Register van leenverheffingen, 1566-1593 (Archief Heerlijkh., nr. 327)

Later bijgeschreven teksten worden in schuine druk aangeduid.

Register van leenverheffingen, 1566-1593

| 327-001-01 |

RAA, Archief van de heerlijkheden van Loenhout en Popendonk, nr 327

(bewerking: Etienne Kerremans)

folio's zijn origineel genummerd in romeinse cijfers

F° I r°

| 327-002-01 |

inzake dispuut tussen Jan van Vollenhove als stadhouder en de weduwe en erfgenamen Fransois de Meijere ter zake het recht van een vol leen dat vs Fransois met zijn huisvrouw op 04/06/1552 bij koop zou ontvangen hebben verklaren de leenmannen dat de erfgenamen in dit leen zullen staan mits betaling van de helft van de rijders zoveel de heer aangaat, en dat zij een van de kinderen zullen stellen in de plaats vs vs Fransois, present Pauwels Aerts, Jan van Bavele, Heijndrick van der Buijten, Mercus Nijs, Anthonis van Dietfoirt, 18/04/1565 svl

Mercus Nijs, tot behoef van Jan de Meijere Fransoissen, heeft de eed gedaan, ook als momboor man van Adriane Mercus Loijs dr x +Fransois de Meijere

F° II r°

| 327-003-01 |

Heijndrick Jan Hovelmans

op 28/01/1566 svl heeft Heijndrick Jan Hovelmans de doodgift van zijn vader ontvangen, present Peeter van Dietfoirt, Cornelis Ijsendonck, Adriaen Engelen, Jan van Vorspoele

F° II v°

| 327-004-01 |

op 26/01/1566 svl is Joos Cornelis Mercx akkoord gegaan inzake heergeweide van een vierendeel B beemd (cfr leenboek f° CIX) waarvan de andere 3 vierendelen sorteren onder Heijndrick van Meere,

item Laureijs van der Buijten Heijndrickxssen, gekocht hebben een B onder land en heide van Cornelis Heijndricx van Aerde (cfr leenboek CVII), is akkoord gegaan inzake heergeweide van vs B,

item Gheert Vercaert Geertssen akkoord over heergeweide van het derdedeel van een L land (cfr leenboek XCIII),

present Jan van Vollenhove, Peeter Imbrechts, Jan van Bavele, Peeter Frans Marcelis, Cornelis Machiel van Elsackere, Jan van Ostaeijen, Heijndrick Jan van der Buijten, Jan Brans, ten huize Cornelis van der Buijten

F° III v°

| 327-005-01 |

op 13/04/1566 np akkoord

Geert van de Cloot inzake heergeweide van verkoop van stede in Sneppel bij 'het valveken' die Willem Cornelis Thijs van hem gekocht had, present Jan van Bavele, Heijndrick van der Buijten, Peeter van Dietfoirt, Peeter Frans Marcelis, Cornelis van der Buijten

Peeter van Staeijen Peeterssen van Brecht

op 29/11/1566 heeft Peeter van Staeijen Peeterssen ontvangen het heiblok dat hij kocht van Peeter Vorselmans, present Jan van Vollenhove, Jan van Staeijen, Jan van Voirspoel

F° IIII r°

| 327-006-01 |

op 06/02/1566 svl akkoord mr Peeter de Cuijpere, schoolmeester in Loenhout, over heergeweide van huis en hof dat hij gekocht en gemangeld heeft tegen Cornelis Jan Keeselmans, gelegen in Huffel waar 'den leu' uithangt en dit voor 7 Kgld eens, gelijke som als vs Cornelis Jan Keeselmans van zelfde huis en van een L heergeweide betaald heeft na dood van Jan Keeselmans zijn vader, present Heijndrick van der Buijten, Peeter Frans Marcelis

F° IIII v°

| 327-007-01 |

Merten Peeter Thijs heeft te leen ontvangen 1,5 L land in 'de frans heijninge' dat hij kocht van Jan Edelincx, present Peeter Marcelis, Cornelis Ijsendonck, Jan van Vorspoele

op 25/02/1567 svl zelfde akkoord inzake heergeweide

Geert Vercaert heeft ontvangen het derdedeel in 2 L land (cfr f° XCIII en XCVIII) na opdracht van Jan Braens zijn zwager, present Antonis van Dietfoirt, Merck Nijs, Cornelis Ijsendonck, Peeter Frans, ten huize Heijndrick van der Buijten, 18/04/1565

F° V r°

| 327-008-01 |

extract uit een papier waarop door Peeter Imbrechts, eertijds stadhouder, zekere ontvangsten geschreven zijn

op 13/05/1564 heeft Cornelis Aert Rummens onder protest ontvangen stede 'vorselmans stede' welke Marie Putcuijps tot zijn behoef opgedragen heeft, present Jan van Bavele, Jan van Staeijen, Merck Nijs, Jan Edelincx, Cornelis Baeijens Hovelmans

na appel bij de hoofdbank van Ekeren over koop tussen de verkoper Goris Putcuijps en de koper Cornelis Rummens wordt de koop van waarde gehouden en heeft Geert Vorselmans als laatste koopman en de goederen nu in handen hebbende akkoord gesloten met de stadhouder inzake het heergeweide, present Jan van Bavele, Jan van Staeijen, Lenaert Verdijck, 01/07/1567

F° VI r°

| 327-009-01 |

Anthonis Gileijns heeft te leen ontvangen bij opdracht van Catherine Cornelis Keeselmans dr x Anthonis Cornelissen een beemdeken boven het hoogbos, present Jan van Bavele, Cornelis van der Buijten, Anthonis van Dietfoirt, 25/03/1567 svl

Euwout van Emere, schout in Brecht, heeft ontvangen 2 volle lenen die hij gekocht had van de momboors van de kinderen Cornelis Frans waarvoor hij komt te betalen 2 x 10 rijders het stuk 30 st, present Jan van Bavele, Jan van Staeijen, Cornelis Ijsendonck, Jan van Vorspoele, 10/01/1567

F° VI v°

| 327-010-01 |

Catherine x +Joos van Elsackere heeft ontvangen een stuk leengoed waarvan vs Joos te boek stond hoewel deze bekend had dat dit gekocht was met penningen van haar patrimoniale goederen, present Peeter van Dietfoirt, Jan van Staeijen, Peeter Marcelis, 07/06/1567

F° VII r°

| 327-011-01 |

Hendrick Cornelis van Staeijen en Peeter Bernaert Nouts tot behoef van huisvrouwen hebben ontvangen 9 L rogge waar hun huisvrouwen moeder uitgestorven is

F° VII v°

| 327-012-01 |

op 30/12/1568 heeft Wouter Aerts Machielssen nomine de momboor van Peeter de Cock Janssen te leen ontvangen 3 Kgld erf op de leenpanden die Jan Betten in handen heeft, present Peeter Imbrechts, Cornelis Keeselmans, Cornelis Hovelmans, Merck Nijs

op 14/02/1568 svl heeft Jan Merck Mercxssen ontvangen de helft van een derdedeel in een half stede en in een half B land waar zijn zuster uitgestorven is, en Heijndrick Leijs, Jan Luijcx en zijn huisvrouw akkoord met de helft van vs stede en helft van het B land inzake het heergeweide in het geheel met 6 Kgld waarvan Jan Luijc met zijn huisvrouw de 2 derdedelen van vs 6 Kgld zullen betalen, present Jan van Vollenhove, Peeter Marcelis, Heijndrick van der Buijten, Merck Nijs

F° VIII r°

| 327-013-01 |

op 24/02/1568 heeft Adriaen Verdijck te leen ontvangen het vierde deel in een L land waarvoor Lenaert van Hotele te boek staat f° XXVI

op 17/03/1568 heeft Adriaen Verdijck betaald voor het heergeweide, present de 6 schepenen

op 05/01/1568 svl heeft Joos Peeter Joos als momboor van Bouwen Matthijs Hovelmans zoon ontvangen in broeder en zusterlijk recht zulk perceel van leen dat vs Matthijs was, present Jan van Vollenhove, de 6 schepenen

(in marge)

mr Gert Balten Louix heeft als gezet man vanwege zijn huisvrouw ontvangen dit leengoed waar Joos Peeter Joos uitgestorven is, present Jan Rombouts, Peeter Joris, Cornelis van Elsacker, is met een klein recht te boek gesteld

F° VIII v°

| 327-014-01 |

ten dage en present als boven heeft Cornelie Peeter Joos dr de weduwe haar tocht in vs leengoederen ontvangen, haar gezet man Aernout van Ostaeijen

ten dage als boven heeft Laureijs van der Buijten x Elijsabeth Cornelis van den Broecke opgedragen vs Elijsabeth vijfde deel in de stede waar haar Cornelis van den Broecke uitgestorven is, Laureijs van den Broecke als momboor van Janne, Wouter en Peeter van den Broecke en Cornelis van den Broecke voor hem zelf hebben dat ontvangen

F° IX r°

| 327-015-01 |

op 31/05/1568 heeft Jan Cornelis Hovelmans ontvangen in broeder en zusterlijk recht al de leengoederen waar Cornelis Hovelmans uitgestorven is, gezet man is Jan van Vorspoele, present Aernout van Ostaeijen, Jacob van Ostaeijen, Cornelis Rummens

F° X r°

| 327-016-01 |

op 30/08/1568 heeft Jan de Meijere Franssen te leen ontvangen het half vol leen waar zijn moeder Adriana Merck Loijcx uitgestorven is, present Merck Nijs, Cornelis Ijsendonck, Jan van Vorspoele

Merthen Thijs

op 13/09/1568 hebben Marije Cornelis Thijs dr x Jan de Roovere ontvangen hun deel in leengoed dat zij Marten vs verkocht hadden en tot zijn behoed opgedragen, present Peeter van Dietfoirt, Heijndrick Jan van der Buijten, Jan van Vorspoele

