Processtukken (OA Loenhout 1337-3755)

Processtukken (OA Loenhout 1337-3755)

R1343 - 1591, voogdijrekening

| R1343-01 |

Corneel Goeris - Peter Jacobs

R1344 - 1592-1594, achterstallige erfpacht

| R1344-01 |

Willem P. Aertssen - Adriaan J. Coeck

Personen:

R1345 - 1592-1596, onbetaalde koopsom

| R1345-01 |

Wouter J. Wouters - Peter H. Maes

Personen:

R1346 - 1592-1605, erfenis

| R1346-01 |

Roeland vanden Bossche en zijn vrouw - Peter Jordaens, als voogd van Andries Verrijt

Personen:

R1347 - 1593, beledigingen

| R1347-01 |

Niklaas van Dale - de vrouw van Jan Bode

Personen:

R1348 - 1593

| R1348-01 |

Peter de Cnodder - Corneel de Decker

R1349 - 1593, teruggave van een paard

| R1349-01 |

Adriaan P. Henricx, inwoner van Dongen - Jan Nijssen

R1350 - 1593

| R1350-01 |

De weduwe en erfgenamen van Jan vanden Wijngaerde - Peter Nijs

R1351 - 1593, arbeidsloon

| R1351-01 |

Lenaart Ments - Adriaan van Aken

Personen:

R1352 - 1593

| R1352-01 |

Adriaan Michielsen e.a. - Jan Bode

R1353 - 1593

| R1353-01 |

Adriaan Verboven - de weduwe van Adriaan Diels

R1354 - 1593-1594

| R1354-01 |

Jan Janssen - Adriaan Vermeiren

R1355 - 1593-1595

| R1355-01 |

Adriaan J. Michielsen - Corneel Nuyts

R1356 - 1594

| R1356-01 |

Peter van Aecken, als voogd der kinderen van Corneel vander Buyten, - erfgenamen van Peter Diericx

R1357 - 1594

| R1357-01 |

Adriaan Nuyts - Jan Bode

R1358 - 1594

| R1358-01 |

Adam de Ridder - de wethouders van Loenhout

R1359 - 1594

| R1359-01 |

De erfgenamen der nakinderen van Maarten Thyssen - Jan Bode

R1360 - 1594

| R1360-01 |

Antoon C. Wackers - Jan L. Decker

R1361 - 1594

| R1361-01 |

Jan de Smidt - Adriaan C. Meeren alias Bercken Meye

R1362 - 1594, gebruik van land

| R1362-01 |

Michiel C.van Elsacker - Jan Huybrechts

R1363 - 1594

| R1363-01 |

Niklaas Jacobs - de erfgenamen van Hendrik van Aken

R1364 - 1594, calengiering

| R1364-01 |

Maarten Aerts, pastoor van Loenhout, - Paul J. Puls

R1365 - 1594-1595, achterstallige rente

| R1365-01 |

Peter C. Geertssen, gasthuismeester te Hoogstraten - Arnold Aertsen, n.u.

R1366 - 1594-1607, achterstallige rente

| R1366-01 |

De erfgenamen van Hendrik J. Geens - de erfgenamen van Peter F. Marcelis

R1367 - 1595

| R1367-01 |

Corneel C. Claessen - Jacob Lambrechts

R1368 - 1595

| R1368-01 |

Jan J. de Weert, n.u. - de erfgenamen van Peter van Aerde

R1369 - 1595

| R1369-01 |

Robrecht Thienpont - Michiel Jordaens van Westmalle

R1370 - 1595

| R1370-01 |

Antoon Gileyns - Antoon W. Rombouts

R1371 - 1595-1596

| R1371-01 |

De schout, n.o., - Jan Buyens

R1372 - 1595-1601, schulden

| R1372-01 |

Corneel G. Aerts - Corneel A. Deckers

R1373 - 1596, verkoop van 2 ossen

| R1373-01 |

Wouter J. Wouters - Adam Verhoeven

R1374 - 1596

| R1374-01 |

Niklaas de Herde - Christoffel Rogiers

R1375 - 1596

| R1375-01 |

Hendrik Heynricxssen - Corneel de Smidt en Adriaan Heynricxssen

R1376 - 1596

| R1376-01 |

Otto Janssen - Corneel J. Keeselmans

R1377 - 1596, calengiering

| R1377-01 |

Jan M. van Elsacker - Joris Meyvis

R1378 - 1596-1597, achterstallige rente

| R1378-01 |

Maria Hovelmans - Jacob H. Coremans

R1379 - 1596-1599, calengiering

| R1379-01 |

Corneel G. Aerts - Willem P. Aerts

R1380 - 1596-1599

| R1380-01 |

Gillis Willemsen - Corneel G. van Elsacker

R1381 - 1597-1612

| R1381-01 |

Jan M. van Elsacker - Jan L. Nouts

R1382 - 1598

| R1382-01 |

Adriaan C. Deckers - Jan P. Mertens

R1383 - 1598-1599

| R1383-01 |

De weduwe van Adriaan Diels - de erfgenamen van Willem Vermunten

R1384 - 1598-1608

| R1384-01 |

Jan M. van Elsacker - Geert vander Buytenen en Peter van Aken

R1385 - 1599, erfweg

| R1385-01 |

Jan van Dale - Corneel G. Aerts

R1386 - 1599, rente

| R1386-01 |

Adriaan A. Straetmans, n.u. - Antoon Joos, n.u.

R1387 - s.d. (ca. 1600), achterstallige rente

| R1387-01 |

Catharina W. Aerts - Adriaan Janssen

R1388 - s.d. (ca. 1600), achterstallige rente

| R1388-01 |

Antoon P. Wijns - Maria Verschueren

R1389 - s.d. (ca. 1600)

| R1389-01 |

Hendrik van Gheele - Willem J. Aertssen

R1390 - s.d. (ca. 1600)

| R1390-01 |

De erfgenamen van Michiel van Elsacker - de erfgenamen van Geert Verbeke

R1391 - 1600

| R1391-01 |

Antoon Cornelissen - Corneel L. Van Ghiniken

R1392 - 1600, schulden

| R1392-01 |

Corneel van Donghen - Corneel Lenaerts

R1393 - 1600, nagelaten schulden

| R1393-01 |

Willem W. Aertssen - de erfgenamen van Corneel Lenaerts

R1394 - 1600

| R1394-01 |

Adriaan J. Coeck - Peter Heynricx, vorster van Loenhout

R1395 - 1601

| R1395-01 |

Corneel Couwenberchs - Corneel en Lenaart J.P. Mertens

R1396 - 1601

| R1396-01 |

Corneel G. van Elsacker - Jan N. van Tychelt en Adriaan L. van Aecken

R1397 - 1601

| R1397-01 |

Jan Nichielsen, namens Christoffel L. Thomas, - Arnold Stevens, n.u.

R1398 - 1601

| R1398-01 |

Jan L. Nouts - Willem Ghysels, n.u.

R1399 - 1601

| R1399-01 |

Peter de Visscher, e.a. - Margaretha van Undel

R1400 - 1601-1602

| R1400-01 |

Lenaart Putcuyps, n.u. - de erfgenamen van Wouter Verwilt

R1401 - 1601-1602

| R1401-01 |

Corneel G. Aerts, q.q., - Corneel A. Deckers

R1402 - 1601-1602, achterstallige rente

| R1402-01 |

Johanna van Eeckel - Arnold A. Aertssen

R1403 - 1601-1602

| R1403-01 |

Hendrik Snels Jan H. Bode

R1404 - 1601-1602

| R1404-01 |

Jan Beyerssen, namens Jan Casus, - Adriaan Verboven

R1405 - 1602, achterstallige renten

| R1405-01 |

De heer van Wuustwezel, namens Daniël Suys, - Peter van Aecken, Lenaart van Houtel, e.a.

R1406 - 1602

| R1406-01 |

Hendrik Berthouts - Peter Heynricx

R1407 - 1602

| R1407-01 |

Jan M. van Elsacker - Peter J. Bode

R1408 - 1602, gebruik van land

| R1408-01 |

Gabriel J. Gabriels, namens Jan van Grunderbeke en zijn vrouw, - Jan N. van Tyehelt

R1409 - 1602, calengiering

| R1409-01 |

Gabriël J. Gabriels, n.u. - Jan N. van Tychelt

R1410 - 1602

| R1410-01 |

De erfgenamen van Jacob Bevers - Corneel van Donghen

R1411 - 1602

| R1411-01 |

Gabriel J. vanden Bleke - Jan N. van Tychelt

R1412 - 1602

| R1412-01 |

Niklaas de Herde - Jan-Baptist de Moye

R1413 - 1602-1603, achterstallige rente

| R1413-01 |

Corneel J. Stoops - Arnold A. Aertssen

R1414 - 1602-1603

| R1414-01 |

De erfgenamen van Jacob Bevers - Joos C. van Bavel

R1415 - 1602-1604

| R1415-01 |

De schout, als rentmeester van de heer van Loenhout, - Antoon Goris en zoon

R1416 - 1602-1604

| R1416-01 |

Jan J. Jacobs - Hendrik W. Buys

R1417 - 1603

| R1417-01 |

De vrouw van Adriaan G. Janssen - Peter Henricx, vorster

R1418 - 1603-1609

| R1418-01 |

Joris H. vander Wyen - Antoon W. Rombouts

R1419 - 1603-1611, achterstallige rente

| R1419-01 |

Peter A. Sgrauwen - Corneel J. Keeselmans

R1420 - 1604

| R1420-01 |

Arnold vande Velde - Lucas W. Maes

R1421 - 1604

| R1421-01 |

Jan Beyerssen, namens Jan Casus - Jan P. Huyben

R1422 - 1604

| R1422-01 |

Peter Jordaens - Jan W. Rombouts

R1423 - 1604-1606, erfenis

| R1423-01 |

Willem C. Willemsen - Corneel van Donghen

R1424 - 1604-1607

| R1424-01 |

Gabriel J. Gabriels, n.u. - de weduwe van Jan van Vollenhoven

R1425 - 1605

| R1425-01 |

Corneel P. vanden Bruynenberghe - Jacob P. van Elsacker

R1426 - 1605-1606, eigendomsrecht van een moer

| R1426-01 |

Corneel J. Kesselmans - Antoon W. Rombouts

R1427 - 1605-1606

| R1427-01 |

Christiaan Vorsselmans - Gabriël J. Gabriëls

R1428 - 1605-1608, gebruik van vennen

| R1428-01 |

De geburen van Hecht en Neerven - de schout, als rentmeester van de heer van Loenhout

R1429 - 1606

| R1429-01 |

De schout, n.o., - Lenaart C. Gabriëls

R1430 - 1606

| R1430-01 |

Jan Engelen, q.q., - Adriaan G. Janssen

R1431 - 1606

| R1431-01 |

Wouter W. Maes - Jan N. van Tychelt

R1432 - 1606

| R1432-01 |

Corneel Couwenberchs - de weduwe van Corneel van Nieuwenhuysen

R1433 - 1606-1607

| R1433-01 |

Corneel G. Aerts - Matthijs J. Matthijs

R1434 - 1606-1607, beledigingen

| R1434-01 |

Peter C. Geertssen - Adriaan T. van Aecken

R1435 - 1606-1608

| R1435-01 |

Jan Beyerssen, namens de erfgenamen van Peter Dielen, - Adriaan Verboven

R1436 - 1606-1608, kwetsen van een paard

| R1436-01 |

Adriaan J. Theeus - Geert vander Buyten

R1437 - 1606-1611, afbakening van goederen

| R1437-01 |

Jan W. Rombouts - de erfgenamen van Peter Beyerssen

R1438 - 1607

| R1438-01 |

Rombout W. Rombouts - Corneel C. Aerts

R1439 - 1607

| R1439-01 |

Peter J. Bode - Corneel Ments

R1440 - 1607, onbetaalde belasting

| R1440-01 |

De schout, n.o., - Corneel W. van Eeckele

R1441 - 1607

| R1441-01 |

Joris H. vander Wyen - Adriaan J. Coeck

R1442 - 1607-1608

| R1442-01 |

De erfgenamen van Peter Beyerssen - Jacob Bal

R1443 - 1607-1608, achterstallige huur

| R1443-01 |

De kinderen van Wouter Verwilt en Adam de Ridder, n.u. - Frans Imbrechts

R1444 - 1607-1609, scheiding en deling

| R1444-01 |

Peter Anthonissen, namens de erfgenamen van Jacob van Broeckhoven, - Antoon W. Rombouts

R1445 - 1607-1609, calengiering

| R1445-01 |

Antoon Goris, n.u. - Antoon J. Huybrechts

R1446 - 1607-1609, erfrente

| R1446-01 |

Gillis Willemsen - Corneel J. Wiericx

R1447 - 1607-1610, rente

| R1447-01 |

Corneel J. Kesselmans, n.u. - Peter Denijs

R1448 - 1607-1610

| R1448-01 |

Lucas W. Maes - Hendrik Thomas

R1449 - 1607-1613, achterstallige rente

| R1449-01 |

De H. Geestmeesters van Brecht - Jan van Ditfort en de schout van Loenhout

R1450 - s.d. (ca. 1608), beledigingen

| R1450-01 |

Johanna Anthonissen - Bartholomeus Francken

R1451 - 1608

| R1451-01 |

Adriaan J. Coeck - de vrouw van Corneel Wiericx

R1452 - 1608

| R1452-01 |

Peter Jordaens - Peter van Aecken en Peter Wackers

R1453 - 1608, weghalen van hout

| R1453-01 |

Maria J. van Vorspoele - Jan H. Bode, de jonge

R1454 - 1608

| R1454-01 |

Huibrecht Heynricx - Jan Lippens

R1455 - 1608

| R1455-01 |

Adriaan van Ostaeyen, n.u. - Jan Deurens

R1456 - 1608

| R1456-01 |

Christiaan A. Cornelissen - Jacob H. Coremans

R1457 - 1608

| R1457-01 |

Christiaan Vorsselmans - de erfgenamen van Peter Beyerssen

R1458 - 1608

| R1458-01 |

Adriaan Vermeeren - Joris Heynricx

R1459 - 1608

| R1459-01 |

Jacob van Elsacker - Peter van Ysendonck

R1460 - 1608

| R1460-01 |

Joris Heynricx e.a. - Jan L. Nouts

R1461 - 1608, beledigingen

| R1461-01 |

Jacob van Elsacker en Jan L. Nuyts - Adriaan P. de Hoen

R1462 - 1608

| R1462-01 |

Jan Beyers, namens Hans de Cock, - Corneel Couwenberghs

R1463 - 1608

| R1463-01 |

Adriaan Vermeeren - Simon Kesselmans, e.a.

R1464 - 1608-1609, verkoop van land

| R1464-01 |

De weduwe en erfgenamen van Jan Heynricx - Peter Heynricx

R1465 - 1608-1609

| R1465-01 |

Jan H. van Elsacker - Adriaan Vermeeren

R1466 - 1608-1609, betaling van gekocht land

| R1466-01 |

Corneel W. van Eeckele en de kinderen van Corneel P. van Eeckele - Jan N. van Tycheit en Adriaan L. van Aken

R1467 - 1608-1609, beledigingen

| R1467-01 |

Jan H. Bode - Corneel J. Kesselmans

R1468 - 1608-1609

| R1468-01 |

Gillis Wiliemsen - Antoon J. van Cuyck

R1469 - 1608-1612

| R1469-01 |

Jan N. van Tychelt - Willem Huybs van Wuustwezel

R1470 - 1608-1615, achterstallige rente

| R1470-01 |

Huibrecht M. Rombouts van Meer - Adriaan P. de Heun

R1471 - s.d. (ca. 1609)

| R1471-01 |

Antoon J. Huybrechts - Niklaas Segers, e.a.

R1472 - 1609, beledigingen

| R1472-01 |

Digna J. Simons - Adriaan P. de Hoon

R1473 - 1609, loon

| R1473-01 |

Arnold A. Aertssen - Arnold Boye

R1474 - 1609

| R1474-01 |

De erfgenamen van Antoon Cornelissen - Digna van Nedervenne

R1475 - 1609

| R1475-01 |

Renier Smeesters - Adriaan Vermunten

R1476 - 1609

| R1476-01 |

Adriaan van Staeyen, e.a. - Peter A. Grauwen

R1477 - 1609, rente

| R1477-01 |

Adam de Ridder, n.u. - Jan Michielsen, e.a.

R1478 - 1609, rente

| R1478-01 |

Peter P. van Breda - Jan Oomen

R1479 - 1609

| R1479-01 |

Jan Michielsen, q.q. - Peter van Bavele

R1480 - 1609, schuld

| R1480-01 |

Peter P. van Breda - Jan M. van Elsacker

R1481 - 1609

| R1481-01 |

Adriaan van Ostaeyen, n.u. - de weduwe van Jan van Vollenhoven

R1482 - 1609, calengiering

| R1482-01 |

Jan van Dietvoort - Jan van Dale en Jan L. Nouts

R1483 - 1609, betaling van geleverde waren

| R1483-01 |

De weduwe van Willem Schuermans - Corneel Couwenberchs, e.a.

R1484 - 1609, diefstal van biekorven

| R1484-01 |

De schout, n.o. - Corneel J. Centen

R1485 - 1609

| R1485-01 |

Corneel P. vanden Bruynenberghe - Jan Denis

R1486 - 1609

| R1486-01 |

Jan J. Geertssen - Lenaart M. Janssen

R1487 - 1609-1610, scheiding en deling

| R1487-01 |

Jan H. Bode, de oude, Christiaan van Nuynhem, n.u., en Antoon Wackers, n.u. - Corneel J. Kesselmans

R1488 - 1609-1610

| R1488-01 |

Jan G. Luycx - H. Geestmeesters van Loenhout

R1489 - 1609-1610, beledigingen

| R1489-01 |

Corneel J. Centen - Adriaan C. Vermunten

R1490 - 1609-1610

| R1490-01 |

Jan Beyerssen, namens Margaretha Hellincx, - Christiaan M. Raets

R1491 - 1609-1610

| R1491-01 |

Corneel Couwenberchs - de erfgenamen van Jan Maes

R1492 - 1609-1610

| R1492-01 |

Arnold H. Keysers - Arnold A. Aerts

R1493 - 1609-1611, geleend geld

| R1493-01 |

Jan van Ditfoort - Corneel Couwenberchs

R1494 - 1609-1612

| R1494-01 |

Dirk vanden Wiele, n.u. - Adam de Ridder

R1495 - 1609-1612

| R1495-01 |

Renier Smeesters - Niklaas Adriaenssen

R1496 - 1609-1612, achterstallige rente

| R1496-01 |

Jacob Soes, van Meerle, - Geert vander Buyten en Adriaan Bartelmeeussen

R1497 - 1609-1618, achterstallige huur

| R1497-01 |

Jan M. van Elsacker, e.a. - Corneel J. Centen

R1498 - s.d. (ca. 1610), beledigingen

| R1498-01 |

Adriaan Verboven - Corneel J. P. Mertens

R1499 - s.d. (ca. 1610)

| R1499-01 |

Gillis Willemsen - Corneel van Elsacker

R1500 - s.d. (ca. 1610)

| R1500-01 |

Adriaan Straetmans - Arnold H. Keysers

R1501 - 1610

| R1501-01 |

Corneel Rombouts en Lucas Maessen, q.q., - Peter A. Grauwen

R1502 - 1610, borgstelling

| R1502-01 |

Jan C. Mercx - Peter Staeymans

R1503 - 1610

| R1503-01 |

De schout, n.o., - Jan A. Coeck

R1504 - 1610

| R1504-01 |

Gillis Willemsen - Peter D. van Tilborch

R1505 - 1610, calengiering

| R1505-01 |

Jan N. Huybrechts - de weduwe van Jan van Vollenhoven, e.a.

R1506 - 1610

| R1506-01 |

Corneel A. Nouts - Adriaan Verboven

R1507 - 1610

| R1507-01 |

De schout, n.o., - Adriaan Hendricx

R1508 - 1610

| R1508-01 |

Arnold H. Keysers - Andries Joerdaens

R1509 - 1610, beledigingen

| R1509-01 |

Arnold H. Keysers - Gillis Willemsen

R1510 - 1610

| R1510-01 |

Jan van Dietfort - Gillis Willemsen

R1511 - 1610, kwijting van rente

| R1511-01 |

Catharina C. Maes - Matthijs G. Mathijssen

R1512 - 1610-1611, achterstallige huur

| R1512-01 |

Adriaan J. Coeck - Jacob P. van Elsacker

R1513 - 1610-1612

| R1513-01 |

Antoon Wackers - Antoon vanden Bruynenberghe

R1514 - 1610-1612, achterstallige rente

| R1514-01 |

Jan Verheesen, n.u. - Jan M. van Elsacker en Laureis C. Reyns

R1515 - 1610-1613, aandeel in hooiweide

| R1515-01 |

Antoon Wackers - Jan Denissen

R1516 - 1610-1614, rente op geruilde grond

| R1516-01 |

Jan en Corneel C. Goris en Maria van Aken - Maria van Vorspoel

R1517 - 1610-1616, koop van een hoeve

| R1517-01 |

Corneel A. Goris - Adriaan P. de Hoen

R1518 - 1611

| R1518-01 |

Jan Huybrechts, e.a. - Adriaan J. van Ostaeyen

R1519 - 1611, rente

| R1519-01 |

David vanden Tholle - Peter A. Sgrauwen

R1520 - 1611

| R1520-01 |

Peter Joossens - Hendrik Bartholomeussen

R1521 - 1611, weghalen van een koe uit het schuthok

| R1521-01 |

De schout, n.o., - Jan Denijs

R1522 - 1611, schutten van zijn paard

| R1522-01 |

Lambrecht Broomans - Lenaart Ments

R1523 - 1611

| R1523-01 |

Adriaan C. Deckers - Jan N. van Tychelt en Adriaan L. van Aecken

R1524 - 1611

| R1524-01 |

Corneel P. Joossen, n.u. - Jan H. Bode

R1525 - 1611

| R1525-01 |

Gillis Willemsen - Corneel A. Diels

R1526 - 1611-1612

| R1526-01 |

Peter P. van Breda - Adriaan J. Coeck

R1527 - 1611-1612

| R1527-01 |

Christoffel van Aerde - Adriaan Vermeeren, alias Puts

R1528 - 1611-1612

| R1528-01 |

De kerkmeesters van Loenhout - Niklaas Anthonissen

R1529 - 1611-1614, geleend geld

| R1529-01 |

Arnold H. Keysers - Zacharias Mijtens

R1530 - 1611-1614, beledigingen

| R1530-01 |

Jan M. van Elsacker - Adriaan T. van Aecken

R1531 - 1611-1615, achterstallige rente

| R1531-01 |

Dirk van Oppervelt - Antoon C. Wackers

R1532 - 1611-1615, achterstallige rente

| R1532-01 |

Corneel J. Verboven - Antoon J. Huybrechts

R1533 - 1611-1615

| R1533-01 |

Joos C. van Bavel - de erfgenamen van Corneel van Aecken

R1534 - 1611-1617, erfenis

| R1534-01 |

Renier Smeesters, namens Maria vanden Wijngaerde - Peter P. van Breda

R1535 - 1612

| R1535-01 |

Adriaan A. Rombouts - Antoon W. Rombouts

R1536 - 1612

| R1536-01 |

Joachim vanden Vekene, q.q. - Adriaan J. Coeck

R1537 - 1612, achterstallige rente

| R1537-01 |

Jan Dorens, e.a. - Arnold A. van Ostaeyen

R1538 - 1612, ruiling van weiden

| R1538-01 |

Jan M. van Elsacker - Adriaan T. van Aecken

R1539 - 1612, calengiering

| R1539-01 |

Jan van Dale, n.u. - Jan Matthijssen en Michiel Mich. van Elsacker

R1540 - 1612, struikgewas

| R1540-01 |

Corneel J. Stoops - Geert vander Buyten

R1541 - 1612

| R1541-01 |

Corneel A. Goris - Corneel Arnouts

R1542 - 1612

| R1542-01 |

Niklaas Antonissen - Jan M. van Elsacker

R1543 - 1612, proceskosten

| R1543-01 |

Adriaan C. Deckers - Jan van Leeteren, van Oostmalle

R1544 - 1612, beledigingen

| R1544-01 |

Geert vander Buyten - Adriaan van Aecken

R1545 - 1612, verkoop van eikebomen

| R1545-01 |

Adriaan van Aecken - Thomas vande Sande, n.u., en Geert vander Buyten

R1546 - 1612

| R1546-01 |

De weduwe van Lenaart J. Lenaerts - Jan M. van Elsacker

R1547 - 1612

| R1547-01 |

Simon C. Kesselmans - Jan L. Nouts

R1548 - 1612

| R1548-01 |

Jaspar de Haze - Hendrik Jorissen

R1549 - 1612, verdiend salaris

| R1549-01 |

Andries Joerdaens - Lenaart Ments

R1550 - 1612

| R1550-01 |

Peter Jordaens, q.q., - Peter A. Grauwen

R1551 - 1612-1613

| R1551-01 |

Corneel Couwenberchs. - Adriaan Vermeeren, alias Puts

R1552 - 1612-1613

| R1552-01 |

Renier Smeesters, q.q., - Peter A. Bernaerts en Matthijs Goossens

R1553 - 1612-1614, achterstallige rente

| R1553-01 |

Corneel Verboven - Hendrik van Gastel

R1554 - 1612-1614, beledigingen

| R1554-01 |

Digna P. van Aerde en Adriaan Vermeeren, haar echtgenoot, - Arnold P. Arnouts

R1555 - 1612-1614, achterstallige rente

| R1555-01 |

Michiel Joerdaens - Adriaan Vermeeren

R1556 - 1612-1614, achterstallige rente

| R1556-01 |

Antoon Bode, e.a. - Corneel Arnouts, e.a.

R1557 - 1612-1615

| R1557-01 |

Michiel Mich. van Elsacker, e.a. - Hendrik van Gastel

R1558 - 1612-1615, achterstallige renten

| R1558-01 |

Matthijs Goossens - Peter Denijs

R1559 - 1612-1616

| R1559-01 |

Corneel Meeussen, van Meer, e.a. - Corneel Henricx, van Wuustwezel

R1560 - 1613, uitwinning

| R1560-01 |

Adriaan Vermeeren - Michiel Joerdaens

R1561 - 1613, beledigingen

| R1561-01 |

David J. van Tol - Antoon C. Wackers

R1562 - 1613, calengiering

| R1562-01 |

Adriaan C. Vermunten - Adriaan J. Coeck en Lenaart M. Proost

R1563 - 1613

| R1563-01 |

Jan W. Wils - Antoon H. Joos

R1564 - 1613

| R1564-01 |

Michiel J. van Elsacker - Corneel P. vanden Bruynenberghe

R1565 - 1613

| R1565-01 |

Jan W. Wils - Jan M. van Elsacker

R1566 - 1613, verkoop van een rente

| R1566-01 |

Adriaan Vermeeren - de erfgenamen van Jan H. Bode, de oude, en Dionijs Jacobs

R1567 - 1613, rente

| R1567-01 |

Niklaas Anthonissen, n.u. - Jan M. van Elsacker,

R1568 - 1613

| R1568-01 |

Peter Denis - Rombout Wouters

R1569 - 1613

| R1569-01 |

De erfgenamen van Magdalena H. Leest - Peter Cornelissen

R1570 - 1613

| R1570-01 |

Adriaan J. Coeck - Corneel Boterpots, n.u.

R1571 - 1613, verzwegen rente

| R1571-01 |

Jan van Dietfort - Simon C. Kesselmans

R1572 - 1613

| R1572-01 |

Rombout W. Rombouts - Laureis W. Rombouts

R1573 - 1613

| R1573-01 |

Antoon W. Rombouts - Lenaart Matthijssen

R1574 - 1613, achterstallige pacht

| R1574-01 |

Maria Vorspoels - Jan M. van Elsacker

R1575 - 1613-1614, geleend geld

| R1575-01 |

Maria G. van Yperen - Jan H. Bode, de jonge

R1576 - 1613-1614, aandeel in weide

| R1576-01 |

Corneel en Jan J.Ooms Adriaan Vermeeren, de oude

R1577 - 1613-1614, aandeel in weide

| R1577-01 |

Corneel en Jan J. Ooms - Jan Duerens, de oude

R1578 - 1613-1614

| R1578-01 |

Joris Heynricx en Jan M. van Elsacker de erfgenamen van Jan H. Bode, de oude

R1579 - 1613-1614

| R1579-01 |

Corneel Heuselmans - Adriaan A. Straetmans

R1580 - 1613-1614, calengiering

| R1580-01 |

Jan W. Rombouts - Antoon C. Wackers en Dionijs de Bye

R1581 - 1613-1614, achterstallige pacht

| R1581-01 |

Maria J. van Vorspoele - de erfgenamen van Jan H. Bode, de oude

R1582 - 1613-1614, achterstallige pacht

| R1582-01 |

Maria J. van Vorspoele - Peter vanden Cloot

R1583 - 1613-1614, achterstallige pacht

| R1583-01 |

Maria J. van Vorspoele - Jan van Dietfort, e.a.

R1584 - 1613-1615, renten

| R1584-01 |

De erfgenamen van Wouter Verwilt - Jan M. van Elsacker en Laureis C. Reyns

R1585 - 1613-1615, achterstallige renten

| R1585-01 |

Michiel Joerdaens - Joris H vander Wyen

R1586 - 1613-1615, achterstallige pacht

| R1586-01 |

Antoon W. Rombouts - Antoon vanden Bruynenberghe

R1587 - 1613-1617

| R1587-01 |

De erfgenamen van Bartholomeus Lewijter - Corneel W. Huybs, n.u.

R1588 - 1613-1617, achterstallige erfpacht

| R1588-01 |

Peter A. Heyns - Adriaan Vermeeren, alias Puts

R1589 - 1613-1618, achterstallige pacht

| R1589-01 |

Maria J. van Vorspoele - de erfgenamen van Wouter Verwilt

R1590 - 1613-1619, nalatenschap van Willem J. Nuyts

| R1590-01 |

Jan L. Nouts, e.a. - de erfgenamen van Jan H. Bode, de oude

R1591 - 1613-1620, achterstallige rente

| R1591-01 |

Jacques Borremans, namens Geert de Bye - Catharina Maes

R1592 - 1613-1624

| R1592-01 |

Matthijs L. Rombouts - Simon Kesselmans en Jan C. Goris

R1593 - s.d. (ca. 1614), afrekening

| R1593-01 |

Corneel Couwenberchs - de erfgenamen van Jan R. Bode

R1594 - 1614

| R1594-01 |

Corneel P. vanden Bruynenberghe en Elizabeth Vorspoels - Jan H. de Crom

R1595 - 1614

| R1595-01 |

Corneel, Couwenberchs - Antoon C. Wackers

R1596 - 1614

| R1596-01 |

Christoffel van Aerde - Adriaan T. van Aken

R1597 - 1614, erfweg

| R1597-01 |

David J. van Tol, n.u. - Corneel A. Goris

R1598 - 1614, achterstallige rente

| R1598-01 |

Peter H. van Aerde - Adriaan Vermeeren, de oude

R1599 - 1614, scheidingshaag

| R1599-01 |

Lenaart Ments - Antoon Joossen

R1600 - 1614

| R1600-01 |

Michiel Mich. van Elsacker - Catharina Maes

R1601 - 1614, ontlasting van rente

| R1601-01 |

Peter G. vanden Cloot - Catharina imbrechts

R1602 - 1614

| R1602-01 |

Michiel Willemsen, n.u. - Jan Dorens

R1603 - 1614

| R1603-01 |

De erfgenamen van Jan H. Bode - Antoon Adriaenssen

R1604 - 1614

| R1604-01 |

De weduwe van Jacques Haest - Jan M. van Elsacker

R1605 - 1614

| R1605-01 |

Michiel Joerdaens - Peter J. Bode

R1606 - 1614

| R1606-01 |

Corneel A. Goris - Jan H. Bode

R1607 - 1614

| R1607-01 |

Adriaan C. Deckers - Hendrik P. Heynricx

R1608 - 1614

| R1608-01 |

Antoon W. Rombouts - Jan Bode

R1609 - 1614-1615

| R1609-01 |

David J., Van Tolle, n.u. - Jan Bode

R1610 - 1614-1615, hooiweide

| R1610-01 |

De erfgenamen van Jan H. Bode - Adriaan T. van Aken en Niklaas Seghers

R1611 - 1614-1615, beledigingen

| R1611-01 |

Michiel Jordaens - Adriaan T. van Aken

R1612 - 1614-1615, achterstallige rente

| R1612-01 |

Peter H. van Aerde - Joris H. vander Wyen

R1613 - 1614-1616, achterstallige pacht

| R1613-01 |

De erfgenamen van Jan R. Bode - Peter J. Bode

R1614 - 1614-1616, achterstallige rente

| R1614-01 |

Frans Embrechts - Michiel Jordaens

R1615 - 1614-1616, onbetaalde schulden

| R1615-01 |

Frans Embrechts - de erfgenamen van Jan H. Bode

R1616 - 1614-1617

| R1616-01 |

Jan M. van Elsacker - Peter J. Janssen en Corneel Arnouts

R1617 - 1614-1617, diefstal van hout

| R1617-01 |

De stadhouder van het leenhof Adriaan Stout

R1618 - 1614-1618, schuldvordering

| R1618-01 |

Jacob Hulselius, n.u. - Maria Vorspoels

R1619 - s.d. (ca. 1615)

| R1619-01 |

Jan Michielsen - Corneel Couwenberchs

R1620 - s.d. (ca. 1615)

| R1620-01 |

Corneel A. Goris - Jan L. Nouts

R1621 - s.d. (ca. 1615)

| R1621-01 |

Arnold H. Keysers - Marc Kenis en Govaard Janssen

R1622 - 1615

| R1622-01 |

De kerkmeesters van Loenhout - Gillis Willemsen

R1623 - 1615, calengiering

| R1623-01 |

Jan L. Nouts - Jan van Ditfoort en Maria J. de Leeuw

R1624 - 1615

| R1624-01 |

Jaspar Bruynseels - Antoon W. Rombouts

R1625 - 1615

| R1625-01 |

Jan van Ditfoort - de weduwe van Peter Arnouts, Matthijs Goossens en Antoon Straetmans

R1626 - 1615

| R1626-01 |

De erfgenamen van Hendrik W. Buys - Catharina Aerts

R1627 - 1615, arbeidsloon

| R1627-01 |

Jan Bode - Arnold H. Keysers

R1628 - 1615

| R1628-01 |

Jan M. van Elsacker - Peter J. Bode

R1629 - 1615, visvangst

| R1629-01 |

De geburen van Hesselink - Lenaart Ments

R1630 - 1615, het steken van turf

| R1630-01 |

De schout, n.o., - Corneel G. van Elsacker

R1631 - 1615

| R1631-01 |

Adriaan G. Diericx - Corneel W. Huybs

R1632 - 1615, kwijting van een rente

| R1632-01 |

Corneel A. Goris, Adriaan T. van Aken en Jan J. van Riel - Peter C. van Ysendonk

R1633 - 1615

| R1633-01 |

Abraham Aertssen, als voogd van het weeskind van Jan C. Coeck - Adriaan J. Coeck

R1634 - 1615-1616

| R1634-01 |

Adriaan C. Deckers - Corneel A. Diels

R1635 - 1615-1616, erfenis

| R1635-01 |

Peter Jordans, namens Gijsbrecht de Bevere, Adam de Ridder, e.a.

