Leenboek van de heerlijkheden loenhout en popendonk (1532 tot 1620) (Archief Heerlijkh., nr. 305)

Later bijgeschreven teksten worden in schuine druk aangeduid.

Leenboek van de heerlijkheden loenhout en popendonk (1532 tot 1620)

| 305-001-01 |

(inventaris nr 305)

Bewerking: Etienne Kerremans

F° I r°

| 305-002-01 |

Volle Leen

(boven geschreven)

modo jonkvrouw Marij van den Wijngaerde in deze vier naaste volle lenen na dood van haar vader (26/04/1535)

modo na dood van jonker Jan van de Wijngaerde is Anthonis van Dietfoirt gezetman van juffr Marije van den Wijngaerde van deze vier naaste volle lenen, present Jan van Vollenhove, Peeter Frans Marcelis, Cornelis Ijsendonck, Jan Brans, Jan van Vorspoel, 11/15/1546

primo houdt Jan van den Wijngaerde tot een vol leen zijn huis met beemd W dallaer O sheeren strate

item hof 'de brake' o de nieuwe herstraat W sheeren strate

(in marge)

modo Jan Nijs

item een stuk land 'de berch' O de berg 'de heesterman' tegen Willem Meus alaerts kinderen W de meerstraat

Antonis van Ditfort weduwe en kinderen bij de meerstrate

item een beemd bij 'de brielsche vonder' Z Jan Larien N Meeus Laureijs

is niet meer in handen van heer van den Wijngaerde nu Heijnrick Bertelmeeussen

item een stuk land 'de cleijnen berch' O het nonnen goed W de h geest

Lenaert Mattijssen

item een stuk land 'rullen block' O Gheert Swolfs W de weg van Neerven naar de kerk

Jan Rombouts tegenover mijn land op molenakker

F° I v°

| 305-003-01 |

item 2 l land aan 'de steghe' W de heerstrate O Jaco Laureijs

Jacob Jan Nijs

item 2 L land in 'de bolcackere' zover als “die brandingers de tiende hadden” Z de leeght naast Jan van der Achter O de dorent

Anna Joerdaens

item dat heiblok 'op stapele' Z op de paling van Brecht N Faes van Oeckele

komt nu toe Jan van Gierle

item een hoeve heide bij 'die mere' O Henrick van Ossenberghe kinderen W sheeren vroente

het heiblok voor aan het meer

item dat moer genaamd 'hoendermoer' Z sheeren vroente N sheeren moer

item een stuk land Z naast Meeus Laureijs N het nonnen land

item dat 'zwert venne' voor stapel dat aan alle zijden ligt aan sheeren vroente

item dat 'biesvenne' O de straat te Neerven W de blaakt

F° II r°

| 305-004-01 |

item 'die boedonck' O het hoogbos W de beek

item 'den donghelers bempt' W op de beek O Gheert Ghijs op de blaakt

item 'den ertbempt' Z het gasthuis van Antwerpen N op de beek

item een half L land naast het pad van Neerven naar de kerk W Jacop Wijts en naast 'die soe'

Jacob Jan Nijs steechde

item huis en hof Z Willem Nouts W de straat van Neerven

Cornelia mr Jan Hegge

item 'den eijckhoff' O Jan Roefs W Gielis Jan Peeters en zijn kinderen

item een stuk land 'rullemond' Z en N Jacop Laureijs

Adriaen Sijmons

item een stuk land 'den lijsscot' met toebehoren N Jans erve O de herstraat

item een stuk land voor 'de cruijsacker' O de herstraat W naast Meeus Laureijs

Cornelis Stoffels op te acker

item 2 L land 'de hegghe' O Jacop Laureijs W Jan Hegx

F° II v°

| 305-005-01 |

item een half L zaai bij Jans steechde van den Wijngaerde W de herstraat ter kerk O Aerts dr van Oeckele

item het bruggetje waar de herstraat door gaat W naast Luijc Thijs O de herstraat

item 'dat haghelcruijs' aan de herstraat boven dat bruggetje kerkwaarts

item de blok aan de molen W de heeren O de nonnen

Jan Nijs kinderen cum suis

item de dries op de gemeen heide W aan Jans sloot van den Wijngaerde aan de steeghe O Rombout Goorijs

item 'machtelde peeters hovinghe' over die strate boven en beneden Z Aerts dr van Oekele N Willem Nouts uitgestoken een luttel daar binnen dat de heer jaarlijks een half L rogge geeft

item een beemd aan 'de brielsche vonder' en een blok dat Jan Goosens was waar naast die van Sneppel naar de kerk gaan N de herstraat W Jacop Laureijs

item een stuk land 2 L achter Jan Hegs Z de nonnen W Jacop Laureijs

willigen acker

item 'het meijbloc' voor Jans dijc van den Wijngaerde O Jans leen van den Venne W de blaakt

Laureijs Rombouts en Heijndrick Engelen (?)

F° 3 r°

| 305-006-01 |

item beemd en blok aan 'de brielsche vonder' waarnaast die van Sneppel naar de kerk gaan Z Gielis van den Wijngaerde O Boets

item de schutterij van Loenhout met haar toebehoren

item een stuk land ca 3 L 'de engelershof' aan een zijde naast de herstraat naast “den strijt dries suyen neven Jacop van Nedervenne” O naast heer Willem Hagens

dit zijn degenen die leen houden van vs Jan van den Wijngaerde

eerst houdt Gielis van den Wijngaerde te leen 'den eggelere' N Jan van den Wijngaert egghelere Z Heijn Hovelmans beemd, houdende ca 6 voeder hooimaden

item een bemdeken aan 'de brielsche vonder ca 2 voeder hooi N Meeus Laureijs Z Jan Larien kinderen

item 'hoendermoer' ca 24 B N de heren van Loenhout Z Jan van den Wijngaerde

item 6 B heide op vossingers W Jan van de Wijngaerde Z sheeren vroente

F° 3 v°

| 305-007-01 |

item 'dat maijbloc' naast Lemmen van den Venne O de kinderen Dignen van Oekele Z haar goed

item een boschelken N Jan van den Wijngaerde W een stuk land dat Nout Costers was

item 'dat rullen block' ca 2 B O Jan Hegx W Jan van den Wijngaerde

item een stuk goed naast 'rullen block' 3 L N Jan van den Wijngaerde Z rullen bloc

item land aan 'de cruijsackere' O de heerstrate W Meeus Laureijs

item land 'dat brugsken' W Luijc Thijs O de heerstrate

item 'dat lijsscot' 3 L N Jan van den Wijngaerde W de heerstrate

item een stuk land O Jacop Laureijs W Jan Heghs

item een stuk land 2 moken achter Jan Hegx Z het nonnen goed N Jacop Laureijs

item 'de eertbempt' ZW het gasthuis O de varendonc

F° IIII r°

| 305-008-01 |

item 'de seepbempt' O naast heijn putcuijps beemd W het gasthuis bloc

item 'de boedonc' O het gemeen bos W de oude sondach

item hout Gielis te leen van Willems zoon van der Achter

item een stuk beemd 'de rietbempt' N het gasthuis blok O het gemeen bos

item 3 moken land achter Dierick van den Bogaerde W Jacop Laureijs ZS Thijs Boudens en zijn kinderen

item huis met begrip W sheeren strate O Wil Nouts

item 3 blokskens achter Wil Nouts, N Wilnouts erve Z Aert van Oekele

item land ca 2 moken O de weg waar die van Huffel molenwaarts gaan W Jan van den Wijngaerde

F° IIII v°

| 305-009-01 |

item houdt Jacob van Brecht van Jan van den Wijngaerde te leen een reaal op Gheert Wolfs huis in Huffel O Jan Scosters Z het nonnen goed

item een sister rogge op 'de dorenacker' in Sneppel op de weg waar die van Sneppel naar de kerk gaan

item een sister rogge 12 kapoenen op de schutterij van Loenhout

item de schutterij van Loenhout

item houden Lenaert Leeman en Henric van Ossenberghe te leen 6 B heide die Gielis van den Wijngaerde verkocht heeft O Henric van Ossenberghe Z sheeren vroente

item houdt Peeter van den Cloote te leen een B moer dat hij kocht tegen Gielis van den Wijngaerde, heeft dit te leen ontvangen van Jan van den Wijngaerde, gelegen N sheeren moer, zijn zoon Wouter heeft de twee delen ontvangen na dood van zijn vader

item houdt Peeter mr Gheerts te leen een B moer dat hij kocht tegen Gielis van den Wijngaerde een gelegen naast Peeter van den Cloote moer

item houdt Jan Lanwouters van Brecht te leen 3 B moer op hoendermoer, gekregen tegen Vrancken van Kuijck, die het gekocht had tegen Gielis van den Wijngaerde, een zijnde aan mr Peeter Gheerts de andere zijde aan Wouter Larien

F° V r°

| 305-010-01 |

item Wouter Larien houdt te leen een half B moer in Gielis moer van den Wijngaerde op Hoenderen

item houden Jan Claes Jan Jan Heijlens zoon en zijn broers Claes, Henric en Peeter houden te leen de hoeve 'terbeke' die Joos van den Wijngaerde plach te zijn, gelegen huis en hof ter beke aan de straat aan de andere zijde N Peeters kinderen van den Aerde W Henrick van den Veken Z de herstrate. Tot deze hoeve behoort nog L land 'den straethof' O Henrick van den Veken W Jan Boets, item een heiveld 'de stertrijt' N Peeter van den Wijngaerde Z Sijmon van Ditvoirt kinderen, item 'de vloet' O Peeter van den Aerde kinderen W de borchstadt, item 2 B beemd O het hoogbos W 'de edonc'

en deze vs hoeve hield Joos van den Wijngaerde te leen van zijn broer Gielijs

item houdt Thijs van den Vekene te leen op zelfde hoeve 'ter beke' die Joos van den Wijngaerde was 13 L rogge

item houdt Jan Aerts zoon van Brecht te leen 7 V rogge op zelfde hoeve

F° VI r° Volle Leen

| 305-011-01 |

item houdt vs Jan van den Wijngaerde tot een vol leen dat hij kocht tegen Vrancken Peeter Vrancx zoon te weten huis en hof met het land daaraan ca 2 sister land aan O Jacop Wijts berch W langs de merstrate tot de nedervensche strate Z Jacop Laureijs en Meeus Laureijs, item nog 2 B beemd op Donk naast 'de weselsche vonder' groot ca 14 voeder hooimaden Z 'de odenaereijcke' O 'de brugackere'

dit zijn de mannen van leen tot deze vollen leen

primo houdt Jan Peeters zoon te leen een stede met 3 vierendeel B goed in Neerven Z naast Jacop van Nederveen O Jan van den Wijngaerde

item op zelfde stede houdt Robbrecht Ghijssels Laets zoon een halster rogge die Jan Peeters zoon bezit

item houdt Jan van den Broecke te leen 6 L rogge op zelfde stede

item houdt Goossen Lemmens zoon van den Venne te leen een V rogge op zelfde stede

item houdt Jan Peeters zoon te leen 5 L rogge een kwartier min op een stede die Nijs Hegghe x Kathelijne toebehoort Z Jan van den Wijngaerde N de merstrate

item houdt Lijsbeth Aerts dr van Oekele 4 L rogge en 3 kwartier op zelfde stede die Nijs Hegghe in handen heeft, gezetman is Faes van Oeckele

F° VI v°

| 305-012-01 |

item houdt Nijs Hegghe en zijn wijf stede met huis en hof een half B 30 roeden N de merstrate Z Jan van den Wijngaerde

item houdt Nout van de Velde 5 V rogge op vs stede

item houdt Jacop van Brecht 15 moken rogge op een stuk land dat Gielis van den Wijngaerde in handen heeft en Nijs Hegghe O de weg die van Huffel ter molen vaart O en W Jan van den Wijngaerde

item Lijsbeth Wouter Stevens dr houdt te leen 3 V rogge op een stuk land Z Jan van den Wijngaerde berch Z en NO het nonnen goed

item houdt Nijs Jan Hegx zoon 1,5 L land dat hij verkreeg tegen Geilijs van den Wijngaerde en dat mede pand is van Jacops pacht van Brecht O Jan van den Wijngaerde N Nijs jan Hegx en Jan van den Wijngaerde bij de merstrate

item houden Rombout / Jan Gheert Willem Jan Gheerts / Nout Jan Gheerts / Gooris Jan Gheerts en Peeter Jan Gheerts zonen (nota: eerste opsomming ons niet helemaal duidelijk) een beemd N sheeren strate Z Peeter van der Rijt

item houdt Peeter van der Rijt een dagwant beemd gekomen van zijn vader gelegen op donc bij 'de weselsche vonder' aan 'de vaereijcke' op de beek enerzijds en anderzijds op de 'brugacker'

F° VII r°

| 305-013-01 |

item houdt zelfde Peeter een dagwant beemd op zelfde plaats en verkregen tegen Vrancken de Coc W de weselsche beek N 'de brugacker'

item houdt Gielis Jan Gheerts zoon met zijn broers 4 voeder hooimaden W Jan Vorsselmans O 'de brugacker'

Gielis van den Wijngaerde houdt van zijn broer Jan 15 L rogge die hem gebleven zijn van zijn vader op dat land dat Vranx Peeter Cocx was N de merstrate Z Jacop Laureijs en Laureijs van Nedervenne

item Nijs Jan Hecgs houdt een stuk land ca 1,5 muddekens dat Jan peeters zoon van Jan placht te houden en dat zijn broer Gielis tegen hem gedeeld had en daarna Gielis Jan peeters zoon op blijft heffen een halster rogge, hiervoor is Gielis Jan peeters zoon des vs Jans man

F° VII v°

| 305-014-01 |

nog houdt de vs Jan van den Wijngaerde tot een vol leen

primo een sister rogge erfpacht op een stuk land 'de dorenacker' Z de weg die van Sneppel ter molen vaart N 'de voetpat'

item die hoeve 'ter beke' die Joos van den Wijngaerde was en hij te leen heeft van zijn broer Gielijs, gelegen N Peeters kinderen van den Aerde W Henricx kinderen van den Vekene Z de herstrate. Tot deze hoeve hoort nog L land 'den straethof' O Henrick van den Veken W Jan Bots

item tot deze hoeve hoort een heiveld 7 moken land 'stertrijt' N Peeter van den Boghaerde Z Simons kinderen van Ditvoirt

item hiertoe hoort de vloed O Peeters kinderen van den Aerde W 'de borchstat'

item horen daartoe 2 B beemd O het hoogbos

item 'de seept' naast Henric Putcuijps beemd enerzijds en het gasthuis van Antwerpen anderzijds

item 'den rietbempt' W naast vs gasthuis O het hoogbos

F° VIII r°

| 305-015-01 |

item nog heeft vs Jan onder hem een V land dat leen is, waarop Jacop Laureijs een sister rogge heeft gekregen tegen Sijmon van Nedervenne, en een eusel gekregen tegen Heijlwighe Heijn Stijnen dr x Michiel, gelegen O de nedervensche strate W Daneel Swolfs en hierop heeft Jacop Laureijs 14 L rogge

F° VIII v°

| 305-016-01 |

nog houdt vs Jan van den Wijngaerde tot een ander leen het land voor 'de riet' op Donk en 'de rietbempt' daartoe, Z Jan Vorsselmans O de boschstrate W de beek

op heden 26/09/1569 heeft Anthonis van Dietfoirt Janssen als gezetman en tot behoef van jonker Jan van den Wijngaerde Janssen ontvangen deze vs 4 volle lenen staande op vs 6 blz en waar zijn moeder juffr van den Wijngaerde uitgestorven is, actum Jan van Vollenhoven, Peeter Marcelis, Peeter van Dietfoirt, Aernout van Ostaeijen, Merck Nijs, Peeter Christiaenssen, Heijndrick van Aken, Jan van Vorspoele

Cornelis van Dongen, secretaris tot Roosendaal, met procuratie van jonker Jan van den Wijngaerde Janssen en heer Wijnant van den Wijngaerde, domproost tot Luik, dd 05/03/1791, heeft ontvangen vs 4 volle lenen bij versterf van jonker Jan van den Wijngaerde Janssen, in zijn leven drossaard van Breda, dit tot behoef van Joos Wijnant van den Wijngaerde, actum 13/07/1591, present Johan van Vollenhoven, mr Geert Luijcx, Jacop Lambrechts, Jan Huijbrechts, Peeter Beijers van Voxdael

Adriaen Sgrauwen, secretaris tot Zundert, met procuratie van heer Wijnant van den Wijngaerde, domproost, heeft te leen ontvangen de 4 vs lenen, dit bij versterf van jonker Joos Wijnant van den Wijngaerde, zijn neef, actum 06/06/1606, present Cornelis van Dongen, Laureijs Cornelis Reijns, Jan Michielssen van Elsacker, Anthonis Goris Conincx, mr Jan van Maren

Melchior en Lancelot van den Wijngaerde Lancelots zonen zo voor hen als voor hun consorten, erfgenamen van jonker Joos Wijnant van den Wijngaerde, hebben na diens dood te leen ontvangen de 4 vs volle lenen, actum 19/06/1619, present Peeter Luijcx, Cornelis Anthonis Goris, Henrick van Staeijen

(verder in marge) Jan Buijcx, met procuratie van Geeraert Becman, kanunnik van st Pauwels, van Peeter de Nicas,doctor in de rechten en schepen van Luik en van Guillaume Vriesen, kanunnik van st Mathuus, samen executeurs van het testament van heer Wijnant van den Wijngaerde, domproost, ontvangen tot behoef van jonker Wijnant van den Wijngaerde, erfgenaam van vs domproost, te leen ontvangen de 4 volle lenen vs, actum 02/04/1620, present Daniel Buijcx, Michiel Janssen van Elsacker, Jan Cornelis Goris, Henrick van Staeijen

F° IX r°

| 305-017-01 |

(boven in marge)

Eeuwout van Eemeren, schout tot Brecht, bij koop

vol leen Jan Janssen van den Veken dat eerst komen is van Jannen van den Vekene

modo Cornelis Francs bij koop

item dit is zulk vol leen en percelen aangaande dit vol leen (in marge: het ander vol leen staat f°47)

in den eersten Wouter van den Broecke heeft in handen een stuk erven tegen zijn stede genaamd 'overstrate of cornelis van den veeken stede' onder land en weide een half B O sheeren strate Z Cornelis van Bavele N Cornelis Diels, en welk land en weide Jozijne met haar gezet man Wouter van den Broecke ontvangen heeft bij koop van haar broer Jan Leijs Zebrechts, heeft de heer voldaan in presentie van Heijnrick Loijcx en Jan Dignen de oude

Jan Jans zoon van den Veeken heeft te leen ontvangen op de goederen die Wouter van den Broeck in handen 18 L rogge grondcijns bij versterf van zijn oom Peeter van den Veken, heeft de heer voldaan, present Merckus Loijcx, Lauwereijs van den Aerde, Gijsbrecht de Bije, Adriaen van Aken, Jan Hegge, Peeter van der Buijten, 14/08/1543

Peeter Jan Dignen heeft te leen ontvangen in broederlijke rechten bij versterf van zijn moeder Magriete een stuk erven onder land en weide een V tot Popendonk genaamd 'de hoogen aerdt' O zijn zelfs Z zijn broer Jan W zijn zelfs N Peeter Cristiaen Reijns

zelfde heeft nog te leen ontvangen een half L land in aerts acker 'het tijgel stuck' O de hoogen aerdt Z Peeter Cristiaen Reijns W Jan Cornelis Pauwels Keeselmans 'vloet' N Jan Cornelis Pauwels vs, heeft de heer voldaan, in presentie Cornelis Pauwels, Jan Peeters, 03/06/1531

Peeter Heriaen Peeter Boijts heeft bij versterf van zijn vader in zuster en broederlijke rechten te leen ontvangen een stuk heiveld 'het gemeen heijblock' of 'pijcx block' bij de munte ca een B O Heijnrick Jan Lodders Z Jan van Bavele W de erfgenamen Heriaen Peeter Boets N de heren van Loenhout vroente, heeft de heer voldaan, present Wouter van den Broecke, Heijnrick Jan Lodders

F° IX v°

| 305-018-01 |

Heijnrick Jan Lodders als gezet man van Marie Jan van den Aerde dr zijn vrouw heeft te leen ontvangen bij versterf van Jan van den Aerde haar vader een heiveld 'het gemeijn heijblock' bij de munte ca 2 B O Jan van Bavele Z Cornelis van Bavele W Heriaen Peeter Boijts erfgenamen N de heren van Loenhout, heeft de heer voldaan, present Wouter van den Broecke, Cornelis van Bavele

Jan Bode Jan Peeter Boijts zoon heeft te leen ontvangen bij versterf van zijn vader Jan Peeters een perceel in een heiveld ¾ B 'het gemeijn heijblock' bij de munte O Heriaen Peeter Boijts erfgenamen Z Jan van Bavele W broer Boijts erfgenamen N de heren van Loenhout, heeft de heer voldaan, present Wouter van den Broecke, Cornelis Pauwels Keeselmans

Cornelis Jan van Bavele heeft te leen ontvangen een stuk erven 'den beeckhof' onder land en weide 2,5 L gelegen bij 'de breebeecke', dit bij koop van Jan Peeter Boijts, komend O de straethof Z de heerweg W zijn zelfs N een weide 'den taijman', heeft de heer voldaan, present Heijnrick Loijcx, Jan Claeus Peeters

modo Peeter Adrijaens de Rover bij deling vanwege zijn vrouw, 1568

Goosem Bertelmeus Tielemans als gezet man van Magriete van Alfen, begijn in Hoogstraten, heeft te leen ontvangen op een stuk erven dat Cornelis Jan van Bavele in handen heeft een halster rogge leenpacht, dit bij versterf van mr Gielis van Alfen, heeft de heer voldaan, present Bertelmeus Tielens, Michiel Jordens

Jan Bernaert van den Broecke heeft te leen ontvangen een stuk land in aerts acker 'het tijgelstuck', dit bij koop van die Bernaert van den Broeck deed tegen Luijcken Willem Luijcx, groot ca 2 L O Peeter Jan Dignen Z Jan Cornelis Pauwels Keeselmans W Bernaert deszelfs Jans vader N Lambrecht Bromans, heeft de heer voldaan, present Wouter van den Broecke, Lucas Willem Luijcx

F° X r°

| 305-019-01 |

Lambrecht Broomans als gezet man van Peeternelle Claus Peeters dr zijn vrouw heeft te leen ontvangen een V land in 'de hofstadt', dit bij versterf van Claus Peeters of Claus de wevere, O Peeter Jan Dignen Z Bernaert van den Broecke W Steven Bromans N Peeter Cristiaen Reijns, heeft de heer voldaan, present Cornelis Merck Loijcx, Jan Peeter Boijts

Peeter Cristiaen Reijns heeft te leen ontvangen onder land en weide ca een V zaai tot Popendonk 'den hoogen aerdt' Z en O Jan Dignen erfgenamen W en N de ackerstrate

zelfde Peeter Cristiaen Reijns heeft nog te leen ontvangen ca een V land ten aerde in aerts acker O de gemeen ackerstrate Z Lambrecht Bromans W Cornelis Wouters N zijn zelfs, heeft de heer voldaan, present Cornelis Merck Loijcx, Jan Peeter Boijts

Joos Jan van Bruesel zoon heeft te leen ontvangen in zusterlijke en broederlijke rechten op 2 V land dat Lambrecht Bromans en Peeter Cristiaen Reijns in handen hebben op elk perceel 17 L rogge leenpacht, heeft de heer voldaan, present Cornelis Merck Loijcx, Jan Peeter Boijts, Jan Leijs Sebrechts

Jan Cornelis Pauwels Keeselmans heeft te leen ontvangen bij versterf van zijn moeder Marie Heijnrick Loijx dr ca 5 L land in 'den straethof' O zijn zelfs Z de gemeen heerweg W zijn zelfs N Wouter van den Broecke, heeft de heer voldaan, present Cornelis Merck Loijx, Cornelis Nijs, 18/05/1541

item na dood van Peeter Jans zoon van den Veken is gekomen Adriaen Lenaerdt Wouter Heijlkens als momber en Peeter Mertens als toeziener van Hanneken Jans zoon van den Veken, minderjarig, hebben in die kwaliteit ontvangen zulk vol leen als hem verstorven is van zijn oom Peeter Jans zoon van den Veken, heeft de heer voldaan, present Marcus Loijx, Lauwereijs van den Aerde, Adriaen van Aeken, Jan Hegge, Ghijsbrecht de Bije, Peeter van der Buijten

F° X v°

| 305-020-01 |

na dood van vs Cornelis Francs (cfr f° 9 boven) heeft ontvangen dit vs volle leen Peeter Cornelis Francs voor hem zelf en Cornelis Ijsendonck heeft de eed gedaan als bezet man tot de tijd dat Peeter tot zijn jaren is gekomen, present Antoenis van Gelle, Jan Voorspoels, 22/08/1558

op heden 10/04/1567 np. Compareren mr Reijnier Lemmens, Leuven, testamentair momboor van Peeter Cornelis Frans zoon en Magdalena Cornelis Frans dr, beide onbejaard; item Joris van Gherven, Antwerpen, als vader van Susanne van Gherven waar moeder van was Marie de Herde; item Jehan Boijsack, Grave bij Leuven, als man van Catherine Cornelis Frans dr; hebben opgedragen in handen van Jan van Vollenhoven, stadhouder, het vs volle leen waarvoor te boek staat Peeter Cornelis Frans zoon, en dit tot behoef van Eeuwout van Eemeren Christoffels, koper, die het heeft ontvangen, present Jan van Bavele, Jan van Staeijen, Cornelis Ijsendonck, Jan van Vorspoele

op heden 05/05/1582 heeft Eeuwout van Eemeren vs heerlijk leen opgedragen tot behoef van zijn koper Dierick de Meij en Jan de Meij Diericxssen heeft vs heerlijk leen ontvangen , present Peeter van Vollenhoven, Jan van Vollenhoven, … Aerts, Jan van Vorspoele

F° XI r°

| 305-021-01 |

aan deze 2 volle lenen heeft Eeuwout van Eemeren 'sin bij leven' zoals blijkt bij zeker contract dd 10/03/1582

na dood van Eeuwout van Eemeren heeft mr Jacob van der Vleuten in naam van Christoffel Rogier, Leuven, en waarvan vs Eeuwout oom was, de vs 2 heerlijke lenen ontvangen, 23/01/1616, present mr Geert Luijcx, Laureijs Reijns, Daniel Buijcx

F° XIII r° – Volle Leen

| 305-022-01 |

Volle leen welk placht te houden Henrick de Costere welk mijn heere zelf in handen heeft

Catrijne Peter Dirijx en Dingen Jan Hovelmans hun part

Jan Andries Herels zoon heeft te leen ontvangen na dood van zijn oom Cornelis Hovelmans een beemd 3 voeder hooimaden Z Gielis Willems N Willem Gielis kinderen O de Blaakt, actum 02/07/27, present Laureijs van Aerde, Peeter Herels, Michiel van Elsackere

na de opdracht van Jan Heerls heeft Willem Jan Huevelmans dit vs perceel ontvangen, present Jan Huevelmans, Jan van Bavele, 12/03/1536

modo na de dood van Willem Huevelmans heeft zijn huisvrouw Katrijne de helft van vs percelen, present Ghijsbrecht de Bie, Jan Vorspoels haar gezet man, Peeter Thuens, 29/12/1544

Willeken Anthonis Huevelmans heeft ontvangen de helft van vs percelen in zusterlijke en broederlijke rechten, Jan Henrick Huevelmans heeft de eed gedaan, present en datum als boven

op 04/05/1564 brengt Catherine Peeter Diericx dr deze vs beemd 3 voeder in Blaakt O Lenaert de Bruijne, Jan Peeter Nijs e.a. Z Jan van Ostaeijen W de beek N Haar zelfs, Jan Peeter van Staeijen e.a., en van welke beemd zij de helft heeft, en Digna Jan Hovelmans is de andere helft te leen houden en heeft die ontvangen na opdracht van Cornelie Anthonis Hovelmans dr met haar man Jan van Hovele, en bij calengiering van de koop bij Anthonis van Aerde tegen vs Jan van Hovele gedaan

modo na dood van Dingen Hovelmans hebben ontvangen Willem en Antonis Hovelmans volgens landbank recht, pres Keeselmans, Arnout van Ostaeijen, Vorspoel

Hendrick Dierck als momboor van Mariken Cornelis Diels dr heeft ontvangen vs stuk beemd, 11/09/1590, pres Peeter Wackers, Jan Wackers, Peeter Beijerssen

F° XIII v°

| 305-023-01 |

zelfde heeft nog te leen ontvangen zijn part van 2 sister rogge bepand op een stuk land in Hecht ca 8 L O Jan van den Wijngaerde W Jan Peeter Claus, actum 25/07/27, Laureijs van Aerde, Michiel van Elsackere

modo na dood van Jan Heerls heeft mr Jacob Heerls part ontvangen van deze 2 sister, present Lauwereijs van den Aerde, Willem Lenaerts

modo na de dood van mr Jacob Heerls zijn dochter, haar gezet man Cornelis van Mere

modo Peeter de Cuijper haar wettig man en momboor, 21/04/1568 np.

Cijselije x mr Peeter de Cuijper hebben opgedragen dit 1 sister rogge tot behoef van Cornelis Cornelis Kestiaens

dit een sister rogge erfelijk reikt uit Aernout van Ostaeijen van de … L land in Hecht f° XCIII

F° XIIII r°

| 305-024-01 |

modo Johan van Vollenhoven

Aerdt Heerls als voogd van de onbejaarde kinderen Peeter Dries Heerls heeft te leen ontvangen in zusterlijke en broederlijke rechten na dood van Cornelis Hovelmans een moken land O achter Nijs Hegx Z Jan Loijcx N +Cornelis Hovelmans, actum 12/06/25, Laureijs van Aerde, Michiel van Elsackere

modo Willem Hovelmans bij koop

modo Dinnege x +Gijsbrecht de Hoevener

dit 6 L land O jonker Jan van den Wijngaerde Z de erfgenamen Laureijs Rombouts W Hendrick van Aerde N Dierick Hegge bracht Digna Jan Hovelmans over, 04/05/1564

modo Jan van Vollenhoven bij evictie

overgezet f° 117)

F° XIIII v°

| 305-025-01 |

Claes der Wewen heeft bij naderschap en opdracht van Peeter Cornelis Loijcx en zijn vrouw te leen ontvangen 2 L land O Goossen Lemmens W 'de breemackere' Z de waterlaat, present Jan Hovelmans, Michiel van den Bogaerde, Peeter Ingelbrechts, 14/06/21

Cornelis Cornelis Ghiel Baeijens x Anna heeft na dood van vs Claes te leen ontvangen, 16/03/1561, pres Sijmon Thijs Theus, Goosen Lemmens

na dood van Cornelis Ghiel Baeijens is gezet man Henrick van Aerde, heeft de eed gedaan, 25/11/1561

op 04/05/1564 heeft Hendrick Cornelis van Aerde deze 2 L in molenacker O Geert Loomans Z de waterlaat en Anna Imbrechts W vs Geerts breenackere N Thomas Cornelis Goris overgebracht

bij de rekening die Cornelis van Dongen gedaan heeft van een jaar ingaande st jansmis 1605 is blijkende dat Antonis Wouter Rombouts tot behoef van zijn vrouw Dimpna Adriaens van Aerde dr te leen ontvangen heeft 2 L land in molenakker O en N Jan Nijs Z de waterlaat W Jan Engelen Anthonissen

F° XV r°

| 305-026-01 |

Wouter Snels heeft te leen ontvangen bij koop tegen Jan Willem Loijcx een V land 'die steghe' N Nijs Hegx W vs Wouter komende aan de waterlaat aan 'die steghede', 23//12/32, Michiel van Elsackere, Adriaen Wouters

na dood van Wouter Snels heeft Peeter Verwilt dit perceel ontvangen, de heer voldaan, present Willem Lenaerts, Gheerdt van Elsackere, Peeter van Ostaeijen

na dood van Peeter van der Wilt heeft Willem van der Wilt Peeters vs zoon de helft ontvangen in zusterlijke en broederlijke rechten, present Peeter Joos, Adriaen Wouters, 23/05/1541

modo na deling heeft Heijlwich Verwilt x Cornelis de helft van vs perceel ontvangen, present Jan van Bavel, Adriaen van Aken

Jan van Ditvoort nomine Lenaert van Houtele Lenaertssen heeft ontvangen een L land uit vs V, welk zelfde Lenaert openbaar verkocht heeft aan sr Jaspar de Hase en welke koop vs Dietvoort als bloedverwant van Lenaert gecalengierd heeft, is daarin gerecht, 11/07/1618, present Daniel Buijcx, Imbrechts, van Staeijen (nota: dat Lenaert van Houtele de oude niet te boek staat)

Marie weduwe Wouter Snels heeft na dood van haar man bij deling ontvangen de helft van vs V land, heeft de heer voldaan, present Laureis van Aerde, Peeter van Ostaeijen, Pauwels Jan Boets, Wouter van den Broecke, 16/08/1538

Na dood van Marie Jans van Houtele dr x +Wouter Snels hebben Jan Jacob Theus, Mathijs Peeter (Thijs doorstreept) Anthonis Heijndrick Sprangers en Jan Haeghen met al de erfgenamen van Marije van Houtele langs moeders zijde ontvangen de helft van V land en opgedragen tot koopmans behoef, 01/12/1557. Hierna heeft Jan van Vorspoele de jonge vs V ontvangen, 11/02/1561 svl

bij de rekening die Cornelis van Dongen gedaan heeft anno 1599 st jansmis blijkt dat Cornelis van Nieuwenhuise tot behoef van zijn vrouw Marie van Vorspoel de helft van vs V heeft ontvangen na dood van haar vader Jan van Vorspoel

Jan van Dietvoort bij koop van vs Marie van Voorspoele heeft vs perceel ontvangen, 11/07/1618

F° XV v°

| 305-027-01 |

broeder Gheerdt Gheerdt Vorsselmans heeft te leen ontvangen na dood van zijn moeder Agneese Vorsselmans een sister rogge erfelijke leenpacht bepand op een V land dat Wouter Snels in handen heeft zo hier voor geschreven staat, present Olivier van den Wijngaerde, Laureijs van Aerde, Peeter Vorsselmans, 07/01/22, gezet man is Wouter Meeus van Brecht

modo mr Gheerdt Vorsselmans Jans zoon heeft dit ontvangen bij koop tegen broeder Gheerdt Vorsselmans, 29/05/1536, Gheeraert Ingelbrechts, Pauwels Jan Dignen, Gheeraerdt Vorsselmans

modo Jan Vorsselmans mr Gheerdts broer heeft dit sister ontvangen na dood van zijn broer, 15/07/1542, Peeter de Koninck, Adriaen Rombout Jan Rombouts, Gheerdt Vorsselmans

zelfde vs sister heeft hij opgedragen tot zijn koopmans behoef Gheeraert Vorsselmans en Gheerdt heeft dit ontvangen, beloofd de heer te voldoen, present Lauwereijs van Aerde, Adriaen van Aken, Jan Vorspoels

op 06/06/1563 heeft Anthonis Peeters van der Wilt als rentmeester van het klooster van Corsendonck vs sister ontvangen, present Jan van Bavele, Jan van Vorspoele

op 30/08/1591 heeft Cornelis Nijs, procurator van de broeders van Corsendonck, dit sister rogge ontvangen waar Anthonis Peeters Verwilt uitgestorven is en heeft Jasper Waechmans, Hoogstraten, de eed gedaan, present Johan van Vollenhoven, Peeter Beijers van Voxdael, Jan Huijbrechts

compareerde mr Geert Luijcx als gemachtigd van het convent van Corsendonck, proc mr Lambrecht van Berwaer, notaris, Turnhout, 30/07/1611,kent dat Jan van Ditfoort voor hem en zijn consorten voldaan heeft van het sister rogge vs, 05/11/1613, pres de stadhouder Wackers, van Aken, Vorselmans

F° XVI r°

| 305-028-01 |

men twijfelt dat dit staat f° 73)

Willem Jan Peeter Claus houdt te leen van de heer van Loenhout een stik erve 'het hexsche block' ca 5 L in Hecht O Jan van den Wijngaerde N Jan Loijcx

zelfde heeft nog ontvangen V rogge die Matthijs de Cuper heffende was op de grond, 12/03/131, Willem Vermunten, Laureijs van Aerde, Wouter Snels, Gheert van Elsackere

gekweten

Anthonis van Aerde houdt te leen (einde zin)

F° XVI v°

| 305-029-01 |

Marie Goossen Lemmens dr heeft te leen ontvangen 2 L land, na dood van haar vader Goossen Lemmens, Z en O Wouter Snels, 27/11/19, present Jan Loijcx, Laureijs van Aerde

modo Geert Loeijmans en zijn huisvrouw, present Jan van Bavele, Jan Vorspoel, 06/03/1561

modo Cornelis Couwenberch nomine Cornelia zijn huisvrouw

op 04/05/1564 heeft Gheert Loomans deze 2 L in molenakker O Thomas Cornelis Goris Z de waterlaat en Anne Imbrechts steechde W Heijndrick van Aerde N vs Thomas Cornelis Goris overgebracht, en hierop heffen de kinderen Aernout de Cuijpere 2 V rogge erfelijk

Jan Antonis Engelen x Marie heeft deze 2 L land ontvangen, de heer voldaan

na dood van vs Jan Engelen Anthonissen heeft zijn zoon Peeter Jan Engelen in broederlijke en zusterlijke rechten te leen ontvangen de helft van vs 2 L, in het geheel O Anthonis Wouter Rombouts Z Jan Nijs steechde W de vaarweg N vs Jan Nijs, en mits de minderjarigheid van van vs Peeter heeft Antonis Jan Rombouts de eed gedaan, 20/02/1620, present de stadhouder, Jan Cornelis Goris, Henrick van Staeijen

F° XVII r°

| 305-030-01 |

Peeter de Cuijper houdt te leen 8 L rogge op vs 2 L land die Marie Goossen Lemmens dr in handen heeft

modo Arnout de zoon na dood van zijn vader, present Mattijs de Cupper zijn oom, Peeter Peeter Nouts, anno 1535

F° XVII v°

| 305-031-01 |

Peeter Gheert Ingelbrechts heeft bij koop te leen ontvangen 2 stukken onder land en weide samen ca 5 L land in Neerven Z Jan Thoen Thijs W Jan van den Wijngaerde N Jasper van den Dorpe en Gheraert Ingelbrechts, present Giel van den Wijngaerde, Jan Ghijs, Jan Hovelmans, Cornelis Neel Loijcx, 28/01/1519

zelfde heeft nog te leen ontvangen bij koop van Peerken Bouwens van den Vekene een plak leengoed ca een L waar een kwaad ontleend huis op staat, present Olivier van den Wijngaerde, Matthijs Theeus Scuijpers, Claus Verherstraten, 02/07/22

dit stuk leengoed onder land en weide een B is gelegen in Neerven O Peeter Imbrechts Z de erfgenamen Jan Hegs en Peeter van Eekele W Cornelis Willem van den Bogaerde N juffr Elijsabeth van den Dorpe, Peeter van Eekele en vs Peeter Imbrechts, aldus overgebracht bij Peeter Imbrechts, 02/03/1565 svl

Jan van Vollenhoven heeft deze pand ontvangen en daar bezet op gedaan op 24/10/1585, present Cornelis van Elsacker, Peeter Joris Christiaens

Cornelis Cornelis Goossen Aerts heeft te leen ontvangen het stuk leengoed onder land en weide waarvan een half L toebehoort de dochter van Lucas Maes, welk stuk opgedragen is bij Frans Imbrechts en Trijne Imbrechts en consorten, vs Cornelis heeft de ontvangst gedaan voor hem zelf en tot behoef van zijn huisvrouw Marie Franchois Imbrechts dr, 11/06/1613

compareerde Michiel Michielssen van Elsackere nomine Geertruijt Lucas Maes dr, moeder was Marie Peeter Imbrechts, heeft na dood van Peeter Imbrechts ontvangen dit half L land, 01/07/1618

F° XVIII r°

| 305-032-01 |

Nijs Hegghe houdt te leen een half L land N Gielis Willems Z en W deszelfs Nijs Hegx

modo na de opwinning heeft Willem Dominicus zoon van Antwerpen dit vs half L ontvangen, present Jan van Voorspoele, Heijndrick van Aerde, Peeter Joos

modo Jan van den Wijngaerde bij koop van Willem Magrieten zoon

op 04/05/1564 bracht Jan Willems van den Wijngaerde dit half L over, gelegen Neerven O en W zijn zelfs Z Catherine Peeter Diericx dr N Digne Jan Hovelmans

Jan van Dietvoort bij koop van de erfgenamen Jan Willems van den Wijngaerde te leen ontvangen vs half L land, 02/1621, Daniel Buijcx, Jan Cornelis Goris, Michiel Jan van Elsacker

F_ XVIII v°

| 305-033-01 |

Cornelia Gheerts van Elsackere houdt te leen 3 L land O Jan van den Wijngaerde W Jan Peeter Cleijs

op vs 3 L land heeft Neelken Jan Peeter Nouts dr te leen ontvangen in tocht 2 V rogge

Aernout van Ostaeijen heeft te leen overgebracht deze 3 L O Hecht Z jonker Jan van den Wijngaerde W zijn zelfs N Anthonis van Aerde, hierop heffen de erfgenamen mr Jacob Heerls, actum 06/11/1544, en nog heeft op dit land Peeternelle Claes Claes Peeters dr 9 L rogge erfelijk, en vs Aernout van Ostaeijen heeft gekweten de kinderen Jan Luijcx 4 V rogge erfelijk

dezelfde 9 L rogge waarop Peeternelle Claes Claes Peeters dr op staat is ontvangen f°95

op heden 14/03/1574 svl compareerde Joris Peeter Diricx als voogd van de onbejaarde kinderen mr Peeter de Cuijper x +Sisijlia mr Jacob Heerls met Henric van Roeij als toeziener, bekenden dat Aernout van Ostaeijen gekweten heeft 4 V rogge, present Antonis van Ditfort, Antonis Cornelissen

F° XIX r°

| 305-034-01 |

Wouter Verwilt en Heijlwich Verwilt

Wouter Snels houdt te leen 2 L land in Neerven in de ackere O Jan Loijcx Z de waterlaat N en W deszelfs Wouter

na dood van Wouter Snels heeft Peeter van der Wilt vs perceel ontvangen, de heer voldaan, present Willem Lenaerts, Gheerdt van Elsackere, Peeter van Ostaden

na de dood van Peeter van der Wilt van der Peeters vs zoon dit ontvangen in zusterlijke en broederlijke recht, present Peeter Joos, Adriaen Wouters, 18/05/1541

bij rekening van Cornelis van Dongen van 1605 blijkt dat Jacop Verwilt zo voor hem als voor zijn moeder en zusters, erfgenamen Wouter Verwilt de leengoederen ontvangen heeft

modo Cornelis Anthonis Goris bij koop tegen de erfgenamen Wouter Verwilt, te leen ontvangen 29/01/1621

F° XIX v°

| 305-035-01 |

Anthonis Jan Hovelmans zoon houdt te leen 2 L land O Jan Loijcx Z de ackerstrate, op welk pand Rombout Jan Rombouts van Wuustwezel een V rogge heft

Willeken, zoon van vs Anthonis, heeft dit ontvangen na dood van zijn vader in zusterlijke en broederlijke rechten, present Ghijsbrecht Pauwels Wuijts, Willem Jan Huevelmans, Jan Vorspoels

op 13/05/1564 heeft Digna Jan Hovelmans deze 2 L ontvangen , haar gezet man Jan van Vorspoele, present Peeter Imbrechts, Jan van Vollenhoven, Jan van Vorspoele

bij rekening van Cornelis van Dongen voor het jaar 1605 blijkt dat Antonis Wouter Rombouts voor 1/3 en zijn broer Laureijs voor 2/3 vs 2 L 'de keijser' in de acker O Dionijs de Bie Z de heerweg W de kinderen Cornelis Philips N Laureijs Wouter Rombouts te leen hebben ontvangen

F° XX r°

| 305-036-01 |

Rombout Jan Rombouts van der Wimeren houdt te leen een V rogge leenpacht bepand op vs pand dat Anthonis Jan Hovelmans in handen heeft

Ghijsbrecht Pauwels Wuijts heeft dit ontvangen bij koop tegen Rombout Jan Rombouts

F° XX v°

| 305-037-01 |

Neelken Jan Thoen Thijs dr houdt te leen een half B land in 'de nedervensche acker' O naast Agneese van den Broec Z, W en N Jan Loijcx, haar bezet man Henric de Costere van Brecht

in marge: dit perceel schijnt hetzelfde te zijn waar Jan Thoen Thijs op staat, f° 24

F° XXI r°

| 305-038-01 |

Gielis Jan Diebouts houdt te leen 11 L rog op vs pand

F° XXI v°

| 305-039-01 |

Peeter Nouts Jans zoon houdt te leen het vierendeel van een beemd 'de leembempt' Z en O het hoogbos N de grote beek langs waar men naar ter Eijck gaat aan 'de papenvonder'

modo bij koop Fransoes Marcelis

modo bij koop Peeter Nout Peeter Nout, present Peeter van Ostaeijen, Laureijs van Aerde

dit perceel met over de andere zijde f° XXII staande is overgebracht bij Peeter Nouts Noutssen, en is een beemdeken ca een L 'de leebeempt' O achter het hoogbos Z Lenaert Thijs W het klein beekske N de grote beek, 22/08/1564

Johanna x +Peeter Nouts heeft dit perceel met de andere percelen ontvangen, haar gezet man is haar zoon Peeter, 03/07/1570, present Peeter Merselis, Vorspoel, Peeter Kerstiaens

op 29/03/1595 heeft Anthonis Joossen dit perceel ontvangen tot behoef van Peeter Hubrecht Peeter Mertens zoon, moeder is Elijsabeth Peeter Nouts dr, en van Marck Barthelmeeussen, moeder is Jenneken Cornelis Peeter Nouts dr, half om half

Anthonis Joossen heeft ten behoeve van Merck Bertelmeeussen vs de helft van vs beemd te leen ontvangen, alzo het zelfde gekocht hebbende van Peeter Huijbrecht Peeter Mertens en zijn moeder Elisabeth Peeter Nouts, regenotende nu O Lenaert Putcuijps Z Lambrechts Engelen en de kinderen Arnout van Ostaeijen W de klein beek N de grote beek,16/07/1618

F° XXII r°

| 305-040-01 |

Peeter Nout Peeter Nouts zoon houdt te leen dat andere vierendeel van zelfde vs beemd

item ut ante

F° XXII v°

| 305-041-01 |

Peeter Peeter Nouts zoon houdt te leen de helft van zelfde vs beemd 'de leebempt' N de grote beek langs waar men naar ter Eijck gaat

F° XXIII r°

| 305-042-01 |

Jan Thomas Jan Meijs Putcuijps houdt te leen 5 ouden gr op een stuk beemd aan 'de nonnen bempt' houdende 3 voeder hooimaden O de Blaakt N Cornelis Hovelmans W de beek

gekweten

F° XXIII v°

| 305-043-01 |

Heijlwijch Jan Luijcx dr houdt te leen 2 L rogge uit een V haar verstorven van haar vader Jan Luijcx en bepand op beemd houdende 3 voeder hooimaden O de Blaakt N Cornelis Hovelmans W de beek

de beemd in dit item alsook in item f° XXIIII als pand van een V rogge vs schijnen ontvangen te zijn bij Jan van Ostaeijen f° LXII en LXIII

F° XXIIII r°

| 305-044-01 |

Gabriel Jan Jan Luijcx houdt te leen de andere 2 L rogge van vs V bepand op een beemd houdende 3 voeder hooimaden O de Blaakt N Cornelis Hovelmans W de beek

F° XXIIII v°

| 305-045-01 |

Lenaert van Houtele en erfgenamen Jan Praeijens

Jan Thoen Thijs houdt te leen 3 L land, gekomen van Katheline Oenolfs, gelegen aan 'het haghelcruijs' Z en N Jan Loijcx

(in linkermarge)

deze item is begrepen in de item staande hierna f° XXVI v° en XXVII r°, is overgezet in de nieuwe boek f° XXXI

(in rechtermarge)

dit land is gekomen van Cornelis Adriaen Schooffs huisvrouw de dochter van Jan Thoen Thijs, f° 20

F° XXV r°

| 305-046-01 |

Jan Willem Luijcx, wnde Wuustwezel, houdt te leen een beemd ca 2 voeder hooimaden W de grote beek N de klein beek Z het gemeen bos, welke beemd gekocht werd tegen Cornelis Willem Maes

modo Cornelis Pauwels Kesselmans bij koop

modo na dood van Cornelis Kesselmans zijn dochter, present Jan van Bavel, Jan Voorspoel

Catherine Cornelis Keeselmans Pauwelssen dr heeft te leen ontvangen 2 beemdekens samen 2,5 L bij het hoogbos O de klein beek en Peeter Nouts Z het gemeen bos W de grote beek N Jan Praeijens erfgenamen, gezet man is haar man Anthonis Cornelissen, 26/05/1564, en hierin is begrepen het voeder hooimaden waar Cornelis Pauwels Keeselmans op staat f° 120

modo Antonij Gillems (Gileins) x Marie Pauwels Aerts dr hebben ontvangen dit één beemdeken bij koop, de heer voldaan, 25/03/1567 svl

modo na dood van Antonis met zijn huisvrouw heeft de dochter Tanneken vs grond ontvangen, Antonis Tilens heeft als momboor man de eed gedaan, present Ewout van Eemeren, Peter Jordaens, heergeweide voldaan in Antwerpen in de half maan

Anthonij Anthonij Gelijns zoon heeft op heden 12/04/1618 verklaard dat hij vs stuk beemden in het jaar 1592 of 1593 met een klein leen ontvangen heeft als hierop gedeeld tegen zijn zuster Tanneken, zoals ook blijkt bij de hand van Jacob Verdijck, schout tot Brecht, en man van vs Tanneken; verder heeft hij vs panden op 27/03/1612 laten belenen aan wijlen Jan Dorens de oude voor 6 jaren, heeft nu de panden verkocht aan Jan de zoon van vs Jan Deurens de oude (gaat verder volgende f°)

F° XXV v°

| 305-047-01 |

(vervolg vorige f°)

heeft vs stuk beemden opgedragen te behoeve van vs Jan Deurens

Joos Huijbrecht Joos heeft vs stuk te leen ontvangen als daaraan bij recht van calengiering gekomen, heeft Jan Deurens gerestitueerd, 04/07/1618, present Franchois Imbrechts, Christiaen Vorsselmans

Lijsbeth Willem Jans weduwe houdt te leen 3 V rogge op vs beemd die Jan Willem Luijcx in handen heeft, W de grote beek N de klein beek Z het gemeen bos

F° XXVI r°

| 305-048-01 |

de kapel van O L Vr tot Loenhout

heer Peeter Peeter Neel Loijcx zoon heeft te leen ontvangen in naam van Jan Mattheus van Herlen, Schelle, en als kapelaan van O L Vr altaar in Loenhout, een L rogge op 3 L land die Claes Aerdts der Wewen in handen heeft, gelegen bij de windmolen, W de straat O aan die grote stede die Dieric Lenaert Bode in handen heeft N Wouter Snels

Claes Aerts der Weeuwen staat hier voor f° XIII v°

modo na dood van Matheus van Herlen nu Lodovicus Manc..., kapelaan van het altaar van st Bernaerts, zijn gezet man Jan van Vorspoel, 10/03/15549

op 04/12/1565 heeft Cornelis Keeselmans ontvangen tot behoef van mr Wouter Nijs als hebbende de beneficie van de O L Vr kapel van Loenhout dit vs L rogge erfelijk, present Jan van Vollenhoven, Peeter van Dietfoirt, Peeter Frans Marcelis, Cornelis Jan Keeselmans, Anthonis Cornelissen

modo heer Jan van Ditfort, priester en kapelaan van O L Vr tot Loenhout, heeft dit ontvangen met zijn voogd, 05/12/1566, is met klein recht te boek gekomen

modo heer Niclaes de Moor als benevicaris van O L Vr altaar tot Loenhout, met zijn voogd Peeter Jans Gilsmans, 12/01/1622, present Daniel Buijcx, Jan Cornelis Goris, Jan Buijcx

F° XXVI v°

| 305-049-01 |

Marie Wouter Snels heeft te leen ontvangen 3 L land als zij gekocht heeft van Baijen Huijbs van der Haerdt, haat gezet man is Jan Vorspoel, 12/11/1538

Lenaert van Houtele houdt te leen uit deze 3 L een L in 'de m...ackere' O Gheert Vorsselmans Z Jan Anthonis Jacops N de erfgenamen Jan Praeijens

Cornelie Jan Praeijens dr houdt te leen in zusterlijke rechten 2 L uit vs 3 L O Lenaert van Houtele Z Geert Vorsselmans W de erfgenamen mr Jan van Vorspoele N Jan Anthonis Jacops, gezetman is Cornelis Hovelmans, 06/11/1564

op 24/02/1568 svl heeft Dijlis van Houtel als voogd van de kinderen Lenaert van Houtel ontvangen in de naam van Jan Lenaert van Houtel in broederlijke en zusterlijke rechten een L uit vs 3 L

bij rekening van Cornelis van Dongen jaar 1599 is gebleken dat Jan Huijbrechts Bode en Jan Michielssen tot behoef van de erfgenamen Cornelis Jan en van Steven Jan Nijsmans te leen ontvingen de 2 L uit vs 3 L

Peeter van den Cloote Geerts zoon nomine de kinderen … (Andries) Anthonis van den Brielle x +Josijne Geerts van den Cloote dr te leen ontvangen vs L land uit 3 L en staande op naam van Lenaert van Houtele, in huwelijk gehad hebbende Naentien Geerts van der Buijten grootmoeder van vs Josijne van den Cloote, actum 20/02/1611

Michiel Jordaens heeft na dood van vs Jan Huijbrechts Bode nomine de erfgenamen te leen ontvangen 2 L uit vs 3 L

F° XXVII r°

| 305-050-01 |

Michiel Jordaens vs heeft heden overgebracht een gerecht L hem toekomende in vs 2 L

Jan Michielsssen van Elsackere als momboor van de nakinderen Jan Huijbrechts Bode heeft eveneens overgebracht 2/3 in een L uit vs 2 L competerende de wezen

het resterende derdedeel behoort de kinderen Jan Jan Huijbrechts Bode de jonge, op heden over gebracht door Peeter van Staeijen als momboor van de voorkinderen van Jan Huijbrechts de jonge en Mathijs Janssen als voogd van de nakinderen, ontvangen nomine Mathijs zoon van Jan Huijbrechts de jonge

'dit artikel is bij abuis hier gesteld en werd in het oude leenboek niet bevonden maar staat hier achter f° 1LVI met de hand van Gielis de Backer en de 2 L onder mijn geëerde vrouwe staan hiervoor in het volle van Jan de Koster f° XIII'

Jan Dierix van Aerde heeft gekocht tegen Gillis Haest peeters zoon 2 L land op 'het hagelcruijs' O de heerstrate W Goessen Lemmens, daar uitgaande 2 L rogge die Jan Putcuijps of Bette Jan Heijts dr heeft en placht toe te horen aan Berbele Jans dr van den Broucke, heeft de heer voldaan, present Jan Wouters, Gielijs en Joerijs Theux, 30/09/151530

modo Peeter Dierijx van Aerde na dood van zijn broer, present Lauwereijns van Aerde, Cornelis Jan Nijs, 31/05/1535

modo Willem Huevelmans nomine zijn huisvrouw Kathelijne na dood van haar vader Peeter, 17/05/1541

na dood van haar man Willem is gezet man Jan Brans, vorster, 25/02/1551, present Henric Jordaens, Peeter Zegers, Jan Bode

Catherine Peeter Diericx houdt deze 2 L, O Cornelis van Aerde Z Jan Anthonis Jacops W Heijndrick Cornelis Elsacker N de nonnen, te leen, 04/11/1564

F° XXVII v°

| 305-051-01 |

Aernout van Ostaeijen heeft te leen ontvangen 2 L land uit 8 L waar Claus van den Aerde in het oude leenboek op staat f° XCVIII , gekocht van Sijmon Thijs Theus cum uxore , verstorven van Peeter van Aerde haar vader, pres Adriaen van Aken

op 27/03/1593 heeft Cornelis Anthonis Goris deze 2 L 'de dorenacker' op 'aerts ackere' te leen ontvangen na dood van zijn moeder Aleijde Aernouts dr van Ostaeijen, zijn vader Anthonis Goris heeft de eed gedaan

Adriaen Peeter de Heun heeft bij opdracht van vs Cornelis Anthonis Goris de 2 L, Michiel Jordaens Z Peeter Joris Christiaens W de kinderen Adriaen Jan van Ostaeijen N het kerkpad, verheven, actum 12/03/1618

F° XXVIII r°

| 305-052-01 |

Jan Arnouts van Ostaeijen heeft te leen ontvangen 4 L land uit 'de dorenacker' waar Aernout van Ostaeijen de 2 L uit ontvangen heeft en is gekomen van de erfgenamen Peeter van Aerde en de laatste 2 L heeft hij gekocht van Luijck Dibbouts nomine uxoris

Jan Aernouts van Ostaeijen heeft te leen overgebracht het derdedeel van 5,5 L land dat hij gekocht heeft van Catherine Peeters van Aerde dr, gelegen Popendonk O Aernout van Ostaeijen Z Joris Christiaens W zijn zelfs N den kerkpat

zelfde brengt over te leen derdedeel van 5,5 L land dat hij kocht van Luijcke Dibbouts, gelegen Popendonk O zijn zelfs Z Joris Christiaens W Laureijs van der Buijten N den kerkpat, 02/11/1564

Margriet Jans van Ostaeijen huisvrouw is gekomen voor stadhouder en leenmannen, heeft de helft van vs 4 L die zij in haar huwelijk heeft helpen kopen, haar gezet man is Jan Peeter Nijs, 05/07/1574

Adriaen Janssen van Ostaeijen heeft de andere helft van vs 4 L ontvangen, 06/04/1593

bij rekening van Cornelis van Dongen 1608 blijkt dat Adriaen Janssen van Ostaeijen na dood van zijn moeder Magriete Peeter Huevelmans de helft van vs 4 L te leen ontvangen heeft

Jan Adriaen Janssen van Ostaeijen heeft na dood van zijn vader vs 4 L te leen ontvangen, 24/01/1618

Luijck Diebbouts x Cathelijn Cornelis Heijns dr heft op de 4 L land die Jan Adriaen van Ostaeijen ontvangen heeft jaarlijks 30 st, 20/10/1563

modo heeft Lucas Dibbouts als man van Catherine Cornelis Heijns dr mits procuratie opgedragen

F° XXVIII v°

| 305-053-01 |

(vervolg vorige blz)

deze vs 30 st erfelijk tot behoef van Bartholomeus Jacops die de eed heeft gedaan, present Jan van Vollenhoven, Peeter Marcelis, Jan van Voorspoele, 16/12/1576

de vs procuratie op vorige blz vermeld is gebleken dd 29/12/1577 voor mr Lenaert van den Poele, notaris

(nota opsteller: de 2 data zijn met elkaar in tegenstrijd)

Jorijs Kerstiaen na de dood van zijn vader heeft te leen ontvangen de andere 2 L land uit 8 L in 'dorenacker' O Henrick Mijns Aerts dr Z zijn zelfs W Lauwereijs Tongleberchs N Jan van Ostaeijen

overgebracht 02/11/1564

Peeter Joris Christiaenssen heeft verklaard dat hij vs stuk land 'de dorenacker' O zijn zelfs Z Peeter Janssen W Adriaen Lenaerts, de kinderen Adriaen Jans van Ostaeijen onder Jan van Vollenhoven te leen heeft ontvangen

F° XXX v°

| 305-054-01 |

op 15/09/1545 heeft Peeter van den Vekene, Antwerpen, ontvangen zulke 5 V rogge als Beatris van den Vekene placht te leen te houden, deze 5 V zijn jaarlijks uitreikende de erfgenamen jonker Jan van den Wijngaerde van de hoeve of percelen in Neerven

op 05/02/1571 svl heeft Peeter van de Vekene de 5 V opgedragen ten behoeve van de kinderen wijlen jonker Jan van den Wijngaerde, mits de kwijting van heer Wijnand van den Wijngaerde, domdeken tot Luik en momber van vs kinderen

op24/03/1572 heeft Anthonis van Dietfoirt nomine de stadhouder de 5 V ontvangen tot behoef van vs kinderen

F° XXXI r°

| 305-055-01 |

Gielis van den Wijngaert heeft ontvangen 1,5 L land hier te voren verkregen tegen Jan van den Wijngaerde uit zijn vol leen, gelegen in 'vrancx heijninghe' Z Peeter van den Cloote NW Jan van den Wijngaerde O deszelfs Gielis 3,5 L land die hij te leen houdt van zijn neef Willem van den Wijngaerde; uit vs 1,5 L en uit vs 3,5 L gaan jaarlijks 30 L rogge die onder Willem van den Wijngaerde hoven en waarvan Jacob van Brecht en deszelfs Gielis ieder 15 L hebben, 30/12/1481

item vs 'vrancx heijninghe' heeft ontvangen Jan van den Wijngaerde Dielis zoon na dood van zijn vader, 11/141491

item vs 'vrancx heijninghe' waarop staat Jan Dielis van den Wijngaerde heeft ontvangen Matthijs Theus Cuijpers zoon, de heer voldaan, st Nicasius dag anno 94

item vs 1,5 L waarop Gielis van den Wijngaerde staat en nu zijn zoon Jan en daarna Matthijs Theus Cuijpers heeft ontvangen Jan Jan Nijs Heggs zoon, 10/12/95

Cornelis Jan Nijs zoon heeft deze 1,5 L ontvangen na dood van zijn broer Jan, 27/12/1498

F° XXXI v°

| 305-056-01 |

op 08/02/1547 svl heeft Marcus Loijcx ontvangen zulke 1,5 L als de kinderen Cornelis Nijs tot zijn behoef opgedragen hebben na dood van hun vader

modo Merten Peeter Tijs bij koop (zie volgende f°)

Jan Edelincx Joris zoon als man van Barbel Marc Loijcx heeft vs 1,5 L ontvangen, 20/01/1567

F° XXXII r°

| 305-057-01 |

op 25/02/67 svl heeft Merten Peeter Thijs vs 1,5 L ontvangen na opdracht van Anthonis van Dietvoort en met procuratie van Barbara Merck Loijcx x Jan Edelincx van wie vs Merten de 1,5 L gekocht heeft

Cornelis Goossenaerten, ziekelijk en in doodsnood te bed liggend, verklaart vs 1,5 L te leen ontvangen te hebben onder de stadhouder van Vollenhoven en dit uit naam van Jehenne Merten Peeter Thijs dr toen zijn huisvrouw

na dood van vs Johanna Merten Peeter Thijs dr heeft Goossen Cornelis Goosenaerten uit naam van Cornelia Anthonie van Houte dr waarvan vs Johanna moeder was de 1,5 L land in 'vrancx heijninghe', O Cornelis Cornelis Goossens Z de weduwe en erfgenamen Gabriel Jan Gabriels W en N de heren van den Wijngaerde, te leen ontvangen; heeft vervolgens de erven opgedragen ten behoeve van Cornelis Cornelis Goossenaerts, 28/03/1618

F° XXXIII r°

| 305-058-01 |

juffr Marie Scheijffs met jonker Daniel Suijs haar sterfelijke en gezet man houdt te leen zeker vol leen waarin navolgende percelen begrepen zijn en welke zij van vs juffr Scheijffs te leen houden

Peeter Hegge Janssen houdt te leen bij deling stede met huis, hof, hofgrachten, opstal, boomgaard en toebehoren genaamd 'het hof van nedervenne', gelegen Neerven O Jan en Lenaert Hovelmans Z de erfgenamen jonker Jan van den Wijngaerde W Digne Hovelmans N Laureijs van Aken

zelfde houdt nog te leen een eusel ook aldaar gelegen groot 0,5 B genaamd 'den brant' O Heijlwich Boots Z jonker Jan van den Wijngaerde erfgenamen W deszelfs Peeter Hegge N Jan Hovelmans

zelfde houdt nog te leen een stuk land ca 2 L ook aldaar in 'het ackere' O Cornelis Nijs Z Cornelis van Aerde W Heijlwich Boets N Digne Jan Praeijens weduwe 'lookens'

Digna Hovelmans Jans dr houdt te leen een stuk land 'het latbosch' in Neerven O Peeter Hegge Z en W Wouter Rombouts N Laureijs van Aken

Jan en Lenaert Hovelmans houden te leen een stuk land 'de poorthoff' groot een V (verder volgend f°)

F° XXXIII v°

| 305-059-01 |

ook in Neerven O Anne Imbrechts 'eijckhoff' Z de kerkpat W vs hof van meeren N Adriaen Engelen

Jan Hovelmans Heijndricxssen houdt te leen als voren een eusel 'de brant' 0,5 B ook in Neerven O en N zijn zelfs Z en W Peeter Hegge

zelfde houdt te leen een stuk erven half land en half weide 'den bolck' een B ook in Neerven O 'lookens' van Digne Jan Praeijens weduwe en Merck Nijs Z Heijlwich Boets W de erfgenamen jonker Jan van den Wijngaerde N zijn zelfs

zelfde houdt nog te leen als voren een stuk land 2 L in 'de hechtsche ackere' O de heerweg naar Brecht Z de waterlaat W Anthonis van Aerde N Digne Hovelmans

Wouter Rombouts Janssen houdt te leen als voren een eusel met een dijk 0,5 B genaamd 'het latbosch' in Neerven O Digne Hovelmans Z de erfgenamen jonker Jan van den Wijngaerde N Laureijs van Aken

Heijlwich Boots Lenaerts dr houdt te leen een stuk land een V in Neerven in 'de ackere' O Peeter Hegge Z en W de erfgenamen jonker Jan van den Wijngaerde N Jan Hovelmans

Anthonie Smits Peeters dr houdt te leen 2 L land in Neerven in 'de ackere' O de kapel van O L Vr altaar Z Geert Vercaert W Peeter Hegs N Digne Jan Praeijens weduwe

F° XXXIIII r°

| 305-060-01 |

Marie Carels Peeters dr houdt te leen een L land in 'de hechtsche ackere' O de heerstraat Z Jan Hovelmans W haar zelfs N Adriaen Engelen

Adriana Claeus Aertssen dr houdt te leen 3 L land 'het hagelcruijs' in 'de ackere' O Catherine Diericx Z Jan Anthonis kinderen W de nonnen N de molenweg

de vrouwe religieus van het godshuis van st magrietendale houdt te leen 16 roeden land bij 'de willigen ackere' O de graven van Arenberch Z en W haar zelfs N de erfgenamen jonker Jan van den Wijngaerde

Cornelie Lenaerts van Houtele dr houdt te leen ca een L land aan 'het groot block' O Heijndrick van der Buijten Z Peeter van Dietfoort W Peeter van Eeckele N de molenweg

Willem Hovelmans houdt te leen 2 L land op 'de ackere' O jonker Jan van den Wijngaerde erfgenamen Z het klooster van st magrietendale W Anthonis van Dietfoort cum suis N de kerkpat

heer Jan van Dietfoort, priester, met Heijlwich zijn moeder en Anthonis zijn broer, houden te leen 2 L land ook in 'de ackere' O Willem Hovelmans Z vs klooster W Geert van den Cloote N de kerkpat

Gheert van den Cloote houdt te leen 2 L land (gaat verder volgende f°)

F° XXXIIII v°

| 305-061-01 |

in 'de ackere' O Anthonis van Dietfoort cum suis Z vs klooster W Peeter Hovelmans kinderen N de kerkpat

Anna Anthonis van Dietfoort dr x +Jan Engelen houdt te leen 2 L land in 'de ackere' O Cornelis van Aken Z de kerkpat W Peeter van Dietfoort N Heijndrick van der Buijten

Peeter van Dietfoort houdt te leen 2 L land in 'de ackere' O Anne van Dietfoort Z de kerkpat W Peeter van Eeckele N Cornelie van Houtele

Joos Cornelis Mercx houdt te leen een beemd 'de breeden bempt' groot 3 voeder hooimaden O de beek Z de erfgenamen Lenaert van Houtele W Jan van Vorspoel N Mathijs de Knodder

Jan en Marie van Houtele houden te leen een beemd 'de breeden bempt' groot 3 voeder hooimaden O de beek Z de erfgenamen Cristiaen Meeus W Henrick Peeter Mertens N Joos Cornelis Mercx

aldus overgebracht bij Marcus, stadhouder van het leenhof van Neerven, 27/11/1571, de minuten geschreven door Johan van Vorspoel, secretaris tot Loenhout

F° XLI r°

| 305-062-01 |

compareerde Geraert Havermans, met procuratie van jonker Ferdinando de Bernuij, drossaard van Breda, de dato 22/06/1606, heeft te leen ontvangen zulk vol leen als op vs jonker verstorven van zijn vader heer +Ferdinando de Bernuij, welke hetzelfde had verkregen bij koop tegen jonker Rutger van Doorne, actum 31/07/1606, in handen van Cornelis van Dongen als stadhouder

op 09/12/1619 heeft vs Jan Cornelis Goris de eed gedaan als stadhouder van het leenhof Willem Mourits van Bernuij

Jan Cornelis Goris, procuratie Breda dd 15/07/1619, heeft te leen ontvangen ten behoeve van jonker Willem Maurits de Bernuij na dood van diens vader Jonker Ferdinando vs vol leen, 17/09/1619

F° XLIII r°

| 305-063-01 |

dit navolgende zijn zulke leengoederen als men te leen houdende is van jonker Robbrecht, graaf van der Marck en van Arenborch, in zijn heerlijkheid van Loenhout, en die vernieuwd zijn in het jaar 1532

meester Heijnrick meester Heijnricxs zoon bij koop tegen Jacop van Heester, 01/12/1541

Peeter van meer, broer van vs Henderic, heeft na diens dood dit volle leen ontvangen, 30/09/1575

Thomaes Nijs van Heestere is man van het vol leen zo hier na volgt, welk vol leen ontvangen heeft Jan Thomaes Meijs Putcuijps na dood van zijn broer Nijs en dit tot behoef van vs Thomaes Nijs van Heestere zijn neef, onder zijn jaren zijnde

dit zijn de gronden van vs vol leen

in den eerste een stuk erven een V heide 'de wildaert' O Claus Haeijen W Willem Jan Wils N Nout Peeter Nouts

item 1,5 B beemd 'de boonhof ende latbosch' in Sneppel aan het valveken Z sheeren … N Cornelijs Buijs O Claus Haeijen; kommer uitgaande de kapelaan van Brecht oude gr, Kathelijne van den Aerde 8 oude gr en Gheert Peeter Gheerts kinderen 6 V rogge

is gebleken bij brieven vs sr Jan van Vollenhove dd 08/07/1581 dat Peeter Jordaens aan de rechten van het vol leen en dit tot behoef van mr Charles van der Meeren bij recht van calengiering

F° XLIII v°

| 305-064-01 |

item huis en hof ca een V land O sheeren strate Z Claus Haeijen N de kerkweg, hierop heft Lijsbet Jan Heijmaren dr jaarlijks 6 V rogge

item ca 5 kwartier land 'de hegacker' O de weg Z en W dorens erve

item een stuk land 3 L 'de doirenacker' in Sneppel in de acker Z Doren Nefs W Heijn Claijs N dorens erve

item een stuk erven 3 L 'de willigen acker' O Doren Nefs W Jan Boeij en Willem Jan Wils Z de heerweg

item een stuk erven 2 B heide 'dat kevelaer' in Sneppel O Jan Peter Nouts kinderen Z Claus Haeijen en Willem van der Munten W de keveler strate, en welk nu in handen heeft Nout Peeter Nouts en Jan Merten Herstraets

dit is die manschap vs vol leen toebehorende gelijk hier na volgt

F° XLIIII r°

| 305-065-01 |

Jan Leijs Rombouts houdt te leen een heiveld ca 2 L Z Jan Laeijts O Peeter Scuijpers

Peeter Hovelmans 8 L rogge op een stuk land ca 6 L 'het gerichte' hetwelk Cornelis Gielis Haest in handen heeft

Hector de Neve houdt te leen een B beemd 'baeijkens bempt' bij Sneppel acker Z Machiel van Elsackere N de kapel van het begijnhof van Hoogstraten

Jan Merten Herstrats een vierendeel B heide min 33 roeden Z Claus Haeijen W Nout Peeter Nouts N Willem Jan Wils

modo de erfgenamen Henrick van Staeijen

Cornelie Aert Brants dr met haar gezet man Jan Wouter Brants houdt te leen als tochteres een stede in Sneppel een V O de kerkstraat W Jan Haest Z Claus Haeijen

zelfde als voren een stuk erven 'de hegacker' ca 5 kwartier O de straat N Claus Peeter Haeijen

modo mr Geert van Bergen

Cornelis Gielijs Haest een stuk land 9 L N Claus Jan Heijlen O Boijen Thijs kinderen Z Dorne Nefs W Gheerdt Vorsselmans kinderen, en waarop Jan Hovelmans jaarlijks 7 L rogge heft, Jan van Eijnde een V rogge en de h geest 6 L rogge

F° XLIIII v°

| 305-066-01 |

mr Geert van Bergen

Matthijs de Cuper houdt te leen 6,5 L onder groes en zaailand aan 'de lammerije' Z sheeren strate N Gielis Haest, en waarop Agneese van den Broeck jaarlijks een sister rogge, Heijle heer Jan Vlimmermans dr een halsteer rogge, Digne heer Jan Vlimmermans dr een halster rogge en de persoon van Loenhout een L rogge als het groes is en 5 L rogge als het gezaaid wordt

Agneese van den Broecke houdt te leen een sister rogge op vs grond zoals daarin gespecificeerd

Heijlwich heer Jan Vlimmermans dr met haar gezet man Jan Peeter Boedts een halster rogge

Digne heer Jan Vlimmermans dr met haar gezet man Gheerdt Jan Wils een halster rogge

heer Peeter van Egmond, religieuze van st Bernaerts, pastoor van de kerk van Loenhout, houdt te leen uit naam van de schuerkerk een L rogge op het pand van Matthijs de Cuper, wanneer de groes bezaaid wordt heft hij 5 L

F° XLV r°

| 305-067-01 |

Cornelijs van Elsackere houdt te leen een stuk beemd 'de perbempt' ca 5 voeder hooimaden N Bouwen Thijs kinderen O Cornelis Ariaens Sconincx Z de beek, er gaat jaarlijks 5 V rogge op uitgestoken

Cornelijs de Coninck houdt te leen 5 V rogge jaarlijks verpand op vs beemd

Willem van der Munten houdt te leen onder land en weide ca een B 'scuijpers hoff' met een wildaert daaraan gelegen Z Jan Laets en Jan Herstraets W de kevelstrate N Nout Peeter Nouts

Cornelie Lambrechts dr van der Wilt met haar gezet man Henric Cleijs Jan Heijlens houdt te leen 2 gemet land op 'de lammerije' genaamd 'het gherichte' Z en W Dielis Peeter Haest N de bontincstrate, jaarlijkse kommer 15 L rogge

Pauwels Diel Pauwels houdt te leen vs 15 L rogge verpand op vs stuk land

F° XLV v°

| 305-068-01 |

Claes Peeter Haeijen houdt te leen ca 3 L land 'de wildaert' O en Z Peeter Scuijpers

zelfde houdt te leen een stuk beemd ca 3 voeder hooimaden O Peeter Wouters van den Cloot Z sheeren strate

zelfde houdt te leen stede met huis en hof ca 3 L 'de vrouwen hof' O sheeren strate W Jan Haest N Peeter Gheens huisvrouw, kommer Johanneken van Alfen 10 L rogge, de persoon van Loenhout 2 L rogge en nog 5 V rogge

Johanneken van Alfen met Jan van den Broeck houdt te leen 10 L rogge bepand op vs 3 voeder hooimaden en vs stede en hof

Nout Peeter Nouts houdt te leen een heiveld 'de wildaert' ca 3 vierendeel B O Jan Merten Herstraets W de kevelerstrate N Cornelis van der Cloot

Johanne Peeter Gheerts dr van der Buijten met haar gezet man Jan van der Withagen houdt te leen 6 V rogge leenrenten op 'dlatbosch' en op 'den boonhof' in Sneppel W de ackerstrate N Cornelis Buijs O Claus Haeijen

F° XLVI r°

| 305-069-01 |

Jan Cornelis Boots houdt te leen ca 2 L land 'de gansackere' W de beek N Dielis Haest O de ackerstrate

item boven deze zo houdt vs Thomas nog te leen van de heer van Loenhout 5 V rogge jaarlijks op zekere leengronden die Claus Haeijen in handen heeft

in marge: dit is gekweten , 10/02/1545 svl

F° XLVII r°

| 305-070-01 |

modo Cornelis Frans bij koop

Jan Bellens houdt tot een vol leen 2 sister rogge bepand op een stede met huis en hof ca 0,5 B in Loenhout N en W sheeren strate O Jan Merten Sibs en Lenaert Merten Buijens Z Lenaert van den Bogaerde kinderen

Dierick Jan van Bellens zoon heeft dit ontvangen , 20/04/1537

tot welk vs vol leen zelfde Jan Bellens houdende is manschap zo hier na volgt

na dood van Cornelis Frans zijn vader heeft Peeter Cornelis Frans zoon vs vol leen ontvangen, Cornelis Ijsendonck heeft de eed gedaan als gezet man tot Peeter tot zijn meerderjarigheid is gekomen, 1552

F° XLVII v°

| 305-071-01 |

Matthijs Henrick Hovelmans houdt te leen van Jan Bellens een stede met huis, hof, land en toebehoren aan het oosteneinde N en W sheeren strate O Jan Merten Sibs, en waarop Jan Bellens jaarlijks heffende is 2 sister rogge

Laureijs van Aerde houdt te leen stede met huis, hof en toebehoren in Loenhout aan het oosteneinde zo ver als het leen is W Jan Luijcx kinderen O Peeter Karels Z sheeren strate

Kathelijne x +Jan Luijcx houdt te leen stede met toebehoren aan het oosteneinde W de kerk en Henrick van den Bogaerde Z en N vs Katelijne, en waarop Jan Hovelmans 13 L rogge en Lenaert Merten Buijens 6 L rogge jaarlijks heffende zijn

Jan Hovelmans is man van vs Jan Bellens van 13 L rogge die hij heffende is op vs stede

Lenaert Merten Buijens hout te leen van Jan Bellens 6 L rogge op vs stede

F° XLVIII r°

| 305-072-01 |

de kerk van Loenhout houdt te leen van vs Jan Bellens een stukje erven op het oosteneinde hetwelk haar gegeven heeft Heijlwich Jan Peeter Wouters huisvrouw, groot ca 22 roeden

Barbele huisvrouw van Lenaert van den Bogaert en Hanneken Lenaerts zoon ieder voor de helft houden te leen van Jan Bellens ca 3 kwartier land aan het oosteneinde naast Matthijs Hovelmans

Heijlwijch Willem Buijens houdt te leen van Jan Bellens het 9de deel van vs goederen waarin de kerk, Barbele x Lenaert van den Bogaerde en Hanneken Lenaerts zoon gerecht zijn

op 10/04/1567 np zijn verschenen mr Reinier Lemmens, Leuven, testamentair momboor van Peeter en Magdalena wijlen Cornelis Frans onbejaarde kinderen, item Joris van Ghemen, Antwerpen, als vader van Susanna van Ghemen waarvan moeder was Marije de Herde en Johan Bonsack als man van Catherine Cornelis Frans dr, Grave bij Leuven, hebben vs vol leen opgedragen tot behoef van Eewout van Eemeren, schout tot Brecht

05/05/1582 heeft Eewout van Eemeren heeft het leen opgedragen ten behoeve van Dierick de Moij, zijn koopman

F° XLIX r°

| 305-073-01 |

Mattheeus van Bavele zoon wijlen Jan van Bavele heeft na dood van zijn vader voor hem allen een vol leen ontvangen, present Laureijs van den Aerde, Claus Verheerstraten, Jan Cornelis Bode, Machiel van Elsackere, Jan Hegge, hubertusdag jaar 1525

oud leenboek f° XVI

modo Denijs Broeboest bij koop

modo na de dood van Nijs zijn broer Peeter

op 23/10/1586 heeft Peeter Jan Bode dit vol leen ontvangen

vs Mattheeus van Bavele houdt van de heer tot een vol leen 10 L rogge erfelijk bepand op stede in Terbeek die Cornelis Lenaert Boeij in handen heeft, groot ca 3 L O sheeren strate N Adriaen Peeter Boots

vs Peeter Bode heeft beloofd de 10 L te voldoen

deze navolgende manschappen horen tot vs vol leengoederen

Peeter Merten de oude houdt te leen 8 L land in Terbeek op het hesschot O Lijsbeth Gheert Pauwels huisvrouw Z Nout Peeter Nouts W Lijsbeth Leijs Sijbrecht, Henric van Bruessel heft hierop 7 V rogge

Cornelis Lenaert Bode houdt te leen een V land 'de schootackere' O en N Adriaen Peeter Boots Z vs Cornelis, jaarlijks uitgaand Henrick Hovelmans 3 V rogge

F° XLIX v°

| 305-074-01 |

Henric Hovelmans houdt te leen 3 V rogge leenrente bepand op vs schootacker die Cornelis Lenaert Bode in handen heeft

Henric Cornelis van Aerde houdt te leen een half B beemd 'de donc bempt' N Peeter Diericx O Cornelis van den Broeck W de beek

Peeter Diericx van den Aerde houdt te leen een voeder hooimaden O Cornelis van den Broeck Z Henric Cornelis van Aerde W het molenbos

Matthijs Theeus Cuijpers houdt te leen een voeder hooimaden aan 'de lammeije' N Dielis Haest O zijn zelfs Z sheeren strate

Peeter Mertens de jonge houdt te leen 2 L land op 'het hesschot' N, Z, W en O Jan Merten Sibs

Adriaen Peeter Boots houdt te leen een V land in Terbeek Z Cornelis Lenaert Boets W de schootackere N Cornelis kinderen van Bavele, Jozijne Jan Leijs Sijbrechts dr is hierop jaarlijks heffende 18 L rogge en Marie van der Hesen 6 L rogge

F° L r°

| 305-075-01 |

Jozijne Jan Leijs Zijbrechts dr houdt te leen 18 L rogge leenrente op vs pand

Marie van der Hesen met haar gezet man Jan Ghijsels houdt te leen 6 L rogge op vs pand

F° L v°

| 305-076-01 |

heer Jan van der Hose heeft van de heer te leen ontvangen na dood van zijn vader en moeder 32 roeden moer op 'hoender moer', hetwelk nu uitgegraven is op 14 roeden na, en welk hier voortijden te leen gehouden heeft Jan van Eele , in presentie Jan Hovelmans, Jan Ghijs en Henrick Leemans, 27/07/1517

meester Wouters huisvrouw heeft dit ontvangen na dood van haar vader, present Ghijsbrecht de Bie, Adriaen Wouters, haar gezet man mr Wouter, 02/04/1535

modo Jan Cornelis Gheertssen en Alijdt zijn huisvrouw bij koop

Anne Wouter Happaert dr heeft te leen ontvangen in zusterlijke en broederlijke rechten vs moer, gezet man is Peeter van Roeije , 09/11/1563

Peeter van Roije houdt te leen … heide met moer en putten op Hoenderen O Peeter de Roovere Z Jan Cornelis van Bavele W het klooster van ste clare N het begijnhof, 14/11/1564

F° LI r°

| 305-077-01 |

Peeter Jan Nijs heeft te leen van de heer een L land dat hij kocht tegen Anthonijs Lippens, en dit uit een B land waarvan Cornelis Neel Loijcx de andere 3 L in handen heeft, en welk B hier voortijden te leen werd gehouden Jan Peeters zoon de oude, komende N Henricx kinderen van den Aerde W Cornelijs Neel Loijcx, 05/06/1526, present Cornelis Jan Nijs en Cornelis Cornelis Loijcx

oud leenboek f° XXXII

Jan Peeter Nijs houdt te leen dit L land in klein Neerven O sheeren strate Z Catherine Peeter Diericx N de erfgenamen Sijmon Thijs Theus, 06/11/1564

Jan Cornelis Goris heeft vs land te leen ontvangen bij versterf van vs Jan Peeter Nijs zijn moederlijke grootvader, 27/11/1618

na dood van Cornelis Goris Aerts, broer van vs Jan, en die vs L land bij deling tegen vs Jan verkregen had, heeft Cornelis Cornelis Goris Aerts vs in broederlijke en zusterlijke rechten te leen ontvangen , en Peeter Geert Verbuijten, zijn schoonvader, heeft mits de minderjarigheid van vs Cornelis de eed gedaan

F° LI v°

| 305-078-01 |

Wouter Huijbs Verboven houdt te leen van de heer een woonhuis met leengrond W sheeren strate N Jan Thonijs Leemans ter Eijcke genaamd 'de boonhof en welk vs leen vs Wouter te leen ontvangen heeft bij koop tegen Kathelijne Laureijs Sijbrecht dr, actum 05/08/1521, voorheen had Pauwels Mathijs Theeus vs leen in handen

oud leenboek f° XXVIII

modo Wouter Peeter van den Cloote bij koop tegen Wouter Huijbs Verboven, 05/05/1534

de helft van dit perceel hebben ontvangen de kinderen na dood van hun moeder

na de dood van Wouter hebben zij de andere helft ontvangen

Heijndrick van Aken houdt te leen de stede met huis en hof groot een L gestaan O op donk Z zijn zelfs erven 'den boonhof' W en N sheeren straten 06/11/1564

Jan van Vollenhove heeft vs stede ontvangen om zijn verhaal te hebben, 18/09/1584

na dood van Linneken de vrouw van Peter van Vollenhoven heeft haar zoon Neeltken zijn recht ontvangen waar zijn moeder als erfgenaam van Wouter van de Cloote uitgestorven is, Peeter Jordaens heeft de eed gedaan, 31/12/1584

Josine Cleijs van Aken in zusterlijke en broederlijk recht , haar gezet man Niclaes van Dale

Jan Joossen van Riele als man van Josijne Cleijs van Aken dr heeft de eed gedaan , 10/07/1618

F° LII r°

| 305-079-01 |

Bernaert Cornelis van den Broecke heeft te leen ontvangen na dood van zijn moeder Cornelie Wouter Bromans dr 3 V rogge uit 9 V die Thoenken Wouter Bromans dr in zusterlijke en broederlijke rechten ontvangen had na dood van hun vader Wouter Bromans, heeft de heer voldaan, present Cornelis en Wouter van den Broeck, Henrick Loijcx, 26/08/1520

oud leenboek f° LII

Cornelie Bernaert van den Broeck dr heeft deze 3 V ontvangen na dood van haar vader bij deling, haar man Jan Verboven heeft de eed gedaan, 04/11/1564

deze 3 V heeft ontvangen Cornelis Verboven Jans zoon na dood van zijn moeder, zo blijkt uit de rekening van Jan van Vollenhove van het jaar 1590

F° LII v°

| 305-080-01 |

Lijsbeth Wouter Bromans dr met haar bezet man Claus van Aken heeft te leen ontvangen van de heer 3 V rogge van de 9 V die Thoenken Wouter Bromans dr na dood hun vader Wouter in zusterlijke en broederlijke rechten ontvangen had, present Claus van Aken, Jan Ghijs, Claus Verherstraten, Henric Leemans, Jan Claus Peeters, 21/09/1517

deze 3 V rogge zijn gekweten, 15/12/1545

F° LIII r°

| 305-081-01 |

Kathelijne Wouter Bromans dr heeft gekocht tegen Thoenken Wouter Bromans dr en haar kinderen en al degenen die daar mogen aan kleven en tegen Jan Ghijs, man van vs Thoenken, alle recht en actie als hen verstorven van Wouter Bromans en zijn huisvrouw, dit om 12 Rgld, zo dat vs Kathelijne met haar zoon Cornelijs Goorijs als haar bezet man de bate daarvan ontvangen heeft, 16/06/1522, present Wouter Snels, Laureijs van Aerde, Jan Hovelmans, Willem Luijcx

oud leenboek f° XL en LI

F° LIII v°

| 305-082-01 |

zelfde Kathelijne Wouter Bromans dr houdt te leen een beemdeken ca een voeder hooimaden Z de breebeke en welk beemdeken eertijds te leen gehouden werd door Jan Peeters en daarna Wouter Bromans

oud leenboek f° 40

F° LIIII r°

| 305-083-01 |

zelfde Kathelijne houdt te leen een eusel 'de molen ackere' bij de akker 'ten aerde' W vs beemdeken, zijn beide samen een veld N Claus Jan van Aerde 'mollen ackere' O Jacop van den Aerde 'mollen ackere'; vs 2 percelen heeft vs Kathelijne met Peeter Meeus van Huijsen haar bezet man te leen ontvangen na dood van haar vader Wouter Bromans, 29/09/1518, present Henric Leemans, Jan Ghijs, Cornelis van den Broeck, Henric Bode

F° LIIII v°

| 305-084-01 |

zelfde Kathelijne met haar bezet man Cornelis Wouters Gorijs Peeter Wuijts zoon heeft van de heer te leen ontvangen een V rogge dat voortijden te leen hield Gielis Jans en dat op vs beemdeken dat vs Kathelijne in handen heeft, present Henric Leemans, Claus Verherstraten, Bernaert Hildernis, Cornelis van den Broeck, 04/10/1517

oud leenboek f° XL

Cornelis Willem Huijben als man van Cornelia mr Jan Hegge dr heeft de eed gedaan, 17/03/1618

F° LV r°

| 305-085-01 |

Jan Jan Hegghe houdt te leen van de heer een stede met huis en hof in Neerven en welke voortijds in handen had Jan van den Wijngaerde W sheeren strate Z de straat langs Peeter van de Cloot erven, present Henrick Loijcx, Michiel van den Bogaerde, 03/01/1518 ml

oud leenboek f° XLVII

op 04/05/1564 heeft Jan Hegge vs stede overgebracht, gelegen klein Neerven O Jan Hegs zijn zoons kinderen Z Cornelis Peeter Nijs W Cornelis Jan Loijcx erfgenamen N sheeren strate, behoudens dat bevonden is dat huis is getimmerd half op het leen en verder niet

deze stede heeft ontvangen Jan van Vollenhoven en is met de klein rechten te boek gekomen

mr Jan Hegge heeft deze stede ontvangen bij deling na dood van zijn grootvader Jan Hegge, 05/06/1570

op 11/09/1590 heeft Cornelis Goesem Thoens als bezet man van Cornelia mr Jan Hegs dr de stede ontvangen

op 17/03/1618 heeft Cornelis Willem Huijben, man van vs Cornelia mr Jan Hegge dr , de eed gedaan, regenoot nu O en W haar zelfs N sheeren strate

modo Cornelia Hegge Jans dr, gezet man is Jan Aerts Peeter Nouts

op 04/05/1564 heeft Jan Hegge de oude te leen overgebracht een weide ca een half B onder land en weide in klein Neerven O de erfgenamen Jan Hegs de jonge Z de erfgenamen Sijmon Thijs Cuijpers W Peeter Imbrechts en Peeter van Eekele erfgenamen N vs Peeter Imbrechts, hierop is jaarlijks heffende Matthijs de Cuijpere 15 L rogge

deze weide heeft ontvangen Jan van Vollenhoven als boven

op 18/10/1571 heeft Matthijs de Cuijpere Matthijssen ontvangen het versterf van zijn vader in vs 15 L

Marije Huijbrecht Saels heeft ontvangen haar bijleven aan vs 15 L, haar man Matthijs Laets heeft de eed gedaan, 12/12/1575

op 11/09/1590 heeft Cornelis Goesem Thoens als bezet man van Neelken Jan Hegs dr deze weide ontvangen

(in marge) deze zijn overgebracht bij Jan Michielssen uit naam van Marie Huijbrecht Saels en haar man Mathijs Slaets, 01/1595

(in marge) deze 15 L rogge zijn gekweten alzo Mathijs Slaets en Marie Saels met haar zoon Gielis de Cuijper bekenden dat Gabriel Janssen van den Bleecke zelfde heeft gekweten volgens notaris akte Michiel van den Couwenberge in A'pen dd 31/07/1596,

F° LV v°

| 305-086-01 |

zelfde Jan Jan Hegge heeft mits kwijting te leen ontvangen 25 L rogge, een kapoen en een hen leenrenten welke Matthijs Theeus de Cuper, Peeter Theeus de Cuper en de huisvrouw van de oude Goossen Lemmens op zijn vs stede heffende waren , en welke renten zij gekocht hadden tegen Peeter de Coster van Stabroek en zijn vrouw Kathelijne, present Cornelis Neel Loijcx, Jan Hovelmans, 26/12/1522

F° LVI r°

| 305-087-01 |

Peeter de Cuper houdt te leen van de heer 9 L rogge leenrente op een eusel in Neerven O sheeren strate Z Machiel van den Bogaert W Lenaert Jan Nijs N Bouwen van den Veken en welk eusel Matthijs Theeus de Cuper in handen gehad heeft en nu vs Jan Hegghe, present Gheert van Elsackere, Matthijs Theeus de Cupere, Aernt de Visschere, 31/05/1518

oud leenboek f° XI

F° LVI v°

| 305-088-01 |

Wouter Snels houdt te leen van de heer een stuk land met een voeder hooimaden 'damerblock' N st quirijns put O en Z de beek W Cornelis Boer en Jan de Hase

Peeter van der Wilt na dood van vs Wouter en nu Willem van der Wilt na dood van zijn vader, pres Peeter Joos, Adriaen Wouters, 10/04/1541

Willem kerstiaens heeft ontvangen vs perceel waartoe hij na vonnis gewezen is, pres Jan van Bavele, Cornelis Kerstens, Jan Vorspoel, Geraert Vorsselmans, 03/03/1562 svl

Willem Christiaens heeft te leen overgebracht een stuk land met een voeder hooimaden ca een half B O en Z 'de lammeije' en beek W Cornelis Ijsendonck en Jan van Staeijen N de strate, 4/11/1564

compareerde Gillis Willem Christiaens en verklaart vs stuk land bij tijde van de voorgaande schout Jan van Vollenhoven na dood van zijn vader ontvangen te hebben, 10/07/1618

na dood van vs Gillis Willems zijn zoon Willem Dielissen, vorster, in zusterlijke en broederlijke rechten, heeft vs erven in leen ontvangen, 15/01/1635

F° LVII r°

| 305-089-01 |

Marie Peeters dr van der Buijten met haar gezet man Machiel van Elsackere houdt te leen van de heer een eusel 'clootkens eusele' van 5 vierendeel B in Sneppel in 'de ackere' Z 'de doren acker' N 'de bonkens bempt', op welk eusel Henrick Cleijs jaarlijks 2 V leenrente had en welke vs Machiel tegen vs Henrick gekocht heeft en te leen ontvangen op 10/01/1518, present Willem Jan Wils, Gielis van den Wijngaerde, Laureijs van Aerde, Jan Ghijs, Claus Verherstraten

oud leenboek f° XLII

modo Cornelis Machiel van Elsackere na dood van zijn moeder, 12/12/1529

Cornelis van Elzackere Machielssen heeft vs eusel en weide te leen overgebracht groot ca 5 vierendeel B en gelegen in Sneppel O Joos van Elsackere 'dijckmans' Z Heijndrick van Elsackere 'dorenackere' W Cornelis Jan Mercx N Jan van Staeijen 'perbempt', 14/06/1564

modo Peeter van Elsacker Cornelis zoon in zusterlijke en broederlijke rechten, present de stadhouder Jan Bode, Adriaen Dils, Cornelis van Elsacker, Jan van Vollenhoven

Jan van Vollenhoven heeft dit pand ontvangen als daarop geprocedeerd hebbende voor recht van heergeweide en andere achterstal na dood van Peeter van Elsacker

modo Jan Machielssen van Elsacker is met een klein recht te boek gesteld, 03/08/1579

Jan van Elsacker, gedaagd zijnde, heeft afstand gedaan

Michiel Michielssen van Elsacker heeft te leen ontvangen 'de clootkens' na dood van zijn grootvader en ooms en dit in zusterlijke en broederlijke rechten, 04/05/1602

F° LVII v°

| 305-090-01 |

Peeter Jan Marten Sibs heeft te leen ontvangen bij koop na opdracht van Jan de Bie 3,5 vierendeel en 1,5 vierendeel B heide op de hesselinc O de gemeen strate Z sheeren strate W Jan de Bie N Jan Valckemans en welke heide hier voortijden in handen hadden Jan Gheerts zoon van den Bogaerde en Henric de Coninc, present Laureijs van Aerde, Michiel van Elsackere, Jan Cornelis Boots, Claus Verherstraten, 03/11/1525

oud leenboek f° XXXVIII en LVIII

Adriaen de Langhe x Cornelia houden te leen een stuk erven onder land en heide 1,5 B op hesselinc O Jacob Zebrechts Smit, Huijbrecht Cornelis Boets W sheeren strate N hun zelfs, 14/11/1564

de erfgenamen Adriaen Willem Vermeren hebben op heden 06/02/1618 eerst vanwege de kinderen vs Adriaen Delange, item vanwege hun vs vader bij koop van zelfde kinderen, en mits dood van vs Adriaen Vermeren, te leen ontvangen vs 1,5 B onder land en heide op hesselinck O Jan Peeter Huijben Z Lambrecht Jan Janssen of Maria Casus Heuffkens zijn moeder W sheeren strate N vs erfgenamen andere erve, hebbende Adriaen Adriaen Vermeren zo voor hem als voor zijn zusters de eed gedaan, akte als boven

F° LVIII r°

| 305-091-01 |

zelfde Peeter Jan Merten Sibs heeft na opdracht van Cornelijs Segers en Agneese Wouter de Bie dr bij koop te leen ontvangen 5 vierendeel en 25 roeden heide op hesselinc O sheeren strate Z en W Jan de Bie N Jan Valckemans en welk leen voortijden in handen was van Jan Gheerts zoon en daarna Henric van den Bogaerde zijn zoon en laatst Jan de Bie, present Henric Leemans, Claus Verherstraten, Peeter van Onstaeijen, Jan Peeter Nouts, akte 19/10/1528

oud leenboek f° XXXVIII

(in marge) dit perceel schijnt mede begrepen in wat Adriaen de Langhe overgebracht geeft

F° LVIII v°

| 305-092-01 |

Jan Cornelis Bootszoon houdt tot een vol leen van de heer een beemd 'den brielle' ca 6 voeder hooimaden in Sneppel W en N sheeren strate O zijn zelfs Z de rijt en waarvan de waarde van een jaar loopt zonder enige kommer uitgaande 7 Rgld

modo na dood van Jan Cornelis Boots hebben de kinderen van Cornelis Jan Boots dit leen ontvangen bij opwinning, 27/01/1545 svl,

hebben na de opwinning zelfde goed opgedragen tot behoef van Jan Heijndrick Huevelmans cum uxore, 29/05/151545

op 20/05/1562 compareerde Jan Cornelis Boets als oudste zoon van Cornelis Bode en heeft vs vol leen ontvangen

zelfde Jan Cornelis Boets compareerde nadat hij proces had gehad tegen Jan Heijndrick Hovelmans en heeft van vs vol leen opdracht gedaan tot behoef van Jan Heijndrick Hovelmans, 28/05/1563

modo na dood van Jan Heijndrick Hovelmans heeft Heijndrick Janssen Hovelmans vs vol leen ontvangen als oudste zoon, is hier nadien ook op gedeeld tegen zijn broers en zusters, 28/01/1566 svl

op 25/03/1564 heeft Jan Heijndrick Hovelmans na opdracht van Jan Bode de beemd 'de briele' ontvangen

F° LIX r°

| 305-093-01 |

Jan van Dijcke van Hoogstraten houdt te leen van de heer ca 9 roeden moer op Hoenderen aan het klooster van Hoogstraten moer met een zijde O en aan Willem Vermunten moer met de andere zijde W en waarvan de baten voor een jaarlijkse rente wordt geschat op 7,5 st

modo de weduwe, present Peeter Joes Peter Mertens, Ghijsbrecht de Bie, 12/12/1539

F° LIX v°

| 305-094-01 |

Adriaen Peeter Boets houdt te leen van de heer 2 L land 'tongelen' in Terbeek Z Jan van Aerde 'tongelen' W Jan van Aerde beemd N en O Cornelis van Bavele kinderen, welk jaarlijks waard mag zijn 3 V rogge

nu Adriaen Adriaens zoon de jonghe heeft dit ontvangen, present Jan van Bavel, Wouter van den Broeck, 20/11/1539

modo Peter Jordaens x Marie na opdracht vs Adriaen

Peeter Jordaens heeft deze 2 L in Terbeek O , Z en N zijn zelfs te leen overgebracht, 04/11/1564

Peeter Jordaens vs heeft met zijn huisvrouw vs de 2 L opgedragen tot behoef van Jan Cornelis Mercx x Sijken, 02/01/1570

Jan Michielssen heeft na opdracht van Lenaert van Riele nomine Maeijken Adriaen Diels dr en Cornelis Adriaen Diels te leen ontvangen vs 2 L land, dit volgens zekere deling tussen vs Jan Michielssen en Peeter Henrick Mercx dd 12/1600, akte 22/05/1601

na opdracht die Jan Michielssen op 12/04/1609 ten behoeve van Cornelis Verboven Cornelissen heeft gedaan zo heeft Cornelis Verboven de 2 L te leen ontvangen, 17/02/1618

F° LX r°

| 305-095-01 |

Jan Claus Peeterssen houdt te leen van de heer ca 2 B land in Terbeek op het hesschot O Peeter Jan Merten Sibs W zijn zelfs N Henricx Conincx kinderen en wat jaarlijks waard is zonder kommer 16,5 V rogge

modo Peeter Willem Boets na opwinning van de schout Marcus Loijcx heeft vs perceel ontvangen bij koop van Peeter Peeter Cuijpers nomine uxoris en na opdracht van Jan Claijs Peeters, Mathijs Jan Claijs Peeters, Marie Jan Claijs Peeters met haar voogd Peeter Claijs Peeters, en Lijsbeth Jan Claijs Peeters, present Lauwereijs van Aerde, Peeter van Ostaeijen, Wouter van den Broecke, Pauwels Jan Boots, 16/08/1538

modo na dood van vs Peeter Boede heeft Jan Vuijst, poorter van Antwerpen, de ontvangst gedaan, en welke Jan Vuijst de broer was van vs Peeter

Wouter Peeterssen Ren in kwaliteit als aan andere kant breder vermeld heeft de 2 B te leen ontvangen, de 2 B hiervoor mits nog een B zo heide als weide bij de stede, 21/02/1606

item op vs grond is Mathijs Jan Claijs blijven heffen een sister rogge

modo Adriaene Thijs Wauters Smijts dr van Brecht heeft vs sister rogge ontvangen bij koop behalve dat zelfde Thijs Jan Claijs de penningen zal mogen lossen, 04/03/1539

Jan van Ostaeijen nomine de erfgenamen Peeter Willem Bode heeft de 2 B land te leen ontvangen, 15/06/1564

Adriaen Rombouts heeft na dood van zijn moeder ontvangen 2 V van vs 4 V rogge , 27/12/1571

F° LX v°

| 305-096-01 |

zelfde Jan Claus Peeterssen houdt nog te leen een stukje beemd ca een vierendeel B 'de rietbempdekens' in het hoogbos N Jan Willems van den Wijngaert Z het bexken W jan Loijcx beemd 'de wenkens' en waarvan de baten aard zijn alzo dat hier voortijden in heergewade betaald is 20 st

dit vierendeel heeft Jacob van Ostaeijen overgebracht, 15/06/1564

Wouter Peeterssen Ren als gemachtigd van juffr Anna Vuijst Jans dr x +Niclaes Brabants, bakker tot Antwerpen, mede in naam van haar broers en zusters, (procuratie notaris Henrick van Roije, Antwerpen, 20/01/1606) heeft vs beemd te leen ontvangen, 21/02/1606

F° LXI r°

| 305-097-01 |

Barbara Buijens Thijs dr houdt te leen van de heer de helft van een beemd 'de ouden sondach' ca een dagmaal maaien O Joorijs van den Wijngaerde 'boijdonc' Z Jan Willems van den Wijngaerde 'varendonck' W Jan Bijen Thijssens kinderen 'oude sondach' N de grote beek en waarop Cornelis Wils kinderen een halster rogge heffen

modo na dood van zijn grootmoeder Barbele heeft Cornelis Baeijen Hovelmans zijn paart ontvangen, , 1548

modo na dood van zijn grootmoeder heeft Mathijs Baeijen Hovelmans zijn paart ontvangen

Cornelis en Matthijs Bouwen Hovelmans en Peeter Claes de Molenare brengen te leen over beemd 'de ouden sondach' 2 gemet in 'de boedinghe' O Cornelis Maes Z Cornelis Peeter Nijs W Cornelis Lenaert Boets erfgenamen N de beek

item op deze beemd heeft Cornelis van Staeijen 2 V rogge erfelijk en Jan Verboven 3 V rogge erfelijk, 25/05/1564

Steven Jan van Aerde en Cornelia Jan Buijens Thijs dr x +Cornelis Lenaert Boets brengen te leen over beemd 'de ouden sondach' 2 gemet in 'de boedinghe' O Cornelis en Matthijs Hovelmans 'oude sondach' Z Cornelis Peeter Nijs W de beek

item hierop heft Reijnier Anthonis zoon te weten op Stevens vs helft 3 V rogge, en Catherine Cornelis Laets dr nu gehuwd met Pauwels der Weuwen heft op de andere helft 7 L rogge en Cornelis van Staeijen 3 L rogge, akte als boven

en hierin wordt begrepen het perceel hierboven waar Barbara Buijen Thijs dr op staat, en de 2 percelen staande f° XCVII daarop staan Marije Thijs Hovelmans dr en Marijken Thijs Hovelmans dr

Reijnier Antonissen heeft opgedragen tot behoef van Jan Jan van Aerde waarvan moeder was Lijn Baeijen Thijs dr de 3 V rogge die hij op 'de oude sondach' heffende was, 25/02/1565 svl

Adriaen Jan van Aerde heeft zijn versterf in de beemd waar Steven van Aerde uitgestorven is ontvangen, 14/12/1573

Steven Jan van Aerde heeft ontvangen de helft van hierboven overgebracht beemd blijkende f° XCVII … op 28/12/1574 compareert Amele Goris Diericx dr x +Steven van Aerde, heeft ontvangen de helft van de beemd die Steven van Aerde hier voren ontvangen heeft uitgenomen van Stevens kindsgedeelte, verklaart het ander deel verkregen te hebben bij koop staande haar huwelijk, gezet man is haar zoon Cornelis Goris Faes

Adriaen der Weuwen als momboor van de kinderen Pauwels van Aerde heeft te leen ontvangende beemd waar Steven van Aerde uitgestorven is voor zover vs kinderen daarin gerecht zijn, akte als boven

op 25/03/1574 heeft Adriaen Jan van Aerde ontvangen de goederen die hij eertijds zijn broer Steven verkocht had zo hij verklaarde

item heeft nog ontvangen zulke beemd als zijn broer Pauwels gekocht heeft

Adriaen Goris Dierixssen heeft opgedragen deel als hem verstorven van zijn moeiken Amele Goris Diericx, 18/10/1599, Cornelis Goossen Aerts heeft zelfde te leen ontvangen

Peeter Bode heeft opgedragen ten behoeve van Cornelis Goossen Aerts zijn gerechtigheid in vs beemd , vs Cornelis heeft dit te leen ontvangen, 03/09/1598

Cornelis Peeter Jans x Maeijken Jan Matijssen dr hebben opgedragen ten behoeve van Cornelis Goossen Aerts een L rogge uit vs rogrenten zodat vs Cornelis nu heffende is 10 L, 03/02/1597

item Peeter Claes de Molenare nomine uxoris Elijsabeth Bouwen Hovelmans dr heeft zijn derdedeel ontvangen in vs beemd, 26/05/1564

Cornelis Gosem Aerts heeft ontvangen de helft van deze beemd waar Cornelia Jan Buijens Tijs dr op staat, 03/07/1590

nadat Cornelis Goossens de jonge ontvangen had zeker deel in de andere helft van deze beemd bij opdracht van Adriaen Goris Dijrcx, zo heeft hij ontvangen de resterende delen in zelfde helft hem verstorven van de kinderen Pauwels van Aerde, en dat in broederlijke en zusterlijke rechten, 20/03/1607

nadien Claes Jan Goossens ontvangen had de doodgift van een gerecht 8ste deel in deze beemd zo heeft hij zelfde opgedragen ten behoeve van Cornelis Goossens de jonge dewelke het heeft ontvangen in zusterlijke en broederlijke rechten, 15/07/1609

(in zijkant)

Maeijken Jan Matijs dr x Cornelis Peeter Joris alias Boer hebben ontvangen de helft van 18 L rogge erfelijke leenrente en welke helft Maeijken verstorven is na dood van haar grootmoeder Catelijne Cornelis Laets dr die de huisvrouw was van Cornelis van Staeijen, 23/01/1596

de wederhelft van vs 18 L heeft Jan Huijbrechts Bode te leen ontvangen van Cornelia Jan Thijs dr en haar man, 20/09/1596

Jan Huijbrecht Bode heeft als recht hebbende van de vs 18 L rogge bekent Cornelis Goossen Aerts de jonge in zusterlijke en broederlijke recht uitreiker, de naderschap van dien, 26/03/1596

F° LXI v°

| 305-098-01 |

zelfde Barbara houdt nog te leen van de heer de helft van een beemd 'hulsdongelen' ca 3 voeder hooimaden W Gheert Wils kinderen N en O Marie Cornelis Conincx weduwe en Lenaert Boets, zij kent de kommer niet

modo na dood van Barbele vs heeft Cornelis Baijen Hovelmans vs leengoed ontvangen, 01/03/1548

Cornelis en Matthijs Bouwen Hovelmans zonen houden te leen beemd 3,5 L 'thulsdongelen' bij 'de perrebeempde' O Cornelis Lenaert Boets erfgenamen Z Gheert Anthonis Pauwels Wuijts W Jan Peeter Hovelmans voorkinderen N Jan Peeter Hovelmans, 25/05/1564

door stadhouder en leenmannen bevonden dat Geert Luijcx als gezet man van zijn huisvrouw heeft ontvangen vs goederen zoals in een klein leenboekje blijkt dat Joos Peeter Joos als momboor van vs huisvrouw en Boudewijn Mathijs Hovelmans al dezelfde goederen heeft ontvangen in zusterlijke en broederlijke rechten den 05/06/1568

F° LXII r°

| 305-099-01 |

zelfde Barbara houdt nog te leen een V land 'de langen ackere' N de heerstrate O Peeter Zoetens en Peeter de Hase W Cornelis Conincx kinderen, de waarde van de baten en de kommer is niet gekend, op welke vs 3 percelen de kinderen Wouter Bromans jaarlijks 3 V rogge heffen; bedragende boven deze kommer de baten van de 3 percelen 16 lichte gld

modo na dood van Barbara hun grootmoeder heeft Cornelis Baijen vs percelen ontvangen en nu Mathijs Bouwen Hovelmans

Matthijs Bouwen Hovelmans houdt te leen een stuk land 2 gemet 'dnieuwblock' bij 'de perrebeempde' O Peeter van Elsackere Z Cornelis Hovelmans W vs Matthijs en Adriaen van Aken N Merten Peeter Thijs, 27/05/151564

F° LXII v°

| 305-100-01 |

Katheline Gielis van den Wijngaerde dr houdt te leen van de heer de helft van een beemd achter de blaakt W de grote beek N Cornelis Hovelmans O de blaakt Z de nonnen van st margrietendale, uit welke helft de heer jaarlijks een V rogge en Hanneken van Heester 4,5 st (heeft), bedragende de baten 45,5 st, dies geeft zij daaraf “scot en lot”; vs helft van Kathelijne Gielis van den Wijngaerde dr en waar Gabriel Jan Luijcx op staat in volgend artikel houdt nu te leen Arnout van Onstaeijen

modo na dood van Aernout van Onstaeijen heeft Jan Aernouts bij koop van zijn broers en zuster beide deze percelen waar Gabriel Jan Luijcx op staat ontvangen

Jan van Ostaeijen heeft te leen overgebracht deze beemd op deze en op de andere zijde staande, samen 2 L achter de blaakt O Digna Jan Hovelmans dr Z de nonnen van st magrietendael W de beek N Digna Jan Hovelmans en Catherijne Peeter Diericx, 02/11/1564

op 05/07/1574 na dood van Anna Wouters van den Broeck dr heeft Arnout Jan van Ostaeijen in zusterlijke en broederlijke rechten vanwege de voorkinderen Jan van Ostaeijen zaliger de 2 uitdelen van vs beemd

item vs dag heeft Peeter jan van Ostaeijen de andere 3 uitdelen van vs beemd ontvangen in zusterlijke en broederlijke rechten na dood van zijn vader

Anna weduwe van Cleis Lemmens heeft ontvangen de 3 uitdelen in vs beemd, haar gezet man is Claes van Dale

blijkt bij rekening van Cornelis van Dongen jaar 1608 dat Adriaen Jansen van Ostaeijen na dood van zijn moeder Margriete Peeter Heuvelmans dr de 2 vijfde delen te leen ontvangen heeft

23/01/1618 heeft Jan Adriaen Janssen van Ostaeijen na dood van zijn vader deze leengoederen 2 L beemd ontvangen in zusterlijke en broederlijke rechten

F° LXIII r°

| 305-101-01 |

Gabriel Jan Luijcx houdt van de heer te leen de andere helft van de beemd waarvan Kathelijne Gielis van den Wijngaerde de andere helft heeft, met gelijke kommer erop uitgaande, de baten belopen 45,5 st

F° LXIII v°

| 305-102-01 |

Jan van Aerde is man van de heer van 2 L land 'tongelen' in Terbeek N Adriaen Peeter Boots 'tongelen' Z Cornelis van Bavele, de baten zonder kommer bedragen 2, V rogge erfelijk

modo Marije Heijnrick Lodders huisvrouw da dood van haar vader nu Jan van Bavele x Magriete bij koop tegen vs Heijnrick met zijn vrouw, 15/04/1544

Peeter Jordaens brengt over deze 2 L land in Terbeek O de voorkinderen Cornelis Verboven Z de erfgenamen Jan van Bavele W Jan de Herde N zijn zelfs, 04/11/1564

Jan Cornelis Maercx met zijn huisvrouw Sijken heeft na opdracht van Peeter Jordaens vs 2 L ontvangen, 03/07/1570

Jan Michielssen heeft na opdracht van Lenaert van Riel nomine Maeijken Adriaen Diels en Cornelis Adriaen Diels te leen ontvangen vs 2 L, alles na deling tussen vs Jan Michielssen en Peeter Henrick Mercx in december 1600, de heer voldaan, 22/05/1601

na opdracht die Jan Michielssen op 13/04/1609 ten behoeve van Cornelis Verboven Cornelissen heeft gedaan heeft vs Cornelis Verboven vs 2 L land N en O zijn zelfs Z Lambrecht Bromans W de erfgenamen jonker Nicasius de Herde op heden te leen ontvangen, 17/02/1618

F° LXIIII r°

| 305-103-01 |

zelfde Jan van Aerde houdt te leen een beemdeken 'tongelen' ca een voeder hooimaden ook aldaar O Adriaen Peeter Boots 'tongelen' Z Jan van Bavele kinderen W Marie Cornelis Conincx N Cornelis van Bavele kinderen, en waarvan de baten bedragen ca 36 st jaarlijkse

nu Jan van Bavele als voren

modo Peeter Heel met zijn huisvrouw bij koop

modo jonker Jan de Herde, 06/03/1559

jonker Nicasius de Herde heeft te leen ontvangen na dood van zijn vader jonker Jan de Herde in broederlijke rechten, zoals zijn broer Nicolaes, schepen in Antwerpen, bekent, vs beemdeken O Cornelis Verboven Z vs de Herde W Adriaen Cornelis Deckers 'hulsdongelen' N Cornelis Jan Peeter Mertens kinderen en Jan Ooms huisvrouw met haar kinderen, 28/12/1612

mr Cornelis de Brouwere , notaris en procureur in Antwerpen,met procuratie van doctor Guillielmus Verwilt vervangende Jan Ijsebout als momboors van juffr Marie de Herde Nicasius dr, heeft, na dood van vs Nicasius, ten behoeve van vs juffr Marie vs beemdeken te leen ontvangen, 04/05/1618

F° LXIIII v°

| 305-104-01 |

Claus der Wewen houdt te leen een V land in 'de ackere' ZO 'de grote steechde' W Nijs van den Bogaerde 'bremacker' naast de molenweg NO Wouter Snels, Peeter Cornelis Loijcx is jaarlijks heffende op de 2 L 37,5 st en op de andere 2 L heft Peeter de Cuper 2 V rogge zodat er niet meer baten zijn dan 20 st

modo na de dood van Claus der Wewen nu Cornelia de huisvrouw van Cornelis Couwenberchs heeft deze 2 L ontvangen uit het V en CornelisGil Baeijens de andere 2 L

Gheert Laureijs Loomans x Adriana Claes Aerts der Weuwen dr houden te leen vs 2 L land Z Anne Imbrechts W Heijndrick Cornelis van Aerde N en O Thomas Ghoris, 04/11/1564

de andere 2 L zijn ontvangen door Anne der Weuwen en overgebracht bij Heijndrick van Aerde

op 10/06/1566 heeft Adriana der Weuwen met haar man Geert Loomans deze 2 L opgedragen tot behoef van Adriaen van Aerde Anthonissen

F° LXV r°

| 305-105-01 |

Goossem Lemmens houdt te leen een stede met huis en 40 roeden erven in Neerven O zijn zelfs inslag Z Cornelis Cornelis Luijcx W zijn zelfs N Claus der Wewen stede, welke stede hij gekocht heeft tegen Luijc Nout Luijcx en waarop deze Luijc heffende is een halster rogge, de baten bedragen een V rogge

oud leenboek f° XXIX

F° LXV v°

| 305-106-01 |

Luijc Nout Luijcx is man van de heer van een halster rogge erfelijk dat hij jaarlijks heffende is op vs stede die Goossem Lemmens in handen heeft

F° LXVI r°

| 305-107-01 |

Margriete Gielijs van den Wijngaerde dr houdt te leen van de heer 60 roeden leengoed in Neerven waar eertijds een woonhuis op stond N Goossen Lemmens O sheeren strate Z de boschstrate, dit vs leengoed heeft te leen gehouden Jan Cornelis Jan Luijcx en daarna Willem van den Wijngaerde Gielis zoon, de baten bedragen 2 V rogge

modo Ghosem Lemmens bij koop tegen vs Magriete, 10/12/1538

Cornelis Cornelis van Aerde brengt deze 60 roeden over met nog de 40 roeden staande f° 65, samen bedragende 1,5 L dewelke vs Cornelis van Aerde kocht tegen Goosem Lemmens de oude, gelegen Neerven O deszelfs Cornelis erven en inslag Z de boschstrate W zijn zelfs N Heijndrick Cornelis van Aerde en zijn huisvrouw

hierop heft Catherine Luijck Nouts dr 6 L rogge en Cornelia Nout Luijcx dr 2 L, 13/05/1564

Modo Cristoffel van Aerde na dood van zijn vader, 04/1591

vs Stoffel van Aerde Cornelissen bij erfmangeling heeft vs 1,5 L land opgedragen ten behoeve van Jan van Dietfoirt Anthonissen, 04/03/1597

F° LXVI v°

| 305-108-01 |

de erfgenamen Sijmon Thijs Theus

Peeter van Onstaeijen de oude houdt te leen een eusel ca 2 L in klein Neerven aan Jan Gielis van den Wijngaerde wijfs stede aan 'schapers dijck' Z Peeter Jan Nijs W Jan Willem Loeijcx zoon N Jan Jan Hegs, de baten bedragen jaarlijks zonder kommer

Marije Peeter Diericx van Aerde dr de ene helft en mr Peeter de Cuijpere in broederlijke en zusterlijke rechten de andere helft houden vs 2 L te leen, 04/11/1564

Simon Cornelis Jan Kesselmans zo voor hem zelf als nomine Marie mr Peeter de Cuijpers dr, vrouw van Goris Henricx van Wijden, heeft te leen ontvangen na dood van Marie Peeter Diericx van Aerde dr en van vs mr Peeter de Cuijper het eusel hiervoor vermeld, 21/02/1606

na dood van vs Sijmon Cornelis Jan Keesselmans heeft zijn zoon Peerken vs 2 L O de weduwe Gabriel Jan Gabriels N de erfgenamen Cornelis Phlips Z de erfgenamen Cornelis Cornelis Goris Aerts te leen ontvangen, Baeijen Hovelmans als momboor van de voorkinderen vs Sijmon Keesselmans heeft de eed gedaan, 03/03/1618

F° LXVII r°

| 305-109-01 |

Henrick Jan Bootssen houdt te leen van de heer deze 3 navolgende percelen leengoed,

primo een vierendeel B waar huis en hof op staan in Terbeek O sheeren strate Z en W zijn zelfs en aan Wouter van den Broeck, hierop heffen Jan van Bruessel kinderen een sister rogge en Cornelis Toens Wouters 2 sister rogge

dit vs leen heeft ontvangen Jan Cornelissen van Bavele voor hem zelf en ten behoeve van zijn huisvrouw Margriete Henricx Leemans dr bij koop en na opdracht van vs Henrick Jan Bootssen met de 2 navolgende percelen, 14/03/1526, present Henric Leemans, Laureijs van Aerde, Cornelijs Jan Nijs

dit vs perceel met de 2 navolgende heeft Cornelis Cornelis zoon van Bavele ontvangen bij koop tegen Jan van Bavele, 10/06/1537

na dood van zijn vader Cornelis heeft Lambrecht van Bavele deze 3 navolgende percelen ontvangen in zusterlijke en broederlijke rechten, 19/02/1561

Lambrecht van Bavele heeft te leen overgebracht een stede met huis en hof een vierendeel B in Terbeek O de inslag voor huis en hof Z Peeter Jordaens W de erfgenamen Cornelis van Bavele N de erfgenamen Cornelis van den Broecke

modo Jacop Lambrechts Jacop Bromans in naam van zijn huisvrouw bij deling, 03/05/1568

Lambrecht de zoon van Jacob Bromans heeft dit vs perceel ontvangen na dood van zijn vader, zijn oom Cornelis Lambrecht Bromans heeft de eed gedaan, 24/01/1575

bij rekening van Cornelis van Dongen voor het jaar 1598 blijkt dat Peeter Jan Jan Cornelissen als voogd van Lambrecht de zoon van wijlen Lambrecht Broomans heeft verklaard na dood van vs Lambrecht Broomans vs perceel te leen heeft ontvangen vs perceel met de 2 navolgende percelen

F° LXVII v°

| 305-110-01 |

zelfde houdt te leen een half B land achter 'de pruijmstrate' O en Z zijn zelfs W Jan Claus Peeters N Wouter van den Broeck, Marie Henricx van Aken dr heft hier jaarlijks op een sister rogge

zelfde Lambrecht bracht te leen over een half B land in Terbeek aan de stede achter de pruijmstrate O de erfgenamen zelf Z Jan Janssen W de erfgenamen zelf N de erfgenamen Cornelis van den Broeck

modo Cornelis Cornelis van Bavele voor hem zelf bij deling als boven

blijkt al aan de andere zijde

de vs Lambrecht aan de andere zijde heeft ten vs dag vs half B overgebracht

F° LXVIII r°

| 305-111-01 |

zelfde Henrick Jan Bootssen houdt nog te leen een deel leengoed N aan vs pruijmenstrate Z Wouter van den Broeck O en W zijn zelfs, Jan Peeter Boots heft hierop 7 L rogge en Peeter Jan Dignen 5 L rogge, de baten bedragen 7 L rogge die hij gekweten heeft en van de andere 2 percelen heeft hij geen baten

zelfde Lambrecht brengt over

L land 'de achtersten hoff' in Terbeek O de erfgenamen zelf Z Peeter Joerdaens W de erfgenamen Peeter Dignen N de erfgenamen Cornelis van den Broeck

aldus overgebracht deze 3 percelen, 02/11/1564

modo Cornelis Cornelis van Bavele als boven

blijkt alle onder het tweede voorgaande perceel

F° LXVIII v°

| 305-112-01 |

Cornelis Toens Wouters is man van 2 sister rogge jaarlijks welke hij in broederlijke en zusterlijke rechten te leen ontvangen heeft op huis en hof in Terbeek en zoals Henrick Jan Bootssen vs zelfde stede bezittende is

modo dat één sister rogge van de 2 sister bovenvermeld heeft ontvangen Kathelijne de zuster van Cornelis Thuens bij deling van haar broer

modo na dood van Kathelijne Cornelis Thuens zuster heeft Jacop Heijnrick Rombouts zoon dit sister ontvangen en na dood van zijn moeder en dat in zuster en broederlijke rechten, 12/01/1552

op 15/03/1568 svl compareert Jacob Heijndrick Rombouts voor hem zelf en Anthonis Rombouts als momboor van de kinderen Bastiaen Casus x +Anna Rombouts, item Laureijs en Anthonis Rombouts beide voor hen zelf, bekennen dat Jacob Broomans Lambrechtssen hen gekweten heeft vs sister rogge erfelijk

F° LXIX r°

| 305-113-01 |

Cornelijs Hughen en Cornelijs Wijnkenborcht als voogd en momboors hebben te leen ontvangen tot behoef van Joos van Bruessele wijlen Jans zoon een sister rogge erfelijk welke voortijden te leen heeft gehouden Amele Persmans en bepand is op zekere leengronden die Henrick Jan Bootssen vs in handen heeft, 31/01/1520

oud leenboek f° XII

Peeter de Laslier heeft dit ontvangen nomine uxoris bij deling

modo na dood van zijn vader heeft Joos de Lasler vs sister ontvangen, 23/12/1562

modo bij deling Jacobmijne de Laslije, haar man Cornelis de Weert doet de eed, 03/02/1567

na dood van Cornelis de Weert heeft Dijric van Oppervelt, poorter van Antwerpen, de eed gedaan als gezet man van de weduwe Cornelis de Weert

F° LXIX v°

| 305-114-01 |

Marie Henricx van Aken dr houdt te leen van de heer een sister rogge erfelijk op een half B land achter de pruijmstrate en dat Henrick Jan Bootssen in handen heeft

dit vs sister heeft te leen ontvangen vs Jan Cornelis van Bavel bij koop tegen Goris Bartholomeeus Hovelmans die zelf vs sister te leen ontvangen had na dood van zijn moeder vs Marie; mits deze zijn grond en rente “vergaderd”, 31/01/1531, present Laureijs van Aerde, Cornelis Jan Nijs, Willem Lenaert Wil Buijens, Michiel van Elsackere, Peeter van Onstaeijen de oude

F° LXX r°

| 305-115-01 |

Jan Peeter Boots houdt te leen 7 L rogge erfelijk bepand op een stuk leengoed aan de pruijmstrate zoals Henrick Jan Bootssen vs goed van de heer te leen houdt

dit heeft ontvangen Cornelis Jan Peeter Boots na dood van zijn vader, 06/09/1534

F° LXX v°

| 305-116-01 |

Peeter Jan Dignen is man van de heer van 5 L rogge die hij heft op een stuk leengoed in Terbeek aan de pruijmstrate N zoals Henrick Jan Boots in handen heeft, vs 5 L heeft voorheen te leen gehouden Peeter Willemssen van den Heestere en ten laatste Jan Dignen, 22/07/1522, present Jan Dignen, Henric Leemans, Dionijs Hegge

modo na dood van Peeter Jan Dignen heeft zijn zoon Adam dit ontvangen in broeder en zusterlijke rechten, 14/11/1559

Cornelis van Aerde x Barbel Aerts van der Langerstede heeft vs 5 L ontvangen na opdracht en mangeling en geheven op de erfgenamen Jacob Bromans, 23/08/1573

na dood van vs Cornelis van Aerde heeft zijn broer Stoffel vs 5 L ontvangen bepand op leengoed nu toebehorende Lambrecht Broomans tot wiens behoef vs Stoffel de 5 L heeft opgedragen, 27/03/1618

F° LXXI r°

| 305-117-01 |

Cornelis Jan Giels met zijn huisvrouw houdt te leen van de heer een stede met huis en hof ca een vierendeel B in Terbeek N 'het heerveken' O sheeren strate en welke stede vs Cornelis gekocht heeft tegen Ijeken Gielis Peeter Cleijs weduwe en haar zoon Cornelijs Gielis Peeter Cleijs zoon, kommer uitgaande vs Ijeken een V rogge 10 st erfelijk en Marie Meeus Hovelmans dr 2 V rogge erfelijk, 24/02/1528

oud leenboek f° XXXVII

modo Adriaen de zoon na dood van zijn vader

Adriaen Cornelis Vermunten heeft te leen overgebracht zijn stede met huis en hof 1,5 L in Terbeek O zijn inslag Z Cornelis van den Broecke erfgenamen W zijn zelfs N de heerstrate, 02/11/

Adriaen Cornelis Willem Vermunten zoon en Dingne Willem Vermunten dr voor de ene helft en Cornelis Adriaen Diels zoon en zijn zuster Marie voor de andere helft hebben deze stede samen ontvangen, 17/05/1594

Lenaert Marten Proost nomine uxoris Cathelijne Jacob Coremans heeft vs 1,5 L door Cornelis Aert Nops te leen ontvangen, welk land Jacob Coremans voormaals voor de ene helft bij deling van Adriaen Vermunten cum suis en de andere helft bij koop tegen Cornelis Adriaen Diels cum suis verkregen heeft, 26/11/1608

Josijne de dochter van Cornelis Jan Diels heeft te leen ontvangen 7 L rogge 16 st cijns of renten die Adriaen Cornelis Vermunten haar heeft verleden voor haar deel van de stede als boven en waarvoor die stede onderpand is, gezet man is haar man Jan Cornelis Mercks, 16/05/1562

Jan Michielssen heeft verheven na opdracht bij Lenaert van Riel nomine Maeijken Adriaen Diels dr en Cornelis Adriaen Diels zoon de 7 L rogge 16 st grondcijns jaarlijks ingevolge deling tussen vs Jan Michielssen en Peeter Henrick Mercx, 22/05/1601

Claes Antonissen x Maeijken Matijs Ruelens dr hebben in recht erfmangeling te leen ontvangen na opdracht van Jan Michielssen van Elsacker de 7 L rogge 16 st erfelijk, 28/01/1614

F° LXXXI v°

| 305-118-01 |

Ijeken Gielis Peeter Cleijs dr houdt te leen mist vs verkoop voor haar baten een V rogge 10 st erfelijk die voornoemde Cornelis zal mogen lossen na dood van vs Ijeken en niet eerder, rente is bepand op vs stede, haar gezet man is Jan Peeter Bootssen, 01/09/1528, present Laureijs van Aerde, Cornelis Jan Nijs, Henric Leemans, Peeter van Onstaeijen, Ghijsbrecht de Bie

F° LXXII r°

| 305-119-01 |

Marie Bertelmeeus Hovelmans dr houdt te leen 8 L rogge erfelijk op stede met toebehoren in Terbeek bij het heerveken zoals Cornelis Jan Gielis vs die in handen heeft en welke vs 8 L Marie te leen ontvangen heeft op 19/12/1530, present Cornelis Jan Nijs, Michiel van Elsackere, deze 8 L rogge hebben te leen gehouden Herman van der Vloet en zijn dochter

Marie Hovelmans Goris dr heeft deze 2 V rogge erfelijk ontvangen, haar gezet man Matthijs Ruelens, 12/12/1575

modo na dood van Marie vs heeft Matijs Ruelens deze 2 V rogge ontvangen

F° LXXII v°

| 305-120-01 |

Jan Jan Oom is man van de heer van een heiblok ca 4 B op de hesselinck Z de hollant strate O de 4 bunder W Wouter van den Broeck bos N deszelfs Jan Jan Oom, er staat geen kommer op

oud leenboek f° XLV

modo na dood van Jan Oom de zoon Adriaen

modo na dood van Adriaen zijn broer Jan in zuster en broederlijke rechten

op ../11/1563 hebben de erfgenamen Jan Ooms, te weten Mathijs Jan Ooms, Truken Jan Ooms x Corijn Acdorens, Mariken Jan Ooms x Adriaen en Jan Oom als voogd en Antonis van Aerde als toeziener van de kinderen Adriaen Ooms nl Jan, Jacop, Mathis en Mariken gelijkerhand vs leengoed opgedragen tot behoef van Cornelis van Aerde hun koopman

op 22 december heeft Cornelis van Aerde vs 4 B ontvangen

op 13/05/1564 heeft Cornelis van Aerde deze 4 B gelegen op de hesselinc O Cornelis Bouwen Hovelmans en andere 4bunderen Z de hollantsche strate W de erfgenamen Wouter van den Broecke N zijn zelfs te leen overgebracht

Christoffel Cornelis van Aerde zoon heeft na dood van zijn vader vs 4 B heide ontvangen, verklaart zelfde over enige jaren verkocht te hebben aan Adriaen Cornelis Stouts, dewelke vs comparant en konde voldoen, gaf overzulks deze over aan Lenaert Adriaen Ments tot wiens behoef vs Stoffel van Aerde vs 4 B op heden opgedragen heeft, deze heeft het te leen ontvangen, 06/04/1618

F° LXXIII r°

| 305-121-01 |

Willem Jan Peeter Cleijs houdt te leen van de heer en dat uit een vol leen dat hier voortijden te leen hield Jan de Costere ca 5 L land in Hecht O Jan Janssen van den Wijngaert Z Pauwels Jan Dignen W Jan Peeter Claus N Peeter Jan Peeter Claus, erop uitgaande Jan Peeter Claus een sister rogge en Andries Herels zoon van Hoogstraten ook een sister rogge

de dochter van vs Willem heeft dit ontvangen na dood van haar vader zo houdt de moeder haar tocht

modo bij koop Arnout van Aerde bij koop

op 26/04/1564 heeft Anthonis van Aerde deze 5 L in Hecht O jonker Jan van den Wijngaerde Z Aernout van Ostaeijen N Sijmon Thijs Cuijpers erfgenamen te leen overgebracht, hierop heffen de erfgenamen mr Jacob Heerls 4 V rogge erfelijk

Antonis van Aerde x Margriete hebben vs 5 L opgedragen tot behoef van hun koopman mr Peeter de Cuijper, 18/02/1572

mr Peeter de Cuijper heeft vs 5 L ontvangen bij koop en opgedragen tot zijn koopmans behoef

item na opdracht van mr Peeter de Cuijper heeft Willem van Eekel x Martintken vs 5 L ontvangen

Anthonis Wouter Rombouts als bezet man van Dingne Adriaen van Aerde dr heeft de 5 L land ontvangen, volgende het overbrengen van haar vader, 21/12/1593

F° LXXIII v°

| 305-122-01 |

Jan Peeter Claus houdt te leen een sister rogge leenrente bepand op vs 5 L land die Willem Jan Peeter Cleijs in handen heeft

F° LXXIIII r°

| 305-123-01 |

Andries Herels zoon geheten... (niets ingevuld) van Hoogstraten houdt te leen een sister rogge erfelijk leenrente bepand op vs 5 L land die Willem Jan Peeter Cleijs in handen heeft

modo na dood van Andries meester Jacop

modo na dood van mr Jacop zijn dochter Ceele

F° LXXIIII v°

| 305-124-01 |

Matthijs Cornelis van den Aerde houdt te leen 2 L land 'de strepe' in 'aerts ackere' O 'de dorenackere' Z Willem Luijcx 'heckelstuk' W Peeter van Bavel N de kerkpat, Anne Cornelis van den Bogaerde heft hier jaarlijks op 9 L rogge erfelijk

modo Cornelis Wouters van Meere en zijn zuster Kathelijne, hebben de rente gekweten, 1542

modo na dood van Cornelis vs heeft Wouter Cornelis zoon in broeder en zusterlijke rechten de 2 derde delen van een L land ontvangen, 23/05/1548

op 02/11/1564 heeft Laureijs van der Buijten als man van Lijsbeth Cornelis van den Broecke dr ontvangen ca 6 roeden land uit vs 2 L, de 6 roeden gelegen in 'aerts ackere' genaamd 'dorenackere' O Jan van Ostaeijen en Joris Christiaens Aernout van Ostaeijen W de erfgenamen Cornelis Wouters van Meere N de erfgenamen Peeter Dignen

Wouter Cornelis van Meere heeft de rest van de 2 L land O Laureijs van der Buijten Z Aernout van Ostaeijen W Joris Peeter Diericx N Peeter Dignen erfgenamen overgebracht, gedaan voor hem, zijn zuster en zijn moeder Catherine

compareerde Adriaen Lenaerts waarvan moeder was Trijnken Cornelis van Meere waarop de 2 L in het geheel zijn gesuccedeerd van haar broer vs Wouter Cornelis van Meere en heeft de 2 L ontvangen na dood van zijn moeder, zijn nu gelegen O de erfgenamen Adriaen Jan van Staeijen Z Adriaen Peeter de Hoon W Adriaen Verboven N Adriaen Vermunten Cornelis zoon, 17/03/1618

F° LXXV r°

| 305-125-01 |

Anne Cornelis van den Bogaerde dr houdt te leen 9 L rogge erfelijk op vs stuk land 'de strepe' zoals Matthijs Cornelis van Aerde dat in handen heeft, haar gezet man is Ghijsbrecht de Bie

F° LXXV v°

| 305-126-01 |

Peeter Jan van Bavel zoon houdt te leen een stuk leengoed ca een half B in Popendonk O Jan van Aerde W naast 'de donckbempt' die behoort Henrick Cornelissen van den Aerde, Marie Jacops van den Aerde huisvrouw heft hierop jaarlijks 10 L rogge

oud leenboek f° LX

modo na dood van Peeter de kinderen

modo bij koop van de kinderen Jorijs Peeter Dierix met zijn huisvrouw

Joris Peeter Diericx heeft te leen overgebracht een stuk erven een half B in Popendonk O de erfgenamen Cornelis Wouters van Meere Z Lambrecht van Bavele W Cornelis Heijndricx van Aerde N de erfgenamen Peeter Dignen, 02/11/1564

Adriaen Verboven Janssen zo voor hem als voor zijn vrouw Cathelijne Joos Marcx dr heeft vs half B te leen ontvangen, 21/02/1606

regenoot nu O Adriaen Lenaerts Z Cornelis Arnout Wagemaeckers W vs Adriaen Jan Verboven N Adriaen Cornelis Vermunten, 20/03/1618

F° LXXVI r°

| 305-127-01 |

Marie Jacops van den Aerde huisvrouw houdt te leen 10 L rogge erfelijk op vs half B leengoed zoals vs Peeter Jan van Bavel dat te leen houdt

F° LXXVI v°

| 305-128-01 |

Cornelis Henricx van Aerde zoon houdt te leen een beemdeken ca 2 voeder hooimaden O en Z Kathelijne Bromans 'molenackere' W de beek aan het molenbos N Peeter van den Veken polder, dit beemdeken heeft in handen gehad Henrick Janssen van den Aerde

oud leenboek f° XXXIX

(onderaan blz)

Cornelis Jan Snellen heeft te leen ontvangen 2 V rogge na opdracht van Cornelis van Aerde welke 2 V staan op een beemd ca 2 voeder hooimaden waar Cornelis Heijnricx van Aerde op staat als boven

F° LXXVII r°

| 305-129-01 |

Pauwels Jan Dignen houdt te leen een beemdeken ca 2 voeder hooimaden bij 'de breebeke' N Henric Loijcx 'vloet' O Cornelis Jan van Bavele Z Jan Peeter Boots 'vloet' W Wouter Annen, dit heeft voortijden in handen gehad Jan Dignen

oud leenboek f° XIIII

modo na dood van Pauwels zijn broer Peeter

modo Adam Peeter Dignen zoon in broeder en zusterlijke rechten

Aert der Weuwen heeft deze beemd O de erfgenamen Cornelis van Bavele Z Cornelis Maes W Adriaen van Aken de jonge N Jan Coecx 'vloet', te leen overgebracht, 02/11/1564

op 20/03/1571 hebben Peeter van Aerde Cornelissen als man van Magriete Peeter Dignen dr en Peeter Dignen Peeterssen vs beemd ontvangen bij deling mist dood van Peeter Dignen

na dood van Magriete Peeter Dignen dr hebben Cornelis Verboven Cornelissen en Peeter Henricx van Aerde waarvan vs Margriete Peeter Diericx (nota: vergissing klerk Diericx ipv Dignen ?) gerechte moeije is geweest vs beemd te leen ontvangen, regenoot nu O de beek Z vs Cornelis Verboven W en N Adriaen Janssen Coeck, 06/02/1618

F° LXXVII v°

| 305-130-01 |

Jan Cornelis van Erffrenten waarvan moeder was +Cornelie Jans van Vollenhove dr heeft na dood van Digna van Ardennen, moeder van vs Cornelia Jans van Vollenhove, in gemeen recht van Martijna Jans van Vollenhove, zijn moeije, te leen ontvangen de 5 kwartier land O Aert Peeter Aerts Z sr Carel van Meeren W Mathijs Lauw Cleijs N zekere weide gekomen van Sluijters, hebbende mr Cornelis Erffrenten als vader en momboor van vs Jan mits diens minderjarigheid de eed gedaan, 23/10/1618

Jan van Staeijen

Jan van Eeckele die Jonghe houdt te leen van de heer 5 kwartier land in Sneppel Z Wouter Sconincx W Jan van Staeijen kinderen N en W Jan van Eeckele, dit zelfde stuk heeft in handen gehad Jan van Staeijen

oud leenboek f° XLIII

item 30/05/1547 heeft Jan van Staeijen bij koop tegen Jan van Eekele ontvangen 5 kwartier land

overgebracht bij Jan van Staeijen, gelegen O Cornelis Ghoris erfgenamen Z de ackerstrate N Jan van Staeijen zelf Z mr Heijndrick van Meere, en is gesproten uit een vol leen, mr Heijndricx van Meere secretaris tot Mechelen, en is geheten 'de hegackere'

Adriaen Jans van Staeijen zoon heeft dit perceel ontvangen en weder opgedragen tot behoefte van Cornelia weduwe Jan van Staeijen, 17/01/1569

Cornelia weduwe Jan van Staeijen heeft vs perceel ontvangen na opdracht van Adriaen Jan van Staeijen

Cornelis Vogels heeft vs perceel ontvangen voor zeker gebrek en borgtocht voor de som van 44 Kgld en is met een klein recht te boek gekomen, 15/12/1569

Peter Spec van Breda heeft deze 5 kwartier ontvangen , 21/05/1571

na de opwinning van Peeter Augustijns heeft vs Peeter opgedragen tot behoefte van Jan van Vollenhove en Dingen van der Dennen

Dingne van Ardennen, nog in leven zijnde, en haar alzo competerende de helft, heeft na dood van haar man ontvangen de andere helft, volgens opdracht van Jan Bode timmerman als gemachtigd van sr Lambrecht van Vollenhove, en bij Claes van Dael als gemachtigd van juffr Marie van Vollenhove, 30/07/1597

F° LXXVIII r°

| 305-131-01 |

(boven geschreven) modo Jan van Vollenhove

Lenaert Jan Braents zoon houdt te leen van de heer en dit bij koop tegen Henrick Jan Boods 1,5 L land op 'het lijschot' met een zijde aan 'den bolcackere', het welk voortijden Gielis Jans in handen gehad heeft en daarna diens zoon Jan

modo na dood van Leenaert zijn zoon Leenaert

modo bij koop Willem van den Bogaerde met zijn vrouw

modo na dood van de huisvrouw de zoon voor de helft, (bijgevoegd: genaamd Willem in broeder en zusterlijke rechten)

Willem van den Bogaerde heeft deze 1,5 L land liggende in de hechtsche acker O zijn zelfs Z juffr Elijsabeth van den Dorpe W Cornelis Keeselmans N zijn zelfs, te leen overgebracht, 04/11/1564

Willem van Eekel bij koop en opdracht van Willem van den Bogaerde, 12/02/1566 svl

na opdracht van Willem van Eekel met zijn vrouw Mertinken heeft Willem Tijs x Maria Cornelis de Koninx dr deze 1,5 L ontvangen, 22/02/1574

ontvangen door Jan van Vollenhove tot Antwerpen

blijkt bij rekening van Cornelis van Dongen jaar 1605 dat Peeter Denijssen vs 1,5 L te leen ontvangen heeft

F° LXXVIII v°

| 305-132-01 |

Jan Cornelis van Aerde houdt te leen van de heer 2 L land in 'ten aerde' in 'de ackere' Z Peeter van Bavel W Henrick Cornelis van Aerde N Wouter van den Broeck, op welk pand de h geest van Loenhout jaarlijks een V rogge heft

oud leenboek f° XXXI

modo Peeter Jan Dignen bij koop

Aert der Weuwen nomine de erfgenamen Peeter Dignen heeft te leen overgebracht vs 2 L land O Heijndrick Vermunten Z de kerkpat W Cornelis Heijndricx van Aerde N de erfgenamen Bernaert van den Broeck, 02/11/1564

op 30/03/1571 heeft Jan Verboven als momboor van Cornelis Verboven Cornelissen in broeder en zusterlijke rechten en bij deling na dood van Peeter Dignen de helft van vs 2 L ontvangen

bij rekening van Cornelis van Dongen jaar 1599 blijkt dat Cornelis Verboven de jonge de helft van de 2 L te leen ontvangen heeft na dood van zijn vader Cornelis Verboven de oude

F° LXXIX r°

| 305-133-01 |

de h geest van Loenhout houdt te leen een V rogge leenpacht op vs 2 L land welke Cornelis van Aerde in handen heeft, gezet man is Peeter Cornelis Loijcx

modo na dood van Peeter Cornelis Loijcx heeft Peeter Snels de eed gedaan

op 20/06/1553 na dood van Peeter Snellen heeft Cornelis Peeter Kesselmans vs V ontvangende

Cornelis Verboven Cornelis zoon heeft als h geestmeester deze V rogge ontvangen, 22/11/1555

F° LXXIX v°

| 305-134-01 |

Wouter van den Broecke houdt te leen 246 roeden land in Terbeek O Jan van den Veken Z Henric Jan Boots W Claus Claus Peeters

modo na dood van Wouter zijn zoon Cornelis in broeder en zusterlijke rechten

modo na dood van Cornelis de zoon

item van dit perceel heeft Lauwers broer van Cornelis de helft ontvangende

Laureijs van den Broecke heeft overgebracht als momboor van de kinderen van zijn broer Cornelis en wat deze kinderen samen toekomt en Cornelis Cornelis van den Broecke ontvangen heeft in broeder en zusterlijke rechten, zijnde 3 L 46 roeden in Terbeek O zelfde kinderen leengoed onder Cornelis Frans kinderen Z en N de erfgenamen Cornelis Jan van Bavele W de erfgenamen Peeter Dignen, 02/11/1564

modo Jan Peeter Mertens in zuster en broederlijk recht na dood van zijn broer Cornelis Peeter Mertens die het verkregen had bij koop tegen de momboors van Cornelis van den Broecke kinderen, 16/03/1595

Cornelis Jan Peeter Mertens na dood van zijn vader heeft vs 3 L 46 roeden te leen ontvangen, 23/02/1610

na dood van Cornelis Jan Peeter Mertens heeft zijn zoon Jan in broeder en zusterlijke recht vs 3 L 46 roeden, Peeter Henricx van Aerde heeft als momboor de eed gedaan, 06/03/1618

F° LXXX r°

| 305-135-01 |

zelfde Wouter van den Broecke houdt te leen een vierendeel groes in 'ten aerde' geheten 'leemans dijck' N en W Wil Luijcx O Diannes kinderen van den Veken

modo na dood van vs Wouter de dochter Anne bij deling en koop, gezet man is Jan van Ostaeijen

modo na dood haar kinderen

Jan van Ostaeijen nomine zijn zoon Aernout van Ostaeijen heeft deze weide, groot een moken in Popendonk O zijn zelfs Z leemans dijck W en N Heijndrick Vermunten, overgebracht, 02/11/1564

Peeter Jan Janssen verklaart destijds onder Jan van Vollenhoven nomine zijn huisvrouw Maeijken Adriaen van Staeijen vs weide te leen ontvangen te hebben, 17/11/1618

F° LXXX v°

| 305-136-01 |

zelfde Wouter van den Broecke houdt te leen een stede met huis, hof en grond ca 1,5 B in Terbeek O Lenaert Boots Z Jan van Aerde W sheeren strate, erop uitgaande Peeter Mertens de jonge 7,5 V rogge en Magriete Jan Merten Sibs dr 10 L rogge

modo na dood de zoon Cornelis in zuster en broederlijk recht

modo na dood van Cornelis de zoon in broeder en zusterlijk recht

item van dit perceel heeft Lauwers de broer van Cornelis de helft ontvangen

Laureijs van den Broecke houdt te leen stede met huis, hof en toebehoren ca een B in Terbeek O en Z Heijndrick Lodders W sheeren strate N de erfgenamen Cornelis van den Broecke, 1564

Cornelis van den Broecke Cornelissen houdt te leen in broeder en zusterlijk recht een stede met huis en hof een half B in Terbeek O Heijnrick Vermunten Z Lauwreijs van den Broecke W sheeren strate N hun zelfs, 06/11/1564

Laureijs Hendrix van der Buijten in zuster en broederlijk recht heeft de stede te leen ontvangen voor zoveel als Laureijs van den Broecke daarin gerecht was

Jan van Vollenhove als stadhouder heeft ontvangen het versterf van Angneese die de vrouw was van Laurans van den Broecke voor zover haar en haar kinderen aangaat, 26/11/1591

na opdracht gedaan bij Laureijs van der Buijten en bij Peeter Jan Janssen zo voor hem als nomine Kerstiaen Peeterssen (bij speciale procuratie) van stede groot een B waarop hiervoor Laureijs van den Broecke staat heeft Elijsabeth weduwe Jan Assentius met Adriaen Peeters de Heun als haar voogd en bezet man en Thomas Pauwels Claes als voogd met Quirijn Janssen als toeziener van vs Jan Assentius nakinderen vs stede te leen ontvangen, 26/04/1594

Cornelis Jan Peeter Mertens heeft na dood van zijn vader te leen ontvangen de stede en erven ca een half B waarop hiervoor Cornelis van den Broeck staat gelegen Terbeek O Heijnrick Vermunten erfgenamen, 23/02/1610

na dood van Cornelis vs heeft zijn zoon Jan in broeder en zusterlijk recht vs half B te leen ontvangen

(gaat verder bovenaan blz)

Jan Oom Janssen als huidig man van vs Elijsabeth weduwe Jan Ascentius heeft voor 1,5 L in het ander half B de eed gedaan

Adriaen Adriaenssen de Haen als man van Anneken Jan Assentius heeft voor het resterend 1,5 L in vs half B de eed gedaan, 16/10/1618

nota: dat Angneese van den Broecke heeft ontvangen het 7de deel in de goederen die ze met haar man gekocht heeft

F° LXXXI r°

| 305-137-01 |

Peeter Mertens de jonge houdt te leen 7,5 V rogge leenpacht op vs huis en hof dat Wouter van den Broecke te leen houdt

oud leenboek f° XIII

F° LXXXI v°

| 305-138-01 |

Margriete Jan Marten Sibs dr vrouw van Jan Druijsens houdt te leen 10 L rogge gepand op de stede die Wouter van den Broecke in handen heeft

F° LXXXII r°

| 305-139-01 |

de jonge Peeter Mertens houdt te leen van de heer een stuk leengoed groot onder land en heide ca 1,5 B op de hesselinc W de rijstrate N en O zijn andere erven Z Cornelis Boots, kommer er op uitgaande de kerk van Loenhout 2 ouden groots en de h geest 2 ouden groots en 5 L rogge

modo na dood van Peeter Martens heeft Jan de zoon de helft ontvangen bij koop tegen zijn broers en zusters, 22/04/1555

zelfde dag heeft Adriaen de Langhe met zijn vrouw de andere helft ontvangen bij koop van vs kinderen

op 26/04/1564 heeft Adriaen de Langhe vs leengoed groot 1,5 B op hesselinc O Jacob Sebrechts Z Huijbrecht Cornelis Boots W sheeren strate N zijn zelfs en Jan Peeter Mertens overgebracht, item de kommer hierboven uitgestoken

F° LXXXII v°

| 305-140-01 |

Claes Herstraten als bezet man vanwege de kerk van Loenhout heeft ontvangen 2 ouden groots gepand op vs heiblok op hesselinc

oud leenboek f° 57, 58

modo Peeter van den Bogaerde

modo heeft Lenaert van Houtele deze 2 groten ouds ontvangen tot behoef van de kerk, 11/03/1560

Henric van der Buijten Jans zoon als gezet man, 09/12/1567

F° LXXXIII r°

| 305-141-01 |

Matthijs Theus de Cupere heeft ontvangen als h geestmeester van Loenhout 4 ouden groots waarvan 2 ouden groot gepand zijn op vs pand dat de jonge Peeter Mertens als vs in handen heeft en de 2 andere zijn gepand op na beschreven pand dat Cornelis Bode in handen heeft

oud leenboek f° LVII en LVIII

modo na dood van Mathijs nu Gijsbrecht Pauwels Waest

modo Adriaen Diels Cornelis zoon h geestmeester heeft ontvangen deze 4 gr outs tot behoef van de h geest van Loenhout, 02/01/1565

deze vs 4 oude grooten heeft ontvangen Jan van Vollenhove, 12/10/1585

Cornelis Verboven Cornelis zoon als h geestmr heeft de eed gedaan, 23/11/1588

F° LXXXIII v°

| 305-142-01 |

de h geest van Loenhout houdt te leen 2 V rogge leenrenten waarvan 5 L uitreikende is de jonge Peeter Mertens zoals vs staat en dit op 1,5 B heide op hesselinc en de overige 3 L is uitreikende Cornelis Bode op 1,5 B heide zoals in naast artikel geschreven, bezet man is Jan van Bavel

Aert der Wewen heeft als h geestmr ontvangen vs 2 V rogge, 12/04/1568

Goossen Cornelis Goossenen, h geestmr, heeft vs 2 V rogge te leen ontvangen , 10/07/1618

F° LXXXIIII r°

| 305-143-01 |

Cornelis Bode houdt te leen een stuk leengoed ca 1,5 B onder land en heide op hesselinc W de rijstrate N de jonge Peeter Mertens O zijn zelfs Z de hesselincstrate, de h geest heft hierop 3 L rogge en 2 ouden groots

modo Jan Cornelis Bode

modo bij koop de helft van zijn moeder en de andere helft van zijn zusters en broers die het hebben opgedragen tot Hubrecht Cornelis Bode 's behoefte met zijn vrouw Adriaenken Wouter Coninks dr, pres Jan van Bavele, Cornelis Kesselmans, jan Vorspoele, Jan Brans, 10/11/1552

op 11/05 heeft Matijs de rente ontvangen als blijkt f° XCIX

op 17/05/1564 heeft Adriana Wouters de Coninck dr in afwezigheid van haar man Huijbrecht Bode met Cornelis Ijsendonck een stede met toebehoren te leen overgebracht groot ca 1,5 B op hesselinc, O Jacob Sebrechts Z de gemeen straat W sheeren strate N Adriaen de Lange, jaarlijks uitgaande de kommer hier boven vernoemd en nog 2 V rogge erfelijk Machiel van Elsackere

ontvangen bij Jan Peeter Mertens en Marie Casus Heufkens dr na opdracht van Marie Hubrecht Cornelis dr Bode x Cornelis van Gulick, 28/06/1594

ontvangen bij Lambrecht Jan Janssen nomine zijn zoon Jan, nog onder zijn jaren, bij consent van Marie Casus Heufkens dr als hierop gedeeld tegen Jan Peeter Martens erfgenamen, 27/10/1609

F° LXXXIIII v°

| 305-144-01 |

Peeter Merten Sibs de oude houdt te leen een stuk beemd ca een B op het hoogbos Z en W het hoogbos N de beek O Cornelis Pauwels

Digna Peeter Jan Nout Luijcx dr houdt te leen de ene helft van deze beemd en Cornelia Jan Praeijens de andere helft in zusterlijke rechten, in het geheeld deze beemd bij het hoogbos O Anthonis Cornelis Wouters Z Adriaen Verdijck N de beek, gezet man van Digna is Cornelis Peeter Keeselmans en van Cornelis is gezet man haar man Cornelis Bouwen Hovelmans, 06/11/1564

op 17/12/1577 heeft Steven Jan Nijsmans in broeder en zusterlijke rechten ontvangen de helft van vs beemd en dit na dood van zijn moeder Marie Praeijens, Machiel Nijsmans heeft als momboor de eed gedaan

Jan van Vollenhove als stadhouder en voor hem zelf heeft vs beemd ontvangen na procedure voor gebrek van heergeweide en de schulden, 24/10/1585

bij rekening van Cornelis van Dongen jaar 1599 is gebleken dat Jan Huijbrechts Bode en Jan Michielssen tot behoef van de erfgenamen Cornelie Jan Praeijens en van Steven Jan Nijsmans vs beemd 'de hesschot bempt' te leen hebben ontvangen

na dood van vs Jan Huijbrechts Bode heeft Michiel Joordaens nomine de erfgenamen vs Bode 'de hesschotbempt' te leen ontvangen,

bij verklaren van de gemeen erfgenamen competerende deze beemd zijnde nakinderen van +Jan Huijbrechts Bode x Margriete Bertholomeeus voor 2/3 en de kinderen Jan Jan Huijbrechts Bode voor het resterende derdedeel , 20/02/1618

F° LXXXV r°

| 305-145-01 |

Margriete Willem Jan Wils weduwe houdt te leen een halster rogge jaarlijkse leenpacht op vs stuk beemd dat Peeter Merten Sibs de oude in handen heeft, bezet man is … (niets ingevuld)

modo na dood van vs Margriete heeft Cornelis Willems Vermunten dit halster ontvangen, 20/12/1535

modo de dochters van Machiel van Huijse bij belening van vs Cornelis Vermunten, 28/12/1537

modo bij wedergeven van de belening heeft de zoon van Cornelis Vermunten vs halster ontvangen

Digna weduwe Jan Praeijens heeft deze 2 V rogge erfelijk ontvangen en gekweten, 05/12/1564

(in marge) gekweten bij verklaring van Heijndrick en Willem Vermunten

F° LXXXV v°

| 305-146-01 |

Margriete Jan Marten Sibs dr x Jan Druijsens houdt te leen een V rogge leenrenten gepand op een B bempt zoals Peeter Merten Sibs de oude gelijk vs jaarlijks uitreikt, bezet man is haar man Jan Druijsens

(nota: tekst doorgehaald)

op heden heeft Peeter Nouts als momboor van de kinderen Magriet Drusens opgedragen een V rogge erfelijk ten behoeve van Cornelis Hovelmans, die zelfde heeft ontvangen als man van Cornelie Jan Praeijens dr, 12/02/1555

F° LXXXVI r°

| 305-147-01 |

Henric Loijcx houdt te leen een halster rogge erfelijk welk hij jaarlijks heffende is op een beemd ca een B op het hoogbos zoals de oude Peeter Merten Sibs die in handen heeft zoals vs

Uit deze 2 V rogge erfelijk heft jaarlijks Cornelis Jan Keeselmans 1 L en heeft zelfde verkocht de erfgenamen Jan Praijens, de erfgenamen hebben zelfde ontvangen en de stadhouder voldaan , 05/12/1564

gekweten deze renten bij verklaren van de grondhouder te weten de erfgenamen Jan Praeijens, 05/12/1564

F° LXXXVI v°

| 305-148-01 |

zelfde Henric Loijcx houdt te leen het vierendeel van 'schootmans bloke' houdende ca 7 B N aan sheeren vroente zo men naar 'de munte' gaat O en Z Lenaert Boots W Machiel en Claus Peeter Haest en welk pand hij voormaals gekocht heeft tegen de nakinderen Wouter Bien

oud leenboek f° XXXVI

modo na dood van Heijnrick Loijcx heeft Wouter Heijndrick Loijcx zoon dit ontvangen, 02/01/1543

modo Jan Cornelis Pauwels Kesselmans bij koop

modo na opdracht van Jan Pauwels Keeselmans en nadien na opdracht van Jan Hendrick Lijcx heeft Jan Coeck x Catherine dit vierendeel ontvangen, 12/05/1549

Jan Coeck heeft dit vierendeel van 'schootmans bloke' in het geheel 7 B groot in Terbeek O en Z de erfgenamen Cornelis Boets W Cornelis Ghiel Buijens N sheeren strate overgebracht, 14/11/1564

Willem Koec heeft deze ontvangen

F° LXXXVII r°

| 305-149-01 |

modo de erfgenamen Peeter Willem Bode

Peeter Merten Sibs de oude houdt te leen een heiblok ca een B in Terbeek O en N Jan Claijs Swewers kinderen W en Z sheeren strate

modo de vier onbejaarde kinderen van + Niclaes Brabants x Cathelijn Lambrechts, 08/05/1622

F° LXXXVII v°

| 305-150-01 |

modo jonker Jan de Herde

zelfde Peeter Merten Sibs de oude houdt te leen ca 2 B land 'het hesschot' in Terbeek N Jan Cleijs kinderen O en Z zijn zelfs W de kerkpat, waard zijnde boven kommer 4 V rogge, uitgaande kommer Willem de Visschere, Rijkevorsel, 6 V rogge

modo jonker Jan de Herde bij koop tegen de erfgenamen Marten de Lange, Henrick Phlips cum uxore en de voogden van de vs kinderen met Adriaen de Lange en Peeter Goris als toeziener en Aert van de Velde met zijn huisvrouw en Heijndrick Loeders met zijn huisvrouw, pres Jan van Bavele, Jan van Staeijen, hebben vs percelen opgedragen tot behoef van jonker Jan de Herde, pres ut supra

jonker Nicasius de Herde heeft na dood van zijn vader jonker Jan de Herde in broederlijk recht ontvangen zo ook zijn broer Nicolaes de Herde, schepen in Antwerpen, verklaarde vs 2 B O en Z zijn zelfs W zijn zelfs, Cornelis Jan Peeter Mertens en Jan Ooms huisvrouw en kinderen N Jan Vuijst erfgenamen, 28/12/1612

mr Cornelis de Brouwere, notaris en procureur tot Antwerpen, gemachtigd van dr Guillielmus Verwilt, vervangende Jan Ijsebout momboor van juffr Maria Nicasius de Herde dr, heeft vs 2 B land ontvangen ten behoeve van vs Maria de Herde na dood van haar vader, 04/15/1618

deze 2 B land zijn nu gelegen O, W en Z jonker Jan de Herde N de erfgenamen Peeter Willem Boets, 28/06/1569

