Leengoederen onder het hof van Tichelt (Archief Heerlijkh., nr. 362)

Later bijgeschreven teksten worden in schuine druk aangeduid.

Leengoederen onder het hof van Tichelt

| 362-001-01 |

RAA, Archief van de heerlijkheden van Loenhout en Popendonk, nr 362

(bewerking: Etienne Kerremans)

origineel genummerd in arabische cijfers

F° 1 r°

| 362-002-01 |

dit zijn degenen die land hebben waar Gilis van den Wijngaerde op tient en dat de goederen van Tighelt toebehoort

item Jans Tighelt stuk van den Veken om de maat van 3 L land dat zijn vader waar de hoofdakker rondom gaat, de persoon 1 schoof, Gilis de andere, Lijsbeth Broomans de 3de

item een ander Tighelt stuk om de maat van 3 L dat Jan Vekemans was gelegen naast 'craijel' dat Joes is, de persoon 1, Gilis de andere, Lijsbet de 3de

vs 2 stukken met een accolade samengevoegd en voor geschreven Wil Luijcx Jans zoon, aerts acker

item Wouters heijninghe van Houtele of Alite heijninghe van den Veken om de maat van 3 L, de voogd de 1ste schoof, de persoon de 2de, Gielis en Lijsbet samen de 3de

item Jans heijninghen van den Cloete naast Wouters heijninghe van Houtele gelegen en daartegen gedeeld om de maat van 3 L, de voogd 1 schoof, de persoon de 2de, Gilis en Lijsbet de 3de

waarvoor geschreven ter beecke

item Zannen 'groet donghelen' van der Beec om de maat van 10 L, de voogd 1 schoof, de persoon de andere, Gilis en Lijsbet de 3de

voor geschreven: Jan van Bavel en Cornelis, Terbeek

F° 1 v°

| 362-003-01 |

item Geertruden Bouwens van der Beec om de maat van 5 L, den persoon 1 schoof, Gilis de andere, Lijsbeth de 3de

voorgeschreven: Terbeek

item de molenacker die Gheraert van der Beec om de maat van 4 L, de voogd 1, de persoon de andere, Gilis en Lijsbet de 3de

voorgeschreven: Wouter Adriaen Conincx

item Zanne van der Beec haar 'hooghe heijschot' om de maat van 3 L, de voogd 1 schoof, de persoon de andere, Gillis en Lijsbet de 3de

voorgeschreven: Jan Leijs

item Alite van der Beec Gheraerts dr 'heijschot' en 'langhe acker' om de maat van 9 L, de voogd 1 schoof, de paap de andere, Gilis en Lijsbet de 3de

item Bogaerts kinderen 'langhe acker' om de maat van 3 L, de voogd 1 schoof,de persoon de andere, Gilis en Lijsbet de 3de

item achter Bogaerts kinderen hof dat Alie Gheraerts dr was om de maat van 3 L op hesschot dat van dries gemaakt is en welke dries plach toe te behoren 'de mortelacker' en 'de langhe acker', de voogd 1 schoof, de persoon de andere, Gilis en Lijsbet de 3de

item een L dat tot Zanne 'hoghen hesscot' plach te behoren en dat Henric van der Beec uit kocht, de voogd 1 schoof, de persoon de andere, Gilis en Lijsbet de 3de

voorgeschreven: Jan Cleijs Wevers

F° 2 r°

| 362-004-01 |

item 'de luten acker' die Mergriet van der Achter en haar dochter hebben en de andere erfgenamen waar Henric van der Beec en zijn kinderen meer dan de helft in hebben, samen om de maat van 7 L gelegen aan 'het hooghe hesscot' dat Alie van der Beec is en naast 'de langhe acker', de persoon 1 schoof, Gilis de andere, Lijsbet de 3de

item een stuk land 'de molenacker' te Sneppel die Dictus van den Huffel was aan Jacop Vorselmans 'cleijne' om de maat van 7 L, de persoon 1 schoof, Gilis de andere, Lijsbet de 3de

boven geschreven: Jan Boij Cornelissen

item een stuk land 'nobelbossche' om de maat van 5 L die Nouts van den Huffele was, de persoon 1 schoof, Gilis de andere, Lijsbet de 3de

boven geschreven: Doren Neve

item om de maat van een halve L binnen 'de dorenacker' aan beide zijden, de persoon 1 schoof, Gilis de andere, Lijsbet de 3de

item tot Sneppel om de maat van 5 L die af heeft Margriet Jans de helft Mari van Leeuwen 1 L Dielis de Dreijseleer 2 L gelegen tussen Jacop van Vorcel 'langhe acker' en zijn 'strepe', de persoon 1 schoof, Gilis de andere, Lijsbet de 3de

item aan de zijde swaters ten huize coels smerts 'craijel' aan de 'heestenacker' om de maat van 7 L, de persoon 1 schoof, Gilis de andere, Lijsbet de 3de

voorgeschreven: Heijlken Cleijs Heijlens

F° 2 v°

| 362-005-01 |

boven geschreven: Wouter Snels

item een L over de waterlaat dat Jans dr van Craeijel is en uit Coels Smets gedeeld,de persoon 1, Gilis 1, Lijsbet 1

boven geschreven: Peeter Zegers

item Peter Jacops 'vreacker' om de maat van 4 L dat tot tijghelt toehoort, de persoon 1, Gilis 1, Lijsbet 1, gelegen tussen Coels Smets 'craijel' en Jan Jacops zoon 'brekelen'

voorgeschreven modo Adriaen van Aken bij koop van Dijrick Boode

item al die leenstukken van de huizen 'ten pre' al tot brekelen toe om de maat van 5 L, de persoon 1, Gilis 1, Lijsbet 1

item van Marie huisvrouw van Leeuwen afwaarts tot de warande toe en dat Jan van der Achter daarin heeft en Art die Coc om de maat van 7 L, de pastoor 1, Gilis 1, Lijsbet 1

boven geschreven: Adriaen Conincx

item Broemans hof aan beide zijden van de waterlaat voor de huizen van de pre, deels eusel deels land om de maat van 2 L, de pastoor 1, Gilis 1, Lijsbet 1

item die huizen van de pre van bijen van schapen en wat tienden daar vallen, de pastoor 1, Gilis 1, Lijsbet 1

item Marie huisvrouw van Leeuwen die Art van den Kerchove was wat tienden daarop valt, de pastoor 1, Gilis 1, Lijsbet 1

F° 3 r°

| 362-006-01 |

item Margriete huisvrouw van Leeuwen en haar hof om de maat van 2 L naast de huizen gelegen wat tienden daarop valt, de pastoor 1, Gilis 1, Lijsbet 1

item Goeswin vlasscaert van der Braken om de maat van 10 L ten einde 'beijkens acker', de pastoor 1, Gilis 1, Lijsbet 1

boven geschreven: Willem Gielis Jans

item 'baeijkens acker' tot de kerk toe naast die 'coninc haghe' om de maat van 3 L, de pastoor 1, Gilis 1, Lijsbet 1

onder: modo Heijn Jans van Staeijen

item een half L ten einde 'de ameijschen hof' met een beemdeken dat Mergriete van Leeuwen was, heet 'elsbroc, de pastoor 1, Gilis 1, Lijsbet 1

voorgeschreven Jan Boij Cor(nelis)

item 2 L die Lijsbet Broomans heeft met een beemd 'elsbroec' dat Jan Veekemans was, de pastoor 1, Gilis 1, Lijsbet 1

item de bogaard en hof daaraan alzo ver als het de nonnen van Antwerpen toebehoort, de pastoor 1, Gilis 1, Lijsbet 1

item een stuk land aan de molen om de maat van 3 L waarvan de 2 L de nonnen van Antwerpen toebehoren en het 3de Gilis van den Wijnghaerde, gelegen aan Jacops hoec van den Huffel aan zijn groes, de pastoor 1, Gilis 1, Lijsbet 1

F° 3 v°

| 362-007-01 |

item de dries 'struckgoet' tussen de voogd en die van Tijghelt naast de 'enghelaerschen hof' om de maat van 4 L, de voogd 1, de persoon 1, Gilis en Lijsbet 1, want de helft van de akker hoort te leen van Tijghelt en dan de 1ste helft houdt Gilis van den acker te erve als van de voogd en zo tient Gilis en Lisbet samen op de ene helft van deze akker

item een stuk land achter Claus van den Ghore om de maat van 3 L, den voogd 1, de persoon 1, Gilis en Lisbet samen 1 want de helft van de akker hoort te leen van Tijghelt en de andere helft houdt Gilis van den ackere ter erve alzo van de voogd, zo tient Gilis en Lijsbet samen op de ene helft van deze akker

item Gilis Putten om de maat van 3 L naast de heerstrate, de pastoor 1, Gilis 1, Lijsbet 1

boven geschreven: Lenaert Steenbackers

item een “sleic” L in 'de steghde' dat Jan Costers was tussen 1,5 L die Gilis van de voogd hield enerzijds en anderzijds aan akker die Lijsbet van den Pre was, neerwaarts gaande tot de waterlaat, de pastoor 1, Gilis 1, Lijsbet 1

F° 4 r°

| 362-008-01 |

'de bolcacker' om de maat van 3 L dat Claes Aerts zoon was, de pastoor 1, Gilis 1, Lijsbet 1

item een stuk land 'linsscot' om de maat van 3 L dat Aert Claus zoon was en Gielis daartegen kocht langs de herstrate, de persoon de pastoor 1, Gilis 1, Lijsbet 1

item het nonnen stuk land naast 3 L waar de voogd aan tient en Gilis te voren, was aan de andere zijde aan de heide naar Brecht, de pastoor 1, Gilis 1, Lijsbet 1

a het nonnen land om de maat van 9 L aan Gilis Putten en aan 'de withaghe' en aan de waterlaat, de pastoor 1, Gilis 1, Lijsbet 1

item een stuk land om de maat van een L aan Gilis bergsken en naast heren Rombouts lans dat tot de kapel hoort, de pastoor 1, Gilis 1, Lijsbet 1

item een stuk land om de maat van 3 L de h geest zijn gelegen naast Jans Block van Neerven en naast de weg naar de molen van Brecht, de pastoor 1, Gilis 1, Lijsbet 1

voorgeschreven Peeter Grob

F° 4 v°

| 362-009-01 |

item een stuk land 'de solhovel' is de nonnen van Antwerpen om de maat van 2 L aan de kerk, de persoon 1, Gielis 1, Lijsbet 1

boven geschreven: Peeter Hoechts of Jordaens

item een stuk land is Jan van der Achter in 'de houwe' naast die hasselt om de maat van 3,5 L noemt 'de brede acker' aan Willem 'houwe' van den Berghe, de persoon 1, Gielis 1, Lisbet 1

in marge: Luijc Nout Luijcx

item derdedeel in 'hadekens rot' dat Jans van der Achter is naast Gilis 'bolcacker' die Claus Aerts zoon was, de persoon 1, Gielis 1, Lisbet 1

in marge: mosterd tiende

item de dries 'die hasselt' die Jan Henrix en Willems van der Achter was naast de heerstraat naast Gilis 'steghe' en naast de waterlaat tot Hecht waarts en over de waterlaat tot 'rullen bloc' toe, de persoon 1, Gielis 1, Lisbet 1

item dat blok dat Jan van der Achter heeft naast Willem van Oke om de maat van 2 L naast Willem Jordaens land en binnen 'den block', de persoon 1, Gielis 1, Lisbet 1

item op donk 'peter luts hof' die Jan van der Achter heeft zoals dit begrepen ligt binnen zijn grast, de persoon 1, Gielis 1, Lisbet 1

item van 'peter luts hoeve' strekkende tot ''greits block' toe dat Jan van der Achter heeft en zo naast Peeter Vrancx beemd en zo verder over de grast in die ackere tot Willems leen van der Achter en zo oostwaarts tot de herstrate en zo naast de herstraat tot 'peet luts hoeve' toe die Jan van der Achter heeft, de persoon 1, Gielis 1, Lisbet 1

F° 5 r°

| 362-010-01 |

kopij dat heer Jan van Boechout, ridder, heer van Loenhout en van Opheijn, en Janne zijn vrouw, gaven de schutterij van Loenhout Gilis van den Wijngaerde en zijn erfgenamen, erfelijk in beternis van zijn leen

Wij jan van Boechout, ridder etc … dat wij hebben gegeven en geven Gilisen van den Wijngaerde onze lieve man en knaap om diensten die hij ons gedaan heeft die schutterij binnen het dorp van Loenhout etc … en in deze schutterij zal Gilis mogen zetten een man in zijn stede gelijk of hij het zelf was die schutten zal en geboden doen binnen de kerk en daarbuiten zoals dit gewoonte is etc …, 24/07/1347