Leenboek van Jan en Maria vd Wijngaerde, 16de eeuw (Archief Heerlijkh., nr. 356)

Later bijgeschreven teksten worden in schuine druk aangeduid.

Leenboek van Jan en Maria vd Wijngaerde, 16de eeuw

| 356-001-01 |

RAA, Archief van de heerlijkheden van Loenhout en Popendonk, nr 356

(bewerking: Etienne Kerremans)

dat leenboeck van joncheer Jan vanden Wijngaerde ende joffrou Marie van.. Wijng.. tot Loenhout

F° I v°

| 356-002-01 |

Claus Moenen heeft te leen ontvangen een half B moer met de putten O Marie Dielis Beers Z Peeter Dielis W Dries Herstraets, dit bij opdracht van Cornelis Jan Cornelis, present jonker Jan van den Wijngaerde, Gheert Ingelbrechts, Cornelis Jan Nijs

oud boek f° I

F° II v°

| 356-003-01 |

Jan Gummersen van den Wiele heeft te leen ontvangen ca 8 roeden moer met de putten Z Peeter van Thienen W Aert Snijders O Peeter van Thienen, dit na dood van Ghummer van den Wiele zijn vader, pres Peeter Merten van Thienen, Aert Heerls

F° III v°

| 356-004-01 |

Aert Heerls als testamentair van Jan Peeters heeft te leen ontvangen 30 roeden moer met de putten samen een vierendeel B O Meeus van Roeij N Digne Jan Crocx Z Dries Heerls, dit na dood van Jan Peeters, pres Cornelis Jan Nijs, Anthonis in de Scheere, 20/11/1532

F° IIII v°

| 356-005-01 |

Magriete van Leemputten ca 40 roeden moer met de putten Z Jacop Visschers O de begijnen van Hoogstraten W Jan Winens N Cornelis Mous, 03/04/1510

F° V v°

| 356-006-01 |

Peeter van Thienen heeft te leen ontvangen 50 roeden moer met de putten O Peeter Jannis Z Willem Vermunten, 03/04/1510

oud boek f° II

F° VI v°

| 356-007-01 |

zelfde Peeter van Thienen heeft te leen ontvangen half vierendeel B moer half met de putten Z zelfde Peeter W Gummer van de Wiele O Lenaert Skeijsers, 03/04/1510

F° VII v°

| 356-008-01 |

Joes de Leeu heeft te leen ontvangen 50 roeden moer met de putten Z Peeter Jannis, dit bij opdracht van Anthonie x Aert Visschers, pres Henrick de Coninck, Jan Peeter Bodts, 16/05/1518

F° VIII v°

| 356-009-01 |

Marie Mertens dr van Thienen heeft te leen ontvangen een half vierendeel B moet half met de putten Z Peeter van Thienen W Gummer van de Wiele O Lenaert Skeijsers, dit na dood van haar vader, pres Peeter Jannis, Jan Hoevelmans, Heijnrick de Coninc, gezet man haar zoon Aert de Visschere

F° IX v°

| 356-010-01 |

Jan Thomaes heeft te leen ontvangen 48 roeden moer met de putten O Jan van de Wiele W Aert Snijders N Jan de Backere, 03/04/1510

F° X v°

| 356-011-01 |

elfde Jan Thomaes heeft te leen ontvangen ca 40 roeden moer met de putten Z Hendrick Snijders N Jan in den Eijck O het dijksken, 03/04/1510

F° XI v°

| 356-012-01 |

Magriete x +Peeter Heerls heeft te leen ontvangen een half B moer Z Dries Herls N en O het klooster van Hoogstraten, dit na dood van haar man Peeter Herls, pres Aert Herls, Jan Thomaes, gezet man is Thomaes Jan Thomaessen

oud boek f° III

F° XII v°

| 356-013-01 |

Wouter Ooten heeft te leen ontvangen ca 41 roeden moer N Jan van den Broecke W Cornelis Blockmans Z Jan Neeff O de vroente, 03/04/1510

F° XIII v°

| 356-014-01 |

Adriaen van Criemen heeft te leen ontvangen ca moer met de putten, Z Cornelis van Leemputten N Willem Wijkens W het klooster van Hoogstraten O Cornelis Oncens, dit bij opdracht van Jan Joes Mou, pres Peeter Verwilt, Peeter Speeck, 27/05/1544

F° XIIII v°

| 356-015-01 |

Gielis Gielis Boeijenssen van der Mer heeft te leen ontvangen ca 45 roeden moer met de putten O mr Joes Heijlens Z Jan Specx kinderen N Jan Heij Mertens, 03/04/1510

oud boek f° IIII

F° XV v°

| 356-016-01 |

Cornelis Jan Herels dr (sic) heeft te leen ontvangen ca 20 roeden moer O Jan Thoens N Jan Specx erfgenamen W Jan van Dijck erfgenamen Z Aert Snijders, dit bij opdracht van Lijsbette Visschers, pres Aert Herels, Michiel Ghoris, gezet man is Cornelis Dielissen van Alfen

F° XVI v°

| 356-017-01 |

Jan de Backer heeft te leen ontvangen ca 40 roeden moer met de putten O de vroente Z Aert Snijders W Cornelis Machiels N Jan Thoens, 03/04/1510

F° XVII v°

| 356-018-01 |

zelfde Jan de Backer heeft te leen ontvangen 30 roeden moer met de putten O Heijn van Roeij W Jan Thomaes N Jan van Dijcke, 03/04/1510

F° XVIII v°

| 356-019-01 |

Henrick de Weelde heeft te leen ontvangen 25 roeden moer met de putten N Cornelis Blockmans en Wouter Coolen S de biesdijck Z Claes van Aken, dit in broeder en zusterlijk recht na dood van Heijlwich van der Vloet, 25/10/1531, pres Peeter Verwilt, meester Joes

oud boek f° V

F° XIX v°

| 356-020-01 |

Michiel Waghemans heeft te leen ontvangen een half B moer met de putten N Jaspaer Schilders O Dries Heerls Z het gemeen goorken, dit bij opdracht van Lucas van Aechtenrijt, pres Peeter Jannis, Aert Heerls

Cornelis Wachtmans Michielssen heeft te leen ontvangen in broederlijk recht vs half B N de kinderen Adriaen van Gheel Z Merten Claes Bode W de weduwe en kinderen Merten van Gheele, pres Jan Cornelis Goris, Laureijs van der Buijten, Anthonis van Dietfoirt, 10/05/1642

F° XX v°

| 356-021-01 |

Jan Dries Heerls heeft te leen ontvangen een half B moer met de putten O Peeter Mertens huisvrouw van Thienen Z Jan Heerls W Cornelis Nout Peeter Nouts, dit na dood van zijn vader, pres Peeter Heerls, Aert Heerls, behoudens Marie zijn moeder haar bijleven

F° XXI v°

| 356-022-01 |

Peeter van Thienen heeft te leen ontvangen ca 45 of 46 roeden moer met de putten Z Cornelis Mous W en N het klooster van Hoogstraten, 03/04/1510

F° XXII v°

| 356-023-01 |

Wouter van den Broecke heeft te leen ontvangen roeden moer met de putten N Cornelis Michielssen O Aert der Wewen W Peeter der Wewen, na opdracht van Catheline Aert Heerls huisvrouw, pres Gielis Peeter Cleijs, Claes Peeter Haest

oud boek f° VI

F° XXIII v°

| 356-024-01 |

Henrick van Roeij heeft te leen ontvangen 40 roeden moer met de putten N erfgenamen Peeter van der Buijten O en W Willem Jan van Staeijen, 10/04/1510

F° XXIIII v°

| 356-025-01 |

Joris van Alfen heeft te leen ontvangen 40 roeden moer met de putten N Gherit Peeters O Magriete van der Ast Z Claes van Aken, 03/04/1510

F° XXV v°

| 356-026-01 |

Jan Theeus heeft te leen ontvangen 12 roeden moer met de putten W Lijsken Visschers N Jan Specx kinderen O Aerts kinderen van Ele, 04/04/1510

F° XXVI v°

| 356-027-01 |

Jacop van Dijcke heeft te leen ontvangen een vierendeel B moer met de putten O het klooster van Hoogstraten N Peeter Jannis W Willem Jan Wils en consorten, dit na dood van mannen van leen jonker Jan van den Wijngaerde, Gerdt Ing(elbrechts)

oud boek f° VII

Tomas Adriaen Jans zoon na dood van Jacop Dijcmans zijn moederlijk oom heeft vs te leen ontvangen, 12/08/1633, pres mr Henrick van Staeijen, Peeter Kerstiaen Raets

F° XXVII v°

| 356-028-01 |

Peeter Mertenssen van Roeije heeft te leen ontvangen ca 56 roeden moer met de putten N Magriete van Leemputten Z Digne van den Mer, dit na dood van Willem zijn broer, pres Gerdt Inghelbrechts, Henrick Loeijcx, Aert Jan Peeter Nouts, 20/11/1547

F° XXVIII v°

| 356-029-01 |

Jacop de Vischer heeft te leen ontvangen 35 roeden moer met de putten O het begijnhof van Hoogstraten N Mergriete van Leemputten Z Meeus van Roeij, anno 1510

F° XXIX v°

| 356-030-01 |

Jan van den Kaert, gezet man van Catelijne Luijcx dr van Houtele, heeft te leen ontvangen ca een half B moer met de putten O Jan Henrick Mertens Z Claes Conincx kinderen N Henrick Sniders, 03/04/1510

F° XXX v°

| 356-031-01 |

Heijlwijch Jan Wijnens zuster Thijs Oemkens wijf heeft te leen ontvangen drie delen in 28 roeden moer met de putten W het klooster van Hoogstraten N Magriete van Leemputten Z Igine Jan Crocx, dit bij opdracht van haar broer Jan Wijnens, gezet man Thijs Oemkens haar man, pres Michiel Ghoris, Jan van Ghele

oud boek f° VIII

F° XXXI v°

| 356-032-01 |

Thijs Oemkens heeft te leen ontvangen het ander deel van de 28 roeden moer met de putten W het klooster van Hoogstraten N Megriete van Leemputten Z Digne Jan Crocx, dit na dood van Jan Wijnens, pres Peeter Jennis, Peeter Nouts

F° XXXII v°

| 356-033-01 |

Jan Mou heeft te leen ontvangen 12 roeden moer met de putten Z mr Dielis van Alfen W Lenaert van Achtel N Mergriete van Leemputten, 03/04/1510

F° XXXIII v°

| 356-034-01 |

Henrick Wouters van Roeij heeft te leen ontvangen 61 roeden moer met de putten Z Merten de Backere W Peeter Herels N Jan Peeter Diels, dit na dood van zijn vader Wouter van Roeij, pres Ghijs de Bie, mr Joes Gheijlen, 26/11/1533

F° XXXIIII v°

| 356-035-01 |

modo Adriaen van Gele en Cornelis Jan Otte bij koop van vs klooster

zuster Kathelijne Herls, dienares van het convent van ste Claren in Hoogstraten heeft te leen ontvangen een half B moer met de putten O Cornelis Michiels W Andries Herls N Peeter Jannis, 20/03/1510, gezet man is Jan Herls

F° XXXV v°

| 356-036-01 |

Frans Michielssen van Thienen heeft te leen ontvangen een vierendeel B moer met de putten Z Nout Peeter Nouts N Andries Thijs W Peeter Nouts, dit na dood van Machielt Peeters van Thienen huisvrouw, pres Peeter Mertens van Thienen, Gielis Buijens tot Hoogstraten

oud boek f° IX

F° XXXVI v°

| 356-037-01 |

Katlijne, Heijlwich, Marie, Mergriete en Lijsbet Thonis Geerts drs die men noemt Thoen inde Scheel, hebben te leen ontvangen15 of 15 roeden moer met de putten N Jan van den Bogaerde O Claes van Aken, item nog ca 25 roeden moer waar Heijndrick de Weelde op staat f° XVIII, samen 33 of 34 roeden, en dit na dood van Heijlwich Cornelis Bolckmans zuster hun moeder, gezet man de vier is Heijnrick de Wilde, en van Heijlwich is haar man Michiel van den Voert, pres Geerit van Elsackere, Aert de Vischere

Heijnrick de Wilde heeft ontvangen Mergriet deel zonder ruimen, pres Heijnrick Loeijcx, Joes de Leeu

F° XXXVII r°

| 356-038-01 |

Willem Fijen heeft te leen ontvangen 6 roeden moer in zuster en broederlijk recht, na dood van Marie Bulckmans zijn moeder, pres Michiel van den Voert, Bernaert Hildernisse

oud boek f° LII

F° XXXVII v°

| 356-039-01 |

Jacop … (niet ingevuld) heeft te leen ontvangen een stuk moer een vierendeel B O de kinderen Herls Z Aernout van Achterijt kinderen W Willem Jan Wils N Jan van Dijke, dit na dood van zijn moeder in zuster en broederlijk recht, bezet man is haar vader Jasper van den Ast, pres Peeter Jennis, Gielis van Alfen

F° XXXVIII v°

| 356-040-01 |

Mergriete, Marie Gielis Beers dr heeft te leen ontvangen in zuster en broederlijk recht een B moer met de putten O Meeus Mets N Lenaert Puijtcuijps W Jan Peeter Dichs Z de vroente, pres Aert de Vischere, Aert Herls, Henrick Jan Meeus, 20/10/1522

uit vs moer heeft te leen ontvangen Lijsbet Jans dr van Alfen haar kindsdeel die nu in het godshuis in Hoogstraten is, gezet man is Aert Herls, pres Jan Thomas, Michiel Ghoris

F° XXXIX r°

| 356-041-01 |

Aert Herls en Gheert inde Scheere hebben te leen ontvangen 100 roeden moer, dit bij opdracht van Mergriete van Alfen als gemachtigd van haar broers, te weten heer Henrick, heer Cornelis, en Jacop Janssen van Alfen, en dit moer staat voor op de andere zijde, pres Jan Thomaes, Michiel Ghoris, 15/06/1524

oud boek f° XXV

F° XXXIX v°

| 356-042-01 |

Joes Aert Snijders heeft te leen ontvangen een half B moer met de putten O Jan Thomaes N Jan Sbackers Z Peeter van Thienen, dit na dood van zijn vader, pres mr Gielis van Alfen, Reijn Bertels

oud boek f° X

F° XL r°

| 356-043-01 |

Gheert Thonis Gheertssen alias inde Scheere heeft te leen ontvangen 15 roeden moer uit vs moer waar Joes Aert Snijders op staat, pres Lenaert Boeijen, Peeter de Cuijpere, Jan Thomaes

F° XL v°

| 356-044-01 |

Jan Herls heeft te leen ontvangen een half B moer met de putten O Nout Peeter Nouts Z en O Reijn van Houtele W Cornelis Aert Peeter Nouts, 03/04/1510

F° XLI v°

| 356-045-01 |

vs half B moer waar Jan Herls op staat heeft zelfde gegeven aan zijn zoon Aert Herls, pres Willem van der Munten, Cornelis de Coninc, 18/10/1510

F° XLII v°

| 356-046-01 |

Willem, Willem Peeter Claus zoon heeft te leen ontvangen een vierendeel B moer met de putten Z Joes kinderen van Thienen, W Het klooster van Hoogstraten N Cornelis Michielssen, dit na dood van zijn vader Willem Peeter Claus alias Willem Jans, pres Jan de Backere, Aert de Vischer

F° XLIII r°

| 356-047-01 |

Anna Peeter Jannis dr heeft te leen ontvangen een vierendeel B moer met de putten en 45 roeden Z het klooster van Hoogstraten W Jan van Dijke en Matheeus van Thienen, na dood van haar vader, pres Peeter Gheert Spoerman, Bernaert van Hildernisse, bezet man is Michiel Ghoris

F° XLIII v°

| 356-048-01 |

mr Hubrecht Jan Thoenssen van Leemputten heeft te leen ontvangen een half B moer met de putten N Jan Meeus Herls O Digne Jan Crocx Z Peeter Herls, dit bij koop en opdracht van Jan Dries Herls, pres Aert Herls, Aert de Vischer, gezet man is zijn vader Jan Thoens van Leemputten

oud boek f° XI

F° XLV v°

| 356-049-01 |

Heijlwijch Adriaen Bastijnssen dr heeft te leen ontvangen een vierendeel B moer met de putten W Jan Herls N Peeter Brouwers O Heijn Gheijlens, aldus voor dat oude huis op het begijnhof van Hoogstraten, bezet man is Peeter Gheerit Spoermans, pres Mathijs Hovelmans, Bernaert van Hildernisse

F° XLVI r°

| 356-050-01 |

Jan van de Wouwer van Breda heeft te leen ontvangen 152 roeden moer uit een geheel moer, waar mr Hubrecht hiervoor op staat, dit bij opdracht van mr van Leemputten met zijn voogd, pres Michiel Cornelis zoon, Cornelis Michielssen

oud boek f° LIIII

F° XLVI v°

| 356-051-01 |

Mergriete Peeter Herls weduwe heeft te leen ontvangen een half B moer met de putten W Nout Luijcx N Dries Herls Z sheeren vroente, dit na dood van haar man Peeter Herls, pres Aert Herls, Jan Thomaes, haar gezet man is Thomaes Jan Thomaes

item zulk versterf als heer Jacop Herls verstorven is na dood zijn vader Peeter Herls dat gunt hij zijn moeder voor de bijzondere diensten die ze hem gedaan heeft en nog doet, pres Jan Dries Herls, gezet man is Thomaes vs

F° XLVII v°

| 356-052-01 |

Marie Cornelis Michiels dr heeft te leen ontvangen een B moer met de putten Z Aert der Wewen O Cornelis de Coninc N Mergriete Bastijns W Jan van den Braken, dit na dood van haar vader Cornelis Cornelis Machiels, pres Jan Thomaes

oud boek f° XII

F° XLVIII v°

| 356-053-01 |

zelfde Marie Cornelis Michiels dr heeft te leen ontvangen een B moer met de putten Z Jan van den Elst W Peeter van Thienen O Cornelis Meeus, dit na dood van haar vader Cornelis, pres Aert Herls, Jan Thomaes

F° XLIX v°

| 356-054-01 |

Jan Thomaes heeft te leen ontvangen 25 roeden moer met de putten N Lijsbet Nout Peeter Nouts, dit bij opdracht van Catherine Jan Dries dr met haar voogd Jan Koeman Lenaerts, pres Jan van Ghele, Henrick de Wilde, 13/06/1526

F° L v°

| 356-055-01 |

Catherine Jan Dries dr heeft te leen ontvangen ca 25 roeden moer met de putten N Cornelis Conincx O Lijsbette Vischers Z Jan de Backere, 12/06/1510

F° LII v°

| 356-056-01 |

Pauwels Jan Digenen heeft te leen ontvangen een beemd ca 4 voeder hooimaden aan het oosteinde Z 'de esdongelen' W Gheert Vorsselmans kinderen N Heijn Loeijcx erfgenamen, dit bij opdracht van Adriaen van Aken, pres Gheerdt Ingelbrechts, Lauwereijs van Aerde, Cornelis Jan Nijs, 14/03/1531

oud boek f° XIII

modo Peeter Dingenen na dood van zijn broer Pauwels, anno 1543

modo Jan van Aerde bij koop van Cornelis Jan Dingenen, 04/06/1550

modo de kinderen Henrick Cornelissen van Elsacker huisvrouw, 03/02/1563

modo Michiel Mathijs Luijcx bij koop en opdracht van Henrick van Elsacker met zijn vrouw, 04/02/1563

F° LIII v°

| 356-057-01 |

Claus van Aken heeft te leen ontvangen heide en moer op hoender moer Z Lijsbeth Steenbackers W Andries Herls N Cornelis Bolckmans en Wouter Ooten, item stuk moer ook op hoender moer Z Jan van den Broeck N Jan Leijs Rombouts en Cornelis Verdijck O Aert der Wewen, 14/08/1511

F° LIIII v°

| 356-058-01 |

Jacop en Mergriete Jans Gheert Haeijwijghen wettige kinderen uit het voorbed hebben te leen ontvangen een half B en 30 roeden moer met de putten W de dijk N Lijsbeth Heijn Gheens dr O Cornelis Nout Peeter Nouts, pres Jan Leijs Sebrechts, Willem Vermunten, 16/03/1512 svl, gezet man van Mergriete is Cornelis Verdijck, dit moer hoort vs kinderen half en half

oud boek f° XIIII

F° LV v°

| 356-059-01 |

Jan Jacop Gheerts zoon heeft te leen ontvangen de helft van een half B en 30 roeden moer met de putten W de dijk N Lijsbeth Heijn Gheerts dr O Cornelis Nout Peeter Nouts, dit na dood van zijn vader Jacop, pres Bertelmeeus Thielmans, Peeter Nouts

F° LVI v°

| 356-060-01 |

Mathijs Smeets 100 roeden moer met de putten Z Cornelis Michiels N Faes Beelens kinderen O Cornelis Bodts W Jan Larien kinderen, dit bij opdracht van Mergriete Bastijns, pres Lenaert Verdijck, Berthelmeeus Thielens, 14/02/1512 svl

F° LVII v°

| 356-061-01 |

Peeter Jan Nijs nomine uxoris

Katlijne Bouwen Wil Buijens heeft te leen ontvangen een stuk beemd 'het biesvenne' ca 5 roeden hooimaden O Willem Lenaerdt Boudens kinderen Z Luijck Nout Luijcx W Huijben van den Haert, dit na dood van zijn zuster Cornelie, pres Gheerit Inghelbrechts, Gielis van den Wijngaerde, gezet man is Peeter Cornelis Loeijcx

modo Willem Jan Heuvelmans bij koop en opdracht van Heijlken Hubrechts Verhaert dr na dood van Cathelijne Bouwens haar moeder, 27/01/1539

modo Cathelijn Peeter Dijrcx met Henrick Heuvelmans Janssen na dood van haar man Willem Heuvelmans, anno 1545

modo de erfgenamen Heer Peeter Loijcx, 18/02/1563

modo Lenaert Henrick Heuvelmans bij koop en opdracht van de erfgenamen heer Peeter Loijcx, 02/03/1563

F° LVIII r°

| 356-062-01 |

item zelfde heeft te leen ontvangen 40 roeden moer N deszelfs Jan O Nout Peeter Nouts Z Jan van Brecht

F° LVIII v°

| 356-063-01 |

Adriaen van Aken heeft te leen ontvangen een half B moer met de putten Z Jan van den Broeck O sheeren vroente Z Bernaert Verdijck, dit na dood van Claes van Aken zijn vader, pres Lauwereijs van Aerde, Wouter van den Broecke, 22/06/1527

oud boek f° XV

F° LIX r°

| 356-064-01 |

zelfde heeft te leen ontvangen nog een half B moer Z Merten Steenbackers N en O 'de biesdijck', dit na dood van zijn vader Claus, pres Lauwereijs van den Aerde, Wouter van den Broecke, 22/06/1527

F° LIX v°

| 356-065-01 |

Jan Merck Loeijcx met zijn oom Theeus heeft te leen ontvangen een moer op Hoenderen O Heijn van Houtele Z Gheert Bolckmans kinderen W Meeus Lemmens N Jan Herls, 03/04/1510

F° LX v°

| 356-066-01 |

Peeter Speck heeft te leen ontvangen het derdedeel in een half B moer N Cornelis Michiels O Catrijne Aert Herls Z jonker Jan van den Wijngaerde, dit na dood van Peeter der Wedue, pres Gheerit Inghelbrechts, Lauwereijs van Aerde, 10/04/ 1532

oud boek f° XVI

F° LXI v°

| 356-067-01 |

item Bernaert, Peeter en Merck Peeter Nouts zonen en Cornelie, Lijnken en Grietken Nout Peeter Nouts drs hebben te leen ontvangen elk zijn 6de deel in een vierendeel moer met de putten N jonker Jan van den Wijngaert Z het hoeven moer dat de kinderen Jan Polmans in handen hebben W Lenaert Boets, dit na dood van Nout Peeter Nouts hun vader, 21/07/1530, gezet man van Cornelie is haar man Peeter, van Lijnken is Jan van Elsacker, van Grietken is Cornelis van Elsacker, pres Jan Cornelis Bodts, Peeter van Oestaijen

F° LXII r°

| 356-068-01 |

zelfde kinderen hebben te leen ontvangen een vierendeel B moer met de putten W Jan Herls N Ceel Smidts kinderen O Machiel Boeijens kinderen, dat na dood van hun vader Nout Peeter Nouts, pres Jan Cornelis Bodts, Peeter van Oestaijen, gezet mannen als voor, 21/07/1530

oud boek f° LVI

F° LXIII v°

| 356-069-01 |

Fictoer Aert Vissers heeft te leen ontvangen een half B moer met de putten O Lenaert Merten Boeijens Z Jan Gheerdt Heijwijghen N Jan Leijs Zebrechts, dit bij koop en opdracht van Willem Wijns, pres Meeus Lemmens, Lenaert Putcuijps

F° LXIIII v°

| 356-070-01 |

item Cornelie Oliviers van den Wijngaerde huisvrouw en Jacop Oliviers zoon van den Wijngaerde hebben te leen ontvangen 3 vierendeel B heide N Peeter van der Buijten kinderen Z Jan Heijn Mertens O Claes van Aken W de kinderen moer van Roeij (in marge bijgevoegd: dit schijnt het moer te zijn dat mr Anthoni den schilder zoekt), dit na dood van Olivier van den Wijngaerde, item Cornelie heeft de helft ontvangen in scheiding en Jacop in zuster en broederlijk recht, pres Lauwereijs van Aerde, Gheerit van Elsacker, gezet man van Cornelie is Andries Goes

F° LXV v°

| 356-071-01 |

Jan Willem Janssen 50 roeden moer met de putten O Rens van Houtel W Jan van den Veken, dit na dood van Willem Janssen zijn vader in zuster en broederlijk recht, pres Lauwereijs van Aerde, Bernaert Hildernisse

F° LXVI v°

| 356-072-01 |

Dierick Lenaert Bodts zoon heeft te leen ontvangen 80 roeden moer met de putten N Jan van den Wijngaert, O Jan Ghosem Nijs Z Jacop kinderen van Bracht, dit na dood van zijn vader Lenaert Boedts in zuster en broederlijk recht, pres Jan Cornelis Boedts, Peeter Cornelis Loijcx

oud boek f° XVII

Quirijnken Cornelis Pauwels huisvrouw van Jan Jan Nijs

F° LXVII v°

| 356-073-01 |

Jan Aerts der Weewe heeft te leen ontvangen 30 roeden moer met de putten Z deszelfs Jan W Aert Herls N Cornelis Machiels, dit na dood van zijn vader Aert der Weewe in zuster en broederlijk recht, pres Claes van den Herstrate, Andries Ghoes

F° LXVIII v°

| 356-074-01 |

Lenaert Merten Boeijens heeft te leen ontvangen ca 30 roeden moer met de putten O Henrick Ghoris Z Cornelis Nouts N Jan Leijs Zebrechts W de vroente, 07/04/1510

F° LXIX r°

| 356-075-01 |

Jan Leijs Rumbouts heeft te leen ontvangen ca 46 roeden moer met de putten N mr Gheert Bellens Z Claus van Aken W Geerit Peeters, 03/04/1510

F° LXIX v°

| 356-076-01 |

Gheerdt Dries Bolckmans heeft te leen ontvangen 5 delen uit een half B moer met de putten N Meeus Tielens O de waterloop die dwars door hoender moer loopt Z Faes Nout Faes kinderen, 11/04/1510

oud boek f° XVIII

F° LXX r°

| 356-077-01 |

Marie Jan Bolckmans dr heeft te leen ontvangen het 6de deel in een half B moer waar Gheert Dries Bolckmans de vijf delen in ontvangen heeft, pres Heijndrick Loeijcx, Jan Polmans, haar gezet man is haar man Jan

F° LXX v°

| 356-078-01 |

Geert Cops heeft te leen ontvangen 18 roeden moer met de putten O, Z en W Lenaert Merten Boeijens N Jan Leijs, 03/04/1510

F° LXXI v°

| 356-079-01 |

Bertholomeeus Thielens heeft te leen ontvangen een half B moer met de putten O Jan Mercx Z Faes Nout Faes kinderen N Jan Gheert Haijwijgen, 03/04/1510

F° LXXII v°

| 356-080-01 |

Adriaen Peeter Geerts dr Verbuijten heeft te leen ontvangen 40 roeden moer met de putten O Jan Leijs Rumbouts Z Joris van Alfen W Jan Peeter Nouts kinderen N mr Gheert Bellens, dit na dood van haar vader op opdracht van haar moeije Anne, pres Willem Vermunten, gezet man is Peeter Vorsselmans

F° LXXIII v°

| 356-081-01 |

Cornelis Nout Peeter Nouts een half B moer met de putten en 3 roeden daarvan verkocht aan Peeter Jan Peeter Nouyts zoon, 40 roeden moer gelegen W Jan Geerts O Jan Herls Z Meeus Lemmens, 09/04/1510

oud boek f° XIX

F° LXXIIII v°

| 356-082-01 |

item Peeter en Peeter Jan Mertens Sibs zonen en Mergriete en Lijsbeth Jans drs hebben ontvangen elk hun kindsdeel in een B moer met de putten O Claes van Aken Z Hen0tick van den Bogaerde W Kathelijne Luijcx dr van Houtele N Heijn van Roeij, dit na dood van hun vader Jan Mertens, pres Lauwereijs van Aerde, Bernaert van Hildernisse, gezet man van Griet is haar man Jan Druijsens, van Lijsbeth is haar man Cornelis Bode

Peeter van Aert als voogd van de kinderen Cornelis Jan Peeter Martens

F° LXXV r°

| 356-083-01 |

Jan de Bie heeft te leen ontvangen een deel in een B moer waar Lijsbeth Jan Mertens dr op staat en door haar opgedragen met haar man Cornelis Bode, pres Peeter Jan Mertens, Bernaert Hildernisse, st mertensdag anno 1525

item dit deel waar Jan de Bie op staat heeft ontvangen Cornelis Gielis Baeijens zoon van Hoogstraten bij opdracht van vs Jan de Bie, pres Jan Cornelis Bodts, Bernaert van Hildernisse, 03/05/1526

F° LXXV v°

| 356-084-01 |

item Nout, Peeter, Merck, Bernaert,Cornelie, Lijnken, Grietken Nout Peeter Nouts kinderen hebben te leen ontvangen zulk deel in 30 roeden moer met de putten dat Nout Peeter Nouts ontvangen had W Lenaert Bodts N jonker Jan van den Wijngaerde O Nout Peeter Nouts, dit na dood van hun vader Nout Peeter Nouts, gezet man van Cornelie is haar man Peeter, van Lijnken is Jan van Elsacker, van Grietken is Peeter van Elsacker, pres Jan Cornelis Bodts, Peeter van Oestaeijen, 21/07/1530

F° LXXVI v°

| 356-085-01 |

Jan Henrick Joerdaens heeft te leen ontvangen zulk deel uit 30 roeden moer boven verklaard dat Andries Ghoesem Nijssen en Kathelijne zijn zuster elk elk ontvangen hadden, te weten 2 kindsdelen vs vs moeren,dit na dood van zijn moeder vs Kathelijne, pres Geerit Ingelbrechts, Ghijsbrecht de Bie, 16/08/1529

F° LXXVII v°

| 356-086-01 |

Katherine Andries Thijs dr heeft te leen ontvangen een B moer met de putten W Dries Herls N Claes van Aken, uitkomend aan de 'biesdijck', dit na dood van haar vader Andries

F° LXXVIII v°

| 356-087-01 |

Mathijs Peeters Cuijperssen heeft te leen ontvangen het derdedeel van een half B moer met de putten O Peeter Cuijpers Z Jan Cornelis Bodts W Cornelis Faes Nout Faes, dit na dood van Lijsbeth Faes Nout Faes dr zijn moeder, pres Jan Leijs Rumbouts, Peeter de Cuijper

oud boek f° XX

F° LXXIX v°

| 356-088-01 |

Cornelis Cornelis Faes Nout Faessen heeft te leen ontvangen het derdedeel in een B moer met de putten W Jan Cornelis Dierix Z Magriete Bastijns O Wouter Faes dr, dit na dood van Cornelis Faes Nout Faessen in zuster en broederlijk recht, pres Peeter de Cuijpere, Gheerdt van Elsackere

F° LXXX r°

| 356-089-01 |

item zelfde Cornelis heeft te leen ontvangen na dood van zijn vader in zuster en broederlijk recht 2 V rogge op beemd in Donk waar 'de groote vonder' op ligt zo men van Loenhout naar Wesel gaat, toebehorende Gosem Lemmens kinderen, pres Peeter de Cuijpere, Gheerdt VAN Elsackere

modo Adriaen Michielssen Verdijck bij koop en opdracht van Cornelis Faes Nout Faes

modo Anthonis Goris bij koop en opdracht van Jacop Verdijck, 25/06/1597

F° LXXX v°

| 356-090-01 |

Merten de Backere heeft te leen ontvangen een half B moer met de putten O Lijsbeth Visschers Z de vroente N Wouter van Roeij W Willem Vermunten, 15/04/1510

F° LXXXI v°

| 356-091-01 |

Peeter Wouterssen van den Cloote heeft te leen ontvangen een half B moer met de putten N Jan van den Broecke O Nout Snijders Z Claus van Aken, 13/04/1510

F° LXXXII v°

| 356-092-01 |

Gherit Larien heeft te leen ontvangen een half B moer met de putten N Jan Merck Loeijcx O Reijn van Houtele W Barthelemeeus Tielens, item onder moer en putten met vs half B gerekend N Faes Nout Faes kinderen O Mergriete Bastijns Z Cornelis Machiels, 12/04/1510

oud boek f° XXI

F° LXXXIII v°

| 356-093-01 |

Cornelia Oliviers van den Wijngaerde huisvrouw en Jacop Oliviers zoon hebben te leen ontvangen een B moer met de putten N Peeter Nouts Z Lenaert Merten Boeijens W sheeren strate, item Cornelie heeft vs moeren ontvangen in zuster en broederlijk recht, pres Lauwereijs van Aerde, Gheerit van Elsackere

