Leenboek van Rutger van Doren, ca 1546 (Archief Heerlijkh., nr. 393)

Later bijgeschreven teksten worden in schuine druk aangeduid.

Leenboek van Rutger van Doren, ca 1546

| 393-001-01 |

RAA, Archief van de heerlijkheden van Loenhout en Popendonk, nr 393

(bewerking: Etienne Kerremans)

Voor nummering

| 393-002-01 |

jonkheer Rutgheert van Doren houdt tot een vol leen 18 V rogge erfelijk met nog een vol en diverse percelen van leen

en de gerechte panden van vs 18 V zijn een stede met hof, land en toebehoren die Lijsbeth van den Wijngaerde te leen heeft ontvangen als blijkt f° III

item nog een stuk land 'het eelootken' dat Sijmon de Cuijpere te leen houdt als blijkt f° VII

F° I r°

| 393-003-01 |

op 24/11/1564 compareerde jonker Rutgeert van Doren, heeft voor wethouder en leenmannen opgedragen als verkoper tot behoef van heer Ferdinando de Bernij dit volle van 18 V rogge met alle de lenen die daaronder begrepen zijn, Ferdinando de Bernij heeft de graaf van Arenberch de eed gedaan, Antwerpen, ten woonhuis vs Ferdinando de Bernij, present Peeter Imbrechts als stadhouder, Jan van Staeijen, Jan van Vorspoele

F° II r°

| 393-004-01 |

akkoord tussen Adriaan van Ostaeijen x Cornelia mr Jan Hegs dr als gekocht hebben de de stede in kesselbeek waar Engel Janssen x Lijsbeth uitgestorven zijn enerzijds en anderzijds Cornelis van Dongen als stadhouder en nomine jonkheer Ferdinando de Bernij, drossaard van Breda,

eerste comparanten zullen leveren 400 Rgld voor het kapitaal van vs 18 V alsook van de pacht die overmorgen lichtmis dag zal vervallen, mitsgaders ook van het heergeweide, gedaan op het kasteel van Loenhout, 31/01/1609, present mr Peeter Joordaens, Laureijs Cornelis Reijns

F° III r°

| 393-005-01 |

hierna volgen de percelen die te leen worden ontvangen en gehouden onder jonker Rutgheert van Doren

Elijsabeth van den Wijngaerde houdt te leen een stede met huis, hof, land en toebehoren samen 3 gemeten in klein Neerven O Peeter Imbrechts Z Anne en Magdalena Imbrechts W Jan Hegs N Ghijsbrecht Pauwels Wuijts, in deze stede heeft te leen ontvangen Sijmon de Cuijper als blijkt f° VII zijn pand van 18 V rogge die op vs stede jonker Rutgeert van Doren heffende is

F° III v°

| 393-006-01 |

item Jan van den Wijngaerde heeft de eed gedaan voor Elijsabeth zijn zuster

modo na dood van Elijsabeth van de Wijngaerde heeft haar dochter Anthonia vs stede ontvangen, haar momboors man is Heijndrick van Huijsen, present Jan van Bavele, Peeter Joos, 09/11/1559

na dood van Heijndrick van Huijsen man van Anthonia heeft haar man Cornelis Nijs de eed gedaan, present Jan van Bavele, Jan Hegge de oude, 03/07/1562

modo heeft Jan Cornelis Mercx ontvangen deze stede bij koop en opdracht van Anthonie Peeter Smits x Cornelis Nijs, present Jan van Vollenhove, Peeter van Dietfoirt, Aernout van Ostaeijen, 25/10/1568

(nota: akte doorgehaald)

modo na opdracht van Jan Cornelis Mercx heeft Laureijs van Aken x Cornelie Joos deze stede ontvangen bij koop, present Cornelis Ijsendonck, Adriaen Diels, Anthonis van Dietfoirt, Adriaen Engelen, Peeter Imbrechts, en mij Jan van Vorspoele, 24/01/1570 svl

F° IIII r°

| 393-007-01 |

Adriaen Engelen x Laurentia houden te leen stuk land 'de eester' ca 4 gemeten O Sijmon de Cuijpere, Peeter Imbrechts en Peeter van der Buijten 'eijckhoff' Z Jan Heijndrick Hovelmans 'poorthoff', vs Peeter van der Buijten en Peeter van Eeckele N Jonker Jan van den Wijngaerde

in het oud boek f° I

Peeter Beijers van Voxdael heeft te leen ontvangen vs stuk land bij opdracht van Cornelis en Mathijs Jan van Aerde, waarvan moeder was … (niet ingevuld) vervangende samen hun zuster Tanneken, 28/12/1592 ; present Claes van Dale, Jan Nijs van Tijgelt, Engel Janssen

F° IIII v°

| 393-008-01 |

na opdracht van Jehenneken Bode met haar man Bartholomeeus van der Weerde heeft Pauwels Sernilius ontvangen de V rogge 24 st erfelijk f° V bij koop, present Peeter Franssen, Peeter Christiaens, en Jan van Vorspoele, 17/09/1574

F° V r°

| 393-009-01 |

in het oud boek f° II

Pauwels Jan Dignen houdt te leen op vs 3 gemeten land een V rogge 24 st erfelijk

Barbara Jan Dignen dr heeft in broeder en zusterlijk recht vs V 24 st ontvangen om de blading te mogen ontvangen gemerkt men niet weet of Pauwels Dignen, vele jaren in het buitenland geweest zijnde, leeft of dood is, en haar man man Mattheus de Schrijvere heeft de eed gedaan, present Peeter Pielnaeck, Peeter van Dietfoirt, 10/04/1559

modo heeft Hendrick Dielis Boets deze V 24 st ontvangen in broeder en zusterlijk recht en de heer voldaan, al alsof Pauwels Dignen zijn oom overleden is,, present Anthonis Cornelis Pauwels, Anthonis van Dietfoirt, 26/05/1561

modo Jehenneke Dielis Boets dr bij deling, haar gezet man is Huijbrecht Pauwels, 03/12/1565, present Jan van Bavele, Cornelis Ijsendonck

F° V v°

| 393-010-01 |

in het oud boek f° V

Jan Hegge de oude houdt te leen op vs 4 gemeten 'de eester' 2 V rogge 20 st erfelijk

op 02/12/1567 compareerde Jan Hegge de oude op verzoek van Adriaen Engelen, verklaart op de vraag waarvoor hij de 2 renten resp van 2 V 20 st en van een V 10 st staande f° VI gekocht heeft dat hij de eerste kocht voor 32 Kgld eens en de tweede voor 16 Kgld eens, present Jan van Bavele, Peeter van Dietfoirt, Heijndrick van der Buijten

na dood van Jan Hegge heeft Willem Hegge ontvangen in broeder en zusterlijk recht van vs rente de 2 V rogge en bij deling de 20 st erfelijk, present Jan van Vollenhove, Peeter Marcelis, 17/06/1570

F° VI r°

| 393-011-01 |

Jan Hegge de Jonge heeft ook ontvangen op de 4 gemeten land een V rogge 10 st erfelijk

Jan Hegge Janssen vs heeft te leen ontvangen in broeder en zusterlijk recht bij versterf vs V 10 st, present Peeter Pielnaeck, Jan van Bavele, 13/06/1559

item Willem Hegge houdt te leen vs 10 st bij deling , present Jan van Vorspoele, Jan van Vollenhove, Peeter Marcelis, 17/06/1570

F° VI v°

| 393-012-01 |

in het oude boek f° IIII

Peeter Jan Tscuijpers zoon heeft ontvangen te leen in broeder en zusterlijk recht op vs 4 gemeten 25 st erfelijk, zijn vader Jan de Cuijpere heeft de eed gedaan als momboor

na dood van Jan de Cuijper is Jan van Bavele gezet man

modo heeft Jan Cornelis Boets als man van Cornelie Jan Cuijpers dr deze 25 st ontvangen bij deling, present Peeter van Dietfoirt, Adriaen van Aken de jonge, 29/06/1568

F° VII r°

| 393-013-01 |

Sijmon de Cuijpere x Marije Diericx houden te leen een stuk land 'het eetlootken' O Jan Hegs en 'de frans heijninge' Z Peeter Imbrechts 'eijckhoff' W Adriaen Engelen 'eester' N jonker Jan van den Wijngaerde en Marck Loijcx 'frans heijninge'

vs stuk land is mede pand met de stede die hiervoor ontvangen heeft Elijsabeth van de Wijngaerde als blijkt f° III van de 18 V rogge

na dood van Sijmon de Cuijpere is gezet man van Marije Diericx haar zoon mr Peeter de Cuijper, present Jan van Vollenhove, Cornelis Ijsendonck, 11/12/1564

mr Peeter de Cuijpere heeft ontvangen vs stuk land bij mangeling en opdracht van Marije Dierix vs met

(gaat voort volgende f°)

F° VII v°

| 393-014-01 |

haar momboor Jan Peeter Nijs, present Jan van Vorspoele, Cornelis van der Buijten, Peeter Heijndrick Christiaens, 28/05/1568

op 05/11/1569 heeft Peeter Imbrechts x Catherina ontvangen na opdracht vs mr Peeter de Cuijpere vs stuk land bij koop, present Cornelis Keeselmans, Wouter Verwilt

modo heeft Laureijs van Aken ontvangen vs stuk land bij naarderschap van vorige koop, present Cornelis Ijsendonck, Adriaen Diels, Anthonis van Dietfoirt, Adriaen Engelen, Peeter Imbrechts, 24/01/1570 svl

F° VIII r°

| 393-015-01 |

in het oude boek f° VII

Heijndrick Jan van Staeijen x Gheertruijt houden te leen een stede met huis, hof en toebehoren in Huffel O en Z de gemene wagenweg W de waterlaat N Anthonis van Dietfoirt

Jan Schuermans x Anthonia x Anthonia heeft ontvangen bij koop en opdracht van Heijndrick van Staeijen x Geertruijt vs stede, present Jan van Vorspoele, Cornelis Ijsendonck, Anthonis van Dietfoirt, 30/12/1560

Cornelis Jan Haest x Barbara Thijs dr hebben ontvangen te leen vs stede met toebehoren bij koop en opdracht van Jan Schuermans x Anthonie, present Jan van Vorspoele, Peeter Imbrechts, Marck Nijs, Jan Hegge de oude, 16/03/1563 svl

F° VIII v°

| 393-016-01 |

Anthonis Cornelis Wouters heeft deze stede te leen ontvangen bij koop en opdracht van de erfgenamen Cornelis Haest en zijn vrouw Barbara, te weten van Adriaen Haest, Christoffel Haest, Cornelia Haest x Heijndrick Nouts en Cornelis Schoenmakers als vader met Claes Cleijs Jans als momboor van Cornelis vs kinderen te weten Laureijs en Jacob waarvan moeder fa was Digna Jacops dr en van Lijsbeth Cornelis Cleijs x Adriaen van den Broecke, present Jan van Vorspoele, Jan van Vollenhove, Cornelis Ijsendonck, 04/03/1564 svl

F° IX r°

| 393-017-01 |

Peeter van Aerde, Gielis van Aerde en Adriaen Ooms hebben op vs stede f° VIII samen 15 st erfelijk ontvangen

Anthonis van Aerde als momboor van de kinderen Adriaen Ooms heeft ontvangen in broeder en zusterlijk recht 3 st 3 oort uit vs 15 st erfelijk, present Jan van Vorspoele, Peeter van Dietfoirt, Cornelis Ijsendonck, 11/09/1561

Anthonis Cornelissen heeft ontvangen zonder opdracht uit vs 15 st 3 st 3 oort die Dielis van Aerde op zijn stede heffende was en hem afgekocht waren zo hij verklaarde, present Cornelis Ijsendonck, Joos Peeter Joos, 07/11/1565

Jan Adriaen Ooms heeft ontvangen bij deling 3 st 3 oort in vs 15 st, present Peeter van Dietfoirt, Ghielis van Houtele, 04/08/1570

F° X r°

| 393-018-01 |

in het oude boek f°VIII

Cornelis Buijen Hovelmans houdt te leen in broeder en zusterlijk recht op vs stede f° VIII 15 st erfelijk

Cornelis Ijsendonck als gezet man en tot behoef van Catherine Cornelis Hovelmans dr heeft ontvangen in broeder en zusterlijk recht bij versterven van Cornelis haar vader deze 15 st erfelijk, present Anthonis van Dietfoirt, Marck Nijs, 25/06/1568

F° X v°

| 393-019-01 |

Jan Schuerman x Anthonia houden te leen en blijven heffen op deze stede f° VIII die Cornelis Jan Haest x Barbara op heden ontvangen hebben na opdracht van vs Jan Schuerman 50 st erfelijk te kwijten elke penning met 16 gelijke penningen, de heer zal in deze kwijting van deze rente heergeweide moeten hebben, present Jan Hegge de oude, Jan van Bavele, Peeter Imbrechts, Marcus Nijs, 16/03/1563 svl

modo na opdracht van Jan Schuermans x Anthonie heeft Anthonis Cornelis Wouters ontvangen deze 2 Kgld 10 st erfelijk bij koop, present Jan van Vollenhove, Jan van Bavele, 04/03/1564 svl

F° XI r°

| 393-020-01 |

in het oude boek f°LXXII

Digna Peeter Jan Nout Luijcx dr houdt te leen 1,5 L land 'het looken' in de molenakker O Jan Peeter Nijs Z Dierck Boets erfgenamen W de erfgenamen Heijndrick Hovelmans N Peeter van den Bogaerde, Jan Praeijens als getrouwd man heeft de eed gedaan, present Peeter Pielnaecke, Jan Cornelis Keselmans

modo na dood van Jan Praeijens heeft Cornelis Bouwen Hovelmans als gezet man de eed gedaan, present Jan van Vollenhove, Cornelis Ijsendonck, Wouter Verwilt, 11/12/1565

modo gezet man van Digne is Jan Nijsmans

F° XI v°

| 393-021-01 |

in het oude boek f° LXV

Peeter van den Bogaerde houdt te leen nomine uxoris Marije van Huijsen 1,5 L land O Jan Peeter Nijs Z Jan Praeijens W de erfgenamen Heijndrick Hovelmans N de gemene weg die naar Neerven loopt

na dood van Marije van Huijsen heeft Gheert Mermans nomine uxoris Cornelie van Huijsen vs land ontvangen, present Peeter van Dietfoirt, Cornelis Keeselmans, 11/05/1559 svl

Cornelia Geert Mermans weduwe heeft na dood van haar man vs land in persoon ontvangen, haar gezet man is Anthonis van Dietfoirt, present Cornelis Ijsendonck, Cornelis van der Buijten, 20/11/1560

F° XII r°

| 393-022-01 |

modo heeft Marck Nijs de eed gedaan als getrouwd man van Cornelie vs, present Peeter Imbrechts, Jan Hegge de oude, 16/03/1563 svl

Adriaen van Aken Thomas zoon heeft de 1,5 L te leen ontvangen na dood van Cornelia Michiels van Huijsen dr zijn oude moeije, present Cornelis Verboven, Jan van Dietfoort, 04/05/1610

F° XII v°

| 393-023-01 |

Christiaen Heijndrick Meus houdt te leen 1,5 gemeten 'de dorent' O Thijs van Aerde Z Jan van Lint W de beek N Gabrijel Bogaerts

blijkt in het oude boek dat Christiaen en Elijsabeth Meus 3 gemeten gespleten hebben, f° XV en XVIII

op 25/05/1571 heeft Hugo van de Wijngaerde tot behoef van Anthonise Christiaens ontvangen in broeder en zusterlijk recht vs 1,5 gemet, present Cornelis Ijsendonck, Peeter Christiaens, Jan van Vorspoele

F° XIII r°

| 393-024-01 |

Catherine Peeter Verwilt dr houdt te leen op vs 1,5 gemet land 2 Kgld erfelijk, haar getrouwd man Cornelis Cools heeft de eed gedaan

in het oud boek f° XVIII

Elijsabeth Heijndrick Meus heeft bij koop en opdracht van Catherine Verwilt x Cornelis Cools vs 2 Kgld ontvangen, haar gezet man is Jan van Staeijen, present Jan van Bavele, Cornelis Keeselmans, Cornelis Ijsendonck, 15/09/1562

modo Jacobmijne en Elisabeth Joos hebben deze 2 Kgld ontvangen, gezet man van Jacobmijne is Peeter Christiaens en van Elisabeth Joos Peeterssen, 08/06/1571, present Peeter Marcelis, Cornelis Ijsendonck

F° XIIII r°

| 393-025-01 |

Jacobmijne de Calan, religieuze in het klooster van Mishagen buiten Antwerpen, houdt te leen op vs 1,5 gemet land f° II 30 st erfelijk haar toekomende van Catherine haar moeder, Ghijsbrecht de Bie heeft de eed gedaan, present Pielnaecke, Jan van Bavele

in het oude boek f° XVIII

modo gezet man Heijndrick Christiaens na dood van Ghijsbrecht vs, present Cornelis Ijsendonck, Gheert Vorselmans, 28/02/1561 svl

modo na dood van Heijndrick Christiaens is gezet man jonker Robrecht van Lint, present Cornelis Ijsendonck, Anthonis Cornelissen, 19/06/1561

op 12/02/1564 svl en op verzoek van heer Jan Garet, pater van het convent

(gaat verder volgende f° )

F° XIIII v°

| 393-026-01 |

(vervolg)

van Mishagen mist de aflijvigheid van zuster Jacobmijne de Calan zo heeft Peeter Imbrechts, schout, tot behoef van vs convent en als gezet man van juffr Isabela de Quesnon, religieuze in vs convent, deze 30 st ontvangen, present Heijndrick van der Buijten, Jan van Staeijen, Peeter Frans, Cornelis Ijsendonck

F° XV r°

| 393-027-01 |

Elijsabeth Heijndrick Meus dr houdt te leen 1,5 gemet land in 'de dorent' en waarvan haar broer Christiaen Meus het wederdeel heeft, Andries Goos haar man heeft de eed gedaan

modo gezet man Adriaen Peeter Joos

na dood van Adriaen vs is gezet man Anthonis van Dietfoirt

modo heeft Peeter Christiaens de eed gedaan als gezet man van Elisabeth vs

Jacobmijne en Elijsabeth Joos hebben ontvangen vs leengoed bij versterven van Elijsabeth Meus hun grootmoeder, gezet man van Jacobmijne is Peeter Christiaens, van Elijsabeth is Joos Peeterssen, present Peeter Marcelis, Cornelis Ijsendonck, Jan van Vorspoele, 08/06/1571

F° XVI r°

| 393-028-01 |

Elijsabeth Heijndrick Meus dr houdt te leen een half B land 'het bruggesken' O Gabriel van den Bogaerde Z Aernout Cuijpers W de akkerstraat N Geert Vorselmans, haar man Andries Goos heeft de eed gedaan

modo na dood van Adriaen vs is gezet man Anthonis van Dietfoirt

op 08/06/1571 hebben Jacobmijne en Elisabet Joos ontvangen vs leengoed 'dbruggesken' bij versterf van Elijsabeth Meus, Peeter Christiaens voor Jacobmijne en Joos Peeterssen voor Elijsabeth hebben de eed gedaan als gezet man, present Peeter Marcelis, Cornelis Ijsendonck, Jan van Vorspoele

F° XVII r°

| 393-029-01 |

Peeter Jan Dignen houdt te leen een beemd 'de vonder beemt' ca 4 voeder hooimaden O Jan Peeter Hovelmans, Z de akkerstraat W de nonnen van st magrietendael N de beek

in het oude boek f° X

Adam Peeter Dignen zoon heeft in broeder en zusterlijk recht vs beemd ontvangen bij versterf van zijn vader, Peeter Pauwels als momboor heeft de eed gedaan, Cornelie x +Peeter Dignen met haar momboor Cornelis Ijsendonck heeft geprotesteerd te blijven op haar geheel van haar tocht indien haar belieft, present Cornelis Keeselmans, Jan van Bavele, 14/11/1559

op 30/03/1571 stilo coi compareerden Jan Verboven als momboor van Jaspar Verboven Cornelissen en Peeter Pauwels Geens als momboor van Jan Dignen Peeterssen en hebben te leen ontvangen bij S/D resp vs Jan Verboven het vierendeel en Peeter Pauwels de gerechte helft in vs beemd,

(vervolg volgende f°)

F° XVII v°

| 393-030-01 |

hebben de eed gedaan, verklaren dat Adam Dignen vs bij deling ook een vierendeel gebleven is, present Jan van Vorspoel, Jan van Vollenhove, Peeter Marcelis, Cornelis Ijsendonck

F° XVIII r°

| 393-031-01 |

Pauwels Heijlen x Barbara Dielis Luijcx houden te leen de helft in een stuk beemd 'de boeckheester' waarvan Marije Snellen de andere helft heeft, gelegen O de blaakt Z het klooster van Tongerlo W de beek N Marije Snels en jonker Jan van den Wijngaerde

in het oude boek f° LXXIII

Pauwels Heijlen x Barbara Luijcx hebben opgedragen tot behoef van Heijndrick Acdorens x Marije Wouter Loijcx dr vs halve beemd die zelfde hebben ontvangen, present Pauwels Aerts, Cornelis Keeselmans, Jan van Vorspoele, 18/05/1562

na dood van Heijndrick Acdorens heeft Adriaen Acdorens vs beemd te leen ontvangen bij versterf van zijn vader Heijndrick Acdorens vs, na opdracht van hem en Marije Loijcx x +Heijndrick Acdorens met haar momboor Jan Luijcx heeft Eewout van Eemeren vs beemd ontvangen bij koop, present Jan van Vollenhove, Cornelis Ijsendonck, Marck Nijs, Jan van Vorspoele, 31/12/1565 svb

F° XVIII v°

| 393-032-01 |

modo Pauwels Willem aerts heeft deze beemd ontvangen bij koop en opdracht van Eewout van Eemeren, present Peeter van Dietfoirt, Cornelis Keeselmans, Anthonis van Dietfoirt, Adriaen Engelen, 15/02/1566 svl

F° XIX r°

| 393-033-01 |

de erfgenamen Marije Snels houden te leen 3 L land 'de withaghe' min 20 roeden gelegen W Peeter Verwilt nakinderen N en Z hun zelfs, blijkt in het oude boek f° XI O Lijnken Peeter dr

modo na opdracht van de erfgenamen heeft Dielis Dierick Bode vs land ontvangen bij koop, present Jan van Bavele, Cornelis Peeter Vorspoel, 03/04/1557

modo na dood van Dielis Bode en zijn dochter Catherine waarvan moeder is Cornelie Jacop Thoons dr heeft Anthonis Cornelis Pauwels dit stuk ontvangen als man van Heijlwich en dit tot behoef van zijn dochter Catherine waarvan vs Heijlwich moeder is, dit bij S/D na dood van vs Catherine Dielis Bode dr, present Jan van Vollenhove, Cornelis Ijsendonck, 07/03/1561 svl

F° XX r°

| 393-034-01 |

Willem Peeter Kerstiaens houdt te leen een stuk land en de helft in 7 L land 'de crueckstrepe' N tot de molen toe Z tot de steeghde op de waterlaat, is gekomen van Wouter Snels, blijkt in het oude boek f° XIX

Wouter Verwilt heeft bij koop ontvangen van Willem Christiaens vs stuk land, zo heeft hieruit Thomas Ghoris ca 55 roeden als blijkt f° verso, present Jan van Vorspoele, mr Peeter de Cuijper, Cornelis van der Buijten, 13/05/1568

F° XX v°

| 393-035-01 |

na opdracht van Willem Christiaens heeft Heijndrick van der Buijten ontvangen uit en in mindering van de helft van vs 7 L land 'de crucstrepe' ca 55 roeden O en W Thomas Goris Z Claes Aerts der Weuwen erfgenamen N de akkerweg, present Peeter Imbrechts, Jan van Vollenhove, Jan van Bavele, 21/07/1562

modo bij naderschap van deze koop Thomas Cornelis Goris, present Cornelis Ijsendonck, Anthonis van Dietfoirt, 12/07/1563

F° XXI r°

| 393-036-01 |

Lijsbet Peeter Kristiaens dr des vs Willems zuster houdt te leen de andere helft van de 7 moken in 'de crueckstrepe' N tot de molen Z de waterlaat aan de steeghde O Willem Kerstiaens, blijkt in het oude boek f° XIX, gezet man is Thomas Cornelis Goris, present Peeter van der Buijten Peeter Pielnaeck

F° XXI v°

| 393-037-01 |

Peeter Joos x Jacop houden te leen 5 moken land N Lenaert Kouwenberchs O en half Z de akkerstraat W Jan van Voirspoele 'meerbolck' W Marije Snels, present Peeter Pielnaeck, Jan Hegge, blijkt in het oude boek f° XXXIII

modo na opdracht van Peeter Joos heeft Joos Peeter Joos x Elijsabeth Goosen Lemmens dr dit stuk ontvangen bij koop, present Peeter van Dietfoirt, Adriaen Engelen, Jan van Vollenhove, Cornelis Ijsendonck, 11/05/1563

Peeter Joos heeft op vs stuk ontvangen bij bekennen van zijn zoon Joos 5 Kgld erfelijk voor zijn baten van de verkoop, present Jan van Vorspoele, Jan van Vollenhove, Cornelis Ijsendonck, 19/12/1564

Joos Peeter Joos heeft ontvangen bij kwijting en opdracht van Peeter Joos zijn vader de 5 Kgld erfelijk vs, present Jan van Vollenhove, Jan van Bavele, Cornelis Ijsendonck, 23/10/1565

F° XXII r°

| 393-038-01 |

Adriaen Lauwereijs van Aken heeft te leen ontvangen vs 5 L in broederlijk recht waar Joos Peeter Joos zijn grootvader uitgestorven is, gemerkt dat Cornelia Joos Peeter Joos dr en moeder van vs Adriaen dood was voor Joos Peeter Joos gestorven was is dit land met een heergeweide laten passen maar geen klein recht, voor Adriaen Laureijs van Aken heeft Peeter van Aken zijn momboor en neef de eed gedaan, 20/01/1590, present Jan van Vollenhove, Cornelis Goris, Engel Janssen

heeft kwitantie getoond van Beijerssen van 6 gld van heergeweide

F° XXIII r°

| 393-039-01 |

Wouter Peeter Verwilt met zijn zuster Heijlken houden te leen de helft in 3 vierendeel B beemd met een heiveld daaraan ca een V O de beek W jonkvrouw Ganne van den Wijngaerde N Heijnrick Jan Heijns en Kerstiaen Heijn Meus, blijkt in het oude boek f° XX

Cornelis van der Buijten is gezet man van zijn vrouw Heijlwich

na opdracht van Heijlwige Verwilt x Cornelis van der Buijten heeft Peeter Claessen molenare bij koop ontvangen vs halve beemd waarvan Wouter Verwilt het wederdeel heeft, present Peeter Marcelis, Adriaen Engelen, Anthonis Cornelissen, 29/01/1572 stilo coi

F° XXIIII r°

| 393-040-01 |

Joos Heijnrickx Jan Heijns zoon houdt te leen in zuster en broederlijk recht een stuk beemd uit vs 'dorent' groot 2 voeder hooimaden Z aan zijn zusters en broers erven op de beek W vs Peeter Verwilt kinderen N Peeter Kerstiaens kinderen, in het oude boek f° XX

modo Cornelis Ijsendonck als man van Elijsabeth Heijndrick Jan Heijns dr in broeder en zusterlijk recht, met het deel dat de andere kinderen Heijndrick Jan Heijns van deze beemd gekocht hebben tegen Joos Heijndricx, present Cornelis Keeselmans, Anthonis van Dietfoirt, 15/10/1560

modo bij deling Quirina Heijndrick Jan Heijns dr, haar wettig man Jan Willem Nouts, 04/01/151565 svl, present Cornelis Ijsendonck, Adriaen van Ostaeijen, Anthonis Cornelissen

modo na opdracht van Quirina Heijndricx x Jan Nouts heeft Peeter Marcelis bij koop vs beemd ontvangen, present Cornelis Ijsendonck, Peeter Christiaens, Cornelis van der Buijten, Jan van Vorspoele, 23/02/1570 svl

F° XXIIII v°

| 393-041-01 |

Cornelie Peeter Christiaen Reijns dr houdt te leen een beemd waar Heijndrick Jan Heijndricx het wederdeel van heeft, groot het vierendeel uit 5 vierendeel B in 'de dorent' O de beek Z Heijndrick Jan Heijndricx W en N Christiaen en Elijsabeth Meus, haar getrouwd man is Heijndrick Vermunten

F° XXV r°

| 393-042-01 |

de edele vrouwe Margareta, gravin van der Marck en Arenborch, vrouw van Loenhout etc houdt te leen 1,5 gemet land bij de kerk O de kerkmuur Z haar zelfs W de wilgen akker en het nedervense voetpad N de solheuvel, Peeter Pielnaeck heeft de eed gedaan

in het oude boek f° XXI

na dood van Peeter Pielnaeck heeft Jan van Vollenhove de eed gedaan, present Jan van Bavele, Jan van Staeijen, 05/03/1561

na dood van jan van Vollenhove heeft sr Cornelis van Dongen de eed gedaan, 30/09/1597, present Cornelis Verboven, Claus van Dale, Peeter Beijers van Voxdael

F° XXVI r°

| 393-043-01 |

Anna Gheraerdt Engelbrechts dr houdt te leen een weide ca 2 L O Adriaen Engelen Z Maddaleene Engelbrechts W Lisken Peeter Smidts N Peeter Engelbrechts, haar man Peeter van der Buijten heeft de eed gedaan, in het oude boek f° XXII

modo gezet man is Cornelis Keeselmans

na dood van Anne Imbrechts heeft Cornelis van Eeckele vs weide ontvangen in broeder en zusterlijk recht, present Anthonis van Dietfoirt, Wouter Verwilt

F° XXVII r°

| 393-044-01 |

Peeter Imbrechts houdt te leen een gemet land O Adriaen Engelen 'eester' Z Anne Imbrechts W Elijsabeth van den Wijngaerde N Jan Hegs

in het oude boek f° XXII

op 06/11/1586 heeft Frans Imbrechts in broeder en zusterlijk recht vs gemet ontvangen,

Jan van Vollenhove heeft dit pand ontvangen om daarop te procederen na bezetting ervan, 16/10/1589, present Jan Rombouts, Cornelis Verboven, Jan van Elsacker, Peeter Beijerssen

F° XXVII v°

| 393-045-01 |

Magdalena Imbrechts houdt te leen 1,5 gemet land O Adriaen Engelen Z de erfgenamen Heijndrick Hovelmans W Elijsabeth van de Wijngaerde N Anne Imbrechts

Willem van Eeckele heeft te leen ontvangen in broeder en zusterlijk recht bij versterf van Magdalene Imbrechts zijn moeder vs 1,5 gemet, present Jan van Vollenhove, Cornelis Keeselmans, Peeter Franssen, 12/12/1575

F° XXVIII r°

| 393-046-01 |

Anna Imbrechts houdt te leen de halve 'eijckhoff' groot 2 gemeten en een vierendeel gemet O Peeter Imbrechts Z Peeter van den Bogaerde W Adriaen Engelen, haar man Peeter van der Buijten heeft de eed gedaan

in het oude boek f° XXIIII

modo gezet man is Cornelis Keeselmans als momboor

modo Pauwels Ackermans getrouwd man van Anne vs

na dood van Anne Imbrechts heeft Peeter Imbrechts de helft van vs land ontvangen en Cornelis van Eeckele de andere helft in broeder en zusterlijk recht, present Anthonis van Dietfoirt, Wouter van der Wilt

F° XXVIII v°

| 393-047-01 |

Peeter Imbrechts houdt te leen de andere helft van 'de eijckhoff' groot 2 gemeten een vierendeel gemet O en N Jan Hegge Z Jan Peeter Nijs W Anne Imbrechts

Jan van Vollenhove heeft dit pand ontvangen zo veel als Peeter Imbrechts erfgenamen aangaan om te procederen tot zijn verhaal volgens het bezet boek en welk bezet na dit ontvangen gedaan is, 16/10/1589, present Jan Rombouts, Jan Machiels, Cornelis Verboven

F° XXIX r°

| 393-048-01 |

op vs 'eijckhoff' waar Peeter Inghelbrechts en Anneke Inghelbrechts hiervoor op staan heft Neelke de huisvrouw van Cornelis Aerdt Rommens jaarlijks een sister rogge, haar man Cornelis heeft de eed gedaan, in het oude boek f° XXV

F° XXIX v°

| 393-049-01 |

Anna Jacob Delien dr x Jan Verduijct heeft te leen ontvangen een zesde deel in een deerde deel uit een L land van 2 L land staande f° XXX, Lenaert van Houtele heeft zelfde bij haar opdracht en bij koop ontvangen, present Jan van Vorspoele, Jan van Bavele, Peeter van Dietfoirt, Anthonis van Dietfoirt, 17/04/1566

Elijsabeth Jacob Delien dr x Cornelis Luijcx hebben te leen ontvangen bij versterf van Magriet van Houtele een zesde deel in een derde deel in vs L land en zelfde opgedragen tot behoef van Lenaert van Houtele erfgenamen bij verkoop en Peeter van Dietfoirt als momboor van Lenaert van Houtele Lenaertssen heeft zelfde ontvangen in broeder en zusterlijk recht, present Cornelis Ijsendonck, Peeter Marcelis, Jan van Vorspoele, 30/12/1567 svb

Jan Delien Jacopssen heeft te leen ontvangen ook een zesde deel bij versterf en nog een zesde deel bij koop en opdracht van Catherine Delien x Willem Aerts, present Jan van Vollenhove, Cornelis Keeselmans, Anthonis van Dietfoirt, Cornelis Ijsendonck, 17/10/1562, vs Jan Delien heeft de eed gedaan, present Eewout van Eemeren, Heijndrick Leest, Jan van Vorspoele, 04/03/1567 svb

Marije Delien Jacops dr x Cornelis van Eeckele hebben ook ontvangen een zesde deel bij versterf, present Peeter van Eeckele, Jan Brans, Willem van Eeckele, Jan van Vorspoele, 08/03/1567 svb

zoekt f° LVI

F° XXX r°

| 393-050-01 |

Leenaert Steenbackers houdt te leen ca 2 L land O Ghijsbrecht Tsbijen W de molenweg N Wouter Pauwels, in het oude boek f° XXVI

Lenaert van Houtele als toeziener en in naam van Barbare Aert Jan Aerts dr waarvan moeder was Margriete Lenaert van Houtele heeft ontvangen het derde deel in de helft van deze 2 L land in broeder en zusterlijk recht, present Anthonijs van Dietfoirt Anthonissen, Jan Praeijens, Mercus Nijs, 03/02/1563

modo na dood van Lenaert van Houtele heeft Dielis van Houtele de eed gedaan als bezet man van Barbare Aert Jan Aerts dr, present Anthonis van Dietfoirt, Peeter Frans Marcelis, 13/09/1567

Peeter van Dietfoirt als momboor van Lenaert van Houtele de jonge Lenaertssen heeft ontvangen in broeder en zusterlijk recht het derde deel en een zesde deel in een derde deel van een L land, present Jan van Vollenhove, Peeter Marcelis, Jan van Bavele, Cornelis Keeselmans, Jan Hegge, Anthonis van Dietfoirt, 23/09/1567

in marge: dit zesde deel is gekomen van Anna Delien als blijkt f° 29 v

depost heeft Lenaert de eed gedaan, present Engel Janssen, Jan Nijs, 04/03/1594

F° XXX v°

| 393-051-01 |

uit deze 2 L op de andere zijde houdt Peeter van Dietfoirt de helft te leen W de molenweg O Lenaert Steenbackers N Wouter Pauwels Z de waterlaat

F° XXXI r°

| 393-052-01 |

Jan van Vorspoele, chirurgijn, houdt te leen een stuk land groot met de wagenweg 156 roeden O Merck Loijcx Z Lenaert van Staeijen W de kapel van O L Vr en Jan Peeter Nijs N Jan Peeter Hovelmans

in het oude boek f° XXVII

modo Jan van Vorspoele Janssen heeft dit stuk ontvangen bij versterf van zijn vader, present Peeter Pielnaecke, Jan van Bavele, Cornelis Keeselmans, Peeter Joos, ten huize Anthonis van Dietfoirt, 14/03/1560

Cornelis Willem Maes heeft dit stuk ontvangen bij koop en opdracht van Mechteld van der Eijcke x +Jan van Vorspoele, chirurgijn, en van Jan van Vorspoele Janssen, present Jan van Vollenhove, Cornelis Ijsendonck, 14/03/1564

F° XXXI v°

| 393-053-01 |

op 29/04/1569 heeft Catherine Nout Luijcx x +Cornelis Maes vs stuk ontvangen bij deling, haar zoon Jan Maes heeft de eed gedaan, present Peeter Marcelis, Cornelis Keeselmans Peeterssen

F° XXXII r°

| 393-054-01 |

de erfgenamen Marije Snellen houden te leen een stuk land groot 125 roeden O en Z de molenweg N der kapel van O L Vr

modo Jan van Vorspoele Janssen na dood opdracht van Jan Praeijens, Lenaert van Houtele, Heijndrick Leest, Jan de Smit, Lenaert van Aerde en de andere erfgenamen Marije Snellen lans vaders kant, present Peeter Pielnaeck, Peeter Imbrechts, Jan van Bavele, Cornelis Keeselmans, Peeter van Dietfoirt, Peeter Joos, Cornelis van der Buijten, 14/05/1560

Cornelis Willem Maes heeft vs stuk ontvangen bij koop en opdracht van Mechtelt van Eijcke x +mr Jan Vorspoele, chirurgijn, met Jan van Vorspoele, present Jan van Vollenhove, Cornelis Ijsendonck, 24/03/1564 svl

F° XXXII v°

| 393-055-01 |

op 29/04/1569 heeft Lucas Cornelis Maes zoon de 125 roeden ontvangen in broeder en zusterlijk recht, present Peeter Marcelis, Cornelis Keeselmans Peeterssen

item Catherine Cornelis Maes dr x Willem Peeters hebben verkocht aan hun broers en zussen, kinderen Cornelis Maes, hun 7de deel in de helft van een stuk en van de helft staande in het leenboek f° XXXI, Lucas heeft het ontvangen, present Cornelis Peeter Keeselmans, Aernout van Ostaeijen, Heijndrick van der Buijten, 11/07/1569

op 08/08/1570 hebben Digna Maes met haar broer Willem Maes en Martine Maes x Willem van Eeckele elk ontvangen hun 6de deel in vs stuk en opgedragen tot behoef van Lucas Maes, present Peeter Marcelis, Cornelis Ijsendonck, Anthonis van Dietfoirt

F° XXXIII r°

| 393-056-01 |

Jan Heijnrick Huevelmans zoon houdt te leen in zuster en broederlijk recht ca een V land 'de houd' in 'de nedervensche acker', blijkt f° XXVIII in het oude boek, O Thoen van Aerde Z zelfde Thoen 'espt' en Cornelis Pauwels Gheens 'espt' W Quirijn Joes N Jan Peeter Nijs

F° XXXIII v°

| 393-057-01 |

uit vs V 'den hou' houdt Anthonis van Aerde x Magriete te leen 60 roeden land, in het oude boek f° LXX O Ghijsbrecht Pauwels Wuijts W Heijnrick Huevelmans kinderen Z vs Toen van Aerde N Anthonis van Aerde 'hasselt'

modo na opdracht van Anthonis van Aerde heeft mr Peeter de Cuijpere vs 60 roeden ontvangen bij koop, present Jan van Vollenhove, Aernout van Ostaeijen, Peeter Marcelis

na opdracht van vs mr Peeter de Cuijpere heeft Anthonis van Aerde weer ontvangen vs 60 roeden bij koop, present als boven

F° XXXV r°

| 393-058-01 |

Lijsbeth Jan Couwenberchs dr x Bernaert de Cnoddere hout te leen 3 vierendeel B beemd van gespleten leen, een derdedeel naast 'de heijbeempt' O en Z jonker Jan van den Wijngaerde W de de blaakt N Ghijsbrecht Pauwels en Baeijen Hovelmans kinderen

in het oude boek f° XXIX

Heijndrick Leest tot Brecht heeft vs beemd ontvangen bij calengieren van de koop die Matthijs de Cnoddere gedaan had tegen Bernaert de Cnoddere x Elijsabeth, present Peeter Imbrechts, Jan Wils de smid tot Brecht, 30/10/1569

F° XXXVI r°

| 393-059-01 |

Jan Adriaen Haest x Magriete houden te leen een stuk land 'dammeijblock' een half B O en Z hun zelfs en de beek langs de lammeijplas W 'de conijnshage' N Jan van Dale, hierop zijn de kinderen Dielis Haest heffende 2 V rogge 2 Kgld erfelijk te kwijten met 13 £ br

in het oude boek f° XXX

Catherine Jan van Aerde dr heeft vs stuk ontvangen bij versterf, Merck Bernaert Nouts heeft de eed gedaan als haar getrouwd man, present Cornelis Keeselmans, Peeter van Dietfoirt, 27/06/1559

op 16/04/1560 heeft Anne Dielis Haest de 2 V rogge 2 Kgld ontvangen, haar gezet man is Jan Adriaen Haest, present Peeter Pielnaeck, Jan van Bavele, Jan Praeijens

F° XXXVI v°

| 393-060-01 |

mr Gheert van Berghen doctor in de medicijnen, heeft bij koop en opdracht van Catherine van Aerde met haar momboor Jan Peeter Nijs ontvangen vs stuk land, present Peeter Joos, Jan van Bavele, 09/07/1560

item mr Gheert van Bergen heeft Anne Dielis Haest gekweten de 2 V rogge 2 Kgld erfelijk, present Peeter van Dietfoirt, Cornelis Ijsendonck, 05/02/151567 svb

F° XXXVII r°

| 393-061-01 |

de erfgenamen Marie Snellen houden te leen een stuk beemd 'de boeckheestere' ca 25 roeden Z Pauwels Heijlen W de beek N jonker Jan van den Wijngaerde, present Peeter Pielnaeck, Jan van Bavele, 26/03/1557 svl

in het oude boek f° XXXI

Pauwels Willem Aerts x Marie hebben vs beemd te leen ontvangen bij koop, present Cornelis Maes, Adriaen Engelen, 15/06/1557

F° XXXVIII r°

| 393-062-01 |

Cornelia Jan Theuns van Dietfoirt dr houdt te leen een huis in Huffel O sheeren strate Z Anthonis van Dietfoirt N mr Claes Diericx, haar gezet man is Peeter van Dietfoirt

in het oude boek f° XXXV

heer Jan van Dietfoirt, priester, heeft bij koop en opdracht van zijn zuster Cornelia Jan Thuens van Dietfoirt dr vs huis ontvangen, met consent van Jan Joos, man van vs Cornelia, Cornelis Ijsendonck is gezet man, present Jan van Vorspoele, Anthonis van Dietfoirt, Cornelis Ijsendonck, 12/06/1568

F° XXXIX r°

| 393-063-01 |

Anthonis van Dietfoirt x Magriete houden te leen een stede met huis, hof en toebehoren in Huffel O sheeren strate Z Heijndrick van Staeijen W de waterlaat N Cornelia van Dietfoirt en mr Claes Diericx

in het oude boek f° XXXVI

F° XL r°

| 393-064-01 |

Marije Peeter Christiaens dr houdt te leen op vs stede van Anthonis van Dietfoirt 3 V rogge erfelijk, haar getrouwd man is Adriaen van Aerde

in het oude boek f° XXXVII

Peeter Adriaen van Aerde zoon heeft deze 3 V ontvangen in broeder en zusterlijk recht bij versterf van zijn moeder, present Cornelis Ijsendonck, Cornelis Hovelmans, 23/06/1562

Peeter Adriaen van Aerde heeft deze 3 V opgedragen tot behoef van Jan van Dietfoirt Anthonis zoon die ze ontvangen heeft bij transport en niet bij kwijting, 20/08/1592, present Jan Nijs van Tijchelt, Cornelis Joeris, Peeter Beijers

F° XL v°

| 393-065-01 |

Gheert Willemssen heeft ontvangen op de stede van Anthonis van Dietfoirt 15 st erfelijk

in het oude boek f° XXXVIII

op 04/11/1557 heeft Boudewijn Wuijts in broederlijk en zusterlijk recht ontvangen na opdracht van Cornelis van Alphen het deel dat deze had in de 15 st erfelijk, present Cornelis Keeselmans, Adriaen van Aken

Peeter Cornelis Willemssen heeft in broeder en zusterlijk recht ontvangen 5 st erfelijk uit vs 15 st, bij versterf, present Peeter Imbrechts, Jan van Bavele, 27/10/1562

F° XLI r°

| 393-066-01 |

de erfgenamen Marije Snellen van haar moeders kant hebben ontvangen op de stede die Anthonis van Dietfoirt te leen houdt 5 Kgld 10 st, Claes Matthijssen heeft de eed gedaan

in het oude boek f° XXXVI en LXVII

F° XLII r°

| 393-067-01 |

Catherine van Aerde Peeters dr en haar dochter Cornelie Rombouts houden te leen een half B land in Neerven O Ghijsbrecht Pauwels 'de keijsere' Z de akkerstraat W en N hun zelfs

in het oude boek f° XLII

Peeter Jacob Huijbrechts, getrouwd man van Cornelie Rombouts, heeft de eed gedaan, ook als gezet man van Catherine zijn schoonmoeder

F° XLIII r°

| 393-068-01 |

in het oude boek f° XLIII

Digna Jan Hovelmans x Ghijsbrecht Pauwels houden te leen 3 L land in Neerven O Jan Rombouts erfgenamen en hun zelfs Z hun zelfs W Catherine van Aerde N de erfgenamen Claus Aertssen

op deze 3 L heffen mr Jacob Heerls kinderen 3 L rogge jaarlijks

Digna Hovelmans heeft deze 3 L rogge jaarlijks ontvangen bij kwijting zonder opdracht, present Peeter Imbrechts, Anthonis van Dietfoirt, Jan van Bavele, 07/11/1564

na dood van Digne Hovelmans hebben Bernaert Gorissen nomine uxoris Cornelie Hovelmans en Barbara Jan Nijs x Cornelis Gorissen in broeder en zusterlijk recht vs 3 L ontvangen, present Peeter Franssen, Joos Peeterssen, jan van Vorspoele

F° XLIII v°

| 393-069-01 |

jonker Jan van den Wijngaerde houdt tot een vol leen nagenoemde 3 percelen, te weten 'de heijbeempt' W aan de blaakt O Anthonis Engelen N vs Anthonis en Cornelis Lenaerts Z Willem Nouts

item 5 L land met een bosje in 'de heechtsche ackere O Quirijn Joos en Jan Rombouts erfgenamen Z vs jonker zelf N Peeter Nijs W Aernout van Ostaeijen en Willemijn Sbackers

item nog een B land achter 'het groot block' genoemd 't groot buijnder' O deszelfs jonker vs 'molenackere' N de erfgenamen Dierick Boets W Ghijsbrecht Pauwels en vs jonker Z Jan Rombouts erfgenamen met een L land aan deszelfs jonker Jan van den Wijngaerde

actum present Peeter Pielnaeck, Pauwels Aerts, Jan van Vorspoele, 04/04/1553

op 07/11/1565 heeft Anthonis van Dietfoirt Janssen als gezet man en tot behoef van jonker Jan van den Wijngaerde Janssen wijlen vs 3 percelen ontvangen

(gaat verder volgende f°)

F° XLIIII r°

| 393-070-01 |

en heeft vs Anthonis in naam als voor de eed gedaan, present Jan van Vollenhove, Jan van Bavele, Cornelis Ijsendonck, Jan Hegge de oude, Cornelis Keeselmans, Jan van Vorspoele

sr Cornelis van Dongen met procuratie van jonker Jan van den Wijngaerde dd 05/03/1591, domproost van Luik, oudoom van Joesken jonker Jan van den Wijngaerde heeft ontvangen dit vol leren dat vs Joesken, enig zoon van vs jonker Jan van den Wijngaerde, verstorven is na dood van jonker Jan van den Wijngaerde, drossaard van Breda, 12/06/1591, present Johan van Vollenhove, Geert Luijcx, Peeter Beijerssen van Voxdael

F° XLV r°

| 393-071-01 |

juffr Marie van den Wijngaerde houdt te leen de helft van 2 beemden 'de evenaers' samen ca 14 voeder hooimaden O op de beek N Cornelis Maes W 'de winckels' Z Anthonis en Jan van Dietfoirt, jonker Jan van den Wijngaerde, man van vs juffr, heeft de eed gedaan

in het oude boek f° LI

op 17/01/1569 svl compareerde Fransois van den Wijngaerde Fredericxssen als gemachtigd van juffr Marie van den Wijngaerde, procuratie dd 07/01/1569 svl in Luik, heeft opgedragen de helft van vs 2 beemden

F° XLV v°

| 393-072-01 |

tot behoef van Pauwels Willem Aerts x Marie bij koop, present Jan van Vollenhove, Anthonis van Dietfoirt, Jan van Vorspoele

F° XLVI r°

| 393-073-01 |

de andere helft van vs 2 beemden houdt te leen juffr Lijsbeth van den Dorpe, Pauwels Aerts haar gemachtigde heeft de eed gedaan

in het oude boek f° LII

na dood van juffr Lijsbeth van den Dorpe compareerde jonker Heijndrick van Halmale als man van juffr Peeternelle van Gottengijes, heeft ontvangen tot behoef van zijn huisvrouw vs beemd waarvan Pauwels Aerts het wederdeel heeft, present Cornelis Keeselmans Peeterssen, Pauwels Aerts, Anthonis van Dietfoirt, Cornelis Ijsendonck, Jan van Vorspoele, 30/01/1572 stilo coi

F° XLVIII r°

| 393-074-01 |

Jan van Lindt houdt te leen 60 roeden land met huis en hof N het 'kercken block' O het 'kerckpat' dat van de plaatse naar de kerk gaat Z Bastiaen van Aerde en Wouter van Elsacker W Claus Diericx, in het oude boek f° XLVII

modo na dood van Jan van Lindt heeft jonker Robrecht vs stede ontvangen, 25/04/1558, present Peeter Pielnaeck, Peeter Joes

F° XLIX r°

| 393-075-01 |

op vs stede waar Jan van Lindt op staat heeft Mathijs Luijcx ontvangen in broeder en zusterlijk recht 5 V rogge uit 9 V die hem van zijn moeder en Jan Nelis verstorven waren, 03/07/1553, present Adriaen van Aken, Jan van Dale, in het oude boek f° XLIX

Cathalijn Machiel Mathijs Luijcx dr x Hans Verheesen heeft te leen ontvangen vs 5 V uit 9 V die haar grootvader Mathijs vs ontvangen heeft, 30/09/1597, present Cornelis van Dongen, Claes van Dale, Peeter Beijers van Voxdael, Laureijs Cornelissen, Cornelis Verboven

F° L r°

| 393-076-01 |

Claus Diericx x Heijlwijch houden te leen 3 L land N Dierick Lenaerdt Boets O Jan van Lindt Z Neesen Mundts en de prelaat van st bernaerts W Jaenken Lenaert Steenbackers wijf, blijkt f° LIX

F° LI r°

| 393-077-01 |

op vs 3 moken land waar Claus Diericx op staat heeft de prelaat gedaan 25 £ br en daarvoor te gebruiken de termijn van 20 jaar, present Peeter Embrechts, Jan Peeter Nijs, Cornelis Peeter Kesselmans heeft de eed gedaan als momboor van de prelaat, 10/12/1555

op 18/07/1591 heeft heer Marten Aerts, pastoor, ontvangen de 3 moken land gekomen van Calus Diercx en dat de prelaat van st bernaerts beleend heeft, en waar Cornelis Peeter Keeselmans uitgestorven is, Claus van Dale als sterfelijk man van heer Marten Aerts heeft de eed gedaan, present Jan van Vollenhove, Peeter Joris

F° LII r°

| 393-078-01 |

Adriana x Lenaert Steenbackers houdt te leen 30 roeden land N Dierck Boets kinderen O Claus Diericx Z parochiaans huisje W haar zelfs, Wouter van den Cloote heeft de eed gedaan

op 03/02/1563 svl heeft Lenaert van Houtele de eed gedaan voor Adriane zijn huisvrouw, present Jan Hegge de oude, Jan van Bavele

modo na aflijvigheid van Lenaert van Houtele is gezet man Peeter Frans Marcelis, present Jan van Vollenhove, Peeter van Dietfoirt, Merck Nijs, Anthonis van Dietfoirt, 23/09/1567

na opdracht van Adriana vs met haar man Heijndrick van Aerde heeft Gheert van de Cloote bij koop deze vs 30 roeden ontvangen, present Peeter Marcelis, Anthonis Cornelissen, Jan van Vorspoele, 29/01/1572 stilo coi

na opdracht van Peeter Gheertssen van de Cloot als voogd van Andries Anthonissen kinderen waarvan moeder

F° LII v°

| 393-079-01 |

was Josijne Gheerts dr van den Cloot heeft Peeter Henricxssen van Staeijen met zijn huisvrouw de 30 roeden ontvangen, komende nu O de parochiaan Z de afgebrande hofstede van de parochiaan W de koper N Anthonis Adriaenssen nomine uxoris, 1608, present Dongen, Claes van Dale, Peeter Wackers

F° LIII r°

| 393-080-01 |

Cornelis Buijen Huevelmans zoon houdt te leen in zuster en broederlijk recht 1,5 L land O Adriaen van Aken Z de warande W de pastoor N zijn zelfs

dit 1,5 L is regenotende O Adriaen van Aken Z de warande W> de pastoor N de erfgenamen Matthijs Bouwen Hovelmans, anno 1569

op 25/04/151569 heeft Cornelis van Aerde als momboor van de kinderen Matthijs Hovelmans en als gezet man van Bouwen Hovelmans Matthijssen in broeder en zusterlijk recht ontvangen vs 1,5 L land, present Jan van Vollenhoven, Aernout van Ostaeijen, Peeter van Dietfoirt, Peeter Marcelis, Heijndrick van der Buijten, Peeter Christiaens, Jan van Vorspoele

op 11/09/1590 heeft Boudewijn Hovelmans Matthijssen de eed gedaan, present Jan van Vollenhove, Cornelis Goris Aertssen

F° LIIII r°

| 393-081-01 |

Adriaen van Aken houdt te leen1,5 L land O de wagenweg Z de warande W Cornelis Buijen Huevelmans N zijn zelfs

in het oude boek LV

dit 1,5 L regenoot O de akkerweg Z de warande W Matthijs Bouwen Hovelmans erfgenamen N Adriaen van Aken zelf, anno 1569

op 08/08/1570 heeft Adriaen van Aken Adriaenssen de eed gedaan, present Peeter Marcelis, Peeter Christiaens, Jan van Vorspoele

op 24/09/1590 heeft Peeter van Aken Adriaenssen ontvangen in broeder en zusterlijk recht vs 1,5 L waar zijn vader uitgestorven is

Jan Dorens heeft ontvangen bij opdracht van Peeter van Aken deze 1,5 L bij koop

F° LIIII v°

| 393-082-01 |

present Cornelis Verboven, Jan Wouters, Peeter Wackers, 18/02/1598

F° LV r°

| 393-083-01 |

Jan van Aerde heeft te leen ontvangen ca een L land uit en in mindering van 1,5 L dat Adriaen van Aken op het blad hiervoor ontvangen heeft, dit bij koop, , present Jan van Bavele, Peeter van den Bogaerde

dit stuk land is gelegen O de akkerweg en 'perstrate' A Adriaen van Aken W Cornelis Bouwen Hovelmans erfgenamen N de erfgenamen Jan van Aerde

op 02//03/1563 svl heeft Peeter Nijs als momboor van Catherine Jans van Aerde dr de doodgift van een stuk land, present Anthonis van Aerde, Cornelis Hovelmans

op 17/03/1563 heeft mr Geert van Bergen, doctor in de medicijnen, dit stuk land ontvangen ba opdracht van Jan Peeter Nijs nomine Catherine Jan van Aerde, present Peeter van Dietfoirt, Hendrick van der Buijten, Anthonis van Aerde

nota, dit L land heeft Adriaen van Aken wijlen te leen willen uitgeven ten einde het 1,5 L land staande hiervoor zoveel geminderd werd maar wat daaraf zo ver is gelegen met de regenoten daartoe behorende kan niet worden begrepen en afgetrokken van vs 1,5 L

F° LVI r°

| 393-084-01 |

zoek f° XXX en XXXI

een L land waarvan Peeter van Dietfoirt de wederhelft heeft staande hiervoor f° XXX, gelegen O en Z Heijndrick van der Buijten W vs Peeter van Dietfoirt N Wouter Pauwels

Adriaen Delien heeft ontvangen een zesde deel in een derde deel van vs L land, hem toekomend bij versterf, present Cornelis Ijsendonck, Joos Peeter Joos, 05/05/1569

Peeter van Dietfoirt als momboor van Lenaert van Houtele Lenaertssen heeft ontvangen in broeder en zusterlijk recht ook een zesde

F° LVI v°

| 393-085-01 |

deel in een derde deel van een L vs en dat na opdracht en koop van Marije Delien x Cornelis van Eeckele, present Cornelis Ijsendonck, Peeter Imbrechts, Cornelis Keeselmans, Anthonis van Dietfoirt, Merck Nijs, Adriaen Engelen, 28/06/1569

nota opsteller:

| 393-086-01 |

f° s LVII v°, LVIII r° en v° vindt men een alfabetisch register, gezien deze bewerking digitaal is en dan ook makkelijk digitaal te doorzoeken hebben we deze index hier niet meer overgenomen, desgewenst kan die altijd in origineel geraadpleegd worden