Rechtspraak nr. 1175 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 1175

f° 1 r° - 12.05.1521

| 1175-0001-01 |

-Willem Jan van Staijen heeft zijn rekening gedaan als momboor van Neelken, Peeter Huijb Callants weeskind, waarvan moeder was +Magriet Jacob Bromans, en dit ter zake ontvangst van roerende goederen (o.m. verschenen renten) en gedane uitgiften. Gepasseerd bij Peeter Huijb Callants als vader, Bernaerd Hildernis als toeziener, Jan Jacob Bromans en Lambrecht Jacob Bromans als vrienden en magen, bij Olivier van den Wijngaerde en Peeter Cornelis ... en Laureijs van Aerde als schepenen. Zijn nog schuldig aan het weeskind: Peeter Huijb Callants (vader), Cornelis Cornelis van Staijen, Lambrecht Bromans, Jan Cornelis Loijcx, Neese van Bavele

Personen:

f° 1 v° - 08.07.1521

| 1175-0002-01 |

-(in hoofding: meester Henrick van Meel voor Jan Gorijs Weertssen)

Personen:

Peeter Vorsselmans en Jan van Eekele beloven vs meester te betalen 11 sister rogge verschenen pacht

Personen:

-Mathijs de Coninck bekent 2 Rgld schuldig te zijn aan Jan Pauwels Keeselmans, zijn borg is Willem Gielis van den Wijngaerde

Personen:

f° 2 r° - 08.07.1521

| 1175-0003-01 |

-Wouter de Coninck en Magriete x +Henrick Sconincks beloven heer Joannes van den Wijngaerde (Bouwenssen) te betalen de som van 4 £ 7,5 denier gr br

Personen:

f° 2 r° - 21.05.1521

| 1175-0004-01 |

-Jan Wouter Diericx als momboor van het weeskind van Claus Thoen Thijs (naam niet vernoemd) heeft zijn rekening gedaan van de roerende goederen aan het weeskind bevallen na dood van zijn moeder. Gepasseerd bij L... Couwenberchs als toeziener, Claus Thoen Thijs als vader, Magriete Thoen Thijs als grootmoeder, Willem Vermunten en ... van Aerde als schepenen

Personen:

f° 2 v° - 08.07.1521

| 1175-0005-01 |

-Doren Neve bekent een schuld van 15 lichte gld aan Lenaerdt Couwenberchs

Personen:

-Peeter Huijb Callants is schuldig aan Peeter Scuijps kinderen 22 V rogge eens en 6 Rgld , zijn borg is Cornelis van den Broecke, Geerdt van Elsacker is voogd van de weeskinderen

Personen:

f° 2 v° - 19.08.1521

| 1175-0006-01 |

-Jan Cornelis Nouts belooft Pauwels Verbraken 32 st te betalen

Personen:

f° 3 r° - 19.08.1521

| 1175-0007-01 |

-met vonnis is gewezen dat Peeter de Haze zijn schuld aan Jan Jan Coeckssen zal voldoen

-Jan Strobiers bekent 4 V rogge schuldig te zijn aan Mariken Leijs Rombouts

-Willeken Buijs bekent 12 Rgld schuldig te zijn aan Tonis Severijns

-Simon Woijts bekent 13 st schuldig te zijn aan Henrick van sinte Hubrechts

f° 3 v° - 02.09.1521

| 1175-0008-01 |

-Doren Neve bekent 7 lichte gld 5 st schuldig te zijn aan Adriaen Willems

f° 3 v° - 19.08.1521

| 1175-0009-01 |

-Cornelis Haest bekent 4 V rogge schuldig te zijn aan Lenaerdt Couwenberchs

f° 3 v° - 03.01.1521 ml

| 1175-0010-01 |

-voorwaarden waarop Henrick de Cock tegen de kinderen Jan Ghijs (verder in akte genoemd Cornelis Jan Ghijs) een stede met toebehoren genaamd de “kijthoff” en erven de “winkel” aan huffelaer heijken en waar Jan Ghijs uitgestorven is, gekocht heeft. Met last aan Jan Wouters en Cornelis Buijs

gedaan in presentie van Olivier van den Wijngaerde, Jan Peeter Boets, Peeter van Onstaijen en Franck de Bleijcker

f° 4 v° - 04.02.1521 ml

| 1175-0011-01 |

-in het huis van de vorster werd koopdag gehouden van een stede in Sneppel waar Lijsbeth van den Broecke uitgestorven is, dit na uitwinning door de h geestmrs voor achterstal van 6 L rogge

Peeter der Weduen heeft na het doven van de kaars de slag ontvangen voor 2 V en 2 delen van een V erfelijk en nog 7 Rgld. Borg is Claus van Staijen

f° 5 r° - 25.06.1521

| 1175-0012-01 |

-in het huis van Jan Peeter Boets in Huffel werd koopdag gehouden van een stede in Sneppel bij de steenoven toebehorende Jan Wouter Brants, dit na uitwinning door de heer voor achterstal van 2 jaren van rente van een sister rogge erfelijk

Franck Seels heeft de slag ontvangen voor een sister rogge erfelijk aan de heer en nog 12 V erfelijk onder rogge en geld aan diverse personen waarin de 20 st gr br erfelijk gerekend voor 8 V rogge welke Adriaen Grobs daarop heffende is. Koper belooft ook Geerdt Ingelbrechts, schout, te voldoen. Cornelis Buijs is borg

f° 6 r° - 30.09.1521

| 1175-0013-01 |

-Gielis Joerdaens belooft Willem Loijcx (Janssen) 7 lichte gld te betalen

f° 6 r° - 14.10.1521

| 1175-0014-01 |

Jan Djoos bekent 12 lichte gld schuldig te zijn aan Willem (Jan) Loijcx

-Jacob Coels belooft Ghijsbrecht van Hoevel 20 st gr br en 0,5 stuiver voor de boete te betalen

-Henrick Philips belooft Jan Pauwels Keeselmans 10 V rogge 1 L rogge te betalen

f° 6 v° - 23.12.1521

| 1175-0015-01 |

-de weduwe Jan Haest bekent 4 Rgld 2 st schuldig te zijn aan Joanne Leets, koster van Brecht

-Barnaerdt Jan Wouter Stevenssen belooft 4 lichte gld 5 L 10 st te betalen aan Aerdt (Jan) Peeter Nouts

Personen:

(nota: in de akte valt in vergelijking met de hoofding het eerste patroniem weg)

-(in hoofding: de weduwe Cornelis Luijcx te weten Willem Lams huisvrouw)

Marck Jan Mars bekent schuld (niet gepreciseerd) aan de weduwe en kinderen Cornelis Luijcx

f° 6 v° - 20.01.1522 ml

| 1175-0016-01 |

-Cornelis Cornelis Luijcx bekent 6 lichte gld schuldig te zijn aan Aerdt (Jan) Peeter Nouts

(nota: zelfde opmerking als boven)

f° 7 r° - 20.01.1522 ml

| 1175-0017-01 |

-Henrick Philips 7 V rogge schuldig aan Henrick Hovelmans

-Cornelis de Beer 78 st 3 oort 2,5 L rogge schuldig aan Cornelis (Ghijbs) van Beeringen

f° 7 r° - 28.01.1522 ml

| 1175-0018-01 |

-Jacob Coels 8 lichte gld 3,5 st schuldig aan Leene Sbuijters

-Jan Djoos belooft 10 Rgld te betalen aan Cornelis Willem Diericks als voogd van de kinderen Pauwels Willem Diericks

Personen:

f° 7 v° - 22.01.1522 ml

| 1175-0019-01 |

-voor schepenen kwamen Henrick Henrick Goosems, zijn broeder Cornelis, en hun zuster Lijnken x Thijs Jan Pauwels ter eenre en Neelken Jan Henrick Goosems dr met haar voogd Jan Nout Luijcx ten andere. Eerstgenoemde comparanten kochten van Neelken Jan Henrick Goosems dr haar versterf van haar grootvader Henrick Goosems en zijn huisvrouw Magdalena, dit voor 12 £ gr br

Personen:

f° 8 r° - 22.01.1522 ml

| 1175-0020-01 |

-Willem Gielis van den Wijngaerde belooft 2 sister rogge 1 bl br te betalen aan Marten de Visscher en diens huisvrouw (Marij)

Personen:

-Willem Gielis van den Wijngaerde belooft 2 sister rogge 1 £ br te betalen aan zijn zuster Magriete

Personen:

-Willem Gielis van den Wijngaerde belooft 2 sister rogge 20 st br te betalen aan Peeter Jan Toemaessen en diens huisvrouw (Lijsken)

Personen:

-Willem Gielis van den Wijngaerde belooft 2 sister rogge 20 st br te betalen aan zijn zuster Lijnken

Personen:

f° 8 v° - 03.02.1522 ml

| 1175-0021-01 |

-(in hoofding: Adriaen Peeter Thoen Thijssen als substituut van zijn grootmoeder Claren)

Personen:

Willem Jan van Staijen belooft 3 sister rogge te betalen aan Claren x +Cornelis molenaren

Personen:

f° 8 v° - 04.02.1521 ml

| 1175-0022-01 |

-Cornelis Jan Nouts belooft 3 sister rogge te betalen aan Geerdt Verbuijten, stelt zijn stede met huis en erven alsmede zijn paard tot pand

f° 9 r° - 04.02.1521 ml

| 1175-0023-01 |

-Jacob Coels 2 V rogge 2 kronen (tot 24 st het stuk) schuldig aan Jan Dignen

f° 9 r° - 09.02.1522 ml

| 1175-0024-01 |

-Gheerdt Ingelbrechts, schout, belooft in naam van zijn zoon Henrick 12 £ gr br te betalen aan Neelken Jan Henrick Goosems dr of haar voogd Jan Nout Luijcx, en dit ter zake erven den “eijck” welke Henrick Gheerd Ingelbrechts gekocht had van de kinderen Henrick Goosems voor 33 £ br

Personen:

f° 9 v° - 17.02.1522

| 1175-0025-01 |

-Jan Thoen Thijs belooft 12 L rogge te betalen aan Digne x Adriaen Heijns

-Jan Thoen Thijs belooft 12 V rogge te betalen aan Peeter van Beke tot behoef van het klooster van sint magrietendale

f° 10 r° - 17.02.1522

| 1175-0026-01 |

-Toenken Pauwels Woijts belooft 5 V 2 Rgld te betalen aan Arnout van Onstaijen

-Jan Heerkens belooft 3 sister rogge te betalen aan de weduwe Meus Hovelmans

f° 10 r° - 17.03.1522 ml

| 1175-0027-01 |

-Cornelis Jan Boets belooft een sister rogge te betalen aan Cristijn van Tichelt

-Willem Lenaert Wil Buijens, in naam van zijn broeders kinderen, belooft Willem van Campdonck 4 Rgld 4 st te betalen

Personen:

-Ghijs van den Brunenberge belooft 4 V rogge te betalen aan Tonis Severijs

-Jan Heerkens belooft 3 V rogge te betalen aan Cornelis Marck Jan Marssen

-Michiel van den Bogaerde belooft 2 V rogge te betalen aan Nijs van Heester

-Geerdt Jan Wils belooft een V rogge te betalen aan Nijs Heijn Peeters

f° 11 r° - 06.03.1522 ml

| 1175-0028-01 |

kopij van vonnis dd 06.03.1522 ml van de hoofdbank van Breda in de zaak tussen de schout als aanlegger en Nijs van Heester, verweerder in de zaak van doodslag door Nijs van Heester gepleegd op +Gielis Verbraken van Brecht waarbij aanlegger verzoekt vs Nijs van zijn goederen in Loenhout verbeurd te verklaren, vonnissen schepenen van Breda vs Nijs vrij en kwijt van vs eis, gezien betrokkene in Brecht reeds een zoening heeft getroffen, veroordelen de schout tot de kosten

Personen:

f° 11 v° - 30.03.1522 ml

| 1175-0029-01 |

-Mathijs Jan Pauwels belooft 2 sister rogge te betalen aan Olivier van den Wijngaerde ten behoeve van Jan van den Wijngaerde Bouwenssen

Personen:

f° 11 v° - 31.03.1522 ml

| 1175-0030-01 |

-Peeter Huijb Callants belooft 30 st te betalen aan Cornelis Buijs

-Jan Cornelis Heermanssen 6 L rogge schuldig aan Peeter Jan Peeter Cleijs

-de weduwe Henrick Gorijs 19,5 V rogge schuldig aan Cornelis Hovelmans

-Adriaen Vervoirt van Hoogstraten belooft 25 st te betalen aan Nout Reijns

f° 12 r° - 31.03.1522 ml

| 1175-0031-01 |

-Michiel Leijs Rombouts en Henrick Jan Heijns beloven 2 sister rogge te betalen aan Cornelis (Pauwels) Keeselmans

f° 12 r° - 01.04.1522 ml

| 1175-0032-01 |

-Antonis Lenaerdt Heijn Peeters belooft 6 L rogge 4 st te betalen aan Olivier van den Wijngaerde

f° 12 r° - 06.04.1522 ml

| 1175-0033-01 |

-Gheerdt van Elsacker heeft als voogd van de kinderen Peeter Cuijpers zijn rekening gemaakt, ter presentie van Mathijs de Cuijper als toeziener, Peeter de Cuijper als vader, Peerken Peeter Cuijpssen intussen bejaard geworden

Personen:

f° 12 v° - 08.04.1522 ml

| 1175-0034-01 |

-Henrick Goosems belooft 7,5 V rogge te betalen aan Jan Pauwels Keeselmans

f° 12 v° - 28.04.1522 ml

| 1175-0035-01 |

-Jan Ingelen belooft 4 V rogge te betalen aan Tonis Severijns

f° 13 r° - 01.05.1522

| 1175-0036-01 |

-ter zake van Matinen van Leere en haar kind waarvan vader was Lenaerdt de Bie komen voor schepenen Jan Wouter van den Cloote en Cornelis van den Brunenberge, verklaren hoe beide ouders overeengekomen waren over het onderhoud van vs kind, vs Lenaerdt bewees 3 Rgld eens aan Jan van Leere en nog 20 st jaarlijks en erfelijk op een steken de “couden voirt” welk Jan van Leere bezat en vs kind in handen heeft

f° 13 v° - 03.05.1522

| 1175-0037-01 |

-Henrick Jan Boets 7,5 V rogge te betalen aan vs Thijs, Eijcken en Meus Hovelmans vanwege Jan van den Wijngaerde Janssen waarvan vs Henrick Bode Cornelis Ots kwijt gescholden heeft (boven de 2 L rogge die hem Cornelis Ots vanwege zijn neef eerder beloofd had en waarvoor Henrick Leemans borg was)

f° 13 v° - 06.05.1522

| 1175-0038-01 |

-Jan Willem Gielis Jans belooft 3 £ gr br te betalen aan de erfgenamen Katline Lenaert Loijcx

-Dianne van den Veken met haar voogd belooft 18 V rogge te betalen aan Henrick Leemans

f° 14 r° - 12.05.1522

| 1175-0039-01 |

-Jan Henrick Jan Meussen 21 V rogge schuldig aan Jan Marten Heerstraets

-Cornelis Djoos 23 L rogge schuldig aan Wouter Snels

-Henrick Jan Boets belooft 4 sister rogge te betalen aan Henrick Laureijs Leijs Romboutssen

f° 14 v° - 12.05.1522

| 1175-0040-01 |

-Jan van Lare belooft 2 V rogge te betalen aan Peeter van Onstaijen (de oude) en 0,5 st voor de boete

-Peeter Wiericx belooft 14 L een kwartier rogge te betalen aan Zanne Peeter der Weduen dr

-Cornelis Djoos 65 st schuldig aan Jan Lauwers

-Ot Jacobs belooft een sister rogge te betalen aan de kinderen Jan Buijen Thijs

f° 15 r° - 26.05.1522

| 1175-0041-01 |

-Peeter Vorsselmans 2 sister rogge schuldig aan Willem Vereijcke

-Henrick Cleijs een V rogge schuldig aan Wouter Jan Rombouts

-Cornelis Heermans belooft 13,5 L rogge te betalen aan Peeter de Cuijper

-Doren Neve 2 sister rogge schuldig aan Peeter Vorselmans

f° 15 v° - 26.05.1522

| 1175-0042-01 |

-Toenken Pauwels Woijts belooft 94,5 st te betalen aan Jan Heijn Meus

-Peeter der Weuwen 45 st schuldig aan de kinderen Peeter de Cuijp(er)

-Antonis Pauwels Woijts x Petronella Geerdt Wils dr beloven 10,5 V rogge 8 lichte gld en nog 10 V rogge 14 lichte gld te betalen aan Jan Nij(s) Hegge

f° 15 v° - 23.06.1522

| 1175-0043-01 |

-Jan Verlint 2 sister rogge 4,5 Rgld schuldig aan de kinderen Gielis Haest

f° 16 r° - 23.06.1522

| 1175-0044-01 |

-Willem Lams, in naam van zijn huisvrouw, 8 V een L rogge schuldig aan Cornelis Hovelmans

-Gheerdt Verkaert belooft 6 sister rogge te betalen aan Cornelis Hovelmans

-Jan Toen Thijs belooft 6 sister 6 L rogge te betalen aan Cornelis Hovelmans

-Lenaert Lenaerdt Loijcx 40 st en 0,5 st boete schuldig aan Thoenken Everaert Maessens dr

f° 16 v° - 23.06.1522

| 1175-0045-01 |

-Jan Nijs Hegssen 4 £ gr br schuldig aan Cornelis Meijs, en dit van erfpenningen van een stede die Jan Hegge gekocht heeft van Lijsbet, moeder van Cornelis Meijs, waarvoor Cornelis Meijs optreedt

Personen:

(nota: akte doorstreept)

-Aerdt Jan Peeter Nouts 6,5 V rogge schuldig aan heer Andries Leijs Zebrechts

f° 17 r° - 23.06.1522

| 1175-0046-01 |

-Jan Cornelis Diericx 38 L schuldig aan Henrick Loijcx als gemachtigd van Peeter Hovelmans

f° 17 r° - 25.06. 1522

| 1175-0047-01 |

-Jacob Coels belooft 4 filips gld 26,5 st te betalen aan Quirina Lenaerdt Peeter Martens dr

-Quirina Lenaerdt Peeter Martens dr machtigt Claus Verheerstraten om alle renten, pachten en schulden te ontvangen, zo ook de 25 st die zij op jaarlijks heffende is op Jacob Coels te verkopen

f° 17 v° - 01.07.1522

| 1175-0048-01 |

-Henrick Jan Boets 10 V rogge schuldig aan Marie Henrick van Aken dr

f° 18 r° - 07.07.1522

| 1175-0049-01 |

-(in hoofding: Thijs de smid)

Cornelis Marck Jan Marssen 45 st schuldig aan Thijsken van den Bogaerde

-Cornelis Djoos 30 L rogge schuldig aan het wijf (Magriet) van Cornelis Wouter Peeter Gorijssen