F° LXXXIIII v°

| 356-094-01 |

Cornelis Gielis Buijenssen van Hoogstraten heeft te leen ontvangen 2 lappen moer elk ca 48 roeden, dit bij koop en opdracht van Mathijs Jan Cleijssen, pres Lauwereijs van Aerde, Peeter van Onstaeijen, 06/07/1529

F° LXXXV v°

| 356-095-01 |

modo Marten van Geele tot Hoogstraten voor 7,5 9de delen

Jan Leijs Zebrechts Janssen en Machtelt Jan Leijs Zebrechts huisvrouw hebben te leen ontvangen een half B 30 roeden moer met de putten op hoenderen moer, dit na dood van Jan Leijs vs Machtelds man en Jans vader, dit heeft Jan ontvangen in zuster en broederlijk recht, pres Ghijsbrecht de Bie, Lenaert Jan Nijssen, 12/09/1528, gezet man van Machteld is Ghijsbrecht de Bie

oud boek f° XXIIII of 21

Jacques van Gheele in zuster en broederlijk recht na dood van zijn vader, heeft vs 7,7 9de delen ontvangen, 12/08/1633, pres mr Hendrick van Staeijen, Peeter Kerstiaen Raets

zulk deel in vs half B 30 roeden als wijlen Laureijs Cornelis Reijns kocht van Marie Zebrechts x Huijbrecht Speecx heeft Michiel Verhesen ten behoeve van zijn moeder Marie Jan Christiaens te leen ontvangen zo haar dat verstorven was van haar moeder Margriete Michiel van Elsackere, huisvrouw van vs Laureijs Reijns, 14/07/1635

F° LXXXVI v°

| 356-096-01 |

Reijn Bertels heeft te leen ontvangen 30 roeden moer met de putten N Peeter Wouter van den Cloet O Merten de Steenbackere Z Jan Merck Loeijcx, 15/04/1510

F° LXXXVII v°

| 356-097-01 |

Jan, Mathijs, Bertelmeeus, Heijnric en Peeter Henric Hovelmans zonen en Lucie Henrick Hovelmans dr hebben te leen ontvangen ca 3 vierendeel B moer met de putten op Hoenderen N en O Willem van der Munten Z sheeren vroente W de kerk van Brecht, 10/04/1510, gezet man van Lucie is Aert Jan Nouts, pres Jan Leijs Zebrechts, Heijnrick Hovelmans

Ghoris Bertelmeeus Hoevelmans zoon heeft te leen ontvangen zijn vaders deel on vs moeren in zuster en broederlijk recht, dit na dood van zijn vader Bertholomeeus, pres Jan Hoevelmans, Heijnrick Hoevelmans

F° LXXXVIII v°

| 356-098-01 |

Clare Jan Vlemincx dr heeft te leen ontvangen 25 roeden moer met de putten N Peeter Brouwers O Merten Steenbackers Z de vroente, dit na dood van haar vader Jan Vlemincx, pres Jaspar Verast, Heijnrick alias Heijnrick de Wilde

oud boek f° XXII

F° LXXXIX r°

| 356-099-01 |

Cornelis Bodts zoon heeft te leen ontvangen een vierendeel B moer met de putten O Cornelis Conincx Z Cornelis Michiels W Magriete Bastijns kinderen

F° LXXXIX v°

| 356-100-01 |

Jan van den Bolke heeft te leen ontvangen 50 roeden moer met de putten Z sheeren vroente W Willem Jan Willems, dit bij opdracht van Peeter van Bodts, pres Aert de Vischere, Cornelis Vermeer, 21/06/1521

F° XC r°

| 356-101-01 |

heer Jan Gummers van de Wiele heeft te leen ontvangen 40 roeden moer met de putten O Nout Peeter Nouts Z Lenaert Bodts, dit na dood van zijn oom heer Jannen van den Wiele als testamentair, pres Michiel Ghoris, Ghijsbrecht de Bie

F° XC v°

| 356-102-01 |

Jan Thomaes heeft te leen ontvangen een vierendeel B moer met de putten N Claes van Aken Z Andries Thijs O 'de biesdijck', dit bij opdracht van de erfgenamen Merten Steenbackers, pres Gielis Alfen, Jan van den Broecke

oud boek f° XXIII

F° XCI r°

| 356-103-01 |

Lenaert van den Dijcke heeft te leen ontvangen 25 roeden moer met de putten W Jan Mast N Jan Heijn Leijs Rumbouts W Claes van Aken, 22/04/1510

F° XCI v°

| 356-104-01 |

Willem van der Munte heeft te leen ontvangen een B moer met de putten op Hoenderen W Heijn Hovelmans kinderen Z sheeren vroente O Jan Cornelis Bodts N Jan van den Dijcke en Peeter van Thienen, dit bij koop en opdracht van de erfgenamen Hubrecht van der Munte, pres Olivier van de Wijngaerde, Heijnrick Meeus

(nota: akte doorgehaald)

F° XCII r°

| 356-105-01 |

Heijnrick van den Bogaerde heeft te leen ontvangen 40 roeden moer met de putten N Jan Mertens Z Lenaert de Keijser, 22/04/1210

F° XCII v°

| 356-106-01 |

Willem Gosem Bers heeft te leen ontvangen een stuk moer op Hoenderen O 'den boom' Z Willem Sbien W Heijnric Geens en Lauken Smit, 22/04/1510

F° XCIII r°

| 356-107-01 |

Ghosem Bertelmeeus Thielemans zoon heeft te leen ontvangen een stuk moer op Hoenderen waarvan Willem Gosem Beers het weerdeel heeft O 'den boom' Z Willem Sbien W Lauken Smits en Henrick Gheens, dit in zuster en broederlijk recht na dood van Heijnrick Michiels, pres Bertelmeeus Tielemans, Claes van den Herstraten

F° XCIII v°

| 356-108-01 |

Peeter de Smidt heeft te leen ontvangen … (niet ingevuld) zo groot als daar gelegen is na inhoud van het leenboek N Lenaert Putcuijps N Heijnrick Michiels en Willem Gosem Beers O en Z Pellen Puls, 22/04/1510

oud boek f° XXIIII

F° XCIIII r°

| 356-109-01 |

Kerstijne Cornelis Smidts dr heeft te leen ontvangen alzo groot als daar gelegen is 'het werdel' daar Peeter Smidts op staat regenotend, dit na dood van haar man Jan van Eusel, pres Willem Vermunten, Heijnrick Leemans, gezet man is Heijnrick Mertens de Proost, 15/06/1522

F° XCIIII v°

| 356-110-01 |

Peeter de Cuijper heeft te leen ontvangen 3 B heide in Sneppel Z Jan Aert der Weduen O Heijn Leemans N en W sheeren vroente, 10/04/1510

Peeter Jan Bode, Peeter van Aerde kinderen en meer andere

F° XCV r°

| 356-111-01 |

Peeter Peeters Cuijpers zoon heeft te leen ontvangen de helft van de drie B heide waar zijn vader Peeter de Cuijper op staat, dit na dood van zijn moeder, pres Gheert van Elsackere, Bernaert Hildernisse

F° XCV v°

| 356-112-01 |

Matheeus Peeter Cuijperssen heeft te leen ontvangen het derdedeel in een half B moer op Hoenderen Z Jan Bontwerckers O Jan Cornelis Bodts W Jan Cornelis Diericx, dit na dood van zijn moeder, pres Jan Leijs Rumbouts, Peeter de Cuijper

F° XCVI r°

| 356-113-01 |

modo Jan Voechden Nicolaes zoon tot Brecht

Joes Gheenen Heijn Coppenssen heeft te leen ontvangen 20 roeden moer met de putten Z mr Dielis van Alfen W Meeus van Roeije N Mergriete van Leemputten, 24/04/1510

F° XCVI v°

| 356-114-01 |

modo Jan Voichten cum suis

Lenaert Putcuijps heeft te leen ontvangen 20 roeden moer met de putten Z mr Dielis van Alfen W Joes Gheen Heijn Coppens N Mergriete van de Leemputten, 24/04/1510

F° XCVII r°

| 356-115-01 |

Peeter Matheeus Cuijperssen heeft te leen ontvangen 1,5 B heiveld met de uitgegraven putten op Hoenderen O Claes van Aken N Jan Heijn Mertens W Jan Speecx kinderen, dit bij opdracht van Lenaert de Keijser, pres Nout Stuijt, Heijnric Hovelmans, Bernaert Hildernissen

F° XCVII v°

| 356-116-01 |

Jan van Brechts Jacops zoon heeft te leen ontvangen een stuk moer op Hoenderen N Lenaert Bodts en Nout Peeter Nouts O Heijnrick Hovelmans kinderen W Jan van den Braken, 29/04/1510, bezet man is Gosem van Brecht

F° XCVIII v°

| 356-117-01 |

Cathelijne Cornelis Conincx dr heeft te leen ontvangen 18 roeden moer op Hoenderen Z Heijn Conincx, haar vader Cornelis Conincx in zuster en broederlijk recht, gezet man is Wouter de Coninck, pres Jan Wouters, Jan Loeijcx

F° XCIX r°

| 356-118-01 |

Heijnric de Coninck heeft te leen ontvangen het 5de deel in een half B moer met de putten N Digne Gielis Jans Z Cornelis de Coninck O Jan Mertens, 26/06/1510

F° XCIX v°

| 356-119-01 |

Wouter de Coninck heeft te leen ontvangen zijn deel uit vs moer te weten ca 18 roeden, dit na dood van zijn moeder Lijsbeth van den Bogaerde, pres Lenaert de Keijser, Cornelis de Coninck

F° C r°

| 356-120-01 |

Cornelis de Coninck als voogd van Jan zijn broers kinderen heeft te leen ontvangen uit vs moer het deel van de kinderen te weten ca 18 roeden moer, Merten Jan de Coninck zoon heeft de eed gedaan, in zuster en broederlijk recht na dood van zijn vader, pres Wouter de Coninck, Heijnric Meeus

F° C v°

| 356-121-01 |

Cornelis Bastijns tot Minderhout heeft te leen ontvangen vs moer waar Merten de Coninck op staat, dit bij opdracht van vs Merten, pres Lauwereijs van Aerde, Peeter Vorsselmans

F° CI r°

| 356-122-01 |

Mathijs Ghorijs Magermanssen heeft te leen ontvangen een klein stukje moer, dit bij opdracht van Aert Herls en dat hij voorheen gekocht had van Kathlijne Jan Dries dr, pres Jan van Ghele, Peeter Mertens van Thienen

oud boek f° XXVI

F° CI v°

| 356-123-01 |

Marie Jan Neve dr heeft te leen ontvangen 5 roeden moer op Hoenderen, dit na dood van haar vader, pres Gheerdt Ingelbrechts, Lauwereijs van Aerde, Gheerdt van Elsackere, gezet man is Willem Jan Willem Fijen haar zoon, 06/06/1522

F° CII r°

| 356-124-01 |

Gioes Pauwels Puls zoon heeft te leen ontvangen een klein stukje moer dat toebehoord heeft …(niet ingevuld) Smidt, pres Aert de Visschere, Bertholomeeus Thielemans, dit na dood van zijn vader Pauwels Puls

F° CII v°

| 356-125-01 |

Jacop, Willem, Cornelie, Lijsbeth, Katlijne Jan Heijlens kinderen hebben te leen ontvangen 12 L rogge op 'de hoeve ter beke', dit na dood van hun vader, pres Heijnrick Loeijcx, Peeter Nouts, Wouter de Coninck, gezet man van Lijsbet en Katlijne is Lenaert Loeijcxssen, van Cornelie is haar man Cornelis Wouter Gielis Jans

F° CIII r°

| 356-126-01 |

Willem Lenaert Loijcx heeft te leen ontvangen dat deel van 12 L rogge waar Willem Jan Heijlen op staat, dit bij opdracht van Willem vs, pres Heijnrick Heuvelmans, Jan Wouters, Jan Peeter Bodts, 29/05/1520

F° CIII v°

| 356-127-01 |

Cornelis Willem Vermunten zoon heeft te leen ontvangen in zuster en broederlijk recht zulk deel moer waar Mathijs en Mergriete Vermunten uitgestorven zijn, en zelfde Cornelis, Adriaen, Graenken, Sijken en Maeijken Willem Vermunten kinderen hebben te leen ontvangen hun deel in een B moer met de putten op Hoenderen W Heijn Hoevelmans kinderen Z sheeren vroente O Jan Peeter Bodts, dit na dood van hun vader Willem Vermunten, pres Lenaert Nijs, Casus Jan Hoekens, Cornelis Jan Nijs, Lauwereijs van Aerde, anno 1533

op 30/05/1654 heeft Aert Adriaen Cornelis Vermunten zoon in zuster en broederlijk recht te leen ontvangen vs B nu deels heide en deels moer O Balten de Cnodder Z sheeren vroente W Joos Jan Lenaerts N ten halve in de loop, pres Jan Cornelis Goris als stadhouder, Laureijs van der Buijten, Willem Dielissen

F° CIIII r°

| 356-128-01 |

Lijsbeth Aert Jan Aerts huisvrouw heeft te leen ontvangen haar bijleven van 14 V rogge 2 L leenrente, dit na dood van haar man Aert Jan Aerts, pres Willem Jan Wils, Heijn Loeijcx, Jan Polmans, gezet man is Cornelis Buijs, 15/09/1510

de tocht is geixtingeerd en ¨de 3 delen ervan zijn hierna ontvangen f° v° f° CVI v° en f° CVII

F° CIIII v°

| 356-129-01 |

Willem Aert Jan Aerts zoon heeft te leen ontvangen zijn vierendeel in de 14 V 2 L, dit na dood van zijn vader Aert Jan Aerts, pres Heijn Loeijcx, Lenaert Bode, 28/09/1510

item vs perceel heeft ontvangen Cornelis Willem Aert Jan Aerts zoon in zuster en broederlijk recht, pres Meeus Lemmens, Mathijs de Smidt

Cornelis Aert Pauwels Aerts heeft dit vierendeel ontvangen, 16/05/1539

F° CV r°

| 356-130-01 |

Wouter Heijnrick Loeijcx zoon heeft te leen ontvangen een hoeve in Terbeek waar Heijnrick Loeijcx uitgestorven is Z de herstrate O sheeren straet ter beke W de enige straat naar Tereijck N Lijne Jan Ghosems natuurlijke dochter, dit na dood van zijn vader Heijnrick Loeijcx, pres Ghijsbrecht de Bie, Peeter van Oenstaden, 18/09/1533

modo Jan Cornelis Keesselmans bij koop en opdracht van Wouter Loijcx, anno 1542

in marge: het is te presumeren dat dit maar de helft geweest is

modo Jan Coeck de hele stede bij koop en opdracht van Jan Henrick Loijcx alzo zelfde de helft toekwam na dood van zijn vader en de andere helft bij koop van Jan Cornelis Keesselmans

modo Michiel Jan Coeck voor de helft zo zijn moeder, nog levende, de andere helft toekwam, 27/07/1567

modo Adriaen Janssen Coeck voor de helft en zijn neef Jan Cornelissen Coeck voor de andere helft, 05/09/1596

Joris Adriaen Coeck zoon x Maeijken Anthonissen bij koop van zijn vader vs Adriaen Coeck voor zover die daarin is gerecht, 10/04/1634, pres Daniel Buijcx, mr Andries Jordaens, Jan Cornelis Goris, Jan Peeter ...

in marge:

deze hoeve wordt begroot in een brief die Jan Henrick Loijcx heeft verleden op 06/08/1544 aan Jan Boon Lenaertssen op 16 L maar schijnt dat Jan Cornelis Keesselmans zuidwaarts daaraan lag

modo Clare Aert Jan Aerts dr weduwe wijlen Lenaert Boon na dood van haar zoon, 14/09/1551

modo Tanneken Clare Aert Boons dr met haar man Thomas de Proost, 11/10/1555

F° CV v°

| 356-131-01 |

Anna Heijnrick Loeijcx dr heeft te leen ontvangen 3 sister rogge voor haar “besterf” op vs hoeve waar Wouter Heijnrick Loeijcx zoon op staat, dit na dood van Heijnrick Loeijcx haar vader, pres Ghijsbrecht de Bie, Peeter van Onstaeijen, 26/09/1533

modo Jan Mertens van der Wijmaren de 2 sister na dood van Anna Henrick Loijcx dr zijn moeder in zuster en broederlijk recht, 06/02/1567

F° CVI r°

| 356-132-01 |

Heijnrick Loeijcx heeft te leen ontvangen een vierendeel in 14 V rogge 2 L waar Aert Jan Aerts tot Brecht op staat op vs hoeve, dit bij opdracht van Franske Aert Jan Aertssen

F° CVI v°

| 356-133-01 |

Jan Aert Jan Aertssen heeft te leen ontvangen zijn vierendeel in vs 14 V 2 L rogge, dit na dood van zijn vader Aert Jan Aerts, pres Wil Jan Wils, Heijn Loeijcx, Jan Hoevelmans

Aert Jan Aertssen heeft dit vierendeel ontvangen, 16/05/1539

F° CVII r°

| 356-134-01 |

Clere Aert Jan Aerts dr heeft te leen ontvangen haar vierendeel in vs 14 V 2 mueken, dit na dood van haar vader, pres als vs, gezet man is Lenaert Bonaerts

deze Clare Aert Jan Aerts dr heeft dit vierendeel ontvangen 16/05/1539

Willem Pauwels Aerts na dood van zijn vader heeft ontvangen de helft van dit item en van het item f° precedenti v° et f° CIIII v°, latende de andere helft voor de tocht of bijleven van zijn moeder, 21/11/1581

Michiel van Elsackere heeft in deze 14 V 2 L verheven ten behoeve van Laureijsken en Magrietken Laureijs Reijns kinderen samen half en half 10 V een L, 15/06/1635, pres Buijcx, Jan Cornelis Goris, Willem Dielis

F° CVII v°

| 356-135-01 |

Heijnrick Loeijcx heeft te leen ontvangen van de zelfde hoeve die Wouter Heijn Loeijcx zoon nu in handen heeft 3 V rogge leenpacht die Lauwereijs van Aerde en zijn vrouw heffende waren, pres Jan Ghijsels, Jan Wouters

F° CVIII r°

| 356-136-01 |

Lijsbeth Claes Peeter Haest dr heeft te leen ontvangen de helft van 9 V een moken leenpacht dat Claes vs ontvangen had op de hoeve vs, dit na dood van haar vader, pres Lauwereijs van Aerde, mr Claes Cornelis, Jan Nijs, gezet man is Peeter Jan Nout Luijcx zoon, 09/02/1529

modo Jan Praeijens nomine uxoris Dingne Praeijens na dood van vs Lijsbeth haar moeder, in mindering van een meerdere pacht waarvan de andere 2 V boven vs 4,5 V 1/2 moken rogge schijnen geheven te worden op laatgoederen volgens rekening daarvan op datum 20/06/1553

F° CVIII v°

| 356-137-01 |

Katrijne Claes Peeter Haest dr heeft te leen ontvangen de andere helft van vs 9 V een L leenpacht, ut supra, gezet man is Willem de Coninck haar man

modo Cornelis Willems de Coninck na dood van vs Catharijne zijn moeder, 22/02/1558

F° CIX r°

| 356-138-01 |

Marie Mathijs dr van de Vekene heeft te leen ontvangen op zelfde hoeve die Wouter Loeijcx nu in handen heeft13 L rogge leenpacht, dit na dood van haar vader, pres Jan Cornelis Boedts, Jan Peeter Boedts, 03/02/1521, gezet man is Bernaert Hildernissen

item van vs 13 moken rogge heeft Ganne van de Vekene haar grootmoeder haar bijleven, en haar gezet man is Heijnrick Loeijcx, pres Jan Wouters, Willem van den Wijngaerde Gielis zoon

F° CIX v°

| 356-139-01 |

Adriaen Claus van Aken zoon heeft te leen ontvangen 3 V rogge leenpacht op 'de staet', dit na dood van zijn vader, pres Lauwereijs van Aerde, Wouter van den Broecke, 22/06/1527

F° CX r°

| 356-140-01 |

de h geest tot Loenhout heeft te leen ontvangen op zelfde hoeve die Wouter Heijn Loeijcx nu in handen heeft 2 V rogge leenpacht, gezet man is Peeter Kerstiaen Reijns na dood van Jan Leijs Zebrechts, 30/09/1528

modo Peeter van den Bogaerde, h geestmr, 01/05/1555

modo Jan Aernouts van Ostaeijen, 14/10/1558

modo Cornelis Peeter Keesselmans

modo Adriaen Vermeeren alias Puts, 11/01/1594

F° CX v°

| 356-141-01 |

Jan Claus Claus Peeterssen heeft te leen ontvangen op vs hoeve 2 V rogge leenpacht, dit na dood van zijn vader, pres Wouter Anne, Bernaert Hildernissen

oud boek f° XXVO

F° CXI r°

| 356-142-01 |

Peeter Jan Digenen heeft te leen ontvangen op vs hoeve een V rogge leenpacht, dit na dood van zijn vader, pres Heijnrick Leemans, Jan Cornelis Bodts, 22/07/1522

modo Adam Peeter Dingenen, 14/11/1559

modo Cornelis Verboven Cornelissen

F° CXI v°

| 356-143-01 |

zelfde Peeter Jan Dignen heeft te leen ontvangen van zelfde goederen 2 V rogge leenpacht, dit na dood van zijn vader, pres Heijnrick Leemans, Heijnrick Loeijcx, 00/03/1523

F° CXII r°

| 356-144-01 |

Cornelis Jan Pauwels heeft te leen ontvangen op zelfde hoeve een V rogge leenpacht, dit bij opdracht van Nijs van den Bogaerde x Heijle, pres Jan Pauwels, Heijnrick Loeijcx, 30/05/1519

F° CXII v°

| 356-145-01 |

zelfde Cornelis Jan Pauwels heeft te leen ontvangen op zelfde hoeve 3 V rogge leenpacht, dit bij opdracht van Cornelis van den Bogaerde daar hij op gedeeld was, komende van zijn moeder, pres Heijnrick Loeijcx, Jan Nijs Hegge, 18/08/1522

F° CXIII r°

| 356-146-01 |

Claus Jan Heijlens heeft te leen ontvangen op zelfde hoeve 19 moken rogge leenpacht, pres Jan Cornelis, Jan Peeter Bodts

modo Henrick Loijcx bij koop en opdracht van Magriete Peeter Cleijs, anno 1544

F° CXIII v°

| 356-147-01 |

Cornelis Jan Pauwels heeft te leen ontvangen op zelfde hoeve een V rogge leenpacht, dit na dood van zijn vrouw Marie Henrick Loeijcx dr

F° CXIIII r°

| 356-148-01 |

item de kapel van O L Vr tot Loenhout houdt te leen op vs hoeve 2 L rogge leenpacht, welke nu ontvangen heeft Gioes van Herlem, dit na dood van mr Jan van Eertborne, pres Claus van Herstraten, Jan Merck Loeijcx, gezet man is Peeter Cornelis Loeijcx

modo heer Lodewijck Mancquq, kapelaan,bezet man is Cornelis Peeter Voorspoels, 04/11/1554

modo mr Wouter Nijssens van Eijndoven, 21/02/1565

modo heer Niclaes de Moor, religieuze st Bernaerts, 30/10/1618, momboor is mr Geert Luijcx

op 27/07/1635 heeft heer Gommaris de Clerck, religieuze st Bernaerts, de 2 L verheven, gezet man is Mathijs Mathijs Goossens

modo heer Philips Gerardi, religieuze st Bernaerts, na dood van heer Gommaris de Clerck, 06/02/1640

F° CXIIII v°

| 356-149-01 |

Heijnrick Loeijcx heeft te leen ontvangen op zelfde stede waar Wouter Heijnrick Loeijcx op staat 12 L rogge leenpacht, dit bij koop en opdracht van Jacop Jennis voor hem zelf en zijn zuster Lijsbet met haar voogd Willem Lenaerts en zijn zuster Cornelie met haar voogd Cornelis Gielis Jans, samen nog vervangende hun zuster Katrijne die in Zeeland woont, pres Lauwereijs van Aerde, Claes Verstraten, Peeter van Oenstaeijen, 11/03/1527

oud boek f° XXVII en LV

F° CXV v°

| 356-150-01 |

Heijnrick Loeijcx heeft te leen ontvangen op zelfde stede waar Wouter Heijnrick Loeijcx op staat 3 sister 6 L rogge, dit bij opdracht van Peeter Bodts 4 kinderen te weten Cornelis, Heijnrick, Peeter en Agneese, pres Heijnrick de Coninc, Heijnrick Jan Meeus

oud boek f° XXVII

F° CXVI r°

| 356-151-01 |

Katrijne Margriete Peeter Bodts dr heeft te leen ontvangen op zelfde hoeve 3 V rogge leenpacht, dit na dood van haar moeder, pres Jan Wouters, Jan Peeter Berts die ook gezet man is

F° CXVI v°

| 356-152-01 |

Jan Cornelis van Aerde heeft te leen ontvangen beemd boven het hoogbos ca 2 weiden hooimaden O Thijs Putcuijps W Nout Jans kinderen N Neese Vorsselmans, dit bij opdracht van Jan Peeter Bodts, pres Wouter Snels, Jan Boeij, Lauwereijs van Aerde, Cornelis Jan Nijs, 31/10/1533

Jan van Ditfoort Anthonissen na dood van Margriete Jan Verhaert dr, 20/021621

Peeter van Ditfort bij versterf van zijn vader en deling tegen zijn mede erfgenamen , Cornelis Stoffel van Aerde gezet man, 12/12/1632, pres Daniel Buijcx, Jan Cornelis Goris, mr Andries Jordaens

F° CXVII r°

| 356-153-01 |

Aernout en Lijsbet Machiel van Buijsele kinderen hebben te leen ontvangen op vs beemd waar Jan Cornelis van Aerde op staat 2,5 Rgld leenpacht, dit na dood van hun grootmoeder, pres Gheert Inghelbrechts, Jan Wouter, voogd is Jan Peeter Bodts, hun beider oom, 15/061522

F° CXVII v°

| 356-154-01 |

Adriaen Peeter Bodts, Peeter Peeter Bodts en Katrijne Peeter Bodts kinderen hebben te leen ontvangen op vs hoeve die Jan Cornelis van Aerde nu ontvangen heeft elk 12,5 st leenpacht, pres Gherit van Elsackere, Lauwereijs van Aerde, Bernaert van Hildernisse, gezet man van Katrijne is Jan Peeter Bodts, 25/07/1524

oud boek f° XXVIII

Inliggend stuk

| 356-155-01 |

extract uit het leenboek en bevonden f° CXVIII het navolgende

Jan Claes Peeters heeft te leen ontvangen 3 L land W Cornelis van den Broeck Z Peeter Diercx N Cornelis Claus Jans O de akkerstraat, dit bij opdracht van Peeter Dingenen, pres Jan Cornelis Bode, Hendrick Loeijcx,

Bernaert van Hildernisse, 21/05/1526

ander extract f° CXVIII v°

Willem Jans van Staeijen heeft te leen ontvangen 2 L land W Cornelis van den Broecke Z Peeter Diericx N Cornelis Claes Jans O de akkerstraat, dit bij opdracht van Jan van Bavele, 30/09/1519, pres Jan Cornelis Bodts, Bernaert Hildernisse

F° CXVIII r°

| 356-156-01 |

Jan Claes Peeters heeft te leen ontvangen 3 L land W Cornelis van den Broecke Z Peeter Diericx N Cornelis Claes Jans O de akkerstraat, dit bij opdracht van Peeter Digenen, pres Jan Cornelis Bodts, Heijnrick Loeijcx, Bernaert van Hildernisse, 22/05/1526

F° CXVIII v°

| 356-157-01 |

Jan Cornelis Aernout Waghemaecker heeft dit land nu in handen

F° CXIX r°

| 356-158-01 |

Jan Bellens heeft te leen ontvangen op vs land waar Jan Claes Peeters en Willem Jan van Staeijen op staan een £ erf naar uitwijzen van zijn schepenbrieven van Antwerpen die Jan Bode hem daarop verleden heeft, pres Jan Wouters, Jan Peeter Bodts

F° CXIX v°

| 356-159-01 |

dit komt nu toe jonker Nicaes de Herde

Cornelis Pauwels x Marie hebben te leen ontvangen een heiblok 'de stertrijt' ca 2 B O de kinderen Jan van den Vekene Z de akkerstraat W Jan Mertens, dit bij koop en opdracht van Heijn Loeijcx, Lenaert Jan Nijs, Peeter van Onstaeijen, 29/02/1528

F° CXX r°

| 356-160-01 |

Jan Heijn Loeijcx zoon heeft te leen ontvangen 2 L land op 'craeijele' O Diel Peeter Cleijs W de akkerstraat N Wouter Gielis, dit na dood van zijn vader, pres Cornelis Pauwels, Ghijsbrecht de Bie, 16/11/1532

oud boek f° XXIX

op 10/04/1634 opgedragen en ontvangen zoals hiervoor f° 105

F° CXX v°

| 356-161-01 |

zelfde Jan Heijn Loeijcx heeft te leen ontvangen 2 L land O Jan Wouters W de akkerstraat N Jan Digenen, dit na dood van zijn vader Jan Loeijcx, pres Ghijsbrecht de Bie, Cornelis Pauwels, 26/11/1533

op 10/04/1634 opgedragen en ontvangen zoals f° ... en 105

F° CXXI r°

| 356-162-01 |

modo Jan van Ostaeijen x Eeltken Christiaen Vorsselmans bij koop van Marie Adriaen van Ostaeijen x Jasper van Kinschot, 12/05/1632

modo Mathijs Jan Ooms bij koop en opdracht

modo Marie Adriaen van Ostaeijen x Jaspar van Kinschot bij deling tegen Jan haar broer, 12/05/1632

Cornelis Jan Pauwels heeft te leen ontvangen 5 L land 'de straethof' O Heijn Loeijcx erfgenamen Z de herstrate W Peeter Bodts, dit na dood van zijn vrouw Marie

modo Cornelis Jan Pauwels Keesselmans na dood van zijn vader, 18/10/1558

modo Jan Aernout van Onstaeijen x Margriete Peeter Heuvelmans dr bij koop en opdracht van Cornelis Jan Keesselmans, 04/04/1565

modo Adriaen Jan van Onstaeijen na dood van zijn broer de helft in de ene helft waarvan de andere helft toekomt zijn zuster Marie, 29/11/1580

en na dood van zelfde zijn zuster heeft hij ontvangen de andere helft in de ander helft zodat vs Adriaen nu toekomt de gehele helft van vs 5 L, en de andere helft zijn moeder Margriete Peeter Heuvelmans vrouw van Cornelis Cornelissen van Elsacker, 06/04/1593

bij rekening van Cornelis van Dongen anno 1609 blijkt dat vs van Ostaeijen de andere helft ook heeft ontvangen

op 24/01/1618 heeft Jan Adriaen van Ostaeijen vs stuk land ontvangen na dood van zijn vader, Jan Michiel van Elsacker heeft de eed gedaan mits diens minderjarigheid

F° CXXI v°

| 356-163-01 |

Adriaen Jan Wouters heeft te leen ontvangen een stuk land 'den berch' ca 5 L W Diel Sijmons kinderen, dit na dood van zijn vader in zuster en broederlijk recht, pres Heijnrick Hoevelmans, Bernaert van Hildernisse

modo Magdalene Gerit Ingelbrechts dr bij koop en opdracht van vs Adriaen Jan Wouters, anno 1544

modo Joos Peeter Joos bij koop en opdracht van de kinderen vs Magdalene Ingbrechts, 22/07/1581

modo Adriaen Joos broers Laureijs van Aken zonen waarvan moeder was Cornelia Joos Peeter Joos dr, na dood van hun grootvader, bezet maan is Peeter van Aken, 12/04/1593

men zegt dat Jan Nijs van Tijchelt dit stuk heeft verheven, en nu na zijn dood heeft Anthonij van Ditfort als man van Lucia Jan Nijs van Tijchelt dr bij deling dit ontvangen, 27/04/1614

F° CXXII r°

| 356-164-01 |

na dood van ondergenoemde Cornelia Bernaert van den Broecke heeft Adriaen Janssen Verboven vs helft te leen ontvangen, 26/03/1630

welke Adriaen Verboven deze helft overgegeven aan zijn dochter Tanneken die het heeft verheven en haar man Jan Mercx heeft de eed gedaan

Lijsbet Bernaert van den Broecke huisvrouw heeft te leen ontvangen een B beemd met de putten O Joris Theeus Cuijpers kinderen W de beek Z Claus van Aken N Ghosem Lemmens kinderen, dit na dood van haar vader Heijnrick Loeijcx, pres Cornelis Jan Nijs, Merten van den Wijmare, 15/12/1533, gezet man is Bernaert van den Broecke

modo Cornelia Bernaert van den Broeck dr na dood van haar moeder vs Lijsbeth voor de ene helft en Peeter Joris Kerstiaenssen na dood vs Lijsbeth zijn grootmoeder, 08/04/1568

modo Adriaen Verboven Janssen de helft van vs B beemd na dood van zijn moeder vs Cornelia, 23/03/1593

voor Daniel Buijcx, Jan Cornelis Goris en Peeter Kersten Raets kwam Heijndrick Heijndricx, molenaar, gemachtigd van Jan Peeter Joris als voogd en van Cornelis Adriaen Geert Wouters als toeziener van de kinderen Joris Peeter Joris (schepenen Wernhout dd 04/06/1631), heeft opgedragen tot behoef van Jan Janssen van Hasselt, 01/03/1635

F° CXXII v°

| 356-165-01 |

Merten Cornelis Cornelis Aerts heeft te leen ontvangen bij opdracht van Jan Janssen van Hasselt het gemet beemd op de andere zijde staande, is daartoe gekomen bij koop met zijn broers genaamd Cornelis, Aert Adriaen alias Maes, alle zonen van Cornelis Cornelis Aertssen alias Maes, bijgevolg ontvangen in broeder en zusterlijk recht, behoudens hun vader zijn tocht, 31/03/1637

