Notariaat Peeter Beijers Van Voxdael R02 – 8995 (Rijksarchief Antwerpen)

Rijksarchief Antwerpen – Notariaat Peeter Beijers Van Voxdael, R02 – 8995

Inleiding

| PBV-000-1 |

Bewaarplaats: rijksarchief Antwerpen

Referte: R02 – 8995

Nota: deze archiefbundel vangt aan met 16 akten van notaris Jan Van Vorspoel. De nummering gaat van daaruit voort.

Akte 17 – 16.11.1587

| PBV-017-1 |

de erfgenamen Heer Bernaert van Aken en de erfgenamen Cornelis van Aken. Peeter van Aken, Loenhout, voor hem zelf en als momboor van de kinderen Lauwerijs van Aken en Cornelis Goris Aerts x Marie Adriaen van Aken dr, samen vervangende hun mede-erfgenamen van heer +Bernaert van Aken, broer van vs Marie en oom van vs Peeter, ook als erfgenamen van +Cornelis van Aken, broer van vs Bernaert, machtigen Jan Nijs van Tijchelt, toeziener van de weeskinderen +Lauwerijs van Aken, om in Antwerpen te compareren inzake de roerende goederen bevonden in het huis van Tanne Daniels en deze te verkopen of naar Loenhout te brengen

Personen:

Akte 18 – 20.11.1587

| PBV-018-1 |

S/D erfgenamen Cornelis Cornelis Rommens en Elijsabeth Jan Maes dr weduwe vs Cornelis Rommens. Compareerden voor schepenen Jacop Cornelis Rommens, zijn broer Rommen Cornelissen, beiden ook vervangende de weeskinderen van hun broer Lenaert, en anderzijds Elijsabeth Jan Maes dr x +Cornelis Cornelis Rommens xx Peeter Aerts Sgrauwen. Delen de verstorven roerende goederen van hun broer Cornelis Cornelis Rommens, de weeskinderen gedeelte bedraagt 3 Rgld, waarvan zij onmiddellijk voldaan zijn in handen van Trijne x +Lenaert Cornelis Rommens. Er blijven nog een trog en een 'spenne' ongedeeld welke op 4 Kgld geschat worden en welke Peeter Aert Sgrauwen presenteert op te leggen

Personen:

Akte 19 – 27.01.1588

| PBV-019-1 |

Denijs van Hester, Brecht, en Dimpne Jan Thomas Blanckers dr verklaren meer dan een jaar terug voor de pastoor van Meerle huwelijksbeloften te hebben afgelegd, schelden mekaar daarvan kwijt

Personen:

Akte 20 – 19.01.1588

| PBV-020-1 |

Op verzoek van mr Lenaert Wachtmans, procureur te Anwerpen, overhandigt Peeter Beijers 2 brieven van de stad Antwerpen. De eerste aan schout en schepenen in Wuustwezel, de tweede aan Adriana Cornelis Jacop Bien dr

Akte 21 – 24.04.1589

| PBV-021-1 |

testament Adriaenken Mathijs Jansen (van Bergen) dr, volgens de moeder tussen 12 en 13 jaren oud, ziek liggende ten huize van heer van der Meeren in Wuustwezel. Wil dat de goederen haar van haar vader verstorven haar moeder Anne Joeris Wouters dr volgen

getuigen : Peeter Jordaens, schout in Wuustwezel en Jan Sijmons, schepen

Personen: