Rechtspraak nr. 1176 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 1176

f° 1 r° - 29.07.1538

| 1176-0001-01 |

-... Huijbrechts bekent schuld aan Jan Ghiel ...

(akte beschadigd)

-Jan van Staijen Janssen bekent schuld aan Peeter van der Buijten 7 V rogge

-Adriaen van Aken bekent schuld aan Henrick van sinte Hubrechts 9 st 1 voeder 'heijen'

-Jacob van Onstaijen verzoekt vonnis dat Nees van Bavele haar schuld zou 'gewaerigen' met de eed daar Jan Severijns noch iemand anders kende dat hij vanwege Nees van Bavele iets betaald had

-Jan Pauwels Keeselmans toont erfdom op Cornelis Pauwels Gheens van 20 st jaarlijks, brief is van 24.04.1536

f° 1 v° - 29.07.1538

| 1176-0002-01 |

-Jan Bode bekent schuld aan Jan Pauwels Keeselmans 3 Rgld

-Jan Pauwels Keeselmans toont erfdom op Cornelis Pauwels Gheens van 3 V rogge 20 st

-Mathijs van Aerde Janssen bekent schuld aan Cornelis Buijens tot Hoogstraten 2,5 Rgld

-Marie x +Jan Loijcx bekent schuld aan Aerdt Peeter Nouts 5 Rgld

-Pauwels Willem Aerts nomine Marten Thijuns cum suis, toont erfdom op Cornelis Lenaert Boets van 8 V rogge

-Pauwels Willem Aerts toont nomine Peeter Hovelmans (als momboor van zijn zoon Hanneken) erfdom op Cornelis Pauwels Geens van 4 V rogge

f° 2 r° - 29.07.1538

| 1176-0003-01 |

-Adriaen van A... bekent schuld aan Henrick van Aerde (Cornelissen) 6 R...

-Jan de Weert bekent schuld aan Peeter Hovelmans 30 st

-Cornelis Jan Ghiel Buijens begeert zijn arbeid van Wouter van Elsacker 9 st

-Pauwels Willem Aerts nomine Willem Huijb Verboven verrijkt Marie x +Wouter Conincx 4 jaar jaarlijks 30 st

-Cornelis Jan Ghiel Buijens belooft Henrick Hovelmans 13,5 V rogge te betalen

f° 2 v°

| 1176-0004-01 |

-Matthijs van Aerde Janssen belooft Jan Severijns 9 Rgld 6 st 3 oort

-Neese van Bavele doet haar eed op Jan Severijns dat zij ten achter is 15 Rgld 11 st 25 V 0,5 L rogge

"-Cornelis Jan Boetsse bekent de erfelijkheid van 25 st jaarlijks, staande op het ""elsbroeck"", aan Lenaerdt Marten Buijens nomine zijn moeder Katherijne"

-in de zaak tussen Peeter Jan Nout Luijcx en Cornelis Pauwels Gheens wijzen schepenen dat laatstgenoemde de erfelijkheid van 8 st 9 muiten br zal voldoen

f° 3 r° - 29.07.1538

| 1176-0005-01 |

-in de zaak tussen Cornelis Jan Nouts en Gielis Haest wijzen schepenen dat Cornelis Jan Nouts twee gezworen meesters mag consulteren inzake de kwetsuren hem toegebracht door vs Gielis, welke laatste de kosten dient te voldoen

-Lijsken x Quirijn Jan Geerdt Wils, haar dochter, begeert haar arbeid op de weduwe Peeter Hasen alwaar haar dochter heeft ingewoond, schepenen vonnissen dat Djanne haar dient te betalen

06.08.1538

| 1176-0006-01 |

"-Mathijs van Riele kocht van Nout Stuijt beemd op de ""eesdongelen"". Peeter van Staijen zal de helft van het hooi hebben als hij de helft van de huur betaalt"

-Frans Marcelis bekent schuld aan Dierick Aertssen 112 Rgld 10 st 1 oort

f° 3 v° - 12.08.1538

| 1176-0007-01 |

-Cornelis Pauwels Gheens bekent schuld aan Peeter Hovelmans 12 V 3,5 L rogge

-Henrick van Aerde (molenaar) begeert vonnis van kwijtschelding van koop van een eusel tegen Willem Janssen en teruggave van zijn uitgelegd geld, wat door schepenen aldus gevonnist wordt

f° 4 r° - 12.08.1538

| 1176-0008-01 |

-Neese x +Cornelis Vermunten bekent schuld aan Anthonis Wouter Laets 39 ...

-Grietken Henricx Conincx begeert heer 'teerkosten' van dat zij 2 kinderen gehad heeft bij Jorijs Peeter Diericx en deze kinderen 'gehouden' heeft waarop gevonnist wordt dat de vorster de wete zal doen aan vs Jorijs om te verschijnen

-Willem Huijbs Verboven toont erfdom en 'gewaricht' zijn achterstel op Marije x +Wouter Conincx, totaal 4,5 Rgld

-Casus Huefkens bekent schuld aan Peeter van Onstaijen 8 Rgld

-heer Henrick (Wouterssen) verrijkt Jan Wouter Stevens 3 Rgld 15 st

f° 4 v° - 12.08.1538

| 1176-0009-01 |

-Djanne Peeters Hasen bekent schuld aan Lijsken x Quirijn Jan Geert Wils 17,5 st

-| Marije x +Wouter Snels | Jorijs Ingelbrechts nomine Marie toont erfdom op Marck Nouts van 2 sister rogge

-Peeter Nouts begeert zijn 'teerkosten' op Jan Tijs Thuens en op Jan Peeter Tijs Hasen en nog op Heijn Valckemans

-Aerdt Peeter Nouts doet zijn eed op de kinderen Jan Thoens van 16 st

-Adriana Heijns toont haar erfdom op Peeter Verast van 6 L rogge jaarlijks, doet ook haar eed van buiten jaars 6 L rogge, samen 3 V

-Jan de Hase bekent schuld aan Adriana Heijns 2 V rogge

f° 5 r° - 12.08.1538

| 1176-0010-01 |

-Matheus Bode begeert dat zijn zoon Cornelis hem zijn goederen zou lossen hij zijn goederen zou bezwaren of weggeven

26.08.1538

| 1176-0011-01 |

-Claus Peeters de molenaere belooft Jorijs Ingelbrechts 16 V rogge, elk V 13,5 st

-Claus Peeters de molenaere toont Pauwels Willem Aerts nomine Jan de Bije erfdom op Lijsken x Jan Werdts van 20 st

-Ghijsbrecht van den Bruijnenberge toon erfdom op Buijen Huijbs Verhaeren van 6 L rogge 15 st

-Peeter Thoens als voogd van de kinderen Jan Thoens verrijkt Clement van den Score van 3 Rgld 18 st 3 oort

f° 5 v° - 26.08.1538

| 1176-0012-01 |

-Cornelis van den Bogaerde bekent schuld aan Franck Marcelis 22 st 3 oort

-procedure in de zaak dat Gielis Haest vs Cornelis Jan Nouts zou geslagen hebben

-Jan de Hase doet zijn eed op Gielis Thoons inzake 20 st

-Anthonis Wouter Laets belooft Henrick van Staijen 9,5 Rgld

-Cornelis Pauwels Geens begeert vonnis of zijn consorten niet met hem zouden opleggen inzake Peeter Jan Nout Luijcx

f° 6 r° - 26.08.1538

| 1176-0013-01 |

-Hubrecht Jacob Janssen bekent schuld aan Cornelis Theus Boets 6 Rgld

02.09.1538

| 1176-0014-01 |

-Jan Dries Heerls kocht tegen Willem Jan Peeter Claussen x Barbara alle erven zonder de erfrenten die hem en zijn huisvrouw verstorven waren van Mariken Jan Dignen dr, zo wel heide en moer onder Wezel als beemden en erven onder Loenhout, dit om 9 ú 10 sch gr br. Jan Heerls zal nog in het gelag 20 st geven tot lijfkoop

03.09.1538

| 1176-0015-01 |

-voor het leengerecht begeert Pauwels Willem Aerts (stadhouder van juffr Marie van den Wijngaerde) vonnis waarbij hij terug zou hebben zijn uitgelegd geld, dat hij betaald had aan Lenaerd de Smidt tot Wesel van bezet boeten, toekomende van Thomis van Heester

f° 6 v° - 09.09.1538

| 1176-0016-01 |

-Peeter Thoen Giel Sijmons als voogd van de kinderen Jan Thoens en Claus Dierckssen begeren vonnis binnen welke tijd Buijen Huijbs Verhaert hun goederen moet klaren

-| Peeter Jan Nout Luijcx | Wouter Henrick Loijcx bekent schuld aan Jan Nout Luijcx 18,5 L rogge

-Wouter Geerts van Elsacker machtigt (niet vermeld)

-Marten Thuijns doet eed van zijn achterstel op Cornelis Lenaerdt Boedts van 10 V rogge

-Adriaen de Rovere toont erfdom op Geert de Wege van 20 st binnen jaars, bekent schuld van 2 Rgld van buiten jaars

-Anthonis Jan Wackers bekent schuld aan Willem Schoofs 18 L rogge

f° 7 r° - 09.09.1538

| 1176-0017-01 |

-Jan de Bije doet zijn eed dat hij achter is aan Lijsken x Jan Sweerts 3 Rgld 1 st

-Peeter Thoens als voogd van de kinderen Jan Thoens bekent schuld aan Adriaen Scoofs 8 Rgld

-Peeter Thoens begeert vonnis op Buijen Huijbs vermits hij de panden van Adriaen Schoofs 'geblaad' had dat hij mee zou moeten opleggen

-Peeter Jan Nijs bekent schuld aan Aerdt (Jan ) Brans 50 st

-de weduwe Oliviers van den Wijngaerde bekent schuld aan Aerdt (Jan) Brans 35,5 st

-| de parochie van Loenhout | Mathijs van den Bogaerde bekent schuld aan heer Claus, pastoor van Loenhout, 2 Rgld

-Jacob van Onstaijen nomine Balten Bolckmans begeert onverlet te staan op zijn toon tegen Jan Nijs

f° 7 bis - 07.02.1534 ml - inliggend stuk

| 1176-0018-01 |

-Cornelis van Elsacker mangelt een stede met huis en hof in Huffel tegen Lenaert Jan van Staeijen om erve en stede in Sneppel aan "laerheijken". waarde is dat Cornelis van Elsacker zal hebben alle erfgoederen aan Lenaert verstorven van zijn moeder en verder het kindsgedeelte van zijn broer Peeter

f° 7 v°

| 1176-0019-01 |

-| Lijsbeth x +Peeter Vorselmans | Cornelis Willem Aerts belooft de weduwe Peeter Vorselmans 3 Rgld 5 st

-Peeter Jan Hovelmans begeert vonnis of hij niet niet gehouden zou zijn van de aanspraak van Cornelis Cornelis Heijn Goris

-Lenaerdt van Staijen bekent schuld aan Willem Hijbs Verboven 6 Rgld

-| Marije x +Wouter Snels | Jorijs Ingelbrechts, nomine Marie Snels, toont erfdom op Aerdt Peeter Nouts van 4 Rgld

-zelfde in zelfde functie verrijkt Gabriel Weijns

-Buijen Huijbs Verhaert belooft de weduwe Peeter Vorselmans 5 Rgld 8 st te betalen

f° 8 r° - 09.09.1538

| 1176-0020-01 |

-Cornelis Theus Boets verrijkt en verhaalt Govaert Jan Bromans

-in de zaak tussen Adriaen Peeter Thoen Thijs en Peeter Thijs ter Eijcke betreffende 11 Rgld die vs Adriaen wou aanzeggen vanwege Margriete, moeder van zijn huisvrouw, en hem toekomende van zijn oom Dierick de molenare, wijzen schepenen vs Peeter kwijt en niet gehouden van de aanspraak

-inzake de koopcedule tussen Claus Diericx en Buijen Huijbs Verhaert is gewezen dat Buijen niet gehouden is van zulke verschenen renten als verschenen zijn op het land door Buijen gekocht van Claus

f° 8 v° - 09.09.1538

| 1176-0021-01 |

Mathijs de Coninck begeert vonnis binnen welke tijd hij zijn uitgelegd geld zou weer hebben, welk geld hij had verleden als borg van Cornelis Cornelis Heijn Goris

-Cornelis Jan Thijs Larien begeert vonnis hoe hij aan betaling zou komen van Kersten Thijs

f° 8 v° - 23.09.1538

| 1176-0022-01 |

-Jan Pauwels Keeselmans begeert vonnis dat Wouter Peeter van den Cloote buiten recht zou worden gesteld gezien hij niet verschenen was

f° 9 r° - 23.09.1538

| 1176-0023-01 |

-Jan Thijs Theus Cuijpers bekent schuld aan Neese x +Cornelis Vermunten 9 Rgld 5 st

-vonnis gewezen dat Goijvaert Broomans binnen 14 dagen Cornelis Theus Boets (Bode) zou betalen

-Marie x +Wouter Snels doet haar eed dat zij aan Gabriel Weijns ten achter is 3 Rgld 5 st

-Dierick Nijs Hegs bekent schuld aan 7 V rogge 20 st aan Peeter Jan Nout Luijcx

-Peeter van Staijen (Janssen) doet zijn eed dat hij aan Jan Delijen 3 Rgld 9 st ten achter is

f° 9 v° - 07.10.1538

| 1176-0024-01 |

-Agneese x +Cornelis Vermunten bekent schuld aan Jan Pauwels Keeselmans 4 Rgld 7 st boven de 30 st die Jan van Elsacker hem schuldig is

-Jan Nijs begeert vonnis dat hij verstoken is van zijn toon daar Balten Bolckmans geen toon had doen gebieden

-Pauwels Willem Aerts nomine Sijmon Rombouts toont erfdom op de weduwe Peeter Vorselmans van 25 st

-Mathijs van den Bogaerde begeert vonnis binnen welke tijd hij zijn teerkost, bedragende 11 st, kan hebben van Wouter van Elsacker

-Gielis de Bije doet zijn eed dat Cornelis Bernaert van Houtele tot Wesel niet toegezegd heeft binnen wat tijd hij de koe die hij hem verkocht zou toeleggen en dat hij daaraan 3 Rgld 1,5 st ten achter is

f° 10 r° - 15.10.1538

| 1176-0025-01 |

-| Peeter van Onstaijen als voogd van de kinderen van zijn broer Laaureijs en nomine de kinderen Jan Hovelmans tegen Jan Willems van den Wijngaerde met de erfgenamen Gielis van den Wijngaerde | in de zaak de stadhouder van juffr Marie van den Wijngaerde Jan Bouwens dr en de mannen van leen in haar leenhof tot Loenhout tussen de personen boven vermeld aangaande de leengoederen die vs Jan van den Wijngaerd en Gielis van den Wijngaerde der vs erfgenamen vader uit gehouden hebben in de deling tussen hun zusters en hen lieden en hun zusters daar niet tegen vergeleken hebben met andere goederen, wijst Willem Lenaaert Wil Buijens met consent van de andere recht de aanlegger (Peeter van Onstaijen) niet ontvangbaar. Gedaan in presentie Peeter Pielnaecke, kastelein in Loenhout, Adriaen van Rummen, stadhouder in Hoogstraten, Aerdt Heerls, Geerdt Anthonis Geertssen, Cornelis Buijens, Jan Peeters tot Brecht, Willem Bode, Anthonis van Alphen, Peeter Verwilt, Geerdt van Elsacker, Jan van Bavele, Pauwels Jan Dignen, Jan Bode, Jan Laijs Rombouts, Ghijsbrecht de Bije, Jan Hegge, Mathijs de Cuijpere, Cornelis Pauwels Geens, Henricck Hovelmans

f° 9 - inliggend stuk - 25.06.1538

| 1176-0026-01 |

-akkoord bij toespreken van goede mannen als Peeter van Onstaijen en Geerdt van Elsacker, schepenen, en Michiel van Elsacker en Peeter Verbuijten als aangaande zijn kinderen waarvan moeder was Alijt Wouter Henrick Janssen dr, bij Henrick Verboven als voogd van zelfde kinderen en Clement van den Score als toeziener

vs Peeter zal zijn kinderen onderhouden, zal zijn oudste zoon Neelken een ambacht leren. Zal daarvoor hebben de roerende goederen die de kinderen nu hebben en nog zullen versterven van hun grootmoeder Katharijne. Zal ook de blading van de onroerende goederen hebben tot het jongste kind bejaard zal zijn. Zal zijn leven lang behouden de stede met de brouwerij waar hij nu op woont

f° 10 v° - 21.10.1538

| 1176-0027-01 |

-Cornelis van den Bogaerde bekent schuld aan Jan Pauwels Keeselmans 2 V rogge

-Anthonis Wouter Laets bekent schuld aan Marten Peeters Hasen zoon 24 st

-de weduwe Cornelis Vermunten bekent schuld aan Cornelis van Aerde 5 Rgld

-Neesken x Sijmon Rombouts doet eed dat zij 3 Rgld 15 st ten achter is aan de goederen Lijsken Vorselmans

-Claus de molenare (Peeterssen) begeert zijn kosten op Anthonis Verwilt 14,5 st

f° 11 r° - 21.10.1538

| 1176-0028-01 |

-Cornelis Verdijck en Dierck Nijs Hegs met hun medeplegers machtigen Wouter Jan Stevens

-Peeter van Onstaijen begeert zijn teerkosten op de erfgenamen Henrick de Cauter toekomende van brood 8 st

-de zelfde begeert zijn teerkosten op Dierick Lenaert Bode 16 st

-Claus de molenare (Peeterssen) begeert zijn teerkosten op de erfgenamen Henrick de Cauter 19 st

f° 11 v° - 04.11.1538

| 1176-0029-01 |

-Ot Jacobs bekent schuld aan Cornelis Pauwels Keeselmans 12 Rgld 16 st

-Cornelis Theus Bode begeert zijn goederen te ontzetten

-Cornelis Peeter Hasen doet eed dat hij Anthonis Wouter Laets niet meer schuldig is inzake een paard dan 45 st eens

-Jan van Bavele Peeterssen begeert vonnis, vermits hij verwonnen was van Peeter Jan Dignen en dat Cornelis Jan Ghiel Buijens de panden ontblaad had, dat Cornelis mede zal moeten opleggen

-met vonnis gewezen, na allegatie van heer Henrick en Cornelis Jan Boets inzake pacht van de warande welke heer Henrick had overgegeven aan Cornelis, dat Cornelis vs zal voldoen wat heer Henrick zou hebben moeten voldoen

f° 12 r° - 04.11.1538

| 1176-0030-01 |

-Pauwels Jan Bode, Mathijs van den Bogaerde en Dierick Bode als pachters van de warande akkoord dat Jorijs (Ingelbrechts) of zijn moeder een zesde deel van de pacht betalen hun deel

-Jan de Weerdt heeft Pauwels Willems Aerts nomine Jan de Clerck zijn 'vermet' geruimd

-Jan de Weerdt bekent schuld aan Jan de Clerck 4 Rgld 1 st

-met vonnis gewezen, na allegatie van Jacob van Onstaijen nomine meester Willem Scoofs tegen de schout inzake zekere schuld, dat meester Willem de schout zal voldoen met geld, zo niet mag de schout zich houden aan de arrestatie van rogge

-Wouter Jan Stevens machtigt Ghijsbrecht de Bije, vorster in Loenhout

f° 12 v° - 29.10.1538

| 1176-0031-01 |

-| waarde tussen Henrick Jan Lodders x Marije Jan van Aerde en de andere kinderen Jan van Aerde | waarde waarop Henrick Jan Lodders x Marie Jan van Aerde de stede waarop zij nu wonen, en zoals hij die heen in huur genomen had van +Jan van Aerde met alle land, beemd, weide en heide zoals Jan van Aerde die bezat, kocht tegen de andere kinderen van Jan Van Aerde, zijnde Jan, Mathijs, Lenaerdt en Katrijne, en dit om 17 sister 2 V rogge erfelijk

Personen:

f° 13 r° - 05.11.1538

| 1176-0032-01 |

-| Jorijs Ingelbrechts pro matre | Jan Hegge zet tot borg Huijbrecht Jacobs Janssen al zijn goederen tot behoef van Katharijne x +Geerdt Ingelbrechts hetgeen Huijbrecht met lichtmis eerstkomend zal aflossen, nl de 2 V rogge die staan op het heiveld dat de zelfde van haar gekocht heeft

-| waarde van erfkoop tussen Marie Henrick Leijs dr x Pauwels Jan Dignen en Claus Jan Mathijsen | Claus Jan Mathijsen kocht van Marie Henrick Leijs Rombouts dr x Pauwels Jan Dignen een stede met toebehoren in Huffel Z sheeren strate W het convent van sint Magrietendael N en O Mathijs van den Bogaerde 24 ú br eens

f° 13 v° - 18.11.1538

| 1176-0033-01 |

-de schout heeft Jan Wouter Maerberchs gerecht in de panden die Kersten Thijs placht te hebben

-Cornelis Theus Boets wordt verbeurd verklaard van zekere zaken van stro en ander goed

-Adriaen Vervoirt bekent schuld aan Jan Jorijs Dibbouts 4 V rogge 5,5 Rgld 10 mandelen stro

f° 14 r° - 18.11.1538

| 1176-0034-01 |

-Willem Puts toont erfdom op de erfgenamen Peeter de Cuijper van 6 V rogge

-Dierick Ingelen bekent schuld aan Magriete x +Lenaerdt Steenbackers 5 V rogge

-in het geschil tussen Cornelis Verdijck als voogd van de kinderen Jan Verdijck en Jan Pauwels Keeselmans wijzen schepenen dat Jan Pauwels Keeselmans voldoen zal Cornelis Verdijck in naam van vs kinderen de som van 25 ú br eens behalve dat Cornelis Verdijck hem zal leveren in de goederen en vrij houden van alle kommer en calengieren

f° 14 v° - 18.11.1538

| 1176-0035-01 |

-Geerdt Vorselmans begeert een kleiner boete van dat zijn paard 'gescut' was uit de akker, schout had hem 10 st doen panden, schepenen wijzen een halve st

-Anthonis Verwilt bekent schuld aan Jan Thijs Theus 7 V rogge 6 st

f° 14 v° - 26.11.1538

| 1176-0036-01 |

-Willem Vermeere Lenaertsen toont erfdom op Cornelis Pauwels Keeselmans, welke laatste schuld bekent van 6 V

-Peeter van Onstaijen als voogd van de kinderen van zijn broer Laureijs en nomine de kinderen Jan Hovelmans heeft ingelegd op de appelatie om naar Ekeren te gaan en het proces te formeren tussen Jan van den Wijngaerde en Peeter vs 6 Rgld 3 st

f° 15 r° - 26.11.1538

| 1176-0037-01 |

-Adriaen Willem Vermunten kocht van Peeter Jan Boets 11 L een half kwartier rogge erfelijk als vs Peeter verstorven is van zijn moeder Kerstijne en zijn vader Jan Bode in tocht houdende is en welke rente Adriaen vs uitreikt, dit de V 10 Rgld 10 st

-Adriaen de Rovere kocht van Jan Severijns een koe 7 Rgld eens. Adriaen met zijn vrouw belooft als borg een V rogge die zij heffende zijn op Pauwels Jan Boets

f° 15 v° - 02.12.1538

| 1176-0038-01 |

-Frans Marcelis bekent schuld aan Wouter de Cock van Roosendaal 8 Rgld

-de vorster nomine Willem de Coninck en Jacob van Lille bekent Peeter Jan Nout Luijcx de schuld van 4 V rogge 2 Rgld

-gewezen dat Geerdt de Wege met Cornelis Pauwels (Geens) opleggen zal ter tijde als hij Jans van Staijen kinderen opleggen zal van zeker stro

-Aerdt Peeter Nouts bekent schuld aan heer Andries Zebrechts 15 L rogge

-Cornelis Jan Michiel Buijens belooft Jan Severijns 5 Rgld 4 st te betalen

-| Cornelis Jan Ghiel Buijens | Jan Peeter Thijs Hasen belooft Cornelis Ghiels 10 gld te betalen

f° 16 r° - 02.12.1538

| 1176-0039-01 |

-Aerdt Brans doet eed dat hij aan Kersten Thijs ten achter is 25 st

-Gielis Haest begeert niet gehouden te zijn van de erfpenningen die Peeter van Staijen op hem begeert

f° 16 r° - st katharijne dag 1538 - voorwaarde van de 'crucifixe'

| 1176-0040-01 |

-Jan van Velthoven heeft aangenomen in de kerk van Loenhout een nieuw kruis te leveren, dit vanwege Peeter Verwilt die beloofde de penningen te betalen en Peeter Cornelis Nijs met Peeter van der Buijten als kerkmeesters daar bij aanwezig, en op navolgende waarden:

Personen:

*kruis vertoont drie personages nl god aan het kruis hangende, het beeld van Maria en Sint Jan, ieder 6,5 voeten lang

*het kruis staande op de balk boven het hoogzaal met een berg daaronder alzo dat de twee beelden staan op de kant van de berg

*het kruis met God zal er staan goede vrijdag eerstkomend, de twee beelden half oogstmaand

*naar de snede en marmer tot Rijsbergen, Zundert, Markendaal of Ginneken zo Peeter vs dit belieft, van achter gekeerd zonder evangelist

*zal dezelfde snede maken beter en niet erger

*de beelden van hard eikenhout zonder rood of open hout daaraan

*waarvan Peeter belooft 7 ú vl te betalen

*de kerkmeesters beloofd hebben te betalen de mondkost van eten, drinken en slapen

*vs Jan zal borg stellen in Breda

f° 16 v° - 04.12.1538

| 1176-0041-01 |

-akkoord tussen de erfgenamen Henrick Meeus en zijn huisvrouw Kathrijnen en de momboors van Jacomijne Katrijne Henrick Meeus natuurlijke dochter, eerstgenoemden zullen tweede genoemde geven 12 ú br eens

f° 17 r° - 06.12.1538

| 1176-0042-01 |

-| waarde tussen Jan Henrick Jordaens en vier jongste kinderen van Henrick Jordaense en mede tussen Jan van Geele in naam van zijn huisvrouw Henrick Jordaens dr | Cornelis Jan Nijs als voogd en Jan Laureijs Rombouts als toeziener van Henrick Jordaens 4 jongste kinderen verkochten aan Jan Henrick Jordaens, broer van de kinderen, stede in Vossingers waar hun vader uitgestorven is. De kinderen zullen heffen op Jan Cornelis Diericx in de hoenderstraat 6 L rogge. Item op Michiel Jordaens, Brecht, 2 L rogge. Item op de weduwe Peeter Hasen 2 V rogge. Item op Peeter Bode inde rijdt 2 V rogge. Item blijven heffen op Jan hun broer vs 2 V rogge op vs stede. Vs Kinderen zullen ook hebben derdedeel van 2 Rgld op Jan Hovelmans in Neerven. Item op Jan Geert Roovaerts in Vossingers 12,5 st en nog op Jan Joerdaens vs op de stede 4 Rgld en 15 st, Jan vs behoudt de stede met toebehoren

Jan van Geele bekent in naam van zijn huisvrouw verkocht te hebben haar deel van de stede 11 ú br eens

De momboors verkochten ook aan Jan Jordaens en Jan van Geele samen de roerende goederen 46 Rgld 13 st 1,5 oort

f° 17 v° - 10.12.1538

| 1176-0043-01 |

-openbare verkoop van beemd "de eendonck" ingevolge rechtspleging en bezet door Lenaerdt Mens (Brecht). Deze heeft de handslag ontvangen van Cornelis Nijs als stadhouder

f° 18 v° - 15.12.1538

| 1176-0044-01 |

-akkoord tussen Jan Heermans en Peeter Henrick Kerstens inzake de begrafenis van het lichaam van de vrouw van Jan Heermans die zich van het leven benomen had bij het water en waarbij de schout verlangde naar recht en gewoonte dit in een 'mik' te hangen bij de galg van Loenhout en waarvoor Jan vs de schout beloofde 9 gld te betalen en Peeter Kerstens 3 Rgld eens

f° 19 r° - 16.12.1538

| 1176-0045-01 |

-Marten Peeters Hasen zoon belooft Jan van Eekele 6 Rgld te betalen

-Cornelis Valckemans belooft Geert Larien te betalen 2 V rogge

-Joos Lenaerdt Nouts toont erfdom op Neesen Munts

-Criestijaen Jan Dirickx bekent schuld aan Willem Zijmons 4 V rogge 20 st

-Otte Jacop bekent schuld aan Bayen Thijs Hovelmans (geen verdere gegevens vermeld)

f° 19 v° - 16.12.1538

| 1176-0046-01 |

-Pauwels Willem Aerts nomine heer Andries Zebrechts heeft op de goederen van Aerde Peeter Nouts 15 V rogge 'gedragen'

-Adriaen Peeter Lenaerdt Nout Jan Gheerssen zal betalen inzake kwetsuur die hij veroorzaakt heeft aan Willem van Lare

-Andries Jan Wuijts bekent schuld aan Peeter van der Buijten 12 Rgld 4,5 st

f° 19 v° - 17.12.1538

| 1176-0047-01 |

-Peeter van Staijen Janssen belooft 11 Rgld te betalen aan Quirijn molenaar van Herentals

f° 20 r° - 17.12.1538

| 1176-0048-01 |

-Marck Nout Peeter Noutssen belooft Anna Peeter Jennis dr te betalen 36,5 Rgld

Peeter Nouts op hoenderen en Barnaerdt Nouts gebroeders stellen zich borg, Marck Nouts verzekert zijn broers hen schadeloos te houden

f° 20 r° - 21.12.1538

| 1176-0049-01 |

-| Cornelie x Willem Schoofs en de kinderen Willem Buijs | akkoord tussen de huisvrouw van Willem Schoofs Cornelis Buijs dochter en Gielis Thoen Giel Sijmons als voogd en Peeter Martens opte rijdt als toeziener van de kinderen Willem Buijs inzake 1 sister rogge en 2 Rgld erfelijk welke vs Cornelie in Hoogstraten gewonnen had van haar vader Cornelis Buijs, grootvader van de kinderen Willem Buijs en over de onkosten van de processen die dienaangaande werden gevoerd. De kinderen Willem Buijs zullen ontvangen 11 V rogge 4 Rgd geheven op de goederen onder Halle, in Minderhout. Verder belooft Cornelia met haar man te geven aan de kinderen Willem Buijs 20 st en 3 L rogge eens

f° 21 r° - 17.12.1538

| 1176-0050-01 |

-Peeter de Hoev(en)are draagt weder op aan Kersten Thijs de stede die hij eerder van deze gekocht had en welke stede vs Kersten onlangs weder verkocht heeft aan Henrick Valckemans en welke koop Willem Sijmons wil calengieren waarop de schout is ingegaan en borg is gebleven Peeter Jan Pauwels Wuijts

Verder belooft Willem Sijmons te betalen Pauwels Jan Dignen 4 V rogge

f° 21 r° - 30.12.1538

| 1176-0051-01 |

-Gorijs Frans bekent schuld aan Casus Jan Casus 15 Rgld 3 st

-Mathijs de Cuijpere toont erfdom op Anthonis Pauwels Wuijts 14 L rogge

f° 21 v° - 30.12.1538

| 1176-0052-01 |

-Peeter Nouts bekent schuld aan Peeter van der Buijten 16 Rgld 18,5 st

-Jan Cornelis Claeus Jans bekent schuld aan Bernaert van den Broeke 2 sister rogge

-Peeter Pellekens van Brecht begeert zijn arbeid op Aerdt van den Velde

-Jacop van Onstaijen inzake procedure tegen Gijsbrecht de vorster en Laureijs van Aerde

-Adriaen van Aken bekent schuld aan Geerdt Scoemakers opte tommelberch 3 Rgld

-Laureijs van Aerde nomine Willem van Lare wenst gemaand te hebben of Luijcije Lenaerdt Peeter Nout Jan Gheerdts huisvrouw niet verstoken zou zijn van haar appel daar zij geen borg gesteld had

f° 22 r° - 30.12.1538

| 1176-0053-01 |

Mathijs van den Bogaerde bekent schuld aan Peetert van der Buijten 21 Rgld 4 st. Pauwels Jan Dignen stelt borg

-Claus Diericxsen begeert zijn teerkosten op Cornelis Jan Nouts 21 st

-zelfde begeert zijn kosten op Jan Thijs Theus 30,5 st

f° 22 v° - 02.01.1539

| 1176-0054-01 |

-in de erfdeling tussen Cornelis Thijs Pauwels Geens en zijn broer Kersten is gewezen dat Cornelis vs deel zal hebben in de goederen van zijn moeiken

f° 22 v° - 05.01.1539

| 1176-0055-01 |

-| de heer van Loenhout (hout en bos) | rentmeester van de heer zal openbaar verkopen volgende bossen en op na beschreven waarden

*koper zal voldoende borg stellen

*kopers zullen tot lijfkoop geven 0,5 st per Rgld

*de vorster het uitroepen elk bos 1 st

*de klerk elk bos 1 st het uitschrijven van de waarden

*kopers zullen het hout tijdig uit de beemden en weiden halen

*na de eerste slag mag bod verbod verhoogd worden van welke verhoging de heer de helft zal hebben en verhoger de ander helft

*eerste bos begint aan de kleine rietbeemd in het "laetbosch" zover de beemd reikt die Cornelis van Onstaijen in huur heeft tot aan de gestelden elsbos, hiervan heeft Peeter van der Buijten de eerste slag gehad en na verhoging Geert Nout Geertssen de laatste slag 23 Rgld, borg is Peeter Joos

*tweede bos begint waar eerste stopt tot aan "scoubosch" op de slootkant op beide zijden van de beek tussen "dlaetbosch" en den "coren aerdt" komende op de gracht na de hoeve tot waar de hulstboom staat. Geerdt Nout Geertssen krijgt eerste slag, na verhoging verkocht aan Peeter van der Buijten 10 Rgld 10 st

*derde bos begint aan de grote rietbeemd op de kant van de grote beek strekkende tot de "wiel hoeve beemd", verder is waarde dat koper het eikenhout in deze drie bossen niet zal hebben

*vierde bos is de eikenhaag tussen de akker en de "toemaetbemde" alzo die de koper bewezen is en ook de drie andere bossen alzo die de koper bewezen zijn waaraf Peeter van der Buijten de eerst en laatste slag heeft gehad 6,5 Rgld 20 st

f° 23 v° - 08.01.1539 svl

| 1176-0056-01 |

-| de voogden van Anneken Casus Heufkens dr waarvan moeder was +Hillegondt Huijbrecht dr Verhaert en de andere erfgenamen van Katrijne Buijen Wil Buijens dr | de schout en de schepenen Peeter van Onstaijen, Peeter Joos, Pauwels Jan Dignen en Jan van Bavele vonnissen dat de voogden ten behoeve van Anneken zullen behouden het biesven zoals zij dat te leen ontvangen heeft en nog van de gemene goederen 2 ú br eens of 10 st jaarlijks op de goede panden en dit aleer de andere goederen mogen gedeeld worden

f° 24 r° - 10.01.1539 svl

| 1176-0057-01 |

-Marck Nout peeter Nouts heeft gekocht tegen Jan van Bavele (x Margriet) 3 V en een derdedeel in een L rogge leenpacht die zelfde Jan met zijn huisvrouw heffende is op Jan Verlint en dit om 6 ú br eens. Verder heeft Marck vs in zelfde koop nog 18 V verschenen pacht op zelfde Jan Verlint zelfde som behalve dat Marck de rechten zal betalen van heergewade en kleine rechten. Jan van Aerde Cornelissen stelt borg

f° 24 v° - 13.01.1539 svl

| 1176-0058-01 |

-Jan Heermans bekent schuld aan Cornelis Jan Marck Loijcx 11 Rgld

-Lenaert Peeter Nout Jan Gheerts bekent schuld aan Jan Heermans 12 st

-Jan van Aerde Cornelissen bekent schuld aan Willem Verboven 5 Rgld

-Laureijs Diels als voogd van zijn huisvrouw begeert zijn teerkosten op Cornelis Jan Mens zoon inzake het houden van een kind dat vs Cornelis haar (zijn huisvrouw) 'gewonnen of gegenereerd' had en welk kind vs Cornelis niet wou aanvaarden

-| Willem Sijmons of Kersten Thijs tegen Henrick Valckemans | inzake de koop, calengiering en huur die Henrick Valckemans is gewezen dat Willem vs de koop volgen zal

f° 25 r° - 13.01.1539 svl

| 1176-0060-01 |

-Peeter de Smidt van Breda begeert zijn arbeid van smeden van Jan van Staijen

-Matheus de Cuijper belooft Cornelis Luijcx 8 Rgld 6 st te betalen

op 10 maart heeft Cornelis Luijcx zijn recht overgegeven aan Geerdt Scoemakers

-Dierick Ingelen zoon begeert zijn arbeid van het half jaar dat hij met Mathijs van Aerde gewoond heeft op de munte

14.01.1539 svl

| 1176-0061-01 |

-Buijen Hovelmans bekent dat hij Mathijs Jan Claus Peeterssen te baat moet komen om het sister rogge erfelijk te lossen van de stede die Thijs vs van Buijen gekocht heeft en hetwelk Wouter Snels op Buijen heffende is uit de renten van Buijens huisvrouw welke Ment Jan Ghiels uitreikt en Buijens om de stede vs beleend had 15 Rgld eens

f° 25 v° - 15.01.1539 svl

| 1176-0062-01 |

-Laureijs van Aerde begeert in naam van Cornelijs Mathijs Jan Pauwels Geenssen een vonnis gezien Kersten Thijs geen uitkoop getoond had zoals heen bepaald was

21.01.1539 svl

| 1176-0063-01 |

-Peeter van Onstaijen cum suis begeert vonnis van de mannen van leen of de stadhouder nomine de heer van Arenberch of zijn leenhof een hoofdbank is van de onder leenhoven die onder hem ontvangen worden, en of de stadhouder partijen borg moet stellen hun kosten de hoofdbank van Ekeren

f° 26 r° - 21.01.1539 svl

| 1176-0064-01 |

-de kastelein Peeter Pielnaaecke als stadhouder begeert vonnis of Peeter van Onstaijen niet moet verklaren of hij de heer van Arenberch zijn hoofd hield of niet

sint Pauwelsdag januari 1539

-| Cornelis Mathijs Pauwels Gheens | de stadhouder heeft de schepenen een vonnis gemaand inzake de erfdeling tussen Kersten Thijs en zijn broer Cornelis met betrekking tot betaling van de kosten

f° 26 v° - 27.01.1539 svl

| 1176-0065-01 |

-Wouter Jan Stevens begeert van Peeter van Staijen 5 Rgld 7 oord zijn arbeid

-Cornelis Jan Thijs (Larien) toont erfdom op de goederen van Kersten Thijs 18 L rogge erfelijk

-Peeter Cornelis Nijs heeft "verreijckt en verhaelt" waarom gewezen is dat Marck is "verreijckt en versteken" van zijn rechten

-Henrick van sinte Huijbrechts begeert zijn teerkosten op Janne Severijns

-Maes van Marem belooft Peeter Thoens als voogd van de kinderen van zijn broer 12 L rogge te betalen

f° 27 r° - 27.01.1539 svl

| 1176-0066-01 |

-Peeter Wierocx belooft Jan Hegge 4 V rogge te betalen

-de weduwe Jan Heerkens bekent schuld aan de schout 5 L rogge en 1,5 st en Jorijs Ingelbrech 5 L rogge 3 st

-openbare verkoop van hout door de schout als rentmeester van de heer van Arenberch met de waarden eraan verbonden. Kopers zijn Claus Diericx, Jan Severijns, Peeter van der Buijten

f° 28 r° - 04.02.1539 svl

| 1176-0067-01 |

-Anthonis Jan Wackers kocht van Henrick van der Buijten een paard 11,5 Rgld

f° 28 r° - 10.02.1539 svl

| 1176-0068-01 |

-Jan Cornelis van Aerde belooft 10 V rogge te betalen aan Cornelis Jan Snellen, Breda

-Cornelis Wouter Steevens belooft 13 L rogge te betalen aan Wouter (Meeus van Brecht) vs

-Nout van den Bogaerde bekent schuld aan Jorijs Ingelbrechs 9,5 V rogge 8 Rgld

-Anthonis Jan Wackers belooft 16 st te betalen aan Huijbrecht Jacob Janssen

f° 28 v° - 10.02.1539 svl

| 1176-0069-01 |

-Anthonis Wouter Laets bekent schuld aan Henrick van Riele 9 Rgld

-Cornelis Bode Janssen (Wuustwezel) begeert een vonnis of de goederen van Henrick van Sinte Huijbrecht niet de zijne zouden gaan inzake de huur van de "warande"

-Cornelis de Beere bekent schuld aan Henrick Hovelmans 10,5 V

-Aerdt van den Velde begeert akte dat Peeter van der Buijten, kerkmeester, verklaarde gebannen vierschaar dat Aert de tabbaert die zijn vrouw (van Aerdt) de kerk gemaakt had leveren zou zo hij toen was en niet erger zijnde

-Adriaen Vermunten belooft Goosem Jan Aerts 2 Rgld 9 L rogge, dit in naam van de kinderen Cornelis Vermunten

f° 29 r° - 10.02.1539 svl

| 1176-0070-01 |

-inzake geschil tussen Jan Vorspoels en Cornelis Theus Bode inzake huur van huis in de coestrate en waarbij Marie (x Cornelis Jan Haest) verklaard heeft 'waert dat de erfprochiaen quame ende oude meester Peeteren vuijten huijse hebben dat meester Peeter dan zelve de naest wesen woude aengemerct dat Jan Vorspoel nu nae doode van meester Peeteren is erfgenaem ende door beveel van den erfprochiaen de priesteragie ruijmen moeste'

-inzake het geschil tussen Jan Pauwels Keeselmans en Wouter van den Cloote betreffende penningen die +Jan Leijs Wouters zou gegeven hebben en waarop vs Wouter met zijn vrouw als erfgenamen aanspraak maken wijzen schepen de klacht van Jan Pauwels niet ontvankelijk

f° 29 v° - 10.02.1539 svl

| 1176-0071-01 |

-Peeter Jan Nijs bekent schuld (bedrag niet vermeld) aan Jan de Cock (Brecht)

-Lenaerdt van Staijen begeert zijn teerkosten op Jan Olivier van den Wijngaerde 17,5 st

item op Adriaen Braens 17,5 st

item op Jan Thijs Theus 6 st

f° 30 r° - 10.02.1539 svl

| 1176-0072-01 |

-akkoord tussen Jan de Cock en Marie x +Willem Gielis van den Wijngaerde inzake rente die Jan op het versterf van vs Marie heffende is en wat haar bevallen zal van haar vader mr Marcelis Schoofs en te delen tegen haar broers en zusters, item inzake de 3 Rgld die Willem Luijck Bertels aan Jan de Cock gegeven heeft vanwege Willem Gielis

f° 30 v° - 11.02.1539 svl

| 1176-0073-01 |

-Luijcas (Joos Luijcx, vorster, Brecht) heeft zich gepresenteerd schepenen van Loenhout om de aanspraak van Cornelis Bode Janssen te aanhoren

-vonnis gewezen dat Lenaert van Staijen en Cornelis van Elsacker de kommer die in de koop niet uitgestoken is zullen betalen aan vs Michiel (van Elsacker)

-Katrijne (x +Peeter Nouts) zal uit het sterfbed hebben: een bed met deken, laken, oorkussen en andere roerende goederen, de helft van de erfgoederen en de tocht van de oude erfgoederen

Item akkoord tussen vs Katrijne en haar zoon Peeter, de moeder krijgt woonst in het huis waar de oven staat, jaarlijks 2 voeder tarwe en 50 mutsaarts, bed en toebehoren, vierendeel varkensvlees met de hesp, 30 pond boter, alle weken 6 pond roggebrood, warmoes en appelen e.a. uit den hof, ieder jaar 20 st en nog enige andere waarden

f° 31 v° - 11.02.1539 svl

| 1176-0074-01 |

-Kersten Diericx begeert zijn teerkosten op Cornelis Pauwels Keeselmans en Peeter Nouts als voogd van Peeter Pauwels Keeselmans, van wat vs kind ten huize vs Kersten verteerd heeft zoals hij dit kind van de momboors aangenomen had de som van 13 Rgld

f° 31 v° - 17.02.1539 svl

| 1176-0075-01 |

-stadhouder en schepenen wijzen vs Aerdt (de Visschere) vrij van arrest en kost nadat hij op 10 feb ll wel was gearresteerd door begeerte van Wouter Jan Stevens en deze zich tevens borg had gesteld

f° 32 r° - 18.02.1539 svl

| 1176-0076-01 |

-Peeter Jan van Staijen belooft Geerdt van Elsackere 13 Rgld 9 st te betalen

-Peeter Jan van Staijen belooft Peeter van der Buijten 12,5 Rgld te betalen

f° 32 r° - 24.02.1539 svl

| 1176-0077-01 |

-Peeter Mathijs Conincx belooft Wouter Meus, Brecht, 13 L rogge 1 st te betalen

f° 32 r° - 06.03.1539 svl

| 1176-0078-01 |

-Peeter de Beere bekent schuld aan Pauwels Willem Aerts nomine jonker Goedevaert van Brecht 3 V rogge

f° 32 v° - 24.02.1539

| 1176-0079-01 |

-| Lenaerdt Wouter Laets | procedure

in marge: overgezet bij het heel proces

f° 32 v° - 26.02.1539 svl

| 1176-0080-01 |

-Geerdt de Wege bekent schuld aan Geerdt van Elsackere 7 V rogge

-Gorijs Francks bekent schuld aan Bernaerde van den Broecke 35 st

-Jan Willems van Staeijen bekent schuld aan Dierick Ingelen 18,5 st

-Buijen Thijs Hovelmans begeert dat Mathijs de Coninck de goederen die hij hem verkocht had in de berenstraat niet zou klaren van de verschenen kommer, schepenen wijzen dat Mathijs zal betalen

f° 33 r° - 26.02.1539 svl

| 1176-0081-01 |

-Jan Thijs Theus bekent schuld aan Henrick Hovelmans 9 L rogge

-Jan van Staijen Willemssen belooft Michiel van Elsackere nomine Marie Jacobs van Aerde dr 10,5 V rogge te betalen

-Peeter Braens belooft gelijk zijn eigen schuld in de naam van zijn zuster Marie te betalen aan Jan Pauwels Keeselmans 8 V rogge

-schepenen wijzen dat Cornelis Thijs Pauwelssen het V rogge waarover twist is zal behouden, dit V was hem gegeven bij testament van Lijsbeth Jan Pauwels Geens dr x Jan van Duijseldorp. Aanlegger was Cornelis Pauwels Geens Cornelissen tegen Cornelis Pauwels Geens Mathijssen, verder genoemd Cornelis Thijs Pauwelssen

f° 33 v° - 26.02.1539 svl

| 1176-0082-01 |

-schepenen wijzen dat Cornelis (Jan) Bode van Wesele aan Luijck de vorster van Brecht de 16 st zal laten die de schout aan vs Luijck gegeven had, heeft met Jacob van Onstaijen enige zaken op dezelfde waarvoor hij hem met het landrecht mag aanspreken

-Jan van Staijen en Jan van Elsackere zijn borg gebleven inzake de kommer van Michiel van Elsackere van de beemd die hij gecalengierd heeft na verkoop door Lenaerdt van Staijen

-Jacob van Onstaijen in naam van Jan Lenaerts van den Bogaerde vraagt bevestiging van Geerdt de Wege inzake dat Laureijs van Aerde zei tevreden te zijn met de eerbaarheid van Jan vs

-Peeter van der Buijten begeert zijn teerkosten en arbeid op Claus Diericssen 9 st 3 oort

nota: akte doorstreept

-op verzoek van Gielis Haest dient Jan van Staijen de stede die de vrouw van vs Gielis met hem als voogd opgedragen had binnen 14 dagen onderpanden te stellen

f° 34 r° - 10.03.1539 svl

| 1176-0083-01 |

-Lenaert Lenaert Steenbackers belooft Willem Vermeere koren uit Brecht te leveren, en als dit onvoldoende is om hem te betalen zal Lenaert hem voldoen met zijn roerende goederen

-Gheerdt (de Wege) mag procederen tegen Jan Bogaerts

-Adriaen Sceelkens presenteert Jan van Bavele de hoofdpenningen van een sister rogge met de verlopen rente

-Heijlken Peeter Faes dr begeert haar arbeid op Kersten Heijn Mens

-vs Jacob (van Onstaijen) begeert zijn arbeid op Wouter van den Cloote

-Lenaerdt Lenaerdt Steenbackers belooft Adriaen Scoofs 8 Rgld te betalen

-Jan Thijs Theus belooft Jan Leijs Rombouts 49,5 st

f° 34 v° - 10.03.1539 svl

| 1176-0084-01 |

-de erfgenamen Kathrijne Buijen Wil Buijens dr dienen Michiel Jordaens alias Hoeck 4 ú br te betalen inzake rente die vs Michiel gekocht had op Henrick de Keijser en zijn vrouw en gepand op de goederen die +Marie x vs Henrick versterven zouden van vs Katrijne Buijens

f° 35 r° - 18.03.1539 svl

| 1176-0085-01 |

-Johanna x +Peeter Hasen met voogd Jan de Hase belooft 4,5 Rgld te betalen aan Jan Severijns

-| de kinderen Jan Hovelmans met Laureijs van Onstaijen kinderen pro Jan Peeter van Onstaijen | de kinderen van Jan Hovelmans en Peeter van Onstaijen als voogd van zijn broers kinderen enerzijds en Jan van den Wijngaerde ten andere akkoord over hun proces aangaande leengoederen die Jan vs uit had gehad in de deling tegen zijn zusters. Jan bewijst het deel in een heiblok in Wuustwezel hem verstorven van Jorijs van den Wijngaerde en verder te betalen 7 ú gr br ofwel een stuk erven te bewijzen

f° 35 v° - 18.03.1539 svl

| 1176-0086-01 |

-Cornelis Thijs Pauwels Geenssen vraagt of Willem Sijmons verder geprocedeerd heeft, cfr f░ 33 r░

f° 35 v° - 24.03.1539 svl

| 1176-0087-01 |

-Cornelis Marck Jan Macx bekent schuld aan Michiel van Elsackere 15 V rogge

-Bernaerdt Wouter Stevens belooft Adriaen de Roovere te betalen (geen bedrag vermeld)

-tussen Willem van den Broeck als aanlegger en Michiel Jordaens als verweerder is gewezen aangaande het stro dat Willem op Michiel was eisende dat Michiel daarvan onthouden is indien hij zweert dat hij het stro mede gekocht heeft met de stede die hij van Willem kocht

f° 36 r° - 24.03.1539 svl

| 1176-0088-01 |

-de vrouw van Matheus Cuijpers bekent schuld aan Pauwels Willem Aerts nomine jonker Godevaert van Brecht 2 V rogge 1,5 st boete

-gewezen dat de weduwe en nakinderen +Peeter Cuijpers zullen betalen ten vs dage als de huisvrouw van Matheus Cuijpers de 2 V dient op te leggen

-de vorster, nomine Peeter Wierocx, bekent schuld aan Lijsken Cornelis Conincx dr 10 L rogge 3 st boete

-gewezen dat Cornelis Jan Ghiel Buijens 3 Rgld 7 st 3 oort en 2 dagen werk zal betalen aan Cornelis Peeters Hasen zoon, tenzij hij tegen volgende zitting zijn onschuld zal bewijzen

f° 36 v° - 24.03.1539 svl

| 1176-0089-01 |

-Dierick Ingelen belooft Aerdt Heerls 6,5 V rogge

-Henrick Valkemans bekent schuld aan Jan Roovaerts (de oude) 20 st

-gewezen dat Jan Pauwels Keeselmans de voogden van de minderjarige kinderen Jan Verdijck zal voldoen van 25 ú br gezien schepen het onderpand voldoende achten

-Peeter (Cornelis) Nijs doet zijn eed over wat hij ten achter is aan Marck Nout Peeter Nouts, zijnde 9 Rgld 5 st en de boete

-Cornelis Gielis Haest belooft de kerk van Loenhout 7 Rgld 12 st te betalen inzake het testament van Magriete Soeten

f° 37 r°

| 1176-0090-01 |

-Michiel van Elsacker zal Jan van Staijen (Janssen) schadeloos houden zoals in de wolbank van Hoogstraten gewezen van laken dat Peeter de Cnoddere verloren had vanwege Michiel van Elsacker en dit tussen Antwerpen en Hoogstraten

-gewezen dat als Cornelis Bode zweert dat hij het koren dat hij aan Willem Gielis heeft betaald gegeven heeft op wat hij Claus de molenaar schuldig was hij dit mag korten op wat hij Claus nu schuldig is

-procedure Jacob van Onstaijen tegen Pauwels Willem Aerts

-Claus de molenaar en Cornelis Bode inzake 15 L rogge 35 st

f° 37 v° - 17.03.1539 svl

| 1176-0091-01 |

-Jan van Staijen kocht van Claus Thoon Thijs een euselken "rasenborch" aan sint quirijns kapel 6 ú gr br met alzulk geld als Claus moet geven in de kwijting van zijn stede die hij kocht van de erfgenamen Claus Jan Heijlens

-in de zaak tussen Peeter van Onstaijen en Jan Willems van den Wijngaerde met Gielis van den Wijngaerde erfgenamen worden beide partijen in de kosten veroordeeld

f° 38 r° - 21.04.1539

| 1176-0092-01 |

-Jan Wouter Stevens belooft Cornelis Gielis Haest 6,5 Rgld te betalen

-Jacob Otssen belooft Adriaen Floris 4 Rgld 15 st te betalen

-Peeter Braens belooft Adriaen Floris 2 Rgld 18 st te betalen

f° 38 v°

| 1176-0093-01 |

-Peeter Jan Boetssen belooft Peeter van Staijen 2,5 Rgld te betalen

-Peeter van Staijen belooft Jan van Aerde (opt nederhof) 5 Rgld 12 st te betalen

-Peeter Nouts op hoenderen belooft Gielis Jan Cornelis Legen 6 V rogge 3 Rgld te betalen

-Gielis Thoens belooft Peeter Nouts op hoenderen 8 V 3 L rogge 36 st 3 oort te betalen

-Anthonis Pauwels Wuijts belooft Jan Hegge 20 Rgld 5 st 26,5 V rogge te betalen

f° 39 r°

| 1176-0094-01 |

-Cornelis Jan Michiel Buijens belooft Cornelis Lenaerdt Boets 6 Rgld 9 st te betalen

-Bernaerdt Couwenberchs begeert zijn arbeid op Jan de Weerdt 8 st 1,5 oort

-Cornelie x +Jan Heerkens belooft Lijssbeth x +Jan van Aerde 2 V rogge te betalen

-Peeter Cornelis van Aerde belooft Cornelis Theus Bode 7 V rogge te betalen

-Geerdt Larien belooft Mathijs van den Bogaerde nomine Cornelis Jan Dignen 5 Rgld te betalen inzake van 5 V rogge

f° 39 v°

| 1176-0095-01 |

-Cornelis van den Bogaerde bekent schuld aan Laureijs van Aerde 2 V rogge

-Anthonis Acdorens belooft Adriaen Wouters nomine het klooster van sint Margrietendael 9 V rogge 0,5 st

-Cornelis Jan Nijs, stadhouder, bekent schuld aan Adriaen Wouters nomine het klooster van sint Margrietendael 20 V rogge 3 st

-Peeter Verwilt dient Peeter van Staijen (Janssen) te voldoen van 375 'schotelen'

-| tussen Jacob van Onstaijen nomine Willem Hovelmans en Lijsbeth x +Jan van Aerde | vermits sommige schepenen wisten dat Jan van Aerde tevreden was om eerst op Bernaerdt Wouters te vorderen en indien dit negatief was Willem Hovelmans en Peeter Nijs hem dan betalen zouden zo vonnissen schepenen dat de weduwe Jan van Aerde eerst op Bernaerdt zal vorderen en indien zij niet op hem kan winnen dat Willem en Peeter vs haar dan zullen voldoen

-gewezen dat indien Michiel Jordens niet zweert of de eed aflegt het stro mede gekocht te hebben dat Willem van den Broecke zal zweren hoeveel hij daaraan ten achter is en dat Michiel hem nadien zal voldoen

-Matheus de Cuijper bekent schuld aan Marie (weduwe) Wouter Snels 8 V

-Peeter Martens opt Hesschot bekent schuld aan Marie x +Wouter Snels 4,5 V rogge

-Aerdt van de Velde bekent schuld aan Peeter van der Buijten en Peeter Cornelis Nijs als kerkmeesters 3,5 Rgld inzake een tabbaard die zijn vrouw Anna aan de kerk in testament geschonken had

f° 40 v°

| 1176-0096-01 |

-Jan van Elsackere bekent schuld aan Henrick Hovelmans 4 V rogge 2 Rgld

-Cornelis Gielis Haest bekent schuld aan Henrick Hovelmans 7 V rogge

-Gheerdt de Wege belooft Peeter Verwilt 9 V rogge te betalen

-Wouter Loijcx en Willem de Coninck stellen zich tevreden met wat Wouter Jan Donckers en Cornelis Jan Nouts met Laureijs van Aerde als 'ouderman' zeggen aangaande het geschil dat ze met mekaar hadden over rogge waarvan vs Willem zei dat vs Wouter hem die schuldig was

f° 41 r° - 26.04.1539

| 1176-0097-01 |

-Pauwels Jan Boets neemt van Peeter van Staijen (Janssen) over de 12 jaar huur die vs Peeter had aan een eusel "rasenborch" en welke hij huurde tegen Claus Thoen Thijs

Personen:

vs Pauwels heeft aan vs Peeter beloofd taan niet meer binnen Loenhout te koken (op) enige bruiloft, uitvaart, schutterij tenzij hij maaltijden van bruiloft, trouwerij, uitvaart of anderszins aanneemt in zijn huis