Katlijne van den Haert heeft te leen ontvangen een eusel ca een B in Neerven O Peeter Nouts Z Luijck Nout Luijcx W Ghosem Lemmens kinderen N Cornelis Joes, 02/04/1510, gezet man is Peeter Cornelis Loeijcx, pres Dielis van den Wijngaerde, Jan Hoevelmans

F° CXXIII r°

| 356-166-01 |

Katrijne Hubrecht van der Haert huisvrouw heeft te leen ontvangen een boomgaard ca 5 of 6 roeden O Hubrecht van den Haert Z Peeter Boons N Cornelis Loeijcx, dit na dood van Hubrecht vs, pres Dielis van den Wijngaerde, Jan Hoevelmans, gezet man is Cornelis Peeter Loeijcx

F° CXXIII v°

| 356-167-01 |

Peeter Dignen heeft te leen ontvangen 1,5 B heide O Claus van Aken N sheeren vroente W Heijnrick Leemans, dit na dood van zijn vader, pres Heijnrick Leemans, Jan Cornelis Bodts, 22/07/1522

oud boek f° XXX

modo Peeter van Aerde waarvan moeder was Cathelijne vs Peeter Dingnen dr, 17/07/1607, voor de gerechte helft, pres Laureijs Reijns, Franchois Imbrechts

F° CXXIIII r°

| 356-168-01 |

Heijnrick Leemans heeft te leen ontvangen 1,5 B heide N sheeren vroente O Jan Dignen W Peeter de Cuijper, 12/04/1510

F° CXXIIII v°

| 356-169-01 |

Heijnrick Hoevelmans heeft te leen ontvangen 3 L land in Neerven Z en W Cornelis Joes N Wouter Jan Stevens, dit bij opdracht van Aert Brants, pres Jan Hoevelmans, Ghijsbrecht Jan Pauwels, 14/01/1532

F° CXXV r°

| 356-170-01 |

Katlijne Buijen Wil Buijens dr heeft te leen ontvangen op vs eusel waar Katlijne van der Her op staat 2 V rogge leenpacht, dit na dood van Hillen haar moeder, pres Jan Lodewijcx, Hubrecht Lodewijcx, gezet man is Hubrecht Verhaert

F° CXXV v°

| 356-171-01 |

Adriaen Jan Wouter Diels zoon heeft te leen ontvangen een voeder hooimaden Z en W het gemeen bos N Jan Peeter Claus O Griete Willem de Cuijper huisvrouw, dit na dood van zijn vader, pres Heijnrick en Bernaert Hildernisse, ontvangen in zuster en broederlijk recht

oud boek f° XXXI

F° CXXVI r°

| 356-172-01 |

modo jonker Niclaes van Varick , markgraaf van Antwerpen, nomine uxoris

juffr Diaen van den Wijngaerde heeft te leen ontvangen 6 V rogge leenpacht geheven op land dat Cornelis Loeijcx in handen heeft, gezet man is haar man Jaspar van den Dorpe

op 02/09/1628 heeft heer Cornelis van Spranghen, ridder etc, te leen verheven nomine heer Nicolase van Vaerick, burggraaf van Brussel etc uit naam van zijn vrouw Anna Micault na dood van haar vader, de 10,5 V van de 12 V rogge hiervoor en hierna f° 132 die juffr Diaen van den Wijngaerde ontvangen heeft, pres Jan Nijs van Tijgelt, Jan Cornelis Goris

F° CXXVII v°

| 356-173-01 |

Heijnrick Loeijcx heeft te leen ontvangen 2 moken weide N Jan Digenen W Heijn Loeijcx O Jan Wouters, dit bij opdracht van Katlijne Jan Ghosems dr met haar man Jacop, pres Peeter Jan Peeter Nouts, Wouter de Coninck, Heijnrick Ghosems

10/04/1634 opgedragen en ontvangen gelijk hiervoor f° 1505 en 120 r°

F° CXXVII r°

| 356-174-01 |

Marie Heijnrick Hoevelmans huisvrouw heeft te leen ontvangen een voeder hooimaden achter het hoogbos N de erfgenamen Neese Hoevelmans O Nout Jan Reijns kinderen Z het hoogbos, pres Jan Hoevelmans, Heijnrick Hoevelmans, gezet man is Peeter Willem van der Wilt, 26/09/1527

F° CXXVII v°

| 356-175-01 |

Heijnrick Loeijcx heeft te leen ontvangen 2 L land op 'craeijel' in Terbeek Z Heijnrick Loeijcx N en O Katlijne Jan Ghosems dr, item nog een moken land in een eusel in Terbeek W vs Heijn Loeijcx N Katlijne Jan Ghosems dr O Jan Dignen Z Jan Peeter Cleijs, dit bij opdracht van Jan Wouters de jonge, pres Heijnrick Meeus, Cornelis de Coninck

uit vs percelen gaan jaarlijks uit 11 L rogge en het 5de deel in een L, in mindering van de oude kommer

10/04/1634 opgedragen bij Adriaen Janssen Coeck en ontvangen bij zijn zoon Joris zoals hiervoor f° 105 en 120 recto

F° CXXVIII r°

| 356-176-01 |

Jan Wouter Dielissen heeft te leen ontvangen 2 V rogge leenpacht op de hoeve die Wouter Loeijcx ontvangen heeft, 02/04/1510

oud boek f° XXXII

F° CXXVIII v°

| 356-177-01 |

Adriaen Wouters heeft te leen ontvangen de helft van een voeder hooimaden N Neese Vorsselmans O Mergriete Peeter Bodts Z Jan Heghe W de jonge Jan Wouters, dit bij opdracht van Jan Aert Reijns voor hem zelf en Mergriete en Lijsbet Aert Nout Reijns dr, 20/08/1532, pres Peeter Verwilt, Cornelis Jan Nijs

F° CXXIX r°

| 356-178-01 |

Lenaert van Bavele als voogd van Aert Nout Reijns zoon heeft te leen ontvangen de helft van een voeder hooimaden waarvan Adriaen Wouters de wederhelft ontvangen heeft, dit na dood van zijn vader Aert Reijns, pres Heijnrick Leemans, Jan Boeije, 02/01/1531

F° CXXIX v°

| 356-179-01 |

Lijsbet Jan Pauwels Gheens dr heeft te leen ontvangen 2,5 V rogge leenpacht op 3 moken land onder geschreven die Kersten Thijs Pauwels in handen heeft, pres Heijnrick Meeus, Jan Joes, gezet man is Mathijs Jan Pauwels, 23/08/1522

F° CXXX r°

| 356-180-01 |

Kersten Thijs Pauwels heeft te leen ontvangen 3 moken land in Neerven in 'de acker' O jonker Jan van den Wijngaerde N Jan Pauwels W vs Kersten, dit na dood van Mathijs Jan Pauwels, pres Peeter van Onstaeijen, Lauwereijs van Aerde, 11/08/1534

F° CXXX v°

| 356-181-01 |

Heijnrick Jan Meeus heeft te leen ontvangen 3 L land O de molenweg Z Heijn Ghosems W Peeter van den Cloot

F° CXXXI r°

| 356-182-01 |

Cornelis(a) Oliviers huisvrouw heeft te leen ontvangen de helft van 3 V rogge leenpacht op de 3 vs L die Heijndrick Jan Meeus in handen heeft, de andere helft heeft Jacop Oliviers zoon ontvangen in zuster en broederlijk recht, dit na dood van Olivier man van Cornelie en vader van Jacop, pres Gheert van Elsackere, Lauwereijs van Aerde

oud boek f° XXXIII

F° CXXXI v°

| 356-183-01 |

Cornelis Jan Pauwels heeft te leen ontvangen 2 voeder hooimaden Z het hoogbos N Jan Cleijs W Heijn Ghosems, 07/04/1510

F° CXXXII r°

| 356-184-01 |

Jan Hoevelmans heeft te leen ontvangen een V land aan 'den berch' N Heijn Loeijcx O Diel Sijmons kinderen W de molenweg, dit na opdracht van het klooster van Corsendonck dat daarop gedeeld was na dood van Agneese van den Broeck, pres Cornelis de Coninck, Jan Leijs, 02/11/1511

modo Peeter Jan Heuvelmans na dood van zijn vader, anno 1540

modo de 2 derde delen de kinderen Adriaen van Ostaeijen bij versterven van hun vader

F° CXXXII v°

| 356-185-01 |

modo deze 3 L land heeft te leen ontvangen Peeter Anthonij Wouter Rombouts bij consent en overgeven van zijn vader en deling tegen zijn broer, 17/01/1635

Aert Brants heeft te leen ontvangen 3 l land N vs Jan W Cornelis Jan Joes, Z Cornelis Loeijcx O Wouter Jan Stevens, dit bij koop en opdracht van Jan Wouter Stevens, pres Gheert Inghelbrechts, Cornelis Jan Nijs

modo de heer markgraaf van Antwerpen jonker Niclaes Varick nomine uxoris

(nota: onduidelijk op welke plaats dit juist hoort)

item op vs pand heeft juffr Diane van den Wijngaerde 6 V rogge leenpacht, 10/041510

modo Peeter Jan Nijs bij koop van vs 3 L bij koop en opdracht van zelfde Peeter Antonij Wouter Rombouts, 17/01/1635, pres Daniel Buijcx, Jan Heijndricx de Crom, Anthonij Jan Rombouts

F° CXXXIII r°

| 356-186-01 |

Jan Nijs Hegs heeft te leen ontvangen 3 L land Z en O jonker Jan van den Wijngaerde W Jan Joes N Jan Hegghe, dit bij opdracht van Cornelis Meijs met Lijsbet zijn moeder, pres Gheerit van Elsacker, Lenaert Nijs

oud boek f° XXXIIII

Mathijs Jan Braens zoon heeft te leen ontvangen vs 3 L land, dit na dood van zijn moeder Lucie, pres Wouter Snels, Jan Peeters, 20/02/1531

F° CXXXIII v°

| 356-187-01 |

Michiel Verdijck heeft te leen ontvangen 3 V rogge leenpacht uit hoeve in Terbeek die Heijnrick Loeijcx in handen heeft, pres Peeter Verwilt, Peeter van Staeijen

F° CXXXIIII r°

| 356-188-01 |

Lenaert Jan Nijssen heeft te leen ontvangen een stede met huis, hof, land, grond in Neerven ca 5 L Z en W Nout Claes Stuijts O jonker Jan van den Wijngaerde N de straat, dit na opdracht van Jan Aert Ghijsels, pres Jan Loeijcx, Heijnrick Loeijcx

oud boek f°f XXXIIII

uit rekening anno 1549 blijkt dat deze stede verkocht werd aan Jan Hegge de oude op 02 februari, Nijs Lenaert Nijssen daarop te leen ontvangen heeft, deels bij versterf van zijn vader en deel bij koop van Bastiaen zijn broer, een rente van 2 Rgld 6 st gr br jaarlijks, en welke rente op 10/12/1560 weerom gekocht en ontvangen is tot behoef van Jan Hegs kinderen

modo Mariken Jan Hegs dr na dood van Jan Hegge de oude, haar grootvader, 16/03/1570

modo Jan Hegge Janssen na dood van zijn zuster Mariken, 0/03/1581

modo Hans van Ijperen Gherits zoon voor de ene helft en Jan Peeter Joris zoon voor de andere helft, moeder was Anthonia van Ijperen, en moeder van Hans en Anthonia was Elijsabeth Jan Hegs dr, 15/101596

modo Gabriel Jan Gabriels bij koop tegen Jan van Ijperen, blijkt uit rekening van Dongen 16/07/1601

modo bij versterf van Cornelia mr Jan Hegge dr zijn weduwe met Cornelis Willem Huijben haar tegenwoordige man voor één helft en haar zoon Jan Gabriel Janssen in broeder en zusterlijk recht voor de andere helft, ontvangen op 30/03/1618

(in marge)

Adriaen van Ostaeijen voor Cornelia Jan Hegs zijn moeder na dood van Cornelis Willem Huijbs als gezet man, 02/03/1641

F° CXXXIIII v°

| 356-189-01 |

Lenaert Jan Nijs en Kerstijne Jan Loeijcx hebben te leen ontvangen uit vs stede 4 Rgld leenpacht, dit bij koop en opdracht van Aerdt Jan Ghijsels, pres Jan Loeijcx, Heijnrick Loeijcx

deze zijn beide heffer zelf en dus “gesmolten in de grond”

F° CXXXV r°

| 356-190-01 |

Gheerit Inghelbrechts heeft te leen ontvangen op vs stede die Lenaert Jan Nijs ontvangen heeft 4 Rgld 13 st, dit bij opdracht van Aert Jan Ghijsels en zijn zuster Heijlwige, pres Reijnout Bertels, Jan Pauwels, 09/10/1514

item na dood van Geeraert Ingelbrechts heeft Peeter Ingelbrechts vs 4 Rgld 13 st ontvangen

modo na dood van Peeter Imbrechts heeft Frans Ingelbrechts vs rente ontvangen in zuster en broederlijk recht, pres Anthonis van Dietfoert, Cornelis Kesselmans

van vs 4 Rgld 13 st is een vierendeel gekweten aan Franchois Imbrechts, en het ander vierendeel aan Geertruijt Willem Maes dr zodat de helft is gesmolten in de grond, 20/03/1618

Josijne Joris Peeter Edelincx dr, van welke Joris moeder was Josijne Peeter Imbrechts, met haar man Hugo Jan Goris Aert zoon, heeft vs vierendeel in vs rente te leen ontvangen, zo voor zichzelf als uit naam van haar vs vader, en heeft zelfde laten lossen Cornelis Willem Huijbs x Cornelia mr Jan Hegs dr, 16/10/1618, pres Daniel Buijcx, Jan Cornelis Goris, Heijndrick van Staeijen

(nota: einde akte staat op volgende f°)

Christiaen Vorsselmans en Cornelis Verboven, schepenen en leenmannen, hebben overgebracht wat Trijne Peeter Imbrechts dr met haar zoon Jacob van der Wilt als haar voogd het resterende vierendeel gekweten werd door Cornelis Willel Huijbs cum uxore, 06/1619

F° CXXXV v°

| 356-191-01 |

Cleer Peeter Seghers dr heeft te leen ontvangen op zelfde stede 6 L rogge, gezet man is Cornelis Jan Nijs

op 04/07/1596 heeft Henrick van Riele Niclaessen als bezet man van Christoffel Rogiers, na dood van Eewout van Eemeren zijn oom, te leen ontvangen L rogge welke moeten zijn de 6 L vs of deze andere 6 L die vs Cornelis Jan Nijs in deze ontvangen heeft f° 163

modo Cornelis Willem Huijbs x Cornelia mr Jan Hegge bij koop van vs Christoffel, blijkt in de akten 23/09/1614

F° CXXXVI r°

| 356-192-01 |

Gheertruijt Merten Ots dr heeft te leen ontvangen op zelfde stede 2 Rgld, eerste termijn verschijnt 04/12/1533

“deze en worden alsnu niet gemaand en zoo den grondt des te weerder ende beter is zoo en heeft den leenheer egeen prejuditie”

F° CXXXVI v°

| 356-193-01 |

Jan Hegghe Janssen heeft te leen ontvangen 3 gld erf op vs stede die Lenaert Jan Nijs in handen heeft, dit bij koop en opdracht van Lenaert Jan Nijssen, eerste termijn verschijnt lichtmis 1531, pres Gheert Inghelbrechts, Heijnrick Loeijcx

alzo vs Jan Hegge de grond nadien gekocht heeft is de rente in de grond gesmolten

F° CXXXVII r°

| 356-194-01 |

Gielis Gielis Jan Peeters heeft te leen ontvangen op zelfde stede 5 L rogge

oud boek f° XXXV

als in voorgaande f° CXXXVI

F° CXXXVII v°

| 356-195-01 |

Ghijsbrecht Jan Pauwels Wuijts en Digne Jan Hovelmans dr hebben gekocht en gekweten op een stede met huis etc in Neerven die Jan Joos in handen heeft, dit bij opdracht en koop van Marie van den Heese, pres Lauwereijs van Aerde, Jan Cornelis Bodts, 01/08/1528

F° CXXXVIII r°

| 356-196-01 |

Cornelis Jan Diels zoon van den Aerde heeft te leen ontvangen 2 moken land 'craeijel' O Heijn Loeijcx W de enge strate O de kinderen Jan Ghosems, dit bij koop en opdracht van Gielis Peeter Cleijs, Cornelis, Cleijs, Jan en Mergriete Peeter Cleijs kinderen, pres Gheert Inghelbrechts, Claes van den Herstraten, 03/03/1528

Huijbrecht Cornelis Verboven heeft herin verheven een L, 1642

F° CXXXVIII v°

| 356-197-01 |

Cornelis Jan Dielssen van den Aerde heeft te leen ontvangen een euselken ca een half B Z en O Heijnrick Loeijcx W Jan Wouters N Jan Dingenen, dit bij koop van Gielis, Cornelis, Jan en Mergriete Peeter Claus kinderen, pres Geert Ingelbrechts, Claus Verherstraten, 03/03/1528

op 10/04/1634 heeft Adriaen Janssen Coeck dit perceel opgedragen en ontvangen bij zijn zoon Joris met zijn huisvrouw

F° CXXXIX r°

| 356-198-01 |

Gheert Jacop Stoops heeft te leen ontvangen op vs grond waar Cornelis Jan Diels van den Aerde op staat 3,5 L rogge leenpacht, dit bij opdracht van Cornelis Peeter Bodts, pres Jan Peeter Bodts, Bernaert van Hildernisse, 03/02/1526

F° CXXXIX v°

| 356-199-01 |

Gheert Dielis Peeter Cleijs heeft te leen ontvangen 7 V rogge leenpacht half geld half koren op 2 L land 'craeijel' waar Cornelis jan Diels van den Aerde op staat, en nog op een eusel ca een half B waar zelfde ook op staat, item nog op eusel in Terbeek ca een B waar Gielis Peeter Cleijs alleen op staat, dit in zuster en broederlijk recht, pres Wouter Snels, Peeter Verwilt, 16/05/1533

F° CXL r°

| 356-200-01 |

Mergriete Peeter Cleijs dr heeft te leen ontvangen 6 L rogge leenpacht, met de klein rechten, op vs percelen waar Cornelis Jan Dielis van den Aerde op staat en waar Gielis Peeter Cleijs alleen op staat, pres Gheerit Inghelbrechts, Lauwereijs van Aerde, Claus van der Herstraten, 01/09/1528

F° CXL v°

| 356-201-01 |

Heijnrick Loeijcx heeft te leen ontvangen 3,5 L rogge leenpacht op de grond waar Cornelis Jan Diels van den Aerde op staat f° CXXXVIII v°

F° CXLI r°

| 356-202-01 |

Cornelis Jan Diels x Agneese hebben te leen ontvangen een eusel ca een B in Terbeek Z en W Heijnric Loeijcx O de rijt waarlangs men naar Popendonk gaat, dit bij opdracht van Peeter en Cornelis Gielis Peeter Cleijs zonen en dat Iken Gielis Peeter Cleijs huisvrouw ontvangen had na dood van haar vader, te weten voor Gheert haar broer, Marie en Lijsken haar zuster, dit vs goed hebben zij opgedragen, pres Gheerit Inghelbrechts, Claus Verherstraten, 03/03/1528, en Cornelis en Agneese hebben ontvangen, pres Lauwereijs van Aerde, Cornelis Jan Nijs, dag ut supra

oud boek f° XXXVI en LV

F° CXLII r°

| 356-203-01 |

Gielis Peeter Cleijs heeft te leen ontvangen op vs eusel dat Cornelis Jan Diels x Agneese in handen hebben 3 L rogge leenpacht, dit bij opdracht van Josine Zebrechts, pres Thijs van der Veeken, Bernaert Hildernissen

oud boek f° XXXVI

F° CXLII v°

| 356-204-01 |

Katlijne Jan van den Broeck dr heeft te leen ontvangen de helft van een B moer met de putten W Heijnrick van Aken kinderen O Cornelis Bolckmans, pres Aert Heerls, Jan de Backer, Jan Thomaes, 16/07/1525

F° CXLIII r°

| 356-205-01 |

Heijnrick van Roeije heeft te leen ontvangen de andere helft van vs moer waar Katlijne Jan van den Broecke op staat, dit na dood van haar moeder Vijve van Roeije, pres Aert Herls, Aert de Visschere

F° CXLIII v°

| 356-206-01 |

Peeter Jan Peeter Noutssen heeft te leen ontvangen een half B moer met de putten Z en N st Lenaerts moer O Claus van Aken, 15/04/1510

oud boek f° XXXVII

F° CXLIIII r°

| 356-207-01 |

zelfde Peeter Jan Peeter Noutssen een vierendeel B moer met de putten N mijn jonker moer van Arenberg O zijn zelfs moer, 15/04/1510

F° CXLIIII v°

| 356-208-01 |

Jan Willem Gielis van den Wijngaerde heeft te leen ontvangen 'de buijnder beemdt' ca een B N en O het hoogbos Z Jan Loeijcx W de straat

anno 1541 heeft Jan Janssen van den Wijngaerde te leen ontvangen al de leengoederen waar zijn vader uitgestorven is

modo Jan Hegge de jonge Janssen na dood van zijn moeder, 13/06/1559 de gerechte helft en Margriete van den Wijngaerde eerstwerf huisvrouw Jan Braens en laatst van Dijrck Nijs Hegge de andere helft

op de helft van Jan Hegge heeft zijn dochter Elijsabeth met haar man Gerit van Ijperen een Jan van Hoegaerden verleden een rente van 4 V rogge, 22/03/1568, voor de achterstal van welke rente vs Jan van Hoegaarden het onderpand rechterlijk gevindiceerd heeft en daarvan kracht ontvangen,en,

de andere helft heeft Pauwels Jan Braens na dood van Margriete van den Wijngaerde zijn moeder verkocht aan Cornelis van Dongen en door deze ontvangen, 23/04/1596

na dood van vs Cornelis van Dongen heeft zijn zoon Jan vs helft van de beemd in zuster en broederlijk recht te leen ontvangen, Anthonij Dirven heeft de eed gedaan, 19/05/1618, pres Jan Cornelis Goris, Cornelis Anthonis Goris, Daniel Buijcx

modo de helft van Jan van Dongen zijn 2 zonen bij versterf

Jan Jan Nijs zoon die deze helft heeft ontvangen, 12/06/1633, pres Daniel Buijcx, Michiel van Elsacker, mr Andries Jordaens

F° CXLV r°

| 356-209-01 |

Aert Jan Peeter Noutssen heeft te leen ontvangen een derdedeel van vs 2 percelen moer waar Peeter Jan Peeter Nouts op staat, het derde deel, en dit na dood van zijn vader, pres Cornelis Jan Pauwels, Peeter Jan Peeter Nouts

F° CXLV v°

| 356-210-01 |

Peeter Jan Peeter Nouts heeft te leen ontvangen 40 roeden moer met de putten N Cornelis Nout Peeter Nouts O Jan Herls Z Berthelmeeus Thielens, 15/04/1510

F° CXLVI r°

| 356-211-01 |

Adriaen het weeskind van Mergriete Joris Theeus dr heeft te leen ontvangen op vs beemd waar Jan Willem Gielis op staat 7 st 8 mijten jaarlijks, 15/04/1510

F° CXLVI v°

| 356-212-01 |

Jan Willem Gielis van den Wijngaerde heeft te leen ontvangen het derde deel in een beemd ca 2 dagmaten (daghe maden) N jonker Jan van den Wijngaerde O de blaakt Z Cornelis Hoevelmans W de beek

F° CXLVII r°

| 356-214-01 |

zelfde Jan Willem Gielis van den Wijngaerde heeft te leen ontvangen 'het meijblock' ook aldaar gelegen Z Jan Loeijcx W de blaakt N jonker Jan van den Wijngaerde O Jan Loeijcx

F° CXLVII v°

| 356-215-01 |

zelfde Jan Willem Gielis van den Wijngaerde heeft te leen ontvangen 'de rullen' O Gielis van den Wijngaerde Z Joris van den Wijngaerde W en N jonker Jan van den Wijngaerde

F° CXLVIII r°

| 356-216-01 |

zelfde Jan heeft te leen ontvangen 7 L rogge 3 twee delen van een L rogge leenrente op stede in Neerven die Gielis van den Wijngaerde in handen heeft gelegen N en O jonker Jan van den Wijngaerde Z Nijs Hegge, 15/04/1510

F° CXLVIII v°

| 356-217-01 |

modo Aert Anthonij Aerts bij koop van Cornelis Anthonij Goris reeds lang geschiede zijnde en heden verheven, 15/06/1635

Cornelis van Elsacker x Katlijne heeft te leen ontvangen 2 L land in Hecht Z Jonker Jan van den Wijngaerde N en W Cornelis Jan Luijcx, dit bij opdracht van Cornelis Luijcx, pres Lauwereijs van den Aerde, Cornelis Jan Nijs, 07/01/1533 svl

oud boek f° XXXIX

Aernout van Oijstaeijen x Elijsabeth Peeter Verbuijten dr hebben hierop verleden een rente van 4 Kgld aan Adriaen Cornelis Kerstiaens zoon, 23/051566

op 23/03/1593 heeft Cornelis Anthonis Goris dit onderpand te leen ontvangen na dood van Aernout van Ostaeijen zijn grootvader

op 29/01/1597 heeft Cornelis de zoon van Adriaen Cornelis Kerstiaens na dood van zijn vader te leen ontvangen vs 4 Kgld jaarlijks

deze rente is gelost

F° CXLIX r°

| 356-218-01 |

Willem van Boeijen alias van Bergen heeft te leen ontvangen een L land N Willem Lenaert Willem Boudens Z Jan Loeijcx O en W Cornelis Jan Luijcx, dit bij opdracht van Jan Heermans, pres Gheerit Inghelbrechts, Lauwereijs van den Aerde, 12/03/1526

modo Quirijn Joos, 02/05/1556, blijkt bij rekening van zelfde jaar dat Willeken Luijcx hierop een halster rogge heft

modo Lijsken Jan Theeuws dr na dood van haar man Quirijn Jan Lippens, 11/01/1569, bij zelfde rekening blijkt dat Pauwels Willem aerts hierop heft 2 V rogge

modo Marie Quirijn Lippens dr na dood van haar moeder, 07/03/1581

modo Jenneken Quirijn Lippens dr na dood van haar zuster, met haar man Bastiaen Janssen van Liere, 14/05/1597, blijkt dat vs rente gelost is aan Jacop Verdijck nomine Anna Gileijns, zelfde na dood van vs Pauwels haar grootvader had ontvangen, 12/1596

F° CXLIX v°

| 356-219-01 |

Cornelis Pauwels Keeselmans heeft te leen ontvangen een stuk land in Neerven in 'die ackere' ca 5 L onder land en heide W Jan Loeijcx N juffr Ganne Gielis dr van den Wijngaerde O Jan Pauwels, dit na dood van zijn vader, pres Cornelis Pauwels, Cornelis Jan Nijs, ontvangen in zuster en broederlijk recht, pres Jan Boeije, Wouter Loeijcx

Cornelis van Ditfort bij versterf van zijn vader en deling, Cornelis Stoffel van Aerde heeft de eed gedaan als gezet man mits de minderjarigheid, 12/12/11632, pres Daniel Buijcx, Jan Cornelis Goris, mr Andries Jordaens

modo Anthonis Lauwereijs Wouter Rombouts bij koop en opdracht van Cornelis Jan van Ditfoirt, 20/01/1641, pres Michiel van Elsacker, Jan Heijndricx de Crom, Peeter Geert van der Buijten

F° CL r°

| 356-220-01 |

Jan Joes Vogheleren zoon heeft te leen ontvangen stede met huis, hoeve en toebehoren, ca 3,5 L in Neerven, O Jan Heghe Z jonker Jan van den Wijngaerde W de straat, dit bij opdracht van de erfgenamen Johanne van de Vekene voor de helft van vs stede, pres Jan Cornelis Bodts, Ghoris van den Wijngaerde Willemssen, 26/05/1522

F° CL v°

| 356-221-01 |

Jan Jan Lauers zoon van Wesele heeft te leen ontvangen in zuster en broederlijk recht een beemd op donk ca 3,5 voeder hooimaden N jonker van Arenberch O Jan Joris Theeus, dit bij koop en opdracht van Nout Stuijt x Ganneken, pres Lauwereijs van Aerde, Heijnrick Loeijcx, Peeter van Onstaeijen, 01/03/1529

oud boek f° XL en LV

Cornelis Jan Meeus van Wesele bekende schuldig te zijn te wegen zelfde beemd met een hoog veld aan zelfde beemd gelegen over deszelfs Cornelis 'brucacker'

F° CLI r°

| 356-222-01 |

Jan Heijndricx de Crom bij koop

Peeter Matheeus Cuijpers heeft te leen ontvangen vs beemd waar Jan Lauwers van Wesele op staat, dit bij calengiering van Peeter Matheeus Cuijpers vs en geschied 09/04/1529 met zijn huisvrouw Cornelie Nout Peeter Nouts dr, op 08 april heeft Jan Cornelis Lauwers de naderschap bekend, pres Claus Verherstraten, Heijnrick Lodewijcx

op 24/02/1547 hebben de erfgenamen van Neelken Cuijpers en haar man, te weten Adriana van der Buijten, vs beemd ontvangen, Aernout Peeter Cuijpers, Jan Cornelis Peeter Cuijpers cum suis op de last van 2 V rogge hiervoor f° LXXX

modo na dood van Aernout de Cuijper Neelken de zoon een deel in broeder en zusterlijk recht, 19/04/1553

F° CLI v°

| 356-223-01 |

Willem Jan Peeter Cleijs heeft te leen ontvangen een half L land in 'de nedervensche acker' bij de windmolen N jonker Jan van den Wijngaerde O Jan Loeijcx W Jan Willem Gielis, dit bij koop en opdracht van Lijsken Cornelis van den Bogaerde huisvrouw was met Art Brans haar man en momboor, pres Ghijsbrecht de Bie, Peeter van Oestaeijen

oud boek f° XL

Cornelia mr Jan Hegx en Peeter Jan Rombouts

F° CLII r°

| 356-224-01 |

Dierick Bode heeft te leen ontvangen 2 L land in 'de steghede' O Peeter Grobs Z Cornelis Jan Pauwels W Willem Jan Luijcx, dit na dood van Heijlwijc Gielis Willem Gielis van den Wijngaerde huisvrouw, pres Peeter Pauwels, Mathijs Braens, item deze 2,5 L hierna volgend hebben Dierick Bode x Katlijne ontvangen bij opdracht van Mergriete Dielis van den Wijngaerde dr met haar man Peeter van Ostaeijen en Lijsbet Gielis vs dr, anno 1533

F° CLII v°

| 356-225-01 |

zelfde Dierijck Bode heeft te leen ontvangen een half L land ook daar gelegen in 'de stegede' aan de sloot zo de lieden van Hecht ter kerke gaan, Dierick Bode x Katrijne hebben dit ontvangen bij opdracht van etc ut ante

Jacop Jan Nijs heeft dit overgebracht op zijn naam

F° CLIII r°

| 356-226-01 |

Dierick Bode heeft te leen ontvangen 40 roeden land in Neerven in 'de ackere' O en Z Lenaert Heijn Peeters, pres Peeter Pauwels, Mathijs Braens

Peeter Jan Nijs

F° CLIII v°

| 356-227-01 |

Peeter Anthonis Wouter Rombouts

Mergriete Dielis van den Wijngaerde dr heeft te leen ontvangen het 'rullen' ca 2,5 L Z Joris van den Wijngaerde W jonker Jan van den Wijngaerde N Nout Lenaert Heijn Peeters kinderen, pres Jan Wouters, Merten de Visschere, gezet man is haar man Peeter Verachtert

oud boek f° XLI

F° CLIIII r°

| 356-228-01 |

Mergriete Gielis Willem Gielis van den Wijngaerde dr heeft te leen ontvangen 'de hoefkens' in Neerven O Lenaert Tskeijsers N Cornelis Herstraets Z zelfde Lenaert Tskeijsers, dit na dood van Mathijs Cornelis van Aerde zoon, pres Gheert van Elsackere, Peeter Jan Pauwels, 17/01/1531, gezet man is Peeter van Achtert

oud boek f° XLI en LVI

modo Laureijs Jan Rombouts bij koop en opdracht van Margriete Gielis dr van den Wijngaerde x Peeter Verachtert, 27/06/1552

F° CLIIII v°

| 356-229-01 |

Mergriete Gielis dr vs heeft te leen ontvangen de helft van 'de meijblocke' in Neerven W de blaakt N jonker Jan van den Wijngaerde Z Jan Loeijcx, dit bij opdracht van Willem Gielis van den Wijngaerde en na dood van Mathijs van den Aerde haar man, pres Joris van den Wijngaerde, Jan van den Wijngaerde, gezet man is Peeter Verachtert

F° CLV r°

| 356-230-01 |

Claus Peeter de molenare van Loenhout en Mergriete Gielis van den Wijngaerde dr hebben te leen ontvangen een derdedeel in 'de ingellere' O de blaakt W de beek N Jan van den Wijngaerde, Claus heeft dit ontvangen bij opdracht van Willem Gielis van den Wijngaerde, pres Ghijsbrecht de Bie, Heijn Loeijcx, Adriaen van Aken08/06/15..

modo Laureijs Jan Rombouts een zesde

F° CLV v°

| 356-231-01 |

Joris van den Wijngaerde heeft te leen ontvangen een beemd op donk O zijn zelfs Z het gasthuis van Antwerpen juffr Ganne van den Wijngaerde, dit bij koop en opdracht van Willem Gielis van den Wijngaerde, pres Jan Willem van den Wijngaerde, Jan Cornelis Bodts

modo Peeter Geertssen van Buijten bij koop van Cornelis Cornelis Goris Aerts als hebben dit perceel als het perceel f° 154 van vs Cornelis o.a. Met de stede in Neerven gekocht, 06/06/1624, pres Daniel Buijcx, Jan Cornelis Goris, Peeter Christiaen Raets

F° CLVI r°

| 356-232-01 |

Ghijsbrecht Jan Pauwels en Digne Jan Hoevelmans dr hebben te leen ontvangen een stuk leengoed ca 5 vierendeel B in Neerven onder land en weide O Cornelis Hoevelmans Z Nijs Hegx N jonker Jan van den Wijngaerde, pres Joris van den Wijngaerde, Willem van den Wijngaerde, 30/06/1522

F° CLVI v°

| 356-233-01 |

zelfde Ghijsbrecht Jan Pauwels heeft te leen ontvangen een V rogge 10 st leenpacht, en van zijn geld gelost en gekweten, dit bij opdracht van Griete Gielis dr van den Wijngaerde, pres Jan Hoevelmans, Heijnrick Hoevelmans

nog heeft zelfde ontvangen en gekweten 2 V rogge 20 st van zelfde goederen, dit bij opdracht van Lijsbet Gielis van de Wijngaerde dr x Peeter Thomaes, pres Gheerit Inghelbrechts, Willem Vermunten, Laureijs van Aerde

nog heet zelfde ontvangen en gekweten 2 V rogge 20 st op zelfde goederen, dit bij opdracht van Lijnken van den Wijngaerde, pres Jan Hoevelmans, Peeter van Onstaeijen, Peeter Jan Peeter Nouts, 10/12/1526

F° CLVII r°

| 356-234-01 |

Mergriete Gielis van den Wijngaerde dr heeft te leen ontvangen een V rogge 10 st leenpacht op de 5 vierendeel B waar Ghijsbrecht Jan Pauwels op staat, pres Gheerit Inghelbrechts, Willem Vermunten, Jan Wouters, Merten de Visschere, gezet man is Peeter van Achtert

F° CLVII v°

| 356-235-01 |

Marie Gielis van den Wijngaerde dr heeft te leen ontvangen een V rogge 10 st leenpacht op de 5 vierendeel B waar Ghijsbrecht Jan Pauwels op staat, pres Gheerit Inghelbrechts, Willem Vermunten

F° CLVIII r°

| 356-236-01 |

Dierick Bode heeft te leen ontvangen een V rogge 10 st leenpacht op de 5 vierendeel B waar Ghijsbrecht Jan Pauwels op staat, dit bij opdracht van Marie Gielis van den Wijngaerde dr, pres Peeter Pauwels, Mathijs Braens, 13/03/1532

F° CLVIII v°

| 356-237-01 |

Joris Willem van den Wijngaerde heeft te leen ontvangen het derdedeel in beemd 'de ingelerre' ca 2 dagmaten O de blaakt Z Cornelis Hoevelmans W de beek N jonker Jan van den Wijngaerde

oud boek f° XLII

F° CLIX r°

| 356-238-01 |

zelfde Joris heeft te leen ontvangen de helft van 'de erdbeemde' o deszelfs Joris Z en O Gielis van den Wijngaerde N de beek

F° CLIX v°

| 356-239-01 |

item zelfde Joris heeft te leen ontvangen de helft van beemdeken in Sneppel O Neese van den Broeck Z Willem Jan Wils W de beek N Jan Digenen

modo Jan Peeter Heuvelmans blijkt in de rekeningen anno 1547 en 1548

modo na dood van vs Jan Peeter Heuvelmans zijn zoon Anthonissen

daarna Jan van Ditfort bij koop van Jan de Buer als last hebben de van vs Anthonis Heuvelmans, wnde tot Napels

modo Adriaen Bertholomeeussen bij koop van Jan van Ditfort de gehele beemd waarvan de andere helft hierna f° CLXXI v°, zelfde beemd gelegen in Sneppel, grenzend O de erfgenamen Henrick van Staeijen alias de sluijtere Z Adriaen Anthonis Straetmans W de beek N Peeter Henricx van Aerde

modo Heijndrick Adriaen Barthelomeeussen na dood van zijn vader in zuster en broederlijk recht, mede nomine de kinderen van Tanneken Adriaen Barthelomeeussen x Bernaert van Aken, 19/04/1633, pres Daniel Buijcx, Michiel van Elsacker, Frans Christiaen Vorsselmans

F° CLX r°

| 356-240-01 |

item zelfde Joris heeft te leen ontvangen de helft van beemd O het hoogbos Z Cornelis Willem Boeijens W het klein beekje aan jonker Jan van den Wijngaerde N de grote beek

F° CLX v°

| 356-241-01 |

zelfde Joris heeft te leen ontvangen ca een V in Neerven in 'die ackere' O Gielis van den Wijngaerde Z Luijc Nout Luijcx W jonker Jan van den Wijngaerde

modo Marie Jan van Ditfort dr bij versterf van haar vader en deling haar man Dionijs Adriaen van Aken heeft de eed gedaan, 12/12/1632, pres Daniel Buijcx, Jan Cornelis Goris, mr Andries Jordaens

Adriaen Sijmon Keesselmans bij koop en opdracht van Marie Jan Van Dietfoirt dr x Nijs Adriaen van Aken

F° CLXI r°

| 356-242-01 |

zelfde Joris heeft te leen ontvangen 7 L rogge en twee delen van een L rogge leenrenten op stede in Neerven die Gielis van den Wijngaerde in handen heeft N en O jonker Jan van den Wijngaerde Z Nijs Hex

nog houden de erfgenamen van Joris van den Wijngaerde te leen een stuk beemd in Loenhout aan 'de bleijck' N Jan van den Wijngaerde 'biesvenne' O 'de eedonck' Z Jan Heuvelmans kinderen W 'de bleijck'

F° CLXI v°

| 356-243-01 |

Mergriete Willem der Muijen huisvrouw heeft te leen ontvangen in tocht een voeder hooimaden in 'mergriete cleijs beemdt' W Heijn Ghosems N Jan Peeter Cleijs O Cornelis Jan Pauwels, 22/04/1510

oud boek f° XLIII

F° CLXII r°

| 356-244-01 |

juffr Lijsbet Jacops dr van den Wijngaerde heeft te leen ontvangen 6 V rogge 3 L leenpacht op beemd 'de ingeller' achter de blaakt toebehoren Jan van de Wijngaerde haar oom

F° CLXII v°

| 356-245-01 |

zelfde juffr Lijsbet heeft te leen ontvangen 3 V rogge leenrente op land in 'die ackere' ca 3 L dat Heijnrick Jan Meeus nu in handen heeft, 22/04/1510, gezet man is haar broer Olivier van den Wijngaerde

F° CLXIII r°

| 356-246-01 |

Cornelis Jan Nijs heeft te leen ontvangen 3 L land in 'die ackere' W jonker Jan van den Wijngaerde Z Peeter van den Cloot

Cornelis Cornelis Goossens voor een L en Maeijken Jan Eempten voor 2 L

op 19/04/1641 heeft Maeijken Jan Empsens dr uit vs 3 L te leen ontvangen na dood van Magriete Laureijs Reijns haar moeder bij S/D anno 1640, gezet man is Michiel van Elsackere, pres Jan Cornelis , Jan Heijndrick de Crom, Laureijs van der Buijten

F° CLXIII v°

| 356-247-01 |

zelfde Cornelis heeft te leen ontvangen 6 L rogge op de goederen die Jan Ghijsels in handen heeft gehad in Neerven, 22/04/1510

oud boek f° XLIIII

F° CLXIIII r°

| 356-248-01 |

Heijnrick Loeijcx heeft te leen ontvangen en gekweten 3 V rogge welke hij schuldig was uit te reiken van zijn hoeve vs, dit bij opdracht van Lauwereijs van den Aerde

F° CLXIIII v°

| 356-249-01 |

Peeter Nout van Onstaeijen heeft te leen ontvangen een half B beemd in 'de nederacker' achter de kerk O Jan Dignen Z de nonnen van Antwerpen, dit bij opdracht van Jan Lodewijcx, pres Ghijsbrecht de Bie, Peeter van Onstaeijen, 01/06/1534

dit half B heeft ontvangen Anthonis Jan Rombouts voor de helft en Rombout Wouter Rombouts voor de andere helft

F° CLXV r°

| 356-250-01 |

Wouter Snels heeft te leen ontvangen een L land in 'die ackere' O Heijn Meeus Z Gielis van den Wijngaerde W Jan Loeijcx, dit bij opdracht van Jan Loeijcx, pres Peeter Meeus, Jan Hoevelmans, Peeter Verwilt, anno 1532

Rombout Wouter Rombouts heeft vs L te leen ontvangen zonder opdrager of vernieuwer, heeft het gekocht van de kinderen Jan Huijbrechts Bode de oude, en daar men niet zeker is of het leen is of niet heeft vs Rombout laat gestaan met 25 st voor heergeweide door de slechtheid van de grond, pres Willem Dielis Willemsen, Adriaen Geert Luijcx, Jan Cornelis Goris, 27/06/1639

F° CLXV v°

| 356-251-01 |

Cornelis Claus van den Herstraten heeft te leen ontvangen een L land in 'die ackere' O Neese van den Broeck Z Jan Thoen Theeus W Nijs Hegx N Jan Diericx van Aerde, dit na dood van zijn vader in zuster en broederlijk recht, pres Jan Peeter Bodts, Peeter van Onstaeijen, gezet man is Cornelis Merck Loeijcx, 28/09/1529

oud boek f° XLV

F° CLXVI r°

| 356-252-01 |

Dierick Pauwels Willem Diericx zoon heeft te leen ontvangen 10 L rogge leenpacht op stede die Joes Vogheleren in handen heeft in Neerven, dit bij opdracht van Mergriete zijn moeder, gezet man is Dierick Willem Diericx zoon, pres Willem Vermunten, Jan Merten Sibs

F° CLXVI v°

| 356-253-01 |

Willem Pauwels Willem Diericx zoon heeft te leen ontvangen 10 L rogge leenpacht op stede die Joes Vogheleren in handen heeft in Neerven, dit na dood van zijn vader in zuster en broederlijk recht, pres Gielis van den Wijngaerde, Willem Vermunten

F° CLXVII r°

| 356-254-01 |

Joes Voegheleren heeft te leen ontvangen en gekweten van vs stede 2 V een half L leenpacht, pres Heijnrick Mertens, Jan Pauwels, Jan Bode, Heijnrick Hoevelmans

F° CLXVII v°

| 356-255-01 |

Mergriete Jan van Bavel huisvrouw heeft te leen ontvangen 1,5 B heide bij hoenderen moer W Peeter de Cuijpere N sheeren vroente, dit in zuster en broederlijk recht na dood van haar vader Heijn Leemans, pres Cornelis Jan Nijs, Ghijsbrecht de Bie, 28/09/1533

F° CLXVIII r°

| 356-256-01 |

Willem Wouter Anne heeft te leen ontvangen 4 oude gr op een B beemd dat Jan Willem Gielissen in handen heeft, dit na dood van Adriaen Peeter Pauwels dr, pres Jan Wouters, Jan Bode

F° CLXVIII v°

| 356-257-01 |

Rombout Jan Rombouts heeft te leen ontvangen 4 L rogge 3 kw op stede die Jan Joes in handen heeft in Neerven, 29/04/1510

oud boek f° XLVI

Jan Cornelis van den Broecke heeft te leen ontvangen deze helft scheiding in deze 4 L rogge 3 kw, dit na dood van zijn moeder, pres Heijnrick Jan Meeus, Jan Peeter Bodts, zijn gezet man is Lauwereijs van Aerde

op de goederen Geert Ingelbrechts bij het meerstraatken

F° CLXIX r°

| 356-258-01 |

Gielis Jaspaers van den Wijngaerde heeft te leen ontvangen een beemd op donk 'de riet' tussen Gielis dr van den Wijngaerde N Gerit Vorsselmans kinderen Z en O de beek, pres Jan Peeter Bodts, Bernaert van Hildernisse

modo Nijs, Jacob , Huijbrecht en Tanneken Jan Nijs van Tijchelt kinderen na dood van hun vader die dit zelf onder de wijlen de stadhouder Dongen heeft verheven, hebben vs zonen met Lenaert Mattijssen nomine uxoris Tanneken Jan Nijs van Tijchelt de eed gedaan, pres Daniel Buijcx, mr Andries Jordaens, Jan Cornelis Goris, Jan de Crom, Peter Kersten Raets, 20/04/1634

F° CLXIX v°

| 356-259-01 |

Wouter Peeter Snels x Marie hebben te leen ontvangen een beemd achter 'de wijgaerden' N en O jonker Jan van den Wijngaerde Z Gielis dr van den Wijngaerde W sheeren strate, dit bij koop en opdracht van jonker Jan van den Wijngaerde Janssen, pres Ghijsbrecht de Bie, Cornelis Bodts, Peeter van Onstaeijen, 04/08/1530

modo Jan Christiaen Vorsselmans bij koop van Jan Anthonij Thijs, 09/12/1632, pres Jan Cornelis Goris, Jan Heijndrick de Crom

alzo Cornelis Adriaen Diels vs perceel onder wijlen de stadhouder Dongen heeft verheven en alsnu opgedragen tot behoef van Jan Anthonis Thijs, die het heeft ontvangen, pres Michiel Jordaens, Matheeus Peeter Arnouts, Daniel Buijcx, 27/04/1627

Heijnrick Cornelis Crollaert als vader van zijn kinderen bij Angneese Cornelis Peeters van den Bruijnenberge zijn wettige huisvrouw wijlen en gemachtigd van Jacob Willemssen als oom en voogd van vs kinderen (proc Hoge Zwaluwe 04/05/1635) heeft opgedragen ten behoeve van Goris Cornelissen als koper de helft van van beemd, 06/07/1635, pres Buijcx, mr Andries Jordaens, Michiel van Elsacker, Jan de Crom

F° CLXX r°

| 356-260-01 |

item zelfde Wouter en Marie hebben te leen ontvangen beemd 'de inghelere' op blaakt O de heren van Loenhout Z Willem Gielis kinderen W de grote beek, dit bij koop en opdracht van jonker Jan van den Wijngaerde, pres Bertholomeeus Thielens, Peeter van Onstaeijen, 12/07/1529

F° CLXX v°

| 356-261-01 |

Adriaen Janssen Coeeck verklaart voorheen een half B verheven te hebben en dat hij nu verkocht heeft en opgedragen heeft aan zijn koper Jan Anthonij Vergouwen, 21/11/1631, pres Daniel Buijcx, Jan Cornelis Goris, Jan Heijndrick de Crom

Jan van den Wijngaerde heeft te leen ontvangen 2 B beemd in 'de esdonck' en deze 2 B horen toe Joes goeden Terbeek, gelegen het hoogbos Z en O

Cornelis Rummen Cornelis Rombouts heeft te leen ontvangen een derdedeel van een B vs met een ander B vs , dit na dood van Jacob Cornelis Rombouts zijn oom die het in onverdeeldheid had ontvangen, 22/02/1631

Jacob Adriaen Lenaerts het 2de derdedeel van vs B in broeder en zusterlijk recht, dit na dood van vs Jacob zijn oud oom, is onder zijn jaren, Joris van Gijmnich heeft de eed gedaan, ut ante

Ida, Marie en Adriaene Jan Jacob Rombouts kinderen ontvangen een 6de deel in vs B, na dood van Jacob vs hun grootvader, voogd is Adriaen Jan Mathijssen, ut ante

Catarina Joris Jacob Rombouts dr x Cornelis Jan Kerstens het resterende 6de deel, na dood als voor haar grootvader, Adriaen Jan Mathijssen doet de eed, ut ante

modo het 6de deel van Catharina Joris Jacobs Cornelis Rombouts en haar man Cornelis Jan Kerstens, te leen ontvangen en opgedragen, 26/02/1633

F° CLXXI r°

| 356-262-01 |

Jan Janssen van den Wijngaerde en zijn zuster Adriane hebben te leen ontvangen van jonker Jan van den Wijngaerde Boudens hun neef groes en land 'die vranx heijninghe' N de merstrate O 'die ackere' Z Jan Ghijsels, dit na dood van hun vader, gezet man Adriaene is Cornelis Aerdt Ots, pres Berthelmeeus Thielens, Cornelis Jan Luijcx

F° CLXXI v°

| 356-263-01 |

Jan Hoevelmans met zijn kinderen hebben te leen ontvangen de helft van beemdeken in Sneppel O Neese van den Broeck Z Willem Jan Wils N Jan Digenen

dit artikel komt hier te casseren mits de helft van vs beemd hiervoor f° CLIX v° bij de andere helft gesteld staat toekomende Adriaen Bartholomeeusen bij koop van Jan van Dietvoort

F° CLXXII r°

| 356-264-01 |

zelfde Jan Hoevelmans met zijn kinderen hebben te leen ontvangen waarvan moeder was Katlijne Willem Gielis dr van den Wijngaerde hebben te leen ontvangen had 'die boedonck' Z en O het hoogbos W Cornelis Willem Boeijens N de grote beek

komt nu Jan Cornelis Goris bij deling tegen zijn broer Cornelis

F° CLXXII v°

| 356-265-01 |

zelfde Jan Hoevelmans heeft te leen ontvangen een stuk beemd achter het hoogbos ca 3 vierendeel B Z Gheert Vorsselmans kinderen W het hoogbos N Joris van den Wijngaerde, hierop heffen de heren van Loenhout 13 st, 15/04/1510

Thomaes Jan Hovelmans heeft in zuster en broederlijk recht de helft van vs pand te leen ontvangen, pres Heijnrick Loeijcx, Jan Hoevelmans

F° CLXXIII r°

| 356-266-01 |

modo Jan Nijs van Tijchelt

juffr Johanne van den Wijngaerde heeft te leen ontvangen een stede met haar begrippen in Neerven ca 8 L genaamd 'de bracke' O en W de gemeen straat Z Heijn Cocx en Jan Nijs, bezet man is Jaspar van den Dorpe

oud boek f° XLVII

modo juffr Lijsbeth van den Dorpe tot Mechelen bij versterf van juffr Johanne van den Wijngaerde haar moeder volgend rekening anno 1542

modo na dood van jan Nijs van Tijchelt zijn zoon Jan, Lucia zijn dochter en Cathelijne ook zijn dochter, te weten Jan Jan Nijs voor de helft van de binnenhof en het woonhuis, Catherijne x Gabriel Peeter Joris de andere helft van de binnenhof en de schuur, en Lucia x Anthonij van Ditfort de weide zuidwaarts daaraan gelegen, pres Daniel Buijcx, Jan Cornelis Goris, mr Andries Jordaens, Jan de Crom, Peeter Kersten Raets, 27/04/1634

Jan Jan Nijs van Tijchelt heeft bij verkoop opgedragen zijn helft in vs binnenstede en het gehele woonhuis, dit tot behoef van zijn broer Jacob Jan Nijs, ut supra

Cathelijne Jan Nijs van Tijchelt dr x Gabriel Peeter Joris heeft verkocht en opgedragen de helft van de binnenhof ten behoeve van vs Jacob Jan Nijs, pres Daniel Buijcx, Jan Cornelis Goris, mr Andries Jordaens, 27/03/1635

F° CLXXIII v°

| 356-267-01 |

modo Margriete Bolckmans x +mr Peeter Jordaens

zelfde juffr Dianna heeft te leen ontvangen 2 L land in 'die ackere' O Wouter Snels 'dorent' Z Jan Nout Luijcx W Huijb van den Haert

modo na dood van Margriet Blockmans nu Anneken Peeter Jordaens komende O Jan Jan Nijs Z en N haar zelfs W Adriaen Luijcx, gezet man is Michiel van Elsacker haar man, 14/12/1639, pres Jan Cornelis Goris, Willem Dielis Willemssen, Jan van Ham

F° CLXXIIII r°

| 356-268-01 |

zelfde juffr Dianne heeft te leen ontvangen een stuk land ook in 'die ackere' ca 3 L 'den berch' O het nonnen goed Z Cornelis Gielis molenaar W Peeter Nijs N Neese van den Broeck

modo Lenaert Matthijssen nomine uxoris Tanneken Jan Nijs van Tijchelt voor de 2 delen, en Nijs Jan Nijs zoon voor het derde deel bij deling te leen ontvangen onder wijlen Dongen zo men zegt, te leen verheven, 27/04/1634, pres Daniel Buijcx, Jan Cornelis Goris, mr Andries Jordaens, Jan de Crom, Peeter Kersten Raets

F° CLXXIIII v°

| 356-269-01 |

zelfde juffr Dianne heeft te leen ontvangen 2 stukken beemden achter 'ten wijngaerde' W 'de allaren' N Jan Boudens van den Wijngaerde Z Jan Loeijcx

oud boek f° XLVIII

alzo men zeker houdt dat Jan Nijs van Tijchelt dit onder andere heeft verheven hebben nu Nijs Jan Nijs, Lenaert Matthijssen nomine uxoris Tanneken Jan Nijs, Jacob en Huijbrecht Jan Nijs zonen, en Anthonij van Ditfort nomine uxoris Lucie Jan Nijs van Tijchelt samen vs 2 beemden te leen ontvangen, ut supra

Catelijn Jan Nijs van Tijgelt dr x Gabriel Peeter Joris heeft opgedragen het derdedeel in de middenste 'ossenschot' ten behoeve van Nijs Jan Nijs en Anthonis Jan Ditfoirts haar kopers, pres Jan Cornelis Goris, Jan Jan Nijs, Jacob Jan Nijs, 28/01/1636

F° CLXXV r°

| 356-270-01 |

modo Michiel Jan Michielssen bij koop van mr Peeter Jordaens

zelfde juffr Dianne heeft te leen ontvangen een beemd 'de riet' ca 16 voeder hooimaden W Jan Boudens van den Wijngaerde N de grote beek O Willem Dielis kinderen Z de gemeen bosstraat

F° CLXXV v°

| 356-271-01 |

zelfde juffr Dianne heeft te leen ontvangen een moken land achter Lenaerdt Smits o het nonnen land Z Neese van den Broeck W mijn jonkheer van Arenberg N sheeren strate

men zegt dat Jan Nijs dit ook heeft ontvangen en nu zijn zoon Peeter bij deling, als hiervoor

modo Jan Jan Nijs van Tijgelt bij koop tegen zijn broer Peeter, 04/02/1641, pres Wouter Jan Wouter Rombouts, Anthonis Jan van Dietfoirt

F° CLXXVI r°

| 356-272-01 |

zelfde Dianne heeft te leen ontvangen een heiblok W stapelheide N Jacop Pauwels O 'de elsbeemde' Z jonker Jan van den Wijngaerde

zelfde Dianne heeft te leen ontvangen 3 sister rogge op 'het biesvenne', aldus alle vs percelen overgegeven 20/04/1510, gezet man voor al deze percelen is Jaspaer van den Dorpe

F° CLXXVI v°

| 356-273-01 |

Anne Casus Jan Hoefkens dr heeft te leen ontvangen een beemdeken in 'het biesvenne' ca 4 voeder hooimaden N Jan van den Wijngaerde W de blaakt Z Huijb van den Haert, dit na dood van haar moeder, Casus heeft ontvangen zijn bijleven, pres Jan Cornelis Bodts, Bernaert Hildernisse, gezet man is haar oom Ghijsbrecht

oud boek f° XLIX

dit komt nu noord aan de goederen van heer van den Wijngaerde W de blaakt Z de strate of biesvenne van Peeter Beijerssen erfgenamen O Peeter Jan Nijs gekomen van Peeter Anthonis Wouter Rombouts

modo Laureijs en Rombout Wouter Rombouts zonen hebben vs perceel te leen ontvangen na dood van hun vader, pres Daniel Buijcx, Jan Cornelis Goris, Jan Peeter Boeije, Jan van de …., 09/05/1633

F° CLXXVII r°

| 356-274-01 |

Peeter Aernout van Onstaeijen heeft te leen ontvangen 3 L land in Hecht in 'de ackere' W Jan Pauwels Keeselmans O Jan Loeijcx Z Wouter Diericx kinderen, dit bij opdracht van Jan Loeijcx, pres Heijnrick Jan Loeijcx, Bernaert van Hildernissen

Anthonis Peeter Denijs

F° CLXXVII v°

| 356-275-01 |

Lijsbet Kerstiaen Reijns weduwe heeft te leen ontvangen een stede met haar begrippen in Neerven ca 1,5 L O Jan Ghijsels N sheeren strate Z Peeter van den Cloote, uit vs stede gaan 25 L rogge waar de weduwe Theeus Cuijpers haar bijleven aan behoudt, en vs stede heeft Lijsbet ontvangen bij opdracht van Ganne Ghosem Lemmens dr, pres Jan Heijnric Mertens, Jan Wouters, gezet man is Peeter Kerstiaen Reijns

F° CLXXVIII r°

| 356-276-01 |

Jan van den (Berch doorstreept) Brecht Jacopssen heeft te leen ontvangen dat zwart ven in Neerven op stapel genaamd 'dat gorken' N Thoen Thijs Diericx O, Z en W stapelheide

oud boek f° L

modo jonker Govaert van Brecht bij deling tegen zijn broer Jan, 26/07/1536

modo Jan van Kerckhoven de jonge bij koop, 12/07/1556

zelfde heeft te leen ontvangen de vorsterij van Loenhout waarop heffende een sister rogge 12 kapoenen

modo jonker Henrick Tseraerts nomine uxoris juffr Anne van Brecht dr ridder Jacop van Brecht, blijkt rekening anno 1581

modo vrouwe Chatarijna Lenore de Baeron, vrouw van Loenhout en Popendonk, heeft te leen ontvangen zulke rente van 4 V koren 12 kapoenen als haar toekomend mits dood van jonker Heijnrick Tseraerts, gestorven zonder wettige erfgenaam en alzo naar recht dat de goederen van een bastaard stervende zonder wettige erfgenamen de heer toekomen, gezet man is de schout, 21/08/1642, pres Jan Cornelis Goris, Michiel van Elsacker, Anthonis van Dietfort

F° CLXXIX r°

| 356-277-01 |

zelfde Jan van Berch (hier niet aangepast) heeft te leen ontvangen een reaal op de stede die Thijs van Tongherloo in handen heeft in de palingstraat

item nog 25 L rogge op de 3,5 L land 'de frans heijninghe'

(# is vervolg van f° r° hierna)

Elsacker, Jan Buijcx, leenmannen, hebben nomine vs Cornelis manschap gedaan

welke Peeter Geerts van der Buijten als gemachtigd van Cornelis Cornelis Goris Aerts, proc notaris van der Buijten16/03/1633, opgedragen heeft ten behoeve van Adriaen Cornelis Broumeel, koper, welke zelfde helft heeft ontvangen, 11/06/1635

( blijkbaar vervolg vorige f°)

op 18/05/1654 heeft juffr Anna van Hambroeck, vrouw van Jeckschot, waarvan moeder was juffr Elisabeth van Brecht Marchelis dr te leen ontvangen als naaste bloedverwant van juffr Anna van Brecht heer Jacobs dr het sister rogge 12 kapoenen op de vorsterij tot Loenhout, gezet man is Jan Balten van Ham, actum ut supra, pres Jan Cornelis Goris, Franchois van der Buijten, Laureijs van der Buijten

zelfde Jan van Berch heeft te leen ontvangen een B moer op hoenderen

dit zou behoren tot de hoeve tot Brecht gekocht bij de heer van Malle

zelfde heeft te leen ontvangen een tiende waarvan de h geest tot Loenhout het wederdeel heeft

modo Jan en Cornelis Goris broers bij koop van vrouwe Anna van Brecht

modo na dood van vs Cornelis Goris zijn helft bij Jan Cornelis Goris voor zijn kinderen, 06/03/1618

11/06/1635 heeft Peeter Geert van der Buijten ten behoeve van Cornelis Cornelis Goris Aerts verheven het 4de van vs tiende hem verstorven van zijn zuster Maeijken, actum vs dag, pres de stadhouder Buijcx, Michiel van # (gaat verder f° v° hierboven)

F° CLXXIX v°

| 356-278-01 |

modo mr Geeraert Luijcx bij gift voor zekere diensten aan juffr Anna van Brecht weduwe heer Heijndrick Tseraerts, 11/1621

zelfde Jan van Berch Jacops zoon heeft te leen ontvangen een sister rogge op 'de dorenacker' die Doren Nefs in handen heeft, overgegeven 12/04/1510

item gezet man van al deze percelen is Heijnric Polmans tot Brecht, pres Thijs Jan Pauwels, Cornelis Jan Pauwels

mr Geert Luijcx verklaart dat Sijken Michiels Schenschaerts dr het sister rogge gekweten heeft en voldaan te zijn, 24/01/1625, pres Daniel Buijcx, Jan Cornelis Goris,, Jan Buijcx

F° CLXXX r°

| 356-279-01 |

Lijsbet Gielis dr van den Wijngaerde heeft te leen ontvangen 2 delen in 'dat zeept', dat van het versterf van Cornelie Willem Gielis dr N Joris van den Wijngaerde W het gasthuis van Antwerpen Z en O Gheerit Vorsselmans kinderen, 20/06/1510, gezet man is haar vader Gielis van den Wijngaerde

oud boek f° LI

F° CLXXX v°

| 356-280-01 |

Joris van den Wijngaerde heeft te leen ontvangen, N deszelfs Joris O Gheerit Vorsselmans kinderen W het hoogbos, 20/06/1510

F° CLXXXI r°

| 356-281-01 |

Jan van den Wijngaerde heeft te leen ontvangen het 10de deel in een beemd 'de zeept', hem verstorven van zijn zuster Cornelie N Joris van den Wijngaerde O Gheerit Vorsselmans W het hoogbos, 20/06/1510

F° CLXXXI v°

| 356-282-01 |

Doren Neve heeft te leen ontvangen een V land 'de doren acker' W het kerkpad N deszelfs Doren O Machiel van Elsackere, vs land heeft Doren de jonge x Lijsbet ontvangen bij opdracht van zijn vader, pres Olivier van den Wijngaerde, Jan Cornelis Bodts

in de verheffen blijkt dat mr Geeraert Luijcx nomine Lancelot Gillis verheven heeft vs V land

op 30/ juni (geen jaartal) heeft Jan Cornelis Goris als gemachtigd van jonkvrouwen Cornelia en Johanna Gillis vs Lancelots drs en na dood van deze hun vader vs V verheven, pres Daniel Buijcx, Michiel van Elsacker, Cornelis Anthonis Goris, Jan Buijcx

en vs Cornelis Anthonis Goris als gemachtigd van vs Cornelia en Johanna heeft vs V opgedragen ten behoeve van Lucia Michiel Schenschaerts dr als daaraan gekomen bij koop (door Jan Cornelis Goris gedaan)

F° CLXXXII r°

| 356-283-01 |

Peeter Loeijcx als gezet man van de h geest tot Loenhout heeft te leen ontvangen een stuk groes in 'de cleijne steghede' W Gielis van den Wijngaerde 'de groote steghede' O Peeter Mertens kinderen Z en N Adriaen Peeter Grobs

nu Adriaen Geerit Luijcx bij koop van de kinderen Peeter Heijndricx van Staeijen en hun moeder Margriet Vermunten

modo Adriaen Geerits Luijcx bij koop en opdracht van de kinderen

F° CLXXXII v°

| 356-284-01 |

Jan Ghosem Nijssen heeft te leen ontvangen een V rogge leenpacht op de stede waar Jan Joes Vogheleren nu op woont, pres Heijnric Jan Meeus, Jan Wouters, item deze V heeft ontvangen Anneken Claus van den Herstraten huisvrouw bij opdracht van Jan Ghosem Nijs, pres Heijnric Jan Meeus, Jan Wouters, bezet man is haar man Claus van der Herstraten

F° CLXXXIII r°

| 356-285-01 |

Lucas van Achtenrijck heeft te leen ontvangen een stuk moer op hoenderen, dit bij opdracht van Aert de Visschere, pres Michiel Ghoris, Jan van Ghele, 27/04/1520

item Aert van Trier heeft te leen ontvangen het wederdeel van vs stuk moer, dat bij opdracht van heer Cornelis Jan Speecx zoon, pres Jan Boden, Jan Heijnric Merten Sibs

F° CLXXXIII v°

| 356-286-01 |

Gheerdt Anthonis Gheertssen heeft te leen ontvangen 240 roeden moer op hoenderen, dit bij opdracht van Jan van den Wijngaerde Bouwenssen zijn leenheer, pres de stadhouder Heijnrick Lemmens, Heijnric de Backere, Aert Herls

oud boek f° LIII

F° CLXXXIIII r°

| 356-287-01 |

Merthijne Lenaerts dr heeft te leen ontvangen de helft scheiding van 20 roeden moer bij consent van Dries van de Vekene O Gielis Buijens Z Jan Speecx W Thijs Cleijs Wevers N Jan Merten Sibs, gezet man is haar vader Lenaert, pres Willem van den Wijngaerde Gielissen, Willem der Muijen

F° CLXXXIIII v°

| 356-288-01 |

Heijnrick de Costere heeft te leen ontvangen de helft scheiding van 22 roeden moer met een ander lapje moer, dit voor Lijnken Jans dr van de Vekene als voogd na dood van haar vader Jan van de Vekene, pres Gheerit Inghelbrechts, Peeter Cornelis Loeijc

F° CLXXXV r°

| 356-289-01 |

mr Huijbrecht Jan Thoenssen heeft te leen ontvangen een stuk moer ca 10 roeden, pres Cornelis Aert Ots, Aert Herls

F° CLXXXV v°

| 356-290-01 |

Neesken Jan Herls dr heeft te leen ontvangen 5 vierendeel B heide op hoenderen moer O en Z de vroente W Merten de Backere N Gheert in de Schere, dit na dood van Lijsbet Visschers, pres Aert Herls, Jan Thomaes, 25/05/1528

F° CLXXXVI r°

| 356-291-01 |

Lijsken Lenaerts Jan Nijs dr heeft te leen ontvangen op de stede in Neerven waar Lenaert haar vader nu op woont, gespecificeerd f° CXXXIIII, 7 gld in zuster en broederlijk recht, pres Jan Loeijcx, Heijnric Loeijcx, 20/09/1527, gezet man is Peeter Mertens de jonge

oud boek f° LVII

wordt niet meer gemaand