-Jan Cornelis Nouts 9 L rogge schuldig aan Heijle x Cornelis Buijs

f° 18 v° - 07.07.1522

| 1175-0050-01 |

-Jan Rovaerts de oudste 22 L rogge en 3 st van boete schuldig aan Michiel Marcx (van Brecht)

-Hanneken Toen Giel Simons zoon, ook voor zijn broers en zusters, belooft 4 £ gr br te betalen aan Zanne Peeter der Weuwen dr

-Jan Cornelis Luijcx belooft 3 V rogge te betalen aan Wouter Snels

f° 19 r° - 20.05.1522

| 1175-0051-01 |

-koopdag van stede met huis en toebehoren waar Buijen van den Veken uitgestorven is, met consent van Peerken Buijens van den Veken zoon die in broerlijk en zusterlijk recht de stede in leen ontvangen had, en ook met consent van Cornelis Jan Pauwels als voogd en Geerdt van den Cloot als toeziener van de andere onbejaarde kinderen. Last van een sister rogge jaarlijkse leenpacht aan Jan Hovelmans. Na de koopdag zal men nog drie zondagse geboden geven. Gheerdt Ingelbrechts, schout, zet de stede in tot behoef van zijn zoon Peter

Personen:

verder 17.06.1552

na de drie zondagse geboden is Jan Hovelmans na de rechtsvordering die hij gedaan heeft in vs stede gerecht en heeft de goederen gezet op 2 sister rogge verschenen pacht een een sister erfelijk

vervolgens heeft Gheerdt Ingelbrecht de goederen nog gezet op 5 £ gr br en een sister erfelijk

daarna consenteren vs schout, Henrick Loijcx als gemachtigd van Jan Hovelmans en Cornelis Jan Pauwzels als voogd van de onbejaarde kinderen van Buijen van den Veken gezamenlijk om nog drie zondagse geboden te geven en een koopdag te houden

verder 11.07.1552

op de derde koopdag heeft niemand meer geboden dan vs schout (Gheerdt Ingelbrechts) waarop deze de slag verkregen heeft (hij trad op ten behoeve van zijn zoon Peeter)

f° 21 r° - 15.07.1522

| 1175-0052-01 |

-Thijs Jan Pauwels belooft 6 V rogge te betalen aan Peeter Cornelis Loijcx

f° 21 r° - 23.06.1522

| 1175-0053-01 |

-Doren Neve 5 V rogge schuldig aan Jan Pauwels Keeselmans

f° 21 r° - 04.08.1522

| 1175-0054-01 |

-Katline x +Hubrecht Verhaert 20 L rogge schuldig aan Jan Peeter Verheijen

-Geerdt Larien 6 V rogge schuldig aan Wouter Wouts

f° 21 v° - 09.09.1522

| 1175-0055-01 |

-Magrite x +Henrick Conincx 4 £ gr br te betalen aan Aerdt Verguelt als voogd van zijn nicht Jan Conincx dochter

f° 21 v° - 15.09.1522

| 1175-0056-01 |

-Jacob Coels 4 Rgld schuldig aan Peeter Jan Peeter Nouts

-Adriaen Peeter Thoen Thijssen en zijn zuster Lisken x Willem Cornelissen laten Peeter Arnout van Onstaijen een rente kwijten van 2 V rogge gestaan op de stede die comparanten aan vs Peeter verkocht hebben

Personen:

f° 22 r° - 15.09.1522

| 1175-0057-01 |

-Jan Loduwijcx is jaarlijks 10 L rogge schuldig aan Jan Cornelis Lenaerts, en dit op land in de “heechtse acker” W Thoen Thijs Diericx N Cornelis Jan Pauwels Geens Z Willem Jan Peeter Claus

f° 22 r° - 13.10.1522

| 1175-0058-01 |

-Jan van Lare belooft 29,5 st te betalen aan Peeter Nouts van Onstaijen (de jonge)

f° 22 v° - 28.10.1522

| 1175-0059-01 |

-Lenaert Jan Nijs belooft 5 Rgld 5 st te betalen aan Jan Laets

f° 22 v° - 10.11.1522

| 1175-0060-01 |

-Aerdt Jan Peeter Nouts 10 L rogge schuldig aan Gabriel(ken) Jan Luijcxssen

-Ot Jacobs 11 lichte gld, een paar schoenen en sheeren boete schuldig aan Luijck Peeter Luijcx

f° 23 r° - 10.11.1522

| 1175-0061-01 |

-Joanna van den Veken 9,5 V rogge schuldig aan Peeter Jan Peeter Nouts

f° 23 r° - 12.11.1522

| 1175-0062-01 |

-Joachim Jan Doren Neefs zoon en zijn volle broer Cornelis als gerechte erfgenamen van hun grootvader +Hector (ook Doren) de Neve verkochten aan Cornelis Doren Neefs, Geertruij Doren Neefs en Hector Doren Neefs, hun 'oomers en moeijken' het versterf van hun grootvader Hector de Neve

Personen:

f° 23 v° - st katlijnendag 1522

| 1175-0063-01 |

-Jan Stroobiers en Jan van Le.. beloven elk 9 lichte gld te betalen aan Peeter Cornelissen (van Zandvliet)

In marge: Jan Strobiers heeft zijn 9 gld betaald

akte doorgehaald

f° 23 v° - 08.12.1522

| 1175-0064-01 |

-Henrick Philips belooft 19 L rogge te betalen aan Henrick Leemans ten behoeve van heer Henrick van Roij

f° 24 r° - 08.12.1522

| 1175-0065-01 |

-Aerdt Jan Peeter Nouts, gemachtigd van Jan Buijen Thijs dr, belooft 2 £ gr br te betalen aan Claus Verheerstraten als gemachtigd van de kinderen Laureijs Rombouts

f° 24 r° - 21.12.1522

| 1175-0066-01 |

-Jan Roovaerts Stroodecker de oude belooft 6 V 1 L rogge te betalen aan de kinderen van Henrick van Aerde

f° 24 r° - 22.12.1522

| 1175-0067-01 |

-Jacob Coels belooft zijn verschenen pacht te betalen aan Lenaerdt Goijens (van Brecht)

f° 24 v° - 22.12.1522

| 1175-0068-01 |

-Barnaerdt Wouter Stevens belooft 15 lichte gld te betalen aan Luijck Nout Luijcx

-Henrick Gosems en Aerdt Jan Wouter Stevens, voogd en toeziener van de kinderen Cornelis Goosems belooft 8 lichte gld te betalen aan Luijck Nout Luijcx

Personen:

Cornelis Goosems heeft Lucas Nout Luijcx beloofd zo veel te arbeiden tot hij daaraan 8 lichte gld zal verdiend hebben, bij gebrek belooft Thijs Jan Pauwels dat zelfde te betalen

f° 25 r° - 05.01.1523 ml

| 1175-0069-01 |

-Gielis Toen Giel Simons als voogd van de kinderen van zijn broer Quirijn belooft 9 lichte gld te betalen aan Henrick Leemans

Personen:

-Peeter Marten Sibs belooft 5 V rogge aan Peeter Hovelmans en Cornelis Jan Cornelis Boets nog 3 V aan dezelfde Peeter Hovelmans

-Lenaert Jan Luijs belooft 4 Rgld 8 st te betalen aan Henrick van Achterijt

f° 25 v° - 01.1523

| 1175-0070-01 |

-Matheus de moldere neemt van Bartel Tonissen de pacht over van de molen in Ekeren onder de graaf van Hoogstraten, waarbij voorwaarde was dat Matheus borg zou stellen, bijgevolg zijn borg gesteld Cornelis Marck Loijcx, Jan Jan Loijcx en zijn broer Cornelis, en nog Jacob Willem Coels

f° 26 r° - 17.01.1523 ml

| 1175-0071-01 |

-Henrick Jan Heijns belooft 5 sister rogge te betalen aan meester Jan Custodis

f° 26 r° - 19.01.1523

| 1175-0072-01 |

-Henrick van sinte Hubrechts 11 lichte gld 3 st schuldig aan Aerdt Jan Peeter Nouts

-Jan Djoos 48 st schuldig aan Henrick de Cnodder

-Aerdt Jan Peeter Nouts 4 V rogge schuldig aan Lijsbeth Zebrechts

-Geerdt Pauwels Noijts belooft 3 Rgld te betalen aan de schout van Loenhout

f° 26 v° - 01.1523 ml

| 1175-0073-01 |

-Jan Pauwels Keeselmans x Katline Jan Luijcx dr verkochten aan hun zoon Peeter een stede met huis en erven in Hecht, met nog zaailand daaraan gelegen oostwaarts. Item land aldaar achter de stede van de kinderen Wouter Diericx. Item land noordwaarts komende aan Heijlen Jan Luijcx dr “grote steechde” en aan de weg die van Loenhout naar Brecht loopt, met nog een stuk leen onder Jan Bouwens van den Wijngaerde. Verder nog erven de “scoot” achter Toenken Pauwels Woijts stede. Item beemd aan de “doncker voirt”. Item heiblok onder Brecht aan de “donckervoirt”. Item beemd achter Jan Loijcx in Blaakt. Item beemd in de “riet” aan “marem” achter de “boecheester”. Dit om 5 sister rogge en 5 £ 5 schellingen gr br jaarlijks en erfelijk

Personen:

f° 27 v° - 04.02.1523 ml

| 1175-0074-01 |

-Peeter Vorselmans en zijn broer Jan hebben zich onderworpen aan uitspraak van de schout, Oliver van den Wijngaerde, Laureijs van Aerde, Geerdt van Elsacker en Henrick Loijcx, die de zaak besproken hadden. Jan zal hebben het vierendeel van een veld de “eedonck”, boven het vierendeel dat hem bevallen was, zal zijn broer Peter weerom voldoen van de erfrogge die Peeter daarvoor bewezen heeft. Betreffende de heide in Wuustwezel die Jan Vorselmans in leen ontvangen heeft die zal hij aan zijn broer Peter opdragen, waarvoor deze aan Jan een schepenbrief zal verlijden van 2 Rgld erfelijke rente

Personen:

f° 28 r° - 22.02.1523 ml

| 1175-0075-01 |

-Wouter Jan Romboutssen in naam van zijn vrouw Marie laat om een som van 8 £ gr br Jan Loijcx een rente kwijten van een sister rogge, in mindering van een sister 2 Rgld die vs Wouter x Marie heffende waren op panden in bezit van Jan Loijcx

f° 28 v° - sint mathijsdag 1523 ml

| 1175-0076-01 |

-Claus Peeter Haijen belooft 10 V rogge te betalen aan de voogd en de toeziener van het kind van Jan Verwithagen

f° 28 v° - 02.03.1523 ml

| 1175-0077-01 |

-Magdalena x +Jan Buijters, met haar voogd Jan Marks, belooft 3 V rogge te betalen aan Heijle x Cornelis Buijs

-Jan Cornelis Diericx belooft 18 L rogge te betalen aan Willem Puts

-Aerdt Peeter Loijcx 2 sister rogge schuldig aan Magriete Peeter … (zijn zuster ?)

f° 29 r° - 10.03.1523 ml

| 1175-0078-01 |

-Henrick Jan Heijns belooft 22 V rogge te betalen aan de voogd en de toeziener van zijn eigen weeskind

f° 29 r° - 16.03.1523 ml

| 1175-0079-01 |

-Aert Jan Peeter Nouts belooft 2 sister rogge te betalen aan Lenaert Peeter Nouts

-Nout Peeter Nouts belooft 10 Rgld te betalen aan Lenaert Peeter Nouts

f° 29 v° - 16.03.1523 ml

| 1175-0080-01 |

-Jan van Lare belooft 4 lichte gld te betalen aan Jan Willem Gielis Jans

f° 29 v° - 18.03.1523

| 1175-0081-01 |

-Willem Vermunten als momboor en Cornelis Keeselmans als toeziener van Thijs Willems Vermunten onbejaard kind waarvan moeder was +Barbara Jans van Aerde en anderzijds Thijs Willem Vermunten die aanneemt zijn kind te onderhouden voor een termijn van 13 jaar, en dit om het roerend goed en de baat van het erfgoed die vs Barbara van haar ouders als huwelijks goed beloofd waren

Personen:

f° 30 r° - 03.1523 ml

| 1175-0082-01 |

-Cornelis Haest belooft een halster rogge te betalen aan Grieten en Lijsken Lenaert Couwenberchs drs

f° 30 r° - 13.04.1523 np

| 1175-0083-01 |

-Geerdt Larien belooft 5 V rogge te betalen aan Lijsken Claus Haest dr, en Cornelis van den Broeck belooft haar 48,5 st te betalen

f° 30 r° - 19.04.1523 np

| 1175-0084-01 |

-Jan Cornelis Diericx 19 L rogge schuldig aan Peeter Hovelmans

f° 30 v° - 13.04.1523 np

| 1175-0085-01 |

-Cornelis Heijn Goosems belooft 6 Rgld te betalen aan Jan Jorijs Bellens van de penningen die van de koopdag zullen komen. Belooft daarenboven nog 5 Rgld waarvoor zijn broer Henrick Goosems zich borg stelt

f° 30 v° - 16.04.1523 np

| 1175-0086-01 |

-Willem Luijcx en zijn kinderen, te weten Luijck en Lenaert, Katline, Magriete x Adriaen Giel Haest, Lijsken en Mariken met hun beider voogd Geerdt van Elsacker, en Jan Peeter Nouts als voogd met Cornelis Keeselmans als toeziener van de onbejaarde kinderen. S/D van de erfgoederen +Crijstijne x Willem Luijcx, moeder van vs kinderen. Beemdeken achter Thijs Theus Cuijpers. Item akker “thasselt” bij de “grote steechde”. 10 sch gr br last aan Peeter Hovelmans. Willem Luijcx behoudt de stede waar hij nu woont en die hij samen met zijn vrouw gekocht had. Verder nog erven het “tijchel stuck” in de “aertse acker”. Item heiblok de “brandt”. Kinderen verkrijgen de erfrenten die hun moeder heffende was in Zundert. Item heiblok en moer in Zundert. Item 6 V rogge op Buijen Thijs erfgenamen goed, 2 L rogge op Jan Wouter van den Cloote goed. Item beemd in de “wardel”. Item de helft van “diericks stede”, erven “dbiesvenne”

Personen:

f° 32 r° - 11.05.1523

| 1175-0087-01 |

-Jacob Willem Coelssen belooft 32 st te betalen aan Peeter de Cuijper als gemachtigd van zijn kinderen

-aangaan het akkoord tussen Willem Vermunten als voogd en Cornelis Jan Keeselmans als toeziener van het kind van Thijs (Willem) Vermunten en deze als vader anderzijds betreffende het onderhoud van het kind (cfr f° 29 v°) verklaren schepenen dit akkoord voor geldig zolang het weeskind geleefd heeft, maar wat daarna betreft willen zij zich verder beraden

f° 32 v° - 18.05.1523

| 1175-0088-01 |

-Hanneken Jan van Aerde zoon heeft voor schout en schepenen ontvangen al zulk goed, roerend en erfelijk, als +Willeken Thijs Willem Vermunten, zoon van +Barbara Jan van Aerde, achtergelaten heeft. Om deze goederen te delen tegen Thijs, vader van vs +weeskind, stelt Jan van Aerde, vader van Hanneken, zich borg

Personen:

f° 32 v° - 08.06.1523

| 1175-0089-01 |

-Jan Bastijns xLijsbet beloven 30 st te betalen aan Digne x Michiel Leijs Rombouts, Henrick Jan Heijns hun broer 10 st en Cornelis Jan Verhoeven 10 st

-Wouter de Coninck belooft vanwege de kinderen Geerdt Wils 9 V rogge te betalen aan het klooster van den 'troone'

f° 33 r° - 08.06.1523

| 1175-0090-01 |

Henrick Henrick Goosems belooft 2 £ gr br te betalen aan Jan Bastijns x Lijsbeth

f° 33 r° - 30.06.1523

| 1175-0091-01 |

-Gheeridt Ingelbrechts, schout van Loenhout, geeft rekening van de rogge die hij na de dood van de oude koster vanwege de kosterij ontvangen heeft, betreft 12 V

heeft anderzijds uitgegeven om vs vruchten te 'redimeren' 6 Rgld en voor de reiskosten die hij samen met de pastoor naar Breda (alwaar hij de vruchten redimeerde) met wagen en paarden maakte samen 20 st

item voor een V boekweit die de koster hem schuldig was 10 st

item dat de schout naar Breda gereden was om de collecteur van vs 6 Rgld te betalen 10 st

item van de schulden die dezelfde vanwege Geerdt Larien genomen heeft 15 st

alles samen 8 Rgld 15 st waarmee de schout Henrick Verbuijten als toeziener en Cornelis Jan Pauwels als 'maech' gepresenteerd heeft tot behoef van vs kinderen (niet gepreciseerd) indien zij de schout de vs penningen restitueren hij de vs rogge weer aan de kinderen zou geven

f° 33 v° - 30.06.1523

| 1175-0092-01 |

-Mathijs van den Bogaerde en Cornelis van den Bogaerde als voogd met Jan Nout Luijcx als toeziener van het weeskind Mathijs van den Bogaerde x +Marij Jacob Pauwels dr, deling van de achtergelaten goederen van de moeder. De vader behoudt de roerende goederen, schulden en weder schulden, de erfgoederen zullen het weeskind volgen

Personen:

f° 34 r° - st marcusdag 25 april anno 23 np

| 1175-0093-01 |

-Jacob Coels verkocht de beemd op het schoubosch in Popendonck, die hij eertijds met zijn huisvrouw Cornelia Peeter Martens gekocht had van Peeter Jan Peeter Nouts aan Cornelis Wouter van Meer. Na deze koop heeft Cornelia Peeter Martens voor schout en schepenen deze koop gecalengierd

f° 34 r° - 13.07.1523

| 1175-0094-01 |

-Jan Wouter Stevens de oude belooft 7 V rogge 52,5 st te betalen aan Jan Cornelis Jan Luijcxssen

f° 34 v° - 03.08.1523

| 1175-0095-01 |

-Cornelis Cornelis Valckemanssen belooft 5 Rgld te betalen aan zijn oom Arnout Toen Thijs

-Lenaert Jan Nijs belooft 2 £ 6 sch 3 denieren te betalen aan de schout van Loenhout

-Cornelis Zegers 5 V rogge schuldig aan Cornelis Willem Diericxssen

f° 34 v° - 07.08.1523

| 1175-0096-01 |

-Gheerdt Ingelbrechts verkocht aan de kinderen Quirijn Giel Simons een rente van 10 sch 5 penningen, 1,5 muijten (?) br op zijn goederen, roerend en onroerend, en dit voor 4 £ 11 sch 9 denieren br welke hij van de kerkmeesters ontvangen heeft en komende van de zoenpenningen Peeter Jan Cornelis Boetssen

f° 35 r° - 17.08.1523

| 1175-0097-01 |

-Gheerdt van de Cloote belooft 12 st te betalen aan Cornelis Willem Diericx

f° 35 r° - 06.08.1523

| 1175-0098-01 |

-Jan Djoos x Marij Willem Gielis Jans dr bekenden 20 lichte gld schuldig te zijn aan de kinderen van Pauwels Willem Diericx, dit boven de 10 V rogge van 2 jaar achterstel. Voogd van de weeskinderen is Cornelis Willem Diericx. Ingevalle van niet betaling transporeert vs Marij met haar man aan de weeskinderen een rente van 5 L rogge die zij heffende is op de stede in Sneppel in handen van Antonis Lenaert Heijn Peeters

f° 35 v° - 14.09.1523

| 1175-0099-01 |

-Willem Gielis van den Wijngaerde belooft 12,5 st 5 L rogge te betalen aan Dianne Nout Luijcx dr

-de weduwe Buijen Michiel Buijens is 15 L rogge schuldig aan Helwigen Skeijsers, dit van 3 jaren aan 5 L jaarlijks

f° 36 r° - 17.08.1523

| 1175-0100-01 |

-Geerdt van den Cloote 11 V rogge 12 lichte gld schuldig aan Aerdt Jan Peeter Nouts

-Willem van Lare belooft 7 Rgld te betalen aan Pauwels (Jan) Dignen

f° 36 r° - 14.09.1523

| 1175-0101-01 |

-Barnaert Jan Wouter Stevens belooft 5 lichte gld te betalen aan Aerdt Jan Peeter Nouts

-Geerdt Larien belooft 10 V rogge 20 st te betalen Pauwels Jan Dignen

f° 36 v° - 12.10.1523

| 1175-0102-01 |

-Magriete Gielis van den Wijngaerde dr belooft 6 Rgld te betalen aan Cornelis Cornelis Faes

f° 36 v° - 13.10.1523

| 1175-0103-01 |

-in het huis van de vorster werd koopdag gehouden van een beemd welke aan Marije Henrick van Aken dr van haar vader verstorven was en waartegen haar broer Claus een andere beemd en weerdeel tegen heeft genaamd de “perbempt” en welke 2 beemden vooralsnog ongedeeld zijn, en waarvan één beemd leen is onder Nijs van Heester zoon en de andere erve. Op beide beemden staat gelijk een rente van 10 V 1 L rogge en op de erve omtrent 2 st heren cijns. Hierop volgen de voorwaarden volgens dewelke de beemd wordt verkocht. Cornelis Michiel van Elsacker heeft de slag ontvangen voor 14 £ 5 sch eens

Personen:

(Nota: in hoofding is sprake van de weduwe Meus Hovelmans, in het begin van de akte van Marije Henrick van Aken, verder in de akte enkel van de weduwe. Verder blijkt uit de akte dat de achtergelaten goederen van Henrick van Aken nog moeten gedeeld worden, minstens al tussen zijn zoon Claus en zijn dochter Marije x +Meus Hovelmans)

Personen:

f° 37 r° - 26.10.1523

| 1175-0104-01 |

-Jan van Bavele heeft beloofd 13 Rgld te betalen aan Peeter Jan Peeter Nouts

f° 37 v° - 30.11.1523

| 1175-0105-01 |

-Jan Buijen Thijs kinderen beloven 10 L rogge te betalen aan Claus van Aken, Cornelis Geerdt Wilssen, ook voor zijn andere broers en zusters, belooft vs Claus eveneens 4 V rogge te betalen

f° 37 v° - 07.12.1523

| 1175-0106-01 |

-Jan Michiel Jan Meus 13 V 3 L rogge schuldig aan vs Adriaen (Jan Michiel Buijens)

f° 38 r° - 14.12.1524

| 1175-0107-01 |

-Jan Henrick Marten Sibs in naam van zijn jongste zoon Peeter enerzijds en anderzijds Wouters Snels, voor hem zelf en als voogd van het onbejaard kind (eren) van Jan Verwilt - Peeter Verwilt - Peeter Cristiaen Reijns x Ijsabeele Verwilt; hebben zich onderworpen aan het oordeel van arbiters inzake de helft van 7 £ gr br waarvoor vs Wouter Snels in recht gesteld had Peeter Jan Henrick Marten Sibs jongste zoon en inzake de rekeningen die vs Peeter Sibs in naam van zijn huisvrouw Lisken Sibs van vs Wouter Snels begeerde. Arbiters hebben uitgesproken dat Wouter Sels en consorten aan vs Peeter Jan Henrick Marten Sibs 2 £ 10 sch gr br zullen geven. Verder dat vs Peeter Sibs zal behouden al de roerende goederen die hij vanwege zijn huisvrouw heeft en de helft van de schuld van de verschenen renten tot lichtmis 1523 ml. Der andere helft zal toekomen aan de kinderen van vs Willem Verwilt. Vs Peeter Sibs zal geen tocht behouden in de goederen van Lisken Verwilt zijn +huisvrouw

Personen:

Arbiters waren: Peeter Vorspoel, pastoor - Geerdt Ingelbrechts, schout - Geerdt van Elsacker en Laureijs van Aerde, schepenen

f° 39 r° - st tomasdag 1523

| 1175-0108-01 |

-inzake de twist die Geerdt Ingelbrechts als rentmeester heeft met Arnoudt van Onstaijen als pachter van de “nederhoeve” in zake een half jaar rente bedragende 4 £ 13 sch 11 denieren obool br, onbetaald volgens de rentmeester wat vs Arnaut ontkende, en in zake meer andere geschillen, hebben partijen zich onderworpen aan het oordeel van arbiters de pastoor van Loenhout, meester Peeter Vorspoel, Laureijs van Aerde, Geerdt van Elsacker, Cornelis Jan Nijs en Jan Peeter van Onstaijen. Uitspraak is dat vs Arnaut aan de rentmeester 4 £ 13 sch 11 denieren obool br zal betalen, en dat alle andere geschillen gesloten worden

f° 39 v° - 29.12.1524

| 1175-0109-01 |

-Thijs van den Bogaerde belooft Jan Nout Luijcx tot behoef van zijn zoon Jan 25 st te betalen

f° 40 r° - 30.12.1524 ml

| 1175-0110-01 |

-meester Peeter Vorspoel en zijn zuster Lijsbet x Doren Neve beloven hun broer meester Dierick Vorspoel 10 £ gr br te betalen, en dit inzake heide en moer welke hen en hun andere broers en zusters achtergebleven zijn van hun moeder Lijsbet Suijs

Personen:

f° 40 r° - 18.01.1524 ml

| 1175-0111-01 |

-Laureijs van Aerde belooft 9 £ gr br te betalen aan Barnaerdt van Bavele

f° 40 r° - 28.12.1523

| 1175-0112-01 |

-Jan Nout Luijcx Janssen machtigt zijn vader Jan Nout Luijcx en Cornelis Nout Luijcx zijn broer om in zijn naam alle schulden te ontvangen

Personen:

f° 40 v° - 23.01.1524 ml

| 1175-0113-01 |

-Cornelis Jan Haest koopt zijn kinderen Jan en Heijlken met hun voogd uit van het versterf van hun moeder +Katerine Jan Nijs Hegs dr. Zal de herberg “de leu”, de beemd in het hoogbos en de erven de “blocxkens” mogen verkopen en daarmee de schulden betalen. Mag ook de rente van 13 L rogge op Jan Nijs Hegs mogen blijven heffen zijn leven lang zonder die te mogen verkopen, tenzij in grote armoede en met consent van de kinderen

Personen:

f° 41 r° - 09.02.1524 ml

| 1175-0114-01 |

-tussen Jan van Aken vanwege zijn vrouw Marie Jan Haest dr en Cornelis Jan Haest wijzen schepenen alzo Jan van Aken voldoet aan de presentatie van de vierschaar van Merksem dat Jan van Aken nomine uxoris zal mogen delen in de nog ongedeelde erfgoederen van Jan Haest

Personen:

f° 41 r° - 12.02.1524 ml

| 1175-0115-01 |

-(in hoofding: akte tussen Cornelis Haest en Jan van Aken)

Cornelis Jan Haest exhibeert certificatie van 10 £ br en schepengelofte van 8 £ welke Cornelis Haest aan het gasthuis beloofde (register 07.07.1506)

f° 41 v° - 15.02.1524 ml

| 1175-0116-01 |

-Claus Verheerstraten belooft 2 £ 1 sch 3 denieren gr br te betalen aan Jan van den Berg en zijn medeplegers, dit van verschenen pacht

nota: akte doorgehaald

-Henrick Cleijs belooft 2 Rgld te betalen aan Godevaert Piggen

-Peeter Huijb Callants 4 sister rogge schuldig aan de h geest

-Jan Cornelis Diericx 2 V schuldig aan de h geest

f° 42 r° - 28.02.1524 ml

| 1175-0117-01 |

-Adriaen Cornelis Loijcx machtigt zijn zwager Claus Verheerstraten in de deling tegen zijn vader Cornelis Marck Loijcx en zijn broer en zijn zuster in het versterf van zijn moeder

Personen:

f° 42 r° - 29.02.1524 ml

| 1175-0118-01 |

-Jan Strobiers een sister rogge schuldig aan Jan Pauwels (Keeselmans)

-tussen Jan van Aken en Cornelis van den Broeck wijzen schepenen voor recht dat Jan van Aken niet gehouden is van achterstallen

f° 42 v° - 03.03.1524 ml

| 1175-0119-01 |

-Cornelis van Bavele heeft rekening gedaan van de goederen toebehorende het weeskind van zijn broer Marten van Bavele, en van zijn vader verstorven, en dat gedaan bij Katerine Jan Ghijs dr, moeder van het weeskind, nu x Gielen Buijens, en bij Wouter van den Broeck als toeziener van het weeskind

Personen:

f° 43 r° - 07.03.1524 ml

| 1175-0120-01 |

-Peeter Jan van Staijen verklaart zich te houden aan de compositie die zijn vader gedaan heeft met Jennijn Lombaert inzake de kwetsuren die deze laatste aan Peeter Jan van Staijen had toegebracht, belooft dit voor meester Peeter Vorspoel, pastoor en notaris, en voor schepenen

f° 43 r° - 13.03.1524 ml

| 1175-0121-01 |

-(in hoofding: Peeter Scuermans weduwe)

voor meester Peeter Vorspoel, pastoor, en voor Laureijs van Aerde, schepene, bekent Cornelis Scuermans geen recht te hebben aan de goederen van zijn broer +Peeter Scuermans

f° 43 v° - 14.03.1524 ml

| 1175-0122-01 |

-Peeter Wiericx 3 V rogge schuldig aan Claus Verheerstraten als gemachtigd van het klooster van de troon

f° 44 r° - 28.03.1524 ml

| 1175-0123-01 |

-Willem Luijcx belooft 2 £ br te betalen aan Peeter Hovelmans

f° 44 r° - 11.04.1524 np

| 1175-0124-01 |

-de weduwe Willem van Staijen 2 Rgld 1 sister rogge schuldig aan Abraham van Huijsen

-Henrick Goosems 4 V rogge schuldig aan Katline x Peeter Jan Peeter Nouts

-Jan Heerkens 6 V rogge schuldig aan Jan Pauwels Keeselmans

f° 44 v° - 11.04.1524 np

| 1175-0125-01 |

-Henrick Philips 12 V rogge schuldig aan Jan Pauwels Keeselmans

-Thijs Jan Pauwels belooft 8 V rogge te betalen aan Jan Pauwels Keeselmans

-Jan Heerkens 12 L rogge schuldig aan de h geest

-Claus Haijen 29 st 2 oort schuldig aan Clare x +Cornelis Smolenaren

-Toenken Pauwels Woijts als principaal en Cornelis Jan Pauwels als borg beloven 41 st te betalen aan Nout van Onstaijen, item 5 V rogge

f° 45 r° - de zelfde dag septembris 1524 (?)

| 1175-0126-01 |

-Doren Neve 4 V rogge schuldig aan Peeter Vorselmans

f° 45 r° - 11.04.1524 np

| 1175-0127-01 |

-Willem Gielis van de Wijngaerde belooft 9 V rogge te betalen aan Henrick Hovelmans tot behoef van zijn zoon Hanneken

-tussen Lijsken Cornelis Jan Pauwels Geens dr en Peeter Jan Pauwels Keeselmans wijzen schepenen voor vonnis inzake het kind van vs Lijsken waarvoor zij vs Peeter aangewezen heeft dat hij het kind de helft van de tijd moet houden

f° 45 v° - 18.04.1524 np

| 1175-0128-01 |

-Willem Jan Luijcx als voogd van Peerken Cornelis Jan Luijcx zoon en Gheerdt van Elsacker als voogd van Mariken Cornelis Jan Luijcx dr, van Lijsken, Adriaen en Lijnken hebben rekening gedaan bij Peeter Jan Peeter Nouts als toeziener, Cornelis Cornelis Luijcx en Hanneken Cornelis Luijcx. Nijs van den Bogaerde was schuldig aan vs Peerken 14 L 3 kw rogge 75 st. Cornelis van Staijen is vs Peerken schuldig 25 st. Willeken Cornelis Luijcx is schuldig aan zijn broer Peerken 5 st, zal op zijn beurt van zijn zuster Mariken 18 st krijgen. Luijck moet aan zijn broer Cornelis 13 st geven, en aan zijn zuster Mariken 4 st 9 muijten. Mariken zal aan haar zuster Lijsken 2 st 4,5 muijten geven. Heijlken zal van Adriaenken Jan Wouter Stevens 7 st ontvangen en Cornelis Cornelis Luijcx van vs Adriaen Stevens ook 7 st. Bovendien was Willem Jan Luijcx vs, oom van deze kinderen, aan hen nog 52,5 st schuldig en nog 12,5 st die hij van Adriaenken Stevens ontvangen had waarvan Cornelis Cornelis Jan Luijcx voor schulden die hij voor de kinderen gemaakt heeft 46 st 1,5 oort ontvangen zal

Personen:

f° 46 r° - 18.04.1524 ml

| 1175-0129-01 |

-Jan Willem Gielis Jans belooft 11 lichte gld te betalen aan Peeter Jan Peeter Nouts van verschenen pacht. Zullen daarover geen recht meer hebben, tenzij de dochter van Jan van den Bogaerde in het huis zal trekken, dan zal vs Jan niet gehouden zijn van de laatste helft

f° 46 v° - 03.05.1524

| 1175-0130-01 |

-inzake het geschil tussen Cornelis Jan Nouts x Barbara Joris Teus Cuijps dr en hun zwager Wouter Willems schikken partijen zich aan schout en schepenen als arbiters. Eerst aangaande zekere erven onder Wuustwezel, item aangaande een half bunder heide ook aldaar achter de oude gracht, item aangaande het sister rogge dat heer Cornelis de Cuijper, zijn broer Jan en zijn zuster Alijt gekocht hebben van Magriet Teus Cuijps dr, item aangaande 2 £ gr br die heer Cornelis ontvangen heeft boven de principale koop van de stede, en verder aangaande alle andere geschillen, en waarin ook betrokken Belie dr van Cornelis Jan Nouts x Barbara Vuijps vs, spreken arbiters uit als volgt. Vs Wouter Willems en consorten behouden de goederen onder Wuustwezel, voor het sister rogge en de 2 £ br zal hij 17 lichte gld betalen en 2 st eens etc...

Personen:

vs Barbara is blijkbaar een zuster van heer Cornelis de Cuijper

f° 47 v° - 28.01.1524 ml

| 1175-0131-01 |

-het voordeel dat Ment Jan Giels houdt voor zijn kinderen waarvan moeder was +Lijsbeth Lambrecht van den Bogaerde geschat op 25 lichte gld. Voorwaarde is dat na zijn dood de helft (12,5 lichte gld) zijn 2 voorkinderen vooruit zal volgen, en de andere helft naar recht zal gedeeld worden

f° 48 r° - 09.05.1524

| 1175-0132-01 |

-Cornelis Marck Loijcx belooft 4 £ gr br te betalen aan Magriete x +Jan Haest

-de weduwe Willem van Staijen 14 V rogge schuldig aan de weduwe Jacob Heijns

-Magriete x +Henrick Conincx belooft 9 V rogge te betalen aan Marije x +Jan Wouters

f° 48 v° - 11.05.1524

| 1175-0133-01 |

-de schout n.o. en Ment Jan Giels sluiten akkoord inzake 'eenen broeck die vs Ment binnen Loenhout gedaan hadde aen Toenken Jan Hovelmans den welcken de selve Clement hem gevordert hadde om te slaen ende quetsen', niettegenstaande Henrick Hovelmans vanwege zijn zoon Hanneken (inzake het ongeval dat deze aan Jan van den Cloot veroorzaakt had) de vrede gedaan had aan vrienden en magen (cfr supra). Ment dient de schout 16 Rgld te betalen, verder nog de kosten o.m. het recht van de vorster van 'ijsergeld en montcosten', waarvoor borg gebleven is zijn zwager Jan van den Cloot en daarna Jan Toen Lemmens

Personen:

f° 49 r° - 23.05.1524

| 1175-0134-01 |

-Peeter Wiericx 6,5 V rogge schuldig aan Wouter Meus (van Brecht)

-Anthonis Len(aer)t Heijn Peeters 20 st schuldig aan de weduwe Jan Dignen

-Jan Cornelis Nouts belooft 18 L rogge te betalen aan Heijle (Giels van den Wijngaerde) x Cornelis Buijs

-Aert Jan Wouter Stevens belooft 46 st te betalen aan Lijnken x +Cornelis van Ijperen

f° 49 v° - 23.05.1524

| 1175-0135-01 |

-Henrick Loijcx, gemachtigd van Willem van den Bogaerde, bekent Claus Stuijt de schuld van 2 Rgld

-Cornelis Djoos een V rogge schuldig aan Dierick van Wouwe, en Buijcken 2 L rogge aan zelfde Dierick

-Adriaen Giel Haest belooft 2 sister rogge te betalen Lenaerdt Goijen Ijsendocnk

f° 49 v° - 31.05.1524

| 1175-0136-01 |

-Jan Cornelis Boets, en zijn zoon Cornelis voor hem en voor zijn broer Peerken, 39,5 Rgld schuldig aan Godevaert Pigghen (van Breda)

f° 50 r° - 06.06.1524

| 1175-0137-01 |

-Jan Cornelis Diericx 6,5 V rogge schuldig aan Jan Cornelis Lenaerts

-Cornelis Geerdt Wils en Toenken Pauwels Woijts beloven 4 Rgld 14 st te betalen aan het klooster van den trone, en nog 9 V 1 L rogge van verschenen pacht

-Jan Djoos belooft 5 V rogge te betalen aan de kinderen van Pauwels Willem Diericx

-Jan van Lare 4 Rgld schuldig aan Michiel Wouter Aerts

f° 50 v° - 06.06.1524

| 1175-0138-01 |

-Doren Neve belooft 3 V rogge te betalen aan de h geest van Wesel

-Rombout Buijens belooft 3 V rogge te betalen aan Adriaen Willems

-Jan Baijens van Malle belooft 10 L rogge te betalen aan Peeter de Cuijper

-Cornelis Gielis Haest belooft 20 L rogge te betalen aan Henrick Hovelmans

f° 51 r° - 06.06.1524

| 1175-0139-01 |

-Cornelis Valckemans belooft 10 L rogge te betalen aan Cornelis Gielis Haest

-(in hoofding: Jan Cornelis Luijcx)