F° X v°

| 327-017-01 |

de weduwe Cornelis Hovelmans

heergeweide van de halve 'hulsdongelen' en het derdedeel in 'de ouden sondach' waar Cornelis Hovelmans uitgestorven is door leenmannen geschat op 8 Kgld, present Peeter Marcelis, Peeter Christiaens, akkoord tussen Jan van Vollenhove en Cornelia x +Cornelis Hovelmans, 12/08/1570

heergeweide van de weide toebehorende Cornelia Jan Hegs dr geschat 8 Kgld, en het huis met hof 10 st, present Peeter Marcelis, Peeter Christiaens, Cornelis Ijsendonck, Jan van Vorspoele, 12/08/1570

F° XI r°

| 327-018-01 |

heergeweide van de stede van mr Jan Hegs te kesselbeke 1,5 L geschat op 8 Kgld, de leenmannen vs, Adriaen Engelen,

op 28/08/1570 is dit heergeweide gesteld op 6 Kgld, gemerkt de heide die Cornelis Vervoort mits zijn huur mag maaien, present Peeter Marcelis, Peeter van Dietfoirt, Merck Nijs, Peeter Christiaens

F° XI v°

| 327-019-01 |

op 26/06/1573 hebben leenmannen gevisiteerd de garsdries van het huis dat Anthonis van Aerde gekocht had van mr Peeter de Cuijpere en waarvan het heergeweide kwestieus was, hebben dit geschat op 12 Kgld

op 09/11/1573 heeft Melchior Tabbaerts ontvangen het huis met een half B erven waar zijn zoon Jan Tabbert en die opgedragen tot behoef van Jan en Niclaes van de Kerckhove die zelfde ontvangen hebben, present Peeter Marcelis, Peeter Christiaens, Jan van Vorspoele

modo sr Jaspar de Hase bij koop van de erfgenamen Jan en Niclaes van Kerckhove, 04/06/161..., present de stadhouder Buijcx, Franchois Embrechts, Michiel van Elsacker, Jan Cornelis Goris

F° XII r°

| 327-020-01 |

op 16/06/1572 zijn gecompareerd Magriete Peeter Hovelmans dr x +Geert Vorselmans met haar momboor Cornelis Keeselmans, item Peeter en Geert Vorselmans Geertssen, item Heijndrick van Aken en Jan Peeter Hovelmans als momboors van Marie en Elijsabeth Vorselmans Geerts drs, item vervangende Heijlwijch Vorselmans Geerts dr x Machiel Luijcx, hebben samen ontvangen de beemd die zij verkocht hebben Merten Jacobs, koopman te Antwerpen, behalve Geert Vorselmans die te voren ontvangen had, en hebben zelfde opgedragen tot koopmans behoef, en Gheraert Merten Jacops heeft die ontvangen in broeder en zusterlijk recht, present Jan van Vollenhove, Aernout van Ostaeijen, Peeter Marcelis, Cornelis Keeselmans, Peeter Christiaens, Heijndrick van der Buijten Janssen

F° XII v°

| 327-021-01 |

op 28/12/1573 hebben de weduwe en erfgenamen Steven van Aerde ontvangen de beemd 'de ouden sondach' waar vs Steven uitgestorven is, akkoord over heergeweide 11 Kgld, present Peeter Marcelis, Anthonis van Aerde, Jan van Vorspoele

F° XIII r°

| 327-022-01 |

op 11/01/1574 stilo coi heeft Heijndrick van Staeijen ontvangen in broeder en zusterlijk recht 2 V rogge erf (cfr leenboek f° CXL) en de 3 L rogge erf (cfr f° CXLI) waar zijn vader uitgestorven was, present Cornelis Keeselmans, Aernout van Ostaeijen, Jan van Vorspoele

op 11/01/1574 stilo coi heeft Willem Jan Coecx in broeder en zusterlijk recht ontvangen het vierde paart in 7 B heide (cfr leenboek f° LXXXVI), present Cornelis Keeselmans, Aernout van Ostaeijen, Jan van Vorspoele

F° XIII v°

| 327-023-01 |

op 26/01/1524 stilo coi heeft Anthonis Cornelissen nomine zijn zoon Cornelis ontvangen in broeder en zusterlijk recht beemdeken waar zijn huisvrouw uitgestorven is, present Jan van Vollenhove, Aernout van Ostaeijen, Heijndrick van der Buijten, Peeter Christiaens

op 22/02/1574 stilo coi hebben Cornelis en Peeter Hovelmans na opdracht van de kinderen Adriaen de Deckere te weten Cornelis, Willem en Mattheus Deckers ook voor hun zuster Adriane x Jan van den Wijnden, derdedeel van beemd 'de hulsdongelen', present Jan van Vollenhove, Peeter Marcelis, Cornelis Keeselmans, Heijndrick van der Buijten, Jan van Voorspoele

F° XIIII r°

| 327-024-01 |

eodem die heeft Willem van Eeckele betaalt heergeweide van 6 L rogge dat hij schuldig was XLIX st

op 10/03/1574 stilo coi heeft Cornelis Nijs x Anthonia ontvangen het huis, hof en garsdries waar “de leu” uithangt in Huffel, na opdracht van Cornelis Keeselmans x Barbara, present Jan van Vollenhove, Peeter Marcelis, Jan Peeter Hovelmans, Cornelis van der Buijten

op 17/05/1574 heeft Peeter Beijerssen ontvangen de 20 V rogge die te leen houden Heijndrick van Mockenbroeck x Anna van Mere, en zelfde rente bezet voor 204 Kgld toekomende van verkochte wol, present Jan van Vollenhove, Heijndrick van der Buijten, Cornelis Keeselmans, Peeter Marcelis, Peeter Christiaens