R1636 - 1615-1616, verzwegen rente

| R1636-01 |

Jan van Dietfort - Joris H. vander Wyen

R1637 - 1615-1616, beledigingen

| R1637-01 |

Arnold H. Keysers - Antoon G. Conincx

R1638 - 1615-1616, scheiding en deling

| R1638-01 |

Jan C. Pauwels, q.q., - Corneel L. Luycx

R1639 - 1615-1616, te betalen rente

| R1639-01 |

De erfgenamen van Maximiliaan Beyerssen - de erfgenamen van Peter Beyerssen

R1640 - 1615-1616, gracht

| R1640-01 |

Anna Dirven - Jan W. Rombouts

R1641 - 1615-1616, achterstallige rente

| R1641-01 |

Antoon Wouters - Corneel A. Diels

R1642 - 1615-1617

| R1642-01 |

Arnold H. Keysers en Jan C. Goris - Catharina Maes

R1643 - 1615-1617

| R1643-01 |

Jan Lippens - Lenaert M. Cleys

R1644 - 1615-1617, achterstallige rente

| R1644-01 |

Joris Heynricx - Antoon J. Huybrechts

R1645 - 1615-1618, ruiling van goederen

| R1645-01 |

Jan L. Nouts - Jan van Ditfoort

R1646 - 1615-1618, achterstallige huur

| R1646-01 |

Lenaart en Matthijs Putcuyps en Michiel Jordaens - Jan M. van Elsacker

R1647 - 1615-1618, achterstallige rente

| R1647-01 |

Arnold Michielsen, van Brecht, - Peter J. Bode en Jan P. Huyben

R1648 - 1615-1620

| R1648-01 |

Michiel Jordaens, namens Catharina C. van Bavel, - de voogden der kinderen van Jan H. Bode, de oude, en van Jan H. Bode, de jonge

R1649 - 1615-1621, diefstal van hout

| R1649-01 |

Frans Engelen, e.a. - Antoon Adriaenssen en Peter P. van Breda

R1650 - 1615-1622, steken van turf

| R1650-01 |

Peter de Visscher - Lambrecht Rasens

R1651 - s.d. (ca. 1616)

| R1651-01 |

De erfgenamen van Jan H. Bode - Cornelia A. Diels

R1652 - s.d. (ca. 1616), onderhoudsgeld voor haar kind

| R1652-01 |

Lucia G. Diels - Arnold H. Keysers

R1653 - 1616

| R1653-01 |

Michiel J. van Elsacker - Corneel P. vanden Bruynenberghe en Elizabeth Vorspoels

R1654 - 1616

| R1654-01 |

Peter P. van Breda - Maria van Nieuwenhuyse

R1655 - 1616

| R1655-01 |

Margaretha Gabriëls - Lambrecht Broomans

R1656 - 1616

| R1656-01 |

Antoon Dirven, als voogd der kinderen van Frans Verheyden, - Corneel J. Kesselmans en Catharina Maes

R1657 - 1616, diefstal van eikehout

| R1657-01 |

De schout, n.o., - Jan A. Verheyen

R1658 - 1616, beledigingen

| R1658-01 |

Lambrecht Broomans - Quirijn H. Buycs

R1659 - 1616, calengiering

| R1659-01 |

Adriaan Claessen, n.t.i., - Corneel Lenaerts en Jan C. Pauwels

R1660 - 1616, achterstallige dorpslasten

| R1660-01 |

Lambrecht Engelen - Jan H. van Elsacker

R1661 - 1616

| R1661-01 |

Adriaan C. Vermunten - Lenaart M. Proost

R1662 - 1616

| R1662-01 |

Maria van Vorspoele - Geert Luycx

R1663 - 1616, erfenis

| R1663-01 |

Jan en Filip Janssen - Jan L. Nouts

R1664 - 1616

| R1664-01 |

Peter J. Crillen - Antoon Wackers

R1665 - 1616

| R1665-01 |

Corneel A. Goris - Corneel Couwenberchs

R1666 - 1616

| R1666-01 |

Adriaan Laureyssen - Peter P. van Breda

R1667 - 1616-1617

| R1667-01 |

Adriaan J. Coeck - Lenaart Ments

R1668 - 1616-1617

| R1668-01 |

Adriaan T. van Aken - Jan M. van Elsacker

R1669 - 1616-1617

| R1669-01 |

Laureis Cornelissen - Jacob Cornelissen

R1670 - 1616-1617

| R1670-01 |

Jacob C. Vinckman - Jan Denijs

R1671 - 1616-1618, eigendomsrecht van bomen

| R1671-01 |

Corneel C. Verboven - Lambrecht Broomans

R1672 - 1616-1618

| R1672-01 |

Corneel A. Diels - Jan M. van Elsacker

R1673 - 1616-1618

| R1673-01 |

Peter J. Bode, als voogd der kinderen van Peter G. Wijts - Huibrecht Pauwels, van Oostmalle

R1674 - 1616-1618

| R1674-01 |

Peter S. Tuyts - Peter vanden Cloot

R1675 - 1616-1618

| R1675-01 |

Ambroos Francken - Adriaan T. van Aken, Corneel A. Goris en Jan Joossens

R1676 - 1616-1618

| R1676-01 |

Corneel A. Goris - Arnold A. Aertssen

R1677 - 1616-1618, achterstallige pacht

| R1677-01 |

Antoon J. Huybrechts - Peter D. van Tilborch

R1678 - 1616-1619

| R1678-01 |

De erfgenamen van Jan H. Bode - Christoffel van Aerde en Lenaart Ments

R1679 - 1616-1619, achterstallige rente

| R1679-01 |

Michiel Jordaens - Jan.M. van Elsacker

R1680 - 1616-1619, rechten op een heiveld

| R1680-01 |

Antoon Wackers - Antoon Adriaenssen en Antoon J. Huybrechts

R1681 - 1616-1619, achterstallige pacht

| R1681-01 |

Maria Vorspoels - Lambrecht Cornelissen

R1682 - 1616-1619, arbeidsloon, onbetaalde haver, teruggave van geleend geld

| R1682-01 |

Antoon Wackers - Antoon vanden Bruynenberghe

R1683 - 1616-1620, uitgraven van een gracht

| R1683-01 |

Antoon vanden Bruynenberghe - Antoon Wackers

R1684 - 1616-1620, betaling van een paard

| R1684-01 |

Antoon Wackers - Corneel J. Kesselmans

R1685 - 1616-1624, achterstallige rente

| R1685-01 |

Jan M. van Elsacker - Peter J. Claessen

R1686 - s.d. (ca. 1617)

| R1686-01 |

Arnold Lauwereyssen - Antoon Aerts

R1687 - 1617

| R1687-01 |

Adriaan Cornelis, n.u. - de erfgenamen van Jan H. Bode

R1688 - 1617, beledigingen

| R1688-01 |

Johanna A. Govaerts - Corneel Wierics

R1689 - 1617, calengiering

| R1689-01 |

Peter H. van Aerde - Peter J. Bode

R1690 - 1617

| R1690-01 |

De schout, n.o. - Corneel J. Wiercx

R1691 - 1617, beledigingen

| R1691-01 |

Gillis W. Christiaenssen - Christoffel van Aerde

R1692 - 1617, achterstallige rente

| R1692-01 |

Peter J. Bode en Jan P. Huyben - Peter van Aarde

R1693 - 1617, schuldvordering

| R1693-01 |

De erfgenamen van Corneel G. Aerts - Marinus en Melchior J. Bevers

R1694 - 1617

| R1694-01 |

De H. Geestmeesters van Loenhout - Antoon Wouters

R1695 - 1617

| R1695-01 |

Corneel vanden Couwenberghe - Maria C. Philips

R1696 - 1617

| R1696-01 |

Matthijs Marinissen - Jan Heyndricx

R1697 - 1617

| R1697-01 |

Peter J. Bode - Michiel Jordaens

R1698 - 1617, calengiering

| R1698-01 |

Jacob Kenis, n.u. - Corneel Ments en de erfgenamen van Arnold Nuyts

R1699 - 1617, calengiering

| R1699-01 |

Michiel Jordaens, n.u. - Corneel Ments en de erfgenamen van Arnold Nuyts

R1700 - 1617, rekening van huurgelden

| R1700-01 |

De erfgenamen van Wouter Verwilt - de erfgenamen van Jan H. Bode

R1701 - 1617

| R1701-01 |

Maarten Aerts, pastoor van Loenhout, namens de H. Geesttafel - Boudewijn M. Heuvelmans, als voogd der kinderen van Simon Kesselmans

R1702 - 1617-1618, aandeel in verschuldigde rente

| R1702-01 |

Antoon Wouters - Corneel Arnouts

R1703 - 1617-1618, erfenis

| R1703-01 |

Richard Godelocx, q.q., - Antoon Wackers

R1704 - 1617-1618

| R1704-01 |

Michiel Nich. van Elsacker - Maria C. Philips

R1705 - 1617-1618

| R1705-01 |

Peter H. van Aerde - de weduwe van Simon Kesselmans

R1706 - 1617-1618, onbetaalde koe

| R1706-01 |

Boudewijn M. Heuvelmans, als voogd der kinderen van Simon Kesselmans - Corneel A. Diels

R1707 - 1617-1618, achterstallige rente

| R1707-01 |

Adriaan Lenaerts - Corneel Arnouts

R1708 - 1617-1619, achterstallige rente

| R1708-01 |

Corneel A. Diels - Boudewijn M.Heuvelmans, als voogd der kinderen van Simon Kesselmans.

R1709 - 1617-1619, afkappen van schaarhout

| R1709-01 |

Adriaan J. Verboven en de schout, n.o., - Corneel Arnouts

R1710 - 1617-1619

| R1710-01 |

Antoon Wackers, n.u. - Maria van Yperen

R1711 - 1617-1620, baldadigheden

| R1711-01 |

De schout, n.o. - Michiel Jordaens.

R1712 - 1617-1620

| R1712-01 |

Lambrecht Engelen - Jan Heynricx, van Brecht

R1713 - 1617-1621

| R1713-01 |

Corneel A. Diels - Jan M. van Elsacker

R1714 - 1617-1621, afrekening

| R1714-01 |

Corneel G. van Elsacker - Adriaan L. van Aken

R1715 - 1618, achterstallige huur

| R1715-01 |

De voogden der kinderen van Jan H. Bode, de jonge, - Adriaan C. Vermunten

R1716 - 1618

| R1716-01 |

Antoon W. Rombouts - Antoon van Staeyen

R1717 - 1618

| R1717-01 |

Corneel Arnouts - Adriaan C. Vermunten

R1718 - 1618

| R1718-01 |

Jan M. van Elsacker - Corneel Arnouts, e.a.

R1719 - 1618, achterstallige rente

| R1719-01 |

Adriaan Lenaerts - Jan C. Goris en Maria Vorspoels

R1720 - 1618, calengiering

| R1720-01 |

Wouter J.W. Rornbouts - Jan van Dietfort en Antoon Adriaenssen

R1721 - 1618

| R1721-01 |

Peter J. Huyben - Jan N. van Tychelt

R1722 - 1618

| R1722-01 |

Jan van Dietfort - Jacob Verwilt

R1723 - 1618, aanvaarding van voogdij

| R1723-01 |

Peter J. Bode - Adriaan de Clerck, van Rijkevorsel

R1724 - 1618, calengiering

| R1724-01 |

Jan van Dietfort - Wouter W. Rombouts

R1725 - 1618

| R1725-01 |

Christiaan P. Vorselmans - Antoon J. van. Boeckhoven

R1726 - 1618

| R1726-01 |

Adriaan T. van Aecken - Corneel Verboven

R1727 - 1618-1619

| R1727-01 |

Corneel Arnouts - de erfgenamen van Adriaan Vermeeren

R1728 - 1618-1619

| R1728-01 |

Jan C. Wieriex - Adriaan Kerstiaens

R1729 - 1618-1619, beledigingen

| R1729-01 |

De schout, n.o., en Jan Jacobs, alias de Ruyter - Niklaas Diericssen

R1730 - 1618-1620

| R1730-01 |

Antoon J. Huybrechts - Antoon Wackers

R1731 - 1618-1620, beledigingen

| R1731-01 |

Jan van Dietfort - Wouter J.W. Rombouts

R1732 - 1618-1620, achterstallige rente

| R1732-01 |

Jan van Dietfort - Michiel Mich. van Elsacker

R1733 - 1618-1620, achterstallige rente

| R1733-01 |

Peter P. van Breda - de weduwe van Adriaan Diels

R1734 - 1618-1620, achterstallige rente

| R1734-01 |

Lenaart en Matthijs Putcuyps en Michiel Jordaens - Adriaan A. Straetmans en Michiel Mich. van Elsacker

R1735 - 1618-1621, dienstloon

| R1735-01 |

Adriaan Kerstiaens, namens zijn dochter, - Michiel Jordaens

R1736 - 1618- 1621, teruggave van geleend geld

| R1736-01 |

Antoon Heufkens, van Westmalle, - Arnold H. Keysers

R1737 - 1618-1622, overdracht van land

| R1737-01 |

Antoon Wackers - Corneel J. Kesselmans

R1738 - 1618-1622, achterstallige rente

| R1738-01 |

Peter P. van Breda - Jan J. Ooms

R1739 - 1618-1623, achterstallige rente

| R1739-01 |

Lenaart Ments, namens Peter C. Ysendonckx, - Jan J. Ooms

R1740 - 1618-1623, achterstallige rente

| R1740-01 |

Peter P. van Breda - Corneel C. van Elsacker en Jan M. van Elsacker

R1741 - 1618-1623, servitudeweg

| R1741-01 |

Jan van Dael - Jan Dorens

R1742 - 1618-1624, onbetaalde koopsom

| R1742-01 |

Lambrecht Engelen - Jan Naessen

R1743 - s.d. (ca. 1619), calengiering

| R1743-01 |

Adriaan L. Ments, n.u. - Adriaan G. Kerstens en Gillis de Laeckenvercoper, van Hoogstraten

R1744 - 1619

| R1744-01 |

Jan en Corneel A. Nouts - Corneel P. Ments, Christiaan Cornelis en Antoon Wackers

R1745 - 1619, vals attest

| R1745-01 |

Richard Godelocx Michiel Jordaens

R1746 - 1619, beledigingen

| R1746-01 |

Antoon Wackers - Lambrecht Engelen

R1747 - 1619, calengiering

| R1747-01 |

Adriaan van Staeyen, n.u. - Corneel Arnouts en de erfgenamen van Adriaan Vermeeren

R1748 - 1619

| R1748-01 |

De erfgenamen van Jan H. Bode - Dirk P. de Jagere

R1749 - 1619, aandeel ingehuurde weide

| R1749-01 |

Andries Adriaenssen - Geert vander Buyten

R1750 - 1619, scheiding en deling

| R1750-01 |

Laureis Reyns, namens Adriaan W. Rommens, e.a. - Michiel Jordaens, Jan M. van Elsacker, e.a.

R1751 - 1619, achterstallige rente

| R1751-01 |

Jan L. Nouts - Jan van Ditvoort

R1752 - 1619, calengiering

| R1752-01 |

Jacob Vercaert, n.u. - de erfgenamen van Thomas Goris en Jan N. van Tychelt

R1753 - 1619

| R1753-01 |

Jan Lenaerts - Lenaart Gabriels, n.u.

R1754 - 1619

| R1754-01 |

De schout, n.o., - Peter Wackers en zijn vrouw

R1755 - 1619, terugbetaling van geleend geld

| R1755-01 |

Peter Vergouwen, n.u.,- Corneel L. Reyns

R1756 - 1619

| R1756-01 |

Catharina J.T. Aerts - Adriaan Goyvaerts

R1757 - 1619-1620

| R1757-01 |

Michiel Jordaens - de vrouw van Corneel G. van van Elsacker

R1758 - 1619-1620, achterstallige rente

| R1758-01 |

Adriaan T. van Aecken - Jan N. van Tychelt

R1759 - 1619-1620

| R1759-01 |

Laureis C. Reyns, de oude, - Michiel Jordaens

R1760 - 1619-1620, calengiering

| R1760-01 |

Peter J.W. Rombout s - Laureis C. Reyns, de oude, Peter van Staeyen en de weduwe van Antoon Adriaenssen

R1761 - 1619-1621, achterstallige rente

| R1761-01 |

Boudewijn Hovelmans - Niklaas Segers

R1762 - 1619-1621

| R1762-01 |

Jan N. van Tychelt - Corneel G. van Elsacker

R1763 - 1619-1622, betaling van een rente

| R1763-01 |

Peter J. Bode - Magdalena van Alphen

R1764 - 1619-1622

| R1764-01 |

David J. van Tol, n.u. - Anna Dirven

R1765 - s.d. (ca. 1620)

| R1765-01 |

Hendrik de la Fosse, n.u. - Jan M. van Elsacker, namens de erfgenamen van Wouter vanden Cloote

R1766 - s.d. (ca. 1620)

| R1766-01 |

Adriaan Deckers - Arnold H. Keysers

R1767 - s.d. (ca. 1620)

| R1767-01 |

Antoon Dierickx - Jan C. Goris en Maria Vorspols

R1768 - 1620, achterstallige rente

| R1768-01 |

Peter de Bye - Jacob Toens

R1769 - 1620, ontlasting van rente

| R1769-01 |

De weduwe van Adriaan Diels - de weduwe van Simon Kesselmans

R1770 - 1620, vaderschap

| R1770-01 |

Corneel J. Stoops, namens zijn dochter, - Jan N. van Tychelt

R1771 - 1620

| R1771-01 |

De erfgenamen van Wouter Verwilt - Frans Imbrechts

R1772 - 1620, afkappen van een haag

| R1772-01 |

Adriaan J. Theeus - Adriaan Wouters

R1773 - 1620

| R1773-01 |

Peter J. Bode - Jan P. Huyben

R1774 - 1620, calengiering

| R1774-01 |

Peter P. van Breda - Jan M. van Elsacker en Antoon A. Bernaerts

R1775 - 1620, steken van turf

| R1775-01 |

De voogden van de kinderen van Jan H. Bode, de oude, en van Jan H. Bode, de jonge, - Michiel Jordaens

R1776 - 1620

| R1776-01 |

Maarten A. Straetmans - Adriaan Anthonissen

R1777 - 1620, betaling van heergeweide

| R1777-01 |

Jan C. Goris, q.q., - Peter van Staeyen en Laureis C. Reyns, de oude

R1778 - 1620-1621, achterstallige rente

| R1778-01 |

Andries Jordaens - Jacques Loomans, van Antwerpen

R1779 - 1620-1621, achterstallige rente

| R1779-01 |

Corneel Boterpots, n.u. - Anna Dirven

R1780 - 1620-1621, beledigingen

| R1780-01 |

Michiel J. van Elsacker, n.u. - Corneel A. Diels

R1781 - 1620-1621

| R1781-01 |

Peter P. van Breda - Jan N. van Tychelt

R1782 - 1620-1622, achterstallige rente

| R1782-01 |

Lenaart Ments - Lenaart M. Proost

R1783 - 1620-1622

| R1783-01 |

Peter J. Christiaenssen - Corneel G. van Elsacker

R1784 - 1620-1622, onbetaalde runderen

| R1784-01 |

Jaspar C. van Chaem - Peter D. van Tilborch

R1785 - 1620-1624

| R1785-01 |

De weduwe van Adriaan Schoenmackers - Joos H. Joos

R1786 - 1621

| R1786-01 |

Corneel P. vanden Bruynenberghe - Jan J. Denis

R1787 - 1621

| R1787-01 |

Michiel Joerdaens - Adriaan C. Vermunten

R1788 - 1621, afkappen van een haag

| R1788-01 |

Peter Jordaens - Corneel G. van Elsacker

R1789 - 1621

| R1789-01 |

Arnold H. Keysers - de voogden der kinderen van Peter A. Bernaerts

R1790 - 1621, eigendomsrecht van hooiweide

| R1790-01 |

De weduwe en erfgenamen van Huibrecht Eskens - Peter Verryt, van Brecht

R1791 - 1621, achterstallige huur

| R1791-01 |

Adriaan J. Coecken Corneel W. Peeters, n.u. - de voogden der kinderen van Adriaan J. van Ostaeyen

R1792 - 1621

| R1792-01 |

Jan W. Wils - de erfgenamen van Jan van Vollenhoven

R1793 - 1621, achterstallige huur

| R1793-01 |

Corneel A. Goris, namens Antoon vander Buyten, - Arnold A. Aerts

R1794 - 1621, belening van hooiweide

| R1794-01 |

De weduwe van Adriaan Wouters - Michiel Joerdaens

R1795 - 1621-1622, beledigingen

| R1795-01 |

Michiel Joerdaens - Jan A. Thys

R1796 - 1621-1622, onbetaalde rente

| R1796-01 |

Michiel Mich. van Elsacker, e.a. , - Corneel J Heuselmans

R1797 - 1621-1622

| R1797-01 |

Arnold Michielsen - Antoon G. Conincx

R1798 - 1621-1622

| R1798-01 |

Peter J. Bode - de erfgenamen van Jan H. Bode, de oude

R1799 - 1621-1623, teruggave van geleend geld

| R1799-01 |

Corneel A. Goris -Arnold A. Aertssen

R1800 - 1621-1624, aandeel in proceskosten

| R1800-01 |

Peter P. van Breda - de weduwe van Antoon Adriaenssen

R1801 - 1621-1630

| R1801-01 |

Antoon Wackers - Peter J. Gilsmans

R1802 - 1622, achterstallige rente

| R1802-01 |

Andries Joerdaens, namens de H. Geesttafel, - Corneel A. Diels

R1803 - 1622

| R1803-01 |

De weduwe van Lambrecht Engelen - de weduwe van Corneel G. Aerts

R1804 - 1622

| R1804-01 |

Jan N. van Tychelt - Corneel J. Stoops

R1805 - 1622-1623, achterstallige huur

| R1805-01 |

Maria van Vorspoele - Jan van Ditfoort

R1806 - 1622-1623

| R1806-01 |

Adriaan C. Vermunten - Peter H. van Aerde

R1807 - 1622-1623

| R1807-01 |

Peter Claessen - de erfgenamen van Jan M. van Elsacker

R1808 - 1622-1624, aandeel in te betalen rente

| R1808-01 |

Corneel A. Goris, Adriaan T. van Aken en Jan J. van Riele - Corneel Arnouts

R1809 - 1622-1624, achterstallige rente

| R1809-01 |

Antoon G. Conincx en Gillis Willemsen - Adriaan G. Kerstens

R1810 - 1622-1624

| R1810-01 |

Jan H. de Crom - Peter J. Gilsmans

R1811 - 1623, afkappen van scheidingshaag

| R1811-01 |

Lambrecht Broomans - Corneel Aernouts

R1812 - 1623

| R1812-01 |

Jan vander Noot - Peter Waechmans, q.q.

R1813 - 1623

| R1813-01 |

Antoon H. Jonckeren - Corneel A. Cleynen

R1814 - 1623-1624, inventaris van sterfhuis

| R1814-01 |

Antoon A. Aertssen, e.a. - Jan Joossens

R1815 - 1623-1624

| R1815-01 |

Corneel A. Goris - Jan A.T. Cools en Jacob M. Kenis

R1816 - 1623-1624, achterstallige rente

| R1816-01 |

Anna van Mechelen - Michiel Joerdaens

R1817 - 1623-1624, calengiering

| R1817-01 |

Jan H. de Crom - Daniël Schuermans en Paul W. Aerts

R1818 - 1623-1624

| R1818-01 |

Peter J. Bode - Lenaart M. Proost

R1819 - 1623-1624

| R1819-01 |

Michiel Mich. van Elsacker, namens Ceertrui L. Maes, - de erfgenamen van Jan M. van Elsacker

R1820 - s.d. (ca. 1624), achterstallige pacht

| R1820-01 |

Adriaan J. Coeck - Mattheus P. Nuyts

R1821 - 1624

| R1821-01 |

Matthijs Goossens - de erfgenamen van Wouter van Ostaeyen

R1822 - 1624

| R1822-01 |

Corneel G.J. Leys - Lambrecht Janssen

R1823 - 1624

| R1823-01 |

Anna Dirven - de erfgenamen van Jan M. van Elsacker

R1824 - 1624

| R1824-01 |

Corneel L. Reyns - Jan N. van Tychelt

R1825 - 1624

| R1825-01 |

Jan Luycx, q.q., - Lenaart Ments

R1826 - 1624

| R1826-01 |

Peter P. van Breda - Corneel L. Reyns

R1827 - 1624

| R1827-01 |

Arnold H. Keysers - Adriaan H. Palmboom

R1828 - 1624-1626, teruggave van geleend geld

| R1828-01 |

De weduwe van Jan Engelen - Rombout W. Rombouts

R1829 - s.d. (ca. 1626)

| R1829-01 |

Hendrik van Erffrenten - Hendrik Henricxssen

R1830 - s.d. (ca. 1626), beledigingen

| R1830-01 |

Corneel A. Goris - Hendrik Verheze

R1831 - 1626, achterstallige rente

| R1831-01 |

Antoon Wackers - de weduwe en erfgenamen van Jan L. vanden Bogaerde

R1832 - 1626, erfenis

| R1832-01 |

Peter C. vander Buyten en Adriaan de Clerek - Jan N.van Tychelt en kinderen

R1833 - 1626

| R1833-01 |

Adriaan T. van Aecken - Adriaan P. van Aecken

R1834 - 1626, eigendomsrecht van een weg

| R1834-01 |

Jan C. Goris - Gabriël G. Gabriëls

R1835 - 1626

| R1835-01 |

Anna J. J. Theeus - Corneel L. Reyns

R1836 - 1626

| R1836-01 |

De erfgenamen van Peter Wackers - Digna Wackers

R1837 - 1626, scheiding en deling

| R1837-01 |

Wouter en Corneel J. Aertssen, e.a. - de weduwe en erfgenamen van Corneel Hermans, alias Stoop

R1838 - 1626

| R1838-01 |

Jacob M. Kenis - Jan Bode en Michiel Mich. van Elsacker

R1839 - 1626, teruggave van geleend geld

| R1839-01 |

De voogden der kinderen van Jan H. Bode, de oude, - Antoon W. Rombouts

R1840 - 1626, erfenis

| R1840-01 |

Jan van Dietfort - de erfgenamen van Jan L. Nouts

R1841 - 1626-1627

| R1841-01 |

Hendrik van Erffrenten - Frans Imbrechts

R1842 - 1626-1628

| R1842-01 |

De erfgenamen van Elizabeth van Eeckele - Christiaan M. Raets

R1843 - 1626-1628, achterstallige huur

| R1843-01 |

Corneel A. Diels - Jan A. Thijs, n.u.

R1844 - 1626-1631

| R1844-01 |

Corneel A. Diels - Maarten J. Deurens

R1845 - 1626-1633, achterstallige huur

| R1845-01 |

Antoon W. Rombouts - Antoon Princen

R1846 - 1627

| R1846-01 |

Mattheus P. Aernouts - Arnold A. Aerts

R1847 - 1627

| R1847-01 |

Margaretha F. Imbrechts - de erfgenamen van Joos H. van Erffrenten

R1848 - 1627

| R1848-01 |

Boudewijn M. Heuvelmans - Jacob vander Vleuten

R1849 - 1627

| R1849-01 |

De weduwe en erfgenamen van Peter Jordaens en Peter Matthijssen - Jan van Baesrode, namens Jacques van Goethem

R1850 - 1627-1628, achterstallige belastingen

| R1850-01 |

Jan H. de Crom - Wouter A.W. Rombouts

R1851 - 1627-1628, beledigingen

| R1851-01 |

Peter Meeussen - Michiel Mich. van Elsacker

R1852 - 1627-1630, teruggave van geleend geld

| R1852-01 |

Antoon L.W. Rombouts - Antoon W. Rombouts

R1853 - 1627-1646, erfenis

| R1853-01 |

Michiel J. van Elsacker - Michiel Jordaens en Corneel J. Neeffs

R1854 - 1628, rente

| R1854-01 |

Gabri1 G. Gabriels - de weduwe van Adriaan C. Deckers

R1855 - 1628, achterstallige rente

| R1855-01 |

Jan H. de Crom - Huibrecht C. Verboven

R1856 - 1628, verzwegen rente

| R1856-01 |

Jan Lenaerts - Corneel L. Engelen

R1857 - 1628

| R1857-01 |

Jan C. Goris - Wouter J.W. Rombouts

R1858 - 1628

| R1858-01 |

Joris C. Conincx - Corneel A. Goris

R1859 - 1628, achterstallige pacht

| R1859-01 |

De weduwe en erfgenamen van Matthijs L. Rombouts - de weduwe van Corneel L. Luycx

R1860 - 1628-1629, beledigingen

| R1860-01 |

Christiaan M. Raets - Jan van Dale

R1861 - 1628-1636

| R1861-01 |

De erfgenamen van Peter P. van Breda - Hendrik Henricx en Corneel A. Goris

R1862 - 1629

| R1862-01 |

Peter Jordaens - Wouter de Decker

R1863 - 1629, arbeidsloon

| R1863-01 |

Anna J.C. Wiericx - Arnold C. Aernouts

R1864 - 1629, beledigingen

| R1864-01 |

Michiel van Elsacker - Niklaas Cornelissen

R1865 - 1629, erfenis

| R1865-01 |

Michiel Jordaens, n.u. - de erfgenamen van Adriaan van Ostaeyen

R1866 - 1629

| R1866-01 |

Dirk vanden Wiele - de weduwe van Corneel Stoops

R1867 - 1629, verkoop van een weide

| R1867-01 |

Jan A. Thijs - Peter A.W. Rombouts

R1868 - 1629, omploegen van gemeenschappelijke weg

| R1868-01 |

Wouter J.W. Rombouts en Rombout W. Rombouts - Matthijs Janssen en Jan M.J. Sweerts

R1869 - 1629

| R1869-01 |

Hendrik G.J. Kerstens - Michiel J. van Elsacker

R1870 - 1629, geleend spingaren

| R1870-01 |

Corneel J. Neeffs en zijn vrouw - de vrouw van Jan N. van Tychelt, de jonge

R1871 - 1629, huur van een hoeve

| R1871-01 |

Wouter A.W. Rombouts - Laureis W. Rombouts

R1872 - 1629, uitsteken van graszoden

| R1872-01 |

Wouter A.W. Rombouts - Laureis W. Rombouts

R1873 - 1629

| R1873-01 |

Jan Nelen, q.q., - de weduwe van Corneel Philips

R1874 - 1629

| R1874-01 |

Lambrecht Cornelissen, q.q. - Joris Conincx

R1875 - 1629

| R1875-01 |

Hendrik Hendricx - Wouter A.W. Rombouts

R1876 - s.d. (ca. 1630), beledigingen

| R1876-01 |

Michiel Jordaens - Maarten J. Deurens

R1877 - s.d. (ca. 1630)

| R1877-01 |

Matthijs N. Antonissen - Lenaart M. Proost, n.u.

R1878 - s.d. (ca. 1630), aanvaarding van voogdij

| R1878-01 |

De weduwe van Corneel Aernouts -Jan Matthijssen

R1879 - s.d. (ca. 1630)

| R1879-01 |

Adriaan Stoops - Antoon W. Rombouts

R1880 - s.d. (ca. 1630)

| R1880-01 |

Niklaas Blijens - Peter J. Gilsmans

R1881 - s.d. (ca. 1630)

| R1881-01 |

Corneel P. Joos - Antoon A. van Oisterwijk

R1882 - s.d. (ca. 1630)

| R1882-01 |

Maria D. Jacobs - Adriaan Straetmans

R1883 - s.d. (ca. 1630)

| R1883-01 |

Frans Imbrechts - de weduwe van Peter P. van Breda

R1884 - s.d. (ca. 1630), beledigingen

| R1884-01 |

De vrouw van Hendrik Hendricx - Hendrik van Staeyen

R1885 - s.d. (ca. 1630), beledigingen

| R1885-01 |

Jan van Dael - Frans C. Vorsselmans

R1886 - s.d. (ca. 1630), teruggave van geleend geld

| R1886-01 |

Anna Jordaens - Josina A. Verboven

R1887 - s.d. (ca. 1630)

| R1887-01 |

Jan Aerden - Jacob Casus, namens Michiel J. van Elsacker

R1888 - s.d. (ca. 1630), calengiering

| R1888-01 |

Gabriel H. vander Beuten, q.q. - Antoon vander Buyten en Corneel A. van Ostaeyen

R1889 - s.d. (ca. 1630), calengiering

| R1889-01 |

Corneel C. Anthonissen, n.u. - Jan A. Wackers en Geert P. vanden Cloot

R1890 - s.d. (ca. 1630)

| R1890-01 |

Hendrik van Staeyen - de vrouw van Arnold Moons

R1891 - s.d. (ca. 1630), verwaarlozing van gehuurde hoeve

| R1891-01 |

De erfgenamen van Corneel J. Hermans - Melchior L. Rombouts

R1892 - s.d. (ca. 1630)

| R1892-01 |

Adriaan Waechmans - Jan N. van Tychelt, de jonge

R1893 - s.d. (ca. 1630), calengiering

| R1893-01 |

Joris Cornelissen - de kinderen van Jan Duerens, de jonge, en Jacob J. Kenis

R1894 - s.d. (ca. 1630), beledigingen

| R1894-01 |

Michiel Joerdaens - Jan Meeussen

R1895 - s.d. (ca. 1630)

| R1895-01 |

Wouter A.W. Rombouts - Adriaan Sijmons

R1896 - s.d. (ca. 1630)

| R1896-01 |

De kinderen van Jan Wirickx - Corneel A.L. Mens

R1897 - s.d. (ca. 1630), onbetaalde netten

| R1897-01 |

Cabtiel Hendrickx - Adriaan J. Coeck

R1898 - s.d. (ca. 1630)

| R1898-01 |

Jan Marynis - Melchior L. Rombouts

R1899 - s.d. (ca. 1630), onderhoud van weeskind

| R1899-01 |

Jan vander Vleuten, namens Jan A. Wackers, - Matthijs M. Goossens

R1900 - 1630

| R1900-01 |

Adriaan Larnbrechts - Rombout Fransen

R1901 - 1630

| R1901-01 |

De schout, n.o., - Arnold C.J. Wouters

R1902 - 1630, afrekening

| R1902-01 |

Antoon L.W. Rombouts - Corneel P. Joos

R1903 - 1630, afmaaien van koren

| R1903-01 |

Jan M.J. Sweerts - Antoon Princen

R1904 - 1630, afgrazen van korenveld

| R1904-01 |

Michiel Jordaens - Jan N. van Tychelt

R1905 - 1630, afsluiting van afloop

| R1905-01 |

Michiel Jordaens - Adriaan Deckers

R1906 - 1630, achterstallige rente

| R1906-01 |

Charles Dellafaille - Adriaan W. Vermeren

R1907 - 1630

| R1907-01 |

Jan Jacobs - Jan de Wagemaecker

R1908 - 1630-1631

| R1908-01 |

Antoon C. Wackers - Wouter J.W. Rombouts

R1909 - 1630-1631, laster en beledigingen

| R1909-01 |

Michiel Jordaens - Adriaan Deckers

R1910 - 1630-1631, beledigingen

| R1910-01 |

Michiel Jordaens, n.u. - Jan A. Thijs

R1911 - 1630-1631, calengiering

| R1911-01 |

Michiel. Jordaens - Joos C. Goossens en de erfgenamen van Peter Wackers

R1912 - 1630-1631, calengiering

| R1912-01 |

Hendrik P. Hendricx - Jan A. Thijs en de erfgenamen van Peter Wackers

R1913 - 1630-1631

| R1913-01 |

Jan N. van Tychelt - Jan A. Thijs

R1914 - 1631, vechtpartij

| R1914-01 |

De schout, n.o., - Hendrik Lenaerts

R1915 - 1631

| R1915-01 |

Adriaan P. Crols - de weduwe en kinderen van Peter Jordaens

R1916 - 1631, beledigingen

| R1916-01 |

Adriaan de Deckere - Michiel Jordaens en zijn vrouw

R1917 - 1631

| R1917-01 |

Jan H. de Crom, namens Artus Loomans, - Geert van Thienen, de jonge

R1918 - 1631

| R1918-01 |

Jan van Daele de weduwe van Jan H. van Gastel

R1919 - 1631

| R1919-01 |

Jan H. de Crom, namens Artus Loomans, - Jacques Loemans

R1920 - 1631, beledigingen

| R1920-01 |

Hendrik Henricx, zijn vrouw en de schout, n.o., - de vrouw van Arnold Moons en haar dochter

R1921 - 1631

| R1921-01 |

Hendrik A.P. Aerts - Jan C. Vorselmans

R1922 - 1631-1632

| R1922-01 |

Wouter en Peter A.W. Rombouts - Adriaan T. van Aken

R1923 - 1631-1633

| R1923-01 |

Adriaan J. Coeck - Peter C. Meeus

R1924 - 1631-1635, achterstallige huur

| R1924-01 |

Corneel van Spangen, namens het klooster Sint-Margrietendaal te Antwerpen, - Adriaan van Staeyen

R1925 - 1631-1635, heide-ontginning

| R1925-01 |

De geburen van het gehucht Terbeek - Jan P. Bode, leenheer van het leenhof Terbeek

R1926 - 1631-1642

| R1926-01 |

Corneel A. Diels - Adriaan Luycx

R1927 - s.d. (ca. 1632)

| R1927-01 |

Joris Conincx - Jan A. Thijs

R1928 - s.d. (ca. 1632)

| R1928-01 |

Wouter J.W. Rombouts, q.q. - Jan Marynissen

R1929 - s.d. (ca. 1632), bezit van een hoeve

| R1929-01 |

Wouter en Peter A. Rombouts - Wouter J. Wouters

R1930 - 1632

| R1930-01 |

Michiel Jordaens en zijn vrouw - Michiel van Elsacker, als voogd der kinderen van Jan Empsen

R1931 - 1632, bezit van land

| R1931-01 |

Dionijs C.A. Diels, n.u. - Jan J. Rombouts

R1932 - 1632, onbetaald verteer

| R1932-01 |

Michiel Jordaens en zijn vrouw - Michiel J. van Elsacker

R1933 - 1632

| R1933-01 |

Jan A. Thijs - Peter J. Gilsmans

R1934 - 1632, afkappen van struikgewas

| R1934-01 |

Gabriel H. vander Beuten - de weduwe van Christiaan Vorsselmans

R1935 - 1632, onbetaald bier

| R1935-01 |

Corneel Heuselmans, de jonge, - Wouter A.W. Rombouts

R1936 - 1632, afkappen van eikebomen

| R1936-01 |

Michiel Joerdaens - de erfgenamen van Michiel Mich. van Elsacker

R1937 - 1632

| R1937-01 |

Arnold Keysers - Corneel A. Diels

R1938 - 1632

| R1938-01 |

Wouter A.W. Rombouts - Lenaart Matthijssen

R1939 - 1632, beledigingen

| R1939-01 |

Hendrik G. vander Buyten - Dionijs van Aken

R1940 - 1632, beledigingen

| R1940-01 |

Geert J. de Racht - Adriaan L. Ments.

R1941 - 1632

| R1941-01 |

Adriaan L. Ments - Gabriël P. Goris

R1942 - 1632-1633, scheiding en deling

| R1942-01 |

Jan van Eynde - Daniël Castermans

R1943 - 1632-1633, onbetaald verteer

| R1943-01 |

Wouter P. Ren - Adriaan J. Coeck

R1944 - 1633

| R1944-01 |

Margaretha C. Stoops - Jan Marynissen

R1945 - 1633, borgstelling

| R1945-01 |

Michiel Joerdaens - Arnold P. Denis

R1946 - 1633

| R1946-01 |

Adriaan J. Coeck - Peter J. Ooms

R1947 - 1633

| R1947-01 |

Michiel van Elsacker, als voogd der kinderen van Laureis Reyns, - Corneel A. Diels

R1948 - 1633

| R1948-01 |

Adriaan C. Peeters - Corneel A. Nouts

R1949 - 1633

| R1949-01 |

Jan J.N. van Tychelt - Jan vander Vleuten

R1950 - 1633

| R1950-01 |

Wouter A.W. Rombouts - Wouter J.W. Rombouts, als voogd der kinderen van Daniël J.W. Rombouts

R1951 - 1633, steken van turf

| R1951-01 |

Michiel van Elsacker - Adriaan Wouters

R1952 - 1633

| R1952-01 |

Jan vander Vleuten, namens Frans vanden Bolck, - Jacob M. Kenis

R1953 - 1633

| R1953-01 |

Arnold A. Aerts - Dionijs P. Denis

R1954 - 1633-1634

| R1954-01 |

Michiel J. van Elsacker - Wouter A.W. Rombouts

R1955 - 1633-1634

| R1955-01 |

De schout, n.o., - Adriaan J.W. Wils

R1956 - 1633-1634, onbetaald verteer

| R1956-01 |

Jan H. de Crom - Lenaart Matthijss en

R1957 - 1633-1634

| R1957-01 |

Jan vander Vleuten, q.q., - Frans G. vander Buyten, n.u.

R1958 - 1633-1634

| R1958-01 |

Jan J. Lippens - Jacob J. Nijs, n.u., en Niklaas J. Claessen, n.u.

R1959 - 1633-1635, verkoop van Stenen

| R1959-01 |

Adriaan J. Coeck - Jan A. Thijs

R1960 - 1634

| R1960-01 |

Christiaan Raets - de erfgenamen van Elizabeth van Eeckele

R1961 - 1634, borgtocht

| R1961-01 |

Johanna D. Vercaert - de voogden van het weeskind van Corneel A. Goris

R1962 - 1634

| R1962-01 |

Jan van Ostaeyen - Corneel A. van Ostaeyen

R1963 - 1634

| R1963-01 |

Corneel C. Goossens, n.u., - Arnold A. Aerts

R1964 - 1634-1635

| R1964-01 |

Niklaas C. Lenaerts, n.u. - Frans G. vander Buyten, n.u.

R1965 - 1634-1638, aandeel in verkochte rente

| R1965-01 |

Jan W. Twijnen - de voogden van het weeskind van Corneel A. Goris

R1966 - 1634-1641, kwijting van rente

| R1966-01 |

Adriaan Luycx - Jan Meussen

R1967 - s.d. (ca. 1635)

| R1967-01 |

Christiaan Raets en Maximiliana Beyerssen - de erfgenamen van Elizabeth van Eeckele

R1968 - 1635

| R1968-01 |

Corneel en Huibrecht J. Neeffs - Frans G. van der Buyten, n.u.

R1969 - 1635, beledigingen

| R1969-01 |

Steven L.W. Rombouts - Peter J. van Daele

R1970 - 1635, arbeidsloon

| R1970-01 |

Judith Claessens - Adriaan Luycx

R1971 - 1635

| R1971-01 |

Hendrik Janssen, n.u. - de voogden der kinderen van Lambrecht Janssen

R1972 - 1635-1636

| R1972-01 |

Huibrecht Vermunten - Lenaart M. Proost

R1973 - 1635-1636, beledigingen

| R1973-01 |

Peter G. vander Buyten en zijn vrouw - Steven L.W. Rombouts

R1974 - 1635-1636

| R1974-01 |

Margaretha C. Stoops - Jan Marynissen

R1975 - 1635-1636, calengiering

| R1975-01 |

Michiel van Elsacker, namens de vrouwe van Loenhout, - Willem M. de Bernuy en Daniël Buycx

R1976 - 1635-1639, verplaatsing van een haag

| R1976-01 |

De schout, n.o., - Adriaan Deckers

R1977 - 1635-1649, concubinaat

| R1977-01 |

De schout, n.o., - Antoon L.W. Rombouts

R1978 - 1635-1639, onbetaalde hoeve

| R1978-01 |

De erfgenamen van Wouter van Ostaeyen - de erfgenamen van Peter Joris en Gillis Willemsen

R1979 - 1636, diefstallen

| R1979-01 |

De schout, n.o., - Jan P. Bode

R1980 - 1636

| R1980-01 |

Antoon Nouts - Adriaan Q. Willemsen

R1981 - 1636, schuldvordering

| R1981-01 |

Antoon Prinssen - Hendrik Hendricx

R1982 - 1636-1638

| R1982-01 |

Matthijs C. Vorselmans - Jan C. Vorselmans, als voogd der kinderen van Peter C. Vorselmans

R1983 - 1636-1643, achterstallige intrest

| R1983-01 |

Matthijs Goossens - Jaspar Kinschots

R1984 - 1637-1639, bouw van een huis

| R1984-01 |

De schout, n.o., - Hendrik P. Heyndricx

R1985 - s.d. (ca. 1638)

| R1985-01 |

De erfgenamen van Maximiliana Beyerssen - Christiaan M. Raets

R1986 - 1638

| R1986-01 |

Jan C. Goris - Adriaan Deckers

R1987 - 1638

| R1987-01 |

Adriaan L. Mens - de weduwe van Jan P. Bode

R1988 - 1638

| R1988-01 |

Hendrik Henricx - de weduwe van Antoon Nuyts

R1989 - 1638-1639, beledigingen

| R1989-01 |

De vrouw van Hendrik Henricx - Elizabeth Daniëls

R1990 - 1638-1639, teruggave van geleend geld

| R1990-01 |

Arnold L. van Donghen, q.q., - Jacob Theuns

R1991 - 1638-1639, schuldvordering

| R1991-01 |

Hendrik Henricx - Niklaas C. Lenaerts

R1992 - 1638-1639, scheiding en deling

| R1992-01 |

De erfgenamen van Jan A. Thijs - de weduwe van Jan A. Thijs

R1993 - 1638-1640, betaling van cijns

| R1993-01 |

Antoon Nouts, als voogd der kinderen van Laureis Nouts - Gillis J.H. van Gastel

R1994 - 1638-1642, leenverheffing

| R1994-01 |

Jan C. Goris, q.q., -. Jacob Anthonissen

R1995 - 1639, achterstallige rente

| R1995-01 |

De voogden der kinderen van Peter H. van Aerde - Joris Rombouts

R1996 - 1639

| R1996-01 |

De weduwe van Jan P. Bode - de weduwe en erfgenamen van Peter J. Bode.

R1997 - 1639

| R1997-01 |

Adriaan P. van Aecken - Dionijs C.A. Diels

R1998 - 1639, onderhoudskosten

| R1998-01 |

Hendrik J. Engelen - Antoon J. Nouts.

R1999 - 1639, bloedschennis

| R1999-01 |

De schout, n.o., - Jan J.H. van Gastel()

R2000 - 1639

| R2000-01 |

Arnold A. Aerts - Hendrik G. vander Buyten

R2001 - 1639, onbetaald laken

| R2001-01 |

Adriaan Deckers - Corneel A. Diels

R2002 - 1639, aandeel in verkocht land

| R2002-01 |

De erfgenamen van Jan N. van Tychelt - Corneel J. Ooms, Quirijn Willemsen en Sebastiaan A. Teeus

R2003 - 1639

| R2003-01 |

Laureis vander Buyten, namens Geertrui van Erffrenten, - Jan C. Goris

R2004 - 1639

| R2004-01 |

Jan Anthonissen - Jacob M Kenis

R2005 - 1639, rente

| R2005-01 |

Wouter A.W. Rombouts - Peter A.W. Rombouts

R2006 - 1639

| R2006-01 |

Laureis vander Buyten namens Geertrui van Erffrenten, - Arnold A. Aerts

R2007 - 1639, aangifte van leengoederen

| R2007-01 |

Jan C. Goris, q.q., - de erfgenamen van Corneel Philipsen

R2008 - 1639, beledigingen

| R2008-01 |

Matheus P. Aernouts - Jan Meeussen

R2009 - 1639

| R2009-01 |

Peter J. van Dietfort - Sebastiaan A. Theeus

R2010 - 1639, achterstallige rente

| R2010-01 |

Michiel van Elsacker, namens het klooster Sint- Margrietendaal, - Antoon P. van Aecken

R2011 - 1639, aflegging van rente

| R2011-01 |

Jan Marynissen - Eustachius Diricx

R2012 - 1639-1640, onbetaalde cijnzen

| R2012-01 |

De schout, als rentmeester van de vrouwe van Loenhout, - Antoon J. Nouts

R2013 - 1639-1640, weddenschap

| R2013-01 |

Andries L.W. Rombouts - Antoon J. Nouts

R2014 - 1639-1640, calengiering

| R2014-01 |

Jan H. de Crom, n.u. - de kinderen van Jan Empsen en Michiel van Elsacker

R2015 - 1639-1640, loon

| R2015-01 |

Wouter A.W. Rombouts - de weduwe en kinderen van Laureis W. Rombouts

R2016 - 1639-1640, achterstallige huur

| R2016-01 |

Jan H. van Nederven - Jan Meussen

R2017 - 1639-1640, achterstallige huur

| R2017-01 |

Antoon van Dietfort, als voogd der voorkinderen van Adriaan P. van Staeyen, - Antoon L.W. Rombouts

R2018 - 1639-1640, achterstallige rente

| R2018-01 |

Peter G. Michielssen - Antoon L.W. Rombouts

R2019 - 1639-1640, achterstallige huur

| R2019-01 |

Antoon J. Nouts - Adriaan Q. Willemsen

R2020 - 1639-1640

| R2020-01 |

Joos H. Joos - Antoon J. Nouts

R2021 - 1639-1640, onbetaald laken

| R2021-01 |

Joris Cornelissen - Adriaan T. van Aecken

R2022 - 1639-1641

| R2022-01 |

Adriaan Q. Willemsen - Antoon J. Nouts

R2023 - 1639-1641, vervoerkosten

| R2023-01 |

Adriaan L. Ments - Thomas A. Aussems

R2024 - 1639-1641

| R2024-01 |

Adriaan Deckers - Maarten J. Deurens

R2025 - 1639-1641

| R2025-01 |

Laureis vander Buyten, namens de weeskinderen zan Jan vanden Creke, - Adriaan Deckers

R2026 - 1639-1641, achterstallige cijns

| R2026-01 |

De schout, als rentmeester van de vrouwe van Loenhout, - Frans G. vander Buyten

R2027 - 1639-1642

| R2027-01 |

Corneel A. van Bael, n.u. - de weduwe van Christiaan van Nuynhem

R2028 - 1639-1642, verpachting der tiende

| R2028-01 |

Frans Rondeel, pastoor van Loenhout, - Adriaan Deckers

R2029 - 1639-1643, verzwegen rente

| R2029-01 |

Hendrik Heyndricx - Engel A. Wackers

R2030 - 1639-1645, afhakken van bomen

| R2030-01 |

De schout, n.o., - Peter C. Raets en kinderen

R2031 - 1639-1646

| R2031-01 |

De schout, als rentmeester van de vrouwe van Loenhout, - Hendrik Heyndricx

R2032 - s.d. (ca. 1640), teruggave van geleend koren

| R2032-01 |

De weduwe van Joris Rombouts - Wouter A.W. Rombouts

R2033 - s.d. (ca. 1640)

| R2033-01 |

Wouter A.W. Rombouts - Corneel Jacobs

R2034 - s.d. (ca. 1640), teruggave van verkoopakte

| R2034-01 |

Jan Anthonissen -Andries Jordaens

R2035 - s.d. (ca. 1640), calengiering

| R2035-01 |

Matthijs M. Goossens Corneel C. Teuns en Peter A. van Ostaeyen

R2036 - s.d. (ca. 1640)

| R2036-01 |

Jan G. Donckers - Joris Cornelissen en Matthijs N. Anthonissen

R2037 - 1640, betaling van eikebomen

| R2037-01 |

Wouter A.W. Rombouts - Rombout W. Rombouts en Wouter J. Wouters

R2038 - 1640, onderhoudskosten

| R2038-01 |

Daniel Castermans - Jan P. Joris

R2039 - 1640, schuldvordering

| R2039-01 |

Niklaas Donckers - Jan Anthonissen

R2040 - 1640, teruggave van geleend geld

| R2040-01 |

Corneel B. Servaessen - Adriaan T. van Aecken

R2041 - 1640

| R2041-01 |

Matthijs Goossens - Adriaan A. de Haen

R2042 - 1640, onbetaalde boete

| R2042-01 |

De schout, n.o., - Lenaart J. Wiercx

R2043 - 1640, procedurekwestie

| R2043-01 |

De schout,.n.o., - Jan Joordaens

R2044 - 1640, inbeslaggenomen goederen

| R2044-01 |

De schout, n.o., - Jan Joordaens, als voogd van Jacob Horewaerts

R2045 - 1640, overspel

| R2045-01 |

De schout, n. o., - Peter J. Nijs

R2046 - 1640

| R2046-01 |

Adriaan T. van Aecken - de erfgenamen van Jan J. van Riel

R2047 - 1640, arbeid op geboden feestdag

| R2047-01 |

De schout, n.o., - Hendrik G. vander Buyten en Dirk P. Huybrechts

R2048 - 1640, onbetaalde koopsom

| R2048-01 |

De erfgenamen van Corneel A. Goris - Hendrik Hendricx en Hendrik G. vander Buyten

R2049 - 1640

| R2049-01 |

Jan Laureyssen - Joris Strijpens, n.u., en Corneel C.P. Joos

R2050 - 1640, onbetaalde koopsom

| R2050-01 |

De erfgenamen van Arnold Francken - Adriaan Deckers

R2051 - 1640

| R2051-01 |

Joris Coecken - Corneel L. Broomans

R2052 - 1640, rijden over andermans land

| R2052-01 |

De schout, n.o., Andries Jordaens en Matthijs C. Vorselmans - Andries L.W. Rombouts

R2053 - 1640, onbetaald verteer

| R2053-01 |

Michiel van Elsacker - Lambrecht L. Cornelissen

R2054 - 1640, achterstallige huur

| R2054-01 |

Michiel van Elsacker, als voogd der kinderen van Jan Empsen, - Lambrecht L. Cornelissen, als beheerder van het sterfhuis van Adriaan P. van Staeyen

R2055 - 1640, verdeling van te betalen rente

| R2055-01 |

De erfgenamen van Peter van Aecken - de erfgenamen van Peter van Breda

R2056 - 1640-1641

| R2056-01 |

Laureis vander Buyten, namens Engel A. Wackers, - Peter J. Nijs

R2057 - 1640-1641, achterstallige rente

| R2057-01 |

Andries Verrijt, n.u. - Huibrecht J.H. Bode

R2058 - 1640-1641, erfenis

| R2058-01 |

Adriaan A.W. Rombouts - Wouter A.W. Rombouts

R2059 - 1640-1641, afrekening

| R2059-01 |

Adriaan Deckers - Willem Gabriëls

R2060 - 1640-1642, patrijzenjacht

| R2060-01 |

De schout., n.o., - Adriaan C. Goossens

R2061 - 1640-1642, aandeel in te betalen cijns

| R2061-01 |

Engel A. Wackers - Corneel C. Thuens

R2062 - 1640-1642, achterstallige pacht

| R2062-01 |

Filip Balligan, n.u. - Adriaan L. Mens

R2063 - 1640-1642, afkappen van eikeboom

| R2063-01 |

De schout, n.o., - Adriaan C. Goossens

R2064 - 1640-1644

| R2064-01 |

Jan Meeussen - Adriaan Luycx

R2065 - 1640-1644, achterstallige huur

| R2065-01 |

Wouter A.W. Rombouts - Andries L.W. Rombouts

R2066 - 1640-1647, scheiding en deling

| R2066-01 |

Frans G. vander Buyten Jan Anthonissen

R2067 - 1640-1648, afmaaien van gras

| R2067-01 |

Corneel A. Heuvelmans, n.u. - de kinderen van Maria P.J. Huybrechts

R2068 - s.d. (ca. 1641)

| R2068-01 |

Arnold A. Aerts - Jan van Ostaeyen, als voogd van het weeskind van Corneel A. Goris

R2069 - 1641, slagen aan onderpastoor

| R2069-01 |

De schout, n.o., - Jacob J. Kenis

R2070 - 1641

| R2070-01 |

De schout, n.o., - Adriaan P. van Aecken

R2071 - 1641, afrekening

| R2071-01 |

Peter C. Boer - Joris Strijpens, n.u.,

R2072 - 1641

| R2072-01 |

Corneel Broomans - Adriaan L. Mens

R2073 - 1641

| R2073-01 |

De schout, als rentmeester van de vrouwe van Loenhout, - Engel A. Wackers

R2074 - 1641, patrijzenjacht

| R2074-01 |

De schout, n.o., - Joris J. Nase

R2075 - 1641-1642, onbetaald verteer

| R2075-01 |

Christiaan M. Raets - Corneel C.G. Aerts

R2076 - 1641-1642, beledigingen

| R2076-01 |

Jan van Ham - Dionijs C.A. Diels

R2077 - 1641-1642, teruggave van geleend geld

| R2077-01 |

Wouter A.W. Rombouts - Peter A.W. Rombouts

R2078 - 1641-1645, rechten op een boom

| R2078-01 |

De voogden der kinderen van Matthijs J. Ooms - Joris Coeck

R2079 - s.d. (ca. 1642)

| R2079-01 |

Corneel C. Peeters, n.u. - de weduwe van Adriaan Straetmans

R2080 - s.d. (ca. 1642), afrekening

| R2080-01 |

Corfieel C. Segers - Jaspar Kinschots (),.

R2081 - s.d. (ca. 1642), meiboom

| R2081-01 |

De schout, n.o., - Antoon Guilliams

R2082 - 1642, ontlasting van vonnis

| R2082-01 |

Andries Jordaens, q.q., - de voogden der kinderen van Thomas H. Thomas

R2083 - 1642

| R2083-01 |

Lambrecht Lambrechts, als voogd der kinderen van Adriaan P. van Staeyen, - Laureis vander Buyten

R2084 - 1642, beledigingen

| R2084-01 |

Hendrik van Staeyen - Lambrecht Lambrechts

R2085 - 1642, calengiering

| R2085-01 |

Andries Jordaens, e.a. - Ernest van Suys en Niklaas van Varick

R2086 - 1642, calengiering

| R2086-01 |

Corneel Broomans - Adriaan van Tichelt en Huibrecht J.P. Huybrechts

R2087 - 1642

| R2087-01 |

Hendrik Henricx - Jan A. der Weeuwen

R2088 - 1642, meiboom

| R2088-01 |

De schout, n.o., - Geert P. vander Buyten

R2089 - 1642, meiboom

| R2089-01 |

De schout, n.o., - Jan L. Tuyteleer

R2090 - 1642, meiboom

| R2090-01 |

De schout, n.o., - Dionijs J. Denis

R2091 - 1642, meiboom

| R2091-01 |

De schout, n.o., - Antoon Aertssen

R2092 - 1642, steken van turf

| R2092-01 |

De schout, n. o., - Peter J. Peeters

R2093 - 1642, bedrog bij vaststelling der tienden

| R2093-01 |

De schout, n.o., - Peter J. van Dael

R2094 - 1642, patrijzenjacht

| R2094-01 |

De schout, als rentmeester van de vrouwe van Loenhout, - Niklaas J. Claessen

R2095 - 1642, schuldvordering

| R2095-01 |

De kerkmeesters van Loenhout - Adriaan Deckers

R2096 - 1642, afrekening

| R2096-01 |

Peter C. Boer - Joris Truypens

R2097 - 1642, borgstelling

| R2097-01 |

Corneel Broomans - Corneel A. Vermeeren en Arnold W. Peeters ().

R2098 - 1642

| R2098-01 |

De vrouwe van Loenhout - Daniel Buycx

R2099 - 1642-1643, meiboom

| R2099-01 |

De schout, n.o., - Peter C. Verbocht

R2100 - 1642-1643, steken van turf

| R2100-01 |

De schout, n.o., - Corneel Centen

R2101 - 1642-1643, achterstallige rente

| R2101-01 |

De gewezen H. Geestmeesters - Jacob Crock en Jan J.P. Huyben

R2102 - 1642-1643

| R2102-01 |

Adriaan S. Kesselmans - Jan B. Heuvelmans

R2103 - 1642-1644, vaststelling der tienden

| R2103-01 |

De schout, n.o., - Adriaan Luycx

R2104 - 1642-1644, achterstallige rente

| R2104-01 |

De gewezen H. Geestmeesters - Hendrik.Heynricx

R2105 - s.d. (ca. 1643)

| R2105-01 |

Adriaan P. Janssen - Huibrecht J. Nijs

R2106 - 1643

| R2106-01 |

Peter van Elsacker, q.q., - Willem Dilissen

R2107 - 1643, vaststelling der tienden

| R2107-01 |

De schout, n.o., - Andries L.W. Rombouts

R2108 - 1643

| R2108-01 |

Maria L. Buydens Christiaan Joossen

R2109 - 1643

| R2109-01 |

Huibrecht J. Francken,n.u. - Andries L.W. Rombouts

R2110 - 1643, inventaris van sterfhuis

| R2110-01 |

De voorkinderen van Peter C. Vorsselmans - Jan J. de Backer, n.u.

R2111 - 1643-1644, afbakening van eigendommen

| R2111-01 |

Peter A. van Ostaeyen, e.a. - Michiel van Elsacker

R2112 - 1643-1644

| R2112-01 |

Peter J. van Ditfort - de weduwe en kinderen van Adriaan A. Vermeiren

R2113 - 1643-1644, bouw van huis over de rooilijn

| R2113-01 |

De schout, n.o., - Corneel C.G. Aerts

R2114 - 1644

| R2114-01 |

Jan Anthonissen - Wouter A.W. Rombouts

R2115 - 1644, inpalming van een deel der straat

| R2115-01 |

De schout, n.o., - Adriaan Luycx

R2116 - 1644, achterstallige rente

| R2116-01 |

De erfgenamen van Johanna Huybrechts - Hendrik Heynricx

R2117 - 1644-1645, achterstallige rente

| R2117-01 |

De erfgenamen van Jan N. van Tychelt - Matthijs J.J.H. Bode

R2118 - 1644-1645

| R2118-01 |

Jan J. Crock - Adriaan L. Mens

R2119 - 1644-1646, overspel

| R2119-01 |

De schout , n.o., - Antoon G.A.Conincx

R2120 - 1644-1647, onbetaalde lijfrente

| R2120-01 |

De weduwe van Laureis W. Rombouts - Antoon J. Rombouts

R2121 - s.d. (ca. 1645), afkappen van eikeboom

| R2121-01 |

Lenaart Mattijssen, als voogd der kinderen van Adriaan Wouters, - Arnold Meussen

R2122 - 1645, geldsom

| R2122-01 |

De erfgenamen van Arnold Jacobs - Lenaart Mattijssen

R2123 - 1645

| R2123-01 |

Huibrecht J. Bode - ­Jan C. Aernouts

R2124 - 1645

| R2124-01 |

Eustachius Diercs - Lenaart Mattijssen

R2125 - 1645

| R2125-01 |

Corneel C.J.P. Martens - Corneel P. Janssen

R2126 - 1645

| R2126-01 |

Jacob J. Kenis, namens Huibrecht Bode, - Michiel P. van Antwerpen

R2127 - 1645, begrafenis van zijn kind

| R2127-01 |

De schout, n.o., - Jan Abrahams

R2128 - 1645

| R2128-01 |

Jan van Dael - Jacob J.N. van Tychelt

R2129 - 1645, beledigingen

| R2129-01 |

Lenaart Mattijssen - Arnold Meussen

R2130 - 1645

| R2130-01 |

Adriaan C.J. P. Martens - Jan J. Crock

R2131 - 1645-1646, betaling van tiende

| R2131-01 |

De schout, n.o., - Jan J.P. Huyben

R2132 - 1645-1648, achterstallige huur

| R2132-01 |

Jan van Nedervenne - Andries L. Rombouts

R2133 - s.d. (ca. 1646), teruggave van geleend geld

| R2133-01 |

Huibrecht J. Bode - Mark A. Straetmans

R2134 - s.d. (ca. 1646)

| R2134-01 |

De weduwe en kinderen van Michiel van Elsacker - Peter W. Ren, namens de erfgenamen van Niklaas Brabant

R2135 - 1646

| R2135-01 |

De kinderen van Peter C. Vorselmans - Jan C. Goris en Mattheus P. Arnouts

R2136 - 1646

| R2136-01 |

Adriaan A. Deckers - de weduwe van Jan vanden Creke

R2137 - 1646, achterstallige dorpslasten

| R2137-01 |

De erfgenamen van Jan L. Nouts - Adriaan A. van Bael

R2138 - 1646, onbetaalde koopwaar

| R2138-01 |

Willem A. Bertelmeussen - Jan Naes

R2139 - 1646, beledigingen

| R2139-01 |

Mattheus P. Aernouts - Jan Meeussen

R2140 - 1646-1647, teruggave van geleend geld

| R2140-01 |

Judith Claessens - Joris Truypens

R2141 - 1646-1648

| R2141-01 |

De erfgenamen van Adriaan Haeck - Filip Balligan

R2142 - s.d. (ca. 1647), erfenis

| R2142-01 |

Geert F. vander Buyten, n.u., - de weduwe van Andries Joerdaens en Peter van Elsacker

R2143 - s.d. (ca. 1647), onbetaalde boete

| R2143-01 |

De schout, n.o., - Corneel L. Broomans

R2144 - s.d. (ca. 1647), aanleg van een weg

| R2144-01 |

De schout, n.o., - Wouter A.W. Rombouts

R2145 - s.d. (ca. 1647), ruzie

| R2145-01 |

De schout, n.o., - Adriaan C. Martens

R2146 - s.d. (ca. 1647), ruzie

| R2146-01 |

De schout, n.o., - Jan J. Crock

R2147 - s.d. (ca. 1647), verkoop van een huis

| R2147-01 |

De schout, n.o., - Joos H. Joos

R2148 - 1647

| R2148-01 |

Hendrik Heyndricx, namens zijn dochter, - Dionijs J. Denis

R2149 - 1647

| R2149-01 |

Matthijs C. Raets - Antoon J. Nouts

R2150 - 1647

| R2150-01 |

Willem Bertelmeussen, n.u. - Jacob J. Nijs

R2151 - 1647, beledigingen

| R2151-01 |

De schout, n.o., - Jan Meussen

R2152 - 1647, teruggave van geldsom

| R2152-01 |

Willem en Govaart J. Jordaens - Peter van Elsacker, als voogd der kinderen van Andries Jordaens

R2153 - 1647

| R2153-01 |

Dionijs J. van Tychelt - Mark Straetmans

R2154 - 1647, grazen van zijn schapen op andermans eigendom

| R2154-01 |

De schout, n.o., - Jan C.A. Nops

R2155 - 1647, achterstallige huur

| R2155-01 |

De voogden der kinderen van Peter J.N. van Tychelt - Corneel J. Crock

R2156 - 1647, borgstelling

| R2156-01 |

Corneel J. Crock - Antoon G. Conincx en Andries L. Rombouts

R2157 - 1647-1648, onbetaalde boete

| R2157-01 |

De schout, n.o., - Niklaas C. Lenaerts

R2158 - 1647-1648, tienden

| R2158-01 |

De schout, n.o., - Geert P. vanden Cloot

R2159 - 1647-1648, onbetaald meel

| R2159-01 |

Hendrik Hendricx, van Turnhout, - Corneel A.L. Nents

R2160 - 1647-1648, achterstallige rente

| R2160-01 |

Maria Willemsen, begijn te Turnhout, - Jan C.J.P. Mertens

R2161 - 1647-1648

| R2161-01 |

Peter en Adriaan A. Luycx - Niklaas C. Lenaerts

R2162 - 1647-1648, beledigingen

| R2162-01 |

Matthijs Goossens, de jonge, - Adriaan Deckers

R2163 - 1647-1649, aangeslagen goederen

| R2163-01 |

De schout, als rentmeester van de vrouwe van Loenhout, - Jan M. Bevers

R2164 - 1647-1649, kwijting vaneen rente

| R2164-01 |

Huibrecht H. Wagenmakers - Matthijs N. Anthonissen

R2165 - 1647-1650

| R2165-01 |

Andries L.W. Rombouts - Wouter A.W. Rombouts

R2166 - 1647-1650

| R2166-01 |

Jan C. Goris, namens zijn zoon, ­Adriaan P. Vorsselmans

R2167 - 1647-1650, achterstallige rente

| R2167-01 |

Maria Willemsen, begijn te Turnhout, - Corneel A. Vermeeren

R2168 - 1647-1650

| R2168-01 |

Antoon Franssen - Adriaan P. Vorsselmans

R2169 - 1647-1650, verkoopsvoorwaarden

| R2169-01 |

De erfgenamen van Antoon van Ditfort - Jan Anthonissen

R2170 - 1647-1652, afrekening

| R2170-01 |

Jan C.J.P. Mertens, n.u. - Corneel Broomans

R2171 - 1648, rente

| R2171-01 |

Jan C. Aernouts - Corneel Adriaenssen, e.a.

R2172 - 1648, grazen van zijn vee in een verboden periode

| R2172-01 |

De schout, n.o., - Adriaan S. Kesselmans

R2173 - 1648, grazen van zijn vee op verboden terrein

| R2173-01 |

De schout, n.o., - Mattheus P. Aernouts

R2174 - 1648

| R2174-01 |

Corneel A. Heuvelmans., n.u., - de erfgenamen van Corneel Philips

R2175 - 1648

| R2175-01 |

Corneel A. Kerstens - Mark A. Straetmans

R2176 - 1648, uitkoop van troepen

| R2176-01 |

De schout, n.o., - Corneel Kersemans, van Meer

R2177 - 1648, achterstallige pacht

| R2177-01 |

Lenaart Matthijssen - Willem Bartholomeussen

R2178 - 1648, onkosten

| R2178-01 |

Jan Anthonissen - Corneel van Lantschot

R2179 - 1648, afkappen van eikeboom

| R2179-01 |

De schout, n.o., - Adriaan Philipsen

R2180 - 1648, grazen van zijn vee in een verboden periode

| R2180-01 |

De schout, n.o., Adriaan Q. -Willemsen

R2181 - 1648

| R2181-01 |

Andries L. Rombouts, q.q., - Hendrik C. Philips

R2182 - 1648

| R2182-01 |

Lambrecht Lambrechts - Arnold P. Aerts

R2183 - 1648-1649, diefstal van turf

| R2183-01 |

De schout, n.o., - Huibrecht J. Huyben

R2184 - 1648-1649

| R2184-01 |

De schout, als rentmeester van de vrouwe van. Loenhout, -Jan C.J. Neeffs, n.u.

R2185 - 1648-1654, verzorging van gekochte dieren

| R2185-01 |

Jan van Kessel, namens de weduwe van Jan C. Oubosch, - Dirk J. Coomans

R2186 - 1649

| R2186-01 |

Willem Dilissen, e.a. - Corneel A. Diels

R2187 - 1649, legaat

| R2187-01 |

Antoon Guilliams en zijn vrouw - Melchior L. Rombouts en Christiaan A.G. Kerstens

R2188 - 1649, verzwegen rente

| R2188-01 |

Jan C.J. Ooms - Jan. C.J.P. Mertens

R2189 - 1649, onbetaald verteer

| R2189-01 |

Willem Janssen - Peter A. Luycx

R2190 - 1649-1650, afrekening

| R2190-01 |

Arnold en Jan J. Neeffs - Corneel J. Neven

R2191 - 1649-1650, weddenschap over de vrede van Munster

| R2191-01 |

Lenaart Luycx - Peter van Elsacker

R2192 - 1649-1651, goedenis in gekocht land

| R2192-01 |

Jan B. van Ham - Andries L. Rombouts

R2193 - 1649-1651, uitstoting uit Sint-Sebastiaansgilde

| R2193-01 |

Adriaan C. Goossens - Jacob Kenis en Mattheus P. Arnouts

R2194 - 1649-1652, diefstal van stenen

| R2194-01 |

Adriaan Deckers - Matthijs M. Goossens

R2195 - 1649-1655

| R2195-01 |

De kerkmeesters van Loenhout - Adriaan Deckers

R2196 - s.d. (ca. 1650), onbetaalde leenverheffing

| R2196-01 |

Peter van Elsacker, als stadhouder-substituut van het leenhof van de vrouwe van Loenhout, - de weduwe van Corneel W. Huybs

R2197 - s.d. (ca. 1650), onbetaalde leenverheffing

| R2197-01 |

Peter van Elsacker, als stadhouder-substituut, Jan J.N. van Tichelt

R2198 - s.d. (ca. 1650), aanleg van een gracht

| R2198-01 |

De stadhouder der heerlijkheid, n.o., - Jan B. Heuvelmans

R2199 - s.d. (ca. 1650), aanleg van een gracht

| R2199-01 |

De stadhouder der heerlijkheid, n.o., - Joos Deckers

R2200 - s.d. (ca. 1650), zondagswerk

| R2200-01 |

De schout, n.o., - Corneel C. van Aerde, e.a.

R2201 - s.d. (ca. 1650)

| R2201-01 |

Huibrecht J. Bode - Jacob J. Kenis

R2202 - s.d. (ca. 1650)

| R2202-01 |

Jan van Dale - Antoon Prinssen

R2203 - s.d. (ca. 1650)

| R2203-01 |

Andries L. Rombcuts - Corneel P. Kijen, als voogd der kinderen van Adriaan A. van Bael

R2204 - s.d. (ca. 1650), omploegen van andermans land

| R2204-01 |

De schout, n.o., - Jan J. Crock

R2205 - s.d. (ca. 1650), schade aan andermans land

| R2205-01 |

De schout, n.o., - Peter A.W. Rombouts

R2206 - s.d. (ca. 1650)

| R2206-01 |

Peter A.W. Rombouts - Dionijs J. Nijs

R2207 - s.d. (ca. 1650)

| R2207-01 |

Peter van Elsacker, als voogd der kinderen van Andries Jordaens - Corneel Janssen.

R2208 - 1650

| R2208-01 |

Wouter J.W. Rombouts en Lenaart Matthijssen Dionijs en Jan J.N. van Tychelt, e.a.

R2209 - 1650, verkoop van tiende

| R2209-01 |

Willem C. van Eeckel, n.u. - Corneel C.G. Aerts

R2210 - 1650, onkosten

| R2210-01 |

Peter Gijsels - Jan Abrahams

R2211 - 1650

| R2211-01 |

Antoon Schuts, pastoor van Ranst, - de erfgenamen van Adriaan Vermeeren en Corneel Adriaenssen

R2212 - 1650

| R2212-01 |

Corneel A. Nouts - Willem A. Vermunten

R2213 - 1650

| R2213-01 |

Lenaart Verdijck, q.q., - Jan P. van Ham

R2214 - 1650, grazen van zijn vee op verboden terrein

| R2214-01 |

De schout, n.o., - Corneel Janssen

R2215 - 1650, salaris

| R2215-01 |

Lenaart Verdijck - de kinderen van Corneel Philips

R2216 - 1650-1651

| R2216-01 |

De schout, n.o., - Antoon Nouts

R2217 - 1650-1652

| R2217-01 |

Adriaan C. Goossens - Mattheus P. Arnouts

R2218 - 1651

| R2218-01 |

Ferdinand van Sambeeck - Corneel Broomans

R2219 - 1651, achterstallige rente

| R2219-01 |

Jan A. Michielsen - Willem Dielissen en Adriaan Luycx

R2220 - 1651, intrest

| R2220-01 |

Melchior L. Rombouts - Adriaan N.J. Nijs

R2221 - 1651, koopsom

| R2221-01 |

Peter H. Havermans - Corneel C.G. Aerts

R2222 - 1651, schadevergoeding

| R2222-01 |

Mattheus P. Arnouts - Sebastiaan A. Theus en Willem A. Kerstens

R2223 - 1651

| R2223-01 |

Arnold Moons en Michiel van Elsacker - Corneel Janssen

R2224 - 1651, weefloon

| R2224-01 |

Peter Antonissen - Corneel Janssen

R2225 - 1651, achterstallige huur

| R2225-01 |

Marinus Berthelmeussen, als voogd der kinderen van Willem Berthelmeussen, Lenaart Mattijssen

R2226 - 1651, onbetaald verteer

| R2226-01 |

Anna Jordaens - Jan C. Goris

R2227 - 1651, onbetaalde schapen

| R2227-01 |

Willem A. Bertelmeussen - Hendrik G. vander Buyten

R2228 - 1651, afrekening

| R2228-01 |

Adriaan Deckers - Adriaan H. vander Buyten

R2229 - 1651, schade aan velden

| R2229-01 |

De schout, n.o., - Arnold J. Nops

R2230 - 1651, overspel

| R2230-01 |

De schout, n.o., - Peter A.P. Denis

R2231 - 1651-1652, schade aan weiden

| R2231-01 |

De schout, n.o., - Sebastiaan A. Theus

R2232 - 1651-165, scheiding en deling

| R2232-01 |

Jan van Ham, n.u., en Jan A. Conincx- Willem Dilissen, n.u. (), 2

R2233 - 1651-1652, schuldvordering

| R2233-01 |

Michiel van Elsacker, namens Maria C. Vorsselmans, - Adriaan Philipsen

R2234 - 1651-1652, onbetaalde koopsom

| R2234-01 |

Peter J. Engelen, - Andries L. Rombouts,

R2235 - 1651-1653, verdeling van de heide

| R2235-01 |

Jan J. de Crom - Jacob J. Kenis

R2236 - 1651-1655, cassatie van schuldbrief

| R2236-01 |

Willem J. van Dael - Johanna J. van Dael

R2237 - 1651-1655, bezit van een heideveld

| R2237-01 |

Jan B. Heuvelmans - Matthijs Goossens

R2238 - 1652, verdeling van de heide

| R2238-01 |

De geburen van Sneppelheilaar - Jan en Arnold A. van Ostaeyen

R2239 - 1652, onbetaald verteer

| R2239-01 |

Michiel van Elsacker, namens de erfgenamen van Jan H. de Crom, - Corneel Broomans

R2240 - 1652, onbetaalde koe

| R2240-01 |

Dionijs J. Denis - Adriaan Deckers

R2241 - 1652

| R2241-01 |

Jan Meeussen - Jacob J. Nijs

R2242 - 1652, schuldvordering

| R2242-01 |

Hendrik Heyndricx, van Turnhout, - Jan Meussen

R2243 - 1652, achterstallige huur

| R2243-01 |

De weduwe van Laureis Rombouts - Peter Meissens

R2244 - 1652

| R2244-01 |

Hendrik Heyndricx, van Turnhout, - Maria F. Embrechts

R2245 - 1652

| R2245-01 |

Hendrik Heyndricx, van Turnhout, - Corneel J. Wiercx

R2246 - 1652, diefstallen

| R2246-01 |

De stadhouder der heerlijkheid, n.o., - Thomas Guilliams en Antoon Carels

R2247 - 1652, arbeidsloon

| R2247-01 |

Huibrecht A. Daniels - Frans G. vander Buyten

R2248 - 1652, teruggave van geleend geld

| R2248-01 |

Arnold C. Arnouts - de erfgenamen van Corneel A. van Bael

R2249 - 1652, onbetaalde koopwaar

| R2249-01 |

Maria Peeters - Adriaan Luycx

R2250 - 1652, arbeidsloon

| R2250-01 |

Jan Wauters - Corneel Broomans

R2251 - 1652

| R2251-01 |

Jan Donckers - Corneel Janssen

R2252 - 1652, bodeloon

| R2252-01 |

Adriaan Philipsen, n.u. - Christiaan P. Joris

R2253 - 1652-1653

| R2253-01 |

Hendrik Heyndricx, van Turnhout, Geert J. de Racht

R2254 - 1652-1653, geleverd koren

| R2254-01 |

Hendrik Heyndricx, van Turnhout, - Peter W. Ren

R2255 - 1652-1666, jachtmisdrijf

| R2255-01 |

De vrouwe van Loenhout - Joris J. Wachtmans en Thomas D. de Visscher

R2256 - 1653, schuldvordering

| R2256-01 |

Jacob J. Kenis, als voogd van Johanna M. Bartholomeusen,- Huibrecht Bode, als voogd der nakinderen van Mark Bartholomeusen

R2257 - 1653, onbetaald bier

| R2257-01 |

Anna Jordaens - Corneel A. Diels

R2258 - 1653

| R2258-01 |

Jan van Elsacker, als rentmeester van het klooster Sint-Margrietendaal, - Melchior L. Rombouts

R2259 - 1653, huishuur

| R2259-01 |

Corneel van Elsacker - Corneel J. de Crom

R2260 - 1653, schuldvordering

| R2260-01 |

Jan J. de Crom - de weduwe van Adriaan Keysers

R2261 - 1653, arbeidsloon

| R2261-01 |

Lambrecht Broomans - Adriaan Deckers

R2262 - 1653, uitvoering van vonnis

| R2262-01 |

Peter van Beeck, namens het klooster Vredenberg te Lier, - Matthijs C Vorsselmans

R2263 - 1653, leenverheffing

| R2263-01 |

Peter van Elsacker, als stadhouder van het leenhof van de vrouwe van Loenhout, - Jacob J.N. van Tychelt

R2264 - 1653, leenverheffing

| R2264-01 |

Peter van Elsacker, als stadhouder van het leenhof, - Dionijs J.N. van Tychelt

R2265 - 1653, leenverheffing

| R2265-01 |

Peter van Elsacker, als stadhouder van het leenhof,- Jacob J. Kenis

R2266 - 1653, leenverheffing

| R2266-01 |

Peter van Elsacker, als stadhouder van het leenhof, - Antoon Goossens

R2267 - 1653, achterstallige huur

| R2267-01 |

Peter D.P. Denis - Hendrik Engelen

R2268 - 1653, schuldvordering

| R2268-01 |

Michiel van Elsacker, namens de erfgenamen van Jan H. de Crom, - Andries L. Rombouts

R2269 - 1653

| R2269-01 |

Melchior J. Bevers - Corneel Janssen

R2270 - 1653

| R2270-01 |

Michiel van Elsacker, namens de erfgenamen van Jan H. de Crom, - Niklaas Cornelissen

R2271 - 1653

| R2271-01 |

De vrouwe van Loenhout - Willem Dielissen

R2272 - 1653, schuldvordering

| R2272-01 |

Jacob Kenis, als voogd van Johanna M. Bertelmeussen, - Jan van Ham

R2273 - 1653, afrekening

| R2273-01 |

Andries L. Rombouts - Melchior L. Rombouts

R2274 - 1653, weefloon

| R2274-01 |

Jeroen Janssen - Wouter A. Rombouts

R2275 - 1653

| R2275-01 |

Huibrecht Bode - Adriaan Deckers

R2276 - 1653

| R2276-01 |

Huibrecht Bode - Jacob Kenis

R2277 - 1653, onbetaalde runderen

| R2277-01 |

Anna Jordaens - Peter W. Ren

R2278 - 1653, afrekening

| R2278-01 |

Jan J. de Crom- Lambrecht Broomans

R2279 - 1653

| R2279-01 |

Anna Jordaens - Willem A. Bertelmeusen

R2280 - 1653, onbetaald bier

| R2280-01 |

Anna Jordaens - Corneel J. Wiercx

R2281 - 1653, onbetaalde koopwaar

| R2281-01 |

Serjaas Servaessen - Willem A. Bertelmeusen

R2282 - 1653-1654, schade aan andermans land

| R2282-01 |

De stadhouder der heerlijkheid, n.o., - Jacob Kenis

R2283 - 1653-1654, borgstelling

| R2283-01 |

Jacob Kenis - Peter J. Ooms

R2284 - 1653-1654, ophalen van tiendekoren

| R2284-01 |

De stadhouder der heerlijkheid, n.o., - Peter W. Ren

R2285 - 1653-1654, onbetaalde koopwaar

| R2285-01 |

Geert P. vander Buyten, n.u. - Hendrik C. Philips

R2286 - 1653-1662, geldsom

| R2286-01 |

Laureis vander Buyten, namens de weduwe van Jan van Velthoven, - Jan J. de Crom

R2287 - 1654, beledigingen

| R2287-01 |

Jan A.P. Aerts - Antoon J. Huybs

R2288 - 1654, calengiering

| R2288-01 |

Jan van Ham - Matthijs J. Deurens en Dionijs J. Denis

R2289 - 1654, sterfhuis

| R2289-01 |

Hendrik G. vanderBuyten, n.u. - de erfgenamen van Jan N. van Tychelt

R2290 - 1654, achterstallige huur

| R2290-01 |

De voogden der kinderen van Arnold Rennen - Corneel A. Nops

R2291 - 1654, weefloon

| R2291-01 |

Adriaan Willemsen - Corneel Janssen

R2292 - 1654, weigering van kwijtschrift

| R2292-01 |

Antoon van Oisterwijck - Jacob Kenis, als voogd van zijn broer

R2293 - 1654

| R2293-01 |

Gabriël C. Dirven - Hendrik J. de Crom

R2294 - 1654, schuldvordering

| R2294-01 |

Michiel van Elsacker, namens Antoon S. van Aerde, - Hendrik G. vander Buyten

R2295 - 1654, afrekening

| R2295-01 |

Jan J. de Crom - Jan H. Engelen

R2296 - 1654, achterstallige intrest

| R2296-01 |

Jan van Ram en Jan A. Conincx - Corneel G. Aertssen

R2297 - 1654, onbetaald bier

| R2297-01 |

Anna Joerdaens - Willem Dilissen

R2298 - 1654, teruggave van geleend geld

| R2298-01 |

Michiel van Elsacker, namens Antoon S. van Aerde, - Jan Rombouts

R2299 - 1654, onbetaald verteer

| R2299-01 |

Jan J. de Crom - Niklaas J. Claessen

R2300 - 1654, arbeidsloon

| R2300-01 |

Niklaas Cornelissen - Jan A. van Bael

R2301 - 1654, achterstallige huur

| R2301-01 |

Dionijs J. Denis - Jacob Kenis

R2302 - 1654, wegvoeren van grond

| R2302-01 |

Andries L. Rombouts - Peter C. Verbocht

R2303 - 1654, teruggave van geleend geld

| R2303-01 |

Michiel van Elsacker, namens Antoon S. van Aerde, - Hendrik C. Philips

R2304 - 1654, onbetaalde koopwaar

| R2304-01 |

Corneel A. Verineiren, n.u. - Jan M. Goossens

R2305 - 1654, achterstallige cijns

| R2305-01 |

Jan-Baptist Barron, namens de vrouwe van Loenhout, - Hendrik Peeters

R2306 - 1654, achterstallige cijns

| R2306-01 |

Jan Baptist Barron, namens de vrouwe van Loenhout, - Jan P. van Ham

R2307 - 1654

| R2307-01 |

Lenaart L. Matthijssen - Servaas Servaessen

R2308 - 1654

| R2308-01 |

De stadhouder van het leenhof, n.o., - de voorkinderen van Arnold L. van Dongen

R2309 - 1654

| R2309-01 |

Jan H. Meeus - de erfgenamen van Jan C. Arnouts

R2310 - 1654, teruggave van geleend geld

| R2310-01 |

Jan J. van Gastel - de erfgenamen van Mattheus P. Aernouts

R2311 - 1654, teruggave van geleend geld

| R2311-01 |

Corneel J. Maes, namens Matthijs J. van Deuren, - Jan B. van Ham

R2312 - 1654-1655, achterstallige cijns

| R2312-01 |

De weduwe van Thomas van Diepenbeeck - Adriaan Luycx

R2313 - 1654-1655, erfrente

| R2313-01 |

Anna van Hambroeck - Willem Dilissen en de vrouwe van Loenhout

R2314 - 1654-1655, onkosten

| R2314-01 |

Laureis vander Buyten, namens Catharina Beens, - Corneel Broomans en Jan van Ham

R2315 - 1654-1655

| R2315-01 |

Elizabeth C. Conincx - Frans G. vander Buyten

R2316 - 1654-1655

| R2316-01 |

Joos vanden Kieboom - Antoon Nouts

R2317 - 1654-1656, beschadiging van andermans land

| R2317-01 |

De stadhouder van Loenhout, n.o., - Adriaan S. Kesselmans

R2318 - 1654-1657, achterstallige erfpacht

| R2318-01 |

Filip de Balligan - Geertrui van Erffrenten

R2319 - 1654-1657, achterstallige cijnzen

| R2319-01 |

De weduwe van Thomas van Diepenbeeck - Peter W. Ren

R2320 - 1654-1658, achterstallige huur

| R2320-01 |

Peter W. Ren, als voogd der kinderen van Arnold Rennen, - Niklaas Peeters

R2321 - 1654-1661

| R2321-01 |

Maarten de Beer - Antoon A. Bertholomeussen

R2322 - 1654-1665, afrekening

| R2322-01 |

Geert P. vander Buyten, n.u. - Michiel van Elsacker, namens Jan Rommens

R2323 - 1655, onbetaald paard

| R2323-01 |

Adriaan Diels - Willem Adriaenssen

R2324 - 1655, schuldvordering

| R2324-01 |

Huibrecht Bode - Corneel Broomans

R2325 - 1655

| R2325-01 |

Michiel van Elsacker, namens de erfgenamen van Jan H. de Crom, - Jan Meeussen

R2326 - 1655

| R2326-01 |

Corneel Quirijnen, n.u. - Jacob Theus en Joos J. Lenaerts

R2327 - 1655

| R2327-01 |

Jan de Crom - Gabriel vanden Bleke

R2328 - 1655

| R2328-01 |

Michiel van Elsacker, namens de erfgenamen van Jan H. de Crom, - Frans G. vander Buyten

R2329 - 1655

| R2329-01 |

Frans M. Conincx - Peter A. Luycx

R2330 - 1655

| R2330-01 |

De weduwe van Thomas van Diepenbeeck - Jan Meeussen

R2331 - 1655, achterstallige huur

| R2331-01 |

Huibrecht Bode - Jacob Kenis

R2332 - 1655

| R2332-01 |

Antoon Nouts - Corneel W. Auxems

R2333 - 1655

| R2333-01 |

Jan Willemsen - Corneel Janssen

R2334 - 1655, onbetaald verteer

| R2334-01 |

Anna Joerdaens - Adriaan Philipsen

R2335 - 1655

| R2335-01 |

Willem Straetmans - Jan C. Lenaerts

R2336 - 1655

| R2336-01 |

Jan Lodewijcx, als voogd der kinderen van Peter C. Boer, - de weduwe en kinderen van Antoon Aerden

R2337 - 1655

| R2337-01 |

Michiel van Elsacker - Jan van Ham

R2338 - 1655

| R2338-01 |

Michiel van Elsacker, namens Jan A. Rommens, - Niklaas Peeters

R2339 - 1655, onbetaald verteer

| R2339-01 |

Anna Joerdaens - Joos J. Lenaerts

R2340 - 1655, grazen van zijn schapen op andermans eigendom

| R2340-01 |

De vorster van Loenhout - Jan Meeussen

R2341 - 1655-1657

| R2341-01 |

De erfgenamen van Wuter J.W. Rombouts - Jan van Ham, namens Dionijs C.A. Diels

R2342 - 1655-1659, achterstallige rente

| R2342-01 |

Filip de Balligan Hendrik C. Philips

R2343 - 1655-1661, weghalen van in beslaggenomen koe

| R2343-01 |

De schout, n.o., - Niklaas J. Claessen

R2344 - 1655-1662

| R2344-01 |

Peter van Elsacker, als stadhouder van het leenhof, Hendrik C. Philips

R2345 - s.d. (ca. 1656), teruggave van geleend geld

| R2345-01 |

Jan Engelen - Christiaan J. Vorsselmans

R2346 - s.d. (ca. 1656), achterstallige huur

| R2346-01 |

Corneel A. van Aecken - Jan Lenaerts en Antoon J. Lenaerts

R2347 - 1656, onbetaald verteer

| R2347-01 |

Anna Joerdaens - Huibrecht H. Swaegemaeckers

R2348 - 1656, onbetaald laken

| R2348-01 |

Margaretha van Berckel - Heiliger A. Wouters

R2349 - 1656, bezit van een gracht

| R2349-01 |

Geert S. Luycx- Corneel A. van Tychelt

R2350 - 1656, achterstallige huur

| R2350-01 |

Laureis Reyns - Jan Jacobs

R2351 - 1656, borgstelling

| R2351-01 |

Corneel A. Nops en Peter A. van Ostaeyen - de schout, n.o., en Jacob J. de Backer

R2352 - 1656, onbetaald verteer

| R2352-01 |

Peter van Beeck - Antoon G. Conincx

R2353 - 1656, onbetaald verteer

| R2353-01 |

Peter van Beeck - Jan J. Neven

R2354 - 1656, onbetaald verteer

| R2354-01 |

Peter van Beeck - Adriaan H. vander Buyten

R2355 - 1656, onbetaald verteer

| R2355-01 |

Michiel van Elsacker, namens de erfgenamen van Jan H. de Crom, - Adriaan A. Vermeiren

R2356 - 1656, salaris

| R2356-01 |

Michiel van Elsacker - de erfgenamen van Jan opt Hillo

R2357 - 1656, afrekening

| R2357-01 |

De erfgenamen van Peter A. Rombouts - Wouter A. Rombouts

R2358 - 1656, ruiming van een beek

| R2358-01 |

De schout, n.o., - Corneel Janssen

R2359 - 1656-1659, onbetaald verteer

| R2359-01 |

Petervan Beeck - Adriaan A. Vermeiren

R2360 - s.d. (ca. 1657), grazen van vee op andermans land

| R2360-01 |

De schout, n.o., - Jan P. Joris

R2361 - s.d. (ca. 1657), bedrog bij de vaststelling der tienden

| R2361-01 |

De schout, n.o., - Jan M. Goossens

R2362 - s.d. (ca. 1657), onbetaald bier

| R2362-01 |

Michiel van Elsacker - Christiaan F. Vorsselmans

R2363 - 1657

| R2363-01 |

Adriaan Deckers Maarten Buyens

R2364 - 1657, achterstallige rente

| R2364-01 |

Michiel en Jan van Elsacker -Jan Hendricx

R2365 - 1657, salaris

| R2365-01 |

Michiel van Elsacker - Adriaan Deckers

R2366 - 1657

| R2366-01 |

Willem A. Berthelmeussen en Corneel Wiercx - Jacob Kenis

R2367 - 1657

| R2367-01 |

Hendrik van Hees - Corneel Janssen

R2368 - 1657, bezit van grond

| R2368-01 |

Filip Nicolai, namens Maria van Kerckhoven, - Corneel P. Denis

R2369 - 1657, schuldvordering

| R2369-01 |

Sebastiaan van Rethy, n.u., - Adriaan vande Mierop

R2370 - 1657, teruggave van geleend geld

| R2370-01 |

Corneel J. Geertsen - Corneel Janssen

R2371 - 1657, intrest

| R2371-01 |

Jan J. Geertsen - Corneel Janssen

R2372 - 1657, aanleg van een gracht

| R2372-01 |

Peter J. Deurens, namens zijn zuster, - Jacob Kenis

R2373 - 1657, onbetaald verteer

| R2373-01 |

Geert P. vander Buyten, n.u. - Peter M. Arnouts

R2374 - 1657, onbetaald verteer

| R2374-01 |

Jan Rommens, n.u., - Arnold Nops

R2375 - 1657, beledigingen

| R2375-01 |

De schout, n.o., - Jan C.J. Goris

R2376 - 1657, schuldvordering

| R2376-01 |

Anna Joerdaens - Matthijs Goossens

R2377 - 1657, onbetaald laken

| R2377-01 |

Servaas Servaessen - Joos Deckers

R2378 - 1657, afrekening

| R2378-01 |

Peter Matteussen - Joos Deckers

R2379 - 1657-1658

| R2379-01 |

Johan Marcelli, schout, - Jacob Kenis en Jan van Ham

R2380 - 1657-1658, achterstallige rente

| R2380-01 |

Peter van Beeck, namens het klooster Vredenberg te Lier, - Matthijs Vorsselmans

R2381 - 1657-1658, betaling van geneeskundige bijstand

| R2381-01 |

Peter Schellekens Lenaart J. Wiercx

R2382 - 1657-1659

| R2382-01 |

Adriaan Deckers - Arnold A. Aerts

R2383 - 1657-1659, teruggave van geleend geld en achterstallige huur

| R2383-01 |

Niklaas J. Claessen - de voogden der andere kinderen van Jan Claessen

R2384 - 1657-1660

| R2384-01 |

Niklaas Blijens - Anna Jordaens

R2385 - 1657-1662, schutgeld

| R2385-01 |

Willem Dilissen, vorster, - Adriaan J. Huyben

R2386 - 1657-1665, onbetaalde brandewijn

| R2386-01 |

Michiel van Elsacker, namens de erfgenamen van Jan H. de Crom, - de erfgenamen van Adriaan C. Aerts

R2387 - 1658

| R2387-01 |

Niklaas Heyndricx - Corneel J. Maes

R2388 - 1658

| R2388-01 |

Gabriel Goris - de erfgenamen van Corneel J. Wiercx

R2389 - 1658, salaris

| R2389-01 |

Michiel van Elsacker - Antoon A. Berthelmeeussen

R2390 - 1658, salaris

| R2390-01 |

Michiel van Elsacker - Jan A. van Tychelt

R2391 - 1658, schuldvordering

| R2391-01 |

Hendrik Engelen - Michiel Adriaenssen

R2392 - 1658, terugvordering van onkosten

| R2392-01 |

Michiel van Elsacker - Frans Vorsselmans

R2393 - 1658, terugvordering van onkosten

| R2393-01 |

Michiel van Elsacker - Thomas Bruls

R2394 - 1658, teruggave van geleend geld

| R2394-01 |

Corneel J.P. Joris - Matthijs N. Antonissen

R2395 - 1658, arbeidsloon

| R2395-01 |

Anna J. Crock - Willem Adriaenssen

R2396 - 1658, onbetaald laken

| R2396-01 |

Servaas Servaessens - Lenaart Wiercx

R2397 - 1658, onbetaald bier

| R2397-01 |

Anna Joerdaens - Hendrik A. Berthelmeeussen

R2398 - 1658, schuldvordering

| R2398-01 |

Gabriël G. Gabriëls, als voogd der kinderen van Jan Lippens, - de erfgenamen van Mattheus P. Arnouts

R2399 - 1658, erfenis

| R2399-01 |

Geert F. vander Buyten - Frans G. vander Buyten

R2400 - 1658, schuldvordering

| R2400-01 |

De erfgenamen van Helena J.P. Diercx - Corneel J. Crock

R2401 - 1658, arbeidsloon

| R2401-01 |

Adriaan C. Mertens - de erfgenamen van Jan C. Goris

R2402 - 1658, teruggave van geleend geld

| R2402-01 |

Adriaan Joerdaens en Geert Cornelissen, n.u. - Corneel Henricx, n.u.

R2403 - 1658, arbeidsloon

| R2403-01 |

Peter C. Rennen - Hendrik Peeters

R2404 - 1658, onbetaald verteer en schrijfloon

| R2404-01 |

Peter van Beeck - Laureis. A. Rombouts

R2405 - 1658, onbetaald laken

| R2405-01 |

Michiel van Elsacker, namens Jan van Ham, - Frans G vander Buyten en Geert F. vander Buyten, n.u.

R2406 - 1658-1666

| R2406-01 |

De schout, n.o., - Jan Rombouts en Wouter A. Rombouts

R2407 - s.d. (ca. 1659)

| R2407-01 |

De erfgenamen van Peter Heufkens - Jan P.J. Ooms, als voogd der kinderen van Catharina P.J. Ooms

R2408 - s.d. (ca. 1659), achterstallige dorpslasten

| R2408-01 |

Peter P. Theeus - Antoon Goossens

R2409 - 1659, schuldvordering

| R2409-01 |

De erfgenamen van Jan van Aecken - Joos H. Joos

R2410 - 1659, achterstallige rente

| R2410-01 |

Peter van Elsacker, namens het klooster Sint-Margrietendaal te Antwerpen, - Adriaan de Haen

R2411 - 1659

| R2411-01 |

Peter van Elsacker, namens het klooster Sint-Margrietendaal te Antwerpen, - Jan J. Wiercx

R2412 - 1659, arbeidsloon

| R2412-01 |

Peter J. van Ostaeyen - Corneel C. Aerts

R2413 - 1659, arbeidsloon

| R2413-01 |

Peter Valentijns - Corneel C. Aerts

R2414 - 1659, onbetaald laken

| R2414-01 |

Belia Coopmans - Frans G. vander Buyten

R2415 - 1659, onbetaald laken

| R2415-01 |

Jacob Claessen - Jan A. van Tychelt

R2416 - 1659, naleving van overeenkomst

| R2416-01 |

Melchior L. Rombouts - de voogden der kinderen van Jan J. Neeffs

R2417 - 1659

| R2417-01 |

Gillis de Crom, n.u., - de erfgenamen van Dionijs J.N. van Tychelt

R2418 - 1659, teruggave van geleend geld

| R2418-01 |

Adriaan C. Mertens - de erfgenamen van Jan C. Goris

R2419 - 1659, afkappen van een boom

| R2419-01 |

De schout, n.o., - Corneel Wouters

R2420 - 1659, onbetaald bier

| R2420-01 |

Jacob Claessen - Jan Gabrielen

R2421 - 1659, teruggave van geleend geld

| R2421-01 |

Hendrik Engelen - Wouter A. Rombouts

R2422 - 1659

| R2422-01 |

De weduwe van Thomas van Diepenbeeck - de erfgenamen van Jan C. Arnouts

R2423 - 1659

| R2423-01 |

Peter Joerdaens - Jan J. Huyben

R2424 - 1659

| R2424-01 |

Margaretha van Houten - Lenaart J. Wiercx

R2425 - 1659

| R2425-01 |

Geert F. vander Buyten, n.u. - Jan G.J. Huybs

R2426 - 1659, schuldvordering

| R2426-01 |

Michiel P. van Antwerpen - Remy P. Valentijns

R2427 - 1659

| R2427-01 |

Peter Joerdaens, namens Maria Joerdaens, - Jacob J.N. van Tychelt, als voogd der kinderen van Jan J.N. van Tychelt

R2428 - 1659

| R2428-01 |

De erfgenamen van Wouter van Ostaeyen - de erfgenamen van Gillis Willemsen en Peter Joris

R2429 - 1659, arbeidsloon

| R2429-01 |

Willem Janssen - Wouter A. Rombouts

R2430 - 1659

| R2430-01 |

Michiel van Elsacker - Jan A. Conincx

R2431 - 1659, teruggave van gevluchte schapen

| R2431-01 |

Adriaan Wilborts en Jan Thomas - Corneel A. van Tychelt, Antoon Quirijnen en Jan Lippens

R2432 - 1659

| R2432-01 |

Gabriël Goris - de weduwe van Jan van Ham

R2433 - 1659-1662, achterstallige intrest

| R2433-01 |

Antoon S. van Aerde - Michiel P. van Antwerpen, Jan de Crom en Geert F. vander Buyten

R2434 - 1659-1664, bodeloon

| R2434-01 |

Corneel Jaspers - Adriaan P.A. van Tychelt

R2435 - s.d. (ca. 1660)

| R2435-01 |

De deken van Sint-Sebastiaansgilde - Peter Rennen en Jan de Crom

R2436 - s.d. (ca. 1660)

| R2436-01 |

Willem Smulders, namens, Clara Nesschers, - Jan G.J. Huybs

R2437 - s.d. (ca. 1660), afbakening van hun eigendommen

| R2437-01 |

Anna Joerdaens - Gillis J. de Crom

R2438 - s.d. (ca. 1660), proceskosten

| R2438-01 |

Peter Joerdaens - Hendrik Severijns

R2439 - s.d. (ca. 1660), borgstelling

| R2439-01 |

Jan G.J. Huybs - Corneel G.J. Huybs

R2440 - s.d. (ca. 1660), scheiding en deling

| R2440-01 |

De erfgenamen van Jan P. Joris - Peter P. Joris

R2441 - s.d. (ca. 1660), weddenschap

| R2441-01 |

Corneel A. Goossens, - Adriaan N. van Tychelt

R2442 - s.d. (ca. 1660), geleend geld

| R2442-01 |

Frans Vorsselmans, Corneel en Peter van Elsacker - Corneel C. Aerts

R2443 - s.d. (ca. 1660), aandeel in schuld

| R2443-01 |

De erfgenamen van Wouter van Ostaeyen - de erfgenamen van Adriaan Vermunten

R2444 - s.d. (ca. 1660), proceskosten

| R2444-01 |

Willem Strijp - Corneel D. Vlemincx

R2445 - 1660

| R2445-01 |

Michiel J.Peilens - de bedezetters van Loenhout

R2446 - 1660, achterstallige huur

| R2446-01 |

Corneel Heyndricx - Melchior A. Luycx

R2447 - 1660, arbeidsloon

| R2447-01 |

Maarten Struvere - Geert P. vander Buyten, n.u.,

R2448 - 1660, afmaaien van gras

| R2448-01 |

Jan de Crom - Corneel J. van Gilse

R2449 - 1660, onbetaald veteer

| R2449-01 |

Corneel de Crom Sidonia J.N. van Tychelt

R2450 - 1660, onbetaald laken

| R2450-01 |

Servaas Servaessen - Jacob J. de Backer

R2451 - 1660, onbetaald verteer

| R2451-01 |

Gillis de Crom - Jan Gabrielen

R2452 - 1660-1661, diefstallen

| R2452-01 |

De schout, n.o., Dionijs Lenaerts

R2453 - 1660-1661, onbetaalde schulden

| R2453-01 |

Frans G. vander Buyten en Geert F. vander Buyten - Corneel Broomans

R2454 - 1660-1661, betaling van koopsom

| R2454-01 |

Geert F. vander Buyten, n.u. - Corneel Heestermans

R2455 - 1660-1661, onbetaalde goederen

| R2455-01 |

Laureis Cornelissen - Willem A. Cristiaenssen

R2456 - 1660-1661, achterstallige huur

| R2456-01 |

Anna Joerdaens - Jan J. Wiercx

R2457 - 1660-1664, onbetaalde schuld

| R2457-01 |

De weduwe van Thomas van Diepenbeeck - Geert F. vander Buyten

R2458 - 1660-1666, achterstallige belastingen

| R2458-01 |

Wouter A. Rombouts - Jan A. van Ostaeyen

R2459 - 1660-1666, onbetaalde koe

| R2459-01 |

Corneel J. Neeffs - Hendrik Janssen

R2460 - 1660-1666, teruggave van geleend geld

| R2460-01 |

De erfgenamen van Jan P. van Gilse - Jan A. van Bael

R2461 - s.d. (ca. 1661)

| R2461-01 |

De voogden der weeskinderen van Jan.H. Engelen - Corneel D. Vlemincx

R2462 - s.d. (ca. 1661)

| R2462-01 |

Adriaan Luycx en Corneel C. Goossens - Niklaas Cornelissen

R2463 - 1661, betaling van een rente

| R2463-01 |

De H. Geestmeesters van Loenhout - de vrouwe van Loenhout

R2464 - 1661, achterstallige pacht

| R2464-01 |

Jan Rommens - Arnold J Neeffs

R2465 - 1661, onbetaald paard

| R2465-01 |

Jan G. de Roije - Jan P. de Brouwer

R2466 - 1661, afrekening

| R2466-01 |

Adriaan Fossaerts - Geert P. vander Buyten

R2467 - 1661

| R2467-01 |

Niklaas Peeters - Niklaas Cornelissen

R2468 - 1661

| R2468-01 |

Joos W. Bernaerts - Corneel G.J. Huybs

R2469 - 1661, achterstallige intrest

| R2469-01 |

Engel A. Wackers - Corneel C. Aerts

R2470 - 1661, belediging van de vorster

| R2470-01 |

De schout, n.o., - Corneel Janssen

R2471 - 1661, betaling van geleverd laken

| R2471-01 |

Jan J. Lodewijcx - Hendrik C. Philips

R2472 - 1661, achterstallige rente

| R2472-01 |

Jan van Bavele - Antoon A. Bertholomeussen

R2473 - 1661, achterstallige rente

| R2473-01 |

Jan van Bavele - Jan Wouters

R2474 - 1661, achterstallige rente

| R2474-01 |

Jan van Bavele - Adriaan B. van Aecken

R2475 - 1661, betaling van geleverd laken

| R2475-01 |

Jan Heestermans - Peter Janssen

R2476 - 1661, afbakening van goederen

| R2476-01 |

Jan J. Lodewijcx - de erfgenamen van Cornelia Heggen en de erfgenamen van Jan Gijsen

R2477 - 1661, achterstallige rente

| R2477-01 |

Peter M. Aernouts, oud-H. Geestmeester, Hendrik Peeters

R2478 - 1661, onbetaalde schulden

| R2478-01 |

Peter M. Aernouts, oud-H. Geestmeester, - Jan J. Wiercx

R2479 - 1661, onbetaald verteer

| R2479-01 |

Jan J. de Crom - Niklaas J. Claessen

R2480 - 1661, achterstallige huur

| R2480-01 |

Corneel A. van Aecken - Jan Lenaerts en Antoon J. Lenaerts

R2481 - 1661

| R2481-01 |

De schout, n.o., - Hendrik G. Hoppenbrouwers

R2482 - 1661, onbetaalde koopsom

| R2482-01 |

Willem J. van Dael - Jan J. de Crom

R2483 - 1661, onbetaalde koopsom

| R2483-01 |

Laureis A. Rombouts - Michiel Adriaenssen

R2484 - 1661, onbetaalde bomen

| R2484-01 |

Joris J. Lippens - Jan C. Goris

R2485 - 1661, onbetaald verteer

| R2485-01 |

Corneel van Elsacker - Jacob Kenis

R2486 - 1661, onbetaald verteer

| R2486-01 |

Corneel van Elsacker - Jan C. Goris

R2487 - 1661-1662, onbetaald verteer

| R2487-01 |

Anna Joerdaens - Jan A. van Tychelt,

R2488 - 1661-1663, betaling van beleide

| R2488-01 |

De schout, n.o., - Jan Rokamens

R2489 - 1661-1663, afkappen van bomen op andermans goed

| R2489-01 |

De schout, n.o., - Jan P. de Brouwer

R2490 - 1661-1664, achterstallige huur

| R2490-01 |

Abraham de Hertoghe - Jan J. Lodewijcx

R2491 - 1661-1666, hondebeten

| R2491-01 |

Paul Geeraerts - Corneel C. Goosens

R2492 - 1661-1666, bezaaien van verkeerd land

| R2492-01 |

Peter J. opt Hillo - Melchior Luycx

R2493 - 1661-1666, weghalen van schaarhout

| R2493-01 |

Jan Rommens - Peter A. Luycx

R2494 - s.d. (ca. 1662)

| R2494-01 |

De voogden der kinderen van Andries Anthonissen - Jan J. Crocx

R2495 - s.d. (ca. 1662), vermindering van dorpslasten

| R2495-01 |

Peter C. Verbocht - de weduwe van Corneel C. Aerts

R2496 - s.d. (ca. 1662), vermindering van dorpslasten

| R2496-01 |

Huibrecht H. Waegemaeckers - de weduwe van Corneel C. Aerts

R2497 - s.d. (ca. 1662), afrekening

| R2497-01 |

Peter van Beeck - de weduwe van Corneel C. Aerts

R2498 - s.d. (ca. 1662)

| R2498-01 |

Steven L. Rombouts - Corneel A. van Tychelt

R2499 - 1662

| R2499-01 |

Corneel J. Kerstens - Adriaan Luycx en Corneel C. Goossens

R2500 - 1662, beledigingen

| R2500-01 |

Jacob Kenis - Dionijs Janssen

R2501 - 1662, achterstallige intrest

| R2501-01 |

Joos J. Lenaerts - Adriaan B. van Aecken

R2502 - 1662, teruggave van geleend geld

| R2502-01 |

Willem Heyndricx, als voogd der kinderen van Niklaas Heyndricx, - Jan J. Lodewijcx

R2503 - 1662, onderhoud van ruiters

| R2503-01 |

Corneel J. Rommens - Peter P. Theeus

R2504 - 1662

| R2504-01 |

Antoon Nouts - Adriaan Adriaenssen

R2505 - 1662, achterstallige huur en rechtskosten

| R2505-01 |

Corneel van Elsacker - Laureis P. vander Buyten

R2506 - 1662, onbetaald verteer

| R2506-01 |

Michiel van Elsacker - Michiel Adriaenssen

R2507 - 1662, leenverheffing

| R2507-01 |

Johan Marcelli, stadhouder van het leenhof der vrouwe van Loenhout, - Jan Gabrielen

R2508 - 1662, onbetaald verteer

| R2508-01 |

Anna Joerdaens - Adriaan vanden Mierop

R2509 - 1662, achterstallige intrest

| R2509-01 |

Peter van Elsacker, namens het klooster Sint-Margrietendaal, ­Wouter A. Rombouts

R2510 - 1662, achterstallige levering

| R2510-01 |

Peter Gastelers - Niklaas Peeters

R2511 - 1662, te hoge belastingen

| R2511-01 |

Matthijs Vorsselmans - de weduwe van Corneel C. Aerts

R2512 - 1662, achterstallige huur

| R2512-01 |

Jan Rommens, Antoon G. Conincx

R2513 - 1662, achterstallige intrest

| R2513-01 |

Steven L. Rombouts - de weduwe van Corneel C. Aerts

R2514 - 1662, betaling van een paard

| R2514-01 |

Hendrik vanden Kieboom - Peter Janssen

R2515 - 1662, achterstallige rente

| R2515-01 |

De H. Geestmeesters van Wuustwezel - Geert P. vanden Cloot en Jan M. Ooms

R2516 - 1662, schuldvordering

| R2516-01 |

Jan Wouters - Jan A. van Tychelt

R2517 - 1662, afrekening

| R2517-01 |

Anna Joerdaens - Wouter A. Rombouts

R2518 - 1662, afrekening

| R2518-01 |

Jan C. Kerssemans - Adam van Geel

R2519 - 1662, sterfhuisrekening

| R2519-01 |

Jan Engelen, als voogd der kinderen van Jan H. Engelen, - Christiaan J. Vorsselmans, n.u.

R2520 - 1662-1663, onbetaalde koe

| R2520-01 |

Jan A.A. van Ostaeyen - Peter Janssen

R2521 - 1662-1663, afrekening

| R2521-01 |

Anna Joerdaens - Hendrik C. Philips

R2522 - 1662-1663, afrekening

| R2522-01 |

Anna Joerdaens - Adriaan Vermeeren

R2523 - 1662-1665

| R2523-01 |

De schout, n.o., - Peter Janssen

R2524 - 1662-1665, steken van turf

| R2524-01 |

Adriaan de Clerck - Peter A. Luycx

R2525 - 1662-1665

| R2525-01 |

De schout, n.o. - Corneel Janssen

R2526 - 1662-1680, teruggave van geleend geld

| R2526-01 |

Geert F. vander Buyten - Lenaart L. Matthijssen

R2527 - s.d. (ca. 1663), borgstelling

| R2527-01 |

Peter Peeterssen - Hendrik van Tolhuysen

R2528 - s.d. (ca. 1663), scheiding en deling

| R2528-01 |

Peter A. Rennen - Niklaas J. Claessen

R2529 - s.d. (ca. 1663), salaris

| R2529-01 |

Willem Dielissen - Wouter A. Rombouts

R2530 - s.d. (ca. 1663), onbetaald laken

| R2530-01 |

Geert de Roey, q.q., - Bernard van Aecken

R2531 - s.d. (ca. 1663), onbetaalde turf

| R2531-01 |

Jacob Boot Jan J. Lodewijcx

R2532 - s.d. (ca. 1663), onbetaalde winkelwaren

| R2532-01 |

Godevaard J. van Gulick - Antoon Bartholomeussen

R2533 - s.d. (ca. 1663), onbetaald koren

| R2533-01 |

Maarten T. van Eishout - Antoon Bartholomeussen

R2534 - s.d. (ca. 1663), onbetaalde winkelwaren

| R2534-01 |

Maarten T. van Elshout - Adriaan H. vander Buyten

R2535 - 1663, onbetaalde koopsom

| R2535-01 |

Jan Rommens - Jan C. Kerssemans

R2536 - 1663

| R2536-01 |

Hendrik Severijnssen - Michiel P. van Antwerpen

R2537 - 1663, weggehaald schaarhout

| R2537-01 |

Peter van Beeck, namens de graaf van Glimes, - Jan Rummens

R2538 - 1663, onbetaalde waren

| R2538-01 |

Peter Gastelers - Peter Janssen

R2539 - 1663, achterstallige rente

| R2539-01 |

Peter van Elsacker, namens het klooster Sint- Margrietendaal, - Jan J. Wiercx

R2540 - 1663, onbetaald hooi

| R2540-01 |

Peter van Beeck, namens Laureis Reyns, - Joris Claessens

R2541 - 1663

| R2541-01 |

Johan Marcelli, namens de kerk van Loenhout, - Thomas Bruls

R2542 - 1663, achterstallige huur

| R2542-01 |

Peter van Beeck, q.q., - Adriaan P.A. van Tychelt

R2543 - 1663, teruggave van geleend geld

| R2543-01 |

Rumoldus Pancuratius - Corneel Janssen

R2544 - 1663, afrekening

| R2544-01 |

Anna Joerdaens - Thomas Bruls

R2545 - 1663, achterstallige huur

| R2545-01 |

Jan M. Vorselmans - Jan P. de Brouwer

R2546 - 1663, kappen van schaarhout

| R2546-01 |

De schout, n.o., - Jan Rommens

R2547 - 1663, onbetaald laken

| R2547-01 |

Geert de Roey, n.u. - Geert F. vander Buyten

R2548 - 1663, achterstallige huur

| R2548-01 |

Peter van Beeck, namens de graaf van Glimes, - de erfgenamen van Joris Rommens

R2549 - 1663, betaling van tiende

| R2549-01 |

Jan Rommens - Jan vande Mierop

R2550 - 1663, beschadiging van andermans goed

| R2550-01 |

Corneel van Elsacker, stadhouder, - Corneel A. van Ostaeyen

R2551 - 1663, afrekening

| R2551-01 |

Anna Joerdaens - Antoon Rombouts

R2552 - 1663

| R2552-01 |

Jacob Diercxssen, van Eersel, - Jan A. Conincx

R2553 - 1663, onbetaalde winkelwaren

| R2553-01 |

Peter C. Rijck - Jan J. Arnouts

R2554 - 1663, onbetaalde winkelwaren

| R2554-01 |

Peter C. Rijck - Willem A. Cristiaenssen

R2555 - 1663, onbetaalde winkelwaren

| R2555-01 |

Peter C. Rijck - Lenaart J. Wiercx

R2556 - 1663, onbetaalde winkelwaren

| R2556-01 |

Peter C. Rijck - Peter Janssen

R2557 - 1663, onbetaalde winkelwaren

| R2557-01 |

Peter C. Rijck - Hendrik Peeters

R2558 - 1663, achterstallige pacht

| R2558-01 |

Peter van Beeck, namens de graaf van Glimes, - Jan Rommens

R2559 - 1663, onbetaalde winkelwaren

| R2559-01 |

Lenaart J. van Gulick - Hendrik C. Philips

R2560 - 1663, onbetaalde winkelwaren

| R2560-01 |

Lenaart J. van Gullick - de weduwe van Jacob Thomas

R2561 - 1663, onbetaalde winkelwaren

| R2561-01 |

Maarten T. van Elshout - Jan C. Goris

R2562 - 1663, achterstallige intrest

| R2562-01 |

Christiaan J. Vorsselmans - Hendrik C. Philips

R2563 - 1663, achterstallige huur

| R2563-01 |

Johan Marcelli, als rentmeester der vrouwe van Loenhout, - Joris Claessens

R2564 - 1663, achterstallige huur

| R2564-01 |

Johan Martelli, als rentmeester der vrouwe van Loenhout, - Willem A. Corstiaenssen

R2565 - 1663, achterstallige huur

| R2565-01 |

Willem Dilissen - Jan J.C. Goris

R2566 - 1663-1664, teruggave van geleend geld

| R2566-01 |

Johanna - Maria de Bruyn, begijn te Breda, - Michiel P van Antwerpen

R2567 - 1663-1665, afrekening van collecteursboeken

| R2567-01 |

Antoon Guilliams - Corneel Broomans

R2568 - 1663-1665, aanleg van grachtopgrond der pastorij

| R2568-01 |

François Rondeel, pastoor van Loenhout, - Dionijs Janssen

R2569 - 1663-1666, afrekening van kerkmeestersrekening

| R2569-01 |

Johan Marcelli, namens de kerk van Loenhout, Jan Rombouts

R2570 - s.d. (ca. 1664), onbetaalde koe

| R2570-01 |

Jan Huybrechts, namens Thomas Heulo, - Hendrik Severijns

R2571 - s.d. (ca. 1664), achterstallige rente

| R2571-01 |

Geertrui van Honsen - de erfgenamen van Peter G. vander Buyten

R2572 - 1664

| R2572-01 |

Michiel van Elsacker - Adriaan Vermeeren

R2573 - 1664, beschadiging van zijn weide

| R2573-01 |

Michiel van Elsacker - Corneel Janssen

R2574 - 1664, beschadiging van andermans weide

| R2574-01 |

Corneel van Elsacker, stadhouder, - Corneel Janssen

R2575 - 1664, achterstallige rente

| R2575-01 |

De weduwe van Filip van Aecken - Corneel Henricx

R2576 - 1664, achterstallige rente

| R2576-01 |

De erfgenamen van Peter B. van Aecken - Peter Janssen en Jan Aertssen

R2577 - 1664, teruggave van geleend geld

| R2577-01 |

Gillis de Crom - Corneel C. Raets

R2578 - 1664

| R2578-01 |

Peter C. Rennen - Jan J. Coecken

R2579 - 1664, schuldvordering

| R2579-01 |

Michiel van Elsacker - Jacob J. de Backer

R2580 - 1664, schuldvordering

| R2580-01 |

Jan J. de Crom - Michiel P. van Breda

R2581 - 1664, begrafeniskosten

| R2581-01 |

De erfgenamen van Maria J. de Backer - Joos A. Vermeeren

R2582 - 1664, achterstallige intrest

| R2582-01 |

Maria L. van Gastel - Lenaart J. Wiercx

R2583 - 1664, achterstallige intrest en achterstallige huur

| R2583-01 |

Maria L. van Gastel - Jan J. Wiercx

R2584 - 1664, achterstallige intrest

| R2584-01 |

Maria L. van Gastel - Jacob J. de Backer

R2585 - 1664, achterstallige rente

| R2585-01 |

Adriaan C. Mertens, oud-H. Geestmeester, - Jan Rommens

R2586 - 1664, achterstallige rente

| R2586-01 |

Adriaan C. Mertens, oud-H. Geestmeester, - Joris Claessens

R2587 - 1664, achterstallige rente

| R2587-01 |

Adriaan C. Mertens, oud-H. Geestmeester, - Hendrik Peeters

R2588 - 1664, borgstelling

| R2588-01 |

Huibrecht Jacobs - Jan P. de Brouwer

R2589 - 1664, betaling van geleverde stenen

| R2589-01 |

Peter van Elsacker en Matthijs Giossens - Adriaan Luycx

R2590 - 1664, achterstallige rente

| R2590-01 |

Filip de Balligan - Hendrik C. Philips

R2591 - 1664, geleend geld

| R2591-01 |

Jan Rommens - Jan A. der Weeuwen

R2592 - 1664, onbetaalde koe

| R2592-01 |

Jan Huybrechts, namens de erfgenamen van Thomas Heulo, - Jan J. de Crom

R2593 - 1664, hoeden van schapen op andermans land

| R2593-01 |

Corneel van Elsacker, stadhouder, - Lenaart J. Wiercx

R2594 - 1664

| R2594-01 |

Jan J. de Crom - Geert F. vander Buyten

R2595 - 1664, schuldvordering

| R2595-01 |

Corneel Crock - Adriaan H. vander Buyten

R2596 - 1664-1665

| R2596-01 |

Lodewijk J. van Weert, n.u. - Jacob N. Cornelissen

R2597 - 1664-1665, afrekening van burgemeestersrekening

| R2597-01 |

Johan Marcelli - Corneel Broomans

R2598 - 1664-1665, afrekening

| R2598-01 |

Jan J. de Crom - Laureis P. vander Buyten

R2599 - 1664-1668, betaling van gekochte goederen

| R2599-01 |

Adriaan A. Deckers - Adam van Geel

R2600 - s.d. (ca. 1665), achterstallige huur

| R2600-01 |

De erfgenamen van Jacob Claessen, namens August van Loon, - de weduwe van Comneel C. Aerts

R2601 - s.d. (ca. 1665), achterstallge pacht

| R2601-01 |

Michiel van Elsacker - Adriaan P. Aerts

R2602 - s.d. (ca. 1665)

| R2602-01 |

Michiel van Elsacker - Corneel H. Bertelmeeussen

R2603 - 1665

| R2603-01 |

De schout, n.o., - de weduwe van Jacob Claessen

R2604 - 1665, betaling van gekocht koren

| R2604-01 |

Peter van Beeck, namens Adriaan P.A . van Tychelt, - Jan J. de Crom en Joos Deckers

R2605 - 1665, borgstelling

| R2605-01 |

Peter van Ditfort - Peter Janssen

R2606 - 1665, onbetaald laken

| R2606-01 |

Servaas Servaessen - Adriaan de Haen

R2607 - 1665, arbeidsloon

| R2607-01 |

Jan H. Ketelers - Corneel Janssen

R2608 - 1665, achterstallige huur

| R2608-01 |

Peter van Beeck, namens Laureis Reyns, - Peter Janssen

R2609 - 1665, achterstallige huur

| R2609-01 |

De schout, n.o., - Maarten T. van Elshout

R2610 - 1665, borgstelling

| R2610-01 |

De schout, n.o., - Jan J.C. Goris

R2611 - 1665, afrekening

| R2611-01 |

Willem Pauwels, e.a. - Dirk van Wouw

R2612 - 1665, achterstallige rente

| R2612-01 |

Huibrecht G. van Gulick, n.u. - Jan J. Waghemaeckers

R2613 - 1665, salaris

| R2613-01 |

Michiel. van Elsacker - Christiaan Wouters

R2614 - 1665, naleving van dorpsordonnantie

| R2614-01 |

De schout. n.o., - Corneel Broomans, Jacob Kenis en Peter Matteussen

R2615 - 1665, scheiding en deling

| R2615-01 |

De erfgenamen van Peter A. Rombouts - Wouter A. Rombouts

R2616 - 1665, aflegging van rente

| R2616-01 |

De schout, n.o., - Jan Heuvelmans

R2617 - 1665, achterstallige huur

| R2617-01 |

Michiel van Elsacker - Michiel P. van Antwerpen

R2618 - 1665

| R2618-01 |

Robrecht van Loon - Joos J. Lenaerts, e.a.

R2619 - 1665

| R2619-01 |

Robrecht van Loon - de erfgenamen van Jan van Ham

R2620 - 1665

| R2620-01 |

Jan Heuvelmans - Hendrk Peeters

R2621 - 1665

| R2621-01 |

Jan Heuvelmans - Peter Janssen

R2622 - 1665, grazen van zijn schapen op andermans eigendom

| R2622-01 |

De schout, n.o., - Corneel C. Segers

R2623 - 1665, onbetaald bier

| R2623-01 |

Jan J. de Crom - Adriaan H. vander Buyten

R2624 - 1665, achterstallige cijnzen

| R2624-01 |

Johan Marcelli, als rentmeester van de vrouwe van Loenhout, - Jan J.C. Goris

R2625 - 1665, onbetaalde waren

| R2625-01 |

Peter van Breugel - Peter A. Luycx

R2626 - 1665, onbetaald hout

| R2626-01 |

Jan van Elsacker - Laureis A. Rombouts

R2627 - 1665, onbetaald paard

| R2627-01 |

Jan van Elsacker - Jan P. de Brouwer

R2628 - 1665, onbetaald laken

| R2628-01 |

Servaas Servaessen - Jan A. van Tychelt

R2629 - 1665, onbetaalde tiende

| R2629-01 |

De schout, n.o., - Wouter A. Rombouts

R2630 - 1665-1667, achterstallige huur

| R2630-01 |

Jan A. Rommens, n.u. - Laureis P. vander Buyten

R2631 - 1665-1669, teruggave van geleend geld

| R2631-01 |

De erfgenamen van Sebastiaan de Greeff, namens Adriaan Vergouts, - Jan J. Lodewijcx, n.u.

R2632 - 1666, schrijfloon

| R2632-01 |

Peter van Elsacker - Jan J.C. Goris

R2633 - 1666, achterstallige pacht

| R2633-01 |

Huibrecht Bode, namens de erfgenamen van. Jan van Nedervenne, - Antoon J. Lenaerts

R2634 - 1666

| R2634-01 |

De erfgenamen van Corneel C. Aerts - Jan J. de Crom

R2635 - 1666, betaling van koopsom

| R2635-01 |

Hendrik C. Philips - Adriaan J. Gabrielen

R2636 - 1666, betaling van koopsom

| R2636-01 |

Frans Vorsselmans - Corneel van Elsacker

R2637 - 1666

| R2637-01 |

Melchior L. Rombouts - Michiel Adriaenssen

R2638 - 1666

| R2638-01 |

Melchior L. - Rombouts - Arnold J. Neeffs

R2639 - 1666

| R2639-01 |

Michiel van Elsacker, namens de erfgenamen van Antoon S. van Aerde, - Adriaan J. Gabrielen en Peter Claessen

R2640 - 1666, aandeel in processenkosten

| R2640-01 |

De weduwe van Jan van Ham - Jan G.J. Huybs

R2641 - 1666, onbetaald laken

| R2641-01 |

Corneel Heestermans - Jacob de Backer

R2642 - 1666, betaling van koopsom

| R2642-01 |

Willem J.C. Goris - Jan J.C. Goris

R2643 - 1666, overdracht van geld

| R2643-01 |

Antoon J. Lenaerts - Antoon W. Rombouts

R2644 - 1666, onbetaald bier

| R2644-01 |

Laureis A. Auwaerts - Willem J.C. Goris

R2645 - 1666, onbetaalde koopsom

| R2645-01 |

Geert P. vander Buyten - Jan G.J. Huybs

R2646 - 1666

| R2646-01 |

De erfgenamen van Peter A. Rombouts - Wouter A. Rombouts afrekening)

R2647 - 1666, onbetaald graan

| R2647-01 |

Jacob Kenis - Adriaan H. vander Buyten

R2648 - 1666, betaling van onderhoudsgeld

| R2648-01 |

Antoon Conincx - Adriaan H. vander Buyten

R2649 - 1666, onbetaalde cijns

| R2649-01 |

Johan Marcelli, als rentmeester van de vrouwe van Loenhout, - Hendrik C. Philips

R2650 - 1666, teruggave van geleend geld

| R2650-01 |

Michiel van Elsacker - Hendrik C. Philips

R2651 - 1666, achterstallige dorpslasten

| R2651-01 |

Jan Heuvelmans - Hendrik C. Philips

R2652 - 1666, achterstallige pacht

| R2652-01 |

Huibrecht Bode - Antoon J. Lenaerts

R2653 - 1666

| R2653-01 |

Geert vander Buyten - Hendrik Brocatus

R2654 - 1666-1668, verlegging van eigendomsgrens

| R2654-01 |

De schout, n.o., - Jacob Kenis

R2655 - 1668-1668, achterstallige rente

| R2655-01 |

François Rondeel, pastoor van Loenhout, - Gillis J. de Crom en Huibrecht Bode

R2656 - 1666-1669

| R2656-01 |

Dirk P. Huybrechts - Geert F. vander Buyten

R2657 - 1666-1670, betaling van kuip

| R2657-01 |

Jan van Elsacker, namens Antoon Aertssen, - Jan L. Domus

R2658 - 1666-1675, teruggave van geleend geld

| R2658-01 |

Bernard J. van Schermbeeck - Jan C. Goris

R2659 - s.d. (ca. 1667), voogdijrekening

| R2659-01 |

Adriaan H. vander Buyten, n.u. - Melchior L. Rombouts

R2660 - s.d. (ca. 1667), onbetaalde koopsom

| R2660-01 |

Adriaan Rigouts - Elizabeth Buycx

R2661 - s.d. (ca. 1667), onbetaald verteer en kleermakersloon

| R2661-01 |

Jan de Wijse - Adriaan H. vander Buyten

R2662 - 1667, afrekening

| R2662-01 |

Maarten vander Borcht - Jan G. de Roije

R2663 - 1667, bezaaiing van haar veld

| R2663-01 |

Laureis A. Rombouts, namens Geertrui Cornelissen, - Jacob J.N. van Tychelt

R2664 - 1667, onbetaalde wijn

| R2664-01 |

Jan Baveleers - Hendrik G. Hoppenhouwers

R2665 - 1667, grazen van zijn schapen op andermans grond

| R2665-01 |

Corneel J. Philips - Jacob Adriaenssen

R2666 - 1667, onbetaalde koopsom en intrest

| R2666-01 |

Maria L. van Gastel - Melchior L. Rombouts

R2667 - 1667, achterstallige pacht

| R2667-01 |

Michiel van Elsacker - Michiel P. van Antwerpen

R2668 - 1667

| R2668-01 |

Johan Marcelli - de erfgenamen van Adriaan Vermeiren

R2669 - 1667, borgstelling

| R2669-01 |

De schout, n.o., - Adriaan P. Lodewijcx

R2670 - 1667, gebruik van kerkhofmuur

| R2670-01 |

De schout, n.o., - Steven L. Rombouts

R2671 - 1667, teruggave van geleend geld

| R2671-01 |

Huibrecht Sporckmans, n.u. - Michiel P. van Antwerpen

R2672 - 1667, teruggave van geleend geld

| R2672-01 |

Huibrecht Sporckmans, n.u. - Wouter A. Rombouts

R2673 - 1667, achterstallige huur

| R2673-01 |

Jan A. Rombouts - Adriaan Vermeeren

R2674 - 1667, onbetaald verteer en rechtskosten

| R2674-01 |

Michiel van Elsacker - Adriaan N. van Tychelt

R2675 - 1667, onbetaalde koe

| R2675-01 |

Christoffel Severijnssen - Peter A. Luycx

R2676 - 1667, afrekening

| R2676-01 |

Christoffel Severijnssen - Joos Vermeeren

R2677 - 1667

| R2677-01 |

Michiel van Elsacker, namens de graaf van Glimes, - Laureis A. Rombouts

R2678 - 1667

| R2678-01 |

Michiel van Elsacker, namens de graaf van Glimes, - Jan Rommens

R2679 - 1667, teruggave van geleend geld

| R2679-01 |

Peter A. Rombouts - Laureis P. vander Buyten

R2680 - 1667, onbetaald bier

| R2680-01 |

Johan Wittebol - Boudewijn Cornelissen

R2681 - 1667, onbetaalde tiende

| R2681-01 |

De schout, n.o., - Jacob Kenis

R2682 - 1667, aandeel in te betalen rente

| R2682-01 |

Jan L. Domus - Peter Vermeeren

R2683 - 1667, betaling van koopsom

| R2683-01 |

Geert A. van Aecken, e.a. - Peter A. van Aecken

R2684 - 1667, afrekening

| R2684-01 |

Jan de Wijse - Corneel van Elsacker

R2685 - 1667, salaris

| R2685-01 |

Jacob Gerardi - Corneel Sebrachts

R2686 - 1667-1668

| R2686-01 |

Wouter A. Rombouts - Gillis Vlemincx

R2687 - 1667-1668, afrekening

| R2687-01 |

De weduwe van Jan van Ham - Jan de Wijse

R2688 - 1667-1672, terugbetaling van geleend geld

| R2688-01 |

Arnold A. vande Zande - Jan G. de Roije

R2689 - 1667-1679, borgstelling

| R2689-01 |

Peter A. van Aerde - Corneel C., van Aerde

R2690 - 1667-1679, vorstersloon

| R2690-01 |

Jan de Wijse - Jan van Oerle en Maarten vanden Bossche

R2691 - 1668, verdiend salaris

| R2691-01 |

Michiel van Elsacker - Peter Janssen

R2692 - 1668, betaling van geleend materiaal

| R2692-01 |

Jan C. Lenaerts - Peter Janssen

R2693 - 1668, betaling van gekocht vee

| R2693-01 |

Michiel Oetgens, rentmeester van de bisschop, van Antwerpen, - Boudewijn Cornelissen

R2694 - 1668

| R2694-01 |

Peter Joerdaens Michiel J. Adriaenssen

R2695 - 1668

| R2695-01 |

Melchior L. Rombouts - Jan J.C. Goris

R2696 - 1668

| R2696-01 |

De erfgenamen van Cornelia Verboven - Antoon M. Goossens

R2697 - 1668, arbeidsloon

| R2697-01 |

Hendrik Janssen - Joos Deckers

R2698 - 1668

| R2698-01 |

Jan Rommens - Antoon J. Lenaerts

R2699 - 1668, afrekening

| R2699-01 |

Adriaan van Ostaeyen, e.a. - Corneel Goossens

R2700 - 1668

| R2700-01 |

De erfgenamen van Antoon van Aecken - Jan Wauters

R2701 - 1668

| R2701-01 |

Michiel van Elsacker - Michiel Adriaenssen

R2702 - 1668, scheiding en deling

| R2702-01 |

Hendrik C. Philips - Jacob C. Philips en Laureis A. Rombouts

R2703 - 1668, onbetaalde koe

| R2703-01 |

Gijsbrecht Hendricx - Peter A. Luycx

R2704 - 1668, onderhoudskosten

| R2704-01 |

Jan Sels - de voogden der kinderen van Geert H. van Gastel

R2705 - 1668, teruggave van geleende koe

| R2705-01 |

Jan C. Lenaerts - Peter Janssen

R2706 - 1668, betaling van geleverd ijzer

| R2706-01 |

Jan van Rotsven - Jan Nijssen

R2707 - 1668, onbetaald verteer

| R2707-01 |

Michiel van Elsacker - Adam van Geel

R2708 - 1668

| R2708-01 |

Peter van Elsacker - Adriaan J. Gabrielen, e.a.

R2709 - 1668-1676, teruggave van geleend geld

| R2709-01 |

Michiel van Elsacker, namens de kinderen van Anna Joerdaens, - Jacob Kenis

R2710 - s.d. (ca. 1669), onbetaald laken

| R2710-01 |

De erfgenamen van Sebastiaan Vermeeren - Lenaart J. Wiercx

R2711 - 1669, proceskosten

| R2711-01 |

Michiel van Elsacker - Geert P. vander Buyten

R2712 - 1669, teruggave van geleend geld

| R2712-01 |

Elizabeth J. Kerstens - Peter Joris

R2713 - 1669, bodeloon

| R2713-01 |

Michiel van Elsacker, namens Jan C. Rennen, - Passchier Jacobs

R2714 - 1669, onbetaald verteer

| R2714-01 |

Michiel van Elsacker - Peter C.A. van Tychelt

R2715 - 1669, achterstallige rente

| R2715-01 |

Peter van Elsacker, als rentmeester van het klooster Sint-Margrietendaal, - Adriaan de Haen

R2716 - 1669, achterstallige rente

| R2716-01 |

Peter van Elsacker, als rentmeester van het klooster Sint-Margrietendaal, - Jan J. Wiercx

R2717 - 1669, achterstallige rente

| R2717-01 |

Peter van Elsacker, als rentmeester van het klooster Sint-Margrietendaal, - Jan A. der Weeuwen

R2718 - 1669, achterstallige huur

| R2718-01 |

Johan Marcelli, als rentmeester van de vrouwe van Loenhout, - Jan J. de Crom

R2719 - 1669

| R2719-01 |

Boudewijn Cornelissen - Jan G. de Roije

R2720 - 1669, onbetaald verteer

| R2720-01 |

Jan J. de Crom -Michiel P. van Antwerpen

R2721 - 1669, onbetaalde koopsom

| R2721-01 |

Adriaan J.A. Lenaerts ­Jan G. de Roije

R2722 - 1669, betaling van gekocht huis

| R2722-01 |

Huibrecht Sporckmans, namens Michiel P. van Antwerpen, - Peter A. van Tychelt

R2723 - 1669

| R2723-01 |

Peter A. van Tychelt - Jan L. Domus

R2724 - 1669, bodeloon

| R2724-01 |

Jan Lamboyen en Corneel van Crinckel - Jan C. Rennen

R2725 - 1669, teruggave van geleend geld

| R2725-01 |

Huibrecht Bode - Corneel C. Raets

R2726 - 1669, achterstallige dorpslasten

| R2726-01 |

Huibrecht Bode - Corneel Janssen

R2727 - 1669, achterstallige dorpslasten

| R2727-01 |

Jan A. van Pelt - Peter A. van Tychelt

R2728 - 1669, verdiend salaris

| R2728-01 |

Michiel van Elsacker - Jacob de Backer

R2729 - 1669, proceskosten

| R2729-01 |

Michiel van Elsacker - de erfgenamen van Jan van Ham

R2730 - 1669, proceskosten

| R2730-01 |

Michiel van Elsacker - Jan W.A. Rombouts

R2731 - 1669

| R2731-01 |

De voogden van het weeskind van Geert H. vander Buyten - Jan H. Bertelmeussen

R2732 - 1669, onbetaald koren

| R2732-01 |

Arnold C. van Ostaeyen - Jacob de Backer

R2733 - 1669, teruggave van geleend geld

| R2733-01 |

Arnold C. van Ostaeyen - Jan J. Wiercx

R2734 - 1669, onbetaald laken

| R2734-01 |

De erfgenamen van Sebastiaan Vermeeren - Jan A. van Tychelt, n.u.

R2735 - 1669, achterstallige rente

| R2735-01 |

Michiel van Elsacker - Jan A. der Weeuwen

R2736 - 1669

| R2736-01 |

Michiel van Elsacker - Peter Joerdaens, namens Jacob J. van Riel

R2737 - 1669, aandeel in te betalen koopsom

| R2737-01 |

Geertrui Cornelissen - Laureis A. Rombouts

R2738 - 1669, afrekening

| R2738-01 |

Michiel van Elsacker, namens de erfgenamen van Anna Joerdaens, Jacob de Backer

R2739 - 1669, achterstallige dorpslasten

| R2739-01 |

Peter Adriaenssen - de erfgenamen van Corneel Heuvelmans

R2740 - 1669-1670, weddenschap

| R2740-01 |

Adam van Geel - de erfgenamen van Corneel D. Vlemincx

R2741 - 1669-1670, achterstallige pacht

| R2741-01 |

Corneel van Elsacker en Jan A. Rozumens, n.u., de erfgenamen van Corneel D. Vlemincx

R2742 - 1669-1670, teruggave van geleend geld

| R2742-01 |

Melchior L. Rombouts - Joos Vermeeren

R2743 - 1669-1672, overspel

| R2743-01 |

De schout, n.o., - Jan G. de Roije

R2744 - 1669-1672, proceskosten

| R2744-01 |

Corneel van Elsacker - Corneel Janssen

R2745 - 1669-1673, vaderschap over onwettig kind

| R2745-01 |

Jan G. de Roije - Antonia J.H. Engelen en Steven Godry

R2746 - 1669-1673, overrijden van kind

| R2746-01 |

Peter C.P. Joris - Jan G.J. Huybs

R2747 - 1669-1682, borgstelling

| R2747-01 |

Jacob Kenis - Matthijs M. Goossens

R2748 - s.d. (ca. 1670), onbetaalde koopsom

| R2748-01 |

De voogden der weeskinderen van Michiel P. van Breda - Adriaan J. de Backere

R2749 - s.d. (ca. 1670), kwijting van rente

| R2749-01 |

Peter Verheyden en Huibrecht C. Neeffs, n.u., Michiel C. van Elsacker, n.u.

R2750 - s.d. (ca. 1670)

| R2750-01 |

Corneel Janssen - Jan A. van Ostaeyen

R2751 - s.d. (ca. 1670), kwijting van een rente

| R2751-01 |

Corneel A. van Tychelt, namens zijn kinderen, - Jan J. A. der Weeuwen, als voogd van die kinderen

R2752 - s.d. (ca. 1670), onbetaalde leenverheffing

| R2752-01 |

Peter van Elsacker, als stadhouder van het leenhof van de vrouwe van Loenhout, - Johanna Wouters

R2753 - s.d. (ca. 1670), onbetaalde leenverheffing

| R2753-01 |

Peter van Elsacker, als stadhouder, - Corneel C. Raets

R2754 - s.d. (ca. 1670), onbetaalde leenverheffing

| R2754-01 |

Peter van Elsacker, als stadhouder, - Sidonia J. Nijs

R2755 - s.d. (ca. 1670), onbetaalde leenverheffing

| R2755-01 |

Peter van Elsacker, als stadhouder, - Dionijs J. Nijs

R2756 - s.d. (ca. 1670), onbetaalde leenverheffing

| R2756-01 |

Peter van Elsacker, als stadhouder, - Jacob J. Nijs

R2757 - s.d. (ca. 1670), onbetaalde leenverheffing

| R2757-01 |

Peter van Elsacker, als stadhouder - Jan J. Nijs

R2758 - s.d. (ca. 1670), afsluiting van voogdijrekening

| R2758-01 |

De kinderen van Peter A.W. Ren - Maria J. Donckers

R2759 - s.d. (ca. 1670), belediging van Huibrecht Bode

| R2759-01 |

De schout, n.o., - Huibrecht G. van Gulick

R2760 - s.d. (ca. 1670), onbetaald verteer en salaris

| R2760-01 |

Michiel van Elsacker - Jan J. Lodewijcx

R2761 - s.d. (ca. 1670), teruggave van geleend geld

| R2761-01 |

Digna W. Rombouts - Jan W. Rombouts

R2762 - s.d. (ca. 1670), schuidvordering

| R2762-01 |

Michiel van Elsacker, namens de erfgenamen van Anna Jordaens, - de erfgenamen van Joris Claessens

R2763 - s.d. (ca. 1670), betaling van bieraccijns

| R2763-01 |

Peter Joerdaens - Michiel van Elsacker

R2764 - s.d. (ca. 1670), onbetaalde waren

| R2764-01 |

Jacob van Huysen - Wouter A. Rombouts

R2765 - s.d. (ca. 1670), achterstallige huur

| R2765-01 |

Jan Heuvelmans - Hendrik S. Broechatus

R2766 - s.d. (ca. 1670), onbetaalde stenen

| R2766-01 |

Peter van Beeck - Laureis A. Rombouts

R2767 - 1670, achterstallige rente

| R2767-01 |

Maria-Anna Batkin - Adriaan N. van Tichelt

R2768 - 1670, achterstallige rente

| R2768-01 |

Elia de Bernagie - Maria P. Claessens

R2769 - 1670, voogdijrekening

| R2769-01 |

De erfgenamen van Johanna J.C.Mertens - Peter J. Coecken

R2770 - 1670, ereloon

| R2770-01 |

Jan Schenck - Peter C.P. Joris

R2771 - 1670

| R2771-01 |

De erfgenamen van Maria J. Cornelissen - Joos Adriaenssen

R2772 - 1670, onbetaalde koopsom

| R2772-01 |

Michiel van Elsacker, namens de erfgenamen van Bartholomeus en Maria Adriaenssen, - Laureis W. van Gorp

R2773 - 1670, onbetaald stro

| R2773-01 |

Corneel A. van Tychelt - Jan W. de Crom

R2774 - 1670, afrekening

| R2774-01 |

Laureis A. Rombouts - Adriaan H. vander Buyten

R2775 - 1670, scheiding en deling

| R2775-01 |

Geert A. van Aecken en Adriaan H. Berthelmeussen - Jan C. Lenaerts, e.a.

R2776 - 1670, achterstallige huur

| R2776-01 |

De voogden der weeskinderen van Willem C. Raets - Jan Jacobs

R2777 - 1670, achterstallige rente

| R2777-01 |

De erfgenamen van Jan L. Domus - de erfgenamen van Adriaan Vermeiren

R2778 - 1670, onbetaalde koopsom

| R2778-01 |

Boudewijn Cornelissen - Jacob de Backer

R2779 - 1670, salaris

| R2779-01 |

Michiel van Elsacker - Jan G. vanden Cloot

R2780 - 1670

| R2780-01 |

Michiel van Elsacker - de erfgenamen van Corneel A. Nops

R2781 - 1670, salaris en proceskosten

| R2781-01 |

Michiel van Elsacker - Lenaart J. Wiercx

R2782 - 1670, achterstallige huur en proceskosten

| R2782-01 |

Michiel van Elsacker - Jan J. Verheyden

R2783 - 1670, onbetaald hooi

| R2783-01 |

Michiel van Elsacker, namens de erfgenamen van Roeleman van Lanckvelt, - Adriaan H. vander Buyten

R2784 - 1670, onbetaalde boete

| R2784-01 |

Michiel van Elsacker - Jan A. Conincx

R2785 - 1670, teruggave van geleend geld

| R2785-01 |

De erfgenamen van Maria J. Nelen - Adriaan en Michiel Adriaenssen

R2786 - 1670

| R2786-01 |

Geert A. van Aecken - Jan J. der Weeuwen

R2787 - 1670, achterstallige rente

| R2787-01 |

Peter van Beeck, namens het klooster Vredenberg te Lier, - Jan J.C. Gans

R2788 - 1670, onbetaalde koopsom

| R2788-01 |

De erfgenamen van Maarten Vermuyden - Laureis W. van Gorp

R2789 - 1670, betaling van geleverd laken

| R2789-01 |

Jan Dingetuans - Adriaan H. vander Buyten

R2790 - 1670, achterstallige huur

| R2790-01 |

Adriaan J. Theeus - Corneel Broomans

R2791 - 1670, onbetaald verteer

| R2791-01 |

Michiel van Elsacker - de erfgenamen van Antoon J. van Gastel

R2792 - 1670, achterstallige rente

| R2792-01 |

De erfgenamen van Maarten de Beir - Adriaan van de Mierop

R2793 - 1670-1671, achterstallige pacht

| R2793-01 |

Melchior L. Rombouts - de weduwe van Joris Rommens

R2794 - 1670-1671, achterstallige rente

| R2794-01 |

Peter van Elsacker, als rentmeester van Sint-Margrietendaal, - de erfgenamen van Corneel D. Vlemincx

R2795 - 1670-1671, afbetaling van schuld

| R2795-01 |

De schout, n.o., - Joos Vermeiren

R2796 - 1670-1671, teruggave van geleend geld

| R2796-01 |

Michiel van Elsacker - Adriaan Vermeiren

R2797 - 1670-1672, achterstallige huur

| R2797-01 |

Peter van Beeck, namens de kinderen van Jan Mercx, - Jan W.A. Rombouts

R2798 - 1670-1672, teruggave van geleend geld

| R2798-01 |

Bartholomeus J. Tacx - Jan J. Centen, n.u.

R2799 - 1670-1672, onbetaald verteer

| R2799-01 |

Corneel van Elsacker - Antoon J. Lenaerts

R2800 - 1670-1672, onbetaald bodeloon

| R2800-01 |

Corneel C. Crock - de weduwe van Christiaan P. Joris

R2801 - 1670-1676, teruggave van geleend geld

| R2801-01 |

Lambrecht Broomans - de erfgenamen van Niklaas J. Claessen

R2802 - 1670-1679, verdeling van een weide

| R2802-01 |

Peter C. van Aerde, n.u. - Antoon Quirijnen

R2803 - 1671, achterstallige huur

| R2803-01 |

Michiel van Elsacker - de erfgenamen van Adriaan J. Gabriels

R2804 - 1671, achterstallige rente

| R2804-01 |

Michiel van Elsacker, namens de provisor van - St.-Bernardsabdij, - de erfgenamen van Peter Denissen

R2805 - 1671, nalatenschap

| R2805-01 |

Maarten vanden Bosch - de voogden van het weeskind van Johanna A. van Dongen

R2806 - 1671, achterstallige huur

| R2806-01 |

Peter A. Luycx - Corneel Lenaerts

R2807 - 1671, achterstallige pacht

| R2807-01 |

Adriaan Luycx - Jan J. der Weeuwen

R2808 - 1671

| R2808-01 |

Jan M. Vorsselmans - Jos Vermeeren, als voogd der kinderen van Niklaas Peeters

R2809 - 1671, bodeloon

| R2809-01 |

Jan Jacobs, n.u.,- de kinderen van, Jan J. de Crom

R2810 - 1671, arbeidsloon

| R2810-01 |

Jan L. Wiercx - Arnold C. van Ostaeyen

R2811 - 1671

| R2811-01 |

De schout, n.o., - Lenaart J. Wiercx

R2812 - 1671, afrekening

| R2812-01 |

Antoon Goossens - Laureis P. van der Buyten

R2813 - 1671, achterstallige huur

| R2813-01 |

Jan J.J. Nijs - Laureis P. vander Buyten

R2814 - 1671, salaris

| R2814-01 |

Michiel van Elsacker - Huibrecht Bode

R2815 - 1671, ereloon

| R2815-01 |

Peter Schellekens - Antoon G.J. Huybs, n.u.

R2816 - 1671, teruggave van geleend geld

| R2816-01 |

De weduwe van Jan Huybrechts - Geert A. van Aecken

R2817 - 1671, achterstallige belastingen

| R2817-01 |

Huibrecht C. Verboven - Corneel A. Jacobs en Joos Adriaenssen

R2818 - 1671, scheiding en deling

| R2818-01 |

De erfgenamen van Gillis de Crom - de weduwe van Gillis de Crom

R2819 - 1671, achterstallige belastingen

| R2819-01 |

Jan C. Lenaerts - Jan Rombouts

R2820 - 1671, achterstallige belastingen

| R2820-01 |

Jan C. Lenaerts - Sidonia J.N. van Tychelt

R2821 - 1671, achterstallige rente

| R2821-01 |

Adriaan M. Derkinderen, H. Geestmeester van Brecht, - de erfgenamen van Bartholomeus Adriaenssen

R2822 - 1671, achterstallige rente

| R2822-01 |

Huibrecht Sporckmans - Jan L. Domus

R2823 - 1671, achterstallige rente

| R2823-01 |

Michiel van Elsacker, namens de provisor van St.-Bernardsabdij, - Jan A. der Weeuwen

R2824 - 1671, onbetaald paard

| R2824-01 |

Corneel Sebrechts - Jan vande Mierop

R2825 - 1671, onbetaald hout

| R2825-01 |

Jan G.J. Huybs - Corneel de Wijse

R2826 - 1671, achterstallige huur

| R2826-01 |

Michiel van Elsacker - de erfgenamen van Adriaan J. Gabrielen

R2827 - 1671, achterstallige intrest en salaris

| R2827-01 |

Michiel van Elsacker - Jan Rommens

R2828 - 1671, onbetaald bier en salaris

| R2828-01 |

Michiel van Elsacker - Adriaan Willems

R2829 - 1671, onbetaald verteer

| R2829-01 |

Michiel van Elsacker, namens de erfgenamen van Anna Joerdaens, - Lenaart J. Wiercx

R2830 - 1671, teruggave van geleend geld

| R2830-01 |

Antoon Guilliams - Adriaan J. Theeus

R2831 - 1671, wegname van meubelen uit het sterfhuis van zijn voorganger

| R2831-01 |

De pastoor van Loenhout - Engel A. Wackers

R2832 - 1671, onbetaalde koopsom

| R2832-01 |

Peter van Elsacker - Jan J.J. Nijs

R2833 - 1671, achterstallige intrest

| R2833-01 |

Huibrecht Bode - Jan J. Centen, n.u.

R2834 - 1671, achterstallige renten

| R2834-01 |

Peter van Elsacker, als rentmeester van St.- Margrietendaal, - Jan Rommens

R2835 - 1671, achterstallige rente

| R2835-01 |

Peter van Elsacker, als rentmeester van St.- Margrietendaal, - Jan Wiercx

R2836 - 1671, teruggave van geleend geld

| R2836-01 |

Willem Claessen - Corneel H Verboven

R2837 - 1671, onbetaalde stenen

| R2837-01 |

Michiel van Elsacker - de erfgenamen van Adriana Goossens

R2838 - 1671, voogdijrekening

| R2838-01 |

Digna N.J.N. van Tychelt - Adriaan N. van Tychelt

R2839 - 1671

| R2839-01 |

Michiel van Elsacker, namens Peter Schoenmakers, - Jan A. Schooffs

R2840 - 1671

| R2840-01 |

Michiel van Elsacker, namens Jan de la Rue, pastoor te Brecht, - Jan A. Schooffs

R2841 - 1671, achterstallige rente

| R2841-01 |

Johan Marcelli, namens Louisa A. de Perez, Adriaan Willemsen

R2842 - 1671, teruggave van geleend koren en afrekening

| R2842-01 |

De weduwe van Wouter Slaets - Adriaan A. van Halle, n.u.

R2843 - 1671, onverdeelde rente

| R2843-01 |

Antoon G.J. Huybs - Jan G.G. Gabriels, als voogd van zijn kinderen

R2844 - 1671, achterstallige pacht

| R2844-01 |

De erfgenamen van Melchior L. Rombouts - Jan C. Lenaerts

R2845 - 1671, achterstallige pacht

| R2845-01 |

De erfgenamen van Melchior L. Rombouts - Lenaart J. Wiercx

R2846 - 1671, betaling van een koe

| R2846-01 |

Corneel A. Peeters, namens Antoon Mertens, - Wijnand van Borckhoven

R2847 - 1671-1672, achterstallige rente

| R2847-01 |

Michiel van Elsacker, namens de provisor van St.-Bernardsabdij, - Jan Wiercx

R2848 - 1671-1672, betaling van geleverde wijn

| R2848-01 |

Michiel van Elsacker, namens de erfgenamen van Anna Joerdaens, Jan A. der Weeuwen.

R2849 - 1671-1672, achterstallige huur

| R2849-01 |

De erfgenamen van Dionijs C.A. Diels, - Geert A. van Aecken

R2850 - 1671-1672, achterstallige rente

| R2850-01 |

Michiel van Elsacker, namens Jacob A. de With, - Laureis A. Rombouts

R2851 - 1671-1672, achterstallige pacht

| R2851-01 |

Laureis W. van Gorp, als voogd der kinderen van Jan Claessen, - Cornelia J. Lippens

R2852 - 1671-1672

| R2852-01 |

Corneel A. Quirijnen, als voogd van het weeskind van Hendrik van Passen, - Wijnand van Borckhoven

R2853 - 1671-1672, achterstallige pacht

| R2853-01 |

De schout, als rentmeester der vrouwe van Loenhout, - Corneel C. Goossens

R2854 - 1671-1672, teruggave van geleend geld

| R2854-01 |

Corneel C. Goossens - de erfgenamen van Corneel C. Aerts

R2855 - 1671-1672, onbetaalde koopsom

| R2855-01 |

Michiel van Elsacker, namens de erfgenamen van Cornelia M. Goossens, - Jan L. Domus

R2856 - 1671-1672, achterstallige rente

| R2856-01 |

Peter A. Luycx - Corneel Lenaerts

R2857 - 1671-1673, achterstallige rente

| R2857-01 |

Peter van Elsacker, als rentmeester van Sint-Margrietendaal, - Corneel Broomans

R2858 - 1671-1673, achterstallige rente

| R2858-01 |

Peter van Elsacker, als rentmeester van Sint-Margrietendaal, - Lenaart J. Wiercx

R2859 - 1671-1673, achterstallige rente

| R2859-01 |

Peter van Elsacker, als rentmeester van Sint-Margrietendaal, - Jan A. der Weeuwen

R2860 - 1671-1673, onbetaalde koopsom

| R2860-01 |

Michiel van Elsacker, namens de erfgenamen van Maria J. Cornelissen, - Joos Adriaenssen

R2861 - 1671-1674, achterstallige huur

| R2861-01 |

Huibrecht Bode, namens de kinderen van Dionijs J.C. Gorts, - Joos Deckers

R2862 - 1671-1676, scheiding en deling

| R2862-01 |

Adriaan S. Kesselmans - de erfgenamen van Hendrika Janssen

R2863 - 1611-1676, belediging van Jan M. Vorsselmans tijdens de rechtszitting

| R2863-01 |

De schout, n.o., - Peter A. Luycx

R2864 - 1671-1680, onbetaald hout

| R2864-01 |

Marinus J. Rovers - Laureis van Dongen

R2865 - 1671- 1680

| R2865-01 |

Jan G. Goris, q.q., - Adriaan J. Theeus

R2866 - s.d. (ca. 1672), achterstallige rente

| R2866-01 |

Filip Rubens, q.q. , - Jan J.J.N. van Tychelt, n.u.

R2867 - s.d. (ca. 1672)

| R2867-01 |

Michiel van E.lsacker ­de erfgenamen van Peter A.G. Aerts,. .

R2868 - s.d. (ca. 1672), achterstallige dorpslasten

| R2868-01 |

Michiel van Elsacker - Peter Jordaens

R2869 - 1672, onbetaalde koe

| R2869-01 |

Peter M. Goossens - Jan L. Domus

R2870 - 1672

| R2870-01 |

Wouter G Wouters - Michiel J van Rijen

R2871 - 1672, achterstallige rente

| R2871-01 |

Michiel van Elsacker, namens de provisor van Sint-Bernardsabdij, - de erfgenamen van Antoon van Aecken

R2872 - 1672, achterstallige pacht

| R2872-01 |

Adriaan J. Theeus, namens zijn kinderen, - Jan A. van Tychelt

R2873 - 1672, achterstallige pacht

| R2873-01 |

Michiel van Elsacker, namens de provisor van Sint-Bernardsabdij, - Jan G. de Roije en Corneel Verboven

R2874 - 1672, achterstallige tiende

| R2874-01 |

Michiel van Elsacker, namens de provisor van Sint-Bernardsabdîj, - Jan G. de Roije

R2875 - 1672, achterstallige tiende

| R2875-01 |

Michiel van Elsacker, namens de provisor van Sint-Bernardsabdij, - de erfgenamen van Corneel Goossens

R2876 - 1672, achterstallige tiende

| R2876-01 |

Michiel van Elsacker, namens de provisor van Sint-Bernardsabdïj, - de erfgenamen van Corneel D. Vlemincx

R2877 - 1672, teruggave van geleend geld

| R2877-01 |

Jan C. Schellemans - de weduwe van Peter C. Verbocht

R2878 - 1672, achterstallige cijns

| R2878-01 |

Johan Marcelli, als rentmeester van de vrouwe van Loenhout, - de erfgenamen van Corneel D. Vlemincx

R2879 - 1672, achterstallige belastingen

| R2879-01 |

Michiel van Elsacker - Lenaart J. Wiercx

R2880 - 1672, achterstallige belastingen en onbetaald verteer

| R2880-01 |

Michiel van Elsacker - Geert A. van Aecken

R2881 - 1672, schuldvordering

| R2881-01 |

Christoffel Severijns - Jan L. Domus

R2882 - 1672, achterstallige belastingen, onbetaald verteer, proceskosten

| R2882-01 |

Michiel van Elsacker - Joos J. Luycx

R2883 - 1672, achterstallige belastingen en proceskosten

| R2883-01 |

Michiel van Elsacker - Jan W.A. Rombouts

R2884 - 1672, achterstallige belastingen

| R2884-01 |

Michiel van Elsacker - Jan Wiercx

R2885 - 1672, achterstallige belastingen

| R2885-01 |

Michiel van Elsacker - Joos J. Huyben

R2886 - 1672, achterstallige belastingen, proceskosten, salaris

| R2886-01 |

Michiel van Elsacker - Corneel Janssen

R2887 - 1672, achterstallige belastingen en proceskosten

| R2887-01 |

Michiel van Elsacker - Corneel Broomans

R2888 - 1672, proceskosten, onbetaald verteer

| R2888-01 |

Michiel van Elsacker - Michiel Adriaenssen

R2889 - 1672, achterstallige belastingen, salaris, intrest van geleend geld

| R2889-01 |

Michiel van Elsacker - Joos Vermeiren

R2890 - 1672, achterstallige huur

| R2890-01 |

Michiel van Elsacker, namens de erfgenamen van Roeleman van Lanckvelt, - Jan J.J.N. van Tychelt.

R2891 - 1672, proceskosten en teruggave van geleend geld

| R2891-01 |

Michiel van Elsacker - de erfgenamen van Corneel vanden Mierop

R2892 - 1672, achterstallige rente

| R2892-01 |

Adriaan H. Bertelmeussen, als voogd van Willem en Elizabeth R. Bertelmeussen, - de erfgenamen van Jan J. Aernouts

R2893 - 1672, teruggave van geleend geld

| R2893-01 |

De weduwe van Gillis J. de Crom - Jan C. Goris

R2894 - 1672

| R2894-01 |

Jan de Wijse - Anna J. Claessen

R2895 - 1672

| R2895-01 |

Corneel C. Goossens - Adriaan N. van Tychelt

R2896 - 1672, schadevergoeding

| R2896-01 |

Corneel Brootuans - Jan A. van Tychelt

R2897 - 1672, betaling van geleverde steen

| R2897-01 |

Peter van Elsacker - Geert A. van Aecken

R2898 - 1672, achterstallige belastingen, onbetaald verteer en salaris

| R2898-01 |

Michiel van Elsacker - Arnold J. Neeffs

R2899 - 1672, achterstallige belastingen

| R2899-01 |

Michiel van Elsaker - Corneel Verheyen

R2900 - 1672, teruggave van geleend geld

| R2900-01 |

De erfgenamen van Robrecht van Loon - Corneel Jansen

R2901 - 1672, teruggave van geleend geld

| R2901-01 |

De erfgenamen van Robrecht van Loon - Corneel Broomans en de erfgenamen van Jan van Ham

R2902 - 1672, achterstallige rente

| R2902-01 |

De erfgenamen van Robrecht van Loon - Joos J. Lenaerts en Corneel Janssen

R2903 - 1672, achterstallige huur

| R2903-01 |

Laureis Reyns - Joos J. Lenaerts

R2904 - 1672, arbeidsloon

| R2904-01 |

Jan L. Wiercx - Lenaart Wiercx

R2905 - 1672-1673

| R2905-01 |

Hendrik H. vander Buyten - Michiel P. van Antwerpen

R2906 - 1672-1673, achterstallige renten

| R2906-01 |

De erfgenamen van Antoinette vanden Nieuwenhuysen - de erfgenamen van Dionijs J. van Dyck en de erfgenamen van Adriaan J. Gabrielen

R2907 - 1672-1673, voogdijrekening

| R2907-01 |

Hendrik Cleiren, n.u. - Adriaan N. van Tychelt

R2908 - 1672-1673, uitvoering van Vonnis

| R2908-01 |

Adriaan N. van Tychelt - Elizabeth N. van Tychelt

R2909 - 1672-1673, onbetaalde leenverheffing

| R2909-01 |

Peter van Elsacker, als stadhouder van het leenhof van Tychelt, - Frans Luycx

R2910 - 1672-1674, achterstallige belastingen, proceskosten en onbetaald verteer

| R2910-01 |

Michiel van Elsacker - de erfgenamen van Corneel D. Vlemincx

R2911 - 1672-1674, salaris

| R2911-01 |

Michiel van Elsacker - de erfgenamen van Joris Claessens

R2912 - 1672-1675, achterstallige intrest

| R2912-01 |

De weduwe van Gillis J. de Crom - Jan Rombouts

R2913 - 1672-1677, onbetaald bier

| R2913-01 |

Jan A. Rommens en Frans van Gilse, n.u. - Adriaan A. van Halle, n.u.

R2914 - 1672-1679, scheiding en deling

| R2914-01 |

Adriaan N. van Tychelt, als gewezen voogd der kinderen van Dionijs J.N. van Tychelt, - de erfgenamen van Corneel Goossens

R2915 - 1672-1685, onkosten van gemaakte afwatering

| R2915-01 |

De schout, n.o., - Peter A. Luycx

R2916 - s.d. (ca. 1673)

| R2916-01 |

Michiel P. van Antwerpen - Hendrik H. vander Buyten

R2917 - s.d. (ca. 1673), afrekening

| R2917-01 |

Geert J. de Roije - de weduwe van Jan G. de Roij

R2918 - 1673, betaling van koopsom

| R2918-01 |

Peter Verheyen, n.u. - Hendrik Moons

R2919 - 1673, betaling van koopsom

| R2919-01 |

Corneel Heyndricx - Jan A. Schooffs

R2920 - 1673, weefloon

| R2920-01 |

Jan A. Conincx - de weduwe van Christiaan P. Joris

R2921 - 1673

| R2921-01 |

Corneel J. de Crom - Jan Rommens

R2922 - 1673, onbetaald verteer

| R2922-01 |

Corneel van Elsacker - Antoon van Ditfort

R2923 - 1673, onbetaald verteer

| R2923-01 |

Corneel van Elsacker - de erfgenamen van Sidonia J.N. van Tychelt

R2924 - 1673, aandeel in erfenis

| R2924-01 |

Jan Verboven, n.u. - Antoon M. Goossens

R2925 - 1673, slot van kerkrekening

| R2925-01 |

Peter van Elsacker, namens de kerk, - Adriaan S Kesselmans, gewezen kerkmeester

R2926 - 1673, slot van kerkrekening

| R2926-01 |

Peter van Elsacker, namens de kerk, de erfgenamen van Corneel Goossens, gewezen kerkmeester

R2927 - 1673, slot van kerkrekening

| R2927-01 |

Peter van Elsacker, namens de kerk, - Peter Anthonissen, gewezen kerkmeester

R2928 - 1673, slot van kerkrekening

| R2928-01 |

Peter van Elsacker, namens de kerk, - Corneel Heestermans, gewezen kerkmeester

R2929 - 1673, slot van kerkrekening

| R2929-01 |

Peter van Elsacker, namens de kerk, - Corneel Raets, gewezen kerkmeester

R2930 - 1673, betaling van koopsom

| R2930-01 |

De erfgenamen van Adriaan Huyben, e.a. - de erfgenamen van Jan J. Huyben

R2931 - 1673, loon

| R2931-01 |

Jan N. van Dyck - Adriaan J. Theus

R2932 - 1673-1674, achterstallige huur

| R2932-01 |

Michiel van Elsacker, namens de erfgenamen van Jan Buycx, - Lenaart J. Wiercx

R2933 - 1673-1674

| R2933-01 |

Adriaan N. van Tychelt - Geertrui Cornelissen

R2934 - 1673-1674, achterstallige rente

| R2934-01 |

Peter van Elsacker, als rentmeester van Sint- Margrietendaal, - Michiel Adriaenssen

R2935 - 1673-1674

| R2935-01 |

Jan J.C. Goris - Frans Luycx en Corneel Broomans

R2936 - 1673-1674, teruggave van geleend geld

| R2936-01 |

Sebastiaan van Rethy - Jan J. Wiercx

R2937 - 1673-1676, Slot van kerkrekening

| R2937-01 |

Peter van Elsacker, namens de kerk, - Arnold J. Neeffs, gewezen kerkmeester

R2938 - 1674, onbetaald laken

| R2938-01 |

De erfgenamen van Sebastiaan Vermeeren - Corneel Broomans

R2939 - 1674, achterstallige huur

| R2939-01 |

Peter van Elsacker, als rentmeester van Sint- Margrietendaal, - Lenaart Wiercx en Jan L. Wiercx

R2940 - 1674, uitvoering van vonnis

| R2940-01 |

Niklaas P. Verbocht en Corneel H. Berthelmeussen - Jan J.J.N. van Tychelt, n.u.

R2941 - 1674, afkappen van bomen

| R2941-01 |

De schout, n.o., - Jan L. Domus

R2942 - 1674

| R2942-01 |

De stadhouder, n.o., - Jan A. Roeien, Hendrik J. de Crom en Jan A. van Geel

R2943 - 1674, teruggave van geleend geld

| R2943-01 |

Niklaas Peeters Jan Rombouts

R2944 - 1674, teruggave vangeleend geld

| R2944-01 |

Jacob A. de With - de erfgenamen van Corneel D. Vlemincx

R2945 - 1674, achterstallige belastingen

| R2945-01 |

Michiel van Elsacker - Joos Deckers

R2946 - 1674, achterstallige intrest

| R2946-01 |

Michiel van Elsacker - Adriaan H. vander Buyten

R2947 - 1674-1675, achterstallige rente

| R2947-01 |

Peter van Elsacker, als rentmeester van Sint- Margrietendaal, - Corneel Verheyen

R2948 - 1674-1675, achterstallige rente

| R2948-01 |

Jan Ketenis - Jan Rombouts, n.u.

R2949 - 1674-1682

| R2949-01 |

Willem N. van Tychelt - Adriaan N. van Tychelt

R2950 - 1674-1688, servitudeweg

| R2950-01 |

Peter A. Luycx - Jan C. Lenaerts

R2951 - s.d. (ca. 1675), onbetaalde boete

| R2951-01 |

De stadhouder, n.o., - Jan vande Mierop

R2952 - s.d. (ca. 1675), achterstallige huur

| R2952-01 |

Peter van Elsacker, als rentmeester van Sint- Margrietendaal, - Peter A. van Tychelt

R2953 - 1675, onbetaald hout

| R2953-01 |

Peter Joerdaens - Peter J. Coecken

R2954 - 1675, naleving van vonnis

| R2954-01 |

De stadhouder, n.o., - Lenaart J. Wiercx

R2955 - 1675, allerlei schulden

| R2955-01 |

Michiel van Elsacker - Jan J. C. Goris

R2956 - 1675, teruggave van geleend geld

| R2956-01 |

Paul Dierckx - Jan Rombouts, n.u.

R2957 - 1675, nalatenschap

| R2957-01 |

Jan J. de Crom - Jan Rombouts, n.u.

R2958 - 1675

| R2958-01 |

Peter van Elsacker - de erfgenamen van Gabriël vanden Bleeke en Jan W.A. Rombouts

R2959 - 1675, onbetaalde koopsom

| R2959-01 |

Antoon M. Goossens - Corneel Verheyen

R2960 - 1675, achterstallige rente

| R2960-01 |

Peter van Elsacker, als rentmeester der Jezuïeten van Antwerpen, - Jan J. Verboven

R2961 - 1675-1676, achterstallige rente

| R2961-01 |

De erfgenamen van Melchior L. Rombouts, namens Maria van Kerckhoven, Jan Rombouts

R2962 - 1675-1679, onbetaald paard

| R2962-01 |

Peter A. Luycx - Jacob Kenis

R2963 - 1675-1688, achterstallige rente

| R2963-01 |

De erfgenamen van Melchior L. Rombouts, namens Maria van Kerckhoven, - Maarten vanden Bossche

R2964 - s.d. (ca. 1676), salaris

| R2964-01 |

Michiel Ma. van Elsacker - de weduwe van Jan J. de Crom

R2965 - s.d. (ca. 1676), voogdijrekening

| R2965-01 |

Peter J. Wouters, als voogd van het weeskind van Arnold A. van Aecken, - de weduwe van Geert A. van Aecken

R2966 - s.d. (ca. 1676), onderhoudskosten

| R2966-01 |

Gillis Michielsen - Jan P.J. Ooms, als voogd der kinderen van Huibrecht C. Verboven

R2967 - 1676

| R2967-01 |

Jan M. van Munum - Jacob Bastiaenssen

R2968 - 1676, huwelijksgoederen

| R2968-01 |

Corneel P. Arnouts en Adriaan L. Cornelissen, n.u. - Corneel J. Lodewijcx

R2969 - 1676, achterstallige cijns

| R2969-01 |

De erfgenamen van Johan Marcelli - Adriaan N. van Tychelt

R2970 - 1676, schuldvordering

| R2970-01 |

De erfgenamen van Johan Marcelli - Laureis A. Rombouts

R2971 - 1676, teruggave van geleend geld

| R2971-01 |

Niklaas M. Voogden - Jan Rombouts

R2972 - 1676

| R2972-01 |

Karel de Backer, namens de markies van Melin, - Jan-Baptist Perez de Baron

R2973 - 1676, achterstallige huur

| R2973-01 |

Adriaan Verboven - Adriaan Vermeiren

R2974 - 1676, achterstallige huur

| R2974-01 |

De erfgenamen van Peter van Beeck - Laureis A. Rombouts

R2975 - 1676, schuldvordering

| R2975-01 |

De erfgenamen van Johan Marcelli - Michiel P. van Antwerpen

R2976 - 1676, achterstallige renten

| R2976-01 |

Louis Siegen van Seghten, heer van Loenhout, - Adriaan Q. Willems, Laureis van Gorp, e.a.

R2977 - 1676, jachtmisdrijf

| R2977-01 |

De schout, n.o., - Jan G. Goris

R2978 - 1676, onbetaalde koe

| R2978-01 |

Peter Vermeiren - Corneel Verheyen

R2979 - 1676

| R2979-01 |

Jan L. Domus - Christiaan N. van Dyck

R2980 - 1676, jachtmisdrijf

| R2980-01 |

De schout, n.o., - Peter G. Goris,

R2981 - 1676, teruggave van geleend geld

| R2981-01 |

De erfgenamen van Gabriël G. Gabriels - Corneel Verheyden

R2982 - 1676, onbetaald hooi

| R2982-01 |

Johan A. vanden Broeck, als rentmeester van de graaf van Hoogstraten, - Adriaan A. Schooffs

R2983 - 1676, onbetaald hooi

| R2983-01 |

Johan A. vanden Broeck, als rentmeester van de graaf van Hoogstraten, - Adriaan A. Schooffs en Wouter J. Anthonissen

R2984 - 1676, achterstallige belastingen en onbetaald bier

| R2984-01 |

Michiel van Elsacker - Adriaan A. Schooffs

R2985 - 1676, achterstallige belastingen en onbetaald bier

| R2985-01 |

Michiel van Elsacker - Adriaan Luycx

R2986 - 1676, achterstallige belastingen

| R2986-01 |

Michiel van Elsacker - Adriaan Willemsen

R2987 - 1676, proceskosten en onbetaald bier

| R2987-01 |

Michiel van Elsacker - Peter A. Luycx

R2988 - 1676, proceskosten

| R2988-01 |

Michiel van Elsacker, de weduwe van Niklaas J. Claessen

R2989 - 1676, achterstallige belastingen en achterstallige huur

| R2989-01 |

Michiel van Elsacker - Corneel P. Rombouts

R2990 - 1676, onbetaald bier

| R2990-01 |

Michiel van Elsacker - Corneel C. Goossens

R2991 - 1676, achterstallige belastingen

| R2991-01 |

Michiel van Elsacker - de erfgenamen van Peter A. Rombouts

R2992 - 1676, onbetaald bier

| R2992-01 |

Michiel van Elsacker - Jan en Wouter P.J. Ooms

R2993 - 1676, aflegging van rente

| R2993-01 |

Jan F. van Elsacker, namens de kerk van Loenhout, Jan P. Ooms

R2994 - 1676, achterstallige rente

| R2994-01 |

Jan F. van Elsacker, als rentmeester van Sint- Margrietendaal, - de erfgenamen van Adriaan Adriaenssen

R2995 - 1676-1677, achterstallige rente

| R2995-01 |

Jan F. van Elsacker, als rentmeester van Sint- Margrietendaal, - Jan vanden Cloot

R2996 - s.d. (ca. 1677), achterstallige huur

| R2996-01 |

Adriaan Verboven - Peter J. Coecken

R2997 - 1677, achterstallige rente

| R2997-01 |

Maarten vanden Bossche, n.u. - Adriaan N. van Tychelt, als voogd der kinderen van Dionijs J.N. van Tychelt

R2998 - 1677, nalatenschap

| R2998-01 |

Jan P. Ooms - Jan H.J. Huyben en Lenaart J. Huyben

R2999 - 1677, teruggave van geleend geld

| R2999-01 |

De erfgenamen van Geert A. van Aecken - Laureis P. vander Buyten

R3000 - 1677, onbetaalde koopsom

| R3000-01 |

Maria B. van Aecken - Corneel P. Ooms

R3001 - 1677, achterstallige huur

| R3001-01 |

Maarten vanden Bossche - Peter G. Goris

R3002 - 1677, afrekening

| R3002-01 |

De weduwe van Heiliger Adriaenssen - de erfgenamen van Gabriel vanden Bleke

R3003 - 1677, achterstallige huur

| R3003-01 |

Gijsbrecht P. Maes - Maria C. Aernouts

R3004 - 1677, onbetaalde koopsom

| R3004-01 |

Peter Havermans, namens Cecilia Bollens, - de erfgenamen van Jan LenaertS

R3005 - 1677, afrekening

| R3005-01 |

Maarten vanden Bossche - de weduwe van Jan J. de Crom

R3006 - 1677, achterstallige huur

| R3006-01 |

De erfgenamen van Johan Marcelli, gewezen rentmeester van de heer van Loenhout, - Geert F. vander Buyten

R3007 - 1677, achterstallige huur

| R3007-01 |

Jan P.J. Ooms, als voogd der kinderen van Catharina P. Ooms, - Jan Verboven

R3008 - 1677, teruggave van geleend geld

| R3008-01 |

Wouter P.J. Ooms - Jan Verboven

R3009 - 1677, achterstallige rente

| R3009-01 |

Michiel van Elsacker - Jan en Wouter P.J. Ooms

R3010 - 1677, onbetaalde leenverheffing

| R3010-01 |

De erfgenamen van Peter van Elsacker, gewezen stadhouder van het leenhof van Tychelt, - Remi P. Valentijns, n.u.

R3011 - 1677, onbetaalde koe

| R3011-01 |

Michiel Ma. van Elsacker, namens de weduwe van Antoon Jaspers, - de weduwe van Geert A. van Aecken

R3012 - 1677, achterstallige belastingen en proceskosten

| R3012-01 |

Michiel van Elsacker - Arnold J. Neeffs

R3013 - 1677, achterstallige belastingen

| R3013-01 |

Michiel van Elsacker - Corneel P. Rombouts

R3014 - 1677, onbetaald koren

| R3014-01 |

Jan N. van Dijeck - Laureis P. vander Buyten

R3015 - 1677, erfenis

| R3015-01 |

Gillis Philipssen - Adriaan Vermeiren

R3016 - 1677-1678, onbetaald koren

| R3016-01 |

De weduwe van Matthijs Goossens - de erfgenamen van Geert A. van Aeckeri

R3017 - 1677-1678, aandeel in rente

| R3017-01 |

Wouter J. Rombouts - de erfgenamen van Gillis J. van Gastel

R3018 - 1677-1680, aflegging van rente

| R3018-01 |

Robert Maurel, n.u. - Michiel Adriaenssen

R3019 - 1678, teruggave van geleend geld

| R3019-01 |

Corneel A. van Tychelt - de weduwe van Jan A. van Tychelt

R3020 - 1678, weghalen van aangeslagen goederen

| R3020-01 |

Michiel Adriaenssen en Michiel van Elsacker - Joos Deckers, Laureis A. Rombouts, e.a.

R3021 - 1678, achterstallige cijnzen

| R3021-01 |

Marcellus Marcelli, als rentmeester van de heer van Loenhout, - Peter Joerdaens

R3022 - 1678, achterstallige huur

| R3022-01 |

De weduwe van Peter van Beeck - Niklaas de Bie

R3023 - 1678, achterstallige cijns

| R3023-01 |

Marcellus Marcelli, als rentmeester van de heer van Loenhout, - Antoon M. Goossens

R3024 - 1678, achterstallige huur

| R3024-01 |

De erfgenamen van Peter van Elsacker - Thomas M. van Sittaert

R3025 - 1678, achterstallige huur

| R3025-01 |

Peter van Elsacker - Antoon M. Weerts

R3026 - 1678, achterstallige huur

| R3026-01 |

Willem M. Goetstouwers, n.u. - Adriaan Vermeiren

R3027 - 1678, misbruiken bij het innen der tienden

| R3027-01 |

De schout, n.o., - Jacob Kenis

R3028 - 1678, achterstallige cijns

| R3028-01 |

Marcellus Marcelli, als rentmeester van de heer van Loenhout, - Arnold J. Neeffs

R3029 - 1678, achterstallige huur

| R3029-01 |

Jan J.P. Jans, als voogd der weeskinderen van Jan C. Rennen,- Jan C. Jacobs

R3030 - 1678

| R3030-01 |

De erfgenamen van Gabriël G. Gabriels - Peter Janssen

R3031 - 1678, achterstallige rente

| R3031-01 |

Jan F. van Elsacker, als rentmeester van Sint- Margrietendaal, - Corneel Broomans

R3032 - 1678, onbetaald verteer

| R3032-01 |

Michiel C. van Elsacker - Arnold J. Neeffs

R3033 - s.d. (ca. 1679)

| R3033-01 |

Michiel van Elsacker - Joos Vermeiren

R3034 - s.d. (ca. 1679), onbetaald paard

| R3034-01 |

Corneel A. van Breugel - Jan L. Domus

R3035 - 1679, achterstallige belastingen

| R3035-01 |

Michiel van Elsacker - Maria C. van Ostaeyen

R3036 - 1679, achtertallige huur

| R3036-01 |

De erfgenamen van Magdalena Lenaerts - Adriaan A. Schooffs

R3037 - 1679, onbetaald paard

| R3037-01 |

Jan C. Lenaerts - Jan L. Domus

R3038 - 1679, afrekening

| R3038-01 |

Michiel van Elsacker - Peter N. Cornelissen

R3039 - 1679, achterstallige belastingen

| R3039-01 |

Huibrecht Bode - de weduwe van Jan Verboven

R3040 - 1679, geleend geld

| R3040-01 |

De vrouw van Jan C. Goris - Adam van Geel

R3041 - 1679, betaling van gekochte rente

| R3041-01 |

Perina J.M. Weerts - Peter J. Coecken

R3042 - 1679, schuldvordering

| R3042-01 |

Peter Joerdaens - Frans C. Franssen

R3043 - 1679, beschadiging van zijn huis

| R3043-01 |

Peter Joerdaens - Quirijn W. Antonissen

R3044 - 1679, teruggave van geleend geld

| R3044-01 |

Peter N. Cornelissen, n.u. - Joos J. Luycx

R3045 - 1679, onbetaalde koopsom

| R3045-01 |

Peter J. Coecken, namens Antoon P. Heyns, - Adriaan A. van Halle

R3046 - 1679, achterstallige rente

| R3046-01 |

Frans van Beeck, als rentmeester van de markies van Honsbroeck, - Jan C. Theuns, n.u.

R3047 - 1679, onbetaald paard

| R3047-01 |

Peter A. van Breugel - Jan A. van Ostaeyen

R3048 - 1679, onbetaald paard

| R3048-01 |

Peter A. van Breugel - Arnold J. Neeffs

R3049 - 1679, onbetaalde rente

| R3049-01 |

Frans C. Franssen, als voogd der kinderen van Laureis P. vander Buyten, - Laureis P. vander Buyten

R3050 - s.d. (ca. 1680)

| R3050-01 |

De schout, n.o., - Adriaan A. van Halle

R3051 - s.d. (ca. 1680), onbetaalde boete

| R3051-01 |

De schout, n.o., - Adriaan Moons

R3052 - s.d. (ca. 1680), achterstallige huur

| R3052-01 |

Marcellus Marcelli, als rentmeester van de heer van Loenhout, - Peter B. Vorsselmans

R3053 - s.d. (ca. 1680), onbetaald verteer

| R3053-01 |

Jan de Wijse - Catharina J. Lippens

R3054 - s.d. (ca. 1680), onbetaalde goederen

| R3054-01 |

Michiel van Elsacker - Wouter A. Rombouts

R3055 - s.d. (ca. 1680)

| R3055-01 |

Michiel van Elsacker - Adriaan A. de Brouwer, alias van Halle

R3056 - s.d. (ca. 1680), achterstallige huur

| R3056-01 |

Peter Anthonissen, als voogd der kinderen van Elizabeth Anthonissen, - Hendrik Broucatus

R3057 - s.d. (ca. 1680), achterstallige belastïngen

| R3057-01 |

Michiel Ma. van Elsacker - Jan C. Theuns

R3058 - s.d. (ca. 1680)

| R3058-01 |

Peter Joerdaens - Jan C.P. Joris

R3059 - s.d. (ca. 1680)

| R3059-01 |

De erfgenamen van Jan C. Lenaerts - Peter Cornelissen, n.u.

R3060 - s.d. (ca. 1680)

| R3060-01 |

Johan van Breusegem, als voogd der weeskinderen van Karel van Breusegem, - Frans van Beeck, n.u.

R3061 - s.d. (ca. 1680), achterstallige huur

| R3061-01 |

Peter Joerdaens - Frederik Philipssen

R3062 - 1680, achterstallige belastingen

| R3062-01 |

Michiel Ma. van Elsacker - Jan L. Domus

R3063 - 1680, teruggave van geleend geld

| R3063-01 |

Peter Lambrechts - Jan J. Crock

R3064 - 1680, afrekening van voogdijrekening

| R3064-01 |

Jan Wauters, n.u. - Jan A. van Ostaeyen

R3065 - 1680, beschadiging van waterloop

| R3065-01 |

De schout, n.o., - Jan C. Theuns

R3066 - 1680, afleg van rente

| R3066-01 |

De weduwe van Sebastiaan van Rethy - Jan J. Wiercx

R3067 - 1680, steken van turf

| R3067-01 |

Peter J. Snels - Matthijs P. Meissens

R3068 - 1680, steken van turf

| R3068-01 |

Peter J. Snels - Adriaan A. van Halle

R3069 - 1680, achterstallige intrest

| R3069-01 |

Jacob Kenis - Michiel Adriaenssen

R3070 - 1680, betaling van geleverd bier en van geleverde stenen

| R3070-01 |

Michiel van Elsacker - Jacob J. Crock

R3071 - 1680, achterstallige belastingen, geleverd bier en proceskosten

| R3071-01 |

Michiel van Elsacker - Peter M. Arnouts

R3072 - 1680, achterstallige pacht

| R3072-01 |

De provisor van Sint-Bernardsabdij - de erfgenamen van Corneel Broomans

R3073 - 1680, achterstallige pacht

| R3073-01 |

De provisor van Sint-Bernardsabdij - Jan P. Ooms

R3074 - 1680, achterstallige pacht

| R3074-01 |

De provisor van Sint-Bernardsabdij - Peter J. Coecken

R3075 - 1680, achterstallige pacht

| R3075-01 |

De provisor van Sint-Bernardsabdij - Huibrecht H. Waegemaeckers

R3076 - 1680, teruggave van geleend geld

| R3076-01 |

De erfgenamen van Barbara P. Aernouts - Jan J. Wiercx

R3077 - 1680, teruggave van geleend geld

| R3077-01 |

De erfgenamen van Barbara P. Aernouts - de erfgenamen van Niklaas C Lenaerts

R3078 - 1680-1681 , diefstal van korenschoven

| R3078-01 |

De schout, n.o., - Adriaan van Hoydonck

R3079 - 1680-1682, bedreigingen en beledigingen

| R3079-01 |

De schout, n.o., en Michiel van Elsacker - Anna Jacobs

R3080 - 1680-1686, achterstallige rente

| R3080-01 |

Jan F. van Elsacker, namens de Jezuïeten van Antwerpen, - Peter A. Luycx

R3081 - 1681, achterstallige belastingen

| R3081-01 |

Michiel van Elsacker - Jan P. Ooms

R3082 - 1681, achterstallige huur en onbetaald bier

| R3082-01 |

Michiel van Elsacker - Laureis P. vander Buyten

R3083 - 1681, achterstallige intrest

| R3083-01 |

Michiel van Elsacker - Corneel H. Bertelmeussen, n.u.

R3084 - 1681, scheiding en deling

| R3084-01 |

De weduwe van Jan G. de Roije - de kinderen van Jan G. de Roije

R3085 - 1681, achterstallige huur

| R3085-01 |

Michiel Vorsselmans, n.u. - de erfgenamen van Joos Adriaenssen

R3086 - 1681, teruggave van geleend geld

| R3086-01 |

Jacob Kenis, n.u. - Peter M. Arnouts

R3087 - 1681, aandeel in erfenis

| R3087-01 |

Corneel en Michiel M. van Antwerpen - Jan van Ostaeyen, n.u.

R3088 - 1681, aandeel in erfenis

| R3088-01 |

Peter Joerdaens, namens J. Alvarado, Corneel J. van Aerde

R3089 - 1681, aandeel in rente

| R3089-01 |

De erfgenamen van Corneel Schoenmakers - de erfgenamen van Corneel Broomans en de erfgenamen van Adriaan Vermeiren

R3090 - 1681, onbetaalde leenverheffing

| R3090-01 |

Michiel van Elsacker - Corneel H. Bertelmeussen

R3091 - 1681, achterstallige belastingen

| R3091-01 |

Johan Bode - Adriaan A. van Halle

R3092 - 1681, achterstallige belastingen

| R3092-01 |

Johan Bode - Jan P. Rombouts

R3093 - 1681, onbetaalde koopsom

| R3093-01 |

Willem H. Bertholomeussen - Adriaan J. Theus

R3094 - 1681, achterstallige rente

| R3094-01 |

Geert de Roije - Adriaan A. van Halle

R3095 - 1681, teruggave van geleend geld

| R3095-01 |

Jacob Kenis, n.u. - Corneel P. Ooms

R3096 - 1681, teruggave van geleend geld

| R3096-01 |

Jacob Kenis, n.u. - de erfgenamen van Lenaart J. Wiercx

R3097 - 1681, onbetaald bier

| R3097-01 |

De erfgenamen van Michiel J. Wauters - Michiel Adriaenssen, als voogd der kinderen van Hendrik Heufkens

R3098 - 1681, teruggave van geleend geld

| R3098-01 |

Jacob Kenis, n.u. - Jan A. van Ostaeyen

R3099 - 1681-1682, scheiding en deling

| R3099-01 |

Adriaan J. Theus Lenaart H. Hendricx, n.u.

R3100 - 1681-1682, teruggave van geleend geld

| R3100-01 |

Wouter P. van Gorp, namens Antoon Goossens, - de erfgenamen van Cornelia J. Lippens

R3101 - s.d. (ca. 1682), onderhoudskosten

| R3101-01 |

Frans Janssen - Adriaan A. van Halle, als voogd der kinderen van Arnold Testers

R3102 - 1682, slot van kerkrekening

| R3102-01 |

Jan F. van Elsacker, namens de kerk van Loenhout, - Frans C. Franssen

R3103 - 1682, achterstallige cijns

| R3103-01 |

De erfgenamen van Andries van Langenberge - de erfgenamen van Jan van Nedervenne, alias Bode

R3104 - 1682, teruggave van geleend geld

| R3104-01 |

Jan A. Deckers ­de erfgenamen van Elizabeth van Ostaeyen

R3105 - 1682, teruggave van geleend geld

| R3105-01 |

Stefaan van Diependaal, provisor van Sint-Quirinuskapel, - Adriaan van Hoydonck

R3106 - 1682, koopsom

| R3106-01 |

Frans Verdonck - Adriaan A. van Halle

R3107 - 1682, achterstallige cijns

| R3107-01 |

Marcellus Marcelli, als rentmeester van de markies van Melin, - Jan A. Roeien

R3108 - 1682, bedreigingen

| R3108-01 |

De schout, n.o., Antoon Janssen

R3109 - 1682, teruggave van geleend geld

| R3109-01 |

Jacob Kenis, n.u. - Jan A. van Ostaeyen en Corneel A. van Tichelt

R3110 - 1682, onbetaalde rekeningen

| R3110-01 |

Michiel van Elsacker - Wouter J. Rombouts

R3111 - 1682, onbetaald bier

| R3111-01 |

Michiel van Elsacker - Antoon L. van Corp

R3112 - 1682, achterstallige rente

| R3112-01 |

Michiel van Elsacker, als rentmeester van Sint-Maartensklooster te Leuven, - Peter C. van Aerde

R3113 - 1682, achterstallige rente

| R3113-01 |

Michiel van Elsacker, als rentmeester van Sint-Maartensklooster te Leuven, - Adriaan A. de Brouwer

R3114 - 1682, weigering van uitgeloofde prijs

| R3114-01 |

Jan en Niklaas Piersen, e.a. - de Kolveniersgilde van Loenhout

R3115 - 1682-1693, opstelling van huurcontract

| R3115-01 |

Adriaan C. Campo - Arnold R. van Gilse

R3116 - s.d. (ca. 1683), teruggave van geleend geld

| R3116-01 |

Jacob Kenis, n.u.,- Willem H. Bertholomeusen

R3117 - s.d. (ca. 1683), teruggave van geleend geld

| R3117-01 |

Jacob Kenis, n.u., Corneel H. Bertholomeusen

R3118 - 1683, onbetaalde koe

| R3118-01 |

Jan A. Rommens - Niklaas P. Verbocht

R3119 - 1683, achterstallige intrest

| R3119-01 |

Michiel van Elsacker - Jan P. Rombouts

R3120 - 1683, onbetaald bier

| R3120-01 |

Michiel van Elsacker - Wouter P. Ooms

R3121 - 1683, schuldvordering

| R3121-01 |

Michiel van Elsacker - Peter C. Broomans

R3122 - 1683, achterstallige huur

| R3122-01 |

Marcellus Marcelli, namens Jan P. Ooms, - Lambrecht en Peter C Broomans

R3123 - 1683, teruggave van geleend geld

| R3123-01 |

Helena de Roije - de weduwe van Jan G. de Roije

R3124 - 1683, achterstallige huur

| R3124-01 |

Marcellus Marcelli, namens Jan P. Ooms, - Lambrecht C. Broomans

R3125 - 1683, teruggave van geleend geld

| R3125-01 |

Jacob Kenis, n.u. - Jan Wiercx

R3126 - 1683, teruggave van geleend geld

| R3126-01 |

Jacob Kenis, n.u. - Jan G. vanden Cloot

R3127 - 1683, teruggave van geleend geld

| R3127-01 |

Simon G. Fijnaert - Adriaan A. van Halle

R3128 - 1683, achterstallige huur

| R3128-01 |

Jan Heuselmans en Michiel Pellens, n.u. - Michiel C. van Elsacker

R3129 - 1683, aandeel in geleend geld

| R3129-01 |

Jan A. van Ostaeyen - Jan J.A. der Weeuwen

R3130 - 1683, leenverheffing

| R3130-01 |

Michiel van Elsacker, als stadhouder van het Leenhof van den Wijngaerde,- de erfgenamen van Anna en Cornelia A.P. Denis

R3131 - 1683, achterstallige rente

| R3131-01 |

De erfgenamen van Jan Papenbroeck - de erfgenamen van Arnold W. Ren

R3132 - 1683, onkosten van beekruiming

| R3132-01 |

De schout, n.o., - Peter Anthonissen

R3133 - 1683, onkosten van beekruiming

| R3133-01 |

De schout, n.o., - de weduwe van Jan Verboven

R3134 - 1683, onkosten van beekruiming

| R3134-01 |

De schout, n.o., - Jan C. Schrauwen

R3135 - 1683, achterstallige belastingen

| R3135-01 |

Michiel van Elsacker - de erfgenamen van Jan Heyndricx

R3136 - 1683, achterstallige pacht

| R3136-01 |

Michiel van Elsacker - Christiaan C. Cristiaenssen

R3137 - 1683, achterstallige pacht

| R3137-01 |

Michiel van Elsacker - Lucas Anthonissen

R3138 - 1683, allerlei onkosten

| R3138-01 |

Michiel van Elsacker - Hendrik Broucatus

R3139 - 1683, leenverheffing

| R3139-01 |

Michiel van Elsacker - Jan G. vanden Bleke

R3140 - 1683, onbetaald bier en hooi

| R3140-01 |

Michiel van Elsacker - Antoon L. van Gorp

R3141 - 1683-1684, teruggave van geleend geld

| R3141-01 |

Stefaan van Diependaal, provisor van Sint-Quirinuskapel, - Jan A. van Ostaeyen

R3142 - 1683-1684, proceskosten

| R3142-01 |

Michiel van Elsacker - de erfgenamen van Geert A. van Aecken

R3143 - 1683-1685

| R3143-01 |

Adriaan Arnouts - Peter M. Arnouts

R3144 - s.d. (ca. 1684), teruggave van geleend geld

| R3144-01 |

Peter J. Deurens - Antoon van Ditfort

R3145 - s.d. (ca. 1684), achterstallige huur

| R3145-01 |

Antoinette van Diepenbeeck - Peter B. Vorsselmans

R3146 - 1684, afrekening

| R3146-01 |

Jan L. Wiercx - Jan J.C. Lenaerts

R3147 - 1684, achterstallige intrest

| R3147-01 |

Antoon Guilliams - Jan P.J. Ooms, n.u.

R3148 - 1684, achterstallige huur

| R3148-01 |

Jan P. van Thillo - Jan M. Goossens

R3149 - 1684, achterstallige huur

| R3149-01 |

Michiel van Elsacker - Jan vanden Mierop

R3150 - 1684, onbetaald bier

| R3150-01 |

Michiel van Elsacker - Willem H. Bertelmeussen

R3151 - 1684, achterstallige huur

| R3151-01 |

Niklaas P. Verboicht - Corneel M. Bevers

R3152 - 1684, teruggave van geleend geld

| R3152-01 |

Peter N. de Bie, n.u. - Frans C. Franssen

R3153 - 1684, salaris

| R3153-01 |

Corneel Boterschot - Antoon Guilliams

R3154 - 1684, afrekening

| R3154-01 |

Jan en Antoon van Ditfort - Antoon van Ditfort

R3155 - 1684, scheiding en deling

| R3155-01 |

De erfgenamen van Johanna van Daele - Jan J. van Wesel, n.u.

R3156 - 1684-1685, teruggave van geleend geld

| R3156-01 |

Jacob J. Lippens, als voogd van Jan Lippens, - de erfgenamen van Lenaart Wiercx

R3157 - s.d. (ca. 1685), koopsom

| R3157-01 |

Niklaas P. Verboicht - Jan de Visscher

R3158 - s.d. (ca. 1685), onbetaalde koe

| R3158-01 |

Gijsbrecht A. Gijsen - Niklaas P. Verboicht

R3159 - s.d. (ca. 1685), achterstallige huur

| R3159-01 |

De weduwe van Johan Marcelli - Michiel C. van Elsacker

R3160 - s.d. (ca. 1685), achterstallige cijns

| R3160-01 |

De weduwe van Johan Marcelli - Corneel Goossens

R3161 - s.d. (ca. 1685), achterstallige cijns

| R3161-01 |

De weduwe van Johan Marcelli - Arnold van Ostaeyen

R3162 - s.d. (ca. 1685), achterstallige cijns

| R3162-01 |

De weduwe van Johan Marcelli - Antoon van Ditfort

R3163 - s.d. (ca. 1685), achterstallige pacht

| R3163-01 |

De weduwe van Johan Marcelli - Frans van Geel

R3164 - 1685

| R3164-01 |

De pastoor van Loenhout - Corneel Heestermans

R3165 - 1685, verkoop van koe

| R3165-01 |

Willem H. Bertelmeussen - Frans C. Franssen

R3166 - 1685, achterstallige belastingen en onbetaald verteer

| R3166-01 |

Michiel van Elsacker - de erfgenamen van Corneel Broomans

R3167 - 1685, onbetaald bier

| R3167-01 |

Michiel Ma. van Elsacker - Adriaan M. Weerts

R3168 - 1685, leenverheffing

| R3168-01 |

Marcellus Marcelli, als stadhouder der heerlijkheid, - Michiel C. van Elsacker

R3169 - 1685, beledigingen

| R3169-01 |

Sebastiaan Russens - Ferdinand Tuart

R3170 - 1685, verkoop van dieren

| R3170-01 |

Adriaan M. Weerts - Niklaas P. Verboicht

R3171 - 1685, achterstallige huur

| R3171-01 |

Jan A. Rommens - Jan A. Roeien

R3172 - 1685, achterstallige dorpslasten

| R3172-01 |

Michiel Ma. van Elsacker - Frans C. Franssen

R3173 - 1685, achterstallige cijns

| R3173-01 |

De weduwe van Johan Marcelli - Jan J. Wiercx

R3174 - 1685, achterstallige rente

| R3174-01 |

Laureis Pauwels - Willem H. Bertholomeussen

R3175 - 1685, onbetaalde verblijfskosten

| R3175-01 |

De weduwe van Johan Marcelli - de erfgenamen van Jan-Baptist Perez de Baron

R3176 - 1685, onbetaalde koe

| R3176-01 |

Adriaan F. Rommens - Lucas Anthonissen

R3177 - 1685

| R3177-01 |

De erfgenamen van Maria A. Adriaenssen - Corneel A. van Tychelt

R3178 - 1685, achterstallige huur

| R3178-01 |

Frans van Grysperre, als voogd van Isabella van Grysperre, - de erfgenamen van Jan C. Lenaerts

R3179 - 1685, achterstallige rente

| R3179-01 |

Petrus Delen, als rentmeester van de markies van Honsbroeck, - Jan C. Theuns, n.u.

R3180 - 1685, afrekening

| R3180-01 |

Niklaas Govaerts - Jan P. Ooms

R3181 - 1685-1686, kwaadsprekerij

| R3181-01 |

Sebastiaan Russens Jan de Wijse

R3182 - 1685-1692, onbetaalde leenverheffing

| R3182-01 |

Marcellus Marcelli, als stadhouder der heerlijkheid, - Anna Maria van Rijswijck

R3183 - s.d. (ca. 1686), proceskosten

| R3183-01 |

Peter Joerdaens - Margaretha Moons

R3184 - s.d. (ca. 1680), valse beschuldiging

| R3184-01 |

Adriaan van Hoydonck - Peter J. Coecken

R3185 - s.d. (ca. 1686), onbetaald laken

| R3185-01 |

Adriaan Servaessen - Jan C. Theuns

R3186 - 1686, achterstallige huur

| R3186-01 |

De erfgenamen van Adriaan Verheyden - Peter A. Luycx

R3187 - 1686, achterstallige cijns

| R3187-01 |

De weduwe van Johan Marcelli - Jan G. vanden Cloot

R3188 - 1686, jachtmisdrijf

| R3188-01 |

De schout, n.o., - Jan C.P. Joris

R3189 - 1686

| R3189-01 |

Wouter P. Rennen - Hendrik J. de Crom

R3190 - 1686, achterstallige huur

| R3190-01 |

Boudewijn Heuvelmans - Jan P. Rennen

R3191 - 1686-1687, achterstallige rente

| R3191-01 |

Adriaan Aernouts - Wouter L. van Gorp en Michiel Ma. van Elsacker

R3192 - 1686-1687, onbetaald veulen

| R3192-01 |

Adriaan J. Tollens - Corneel H. Bertelmeussen

R3193 - 1686-1687, achterstallige huur

| R3193-01 |

Willem Straetmans - Willem C. Franssen

R3194 - 1686-1687, achterstallige pacht

| R3194-01 |

Marcellus Marcelli - Peter J. Gabriels

R3195 - 1686-1690, verboden jacht

| R3195-01 |

De schout, n.o., - Peter G. Goris

R3196 - s.d. (ca. 1687), onbetaalde koopsom

| R3196-01 |

Niklaas P. Verboicht - Michiel C. van Elsacker

R3197 - s.d. (ca. 1687)

| R3197-01 |

Peter G. vander Buyten - Ferdinand Thouaert

R3198 - s.d. (ca. 1687), onbetaald hooi

| R3198-01 |

Michiel van Elsacker - Corneel P. Janssen

R3199 - 1687

| R3199-01 |

Christiaan F. Vorsselmans - Jan H. Bertelmeussen

R3200 - 1687, aandeel in te betalen rente

| R3200-01 |

De moeder van St.-Elizabethgasthuis te Antwerpen - Corneel Raets

R3201 - 1687, weefloon

| R3201-01 |

Jan W. Cornelissen - Jan A. Reijns

R3202 - 1687, onbetaalde koe

| R3202-01 |

Jan C. Sgrauwen - Willem H. Bertelmeussen

R3203 - 1687

| R3203-01 |

Jan G. Verhaert - Willem H. Bertelmeussen

R3204 - 1687, onbetaalde koeien

| R3204-01 |

Jan de Winter - Corneel H. Bertelmeussen

R3205 - 1687, proceskosten

| R3205-01 |

Peter Joerdaens - Jan de Wijse

R3206 - 1687, achterstallige huur

| R3206-01 |

Michiel van Elsacker - Jan vande Mierop

R3207 - 1687, steken van turf

| R3207-01 |

De schout, n.o., - Jan van de Mierop

R3208 - 1687, achterstallige cijns

| R3208-01 |

De weduwe van Johan Marcelli - Jan vande Mierop

R3209 - 1687, teruggave van geleend geld

| R3209-01 |

De erfgenamen van Melchior L. Rombouts - Geert Luycx

R3210 - 1687, arbeidsloon

| R3210-01 |

Willem J. Kenis - Jan de Wijse

R3211 - 1687

| R3211-01 |

De erfgenamen van Anna P. Vorsselmans - Peter M. Aernouts

R3212 - 1687, afrekening

| R3212-01 |

Jan de Wijse -Mouter L. van Gorp

R3213 - 1687, afrekening

| R3213-01 |

Jan de Wijse - Jan L. Wiercx

R3214 - 1687, afrekening

| R3214-01 |

Jan de Wijse - de weduwe van Peter Janssen

R3215 - 1687, afrekening

| R3215-01 |

Jan de Wijse - Jan P. Ooms

R3216 - 1687, afrekening

| R3216-01 |

Jan de Wijse - Jan vande Mierop

R3217 - 1687, afrekening

| R3217-01 |

Jan de Wijse - Jan vande Cloot

R3218 - 1687, teruggave van geleend geld

| R3218-01 |

Peter van Elsacker Lucas Antonissen

R3219 - 1687, onbetaald paard

| R3219-01 |

Corneel B. van Sundert Michiel C. van Elsacker

R3220 - 1687-1691, proceskosten

| R3220-01 |

Peter Joerdaens - Adriaan A. van Halle

R3221 - s.d. (ca. 1688), teruggave van geleend geld

| R3221-01 |

Corneel de Poppeleir - de erfgenamen van Corneel H. Bertelmeussen

R3222 - 1688

| R3222-01 |

Boudewijn Heuvelmans - Matthijs J. Goossens

R3223 - 1688, achterstallige huur

| R3223-01 |

Adriaan J. Theeus Jan P. Ooms

R3224 - 1688, teruggave van geleend geld

| R3224-01 |

Michiel van Elsacker Corneel P. Janssen

R3225 - 1688, onbetaald hout

| R3225-01 |

Adam van Geel - Jan P. Rombouts

R3226 - 1688, teruggave van geleend geld

| R3226-01 |

De erfgenamen van Lenaart H. Gijsen - Peter M. Aernouts

R3227 - 1688, arbeidsloon

| R3227-01 |

De erfgenamen van Peter Janssen - Jan C. Theuns

R3228 - 1688, achterstallige huur

| R3228-01 |

Laureis Reyns - Peter J. Coecken

R3229 - 1688, onbetaalde wijn

| R3229-01 |

Huibrecht Drinckvelt - Jan de Wijse

R3230 - 1688, achterstallige pacht

| R3230-01 |

De erfgenamen van Johan Marcelli - Adriaan Swaegemaeckers

R3231 - 1688, teruggave van geleend geld

| R3231-01 |

Jan F. van Elsacker, namens de kerk, - Jan A. van Ostaeyen

R3232 - 1688-1689, onbetaalde koopsom

| R3232-01 |

Jan J. Claessen, als voogd der kinderen van Catharina A. Rennen, - Jan de Wijse

R3233 - 1689, teruggave van geleend geld

| R3233-01 |

Mark J. Kenis Antoon J. Wiercx

R3234 - 1689, bedrog bij de vaststelling van de tiende

| R3234-01 |

De schout, n.o., - Jan de Wijse

R3235 - 1689, onbetaald bier

| R3235-01 |

Michiel van Elsacker - Peter B. Vorsselmans

R3236 - 1689, schadevergoeding

| R3236-01 |

Michiel van Elsacker - de kinderen van Corneel Raets

R3237 - 1689

| R3237-01 |

De schout, n.o., - Peter Embrechts

R3238 - 1689, achterstallige pacht

| R3238-01 |

De weduwe van Johan Marcelli - Corneel C. Vlemincx

R3239 - 1689, achterstallige huur

| R3239-01 |

De weduwe van Johan Marcelli - Wouter P. Ooms

R3240 - 1689, proceskosten

| R3240-01 |

Peter van Elsacker - Antoon J. Wiercx

R3241 - 1689, achterstallige belastingen en salaris

| R3241-01 |

Peter van Elsacker - Michiel Vorsselmans

R3242 - 1689, proceskosten

| R3242-01 |

Peter van Elsacker - de weduwe van Peter Janssen

R3243 - 1689

| R3243-01 |

De erfgenamen van Michiel van Elsacker - de erfgenamen van Joos J. Huyben

R3244 - 1689

| R3244-01 |

Lenaart H. Henricx - de erfgenamen van Jan W.A. Rombouts

R3245 - 1689, teruggave van geleend geld

| R3245-01 |

Melchior Meeussen - Wouter van Gorp

R3246 - 1689, achterstallige huur

| R3246-01 |

Catharina M. Rombouts - Peter J. Coecken

R3247 - 1689

| R3247-01 |

Antoon J. Lenaerts - Lucas Antonissen

R3248 - 1689, teruggave van geleend geld

| R3248-01 |

Corneel N. Janssen - de weduwe van Ignaas Janssen

R3249 - 1689, achterstallige rente

| R3249-01 |

De erfgenamen van Michiel van Elsacker, gewezen rentmeester van Sint-Maartensklooster te Leuven - Peter C. van Aerde

R3250 - 1689, achterstallige rente

| R3250-01 |

De erfgenamen van Michiel van Elsacker, gewezen rentmeester van Sint-Maartensklooster te Leuven, - Hendrik Brocatus

R3251 - 1689, inventaris van sterfhuis

| R3251-01 |

Corneel N. Janssen - de weduwe van Ignaas Janssen

R3252 - 1689, achterstallige huur

| R3252-01 |

Adriaan Decker, n.u., en Jan G. vander Buyten, n.u. - Laureis P. vander Buyten

R3253 - s.d. (ca. 1690), achterstallige huur

| R3253-01 |

Peter Joerdaens, namens jonker d'Alvaredo, - Arnold J. Neeffs

R3254 - s.d. (ca. 1690), levering van een paard

| R3254-01 |

Corneel A. Roeien - Corneel Verboven

R3255 - s.d. (ca. 1690), achterstallige belastingen en proceskosten

| R3255-01 |

Peter van Elsacker - Antoon van Ditfort

R3256 - s.d. (ca. 1690), onbetaald bier

| R3256-01 |

De weduwe van Michiel van Elsacker - Jacob S. Bevers

R3257 - s.d. (ca. 1690), prijs in schutterspel te Zundert

| R3257-01 |

Jan F. van Elsacker, e.a. - Paul van Lanschot

R3258 - s.d. (ca. 1690), achterstallige huur

| R3258-01 |

Jan A. van.Ostaeyen - Peter Janssen

R3259 - s.d. (ca. 1690), onbetaald land

| R3259-01 |

Corneel N. Janssen - Dirk N. Janssen

R3260 - s.d. (ca. 1690), proceskosten

| R3260-01 |

Peter van Elsacker - Lenaart H. Henricx

R3261 - s.d. (ca. 1690), achterstallige tienden

| R3261-01 |

De provisor van Sint-Bernardsabdij - Lucas Antonissen

R3262 - 1690

| R3262-01 |

Johan van Erffrenten - Johan Bode

R3263 - 1690, achterstallige rente

| R3263-01 |

Johan Wittebol - Jan de Wijse

R3264 - 1690, achterstallige huur

| R3264-01 |

Daniël Bisschop - Gijsbrecht G.P. Joris

R3265 - 1690, schuldvordering

| R3265-01 |

Antoon J. Wiercx - de weduwe van Jan Verboven

R3266 - 1690, teruggave van geleend geld

| R3266-01 |

De erfgenamen van Johanna vande Water Adriaan A. van Halle

R3267 - 1690, achterstallige huur

| R3267-01 |

De weduwe van Michiel van Elsacker - de weduwe, van Jacob Philipsen

R3268 - 1690, onbetaald bier

| R3268-01 |

De weduwe van Michiel van Elsacker - Wouter P. Ooms

R3269 - 1690, salaris

| R3269-01 |

Peter van Elsacker - Wouter P. Ooms

R3270 - 1690, ereloon

| R3270-01 |

Jan Schenck - Jan N. van Dijck

R3271 - 1690, afrekening

| R3271-01 |

Peter van Elsacker - de erfgenamen van Peter Vermeiren

R3272 - 1690, weghalen van bijen

| R3272-01 |

Peter van Elsacker, e.a. - Wouter J. van Ostaeyen (), ,

R3273 - 1690, intrest

| R3273-01 |

Adriaan C. Brauneels - Peter B. Vorsselmans

R3274 - 1690, salaris

| R3274-01 |

Peter van Elsacker - Adriaan A. van Halle

R3275 - 1690-1691, proceskosten

| R3275-01 |

Peter van Elsacker - Jan P. Ooms

R3276 - 1690-1691, achterstallige belastingen en proceskosten

| R3276-01 |

Peter van Elsacker - Corneel A. van Tychelt

R3277 - 1690-1691

| R3277-01 |

Jan Claessen, namens Elisabeth Pas, - Jan de Wijse

R3278 - 1690-1692, afrekening

| R3278-01 |

Hendrik G. Claessen - Adriaan M. Weerts

R3279 - s.d. (ca. 1691), achterstallige rente

| R3279-01 |

De pastoor van Loenhout - Adriaan C. Broomans

R3280 - 1691, achterstallige huur

| R3280-01 |

De weduwe van Corneel H. Bartholomeussen - Adriaan M. Weerts

R3281 - 1691, onderhoudsgeld

| R3281-01 |

Jacob S. Bevers - Corneel C. Lenaerts

R3282 - 1691, onbetaaldekoopsom

| R3282-01 |

Peter J. Gabriels - Antoon van Ditfort

R3283 - 1691, proceskosten

| R3283-01 |

Peter van Elsacker - Jan L. Wiercx

R3284 - 1691, achterstallige belastingen

| R3284-01 |

Peter van Elsacker - Corneel Verboven, als voogd der kinderen van Adriaan Verboven

R3285 - 1691, arbeidsloon

| R3285-01 |

Jan C. Sebrechts - Corneel A. van Tychelt

R3286 - 1691, achterstallige belastingen

| R3286-01 |

Peter van Elsacker - Jan vanden Mierop

R3287 - 1691, naleving van overeenkomst

| R3287-01 |

Frans vanden Bolck, nu., - Wouter en Jan van Gorp

R3288 - 1691, onbetaalde koe

| R3288-01 |

Jan D. Franssen - Lucas Anthonisseti

R3289 - 1691, achterstallige belastingen

| R3289-01 |

Peter van Elsacker - Jan A. Roeien

R3290 - 1691, aandeel in te betalen rente

| R3290-01 |

Gabriël vanden Bleke - de weduwe van Corneel H. Bertelmeussen

R3291 - 1691-1692, calengiering

| R3291-01 |

De weduwe van Simon Kesselmans - Jan G. Rombouts

R3292 - 1691-1692, achterstallige rente

| R3292-01 |

De rentmeester van Sint-Elizabethgasthuis te Antwerpen Gabriel vanden Bleke

R3293 - 1691-1692, achterstallige belastingen

| R3293-01 |

Peter van Elsacker - de weduwe van Corneel M. Bertelmeussen

R3294 - 1692, achterstallige belastingen

| R3294-01 |

Peter van Elsacker - Antoon J. Wiercx

R3295 - 1692, allerlei schulden

| R3295-01 |

Peter van Elsacker - Jan A. vanden Heuvel

R3296 - 1692, proceskosten

| R3296-01 |

Michiel Ma. van Elsacker - Willem H. Bertelmeussen

R3297 - 1692, achterstallige huur

| R3297-01 |

Willem Straetmans - Willem Heirstraets

R3298 - 1692, achterstallige rente

| R3298-01 |

Frans van Beeck, namens het klooster Vredenberg te Lier, - Geert Luycx, n.u.

R3299 - 1692, onbetaalde koopsom

| R3299-01 |

Simon Pennenbergh - Hendrik Cleir

R3300 - 1692, achterstallige belastingen

| R3300-01 |

Peter van Elsacker - Jan M. Goossens

R3301 - 1692, achterstallige belastingen

| R3301-01 |

Peter van Elsacker - Wouter van Gorp

R3302 - 1692, afrekening

| R3302-01 |

Hendrik G. Claessen - Lucas Anthonissen

R3303 - 1692-1693, onbetaalde koopsom

| R3303-01 |

Peter van Elsacker - Hendrik Cleir

R3304 - 1693, achterstallige belastingen

| R3304-01 |

Peter van Elsacker - Adriaan A. van Halle

R3305 - 1693, onbetaalde koopsom

| R3305-01 |

De weduwe van Jan C. Theuns - Adriaan M. Weerts

R3306 - 1693, onderhoudsgeld

| R3306-01 |

Geert Luycx, als voogd van het weeskind van Frans Luycx, - Peter C. van Tychelt, n.u.

R3307 - 1693, diefstal van een paard

| R3307-01 |

De schout, n.o., - Willem H. Bertelmeussen

R3308 - 1693, salaris

| R3308-01 |

Peter van Elsacker - Wouter P. Ooms

R3309 - 1692, achterstallige belastingen en proceskosten

| R3309-01 |

Peter van Elsacker - Michiel Vorsselmans

R3310 - 1693, onbetaald bier

| R3310-01 |

Michiel Ma. van Elsacker - Lucas Anthonissen

R3311 - 1693, afrekening

| R3311-01 |

De erfgenamen van Michiel van Elsacker - Jan C. van Elsacker

R3312 - 1693, afrekening

| R3312-01 |

De erfgenamen van Michiel van Elsacker Michiel C. van Elsacker

R3313 - 1693, teveel betaalde belastingen

| R3313-01 |

Corneel A. van Tychelt - Peter Anthonissen

R3314 - 1693, bodeloon

| R3314-01 |

Hendrik J. de Crom - Corneel Meyvis

R3315 - 1694, achterstallige huur

| R3315-01 |

Peter van Elsacker, namens Corneel C. Lenaerts, - Peter van Gorp

R3316 - 1694, salaris

| R3316-01 |

Peter van Elsacker - Adriaan M. Adriaenssen

R3317 - 1695, achterstailige cijns

| R3317-01 |

Marcellus Marcelli, als rentmeester van de heer van Loenhout, - Adriaan C. van Tychelt

R3318 - 1695, onbetaalde koopsom

| R3318-01 |

De erfgenamen van Willem Straetmans - Wouter van Gorp

R3319 - 1695-1698

| R3319-01 |

Johan Boterschot, q.q., - de erfgenamen van Lambrecht van Staeyen

R3320 - 1696, steken van turf

| R3320-01 |

De schout, n.o., - Peter Anthonissen

R3321 - 1696, salaris, proceskosten en achterstallige belastingen

| R3321-01 |

Peter van Elsacker - Corneel C. Lenaerts

R3322 - 1696, geweerschot

| R3322-01 |

De schout, n.o., - Frans Heestermans

R3323 - 1696, achterstallige intrest

| R3323-01 |

Antoon G. van Aecken, namens Melchior Meeussen, - Wouter van Gorp

R3324 - 1696, salaris

| R3324-01 |

Peter van Elsacker - Jacob J. Crock

R3325 - 1696-1697, scheiding en deling

| R3325-01 |

Michiel. B. Vorsselmans - Jan vande Mierop, n.u.

R3326 - 1697, teruggave van geleend geld

| R3326-01 |

Adam J. Lenaerts, als voogd der kinderen van Adriaan B. Theeus, - Michiel en Peter C. van Elsaeker

R3327 - 1697, achterstallige huur

| R3327-01 |

De weduwe van Peter Joerdaens - Frederik Philipssen

R3328 - 1697, calengiering

| R3328-01 |

Peter P. Vermeiren, n.u. - Jan A. Reyns

R3329 - 1697, achterstallige cijns

| R3329-01 |

De heer van Loenhout - de erfgenamen van Christiaan F. Vorsselmans

R3330 - 1697, achterstallige cijns

| R3330-01 |

De heer van Loenhout - de weduwe van Gillis Janssen

R3331 - 1698

| R3331-01 |

Jan N. van Dick - Jan J. Claessen

R3332 - 1698, onbetaalde koopsom

| R3332-01 |

Corneel J. Wijtvliet - Lucas Anthonissen

R3333 - 1698, achterstallige cijnzen en renten

| R3333-01 |

De schout, n.o., - Michiel C. van Elsacker

R3334 - 1698

| R3334-01 |

Peter van Elsacker - Peter A. Huyben

R3335 - 1698, onbetaalde koe

| R3335-01 |

Jan Stoop - Adriaan M. Weerts

R3336 - 1698, salaris

| R3336-01 |

Peter van Elsacker - Hendrik G. Claessen

R3337 - 1698, onbetaalde koopsommen

| R3337-01 |

De erfgenamen van Michiel van Elsacker - Jan L. Wiercx

R3338 - 1698, achterstallige huur

| R3338-01 |

De erfgenamen van Michiel van Elsacker Jan van Ostaeyen

R3339 - 1698, achterstallige huur

| R3339-01 |

De erfgenamen van Michiel van Elsacker - Joris C.C. Christiaenssen

R3340 - 1698, onbetaald varken

| R3340-01 |

Quirijn vander Rijse - Wouter P. Ooms

R3341 - 1698, onbetaalde koe

| R3341-01 |

Dingeman J. de Witte - Antoon L. Anthonissen

R3342 - 1699, schuldvordering

| R3342-01 |

Catharina J. Wiercx - Jan J. Claessen

R3343 - 1699, onbetaald paard

| R3343-01 |

Peter vander Buyten - Hendrik G. Claessen

R3344 - 1699, afkappen van hout

| R3344-01 |

De schout, n.o., - Jan A. Vergouwen

R3345 - 1699, teruggave van geleend geld

| R3345-01 |

De voogden der kinderen van Adriaan. M. Bertholomeussen - Peter vander Buyten

R3346 - 1699

| R3346-01 |

Lucas Anthonissen - Hendrik G. Claessen

R3347 - 1699, betaling van bomen

| R3347-01 |

Antoon Anthonissen - Matthijs A. Ooms

R3348 - 1699, calengiering

| R3348-01 |

Jan P. Goossens - Dionijs van Buerstede

R3349 - 1699

| R3349-01 |

De heer Janssens, n.u. - Michiel C. van Elsacker

R3350 - 1699, calengiering

| R3350-01 |

Melchior Meeussen - Antoon J. Wiercx en Lenaart H. Heyndricx

R3351 - 1699, onbetaalde varkens

| R3351-01 |

Arnold Crol - Adriaan M. Weerts

R3352 - 1699, afkappen van hout

| R3352-01 |

De schout, n.o., - Jan C.P. Joris

R3353 - 1699, onbetaald bier

| R3353-01 |

De weduwe van Michiel Ma. van Elsacker - Adriaan M. Weerts

R3354 - 1699

| R3354-01 |

Jan Buysen - Lucas Anthonissen

R3355 - 1699-1700, grazen van zijn paard op andermans weide

| R3355-01 |

De schout, n.o., - Peter de Wijse

R3356 - s.d. (ca. 1700), onbetaald verteer

| R3356-01 |

Adriaan Vervloet, n.u. - erfgenamen van Maria J. Crocx

R3357 - s.d. (ca. 1700), onbetaalde koeien

| R3357-01 |

Jan C. vanden Buys - Lucas Anthonissen

R3358 - s.d. (ca. 1700), teruggave van geleend geld

| R3358-01 |

Antoon L. Anthonissen - Lucas Anthonissen

R3359 - s.d. (ca. 1700), achterstallige huur

| R3359-01 |

Frans van Beeck - Andries Peeters

R3360 - 1700, achterstallige huur

| R3360-01 |

Peter van Elsacker, namens de erfgenamen van Cornelia. J. Lippens, - Peter B. Vorsselmans, n.u.

R3361 - 1700

| R3361-01 |

Peter de Wijse - Adriaan M. Weerts

R3362 - 1700

| R3362-01 |

Peter van Elsacker - Geert Brouwer

R3363 - 1700, onbetaald laken

| R3363-01 |

Peter van Huysen - Corneel J. Wiercx, n.u.

R3364 - 1701, inbeslagneming van hun goederen

| R3364-01 |

Matthijs J. Goossens en Michiel Vorselmans - schout en regeerders van Loenhout

R3365 - 1701, calengiering

| R3365-01 |

Anna S. Kesselmans en Adriaan P. Kesselmans - Anna P. Kesselmans

R3366 - 1701, geleend geld

| R3366-01 |

Cornelia J.C. Lenaerts - Geert J. Lippens

R3367 - 1702, achterstallige huur

| R3367-01 |

De weduwe van Maarten vanden Bossche - Corneel Sebrechts

R3368 - 1702, teruggave van geleend geld

| R3368-01 |

Jan Verboven - Geert J. van Dijck

R3369 - 1702

| R3369-01 |

Schout en schepenen van Brecht - Antoon van Ditfort

R3370 - 1704-1706, erkenning van kind

| R3370-01 |

Elizabeth Verheyden - Mattheus C. Arnouts

R3371 - s.d. (ca. 1705), onbetaalde haver

| R3371-01 |

Adriaan Verbert - Corneel Vlemincx

R3372 - s.d. (ca. 1705), achterstallige cijns

| R3372-01 |

De vrouwe van Loenhout - de erfgenamen van Wouter J. Rombouts

R3373 - 1705

| R3373-01 |

De provisors van de kerk van Loenhout - de erfgenamen van Michiel Ma. van Elsacker

R3374 - 1705-1707, achterstallige huur

| R3374-01 |

Jan P.M. Rombouts - Jan A. Nauts

R3375 - s.d. (ca. 1706), achterstallige huur

| R3375-01 |

De erfgenamen van Johanna van Huysen - Jacob J. Peeters

R3376 - 1706, onbetaalde koopwaar

| R3376-01 |

Niklaas Mouwen - Corneel C. Vlemincx

R3377 - 1706-1707, achterstallige intrest

| R3377-01 |

Juffrouw van Wijtvliet, begijn te Hoogstraten, - Jan L. Wirckx

R3378 - 1706-1707, achterstallige rente

| R3378-01 |

Frans van Beeck, als rentmeester van het klooster Vredenberg te Lier, - de erfgenamen van Hendrik G. Vergouwen

R3379 - 1706-1707, achterstallige rente

| R3379-01 |

De erfgenamen van Jacob W. Augustijns - Peter B. Vorsselmans

R3380 - s.d. (ca. 1707), beledigingen

| R3380-01 |

Jan P. de Cort - de vrouw van Jan Adriaenssen

R3381 - s.d. (ca. 1707), onbetaalde waren

| R3381-01 |

Peter J.-B. Janssens, n.u. - Jan Kivits

R3382 - s.d. (ca. 1707), onbetaalde koopsom

| R3382-01 |

Corneel S. Bevers - Wouter J. Rennen

R3383 - s.d. (ca. 1707), onbetaalde koopsom

| R3383-01 |

Jan M. Goossens - Jan J. Aertssen (), ,

R3384 - s.d. (ca. 1707), achterstallige huur

| R3384-01 |

De pastoor van Meerle - Willem Vermeiren

R3385 - s.d. (ca. 1707), onbetaalde waren

| R3385-01 |

Cornelia van Rucphen - Andries Peeters

R3386 - s.d. (ca. 1707), onbetaalde waren

| R3386-01 |

Niklaas Mouwen - Corneel L. Broomans

R3387 - s.d. (ca. 1707), onbetaalde waren

| R3387-01 |

Niklaas Mouwen - Antoon Vergouwen

R3388 - s.d. (ca. 1707), onbetaalde waren

| R3388-01 |

Niklaas Mouwen - Antoon G. van Aecken

R3389 - 1707, schuldvordering

| R3389-01 |

Mark Kenis - de erfgenamen van Adriaan M. Weerts

R3390 - 1707

| R3390-01 |

Jan F. van Elsacker - de erfgenamen van Corneel Verboven

R3391 - 1707, onbetaald veulen

| R3391-01 |

Jan C. Anthonissen - Antoon W. Heirstraets

R3392 - 1707, teruggave van geleend geld

| R3392-01 |

Huibrecht Verboven - Jan L. Wirckx (), ,

R3393 - 1707, achterstallige belastingen

| R3393-01 |

Peter J. van Dijck - Peter C. Broomans

R3394 - 1707, achterstallige belastingen

| R3394-01 |

Peter J. van Dijck - Jan L. Wirckx

R3395 - 1707, achterstallige belastingen

| R3395-01 |

Peter J. van Dïjck - Wouter P. Rennen

R3396 - 1707, achterstallig loon

| R3396-01 |

Jan A. Weerts - Peter P. Vermeiren

R3397 - 1707, onbetaalde koopwaar

| R3397-01 |

Arnold Hoymans - Geert J. van Dijck

R3398 - 1707, onbetaald bier

| R3398-01 |

De weduwe van Michiel Ma. van Elsacker - Geert J. van Dijck

R3399 - 1707, borgtocht

| R3399-01 |

De erfgenamen van Corneel Verboven - Wouter P. Rennen

R3400 - 1707, dienstloon

| R3400-01 |

Cornelia C. Ooms - Corneel J. Wirckx

R3401 - 1707, teruggave van geleend geld

| R3401-01 |

Corneel Huygens, n.u. - Peter C. Broomans

R3402 - 1707, achterstallige intrest

| R3402-01 |

Willem J. Kenis en Jan Vermeiren - Jan Claessen

R3403 - 1707, onbetaald paard

| R3403-01 |

Corneel J. Lippens - Geert J. van Dijck

R3404 - 1707, achterstallige intrest

| R3404-01 |

Adriaan A. van Ostaeyen - Peter P. Vermeiren

R3405 - 1707, achterstallige intrest

| R3405-01 |

De erfgenamen van Lenaart Verdijck - Peter C. Broomans

R3406 - 1707, achterstallige intrest

| R3406-01 |

De pastoor van Meerle - Lucas Antonissen

R3407 - 1707, naleving van vonnis

| R3407-01 |

Peter A. Verboven - Wouter P. Rennen

R3408 - 1707, borgtocht

| R3408-01 |

Willem Schuermans - Dionijs van Buerste

R3409 - 1707-1708, onbetaalde koopwaar

| R3409-01 |

Niklaas Mouwen - Wouter P. Rennen

R3410 - 1707-1708, teruggave van geleend geld

| R3410-01 |

Eustachius Valentijns - Matthijs A. Weerts

R3411 - 1707-1709, onbetaalde boomschors

| R3411-01 |

Renier van Amstel - Laureis vanden Langhenbergh

R3412 - 1707-1709, schuldvordering

| R3412-01 |

Joris P., Koecken, n.u. - Joris L. van Staeyen

R3413 - 1707-1710, grazen van vee op andermans weide

| R3413-01 |

De schout, n.o., - Jacob Meyvis

R3414 - 1707-1710

| R3414-01 |

Jacob Wittop - de weduwe van Adriaan H. Bartholomeussen

R3415 - 1707-1711

| R3415-01 |

Jan F. van Elsacker, namens de markiezin van Melin, - de erfgenamen van Niklaas, Catharina en Jan C. Lenaerts

R3416 - s.d. (ca. 1708), beledigingen

| R3416-01 |

De schout, n.o., - Jan P. Huyben

R3417 - s.d. (ca. 1708), onbetaalde koopwaar

| R3417-01 |

De weduwe van Joris Neist - Geert J. van Dijck

R3418 - 1708, achterstallige belastingen

| R3418-01 |

Dionijs van Buerstede - de weduwe van Antoon van Ditvoort

R3419 - 1708, achterstallige belastingen

| R3419-01 |

Dionijs van Buerstede - de erfgenamen van Arnold Quirijnen

R3420 - 1708

| R3420-01 |

De schout, n.o., - Arnold. Hendrickx

R3421 - 1708, allerlei schulden

| R3421-01 |

Jan F. van.Elsacker - Laureis vanden Langhenbergh

R3422 - 1708, onbetaalde koopwaar

| R3422-01 |

De weduwe van Joris Nelst - Matthijs J. Ooms

R3423 - s.d. (ca. 1709), onbetaald hout

| R3423-01 |

De vrouwe van Loenhout - Laureis vanden Langhenbergh

R3424 - s.d. (ca. 1709), onbetaald paard

| R3424-01 |

Corneel Heyndricx - Jan van Gorp

R3425 - s.d. (ca. 1709), onbetaalde koopsom

| R3425-01 |

Jan F. van Elsacker - Jan van Gorp

R3426 - s.d. (ca. 1709), achterstallige belastingen

| R3426-01 |

De weduwe van Michiel Ma. van Elsacker - de erfgenamen van Peter J. Coecken

R3427 - s.d. (ca. 1709), achterstallige belastingen

| R3427-01 |

De weduwe van Michiel Ma. van Elsacker - Wouter van Gorp

R3428 - s.d. (ca. 1709), achterstallige belastingen

| R3428-01 |

De weduwe van Michiel Ma. van Elsacker - Peter de Bie

R3429 - s.d. (ca. 1709), achterstallige belastingen

| R3429-01 |

De weduwe van Michiel Ma. van Elsacker - Corneel M. van Antwerpen

R3430 - s.d. (ca. 1709), achterstallige belastingen

| R3430-01 |

De weduwe van Michiel Ma. van Elsacker - Geert J. van Dijck

R3431 - s.d. (ca. 1709), achterstallige belastingen

| R3431-01 |

De weduwe van Michiel Ma. van Elsacker - Jan L.J. Wiercx

R3432 - s.d. (ca. 1709), achterstallige belastingen

| R3432-01 |

De weduwe van Michiel Ma. van Elsacker - Jan L. Wiercx

R3433 - 1709, achterstallige belastingen

| R3433-01 |

Corneel P. Arnouts, e.a. - Jan vande Mierop

R3434 - 1709, achterstallige huur

| R3434-01 |

Jan F. van Elsacker - Adriaan Lathouwers

R3435 - 1709, achterstallige rente

| R3435-01 |

Jan M. van Elsacker - Jan L. Wirckx

R3436 - 1709, teruggave van geleend geld

| R3436-01 |

Godefrida van Roosmaelen, begijn te Hoogstraten, - Geert W. Rombouts

R3437 - 1709, teruggave van geleend geld

| R3437-01 |

De erfgenamen van Anna Dirven, begijn te Hoogstraten, - de erfgenamen van Wouter J. Rombouts

R3438 - 1709, teruggave van geleend geld

| R3438-01 |

Adriaan J. Roovers - de erfgenamen van Antoon van Ditfoort

R3439 - 1709, onbetaalde koopsom

| R3439-01 |

Willem W. Janssen - Peter J. Jacobs

R3440 - 1709, jachtmisdrijf

| R3440-01 |

De schout, n.o., - Jan de Bie

R3441 - 1709, onbetaalde koopsom

| R3441-01 |

Digna P. van Bergheyck -Lucas Anthonissen

R3442 - 1709

| R3442-01 |

Anna J. Gabrielen - Hendrik G. Claessen

R3443 - 1709, belediging van schout en schepenen

| R3443-01 |

De schout, n.o., - Niklaas Notelaers

R3444 - 1709-1710, achterstallige huur

| R3444-01 |

Cornelia G. van Aerde - August P. Augustijns

R3445 - 1709-1710, teruggave van geleend geld

| R3445-01 |

Eustachius Valentijns - de kinderen van Matthijs A. Ooms

R3446 - 1709-1710, teruggave van geleend geld

| R3446-01 |

Willem Kenis - Antoon en Corneel J. Wirckx

R3447 - 1709-1711, onbetaalde koe

| R3447-01 |

Jan J. Matthijssen - Jacob S. Godry

R3448 - s.d. (ca. 1710), inventaris van sterfhuis

| R3448-01 |

Jacob Meyvis - Michiel B. Vorsselmans

R3449 - s.d. (ca. 1710), teruggave van geleend geld

| R3449-01 |

Melchior Meeussen - Dionijs van Buerste

R3450 - s.d. (ca. 1710)

| R3450-01 |

Antoon Gerardi - Jan F. van Elsacker

R3451 - 1710, onbetaald paard

| R3451-01 |

Jan C. vanden Buys - Peter J. Jacobs

R3452 - 1710, onbetaalde koe

| R3452-01 |

Peter A. van Heybeeck - Lucas Anthonissen

R3453 - 1710, achterstallige belastingen

| R3453-01 |

August C. Augustijns - Peter B. Vorsselmans

R3454 - 1710, schuldvordering

| R3454-01 |

Peter de Wijse - de weduwe van Peter J. Koecken

R3455 - 1710, onbetaalde koeien

| R3455-01 |

Adriaan P. Maes - Corneel Hendricx

R3456 - 1710, betaling van 4 ossen

| R3456-01 |

Adriaan J. Bastiaenssen - Corneel Hendricx

R3457 - 1710, onbetaalde koopwaar

| R3457-01 |

Arnold Betincx - de erfgenamen van Lambrecht Broomans

R3458 - 1710, schuldvordering

| R3458-01 |

Michiel B. Vorsselmans - Jacob Meyvis

R3459 - 1710, opstelling van voogdijrekening

| R3459-01 |

Antoon C. van Gastel - Corneel van Gastel en Antoon P. Anthonissen

R3460 - 1711, afrekening

| R3460-01 |

Peter de Wijse - Wouter P. Rennen

R3461 - 1711, herbergbezoek tijdens de hoogmis

| R3461-01 |

De schout, n.o., - Willem W. Janssen

R3462 - 1711, herbergbezoek tijdens de hoogmis

| R3462-01 |

De schout, n.o., - Corneel van Gastel

R3463 - 1711, achterstallige belastingen

| R3463-01 |

Corneel P. Gabriels - Wouter van Gorp, n.u.

R3464 - 1711, teruggave van geleend geld

| R3464-01 |

Adriaan Claessen, n.u., - Peter A. Verboven

R3465 - 1711, onbetaalde koe

| R3465-01 |

Arnold J. Lenders - Corneel Heyndricx

R3466 - 1711, onbetaalde koe

| R3466-01 |

Corneel P. Gabriels - Jan L. Anthonissen

R3467 - 1711, herbergbezoek tijdens de hoogmis

| R3467-01 |

De schout, n.o., - Adriaan Coecken

R3468 - 1711, herbergbezoek tijdens de hoogmis

| R3468-01 |

De schout, n.o., - Geert van Elsacker

R3469 - 1711, opstellen van rekening

| R3469-01 |

Antoon en Corneel J. Wircx - Jan F. van Elsacker

R3470 - 1711, onbetaald bier

| R3470-01 |

De weduwe van Corneel van Aerde Jan Vermeiren

R3471 - 1712, onbetaald graan

| R3471-01 |

Michiel Heybiom - Jan J. Matthijssen

R3472 - 1712, herbergbezoek tijdens het lof

| R3472-01 |

De schout, n.o., - Adriaan Weerts

R3473 - 1712, afrekening

| R3473-01 |

Adriaan J. Mosselmans - Jan J. Matthijssen

R3474 - 1712, onbetaalde winkelwaren

| R3474-01 |

Arnold Betincx - Jan J. Matthijssen

R3475 - 1712-1713, arbeidsloon

| R3475-01 |

Renier M. Ooms - Jan J. Matthijssen

R3476 - s.d. (ca. 1713), onbetaalde leenverheffing

| R3476-01 |

Jan F. van Elsacker - de erfgenamen van, Peter J. Coecken

R3477 - 1713, teruggave van geleend geld

| R3477-01 |

A M. van Kessel, q.q., - Dionijs van Buerste

R3478 - 1713, intrest

| R3478-01 |

Jacob van Chaem - Joris L. van Staeyen

R3479 - 1713, betaling van mout en graan

| R3479-01 |

Arnold Betincx - de erfgenamen van Lambrecht Broomans

R3480 - 1713, onbetaalde ossen

| R3480-01 |

De heer Arnouts - Corneel Hendricx

R3481 - 1713, achterstallige intrest

| R3481-01 |

Peter J. Damen en Elizabeth G. Velmans - Jan C. van Velthoven

R3482 - 1713, achterstallige huur

| R3482-01 |

De erfgenamen van Beeck - Jan L. Wiercx

R3483 - s.d. (ca. 1714), onderhoudsgeld

| R3483-01 |

Cornelia A . Luycx - Adriaan R. Thomas

R3484 - s.d. (ca. 1714), borgstelling

| R3484-01 |

Jan F. van Elsacker - Adriaan M. Weerts

R3485 - s.d. (ca. 1714), borgstelling

| R3485-01 |

Corneel van Antwerpen.- Adriaan M. Weerts

R3486 - 1714, schuldvordering

| R3486-01 |

Corneel L. Broomans, als voogd van het weeskind, van Peter L. Broomans, - Jan van Gorp

R3487 - 1714, achterstallige belastingen

| R3487-01 |

Jacob M. Kenis, n.u. - Joris L. van Staeyen

R3488 - 1714, teruggave van geleend geld

| R3488-01 |

De erfgenamen van Adriaan vande Mierop - de erfgenamen van Lambrecht Broomans

R3489 - 1714, intrest

| R3489-01 |

Corneel J. Lippens - Geert J. van Dijck

R3490 - 1714

| R3490-01 |

De schout, n.o., - Antoon C. Heirstraets

R3491 - 1714, achterstallige huur

| R3491-01 |

Michiel van Beeck - Arnold J. Schrauwen

R3492 - 1714, achterstallige huur

| R3492-01 |

Willem Bollen, namens Dominicus M. Alen, - Corneel Hendricx

R3493 - 1714, intrest

| R3493-01 |

Maria en Elizabeth van Elsacker- Peter J.J.P. Jans

R3494 - 1714, achterstallige belastingen

| R3494-01 |

Jacob M. Kenis, n.u. - Melchior Meeussen

R3495 - 1714, achterstallige belastingen

| R3495-01 |

Jacob M. Kenis, n.u. - Arnold J. Schrauwen

R3496 - 1715, onbetaalde koopwaar

| R3496-01 |

Niklaas Mouwen - Corneel L. Broomans

R3497 - 1715

| R3497-01 |

Jan F. van Elsacker - Catharina van Yperseel

R3498 - 1715

| R3498-01 |

Adriaan Vermeiren - Catharina van Yperseel

R3499 - 1715, achterstallige huur

| R3499-01 |

Michiel van Beeck - Arnold P. van Aerde

R3500 - 1715, jachtmisdrijf

| R3500-01 |

De schout, n.o., - Jan L. Wiercx, de jonge

R3501 - 1715-1717, onwettelijke koopdag

| R3501-01 |

Peter Kerstens - Dionijs van Buerste

R3502 - 1715-1730, achterstallige cijnzen

| R3502-01 |

De vrouwe van Loenhout - Jan F. van Elsacker en zijn erfgenamen

R3503 - 1716, salaris

| R3503-01 |

Adriaan F. van Beeck - Hendrik J. Bertholomeussen

R3504 - 1716, arbeidsloon

| R3504-01 |

Hendrik W.H. Bertholomeussen - Jacob M. Kenis, n.u.

R3505 - 1716, schuldvordering

| R3505-01 |

Michiel van Beeck - Jan C. van Veithoven

R3506 - 1716, onbetaald koren

| R3506-01 |

Arnold Bode - Dirk N. Janssen

R3507 - 1716, onbetaald vee

| R3507-01 |

Jan P. Dirven - Corneel Hendricx

R3508 - 1716-1717, overtreding van reglement op de processie

| R3508-01 |

De schout, n.o., - de hoofdman en dekens van Sint-Sebastiaansgilde

R3509 - 1717, samenwonen met een weduwe

| R3509-01 |

De schout, n.o., - Jacob C. Rombouts

R3510 - 1717, wegneming van dokumenten

| R3510-01 |

De schout, n.o., - Jan J. Roelen

R3511 - 1717-1719, bedreiging van de vorster

| R3511-01 |

De schout, n.o., - Dirk N. Janssen

R3512 - 1719, schuldvordering

| R3512-01 |

Jan Hermans en Michiel van Beeck - Mattheus C. Aernouts

R3513 - 1720, onbetaalde rente

| R3513-01 |

De schout van Wuustwezel - Jan Vorsselmans

R3514 - 1720, betaling van schulden van Jan F. van Elsacker

| R3514-01 |

De schout, n.o., en de H. Geestmeesters van Loenhout - Elizabeth van Elsacker

R3515 - 1720, jachtovertreding

| R3515-01 |

De schout, n.o., - Filip J. Philipsen

R3516 - 1720, achterstallige huur

| R3516-01 |

Elizabeth en Maria-Anna van Elsacker - Jan Vermeiren

R3517 - 1720, gebruik van andermans land

| R3517-01 |

De schout, n.o., - Elizabeth van Elsacker

R3518 - 1720, afrekening

| R3518-01 |

Elizabeth en Maria-Anna van Elsacker - Corneel P. Arnouts

R3519 - 1720-1722, onbetaalde leenverheffing

| R3519-01 |

De schout, n.o., - Adriaan Lathouwers

R3520 - 1721, beledigingen

| R3520-01 |

Jan M. van Elsacker, secretaris, - de vrouwe van Loenhout

R3521 - 1721

| R3521-01 |

Elizabeth en Maria-Anna van Elsacker - Corneel Huygens en Huibrecht M. Goossens

R3522 - 1722, inventaris van sterfhuis

| R3522-01 |

Corneel C. Leflaerts, e.a. - Corneel J. Lippens

R3523 - 1722-1723, onbetaald bier

| R3523-01 |

De erfgenamen van Michiel van Elsacker - Hendrik Smits

R3524 - 1722-1723, onbetaald bier

| R3524-01 |

De erfgenamen van Michiel van Elsacker - Jan Wemers

R3525 - 1722-1724, achterstallige rente

| R3525-01 |

Jozef Bonninck, procurator van het college der Jezuïeten te Antwerpen, - Hendrik Smits

R3526 - 1723, arbeidsloon

| R3526-01 |

Clemens Verhoeven - Dionijs Jansen

R3527 - 1723, achterstallige intrest

| R3527-01 |

Jan A. Segers - Jan R. Bertrams

R3528 - 1723, schuldvordering

| R3528-01 |

De erfgenamen van Jan F. van Elsacker - Willem Vermeiren

R3529 - 1723, achterstallige intrest

| R3529-01 |

De erfgenamen van Margaretha van Eeckelen - Corneel J.P. Jansen

R3530 - 1723-1724, scheiding en deling

| R3530-01 |

De erfgenamen van Barbara J. Wouters - Catharina W. Proost

R3531 - 1723-1724, onbetaald hout

| R3531-01 |

Jozef Bonninck, procurator van het college der Jezuïeten te Antwerpen, - Hendrik Smits

R3532 - 1723-1724, belediging van de vorster

| R3532-01 |

De schout, n.o., - Quirijn Bogaerts

R3533 - 1724, belediging van schepenen

| R3533-01 |

De schout, n.o., - Jan Meeussen

R3534 - 1724, achterstallige huur

| R3534-01 |

De erfgenamen van Jan F. van Elsacker - Peter C.Huyben

R3535 - 1724, achterstallige huur

| R3535-01 |

De erfgenamen van Jan F. van Elsacker - Adriaan C. Nouts

R3536 - 1724, onbetaalde schapen

| R3536-01 |

Geert J. Geerts - Hendrik L. van Staeyen

R3537 - 1724, achterstallige huur

| R3537-01 |

Jan Hollanders - Hendrik J. Kuypers

R3538 - 1724, teruggave van geleend geld

| R3538-01 |

Jan A. Segers - Corneel P. Aernouts

R3539 - 1724, jachtmisdrijf

| R3539-01 |

De schout, n.o., - Filip J. Flipsen

R3540 - 1724, achterstallige huur

| R3540-01 |

Peter C. Rombouts - Elizabeth van Elsacker

R3541 - 1724, roken van zijn pijp tussen de huizen

| R3541-01 |

De schout, n.o., - Niklaas Notelaers

R3542 - 1724, onbetaalde uitgaven der schepenen

| R3542-01 |

De schout, n.o., - Jan-Baptist Meurs

R3543 - 1724, bewerking van andermans land

| R3543-01 |

De schout, n.o., - Michiel van Antwerpen

R3544 - 1724, grazen van vee op verboden plaats

| R3544-01 |

De schout, n.o., - Jacob Rombouts

R3545 - 1724-1725, rekening van sterfhuis

| R3545-01 |

Jacob Arnouts, n.u. en namens de erfgenamen van Michiel Ma. van Elsacker, - de erfgenamen van Jan F. van Elsacker

R3546 - 1724-1715, achterstallige huur

| R3546-01 |

De erfgenamen van Jan F. van Elsacker - Dionijs van Hal

R3547 - 1724-1729, rekeningvan koopdag

| R3547-01 |

De erfgenamen van Corneel A. Huyben. - de erfgenamen van Jan F. van Elsacker

R3548 - 1725, onwettige inning van belastingen

| R3548-01 |

De schout, n.o., - Maarten Laureyssen

R3549 - 1725, grazen van zijn schapen op andermans land

| R3549-01 |

De schout, n.o., - Corneel J. Jans

R3550 - 1725, teruggave van 2 koeien

| R3550-01 |

Joris J. Aertsen - Andries P. Janssens

R3551 - 1725, achterstallige intrest

| R3551-01 |

Adriana Doms - Arnold C. Arnouts, als voogd der kinderen van Corneel C. Arnouts

R3552 - 1725, grazen van zijn schapen op andermans land

| R3552-01 |

De schout, n.o., - Peter Buys

R3553 - 1725, achterstallige rente

| R3553-01 |

Het klooster Sint-Margrietendaal te Antwerpen - Arnold C. Arnouts

R3554 - 1725

| R3554-01 |

Corneel P. Jans en Adriaan Ooms - Christiaan Vorselmans

R3555 - 1725-1726, grazen van zijn schapen op verboden plaatsen

| R3555-01 |

De schout, n.o., - Michiel Verschueren

R3556 - 1725-1726, te veel betaalde belastingen

| R3556-01 |

De erfgenamen van Jan F. van Elsacker - Willem Kenis

R3557 - 1725-1726

| R3557-01 |

De erfgenamen van Jan F. van Elsacker - de weduwe van Arnold Moons

R3558 - 1726, achterstallige huur

| R3558-01 |

Juffrouw Heylens - Lenaart Goris

R3559 - 1726, onbetaald verteer en teruggave van geleend geld

| R3559-01 |

Corneel J.R. Beterams - Adriaan P. Broomans

R3560 - 1726, schuldvordering

| R3560-01 |

Peter Smits, namens het klooster van O.-L.-Vrouw Presentatie te Antwerpen, - Antoon van Gastel

R3561 - 1726, erfenis

| R3561-01 |

Frans J. Heestermans, e.a. - Corneel F. Heestermans

R3562 - 1726, onbetaalde koe

| R3562-01 |

Melchior M. Flipsen - Niklaas Notelaers

R3563 - 1726, achterstallige rente

| R3563-01 |

Juffrouw van Elsacker - Arnold Schrauwen

R3564 - 1726, achterstallige huur

| R3564-01 |

Juffrouw van Elsacker - Niklaas C. Huyben

R3565 - 1726, achterstallige rente

| R3565-01 |

Juffrouw van Elsacker - Hendrik A. Quirijnen

R3566 - 1726, achterstallige rente

| R3566-01 |

Juffrouw van Elsacker - Antoon van Gestel

R3567 - 1726

| R3567-01 |

Het klooster Sint-Maarten ten Troon te Leuven - Maria-Anna en Elizabeth van Elsacker

R3568 - 1726, afrekening

| R3568-01 |

Maria-Anna en Elizabeth van Elsacker - Adriaan J. Matthijssen

R3569 - 1726, onbetaald paard

| R3569-01 |

De weduwe van Marinus Coenraets - Peter Buyens

R3570 - 1726, afrekening

| R3570-01 |

De erfgenamen van Jan F. van Elsacker - Corneel H. Philips

R3571 - 1727, aandeel in te betalen rente

| R3571-01 |

Peter C. Huyben, n.u. - Antoon C. Arnouts

R3572 - 1727, achterstallige intrest

| R3572-01 |

Mark Kenis, q.q., - Jacob Fenincx

R3573 - 1727, achterstallige intrest

| R3573-01 |

Mark Kenis, q.q. - Hendrik Quirijnen

R3574 - 1727, ruiming van grachten

| R3574-01 |

De schout, n.o., - Maria Josina van Elsacker

R3575 - 1727, beledigingen

| R3575-01 |

Niklaas Godry - Corneel A. Aernouts

R3576 - 1727, onbetaalde koopsom

| R3576-01 |

Joris H. Vergouwen, n.u. - Corneel L. Broomans

R3577 - 1727, schuldvordering

| R3577-01 |

De erfgenamen van Jan F. van Elsacker - de weduwe van Jacob Meyvis

R3578 - 1727, allerlei onkosten

| R3578-01 |

De erfgenamen van Jan F. van Elsacker - de erfgenamen van Jan Rombouts

R3579 - 1727, achterstallige rente en onbetaalde koopsom

| R3579-01 |

Jan M. van Elsacker - Hendrik W. Quirijnen

R3580 - 1728, afrekening

| R3580-01 |

Matthijs J. Rombouts - Lambrecht J. Rombouts

R3581 - 1728, achterstallige belastingen

| R3581-01 |

Peter Dooms - Peter C. Peeters

R3582 - 1728, achterhouding van documenten

| R3582-01 |

De schout, n.o., - Hendrik Smits

R3583 - 1728, achterstallige huur

| R3583-01 |

Corneel Meeussen - Antoon Bertelmeussen

R3584 - 1728, achterstallige huur

| R3584-01 |

De erfgenamen van Jan F. van Elsacker - de weduwe van Jan J. van Acken

R3585 - 1728, ruiling van paarden

| R3585-01 |

Lenaart Elst - Adriaan P. Koecken

R3586 - 1728, schuldvordering

| R3586-01 |

Joris vander Saecken - Corneel A. van Tichelt

R3587 - 1728, schuldvordering

| R3587-01 |

De erfgenamen van Jan F. van Elsacker - Jan J. Rombouts

R3588 - 1728, schuldvordering

| R3588-01 |

De erfgenamen van Jan F. van Elsacker - Corneel L. Broomans

R3589 - 1729, achterstallige huur

| R3589-01 |

De erfgenamen van Jan F. van Elsacker - de erfgenamen van Frans Heestermans

R3590 - 1729-1731, niet aangeven van gekwetste

| R3590-01 |

De schout, n.o., - Andries J. Schenck

R3591 - 1730, aandeel in obligatie

| R3591-01 |

Jan J. Rombouts, n.u., en Corneel P. Marynissen, n.u. - Willem L. Broijmans

R3592 - 1730, loslopende hond

| R3592-01 |

De schout, n.o., - Adriaan van Mechelen

R3593 - 1730, achterstallige rente

| R3593-01 |

Elizabeth J Bertrams - de kinderen van Jan P.M. Rombouts, e.a.

R3594 - 1730

| R3594-01 |

De schout, n.o., - Elizabeth van Elsacker

R3595 - 1730, achterstallige intrest

| R3595-01 |

De erfgenamen van Jan G. Rombouts - de erfgenamen van Jan P. Joris

R3596 - 1730, achterstallige intrest

| R3596-01 |

Petrus van Elsacker, namens Elizabeth Betrams, - Jan A. Vergouwen

R3597 - 1730, schenken van kwanselbier

| R3597-01 |

De schout, n.o., - Adriaan van Meir

R3598 - 1730, drinken van kwanselbier

| R3598-01 |

De schout, n.o., - Cornelia de Backer

R3599 - 1730, teruggave vangeleend geld

| R3599-01 |

Elizabeth J. van Ram - de erfgenamen van Peter J. Peeters

R3600 - 1730, achterstallige huur

| R3600-01 |

Hendrik Cuypers - Lambrecht J. Rombouts

R3601 - 1730, aflegging van rente

| R3601-01 |

Corneel Rombouts - Joris H. Vergouwen

R3602 - 1730-1732, rekening van sterfhuis

| R3602-01 |

Jan Bode, e.a. - Elizabeth van Elsacker, als erfgename van Jan F. van Elsacker

R3603 - 1731, achterstallige huur

| R3603-01 |

Lambrecht Rombouts - Hendrik van Staeyen

R3604 - 1731, achterstallige rente

| R3604-01 |

Het klooster Sint-Margrietendaal te Antwerpen - Michiel van Antwerpen

R3605 - 1731, achterstallige rente

| R3605-01 |

Het klooster Sint-Margrietendaal - Peter P. Vermeiren

R3606 - 1731, achterstallige rente

| R3606-01 |

Het klooster Sint-Margrietendaal - Hendrik W. Quirijnen

R3607 - 1731, achterstallige intrest

| R3607-01 |

Matthijs J. Verboven - Peter C. Huyben

R3608 - 1731-1733, achterstallige intrest

| R3608-01 |

Anna-Catharina Verdaet - Hendrik Dircx

R3609 - 1731-1735, onbetaalde koopsom

| R3609-01 |

Dirk M. Hellemans, e.a. - Elizabeth van Elsacker

R3610 - 1731-1735, schuldvordering

| R3610-01 |

Elizabeth van Elsacker - Arnold van Staeyen

R3611 - 1732, achterstallige rente

| R3611-01 |

Elizabeth van Elsacker - Hendrik W. Bertelmeussen

R3612 - 1732, afrekening

| R3612-01 |

Jan de Wolf en Maria-Isabella Versmissen - Arnold C. Arnhouts

R3613 - 1732, geldsom

| R3613-01 |

Jan Campen - Antoon van Gastel

R3614 - 1732, achterstallige huur

| R3614-01 |

Het klooster Sint-Margrietendaal - Bartholorneus A. Bertholomeussen

R3615 - 1732, ruiling van koeien

| R3615-01 |

Jacob Schoepen - Antoon Gorissen

R3616 - 1732, weghalen van koe

| R3616-01 |

Jacob Schoepen - Willem Bosi

R3617 - 1732, erfenis

| R3617-01 |

Corneel C. van Dijck, n.u. - Joris J. Rombouts, n.u.

R3618 - 1732, proceskosten

| R3618-01 |

Petrus Herry, q.q., - Maarten Lauweryssen

R3619 - 1732-1734, borgstelling

| R3619-01 |

Jacob A. van Kessel, hoofddrossaard van het kwartier Hoogstraten, - Jan C. Arnhouts

R3620 - 1733, afwezigheid in de schepenbank

| R3620-01 |

De schout, n.o., - Jan C. Arnouts

R3621 - 1733, beledigingen

| R3621-01 |

De schout, n.o., - Corneel Bertrams

R3622 - 1733, achterstallige rente

| R3622-01 |

W. Pelgrom - de weduwe van Jacob Meyvis

R3623 - 1733, achterstallige rente

| R3623-01 |

Elizabeth van Elsacker - Antoon P. Anthonissen

R3624 - 1734, aanwezigheid op ongeoorloofde bijeenkomsten

| R3624-01 |

De schout, n.o., - Jan L. Arnouts

R3625 - 1734, aanwezigheid op ongeoorloofde bijeenkomsten

| R3625-01 |

De schout, n.o., - Geert vanden Cloot, voor zijn zoon

R3626 - 1734, schuldvordering

| R3626-01 |

De schout, namens Dimpna Valentijns, Peter S. Valentijns

R3627 - 1735, dienstloon

| R3627-01 |

Elizabeth Wircx - Jan J. Peeters

R3628 - 1735, afrekening

| R3628-01 |

Joris Vergouwen - Peter Waymans

R3629 - 1735, onbetaald bier

| R3629-01 |

Jacob C. vanden Ackerveken, n.u. - Niklaas Godri, n.u.

R3630 - 1735, achterstallige cijns

| R3630-01 |

Petrus Herry - Melchior Mertens

R3631 - 1735, achterstallige pacht

| R3631-01 |

Petrus Herry - Adriaan van Mechelen

R3632 - 1735, drinken van kwanselbier

| R3632-01 |

De schout, n.o., - Corneel Vergouwen

R3633 - 1735, arbeidsloon

| R3633-01 |

Jan Conincx - Jan Kivits

R3634 - 1735, drinken van kwanselbier

| R3634-01 |

De schout, n.o., - Jan W. van Ostaeyen

R3635 - 1735, drinken van kwanselbier

| R3635-01 |

De schout, n.o., - Adriaan P. Broomans

R3636 - 1735, drinken van kwanselbier

| R3636-01 |

De schout, n.o., - Huibrecht J. Lenaerts

R3637 - 1735

| R3637-01 |

De schout, n.o., - Arnold van Bael en Peter Verboven

R3638 - 1735-1737, aanwezigheid van zijn dochters op bruiloft

| R3638-01 |

De schout, n.o., - Peter W. Ooms

R3639 - 1736, onvergoede onkosten

| R3639-01 |

De schout, n.o., en Joris J. Rombouts - Elizabeth van Elsacker

R3640 - 1736, schuldvordering

| R3640-01 |

De schout, n.o., - Maarten Laureyssen

R3641 - 1736, afrekening

| R3641-01 |

Jan J. de Canter - Michiel Verschueren

R3642 - 1736, niet afgelegde rente

| R3642-01 |

Magdalena Tappers - Hendrik W. Quirijnen

R3643 - 1736, teruggave van geleend geld

| R3643-01 |

Magdalena Tappers - Hendrik J. Bartholomeussen

R3644 - 1736, onbetaalde rekening

| R3644-01 |

Magdalena Tappers - Joris J. Rombouts

R3645 - 1736, teruggave van geleend geld

| R3645-01 |

Magdalena Tappers - Hendrik W. Bartholomeussen, n.u.

R3646 - 1736, achterstallige huur

| R3646-01 |

Magdalena Tappers - Jan G. Kivits

R3647 - 1736, teruggave van geleend geld

| R3647-01 |

Magdalena Tappers - Jan G. Kivits

R3648 - 1736, beledigingen

| R3648-01 |

De schout, namens de deken der Kolveniersgilde, - Amandus Peeters

R3649 - 1736

| R3649-01 |

Elizabeth van Elsacker - Corneel A. van Tychelt

R3650 - 1736, onbetaalde rekening

| R3650-01 |

Elizabeth van Elsacker - Adriaan A. Gijsen

R3651 - 1736-1743, erfenis

| R3651-01 |

Christina Valentijns - Peter S. Valentijns

R3652 - 1737

| R3652-01 |

De schout, n.o., - Peter W. Ooms

R3653 - 1737, achterstallige rente

| R3653-01 |

Jozef Schuermans - Corneel C. Bertrams

R3654 - 1737, achterstallige rente

| R3654-01 |

De schout, in eigen naam, - Joris J. Rombouts

R3655 - 1737, achterstallige rente

| R3655-01 |

Jozef Schuermans - Elizabeth Bertrams

R3656 - 1737-1741, kleermakersloon

| R3656-01 |

Jan F. Coninckx - Magdalena Tappers

R3657 - 1737-1741, schuldvordering

| R3657-01 |

Magdalena Tappers - Aldegonde de Wijse

R3658 - 1739, achterstallige huur

| R3658-01 |

Mattheus Deckers, n.u. - Adriaan C. Willemen

R3659 - 1739, schaarhout

| R3659-01 |

M. Suys - Andries P. Jans

R3660 - 1739, achterstallige rente

| R3660-01 |

Willem Kenis - Willem L. Broomans

R3661 - 1739

| R3661-01 |

Regina-Cecilia Reyns - Adriaan P. Coecken, e.a.

R3662 - 1739, achterstallige intrest

| R3662-01 |

Adriaan van Aerde - Jan P. Vorsselmans

R3663 - 1739-1743, nalatenschap van Mattheus van Gilse

| R3663-01 |

Magdalena Tappers - Maria-Josina van Elsacker

Personen:

R3664 - 1740, sluiting van dorpsrekening

| R3664-01 |

De bedezetters van Loenhout - Jan C. Arnouts

R3665 - 1740, sluiting van collecteursrekening

| R3665-01 |

De bedezetters van Loenhout - Peter H. Bartholomeussen

R3666 - 1740, bodeloon

| R3666-01 |

De schout, namens J.B. Gabriels, - Corneel C. Bertrams

R3667 - 1740, achterstallige pacht

| R3667-01 |

Jan J. Rombouts - Peter A. Verhoven

R3668 - 1740, verzwegen rente

| R3668-01 |

Jan J. Rombouts - Joos C. Vermeiren

R3669 - 1740-1741, nalatenschap

| R3669-01 |

Peter Kenis, als voogd van Barbara Valentijns, - Peter S. Valentijns

R3670 - 1741-1743

| R3670-01 |

Jan Walckiers, heer van Loenhout, - Jan F. Coninckx

R3671 - s.d. (ca. 1742), achterstallige rente

| R3671-01 |

Maria-Josina van Elsacker, namens het klooster Sint-Maarten ten Troon te Leuven, - Catharina van Dijck

Personen:

R3672 - 1742, achterstallige rente

| R3672-01 |

Maria-Josina van Elsacker, namens het klooster Sint-Maarten ten Troon te Leuven, - Melchior. M. Philipsen

Personen:

R3673 - 1742, achterstallige rente

| R3673-01 |

Het klooster Sint-Maarten ten Troon te Leuven - Jan N. van Dyck

R3674 - 1742, achterstallige huur

| R3674-01 |

Jan M. van Elsacker - Jan N. van Dyck

R3675 - 1743, afrekening van koopdag

| R3675-01 |

De erfgenamen van Christina Bervoets - de weduwe van Jan Verboven

R3676 - 1743, achterstallige belastingen

| R3676-01 |

Carolus F. Hunens de Landeghem - de erfgenamen van Michiel Pellens

R3677 - 1743, beledigingen

| R3677-01 |

De schout, n.o., Maria-Anna van Litsenborgh

R3678 - 1744-1745, herbergbezoek

| R3678-01 |

De schout, n.o., - Geert Beterams

R3679 - 1751, achterstallige pacht

| R3679-01 |

Anna-Catharina Marcelli - Geert Luyckx

R3680 - 1753

| R3680-01 |

Peter van Elsacker - Jacob Huyghens

R3681 - 1754, proceskosten

| R3681-01 |

Maria-Anna Janssen - Frans Thyssens

R3682 - 1754, achterstallige pacht

| R3682-01 |

Jacob vande Cloodt - Joris J. Aertsen

R3683 - 1754, onbetaalde waren

| R3683-01 |

Adriaan Kerstens - Erasmus Kerstens

R3684 - 1754, onbetaalde jenever

| R3684-01 |

Christoffel vanden Dries - Erasmus Kerstens

R3685 - 1754

| R3685-01 |

Joris J. Aertsen - Thomas V. Gerardi

R3686 - 1754, aanstelling van voogden

| R3686-01 |

De schout, n.o., - Adriana J. Meyvis

R3687 - 1754, beledigingen

| R3687-01 |

De schout, n.o., - Jan G. Smits

R3688 - 1754, voogdijrekening

| R3688-01 |

Huibrecht M. Goossens, als voogd van Catharina M. Goossens, - Michiel A. Goossens

R3689 - 1754-1755, leenverheffing

| R3689-01 |

Ignatius C. van Craesbeeck, als stadhouder van het leenhof, - Anna-Philippina en Isabella-Regina Reyns

R3690 - 1754-1755, legaat aan H. Geesttafel

| R3690-01 |

De schout, namens de H. Geesttafel, - Helena Gysen

R3691 - 1754-1755, kwijting van rente

| R3691-01 |

Corneel van Hinnebrugghen, als voogd van Elizabeth van Minnebrugghen, - Anna Hofkens

R3692 - 1755, schuldvordering

| R3692-01 |

Erasmus Kerstens - Cornelia Kenis en Jan Meussen

R3693 - 1755-1756, dansfeest op vastendag

| R3693-01 |

De schout, n.o., - Corneel van Gastel

R3694 - 1755-1761, dansfeest op vastendag

| R3694-01 |

De schout, n.o., - Boudewijn J.L. Arnouts

R3695 - 1756, schuldvordering

| R3695-01 |

Lenaart B. Peeters en Jan P. van Dyck - Jan Kievits

R3696 - 1756- 1757, achterstallige huur

| R3696-01 |

De erfgenamen van Peter Valentijns - Jacob C. van Ackerveken

R3697 - s.d. (ca. 1757), lasten op geruilde gronden

| R3697-01 |

Frans B. van Elsacker, namens Engelbert Vierlingh, - Jan Meussen

R3698 - s.d. (ca. 1757), achterstallige rente

| R3698-01 |

De onderpastoor van Loenhout - Frans vanden Cloote

R3699 - 1757, belediging van Corneel Ooms

| R3699-01 |

De schout, n.o., - Gabriël Janssen

R3700 - 1757, onbetaalde dranken

| R3700-01 |

Corneel Timmermans - Jan van Dijck

R3701 - 1757, onbetaalde dranken

| R3701-01 |

Corneel Timmermans - Jacob C. van Ackerveken

Personen:

R3702 - 1757-1758, achterstallige rente

| R3702-01 |

Hendrik G. Haenegraef, ontvanger van Sint-Maartensklooster te Leuven, - Jacoba Kenis

Personen:

R3703 - 1757-1763, achterstallige huur

| R3703-01 |

De erfgenamen van Petrus van Elsacker - de erfgenamen van Corneel J.P. Jans

R3704 - 1758, achterstallige rente

| R3704-01 |

Hendrik Vorsseimans - Jan G. Kiviets

R3705 - 1759

| R3705-01 |

Advokaat de Bock - Jan N. van Dijck

R3706 - 1759

| R3706-01 |

Hendrik G. en Petrus Haenegraef - Jacob vander Ackerveken, n.u.

R3707 - 1759-1764, achterstallige rente

| R3707-01 |

Elizabeth Brocken, begijn te Hoogstraten, en haar erfgenamen - Anna-Catharina en Elizabeth Itarcelli

R3708 - 1760

| R3708-01 |

Jacob vande Cloot - Joris J. Aertsen

R3709 - 1761

| R3709-01 |

Peter Eskens - Joanna-Maria en Anna-Maria Strijpen

R3710 - 1761, onbetaalde hop

| R3710-01 |

Jan van Eersel - Erasmus Kerstens

R3711 - 1761, achterstallige huur

| R3711-01 |

De erfgenamen van Petrus van Elsacker, - Erasmus Kerstens

R3712 - 1761-1762, schuldvordering

| R3712-01 |

Jan N. van Dijck - Boudewijn Arnouts

R3713 - 1762-1766

| R3713-01 |

Corneel Goris, n.u., - Huibrecht Feninckx

R3714 - 1763, loon

| R3714-01 |

Cornelia Cools - Jan N. van Dijck

R3715 - 1765

| R3715-01 |

Jan Kenis, n.u. - Jan-Baptist Arnouts

R3716 - 1765-1771, onbetaalde waren

| R3716-01 |

De weduwe van Jan vander Ackerveken - de weduwe van I.C. van Craesbeeck de Sittaert

R3717 - 1767-1768, onbetaalde koopsom

| R3717-01 |

De erfgenamen van Huibrecht J. Lenaerts - Jan P. Kenis

R3718 - 1767-1768, calengiering

| R3718-01 |

Antoon J. Anthonissen, n.u. - Maria Schuermans

R3719 - 1769, achterstallige huur

| R3719-01 |

De rentmeester van het klooster Vredenberg te Lier - Peter J. van Gestel, e.a.

Personen:

R3720 - 1771

| R3720-01 |

Matthijs Vorsselmans - Jan van Ootegem

Personen:

R3721 - 1771, lidmaatschap van Sint-Jorisgilde

| R3721-01 |

De schout, n.o., - Frans van Meir

Personen:

R3722 - 1771, toelating van jongman tot de gilde

| R3722-01 |

De schout, n.o., - Erasmus Kerstens als hoofdman van Sint-Jorisgilde

Personen:

R3723 - 1772, jachtovertreding

| R3723-01 |

De schout, n.o., - Adriaan J. Doms,

Personen:

R3724 - 1773, verkoop van goederen

| R3724-01 |

Jan-Baptist F. Hermans - Jacob. F. Philipsen

Personen:

R3725 - 1774, onbetaalde waren

| R3725-01 |

A. de Want - Jan W. Maesen

R3726 - 1774, jachtovertreding

| R3726-01 |

De schout, n.o., - Jan C. Mattheyssen

Personen:

R3727 - 1774, achterstallige pacht

| R3727-01 |

Jan-Baptist F. Hermans, als rentmeester van de heer van Loenhout, - Erasmus Kerstens

Personen:

R3728 - s.d. (ca. 1775)

| R3728-01 |

Jan van Ooteghem - Petrus Robens

Personen:

R3729 - 1775

| R3729-01 |

De schout, n.o., - Corneel Kivits

Personen:

R3730 - 1775-1789, achterstallige rente

| R3730-01 |

Adriaan en Corneel P. van Tichelt - Maria Gebours en Jan M. Buys

Personen:

R3731 - 1778, jachtovertreding

| R3731-01 |

De schout, n.o., - Maarten Martens

Personen:

R3732 - 1779, achterstallige cijns

| R3732-01 |

Het klooster te Huybergen - Peter van Elsacker

R3733 - 1779, achterstallige rente

| R3733-01 |

Het klooster te Huybergen - Jan B. Peeters

R3734 - 1779, achterstallige rente

| R3734-01 |

Het klooster te Huybergen - Mattheus van Gastel

Personen:

R3735 - 1780

| R3735-01 |

De procureurs Lemmens en Gerardi, q.q., - Elizabeth Ansoms

Personen:

R3736 - 1780

| R3736-01 |

De erfgenamen van Engelbert Vierlingh - Erasmus Kerstens

Personen:

R3737 - 1780, beledigingen

| R3737-01 |

Peter J. van Dyck - Jan Meussen

Personen:

R3738 - 1782, jachtovertreding

| R3738-01 |

De schout, n.o., - Peter de Bruyn

Personen:

R3739 - 1782, achterstallige rente

| R3739-01 |

Het klooster O.-L.-Vrouw-Presentatie te Antwerpen - Peter C. Geerts en Barbara van Dyck

Personen:

R3740 - 1782-1785, calengiering

| R3740-01 |

Cornelia D. van Dyck en Adriaan Vroman - Corneel L. Goris

Personen:

R3741 - 1783

| R3741-01 |

De notarissen Lemmens en Gerardi - Frans van Elsacker

Personen:

R3742 - 1784

| R3742-01 |

Anna-Maria Godderi - Jan Goris

Personen:

R3743 - 1784, betaling van geldsom

| R3743-01 |

Antoon Roovers - Jan A. Ooms en Maria Roovers

Personen:

R3744 - 1786, beledigingen

| R3744-01 |

Peter van Gastel - Jan J. Rombouts

Personen:

R3745 - 1786, slaan van een kind

| R3745-01 |

De schout, n.o., - Jan Brughmans

R3746 - 1786, achterstallige pacht

| R3746-01 |

Jan Kivits - Filip Philipsen

Personen:

R3747 - 1786, onbetaalde waren

| R3747-01 |

F. Kooman - Jacob Telier

Personen:

R3748 - 1789-1792, jachtovertreding

| R3748-01 |

De schout„ n.o., - Filip Philipsen

Personen:

R3749 - 1790-1791, afrekening

| R3749-01 |

Andries G. Lemmens - Michiel van Beeck

Personen:

R3750 - 1790-1791, te hoge onkostenrekening

| R3750-01 |

Adriaan Vroman, e.a. - Petrus Roubens

Personen:

R3751 - 1790-1792, uitwinning

| R3751-01 |

Jan J. Aertsen - de erfgenamen van Antoon J. Aertsen

Personen:

R3752 - 1791-1792, lasten op verkocht land

| R3752-01 |

Jozef vande Wouwer - de erfgenamen van Antoon J. Aertsen

Personen:

R3753 - 1793, achterstallige rente

| R3753-01 |

De erfgenamen van Corneel J. Rombouts - Jan M. Buys

Personen:

R3754 - 1795, achterstallige huur

| R3754-01 |

Jan-Baptist vande Wouwer - Jacob Verheyden

Personen:

R3755 - 1796, uitwinning

| R3755-01 |

Christiaan Comperen - Jan-Baptist vande Wouwer

Personen: