijs Jan Laukens 40 Kgld 4 V rogge te betalen, borg gesteld oor Jan de Cuijpere

16.03.1545

| 1177-0306-01 |

-procedure Jacob van Onstaijen tegen Jan de Hase

f° 143 v°

| 1177-0307-01 |

-gewezen dat Matheus Cuijpers jonker Godevaert van Brecht 2 V rogge zal betalen

-Gheerdt de Wege bekent Anthonis Acdorens de schuld van 2 Kgld

-Anthonis Hovelmans toont zijn erfdom op de goederen die Laureijs Claus Peeter Haeijen in handen heeft voor 4 V rogge, doet eed hieraan van buiten jaars 4 V ten achter te zijn

-Geerdt de Wege bekent Claus de Molenaere de schuld van 3 V rogge

f° 144 r°

| 1177-0308-01 |

-Gheerdt Vercaerdt bekent Naenken Heijnrick Cornelis Heijns de schuld van 15 L rogge

-Ghijsbrecht de Bije nomine Adriaen Vermunten bekent Marten Peeter Martens de schuld van 16 st

-procedure Mathijs Jan van Aerde tegen Cornelis Mathijs van Aerde

-Mathijs Jan van Aerde Janssen bekent de erfgenamen Bernaert van Bavele de schuld van 3,5 Kgld

-Jan van Eekele bekent Cornelis Gheert van Elsackere de schuld van 4 Kgld

f° 144 v°

| 1177-0309-01 |

-procedure Marck Nouts tegen Jan Hovelmans

-Anthonis Wouter Laets bekent Quirijn Acdorens de schuld van 6 Kgld 18 st

-Jan de Cuijpere belooft Gheerdt Vorselmans 4 Kgld te betalen

-Gielis de Bije bekent Peeter van der Buijten de schuld van 6 L rogge

-gewezen dat Jan van Eekele Laureijs Claus Haeijen zal ontlasten van de erfrogge op de panden die hij hem verkocht heeft

f° 145 r°

| 1177-0310-01 |

-schepen begeren dat Jan van Lint de jonge Huijgen (Hugo Oliviers van den Wijngaerde) aanspraak zal doen

-Cornelis Bernaert van Bavele doet eed dat hij aan Mathijs van Aerde 11,5 st ten achter is

-gewezen dat de erfgenamen Geert Verhoeven zullen voldoen Gheerdt de Cuijpere

-klacht Peeter de Knoddere over Goris Francx en Adriaen Vermunten, gewezen dat hij mag panden tot hij voldaan is

f° 145 v°

| 1177-0311-01 |

-Anthonis Wouter Laets bekent Geerdt Vorselmans de schuld van 75 st

-Peeter Jan van Staijen begeert zijn teerkosten op Jan Thijs Theus

-Peeter Jan van Staijen begeert zijn teerkosten op Jan Cornelis van Aerde

-zelfde begeert ook zijn teerkosten op Anthonis Jan Wackers

-de vrouw van Peeter van der Buijten begeert haar teerkosten op Cornelis Henricx van Aerde

f° 146 r° - 17.03.1545

| 1177-0312-01 |

-Cornelis Pauwels Geens belooft binnen 4 jaar de rente van 9 L rogge te zullen lossen die Jan de Cock van Brecht heffende is op de panden van Laureijs Schoemakers

22.03.1545

| 1177-0313-01 |

-Mathijs Jan Claus bekent Peeter Ingelbrechts de schuld van 4 V rogge

f° 146 v°

| 1177-0314-01 |

-Peeter Clement Jan Diels transporteert Jan Thijs Theus 13 Kgld als Gheerdt de Wege hem schuldig is

-Anthonis Wouter Laets belooft Jan Steenbackers 29 st te betalen

-Kersten Henrick Meus bekent de voorkinderen Peeter Verwilt de schuld van 8Kgld

-Adriaen Wouters als voogd en Peeter Joos als toeziener van de voorkinderen Peeter Verwilt verhuren den "bontinck" voor 6 jaren. Adriaen van Aken krijgt de slag voor 6 Kgld 9 st jaarlijks

f° 147 v°

| 1177-0315-01 |

-zelfde momboren (cfr vorige akte) met Godevaert van Ijperen, Willem Peeter Verwilt, en Anthonis Hovelmans en Peeter Geert van Elsackere als voogden van de nakinderen Peeter Verwilt verkopen weide de "hooge bleijcken", Godevaert van Ijperen krijgt de slag

f° 148 r°

| 1177-0316-01 |

-betwisting Jan van Lint tegen Cornelis Peeter Vorspoel inzake erfscheiding waarbij verwezen wordt naar de erfpaling tussen Jan van Eekele en Jan Michiel Leijs

f° 148 v°

| 1177-0317-01 |

-Cornelis Vorspoel toont schepenbrief dd 12.08.1482 waaruit blijkt dat Jan Haest de stede waarop Cornelis nu woont in erfenis heeft gegeven, regenotende met een zijde aan het kerkpad zo men van Huffel naar de kerk gaat, item nog een schepenbrief dd 21.02.1498 waarbij Jan van Aken met zijn medeplegers rente liet kwijten regenotende bewuste stede aan vs kerkpad, item nog een schepenbrief dd 17.01.1536 waaruit blijkt dat vs Cornelis Vorspoel x Digne in erve hebben genomen de stede waar hij nu woont en de stede regenoot met een zijde aan het kerkpad, item nog een akte uit het schepenregister dd 14.11.1531 waaruit blijkt dat tussen de erve Jan van Lint en Cornelis Voirspoel vonnis is gewezen dat het 'hoel' waarover toen kwestie was gelegen aan de erve Cornelis Voirspoels tegen de erve Jan van Lint geheel vs Cornelis zou volgen

f° 149 r°

| 1177-0318-01 |

-Jacob van Onstaijen nomine de schout (Jan van Lint) allegeert dat Claus Haeijen mits hijzelf toegaf natuurlijk bastaard te zijn niet kan getuigen wat schepenen verwerpen zeggende dat Claus van goede naam en faam is

Personen:

f° 149 v°

| 1177-0319-01 |

-schepenen bevinden zich op de erven waarover kwestie is gerezen en waar de schout een lint had getrokken van de warande gracht op de andere gracht waarop schepenen zeggen dat het lint niet op de juiste erven getrokken is

-opsomming wat aan Henrick van Aerde en Peeter Thijs geleverd is van de watermolen op 17.03.1545 svl: een ijzeren handboom, de trecknagel, een ijzeren beitel, 10 nieuwe alpen die niet in de molen geweest zijn, een kwade spene, een bancke, 2 grote cuijpen o koren in te zetten, in het woonhuis een kwade bedstede en planken die daaronder liggen

30.03.1545

| 1177-0320-01 |

-Jan der Wewen belooft Franck Henricx dr 2 keer 4 £ br te betalen

f° 150 r°

| 1177-0321-01 |

-Peeter Joos belooft de nakinderen Peeter Verwilt 55 t te betalen

-Gielis Thoens belooft de voorkinderen Peeter Verwilt 20 V rogge te betalen

-ingevolge rechtsvordering van Ghijsbrecht van den Bruijnenberge verkoop van de stede waarop Buijen Huijbs gewoond heeft, Cornelis Willems Conincx heeft de slag gehad, borg is Willem de Coninck

f° 150 v°

| 1177-0322-01 |

-Katrijne x +Dierick Boets met haar voogd Peeter Lenaert Bode belooft Franck Henricx dr 2 keer 8 V 1 L rogge te betalen

12.04.1545

| 1177-0323-01 |

-Peeter Cornelis van Aerde belooft Franck Henricx dr 12 Kgld te betalen

13.04.1545

| 1177-0324-01 |

-Cornelis de Keijsere nomine Jan Hovelmans bekent Jan van Dale de schuld van 19 st

-Agneese x Peeter Diericx verrijkt Jan Thijs Theus

verkeerd genummerd of foto overgeslagen, springt hier naar f°160

f° 160 r°

| 1177-0325-01 |

-Aerdt Jan Verhaert bekent Adriaen Cornelis Deckers de schuld van 6 V rogge

-procedure Jan Pauwels Keeselmans tegen Cornelis Peeter Keeselmans

-op verzoek van Jan van Kerkhoven gewezen dat S/D behoort te hebben in de goederen waarin hij gerecht was en geen S/D heeft gehad (niet vermeld welke goederen of van wie)

-procedure Jan van Lint de jonge tegen Hugo Oliviers van den Wijngaerde. Deze zou gezegd hebben: Jan van Lint of jonker Jan is een dief, ik heb er 7 ten galge helpen brengen die dit niet verdienden, vraagt dat deze als boet voor de processie zal uitgaan, in zijn lijnwaad, blootsvoets en blootshoofds, met een wassen kaars van een pond en zich omkerend zal zeggen dat de beledigingen die hij geuit heeft niet waar zijn en het hem spijt dit gezegd te hebben, item dit te herhalen op het gerecht voor schout en schepenen

Personen:

f° 161 r°

| 1177-0326-01 |

-Geerdt de Wege bekent Wouter Maes de schuld van 2 Kgld 4 V rogge

-de weduwe Peeter Cuijpers bekent Henrick Laureijs Rombouts de schuld van 16 V rogge

-procedure Hugo Oliviers tegen Jan van Lint de jonge

-Jan Gielis Larien en Gielis Thoens bekennen Marcus Loijcx nomine de nonnen van Antwerpen de schuld van 6 L rogge elk

f° 161 v°

| 1177-0327-01 |

-Peeter Jan Nout Luijcx toont erfdom op de goederen die Cornelis Henricx van Aerde in handen heeft voor 4 V rogge, doet eed dat hij daaraan ten achter is van buiten jaars ook 4 V

-op verzoek van Cornelis Henricx van Aerde gewezen dat Jan van Aerde dient op te leggen de pacht bij hem verschenen op de goederen die Cornelis nu in handen heeft

-procedure Jacob van Onstaijen nomine de schout tegen Cornelis Voirspoels

-Claus Cornelis Claus Jans bekent Willem Delijen de schuld van 8 Kgld

-Mathijs van Aerde bekent Peeter van Staijen van Brecht de schuld van 11 Kgld

f° 162 r°

| 1177-0328-01 |

-Jan van Eekele bekent Peeter van Staijen van Brecht de schuld van 18 Kgld 5 oort

-Michiel Laureijs Rombouts toont erfdom op de goederen die Cornelis Haest in handen had voor 2 Kgld

-Peeter Wierocx belooft Laureijs Schoemakers 2 keer 3 V rogge te betalen

-de weduwe Peeter Cuijpers bekent Marten Peeter Martens de schuld van 6 V rogge

-Peeter Jans bekent Marten Peeter Martens de schuld van 18 L rogge

f° 162 v°

| 1177-0329-01 |

-verkoop vanwege de heer van panden door de h geest ingewonnen en ingekocht, eventueel gevolgd door verkoop van de bijpanden indien de koop onvoldoend opbrengt om de renten van de heer te betalen (verder geen vermelding over welke panden het precies gaat)

f° 163 r°

| 1177-0330-01 |

-Peeter Ingelbrechts begeert zijn erfpenningen op Peeter Jan Dignen

14.04.1545

| 1177-0331-01 |

-op verzoek van Cornelis Michiels van Elsackere wijzen schepenen dat Mathijs Claus Jan Heijlens vermits hij nader verwant is dan Cornelis toeziener dient te zijn van de weeskinderen Quirijn Beeren waarvan Peeter de Beere voogd is

-gewezen dat degenen die de goederen waarin Ghijsbrecht van den Bruijnenberge geleverd is gekocht heeft Ghijsbrecht dient bij te leggen

f° 163 v°

| 1177-0332-01 |

-betreffende de calengiering gedaan door Katrijne Cornelis Boets dr van de 10 L rogge erfelijk die Jacob van Onstaijen uit handen van de heer gekocht had en vs Cornelis verstorven waren van zijn vader of moeder wijzen schepen dat vermits de vrouw die de calengiering gedaan heeft niet in Loenhout woont en er ook geen goederen bezit dat Ghijsbrecht de Bije gezien zijn borgstelling voor de calengiering beschouwd wordt als degene die de calengiering gedaan heeft en al zal voldoen

-Anthonis Pauwels Wuijts bekent Peeter van der Buijten nomine Lijsbeth Verschueren de schuld van 4 Kgld 2 oort

21.04.1545

| 1177-0333-01 |

-van waarde gewezen de calengiering door Adriaen Verdijck van beemd welke Jan Aerts gekocht had van Adriaen van ...

f° 164 r°

| 1177-0334-01 |

-Lenaerdt Marten Buijens geleverd in zijn panden onder het laatschap van den Wijngaerde voor 25 st jaarlijks

27.04.1545

| 1177-0335-01 |

-Adriaen Huefkens bekent Peeter Cornelis van Aerde de schuld van 7 Kgld 2,5 st

-Jan Henrick Loijcx bekent Lernaert Ments de schuld van 2 V rogge

-Gheerdt de Wege bekent Jan van Bernagien de schuld van 58,5 st

f° 164 v°

| 1177-0336-01 |

-Geert de Wege bekent de weduwe Geert van Elsackere de schuld van 3 V rogge

Jan van Staijen bekent Geert Vorselmans de schuld van 9 Kgld

-Geert Vorselmans verrijkt Jan de Weerdt

-gewezen dat Claus Diericx verstoken is van zijn toon

-Jacob van Onstaijen nomine Lijsbeth x Adriaen Deckers verrijkt Jan van Aerde te Neerven

f° 165 r°

| 1177-0337-01 |

-Cornelis van den Bogaerde bekent Marck Loijcx als rentmeester van de nonnen van Antwerpen de schuld van 6 V rogge 10 st

-Nout van den Bogaerde bekent item van 6 V rogge

-Wouter van den Broecke bekent Wouter Maes de schuld van Kgld op voorwaarde dat Wouter Maes belooft hem schadeloos te houden van Aerdt Davids

-Mathijs van Aerde Janssen bekent Michiel Rombouts van Brecht de schuld van 4 Kgld 15 st

-Peeter Thonis Faessen bekent de kinderen Thoen Thijs Coels x Marie Aernouts van Onstaijen en waarvan Peeter van Onstaijen voogd is de schuld van 18 L rogge

f° 165 v°

| 1177-0338-01 |

-Peeter Anthonis Faes bekent Peeter van Onstaijen als voogd van de kinderen Cornelis van Onstaijen de schuld van 6 L rogge

-procedure Cornelis Peeter Keeselmans tegen Jan Pauwels

-Jan Vorspoel nomine de pastoor verrijkt Peeter Wijerocx

-| Marten Hereijgens | Jan Vorspoel verrijkt de weduwe Adriaen Peeter Boets

-Geert de Wege bekent de h geest de schuld van 1 V rogge van binnen en 3 V van buiten jaars

-Jacob Delijen toont erfdom op de panden van Peeter Willem Bode voor 4 Kgld 15 st, Peeter Bode bekent de schuld van 3 jaar achterstel

f° 166 r°

| 1177-0339-01 |

-Mathijs van Aerde verrijkt (niet vermeld)

-Jan Pauwels als voogd van de kinderen Cornelis Keeselmans doet eed dat hij aan Cornelis van Staijen timmerman 3 Kgld ten achter is

-de weduwe Adriaen Peeter Boets bekent Marten Hereijgens de schuld van 8 V rogge

-op verzoek van Peeter van Onstaijen gewezen dat de erfgenamen Jan Jacobs (Jan Jacobs ) de eed zouden doen geen kennis gehad te hebben dat zij een zaak op Peeter van Onstaijen hadden, eed gedaan door Jacob en Peeter Jan Jacobs zonen en Anthonis Lenaert Meus x (+)de dochter van Jan Jacobs

-Jan Pauwels Keeselmans als voogd van de kinderen Cornelis Keeselmans toont erfdom op de goederen van Cornelis Peeter Keeselmans voor 4 Kgld 4 st

f° 166 v°

| 1177-0340-01 |

-op verzoek van Laureijs Claus Haeijen gewezen dat als hij in Loenhout roerende goederen van Jan van Eekele vindt hij die mag executeren

-Jan Cornelis Claus Jans bekent de schuld aan Willem Polmans van 6 V rogge

-Henrick Philips bekent Marren Hereijgens de schuld van 2 V rogge

-Jan Hegge klacht tegen Willem de Coninck dat deze hem niet voldaan heeft van het gewezen vonnis, Jan Hegge mag vs Willem panden

f° 167 r°

| 1177-0341-01 |

-in de zaak Jan Hovelmans tegen Adriaen van Aerde Henricssen inzake koop van een paard dat Adriaen van Jan gekocht had en waaraan gebrek van 'dempichheid' zou geweest zijn wijzen schepenen dat Adriaen vs Jan zal voldoen de som die Jan zweert dat hij ten achter is, zal hem wel 5 st korten zo Jan Hovelmans gekort heeft aan Jan Henrick Loijcx

f° 167 v°

| 1177-0342-01 |

-n geschil tussen Adriaen Jan Ooms en Cornelis Henricx van Aerde terzake de panen die Cornelis nu in handen heeft en waarbij deze pretendeert dat de eis ten laste dient te vallen van Jan Cornelis van Aerde als verkoper van de panden wijzen schepenen dat als Cornelis zweert Jan Cornelis van Aerde geen penningen schuldig te zijn hij ongehouden is van de eis van buiten jaars

-Jacob van Onstaijen nomine Jan van Breda verzoekt dat de verteerkosten van schepenen voor het proces tussen Marck Nouts en Jan van Breda door de schout zouden voldaan worden

f° 168 r° - 11.05.1545

| 1177-0343-01 |

-Peeter van Staijen Janssen begeert zijn kosten op Meus Nijsmans

Personen:

-zelfde begeert zijn teerkosten op Ghijsbrecht de Bueckelare

-Peeter Janssen van Staijen verrijkt Henrick Cornelis Goris

-op verzoek van Peeter Martens opte rijft en na allegatie van Jan Cuijpers gewezen dat Jan de Cuijpere deel zal hebben in het bos dat Peeter Martens mede heeft en gekocht door Geerdt de Wege van de erfgenamen Peeter Cristiaens

f° 168 v° - 27.04.1545

| 1177-0344-01 |

-Peeter van Onstaijen belooft de erfgenamen Jan Jacobs 20 Kgld te betalen ter kwijting van 20 st erfelijk die de erfgenamen heffende waren op het huis van vs Peeter van Onstaijen en welke rente +Willem van Lare verleden had toen hij in het jaar 24 in het huis woonde waar nu het stenen huis van Peeter van Onstaijen op zelfde hofstede staat. Berbele x +Willem van Lare met haar voogd Peeter van der Buijten getuigt terzake

f° 169 r° - 28.04.1545

| 1177-0345-01 |

-akkoord tussen Geert de Wege met zijn kaarslieden Peeter van Onstaijen en Adriaen van Aken en anderzijds Jan van Lint, schout, met zijn keerslieden Peeter Jan Snellen en Peeter van der Buijten terzake het gevecht dat vs Geert op gisteren gehad heeft met Jacob van Onstaijen en andere misbruiken die Geert tegen de heer gemaakt heeft. Geert de Wege dient 4 Kgld uit te reiken, dient verder te beloven Jacob van Onstaijen niet meer lastig te vallen, Jan de Cuijpere stelt borg

f° 169 v° - 05.05.1545

| 1177-0346-01 |

-Laureijs Claus Haeijen bekent Peeter van der Buijten de schuld van 4 V rogge

-Jan Henrick Loijcx kent bij eed dat hij in kerk van Loenhout zat bij Willem de Coninck en dat die aan Jan Hegge vroeg of hij zou bezetten maar dat Jan Hegge antwoordde dat hij tevreden was

f° 170 r°

| 1177-0347-01 |

-Pauwels Aerts Willemssen begeert zijn arbeid op het klooster van Corsendonk in de zaak tegen Geert Vorselmans

-procedure Jan Aert Peeter Nouts tegen Dierick Nijs Hegs

f° 170 v° - 11.05.1545

| 1177-0348-01 |

Willem de Coninck bekent Marcus Loijcx nomine de nonnen van Antwerpen de schuld van 6 V rogge 3 Kgld

-procedure Pauwels Aerts nomine Henrick van Staijen Janssen tegen Lenaert Steenbackers

-Cornelis Kueckemeesters toont erfdom van 30 st jaarlijks op de goederen van de erfgenamen Jan Gielis Luijcx en Jacob van Onstaijen nomine de weduwe Jan Luijcx

f° 171 r°

| 1177-0349-01 |

-gewezen dat de andere erfgenamen Jan Gielis Luijcx mee op moeten leggen mits zij de goederen mede in handen hebben

-Adriaen de Coninck bekent de h geest de schuld van 5 V rogge

-Adriaen de Coninck bekent Jan Wils van Brecht de schuld van 9 V rogge

-Geerdt Vorselmans toont erfdom op de goederen Jan de Weerdt voor 2 V rogge

-procedure Hugo Oliviers tegen Jan van Lint de jonge

f° 171 v°

| 1177-0350-01 |

-Ghijsbrecht de Bije nomine Adriaen Vermunten bekent Jacob van Onstaijen de schuld van2 V rogge en nog 4 V rogge 24 st te betalen als het koren in de schuur is

-procedure Ghijsbrecht de Bije nomine Henrick Cornelis Goris tegen Peeter Jan van Staijen

-Gheerdt de Wege bekent Marie Snels de schuld van 5 Kgld 15 st

-procedure Ghijsbrecht de Bije nomine Cornelis Willem de Coninck tegen Henrick van sint Huijbrechts

-Jacob Delien toont erfdom op de goederen die Matheus de Cuijpere in handen heeft voor 9 V rogge 6 Kgld, Matheus bekent de schuld van 6 V 6,5 Kgld van buiten jaars

f° 172 r°

| 1177-0351-01 |

-Jan van Staijen bekent Adriaen Schoofs de schuld van 6 Kgld

-de weduwe Peeter Cuijpers bekent de h geest de schuld van 18 L rogge

-Jan Peeter Thijs Hasen bekent Henrick van Thijgelt de schuld van 2 V rogge

-Sijmon Thijs bekent de h geest de schuld van 5 L rogge

-Peeter Faes of Ghijsbrecht de Bije in zijn naam bekent Aerdt de Visschere de schuld van 4 Kgld

f° 172 v°

| 1177-0352-01 |

-Ghijsbrecht de Bije nomine Cornelis Ghiel Buijens bekent Wouter van den Broecke de schuld van 29 L rogge

-Adriaen Huefkens bekent mr Jan Puls de schuld van 2 Kgld 9 st

-Cornelis de Keijser nomine Anne Peeter Janssens dr verrijkt Meus Nijsmans

-Jan Adriaen Haest bekent Michiel van Riele de schud van 6 V rogge

-Jan Adriaen Haest bekent de erfgenamen Bernaert van Bavele de schuld van 38 st

-Jan Thijs Theus bekent de momboors van O-L-Vr tot Brecht de schuld van 5,5 V rogge

f° 173 r°

| 1177-0353-01 |

-Claus der Wewen belooft Huijbrecht Janssen schipper 2 keer 2 V rogge te betalen

-Peeter van Onstaijen, schepen, kent dat de weduwe Michiel Verdijck 9 £ br onder hem gesteld heeft ten behoeve van Jan van Eekele, de 9 £ gepand door Laureijs Claus Haeijen

-Claus Dierickssen begeert zijn teerkosten op Jan van Eekele voor 4 Kgld 14 st

-Willem de Coninck doet eed dat hij aan Wouter Loijcx 16 st en de onkosten ten achter is

-Claus Dierickssen begeert zijn arbeid op Anthonis Wouter Laets

f° 173 v°

| 1177-0354-01 |

-Claus Dierickssen begeert zijn teerkosten op Jan Thijs Theus voor 49 st 1 oort

-Claus Dierickssen begeert zijn teerkosten op Cornelis Heijns

_Adriaen Cornelis Nouts belooft Cornelis de Coninck Willemsen 36 st te betalen

-procedure Laureijs Claus Haeijen, verzoekt akte dat Willem Hovelmans ontvangen heeft de 9 £ br die hij (Laureijs) gepand had onder Peeter van Ostaijen tot behoef van Jan van Eekele

f° 174 r°

| 1177-0355-01 |

-gewezen dat de medegebruikers van de panden die Geert Vorselmans als voogd van de kinderen Cornelis Jan Ghijs eensdeels gebruikende is en op welke panden de erfgenamen van Dingne Wouter Diercx zekere rente heffende waren mede zullen moeten opleggen zo Geert moet betalen

-Claus Diericssen begeert zijn arbeid op Cornelis Heijns

18.05.1545

| 1177-0356-01 |

-procedure tussen de schout en de prelaat van sint Bernaerts, o.m. over het produceren van getuigen. De onderliggende reden van de procedure blijkt niet uit de tekst

f° 174 v° - 19.05.1545

| 1177-0357-01 |

-| in het leenhof van mr Henrick van Meere | Adriaen van Aken bekent Peeter Joos als voogd van de voorkinderen Peeter Verwilt de schuld van 4 V rogge

-| Marten Tijnus en Augustijn van Thienen | de bezegelde brief van Beatris van den Veken x Melchior van Immerseel op de panden Jan van den Wijngaerde is van 03.01.1502 svl

f° 175 r° - 02.06.1545

| 1177-0358-01 |

-Willem van Wouwe als borg van Cornelis Jan Boets terzake de hoeve in Wuustwezel en Peeter Joos als voogd van Beatruis x +Jan van Thijgelt die eveneens borg was, mede nog in naam van der erfgenamen Jan Lauwers, verkopen stuk volle leen "den briel" aan Cornelis Bode verstorven van zijn vader Jan en welk stuk de stadhouder opgewonnen en verhuurd heeft voor de hofrechten en de klein rechten. Jan Henrick Hovelmans krijgt de slag

f° 176 r° - 03.06.1545

| 1177-0359-01 |

-verhuur door Pauwels Willem Aerts nomine de rentmeester van juffr Elijsabeth van den Dorpe x Jan van Diest, ridder, van goederen, huizen, leengoederen, land etc... die vs juffr toebehoren in Loenhout voor een termijn van 6 jaren. De pachters zullen het land aanvaarden als de spurrie en de rapen daaraf zijn. De voorwaarden van huur worden verder in akte weergegeven waarbij o.m; gespecificeerd dat bij betwisting de pachters hun onschuld niet met de eed mogen bewijzen maar alleen aan de hand van kwitantie. Vervolgens worden de pachters vernoemd:

*Peeter van der Buijten het land achter de oude molenberg, borg is Jan van Bavele

*Peeter Thoens het land aan de dorent

*item de beemd achter de wijngaard, borg is Jan van Bavele

*Anthonis Anthonis van Dietfoirt de grote riet, borg is Cornelis Jan Nout Luijcx

*Aerdt Vergult de klein riet, borg is Kersten Diericx

*Claus Diericx de weide achter de kerk

*item het land daarbij, borg is Peeter Jan Nout Luijcx

*Peeter Ingelbrechts de middelste beemd achter de wijngaard, borg is Peeter van der Buijten

*Kersten Diericx het lisschot, borg Cornelis Peeter Keeselmans

*Adriaen Ingelen den ouden hof, borg Jan Jan Willems van den Wijngaerde

*item het land aan de watermolen, borg Peeter Thoens

*Henrick van der Buijten de evenaer, borg zijn broer Peeter

*Jan Jan Willems van den Wijngaerde het huis met de voorste ossenschoot, huur overgenomen op 19.04.1547 door Cornelis Jan Haest

f° 178 v°

| 1177-0360-01 |

-Kersten Diericx en Cornelis Pauwels Geens huren van Pauwels Aerts als rentmeester van juffr Lijsbeth van den Dorpe het heiblok aan stapelheide voor 6 jaren voor 4,5 Rgld jaarlijks, Peeter Jan Snellen en Jan van Bavele zijn borg

19.04.1547

| 1177-0361-01 |

-Cornelis Jan Haest alias 'fijnman' x Marie Peeter Zoetens dr huren van Pauwels Aerts als rentmeester van juffr Elijsabeth van den Dorpe stede in Kesselbeek in een veld voor een termijn van 6 jaren voor 17 Rgld, Henrick van Aerde de molenaar en Jan van Staijen staan borg

Personen:

f° 180 r° - 03.06.1545

| 1177-0362-01 |

-Geert de Wege belooft Geert Vorselmans 10 Kgld te betalen van een koe

08.06.1545

| 1177-0363-01 |

-Sijmon Thijs Theus belooft Geert Meermans 20 Kgld 2 V rogge te betalen

-op verzoek van Magriet van Alphen heeft Pauwels Jan Bode als substituut van de vorster gepand de roerende goederen van Geerdt de Wege terzake van 9 Kgld schuld

f° 180 v°

| 1177-0364-01 |

-Geerdt Vorselmans nomine Katrijne x +Peeter Verwilt verrijkt Geert de Wege

-Jan Vorspoel nomine Geert van Elsackere bekent jonker Godevaert van Brecht de schuld van een V rogge

-Peeter Jan Snellen toont erfdom op de goederen waarvan Franck Marcelis de een helft en de erfgenamen Katrijne Jan Ghijs de andere helft in handen hebben voor 2 V rogge

-in voorgaande zaak gewezen dat degene die de panden mede in hanen heeft mee dient op te leggen

-Geert Vorselmans nomine de erfgenamen Katrijne Jan Ghijs heeft de panden gerenuncieerd en verzoekt ontslagen te worden van de rente, worden door schepenen daarvan ontslagen behouden dat ze het V van buiten jaars nog dienen te betalen

f° 181 r°

| 1177-0365-01 |

-op verzoek van Anne Jan Luijcx dr gewezen mits zij beschaad is vanwege Cornelis Kueckemeesters dat zij mag bewijzen binnen Loenhout goederen te weten toebehorende haar mede erfgenamen en daaraan mag panden

-heer Lambrecht, pastoor, geleverd in zijn erfpanden van binnen jaars voor 2 L rogge

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Jan Keeselmans tegen Cornelis Peeter Keeselmans

f° 181 v°

| 1177-0366-01 |

-Pauwels Aerts nomine Huijbrecht Janssen, schipper, toont erfdom op de "winckels" toebehorende de erfgenamen Jan Ghijs voor 30 st

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Meus Nijsmans tegen Jan Severijns

-de erfgenamen Aerdt Peeter Nouts v verrijken Meus Nijsmans

-zelfden verrijken Adriaen van Elsackere

-de heer van Loenhout kracht gegeven van goederen in de palinkstraat

-Ghijsbrecht de Bije nomine Ghijsbrecht de Bueckelaere begeert arbeid op Cornelis Heijns

f° 182 r°

| 1177-0367-01 |

-Henrick van sint Huijbrechts, vorster, doet eed dat hij aan Cornelis Willems Conincx 12 st ten achter is terzake een 'weijmes'

16.06.1545

| 1177-0368-01 |

-verpachting van de tienden van de heer van Loenhout voor 6 jaren, Adriaen van Aken en Jan Cornelis Keeselmans krijgen de eerste slag voor 52 Kgld, daarna verhoogd door Cornelis Jan Michiel Buijens, door Jan de Hase, Cornelis Jan Michiels krijgt de slag voor 56,5 Kgld. Op 27 juni heeft Cornelis Jan Michiel Buijens de tiende verborgd bij Jan Henricx Loijcx, Adriaen Jan Michiel Buijens en Jan Jordaens

f° 183 v° - 22.06.1545

| 1177-0369-01 |

-Bernaert Wouter Stevens begeert zijn arbeid op Willem Sijmons voor 9,5 st en een pond boter

-procedure Adriaen van Aken tegen Willem Verboven en Jan Vorspoel nomine zijn broer Cornelis

-procedure Jan Thijs Theus tegen Claus Diericx

-Henrick van Aerde verrijkt Adriaen Wouters

-Willem van Wouwe verrijkt Wouter van de Cloote

f° 184 r°

| 1177-0370-01 |

-procedure Joos van Elsackere tegen Nout Verrijdt

-procedure Nout Verrijdt tegen Anthonis Wouter Laets

-procedure Cornelis de Keijsere nomine Henrick Lodders tegen Jan Voirspoel nomine Marten Hereijgens