Personen:

in aanwezigheid van de getuigen Jan Block en Henrick Jans van Staijen

f° 41 v° - 05.05.1539

| 1176-0098-01 |

-Peeter Wierocx belooft Franck Marcelis 22 st te betalen

-Nout van den Bogaerde belooft Peeter Cornelis Loijcx 75 st te betalen

-Lenaerdt Peeter Nout Jan Geerdts belooft Lijsbeth x +Jan van Aerde 4,5 V rogge te betalen

-Cornelis Marck Jan Marck Loijcx bekent schuld aan Aerdt van de Velde 28 st en 1 st boete

-Claus Cornelis Claus Jans belooft Marten Hereijgens 11 en 1 kw rogge te betalen

f° 42 r°

| 1176-0099-01 |

-Jan Severijns bekent schuld aan Djanneken Cristiaen Reijns 8 V rogge

-Pauwels Jan Bode belooft Mariken Willem Gielis Jans dr 3 V rogge te betalen

-Cornelis Jan Bode belooft Cornelis Theus Boets te betalen van de 25 V rogge die Cornelis Theus van vs Cornelis Jan Boets gekocht had en hem een 'angelot' op de hand gegeven had

-Cornelis Jan Nouts belooft Adriaen Wouters nomine het klooster van sint margrietendael 10 V te betalen

f° 42 v°

| 1176-0100-01 |

-Peeter van Onstaijen als voogd van Cornelis Peeter Heijn Goris verrijkt Henrick Gabriel Weijns

-Lenaerdt van Staijen bekent schuld aan Franck Marcelis 11 tonnen bier de 3 tonnen tot 17 st gewezen

-Thijsken x +Adriaen Peeter Boets bekent schuld aan Henrick Hovelmans 9 V rogge

-door schepenen vorige dag gewezen dat Peeter van Staijen of zijn vrouw zelfde dag of volgende hebben om hun toon te leiden en verder niet

-Peeter Peeter Nouts bekent schuld aan Henrick Hovelmans 9 V rogge

-Geerdt de metser van Zundert begeert zijn arbeid op Franck Marcelis

f° 43 r°

| 1176-0101-01 |

-Peeter Huijb Callants bekent schuld aan Janne van Tijchelt 6 V rogge

-in proces tussen de gildemeesters van het h sacrament en de erfgenamen meester Peeter Vorspoel inzake 16 Kgld die Cijken Hovelmans aan meester Peeter Vorspoel zou geleend hebben en welke geld het h sacrament van Loenhout zou gegeven hebben, en welke schuld vs erfgenamen ontkennen, wijzen schepenen dat indien Jan en Cornelis mr Peeter Vorspoels erfgenamen binnen drie dagen 'zweren aan den heilige' zij van de schuld onthouden zijn. Gildemeesters zullen vs Cijken voldoen als zij haar eed doet onbetaald te zijn

f° 43 v°

| 1176-0102-01 |

-Mathijs Jan van Aerde belooft Claus 'onze parochiaan' (pastoor) 7 V rogge

-Jan Peeter Hasen bekent schuld aan Cornelis Jan Boetssen 11 st

-Cornelis Jan Boets belooft zulke goederen als Jan (Peeter Hasen) van hem gekocht had te klaren van de kommer komende boven de kommer die hij Cornelis hem uitgestoken heeft. Borg is Cornelis Jan Nouts

f° 44 r°

| 1176-0103-01 |

-gewezen dat de erfgenamen Willem Jan Claussen x +Magriete Jan Marten Zibs zullen voldoen, uitwijzende het register van Adriaen Wouters alsdan (04.05.1535) secretaris, Peeter Verwilt van de verlopen rente

08.05.1539

| 1176-0104-01 |

-in de zaak tussen Michiel van Elsackere enerzijds en zijn zoon Cornelis met de kinderen Peeter van der Venne anderzijds inzake de oude goederen die Michiel schatte op 17 V rogge erfelijk en welke goederen Peeter Lenaerdt Boets met Peeter van der Buijten in naam van vs kinderen hoger schatte, zo zeggen 'keerslieden' dat Cornelis en vs kinderen zullen hebben de ganse goederen als oude patrimoniale goederen en zullen die dan delen half om half met de kommer erop staande. Michiel zal van zijn helft de pacht betalen en de helft van 18 V

schout: Marcus Loijcx

schepenen: Peeter van Onstaijen - Laureijs van Aerde - Pauwels Jan Dignen - Peeter Joos

f° 44 v° - 11.05.1539

| 1176-0105-01 |

-| Pauwels Willem Aerts nomine Jan Wouter Maerberchs en Cornelis Jan Thijs Larien | Peeter Joos Peeter Martens en Jan van Bavele, schepenen in Loenhout, heeft Willem Sijmons beloofd Jan Wouter Marberchs 8 V rogge waarvoor vs Jan te recht had gesteld zijn erfpanden van binnen jaars de 4 V en de roerende goederen van Kersten Thijs de 4 V van buiten jaars

heeft daarboven nog beloofd te betalen de kosten waarvoor borg bleef Willem de Coninck

f° 45 r°

| 1176-0106-01 |

-Willem Sijmons met zelfde borg en zelfde waarde belooft Cornelis Jan Thijs Larien 9 V rogge te betalen

14.05.1539

| 1176-0107-01 |

-de schout wil genoteerd dat Anne Jan Luijcx dr een kist weg haalt

f° 45 v° - 19.05.1539

| 1176-0108-01 |

-Djoos Hubrechts bekent schuld aan Janne Michiel Buijens een V rogge

-Gheerdt de Wege bekent schuld aan Gielis Thoens 75 (of 25) st

-| Cornelis Bode van Wesele | Jan Gielis Larien bekent dat zijn koeien gegaan zijn in de erfstede die Jan vs gekocht had van Thonis Wackers

-procedure tussen Adriaen (Peeter Thoen Thijs) en de erfgenamen Pauwels Willem Diericssen ivm met de 'man van Etten' Willem de smid

-mr Jan Vorspoel begeert zijn arbeid van chirurgie op Cornelis van Bavele als momboor Hanneken Jan van Bavele en dewelke Hans door Jan Vorspoel behandeld werd van een hondenbeet en dit ten belope van 6 Kgld. Cornelis dient te voldoen tenzij men heelmeesters van Antwerpen laat komen om het bedrag te bepalen

f° 46 r° - 02.06.1539

| 1176-0109-01 |

-Jan Cornelis Claus Jans belooft Jan van Bernagien 52 st te betalen en nog 2 V rogge

-Jan Cornelis Claus Jans belooft Pauwels Jan Dingen 2 V rogge te betalen

f° 46 v°

| 1176-0110-01 |

-Willem Verboven toont erfdom op Matheus de Cuijpere van 35 st, Jacob van Onstaijen nomine vs Matheus heeft de schuld bekend van 3,5 Rgld

-Cornelis Geerts van Elsackere was schuldig te betalen Willem Huijbs Verboven Lenaerdt van Staijen 3 jaar rente en 15 st, 3 Rgld elk rente

-gewezen dat Lenaerdt van Staijen en Cornelis Geerts van Elsackere samen zullen gaan tot de weduwe van Rutgeerdt van Doerne en zien welke pachten bij vs Cornelis verschenen zijn en dat Cornelis die zal betalen en wat bij Lenaerdt verschenen is dient die zelf te betalen

f° 47 r°

| 1176-0111-01 |

-Cornelis van Berse, onbegrepen van zijn naam, bekent schuld aan Aerdt Peeter Nouts 11 L rogge

-Cornelis Jan Nouts begeert zijn arbeid op Henrick Valckemans (ten belope van) 6 st

-Cornelis Jan Noust begeert zijn arbeid op Cornelis Thoen Lippens (ten belope van) 4 st

-inzake proces tussen Janne Cornelis Nijs en Balten Bolckmans inzake dat Balten gezegd had dat Jan hem een 'horen' gld ontstolen had en waardoor over vs Jan veel beledigingen waren uitgesproken wijzen schepenen dat Balten Bolckmans tot Loenhout zal komen op 2 juni en op zal gaan in de processie, blootsvoets en blootshoofds en in zijn linnen klederen, met een brandende kaars van een pond in zijn handen, en als de processie terug in de kerk komt dat Balten zich dan zal omdraaien in de koordeur en zeggen dat hij vs Jan niet anders kent dan als een goed en deugdelijk man en dat wat hij heen gezegd niet de waarheid is. Verder dat waar hij gezegd had dat alle lieden van Loenhout dieven waren en dat er niet ÚÚn deugdelijk mens in Loenhout was dat hij dient te zeggen dat hij niet anders weet dan dat de ingezetenen van Loenhout goede en eerlijke lieden zijn, en dat als hij anders gesproken heeft de kaars in de kerk van Loenhout zal offeren

Personen:

Indien Balten niet aan de uitspraak wil voldoen zal de heer zijn borgtocht hebben

f° 48 r°

| 1176-0112-01 |

-schepenen wijzen dat Peeter Cornelis Loijcx 14 dagen zal hebben om zich te beraden of hij wil procederen tegen het relevement dat Cornelis (Peeter) Hasen in Brussel gehaald had

begeert genoteerd te zien dat Laureijs van Aerde nomine Peeter Cornelis Loijcx mede als schepen bij vs vonnis is geweest

-Peeter Cornelis Loijcx wil akte dat hij kopij wil van het relevement dat Cornelis Peeter Thijs Hasen tot Brussel gehaald heeft, item dat Jacob van Onstaijen weigerde dat de secretaris een kopij maakte, maar wil kopij verlenen van notaris in Brecht of van deurwaarder

-Jacob van Onstaijen protesteert het vonnis dat Peeter Cornelis Loijcx bezet had Cornelis de Hase

f° 48 v°

| 1176-0113-01 |

-schepenen wijzen dat Cornelis Peeter Hasen het vs relement zal laten onder de secretaris tot Peeter Cornelis Loijcx daar kopij van heeft

-gewezen dat Adriaen Peeter Thoen Thijs 14 dagen of ten langste een maand heeft om te betalen de 11 Rgld na uitwijzen van de obligatie

-gewezen dat de erfgenamen Jan van Staijen zullen betalen Wouter van de Cloote (Peeterssen) de verschenen rente van het sister rogge waarvan Wouter zijn eed heeft gedaan

-| Lenaerdt de smid van Wezel | Lenaerdt Marten Buijens doet zijn eed wat hij nomine zijn moeder ten achter is aan Jan Henrick Hovelmans zijnde 7,5 Rgld 15 L rogge

f° 49 r° - 04.06.1539

| 1176-0114-01 |

-akkoord tussen Peeter Jan van Staijen en Pauwels Jan Boets inzake dat Pauwels zou gezegd hebben dat Peeter meinedig was en waarop deze Pauwels 'in de banden van ijzer' geslagen wenste. Nadat Pauwels gezworen had in recht te zullen verschijnen, niet uit Loenhout weg te gaan of geen goederen uit Loenhout te laten verdwijnen had Peeter zich daar tevreden mee gesteld en zo zijn partijen op datum als boven in recht verschenen, Pauwels stelt zich akkoord de onkosten van Peeter te betalen, is gehouden schout en schepenen te zeggen dat hij van Peeter niet anders weet dan dat die een goed man is en dat wat hij heen gezegd had kwalijk en vals gezegd was. Verder zal Pauwels gehouden zijn in de kerk een wassen kaars van een half pond te offeren en het beeld van O-L-Vr te brengen op O-L-Vr dag nu 2 juli. Item indien hij nog in Loenhout of elders kwaad zal spreken van Peeter zal hij aldaar in de processie dienen te gaan, blootsvoets en blootshoofds in linnen klederen en met een kaars van een half pond in zijn hand en daarna in de kerk omkeren en zeggen dat Peeter een goed man is

Personen:

f° 49 v° - 12.06.1539

| 1176-0115-01 |

-Mathijs van Aerde belooft Peeter Joos 8 Rgld te betalen

f° 50 r°

| 1176-0116-01 |

-Marie Willem Gielis Jans dr verkocht Jan Faes en zijn huisvrouw 10 voet erven W Jans vs erven, heeft de vorster 1 st betaald drie zondagse geboden. Peeter Peeter Geerts Verbuijten , zoon van vs Marie, verbindt er zich toe vs erven niet te zullen calengieren

-Peeter Peeter Geerts Verbuijten verhuurt zijn moeder de helft van de stede waar hij woont 12 jaren om de helft van de renten die ervan uitgaan en de andere helft zal zijn moeder haar leven lang hebben. Ook Adriaen man van Marie zal zijn leven lang de helft van de stede mogen gebruiken

f° 50 v° - 16.06.1539

| 1176-0117-01 |

-Anthonis Jan Wackers belooft Marie Jacobs van Aerde 48,5 st te betalen

-Willem Sijmons belooft Jan Henrick van Aerde 4 Rgld 5 st te betalen

-Cornelis Peeters Hasen belooft Peeter Cornelis Loijcx 7 V 1 L rogge te betalen

f° 51 r°

| 1176-0118-01 |

-alzo Bastiaen Verheijden verlangde rekening van de erfgenamen Peeter Claus Peeters en welke Peeter in zijn leven voogd was van Mariken Jan Claus Peeters dr, thans in huwelijk met vs Bastiaen Verheijden, waarop gewezen was dat de erfgenamen vs Bastiaen rekening zouden geven, en dezen wilden aantonen dat zij daarvan niet gehouden waren, zo wijzen schepenen dat de erfgenamen vs Bastiaen rekening en bewijs dienen te leveren

f° 51 v°

| 1176-0119-01 |

-in geschil tussen Mathijs Jans van Aerde en Bernaerdt van Bavele inzake dat Bernaerdt van Mathijs wou hebben 'gevalueert' geld alzo dat op 01.03.1526 gevalueerd was en Mathijs wou betalen met geld alzo dat op 08.05.1539 geordineerd en gepermitteerd was wijzen schepenen vermits Bernaerts brief geen melding maakt van de waarde of met welke waarde hij tevreden zal zijn dat Mathijs voldoen zal zo nu laatst op 08.05.1539 geordonneerd was in de Raad van Brabant behalve dat hij de verlopen rente op zal leggen

Personen:

17.06.1539

| 1176-0120-01 |

-in geschil tussen Peeter Willem Bode en Jan Jan Claus Peeters inzake dat vs Peeter Bode of Pauwels Willem Aerts nomine vs Peeter begeerd had binnen welke tijd hij brief en bescheid zou hebben van de koop die hij gedaan had en waarvan hij de handslag van den heer ontvangen had na het uitgaan van de kaars wezen de schepenen dat hij bescheid zou hebben binnen 14 dagen, binnen welke tijd schepenen kwam Jan Jan Claus Peeters en vertoonde schepenbrief van Loenhout van gedaagde op zeker bos dat de zelve Jan na uitwijzen van de brief gekocht had van Lijsbeth Jan Claus Peeters dr x Peeter de Cuijper. Dit bos was in de waarden opgenomen.

Personen:

Na beraad wijzen schepenen dat de schout teniet zal doen de brief die Jan Claus Peeters van vs bos heeft tenzij Peeter Boets tevreden is dat Jan Claus Peeters vs bos mag houden en dat de waarden dan zullen aangepast worden

f° 52 r°

| 1176-0121-01 |

-Jaspaer de Leu in naam van Jan Jan Claus Peeters protesteert dat de schout hem zou manen gezien schepenen vergaderd waren om het geschil van Peeter Willem Boets en Jan Claus Peeters bij te leggen

f° 52 v°

| 1176-0122-01 |

-de schout inzake gaande akte zegt dat hij toen geantwoord had dat het geen tijd was om te manen daar er geen 'gebannen vierschaar' gehouden werd waarop zij beledigende woorden hadden gesproken

de schout protesteert ook op het feit dat Peeter Bode een vonnis begeert

de schepenen wijzen dat de schout een derdedeel zal betalen van de kosten op de vs uitspraak, Peeter Willem Bode en Jan Jan Claus Peeters elk een ander derdedeel

f° 53 r° - 30.06.1539

| 1176-0123-01 |

-Pauwels Willem Aerts nomine Peeter Willem Bode betwist de maning van de schout en het vonnis van de schepenen

23.07.1539

| 1176-0124-01 |

-gewezen dat Jan Verlint zal voldoen Janne de Cuijper of Henrick van Riele van de verschenen rente

present Willem Lenaerts, Peeter van Onstaijen, Jorijs Ingelbrechs, Peeter Nouts en meer andere mannen van leen in het leenhof Adriaen van Doorne

Inliggend los stuk - 13.08.1532

-op bovenstaande datum openbare verkoop van stede met huis en erven in Sneppel, alwaar Jan Henrick Meus uitgestorven is, bij Jan Jan Hegssen als voogd van de kinderen vs Jan Henrick Meus met Jan Marck Loijcx als toeziener en Willem Lenaert Buijens als voogd van het nakind waarvan moeder was Heijlwijch Hubrechts Verhaert. Erven zijn ca 6 bunder groot, palende ZW sheeren strate O Jan Laets N Adriaen Vermunten

f° 53 v° - 23.07.1539

| 1176-0125-01 |

-Claus Cornelis Claus Jans bekent schuld aan de h geest tot Hoogstraten 4 Kgld

-Henrick Philips bekent schuld aan Cornelis Pauwels Keeselmans 15 V rogge

-Willem van den Broeck doet eed dat hij aan Michiel Jordaens alias Hoeck honderd en in de zestig mandelen voeder stro ten achter is

-de vorster, nomine de weduwe Jan Heerkens, bekent de schuld aan Peeter de smidt van Breda van 15 L rogge

f° 54 r°

| 1176-0126-01 |

-Pauwels Willem Aerts, nomine mr Jan Voerspoel, begeert de teerkosten op Cornelis Heijns ter somme van 4 Kgld 4 st

-Peeter van der Buijten begeert zijn kosten op Claus de ketelaer (onbegrepen van zijn naam) van 30 st inzake lijfkoop van huis dat hij van Pauwels Dignen gekocht had

in marge: betaald, akte doorgehaald

-| Dierck Nijs Hegs | de weduwe Cornelis Vermunten bekent schuld aan 8 V rogge

-Willem Lenaerts wijst met vervolg van de andere schepenen dat Cornelis Theus Boets, na begeerte van Pauwels Willem Aerdts nomine mr Jan Vorspoels, de 'mutsaert mijte' die in de hof van Jan staat zal moeten afdoen binnen de 14 dagen

f° 54 v°

| 1176-0127-01 |

-de weduwe Cornelis Vermunten bekent schuld aan de erfgenamen mr Marcelis Scoofs 2 Kgld

-Sebastiaen de Bije zal de panden houden die Frans Marcelis hem gezet heeft tenzij hij (Bastiaen) zijn brief wil veranderen op andere panden

-na begeerte van Pauwels Willem Aerts nomine Peeter Bode Willemssen gewezen dat Wouter van den Broeck de veldekens "het putvenne" ongebruikt zal laten tot hij die met recht bekomen heeft

-Cornelis Jan Michiel Buijens begeert zijn arbeid op Peeter Zoeten en Dierck Nijs Hegs ter somme van 4 Rgld

f° 55 r°

| 1176-0128-01 |

-Jacob van Onstaijen protesteert van kosten

-Jan Verhaerdt begeert zijn teerkosten op Claus de ketelaer van 19,5 st

-Jacob van Onstaijen zal betaling hebben binnen 14 dagen salvo hij de eed doet wat hij van arbeid en uitgelegd geld aan Cornelis Peeter Hasen ten achter is en Cornelis hier niet onschuldig pleit

06.08.1539

| 1176-0129-01 |

-Jan van Velthoven, beeldsnijder, Breda, neemt aan een beeld te leveren de kerk van Loenhout. Beeld betreft sint Joris te paard, met draak, met de maagd en met lammetje, en op de beste wijze dat men dit maken kan. Dit om 16 Kgld. De man op het paard zal 4 voeten lang zijn, liever wat meer dan minder, hebbende een zwaard in de rechterhand, en zal staan met de rechtse zijde naar de muur en op de linkerzijde het schoonste gemaakt, al dat men kan zien schoon en zuiver gemaakt. Beeld zal geleverd worden sint jorisdag anno 1540 en alsdan hebben Marcus Loijcx, schout en hoofdman van de schutterije, en Peeter van der Buijten en Henrick van Aerde, dekens van dezelfde gilden, beloofd hem de 16 Kgld te betalen, zover het beeld wel gemaakt is naar hun zin

Verder, het paard, de draak, de maagd en het lammetje zullen zijn naar de eis van de man op het paard, het paard met de ste voeten springend over de draak

Indien het beeld dient gekeurd te worden door andere meesters zal dit ten koste zijn van die ongelijk heeft

Gedaan ten huize van Lenaert van Staijen in Loenhout, present de vs hoofdman en dekens, Jan Verlint de kastelein de vorster Henrick van Staijen en meer andere schutters

(gezien het ontbreken van leestekens is het niet helemaal duidelijk of Jan Verlint + de kastelein en Henrick van Staijen = de vorster)

f° 55 v° - 11.08.1539

| 1176-0130-01 |

-gewezen dat Mariken Willem Gielis Jans 4 st zal betalen aan Pauwels (Willem Aerdts) van procuratie en boete

f° 56 r°

| 1176-0131-01 |

-Nout van den Bogaerde begeert zijn arbeid op Willem Sijmons van 17,5 st

-Henrick van sinte Huijbrechts doet zijn eed dat hij aan Anthonis Verwilt 3 Kgld 5 st ten achter is

-Wouter van den Cloote doet zijn eed dat hij aan de erfgenamen Jan van Staijen 12 V rogge ten achter is

-vermits Adriaen Peeter Thoen Thijs geen brieven kon vertonen van rekwisitie leveren schepenen geen certificatie

f° 56 v° - 11.08.1539

| 1176-0132-01 |

-Kersten Diericx bekent schuld aan Andries Goos 4 V rogge

-Lenaerdt Nijs bekent schuld aan Peeter Jan Nout Luijcx 31,5 st en 3 st boete

-| Cornelis Marcx Loijcx Janssone | na allegatie van Cornelis Jan Marck Loijcx en consorten tegen Henrick Jan Jan Marcx en Adriaen Marck Jan Marcssen inzake deling tussen partijen gedaan en waarbij Cornelis vond 4 ú br misdeeld te zijn is gewezen dat de verweerders aan de aanlegger de 4 ú zullen geven op zijn kavel of de aanlegger hun kavel overgeven waarbij de 4 ú dient op te leggen of indien hen dit niet belieft zij mogen doen of er nog geen deling is geweest

Personen:

f° 57 r°

| 1176-0133-01 |

-Anthonis Jan Wackers begeert zijn arbeid op Adriaen van Aken ten belope van 10 st

-Jorijs Ingelbrechts verzoekt dat schepenen kennen dat Geerdt Vorselmans tegen Marie Snels geen toon gevoerd heeft

-Jacob van Onstaijen begeert zijn arbeid op Willem van den Broecke ten belope van 7 st

f° 57 v°

| 1176-0134-01 |

-Cornelis Cornelis Luijcssen en zijn broer Peeter Cornelis Luijcssen zijn schuldig aan hun moeder Cornelie Jan Peeter Nouts xx Willem Lams, Cornelis vs 25 st erfpacht en Peeter vs 2 V rogge jaarlijks, en na het overlijden van hun moeder zullen ze zo lang stilstaan tegenover de andere kinderen tot elk 5 ú br daartegen ontvangen heeft in geld of gelijke rente, behoudens dat zij hun moeder haar leven lang altijd de renten zullen betalen en de verlopen rente na haar dood dat in die rente de kinderen al gelijk gerecht zullen zijn en Willem Lams of zijn erfgenamen zo dat naar recht behoort

Personen:

15.08.1539

| 1176-0135-01 |

-de schout wil secretaris laten optekenen dat Matheus de Strodeckere van Brecht tevreden was dat hij 2 Kgld zou brengen in sheeren hand en indien hij kan bewijzen dat hij geen heide gemaaid heeft onder Loenhout dat hij dan de 2 Kgld zal terug krijgen

f° 58 r°

| 1176-0136-01 |

-Jacob van Ostaijen, in naam van Matheus de Strodeckere en de heer van Brecht, wil geschreven dat hij recht begeert want dat het de derde rechtsdag was en wat hem door de schout geweigerd was

19.08.1539

| 1176-0137-01 |

-gewezen dat Wouter van den Broecke zal betalen of korten aan wat hij de kinderen Cornelis Ghijsbrechts schuldig is van de vracht van rogge die hij hen of hun ouders gevoerd heeft behoudens hij de eed doet hoeveel hij geleverd heeft

f° 58 v°

| 1176-0138-01 |

-Wouter van den Broeck zweert dat hij de kinderen Cornelis Gijsbrechts met kerstmis 1538 'verleet' heeft in de keizers bede en hen niet gekort zijn 35 st eerst en dat hij nog tot Antwerpen gevoerd heeft 43 V rogge waaraan hij 2 st de V verdiend heeft wat komt op 4 Rgld 6 st

-Wouter van den Broecke bekent schuld aan Joos van Bruesele als momboor van de kinderen Cornelis Ghijsbrechts 35 V rogge komende van 6 V jaarlijks leenpacht

-Jan Verlint bekent schuld aan Jan de Cuijpere en Henrick van Riele 30 V rogge

20.08.1539

| 1176-0139-01 |

-Jacob van Onstaijen, nomine Cornelis Verdijck in naam van de kinderen Jan Verdijck, geeft zekere kosten over die vs Cornelis als momboor gehad heeft inzake het proces tussen Jan Pauwels Keeselmans en vs Cornelis in vs kwaliteit, en welke kosten schepenen taxeren op 3 Kgld 2,5 st te betalen door vs Jan Pauwels Keeselmans

f° 59 r°

| 1176-0140-01 |

-Marck Nout Peeter Noutssen belooft Anne Peeter Jans dr 4 Kgld 17,5 st te betalen

f° 59 v° - 25.08.1539

| 1176-0141-01 |

-in de zaak tussen Jan Praijens en Dierick Nijs Hegs en consorten tegen Magriete x Peeter van Staijen inzake de goederen die vs Magriete met haar wagen naar Loenhout gevoerd had en welke goederen belast waren als borg Goris de molenaar en deze toebehoorden, na aanspraak en replieken en bekentenis van Magriete dat zij de goederen weg gevoerd had, wijzen schepenen dat Magriete de aanleggers dient te betalen zulke penningen als aanleggers als borg Gorijs de molenaar hebben moeten betalen aan Reijnier van Amstel als rentmeester, en inzake de 'vroentcosten' gezien de aanleggers die zelf verteerd hadden aleer zij de goederen van Gorijs begeerden geÙxecuteerd te hebben daarvan is vs Magriet niet gehouden

Personen:

f° 60 r°

| 1176-0142-01 |

-Jan Wouter Stevens bekent schuld aan Henrick Jan Hovelmans 47 st

-Nijs Hegge begeert zijn arbeid op Lenaerdt Braens de som van 19,5 st

-Henrick Valckemans begeert zijn arbeid op Cornelis Jan Nouts, de som van 5 st

f° 60 v°

| 1176-0143-01 |

-Adriaen van Aken bekent schuld aan Cornelis Theus Bode 33 Rgld

-de vorster nomine Andries Goos bekent schuld aan Peeter van der Buijten 44 st en 1,5 st boete

-Nout van den Bogaerde begeert zijn arbeid op Buijen Huijbs de som van (blanco)

-| Fransken Katerijn Grobs dochter | gewezen dat Gielis Thoons de schuld die Pauwels Aerts nomine Fransken Grobs op hem eist mag minderen zoveel hem dat believe met de eed of dat Pauwels of Fransken dit kunnen aantonen

f° 61 r°

| 1176-0144-01 |

-Peeter Wilboerts begeert zijn arbeid op Meus Nijsmans de som van 16,5 Rgld

-Geerdt Marck Jan Marcx machtigt (geen verdere tekst)

-gewezen dat Wouter Jan Stevens en Cornelis Jan Nouts de uitspraak die zij aangenomen hadden tussen Willem (de Coninck) en Wouter Loijcx heden 'vuijten zullen'

-gewezen na aanspraak en waarden van de pacht van de nederhoeve

(nota: akte loopt niet verder)

f° 61 v° - 12.02.1539 m.l.

| 1176-0145-01 |

"-Jan Jans van Aerdt, Mathijs Jans van Aerdt, Lenaerdt Jans van Aerdt, broers, hun zuster Katlijne Jans van Aerdt x Maes Adriaens, hun zuster Marije Jans van Aerdt x Henrick Lodders; verklaren dat vs Marije x Henrick Lodders zal hebben uit het versterven van hun vader de stede zo zij die van haar vader in huur hadden en nadien van haar broers en zuster gekocht had dd 29.10.1538 volgens de beschreven waarden"

Personen:

f° 62 v° - 25.08.1539

| 1176-0146-01 |

-na allegatie Anthonis Claus Hagens als voogd van Geertruijt Ments dr (van Berentrecht), aanlegster, tegen Geerdt Marck Jan Marcx zoon inzake dat deze bij haar een kind zou verwekt hebben waarvoor zij gedurende 4 jaren jaarlijks 10 Rgld wilde hebben, wijzen schepenen dat vs Geert de helft zal betalen, te weten twee jaar telkens 10 Rgld

Personen:

-nog gewezen dat Geert hiervoor genoemd aan Geertruijt nog zal betalen 3 Kgld eens haar kinderbed, en als het kind 4 jaar oud zal zijn zal Geertruijt beslissen of zij zelf het kind eerst zal houden dan wel vs Geert of de moeder het een jaar en de vader het ander jaar

f° 63 r°

| 1176-0147-01 |

-Peeter Jan Nijs, scoemakere, blijft borg Jan van Elsackere inzake half bunder beemd dat deze van Mathijs van den Vekene gekocht had

Personen:

f° 63 v° - 17.09.1539

| 1176-0148-01 |

-Laureijs Peeter Claus Peeters cum suis willen dat Bastiaen Verheijden met zijn huisvrouw consenteren inzake vonnis dd 16.06.1639

-Bastiaen Verheijden met zijn vrouw verzoek akte dat Laureijs Peeter Claus Peeters met consorten tegen het vonnis tussen partijen gewezen op 16.06.1539 heden nooit geprotesteerd hebben

22.09.1539

| 1176-0149-01 |

-Ghijsbrecht de Bije, vorster, doet eed als voogd van Mariken Scantert (Canters) dat deze ten achter is aan Cornelis van den Bogaerde 20 st

f° 64 r°

| 1176-0150-01 |

-Jan Michiel Leijs Rombouts begeert zijn arbeid op de erfgenamen mr Peeter Vorspoels

-Jacob van Onstaijen, namens Matheus Boudens, verzoekt akte dat de schout borg begeerde van vs Matheus 60 realen en de kosten van de zaak waarvoor vs Matheus gevangen was geweest

-Peeter van Staijen presenteert hiervoor(cfr bovenstaande) borg te worden, rente van 2 Kgld op Peeter van Staijen, 2 filips gld op erfgenamen Jan van Staijen, 25 st op Willem de Hase, 10 st op Ot Jacobs

schout was hiermede nog niet tevreden

f° 64 v°

| 1176-0151-01 |

-de schout ontkent Peeter van Staijen alle renten die hij zei in Loenhout te heffen tenzij die bij schepenen laat blijken dat ze hem toebehoren

-Geerdt de Wege bekent schuld aan Peeter Jan Nout Luijcx nomine de voogden Thoenken Meus kind de som van 56 st

-Jorijs Ingelbrechts nomine Lijsbeth x +Jan van Aerde toont erfdom op Peeter Jan van Staijen van 3 L rogge

-Peeter van Staijen bekent schuld aan 2 Rgld

-Adriaen Vervoert bekent schuld aan 4 V rogge 65 st en 5 mandelen stro (aan Jan Jorijs van Wezele)

f° 65 r° - 22.09.1539

| 1176-0152-01 |

-Thijs van Aerde belooft Bernaerdt van Bavele 25 Rgld 16 st te betalen

-Cornelis de Hase bekent schuld aan Janne van Aerde Cornelissen 9 L rogge 20 st

-| in hoofding: Marie x +Wouter Snels | Aerdt Peeter Nouts bekent schuld aan Jorijs Ingelbrechts nomine Marie Snels 4 Rgld

-Jan Severijns doet zijn eed op Jan Wouter Stevens 8 Rgld

-Lijsken Dries belooft Lenaerdt van Bavele 7 Rgld 3 st te betalen

f° 65 v°

| 1176-0153-01 |

-Jacob Ots zoon bekent schuld aan Peeter van der Buijten 5 Rgld 15 st 3 oort

-Peeter Martens bekent schuld aan Pauwels Willem Aerts nomine juffr Marie van den Wijngaerde 4 V rogge

-Cornelis Pauwels Keeselmans bekent schuld aan Pauwels Willem Aerts nomine juffr Marie van den Wijngaerde 5,5 V rogge

-Jan Wouter Stevens belooft Cornelis van Staijen timmerman 4 Rgld 15 st te betalen

f° 66 r°

| 1176-0154-01 |

-| Peeter Peeter Nouts in de bijle | Peeter inde bijle begeert zijn teerkosten op Jorijs Peeter Diericssen

-zelfde begeert zijn teerkosten op Bernaert Jan Wouters

-zelfde Peeter begeert zijn kosten op Anthonis Jan Wackers

06.10.1539

| 1176-0155-01 |

-Adriaen Vermunten belooft Peeter van Staijen 9 Rgld te betalen

f° 66 v° - 30.09.1539

| 1176-0156-01 |

-| tussen Pauwels Aerts en Wouter van den Broeck | ingevolge beding dat Pauwels Willem Aerts nomine Dominicus de Bode en Peeter Willem Bode gedaan had op de leengoederen van Peeter van de Vekene te weten op de 18 L rogge leenpacht die vs Peeter van de Vekene heffende is op de goederen die Wouter van den Broecke in handen heeft wijst Willem Lenaerdts met consent van de andere mannen van recht dat Wouter van den Broeck zal betalen aan Pauwels vs de 18 L rogge tot vs Dominicus en Peeter (Bode) voldaan zijn van de 24 gelderse rijders die de zelfde op vs Peeter van de Vekene eisende zijn

f° 67 r° - 14.10.1539

| 1176-0157-01 |

-openbare verkoop van erven welke de weduwe Wouter Snels in recht gesteld had zekere pachten

de goederen zijn door Marie (x +Wouter Snels) ingezet 3 sister rogge eens, 2 sister jaarlijks en de wettige kosten

na het uitgaan van de kaars heeft Jorijs Ingelbrechts nomine vs Marie Snels de slag van de heer gehad het ingezet bedrag

"goederen betreffen beemd en land ca een bunder in de "keijvelaerstraat" N Henrick Jan Heijns Z Peeter Geens Peeterssen, item weide het "bolderblock" ca een bunder Z en O sheeren straat N Willem Vermunten kinderen; item beemd in het "henxbroeck" W Jan Hovelmans O Cornelis Vermunten"

f° 67 v° - 20.10.1539

| 1176-0158-01 |

-Adriaen Vervoert bekent schuld aan Henrick Valckemans 45 st

f° 68 r°

| 1176-0159-01 |

-Cornelis (Gielis) Haest verrijkt de weduwe Vorselmans

-vermits Jacob van Onstaijen de eed aanvaardde in naam van Willem van den Broecke tegen Frans de Dreijselaere is gewezen dat Willem van den Broecke zijn onschuld mag tonen of dat Pauwels (Aerts) zijn schuld zal aantonen

-Pauwels Aerts nomine Willem (Huijbs) Verboven verrijkt de weduwe Peeters Cuijpers

-Anthonis Jan Wackers bekent schuld aan de kinderen Jan Henrick Mens 12 Rgld 5 st

f° 68 v°

| 1176-0160-01 |

-inzake geschil tussen Jacob van Onstaijen nomine Willem van den Broeck en Pauwels Aerts nomine Gommer Vennen inzake teerkosten van 31 st is gewezen dat Gommer zijn eed zal doen

-Pauwels Aerts nomine Henrick Laureijs Rombouts en zijn broer Michiel verrijkt Jan Hovelmans Henrickssen

-Anthonis Jan Wackers bekent schuld aan de erfgenamen Michiel Verdijck 10,5 L rogge

-Peeter van Staijen van Brecht begeert zijn erfpenningen op Buijen Huijbs, deze dient 4 ú br en 20 st verschenen pacht te betalen

f° 69 r°

| 1176-0161-01 |

-Jacob Ots begeert zijn teerkosten op Anthonis Verwilt

-Jacob van Ostaijen begeert zijn kosten inzake proces dat hij voerde nomine Balten Bolckmans tegen Jan Nijs waarvoor hij 2,5 Kgld eist

affirmeerde bij eed dat niemand zulk proces zou voeren om 6 Rgld

-met vonnis gewezen dat Jacob (van Onstaijen) betaling zal hebben

-| van de kosten verteerd op de appelatie Peeter Thijs tegen Adriaen Peeter Thoen Thijs | achtervolgende appellatie en kosten bij schout en schepenen gedaan en waarbij Peeter Thijs als appellant ingelegd had in Loenhout 4 Rgld, in Breda 4 Rgld en daarenboven in Loenhout borg gesteld was wat schout en schepenen in Loenhout en in Breda inzake zouden verteren, en als de teerkosten hoger liggen dan ingelegd was, verlangde de schout de goederen van Peeter Thijs te panden, waarop bleek dat deze geen uitvoerbare goederen in Loenhout bezat, zo wijzen schepenen dat de borg dient te betalen

-gewezen dat Claus Diericx al de schutboeten en kosten zal betalen gezien enige van de schepenen de omheining gevisiteerd hebben

in marge: toekomende van Jan Laureijs Rombouts beesten

f° 70 r°

| 1176-0162-01 |

-| Jacob van Onstaijen nomine Jan Pauwels Keeselmans | Jacob allegeert nadat Pauwels Jan Dignen bekend had Jan Pauwels vs jaarlijks uit te reiken 3 V rogge, presenteert Jan Pauwels Keeselmans Pauwels vs te verlijden schepenakte dat hij of zijn nakomelingen nimmermeer de 3 V rogge eisen zullen dan met dezelfde brieven die Jan Pauwels op heden geÙxhibeerd heeft

-gewezen dat Jan Pauwels Keeselmans erfdom onvoldoende getoond heeft met de brieven van heden

-dit zijn de woorden die Peeter Thijs ter Eijcke gesproken heeft de vierschaar waarvoor hij gecalengiert was:

tot schout en schepenen: 'ja soude mij soe leeren, ick sal U wat anders leeren'

tot de schout: 'ghij woudt mij tot Breda opte porte doen leggen maer cont ghij meer met uwen goeden vonnissen tot Breda'

f° 70 v°

| 1176-0163-01 |

-| Magriete x Peeter van Onstaijen | Wouter Jan Stevens vraagt of onder schout of schepenen geld gesteld werd tot behoefte van Dierick Nijs cum suis, en daar dit negatief was deed hij klacht waarop vs Magriet te recht gecalengiert werd en dat zij zou betalen of men haar goederen zou executeren, waarop Jacob van Onstaijen protesteert en appelleert

-Jacob van Onstaijen consenteert dat Wouter meester Jans zijn eed doet

-Jacob van Onstaijen en Wouter Jan Stevens hebben aan sheeren hand gezworen te recht te staan van derde dag tot derde dag

f° 71 r° - 22.10.1539

| 1176-0164-01 |

-na volgens arrest gelijk Jacob van Onstaijen had doen arresteren Wouter Jan Stevens inzake de penningen die Wouter vs ontvangen had van vs Jacob wijzen schepenen dat indien vs Wouter als verweerder bij eed bevestigt dat Jacob hem deze penningen gegeven heeft in korting van de ganse som of dat hij Dierick Nijs Hegs of zijn consorten niet geraden heeft deze klacht neer te leggen, en als Dierck Nijs Hegs tevreden is, dat hen lieden zelfde korten zal aan de gehele som, dat Wouter de penningen zal behouden

f° 71 v°

| 1176-0165-01 |

-Jacob van Onstaijen vraagt of Dierick Nijs hem zal betalen van de kosten die tot Zandhoven gemaakt zijn, zo ja is hij hiermede tevreden, zo niet zal hij in Brecht klacht doen tegen Dierick cum suis

-Jacob van Onstaijen nomine Jan Pauwels Keeselmans appelleert op het schepenvonnis dd 20.10.1539 ten 'achterdeele' van Jan Pauwels Keeselmans

aanwezig de schepenen Laureijs van Aerde, Jan van Bavel, Willem Lenaerdts

f° 72 r° - 23.10.1539

| 1176-0166-01 |

-S/D Peeter Cristiaen Reijns en zijn kinderen inzake de goederen van hun moeder +Ijsabeele x vs Peeter, vader behoudt de stede met toebehoren die hij samen met zijn vrouw bezat en zal ook de kommer daarop uitgaande betalen

Personen:

inzake de tochten van het versterven van Wouter Snels en van de oude goederen van Ijsabeele houdt de vader op het zelfde goed en waarop hij nu woont een sister rogge, item op Peeter van der Buijten aan den huffel 4,5 V rogge erfelijk, op Cornelis de Hase 20 st erfelijk, en verder nog de "leege bleijcke" los en vrijdag waarde is indien Peeter nog huwt en kinderen krijgt deze percelen na zijn dood versterven aan zijn kinderen

item de kinderen zullen behouden alle andere goederen, binnen of buiten Loenhout, renten of erven

gedaan in tegenwoordigheid van Peeter Cristiaen Reijns, Gielis Jan Cornelis Legen x Cornelie Peeter Cristiaens dr, Bernaerdt van Bavele als voogd met Adriaen Wouters als toeziener van de twee jongste kinderen

f° 72 v° - 25.10.1539

| 1176-0167-01 |

-Peeter Lenaerdt Boets huurt van Adriaen Peeter van de Venne bij consent van Peeter van der Buijten als voogd van vs Adriaen het deel van Adriaen van stede en andere erven die vs Adriaen verstorven zijn van zijn grootmoeder +Marie x Michiel van Elsacker alsmede van zijn zuster Anne, welke huur is 6 jaren 10 V rogge en 14 Rgld jaarlijks, maakt Adriaen (helft van de stede) 5 V rogge 7 Rgld

Item Peeter mag ook wekelijks 6 roeden graven in het heiblok en heide maaien om te strooien, en het mest en vet aanvaarden dat er nu is, zal wanneer de huur afloopt het vet dat er dan is er moeten laten

Item zal op vs stede al zijn beesten moeten houden

Item zal op vs goed ieder jaar twee mutsaarts en op het huis acht mandelen stro dekken en de dekker de kost geven, de daguren zullen betaald worden half om half

f° 73 v° - 05.11.1539

| 1176-0168-01 |

-Cristiaen Heijn Meus begeert zijn arbeid op Lijsken Dries 3,5 Rgld

-Gheerdt Vorselmans bekent schuld aan Pauwels Aerts als gemachtigd van het klooster van faucons 8 Rgld 3 V rogge

-item procedure

-Gommer Venne doet eed dat hij 26 st 1 oort achter is op de penningen die onder de heer gesteld waren ten behoeve van Willem van den Broeck

-Marck Marck Jan Marcx bekent schuld aan Marie x +Wouter Snels 3,5 Rgld

f° 74 r°

| 1176-0169-01 |

-Peeter in de Bijle belooft Peeter Diericx van Aerde een V rogge

-inzake de beemd die Adriaen van Eeckele en Jan van Eeckele samen toebehoort en waarbij Jan zijn deel wou weiden en Adriaen zijn deel hooien wijzen schepenen dat indien Jan zijn deel wil weiden hij Adriaen 'vrede dient te doen'

-Anthonis Jan Wackers bekent schuld aan Cornelis Verboven 21 L rogge

-Cornelie x +Peeter Cuijpers bekent schuld aan Willem Huijbs Verboven 8,5 V rogge

f° 74 v° - 05.11.1539

| 1176-0170-01 |

-| Wouter Jan Stevens in naam van Dierick Nijs Hegs tegen Jacob van Onstaijen nomine Magriet van Staijen | alzo Wouter Jan Stevens in naam als boven taxatie begeerde van de schepenen van de kosten die Dierck Nijs Hegs cum suis gehad hebben door het proces tegen Magriete x Peeter van Staijen door het wegvoeren van de goederen van Gorijs de molenaar waarop Jacob van Onstaijen protesteerde daar schepenen in hun vonnis daartoe vs Magriete niet veroordeeld hadden, wijzen schepenen nu dat Wouter wel taxatie mag verkrijgen daar hij altijd die kosten geprotesteerd had in zijn conclusie

-Cornelis Gielis Haest toont erfdom op Lijsken Vorselmans een sister rogge

f° 75 r°

| 1176-0171-01 |

-Henrick Phlips bekent schuld aan Anthonis Hovelmans 9 V rogge

-Geerdt de Wege presenteert met het bezetboek te tonen dat hij niet schuldig is in de schuld die Michiel Verstraten eist op de goederen van Cornelis van Elsacker

-Gorijs Frans bekent schuld aan Peeter van Staijen van Brecht 30 st

-Jan Thijs Theus belooft Peeter van Staijen van Brecht 2 V rogge

f° 75 v°

| 1176-0172-01 |

-Adriaen Marten Diericx doet zijn eed dat hij niet beloofd heeft te helpen betalen het houden van de minderjarige kinderen van Peeter van Staijen x Cornelie Marten Diericx dr, zal wel als een goed toeziener dienen te handelen indien de kinderen enig goed vererven of bekomen

-Lenaerdt (Peeter) van Staijen als voogd van zelfde kinderen (cfr supra) vraagt van de voogdij ontslagen te worden vermits de kinderen geen goederen toebehoren, schepenen ontslagen hem van die voogdij behoudens dat hij rekening zal maken van zijn ontvang en opleggen wat hij van de kinderen onder heeft. Vervolgens zal Peeter van Staijen, de vader, zelf de kinderen aanvaarden en houden zo het een vader past

f° 76 r°

| 1176-0173-01 |

-voorwaarde waarop Henrick Hovelmans zijn stede in Sneppel verkoopt. Stede is groot ca 8 L zaad Z sheerenstraat W Matthijs Hovelmans N en O Geert van Elsacker. Koop aan Jan vs Henricks zoon 44 ú br eens, waarvan Jan met lichtmis e.k. zijn vader 16 ú zal betalen, van het resterend bedrag mag Jan rente geven, 5 st ieder pond en daar brieven verlijden. Verder koopt Jan van zijn vader al het hout op vs stede en daartoe nog de buer en het timmerhuis 20 ú br, ook te betalen met lichtmis of indien Jan dit niet kan er brieven te verlijden op goede panden waarmee Henrick en zijn andere kinderen tevreden zullen zijn, deze gelden horen enkel Henrick en zijn kinderen toe, zonder toezeggen van zijn vrouw Marie of haar kinderen

aanwezig Anthonis Hovelmans - Peeter opte Rijdt cum uxore - Marck Nouts cum uxore - Neese x +Cornelis Vermunten

f° 77 r° - 08.11.1539

| 1176-0174-01 |

-Cornelis de Loeckere rekent met Geerdt van Elsackere inzake stro dat deze laatste gekocht had van Peeter van Staijen bedragende 5 Rgld 6 st welke som toebehoorde de kinderen van Cornelis Stoeldraaiers en waarbij Cornelis de Loeckere verklaarde van Geerdt van Elsacker 3 Rgld 8 st ontvangen te hebben en de rest heeft hij Geerdt kwijt gescholden zijn arbeid als toeziener van zelfde kinderen

12.11.1539

| 1176-0175-01 |

-verkoop door de kinderen en erfgenamen Jan Nouts van een beemd in Blaakt O Peeter Cornelis Loijcx Z Willem Polmans W sint margriete klooster N Goosem Lemmens, met last van een sister rogge, en dit aan de hoogste bieder. Willem Jan Nouts en Claus Diericx hebben hiervoor de slag gekregen 26,5 ú br

In marge: dit heeft Willem overgegeven Goosem Jan Aerts zelfde prijs zijn helft

f° 77 v°

| 1176-0176-01 |

(vs akte gaat blijkbaar verder f░ 77 v░)

"-item zullen nog verkopen de "gagelscoot" aan "marumvoort" O sheeren vroente W Jan Joos Luijcx N Peeter Cornelis Nijs, met last aan de kapelaan van sint quirijns; Godevaert van Helmondt krijgt de slag 16 Kgld 5 st"

"-item een stede met huis en erven aan stapelheide met de gagelscoot daarbij gelegen O stapelheide Z Claus Aertsen W de blaakt N de heibeemd, met last aan Jan de Cock tot Brecht, meester Jan Custodis kinderen; Willem Jan Noutsen krijgt de slag 11 ú"

(kopers dienen de klerk het schrijven van de waarden elk perceel 2 st en de vorster het roepen en zijn kersgeld ook 2 st ieder perceel, verder ook de schout zijn recht)

f° 78 r° - 27.11.1539

| 1176-0177-01 |

-Dierick Nijs Hegs bekent schuld aan Michiel van Elsackere als voogd van Lijnken Jacob van Aerde dr 30 L rogge

-Pauwels Willem Aerts nomine Jan van Eeckele begeert nota dat de schout gesteld dat dat de huisvrouw van Jan van Eeckele een koe gehaald had die zij verhuurd hadden, kent hij dat Jan de koe eer hij ze verhuurde en niet langer

f° 78 v°

| 1176-0178-01 |

-Jacob van Onstaijen nomine de erfgenamen Cornelia Wouters bekent schuld aan Marie x +Wouter Snels

-Lijsbeth Jan van Aerde doet eed dat zij aan Bernaerdt Stevens 2 V rogge achter is

-Buijen Hovelmans bekent schuld aan Peeter van der Buijten 9 Rgld 4 st

-de weduwe Jan Heerkens belooft Digne Meus Hovelmans dr 9,5 V rogge te betalen

-daar Anthonis Verwilt borg was zijn moeder Margriete is gewezen dat hij mag bewijzen dat vs Margriete erfgoederen heeft en dat Dierck Nijs Hegs die mogen inzetten en een zondags gebod doen geven en openbaar verkopen tot vs Dierick betaald zal zijn

f° 79 r°

| 1176-0179-01 |

-Lenaerdt van Staijen begeert zijn kosten op Pauwels Jan Boets de som van 8 st

-Jacob van Onstaijen nomine Peeter van Staijen x Magriete presenteert borg te stellen

-Dierick Nijs Hegs heeft ingesteld alle roerende en erfgoederen die Magriete x Peeter van Staijen heeft in Loenhout 20 ú br eens

-Jan van Aerde Cornelissen bekent schuld aan Michiel van Elsackere nomine Marie Jacobs van Aerde dr ... Rgld (getal niet aangegeven)

f° 79 v°

| 1176-0180-01 |

-Pauwels Willem Aerts nomine de erfgenamen of kinderen Laureijs Rombouts toont erfdom op goederen die Jan Henrick Hovelmans in handen heeft en dit 4 Rgld

-Cornelis Pauwels Geens bekent schuld aan Mathijs van Aerde 12 Rgld

-Peeter Mathijs Conincx bekent schuld aan Peeter Speeecx 19 L rogge

-Cornelis Wouter Stevens bekent schuld aan Peeter Speecx 14 L rogge

f° 80 r°

| 1176-0181-01 |

-de vorster nomine Adriaen Vermunten bekent schuld aan Jacob van Onstaijen nomine de erfgenamen Michiel Verdijck 6 Kgld

-Buijen Huijbs Verhaert bekent schuld aan Luijck Willem Luijcx 29 st

28.11.1539

| 1176-0182-01 |

-inzake geschil tussen Cristiaen Henrick Meus en zijn zuster Lijsbeth van de rekeningen van de erfpenningen die vs Kersten begeerde alsmede van zijn arbeid die hij begeerde omdat hij haar land verbouwd had wijzen schepenen dat Lijsbeth voldoen zal vs Cristiaen zijn deel van de erfpenningen 18 st 1 oort en inzake de arbeid 2 Kgld, en verder van het geld dat Cristiaen aan zijn moeder geleend had en de gemene schuld betaald had daarvoor bekomt hij nog boven wat hij zijn deel getrokken heeft nog 39 st waarvan Lijsbeth de twee delen zal betalen zodat Neelken Oliviers haar daaraf de helft korten aan wat Lijsbeth haar schuldig is en het resterende derdedeel zal Jan Hegge betalen in naam van de weeskinderen Henrick Meeus

f° 81 r°

| 1176-0183-01 |

-nadat Adriaen van Aken en Anthonis Jan Wackers zich hebben onderworpen aan schout en schepenen wijzen deze dat Adriaen van Aken eerst Anthonis zal kwijtschelden de 18 st die deze hem schuldig was, en hem daarboven zijn verteerde kosten en smart nog zal geven 3 Rgld met sint andries en nog 3 Rgld met sint thomas

f° 81 v°

| 1176-0184-01 |

-Pauwels Jan Dingnen ontkent niet Jan Pauwels Keeselmans jaarlijks 3 V rogge schuldig is, een veertel zou te kwijten zijn met 10 ú br eens en een jaar rente, daarvan heeft Jan een brief en nog een brief van de andere rente. Pauwels zegt over andere brieven te beschikken

01.12.1539

| 1176-0185-01 |

-Willem van den Broeck bekent schuld aan Franck de Dreijselaer acht Rgld

-Willem van den Broecke bekent dat de 20 st die Pauwels Willem Aerdts overgaf dezelfde dag van het stro nog gekomen van de hoeve in broekhoven dat deze 20 st Jacob van Onstaijen zal ontvangen als mindering zijn arbeid

f° 82 r°

| 1176-0186-01 |

-Wouter van Elsacker bekent schuld aan Peeter van der Buijten 20 st

(nota: akte doorkruist)

-Pauwels Jan Dingnen doet eed dat hij aan Jacob van Onstaijen als borg van Anthonis Gielis Jan Giels zoon 75 st ten achter is

-gewezen dat Henrick van sinte Huijbrechts moet brengen 2 wettige mannen die getuigen dat hij de rogge waar geschil om is aan de oude rentmeester betaald heeft gezien de woorden van Henrick verschillen met wat de schout geschreven heeft

-Nout van den ... (niet verder vermeld) bekent schuld aan Luijck Willem Luijcx 20,5 st

-Jan Cornelis Claus Jans bekent schuld aan Lijsbeth x +Jan van Aerde 18 L rogge

f° 82 v°

| 1176-0187-01 |

-Jan van Aerde Cornelissen bekent schuld aan Peeter Verwilt 10 V rogge

-Jacob Ots begeert zijn teerkosten op Anthonis Jan Wackers 8 st

-Jacob Ots begeert zijn teerkosten op Cornelis Peeter Vorspoels 17 st 3 oort

-Peeter de Smidt van Meer begeert zijn arbeid op Dierick Bode 18,5 st

f° 83 r°

| 1176-0188-01 |

-Peeter de Smidt van Meer begeert zijn arbeid op Kersten Diericx 14 st

-zelfde begeert zijn arbeid op Lijsken Vorselmans 30 st 1 oort

09.12.1539

| 1176-0189-01 |

-gewezen dat Geerdt Peeter Vorselmans ten rechte is gecalengierd door de stadhouder nadat Geert betwist had de 'wete' gehad te hebben dit inzake dat mr Henrick van Meer de hoeve van Peeter Vorselmans had doen bezetten

f° 83 v° - 07.12.1539

| 1176-0190-01 |

-gezien de kosten overgegeven door Wouter Jan Stevens nomine Dierick Nijs Hegs cum suis en door dezen gemaakt in het proces tegen Magriete x Peeter van Staijen betreffende het wegvoeren van de goederen van Gorijs de molenaar en welke belast waren door vs Dierck cum suis worden deze door schepenen getaxeerd op 5 Kgld 8 st door Magriete aan Dierick te voldoen

de schepenen: Peeter van Onstaijen, Laureijs van Aerde, Willem Lenaerts, Pauwels Jan Dingnen, Jan van Bavele

-de kosten van Willem van den Broecke tegen Michiel Jordaens of de erfgenamen Franck Francx te Dambrugge zijn getaxeerd op 49 st door vs erfgenamen te betalen

-de kosten van Jan Nijs tegen Balten Bolckmans getaxeerd op 3 Rgld 12,5 st door Balten te betalen

f° 84 r°

| 1176-0191-01 |

-de kosten van Wouter Van den Cloote tegen Jan Pauwels Keeselmans getaxeerd 27 st

18.12.1539

| 1176-0192-01 |

-Cornelis van Elsackere Michielsen doet rekening als momboor van de kinderen Peeter van de Venne, ontvangst van de beide koopdagen en van het koren, uitgave van de schulden van Peeter of zijn huisvrouw Katrijne. Cornelis blijft de kinderen schuldig 37 st 4,5 mijten br, gedaan in aanwezigheid van Adriaen Peeters van de Venne zoon, Marie zijn zuster x Peeter Lenaerdt Boets en Peeter Cornelis Loijcx als toeziener van de weeskinderen

f° 84 v° - 15.12.1539

| 1176-0193-01 |

-Adriaen Vermunten bekent schuld aan Cornelis Maes 2,5 Rgld

-| Luijcije x Lenaerdt Peeter Nuijts | 'alsoe de scouteth Luijcijen sc aensprake dede ten sc dage nemende voer sijn conclusie dat de voersc Luijcije sal worden gewesen ter scerper examinatien ende daarboven te stane aen eenen staeck ende daar te hebbene een corporael correctie zoe dat bij de scepenen gewesen sal worden'

Personen:

-procedure in zaak de vorster nomine Peeter inde Bijle tegen Pauwels Willem Aerts nomine Huijbrecht Janssen (Scippere)

-Jan Wouter Stevens bekent schuld aan Pauwels Willem Aerts nomine Willem van Wouwe 8 Rgld

-Jacob van Onstaijen nomine Jan Pauwels (Keeselmans) reciproceert Luijcas de vorster tot Brecht of hij durft te affirmeren bij eed dat toen hij Jan Pauwels arresteerde hij niet gemachtigd was van Cornelis Verdijck of de kinderen Jan Verdijck

f° 85 r°

| 1176-0194-01 |

-procedure Cornelis de Hase tegen Janne Vorspoels nomine Cornelis Huijbs Verboven

-Kersten Diericx bekent schuld aan Lijsbeth x +Jan van Aerde 8 Rgld 8 st 10,5 L rogge

-gewezen dat Pauwels Willem Aerts nomine Huijbrecht Janssen erfdom zal tonen en zijn achterstel bewijzen

-Peeter Kerstens begeert zijn kosten op Mathijs de Cuijpere 2,5 Rgld 9 st

-Peeter Geerts Verbuijten belooft Peeter Wierocx 25 st te betalen, zijn moeder blijft borg

f° 85 v°

| 1176-0195-01 |

-Adriaen Thoen Lippens bekent schuld aan Willem de Coninck 3 Rgld

-Lijsken Dries bekent schuld aan Peeter van der Buijten 2 tonnen bier

(nota: akte doorkruist)

-zelfde begeert zijn kosten en arbeid op Cornelis Theus Boets

(nota: akte doorkruist)

-Adriaen van Aken en Buijen Hovelmans cum suis akkoord inzake dat Adriaen gerecht was in de goederen van Buijen Hovelmans cum suis waarbij Adriaen de heerlijke kosten betaald had van 22,5 st welke door Buijen cum suis zullen gerestitueerd worden, daarboven eist Adriaen nog 2 V rogge eens welke Gheerdt Wils zei betaald te hebben

f° 86 r°

| 1176-0196-01 |

-Geerdt Geerdt Wils zegt Buijen Hovelmans beloofd te hebben van vs rogge schadeloos te houden

-Buijen Hovelmans doet eed dat hij aan Cornelis Pauwels Keeselmans 15 Rgld 9 st ten achter is

-Jan Willems van Staijen bekent schuld aan Cornelis van Onstaijen 4,5 Rgld

f° 86 v°

| 1176-0197-01 |

-gewezen dat Lenaerdt van Scuerhoven zijn deel zal hebben in penningen welke Dierick Nijs Hegs cum suis gewonnen hebben van Magriete x Peeter van Staijen als borg Gorijs de molenaar en waarbij vs Lenaerdt mede borg was, indien hij de eed doet dat altijd deel zou gehad hebben in winst of verlies, en ook mee de kosten zou hebben helpen dragen indien zij verloren hadden

16.12.1539

| 1176-0198-01 |

-nadat Mariken Jan Claus Peeters dr x Bastiaen Verheijden enerzijds en de erfgenamen Peeter Claus Peeters anderzijds zich onderworpen hadden aan schout en schepenen, Mariken of Bastiaen mede aan Peeter van der Wilt en Adriaen Wouters, en vs erfgenamen mede aan Aernout van der Vloet, meijer in Wesel, en Peeter van Eekel, is arbiterlijk uitgesproken (uitgezonderd Peeter van der Wilt die ten dage niet compareerde, waarvoor Bastiaen begeerde dat Peeter van der Buijten in zijn plaats zou treden) gezien arbiters zelf geen akkoord konden vinden zich te schikken in uitspraak van schout en schepenen welke beslisten dat de erfgenamen (Peeter Claus Peeters) aan vs Mariken of haar man zullen geven inzake van de administratie die +Peeter Claus Peeters gehad heeft als voogd van vs Mariken en waarvan de erfgenamen geen rekening of bewijs konden doen 36 Kgld eens

elke partij zal het gelag in Peeter van Onstaijens huis nog 13 st betalen en de klerk 1 st

f° 87 v° - 17.12.1539

| 1176-0199-01 |

-inzake geschil tussen Jan van Eeckele en Jan Michiel Leijs Rombouts zoon betreffende erfpalen die Jan van Eeckele had laten stellen in de straat bij zijn huis en welke straat Jan Michiel des tijds had doen calengieren nadat zijn vader Michiel Leijs Rombouts zekere erven in vs straat verkocht had zonder de veiling zoals in rechte behoort, en nu Jan van Eeckele deze erven had doen veilen waarbij Jan M L Rombouts calengierde, zo wijzen schepenen dat Jan Michiels voldoende heeft laten blijken om de straat te hebben hem en zijn nakomelingen tot de twee palen die daar heden zijn en verder tot de paal op de messing van Jan van Eeckel, met waarde dat hij de straat altijd breed genoeg zal laten om door te komen met kar en beesten

f° 88 r° - 29.12.1539

| 1176-0200-01 |

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Luijcije x Lenaerdt Peeter Nout Jan Geerts

-Geerdt de Wege bekent schuld aan Marie x +Wouter Snels 5 Rgld 15 st

f° 88 v°

| 1176-0201-01 |

-Cornelis de Hase verrijkt Joos Huijbrechts

-Cornelis Jan Michiel Buijens bekent schuld aan Pauwels Willem Aerts nomine Huijbrecht Janssen11 Rgld

-Cornelis de Hase bekent schuld aan Cornelis Verboven 7 Rgld 3 st 1 oort

-Jan Block bekent schuld aan Peeter Meus van Huijsen 39 st

-gezien Jorijs Ingelbrechts nomine Jan Bogaerts met de eed Marie Claus Haijen dr aansprak is gewezen dat zij zichzelf met de eed moet 'ontschuldigen' of Jan met de eed zijn 'vermet' laten doen

f° 89 r°

| 1176-0202-01 |

-Peeter Braens bekent schuld aan Aerdt Michiel Wouter Aerts 19 st

-Jan Adriaen Haest bekent schuld aan meester Jan Vorspoel 2 V rogge

-Jacob Ots begeert zijn teerkosten op Cornelis de Hase 6 st 9 (mijten)

-gewezen na begeerte van Peeter van der Buijten en mede de andere tiendenaars inzake de tiende van de bijen dat de tiendenaars kopij zullen bezorgen uit het boek van sint bernaerts van welke vruchten de abt of zijn pachters recht hebben op tienden

op 19.09.1541 wijzen schepenen, kopij gezien hebbende uit het boek dd 1277 de eerste zegel en dd 1279 de laatste bevestiging, dat de abt recht heeft op de tienden van de bijen

f° 89 v°

| 1176-0203-01 |

-gewezen dat Jan Vorspoels verrijkt heeft Cornelis Verdijck

11.01.1540 svl

| 1176-0204-01 |

-Meus Nijsmans heeft Pauwels Willem Aerts zijn eed verdragen waarom gewezen is te betalen 18,5 Rgld en 2 reizen met de wagen en paarden tot Antwerpen of Breda

-Jan Thijs Theus doet eed dat hij aan Anthonis Verwilt 2 V rogge en 6 st ten achter is

-Lenaerdt Neel Lenaerts bekent schuld aan Ghijsbrecht de Bokelaere 53,5 st

f° 90 r° - 12.01.1540 svl

| 1176-0205-01 |

-Geerdt Vorselmans als voogd met Gielis Bouwens als toeziener van Grietken Jan Ghijs dr, Jan Geert Larien en Gheerdt van Elsackere als voogd van Mariken Geerdt Larien beloven te betalen Jan Willem Lenaerdt Loijcx de som van 15 Rgld en een jaar rente

-de erfgenamen Jan Marck Loijcx zullen openbaar verkopen een bos van eiken, elsen, espen en allerhande hout, gelegen in Sneppel op de goederen waar Jan Marck Loijcx uitgestorven is

eerst zal al het hout afgaan 'dat men met twee handen niet overnemen kan tegen de borst van ÚÚn man uitgenomen het houd op de beemd dat zal blijven staan'

Jan van Elsackere bekomt de slag 32,5 Rgld

f° 90 v° - 13.01.1540 svl

| 1176-0206-01 |

"-de rentmeester zal openbaar verkopen 3 percelen van bossen, het eerste bos beginnend tegen het hof aan de "toemaet bemdt" uitgenomen de wilgen en de groten els die op de hoek staat en vandaar op het "swilden bemdeken" met het "heiveldeken" daaraan gelegen tot de beide vekenen en daarbij nog het week hout dat op het "calverblock" staat tot aaan de grote eik; het tweede bos de hage op het "stoppelblock" beginnend aan de brug to de veken toe bij de "vriendelijcken eik"; het derde bos op de "oijvereijcke" uitgenomen wilgen en abeelen"

de kopers zullen in het gelag elke Rgld een halve st geven

de vorster zijn salaris elke bos 1 st

de klerk het schrijven elk bos 1 st

na de eerste slag mag de inzet verhoogd worden, de helft de heer en de andere helft de verhoger

voor het eerste perceel krijgen Lenaerdt van Staijen Peeter van der Buijten de laatste slag 23 Rgld, het tweede perceel Willem Sijmons 5 Rgld 5 st en het derde perceel Peeter van Onstaijen 6,5 Rgld

f° 91 v°

| 1176-0207-01 |

-Huijbrecht Jacob Janssen verkocht openbaar aan Peeter Verwilt en Jan Peeter Hovelmans beemd in het hoogbos 27 ú br, waarvan 15 ú het korten van de jaarlijkse rente van 75 st die vs Huijbrecht aan Peeter en Jan op vs beemd schuldig was, en verder nog korten van de verlopen rente tot heden of het verlopen van de veiling, en welke 75 st jaarlijks verschenen zijn zo lang Henrick van der Buijten dood is hetzij een jaar of twee jaar daarvoor

vs Huijbrecht belooft bij het einde van de veiling twee van zijn kinderen te brengen om schepenbrieven te verlijden en de beemd te 'waren en klaren'

f° 92 v° - 15.01.1540 svl

| 1176-0208-01 |

-Claus Cornelis van Staijen pacht van Michiel van Elsackere de stede waar Michiel nu woont in de manieren zoals vs Michiel die tegen zijn zoon Cornelis en de kinderen Peeter van de Venne gedeeld heeft uitgezonderd het "rootven" "cnodders bos" en het moer, en dit een termijn van 6 jaren, 3 af en aan, en moet degene die na 3 jaar afstand doet de andere dat met bamis opzeggen als hij half maart afstand wil doen, de pacht gedaan 5 sister rogge jaarlijks en in geld 16 Rgld 10 st. Verder zijn er nog waarden over de huidige bezaaiing en het braak laten liggen van een vierendeel bij het beÙindigen, de andere drie vierendelen te bezaaien met winterrogge, het dekken met 10 mandelen stro, het houden van mutsaerts, graven in het heiblok, mest en vet, het behouden door Michiel van den buer en deel van turfhuis

Personen:

f° 93 r° - 17.01.1540 svl

| 1176-0209-01 |

-gezien de kosten die Pauwels Aertssen nomine Gommar Venne overgegeven heeft en gedaan om met recht te vervolgende de penningen die onder de schout van Loenhout gezet waren tot behoef van Willem van den Broecke welke Willem de vs Gommare schuldig was 26 st 1 oort zo Gommar dat bij eed verklaarde, taxeren schepenen deze kosten 12 st door Gommar te hebben op de goederen van Willem van den Bogaerde of diens borg

f° 93 v°

| 1176-0210-01 |

-zelfde schepenen taxeren op zelfde wijze de kosten die Frans Dreijselaer had in zijn proces tegen tegen Willem van den Broeck inzake laken dat Willem van Frans gekocht had en waarvoor hij hem nog 8 Rgld schuldig was, taxeren deze kosten op 31 st

21.01.1540 svl

| 1176-0211-01 |

-Lenaerdt Lenaert Marten Buijenssen kocht van zijn broer Gabriel Jan Luijcx goederen, have en erven, renten en erfplakken als Gabriel toekomen en zullen versterven van hun beider wettige moeder Katrijne Jan van Aerde dr en dit 14 L br eens

f° 94 r° - 23.01.1540

| 1176-0212-01 |

-Jan van Heester, Hoogstraten, verkocht aan Jorijs Ingelbrechts 8 V rogge erfelijk waarvan 6 V leen zijn onder het leenhof van de heer van Arenberg en de andere 2 V erfrenten zijn onder de erfbank van Loenhout, en welke 8 V vs Jan jaarlijks heffende is op de goederen van Wouter van den Cloote in Sneppel, en dit alles 102 Kgld

f° 94 v° - 26.01.1540

| 1176-0213-01 |

-Willem Sijmons belooft Abraham van Huijsen 7 L rogge te betalen

-Lenaerdt van Staijen begeert zijn teerkosten op Cornelis Heijns

-zelfde begeert zijn teerkosten op Cornelis Jan Nouts

f° 95 r°

| 1176-0214-01 |

-Jorijs Ingelbrechts procedure

-| de schoolmeester | schepenen verklaren dat wie een toon wil leiden dat 's zondags in de kerk moet doen gebieden

de vorster verklaart dat Bernaerdt Couwenberghs toen Jorijs Ingelbrechts hem leidde tegen meester Spoermans niet aan de kerk maar thuis geboden had

de schout verklaart dat hij niet wist dat toen hij Bernaerdt zijn eed staafde Joris kopij of certificaat begeerde de kosterij aangaande

-schepenen kennen dat meester Peeter present was toen de kennis schout en schepenen gelezen werd

-Anthonis Jan Brans begeert zijn arbeid op Frans Marcelis

f° 95 v°

| 1176-0215-01 |

-gewezen dat Pauwels Aerts nomine Adriane x +Daen Cuijts zal antwoorden op de aanspraak van meester Wouter Happaaert, nadien protesteert Michiel Gorijs van alle kosten die vs meester Wouter zou maken

-Peeter Nouts inde Bijle bekent schuld aan Pauwels Willem Aerts nomine Huijbrecht Janssen 9,5 Rgld

-Cornelis van den Bogaerde en zijn broer Willem bekennen schuld aan Jan Pauwels Keeselmans 4 Rgld

-Gorijs Frans bekent schuld aan Jorijs Ingelbrechts nomine Lijsbeth x +Jan van Aerde 2 V rogge

f° 96 r°

| 1176-0216-01 |

-Joanne x +Peeter Hesen bekent schuld aan Anthonis Jan Verwilt 3 V rogge

-Jorijs Peeter Diericssen begeert zijn arbeid op Jan Dingnen 9 st

-Anthonis Jan Wackers belooft meester Willem Scoofs 9 L rogge te betalen

-Quirijn de Beere en Claus Cornelis van Staijen nomine hun huisvrouwen en Claus Jan Heijlens als voogd van het minderjarige kind van Jan Druijsens enerzijds en anderzijds Cornelis Jan Haest met zijn broer Mathijs, ook hun andere broer Sijmon, onderwerpen zich aan de uitspraak van Pauwels Jan Dingnen en Peeter Martens opte Rijdt, schepenen, Michiel en Geert van Elsackere als minnelijke zegslieden. Dit inzake geschil van de stede die Jan Haest, vader van vs Cornelis, Mathijs en Simon, met Magriete, der zelve en aller gehele partijen moeder samen na de dood van Jan Druijsens alias Jan Theus Mertens vader van vs Quirijn en de huisvrouw van vs Claus (van Staijen) alsmede vader van de jonge Jan Druijsens van wiens kind vs Claus Heijlens voogd is, gekocht hebben van vs kinderen, te weten Heijlwich Luijcx, huisvrouw van Quirijn, en vs Claus en Jan Druijsens de jonge, nu Claus Heijlens het minderjarige kind.

Vermits vs Quirijn de stede gekocht had van zijn huisvrouw zusters en broers 10 sister rogge erfelijk en Cornelis, Matthijs en Sijmon zeggen in deze koop 'gegraveerd' te zijn en hun deel willen van de 3 sister rogge erfelijk die de stede nu meer geldt dan de stede in huur placht te gelden, wijzen de zegslieden dat Cornelis, Mathijs en Sijmon ieder

10 Kgld zullen hebben

f° 97 v°

| 1176-0217-01 |

-| waarde van de nieuwe graduale die meester Gielis de Backer aangenomen heeft te schrijven de kerk van Loenhout | heeft aangenomen elk katern te schrijven met perkament 18 st en belooft hetzelfde te leveren in formaat van 16 duimen

te schrijven op elke zijde 9 regels

31.01.1540 svl

| 1176-0218-01 |

-S/D Jan Bode tegen zijn zonen Cornelis en Peter na dood van hun moeder Cristijne, de eerste huisvrouw van vs Jan Bode

eerst zal Jan Bode een van de drie weiden op Donk hebben, de andere twee aan zijn zonen Cornelis en Peter

de hooimade op het hoogbos wordt gedeeld in twee gelijke delen, de helft of een deel Jan Bode, het ander deel of helft Cornelis en Peeter zoals reeds aanvaard bij de deling wel geleden 22 of 23 jaar

de stede in Huffel waar Peeter van der Buijten nu woont met alle erven daartoe op de westkant van de "lammeijscher beke" komen aan Cornelis en Peeter

Jan Bode behoudt de stede in Sneppel op de oostkant van de "lammeijscher beke"

daarop moesten Cornelis en Peeter hun vader nog 8 V rogge erfelijk geven, waarvoor zij hun vader bewezen op de erfgoederen van Willem Vermunten 5,5 V rogge en een kwartier rogge erfelijk, en op de goederen "de munte" 6 L rogge erfelijk waarmee Jan Bode tevreden is om zijn kinderen niet te moeten manen

Cornelis en Peeter behouden de baten aan de stede in Huffel van 4 V rogge erfelijk die Jan Bode gekocht had tegen Ijsabeele Verwilt en de 4 V die hij gekocht had tegen Jan Verwilt toen hij naar sint Jacobs reisde

verder de heide bij "donckervoort" wordt gedeeld half om half

het moer "ter eijck" wordt gedeeld ook half om half

de hesselinck goederen die bevonden waren na +Cristijne ook half om half gedeeld in aanwezigheid van Willem Vermunten, Jan Martens en Henrick Leemans

item Peeter Loijcx bekende in presentie van Jan Bode dat zulke 4 ú gr br als hij Jan Bode ter rente uitgezet had dat dit geschied was na toen Jan Bode terug was en hij met Magriete zijn tweede huisvrouw getrouwd was, gedaan in presentie Henrick Leest en Peeter Spoermans

(nota: hier gaat de akte over in de eerste persoon en wordt ook een beetje onduidelijk)

item heb ik Jan Bode mijn zoon Cornelis gedaan 20 Rgld toen hij op de hoeve in Wuustwezel trok

item nog gedaan zelfde zoon 3 ú br die hij Jan Lodders gaf die hem geteld hebben Peeter van Onstaijen en Peeter van der Buijten, toenmalige kerkmeesters, welke 3 ú mij toen deed meester Geerdt Hildernis welke rente gepand zijn op mijn stede alwaar ik nu woon van deze 8 L br geef ik zelf de rente en is verschenen 6 jaren betekent 12 Rgld

item heeft Cornelis gehad toen hij trouwde 20 L br waarvoor hij 2 paarden kocht

item nog heb ik Jan Bode mijn zoon Cornelis verlijd 16 Rgld aan de meester toen mijn zoon Dermuijden gekwetst had

item nog verlijd zelfde gerecht aan de 'peijsmakerscamer' waar Henrick Leemans bij was 14 Rgld

alle goederen gedeeld half om half zo schr is maar beloofde mijn zoon Cornelis dat hij mij 'de moutman van den halse houden zou dbrougetouwe oft en wou hij dat niet doen zo is waarde dat wij weer onse hant zouden slaen aen dbrougetouwe'

dit is in alle punten voersc aldus geschiet warachtich dat neme ick Jan Bode voirsc opte biechte die ick gesproken hebben ende noch hope te spreken ende op dat waerde heijlige sacrament dat ick voer mijn doot bijder gratien gods hope te ontfangen ende op mij n vuijterste salicheijt mijnder zielen'

Jan Bode heeft aldus bekend heer Claus pastoor in Loenhout, Peeter van Onstaijen en Willem Willem Lenaerts, schepenen, en Peeter van der Buijten

f° 98 r° - 09.02.1540

| 1176-0219-01 |

-Jan Willem Lenaerdt Loijcx bekent schuld aan Jan Gielis Larien 58 st

f° 98 v° - 03.02.1540 svl

| 1176-0220-01 |

-Jacob van Onstaijen nomine Cornelis Pauwels Geens wil getekend dat Laureijs van Aerde nomine Pauwels Jan Dignen zei dat hij het zaailand dat Buijen Huijbs gekocht had van Kersten Thijs niet aantrok

-Jan van Aerde Cornelissen bekent schuld aan Geerdt Vorselmans als voogd van Cornelis Ghijs Vercreeck kinderen 9 V 1 L rogge

-| tussen Conelis Pauwels Geens als voogd van de nakinderen Mathijs Jan Pauwels Geens en Pauwels Jan Dingnen als voogd van Peeters zijn broeders kinderen | geschil tussen partijen inzake de V zaailand die Buijen Huijbs gekocht heeft van Kersten Thijs Pauwels na waarden geschreven 05.12.1538 en welke V verkocht was 13 ú br 10 st boven het sister dat erop uitgaat

de nakinderen Mathijs Jan Pauwels waren hierin mede gerecht en hebben het land nooit willen opdragen zonder hun deel in de penningen ontvangen te hebben

Pauwels Dignen als voogd pretendeerde de nakinderen 10 ú te hebben zo hem door Kersten Thijs beloofd was

hierop wijzen mannen van leen dat de nakinderen hun deel zullen hebben in de 13 ú en zullen zij de koop die Buijen Verhaert tegen Kersten Thijs gedaan heeft van waarde houden en het land tot zijn behoef opdragen

ook zullen Thoomaes Thijs Pauwels kind(eren) en Peeter Thijs Pauwels Geens hun deel hebben en de goederen opdragen

tenslotte Pauwels Jan Dignen als voogd van de kinderen Peeter Dignen de rest die daar over elk vijfde deel blijven zal

f° 99 v°

| 1176-0221-01 |

-de weduwe Peeter Vorselmans bekent schuld aan meester Henrick Smekens 20 V rogge verschenen lichtmis 39 en vanouds 18 V rogge waarvoor Neese Cornelis Vermunten geen onschuld kan doen behalve dat Neese in vs 20 V te baten komt 8 V

-Kersten Henrick Meus bekent schuld aan Peeter van der Wilt 15 L rogge

05.02.1540 svl

| 1176-0222-01 |

-openbare verkoop van stede met huis in Loenhout op het Oosteinde en land in het "scorblock", erve als leen in het leenhof Jan Bellens, toebehorende Katrijne Jan van Aerde dr x +Lenaerdt Marten Buijens, en uit welke stede jaarlijks 11 V 1 L rogge uitgaan en 10 st cijns

na beschrijving van de waarden heeft Lenaerdt Lenaert Marten Buijenssen de slag gehad 8 sister 1 V

present de vorster Laureijs van Aerde, Peeter Joos en Jan van Bavele schepenen

f° 100 v° - 09.02.1540

| 1176-0223-01 |

-Adriaen Ingelen belooft Peeter Jan Nout Luijcx 7 Rgld 17 st te betalen

f° 101 r°

| 1176-0224-01 |

-procedure Willem Hovelmans tegen Cornelis Heijns

-Aerdt Peeter Nouts bekent schuld aan Pauwels Willem Aerts nomine heer Andries Zebrechts 15 L rogge

-Cornelis van Elsackere Michielsen bekent schuld aan Peeter Lenaert Bode 34 st 3 oort

-Ghijsbrecht de Bokelaer begeert zijn arbeid op Cornelis Jan Nouts 4 st 3 oort

-Ghijsbrecht de Bokelaer begeert zijn arbeid op Djannen Tshasen 4 st

f° 101 v°

| 1176-0225-01 |

-geschil tussen Cornelis Pauwels Keeselmans en Cornelis Jan Bode inzake de Kgld of 5 sch br kommer op beemd welke Cornelis Keeselmans vroeger van Cornelis Bode gekocht had en welke Cornelis Bode deze kommer niet zou uitgestoken hebben

schepenen wijzen dat Cornelis Bode zal voldoen de renten die vs Cornelis Keeselmans heeft moeten betalen

-procedure meester Peeter Spoermans

-procedure Jorijs Ingelbrechts inzake dat Bernaerdt Couwenberchs onder eed zijn kennis heeft bevestigd

f° 102 r°

| 1176-0226-01 |

-Cornelis Nijs, stadhouder, als borg van zijn moeder, bekent schuld aan Pauwels Willem Aerts nomine Henrick de Knoddere 16 V rogge

-meester Jan Vorspoel begeert zijn arbeid 3 Rgld inzake chirurgie op de goederen van Quirijn de Beere, waarop gewezen is dat Quirijn met meester Jan vs minnelijk zal overeen komen, en als dit niet het geval is mag Quirijn op kosten van wie ongelijk heeft gezworen meesters doen komen, hetzij van Wezel of Antwerpen of vanwaar het hem belieft

f° 102 v° - 11.02.1540 svl

| 1176-0227-01 |

-Henrick Jan van Staijen heeft gekocht van Pauwels Jan Bode stede waar Pauwels nu woont ten einde den "choor" tot Loenhout met een euselken daarbij, geheten "rasenborch", en dit 30 ú gr br eens, gedeeltelijk te betalen volgens de gesteld waarden en deel in rente. Verder last aan een man uit Zoersel, het gasthuis van Hoogstraten, Marie Verast, Henrick Boets erfgenamen, Godevaet Piggen

f° 103 r° - 23.02.1540 svl

| 1176-0228-01 |

-Cornelis Jan Nouts belooft Geertruijt Geerts van der Buijten dr 10 V rogge te betalen

-Peeter Nouts bekent schuld aan Lijsbeth x +Peeter Vorselmans 6 V rogge 12 st

-Henrick Laureijs Rombouts toont erfdom op de goederen van Casus Huefkens bedragende 2 Kgld

-Geerdt Vercaert bekent schuld aan Cornelis Huijbs Verboven 35 st jaarlijks van 9 jaren achterstel maakt 28 Kgld

-Mathijs (geen verdere gegevens) bekent schuld aan Jan Claus tot Hoogstraten 9 Kgld

f° 103 v°

| 1176-0229-01 |

-Jan Adriaen Haest belooft Jan Beijerssen (rentmeester van Wuustwezel) nomine Jan Andries Goertuijts zoon toekomende van de kapel van sint quirijns altaar 4 Rgld 2 st te betalen

-Peerken Peeter Jans zoon doet eed dat hij aan Jan Thijs Theus 22 st 1 oort ten achter is

-Cornelis de Hase bekent schuld aan Dierick Bode 4 Rgld

-Adriaen Ingelen verrijkt Matheus Thijs Cuijpers

-Quirijn Jan Lippens bekent schuld aan Jan Pauwels Keeselmans 4 V rogge

f° 103bis r°

| 1176-0230-01 |

-vonnis tussen Quirijn Jan Lippens en Be(r)telmeus Verhaert (geen specificatie)

-Peeter Wierocx belooft Wouter Naeijens 8 V rogge 4 Rgld te betalen

-Cornelis Pauwels Geens, gezien Jacob van Onstaijen nomine de erfgenamen meester Marcelis Scoofs klacht neerlegde, verzoekt of dezen die de panden mee in handen hebben niet mee moeten opleggen

-Dierck Nijs Hegs als voogd van Jacomijne, natuurlijke dochter van Katrijne Henrick Meus, verzoekt binnen welke termijn de erfgenamen van Henrick Meus aan vs Jacomijne bescheid zullen verlijden van de 12 ú br die haar waren toegezegd

f° 103bis v°

| 1176-0231-01 |

-Gielis Haest begeert zij teerkosten op Neelken Oliviers

-Jan van Eekel enerzijds en anderzijds Michiel Leijs Rombouts cum uxore en zijn zoon Jan onderwerpen zich aan het oordeel van schout en schepenen en hun resp zegslieden Michiel van Elsacker en Jan Laijs Rombouts

Personen:

eerst aangaande de schuur en het turfhuis die met een zijde op de grond van vs Michiel of zijn huisvrouw staan is uitspraak dat deze zullen blijven staan zoals ze thans staan waarvoor Jan van Eekele aan Michiel of zijn huisvrouw 25 st eens zal betalen, met diens verstande dat Jan de straat niet verder zal mogen gebruiken dan waar de 'oeseldruppe' valt

en inzake erven die Michiel Leijs Rombouts vroeger verkocht heeft aan Jan Amelvoirts 10 st eens en waarop de bornput van Jan van Eekele staat en van het huisje dat bij de warmoeshof van Jan van Eekele staat is uitspraak dat Jan van Eekele het huisje met het gelint daaraan inwaarts zal zetten met de buitenste hoek tot op de put die er heden gestoken is en de achterste gelintstijl in de put die daar aan het einde van het gelint gestoken is, item dat Jan de straat ten vs putten of palen leeg zal laten en dat vs Jan Michiel Leijs Rombouts de straat hem zal houden ten s 2 palen toe en ten vs bornput toe. Jan van Eekele mag de erve van zijn huis tot de bornput gebruiken om er zijn messing, as en aardhopen op te leggen

uitgesproken bij de schout Marcus Loijcx, de schepenen Laureijs van Aerde, Peeter van Onstaijen, Willem Lenaerts, Pauwels Jan Dignen, Jan van Bavele, Peeter Joos en Peeter Marten Zibs opte Rijdt, de zegslieden Michiel van Elsacker en Jan Laijs Rombouts

f° 105 r° - 25.02.1540 svl

| 1176-0232-01 |

-Peeter Cristiaen Reijns enerzijds en anderzijds Bernaerdt van Bavele met Adriaen Wouters als voogden van de minderjarige kinderen vs Peeter Cristiaen Reijns en Gielis Jan Neels en Adriaen Hendricx van Aerde hun huisvrouwen, dochters van vs Peeter (Reijns) onderwerpen zich aan het oordeel van Peeter van Onstaijen, Pauwels Jan Dignen, Ghijsbrecht de Bie (vorster in Loenhout) en Peeter van der Buijten inzake geschil dat Peeter tegen zijn kinderen had over een ú erfelijk dat vs Peeter gekweten had en waarbij de voogden bij eed verklaarden dat zij op het moment van S/D zij hiervan niet op de hoogte waren

Personen:

uitspraak is dat Peeter Cristiaen Reijns zijn kinderen 8 ú br eens zal betalen of brieven verlijden om rente te geven, te weten 2 Kgld

en inzake dat de kinderen zeggen dat Peeter Cristiaen Reijns zou betalen al de verlopen rente op de goederen die gedeeld zijn is uitspraak dat Peeter al de verlopen rente zal betalen tot lichtmis 1539 en daar tevoren verschenen was zonder der kinderen kost of last daarvoor zal Peeter behouden de 3 paarden en het koren van de gemeen rogge

de kinderen zullen het heergewaad betalen van het leen waar hun moeder uitgestorven is

en aangaande de erfrogge die Peeter met zijn huisvrouw zou verkocht hebben is uitspraak dat Peeter daarvan geen restitutie moet doen indien hij bij eed kan verklaren dat hij daarmee niet gekweten heeft aan zijn goederen maar ervoor roerende goederen heeft gekocht die zijn kinderen tegen hem gedeeld hebben

indien Peeter nog andere kinderen zou krijgen dan zullen na zijn dood zijn kinderen uit hebben zoveel als ze kunnen laten blijken dat Peeter van de goederen van zijn huisvrouw verkocht heeft

partijen zullen betalen half om half kosten van verteer, klerk etc

f° 106 r° - 02.03.1540 svl

| 1176-0233-01 |

-Leenken (verder Magdaleene) Thijs kocht van Marie Willem Gielis Jans dr x Adriaen Vervoirt een stede met huis en toebehoren aan de kerk van Loenhout O het kerkpad Z Geert Larien erfgenamen W Cornelis Buijen Michiels N Jan Verlint, met last aan Lijnken Costers, 48 Kgld

wat zij geeft sint jansmis is zonder rente, wat later betaald wordt met rente van 5 st per ú, tenzij Aerdt Jans Verhaert, die nu in het huis woont als huurder nog een jaar blijft huren

in presentie van Michiel van Elsacker als voogd van vs Magdaleen en Aerdt Jans Verhaert als getuigen

f° 106 v°

| 1176-0234-01 |

"-Lenaerdt Jan Faes zoon en zijn broer Anthonis, Frans Verhesen x Katrijne Jan Faes, Ghijsbrecht de Bije als voogd van rechtswege van Huijbken Jan Faes dr; verkochten aan Katrijne Claus Pauwels Diericx dr de helft van stede door vs Jan x Katrijne staande hun huwelijk gekocht en gelegen op "stuijvesande" in Loenhout O het kerkpad Z en W Marie Gileis Jans dr N Jan van Lint, dit 8 Kgld"

Personen:

08.03.1540

| 1176-0235-01 |

-Jan Willem Lenaerdt Loijcx begeert zijn arbeid op Katrijne Willem Luijcx 12,5 st

-Jan Stevens bekent schuld aan Willem de Coninck 27 st

-Peeter van Staijen Janssen bekent schuld aan Jan Jordaens 30 st

Willem Sijmons bekent schuld aan Pauwels Aerts nomine de weduwe Maerberchs 4 V rogge

f° 107 v°

| 1176-0236-01 |

-Jan de Hase bekent schuld aan Dierick Bode 5,5 Rgld

-Lijnken Cornelis van den Bogaerde dr begeert haar arbeid op Geerdt de Wege 9 st

-geschil tussen Franck Marcelis en Geerdt Vorselmans inzake 14 Rgld 3 oort van de zettingen van de 'reste van Luijdick" die Geerdt schuldig was aan het dorp van Loenhout daar hij tevoren ontvangen had wijzen schepenen dat indien Frans bij eed bevestigt dat Geerdt hem de 2 Rgld waar kwestie om is gekort heeft aan de 7,5 Rgld en hem die niet contant heeft betaald, dat Geerdt dan Franck zal voldoen de 2 Rgld

f° 108 r°

| 1176-0237-01 |

-procedure in geschil tussen Pauwels Willem Aerts nomine de weduwe Daem Cuijts tegen Michiel Wagemans nomine meester Wouter Happaert

-in de zaak tussen Cornelis Heijns en Willem Hovelmans betreffende de slagen of kwetsuren die vs Cornelis ontvangen heeft zeggende van vs Willem wat deze negeerde, wijzen schepenen dat Willem eerst de meester zal afdragen, en daarbij nog Willem smart en verlet dubbel zoveel zal geven, behoudens hij bij betwisting gezworen meesters mag laten komen

f° 108 v°

| 1176-0238-01 |

-in de zaak tussen Michiel van Elsackere en Peeter Lenaert Bode met Adriaen Peeter van de Venne zoon inzake rogge en geld waarvan vs Michiel stelt dat dit als borg de huisvrouw en Adriaen de zoon van vs Peetere van de Venne was en dat verweerders hem dit dienden terug te geven terwijl dezen stelden hiervan niet gehouden te zijn, zo wijzen schepenen verweerders niet gehouden van de aanspraak van Michiel van Elsackere

f° 109 r°

| 1176-0239-01 |

-| extract uit het keurboek van Loenbout gegeven in het jaar 03.05.1454 onder den zegel van heer Daniel van Boechout | item de meijer die wij daar zullen zetten dat hij onze onderdanen recht zal doen van hun verschenen renten van dat het hofrecht van het leen niet aandraagt op een boete van 3 st elke st een halve gr br

accordeert met de originelen

-Aerdt Jans Verhaert begeert zijn arbeid op de erfgenamen meester Peeter Vorspoels 31 st

-Huijbrecht Jan Maes begeert zijn arbeid op Cornelis Pauwels Keeselmans 73 st

-Jan Michiel Leijs Rombouts begeert zijn arbeid op Peeter Jan Pauwels Wuijts 4 Rgld 16 st, een paar schoenen en 2 hemden

op 14 juni 1540 heeft Jan zijn eed gedaan dat hij vs som aan vs Peeter ten achter is

f° 109 v°

| 1176-0240-01 |

-Pauwels Jan Bode begeert zijn kosten en arbeid op Frans Marcelis 4 Rgld

10.03.1540 svl

| 1176-0241-01 |

-Gielis Jan Neels huurt van de kinderen Peeter Cristiaen Reijns de "dorent" welk aan vs kinderen bevallen is tw weten noordeinde van de gehele dorent gekomen van Wouter Snels en dit 7 Rgld jaarlijks en waarbij altijd zijn zevende deel moet gekort worden dus moet Gielis 6 Rgld jaarlijks

verder ondersproken dat als Adriaen van Aerde niet tevreden is met vs verhuur dat hij dan zijn deel zelf mag gebruiken

-Peeter van der Wilt verhuurt de zuidzijde van zelfde dorent aan Peeter van der Buijten een jaar om 7 Rgld

f° 110 r° - 16.03.1540 svl

| 1176-0242-01 |

-| verklaring van het vonnis gewezen 03.02.1540 svl tussen Cornelis Pauwels Geens en Pauwels Jan Dignen | mannen van leen verklaren dat het vonnis tussen partijen gewezen dat de stadhouder indien hij nog ten achter is aan de penningen die onder hem gezet zijn van het V zaailand dat Buijen Huijbs gekocht had van Kersten Thijs toekomende van de heergewade of hofrechten van zelfde V, dat de stadhouder dat zal inhouden hoeveel hij ten achter is en anders niet, behoudens dat de stadhouder daarvan Pauwels in de naam van de kinderen van zijn broer Peeter zal voldoen

22.03.1540 svl

| 1176-0243-01 |

-Peeter Wierocx bekent schuld aan Geerdt Laureijs Schoemakers 3,5 Rgld

-Cornelis Valkemans belooft Geert Vorselmans als voogd van Grietken Jan Ghijs dr 3,5 V rogge 6,5 Rgld te betalen

f° 110 v°

| 1176-0244-01 |

-Jan Giel Larien belooft Quirijn de Beere als voogd van de kinderen Lenaert Faes 4 Kgld te betalen

-Quirijn Jan Lippens belooft Pauwels Willem Aerts 2,5 V rogge te betalen

-Quirijn Jan Lippens belooft Peeter van der Wilt 31 L rogge te betalen

-Jan de Cuijpere belooft Laureijs van Aerde 14 L rogge en nadien nog eens 13 L rogge te betalen

-Henrick van sinte Huijbrechts bekent schuld aan Godevaet Piggen 8 Rgld van 2 jaar renten

f° 111 r°

| 1176-0245-01 |

-Jan de Hase belooft de schout vanwege de heer 6 V rogge en nadien nog eens 6 V rogge te betalen, mede borg is Henrick van sinte Huijbrechts

Willem de Hase zet vs Jan en Henrick al zijn goederen in hun handen

19.04.1540

| 1176-0246-01 |

-Jan van Aerde bekent schuld aan Jacob van Onstaijen nomine Magriet der Wewen 5 Kgld

-procedure inzake geschil Michiel Wagemans nomine meester Wouter Happaert tegen de weduwe Daem Cuijts

f° 111 v°

| 1176-0247-01 |

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Matheus Boudens cum suis

-Ot Jacobs bekent schuld aan Jacob van Onstaijen nomine de erfgenamen Michiel Wouter Aerts 2,5 Rgld

-procedure Pauwels Willem Aerts nomine Peeter Diericx inzake aanspraak van de schout dat Peeter meineed zou gepleegd hebben en daarbij de 2 ste leden van zijn 2 vingers zou verbeurd hebben

-Ot Jacobs bekent schuld aan Aerdt Brans 32 st

-procedure Jacob Onstaijen nomine Jan Laureijs Rombouts tegen Willem Aerts nomine het klooster van Corsendonk

f° 112 r°

| 1176-0248-01 |

-| memorie om aanspraak te maken op de erfgenamen of de weduwe van de oude schout Geeraert Ingelbrechts maar Pauwels Dignen heeft ontzet dus ik houd dat niet gemachtigd is | 'zo leg ik Jan van Lint aan dat zelfde weduwe en consoorten mij schuldig is 3 ú 10 sch br toekomende van zulke 100 Rgld als de heer en vrouw van Arenberg mij gegunt heeft etc

item heb ik Jan van Lint vs scolteth (schout) bewezen op mijn renten 5 termijnen van 3 maanden elke termijn 10 Kgld etc

-Jan Geerdt Larien belooft Mathijs van den Bogaerde nomine Cornelis Jan Dignen 5 V rogge te betalen

f° 112 v°

| 1176-0249-01 |

-de vorster nomine Laureijs van Onstaijen verrijkt Wouter van den Cloote

-Jacob Ots bekent schuld aan de erfgenamen Michiel Wouter Aerts 6 Rgld 17,5 st

-Matheus Mathijs Cuijpers zoon bekent schuld aan Adriaen Ingelen 3 Rgld

-Cornelis Jan Nouts belooft Cornelis Jan Boets 2 V rogge te leveren tot Antwerpen zonder kost of last Cornelis Boets

-Adriaen Vervoirt bekent schuld aan Meuse van Roije 45 st

f° 113 r°

| 1176-0250-01 |

-Geert van Elsackere x Lijsbeth consenteren dat de h geestmeesters zullen houden het jongste kind van +Jan Nijs Hegge waarvan moeder is Marie Geerts dr van den Elsacker de oudste, verder dat de h geestmrs na overlijden van Geert of zijn huisvrouw in de plaats zullen staan van Marie, moeder van het kind, tot zij in naam van de h geest zullen voldaan zijn van de gereedste penningen die zij zullen bevinden na hun dood vs Marie of haar kinderen toebehorende

h geestmrs zullen na + Geert en huisvrouw rekening afleggen van de gedane kosten aan de andere kinderen Geert van Elsackere x Lijsbeth

In presentie van de schepenen Laureijs van Aerde, Peeter van Onstaijen, Willem Lenaerts, Pauwels Jan Dignen, Jan van Bavele en Peeter Marten Sibs opte Rijdt

f° 113 v°

| 1176-0251-01 |

-gewezen dat Willem Bernaert Houtelmans van Wuustwezel Cornelis Gielis Haest nomine Quirijn de molenaar (van Herentals) nader antwoord zal geven of hij is verrijkt en verhaald

-vonnis in zaak Claus (Aerts) der Wewen inzake panden goederen nu in handen van Willem van den Bogaerde

-Jan Cornelis Claus Jans belooft Pauwels Jan Dignen 4 V rogge te betalen

f° 114 r° - 01.05.1540

| 1176-0252-01 |

-Lenaerdt Dierick Vorspoels zoon bekent dat hij Geerdt Laureijs Schoemakers 8 ú gr br zal geven met de verschenen rente, borg is Peeter Cornelis Nijs

05.05.1540

| 1176-0253-01 |

-Wouter van den Cloote bekent schuld aan Laureijs van Onstaijen 3 Rgld

-de weduwe Peeter Cuijpers bekent schuld aan Pauwels Gielis Pellekens 18 Rgld

-Cornelis van den Bruijnenberge bekent schuld aan de h geestmeesters van Loenhout 9 Kgld 13 st 1 oort

-Claus Cornelis Claus Jans bekent schuld aan de h geestmeesters van Loenhout 9 L rogge

f° 114 v°

| 1176-0254-01 |

-Aerdt Peeter Nouts verrijkt Adriaen Geens

-Lijsken Dries bekent schuld aan Ghijsbrecht de Bije (vorster) 5 V rogge

-Adriaen Ingelen bekent schuld aan Geerdt Vorselmans 3 Rgld

-Peeter Noust bekent schuld aan Geerdt Vorselmans als voogd van het weeskind Cornelis Jan Ghijs 4 V rogge en 5 Kgld

-Gielis van Dietfoirt bekent schuld aan de h geestmeesters van Loenhout 19,5 L rogge

-Aerdt Peeter Nouts bekent schuld aan Adriaen van Aken 2 Rgld 8 st

f° 115 r°

| 1176-0255-01 |

-Cornelis Heijns Cuijpere bekent schuld aan (Jan Hegge) 2 Rgld 4 st

-Geerdt de Wege bekent schuld aan Michiel Verstraten 4 V rogge 2 Rgld

-Claus Cornelis Claus Jans bekent schuld aan Henrick Cornelis van Aerde 3 V rogge 9 st

-| Lenaerdt smidt van Wezel | Lenaerdt Marten Buijens smid protesteert van alle kosten gezien Jan Hovelmans hem op zijn aanspraak niet heeft geantwoord

-Jan van Eekele doet eed dat hij aan de goederen Jan Peeter Boets 6 Rgld 2,5 st ten achter is

-Geerdt Vorselmans zijn moeder bekent schuld aan Pauwels Gielis Pellekens 21,5 Rgld

f° 115 v°

| 1176-0256-01 |

-Jan van Lint protesteert van kosten inzake proces tegen de weduwe Geeraerdt Ingelbrechts

-Jacob Delijen verrijkt goederen Goesem Lemmens

-de vorster nomine Adriaen Vermunten bekent schuld aan Peeter Diericx van Aerde 14 L rogge

-Cornelis Keeselmans bekent schuld aan juffr Marie van den Wijngaerde 15 V rogge

-Pauwels Willem Aerts begeert zijn arbeid op Mathijs Jan Claus Peeters

-Laureijs van Onstaijen doet eed dat hij aan Jan Hovelmans 4,5 Kgld 6 V rogge ten achter is

f° 116 r°

| 1176-0257-01 |

-inzake betwisting tussen Jacob van Onstaijen nomine Matheus Boudens cum suis en de schout van Loenhout inzake de 'paelstedeen 'tussen Loenhout en Brecht wijzen schepenen dat Jacob zijn toon mag leiden

-procedure inzake geschil Jan van Lint tegen de weduwe Ingelbrechts

f° 116 v°

| 1176-0258-01 |

-procedure Willem Sijmons, of Henrick Valckemans niet zou moeten opleggen inzake V rogge dat Lijsbeth Jan Pauwels Keeselmans heffende is op de panden van Willem vs, en welke panden Henrick Valckemans heen bewonnen had in hetzelfde jaar dat het een V verschenen was van de 2 V, waarop schepenen wijzen dat Henrick Valckemans de een V zal betalen

-Peeter Huijb Callants bekent schuld aan de weduwe Cornelis Nijs 3 V rogge

-gewezen na klacht Jacob van Onstaijen nomine Michiel Diels dat Jan Thijs Theus vs Michiel zal voldoen 10 V rogge eens als borg zijn broer Matheus Thijs Cuijpers tenzij hij in Loenhout goederen weet te vinden die zijn broer Matheus toebehoren

-Peeter Huijb Callants bekent schuld aan Thoomas Jan Maes 2 V rogge

f° 117 r°

| 1176-0259-01 |

-Magriete Thonis dr van Dietfoirt gewezen betaling te krijgen van de 'ontblading' van de panden de "borchstadt" van 2 jaar achterstel aan 2 Kgld jaarlijks maakt 4 Kgld

-op vraag Peeter Jan Snellen nomine uxore gewezen dat Marie x +Wouter Conincx vs Magriete (in vs vonnis vermeld) zal betalen op zelfde dag als vs Peeter cum suis moeten betalen in zover vs Peeter bij eed verklaart dat hij of zijn consorten van deze rente die vs Magriete nu eisende is nooit betaling hebben gedaan

-op zelfde vonnis begeert Peeter Jan Snellen, smid van Breda, een vonnis of zelfde Marie x +Wouter Conincx haar panden niet dient te lossen vermits zij van haar man Wouter de Koninck aangenomen had te betalen en te houden have en schuld

hierop door schepenen gewezen dat zij schuldig is de panden te lossen kerstmis e.k. tenzij Marie kan laten blijken dat Cornelis de Coninck, broer van vs Wouter, daartegen verkaveld was dat de rente op vs "borchstadt" zouden moeten blijven staan ten laste van Cornelis de Coninck en Wouter of zijn nakomelingen daarvan schadeloos zouden zijn

06.05.1540

| 1176-0260-01 |

-Peeter van Onstaijen en Frans Marcelis als voogden van de weeskinderen Laureijs van Onstaijen waarvan moeder was +Magriete Jan Hovelmans dr hun rekening gedaan van al de goederen van vs kinderen binnen Loenhout

f° 118 r° - 27.05.1540

| 1176-0261-01 |

-| meester Jan Vorspoel certificatie | aan allen die etc, bijzonder onze heer de cancelier en zijn raad geordineerd in Brabant, Laureijs van Erde en Peeter van Onstaijen, schepenen, certificeren dat Marcus Loijcx, onze schout, heeft in gevangenis geleid genaamde Jan Vorspoel Peeterssen, mede ingezetene, gewezen chirurgijn, om zekere woorden tussen hem en de schout geschied op de vergadering van de gilden van sint antonius. De gevangenneming gebeurde op de vorige dinsdag. Mits de schout vs Jan Vorspoels geen recht heeft gedaan zo is schepenen gekomen Jacob van Onstaijen, Brecht, procureur, aangezocht door vs Jan en zijn vrienden en magen, en verzoekt schepenen recht te doen aan Jan Vorspoels zoals behoort. De stadhouder van de schout, gezien de afwezigheid van deze laatste, genaamde Cornelis Nijs Cornelissen verklaart dat indien Jan of iemand in zijn plaats recht verzoekt de schout hem wel zou volgen en verantwoorden, waarop schepenen op verzoek van Jacob van Onstaijen certificatie en verzegelde brieven verlenen

Personen:

f° 118 v° - 29.05.1540

| 1176-0262-01 |

-Jan Vorspoel verzoekt notitie dat hij de derde dag van zijn gevangenname recht had verzocht wat hem geweigerd was en dat hij de vs 29ste na de middag ontslagen werd op waarde dat hij borg zou stellen op al wat de schout van hem kon winnen

protesteert aleer borg te stellen van alle mogelijke schade en stelt dan als borg Jan de Weerdt bij de kerk

f° 119 r° - 31.05.1540

| 1176-0263-01 |

-Anthonis Wuijt Pellens bekent schuld aan Jan de Cuijpere 7,5 V rogge

-Mathijs de Cuijper bekent schuld aan Willem Scoofs 15 L rogge

-Anthonis Acdorens bekent schuld aan Jan de Cuijpere 5 V rogge

-Ot Jacobs bekent schuld aan Adriaen Scoofs 3 Rgld

-Pauwels Willem Aerts nomine het klooster van faucons gewezen tot zijn vermet op de goederen van Anthonis Buijens of zijn borg

-gewezen dat indien Willem Bernaerts (van Houtele) zijn eed doet dat hij niet akkoord was met Henrick van Wouwe van de schapen die Cornelis Verdijck van hem gekocht had dat Cornelis Verdijck dan zal antwoorden als hem dat belieft

f° 119 v°

| 1176-0264-01 |

-procedure Lenaert de Smidt tegen Jan Hovelmans

-Anthonis Jan Wackers bekent schuld aan (Cornelis van Aerde) 2 V rogge

-Henrick Hovelmans verrijkt Cornelis van den Bogaerde 2 V rogge

-Henrick Hovelmans verrijkt Nout van den Bogaerde

-Mathijs de Cuijper begeert zijn teerkosten op Mathijs van den Bogaerde 4 Rgld 7,5 st inzake kind dat hij gehouden heeft

den 14de juni heeft de huisvrouw van Thijs Theus de (eed) gedaan dat zij aan Mathijs van den Bogaerde ten achter was 4 Kgld 8,5 st

f° 120 r°

| 1176-0265-01 |

-in de zaak tussen meester Wouter Happaert en de weduwe Daan Cuijts betreffende erfrogge Claes de Haen vroeger uitgewonnen had en toebehoorde wijlen Daem Cuijts en dit inzake kwetsuren die Daem aan vs Claus had toegebracht, en welke rente door Claus aan Wouter Happaert getransporteerd was maar waarvan de weduwe Daem Cuijts beweerde dat ze haar toekwam en Claus de Haen ze ten onrechte had ingewonnen, wijzen schepenen dat Claus de rente wel terecht ingewonnen had en weer terecht getransporteerd heeft aan meester Wouter Happaert

f° 120 v°

| 1176-0266-01 |

-in de zaak tussen de schout en meester Jan Vorspoel is gewezen en waarbij de schout vs Jan in de 'ghijoele' had doen leggen en hem de derde dag geen recht had gedaan wijzen schepenen Jan niet gehouden en kosteloos ontslagen te worden en de aanspraak van de schout waardeloos

Personen:

-in de zaak tussen schout van 's heerenwege en Lucije Lenaert Peeter Nout Jan Geerdts huisvrouw betreffende 'onheuse wandelinge' door vs Lucije waarvoor zij was gevangen genomen en op borg vrijgesteld en de schout een 'corporael correctie' wou, wijzen schepenen dat Lucije een 'corporael correctie' dient hebben

Personen:

Jacob (van Onstaijen) begeert van schepenen nota vanaf welk punt Lucije een corporael correctie zou moeten hebben waarop schepenen zeggen dit mede te zullen verklaren wanneer ze de correctie zullen ordineren

Personen:

f° 121 r°

| 1176-0267-01 |

-in geschil tussen schout en Jan Pauwels Keeselmans aangaande dat de schout zou gezegd hebben dat Jan in Brecht een eed zou gedaan hebben die hij niet gehouden heeft wijzen schepenen vs Jan Pauwels kwijt en niet gehouden

-de rentmeester van de heer van Arenberch en de rentmeester van juffr Marie van den Wijngaerde verhuren de "meere" aan Adriaen van Aken 12 jaren. Adriaen van Aken, Clement Jan Diels, Jan Jordaens, Cornelis Jan Michiel Buijens, en daarvoor vs Adriaen van Aken en Clement Jan Diels zullen de rentmeester van Arenbech betalen elk 26 st 3,5 oort jaarlijks. Jan Jordaens en Cornelis Jan Michiel Buijens zullen Pauwels Willem Aerts als rentmeester van juffr Marie van den Wijngaerde insgelijks elk 26 st 3,5 oort jaarlijks

-Lenaert van Staijen belooft (Jan de Cuijpere) 4 Kgld te betalen

f° 121 v°

| 1176-0268-01 |

-Lenaerdt van Staijen begeert zijn teerkosten op Wouter van Elsackere

-openbare verkoop van half bunder hooimade op het hoogbos welk half bunder ingewonnen was door Willem Lenaert (Wil Buijens)

Willem Lenaerts ontvangt de slag 2 V rogge erfelijk die hij had ingezet en 24 st onkosten

-Peeter Spoermans, schoolmeester, begeert zijn arbeid op de goederen van Peeter Pauwels Keeselmans 20 st van schoolgeld

f° 122 r°

| 1176-0269-01 |

-Kersten Diericx begeert zijn teerkosten op de goederen of de momboren van Peeter Keeselmans zoon van dat hij zelfde als knecht gehouden heeft

14.06.1540

| 1176-0270-01 |

-Peeter Wierocx belooft Jan Hegge in 2 keer 4 V rogge te betalen

-Claus Cornelis Claus Jans bekent schuld aan Cornelis Jan Marck Loijcx 2 Rgld 15 st

-Adriaen Wouters bekent schuld aan Michiel Laureijs Rombouts 3 Rgld 6 st 2 gr br

-Jacob van Onstaijen begeert akte of de schout concludeert Lucije Lenaerdt Peeter Nout Jan Geerts huisvrouw te doen geselen of een stuk van een oor af te snijden

f° 122 v°

| 1176-0271-01 |

-Jacob van Onstaijen begeert nog akte dat de schout niet wou antwoorden

-Adriaen Sceelkens bekent schuld aan Adriaen Jan Michiel Buijens 14 V rogge

-Matheus de Cuijper bekent schuld aan Jacob Delijen 4,5 Kgld 9 V rogge

-Michiel Leijs Rombouts bekent schuld aan de kinderen meester Jan Custodis 18 V rogge

-Pauwels Aerts nomine het convent van Corsendonk begeert akte dat Jan Laureijs Rombouts heden op zijn eerste dag van toon tegen vs klooster staat

-Jorijs Ingelbrechts nomine Cornelis van den Bogaerde bekent schuld aan Henrick Hovelmans 2 V rogge

f° 123 r°

| 1176-0272-01 |

-Marie x +Wouter Conincx doet eed dat zij aan Cornelis Verdijck 2 Rgld ten achter is

-Jan de Hase bekent schuld aan Henrick Hovelmans 30 st

-Cornelis Lenaerdt Bode bekent schuld aan Cornelis Rommens, de vorster van Meer, 10 Rgld 1 st

-Cornelis Marck Jan Marcx bekent schuld aan Kesten Diericx 16,5 V rogge 10 Rgld

-de weduwe Peeter Hasen bekent schuld aan (Cornelis Pauwels Geens) 10 st

f° 123 v°

| 1176-0273-01 |

-Franck Marcelis bekent schuld aan (Cornelis Gielis Haest) 10 L rogge

-gewezen dat meester Wouter Happaert van binnen jaars betaling zal hebben binnen 14 dagen en van buiten jaars heeft hij zijn eed gedaan dat hij aan de goederen van Jan de Hase en Peeter Verast 7 L rogge ten achter is

-Thoomaes Cornelis Heijn Goris verrijkt Mathijs van den Bogaerde

-de rentmeester van facons toont erfdom op de goederen van Anthonis Buijens 4 V rogge, doet eed dat hij van buiten jaars daaraan ten achter is 8 V rogge

f° 124 r°

| 1176-0274-01 |

-| tussen de schout en Luijcijen - akte begeert Lucije | na uitspraak dd 31 mei dat Luijcije Lenaerdt Peeter Nout Jan Geerdts huisvrouw 'corporaele correctie' zou hebben en heden uitgesproken was hoe deze wezen zou en waarbij de schout verlangde dat schepenen dat in vonnis zouden wijzen hoe deze zou geschieden, heeft Jacob van Onstaijen geprotesteerd dat de schout diende te verklaren welke correctie hij begeerde waarop deze tenslotte antwoordde dat hij haar gegeseld wou zien en een stuk van haar oor afgesneden

Personen:

Gezien de schout zijn conclusie breder neemt dan in de eerste aanspraak gedaan wijzen schepenen Luijcije op dit moment kwijt en niet gehouden

f° 124 v°

| 1176-0275-01 |

-Claus de molenaar begeert zijn teerkosten op Willem de Coninck 16 st 3 oort

-Jan van Eekele de oude tot Wezel begeert zijn erfpenningen op Geerdt Vorselmans

-Jacob van Onstaijen nomine Peeter Cornelis Nouts begeert akte heden gecompareerd te zijn vermits de schout hem verboden had de beemd die hij van het convent van sint magrietendael huurde te hooien en daarvan dag gemaakt had heden vs dag van recht

protesteert van kosten

-Adriaen van Elsacker begeert zijn arbeid op Peeter Jan Boets 14,5 st

f° 125 r°

| 1176-0276-01 |

-Dierick Nijs Hegs begeert zijn teerkosten op Cristiaen Heijn Meus en huisvrouw 20 st