F° LXXXVIII r°

| 305-151-01 |

Willem de Visschere, Rijkevorsel, en Marie Peeter Thijs Gijssels houden te leen bij koop gedaan tegen Mattijs Henric Buijens zoon 6 V rogge erfelijk gepand op vs 2 B land 'het hesschot' in Terbeek als vs Peeter Mertens de oude in handen heeft

modo Mechtelt Willem Tvisschers dr bij versterven van haar broer heer Willem de Visschere, gezet man is haar man Willem Adriaens

modo Adriaen de Mulder met zijn vrouw bij koop , 06/06/1553

na opdracht van Adriaen Mertens en aflossing jonker Jan de Herde bekent Adriaen Marselis molenaar betaald te zijn van de hoofdpenningen met verloop, 27/04/151561

F° LXXXVIII v°

| 305-152-01 |

Machiel van den Bogaerde houdt te leen een stuk leengoed waar zijn huis op staat in klein Neerven op 'casselbeke' O sheeren strate N Jan Hechs Z Peeter van Onstaeijen, kommer jaarlijks een V rogge Laureijs van Aerde

oud leenboek f° IX

modo na dood van vs Michiel nu Willem van den Bogaerde

modo bij koop Jan Loijcx, 10/12/1535

modo Jan Hegghe bij koop

Jan Jan Hegge heeft in broeder en zusterlijke rechten ontvangen een huis met hof in klein Neerven groot ca 12 roeden O de inslag die ca 9 roeden groot is Z Sijmon Thijs erfgenamen W en N hun zelfs, 26/05/1564

Jan van Vollenhove met de klein rechten te boek gesteld (doorgehaald)

Cornelia de dochter van Jan Hegge heeft vs pand ontvangen

op 17/03/1618 heeft Cornelis Willem Huijben in naam van zijn vrouw vs Cornelia mr Jan Hegge dr de eed gedaan

vs erven waar eertijds een huis op stond komt nu O haar zelfs inslag Z Sijmon Keesselmans kinderen W haar zelfs N Cornelis Goossen Aerts

F° LXXXIX r°

| 305-153-01 |

Laureijs van Aerde houdt te leen een V rogge erfelijk welk hij gekocht heeft tegen Stijne van den Bogaerde, huisvrouw van Jan Nouts, en gepand is op huis en hof in klein Neerven op 'casselbeke' zoals Machiel van den Bogaerde dat bezit

modo Cornelis Cornelis zoon van Aerde na dood van zijn oom Laureijs, 13/03/1554

Stoffel van Aerde heeft na dood van vs Cornelis Cornelis van Aerde vs V ontvangen, heeft deze nadien opgedragen tot behoefte van Cornelia mr Jan Hegge dr en haar kinderen van Gabriel Jan Gabriels, 20/03/1618

F° LXXXIX v°

| 305-154-01 |

Cornelis Jans van Bavel houdt te leen een blok 'taeijmans block' bij 'de breebeke' O Henric Claes elpt N Henric Loijcx Z vs Cornelis zelfs W Jan Dignen, Jan Peeter Boots heft hierop 15,5 L rogge, Katheline Jan Boots dr 4,5 L en Agneese Jan Boots dr 4,5 L

Lambrecht van Bavele heeft deze weide te leen overgebracht, groot ca een half B O Laureijs van den Broecke Z de erfgenamen Cornelis Jan van Bavele W de beek N Jan Coecx, heeft dit blok ontvangen in zuster en broederlijke rechten, 06/11/1564

modo Peeter Jan de Roover vanwege zijn vrouw bij delingn pres Peeter van Ditfoirt, Aernout van Ostaeijen, Peeter Frans

bij rekening van Cornelis van Dongen jaar 1598 is gebleken dat Peeter Jan Jan Cornelissen als voogd van Lambrecht Broomans heeft verklaard dit perceel verheven te hebben aan de stadhouder Vollenhoven

komt nu O Jan Oom Janssen Z deszelfs Lambrecht W de beek N Adriaen Jan Coecx

F° XC r°

| 305-155-01 |

(boven geschreven)

op 06/09/1534 heeft Cornelis Peeter Boots ontvangen bij dood van zijn vader deze na beschreven 15,5 L rogge

Jan Peeter Bootszoon houdt te leen 15,5 L rogge erfelijk gepand op 'taeijmans block' zoals Cornelis van Bavele dit in handen heeft en daar zijn huis op gesteld heeft

(in marge) gekweten

F° XC v°

| 305-156-01 |

Kathelijne Jan Boots dr houdt te leen 4,5 L rogge erfelijk gepand op 'taeijmans block' zoals Cornelis Jan van Bavel dit in handen heeft en waar zijn huis op staat

oud leenboek f° XII en XIII

modo na dood van Kathelijne heeft haar zuster Agneese dit ontvangende

na dood van Agneese heeft Cornelis Cornelis van Bavel dit ontvangen en de heer voldaan, 03/02/1564

F° XCI r°

| 305-157-01 |

Agneese Jan Jan Boots dr houdt te leen 4,5 L rogge erfelijk welke zij ontving na dood van haar vader en gepand op 'taeijmans block' dat Cornelis Jan van Bavele in handen heeft

zelfde Cornelis Cornelis van Bavele heeft dit ontvangen na dood van Agneese, 03/02/1564

F° XCI v°

| 305-158-01 |

zelfde Agneese van Bavele Jan Jan Boots dr heeft nog te leen ontvangen een B heide bij 'de munten' O naast 'vekemans block' W Henrick van Aerde, 04/01/1520, present Henric de Coninc, Cornelis van Bavele

na dood van Angneese van Bavel heeft Cornelis Bernaert van Bavele vs perceel ontvangen, 10/02/1545 svl

dit B heide O de erfgenamen Jan Adriaens Z Joris Peeter Diericx W Heijndrick Lodders N sheeren vruente is te leen overgebracht, 02/11/1564 (geen eigenaar vermeld)

modo na dood van vs Cornelis van Bavel heeft zijn zoon Joos dit B heide O sr Jasper de Hase Z Adriaen Verboven W Jan Oom Janssen N sheeren vruente te leen ontvangen , 05/11/1618

F° XCII r°

| 305-159-01 |

Cornelis Lenaert Boots zoon heeft bij koop en na opdracht van Dierick Lenaert Boots zoon te leen ontvangen zijn broers B heide op 'de munte' O Peeter Boots W Jan Dignen, present Laureijs van Aerde, Cornelis Jan Nijs, Jan Hegs, Niclaus Verherstraten, 27/10/1527

modo Jan Cornelis Bode bij deling na dood van zijn vader

overgebracht bij Jan vs, gelegen bij 'de munte' groot een B O de erfgenamen Cornelis Wouters Z de erfgenamen Peeter Dignen W Ghoosem Lemmens huisvrouw Cornelie van Bavel N de vruente, 06/11/1564

Peeter Janssen Bode heeft na dood van zijn vader vs Jan Cornelis Bode vs B te leen ontvangen, 21/07/1618

F° XCII v°

| 305-160-01 |

Aerdt Herels heeft te leen ontvangen bij koop tegen Joos de vorster van Hoogstraten 66 roeden moer op hoenderen bij Peeter Jan Nijs moer met de putten en toebehoren groot samen ca 1,5 vierendeel B, gekomen van Merten van Thienen, 19/03/1528, present Jan van Ghele, Peeter Herels

oud leenboek f° XLVIII

Henrick van Roeije als voogd van de kinderen mr Jan van Alphen heeft de helft van vs moer ontvangen, Machiel Wagemans de andere helft, 20/08/1564

Anthonis van Gheele houdt te leen in broeder en zusterlijke rechten … (niet ingevuld) op hoenderen O Peeter Bernaert Nouts Z het klooster van st claren W de weduwe Dielis Vervuijst N zijn zelfs, 14/11/1564

Merten Merten Cools als man van Catharina Anthonis Boons waarvan moeder was Sijken Anthoni van Geele heeft nomine uxoris en mits na dood van vs Anthonis van Geele en van haar moeder vs moer te leen ontvangen, 12/06/1614

F° XCIII r°

| 305-161-01 |

Cornelis Meijs houdt te leen een L land dat hij verkregen heeft bij koop tegen de jonge Doren Neve komende N Willem Lenaert Willem Buijens Z de merstrate, present Jan Hovelmans, Laureijs van Aerde, Henrick Leemans, Jan Ghijs, Claus Verherstraten, 11/07/1519

oud leenboek f° XXXIII

Gheert Vercaert nomine uxoris Cornelie Matthijs Braens dr houdt vs L te leen in broeder en zusterlijke rechten O en W de erfgenamen Mathijs Braens Z de meerstrate N Thomas Ghoris, 04/11/1564

nadat Pauwels Braens dit L te leen ontvangen had na dood van zijn oom Gheert Vercaert heeft hij zelfde opgedragen tot behoef van Jan Nijs van Tichelt, nu gelegen O en N vs Jan Nijssen Z de meerstrate W de gemeen straat, 22/04/1599

F° XCIII v°

| 305-162-01 |

Henrick Leemans nomine uxoris Neelken Cornelis van Bavel dr, Lenaert van Bavele, Jan van Bavele en Pauwels Jan Dignen als momboor van Peeter Jan Dignen kinderen houden te leen ieder hun deel in een heiblok ca 8 B in Terbeek O Cornelis van Aerdt Z Jan Ooms W Willem van Staeijen N Jan Dignen en Jan Peeter Boots, 16/07/1531, present Willem Lenaert Buijens, Jan Loijcx, Jan Cornelis Bode

op 04/05/1564 brengt Jan van Bavele over zijn derdedeel van de 8 B in het heiblok in het geheeld 10 B (sic) gelegen bij 'de munte' O Cornelis en Matthijs Hovelmans Z Cornelis van Aerde W vs Cornelis van Aerde en Peeter Imbrechts N Heijndrick Lodders en Peeter Dignen erfgenamen

Cornelis Verboven heeft tot behoef van zijn kinderen en van zijn zoon Jasper die zelfde ontving in broeder en zusterlijke rechten het derdedeel van vs heiblok, 04/11/1564

Ghoosem Lemmens nomine uxoris Cornelie houdt het ander derdedeel te leenboekje

Kerstiaen van Bavele heeft in broeder en zusterlijke rechten vs derdedeel waar Jan van Bavele uitgestorven is, 07/06/1568

op 29/08/1569 heeft Quirijn Menten met zijn huisvrouw Tanneke Jan van Bavel haar vaders versterf ontvangen en opgedragen ten behoeve van Henrick Peeter Mertens

op 12/09/ 1569 heeft Cornelis van Bavele zijn vaders versterf ontvangen waaronder een pacht die Cornelis van Aerde gekocht heeft, en Cornelis van Aerde heeft vs pacht ontvangen, ut supra

Peeter Joris Peeter Diercx nomine uxoris Cornelia Jan van Bavel heeft zijn paart ontvangend

Cornelis Cornelis Verboven heeft na dood van zijn broer Jasper en na dood van zijn vader te leen ontvangen het zesde deel van vs 8 B ontvangen

in vs derdedeel komt Adriaen Vermunten nomine uxoris een zesde deel

(gaat voort volgende f°)

F° XCIIII r°

| 305-163-01 |

(vervolg vorige f°) na dood van Cornelie van Bavele, huisvrouw van Goossem Lemmens, is vs derde deel in de 8 B gesuccedeerd op Cornelia Jan Cuijpers dr en na haar dood op haar zoon Peeter Jan Bode, dewelke het heeft ontvangen en weerom opgedragen tot behoef van Goris Peeter Ots, 17/09/1618

(vervolg vorige f°) Peeter van Aerde heeft als voogd van de 4 minderjarige kinderen Cornelis Peeter Joris alias boerken in vs 8 B te leen ontvangen het gerecht 12de deel , 26/10/1620

Willem Lenaert Willem Buijens heeft als voogd van zijn broers kinderen te leen ontvangen een half B beemd gelegen aan de oostzijde aan het gemeen bos W Gielis van den Wijngaert, present Gielis van den Wijngaerde, Jan Ghijs, Claus Verherstraten, Cornelis Haest, 14/04/1519

modo bij koop Peeter Joos x Jacobmijne na opdracht van de kinderen Cornelis Lenaerts, 06/06/1541

deze beemd met een bosje is overgebracht bij Peeter Joos, groot 2 gemet O Cornelis Maes Z het hoogbos W Digna Jan Hovelmans N Cornelis Peeter Nijs

modo na opdracht van Peeter Joos en Jacobmijne heeft Arnout Bernaert Nouts x Barbel Peeter Joos dr bij koop deze beemd ontvangen, 03/07/1570

modo Peeter Nout Bernaerts in broeder en zusterlijke rechten na dood van Aernout Bernaert Nouts, 15/03/1595

modo na dood van vs Peeter Nout Bernaerts heeft zijn zoon Mattheeus in zuster en broederlijke rechten vs beemd te leen ontvangen, gelegen Z het gemeen bos O Peeter Aert Sgraeuwen W hun zelfs N Christiaen Vorsselmans, gezet man is Nicolaes van Dale gezien de minderjarigheid van vs Mattheeus, 20/02/1618

F° XCIIII v°

| 305-164-01 |

Jan Cornelis Jan Luijx houdt te leen een stuk leengoed ca 7 kwartier land in 'het hechs block' O Jan van den Wijngaerde Z, W en N vs Jan Cornelis andere erve, Peeternelle Claus Claus Peeters dr is hierop heffende 9 L rogge erfelijk

(in marge) deze 7 kwartier schijnen begrepen te zijn in de 3 L f° XVIII waar Adriaen van Ostaeijen op staat

F° XCV r°

| 305-165-01 |

(boven geschreven) deze 9 L rogge zijn afgelost zoals blijkt f° XVIII blijkt

Peeternelle Claus Claus Peeters dr heeft te leen ontvangen bij versterf van haar vader Claus Claus Peeters 9 L rogge erfelijk die haar vader verkregen had bij koop van Jan Merten Haest als blijkt f° LVII van de oude boek, gepand op vs stuk land zoals Jan Cornelis Jan Luijcx dit in handen heeft, 19/06/1519

oud leenboek f° LVII

Jacop Lambrecht Broomans heeft de eed gedaan als gezet man van zijn moeder, 20/04/1561

modo Peeter Bernaert Nouts tot behoef van zijn vrouw Catherine Lambrecht Broomans dr bij versterf, en Heijndrick Cornelis van Staeijen tot behoef van zijn vrouw Heijlwich Vroomans ook bij versterf ieder de helft van vs 9 L, 09/06/1567

F° XCV v°

| 305-166-01 |

Peeter Diericx van Aerde heeft te leen ontvangen bij koop tegen Cornelie Kerstiaen Reijns dr x Merten Hereijgens een halster rogge erfelijk gepand op 'molenackere' van achter tot voor, op 'dorenackere' en nog op een stuk land aan 'de kerkpat', is gekomen van Henrick van Gestele, daarna van Christiaen Reijns, 29/09/1519, Claus Gielis Sijmons, Cornelis Marcx

oud leenboek f° XLIIII

F° XCVI r°

| 305-167-01 |

Heijlken Cornelis de Coninc dr heeft na dood van haar vader in zuster en broederlijk recht te leen ontvangen 6 voeder hooimaden in 'het hulsdongelen' en gekomen van Andries de Buijsschere, daarna Peeter Snels en Jan van den Bogaerde, op dit pand heft Rutgeert van Dorne jaarlijks 10 V rogge, 22/01/1520, present Henric Leemans, Wouter de Coninck die tevens haar bezet man is

oud leenboek f° XLIX

modo bij koop Peeter Merten Sibs

modo bij koop en calengiering Kathelijne Cornelis Conincx dr en Jan Huevelmans uit naam van zijn vrouw

item zelfde als boven hebben vs 10 V rogge gekweten, 03/07/1554

Jan Peeter Hovelmans en Cornelis Machiel van Elsackere nomine uxoris Catherine Cornelis de Coninck dr hebben deze beemd 'het hulsdongelen' 2 gemet O en N jonker Jan de Herde Z de erfgenamen Cornelis Boots W Matthijs Hovelmans te leen overgebracht, 14/06/151564

na dood van Catelijne Cornelis de Kock dr heeft Peeter Jan Hovelmans de helft van vs beemd , 05/02/1571

Adriaen Cornelis Deckers heeft vs beemd te leen ontvangen, 21/02/1606

Jan van Ditfoort heeft na opdracht van Adriaen Cornelis Deckers de helft van vs beemd te leen ontvangen, 02/10/1606

F° XCVI v°

| 305-168-01 |

Cornelie Cornelis de Coninc dr houdt te leen het derde deel in een eusel 'het hulsdonghelen' houdende in het geheel 9 voeder hooimaden O Cornelis van Bavel en Wouter van den Broec Z Lenaert Boots W Thijs Hovelmans N Peeter Shasen, uitgaande de heer een halve braspenning en 2 L gerst

Jan Peeter Hovelmans voor zich zelf en Cornelis Machiel van Elsackere nomine uxoris brengen vs eusel te leen over, 14/06/1564

op 21/02/1606 heeft Adriaen Cornelis Deckers vs eusel te leen overgebracht

F° XCVII r°

| 305-169-01 |

Marie Thijs Hovelmans dr heeft bij koop te leen ontvangen 1,5 voeder hooimaden in een beemd 'de ouden sondach' op de zuidzijde Joris van den Wijngaerde N de beek, gekomen van Peternelle Gheert Wils dr huisvrouw van Thonis Pauwels Wouters, bezet man is haar vader Thijs Hovelmans

oud leenboek f° XXXIIII en XLIX

Steven Jan van Aerde heeft de helft te leen ontvangen, de weduwe Cornelis Lenaert Bode houdt de andere helft, gekomen bij versterf van zijn broer Jan

F°XCVII v°

| 305-170-01 |

Mariken Thijs Hovelmans dr heeft bij koop en na opdracht van Cornelis Gheert Jan Willems te leen ontvangen 1,5 voeder hooimaden uit 3 voeder in een beemd 'de ouden sondach' welke vs Cornelis gekocht had tegen zijn zuster Agneese, bezet man is Thijs Hovelmans, 01/02/1529

modo na dood van Bouwen Hovelmans heeft zijn vader Mathijs Bouwen Hovelmans deze percelen te leen ontvangen

F° XCVIII r°

| 305-171-01 |

Matthijs Jan Braents heeft te leen ontvangen na dood van Lucie Jan Shertogen dr een L land N Willem Lenaert Wil Buijens Z de meerstrate, 04/06/1531, present Wouter Snels, Jan Peeter Bode, Wouter de Coninck

oud leenboek f° XXXIIII

Cornelia Mathijs Braens dr heeft dit perceel ontvangen, Lenaert Vercaert als bezet man heeft de eed gedaan, 1555

op 04/05/1564 heeft Gheert Vercaert dit L O en W deszelfs Z de meerstrate N Thomas Cornelis Goris overgebracht

op 20/11/1565 na opdracht van Jan Mathijs Braens heeft Gheert Vercaert bij koop het derdedeel in vs L over gebracht

op 23/09/1574 heeft Geert Vercaert ontvangen tot behoef van zijn zoon Mathijs een derdedeel in vs L land waar Cornelie, moeder van Mathijs, uitgestorven is

ten dage als boven heeft Gheert Vercaert bij belening tegen Lucie Mathijs Braens dr ontvangen een derdedeel in vs L en waarin zij gerecht is bij versterf van haar vader Matijs Braens

op 12/03/1578 heeft Marijnis Geert Vercaert ontvangen een derdedeel in vs moken waar zijn vader uitgestorven is en nog een derdedeel dat zijn vader te leen had tegen Lucie Mathijs Braens

F° XCVIII v°

| 305-172-01 |

Matthijs Theus de Cupere heeft te leen ontvangen tot behoef van de h geest van Loenhout een oude schuld gepand op een beemd 'de dodevaereijcke' ca 8 voeder hooimaden Z Jan Bien kinderen N Jan Gheerts kinderen en Willem van Diest W de beek O het gemeen bos, is gekomen uit een vol leen van Johannes Vorsselmans, 19/07/1517

oud leenboek f° XXII

na dood van Mathijs nu Ghijsbrecht Pauwels Woits

modo heeft Adriaen Cornelis Diels als h geestmr vs schuld ontvangen, 02/01/1565

modo dat de eed gedaan heeft Jan Jans zoon van Vorspoel als sterfelijk manschappen

op 23/11/1588 heeft Cornelis Verboven Cornelis zoon na dood van vs Jan van Vorspoel vs oude schuld ontvangen ten behoef van de h geest

F° XCIX r°

| 305-173-01 |

Cornelis Hubrecht Bode met zijn huisvrouw heeft te leen ontvangen bij koop tegen Cornelis Segers 5 vierendeel B heide en ca 25 roeden van de 3,5 B heide waar Jan Gheert van den Bogaert op staat in het oude boek, 04/09/1531, present Peeter van Onstaeijen, Ghijsbrecht de Bie

oud leenboek f° LVIIII

modo na dood van Cornelis Hubrecht Bode heeft de zoon Hubrecht de helft ontvangen

zo heeft zelfde met zijn huisvrouw Jaenken Conincks nog ontvangen na opdracht van zijn zuster de helft

F° XCIX v°

| 305-174-01 |

Adriaen Cornelis Seghers heeft te leen ontvangen zijn deel van 2 Rgld die vs Cornelis Hubrecht Bode jaarlijks uitreikt van vs heiblok op hesselinc en gekocht heeft tegen Cornelis Segers zoals vs, 01/05/1532, present Henrick Loijcx, zijn Jan Henrick Loijcx

oud leenboek f° XLVII en LVIII

Michiel van Elsacker heeft te leen ontvangen 2 V rogge, deze rente bekend bij Anna weduwe Cornelis Bode en daarna Hubrecht de zoon als nu toebehoren de grond, 16/03/1563

Mathijs Mathijs Janssen (eerst geschreven Cleijs en doorgehaald) de jonge heeft te leen ontvangen met zijn vrouw Maddelena Cornelissen Verherstraten dr na opdracht van Machiel van Elsacker en bij koop de 2 V rogge die Michiel heffende was op de leengoederen nu in handen Hubrecht Cornelis Bode, 21/05/1564

modo bij kwijting en na opdracht van Mathijs Cleijs heeft Hubrecht Bode de 2 V rogge ontvangen, 29/03/1568

F° C r°

| 305-175-01 |

Kathelijne Cornelis Seghers dr huisvrouw van Lenaert Cornelis van Aerde houdt te leen haar deel van 2 Rgld gepand op 5 vierendeel B en 25 roeden heide nu land op hesselinc zoals Cornelis Hubrecht Bode te leen ontvangen heeft, 01/05/1532, present Henrick Loijcx en zijn zoon Jan, bezet man is zelfde Jan Loijcx

nadat Niclaes Zegers zo voor hem zelf als nomine Hubrecht Hendricx en Peeter Lenaerts met Cornelis Peeter van den Bruijnenberge nomine quo hebben hun gerechtigheid in de 2 Rgld opgedragen tot behoef van Marie Casus Heufkens dr en Lambrecht Jan Janssen, 16/11/1609

F° C v°

| 305-176-01 |

Neelken Oliviers van den Wijngaerde huisvrouw heeft te leen ontvangen na dood van haar man een V rogge op 3,5 B heide nu land op hesselinc en gekomen van Jan Gheerts zoon van den Bogaerde, daarna Lenaert en Peeter en Lijsbeth Jans dr van den Bogaerde, 13/09/1523, present Jan Martens, Jan Cornelis Bode, bezet man is Andries Goossens

F° CI r°

| 305-177-01 |

Jacop van den Wijngaerde Oliviers zoon heeft te leen ontvangen na dood van zijn vader in broeder en zusterlijk recht een V rogge gepand op 3,5 B heide nu land op hesselinc en komende van Jan Gheerts zoon van den Bogaerde, daarna Lenaert en Peeter van den Bogaerde en Lijsbeth Jans dr van den Bogaerde, 18/09/1523, present Jan Mertens, Jan Cornelis Bode

oud leenboek f° ut supra

F° CI v°

| 305-178-01 |

Cornelis Gheert Jan Wils heeft te leen ontvangen in zuster en broederlijk recht na dood van zijn moeder een V land in 'de langhen acker' aan een zijde aan 'de beecacker' en aan 'de haselacker' met de andere zijde, 13/03/1520, present Laureijs van Aerde, Staes Verherstraten

F° CII r°

| 305-179-01 |

Gheertken Gheerdt Jan Wils zoon heeft bij koop en na opdracht van Cornelijs Gheert Jan Wils zoon te leen ontvangen zijn deel te weten 2 L land uit vs V land aan 'de beecaker' zoals in vs artikel geschreven, present Wouter Snels, Peeter van Onstaeijen, Claus Verherstraten, 01/02/1529

F° CII v°

| 305-180-01 |

Cornelis Gheert Jan Wils zoon heeft te leen ontvangen in zuster en broederlijk recht na dood van zijn moeder 3 voeder hooimaden in 'het hulsdongelen' komende naast de hooimaden die Jan van den Bogaerde te leen ontvangen heeft en gescheiden zijn met een tuin, 13/03/1520, present Laureijs van Aerde, Claus Verherstraten

Geraert Antonis Pauwels Wouts heeft te leen ontvangen vs 3 voeder na opdracht van Peeter Cornelis Geert Wils zoon, Magriet Cornelis Goris Wijls met Machiel Bertelmeus haar man, Marie Cornelis Geert Wijls dr met Dierck Sijmons haar man en Peter Cornelis Cornelis Geert Wijls, pres Jan van Bavele, Cornelis Keeselmans, 10/11/1562

overgebracht deze beemd bij Gheerdt Anthonis Pauwels Wuijts gelegen in 'hulsdongelen' O en N Cornelis en Mathijs Hovelmans W de breebeke Z de erfgenamen Cornelis Boets, 06/11/1564

op 07/12/1615 heeft Peeter Jan Bode vs 3 voeder te leen ontvangen in naam van Peeter Geert Anthonis Pauwels Wuijts

zelfde dag heeft Peeter Jan Bode vs 3 voeder te leen ontvangen als voogd van de kinderen vs Peeter Geert Anthonis Wuijts

op vs beemd heeft Mathijs Bouwen Hovelmans ontvangen 30 st rente jaarlijks zo Peeter Hovelmans die gekocht heeft

ten zelfde dagen heeft Mathijs Goossens dat stuk hooimaden van vs Peeter Jan Bode in vs kwaliteit beleend voor een termijn van 4 jaren voor 125 Rgld eens etc...

F° CIII r°

| 305-181-01 |

vs beemd komt nu O Peeter Jan Bode Z en W Peeter Jan Janssen N Boudewijn Mathijs Huevelmans

Adriaen van Aken houdt te leen 4 L land 'de streep' bij 'de lammeije' verkregen bij koop en na opdracht van Jan Cornelis van den Aerde die 2 L van de 4 die hij te leen ontvangen had na opdracht van Cornelijs Gheert Wils en de andere 2 bij koop tegen Cornelie Jan Buijen Thijs dr en haar man, 28/11/1530, present Laureijs van Aerde, Cornelis Jan Nijs

overgebracht bij Adriaen van Alken deze 4 L bij 'de lammeije' en genaamd 'de streep' O de kapel van Hoogstraten Z mr Geert van Bergen en zijn zelfs W de heerstrate N zijn zelfs, 14/11/1564

modo Tomas en Cornelis van Aken bij deling, 12/11/1568

heer Bernart van Aken heeft na opdracht van zijn broer Tomas 2 L ontvangen, 15/01/1575

modo Jacop de Brune

modo Jan van Vollenhove om zijn schade te verhalen

Jacop de Bruijne Jacopssen heeft na dood van zijn vader de 2 L zijnde de helft van de 4 L overgebracht, de 2 L door zijn vader verkregen van heer Bernaert van Aken

na opdracht van Jacop de Bruijne heeft Cornelis Goris Aertssen als voogd van zijn zoon Jan vs 2 L ontvangen, 24/10/1594

Cornelis Goris Aerts heeft te leen ontvangen de andere 2 L , 31/12/1607

Jan Cornelis Goris Aerts heeft in zuster en broederlijke rechten na dood van zijn vader vs 2 L bij deling , 06/03/1611

F° CIII v°

| 305-182-01 |

(boven geschreven) Jan Jan Neff

Wouter van den Broecke heeft te leen ontvangen na dood van zijn moeder in zuster en broederlijke rechten 1,5 B heide en beemd aan 'de werdelle' W aan de een zijde en O in de ander zijde aan de kinderen Aert van den Aerde, 27/06/1520, present Cornelis van den Broecke, Cornelis van den Aerde, Gheert van Elsackere

Jan Cornelis Janssen houdt te leen de helft van een stuk erven onder heide en beemd 1,5 B 'de dorent' en waarvan Cornelis Jan Janssen in broederlijk en zusterlijke rechten de andere helft te leen houdt, in het geheel gelegen O Joris Peeter Diericx Z de werdelstrate W 'de werdel beempt' N de erfgenamen Bernaert van den Broecke en de erfgenamen Adriaen van Dijcke, 06/11/1564

vs Jan Cornelis Janssen voor hem zelf en zijn zoon Cornelis hebben vs erven ontvangen deels bij koop na opdracht van Laureijs van den Broeck, wijlen Cornelis van den Broeck, Cornelis Bernaert Nouts x Lisken Wouter van den Broeck, Digne van den Broeck met haar momboor Adriaen van Aken, Jan van Ostaeijen x Anna en Adriaen van Staeijen waarvan moeder was Marije Wouters van den Broeck

modo Peeter Jan Janssen de ene helft bij versterf van zijn vader Jan Cornelis Janssen en de andere helft als man van Marie Adriaen van Staeijen bij versterf van vs Cornelis Jan Cornelis Janssen hun neef, 16/09/1619

F° CIIII r°

| 305-183-01 |

Wouter van den Broecke Wouters zoon heeft ontvangen na dood van zijn vader de helft van vs 1,5 B heide en beemd aan 'de werdelle' zoals in voorgaande ontvangen van zijn vader staat, present Gheert van Elsackere, Laureijs van Aerde, Henric Loijcx, 31/07/1524

F° CIIII v°

| 305-184-01 |

Cornelis Gheerdt van Elsacker zoon heeft bij koop en na opdracht van Cornelis van Staeijen timmerman te leen ontvangen 5 of 6 roeden land achter zijn huis in Huffel aan Cornelis Pauwels Kesselmans O sheeren strate, 13/12/1526, present Jan Loijcx, Laureijs van Aerde, Claes Verherstraten

oud leenboek f° XLVI

modo Lenaert Jans van Staeijen zoon bij koop van Cornelis vs, 10/10/1535

modo Toemas Janssen bij koop van Lenaert Dirix Bode volgens rekeningen van Peeter Pielnake

overgebracht deze 5 of 6 roeden land te leen bij Thomas Janssen en gelegen achter zijn huis in Huffel O sheeren strate Z zijn zelfs W de waterlaat N Cornelis Jan Keeselmans, 06/11/1564

nadat Jan Bode Janssen als voogd van Maeijken Cornelis Aertssen Verhaert dr waarvan moeder was Jenneken Thomas Janssen dr deze 5 of 6 roeden te leen ontvangen had heeft hij zelve opgedragen tot behoef van de koper en met consent van Henrick Peeter Henricx heeft Jan Peeter Peeterssen alias Jan de cooman met zijn vrouw Lijsbeth Adriaen Ments dr zelfde ontvangen, 30/03/1604

F° CV r°

| 305-185-01 |

Henric de Coninc heeft ontvangen bij koop tegen Adriaen de Vriese Jans zoon 10 L rogge die voortijds Jan van Hildernissen waren, daarna Jan Peeters zoon en ten laatste Lijsbeth Jan Peeters dr en die gepand zijn op 'het hesschot' die Jan Smeets waren en gelegen Z naast Willem van Diest en aan de andere zijde Jan van Bavel, 08/06/1520, present Olivier van den Wijngaerde, Willem Vermunten, Laureijs van Aerde, Gheert van Elsackere

oud leenboek f° XXVII

gekweten bij Hegge Peeterssen van Aerde

F° CV v°

| 305-186-01 |

Adriaen van Aken heeft na de dood en bij versterf van zijn vader Claus van Zaken te leen ontvangen 9 B heide achter hoendermoer O na 'houtelhoec', pres Henric Leemans, Laureijs van Aerde, Michiel van Elsackere, Henric Loijcx, Ghijsbrecht de Bie, 14/10/1527

modo Franck Frans bij koop

modo de zoon Peeter Franck Frans na dood van zijn vader

modo bij koop Marten de Cleermaker

modo bij koop Thomaes Thuens van Brecht

modo Jan Betten heeft vs heiblok ontvangen na opdracht van Thomaes Theuns, pres Jan van bavele, Jan Vorspoel, 06/11/1554

op 04/05/1564 heeft Jan Betten vs 9 V heide overgebracht, gelegen op 'de willaert' achter hoendermoer O sheeren vruente en justitie van Loenhout Z sheeren vruente W Adriaen de Roovere erfgenamen N Adriaen van Aken en Peeter Vorsselmans

F° CVI r°

| 305-187-01 |

de erfgenamen Peeter Willem Bode

Christoffel Meeus van Brecht heeft te leen ontvangen bij koop tegen Henric Jan Putcuijps en voordien gekomen van Gheert Heijn Gheerts zijn oom de helft van 'de rietbempt' zijnde een voeder hooimaden op het hoogbos bij Jan Claus Peeters goed, 11/06/1520, pres Laureijs van Aeerde, Gheert van Elsackere, Claus Verherstraten

oud leenboek f° LIIII

Cristoffel de Bueckeleer heeft dit perceel ontvangen na dood van Stoffel Meeus zijn grootvader, pres Peeter Joos, Jan Vorspoels, 07/03/1552 ml

Wouter Peeters Ren in kwaliteit ut patet f° LX v° heeft dit rietbeemdeken te leen ontvangen 21/02/1606, pres Dongen, Dael, Reijns

F° CVI v°

| 305-188-01 |

Jan Cornelis zoon van den Aerde heeft te leen ontvangen na opdracht van zijn broer Matthijs de helft van 4,5 B land en heide en het vierendeel van de 4,5 B waarvan Peeter Christiaen Reijns het andere vierendeel heeft en zo zijn vader Cornelis dat ontvangen had, goederen zijn gelegen in Popendonk N de hontstrate O 'den haen' en sheeren vroente Z de vrancxstrate, 27/10/1527, present Laureijs van Aerde, Cornelis Jan Nijs, Willem Lenaert Wil Buijens, Claus Verherstraten

Henrick Cornelis van der Munten heeft zijn zoon Cornelis te leen laten ontvangen een heiveld ca 4 L uit de 4,5 B, dit na opdracht van Joeris Peeter Crijstiaen Reijns, pres Cornelis Keeselmans, Jan Brans, 01/01/1553 (of 1554)

Heijndrick Vermunten heeft te leen overgebracht een heiveld ca een B in Popendonk O sheeren vroente Z de franse strate W en N Cornelis Heijndricx van Aerde, 02/11/1564

(gaat verder volgende f°)

F° CVII r°

| 305-189-01 |

Cornelis Heijndricx van Aerde heeft te leen overgebracht een B erven onder land en heide in Popendonk genaamd 'de cleijn munte' O sheeren vruente Z Heijndrick Vermunten W Machiel van Staeijen N de hontstrate, 02/11/1564

dit vs B is uit de naam van Jan van Dongen bij Anthonij Dijrven in zuster en broederlijke rechten te leen ontvangen, actum ut ante

Jan Claus Claus Peeters heeft bij koop en na opdracht van vs Jan Cornelissen te leen ontvangen 2 L heide uit en in mindering van vs 4,5 B alzo zelfde Jan Cornelissen daarvan zijn deel te leen ontvangen heeft, 27/10/1527, present Laureijs van Aerde, Cornelis Jan Nijs, Willem Lenaert Wil Buijens, Claus Verherstraten

modo Machiel van Staeijen bij koop van de erfgenamen Jan Claus Peeters

Machiel van Staeijen heeft te leen overgebracht een stuk erven 2 L in Popendonk O Cornelis Heijndrick van Aerde Z Mathijs Goosem Lemmens N de hontstrate W zijn zelfs, 02/11/1564

het geheel perceel waar Jan Cornelis van Aerde op staat over de andere zijde is begrepen in deze 3 percelen waar Heijndrick Vermunten, Cornelis Heijndrick van Aerde en Machiel van Staeijen op staan

Claes Janssens Peeters heeft in zuster en broederlijk recht ontvangen het deel waar zijn moeder Cornelia uitgestorven is, 13/03/1569

vs 2 L weide zijn bij vs Anthonij Dijrven in naam van vs Jan van Dongen in zuster en broederlijk recht ten dage ut ante

F° CVII v°

| 305-190-01 |

Thomaes Nijs van Heester zoon houdt te leen een B beemd gekomen van Thomaes Jan Meijs Putcuijps, en Jan Thomaes Meijs Putcuijps zijn oom heeft het ontvangen tot behoef van zijn neef vs Thomaes, pres Laureijs van Aerde, Olivier van den Wijngaerde, Gheert van Elsackere, Henric Leemans, 01/09/1522

modo na dood van Thomaes zijn broer Jacob

modo Adriaen van Eijcke bij koop

modo na dood van Adriaen vs zijn dochter in zusterlijk recht, pres Anthuenis van Gheele, Laureijs van Wechelen

Nijs Lenaert Nijs als hoevenaar van de hoeve toebehorend de kinderen Adriaen van Ezijcke heeft vs beemd overgebracht O de blaakt Z de heer van Coutereau erfgenamen W de beek N Lenaert Thijs Putcuijps, 17/05/1564

op 28/04/1567 heeft Euwout van Eemeren, schout, ontvangen en de eed gedaan als gezet man van Magriete van Eijcke zijn zuster, pres Anthonis Gileijns, Jan van Vorspoele

op 04/07/1596 heeft Henrick van Riel Niclaessen nomine Philippo de Villegas, onbejaard, na dood van Magriete van Eijcke zijn moeder, te leen ontvangen in broeder en zusterlijk recht 'heesterbeemdt' ca een B , pres Dongen, Peeter Beijerssen, Jan Hubrecht Bode

nadat bleek bij zekere opdracht voor schepenen van Antwerpen dd 30/12/1604 dat Joos van den Steen nomine Raphael Boninghes de Pinedo x juffr Anna de Villegas en voor juffr Marie de Villegas en sr Dom Martin Ladron de Guerra en voor sr Francisco de Guerra x juffr Magriete de Villegas had opgedragen zekere hoeve met toebehoren hen verstorven van wijlen Jean de Villegas en juffr Magriete van Eijcke, gelegen onder Brecht, genaamd 'de heester', met nog beemden onder Loenhout waaronder vs beemd, tot behoef van Pauwels Brandt, bakker, zo heeft deze vs beemd te leen ontvangen, Antwerpen, 19/11/1605, Cornelis van Dongen, Jan Hubrecht Bode, Adriaen Janssen Coeck

F° CVIII r°

| 305-191-01 |

heer Peeter Loijx heeft ontvangen als bezet man van Joos van Heerle als tegenwoordig kapelaan van O L Vr tot Loenhout 2 oude gr van de 4 waarvan die 2 verdoold zijn bepand op een akker 'dat hesschot', nba uitwijzen de oude rollen van de rente van de kapel en van welke renten Jan Verboicht een uitreiker is, 09/06/1528, pres Laureijs van Aerde, Cornelis Jan Nijs

op 04/12/1565 heeft Cornelis Peeter Keeselmans als bezet man ontvangen tot behoef van mr Wouter Nijs, hebbende de beneficie, pres Jan van Vollenhove, Peeter van Dietfoirt, Peeter Frans Marcelis, Cornelis Jan Keeselmans, Anthonis Cornelissen

modo heer Jan van Ditfort, kapelaan van O L Vr, heeft ontvangen en is met een klein recht te boek gekomen

F° CVIII v°

| 305-192-01 |

Agneese van Bavele heeft te leen ontvangen een half B beemd dat Jan van Bavele gekocht had tegen Jan Wouters van der Eijcke en gekomen van Jan van Eijnden in Popendonk N naast de hoeve Z Jan van Bavel kinderen, present Cornelis Marcx, Peeter Vorsselmans, Jan van Eekele, bezet man is haar zoon Nijs van Bavele, 18/05/1522

Marije huisvrouw van Peeter Cornelis Wouter Goris heeft vs perceel ontvangen na dood van haar grootmoeder Angneese van Bavele, 10/02/1545, gezet man is haar man

Marie met haar man Peeter Goris heeft zelfde beemd opgedragen tot behoef van jonker Jan de Herde, 02/03/1563

jonker Nicasius de Herde heeft te leen ontvangen na dood van zijn vader jonker Jan de Herde in broederlijk recht zo zijn broer jonker Niclaes de Herde, schepen in Antwerpen, verklaart het vs half B, 28/12/1612

na dood van jonker Nicasius de Herde heeft zijn dochter juffr Marie de Herde vs half B te leen ontvangen, gezet man is haar oom sr Johan Ijsebout, 28/12/1615

F° CIX r°

| 305-193-01 |

hoewel nagenoemde rente staat gelost nochtans en is vs niet geschied vermits de weduwe de Herde uit het akkoord scheiden daarom blijft die op zijn geheel

Heijnken Thoen Hovelmans, onder zijn jaren, heeft na dood van zijn moeder Marie Jan Wouters dr van der Eijcke te leen ontvangen 33 st 9 mijten br erfelijk gepand op vs half B beemd zoals Agneese van Bavele dat te leen houdt, gezet man is Jan Hovelmans, 21/10/1527, present Henric Leemans, Laureijs van Aerde, Cornelis Jan Nijs

Antonis Henrick Hovelmans zoon, nog minderjarig, heeft te leen ontvangen na dood van zijn vader vs Hendrick in broeder en zusterlijk recht 33 st 9 mijten rente, Jan Wils Smits is gezet man, 30/08/1563

na dood van vs Anthonis Heijnrick Hovelmans is vs rente verstorven op zijn zuster Maeijken Henrick Hovelmans en daarna op Anthonij Jan Rombouts en zijn zusters, kinderen van vs Maeijken Hovelmans, die zelfde rente hebben laten lossen aan juffr Maria Ijsebout weduwe jonker Nicasius de Herde, 10/1627

F° CIX v°

| 305-194-01 |

Doren Neve heeft te leen ontvangen een vierendeel B beemd in 'bonkens bempt' welk zijn vader kocht tegen Henrick van Aken O Jan van Staeijen Z Michiel van Elsackere W 'dorenacker' N Gielis Haest, 21/05/1522, present Olivier van den Wijngaerde, Willem Vermunten, Laureijs van Aerde, Claus Verherstraten

modo na dood van Doren Neve zijn zoon Cornelis

modo Cornelis Marcx met zijn vrouw bij koop van Cornelis en zijn zusters, 20/04/1545

Cornelis Jan Mercx en Joos Cornelis Mercx houden te leen een vierendeel hooimaden van een B in 'bonkens beempt' in het geheel een B in Sneppel O Jan van Staeijen Z Doren Neeffs erfgenamen W en N Cornelis Machiel van Elsackere , 04/11/1564

Cornelis Verboven Cornelis zoon als man van Neeltken Joos Cornelis Mercx dr heeft na dood van vs Joos Cornelis Mercx te leen ontvangen vs vierendeel , 20/02/1618

vs Cornelis Verboven verklaart vs perceel gemangeld te hebben aan Jan Huijbrecht Bode tegen een rente van 18 L rogge

na dood van vs Jan Huijbrecht Bode heeft Jan Michiel van Elsacker als momboor van Huijbrecht vs Jan Huijbrechts zoon vs vierendeel beemd te leen ontvangen, actum als voren

F° CX r°

| 305-195-01 |

Jos Cornelis Marcx

Jan Amelvoirts heeft bij koop en na opdracht van vs Doren Neve te leen ontvangen de andere helft van vs vierendeel B beemd, actum als voren

modo na dood van van Jan vs zijn dochter

modo bij koop Cornelis Marcx en zijn huisvrouw

modo na dood van zijn moeder heeft Joos Cornelis Marcx de helft ontvangen, 29/10/1561

(onderaan en doorstreept)

Jan Michielssen heeft te leen ontvangen zulk leengoed als Jan Cornelis Mercx heeft achtergelaten op 'aerts ackere' om daaraan zekere achterstel te verhalen, 28/03/1594, bijgevoegd in marge: komt op een andere plaats, alhier geroyeerd

F° CX v°

| 305-196-01 |

Katheline Peeter Heijlen alias calebert Aerdt Herels huisvrouw van Hoogstraten houdt te leen de grond van een vierendeel moer op hoenderen moer en gekomen van Jan van den Wijngaerde, bezet man is Aerdt Herels

oud leenboek f° XLIX en LVI

F° CXI r°

| 305-197-01 |

de erfgenamen Jan de Cuijpere

Henric Leemans houdt te leen een stede met huis en hof ca een vierendeel B in Terbeek O en Z zijn zelfs W en N Lenaert Boots, Jacop van Alphen heft hierop jaarlijks een sister rogge

Peeter Jans Cuijpers zoon houdt vs stuk te leen in broeder en zusterlijk recht, O de erfgenamen Jan Cuijpers Z hun zelfs W de erfgenamen Cornelis Boets N de ackerstrate, 04/11/1564

modo bij deling Cornelia Jan Cuijpers dr, man is Jan Cornelis Bode, 04/02/1568

na dood van vs Cornelia Jan Cuijpers dr heeft haar zoon Peeter Jan Bode vs stede te leen verheven, 21/07/1618, komt nu O en Z zijn zelfs N en W de ackerstrate

F° CXI v°

| 305-198-01 |

Cornelie Cornelis van Bavel dr huisvrouw van Henric Leemans houdt te leen een sister rogge dat Jacop van Alphen placht te heffen op vs stede die Henric Leemans te leen houdt

F° CXII r°

| 305-199-01 |

Jan Henric Meeus zoon houdt te leen een half B en 33 roeden heide ''dat kevelslaer' in Sneppel N de mosvoort W Nout Peeter Nouts O zijn zelfs en gekomen van Jan Heijmericx

oud leenboek f° XIX

Marie Henrick Marks huisvrouw met haar voogd Adriaen Hufkens en Cornelis de Cuper als voogd van de kinderen Henrick Marks hebben vs heiveld opgedragen tot behoef van Joos Beijtels , 1552

Joos Beijtels brengt vs B en 33 roeden te leen over, gelegen in Sneppel O zijn zelfs Z 'de heesterman' W Peeter Pauwels Geens en Lenaert van Houtele N Heijndrick Vermunten, 12/11/1564

Reijnier Smeesters nomine uxoris Anna Beijtels Joos dr (procuratie Antwerpen 03/10/1608) heeft vs goed opgedragen tot koopmans behoef, Antonis van den Bruijnenberge heeft zelfde ontvangen, 01/12/1608

F° CXII v°

| 305-200-01 |

Magriete Gheerdt Ingelbrechts dr houdt te leen 3 kwartier land met de schuur daarop staande in Hecht O Jacop Pauwels N en W Peeter Claus Z sheeren strate, gezet man is haar man Pauwels Jan Dignen, erven gekomen van Cornelis Jan Luijcx

oud leenboek f° XXV

deze 3 kwartier schijnen begrepen te zijn in de 3 L waar Aernout van Ostaeijen op staat f° XVIII

F° CXIII r°

| 305-201-01 |

Magriete Gheerdt Ingelbrechts dr houdt te leen 2 L land in Hecht in 'het hechsblock' O Jan van den Wijngaerde W Cornelis van Elsackere en gekomen van Cornelis Jan Luijcx, gezet man ut supra

oud leenboek f° XLI, LV en LVII

deze 2 L schijnen begrepen te zijn in de 3 L waar Aernout van Ostaeijen op staat f° XVIII

F° CXIII v°

| 305-202-01 |

Jan Mels Verbraken is man van een halve B beemd die hij kocht tegen Peeter van der Schueren en gelegen op het hoogbos tussen Christoffelse Meeus van Brecht en Jan Claus Peeters kinderen, voormaals gekomen van Herman van der Vloet, daarna Henric van Aken

oud leenboek f° LI

na dood van Jan Neels heeft Joan Jan Neels dit ontvangen

modo Gheertruijt Merten Ots dr vrouw van Ghoossen Mercx Lemmens heeft dit ontvangen bij koop

modo Gheert Couchovens als voogd en man van Kathelijne Marten Ots dr bij versterven, 14/02/1542

modo na dood van vs Kathelijne heeft Gheert de zoon de 2 delen van vs halve B ontvangen, 10/03/1556

item van vs halve B heeft Kathelijne Ots huisvrouw van Joos de Roover het ander derdedeel ontvangen, actum als bovenvermeld

Jan Jordaens vs halve B op het hoogbos O het klooster van de troon Z huffeler heide W haar zelfs N Cornelis Aert Nijsmans te leen overgebracht, 18/05/1564

op 10/09/1566 heeft Gheert Coechovens de 2 derde delen opgedragen tot behoef van zijn koopman, Cornelis Verboven Cornelissen heeft ze ontvangen, item Joos de Roover voor het resterend derdedeel

Cornelis Arnout Nuijts zoon heeft in dit half B in zuster en broederlijk recht bij versterven van Dinge Jan Jordaens dr zijn moeder een helft te leen ontvangen, welke Dingne had uit naam van Cornelis Verboven

item mr Peeter de Cuijper nomine uxoris +Maeijken Cornelis Verboven dr heeft de helft in resterende vierendeel ontvangen en Cornelis Verboven heeft de andere helft ontvangen uit naam van de kinderen Hans Cornelis Verboven

en zo vs mr Peeters huisvrouw wijlen en vs Cornelis Verboven vs als voogd van de kinderen op … verkocht en opgedragen hebben

(tekst gaat verder bovenaan f°)

ten behoeve van Cornelis Adriaen Diels zo heeft hij die nu ontvangen, 27/11/1618, pres Daniel Buijcx, Cornelis Verboven, Peeter van Aken, Laureijs Reijns

F° CXIIII r°

| 305-203-01 |

op 01/02/1611 heeft Dingne Dardennen x +Jan van Vollenhove heeft uit naam van zichzelf en voor haar 2 dochters heeft opgedragen de afgebrande en lege hofstede met erve en toebehoren groot een L en voortijds genoemd 'de leeuw' tot behoef van haar koopman Cornelis Anthonis Goris, dit alles met procuratie van Martijne Jan van Vollenhove x mr Jan van den Poel (27/01/1611 not in Hoogstraten) en van Cornelia Jan van Vollenhove x Cornelis Lenaert van Erffrenten (04/11/1302 not in Breda)

modo Cornelis Jan Keeselmans bij calengieren na koop van Antonis van Aerde

modo mr Peeter de Cuijper schoolmeester

Cornelis Jan Pauwels Kersselmans is man van een stede met haar begrippen ca een L in Huffel W Thonis Boden O sheeren strate zoals Ansen Swerts en ten laatste Cornelis Haest die te leen hield

oud leenboek f° IX, LV, LVII en LXII

modo na dood van Cornelis Pauwels Kesselmans heeft Jan Cornelis Kesselmans deze ontvangen, 02/03/1542

Cornelis Jan Keeselmans heeft deze stede in Huffel O sheeren strate Z Thomas Janssen W de waterlaat en Magriete mr Adriaen Diericx dr N Casus Huefkens overgebracht , 04/05/1564

Antonis van Aerde x Magriete hebben vs stede ontvangen na opdracht van mr Peeter vs en Henderic van Roeije als momboor van vs kinderen, Antonis van Aerde heeft beloofd alle rechten te voldoen, 26/03/1573

op 12/02/1578 hebben Peeter Peeter Nijs en Jan van den Wijngaerde als momboor van Cornelis Nijs het versterf van Cornelis Nijs in vs stede ontvangen tot behoef van vs kinderen en hebben vs stede te weten de helft weerom opgedragen tot behoef van hun koper Jan van Vollenhove, item Anthonia Peeter Smits weduwe Cornelis Nijs voor de andere helft

Digne van Ardenne voor haar helft en verder volgens opdracht van Jan Bode als gemachtigd van sr Lambrecht van Vollenhove en van Claes van Dale als gemachtigd van juffr Marie van Vollenhove voor de andere helft heeft deze afgebrande hofstede te leen ontvangen, 30/07/1597

F° CXIIII v°

| 305-204-01 |

Gielis Haest de jonge houdt te leen een half B beemd aan 'de lammeije' N en W op de beek O de bontinckstrate Z zijn zelfs, gekomen van Andries de Buijsschere en daarna Jan Soeten

oud leenboek f° 50

modo na dood van Gielis Haest zijn zoon Cornelis Gielis Haest

modo Jan van Aerde bij koop tegen de kinderen Gielis Haest, 14/06/1549

modo na dood van Jan van Aerde hebben Jan Peeter Nijs en Antonis van Aerde als momboor s van de kinderen Jan van Aerde dit perceel opgedragen tot behoef van mr Geert van Bergen, deze heeft het ontvangen als blijkt uit de rekeningen van Peeter Imbrechts anno 1565

volgens extract uit zelfde rekeningen heeft Jan van Vollenhoven na opdracht van mr Geert van Bergen de ontvangst gedaan

Jan Cornelis van Erffrenten, zoon van Cornelia Jan van Vollenhove dr, heeft na dood van vs Jan te leen verheven ten gemeen recht van zijn moeije Martijne Jan van Vollenhoven vs half B, 1618

na opdracht van mr Geert van Bergen aan Jan van Vollenhoven heeft vs van Bergen weder als onderpand ontvangen 10 Kgld die vs onder andere heffende is op dit pand

F° CXV r°

| 305-205-01 |

modo Jan van Vollenhove x Dinge bij koop

zelfde houdt te leen een B land 'de beecacker' in 'sneppelacker' O Henric Cleijs en aan Brants kinderen aan de andere zijde, voortijds gekomen van Andries de Buijsschere, daarna van Soete, en op welk stuk land Jan Verheijen te leen houdt 4 V rogge, verder heeft Margriete Soeten de andere renten gedragen tot ca 9 V

modo Cornelis Gielis Haest zoon na dood van zijn vader in broeder en zusterlijk recht, 20/11/1543

modo Geraert van Bergen heeft gekweten Cornelis Diel Haest3,5 V rogge 2 Kgld

mr Jan van der Poele voor zijn vrouw Martijne Jan van Vollenhove en mr Cornelis van Erffrenten voor zijn vrouw Cornelia hebben na dood van Jan van Vollenhove vs land te leen ontvangen en nadien opgedragen ten behoeve van hun koopman Cornelis Adriaen Diels, 20/10/1618

F° CXV v°

| 305-206-01 |

Jan Verheijen houdt te leen 4 V rogge erfelijk gepand op vs beecaker en waarvan Gielis Haest uitreiker is

F° CXVI r°

| 305-207-01 |

Margriet Soeten houdt te leen ca 9 V rogge erfelijk gepand op vs beecacker die Gielis Haest in handen heeft zoals vs

F° CXVI v°

| 305-208-01 |

Johanne Jan Soetens dr, huisvrouw van Peeter de Hasen, houdt te leen een stuk land 'de haselacker' ca 6 L met een zijde aan Meeus Laureijs en de ander zijde aan 'het schoorblock', gezet man is Peeter de Hase, op dit pand heeft haar zuster Megriete 4 V rogge te leen ontvangend

bij koop heeft Merten Thijsen dit ontvangen te weten van Arnout Vacler (?) kinderen en van Cornelis Peeter Hasen kinderen Joes, Arnout, Gertruijt, en uit naam van zijn huisvrouw, 23/12/1561, pres Jan van Bavele, Cornelis Keeselmans, Merck Nijssen

Merten Peeter Thijs houdt te leen een B land 'het schoorblock' O en N Adriaen van Aken Z Matthijs Hovelmans W Cornelis Machiel van Elsackere, 18/11/1564

Cornelis Cornelis Goossen Aerts, nu ziek te bed liggende, heeft verklaard dat hij vs B land eertijds verheven heeft voor Jan van Vollenhoven als stadhouder en dit ten behoeve van zijn toenmalige huisvrouw Jenneken dochter van vs Merten Peeter Thijs, 05/02/1618

na dood van vs Jenneken Merten Peeter Thijs dr heeft Goossen Cornelis Aerts als man van Cornelia Anthonis van Houte dr waarvan vs Jenneken Merten Peeter Thijs dr moeder was vs B te leen ontvangen, actum als boven

F° CXVII r°

| 305-209-01 |

Magriete Jan Soetens houdt te leen 4 V rogge erfelijke gepand op vs 6 L land die Peeter de Hase te leen houdt, gezet man is haar man Peeter van Tulle

F° CXVII v°

| 305-210-01 |

Jan van Staeijen houdt te leen 2 delen van een halve B moer dat hij gekocht heeft tegen Willem Denijs de Bie bij Hoenderen, eerst gekomen van Jan van den Wijngaerde, daarna Jan de Jonge van Brecht, en ten laatste van vs Willem Denijs de Bie

modo Peeter van Staeijen Jans zoon na dood van zijn vader, is maar 9 roeden groot bevonden, 24/09/151538

modo na dood van Peeter Jan van Staeijen nu Marten Thijs als voogd van de kinderen Lenaert van Staeijen Peetersen

F° CXVIII r°

| 305-211-01 |

Matthijs Jan Claes Peeters zoon houdt te leen 12 L 'het hesschot' in Terbeek Z Peeter Jan Merten Sibs O en N sheeren strate W Henric de Coninc en gekomen van Peeter van den Bogaerde en ten laatste van Tozien van den Bogaerde

oud leenboek f° XI en XII

(in marge) dit perceel staat hiervoor f° LX

F° CXVIII v°

| 305-212-01 |

Jan Cornelis van Erffrenten, zoon van Cornelia Jan van Vollenhove, heeft na dood van zijn grootmoeder Digna van Ardennen in gemeen recht van Martijne Jan van Vollenhove, zuster van vs Cornelia, te leen ontvangen het vierendeel B beemd, Cornelis van Erffrenten, vader van vs Cornelis, heeft gezien de minderjarigheid van zijn zoon de eed gedaan, 03/09/1618

Cornelis Machiel van Elsacker zoon houdt te leen bij koop tegen Rombout Willem Diericx een half vierendeel B beemd in 'bonkens bempt' W Jan van Staeijen Z Michiel van Elsacker N 'de wilden acker' in handen van Doren Neve en Gielis Haest kinderen

oud leenboek f° XIX en XXVII

modo bij deling Heijndrick Cornelis Machiel van Elsackere na dood van zijn moeder

na bekennen van Heijndrick van Elsackere heeft Jan Cornelis Mercx als momboor van de kinderen Adriaen Cornelis Diels waarvan moeder was Elijsabeth Cornelis Machiel van Elzackere ontvangen tot behoef van Gabrijel Adriaen Diels zoon in broeder en zusterlijk recht deze 4 V rogge erfelijk op vs leengoed, 31/08/1568

modo bij koop Jan van Vollenhove x Dingna Merten van Ardennen dr na opdracht van de weduwe en kinderen Henric van Staeijen voogd Henric van Staeijen vs heeft dit perceel ontvangen na opdracht van Henric van Elsacker, 12/12/1569

op 06/02/1572 hebben de erfgenamen Hendrick van Styaeijen de doodgift ontvangen en weer opgedragen tot behoef van vs Jan van Vollenhove cum uxore, item het sister rogge op vs grond heeft Jan van Vollenhove gekweten

Dingne van Ardennen haar toebehorende de helft heeft na dood van haar man de andere helft ontvangen volgens opdracht van Jan Bode als gemachtigd van sr Lambrecht van Vollenhove en van Claes van Dale als gemachtigd van Marie van Vollenhove, 30/07/1597

Cornelis Machiel van Elsackere, 65 jaar oud, over welk leenhof dit precies toebehoort

F° CXIX r°

| 305-213-01 |

Henric Valckemans houdt te leen een stede waar Jan Thoen Thijs uitgestorven is en dat bij calengieren en gelegen in Neerven O sheeren strate E de bosstrate N Gheraert Ingelbrechts, stede gekomen van Mel de Wolf en daarna Jan van Ossenberghe

modo Jooris Gheraert Ingelbrechts bij koop van Heijndrick vs, 10/11/1535

modo na dood van vs zijn zuster Magdaleene, 03/01/1543

Jenneken van Eeckel heeft te leen ontvangen de helft van de stede en percelen in Neerven, bezet man is haar zoon Peeter Jan van Ostaeijen, heeft dit opgedragen ten behoeve van de erfgenamen van Peeter Beijerssen, de eed heeft Lambrecht Cornelis gedaan, 09/04/1607

F° CXIX v°

| 305-214-01 |

Cornelis Cornelis Luijcx houdt te leen de helft van vs (stede) die Henric Valckemans te leen ontvangen heeft en op gelijke kommer zoals nageschreven

modo Jooris Ingelbrechts ut supra

modo na dood van Jooris zijn zuster Magdaleene

F° CXX r°

| 305-215-01 |

Henric de Costere van Brecht als momboor van Jan Thoen Thijs kinderen heeft te leen ontvangen tot behoef van zelfde kinderen 13 V rogge gepand op vs stede die Henric Valckemans en Cornelis Cornelis Luijcx in handen hebben

Adriaen Adriaen Schooffs houdt te leen in broeder en zusterlijk recht 4 V rogge en 2 Kgld op de stede van Peeter van Eeckele, 14/11/1564

Willem Vrancx als man van Cornelie Adriaen Schooffs dr waarvan moeder was Toentken Jan Toen Tijs, heeft vs rente in erfdeling ontvangen, 13/12/1569

Peeter Beijers van Voxdael heeft 2 V en 20 st gekweten, 24/08/1574

bij rekening van Cornelis van Dongen jaar 1608 blijkt dat Jan Cornelis Putcuijps te leen ontving na dood van zijn moeije Cornelia Adriaen Schooffs dr de helft van de 4 V rogge en van de 2 Kgld, zijn de 2 V 20 st die de kinderen Peeter van Eeckel uitreiken

F° CXX v°

| 305-216-01 |

Cornelis Pauwels Kersselmans is man van een voeder hooimaden dat hij kocht tegen Bernaert van den Broecke en gelegen op de beek tussen Willem van Diest en de kinderen Matthijs van der Eijcken, gekomen van Johannes Lodewijcxc en ten laatste van Cornelis van den Broec

dit perceel is begrepen in de 2 beemdekens als blijkt f° XXV

F° LXXI r°

| 305-217-01 |

Wouter en Bernaert van den Broecke houden te leen ca een L land in 'de acker ten aerde' voormaals gekomen van Lijsbette Henricx dr van den Aerde

oud leenboek f° XXXI en 50

Jan Bernaert van den Broecke heeft dit L in 'aerts ackere' O Machiel van Staeijen Z de erfgenamen Peeter Dignen W Cornelis Heijndricx van Aerde N de erfgenamen Bernaert van den Broeck ontvangen , 02/11/1564

Peeter Joris Christiaenssen kent dat hij vs L na dood van Jan van den Broeck te leen ontvangen heeft

Jan van Dael bij koop vs L verkregen hebbende tegen vs Peeter Joris heeft dit verkocht aan wijlen Adriaen Jan van Ostaeijen en nu toebehorende Jan Adriaen van Ostaeijen, 30/09/1618

F° LXXI v°

| 305-218-01 |

Anne Peeter Jennis dr houdt te leen 3 vierendeel B moer zo in moer als in putten gelegen op 'hoenderen moer' Z en N Peeter Merten van Thienen moer O de 2 B heide die Michiel Cornelis Wagemans te leen ontving, Michiel Cornelis Wagemans is haar gezet man

Anthonis van Gheele tot Hoogstraten heeft bij koop ontvangen van de erfgenamen Anne Machiel Peeter Jennis 40 roeden moer, 02/09/1553

F° CXXII r°

| 305-219-01 |

Cornelis Pauwels Nouts van Mere als momboor van Cornelis Faes Belie kinderen en Willem Pauwels alias Willem Puijts van Brecht nomine uxoris die moeder was van vs Faes kinderen houden te leen ca 8 of 9 roeden moer op hoenderen moer Z na Brecht waarts de vroente en gekomen van Jan van den Wijngaerde vol leenboekje

mr Willem Schooffs heeft dit 1,5 vierendeel B heide met de putten en moer te leen ontvangen , 14/11/1564

modo na dood van mr Willem Schooffs heeft heer Gert de pastoor van Brecht dit moer ontvangen, gezet man is Reijnier van Amstel

modo Lenaert en Matthijs Putcuijps, Brecht, na dood van vs heer Geeraert Schooffs hun oom en Anna Schooffs hun moeder was, kunnen geen regenoten overbrengen daar zij niet weten waar vs moer gelegen is, 26/02/1622

F° CXXII v°

| 305-220-01 |

Hubrecht Michiel Cornelis Wagemans zoon houdt te leen 2 B moer dat heel uitgegraven was en niet meer dan heide op 3 roeden na gelegen op hoenderen moer O ten einde vs 3 vierendelen van Anne Peeter Jennis dr, gezet man is Michiel Gooris, gekomen van Jan van den Wijngaerde

Peeter en Heijndrick Bernaert Nouts zonen houden te leen 2 B heide op hoenderen O Peeter de Roovere Z begijnhof Hoogstraten W Anthonis van Gheele erfgenamen N Peeter Pauwels en consorten, 04/11/1564

modo Mathijs Goossens nomine uxoris Cathelijne Aernout Bernaerts dr heeft in deze 2 B een B verheven als vs Cathelijne verstorven van haar ooms Peeter en Heijndrick Bernaert Nouts, en Cornelis Lambrecht Engelen als gehuwd hebbende Ieken Peeter Nout Bernaerts dr heeft het ander B heide te leen ontvangen hetwelk van vs Peeter en Heijndrick eerst was verstorven op zijn schoonvader Peeter Arnout Nouts, 30/10/1618

F° CXXIII r°

| 305-221-01 |

Nijs Jans zoon van Bavele houdt te leen de helft van 4,5 L land in 'aerts acker' of in 'doren acker' N naast het kerkpat O Willem Luijcx Z Peeter Jan Dignen W Cornelis van den Broec kinderen

Heijndrick Pauwels Gheens nomine de erfgenamen Nijs van Bavele heeft te leen overgebracht 3,5 L land waar dit perceel en over de andere zijde inbegrepen is gelegen in 'aerts ackere' O Heijndrick Vermunten Z Machiel van Staeijen W de erfgenamen Cornelis van Meere B de kerkpat, 02/11/1564

Jan Nijs van Bavel heeft na verklaren van de erfgenamen Nijs van Bavele dat hij daarin gedeeld is vs goed ontvangen en weer opgedragen ten behoeve van Jan Cornelis Marcx, 07/02/1575

Jan Cornelis Marcx heeft vs 3,5 L opgedragen tot behoef van Laureijs van der Buijten x Elisabeth , 13/06/1575

Laureins van der Buijten x Lisken hebben vs 3,5 L opgedragen tot behoef van Jan Marcx Cornelis zoon x Lusie, dezen hebben het ontvangen bij mangeling

Jan Michielsen heeft te leen ontvangen zulke leengoederen op 'aerts acker' als Jan Cornelis Marcx achtergelaten heeft om daarop te procederen voor zekere achterstel, 06/06/1594

F° CXXIII v°

| 305-222-01 |

Lijsbeth Claes van Aerde dr houdt te leen een L 3 kwartier land in 'aerts acker' of 'dorenacker' N naast de kerkpat O Willem Luijcx Z Peeter Jan Dignen en Cornelis van den Broec kinderen en op welk pand en op het pand dat Nijs Jans van Bavele in handen heeft heft Claes Cornelis van Aerde 3 L rogge erfelijk, bezet man is Cornelis van der Achtere

Gheertruijt de huisvrouw van Nijs Jans van Bavele heeft dit L en de 3 kwartier ontvangen bij versterven van haar moeder, 03/02/151552

modo na dood van Nijs van Bavel is gezet man Adriaen Ghiels, 11/01/1561

op 07/02/1575 heeft Henric Pauwels nomine uxoris Maeijken dit perceel waar haar moeder uitgestorven is ontvangen samen ca 2 L 3 kw land waarin Jan Adriaen Machiels ca 50 roeden heeft ontvangen nomine Joos Jans voor zijn deel

Cornelis Nuijts heeft te leen ontvangen deels na dood van zijn schoonmoeder Maeijken x Henrick Pauwels en anderzijds bij koop tegen Joos de zoon van Jan Adriaen Michielssen de 2 L 3 kw land, 05/08/1597

komt nu O de ackerstrate Z Michiel Jordaens W de weduwe en kinderen Adriaen van Ostaeijen N Jan Michielssen van Elsacker

F° CXXIIII r°

| 305-223-01 |

Meeus Boon van Mere houdt te leen 4 L rogge erfelijk op vs panden die Nijs Jans zoon van Bavele en Lijsbeth Claus van Aerde dr te leen houden

deze V rogge heeft ontvangen Nijs Jan van Bavele x Gheertruijt bij koop, was gepand op 2 percelen en is nu gekweten, 03/02/1552 (nota: doorstreept)

Goris Donckers Lenaerts, onder zijn jaren, heeft ontvangen op vs grond die de erfgenamen Nijs van Bavele in handen hebben 2 V rogge erfelijk waar zijn vader Lenaert uitgestorven is, gezet man is Cornelis Cornelis Wouters, 02/04/1576

men twijfelt dat deze 2 V rogge overgebracht zijn want nergens elders bevonden

F° CXXIIII v°

| 305-224-01 |

Claes de timmerman

Claes Cornelis van Aerde is man van 3 L rogge erfelijk op de panden die Nijs Jan van Bavele x Lijsbeth Claes van Aerde dr in handen hebben

modo Peeter Clasen de zoon, 04/01/1573

Jan jan Geertsen x Cleerken Cleis Jans van Aerde dr heeft deze 3 L ontvangen, 11/09/1590

Jan Henrick Peeters als bezet man van vs Claerken heeft de eed gedaan, 15/04/1597

Anthoni Wouter van den Venne heeft de eed gedaan als bezet man van vs Claerken, 21/03/1618

F° CXXV r°

| 305-225-01 |

Wouter Verboven is man van een stede met huis in Donk strekkende met de hof van het woonhuis W naast de straat en aan 'de boonhof' die nu behoort Jan Thoen Lemmens, gekomen van Pauwels Matthijs Theeus de Cupere en ten laatste van Kathelijne Laureijs Sijbrechts dr

dit staat f° LI hier voren

F° CXXV v°

| 305-226-01 |

zuster Lijsbeth van Alphen, geprofest in ste claren tot Hoogstraten, houdt te leen 5 L rogge leenpacht erfelijk gepand op de goederen 'de molenackers' de een met het westeinde op de beek tegen 'larien bempt en O Peeterssen goed, de andere molenacker aan Jan Peeters goed en O de acker 'ten aerde ' waarvan nu Peeter van Bavele jaarlijks moet uitreiken … (niet bijgeschreven)

haar gezet man Lauwereijs Aert Heijns heeft de eed gedaan, 21/12/1563

Jacop de Brouwer als gezet man van zuster Helena Cnodders moeijer en abdis van vs klooster heeft vs leenpacht verheven , 03/12/1610

Joris Peeter Diericx houdt te leen een stuk land 2 L 'de molenacker' in 'aerts ackere' O Jan van Ostaeijen Z en W Aernout van Ostaeijen N de erfgenamen Nijs van Bavele, hierop heft zuster Lijsbeth van Alphen 5 L rogge, 02/11/1564

Adriaen Verboven Janssen zo voor hem zelf als nomine uxoris Cathelijne Joos Marcx dr heeft vs 2 L te leen ontvangen, 21/02/1606

regenoot nu O de kinderen Adriaen Jans van Ostaeijen W en Z Adriaen Peeter de Hoon N Cornelis Aert Wagemaeckers, 20/03/1618

F° CXXVI r°

| 305-227-01 |

Jan Herels houdt te leen een L land naast Jan van den Wijngaerde hoeve aan de een zijde achter Nijs Hegs

dit artikel staat f° 14 hier voor

F° CXXVI v°

| 305-228-01 |

Marie Claus van den Broeck dr, vrouw van st margrietendael buiten st jorispoort te Antwerpen, houdt te leen een veldeken O de heren van Loenhout land en weide Z het nonnen goed en Jan Druijsens eusel W heer Jan Giel Sijmons N Jan Bouwens van den Wijngaerdt, bezet man is Peeter van Beken

modo juffr Appolloonije Quijngeet religieuze van het klooster na dood van juffr Marie, gezet man is Merck Nijssen, pres Jan van Bavele, Jan Brans, 04/1561

juffr Appollonije Guinget als voren houdt te leen dit stuk erven samen 5 kw O mijn heren van Arenberg Z Lenaert van Houtele W vs nonnen N Jonker Jan van den Wijngaerde, Mercus Nijs als stadhouder van het leenhof van Liekerken pretendeerde 16 roeden uit vs 5 kw te ressorteren in zijn vs leenhof, 14/11/1564

Henrick van Staeijen Peeterssen als gemachtigd van mevr Marie Magdalena van den Casteele, priorin van st magrietendael heeft na dood van juffr Appollonia Coignet vs stuk erven O de heren van Loenhout Z Peeter van Staeijen en vs nonnen W hun zelfs en Laureijs Wouter Rombouts N heer van den Wijngaerde te leen ontvangen, 19/02/1618

dit perceel is ook ontvangen in het manuaal wijlen Gheraert Imbrechts en daar is geen mentie gemaakt van de 16 roeden die ressorteren onder het hof van Nedervenne

F° CXXVII r°

| 305-229-01 |

Peeter Jan Nijs houdt te leen een eusel in Neerven aan Jan Thoen Thijs en aan Jan Hegs en Thoen Lippens op welk pand Cornelis Jan Pauwels Kersselmans jaarlijks heffende is 9 L rogge

dit staat f° LXVI zo ons dunkt

F° CXXVII v°

| 305-230-01 |

de weduwe Joos Jans van Elzackere

Marie Jan Braents dr houdt te leen 5 kwartier land 'den strant' in Sneppel O 'de dorenacker' W Willem Jan Wils, bezet man is Wouter de Coninck, dit zal men in het oud boek vinden onder de volle lenen van Jan van Pulle

oud leenboek f° XV

Joos Jans van Elsackere houdt de 5 kw te leen gelegen in Sneppel O de ackerweg en 'de dorenacker' van Heijndrick van Elzackere Z zijn zelfs W de erfgenamen Meus Cornelis Meus N Jan van Staeijen, 04/11/1564

blijkt bij rekening van Cornelis van Dongen jaar 1607 dat Aert Peeter Aerts nomine uxoris Heijlwich Henrick van Elsackers dr vs 5 kw te leen ontvangen heeft

komt O de akkerweg Z Jan Neeff Huijbrechts en het goed van die van Meten (?) W de erfgenamen Jan van Vollenhoven N de weduwe en kinderen Cornelis van Dongen

F° CXXVIII r°

| 305-231-01 |

Joorijs Gheeraert Ingelbrechts zoon houdt te leen 2 blokskens of wei veldekens gelijk zijn moeder Kathelijne Bastijns die gekocht heeft tegen Henrick Valckemans behoudens haar tocht en bijleving, gelegen O Cornelis Mel Loijcx Z Henrick Valckemans W Thijs van Aerde N Gherart Ingelbrechts, voormaals gekomen van Jan Thoen Thijs kinderen en Mel de Wolf

oud leenboek f° XXXII en XXXV

F° CXXVIII v°

| 305-232-01 |

Peeter van Eekele nomine uxoris

Katherine Bastijns huisvrouw van Gheert Ingelbrechts houdt te leen bij koop tegen Henric Valckemans een blok in Neerven achter deszelfs Henric Stede met de grachten van de oostzijde Z de boschstrate met de grachten van dezelfde zuidzijde W vs Joorijs Ingelbrechts N met de grachten van de westzijde

F° CXXIX r°

| 305-233-01 |

Peeter van Eekele als voren

Katherijne Bastijns vrouw van Gheert Ingelbrechts houdt te leen bij koop tegen Matthijs van Aerde een blok in Neerven O het blok dat ze kocht tegen Henrick Valckemans W Henric Valckemans en Joorijs Willems van den Wijngaerde Z de boschstrate N Gheridt Ingelbrechts, gezet man is Gheraert Ingelbrechts haar echtgenoot

F° CXXIX v°

| 305-234-01 |

Cornelis Verboven en Cornelis Geert van Elsackere bij zeggen Adriaen van Aken

Cornelis van den Sande is man van 3 B heide tegen die mere waar Herman van der Vloet op staat in het oude boek en welke 3 B heide Lambrecht van den Bogaerde, vader van de huisvrouw van vs Cornelis, gekocht heeft tegen Claus van Aken

F° CXXX r°

| 305-235-01 |

Willem Jan Luijcx houdt te leen bij koop tegen zijn neef Gabriel Jan Jan Luijcx zoon van een vierendeel van de 2 voeder hooimaden in ter Eijck bij de watermolen waarvan hij het ander vierendeel van vs 2 voeder te leen ontvangen had als blijkt in het leenboek f° XLIIII, en Jan Jan Nout Luijcx de andere helft van zelfde vs 2 voeder hooimaden

Peeter Jan Nout Luijcx houdt leen een beemd 'de eijckxen beempt' een half B bij de watermolen O de nonnen van st magrietendael O Cornelis Maes Z de watermolens dijk N de beek, 06/11/1564

op 17/12/1577 heeft Steven Jan Nijsmans ontvangen on broeder en zusterlijk recht de vs beemd na dood van zijn moeder Marie Praeijens, Machiel Nijsmans heeft de eed gedaan als gezet momboor,

blijkt bij rekening van Dongen jaar 1599 dat Jan Huijbrecht Bode en Jan Michielssen ten behoeve van de erfgenamen Cornelie Jan Praeijens en Steven Jan Nijsmans vs beemd te leen ontvangen hebben

Jan Jan Joossen x Josijne Claes van Aken dr en Jan Michielssen van Elsacker samen voor een helft en Goris Cornelis Thienemans nomine uxoris Lijntken Cornelis Jans van Bavel dr en met Jan Huijbrecht Bode samen voor de andere helft als op vs beemd gedeeld zijnde en aldus representerende de erfgenamen +Steven Jan Nijsmans hebben vs 'eijckschen beempt' opgedragen ten behoeve van Joris de zoon van Jacop Cornelis Rommens, Jacop heeft die ontvangen tot van zijn zoon en de eed gedaan, 28/03/1605

na dood van vs Joris heeft zijn vader Jacop Cornelis Rommens de beemd te leen ontvangen, gelegen bij de watermolen O de nonnen Z Peeter Aert Sgrauwen gekomen van Cornelis Maes N de beek, 17/03/1618

F° CXXX v°

| 305-236-01 |

Lijsbeth Cornelis Jan Ghijs Vercreke dr met haat gezet man Gielis Michiel Buijens houdt te leen 3 V rogge leenpacht gekomen van Wouter Bromans en gepand op zekere leengoederen te weten op de helft van 3 delen van 'de ouden sondach' en op de helft van van 'de hulsdongelen' 6 voeder hooimaden groot en nog op de helft van een halster land 'de langhen acker' en nog op een V land 'de strepe'

oud leenboek f° XXXIII en XLIX

modo Rijnier Anthonis zoon

F° CXXXI r°

| 305-237-01 |

Neelken Peeters Jan Dignen zoon met zijn bezet man Pauwels Jan Dignen houdt te leen in zuster en broederlijk recht een deel in een heiblok 8 B op hesselinc W Jan Ooms O de 4 B die Jan van den Bogaert waren gekomen van Jan Reijns

modo na dood van Cornelis zijn zuster Cornelia

modo na dood van Cornelia … de zoon in zuster en broederlijk rechtermarge

dit perceel is begrepen in de 8 B f° XCIII

F° CXXXI v°

| 305-238-01 |

Jan Willem Loijcx is man van een eusel ca 3 L dat hij kocht tegen Jan Cornelis Neel Loijcx en voormaals gekomen van Jan Peeters zoon de oude en waarop Lijsbeth Willems te Ekeren 15 L rogge heft

dit perceel schijnt zelfde te wezen als staat f° CLXI waar Catherine Peeter Diericx van Aerde op staat

F° CXXXII r°

| 305-239-01 |

Claus Cornelis zoon van Aerde houdt te leen een stuk leengoed 'de molenacker' onder land en weide ca 5 L in Popendonk bij de groten acker O Jan Dignen en Cornelis van Aerde kinderen Z Kathelijne Bromans en Peeter van Bavel W de grote beek

Heijndrick Pauwels Gheens nomine de erfgenamen Nijs van Bavele bracht vs goed overbrengen

Claes Cornelis van Aerde de timmerman houdt te leen een voeder hooimaden 'de molenacker' in Popendonk O en Z de erfgenamen Nijs van Bavele W de beek N de weduwe Cornelie / Cornelis Claes Jans zijn moeder

modo na dood van Claes vs heeft Peeter Claes de zoon dit vs voeder ontvangen in zuster en broederlijk recht, 04/01/1572

Henric Pauwels Geens nomine uxoris Marie Nijs van Bavel dr heeft de helft van een beemdeken ontvangen waarvan Peeter Kerstens het wederdeel heeft, 07/02/151575

Cornelis Jacop Janssen, ter Eijck, heeft een klein plaatsje beemd met een weinig land verheven, bij zijn vader gekocht van Peeter Kerstens in vs 5 L, 10/09/1607

F° CXXXII v°

| 305-240-01 |

Peeter Nout Peeter Nouts zoon houdt te leen een stuk leengoed 'dat middelaer' met een zijde aan sheeren strate Z 'clootmans berlevenne' N Faes Nout Faes, gekomen van Sanne Gheert Peeters dr van der Buijten

overgebracht bij Peeter Nouts, 22/08/1564, vs heiblok een B in Sneppel O sheeren strate Z zijn zelfs W Heijndrick Leijs N de erfgenamen Jan de Vison

Merck Bertelmeeussen, zoon van Jenneken Cornelis Peeter Nouts dr heeft na dood van vs Peeter Nouts zijn moeders grootvader en daarna na dood van haar vader Cornelis Peeter Nouts te leen ontvangen vs B heide in Sneppel O sheeren strate Z zijn zelfs W Lambrecht Engelen N Jan Machielssen

F° CXXXIII r°

| 305-241-01 |

Bernaert en Marck Nout Peeter Nouts houden te leen bij koop tegen Goorijs Marien en Dignen Bertelmeus Hovelmans kinderen 3 B heide bij het gerecht O sheeren vroente NW Adriaen van Aken, eerst gekomen uit een vol leen van Jan van den Wijngaerde, daarna Herman van der Vloet en ten laatste Claus van Aken

Henrick Bernaert Nouts heeft na dood van zijn vader voor hem ontvangen de helft van vs heiblok, 05/01/1563

kopij van zeker verhef dat wijlen Peeter van Staeijen Peeterssen van Brecht onder Jan van Vollenhoven heeft gedaan: 'den 29/11/1566 heeft Peeter van Staeijen Peeterssen ontvangen het heiblok dat hij kocht tegen Peeter Vorsselmans

na dood van vs Peeter van Staeijen heeft Jan Claes Voighten ontvangen nomine Elijsabeth Adriaen Maes Hellemans waarvan moeije was +Lijsbette Lenaert Putcuijps dr, huisvrouw van vs Peeter van Staeijen de 3 vierendelen in vs 3 B en Lenaert en Matthijs Putkuijps broers, ook na de dood van vs Lijsbet Putjuijps hun moeder, het ander vierendeel, gelegen vs heiveld nu O sheeren vroente Z Niclaes Wagheman W Peeter van Aken, 13/02/1618 , pres mr Geert luijcx, Laueijs Reijns, Jan Cornelis Goris

F° CXXXIII v°

| 305-242-01 |

Lijsbeth Claus van Aerde dr houdt te leen een half voeder hooimaden en nog onder land en eusel samen ca 3 L gelegen 'ten aerde' O de hoogen acker N de erfgenamen Cornelis van den Aerde Z Peeter van Bavel en Kathelijne Bromans W de beek, bezet man is Cornelis van der Achter

Geertruijt de huisvrouw van Nijs van Bavel heeft dit perceel ontvangen na dood van haar moeder, 03.02.1552

modo na dood van Nijs van Bavel is gezet man Jan Adriaen Ghils, 20/08/1561

Heijndrick Pauwels Gheens heeft in naam van de erfgenamen Nijs van Bavele een half voeder hooimaden te leen overgebracht, item 3 L land in 'aertse ackere' O en Z Joris Peeter Dierijcx W de beek N Claes de timmerman, 02/11/1564

Cornelis Nuijts als bezet man van Maeijken Henrick Pauwels dr heeft vs te leen ontvangen, 05/08/1598

komt nu O Adriaen Verboven en Joos Cornelis van Bavel Z vs Adriaen Verboven W de beek N Cornelis Coppen ter Eijcke

F° CXXXIIII r°

| 305-243-01 |

jonker Aerdt van Liere heer Aerdt zoon en zijn zuster juffr Marie houden te leen 5 vierendeel B beemd in 'marem' N 'de boecheester' W de beek O de blaect, gekomen van juffr Kathelijne van Reet en juffr Kathelijne Sbalen

modo Anthonis van Alphen nomine Clare van Liere na dood van haar zuster juffr Marie van Liere, 20/07/1554

modo Joos Arees nomine juffr Anne Coutereau x jonker Cornelis van Eeck heeft vs 5 vierendeel ontvangen, 28/07/1561

08/05/1564 heeft Dierick Rombouts als pachter van de hoeve jonker Cornelis van Eeck de 5 vierendeel B overgebracht nu regenotend O de blaakt Z vs jonker W de grote beek N 'de heester beempt' toekomend de kinderen Adriaen van Eecke

op 24/05/1596 heeft sr Niclaes Seroijen, drossaard van Merksem, de 5 vierendeel te leen ontvangen ten behoeve van juffr Anna van Roijen x +jonker Jan van Vichte, gewezen heer van Nockere, burggraaf van Erboijegem (nota: Erembodegem), en dit na dood van juffr Anne de Cotereau moeije van vs juffr Anna van Roijen

compareerde Willem Jacob Luijcx nomine jonker Adolf Veranneman, ridder, heer van Hepels (Appels), voor hem zelf als nomine zijn kinderen en mede consorten (proc notaris van de Poel in Brecht dd 08/10/1615) en heeft vs leen opgedragen tot behoef van Jan Peeters, 31/10/1615, pres Daniel Buijcx, mr Geeraert Luijcx, Laureijs Reijns, Cornelis Anthonis Goris

F° CXXXIIII v°

| 305-244-01 |

dezelfden houden nog te leen 5 vierendeel B beemd aan vs 5 vierendeel voormaals gekomen van Willem van Pulle, daarna juffr Kathelijne van Reet, daarna juffr Kathelijne Sbalen en van Willem de molenaar, deze 2 percelen heeft ontvangen Bertelmeeus Tiels als gemachtigd van jonker Aerdt en zijn zuster vs

oud leenboek f° 39

modo Joos Arens tot behoef van juffr Anna Coutereau x jonker Cornelis van der Eet

op 08/05/1564 heeft Dierick Jan Rombouts deze beemd O Lijsbeth Verschueren Z 'de marem' W de beek N de andere beemd te leen overgebracht

op 24/05/1597 is deze beemd ontvangen bij sr Niclaes Seroijen, drossaard van Merksem, tot behoef van juffr Anna van Roijen

op 01/10/1615 heeft Willem Jacop Luijcx als gemachtigd van sr Adolf Veranneman 5 vierendeel B opgedragen ten behoeve van Jan Peeters, ut supra

F° CXXXV r°

| 305-245-01 |

Willem Jan Peeter Claes houdt te leen een weg in Hecht in Pauwels Jan Dignen goed O vs Pauwels schuur N zijn andere lenen Z sheeren strate W Jan Peeter Claus

alzo Anthonis van Aerde heeft gekocht van Wilmijne Willem Jan Peeter Cleijs dr de 5 L land vermeld f° LXXIII en zo mede had het recht van deze weg heeft vs Anthonis geremitteerd van deze weg en daarvan opdracht gedaan tot behoef van Aernout van Ostaeijen, 18/03/1567 svl

F° CXXXV v°

| 305-246-01 |

Grietken Henricx van Aerde dr houdt te leen een beemd 'francks bempdeken' ca 2 voeder hooimaden ten einde het molenbos O en Z Kathelijne Bromans W de grote beek en bedraagt voor een jaar 3,5 Rgld, bezet man is Ghijsbrecht de Bie

Jan van Ostaeijen heeft vs beemd O en Z Aernout van Ostaeijen W de beek N de erfgenamen Nijs van Bavele te leen overgebracht, 02/11/01564

bij rekening van Cornelis van Dongen jaar 1608 is gebleken dat Adriaen Jan van Ostaeijen na dood van zijn moeder Magriete Peeter Hovelmans dr de 2 vijfde gedeelten in vs beemdeken ontvangen heeft

op 23/01/1618 heeft Jan Adriaen Janssen van Ostaeijen vs 2 voeder na dood van zijn vader in zuster en broederlijke rechten ontvangen

F° CXXXVI r°

| 305-247-01 |

Gheerdt Wils Vermunten houdt te leen een halster rogge erfelijk gepand op 'de oude sondaghe' die zijn kinderen eensdeels in handen hebben

F° CXXXVI v°

| 305-248-01 |

Thoenken Pauwels Woijts houdt te leen 1,5 L land in Hecht W de herstrate N zijn zelfs O Peeter Pauwels Kersselmans Z zijn zelfs, Jan Hegghe heft hierop een halster rogge zodat hij hieraan geen baat heeft

modo nu Gheraerdt Lauwereijs Scoemakers bij koop tegen vs Anthonis

modo Laureijs Scoemakers Geerts broer heeft de helft ontvangen in zuster en broederlijke rechten, 18 december

Lijsbeth x +Gheraerdt Lauwereijs Scoemakers heeft haar helft ontvangen, actum als voren

modo na dood van Laureijs Schoenmaker heeft zijn zoon Cornelis de helft van de 1,5 L ontvangen in zuster en broederlijk recht

modo bij koop van de erfgenamen Lauwereijs Scoenmakers en na opdracht heeft Jan Peeter Nijs met Madeleine Jan Huevelmans dr deze 1,5 L ontvangen, 14/03/1563

overgebracht deze 1,5 L O Cornelis Pauwels Keeselmans Z zijn zelfs W de ackerstrate N zijn zelfs, 06/11/1564

modo Peeter Jan Peeter Nijs in zuster en broederlijk recht

Jan Cornelis Goris heeft vs 1,5 L land na dood van Peeter Jan Peeter Nijs, zijn moederlijk oom, te leen ontvangen, 27/11/1617

F° CXXXVII r°

| 305-249-01 |

Jan Hegghe houdt te leen een halster rogge erfelijk gepand op vs 1,5 L land dat vs Toenken Pauwels Woijts in handen heeft

F° CXXXVII v°

| 305-250-01 |

item uit de goederen hieronder vermeld gaat jaarlijks uit de 2 V rogge 25st die Lenaert Willem Luijcx daarop ontvangen heeft, 15/12/1534

modo na dood van Lenaert Willem Luijcx heeft Cornelia Lenaert Willem Luijcx vs 2 V rogge 25 st ontvangen, 11/12/1542

Willem Jan Luijcx houdt te leen een hof houdende ca een B gelegen ten aerde N sheeren strate O zijn zelfs Z Peeter Christiaen Reijns W de enigestrate, de baten voor een jaar bedragen 3,5 Rgld

modo Gielis Verbraken bij mangeling, pres Gheeraert van Elsackere, Willem Huevelmans, anno 1540

Cornelis Mathijs Vervoort heeft te leen ontvangen 22 st uit vs 25 st, 24/07/1559

Joes Aert Peeter Nouts heeft de 3 st ontvangen van vs 25 st

Hubrecht Leijs als voogd van Lenaert Leijs heeft te leen ontvangen vs 2 V, 20/05/1570

Heijndrick Vermunten heeft vs hof te leen overgebracht ca een B in Popendonk O zijn zelfs Z Joris Christiaens en zijn zelfs W de ackerstrate N 'de aertse dijk', 02/11/1564

Adriaen Verdijck Michielssen heeft ontvangen in zuster en broederlijk recht na opdracht van Cornelis Matis Vervoort als man van Catelijn een rente van 22 st erf, 21/05/1566, pres Jan van Bavele, Jan van Vorspoel

modo heeft Cornelis Marissens als man en tot behoef van Berbel Verdijck te leen ontvangen 22 st erfelijk bij deling , 26/11/1570

op 17/12/1577 heeft Jan Dielis Legen zoon in broeder en zusterlijk recht ontvangen vs hof groot een B en waar Heijndrick Vermunten hierboven op staat

Goris van der Weijen nomine uxoris heeft te leen ontvangen als bezet man en tot behoef van de erfgenamen Peeter Peeter Diericx vs hof ca een B die Jan Dielis Legen hiervoor ontvangen heeft

voor Jan Michielssen van den Elsacker wou consenteren in het verhef van vs hof heeft hij geprotesteerd van dat hij met zijn consorten …, 06/03/1618,

pres mr Geeraert Luijcx, Christiaen Vorselmans, Franchois Imbrechts, Gillis Willems, Henrick van Staeijen

F° CXXXVIII r°

| 305-251-01 |

Gielis Willem Christiaens en Thomas Henrick Thomas zoon als erfgenamen van Jan Gielis Legen waarvan moeder was Cornelia Christiaen Reijns dr hebben verklaard de eerste dat hij met zijn mede erfgenamen en vs Thomaes zijn vader heeft horen zeggen zoals ook leenmannen kennen dat zij vs B land o.a. In schade en bate ten behoeve van Jan Jan Huijbrecht Bode de oude hebben opgedragen, welk volgende Michiel Jordaens als gehuwd hebben Cornelia, dr van wijlen vs te leen heeft ontvangen, ut supra

Thoenken Jan Hovelmans houdt te leen 2 L land te Neerven aan de ackerstrate daar men molenwaarts gaat Z W Peeter Jan Peeter Cleijs N Jan Hovelmans O Jan Loijcx, Rombout Jan Rombouts heft hierop een V rogge erfelijk, de baten bedragen ca 3 V rogge erfelijk

staat f° XIX

(los briefje)

op heden 19/12/1571 heeft Huijbrecht Peeter Mertens als man van Lisken Peeter Nouts dr zijn deel ontvangen van zulke leengoederen waar Johanneken Peeter Nouts uitgestorven is

F° CXXXVIII v°

| 305-252-01 |

Rombout Jan Rombouts houdt te leen een V rogge erfelijk op vs 2 L land die vs Thoen Jan Hovelmans te leen houdt

dit staat hiervoor op 20ste blad

F° CXXXIX r°

| 305-253-01 |

Gheert Coeckovens / modo Cornelis Verboven hier boven f° LXIII

Peeter Verschueren houdt te leen een half B beemd op het hoogbos ZO huffelaer heijken W aan Jan Claus Peeters N Claus van Aken, de h geest heft hierop jaarlijks 12 ouden gr, de baten bedraagt omtrent 15 st

f° CXIII

daar Jan Mels Verbraken op staat

F° CXXXIX v°

| 305-254-01 |

de h geest van Loenhout houdt te leen 12 ouden gr op vs half B beemd dat Peeter Verschueren te leen houdt, bezet man is Jan van Bavele

Aert der Wewen als h geestmr heeft deze 12 ouden gr ontvangen als gezet man, 12/04/1568

Goossem Cornelis Goossemen na dood van vs Aert der Weuwen als h geestmr, 10/07/1618

F° CXL r°

| 305-255-01 |

Agneese Cornelis Vermunten dr huisvrouw van Henrick van Staeijen houdt te leen 6 L rogge erfelijk op 'de oude sondaghe' welke Barbara Buijen Thijs dr in handen heeft

modo Cornelis Hendrick van Staeijen na dood van zijn moeder

en nog heft vs Cornelis 2 L maakt samen een halster blijkt hiervoor f° 61 die welke de kinderen Buijen Hovelmans uitreiken en deze 2 L bij deling

op 04/05/1564 heeft Cornelis Heijndrick van Staeijen overgebracht die 2 V rogge die hij ontvangen heeft op 'de ouden sondaghe'

Maeijken Jan Matthijs dr 'op deijnde' met haar man Cornelis Peeter Joris Dijricxssen heeft ontvangen de helft van vs 2 V rogge en nog van de 10 L rogge hierna f° 141 die men samen heffende is op 'de oude sondaghe', 27/01/1596

Cornelie Jan Matthijs dr haar zuster ontvangen hebbende de andere helft van vs 2 rogrenten heeft deze helft opgedragen tot behoef van haar koper Jan Hubrechts Bode, en na calengiering daarop door Cornelis Goossen Aerts heeft deze die te leen ontvangen, 26/03/1596

Cornelis Peeter Joris alias boer x Maeijken Jan Thijs Cleijs dr bekken dat zij hebben laten kwijten door Baeijen Heuvelmans een rente van 2 V rogge, 05/04/1603

F° CXL v°

| 305-256-01 |

Pauwels Jan Dignen houdt te leen een beemdeken 'de vloet' ca een dagmaal maai O de brede beek Z Jan Peeter Boots W Wouter Annen N Henric Loijcx, de baten bedragen jaarlijks 30 st

dit perceel staat nog f° LXXVII

nota: akte doorgehaald

F° CXLI r°

| 305-257-01 |

Kathelijne Cornelis Wils dr houdt te leen 10 L rogge jaarlijks op 'de oude sondaghe' die Bouwen Thijs kinderen in erfenis bezitten, bezet man is Willem van der Munten

item in deze 10 L heeft Lijnken Cornelis Laets dr de huisvrouw van Pauwels der Weuwen ontvangen 7 L rogge en dit bij deling na dood van haar moeijken Kathelijne Cornelis Wils, 24/03/1556

zelfde dag heeft Cornelis Heijndricx van Staeijen de andere 3 L ontvangen na dood van zijn moeije, uitreiker is Cornelia x +Cornelis broeder Boije en is de dochter van Boudewijn Thijs hierboven genoemd

op 26/04/1564 heeft Catherine Cornelis Laets dr de 7 L overgebracht

op 04/05/1564 heeft Cornelis Heijndricx van Staeijen de 3 L overgebracht

deze zijn in 2 partijen ontvangen zo in vorige f° 140 breder gespecificeerd

F° CXLI v°

| 305-258-01 |

Jan Henric Leijs Rombouts houdt te leen een stede met huis, hof en toebehoren in Sneppel aan de inslag die zijn ouders van de heer voor zijn huis ingenomen hebben N en zijn zelfs erfgoed O, Z en W

Heijndrick Leijs Janssen en Anna Jan Leijs dr houden te leen stede, huis en hof een L in Sneppel O, Z en W hun zelfs N hun inslag, Cornelis Luijcx is momboor man van zijn huisvrouw, 06/11/1564

op 09/02/1546 hebben de erfgenamen van Jan Leijs Rombouts ontvangen deze stede en een B land over de andere zijde f° CXLII geschreven en weder opgedragen ten behoeve van Heijndrick Leijs en zijn zuster Anne

op 30/09/1548 hebben de kinderen van Merck Jan Mercxssen een stuk heide en land ontvangen als hen verstorven van hun vader

Henric Leijs Rombouts heeft bij koop ontvangen het deel waar zijn zuster Anne op staat, 23/06/1567

Jan Marcx heeft zijn zusters deel ontvangen van vs land en heide, 14/02/1568

Lambrecht Engelen nomine uxoris Marie Heijndrick Leijs Rombouts dr heeft na dood van Peeter Cornelis de Cuijpere haar voorgaande man als gezet man de eed gedaan, stede is nu gelegen O de erfgenamen Cornelis van Dongen en Adriaen Bertelmeeussen Z zijn zelfs W en N de strate, 10/07/1618

F° CXLII r°

| 305-259-01 |

zelfde houdt te leen een B onder land en weide (nota: op vorige f° heide) Z en O Peeter Scuijpers W Claus Jan Heijlens N zijn zelfs, de baten bedragen jaarlijks 4 Rgld

Heijndrick Leijs Janssen en Anna Jan Leijs houden te leen vs erven in Sneppel O Jan van der Moeren en de erfgenamen Jan de Vison Z Cornelis Cuijpers W Heijndrick Bernaert Nouts N hun zelfs, Cornelis Luijcx is momboor man, 06/11/1564

Peter Cornelis de Cuijper als man van Maria Henric Leijs dr heeft vs pand ontvangen, 16/05/1575

Lambrecht Engelen nomine uxoris Maria Heijnrick Leijs dr is na dood van haar voorgaande man gezet man en heeft de eed gedaan, 10/07/1618

de naardere verheffingen f° CXLI

F° CXLII v°

| 305-260-01 |

Lenaert Couwenberchs houdt te leen een halster rogge erfelijk dat hij jaarlijks is heffende op stede met huis, hof en toebehoren zo ver die leen is en genaamd 'de leeuw' gelegen in Huffel en in handen van Cornelis Haest

F° CXLIII r°

| 305-261-01 |

Willem Lenaert Wil Buijens houdt te leen een weiveld 'het drij hore stuck' ca 3 L land in Neerven in 'de ackere' O Marije Jan Peeter Claus dr Z zijn zelfs W Jan van den Wijngaerde N Cornelis Pauwels Gheens en waarop Melchior van Emersele weduwe een sister rogge op heft

Jan Peeter Nijs x Magdalena houden te leen een stuk erven vs en 2 L land staande f° CXLIIII waar Willem Lenaert Wil Buijens op staat, beide inbegrepen, zijn gelegen in de neervense akker groot samen 5 L O Anthonis van Aerde Z Quirijn Joos W Heijndrick van der Buijten x Catherine N de erfgenamen Jan Laureijs Rombouts, 06/11/1564

Cornelis Goris Aerts heeft getoond kwitantie van Jan van Vollenhoven waarbij hij bekende ontvangen te hebben van Cornelis Goris van het heergeweide van 'het drie horen stuck', 24/01/1590

bij kwitantie van vs Vollenhove bleek dat het verhef was gedaan ten behoeve van vs Cornelis Goris Aerts kinderen en heeft overzulks Jan Cornelis Goris Aerts de eed gedaan, 06/11/1618

in naam van Cornelis Cornelis Goris Aerts in zuster en broederlijke rechten heeft Peeter Geert van der Buijten zijn schoonvader vs erven te leen ontvangen, actum als boven

F° CXLIII v°

| 305-262-01 |

Melchior van Emerseel weduwe houdt te leen een sister rogge op vs pand welke Willem Lenaert Wil Buijens in handen heeft

F° CXLIIII r°

| 305-263-01 |

Willem Lenaert Wil Buijens houdt nog te leen 2 L land ook aldaar gelegen N zijn zelfs O de herstrate Z Marie Jacop Pauwels dr W Jan Peeter Cleijs en wat onderpand is van vs sister rogge erfelijk, de baten bedragen 3 V rogge

dit perceel is begrepen f° CXLIII

F° CXLIIII v°

| 305-264-01 |

Willem van den Bogaerde modo Peter Clasen molder bij koop

zelfde Willem Lenaert Wil Buijens houdt nog te leen 3 kwartier van een L rogge zaai ook aldaar aan Lenaert Couwenberchs Z Jan Pauwels Kersselmans W juffr Dianne van den Wijngaerde N Kathelijne Buijen Wil Buijens dr, de bate is een V rogge

Willem van den Bogaerde houdt te leen deze 3 kw land in Hecht in 'de ackere' O Peeter Stevens Bernaertssen Z Cornelis Peeter Keeselmans W juffr Elijsabeth van den Dorpe B zijn zelfs, 14/11/1564

Laureijs Cornelis Reijns heeft verklaard dat hij vs 3 kw land onder Jan van Vollenhoven heeft verheven, 16/10/1618

F° CXLV r°

| 305-265-01 |

Claus van Aken houdt te leen een heiblok 'de grooten willaert' ca 16 of 17 B in Vossingers O, Z en W sheeren vroente N zijn zelfs en zijn zuster Marie, de baten bedragen zonder enige kommer 4 V rogge

Peeter de Koc van Brecht heft op dit perceel 3 Rgld erfelijk

modo Adriaen Thoomas Thuens bij koop

Jan Betten van Brecht heeft ontvangen bij koop en opdracht van Thomas Thuens vs Heiblok gelegen op de palen van Loenhout, 06/11/1553

Christoffel Rogiers als voogd en tot behoef van Jan de Cock Peeterssen heeft ontvangen na dood van zijn vader Peeter de Cock de rente van 3 Rgld, 0/07/1598

Jan Wackers, gemachtigd van Hans de Cock, poorter van Antwerpen (proc notaris Seger van der Dort de jonge te Antwerpen dd 16/03/1616), heeft getransporteerd ten behoeve van juffr Anna Dijrven x +Cornelis van Dongen een rente van 3 Rgld op een heiblok vs, Claes van Dale heeft hierop nomine Jan van Dongen Cornelissen als gezet man de eed gedaan, pres Daniel Buijcx, Laureijs Reijns, Franchois Imbrechts, 21/03/1516

(in rechterkant)

te voegen bij item f° CV

F° CXLV v°

| 305-266-01 |

Gheerdt van Elsackere houdt te leen een heiblok ca 3 B op Hoenderen N de erfgenamen Lambrecht van den Bogaerde O Jan Rovaerts Z Bernaert Peeter Nouts W sheeren vroente, heergeweide 12 Rgld

vs heiblok heeft ontvangen Cornelis Geertssen van Elsacker na dood van zijn vader bij deling tegen zijn broers en zusters, 03/06/1543

modo Lijsbeth huisvrouw van Anthonis Wouter Laets na dood van haar vader Gheeraerts van Elsackere de helft van vs heiblok, 22/01/1544

Cornelis Cornelis Verboven na opdracht van vs Anthonis en zijn huisvrouw in zuster en broederlijk recht, 28/01/1544

overgebracht zijn deel in vs heiblok bij Cornelis Geert van Elsackere groot 1,5 B en gelegen op Hoenderen O Cornelis Verboven erfgenamen Z Adriaen van Aken W sheeren vruente N de erfgenamen Cornelis Verboven, 04/11/1564

Cornelis Verboven heeft overgebracht het andere (helft doorstreept) deel groot (1,5 doorstreept) 3 B gelegen op Hoenderen O de erfgenamen Cornelis Verboven Z Cornelis Geert van Elsackere W sheeren vroente, 04/11/1564

Adriaen Jans Verboven voor 4/5 en Cornelis Cornelis Verboven voor het resterende 1/5 hebben te leen ontvangen, te weten Adriaen bij versterven van zijn vader die het zelf verkregen had tegen vs Cornelis Verboven en welke laatste de helft verkreeg tegen Cornelis Geert van Elsackere en vs Cornelis Cornelis Verboven na dood van zijn vader 3 B heide op hoenderen, 04/09/1618

F° CXLVI r°

| 305-267-01 |

Matthijs Willems Vermunten houdt te leen derdalf (2,5) L land waarvan Peeter Vorsselmans vierdalf L land houdt genaamd 'nobelbosch' in 'sneppelaer acker' O Maes van Heester Z Cornelis Boots W zijn zelfs N Peeter Vorsselmans, moet hiervan geven 2 sister rogge in mindering van 5 sister rogge die Lijsbeth Jannis Gooris dr daarop heffende is

oud leenboek f° XXIII

overgebracht als blijkt f° CXLIX

F° CXLVI v°

| 305-268-01 |

Gheert Jan van Eeckele heeft na dood van zijn moeder in zuster en broederlijk recht te leen ontvangen de 2 voeder hooiaden van vs beemd, 11/12/1537

op zelfde dag heeft Jan van Eeckele ontvangen zijn tocht

Jan van Eeckele nomine uxoris Lijsbeth Vorsselmans houdt te leen de helft van eren beemd 'dodenaer eijcken' en waarvan Peeter Vorsselmans de andere helft in handen heeft groot in het geheel ca 8 voeder hooimaden O Pauwels Jan Dignen Z het gemeen bos N de beek, de baten bedragen ca 6 Rgld zonder enige kommer

Adriaen Machiel Verdijck heeft deze beemd te leen overgebracht , 17/05/1564

op 03/12/151571 heeft Adriaen Verdijck Machielssen een deel in vs beemd ontvangen welk hij gekregen had van Magriete van Eeckele en tevoren van Janne van Eeckele, pres Jan van Vollenhove, Peeter Marcelis, Aernout van Ostaeijen

bij hand van Peeter van Vollenhoven, stadhouder, blijkt dat Mathijs Michiel Luijcx ontvangen heeft de helft van deze beemd en Jan Joos Verdijck de andere helft en dat mits zijn minderjarig zijn Adriaen Michielssen Verdijck de eed gedaan heeft

nadat Jan Verhese nomine uxoris Catharina Michiel Matthijs Luijcx (procuratie Hoogstraten 27/02/1599) de beemd 'doijvereijcken' opgedragen had heeft Charles de Govij, secretaris van Wuustwezel, zelfde te leen ontvangen tot behoef van Charles van Berloo, heer van Wuustwezel, 09/08/1599, pres Jan Huijbrecht Bode, Cornelis van den Nieuwenhuijse

Willem van Ostaeijen nomine heer Charles van Berloo (proc schepenen Antwerpen dd 24/12/1610) heeft vs beemd opgedragen tot behoef van heer Willem Adriaen de Hornes, 27/09/1611

Gillis Empsen met Laureijs Reijns nomine heer Willem Adriaen de Hornes etc, zo voor hem als voor zijn kinderen,

(vervolg op volgende f°)

F° CXLVII r°

| 305-269-01 |

proc Geertruidenberg dd 09/02/1613, hebben vs beemd opgedragen aan de h geest van Loenhout, 14/02/1613

Peeterken Peeter Vorsselmans zoon heeft ontvangen in zuster en broederlijk recht na beschreven leengoederen waar zijn vader Peeter uitgestorven is, 05/12/1538

Peeter Gheert Vorsselmans houdt te leen de helft van beemd 'dodenaereijcken' groot in het geheel ca 8 voeder hooimaden O Jan van Eeckele Z het gemeen bos W Jan Loijcx N de beek, waard zonder enige kommer ca 6 Rgld

op 10/05/151564 heeft Gheert Vorsselmans deze beemd groot 4 voeder O jonker Jan van den Wijngaerde Z Jan Hovelmans erfgenamen W de grote beek N Machiel Verdijck erfgenamen

Gheert Peeter Vorsselmans heeft ontvangen beemd 'doei van der eijcke' bij koop van zijn broers en zusters, 06/06/1537

op 18/07/151564 heeft Gheert Vorsselmans Peeterssen vs beemd opgedragen tot behoef van heer Phillips van der Meere, domheer tot Luik, heer van Wuustwezel

modo na dood van heer Philips van der Meeren heeft Charles van der Meeren deze beemd ontvangend

op 07/09/1596 heeft jonker Charles van Berloo, heer van Wuustwezel, na dood van heer Charles van der Meere, zijn oud oom, vs beemd ontvangen

Willem van Ostaeijen, gemachtigd van heer Charles van Berloo proc schepenen Antwerpen dd 24/12/1610), heeft vs beemd opgedragen tot behoef van heer Willem Adriaen de Hornes etc, 27/09/1611

Gillis Empsen en Laureijs Reijns in kwaliteit als vorige f°, Aert Anthonis Aerts heeft de beemd ontvangen, 14/02/1613, pres Dongen, Wackers, Verboven, Vorsselmans, Imbrechts, Adriaen Sgrauwen

F° CXLVII v°

| 305-270-01 |

dit zijn zulke lenen als Peeter Gheert Vorsselmans van de heer van Loenhout te leen houdt “ende sijnen ouders tot stuckenen bij consente desselfs heeren ghestelt sijn als blijct tusschen die XXII en XXIII bladeren van den ouden leenboecke”

bij manuaal van Jan van Vollenhove blijkt dat Mariken Peeter Vorsselmans dr x Augustijn van der Munten te leen ontvangen hebben het versterf van de leengoederen waar Geert Geert Vorsselmans uitgestorven is waarna vs Marie deze heeft opgedragen tot behoef van Kerstiaen Vorsselmans, 14/04/1592

item in den eerste zo houdt te leen

Peeter Gheert Vorsselmans een stede met huis en hof op Donk met de straten beginnende van de boschstraten tot over de brug zo ver als mijn heren palen strekken, groot ca een vierendeel B

Geert Vorsselmans Geerts zoon heeft na dood van zijn vader in zuster en broederlijk recht ontvangen de percelen waar Goris Putcuijps op staat, 20/11/1570

zelfde houdt nog te leen ca 3 L land 'den ouden hof'

Peeter Vorsselmans houdt de helft van 'den ouden hof( te leen groot ca 0,5 B in Donk O en Z Ghoris Putcuijps W de erfgenamen aert der Weuwen N Geert Vorsselmans te weten Peeters vs helft, 14/11/1564

Geert Vorsselmans de andere helft

F° CXLVIII r°

| 305-271-01 |

Ghorijs Putcuijps

zelfde Peeter Vorsselmans houdt nog te leen 'den acker' bij het huis Z, met de zaadhof daaraan ca 5 L land

zelfde Peeter Vorsselmans houdt nog te leen een stuk land 'de langhen acker' O van het huis, groot ca 8 L

Peeter Vorsselmans houdt de helft van deze 8 L gelegen O Dielis Bien kinderen Z de boschstrate W sheeren strate N

Peeter Dielis Bien houdt te leen in broeder en zusterlijk recht de andere helft O jonker Jan van den Wijngaerde Z de boschstrate W Peeter Vorsselmans N jonker Jan van den Wijngaerde, 14/11/1564

zelfde houdt nog te leen een beemd 'den wielbempt' ca 3 voeder hooimaden

zelfde houdt nog te leen 'den gagelbempt' achter 'het latbosch' ca 3 voeder hooimaden

item zelfde houdt nog te leen beemd 'de santschelle' ca 3 voeder hooimaden

Peeter Vorsselmans houdt te leen deze beemd O en Z de erfgenamen Peeter Vorsselmans strate W de erfgenamen Dielis Bien N de beek, 14/11/1564

Ghoris Putcuijps en de erfgenamen Dielis Bien kinderen ieder een helft

zelfde houdt nog te leen 'het cleijn rietbempdeken' 1,5 voeder hooimaden strekkende met een

(vervolg volgende f°)

F° CXLVIII v°

| 305-272-01 |

hoekske over de beek, groot ca 5 roeden, O en N Kathelijne Aerdts der Wewen

de kinderen Dielis de Bie houden te leen de helft van 'het rietbempdeken' O jonker Jan van den Wijngaerde Z Peeter Vorsselmans W de strate N Goris Putcuijps, en het volle leen over de beek is ongedeeld, en Peeter de Bie heeft ontvangen zo vs is

item zelfde Peeter Vorsselmans houdt nog te leen een eusel 'het latbosch' ca 3 voeder hooimaden

Peeter Dielis Bien zoon houdt in broeder en zusterlijk recht dit eusel O Peeter Vorsselmans 'santschelle' Z de hofgracht W Goris Putcuijps N de beek

item al deze vs leengoederen van land en beemd waar Peeter Vorsselmans op staat zijn bij mekaar gelegen op Donk O Jan Bouwens van den Wijngaerde Z de boschstrate W Peeter Cleijs Peeters N de beek

Ghoris Putcuijps de helft, Peeter Vorsselmans en de kinderen Dielis de Bie de andere helft

zelfde Peeter Vorsselmans houdt nog te leen een stuk land ca 4 L O de gemeen strate Z en W Wouter Huijbs Verboven N zijn zelfs

Peeter Vorsselmans een L land O de strate Z de erfgenamen Dielis de Bie W Heijndrick van Aken N Jan Pauwels Boets

de erfgenamen Dielis de Bie waarvan Peeter de boek staat in broeder en zusterlijk recht een L land O de strate Z Ghorijs Putcuijps W Heijndrick van Aken N Peeter Vorsselmans

zelfde Peeter Vorsselmans houdt nog te leen “vierdalf” L land 'nobelbosch' waarvan Matthijs Vermunten een deel houdt en gelegen in 'sneppelaer acker' O Thomas van Heester Z Mathijs Vermunten W zijn zelfs, van al welke vs leengoederen de baten jaarlijks bedragen ca 5 sister rogge

Peeter Dielis de Bie houdt te leen 2,5 L land in Sneppel O mr Heijndrick van Meere Z Willem Vermunten W Geert Vorselmans N Peeter Vorselmans

Peeter Vorsselmans houdt een L land O mr Heijndrick van Meere Z de kinderen Dielis de Bie N mr Geert van Bergen W Ghorijs Putcuijps en vs Peeter zelf, 14/11/1564

Josijne Claes van Aken dr x Adriaen Aertssen heeft haar deel in een korenrente die Kersten Vorsselmans uitreikt en dit tot diens zelf behoef, 19/01/1599

Jacop Verdijck nomine uxoris als op nageschreven actie gedeeld transporteert het recht aan 12 V rogge die Kersten Vorsselmans uitreikt en dit tot behoef van zelfde Kersten, 20/09/1599

Jan Jan Luijcx heeft te leen ontvangen na dood van zijn broer Joos Jan Luijcx 10 L rogge erfpacht als hij heffende is op zekere panden staande nu ter tijd in naam van Kerstiaen Vorsselmans, 26/03/1601

F° CXLIX r°

| 305-273-01 |

op 20/01/1578 heeft Jan Vorsselmans Peeterssen ontvangen in broeder en zusterlijk recht al de lenen waar zijn vader Peeter Vorsselmans uitgestorven is

op 02/03/1578 heeft Christina x +Peeter Vorsselmans het heergeweide betaald van vs lenen

op 06/11/1587 heeft Kerstiaen Vorsselmans Peeterssen ontvangen de lenen daar zijn vader Peeter Vorsselmans uitgestorven is

van het laatste vs artikel heeft ontvangen Adriaen Willem Vermunten vs half stuk land na uitwijzen van zelfde ertikel,, 10/02/1536

Willem Vermunten brengt te leen over een stuk land een half B in Sneppel O mr Hendrick van Meere Z Peeter Jan Boets W zijn zelfs N Gheert Vorselmans, hierop heft mr Hendrick van Meere 2 sister rogge, 18/05/1564

op 22/03/1603 heeft Cornelis van Donghen vs stuk land te leen ontvangen van Adriaen Cornelis Vermunten en Dingne Willem Vermunten dr

Jan van Dongen heeft na dood van zijn vader vs half B in zuster en broederlijk recht ontvangen, Anthonij Dijrven heeft in zijn naam de eed gedaan, 19/05/1618

F° CXLIX v°

| 305-274-01 |

dit zijn de leenrenten uit de leengoederen die Peeter Vorsselmans in handen heeft

Lijsbeth Jan Gooris dr houdt te leen 5 sister rogge waarvan Matthijs Vermunten betaalt 2 sister van zijn goederen hier vs en Peeter Vorsselmans de andere 3 sister

modo mr Heijndrick van Meere, secretaris van Mechelen, na dood van zijn vs moeder de vs 12 V die de weduwe en erfgenamen +Peeter Vorsselmans uitreiken en de 8 V die Willem Vermunten uitreikt, 06/03/1541

modo na dood van mr Henric nu bij deling Anna van Meer als wettige huisvrouw van Henderic van Mockenborch, Peeter Imbrechts heeft procuratie en de eed gedaan, 20/11/151570

Peeter Beijers, secretaris tot Wuustwezel, heeft vs 2 leenrenten ontvangen met een klein recht

Anthonis Ghilleijns x Marije hebben ontvangen de 3 sister rogge erfelijk uit de 5 sister vs en welke 3 sister uitreiken de erfgenamen Peeter Vorselmans en dit bij belening van 60 £ br daarmee staande te lossen als de rente 3maal verheven is tot behoef van Anthonis Gileijns, eerst verschijnend lichtmis 1576, en dit bij opdracht van juffr Anna van Meer x Hendrick van Mockenborch, 12/10/1574

na dood van Anthonis Geleijns heeft Willem Pauwels Aerts de 6 V rente ontvangen ten behoeve van Anna de dochter van vs Anthonissen

op 01/03/1585 heeft Antonis Tilens als momboor van de kinderen Antonis Geleijns ontvangen de 6 V rogge tot behoef van Anthonis Gelijns de jonge

F° CL r°

| 305-275-01 |

Christiaen Vorsselmans heeft getoond akte notaris Jan van Barlamont te Antwerpen dd 05/11/1594) waaruit blijkt dat juffr Anna van Mockenborch zo voor haar als voor haar zusters Livina en Elijsabeth als erfgenamen van juffr Anna van Meere weduwe Henrick van Mockenborch getransporteerd hebben aan Christiaen Vorsselmans vs 12 V rogge, 30/03/1599

zuster Marie Vorsselmans, in het klooster te Vredenberghe, houdt te leen 3 sister rogge op vs leengronden die Peeter Vosselmans in handen heeft

modo na dood van zuster Marije Vorsselmans het klooster van Vredenborch, Jan Henderijc Heijn Jans heeft de eed gedaan, 19/01/1552

op 14/11/1564 heeft Cornelis Ijsendonck nomine het klooster van Vredenberghe buiten Breda deze 3 sister te leen overgebracht

Jan Aertssen van Loon tot behoef van het convent van Vredenberch heeft de 3 sister ontvangen, 01/12/1595

modo heer Cornelis van Spangen, ridder etc, heeft na dood van Jan Aertssen van Loon in naam van het convent uit vs 3 sister 6 V te leen ontvangen en dat mits de resterende 6 V zijn gekweten , 16/01/1614

Christiaen Vorsselmans heeft getoond zeker contract van Anna van den Wouwer, priorin van Vredenborch, met Jan Aertssen van Loon haar rentmeester, dd 31/03/1610, waaruit bleek dat zij hem voor 100 Rgld in mindering van 12 V rogge hebben laten lossen de 6 V

vs contract wordt eers betwist na tussen komst van de bisschop, maar wordt dan toch ten uitvoer gelegd mist vs Christiaen Vorsselmans boven vs lospenningen nog 35 ld oplegt

F° CL v°

| 305-276-01 |

bruer Gheerdt Vorsselmans houdt te leen 2 sister rogge erfelijk gepand op vs leengronden die Peeter Gheert Vorsselmans in handen heeft en waarvan hij uitreiker is

modo mr Gheerdt Jan Vorsselmans zoon heeft dit ontvangen bij koop tegen broeder Gheerdt Vorsselmans , 29/05/1536

modo Jan Vorsselmans mr Gheerdts broer heeft deze 2 sister ontvangen na dood van zijn broer, 15/07/1542

vs Jan heeft de 2 sister opgedragen tot zijn koopmans behoef Gheraerdt Vorsselmans

F° CLI r°

| 305-277-01 |

Jan Vorsselmans houdt te leen 6 V rogge leenpacht op de leengronden die Peeter Gheerdt Vorsselmans in leen houdt

modo na dood van Jan vs de dochter Janne met haar gezet man Peeter Jan Nelis Conijncx, 26/03/1536

modo bij mangeling en koop heeft Cornelis Peeters van den Cloote x Adriaene V van de vs 6 V ontvangen, 1538

Gheert van den Cloote houdt te leen van deze 6 V de 10 L rogge erfelijk en Adriana Geert Peeters dr de andere 10 L, 14/11/1564

op 14/03/1566 svl heeft Geert van de Cloote vs 10 L opgedragen tot behoef van Geert Vorsselmans de grondhouder en alzo gekweten, Anthonis van Dietfoirt verklaart dat Geert van de Cloote op vs 10 L gedeeld was en hij daarbij aanwezig was als momboor van Cornelie Cornelis van den Cloote, zuster van vs Geert

op 19/01/1599 heeft Josijne Claes van Aken dr x Adriaen van Gilse haar deel in de rente opgedragen tot behoef van Kerstiaen Vorsselmans en aldus gekweten

F° CLI v°

| 305-278-01 |

den 30/12/1549 heeft Joes Jan Luijcx ontvangen een V rogge bij mangeling van zijn neef

item op 11 november heeft Joos Jan Luijcx van Klein Zundert ontvangen 4 V rogge bij koop van ooms en moeijen, 1556

van deze 5 V rogge heeft Jan Jan Luijcx na dood van zijn broer Joos Jan Luijcx ontvangen de helft te weten 10 L rogge bewijzende voor het heergeweide een haar rente op Kerstiaen Vorsselmans de uitreiker, 26/03/1602

Peeter Jordaens met last van vs Jan Luijcx (procuratie Loenhout 26/04/1606) heeft de 10 L opgedragen tot behoef van Christiaen Vorsselmans de uitreiker en bekende met gelijke last hebbende van Wouter Jan Luijcx dat deze laatste eertijds heeft laten kwijten de andere 10 L

Rombout Jan Rombouts houdt te leen 6 V rogge leenpacht gepand op goederen op Donk als Peeter Vorsselmans te leen houdt

modo Adriaen Rombout Jan Rombouts zoon in zuster en broederlijk recht vs 6 V rogge, 1541, zelfde Adriaen blijft bij deling op één V

één in de grond, 28/08/1606

modo Adriaen Cornelis Jan Luijcx zoon heeft deze één V rogge ontvangen bij deling , 01/01/1544

modo Frans Rombout Jan Rombouts en zijn zuster Lijsbeth hebben elk een V van de 6 V ontvangen, (bijgevoegd) en nu 11/12/1548 heeft zelfde Frans ontvangen de V waar Adriaen hierboven op staat en dat bij koop

modo Merten Mertens Herstraets zoon heeft ontvangen in naam van zijn zoon een V van vs 6 V, akte als boven

op 15/03/1560 heeft Cornelis Merten Heerstraets vs zoon in persoon de eed gedaan, akte als boven

Jan Aerdts Rombout Jan Rombouts zoon heeft ontvangen na dood van zijn huisvrouw een V van deze 6 V, akte als boven

(in marge onderaan)

bij koop en kwijting en na opdracht van Cornelis Merten Heerstraets heeft Peeter Peeter Vorsselmans deze één V ontvangen die vs Cornelis heeft ontvangen op 05/03/1560 zo hiervoor blijkt, pres Jan van Vollenhove, Peeter van Dietfoort, Jan van Vorspoele, 02/03/1567 svl

F° CLII r°

| 305-279-01 |

Peeter Vorsselmans

Meester Jan Nijs, priester, houdt te leen 2 sister rogge gepand op de leengoederen die Peeter Vorsselmans te leen houdt op Donk, bezet man is Lenaert van den Broecke

modo Lieven Debrick (Debuck ?)

Bouwen Debrick als voogd en Lenaert Joessen als momber van Lieven Debrick, onder zijn jaren, en Eustaes van … als man van Cornelie de dochter van Lieven Debrick, en Pauwels Debrick voor hem zelf hebben de doodgift ontvangen van Lieven Debrick hun vader en zijn huisvrouw zulke 8 V rogge leenpacht, 22/07/1553, pres Cornelis Keeselmans, Pauwels Ackermans, Jan Brants

hebben vs 8 V rogge opgedragen in handen van hun koopman, 21/09/1561

Peeter Vorsselmans x Stijnken Kersten van Tijgelle heeft vs 8 V ontvangen, 12/1563

F° CLIII r°

| 305-280-01 |

op 15/05/1525 is gekomen voor jonker Robbrecht etc... Gheridt Ingelbrechts, stadhouder, nomine Jan Gheerdt Lemmens zoon en Jan Beijs van Turnhout, verzoekende te laten splitten zulk vol leen als heer Jan Nouts, priester, inhoud het oude leenboek, tot een vol leen ontvangen had, en welk vs Jan Gheert Lemmens bij calengiering alleen ontvangen had hoewel hij en vs Jan Beijs hetzelfde samen gelijkerhand verheven en betaald hadden. Zo begeren zij dat de helft van vs vol leen mag blijven vs Jan Gheerdt Lemmens en de andere helft vs Jan Beijs en heeft vs Jonker Robbrecht daarin geconsenteerd, present Ghijsbrecht de Bie en Claus van der Heerstraten

hierna volgen de stukken die het vol leen toehoren

F° CLIII v°

| 305-281-01 |

modo Claus Aerdt Avens zoon bij calengiering

Jan Beijs van Turnhout houdt te leen de helft van na beschreven goederen zijnde in het geheel een vol leen waarvan Gheert Henric Lemmens de andere helft te leen houdt met conditie dat vs Jan Beijs kinderen zullen delen even gelijk deze helft van vs vol leen

Magriete Hugo Olivier van den Wijngaerde dr x +Gijsbrecht Michielssen met haar voogd Antonis Joos heeft opgedragen de helft van het vol leen en de helft van de 3 vierendelen van de beemd 'de coogen bempde' en dit tot behoef van Laureijs Cornelis Reijns haar koper, 13/10/1598

meester Jan van Marem als gemachtigd van Cathelijne van den Wijngaerde, 's Gravenhage, en van haar zuster Marie van den Wijngaerde x Peeter Kernoelle, bakker, Antwerpen, en ook van haar zuster Tanneken, als erfgenamen van hun zuster Barbara van den Wijngaerde x Peeter Peeterssen van Breda (procuratie notaris Anthonis Iwens in 's Gravenhage dd 07/03/1605) en achtervolgende de verkoop bij Peeter Janssen Hellebaerdier gedaan aan Peeter Peeterssen van Breda heeft vs Jan van Marem opgedragen tot behoef van vs Peeter de helft van het vol leen met 'de groet en de cleijne coogenbempt' en 'de coogenblock' en van welk vol leen de andere helft toebehoort Laureijs Cornelis Reijns, 15/03/1605

F° CLIIII r°

| 305-282-01 |

Gheerdt Henric Lemmens zoon houdt te leen tot behoef van hem zelf en zijn zuster Magriete de andere helft van vs vol leen waarvan Jan Beijs de andere helft te leen houdt en ontvangen heeft zoals vs

modo Katlijne Andries Ghoes dr bij mangeling tegen de erfgenamen van Gheerdt Heijnrick Lemmens, 30/01/1536, haar gezet man Andries Ghoos haar vader na dood van Andries Adriaen Peeter Joos

op 15/11/1565 heeft Natalia of Lijken Gheert Heijndrick Lemmens dr te leen ontvangen vs helft van het vol leen mits dood van hun vader zo zij verklaarden, Peeter Verwilt, Hoogstraten, heeft de eed gedaan, Natalia heeft heeft de rechten voldaan

op 11/07/1575 hebben de kinderen van Adriaen Peeter Joos, te weten Jacobmijne en Elisabeth waarvan Cateline Andries Goos dr moeder was, ontvangen na opdracht van Jan Corijn Scelkens als gemachtigd van Natalia Lemmens en dit met hun momboors Joos Peeter Joos en Peeter Cristiaens, pres Peeter Merselis, Jan Brants

F° CLIIII v°

| 305-283-01 |

in den eerste houden vs Jan Beijs en Gheert Henric Lemmens zoon tot een vol leen 3 vierendeel van een B beemd 'skoghen den cleijnen' gelegen bij der Eijcke op de beek aan de munten bempt die mr Peeter Vorspoel in handen heeft met de W zijde en aan Cornelis van den Broecke 'dorent met de andere zijde O, Henric Jan Boets bezit hiervan in erfenis het vierendeel

item nog een B beemd 'de grooten skoghen bempt' op de beek naast 'de englaer' toebehorend Jan van den Wijngaerde Jans zoon en Jan van den Wijngaerde Bouwens zoon met een zijde W en Cornelis van den Broecke 'hulsackerken' met een ander zijde O, behoudens dat Henric Jan Boets daarin insgelijks het vierendeel in erfenis bezittende

item nog een blok 'skoghen block' ca een half B aan vs 'grooten skoghen bempt' W en Peeter Diericx laar O en waarin Henrick Jan Boets eveneens het vierendeel heeft, heren cijns is 2 ouden inghelsche, baten bedragen ca 9 Rgld

hierna volgen de leenmannen vs vol leen toebehorende

F° CLV r°

| 305-284-01 |

Henric Jan Boets houdt te leen van vs Jan Beijs en Gheerdt Henric Lemmens het vierendeel uit alle vs 3 percelen leengoed, heeft hiervan geen baten

Lauken Cornelis Leijs Rombouts zoon houdt van dezelfden te leen 2 sister rogge gepand op het vierendeel uit alle vs 3 percelen zo vs Henric Jan Boets die bezit en uitreiker hiervan is

Henrick Meijs te Antwerpen is man van leen van een halve B beemd bij der Eijcke N vs 'grooten coghenbempt' ZW Thoen Giel Sijmons kinderen W Jan van den Wijngaerde 'veenaer' op de beek, de baten bedragen ca 7 Rgld

Nijs van Heestere houdt te leen een half B ook aldaar N 'de cleijnen coghenbempt' O Cornelis van den Broec W op de beek de andere 'muntenbempt'

F° CLV v°

| 305-285-01 |

Vol Leen

modo sr Jan Papenbroeck bij koop

modo Franchois de Meijer

modo Jan van Vollenhove bij koop

modo Jan de Meir Franchois zoon

modo bij koop Fransis de Meire tot Antwerpen

Margriete Peeter Seghers dr houdt tot een vol leen primo een beemd 'de vloet' ca 3 vierendeel B gelegen Z en W bij 'de schorbrugghe' aan de strate N de grote beek O Claus Peeter Haest, baten voor een jaar ca 12 V rogge

na dood van van vs Margriete Marcus Loijcx

modo bij koop Franchois de Meijer cum uxore, steenhouwer, Antwerpen, 04/06/1552

Jan de Meir Fransoos zoon

modo bij koop Jan van Vollenhove x Henrie Jans dr van Bueren

te weten dat Jan van Vollenhove zijn voorkinderen heeft uitgekocht volgens contract daarvan zijnde

zelfde houdt nog tot vol leen 4 V rogge erfelijk op huis en hof groot ca een vierendeel B in klein Neerven Z sheeren strate W Peeter Jan Nijs,zo Peeter van Onstaeijen de jonge die bezit en in handen heeft

op 26/01/1594 na opdracht van juffr Dingne van Ardennen volgende de koop van wijlen haar man Jan van Vollenhove gedaan op 24/04/1587 heeft Franchois de Meijer dit vol leen te leen ontvangen

(in marge en onder geschreven)

mr Geert Luijcx nomine Nicolaus de Meijer heeft na dood van vs Franchois de Meijers, vader van vs Nicolaus, vs vol leen ontvangen, 17/03/1607

Henrick van Staeijen met procuratie van sr Jan Papenbroeck, koopman, Antwerpen, heeft ten behoeve van vs Panebroeck, die het gekocht had tegen Niclaes de Meijer, van het vol leen ontvangen, 28/09/1618

hierna volgen de leenmannen die vs vol leen toebehoren

F° CLVI r°

| 305-286-01 |

Peeter van Onstaeijen de jonge houdt te leen stede met huis en hof ca een vierendeel B alzo hij zelfde stede nu bewoont en waar vs Margriete 1 V rogge op heft, de baten bedragen 3 V rogge erfelijk

Jan Diericx van Aerde is man van vs Margriete van 2 L land op 'het haeghelcruijs' N aan de molenweg O Ghossen Lemmens W Claus der Wewen, de baten bedragen voor een jaar boven de 2 L rogge die erop uitgaan

Matthijs Lenaert Putcuijps is man van 2 L rogge erfelijk die hij heft op vs 2 L land

Christiaen Heijn Meeus zoon is man vanwege zijn huisvrouw Thoenken Hubrechts Verhaert dr van een L land op 'den bolck' O Jan Nout Luijcx met een eind aan 'de groote steechde' toebehorend Gielis van den Wijngaerde kinderen, de baten bedragen een V rogge

Nout Peeter Nouts is man een V rogge erfelijk die hij heft op vs L land

F° CLVI v°

| 305-287-01 |

Henrick Loijcx is man van 5 B heide in 'schootmans block' N sheeren strate W Jan Michiel Buijens O 'de luijten block'

Jan Jans van Bavel is man van een half B beemd in Popendonk N de hoeven van Popendonk beemd O Jan van Bavel kinderen Z Lambrecht Bromans W het gemeen bos, Jan Wouters de jonge heft hier jaarlijks op 66 st een oort

modo bij koop jonker Jan de Herde

het half B is leen onder het leenhof van Loenhout en onder dit manschap ook maar een half B

Jan Wouters de jonge is man van 66 st een oort die hij heft op vs half B beemd

modo Cornelis Willem Maes

F° CLVII r°

| 305-288-01 |

Cornelie Cornelis van Bavel heeft te leen ontvangen bij koop tegen Margriete Anne en Heijle Henrick Leemans kinderen een vierendeel B leengoed met een huis daarop in Terbeek N naast de ackerstrate Z Thijs Jan van Aerde, op welke stede vs vrouw heeft ontvangen een sister rogge alzo dat de grond en het sister rogge samen zijn, bezet man is haar echtgenoot Thonis Wouters Diericx, 07/12/1533, present Jan Cornelis Bode en Lenaert Cornelis van Bavel, is gekomen van Gielis Berts en meester Gielis van Alfen

vs sister rogge staat in Geeraert Imbrechts boek f° XXVII, haar gezet man Goessen … 'doorstreept) Jan Cornelis Boets hierna, 25/11/1561, pres Jan van Bavele, Goes Geerts

dit perceel schijnt te staan f° CXI toekomend de erfgenamen Jan de Cuijpere

F° CLVII v°

| 305-289-01 |

Cornelis Willem Maes zoon, wnde ter Eijck bij de watermolen, heeft te leen ontvangen in zuster en broederlijk recht na dood van Luijc Nout Luijcx 2 V rogge op een stede die Goossen Lemmens in handen heeft in Neerven O sheeren strate N Claus der Wewen Z Margriete van den Wijngaerde, in presentie Laureijs van Aerde, Cornelis Jan Nijs, Willem Lenaert, Ghijsbrecht de Bie, 30/01/1534

Cornelis Willem Maes heeft deze V rogge overgebracht zoals hij daarop gedeeld is uit 2 V , 02/11/1564

Jan Cornelis Maes heeft deze V ontvangen, 15/10/1590

F° CLVIII r°

| 305-290-01 |

Cornelia Luijck Nout Luijcx dr weduwe Lambrecht van Ostaeijen

Anthonie Luic Nout Luijcx dr heeft na dood van haar vader Luijc Nout Luijcx te leen ontvangen van vs 2 V rogge die Cornelis Willem Maes in zuster en broederlijk recht ontvangen heeft een V rogge waarop zij gedeeld is, in presentie Laureijs van Aerde, Peeter van Onstaeijen de oude, Ariaen Jan Wouters, 02/06/1534, bezet man is haar man Joos Willems

op 22/10/1556 heeft Cornelis Lambrecht van Ostaeijen het vs V rogge ontvangend

modo na dood van Cornelis Lambrechts vs heeft diens dochter Marie dit V ontvangen, bezet man is Jan van Vollenhove de jonge

na dood van Jan van Vollenhove heeft mr Adriaen Gimnich, schout, de eed gedaan als gezet man van vs Marie, 26/02/1590

vs V rogge verheven door Maria Cornelis Lambrechts dr heeft Jan van Ditvoort die het pand waarop deze V staat bezit gekweten aan vs Maria en Cornelis Peeters van den Bruijnenberge, 11/07/1618

F° CLVIII v°

| 305-291-01 |

Cornelis Henricx van Aerde zoon heeft te leen ontvangen na dood van zijn vader 2 V rogge gepand op de leenpanden die Cornelis Claus Janssen in handen heeft, voortijds gekomen van Jan Nouts x Lijsbeth en ten laatste van Henrick Cornelis van Aerde, 12/02/1534, present Cornelis Jan Nijs, Laureijs van Aerde, Ghijsbrecht de Bie

Cornelis Jan Snellen heeft beleend zulke 2 V rogge die Cornelis Henricx van Aerde heeft opgedragen tot zijn behoef behouden dat Cornelis Henricx van Aerde deze mag lossen 18 Kgld , 20/02/151553

op 01/02/1569 heeft de 2 V rogge opgedragen tot behoef van Lenaert Jan Goris tot Zundert

na dood van Lenaert Jan Goris heeft Jan Michielssen van den Elsacker voor de helft voor hemzelf en voor de andere helft voor de erfgenamen Lenaert Jan Goris vs 2 V, gepand op op zeker beemdeken staande hiervoor f° LXXVI v°, te leen ontvangen, 25/02/1618

F° CLIX r°

| 305-292-01 |

Anne Peeter Smeets dr van Brecht heeft te leen ontvangen bij koop tegen Katheline van Thienen, Hoogstraten, 42 roeden moer op hoenderen moer, voortijds gekomen van Aerdt van Ele, 20/08/1534, present Cornelis Jan Nijs, Willem Lenaert, Ghijsbrecht de Bie, Jooris Ingelbrechts, bezet man is vs Jooris Ingelbrechts

oud leenboek f° LVI

modo Lijnken Haegelbeck, begijn in het oude huis tot Hoogstraten, gezet man is Jan Ruelens is gezet man, 19/12/151553

Catherine Hagelbeck houdt te leen … heide met moer en putten op Hoenderen O Peeter de Roovere Z Peeter van Roije W het klooster van ste claren N Peeter Bernaert Nouts, 14/11/1564

Engel Lathouwers Augustijns dr heeft dit moer ontvangen, gezet man is Laurreins Aert Heins, 23/11/1569

Anneken Bernaerts, begijn in het oud huis tot Hoogstraten, heeft tot behoef van zelfde oud huis te leen ontvangen vs perceel moer komende nu O Jan Janssen Z Jan Peeter Janssen van Roij W het klooster van ste claren N Peeter Nout Bernaerts en Mathijs Goossens, 31/07/1612

F° CLIX v°

| 305-293-01 |

Steven en Peeter Kathelijne Wouter Bromans kinderen hebben na dood van hun moeder te leen ontvangen een klein beemdeken ca een voeder hooimaden op de beek ten aerde, gekomen van de jonge Jan Peeters zoon, daarna Wouter Bromans en ten leste van Thoenken Wouter Bromans dr , present Laureijs van Aerde, Cornelis Jan Nijs, Peeter van Onstaeijen, Ghijsbrecht de Bie, 27/05/1532

Stephen Wouter Bromans heeft te leen ontvangen na dood van zijn broer Peeter als voogd van diens weeskinderen de helft van vs beemd, 26 februari

item zelfde Stephen heeft dit zelfde perceel ontvangen bij koop en calengieren

F° CLX r°

| 305-294-01 |

zelfde Steven en Peeter hebben nog te leen ontvangen een eusel 'de molenackere' bij den acker ten aerde W vs beemdeken N Cornelis Claes Janssen van den Aerde kinderen en zijn zuster 'molenackere', 27/05/1532, present Laureijs van den Aerde, Cornelis Jan Nijs, Willem Lenaert, op dit eusel heeft zelfde Steven ontvangen een V rogge gekomen van Gielis Janssen

zelfde Steven Wouter Bromans heeft ontvangen na dood van zijn broer Peeter als voogd van diens weeskinderen de helft van vs molenakker, 26 februari

op 06/11/1564 heeft Aernout van Ostaeijen dit eusel en deze weide met het beemdeken f° CLIX te leen over gebracht genaamd 'molenacker' groot samen ca 5 L in 'ten aerde' O Joris Peeter Diercx en de erfgenamen Peeter Diericx Z Laureijs van der Buijten en Joris vs W Jan van Ostaeijen en de beek N de erfgenamen Nijs van Bavele en Joris Peeter Diericx

op 27/03/1593 heeft Cornelis Anthonis Goris dit eusel en weide met het beemdeken samen te leen ontvangen na dood van zijn moeder Aleijde Aernouts dr van Ostaeijen

Adriaen Peeter de Hoon heeft na opdracht van Cornelis Anthonis Goris zelfde ontvangen gelegen O Adriaen Verboven Z Jan Michiels van Elsacker W de erfgenamen Adriaen Jan van Ostaeijen en de beek N Cornelis Aernout Wagemaecker en Adriaen Verboven, 12/03/1618

F° CLX v°

| 305-295-01 |

Cornelis Henricx van Aerde heeft te leen ontvangen in broederlijk recht een stuk beemd ca een half voeder hooimaden N bij de watermolen ter Eijck O de nonnen van Antwerpen Z Jan Nout Luijcx W de beek, present Laureijs van Aerde, Thijs Willem Jan Wils, 25/07/1532

Willem Jan Luijcx Z de beek

Mariken Jan Praijens dr heeft te leen ontvangen vs hooimaden, bezet man is Pauwels Ackermans 18/10/1553

F° CLXI r°

| 305-296-01 |

zelfde Cornelis Henricx van Aerde heeft nog te leen ontvangen in broederlijk recht een half voeder hooimaden in Donk gekomen van Lijsbette Henricx van den Aerde dr

zelfde heeft nog ontvangen na dood van zijn vader in de vs 'doncbempt' een voeder hooimaden Z de beek zo men naar Popendonk gaat over het molenbos, 25/07/1532, Laureijs van Aerde, Thijs Willems Vermunten

Cornelis Henricx van Aerde heeft over gebracht 1,5 voeder hooimaden in 'de doncbempt' O en Z zijn zelfs W de beek N zijn zelfs, 02/11/1564

de helft van 'de donkbeemd' zuidwaarts word te leen gehouden onder de prinses van Arenberg hierboven gerekend voor 1,5 voeder als blijkt in het leenboek f° XCIII en XLV

F° CLXI v°

| 305-297-01 |

Willem Jan Hovelmans cum uxore hebben te leen ontvangen een eusel groot 4 L uit een B gekomen van Jan Peeters zoon, daarna Jan Ghijssels en van Cornelis Neel Loijcx en daarna van Jan Willem Lenaert Loijcx, 27/12/1532, present Peeter Neel Loijcx en Jan Hovelmans

zelfde hebben nog te leen ontvangen op vs grond bij koop tegen Gielis Gielis Jan Peeters zoon 15 L rogge erfrente, 27/02/1533, present Laureijs van Aerde, Peeter Neel Loijcx, Claus Arndts der Wewen

Katlijne vs Willems huisvrouw heeft dit perceel ontvangen na dood van Willem, 11/01/1545, gezet man is haar oom Peeter van Dietfoort

dit vs eusel heeft over gebracht Catherine Peeter Diericx dr, groot zijnde een V in Neerven O haar zelfs inslag Z en W Peeter van Eeckele N Jan Peeter Nijs en Jan Hegs kinderen, jaarlijks uitgaande Adriane van den Wijngaerde 25 st en de erfgenamen Jan Loijcx 25 st, 04/05/1564

Cornelis Henrick Philips als man van Marie Peeter Jacops dr heeft te leen ontvangen eusel ca 4 L in Neerven, 21/0281606

Jacop Cornelis Henrick Philips heeft na dood van vs Cornelis Henrick Philips in naam van zijn moeder vs Marie Peeter Jacops de eed gedaan, 20/03/1618

F° CLXII r°

| 305-298-01 |

Marie Cornelis Mels huisvrouw heeft te leen ontvangen voor haar tocht 2 Rgld 10 st leenrenten gepand op vs grond die Willem Jan Hovelmans in handen heeft, 24/08/1534, present Peeter Jan Nijs, Cornelis Willems van den Bogaerde

modo na dood van vs Marie heeft Jan Cornelis Loijcx ontvangen een philips gld, 26/05/1549

modo na dood van Jan Cornelis Loijcx heeft Adriane Cornelis Loijcx dr deze philips gld ontvangen, 02/05/1554

item de andere philips gld van de 2 hier boven heeft Adriaen van de Venne ontvangen, 12/06/1549

F° CLXII v°

| 305-299-01 |

Claes Peeters heeft te leen ontvangen bij koop tegen Adriaen Cornelis Segers 24 st gepand op een heiblok op de hesselinc O en Z sheeren strate N Cornelis Bode W de jonge Peeter Jan Mertens, 17/02/1533, Laureijs van Aerde, Peeter van Onstaeijen, Ghijsbrecht de Bie, Willem Lenaerts

oud leenboek f° XXXVIII en LVII

modo Peeter Claes Moleneer

F° CLXIII r°

| 305-300-01 |

Willem Bernaerts van Houterle van Wuustwezel heeft te leen ontvangen in zuster en broederlijk recht ca 8 of 9 roeden beemd op Donk Z de grote brug aan de beek O sheeren strate N Michiel Verstraten, 17/06/1533, present Laureijs van Aerde, Peeter van Onstaeijen de oude, Ghijsbrecht de Bie, Adriaen Wouters

oud leenboek f° 22

modo 23/05/1553 heeft Jan Willem Bernaerts dit perceel ontvangen in zuster en broederlijk recht

op 26/04/1564 heeft Jacob Huijbrechts de 9 roeden op Donk O de brug en sheeren strate Z de beek W zijn zelfs N Adriaen Machiel Verstraten over gebracht

op05/04/1570 heeft Willem Goris Aertsen als man van Marije Jacop Hubrechts dr deze vs 9 roeden ontvangen

F° CLXIII v°

| 305-301-01 |

Wouter Peeters van den Cloote heeft te leen ontvangen bij koop tegen Willem Hubrecht Verboven een woonstede W sheeren strate N zijn zelfs en Arnout van Onstaeijen 'boonhof', 02/05/1534, present Laureijs van Aerde, Cornelis Jan Nijs, Peeter van Onstaeijen, Ghijsbrecht de Bie

F° CLXIIII r°

| 305-302-01 |

Margriete Jacops van den Aerde dr huisvrouw van Jan Thonis de Greve heeft te leen ontvangen na dood van haar moeder 10 L rogge gepand op een stuk land 'de molenackere' die Peeter van Bavel in handen heeft, 20/03/1533, present Laureijs van Aerde, Cornelis Jan Nijs, Ghijsbrecht de Bie, bezet man is vs Jan Thonis

F° CLXIIII v°

| 305-303-01 |

modo dit hier onder geschreven heeft Adriaen Peeter Boots ontvangen bij koop van Cornelis Jan Boots zoon, 30/11/1533

modo na dood van Adriaen heeft Adriaen Adriaens zoon dit ontvangen, 20/11/1538

modo Willem Kerstiaens bij mangeling, 10/01/1560, pres Jan Hegge, Jan Keeselmans

Cornelis Maes de jonge heeft te leen ontvangen dit vs voeder hooimaden waar Cornelis Jan Boets op staat en Wijllem Kristiaens hem verkocht had, 14/05/151563

Cornelis Jan Boots zoon houdt te leen een voeder hooimaden 'het vloeijken' O en Z de breebeek W Wouter Annen N Jan Dignen

over gebracht bij Cornelis Willem Maes, groot een L land O en Z de breebeek W Adriaen van Aken de jonge N de erfgenamen Peeter Dignen, 04/11/1564

zelfde houdt nog te leen een heiblok ca een B bij 'de munte' N sheeren vroente O zijn zelfs Z Cornelis van Bavel W Lenaert Boots

modo dit heiblok heeft ontvangen bij koop tegen Cornelis Jan Peeter Boodts (genaamde) Cornelis Wouters van Meere, 16/03/1536

na dood van Cornelis Wouters van Meere heeft Wouterken Cornelis zoon in zuster en broederlijk recht vs heiblok ontvangen, Peeter Pielnaecke is gezet man, 13/05/1550

op 26/05/1562 heeft Wouter de eed gedaan in zuster en broederlijke rechten

Wouter Cornelis van Meere heeft te leen over gebracht een heiblok ca 2 gemet bij de munten O Laureijs van der Buijten Z Ghoosem Lemmens huisvrouw Cornelie Cornelis van Bavele dr W Jan Cornelis Boets N sheeren vruente, 02/11/1564

Laureijs Verbuijten Henricx heeft ontvangen een deel in vs heiblok waar Cornelis Jan Boets op staat, dit vanwege Elijsabeth Cornelis van den Broec zijn huisvrouw, 31/07/1570

Michiel Janssen van Elsacker heeft in deze 2 gemet heide verheven de 2 derde delen dewelke zijn vader Jan Michielssen van Elsacker, hier present en zijn actie aan zijn zoon over latend, aan vs Jan van wijlen Adriaen van Huijsen en vs Laureijs van der Buijten etc, en vs Michiel heeft de eed gedaan, 30/10/1618

Cornelis Cornelis Aertsen zo voor hem als in naam van zijn mede erfgenamen van +Dingne Cornelis Maes dr heeft te leen ontvangen een voeder hooimaden, 01/12/1600

zelfde Cornelis heeft vs voeder opgedragen tot behoef van Jan Michielssen van Elsacker zijn koper, actum als voren

achtervolgende de artikel hier voren f° 59 v° heeft Cornelis Verboven Cornelissen dit voeder hooimaden te leen ontvangen, 17/02/1618

F° CLXV r°

| 305-304-01 |

Jan Aerdt Peeter Nouts houdt te leen een stukje heide en weide in Sneppel

op 22/08/1564 bracht Barbara Aert Peeter Nouts dr met haar broer Jan Aert Peeter Nouts te leen over 2 blokken samen 2 gemet in Sneppel O haar zelfs Z Adriaen der Weuwen W en N Peeter Nouts

Marten Anthonis Heijndrick Aelbrechts heeft in zuster en broederlijk recht vs 2 gemet met consent van zijn vader te leen ontvangen verkregen onder meer bij opwinning of overname van Wouter … Laets, gelegen O zijn zelfs, 25/07/1619

F° CLXV v°

| 305-305-01 |

item dit artikel bevonden bij de oude boek dat nooit overgezet geweest is met meer andere hierna volgende daarom hier ingebracht

item Jan Pauwels heeft ontvangen een stuk land ca een V in de akker W Meeus Lauwereijs O Jan van den Wijngaerde en plag toe te behoren Alaerde van den Neervenne en daarna Jan van Neervenne Jacobs dr en daarna Antheunis van Bavele en daarna Adriaenen Anthonis dr als blijkt in het oud boek f° 10. vs Jan Pauwels verkreeg het land voor een sister rogge die vs Adriana van Bavele erfelijk daarop zal blijven heffen, present Henrick Mertens, Gielis Sijmons, Bouwen Thijs, 16/07/1480

modo na dood van vs Jan Pauwels heeft Thijs Jan Pauwels zoon dit ontvangen, present Jan Ghijsels, Cornelis Huevelmans

modo Kerstiaen na dood van zijn vader in broeder en zusterlijke rechten present Jan Boije, Lauwereijs van Aerde, 06/06/1537

modo Bouwen Hubs bij koop, actum als boven

modo Peeter Cornelis Nijs met zijn vrouw bij koop, present Jan Nijs, Dierijck Bode, Jan Vorspoel, 14/06/1541

Catharine Wouter Aerts x +Peeter Nijs en Cornelis Peeter Nijs zoon in vroeder en zusterlijk recht houden te leen deze V land in 'molenackere' O en Z Jan den Wijngaerde W de erfgenamen Thijs Theus N haar zelfs, 04/11/1564

Machiel Peeter Nijs en Marije Peeter Nijs bij deling, voor Marije is gezet man haar echtgenoot Cornelis Maes, 03/04/1568

Aert Adriaen Aertssen als man van Cathelijn Cornelis Maes dr heeft ontvangen na dood van Marie Peeter Nijs dr haar moeder vs V land O en Z de erfgenamen jonker Jan van den Wijngaerde W de erfgenamen Sijmon Thijs Theeus N haar zelfs, 26/01/1593

op 10/06/1619 heeft Jan Jan Neven in naam van Cathelijne Cornelis Maes dr mits dood van vs Aert Adriaen Aertsen als gezet man de eed gedaan en daarna heeft hij vs V te leen ontvangen

F° CLXVI r°

| 305-306-01 |

item op vs grond waar Peeter Cornelis Nijs op staat heeft jonkvrouw Marie van den Wijngaerde een sister rogge erfelijk ontvangen (oud boek f° x) , 26/04/1535, present Lauwereijs van Aerde, Peeter van Ostaeijen, Peeter van der Buijten, Matthijs de Cuper, Jan Thuens, Adriaen Wouters, gezet man is jonker Jan van den Wijngaerde

Anthonis van Dietfoirt heeft als stadhouder van de kinderen +jonker Jan van den Wijngaerde bij versterf van juffr Marije van den Wijngaerde des vs kinderen moeder ontvangen het sister rogge erfelijk vs tot behoef van jonker Jan van den Wijngaerde in broeder en zusterlijke rechten, present Jan van Vollenhove, Aernout van Ostaeijen, Peeter Marcelis, Cornelis Keeselmans, 14/03/1572

F° CLXVI v°

| 305-307-01 |

Jan Neef Huijbrechts zoon heeft op heden de 3 L land te leen ontvangen waaraan hij in 1610 bij calengieren tegen Jan van Dietfort is gekomen, 20/07/1618

(originele tekst)

Jan van Staijen heeft ontvangen een eusel 'het cleij' dat hij verkreeg bij koop, gelegen in Sneppel tussen Lauwereijs en Jan van den Ast, 1516, f° LII in het oud boek

modo na de dood van Jan vs zijn zoon Heijndrick van Staijen, present Lenaert van Staijen, Gielis Haest, 24/09/1538

modo Peeter Willem Bots bij koop, present Peeter van Ostaeijen, Lauwereijs Aerde

modo Jan van Staijen Jans zoon bij koop en naarderschap, 12/12/1540

Jan van Staeijen heeft te leen over gebracht deze weide 'het groot cleij' ca 5 L in Sneppel O Cornelis Goris erfgenamen en mr Heijndrick van Meere Z en W zijn zelfs N Heijndrick Leijs en Cornelis Luijcx erfgenamen

Adriaen Jans van Staeijen zoon heeft dit perceel ontvangen en weder opgedragen tot behoef van Cornelia Jans van Staeijen huisvrouw, verklaart hieraan te renuncieren

Cornelia x +Jans van Staeijen heeft deze weide ontvangen na opdracht van Adriaen vs

na dood van Cateline weduwe Cornelis Maes heeft Cornelis Cornelis Maes dit ontvangen, 17/12/1577, pres Jan van Vorspoel, Tomas Jan Brant

modo Jan van Vollenhove bij calengiering van de koop die Jan van Hoec gedaan had tegen vs Cornelis Maes, 16/04/1582

item op deze vs grond heeft Pauwels Willem Aerts ontvangen 3 V rogge erfelijk leenpacht, present Jan van Bavele, Willem Lenaerts, 24/09/1538

op vs weide heeft Jan Cornelis Maessen ontvangen tot behoef van zijn vader Cornelis Maes na opdracht van Jan van Staeijen een £ gr br erfelijk, present Peeter Joos, Lenaert van Staeijen, Jan Cornelis Pauwels Keeselmans, 1548

deze vs 4 Kgld erfelijk heeft ontvangen Catelijne x +Cornelis Maes, present Peeter Merselis, Jan van Vorspoel, 14/05/1569, gezet man is haar zoon Luijc

modo Cornelis Maes bij deling en opwinning

modo Jan Cornelis Maes bij koop

modo Jan van Hoeke Henricxsen bij koop van Jan Cornelis Maes

modo bij calengieren Jan van Vollenhove x Dingne, als vs en is de rente gekweten mits dat Cornelis Cornelis Maes de penningen ontvangen heeft

memorie dat van de 3 L nog moeten verhef doen Franchois, Hans en Niclaes de Meijer

volgens boek cc f°s 41, 55, 59 groot 3 L , de rest is onder Jan van Vollenhove bij consent van de vrouwe

ook het 'cleijn cleij' hetwelk pand is geweest onder 2 heren en is samen geheven geweest

deze 3 V zijn gekweten door de weduwe Jan van Vollenhove zo Jacop Verdijck x Tanneken Geleijns, waarvan grootvader was Pauwels Willem Aerts, gekend hebben 10/04/1612

F° CLXVII r°

| 305-308-01 |

Gheert Cornelis van den Cloote houdt te leen een stede met huis, hof, land en toebehoren ca een V in Sneppel O sheeren strate Z Heijndrick Cornelis van Staeijen W de erfgenamen Heijndrick Jan Heijns N zijn zelfs en de ackerstrate, is gekomen uit het vol leen mr Heijndrick van Meere als blijkt in het oude leenboek f° XLII en LVIII, 04/11/1564

deze stede heeft heeft ontvangen Jan van Vollenhove bij koop na opdracht van Willem Cornelis Matijs en Cornelis de Cuijper en Peeter Wackers als voogden van de kinderen vs waar moeder af was Magriete Jans Cuijpers dr, 11/02/1572, present Arnout van Ostaeijen, Peeter Merselis en Vorspoel

Jan Cornelis van Erffrenten waar moeder af is Cornelie Jan van Vollenhoven dr heeft in gemeen recht van zijn moeije Martijne Jans van Vollenhove na dood van vs Jan van Vollenhove te leen ontvangen vs stede groot een V in Sneppel O sheeren strate Z zekere hofstede gekomen van Heijndrick van Staeijen alias 'sluijters' W de weduwe en kinderen Arnout van Ostaeijen N de ackerstrate, mr Cornelis van Erffrenten heeft uit naam van zijn zoon Jan de eed gedaan, 23/10/1618

Peeter Jan Bode houdt te leen 2 L land, min 10 roeden die Lenaert Stevens heeft, gelegen bij de kerk O zijn zelfs 'rasenborch' Z de wagenweg W de kerkpat N 'de conijnshage', deze 2 L bevindt men gedeeld en gespleten in den leenboek littera C f° XV in het hof van Pulle en in het leenboek littera ... f° X en de een L staat in het boek wijlen Geraert Ingelbrechts , 14/11/1564

modo Adrijaen van Elsacker x Angneese

(onder geschreven)

Anthonis Goris Jan Neels heeft ontvangen deze 2 L min 10 roeden bij opdracht van Jan Bode uit kracht van procuratie van Peeter Mathijssen van Marum (notaris van Loon de dato 30/06/1609 in Breda), 13/11/1609

modo Jan Meus bij koop

Lenaert Bernaert Wouter Stevens houdt te leen een huis met hof groot 10 roeden bij de kerk O Peeter Jan Boets Z de gemene vaarweg W de kerkpat N vs Peeter Jan Boets, 06/11/1564

modo Anthonis Goris Conincx bij koop van Wilbort van Straete als man van Geertruijt … die vs 10 roeden verstorven of aangekomen waren van Jan Meeus van Huijsen, 14/10/1619

Heijndrick van Elsacker houdt te leen een V land 'de donckackere' in Sneppel O Cornelis Machiels van Elsackere Z Meus Cornelis Meus erfgenamen W de akkerweg N zijn zelfs, 14/11/1564

modo Cornelis Beijerlinc bij koop tegen Cornelis van Elsackere

modo sr Lanceloot Gillis bij testament vs Cornelis Beijerlinc zijn grootvader en ook bij akte van zijn broers en zusters, 26/09/1611

na dood van sr Lanceloot Gillis hebben zijn dochters Cornelia en Johanna Gillis vs V te leen ontvangen, mr Geert Luijcx heeft de eed gedaan, gezet man is jonker Joachim Willem Gillis haar man, 10/10/1618