-Jan de Hase belooft Peeter van Aerde 18 Kgld te betalen

-procedure Jan de Cuijpere tegen Peeter Willem Bode

f° 184 v°

| 1177-0371-01 |

-Jan Vorspoels nomine Marten Hereijgens verrijkt Claus Cornelissen

-procedure Jan Thijs Theus tegen Agneese x Peeter Diericx

-Jan Thijs Theus belooft Cornelis van Aerde Cornelissen 6,5 Kgld te betalen

-Gheerdt Vorselmans verrijkt Mathijs Jan Claus Peeters

-Willem Polmans verrijkt Anthonis Pauwels Wuijts

-Peeter Wijerocx bekent de pastoor de schuld van 3,5 L rogge

f° 185 r°

| 1177-0372-01 |

-procedure tussen de schout nomine de heer en Claus Diericx van de slagen aan Lijne van Lare

-Mathijs Jan Claus Peeters bekent Geerdt Vorselmans de schuld van 12 V rogge

-procedure Cornelis Jan Michiel Buijens tegen Mathijs van Aerde

-Willem Cornelis Luijcx verrijkt Pauwels Jan Bode

-Cornelis van Staeijen timmerman belooft Jan de Hase 14 Kgld te betalen, borg is Lenaert van Staeijen

-zelfde bekent de kinderen Cornelis Keeselmans de schuld van 49 st

f° 185 v°

| 1177-0373-01 |

-Jan de Hase belooft mr Wouter Happaert 2 keer een V rogge te betalen

-Peeternelle Jan van Staeijen dr geleverd in haar erfpanden die Buijen Huijbs in handen had

-Geleijn Peeters klacht tegen Jan de Weerdt omdat hij het vonnis niet voldaan heeft, Geleijn mag panden

-Sijmon Thijs Theus belooft Goosem Jan Aerts 14 Kgld 5 st 2 L te betalen

-Jan de Hase begeert vonnis binnen welke tijd hij zijn erfpenningen van Ghijsbrecht de Bije zou hebben

f° 186 r°

| 1177-0374-01 |

-procedure de schout tegen Claus Diericx

-Lijsbeth x +Geert van Elsackere toont erfdom op Cornelis Pauwels Geens voor 3 V rogge

-Geerdt Vorselmans nomine de weduwe Peeter Verwilt toont erfdom op Geert de Wege voor 20 st jaarlijks

-procedure Cornelis de Keijsere nomine Mathijs van Aerde tegen Jan Vorspoel nomine de weduwe Cornelis van Onstaijen

-procedure Pauwels Willem Aerts nomine juffr van den Dorpe tegen Casus Huefkens

f° 186 v°

| 1177-0375-01 |

-Meus van Huijsen nomine de erfgenamen Jan Roovaerts bekent Cornelis Vermeere de schuld van 27 st

-Peeter de Coninck bekent Jan Pauwels Keeselmans de schuld van 2 Kgld

-Claus Diericx begeert zijn teerkosten op Henrick Valckemans

-op verzoek van Lenaerdt van Aerde gewezen dat indien hij goed bescheid van Antwerpen of van de lange roede brengt dat men met recht mag procederen op Cornelis Henricx van Aerde (niettegenstaande hij in Antwerpen is gevangen gezet) dat schepenen dan in Loenhout recht zullen doen

-Peeter Clements begeert zijn arbeid op de weduwe Jan van Elsackere

-zelfde begeert zijn arbeid op Meus Nijsmans

vermoedelijk ontbreken hier een of meer pagina's

f° 187 r° - 05.07.1545

| 1177-0376-01 |

-Adriaen Vermunten belooft Jan Peeter Thijs Hase (Jan de Hase) 3 Kgld te betalen

03.08.1545

| 1177-0377-01 |

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Peeter Lenaert Bode tegen Peeter de Knoddere

f° 187 v° - 06.07.1545

| 1177-0378-01 |

-Franck Marcelis bekent Jan de Cock van Brecht de schuld van 8 V rogge

-Nout Verrijdt doet eed dat hij aan Anthonis Wouter Laets 8 Kgld ten achter is

-mr Jan Vorspoel nomine Willem Nouts bekent Peeter van Onstaijen de schuld van 4 V rogge 12 st

-Jan Vorspoel nomine Meus Cornelis Meus bekent Gielis Thoens de schuld van 9 st

-procedure tussen Cornelis Henricx van Aerde en Lenaert van Aerde

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Peeter Lenaert Boets tegen Peeter van Staijen

-Adriaen Thoon Lippens bekent Anthonis Brants de schuld van 3 Kgld 1,5 oort 1,5 V rogge

f° 188 r°

| 1177-0379-01 |

-procedure Thoomaes Cornelis Goris tegen de pastoor

-Jan Henrick Loijcx bekent Peeter van Staijen de schuld van 5 Kgld 9 st

-Cornelis Jan Michiels bekent Marie x +Henrick Hovelmans de schuld van 10,5 V

-Matheus de Cuijpere verrijkt Joos Huijbs

-Marie x +Wouter Conincx bekent Jan Pauwels Keeselmans de schuld van 5,5 V rogge

-Aerdt van de Velde bekent de erfgenamen Jan Neels de schuld van 3 Kgld en later nog een Kgld

f° 188 v°

| 1177-0380-01 |

-de vrouw van Jan Nijs voor haar dochter begeert de arbeid op Adriaen Jan Ingelen

-Kersten Diericx bekent Jan Pauwels als voogd van de kinderen Cornelis Keeselmans de schuld van 6 Kgld

-Jan Pauwels Keeselmans verrijkt Cornelis Pauwels Geens

-Peeter van der Buijten begeert zijn teerkosten op Peeter Wijerocx

-Anthonis Verwilt bekent schuldig te zijn aan Henrick van sint Huijbrechts 2 Kgld 12 st

f° 189 r°

| 1177-0381-01 |

-procedure Joos van Elsackere tegen Nout Verreijdt

-gezien Jan Gabriel Michiels 14 £ br onder de heer heeft gesteld ten behoeve van Gielis Thoens is gewezen dat Gielis de 14 £ mag lossen mits het stellen van goede borgen

-gewezen dat indien Adriaen van Elsackere borg stelt voor Adriaen Wouters van Hoogstraten voor de verschenen rente op de stede die Adriaen Wouters van Adriaen van Elsackere gekocht heeft dat Adriaen Wouters de kooppenningen dient te betalen. Borg gesteld door Henrick Marck Loijcx en Cornelis Peeter der Wewen

f° 190 v° - 18.03.1545

| 1177-0382-01 |

-op verzoek van Meus Nijsmans gewezen dat Jan van Eekele zal voldoen alle pachten bij zijn tijd verschenen op de stede die Meus van hem gekocht had

03.08.1545

| 1177-0383-01 |

-Ghijsbrecht de Bije nomine Cristiaen Heijn Meus bekent Peeter de Knoddere de schuld van 15 st

-Adriaen van Aken en Cornelis Voirspoel bekennen Willem Verboven de schuld van 2 Kgld 15 st

-Willem Sijmons bekent Peeter van Staijen van Brecht de schuld van 6 Kgld 19,5 st

-Peeter Lenaert Bode bekent Peeter de Knoddere de schuld van 14 st

f° 190 r°

| 1177-0384-01 |

-Anthonis Brants bekent de schout nomine de heer de schuld van 2 Kgld 2,5 oort

-procedure Jacob van Onstaijen tegen Marck Loijcx

-Nout Verreijdt bekent Joos van Elsackere de schuld van 10Kgld

-Jan Thijs Theus bekent Agneese x Peeter Diericx de schuld van 3 Kgld 1 st

-procedure Peeter Willem Bode tegen Jan de Cuijpere

f° 190 v°

| 1177-0385-01 |

-| Thoomaes Goris tegen de pastoor | Jan van Staeijen kent nooit geweten te hebben dat iemand hem of zijn vader de tienden van de ganzen thuis bracht, Peeter van der Buijten kent zelfde en haalde de tienden altijd bij de tiendenaars thuis

f° 191 r°

| 1177-0386-01 |

-Jacob van Onstaijen nomine Peeter Willem Bode toont erfdom oppanden die Jan de Cuijpere in handen had voor 4 V rogge

-Anthonis Wouter Laets belooft Henrick Michiel Jordaens 6 Kgld te betalen

-de erfgenamen Jan Roovaerts, te weten Meus Jan van Huijsen x Cornelie Jan Roovaerts dr ook voor hun broer Jan, Jan Roovaerts als voogd met Jan Peeter Thijs Hasen als toeziener van de weeskinderen Jan Geert Roovaerts x +Lijsbeth Peeter Mathijs Hasen dr, Cornelis Jan Nout Luijcx als voogd met Jan Gielis Larien als toeziener van de laatste weeskinderen vs Jan Roovaerts x Anne Aerdt Peeter Loijcx dr, verkopen stede in Vossingers waar Jan Roovaerts uitgestorven is, uitgenomen het heiblok en haverveld daarbij gelegen en dat Lenaert Peer Nuijts gekocht heeft en waarop Andries Laukens cum suis rente heffende is. Meus Jan van Huijsen krijgt de slag

Personen:

Onderschrift 05.02.1545 svl: Cornelije Jan Roovaerts dr x Laureijs Schoemakers, Jan Geert Roovaerts ut supra, Cornelis Jan Nout Luijcx ut supra, kennen dat Jan van Huijsen die van Meus van Huijsen de koop overgenomen had, de 27,5 Kgld daarin verhaald betaald heeft

f° 192 r°

| 1177-0387-01 |

-verkoop van hofstede "de haen" die de heer ingewonnen had voor de heren cijns, h geestmeesters krijgen de slag

-mr Jan van Velthoven neemt aan een gesneden tafel te maken boven het altaar van sint quirijn, de bak 8 voet breed en 5 vierendeel voet diep, boven op de bak de patroon, in de bak 9 parken en in de voet 3, in welke 9 parken de 9 passies van sint quirijn volgens de legenden. Vs Jan zal ook het ijzerwerk leveren. Jan belooft de tafel te leveren tot meesters prijs, zal bij voldoening 25 £ 10 sch krijgen

f° 193 r° - 05.08.1545

| 1177-0388-01 |

-Jan van Lint de jonge machtigt Jacob van Onstaijen

07.08.1545

| 1177-0389-01 |

-procedure de schout tegen de prelaat van sint bernaerts

f° 193 v°

| 1177-0390-01 |

-procedure mr Lambrecht van Corput nomine de abt van sint bernaerts

f° 193 v° - 11.08.1545

| 1177-0391-01 |

-geschil tussen Peeter Pielnaecke als stadhouder en Adriaen van Aken terzake 3 V rogge erfpacht verstorven van de moeder van Adriaen van Aken. Daar de moeder alleen te boek stond meent de stadhouder dat hij recht heeft op een heergewade en de klein rechten en Adriaen meent dat dit niet het geval is daar hij de pacht vermangeld had tegen de grondbezitters. Mannen van leen wijzen verweerder schuldig een heergewade en klein rechten te betalen daar de mangeling heeft plaatsgevonden voor de dood van Lijsbeth, moeder van Adriaen

f° 194 r°

| 1177-0392-01 |

-Geerdt Vorselmans als borg voor Jan van Lint de jonge belooft te voldoen al wat Hugo Oliviers op vs Jan zou mogen winnen voor de hoofdbank in Breda inzake zijn beroep

f° 194 v° - 17.08.1545

| 1177-0393-01 |

-Jan Pauwels Keeselmans toont erfdom op de goederen Cornelis Pauwels Geens voor 2 V rogge 20 st

-Henrick van sint Huijbrechts nomine Adriaen Jan Michiel Buijens bekent Cornelis Peeter der Wewen de schuld van 6,5 V rogge

-inzake de bijen tienden verzoekt de pastoor een vonnis dat degenen die zwermen (bijen) hebben onder eed komen verklaren hoeveel zwermen ze gehad hebben

-Jan Hovelmans toont erfdom op de panden die Jacob Huijbs eensdeels in handen heeft voor 10 L rogge van binnen jaars, Jacob bekent de schuld van 3 V rogge van buiten jaars

f° 195 r°

| 1177-0394-01 |

-Jacob van Onstaijen nomine Adriaen Vermunten geleverd in erfpenningen die Cornelis Marcx aan Jan van Eekele schuldig is

-ingevolge rechtsvordering Peeternelle Jan van Staijen dr verkoop van erfpanden die Bouwen Huijbs in handen had en waarin zij geleverd is, heeft daarvan zelf de slag gehad

f° 195 v° - 26.08.1545

| 1177-0395-01 |

-Jan van Aerde en Peeter Joos onderwerpen zich aan schout en schepenen terzake de sloten van de nederhoeve. Deze besluiten dat Peeter Joos al de sloten zal ruimen en opmaken en Jan van Aerde zal 3 Kgld 10 st betalen aan Peeter Joos, de kosten zullen gedeeld worden half om half. Schepenen zijn Laureijs van Aerde, Peeter van Onstaijen, Jan van Bavele, Peeter Jan Snellen, Adriaen van Aken en Cornelis van den Broecke

f° 196 r°

| 1177-0396-01 |

-akkoord tussen Cornelis Henricx van Aerde en Cornelis van Staijen timmerman na tussen spreken van de lange roede van Antwerpen en de schepenen Laureijs van Aerde, Peeter van Onstaijen en Jan van Bavele. Dit terzake 2 sister rogge die Cornelis van Aerde diende af te kwijten van de stede die vs timmerman kocht van Cornelis van Aerde of zijn huisvrouw. Cornelis zal voor de kwijting 13 £ br eens betalen en dat ter zelfde tijd als timmerman borg gesteld heeft voor de executie op de goederen van Cornelis die hij aan de lange roede verzocht heeft

f° 196 v° - 31.08.1545

| 1177-0397-01 |

-Henrick Philips bekent Cornelis Vermeere de schuld van 5 Kgld 5 st

-Jacob van Onstaijen nomine Peeter Lenaert Bode bekent de nakinderen Peeter Verwilt de schuld van 9 V rogge 4,5 Kgld

f° 197 r°

| 1177-0398-01 |

-Willem Sijmons bekent Cornelis Jan Thijs de schuld van 18 L rogge

-Geerdt Vorselmans nomine de nakinderen Peeter Verwilt verrijkt Jan der Wewen

-de schout verrijkt Lijsbeth Verschueren

-gewezen dat Peeter Willem Bode zijn eed mag doen terzake achterstel op de goederen van Jan de Cuijpere

-Cornelis Peeter Thijs Hasen bekent de nakinderen Peeter Verwilt de schuld van 4 Kgld

f° 197 v°

| 1177-0399-01 |

-Gheerdt de Wege bekent Peeter Clements de schuld van 6 Kgld

-terzake de 7 Kgld die Geert de Wege zegt overgegeven te hebben aan Peeter Clements en die hem schuldig waren Anthonis Wouter Laets en waarmee volgens Geert Peeter zou tevreden geweest zijn wat dan weer door deze ontkend werd wijzen schepenen dat 'Peeter Clements hem naarder is te ontschuldigen dat Geert beschuldigen en dat Geert aldus Peeters man zal blijven

f° 198 r°

| 1177-0400-01 |

-procedure Claus Diericx tegen Jan Thijs Theus over de rol van Peeter Clements

-Jan Vorspoel nomine de kinderen Dierick Vorspoels toont erfdom op de goederen die Franck Marcelis in handen heeft voor 5 Kgld

-Ghijsbrecht de Bije nomine Cornelis Pauwels Geens bekent Jan Pauwels Keeselmans de schuld van 6 V rogge 4 Kgld

-gezien de goederen die Sijmon Thijs Theus gekocht had van Agneese x Peeter Diericx hem niet mochten volgen is gewezen dat Agneese zal voldoen Goosem Jan Aerts

f° 198 v°

| 1177-0401-01 |

-gezien Franck Marcelis verwonnen was op de kinderen Dierick Vorspoels voor 5 Kgld gewezen dat degenen die de panden mede in handen hebben of gebruiken mee zullen opleggen

-gezien Jan van Staijen beschaad was van Adriaen Scoofs van zekere rente die vs Adriaen heffende is op de panden die Jan van Staijen in handen heeft en welke rente Jan van Eekele schuldig is uit te reiken gewezen dat Jan van Eekele Jan van Staijen zal betalen

-Jan Thijs Theus belooft Ghijsbrecht van den Bruijnenberge 9 Kgld te betalen

f° 199 r°

| 1177-0402-01 |

-Laureijs van Aerde, Peeter van Onstaijen en Adriaen van Aken, schepenen, kennen aanwezig geweest te zijn toen Bernaert van den Broecke heeft betaald Jan Geert Larien als voogd van Marie Geert Larien dr voor de kwijting van 6 st erfelijk

-gewezen dat Jan van Eekele de goederen van Meus Nijsmans zal klaren, meer bepaald stede die hij van hem verkocht heeft

-de kastelein verzoekt de schout dat hij de vorster mag inzetten om te executeren degenen die hem schuldig waren van heergewaden, wat door de schout geweigerd wordt

-door schout en schepenen met de h geestmeesters geordonneerd dat de weduwe Jan Roovaerts haar 2 kinderen zal onderhouden, waarvoor de h geest jaarlijks 2 V rogge heeft, klederen, schoenen etc, alle weken 3 potten botermelk

f° 199 v°

| 1177-0403-01 |

-Peeter van Staijen begeert zijn teerkosten op Claus Ottens

08.09.1545

| 1177-0404-01 |

-zoening tussen Gielis en Peeter Thoens gebroeders enerzijds en Casus Jan Bertels nomine zijn zonen Claus en Henrick, met ook Wouter Henrick Snijders, terzake de doodslag door vs Claus en Henrick Casus zonen op Peeter vs Gielis Thoens zoon. Zoening bij toespreken van goede mannen en priesters in Wouw. Casus zal 32 zoengulden betalen, de gulden 10 st voor de gemaakte onkosten waarvoor Wouter Henrick Snijders borg staat, stelt daar tegen vs Gielis in zijn handen een rente van 6 L rogge dd 10.05.1491 die hij in Hoogstraten buiten heffende is

f° 200 v°

| 1177-0405-01 |

-Gielis de Bije heeft tegen Peeter Willem Bode verpacht stede in Herseling 'zo hij hem bewezen heeft dat Peeter de smidt alias van den Bossche geen huur van 6 jaren heeft', en dit voor 14 Kgld 2 V rogge 2 V boekweit

f° 201 r° - 14.09.1545

| 1177-0406-01 |

-Wouter Loijcx bekent Geerdt Vercaert de schuld van 4 Kgld

-Aerdt van de Velde bekent Wouter Neve de schuld van 10 st

-Adriaen Huefkens verrijkt Claus Cornelis van Staijen

-Peeter Joos nomine Jan Cornelis Keeselmans bekent Jan Pauwels Keeselmans 32 Kgld en 14 Kgld van verschenen pacht

-Nijs Jan van Bavele bekent Jan Hovelmans de schuld van 3 V rogge

f° 201 v°

| 1177-0407-01 |

-Jan Voirspoel bekent Henrick Laureijs Rombouts de schuld van 3,5 Kgld

-Jan Thijs Theus bekent Franck Marcelis de schuld van 54,5 st

-procedure mr Lambrecht van Corput en heer Lambrecht, pastoor, in naam van de abt van sint bernaerts tegen de schout

-de pastoor inzake de tiende van de bijen

f° 202 r° - 12.04.1546 svl (hier springen we ineens naar 1546, soms krijgen we vermelding svl, soms ook niet))

| 1177-0408-01 |

-Peeter Pielnacque, stadhouder, Jan Vorspoel en Peeter Joos verzoeken om gratie voor de straf van Adriaen van Oosterhout waarvan gewezen was 'den zelven te justificeren met den sweerde', omwille van welke verzoek de schout hem wil vergeven van zijn misdaad en hem zijn leven gunnen. Verzoekers hebben beloofd 60 Kgld te geven voor de kosten en ook deze van de scheprechter. vs Adriaen zal in Loenhout blijven tot na beloken Pasen, naar de mis komen zo een christelijk man behoort en met conditie dat wanneer hij iemand iets misdoet men hem zonder vonnis of recht onmiddellijk zal doen hangen aan een tak. Na beloken Pasen mag hij gaan waar hij wil maar dient met sint jansmis terug te keren en aan te tonen waar hij woont en werkt

(de aard van de misdaad wordt nergens vermeld)

f° 202 v° - 19.04.1546 svl

| 1177-0409-01 |

-Pauwels Aerts nomine de voogden van de kinderen Gielis Haest verzocht Mathijs van Aerde of hij de kinderen wou onderhouden volgens het akkoord dat deze met zijn vrouw en de voogden zou gemaakt hebben op 18.12.1544, waarop Mathijs na beraad verklaart de kinderen te willen onderhouden tot de voogd Jan Adriaen Haest zal gescheiden zijn van het koopmanschap in Wezel gedaan

f° 203 r°

| 1177-0410-01 |

-procedure Mathijs van Aerde ivm vorige akte

20.04.1546 svl

| 1177-0411-01 |

-Michiel Jordaens, secretaris in Brecht, belooft Lenaerdt Marten Buijens alias de smidt 21 Kgld 10 st te betalen

26.04.1546

| 1177-0412-01 |

-Wouter Loijcx belooft Laureijs Schoemakers een jaar huur te betalen, alzo hij de stede aan het heerveken huurde, item in augustus het andere jaar en het derde jaar met kerstmis

-Peeter Lenaerdt Bode belooft Wouter Loijcx op ieder van vs eerste twee dagen telkens 5 Kgld

f° 203 v° - 04.05.1546

| 1177-0413-01 |

-Mathijs van Aerde bekent Peeter van den Broecke de schuld van 23 V rogge en daarna nog 4 V

-Mathijs van den Bogaerde bekent Adriaen Henricx van Aerde de schuld van 2 keer 5 V rogge

-Peeter Betten nomine uxoris verrijkt in het leenhof mr Henrick Smekens de erfgenamen Cornelis Pauwels Keeselmans

-ingevolge opwinning door Peeter Ingelbrechts verkoop van de stede die Dierck Nijs Hegs placht te bezitten en die nu Pauwels Clement Ackermans toebehoort, Jan Hegge krijgt de handslag

f° 204 r° - 10.05.1546

| 1177-0414-01 |

-Jan Aerdt Peeter Nouts verrijkt Adriaen Wouters te Sneppel

-Jan de Cuijpere bekent Marck Loijcx de schuld van 8 V rogge

-Pauwels Aerts toont erfdom op de goederen Meus Nijsmans voor 2 Kgld en doet eed voor 2 Kgld van buiten jaars

f° 204 v°

| 1177-0415-01 |

-Jan van Bavele als voogd van de weduwe Dierick Boets bekent Marck Loijcx de schuld van een V rogge 35 st

-gewezen mits Jan de Ketelaere van Brecht zijn eed had gedaan wat hij ten achter is aan Adriaen Huefkens dat deze hem zal voldoen

-Jan Vorspoel nomine Anthonis Pauwels bekent Marck Loijcx de schuld van 6 V rogge 30 st

-Zoete Stups verrijkt Sebastiaen van Aerde

-Cornelis Henricx van Aerde doet eed dat hij ongehouden is van de aanspraak van 8 Kgld door Geerdt Vorselmans

-Nout Verrijdt verrijkt Jan Thijs Theus

-Anthonis Wouter Laets bekent Nout Verrijdt de schuld van 19 st

f° 205 r°

| 1177-0416-01 |

-Mathijs van Aerde Janssen bekent heer Lambrecht van den Buelcke de schuld van 4 V rogge

-Peeter Jan Dingnen verrijkt Geerdt de Wege

-Jan Wierocx bekent Laureijs Schoemakers de schuld van 20 st

-Jan de Hase bekent Jan van Tijgelt de schuld van 30 st

-Henrick Jan Heijns kent dat hij Peeter Hovelmans uitreikende is 24 st waarvoor hij brieven wil verlijden

-procedure Jan van Onstaijen nomine Anthonis Verdijck tegen Willem de Coninck

f° 205 v°

| 1177-0417-01 |

-Jan Vorspoel nomine heer Peeter Loijcx toont erfdom op de goederen van de erfgenamen Jan Boets voor 3 Kgld

-de weduwe Michiel Verdijck verrijkt Jan Thijs Theus

-Ghijsbrecht de Bije nomine Cornelis Pauwels Geens bekent Jan Cornelis de schuld van 6,5 Kgld

-Jacob van Onstaijen nomine Peeter Bode Willemssen bekent de pastoor de schuld van 3 V rogge

-Peeter Huijb Callants bekent Jan van Tijgelt de schuld 4 V rogge

-Jan de Hase bekent Magriete x +Peeter van Staeijen de schuld van 30 st 3 V rogge

-Meus Nijsmans bekent Cornelis van Elsackere de schuld van 10 Kgld 15 st

f° 206 r°

| 1177-0418-01 |

-de weduwe Wouter Conincx bekent Jan Maerberchs de schuld van 5 V rogge

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Marie x +Henrick Hovelmans tegen Peeter Martens

-Andries Lauken Dries kent dat Anthonis Adriaen Luijcx gedeeld is op een V rogge van de 2 V die Cornelis Jan Loijcx uitreikende is, Jacob Scrue kent item

-de weduwe Adriaen Peeter Boets met haar voogd Michiel van Elsackere belooft Peeter Jan Nout Luijcx 2 keer 4 Kgld te betalen

-Nijs Peeter van Bavele bekent Jan van Staijen de schuld van 33 L rogge

f° 206 v°

| 1177-0419-01 |

-Dierick Ingelen bekent mr Jacob Heerls 20 Kgld

-Dierick Ingelen bekent mr Zeger sHertogen de schuld van 10 V rogge

-Peeter van der Buijten verrijkt Cornelis van Elsackere

-Jan van Staijen belooft mr Zeger Shertogen 28 Kgld te betalen

-Cornelis Heijns belooft Laureijs van Aerde 2 keer 20 st te betalen

-Jan van Staijen belooft Jan Wils, Brecht, 2 keer 4 V rogge te betalen

-Adriaen van Aken kent schuldig te zijn uit te reiken aan Cornelie x Willem Schoofs 8,5 V rogge erfelijk

f° 207 r°

| 1177-0420-01 |

-Jan Thijs Theus belooft Henrick Jan Marcx 11 Kgld 4 st te betalen

-Cornelis van den Broecke belooft Pauwels Aerts thuis te brengen 4 V rogge

-Dierick Ingelen zet in handen van Joos Huijbs al zijn goederen onder Loenhout om de stede te klaren van de achterstel ten tijde van Dierick verschenen

-Cornelis Jan Michiel Buijens belooft Jan van Hoecke 8 V rogge te betalen

-Jan de Hase belooft Jan van Lint, schout en rentmeester 3,5 Kgld te betalen ten behoeve van de heer

f° 207 v°

| 1177-0421-01 |

-in de zaak tussen Jan de Hase en Adriaen Jan Nouts terzake het £ br erfelijk waarvoor Cornelis Nouts borg stond voor Cornelis Bode gewezen dat Adriaen Cornelis Nouts dient voor te komen

-Peeter van Staijen Janssen belooft Claus Diericx schadeloos te houden van de belofte die Claus gedaan heeft aan Jan Daems

13.05.1546

| 1177-0422-01 |

-Mathijs van Aerde Janssen x Marie beloven Peeter Jan Snellen 2 keer 2 V rogge te betalen en nog 32 Kgld

10.05.1546

| 1177-0423-01 |

-Peeter Pielnaecke met Jan Vorspoel en Peeter Joos als zijn medebroeders verzoeken de schout kopij van de compositie die Peeter Pielnaecke cum suis gedaan heeft tegen de schout waarbij Adriaen van Oosterhout van zijn gevangenschap ontslagen werd. De schout heeft dit geweigerd waarop Peeter Pielnaecke zelfde verzocht aan de secretaris, wat de schout weerom niet heeft toegelaten.

f° 208 r° - 22.05.1546

| 1177-0424-01 |

-Matheus de Cuijpere belooft Peeter Willem Bode 2 V rogge 12 st te betalen en zo verder van jaar tot jaar gedurende 5 jaren

f° 208 v° - 24.05.1546

| 1177-0425-01 |

-Jan Willem van Staijen belooft Wouter Maes, Hoogstraten, 23 L rogge te betalen

-Peeter Cornelis van Aerde begeert zijn teerkosten op Peeter Jan Hovelmans als voogd van de kinderen Buijen Hovelmans

-Peeter van der Buijten begeert zijn teerkosten op Cornelis van Aerde Henricssen

-Peeter Nouts op hoenderen toont zijn erfdom op de stede die Jan Gabriels in handen heeft voor 15 L rogge 17,5 st

-Meus Nijsmans bekent Pauwels Clement Ackermans de schuld van 8 V rogge

-Cornelis Michiels van Elsackere bekent Peeter van der Buijten de schuld van 8 V rogge

_Lenaert van Aerde Janssen toont zijn erfdom op Lenaert Peer Nuijts voor 9 L rogge

f° 209 r°

| 1177-0426-01 |

-Cornelis van den Broecke bekent Cornelis van Elsackere de schuld van 34 V rogge en 21 of 22 Kgld, item dat hij Peeter van der Buijten tevreden zal stellen nopens de 8 V rogge die Cornelis van Elsackere aan vs Peeter schuldig is

-Wouter van den Broecke bekent Jan van Staijen de schuld van 22 V rogge

-Adriaen Lenaert Ments bekent Jan Michiel Buijens de schuld van 3 V rogge 30 st

-Heijlwich x Cornelis Heijns begeert haar arbeid op de weduwe Dierick Boets

-Nijs Peeter van Bavele bekent Katrijne Wils de schuld van 10 V rogge

-Matheus de Cuijpere bekent Cornelis Anthonis Coels de schuld van 5 V rogge

-Cornelis Jan Michiel Buijens bekent Mathijs van Aerde de schuld van 12 V rogge 30 st

f° 209 v° - 14.05.1546

| 1177-0427-01 |

-Pauwels Aerts nomine Peeter Pielnaecke, Jan Vorspoel en Peeter Joos, verzoekt de schout om kopij van het contract inzake Adriaen van Oosterhout en zijn ontslag uit de gevangenschap en de remissie van zijn misdaden, item of zijn mandanten niet ontslagen kunnen worden van de penningen die zij beloofd hadden voor vs Adriaen te betalen. Schout weigert op het verzoek in te gaan

-Geerdt de Wege belooft Claus Dierickssen 6 Kgld te betalen

-gewezen dat Jan Peeter Thijs Hasen met Geerdt de Wege moet opleggen zoals Geerdt op moet leggen daar hij hetzelfde bos gehad heeft

-Katrijne Jan van Lare dr met haar voogd Ghijsbrecht de Bije kent gekweten te zijn door Cornelis van Elsackere Michielssen van 2 L rogge erfelijk in mindering van 2 V erfelijk die zij op diens goederen heffende is

f° 210 r° -07.06.1546

| 1177-0428-01 |

-Jan Dingnen verrijkt Goosem Jan Aerts

-Peeter Cornelis van Aerde toont zijn erfdom op de goederen Cornelis van Aerde

-Jan Vorspoel nomine de weduwe Geert van Elsackere verrijkt Geerdt de Wege

-Sebastiaen van Aerde bekent Zoete Verhagen de schuld van 2,5 Kgld

f° 210 v°

| 1177-0429-01 |

-procedure Peeter Dingnen tegen Willem Polmans

-procedure Wouter Maes tegen de h geest

-Cornelis Wouter van Meere bekent Peeter Diericx de schuld van 3 L rogge

-Dierick Ingelen bekent Peeter Jan Wackers de schuld van 9 Kgld 1 V rogge

-procedure Pauwels Ackermans tegen Dierick Nijs Hegs

-Geert de Wege bekent Claus de Molenaere de schuld van 2 V rogge

-Henrick Lodders bekent het klooster van Huijbergen de schuld van 8 L rogge

f° 211 r°

| 1177-0430-01 |

-Anthonis Adriaensen volkomen gewezen van zijn erfdom op Cornelis Jan Loijcx voor een V rogge

-de huisvrouw Jan Cornelis Mars met haar borg Geert de Wege belooft Andries de Cleermakere 34 st te betalen

-de erfgenamen Michiel Verdijck tonen erfdom op de goederen Jan Thijs Theus voor 10,5 L rogge

-Gheerdt de Wege belooft Peeter Dingnen 2 keer 9 Kgld te betalen

-Claus Cornelis Claus Jans bekent Marten Hereijgens de schuld van 5 V 2,5 L rogge waarop hij 39 st betaald heeft

-Claus Cornelis Claus Jans bekent Wouter Maes de schuld van 6 V rogge

f° 211 v°

| 1177-0431-01 |

-Peeter van Staijen begeert zijn teerkosten op Jan Peeter Cuijpers

-item op Jan Thijs Theus

-Adriaen Vermunten bekent Cornelis van den Broecke de schuld van 12 V rogge

-Pauwels Jan Boets belooft de erfgenamen Jan Luijcx 3,5 Kgld te betalen

-Henrick van Staijen Peeterssen bekent Willem Luijcx de schuld van 4 Kgld

-schepenen stellen dat Anthonis Huijbs aan mr Willem Schoofs 6 st zal geven en Benedictus Ackermans 3,5 st voor hun kosten

f° 212 r° - 15.06.1546

| 1177-0432-01 |

-zoening aangaande de doodslag door Jan Claus van Dale op de persoon van Claus Aert der Wewen. Keerslieden langs de kant van Jan van Dale zijn Peeter Pielnaecke, Jan van Bavele en Peeter Joos, langs de kant van het slachtoffer zijn dat Mathijs Potkens van Hoogstraten, Ghijsbrecht de Bije en Peeter Thoens als keerslieden van de broers van vs Claus der Wewen nl Jan Aert der Wewen en Cornelis en ook de dochters van +Claus Aert der Wewen. Dader zal in linnen klederen, blootsvoets en blootshoofds, een ootmoedige voetval maken en vergiffenis bidden aan Jan, Cornelis en hun vrienden en magen. Zal op de dag van de uitvaart van het slachtoffer 12 zoengulden geven alsmede de onkosten betalen, zal 150 zielmissen doen celebreren, item offeren van kaarsen in de kerk van Loenhout, item mag gedurende een jaar niet in het kruiskoor in de kerk komen, item nog 93 zoengulden in 3 betalingen van 17 weken tot 17 weken, item nergens gaan drinken waar Jan, Cornelis of de dochters van Claus of hun mannen aanwezig zijn. Laureijs van Aerde, schepen, en Henrick Cornelis van Aerde stellen borg

Personen:

f° 214 r° - 11.06.1546

| 1177-0433-01 |

-in geschil tussen mr Jan Vorspoel en mr Adriaen de schoolmeester terzake betaling die Adriaen eisende was van Jan Voirspoel ordonneren schepenen dat Jan Vorspoel 5 Kgld 5 st 3 oort zal geven aan Adriaen, mr Jan Vorspoel zal daartegen de roede turf van de heer hebben welke hij het ander jaar niet gehad heeft en indien hij die niet mag graven zal hij daarvoor 20 st korten. Item de schoenen van 7 st die mr Adriaen zegt niet gehad te hebben mag hij nog van Jan Hegge hebben. Item het geld van de boeken is ook aan mr Adriaen gekort, item de jaargetijden. Item zal mr Jan hebben van Neelken Stoels 8 st. I9tem de rogge van de h geest die zal mr Jan krijgen. Item de 27 st aan Ghijsbrecht de Bije zijn aan mr Adriaen gekort

f° 214 v° - 21.06.1546

| 1177-0434-01 |

-procedure Jacob van Onstaijen nomine de erfgenamen Dominicus Thoens tegen Jan Hegge inzake stede waarop Dierick Hegge placht te wonen

-Henrick de vorster begeert zijn teerkosten op Jan van Eekele

-Anthonis Wouter Laets bekent het weeskind van Peeter Verast de schuld van 7,5 Kgld

-Peeter Jan Hovelmans doet eed dat hij momboor zal zijn van de kinderen van zijn broer Henrick

-Peeter van der Buijten verrijkt Aerdt van de Velde

f° 215 r° - 24.06.1646

| 1177-0435-01 |

-Franck Marcelis belooft Marcus Loijcx 8 V rogge te lossen van de stede die Franck voorheen verkocht heeft en welke rente Jan de Lantmetere heffende is

28.06.1546

| 1177-0436-01 |

-Michiel Jordaens, secretaris, bekent de kinderen Maerberchs de schuld van 12 V rogge 6 Kgld

05.07.1546 svl

| 1177-0437-01 |

-Franck van Gilse toont erfdom op de stede waar Gielis Bode woont voor 20 st, Claus Diericx bekent hem daarvan de schuld van 3 Kgld 12 st van buiten jaars

-Cornelis van Aerde Henricxssen bekent Jan Henrick Loijcx de schuld van 18 st

f° 215 v°

| 1177-0438-01 |

-Goosem Jan Aerts bekent Jan Dingnen de schuld van 4 V rogge

-procedure Peeter van der Buijten als voogd van Anne Jan Luijcx dr tegen Godevaert Broomans

-Pauwels Aerts nomine Cornelis Henricx van Staijen verrijkt Dierick Ingelen

-Lenaert van Aerde Janssen bekent Peeter van Staijen de schuld van 12 Kgld en de vracht van 16 V mout te halen in Breda

-Peeter van der Buijten verrijkt Aert van de Velde

-Cornelis de Hase verrijkt Adriaen Jan Nouts

-procedure Cornelis Peeter Vorspoels tegen Adriaen van Aken

f° 316 r°

| 1177-0439-01 |

(nota: vanaf hier is blijkbaar een fout in de foliering gebeurd, en is ipv 200 telkens 300 genoteerd)

-Wouter Loijcx bekent Lijsbeth Verschueren de schuld van 24 Kgld

betaald, akte doorgehaald

-Peeter Clements begeert zijn arbeid op Peeter de Cuijpers

-item op Jan Moeijen

-Jan de Hase belooft Jan van Eekele 2 keer 4 Kgld 2 st te betalen

15.09.1545 (hier terug 1545)

| 1177-0440-01 |

-Agneese Henrick Hovelmans x Peeter Diericx belooft Goosem Jan Aerts 15 Kgld 2 V rogge te betalen

f° 316 v° - 21.09.1545

| 1177-0441-01 |

-Anthonis de Molenaere belooft Marcus Loijcx 15 Kgld te betalen

-28.09.1545

-Gheert de Cuijpere doet eed dat hij aan de erfgenamen Gheert Verhoeven 10 Kgld ten achter is

-Jan de Cuijpere bekent de weduwe Peeter Soetens de schuld van 4 V rogge

-Peeter Jans van Staijen begeert zijn teerkosten op Adriaen Braens en op Wouter van Elsackere

f° 317 r°

| 1177-0442-01 |

-Mariken van de Cloote begeert haar arbeid op Anthonis Brans

12.10.1545

| 1177-0443-01 |

-Laureijs Jan Nouts belooft Peeter van der Buijten als voogd van Hanneken Sijmon Haest, zoon van +Marie Jan Luijcx dr, 20 st V rogge en nog 8 st te betalen

betaald, akte doorgehaald

-Jan Vorspoel nomine zijn broer Cornelis bekent Henrick Laureijs Rombouts de schuld van 4 Kgld 13 st

-Laureijs Claus Haeijen verrijkt Jan de Cuijpere

-procedure de pastoor tegen Clement Jan Diels inzake de bijen tiende

f° 317 v°

| 1177-0444-01 |

-Willem Polmans verrijkt de erfgenamen Pauwels Jan Dingnen

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Geert de Wege tegen Cornelis de Coninck

-Ghijsbrecht de Bije nomine Kersten Heijn Meus bekent Marie Snels de schuld van 4,5 Kgld

-Jan Peeter van Steechoven nomine zijn vrouw begeert arbeid op Jan Hegge de jonge

-Mathijs van Aerde bekent de weduwe en erfgenamen Cornelis van Onstaijen de schuld van 6 Kgld

-procedure de schout in de zaak tussen Henrick van Aerde de molenaar en Anthonis Paeps

-Jan Adriaen Haest bekent Cornelis Peeter der Wewen de schuld van 4 V rogge

f° 318 r°

| 1177-0445-01 |

-Gielis Thoens bekent Adriaen Lenaert Peer Nuijts de schuld van 5,5 L rogge

-Pauwels Aerts nomine Cornelis Pauwels Geens bekent de weduwe Geert van Elsackere de schuld van 2 V rogge

-Pauwels Aerts nomine Lenaert de Bruijne verrijkt Cornelis Jan Wouter Stevens

-de erfgenamen Geert Verhoeven veroordeeld in de kosten die Geert de Cuijpere tegen hen heeft moeten doen

-gewezen dat degenen die de erfpanden die Adriaen Heufkens nu in handen heeft voor diens tijd gebruikt hebben moeten opleggen

f° 318 v°

| 1177-0446-01 |

-Jacob van Onstaijen nomine Willem Schoofs begeert arbeid van cureren van 8 Kgld en 5 weken mondkosten voor 1,5 st per dag op Anthonis Lenaert Faes

-Heijnken Kersten Henrick Meus begeert zijn arbeid op Ghijsbrecht de Bueckelaere

-Peeter Lenaert Boets veroordeeld in de kosten tegen Peeter de Knoddere

-Anthonis Wouter Laets geeft aan Cornelis Mostmans over 5 Kgld eens die Mathijs van den Bogaerde aan hem schuldig is

-Peeter Henricx Verachtert nomine zijn vrouw geleverd in erfpanden voor 2 V rogge van binnen jaars, mag de panden zijnde een half bunder hooimaden op het molenbos die nu Cornelis van Aerde in handen heeft met de heer doen verkopen

f° 319 r°

| 1177-0447-01 |

-ingevolge rechtsvordering Peeter Cornelis Gorissen en met consent Peeter Pielnaecke verkoop van beemd “de oude sondach” nu toebehorende Katrijne x Jan van Aerde, de weduwe Lenaert Cornelis Boets krijgt de slag

-in de zaak tussen de pastoor en Clement Jan Diels aangaande de bijen tiende gewezen dat de pastoor nomine de prelaat goed bescheide dient te brengen hoe men de bijen moet vertienden

f° 319 v°

| 1177-0448-01 |

-h geestmeester 'cracht en gewant' gegeven over hofstede “de haen”

-heer Jacob van der Meere, abt van sint Bernaerts, neemt van Cornelis van Bavele Janssen de erve in pacht alwaar de tienden schuur staat bij het huis van vs Cornelis in Terbeek voor een termijn van 99 jaren, en dit voor 35 mandelen rogge stro jaarlijks

f° 320 r° - 26.10.1545

| 1177-0449-01 |

-Peeter van Onstaijen verrijkt Dierick Ingelen

-Gielis Theuns bekent Adriaen Lenaert Peer Nuijts de schuld van 3 V rogge

f° 320 v°

| 1177-0450-01 |

-Cornelis Wouters van Meere verrijkt Adriaen Huefkens

-Lenaert de Bruijne doet eed dat hij aan Cornelis Jan Wouter Stevens 2 Kgld 9 st 2,5 oort ten achter is

-Jan Pauwels Keeselmans als voogd van de kinderen Cornelis Keeselmans zegt dat de eis hem door Pauwels nomine de pastoor gedaan onbekend is

-Anthonis de Molenaere bekent de pastoor van Loenhout de schuld van 10 Kgld

f° 321 r° - 26.10.1545

| 1177-0451-01 |

-Meus Nijsmans belooft Claus Diericx 24 Kgld 6 st te betalen

-Gheerdt de Wege bekent Cornelis de Coninck de schuld van 2 Kgld

-procedure Peeter Jan Snellen tegen de erfgenamen Lenaert van Bavele

-Jan Adriaen Haest bekent Jan de Cuijpere de schuld van 20 st

-procedure Peeter Jan Bode tegen zijn broer Jan Jan Bode

-Laureijs Claus Haeijen doet eed dat hij aan Jan de Cuijpere 26 st ten achter is

f° 321 v°

| 1177-0452-01 |

-procedure Geert de Wege tegen Peeter Clements

-Henrick van Staijen verrijkt Jan van Eekele

-Mathijs Jan Claus bekent Mathijs van Aerde de schuld van 5,5 Kgld

-Pauwels Aerts nomine mr Jan Puls klacht tegen Adriaen Huefkens, gewezen dat Pauwels met de heer mag halen ten huize Adriaen Huefkens tot zijn voldoening

-Meus Nijsmans bekent Anne Peeter Jennis de schuld van 16 V rogge

f° 322 r°

| 1177-0453-01 |

-de vrouw van Peeter van der Buijten begeert haar teerkosten op de vrouw van Cornelis Henricx van Aerde

-item op Jan van Aerde Henricssen

doorgehaald

-Jan Hegge Janssen geleverd in zijn erfpanden die Dierick Nijs Hegs in handen placht te hebben, gewezen dat hij deze mag doen verkopen, heeft de panden ingezet voor 6 V rogge erfelijk

-rekening van Anthonis Hovelmans als voogd van de nakinderen Peeter Verwilt, heeft ontvangen 221 Kgld 3,5 st, en uitgegeven 217 Kgld 6 oort 15 mijten br; in aanwezigheid van Cornelis van Elsackere als toeziener, Jan van Lint, schout

f° 322 v° - 18.10.1545

| 1177-0454-01 |

-broeder Matheus, geprofest in het godshuis van de troone, machtigt Ghijsbrecht de Bije, Jan Vorspoel, broeder Rombout, en Pauwels Willem Aerts

f° 323 r° - 02.11.1545

| 1177-0455-01 |

-verkoop door de heer ingevolge procedure van de schout van 7de deel van de goederen Willem Luijcx welke als onderpand gezet waren voor 22,5 st erf die Peeter Nouts en Marie Willem Luijcx dr schuldig waren aan de heer van Arenberg

f° 323 v° - 09.11.1545

| 1177-0456-01 |

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Peeter Jan Bode tegen zijn broer Jan Jan Bode

-Jan Vorspoel nomine Marie Snels verrijkt Peeter Martens opte rijdt

-Adriaen Huefkens bekent Laureijs Scoemakers de schuld van 41 st

-Jan Cornelis Keeselmans belooft Anthonis van Aerde 10 Kgld te betalen

f° 324 r°

| 1177-0457-01 |

-Adriaen Huefkens bekent Cornelis Wouters van Meere de schuld van 4 V rogge

-Maes van Marem belooft Wouter de Smit van Hoogstraten 2 Kgld

-Peeter van Staijen belooft Peeter Vorselmans Janssen 8 Kgld te betalen

f° 324 v° - 09.11/1545

| 1177-0458-01 |

-in de zaak tussen Cornelis Peeter Keeselmans en Jan Pauwels als voogd van de weeskinderen Cornelis Keeselmans betreffende de verschenen achterstel van het £ br dat op de stede staat die Thoen Thijs Diericx in handen placht te hebben en die Cornelis, vader van de weeskinderen, gekocht had van de weduwe Thoen Thijs. De stede is lang nadien door Ghijsbrecht de Bije nomine een man van Antwerpen voor een £ br jaarlijks ingewonnen samen met een eusel daartoe behorende. Geponeerd wordt dat Cornelis de stede niet gekocht had met de eusel daarbij. Schepenen wijzen dat de voogd in naam van de kinderen schuldig is Cornelis Peeter Keeselmans te betalen wat hen van buiten jaars verschenen is ten tijde zij de blading van de stede hebben gehad tot aan de inwinning

f° 235 r°

| 1177-0459-01 |

-na bekennen Jan van Eekele gewezen dat hij zal kwijten of op andere panden zetten de 3 Kgld erfelijk welke de huisvrouw van Adriaen Schoofs heffende is op de goederen Jan van Staijen

f° 235 v°

| 1177-0460-01 |

-procedure Jacob van Ostaijen tegen Marcus Loijcx aangaande zilveren messen

17.11.1545

| 1177-0461-01 |

-na rechtsvordering Peeter van Staijen Henricx verkoop van hooimade toebehorende Cornelis Henricssen en gelegen in “molenbroeck”, vs Peeter krijgt de slag voor 2 V rogge erfelijk

f° 236 r°

| 1177-0462-01 |

-kopij van voorwaarde om steen te bakken dd 20.05.1545, besteed de rentmeester nomine de vrouw van Arenberg aan Henrick Philips, steenbakker, 150.000 stenen of meer tot 200.000 toe, elke 1000 stenen voor 12 st en een V rogge, de drie delen van de stene hard en het vierde deel bleek en in de vorm zoals eertijds van Marcus Loijcx aangenomen was of zo de vorm van Hoogstraten is. De rentmeester zal voor de vorm zorgen, item voor het deksel om de haag mee te dekken en te leveren turf of heide als de steen ingezet is. Item zal Henrick in zelfde oven voor hemzelf 3000 stenen mogen zetten. Rentmeester zal Henrick tussentijds betalen zodat die zijn arbeiders kan betalen

Personen:

in marge: op zelfde voorwaarde heeft Peeter Imbrechts 140.000 stenen besteedt aan vs Henrick, 12.02.1548

f° 236 v° - 24.11.1545

| 1177-0463-01 |

-Willem Vermeere de oude, alias cort Willem de oude, verrijkt Wouter van den Broecke als borg voor Cornelis, wnde in de Hage

23.12.1545

| 1177-0464-01 |

-Jan van Aerde Henricx verrijkt Peeter Kerstens van Lille

-Cornelis jan Skeijsers nomine Meus Nijsmans bekent Willem Cornelis Luijcx de erfelijkheid van 5 V rogge

-de heer verrijkt Geerdt Vorselmans

f° 237 r°

| 1177-0465-01 |

-Peeter Jan Dignen bekent Willem Polmans brieven te verlijden van 12 £ br

-Dierick Ingelen bekent Jan Peeters van Wezel de schuld van 3 V van binnen jaars en 5 V van buiten jaars

-broeder Mathijs van de troone compareert tegen Jan Adriaen Haest en Peeter Mathijs Conincx

-Nout van den Bogaerde belooft Jan Aerdt Neels 42 st te betalen

-na aanspraak Marie Gielis Haest x Quirijn de Molenaere op de goederen van de weduwe of erfgenamen Gielis Haest terzake 16 £ br die vs Marie gegeven had aan Gielis Haest en waarbij Mathijs van Aerde Janssen x Marie weduwe vs Gielis Haest niet ontkend wordt dat de 16 £ br gegeven werden maar pretenderen dat het volstaat indien ze hiervan de helft zouden restitueren daar vs Mathijs x Marie aangenomen hadden de kinderen te onderhouden voor 6 jaren. Jan Adriaen Haest als voogd met Lenaert van Staijen als toeziener van de kinderen Gielis Haest zeggen dat dit geschiedde van de eigen patrimoniale goederen van Gielis Haest. Hierop wijzen schepenen dat indien blijkt dat indien Gielis Haest tijdens zijn huwelijk zijn patrimoniale goederen heeft bezwaard met een £ br erfelijk zonder de goederen van zijn vrouw daarmee te belasten dat Marie x Mathijs van Aerde brieven zal verlijden op haar eigen goederen zonder de kinderen daar enige panden op te moeten zetten, tenzij vs Mathijs x Marie 8 £ br aan Marie x Quirijn besteden in gereed geld, en dan de kinderen Gielis Haest brieven verlijden voor 4 £ en Mathijs x Marie voor de resterende 4 £

f° 328 r°

| 1177-0466-01 |

-Gabriel van Aerde bekent Claus der Wewen 20 Kgld 7V rogge

f° 328 v° - 24.11.1545

| 1177-0467-01 |

-Anthonis Jan Wackers draagt goederen hem van zijn moeder verstorven op aan zijn zuster Katrijne Jan Wackers dr

03.12.1545

| 1177-0468-01 |

Geert en Wouter Wouter Naeijens zonen mangelen erven en erfrenten, Geert heeft de 4 V rogge erfelijk die Peeter Wijerocx uitreikt, Wouter heeft de erven aan zijn broer verstorven van hun moeder en nog te versterven van hun vader in de stede die hun vader en moeder hadden in Zandhoven waarin Geert het deel dat Wouter daarin zou hebben zal toekomen. Verder dient Wouter zijn broer nog 12 Kgld eens te betalen

Personen:

f° 329 r° - 07.12.1545

| 1177-0469-01 |

-procedure Jan Pauwels Keeselmans tegen Cornelis Peeter Keeselmans

-h geest meester hebben verrijkt (niets verder ingevuld)

-Willem Vermeer alias cortwille doet de eed dat hij aan Wouter van den Broecke als borg voor zekere Cornelis uit den Hage 18 Kgld 6 st ten achter is

f° 329 v°

| 1177-0470-01 |

-Jan Cornelis Claus Jans bekent Cornelis Henricx van Aerde de schuld van 6 Kgld

-Anthonis Paeps cum uxore stellen voor de eed te doen dat zij Henrick van Aerde eensdeels 50 V mout geleverd hebben en hem gepresenteerd de rest van de koop te leveren wat door Henrick geweigerd werd, Henrick presenteert de eed te doen dat dit niet zo is geschied

-procedure Anthonis cum uxore

f° 330 r°

| 1177-0471-01 |

-procedure Jacob van Onstaijen nomine de weduwe Dierick Boets tegen Jan Claus van Dale

-Marcus Luijcx bekent de erfgenamen Jan Ghijs de erfelijkheid van 30 st jaarlijks

-Adriaen Vermunten bekent Wouter de Smit van Hoogstraten de schuld van 32 st

-Jan de Hase bekent Wouter de Smit de schuld van 22 st

-Jan van Eekele bekent Henrick Cornelis van Staijen de schuld van 37 st

-Jan Adriaen Haest bekent Jan de Hase de schuld van 16 st

f° 330 v°

| 1177-0472-01 |

-Dierick Ingelen belooft mr Jacob Heerls 8 V rogge te betalen

-Willem de Coninck belooft mr Jacob Heerls 9 Kgld te betalen waarvan Cornelis voor het scheren 30 st in korting van de 9 Kgld

-Huijbrecht Huijb Thoens belooft mr Willem Schoofs boven de 20 st die hij betaalde nog 6 Kgld van het cureren van een kwetsuur, daarenboven nog betaald van de verteerkosten in Willems huis 35 st

-Meus Nijsmans bekent dat Cornelis Jan Keijsers hem gekort heeft aan zijn erfpenningen vanwege Jan Severijns voor 4 Kgld

f° 331 r°

| 1177-0473-01 |

-in de zaak tussen de schout en Anthonis de Molenaere aangaande de 6 Kgld waarop Anthonis meende recht te hebben en die hem dienden gekort aan zijn huur van de watermolen en waarbij Jacob van Onstaijen nomine de schout stelde dat de schout in zijn rekening niet had mogen inbrengen de 2 Kgld die hij daarin gesteld had. Verder had Djoos van Campen, generaal rentmeester, de schout gezegd dat hij de 6 Kgld diende te betalen zoals Marck Loijcx die aan Anthonis beloofd had in de voorwaarden, hierop wijzen schepenen dat de schout 6 Kgld aan Anthonis dient te betalen

f° 331 v°

| 1177-0474-01 |

-Anthonis Wouter Laets belooft Gielis de Puertere 28 st te betalen

-Geerdt Vorselmans is gewezen 'brueckachtich inhouds der kuerrollen met eenen gemaecten stocke'

-gewezen dat Mathijs van Aerde gezien hij aangenomen had de kinderen Gielis Haest te houden de voogden hun uitgelegd geld terug zal geven en dat hij schuldig is te betalen wat de kinderen met recht geurende 6 jaren dienden te betalen inzake roerende schulden

-Jan van Eekele zweert al te voldoen wat de erfgenamen Michiel Verdijck op hem mogen verwinnen

f° 332 r°

| 1177-0475-01 |

-Joos van Elsackere belooft Matheus de Scrijvere 10 Kgld eens

09.12.1545

| 1177-0476-01 |

-akkoord tussen Jan van Eekele en Laureijs Claus Haeijen inzake de renten die op de stede staan die vs Laureijs van vs Jan gekocht heeft, te weten 4 V rogge erfelijk aan de vrouw van Peeter van der Buijten makende 8 V van verschenen pacht van welke 8 V Jan vs Laureijs zal korten aan zijn rente van 7 Kgld 5 st erfelijke kwijtrente die Jan voor zijn baat op zelfde Laureijs heffende is etc Item moet Laureijs nog betalen aan Anthonis Hovelmans van verschenen rente van een sister rogge erfelijk 7 V rogge waarvoor Jan hem moet korten van de 4 V aan 22 st de V en van de beste 3 V aan 25 st de V maakt 8 Kgld 3 st. Verder had Jan de goederen nog bezwaard maar niet uitgestoken 4 Kgld het klooster van de derde orde van Antwerpen welke wordt afgetrokken van Jans bate. Geert Vorselmans stelt borg voor Jan van Eekele

f° 333 r° - 15.12.1545

| 1177-0477-01 |

-de weduwe Cornelis Lenaert Boets belooft Peeter van der Buijten 2 V rogge te betalen en later nog 4 V

f° 333 v°- 23.12.1545

| 1177-0478-01 |

-Marten Hereijgens verrijkt Jan Cornelis Claus Jans

-de vrouw van Jan Pauwels Keeselmans toont haar erfdom van 7 Kgld 5 st op de panden die Kersten Diericx gebruikt en toebehoren Cornelis Peeter Keeselmans

-Henrick Valckemans verrijkt Meus Nijsmans

-Peeter Martens opte rijdt bekent Marie Snels de schuld van 8 Kgld

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Anthonis Verdijck tegen Willem de Coninck

-Cornelis Peeter Keeselmans klacht tegen Jan Pauwels Keeselmans als voogd van de kinderen Cornelis Keeselmans, mag panden op de goederen van Jan Pauwels of vs kinderen

f° 334 r°

| 1177-0479-01 |

-Cornelis Henricx van Aerde bekent de erfgenamen Peeter Vorselmans de schuld van 12 V rogge 24 mandelen stro

-Heijnrick Verschueren van Breda compareert tegen Jan Pauwels Keeselmans

-Jacob van Onstaijen nomine Jan Pauwels Keeselmans geleverd in erfpanden die Cornelis Henricx van Aerde in handen heeft

-Jan Adriaen Haest bekent Adriaen Jan Michiel Buijens de schuld van 32,5 st

-Peeter Wijerocx bekent de vrouw van Kersten Heijn Meus de schuld van 10 L rogge

f° 334 v°

| 1177-0480-01 |

-in de zaak tussen de heer en Michiel Verstraten terzake dat Michiel 'de beker gescut hadde' gewezen dat indien Michiel zweert niet geweten te hebben van het verbod van de heer daar hij buiten Loenhout woont dat hij ongehouden is van de aanklacht

-gewezen dat Jan de Hase rekening zal maken van wat hij ontvangen heeft op de 4 Kgld erfelijk die door Cornelis Bode niet werd uitgestoken en waarvoor Cornelis Jan Nouts borg was

-Wouter Jan Stevens belooft de stede waar Peeter de Coninck woont schadeloos te houden van de rente die daarop verschijnen met lichtmis e.k. en ook daarop reeds verschenen zijn

f° 335 r°

| 1177-0481-01 |

-in de zaak tussen juffr Lijsbeth van den Dorpe en Casus Huefkens gewezen dat indien casus kan tonen dat hij langer huur heeft aan het heiblok op stapelheide hij dit verder mag gebruiken

-Magdalena Wouter Laets dr begeert haar arbeid op Adriaen Vermunten

-Wouter van den Broecke als voogd met Jan van Eekele als toeziener van Adriaen Peeter Vorselmans zoon en Mariken Peeter Vorselmans dr, Adriaen en Mariken aanwezig zijnde, dragen hun deel in stedeken in Donk op aan Henrick Valckemans

f° 335 v°

| 1177-0482-01 |

-Peeter van der Buijten begeert zijn teerkosten op Henrick van sint Huijbrechts

-Henrick de vorster heeft begeert op Claus de Molenaere en Wouter Loijcx (niet verder gepreciseerd)

29.12.1545 svb

| 1177-0483-01 |

-Geert Rummen Huijbs belooft de weduwe Jacob Jan Jans 5 Kgld te betalen, Jan Claus van Dale stelt borg

-de erfgenamen Jan Leijs Rombouts verkopen stede en erven waar Jan Leijs Rombouts uitgestorven is, uitgezonderd een weinig moer dat ze voor hen zelf houden. Last aan Marie Henrick Leijs dr 3,5 V rogge erfelijk, de kinderen Jan Luijcx 5,5 V rogge erfelijk, Marie Snels 3 V rogge erfelijk, het kind Peeters van Houtel 3 V rogge erfelijk, de heer van Loenhout 1,5 L rogge, de kapel van O-L-Vr 2,5 L rogge, Cornelis Faes 20 st kwijtrente, de h geest 8 st, de heren cijns.

f° 336 v° - 04.01.1546

| 1177-0484-01 |

-Pauwels Aerts nomine de pastoor van Loenhout ziet af van vordering op de bijen tiende

-Geerdt Vorselmans nomine de h geest van Wezel verrijkt Henrick Lodders, deze bekent de schuld van 6 V rogge

-procedure Franck Marcelis tegen Joos van Elsackere

-Thoomas Cornelis Goris bekent Franck Marcelis de schuld van 11,5 st

f° 337 r°

| 1177-0485-01 |

-Cornelis Geert van Elsackere bekent Lijsbeth Verschueren de schuld van 12 Kgld

-Jan Adriaen Haest bekent het klooster van de trone 4 Kgld 1 st en nog 7 V 3 kw rogge

-Clement Jan Diels verrijkt Luijcas Willem Luijcx

-Anthonis Verdijck bekent Willem de Coninck de schuld van 38 st 9 muiten

-Cornelis Jan Gielis Luijcx belooft Jan van Staijen 4 Kgld te betalen

-Marten Peeter Martens verrijkt Adriaen Vermunten

f° 337 v°

| 1177-0486-01 |

-Pauwels Aerts nomine Jan Verdijck Peeterssen verrijkt Cornelis Peeter Hasen

-zelfde nomine Wouter Maeijens verrijkt Peeter Wierogs

-Mathijs Jan Claus belooft Jan Adriaen Haest 22 st te betalen

-Gheerdt Vorselmans nomine Peeter van Staijen begeert teerkosten op Claus Otten van dort

-kopij testament Franck Marcelis x Lijsbeth dd 14.10.1539, opgesteld in woning van testateurs in de palinckstraat. De bladingen van de goederen versterven aan de langstlevende. Hun lichaam te begraven in de kerk. Item 2 st aan sint Lambrechts. 0,5 st voor elke van de 4 biddende orden, beste tabbaard van Lijsbeth voor het h sacrament van Loenhout, O-L-Vr van Wuustwezel haar beste riem en O-L-Vr van Loenhout haar beste doek. Item Peeter Franck Marcelis zoon een bed, item de armen een sister rogge in gebakken brood, item eeuwig jaargetijde waarvoor zij jaarlijks 18 st bezetten op een eusel achter de kerk en begeren dat dit jaargetijde ten eeuwigen dage onderhouden wordt. Testament ondertekend door de notaris Claus Zwallaerts

Personen:

f° 339 v° - 08.01.1546 svl

| 1177-0487-01 |

-Adriaen Cornelis Zegers transporteert aan Jan Adriaen Haest 2 L rogge erfelijk welke hij op 29.04.1544 gekocht had van Henrick Cornelis van Staijen en die Jan Willems van Staijen alsdan bekende schuldig te zijn

f° 340 r° - 18.01.1546 svl

| 1177-0488-01 |

-Adriaen van Elsackere belooft Jan Aerdt Peeter Nouts 6 V rogge te betalen

-procedure Mathijs van Aerde tegen Magriete van Alphen

-de weduwe Peeter Hasen met haar zoon Jan bekent de kinderen Peeter van de Cloote de schuld van 8,5 V rogge

-de huisvrouw van Adriaen Cornelis Deckers volkomen gewezen van haar erfelijkheid van binnen jaars op de hoeve Jan van den Wijngaerde voor 6 V rogge

f° 340 v°

| 1177-0489-01 |

-gewezen dat Joos van Elsackere zijn betaling zal hebben van Franck Marcelis als borg van heer Goris van de Venne

-ingevolge vordering door Jan Pauwels Keeselmans op de donkbeemd toebehorende Cornelis Henricx van Aerde openbare verkoop van deze beemd, vs Jan Pauwels bekomt de slag

f° 341 r°

| 1177-0490-01 |

-ingevolge vordering van heer Lambrecht van den Buelcke, pastoor, verkoop van stede aan huffelaer heijde die Jan Heermans toebehoort, heer Lambrecht krijgt de slag

-Geert de Wege bekent Jan Thijs Theus de schuld van 7 Kgld

f° 341 v°

| 1177-0491-01 |

-Laureijs Jan Nouts belooft zijn broer Aerdt Jan Nouts 3 V rogge 20 st te betalen

-Jan van Staijen Janssen belooft Geerdt Vorselmans 23 Kgld 10 L rogge te betalen

19.01.1546 svl

| 1177-0492-01 |

-Geerdt Vorselmans en Katrijne Peeter Hovelmans dr x Henrick van Elsackere onderwerpen zich aan uitspraak van de schout en klerk terzake de dienst die vs Geert aan vs Katrijne verleend had in de tijd van de dood van haar eerste man Peeter Verwilt. De schout Jan van Lint en de klerk Peeter van der Buijten besluiten dat Geert van Katrijne nog 16 Kgld zal hebben, Geert zal dan aan Katrijne overhandigen alle rekeningen, akten en andere bescheiden die hij van haar nog heeft

Personen:

f° 342 r° - 22.01.1546 svl

| 1177-0493-01 |

-akkoord tussen Peeter Jan Snellen en Jan Cornelis van Craenenborch van hun handgemeen in Oosterhout waar vs Peeter Snellen vs Jan gekwetst had in zijn rechterhand waarvan de klein vinger 'lemtich' is. Jan van Craenenborch bekent door Peeter Snellen voldaan te zijn

Personen:

f° 342 v° - 26.01.1546 svl

| 1177-0494-01 |

-Anthonis van Aerde kocht van Peeter Jan Dingen een hooimade in Blaakt voor 18,5 £ br, op de hooimade gaat 3 Kgld uit te kwijten met 12 £ br, item aan Cornelis Verboven 20 st jaarlijks te kwijten met 4 £ br

f° 343 r° - 28.01.1546 svl

| 1177-0495-01 |

-Jan Cornelis Keeselmans borg voor Willem van Wouwe en consorten die aan Jan Hovelmans het volle leen “den briel” verkocht hadden

01.02.1546

| 1177-0496-01 |

-Willem de Coninck bekent het gasthuis van Hoogstraten de schuld van 3 Kgld

-Mathijs van Aerde bekent Dierick Aertssen de schuld van 77 Kgld

-Anne Jan Luijcx bekent dat zij Godevaert Broomans 6 V rogge zal betalen van verschenen rente, Godevaert heeft de hoofdpenningen ontvangen

f° 343 v°

| 1177-0497-01 |

-Dierick Ingelen belooft Peeter Jan Wackers 3 Kgld een V rogge te betalen

-Peeter van Staijen begeert zijn teerkosten op Adriaen Verrmunten

-zelfde begeert zijn teerkosten op Jan Thijs Theus voor 10 st 3 oort

05.02.1546 svl

| 1177-0498-01 |

-akkoord tussen Michiel Coels van Vorsele en Jan Adriaens opte munte aangaande de 60 schapen die Jan van Michiel aangenomen had 3 jaren te houden, Michiel zal nu hebben 10 van de beste schapen en 10 van de 'snootsten' (schamelste), van de andere 40 zal Jan voor elk schaap 12 st betalen

f° 344 r°

| 1177-0499-01 |

-verkoop van leengoederen door de erfgenamen Willem Lenaerts, 2 weiden in het leenhof van de heer, item 3 L zaailand in het leenhof Adriaen van Duerne, item 2 L zaailand in het leenhof jonker Jan van den Wijngaerde

f° 345 r° - 09.02.1546

| 1177-0500-01 |

-Meus Nijsmans belooft Laureijs Jan Laukens (Laureijs Jan Laureijs Rombouts) 40 Kgld 4 V rogge, Jan de Cuijpere stelt borg

11.02.1546 svl

| 1177-0501-01 |

-Luijck Willem Luijcx als voogd en Peeter Peeter Diericx als toeziener van de onbejaarde kinderen Cornelis Heijns x +Magriete Peeter Diericx dr besteden aan Laureijs Jan Laureijs Rombouts x Katrijne het jongste weeskind van vs Cornelis Heijns genaamd Berbele voor 5 jaar voor 8 Kgld 10 st jaarlijks

Personen:

f° 345 v°

| 1177-0502-01 |

-Sijmon Thijs Theus neemt van vs voogden (cfr vorige akte) aan een van de weeskinderen genaamd Lijnken te houden voor 2 jaren, krijgt hiervoor de 20 st erfelijk die +Magriete, moeder van het weeskind, heffende was op goederen van Magriete x Peeter van Staijen en die Henrick Cornelis van Aerde haar overgegeven had

Personen:

15.02.1546 svl

| 1177-0503-01 |

-Cornelis van Aerde belooft Peeter Jan Nout Luijcx 8 V rogge te betalen

-Heijlken Mathijs Pauwels dr begeert haar erfpenningen op Cornelis Pauwels Geens

-Gielis Thoens begeert zijn teerkosten op Henrick Cornelis Goris

f° 346 r°

| 1177-0504-01 |

-Mathijs van Aerde bekent Magriete van Alphen de schuld van 4 V rogge

-Jan Clements belooft Jan de Cock 2 keer 10 L rogge te betalen

-Cornelis Pauwels Geens belooft Jan de Cock 2 keer 4,5 V rogge en 2 Kgld te betalen

-Adriaen Vermunten begeert zijn erfpenningen op Claus Aerts der Wewen

-Jan Aert Neels, Wuustwezel, begeert zijn teerkosten op Jacob Huijbs voor 7 st 1 oort

-Anthonis Wouter Laets belooft Doren Acdorens 2 keer 30 st te betalen

f° 346 v° - 17.02.1546 svl

| 1177-0505-01 |

-Adriaen Vermunten belooft te betalen wat Claus der Wewen met recht winnen mag op de 38 Kgld 19 st 2,5 oort die Claus tot behoef van Adriaen onder de heer gesteld had, Casus Heufkens stelt borg

26.02.1546 svl

| 1177-0506-01 |

-Anthonis Wouter Laets belooft Dierick Wouter Diericx 8 Kgld te betalen

-Claus Diericx belooft Jan Daems van Brecht 16 Kgld te betalen

f° 347 ° - 01.03.1546 svl

| 1177-0507-01 |

-Meus Nijsmans bekent Jan Aert Peeter Nouts de schuld van 9 Kgld 5 st 6 L rogge, en van oud 45 st

-Wouter Jan Stevens bekent Peeter van der Buijten de schuld van 6 V 2 L rogge

-Anthonis Wouter Laets belooft Geert de Wege 7 Kgld 2 st te betalen

-Meus Nijsmans bekent Jan Pauwels Keeselmans de schuld van 8 Kgld

-Jan Thijs Theus bekent Jan Hegge de schuld van 4 Kgld 15 st

-Jan Praeijens verrijkt Jan Adriaen Haest

-Jacob van Onstaijen nomine Jan van Tijgelt verrijkt Peeter Jans

f° 347 v°

| 1177-0508-01 |

-Adriaen Cornelis Jan Nouts belooft Marcus Loijcx nomine de nonnen van Antwerpen 5 V rogge 20 st te betalen

-Matheus de Cuijpere bekent Jan Praeijens de schuld van 6 V rogge

-Jan Vorspoel belooft Adriaen Lenaert Peer Nuijts 8 Kgld 12,5 (niet gespecificeerd) te betalen

-Magdalena Wouter Laets dr doet eed dat zij aan Adriaen Vermunten 18,5 st ten achter is

-Cornelis Larijen bekent Jan Hegge de schuld van 30 st

-Adriaen Lenaert Peeter Nouts x Lijsbeth Gielis Bijen dr nomine zijn vrouw bekent dat Jan Gabriels hen heeft afgelegd zijn derdedeel dat hij met zijn vrouw heffende was op de stede in de katerstraat in een rente van 16,5 L rogge

f° 348 r°

| 1177-0509-01 |

-Gielis de Bije bekent Marcus Loijcx de schuld van 3 V rogge

-Ghijsbrecht de Bije nomine Nout van den Bogaerde bekent Peeter de Knoddere de schuld van 2,5 Kgld

02.03.1546 svl

| 1177-0510-01 |

-Aerdt van de Velde belooft Gielis de Bije 8 Kgld een V rogge te betalen

-Marie x +Jan Loijcx met haar voogd Laureijs van Aerde kent dat zij Jan Laureijs Rombouts 10 st erfelijk heeft laten kwijten in mindering van 6,5 Kgld erfelijk en dat zij akkoord was dat haar zoon Willem de penningen hiervan ontvangen heeft, te weten 8 Kgld voor de hoofdpenningen en 20 st van verlopen rente

f° 348 v° - 03.03.1546 svl

| 1177-0511-01 |

-| de erfgenamen van Cornelie x +Cornelis Luijcx | Willem Cornelis Luijcx, Willem Lemmens nomine zijn vrouw, Aerdt Stappaerts nomine zijn vrouw, ook voor hun mede erfgenamen enerzijds en anderzijds Jan Thijs van Bergen als voogd met Cornelis Geerts van Elsackere als toeziener van het onbejaarde weeskind Peeter Cornelis Luijcx, allen erfgenamen in de achtergelaten goederen van +Cornelie weduwe Cornelis Luijcx onderwerpen zich aan uitspraak van Laureijs van Aerde en Jan van Bavele als schepenen en Geerdt Vorselmans en Peeter Nouts Bijlken als keerslieden en Peeter van der Buijten als ouderman. Geschil over 5 £ br die Peeter Cornelis Luijcx in zijn leven ontvangen had in kwijting van 2 V rogge 20 st die Jan Vorspoel aan Cornelie x +Cornelis Luijcx afgelegd had en waarvan Katrijne x +Cornelis Luijcx de andere 5 £ ontvangen had. De erfgenamen beschouwen dit als een voorgift, de voogden van het weeskind stellen dat Cornelie x +Cornelis Luijcx met haar zoon Luijcas beloofd hadden het weeskind te houden. Besluit is dat het kind zal hebben zijn geheel deel en niet eerst stil zal staan

f° 349 r° - 09.03.1546 svl

| 1177-0512-01 |

-Nijs van Bavele Peeterssen bekent mr Willem de Visschere 12 V rogge

f° 349 v°

| 1177-0513-01 |

-Cornelis Vermeere van Hoogstraten geleverd in de roerende goederen van Adriaen Huefkens

09.03.1546

| 1177-0514-01 |

-Pauwels Willem Aerts laat Jan Henricx van Aerde en zijn vrouw getuigen onder eed dat toen zij de hoeve waar zij nu wonen in pacht namen van heer van den Wijngaerde aan Pauwels Willem Aerts geen 'penninck oft halder of ander goed' hebben gegeven, enkel dat Jan het gelag betaald heeft toen zij onderweg waren naar Breda om het goed te verkrijgen

15.03.1546 svl

| 1177-0515-01 |

-Jan Aerdt Peeter Nouts bekent Anne Peeter Jennis de schuld van 8 Kgld 13 st

f° 350 r°

| 1177-0516-01 |

-Mathijs van Aerde bekent de pastoor de schuld van 11 V rogge

-Cornelis Willem Maes verrijkt Jan van Staijen

-Mathijs van Aerde bekent de h geest de schuld van 13 V 3 L rogge

-Mathijs van Aerde verrijkt Jan Adriaen Haest

-Nijs van Bavele bekent Matheus de Cuijpere de schuld van 10 L rogge 25 st

-de h geest verrijkt Gielis Thoens

-Mathijs (niet gespecificeerd) bekent de pastoor de schuld van 24 st

f° 350 v°

| 1177-0517-01 |

-Jan Gabriels bekent Cornelis Rummens de schuld van 3 V rogge

-Jan Gabriels verrijkt Gielis Thoens

-h geestmeesters volgens hun boek ten achter aan de goederen die Jan Gabriels in handen heeft 17 L rogge en 32 st

-gewezen dat degene die voor Jan Gabriels op de stede in de katerstraat gewoond heeft schuldig is de pacht bij hem verschenen te betalen

-Jacob Delijen doet eed dat hij aan de goederen Jan Gabriels 37 L rogge ten achter is van buiten jaars, bekent hem van binnen jaars 6 L

-de h geest gewezen betaling te hebben van Peeter Zoeten van 10 V rogge

f° 351 r°

| 1177-0518-01 |

-Jan Vergroesen toont zijn erfdom op de goederen Jan Gabriels voor 5,5 L rogge

-Willem Sijmons bekent Franck Marcelis de schuld van 52,5 st

-Adriaen Metermans x Heijlken Mathijs Jan Pauwels dr klacht tegen Cornelis Pauwels dat deze de erfpenningen waartoe hij gewezen was niet betaald heeft, mag panden tot zijn voldoening

-Marten Peeter Martens doet eed dat hij aan Adriaen Vermunten 3 Kgld ten achter is

-Jan Peeter Thijs Hasen nomine zijn broer Cornelis bekent Jan Verdijck de schuld van 4 V rogge

-gewezen dat al dezen die met Willem Sijmons mede hout gewonnen hebben van dat Willem gekocht had van Peeter Cristiaens mee dienen op te leggen zover Willem gepand is

f° 351 v°

| 1177-0519-01 |

-Anthonis Brants begeert zijn arbeid op Huijbrecht Huijb Thoens

-Anthonis Wouter Laets bekent Peeter van Staijen de schuld van 9 Kgld

-gewezen dat Peeter Martens opte rijdt rekening zal afleggen van de voorkinderen Lenaert Nijs

-Jan de Weerdt bij de kerk belooft Godevaert Piggen 4 Kgld 8,5 st te betalen

-Jan de Weerdt begeert zijn teerkosten op de weduwe Peeter Zoeten voor 35 st

-inzake de 20 st jaarlijks op de goederen die Cornelis Maes gekocht heeft van Luijck Nout Luijck en zijn vrouw en welke niet uitgestoken waren en waarvoor op 04.12.1536 door schepenen gewezen was dat Cornelis die diende te betalen zonder Cornelie's last. Daar Cornelie x Cornelis Vorspoels niet kan zweren dat zij ten tijde van de verkoop van haar toenmalige man Luijck Nout Luijcx niet op de hoogte was van de rente zullen de 20 st betaald worden half door haar en half door haar kinderen of de erfgenamen Luijck Nout Luijcx

f° 352 r°

| 1177-0520-01 |

-| wouter de smidt van Hoogstraten | Anthonis Wouter Laets belooft Wouter Maes van Hoogstraten 10 Kgld 2 V rogge en nog 8 Kgld 9 st een V rogge, Adriaen van Elsackere stelt borg; In de laatste betaling hebben Jan Peeter Cuijpers en Jan Thijs Theus elk 4 Kgld

f° 352 v°

| 1177-0521-01 |

-Adriaen Thoen Lippens begeert zijn arbeid op Adriaen Cornelis Jan Nouts

15.03.1546

| 1177-0522-01 |

-akkoord tussen Henrick en Peeter jan Hovelmans met hun zusters Dingne en Magdalena Jan Hovelmans drs en anderzijds Jen Henrick Hovelmans als voogd met Franck Boonaerts als toeziener van de onbejaarde kinderen Anthonis Hovelmans en dit terzake de stede met huis en erven waar +Jan Hovelmans uitgestorven is. De eerste vier behouden de stede waarvoor zij vs voogden 40 Kgld zullen betalen

Personen:

f° 353 r°

| 1177-0523-01 |

-gewezen dat Cornelis Pauwels Gheens rekening zal brengen aan Heijlken Mathijs Pauwels dr

20.03.1546 svl

| 1177-0524-01 |

-Peeter Hovelmans als voogd met Henrick Cornelis van Aerde als toeziener van de weeskinderen Bouwen Hovelmans verhuren de stede van vs kinderen in Sneppel alzo Jan Jan Meus van Huijsen die laatst in huur had en dit voor 12 jaren. Volgens hoofding werd de stede verhuurd aan Lambrecht Peeter Lemmens, maar dit staat als dusdanig niet vermeld in de tekst. Wel staat in de tekst dat vs Lambrecht elk jaar zal dekken 8 mandelen stro en wordt deze bij nog meer voorwarden vermeld.

f° 354 r° - 22.03.1546

| 1177-0525-01 |

-Henrick van Aerde heeft Jan Swaerdaggers gezet 25 V rogge elke V op 29 st 1 oort. Jan Swaerdaggers heeft dit aanvaard, zou hem betalen met gereed geld, dient borg te stellen op 'avontuere'. (Betreft in feite een koopbelofte tegen dat de rogge klaar is)

f° 354 v° - 29.03.1546 svl

| 1177-0526-01 |

-de heer verrijkt Anthonis de Molenaere terzake het graven van turf op sheeren moer

-Willem Cornelis Luijcx bekent Marcus Loijcx nomine de nonnen van Antwerpen 4 Kgld

-Adriaen Jan Michiel Buijens bekent Peeter Jan Snellen de schuld van 4 V rogge

-Adriaen Scheelkens bekent Adriaen Jan Michiel Buijens de schuld van 14 V een L rogge

-Peeter Martens voor zijn kinderen toont erfdom op de goederen Peeter Willem Boets voor 10 sch br jaarlijks

-Pauwels Willem Aerts verrijkt Meus Nijsmans

f° 355 r°

| 1177-0527-01 |

-Casus Huefkens bekent de erfgenamen Michiel Verdijck de schuld van 6 Kgld

-Gielis de Bije bekent Peeter van der Buijten de schuld van 6 L rogge

-Cornelis Rummens, vorster, doet eed dat hij aan Gielis Thoens 4 Kgld ten achter is

-Jan Cornelis van Wuustwezel verrijkt Cornelis Pauwels Geens

-procedure Casus Huefkens tegen Pauwels

-heer Peeter Verheijden exhibeert brief van fundatie van onze vader Eradus de Marck (Everaert van der Marck) dd 04.07.1514 waaruit blijkt dat het £ br erfelijk op de goederen van de erfgenamen Gielis Haest voorde helft en voor de andere helft op de goederen die Jan Cornelis Keeselmans in handen heeft werd afgeschreven is in de fundatie van de missen in vs placate in het latijn verklaard

f° 355 v°

| 1177-0528-01 |

-Gheerdt Vercaert belooft Claus Thoen Thijs 5 Kgld te betalen

-gewezen dat Gielis Thoens de stede die Jan Gabriel Michiels van hem gekocht heeft zal klaren

-Cornelis Peeter Vorspoel belooft Peeter Jan Snellen 4 V rogge te betalen

-Adriaen Vermunten kent dat Peeter Martens opte rijdt als voogd van de voorkinderen Lenaert Nijs geprocedeerd had op penningen die Franck Marcelis schuldig was aan Lenaert Nijs en dat hij voor deze penningen borg was

-Adriaen Jan Ooms belooft de erfgenamen Claus der Wewen 3 V rogge te betalen en later ook nog 3 V 15 L

f° 356 r°

| 1177-0529-01 |

-Marie x +Jan Luijcx belooft Jan Sijmon Haest 5 Kgld 2 L rogge te betalen

-Jan van Staijen x Cornelie nemen aan van Peeter van Onstaijen als voogd van de kinderen van zijn broer Cornelis van Onstaijen de 3 jongste kinderen te houden en waarvan vs Cornelie moeder is, dit voor 6 jaren, en dit voor 14 Kgld 12 V rogge. Item Jan x Cornelie moeten voor de kinderen van de stede in ter Eijck 2 Kgld 10 st in handen van de voogd

f° 356 v° - 10.04.1546 svl

| 1177-0530-01 |

-Peeter Martens opte rijdt belooft jonker Jan van Duerne 73 V rogge te betalen van verschenen pacht

12.04.1546 svl

| 1177-0531-01 |

-procedure Peeter Willem Bode tegen Jan de Cuijpere, mag eed doen wat hij ten achter is, dient opgelegd door Matheus de Cuijpere voor zijn gebruik indien hij hiervoor geen onschuld doet

-procedure Casus Huefkens tegen juffr Lijsbeth van den Dorpe ivm heiblok

-Cornelis van den Bogaerde bekent Marcus Loijcx nomine de nonnen van Antwerpen de schuld van 5 V rogge 5 st

f° 357 r°

| 1177-0532-01 |

-Jan Adriaens bekent de pastoor de schuld van 7 V rogge

-Magriete x +Jan Conincx bekent Jan Praeijens voor zijn broers kinderen de schuld van 2 V rogge

-heer Lambrecht van den Buelcke, pastoor, krijgt 'cracht en gewont' over goederen waarin hij eertijds was geleverd (geen precisering) voor hem en voor zijn navolgende pastoors

f° 357 v°

| 1177-0533-01 |

-procedure Cornelis van Elsackere Michielssen en Geeridtssen inzake de 2 vekens bij donkervoort

-Jan Nijs belooft Henrick van Aerde 19,5 Kgld te betalen voor 13 V rogge en dit voor Nijs Goosem Nijs als borg, welke Nijs de rogge gekocht had en waarvoor Jan borg was gebleven

-mr Adriaen van Breda, schoolmeester in Loenhout, begeert zijn arbeid op Jan Vorspoel

-Jan Vorspoel zegt mr Adriaen geen arbeid schuldig te zijn

f° 358 r° - 05.07.1546

| 1177-0534-01 |

-procedure Cornelis Henricx van Aerde tegen Peeter Cornelis van Aerde

-Thomas Janssen begeert zijn teerkosten op Adriaen Huefkens

-Peeter van Staijen Janssen begeert zijn teerkosten op Marie x +Mathijs Theus

06.07.1546

| 1177-0535-01 |

-akkoord tussen Jan Claus van Dale en de schout Jan van Lint van het ongeval (doodslag) op Claus der Wewen. Jan van Dale zal 16 Kgld geven aan de schout waarvoor deze hem brief van remissie zal geven zodat hij dit kan tonen aan de graaf van Bueren of waar nodig

Personen:

f° 358 v°

| 1177-0536-01 |

-inzake de procedure die Jacob van Onstaijen nomine de erfgenamen Dominicus Thoens gevoerd heeft over de vervolging die Jan Hegge ingesteld had op de stede waar Dierick Hegge placht te wonen en die Jan Hegge op 04.05.1546 gekocht had en waarin Peeter Imbrechts geleverd was geworden is gewezen dat de stede nogmaals ten hoogste mag verkocht worden om iedereen te kunnen voldoen, Jacob in kwaliteit als voren krijgt hiervoor de slag

f° 359 r°

| 1177-0537-01 |

-Peeter Dingen stelt Geert Vorselmans als borg voor de turf die hij gestoken had en waarvan hij van de schout verbod had deze van de grond te voeren

13.07.1546

| 1177-0538-01 |

-Adriaen van Aken verpacht tegen Jacob van Onstaijen nomine jonker Godevaert van Brecht de tiende van Godevaert voor 32 Kgld

-Jacob van Onstaijen nomine de kinderen Laureijs Rombouts van Brecht geleverd in hun zelve leenpanden en gewezen dat zij die mogen inzetten voor wat zij daaraan ten achter zijn. Jacob vs heeft de panden ingezet voor 4 V erfelijk en 4 V rogge van verschenen pacht

f° 359 v° - 02.08.1546

| 1177-0539-01 |

-in de zaak tussen Jan Vorspoel en mr Adriaen, schoolmeester, en waarover door schepenen uitspraak was gedaan, stelt Jan Vorspoel dat vs Adriaen bepaalde betalingen zou ontvangen hebben welke hel (Jan) toekomen, waarop schepenen wijzen dat mr Adriaen rekening zal maken van wat hij na de uitspraak ontvangen heeft

16.08.1546

| 1177-0540-01 |

-in de zaak tussen Casus Huefkens en Pauwels Aerts aangaande de huur van een heiblik wijzen schepenen dat Pauwels de eed moet doen wat hij daaraan ten achter is

f° 360 r°

| 1177-0541-01 |

-gezien Cornelis Jan Loijcx eertijds bekende 3 L rogge schuldig te zijn aan Anthonis Adriaen Luijcx gewezen dat dit van waarde blijft tenzij Cornelis zijn onschuld laat blijken

-Jacob van Onstaijen toont erfdom op de goederen Cornelis van Aerde Henricx voor 2,5 Kgld

-Anne Jan Luijcx dr bekent Goosem Vermeere de schuld van 10 Kgld, mede gewezen dat dezen die het huis mede toebehoort of mede gebruiken mede zullen opleggen

-Jan de Cuijpere bekent Grietken van Alphen de schuld van 9 V rogge

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Anthonis Pauwels tegen Willem de Coninck

-de h geest verrijkt Adriaen Wouters van Hoogstraten

f° 360 v°

| 1177-0542-01 |

-gezien Jan Cornelis van Aerde bekende de rente die Peeter van Aerde heffende is op de stede welke hij (Jan) verkocht had aan Cornelis van Aerde Henricx niet had uitgestoken is gewezen dat Jan in de plaats van Cornelis zal staan in de zaak tussen Peeter en Cornelis

-Lenaerdt de Smidt toont erfdom op de erfgenamen Gielis Willem Gielis van den Wijngaerde voor een sister rogge

-de weduwe Geert van Elsackere toont erfdom op Geert de Wege voor 3 V rogge

-gewezen dat Lenaert van Aerde mag panden ten huize Lenaert Peeter Nuijts of zijn borgen

-Anne Jan Luijcx dr gezien haar eed ongehouden gewezen tegen Godevaert van de 6 V rogge die zij ontkende en van de 6 V die zij bekend had gezien hij haar bezet had voor de tijd verstreken was

f° 361 r°

| 1177-0543-01 |

-Anne Jan Luijcx dr belooft Godevaert Broomans 6 V rogge te betalen

-Gheert de Wege bekent Peeter Jan Nout Luijcx de schuld van 55 st, belooft brieven te verlijden voor 13 st 2,5 oort erfelijk

-Marck Nouts belooft Willem Vermeere alias puts 2 keer 2,5 Kgld te betalen

-Jan Claus Cornelis Jans bekent Marten Hereijgens de schuld van 6 Kgld

19.08.1545

| 1177-0544-01 |

-in de zaak tussen de erfgename Bernaert van Bavele en Peeter Jan Snellen (de smid) inzake rente van 10,5 V rogge gesteld in de koop tussen Peter Jan Snellen en Anthonis Verwilt wijzen schepen dat indien Peter Jan Snellen bij eed affirmeert dat hij Bernaert van Bavele voldaan had hij ongehouden is van de aanklacht

f° 361 v°

| 1177-0545-01 |

-inzake geschil tussen Jan de Hase en Adriaen Cornelis Nouts met zijn moeder Barbele inzake de borgtocht van Cornelis Jan Nouts, vader van vs Adriaen, voor Cornelis Jan Bode voor erven die Cornelis Bode aan Jan de Hase verkocht had en waarop meer kommer dan Cornelis uitgestoken had onderwerpen partijen zich aan schepenen. Adriaen Cornelis Nouts met zijn moeder zullen Jan de Hase 28 Kgld betalen, en verder zal Jan de actie behouden aan de opbrengst van het verkochte moer in Wuustwezel en van eventueel nog te vinden goederen in Loenhout

f° 362 v°

| 1177-0546-01 |

-Laureijs van Aerde, Jan van Bavele, Peeter Jan Snellen en Henrick van der Buijten, schepenen, kennen op 15.04.1546 aanwezig geweest te zijn bij het contract tussen de schout en Peeter Pielnaecke, Jan Voirspoel en Peeter Joos nomine Adriaen van Oosterhout en allen akkoord waren met het contract

-de schout verzoek schepenen vonnis hoe tot betaling te komen van de 60 Kgld die Peeter Pielnaecke, Jan Voirspoel en Peeter Joos beloofd hebben in de zaak Adriaen van Oosterhout. Schepenen zeggen dat de schout wel weet hoe hij betaling krijgt van alle goederen die hij verkoopt of verhuurt en de voorwaarden daarvan gemaakt, en dat zij geen vonnis hebben te wijzen daar zij reeds voorheen een vonnis gemaakt hebben over Adriaen van Oosterhout op verzoek van de schout of zijn stadhouder

f° 363 r° - 30.08.1546

| 1177-0547-01 |

-inzake geschil tussen de schout en Anthonis de Molenaere ter Eijck over de kosten van de borgen, het onderhoud van de dijk en het graven van turf op sheeren moer onderwerpt de schout zich aan schepenen, gezien de afwezigheid van Anthonis wegens ziekte komt zijn vrouw Heijlwich voor schepenen en onderwerpt zich eveneens aan uitspraak van schepenen. Compareert eveneens Henrick van Aerde Cornelissen die Anthonis vervangt. Schepenen zeggen dat de schout de kosten van de borgen dient te betalen, dat Anthonis de dijk weer zal opmaken, en dat de turf die Anthonis gegraven heeft hem niet verbeurd wordt zover hij niet meer heeft gegraven dan Marcus Loijcx hem bewezen had

f° 364 r° - 24.08.1546

| 1177-0548-01 |

-in de zaak tussen Peeter Janssen en Adriaen Marten Diericx zegt Jan Voirspoel nomine Peeter Janssen dat wethouders van Loenhout eertijds een goede ordonnantie gemaakt hebben tussen Peeter Janssen en zijn kinderen die hij had bij zijn eerste vrouw Cornelie Marten Diericx dr waarbij hij zekere renten zou hebben de kinderen toebehorend, en welke rente vs Adriaen Marten Diericx aan vs Peeter verboden heeft deze nu te ontvangen. Eist dat Adriaen schuldig zal zijn Peeter de renten te laten volgen

f° 364 v° - 30.08.1546

| 1177-0549-01 |

-Jan Gielis Larijen bekent Cornelis Jan Snellen de schuld van 2 V rogge en nog 2 V later te betalen

-Jacob van Onstaijen nomine Aerdt Schoijte toont erfdom op de stede van Henrick Lodders voor 2 Kgld erfelijk, is ten achter van buiten jaars 10 Kgld ingevolge zijn eed voor wethouders van Antwerpen

-procedure Jan Marten van Meere tegen Adriaen van Elsackere

f° 365 r°

| 1177-0550-01 |

-Jan Vorspoel nomine Magriet x +Henrick Conincx bekent Jan Godevaerts de schuld van 3 V rogge erfelijk

-Meus Nijsmans belooft Wouter Loijcx 12 Kgld 17 st te betalen

-gevolg de rechtsvordering van h geest meesters tegen Wouter Maes nomine zijn vrouw Lijsbeth Henrick Meus dr terzake verschenen renten op de stede “de haen” wijzen schepenen dat Wouter cum uxore aan de h geest zullen betalen een jaar renten na de brand en al wat tevoren verschenen was te betalen binnen 6 weken na dezen, Wouter heeft voor zijn profijt de huur zo hij die stede verhuurd had en wat hij daarvan verkocht had

f° 365 v°

| 1177-0551-01 |

-procedure Lenaert van Aerde tegen Lenaert Peer Nuijts

-h geest meesters tonen erfdom op de panden die Franck Marcelis in handen heeft voor 6,5 V rogge

-procedure Jan van Eekele tegen de erfgenamen Michiel Verdijck

-Jan de Hase verrijkt Joos Huijbs

-Geert de Wege bekent Michiel Verstraten de schuld van 2 keer 2 V rogge 20 st

-Wouter Loijcx bekent Lijsbeth Verschueren de schuld van 49 Kgld 10 st 2 V rogge

-Pauwels Aerts nomine Henrick Laureijs Rombouts verrijkt de vrouw van Peeter Diericx

f° 366 r°

| 1177-0552-01 |

-Peeter Imbrechts, rentmeester, begeert vonnis dat hij zijn salaris zou hebben van dezen die hun cijns niet betalen waarop schepenen wijzen dat hij boeten niet mag eisen vooraleer zij bezet of hiervan vonnis gewezen is

-Adriaen Ingelen begeert zijn arbeid op Thomas Cornelis Goris

-Gabriel van den Aerde bekent Pauwels Aerts nomine Anthonis de Molenaere de schuld van 32 st

-Katrijne x +Dierick Boets bekent Godevaert Piggen de schuld van 31 Kgld 15 st

f° 366 v°

| 1177-0553-01 |

-Peeter van Onstaijen als voogd van de kinderen Cornelis van Onstaijen begeert teerkosten op Kersten Diericx

-Peeter van Staijen kocht van Peeter Jan Bode een paard voor 23 Kgld 10 st, borg is Peeter Lenaert Bode

07.09.1546

| 1177-0554-01 |

-Henrick van sint Huijbrechts, vorster, belooft Pauwels Willem Aerts nomine jonker Godevaert van Brecht 4 V rogge te betalen, belooft bij niet tijdige betaling het vorstersambt te verlaten tot hij betaald heeft

f° 367 r°

| 1177-0555-01 |

-ingevolge rechtsvordering van de voogden van de kinderen Laureijs Rombouts verkoop van het vierendeel in 2 beemden en in een heiblok leen onder de heer van Loenhout, Adriaen van Aken krijgt de handslag

13.09.1546

| 1177-0556-01 |

-Jan van Staijen bekent Marcus Loijcx de schuld van 10 Kgld

-Cornelis Bernaert van Bavele bekent Wouter Delijen de schuld van 18 Kgld

f° 367 v°

| 1177-0557-01 |

-Laureijs Jan Nouts bekent Jan Dingnen de schuld van 7 V rogge

-Wouter van Elsackere bekent van 11 £ 15 sch br ontvangen te hebben van Marck Marcks van de erfpenningen van de stede die Marck gekocht heeft van de erfgenamen Jan Leijs

-Jan Vorspoel kent de besloten brief inhoudende de restitutie van de boete etc op 12 september aan de schout te hebben gegeven

-Jan Vorspoel begeert kennis van schepen dat de schout weigert hem zijn beesten weer te geven

-de heer verklaart de besloten brief van Jan Vorspoel gezien te hebben, en dat hij daarover besluit zal nemen binnen 10 dagen

f° 368 r°

| 1177-0558-01 |

-procedure Willem Sijmons tegen Jacob van Onstaijen

-procedure Pauwels Aerts nomine Willem Sijmons tegen Jacob van Onstaijen

-Peeter van der Buijten toont erfdom op de goederen van Aert van de Velde voor 4,5 V rogge, is daaraan ten achter van buiten jaars 9 V

in marge: betaald, akte doorgehaald

-Dierick Ingelen bekent Cornelis Henricx van Staijen de schuld van 4 V rogge

f° 368 v°

| 1177-0559-01 |

-Ghijsbrecht de Bije er mede tevreden dat de vrouwe van Eggremont of de rentmeester de eemd gebruikt zo hij die van hem gehuurd heeft

-Anthonis Wouter Laets belooft Adriaen Henricx van Aerde 4 Kgld 2 st te betalen

-in de zaak tussen de schout en Jan Voirspoel aangaande het panden en de verkoop van beesten kent Laureijs van Aerde, schepen, reeds schepen geweest te zijn bij de derden schout voor dezen en hoorde dan meermaals dat de schout en anderen gepand hadden de roerende goederen van dezen waaraan zij te kort kwamen, en dan van schepenen een vonnis verlangden hoe om te gaan met de gepande goederen om betaling te verkrijgen. Mochten dan de goederen inzetten en indien ze niet voldoende gelden mochten de beesten naar de markt gebracht worden om ze aldaar ten hoogste te verkopen

f° 369 r°

| 1177-0560-01 |

-Anthonis van Alphen compareert tegen Peeter van Staijen cum uxore

20.09.1546

| 1177-0561-01 |

-certificatie dat meester Jan van Vorspoel op 12.09.1546 in aanwezigheid van schepen aan Jan van Lint, schout, een besloten brief ons heren de keizer heeft gepresenteerd en dat de schout na lezing ervan verklaard heeft binnen 10 dagen te zullen reageren

in marge: niet gepasseerd

-certificatie dat Laureijs van Aerde en Peeter van Onstaijen schepenen zijn geweest bij de derde en tweede schout voor deze en hebben gezien en gehoord dat de schout en anderen gepand hebben de roerende goederen etc (cfr hoger)

in marge: niet gepasseerd, akte doorgehaald

f° 369 v°

| 1177-0562-01 |

-Laureijs van Aerde en Adriaen van Aken, schepenen, kennen dat meester Jan van Vorspoel op 12.09.1546 Jan van Lint een besloten brief heeft gepresenteerd etc

f° 370 r° - 31.08.1546

| 1177-0563-01 |

-Peeter van der Buijten cum uxore huren tegen Magdaleene Geeraerdts Imbrechts dr x Peeter van Eekele “den berch” in Loenhout ten einde de meerstraat oost. Magdaleen heeft de erve eertijds gekocht en verkregen van Adriaen Wouters. Jaarlijkse huur is 7 Kgld 10 st

f° 370 v° - 06.11.1546

| 1177-0564-01 |

-gezien de kosten die de schout Jan van Lint heeft moeten doen in de zaak tegen Claus Diericx ordineren schepen dat de schout nog 17,5 st zal ontvangen van de goederen van Claus Diericx of zijn borg

-item in de zaak van Geerdt de Cuijpere van Meer tegen de erfgenamen Geert Verhoeven van schulden van Geert Verhoeven aan Geert de Cuijpere toen hij stierf en waarvoor Geert de Cuijpere proces heeft moeten voeren tegen de kinderen en erfgenamen zal Geerdt de Cuijpere 33,5 st ontvangen van de erfgenamen

-f° 371 r° - 20.09.1546

-| de schout | Laureijs van Aerde en Peeter van Onstaijen als oudste schepenen verklaren geen kennis te hebben dat ooit iemand heeft geappelleerd van onbehoorlijke executie of waar men dit zou bedingen

-de schout stelt aan Jan Vorspoel voor diens beesten terug te geven mits 'nantisserende' de 26 Kgld waarvoor ze verkocht zijn geweest, presenteert zijn beesten te restitueren indien zij hem nomine de heer willen voldoen 60 Kgld die zij beloofd hebben voor de vrijlating van Adriaen van Oosterhout

-antwoord van Jan Vorspoel: 'belieft u mijn beesten weder te geven soo u bevolen is dit dunct mij goet ende anders en stater mij nijet af te doene'

(nota: in deze zaak is het ons niet gekend wat in de besloten brief staat, wordt hier mogelijk vermeld dat de schout de beesten dient terug te geven ?)

f° 371 v° - 27.09.1546

| 1177-0565-01 |

-Claus Diericx belooft Jan Luerings 8 Kgld te betalen

-procedure Lijsbeth Verschueren

-Cornelis Maerberchs geleverd in de goederen van Jan Maerberchs, doet eed dat hij daaraan 30 L rogge 5 Kgld ten achter is

29.09.1546

| 1177-0566-01 |

-| Lijsbeth Verschueren | Peeter en Anthonis van Dietfoirt kennen dat toen Anne x +Willem Buijs van de hoeve op de tommelberg trok zij het koren half op de akker aanvaardde en voerde waar haar dat beliefde, en de andere helft en de andere helft werd in de schuur op de tommelberg gevoerd en door deposanten gedorst ten behoeve van vs weduwe. Werden voor hun arbeid betaald door Cornelis Buijs en de weduwe, en het koren werd geleverd aan Geert Schoemakers nomine het klooster voor wat Anne ten achter was

f° 372 r° - 25.07.1546

| 1177-0567-01 |

-Joos van Campene als rentmeester generaal van de weeskinderen van Arenberg, Jan van Lint als schout, Peeter Pielnaecke als kastelein, Peeter Imbrechts als rentmeester, Marcus Loijcx en Peeter van der Buijten ordineren dat vs Peeter Imbrechts een rosmolen zal doen stellen bij de windmolen en waarvoor Henrick de molenaar beloofd heeft zo lang zijn huur van de windmolen duurt jaarlijks 3 £ br te betalen boven de 38 £ br die hij nu jaarlijks moet betalen

f° 372 v° - 10.10.1546

| 1177-0568-01 |

-Cornelis Maes, pachter van de hoeve in Popendonk, verklaart dat hij in 1544 het huis heeft gedekt met 70 mandelen stro en in 1545 met 60 mandelen zodat nog 10 mandelen rest, heeft geen appelbomen, perenbomen en wilgen geplant maar wel beloofd dit te doen

-verbod van sheeren wege door Joos van Campene als rentmeester generaal van de weeskinderen van Arenberg om te jagen op konijnen of die vangen met honden, evenmin hazen met strikken te vangen, op boete van 3 Kgld en gecorrigeerd te worden, item patrijzen op boete van 10 st, item veldhoenders of ander wild

f° 373 r° - 14.10.1546

| 1177-0569-01 |

-Mathijs Potkens en Peeter Thoens als keerslieden van +Claus der Wewen 31 zoengulden ontvangen te hebben voor de eerste betaling van de zoening met Jan van Dale, item voldaan voor de zielemissen. Voldaan door Peeter Pielnaecke, Jan van Bavele en Peeter Joos als keerslieden van Jan van Dale

Personen:

-in vorige zaak is door heer Lambrecht, pastoor, en de 5 keerslieden en ingevolge akkoord van zoening, ordonneren dat Jan der Wewen, als oudste broer van +Claus, 10 Kgld zal hebben van de eerste betaling

Personen:

f° 373 v° - 08.10.1546

| 1177-0570-01 |

-Jan Willem Lenaert Loijcx belooft Cornelis Marck Loijcx 16 Kgld 7 V rogge te betalen

09.10.1546

| 1177-0571-01 |

-Peeter Joos, pachter van het nederhof, verklaart 2 jaar op de hoeve gewoond te hebben, noch gedekt noch bomen geplant te hebben, heeft beloofd het zelfde te zullen voldoen

-certificatie dat op 27.09.1546 gecompareerd is Lijsbeth Verschueren Jans dr x +Geerdt Laureijs Schoemakers en dat schepenen gewezen hebben dat zij 'kennis van mannen' mocht hebben om haar daarmede te verantwoorden zo nodig en heeft dan rechterlijk doen dagen Peeter en Anthonis van Dietfoirt gebroeders die dan onder eed verklaard hebben als boven, cfr f° 371 v°

f° 374 r° - 21.10.1546

| 1177-0572-01 |

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Lenaert Marc tegen Peeter van Staijen

-Nijs van Bavele Peeterssen bekent Hubrecht Praeijens de schuld van 5 V rogge 2,5 Kgld

f° 374 v°

| 1177-0573-01 |

-Casus Huefkens bekent Henrick Laureijs Rombouts de schuld van 5 Kgld, Jacob van Onstaijen nomine Agneese x Peeter Diericx bekent dezelfde de schuld van ook 5 Kgld

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Hubrecht Verlijnden tegen Cornelis Jan Marcx

-Peeter Hovelmans van Sneppel kent de zaak tussen Adriaen Peeter Thoen Thijs en Henrick van Aerde (de Molenaere) tot hem te nemen en Henrick daarvoor schadeloos te houden

-Pauwels Aerts nomine Adriaen Thuen Thijs verklaart borg te zullen stellen voor de kosten tegen Peeter Hovelmans

-Nijs Peeter van Bavele verrijkt Meus Nijsmans

-Hilleken Acdorens verrijkt haar zoon Anthonis Acdorens

-Jan de Hase bekent Cornelis Jan Marcx de schuld van 13,5 st

f° 375 r°

| 1177-0574-01 |

-procedure Jan Vorspoel nomine Jan de Weerdt tegen Marcus Loijcx

-Agneese x Peeter Diericx verrijkt Willem Cornelis Luijcx

-Casus Huefkens bekent Pauwels Aerts nomine juffr Lijsbeth van den Dorpe de schuld van 4 Kgld

-Jan Geerdt Larien belooft Cornelis Jan Dingnen 5 V rogge te betalen

-Marie Jan Leijs dr doet eed dat zij ongehouden is van de aanklacht van Wouter van Elsackere

-de weduwe Wouter Conincx belooft Peeter Cornelis Nouts 2 keer 14 L rogge te betalen

f° 375 v°

| 1177-0575-01 |

-Jan de Hase Peeterssen belooft Lenaerdt van Staijen 24,5 st te betalen

-Pauwels Aerts gezien er tot zijn behoefte geen geld onder heer gesteld is vanwege Meus Nijsmans noch koren vanwege Cornelis van der Broeck gewezen dat hij mag panden tot hij voldaan is

18.10.1546

| 1177-0576-01 |

-Aerdt van de Velde nomine Joos Huijbs belooft Gielis de Bie 12 Kgld 3 L rogge te betalen, de vrouw van Joos Huijbs belooft Aerdt van de Velde hiervan schadeloos te houden

f° 376 – 19.10.1546

| 1177-0577-01 |

-Peeter Pielnaecke, stadhouder van de heer, verbiedt Pauwels Aerts, stadhouder van jonker Jan van de Wijngaerde, vonnissen te manen anders dan alleen op lenen en gronden onder Jan van den Wijngaerde

-hierna heeft Pauwels Aerts als stadhouder gemaand in cas van bezetting door versterven van de weduwe Peeter Cuijpers voor zijn heren en hofrechten, Pielnaecke protesteert

-Henrick Hovelmans Janssen begeert te ontvangen zulke beemd als Cornelis Willem Lenaerdts opgedragen had onder de stadhouder van Jan van den Wijngaerde, geweigerd door Peeter Pielnaecke

f° 376 v°

| 1177-0578-01 |

-gevolg de procedure ingesteld door Peeter Pielnaecke als stadhouder terzake de lenen in de stede die Dierick Nijs Hegs gelaten heeft aan de erfgenamen van zijn vrouw +Johanne Verdijck en door Peeter Pielnaecke bezet waren voor de heren en zijn hofrechten zullen de goederen openbaar verkocht worden, de stadhouder krijgt hiervoor de slag

f° 377 r° - 23.10.1546

| 1177-0579-01 |

-akkoord tussen de schout en Marie x Lenaert van Aerde terzake de door de schout aangeslagen roerende goederen van vs Lenaert, welke Lenaert gedood had +Henrick Hovelmans Janssen. Marie heeft beloofd de schout 17 Kgld te betalen, Matthijs van Aerde Janssen, Henrick Lodders en Jan Cornelis Keeselmans stellen zich borg

f° 377 v° - 25.10.1546

| 1177-0580-01 |

-Thoomaes Cornelis Goris bekent Anthonis van Dietfoirt de schuld van 36 st

f° 378 r°

| 1177-0581-01 |

-gewezen dat Geert Vorselmans nomine Peeter Hovelmans de erfdom onvoldoende heeft getoond tegen Henrick Jan Heijns en Michiel Leijs Rombouts

-Jan de Hase bekent Adriaen Pullekens de schuld van 3 V rogge 57 st

-procedure de schout tegen Jan Vorspoel in de zaak Adriaen van Oosterhout

-item Jan Voirspoel

f° 378 v°

| 1177-0582-01 |

-in de zaak tussen Adriaen Peeter Thuens en Peeter Hovelmans consenteert Jacob van Onstaijen nomine Peeter Hovelmans dat Adriaen Peeters zal borg stellen voor de hoofdbank van Breda

-Adriaen Peeter Thuens compareert 'te paard' tegen Peeter Hovelmans

-procedure Jacob van Onstaijen tegen Willem Sijmons ivm borgstelling voor de hoofdbank van Breda

-Meus Nijsmans bekent Willem Cornelis Luijcx de schuld van 5 V rogge

-zelfde bekent Nijs Peeter van Bavele de schuld van 4 Kgld 5 st

f° 379 r°

| 1177-0583-01 |

-procedure Jan de Hase tegen Mathijs van Aerde

-Ghijsbrecht de Bie als voogd van de weduwe Cornelis Peeter Thijs Hasen verrijkt Adriaen Cornelis Nouts

-Peeter Wijerocx bekent Laureijs Schoemakers de schuld van 4 V rogge

-Jan Voirspoel nomine Jan Nijs opte wijngaerde verrijkt Adriaen Cornelis Nouts

-| aangaande de doodslag door Lenaert van Aerde Janssen op Henrick Jan Hovelmans | Geert de Wege zat op 20 oktober ll met meer anderen te drinken en zag dat Henrick Hovelmans met de vuist sloeg op Lenaerdt van Aerde waarna ze mekaar bij de haren grepen. Vervolgens stak Lenaert met een opsteker naar Henrick, zag dat die geraakt was en dat hem 'de dermen vuijtliepen'. De dag daarop is Henrick gestorven. Berbele x +Willem van Lare was eveneens aanwezig, item Geert Vorselmans die mogelijk aanstoker was. In fine wordt vermeld dat Lenaert is een jonge huisman, met vrouw en kind, die zijn brood moet winnen want dat hij te weinig goederen heeft om zichzelf, vrouw en kind te onderhouden

Personen:

f° 380 r° - 02.11.1546

| 1177-0584-01 |

-op verzoek van Franck Marcelis en Cornelis Jan Nout Luijcx als h geest meesters gewezen dat Geert Vorselmans voor hem zelf en voor zijn mandanten voor de wet zal brengen al zijn bescheiden aangaande 'cuijts hof'

31.10.1546

| 1177-0585-01 |

-Anthonis Wouter Laets belooft Geerdt van Koockhoven 10 Kgld te betalen

-zaak tussen Pauwels Aerts nomine Willem Sijmons en Jacob van Onstaijen als stadhouder van de schout aangaande het feit dat Jacob zowel als stadhouder als procureur optreedt. Schepenen wijzen dat Jacob zowel partijen als de heer mag dienen als procureur, maar niet als stadhouder

f° 381 r° - 08.11.1546

| 1177-0586-01 |

-Henrick Jan Heijns belooft Peeter Hovelmans 21 Kgld 4 st te betalen en hiermee rente van 24 st erfelijk te kwijten

in marge: betaald, akte doorgehaald, 06.02.1547

-procedure Ghijsbrecht de Bije als voogd van de weduwe Peeter opt Hesschot tegen Peeter de Knoddere

-Aerdt van de Velde bekent Willem Bode, Brecht, de schuld van 4 V rogge 13,5 st

-Jan de Hase belooft Michiel van Staijen 5 Kgld te betalen

-Claus Cornelis Claus Jans belooft Jan de Hase 2,5 Kgld te betalen

f° 381 v°

| 1177-0587-01 |

-Cornelis van Elsackere Geertssen bekent Magriete x +Willem Aerts de schuld van 3 Kgld

-Willem Polmans gewezen in zijn erfelijkheid van 3 Kgld op Peeter Dingnen

-gewezen dat Anthonis van Aerde dient bij te leggen bij Peeter Dingnen tenzij hij zijn onschuld kan tonen

-Mathijs van Aerde nomine zijn broer Lenaerdt bekent Peeter van den Briele de schuld van 45 st 5 V rogge

-Adriaen Zegers verrijkt Adriaen Huefkens

-Nijs van Bavele Peeterssen bekent Peeter van den Bogaerde de schuld van 4 V rogge

-tussen Adriaen Cornelis Nouts en Ja Nijs terzake belofte van dekken door Adriaen voor 25 st

f° 382 r°

| 1177-0588-01 |

-Peeter jan Nout Luijcx verrijkt Nout van den Bogaerde

-Jan Voirspoel nomine Marie Snels verrijkt de erfgenamen Jan Gielis Luijcx

-Anthonis Acdorens bekent zijn moeder Hillegondt de schuld van 3 Kgld 18,5 st 7,5 V rogge van buiten jaars

-Peeter Nouts bekent Franck Marcelis de schuld van 13 st

-Pauwels Aerts nomine Peeter de Knodder verrijkt Jan Thijs Theus

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Mathijs van den Bogaerde tegen Cornelis Mostmans

-Cristijne Adriaen Haest dr begeert haar erfpenningen op de kinderen Gielis Haest

f° 382 v° - 06.11.1546

| 1177-0589-01 |

-na taxatie van de kosten die Peeter de Knoddere gehad heeft in zijn proces tegen Peeter Lenaert Boets terzake laken dat Peeter Boets hem schuldig was besluiten schepenen dat Peeter de Knoddere zal hebben aan de goederen Lenaert Boets of diens borg 29,5 st

-10.11.1546

-Adriaen Huefkens stelt Meus Nijsmans in handen de koe die hij gisteren kocht op de koopdag van het sterfhuis Theus de Cuijpere en waarvoor Meus borg was

f° 383 r° - 06.11.1546

| 1177-0590-01 |

-gezien de kosten die Jacob van Onstaijen nomine de prelaat van sint bernaerts gehad heeft tegen Thoomas Cornelis Goris terzake de tiende van de ganzen besluiten schepenen dat de abt of zijn afgevaardigde zal hebben op de goederen van vs Thoomaes of zijn borg 18,5 st

-gezien de kosten die Jacob van Onstaijen nomine Laureijs Jan Rombouts gehad heeft in zijn proces tegen Jan van Eekele aangaande een sister rogge dat Jan aan Laureijs verkocht had op zekere panden waarop Jan diverse voorgaande renten verzwegen had besluiten schepenen dat Laureijs 64 st zal hebben op de goederen van Jan van Eekele of zijn borg

f° 383 v°

| 1177-0591-01 |

-gezien de kosten overgegeven door Jacob van Onstaijen nomine Joos van Elsackere in zijn zaak tegen Franck Marcelis als borg voor de goederen van Gorijs van de Venne ter zake 9 philips gld van een paard dat Goris gekocht had, taxeren schepenen de kosten op 44,5 st

17.11.1545

| 1177-0592-01 |

-de schout Jan van Lint heeft Willem Sijmons gedaagd om in Breda te compareren tegen Jacob van Onstaijen

-Henrick van sint Huijbrechts verklaart Willem Sijmons niet thuis gevonden te hebben, is dan bij Henrick Lodders gegaan waar hij Willem vond zittende te drinken, deed hem aldaar de wete, waarop Willem zei dat zij moesten doen zo recht is, dat hij zijn eigen raad zou volgen

f° 384 r°

| 1177-0593-01 |

-Joos van Campene, ontvanger van de vrouw van Loenhout, verzoekt te weten of de goederen van de schout Jan van Lint voldoende zijn om 500 Kgld te voldoen en of die goederen belast zijn, waarop schepenen hebben geantwoord dat die met diverse renten belast zijn

f° 385 r° - 23.11.1546

| 1177-0594-01 |

-Peeter Jan Snellen verkocht aan Peeter van den Bogaerde zijn stede met huis en toebehoren in Oosteneinde aan vs Peeter Bogaerts huis, met conditie dat Peeter Jan Snellen van de stede mag doen de noodstal met de bovenste en onderste platen, met dak en 'luijve', item de steen die gemetst is aan de smisse, item de 2 deuren aan de noodstal, item de kribbe uit de paardenstal met de 'rasteele of ruepe'; item het 'prijnaete' en al dat de smisse aangaat. Item andere voorwaarden

f° 385 v° - 06.12.1546

| 1177-0595-01 |

-Jacob Sebrechts compareert tegen Jan Verhaert

-in de zaak tussen Lenaerdt de Smidt en de erfgenamen Gielis Willem Gielis van den Wijngaerde en waarin op 16 augustus ll reeds vonnis was gewezen verklaren schepenen dat de erfgenamen jaarlijks 10 st voor de V zullen betalen

f° 386 r°

| 1177-0596-01 |

-in de zaak tussen Jan Pauwels Keeselmans en Henrick Verschueren, lakenkoopman, nomine zijn dochter, terzake 8 Kgld eens waarvan vs Jan Pauwels zei deze te veel betaald te hebben van de koop van een sister rogge erfelijk wijzen schepenen dat vs Henrick weerom vs Jan Pauwels zoveel zal betalen als Jan Pauwels bij eed verklaart te veel gegeven te hebben of Henrick de eed doet niet te veel te hebben ontvangen, deze eed doet Henrick op 09 december gedaan

f° 386 v°

| 1177-0597-01 |

-gewezen dat Adriaen Vermunten het heiblok dat Claus Aert der Wewen van hem gekocht heeft zal lossen van de daarop staande kommer

09.12.1546

| 1177-0598-01 |

-Adriaen Huefkens bekent Adriaen Zegers de schuld van 2 V rogge 20 st

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Mathijs de Smidt tegen Cornelis Mostmans

-| Henrick Cornelis van Staijen | procedure Nout van den Bogaerde tegen Henrick van Elsackere

-procedure Magriete Peeter van Staijen tegen Anthonis van Alphen

-Anthonis Wouter Laets belooft Jan Vercaert 2 keert 4,5 Kgld te betalen

f° 387 r°

| 1177-0599-01 |

-Cornelis Jan Thijs Larien toont erfdom op de goederen die Willem Sijmons in handen heeft voor 18 L rogge

-de huisvrouw van Peeter Diericx doet eed dat zij aan de goederen van Cornelia Luijcx 48 st ten achter is

-procedure Geerdt Vorselmans

-gewezen dat Jan van Eekele de kommer op de goederen die hij aan de erfgenamen Michiel Verdijck verkocht heeft dient af te dragen en de erfgenamen dat op zijn goederen mogen verhalen

f° 387 v°

| 1177-0600-01 |

-Joos Huijbs cum suis als erfgenamen Peeter opt Hesschot bekent Peeter Delaflije de schuld van 7 V rogge van binnen jaars en 31 V van buiten jaars

-op verzoek van Joos Huijbrechts gewezen dat Willem Dierick Ingelen de stede en goederen die Joos van Dierick Ingelen met Willem en zijn medeplegers gekocht had en de anderen die opgedragen hebben hij dit ook dient te doen voor zijn deel

14.12.1546

| 1177-0601-01 |

-Jacob van Onstaijen nomine de erfgenamen Dominicus Thoens begeert gestuurd te hebben de daging die de stadhouder van de lenen van de heer gedaan heeft op zaailand in de stede die Dierick Nijs Hegs in handen had, en waarin de stadhouder was gerecht voor zijn hofrechten en heergewade

f° 388 r°

| 1177-0602-01 |

-Jacob de Molenaere van Brecht geleverd in de goederen van Adriaen Vermunten, heeft eed gedaan daaraan 43 st ten achter is

f° 388 v°

| 1177-0603-01 |

-Jacob van Onstaijen nomine de erfgenamen Dominicus Thoens geleverd in sister rogge dat Meus Nijsmans en Jan Cornelis Diericx uitreiken en dat Johanne Verdijck x Dierick Nijs Hegs heffende was

-Peeter Pielnaque, stadhouder van de lenen van de heer, vraagt Peeter Willem Bode, 'pluijmachier' te Antwerpen, hem als stadhouder te voldoen van de kosten getaxeerd door de hoofdbank van Ekeren op 13.01.1546 svl, Peeter Willem Bode, aanwezig, heeft hierop niet willen antwoorden. De stadhouder richt het verzoek dan tot de klerk waarop Peeter Bode zonder te spreken de kamer heeft verlaten. Wel aanwezig bleef Jan van Bavele, borg geweest voor het appel, maar is na lezing ook weggegaan

f° 389 r° - 16.12.1546

| 1177-0604-01 |

-Lenaert Ments als voogd met Jan Willems van Staijen als toeziener van het weeskind +Clement Jan Diels x +Marie Willems van Staijen en Marie Gielis Peeter Cleijs dr met haar voogd Adriaen van Aken, item Jan Clement Jan Diels, ook voor zijn broer Peeter, en waarvan moeder was +Lijsbeth Lambrechts dr van den Bogaerde, item Ghijsbrecht de Bije als toeziener met Peeter Jan Wackers als voogd van de weeskinderen +Clement Jan Diels x +Agneese Jan Wackers dr, item Arnout Jan Verhaert als voogd van de laatste weeskinderen +Clement Jan Diels x vs Marie Gielis Peeter Cleijs dr; allen samen schikken zich aan zeggen van schout en schepenen inzake de achtergelaten roerende goederen van Clement Jan Diels. Schepenen besluiten dat het weeskind waarvan Marie Willem van Staijen moeder was 10 Kgld vooruit zal hebben en daarna alles hoofd per hoofd gedeeld dient te worden en dat het weeskind ook zal hebben de erfgoederen die van zijn moeder verstorven waren en waarvan geen deling is geweest

Personen:

f° 390 r° - 20.12.1546

| 1177-0605-01 |

-Geerdt de Wege bekent het klooster van de trone de schuld van 12 V rogge

f° 390 v°

| 1177-0606-01 |

-Jan van Aerde Henricssen, Cornelis Vorspoel en Jan Peeter Nijs kennen aanwezig geweest te zijn bij Mathijs van Aerde in de kamer waar Lenaert van Aerde Henrick Hovelmans gestoken had en daarbij Geert Vorselmans nog goed noch kwaad hebben horen zeggen

Personen:

-Peeter Jan van Staijen compareert tegen Adriaen Marten Diericx, schout stelt de zaak uit omwille afwezigheid van Jacob van Onstaijen mandataris van Adriaen

-Lenaerdt de Smidt doet eed dat hij aan Magriete x Peeter van Staijen 4 jaar renten van 2 Kgld jaarlijks ten achter is

-gewezen dat Peeter Severijns Adriaen Vermunten terecht heeft verrijkt

f° 391 r°

| 1177-0607-01 |

-Nout van den Bogaerde bekent Henrick Cornelis van Elsackere de schuld van 36 st

-Peeter Joos kent aanwezig geweest te zijn toen Jan Pauwels Keeselmans van Zundert en Cornelis Peeter Keeselmans toen Cornelis Jan betaalde van verschenen rente en dat Cornelis klaagde dat Jan hem aldoor bezette, en dat Jan toen zei dat hij zou wachten tot het verschenen tweede jaar voordat hij zou betten, item kent Jan Cornelis Keeselmans

-Jan Maerberchs toont erfdom op de panden die Cornelis van Elsackere in handen heeft voor 6 L rogge en het vijfdedeel in 1 L

f° 391 v°

| 1177-0608-01 |

-Geerdt de Wege bekent Marie x +Wouter Snels de schuld van 5 Kgld 15 st

-Ghijsbrecht de Bije nomine Nout van den Bogaerde bekent Peeter Jan Nout Luijcx de schuld van 30 st

-Jan Vorspoel nomine Jan Thijs Theus bekent Peeter de Knoddere de schuld van 26 st

-Nijs Peeter van Bavele bekent Peeter de Knoddere de schuld van 10 Kgld

-Cornelis Mostmans doet eed dat hij aan Mathijs de Smidt 3 Kgld ten achter is

-Peeter Joos als voogd van de kinderen Peeter Verwilt verrijkt Lijnken x Henrick van Elsackere

f° 392 r°

| 1177-0609-01 |

-Anthonis Wouter Laets belooft Adriaen Lenaert Peer Nouts 2 keer 4 Kgld 5 st te betalen