-Peeter van Staijen (Janssen) begeert zijn arbeid op Henrick van sinte Huijbrechts

-zelfde begeert zijn arbeid op Jan de Hase, welke laatste de schuld bekent 6,5 st

-Gielis Buijen Michielssen begeert zijn arbeid op Wouter van den Broecke 16 st

-Jan Verhaerdt begeert zijn teerkosten op Anthonis Verwilt 5 Rgld 2,5 st

f° 125 v° - 21.06.1540

| 1176-0277-01 |

-zijn schepenen bekennen Matheus de Cuijpere Peeterssen en Peeter de Cuijper als voogd met Jan van de Cloot alias Marcelis als toeziener van de minderjarige kinderen vs Matheus de Cuijpere dat genaamde Matheus de Cuijpere aanneemt zijn kinderen te houden, welke kinderen hij verwekt heeft aan +Lijsbeth van den Cloote, zuster van vs Jan van den Cloote, en dit tot het jongste kind bejaard zal zijn te weten 12 jaar (sic)

Matheus zal behouden alle roerende goederen die hem en zijn gewezen huisvrouw toebehoorden, zal ook alle schulden betalen

inzake de erfgoederen zullen voogd en toeziener binnen acht weken of en hoe ze die willen delen

Matheus behoud de blading van de goederen tot Vorselaar

f° 126 r° - 22.06.1540 in het leenhof

| 1176-0278-01 |

-de weduwe Peeter Vorselmans met haar zoon Geert als borg haar schuld bekent Jan Pauwels als rentmeester van het convent van Corsendonk 16 V rogge

28.06.1640

| 1176-0279-01 |

-Adriaen de Coninck belooft Joris Ingelbrechts 3,5 V rogge te betalen

f° 126 v°

| 1176-0280-01 |

-Jan Willem van Staijen belooft Lijsken Dries 6 V rogge te betalen, nadien nog 2,5 V

02.07.1640

| 1176-0281-01 |

-Jacob van Onstaijen nomine Gielis Jan Wijgaerts zoon begeert dat Gielis borg zou stellen 'van coeren en broecken', heeft tot een borg gesteld driemaal een mes getrokken te hebben en 'den broeck van eenen ronden cluppelen' Dierick Bode

-| de eed die Gielis Jans van den Wijngaerde heeft gedaan aangaande het dreigement van Joris Ingelbrecht | 'hier zweer ik dat ik Joris Ingelbrechts, koster tot Loenhout, niet zal misdoen of doen misdoen aan zijn lijf etc...'

f° 127 r° - 06.07.1540

| 1176-0282-01 |

-Michiel van Elsacker doet rekening als voogd van Lijnken Katrijne Jacobs van Aerde dochters dochter, in de rekening begrepen de 6 Rgld 16 st 3 oort 6 mijten br die vs Michiel in gaande rekening, gepasseerd de toenmalige secretaris Adriaen Wouters en goedgekeurd door Laureijs van Aerde als toeziener van vs Lijnken dd 13.11.1537. Heeft nadien 27 st 1,5 oort meer uitgegeven dan ontvangen, maakt in totaal meer uitgegeven 8 Rgld 4 st 12 mijten br

(nota: het is niet geheel duidelijk of de meer uitgave van 27 st 1,5 oort dateert uit de eerste of tweede periode, wij veronderstellen de tweede periode)

f° 127 v° - 12.07.1540

| 1176-0283-01 |

-inzake geschil tussen Jan Vorspoel en Cornelis Bode ivm afscheiding van hun hoven wijzen schepenen dat Cornelis Bode de heining hem zal houden zodanig dat Jan geen schade lijdt

-Jacob van Onstaijen nomine Willem Scoofs alsook nomine de weduwe Jacob Verdijck doet vs Willem 14 L rogge en vs weduwe 10 L rogge panden aan de koopdag van Anthonis Jan Wackers

-Joos Huijbrechts bekent schuld aan (Jan Michiel Buijens) 17 gld 6 mandelen stro

-Michiel van Elsacker zijn zoon Cornelis bekent schuld aan Huijbrecht Pruijens 10 V rogge

f° 128 r°

| 1176-0284-01 |

-Cornelis Cornelis Nijs belooft Wouter Delijen 4 Rgld en daarna nog eens 4 Rgld te betalen

-Peeter Nouts Bijlken bekent schuld aan Janne Thijs Theus Cuijpers 5 Rgld 13 st

-Jacob van Onstaijen allegeert dat de schout hem schuldig is te betalen inzake dat hij (Jacob) Luijcije Lenaert Peeter Nout Jan Geerdts huisvrouw heeft gediend

-Jacob van Onstaijen nomine Peeter Willem Bode begeert akte dat de schout verklaarde dat hij in zijn aanspraak principaal punt nam dat Peeter Willem Bode genaamde Jorijs Ingelbrechts 'gejaecht had op het kerkhof'

f° 128 v°

| 1176-0285-01 |

-Peeter van der Buijten verrijkt Mechtelt Vorspoels

-Jan Thijs Theus bekent schuld aan de kinderen Clement Jan Diels 10 V 3 L rogge

-Pauwels Aerts verrijkt Henrick van Staijen

-Jan van Eekel bekent schuld aan Jacob van Heester 2 V rogge

-de vorster nomine Lenaert Nijs bekent schuld aan Cornelis Jan Nout Luijcx 30 st

f° 129 r°

| 1176-0286-01 |

-Jan van Aerde Cornelissen bekent schuld aan de h geestmeesters van Loenhout 8 V 1 L rogge

-Jorijs Ingelbrechts nomine Willem Bernaert van Houtele verrijkt Cornelis Verdijck

-Adriaen van Aken verrijkt Kersten Diericx

-Pauwels Aerts nomine Lenaerdt Willem Luijcx verrijkt Steven Wouter Gorijs

f° 129 v°

| 1176-0287-01 |

-in geschil tussen schout en Jacob van Onstaijen ivm Luijcije Lenaerdt Peeter Nout Jan Geerdts huisvrouw en vs Jacob van de schout betaling eiste en deze zei dat hij dit bij vs Luijcije diende te halen daar die hem zelf in Brecht had opgezocht wijzen schepenen dat Jacob zijn betaling moet eisen op Luijcije en haar goederen en niet op de schout

10.08.1540

| 1176-0288-01 |

-inzake de schout had doen panden aan Meus Nijsmans koren dat hij Peeter Bode schuldig was, en gevraagd of hij (Meus) het dorsen wilde en deze dit weigerde, heeft de schout in de kerk laten oproepen wie dit het minste loon wou doen, waarop Henrick Valckemans dit inzette een oort de mandel en niemand minder wou, zo heeft Henrick de slag gekregen

f° 130 v° - 12.07.1540

| 1176-0289-01 |

-de h geestmeesters van Brecht zijn gerecht in de roerende goederen van Anthonis Wouter Laets, Jan Aerts als h geestmeester doet zijn eed in naam van h geest van Brecht dat deze aan de roerende goederen van vs Anthonis 15 L rogge ten achter is, waarop gewezen is dat zij zoveel goederen mogen halen tot zij daarmee betaald zijn

-meester Jan Vorspoel begeert zijn arbeid 30 st op Cornelis Pauwels Geens als voogd van Lenaerde Mathijs Jan Pauwels dr inzake chirurgie

f° 131 r°

| 1176-0290-01 |

-Lambrecht Broomans kwijt en niet gehouden gewezen in proces tegen Henrick Acdorens van sint Lenaerts inzake erfrogge die vs Henrick nomine zijn huisvrouw in lijftocht pretendeerde te hebben op vs Lambrecht

Lambrecht niet gehouden gewezen gezien vs Henrick niet opdaagde op de zittingen

-Henrick Valckemans verstoken gewezen van zijn toon tegen Peeter Thijs Pauwels Geens

-de weduwe Cornelis Nijs bekent schuld aan Cornelis Marck Loijcx 8 V rogge 31 st

-gewezen dat Jan van den Wijngaerde dient zijn toon tegen Ghijsbrecht Jan Pauwels aan de schout zal overgeven tegen volgende zitting

f° 131 v°

| 1176-0291-01 |

-inzake de arbeid die Adriaen van Elsacker begeert had op Peeter Jan Boets is gewezen dat Peeter Bode vs Adriaen zal betalen tenzij hij bij eed zweert dat hij niets gekregen heeft

14.07.1540

| 1176-0292-01 |

-de kosten van Pauwels Willem Aerts ivm proces tegen Meeus Nijsmans zijn getaxeerd op 12 st

-de kosten van Cornelis Heijns tegen Willem Hovelmans zijn getaxeerd op 18 st 2,5 oort 3 mijten br

-de kosten van Peeter Lenaerdt Bode tegen Michiel van Elsacker zijn getaxeerd op 20,5 st

f° 132 r° - 26.07.1540

| 1176-0293-01 |

-de vorster nomine Pauwels Bode bekent schuld aan Peeter Henrick Martens van Wuustwezel 1 V rogge 16 st

-Geerdt Vorselmans nomine Henrick van Staijen bekent schuld aan Pauwels Willem Aerts 4 V rogge

-Anthonis Jan Wackers bekent schuld aan Aerdt der Wewen 8,5 st

-| Marie Thoen Diericx | in geschil tussen Marie Claus Diericx en Willem de Coninck is gewezen dat Marie haar schuld zal bevestigen met de eed tenzij Willem daarvoor onschuld durft doen

-Meus Nijsmans bekent schuld aan de kastelein 35 st en nog 12 st tenzij Peeter Bode de 12 st onschuld durft doen

f° 132 v°

| 1176-0294-01 |

-Jacob van Onstaijen verzoekt nogmaals aan schout en schepenen om op de plaats te komen waar Loenhout en Brecht scheiden en daar de zaken te repliceren, dupliceren etc

exhibeert een met het zegel van Brecht besloten brief, verzoekende die gesloten te laten tot volgende (zitting)

-Willem Verboven toont erfdom op de goederen van de weduwe Wouter Conincx 30 st van binnen jaars en doet zijn eed buiten jaars van 30 st

-Jan Cornelis Claus Jans belooft Marten Hereijgens 3 Kgld te betalen

f° 133 r°

| 1176-0295-01 |

-Mathijs van Aerde bekent schuld aan de h geest van Loenhout 17 V rogge

-Jacob van Onstaijen nomine Peeter Thijs Pauwels begeert akte dat schepenen aleer vonnis te wijzen verlangen dat partijen, te weten vs Peeter en Henrick Valckemans, hen verschijnen

-Adriaen van Aken doet eed dat hij aan Kersten Diericx 28 Rgld ten achter is

-| Peeter Bode | schepenen wijzen dat al de goederen die de rentmeester van de heer van Arenberch verkoopt aan de heer toebehorende dat de penningen daarvan staan ter 'reaelder executien of pandinge zonder enich recht meer over te doen'

Jacob protesteert en begeert akte

f° 133 v° - 26.07.1540

| 1176-0296-01 |

-Lenaerdt Braens belooft Cornelis Lenaertd Bode 3 Rgld te betalen nu en nadien ook nog eens 3 Rgld

-gewezen dat Geerdt Vorselmans de klacht zal betalen die hem gedaan werd door Jan van Eekele inzake de erfpenningen die Jan op hem begeert gezien Geerdt had gesteld kwitantie van het klooster van facons te tonen waaruit zou blijken dat hij Jan betaald had maar wat dit betreft in gebreke was gebleven

-Pauwels (Willem) Aerts begeert akte dat Cornelis Heijns zei dat Pauwels een valse eed zou gedaan hebben

-na de begeerte van Jacob van Onstaijen van zijn arbeid op de goederen van Luijcije Lenaerdt Peeter Nout Jan Geerdts huisvrouw wijzen schepenen dat hij van haar 26 st zal hebben binnen 14 dagen

f° 134 r°

| 1176-0297-01 |

-Michiel van Elsackere doet eed dat hij aan de kinderen Peeter van de Venne 12 st ten achter is

-Cornelis Heijns begeert zijn arbeid op Jan Peeters 18 st van kuipen

-Claus Ottens begeert zijn arbeid op Henrick van Staijen 7 st

-Claus Diericssen begeert zijn arbeid op Henrick Hovelmans te Neerven 2 Kgld

-zelfde begeert zijn teerkosten op Cornelis Vorspoel 3 Rgld

-zelfde begeert zijn teerkosten op Adriaen Braens 4 Rgld

f° 134 v°

| 1176-0298-01 |

-Meus Nijsmans belooft Jan van Aerde 9 Rgld te betalen

09.08.1640

| 1176-0299-01 |

-Jacob van Onstaijen nomine Jacob van Heester verrijkt Jan van Elsacker

-na allegatie van Pauwels nomine Cornelis Jan Thijs is gewezen dat Henrick van Staijen zal antwoorden of Henrick is verrijkt

-Geerdt van Elsackere bekent schuld aan Aerdt Peeter Nouts 4 V rogge

-Aertd Peeter Nouts bekent schuld aan Marie Snels 4 Rgld

f° 135 r°

| 1176-0300-01 |

-Jan Vorspoel bekent schuld aan Willem Verboven 5,5 Rgld

-Peeter van der Buijten doet eed dat hij aan Mechtelt Vorspoel 3 Rgld 14 st 1,5 oort ten achter is

nota: akte doorgehaald

-Willem van den Bogaerde bekent schuld aan Lenaerdt Claus 6 L rogge 25 st

-Lenaerdt Braens bekent schuld aan Jan Laureijs Rombouts 6,5 Rgld

f° 135 v°

| 1176-0301-01 |

-Jan Vorspoels nomine Cornelis Jan Aerdt Neels verrijkt Peeter Wierocx

-Jan van Eekele de oude kent dat 'hij Geerdt Vorselmans geheeten heeft dat hij het klooster van facons betalen soude'

-Peeter Wierocx bekent schuld aan Cornelis Jan Aerdt Neels 5 Rgld

-Jan der Wewen bekent schuld aan Jacob Huijbrecht Coppen Jans 4 Rgld

-Buijen Huijbs Verhaert begeert zijn arbeid op de vorster 10 st

f° 136 r°

| 1176-0302-01 |

-inzake de 10 st erfelijk die Ghijsbrecht Jan Pauwels eisende is op Jan Willems van den Wijngaerde wijzen schepenen dat Ghijsbrecht volkomen is van zijn erfelijkheid

-Lijsken Dries met haar voogd Ghijsbrecht de Bije bekent schuld aan Franck Marcelis 34,5 st

-gewezen dat Adriaen Sceelkens zal antwoorden of hij is verrijkt tegen de huisvrouw van Jan Michiel Jan Meus

-gewezen dat Joris Ingelbrecht nomine zijn moeder voldoende tijd heeft om volgende zitting zijn eerste dag van toon te hebben daar de toon van Jan van Lint niet de vierschaar gepubliceerd is

f° 136 v°

| 1176-0303-01 |

-Henrick van Staijen Janssen bekent schuld aan Peeter van Staijen van Brecht en huisvrouw 24 Kgld

03.08.1540

| 1176-0304-01 |

-Franck Marcelis en Pauwels Jan Bode onderwerpen zich aan oordeel van vier 'keerslieden en minnelijke zegslieden' te weten Franck Marcelis aan Laureijs van Aerde en Peeter van Onstaijen en Pauwels Jan Bode aan de schout en Dierick Bode en samen aan Jan van Lint als 'overman'. Dit inzake kwetsuren die vs Pauwels aan vs Franck had toegebracht en diverse geschillen die zij onderling hadden. Uitspraak is dat Pauwels Jan Bode in de kerk een wassen kaars van een pond het heilig sacrament zal zetten en nog een kaars van een half pond het beeld van O-L-Vrouw. Item dat Pauwels zal betalen aan meester Jan Vorspoel het verzorgen van de kwetsuur van Franck Marcelis. Item indien Pauwels na deze nog kwaad zou spreken van Franck of hem bedriegen hij telkenmale 3 Kgld zal verbeuren, de eerste tot behoef van de heer, de tweede tot behoef van het h sacrament, en de derde tot behoef van Franck vs. Item dat Pauwels vs Franck vergiffenis zal bidden al dat hij hem misdaan heeft. Item zal hij de zegslieden 4 st geven in het gelag

Personen:

f° 137 v° - 23.08.1540

| 1176-0305-01 |

-Nout Stuijt belooft Jan van Aerde Henricssen (opt nederhof) 12 Rgld te betalen

-Geerdt Vorselmans begeert akte dat meester Claus zei dat hij geen 'haechmunte ontvangen of wisselen wou'

-Jan Willems van Staijen belooft Katrijne der Wewen 4 Rgld te betalen

-Huijbrecht Verlijnden debet Peeter van der Buijten 51 st

-Cornelis Wouters van Meere debet Peeter van der Buijten 8 Rgld

f° 138 r°

| 1176-0306-01 |

-Cornelis de Hase debet Peeter (Cornelis) Nijs 8 V rogge

-Willem Puts verrijkt Peeter Nouts op hoenderen

-in de zaak tussen Geert Vorselmans en Cornelis Peeter Goris als gemachtigd van Jan van Eekele betreffende de erfpenningen die vs Jan van vs Geert is eisende is gewezen dat Geert inzake terecht is gecalengierd en dat Geert de erfpenningen die Jan is eisende zal voldoen

-procedure tussen Peeter Thijs Pauwels Geens procederend op de goederen van Henrick Valckemans als aanlegger en vs Henrick als verweerder

f° 138 v°

| 1176-0307-01 |

-Lenaert Jan Kersschoots belooft Marije x +Wouter Snels een Kgld erfelijk af te lossen, welke gl gepand is met een half bunder beemd in Blaakt. Borg gesteld door Adriaen Vermunten

-Pauwels Jan Bode begeert zijn arbeid en teerkosten op Franck Marcelis 3 Rgld 13,5 st

-gewezen dat Marie x +Wouter Conincx de goederen van Marie x Cornelis Haest zal lossen van de 12 pond br die erop staan

f° 139 r°

| 1176-0308-01 |

-de schout verrijkt Adriaen van Elsackere

-Claus Diericssen doet eed dat hij aan Henrick Hovelmans 37,5 st ten achter is inzake meesterij die hij aan Cornelis de Deckere verdiend had

-Bouwen Hovelmans belooft Wouter van den Cloote 10 V 3 L rogge

06.09.1540

| 1176-0309-01 |

-Geerdt de Wege belooft Jan Severijns 11 Rgld 3 st te betalen

-Jan van Staijen bekent de schout 3 Rgld en daarna nog eens 3 Rgld

f° 139 v°

| 1176-0310-01 |

-Gielis de Bije negeert zijn arbeid op Adriaen Sceelkens 10 st en 2 hennen

-Mathijs van Aerde bekent Jan Bode 42 st en de boete

-de weduwe Peeter Hasen bekent Jan van Eekele 4 Rgld

-Peeter Nouts Bijlken doet eed dat hij aan de goederen van Mathijs van den Bogaerde 75 st ten achter is

-Adriaen Vermunten en Neese x +Cornelis Vermunten bekennen schuld aan Goosem Jan Aerts ten belope van 9 L rogge en 20 st

f° 140 r°

| 1176-0311-01 |

-Nout van den Bogaerde en Cornelis van den Bogaerde doen hun eed dat zij Jan Michiel Leijs Rombouts niet beloofd hebben te betalen gelijk hun eigen schuld de 31,5 st welke Henrick van Riel aan vs Jan schuldig was van stro

-Henrick van Staijen bekent Cornelis Jan Thijs de schuld van 5 L rogge

-Jasper de Leu nomine Peeter van Staijen procedure in de zaak met Jacob van Ostaijen en Lenaert van Aerde de aanspraak van Peeter van Staijen gedaan had

-Claus Peeter Haijen begeert zijn arbeid op Johanna x +Peeter Hasen 10 st

-de vorster als gemachtigd van Anthonis Pauwels ruimt Cornelis Bode tot zijn vermet

f° 140 v°

| 1176-0312-01 |

-Cornelis Pauwels bekent Jan de Hase de schuld van 4 Rgld

-Thoomas Thoens 'boerckachtich' gewezen, de schout begeert 'den broeck gegrosseert te hebben'

-met vonnis gewezen dat de huisvrouw van Jan Michiel Jan Meus volkomen is van haar erfelijkheid en dat zij daaraan betaling zal hebben en dat Adriaen (niet verder vernoemd) haar brieven zal verlijden en dat Jan Michiel Jan Meus ook brieven zal verlijden aan Adriaen aangaande het goed waar die thans woont en dat hij aan deze verkocht heeft

-Lenaert Luijcx toont zijn erfdom op Steven Wouter Goris van 19 L rogge 35 st

f° 141 r°

| 1176-0313-01 |

-Jan Bode belooft de h geest van Loenhout 6 Rgld 3 st 3 oort te betalen

06.09.1540

| 1176-0314-01 |

-voorwaarde van de uitkoop van de voogden van de minderjarige kinderen Anthonis Jan Wackers. Peeter Jan Wackers als voogd en Jan de Hase als toeziener van de minderjarige kinderen Anthonis Jan Wackers zullen openbaar beemd in de "winckels" verkopen, de beemd gelegen O Cornelis Gielis Haest Z Jan PeeterThijs Hasen W Peeter Thijs Larien N de weduwe Peeter Hasen. Jan Peeter Hasen bekomt de slag 14 Rgld 16 st. Peeter Zoeten is borg

f° 141 v° - 20.09.1540

| 1176-0315-01 |

-Henrick van Aerde gewezen zijn vermet te doen op Cornelis Jan Michiel Buijens

-Pauwels Aerts verklaart dat Cornelis Heijns 'dezelfde Pauwels opgezegd zou hebben dat hij jaarlijks gezworen heeft'

f° 142 r°

| 1176-0316-01 |

-Frans Marcelis gewezen 'verrijkt en verhaalt' en Wouter Ackermans zijn vermet te doen

-Adriaen Marcx gewezen zijn vermet te doen op Jan van Aerde tot Popendonk

-gewezen dat Bouwen Hovelmans heeft verrijkt en verhaalt Jan van Aerde Cornelissen

-Magriet der Wewen gewezen haar vermet te doen op Jan Adriaen Haest 3 en nog 13 V rogge

-Pauwels Aerts als gemachtigd van Jan Laukens verrijkt Jan Henrick Hovelmans 4 Kgld

f° 143 r°

| 1176-0317-01 |

-Lenaerdt Aerdekens bekent dat hij de roerende goederen tebehorende Bernaerdt Stevens en huisvrouw en welke hij uit sheeren hand gekocht had aan vs Lenaertd en huisvrouw leent tot hij die weer zal begeren

-Pauwels Jan Bode kent aan Peeter van Staijen verdiend te hebben van de 'bruijloft scotelen en van slaen' 32 st te betalen binnen 14 dagen eer de vierschaar zal gebannen zijn, zo niet zal hij Peeter 2 Rgld 'op alle heerlijke executie en uitpandingen'

-Peeter Wierocx belooft meester Jan Voerspoel 20 st te betalen en daarna nog 2 Kgld

f° 143 v° - 04.10.1540

| 1176-0318-01 |

-Frans Marcelis bekent Peeter van der Buijten de schuld van een 'tregelton' bier

(akte doorgehaald)

-Claus Diericxsen bekent Peeter van der Buijten de schuld van 6,5 st

(akte doorgehaald)

-Wouter Ackermans doet eed dat hij aan Franck Marcelis 25 mandelen stro ten achter is

-Jacob Ots begeert zijn teerkosten op Cornelis Jan Nouts 9,5 st

-Jan van Aerde Cornelissen bekent zijn broer Cornelis de schuld van 17 L rogge

f° 144 r°

| 1176-0319-01 |

-Aerdt Brans belooft Peeter Jan Nout Luijcx 2 V rogge 20,5 st te betalen

-Cornelis Ghiel Buijens bekent Henrick van Aerde de schuld van 4,5 Rgld

-meester Wouter Happaert begeert zijn kosten getaxeerd te hebben tegen de weduwe Daem Cuijts

-Gabriel Jan Luijcssen begeert zijn erfpenningen op Lenaerdt Marten Buijens inzake zijn moeders versterf welk Lenaertd van hem gekocht heeft

f° 144 v° - 04.10.1540

| 1176-0320-01 |

-Jan van Aerde bekent Bouwen Hovelmans de schuld van 42 st 10 V 3 L rogge

-Pauwels Aerts als gemachtigd van Peeter Jordaens heeft Jan Claus Jans de Deckere verrijkt en verhaalt

-Casus Heufkens verrijkt en verhaalt de weduwe Cornelis Vermunten

-de vorster als gemachtigd van Anthonis Pauwels Wuijts bekent Cornelis Bode de schuld van 8,5 Rgld

f° 145 r°

| 1176-0321-01 |

-de kosten van meester Wouter Happaert tegen de weduwe Daem Kuijts inzake 7 L rogge zijn getaxeerd op 3 Rgld 3,5 st

-gewezen dat de schout aan Peeter Willem Bode rekening zal doen van de koopdag op de roerende goederen van Peeter Cuijpers

-nadat Jan van Lint in recht gesteld heeft de weduwe en erfgenamen Geeraerdt Ingelbrechts en allerlei procedure gevoerd zijnde wijzen schepenen dat Jan van Lint zijn conclusie mondeling zal brengen

de schepenen Peeter van Onstaijen, Laureijs van Aerde, Willem Lenaerts en Peeter Marten Sibs opte Rijdt

f° 145 v°

| 1176-0322-01 |

-Lenaerdt van Staijen stelt zijn broer Peeter van Staijen tot borg inzake het land van Cornelis Bode dat hij gehuurd en ten onrechte gebruikt had

f° 146 r° - 20.10.1540

| 1176-0323-01 |

-akkoord tussen de rentmeesters van het sint lijsbeth gasthuis in Herentals enerzijds en anderzijds Jan Peeter der Wewen, en Jan Aerts der Wewen als voogd met Quirijn de Beere als toeziener van Neelken Peeters der Wewen minderjarige zoon. Dit inzake het testament van Peeter Peeters der Wewen, broer van vs kinderen en welke in vs godshuis gestorven is. Maakte aan godshuis 30 Kgld op zijn deel hem van zijn ouders verstorven, wat deel echter geen 30 Kgld waard was. Akkoord dat het godshuis 18 Kgld zal krijgen

f° 146 v° - 25.10.1540

| 1176-0324-01 |

-Magriete Jan Michiel Jan Meus dr met haar voogd Henrick Jan Heijns betaald van haar deel van de stede welke Adriaen Scheelkens gekocht had van Jan Michiel Jan Meus haar vader met haar zuster en haar broer. Is akkoord dat haar broer daarover brieven verlijdt

f° 147 r° - 08.11.1540

| 1176-0325-01 |

-de roerende goederen bevonden in het huis van Willem de Hase, beschreven op verzoek van Jan de Hase

30 mandelen stro

een luttel hooi

3 of 4 mandelen koren te dorsen

een koe

aan de haard een 'scappraije'

een 'speene'

een trog

een grote kist

2 ketels

een koperen pot

2 tafels

een 'stande'

een bed met stede

een 'spaije'

3 hoenderen

een 'fasseelmes'

een weinig turf

hiervoor gegeven de vorster om het beschrijf 2,5 st en de secretaris 3,5 st

item in de hof 2 plakken rapen

f° 147 v° - 15.11.1540

| 1176-0326-01 |

-Geerdt van Elsacker bekent Jan de Cuijper de schuld van 3 Rgld

-Peeter Pauwels Geens bekent Jan van Bavele de schuld van 4 V rogge

-Willem de Coninck en Aardt Brans borg Adriaen Ingelen om te voldoen wat Cornelis Wouter Willemsen met recht op hem kan winnen

Pauwels Aerts nomine Adriaen Ingelen maakt aanspraak tegen Cornelis Wouter Willemsen

Aanlegger zegt dat verweerder hem een paard verkocht heeft hem toezeggende dat er geen gebrek aan was, maar dat het paard na nog geen twee uren mennen gestorven is, verzoekt dat verweerder 12 Kgld zal restitueren aan aanlegger

f° 148 r°

| 1176-0327-01 |

-Cornelis Lenaerdt Bode bekent Marten Thijnus cum suis de schuld van 8 V rogge

f° 148 v°

| 1176-0328-01 |

-Pauwels Aerts presenteert Jorijs Ingelbrechts kopij van hun conclusies

-Jan Dierick Ingelen begeert zijn arbeid op Meus Nijsmans 42 st

-Jacob van Onstaijen Peeter Thijs Pauwels Geens in de zaak tegen Kersten Thijs Pauwels wiens verblijfplaats niet gekend is en waarvoor de 'wete 'zou gedaan worden in Hoogstraten, Rijkevorsel, Brecht, Wuustwezel, Groot Zundert

f° 149 r°

| 1176-0329-01 |

-na kennisname certificatie Wuustwezel dd 13 november waarbij Willem van Wouwe borg staat Cornelis Jan Boets en hiervoor zijn goederen in Wuustwezel bepand waren wijzen schepenen dat Willem van Wouwe 'den heer tot zijn hulp mag nemen en gaan waar hij goederen van Cornelis Bode weet en die mag panden tot hij ontlast is van zijn borgtocht

f° 149 v° - 16.11.1540

| 1176-0330-01 |

-Marcus Loijcx, schout en rentmeester, ingezeten poorter van Antwerpen, ca 52 (tweenvichtig) jaar, kent dat hij in Loenhout is geboren, nu gehuwd zijnde in Antwerpen woont, verder dat hij zelf en de vrouw van Willem Schoofs een grootvader hebben gehad een grootvader genaamd Peeter Zegers van wie de moeders van Marcus Loijcx en van Willem Schoofs vrouw de achtergelaten goederen gedeeld hebben en welke goederen nu na de dood van resp Marcus moeder en Willems vrouw moeder verstorven zijn deels op Marcus Loijcx en deels op de vrouw van Willem Schoofs. Heeft met zijn consorten altijd de rente betaald

Personen:

f° 150 r° - 24.11.1540

| 1176-0331-01 |

-Jan Hegge doet zijn rekening als voogd van de kinderen Cristiaen Henrick Meus. Meer uitgave van 4 Rgld 6 st 4,5 muiten br. Gedaan ten huize Peeter van Onstaijen, present Geerdt van Elsacker als toeziener

Gezien de meer uitgave besloten dat Jan Hegge zal heffen op Jan Willem Lenaerdt Loijcx een V in mindering van 3 V rogge die de kinderen daarop heffen behoudens dat Jan nog tot profijt van de kinderen zal betalen 3 Rgld 13 st 3,5oort 4,5 muiten br. Kinderen zullen de V altijd mogen lossen met 8 Kgld

f° 150 v°

| 1176-0332-01 |

"-Peeter van Eekele zijn kinderen enerzijds en anderzijds Peeter Dignen met Jan van Bavele als voogd van zijn dochter en Jan Jan Dignen in naam van zijn kinderen; scheiding goederen achtergelaten bij Hanneken Pauwels Jan Dignen. Onder meer 16 ú br die Pauwels Jan Dignen aan zijn zoon schuldig was en welke 16 ú Geeraert Ingelbrechts, schout in Loenhout, aan zijn dochter +Magriete x vs Pauwels Jan Dignen ter huwelijk gegeven had, verder behoudt Peeter van Eekele in naam als supra de roerende goederen die vs Hanneken verstorven zijn van zijn grootvader Geeraert Ingelbrechts, behouden Peeter en Jan Dignen hun kinderen de erfrenten die vs Hanneken verstorven zijn van zijn moeie Mariken Jan Dignen dr of van haar kind. Aangaande de stede waar Pauwels uitgestorven is begeert Peeter van Eekele geen recht te houden"

Personen:

f° 151 v° - 29.11.1540

| 1176-0333-01 |

-Cornelis Anthonis Lippens bekent Mathijs van Aerde de schuld van 10 L rogge

-Jan de Hase bekent de heer van Arenberg de schuld van 3,5 Rgld

f° 152 r°

| 1176-0334-01 |

-Geerdt Vorselmans begeert akte dat Claus Diericxssen presenteerde bij eed te affirmeren dat hij de meester 7 Kgld heeft moeten beloven van het verzorgen van de wonde welke vs Geerdt hem veroorzaakt had

-Thonis Wouter Laets belooft (Jan de Cuijper) 3 Kgld

-Peeter van Staijen verrijkt en verhaalt Jan de Weerdt van Meer

-Henrick van Bavele zijn zoon begeert diens arbeid op Jan Laukens 18 st, een 'bocxlaken', een paar gelapte schoenen en 2 hennen

f° 152 v°

| 1176-0335-01 |

-Bernaerdt van Bavele doet eed dat hij aan Adriaen Vermunten 22,5 st ten achter is

-de schout de heer verrijkt Buijen Huijbs Verhaerdt

-gewezen dat Geerdt Vorselmans 'gebreuct' heeft aan Claus Diericxssen tot behoef van de heer 16 st 2 gr br

-meester Jan Vorspoel begeert zijn arbeid op Thomas Cornelis Goris 2 Rgld 3 st die hij een ander beloofd heeft te betalen en daartoe nog 5 Kgld die mr Jan verdiend heeft aan Thomas met het cureren van een wonde

f° 153 r°

| 1176-0336-01 |

-Jan Hegge klacht tegen Anthonis Jan Pauwels Wuijts omdat hij aan het vonnis niet voldaan heeft

-zelfde item tegen Anthonis Jan Wackers kinderen of hun momboors

f° 153 v° - 13.12.1540

| 1176-0337-01 |

-Buijen Huijbs Verhaert belooft Geerdt de Wege 38 st te betalen

-Peeter Bode procedure tegen Marie Snels en Jorijs Ingelbrechts

-Anthonis Wouter Laets belooft Geerdt de Wege 3 Kgld te betalen

f° 154 r°

| 1176-0338-01 |

-gewezen dat de weduwe van Mathijs Braens nomine haar +man als voogd van de kinderen Doren Braens rekening zal doen van de ontvangsten die Mathijs in die kwaliteit gehad heeft

-Aerdt Brans bekent Adriaen de Roevere de schuld van 4 Rgld

-Peeter Jan Nout Luijcx tootn erfdom op Frans Marcelis van 10 st jaarlijks

-gewezen dat Adriaen Jan Michiel Buijens nog ÚÚn dag van toon zal hebben en dan niet meer

f° 154 v°

| 1176-0339-01 |

-Geerdt de Wege bekent Marie x +Wouter Conincx de schuld van 43 st

-Heijlken Peeter Faes dr begeert haar arbeid op Jan de Hase 18 st

-Michiel Leijs Rombouts bekent Peeter Willem Bode de schuld van 11 V rogge

07.03.1541 svl

| 1176-0340-01 |

-inzake betwisting tussen de schout van sheerenwege en Peeter Willem Bode inzake dat vs Peeter Bode had willen slagen of bedreigen Jorijs Ingelbrechts daar die Marie Snels gediend had en waarbij vs Peeter 40 realen verbeurd had waarop Jacob van Onstaijen geallegeerd had dat hij Jorijs niet geraakt had wijzen schepenen de verweerder vervallen van 12 realen

f° 155 v° - 13.12.1540

| 1176-0341-01 |

-Adriaen Vermunten bekent Marie x +Wouter Snels de schuld van 4 Kgld

-Jan de Hase bekent Jan de molenaar tot Brecht de schuld van 21 Rgld

-vonnis gewezen tussen de erfgenamen Willem Luijcx en Henrick Jan Heijns 'op heuren verschen voet die winnen wille die mach aenspreken'

f° 156 r°

| 1176-0342-01 |

-gewezen dat Claus Ottens van Dort schuldig is te hebben brieven en bescheid van de renten die hij heeft op Henrick van Staijen en die hij deels kocht van zijn zwager Jan en deels hem of zijn huisvrouw verstorven zijn van Henrick Bode en zijn huisvrouw

-Henrick van Staijen begeert zijn teerkosten op Mathijs de Cuijper de jonge 30 st

-Luick Willem Luijcx begeert zijn arbeid op Cornelis Pauwels Geens toekomende dat zijn zoon met Cornelis gewoond had

f° 156 v°

| 1176-0343-01 |

-Anthonis Jan Verwilt laat Jan Willem Lenaerdt Loijcx en consorten 10 L rogge erfelijk kwijten die hij heffende was op stede in Huffel waar Willem Lenaerdt Loijcx uitgestorven is, behoudens dat Peeteer de smid van Breda dezelfde 10 L blijft heffen tot vs Jan Willem Lenaerdt Loijcx vs Peeter kwijten alzo Anthonis hem die vroeger tot kwijting verkocht had

-Cornelis Heijns belooft Mathijs van Riele43 st te betalen, Anthonis van Dietfoert is borg

f° 157 r°

| 1176-0344-01 |

-Franck Marcelis belooft Dierick Aerdtssen 32 Kgld

16.12.1540

| 1176-0345-01 |

-de erfgenamen van Kathrijne Jans van Aerde dr, te weten Lenaerdt Lenaerdt Marten Buijens, Jan Claus van Dalem zoon, Anna Jan Luijcx dr met haar voogd Laureijs van Aerde, Lijsbeth Jan Luijcx dr met haar man, Dingne Jan Luijcx dr x Cornelis der Wewen verkopen stede met huis en toebehoren op het "oosteijnde" alzo Jan Hovelmans die onlangs gehuurd heeft. Magriete Jan Luijcx dr, zuster van vs erfgenamen en thans afwezig, dient te koop nog goed te keuren. Lenaerdt Lenaerdt Marten Buijens krijgt de slag 15 V rogge 7,5 Kgld erfelijk en nog 5 Kgld eens en in het gelag tot lijfkoop 12st

Personen:

f° 158 r° - 30.12.1540 svb

| 1176-0346-01 |

-de erfgenamen Peeter Martens opt Hesschot verkopen stede "het hesschot" waar Peeter Martens de oude uitgestorven is met moer in Hoenderen, waarden worden beschreven

f° 159 v° - 29.12.1540

| 1176-0347-01 |

-Jan van Aerde Cornelissen belooft Cornelis Jan van Bavele 4 Rgld te betalen

-Gileis Thoens bekent Wouter de Wege de schuld van 12 Rgld

-Claus van Staijen bekent Peeter van der Buijten de schuld van 19 st

(akte doorgehaald)

-Cornelis Vorspoel bekent Marie Snels de schuld van 4 V rogge

-Peeter Lenaerdt Bode doet eed dat hij aan Henrick van Staijen 2 Rgld ten achter is

f° 160 r°

| 1176-0348-01 |

-Luijck Willem Luijcx doet eed dat hij aan Cornelis Pauwels Geens van zijn zoons arbeid 17,5 st ten achter is, item paar kousen en een 'voervel'

-Dierick Ingelen bekent Claus van Staijen de schuld van 8 V rogge 45 st

-Jan Vorspoel verrijkt de erfgenamen Jans van Staijen in naam van Marie Claus Jan Heijlens

-Adriaen Vermunten bekent Cornelis Wouters Vermunten tot Antwerpen de schuld van 3 L rogge 3 Rgld

f° 160 v°

| 1176-0349-01 |

-Adriaen Vermunten bekent Cornelis Wouters Vermunten tot Antwerpen de schuld van 37,5 st

-Meus Jan Meus begeert zijn arbeid op de erfgenamen Cornelis Pauwels Keeselmans, doet zijn eed 6 Rgld 17 st op 10.01.1541 svl

-Jan Adriaen Haest belooft Claus der Wewen 36 st te betalen

-Cornelis Jan Loijcx begeert zijn arbeid op de weduwe Lenaert Nijs van het begraven van Lenaerdt Nijs de som van 11 st

f° 161 r°

| 1176-0350-01 |

-openbare verkoop van 5 L rogge erfelijk welke Willem Lenaerts ingewonnen heeft en welke de erfgenamen Cornelis Vermunten heffende zijn op de erfgenamen Peeter Cuijpers, vs Willem krijgt de slag 12 Rgld 10 st

f° 161 v°

| 1176-0351-01 |

-Cornelia van den Bruijnenberge begeert haar arbeid op de erfgenamen Cornelis Pauwels Keeselmans 7 Rgld 18 st

30.12.1640

| 1176-0352-01 |

-de rentmeester verkoopt openbaar een aantal bossen waarvoor de waarden beschreven worden

het eerste bos begint aan Jan Donckers bemdt en waarvoor Gheriet Nout Gheeriet de slag heeft gehad

het andere bos begint aan "doelveken" naast de doelstraat waarvoor Peeter van Onstaijen de slag heeft gehad

f° 162 v°

| 1176-0353-01 |

-Gabriel Henricx van Aerde zoon neemt in pacht van Claus der Wewen een stede in "stapelheide" inbegrepen de "gagelscoote" zo Geerdt van Eekel die onlangs van vs Claus in huur had, item hooimade in Blaakt. Pacht is 4 jaren en dit 10 V rogge 14 Rgld 10 st jaarlijks. Verdere waarden in de akte beschreven

f° 163 v° - 10.01.1541 svl

| 1176-0354-01 |

-Marcus Loijcx, schout en rentmeester, nomine de heer van Arenberg, machtigt Willem Janssen, 's Gravenmoer, om aldaar de moeren toebehorende de heer van Arenberg te beheren

f° 164 r°

| 1176-0355-01 |

-Jacob van Onstaijen verrijkt Jan van Eekele

-Cornelis Peeter Goris als gemachtigd van Henrick Goris verrijkt Gielis Thoens

-Magriete der Wewen doet eed dat zij aan Jan Adriaen Haest 16 V rogge ten achter is

-Peeter Bernaert Stevens begeert zijn arbeid op de erfgenamen Cornelis Keeselmans

f° 164 v° - 24.01.1541 svl

| 1176-0356-01 |

-Buijen Huijbs Verhaert belooft Willem Sijmons 5 Rgld 16,5 st

-Mathijs de Cuijpere belooft af te kwijten een pond erfelijk dat hij uitreikt Jacob Delijen en gepand op de goederen van Goosem Lemmens genaamd "het hagelcruijs"

-| Anne Michiels | Cornelis Lenaert Boets belooft Anne Peeter Jennis 46 Rgld

f° 165 r°

| 1176-0357-01 |

-vs Anne geleverd met 'rosche en met rijde' in zulk erfpand dat zij met recht uitgewonnen heeft (verder niet beschreven welke panden)

-Lenaerdt Jan van Aerde geleverd in zulke panden hij uitgewonnen heeft en welke Jan Peeters in handen heeft

-Nijs van Bavele bekent Ghijsbrecht de Bije nomine het begijnhof van Hoogstraten de schuld van 3 V rogge

f° 165 v°

| 1176-0358-01 |

-Jan Peeters bekent Lenaerdt Jan van Aerde de schuld van 20 st

-gewezen dat Lijsken Vorselmans 3 Rgld zal betalen aan Pauwels Gielis Pellekens

-Jacob van Onstaijen als gemachtigd van Jan Cornelis Legen verrijkt Cornelis Nijs

-Jan van Staijen bekent Cornelis Pauwels Geens de schuld van 5 Rgld 3 st

-de vorster nomine Jan Boets bekent de kinderen Cornelis Keeselmans de schuld van 20,5 st

f° 166 r°

| 1176-0359-01 |

-de vorster nomine de erfgenamen Lenaert Nijs bekent Claus de molenaar de schuld van (niet ingevuld)

-Jacob van Onstaijen nnomine Jan Thoomaes Thoens toont erfdom op Jan van Eekele 2 Rgld

-gewezen dat de erfgenamen Cornelis Vermunten schuldig zijn Jan van Eekele schadeloos te houden van de verschenen pacht op de stede waar Jan nu woont de tijd dat Jan daarop gewoond heeft

-Peeter Peeter Diericx begeert akte dat Cornelis Heijns bekent dat hij Peeter gekwetst heeft de deur van Peeter Diericx zijn vader

-gewezen dat Joris Ingelbrecht schuldig was Peeter van Staijen te betalen zijn kosten

f° 166 v°

| 1176-0360-01 |

-in de zaak tussen schout en Thoomaes Thoens over het feit dat de schout hooi van Thoomaes in beslag had laten nemen omwille van penningen die ten achter waren aangaande het ruimen van de beek van sheeren wege, en welke hooi volgens de schout door Thoomaes weggevoerd was, wijzen schepen Thoomaes verbeurt van 15 realen of 20 Kgld

f° 167 r°

| 1176-0361-01 |

-Anna Lenaert van Staijen 'jonckwijf' begeert haar arbeid op de erfgenamen Cornelis Pauwels 22 st

(nota: in hoofding staat Anna Lenaerts van Staijen -huisvrouw doorstreept- marte)

-Neelken x Meus Jan Meus begeert haar arbeid op de erfgenamen Cornelis Keeselmans 7,5 Rgld ... mijten

-Peeter van der Buijten begeert zijn kosten op Jan Hegge

f° 167 v°

| 1176-0362-01 |

-openbare verkoop van beemd op het hoogbos welke Jan Hegge ingewonnen heeft en daarna de slag verkregen 2 V rogge 10 st erfelijk en 20 st eens

29.01.1541 svl

| 1176-0363-01 |

-Mathijs Jan Haest huurt van Jan van Eekele Janssen stede met huis en toebehoren waar Jan op woonde en gelegen in de "sneppelsche acker" en dit 8 Kgld jaarlijks gedurende 6 jaren, met verder de beschrijving van de waarden

f° 168 r° - 01.02.1541 svl

| 1176-0364-01 |

-Jan Pauwels Keeselmans als voogd met Roelant van den Langenberge als toeziener van de minderjarige kinderen Cornelis Pauwels Keeselmans en Jan Cornelis Pauwels Keeselmans (er zijn blijkbaar 3 nakinderen) verkopen de stede met huis en hof waar Cornelis Keeselmans en zijn vrouw uitgestorven zijn, genaamd de "rooden leu" aan de plaatse, de oliemolen of brougetou gaat niet mee vermits die heen verkocht werden. Verder worden de waarden beschreven. Jan Cornelis Pauwels Keeselmans krijgt de slag 45 ú 10 sch gr br. Item verkoop heiblok in de "heechsche ackere" waarvoor Jan de Cock, Brecht, de slag heeft gehad 16 ú br 28 sch

Personen:

f° 169 v° - 07.02.1541 svl

| 1176-0365-01 |

-Lenaerdt Cornelis Lenaerdtssen huurt van Jan van Eekele diens schuur in Sneppel 3 jaren om 2 V rogge 25 st jaarlijks welke vs Lenaerdt met zijn vrouw heffende zijn op Adriaen Vermunten

-Jacob van Onstaijen nomine Peeter Willem Bode, procedure

f° 170 r°

| 1176-0366-01 |

-Goosem Thielens doet eed dat hij aan Jan van Eekele 6 Rgld ten achter is

-Jacob van Heester bekent Zeger van Lint de schuld van 2 Rgld

-Jan Willem Lenaerdt Loijcx bekent Peeter de smid van Breda de schuld van 5 V rogge

f° 170 v°

| 1176-0367-01 |

-Willem Sijmons bekent Jan Henricks van Aerde de schuld van 55 st

-Pauwels Aerts nomine h geestmeester Brecht verrijkt Jan Thijs Theus

-de weduwe Lenaert Braens met haar voogd Geert Vorselmans belooft Jan Laukens 6,5 Rgld te betalen

-de weduwe Cornelis Luijcx met haar voogd Geert van Elsacker bekent Marie x +Wouter Snels de schuld van 17 Rgld 15 st 2 V rogge, Geerdt Scoemakers stelt zich borg

f° 171 r°

| 1176-0368-01 |

-Adriaen van Aken belooft Henrick Laureijs Rombouts 8 Rgld te betalen

-Peeter Wierocx belooft Peeter Hovelmans 7 Rgld min 1 oort te betalen

-na begeerte van heer Henrick Wouters met vonnis gewezen dat deze de heer tot zijn bate mag nemen en zijn schuldenaars mag panden hem toekomende van zijn kapel zo die 'geamortificeerde goederen' zijn

-Bouwen Huijbs belooft Cornelis Wouter Jan Rombouts 9 Rgld 18 st te betalen

-Jacob Ots begeert zijn teerkosten op Cornelis Jan Haest 9 st

f° 171 v° - 08.02.1541 svl

| 1176-0369-01 |

-Jan van Staijen belooft Peeter de smid van Breda 16 Kgld 20 st, Kersten Diericx is borg

-Jan Martens van Staijen stelt Mathijs de Cuijpere in handen de penningen die heden op zijn koopdag gemaakt zijn

f° 172 v°

| 1176-0370-01 |

-erfgenamen Jan Willems van den Wijngaerde verkopen de stede waar Jan Willems uitgestorven is en gelegen aan de windmolen

item de stede waar Peeter de smidt woont

f° 173 r°

| 1176-0371-01 |

-erfgenamen Jan Willems van den Wijngaerde verkopen bossen, Jan Hegge krijgt de slag het eerste bos, Claus Diericx het tweede bos en Henrick Valckemans het derde bos

f° 174 r° - 13.02.1541 svl

| 1176-0372-01 |

-de erfgenamen Jan Willems van de Wijngaerde, meer bepaald Jan Jan Willems enerzijds en Lijsbeth, Magriete en Cornelie elk met hun voogd anderzijds, zusters van vs Jan, akkoord inzake hun geschil waarbij vs Jan meende zekere preferentie te hebben in de leengoederen van hun vader in het leenhof Matrie van den Wijngaerde. Jan zal behouden het "rullen block", de andere leengoederen zullen gelijk verdeeld worden

f° 174 v° - 21.02.1541 svl

| 1176-0373-01 |

-Jan Cornelis van Aerde belooft Willem Verboven 5 Kgld te betalen

-Peeter van der Buijten verrijkt Peeter Jan Pauwels Wuijts

-Cornelis Adriaen Smeijers compareert in Loenhout tegen Jan Gielis Luijcx

-Aerdt van de Velde bekent Anthonis de molenaar de schuld van 25 st

-Dierick Nijs Hegs bekent Anthonis de molenaar vde schuld van 2,5 Rgld

f° 175 r°

| 1176-0374-01 |

-Henrick van Aerde toont zijn erfdom op de goederen van Magriete x Peeter van Staijen

-Gielis Thoens bekent Cornelis Jan Bode de schuld van 38 st

-Anthonis Pauwels Wuijts bekent de weduwe Arnout van Onstaijen de schuld van 2 Rgld

-Jan de Weerdt belooft Adriaen de Ruevere 5 Rgld te betalen

-Jan Willems van Staijen belooft de kinderen Cornelis Cornelis Wouter Goris 3 Rgld te betalen

f° 175 v°

| 1176-0375-01 |

-Willem Sijmons belooft Cornelis Jan Thijs Larien 4,5 V rogge te betalen

-met vonnis gewezen dat inzake koop die Magriete Jan Wackers dr x Laureijs Scheelkens overgegeven had aan Adriaen van Aken dat de erfgenamen Jan Wackers gelijk met Laureijs en zijn vrouw zullen helpen afdragen Adriaen van Aken zulke erfenis en cijns in de waarde alzo Thijs Heerstraets stede verkocht was niet begrepen zijnde deze die Magriet gecalengiert had

-Willem Andries begeert zijn teerkosten op Cornelis Peeter Thijs Hasen 30 st

f° 176 r°

| 1176-0376-01 |

-Geerdt Vorselmans niet gehouden gewezen van de gelderse rijder die de schout eiste bovenop de valuatie

-in de zaak tussen schout en Adriaen van Aken inzake de kwade woorden die vs Adriaen zou gesproken hebben wijzen schepenen dat Adriaen daaraan 10 st verbeurd heeft en de kosten van het verteer bij Peeter van Onstaijen toen ze daar vergaderd waren

f° 176 v°

| 1176-0377-01 |

-Aerdt Brans belooft Laureijs van Aerde een V rogge te betalen

-Matheus de Cuijpere als vader Jan de Cuijper Mathijs de Cuijpere, Geerdt van Elsackere en Peeter van de Cloote van Herentals, bevestigen bij eed dat de goederen die Matheus verkocht had aan Joos Huijbrechts de weeskinderen Matheus profijt beter verkocht waren dan behouden

-Jan van Elsacker bekent de erfgenamen Thoenken Wouters Bijen dr de schuld van 3 Rgld 10 st

-Jan Martens van Staijen begeert zijn arbeid in naam van zijn dochter op Claus Cornelis Claus Jans

f° 177 r°

| 1176-0378-01 |

-Heijlken Cornelis Conincx dr geleverd in 2 V rogge welke Marck Nouts heffende is op de goederen van Jan Gielis Larien

25.02.1541 svl

| 1176-0379-01 |

-de erfgenamen Anthonie Wouters Bijen dr verkochten aan Franck Marcelis 14 L rogge 35 st erfelijk op panden die vs Franck en Peeter Peeter Nouts inde Bijle samen in handen hebben en gelijk uitreiken

f° 177 v°

| 1176-0380-01 |

-de erfgenamen Pauwels Jan Dignen verkopen stede te Hecht waar Pauwels Jan Dignen uitgestorven is, met last onder meer aan Jan Pauwels Keeselmans, de weduwe Cornelis Luijcx, Lambrecht Bromans, Marie x +Pauwels Jan Dignen, Lijsbeth x +Jan van Aerde

f° 178 r° - 27.02.1541 svl

| 1176-0381-01 |

-Cornelie Cristiaen Henrick Meus dr x Jacob Vos Gielis zoon verkocht aan Jan Hegge de goederen hetzij have hetzij erfrenten of erfplekken die haar verstorven zijn van haar grootmoeder Katrijne Buijen Wil Buijens en resorterende onder Loenhout en dit 14 Kgld eens. vs Jan (Hegge) wordt eveneens kwijt gescholden van zijn administratie die hij als momboor van vs Cornelie tot heden gehad heeft

Personen:

f° 178 v° - 28.02.1541 svl

| 1176-0382-01 |

-met consent van de heer worden verkocht de percelen van erve waarin Anne Peeter Jenis dr in geleverd was, te weten hooimade op het hoogbos N erfgenamen Joris Willems, beemd in de mosvoorden N Henrick van Hoecke Z Peeter Verast. Van de hooimade krijgt Aerdt Peeter Nouts de slag 34 ú 12 sch 6 gr br, de beemd in de mosvoorden krijgt Cornelie x +Peeter Cuijpers de slag 15 ú br 2 oort

f° 179 v° - 03.03.1541 svl

| 1176-0383-01 |

-Heijnken Cristiaen Henrick Meus zoon transporteerde aan zijn zwager Jacob de Vos Gielissen het versterf van zijn grootmoeder Katrijne Buijen Wil Buijens salvo dat vs Jacob een jaar lang Heijnken (nog onder zijn jaren) zal onderhouden en hem het ambacht van kleermaker leren. vs Heijnrick bedankt ook zijn voogd Jan Hegge en zijn toeziener Geerdt Geerdt van Elsackere hun administratie

Jacob de Vos heeft vs versterf vervolgens opgedragen aan Jan Hegge 16 Kgld eens

f° 180 r° 07.03.1541 svl

| 1176-0384-01 |

-Lucije x Lenaerdt Peeter Nout Jan Geerts belooft Lenaerdt Jan van Aerde 3,5 V rogge te betalen

f° 180 v°

| 1176-0385-01 |

-Cornelis de Hase bekent Lenaerdt Jan van Aerde de schuld van 6 Rgld

-Andries de Backer, Wuustwezel, belooft Marie x +Pauwels Jan Dignen 45 st te betalen, Cornelis Pauwels Geens is borg

-Cornelis Pauwels Geens bekent Jan Pauwels Keeselmans de schuld van 4 V rogge

-Jan de Hase belooft meester Wouter Happaert 2 V rogge te betalen

-Peeter Jordaens toont zijn erfdom op Jan Cornelis Claus Jans van een V rogge en doet zijn eed 5 V rogge

f° 181 r°

| 1176-0386-01 |

-de weduwe Adriaen Peeter Boets bekent Ghijsbrecht de Bije nomine het gasthuis van Hoogstraten de schuld van 6 V rogge

-Jan Claus van Putte doet eed dat Geerdt Vorselmans hem 70 st schuldig is van was

-Jan Cornelis Lenaerts toont zijn erfdom op de goederen Cornelis Nijs van 20 st jaarlijks en doet eed van 8 Rgld, totaal 9 Rgld

-Jan Willems van Staijen bekent Abraham van Huijsen de schuld van 6 V rogge 3 Rgld

f° 181 v°

| 1176-0387-01 |

-Cornelis Bode heeft Peeter van Putte 'geruimt tot zijn vermet'

-de erfgenamen Rummen Jan Rombouts begeren de doodgift van hun vader te ontvangen, hetwelk door de schout geweigerd werd

-Mathijs de Cuijpere doet eed dat hij schuldig is aan jonker Godevaert van Brecht op de stede waar hij woont

-Bouwen Verhaerdt belooft Peeternelle Jans van Staijen dr 2 Rgld te betalen

-Pauwels Willems Aerts begeert zijn arbeid op Thoomaes Thoens zijn werk in de zaak dat de schout hooi in beslag genomen had hetwelk Thoomas had weg gevoerd, schepenen wijzen dat Thoomas 2 st zal betalen elke keer dat Pauwels hem gediend heeft

f° 182 r°

| 1176-0388-01 |

-procedure Jan Vorspoel tegen de schout over het betalen van cijns

-de weduwe Peeter Martens opt Heschot bekent Maruie x +Wouter Snels de schuld van 13 V rogge

f° 182 v°

| 1176-0389-01 |

-schepenen wijzen dat Peeter Willem Bode 4 V rogge zal betalen aan Marie x +Wouter Snels

-gewezen dat Jan van Aerde opt Nederhof niet gehouden is van de aanspraak van de schout inzake het hout dat Jan zou afgedaan hebben