F° XIIII v°

| 327-025-01 |

Peeter Imbrechts nomine Jan Vuijst, gezel tot Antwerpen, akkoord met stadhouder inzake heergeweide van half B hooimaden op het hoogbos, en van een B erven heide als weide in Terbeek, item inzake heergeweide van 2 B land in Terbeek, present Aernout van Ostaeijen, Peeter Marcelis, Cornelis Keeselmans, Jan van Voorspoele, 04/10/1574

Peeter Christiaens akkoord inzake heergeweide van een stuk groes dat hij gekocht had van Jan Claes Jans, present Aernout van Ostaeijen, Peeter Marcelis, Cornelis Keeselmans, Heijndrick van der Buijten Janssen, Heijndrick van Aken

F° XV r°

| 327-026-01 |

de voorkinderen Adriaen Peeter Joos

op 05/07/1575 heeft Jan Cornelis Scheelkens, Hoogstraten, nomine Natalie Lemmens, begijn in Mechelen, opgedragen en wettelijk verkregen zulk half vol leen als vs Natalie Lemmens verkocht heeft Joos Peeter Joos en Peeter Christiaens als momboors van Jacobmijne en Elijsabeth Adriaen Peeter Joos kinderen, en dat tot dezelfden behoef, present Jan van Vollenhove, Cornelis Keeselmans, Cornelis Ijsendonck, Jan Brans, Joos Peeter Joos, Jan van Vorspoele

F° XV v°

| 327-027-01 |

op 31/10/1575 de kinderen en erfgenamen Heijndrick Leijs te weten Jan Leijs en Peeter de Cuijpere bijgestaan met Jan Cornelis Mercx akkoord inzake heergeweide van stede een L en land een B, beide in Sneppel, present Peeter Marcelis, Joos Peeters, Peeter Christiaens, Bernaert Marcelis, Jan van Vorspoele

op 29/07/1575 heeft mr Geert van Bergen, dokter in de medicijnen binnen Antwerpen, opgedragen tot behoef van de schout Jan van Vollenhove de lenen die men houdt van de gravin van Arenberch en die vs Geert verkocht heeft aan Jan van Vollenhove, gelegen in de perhoeve, present Jan van Vollenhove, Peeter Christiaens, Jan van Vorspoele, ten huize vs mr Gheert binnen Antwerpen

F° XVI r°

| 327-028-01 |

op 31/10/1575 heeft Jan van Vollenhove ontvangen de lenen in 'de perhoeve' die hij gekocht heeft van mr Gheert van Bergen, present Peeter Marcelis, Joos Peeterssen, Bernaert Marcelis, Jan van Vorspoele

op 30/06/1576 heeft Jan van Vorspoele nomine en tot behoef van Sijmon Merten Jacops te leen ontvangen een beemd waar Gheert Merten Jacops uitgestorven is, en welke beemd Merten Jacops ten andere tijd gekocht heeft van de weduwe en erfgenamen Geert Vorselmans, Jan van Vorspoele heeft de eed gedaan tot de tijd dat vs Sijmon dat zal doen, present Jan van Vollenhove, Peeter Marcelis, Cornelis Ijsendonck, Thomas Janssen

het ontvangen van Geert Merten Jacobs is gedaan 22/06/1572, zo staat op de rekeningen

F° XVI v°

| 327-029-01 |

op 27/08/1576 is het heergeweide geschat van een beemd waar Digna Jan Praeijens dr uitgestorven is, present Cornelis Keeselmans, Peeter Marcelis, Jan van Vorspoele

F° XVII r°

| 327-030-01 |

op 07/01/1577 heeft Heijlwich Vorselmans x Machiel Luijcx te leen opgedragen haar kindsdeel in stede in Donk waar Geert haar vader uitgestorven is, en Geert haar koper heeft zelfde ontvangen, hierop blijft heffen vs Heijlwich een V rogge 30 st, present Jan van Vollenhove, Peeter Marcelis, Jan van Vorspoele

op 25/06/1577 heeft Peeter Nijs Janssen ontvangen in broeder en zusterlijk recht de lenen f° CXLIII waar zijn vader en moeder uitgestorven zijn, present Peeter van Vollenhove, Peeter Franssen, Cornelis Keeselmans, Bernaert Goris

na opdracht van Adriaen Schooffs van verkoop van de helft van 4 V rogge 2 Kgld aan Peeter Beijers van Voxdael op panden in Neerven toebehorende de erfgenamen Magdalene Imbrechts, heeft Peeter Beijers deze ontvangen present Peeter van Vollenhove, Peeter Franssen, Bernaert Gorissen, jan van Vorspoele, 26/06/1577

op 28/08/1577 akkoord Cornelis en Peeter van Elzackere en de andere erfgenamen +Cornelis Machiel van Elsacker over heergeweide van 'de clootkens' waar vs Cornelis uitgestorven is, present Cornelis Keeselmans Peeterssen, Bernaert Gorissen, Jan van Vorspoele

F° XVIII r°

| 327-031-01 |

eodem die et present heeft Peeter Cornelis van Elsackere vs stuk leengoed ontvangen in broeder en zusterlijk recht

op 17/12/1577 heeft Cornelis Maes ontvangen 'tcleij', present Jan van Vollenhove, Peeter van Vollenhove, Jan Brans, Thomas Janssen, Jan van Vorspoele

eodem die et present heeft Jan Dielis Legen ontvangen in broeder en zusterlijk recht een B leengoed waar Heijndrick Vermunten en zijn vrouw uitgestorven zijn

F° XVIII v°

| 327-032-01 |

eodem die et present heeft Machiel Nijsmans als momboor van Steven Nijsmans ontvangen in broeder en zusterlijk recht de halve 'hesschot beempt' en nog de gehele 'eijxsche beempt' waar Marie Praeijens uitgestorven is, vs Machiel is gezet man

Cristina x +Peeter Vorselmans bijgestaan door heer Cornelis van den Vloet, priester, akkoord inzake versterf van Peeter Vorselmans te weten erven op Donk, present Jan van Vollenhove, Peeter Franssen, Jan Heijndrik Hovelmans, Jan van Vorspoele, 01/03/1578

F° XIX r°

| 327-033-01 |

op 27/10/1578 Peeter Jan Nijs akkoord over heergeweide van 'het drie horenstuck' met nog 3 L land (cfr leenboek f° CXLIII), present Peeter van Vollenhove, Aernout van Ostaeijen, Cornelis Keeselmans, Bernaert Gorissen, schepenen

dag en present ut supra Joris Christiaens nomine de erfgenamen +Heijndrick Vermunten akkoord over heergeweide van B land (cfr leenboek CXXXVII)

op 14/05/1579 hebben Peeter en Jan Bode voor hen zelf, Adriane Bode x Cornelis Goosems, Mathijs Goosems als momboor van de 5 kinderen Goosem Lemmens x +Leonarda Boets hebben ontvangen de doodgift in een beemd (nota: akte stopt en is doorstreept)

F° XIX v°

| 327-034-01 |

op 14/05/1579 heeft Peeter Cornelis Bode ontvangen in broeder en zusterlijk recht beemd 'de ouden sondach' waar Cornelie zijn moeder uitgestorven is, present Cornelis Keeselmans, Joos Peeterssen, Jan van Vorspoele

eodem die et present is gewezen dat men het heergeweide van 'de ouden sondach' zal betalen zoals Mathijs Goosems daarmee akkoord is gegaan

op 06/07/1579 heeft Cornelis Verstraten nomine uxoris Mariken Hovelmans ontvangen bij deling een rente van 33 st 9 mijten op jonker Jan de Herde, present Peeter van Vollenhove, Jan van Vollenhove, Jan Brans, Jan van Vorspoele

F° XX r°

| 327-035-01 |

eodem die et present gewezen dat Cornelis Verstraten zal betalen heergeweide van vs rente

Jan Joos Mercx heeft ontvangen in broeder en zusterlijk recht het vierendeel in 'bonkens beempt', present Jan Brans, Thomas Janssen, actum als boven

Cornelis Buijens Cornelissen heeft ontvangen in broeder en zusterlijk recht een stuk land 2 L, ut supra

heer Bernaert van Aken, priester, met zijn momboor Jan van Dale, heeft opgedragen 2 L land tot behoef van Jacob de Bruijne x Cornelie, die dit bij koop ontvangen hebben, present Bernaert Gorissen, Thomas Janssen, Jan Cornelis Mercx, 06/07/1579

F° XX v°

| 327-036-01 |

20/07/1579, present de stadhouder, de rentmeester, Cornelis Keeselmans, Bernaert Ghorissen, Joos Peeterssen, Heijndrick van Aken

Jan Peeter Nouts heeft ontvangen in broeder en zusterlijk recht een beemdeken (cfr leenboek f° XXI) en een heiblok groot een B (cfr leenboek f° XXXII)

Willem Aertsen heeft ontvangen in broeder en zusterlijk recht 3 V rogge erf waar zijn vader Pauwels Aerts uitgestorven is

17/08/1579 heeft Jan van den Broeck ontvangen in broeder en zusterlijk recht de stede waar zijn vader Laureijs uitgestorven is (cfr leenboek f° XXX)

op 01/12/1579 heeft Geert Vorselmans bekend schuldig te zijn zijn zuster Heijlwige Vorselmans een V rogge 30 st erf waarvoor Heijlwige hem zekere leengronden te leen heeft uitgegeven