-na de submissie van Marie x +Clement Jan Giels met haar voogd Adriaen van Aken enerzijds en anderzijds de voogden van alle weeskinderen +Clement Jan Diels en Jan en Peeter Clement Jan Diels zonen, terzake de weduwe meent recht te hebben op de helft van de roerende goederen uit het sterfhuis en haar voordeel in het voor- of achterhuis en de andere partijen menen dat zij enkel recht heeft op een vierendeel, zo concluderen schepenen dat de weduwe uit het sterfhuis vooruit zal hebben een bed met koetse, 2 over kussens, een paar slaaplakens, en de sargie, en dan kiezen mag of zij het vierendeel in de roerende goederen en schulden wil. Item terzake de 6 Kgld 5 st die Jan en Peeter Clements eerste zonen eisen vooruit te hebben verklaren schepenen dat zij deze vooruit zullen hebben

f° 392 v°

| 1177-0610-01 |

-Jan Thijs Theus belooft Lenaert Peer Nouts 8,5 Kgld te betalen

f° 393 r° - 28.12.1546

| 1177-0611-01 |

-in zaak tussen h geest en Franck Marcelis terzake de stede in de palinckstraat waarvan Franck de helft in handen heeft en Peeter Nouts Peeterssen de andere helft had en gebruikte, en welke Jan van Lint ingewonnen had voor rente van 22,5 st erfelijk die de heer daarop heffende was en waarvoor de schout nomine de heer had doen verkopen het zevende deel in de goederen van Willem Luijcx welk overgegeven werd aan de h geest zo wijzen schepenen bij consent van Franck Marcelis, Lenaerdt van den Broeck en Cornelis Jan Nout Luijcx dat vs Franck de gehele stede zal behouden zo Peeter Jan Nouts hem de helft verkocht had uitgenomen “cuijts hof” dat door Geert Vorselmans met recht ingewonnen was. Franck zal alle renten en pachten daarop uitgaande betalen, behoudt als onderpand het zevende deel van de goederen Willem Luijcx zo Willem Luijcx en zijn dochter Marie die tot onderpand gezet hebben

f° 394 r° - 30.12.1546

| 1177-0612-01 |

-schepenen verklaren Cornelis Jan Bode ongehouden van de vatting door Jan Peeter Thijs Hasen en Adriaen Cornelis Nouts, gezien deze niet verschenen of aanspraak hebben gedaan

03.01.1547 svl

| 1177-0613-01 |

-procedure Jacob Zebrechts tegen Jan Verhaerdt

-procedure Jan Vorspoel nomine Magriet Sconincx tegen Jan de Smidt

f° 394 v°

| 1177-0614-01 |

-Cornelis der Wewen bekent Thoomas Cornelis Goris de schuld van 18 st

-gewezen de weduwe Peeter Hasen of haar zoon Marten hun onschuld te doen tegen Peeter Cornelis Nijs

-Jan de Hase bekent Anthonis Acdorens de schuld van 10 Kgld 19 st

-Jan de Hase bekent Lucije Hovelmans de schuld van 45 st

-Katrijne Verdijck verrijkt Luijck Wil Luijcx

-procedure Peeter Jan Nout Luijcx tegen Jan Vorspoel nomine Ghijsbrecht van den Bruijnenberge

-procedure Cornelis Willem Conincks tegen de vorster aangaande een 'weijmes'

f° 395 r°

| 1177-0615-01 |

-verkoop door de rentmeester Peeter Imbrechts van de takken en afval van het hout in Terbeek en Popendonk, Marten de Visschere en Peeter van der Buijten hebben de slag gehad voor 9 Kgld 2 st, borg is Peeter Zoeten

f° 395 v°

| 1177-0616-01 |

-Wouter Loijcx bekent Peeter de Knoddere de schuld van 3,5 Kgld

-Cornelis Maes klacht tegen Jan Marberchs en Lambrecht van Onstaijen omdat zij niet voldoen aan het vonnis, mag panden tot hij voldaan is

12.01.1547 svl

| 1177-0617-01 |

-Jan de Cuijpere als voogd van de voorkinderen Matheus de Cuijpere en Goosem Lemmens als voogd met Jan Aernouts van Onstaijen als toeziener van de nakinderen verkopen de stede waar Matheus uitgestorven is. Last van 2 V rogge erfelijk aan jonker Godevaert van Brecht, 1 V aan O-L-Vr kapel, 1 V aan Marcus Loijcx, 1 V aan Cornelis Thoen Coels, 2,5 L de h geest, 10 L 15 st Jan de Cuijpere, 3,5 kwijtrente zelfde Jan de Cuijpere, 4 V kwijtrente nog zelfde Jan, 2 V Peeter de Cuijpere en die hij beleend heeft aan Mathijs de Smidt, 3 V kwijtrente Marie x +Wouter Snels, 30 st kwijtrente Jacob Delijen, 3 V kwijtrente Jan Praeijens, 4 V kwijtrente de kinderen Claus der Wewen, .. st Cornelis Verboven. Marck Nouts krijgt de slag voor 40 £ 5 sch br

f° 396 v° - 11.01.1547 svl

| 1177-0618-01 |

-Jan Vorspoel nomine Magriete Jan van Eekele dr geleverd in penningen als Jan van Staijen schuldig is aan haar broer Jan van Eekele en waaraan zij 24 Kgld ten achter is

f° 397 r°

| 1177-0619-01 |

-Peeter van Staijen, Brecht, doet eed dat hij aan Willem Bernaert van Houtele 30,5 Kgld ten achter is waarvoor hij eertijds geleverd was in het deel van de “ingelaer” toebehorende de vrouw van vs Willem

-Jan Jan Willems van den Wijngaerde laat Pauwels Aerts nomine juffr Elisabeth van den Dorpe 2 L rogge kwijten die hij heffende was op de hoeve in Kesselbeek toebehorende vs juffr Elisabeth

f° 397 v°

| 1177-0620-01 |

-procedure Jan de Cuijpere tegen Adriaen Ingelen onder het hof van Duerne

f° 398 r°

| 1177-0621-01 |

-akkoord tussen Cornelis Anthonis Geertssen en Jan Claus van Dale terzake dat Jan 13 L zou kwijten die Cornelis nomine zijn vrouw op hem heffende is

17.01.1547

| 1177-0622-01 |

-Mathijs Haest bekent Andries Vermuelen de schuld van 22,5 st

-Jacob Zebrechts compareert tegen Jan Verhaert, procedure

-procedure Adriaen Ingelen tegen Jan Cornelis Keeselmans

f° 398 v°

| 1177-0623-01 |

-procedure Pauwels Willems Aerts nomine de erfgenamen Jan Ooms tegen Jacob van Onstaijen nomine Djoos Puls

-de schout tegen Magriete Willem Aerts over hooi

-Pauwels Willem Aerts voor Cornelis Adriaen Joos over koop van goederen in Loenhout

-Peeter Severijns doet eed dat hij aan Adriaen Vermunten 9,5 Kgld ten achter is van koop van paard

-Jan Pauwels Keeselmans geleverd in zijn erfpanden

f° 399 r°

| 1177-0624-01 |

-gevolg procedure Jacob van Onstaijen nomine de erfgenamen Dominicus Thoens verkoop van 4 V rogge erfelijk die Meus Nijsmans uitreikende is en 6 L rogge erfelijk die Jan Diericx uitreikende is en geheven werden op de erfgoederen van Johanne Verdijck. De korenrente was onderpand voor rente van 6 V rogge 4 Kgld erfelijk bepand op stede in Neerven waar Dierick Nijs Hegs x Johanne Verdijck woonachtig waren, en aan welk pand vs erfgenamen Dominicus Thoens 6 V rogge 4 Kgld erfelijk te kort kwamen. Adriaen Michiel Verdijck krijgt de slag voor 52,5 Kgld

31.01.1547 svl

| 1177-0625-01 |

-Magriete x +Henrick Conincx bekent Jan de Smidt de schuld van 14 L rogge

-Jacob Zebrechts compareert tegen Jan Verhaert

f° 399 v°

| 1177-0626-01 |

-Meus Nijsmans bekent Katelijne van Campen de schuld van 4 V rogge

-gewezen dat Adriaen Cornelis Nouts aan Jan de Hase zijn erfpenningen zal betalen

-Jan Cornelis Claus Jans belooft Cornelis Maes 4 Kgld te betalen

-Jen Henrick Luijcx bekent Jan de Cuijpere de schuld van 12 Kgld

03.02.1547 svl

| 1177-0627-01 |

-Gheerdt Vercaert, Cornelis Henricx van Staijen, Peeter Jan Nout Luijcx, Henrick Valckemans, Joris Peeter Cristiaens, Agneese x +Cornelis Diels, Anthonis Acdorens en Geridt Henrick Meermans, hen genererende met bijen, geven allen mekaar onderling macht en in het bijzonder Geerdt Meermans om hun te vertegenwoordigen in het proces tegen heer Lambrecht van den Buelcke, pastoor, als gemachtigde van de prelaat van sint bernaerts, aangaande de tienden van de bijen

Personen:

f° 400 r°

| 1177-0628-01 |

-Jan Cornelis Keeselmans bekent verkocht te hebben aan heer Peeter Neels, pastoor in Brecht, en Barbare Ghuens dr samen een halster rogge erfelijk als hij heffende was op panden in Loenhout

nota: akte doorgehaald

f° 400 v° - 05.02.1547 svl

| 1177-0629-01 |

-op verzoek van de weduwe en kinderen Jan van Elsackere compareert Peeter van Staijen van Brecht, kent bij Jan van Elsacker geweest te zijn in de schaapskooi waar toen ook 2 mannen van Ekeren of Kapellen waren en dat zij met Jan woorden hadden over schapen die ze van hem gekocht hadden

f° 401 r° - 08.02.1547 svl

| 1177-0630-01 |

-Jacob van Onstaijen nomine de kinderen Dominicus Thuens kocht van Cornelis Geertssen en consorten land in Neerven dat Gabriel van Aerde in huur heeft

14.02.1547 svl

| 1177-0631-01 |

-Gielis de Bije belooft Marcus Loijcx 6 V rogge te betalen

-Adriaen Cornelis Nouts belooft Marcus Loijcx nomine de nonnen van Antwerpen 5 V rogge 20 st te betalen

-Gielis de Bije belooft Peeter van der Buijten 3 V rogge te betalen

in marge: betaald, akte doorgehaald

-Anthonis Wouter Laets belooft Gielis de Bije 4 Kgld te betalen

f° 401 v°

| 1177-0632-01 |

-Jan van Staijen, Wuustwezel, compareert tegen Jan de Weerdt

-mr Jan Vorspoel nomine Ghijsbrecht van den Bruijnenberge bekent Peeter Jan Nout Luijcx de schuld van 19,5 st

-mr Jan Vorspoel nomine Magriete van Alphen verrijkt Geerdt de Wege

-Jan Thijs Theus belooft Gheert Vercaert 35 .. te betalen

-procedure de erfgenamen Jan Ooms tegen Joos Puls

-Anthonis van Alphen compareert tegen Magriete Peeter van Staijen

-Ghijsbrecht de Bije verrijkt Cornelis van den Bogaerde

f° 402 r°

| 1177-0633-01 |

-Jan Thijs Theus belooft Ghijsbrecht van den Bruijnenberge 10 L rogge te betalen

-Katelijn Verdijck verrijkt Jan Thijs Theus

-Jan Vorspoel bekent Joos Heijn Domus de schuld van 3 Kgld

-Adriaen Cornelis Nouts belooft Jacob Noenens 6 V rogge te betalen

-gevolg de procedure van Jan Pauwels Keeselmans verkoop van huis en hof waarin Cornelis Valckemans nu woont, Jacob van Onstaijen nomine Jan Pauwels Keeselmans krijgt de slag voor 2 V jaarlijks en 4 V rogge eens

f° 402 v°

| 1177-0634-01 |

-Jacob Zebrecht compareert tegen Jan Verhaert

-Peeter van Staijen begeert zijn teerkosten op Peeter Jan Bode

-op verzoek van Lenaert Thijs Putcuijps gewezen dat de voogden van de weeskinderen Henrick Hovelmans de goederen die Lenaert van hun gekocht had zullen opdragen

-Anthonis Wouter Laets belooft Henrick Cornelis van Staijen 10 Kgld te betalen

-Peeter Hovelmans als voogd met Pauwels Ackermans als toeziener van de weeskinderen Henrick Hovelmans x +Magdalena Cornelis Verdijck dr dragen deel in beemd de “boeckheester” op aan Lenaert Thijs Putcuijps

f° 403 r°

| 1177-0635-01 |

-gewezen dat indien Willem Dierick Ingelen de stede, door zijn vader verkocht en opgedragen, niet wil opdragen aan Joos Huijbs zoals met vonnis gewezen was de schout hem in de banden van ijzer mag zetten

-Cornelis van Elsackere Michielssen belooft Marcus Loijcx nomine de nonnen van Antwerpen 40 Kgld 8 V rogge te betalen, Cornelis van den Broecke en Jan van Staijen stellen zich borg

f° 403 v° - 28.02.1547 svl

| 1177-0636-01 |

-Jan van Staijen belooft Peeter Jan Snellen 40 Kgld te betalen

21.02.1547 svl

| 1177-0637-01 |

-verkoop van bossen die Marck Nouts bewezen heeft

-Geerdt de Wege belooft Jan de Hase te betalen op zelfde tijd als Jan in Brecht gewezen was Wouter de Wege te betalen 12 Kgld waarvan Geerdt belooft er 6 te betalen

f° 404 r° - 22.02.1547 svl

| 1177-0638-01 |

-Geerdt Vercaert als voogd met Claus Haeijen als toeziener van de onbejaarde kinderen Laureijs Claus Haeijen en Cornelis Cornelis Goris zoon verklaren hoe de stede waar Laureijs, vader van vs kinderen, uitgestorven is verkocht werd en door vs Cornelis gecalengierd. Stede werd verkocht voor 11 Kgld 10 st erfelijke kwijtrenten en nog 15 L rogge niet kwijtbaar en nog 3 Kgld gereed geld etc

23.02.1547 svl

| 1177-0639-01 |

-Jan Clement Jan Diels belooft Willem de Coninck cum uxore 20 Kgld 2 V rogge te betalen

f° 404 v°

| 1177-0640-01 |

-Anthonis Lippens belooft Peeter van Staijen van Brecht 3 V rogge 5 st te betalen

-Ghijsbrecht de Bije als voogd van de weduwe Cornelis Claus Jans belooft Cornelis Janssen ter Eijck 8 Kgld te betalen

28.02.1547 svl

| 1177-0641-01 |

-Jan Vorspoel nomine Ghijsbrecht van den Bruijnenberge verrijkt Jan Thijs Theus

-Marie x +Jan Gielis Luijcx doet eed dat zij aan Marie x Adriaen van Aerde geen schuld heeft

-Jan Vorspoel nomine Magriete van Alphen toont erfdom op de goederen Geert de Wege voor 3 Kgld

f° 405 r°

| 1177-0642-01 |

-procedure Jan van Staijen, Wuustwezel, tegen Jan de Weerdt terzake koop van paard

-Peeter de Knoddere verrijkt Mathijs Jan Claus

-Adriaen Vermunten verrijkt Adriaen Cornelis Nouts

-de vrouw van Peeter van Staijen van Brecht verrijkt Cornelis van Elsackere Geertssen

-Gabriel van Aerde belooft Andries Vermolen 35 st te betalen

-Heijlken Lambrecht Broomans dr begeert haar arbeid op Marie x +Henrick Hovelmans

f° 405 v°

| 1177-0643-01 |

-Pauwels Willem Aerts nomine Lenaerdt Thijs Putcuijps geleverd in de panden die Anthonis Wouter Laets in handen heeft voor 6 L rogge van binnen jaars en gevolg de procedure en transport van de weduwe Daen Cuijts van Beerse

-in de zaak tussen Adriaen van Aken en Cornelis Peeter Vorspoels terzake 55 st die volgens Cornelis door Adriaen diende betaald aan de erfgenamen van de weduwe Huijbrecht Verboven wijzen schepenen dat indien Cornelis Vorspoel bij eed bevestigt dat Adriaen de pacht schuldig is dat deze die dan zal voldoen tenzij Adriaen bij eed zijn onschuld doet

in marge: Cornelis heeft bij akkoord van Adriaen zijn eed gedaan

-op verzoek van broeder Jan gewezen dat Jan Geerdt Larien voogd zal zijn van de kinderen Thoomas van Marem tenzij hij iemand kan aanduiden die dichter bloedverwant is

f° 406 r°

| 1177-0644-01 |

-Bernaerdt Stevens belooft Adriaen de Ruevere 4 Kgld te betalen

-op verzoek van Mathijs van Aerde Janssen gewezen dat Gheerdt de Wege de renten zal lossen van het land dat hij aan Mathijs verkocht had

-op verzoek van Jacob van Onstaijen gewezen dat Peeter Jan Bode cum suis het heiblok dat Jacob van hem en zijn broer gekocht heeft zullen ontlasten

-Pauwels Aerts begeert zijn arbeid op Anthonis de Molenaere

-procedure Pauwels Aerts tegen de schout

f° 406 v°

| 1177-0645-01 |

-procedure Henrick van Aerde tegen de weduwe Peeter Spormans over huur van huis en erve

-Jan van Bavele belooft Gheerdt Meermans 28 Kgld 3 V rogge te betalen

01.03.1547 svl

| 1177-0646-01 |

-Peeter van Eekele als pachter van de hoeve en tiende van het godshuis van sint Lijsbeth in Antwerpen, te weten van de goederen en tiende in Wuustwezel die hij heeft verpacht aan Claus van den Broecke, Wuustwezel, etc

betaald, akte doorgehaald

f° 407 r° - 08.03.1547

| 1177-0647-01 |

-in de zaak tussen de erfgenamen Laureijs Rombouts bijgestaan door Jacob van Onstaijen en Pauwels Aerts nomine Aerdt Avens en Lijsbeth x +Wouter Maes houden schepenen aan het vonnis van januari, Jacob van Onstaijen zeggende dat hij in Antwerpen was en niet op de hoogte van het geding, schepenen zeggende dat zijn substituut Jan Vorspoel wel aanwezig was

-procedure Jan Vorspoel nomine Gabriel Reijns tegen Jan van Eekele

f° 407 v°

| 1177-0648-01 |

-op verzoek van Peeter van Staijen van Brecht cum uxore verkoop van beemd de “ingelaer” toebehorende Berbele Diericx dr van Wouwe, Peeter heeft de slag gehad

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Cornelis Jan Marcx tegen Jan Vorspoel nomine Jan de Weerdt

f° 408 r° - 10.03.1547 svl

| 1177-0649-01 |

-Peeter Lenaerts van den Bogaerde belooft Anthonis van Aerde Cornelissen 40 Kgld te betalen

in marge: betaald, akte doorgehaald

f° 408 v°

| 1177-0650-01 |

-Peeter Jan Snellen huurt van Marie x +Henrick Hovelmans stede met huis en hof waar vs Henrick uitgestorven is

gedeeltelijk akte, doorgehaald

14.03.1547 svl

| 1177-0651-01 |

-Peeter Zoeten belooft Lijsbeth x +Peeter de Smidt 20 Kgld 2 V rogge te betalen

-Aerdt Schoijte heeft volgens geschrift wethouders Antwerpen op 11 september ll zijn eed gedaan zoals gewezen was in vonnis dd 30.08.1546 (f° 364 v°)

-Adriaen Peeter Thoen Thijs compareert tegen Peeter Hovelmans

-f° 409 r°

| 1177-0652-01 |

-Marcus Loijcx belooft de erfgenamen Jan Ghijs rente van 30 st erfelijk te kwijten

-Peeter van Staijen van Brecht toont erfdom op de goederen Cornelis Geert van Elsackere voor 5 lichte gulden

-Jan van Staijen tegen Marten de cleermakere over bestede vracht

-Geert de Wege bekent Jan Cornelis Mars de schuld van 15 st

-procedure Jan Vorspoel nomine Peeter van Staijen tegen Peeter Jan Bode

-Henrick van sint Huijbrechts bekent Jan de Smidt cum suis de erfdom op zijn stede waar hij woont voor 25 st erfelijk

f° 409 v°

| 1177-0653-01 |

-de weduwe Jan Gielis Larien verrijkt de jonge Jan Gielis Larien

-Griete x Peeter van Staijen bekent de kinderen Bouwen Hovelmans de schuld van 30 st

-de erfgenamen Michiel Verdijck tonen erfdom op stede Jan Thijs Theus voor 10,5 L rogge

-Ghijsbrecht de Bije nomine Claus Cornelis van Staijen verrijkt Jan Cornelis Claus Jans in Popendonk

-Adriaen Vermunten bekent Peeter van Staijen van Brecht de schuld van 10 Kgld

-Jacob van Onstaijen voor zijn huisvrouw begeert teerkosten op Adriaen Huefkens

-zelfde begeert zijn arbeid op Jan Peeter Thijs Hasen

f° 410 r°

| 1177-0654-01 |

-Jan de Cuijpere belooft de kinderen Cornelis van de Cloote 30 Kgld 11 V rogge te betalen

-Cornelis Jan Nout Luijcx als voogd van de kinderen Cornelis van de Cloote verrijkt Henrick Valckemans

-gewezen dat Cornelis van Aerde Mathijssen cum uxore Henrick van Aerde borg zal stellen voor de huur van zijn stede op 'stuijvezande”

-verkoop van de stede waar Maes van Marem en zijn vrouw uitgestorven zijn en dit door Laureijs Jan Nouts als toeziener van de weeskinderen daar de voogd Jan Geerdt Larien ziek te bed ligt.Last van 2 V rogge 20 st jaarlijks

in marge: 17.05.1547, Jan Geert Vercaert belooft de voorwaarden te voldoen, borg gesteld door Geerdt Vercaert

f° 410 v°

| 1177-0655-01 |

Lenaerdt de Smidt van Rijkevorsel kocht van Claus Diericx 100 V rogge eens, voor elke V 16 st, Lenaert Steenbackers is borg voor vs Claus, Jan Claus van Dale is borg voor vs Lenaerdt

f° 411 r° - 16.03.1547 svl

| 1177-0656-01 |

-Peeter van Staijen van Brecht belooft als borg te voldoen het gebrek dat Henrick van Aerde mocht hebben aan Cornelis Mathijs van Aerde x Cornelie inzake huur van stede

-deling tussen Jan Cornelis Keeselmans en zijn zusters als nakinderen van Cornelis Pauwels Keeselmans, Jan zal het huis de “leu” met erven in Huffel behouden alsmede de “straelen bempt” in huffelaar heide en waarvoor hij jaarlijks zal uitreiken 4 V rogge 2 Kgld. Item 2 V rogge erf op Ghijsbrecht van den Bruijnenberge, item 6 L rogge op Adriaen Ingelen, item een V op de weduwe Cornelis Claus Jans. De nakinderen, waarvan moeder was Lijsbeth Ruelen Langenberchs dr, zijn gedeeld op 3 weiden in Donk

Personen:

f° 411 v° - 19.03.1547 svl

| 1177-0657-01 |

-Henrick van sint Huijbrechts als vorster en met consent van Peeter Imbrechts, schout en rentmeester, machtigt gezien zijn afwezigheid Cornelis Vorspoels Peeterssen, Cornelis zal de beesten schutten zo behoort

f° 412 r° - 09.03.1547 svl

| 1177-0658-01 |

-Marie x +Henrick Hovelmans verkocht aan Peeter Jan Snellen helft van stede in Huffel en waarop zij nu woont en die zij met haar man gekocht had van Dierick Bode en zo zij die nu nog in geheeld bezit voor 100 Kgld

-vs Marie verhuurt aan Peeter Jan Snellen de andere helft van vs stede toebehorende de kinderen +Henrick Hovelmans en welke zij gans haar leven mag gebruiken

f° 412 v° - 10.03.1547 svl

| 1177-0659-01 |

-Marie x +Jan Wouters en haar zoon Adriaen Jan Wouters akkoord over onderhoud van de moeder door haar zoon, van eten, drinken, huisvesting etc waarvoor Adriaen zal hebben haar koe met drink kuip, vlees en koren. Item zal hij hebben al haar 'schatschulden', alle verschenen renten, item de blading of huur van haar huis, land en beemden. Als het huis verkocht wordt mag hij de penningen hebben, maar zal na de dood van zijn moeder stilstaan tot de andere erfgenamen de helft van dit bedrag hebben

Personen:

f° 414 r° - 29.03.1547 svl

| 1177-0660-01 |

-openbare verpachting van beemden en land door Peeter Imbrechts als rentmeester voor 6 jaren, “doeijveereijcke” achter Blaakt gepacht door Cornelis Nouts voor 5 Kgld 5 st, borg Cornelis Henricx van Aerde, “de grooten rietbemt” gepacht door Jan van Staijen voor 18 Kgld, borg is Jan van Aerde Henricxssen, “de wilden bemt” met de hoge velde gepacht door Peeter Jan Bode voor 8 Kgld 10 st, borg is Claus Diericx, zaailand in de “warande” heeft Jan de Weerdt nu in handen dat zal de huurling aanvaarden voor 5 jaren, land en weide “tkeerblock” heeft Ghijsbrecht de Bije nu in handen, hiervoor heeft Claus Diericx de slag voor 11 Kgld 5 st, borg is Geert Vercaert, het land achter de oude molenberg dat Franck Marcelis gehad heeft hiervoor heeft Thoomas Goris de slag gehad voor 5 Kgld, borg is Henrick van Aerde

f° 415 v° - 22.03.1547 svl

| 1177-0661-01 |

-Peeter Cornelis Nijs bekent Pauwels Aerts nomine jonker Jan van den Wijngaerde de schuld van 20 V rogge

-Mathijs van Aerde 26 £ br moet betalen terzake de beemd die hij kocht van Lenaerdt Verdijck

28.03.1547 svl

-Anthonis Wouter Laets belooft Matheus Lippens 3 Kgld te betalen

-de weduwe Cornelis Hasen bekent Clara Bastijns de schuld van 2 V rogge

f° 416 r°

| 1177-0662-01 |

-Peeter Jan Bode verrijkt Jan Mathijs van Bergen

-procedure Jan Pauwels Keeselmans tegen Cornelis Henricx

-Jan de Weerdt bekent de h geest de schuld van 2 Kgld

-Jan Pauwels Keeselmans begeert zijn erfpenningen op Peeter Joos

-procedure Jacob van Onstaijen tegen Peeter Dingnen

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Peeter Hovelmans tegen Adriaen Peeters

f° 416 v°

| 1177-0663-01 |

-Adriaen Peeterssen compareert tegen Peeter Hovelmans

-Magriete Gielis dr van den Wijngaerde toont erfdom op de goederen Cornelis Henricx van Aerde voor 2 V rogge

-Adriaen Cornelis Nouts bekent Adriaen Vermunten de schuld van 8 Kgld

-procedure Cornelis Henricx van Aerde tegen Peeter Bode

-Mathijs Jan Claus bekent Cornelis Verboven de schuld van 8,5 Kgld

-Peeter Jans de jonge belooft Jan de Weerdt 4 Kgld 15 st te betalen

-Anthonis Wouter Laets belooft Adriaen Mostmans 3 Kgld te betalen

f° 417 r°

| 1177-0664-01 |

-Jan Roovaerts bekent Ghijsbrecht van den Bruijnenberge de schuld van 3,5 Kgld

-Anthonis Hovelmans verrijkt Henrick Philips

-Henrick de Backere verrijkt Adriaen Huefkens

-gewezen dat dezen die de panden mee in handen hebben en ontblaad hebben terzake de missen van O-L-Vr mee moeten opleggen zo Henrick Lodders verwonnen heeft

-Willem Polmans ontslaagt Cornelis Pauwels van de erfpenningen die hij daaraan ten achter was, Willem Sijmons stelde in handen van Willem Polmans de koe die Cornelis Pauwels gepand had

-Peeter Wijerocx bekent Wouter Naeijens de schuld van 8 V rogge

f° 417 v°

| 1177-0665-01 |

-Meus Nijsmans bekent Jacob van Onstaijen nomine mr Zeger sHertogen de schuld van 2 V rogge

-Meus Nijsmans bekent Cornelis der Wewen Peeterssen de schuld van 2 Kgld

-in de zaak tussen Henrick Valckemans en Lijsken Vorselmans met haar kinderen aangaande het klaren van de stede die hij van hen gekocht had van de kommer die er meer op stond dan hij uitgestoken had verklaren schepenen dat Lijsbeth en al dezen die de stede opgedragen hebben de rente van 8 Kgld en alle andere niet uitgestoken renten moeten kwijten of op andere panden stellen

f° 418 r°

| 1177-0666-01 |

-in de zaak tussen Willem Polmans nomine uxore en Peeter Jan Dingnen cum suis terzake verlopen rente die Willem was eisende van de 16 £ br en het contract tussen de vrouw van Willem Polmans en de erfgenamen Pauwels Dingen wijzen schepenen dat Peeter Dingen zal volstaan met betalen van de rente van 12 £ br, te weten 3 Kgld jaarlijks

f° 418 v°

| 1177-0667-01 |

-Jan Vorspoel nomine Jan Thijs Theus verrijkt Cornelis Coopman van Meer, alias Padde

-Jan van Staijen belooft de erfgenamen Michiel Verdijck 24 Kgld te betalen

29.03.1547 svl

| 1177-0668-01 |

-Peeter Peeter Boets belooft Henrick van Aerde 12 Kgld 15 st te betalen, Willem de Coninck stelt zich borg

f° 419 r°

| 1177-0669-01 |

-| voor de heer, blijkbaar vervolg op akte f° 414 r° | het land dat nu Peeter en Lenaert van Staijen in handen hebben hiervoor heeft Claus Diericx de slag gehad voor 3 Kgld, borg is Henrick Lodders, zelfde ook voor den “berch” die Jan Cornelis Keeselmans in handen had voor 2 Kgld, borg Henrick Lodders, zaailand dat Jan de Weerdt in handen had naast het land dat Jan Thoens nu gehuurd heeft hiervan heeft Claus Diericx de slag gehad voor 2 Kgld, overgenomen door de borg Jan de Weerdt, daarnaast oostwaarts heeft Henrick van sint Huijbrechts de slag gehad voor 25 st, verder vandaar tot het einde van de warande hiervoor heeft Henrick Lodders de slag gehad voor 3 Kgld 5 st, borg Mathijs van Aerde, item hooimade op het hoogbos waarvoor Jacob van Onstaijen de slag kreeg voor 7 Kgld, borg Jan van Bavele

f° 419 v° - 04.04.1547 svl

| 1177-0670-01 |

-Gheerdt Vorselmans bekent van Adriaen Verdijck 40 Kgld ontvangen te hebben in korting van de erfpenningen van de koop van hooimade op het hoogbos

25.04.1547

| 1177-0671-01 |

-Jan Adriaens opte munte bekent Cornelis Maes de schuld van 26 st

-procedure Peeter van Staijen tegen Peeter Jan Bode

-Ghijsbrecht de Bije nomine Henrick de Backere van Rijsbergen toont erfdom op de goederen van Adriaen Huefkens voor 19 L rogge

-Ghijsbrecht de Bije nomine Jan Thijs van Bergen bekent Peeter Jan Bode de schuld van 6,5 Kgld

-Jacob Jan Sebrecht compareert tegen Jan Verhaerdt

f° 420 r°

| 1177-0672-01 |

-Peeter Martens opte rijdt bekent Pauwels Aerts als stadhouder jonker Jan van den Wijngaerde de schuld van 12 V rogge

-Peeter Dingnen bekent schuldig te zijn jaarlijks uit te reiken aan Jacob van Onstaijen 30 st

-procedure Peeter Jan Nout Luijcx tegen de pastoor, aangaande wegenis van beemd die Jan Gabriels van hem gehuurd had

-de weduwe Adriaen Peeter Boets bekent Marten Hereijgens de schuld van 5 V rogge

-Anthonis Hovelmans toont erfdom op de goederen Henrick Philips voor 3 V rogge van binnen jaars, doet eed daaraan 6 V ten achter te zijn

f° 420 v°

| 1177-0673-01 |

-Claus Cornelis van Staijen toont erfdom op de goederen van Jan Cornelis Claus Jans voor 57,5 st 2 V rogge, is daaraan 11,5 Kgld 8 V ten achter

-Aerdt van de Velde bekent Peeter van Onstaijen als voogd van de kinderen van zijn broer de schuld van 55,5 st

-Jan Willems van Staijen bekent Henrick Jan Marcx de schuld van 6 V rogge

-Cornelis Geerts van Elsackere bekent Peeter van Staijen van Brecht de schuld van 15 Kgld

-op verzoek van Cornelis Geert van Elsackere gewezen dat indien er medegebruikers van de panden zijn deze mee zullen opleggen

-Peeter van Staijen Janssen begeert zijn teerkosten op Gielis Buijen Michiels

f° 421 r°

| 1177-0674-01 |

-Mathijs van Aerde begeert zijn teerkosten op Jan de Cuijpere

-Peeter van Staijen bekent Peeter Jan Bode de schuld van 23,5 Kgld, betaalt 32 st die daaraan moeten gekort worden

-Meus Nijsmans belooft Claus Diericx 6,5 Kgld te betalen

-Henrick Lodders belooft Aerdt Jan Verhaerdt 3 V rogge 30 st te betalen

04.05.1547

| 1177-0675-01 |

-Ghijsbrecht de Bije nomine Peeter van Staijen compareert voor stadhouder van jonker Jan van de Wijngaerde en voor stadhouder van de vrouw van Arenberg en begeert kracht over beemd de “ingelaer”, meer bepaald het deel dat Willem Hovelmans toebehoort en waarin Peeter van Staijen geleverd was waarop mannen van leen besluiten dat hij daarin gevest mag worden

f° 421 v° - 09.05.1547

| 1177-0676-01 |

-Henrick Philips bekent Jan Pauwels Keeselmans nomine de kinderen Cornelis Keeselmans de schuld van 38 L rogge

-Anthonis Wouter Laets bekent het klooster in Ekeren de schuld van 10 L rogge

-Adriaen Huefkens bekent het klooster in Ekeren de schuld van 10 L rogge

-Nijs Peeter van Bavele bekent Aerdt Rummens de schuld van 3 Kgld 16 st

-Jan Aerdt Peeter Nouts verrijkt Meus Nijsmans

-Peeter Lenaert Bode bekent meester Henrick van Meere de schuld van 9 Kgld

-Jan Aerdt Peeter Nouts verrijkt Adriaen Wouters

f° 422 r°

| 1177-0677-01 |

-Laureijs Peeter Claus Peeters verrijkt Wouter Henrick Loijcx

-Jan Vorspoel nomine Jacob Hubrechts verrijkt Jan der Wewen, Jan compareert en begeert dag

-Cornelis Henricx van Aerde bekent Peeter van Staijen van Brecht de schuld van 2 V rogge

-Stijnken Adriaen Haest begeert haar erfpenningen op de weduwe Jan van Elsackere

-gewezen dat de medegebruikers van Peeter Dingnen van de panden waarop Willem Polmans zijn renten heffende is mede dienen op te leggen

-Cornelis der Wewen als voogd van de kinderen Claus der Wewen en Ghijsbrecht de Bije als voogd van de weduwe Claus der Wewen doen klacht tegen Adriaen Vermunten, gewezen dat zij mogen panden

f° 422 v°

| 1177-0678-01 |

-Peeter Lenaert Bode bekent Wouter Loijcx de schuld van 10 Kgld

-Peeter Jordaens en de kinderen Anthonis Jordaans geleverd in de goederen van Jan Cornelis Claus Jans in Popendonk voor 2 V rogge van binnen jaars en 12 V van buiten jaars

-Peeter Imbrechts, rentmeester van de vrouw van Loenhout, geleverd in heiblok in Popendonk

f° 423 r° - 27.05.1547

| 1177-0679-01 |

-gevolg de mangeling tussen Ghijsbrecht de Bije en Jan Hegge van leengoederen resp in het leenhof Jan van den Wijngaerde en in het leenhof juffr Marie Scheijfs stelt Pauwels Aerts als stadhouder dat zij een heergewade schuldig zijn en partijen menen slechts ieder voor zich een klein recht te moeten betalen wijzen mannen van leen dat de mangelaars schuldig zullen zijn de heer elk die de lenen ontvangen zal een heergewade zoals indien de lenen voor geld verkocht waren

-procedure Pauwels Aerts nomine Aerdt Arens en Lijsbeth x Wouter Maes tegen Jacob van Onstaijen nomine de kinderen Laureijs Rombouts

-Jan Henrick Loijcx bekent Adriaen Verdijck de schuld van 12 V rogge

f° 423 v°

| 1177-0680-01 |

-door bekennen van Mathijs van Aerde gewezen dat hij half het heergewade zal betalen van de beemd die hij van Lenaerdt Verdijck gekocht heeft en 2 filips gld en een half vat bier voor de kosten

23.05.1547

| 1177-0681-01 |

-in zaak tussen Jacob Zebrechts en Jan Verhaert wijzen schepenen dat Jan Verhaert vs Jacob zal voldoen zoveel Jacob met de eed verklaart behoudens dat Jacob mede zal verklaren niet geweten te hebben dat de schapen 'seerich' waren

f° 424 r°

| 1177-0682-01 |

-de vrouw van Lenaert Peeter Nuijts bekent de pastoor de schuld van 30 st

-Jan Thijs Theus bekent meester Willem Schoofs de schuld van 27 L rogge

-Jan Thijs Theus doet eed aan Cornelis Coopman tot Meer, alias Padde, 2 st 3 oort ten achter te zijn

-Ghijsbrecht de Bije als voogd van de weduwe Cornelis Hasen bekent Adriaen van Aken de schuld van 5 Kgld

-Jacob Delijen doet eed dat hij aan Marck Nouts 3 V rogge 6 Kgld ten achter is

-Peeter Dingnen bekent Jacob van Onstaijen de schuld van 30 st van binnen en 30 st van buiten jaars

f° 424 v°

| 1177-0683-01 |

-procedure tussen Jacob van Onstaijen en Peeter Dingnen inzake voorgaande

-procedure Adriaen Peeters tegen Jacob van Onstaijen

-procedure Adriaen Peeters tegen Peeter Hovelmans, Adriaen compareert te paard

-procedure tussen Jan van Lint en Jan Vorspoel, deze zaak heeft lange tijd stilgestaan

-procedure Katrijne Cornelis Vermunten dr tegen Peeter Thoens, terzake 2 V rogge erfelijk

f° 425 r°

| 1177-0684-01 |

-procedure Adriaen Peeters tegen Peeter Hovelmans

-gewezen dat Wouter Michiels zijn erfdom voldoende bewezen heeft en dat hij de goederen waarin hij geleverd is mag verkopen

-Jan Pauwels Keeselmans toont erfdom op de goederen Cornelis Henrick van Aerde voor 4 Kgld

-in de zaak tussen Jan Verhaerdt en Jacob Zebrechts waarbij gewezen is Jan vs Jacob zal voldoen wordt nog gewezen dat dezen die de schapen mee gekocht hebben naar verhouding mee zullen betalen

f° 425 v°

| 1177-0685-01 |

-Ghijsbrecht de Bije verrijkt Adriaen Vermunten

-Claus Cornelis Claus Jans belooft Jacob Huijbs 56 st te betalen

-h geest meesters verrijken Henrick Jan Marcx en Mathijs Jan Claus

24.05.1547

| 1177-0686-01 |

-na allegatie van Cornelis Jan Michiel Buijens als pachter van de tienden van de heer terzake de schapentiende die onder vs tienden vallen en die Jan van Lint nadat Cornelis deze vertiend had nogmaals deed betalen te weten Cornelis Maes 30 st, en Jan van, Bavele 8 st wijzen schepen dat vs Cornelis al de tienden van de heer van Loenhout zal vertienden, zo wel schapen, varkens en alle andere vruchten

f° 426 r°

| 1177-0687-01 |

-Anthonis Wouter Laets belooft Peeter Diericx van Aerde 4 Kgld 15 st te betalen

-Jan de Cuijpere belooft de erfgenamen Peeter Christiaens 7,5 Kgld 11 l rogge te betalen

01.06.1547

| 1177-0688-01 |

-Cornelis Jan Marcx en Mathijs Claus Heijlens verklaren daarbij geweest te zijn daar Cornelis van Elsackere aan Cornelis Jan Thijs Larien 6 Kgld gaf en dat deze toen zei met de 6 Kgld samen ontvangen te hebben 6 £ gr br of 24 Kgld en dit terzake 11 L een kw rogge erfelijk, Cornelis Larien zei ook nog dat hij al wat in Loenhout had wou verkopen. Cornelis Jan Marcx verklaart nog in Antwerpen in naam van Cornelis van Elsackere aan de vrouw van Cornelis, zoon van vs Cornelis Jan Thijs zoon, 2 Kgld gegeven te hebben toen Cornelis Jan Thijs ziek was. Cornelis Jan Thijs bekent van vs van, Elsackere 2 Kgld 2 st ontvangen te hebben, item 30 st van verlopen rente

f° 426 v° - 06.06.1547

| 1177-0689-01 |

-Cornelis van den Bogaerde belooft Adriaen de Ruevere 30 st te betalen en nadien nog 2 keer 65 st

-procedure Cornelis van den Bogaerde tegen Pauwels Clement Ackermans

f° 427 r°

| 1177-0690-01 |

-Cornelis Cornelis Lenaerts bekent Geerdt Vorselmans de schuld van 3 V rogge 3 Kgld

-Mathijs van Aerde klacht tegen de erfgenamen Geert de Wege omdat die de gekochte goederen niet geklaard heeft, gewezen dat hij mag panden

-Ghijsbrecht de Bije nomine de weduwe Jan van Elsackere bekent meester Henrick van Meere de schuld van 7 Kgld 19 st

-Peeter Bernaerts verrijkt Willem de Coninck

-Peeter Cornelis Pauwels Geens (in hoofding Peeter Pauwels Geens) toont erfdom op de goederen van de kinderen Cornelis Keeselmans voor een V rogge 10 st jaarlijks

f° 427 v°

| 1177-0691-01 |

-Adriaen Vermunten bekent Ghijsbrecht de Bije de schuld van 4 V rogge

-Pauwels Aerts nomine jonker Jan van den Wijngaerde doet eed dat deze aan de weduwe Peeter Vorselmans 7 Kgld 6 st3,5 oort

-Laureijs Peeter Claus Peeters doet eed dat hij aan Wouter Henrick Loijcx 22 Kgld ten achter is

-Jan Thijs Theus doet eed dat zijn paard was gegaan door hetzelfde 'hool' van de gracht dat Adriaen Vermunten hem verboden had te 'tuijnen', gewezen dat Adriaen Vermunten de schade zal betalen die vanwege het paard moet betaald worden

-gezien Jan Vorspoel nomine Jan Cornelis Keeselmans niet haf gecalengierd of niet had verzocht dat Adriaen Ingelen zijn toon zou leiden, gewezen dat Adriaen zijn toon nog mag leiden

f° 428 r°

| 1177-0692-01 |

-gewezen dat heer Peeter Verheijden als kapelaan in Wuustwezel de goederen Jan Cornelis Keeselmans mag panden terzake van 4 Kgld van binnen jaars

-Jacob Zebrechts klacht tegen Jan Verhaert cum suis, doet door begeerte van de schout afstand ervan

-Jan de Hase bekent Peeter Imbrechts als rentmeester de schuld van 3,5 Kgld

-Mathijs van Aerde belooft Peeter Imbrechts, schout, 15 Kgld te betalen terzake paard dat Quirijn de Molenaere van Herentals van de schout gekocht had

f° 428 v°

| 1177-0693-01 |

-Geerdt Vorselmans stelt Peeter Lenaert Bode tot een borg zo hij de bijenkorf met bijen ten onrecht weghaalde, bijenkorf die Cornelis van den Bogaerde kinderen of andere met de bijenkorven van vs Geert weggedragen hadden

08.06.1³547

| 1177-0694-01 |

-Peeter Cornelis Goris belooft Laureijs van Aerde 16 Kgld 10 st een V rogge ge betalen, ten laatste half mei 1549

12.06.1547

| 1177-0695-01 |

-akkoord Katrijne Jan Bouwens dr van Malle met haar voogd Nijs Peeter van Bavele en Cornelis Henrick Philips over ontmaagding en bevruchting van vs Katrijne door vs Cornelis waarvoor Cornelis beloofd heeft haar 6 Kgld te betalen

Personen:

f° 429 r° - 13.06.1547

| 1177-0696-01 |

-Jan Aernouts van Onstaijen belooft zijn zuster Jacobmijne Aernouts van Onstaijen dr 79 Kgld 1 st te betalen waardoor zij betaald is van haar vierendeel in stede en verschenen renten

in marge: de som is nader tijd bevonden meer bedragende, akte doorstreept

14.06.1547

| 1177-0697-01 |

-procedure inzake erfpaling tussen Cornelis Henricx van Aerde en de kinderen Peeter Diericx

f° 429 v°

| 1177-0698-01 |

-Nijs Peeter van Bavele bekent heer Willem de Visschere de schuld van 12 V rogge

-procedure Pauwels Aerts nomine Arnout Avents en Lijsbeth x Wouter Maes tegen de erfgenamen Laureijs Rombouts

-in de zaak tussen Jan Vorspoel als rentmeester van het leenhof Rutgeert van Duerne tegen de weduwe Peeter de Smidt aangaan achterstel van 8 V rogge waarvan de weduwe beweert deze geleverd te hebben aan Jan de Weerd in de tijd dat Peeter Verwilt nog stadhouder was wijzen schepenen dat als de weduwe onder eed verklaart de 8 V geleverd te hebben aan Jan de Weerdt door bevel van Peeter Verwilt zij daarvan ongehouden is

f° 430 r°

| 1177-0699-01 |

-Magdalena x +Jan van Lint bekent Jacob van Onstaijen 27 Kgld 19 st schuldig te zijn

-op recht vordering van Jan Peeter Hovelmans verkoop van beemd “delsbroeck” nu toebehorend Michiel Jordaens, secretaris van Brecht, Claus Diericx krijgt de slag voor 3 V rogge erfelijk 12 V verschenen pacht 11 st en de kosten

f° 430 v° - 20.06.1547

| 1177-0700-01 |

-Henrick Philips belooft de rentmeester van Loenhout 5 L en 2 derdedelen in een L rogge te betalen

-in de zaak van de erfpaling tussen Cornelis Henricx van Aerde en de kinderen Peeter Diericx terzake het hout tussen vs kinderen erve en de donkbeemd van Cornelis van Aerde verklaren schepenen dat dit hout partijen gelijkerhand zal toekomen

-f° 431 r°

| 1177-0701-01 |

-Peeter Lenaert Bode bekent heer Lambrecht Pastoor, de schuld van 21 L rogge

-Anthonis Acdorens bekent Wouter van den Cloote de schuld van 38,5 st

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Jan van Lint tegen Jan Vorspoel

f° 431 v°

| 1177-0702-01 |

-Pauwels Ackermans doet eed dat hij aan Cornelis van den Bogaerde 55 st ten achter is inzake huur

-gewezen dat Jan Vorspoel en Cornelis Maes heden hun rekening zullen maken

-Jan Thijs Theus bekent de h geest de schuld van 14 L rogge

-procedure Peeter Hovelmans tegen Adriaen Peeters, Adriaen compareert te paard

-Jan Lans (of Laus) Jans bekent Peeter Jordens cum suis 14 V rogge te zullen betalen

-Heijlken Cornelis Geerts dr begeert haar arbeid

f° 432 r° - 27.06.1547

| 1177-0703-01 |

-Anthonis Wouter Laets belooft Jan van Staijen 9,5 Kgld te betalen

28.06.1547

| 1177-0704-01 |

-Marie x +Wouter Conincx bekent de h geest de schuld van 4,5 Kgld

02.07.1547

| 1177-0705-01 |

-Gielis de Bije bekent Claus de Molenaere de schuld van 4 Kgld 16 st

04.07.1547

| 1177-0706-01 |

-Peeter van Bavele bekent Cornelis Vermeere de schuld van 10 Kgld

f° 432 v°

| 1177-0707-01 |

-Nijs Peeter van Bavele bekent Cornelis Vermeere de schuld van 56 st

-Willem Sijmons bekent Abraham van Huijsen de schuld van 31 L rogge

-Jan Vorspoel bekent Cornelis Maes de schuld van 6 Kgld 16 st

-Peeter Thij(s) ter Eijck doet op verzoek van Adriaen Peeters de eed dat hij in het proces tussen Adriaen Peeters en Peeter Hovelmans winnaar of verliezer is

-Gijsbrecht de Bije nomine Willem de Coninck bekent Peeter Bernaerts de schuld van 32,5 st

-procedure tussen Cornelis en Jan Vorspoel en Jan van Lint

f° 433 r°

| 1177-0708-01 |

-h geest meesters doen eed dat zij aan Aerdt van de Velde 13 V rogge ten achter zijn, item aan Mathijs Jan Claus 6 V, item aan Henrick Marcx 14 V

-zelfden verrijken Jan van Staijen

-procedure Jan Nout Luijcx tegen de pastoor nomine de kapelanij

-Ghijsbrecht de Bije nomine Cornelis Jan van Bavele bekent Cornelis Bernaerts van Bavele (ook de erfgenamen Bernaert van Bavele) de schuld van 7 L rogge

-Claus Diericx begeert zijn teerkosten op Cornelis Heijns

-Claus Diericx belooft Thoomas Cornelis Goris 53 st te betalen

-Mathijs van Aerde bekent Peeter Peeter Diericx de schuld van 18 L rogge

f° 433 v°

| 1177-0709-01 |

-Anthonis Wouter Laets bekent Adriaen Lenaert Peeter Nuijts de schuld van 25 en nog eens 26,5 st

-zelfde bekent Cornelis Snels van Meerle de schuld van 4,5 Kgld

-Jan Willem van Staijen belooft de erfgenamen Katelijne der Wewen 22,5 te betalen, later nog 4 Kgld 8 st, nadien nog 4 Kgld 8 st, en daarna nog eens 4,5 Kgld

-procedure tussen Jan Van Lint en Adriaen Vermunten terzake panden en verkopen van roerende goederen ivm achterstel van Adriaen aan vs Jan

-| Peeter Bogaerts nomine zijn broer Gabriel | Lucije x Lenaert Peeter Nuijts belooft Peeternelle haar dochter kind, en waarvan Gabriel van den Bogaerde vader zou zijn, te houden tot haar 12 jaar, Adriaen Lenaert Peeter Nouts stelt zich borg

f° 434 r° - 05.07.1547

| 1177-0710-01 |

-akkoord tussen Henrick van der Buijten Henricx en Anthonis Thijs Coels als voogd met Anthonis Dielkens als toeziener van Jan Jan Coels, eveneens aanwezig, waarvan moeder was +Elisabeth Henrick Geerts der Muijden dr welke ook huisvrouw was van vs Henrick van der Buijten. Akkoord over roerende goederen, schulden en weder schulden door vs Elisabeth achtergelaten, o.m. over het hout op de erven van vs Elisabeth, over de 70 Kgld die Hendrick Geerts voor vs Jan Coels en zijn broer en zuster uitgelegd had en waarin Hendrick van der Buijten meende een deel te hebben etc

Personen:

f° 434 v° - 12.07.1547

| 1177-0711-01 |

-verkoop van het huis in de coestraat waarin de weduwe Ot Jacobs placht te wonen, dit ingevolge rechtsvordering Wouter Michiel Wouter Aerts, welk ook het goed inzet voor 20 st erfelijk en 5 Kgld verschenen pacht, Jacob van Onstaijen krijgt de slag na verhoging met 5 st

f° 435 r°

| 1177-0712-01 |

-Cornelis Jan Nout Luijcx en Ghijsbrecht Jan Pauwels als h geest meesters verpachten de tiende van de h geest, Jan Cornelis Keeselmans krijgt de slag voor 15 Kgld 5 st

f° 435 v° - 17.07.1547

| 1177-0713-01 |

-| de weduwe Meus Nijsmans | Adriaen Huefkens heeft aangenomen al het koren, gerst en spurrie op de stede waar Meus Nijsmans uitgestorven is af te doen en in de schuur te voeren

-Lambrecht de Bruijn en zijn zusters Magriete en Anna, ook voor hun zuster Marie, verkochten Jan Hegge de 5 V rogge erfelijk die zij heffende waren op panden in Loenhout die nu Lenaert van Aerde in handen heeft

f° 436 r° - 19.07.1547

| 1177-0714-01 |

-akkoord tussen Jan Swaerdaggers en Claus de Molenaere terzake slagen door vs Jan toegebracht aan vs Claus, feit vorige woensdag geschied in Brecht tijdens Brecht kermis. Claus vergeeft de dader, hetzij hij sterft, hetzij hij blijft leven, waartegen Jan belooft 5 Kgld te geven aan Claus of iemand van zijnentwege, alsmede het gelag heden bij vs Claus door goede mannen verteerd, item hetgeen gisteren avond gedronken is. In aanwezigheid van Jan Tilborchs, Adriaen Lenaert Heijlkens en Henrick van Aerde

f° 436 v° - 02.08.1547

| 1177-0715-01 |

-Peeter Lenaert Bode nomine zijn huisvrouw kent dat Henrick Cornelis van Elsackere hem voldaan heeft van de 41 Kgld die hij nog schuldig was van de stede die hij gekocht had voor 36 £ 10 sch gr br, Peeter belooft de stede te klaren volgens de voorwaarden gemaakt op 20.12.1546, Jan van Staijen stelt borg

navolgend wordt kopij gegeven van de voorwaarden zoals gesteld in het akkoord van 20.12.1546, hieruit blijkt dat de stede gelegen is in Sneppel, de uitgaande kommer betreft 3 V rogge erf aan Peeter Henrick Hovelmans, 2 V erf Anthonis Henrick Hovelmans, 5 L erf aan de kapel van sint quirijn, 5,5 L en 2 L gerst, aan de heer van Arenberg, 10 L erf Jan Praeijens, een £ br aan Adriaen Peeter van den Wijngaerde, 17,5 st kwijtrente aan Peeter van der Buijten, 8 st erf aan Leenken Thijs, 3 st van hooimade de “laect”, item nog andere voorwaarden in akte omschreven. Opgesteld in aanwezigheid van Cornelis Peeter Keeselmans, Jan de Cuijpere, Christiaen Jan Diericx, Bernaerdt Nouts, Jan Verhaerdt, Gheerdt Vorselmans, Cornelis der Wewen en meer andere goede mannen

f° 437 v° - 03.08.1547

| 1177-0716-01 |

-Jan de Hase belooft de kinderen Jan Thuens 2 keer 2 V rogge te betalen

-Jan Aerdt Peeter Nouts toont zijn erfdom op de panden waar Meus Nijsmans uitgestorven is voor 9 Kgld 5 st 6 L rogge

-procedure i.v.m. de achtergelaten goederen van Meus Nijsmans en de schulden die mogelijk op de kinderen vallen

f° 438 r°

| 1177-0717-01 |

-Jan Vorspoel nomine Adriaen van Elsackere bekent Jan de Cuijpere de schuld van 28,5 st

-Joos van Elsackere bekent Claus Peeter Haeijen de schuld van 5 Kgld

-Jan Vorspoel nomine Jan Jan Meus de Deckere bekent Joos Hubrechts de schuld van 9 Kgld

-Peeter Clement Jan Diels gewezen tot betaling van 10 st aan de heer terzake het trekken van een mes

-gezien Peeter Lenaert Bode de huur van zaailand overgegeven had aan Cornelis van den Broecke is gewezen dat Cornelis op zal leggen en betalen

-Jan Sijmons van Zundert bekent Peeter Cornelis Goris de schuld van 17 st, voor de rest toont hij zijn onschuld

-Claus Diericx bekent de weduwe Cornelis Hasen de schuld van 8 Kgld

f° 438 v°

| 1177-0718-01 |

-de h geest meesters doen eed dat zij aan Jan van Staijen 7 Kgld 4 st ten achter zijn

-Adriaen Scheelkens bekent de h geest de schuld van 44 st

-Henrick Valckemans bekent de kinderen Cornelis van de Cloote de schuld van 41 st

-Claus Diericx begeert zijn arbeid en teerkosten op Jan de Hase

-op verzoek van Henrick van Elsackere gewezen dat men het koren tot Geerdt de Wege te dorsen zal houden tot volgende rechtszitting, dat er aanstelling zal zijn van voogd en toeziener van de kinderen van de weduwe Geert de Wege, en zal nagaan wie van de schuldeisers preferent is

f° 439 r°

| 1177-0719-01 |

-Steven Nijsmans en Jan de Beuckelaer als geboren momboors van de kinderen Meus Nijsmans begeren dat de gisteren verkochte beesten 14 dagen zou bewaren of tot het huis en goed schoon gemaakt zijn en dat zij dan zouden kijken of zij zich aan de goederen willen houden. Pauwels Aerts nomine Jan Aerdt Peeter Nouts, Jan Voirspoel nomine Laureijs Jan Laukens, Jacob van Onstaijen nomine Peeter Willem Bode, mr Zeger en Pauwels Clements zijn akkoord

17.08.1547

| 1177-0720-01 |

-Marcus Loijcx toont zijn erfdom op Cornelis Jan van Bavele voor 4 Kgld, Cornelis bekent de schuld van 72 st

-Pauwels Heijlen verrijkt de erfgenamen Neelken Scuijpers

f° 439 v°

| 1177-0721-01 |

-procedure de schout tussen de erfgenamen Peeter Christiaens en Peeter Martens

-Magriete x +Willem Aerts begeert haar teerkosten op de momboors van de kinderen Adriaen van Elsackere te weten op Cornelis van Elsackere

-procedure Adriaen Ingelen tegen Jan Cornelis Keeselmans

-de heer verrijkt Lijsken Vorselmans

-in de zaak tussen Jan en Cornelis Vorspoel en Jan van Lint terzake de eiken voor het huis van vs Cornelis Vorspoel wijzen schepenen dat dit hout met de erve Cornelis Vorspoel zal blijven volgen

Nota: de akte is doorgehaald

f° 440 r°

| 1177-0722-01 |

-Jan de Cuijpere verklaart dat hij borg is voor Marck Nouts terzake 40 £ br die vs Marck schuldig is aan de erfgenamen Matheus Cuijpers voor de stede die Marck gekocht had met zijn vrouw Berbele

f° 440 v°

| 1177-0723-01 |

-Marck Nouts verkocht Jacob Delijen zijn deel van het moer dat hij in de “heesterman” heeft, maar indien hij Jacob zijn geld terug geeft zal hij het moet behouden

20.08.1547

| 1177-0724-01 |

-Gheerdt de Hoevenare, klein Zundert, neemt aan gedurende een jaar Grietken Cornelis Peeter Jans dr te houden, moeder ervan is Anne Jan Gielis Luijcx dr, Marie x +Jan Gielis Luijcx belooft hem hiervoor 4 V rogge te geven

Personen:

23.08.1547

| 1177-0725-01 |

-Pauwels Aerts nomine Aerdt Avents en Lijsbeth x Wouter Maes compareert tegen de kinderen Laureijs Rombouts

-Jacob van Onstaijen nomine vs kinderen compareert item

f° 441 r° - 31.08.1547

| 1177-0726-01 |

-procedure Jan Aerdt Peeter Nouts tegen Pauwels Ackermans terzake de goederen van Meus Nijsmans, is nadien in diens goederen geleverd voor 9 Kgld 5 st 6 L rogge van binnen jaars en laten verkopen en heeft deze zelf ingezet (niet vermeld of hij de slag verkreeg)

f° 441 v°

| 1177-0727-01 |

-Lucas de vorster van Brecht heeft Laureijs Jan Nouts verrijkt, mag zijn erfdom tonen

-gewezen dat Henrick van Elsackere de rogge die ten huize van de weduwe Geert de Wege gedorst werd mag ontvangen, dient wel borg te stellen voor het geval zou blijken dat hij deze ten onrechte ontving

-procedure Jan de Cuijpere tegen Jacob Sebrechts

-procedure Adriaen Ingelen tegen Jan Cornelis Keeselmans

-Anthonis Wouter Laets verkocht aan Henrick Cornelis van Staijen een koe, Henrick heeft de koe aan vs Anthonis geleend voor een jaar

f° 442 r°

| 1177-0728-01 |

-op verzoek van Peeter Willem Bod heeft de vorster de roerende goederen van Meus Nijsmans gepand, wel een jaar geleden

-procedure Jan Vorspoel nomine Peeter Pauwels tegen Pauwels Ackermans

-Jan de Cuijper bekent Pauwels Diels de schuld van 20 Kgld 5 st

-Cornelis de Coninck bekent te zullen voldoen wat met recht op hem kan gewonnen worden, stelt daarvoor tot borg Peeter Jan Nout Luijcx en Jan Praeijens

f° 442 v° - 06.09.1547

| 1177-0729-01 |

-de kinderen en erfgenamen Nijs Kerstens verkopen huis en hof waar voorheen Nijs Heijn Peeters (blijkbaar dezelfde als Nijs Kerstens) woonde in Sneppel aan het heilaar. Nout van den Bogaerde krijgt de handslag voor 32 Kgld, aanwezig ik Bernaert Couwenberchs, Peeter Jan Wackers en meer anderen

f° 443 r°

| 1177-0730-01 |

-voorwaarde en bestek van de nieuw rosmolen bij de windmolen van Loenhout. Het grote omgaande rad 38 voet, item het huis waar de rosmolen in staat moet van 2 gebinten zijn etc. Item de rentmeester zal alle stoffen, hout, ijzer etc leveren. Achtervolgende de voorwaarden heeft Jan Straefs aangenomen de rosmolen te maken voor 105,5 Kgld, een ton bier, een V rogge en een V boekweit

f° 444 r° - 08.09.1547

| 1177-0731-01 |

-minnelijke schikking tussen Peeter Pielnaecke met Peeter Joos als keerslieden van Lenaert Janssen van Aerde, misdadiger, en Marcus Loijcx met Peeter van Onstaijen als keerslieden van Jan Henrick Hovelmans met zijn broer Lenaert, zijn vrienden en magen, terzake de doodslag door Lenaert van Aerde op Henrick Jan Hovelmans. Laat 150 zielemissen doen en 3…. Item in linnen klederen, blokhoofd en blootsvoets vergiffenis vragen met een kaars van een half pond in zijn hand en nog twee kaarsen naast hem in handen van zijn keerslieden. Item levering van rogge aan de h geest voor de armen. Item 8 zoengulden in korting van de kosten etc. Mag nadien gedurende een jaar niet in Loenhout wonen. Item nog 200 zoengulden in handen van de keerslieden van slachtoffer. Mathijs Jan van Aerde, Jan Cornelis Keeselmans en Henrick Lodders beloven gezamenlijk de eerste betaling te voldoen

Personen:

f° 446 r° - 12.09.1547

| 1177-0732-01 |

-Claus de timmerman heeft Anthonis de Backere als h geest meester van Hoogstraten de schuld bekend van 3 Rgld

-Lucas Willem Luijcx bekent Cornelis Buijens de schuld van 51 st

-procedure Wouter Willeboorts met de weduwe Adriaen van Aken tegen Adriaen Scheelkens

-Casus Huefkens bekent Cornelis van Meere 3 Kgld

-terzake de roerende goederen van Meus Nijsmans, welke Peter Willem Bode gepand en nadien verkocht had, gewezen dat Peeter als eerste in die goederen zal gerecht zijn

f° 446 v°

| 1177-0733-01 |

-procedure Adriaen Scheelkens tegen Wouter Willeboorts en de weduwe Aert (sic) van Aken

-Adriaen Scheelkens doet eed tegen Wouter Wilboorts en consorten dat zij meer gegraven hebben dan hij hen verkocht had, gewezen dat hij 2 Kgld dient te krijgen

-in de zaak tussen Cornelis Vorspoel en Jan van Lint aangaande de eiken bomen voor het huis van vs Cornelis wijzen schepenen dat het hout Cornelis Vorspoel zal volgen (cfr supra)

naschrift: op 10 oktober is Jan van Lint veroordeeld in de kosten

f° 447 r°

| 1177-0734-01 |

-de erfgenamen Peter Christiaens verrijken Peter Merten Zibs

-Claus Cornelis Jans bekent Willem Delijen 8 Kgld te betalen

-gezien Adriaen van Aken de eed gedaan heeft gewezen dat hij betaling zal verkrijgen van Thijs Cleijs Heijlen als borg van Cornelis Thijs aangaande een paard voor 18 Rgld min een half ton bier

-Adriaen Scheelkens volkomen gewezen van zijn eed en betaling te hebben (cfr zaal tegen Wouter Willeboorts en de weduwe Adriaen van Aken)

-gewezen dat Peter Hovelmans betaald zal worden van de 2 doodschrijnen die hij voor +Meus Nijsmans en zijn vrouw gemaakt heeft, en dit van de gereedste goederen die er zijn na betaling van Peter Willem Bode

-Henrick Lodders bekent Merten Heerstraets 2 V koren 35 st

f° 447 v°

| 1177-0735-01 |

-procedure Wouter Michiels van Brecht inzake de goederen in de koestraat waar de weduwe Ot Jacobs woonachtig was

26.09.1547

| 1177-0736-01 |

-Jan Aerdt Peeter Nouts bekent Cornelis Vermeere van Hoogstraten de schuld van 6 Kgld

-Kersten Diericx bekent Cornelis Vermeere de schuld van 16 Kgld 17 st 3 oort

-Cornelis Cornelis Jan Thijs begeert zijn erfpenningen op Thomas Janssen

-Peeter en Cornelis Willem Boets zonen vragen of de kerkmeesters van Loenhout geen borg zouden stellen opdat de vroegmis alle zondagen zou gecelebreerd worden zoals vroeger altijd is geweest

-Jan de Cuijper bekent Marten Peeter Martens de schuld van 6 V rogge

f° 448 r°

| 1177-0737-01 |

-Peeter Pauwels Geens bekent Pauwels Ackermans de schuld van 6 V rogge

-Peeter Willem Bode stelt voor te zweren wat hij aan de goederen Meus Nijsmans ten achter was toen hij daarin gerecht was, 36 Kgld 7 V rogge, 16 'reijsen' die hij nu stelt op 12, nog te betalen Jan de Bruijne 8 Kgld, Peeter Dingnen 2 Kgld, Cornelis der Wewen 2 Kgld hierop heeft Meus betaald Jacob Delijen 18 Kgld 8 st protesteert dat Meeus hem bewezen heeft aan Cornelis van Aerde 14 Kgld een ton bier en 3 stopen wijn

(nota: bovenstaande staat zo achter elkaar vermeld, het is ook ons niet heel duidelijk)

-gewezen dat de heer van de verkochte rogge, na betaling van Peeter Bode en de doodskisten, als eerste betaald zal worden

-Anthonis Wouter Laets belooft Mathijs van Aerde 4 Kgld te betalen

f° 448 v°

| 1177-0738-01 |

-Cornelis Jan Sibs met zijn vrouw kennen betaald te zijn door Adriaen Henricx van Aerde van 2 V rogge erfelijk die zij vs Adriaen verkocht hebben en heffende waren op de erfgenamen van Cornelis de Hase

27.09.1547

| 1177-0739-01 |

-Adriaen Vermunten belooft Matheus de Scrijvere 6 Kgld 6,5 st te betalen

30.09.1547

| 1177-0740-01 |

-Cornelis en Peeter Jan Dingnen zonen, ook voor hun broer Jan, verkochten aan Aernout van Onstaijen en zijn vrouw de stede waar hun broer +Pauwels Jan Dingnen uitgestorven is, gelegen in Hecht met de weiden aan de andere kant van de straat W, en daarbij het eusel en de weide in Blaakt. Aernout zal hiertoe betalen 4 V rogge jaarlijks aan de heer, item 4 V rogge jaarlijks aan Jacob Heerls, item 2 V rogge aan de kinderen Buijen Hovelmans, item 2 V rogge jaarlijks aan de erfgenamen Leenken Thijs, item 3 V rogge jaarlijks Jan Pauwels Keeselmans, item 9 L rogge jaarlijks Lambrecht Broomans, item 7 V een L rogge aan Willem Luijcx, item 4 V rogge jaarlijks aan Marie x +Pauwels Dingnen, item jaarlijks 15 st aan Wouter van den Cloote, item 30 st aan de erfgenamen Jan van Aerde. Daarenboven aan elke van de 3 verkopers nog 24 Kgld eens

f° 449 v° - 04.10.1547

| 1177-0741-01 |

-Jan Beelaerts kent 32 Kgld schuldig te blijven aan Cornelis Jan Haest terzake de stede die hij van Cornelis gekocht heeft, belooft gedurende 5 jaren daarvan 2 Kgld jaarlijks als rente te betalen en dan de hoofdpenningen te betalen

f° 450 r° - 08.10.1547

| 1177-0742-01 |

-Jan de Cuijpere en Adriaen Lenaert Peeter Nouts schikken zich in uitspraak van Peeter Willem Bode als overman, Peeter Jan Snellen nomine vs Adriaen en Peeter van der Buijten nomine vs Jan terzake de beledigingen door Adriaen Nouts aan Jan de Cuijpere gedaan. Peeter Imbrechts als schout schikt zich eveneens naar deze uitspraak. Adriaen zal voor schout en schepenen komen en zijn woorden herroepen, zeggende dat hij valselijk gelogen heeft. Item zal hij de schout nomine de heer 3 Kgld betalen. Lenaerdt Peer Nouts x Lucije stellen zich borg. Item nog dient Adriaen het verteer in het gelag te betalen

f° 450 v° - 10.10.1547

| 1177-0743-01 |

-Gielis de Bije ontzet zijn goederen welke Peeter Willem Bode had doen bezetten, heeft de eed gedaan al te zullen betalen dat Peeter Bode met recht op hem kan winnen en dat hij geen van zijn goederen uit Loenhout zal ontvreemden

f° 451 r°

| 1177-0744-01 |

-procedure de schout tegen Jan Hegge

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Peeter Hovelmans tegen Adriaen Peeters

-Lucas de vorster doet eed dat hij aan Laureijs Jan Nout 29 st ten achter is van verschenen rente, Laureijs bekent de schuld van 29 st van binnen jaars

-gewezen dat dezen die met Jan Henrick Hovelmans de erven hebben gebruikt waar de cijns op staat mee dienen op te leggen

-Adriaen van Aken bekent Lijsbeth x Wouter Maes de schuld van 11 Kgld boven de 10de penning die Adriaen betaald heeft

f° 451 v°

| 1177-0745-01 |

-Lijsbeth x +Peeter Vorselmans met haar voogd Peeter van Onstaijen en met haar zoon Geerdt Vorselmans, ook voor de andere kinderen Peeter Vorselmans, verhuurt Henrick Valckemans land in Donk zuid naast diens stede gelegen voor 12 jaren

f° 452 r°

| 1177-0746-01 |

-Peeter van Staijen begeert de arbeid van zijn paard op Jan de Weerdt

11.10.1547

| 1177-0747-01 |

-Peeter Jan Wackers kent dat Joos Huijbrecht hem heeft gekweten van zijn deel dat hij heffende was op de stede in Herseling waar Joos Huijbrechts nu woont en waar de vader van vs Peeter uitgestorven was

-Gielis de Bie stelt al zijn roerende goederen in handen van Peeter Willem Bode, gevolg de eed die hij deed toen hij zijn goederen ontzet heeft, alsmede 12 Kgld die Joos Huijbs nog aan Gielis moet

f° 452 v° - 13.10.1547

| 1177-0748-01 |

-inzake de verwonding van Wouter de Wege door Peeter Wouters wagenmaker en waarbij zij akkoord gegaan waren dat Peeter 8 £ br zou betalen indien hij hiervoor zekerheid zou stellen en indien niet dat Wouter verlangde dat hij opgesloten zou worden op water en brood wijzen schepenen dat Wouter zich dient tevreden te stellen met de belofte van de betaling op het eerste versterf dat hem te beurt zal vallen

nota: in aanhef wordt vermeld Wouter de Wege, in de eigenlijke tekst werd eerst geschreven Wouter de Wege, dan werd de Wege doorgehaald en erboven geschreven Ackermans

f° 453 r° - 24.10.1547

| 1177-0749-01 |

-Lenaerdt Steenbackers doet eed dat hij aan Laureijs Jan Nouts 2 Kgld ten achter is

-Jan Pauwels Keeselmans als voogd van de kinderen Cornelis Keeselmans toont erfdom op de goederen van Cornelis Peeter Keeselmans voor 4 Kgld 4 st van binnen jaars, en een achterstel van eveneens 4 Kgld 4 st

-gewezen dat dezen die de panden mee gebruiken mee zullen opleggen in de rente van 4 Kgld 4 st

-Jan de Cuijpere bekent Marcus Loijcx de schuld van 14 L rogge

-Cornelis Pauwels Geens bekent Cornelis Betten de schuld van 7 Kgld

f° 453 v°

| 1177-0750-01 |

-Jan de Cuijpere als voogd van de kinderen Matheus Cuijpers bekent Marie Snels de schuld van 16 V rogge

-Ghijsbrecht de Bije nomine Anthonis Acdorens bekent Joos Huijbrechts de schuld van 5 Kgld 12 st

-Pauwels Aerts nomine jonker Jan van den Wijngaerde doet eed dat Henrick van Elsackere beloofd heeft de steen die vermetst is aan het huis van Anthonis Pauwels te betalen

-Henrick Lodders bekent Marten Hereijgens als voogd van Willeken Peeter Christiaens de schuld van 4 V rogge 2,5 Kgld 2 oort

-Goris Francx bekent Jan van Aerde van Zundert de schuld van 5 Kgld 15 st

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Jan Peeter Thijs Hasen tegen Cornelis Peeter Keeselmans

f° 454 r°

| 1177-0751-01 |

- procedure Peeter Cornelis van Aerde en zijn broer Jan terzake renten die Peeter op de stede in Popendonk heffende is en die Jan verkocht had aan Cornelis Henricx van Aerde

-procedure Jan Pauwels Keeselmans tegen Cornelis Peeter Keeselmans terzake dat Jan Pauwels Keeselmans beloofd had Cornelis niet met recht aan te spreken voor het verstrijken van de 2de pacht

f° 454 v°

| 1177-0752-01 |

-Jan Roovaerts begeert de arbeid van zijn dochter op de weduwe Jan Gielis Larien

-Thoomas Goris begeert zijn arbeid op mr Jan Vorspoel

-de huisvrouw Joos Huijbrechts begeert haar arbeid op de weduwe Matheus Cuijpers

-Peeter van Staijen Janssen begeert zijn arbeid op Henrick Lodders

-zelfde begeert zijn teerkosten op Peeter van Staijen van Brecht x Magriete

-akkoord tussen Peeter Willem Bode en Sebastiaen Verheijden over het nemen van elk twee goede mannen, indien zij geen akkoord bereiken belooft Sebastiaen terug in de banden van ijzer te komen of borg te zullen stellen

f° 455 r° - 02.11.1547

| 1177-0753-01 |

-gevolg de rechtsvordering van Jan Aerdt Peeter Nouts verkoop van de stede waar Meus Nijsmans uitgestorven is. Last van 16,5 V rogge 6 Kgld jaarlijks diverse personen. Jan Aerdt Peeter Nouts krijgt de handslag

f° 455 v°

| 1177-0754-01 |

-Wouter van de Cloote, schepen, Jan Praeijens en Geerdt Henrick Meermans stellen borg voor Henrick Cornelis Goosens terzake 3 Kgld 10 st die Henrick beloofde te betalen aan Arnout van Onstaijen

07.11.1547

| 1177-0755-01 |

-Katrijne Cornelis Vermunten dr x +Lenaert Ijsendonck stelt voor dat zij en degene die de rente gekocht heeft beide zweren dat zij voor de 2 V rogge betaald heeft en de andere dat zij 32 Kgld ontvangen heeft

-Jan de Hase bekent Cornelis Peeter Keeselmans de schuld van 7 Kgld

-Jan de Hase bekent Peeter de Knoddere de schuld van 2 Kgld 12 st

f° 456 r°

| 1177-0756-01 |

-Joris Peeter Christiaens doet eed dat hij aan Peeter Martens opte rijdt 15 Kgld 3 st 1 oort ten achter is

-gewezen dat Peeter van Staijen van Brecht nomine zijn vrouw Anthonis van Alphen of diens vrouw zal betalen de rogge die laatste op Peeter van Staijen zijn vrouw eisende is

-Cornelis Pauwels Geens bekent Peeter de Knoddere schuld

-gezien Jan Aerdt Peeter Nouts de jongste brief heeft op de goederen waar Meus Nijsmans uitgestorven is gewezen dat behoort te staan op zijn eerste dag

f° 456 v° - 14.11.1547

| 1177-0757-01 |

-akkoord tussen Jan Jan Gielis Larien enerzijds en anderzijds Heijlwich x +Jan Gielis Larien met haar voogd Cornelis Geerts van Elsackere en Peeter van der Buijten als voogd van de onbejaarde kinderen Jan Gielis Larien x vs Heijlwich inzake de achtergelaten goederen van +Jan Gielis Larien. vs Heijlwich met haar kinderen behoudt alle goederen, roerend en onroerend, zal ook alle schulden betalen, en zal nog aan Jan Jan Gielis 3 V rogge eens geven en nog 3,5 Kgld, en later nog eens 4 Kgld

f° 457 r°

| 1177-0758-01 |

-Peeter Jan Wackers is schuldig aan Henrick de Keijser 32,5 st een V rogge jaarlijkse rente op stede met huis en erven in Sneppel W de erfgenamen Jan van Elsackere Z de erfgenamen Geert van Elsackere, met last aan Marie x Wouter Snels, Mariken Buijen Michiels dr, mr Jacob Heerls, en Cristijne Jan van den Bogaerde dr

nota: de akte is doorgehaald, boven de akte wordt vermeld dat ze werd overgezet in het register van de brieven en daarom hier uitgedaan

f° 457 v°

| 1177-0759-01 |

-Matheus Brants en Adriaen Thijs als voogden van Adriana Jans dr van den Eijnde, moeder was +Lijsbeth Cornelis dr van den Bogaerde, verkochten aan Peeter Jan Wackers het deel aan vs Adriana verstorven van +Heijlwich Lenaert Keijsers dr voor 36 Kgld eens

-Henrick van Aerde Cornelissen en Cornelis Peeters der Wewen mangelen erve om erfrenten, Cornelis der Wewen zal de stede in stuivezande hebben met het land aan de windmolen en met een eusel zoals Henrick die voorheen gekocht had van de erfgenamen Peeter van Huijsen, item nog zaailand dat Hendrick gekocht had van Cornelis Heijns en met nog de “cleijn steechde” zo Hendrick die gekocht had van Lenaerdt en Mathijs Braens weduwe. Daar tegenover zal Hendrick hebben een rente van 18 L rogge erf op de goederen van Adriaen Jan Michiel Buijens, 2 Kgld op de goederen van Jan de Weerdt x Lijsbeth Vorspoels, 2 Kgld erf op de goederen van de erfgenamen Aerdt der Wewen, een V rogge op zelfden. Item heeft Henrick nog land vermangeld dat hij gekocht had van Claus Diericx

f° 458 v° - 15.11.1547

| 1177-0760-01 |

-in het dispuut tussen Peeter Imbrechts als rentmeester en anderzijds Henrick van Aerde en Peeter Thijs aangaande de schade en verlies van de molenaars en pachters van de watermolen in ter Eijck door het gebrek aan herstelling van de molen onderwerpen partijen zich aan uitspraak van Laureijs van Aerde, Jan van Bavele, Peeter Jan Snellen, schepenen, en Peeter van der Buijten, secretaris. Vs keerslieden, na ondermeer gehoord te hebben Cornelis Jan Haest, timmerman, Adriaen de Coninck, zager, Jan Claus Peeters, dienaar van vs pachters, en Nout van den Bogaerde, arbeider, besluiten dat de rentmeester 10 Kgld 10 st van de pacht zal afdoen en een duim stenen. De pachters dienen in het gelag 20 st te geven en de klerk voor het schrijven 2 st

f° 459 r° - 17.11.1547

| 1177-0761-01 |

-inzake de steekwonde die Henrick Cornelis Goossens met een opsteker toegebracht had aan Aernout van Onstaijen had hij hierbij aan de vrouw van Loenhout 60 realen (maakt 80 Kgld) verbeurt welke breuk na bidden van zijn moeder en andere goede vrienden door de vrouw van Loenhout werd kwijt geschonden, zelfde Hendrick belovende voor recht te zullen komen, belofte die hij evenwel niet is nagekomen. Heeft nadien met een opsteker de dienaar van de vrouw willen steken hetwelk door andere personen werd verhinderd. De schout Peeter Imbrechts heeft hierop vs Hendrick gevangen gezet. Daar hij niemand heeft verwond wil de vrouw van Loenhout hem nog eenmaal vergeven en uit de gevangenis ontslaan, behoudens dat Hendrick in aanwezigheid van schepen zich zal overgeven aan de vrouw van Loenhout. Indien hij zich nog eenmaal misdraagt zal het haar evenwel believen hem te straffen zoals haar belieft, zonder enig vonnis of recht

f° 460 r° - 21.11.1547

| 1177-0762-01 |

-Anthonis Wouter Laets belooft Peeter van Staijen 3 Kgld 17 st te betalen

-Marck Nouts belooft Katrijne x +Dierick Boets 4 Kgld 19 st te betalen

-gewezen dat indien Laureijs Jan Nouts bij eed bevestigt dat Lucas Joos Luijcx akkoord was dat als Laureijs in Brecht van de erfgenamen Cornelis Scut waarvoor Lucas borg was geen betaling kon verkrijgen de zaak dan tijdelijk stil zal staan

-Adriaen Lenaert Peer Nouts en zijn moeder Lucije zien af van hun recht dat zij gedaan hadden op de goederen en lijf van Cornelis Peeters Cuijpers

f° 460 v°

| 1177-0763-01 |

-procedure Jacob Speecx tegen Claus Diericx

-procedure Jan Cornelis Keeselmans tegen Adriaen Ingelen

-Joos Huijbrechts bekent Jan de Cuijpere de schuld van 59 st

-Mathijs van Scalluijnen bekent Peeter Jan Snellen de smid de schuld van 10,5 st van arbeid

-Marcelis Wouter compareert tegen de weduwe Matheus Cuijpers

-heer Peeter Loijcx toont erfdom op de panden die Jan Thijs Theus in handen heeft voor 3 Kgld

f° 461 r°

| 1177-0764-01 |

-procedure mr Jan Vorspoel nomine Wouter van Elsackere tegen Luijck Wil Luijcx

-Peeter van Staijen belooft de kinderen Jan Verhaert 9 Kgld te betalen

-Adriaen Cornelis Nouts belooft Peeter Lenaert Bode 17 Kgld te betalen

-de schepenen Laureijs van Aerde en Peeter Jan Snellen kennen aanwezig geweest te zijn daar de schout Peeter Imbrechts nomine de heer heeft laten overkomen Lenaerdt van Aerde Janssen terzake de door hem gepleegde doodslag op Henrick Hovelmans en waarvoor Lenaerdt aan de schout 32 Kgld dient te betalen

f° 461 v° - 05.12.1547

| 1177-0765-01 |

-procedure Pauwels Aerts nomine Jacob Zebrechts tegen de kinderen Jan Verhaerdt

-procedure Jacob Speecx tegen Claus Diericx

-de vrouw van Jan Henrick Loijcx begeert haar arbeid op Jan Adriaens opte munte

-Cornelis Geerts van Elsackere bekent Peeter van der Buijten nomine Lijsbeth Verschueren de schuld van 12 Kgld

-Marcelis Wouters compareert te paard

f° 462 r°

| 1177-0766-01 |

-Claus Diericx bekent Jacob Speecx de schuld van 3 Kgld

-procedure Peeter Thoens als toeziener van de kinderen Gheert de Wege tegen Henrick de Knoddere

-procedure Mathijs van Schalluijnen tegen Marcus Loijcx

-procedure Jan Hegge tegen de heer terzake het gewond paard van Peeter Nijs

-Ghijsbrecht de Bije nomine Marcus Loijcx verrijkt Cornelis van den Broecke

-Nout van den Bogaerde belooft Peeter Peeter Jans 12 st een L bonen te betalen

-Anthonis Wouter Laets belooft Marcelis Wouters 10 Kgld te betalen

f° 462 v°

| 1177-0767-01 |

-Marcus Nouts bekent Adriaen Cornelis Nouts 2,5 Kgld, zo moet hem gekort worden dat hij daarop betaalde heeft aan Lenaerdt van Staijen

-Luijcas Willem Luijcx doet eed dat hij aan Wouter van Elsacker 14 1 oort ten achter is van berken hout

-Cornelis Jan Zibs verklaart nomine zijn vrouw verkocht te hebben de 6 L rogge erf die zijn vrouw heffende was op Peeter van der Buijten en dit in mindering van de 18 L die de moeder van zijn vrouw was heffende. De 6 L werden gekocht door Adriaen van Aerde Henrickssone voor 50 Kgld het sister. Cornelis heeft van Adriaen nog een koe en 2 ooien gehad in korting van de penningen

11.12.1547

| 1177-0768-01 |

-Peeter van Staijen verkocht voor 13 Kgld aan Peeter Barnaerts een huis dat Peeter Barnaerts zal plaatsen aan de warande

f° 463 r° - 19.12.1547

| 1177-0769-01 |

-Adriaen Lenaert Peer Nouts belooft zijn zuster Mariken 20 Kgld te betalen

-Marcus Loijcx als rentmeester van de nonnen in Antwerpen doet eed dat zij aan Cornelis van den Broecke 4 V rogge ten achter zijn

-de pastoor en kerkmeesters vragen schepenen of zij het vonnis eertijds op verzoek van mr Peeter Voirspoel gewezen aangaande de uitvaarten en kerkrechten over de doden willen ratificeren, waarop schepenen zeggen zich te willen beraden

f° 463 v°

| 1177-0770-01 |

-Pauwels Aerts nomine Henrick de Knoddere verrijkt de weduwe en erfgenamen Geert de Wege

-procedure Pauwels Aerts (pro se) tegen Henrick van Elsackere

-procedure Jan de Cuijpere tegen de kinderen Peeter Christiaens

-| Jan de Cuijpere | gewezen dat alle kinderen of erfgenamen zullen zweren hoeveel zij van het hout ten achter zijn aan de weduwe Geert de Wege

-Jan de Hase bekent Jan de Cuijpere de schuld van 25,5 st

f° 464 r°

| 1177-0771-01 |

-betwisting tussen Kersten Diericx en Mathijs van Aerde terzake de kosten van het houden van 2 paarden die Mathijs van Kersten gekocht had

-Marcelis Wouters en Jan Keenen compareren tegen de weduwe Matheus de Cuijpere

-op verzoek van Jan Sprangers en gezien de aanbeveling van de schout van Hoogstraten gewezen dat indien Jan vs enige goederen weet toebehorende de erfgenamen Geert de Wege en die door niemand belast zijn hij die mag doen executeren

-Jacob van Onstaijen begeert zijn arbeid op de vrouw van Peeter Diericx

f° 464 v°

| 1177-0772-01 |

-Gielis Bode geleverd in de goederen van Peeter Zoeten, heeft eed gedaan daaraan 15 st ten achter te zijn

-Jacob van Onstaijen nomine Willem Schoofs verbindt zich dat Willem zal rekenen met Henrick Lodders en zijn schuld zal betalen

-Marcus Nouts belooft Henrick Jan Marcx 55 st te betalen

02.01.1548 svl

| 1177-0773-01 |

-Gielis de Bije bekent Jan Goosem Lemmens de schuld van 30 st

-procedure Pauwels Aerts nomine Henrick de Knodder tegen de erfgenamen Geert de Wege

f° 465 r°

| 1177-0774-01 |

-Aerdt van de Velde bekent Peeter Cornelis Nouts de schuld van 3 Kgld

-op 12.11.1547 nam Peeter Imbrechts, schout en rentmeester, van zijn zwager Peeter van Eekele dien stede in Neerven in pacht zoals Arnout van den Bogaerde die in pacht had gehad en daartoe nog zaailand en een veldje dat Henrick Hovelmans in huur placht te hebben. Dit al voor 12 jaren en voor 15 Kgld jaarlijks, 2 V rogge aan de nonnen van Antwerpen, 4 V rogge 2 Kgld aan Adriaen Schoofs en de heren cijns

f° 465 v° - 10.01.1548 svl

| 1177-0775-01 |

-| in het leenhof Rutgeerdt van Duerne | in de zaak tussen Willem de Buth nomine Jan van Breedae, wagenmaker, en Marcus Nouts is gewezen gezien vs Jan niet tevreden was met de leenpacht op Jan van Lint die Marcus tot zijn behoef getransporteerd had dat Willem de Buth de vs Marcus daarin terug zal zetten

16.01.1548 svl

| 1177-0776-01 |

-Cornelis van den Broeck belooft Anthonis van Dietfoirt 40 Kgld 4 V rogge te betalen

-de gepande renten toebehorende Jacobmijne Schoofs ontlagen mits betalende haar deel in de keizers bede van de V rogge 2,5 oort

-gezien Mathijs van Scalluijnen buiten Loenhout woont gewezen dat indien hij enige toon heeft tegen Marcus Loijcx hij die nu of volgende zitting mag leiden

f° 466 r°

| 1177-0777-01 |

-Pauwels Ackermans nomine de weduwe Marck Marcx verrijkt Adriaen Wouters, Sneppel

-Peeter van Staijen heeft eed gedaan dat hij ongehouden is van de aanspraak van Jan de Weerdt

-de vrouw van Jan Thijs Theus begeert haar teerkosten op de vrouw van Peeter Diericx

-Adriaen de Rijcke begeert zijn teerkosten op Aerdt van de Velde

-Nijs Peeter van Bavele bekent de h geest de schuld van 13 V rogge

-procedure de voogden van de kinderen Bouwen Hovelmans tegen Wouter van de Cloote

f° 466 v°

| 1177-0778-01 |

-| heer Mathijs Verdijck en Henrick de Knoddere | Henrick de Knoddere toont zijn erfdom op de goederen van Geerdt de Wege voor 15 st van binnen jaars, is daaraan ten achter van buiten jaars 5 Kgld 10 st

-Cornelis van den Bogaerde verstoken gewezen van de mindering van de kosten overgedragen door Pauwels Ackermans

-procedure mr Jan Vorspoel tegen Cornelis Maes

-Heijlwich x +Jan Gielis van Leere bekent Neelken Luijck Wil Luijcx zoon de schuld van 67 st en nog 2 paar gelapte schoenen en 4 st

-Gielis Bode belooft Anthonis Paeps 4 Kgld te betalen

-Marcelis Wouters compareert tegen de weduwe Matheus Cuijpers

-Peeter van Staijen begeert zijn teerkosten en arbeid op Jan Thijs Theus

f° 467 r°

| 1177-0779-01 |

-Peeter Martens als voogd van Joosijne x +Wouter van de Broeck belooft Magriete x Peeter van Staijen 36 Kgld 4 V rogge te betalen

-schepen verklaren dat onlangs op verzoek van Peeter van Onstaijen als voogd van de weduwe Matheus Cuijpers gewezen is dat Jan de Cuijpere als voogd van de weeskinderen rekening zou maken van zijn administratie van de goederen zowel onder Herent als onder Loenhout

f° 467 v° - 17.01.1548 svl

| 1177-0780-01 |

-de schepenen Peeter Jan Snellen en Wouter van de Cloote en de secretaris Peeter van der Buijten hebben zich begeven ten huize Peeter Hovelmans, ziek zijnde. Deze verklaart dat toen hij getuigde tegen Henrick Jan Heijns inzake het halster rogge waarover dispuut is hij niet indachtig was van de scheiding en deling tussen hem, zijn broers en zuster. Item dat hij Dierick Cornelis Diercx 16 £ br betaald heeft voor de 4 V rogge 2 Kgld waar kwestie om is en dat daarbij waren Katrijne x +Jan Keeselmans en zijn vrouw Heijlwich, intussen allen overleden. Item dat hij in de deling met zijn broers en zuster gedeeld is op 6 V rogge op de stede waar nu Jan Henrick Hovelmans, wagenmaker, woont. Item dat hij heeft herroepen het testament dat hij eertijds gemaakt heeft voor notaris Henrick Leest

f° 468 v°

| 1177-0781-01 |

-Joosijne x +Wouter van den Broecke met haar voogd Peeter Martens, Laureijs Wouters van den Broecke, Adriana Wouters van den Broecke dr en haar zuster Anna elk met hun man, Dingne en Lijsken met hun beider voogd Adriaen van Aken, en Peeter van Staijen als voogd van het weeskind Jan van Staijen x +Marie Wouters van den Broecke dr, verhuren aan Cornelis van den Broecke Wouters zoon de stede waar Wouter van den Broekie uitgestorven is, uitgenomen de “vlasschaert hof”, de “elst”, het heiblok in Herseling en het heiblok aan de rijt, en den buur zo Josijne dit voor haar gebruik houdt. Cornelis zal voor de huur jaarlijks 11 sister rogge 22 Kgld betalen

Personen:

f° 469 r° - 25.01.1548 svl

| 1177-0782-01 |

-de kinderen Wouter van den Broecke, met consent van Joosijne x +Wouter van den Broeck, verkochten aan Jan Cornelis Janssen x Adriana Wouter van den Broeck dr de stede in Popendonk. Item erven de “hoeve” bij Bernaert van den Broecke gelegen. Item land in “stevens acker” aan de “hofstadt”. Item hooimade op het schoubos. Item erven het “hulsacker” en “muntmans bluecxken”. Item de “dorent”. Item de “vlasschaert hof” achter Cornelis van Bavele. Item heiveld de “cleijnen heerijt” bij “raeijmans aerdt” met nog een heiblok aan de aertsche straat. Jan Cornelis Janssen zal voor deze koop 6 L rogge erfelijk betalen aan Steven Wouter Goris, de kapel van O-L-Vr 2 L rogge erf, en de andere kinderen Wouter van den Broecke samen 6 V rogge erf en daarboven de kinderen met hun zevenen 19 V rogge 13 Kgld 10 st erf

Personen:

f° 470 r° - 26.01.1548 svl

| 1177-0783-01 |

-Jan Peeter Thijs Hasen belooft Jan Peeter Zoeten 8 Kgld te betalen

30.01.1548 svl

| 1177-0784-01 |

-Claus Diericx bekent Jan Daelmans de schuld van 20 Kgld

-procedure de weduwe Marck Marcx tegen Adriaen Wouters

-procedure Adriaen Ingelen tegen Jan Cornelis Keeselmans

-gewezen dat Mathijs van Aerde de rente bij hem verschenen op de munte zal betalen aan Jan Adriaens opte munte, Mathijs stelt zijn eed voor dat hij de erfgenamen Anne Peeter Jennes maar een jaar rente schuldig is

f° 470 v°

| 1177-0785-01 |

-de weduwe Peeter opt hesschot doet eed dat zij een Hilleken Acdorens 30 st van huishuur ten achter is

-Cornelis Henricx van Aerde bekent Jacob van Onstaijen de schuld van 2,5 Kgld jaarlijks van 2 jaren van binnen en buiten

-Adriaen Wouters bekent de weduwe Marck Marcx de schuld van 35 st

-de weduwe Matheus Cuijpers mag minderen op de kosten door Jan Keenens overgegeven

-Marck Nouts belooft Jan Praeijens 6 V rogge te betalen