-Willem de But nomine Jan van Breda x Marie machtigt Jacob van Onstaijen

f° 183 r°

| 1176-0390-01 |

-Jacob Ots belooft Claus Diericssen 29 st 3 oort te betalen

-Jan Peeter Thijs Hasen begeert zijn arbeid op Cornelis Vorspoel Peeterssen

08.03.1541 svl

| 1176-0391-01 |

-Cornelis Cornelis Nijs belooft Jan Cornelis Lenaerdts 17 Rgld 15,5 st te betalen, toekomende van verschenen rente die Jan heffende was op de stede die Cornelis vs verkocht heeft aan Anthonis Verwilt

-Adriaen Wouters als voogd met Peeter Joos als toeziener van de kinderen Peeter Verwilt x +Lijsbeth Joos Brouwers dr en Godevaert van Ijperen x Dingne Peeter Verwilt oudste dr enerzijds - anderzijds Geerdt Vorselmans als voogd van Katrijne x +Peeter Verwilt en Geerdt Elsackere als voogd met Anthonis Henrick Hovelmans als toeziener van de minderjarige nakinderen Peeter Verwilt x Katrijne Peeter Hovelmans onderwerpen zich aan de uitspraak van schepenen in hun geschil dat vs Katrijne haar tocht wou behouden in de achtergelaten goederen van Peeter Verwilt, schepenen oordelen dat de voogden der kinderen en Godevaert nomine zijn huisvrouw aan vs Katrijne 34 ú br eens zullen geven, en betreffende de goederen door Peeter Verwilt en vs Katrijne verkregen daarvan zal Katrijne de helft hebben en de kinderen de andere helft

Personen:

uitgesproken ten huize Peeter van Onstaijen door de schepenen Laureijs van Aerde, Peeter van Onstaijen, Michiel van Elsackere, Willem Lenaerdts, Jan van Bavele, Peeter Martens opte Rijdt en Henrick van der Buijten

f° 184 r°

| 1176-0392-01 |

-inzake de tocht die Gielis Buijen Michiels pretendeerde in de achtergelaten goederen van zijn huisvrouw Katrijne Jan Gijs dr onderwerpen partijen zich aan het oordeel van schepenen, wijzen deze dat Gielis zal behouden en in tocht bezitten alle oude patrimoniale goederen en aangaande de verkregen goederen daarvan zal Gielis de helft hebben

f° 184 v° - 15.03.1541 svl

| 1176-0393-01 |

-de momboors van de minderjarige kinderen Cornelis Vermunten verkopen het eikenhout dat achter Claus Jan Heijlens op de gracht staat, Goosem Bertelmeus Thielens krijgt de slag 11,5 Rgld

f° 185 r°

| 1176-0394-01 |

-zelfden als vorige akte verkopen erfplakken de "mosvoorde" meer bepaald helft van een beemd, helft van 2 weiden en helft van heiblok aan mekaar gelegen, item erven de "laren", item het "evenbloecxken" bij "cleij" waarvoor Goosem Meus Lemmens de slag heeft gehad 4 ú br boven de 21 ú, item land "dnobel bosch", item beemd de "straeltbemdt"

f° 186 r°

| 1176-0395-01 |

-openbare verkoop van 2 V rogge erfelijk welke Heijlken Cornelis Conincx dr uitgewonnen had en welke Marck Nouts heffende was op de goederen die Jan Gielis Larien nu in handen heeft. vs Heijlken heeft de slag gehad 16 Kgld 4 V rogge

f° 186 v°

| 1176-0396-01 |

-Lucas Willem Luijcx en Gielis Jan Neels schikken zich naar uitspraak van arbiters, te weten Geerdt van Elsackere en Peeter Nouts inde Bijle Lucas Luijcx en Gielis Thoens en Peeter Cristiaen Reijns Gielis Neels, en dit inzake mangeling van steden, uitspraak is dat Gielis Jan Neels 16 Rgld zal betalen aan Lucas Luijcx of bescheid zal verlijden een jaarlijkse rente van 20 st, verdere waarden worden nog in de uitspraak vervat

f° 187 v° - 16.03.1541 svl

| 1176-0397-01 |

-Peeter Lenaerdt Boets borg Cornelis Jan Boets indien Jan Zeverijns schade zou lijden van de verschenen renten die op de stede die Jan van Cornelis gehuurd heeft verschenen zijn

verder is Jan Severijns borg gebleven Gielis Haest

21.03.1541 svl

| 1176-0398-01 |

-Jan Michiel Leijs Rombouts begeert zijn arbeid op Henrick van der Buijten

-Cornelis Peeter Hasen bekent Peeter Cornelis Loijcx de schuld van 7 V 1 L rogge

-Joris Ingelbrechts nomine Peeter Jan Pauwels Wuijts bekent Peeter van der Buijten de schuld van 5 Rgld 1,5 st

f° 188 r°

| 1176-0399-01 |

-Thomas Cornelis Goris doet eed dat hij aan Geerdt Vorselmans 2 Rgld ten achter is

-Cornelis Heijns begeert akte van de woorden van Pauwels Aerdts, refereert daartoe aan Aerdt Brans en Claus Diericx

-Jan Keeselmans toont erfdom op Quirijne Jan Lippens van 2 V rogge

-Cornelis de Hase bekent Jan Keeselmans de schuld van 30 st

-Henrick Hovelmans toont erfdom op Matthijs van Aerde van 25 st en doet eed dat hij daaraan 28 st ten achter is

f° 188 v°

| 1176-0400-01 |

-Matheus de Cuijper bekent dat hij schuldig is uit te reiken aan jonker Godevaert van Brecht 2 V rogge jaarlijks

-Jan Jordaens begeert zijn arbeid op Peeter Jan Wackers als voogd van de kinderen Anthonis Jan Wackers

-Wouter Henrick Loijcx belooft Jan van Nijeuwenlande 16 Kgld te betalen

-gewezen dat Cornelis Peeter Goris nomine Thoomaes Cornelis Gorissen ten laatste volgend gerecht zal antwoorden inzake de specificatie die Jorijs Ingelbrechts overgegeven heeft

-Cornelis van Elsackere Geertssen belooft Mathijs de Cuijpere 40 Kgld 4 V rogge te betalen

f° 189 r°

| 1176-0401-01 |

-gewezen dat allen die erven hebben binnen de 2 vekenen, te weten het "thooch veken" en "tvoertveken" ieder evenveel zullen betalen tot het veken met de onkosten daarop betaald zijn, behoudens dat Geert Scoemakere met deze die heden het vonnis begeert hebben de anderen zullen manen en het geld eisen

-Thomaes Cornelis Goris begeert zijn erfpenningen op Gielis Thoens van 9 Rgld

f° 189 v°

| 1176-0402-01 |

-alzo Zeger van Lint inzake 2 Rgld die hij +Thomaes van Heester geleend had te recht had gesteld de achtergelaten goederen en welke Jacob van Heester, broer van vs Thomaes, nu in bezit heeft, zijn onkosten verzoekt getaxeerd te hebben, zo ordineren schepen dat vs Zeger daaraf zal hebben op de goederen die Jacob van Heester onder Loenhout heeft (geen bedrag vermeld)

22.03.1541 svl

| 1176-0403-01 |

-Jan Cornelis Keeselmans en Jan Pauwels als voogd met Roelen van den Langenberge als toeziener van de drie nakinderen van Cornelis Keeselans x +Elijsabeth Roelants van den Langenberg dr, S/D achtergelaten erfrenten. Jan behoudt 2 V rogge op panden op het hoogbos (brief A'pen dd 10.06.1469 met daardoor transport dd 17.03.1511). Item een V rogge op de weduwe Cornelis Claus Jans (laatbrief dd 13.05.1498). Item 6 L rogge op stede die Adriaen Ingelen in handen heeft (geen brief). Item het huis "den leu" in Huffel welk hij onlangs op 1 februari gekocht heeft 45 ú 10 sch, welke som hij de vs nakinderen bewezen heeft, eerst aan Peeter van Onstaijen waarop hij gedeeld was 2 Rgld 10 st erfelijk kwijtende, item de kwijtschelding van 4 V rogge 20 st erfelijk die zijn vader hem uitreikende was (schepenbrief S/D tegen zijn vader dd 02.03.1535), item zijn deel in 16 ú 7 sch br van de verkoop van het heiblok aan Jan de Cock op 1 februari ll. Verder zal vs Jan behouden de 18ú die hij ontvangen heeft van Jan van Bavel inzake het heiblok dat Jan van Bavele gekocht had van Jan Henrick Loijcx

Personen:

nakinderen behouden 5 V een L rogge erfelijk op Henrick Philips (brieven dd 06.06.1513 en 13.02.1516), item op de stede die Anthonis Verwilt in handen heeft 6 V rogge 10 st erfelijk, op de weduwe Jan Reesmans in klein zundert 6 L rogge leenrenten, item op de panden waar Peeter Keeselmans uitgestorven is 4 Rgld 4 st erfelijk, item op Jan Roovaerts de oude 10 st erfelijk, item op Aerdt Willem Aerts 10 st erfelijk, item op Peeter van Onstaijen 2 Rgld 10 st erfelijk, item op Aerdt van de Velde 9 st 1,5 oort erfelijk, item op Anthonis Lippens 2 V rogge erfelijk, en aangaande de 2 V rogge die Jan Cornelis Claus Jans uitreikt die zullen ongedeeld blijven daar deze staande het laatste huwelijk zodat de zoon daar niet verder in gerecht is dan een achtste deel

de niet genoemde erfplekken blijven ongedeeld

f° 191 r°

| 1176-0404-01 |

-Jacob Zebrechts verkocht aan Thomas Cornelis Goris stede met huis en toebehoren aan "stuivensande" bij de kerk van Loenhout en welke Mathijs(ken) x Henrick van der Buijten vroeger bezeten heeft en waar zij uitgestorven is en welke stede Peeter van der Buijten heen verkocht had aan Peeter Pielnaecke, kastelein in Loenhout, tot behoefte van vs Jacob of zijn moeder. Thomaes zal Jacob de koop 16 ú br eens betalen, hiervoor bewijst Thomaes de 2 V rogge 25 st erfelijk die zijn huisvrouw heffende is op Geert van Elsackere en ter kwijting staande met 10 ú, de rest zal Thomaes opleggen. Jacob geeft aan Thomaaes mede over de huur van het huis die Gielis Bode tegen hem dit jaar deed

f° 191 v° - 29.03.1541 svl

| 1176-0405-01 |

-na begeerte van Peeter Pielnaeke wijzen schepenen dat de stadhouder van alle leengoederen of van het hout daarop staande welke in Loenhout openbaar verkocht worden 4 st zal hebben zonder toezeggen van de schout, en dat deze laatste de 4 st van kerkgeld zal hebben van alle erf of roerende goederen

f° 191bis r°

| 1176-0406-01 |

-Anthonis Verdijck bekent dat hij Willem de Coninck 32 Kgld schuldig is van beemd die hij vroeger van vs Willem gekocht had, waarbij hij beloofd had jaarlijks 2 Kgld te betalen de rente. Belooft Willem intussen schadeloos te houden van de 2 Kgld welke Neelken Corelis Peeter Leemans dr op vs Willem heffende is

f° 191bis v°

| 1176-0407-01 |

-Cornelis Wouters van Meere enerzijds en Wouter van den Broecke als voogd met Geerdt van Elsackere als toeziener van het minderjarig kind van Cornelis Wouter van den Broecke x +Dingne Cornelis Wouters van Meere dr schikken zich naar de uitspraak van schepenen inzake de deling van de goederen van vs Dingne. De roerende goederen zullen gedeeld worden half om half (Cornelis van Meere was na het overlijden van zijn huisvrouw nog niet gedeeld tegen zijn dochter Dingne). De momboors zullen de bekomen goederen openbaar verkopen en de penningen bewaren ten behoeve van het weeskind of gebruiken het onderhoud. Item betreffende de tocht die vs Cornelis van Meere pretendeert in de goederen die met zijn overleden huisvrouw, moeder van vs Dingne, bekomen heeft, daarover zullen schepenen zich nog beraden

Personen:

f° 192 v° - 30.03.1541 svl

| 1176-0408-01 |

-Gielis Haest belooft de pater van het st anna klooster in "luijthage" 32 Kgld te betalen dit de kwijting van een sister rogge leenpacht

31.03.1541 svl

| 1176-0409-01 |

"-verkoop van bos en hout met consent van de heer; het eerste bos aan "hulsacker veken", verkopers hiervan zijn Marie x +Wouter Snels en Adriaen Wouters als voogd met Peeter Joos als toeziener van de kinderen Peeter Verwilt, hiervan heeft Willem Sijmons de slag gehad 20 Rgld 6 st, borg is Adriaen van Aken; item het tweede bos staande op de "bontinck", zelfde verkopers als voren met daarbij nog de kinderen Peeter Christiaen Reijns, hiervan heeft Marck Cornelis Nijs de slag gehad 4 Rgld 12 st, borg is de vorster; item het derde bos staande op de "dorent", verkopers zijn de voogden van de kinderen Peeter Verwilt, hiervan heeft Jan Henrick Hovelmans de slag gehad 12 Rgld 6 st, borg is zijn vader Henrick Hovelmans"

f° 192bis v° - 04.04.1541 svl

| 1176-0410-01 |

-Cornelis Jan Bode bekent Peeter van de Putte de schuld van 9 Kgld

-Dierick Aertssen doet eed dat hij aan Geerdt van Eekele 11 Rgld 12,5 st ten achter is

-Jan de Weerdt van Meere compareert in Loenhout tegen Anthonis de molenare inzake een paard

f° 193 r°

| 1176-0411-01 |

-Willem van den Bogaerde bekent Henrick Hovelmans de schuld van 5,5 V rogge eens

-Jan Wouter Stevens bekent Anthonis Wouter Laets de schuld van 46 st

-Anthonis Wouter Laets bekent Jacob van Onstaijen de schuld van 28 st

-Dierick Nijs Hegs bekent Jan Hegge de schuld van 14,5 V rogge

-Anna Peeter Janssen dr toont haar erfdom op de panden die Jan van Eekele nu in handen heeft

-Severijn van Riele verrijkt Jacob Ots

f° 193 v°

| 1176-0412-01 |

-Jan Pauwels bekent als voogd van de kinderen Cornelis Keeselmans de schuld aan Peeter Bernaert Stevens van 4,5 Rgld

-Matheus de Cuijpere bekent Mathijs de Smidt de schuld van 9 V rogge 4 st

-Henrick Valckemans bekent Peeter Cornelis Liojcx der schuld van 4 Rgld 1,5 st

-Jan Pauwels toont zijn erfdom van 4 Rgld op de goederen die Jan van Eekel in handen heeft

-Peeter Nouts bekent Gielis Jan Neels de schuld van 6 V rogge 3 Rgld

-Jacob Ots verrijkt gewezen op verzoek van Mathijs van Aerde

-Pauwels Willem Aerts begeert akte dat de momboors van de kinderen Buijen Hovelmans verklaard hebben hem 14 halster geÙist te hebben toekomende van een halster op de goederen "deijnde"

f° 194 r°

| 1176-0413-01 |

-Pauwels Aerts bekent de vs 14 halster (cfr vorige akte) ontvangen te zijn door de kinderen Bouwen Hovelmans

-Goris Frans bekent Marie x +Jan Nouts de schuld van 6 Rgld

-Marten Peeter Martens doet eed dat hij aan Bouwen Huijbs 58 st ten achter is

-Lenaert van Staijen begeert zijn teerkosten op Jan van Aerde

-gewezen dat Gheert Vorselmans met de eed zal antwoorden indien Claus Diericssen hem met de eed aangesproken heeft

f° 194 v°

| 1176-0414-01 |

-zijn borg gebleven Anthonis de molenare en dit de som die deze aan Jan de Weerdt schuldig was inzake koop van paard: Peeter Joos en Jan van Staijen

-Severijn van Riele doet zijn eed dat hij aan Jacob Ots 31 st 3 oort ten achter is

-Anthonis de Molenaere bekent dat hij van Jan de Weerdt van Meer een paard en toebehoren kocht 19 Kgld

-de erfgenamen Rommen Jan Rombouts verzoeken de schout bezet te hebben 'op huer boete huer erfpanden in Loenhout' wat door de schout geweigerd werd zeggende dat die goederen verbeurt werden daar Rommen Jan Rombouts 'hem zelven van lijve gedaen hadde' (zelfmoord gepleegd) het geen door de erfgenamen ontkend wordt

-in de zaak tussen Jan Hegge en Peeter van Staijen van Brecht is gewezen dat Jan Hegge van de koop is ontslagen indien hij de waarde door Peeter Nouts geschreven authentiek maakt

f° 195 r°

| 1176-0415-01 |

-gewezen dat Anthonis de Molenaerde het paard dat hij van Jan de Weerdt van Meer gekocht had zal hebben met zadel en toom en dat Jan zal behouden zijn mantel

-Anneken Anthonis Pauwels Wuijts dr met haar voogd Pauwels Willem Aerts kwijt Ghijsbrecht Jan Pauwels Wuijts als voogd en Willem Lenaerts als toeziener van de rekeningen die zij haar gehad hebben

f° 195 v°

| 1176-0416-01 |

-akkoord tussen de erfgenamen Rommen Jan Rombouts en de schout inzake de vermoedelijke zelfmoord van vs Rommen en waarbij hij zijn goederen zou verbeurd hebben (volgens de schout). Om in de minne te komen beloven de erfgenamen de schout 6 Rgld eens te betalen, belofte gedaan door Henrick Maes voogd van de weeskinderen waarvan vs Rommen grootvader was, en Cornelis Jan Diericks x Rommen Jan Rombouts dr mede vervangende de andere kinderen. Borg is Dierick Bode

-de schout tegen Peeter Bode pluijmasier

*vooreerst zegt de schout dat Peeter Bode in Loenhout in de kerk is geweest toen de geboden daar gepubliceerd werden en dat Joris Ingelbrechts, koster in Loenhout, gemachtigd van Marie x +Wouter Snels de veiling kondigde dat Peeter Bode hem kwade woorden toesprak

*item zegt de schout dat Peeter Bode zelfde dag bij het kerkhof is geweest, dat toen Joris Ingelbrechts daar ook toekwam vs Peeter Bode naar Hneirkc van Staijen is gelopen om zijn rappier of 'lanckmes' en daarmee naar vs Joris is gelopen om hem te slaan waarop deze laatste op het kerkhof is gevlucht

*item vraagt de schout dat vs Peeter daaraan 60 realen zal verbeuren

f° 196 v°

| 1176-0417-01 |

-repliek van Peeter Willem Bode (cfr bovenstaande)

*Peeter ontkent de aanspraak van de schout

*zegt zijn geweer gehaald te hebben omdat hij zag dat Joris een drappier had

*zegt Joris nooit geslagen te hebben of een mes 'uit gehad te hebben', meent dan ook geen bruek verbeurt te hebben of ten hoogste 10 st

*vraagt dat hij niet gehouden bevonden wordt van de aanspraak, te meer dat hem van de heer nooit de kennelijke wete gedaan werd dat zijn goederen bezet of in rechte werden gesteld

-conclusie van de schout

*zegt voldoende zijn propositie aangetoond te hebben, herhaalt zijn eis

f° 197 r°

| 1176-0418-01 |

-conclusie Peeter Willem Bode

*zegt dat de aanspraak van de schout 'geheel kwalijk en niet in rechte is gefundeerd'

f° 197 v° - 24.04.1541

| 1176-0419-01 |

-Cornelis Geerdts van den Bruijenberge belooft Jan Gielis Larien 6 V rogge te betalen

26.04.1541

| 1176-0420-01 |

-openbare verkoop van de stede waar Lenaert Nijs uitgestorven is, dit na de uitwinning door Jan Nijs stadhouder in het leenhof juffr Marie van den Wijngaerde. Hiervoor heeft Nijs Lenaert Nijssen de slag gehad

f° 198 r°

| 1176-0421-01 |

-Adriaen Michiels Verdijck toont zijn erfdom op de goederen van Wouter Loijcx 3 V rogge van binnen jaars en doet nog eed dat hij van buiten jaars daaraan 5 V 3 kwartier ten achter is

-Pauwels Willem Aerdts verzoekt akte dat hij op 04.04.1541 aan de schout gevraagd heeft dat deze in vrede zou leggen Cornelis Jan Boets en diens zoon Jan inzake dreigementen die zij hem gedaan hadden, en welke vrede zoals de vorster onder eede verklaarde Cornelis en zijn zoon aannamen, vraagt dan ook ontlast te worden van vs dreigementen

f° 198 v° - 08.04.1541 svl

| 1176-0422-01 |

-Lenaerdt van Staijen als voogd van de minderjarige kinderen Peeter van Staijen doet rekening van zijn inkomsten en uitgaven, meer uitgave van 5 Rgld 10 st 3 oort. Present Adriaen Marten Diericx, toeziener

19.04.1541 svl

| 1176-0423-01 |

-Dierick Nijs Hegs belooft Michiel van Elsackere als voogd van Lijnken Jacops van Aerde dr dr (2 x dochter) 15 L rogge te betalen en daarna nogmaals 15 L rogge

28.04.1541

| 1176-0424-01 |

-Peeter de Beere als voogd en Claus Jan Heijlens als toeziener van de weeskinderen Quirijn Beerens zullen openbaar verkopen een heiblok in "knodders goet". Geerdt Laureijs Scoemakers heeft de slag gehad 63 Kgld 4 st maakt 15 ú 16 sch br

f° 199 r°

| 1176-0425-01 |

-zelfden verkopen de "donckeren bemdt" bij de "donckervoort" waarvoor Barnaerdt Nouts de slag heeft gehad 18 ú br

f° 199bis r°

| 1176-0426-01 |

-zelfden verkopen bos op de "hontschoot" waarvoor Geerdt Laureijs Scoemaker de slag heeft 71 st, bos op de stede waarvoor Adriaen van Aken de slag heeft 17 Rgld 9 st

f° 199bis v° - 02.05.1541

| 1176-0427-01 |

-Jan Thijs Theus belooft Henrick Hovelmans 22 L rogge te betalen

-procedure door Jacob van Onstaijen in de zaak tussen de schout en Peeter Bode

-Geerdt Vorselmans verzoekt akte dat de schout hem heeft aangesproken inzake 40 realen die Geerdt verbeurt zou hebben omdat hij Peeter Joos zou geslagen hebben

-Thoomas Cornelis Goris heeft geruimt tot zijn vermet Denijs van den Mestputte in naam van Jan Dongodt

f° 200 r°

| 1176-0428-01 |

-de vorster gemachtigd van Jacob Ots bekent Mathijs van Aerde de schuld van 55 st

-Anthonis de Molenare bekent schuld aan Jan de Weerdt van Meer

-Jan de Weerdt bekent bekent Dignen Meus Hovelmans dr de schuld van 8 V rogge

-Marie x Peeter van Huijsen begeert haar teerkosten op Henrick Peeters van Staijen inzake het houden van zijn kind

-Jan van Eekele bekent Pauwels Willem Aerdts de schuld van 2 Rgld

f° 200 v°

| 1176-0429-01 |

-de schout verstoken gewezen van zijn toon tegen mr Jan Vorspoel

-Meus Nijsmans bekent Henrick Hovelmans de schuld van 4 Rgld

-Thomas Cornelis Goris verrijkt gewezen daar hij niet wou antwoorden op de aanspraak van Jan van den Score

-Jan Severijns bekent Cornelis van Bavele de schuld van 3 Rgld 18,5 st 4 V rogge

-Lenaerdt van Staijen begeert zijn teerkosten op Adriaen Braens

-Peeter van Staijen, Brecht, presenteert Jan Hegge te voldoen volgens de waarden door Peeter Nouts geschreven

f° 201 r°

| 1176-0430-01 |

-Willem Cornelis Luijcx geleverd in panden in Loenhout toebehorende de erfgenamen Cornelis Keeselmans

-in de zaak tussen Adriaen Ingelen en Cornelis Wouter Willem Hagen inzake mangeling van een paard en waarbij Cornelis in Wuustwezel in rechte niet gehouden was gewezen zo wijzen schepen vs Cornelis ook hier niet gehouden

f° 201 v°

| 1176-0431-01 |

-in de betwisting tussen Aerdt Brans en Pauwels Willem Aerdts inzake een 'pansier' dat Aerdt volgens eigen zeggen aan Pauwels geleend had en waarbij Pauwels zegt dat hij het gegeven had, wijzen schepen dat indien Aerdt en zijn huisvrouw bij eed affirmeren het pansier enkel geleend te hebben Pauwels dit dient terug te geven

-Pauwels Aerdts begeert akte dat Aerdt het pansier gegeven had en begeert dit te certificeren bij eed

-Thoomaes Cornelis Goris belooft Denijs van de Mestputte nomine mr Jan Dongod 4 Rgld 15 st te betalen

-Cornelis Jan Giel Buijens bekent Wouter van den Broeck de schuld van 33 L rogge

f° 202 r° - 03.05.1541

| 1176-0432-01 |

-Anthonis Wouter Laets belooft Peeter Aerts 6 Kgld 15 st een V rogge

-

16.05.1541

| 1176-0433-01 |

-Jan Bode bekent Jan Pauwels Keeselmans de schuld van 6 Rgld

-Geerdt Vorselmans begeert akte dat hij de schout presenteert te betalen 'metter minne'

-Magriete x Peeter van Staijen bekent Adriaen Schoofs de schuld van 3 ú 7 sch 6 den gr br

-de erfgenamen Geerdts Verhoeven bekennen Henrick de Backere, Rijsbergen, de schuld van 19 L rogge

f° 202 v°

| 1176-0434-01 |

-Cornelis van Elsackere toont zijn erfdom op de goederen van Lenaerdt Braens weduwe 10 L rogge

-procedure tussen Claus Diericxssen en Geerdt Vorselmans

-Cornelis van Aerde begeert akte dat de vorster kende dat de weduwe Cornelis Vermunten geen toon heeft doen gebieden

-gewezen dat Geerdt Verkaert als borg van Willem van den Broeck dient te betalen aan Pauwels Aerts zulke kosten als bij de wet getaxeerd toekomende van Frans Dreijselare en Gommer Venne

-Jacob van Onstaijen nomine Peeter Speecx begeert akte dat het recht dat hij vervolgd heeft op een sister rogge dat Cornelis Jan Marcx uitreikt vervolgd is op de dag van heden, vraagt hoe hij zijn erfelijkheid bekend kan maken, waarop schepen wijzen dat hij zijn getuigen mag leiden

de vorster verklaart dat hij bij de vorster van Oorderen is geweest om de wete te laten doen aan Cornelis Ravens inzake een sister rogge dat hij in Loenhout heffende is en dat hij bezet was vanwege Jacob nomine als voren, hebben dan samen de wete gedaan aan de dochter van vs Cornelis Ravens daar deze zelf alsdan niet thuis was

Aerdt Peeter Nouts getuigt dat Katelijn Loijcx x Michiel Pauwels, Brecht, een sister rogge was heffende op Jan Marck Loijcx tot Loenhout, vernam dat dit sister afkomstig was van Magriete Scroots, moeder van vs Katelijn

Cornelis Jan Marck Loijcx getuigt dat Katelijn Loijcx x Michiel Pauwels 4 V rogge heffende was zijn vader Jan Marck Loijcx en dat hij de panden in handen heeft waarop deze 4 V uitgaan

12.06.1541

| 1176-0435-01 |

schepenen begeren dat Jacob van Onstaijen als voren bescheid zal brengen dat Cornelis Ravens de wete heeft gehad dat zijn goederen in Loenhout bezet werden

27.06.1541

| 1176-0436-01 |

de vorster van Loenhout kent dat hij in Oorderen is geweest waar hij van Cornelis Ravens vernam dat hij de wete gekregen had dat het sister rogge in Loenhout bezet was

hierna is Jacob van Onstaijen als voren geleverd in vs sister rogge

f° 203 v°

| 1176-0437-01 |

-Peeter Joos belooft Geerdt Laureijs Scoemaeckers 18 Rgld 4 st te betalen

f° 204 r°

| 1176-0438-01 |

-gewezen dat Geerdt Vercaert als borg van Willem van den Broeck indien hij goederen van Cornelis Theus Boets in Loenhout weet te vinden hij deze mag bezetten de helft van de schade die Pauwels Willem Aerts van Willem van den Broeck eisende is

16.05.1541

| 1176-0439-01 |

-Jan van Aerde Cornelissen belooft de kinderen Cornelis Wouter Goris en de kinderen Katelijne Broomans 12 V een L rogge te betalen

-procedure in zaak tussen Geerdt Vorselmans en Jan van Eekele

f° 204 v° - 18.05.1541

| 1176-0440-01 |

-Jan Pauwels bekent secretaris van Loenhout dat hij als voogd van de kinderen van zijn broer Cornelis te baat moet komen Peeter Jan Nout Luijcx de 4 Kgld die heer Willem Delien is heffende op de erven vs Peeter van hem als voogd van vs kinderen gekocht heeft en eveneens de 21 st die Willem Puts op zelfde erven heffende is

24.05.1541

| 1176-0441-01 |

-mr Henrick Smekens van Meer compareert stadhouder tegen de weduwe Peeter Vorselmans

-Anthonis Pauwels Wuijts inzake het onderhoud van Geerdt Geerdt Wils zoon, nu innocent en zinloos, Anthonis zal Geerdt mogen houden in het huis dat hij nu huurt en 'hem bijnden en bewaren alsoe men alsulken lieden buijten sinnen schuldig is te bewaren' tenzij de verhuurder dat Anthonis met recht kan verbieden

Personen:

-Hanneken Cornelis Keeselmans zoon verkocht aan Laureijs van Aerde een V rogge erfelijk welke hij heffende is op de goederen van de weduwe Cornelis Claus Jans in Popendonk en dit 10 Rgld 10 st

f° 205 v° - 30.05.1541

| 1176-0442-01 |

-Jan Willems van Staijen bekent Peeter Cornelis Loijcx de schuld van 9 V een L rogge

-Jan van Staijen bekent Jan van Bavele de schuld van 7 Rgld

-inzake de stede die Adriaen van Aken gekocht heeft van Dierick Bode en waarop Dierick Bode thans woont is gewezen dat Dierick deze stede zal opdragen

-inzake geschil tussen Peeter van Staijen x Magriete en Jan Severijns wijzen schepenen dat Jan Severijns van de huur niet gehouden is

f° 206 r°

| 1176-0443-01 |

-Peeter Pielnaecke begeert akte dat de schepenen het vonnis aanhielden tussen hem en de vorster en dat de schout mede partij in de zaak was

-Anthonis Lippens belooft Peeter van Staijen, Brecht, 8 Rgld te betalen

11.06.1541

| 1176-0444-01 |

"-voorwaarden tussen de kerkmeesters van Loenhout en meester Henrick Steijmans, Turnhout, aangaande het vermaken van het uurwerk; Henrick Steijmans zal een nieuwe 'sluijtrat' (sluitschijf) maken en daarnaast alles vernieuwen zo nodig is, belooft dat het uurwerk 6 jaren zal werken zonder kost of schade, Franck Marcelis als kerkmeester, Joris Ingelbrechts als koster, Peeter van Onstaijen, Michiel van Elsackere en secretaris beloven hiervoor aan Henrick Steijmans 17 Kgld te betalen. Het uurwerk zal kosteloos geleverd en gehaald worden ten huize van vs Steijmans in Turnhout, hij zal de kerkmeesters en wagenlieden in zijn huis eten en drinken geven"

f° 206 v° - 13.06.1541

| 1176-0445-01 |

-Jan Willems van Staijen belooft Michiel van Elsackere als voogd van Marie Jacobs van Aerde dr14 L rogge te betalen

-de weduwe Adriaen Peeter Boets bekent Bernaerdt van Bavele als voogd van de minderjarige kinderen Peeter Cristiaen Reijns de som van 8 V rogge

f° 207 r°

| 1176-0446-01 |

-Jan Pauwels Keeselmans bekent Franck Marcelis de schuld van 6 Rgld

-Claus Jan Heijlens begeert zijn teerkosten op Katrijne x Jan van Eekele

-in het leenhof Marck Loijcx gewezen dat Dierick Bode de goederen die hij verkocht aan Adriaen van Aken zal opdragen

-Dierick Bode draagt zijn stede op tot koopman behoef, waarna de schout Adriaen van Aken daarin zal vesten

f° 207 v°

| 1176-0447-01 |

-Adriaen van Aken bekent Franck Marcelis de schuld van 4 Rgld 19 st

-| Adriaen van Aken | met vonnis gewezen dat Peeter Lenaerdt Boets zal zweren dat hij van niemand 'gehuert oft gebeden en is de calengieringe die hij gedaen heeft van de stede die Dierick Bode verkocht had' en dat hij dit enkel gedaan heeft om die zelf te bewonen

-procedure tussen de weduwe Cornelis Vermunten met haar voogd Peeter Martens en Cornelis van Aerde

-Geerdt Vercaert gewezen dat hij Pauwels Willem Aerts zal betalen hetgeen Pauwels gegeven heeft van de erfrenten die Pauwels gekocht heeft en Geerdt gecalengiert

f° 208 r°

| 1176-0448-01 |

-| Jan Vorspoel | met vonnis gewezen dat de schout te lang heeft getalmd met het relevement dat hij impetreerde in de raad van brabant en dat hij aldus verstoken is van zijn toon

-Geerdt (niet verder gespecificeerd) bekent dat hij de panden in handen heeft waarop de erfgenamen Jan Dries Heerls 16 V rogge heffende zijn

-Adriaen Vermunten bekent meester Peeter Spoermans de som van 7 st 2 L rogge

-Jan der Wewen bekent de h geest van Loenhout de schuld van 17,5 L rogge

-Jan Thijs van Berge bekent Lijsbeth x +Jan van Aerde de schuld van 4 Rgld

f° 208 v°

| 1176-0449-01 |

-Jan Pauwels Keeselmans als voogd van de kinderen Cornelis Keeselmans bekent dat Peeter Cornelis Pauwels Geens een V rogge 10 st heffende is op de goederen van vs kinderen, te kwijten met 16 Kgld, verder dat de kinderen hem schuldig zijn 3 V rogge 24,5 st en 3 st van boete

-Jan der Wewen belooft de kinderen Peeter Verwilt 5 V rogge 4 Rgld

-Jan Pauwels als voogd van de kinderen Cornelis Pauwels belooft 5 Rgld 5,5 st te korten aan de wagen die Mathijs van Aerde Janssen kocht op de koopdag van Cornelis Pauwels kinderen

13.06.1541

| 1176-0450-01 |

-openbare verkoop van stede met huis en toebehoren in Huffel N Ot Jacobs erfgenamen O en Z Cornelis Boets en alzo Willem Cornelis Luijcx daarin geleverd was en waarvan hij nadien de slag gehad heeft 20 st erfelijk die hij daarop heffende is en 72 st verschenen pacht

f° 209 r° - 14.06.1541

| 1176-0451-01 |

-erfgenamen +Anthonis Wouter Diericx en diens weduwe Cornelie schikken zich naar uitspraak van schepenen in hun geschil betreffende de roerende goederen welke vs Anthonis bij testament aan zijn vrouw overgelaten had. Hierop oordelen Marcus Loijcx, schout, en de schepenen Laureijs van Aerde, Peeter van Onstaijen, Willem Lenaerts en Peeter Martens opte Rijdt dat vs erfgenamen van Anthonis Wouter Diericx, te weten Lenaert Wouter Diericx en de kinderen van mr Dierick Vorspoels zullen hebben de verschenen renten die van vs Anthonis renten of verhuurde plekken verschenen zijn, en de weduwe zal hebben alle renten die van haar erfrenten verschenen zijn met de roerende goederen die in het sterfhuis of daarbuiten bevonden zijn en ook de vruchten ten velde waarvoor de weduwe de erfgenamen nog 14 Kgld eens zal geven met kerstmis en nog 14 Kgld met pasen. De weduwe zal ook de kosten van de uitvaart betalen

Personen:

f° 209 v°

| 1176-0452-01 |

-erfgenamen Pauwels Jan Dignen en diens weduwe Marie schikken zich naar uitspraak van schepenen inzake hun geschil betreffende de tocht die vs weduwe pretendeerde te houden aan de achtergelaten erfelijke en roerende goederen en de schulden en verschenen renten. Schepenen oordelen dat de weduwe zal hebben de verschenen renten die men van haar renten schuldig is en de erfgenamen zullen hebben de verschenen renten van de renten die Pauwels toebehoorden. Item zullen de erfgenamen betalen alle schulden die zij samen schuldig zijn tot lichtmis 1542. Het koren op het veld zal afgedaan en verdeeld worden. Item zullen de erfgenamen, te weten Jan Dignen, Cornelis Dignen en Peeter Dignen betalen de 18 ú br die zij de erfgenamen van Hanneken Pauwels Jan Dignen schuldig zijn, en waarbij zij nog zullen ontvangen de penningen van de roerende goederen waaraan de weduwe haar deel zou gehouden hebben, te weten van de paardenwagen en ploegen. Item betreffende de verkregen goederen zullen zij delen half om half, en verder zullen de erfgenamen nog 44 Kgld geven aan de weduwe

Personen:

f° 210 v° - 21.06.1541

| 1176-0453-01 |

-in geschil tussn de kastelein en de vorster ivm de rest van de rogge waarvan de kastelein zegt dat hij die nog ten achter is van de fouten die hij vanwege de vorster zou ontvangen hebben waarbij de vorster bij eed wil verklaren die gegeven te hebben en de kastelein bij eed wil verklaren die niet ontvangen te hebben zeggen schepenen hiervan nu geen vonnis te kunnen geven maar dat partijen mekaar mogen bezetten als ze een vonnis begeren of naar andere plaatsen mogen gaan om recht te verkrijgen

f° 211 r°

| 1176-0454-01 |

-gewezen dat Jacob Zebrechts het huis dat hij aan Gielis Bode verkocht heeft zal opdragen in sheeren handen

24.06.1641

| 1176-0455-01 |

-inzake de stede aan het "schoerveken" waarop Dierick Bode woont en die hij verkocht had aan Adriaen van Aken en waartegen Peeter Lenaerdt Boets gecalengiert had en welke stede Dierick Bode niet had willen opdragen zijn partijen overeen gekomen. Adriaen van Aken gaat akkoord dat Dierick Bode met zijn vrouw op de stede zal blijven wonen tot half maart eerstkomend en de renten die uit de stede gaan zal betalen. Verder zal Dierick 6 L zaailand bezaaien met winterrogge en bemesten 'te goede mans prijse', en aangaande het land in de "neckers poel" dat zal Adriaen aanvaarden als de boekweit afgedaan is en de dries waarop de gerst staat zal Dierick laten liggen in de stoppels zo de gerst daaraf gedaan zal zijn. Item zal Dierick na kerstmis geen koren zaaien en geen mest voeren. Indien Dierick half maart geen stede verkrijgt zal hij op vs stede houden 4 koeien, 2 paarden. Verder zal Dierick op de heide tot vs stede behorende niet maaien of turf graven, enkel 6 roeden 'blekelincx' in het heiblok achter hoender moer en 8 voeder heide maaien. Item zal hij 20 mandelen stro dekken op het huis. Dierick zal afstand nemen van de calengiering die Peeter Lenaerdt Boets gedaan heeft

f° 211 v° - 27.06.1541

| 1176-0456-01 |

-schout verklaart dat Peeter van Staijen nadat hij diens goederen bezet had hem zei 'ghij schijts cleijn ruijmer wat heb ick met u te doene ghij pletser ghij sletser' en waarvoor de schout vraagt dat Peeter een bedevaart zal maken naar het h bloed tot Wilssenaken en daar een kaars offeren van 2 ú en daarvan een goed certificaat meebrengen en bij het binnenkomen van Loenhout nog 4 Kgld zal betalen

(nota: een bedevaart naar het heilig bloed in Wilsnack, Oost Duitsland, werd in het ancien regime blijkbaar wel meer als straf gevraagd/opgelegd)

f° 212 r°

| 1176-0457-01 |

-Claus Diericxssen doet eed dat Gheerdt Vorselmans hem met een stik verwond heeft

-gewezen dat meester Anthonis zal volgende zitting zal komen zeggen hoeveel hij verdiend heeft aan het verzorgen van de wonde van Claus Diericxssen

-Adriaen Vermunten bekent de weduwe Geeraerdt Ingelbrechts de schuld van 7 Rgld

f° 212 v°

| 1176-0458-01 |

-procedure in de zaak tussen Peeter van Staijen Janssen en de schout

-Gielis Thoens bekent Peeter Nouts op hoenderen de schuld van 7,5 V rogge 35 st

-Jan de Weerdt bekent Geerdt Vorselmans de schuld van 4 V rogge

-Gielis Thoens bekent Cornelis Geerts van Elsackere de schuld van 6 Rgld

-Lijsken Vorselmans bekent Cornelis Gielis Haest de schuld van 8 V rogge

f° 213 r°

| 1176-0459-01 |

-Jan de Hase bekent de kerk van Loenhout de som van 44 st

-Jan de Hase belooft de heer van Arenberg te betalen

-Jan Cornelis Claus Jans belooft Peeter Nouts 5 Rgld 3 st te betalen

-Jacob van Onstaijen nomine de erfgenamen Peeter opt hesschot bekent Peeter van der Buijten nomine Dierick Pauwels de schuld van 5,5 V rogge

-Marie x +Wouter Conincx bekent de erfgenamen Cornelie van Ossenberge de schuld van 13 V rogge

f° 213 v°

| 1176-0460-01 |

-Cornelis Heijns verrijkt Peeter Peeter Diericx

-Jacob van Onstaijen nomine Cornelis Vorspoel zegt dat Cornelis Maes ter eijck 17 Kgld ten achter is aan vs Cornelis het jaar 1539, Cornelis Maes begeert 'dach en raet' om te antwoorden

-Joris Ingelbrechts nomine Marie x +Wouter Snels toont erfdom op Matheus de Cuijpere een sister rogge, Matheus bekent de schuld van nog een sister rogge

f° 214 r°

| 1176-0461-01 |

-schepenen wijzen dat Jacob Zebrechts het huis dat hij aan Gielis Bode verkocht zal opdragen tenzij hij bewijst dat het niet verkocht werd

-Quirijn Jan Lippens belooft (Henrick van Aerde) 2 V rogge te betalen

-Jacob van Onstaijen nomine Meus Nijsmans bekent Cornelis Marck Loijcx de schuld van 3 V rogge

-procedure inzake geschil tussen de kastelein en de vorster

f° 214 v°

| 1176-0462-01 |

-procedure in de zaak tussen Adriaen van Aken en Cornelis Nijs

30.06.1541

| 1176-0463-01 |

-Cornelis Jan Diels doet rekening als voogd van de kinderen van zijn broer Clement Jan Diels x +Lijsbeth Lambrechts van den Bogaerde dr beginnende 15.05.1525 tot heden. Er is een meer uitgave van 11 Rgld 18,5 st 10,5 mijten br. In aanwezigheid Peeter Lambrechts van den Bogaerde als toeziener en de kinderen Hanneken en Peerken tot hun jaren gekomen

f° 215 r° - 08.07.1541

| 1176-0464-01 |

-Cornelis Jan Heerls verkocht Marie x +Wouter Snels 19 L rogge erfelijk welke hem verstorven zijn van zijn vader Jan Dries Heerls. 13 L zijn gepand op panden in de berenstraat (schepenbrief Loenhout 09.05.1491), 6 L zijn gepand op goederen in Herseling (schepenbrief 07.08.1456). vs Marie zal 47,5 Kgld betalen aan vs Cornelis, 20 st tot lijfkoop, 2 oort aan het h sacrament van Loenhout en 2 st aan de secretaris

f° 215 v° - 11.07.1541

| 1176-0465-01 |

-Cornelis Wouters van Meer en de momboors van het minderjarig kind Cornelis van den Broeck x Dimpne Cornelis Wouters dr schikken zich naar uitspraak van schepenen in hun geschil aangaande dat vs Cornelis Wouters meende zijn toch te kunnen houden in de achtergelaten goederen van zijn echtgenote Lijsbeth en welke goederen nog ongedeeld waren gebleven, waartegen de momboors van het weeskind aan Cornelis Wouters presenteren de helft van de oude patrimoniale goederen zijn tocht en de helft van de helft van de verkregen goederen om daarmee vrij zijn wil te doen. Schepenen oordelen dat Cornelis Wouters van Meere zal hebben de tocht de een helft van de oude patrimoniale goederen bij Lijsbeth zijn huisvrouw achtergelaten en dat dit na zijn dood alleenlijk het kind van Cornelis van den Broeck zal volgen, en betreffende de verkregen goederen daarvan zullen zij delen half om half, item de veldvruchten en gewassen, afgedaan of nog ten velde staande. De gemaakte kosten zullen eveneens gedeeld worden half om half

Personen:

de schout Marcus Lijcx en de schepenen Laureijs van Aerde, Peeter van Onstaijen, Michiel van Elsackere, Willem Lenaerts, Jan van Bavele, Peeter Martens opte rijdt, Henrick van der Buijten

f° 217 v° - 14.07.1541

| 1176-0466-01 |

"-Arnout Davids, roedrager in Turnhout, kent dat Adriaen van Aken van hem de helft van 2 beemden heeft gehuurd, resp de "cogenbemdt" en een beemd bij de "laren" N Bernaerdt van den Broecke Z de erfgenamen Nijs van Heester waarvoor Adriaen beloofd heeft jaarlijks te betalen 8 Rgld en welke huur loopt tot 1545; kent nog dat hij samen met zijn huisvrouw Magriete deze huur verleend heeft tot een van hen zal overlijden tenzij zij de beemden zouden verkopen"

f° 218 r° - 08.08.1541

| 1176-0467-01 |

-Anthonis Wouter Laets bekent Jan van Pulle, Sint Lenaerts, de schuld van 12 st

-zelfde bekent Peeter Cornelis van Aerde de schuld van 7 Rgld 4 st

-Peeter Hovelmans toont zijn erfdom op Jan de Weerdt 30 st binnen jaars en doet zijn eed 30 st buiten jaars

-Geert Vorselmans toont zijn erfdom op de goederen Mathijs Jan Claus 8 V rogge van binnen jaars en doet zijn eed 4 V rogge van buiten jaars

-Jan Pauwels Keeselmans toont zijn erfdom op de weduwe Wouter Conincx 4 V rogge

f° 218 v°

| 1176-0468-01 |

-Joris Ingelbrechts nomine de erfgenamen Anthonije Wouters Bijen dr verrijkt Franck Marcelis

-Peeter van der Buijten begeert zijn teerkosten op de kinderen van Quirijn de Beere die belooft heeft 14 st 3 oort te betalen

-Joris (Ingelbrechts) nomine Marie Snels verrijkt Geerdt de Wege

-Claus de molenare verrijkt de weduwe Lenaerdt Braens

f° 219 r°

| 1176-0469-01 |

-Cornelis Jan Nouts bekent Maes van Marem de schuld van 4 Rgld 12 st

-Claus Haeijen presenteert dat de kinderen Geerts Verhoeven de grond die Geert eertijds van hem gekocht had maar die op consent van de heer weer aanvaard heeft omdat de kinderen die lieten liggen nu opnieuw mogen aanvaarden met betaling van 5 V rogge 15 st daar de kinderen de blading van de grond hebben gehad

21.08.1541

| 1176-0470-01 |

-Aerdt Brans begeert akte dat Nout van den Bogaerde gezegd had: 'ick en begeere nijet dat ghij een quaden eedt doet om mijnen wille'

f° 219 v° - 05.09.1541

| 1176-0471-01 |

-Cornelis Buijens, Hoogstraten, verrijkt Mathijs Jan Claus Peeters

-Mathijs de Smidt, Brecht, verrijkt Jan Godevaerts, molenaar van Brecht

-de weduwe Lenaerdt Braens verrijkt Cristiaen Henrick Meus

-procedure tussen Pauwels Aerts nomine het klooster van Corsendonck tegen Jan Laureijs Rombouts

-Jan de Weerdt verstoken gewezen van zijn toon in zijn zaak tegen de schout aangaande een paard

f° 220 r°

| 1176-0472-01 |

-Pauwels nomine de erfgenamen Jan Dries Heerls verrijkt Henrick Gabriel Weijns

-Claus de molenare toont zijn erfdom op de goederen van de erfgenamen Lenaerdt Braens 8 V rogge en doet nog zijn eed 10 V rogge

-Nijs van Bavele bekent zijn broer Cornelis de schuld van 5 L rogge

-Jan de Hase bekent Jan Pullekens, Sint Lenaerts, de schuld van 3 V rogge 30 st

-Claus de molenare begeert zijn teerkosten op Gielijs Thoens

f° 220 v°

| 1176-0473-01 |

-afgewezen de calengiering die Peeter van Staijen gedaan heeft op zeker huis dat de schout gekocht had van Henrick van Staijen

-Jan Cornelis Claus Jans bekent Jan van Bernagien de schuld van 3 V rogge

-gewezen dat Cornelis Geerts van Elsackere de lijfkoop van de goederen die hij calengierde en welke Quirijn de Beere destijds gekocht dient te betalen met de kosten die de kinderen Quirijns Beeren daarbij geleden hebben

-Mathijs Jan Claus bekent Cornelis Bouwens (ook Buijens), Hoogstraten, de schuld van 5 Rgld 12 st

-Peeter de Hoevenaere bekent Peeter de Knoddere de schuld van 5 Rgld

-de weduwe Peeter Hasen bekent Peeter de Knoddere de schuld van 5 Rgld 3 st

f° 221 r°

| 1176-0474-01 |

-Peeter van Onstaijen, Wuustwezel, begeert zijn arbeid op Lenaerdt Marten Buijens

-Goris Francx bekent Jan Pauwels Keeselmans de schuld van 12 Rgld

-Peeter van Staijen begeert zijn teerkosten op Dierick Ingelen 13 st

-zelfde begeert zijn teerkosten op Jan van Aerde 7 st een oort

f° 221 v°

| 1176-0475-01 |

-zelfde begeert zijn teerkoosten op Anthonis Clootmans 8 st een oort

-zelfde begeert zijn teerkosten op Wouter van Elsackere 11 st

-zelfde begeert zijn teerkosten op Anthonis Wouter Laets 22 st een oort

-door schout, schepenen en secretaris geordineerd dat Peeter van Staijen zijn twee kinderen waarvan moede was +Cornelie Marten Diericx dr zal aanvaarden met de goederen die de kinderen nu hebben en de blading daarvan gedurende 6 jaren en dat Lenaerdt van Staijen ontslagen zal worden van de voogdij

Personen:

f° 222 r°

| 1176-0476-01 |

-Wouter Gheens begeert zijn arbeid op Cornelis Heijns

f° 222 v° - 08.09.1541

| 1176-0477-01 |

-akkoord tussen de momboors van het minderjarig kind van Cornelis van den Broecke en Cornelis van den Broeck anderzijds inzake het deel dat Cornelis meende te hebben in de achtergelaten roerende goederen van Digne zijn gewezen vrouw, waarbij de momboors beloofd 16 Kgld eens te betalen, daarin besproken dat Cornelis zal houden de roerende goederen die Wouter, vader van vs Cornelis, aan deze beloofd heeft, met ook de verschenen rente van de renten die Wouter beloofd heeft, en daartegen zal vs Cornelis niet delen in de achtergelaten roerende goederen van Digne. Verder beloven de momboors het weeskind te houden zonder kost of last vs Cornelis. Gedaan bij Wouter van den Broeck als voogd en Geerdt van Elsackere als toeziener, en bij Cornelis Wouters van Meer als grootvader

Personen:

f° 223 r° - 19.09.1541

| 1176-0478-01 |

-Cornelis Jan Nouts bekent Jan Joos Luijcx de schuld van 6,5 Rgld

-Peeter Bernaerdt Stevens bekent Cornelis Jan Nouts de schuld van 5,5 Rgld

-Matheus Boudens, Magriete Willem Aerts en Magriete Knape verzoeken 'de signatie ende bewijs vander paelstede geheeten "de creeckrijdt" boven tgoerken, welcke paelstede gelegen is tusschen "houtel hoeck" ende de schuere oft zoe die met rechte genaemd is, al achtervolgende den bescheede vanden paelstede van loenhout'

-| de zelfden | procedure tussen de schout en melde partijen

f° 223 v°

| 1176-0479-01 |

-Nout van den Bogaerde bekent Gabriel Jan Luijcx de schuld van 4 Rgld 12 st

-Marie x +Pauwels Dingnen begeert haar teerkosten op de erfgenamen Pauwels Dingen inzake het houden van diens kind

-Jacob van Onstaijen nomine Jan Godevaerts, molenaar in Brecht, bekent Mathijs de Smidt van Brecht de schuld van 13 V rogge

-h geestmrs van Loenhout verrijken Gielis Jan Neels

-Peeter Jans van Staijen verzoekt binnen welke tijd hij het geld dat hij tot Breda uitgelegd heeft Cornelis Nijs kan terug hebben

f° 224 r°

| 1176-0480-01 |

-Peeter Jans van Staijen begeert akte dat de schout gezegd had dat het huis dat Henrick van Staijen gecalengierd had hem door vs Henrick was opgedragen

-Peeter van Staijen begeert zijn teerkosten op Adriaen Vervoirt

-in de zaak tussen Jan Vorspoel en de schout waarbij de schout vs Jan Vorspoel had doen aanhouden omwille van kwade woorden die hij tot de schout gesproken had, en waarna Jan Vorspoel van de aanspraak niet gehouden was verklaard, wijzen schepenen dat de schout 10 Kgld zal betalen aan Jan Vorspoel

f° 224 v°

| 1176-0481-01 |

-in de zaak tussen Adriaen van Aken en Cornelis Cornelis Nijs waarbij laatstgenoemde Adriaen van Aken zou verwond hebben, wat door vs Cornelis werd ontkend wijzen de schepenen dat Cornelis de kosten van de heelmeester zal betalen en daarboven 4 Kgld, gezien Cornelis zijn onschuld niet aangebracht heeft

f° 225 v° - 21.09.1541

| 1176-0482-01 |

-Jan van Aerde Cornelissen verkocht Jan Verhaerdt een beemd achter het hoogbos 31 ú br eens min de kommer, de beemd leen zijnde in het leenhof van juffr Marie van den Wijngaerde. Last aan de kinderen Michiel van Buijcele 2,5 Rgld erfelijk, de weduwe Adriaen Peeter Boets 12 st erfelijk, Peeter van Houtele 12 st erfelijk, Henrick Lodders 12 st erfelijk. Totale kommer komt op 17 ú 4 sch zodat Jan Verhaerdt nog 13 ú 16 sch dient te betalen

f° 226 r° - 03.10.1541

| 1176-0483-01 |

-Peeter Joos geeft over aan Cornelis Maes de hoeve van Popendonk die hij nu bezit en in huut heeft van de heer van Arenberg de tijd die Peeter die in pacht had genomen, dit volgens de in akte opgenomen waarden (o.a. dekken van stro en dies meer)

f° 226 v°

| 1176-0484-01 |

-Jan de Weerdt bij de kerk bekent de weduwe Adriaen Wil Cleijs de schuld van 5,5 Rgld

-Dierick Ingelen belooft Aerdt Peeter Nouts 22,5 st te betalen

-Geerdt de Wege bekent de weduwe Jan van Aerde de schuld van 30 st

-Lenaert van Aerde verrijkt Jan Jordaens

f° 227 r°

| 1176-0485-01 |

-procedure de weduwe Jan Ingelen tegen Peeter Dignen

-Jan Ingelen bekent Lijsbeth Jan van Aerde de schuld van 11 V 2, 5 L rogge

(nota: in de tekst staat Jans van Aerde weduwe Jans van Aerde)

-Peeter van Staijen als erfgenaam van zijn vader Jan bekent Peeter van der Buijten de schuld van 18 Kgld

-op verzoek Peeter van Staijen gewezen dat degenen die in de goederen van Jan van Staijen gedeeld hebben zullen bijdragen om Peeter van der Buijten te betalen

f° 227 v° - 03.10.1541

| 1176-0486-01 |

-Aerdt Peeter Nouts belooft Marie Snels 4 Rgld te betalen

-Jan de Cuijpere verrijkt Jan Gielis Larien

-in de zaak tussen Cornelis van Aerde en de erfgenamen Cornelis Vermunten betreffende 5 L rogge erfelijk die Cornelis van Aerde tegen Cornelis Vermunten gekocht had en welke aan Cornelis van Aerde ontwonnen waren ingevolge rechtspleging van Willem Lenaerts die daarop brieven had welke Cornelis Vermunten aan Cornelis van Aerde niet uitgestoken had wijzen schepenen dat de erfgenamen (van Cornelis Vermunten) vs Cornelis van Aerde zullen voldoen van de penningen die deze de 5 L rogge gegeven had

f° 228 r°

| 1176-0487-01 |

-in de zaak tussen schout nomine de heer en Mattheus Bode met de knaap van Magriete x +Willem Aerts en Magriete zelf over het maaien van heide op de vroente van Loen hout. Hiervoor had de schout Matheus en de knaap gevangengezet ten huize van de vorster. Hierop heeft Jacob (van Onstaijen) van de raad van brabant verkregen waarop de schout de gevangenen op borg diende vrij te laten. Magriete Willem Aerts wou de gemaaide heide uitvoeren uit Loenhout met haar paarden en wagen, de schout liet paarden en wagen in beslag nemen. Nu eist de schout van ieder 60 realen. Na visitatie van de plaatsen waar gemaaid werd, waar paarden en wagen in beslag werden genomen en dit in bijzijn van de toen aanwezige getuigen, eveneens na visitatie van de paalsteden tussen Loenhout en Brecht, wijzen schepenen dat Willem Boudens en de knaap hieraan verbeurd hebben elk 21 realen, en vs Magriete item 21 realen, dit binnen 6 weken, tenzij zij intussen bewijzen dat de plaats waar zij aangehouden werden onder de heerlijkheid van Brecht valt en niet onder Loenhout

de laatste oktober verklaren schepenen dat men in Loenhout 3 realen altijd heeft betaald met 4 Rgld of een ú br

f° 229 r° - 11.10.1541

| 1176-0488-01 |

-openbare verkoop door de stadhouder van Arenberg als onderheer in het laathof juffr Marie van den Wijngaerde en bij consent van Pauwels Willem Aerts, stadhouder van vs juffr Marie van een stede met huis en land in Donk en waar Willem de Hase uitgestorven is, en dit na de rechtsvordering daarop gedaan door de vorster nomine Geertruijt x +Jan Joris Bellens. Hiervoor krijgt de vorster nomine als boven de slag 2 Kgld erfelijk 14 Rgld 6 V verschenen pacht

-f° 229 v° - 17.10.1541

| 1176-0489-01 |

-Jan de Weerdt belooft Dierick Aertssen 5 Rgld 17 st te betalen

-Henrick Philips belooft Jan Wouter Jan Rombouts 17 L rogge

-Adriaen Sceelkens bekent Adriaen Jan Ghiel Buijens de schuld van 7 V rogge

f° 230 r°

| 1176-0490-01 |

-Jan van Aerde Cornelissen belooft Jan Pauwels Keeselmans 8 Kgld te betalen

-Peeter van Aerde Cornelissen verrijkt Jan Peeter Hasen

-Gabriel Weijns bekent Geerdt Vercaert de schuld van 8 Rgld 10 st

-Joris Ingelbrechts verrijkt Cornelis Heijns

-Geerdt Vorselmans begeert akte dat Cornelis Peeter Goris gebannen vierschaar verklaarde dat hij als gemachtigd van Jan van Eekele op de aanspraak niet anders antwoordde dan dat hij ze volledig ontkende

f° 230 v°

| 1176-0491-01 |

-Jan van Aerde bekent Willem Verboven de schuld van 2,5 Rgld

-Jan Lenaerdt Steenbackers doet eed dat hij aan Cornelis de Hase 9 Rgld 9 st ten achter is

-Henrick Jan Heijns doet eed dat het goed dat Cornelis Keeselmans vroeger van Michiel Leijs Rombouts gekocht had dat Cornelis Pauwels daar niet meer gegeven had dan 14 Kgld, wordt dan ook in zijn calengiering gewezen

-de weduwe Mathijs Hovelmans niet gehouden gewezen van de vordering die Wouter van den Broeck op haar gedaan heeft 3 L rogge erfelijk

f° 231 r°

| 1176-0492-01 |

-Cornelis Jan Michiel Buijens belooft Henrick Hovelmans 9 V 3 L rogge te betalen

-Jan Cornelis Lenaerts begeert zijn erfpenningen op Anthonis Verwilt

-Willem de But nomine Jan van Breda geleverd in zulke 'scat sculden' die Marck Nouts heen aan hem getransporteerd had, welke schulden Cornelis Keeselmans of zijn erfgenamen vs Marck schuldig waren

22.03.1542 svl Marck doet eed dat hij aan vs erfgenamen 30 Rgld 17 st ten achter was

f° 231 v°

| 1176-0493-01 |

-h geestmeesters tonen hun erfdom op de goederen Cornelis van Elsacker Michielssen een V rogge van binnen jaars en 4 V van buiten jaars

-schepenen kennen dat Jan Thijs Theus ca 6 weken terug was geleverd in de goederen die Jacob van Heester binnen Loenhout heeft, te weten in zulke penningen als Jan Gielis Larien aan vs Jacob schuldig is

-Peeter Jan van Staijen begeert zijn arbeid en teerkosten op Meus Nijsmans

f° 232 r° - 18.10.1541

| 1176-0494-01 |

-Peeter de Beere als voogd en Claus Jan Heijlens als toeziener van de weeskinderen Quirijn Beeren zullen openbaar verkopen de stede waar vs Quirijn uitgestorven is. Betreft stede met huis en land, item land "den hou", den "huijsen hof" bij Cornelis van Elsacker, "den hondtscoot" en het "rootven". Uit de stede gaat jaarlijks 15,5 V rogge en 3 L gerst, item nog 7,5 Rgld en nog 36 st. Koper is Jan van Elsackere

f° 233 r° - 25.10.1541

| 1176-0495-01 |

-erfgenamen Marie x +Jan Nouts verkopen openbaar stede waar vs Marie hun moeder uitgestorven is en gelegen aan stapelheide uitgenomen moer en heide onder Wuustwezel. Last van 8 V rogge jaarlijks. Een van de waarden is dat de 3 wilgen en 1 es die Jan Block gekocht heeft zullen mogen afgedaan worden tussen nu en half maart, item 1 els die ook verkocht is. Lazureijs Jan Nouts krijgt de slag 63 ú sch gr br

f° 234 v°

| 1176-0496-01 |

-Willem Jan Nouts verkoopt aan Buijen Huijbs Verhaert de "achterste gagelscoot" aan stapelheide bij "marem voirt", welke erven vs Willem vroeger gekocht had van Godevaert van Helmondt. Last van 4 V rogge jaarlijks. waarde is mede dat Bouwen moet tevreden stellen Cornelis Jan Nouts of zijn goeden moet hebben van de 5 L rogge erfelijk die op vs Cornelis goederen bepand zijn en gerekend zijn in de vermelde 4 V

f° 235 r° - 31.10.1541

| 1176-0497-01 |

-inzake betwisting tussen Geerdt Laureijs Schoemakers, pachter van de hoeve de "tommelberch" en Cornelis van Elsacker Michielssen inzake deze laatste wegenis over de erven van vs Geerdt wil om zijn land in "buijtelaer acker" te kunnen bevaren wijzen schepenen dat Cornelis zijn land mag wegen over die weg zoals hij heen ook deed

f° 235 v°

| 1176-0498-01 |

-Peeter Nouts alias bijlken belooft Peeter Diericx van Aerde 3 V rogge te betalen

-in de zaak tussen de schout en Matheus Boudens cum suis gewezen dat de schout en wethouders ter plaatse zullen komen waar Matheus aangehouden werd om aldaar de getuigen te horen of dit Brecht of Loenhout is

-meester Anthonis kent dat hij aangenomen had Claus Diericx te behandelen kwetsuren 6 Kgld, aanwezig hierbij was Jan Nijs

-Peeter van Eekel begeert akte dat Pauwels Aerts de aanspraak die hij nomine Joris Ingelbrechts deed aan Henrick Hovelmans gedaan heeft als erfgenaam van Hanneken Pauwels Dingnen

f° 236 r°

| 1176-0499-01 |

-Adriaen van Aken bekent Pauwels Zaerts nomine juffr Marie van den Wijngaerde de schuld van 2 Rgld 13 st 9 mijten

-Jan de Hase bekent Peeter Cornelis van Aerde de schuld van 11 Rgld 14 st

-gewezen dat Cornelis Heijns (gezien zijn bekentenis) aan Joris Ingelbrechts zijn mantel moet terug geven

-Peeter van Staijen begeert zijn teerkosten op Jan de Weerdt

f° 236 v°

| 1176-0500-01 |

-procedure Peeter Nouts tegen Cornelis Bode

-Geerdt Vercaert als borg van akkoord dat Lenaerdt Jans van Aerde indien hij binnen 14 dagen geen betaling verkrijgt hij dan met de heer tot zijn huis mag komen

14.11.1541

| 1176-0501-01 |

-Geerdt de Wege doet eed dat hij aan Mathijs van Aerde 16 st 6 oort ten achter is

-Cornelis Vorspoel Peeterssen verrijkt de weduwe Mathijs Braens

f° 237

| 1176-0502-01 |

-de vorster nomine Geerdt Nieulaets van Meer verrijkt Cornelis van Staijen timmerman

-Cornelis Peeter Goris nomine Jan van Eekele verzoekt akte dat Geerdt Vorselmans gezegd had geen toon meer te begeren tegen vs Jan van Eekele

-Jan Cornelis van Aerde doet eed dat hij aan Cornelis Jan Michiel Buijens 7,5 V rogge ten achter is

-Claus de molenare begeert zijn teerkosten op Anthonis Verwilt

f° 237 v°

| 1176-0503-01 |

-Cornelis Peeter Goris begeert zijn arbeid op Huijbrecht Verlijnden

-Geerdt Vorselmans verrijkt Kersten Diericx

-door begeerte van Jan Marberchs en door bescheid van de secretaris van Groot Zundert gewezen dat Jan Marberchs een koopdag mag doen leggen in de roerende goederen van Cornelis en Jan de Hase, inzake borgtocht die vs Jan Cornelis en Jan de Hase beloofd had

f° 238 r°

| 1176-0504-01 |

-in de zaak tussen Henrick Cornelis Goris nomine zijn huisvrouw en met haar broer enerzijds en anderzijds Gielis Thoens als vader van aanlegger betreffende zekere penningen die vs Henrick als boven eisende was wijzen schepenen dat Gielis Thoens de aanlegger 9 Rgld zal geven

-de vorster begeert zijn teerkosten op Jan Dignen

f° 238 v°

| 1176-0505-01 |

-Pauwels Jan Boets begeert zijn teerkosten op Anthonis Verwilt

-Anthonis Verwilt stelt al zijn goederen, roerend en onroerend, in handen van zijn moeder inzake dat zelve Magriete morgen met haar man zal beloven Jan Jan Cornelissen te betalen van al wat haar zoon Anthonis aan vs Jan schuldig is, te weten 28 Kgld. Verder gaat Anthonis akkoord dat men in zijn huis een koopdag zal leggen

28.11.1541

| 1176-0506-01 |

-Jan van Elsackere bekent Henrick Hovelmans de schuld van 4 V rogge 2 Rgld

f° 239 r°

| 1176-0507-01 |

-Peeter Nouts bijlken bekent Henrick Hovelmans de schuld van 6 V rogge 2 L rogge

-Laureijs van Aerde als voogd van Magriete x +Mathijs Braens bekent Cornelis Peeter Vorspoels de schuld van 14 Rgld

-Jan Vorspoel als borg van Cornelis van Staijen timmerman bekent Geerdt Nijeulaets van Meer de schuld van 5, Rgld

-de kinderen Bouwen Hovelmans begeren akte dat Geerdt Wils verklaarde dat toen hij Bouwen Hovelmans hem bewuste erven verkocht 8 Kgld die Jan van Breda daarop heffende was niet meer uitgestoken heeft dan 6 Rgld

f° 239 v°

| 1176-0508-01 |

-Anthonis Verwilt belooft Bouwen Huijbs 2,5 Rgld te betalen

-Adriaen de Coninck belooft Jan van Geele 2 keer 4 Rgld te betalen

-mr Peeter de schoolmeester begeert (niet vermeld op wie)

-Jan Cornelis Claus Jans bekent de kerkmeesters van Loenhout de schuld van 30 st

f° 240 r°

| 1176-0509-01 |

-in zaak tussen Peeter van Eekele en Joris Ingelbrechts gewezen dat Joris cum suis zal laten blijken dat zij erfgenamen zijn van Hanneken Pauwels Dignen zoon

-Anthonis Verwilt bekent Pauwels Jan Bode 3 Rgld 15 st van teerkosten

-in zaak tussen Jan de Weerdt en Cornelis Nijs betreffende een paard dat vs Cornelis ten behoeve van de heer van de akker zou gehaald hebben, alwaar vs paard met nog een ander paard van Jan de Weerdt ging werken om de windmolen op het nieuw kruiswerk te zetten en waarbij het paard 'verderft en te bersten gevuerd was' en gestorven is, wat door de schout nomine de heer betwist werd, wijzen schepenen verweerder niet gehouden

f° 240 v°

| 1176-0510-01 |

-Cornelis Bode verstoken gewezen van zijn toon in zijn zaak tegen Peeter Nouts bijlken

-Peeter van Staijen begeert zijn teerkosten op Lijsbeth x +Peeter Verast

f° 241 r°

| 1176-0511-01 |

-na verzoek Mathijs Jan Haest, en gezien Thoomaes Cornelis Goris de stede die vs Mathijs als oom van de kinderen Quirijns Beeren eerst gecalengierd had nadien eveneens calengierde maar onontvankelijk was gewezen, wijzen schepenen Mathijs volkomen van zijn ontvangst

f° 241 v°

| 1176-0512-01 |

-Anthonis Jans Verwilt laat Peeter van der Buijten cum uxore rente van 10 V rogge kwijten die Anthonis heffende was op de stede van vs Peeter

de akte wordt ondertekend door Peeter van Onstaijen als schepen

f° 242 r°

| 1176-0513-01 |

-| Joris Ingelbrechts nomine mater | in de zaak tussen Jan van Lint en de weduwe of erfgenamen Geerardt Ingelbrechts betreffende het restant van 100 Rgld die de vrouwe van Arenberch zou geschreven hebben aan vs Geeraerdt Ingelbrechts en dat Geeraerdt nog ten achter was gebleven waartegen verweerder zegt dat hij al en vol betaald werden, wijzen schepen verweerder niet gehouden van de aanspraak

f° 242 v° - 07.12.1541

| 1176-0514-01 |

-Jan Goris Costers koopt van Huijbrecht Delijen goederen en versterf vs Huijbrecht toekomende van zijn vader Willem Delijen alsook van zijn moeder. Betreft zowel roerende als onroerende goederen die Jan zal delen in de plaats van Huijbrecht, waar de goederen ook gelegen mogen zijn. Koop gedaan 155 Kgld

f° 243 r° - 12.12.1541

| 1176-0515-01 |

-de vorster doet Jacob van Onstaijen als gemachtigd van Peeter Bode de wete gewezen in Breda dat hij binnen 14 dagen zijn toon moet leiden

-Pauwels Jan Bode bekent Jan de Weerdt de schuld van 2 Kgld

-Mathijs Haest nomine zijn huisvrouw begeert arbeid op Henrick Lodders

-zelfde begeert arbeid op de weduwe Cornelis Luijcx

-gewezen dat men koopdag mag leggen ten huize of op de goederen Gielis Buijens tot Adriaen Scoofs zal voldaan zijn van wat hij ten achter is

f° 243 v°

| 1176-0516-01 |

-procedure Pauwels nomine (het convent van) Corsendonck tegen Jan Laukens of Jacob in diens naam

-Jan Hovelmans dient volgende zitting de personen te brengen welke volgens hem betaling hebben gehad in naam van het klooster van de trone

-Cornelis van Aerde als borg van Jan Pullekens bekent Bouwen Huijbs de schuld van 2,5 Rgld

-bijlken bekent Joris Ingelbrechts de schuld van 22,5 st

-Gielis Jan Neels bekent Anthonia Jan Nout Luijcx dr de schuld van 6 L rogge

f° 244 r°

| 1176-0517-01 |

-Jacob nomine Willem Scoofs verrijkt Mathijs Jan Claus

-Pauwels Aerts nomine Anthonis Diericx verrijkt Cornelis Bode inden hoeck

-gewezen dat meester Claus Diericx meester Anthonis van Wuustwezel met nog een gezworen meester zal doen komen om te laten bepalen wat men aan het behandelen van zulke kwetsuur als meester Claus aan Geerdt Vorselmans behandeld heeft zou verdienen

f° 244 v°

| 1176-0518-01 |

-gewezen dat Cornelis Bode aan Peeter Nouts bijlken de erfpenningen die hij nog schuldig is zal betalen binnen de derde dag

-Kersten Diericx bekent Geerdt Vorselmans nomine uxoris de schuld van 8 Rgld 14 st

-de schout niet gehouden gewezen van kosten die de kastelein op hem begeerde inzake kosten die hij zekere zaken in Ekeren zou gemaakt hebben, en dit omdat schepenen geen kosten gebleken zijn

-Clement van den Schore belooft Michiel Jordaens alias hoeck 10 Rgld 5 st te betalen

f° 245 r° - 13.12.1541

| 1176-0519-01 |

-zoening tussen Adriaen Bamers en Jan Wijns als keerslieden van Willem van Langerstede met zijn vrienden en magen enerzijds, en anderzijds Laureijs van Aerde en Peeter van Onstaijen als keerslieden van Adriaen Jaspars van den Velde minderjarige zoon, met Willem Hengelaert, Bertelmeus Dielmans en Henrick van de Velde zijn voogden. Dit inzake doodslag door vs Willem van Langerstede op Jaspar van de Velde, des vs Adriaens vader. Willem van Langerstede zal tot gedachtenis van zijn slachtoffer 250 zielmissen doen celebreren, zal 5 kaarsen van elk een half pond bestellen in handen van de keerslieden van de doder zijde, item 11 zoengulden tot 10 st elk, item 46 zoengulden Adriaen zoon van vs Jaspar. Verder dat vs Willem van Langerstede mag niet in de herbergen komen waar Adriaen Jaspars zoon of enig van Jaspars zijn kinderen of broers of zusters zitten, tenzij hij daar onverhoeds binnenkwam en alsdan een of tweemaal mag drinken. Gommer van Balen, Jan Barvoet en Jan van Langervelde beloven in solidum de eerste betalingen van de zoenpenningen te zullen voldoen en stellen zich verder borg met hun goederen

f° 247 r° - 21.12.1541

| 1176-0520-01 |

-gewezen dat de schout tot uitvoering dient te brengen zulke akte als Dominicus (Thonis) de Bode getoond heeft waarbij burgemeester en schepenen van Antwerpen wijzen dat Dierck Nijs Hegs 8 V rogge dient te betalen aan vs Dominicus en nog 6 V van ouds

23.12.1541

| 1176-0521-01 |

-Dominicus Thuens (de Bode) machtigt Jacob van Onstaijen

-Maes van Marem kocht van Henrick van Thijgelt, Brecht, een huis met hout en dak, dat hij pasen zal dit weghalen , 15 Rgld

f° 247 v° - 28.12.1541 svb

| 1176-0522-01 |

-erfscheiding tussen Adriaen Peeter van de Venne en zijn zuster Marie x Peeter Lenaert Boets van de goederen hen verstorven van hun grootmoeder Marie x Michiel van Elsacker. Stede in Sneppel zo die hen toegekomen is in de deling tegen Cornelis van Elsacker zoon van vs Marie. Peeter Bode zal vs Adriaen jaarlijks uitreiken 4 Rgld. Item zal vs Adriaen jaarlijks heffen op de goederen Michiel van Elsacker 4,5 V rogge, item op Jan van Staijen de helft van 2 V 3,5 kw rogge erfelijk, item op Peeter Cornelis Nijs in Neerveneen L erfelijk, item op Cornelis Michiel van Elsackere een half L erfelijk

f° 248 v° - 03.01.1542 svl

| 1176-0523-01 |

-door mannen van leen gewezen dat Peeter Verwithagen zijn eed zal doen wat hij aan Jacob van Heester ten achter is

leenmannen zijn: Jan Hegge, Marcus Loijcx, an van Lint, Ghijsbrecht de Bije, Jan van Bavele en meer anderen

op 17.01.1542 doet Peeter eed dat hij 16 V rogge ten achter is

-Geerdt Vorselmans nomine uxore en Jan Pauwels Keeselmans bekennen dat Jan Pauwels van Geerdt in erfkoop 21 st erfelijk heeft gekocht, welke 21 st Geerdt cum uxore heffende waren op de stede van Cornelis Peeter Keeselmans

f° 249 r°

| 1176-0524-01 |

-verkoop door de erfgenamen van Pauwels Jan Dingnen aan Adriaen Henricx van Aerde van de stede waar Pauwels Jan Dingen uitgestorven is. Betreft stede met huis en erven in Hecht.Adriaen zal jaarlijks betalen de kommer 9 sister 3 V rogge. Zal jaarlijks niet meer geven in rogge dan de heer van Loenhout 4 V, meester Jacob Heerls 4 V, Lambrecht Broomans 2 V 1 L, Jan Pauwels Keeselmans 3 V, de weduwe Willem Lams 4 V 2 Rgld, de weduwe Pauwels Jan Dingnen 2 V 20 st, Barbele x +Mathijs Hovelmans 2 V, Lijsbeth x +Jan van Aerde 30 st, Wouter van de Cloote 15 st. Item zal de koper tot Jans Verhaert in het gelag een ton bier. Item heeft Adriaen van de erfgenamen nog gekocht hooimade in Blaakt Z Peeter Dignen dochter N Claus der Wewen, item een eusel ook aldaar en welke 2 percelen Adriaen jaarlijks belooft uit te reiken 8 Kgld 2 V rogge

Personen:

aanwezig als getuigen Peeter Cristiaen Reijns, Jan Verhaerdt, Thoomaes Cornelis Goris en Mathijs van den Bogaerde

f° 251 r°

| 1176-0525-01 |

-geschil tussen schout en Jan Severijns waarbij de schout koren van Jan Severijns had laten dorsen omdat Jan niet voldaan had aan de keizers bede en Jan Severijns zegt dat die dorsers hem zijn koren ontdragen hebben

f° 251 v° - 09.01.1542 svl

| 1176-0526-01 |

-Adrien de Coninck belooft Gielis Luijcx 2 keer 4 Kgld te betalen

-Michiel van Elsackere bekent Peeter Lenaert Boets de erfelijkheid van 18 L rogge

-de weduwe Jacob Cools begeert de arbeid van haar dochter op Meus Nijsmans

-Lijnken Willems Custers dr begeert haar arbeid op Jan Nijs

f° 252 r°

| 1176-0527-01 |

-Peeter van Onstaijen begeert zijn teerkosten op Peeter van Staijen, Brecht

-Geerdt de Wege borg Jan Severijns om te voldoen wat de schout op hem kan winnen indien Jan niet kan aantonen dat Anthonis zijn koren gestolen heeft, zelfde eveneens borg wat de erfgenamen Jan van Bavele op Jan Severijns ten achter zijn

10.01.1542

| 1176-0528-01 |

-procedure de schout tegen Jan Vorspoel inzake de 10 Kgld die de schout vs Jan zou schuldig zijn, de schout vraagt of Jan zich wil schikken naar goede mannen waarop Jan repliceert tevreden te zijn met de mannen van Breda

f° 252 v° - 17.01.1542

| 1176-0529-01 |

-Jan Ttheus belooft Jan van Staijen 2 keer 3,5 Rgld te betalen

f° 253 r°

| 1176-0530-01 |

-na bezet door de wethouders van de goederen waarvan Joris Ingelbrechts te boek staat wijzen de mannen (van leen) dat de stadhouder hem schuldig is te doen leveren in dezelfde leengoederen om daarop zijn hofrechten en de wettige kosten te hebben

-hierna verzoekt de stadhouder vonnis hoe met de goederen te handelen waarop de mannen wijzen dat de stadhouder de goederen mag gebruiken tot hij voldaan is

f° 253 v°

| 1176-0531-01 |

-gezien de kosten die Peeter Diericx van Aerde gehad heeft in zijn proces tegen Marcus Loijcx welke hem had beticht van meineed en waarvan Peeter niet gehouden was gewezen worden deze kosten door schepenen getaxeerd op 18,5 st door de schout te betalen

-gezien de kosten die Thoomaes Cornelis Goris gemaakt heeft in zijn proces tegen Marcus Loijcx inzake vechtpartij waarvan Thoomaes niet gehouden is gewezen taxeren de schepenen de kosten op 22 st door de schout te betalen

f° 254 r°

| 1176-0532-01 |

-gezien de kosten die Cornelis Wouter Willemssen gemaakt heeft tegen Adriaen Jan Ingelen inzake betwisting van paard dat Adriaen van Cornelis gekocht had en waarbij Adriaen zei dat Cornelis hem bedrogen had van welke aanspraak Cornelis niet gehouden is gewezen taxeren schepenen de kosten op 20 st door Adriaen te betalen

f° 254 v°

| 1176-0533-01 |

-gezien de kosten die Peeter Pielnake, kastelein, gemaakt heeft tegen Ghijsbrecht de Bije inzake rest van koren dat Peeter aan Ghijsbrecht ten achter was taxeren schepenen de kosten op 2 Rgld door Ghijsbrecht de Bije

f° 255 r° - 23.01.1542

| 1176-0534-01 |

-Claus de Ketelaer belooft Peeter Jan Bode27,5 st

-Jacob van Onstaijen nomine de kinderen Jan Verdijck bekent Marie Snels de schuld van 6 Rgld

-Geerdt de Wege belooft Pauwels Willem Aerts nomine heer Gommer van de Wiele 3 Rgld te betalen

f° 255 v°

| 1176-0535-01 |

-inzake betwisting deling tussen Peeter Dingnen en Jan Dingnen wijzen schepenen dat als Jan Dingen onder eed bevestigt dat hij de deling niet gezegd heeft dat hij met zijn kavel zou tevreden zijn de deling moet hernieuwd worden

-procedure Cornelis Peeter Goris nomine Jan van Eekele tegen Geerdt Vorselmans

-Jacob van Onstaijen nomine Willem de But verrijkt Anthonis Pauwels Wuijts

-de weduwe Jan Claus Haest begeert haar arbeid

f° 256 r°

| 1176-0536-01 |

-Jan Anthonis van Breda doet eed dat hij met zijn consorten aan Franck Marcelis 3 jaar renten ten achter is jaarlijks 14 L rogge 30,5 st beloopt 10,5 V rogge 5 Rgld 5 st

-procedure Pauwels Willem Aerts, de kinderen Bouwen (niet verder gespecificeerd)

-Claus Diericx verklaart gezien te hebben dat Joris Ingelbrechts op de heuvel bij de kerk ging en Peeter Willem Bode toen zei: de schelm komt ginder aan en waarop hij tot Heijn van Staijen liep en zijn 'sweert' haalde waarmee hij naar Joris toe wou. Deponent hield dan Peeter tegen welke dan zei 'ick sout hem wel verleeren had ick hem op mijn aerde dat hij mij deze scande gedaen heeft'

Personen:

f° 256 v°

| 1176-0537-01 |

-Anthonis Acdorens belooft Cornelis Jan Nouts

Personen:

-Anthonis Jan Wackers belooft Anthonis Acdorens te betalen

-Pauwels Willem Aerts begeert zijn arbeid op Geerdt Vorselmans

-Jan de Weerdt bij de kerk bekent Peeter Thijs ter eijcke en Dierick Pauwels 30 st jaarlijks verschenen van 5 jaren beloopt 7 Rgld 10 st

f° 257 r°

| 1176-0538-01 |

-Peeter van Staijen begeert zijn teerkosten op Benaerdt de smidt

-zelfde begeert zijn teerkosten op Cornelis Vorspoel

-Henrick Valckemans belooft Willem Sijmons 2 keer 4 Rgld te betalen

-gewezen dat als Henrick Hovelmans als borg de weduwe Cornelis Vermunten en haar kinderen nog enige goederen kan bewijzen vs kinderen toebehorende deze zullen verkocht worden aleer Henrick daar enige schade zal aan hebben

bewijst een sister rogge erfelijk op Adriaen Vermunten

f° 257 v°

| 1176-0539-01 |

-inzake proces tussen Peeter Nouts bijlken en Cornelis Bode hoe Peeter aan zijn erfpenningen kan geraken gezien de goederen Cornelis Bode in handen van anderen staan wijzen schepenen dat indien Peeter nog enige roerende goederen weet te vinden toebehorende Cornelis Bode dat hij die mag verkopen tot hij voldaan is, en indien hij er niet voldoende vindt hij de stede die Cornelis Bode van hem gekocht heeft mag doen verkopen

-Peeter Martens opte rijdt begeert akte binnen welke tijd Heijlken Cornelis Conincx dr de beemd die hij van haar gekocht heeft moet klaren

f° 258 r°

| 1176-0540-01 |

-Willem van den Bogaerde neemt aan zijn 3 kinderen te onderhouden waarvoor hij zal hebben de roerende en onroerende goederen achtergelaten van zijn vrouw Peeternelle. Zal hen elk 4 Kgld geven als zij 20 jaar zijn

gedaan door Willem als vader van de kinderen, Cornelis van den Bogaerde als voogd en Henrick Jan Heijns als toeziener

f° 258 v° - 23.01.1542 svl

| 1176-0541-01 |

-in de zaak tussen schout enerzijds en anderzijds Matheus Boudens, de knaap van Magriete +Willem Aerts en Magriete zelf waarbij zij elk 21 realen verbeurd hadden het maaien van heide op de vroente en nadat Jacobs van Onstaijen als gemachtigd van verweerders schout en schepenen op de gecontesteerde plaats verzocht had om aldaar beschrijving van de plaats te doen en getuigen te horen zei de schout dat deze specificatie hem of de heerlijkheid van Loenhout in deze of geenszins anders prejudiabel en of hinderlijk was en het vonnis ten uitvoer diende gebracht gezien de termijn verstreken was. Hierop wijzen schepenen het vonnis goed en van waarde

f° 260 r° - 25.01.1542 svl

| 1176-0542-01 |

-akkoord tussen Cornelis Michiels van Elsackere en Matheus de Cuijper Mattijssen inzake hun geschilover erfpenningen die vs Cornelis aan vs Matheus schuldig was over een stede die Cornelis van Matheus gekocht had en waarvoor Cornelis belooft had in de plaats van Matheus 8 ú br te betalen aan Michiel Verstraten de hoofdpenningen van 2 Kgld erfelijk die Matheus beloofd had af te dragen. Cornelis dient nog Matheus 5 st betalen, Matheus belooft alle verschenen renten te betalen van vs 8 ú. Mathijs Jan Claus stelt borg

f° 260 v° - 28.01.1542 svl

| 1176-0543-01 |

-Jacob Huijbrecht neemt huur over van huis dat Mathijs Haest heen huurde tegen Jan van Eekele

f° 261 r° - 01.02.1542 svl

| 1176-0544-01 |

-Adriaen van Aken verhuurt Peeter de Deckere van Malle zijn hoeve in Vorsingers met Thijs Heerstraets stede met een willaert die Adriaen vroeger gekocht of met calengieren verkregen heeft van de kinderen Meus Hovelmans, en dit 9 sister rogge 9 ú br jaarlijks en tot heren cijns 23 st 10 kapoenen. Huur 12 jaren en na 6 jaar af en aan (opzeg mogelijk). Adriaen zal vet en stalmest dat zijn beesten gemaakt hebben op de messing uitvoeren, met de schaapskooi mag hij zijn vrije wil doen, en verder waarden aangaande veldvruchten, stro, beesten, turf etc

f° 262 v°

| 1176-0545-01 |

-Peeter van Staijen Janssen begeert calengiering van de koop van huis en erven als de schout gekocht had van Henrick van Staijen Cornelissen nadat vs Henrick van Staijen begeert had zelfde stede te calengieren van de koop die Franck Marcelis tegen Cornelia Peeter Hildernis dr gedaan had. Hierop heeft de schout weerom begeert het huis te calengieren. Peeter van Staijen heeft de schout 'naerderscappe' bekent aan vs huis, waarop schepen de schout in vs huis leveren

-f° 263 v° - 06.02.1542 svl

| 1176-0546-01 |

-Nout van den Bogaerde bekent meester Willem Scoofs de schuld van 25 st van chirurgie

-Jan Ghijsels begeert zijn arbeid op Peeter Bernaerdt Stevens

-procedure Joris Ingelbrechts tegen Peeter van Eekele

f° 264 r°

| 1176-0547-01 |

-Bouwen Huijbs bekent Peeter Hovelmans de schuld van 4 Rgld 12 st

-Cornelis Peeter Hasen bekent Pauwels Willem Aerts nomine Jan van Dijck de schuld van 4 V rogge

-Cornelis Pauweloens (sic) belooft Geerdt van Elsackere te betalen en het vonnis te zullen voldoen van 6,5 Rgld

-Cornelis Nouts belooft Jacob Noenens nomine zijn huisvrouw 2 keer 6 V rogge te betalen

f° 264 v°

| 1176-0548-01 |

-procedure Adriaen van Aken tegen de schout

-Cornelis Cornelis Lenaerts verrijkt Meus Gabriels van Wesel

f° 265 r°

| 1176-0549-01 |

-Peeter van Eekele bekent ontvangen te hebben van Peeter Jan Dingnen 18 ú br die vs Peeter of zijn kinderen toekomen ingevolge uitspraak van 24.11.1540

-inzake procedure die Jacob van Onstaijen als gemachtigd van Willem de But en Jan Janssen van Breda gevoerd heeft op de goederen van Anthonis Pauwels en Geerdt Wils ingevolge erfbrieven van schepenen in Antwerpen wijzen schepenen dat vs Anthonis en Geerdt Wils aan Willem de But of Jan van Breda goede brieven op goede erfpanden dienen te verlijden

f° 265 v°

| 1176-0550-01 |

-Cornelis Abrahams van Huijsen wil akte dat hij niet verder borg bleef dan tot de tijd dat Cornelis van Aerde begeerde Peeter Bogaerts gevangen te hebben

f° 266 r° - 06.02.1542 svl

| 1176-0551-01 |

-Jan Cornelis Keeselmans kocht van van Wouter Henrick Loijcx de stede met huis en erven in Terbeek met de erven erbuiten gelegen zo vs Wouter die nu bezit. Jan Cornelis Keeselmans zal van deze erven volgende renten jaarlijks betalen: Pauwels Willem Aerts 10 V 3,5 L rogge, zelfde vanwege Adriaen van Aken 3 V rogge, erfgenamen Michiel Verdijck 3 V rogge, h geest van Loenhout 2 V, Peeter Jan Nout Luijcx en Willem de Coninck samen 9 V 1 L rogge, Peeter Jan Nout Luijcx nog van wat hij kocht van Jan Claus Haest 2 V, Peeter Dingnen een V, de kapel van O-L-Vr in Loenhout 2 L rogge, Peeter Cornelis Loijcx een L, Marie x +Wouter Snels 4 Rgld, de erfgenamen Peeter Speecx 6 V rogge. Bovendien zal Jan Keeselmans tegen Wouter Loijcx gehouden zijn van 31 ú br als erfpenningen. Verder is waarde dat Outer de goederen mag bewonen tot half maart 1543, met nog verder waarden over beesten en veldvruchten

Personen:

f° 267 v° - 14.02.1542 svl

| 1176-0552-01 |

-Geerdt Vorselmans als voogd geeft rekening van de goederen die Grietken Jan Ghijs dr achtergelaten heeft waarbij bleek dat er meer uitgaven dan inkomsten waren in rogge 3 V een L en in geld 50 st

gedaan in aanwezigheid Gielis Buijens als toeziener van vs Grietken, Geerdt van Elsacker als voogd van Mariken Geerdt Larien dr, en Jan Geerdt Larien broer van vs Mariken

-Claus de Ketelaer Gielissen belooft Marie x +Pauwels Dingnen 9,5 Rgld te betalen en later nog 5 Rgld. Claus Peeter Haijen is borg

f° 268 r°

| 1176-0553-01 |

-openbare verkoop van de stede waar Cornelis Bode nu woont en welke hij destijds gekocht heeft van Peeter Nouts en gezien hij niet aan zijn erfpenningen heeft voldaan. De roerende goederen van Cornelis Bode stonden in handen de borgtocht van de hoeve in Wuustwezel waarop Cornelis Bode gewoond had zodat Peeter Nouts hieraan geen betaling kon verkrijgen. Uit de stede gaan jaarlijks de pastoor van Loenhout 34 st, erfgenamen Jan van der Veken 3 V rogge, Aerdt Scuijts 2 Rgld, Mariken Cornelis Zegers dr een V rogge. Peeter Nouts heeft de slag 9 ú br boven de kommer

f° 269 r°

| 1176-0554-01 |

-gewezen dat Peeter van Eekele kennis zal hebben van het geschrift van de rekeningen door Jorijs Ingelbrechts gemaakt van de goederen Henrick Pauwels Dingnen die Joris als toeziener met Peeter Dingnen als voogd gemaakt heeft

-Joris Ingelbrechts verklaart onder eed dat hij geschriften heeft het kind Pauwels Dingnen betreffende, verder dat de stadhouder kende dat Joris niet geciteerd was enige rekening of bewijs van het kind te doen

f° 269 v°

| 1176-0555-01 |

-gewezen dat indien Joris Ingelbrecht kennis heeft van enige geschriften desaangaande (cfr supra) hij deze dient over te brengen

-protest Joris Ingelbrechts

f° 270 r° - 20.02.1542 svl

| 1176-0556-01 |

-Wouter Loijcx belooft Geerdt Laureijs Scoenmakers 4 Rgld te betalen

-meester Jan Vorspoel en Cornelis Nijs schikken zich in de uitspraak van 2 gezworen meesters van Wuustwezel en schepenen aangaande de verzorging die meester Jan gedaan had aan Adriaen van Aken inzake kwetsuren die Cornelis Nijs veroorzaakt had. Schepenen met meester Adriaen Diericx en meester Anthonis besluiten dat Cornelis Nijs 7 Kgld zal betalen aan meester Jan

f° 270 v°

| 1176-0557-01 |

-Katrijne x +Geeraerdt Ingelbrechts begeert haar teerkosten op de erfgenamen Pauwels Dingnen

-Meus Gabriels bekent Cornelis Cornelissen de schuld van 19,5 st

-Meus Nijsmans bekent Peeter Lenaert Bode de schuld van 27 st

-Cornelis der Weduen belooft Peeter Jan Hovelmans als voogd van de kinderen Bouwen Hovelmans 55 st te betalen

-Dierick Ingelen belooft Aerdt Heerls 9,5 V rogge te betalen

f° 271 r°

| 1176-0558-01 |

-Peeter Nouts bijlken belooft Claus Diericx 15 Rgld te betalen

-Gielis Thoens belooft Peeter Nouts 10 Rgld te betalen

-gewezen dat Dierick Bode dat Dierick Bode de verschenen rente welke Adriaen van Aken afgelost heeft zal opleggen vermits sommige erfrenten die op het goed stonden dat driaen van Dierck gekocht had ter kwijting stonden

-Peeter van Staijen belooft Jan Jacob Geertssen 3 Rgld 17, st te betalen

-gewezen dat Gielis Bode tegen Jan Dingnen wel schuldig is deling te hebben in de goederen waarin hij geen deel heeft gehad

f° 271 v°

| 1176-0559-01 |

-Geerdt de Wege belooft Lijsken x Adriaen Roevers 4 Rgld 4 st te betalen

-Peeter Jan Bode begeert zijn teerkosten op Pauwels Jan Bode, 06.03.1542 doet Peeter eed 23 st van teerkosten ten achter is

-Cornelis Nijs begeert zijn erfpenningen op Anthonis Verwilt

-Jan Dingnen begeert zijn teerkosten op zijn dochter Barbele het houden van haar kind

f° 272 r°

| 1176-0560-01 |

-Cornelis van Staijen timmerman belooft Adriaen Sceelkens8,5 Rgld te betalen, Cornelis Jan Michiel Buijens stelt borg

-Lenaerdt van Staijen begeert zijn teerkosten op Anthonis Verwilt

-Cornelis Nijs bekent Peeter van der Buijten nomine Lijnken Katrijne van Aerde dr de schuld van 2 V rogge

21.02.1542 svl

| 1176-0561-01 |

-gewezen dat Marcus Loijcx mag doen uitvoeren zulke actie van belofte als Clement van den Score vs Marcus beloofd had en gewezen was schepenen Antwerpen 21.02.1533 svb inzake 12 Kgld van geleend geld

f° 272 v° - 22.02.1542 svl

| 1176-0562-01 |

-Jqan Cornelis Keeselmans en Jan Pauwels Keeselmans als voogd van de minderjarige kinderen Cornelis Keeselmans beloven Jan Henrick Lijcx 10 Rgld 10 st te betalen

24.02.1542

| 1176-0563-01 |

-Henrick Peeter van Staijen huurt van Lijsken x +Peeter Vorselmans met haar zoon Geerdt Vorselmans, deze laatste ook vervangende zijn broers en zusters, de 'cleijn stede' in Donk welke Peeter vroeger gekocht heeft met huis en erven en met een eusel waar de schuur op staat. Huur 7 V rogge 9 Rgld jaarlijks van welke 7 V Henrick ieder jaar in afkorting 6 V aan de heer zal betalen. Item verder waarden over dak dekken, koren etc. Jacob Huijbrechts stelt borg een jaar huur

f° 273 v° - .02.1542 svl

| 1176-0564-01 |

-de erfgenamen Anthonis Buijens tot Brecht verkopen openbaar heiblok in Loenhout, last van 2 V rogge jaarlijks aan het klooster van de troon. Jan Claus van Dale(m) krijgt de slag 60,5 Kgld, Jan Geerdt van Elsackere stelt borg

f° 275 r°

| 1176-0565-01 |

-inzake geding tussen de stadhouder en Joris Ingelbrechts wijzen mannen (van leen) dat indien Joris nu niet compareert hij van zijn toon verstoken is

f° 275 v° - 06.03.1542 svl

| 1176-0566-01 |

-Anthonis Wouter Laets belooft Jan de Hase Peeterssen 4 Rgld 4 st te betalen

f° 276 r°

| 1176-0567-01 |

-Anthonis Wouter Laets bekent Geerdt de Wege de schuld van 2 Rgld

-Adriaen van Aken bekent Pauwels Willem Aerts de schuld van 4 V rogge

-Geerdt Voerselmans heeft 'gedinct' op verrijk op Henrick Valckemans

-Jan Pauwels Keeselmans als voogd van de kinderen Cornelis Keeselmans verrijkt Anthonis Lippens

f° 276 v°

| 1176-0568-01 |

-Peeter Nouts bijlken bekend Jan Vorspoel nomine de kinderen Dierick Vorspoel de schuld van 9,5 Rgld

-Jan Hegge toont zijn erfdom 9 V van binnen jaars op de goederen Anthonis Pauwels Wuijts, doet eed dat hij 3 V 3,5 L ten achter is van buiten jaars

-Jan Vorspoel nomine Adriaen Zegers verrijkt Peeter Wierocx

-gewezen tussen Adriaen de Coninck en de weduwe Oliviers dat de onschuld die zij zou willen doen aangaande een koe die zij van Adriaen gekocht had uitgesteld wordt tot zij genoeg aangesterk is om de vierschaar te verschijnen

f° 277 r°

| 1176-0569-01 |

-Henrick Hovelmans zet zulke penningen onder de heer als hij heen ontvangen heeft van Geerdt Vorselmans waaraan ca 20 st ontbraken

-Peeter Wierocx bekent Kersten Nijs Kerstens de schuld van 31 st

-schepenen wijzen dat indien Jan van Eekele goederen weet te vinden Goosem Meus Lemmens dat die zullen gaan de goederen Jan van Eekele tot behoefte van de klacht die Goosem over Jan gedaan heeft dat Goosem niet met recht op vs Jan had gewonnen

-Jan de Hase bekent Marcus Loijcx als rentmeester van de heer van Arenbech de schuld van 3,5 Rgld

f° 277 v°

| 1176-0570-01 |

-in de zaak Joris Ingelbrechts nomine Henrick Hovelmans tegen Peeter Hovelmans aangaande 12 ú br die vs Henrick in naam van Geerd Vorselmans in naam van Peeter Hovelmans had ontvangen en waarvan Henrick stelde dat er ongeveer 20 st ontbraken wijzen schepenen dat indien Henrick dit bij eed affirmeert Peeter Hovelmans hem dit zal voldoen of dat de penningen zullen blijven staan ten laste van Peeter Hovelmans en dat Henrick bij zijn gehele rente zal blijven totdat Peeter hem voldaan heeft

-Anthonis Wouter Laets belooft Lenaerdt Jan Kerscoets 2 Rgld te betalen

f° 278 r°

| 1176-0571-01 |

-Lenaerdt van Staijen begeert zijn teerkosten op Jan van Aerde Cornelissen

14.03.1542 svl

| 1176-0572-01 |

-Wouter Loijcx bekent Marie Snels de schuld van 12 Rgld

f° 278 v°

| 1176-0573-01 |

-Henrick Cornelis van Aerde kocht van Peeter Peeterszn van Huijsen een stede met huis en erven aan "stuijvenzande", item een eusel aan de moelenstrate, item zaailand in de akker aan de windmolen zo zijn vader die in handen gehad heeft en uitgestorven is. Met last van 14 V 3, L rogge diverse personen en 4 Rgld 15 st 1 oort. Van de 14 V rogge 3,5 L vs zal Henrick mogen lossen Peeter Hovelmans 4 V erfelijk met 32 Rgld samen met 2 Rgld erfelijk

f° 279 r°

| 1176-0574-01 |

-in dr procedure die Cornelis van Aerde Cornelissen gedaan heeft op de goederen van de weduwe en kinderen Cornelis Vermunten aangaande 12,5 Rgld eens die zij hem schuldig waren en waarbij door schepenen op 03.10.1541 gewezen was dat hij betaling zou hebben binnen 6 weken. Gezien hieraan niet voldaan werd en Cornelis geen goederen heeft kunnen vinden die ter executie zouden kunnen staan verzoekt hij de borg Henrick Hovelmans te kunnen panden. Deze laatste vraagt vonnis of de goederen van de weduwe en kinderen niet hem gaan waarop schepenen wijzen dat indien hij (Henrick) enige goederen kan vinden die hem zullen gaan. Hierop bewijst Henrick 2 V 20 st erfelijk op Adriaen Vermunten welke rente door Cornelis openbaar gekocht wordt 20 Kgld (even verder 20 Rgld)

f° 280 r°

| 1176-0575-01 |

-Peeter Jan Pauwels hoevenaer belooft Henrick Mous, Zundert, 19 Kgld 16 st te betalen

-Peeter Jan Pauwels bekent de erfgenamen Willem Lenaert Loijcx de schuld van 30 Kgld, belooft dit te betalen als 'haeffelijcke scult' maar heeft hetzelfde niet beloofd te betalen op het schepenvonnis

20.03.1542 svl

| 1176-0576-01 |

-Geerdt de Wege belooft Jan Nuijts, Vorsele, 11 Rgld 8 st te betalen

f° 280 v°

| 1176-0577-01 |

-de weduwe Jan van den Cloote doet haar eed dat zij aan de erfgenamen Cornelis Vermunten 2 L rogge ten achter is

-Willem van den Bogaerde begeert zijn arbeid op Bouwen Huijbs 6 st

-Jan Pauwels Keeselmans toont zijn erfdom op de goederen Quirijn Jan Lippens 8 L rogge

-Aerdt Peeter Nouts toont zijn erfdom op Jan van Eekel 9 Rgld 5 st 6 L rogge, doet eed dat hij daaraan ten achter is 7 Rgld 1 st

f° 281 r°

| 1176-0578-01 |

-Adriaen de Coninck doet eed dat hij aan Neelcken x +Olivier van den Wijngaerde 4,5 Rgld

-de weduwe Wouter Conincx verrijkt Cornelis Verdijck

-Wouter van den Cloote doet eed dat hij aan de kinderen Bouwen Hovelmans 4 V rogge ten achter is

-Jan Nijs bekent Peeter van Staijen, Brecht, de schuld van 35 st

f° 281 v°

| 1176-0579-01 |

-Geerdt de Wege belooft Marie Snels 5 Rgld 16 st te betalen

-Jan Pullekens verrijkt de weduwe Peeter Hesen

-Mathijs Jan Haest bekent Cornelis Marcx boterkoper de schuld van 6 Rgld 11 st

20.03.1542

| 1176-0580-01 |

-in de zaak tussen de schout en Geerdt Vorselmans aangaande dat Geerdt zekere nacht Peeter Joos opgewacht en geslagen had waarvoor hij volgens de schout 60 realen moet verbeuren maar Geerdt pretendeert daaraan niet meer te verbeuren dan 10 gr br volgens de gebruiken van Loenhout wijzen schepenen dat Geerdt 9 roijalen dient te betalen

f° 282 v°

| 1176-0581-01 |

-Jan Vorspoel niet gehouden gewezen van de betichting van de schout betreffende de halve cijns daar de schout onvoldoende aangetoond heeft daarop recht te hebben betreffende de rente staande op de "muntenbemde"

-betreffende het hout dat Zanne der Wewen verkocht had en waarvan de schout had verboden dat van de grond te laten voeren daar hij meende dat grond en hout aan de heer toebehoorden wijzen schepenen dat de kopers mits zij borg stellen het hout mogen wegvoeren en gebruiken en dat de schout de penningen van het hout niet mag beslagen dat hij aangetoond heeft dat grond de heer behoort en niemand anders

f° 283 r° - 22.03.1542 svl

| 1176-0582-01 |

-Jan Claus van Dale bekent dat Peeter Cornelis Nijs hem 48 Kgld geleend heeft, daarbij heeft Jan beloofd aan Peeter te zullen kwijten de 3 Kgld die Marie x +Wouter Snels op vs Peeter Nijs heffende is, item dat hij nog mee betalen zal de 2 Kgld van verlopen intrest desbetreffende. Willem Lenaerts stelt borg

28.03.1542 svl

| 1176-0583-01 |

-Geerdt de Wege belooft Mathijs de Cuijpere 3 Rgld 15 st te betalen

f° 283 v° - 03.04.1542 svl

| 1176-0584-01 |

-Peeter Nouts bijlken belooft Peeter Jan van Staijen 5 Rgld 10 st te betalen

-procedure Cornelis Heijns tegen Peeter Peeter Diericx

-Adriaenken Dorens verrijkt Jan Pullekens van Brecht

-Gielis Jan Neels ruimt Peeter Kerstens tot zijn vermet

-Jan Thonissen gewezen eed te doen op Jan Meeus

f° 284 r°

| 1176-0585-01 |

-de calengiering die Marie Jan Claus x Adriaen Willems van waarde gewezen indien Willem Willems van den Bogaerde haar "naerder bloet" bekende

-Jan van Aerde Cornelissen schuldig aan de kinderen Bouwen Hovelmans 12 V rogge

-Gielis Haest bekent Jan Adriaen Haest zijn "naerderscappe" behoudens dat Jan Adriaen Haest zijn zusters de erfpenningen zal geven die Gielis zou hebben moeten geven

-Claus Cornelis Claus Jans bekent dat hij dat land moet wegen waar Marie Jan Claus dr tegen Willem van den Bogaerde tot naerderschap gewezen was

f° 284 v°

| 1176-0586-01 |

-Adriaen Wils belooft Peeter van Staijen 7 Rgld 12 st te betalen en waarvan Jan van Aerde Cornelissen bekende 2 Rgld schuldig te zijn

17.04.1542

| 1176-0587-01 |

-Peeter van Staijen Janssen begeert zijn teerkosten op Claus Otten stoeldraeijere

-Mathijs van Aerde belooft heer Claus, pastoor in Loenhout, 7 V rogge te betalen, heeft dat verdinct 16 st de V, maakt 5 Rgld 12 st

-alzo gewezen was dat de kopers van het houd staande Jan Blocx dat zij dat mochten gebruiken tenzij de schout aantoonde dat hout en grond aan de heer toebehoorden behoudens dat de kopers borg mogen stellen, zo heeft Cornelis van Elsacker te borg gesteld Laureijs Jan Nouts

f° 285 r°

| 1176-0588-01 |

-gewezen dat Cornelis Vorspoel zal klaren Adriaen van Aken van de goederen die deze van hem gekocht heeft en dit van alle verschenen renten die daarop verschenen zijn

-Lenaerdt van Staijen bekende als voogd van de minderjarige kinderen van zijn broer Peeter van Staijen x +Cornelie Marten Diericx dr met Adriaen Merten Diericx als toeziener verkocht te hebben aan Dierick Marten Diericx als oom van vs kinderen hun deel in een V rogge erfelijk hen verstorven van hun oom +Merten Merten Diericx, en welk V hij heffende was inhoud schepenbrief Wuustwezel 18.05.1533

f° 285 v°

| 1176-0589-01 |

-in de zaak tussen Anthonis Pauwels Wuijts en Geerdt Wils enerzijds en Willem de But nomine Jan van Breda anderzijds en het vonnis inzake dd 06 febr ll aangaande 8 ú br die Anthonis Pauwels van Jan van Breda te kommer gehaald had en daarvoor zijn goederen tot pand gesteld stelde Anthonis dat hij die 8 ú gehaald had om vs Geerdt daarmede te onderhouden en Geerdt Wils had de panden verkocht aan Bouwen Hovelmans die daarbij niet meer benoemd had dan 6 Rgld aan Jan van Breda. Schepenen wijzen dat Geerdt Wils aan de kinderen Bouwen Hovelmans de 8 ú br zal korten aan de renten die hij op hen heffende is en de kinderen zullen Willem de But nomine Jan van Breda of Jan van Breda zelf voldoen

f° 286 v°

| 1176-0590-01 |

-ingevolge openbare verkoop dd 14 maart ll door de weduwe en de kinderen Cornelis Vermunten van 2 V 20 st erfelijk welke Henrick Hovelmans als borg bewezen had en van welke koop Cornelis van Aerde de slag heeft gehad 20 Rgld is door schepenen geordonneerd nogmaals een openbare verkoop ervan te houden waarop Jacob van Onstaijen de slag heeft gehad 22 Kgld

f° 287 r° - 25.04.1542

| 1176-0591-01 |

-mannen van leen wijzen dat de stadhouder van iedere opdracht zijn klein rechten zal hebben, te weten 12 st van iedere persoon die zijn lenen opdraagt

f° 287 v°

| 1176-0592-01 |

-Goris Francx bekent Cornelis Abrahams van Huijsen de schuld van 14 L rogge

-Marie x +Wouter Conincx met haar voogd Joris Ingelbrechts belooft Jacob Delijen 5 Kgld te betalen

"-in geschil tussen Peeter Nouts bijlken en Cornelis Jan Bode inzake stede en huis "den ghevel" die Cornelis Bode destijds van Peeter Nouts gekocht had maar in gebreke van betaling bleef hadden partijen zich geschikt naar uitspraak van schepenen dat Cornelis de stede diende te ontruimen, wijzen schepenen nu dat Cornelis Bode zal betalen aan Peeter Nouts verlopen rente en herstel aan de stede nu 8 Kgld en later nog eens 6 Kgld; Verder zal Cornelis nog gehouden zijn te betalen alle renten die uit de stede gaan en verschenen zijn de tijd dat hij daarin gewoond heeft, item nog te betalen aan Peeter van Onstaijen 10 st de helft van de kosten van schepenen, zo ook dient Peeter Nouts 10 st te betalen"

f° 288 v°

| 1176-0593-01 |

-op 22.10.1541 waren bij mekaar gekomen de weduwe Cornelis Gielis Haest met haar kinderen en anderzijds Jan Adriaen Haest, Jacob Adriaen Haest, Adriaen Adriaen Haest, Gielis Adriaen Haest en Kerstijne Adriaen Haest dr met haar voogd Peeter van Dietfoirt en Lenaerdt Willem Luijcx als toeziener van vs kinderen. Hebben toen minnelijk gerekend van dat Cornelis Haest momboor was van vs kinderen en mekaar daarvan kwijt gescholden behouden dat de kinderen Adriaen Haest de vs weduwe nog dienen te betalen 4 Kgld bemoeienis en arbeid, en welke 4 Kgld Buijen Hovelmans toen ter dage schuldig bleef

zo is heden gecompareerd zelfde weduwe met haar zwagers Peeter de smid van Breda en Adriaen Cornelis Deckers en haar kinderen en 'hebben haar daarin vervangen en in overgegeven dat zij aan zijn gegaan have en schuld te betalen die tot lichtmis 1542 verschijnen zal, dies zal zij de helft van het koren met de oogst aanvaarden als haar ploegrecht'

(nota: het is niet duidelijk wat hier precies wordt bedoeld)

f° 289 v° - 02.05.1542

| 1176-0594-01 |

-Peeter Kerstens doet eed dat hij aan Gielis Jan Neels 32,5 st ten achter is

-Cornelis Marck Loijcx verrijkt Clement van den Schore

-de erfgenamen van Barnaerdt van Bavele verrijken Willem van den Bogaerde

-Anthonis Lippens bekent Willem Sijmons de schuld van 2,5 Rgld

-Henrick Jan Heijns bekent de kerk van Loenhout de schuld van 16 st 2 V rogge

f° 290 r°

| 1176-0595-01 |

-Ghjsbrecht van den Bruijnenberghe verrijkt Bouwen Huijbs

-Jan de Weerdt bij de kerk bekent Jan Anthonissen van Putte de schuld van 2,5 Rgld toekomende van vlas

-Peeter van der Buijten verrijkt Jan van Staijen

-Jan van Eekele bekent de kerk van Loenhout de schuld van 2 V rogge

-Adriaen Zegers doet eed dat hij aan Peeter Wierocx 27 st ten achter is

-Peeter Nouts bijlken verrijkt Cornelis van Staijen timmerman

f° 290 v°

| 1176-0596-01 |

-Adriaen Ingelen bekent de kinderen Bouwen Hovelmans de schuld van 6 V rogge

-Jan Aerdt Peeter Nouts verrijkt Adriaen van Elsackere

-Jan van Eekele verrijkt Adriaen Vermunten

-Gheerdt Vercaert belooft Lucije Hovelmans 2 keer 10 Kgld 4,5 st te betalen

-de h geestmeesters verrijken Lisken Dries want Wouter de Smidt antwoordde niet

f° 291 r°

| 1176-0597-01 |

-h geestmeesters verrijken Gielis Jan Neels

-Cornelis Geerts van Elsackere begeert zijn arbeid op de erfgenamen Peeter Verwilt

15.05.1542

| 1176-0598-01 |

-Jan Cornelis van Staijen verzoekt akte dat de schout gezegd had dat vs Jan boter gehaald had in een huis daar men aan vs Jan schuldig was

-Jan de Weerdt van Meer compareert tegen Anthonis de molenare en protesteert van kosten, belooft op zelfde eed dat hij tot het eind van de aak zal terecht staan

f° 291 v°

| 1176-0599-01 |

-Wouter Maes verrijkt Jan Willems van Staijen onder het laatschap van Popendonk

-mits bekentenis Peeter Nouts gewezen dat vs Peeter de 22,5 st erfelijk die de heer heffende is op het huisje in de palingstraat zal lossen of op andere panden zetten en dat Peeter al zal moeten voldoen waartoe Lijsken Vorselmans met vonnis tot gewezen was

-Peeter Nijs begeert vonnis of degenen die de heide die hij van Pauwels Willem Aerts gehuurd heeft mede gehad hebben niet mee moeten opleggen waarop schepenen dit toewijzen

f° 292 r°

| 1176-0600-01 |

-Aerdt Peeter Nouts toont zijn erfdom op Adriaen van Elsackere 4 V rogge en doet eed dat hij vann buiten jaars 4 V ten achter is