F° XXI r°

| 327-037-01 |

item heeft vs Heijlwich x Machiel Luijcx vs rente overgegeven in gerechte mangeling de weduwe en kinderen +Peeter Goris en Heijndrick Goris momboor heeft die ontvangen in broeder en zusterlijk recht en heeft de eed gedaan als gezet man van Cornelis Peeter Goris zoon, en alzo hebben vs Heijndrick Goris als momboor en Willem Vermunten als toeziener akkoord gegaan dat indien Geert Vorselmans deze rente wil lossen lichtmis 1581 hij dit mag doen met 10 £ br, present Peeter van Vollenhove, Joos Peeterssen, Peeter Vorselmans, Cornelis Maes, Jan van Vorspoele

de erfgenamen Aernout van Ostaeijen

Jacob van Ostaeijen heeft ontvangen in broeder en zusterlijk recht al de percelen waar zijn vader en moeder uitgestorven zijn (cfr leenboek f° XVIII en CLX), present Peeter van Vollenhove, Peeter Franssen, Peeter Vorselmans, Cornelis Ijsendonck, Jan van Vorspoele

F° XXI v°

| 327-038-01 |

de erfgenamen Cornelis Machiel van Elzackere

op 16/01/1580 heeft Cornelis van Elzacker Cornelissen als crediteur met zijn consorten van +Peeter van Elzackere ontvangen vs Peeters deel in leengoederen 'de clootkens' en dit in broeder en zusterlijk recht , present Peeter van Vollenhove, Aernout Bernaertssen, Willem Vermunten, Jan van Vorspoele

op 07/11/1580 heeft Adriaen Jan Cornelis Mercx zoon ontvangen in broeder en zusterlijk recht de helft van 2 L land f° 59 en de helft van 3,5 L land f° 123 waar Lucie zijn moeder uitgestorven is, present Peeter Franssen, Heijndrick van Aken, Jan van Vorspoele

F° XXII r°

| 327-039-01 |

op 17/11/1580 heeft Lisken Anthonis Cornelissen dr ontvangen in broeder en zusterlijk recht een beemdeken op de grote beek waar haar vader uitgestorven is en Anthonis van den Bruijnenberghe als momboor heeft de eed gedaan, present Cornelis Verhaert Anthonissen, Cornelis Jan Keeselmans, Anthonis Thomas, Willem Hovelmans, Jan van Vorspoele

op 19/12/1580, present Peeter van Vollenhove, Peeter Franssen, Cornelis Keeselmans, Aernout Bernaertssen

Hubrecht Peeter Mertens nomine uxoris Elijsabeth Peeter Nouts dr heeft ontvangen de helft en een 6de deel in de helft van beemdeken achter het hoogbos f° XXI, en nog zijn deel in heiblok f° CXXXII

Merck Peeter Nouts heeft de rest va beemdeken en heiblok ontvangen

F° XXII v°

| 327-040-01 |

Jan van den Wijngaerde heeft ontvangen een half L land waar zijn vader uitgestorven was, present en ten dage ut supra

op 28/12/1580, present Peeter van Vollenhove, Peeter Franssen, Willem Anthonissen, Adriaen Ijsendonck, Jan van Vorspoele

Cornelis van Broechoven nomine uxoris Jacobmijne Joos heeft ontvangen het half heerlijk leen of zo veel als daar Lisken Joos Uitgestorven is

F° XXIII r°

| 327-041-01 |

op 05/12/1580 heeft Willem Vermunten als momboor van Agneese Vermunten te leen ontvangen de stede waar haar vader uitgestorven is, leenboek f° LXXI, present Cornelis Keeselmans, Jan van Vorspoele

anno 1581Jan Leijs, Peeter de Cuijpere

op 02/01/1581 heeft Jan Leijs Rombouts ontvangen het versterf van zijn vader in percelen f° CXLI en CXLII en die opgedragen tot behoef van zijn koopman Peeter de Cuijpere, present Aernout Bernaerts, Peeter Nijssen

op 13/02/1581 heeft Peerke Cornelis Pauwels Geens als momboor van de kinderen Heijndrick Pauwels en waarvan moeder was Marie van Bavele te leen ontvangen in broeder en zusterlijk recht als gezet man van … (niet ingevuld) een stuk land 3 L f° CXXXII en CXXXIII, present Cornelis Keeselmans, Peeter Franssen, Aernout Bernaerts

F° XXIII v°

| 327-042-01 |

op 21/03/1581 heeft Peeter Beijerssen ontvangen in zusterlijke recht de stede in Neerven waar Magdalena Imbrechts uitgestorven is

op 14/04/1581 heeft Cornelis Hovelmans als momboor van Adriaen Hovelmans Heijndricxssen 2 weiden 'de brillen' waar Heijndrick Hovelmans uitgestorven is, in broeder en zusterlijk recht, present Peeter Franssen, Joos Peeterssen, Heijndrick van Aken, Jan van Vorspoele

op 09/10/1581 heeft Catherine Machiel Luijcx dr ontvangen de helft van beemd 'de overeijcke' en nog haar deel in de rente op de erfgenamen Peeter van Eeckele

F° XXIIII r°

| 327-043-01 |

op 22/10/1581 heeft Peeter van Vollenhove, schout, ontvangen weide 'de clootkens' waar Peeter van Elsacker uitgestorven is, begerende daarop bezetting te doen, present Peeter Franssen, Joos Peeterssen

op 23/04/1582 heeft Joos Peeter Joos als momboor van Cornelis Peeter Jacops ontvangen in broeder en zusterlijk recht beemd 'de engelare' en al de leengoederen waar Catherine Peeter Diericx uitgestorven is, present Peeter van Vollenhove, Peeter Franssen, Cornelis Keeselmans, Aernout Bernaerts, Peeter Nijssen

op 05/051582 heeft Euwout van Eemeren opgedragen zulke 2 heerlijke lenen die hij van de vrouwe van Arenberch houdende is met inbegrip van 12,5 V rogge erf en dit behoef van Dierick de Moij zijn koopman, en Jan de Moij Diericxssen heeft ze ontvangen, pres Peeter van Vollenhove, Jan van Vollenhove, Ghoris Aerts, Jan van Vorspoele

F° XXIIII v°

| 327-044-01 |

op 07/07/1582 heeft Digne van Ardennen huisvrouw van Jan van Vollenhove de weide 'het groot cleij' zoals Jan Maes dat verkocht heeft aan Jan Heijndricx en heeft zelfde vernaderd en gecalengierd met haar man Jan van Vollenhove, borg is Thomas Janssen, pres Peeter van Vollenhove, Peeter Claessen, Thomas Janssen, Jan van Vorspoele

F° XXV r°

| 327-045-01 |

op 03/12/1582 hebben Joos Peeter Joos en Joris Peeter Dierix als momboors van de kinderen Peeter Jacops x +Cornelie Laureijs Rombouts dr opgedragen de halve beemd , waarvan Cornelis Maes de andere helft heeft bij koop tegen de erfgenamen Gijsbrecht Pauwels x Digne, Cornelis Dries, Wuustwezel, heeft die ontvangen, pres Peeter van Vollenhove, Jan van Vollenhove, Cornelis Keeselmans, Aernout Bernaerts, Peeter Nijssen

F° XXV v°

| 327-046-01 |

op 31/12/1582 heeft Marck Peeter Nouts ontvangen bij opdracht en koop van Elijsabeth Peeter Nouts dr met Huijbrecht Mertens de helft en een 5de deel in een beemdeken en in heiblok zoals Hubrecht vs dat ontvangen heeft f° XXII, present Peeter van Vollenhove, Jan van Vollenhove, Cornelis Keeselmans, Peeter Franssen, Aernout Bernaerts

na opdracht van Peeter Imbrechts nomine de weduwe Pauwels en Merten Wouter Serneels kinderen, Jan Bode als momboor van het kind … (niet ingevuld), Mercus Nijs als momboor van 5 of 6 kinderen, als erfgenamen van Ghijsbrecht Pauwels Wuijts, item na opdracht van Jan en Lenaert Hovelmans, van Willem Anthonis Hovelmans, Magriete Hovelmans weduwe Jan van Ostaeijen met haar momboor Jan van Dale, Catherine en Cornelie Hovelmans Anthonis drs, en Peeter Nijs voor hemzelf als erfgenamen van Digne Hovelmans, en dit van een beemd 'de engelare' die Cornelis Maes van vs erfgenamen gekocht heeft, zo heeft Cornelis Maes deze ontvangen, present Peeter van Vollenhove, Peeter Franssen, Thomas Janssen, Willem Matthijssen, Adriaen van Aerde, 03/01/1583

Los blad

| 327-047-01 |

extract uit het voorwaardeboek van de verhuurde goederen

'de brielen' in Sneppel

Neelken Adriaen Gielis weduwe heeft het uitgaan van de brandende kaars voor 6 Kgld 10 st

actum 27/05/1591, Coeken, Wackers, Joerissen en Wouters, schepenen

anno XCII zelfde 'brielen' zal de schout Vollenhove verhuren etc...

Jan Machielssen bij uitgaan van de kaars

actum 11/05/1592, present Vollenhove, Wackers en Beijers, schepenen

F° XXVI v°

| 327-048-01 |

op 10/07/1589 heeft Cornelis van Broeckhoven nomine uxoris Jacopmijne Adriaen Joes dr voor de helft en ook als hem aangestorven de andere helft van een vol leen waar Elijsabeth Jacopmijne zuster uitgestorven is geremitteerd van zijn tochten van beide lenen waarvan hij als bezet man op 28/12/1580 ontvangst had, present Jan van Vollenhove, Peeter Wackers, Jan Wouters Rombouts, Peeter Beijers

de huisvrouw van Ghijsbrecht Machiels Coens heeft ontvangen het vol leen waar Jacopmijne en Elijsabeth Adriaen Joes uitgestorven zijn, waarvan bezet man was man Ciriel van Baeckhoven die van zijn tocht heeft geremitteerd, Anthonis Joes heeft als bezet man de eed gedaan, 10/07/1589, present Peeter Wackers, Jan Wouter Rombouts, Peeter Beijers

(bijgeschreven)

Antonis Joes als bezet man van Margriete Hugo Oliviers heeft beloofd het heergeweide te voldoen

ik Jan van Vollenhove heb ontvangen 2 klein rechten van de leengoederen die onder Fernando Bernij behoren, 23/10/1589

Jan van Vollenhove, stadhouder, heeft klacht gedaan over Elijsabeth Peeter Nouts dr en daarom gecalengierd , 29/08/1589

F° 28 r°

| 327-049-01 |

Anno 1593

onder de stadhouder Cornelis van Dongen

Aert Adriaen Aertssen x Cathelijn Cornelis Maes dr heeft op 26/01/1593 te leen ontvangen een V land in 'de acker' schuldig van heergeweide, verder nog conditie dat de erfgename +heer van den Wijngaerde daarop nog heffen 4 V rogge, cfr leenboek CLXVI

F° 28 v°

| 327-050-01 |

op 17/02/1593 heeft Hans Adriaenssen de Roovere waarvan moeder was Lijnken Hovelmans ontvangen na dood van Adriaen Hovelmans Henricxssen zijn oom de 2 weiden 'de brillen' in Sneppel O Jan van Vollenhove W sheeren strate Z de rijt N vs van Vollenhove, cfr f° LVIII v°, present Peeter Wackers, Kersten Vorsselmans

Anthonis Gorissen als vader en nomine zijn zoon Cornelis waar moeder van was +Aleijde Aernouts dr van Onstaden heeft na dood van vs Aernouts te leen ontvangen 2 L land 'de dorenacker' op 'aerts acker' O Henrick Munts Z Peeter Joris W Cornelis van Elsacker of zijn huisvrouwen zoon N de kerckpat, cfr leenboek f° XXVII v°, 27/03/1593, present Wackers, Beijers, Jan Wouter Rombouts

F° ... r°

| 327-051-01 |

(nota: f° niet meer genummerd)

dag et present ut supra heeft vs Anthonis in kwaliteit als voor nog ontvangen 2 eusels of weiden samen ca 5 L in Popendonk O Joris Peeter Dijricx en de erfgenamen Peeter Diericx Z Laureijs van der Buijten en Joris vs W Jan van Ostaeijen en de beek N de erfgenamen Nijs van Bavele en Goris Peeter Dijricx

op 06/04/1593, present Cornelis van Dongen, Peeter Beijerssen, Peeter Wackers, Jan Wouter Rombouts heeft Adriaen Janssen van Ostaeijen ontvangen de percelen van leen, te weten na dood van zijn vader Jan van Ostaeijen, eerst de helft van 4 L land 'dorenacker' in Popendonk in 'aerts acker' en waarvan de andere helft toebehoort Margriet zijn moeder O Aernout van Ostaeijen erfgenamen erve nu toebehorende Cornelis de zoon van Anthonis Goris Z Joris Christiaenssen W Wouter Vermeeren erfgenamen N Henrick Vermunten

F° ... v°

| 327-052-01 |

item nog na dood als voor de 3 vijfde delen in een beemd samen 2 L achter de blaakt

item nog na dood als voor de 3 vijfde delen in 'frans beemdeken' 2 voeder hooimaden

en heeft vs Adriaen van al deze percelen de eed gedaan, datum en pres ut ante

F° ... r°

| 327-053-01 |

de stadhouder een stuk land groot een half B in Sneppel achtergelaten bij Willem Vermunten voor het heergeweide en hofrechten

item zulke 2 sister rogge als juffr Anna van Meer x + Henrick van Mokenberch op vs leengrond heffende is geweest en nog geheven wordt bij haar erfgenamen voor het relief van dien met de hofrechten

(foto P1130068)

| 327-054-01 |

Jacob Verdijck nomine uxoris Anne Gileijns is bevallen bij S/D tussen haar en haar broer Anthonis Gileijns de jonge op de 12 V rogge erfpacht die Kerstiaen Vorsselmans jaarlijks uitreikt, heeft als gezet man de eed gedaan, heergeweide betaald door Anthonis Gileijns de oude op 01/03/1585, present Peeter Beijserssen, Peeter Wackers, Claes van Dale, 14/12/1593

vs Jacop Verdijck stelt zijn onderpanden voor de vs 12 V leenpacht voor 14 jaren in handen van vs Kerstiaen Vorsselmans

Anthonis Wouter Rombouts als momboors man van Digne Adriaen van Aerde dr heeft ontvangen de 5 L land in Hecht waar Digne vader Adriaen van Aerde uitgestorven is, cfr f° LXXIII, 21/12/1593, present Cornelis van Elsacker, Peeter Beijers

Jan Aerts van den Corput heeft bezet zijn onderpanden in Sneppel achtergelaten door Henrick van Staeijen, 21/02/1594

stadhouder heeft doen bezetten al de achtergelaten percelen van Dingne Jan Hovelmans, 06/09/1594, present Wackers, Verboven

2 losse papiertjes

| 327-055-01 |

op 11/12/1582 hebben Joos Peeter Joos en Joris Peeter Diericx als momboors van Cornelis en Marie Peeter Jacobs, onbejaarde kinderen van +Cornelie Laureijs Rombouts dr land 'het hagelcruijs' waar Catherine Peeter Diericx uitgestorven is opgedragen tot koopmans behoef, dit betreft Joos Peeter Joos

op 09/10/1581 heeft Catherijne Machiel Mathijs Luijcx dr te leen ontvangen de helft in een beemd O de blaakt Z sheeren beemd van Wesel W de beek, en ook haar deel in rente op stede in Neerven toebehorende Peeter Beijerssen en Jan van Ostaeijen