Adriane van den Hoeken, met voogd, belooft een V rogge te betalen aan de kinderen Cornelis Luijcx

-Jan Hovelmans als voogd wijlen van de onbejaarde kinderen Henrick Hovelmans en Jan Pauwels Keeselmans als toeziener kennen dat zij voortijds de vs weeskinderen aan hun vader Henrick besteed hebben voor een termijn van 8 jaar om de have die hen van hun moeder Katerine Jacob Pauwels dr verstorven was. Kinderen zouden nu van vs have voor hen behouden een bed en een schrijn, behoudens dat na vs 8 jaar Henrick Hovelmans voor ieder van zijn kinderen zou (laten) maken een dagelijks en een zondags kleed

Personen:

f° 51 r° - 20.06.1524

| 1175-0140-01 |

-Michiel Leijs Rombouts belooft 50 st ... te betalen aan Cornelis Hovelmans

f° 51 v° - 20.06.1524 - Peeter Jan Peeter Nouts

| 1175-0141-01 |

-Jacob Coels belooft 4 Kgld te betalen Peeter Jan Peeter Nouts

f° 51 v° - 28.06.1524

| 1175-0142-01 |

-(in hoofding: S/D tussen Peeter de Beere en zijn voorkinderen)

Peeter de Beere en Cornelis de Beere als voogd met Cornelis Jan Nout Coppens als toeziener van de voorkinderen van vs Peeter de Beere x +Alijt Jan Nout Coppens dr akkoord over sterfhuis. Peeter de Beere behoudt het recht aan het versterven van vs weeskinderen, zo have en erven, schuld en wederschuld, zal zijn kinderen onderhouden

Personen:

f° 51 v° - 20.06.1524

| 1175-0143-01 |

-Jacob Coels 3 V 30 L schuldig aan de weduwe Jan Dignen

f° 52 r° - 22.08.1524

| 1175-0144-01 |

-Peeter Jan Martens opt Hesschot belooft 12 V rogge te betalen aan Willem de Visscher

f° 52 r° - 29.08.1524

| 1175-0145-01 |

-Jan van Lare belooft 9 lichte gld 3 oort te betalen aan Willem Buijs

-Dierick Lenaerdt Boetssen 4,5 V 6 L rogge schuldig aan de erfgenamen van Lijsken Verwilt

-Lenaerdt Jan Nijs belooft 6 Rgld te betalen aan Wouter Delien

f° 52 v° - 12.09.1524

| 1175-0146-01 |

-Magriete x +Jan Haest belooft 6 L rogge te betalen aan Henrick Hovelmans

-Wil van Laer belooft 11 lichte gld te betalen aan Marie x Thijs Buijens

-Lijsbeth Joerdaens 2 V rogge schuldig aan Toenken Wouts Bijen dr

-Michiel Leijs Rombouts 13 V schuldig aan Jans Verhoeven zoon

-Henrick Jan Boets belooft 12 Rgld te betalen aan Jan Beijs van Turnhout

f° 53 r° - 12.09.1524

| 1175-0147-01 |

-Wouter de Coninck 12 V rogge schuldig aan Luijck Nout Luijcx en 9 st 3 oort aan de vorster

-Henrick Loijcx als gemachtigd van Peeter Hase een sister rogge schuldig aan Godevaert van Brecht

f° 53 r° - 10.10.1524

| 1175-0148-01 |

-Henrick Goosems belooft 8 Rgld te betalen aan Jan Bastijns (genaamd Hoendermans)

f° 53 r° - 24.10.1524

| 1175-0149-01 |

-Jan Strobiers 3 sister rogge schuldig aan het kind van Jan Verwithagen. Peeter Vorselmans en Jan Leijs Rombouts zijn voogden van vs weeskind

f° 53 v° - 07.11.1524

| 1175-0150-01 |

-Cornelis Marcx belooft 12,5 V rogge te betalen aan Henrick de Cnodder

-Willem Cornelis Buijs belooft 13,5 £ gr br te betalen aan Peeter Cornelis Witbols

Personen:

f° 53 v° - 21.11.1524

| 1175-0151-01 |

-Henrick Loijcx, als gemachtigd van Barnaerdt Couwenberchs, 64 st schuldig aan Lijnken x +Cornelis van Ijperen

-(in hoofding: Loijcken)

Heijlken x +Willem van Staijen 1 sister rogge schuldig aan Henrick de Cock

f° 54 r° - 21.11.1524

| 1175-0152-01 |

-Wil van Lare 9 L rogge schuldig aan Cornelis Cleijs Jans

-Henrick van Staijen 1 sister rogge schuldig aan Mariken Leijs Rombouts

f° 54 r° - 02.01.1525

| 1175-0153-01 |

-Cornelis van Staijen timmerman belooft 3 Rgld te betalen aan Neelken Jan Goosems dr

-Heijlken x +Willem van Staijen 6 V schuldig aan Cornelis Hovelmans

Personen:

f° 54 v° - 02.01.1525

| 1175-0154-01 |

-Henrick Loijcx, als gemachtigd van Henrick Goosems, 13 V rogge schuldig aan Abraham van Huijsen

-Henrick Loijcx, als gemachtigd van Henrick Goosems, 2 sister rogge schuldig aan Cornelis (Jan) Pauwels Geens

f° 54 v° - 10.01.1525 ml

| 1175-0155-01 |

-Djanne van den Veken belooft 13 L rogge te betalen aan Peeter Jan Peeter Nouts

f° 54 v° - 15.01.1525 ml

| 1175-0156-01 |

-Gheerid Ingelbrechts, schout, ontving van Lenaerdt Toen Faes de som van 10 Rgld, in zake de doodslag die vs Lenaert en Cornelis van den Bogaerde begaan hadden op Cornelis Willem der Muijden

f° 55 r° - 16.01.1525 ml

| 1175-0157-01 |

-Thijs Jan Pauwels 2 sister rogge schuldig aan Jan van den Wijngaerde Bouwenssen

-Henrick Loijcx, gemachtigd van Cornelis Haest, 14 st schuldig aan Goosem Lemmens, in zake van 2 ‘doot scrijnen’ die vs Goosem gemaakt had

-Barnaerdt Jan Wouter Stevens belooft 6 lichte gld te betalen aan Aerdt Peeter Nouts

-Jan Wouter Stevens de oude 9 L rogge schuldig aan Aerdt Jan Peeter Nouts

f° 55 v° - 16.01.1525 ml

| 1175-0158-01 |

-Henrick Goosems belooft Hubrecht Coppen Jans te lossen en te klaren van een bunder beemd op het hoogbos welke beemd vs Hubrecht voorheen gekocht heeft van Henrick Goosems, vader van vs Henrick Goosems. Borg is Willem de Hase

f° 55 v° - OLVrdag december 1524

| 1175-0159-01 |

-Hanneken waarvan Magriete van Lier moeder af is, Minderhout, betaald door de schout Gheerdt Ingelbrechts van zulke 5 Rgld als de schout hem voor een jaar huur schuldig was

f° 56 r° - 16.01.1525 ml

| 1175-0160-01 |

-Cornelis Pellens, als gemachtigd van Henrick Cleijs, 3 Rgdl schuldig aan Barnaerd van den Broeck

f° 56 r° - 30.01.1525

| 1175-0161-01 |

-de weduwe van Cornelis Nijs van den Bogaerde 3 V 3 L rogge schuldig aan de weduwe Meus Hovelmans

f° 56 r° - 14.02.1525 ml

| 1175-0162-01 |

-Michiel Henrick Leijs Rombouts belooft 6 V rogge te betalen aan M Jan Bouwens Custodis

f° 56 v° - 27.02.1525 ml

| 1175-0163-01 |

-Gheerdt Larien belooft 6 V rogge te betalen aan Wouter Wouters

-Geerdt Larien belooft 10 V rogge te betalen aan de weduwe Jan Dignen

-Jacob Coels 18 st schuldig aan Willeken Lenaerts als voogd van de kinderen van zijn broer Cornelis

-Henrick Valckemans belooft 6 V rogge te betalen aan de h geest van Loenhout

f° 56 v° - 07.03.1525 ml

| 1175-0164-01 |

-Marij x +Jan Dioos en Jan van Staijen als voogd van het weeskind Jan Dioos 10 L rogge schuldig aan Claus Verheerstraten en 9,5 L rogge aan Marij x +Jan Wouters

f° 57 r° - 19.03.1525 ml

| 1175-0165-01 |

-Wil van Lare belooft 3 Rgld tot Hoogstraten te betalen aan Cornelis Bouwens (van Hoogstraten)

-Jan Oom verklaart dat hij door zijn zoon Jan betaald is van zulke have en onroerende goederen als hij aan deze verkocht had, en van alle andere actie die hij op zijn zoon mocht hebben

f° 57 r° - 27.02.1525 ml

| 1175-0166-01 |

-Cornelis Heermans belooft 4 £ gr br te betalen aan Aerdt Jan Aerdt Brantssen, in zake een stede in Sneppel in de acker. Jan Peeter Claus, broer van vs Cornelis, stelt zich borg

f° 57 r° - 10.04.1525 ml

| 1175-0167-01 |

-Willem van den Bogaerde 9 lichte gld schuldig aan de kinderen Henrick van Aerde

f° 57 v° - 10.04.1525 ml

| 1175-0168-01 |

-Jan Cornelis Heermans 27 L rogge schuldig aan Luijck Cornelis Luijcx

-Jan Cornelis Heeermans 2 halster rogge schuldig aan Willeken Cornelis Luijcx

f° 57 v° - 24.04.1525 np

| 1175-0169-01 |

-Jacob Coels belooft 3 Rgld 0,5 st te betalen aan Henrick Loijcx als gemachtigd van Simon Cornelis Jans

-Willem van den Bogaerde 2 sister rogge schuldig aan Katerine x +Jan Pauwels

f° 58 r° - 24.04.1525 np

| 1175-0170-01 |

-Jan Wouter Stevens belooft 7 lichte gld te betalen aan Lijnken Giel Willems dr

-Jan Cornelis Diericx 6 V 3 L rogge schuldig aan Peeter Hovelmans

f° 58 r° - 08.05.1525

| 1175-0171-01 |

-Jacob Willem Cools x Cornelia beloven 4 £ gr br 0,5 sch te betalen aan de weduwe van Jan Willem Coels (van Westmalle)

Personen:

f° 58 r° - 10.04.1525 ml

| 1175-0172-01 |

-Claus Haijen belooft 12 V rogge te betalen aan het kind van Jan Verwithagen

f° 58 v° - 08.05.1525

| 1175-0173-01 |

-Peeter Wiericx 9 V rogge schuldig aan de kinderen Cornelis van Aerde voor wie Laureijs van Aerde gemachtigd is

-Willem Gielis van den Wijngaerde is met vonnis gewezen 26 L rogge te betalen aan Heijlwig x Jan Coeck

-Thijs van den Bogaerde in naam van zijn vrouw Mariken met vonnis gewezen in de erfelijkheid van 1,5 L rogge op Willem Lenaert Wil Loijcx, haar door Jan Goosems bij testament gegeven

f° 59 r° - 16.05.1525

| 1175-0174-01 |

-Jan van Lare belooft 4 V rogge te betalen aan Peeter van Onstaijen

f° 59 r° - 15.05.1525

| 1175-0175-01 |

-Cornelis Jan Giels als voogd van de onbejaarde kinderen van zijn broer Clement Jan Giels doet rekening van inkomsten en uitgaven, beginnend 28.01.1524 ml, bij presentie van Lambrecht van den Bogaerde als toeziener en grootvader en Clement als vader van de kinderen. Saldo van 42 st 1,5 oort.

Personen:

nog te betalen tot behoef van de kinderen

Willem Hase 10 st als rest van een koe

Peeter van den Bogaerde 2 kuipen en een kwartier bonen samen 7 st

Peeter van Bergen van 2 L een kwartier boekweit 6 st 1 oort

zelfde van een kan en een pint 14 st

Neel Marck Jan Mars rest van de bonen 2,5 oort 4,5 muiten (?)

en van een doek een hemd ... 11 st

Cornelis van den Zanden van een kistje 9 st

zelfde een halsdoek een ‘borse’ ... 6 st

zelfde nog £ gr br

en met lichtmis 1526 ml daaraf 5 st

Ment Jan Giels de vader een rode koe 6 Rgld 11 st

en rest nog van de varkens 22,5 st waaraan gekort 14 st

bate van de stede 43 st 3 oort

en nog anderszins 21 st 1 oort

het kindsdeel van de bijen 21,5 Rgld

f° 59 v° - 06.06.1525

| 1175-0176-01 |

-Jan van Staijen doet zijn rekening als momboor van Neelken Peeter Huijb Callants zoon waarvan moeder was Magriete Jacob Bromans dr, beginnend 11.04.1524, meer uitgave van 2 st 1 oort die hem gekort zijn aan de 3 Rgld die hij aan zelfde knecht schuldig was van 3 jaar pacht. Gepasseerd bij Cornelis Peeter Huijb Callants, bejaard geworden en bij Barnaerdt Hildernis als toeziener en Lambrecht Bromans als oom

Personen:

f° 59 v° - 22.05.1525

| 1175-0177-01 |

-Lijsbeth Cornelis Jan Luijcx dr x +Tonis Luijcx, geboren van Beerse, met haar voogd Geerdt van Elsacker, heeft aangenomen haar dochter Toenken waarvan vs Tonis Luijcx vader was te onderhouden, tot het 11 jaar oud zal zijn. Stelt tot pand de goederen die haar zullen versterven van haar moeder Cornelia x +Cornelis Luijcx

Personen:

f° 60 r° - 22.05.1525

| 1175-0178-01 |

-Thijs Jan Claus Peeterssen 13 L schuldig aan Cornelie van Ossenberge

Personen:

f° 60 r° - 30.05.1525

| 1175-0179-01 |

-nadat Gielis Heijn Luijcx zo ver geprocedeerd had in zake 15 L rogge erfelijke leenpacht die hij heffende was op land dat Henrick Cleijs in leen houdt van Toemaes Nijs Putcuijps en waarvan 3 jaar ten achter is, samen 45 L verschenen pacht, en waarvoor vs Gielis door Jan Cornelis Boets, Jan van Staijen, Cornelis Jan Pauwels en Claus Verheerstraten als leenmannen in het hof van Toemas Nijs Putcuijps gewezen is in de ‘bladinge’ (opbrengst) van vs leengrond wordt dit voor schepenen bevestigd, na de zondagse geboden door de vorster gedaan

f° 60 v° - 19.06.1525

| 1175-0180-01 |

-Toen Faes 7 L rogge 9,5 st schuldig aan de kinderen Cornelis van den Broecke

-Giel Toen Giel Simonssen als momboor en Willem Luijcx als toeziener van Neelken, Quirijn Giel Simonssen onbejaard kind, ontvangen van Henrick Loijcx en Cornelis Jan Nijs als keerslieden ‘der doder zijden’ van Quirijn Giel Simonssen zaliger boven de ‘zoenpaije’ van 18 Rgld 7 st die Cornelis Michiel van Elsacker voor erfrenten onder heeft nog 2 ‘zoenpaijen’ samen 26 Rgld 13 st en nog de verschenen rente van een jaar bedragende 2 Rgld 5 st gr br

Personen:

-Otto Jacobs belooft 5 Rgld te betalen aan Tonis van Beke

-Geerdt Larien belooft 2 V rogge te betalen aan Lijsken Claus Peeter Haaest dr

f° 61 r° - 03.07.1525

| 1175-0181-01 |

Cornelis Jan Nouts 16 st schuldig aan Cornelis Keeselmans

f° 61 r° - 24.07.1525

| 1175-0182-01 |

-Jan Nijs Hegssen belooft 2 £ 2sch 6 denieren br te betalen aan Cornelis Meijs

f° 61 r° - 31.07.1525

| 1175-0183-01 |

-(in hoofding: Aerdt Jan Peeter Nouts vanwege Jan Buijen Thijs dr tegen Jan Ingelen)

Jan Ingelen 10 lichte gld 7 st schuldig aan de dochter van Jan Buijen Thijs

f° 61 v° - 31.07.1525

| 1175-0184-01 |

-Henrick de Cock 7 lichte gld 4 st schuldig aan Peeter Jan Peeter Nouts

-Jen Heerkens 12 V rogge schuldig aan de weduwe Meus Hovelmans

f° 61 v° - 14.08.1525

| 1175-0185-01 |

-Ot Jacobs 60 st schuldig aan Jan Jan Nouts

-(in hoofding: Peeter Cornelis Peeter Gielssen voor Gijsbrecht Tonis Vercreke zoon)

Thijs Jan Pauwels 2 £ gr br schuldig aan Gijsbrecht Tonis Vercreke inzake testament dat Marije Jan Pauwels aan vs Gijsbrecht gemaakt had

f° 62 r° - 14.08.1525

| 1175-0186-01 |

-Henrick Cleijs 13 Rgld schuldig aan Henrick Goosems

-Adriaen en Cornelis Gielis Haest zonen en Peeter Zoeten als gemachtigd van Mariken Gielis Haest dr het derde deel in 8 £ gr br schuldig aan Jan Jan Laets in naam van zijn huisvrouw

f° 62 r° - 28.08.1525

| 1175-0187-01 |

-Jan van Eekele 2 £ br schuldig aan het klooster van de trone, en nog 3 V rogge verschenen pacht. Claus Verheerstraten is gemachtigd van vs klooster

f° 62 v° - 28.08.1525

| 1175-0188-01 |

-Peeter Jan Marten Sibs 20 lichte gld 1 st schuldig aan Marie Henrick van Aken dr

f° 62 v° - 14.08.1525

| 1175-0189-01 |

-Toenken Jan Brantszoon, bejaard geworden, tevreden met ontvangst en uitgaven gedaan door Henrick Jan Meus als momboor ten tijde van zijn onbejaardheid

f° 62 v° - 11.09.1525

| 1175-0190-01 |

-Jan Heerkens 19 L rogge schuldig aan Neelken der Weuwen

f° 63 r° - 19.09.1525

| 1175-0191-01 |

-nadat Henrick de Knodder zo ver geprocedeerd had in zake 20 sch gr br erfelijke leenpacht die hij heffende was op beemd in het leenhof van Rutgeerdt van Doirne toebehorende Jan Peeters tot Brecht, en dit van 6 jaren achterstal, samen 6 £ br verschenen pacht en van de leenmannen gewezen was in de ‘blading’ van vs beemd, bevestigen schepen vs Henrick in de blading, met consent van Wouter Snels als stadhouder in vs leenhof

Cornelis Kerstens, Brecht, heeft op Jan Peeters hoeve uit sheeren hande, de toemaat of hooi gekocht dat op vs leengrond gebleven was

f° 63 v° - 28.09.1525

| 1175-0192-01 |

-inzake het geschil tussen Michiel Peeter Betten, aanlegger, en Wouter Jan Laetssen, verweerder, onderwerpen partijen zich in het arbitreren van schout en schepenen. Geschil bestaat er in dat verweerder een paard verloren heeft en gezegd heeft dat aanlegger hiervoor aansprakelijk was. Heeft dit gezegd in Loenhout en ook in Vlaanderen ten huize van de huisvrouw van aanlegger alwaar deze woonachtig was. Uitspraak is dat Jan Wouter Laets in gebannen vierschaar zal verklaren dat hij aanlegger erkent als een goede man, dat hij hem om vergiffenis zal vragen, en dat hij nog 9 braspenning zal betalen voor de kosten, 8 st voor de certificatie, en 15 st aan de aanlegger

Personen:

f° 64 r° - 14.08.1525

| 1175-0193-01 |

-Henrick Jan Meus ontvangen van Jan Peeter Meus de som van 7 £ gr br in zake een stede in Huffel bij bij het kerk hek, en welke vs Henrick Jan Meus als momboor van Toenken Jan Brantssen aan vs Jan Peeter Meus verkocht had

f° 64 r° - 23.10.1525

| 1175-0194-01 |

-Henrick Loijcx, als gemachtigd van Cornelis Geert Wils Vermunten, 3 £ br schuldig aan de kinderen van Laureijs Rombouts

f° 64 v° - 28.08.1525

| 1175-0195-01 |

-Henrick Jan Heijns en Michiel Leijs Rombouts beloven 4 £ 10 sch gr br te geven aan Cornelis Jan Pauwels Keeselmans, dit voor een halster rogge erfelijk dat Jan Pauwels Keeselmans wijlen gekocht had op erfgoederen die vs Henrick en Michiel nu in handen hebben

f° 64 v° - 23.10.1525

| 1175-0196-01 |

-Henrick Loijcx, als gemachtigd van Thijs Hovelmans, 22,5 st en 18 st, en in rogge 2 keer 11 L schuldig aan het klooster van de trone

-Henrick Valckemans belooft 6 V rogge te betalen aan de h geest vanwege Magriete Verkaert, borg is Jan Cornelis Luijcx

f° 65 r° - 20.11.1525

| 1175-0197-01 |

-Henrick Loijcx, als gemachtigd van Peetr de Hase, een halster rogge schuldig aan Mathijs de Cuijper

-Henrick Loijcx, als gemachtigd van Peeter de Hase, 6 V rogge schuldig aan heer Peeter Loijcx vanwege het OLVr kapittel

f° 65 r° - 04.12.1525

| 1175-0198-01 |

-Aerdt Jan Peeter Nouts belooft Jan de Cuijper van Meer zo veel te betalen als vs Aerdt de andere erfgenamen gegeven had of als de andere erfgenamen bij versterven van Peeter Peeter Nouts toekwam

f° 65 v° - 24.12.1525

| 1175-0199-01 |

-maken kond en kennelijk, bijzonder de officier van Hulst in Vlaanderen, dat voor schout en schepenen in Loenhout gekomen is Tonis Marck Loijcx, ca 70j, kent dat Cornelis Djoos Cornelissen en Marie Pauwels van Backenbrugge broer en zus waren van des moeders kant, meer bepaald van Truijcken Sjongen. Peeter Wouter van de Cloote, ca 60j, kent item

Personen:

Kennen ook nog dat vs Cornelis Cornelis Djoos nog heeft vijf wettige kinderen van één vader en één moeder

f° 66 r° - 09.01.1526 ml

| 1175-0200-01 |

-in de zaak tussen Cornelis Jan Boets, ook voor zijn broer Peeter, als aanleggers, en Thijs, Cornelis en Adriaen Willem Vermunten zonen, ook voor hun zusters, als verweerders, onderwerpen partijen zich aan het arbitreren van stadhouder en leenmannen, te weten M Henrick van Meere, Willem de Visscher, Aerdt Heerls, Jan Vorselmans, Wouter Snels, Laureijs van Aerde, Cornelis Jan Nijs en meer andere in gemene raad vergaderd. Inzake zeker deel van moer waarin aanleggers gerecht waren na overlijden van +Cristijn Vermunten, hun moeder, zullen aanleggers 14 Rgld hebben

Personen:

f° 66 v° - 29.01.1526 ml

| 1175-0201-01 |

-Marck de Beer 27 oude grooten schuldig aan Marcelis Scoof, chirurgijn. Claus Verheerstraten treedt op als gemachtigd van Marceli Scoof

f° 66 v° - 12.03.1526 ml

| 1175-0202-01 |

-tussen Cornelis Jan Pauwels als gemachtigd van het klooster van Corsendonk en Jan Bode met zijn zoon Cornelis heeft Laureijs van Aerde met consent van zijn medeschepenen gewezen dat Jan Bode en zijn zoon zouden ‘verreijct en verhaelt’ zijn voor hetgene Cornelis Jan Pauwels hen aangesproken had

f° 66 v° - 13.11.1526

| 1175-0203-01 |

-Mathijs Jan Claus Peeterssen, Peeter de Cuijper x Lijsbeth Jan Claus Peeters dr, ook voor haar broer Jan Jan Claus Peeterssen en Peeter Claus Peeters als momboor Mariken Jan Claus Peeters dr, onbejaard, machtigen mr Willem Croeckaert, procureur in de Raad van Brabant , alsmede hun oom Jan Zebrechts om bij de hoofdbank in Ekeren te verschijnen voor heer Hieronimus van der Noot, ridder, in hun zaak van reductie tegen Henrick Lodewijcx

Personen:

Claus Verheerstraten treedt op als openbaar notaris

f° 67 v° - 15.01.1526 ml

| 1175-0204-01 |

-Ot Jacobs belooft dat hij de erfpenningen die Henrick van sinte Hubrechts hem schuldig is inzake de herberg “in de swaen” onder vs Hendrick te laten ter somme van 24 £ br tot behoef van Rutgeerdt van Doirne om daarmede de 30 st gr br erfelijk te lossen die vs Rutgeerdt op de goederen van Toen Giel Simons wijlen schuldig is

f° 67 v° - st pauwelsdag voor lichtmis 1526 ml

| 1175-0205-01 |

-Cornelis Willem Vermunten belooft 14 Rgld te betalen aan Henrick Ots vanwege Henrick de Cock, daartoe nog 17,5 st

f° 67 v° - 16.02.1526 ml

| 1175-0206-01 |

-Giel Toen Giel Simonssen belooft vanwege de kinderen van zijn broer Quirijn 4 Rgld 19 st te betalen aan Cornelis Cornelis Jan Luijcxssen

f° 68 r°

| 1175-0207-01 |

-Magdalena x +Jan Buijters en haar dochter Gabriel met Wouter Jan Laets. Delen stede in Herseling, Magdalena het oude huis met twee blokken naast de hollandse straat, een heiblok naast het bos en de helft van een heiblok op de “brant”. Gabriel met haat vs man de andere helft van vs stede, nl schuur met twee euselen naast de oud estede van wijlen Thijs Heerstraets. Item heiblok “dbosch” en de helft van het heiblok op de “brant”. De stede in Huffel zullen ze samen verkopen. Wouter mag de twee wilgen houden om daarvan ‘scuerdoren’ te maken. Ook het fruit in de boomgaard zal half om half gedeeld worden

Personen:

f° 68 v° - 16.02.1526

| 1175-0208-01 |

-Marije x +Henrick Conincx 14 L rogge schuldig aan Marije x +Jan Wouters

f° 69 r° - 12.03.1526 ml

| 1175-0209-01 |

-Adriaen Giels Haest 9 V rogge schuldig aan de h geest waarvoor Henrick Leemans optreedt

-Gorijs Meus Hovelmans belooft 30 Rgld 1 st aan Joos de Leu (vorsdter in Hoogstraten), stelt als borg een V rogge erfelijk op Willem Buijs, 26 st erfelijk op Peeter Jan Marten Sibs opt Hesschot en zijn deel van hout en erfgrond dat Peeter Hovelmans nu onlangs van hem gekocht heeft, uitgenomen 5 Rgld die Wouter Laets en Thijs van den Bogaerde van het zelfde bosgeld op zijn oom Peeter eerst ontvangen zullen

f° 69 r° - 16.03.1526 ml

| 1175-0210-01 |

-Barnaerdt Jan Wouter Stevens belooft 4 £ br te betalen aan Cornelis (Jan) Heermans. Lijsbeth Peeter Luijcx met haar voogd Geerdt van Elsacker stelt borg, 20 st erfelijk op stede in stapelheide en die Cornelis Marck Jan Mars moet uitreiken

f° 69 v° - 09.04.1626 np

| 1175-0211-01 |

-Ot Jacobs 11 Rgld 7 st schuldig aan Godevaerdt Piggen

-Barnaerdt Marck Marxssen 16 st schuldig aan Jan (Willem) Gielis Jans

-Henrick de Cock 24 L rogge schuldig aan Marie x +Jan Wouters

f° 70 r° - 07.05.1526

| 1175-0212-01 |

-nadat Henrick Loijcx, als gemachtigd van Jan Jan Nout Luijcxssen, zover geprocedeerd had dat hij geleverd was in zijn panden, nl de stede in Sneppel toebehorende Jan van Lare waarop vs Jan Jan Nout Luijcx gekocht had 10 st gr br erfelijk, heeft hij deze stede op de oude kommer gezet die op vs stede voor de vs rente van 10 st schuldig is uit te gaan en de wettelijke kosten

zelfde dag is Mathijs de Cuijper geleverd in erven “de hofstadt” in Sneppel op welke erven Jan van Lare Janssen hem verkocht had 5 V rogge erfelijk, en heeft deze gezet voor vs rente en de kosten

Wouter Geerts van Elsacker heeft de slag ontvangen van hogervermelde erven voor 22 V rogge erfelijk

f° 70 v° - 06.05.1526

| 1175-0213-01 |

-Jan Strobiers een sister rogge schuldig aan het kind van Jan Verwithagen, waarvoor Peeter Vorselmans gemachtigd is

f° 70 v° - 04.06.1526

| 1175-0214-01 |

-Barnaerdt van Hildernis heeft onder de wet gesteld de som van 7 Rgld 17 st 3 oort welke hem door Henrick Cleijs, in zijn doodbed liggend, gedaan waren. Verder blijkt uit de akte dat vs Henrick schuld had aan het godshuis, waarvoor Cornelis Cornelis Jan Luijcx borg was en de procureur van Corsendonk betaling deed. Jan Cornelis Boets en zijn zoon Cornelis Bode worden genoemd als vertegenwoordigers van Henrick Cleijs, maar hun rol is ons niet geheel duidelijk

f° 71 r° - 25.07.1526

| 1175-0215-01 |

-Willem Buijs belooft 2 £ br 1 V rogge te betalen aan Joos de Leu, terzake een V erfelijk welke +Meus Hovelmans op vs Willem Buijs gekocht had en door Gorijs Meus Hovelmans op 23 juli ll aan vs Joos verkocht

f° 71 r° - 30.07.1526

| 1175-0216-01 |

-Geerde Ingelbrechts, als schout en rentmeester in Loenout, ontving van Lenaerdt Toen Faes de som van 10 Rgld terzake de doodslag die vs Lenaert had helpen plegen op Cornelis (niet nader genoemd)

f° 71 v° - 30.07.1526

| 1175-0217-01 |

-Doren Neve 8 V rogge schuldig aan Claus Verheerstraten als gemachtigd van Godevaert van Brecht

f° 71 v° - 13.08.1526

| 1175-0218-01 |

-Cornelis de Beere belooft 2 £ gr br te betalen aan Jan Wouter van den Cloote

-Henrick Loijcx, als gemachtigd van Peeter de Hase, 8 V rogge schuldig aan Claus Verheerstraten als gemachtigd van Godevaert van Brecht

-Dianne van der Veken met voogd tevreden dat Henrick Loijcx vanwege haar zelf 13 L rogge betaalt aan Laureijs van Aerde

f° 72 r° - 17.08.1526

| 1175-0219-01 |

-Wouter de Coninck belooft 2 sister rogge te betalen aan Jan Jan Pauwels Keeselmans

f° 72 r° - 10.09.1526

| 1175-0220-01 |

-Henrick Verbuijten, met akkoord van zijn medeschepenen, vonnist dat, gezien Cornelis Jan Nouts de schuld van een £ gr br aan Ghijsbrecht Pauwels Woijts bekend had, dat Cornelis dat £ zal betalen

-Henrick Goosems 12,5 Rgld schuldig aan Wouter van den Broeck, Jan Nouts Cornelissen is borg van vs Henrick

-Gorijs Marcelis stelt 4 £ br onder Peeter van Onstaijen, schepene, en dit tot behoef van het sterfhuis Henrick de Cock

Daaraf heeft de kerk vanwege Cornelis Jan Ghijs 7 st genomen die vs Cornelis schuldig was en de kastelein 2 st die vs Cornelis schuldig was

f° 72 v° - 24.09.1526

| 1175-0221-01 |

-Barnaerdt Wouter Stevens belooft 6 Rgld te betalen aan Cornelis Bode

f° 72 v° - 08.10.1526

| 1175-0222-01 |

-Cornelis de Beere belooft 4 Rgld te betalen aan Henrick Goosems

f° 72 v° - 16.10.1526

| 1175-0223-01 |

-Jan van Lare belooft 17 V rogge te betalen aan Aerdt Jan Peeter Nouts

f° 72 v° - 21.10.1526

| 1175-0224-01 |

-Jan Jan Wouter Stevens 3 Rgld 10 st schuldig aan Willem Michiel Buijens, Jan Wouter Stevens is borg, Claus Verheerstraten is gemachtigd van vs Willem

f° 73 r° - 03.12.1526

| 1175-0225-01 |

-Wouter de Coninck belooft 30 st te betalen aan Jacob Verdijck

f° 73 r° - 17.12.1526

| 1175-0226-01 |

-Laureijs van Aerde kocht van Dierick Lenaerdt Boetssen een inslag in Oosteneinde binnen het ‘scoirveken” tussen N Peeter Kaerls en Gielis Toens. Belooft van deze koop schadeloos te houden de stede die vs Dierick Bode gekocht heeft van Henrick Cleijs

f° 73 v°

| 1175-0227-01 |

-(in hoofding: roerende goederen op kerstdagavond bevonden in de huis van Tonis Marck Loijcx op de dag dat dat hij begraven was, toebehorende het gemeen sterfhuis)

Personen:

een ‘scappraijken’, een tafel, een ‘toesetel’, 2 drievoeten, 3 ketels, een aker, twee ‘halen’, twee beddekens, een varken aan de balk, twee koperen potten, een ‘scotelvat met datter in is’, brougetou met toebehoren, een ‘ovensceel’, een tang, een rooster, een troch, twee kuipen, een ‘deckegetou’, twee grote koren korven, een ‘oysel’, een ‘haergetou’, twee ‘quaeij seven, twee schrijnkens, acht ‘quaeije ijme (bijenkorven), een hekel, een ‘stande’ (ton), een vleeskuip, een ‘heijskorf’ met hop in, rieke, spaden, schoppen, een tinnen schoteltje, twee kommen, een tinnen pot, pinten, een groot ‘oysel’, drie ‘aggers’, een snijmes, twee ‘hoppelbijlkens’, twee ‘loerkens’, een cordewagen, een ‘pipegael’, een haan met 5 of 6 hennen, een hout met een ketene, een vlegel, wat mutsaerts, een paar gewassen slapelakens, een wan, een kevie, een mesthaak

f° 73 v° - 31.12.1527 svl

| 1175-0228-01 |

-Lijsbeth Cornelis Diericks dr deed de goederen van haar moeder Clara van Eeelen x +Cornelis Diericx in Loenhout bezetten voor 9 sister rogge, ter zake een sister lijftocht op de goederen van Willem van Staijen in Popendonk, welke goederen Henrick Loijcx als gemachtigd van Clara ontzet had. Daar Clara de schuld niet betaald heeft heeft haar borg Hendrick Loijcx een rente gewezen van 14,5 lichte gld, vs Clara toebehorende

f° 74 v° - 31.12.1527 ml

| 1175-0229-01 |

-Jan Zebrechts als toeziener van Mariken Jan Claus Peeters dr, onbejaard, tevreden met de uitkoop die Peeter Claus Peeters tegen de kinderen Jan Claus Peeters gedaan heeft, en dit van het versterf van hun moeije Truijcken Claus Peeters dr, en dit voor 5 £ br eens voor ieder van de vier kinderen, behoudelijk dat vs Peeter van de 5 £ jaarlijks een rente zal moeten uitkeren tot het weeskind bejaard zal zijn dan zal moeten kiezen of het de rente houdt of zijn goederen

f° 74 v° - 28.02.1527 ml

| 1175-0230-01 |

-de kinderen van Henrick Hovelmans, nl Tonis, Jan, Neese x Cornelis Wils Vermunten, Dianne x Peeter Jan Marten Sibs en Barbara x Marck Nout Peeter Noutsen, alle wettige kinderen, akkoord dat zij na het overlijden van hun vader Henrick Hovelmans de roerende goederen half om half zullen delen tegen Marij Jan Thijs dr, zijn huidige huisvrouw, behoudens dat zij vooruit mag hebben een koets met het beste bed, 2 paar slapelakens, 2 oorkussens, een deken, een vuur pan, een koperen pot, een hekel en een koffer, op de wijze vs Marie dat tot haar voordeel gehouden heeft na het overlijden van haar eerste man Willem Verwilt. Item een koets, een ‘trisoir, een rondeel en een tinnen boterschotel, zoals zij tot tot haar voordeel gehouden heeft na het overlijden van Jan Wouters haar tweede man

f° 75 v° - 11.02.1527 ml

| 1175-0231-01 |

-Toen Thijs Diericx belooft 7 V rogge te betalen aan de weduwe Jan Dignen

-Thijs Jan Pauwels belooft 2 sister rogge te betalen aan Jan Jan Pauwels Keeselmans

f° 75 v° - 25.02.1527 ml

| 1175-0232-01 |

-Gheerdt Ingelbrechts exhibeert een procuratie van 14.01.1526 svr, ondertekend Henrick de Wilde, priester en notaris van pauselijke autoriteit, waaruit blijkt dat juffr van den Broecke, priorinne (van st Margrietendael), vs Gheerdt Ingelbrechts machtigt om te procederen ter zake de schulden aan vs godshuis

f° 76 r°

| 1175-0233-01 |

-geding tussen de stadhouder en Henrick Loduwijcx als gemachtigd van zijn zoon Jan, inzake het ten achter zijn van de heergewaden van de akker “hesschot” welke vs Jan na dood van zijn moeder Digne Wouter Bijen (x Henrick Loduwijcx) in leen ontvangen had. Laureijs van Aerde en andere leenmannen wijzen voor recht dat Henrick Loijcx, in naam van zijn vs zoon, de stadhouder van elke L zaai(land) 6 L rogge zou geven verder

betreffende de heergewade inzake dat Digne Wouters Bijen dr op 26.08.1522 in de akker “thesscot” 8 L zaailand in leen ontvangen had en waarvan de stadhouder stelde van zijn heergewade nog onbetaald te zijn wordt gevonnist dat vs Henrick Loijcx die nog zal betalen behoudens hij laat blijken dit al betaald te hebben

in presentie van Peeter van Beke, Henrick de Coster, Henrick Leemans, Wouter Snels, Michiel van Elsacker, Peeter van Onstaijen, Cornelis Jan Nijs, Geerdt van Elsacker, Aerdt Jan Peeter Nouts, Peeter zijn broer, Peeter van de Vekene, Henrick Jan Boets, Jan Cornelis Boets, Mathijs de Cuijper, Cornelis Jan Cornelis Boetssen, Willem Lenaerdt Wil Buijens, Jan Jan Hegssen, Dierick Lenaert Boetssen, Claus Verheerstraten, als leenmannen

f° 76 v° - 11.03.1527 ml

| 1175-0234-01 |

-Antonis Pauwels Woijts belooft 74,5 st te betalen aan Henrick Cornelis van Aerde

-Willem Gielis van den Wijngaerde belooft vanwege Henrick Pauwels uit de Hoeven 5,5 Rgld te betalen aan de schout van sheeren wege voor de zwaan die door de hond van vs Henrick dood gebeten was en 10 st voor de schout

Henrick Pauwels belooft nog 13,5 Rgld te betalen voor een paard dat Willem Gielis van vs Henrick Pauwels gekocht had en Henrick van Willem terug gekocht had voor 24 Rgld

f° 77 r°

| 1175-0235-01 |

-(in hoofding: rekening Cornelis Ots als momboor van de jongste kinderen van zijn broer Henrick Ots, beginnende 1523 incluis tot 12.03.1527 ml)

*ontvangen van de kerk van Meer 24 Rgld

*gegeven Cornelis Elsackers de zwager voor 10 st erfelijk 9 Rgld

*gegeven voor de zoon Neelken voor een paar kousen 15 st 1 oort

*gegeven van ‘voedeerlaken’ in zijn rok 28 st

*gegeven Jan Gorijs en Henrick Ots tot behoef van de weeskinderen 9,5 Rgld

*bij koop van de 10 st erfelijk 16 st voor drank

*gegeven Peeter Nouts de zwager tot behoef van de weeskinderen 6,5 Rgld

*verder zijn er nog onbetaalde schulden aan de kinderen, o.m; van varkenvlees, schuld van de bejaarde kinderen aan de onbejaarde kinderen, van het gereed geld liggende in het schrijn, van het geld dat Henrick Ots van Severijn Papenbroecx ontvangen had, het geld dat Cornelis Ots aan Peerken Nouts gegeven had

f° 78 v° - 12.03.1527 ml

| 1175-0236-01 |

-Cornelis Jan Meus Coppensen belooft 65 lichte gld te betalen aan Jan Luijck ter Eijcke

f° 78 v° - 08.04.1527 ml

| 1175-0237-01 |

-Jan Strobiers belooft 2 sister rogge te betalen aan het onebjaard kind van Jan Verwithagen

-Giel Scoitmans belooft 3 Rgld te betalen aan Henrick Ots, belooft bij gebreke op eigen kost ‘in de vroente te gaan Loenhout’ tot de tijd dat hij zal betaald hebben

f° 79 r° - 08.04.1527 ml

| 1175-0238-01 |

-Michiel Leijs Rombouts belooft 22 V rogge te betalen aan de kinderen van mr Jan Bouwens Costers

-Peeter Gielis Laets heeft ontvangen van zijn vader Gielis Laets de som van 8 £ gr br die deze laatste beloofd had in het versterf van diens moeder, beloofde verder nog te verleiden brief van 11,5 L rogge erfelijk. Zijn vader heeft paarden en wagen ten zijnen voordeel genomen, na zijn dood zal Peeter deze hebben tegen Hilleken Sbien, tegenwoordige huisvrouw van vs Gielis

f° 79 v° - 06.05.1527

| 1175-0239-01 |

-Jan Strobiers belooft 6 V rogge te betalen aan Marie Leijs Rombouts

-de huisvrouw Thonis Thijs Diericx en haar borg Jan Ghiel Buijens 14 L 1 ... rogge schuldig aan de h geest van Loenhout, en Wil van Lare 3 V

item Marck Been 6 V rogge aan de h geest

-Cornelis Geerdt Wilssen vanwege Jan van Lindt belooft 12 Rgld te betalen aan Geerdt Ingelbrechts

f° 80 r° - 06.05.1527

| 1175-0240-01 |

-Geerdt Larien 9 L rogge schuldig aan de h geest

-Jan Cornelis Diericx 7 V schuldig aan de h geest, Peeter der Weduen 19 V 2 L rogge 10 st, Peeter Huijb Callants 12 sister 1 L 3 kwartier rogge, Henrick Goosems 9 Rgld 14 st 3,5 oort en 18 V rogge

f° 80 r° - 17.06.1527

| 1175-0241-01 |

-Henrick Henrick Goosems laat Cornelis van Staijen timmerman een rente kwijten van 0,5 L rogge en 1 kwartier van een een L gerst, welke rente Dierick van Wouwe, Wuustwezel, en nu zijn nakomelingen jaarlijks heffen op zaailand in Donk, en waarvan vs Henrick Goosems 7 gedeelten heeft en Cornelis van Staijen het achtste deel

f° 80 v° - 01.07.1527

| 1175-0242-01 |

-Henrick Goosems 18 L rogge en 18 L gerst schuldig aan Henrick Leemans als gemachtigd

-Henrick Goosems 53 st schuldig aan Jan Jan Hegssen (wagenmaker), zijn borg is Jacob Coels

-Mariken Gielis Willem Jans dr met haar voogd Henrick Loijcx belooft de h geest van Loenhout 7,5 Rgld te betalen

-Jan Coeck gewezen tot betaling van 13 L rogge van binnen jaar en nog 13 L van buiten jaar

-Wouter Laets 5 V rogge schuldig aan de h geest

f° 81 r° - 01.07.1527

| 1175-0243-01 |

-Barnaerdt Wouter Stevens belooft 89 st te betalen aan Pauwels Jan Dignen

-Doren Neve 6 gld florijn schuldig aan de h geest

-Wouter van Elsacker en Jan van Elsacker als momboor met Lenaerdt Goijen Ijsendoncx als toeziener van het onbejaard kind van Wouter van Elsacker x +Adriana Henrick Gorijs dr, scheiding van het sterfhuis. Weeskind zal de erfelijke goederen behouden zonder dat vs Wouter daarin vruchtgebruik heeft. Wouter zal zijn klederen hebben en het weeskind de klederen van de moeder, andere onroerende goederen zullen half om half gedeeld worden

f° 81 v° - 16.07.1527

| 1175-0244-01 |

-Jan Cornelis Nouts belooft 2 V rogge 3 st te betalen aan Willem Gielis van den Wijngaerde

-Willem Gielis van den Wijngaerde 7,5 V rogge schuldig aan Thijs Hovelmans

f° 81 v° - 28.08.1527

| 1175-0245-01 |

-Willem de Hase 12 st schuldig aan Noutken van Onstaijen

f° 82 r° - 07.01.1527 svl

| 1175-0246-01 |

-schepenen van Loenhout (Henrick Verbuijten, Laureijs van Aerde, Peeter Vorselmans, Cornelis Jan Nijssen, Peeter van Onstaijen, Michiel van Elsacker, Claus Verheerstraten), certificeren, tav ridder Jeronimo van der Noot en andere Heren van de Raad van Brabant, dat inzake de procedure tussen Henrick Lodewijcx en de kinderen Jan Claus Peeterssen, vs Henrick Lodewijcx op 03.12.1526 met recht heeft doen bezetten de kinderen Jan Claus Peeterssen voor 15 sister rogge waarop twee van vs kinderen, nl Mathijs Jan Claus Peetes en Peeter Peeter Cuijpers als man van Lijsbeth Jan Claus Peeters dr zich bank waardig hebben gemaakt en hun goederen ontzet en borg gesteld onder de vierschaar van Loenhout. Henrick Lodewijcx zegt dat in 1500 Jan Claus Peeters wijlen van hem een hoeve kocht waar Heijlken van den Bogaerde uitgestorven was voor 15 sister erfelijk, item dat hij de kinderen +Wouter de Bie x Lijsbeth van Buijce…, genaamd Jan en Neesken, alsdan bejaard, en Mariken en Thoenken, onbejaard, uitgekocht had om een sister rogge en 20 st erfelijk ieder van hen, voor het versterf van hun vader Wouter de Bie, item dat de kinderen Jan Claus Peeters schuldig zijn te bewijzen waar zij betaling gedaan hebben

f° 82 v° - 12.08.1527

| 1175-0247-01 |

-Henrick Loijcx als gemachtigd van Gielken de Bie 3 Rgld 1 werkdag schuldig aan Willem de Coninck

-Thoen Faes 12 L rogge schuldig aan Jan Willem Gielis Jans

f° 83 r° - 12.08.1527

| 1175-0248-01 |

-Henrick Valkemans 13 V rogge 13 lichte gld schuldig aan de kinderen Jan Thoen Thijs

-Jan Giel Larien 6 gld schuldig aan Peeter Jan Peeter Nouts

f° 83 r° - 20.08.1527

| 1175-0249-01 |

-Peeter Peeter Jan Peeter Nouts belooft 2 £ br 10 sch te betalen aan Aerdt Jan Peeter Nouts als momboor van de zoon van Henrick Jan Heijns

-Aerdt Jan Peeter Nouts, als momboor van Neelken Henrick Jan Heijns, maakt zijn rekening van ontvangst en uitgaven tgo vs Neelken Jan Heijns, onbejaard, Cornelis Pauwels Keeselmans als toeziener, Henrick Jan Heijns als vader, en Willem Luijcx als grootvader. Momboorschap ging in einde maart 1523 ml. Schuld van Henrick Jan Heijns (vader), Lenaerdt Wil Luijcx, Roelandt van den Langenberch van Zundert

f° 83 v° - 25.08.1527

| 1175-0250-01 |

-Henrick Philips belooft 25 L rogge te betalen aan Henrick Leemans als gemachtigd van heer Henrick van Roij

f° 83 v° - 26.08.1527

| 1175-0251-01 |

-Henrick Loijcx, als gemachtigd van Peeter de Hase, 11 V rogge schuldig aan Wouter Snels

f° 84 r° - 09.09.1527

| 1175-0252-01 |

-Cornelis Bode uit naam van zijn vrouw gewezen tot betaling aan Henrick Leijs Rombouts cum suis

-Cornelis Cornelis Jan Luijcx belooft 6 £ gr br te betalen aan Peeter Jan Peeter Nouts

f° 84 r°

| 1175-0253-01 |

-(in hoofding: rekening door Nout Peeter Nouts als momboor van Henrick Jan Heeijns kind waarvan moeder was +Gabriel Willem Luijcx dr)

Personen:

*verkocht aan de vader paard en hooi 12 Rgld

*verkocht aan de vader huisraad 37 st

*aan Aerdt Peeter Nouts verkocht een koe 6 Rgld

*aan Gheerdt Peeters een kalf 23,5 st

*verkocht 10 mandelen stro 21 st

*uitgegeven aan Jan Speecks dr voor een halster rogge 25 st

*aan Jacob Nout Coppens vanwege Lijsbet Jan Heijns voor 5 L rogge 15 st

*aan Alijt Zoeten voor 5 V rogge 60 st en voor 1 L rogge 3 st

*aan zelfde nog voor van rogge 4,5 Rgld

*aan Peeter Giel Haest vanwege Lijsbeth Jan Heijns van 15 L rogge 45 st

*aan Jan Hovelmans voor een V rogge 13 st

*aan Lijsbet Jan Heijns weduwe voor een V rogge 12 st 3 oort

*aan Mariken Bastijns van haar huur 30 st en voor een paar schoenen 1,5 st

*voor 2 hemden samen met het naaien 5 st

*aan Jan Lauwers voor het meten van het goed 2 st

*gegeven aan Lijsbeth Jan Heijns 6 L rogge die betaald werden met stro toebehorend aan het kind

*gegeven van schrijven 0,5 st en nog 1 blanken; samen 5 oort

*van de 'lijsaaije' (?) welke Michiel Leijs had 14 st

samen meer ontvangen dan uitgegeven 5 Rgld 14 st

verder was voorwaarde dat Willem Luijcx het kind zou houden gedurende 3 jaar voor de verschenen rente van het kinds goederen

Henrick Jan Heijns rest het kind nog 3,5 Rgld en 37 st

Het weeskind horen nog volgende roerende goederen toe: een bed van 5 of 6 gld waarde, 2 goede slapelakens, een schone lange ‘dwale’(doek), zijn deel van het ‘teenwarck’(wilg) waarvoor vader henrick 20 st bood

f° 85 r° - 03.11.1527

| 1175-0254-01 |

-Jan Strobiers belooft 25 st br te betalen aan Adriaen van Aken

f° 85 r° - 08.11.1527

| 1175-0255-01 |

-(in hoofding: Jan van den Wijngaerde Bouwenssen)

Cornelis Jan Meussen belooft 9 £ gr br 9,5 sister rogge te betalen aan juffr van den Wijngaerde voor een jaar vervallen pacht, en nog 9 £ br 9,5 sister rogge voor met lichtmis te vervallen pacht. Cornelis Jan Meussen zal dan als pachter van de hoeve van zijn pacht ontslagen zijn en van de hoeve mogen vertrekken. Zal dan twee jaar de hoeve gepacht hebben. Mag bij zijn vertrek geen goederen uit Loenhout weg voeren vooraleer hij als laat borg zal gesteld hebben

f° 86 r° - 18.11.1527

| 1175-0256-01 |

-Geerdt van de Cloote 7 lichte gld schuldig aan Aerdt Peeter Nouts

-Lenaerdt Jan Nijs belooft 15 Rgld te betalen aan Peeter Speecks (van rijkevorsel)

f° 86 r° - 30.11.1527

| 1175-0257-01 |

-maken kond aan iedereen en bijzonder de wethouder onder Zundert en Brecht dat Cornelis Hulst van Zundert in Loenhout gesteld heeft momboor te zijn van de weeskinderen Henrick Verscuren x +Katerine Peeter Grobs dr, waarvoor hij in Loenhout de eed heeft afgelegd om de goederen van het sterfhuis Adriane x +Peeter Grobs, grootmoeder van vs weeskinderen en onlangs in Loenhout overleden, te delen

f° 86 v° - 02.12.1527

| 1175-0258-01 |

-Cornelis Jan Pauwels Geenssen 25 lichte gld schuldig aan de kinderen Jacob Jacob Peeter Baten terzake 2 L zaailand die vs Cornelis van de momboor en toeziener gekocht had

f° 86 v° - 01.12.1527

| 1175-0259-01 |

-Cornelis Zegers belooft 9 st te betalen aan Peeter van de Vekene (alias Biemans), item 3 V rogge en nog 3 V rogge

f° 86 v° - 02.12.1527

| 1175-0260-01 |

-Barnaerdt Jan Wouter Stevens 11 Rgld schuldig aan Toenken Gielis Simons Toniszoon, zijn borg is Toen Lippens

-Barnaerdt Wouter Stevens belooft 4 V rogge te betalen aan het godshuis van sint magrietendaal

f° 87 r° - 02.12.1527

| 1175-0261-01 |

-Cornelis Lenaerdt Boetssen 20 Rgld 6,5 st schuldig aan Jan Jan Pauwels Keeselmans

f° 87 r° - 13.12.1527

| 1175-0262-01 |

-(in hoofding: scheiding tussen Wouter de Coninck en zijn kind Lijnken waarvan Neesken Peeter Boets dr moeder was)

Personen:

Wouter de Coninck en Peeter Jan Marten Sibs de oudste als momboor met Jan Peeter Boets als toeziener van het onbejaarde kind van Wouter de Coninck x +Neesken Peeter Boets delen het sterfhuis. Weeskind krijgt een halster rogge en 20 st erfelijk, rente gekomen van Magriete x +Peeter Boets, grootmoeder van vs weeskind, en staande op de goederen van de kinderen Jan Claus Peeters. Vermits vs Wouter van de rente 15 st erfelijk verkocht had belooft hij deze wederom te lossen. Weeskind zal nog hebben een bed en bedstede, een tinnen schotel en een tinnen kroes

f° 87 v° - 16.12.1527

| 1175-0263-01 |

-Henrick Goosems 3 V rogge schuldig aan Peeter Jan Peeter Nouts

-Henrick Goosems 3 sister rogge schuldig aan Abraham van Huijsen

-Cornelis Geerdt Wils 39 st 3 oort en 6 of 9 V rogge aan het klooster van den trone

f° 88 r° - 16.12.1527

| 1175-0264-01 |

-(in hoofding: Barnaerdt Wouter Stevens)

Jan Nijs Hegssen 3,5 Rgld schuldig aan Jan Wouter Stevens

f° 88 r° - 19.12.1527

| 1175-0265-01 |

-(in hoofding: rekening door Cornelis Ots als momboor van de 4 jongste kinderen van Henrick Ots)

Cornelis Ots doet rekening van de ontvangst, te weten van de 6 Rgld jaarlijks op de kerk van Meer, waarvoor hij 30 Rgld had ontvangen voor 5 jaren, en van de uitgaven. De vader heeft ook de schuld betaald die hij aan de jongste kinderen nog had. Item Jan Gorijs de 9,5 Rgld die hij in lichte gelden van Cornelis Ots ontvangen had. Samen ontvangen 25 Rgld waarvan Cornelis Ots tot behoef van de 2 jongste meisjes de helft heeft ontvangen en de andere helft hebben Neelken en Peeerken ontvangen. Terzake de rente van 2 sister rogge tot behoef van de 4 kinderen dient de vader rekening te doen van 6 jaren. Item is de vader schuldig aan de kinderen hun deel in het varken vlees. Tgo de oudste kinderen moeten de 2 meisjes nog 60 st 3 oort vooruit hebben, Neelken had reeds 43 st 1 oort en Peerken 12,5 st. Gedaan in presentie van de vader Henrick Ots, van Severijn Papenbroecks als toeziener, van Jan Gorijs en Peeter Nouts, van de vier jongste kinderen

f° 88 v° - 30.12.1527 ml

| 1175-0266-01 |

-Jan Marck Marssen 68 st 3 oort schuldig aan Jan Marcl Loijcxssen, zijn borg is Henrick Jan Heijns

-Maes van Marem 6,5 V rogge 2 Rgld en nog 6 V rogge schuldig aan Jan Nijs Cleijs (van Brecht)

-Gheerdt Larien 15 V rogge schuldig aan de weduwe Jan Dignen

f° 89 r° - 30.12.1527 ml

| 1175-0267-01 |

-Willem Giels van den Wijngaerde, in de plaats van Jan Jan Nouts, 2 sister rogge schuldig aan de weduwe Jan Dignen

-Cornelis de Beere belooft 21 st 1 oort te betalen aan Cornelis Gielis Buijens

-Geerdt van de Cloote 14 V rogge 20 st gr br schuldig aan Jan van Lare voor wie Gijsbrecht de Bie gemachtigd is

f° 89 r° - 13.01.1528 ml

| 1175-0268-01 |

-Jan Jan Wouter Stevens 6,5 Rgld schuldig aan Thijs de Coninck

-Jan Giel Larien belooft 2 £ 10 sch gr br te betalen aan Cornelis Pauwels Keeselmans

f° 89 v° - 27.01.1528 ml

| 1175-0269-01 |

-Henrick Loijcx, als gemachtigd van Cornelis Bode, 9 Rgld 12 st schuldig aan Gabriel Joerdaens

-Lenaerdt Luijcx van Brecht gewezen van 2 Rgld op de weduwe Henrick Conincx en nog 7 Rgld 5 st, Henrick Leemans is gemachtigd van zelfde weduwe

-Wouter de Coninck 5 Rgld schuldig aan Mateus Bode

f° 90 r° - 27.01.1528 ml

| 1175-0270-01 |

-Henrick Leemans, als gemachtigd van Cornelis Jan Meus, 65 gld schuldig aan Jan Luijcx (ter Eijcke)

f° 90 r° - 10.02.1528 ml

| 1175-0271-01 |

-Magriete x +Henrick Conincx belooft 7 V rogge te betalen aan Tonis Severijns

f° 90 r° - 01.03.1528 ml

| 1175-0272-01 |

-Lenaerdt Jan Nijssen belooft 2 £ 6 sch 2 denieren gr br te betalen aan Geerd Ingelbrechts

f° 90 v° - 09.03.1528 ml

| 1175-0273-01 |

-Jacob Willem Coels belooft 54 st te betalen aan Peeter Jan Nout Luijcx

-Henrick Goosems 81 st 1 oort schuldig aan Cornelis Buijens (van Hoogstraten), zijn borg is Wil de Hase

-Jan Marten Heerstraets 14 Rgld schuldig aan Geerd Ingelbrechts, zijn borg is Aerdt Jan Peeter Nouts

-op verzoek van Barnaerdt Wouter Stevens is gewezen, vermits Peeter Zoeten tegen vs Barnaerdt tot noodzaaak gewezen was en voor schout en schepenen geen noodzaak heeft laten blijken, dat Barnaerdt hem verrijkt heeft voor datgene hem vs Barnaerdt aangesproken had

f° 91 r° - 09.03.1528 ml

| 1175-0274-01 |

-Jan Heerkens belooft 18 L rogge te betalen aan Peeter Jan Nout Luijcx

-tussen de momboors van Thijs van den Bogaerde (kind) en Henrick Hovelmans is gewezen, vermits Henrick Hovelmans zijn bezet en instel van recht tegen Mathijs van den Bogaerde kind gedaan heeft als gemachtigd van zijn zoon Jan, dat Jan Henrick Hovelmans de eed dient af te leggen dat hij op vs kind een rechtvaardige zaak heeft, zo niet zullen de momboors ontslagen zijn van iedere rechtsvordering

-Henrick Loijcx belooft 14 Rgld te betalen aan Hubrecht Coppen Jans

-Gielis, Peeter en Jan, kinderen van Tonis Giel Simons, 14 Rgld schuldig aan Geerd Ingelbrechts als rentmeester van sint magrietendaal

f° 91 v° - 17.03.1528 ml

| 1175-0275-01 |

-Doren Neve 2 sister rogge schuldig aan Claus Verheerstraten als gemachtigd van Godevaert van Brecht

-Lenaerdt Jan Braents 4 V rogge schuldig aan het godshuis van sint magrietendael, zijn borg is Cornelis Wils Vermunten

f° 91 v° - 28.03.1528 ml

| 1175-0276-01 |

-Johan Scelborch heeft ontvangen van Geerdt Ingelbrechts als rentmeester van Loenhout de som van 100 Rgld ten behoeve van jonker van Arenberge als heer van Loenhout

f° 91 v° - 20.04.1528 np

| 1175-0277-01 |

-Cornelis Goosens geeft in erve aan Cornelis van Staijen timmerman een heiveld in Wuustwezel voor 9 lichte gld

f° 92 r° - 23.03.1528 ml

| 1175-0278-01 |

-Cornelis Jan Nouts belooft 6 V rogge te betalen aan Gheerdt Verbuijten

f° 92 r° - 20.04.1528 np

| 1175-0279-01 |

-Jan Heerkens 11 L rogge schuldig aan Jan van Aerde

-Adriaen Djoos 60 st schuldig aan Jan Coeck

-Cornelis Vermunten 20 st schuldig aan Jan Nijs van Brecht

-de oude Jan Wouter Stevens 30 L rogge schuldig aan Henrick de Coster als momboor van de kinderen Jan Toen Thijs

f° 92 v° - 20.04.1528 np

| 1175-0280-01 |

-Cornelis Cornelis Luijcx 4 V rogge schuldig aan heer Henrick Leest

-Wouter de Coninck belooft 6 Rgld te betalen aan Jan Joris Bellens

-Barnaerdt Wouter Stevens belooft 4 Rgld te betalen aan de kinderen Pauwels Diericx

-Cornelis van Staijen timmerman belooft 4,5 Rgld te betalen aan Jan Joris Bellens terzake zekere goederen onder Wuustwezel welke hem Cornelis Heijns Goosems met vs 4,5 Rgld vs Jan Bellens in de hand verkocht had en waarvan Barnaerdt Wouter Stevens bekende geen recht meer aan te pretenderen

-Henrick Loijcx, als gemachtigd van Henrick Goosems 6 L rogge 6 st schuldig aan Claus Verheerstraten

f° 93 r° - 04.05.1528

| 1175-0281-01 |

-Jan Buijens van Malle belooft 10 L rogge te betalen aan Peeter de Cuijper

-op verzoek van Teus Bode kennen schout en schepen dat Cornelis Jan van Bavel na dood van zijn broer Jan Jan van Bavel tot momboor is gesteld van diens onbejaarde kinderen, behoudens dat vs Teus Bode tot Hoogstraten ontvangen zou zekere schulden van roerende goederen

-Fransoijs Marcelis Ghijsbrecht de Bije als gemachtigd van een man van Baerle geheten Meus alias kaesken 40 Rgld 2 st schuldig

Uit vervolg van de akte blijkt evenwel dat vs Fransoijs de schuld heeft aan vs Meus

f° 93 v° - 06.05.1528

| 1175-0282-01 |

-Jan Hovelmans en zijn voorkinderen waarvan moeder was Katerine Willem Gielis van den Wijngaerde, te weten Toen, Willeken, Heijnken en Digne x Ghijsbrecht Jan Pauwels Woijts, en nog Peeter van Onstaijen als momboor met Henrick Hovelmans als toeziener van de onbejaarde kinderen van Magriete des vs kinderen zuster, Frans Marcelis tot het momboorschap vs zelfde weeskinderen voor weesmeesters van Antwerpen daarbij gesteld, eveneens aanwezig, deling van het sterfhuis van vs Katerine. Jan Hovelmans houdt in tocht een weide en land “dlatbosch” naast zijn stede O het hoevetje van Jan Willems, item twee drieskens, land de “poirthoff”, beemd in Blaakt. Moet aan de onbejaarde kinderen van zijn dochter Magriete jaarlijks 2 V rogge 30 st uitreiken. Jan Hovelmans zal nog hebben beemd de “boedongen” gekomen van Jan Gielis van de Wijngaerde waar tegenaan Joris Willems een andere helft heeft, item nog beemd in Sneppel, ook gekomen van Jan Gielis van de Wijngaerde en waar ook Joris Willems een helft heeft, item akker in den “berch”.

De kinderen zullen bladen als volgt: Toen, Willeken en Heijnken beemd in Blaakt, beemd de “zeept” waarvan hun ook een deel verstorven was van hun ‘moeije’ Cornelie. Digne zal bladen in land in Neerven achter Peeter Jan Peeter Claus stede, welk land hun vader gekocht had van Lenaert de Keijser wijlen. De weeskinderen van Magriete boven 12 £ br eens nog jaarlijks 30 st 2 V rogge etc. De stede in Neerven, door Jan Hovelmans gekocht van Cornelis Hovelmans, zullen zijn voor en nakinderen na zijn dood gelijk verdelen

f° 94 v° - 18.05.1528

| 1175-0283-01 |

-Ot Jacobs 15 st gr br schuldig aan de kastelein als gemachtigd van Lijsbeth Leijs Zebrechts

-Maes van Marem belooft een sister rogge te betalen aan Hanneken Cornelis van Aerde

-Cornelis Buijs belooft 30 £ br te betalen aan het godshuis van sint michiels te Antwerpen, 20 ellen ‘vlessen’ lakens, 2 gelten (inhoudsmaat voor bier en wijn) wijn, 4 kippen, en dit vanwege de kinderen van zijn broer Willem terzake pacht van hoeve op de “tongelberch”

f° 95 r° - 18.05.1528

| 1175-0284-01 |

-Gielis Toens als momboor van de kinderen Willem Buijs belooft 6 Rgld te betalen aan Geerdt Scoenmaker de hoevenaar

f° 95 r° - 15.06.1528

| 1175-0285-01 |

-tussen Jan Peeter Boetssen en Henrick Loijcx als gemachtigd van Jan van Lindt aangaande de “kerckblok” waar Tonis Gielis Simons uitgestorven is en welk Peeter Toen Giel Simons na zijn vaders dood aan vs Jan Peeter Boets verkocht had en deze een deel van aan Jan van Lindt had overgelaten mits calengiering door vs Jan van Lindt, is door schepenen gewezen dat Jan van Lindt zal voldoen Jan Peeter Boetssen

f° 95 v° - 15.06.1528

| 1175-0286-01 |

-Jan Cornelis Diericx belooft 2 V rogge en daarna nog 2 V en 13 L rogge aan de weduwe Olivier van den Wijngaerde

-Henrick Loijcx als gemachtigd van Peetr de Hase en diens huisvrouw 2 sister rogge schuldig aan Godevaert van Brecht, voor welke laatste Claus Verheerstraten gemachtigd is

-Adriaen Djoos belooft 45 st te betalen aan Claus Verheerstraten

f° 96 r° - 15.06.1528

| 1175-0287-01 |

-Jan van Staijen belooft Peeter van Onstaijen en Claus Verheerstraten als testamentairs van +Lenaerdt Goijen Ijsendoncx te voldoen van zulk testament als vs Lenaerdt onlangs gemaakt heeft, en daarvan kwitantie en goed bescheid af te leveren aan vs testateurs. Jan Goijen Ijsendonckx zal het geld en het nodige geven ter uitvoering van het testament, vooraleer iets uit het sterfhuis te aanvaarden of wegnemen

f° 96 v° - 23.06.1528

| 1175-0288-01 |

-Jan Godevaert (ook Goijen) Ijsendoncx, ook voor zijn medepartijen, en Katerine Cornelis Vermunten dr x +Lenaerdt Ijsendonck met haar momboor Henrick Loijcx, S/D goederen die vs Jan Godevaert Ijsendonck toegekomen zijn bij versterven Lenaerdt Ijsendonck. Vs Jan zal behouden alle oude goederen van zijn broer Lenaerdt hem van zijn moeder verstorven, samen met de verschenen renten. De weduwe zal behouden al haar oude goederen en zal vs Jan nog toegeven 3 V rogge eens. Verder zal zij ingevolge het testament van Lenaerdt nog behouden al de roerende goederen in het huwelijk ingebracht, de andere zullen deelbaar zijn half om half, evenals de schulden

Personen:

f° 97 r° - 29.06.1528

| 1175-0289-01 |

-Jan Strobiers belooft 5 Rgld te betalen aan Claus van Solle (van Berendrecht)

f° 97 r° - 12.07.1528

| 1175-0290-01 |

-(in hoofding: Jan Cornelis Lenaerts)

Peeter Jans van Staijen belooft 9 lichte gld 1 st te betalen aan Jan Cornelis Luijcxssen

f° 97 r° - 13.07.1528

| 1175-0291-01 |

-Jan Keeselmans Janssen belooft 3,5 Rgld 1,5 oort te betalen aan Marie x Henrick Hovelmans, borg is Geerdt van Elsacker

f° 97 v° - 13.07.1528

| 1175-0292-01 |

-Adriaenken Wouter Stevens 10 L schuldig aan de weduwe Buijen Michiel Buijens

-Heijn Valckemans 7 Rgld 17 st schuldig aan Jan van Staijen

-Pauwels Jan Boetssen belooft 15 Rgld 8 st 3 oort te betalen aan Godevaerdt Piggen

-Cornelis Jan Nouts 2 Rgld schuldig aan Willem Lenaerts

f° 97 v° - 07.07.1528

| 1175-0293-01 |

-Heijn Loijcx 13 V 3,5 L rogge schuldig aan de weduwe Aerdt Ourogs, Heijn Leemans belooft oogluiking te doen

f° 98 r° - 27.07.1528

| 1175-0294-01 |

-Toen Lippens belooft 20 st gr br te betalen aan Faes Meus Coppens

-Willem van den Bogaerde 2 sister rogge schuldig aan Katerine x +Jan Pauwels Keeselmans

-elis Zegers 4 Rgld schuldig aan Otto Jacobssen

f° 98 r° - 23.08.1528

| 1175-0295-01 |

-Cornelis Jan Meus x Magriete beloven Cristijne Henrick Leijs Maes dr te kwijten van een rente van 15 st gr br als Marie x +Hubrecht Verboven heffende is op erven de “brugacker” in Donk, op welke erven vs Cornelis x Magriete een rente van 20 st gr br verleden hebben

f° 98 v° - 01.09.1528

| 1175-0296-01 |

-Peerken der Weuwen belooft 10,5 V rogge 13 st 3 oort te betalen aan Jan Cornelis van Bavel

f° 98 v° - 03.09.1528

| 1175-0297-01 |

-Hanneken Toens met zijn broers Gielen, Peeter en Toenken 6 Rgld schuldig aan juffrouw van Arenberch, dit vanweg heer Jan Gielis Simons wijlen

f° 98 v° - 07.09.1528

| 1175-0298-01 |

-Barnaerdt Wouter Stevens belooft een £ gr br te betalen aan Cornelis Bode

-Cornelis Jan Ghile Bijens 2 sister rogge schuldig aan Marie x Heijn Hovelmans

-Peeter van den Vekene 3 sister rogge schuldig aan vs Mariken

f° 99 r° - 07.09.1528

| 1175-0299-01 |

-Cornelis Gielis Haest als momboor van Gielis Haest zijn broers kinderen 14 V 3 L rogge schuldig aan Jan Ijsendonck en medeplegers

-Henrick Philips 11 V 3 L rogge 4 st schuldig aan Cornelis Keeselmans

f° 99 r° - 21.09.1528

| 1175-0300-01 |

-Toenken Lippens belooft 3 V rogge te betalen aan Jan Jan Pauwels Keeselmans

f° 99 r° - 30.09.1528

| 1175-0301-01 |

-Willem Lenaert Wil Buijens als momboor van Cornelis Lenaerts zijn broers nakinderen waarvan moeder was +Lenaerde Wil Thijs dr doet zijn rekening van inkomsten en uitgaven, dit vanaf ca maart 1520 ml, meer ontvangst van 6 Rgld 0,5 st. Een kind genaamd Neelken werd besteed aan Willeken van den Bogaerd. Beemd bij de “boedonck” werd gebruikt door Luijck Vergult van Wezel voor het houden van een ander kind genaamd Lenaerdt, welk knechtje vs Luijck daar af gehouden heeft voor de baten. Gedaan in presentie van Marten Thijs Wils, toeziener en oude oom van de kinderen, Willeken en Anneken Cornelis Lenaerts, bejaard zijnde

f° 99 v° - 05.10.1528

| 1175-0302-01 |

-Ot Jacobs 12 lichte gld schuldig aan Jan Karis (van Brasschaat)

-(in hoofding: Jan Polmans van Brecht)

Jan Jan Wouter Stevens belooft 50,5 st aan Willem Polmans

-Geerdt Larien belooft 3 V rogge te betalen aan Peeter Jan Nout Luijcx

f° 100 r° - 05.10.1528

| 1175-0303-01 |

-Henrick Loijcx belooft de kinderen Laureijs Rombouts te betalen de schuld van 11 jaren jaarlijks 10 st bij saldo dat Henrick Laureijs Rombouts daarop ontvangen heeft

-Frans Marcelis de Bleijcker 34 Rgld schuldig aan Michiel Jordaens (secretaris cvan Brecht)

f° 100 r° - 19.10.1528

| 1175-0304-01 |

-Cornelis Lenaert Boetssen 6 V rogge aan Peeter Hovelmans

f° 100 v° - 02.11.1528

| 1175-0305-01 |

-Jan Peeter Hasen belooft 20 st br te betalen aan mr Antonis, chirurgijn in Wezel

-Jan van Staijen en Henrick Loijcx, gezien de borg voor Cornelis Peeter Hasen, beloven de tweede betaling te doen met sinksen

f° 100 v° - 16.11.1528

| 1175-0306-01 |

-Lenaert van Elsacker tegen Henrick Goosens gewezen voor wat Henrick hem aangesproken had

-Thijs (niet gepreciseerd) belooft 3 Rgld 4 st te betalen aan het gasthuis van Hoogstraten, zijn broer Cornelis 32 st en Cornelis Jan Nijs als momboor van Cornelis Nijs van den Bogaerde kinderen 32 st

f° 101 r° - 16.11.1528

| 1175-0307-01 |

-Henrick Philips belooft 6 V rogge te betalen aan Tonen (Thoen) Henrick Hovelmanssen

f° 101 r° - 10.01.1529 ml

| 1175-0308-01 |

-Maes van Marem als principaal borg van zijn broer Willem van Marem belooft 6 Rgld te betalen aan Gheerdt Scoemaker de hoevenaar (opten Tongerlberch)

f° 101 r° - 31.01.1529 ml

| 1175-0309-01 |

-Peeter de Beere kent vanwege zijn vrouw Lucije Jan Ooms dr ontvangen te hebben van haar broer Jan Jan Ooms 2 £ gr br voor het vierendeel en kindsgedeelte van Lucije in 4 V rogge erfelijk welke vs Jan Jan Ooms verleden had aan zijn ouder Jan Ooms x Gertrude op stede in Herseling waar nu Jan Jan Ooms woont en welke Jan Jan Ooms na de dood van zijn vader en moeder altijd mocht lossen met 8 £ gr br

f° 101 v° - 01.02.1529 ml

| 1175-0310-01 |

-Jan Nijs Hegssen belooft 2 V rogge te betalen aan Thijs Hovelmans

f° 101 v° - 08.02.1529 ml

| 1175-0311-01 |

-Thijs Jan Pauwels belooft 98 st te betalen aan Henrick Verbuijten

-Marck de Beere 16 st schuldig aan Cornelis Buijens

f° 102 r° - 08.02.1529 ml

| 1175-0312-01 |

-in de zaak tussen Gheerdt de hoevenaar van den Tongelberg en de gemachtigde van de weduwe Willem Buijs met de momboors van zijn kinderen terzake de helft van de rogge en het stro op de hoeve van de Tongelberg afgemaaid en waarvan het stro de aanlegger behoorde en de rogge de verweerder en welke helft van rogge en stro de aanlegger in de schuur gevoerd heeft, wijzen schepenen dat de aanlegger voor zijn arbeid 8 mandelen stro zal hebben

-Cornelis van den Bruijnenberge de oude belooft 10 L rogge te betalen aan Henrick Leemans

-Magriete Gielis Simons dr belooft 9 lichte gld 5 st te betalen aan Laureijs van Aerde

f° 102 v° - 01.02.1529 ml

| 1175-0313-01 |

-Jan van Lindt akkoord dat Geerdt Ingelbrechts als rentmeester van Loenhout 4 £ gr br zou weggeven die vs Jan van Lindt schuldig was aan Jan Peeter Boets inzake erfpenningen van de “kerckblok” en die Jan van Lindt belooft binnen de twee jaren terug te betalen aan de rentmeester

f° 102 v° - 16.02.1529 ml

| 1175-0314-01 |

-Peeter Thoen Giel Simons 4 £ gr br ontvangen van Geerdt Ingelbrechts als rentmeester en dit vanwege Jan van Lindt

-Cornelis Geerdt Wilssen heeft overgegeven aan zijn ‘moeije’ Barbara Buijen Thijs dr x Thijs Hovelmans de V rogge erfelijk die vs Cornelis van zijn moeder Lijsbeth Buijen Thijs dr verstorven was inzake een stuk beemd de “ouden sondach” welke Barbara tot behoef van haar dochter Mariken van vs Cornelis gekocht had, en op welke beemd bevonden werd dat de kinderen Cornelis Wils Vermunten daar nog een V rogge meer uitgaat dan vs Cornelis benoemd heeft, waarvoor vs Cornelis de V erfelijk op Cornelis Wils Vermunten kinderen opgedragen heeft tot behoef van Barbara of Mariken

f° 103 r° - 12.02.1529 ml

| 1175-0315-01 |

-maken kond vnl de schout en schepenen van Turnhout hoe gekomen zijn zekere vrienden van een dode genaamd Dierck Claus Peeter Haijen, meer bepaald Claus Peeter Haijen als vader, ook voor zijn zoon Peeter, nog Henrick van Tichelt, Jan van Tichelt en meer andere vrienden

Anderzijds Everaert de Smet van Diesen als vader zijn zoon Thijs, Henrick Peeter Meussen, Jan Willem Sbrouwerssen, Cornelis Goosems, en meer andere

zoening van de doodslag gepleegd door vs Thijs Everaert de Smidt) op +Dierck Claus Peeter Haijen gedaan in bijzijn van 4 arbiters

borgen zijn Cornelis Goosems, Henrick Goosems en Wouter Jan Stevens

f° 103 v° - 07.03.1529 ml

| 1175-0316-01 |

-Peeter Wiericx belooft 5 V rogge te betalen aan Peeter Speecx (van Rijkevorsel)

f° 103 v° - 08.03.1529 ml

| 1175-0317-01 |

-Lenaert Braents belooft 2 £ 4 sch br te betalen aan Cornelis de Visscher (van Hoogstraten)

f° 104 r° - 08.03.1529 ml

| 1175-0318-01 |

-Wouter van Harcke 18 L rogge schuldig aan Marie x Henrick Hovelmans

-Heijn Loijcx als gemachtigd van Bernaerdt Couwenberchs 19 st schuldig aan Jan Marck Mars

-Pauwels Dignen belooft 2 £ gr br te betalen aan het weeskind Colijn de Smit

f° 104 v° - 22.03.1529 ml

| 1175-0319-01 |

-Doren Neve belooft 45 st te betalen aan de kerk van Loenhout en aan Peeter Loijcx 6 Rgld

-Henrick Loijcx als gemachtigd van Peeter de Hase belooft 4 V rogge te betalen aan heer Peeter Loijcx

-de jonge Peerken de Cuijper belooft 9 Rgld te betalen aan Pauwels Dignen

-Maes van Marem belooft 14 L rogge te betalen aan Peeter Jan Marten Sibs opte Rijt

f° 105 r° - dinsdag np 1529

| 1175-0320-01 |

-Jan Cornelis Heermanssen belooft 5 Rgld te betalen aan Jan Laets de oude

f° 105 r° - 31.03.1529 np

| 1175-0321-01 |

-Jan van Elsacker als momboor van het weeskind van zijn broer Wouter maakt rekening van inkomsten en uitgaven, beginnend 01.07.1527, saldo van 37 st 2,5 oort

schuld aan Wouter van Elsacker van de gekochte 'mutsaard', voor de helft van de 25 st van de boog die de jonge Jan Cornelis Lenaerts voor de koopdag gekocht had etc

grootmoeder van het weeskind is Lijsken Heijn Gorijs, verder vermeld Jan Roovaerts de jonge, Thijs Wils, het sterfhuis Lenaert Goijens

f° 105 v° - 05.04.1529 np

| 1175-0322-01 |

-Lenaerdt Thoen Faes belooft 43 st te betalen aan Maes van Marem

f° 105 v° - 19.04.1529

| 1175-0323-01 |

-Magriete x +Henrick Conincx 10 V rogge schuldig aan Jan Marck Loijcx

-Cornelis Jan Pauwels Geens, ook voor zijn broer Thijs, 11 L rogge schuldig aan Godevaert van Brecht

-Lenaert van Elsacker 5 tonnen bier schuldig aan Cornelis Jan Boets

f° 106 r°- 19.04.1529

| 1175-0324-01 |

-Peeter Jan van Staijen 63 st te betalen aan Ment Jan Giels

-Peeter Wiericx 6 V 3 L rogge schuldig aan Wouter Mens

-Cornelis Bode 3,5 Rgld schuldig aan Laureijs van Onstaijen

f° 106 r° - 28.04.1529

| 1175-0325-01 |

-Cornelis Jan Michiel Buijens belooft 12 £ gr br 12 sister rogge te betalen aan zijn vader Jan Michiel Buijens

f° 106 v° - 13.04.1529 np

| 1175-0326-01 |

-Jan Ijsendoncx met de weduwe van zijn broer Lenaert Ijsendoncx doet vanwege zijn broer Lenaerdt rekening van inkomsten en uitgaven van het momboorschap van het onbejaard kind van +Peeter Heijn Gorijs, en dit vanaf 05.06.1524, saldo van 10 st 1,5 oort 4,5 muiten. Schulden van Theus Thijs Scuijps, Jan Rovaerts de jonge, Ghijsbrecht van den Bruijnenberge, erfgenamen van Lenaert Ijsendoncx. Gepasseerd bij Geerdt Verhaert als tegenwoordig momboor, Peeter van Onstaijen als toeziener, Mariken moeder van vs kind, Lijsbeth x +Henrick Gorijs als grootmoeder

f° 106 v° - 03.05.1529

| 1175-0327-01 |

$Gabriel Henricks van Aerde, ook voor zijn broer Hanneken en zijn zuster Mariken, scheldt zijn oom Henrick van Boijmeren kwijt over zijn aktie van toeziener over vs Gabriel en zijn broers en zusters

f° 107 r° - 03.05.1529

| 1175-0328-01 |

$Jan Strobiers belooft 2 sister rogge te betalen aan Peeter Vorselmans als gemachtigd van Peerken Jans Verwithagen zoon

-Adriaen Djoos belooft 45 st te betalen aan Claus Verheerstraten

-Theus Thijs Theus Cuijperssen blijft borg voor Wouter en Gielken kinderen Jan Luijcx ter Eijcke gebroeders. Jan Luijcx als vader belooft Theus van de borgtocht schadeloos te houden

f° 107 v° - 09.05.1529

| 1175-0329-01 |

-Thijs Jan Pauwels belooft 3,5 Rgld te betalen aan Wouter Leemans

f° 107 v° - 31.05.1529

| 1175-0330-01 |

-Gielken Gielis Haest 4 sister rogge schuldig aan het klooster van sinte anne in de Luithage

-Ot Jacobs 6 V rogge schuldig aan het klooster van sint magrietendael

-Ot Jacobs 3 V rogge schuldig aan Marie x Heijn Hovelmans

-(in hoofding: Gielken Haest)

Luijck Wil Luijcx belooft 3 V rogge te betalen aan Gielken Gielis Bien

f° 108 r° - 31.05.1529

| 1175-0331-01 |

-Jan van Lindt gewezen Henrick Keldermans te voldoen van de inhoud van zijn obligatie, er is ook sprake van de eed gedaan door Henrick Kerckmans zonder duidelijk te zijn of dit dezelfde is als Hendrick Keldermans

-Cornelis Wouter Stevens belooft 10 V rogge 85 st te betalen aan Peeter Wiericx

-Peeter Wiericx belooft 6 L rogge te betalen aan het klooster van de trone

-Jan Jan Wouter Stevens belooft 30 st te betalen aan Jan (Cornelis) Heermans

-Jan Bijens van Malle belooft 41 st te betalen aan Thijs Jan Claus Peeterssen

f° 108 v° - 31.05.1529

| 1175-0332-01 |

-tussen de procureur van het klooster van Huijbergen en Wouter van den Broeck met andere schuldenaren is door schepenen vs Wouter cum suis gewezen betaling te doen

f° 108 v° - 14.06.1529

| 1175-0333-01 |

-Peeter Toen Faes belooft 3 V rogge te betalen aan Jan Nijs Cleijs als rector en tot behoef van de h geest van Brecht

-Jan Rovaerts de jonge belooft 10 L 4 V rogge te betalen aan het weeskind (Neelken) van Peeter Henrick Gorijs

-Henrick Jan Boets 20 Rgdl schuldig aan Gorijs Marcelis

f° 109 r° - 14.06.1529

| 1175-0334-01 |

-Henrick Lijcx als momboor van de weduwe Henrick Goosems en Cornelis Goosems als momboor van Henricks kinderen 14 Rgld 18 st schuldig aan Willem Verheerstraten, voor welk som deze het sterfhuis Henrick Goosems aangesproken had

-Thijs Jan Pauwels 3,5 Rgld schuldig aan Peeter de Backer Willemssen

-Jan Jan Marssen 9 st schuldig aan Jan Heermans

-Jan Jan Mars 44 st schuldig aan Gielken de Bie

-Cornelis Jan Pauwels belooft 20 L rogge te betalen aan Cornelie Jan Wouters dr

f° 109 v° - 14.06.1529

| 1175-0335-01 |

-(in hoofding:- Pauwels Puls kinderen van Brecht)

nadat mr Jan Puls voor hem en voor zijn broers en zuster geleverd is in de panden waar Willem Buijs uitgestorven is heeft Cornelis Pauwels als gemachtigd van vs kinderen mr Jan Puls de panden gezegd op 20 st br waarop met vonnis gewezen is dat men vs panden nog zal geven 3 zondagse geboden

f° 109 v° - 27.06.1529

| 1175-0336-01 |

-Lijsbeth Jan Pauwels Geens dr x Jan de Cuijper bekent dat haar broer Thijs Jan Pauwels altijd met 3 £ gr br zal mogen kwijten rente van 6 L rogge als zij bij versterven van har ouders jaarlijks heffende was op panden die haar broer in handen heeft

f° 109 v° - 28.06.1529

| 1175-0337-01 |

-Wouter de Coninck belooft 8,5 V rogge te betalen aan Jan Jan Pauwels

-Giel Toen Giel Simonssen belooft 18 V 1 L rogge te betalen aan Cornelis Marck Loijcx

f° 110 r° - 28.06.1529

| 1175-0338-01 |

-Giel Toen Giel Simonssen als momboor van de kinderen Willem Cornelis Buijs en Cornelis Buijs als borg bekennen Wouter Marenberchs (Cuijper) 9 £ 10 sch br voor de kwijting van de sister rogge erfelijk welke Willem Buijs Wouter Marenberchs verkocht had, en daartoe nog een sister welke half augustis op OLVdag verschijnen zal

-Marck Nout Peeter Noutssen 3 L rogge aan de h geest van Brecht, Aerdt Peeter Nouts 23 L rogge

-Doren Neve 7 V rogge 4,5 Rgld schuldig aan Peeter Hovelmans

f° 110 v° - 28.06.1529

| 1175-0339-01 |

-Toen Lippens 9 Rgld schuldig aan Gheerdt van Liere

-Henrick Loijcx als gemachtigd van Peeter de Hase 10 V rogge schuldig aan Wouter Snels

-Marck de Beere 21 L rogge 2 £ schuldig aan Wouter van den Broecke

-(in hoofding: Adriaen Peeter Toen Thijssen)

Laureijs van Aerde en Peeter van Onstaijen, schepenen, kennen dat Lijsbeth Cornelis Molenaren dr zijn moeder met haar momboor getransporteerd heeft Adriaen haar zoon haar goederen die ze in Loenhout had

f° 110 v° - 07.02.1530 ml

| 1175-0340-01 |

-Marten Thoens Vergaert verkocht aan Adriaen Peeter Thoen Thijssen eiken hout te leveren in Breda waar vs Adriaen woont, en dit in korting van de sister rogge lijftocht die vs Adriaens moeder heffende is op de goederen Willem van Staijen

f° 111 r° - 16.03.1530 ml

| 1175-0341-01 |

-Marie x Jan Luijcx zal hebben de 7 L leenpacht op Philip Verhaert, de 7 L leenpacht op Henrick de Backer ter Eijcke en de V rogge op de "wachtelberghe"

Magriete zal hebben de 15 L rogge erfelijk die +Wouter Wouters x Magriete tijdens hun huwelijk samen gekweten hebben etc

verder blijkt dat betrokkenen reeds twee keer gedeeld hebben, na +Magriete x Diel Sijmons en na +Gielis Sijmons

f° 113 r° - 04.04.1530 ml

| 1175-0342-01 |

-Ghijsbrecht de Bie en Cornelis Nijs als keerslieden van Claus Haijen inzake de doodslag van zijn zoon Dierick door Thijs Everaert Smeetssen van Diesen werden voldaan van de zoenpenningen

f° 113 r° - 24.05.1530

| 1175-0343-01 |

-Criestijaen (?) Thijs Jan Pauwels Geenssen belooft 12 gld te betgalen aan Aerdt Jan Brans

f° 113 r° - 30.05.1530

| 1175-0344-01 |

-Claeus van Staijen 2 V rogge schuldig aan Peter van Onstaijen als kerkmeester

f° 113 v° - 30.05.1530

| 1175-0345-01 |

-Jan Heerkens belooft 4 V rogge te betalen aan Cornelis Gielis Haest

f° 113 v° - 11.11.1530

| 1175-0346-01 |

-Gielis Toen Gielis Sijmonssen als voogd van de weeskinderen Willem Cornelis Buijs presenteert zijn rekening, ontvangen 46,5 Rgld, uitgegeven 48 Rgld 2 st 3,5 oort, gedaan in bijzijn van Peeter Marten Sibs de jonge als toeziener, Anneken hun moeder met haar voogd Ghijsbrecht de Bie

f° 114 r° - 30.05.1531

| 1175-0347-01 |

-Willem Lenaerdt Wil Buijens als momboor van de nakinderen van zijn broer Cornelis Lenaerts waarvan moeder was Lenaerde Wil Thijs dr presenteert zijn rekeningen beginnende 30.09.1528, saldo van 8 Rgld 1 st 9 muiten. In presentie van Marten Thijs Wils als toeziener en oude oom, item Willeken, Neelken en Anneken Cornelis Lenaerdts vs kinderen, ook voor hun andere broers

f° 114 v° - 04.09.1531

| 1175-0348-01 |

-Henrick Valckemans belooft 16 st te betalen aan Peeter Vorselmans

-Marten Anthonis van Westmal belooft 12 gld te betalen aan Kathrijne x +Aedt der Weduwen

-Goosem Aerts belooft 10 L en nog eens 22 L rogge te betalen aan Wouter Snels

-Bernaerdt Smeets belooft 15 L rogge 8 st te betalen aan Cornelie x Willem Scoofs

f° 115 r° - 04.09.1531

| 1175-0349-01 |

-Jan Michiel Meus belooft 24,5 V rogge te betalen aan Adriaen Jan Michiel Buijens

-Lernaerdt Marten Buijens de Smidt belooft 6 st te betalen aan de schout

f° 115 v° - 12.09.1531

| 1175-0350-01 |

-Peeter Jan marten Sibs de oude opt Hesschot belooft 6 V rogge te betalen aan Willem de Visscher tot Rijkevorsel

f° 115 v° - 18.09.1531

| 1175-0351-01 |

-Peeter Huijb Callants belooft een halster rogge te betalen aan Jan van Tichelt (van Brecht)

-Cornelis Hubrechts Boets belooft 2 Rgld 8 st 1 oort te betalen aan Leenken Sbuijters

f° 116 r° - 18.09.1531

| 1175-0352-01 |

-Peeter de Cuijper de jonge belooft 2 £ gr br te betalen aan Cornelis Leijs Rombouts

-Jan Michiel Jan Jan Meeus belooft 2 sister rogge te betalen aan Jan Cornelis van Bavele

-Geerdt Ingelbrechts, schout van Loenhout, in naam van de heer van Loenhout, vervolgt de goederen van Jan Cornelis Haest

f° 116 v° - 19.11.1531

| 1175-0353-01 |

-voor notaris zijn gekomen Gielis Anthonis Gielis Sijmonssen als momboor met Peeter Jan Marten Sibs de jonge als toeziener van de weeskinderen Willem Cornelis Buijssen en Anna Cornelis Deckers dr als moeder van de weeskinderen, met haar momboor Ghijsbrecht de Bie, akkoord over onderhoud van de weeskinderen door hun moeder tot de jongste twee, te weten Stoffel en Greetken bejaard zullen zijn, en dit om de blading van de erfrenten en erfgoederen die vs kinderen verstorven zijn van Cornelis Buijs hun grootvader etc

Personen:

(nota: eerst geschreven Stoffel en Clausken, Clausken doorstreept en vervangen door Greetken, is Clausken het derde kind?)

f° 117 v° - 13.05.1532 ml

| 1175-0354-01 |

-Peeter Huijb Callants belooft 6 V rogge te betalen aan Peeter Hovelmans

-Peeter Wijericx belooft een sister rogge te betalen aan Ghijsbrecht de Bije als gemachtigd van Magriet Vercaert

f° 118 r° - 13.05.1532 ml

| 1175-0355-01 |

-Wouter Jan Wouter Stevens belooft 9 V te betalen aan Jan van den Broecke

f° 118 r° - 21.05.1532 ml

| 1175-0356-01 |

-Willem Verheerstraten als voogd (en Marck Loijcx) van de onbejaarde kinderen Claus Verheerstraten x +Anna Cornelis Marck Loijcx dr doet zijn rekening, debet 29 V rogge 23 Rgld 13 st 1 oort. In presentie van Cornelis Marck Loijcx als grootvader

f° 118 r° - 26.05.1532 ml

| 1175-0357-01 |

-Willem van den Bogaerde de jonge belooft 18 L rogge te betalen aan Jan Nijs van Brecht

-Peeter Wiercx 6 V rogge schuldig aan Peeter Jan Nouts

-Cristiene Pauwels Gheens 5,5 gld schuldig aan Jan Cornelis Nouts

f° 118 v° - 26.05.1532 ml

| 1175-0358-01 |

-Jan Peeter Hasen belooft een sister rogge te betalen aan Peter Lenaerts tot Wezel

-Peter Jan Nouts 6 V rogge schuldig aan Peter Vorselmans