-Peeter van der Buijten doet eed dat hij aan Jan van Staijen 11 V rogge ten achter is

(nota: akte doorgehaald)

-Geerdt de Wege bekent Jan de Bije de schuld van 8 Rgld 16 (st)

-Cornelis Jan Nout Luijcx als h geestmr doet eed in die hoedanigheid aan de goederen van Lijsken Dries 27 L rogge ten achter te zijn

f° 292 v°

| 1176-0601-01 |

-Cornelis Marck Loijcx toont zijn erfdom op de erfgenamen Katrijne x +Wouter van Scalluijnen 2 V rogge, doet eed dat hij van buiten jaars 2 V ten achter is

-Bouwen Huijbs bekent Ghijsbrecht van den Bruijnenberghe de schuld van 3 V rogge 30 st

-Henrick van Staijen Janssen belooft Peeter van Ijppenroije een V rogge 10 st te betalen

-Casus Heufkens begeert zijn teerkosten het houden van een kind van Anne Jan Gielis Luijcx dr

f° 293 r° - 29.05.1542

| 1176-0602-01 |

-Anthonis Acdorens belooft Willem de Coninck 4 Kgld te betalen

12.06.1542

| 1176-0603-01 |

-Anthonis Wouter Laets belooft Lenaerdt van Staijen 5 Rgld 5 oort te betalen

-mits bekentenis Geerdt de Wege gewezen dat hij aan Geerdt Wils 52 st zal betalen

f° 293 v°

| 1176-0604-01 |

-in de zaak Cornelis Bocksteels nomine Anne Jan Gielis Luijcx dr en Jacob van Onstaijen nomine Jan Vorspoels waarbij vs een voogd pretendeert en Jacob riposteert dat zij nog een man heeft en een voogd dan enkel mits toestemming van haar man bekomen worden wijzen schepenen dat vs Anne ofwel dient te laten blijken dat haar man overleden of anders dat hij toestemt het kiezen van een voogd

-Cornelis Verdijck als voogd van de kinderen Jans Verdijck bekent Marie x +Wouter Conincx de schuld van 4 Rgld

-Cornelis Heijns begeert akte dat hij een maand geleden concludeerde van toon tegen Peeter Diericx de oude

-Jan Willems van Staijen belooft Katrijne Aerdt der Wewen 2 maal 4 Kgld te betalen

Personen:

f° 294 r°

| 1176-0605-01 |

Peeter Thijs ter eijcke bekent Adriane x +Cornelis van den Cloote de schuld van 4 Rgld

-Matheus de Cuijpere bekent Jan Severijns de schuld van 4 V rogge

-Claus Diericx begeert zijn arbeid op Pauwels Jan Bode 16 st

-Anthonis Lippens belooft de kinderen Peeter Verwilt 2 keer 3,5 Rgld te betalen

-Peeter van Staijen doet eed dat hij aan Jan Block 5 Rgld 13,5 st van teerkosten ten achter is

f° 294 v° - 20.06.1542

| 1176-0606-01 |

-in zaak tussen Peeter Jan Hovelmans als voogd van de kinderen Bouwen Hovelmans en Gheerdt Wils inzake het land dat Bouwen eertijds van Gheerdt gekocht had en waarop meer kommer gekomen is dan wat Gheerdt daarop benoemd had en waarop Gheerdt hem heffende was 2,5 Rgld 3 V rogge zo is alles verrekend Gheerdt schuldig aan de kinderen Bouwen Hovelmans 12 Rgld 18,5 st. Aldus is de brief die Geert van zijn rente had gebroken en teniet en moeten de kinderen navolgende rente die uit het land gaan betalen: Jan van Breda 2 ú erfelijk, Jan Cornelissen 2 Rgld erfelijk, Wouter van den Cloote 4 V rogge erfelijk, het klooster van de trone een V rogge 9 st erfelijk, Katrijne Wils 2 L rogge erfelijk. Item zullen de kinderen ontvangen van Jan Cornelis van Aerde 16 Kgld eens

f° 295 r° - 25.06.1542

| 1176-0607-01 |

-Peeter de Beere als voogd met Cornelis Michiels van Elsackere als toeziener van de minderjarige kinderen Quirijn Beeren verkocht Jan Geert van Elsackere land in de "mosvoorden" O erfgenamen Cornelis Lenaert Boets Z Michiel Leijs Rombouts w keijvelaer strate N Peeter Cornelis van Aerde. Item zaailand "de weijde dmortelken" in "buijtelaer acker" O Jan van Elsacker Z Gielis Haest. Alles 48 Kgld eens

f° 295 v° - 26.06.1542

| 1176-0608-01 |

-Jan Cornelis Nijs belooft Wouter te betalen vanwege Cornelis Nijs 4 Kgld

-Jen Hegge de oude bekent Jan Pauwels Keeselmans de schuld van 14 Rgld

f° 296 r°

| 1176-0609-01 |

-Cornelis Thoen Lippens belooft Jan Gielis Larien 79 st te betalen

-de vorster nomine Mathijs de smidt of Bogaerts bekent Marcus Loijcx, schout, de schuld van 14 st 2 gr br

-Pauwels Aerts begeert akte dat Lijsken Peeters wou bevestigen dat de schuld aan Michiel Jordaens nog niet betaald is

-de vorster nomine Jan van Elsacker bekent Peeter van der Buijten de schuld van 5 Rgld 11 st 3,5 oort

(nota: akte doorstreept)

f° 296 v°

| 1176-0610-01 |

-schepenen wijzen op verzoek van Jan Pauwels (Keeselmans) als voogd van de weeskinderen Cornelis Keeselmans dat Jan Cornelis Keeselmans zal opleggen als de andere kinderen moeten opleggen en de schade zal komen op de onwilligen

-Willem Sijmons bekent Jan Wouter Maerberchs cum suis de schuld van 7 V rogge

-Adriaen Vermunten belooft Peeter Jan Nout Luijcx 7 Rgld te betalen

f° 297 r°

| 1176-0611-01 |

-Kersten Diericx bekent de erfgenamen Jan van Aerde de schuld van 4 Rgld 4 st

-Franck Marcelis nomine zijn zoon Goris bekent de erfgenamen Jan van Aerde de schuld van 2 jaar rente

-Jan van Aerde Cornelissen belooft Peeter Jan Nout Luijcx 8 V rogge te betalen en later nog 4 V

-Cornelis Marck Loijcx verrijkt Mathijs van Scalluijnen

f° 297 v° - 26.06.1542

| 1176-0612-01 |

-Peeter Huijb Callants bekent Thomas Jan Adriaens de schuld van 6 L rogge

-Jan van Elsackere belooft Peeter de Knoddere 3 Rgld 3 st te betalen

-| de 3 dochters van Jan Willem van den Wijngaerde | in geding tussen Jan Willems van den Wijngaerde en zijn zusters inzake het korenwas op de "rullen" welke Jan zich meende te hebben daar hem het stuk land toegezegd was wijzen schepenen dat vs Jan rekening zal maken van het koren dat op dit land gewassen was en Jan gedorst had behoudens hij van dit land heergewade of klein recht betaald had en dat zijn zusters hem dit zullen restitueren

f° 298 r°

| 1176-0613-01 |

-inzake het 'zoenkind' dat Peeter Franck Marcelis verwekt had bij de dochter van Anthonis Lippens en dat door deze laatste gehouden was wijzen schepenen dat Peeter of zijn vader Franck in zijn naam zullen overeenkomen met Anthonis Lippens dat Peeter of Franck het kind zullen houden zo lang als Anthonis dit gehouden heeft

Personen:

-gewezen dat Adriaen Vermunten gezien hij heen bekend had de kinderen Cornelis Vermunten 4 V rogge schuldig was dat hij Jacob van Onstaijen, welke deze 4 V uit sheeren handen gekocht had door uitwinning van Cornelis van Aerde, desbetreffend schepenbrief zal verlijden

f° 298 v° - 04.07/1542

| 1176-0614-01 |

-Wouter Loijcx bekent Willem de Coninck de schuld van 9 V een L rogge

10.07.1542

| 1176-0615-01 |

-Meus Nijsmans bekent Jan de Bruijne de schuld van 8 Rgld en nog 4 Rgld

-klacht Jacob van Onstaijen tegen Adriaen Vermunten inzake verlijden brieven rente 4 V

f° 299 r°

| 1176-0616-01 |

-Adriaen de Coninck bekent Lijsken Severijns de schuld van 13 V rogge

f° 299 v°

| 1176-0617-01 |

-| Willem Lenaerts - extract | op een half bunder beemd op het hoogbos W Lenaert Verdijck N Henrick Jan Heijns O Cornelis Vermunten zelf, niet uitgaande dan een halster rogge erfelijk

-Adriaen Vermunten als voogd van de kinderen Cornelis Vermunten bekent Jan van Eekele de schuld van 13 ú br met 45 st van een jaar verlopen intrest

-Goosem Claus Goosems zweert dat hij Willem Jan Nouts 9 Rgld 1 st

-Willem de Coninck belooft Marc us Loijcx nomine het convent van sint margrietendael 6 V rogge 7 Rgld en nadien nog 4 V rogge

f° 300 r°

| 1176-0618-01 |

-Cornelis Heijns van Staijen bekent Lenaerdt van Aerde cum suis de schuld van 7 V rogge

-Jan Gielis Larien bekent Anthonis Wouter Laets de schuld van 79 st

-Cornelis Peeter Vorspoel bekent Peeter de Smidt van Breda de schuld van 4 V rogge

-Lijsbeth x +Claus Jan Heijlens begeert haar teerkosten op Jan Thijs Theus 16 st

-Cornelis Aerdts der Wewen gewezen in zijn erfelijkheid op Peeter van Bavele 10 L rogge jaarlijks

f° 300 v°

| 1176-0619-01 |

-Jan Willem van Staijen bekent Wouter Maes, Hoogstraten, nomine uxoris, de schuld van 4,5 V rogge

-Jan Pullekens bekent Jaenken (Adriana) Dorens de schuld van 3 Rgld

-Geerdt Vorselmans verrijkt Henrick Valckemans

-gewezen dat Cornelia x +Peeter Cuijpers 2 V rogge zal betalen aan Thomas Jan Adriaens

f° 301 r°

| 1176-0620-01 |

-procedure de voogden van de kinderen Bouwen Hovelmans tegen Geerdt Wils inzake goederen die Bouwen heen van Geerdt Wils gekocht had

-procedure Jacob van Onstaijen tegen de kastelein inzake klacht Jacob van Heester

-stadhouder van heer van Arenberch begeert Geerdt Vorselmans gepand te hebben als borg Jacob van Onstaijen, repliek Jacob nomine Peeter Willem Bode

f° 301 v°

| 1176-0621-01 |

-verder procedure tussen de stadhouder en Jacob van Onstaijen

f° 302 r° - 12.07.1542

| 1176-0622-01 |

-verdere procedure tussen de stadhouder en Jacob van Onstaijen

de stadhouder verklaart geen verdere aanspraak te willen doen maar zich te houden aan het gewezen vonnis

Geerdt Vorselmans nomine Jacob van Onstaijen begeert hiervan akte

Jacob van Onstaijen machtigt Geert Vorselmans om in recht te staan tegen de kastelein

f° 302 v°

| 1176-0623-01 |

-Peeter Cornelis Nijs stelt 24 Rghld onder de stadhouder tot behoefte van Bouwen Huijbs en dit inzake land dat Peeter van Bouwen gekocht heeft. Bouwen ontvangt de betaling en stelt Claus Diericx tot borg als er calengiering zou komen van de kinderen Bouwen Huijbs. vs Bouwen stelt dat indien het land aan vs Peeter ontcalengierd zou worden dat Peeter van zijn verleende penningen van elke 2 ú een V rogge jaarlijks zal hebben

14.07.1542

| 1176-0624-01 |

-Jacob van Onstaijen compareert tegen de stadhouder

f° 303 r° - 16.07.1542

| 1176-0625-01 |

-in geding tussen Peeter Pielnake, stadhouder, en Jacob van Onstaijen wijzen mannen Jacob kwijt en niet gehouden van het arrestement op deze tijd

aanwezig Jan van Lint, Laureijs van Aerde, Peeter van Onstaijen, Peeter Martens, Geerdt Scoemakers, Ghijsbrecht de Bije, Joris Ingelbrechts, Adriaen, van Aken, allen

mannen van leen

de stadhouder protesteert

f° 303 v° - 17.07.1542

| 1176-0626-01 |

-Adriaen Jan Braens bekent betaald te zijn van Magriete x +Mathijs Braens van de erfpenningen die zij hem schuldig was, zowel rente als hoofdpenningen

f° 304 r°

| 1176-0627-01 |

-Peeter van Huijsen Peeterssen huurt van Steven Wouter Goris als voogd met Jan Sijmons als toeziener van de kinderen vs Peeter van Huijsen x +Katerijne Jan Sijmons dr de helft van de stede waarop hij woont, en welke hij stede hij heen samen met zijn vrouw gekocht had. Peeter zal de pachten die uit vs helft gaan betalen en jaarlijks nog aan de kinderen een V rogge en 10 st geven. Met beschrijving van de verdere waarden in de akte

f° 305 r°

| 1176-0628-01 |

-in de zaak tussen Peeter (Peeters) van Huijsen en de voogden van zijn kinderen waarvan moeder was Katerijne Jan Sijmons dr inzake 10 ú br die vs Peeter ontvangen had de kwijting van een sister rogge erfelijk dat hij heffende was op Adriaen van Aken en waarbij de voogden stelden dat zij in de helft gerechtigd zouden zijn beslissen schepenen, aangezien de penningen ontvangen werden na dood van Peeters vrouw en gekomen zijn van zijn patrimoniale goederen, de penningen die hij daar nog van heeft zal behouden en wat hij daarvan gegeven heeft in de gemeen schuld daarin gegeven blijft, gemeen blijven ook de 8 Rgld die Peeter van de moeder van zijn vrouw ontvangen heeft. En betreffende het bed, de koe of andere roerende goederen die Peeter gedeeld heeft na overlijden van zijn vader ook daarin zullen de kinderen de helft hebben, de voogden zullen ook de helft betalen in de roerende goederen die Peeter gekocht heeft van zijn huisvrouw vader en waarvan hij de penningen nog schuldig is

Personen:

f° 305 v°

| 1176-0629-01 |

Peeter van Huijsen (Peeterssen) x Dingne neemt aan de kinderen bij zijn eerste huisvrouw verwekt een jaar lang te onderhouden 8 Rgld eens. De momboors kennen dat zij Peeter het houden van de kinderen nog 5,5 V rogge eens zullen moeten geven als het jaar om zal zijn

Personen:

f° 306 r° - 21.08.1542

| 1176-0630-01 |

-Henrick van Bavele doet eed dat hij aan Hubrecht Verlijnden 66 st ten achter is

-Henrick de Backere toont zijn erfdom op de erfgenamen Geert Verhoeven 19 L rogge

-Cornelis Jan Michiel Buijens bekent de h geest van Loenhout de schuld van 13 L rogge

-Adriaen Jan Michiel Buijens bekent de h geest van Loenhout de schuld van (niet ingevuld)

-Jacob van Ostaijen begeert vonnis binnen welke tijd hij betaling zou hebben van de arbeid die hij gedaan heeft in naam van Magriete Willem Aerts en Matheus Boudens in het proces tegen de schout nomine de heer, waarop gewezen is dat hij betaling zal hebben binnen 14 dagen

f° 306 v°

| 1176-0631-01 |

-Jan Peeter Hovelmans doet eed dat hij aan Cornelis Geerdts van Elsackere 3,5 Rgld ten achter is van verhuurde 'garsse'

-Mathijs Jan van Aerde bekent de h geest de schuld van 27 V 3 L rogge

-Cornelis van Staijen timmerman verrijkt Peeter Pauwels hoevere (hoevenaar)

-Cornelis van Elsackere Geertssen belooft Wouter Maes, Hoogstraten, 4 Rgld te betalen

-Jan Keeselmans als voogd van de minderjarige kinderen Cornelis Keeselmans bekent Peeter Jan Dingnen de schuld van 7 V rogge

f° 307 r°

| 1176-0632-01 |

-Henrick Hovelmans verrijkt Lenaerdt Marten Buijens 2 V rogge

-Claus Diericxssen bekent Peeter Thoens als voogd van de kinderen Jan Thoens de schuld van 6 Rgld 16 st

-de huisvrouw van Lenaerdt Wouter Diericx doet eed dat zij aan Kersten Diericx 8 Rgld 15 st ten achter is

29.08.1542

| 1176-0633-01 |

-procedure de stadhouder tegen Jacob van Onstaijen waarbij de stadhouder naar een eerder vonnis verwijst dat dient uitgevoerd aleer de kosten van Jacob zouden kunnen getaxeerd worden (2 akten)

f° 307 v°

| 1176-0634-01 |

-in de zaak tussen Jacob van Onstaijen en de stadhouder Peeter Pielnake inzake de door Jacob overgedragen kosten gewezen dat deze kosten wel degelijk dienen getaxeerd te worden

de stadhouder begeert akte dat Jacob verklaarde dat hij hem 'aangaande desen tijde den oorlogen niet en beerede te ontschuldigen of begeerde daardoor geen delaije'

04.09.1542

| 1176-0635-01 |

-Adriaen Scheelkens bekent Jan van Bavele de schuld van 8 V rogge

-Gheerdt Vorselmans nomine Jan van Eekele bekent Magriete Jan van Eekele dr de schuld van 8 Kgld

-Peeter van der Buijten nomine Lijnken van Aerde verrijkt Meijs Nijsmans

f° 308 r°

| 1176-0636-01 |

-Jann van Staijen verrijkt Gielis Thoens 20 Kgld

-Franck Marcelis ruimt Pauwels Aerts tot zijn vermet nomine Dinge Zeelanders

-Anthonis de Beckere protesteert van kosten inzake proces over het schaap dat zijn honden doodgebeten hadden, presenteert het schaap te betalen 'te goet mans prijse'

-Jan Pullekens doet eed dat hij aan de weduwe Peeter Hasen 17 st ten achter is

-Geerdt Vorselmans nomine Wouter van den Broecke doet aanspraak tegen de kinderen Bouwen Hovelmans en eist dezelfden verrijkt en verhaald

f° 308v°

| 1176-0637-01 |

-procedure Peeter van Bavele tegen Cornelis der Wewen

-Willem Jan Nouts verrijkt Gielis Thoons

-Mathijs Jan van Aerde belooft Jacob Delijen te betalen de rest die hem ten achter is van 25 st jaarlijks van 8 jaar achterstel, zal Jan Pruijens tevreden stellen van de bede van kerstmis ll zodat Jacob daarvan geen schade lijdt

-naar begeerte Jacob van Onstaijen gewezen dat Adriaen Vermunten heden aan Jacob brieven zal verlijden van het sister rogge dat Jacob uit sheeren handen gekocht had en dat de kinderen Cornelis Vermunten op vs Adriaen heffende waren

f° 309 r°

| 1176-0638-01 |

-Willeken en Heijncken Cornelis Vermunten kinderen hebben hun oom Adriaen Vermunten kwijt geschonden van de voogdij waarmede hij van hun wege belast was geweest

-Adriaen Scheelkens bekent Mathijs Jan van Aerde de schuld van 14,5 Rgld

-Gielis Thoons bekent Jan van Staijen de schuld van 20 Kgld toekomende van een paard

-Anthonis Wouter Laets belooft Jan Ments 2 Rgld te betalen

-Peeter van Staijen doet eed dat hij aan Meus Nijsmans 48,5 st ten achter is

f° 309 v°

| 1176-0639-01 |

-Willem van den Bogaerde belooft Jan Pauwels Keeselmans 8 Rgld 19 st te betalen

-in de zaak tussen het convent van Corsendonck en Jan Laureijs Rombouts aangaande dat Jan Laureijs van zijn goederen en hoeve 6 L rogge erfelijk gekweten had welke 6 L heen het klooster in naam van broeder en heer Geerdt Vorselmans heffende was als hun eigen goed en nadien Geerdt Vorselmans van hetzelfde klooster fugitief is geweest, zo heeft deze de rente ontvangen als zijn eigen patrimoniaal goed, hem verstorven van zijn moeder Agneese Verast alias Vorselmans nadat hij geprofest was. Heeft verder aan de pachters opdracht gegeven niemand te betalen dan hemzelf of zijn gemachtigde. Nadien zijn stadhouder en mannen van leen gecompareerd Wouter Meus met zijn adherenten en hebben samen afgegaan de actie hen verstorven en nog te versterven van vs heer Geerdt Vorselmans en dit ten behoeve van meester Geerdt Vorselmans Janssen, doctor in de medicijnen zoals blijkt uit brief de dato 30.10.1539. Nadien heeft meester Geerdt Vorselmans de 6 L verkocht en laten kwijten door Jan Laureijs Rombouts op 25.02.1537 ml. Aldus verklaren schepenen het klooster niet ontvankelijk en Jan Laureijs Rombouts niet gehouden

Personen:

f° 310 v° - 06.09.1542

| 1176-0640-01 |

-Dierck Nijs Hegs doet rekening van zijn voogdijschap over Jacobmijne Katrijne Meus dr waarbij er meer ontvangst is van 38 st, mede present Pauwels Willem Aerts nomine het klooster van Ekeren waarin vs Jacomijne geprofest is

18.09.1542

| 1176-0641-01 |

-Mathijs van den Bogaerde verrijkt Cornelis Jan Michiel Buijens

-Cornelis Betten cum filio verrijkt Cornelis Pauwels Geens

-Gielis Thoons bekent Willem Jan Nouts de schuld van 6,5 Rgld

f° 311 r°

| 1176-0642-01 |

-Jacob van Onstaijen nomine Meus Nijsmans bekent Lijnken Jacob van Aerde de schuld van 5 Rgld 5 st

-Marie Snels verrijkt Nout Goens

-Cornelis van Staijen timmerman doet eed dat hij aan de goederen Peeter Jan Pauwels Wuijts 4 Kgld ten achter is

-| Peeter Jan Nout Luijcx en het h sacrament | Peeter Martens bekent de erfgenamen van Cornelie x +Claus Peeter Haest de schuld van 5 Rgld waarvan de erfgenamen zeggen dat het h sacrament ÚÚn Kgld toebehoort

-heer Jan van den Broecke, priester, neemt 'op zijn kersdom en priesterschap' dat hij aan de erfgenamen Lijsbeth x +Jan van Aerde 9 L rogge ten achter is

f° 311 v°

| 1176-0643-01 |

-Jan Pullekens doet eed dat hij van de 4 Rgld 8 st die Naenken Acdorens op hem eisende was niet schuldig was, daarom vonnis gewezen dat hij hiervan niet gehouden is

-Peeter Martens en Aerdt van de Velde beloven Cornelis Maes Willemssen 9 Rgld te betalen

-Jan van Elsackere bekent de kinderen meester Jan Custodis de schuld van 10,5 V en een halve te goeder rekening

-Cornelis van den Bogaerde begeert zijn teerkosten op Anthonis Pauwels Wuijts

-Henrick Gabriel Weijns bekent Geerdt Laureijs Scoemakers de schuld van 33 st 3oort

f° 312 r° - 18.09.1542

| 1176-0644-01 |

-in zaak tussen Geerdt Vorselmans en Jan van Eekele inzake dat Jan een stede "thagelcruijs" aan Geerdt verkocht had en waarbij Jan toegezegd dat had van de 4 sister rogge die Wouter Snels daarop heffende was een sister zou mogen gelost worden met 8 ú br, wat evenwel niet juist zou zijn daar het om grond cijns zou gegaan hebben, zegt Geerdt dat verkoper hem wel meer dan 10 ú bedrogen heeft. Want aangaande de 6 L die het klooster van facons daarop heffende was en aangaande de 6 L die het klooster van den trone daarop heffende was, ook daarvan had Jan gezegd dat hij die mocht kwijten met 8 ú br het sister. Schepenen verklaren recht dat Jan van Eekele zal betalen aan Geerdt 6 ú br, item de kosten die Geert hierin gehad heeft

f° 312 v° - 02.10.1542

| 1176-0645-01 |

-Marie Snels verrijkt Jan Bode als borg Nout Verrijdt

-Cornelis Betten met zijn zoon toont erfdom op de goederen Peeter Pauwels Geens 3,5 Kgld en doet eed dat zij daaraan ten achter zijn 3 Rgld 5 st

-gewezen dat Digne Zeelanders haar vermet zal doen op Goris Francx

-| Jan Keeselmans Janssen | Jan Cornelis Boets belooft Jan Pauwels Keeselmans 3 Kgld te betalen

f° 313 r°

| 1176-0646-01 |

-Jan Cornelis Keeselmans bekent Jan Jan Pauwels Keeselmans de schuld van 14 Kgld

-de vorster nomine Dierick Bode bekent jonkheer Jan van de Wijngaerde de schuld van 15 V rogge

-| Joos van Elsackere | Laureijs Jan Nouts bekent Joos Geens de schuld van 8 Rgld 18,5 st

-gewezen dat Lijsbeth Henrick Meus dr cum suis brieven zal verlijden aan het klooster van Ekeren of haar gemachtigde Pauwels Aerts, en dit in naam van Jacomijne Katrijne Meus dr

-Claus Diericxssen doet eed dat hij aan Pauwels Jan Bode 16 st ten achter is van arbeid

f° 313 v°

| 1176-0647-01 |

-Lenaerdt van Staijen begeert zijn teerkosten op Wouter van Eksackere

-Jan Hofstadts belooft te betalen 'bij eede daar op lieflijcke aenden heijligen gedaen' 4 Rgld aan Peeter Zoeten en nadien nog 3 Kgld 18 st

-Claus Diericxssen belooft Peeter van Staijen 6 Rgld te betalen

09.10.1542

| 1176-0648-01 |

-Peeter Ingelbrechts verhuurt aan Adriaen Jan Ingelen navolgende erven: het ste blok achter Peeter Smidts, "buijens hof" en "tcleijn bemdeken", dit resp jaarlijks 2 V rogge 20 st en de laatste twee stukken het eerste jaar 7,5 Rgld en de volgende jaren telkens 8 Rgld

f° 314 v° - 16.10.1542

| 1176-0649-01 |

-Dingne Jan Luijcx dr x Cornelis der Wewen, haar moeder was +Katrijne Jan van Aerde dr, laten Cornelis van Elsacker Michielssen 3 L rogge erfelijk kwijten, en welke rente v s Dingne verstorven waren van haar moeder

Personen:

-Goris Francx bekent Digne Szeelanders de schuld van 46,5 st

f° 315 r°

| 1176-0650-01 |

-de procurator van Corsendonck compareert met zijn knecht tegen de weduwe Peeter Vorselmans en protesteert van kosten

-Jan der Wewen bekent Laureijs van Aerde de schuld van 7 V rogge

-Lambrecht Westenboirch toonde procuratie notaris in Brielle hem gegeven van de momboors van heren heer Robbrechts, graaf van Marck en Arenberch, heer van Loenhout, en diende klacht in tegen Jan van Lint betreffende de delicten dat Jan van Lint gepleegd had in de tijd dat Marten van Rossem met zijn volk en wapens in het land van Brabant vertoefde. Wou dat Jan van Lint zich verantwoordde de feiten aan schepenen bekend door diverse personen. Schepenen beslisten dat men Jan van Lint bij hem thuis nog een wete zou doen om schepenen te verschijnen, en gezien hij dit niet gedaan heeft verzocht de schout nomine meester Lambrecht vs vonnis. Schepenen wijzen Jan van Lint schuldig van de aanklacht, tenzij hij nog binnen 14 dagen schout en schepenen verschijnt om zich te verantwoorden

f° 316 r°

| 1176-0651-01 |

-Franck Marcelis bekent Digne Zeelanders de schuld van 27 st

-Marie Snels presenteert haar eed dat zij aan Jan Bode als borg Nout Verrijdt 5,5 Rgld ten achter is

-Pauwels Willem Aerts nomine Francxken Grobs verrijkt Peeter van Aerde Cornelissen

-procedure Willem de Coninck tegen Cornelis van den Bogaerde

-Geerdt van Elsackere toont zijn erfdom op Geerdt de Wege 3 V rogge, doet eed dat hij 4 V van buiten jaars ten achter is

f° 316 v°

| 1176-0652-01 |

-gewezen dat Peeter Diericx verstoken is van zijn toon tegen Cornelis Heijns

30.10.1542

| 1176-0653-01 |

-Marie x +Wouter Conincx belooft Geertruijt x +Jan Bellens 12 Rgld 12 st 3,5 oort te betalen, item nog 16 Kgld

-Geerdt de Wege belooft Peeter Jan Nout Luijcx 28 st te betalen

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Peeter Lenaert Boets tegen Jacob van Heester

f° 317 r°

| 1176-0654-01 |

-Cornelis Jan Nouts belooft Marcus Loijcx 8 Rgld te betalen

-Cornelis van den zande begeert de arbeid van zijn dochter op Adriaen Scheelkens

-Casus Huefkens belooft de erfgenamen Michiel Verdijck 6 Kgld te betalen

-Ghijsbrecht de Bueckelaer belooft Wouter de Smidt, Hoogstraten, 2,5 Rgld te betalen

-Meus Nijsmans bekent de weduwe Cornelis Lenaerdt Boets de schuld van 14 Rgld 5 st

f° 317 v°

| 1176-0655-01 |

-procedure in zaak tussen Adriaen van Bavele en Geerdt Vercaert waarbij Geert cum uxore et filio beloofd hadden aan Adriaen af te dragen de kosten van de meester toen Adriaen gekwetst in diens huis lag

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Adriaen van Bavele tegen Geerdt Vercaert, cfr supra

f° 318 r° - 31.10.1542

| 1176-0656-01 |

-Wouter Luijcx en Adriaen Joos Thijs, Baarle, enerzijds en anderzijds Claus Cornelis, Zandvliet, welke van vs Wouter en Adriaen een kudde schapen gekocht had, waarvoor hij 6 Rgld 10 st schuldig is aan vs Adriaen en nog 11 Rgld 10 st aan vs Wouter sluiten volgende waarden. gebrek aan betaling stelt Jan Peeter Thijs Hasen zich borg. Item dat indien de verkopers tot Zandvliet moeten komen om betaling te verkrijgen dat zij dan op kosten van vs Claus Cornelis daar zullen verblijven tot zij betaald zijn

f° 318 v° - 13.11.1542

| 1176-0657-01 |

-Peeter Lenaerdt Boets ruimt Jacob van Heester tot zijn vermet

-Bernaerdt Nouts toont erfdom Peeter Lenaert Bode 10 L rogge erfelijk, Peeter bekent de schuld van 5 V van buiten jaars

-Jan Thijs Theus belooft Marten de Hase Peeterssen 37 st te betalen

f° 319 r°

| 1176-0658-01 |

-in de zaak Peeter van Staijen Janssen tegen Lenaerdt Jan van Aerde inzake 3 L rogge erfelijk waarvan Bernaerdt Stevens de brief verleden had wijzen schepenen Peeter van Staijen van de 3 L niet gehouden

-procedure Jacob van Onstaijen nomine Goosem Thielens tegen Willem Lenaerts

-in zaak tussen Claus van Staijen en Adriaen Michiel Jan Buijens is gewezen dat Adriaen vs Claus zal voldoen van zijn deel van de penningen gekomen van de goederen van de dochters Goosem Knodders volgens testament Magriet vrouw van vs Claus

f° 319 v°

| 1176-0659-01 |

-Jan de Hase bekent Wouter Loijcx de schuld van 5 V 11 st, item moet Jan daarboven nog van Wouters wege 25 st betalen aan Marie x +Cornelis Haest

-in zaak tussen Adriaen van Bavele en Geerdt Vercaert stelt Jacob van Onstaijen dat Geerdt Vercaert met zijn vrouw en zoon naar Brecht is geweest en daar bij goede mannen 'paijs' gemaakt tegen Adraien van Bavele waarbij Geerdt cum suis beloofd hadden de meester af te dragen, item nog 3 Kgld te geven en nog 1 Kgld

f° 320 r° - 16.10.1542

| 1176-0660-01 |

-de procurator van Corsendonk met zijn knecht hebben aanspraak gedaan tegen Lijsken Vorselmans, protesteren van kosten

f° 320 r° - 30.10.1542

| 1176-0661-01 |

-Jan Pauwels, rentmeester van het convent van Corsendonk, protesteert van kosten en werd van de stadhouder gecontinueerd tot o het leengerecht

f° 320 v° - 07.11.1542

| 1176-0662-01 |

-Pauwels als procureur van het klooster van Corsendonk compareert op het leengerecht en verzoekt antwoord van Geert Vorselmans welke procedure de stadhouder van sheeren wegen continueerde

21.11.1542

| 1176-0663-01 |

-verder procedure tussen klooster van Corsendonk en Geerdt Vorselmans

22.11.1542

| 1176-0664-01 |

-procedure Jan van Lint tegen de schout

f° 320bis r°

| 1176-0665-01 |

-verder procedure de schout tegen Jan van Lint cfr supra

f° 320 bis v°

| 1176-0666-01 |

-de schout nomine de heer besteed aan Henrick Philips, steenbakker, Loenhout, het bakken van 150.000 stenen of tot 200.00 toe, onbegrepen van het juiste getal, waarvoor hj elke 1.000 stenen 12 st, en van welke stenen Henrick belooft te leveren de drie gedeelten hard en het vierde deel bleek, volgens steenbakkers manieren. Item de stenen te vormen zoals de steen die hij die avond getoond heeft, of zo de vorm in Hoogstraten is. De rentmeester belooft de vorm te doen maken zonder Hendrick's kost. Item deksel om de hagen mee te dekken en ook de steen als die ingezet zal worden zonder Henrick's kost of last hetzij turf, heide of anders daartoe dienende. Item zal Henrick in zelfde oven steen zichzelf 3.000 stenen mogen inzetten en bakken. Item zal de rentmeester aan Henrick in de hand geven zoveel als nodig is om daarmee zijn arbeiders te betalen. Item de wandsteen zal de rentmeester aan Henrick zijn arbeid 8 st betalen elke 1.000 stuks

Personen:

f° 321 v° 27.11.1542

| 1176-0667-01 |

-Geerdt de Wege bekent Geerdt Vorselmans de schuld van 17 Kgld 10 st

-procedure tussen de weduwe Cornelis Vermunten en Adriaen Vermunten

-Dierick Bode belooft Marcus Loijcx als rentmeester van sint magrietendael 12 V rogge te betalen

-de huur zo Adriaen Sceelkens Cornelis van de Zande dochter gehuurd heeft. Eerst 4 Rgdl jaarlijks in geld - 3 hemden de 2 gewerckt de een vlaschen samen 7,5 ellen lakens - 3 schorten 2 wercken de derde vlaschen elk 5 vierden lakens - twee 'cluefellen' 5 vierden lakens 7 st een doek - 3 paar gelapte schoenen of 2 paar schoenen en een paar pantoffels - een paar zwarte kousen of 5 st daarvoor - een wollen 'colliere' (hasldoek) of 2 st - nog van ouds 3 oort - een 'colliere' 2 st - een paar zwarte kousen of 5 st - nog 5 vierden lakens tot 2 'cluefellen' - een schortdoek van 5 vierden, van welke 4 Rgld en de gehele huur van dit jaar Adriaen aan Cornelis de helft zal betalen en van ouds geheel

f° 322 r°

| 1176-0668-01 |

-Jan van Elsackere bekent Peeter Jan Nout Luijcx de schuld van 4 phs gld

-Adriaen Zegers gewezen zijn vermet te doen van wat hij aan Marck Cornelis Nijs ten achter is

-| meester Nicholaus van Sundert | schout stelt de eed uit van 'berbiers huisvrouw' tegen Henrick van Aerde

-in de zaak tussen Goosem Thielens en Willem Lenaerts inzake dat Willem omwille van 10 L erfelijke geprocedeerd had op de goederen van Cornelis Vermunten en na openbare verkoop daarin gevest was en waarna Goosem een erfbrief van vroegere datum had gebracht maar dit volgens Willem niet tijdig had gedaan, wijzen schepenen dat de brief van Goosem Thielens goed en van waarde maar dat hij onder eed moet verklaren niet op de hoogte geweest te zijn van de rechtsvordering van Willem Lenaerts

f° 323 r°

| 1176-0669-01 |

-in de zaak dat Cornelis der Wewen 10 L rogge heffende was op Peeter van Bavele , en waarvan Peeter meende dat hij die mocht lossen met 8 ú br het sister en Cornelis stelde dat het grondcijns was verklaren schepenen recht dat Peeter onvoldoende heeft aangetoond om de rente te kunnen lossen met 8 ú het sister, en dat hij brieven moet verlijden op goede panden de 10 L erfrenten of te kwijten met 50 Kgld het sister

f° 323 v°

| 1176-0670-01 |

-Bouwen Huijbs bekent Cornelis de Hase de schuld van 7 Rgld 17 st

-in de zaak tussen Geerdt Vorselmans en Jan van Eekele aangaande koop van stede taxeren schepenen de kosten die Jan zal moeten betalen aan Geerdt op 57,5 st

-de kosten die Berbele x +Willem van Lare gehad heeft in haar zaak tegen Cornelis Aerdts der Wewen worden getaxeerd op 14,5 st

f° 324 r°

| 1176-0671-01 |

-de kosten van Cornelis Heijns tegen Wouter Loijcx ivm de mantel worden getaxeerd op 25 st

-de kosten gemaakt door Naenken Dorens in haar zaak tegen Jan Pullekens worden getaxeerd op 24 st

f° 324 v°

| 1176-0672-01 |

-S/D tussen Jan Leijs en zijn zoon Henrick, zijn dochter Adriana x Wouter van Elsackere, Cornelis Marcx nomine uxoris (Heijlken), Jan Saeldijen nomine uxoris (Alijdt), Marck Marcx nomine zijn vrouw Anne Jan Leijs dr, zijn dochter Mariken met haar voogd Michiel van Elsackere, en dit van de nagelaten goederen van +Marie,v/v Jan Leijs en moeder van de kinderen. Jan Leijs krijgt alle goederen uitgenomen 3 V rogge erfelijk welke vs Marie heffende was op de goederen Jan Ooms en stuk land het "devenbluecxken" in Sneppel in de katerstraat tgo den "heesterman"

f° 326 r°

| 1176-0673-01 |

"-verkoop van bos door de erfgenamen Peeter opt Heschot, het eerste aan de "rijdt" aan "peter nijs bosch"; het tweede "hage" op den brem waarvan de heesters die getekend zijn zullen blijven staan, dit heeft Cornelis Jan Michiel Buijens gekocht 5,5 Rgld en borg gesteld door Aerdt Brans; het derde bos begint aan het "vekengat" strekkend tot het achterste bos naats de akker, dit heeft Henrick van sinte Hubrechts gekocht 4,5 Rgld en borg gesteld door Aerdt Brans; het vierde bos qan het 'scuere rondom de "cleverdriesch" tot aan het "vekengat", dit heeft Aerdt Brans gekocht 3 Rgld en borg gesteld door Cornelis Jan Michiel Buijens"

f° 326 v° - 11.12.1542

| 1176-0674-01 |

-Adriaen van de Vekene machtigt meester Jan Vorspoel

-Anthonis Wouter Laets bekent Cornelis Jan Nouts de schuld van 11 Rgld

f° 327 r°

| 1176-0675-01 |

-Henrick de Backere toonde 14 dagen terug in Rijsbergen zijn erfdom op de goederen van de kinderen Geerdt Verhoeven 19 L rogge jaarlijks

-Jan der Wewen belooft de kinderen Peeter Verwilt 4 V rogge te betalen en daarna nog 2 Kgld

-

Cornelis Jan Nouts bekent Jan van Aerde Henricxssen de schuld van 14 st

-Adriaen Vermunten bekent Luijck Willem Luijcx de schuld van 76 st

f° 327v°

| 1176-0676-01 |

-Jan Pauwels verrijkt Kersten Diericx, doch gezien deze laatste compareert en recht verzoekt wordt het verrijk te niet gedaan

-Claus van Staijen Willemssen bekent Peeter de Knoddere de schuld van 23,5 st

-Goosem Thielens bekent dat hij de kinderen Cornelis Vermunten 4 Rgld gekort heeft aan de penningen het "evenbluecxken"

-

Cornelis Jan Nouts bekent Cornelis de Hase de schuld van 10 Kgld

-gewezen dat Cornelis van den Bogaerde nog een zitdag van toon zal hebben in zaak tegen Willem de Coninck

f° 328 r°

| 1176-0677-01 |

-Pauwels Willem Aerts begeert zijn arbeid op Peeter van Staijen 21 st

-Adriaen Lippens belooft 9 Kgld te betalen aan Jan Pauwels als voogd van de kinderen Cornelis Keeselmans

-in zaak tussen de weduwe Peeter Huijbrechts waarvoor aanlegt Franck Marcelis en anderzijds Michiel Jordaens, secretaris, inzake zekere penningen die de weduwe aan Michiel Jordaens nog ten achter zou zijn, komende van bijen die Michiel nog van de man van de weduwe gekocht had wijzen schepenen Michiel Jordaens niet gehouden van de aanklacht, salvo dat Michiel zijn conclusie bij eed zal dienen te affirmeren

f° 328 v°

| 1176-0678-01 |

-Wouter Loijcx belooft Peeter Pielnake, kastelein, 18 Rgld 19 st te betalen

-Aerdt van de Velde belooft Mariken x Herman Cocx 4 Kgld te betalen

-| Barbier | Magriete Barbiers huisvrouw doet eed dat zij 4 Kgld 4,5 st van teerkosten ten achter is

f° 329 r°

| 1176-0679-01 |

-Geerdt de Wege bekent Joos van Elsacker de schuld van 13,5 Rgld

naschrift: dit punt heeft Geerdt de Wege niet bekent ergo deletum (akte doorgehaald)

12.12.1542

| 1176-0680-01 |

"-Willem van Wouwe als borg Cornelis Bode van de hoeve in Wuustwezel; Peeter Joos als voogd van de weduwe en kinderen Jan Nijs van Tijchelt en Berthelomeus gehuwd hebbende de dochter van Jan Laureijs welke Jan Nijs en Jan Laureijs ook borgen waren Cornelis Bode vs hoeve: en anderzijds Peeter Jan Bode, Peeter Lenaert Bode, Peeter Jan Pauwels Wuijts, Adriaen Vermunten, Aerdt Brands, Cornelis Jan Nouts; bekennen aan beide kanten zo volgt, nl dat Willem van Wouwe cum suis de rest zullen betalen die Cornelis Bode van vs hoeve schuldig is en zij daartoe hun eigen goederen zullen bekommeren 42 ú eens. Willem van Wouwe cum suis machtigen Peeter Jan Bode cum suis om de goederen van Cornelis Bode te executeren waartegen Peeter Jan Bode cum suis beloven de belaste goederen van Willem en consorten weer te zullen kwijten wanneer Jan Bode, vader van bewuste Cornelis, zal overleden zijn. Cornelis Bode zelf belooft dat al zijn goederen eerst verkocht zullen worden dat enige van zijn borgen bezwaard zullen worden"

f° 330 r° - 19.12.1542

| 1176-0681-01 |

-Johannes Pauwels, rentmeester van Corsendonck, met Pauwels Willem Aerts, zijn procureur, compareert tegen Geerdt Vorselmans

f° 330v°

| 1176-0682-01 |

-Pauwels Willem Aerts, nomine het convent van Ekeren, verzoekt hij hij tot uitvoering van het vonnis waarbij de erfgenamen van Henrick Meus brieven zouden verlijden 3 Kgld erfelijk waarop schepenen wijzen dat Pauwels met den heer mag doen verkopen tot hij voldaan is van de hoofdpenningen

-procedure Geerdt Vorselmans tegen het convent van Corsendock

-in zaak Geerdt Vorselmans tegen Corsendonck is de aanspraak van Pauwels Aerts nomine het convent goed en van waarde gewezen

f° 331 r°

| 1176-0683-01 |

-erfdeling tussen de kinderen Peeter opt Hesschot.

Marie Peeter opt Hesschot x Nijs van Bavele het woonhuis met de "lentenhof", met de "cleverdriesch", met de opstal met de bomen en grachten, de 'poirte' met de koeien, en hiervoor zal vs Marie aan haar zuster Quirijne x Joos Hubrechts 22 Rgld eens en aan Katrijne x Aerdt van de Velde en Lijsbeth x Matheus de Cuijpere elk 6 Rgld

Katrijne x Aerdt van de Velde 2 driesen bij de stede gelegen Z Jan van Bavele leengoed, de helft van de schuer waarvan Lijsbeth de andere helft heeft

Lijsbeth x Matheus de Cuijpere 2 euselen de "rijdt" met de opstal daaraan gelegen, het straatken komende van de steenoven naar de opstal, de haag en de gracht aan "peeter nijs buschelken", de helft van het groot bos waarvan Katrijne de andere helft heeft

Quirijna x Joos Huijbs land den "brem" W Henrick Philips, de "rouwen driesch"

Neelken Peeter opt Hesschot 2 V rogge 20 st erfelijk op beemd aan het hoogbos en zal ook nog van haar zusters 20 st eens

f° 332 r° - 08.01.1543

| 1176-0684-01 |

-Anthonis Wouter Laets belooft Anthonis Acdorens 4 Rgld 9 st te betalen

-Jan de Hase bekent Jan van Elsackere de schuld van 14 Rgld

-Jan van Elsackere bekent Peeter van der Buijten de schuld van 19 Rgld 17,5 st

(akte doorgehaald)

-Gielis de Bije begeert zijn arbeid op Meus Nijsmans

f° 332 v°

| 1176-0685-01 |

-Jacob Huijbrecht belooft Jan van Eekele 2 x 4 Rgld te betalen

-Henrick Philips bekent de kinderen Cornelis Keeselmans de schuld van 5 V 1 L rogge

-Jan van Staijen bekent Pauwels Aerts de schuld van 49 st

-gewezen dat Jacob van Heester mits het verrijkt destijds door zijn procureur gedaan op Jan van Staijen zijn eed mag doen

-gewezen dat Jan Pauwels als voogd van de kinderen Cornelis Keeselmans de wet zal brengen alle bescheiden die hij weet te vinden over de koop door Cornelis Pauwels van de stede waar Anthonis Thijs Diericx placht te wonen

f° 333 r°

| 1176-0686-01 |

-Matheus de Cuijpere bekent Adriaen Cornelis Smidts de schuld van 14 Rgld 17,5 st

-Bouwen Huijbs bekent Claus der Wewen de schuld van 5 Rgld

-Cornelis van den Bogaerde verrijkt Willem Jan Nouts

-Anthonis van Geele compareert tegen de schout, protesteert van kosten

-Franck Marcelis als voogd van Lijsken x +Peeter Huijbrechts verrijkt de weduwe Cornelis Claus Jans

f° 333 v°

| 1176-0687-01 |

-Jan Pauwels verrijkt Kesten Diericx

-Claus de moleneere begeert zijn teerkosten op Lenaerdt de Smidt

-Geerdt Vorselmans bekent de koopdag na overlijden Bouwen Hovelmans et uxore aangenomen te hebben en rekening te doen aan de momboors van de kinderen Bouwen Hovelmans

22.01.1543

| 1176-0688-01 |

-heer Lambrecht, pastoor in Loenhout, machtigt Jan Vorspoel, na uitwijzen procuratie sint bernaerts en na eerdere procuratie door de kapelaan van sint quirijns altaar

f° 334 r°

| 1176-0689-01 |

-14 dagen terug heeft Henrick Hovelmans verrijkt Jacob Huijbrechts, zelfde 08.01.1543 heeft Jacob aan Henrick vs de schuld bekent 10 L rogge

-Jan Hovelmans bekent het klooster van de troon de schuld van 19 L rogge

-Jan Hovelmans veroordeeld in de kosten die de rentmeester van de troone heeft moeten doen tegen Jan Hovelmans inzake de 19 L rogge

-Willem van den Bogaerde bekent Henrick Hovelmans de schuld van 26 L rogge

f°334 v°

| 1176-0690-01 |

-de vorster nomine Magriete x Peeter van Staijen bekent Cornelis Heijns cuijpere de schuld van 3 ph gld

-Jan van Staijen bekent Jacob van Heester de schuld van 8 Kgld een V rogge

-Peeter Lenaerdt Bode bekent Jacob van Heester de schuld van 3 Kgld

-Matheus de Cuijpere belooft Jacob Delijen 47 st 7 V rogge te betalen

-Adriaen Thoon Lippens bekent Peeter de Knoddere de schuld van 2 Rgld

f° 335 r°

| 1176-0691-01 |

-Claus Cornelis Claus Jans bekent de rectors van de h geest van Hoogstraten de schuld van 6 Kgld

Personen:

-Adriaen Thoen Lippens bekent heer Henrick van Scalluijnen de schuld van 32 st

-Peeter Lenaerdt Bode verrijkt Geerdt de Wege

-Cornelis Geert van Elsackere verrijkt Bouwen Huijbs

-Jacob Huijbs begeert zijn arbeid op Bastiaen van Aerde

f° 335 v°

| 1176-0692-01 |

-| de kinderen Quirijn Beeren | Sijmon Jan Haest gaat zijn recht af in het versterf van zijn moeder Magriet Jan Thijs dr

-Nout van den Bogaerde belooft Peeter van Eekele 12 Rgld te betalen

-Peeter Lenaerdt Bode bekent Geerdt Laureijs Scoemakers de schuld van 14 Kgld

-Jan Nijs begeert zijn arbeid op Goris Francx

f° 336 r° - 05.02.1543 svl

| 1176-0693-01 |

-Peeter Ingelbrechts doet eed dat hij aan Jan Henricx van Aerde 4 Kgld ten achter is van een paard

-Claus de Ketelaere bekent Peeter Ingelbrechts de schuld van 35 st

-Willem Wouter Delijen verrijkt Claus Cornelis Claus Jans

-Cornelis van Elsacker Geertssen doet eed dat hij aan Bouwen Huijbs 8 Kgld ten achter is

f° 336 v°

| 1176-0694-01 |

-Godevaert Piggen geleverd in de erfpanden van Jan Cornelis Boets en zijn zoon Cornelis, gewezen dat hij die panden drie zondagse geboden zal geven om die ten hoogste te verkopen

-Laureijs Scoemakers verrijkt Bouwen Huijbs

-procedure Peeter van Bavele tegen Cornelis der Wewen

-Marie Claus Heijlens geleverd in de goederen Cornelis Boets van binnen jaars 11 L rogge en van buiten jaars 6 L rogge, mag panden ten hoogste verkopen om het hare daaraf te nemen

f° 337 r°

| 1176-0695-01 |

-| erfgenamen Wouter Conincx | Peeter Jan Snellen nomine zijn schoonmoeder bekent Marie Wouter Conincx de schuld van 8 V 3 L rogge

-Claus Cornelis Claus Jans bekent Willem Delijen de schuld van 4 Rgld

-Pauwels Aerts als rentmeester van jonker Godevaert van Brecht verrijkt Matheus de Cuijpere

-heer Mathijs Verdijck geleverd in de panden (doorstreept: die Cornelis) 4 Rgld erfelijk van binnen jaars

f° 337 v°

| 1176-0696-01 |

-Jan de Hase bekent Peeter Bernaerts de schuld van 8 Kgld

-gewezen dat Gielis Thoens rekening zal geven van zijn voogdij van de kinderen Willem Buijs

-Willem Scoofs toont zijn erfdom op de goederen van de pastoor 3 V rogge erfelijk

-Claus Cornelis Claus Jans belooft Wouter de Smidt 4 V rogge te betalen

-Peeter Jan Snellen nomine de weduwe Cornelis Conincx bekende Marie x +Wouter Conincx 7 L rogge erfelijk schuldig te zijn, zo zal de weduwe Cornelis Conincx schepenbrief op goede panden verlijden aan Marie x +Wouter Conincx als erfrogge pf ter kwijting staande met 50 Kgld tegen het sister

f° 338 r°

| 1176-0697-01 |

-Peeter de Knoddere geleverd in de roerende goederen van Cornelis Keeselmans erfgenamen, heeft eed gedaan dat hij daaraan 4 Rgld 8 st 3 oort ten achter is, waarop gewezen dat hij mag panden en verkopen tot hij voldaan is

-Matheus de Cuijper Mathijs belooft Willem Jan Nouts 8 Kgld, borg gesteld door Jan Thijs Theus

-Willem Jan Nouts draagt een eusel op dat Peeternelle x +Cornelis Mars ontvangen heeft en waarvoor Peeternelle bekent aan Willem 12 Rgld 17,5 st

f° 338 v°

| 1176-0698-01 |

-procedure Jacob (van Onstaijen) nomine Goosem Thielens en Willem Lenaerts

-n zaak tussen de weduwe Peeter Verwilt en de momboors van diens kinderen gewezen dat indien de momboors bij eed affirmeren dat zij toen zij zich aan het oordeel van schepenen onderworpen niet op de hoogte waren van de kommer die Peeter Delaflije nu eist de weduwe de executie zal uitstellen tot schepenen zich hebben beraad

05.02.1543 svl

| 1176-0699-01 |

-| waarde tussen Peeter Jan Dignen cum suis, verkopers, en Peeter Cornelis Nijs en Willem de Coninck, kopers | Peeter Dignen, ook zijn broers Jan en Cornelis, verkocht een half bunder erven in Hecht Z de akkerstraat W Jan van den Wijngaerde N Quirijn Jan Lippens, zo hun broer Pauwels Jan Dignen dat placht te bezitten, en dit aan Peeter Cornelis Nijs en Willem de Coninck 18 ú br eens

-Peeter van der Buijten doet eed dat hij aan Peeter van Staijen 9 Kgld van bier en vaten ten achter is

in marge: betaald, akte doorgestreept

f° 339 v° - 19.02.1543 svl

| 1176-0700-01 |

-Cornelis Geertssen van Elsackere belooft Geerdt Laureijs Scoemakers 18 Rgld te betalen

-Goris Franck Marcelissen belooft Laureijs van Onstaijen Aernoutssen 56 st 4 V rogge te betalen

-Laureijs Scoemakers doet eed dat hij aan Buijen Huijbs 8 Rgld 2 st ten achter is

f° 340 r°

| 1176-0701-01 |

-Willem Vermeere doet eed dat hij aan de goederen die Peeter Jan Nout Luijcx in handen heeft 3 Rgld ten achter is

-gewezen dat Jan Pauwels Keeselmans als voogd van de kinderen Cornelis Keeselmans zal opleggen ten dage dat Peetr Jan Nout Luijcx moet opleggen

-Adriaen Sceelkens doet eed dat hij Wouter van Elsacker 15 st ten achter is

-Geerdt de Wege bekent Joos van Elsacker de schuld van 13,5 Rgld

f° 340 v°

| 1176-0702-01 |

-Jan van Eekelen bekent Pauwels Willem Aerts de schuld van 56 st

-schepenen kennen dat Cornelis Jan Nouts heeft gezworen dat hij met pasen Cornelis de Hase zou betalen van 10 Rgld

-gewezen dat Bouwen Huijbs de 12,5 st die hij ontvangen had van Jan Gielis Larien als toeziener van de kinderen Henrick Keijsers terug zal geven aan de voogdijschap

-Goris Francx belooft Peeter de Knoddere 6 Kgld 3 st 3 oort en nadien nog 3 Kgld te betalen

-gewezen dat Jan Keeselmans als voogd van de kinderen Cornelis Keeselmans in hun naam schepenbrief zal verlijden aan Peeter Pauwels Geens

f° 341 r°

| 1176-0703-01 |

-Anthonis Wouter Laets belooft Jacob Hubrechts (Huijbs) 33 st te betalen

-Marie Wouter Conincx belooft Lambrecht van Onstaijen Peeterssen 11 L rogge te b etalen

-Meus Nijsmans belooft Jan de Cuijpere 24 Rgld te betalen

-Meus Nijsmans belooft Cornelis van Elsackere Geertssen 6 Rgld 5 st te betalen

f° 341 v° - 27.02.1543 svl

| 1176-0704-01 |

-in de zaak tussen de weduwe en de en nakinderen Peeter Verwilt was uitspraak gedaan op 08.03.1541 inzake de tocht die de weduwe zou hebben in de achtergelaten goederen waarvoor zij 34 ú br eens zou ontvangen. Intussen is echter gebleken dat op dezelfde goederen Peeter Delaflije een ú br 8 V rogge op zelfde goederen heffende is (schepenbrief Antwerpen dd 17.01.1537 svb) en welke rente Adriaen Wouters als voogd van de kinderen en Anthonis Henrick Hovelmans als voogd van de nakinderen affirmeren dat zij de vs uitspraak hiervan geen kennis hadden, enkel van een pacht van 7 V rogge erfelijk. Hierop verklaren schepenen, mits de voogden onder eed verklaren inderdaad geen kennis gehad te hebben van de ú br 8 L en de brieven laten blijken van de 7 V erfelijk, dat de voogden aan de weduwe zullen transporteren zulke 4 Kgld 17,5 st erfelijk als de kinderen heffende zijn op de stede van Peeter van der Buijten, item 7 ú br eens met 34 st een jaar verlopen rente. Indien nog andere zaken zouden blijken zullen zij aleer recht te mogen begeren 15 ú br verbeuren, een derde de heer, een derde de armen en een derde de kerkfabriek.

Personen:

De 7 schepenen: Peeter van Onstaijen, Laureijs van Aerde, Michiel van Elsackere, Jan van Bavele, Henrick van der Buijten, Geerdt Laureijs Scoemakers, Peeter Jan Snellen

f° 343 r° - 05.03.1543 svl

| 1176-0705-01 |

-Jan Wouter Marberchs geleverd in zijn erfpanden na inhoud van zijn brief waarbij Cornelis de Bode de panden in handen heeft, heeft eed gedaan dat daaraan ten achter is van rogge 3 jaren en van geld 4 jaren. Mag de goederen ten hoogste verkopen

-Jan Clement Jan Diels belooft Peeter Ingelbrechts 40 Kgld 4 V rogge te betalen

-Jacob van Onstaijen begeert akte dat heer Lambrecht, pastoor in Loenhout, gezegd heeft 'twaer U beter dat ghij met mij overquaemt oft ick zal u een ander cleppe opte nuese setten'

f° 343 v°

| 1176-0706-01 |

-Kersten Diericx bekent Jan Keeselmans de schuld van 12 Rgld 12 st

-Willem van den Bogaerde bekent Jan Hovelmans de schuld van 3 V rogge van binnen jaars en een V van buiten jaars

-de kinderen Jan Wackers pretenderende actie te hebben in de achtergelaten goederen van +Gielis van de Zande

(nota: enkel hoofding, geen akte)

f° 344 r°

| 1176-0707-01 |

-Willem Cornelis Luijcx bekent Marcus Loijcx als rentmeester van sint margeietendael de schuld van 2 Rgld

-procedure de weduwe Cornelis Vermunten tegen Adriaen Vermunten

-de weduwe Peeter Cuijpers bekent Jacob Delijen de schuld van 5 Rgld 60 st

-Nijs Peeter van Bavele belooft Marie x +Wouter Snels 16 V rogge te betalen

f° 344 v°

| 1176-0708-01 |

-zaak tussen Adriaen van Bavele en Geerdt Vercaert aangaande 'contract van peijs' ingevolge kwetsuren die vs Geert of zijn zoon aan Adriaen had toegebracht en waarbij Geert en zijn zoon toegzegd hadden de koste die Adriaen in het huis van de heelmeester gehad had te zullen afdragen. Item de heer van Loenhout 3 Kgld en 20 st die Adriaen nog ergens anders had moeten betalen. Schepenen wijzen dat Geerdt Vercaert het contract moet voldoen

f° 345 r°

| 1176-0709-01 |

-heer Lambrecht van den Bulcke, pastoor, verzoekt hoe hij betaling kan verkrijgen van zijn goederen of cijnzen aan de pastoor plichtig waarop schepen wijzen dat hij alle goederen tot de pastorij geamortiseerd zijnde mag panden als heeren goed

-schepen verklaren dat het niet aan hen is te vonnissen dat Magriet Cornelis van Harck dochter op eed verklaart dat Dierck Nijs Hegs de vader van haar kind is, maar dat zij dit volgens kerkelijk recht moet verzoeken

f° 345 v°

| 1176-0710-01 |

-| Jan de Hase tegen de gemachtigde van heer Mathijs Verdijck | Michiel van Elsacker wijst, aangezien de man bedrogen is in zijn koop, dat hij niet schuldig is enige kosten te geven. Daarna verklaren schepenen dat zij het vonnis niet onderling gesloten hadden, maar dat besloten was mits heer Mathijs in zijn rechtsvordering door onwetendheid bedrogen was en niet wist dat jan de Hase de panden in handen had, dat hij daarom Jan de Hase geen kosten zal geven

-de weduwe Jan Peeter Hasen bekent Jan Michiel Leijs Rombouts de schuld van 31 st

-Lijn Wil Luijcx dr begeert de arbeid van haar dochter op Peeter Hovelmans

-procedure Jan van Dale tegen Cornelis Wouter Stevens

f° 346 r° - 06.03.1543 svl

| 1176-0711-01 |

-Magriete x +Willem Aerts neemt onderhoud op zich van de 2 kinderen van Adriaen Geert van Elsackere x +Anne Willem Aerts dr een termijn van 12 jaren. Hiertoe zal vs Magriete gebruiken de hooimade in Blaakt welke de kinderen toebehoort. Item zal vs Adriaen als vader nog ieder jaar 20 st betalen en op het einde van de 12 jaren nog 16 Kgld eens, of indien hij het einde van de 12 jaren zijn stede zou verkopen is waarde dat hij dan de 16 Kgld zal betalen. Adriaen stelt stede tot Sneppel in pand. Bekend bij Adriaen en Magriete vs, Jan van Elsackere en Aerdt Willem Aerts, Gielis Bode en Cornelis Wouter Stevens als getuigen

f° 346 v° - 13.03.1543 svl

| 1176-0712-01 |

-Gielis Bode huurt van Peeter Nouts bijlken stede met huis en hof "de ghevel" aan de plaats 6 jaren jaarlijks 11 Kgld 10 st

f° 347 r°

| 1176-0713-01 |

-brief aan burgemeester, schepenen en raad van Antwerpen als antwoord op brief van Antwerpen dd 08.03.1542 svb aan de schout van Loenhout. In Loenhout zijn er ca 41 paar paarden waarvan een paar die dagelijks om geld te winnen naar Antwerpen, Breda, Hoogstraten of waar zij verkocht worden rijden, van de andere zijn er 8 of 9 paar die niet verder dan 2 of 3 mijl buiten het dorpen kunnen gevoerd worden, zelfs ware het met halve vracht daar ze te klein zijn of onvoldoende in het vlees zitten bij gebrek aan hooi en haver, item zijn er ook bij die niet meer dan 3 of 4 Kgld waard zijn

f° 347 v° - 19.03.1543 svl

| 1176-0714-01 |

-Jan van Eekele verrijkt Anthonis Wouter Laets

-Kersten Dierick belooft Cornelis van Onstaijen 33 Kgld eens te betalen

-Jan Adriaens bekent heer Lambrecht van den Bulcke, pastoor, de schuld van 4 V rogge

f° 348 r°

| 1176-0715-01 |

-in zaak tussen de voogden van de kinderen Bouwen Hovelmans en Pauwels Willem Aerts in zake 14 halster rogge die Pauwels heen nomine de weduwe Adriaen Meus ontvangen had van Bouwen Hovelmans, en wat volgens de voogden onterecht was, wijzen schepenen dat Pauwels 5 halster meer heeft ontvangen dan Bouwen schuldig was en deze dus dient weer te geven

-Jan de Hase belooft Marcus Loijcx als rentmeester 3,5 Kgld te betalen

f° 348 v°

| 1176-0716-01 |

-Matheus de Cuijpere belooft Cornelis Vermeeren, Hoogstraten, 4,5 Kgld te betalen

-Berbele x +Willem van Lare belooft Peeter van der Buijten 63 st 9 muiten te betalen

(nota: akte doorgehaald)

-Lijsken x +Peeter Vorselmans met haar zoon Geerdt verhuurt aan Cornelis Henricx van Aerde de "cleijn stede" in Donk, welke Peeter Vorselmans vroeger gekocht had van Jan Cornelis Luijcx. Huur 4 jaren waarvoor Cornelis jaarlijks 6 V rogge moet betalen aan de heer en waarvan hij beloofd heeft de weduwe schadeloos te houden. Item in zelfde pacht nog een zaailand en erf de "driehoeck" en een beemd achter het hoogbos de "eedonck". Boven de vs 6 V rogge zal Cornelis nog jaarlijks 6 V rogge 16 Kgld 10 st betalen aan de weduwe cum suis. Verdere waarden in akte beschreven

f° 349 r°

| 1176-0717-01 |

-Lenaerdt van Aerde begeert deling van de achtergelaten goederen van zijn neef Adriaen Jan van Aerde wiens vader broer was van vs Lenaerdt en welke deling hem geweigerd werd door Mathijs van Aerde en Henrick Lodders

f° 349 v°

| 1176-0718-01 |

-openbare verkoop panden welke Marie x +Claus Jan Heijlens uitgewonnen had en waarin zij geleverd was. Panden door vs Marie ingezet 22 L rogge verschenen pacht en 11 L rogge erfelijk. Jan Thijs Theus verhoogt met een st en daarvoor de slag gekregen

f° 250 r°

| 1176-0719-01 |

-in zaak tussen Cornelis Marck Loijcx en Clement van de Score inzake zekere hoeveelheid rogge die Cornelis aan vs Clement zou ten achter zijn wijzen schepenen dat indien Clement de eed doet dat hij geen schuld heeft hij niet gehouden is van de aanklacht

02.04.1543

| 1176-0720-01 |

-Jan Gielis Larien begeert zijn arbeid op Adriaen Marcx

f° 250 v°

| 1176-0721-01 |

-Matheus de Cuijpere belooft Geerdt Vorselmans 4 Kgld 8 st te betalen

-meester Zeger tShertogen machtigt Pauwels Willem Aerts

-Willem Puts verrijkt de weduwe Peeter Cuijpers

-Jan van Eekele bekent Adriaen Scoofs de schuld van 6 Kgld

-Wouter van den Broecke verrijkt Claus Cornelis Claus Jans

f° 251 r°

| 1176-0722-01 |

-gewezen dat Jan Nijs nomine uxor zal voldoen Jan van Aerde op het nederhof van het hooi dat de huisvrouw van Jan Nijs gekocht had van Jan van Aerde de tijd dat zij met Jan gehuwd was

-Jan de Hase bekent Jan Pullekens de schuld van 3 V rogge 30 st

-Jacob van Onstaijen begeert zijn arbeid op de erfgenamen Lijsbeth Jan van Aerde

-Jan Thomas Thoens nomine uxoris begeert haar arbeid op Aerdt van de Velde en op Meus Nijsmans

-schepenen bekennen dat Peeter van Onstaijen onlangs eed heeft gedaan dat hij aan Jan Dignen 4 V rogge ten achter is

f° 251 v°

| 1176-0723-01 |

-in zaak tussen Geerdt Laureijs Scoemakers nomine het convent van sint michiels en Michiel van Elsacker met zijn zoon Cornelis inzak een erfweg wijzen schepenen dat Michiel van Elsacker en zijn navolgers het "root ven" zullen wegen door het "hooch veken" zoals schout en schepen heden die weg begaan hebben, en dat zij tot die erven geen weg zullen hebben over de hoeve de "tommelberch"

Personen:

-openbare verkoop van de stede waar Anthonis Verwilt gewoond heeft, ingevolge procedure Laureijs van Aerde, die de slag krijgt 2 V rogge erfelijk en 4 V verschenen pacht 3 st van akker omheining

f° 352 r°

| 1176-0724-01 |

-Geerdt Vorselmans begeert uitspraak hoe te handelen met de erfgoederen van Peeter Nouts bijlken om te voldoen wat zij aan hem ten achter zijn en er geen roerende goederen gevonden werden, waarop gewezen is dat hij de erfgoederen mag doen veilen

-Jan Henricx van Aerde belooft Peeter Joos 34 Kgld te betalen

-Anthonis Wouter Laets belooft Willem Jan Nouts 8,5 Kgld te betalen

-Jan van Staijen bekent Peeter Cornelis Nijs de schuld van 12 Kgld

f° 352 v° - 03.04.1543

| 1176-0725-01 |

-aanspraak Lenaerdt van Aerde tegen Mathijs Jan van Aerde inzake deling van de achtergelaten goederen Adriaen Jan van Aerde, Lenaerdt zegt recht te hebben op de successie en door Mathijs misdeeld te zijn van ongeveer 18 ú br

-antwoord van Jacob (van Onstaijen) nomine Mathijs (van Aerde), betwist het recht van successie van Lenaerdt en verwijst naar de costumen van Loenhout. Zegt verder dat 2 of 3 maanden terug verweerder reeds de actie overgekocht had van aanlegger 6 ú br, de koop gebeurde ter plaatse waar de aanlegger winkel houdt in aanwezigheid van de huisvrouw Anthonis Verwilt zaliger. Na het sluiten van de koop is de aanlegger Adriaen van Aken en Jan Verhaerdt om mee een half vat bier erop te drinken

f° 353 v° - 10.04.1543

| 1176-0726-01 |

-Willem van Wouwe en Claus van den Broecke begeren hun erfpenningen op Willem Bernaert van Houtele inzake beemd die Henrick Jan Hovelmans gekocht had en Willem van Houtele gecalengierd heeft

-ingevolge rechtsprocedure Godevaert Piggen op de goederen Cornelis Jan Bode zullen deze goederen openbaar verkocht worden

f° 354 r°

| 1176-0727-01 |

-rechtsvordering Godevaert Piggen tegen Dierick Bode en zijn broer Cornelis Lenaerdt Boets als borg Cornelis Bode, gezien deze in de verkochte goederen als kommer enkel uitgestoken had dan 3 V rogge aan de erfgenamen Cornelis Conincx, Peeter van Onstaijen 2,5 Kgld, Katrijne Jan van Aerde dr 25 st, de h geest 5 st, maar er meer kommer bleek op de goederen nl Marie Lambrecht van der Wilt dr 5 V rogge, het klooster van faucons 4 Kgld, de erfgenamen Wouter Marberchs 2 Kgld 4 V, meester Zeger Tshertogen 8 V rogge

16.04.1543

| 1176-0728-01 |

-Dierick Nijs Hegs bekent Peeter van der Buijten nomine Lijnken Anthonis dr de schuld van 7,5 V rogge

f° 354 v°

| 1176-0729-01 |

-Aerdt Jan Verhaert geleverd met rosche ende rijse in zijn erfpanden toebehorende Peeter Nouts bijlken een V rogge 10 st van binnen jaars, item in diens roerende goederen waarvoor hij eed gedaan heeft dat hij daaraan ten achter is van buiten jaars 3 V rogge 30 st

-Jan Claus ketelaren begeert zijn arbeid op Claus zijn vaders goederen

-Dierick Nijs Hegs verrijkt Jan Wouter Stevens en Cornelis jan Wouter Stevenssen

-Jacob Huijbs bekent Jan van Elsackere de schuld van 45 st

-gewezen dat Peeter Jan van Staijen als borg Jan Groesen de h geest van Loenhout 25 oude groten zal betalen

f° 355 r°

| 1176-0730-01 |

-geerdt Vorselmans verrijkt Cornelis van den Broecke

-Peeter van de Vekene geleverd in zijn erfpanden die Peeter Nouts in handen heeft 12,5 L rogge van binnen jaars en doet eed dat hij van buiten jaars aan de roerende goederen 9 V 1,5 L rogge ten achter is zodat hij ook in de roerende goederen geleverd is

-Claus Cornelis Claus Jans belooft Jacob Huijbs 4 Rgld 2,5 st te betalen

-Jan Cornelis van Aerde bekent Peeter Nijs de schuld van 30 st

-de weduwe Adriaen Peeter Boets bekent de weduwe Bernaert van Bavele de schuld van 5 Rgld

f° 355 v°

| 1176-0731-01 |

-Joos Huijbrechts bekent Jacob Delijen de schuld van 3 V rogge 6 Rgld

-Mateus de Cuijpere bekent Jacob Delijen de schuld van 4,5 Rgld

-gewezen dat Peeter Diericx zijn kinderen of zwagers zal betrekken in proces tegen Cornelis Heijns

-Adriaen Vermunten belooft de kinderen Matheus Scrijvers 4 Kgld te betalen

-Cornelis Jan Nouts belooft dat indien Jacob Noenens naar Loenhout komt om de 6 V rogge die hij hem beloofd had in ontvangst te nemen hij hem zijn vacatie zou betalen

f° 356 r°

| 1176-0732-01 |

-Jan van Aerde Cornelissen belooft Jan van den Berge 7,5 Kgld te betalen

-Joos van Elsacker trekt op aanwijzen van schepenen de beschuldiging dat Jan Severijns diefachtig is terug in, zegt dit in zijn 'haastigheid' gezegd te hebben

f° 356 v°

| 1176-0733-01 |

-Peeter van Staijen Janssen begeert zijn teerkosten op Anthonis Jan Wackers

-akkoord tussen Dierck Nijs Hegs en Magriete Cornelis van Harck dr aangaande het kind dat Dierck aan vs Magriete verwekt had. Dierck zal 12 Kgld eens betalen waarvoor Magriet het kind 3 jaar zal houden zonder Diercks kost, ook indien het kind inmiddels zou sterven. Magriet erkent voldaan te zijn haar eer van Dierck 'gedefloreert' te zijn. Op het einde van de 3 jaren zullen Dierck en Magriete elkaar moeten helpen in het onderhoud van het kind

Personen:

f° 357 r° - 24.04.543

| 1176-0734-01 |

-Magriete x Peeter van Staijen nomine belooft de h geest van Loenhout 10 L rogge te betalen in naam van Henrick Lodders en welke zij Henrick Lodders schuldig is

-de kastelein doet zijn onschuld van de 2,5 Kgld die Aerdt Brans op hem heffende is en daarom niet gehouden gewezen

-verkoop van beemd waarin de erfgenamen Wouter Marberchs met rossche en rijse geleverd zijn, ingezet door Jan Wouter Marberchs 4 V rogge 2 Kgld erfelijk en heeft hiervoor de slag gehad

f° 357 v° - 02.05.1543

| 1176-0735-01 |

-Magriete x Peeter Nuijts begeert haar zoons arbeid op Matheus de Cuijpere

-Claus Cornelis Claus Jans bekent Marie x +Cornelis Haest de schuld van 2 Kgld

-Gielis Bode verrijkt Jan de Hase

f° 358 r°

| 1176-0736-01 |

-Geerdt de Wege bekent Peeter Lenaert Bode de schuld van 7 Kgld

-Claus de molenare doet eed dat hij de erfgenamen Cornelis Keeselmans 2,5 Kgld ten achter is

-Adriaen van Aken belooft Pauwels Willem Aerts 2 keer 4 V rogge te betalen

-Mathijs van Aerde belooft Gielis Haest 2 keer 3,5 Kgld te betalen

f° 358 v°

| 1176-0737-01 |

-Jan Pauwels Keeselmans als voogd van de kinderen Cornelis Keeselmans verstoken gewezen van zijn toon tegen Peeter de la Flie, item van zijn toon tegen Lenaerdt van Staijen

-Marten Hereijgens als voogd (van de jongste kinderen Peeter Cristiaen Reijns) met rossche en rijse geleverd in de panden die Henrick Lodders in handen heeft, item geleverd in de roerende goederen waaraan hij 7 Rgld ca 7,5 st ten achter is

-inzake koop die Mathijs van Aerde beweerd gedaan te hebben tegen Lenaerdt van Aerde zijn broeder inzake de goederen verstorven van Adriaen Jan van Aerde en waarbij beiden presenteerden hun versie met de eed te bevestigen wijzen schepenen dat 'Lenaerdt deser coomanscappe aengaende naerder is te ontschuldigen met zijnen eede dan Mathijs hem daeraf is te besculdigen met zijnder huijsvrouwen midts dat hij Mathijs anders vanden coope geen getuijgen en heeft'

f° 359 r° - 08.05.1543

| 1176-0738-01 |

-in zaak tussen Peeter Jan Nout Luijcx en Cornelis van Onstaijen inzake calengiering die Peeter gedaan had van beemd die Cornelis van Onstaijen gedaan had tegen Cornelis Maes is gewezen dat Peeter Jan Nout Luijcx zal verklaren of hij de ganse koop begeert of alleen de beemd, waarop Peeter zegt alleeen de beemd te begeren of de ganse koop indien Cornelis dit wil

f° 359 v°

| 1176-0739-01 |

-heer Goris van de Venne als deservitor van het O-L-Vr altaar van Loenhout verzoekt of hij de schuldenaars van zelfde kapel mag panden waarop gewezen wordt dat hij mag panden als heeren goed maar dat hij moet aantonen dat het geamortiseerde goederen zijn

11 juni 1543 toont heer Goris dat de panden geamortiseerde goederen zijn

-Cornelis van Onstaijen bekent Peeter Jan Nout Luijcx de calengiering van de beemd bij de watermolen behoudens dat Cornelis Maes bij eed zal verklaren wat waarde hij de beemd schat toen Cornelis ie van hem kocht

-Gielis Buijen Michiels en Geerdt Vorselmans geleverd in de panden die Peeter Nouts bijlcken in handen heeft en waaraan Gielis van binnen jaars 2 V rogge 12,5 st ten achter is en Geerdt nomine Mariken Geerdt Larien dr 3 V rogge 25 st en nog als voogd van Cornelis Jan Ghijs kind een V rogge 25 st. Gielis doet eed dat hij ten achter is van buiten jaars 19 L rogge 25 st, Geerdt nomine Mariken 6 V rogge 2,5 Rgld en nomine Cornelis Jan Ghijs kind 3 V rogge 3 Rgld 15 st waarvoor zij in de roerende goederen geleverd zijn

(nota: eerst stond in de tekst Jan Ghijs kinderen, dan is Jan doorgehaald en (kind)eren en in marge toegevoegd Cornelis Jan Ghijs)

f° 360 r° - 28.05.1543

| 1176-0740-01 |

-Jacob van Onstaijen nomine de erfgenamen Lijsbeth van Aerde toont erfdom op Cornelis Jan Michiel Buijens 14 L rogge 10 st

-de schout nomine de heer toont erfdom 22,5 st op de panden die Geerdt Vorselmans ontzet heeft

f° 360 v°

| 1176-0741-01 |

-Mathijs van Aerde verrijkt Jan Cornelis Claus Jans

-Willem Cornelis Luijcx verrijkt de weduwe Cornelis Luijcx

-procedure Geerdt Vorselmans nomine Cornelis Vermunten inzake 3 V rogge die Cornelis van Aerde Cornelissen op de weduwe eist

-Jan de Cuijpere verrijkt Jan van Aerde Cornelissen 13 Rgld van een paard

-Cornelis van Elsacker Geertssen bekent Jan de Cuijpere de schuld van 4 Kgld

-Buijen Huijbs bekent Pauwels Aerts nomine jonker Godevaert van Brecht de schuld van 2 L rogge

f° 361 r°

| 1176-0742-01 |

-procedure Pauwels Willem Aerts nomine de erfgenamen Wouter Marberchs inzake goederen die zij uit sheeren handen gerecht hebben

-Aerdt van de Velde bekent Jan van Elsackere de schuld van 5,5 Kgld

-de weduwe Peeter Hasen bekent Jan Hovelmans de schuld van 30 st

-Jan de Cuijper bekent Laureijs van Aerde de schuld van 13 L rogge

f° 361 v°

| 1176-0743-01 |

-Dierck Bode belooft Aerdt de Visschere 20 Kgld te betalen

-in zaak tussen Peeter Leemans en Adriaen Jan Ooms met Gielis Thoens inzake kwijting van rente van 20 st erfelijk wijzen schepenen dat de uitreikers aan Peeter 16 Kgld eens de kwijting moeten betalen en de verlopen intrest navenant de verlopen tijd

(nota: akte doorgehaald)

-gewezen dat Lenaerdt steenbackere zijn zaak tegen Henrick van Staijen inzake een degen die Henrick van hem gekocht had zal verdagen gezien Henrick buitenlands is in diens van de keizer tegen de vijand

f° 362 r°

| 1176-0744-01 |

-in zaak tussen Peeter de la Flie en de erfgenamen Cornelis Keeselmans gewezen dat indien Peeter voldoet wat hij gepresenteerd heeft de erfgenamen Cornelis Keeselmans hem zullen voldoen 5 V 3 L rogge die hij eisende was

-gewezen dat indien Adriaen Ooms kan aantonen dat Jan Gielis Larien beloofd heeft te betalen de pachten die op de goederen staan die Jan tegen Adriaen Jan Ooms gehuurd heeft, dat Jan Gielissen dan zal opleggen wat Adriaen moet opleggen, en indien Adriaen dit niet kan aantonen dat dan hij en de anderen die de panden in handen hebben Peeter Leemans zullen moeten voldoen

f° 362 v°

| 1176-0745-01 |

-Willem Jan Nouts dient klacht in tegen Matheus de Cuijpere daar die aan het vonnis niet voldaan zou hebben

31.05.1543

| 1176-0746-01 |

-Jan van Eekel als verkoper en Jan Thijs Theus met Anthonis Wouter Laets als kopers kennen dat Jan Thijs Theus de koop alleen zal behouden

05.06.1543

| 1176-0747-01 |

-openbare verkoop van stede waar Peeter Nouts bijlcken nu woont, met nog erven "cuijts hof" en erven de "winckel" en waarin Gielis Buijens cum suis geleverd waren. Gielis Buijens en Geerdt Vorselmans nomine Mariken Geert Larien dr en als voogd van Cornelis Ghijs kind (J Cornelis doorgestreept) zetten de goederen in 6 V rogge 3 Kgld 2,5 st erfelijk, Gielis krijgt de slag

f° 363 r°

| 1176-0748-01 |

-openbare verkoop van stede "de gevel" waarin de kinderen Jan van de Vekene geleverd zijn. Peeter Jan van de Vekene stelt in, eerst Aerdt Jan Verhaert en nadien Gielis Bode verhogen, deze laatste krijgt de slag, Peeter Dingnen stelt borg

f° 363 v°

| 1176-0749-01 |

-Peeter van de Vekenen Janssen en Aerdt Jan Verhaert verzoeken binnen welke tijd zij hun geld kunnen krijgen van de verkochte stede (cfr vorige akte)

-procedure Gielis Bode ivm koop stede (cfr vorige akten)

f°364 r°

| 1176-0750-01 |

-procedure Geerdt Vorselmans nomine Mariken Geerdt Larien en als voogd van Cornelis Jan Thijs kind tegen Peeter Nouts bijlcken

11.06.1543

| 1176-0751-01 |

-Jan Peeter Thijs Hasen belooft Mathijs de Cuijpere 2 keer een V rogge te betalen

-Jan Peeter Thijs Hasen belooft Jan van Thijgelt 3 V 13 L rogge te betalen

f° 365 v°

| 1176-0752-01 |

-Jan Claus Jans bekent heer Lambrecht van den Bulcke de schuld van 20 st

-Jan Cornelis Claus Jans bekent Marten Hereijgens de schuld van 8 Kgld

-gewezen dat Jan Bode 4 V rogge zal opleggen aan heer Lambrecht, pastoor

-Dierick Bode bekent Marcus Loijcx, schout, de schuld van 6 Kgld

03.06.1543

| 1176-0753-01 |

-Claus Diericxssen belooft Marcus Loijcx, schout, 10 Kgld te betalen

11.06.1543

| 1176-0754-01 |

-de weduwe Cornelis Vermunten belooft Willem Claus van Antwerpen 40,5 st te betalen

-Cornelis Vermeere van Hoogstraten verrijkt Adriaen van Elsackere

-Jan Bode begeert zijn arbeid op heer Lambrecht, pastoor

-Goris Francx belooft Aerdt Brans 22 st te betalen

-Magriete x +Peeter van Staijen bekent Thoomas Jan Adriaens de schuld (niet verder aangevuld)

f° 365 v°

| 1176-0755-01 |

-Claus Cornelis Claus Jans bekent Marten Hereijgens de schuld van 22,5 Lrogge 10 st

-Aerdt van de Velde verrijkt Meus Nijsmans

-Jan de Cuijpere doet eed dat hij aan Jan Cornelis van Aerde 11 Kgld 3,5 st ten achter is

-Laureijs van Aerde transporteert aan Peeter van der Buijten nomine Lijnken Anthonis dr de rechtvordering op erven, huis en hof (niet gespecificeerd)

f° 366 r°

| 1176-0756-01 |

-procedure Jan Pauwels als voogd van Cornelis Keeselmans kinderen tegen Lenaert van Staijen

-Dierick Bode bekent Marfcus Loijcx de schuld van 3,5 Kgld

-Claus Cornelis Claus Jans bekent de h geestmeesters de schuld van 9 L rogge

-de weduwe Cornelis Vermunten bekent Cornelis van Aerde de schuld van 5 L rogge

f° 366 v°

| 1176-0757-01 |

-Lenaert van Staijen bekent Mathijs van Aerde de schuld van 4,5 Kgld

-Claus Cornelis Claus Jans bekent Wouter van den Broecke de schuld van 5 Kgld

-Peeter Wierocx bekent Peeter van Azerde Cornelissen de schuld van 5 V rogge

-Gielis Thoens bekent de erfgenamen Peeter Verwilt de schuld van 12 V rogge

-Pauwels Jan Bode belooft Willem Claussen te Antwerpen 21 st te betalen, komende van 'arweten' (erwten)

f° 367 r°

| 1176-0758-01 |

-Henrick Lodders bekent de kinderen Bouwen Hovelmans de schuld van 8 V rogge

-Peeter Wierocx belooft Peeter Hovelmans 4 Kgld 15 st te betalen

-Adriaen Jan Michiel Buijens belooft Neelken Peeter der Wewen zoon 9 V 3 L rogge te betgalen

-Jan Gielis Larien doet eed dat hij aan Adriaen Mercx 12,5 st van arbeid ten achter is

f° 367 v°

| 1176-0759-01 |

-de schout kent dat Mathijs Jan Haest 3 Kgld als erfpenningen onder hem gezet heeft tot behoef van Adriaen Marcx, item dat Adriaen Mercx het geld van hem gehaald heeft waarvoor borg stelde Lenaert van Staijen

-Cornelis Thoomas Lodders begeert zijn teerkosten op Dierick Bode

-Claus Diericxssen belooft Willem Polmans schadeloos te houden van 85 st eens die hij hem schuldig is, en Willem weerom schuldig is aan Magriete x Peeter van Staijen

-Jan Peeter Thijs belooft Aerdt Jan Brans 17 st te betalen

f° 368 r°

| 1176-0760-01 |

"-Cornelis Jan Nouts begeert zijn goederen ontzet te hebben 'op zijn scheven' tegen Jan Peeter Thijs Hasen daar niemand borg had willen stellen. Cornelis zweert nu steeds terecht te zullen staan, het gewijsde te zullen voldoen of op eigen kost 'in bande van ijser te sullen gaen' tot het vonnis zal voldaan zijn, en geen goederen uit Loenhout te laten verdwijnen; Na deze eed worden zijn goederen ontzet"

-in zaak tussen Jan Keeselmans als voogd van de kinderen Cornelis Keeselmans en Claus Thoen Thijs inzake 2 V rogge erfelijk die de erfgenamen Cornelis Faes heffende zijn sustineerde Jan Keeselmans als voogd dat Claus vs die zou lossen en op andere panden zetten of zekerheid zou stellen dat de kinderen daaraan geen schade zouden hebben. Claus daarentegen stelde dat hij de stede waar zijn ouders uitgestorven waren reeds lang deze cum suis ten hoogste verkocht had en alsdan de 2 V uitgestoken had. Hierop wijzen schepenen dat Jan Keeselmans in kwaliteit als boven de 2 V zal betalen en de andere erfgenamen van de oude Jan Keeselmans steeds schadeloos houden, gezien de kinderen de stede met de kommer zo Claus die verkocht heeft nu nog bezitten en gebruiken. Salvo dat Claus cum suis de eed zal doen de stede verkocht te hebben volgens de verklaarde waarden

Naschrift: 09.07.1543 hebben Claus Thoen Thijs, Jan Aerdt Neel, Meeus Houtelmans, Marie Thoen Thijs dr de eed gedaan

f° 369 v°

| 1176-0761-01 |

-Gewezen dat de erfgenamen Pauwels Jan Dignen moet voldoen de weduwe Pauwels Dignen xx Willem Polmans van haar erfpenningen, te weten brieven verlijden op goede panden of de erfpenningen met de verlopen rente voldoen

-in de zaak tussen Adriaen Vermunten en de weduwe Cornelis Vermunten inzake de actie die Adriaen pretendeert in de 15 st erfelijk die Clement Jan Gielis kind op zijn goederen heffende is en verder van de penningen die hij vroeger met +Cornelis Vermunten en Geert Verhoeven in Antwerpen ontvangen heeft zekere erfrenten en nog van 4 V rogge erfelijk die hij moet uitreiken aan Neelken Dierick Boets dr waar moeder af is Marie Willem Vermunten volgens testament van Willem Vermunten x Magriete, ouders van vs Adriaen en Cornelis Vermunten wijzen schepenen dat de weduwe en kinderen vs Adriaen zullen voldoen of zijn panden lossen van 15 st die Clement Jan Diels kind daarop heffende is. Item van de penningen tot Antwerpen ontvangen zulke verweerders 12 Kgld aan aanlegger restitueren. Item inzake de 4 V zullen verweerders aan aanlegger 8 Kgld eens betalen

f° 370 v° - 13.06.1543

| 1176-0762-01 |

-Adriaen Jan van Geele verkocht aan Cornelis Peeter der Wewen zoon zijn versterf in renten en roerende goederen van Magriete en Zanne Jan der Wewen drs, moeijkens van vs Adriaen en Cornelis, bekent geen recht meer te hebben zo veel als de helft van vs goederen hem verstorven als boven, maar blijft altijd op zijn recht tegen Peeternelle Jan der Wewen dr die hem geen deling wou bekennen en waartegen hij rechterlijk wil procederend

Personen:

25.06.1543

| 1176-0763-01 |

-juffr Casteleijns doet eed dat zij aan Aerdt Brans 2,5 Kgld ten achter is

f° 371 r°

| 1176-0764-01 |

-in de zaak tussen Adriaen Jan Ooms nomine de erfgenamen Aerdt der Wewen en Peeter Leemans gewezen dat Adriaen aan Peeter zal opleggen zijn hoofdpenningen van een Kgld erfelijk

-gewezen dat Peeter Bogaerts bij eed mag verklaren wat hij aan Jan van Bavele ten achter is, daar deze laatste geen eed wou doen

-Jan van Aerde Cornelissen belooft Cornelis Jan Snellen 10 V rogge te betalen

f° 371 v°

| 1176-0765-01 |

-Peeter Bogaerts gewezen tot zijn vermet gezien Cornelis Jan Nout Luijcx de eed overgaf aangaande de 9 Kgld waarvan Cornelis zei dat hij de huisvrouw van Peeter Bogaerts geleend had, Peeter presenteert dat zijn vrouw de eed doet

-Nout van den Bogaerde bekent de schuld aan Peeter de Cnoddere van 3 Kgld 12 st

-Matheus de Cuijpere bekent Peeter de Cnoddere de schuld van 34 st

-Aerdt van de Velde doet eed dat hij aan Meus Nijsmans 7 Kgld ten achter is

-Magriete x +Peeter van Staijen bekent Thoomas Jan Adriaens de schuld van 4 V rogge

f° 372 r°

| 1176-0766-01 |

-Anthonis Wouter Laets belooft Lenaerdt van Staijen 4 Kgld te betalen

-Peeter Jans bekent Marten Peeter Martens de schuld van 8 V rogge

-Jan Vorspoel doet eed dat hij aan Jan van Dale 63 st van arbeid ten achter is

-Jan Adriaen Haest belooft Michiel van Riele 12 st te betalen, item 6 V en nog 5 V rogge

"-zaak tussen Jan de Weerdt en Peeter Jan Van Staijen inzake een jaar huur van huis en hof welke Peeter over had van Jan Block en 'hetzelfde huis Jan van den Berge Jan de Weerdt nadien met zijn vrouw Lijsbeth verkocht heeft in naam van Zanne Peeter der Wewen dr zijn huisvrouw' en waarbij Jan van den Berge en Jan Block mekaar kwijt gescholden hebben van de huur die Jan Block daaraan had; Schepenen wijzen dat Peeter zijn huur zo hem die door Jan Block overgegeven is zal gebruiken salvo dat Jan de Weerdt de penningen zo Peeter die betalen moet hemzelf zal ontvangen"

f° 372 v°

| 1176-0767-01 |

-Adriaen van Aken bekent Jan de Cock de schuld van 8 Kgld

-de schout nomine de heer verkoopt aan Geerdt Laureijs Scoemakers moer bij de "cleijn putten" 10 Kgld eens

f° 373 r°

| 1176-0768-01 |

-mr Zeger Tshertogen ivm beemd en euselen die de erfgenamen Wouter Marberchs op 24.04.1543 openbaar gekocht hebben en waarop hij nog 4 V rogge erfelijk zou hebben

f° 373 v°

| 1176-0769-01 |

-mr Zeger Tshertogen geleverd in panden die Cornelis Boets in handen had meer bepaald "de winckels", eusel in Donk, en beemd bij de kerk. Heeft de panden ingezet een sister rogge erfelijk en 10 sister verschenen pacht

-mr Zeger Tshertogen machtigt Jacob van Onstaijen om zijn zaken op te volgen

-in zaak tussen Lenaert van Staijen en Jan Pauwels Keeselmans als voogd van de kinderen Cornelis Keeselmans inzake 3 Kgld die Lenaert zegt de kinderen vader betaald te hebben het binden van hout dat Jacob Janssen toebehoorde wijzen schepenen dat de momboor van de kinderen Lenaert zal voldoen van de 3 Kgld

f° 374 r°

| 1176-0770-01 |

-Henrick van Aerde verrijkt Peeter van Staijen

-Henrick van Aerde verrijkt Cornelis van den Bogaerde

-Jan van Staijen begeert zijn arbeid op Claus Diericx

-Claus Dierifx begeert zijn teerkosten op Cornelis van den Broeck

f° 374 v°

| 1176-0771-01 |

-Adriaen van Elsacker bekent de h geest de schuld van 15 V een L rogge

-schepenen kennen dat Willem Sijmons beloofd had heer Henrick van Scalluijnen te betalen

03.07.1543

| 1176-0772-01 |

-ingevolge rechtsvordering die Henrick van den Briele gedaan heeft op goederen "tkerckblock" toebehorende Cornelis Bode waarin hij geleverd is 5 V rogge erfelijk zullen deze openbaar verkocht worden

f° 375 r°

| 1176-0773-01 |

-| Willem Wouter delijen in het leenhof | gewezen dat Jacob en Willem Delijen behoren te volgen op hun onderpand zo zij die in recht gebracht hebben

-openbare verkoop op verzoek van meester Zeger Tshertogen van goederen die de erfgenamen Wouter Marberchs op 24 april ll gekocht hadden. Eerst beemd "de bleijcke" staande als mede pand 5 V rogge die Marie Lambrechts van der Wilt daarop heffende is, item eusel in Donk aan het voetpad naar Wuustwezel en uit welke panden jaarlijks 3 V rogge gaan die de huisvrouw Jan Peeter Hovelmans daarop heft, item Marie Snels 2,5 Kgld, Lenaert de Smidt 25 st, de h geest 5 st, het klooster van faucons 4 Kgld, de erfgenamen Wouter Marberchs 4 V rogge 2 Kgld, meester Zeger Tshertogen 4 V rogge, item nog 8 Kgld 12 V rogge eens. Hiervoor heeft Jacob van Onstaijen nomine meester Tshertogen de panden ingezet, Michiel Jordaens, secretaris van Brecht, verhoogt met 4 Kgld eens en krijgt de slag

Naschrift: na deze is bevonden dat er op de panden nog een V rogge aan de pastoor van Loenhout staat en 2 V rogge erfelijk aan de erfgenamen Peeter Cornelis Loijcx

f° 375 v° - 09.07.1543

| 1176-0774-01 |

-Geerdt Anthonis Wegen bekent Marie Snels de schuld van 5 Kgld 15 st

f° 376 r°

| 1176-0775-01 |

-schepenen wijzen dat de goederen van de weduwe Wouter Conincx ten onrecht zijn betrokken door Peeter de Smidt. Betreft zaak van 20 st erfelijk die de weduwe zou gekweten hebben in mindering van 3 Kgld erfelijk die de weduwe Jan Bellens heeft op de panden die Peeter de Smidt in handen heeft en omwille van welke kwijting Jan de scildere akkoord ging de brief van 3 Kgld te casseren en een nieuwe brief te maken

-Henrick van Aerde doet eed dat hij aan de goederen Peeter van Staijen 2 V rogge 47 st ten achter is

f° 376 v°

| 1176-0776-01 |

-procedure Pauwels Aerts nomine heer Mathijs Verdijck en Jan Peeter Thijs Hasen

-Jan Hovelmans doet eed dat hij aan Jan de Cuijpere 11 st ten achter is

-op 29.11.1540 heeft Henrick van Aerde de goederen van Magriete x Peeter van Staijen in Loenhout doen bezetten 2 Kgld

-de vorster nomine Peeter Peeter Boets bekent Jan Peeter Thijs Hasen de schuld van 7 Kgld 5 st

-Peeter Bogaerts doet eed dat hij aan Jan van Bavel 23 Kgld ten achter is. Jan van Bavele heeft beloofd dit te betalen

f° 377 r°

| 1176-0777-01 |

-na vonnis schepenen doet Peeter Jan Nout Luijcx de eed dat hij Jan van Bavele nooit heeft gebeden om de 'peijs' te maken tussen Peeter Bogaerts en hen zelve, daarom niet gehouden gewezen tenzij bij getuigen zou blijken dat hij de eed ten onrechte heeft gedaan, de schout protesteert aangaande de eed

-Jan Geerdt Larien bekent Laureijs Rombouts de schuld van 3 V rogge

-Adriaen van Elsackere bekent Cornelis Vermeere de schuld 5 Kgld 5 st

f° 377 v°

| 1176-0778-01 |

-Gielis Thoens kent dat hij ten tijde dat Adriaen Jan Ooms nomine de erfgenamen Aert der Wewen de 20 st eens zal moeten kwijten aan Peeter Leemans eveneens zal betalen

-Jan Vorspoel nomine Mathijs van Huijsen bekent Cornelis Marck Loijcx de schuld van 2 V rogge

-Lijsbeth x Adriaen Cornelis Deckers doet eed dat zij aan Peeter Wierocx 3 V rogge van buiten jaars ten achter is en van een V van binnen jaars toont zij haar erfdom

-Cornelis van Aerde Henrickssen compareert tegen Jan de Hase, protesteert van kosten

f° 378 r°

| 1176-0779-01 |

-procedure erfgenamen Claus Jan Heijlens inzake testament tussen Claus hun broer en Lijsbeth zijn huisvrouw

-Peeternelle x +Cornelis Mars geleverd in de roerende goederen Cornelis Jan Nouts waaraan zij de eed gedaan heeft 3 V rogge 35 gr br ten achter te zijn

-Franck Marcelis bekent Jan de Cock de schuld van 5 V rogge

-Adriaen Thoen Lippens belooft vanwege Mathijs de Coninck 10 st te betalen aan de heer van Arenberch

-Adriaen Lippens belooft Anthonis Lenaert Mens 47,5 st te betalen

f° 378 v°

| 1176-0780-01 |

-Jacob van Onstaijen nomine Adriaen Jan van Geele begeert erfdeling van de achtergelaten goederen van Magriet en Zanne der Wewen

-Truijcken Dorens begeert haar teerkosten op Henrick Lodders

-Truijcken Dorens begeert haar teerkosten op Peeter Jan Bode aan de kerk 7 st

f° 379 r° - 10.07.1543

| 1176-0781-01 |

-Peeter Willem Boets tegen Jan van Eekel inzake erfpalen. Peeter heeft de grond destijds gekocht van Henrick van Staijen met toebehoren van de straat aan de noordkant. Jan van Eekele heeft hem gevorderd naast die straat een gracht 'uit te werpen' en hout op zijn erven te planten

Michiel Leijs Rombouts kent dat er vroeger een gracht lag die u uitgeworpen is en dat de straat toen ruimer was

Michiel van Elsackere kent dat het hout dat nu aan de straat staat aan de kant van Jan van Eekele staat waar vroeger een gracht lag tegen Peeter Boets grond, item dat toen Jan van Staijen de erven verkocht aan Jan van Eekele dat die alsdan zei dat hij moest zien dat de straat voldoende breed was

Jan Leijs Rombouts en Henrick Jan Heijns kennen dat vroeger de straat voldoende breed was zodat 2 wagen mekaar konden passeren

Vervolgens hebben Peeter Bode en Jan van Eekele zich geschikt naar uitspraak van schout en schepenen, Jan van Eekele zal de bomen oostwaarts van de "cleije" snoeien en ruimen zodat men daar zonder schade met hooi en koren kan passeren, wat de bomen betreft die in de straat van Peeter Bode staan, daarmee mag Peeter zijn vrije wil doen. Verder zal Jan van Eekel 15 st eens betalen kosten van wethouders en nog Peeter Bode betalen gedane kosten

f° 381 r°

| 1176-0782-01 |

-op verzoek van Peeter Jan Snellen nomine Marie x +Cornelis Haest aangaande de brief van de 3 Kgld erfelijk waarvoor de goederen van vs Marie tot onderpand stonden en van welke 3 Kgld Marie Wouter Conincx 20 st gekweten heeft waarom Jan de Scildere nomine Truijcken x +Jan Bellens akkoord ging de onderpanden te ontlasten en een brief van 2 Kgld te maken op de panden van Marie x +Wouter Conincx waarvoor borg stelde de vorster, wijzen schepenen dat de vorster of iemand van zijns wegen het nodige zullen doen of dat anders Peeter de Smidt (Peeter Jan Snellen) de goederen van de vorster mag executeren

f° 381 v° - 17.07.1543

| 1176-0783-01 |

-Jacob en Willem Wouter Delijen geleverd in leenrenten die Marie x Cornelis Nijs in Loenhout heeft, mogen die ten hoogste verkopen

-Willem Wouter Delijen als voogd van de kinderen Michiel Wouter Aerts x +Magriete Marten van Geele van binnen jaars geleverd in de panden die Anthonis Wouter Laets in handen heeft en van buiten jaars in diens onroerende goederen waarvan hij de eed gedaan had daaraan 12,5 Kgld ten achter zijn

-Peeter Dignen doet eed dat hij aan Wouter Loijcx 4,5 V rogge ten achter is

f° 382 r° - 09.08.1543

| 1176-0784-01 |

-Aerdt Brants Janssen tegen de heer, houdt de schepenen Laureijs van Aerde en Peeter Jan Snellen partij, presenteert te tonen dat de schout hem moest gevangen nemen van sommige schepenen

wordt navolgend ontslagen van zijn gevangenschap en de schout veroordeeld in de kosten

zelfde dag doet de schout de goederen van Aerdt Brants bezetten en Aerdt heeft die ontzet waarvoor samen borg stelden Jan de Weerdt, Gielis Buijens, Bernaerdt Stevens, Geerdt Vorselmans, Peeter Willem Bode, Jan van Staijen, Gielis Bode, Adriaen Ingelene, Dierick Bode, Anthonis Brants

f° 382 v°

| 1176-0785-01 |

-schout verklaart recht dat hij de goederen "middelaer" houdt goed van de heer vermits die gekomen zijn van Gielis van de Zande die bastaard was als oude goederen het huwelijk van Gielis met Hilleken Acdorens

-| Peeter Verwithagen in het leenhof tegen meester Henrick Smekens| gewezen dat meester Henrick Smeekens aan Peeter of Geerdt Vorselmans zijn erfdom zal tonen

-Geerdt Vorselmans nomine Peeter Verwithagen protesteert van kosten

-meester Henrick Smeekens verrijkt Adriaen Vermunten

f° 383 r°

| 1176-0786-01 |

-Nijs Peeterssen van Bavele bekent Pauwels Willem Aerts nomine meester Willem de Visschere de schuld van 12 V rogge

20.08.1543

| 1176-0787-01 |

-Anthonis Wouter Laets belooft Jan van den Berge 4 Kgld 2,5 st te betalen

-Goris Francx bekent heer Lambrecht van den Bulcke de schuld van 4 Kgld

-Nijs Peeters van Bavele bekent Jan Michiel Buijens de schuld van 8 Kgld 2 V rogge

-Jan Thijs Theus belooft Cornelis Maes 12 Kgld te betalen

f° 383 v°

| 1176-0788-01 |

-Geerdt de Wege bekent Mathijs van Aerde de schuld van 30 st

-procedure Adriaen Ingelen tegen Jan Peeter Thijs Hasen

-Henrick Jan Marcx bekent Jan de Cuijpere de schuld van 5 V rogge

-Goris Francxw bekent Willem Hovelmans de schuld van 6 Kgld

-Anthonis Wouter Laets bekent Cornelis Verboven de schuld van 14 L rogge

-Pauwels Willem Aerts nomine jonker Jan van den Wijngaerde verrijkt Jan van Staijen

f° 384 r°

| 1176-0789-01 |

-gewezen dat Dierick Nijs Hegs aan Pauwels Ackermans inventaris zal overleggen van de goederen van zijn huisvrouw Johanna Verdijck

-Jan de Hase bekent Cornelis Henricx van Aerde de schuld van 4 Kgld 7 st

-Adriaen Sceelkens bekent Adriaen Jan Michiel Buijens de schuld van 14 V rogge

-gewezen dat Peeter Jan Snellen (Peeter de smid) en Peeter van Eekel twee paardenmeesters zullen doen komen en laten beoordelen wat Peeter de smid verdiend heeft aan het behandelen van het paard van Peeter van Eekele, dit op kosten van wie ongelijk heeft

-Adriaen van Aken verrijkt Jan Cornelis Nijs

f° 384 v°

| 1176-0790-01 |

-Willem Cornelis Luijcx doet eed dat hij aan de weduwe Cornelis Luijcx 30 st ten achter is

-Adriaen van Aken verrijkt Geerdt de Wege

-procedure onderlinge twist Cornelis van Vorspoel Janssen en zijn huisvrouw

-Henrick Jan Marcx bekent de h geest van Loenhout de schuld van 10,5 V rogge

-gewezen dat de kinderen Marberchs van Michiel Jordaens betaling zullen hebben van hun uitgelegd geld dat zij betaald hadden de kosten van de goederen waarin zij geleverd waren en Michiel Jordaens uit sheeren handen gekocht heeft

f° 385 r°

| 1176-0791-01 |

-| Jacob Jan Ments tegen heer Henrick cum suis |

Personen:

schepenen kennen geen macht te hebben goederen buiten Loenhout te verzegelen tenzij partijen daarin toestemmen, item dat niemand bevoegd is over de erfbrieven en zegels dan de 7 schepenen en de secretaris

Laureijs van Aerde, Peeter van Onstaijen en Michiel van Elsackere, schepenen, hebben geen kennis schepenen van Wuustwezel geconsenteerd te hebben om Jacob van den Score van Loenhout te horen

Personen:

Laureijs van Aerde en Peeter van Onstaijen zijn schepenen over de 22 jaren, Michiel van Elsacker over de 15 jaren, evenwel tijd continu

de 7 schepenen kennen dat en nakinderen van ÚÚn vader of ook van ÚÚn moeder in Loenhout hoofdelijk delen in alle goederen die hen van vader of moeder verstorven zijn, zowel erfelijk als roerend, zowel in oude patrimoniale als verkregen goederen

f° 385 v°

| 1176-0792-01 |

-op verzoek van Jacob van Onstaijen nomine meester Zeger Tshertogen wijzen schepenen dat Jacob de goederen de "wegeblock" met de heer mag verhuren en als hij het niet kan verhuren het dan mag hooien en in huis voeren ten profijt van degene die de goederen zullen toebehoren

28.08.1543

| 1176-0793-01 |

-Jacob van Onstaijen nomine Adriaen van Geele Janssen en Peeternelle Peeter der Wewen dr onderwerpen zich aan uitspraak van schepenen inzake deling van achtergelaten goederen van Sanne en Magriete der Wewen.

Personen:

(nog geen uitspraak)

f° 386 r°

| 1176-0794-01 |

-gewezen dat de brieven die Hillegondt x +Gielis van de Zande goed en van waarde zijn

Personen:

-Peeter Verwithagen compareert stadhouder en mannen van leen tegen Henrick Smeekens, protesteert van kosten

-na rechtsvordering Jaob van Onstaijen nomine meester Zeger Tshertogen zal men erven de "wegn bloken" toebehorende Cornelis Bode openbaar verkopen. Meester Zeger krijgt de slag 9 V rogge jaarlijks, de kosten en een jaar verschenen pacht

f° 386 v°

| 1176-0795-01 |

-betreffende verhuur van hooimade (cfr f░385 v░) die Jacob van Onstaijen ingezet had 4 Kgld heeft Peeter Zoeten de oude die verhoogd tot 5,5 Kgld en hiervoor de slag gehad

-gevolg vonnis dat meester Henrick Smekens in het leenboek aan Peeter Verwithagen ijn erfdom zou tonen en waartegen Henrick Smekens appelleerde verklaren mannen recht dat de eed van achterstel van buiten jaars geschorst wordt tot de appellatie gedaan of gelaten zal zijn

f° 387 r° - 02.09.1543

| 1176-0796-01 |

-in zaak tussen Adriaen Jans van Geele, moeder was +Cornelie Peter der Wewen, en Peeternelle Peter der Wewen dr, zuster van +Magriet en +Zanne Peter der Wewen drs, en waarvan Peeternelle pretendeerde dat de goederen op haar cum suis verstorven waren en niet op Adriaen van Geele omdat hij buitenechtelijk gegenereerd was waartegen Jacob van Onstaijen had geappelleerd dat moeders in Brabant geen bastaarden maken wijzen schepenen, mede beschouwd dat Peeternelle bij het ziekbed van haar zuster Zanne haar 6 weken bijgestaan heeft, dat vs Peeternelle en Jacob nomine als boven gelijk in de achtergelaten goederen in Loenhout zullen delen, en dat daarboven Adriaen aleer te delen aan Peeternelle haar arbeid in het ziek en sterfhuis 4 Kgld eens

Personen:

f° 388 r° - 03.09.1543

| 1176-0797-01 |

-Jan Thijs Theus bekent Magriete x +Peeter van Staijen de schuld van 6 V rogge

-Matheus de Cuijpere bekent zijn broer Jan de schuld van 6 Rgld 15 st 19,5 V rogge

f° 388 v°

| 1176-0798-01 |

-Cornelis Peeter Hasen bekent de erfgenamen Peeter Loijcx de schuld van 23,5 V rogge

-Geerdt de Wege bekent Adriaen van Aken de schuld van 10 Kgld

-Geerdt de Wege belooft Jan Peeter Nijs 55 st te betalen

-Geerdt de Wege bekent Peeter Ingelbrechts de schuld van 37,5 st

-Laureijs Jan Nouts bekent Cornelis Marck Loijcx de schuld van 6 L rogge

-Laureijs Jan Nouts bekent Peeter van Onstaijen de schuld van 2 V rogge 6 st

f° 389 r°

| 1176-0799-01 |

-procedure Peeter Diericx de jonge tegen Cornelis Heijns

-Jacob van Onstaijen nomine meester Zeger Tshertogen bekent Mathijs de smid zijn erfdom op de "wegeblock"

-op verzoek Pauwels Clement Ackermans gewezen dat Dierck Nijs Hegs hem naerder' inventaris zal leveren dan hij gedaan heeft of bij eed verklaren dat hij volledige inventaris gegeven heeft

Personen:

-gewezen dat Mathijs de smid degene mag zoeken die hem van buiten jaars 'ontblaad' heeft en als hij daaraan geen betaling kan krijgen weerom schepenen komen die hun dan zullen beraden

f° 389 v°

| 1176-0800-01 |

-in zaak Peeter Joos Thoen tegen de erfgenamen Claus Jan Heijlens gewezen dat indien Peeter zijn presentatie voldoet dat de 6 Kgld die hij zegt betaald te hebben aan Claus Jan Heijlens zullen gekort worden aan de principale penningen van de koop van het hout, Peeter voldoet de presentatie

-Jan Henrick Loijcx bekent Jan de Lathouwere, Wortel, de schuld van 9 Kgld 18 st

-Cornelis Verboven geleverd in zijn erfpanden van binnen jaars en van buiten jaars in de roerende goederen van Cornelis Bode, doet eed dat hij van buiten jaars daaraan ten achter is 24 Kgld. Gewezen dat hij de boekweit mag inzetten met de mandelen en ter plaatse doen uitroepen

-gewezen dat de regeerders van het gilde van het h sacrament de penningen die per testament aan het h sacrament overgemaakt worden mogen panden als heeren goed als de testateurs 6 weken dood zijn salvo dat me de schuldenaars een wete zal doen

f° 390 r°

| 1176-0801-01 |

-Laureijs van Aerde kent dat op de stede waar Jan Jordaens woont wel over de 50 jaren terug 14 L rogge jaarlijks geheven heeft en dat na zijn overlijden zijn broer Jan daarop gedeeld is, Jan is de vader van Lenaerdt van Aerde

Lenaerdt presenteert bij eed te affirmeren dat hij daarop gedeeld is na dood van zijn vader

Jan Jordaens zou gezegd hebben brieven te willen verlijden deze rente maar geen erfelijke rente enkel kwijtbaar

10.09.1543

| 1176-0802-01 |

-akkoord tussen Gielis Thoens en de kinderen Willem Buijs (Cornelis en Zeger, ook hun andere broers en zusters) inzake 15 ú br die vs Gielis als voogd van vs kinderen meer ontvangen heeft dan uitgegeven maar nu niet met gerede penningen kan betalen. Gielis zal de 15 ú eens betalen half mei opleggen met 3 V rogge en 37,5 st eens als een jaar rente, en gebrek aan betaling stellen Peeter en Anthonis, broers van vs Gielis, zich borg

Personen:

f° 391 r° - 17.09.1543

| 1176-0803-01 |

-akkoord tussen Marie x +Jan Gielis Luijcx met haar voogd enerzijds en anderzijds Cornelis en Jan Jan Gielis Luijcx zonen, Katrijne Jan Luijcx dr x Geerdt de Hoevenare, Gielis Peeter Heijnssen zijn kind waarvan Lijsbeth Jan Gielis Luijcx dr moeder was, Jan Jan Rombouts hem zelf en Mathijs Jan Rombouts als voogd van de kinderen Jan Rombouts x +Adriana Jan Luijcx dr, Anna Jan Luijcx dr met haar voogd, en dit aangaande de verstorven goederen van Jan Gielis. De weduwe zal 42 V rogge erfelijk behouden op de hoeve "ter eijcke", zal er eveneens turf graven tot haar behoef en hout nemen zoveel als zij haar 'bernen' behoeft. Item haar woonst de helft van het huis waar Jan Luijcx uitgestorven is. Alle andere goederen zullen de andere erfgenamen delen

Personen:

f° 391 v°

| 1176-0804-01 |

-de erfgenamen uit vorige akte bewijzen Peeter van der Buijten als voogd van Hanneken, natuurlijke zoon van Simon Jan Haest en +Marie Jan Luijcx dr, gezien Peeter van der Buijten pretendeert dat Hanneken ook deel zou hebben in de scheiding van de nalatenschap, 4 V rogge erfelijk, item een V rogge verschenen pacht van Peeter de smid van Loenhout

Personen: