Leenboek van ca 1455, met aanvullingen 1530 (Archief Heerlijkh., nr. 303)

Later bijgeschreven teksten worden in schuine druk aangeduid.

Leenboek van ca 1455, met aanvullingen 1530

| 303-001-01 |

RAA, Archief van de heerlijkheden van Loenhout en Popendonk, nr 303

(bewerking: Etienne Kerremans)

boek origineel genummerd in romeinse cijfers

de nummering is evenwel niet altijd correct ingevoerd, bepaalde f°s zijn niet genummerd en later ingevoegd

de ingevoegde teksten staan ook niet in logische volgorde en bevinden zich soms onder, soms boven en soms in de marge van het origineel waarop ze betrekking hebben, het is dan ook een beetje puzzelen om het juiste bij elkaar te krijgen

waar wij menen dat de tekst origineel is hebben wij deze in gebruikelijke stijl weergegeven en de bijvoegingen die volgens ons daarna gebeurd zijn in cursief schrift

voorafgaand f° I (foto's P1120956 en P1120957) is een namenlijst met verwijzing naar de folio waarin betrokken te vinden is, gezien deze digitale bewerking eenvoudig te doorzoeken is hebben wij de lijst hier (vooralsnog) niet herhaald

F° I r°

| 303-002-01 |

dit zijn de mannen van leen die leen houden van heer Daneel heer van Bouchout, van Humbeek, van Loenhout in zijn heerlijkheid van Loenhout

Willem van den Wijngaerde vs Jans zoon na dood van zijn vader

primo houdt Jan van den Wijngaerde tot een vol leen zijn huis met beemd daaraan W 'dallaer' O de strate die voor zijn huis en hof gaat

item een hof 'de brake' O Meeus Heerstraets W de strate die voor zijn hof gaat

item een stuk land 'de berch' O de berch die Heesterman gekocht heeft tegen Willem Alaerts kind W de meerstrate

item beemd bij 'de brielsche vonder' Z Jan Larien N Meeus Laureis

item een stuk land 'de cleinen berch' O het nonnen goed W de h geest

item een stuk land 'rullen bloc' O Gheert Wolfs W langs de beek van Neerven naar de kerk

item 2 L land aan 'de steghe' W de heerstrate O Jacob Laureis

F° I v°

| 303-003-01 |

item 2 L land in 'de bolcacker' alzo ver als “de brandinghers de tiende hadden” Z naast Jan van der Achter O 'de dorent'

item het heiblok op 'stapele' Z op de palen van Brecht N Faes van Oekele

item een hoeve heide bij 'de mere' O Henrick van Ossenberghe kinderen W mijn juffr vroente van Westmalle

item moer 'hoender moer' Z mijn juffr van Westmalle vroente N mijn juffr van Westmalle moer

item een stuk land Z naast Meeus Laureis N naast het nonnen land

item 'het swert venne' voor 'stapel' aan alle kanten aan mijn juffr vroente van Westmalle

item 'het biesvenne' O de strate in Neerven W de blaakt

item 'de boedonc' O het hoogbos W op de beek

item van jonkvrouw van Wesemale 'de dongheleers bempt' W op de beek O Gheert Ghijs op de blaakt

item 'de ertbempt' Z het gasthuis van Antwerpen N op de beek

item een half L land naast het pad dat van Neerven kerkwaarts gaat en naast Jacob Wijts west en naast 'die soe'

item huis en hof Z Willem Nouts W de strate van Neerven

item 'de eijckhof' O Jan Roefs W Gielijs Jan Peeters en zijn kinderen

item een stuk land 'rullemond' een blok daaraan Z Jacob Laureis N Jacob Laureijs

F° II r°

| 303-004-01 |

item een stuk land 'het lijsscot' met zijn toebehoren N Jan O op de heerstrate

item een stuk land voor 'de cruijsacker' O de heerstrate W naast Meeus Laureis

item 2 L land 'de hegghe' O Jacob Laureis W Jan Hegs

item een half L land bij Jans van den Wijngaerde W aan de heerstrate kerkwaarts O Aerts dr van Oekele

item het brugsken waar de heerstrate door gaat W naast Luijc Thijs O op de heerstrate

item 'het haghelcruijs' aan de heerstrate boven het brugske kerk waart

item 'de driessche' op de gemeen heide W Jan van den Bogaert O Rommen Gorijs

item blok aan de molen W mijn heeren erve O het nonnen goed

item stuk land 2 L achter Jan Hegs Z de nonnen erve W Jacob Laureis

item 'machtelde peters hovinghe' over de strate boven en beneden Z Aerts dr van Oekele N Willem Nouts, uitgestoken daar binnen dat de heer jaarlijks geeft een half L rogge

item een beemd aan 'de brielsche vonder' en een blok dat Jan Gosems was, daar die van Sneppel naast ter kerk gaan N de heerstate W Jacob Laureis

item dat 'meijbloc' voor Jans dijk van den Bogaerde O Jan van de Venne W de blaakt

F° II v°

| 303-005-01 |

item beemd en blok aan 'de brielsche vonder' daar die van Sneppel naast ter kerk gaan Z Gielijs van den Wijngaerde O Boets

item 'de vorsterie' van Loenhout met haar toebehoren

item stuk land ca 3 L 'de enghelers hof' naast de heerstrate naast 'de strijt dries' Z naast Jacob van Nedervenne O naast Willem Haghens

en op mijn goed te wijngaerde hebben verkocht Peeteren Pot 12 £ gr 3 kwartier in allerhande geld ter kwijting om mijn jonker Willem van Westmalle

item houdt Jan van den Wijngaerde te leen van Jan Willems zoon van der Achtert het land voor de riet op donk en de rietbeemd daartoe Z Jan Vorselmans O de boschstrate W de beek

F° III r°

| 303-006-01 |

nog houdt vs Jan van den Wijngaerde tot een vol leen navolgende goederen

primo een sister rogge erfpacht op een stuk land 'de dorenacker' Z de weg van Sneppel naar de molen' N het voetpad

item de hoeve 'ter beke' die Joos van den Wijngaerde was en die hij te leen hield van zijn broer Gielijs N Peeter van den Aerde kinderen W Henric van den Vekene kinderen Z de heerstrate, tot deze hoeve hoort nog 5 L land 'de straethof' O Henric van den Vekene W Jan Boeds

item hierbij hoort een heiveld 7 moken 'de stertrijt' N Peeter van den Bogaerde Z Sijmon van Dietvoirt kinderen

item hier hoort toe 'de vloet' O Peeter van den Aerde kinderen W 'de borchstad'

item horen daartoe 2 B beemd O het hoogbos

item 'de seept' naast Henric Putcuijps en naast het gasthuis van Antwerpen

item 'de rietbempt' W naast vs gasthuis O het hoogbos

item nog heeft vs Jan een V land dat leen is waar Jacob Laureijs een sister rogge op heeft en dat hij verkreeg tegen Sijmon van Nedervenne, en een eusel dat hij verkreeg tegen Heijlwighen Heijn Stijnen dr en haar man Michiel en dat leen is, gelegen O de nedervensche strate W Daniel Swolfs, en daarop heeft Jacob Laureis 14 L rogge

F° III v°

| 303-007-01 |

item houdt vs Jan van den Wijngaerde tot een vol leen welk hij kocht tegen Vrancken Peeter Vrancx zoon, te weten huis en hof met het land ca 2 sister land O Jacob Wijts W langs 'de meerstte' tot de nedervense strate toe Z en W Jacob Laureijs en Meeus Laureis

item nog 2 B beemd op donk naast 'de weselsche vonder' ca 14 voeder hooimaden Z 'de odenaereijke' O 'de brugacker', tot dit vol leen hebben 9 mannen

F° IIII r°

| 303-008-01 |

dit zijn degenen die leen houden van vs Jan van den Wijngaerde die hem gebleven zijn van zijn ouders en te leen houdt van de heer van Loenhout, zoals overgegeven 08/02/1455

deze na geschreven manschap houdt Willem tot een vol leen

primo houdt Gielijs van den Wijngaerde te leen van zijn broer Jan een stuk goed 'de egghelere' N zijn broer Jans 'egghelere' Z Heijn Hovelmans houdende ca 6 voeder hooimaden

item beemd aan 'de brielsche vonder' ca 2 voeder hooit N Meeus Laureis Z Jan Larien kinderen

item 'hoendermoer' ca 24 B N jonkvrouw van Westmalle ZO Jan van den Wijngaerde

item 6 B heide op vossingers W Jan van den Wijngaerde Z juffr van Westmalle vroente

item 'het maijbloc' naast Lemmen van de Venne O Dignen kinderen van Oekele Z haar goed

item een boschelken N Jan van den Wijngaerde W een stuk land dat Nout Tcosters was

F° IIII v°

| 303-009-01 |

item 'het rullenbloc' ca 2 B O Jan Hegs W Jan van den Wijngaerde

item stuk goed naast het rullenbloc houdende 3 L land N Jan van den Wijngaerde Z naast het rullenbloc

item stuk land aan 'de cruijsacker' O de heerstrate W Meeus Laureis

item 'dat brugghesken' W Luijc Thijs O de heerstrate

item 'het lijsscot' houdende 3 L land N Jan van den Wijngaerde W de heerstrate

item stuk land O Jacob Laureis W Jan Hegs

item stuk land 2 moken achter Jan Hegs Z het nonnen goed N Jacob Laureis

item 'de eertbempt' Z het gasthuis O 'de varendonc'

F° V r°

| 303-010-01 |

item beemd 'de seept' O Heijn Putcuijps W het gasthuis

item 'de boedonc' O het gemeen bos W 'de ouden sondach'

item houdt Gielijs te leen van Willems zoon van den Achter

item 'de reijtbempt' N het gasthuis O het gemeen bos

item 3 moken land achter Diericx van den Bogaerde W Jacob Laureis Z Thijs Boudens en zijn broers

item huis met begrippen W sheeren strate O Wilnouts

item 3 blokskens N achter Wilnouts erve Z Aert van Oekele

item stuk land ca 2 moken O de weg daar die van Huffel ter molen gaan W Jan van den Wijngaerde

F° V v°

| 303-011-01 |

item houdt Jacob van Brecht te leen van Jan van den Wijngaerde een reaal op Gheerijt Wolfs huis in Huffel O Jan Costers Z het nonnen goed

nog houdt vs Jacob te leen een sister rogge op 'dorenacker' in Sneppel op de weg daar die van Sneppel ter kerk gaan

item houdt vs Jacob te leen een sister rogge 12 kapoenen op de vorsterij van Loenhout

item houdt Jan van Brecht te leen van Jan van den Wijngaerde de vorsterij van Loenhout

item houdt Lenaert Leemans te leen en Henric van Ossenberghe van Jan van den Wijngaerde 6 B heide die Gielijs van den Wijngaerde verkocht heeft O Henric van Ossenberghe Z sheeren vroente

item houdt Peeter van den Cloote te leen een B moer dat hij kocht tegen Gielijs van den Wijngaerde N sheeren moer, zijn zoon Wouter heeft de twee delen ontvangen na dood van zijn vader

F° VI r°

| 303-012-01 |

item houdt Peeter mr Gheerts te leen een B moer dat hij kocht tegen Gielijs van den Wijngaerde naast Peeter van den Cloote en Jan Lanwouters

item houdt Jan Lanwouters van Brecht te leen 3 B moer op 'hoender moer' dat hij verkreeg tegen Vrancken van Kuijck en Vranck van Kuijck kocht tegen Dielijs van den Wijngaerde gelegen aan de ene kant Peeter mr Gheerts en aan de andere Wouter Larien

item Wouter Larien houdt te leen een half B moer op hoenderen naast Jan Lanwouters

item houden Jan Claes Jan Jan Heijlens zoon en zijn broers Claes, Henric en Peeter te leen de hoeve 'ter beke' die Joos van den Wijngaerde placht te zijn, gelegen huis en hof 'ter beke' aan de strate N Peeter van den Aerde kinderen W Henric van den Veken Z de heerstrate, tot deze hoeve hoort nog 5 L land 'de straethof' O Henric van den Vekene W Jan Boets, item tot deze hoeve hoort een heiveld 'den stertrijt' N Peeter van den Wijngaerde Z Sijmoen van Dietvoirt, item nog 'de vloet' O Peeter van den aerde kinderen W 'de borchstad'

F° VI v°

| 303-013-01 |

item tot deze hoort nog 2 B beemd O het hoogbos W 'de edonck', en deze vs hoeve heeft Joos van den Wijngaerde van Gielijs zijn broer te leen

item houdt Thijs van den Vekene te leen op vs hoeve 'ter beke' die Joos van den Wijngaerde was 13 L rogge

item houdt Jan Aerts zoon van Brecht te leen 7 V rogge op zelfde hoeve

F° VII r°

| 303-014-01 |

dit zijn nog vs Jans van den Wijngaerde mannen van leen die toebehoren het vol leen dat hij kocht tegen Vranken Peeter Vranx zoon

primo houdt Jan Peeters zoon te leen een stede met 3 vierendeel B goed in Neerven Z Jacob van Nedervenne O Jan van den Wijngaerde

item op zelfde stede die Jan Peeters zoon bezit houdt Rombrecht Ghijsels Laets zoon een halster rogge

item houdt Jan van den Broeck te leen 6 L rogge op vs stede

item houdt Goossen Lemmens zoon van den Venne te leen een V rogge op vs stede

item houdt Jan Peeters zoon te leen 5 L rogge een kwartier min op een stede die Nijs Hegghe x Katheline toebehoort Z Jan van den Bogaerde N de merstrate

item houdt Lijsbeth Aerts dr van Oekele 4 L rogge 3 kw op zelfde stede, gezet man is Faes van Oekele

item houdt Nijs Hegghe x Katheline stede met huis en hof een half B 30 roeden N de merstrate Z Jan van den Wijngaerde, gezet man vanwege Katheline is Gielijs Wouter Gielijs

F° VII v°

| 303-015-01 |

item houdt Nout van den Vekene 5 V rogge op vs stede

item houdt Jacob van Brecht 15 moken rogge op een stuk land dat Gielijs van den Wijngaerde in handen heeft en Nijs Hegghe O de weg van Huffel naar de molen W Jan van den Wijngaerde

item Lijsbeth Wouter Stevens dr houdt te leen 3 V rogge op een stuk land Z Jan van den Wijngaerde 'berch' O het nonnen goed

item houdt Nijs Jan Hegs zoon 2,5 L land dat hij verkreeg tegen Gielijs van den Wijngaerde en mede pand is van Jacob van Brecht voor de pacht van 15 L rogge, gelegen het land O Jan van den Wijngaerde N Nijs Jan Hegs en Jan van den Wijngaerde erve bij de merstrate

item houden Rombout Jan Gheerts, Willem Jan Gheerts, Nout Jan Gheerts, Ghorijs Jan Gheerts en Peeter Jan Gheerts zonen een beemd N sheeren erve Z Peeter van den Rijt

item houdt Peeter van den Rijt een dagmaat beemd gekomen van zijn vader op Donk bij 'de weselsche vonder' aan 'de odevaereijke' op de beek en op de andere zijde 'de bruggacker'

F° VIII r°

| 303-016-01 |

item zelfde Peeter houdt een dagmaat beemd op zelfde plaats en verkregen tegen Vranck de Coc W de weselsche beek N 'de bruggacker'

item houdt Gielijs Jan Gheerts zoon met zijn broers 4 voeder hooimaden W Jan vs Polmans O 'de bruggacker'

item Gielijs houdt van zijn broer Jan 15 L rogge die hem bleven van zijn vader op het land dat Vrancx Peeter Cox zoon was N 'de merstte' Z Jacob Laureijs en Laureis van Nedervenne

item Nijs Jan Hegs zoon houdt een stuk land 1,5 moken dat Jan Peeters zoon van (mij) Jan placht te houden en dat zijn broer Gielijs tegen gedeeld heeft en waar Gielijs Jan Peeters zoon blijft op heffen een halster rogge en van dat halster is Gielijs Jan Peeters zoon man van vs Jan

F° VIII v°

| 303-017-01 |

item Jan Henricx zoon van den Aerde heeft ontvangen 2 L land waarop Heijnrick Hovelmans jaarlijks 9 L rogge op heft, genaamd 'de strepe' gelegen 'ten aerde' in 'de acker' O en W Jan Reijns van Ghestele, pres Cornelijs Bode, Jan Haest, Jan Nouts, 22/04/1471

item deze 9 L rogge waar Heijnric Hovelmans op staat heeft ontvangen Jan Heijnric Hovelmans na dood van zijn vader in broeder en zusterlijk recht, pres Leenaert Verbuijten, Cornelijs Bode, Nout Luijcx, 08/04/1484

Goerijs Meeus Huevelmans zoon heeft ontvangen vs 9 L rogge die Jan Hovelmans ontvangen had in broeder en zusterlijk recht na dood van zijn vader Bertelmeeus Huevelmans, pres Henrijc van Aerde, Claes Heerstraten, Michiel van Elsacker, 12/03/1526 svl

F° IX r°

| 303-018-01 |

nu Jan van den Broeck

Laureijs van Nedervenne zoon wijlen Jacob van Nedervenne houdt te leen een sister rogge op beemd die Henric van Bavele onder handen heeft N Peeter Hubrechts beemdeken Z 'de scoordijc'

Jan Heijnric zoon van der Eijke alias van den Aerde heeft deze 2 sister rogge gekocht tegen Laureijs, pres Peeter de Beere, Jan Bode, Peeter van den Bogaerde, Jacop Meeus

zelfde Laureijs is man van 2 sister rogge op de helft van alle goederen die Marie van Gheele waren en toebehoorden de oude Jan Ghijbs, en die Henric van Ghestele onder handen heeft, gelegen boven 'de hoffstad' W Willem Vos Z sheeren vroente, en nog op een beemdeken ca een half B op de beek ten einde de akker ten aerde O Jan Peeters molenakker, dit heeft ook Henric van Gesthele in handen, is de eerste en oudste pacht

deze 9 L rogge heeft Heijnric Hovelmans gekocht

item 9 L rogge op 2 L land 'ten aerde' gelegen in 'de acker' O en W Jan Reijns van Ghestele, is genaamd 'de strepe', in handen van Peeter Jans zoon van den Aerde, is ook de eerste en oudste pacht

item een sister rogge op al de goederen die Alaert van Nedervenne te leen hield en dat Willem Alaerts zoon van Nedervenne zelf daarop verkocht heeft, is ook de oudste pacht

dit sister rogge heeft ontvangen Adriaen Meeus zoon, pres Peeter van den Broeck, Gille Sijmons, Jan Heijlens, 01/1467

F° IX v°

| 303-019-01 |

Marie vs Laureijs dr is gedeeld op navolgende 9 gr ouds na dood van haar vader en nadat haar broer Joris zelfde 9 gr ouds met andere percelen van leen hierna volgend f° XLI ontvangen had in broeder en zusterlijk recht, pres Wouter de Bie, Rutger van Dooren, Bouden Thijs, Gijsbrecht van den Kriek, 04/10/1478, bezet man is haar broer Joris

nog is vs Laureijs man van 9 ouden gr erfelijk op een eusel 'het ruvenne' achter Heijn Dijcmans stede en op een heiblok naast het ruvenne, het eusel heeft Jan Lemmens en het heiblok Jan Gielijs Janssen

deze 14 L rogge heeft Nout van den Bogaerde gekocht

nog houdt hij te leen 14 L rogge erfelijk op een eusel dat Nout van den Bogaerde gekocht heeft tegen Jan van den Wijngaerde, gelegen in Neerven Z Gielijs Jan Peeters zoon N Peeter van den Broeck O de nedervensche strate, is ook de eerste en oudste pacht

item Cornelijs Jan van den Broeck heeft ontvangen een V rogge erf op 'spelmakers stede' uit sheeren handen, 12/12/1477, pres Willem van den Wijngaerde, Heijnrick van Aken, Peeter Seegers

Andries van den Veeken heeft ontvangen als voogd van Hanneken Cornelijs van den Broeck zoon vs V rogge na dood van Cornelijs vs, pres Jan Wouters, ..., 21/11/1502

dit vs eusel waar Nout van den Bogaerde uitgestorven is heeft ontvangen Jan Jans zoon van den Bogaerde dat derdedeel vs vs eusel in broeder en zusterlijk recht na dood van Nout vs en eer Henrick en Peeter van den Bogaerde zijn ooms ontvangen hadden hun derdedeel

(nota: akte doorgehaald)

Nout van den Bogaerde man van vs eusel daar vs Laureis 14 L rogge op heeft

Peeter van den Bogaerde en Heijnric van den Bogaerde hebben vs eusel ontvangen en een V rogge op stede die de spelmaker bezit en gelegen aan vs eusel, dit na dood van Nout van den Bogaerde hun gehuwde broer, pres Heijnric Merten Sijbs, Peeter van der Achter, 08/01/1467

dit eusel is Lenaert van den Bogaerde de helft gemaakt van zijn vader Henric van den Bogaerde en de andere helft heeft hij gekocht tegen zijn oom Peeter, pres Willem van den Wijngaerde, Jacop Meeus, Henric Merten Sips, 19/08/1468

(in rechter marge)

vs stede waar Nout Bromans op stond heeft ontvangen Eele Gisels dr van den Beringen, Laureijs de Coster, Wouter Snels, 04/1493, gezetman is Jan Wouters

(in linker marge)

deze V rogge op spelmakers stede waarvan Wouter de Bie de heer handwillgheid van gedaan heeft, anno 1484

deze spelmakers stade heeft ontvangen Marije Jan Spelmakers dr als blijkt in het nieuwe boek

F° X r°

| 303-020-01 |

item Lenaert van den Bogaerde blijft ook heffen op vs eusel een L rogge

dit sister rogge waar Lijsbeth van Nedervenne op staat hier onder geschreven heeft Willem Lenaert Willem Buijens gekweten en gelost van van juffr Beatris van den Vekene, haar gezet man is Peeter Heerls van Hoogstraten na dood van vs Melsen, pres Peeter van Onstaijen, Heijnrick Leemans, 27/05/1531

Lijsbeth van Nedervenne dr wijlen Jacob van Nedervenne heeft ontvangen een sister rogge op een stuk land ca 1,5 L O de heerstrate W Dieric van den Bogaerde 'espt' Z de waterlaat, item op een L land Z Maes van den Bogaerde op de waterlaat N Gielijs Jans 'lijsscot', item nog op een stuk land 'driehorincstuc' ca een V land O 'de hasselt' N de waterlaat naast Willem Joerdaens 'driehorincstuc', en vs 3 percelen heeft Gielijs de Dresselere onder handen, bezet man is haar man Jan van den Vekene

Peeter Broomans in nu haar gezet man, 17/09/1481

juffr Beatrijs van den Veeken heeft vs sister rogge ontvangen na dood van haar moeder vs Lijsbet van Nedervenne, pres Adriaen Gheerts, Jan van Nedervenne, 08/11/1499, gezet man is haar man Melchior van Immersele

Peeter Heerls van Hoogstraten is gezet man geworden na dood van Melchior van Immersele, pres Laureijs van Aerde, Heijnric Leemans, 05/01/1526

nog houdt vs Lijsbet 20 L rogge op 7 L land die Jan van den Wijngaerde in handen heeft en die Jan Vranx waren Z Gielis van den Wijngaerde N de meerstrate W Nijs Hegs, is eerste en oudste pacht, bezet man is Jan van den Vekene

nu Peeter Broomans als voor

juffr Beatrijs van de Veeken heeft deze 20 L ontvangen na dood van haar moeder , pres Adriaen Gheerts, Jan van Nedervenne, 07/11/1499

F° X v°

| 303-021-01 |

Janne van Nedervenne dr wijlen Jacob van Nedervenne heeft te leen ontvangen een sister rogge op een stuk land dat Alaert van Nedervenne was en dat Jan van den Wijngaerde in handen heeft, houdende een V land in 'de acker' W Meeus Laureis O Jan van den Wijngaerde goed dat hij verkregen heeft van Sijmon Alaerts N jan van den Wijngaerde, en is de oudste pacht, bezet man is haar man Peeter van den Bogaerde

dit heeft nu ontvangen haar zoon Antonijs, pres Laureijs van Nedervenne, Jacop Meeus Lauwereijs zoon

dit heeft ontvangen Adriana vs Anthonis dr, pres Laureijs van Nedervenne, Wouter de Bie

item houdt vs Janne een sister rogge op 'de groten berch' die Alaert van Nedervenne was en nu in handen van Gielijs van den Wijngaerde, ca 6 L land O 'de wilghenacker' Z de nonnen W Jan Vranx, is ook de eerste pacht, bezet man is haar man Peeter van den Bogaerde

dit heeft nu ontvangen haar zoon Antonijs, pres Lauwereijs van Nedervenne, Jacop Meeus Lauwereijs zoon

dit heeft nu ontvangen bij Wouter de Bie als stadhouder Gilis Sijmons zoon van Dietfort, pres Laureis van Nedervenne, Cornelis Bode,

F° XI r°

| 303-022-01 |

navolgend vol leen heeft ontvangen Rutte Jans zoon van Duerne, pres Lauwereijs van Nedervenne, Lenaert Verbuijten, Cornelis Boede, anno 1475

juffr Berbele Sbuijsschers, bezet man is Jan van Doren, houdt navolgende goederen te leen

primo 'hulsdonghelen' boven en beneden ca 15 voeder hooimaden

item akker daaraan 6 L 'den hasel acker'

item aan halster land 'de langhen acker'

item een V land in 'de strepe'

item een V land in 'de beec acker'

item 'den ameij bloc' ca 4 voeder hooimaden

item een V rogge op 2 vierendeel B in een eusel dat Jacop Vorsselmans was

item een blokske aan 'de strepe' een L land

item een V rogge op een L land in 'jan brants cleij'

item nog een V rogge op 3 L land in 'de molenacker' en op een voeder hooimaden daaraan

(nota: doorgehaald)

(in marge)

dit houdt Joh(annes) Vorsselmans

item 3 V rogge op de helft van 1,5 B in een eusel te Sneppel dat Jan Vorsselmans was met de straat daaraan

dit navolgende volle leen heeft ontvangen Jan van Duerne Rut zoon in broeder en zusterlijk recht, pres Jan Ghijsels, Peeter Zeghers, Henric van Aken, Jan Haest, 18/03/1487

F° XI v°

| 303-023-01 |

item een sister rogge op 3 L land achter Vorsselmans huis in donk en op 2 L land in 'de langhenacker' naast Jan van den Wijngaerde, dit staat aldus buiten het vol leen en anders houdt het boek niet van juffr Berthen vs

dit staat hier nu op Joh Vorsselmans f° XXII

item Peeter van den Bogaerde en Heijnric van den Bogaerde hebben ontvangen van Nout van den Bogaerde hun gehuwde broer na diens dood 5 L rogge erf op een blok 'het hesscot' ca 12 muddeken Z Heijn Merten Sijbs N Cornelijs Boods, en welk blok Heijnric van den Bogaerde en Wouter de Bie in handen hebben, pres Peeter van der Achter, Heijnric Merten Sijbs, 08/01/1467

zelfde Heijnric van den Bogaerde heeft ontvangen de helft van de 12 L land 'het hesscot' dat hij zelf in handen heeft dat beter is dan 8,5 L rogge die hij gaf 9 sch gr, pres Peeter van der Achter, Peeter van den Bogaerde, Jan van den Broecke

item Leenaert van den Bogaerde heeft ontvangen vs recht van Henric van den Bogaerde zijn vader de helft van de 6 V rogge erf en de helft van de 12 L land gelijk zijn vader daar voor op staat, pres Jan van den Broecke, Laureijs van Nedervenne, Peeter Nouts

F° XII r°

| 303-024-01 |

dit navolgend sister waar Jannijs van Duerne op staat heeft ontvangen Rutte Jans zoon van Doirne, pres Lenaert Verbuijten, Cornelijs Boede, Lauwereijs van Nedervenne, anno 1475

(rechts boven ingeschreven)

item deze vs 7,5 L beemd en de roeden waar Tone van den Bogaerde op staat heeft gekocht Nout de Bie nadat Jacop Luijx zijn naderschap bekend had, pres Lenaert van der Buijten, Jan Gijsels, Laureijs de Coster, 04/03/1494

Steven Heg heeft ontvangen een sister rogge verpand op een eusel 'tcleij' toebehorende Jan Broemans en gelegen te Sneppel tussen Laureijs van Neervenne en Jan van der Ast, dit sister heeft gekocht Jan van Doren , werd daarin gegoed, 21/05/1459

item Cornelie Jans dr van den Bogaerde x Wouter Bieden heeft ontvangen een V en ca 12 roeden land in een blok 'het hesschot' waar Lenaert van den Bogaerde dat ander deel in heeft O sheeren strate Z Lenaert van den Bogaerde N Cornelijs Boets, pres Lauwereijs van Nedervenne, Cornelijs Bode, Jan van den Bogaerde, 13/06/1470, gezet man is haar man Wouter de Bieden

dit vs stuk heeft ontvangen Heijlwich Wouter Sbieen dr na dood van haar moeder, pres Adriaen de Coninc, Heijnric van Aken, anno 1475

item vs leen heeft ontvangen Dinghen Wouter Sbieen dr, pres Heijnric van den Veken, Jan Bode, 13/01/1480, gezet man is Heijnric Loijcx, 16/10/1501

item Lenaert Henricx natuurlijke zoon van den Bogaert heeft ontvangen 6,5 L 12 roeden land O de hoenderstraat N Cornelie zijn nicht Z Heijnric Mertens

item Wouter de Bije heeft ontvangen 2 L land in mindering van vs 6,5 L , pres Lenaert van der Buijten, Nout Luijcx, Peeter Zegers, 06/06/1486

item Tozijn van den Bogaert heeft ontvangen de helft van ... rogge en 14 roeden, Jan Haest, Peeter Zeeghers, Cornelijs Boeij, anno 1489

Jan Claes Tsweverssen heeft ontvangen deze V 12 roeden land op zeker recht bij koop gedaan, pres Jan Ghisels, Laureijs de Coster, 24/05/1501

F° XII v°

| 303-025-01 |

item navolgend eusel heeft ontvangen Mathijs Theus Cuijpers zoon na dood van zijn vader, pres Nout Luijx, Jan Heijlen, Jan Luijx, 20/12/1476

item Theus de Cuper heeft ontvangen een eusel in Neerven Z Marie Peeter Diels dr N Lenaert Wilboijdens O sheeren strate, heeft dit verkregen tegen Lenaert van den Bogaerde, pres Willem van den Wijngaerde, Jan van den Broecke, 01/1469, en heeft afgekocht dat derdedeel van 8 L rogge dat Jan van den Bogaert daarop heeft

Lijsbet Peeters dr van den Bogaerde heeft bij koop verkregen vs eusel voor 7 V rogge welke bij Mathijs Theus Cuijpers begeven is, haar gezet man is Heijnrick Leemans, 25/04/1514, pres Jan Mertens, Cornelis Claes van Aerde

Mathijs Theus Cuijpers heeft hierop ontvangen 6 V rogge wat min die Lijsbet vs bekend heeft, pres Heijnrick Leemans, Cornelis Claes van Aerde, 25/04/1514

item Cornelie x Wouter Bieden Jans dr van den Boigaerde heeft ontvangen dat derdedeel van 8 L rogge die zij heeft op vs eusel, pres Jan van den Bogaerde, Lenaert van den Bogaerde, anno 1470

vs rogge heeft ontvangen Heijlwich Wouter Sbieen dr na dood van haar moeder, anno 1476, pres Adriaen de Coninc, Heijnric van Aken

item Lijsbet Jans dr van den Bogaerde heeft ontvangen ook een derdedeel van 8 L rogge op vs eusel, bezet man is haar man Adriaen de Coninck

Wouter Adriaen Tsconincx zoon heeft ontvangen een V rogge na dood van Lijsbet Jans dr van den Bogaerde zijn moeder, pres Heijndrick Leemans, Jan Mertens, 25/04/1514

Mathijs Theus Cuijpers heeft ontvangen bij koop navolgende 3 L rogge waar Lenaert van den Bogaerde op staat, pres Lenaert Verbuijten, Jan Heijlen, Nout Luijcx, 10/03/1477

item Lenaert van den Bogaerde Jans natuurlijke zoon heeft ontvangen 3 L rogge jaarlijks op vs eusel, anno 1470

item Lijsbet Jans dr van den Bogaert heeft ontvangen een derdedeel in een halster van het versterf van Heijlken Wouter Bijen dr, pres Lenaert van der Buijten, Nout Luijcx, Jan Haest, 08/1487, bezet man is Claes Jannes

item na dood van Claes Johannes is gezet man haar zoon Cornelis Adriaen Tsconincx, pres Lauwereijs de Coster, Lenaert Verbuijten, Heijn van den Bogaerde, 16/03/1500

F° XII r° bis

| 303-026-01 |

dit navolgend sister rogge heeft ontvangen Dieric van der Meer vs Amele zoon, na dood van zijn moeder, pres Wouter de Bie, Jan Nijs, 25/09/1481

dit vs sister rogge hebben ontvangen Jan, Heijnric en Cornelis Jans zonen van ...sele na dood van hun vader, in broederlijk recht, pres Lenaert van der Buijten, Peeter Zegers, Heijn van den Veken, anno 1485

item Amele Pasmans tot Antwerpen heeft ontvangen een sister rogge dat zij heffende is op Jan Bode en op zelfde panden waar Lijsbet Henrick Boets dr haar 2 sister rogge op heft want dit sister is verkocht uit 3 sister die de oude Henrick Bode heffende was op de oude Jan Bode waarbij Henrick zijn broer Jan al zijn lenen zijnde helft van alle lenen die zij in Loenhout hadden vererfd had, pres Lauwereijs van Nedervenne, Jan Bode, Cornelijs Bode, bezet man is haar man Dierick de Fortsiermaker, 05/1470

Marie Heijndrick dr van Aken heeft ontvangen navolgende 16,5 L rogge na dood van haar vader

item Heijnrick van Aken heeft ontvangen 16,5 L rogge die hij kocht tegen Henrick Jan Boets op een vierendeel B bij tereik tussen Jan Nouts en Heijnrick Nouts, item op vierendeel in hof met grond achter de pruijmenstrate, item nog op 1,5 moken in de hof achter Jan Boets huis, item nog op een 5de deel in 2 B heide, brief van Antwerpen hiervan tussen Heijnrick Bode en zijn broer Jan, pres Willem van den Wijngaerde, Willem van den Wijngaerde Gielis zoon, Lauwereijs van Nedervenne, Herman van der Vloet, anno 1470

Gillis Cornelis Bode zoon heeft ontvangen 7 L rogge na dood van Cornelis zijn vader, en die zijn vader voor zijn deel had van de 7 V hieronder, pres Jan Ghisels, Peeter Zegers, Laureijs de Coster

item deze navolgende percelen waar Willem Bode op staat heeft ontvangen Cornelijs Bode in broederlijk recht, pres Lenaert Verbuijten, Jan Ghijsels, Peeter Zegers, Heijn van Aken, 24/11/141483

item Willem Bode heeft ontvangen 7 V rogge op panden die zijn broer Jan Bode in handen heeft, eerst op hooimade W Wouter Soeten, op 1,5 L land tegen de pruijmstrate de helft van 3 L, item op 100 roeden aan Peeter Bodts, item op een B heide ongedeeld van 3 B op de munte, pres Willem van de Wijngaert Gielis zoon, Lauwereijs van Nedervenne, Cornelis Bode, Lenaert van der Buijten, 22/03/1470

item Jan, Peeter en Heijnric Bode zijn te boek gekomen van deze 4 V rogge elk op zijn deel

F° XII v° bis

| 303-027-01 |

Gillis Cornelis Bode zoon heeft ontvangen na dood van Cornelijs zijn vader een B heide op de munte zo hierna gezet, item een V rogge op 'dijcmans blok' zoals hierna blijkt, pres Jan Ghisels, Peeter Zegers, Laureijs de Coster, 19/03/1497

item houdt Cornelis Bode te leen een B heide op de munte O Peeter Boets W Peeter van den Aerde, pres Willem van den Wijngaerde Gielis zoon, Lauwereijs van Nedervenne, 22/03/1470

nog houdt Cornelijs vs een V rogge op 'deymans blocken' dat Jan Bode in handen heeft

nog houdt Peeter Bode te leen 2 L land in 'dongherle' N naast Jan Bode Z Jan van den Aerde, pres Willem van den Wijngaert Gielis zoon, Jan Haest, 22/03/1470

nog houdt vs Peeter te leen een B heide op de munten O naast Dijckmans kinderen W Cornelijs Boets, ut supra

nog houdt Peeter Bode 100 roeden van 3 moken land die Jan Bode ontvangen had, gelegen N de pruijmstrate W 'de grooten hof'

F° XII r° tris

| 303-028-01 |

Henric Merten Zips zoon heeft gehouden een vol leen waarvan vele percelen naar inhoud van het leenboek, zo heeft op 13/02/1484 ml de heer vs Henric geboden dat hij het wou splitten, en zo heeft vs Henric dit vol leen opgedragen aan de heer

Jan Henric Mertens zoon met zijn vrouw Katarina Jans Bijen dr heeft ontvangen huis en hof 1,5 B in Terbeek W sheeren goed O Jan Bode

zelfde Jan Mertens Hendrix zoon heeft ontvangen een B beemd op het hoogbos O Pauwels Molenaren W Henric Haest kinderen

zelfde nog met zijn vrouw Katarina Jans Bijen dr heeft ontvangen een vierendeel van een B beemd O Jan Leemans W Dijcmans goed

op 13/02/1484 heeft Margriete Henric Mertens dr te leen ontvangen een halster rogge op vs B beemd op het hoogbos dat haar broer Jan ontvangen had, gezet man is Willem van der Munte

Cornelis van den Broeck x Cornelie Wouter Bromans dr bij koop tegen vs Henric Mertens en consent van Jan vs Henricx zoon dewelke ook zijn broer Cornelis heeft vervangen inzake vs 1,5 B heide en beemd W aan de werdel O de kinderen Aert van den Aerde

vs Henric Merten Zips heeft ontvangen 2 B land W Jan van den Wijngaerde Z Peeter Bogaerts, item B heide O Jan Dijcmans O Willem van Diest

item Mathijs uiten Loo heeft ontvangen en gekocht tegen Heijnric Mertens 10 V rogge op vs 2 B land , pres Cornelijs Bode, Heijn van den Veken, Heijn Zegers, 1484

geschreven staat dat te weten dat dat staat op hesschot dat Jan Merten Zibs nu ter tijd in handen heeft achter aan zijn stede

(nota: niet duidelijk waar dit op slaat, ook deels onleesbaar gezien beschadiging)

de kinderen (?) Mertens …

Jan Mertens ...

F° niet genummerd r°

| 303-029-01 |

item Jan Bode Jans zoon houdt een vol leen, heeft hiervan geen manschap, verzoekt de heer hem te ontslaan van dit vol leen en dat hij zijn percelen mag houden tot stuk lenen, waarop Jan zijn vol leen is afgegaan en houdt zijn percelen tot stuk leen zo hierna volgt, pres Willem van den Wijngaerde Gielis zoon, Lauwereijs van Nedervenne, Lenaert van der Buijten, Jan Haest, Cornelijs Bode, 22/03/1470

primo houdt Jan Bode een vierendeel B waar huis en hof op staan W de vroente

item 3 moken land aan zijn huis behoudens dat zijn broer Peeter 3 L 100 roeden ontvangen heeft

F° niet genummerd v°

| 303-030-01 |

item 3 L land achter zijn hof en aan Wouter Bromans

item nog 'dijcmans block' op de beek N Jan Boets vs Z zijn broer Peeter

item een B heide bij de munte O 'vekemans block' W Henric van den Aerde

item navolgende 2 sister rogge heeft ontvangen Thonijs Heijnric Jan Wouters zoon na dood van zijn moeder, pres Jan Bode, Cornelijs Bode, Cornelijs van Bavel, anno 14785 de laatste dag van de gerstmaand (september)

item Lijsbet Henrick Boets dr heeft ontvangen 2 sister rogge op panden navolgend, huis en hof die Jan Bode in handen heeft haar neef, item op de helft van 3 L land die ook Jan Bode in handen heeft, item op 'dijcmans block', item op 3 B heide op de munten waarvan Jan Bode, Peeter Bode en Cornelijs Bode elk een B in handen hebben

Cornelijs Thonijs heeft ontvangen na dood van Anthonijs zijn vader vs 2 sister rogge, pres Cornelijs van Bavele, Jan Jan Boets, Jan van den Veeken, 07/09/1506

op 12/ 03/1562 heeft Kateline Tonis dr te leen ontvangen het één sister rogge dat haar broer Cornelijs Wouters in broeder en zusterlijk rechts had ontvangen, pres Claes Verheerstraten, Heijnrick Leemans

los blad

| 303-031-01 |

item nog een halster land 'ten aerde' in de acker houden Magriete Peeter van den Aerde en haar kinderen

item 4,5 L land 'ten aerde' in 'de ackere' houdt Ka'terine Jans wijf van den Aerde en de molenacker van voor tot achter en uit al vs goederen gaan Peeter van den Aerde 8 L rogge erfpacht en is de eerste en oudste pacht, Janne Ausems 16 L, Jan Reijns kinderen van Gestele 16 L

item op de 4,5 L naast het kerkpad en op de achterste molenakker heeft Heijnric van den Aerde gekocht tegen zijn broer Jan een sister rogge

item Wouter Bromans heeft gekocht de voorste molenakker tegen Jan Peeter zoon dat ook in Peeters vs heerlijkheid hoorde

F° XIII r°

| 303-032-01 |

dit navolgend vol leen heeft ontvangen … (Jan?) navolgende Lijsbeth zoon na dood van zijn vader, pres Lenaert Verbuijten, Ghijs van de Creeke, Peeter Zegers, Jan Bode, anno 1485

dit leen heeft ontvangen Lijsbeth Nouts dr wijlen heer Nouts in zusterlijk deel, bezet man is Claes van Vosselaer

heer Jan Nouts, priester, houdt een vol leen waartoe navolgende goederen behoren, primo 3 vierendeel B beemd 'de cleijnen tskoghen bempt' bij 'de eijke' W 'de munten bempt' O Willem van Diest beemd 'de dorent', uit vs 3 vierendeel houdt Heijnric Gheerijts van Brecht van heer Jan vs te leen dat vierendeel

item heer Jan vs is houdende in vs vol leen een B beemd 'de grooten tskoghen bempt' naast Jan van den Wijngaerde beemd 'de evenere' en anderzijds Jan Boets Peeter van den Aerde, hieraf houdt Henric Gheerts dat vierendeel

item nog een blok boven vs beemd ca een half B waaruit gaat voor heren cijns 2 oude ingelen en welk blok vs vol leen toebehoort en hierin raakt Henric Gheerts ook een luttel

item hebben nog 2 mannen die van hem leen houden boven Henric Gheerts nog navolgende

item Jan Meeus Putcuijps zoon is man van heer Jan vs van een halve B beemd bij 'de eijke' enerzijds aan Jan Boets en anderzijds Willem van Diest

item Laureijs Meijs Putcuijps zoon is man van een halve B beemd bij de eijcke tussen Jan Boedts en Jan Leemans

item vs vol leen heeft ontvangen Jacop van den Wijngaerde, pres Jan Haest, Lenaert van den Bogaerde, Rut van Dorne, 04/08/1486

vs vol leen heeft Jan Geert ...mans gecalengierd na de koop van Jacob van den Wijngaerde, en welke koop vs Jacob hem overgegeven heeft, pres Lenaert van der Buijten, Nout Luijcx, Cornelis Bode, Jan Haest, 19/03/1475

F° XIII v°

| 303-033-01 |

item navolgende 2 B land aan zijn stede in Terbeek heeft ontvangen Jan Heijnric Mertens zoon, 10/1488, pres Jan Haest, Heijnric Meertens

Cornelis en Henric Merten Zibs zonen hebben te leen ontvangen een vol leen waarvan de goederen hierna volgen

eerst 2 B land W Jan van den Wijngaerde Z Peeter Bogaerts

item een B heide O Jan Dijcmans W Willem van Diest

item huis en hof 1,5 B in Terbeek W sheeren goed O Jan Boets

item een B beemd op het hoogbos O Pauwels Smoleneren W Henric Haest kinderen

item 1,5 B heide en beemd W 'de werdel' O de kinderen Aert van den Aerde

item vierendeel B beemd O Jan Leemans W Dijcmans, uit vs leen gaat een halster rogge op beemd op het hoogbos

dit halster rog heeft Wouter de Bie als blijkt hierna

item Laureijs Zebrechts cum uxore heeft ontvangen stede met huis en hof 1,5 B in Terbeek die Heijnric Merten Zibs plach toe te horen Z Jan Noeijts zoon O Cornelijs Bode W sheeren strate

item nog heeft zelfde Laureijs cum uxore ontvangen een vierendeel B beemd Z 'leemans dijck' O Heijnric van den Veken kinderen N en W Willem Luijcx, pres Ghijsbrecht van de Creke, Cornelijs Bode, Peeter Zegers, Jan van den Bolcke, 17/04/1486

item Kathelijn Jan Bijen dr nu Jan Mertens huisvrouw houdt 10 V rogge op vs stede, ut ante

item Mathijs uiter Loo heeft ontvangen bij koop tegen Heinrick Merten Merten Sips 10 V rogge te weten op deze 2 B land op hesscot dat Heijn Mertens in handen had, pres Cornelijs Boei, Hein van den Veken, Peeter Zegers, 28/07/1489

Jan Merten en Cornelijs Merten Zips hebben hen mede geruimd als erfdragers

Heijlwijch Mathijs uit den Loo dr heeft ontvangen vs 10 V rogge, pres Lauwer de Coster, Wouter Snels, Jan van Bavele, gezet man is haar zwager Heijnrick Bruers

(in marge rechts)

Jan Lauwereijs Zebrechts zoon heeft ontvangen na dood van zijn vader de helft van de stede na beschreven, de heer voldaan, pres Jan Heijlen, Jan Wouters, … Mertens, 12/10/15.., vs Jan is ook gezet man van zijn moeder Lijsken Govaerts

Jan Lauwereijs Zebrechts heeft ook ontvangen de helft van de vs beemd

F° XIIII r°

| 303-034-01 |

item Jan Bode heeft overgegeven de heerlijkheid van zij vol leen, houdt zijn leen tot stuk leen

vol leen gespleten

Jan Bode Jans zoon de jonge houdt een vol leen waar navolgende goederen toe behoren

eerst vierendeel B met huis en hof W de vroente en anderzijds vs Jans goed

item 3 moken land achter het huis

item 3 moken achter Jans vs hof strekkende en anderzijds aan Wouter Bromans

item 2 L land in 'donghelen' aan Jan Boets en anderzijds aan Henric van den Aerde

item 'deijmans bloc' een half B tussen Jan Boets goederen

item 'de vloet' ca een voeder hooimaden O Theeus Cupers kinderen W het beekske

item 2 B heide O Peeter van der Eijke W Jan Boets

item een B heide bij 'de munten' O Vekemans blok W Heijnric van den Aerde

item 3 vierendeel L land achter Henric van den Veken hofstede

item 5 L rogge op een B heide dat ik Jan vs uitgegeven heb te pacht Jan Pijken

F° XIIII v°

| 303-035-01 |

dit land heeft Jan Bode verkregen tegen zijn broers Cornelijs en Hendrick, pres Willem van den Wijngaerde Gielis zoon, Lauwereijs van Nedervenne, Jan Haest, 22/03/1470

vs Jan Bode Jans zoon de jonge houdt te leen 3 muddeken land W op het einde van de pruijmstrate en anderzijds Arnout van den Veken, en verkregen tegen Nout van den Aerde

item Jan Peeter Bode zoon heeft ontvangen7 L rogge die zijn oom Jan Bode uitreikt, daartoe nog een voeder hooimaden waar zijn vader Peeter Bode uitgestorven is en gelegen aan 'de breebeke', item nog 100 roeden land in 'jan bode hof', item nog een B heide bij de munte waar Peeter Bode ook uitgestorven is, pres Lenaert Verbuijten, Jan Ghisels, Jan Peeter Noiuts, 21/07/1504

dit beemdeken heeft gekocht Wouter de Bie en ontvangen, pres Lenaert van der Buijten, Adriaen de Coninc, 11/02/1472

dit heeft ontvangen Cornelijs Bode, Willem van de Wijngaerde Gielis zoon, Laureijs van Nedervenne, 25/03/1470

nog houdt vs Jan Bode een beemdeken 'ter eijke' ca 4 voeder hooimaden Z Nout van Bavele N heer Jan Nouts

item een blokske op 'de breede beke' ca een voeder hooimaden O Theeus Cupers kinderen W de beek, en een deel in een heiblok op 'de munte' ca een half B, dit heeft hij te pacht uitgegeven Jan Pijken om 5 L rogge

item heeft Peeter Bode vs voeder hooimaden ontvangen na dood van zijn vader, pres Willem van den Wijngaerde Gielis zoon, Lauwereijs van Nedervenne, 22/03/141470

en dit deel in het heiblok heeft Jan Bode opgewonnen voor zijn pacht en staat daaraf te boek hierna

F° XIIII bis r°

| 303-036-01 |

navolgende stukken beemd heeft ontvangen Heijlwich Hermans dr van der Vloet na dood van haar vader, 12/03/1483, gezet man is haar man Heijnric van Aken

item vs beemd heeft gekocht Jan Peeter Goris zoon en te leen ontvangen, pres Heijn van Aken, Joes Peeter Leemans, Cornelis Bode, 14/111486

Harman van der Vloet heeft ontvangen een hoopken beemd dat toebehoren plach in Peeter Vorselmans vol leen dat nu gespleten is, en gelegen is aan 'dongheleren dijck' over de beek Z Joris Theeus Cupers N de beek W 'de dongeleren', vs Harman heeft dit verkregen tegen Gerart Vorselmans, pres Wouter de Bie, Henric van Aken, Gijsbrecht van der Kreke, 31/08/1478

Jan Joris Swerts van Zundert heeft ontvangen2 sister rogge op de hoeve die Geert Vorsselmans in handen heeft, en welke hij verkreeg tegen Marie Vorsselmans x Jan van den Vekene, pres Bouwen Thijs, Peeter Snels, Peeter Zegers, Lenaert Colckmans, 17/05/1481

Maes Jan Meijs Putcuijps heeft ontvangen8 sch gr br op een half B beemd aan het oosteinde aan het gemeen bos W Gielis van den Wijngaert, dit placht toe te horen Jacob der Kinderen , cfr f° XXXV) en welke 8 sch vs Maes verkreeg tegen Gielis Winckenberx, pres Jan Heijlen, Cornelis Bode, Wouter de Bie, Henric Hovelmans, 04/06/1481

F° XIIII bis v°

| 303-037-01 |

Jan Ghoris Swerts zoon heeft ontvangen een sister rogge dat hij verkreeg tegen Peeter Vorsselmans de jonge, staande op alle goederen toebehorend Peeter Vorsselmans zijn vol leen nu gespleten zijnde, pres Lenaert van der Buijten, Peeter Snels, Jan Wouters, Laureijs Cleijs Costers, 01/10/1481

Jan Dingenen heeft ontvangen3 L rogge cfr navolgend blad

F° XV r°

| 303-038-01 |

(boven geschreven)

Jan Bode

Jan Pijke heeft ontvangen een B heide waar Jan Bode in zijn vol leen op staat en 5 L rogge op heeft, en een deel in een heiblok op 'de munte' een half B daar vs Jan Bode nog 5 L rogge op heeft

item deze vs stukken van heide heeft opgewonnen Jan Bode voor 10 L rogge, pres Lauwereijs van Nedervenne, Cornelijs Bode, Jan Dijcmans, 05/03/1470

item navolgende 1,5 L land in 'vranx heijninghe' waar Dielis van den Wijngaerde op staat, dan zijn zoon Jan, en daarna Mathijs Theus Cuijpers, heeft ontvangen Jan Jan Nijs Hegs, pres Jan Gijsels, Wouter Snels, 10/12/1495

Gielis van den Wijngaert heeft ontvangen1,5 L land verkregen tegen Jan van den Wijngaerde uit zijn vol leen, gelegen in 'vrancx heijninghe' Z Peeter van den Cloote N Jan van den Wijngaert O zijn zelfs L land die hij te leen houdt van zijn neef Willem, uit vs 1,5 L en de eraan gelegen 4 L gaan jaarlijks 30 L rogge die onder Willem van den Wijngaert horen, daarvan heeft Jacob van Brecht 15 L en vs Gielis de andere 15 L, pres Willem van den Wijngaerde, Lenaert van der Buten, Cornelis Bode, Nout Luijcx, 30/12/1481

item vs 'vrancx heijninghe' heeft ontvangen Jan van den Wijngaerde Dielijs vs zoon na dood van zijn vader, 11/1490, pres Willem van den Wijngaerde, Lenaert van der Buijten, Cornelijs Bode

item vs 'vrancx heijninghe' waar Jan Dielis van den Wijngaerde op staat heeft ontvangen Mathijs Theus Cuijpers, pres Wouter Snels, Laureijs de Coster, anno 1494

Cornelis Jan Nijs zoon heeft ontvangen1,5 L land in 'frans heijninghe' na dood van zijn broer Jan, pres Willem van den Wijngaerde, Jan Ghijsels, Heijn van Aken, 27/12/1498

F° XV v°

| 303-039-01 |

Jan van Pulle heeft na dood van zijn vader Willem het heergeweide betaald van navolgend vol leen en zal daarvan sterfman zijn, heeft navolgend leen ontvangen, 28/12/1483 ml, pres Gielis Sijmons, Bouwen Thijs

Willem van Pulle houdt tot een vol leen zo hierna volgt

eerst heeft vs Willem uitgegeven 5 vierendeel B beemd aan 'marem voirt' en anderzijds Katheline van Reet om 7 arnhemsche gld erf

de mannen van leen navolgend houden hun leen van vs Willem

primo de heer van Loenhout houdt tot een vol leen 'de ouden sondach' die toebehoren plach Katheline Henricx wijf van der Donc en nadien Jan van der Donc

Peeter van de Rijt houdt te leen een half B erve in Sneppel aan 'de dooden bempt'

Claeus Smit een moken land Z de kerk

Arnout de Koc een moken land aan 'de conijnshaghe'

Jan Brants een half B land 'de strant', Lambrecht man van 5 kwartier

item Johannes de Coster een derde van een half muddeken land

item Magriete Willem Joerdaens dr van de 2 delen aan 'het steghe'

item Jan Aerts 5 muddeken land in Hecht, en dat heeft Jan van den Wijngaerde gekocht

item Alaert van Nedervenne 2 B land en een eusel in Hecht, daarop heeft de heer van Loenhout 2 sister rogge

en Heinric de Dresselere 5 kwartier aan 'hert hasselt'

op 2105/1491 voor pasen ml heeft … Jan van Pulle dr met haar voogd Adriaen Gheerts opgedragen vs vol leen dat haar bij dood van Jan haar vader verstorven was en dit tot behoef van de heer

F° XVI r°

| 303-040-01 |

dit navolgend vol leen heeft ontvangen Heijnric Mathijs zoon van den Vekene na dood van zijn vader, pres Willem van den Wijngaerde, Nout Luijcx, Lenaert Verbuijten, 25/11/1476

Mathijs van de Vekene heeft gekocht een vol leen zo hierna volgt

primo een vierendeel B waar huis en hof op staan

item een garsveld daaraan groot een half vierendeel

item 1,5 moken land daaraan, en deze 3 percelen liggen tussen Jan Boets zuid en Peeter van den Heervekene noord

item een eusel ca 3 vierendeel B 'den aert' Z Claeus Jan Heilens zoon N Jan van Ghestele

item 2 B heide en een vierendeel bij 'de munte' O Jan Boets W Jans 'blocnote'

item 2 moken land bij Jan Heijlens gelegen genaamd 'stieghelstuc' O de weg

item 5 moken land 'den struijfhof' tussen Claeus Jan Heijlens in beide zijden

item 2,5 L land aan 'de breede beek' N Jan Boets Z de heerstrate

item 2 B heide en een vierendeel op 'de munte' W Jan Boets O het 'coeijbloc'

item eusel 'den aert' ca 3 vierendeel B Z Claeus Jan Heilens N Jan Dijcmans

item 7 L land 'de hoffstat acker' N Margriete van den Aerde Z Henric van Ossenberghe

item beemdeken 1,5 B hooimaden en een half vierendeel land daaraan O Jan Boets W Claeus Jan Heijlens

dit vs vol leen heeft ontvangen Jan Heijnric zoon van den Vekene in broederlijk recht, pres Cornelijs Bode, Cornelijs van den Weken, Jan van den Bolcke, Claus Jannijs, 01/11/1485

vs vol leen waar Jan Heijnric van de Veken op staat heeft Jan Jans zoon van den Vekene, Brecht, gekocht tegen vs Jan Henrick zoon van den Vekene, , pres Lenaert van der Buijten, Jan Gijsels, Wouter Snels, Jan Pauwels Keeselmans, 29/01/1504

F° XVI v°

| 303-041-01 |

Jan van Bavele navolgende Jans zoon heeft ontvangen navolgend vol leen na dood van zijn vader, pres Jan Bode, Gijsbrecht van der Kreke

Jan van Bavele Jans zoon houdt een vol leen zo hierna volgt

primo 4 L land waar huis en hof placht op te staan dat afbrandde N 'den wouwers hof' Z Aert van Bavele

item hof daaraan gelegen ca 2 L land Z de ackerstrate O Aert van Bavele

item halster land 'de scoetacker' N Hein van den Vekene Z zelfde Henric

item 10 L land op 'het hesscot' en aan de andere zijde strekkende aan 'de mosvoirt'

item 'de doncbempt' ca 3 voeder hooimaden N Jan Reijns Z Henric van den Aerde

item eusel naast Jan Brants 'bontinc' houdt een voeder hooimaden W Jan Gheert Henrix O Jan Brants

item half het heilaer naast de strate ca 4 B heide O 'de aertrijt' W sheeren strate

en uit vs vol leen houdt Jan van Bavele vs 7 mannen

item vs vol leen waar Jan Janssen van Bavele uitgestorven is heeft ontvangen na dood van zijn vader Jan Jans zoon van Bavele waarvan moeder is Agneese Jan Bode dr, pres Jan Gijsels, Jan Wouters, Cornelis van Bavel, Wouter Snels, 10/051504

F° XVII r°

| 303-042-01 |

hierna volgen de vs mannen die Jan van Bavele heeft

primo Nout Jan Gheerts

Willem Jan Gheerts

Rombout Jan Gheerts

Gorijs Jan Gheerts

deze 4 zijn mannen van huis en hof 4 L land N bouwers hof Z Cornelijs van Bavele, item van 'de schoet acker' 4 L land, item op 'hesscot' 4,5 L land

item Gielijs Jan Gheerts zoon houdt 2 L land op hesscot waar vs Jan van Bavele ook 2 L land op heeft

Cornelijs Aerts zoon van Bavele houdt te leen 2,5 L land op hesscot, item 6 L land in Terbeek tussen Henric van den Vekene en Jan Gheerts kinderen, item 2 B in Terbeek op de strate en 2 L land aan 'de ameide'

item Jan Reijns houdt 2 voeder hooimaden W het molenbos O Henric van den Aerde

Peeter van den Aerde Jans zoon houdt een half B in 'de doncbempt' N Jan Reijns

F° XVII v°

| 303-043-01 |

dit navolgende vol leen heeft ontvangen Lijsbet Jans dr van den Broeck in zusterlijk recht, pres Lenaert Verbuijten, Cornelijs Boede, Heijnrick van Aken, anno 1473, gezet man is Laureijs de Coster

Aluijt Hubrechts dr van Lueken x Henric Janssen heeft verkocht Jan van den Broeck een vol leen waarvan rente en manschap hierna volgt

primo 7 V rogge op huis en hof een vierendeel B alzo ver het leen is toebehorende Nout van den Bogaerde, in Neerven W Lippen Borse O sheeren strate

item 3 V rogge op beemd 'de vloet' 3 vierendeel B toebehorende Jan van Dintere O Gielijs Sijmons van Dietvoirt W Henric van Bavele

item 2 L rogge op 2 L land toebehorende Peeter Gielijs Haest zoon, op 'het haghelcruijs' O Jacob Laureijs W Jacob Wijts

Jan Diericsen van Aerde heeft deze 2 L gekocht tegen Gillis Peeter Haest, anno 1515

item een V rogge op een L land toebehorende de horen +Jan Lemmens, op 'de volcacker' naast Gielijs Jans aan beide zijden

dit vol leen is verstorven aan Magriete van den Broeck x Peeter Zeghers na dood van haar zuster Lijsbet Jans van den Broecke maar daar haar dit omwille van de kosten van het vol heergeweide niet aanstond heeft zij dit in sheeren handen gesteld, pres Lauwereijs de Coster, Lennaert Verbuijten, Jan Pauwels, Jan Gijsels, Jan van den ...

hierna volgen mannen van leen vs vol leen toebehorende

primo Peeter van den Rijt is man van 5 B heide in 'scoetmans bloc' tussen Jan Reijns en 'de luten bloc'

deze vs 5 B heide heeft ontvangen Wouter de Bie, pres Jan Jan van den Bogaerde, Peeter Haest, anno 1472

Magriete Peeter Zeghers dr heeft ontvangen dit vol leen na dood van haar vader Peeter Zeghers, gezet man is haar man Cornelijs Merc Loijcx, pres Jan Ghisels, Willem van der Munten, Jan Mertens, Cornelijs Hovelmans, anno 1507

F° XVIII r°

| 303-044-01 |

Jan Jan Wouters zoon van der Eijcke heeft bij koop verkregen navolgend half B beemd in Popendonk, pres Jan Ghijsels, Gheert Vorsselmans, 03/1501 ml voor pasen

Jan van Eijnde heeft ontvangen na dood van Jan van Ossenberge in zuster en broederlijk recht dit half B beemd, in het hof van Lijsbeth van den Broecke voor Jan Gijsels als meier, Peeter Zeeghers, Wouter de Bie, 1499

Jan van Ossenberghe is man van beemd een half B in Popendonk in 'de achten bempt' W naast het gemeen bos O Bavelmans kinderen

Marie Claeus Ghorijs houdt te leen 2 gestreken bedden land op 'de bolcacker' naast Jan Goessens enerzijds en anderzijds Mathijs Boudens haar bezet man

Peeter Gielijs Haest zoon is man van 2 L rogge erf boven genoemd in het derde perceel van vs vol leen

Jan van Dinter houdt te leen bovengenoemde 3 vierendeel B 'de vloet'

Jan Pauwels Kersselmans houdt te leen 5 L rogge die hij heeft op vs beemd 'de vloet'

Arnout de Hont is man van 5 L rogge op 'de vloet'

Gielijs Wouter Gielijs is man van 5 L rogge op vs 'vloet'

Henric van den Bogaerde is man van een V rogge die hij heeft op de helft van vs beemd 'de vloet'

Gheertruijt Wouter Gielijs wijf houdt te leen op vs beemd 'de vloet' 1,5 L rogge, bezet man haar zoon Gielijs

Nout Willem Nouts houdt te leen op zelfde 2,5 L rogge

houdt te leen

ca 3 kwartier land in 'tcleij' tussen Jan Ledeghen en de molenacker

3 vierendeel B beemd aan 'de scoet'

F° XVIII v°

| 303-045-01 |

modo mr Heijndrick van Meere

Cornelijs Jan Heijmericx zoon heeft ontvangen navolgend vol leen na dood van zijn vader in zuster en broederlijk recht, pres Rutgher van Dorne, Wouter Snels, Marchelijs Mans, Steven de Ram 17/09/1510

Magriete Jan Hughen dr x Jan Heijmericx houdt een vol leen waar navolgende goederen toebehoren

Jan Heijmericx vs Margriete zoon is nu haar gezet man , pres Lenaert van der Buijten, Nout Luijcx, Cornelijs Bode, Peeter Snels, 24/09/1481

vs vol heeft ontvangen vs Jan Heijmericx voor hem zelf, pres Lenaert van der Buijten, Laureijs Costers, Ghijsbrecht van den Creke, 22/12/1485

Nijs Thomaes Meijs Putcuijps heeft verkregen bij koop tegen Cornelis Jan Heijnricx dit vol leen, pres Willem Panis, Steven de Ram, 04/03/1511

Jan Tomaes Meijs Putcuijps heeft na dood zijn broer Clijs tot behoef van zijn neef Tomaes vs Nijs zoon vs vol leen ontvangen dat zelfde Nijs van Cornelis Jan Heijmericx zoon verkregen had, pres Laureijs van Aerde, Olivier van den Wijngaerde, Geerdt van Elsacker, Henrick Leemans, 01/09/1522

primo een halster rogge dat zij heeft op 2 B 'het kevelslaer' W 'de mosvoirt' en aan de andere zijde aan de kevaelaerts strate, gelijk de 2 vs B heden te pacht genomen heeft Rombout Jan Gheerts

item 'de wildert' ca een V half land half heide aan vs 'kevelslaer'

item 1,5 B beemd 'de boonhof' en 'dat latbosch' in Sneppel N 'het valveken'

item 'de hooghacker' ca 5 kw land Z Henric Lodewijx

item 'dorenacker' ca 3 L land O Henric Peeters

... Nijs van Heester oudste zoon heeft de eed gedaan van vs vol leen, pres Cornelijs Jan Nijs, Laureijs van Aerde, Peeter van Onstaeijen, Willem Lenaerts, 30/04/1531

F° XIX r°

| 303-046-01 |

item navolgende 2 B heide heeft geruimd Jan van Balle tot behoef van Joes Peeter Lemmens zoon, pres Cornelijs Bode, Peeter Zeegers, Jan van Bavele, anno 1486

Rombout Jan Gheerts heeft verkregen tegen Magriete Jan Hughen dr x Jan Heijmericx 2 B heide 'het kevelslaer' W de mosvoort en aan de kevelaerstrate, dit om een halster rogge

dit vs halster heeft ontvangen Jacop haar dochter, pres Lenaert Verbuijten, Peeter Zegers, Laureijs de Coster, anno 1485

item vs 2 B heeft ontvangen Jan Rombout Jan Gheerts in zuster en broederlijk recht na dood van zijn vader op 12/10/1485, hiervan heeft Jan Rummens en Cornelijs Sijmons Rummens verkocht Jan van Balle een B heide, die het zelfde dag heeft ontvangen

item Katheline Jan Heijmericx dr heeft ontvangen 3 V rogge die voorheen toebehoorden Jans en Willems kinderen van den Heester, staande op 'bonkens beemt' Z Lenaert van der Buijten, heeft Wouter Bouijdens nu in handen, pres Jan van der Ast, Jan Brant, Jan van den Cloote, gezet man is haar man Jan de Coninc

volgende blz volgen de mannen van leen die vs Magriet toehoren en die zij met vs goederen tot een vol leen houdt

item vs 2 B heide waar Joes Peeter Heijn Lemmens op staat heeft gekocht Nout Peeter Nouts tegen Jan Henricx kinderen en van welke 2 B Jan Peeter Nouts een half B heeft, beide broers de heer voldaan, pres Lenaert van der Buijten, Willem de Bie, Jan Heijnricx, 04/07/1494

F° XIX v°

| 303-047-01 |

Jacob Laureijs houdt 8 oude gr op 'het latbosch' en 'de boonhof'

Henric Peeter Heijlens en Lijsbeth Aert Peeter Heijlens dr houden samen 2,5 voeder hooimaden N Claes Aliten, item een half voeder hooimaden in 'de haselacker', item half en half 3 L land 'de wildert' O Lijsbette Jan Peeter Heijlens dr, item 3 L land 'de vroenhof' Z Lijsbette Jan Peeter Heijlens dr

Willem Vermunten houdt een sister rogge op een V land 'cupers hof'

Claes Peeter Aliten nu Willem Beelen een heiveld houdt hij groot ca een L land 'de wildert' O Lijsbette Jan Peeter Heijlens dr, item een L land aan 'cupers hof', item half voeder hooimaden in 'haselacker'

Jan Heesterman een B beemd '... bempt' een V min van een voeder aan Nout van der Buijten, item een V land 'heestermans wildert', item een heiveld ca 3 L 'de cleijne wildert' aan Heijn Peeters

Jacob Laureijs een stuk erve ca 3 muddeken land 'de beecacker' aan Theeus Broomans

F° XX r°

| 303-048-01 |

Daneel Wouter Robbrechts zoon houdt een V erfrogge op een L land N Theeus Broomans Z Magriet van den Husen

Jan Brants zoon man van 'den bontinc' houdende ca 3 voeder hooimaden O Gheert Wolfs 'bontinc', item 'tgherecht' houdende ca 6 L land Z Jan Heestermans N Theeus Broomans, item 'den huijacker' ca 2 L land aan beide zijden aan Theeus Broomans, item 'de hegacker' ca 2 L land Z Lijsbette Jan Peeter Heijlens, item 'de haselacker' ca 4 voeder hooimaden O Theeus Broomans

Beatrijs Claes Tsmeets dr houdt 2 L land in 'de gansacker'

Peeter van der Ast houdt 3 halster rogge op Brants deel zover het leen is

dit navolgend B heide heeft verkregen Nout van Aken tegen vs Magriete, pres Lenaert van der Buijten, Nout Luijcx, Henric Hovelmans, Peeter Snels, Gijsbrecht van den Kreeke, 17/05/1481

nog houdt vs Magriete tot een ander leen 10 B heide aan 'het gherecht' met een zijde aan de vroente en anderzijds aan Jan Nouts

nog houdt vs Magriete 3 halster rogge die zij heeft op stede toebehorende Jan van den Cloote in Sneppel aan 'het valveken'

nu Jan Heijmericx haar zoon als voren in het vol leen is gezet man van vs Margriete zijn moeder

item Jacop Margriete Huijghen dr heeft ontvangen deze vs 3 halster welke haar moeder gegeven heeft tot huwelijkse voorwaarden, pres Lenaert van der Buijten, Peeter Zegers, Laureijs de Coster, 12/12/1485

Marie Heijndricx dr van Aken heeft ontvangen na dood van haar vader deze 10 B, pres Jan Ghijsels, Melchior van Immersele, Jan Wouts, 04/01/15.. ml, gezet man is haar man Meeus Hovelmans

Claes van Aken x Lijsbette heeft ontvangen 5 B van vs 10 B vs

F° XX v°

| 303-049-01 |

Jan de Coster houdt een vol leen waarvan de percelen hierna volgen

primo een halster rogge op de helft van een stuk beemd 5 voeder hooimaden toebehorende Janne Luijc Thijs dr Z het nonnen goed N Gielis van den Wijngaerde

item 3 L op 'de steghe' tussen Jan van den Wijngaerde en Meeus Laureijs

item 2 moken land op 'die steghe' tussen Jan van den Wijngaerde en N Jacop van Nedervenne

item 2 L land op 'de hoffstadt' tussen Magriete van Oekele en Willem Nouts

item een hof waar het oude huis op staat waar Lijsbet Aelwijns woonde tussen sheeren strate en Jan Pauwels

item een L land in 'het heechtse bloc' dat Alaert was tussen Jan Hegghe en Jan van den Wijngaerde

item een eusel aan Willem van den Wijngaerde tussen Jacop Laureijs en Jan van den Wijngaerde

item 2 moken land op 'het brucxken' dat Boudens Sdreijseleeren was en handplichtig aan Gielis van den Wijngaerde aan beide kanten

item 2 L land aan 'de bremacker' tussen Jan van den Wijngaerde en Jacop Laureijs

item 2 L land aan 'het braeclant' tussen Jan van den Wijngaerde en Jan Pauwels

item ca 2 voeder hooimaden op 'straelde' N de beek Z het bos

item Heijnrick Heijnrick Costers zoon houdt dit vs vol leen te leen met een V rogge die in het naast blad staat,heeft dit ontvangen en de eed gedaan, pres Peeter Jannes, mr Jan Bellens, Ghijsbrecht van den Creke, Jan Haest, 07/081488, Peeter Jannes i bezet man

F° XXI r°

| 303-050-01 |

nog horen tot vs vol leen een V rogge op een heilaar Z de nonnen N Jan Hovelmans kinderen

dit zijn de mannen van leen vs Jan de Coster toe behorend

primo Jan Bode vanwege de h geest 13 L rogge

item Luijc Thijs van der Eijcke van 1 V rogge

item Henric Hovelmans een sister rogge op pand dat Lemmen van de Venne houdende is

item zelfde nog een sister rogge op een eusel in Neerven en op land in 'de acker'

item zelfde nog een half beemdeken Z aan Luijc Thijs

item Daneel de Wolf houdt een pand dat meer dan een B is daarvan houdt Henric Hovelmans de helft af van Jan de Coster, dit pand is gelegen Z Daneel de Wolf

item de andere helft van deze goederen houden Jan Hovelmans kinderen te leen en Neel de Wolf houdt in erfwinning te leen

item nog houden Jan Hovelmans kinderen een sister rogge op een eusel in Neerven en op land in 'de acker'

item houden Jan Hovelmans kinderen een half beemdeken tegen de helft die Henric Hovelmans te leen houdt Z Luijc Thijs

item nog houden Jan Hovelmans kinderen 11 muddeken rogge op pand gelegen voor Willem Nouts en op de andere zijde Gielijs van den Wijngaerde

item Gielis Boudens zoon houdt te leen 3 L land aan 'het haghelcruijs'

F° XXI v°

| 303-051-01 |

item Henric Jan Heghs zoon houdt een sister rogge op pand in Hecht

item Magriete Jan Hughen dr x Jan Heijmerix houdt te leen 5 oude gr op beemd 3 voeder hooimaden Z het nonnen goed

item Peeter Nouts is man van 3 vierendeel beemd op 'straelge'

item Jan van der Ast is man van een sister rogge op pand 'de steghe' ca een V, en nog op meer panden

item Jan van den Broeck Jans zoon is man van 10 L rogge die hij verkreeg tegen Jacob Wijts en die zelfde Jacob heffende was op zulk versterf als Wouter de Coster van vader en van moeder verstierf

item Daneel de Wolf houdt een halster land in Neerven tussen Jan van den Wijngaerde Gielijs Jan peeters zoon, waarvoor uitgaan 11 L rogge

item Willem Nouts houdt een half L land in Neerven tussen Gielijs van den Wijngaerde en sheeren strate

item Sijmon Gielis Jans houdt een V rogge op Henric Scosters in Neerven in de blaakt tussen het nonnen goed

item Peeter van Hildernisse houdt 2 L land tussen Jan van den Wijngaerde en Jacob van Nedervenne

Inliggend stuk

| 303-052-01 |

Machiel Vorsselmans heeft ontvangen de 2 sister rogge waar zijn zuster Margriete op staat, item een sister rogge op vs hoeve die Geert Vorsselmans in handen heeft, pres Peeter van den Broeck, Geert Vorselmans, Jan Marten Haest, Jan van den Veken, Gijsbrecht van de Creke, 22/03/1481 ml

zelfde Machiel zal tevreden zijn met vs 3 sister en afzien van al de andere leengoederen die zijn vader in Loenhout achtergelaten heeft

Jan Vorsselmans kent afgedeeld te zijn van vs leengoederen van zijn vader met 2 sister rogge waarmee hij zich tevreden stelt

F° XXII r°

| 303-053-01 |

dit vol leen met de andere 3 spleten daarna heeft ontvangen Peeter Vorsselmans in broederlijk recht

Joannes Vorsselmans houdt een vol leen waartoe volgende goederen behoren

primo stede in donk houdende een vierendeel B

item 'den ouden hof' houdende 2 L land

item de akker bij het huis houdende 5 L land

item 'de langhenacker' ca 8 L land, en een vierendeel van vs akker en uit een vierendeel van deze 'langhen acker' welke NO naast Jan van den Wijngaerde gelegen, en uit half de akker achter de schaapskooi en alle na inhoud van het leenboek, zo heeft Magriete Henric Lichten dr een sister rogge leen, en uit het vierendeel van al het land in donk toebehorende Jan Vorsselmans heeft Willem van der Munten een sister rogge leengoed, welke 2 sister rog vs op de onder panden vs eertijds verkocht en uit gespleten zijn uit vs leen bij consent van de leenheer

item tot vs vol leen behoort nog een stuk beemd 'de wielbempt' ca 3 voeder hooimaden

item 'de gagelbempt' achter het bos houdende 3 voeder hooimaden

item 'de santscelle' ca 3 voeder, met een hoekje over de beek gelegen W Theeus Cupers kinderen

item 'het cleijn rietbeemdeken' ca 1,5 voeder

item een eusel 'dlatbosch' ca 3 voeder

item een voeder hooimaden in 'den ouden hof'

item de straat en de dijk gaande vs goederen van de bosstraat strekkende neerwaarts tot de brug en verder over de brug zo ver als mijn (volgende f°) heren paalsteden strekken, al deze vs stukken zijn aan elkaar gelegen in donk tussen Jan van den Wijngaerde, Gielijs Haest en Henric Lodewijcx erven

vol leen gespleten

F° XXII v°

| 303-054-01 |

item tot een vol leen hoort een stuk land ca 4 L Z Theeus Cupers kinderen N Gielijs Haest

item beemd 'dodenaereijke' ca 8 voeder Z Jan Bies kinderen N Jan Gheerts kinderen en Willem van Diest W de beek O het gemeen bos, en uit een vierendeel van vs beemd heeft de h geest van Loenhout een oude schuld

item 2 L rogge op een hoekje beemd gelegen over de beek dat Jacob Wijts nu in handen heeft houdende ca 12 roeden N vs Jacob Wijts Z de dijk, de grond heeft Peeter de Brouwer

dit navolgend sister rogge dat Jannijs Vorsselmans gekocht had tegen Andries de Busschere heeft verkocht Peeter Vorsselmans Katelijne Gheerijt Meertens dr, 12/10/1474, bezet man is Jannijs Gheert Meertens, pres Jan Loeijx, Henric van Aken, Hendric Meertens

nog houdt vs Johannes Vorsselmans een sister rogge dat hij kocht tegen Andries de Buijsschere en dat staat op 3 L land achter Vorsselmans huis in donk en op 2 L land in 'de langhenacker' naast Jan van den Wijngaerde, hierin was hij gegoed op 29/ september, present Jacob van Nedervenne, Laureis van Nedervenne zijn zoon, Henric van Eppenrode, Jan Lemmens

vs sister rogge vermeld in de 2 naast voorgaande artikelen heeft ontvangen op 16/03/1478 ml Peeter Nijs van Antwerpen, zoon van Kathelijne Gerrit Mertens dr na dood van vs Kathelijne zijn moeder, daartoe nog een sister rogge vermeld in beginsel van het 2de blz navolgend, pres Wouter de Bie, Jan Heilen, Lenaert van der Buijten, Nout Luijx

F° niet genummerd r°

| 303-055-01 |

Peeter Vorsselmans heeft te leen gehouden onder andere een vol leen

zelfde Peeter is gekomen voor stadhouder en mannen van leen in januari 1478 ml en heeft mondeling begeerd en ook schriftelijk overgegeven zo hierna volgt

item in het leenboek staat Peeter Vorsselmans nu op een vol leen waar vele percelen toebehoren zoals het leenboek bewijst en waarvan de heer tot heden voldaan is, van welk vs vol leen vs Peeter Vorsselmans graag wil zien dat men hem die lenen zou willen uitgeven en stellen voor hem en zijn nakomelingen tot stuk lenen en tot spleten etc...

want hij vele kinderen heeft onder zonen en dochters die hij graag daarop zou goeden etc...

zelfde Peeter Vorsselmans, nadat de heer vs begeerte bewilligd en geconsenteerd had, is opnieuw gekomen voor de stadhouder Johan van Mile en mannen van leen, is het vol leen afgegaan en opgedragen tot behoef van zijn zoon Gerart Vorselmans, reserverende voor hem zelf uit vs leen 15 sister rogge, pres Willem van den Wijngaerde, Laureijs van Nedervenne, Wouter de Bie, Lenaert van der Buijten, Nout Luijx, Cornelis Bode, Henric Hoevelmans, 01/1478 ml

item Lenaert van den Broeck heeft ontvangen vs 2 sister rogge waar Peeter Nijs op staat, dit tot behoef van Jan Peeter Nijs zoon, pres Jan Wouters, Lenaert van der Buijten, 16/02/1504 ml

Jan Peeter Nijs zoon tot zijn ouderdom gekomen heeft de eed gedaan, present Geert Wils, Peeter Vorselmans, anno 1512 (?)

F° niet genummerd v°

| 303-056-01 |

Gerart Vorselmans vs Peeters zon heeft ontvangen tot stuk lenen grond en bodem van vs vol leen, vermeld in de 2 naast voorgaande artikelen, en ook de meer baten boven vs 15 sister rogge die zijn vader afgehouden heeft, ut ante

Jan Joris Deswerds zoon van Zundert heeft verkregen tegen Peeter Vorsselmans 2 sister rogge in mindering van de 15 sister vs, pres Wouter de Bie, Geraert Vorselmans, Jan Heijlen, Lenaert van der Buten, Nout Luijcx, 16/03/1478 ml

Jan Jan Rombouts zoon van den Wijmaer heeft verkregen tegen Peeter Vorsselmans 2 sister rogge in mindering van de 15 sister vs , Wouter de Bie, Bouwen Thijs, Giel Sijmons, Gisbrecht van der Kreke, 28/11/1478

zelfde Jan Rombouts heeft nog verkregen tegen vs Peeter Vorselmans een sister rogge in mindering van vs 15 sister, pres Peeter Snels, Bouwen Thijs, Peeter Zegers, Jan Geert Bellens, 04/09/1479

Magriet Jan Rombouts dr van den Wijmaere heeft ontvangen na dood van haar vader van de 3 sister rogge vs de 6 V, pres Jan Gijsels, Lenaert van der Buijten, haar gezet man is Cornelis Merten Cleis, 06/01/1504

Thoen Jan Rumbouts dr van de Wijmaer heeft ontvangen na dood van haar vader van vs 3 sister de andere 6 V, pres Jan Gijsels, Lenaert van der Buijten, haar gezet man is Cornelis van der Vloet, 07/01/1504

F° niet genummerd r°

| 303-057-01 |

Peeter Geerdt Vorselmans heeft bij kwijting en na opdracht van Wouter van den Broeck en zijn broer Bernaert Cornelis van den Broeck Willemssen wettige zonen te leen ontvangen zelfde sister rogge dat vs Cornelis Willemssen van den Broeck x Cornelie Bromans tegen Peeter Vorselmans verkregen hadden in mindering van de 15 sister rogge, alzo dat dit sister bij vs Peeter gekweten is, pres Laureijs van Aerde, Jan Geerdt Vorselmans, Claus Verheerstraten, 18/01/1526 ml

Cornelis Willems zoon van den Broeck x Cornelie Bromans hebben verkregen tegen Peeter Vorselmans een sister rogge in mindering van vs 15 sister, pres Jan Heijlen, Lenaert van der Buten, Peeter Zegers, Bouwen Thijs, 19/09/1479

item deze 2 sister die Jan Vorsselmans ontvangen had en nadien verkocht aan Jan Rombouts heeft zijn broer Gheert Vorsselmans genaardert en ontvangen, 23/09/1473, pres Willem van den Wijngaerde, Peeter Zegers, Ghijsbrecht van den Creke

Jan Vorselmans heeft ontvangen zulk leengoed als hem voor zijn deel verstorven van zijn vader Peeter Vorselmans, pres mr Jan Bellens, Henric Mertens, 12/10/1480

zelfde Jan Vorselmans heeft op 22 maart daarna vs leengoed gespecificeerd, te weten 2 sister rogge op de hoeve in Loenhout die zijn broer Geert in handen heeft, pres Peeter van den Broeck, Geert Vorselmans, Gijsbrecht van den Kreke, Jan Merten Haest, Jan van den Veken

Magriete Vorselmans heeft ontvangen na dood van Peeter Vorselmans haar vader 2 sister rogge op de hoeve in Loenhout waar haar broer Geert op woont, pres Wouter de Bie, Cornelis Bode, Dieric Dibboutsen, 30/11/1480

item Machiel Vorsselmans heeft opgedragen 3 sister rogge uit vs 15 sister hem geruimd en opgedragen tot behoef van Agneese Jans dr van der Ast, pres Ghijsbrecht van den Creke, Heijn Zeegers, Peeter Zegers, haar gezet man is haar man Gheert Vorsselmans, anno 1485, donderdag na st baafs

F° niet genummerd v°

| 303-058-01 |

Marie Vorselmans Jans wijf van den Vekene heeft ontvangen na dood van Peeter Vorselmans haar vader 2 sister rogge voor haar deel, bezet man is haar man Jan van den Veken, pres Wouter de Bie, Henric Mertens, Bouwen Thijs, Henric van den Vekene, 12/1480

wederom vertiert op 17/05/1481, cfr f° blad 12 hiervoor

Peeter Vorsselmans de jonge heeft ontvangen na dood van zijn vader Peeter, ook 2 sister op vs hoeve in Loenhout voor zijn deel, pres Dieric Dibbouts, Gerart Vorselmans, Jan van den Vekene, 20/12/1480

van de 2 sister is er één vertiert, cfr hiervoor na f° XIIII

item vs één sister rogge heeft Peeter Vorsselmans opgedragen tot Geert zijn broers behoef, pres Cornelis Bode, Jan Ghijsels, Peeter Zegers, 04/08/1485

op 12/03/1481 ml hebben voor de stadhouder Johan van Mile en mannen van leen nagenoemd Jan Vorselmans Peeters zoon, zijn broer Machiel en Jan van de Vekene als man van Marie Vorselmans verklaard hoe ze onderling gedeeld hebben zulke leengoederen las hun vader Peeter Vorselmans achtergelaten had, dat hun zuster Marie gedeeld was op 2 sister op de hoeve die Geert in handen heeft, mannen van leen zijn Peeter van den Broeck, Jan Merten Haest, Geert Vorsselmans, Gijsbrecht van den Kreke

op 01 april daarop ,volgend heeft voor stadhouder en Peeter van den Broeck, Geert Vorselmans en Gijsbrecht van den Creke als leenmannen, Peeter Vorselmans Peeters zoon zelfde bevestigd

item Geert Vorsselmans is man van zulke 12 roeden beemd over de beek tot Wezel, is gespleten uit Jannijs Vorsselmans vol leen, en Pieter de Brouwer hier voormaals in ontvangen geweest is, 03/03/1488, pres Jan Luijx, Heijnric van Aken, Heijnric Loeijx

F° niet genummerd r°

| 303-059-01 |

item vs baten van het leen waar Gherijt Vorselmans uitgestorven is heeft ontvangen Jan Gheerts Vorselmans zoon na dood van zijn vader in zuster en broederlijk recht zonder de 3 sister rogge waar Agneese vs Jans moeder op staat, pres Lenaert van der Buijten, Peeter Segers, Jan Aert Ghijsels, 05/05/1504

item deze 2 sister rogge waar Jan Vorselmans op staat en gedeeld is heeft zelfde Jan geruimd tot behoef van Jan Gherijt Vorselmans, pres Lenaert van der Buijten, Peeter Segers, Jan Aert Ghijsels, 05/05/1505

broeder Henrick van Orshagen, prior van het godshuis van Corsendonk, heeft ontvangen de 2 sister rogge die broeder Geerdt Vorsselmans verstorven waren na dood van zijn vader Geerdt Vorselmans op hoeve en leengoederen waar Geert Vorsselmans uitgestorven is en die Peeter Geerdt Vorsselmans in handen heeft, behoudens Agneese weduwe Geert Vorsselmans haar bijleven van zelfde 2 sister, gezet man is Claus Verheerstraten, pres Olivier van den Wijngaerde, Peeter Loduwijcx, Laureijs van Aerde, 12/08/1520

broeder Cornelis van Sierckzee, prior van het convent genaamd Vredenberg bij Breda heeft ontvangen ook de 2 sister die zuster tot Vredenberg na dood van haar vader Geerdt Vorsselmans op vs hoeve verstorven zijn, behoudens haar moeder Agneese haar bijleven, gezet man is Claus Verheerstraten, pres ut ante

heer Gheerdt Vorselmans heeft ontvangen na dood van Geerdt Vorselmans en van Agneese zijn moeder de 2 sister rogge, welke zijn broer Peeter Vorselmans schuldig is van zijn hoeve uit te reiken, gezet man is zijn broer Peeter, 13/05/1529, pres Ghijsbrecht de Bie, Jan Janssen van Eekel, Claus Verheerstraten

F° niet genummerd v°

| 303-060-01 |

Jan Geerdt Vorsselmans heeft ontvangen na dood van zijn vader 6 V rogge op vs grond en hoeve die zijn broer Peeter in handen heeft, ut ante

Peeter Geerdt Vorsselmans heeft ontvangen na dood van zijn vader vs hoeve en leengronden zo zijn vader daar uitgestorven is, uitgenomen het 6de deel van de leengronden die zijn zuster Liesbeth vererfd had, aan welke leengronden zelfde Peeter houdende is zijn baten van 2 sister rogge, ut ante

Lijsbeth Geerdt Vorsselmans heeft ontvangen na dood van haar vader het 6de deel van vs leengronden, gezet man is haar man Jan van Eekele, ut ante

Mathijs Willem Vermunten heeft ontvangen na opdracht van Lijsbeth Vorselmans en Jan van Eekel 1,5 L land uit 6 L 'het nobelnosch' in Sneppel akker waar Jannes f° XXIII op staat, Peeter Geerdt Vorsselmans houdt de andere 4,5 L te leen, pres Willem Vermunten, Geerdt van Elsacker, Laureijs van Aerde, Peeter Vorselmans, Jan van Staijen, 05/06/1524

F° XXIII r°

| 303-061-01 |

op deze navolgende 6 L land heeft Peeter Vorsselmans verkocht een sister rogge Katelijne Gheert Meertens dr, haar bezet ma Jannijs Gheert Meertens, geheten nobelbosch, pres Henric Meertens, Jan Loeijcx, Henric van Aken, 16/08/1474

dit heeft ontvangen Peeter Vorsselmans in broederlijk recht

nu Geert Vorselmans, vs Peeters zoon als voor van het vol leen gespleten

nog houdt vs Jannes in stukleen 6 L land 'het nobelbosch' O Lijsbette Jan Peeter Heijlens dr W Gielijs Jans en Jan Soetens Z vs Jan Vorsselmans N Lijsbette Brants

item zo had zijn vader eertijds in erfwinning genomen tegen Wouter van der Munten de helft van beemd 'den ouden sondach' om 2 sister rogge jaarlijks, welke beemd Wouter vs te leen placht te houden eer hij hem uitgaf en na dat uitgeven den pacht vs zoals dat Willem zijn zoon nog vs, te weten 2 sister rogge, is te leen houdende, welke erfwinning vs Jan Vorsselmans voort uitgegeven heeft boven de 2 sister rogge om 10 L rogge voor zijn bate …, en al deze vs goederen zijn hem verstorven van zijn vader in broederlijk recht, en hiertoe heeft hij 2 broers die daarvoor mannen af zijn

deze navolgende 10 L rogge heeft Pieter Vorsselmans laten kwijten Bouwen Thijs en geheven waren op 'de ouden sondach', pres jan Loeijcx, Henric Meertens, Henric van Aken, 06/08/1474

01/02/1445 heeft vs Johannes vs 10 L ontvangen, pres Jan van den Broeck, Jan Broeman

Peeter Nijs van Antwerpen, zoon van wijlen Cathelijne Gerart Mertens dr boven genoemd, heeft ontvangen na dood van zijn moeder, op 16/03/1488, een sister rogge zoals hier te boek gesteld en nog een sister hiervoor in het 2de blad, pres Wouter Bije, Jan Heilen, Lenaert van der Buten, Nout Luijx

F° XXIII v°

| 303-062-01 |

nu Jan van Dorne

dit heeft ontvangen Katheline vs Laureis dr, bezet man is Peeter van Pulle, 23/09/1459

Laureijs van Nedervenne zoon wijlen Berthelmeeus van Nedervenne houdt een vol leen waartoe behoren

eerst huis en hof in Neerven met een eusel samen ca 1,5 B O de goederen Jacob van Nedervenne W vs Laureijs goederen

item land 'de ester' ca een halster land N Jan van den Wijngaerde Z Alaert van Nedervenne

item land 'dloeken' ca 3 L W Alaert van Nedervenne O Jan van Dietvoirt

item 'het brucxken' ca 3 L O Thijs Dierix W de heerstrate

dit houdt Jacop Meeussen van hem te leen

item land 'de withaghe' bij de molen ca 3 L land O Luijc Thijs W het nonnen goed

item beemdeken 'de vonderbempt' aan 'den briel' ca 3 voeder W op de beek O de weg daar die van Sneppel kerkenwaarts gaan

item stuk land aan de kerk ca 3 L land O de kerk W Jan van den Wijngaerde en Jacob Scoijen

dit houdt zijn broer Jacop van hem te leen

item nog ca 3 L land N Jan van den Wijngaerde Z Jacob Laureijs, en nog 2 oude gr jaarlijks op een eusel O de dorent W het gemeen heiken

dit vs vol leen waar Jan van Dorne op staat heeft ontvangen Rutte Jans zoon van Dorne, pres Cornelijs Bode, Heijnric van Aken, anno 1475

dit vs vol leen waar Rut van Dorne op staat heeft ontvangen Jan van Dorne Rut zoon in zuster en broederlijk recht, pres Jan Ghisels, Peeter Seghers, Hein van Aken, Jan Haest, 18/03/1488, en Adriaen Gheerts, gezet man daar Jan onbejaard is

op 25/06/15... heeft Jan van Dorne, bejaard zijnde, de eed gedaan, pres Cornelijs Mercx, Bouwen Thijs, Willem Panis, Jan van Nederven

F° XXIIII r°

| 303-063-01 |

dit zijn degenen die leen houden van Laureis van Nedervenne vs

primo Jacob van Nedervenne vs Laureis broer een blok ''bruexken' ca 3 L land O Thijs Diericx W de heerstrate

item zelfde een B eusel en heide 'de dorent' N Dierck van den Bogaerde Z Jacob Laureijs, en daaraan een beemdeken van 3 voeder O de beek

item stuk land aan de kerk ca 3 L land O de kerk W Jan van den Wijngaerde en Jacob Sroijen

Jacob Laureijs zoon van Nedervenne een beemd op 'de boecheester' ca 5 voeder Z het godshuis van Tongerlo N 'de robbrecht' die Alaert van Nedervenne was

item eusel met een hoefken daaraan O van de stede die Laureins zijn vader was Z Alaert van Nedervenne N Jan Peeters zoon houdende ca 8 L land

item stuk land, groes en weide ca 8 L land W Barthelmeeus van Nedervenne 'ester' O de akkerweg en molenweg Z 'dbloc'

item stuk land 'de crucstrepe' en wat daaraan ligt ter molen toe komende ca 2 B Z Jan van den Wijngaerde aan 'de steghe' tot de heerstrate toe N de molen, hetwelk Jan Gosems heeft vererfd tegen Jacop om 23 L rogge erfelijk

item ca 2 L land 'de kercstrepe' tussen de h geest erven in beide zijden

Rutgheer van Doorne Rut zoon heeft ontvangen dit vol leen met zijn toebehoren en dat Peeter van den Clote aangaat en dit bij consent en opdracht van zijn broer Jan, pres Willem Panis, Marchelijs Mans, Steven de Ram, 03/06/15... te Antwerpen

F° XXIIII v°

| 303-064-01 |

nog houdt vs Jacob 'dmolen blocxken' ca een half B Z en N Thijs Boudens

item beemd 'de dorent' ca 5 vierendeel B, een heiveld met bos 'de dorent' ca een V op de beek N Barthelmeeus van Nedervenne Z Jan van den Wijngaerde en het godshuis van st Michiels

item een V land op 'de houw' tussen Gielijs Dresseleren kinderen en Dierick van den Bogaerde

Jan van den Wijngaerde houdt tot een vol leen 'de heibempt' O stapelheide W de blaakt

item een B land achter 'het groot bloc' genaamd 'tgroot buender' tussen Gielijs van den Wijngaerde en Alaert van Nedervenne

item houdt hij nog 5 L land in 'het heessche bloc' O de blaakt aan Jan Hegghe W Lemmen van de Venne

item Barthelmeeus Jacobs zoon houdt een vol leen waartoe behoren huis en hof waarin Jan Sijmons placht te wonen W Gheert Swolfs en het nonnen goed O en Z de strate

item een blok ca een V aan de oude molenberg Z Gielijs Jans N de ouden molenberg

item een blok ca 2 L dat Gielijs van den Wijngaerde en Gielijs Jans “hantplechten” W Gielijs van den Wijngaerde O het nonnen goed

F° XXV r°

| 303-065-01 |

item stuk land ca 5 L dat Henric Gorijs wijlen toe placht te horen Z het kerkheuvel dat de nonnen behoort O 'de conijnshaghe'

item beemd 'de neveneere' ca 14 voeder O de beek W 'de winckel'

item beemd ca 3 voeder Z Jan Larien N Gielijs van den Wijngaerde W 'de briel' op de beek

item stuk land 3 L Z 'de conijnshaghe' N Henric van Bavele

item Jan van der Hoeven houdt van Bertelmeeus Laureijs van Nedervenne van gespleten leen een derdedeel van 3 vierendeel B beemd naast 'de heibempt' en naast de blaakt

item Jan Couwenberch houdt 2 delen van 3 vierendeel B beemd naast 'de heibempt' en naast de blaakt

item Jan de Coster houdt 5 L land in 'het heechtsche bloc' tussen Lambrecht van de Venne en Machiel Wouter Heerkens

item van 3 L land in 'het groot bloc' tussen Jan van den Wijngaerde en Willem Nouts

item Faes van Oekele houdt 1,5 L land N Willem Nouts Z naast de beek

F° XXV v°

| 303-066-01 |

Lijsbeth Aerts dr van Oekele houdt te leen 1,5 L land N Willem Nouts Z naast de weg

item Thomas van den Bogaerde een L land O Jan van den Wijngaerde W zijn zelfs

item houdt zelfde een heiveld aan 'de scoet' Z Thijs Boudens N Gielijs Dresseleren

item Wouter Theeus houdt een halster rogge op 3 L land tussen Lucas goed van der Eijke en Aerts goed van Oekele en welke 3 L Willem Nouts in erfwinning heeft

item Jan van de Broeck houdt een halster rogge op vs 3 L

item Jan Gheerts houdt een blok 'de ameije' een half B W 'de conijnshaghe' Arnout van Bavele

F° XXVI r°

| 303-067-01 |

dit navolgend stuk beemd heeft ontvangen Jan van Duerne Rut zoon

dit navolgend stuk beemd heeft ontvangen Rutger Jans zoon van Duerne, pres Cornelijs Boede, Lenaert Verbuijten, Heijnric van Aken, anno 1475

dit heeft ontvangen Katheline vs Laureis dr, gezet man is haar man Peeter van Pulle

vs Laureijs van Nedervenne houdt nog tot een stukleen een half B beemd achter 'de borch' in het hoogbos W de h geest O de kinderen Meijs Putcuijps, hieraf gaf hij de heer 6 sch gr

dit halster rogge heeft ontvangen Rutte Jans zoon van Duerne, pres Cornelijs Boede, Heijnrick van Aken, anno 1475

item Jan van Dorne heeft verkregen tegen Peeter van den Cloote Jans zoon een halster rogge erf zoals Peeter dat hierna ontvangen heeft f° XLII, pres Jan van den Broecke, Lauwereijs van Nedervenne, Jan Loeijcx, Wouter Bromans, 17/10/1471

item vs halster rogge waar Rut van Dorne op staat heeft Heijnric van Aken afgekocht, want hij de grond zelf met de hand heeft, pres Nout Luijcx, Peeter Snels, 14/09/1484

F° XXVI v°

| 303-068-01 |

dit vol leen is dood blijkt hierna f° IXLIIII en daarna LIIII

dit vol leen heeft ontvangen Cornelijs Meeus zoon van Antwerpen, pres Peeter van den Broeck, Peeter van der Achter, Heijnric Merten Sijbs, Diel Sijmons, 07/06/1464

Adriaen Meeus zoon van Antwerpen houdt tot een vol leen zo hierna volgt

primo huis en hof in Neerven

item 'dat latbosch' ca een B W vs huis en hof met de opstallen en met volle dijk ter nedervensche strate uitgaand

item 'de poorthof' ca een V O met de dijk tot ackerveken toebehoort

item eusel daaraan 'de brant' N de dijk Z Jan van den Wijngaerde

item eusel 'den bolk' O Meeus Laureis W de brant, den brant en den bloc elk houden ca een B

item een halster land 'tgroot bloc' O Jacob Laureis W Jan van den Wijngaerde

item 'den breeden bempt' ca 6 voeder O op de beek W Dierix van den Bogaerde kinderen, en uit het halster land en de breeden bempt gaan jaarlijks 50 oude gr

item ca 6 L land Z de nonnen van Antwerpen N de kerkpad zo de lieden van Neerven ter kerk gaan

item ca 5 L land 'den berch' N Thijs Boudens S de kerkpad

item ca 2 L land op 'het haghelcruijs' O Gielijs Haest W de nonnen van Antwerpen

F° XXVII r°

| 303-069-01 |

item ca een L land 'de hasselt' N Katheline Pauwels Z Jacob Laureis

item ca 2 L land op de waterlaat O de heerstrate W Gielijs van den Bogaerde kinderen

Adriaen Meus heeft vs vol leen opgedragen tot behoef van zijn huisvrouw juffr Machtelt Draecx om dat na zijn dood haar leven lang in tocht te bezitten, vs Machtelt heeft dit ontvangen, gezet man is Mathijs van den Beret, pres Wouter Snels, Willem Panis, Steven de Ram, Antwerpen, 05/12/1509

item heeft Peeter van den Cloote wijlen Jans zoon om 18 V rogge erf verkregen op stede met huis en hof in Neerven ca 1,5 B met nog een stuk land ca 3 L N Jan van den Wijngaerde Z Lauwereijs van Nedervenne, pres Jan van den Broecke, Lenaert van der Buijten, Jacob Meeus, Cornelijs Bode, 06/1469

(nota: doorstreept)

item de tocht die in het leenboek staat hiervoor aangaande de goederen waar Peeter van den Cloote op woont en uit het vol leen gespleten was, consenteert de heer en de stadhouder dat dit terugkeert tot het vol leen etc...

F° XXVII v°

| 303-070-01 |

Jan van Hildernisse is man van 11 L rogge op 'hesscot' die Jan Smeets waren Z Willem van Diest en anderzijds Jan van Bavele

Jan Peeters zoon heeft ontvangen van deze 11 L de 10 L, pres Jan Broomans, Jan Boije

dit heeft ontvangen Jan de jonge Jan Peeters zoon te Ekeren in broederlijk recht, pres Willem van den Wijngaerde Jans zoon, Jan van den Broecke, Laureijs van Nedervenne, 17/08/1468

deze 10 L rogge heeft ontvangen Lijsbet Jan peeters dr, pres Jan Ghisels, Peeter Snels, st andriesdag 1487, bezet man is haar man Jan Vrijese

item navolgende grond waar Wouter Boudens op staat heeft ontvangen Heijnric van Aken,cfr f° XIX, , pres Cornelijs Bode, Gheert Vorsselmans, Jan Ghijsels, 28/10/1485

dit heeft ontvangen Wouter Bouijdens, pres Lenaert van der Buijten, Jan van Bavele, Heijnrick van Aken, 12/1470

Gielijs Jans zoon van den Heester, onder zijn jaren, heeft ontvangen in broederlijk recht een vierendeel B beemd in 'bonkens beempt' tussen Henric van der Buijten en Jan Soetens

Katheline Jan Henricx dr houdt te leen 3 V rogge op vs 'bonkens bempt', cfr f° XIX

F° XXVIII r°

| 303-071-01 |

Pauwels Mathijs Theeus Cupers zoon is man van huis, grond, hof W strekkende naast de strate N zijn zelfs 'boonhof', en van 'den boonhof' waarop Laureis van Nedervenne 6 L rogge op had en die hij vs Pauwels verkocht heeft st mertensdag 1455

vs stede heeft ontvangen Joerijs Mathijs Cuijpers zoon, anno 1475, pres Willem van den Wijngaerde Jans zoon, Lenaert van der Buijten, Jan Loeijcx

Jan Joerijs Theus zoon heeft ontvangen vs stede na dood van zijn vader, dit in broederlijk recht, , pres Lenaert Verbuijten, Jan Ghisels, Jan Leijs Zeebrechts, 13/10/1504

heer Cornelis Joris Theus zoon heeft ontvangen vs stede na dood van zijn broer Jan, en die hij ontving in broederlijk recht, pres Wouter Snels, Jan Peeter Bots, 24/09/1516, gezet man is Bernaert Hildernisse

Lijsbeth Oenolfs houdt te leen een B heide bij 'tgerichte' van Loenhout O Katheline van Ossenberghe W sheeren vroente, bezet man is haar neef Jan Oenolf

F° XXVIII v°

| 303-072-01 |

item deze 5 L rogge erf heeft gekocht Jan Heuvelmans, pres Lenaert van der Buijten, Jan van der Ast, Henrick Heuvelmans zijn broer, 09/04/1470

Magriet Jan Hovelmans dr is verstorven van haar vader 5 L rogge op een L land tussen Jans hoeve van den Wijngaerde en Luijc van der Eijke, bezet man is Wouter Leeman Jans zoon

item dit L land heeft Jan Hovelmans opgewonnen met vonnis en met recht, pres Jan van den Broecke, Lenaert van der Buijten, Jan van der Ast, Wouter de Biede, 08/08/1471

item dit L land heeft ontvangen Thijs Bouijdens, pres Lauwereijs van Nedervenne, Jan Luijx, Nout Luijcx, Cornelijs Wilbouijdens, anno 1470 's zondags na pasen

dit vs eusel dat Jan Hoevelmans opgewonnen had voor zijn pacht heeft ontvangen Cornelis Hoevelmans vs Jans zoon na dood van zijn vader, is erop gedeeld, pres Lenaert van der Buten, Nout Luijcx, Henric Hoevelmans, 09/1481

Heijlwijch Peeters dr van der Eijck houdt te leen 5 kw rogge op 3 kw land in 'Jan Boets hof' tussen Jan Boets erve en Jan Boets leen, item een half voeder hooimaden aan de breede beek tussen Jan Boets erve en Claes Jan Heijlens

item deze 5 kw rogge heeft ontvangen Jan Jan Digghenen zoon, ook de 3 kw waar Peeter Diels ook op stond, pres Jan Bode, Cornelijs Willems, Jan van den Aerde, 05/1469

en Jan Dingenen de eed gedaan, 10/1481

item Peeter Willems zoon van den Heester heeft ontvangen dit half voeder hooimaden waar Heijlwich Peters dr van der Eijck op stond, pres Jan van den Broeck, Lauwereijs van Nedervenne, Henrick van Ossenberge, anno 1469 sinksendag

dit half voeder hooimaden heeft ontvangen Jan Willems zoon van den Heester cfr f° XXX

F° XXIX r°

| 303-073-01 |

Magriete Peeters dr van der Eijke x Henrick van Ossenberghe houdt te leen 5 kw rogge op 3 kw land tussen Jan Boets erve en Jan Boets leen

nog houdt zij te leen een half voeder hooimaden op 'de breede beek' naast Jan Boets des zij uitgegaan is voor heer en voor hof zoals hierna in het ander blad zal volgen tot behoef Peeter Willems zoon van den Heester waarvan moeder was Katheline Peeters dr van der Eijke des vs Magriete zuster

dit heeft ontvangen Jan Bode en vererft tegen zijn broer Willem, pres Willem van den Wijngaerde Gielijs zoon, Lauwereijs van Nedervenne, Jan Haest, 22/03/1470

Agneese Peeters dr van der Ast houdt te leen 2 voeder hooimaden O Wouter Soetens W Henric van den Aerde, bezet man is haar man Jan Bode

F° XXIX v°

| 303-074-01 |

Cornelijs Jan Luijcx heeft ontvangen na dood van Jan Luijcx zijn vader vs woonstat hier onder 60 roeden groot, pres Thijs Theus, Nout Thoen Thijs, 23/02/1509

Jan de Coster Henricx zoon is man van huis en hof ca een vierendeel B dat hij verkreeg en voortijds toebehoorde een vol leen waar Jan vs op staat Z Jan van Dietvoirt en anderzijds naast de boschstrate

op deze hofstat een vierendeel B groot staan nu 2 huizen en woonsteden waarvan Jan Luijcx heeft ontvangen de ene met ca 60 roeden van het vierendeel B en zijn broer Nout de andere met ca 40 roeden van het vierendeel B, pres Willem van den Wijngaerde, Jan van den Broeck, Lenaert van der Buijten, Jan van der Ast, 13/11/1469

deze woonstat waar Nout Luijcx op staat met ca 40 roeden heeft ontvangen Luijck Nout Luijcx zoon, pres Lenaert Verbuijten, Jan Wouts, Cornelis Bode, anno 1494

Peeter Gielijs Jan Peeters zoon heeft tot behoef van zijn zonen Peeter en Jan die hij had bij wijlen zijn vrouw Lijsbette Peeters dr van der Eijke ontvangen 5 kw rogge op 3 kw land in Jan Boets hof op de een zijde en Jan Boets leen op de andere, zoals vs 5 kw rogge toebehoren plach vs Lijsbette van der Eijke

item van deze 5 kw rogge heeft ontvangen Peeter Willems zoon van den Heester de 2 kw, pres Jan van den Broecke, Lauwereis van Nedervenne, Gilijs Bats, sinksen 1469, en de andere 3 kw heeft ontvangen Jan Jan Digghenen zoon als voor blijkt

F° XXX r°

| 303-075-01 |

navolgende percelen van erve en rente waar Pieter van Heester op staat heeft ontvangen Jan Willems zoon van Heester, pres Jan Heijlen, Nout Luijcx, Lauwereis van Nedervenne, 18/07/1476

Peeter Willems zoon van den Heester waarvan moeder was Katheline Peeters dr van der Eijke, onder zijn jaren, heeft ontvangen 5 kw rogge op 3 kw land in 'jan boets hof' tussen Jan Boets erve en Jan Boets leen, item een half voeder hooimaden op 'de breede beek' tussen Jan Boets en Claeus Jan Heijlens en welke 5 kw rogge en half voeder vs Peeter en zijn broer verstorven zijn na dood van hun moeder, item ontvangen een half voeder hooimaden dat toebehoren plach wijlen Lijsbette van der Eijke zijn moeije, item een half voeder hooimaden dat Magriete Peeters dr van der Eijke x Henrik van Ossenberghe voor Gielijs Jan Peeters zoon, Jan Peeters zoon, Peeter van den Aerde en Jan van den Lare als leenmannen uitgegeven had tot behoef van vs Peeter en Willems zijn broer, bezet man is Jan van den Lare

en heeft zelfde Peeter ook ontvangen de helft van deze 10 kw rogge, item de helft van deze in de 2 kw gekocht tegen zijn broer Willem, en heeft Peeter nog gekocht tegen Willem en ontvangen de helft van deze 3,5 voeder hooimaden die Peeter ontvangen had, item nog de helft in een half B hooimaden die Peeter ontvangen had, heeft van al deze goederen de heer voldaan, pres Jan van den Broecke, Henrick van Ossenberghe, Peeter van den Broecke, 20/06/1469

Jan Dingenen heeft ontvangen al hetgeen dat op deze zijde staat (f° XXX r°)

F° XXX v°

| 303-076-01 |

Lambrecht Peeters van den Bogaerde heeft ontvangen de 2 B heide die Jan van den Eijnde voor heen ontvangen had na dood van Henrick van Ossenberge, pres Jan Ghisels, Jan Wouters, 15/081504

Jan van Eijnde heeft ontvangen in zuster en broederlijk recht deze 2 B hooimaden aan de mere na dood van Heijnrick van Ossenberghe, pres Jan Ghisels, Melchior van Immersele, Jan Wouters, 04/01/1501

Henric van Ossenberghe tot zijn behoef en tot behoef van zijn broer Andries heeft ontvangen 2 B heide aan de meeeren enerzijds en anderzijds aan Jan van den Wijngaerde

dit navolgende B heide waar Jan van Ossenberge op staat heeft ontvangen Henric van Ossenberge, pres Jan van Ossenberge, Heinric van Aken, anno 1475

item Jan Andries van Ossenberge heeft ontvangen na dood van Andries zijn vader een B heide welk B heide Henrick van Ossenberge Janszoon ontvangen had tot behoef van zijn broer Andries, pres Jan van Ossenberge, Heijnric van Ossenberge, Cornelis Willem Bouijdens, 01/04/1470

Jan van den Heester Jans zoon, onder zijn jaren, heeft ontvangen 6 V rogge uit een vol leen welk Adriaen Meeus zoon houdende is en waar Jan van den Heester vs Jans vader uitgestorven is, bezet man is Jan van den Lare

Lambrecht Aert Lemmens heeft ontvangen 2 L rogge op een beemdeken W op de beek O Wouter Bromans 'molenacker', pres Henrick Merten Sips, Jan Bode, 25/02/1470

item vs 2 L heeft ontvangen Cornelie vs Lemmens dr na dood van haar vader, gezet man is Jan van der Eijcke, pres Peeter Zegers, Jan Haest, Wouter Brans, anno 1486

Jan Cornelijs van den Vekene heeft ontvangen dit beemdeken waar Henricx zoon van den Aerde en Lambrecht Aert Lemmens hun rogge op heffen, pres Lauwereijs van Nedervenne, Jacop Meeus, Jan van den Bogaerde, 05/03/1470

item vs beemdeken heeft ontvangen Bouwen van der Veken na dood van zijn vader, pres Peeter Seghers, Wouter de Bije, 06/04/1490

item vs beemd waar Baeijen van de Vekene op staat heeft ontvangen Jan van den Aerde de helft, prs Geert Vorelmans, Willem Luijcx

F° zonder nummering v°

| 303-077-01 |

item deze 2 voeder hooimaden staande f° XXXI heeft ontvangen Jan Jans zoon van den Aerde na dood van zijn vader, pres Jan Wouters, Lenaert van der Buijten, 16/09/1504

item Cornelijs Jans zoon van den Aerde heeft ontvangen 2 L land na dood van zijn vader O de dorenacker W Jacop van den Aerde Z het kerkpad, pres Jan Wouters, Lenaert van der Buijten, 16/09/1504, welke 2 L land genaamd zijn 'de strepe' gelegen 'ten aerde in de acker'

F° XXXI r°

| 303-078-01 |

Cornelijs en Jan zonen Heijnric van den Aerde

Heinric van den Aerde is man van een V rogge op 'de molenacker en op een beemdeken tussen de beek en Jan Peeterssen 'molenacker'

Heijnrick Cornelis zoon van den Aerde heeft ontvangen de helft van boven genoemde gronden na dood van zijn vader, pres Cornelis Bode, Wouter Snels, Boeijen Thijs, 01/06/1494

Jan Jans zoon van den Aerde heeft ontvangen boven genoemde grond Henrick Cornelijs zoon van den Aerde op staat in zuster en broederlijk recht, pres Jan Dignen, Jacop van Aerde, …, 10/02/1499

Peeter Henrix zoon van den Aerde is man van ca 4,5 L land O 'de doncbempt' en anderzijds Claes Jan Heilens

item een V rogge op 'de molenacker' en beemdeken op de beek

item 2 voeder hooimaden in 'het dongelen' W Jan Boets O Wouter Soeten

item ca 2 L land in 'het donghelen' O Jan Boets W Jan Claes en een B heide naast de vroente en naast Jan van den Bogaerde

van deze 2 L in 'het donghelen' heeft Heijnrick Cornelijs van den Aerde een L na dood van zijn vader, pres Bouwen Tijs, Cornelis Bode, 01/06/1494

Cornelijs Henricx zoon van den Aerde en zijn broer Jan houden te leen ca een half voeder hooimaden aan de molen Tereik N de beek Z het laar, pres Cornelijs Boeije, Rombout Jan Gheerts

item Heijnrick Cornelis zoon van den Aerde heeft ontvangen dit half voeder na dood van zijn vader, pres Cornelis Bode, Bouwen Thijs, Wouter Snels, 01/06/1494

item Jan Jans zoon van den Aerde heeft ontvangen vs L land waar Henrick Cornelijs van den Aerde op staat, pres ... Dignen, Kerstiaens Reijns, Jacop van den Aerde, 10/02/1496

(in marge recht)

item Cornelijs Janssen van Aerde heeft verkregen tegen Heijndrick Cornelis van Aerde de helft van deze 4 ,5 L land die hij ontvangen had, pres Wouter de Bije, Nout Peeter Nouts, 02/04/1498

item van deze 2 L land heeft ontvangen Jan van den Aerde Jans zoon 1 L na dood van zijn vader, pres Jan Wouters, Lenaert Verbuijten,16/09/1465

F° XXXI v°

| 303-079-01 |

Jan Bellens, droogscheerder, Antwerpen, heeft verkregen bij naderschap dit vol leen, 04/03/1502, pres Lenaert Verbuijten, Jan Ghisels, Laureijs de Coster, Jan Wouters

dit heeft ontvangen VranK vs Katheline Scoijts en Jacops wettige zoon, Machiel Segher, Gielijs Berts, 01/1469, Antwerpen 01/146

Katheline Scoijts x Jacop Mertens houdt te leen 2 sister rogge op stede met huis en hof ca een half B tussen huffelaer heide en Henric van Bavele, daartoe hoort manschap zo hierna volgt

primo … (niets ingevuld) Aerts dr van Bavele houdt 7 L rogge op de stede die Bernier de Cuper in handen heeft, bezet man is Cornelijs Willem Bouwens zoon

Lijsbeth Rommouts dr van den Bogaerde houdt op vs stede 8 … rogge, bezet man is haar man Wouter Boene

Jan Smeijerman van Antwerpen houdt 4 L rogge op 'de smishof' toebehorende Jacop Gielijs Jans

Jan van den Broeck houdt 16 of 22 L rogge alzo men dat bevinden zal op stede die in handen hebben Jacob Gielijs Jans en Faes van Oekele

F° inliggend

| 303-080-01 |

dit eusel ca een B staande f° XXXII heeft 2 keer vertiend geweest, te weten Jan Ghisels die het verkocht heeft Cornelis Neel Loijcx op 30 L rogge, en Cornelis Neel Loijcx heeft van vs B ca 2 L begeven Heijndrick Janssen van Aerde op 6 L rogge, 04/03/1502

Berbelken Heijndrick van Aerde dr, onder haar jaren, met haar bezet man Cornelis van Aerde, heeft ontvangen de 2 L eusel vs, na dood van haar vader, pres Mathijs de Cuijper, Willem Luijcx, 20/01/1509

F° XXXII r°

| 303-081-01 |

item dit eusel en deze grond dat Peeter Diels had ontvangen en waar Jan Peeter de rogge op heft heeft ontvangen Marie vs Peeters dr na dood van haar vader, pres Lenaert van der Buijten, Jan van den Clote, Theus de Cuijper, Goossen Lemmens, 04/1469

dit heeft ontvangen Heijle vs Marie dr als blijkt in het nieuw boek

Jan Pauwels Kesselmans heeft bij koop verkregen tegen Heijle boven genoemd 7,5 L rogge, pres Jan Wouters, Lauwereijs de Coster, Jan Ghisels, 1499

Jan Peeters zoon de oude is man van een eusel ca een B tussen Jan Kox en Henric Stinen, item van 13 L rogge op huis en hof ca een B dat Daneel Tswolfs is O Jan Peeters zoon W Jan van den Wijngaerde

Jan Peeters zoon heeft ontvangen op dit vs eusel 15 L rogge en Peeter Diels heeft ontvangen de grond van dit eusel, pres Jan Broomans, Jan Boeije

vs 15 L rogge heeft ontvangen Jan de jonge Jan Peeters zoon na dood van zijn vader in broederlijk recht, pres Willem van den Wijngaerde, Jans zoon, Laureis van Nedervenne, Jan van den Broecke, 17/08/1468

item Gijelijs Jan Peeters zoon heeft ontvangen de 15 L rogge na dood van zijn vader, pres Lenaert Verbuijten, Nout Luijcx, Jan Ghijsels, anno 1488

Sijmon van de Venne Jans zoon heeft ontvangen een broederdeel na dood van zijn vader dat eusel 'donghelen' ca 3 voeder hooimaden tussen de kinderen Peeter Nouts en Jannijs, item 'dat ruwevenne' ca 5,5 B W Gielijs van den Wijngaerde O Willem Wevers

Gillis Gillis Jan Peeterssen heeft ontvangen deze 15 L rogge waar zijn vader Gillis Jan Peeters op staat, dit na dood van zijn vader, pres Jan Wouters, Jan Ghijsels, 10/10/1498

F° XXXII v°

| 303-082-01 |

item dit vs half B waar Jan van Ossenberge op staat heeft ontvangen Heijnrick van Ossenberge, pres Cornelijs Bode, Jan van den Bolke, 03/1494

Jan van Eijnde heeft ontvangen na dood van Heijnrick van Ossenberge in zuster en broederlijk recht navolgend half B in Popendonk, pres Jan Ghisels, Melchior van Immersele, Jan Wouters, 04/01/1501

Jan Jan Wouters van den Eijcke heeft bij koop verkregen tegen Jan van Eijnde dit half B beemd in Popendonk, pres Jan Ghisels, Gheerdt Vorsselmans, Peeter Bode, 05/150

Jan van Ossenberghe houdt te leen een half B in Popendonk N de hoeve Z Jan van Bavele kinderen, dit leen ontving hij in broederlijk recht

item Katelijn Heijnrijck Oenolfs dr x Jan Thoen Tijs hebben gezamenderhand te leen ontvangen een stede in Neerven waar Jan van Ossenberghe uitgestorven is, gelegen tussen Jan Aert Gijssels en de boschstrate, pres Jan Wouters, Lenaert van der Buijten, Heijnrick van Aken, 21/12/1493

Jan Thoen Thijs heeft gekocht tegen Cornelis van Bavele Jans zoon een V rogge die hij heffende was op Jans van Ossenberge stede in Neerven en die vs Jan Thoen Thijs nu zelf in handen heeft, pres Jan Ghijsels, Peeter Thoen Thijs, 20/05/1508

Jan van Ossenberge heeft gekocht deze 19 L rogge waar Jan Smeijerman op staat, pres Peeter van den Bogaerde, Heijn van Ossenberge, Cornelijs Bouijdens, Jan de Koster

Jan Smeijerman van Antwerpen heeft gekocht tegen Sijmoen Gielijs Jans 19 muddeken rogge erf op stede in Neerven met alle toebehoren die Jan de Koc daar had, gelegen tussen Gielijs Jan Peeters zoon en de boschstrate, en op een vierendeel B beemd in blaakt, en een V rogge dat hij heffende is op een stede die Luijc Thijs van der Eijke en zijn kinderen in handen hebben in Neerven aan de boschstrate

item Jan van Ossenberge heeft ontvangen de baten van huis en hof en van een stede die Neel de Wolf bezit en in erfwinning bezat op 9 V rogge, gelegen in Neerven tussen Gijelijs Jan Peeters zoon en de boschstrate, pres Peeter van den Bogaerde, Jan Heijlen, Lenaert van der Buten, Jan Pijck

Jan Thoen Thijs heeft na dood van zijn vrouw Katheline Oenolfs wederom verkregen van haar broers de helft van deze stede, zodat hij nu de hele stede in handen heeft, pres Jan Ghisels, Nout Thoen Thijs, en ook mede de helft van een B land daarbij gelegen, anno 1508

F° XXXIII r°

| 303-083-01 |

Cornelijs Jan Nijs zoon heeft ontvangen dit L land hieronder waar Nijs Hegs op staat en daarna zijn vader Jan Nijs, dan na dood van Jans zoon Nijs vaders op 3 L rogge daar uitgaande die nu Marie van den Bogaerde heffende is cfr f° XXXV pres Willem van den Wijngaerde, Jan Ghisels, Hein van Aken, 27/12/1498

Nijs Heghs is man van een L land N Jan Nouts Z de merstrate, daarop uitgaande 3 L rogge

eusel Daneel de Wolf

dit heeft ontvangen Jan Nijs bij koop tegen zijn vader, pres Willem van den Wijngaerde, Jacop Meeus, Nout Luijcx, Jan Luijcx, 17/08/1468

Jan Hegge Janssen heeft verkregen tegen Mathijs Koescot dit L land bij koop , 12/1498

hieruit gaan 3 L rogge cfr f° XXXV, Jan Zeebrechts, Cornelijs Hovelmans, Cornelijs Mercx, 20/01/1500

Jan Loijcx heeft dit L land gekocht tegen Jan Hegge vs, pres Cornelis Willems, Henrick van Aerde, Cornelijs Mercx, 24/04/1514

item de oude Doren Neve heeft vs L land gekocht tegen Jan Lodewix, pres Jan van den Broeck, Jan Hovelmans, 06/03/1516

(in rechtermarge)

item vs L land waar Cornelijs Jan Nijssen op staat heeft ontvangen bij koop Mathijs van den Koescot, pres Jan Wouters, Wouter Snels, Jan Gijsels, 02/03/1504

op deze navolgende grond waar Cornelijs van Bavele op staat heeft ontvangen Lijsbet Jans dr van den Broeck na dood van haar vader 16 L rogge erf welke 16 L vs Lijsbet verkocht heeft Mergriete Jans dr van den Broeck

deze navolgende grond waar Cornelijs van Bavele op staat heeft ontvangen Mergriete Jans dr van den Broeck, gezet man is haar man Peeter Willem Seegers, pres Lenaert Verbuijten, Jan Heijlen, Henric van Aken, 15/08/1476

Jan van den Broeck

Cornelijs van Bavele heeft ontvangen na dood van zijn vader Nout van Bavele 6 L rogge die hij heffende is op beemd aan 'de scoerbrugghe' tussen Peeter Hubrechts en 'de scordijc', daarop heeft Jacob Laureis een sister rogge

Jan Pijc heeft ontvangen op een stede die Daneel de Wolf bezit nabij Gijelijs Jan Peeters zoon aan de boschstrate bij koop een L rogge erf, en Lijsbet zijn wijf op zelfde stede bij koop een L rogge en nog op zelfde stede 2 L rogge die haar aangestorven zijn van haar vader Jan de Kock, pres Jan van Bavele, Jan Reijns

Jan Pijcs L rogge heeft zijn wijf ontvangen bij koop, pres Laureijs van Nedervenne, Peeter van den Broeck, Jan van den Clote, Peter van den Rijt, anno 1456

F° XXXIII v°

| 303-084-01 |

dit heeft ontvangen Michiel Jan Meeus zoon (doorgehaald)

Cornelijs Boudens zoon Willem Boudens heeft na dood van zijn vader ontvangen een muddeken land tussen sheeren strate en Gielijs Dresseleren

dit vs L land heeft ontvangen vs Cornelis Willem Boudens dr Catelijne na dood van haar vader, pres Jan Loeijcx, Boeijen Thijs, Bouwen Wil Boeuijens, gezet man is Boeijen Wil Boudens, 26/12/1485

dit heeft ontvangen Tonijs Mathijs Bouijens na dood van zijn vader in zuster en broederlijk recht, pres Wouter Bromans, Jan Bode, anno 1470

item Mathijs Boijdens heeft ontvangen de helft van dit moken land dat zijn neef Cornelijs hiervoor heeft ontvangen, pres Lauwereijs van Nedervenne, Nout Luijcx, Jan Luijcx, Cornelijs Wilboijdens, anno 1470 de zondag na pasen

Cathelijne Joos huisvrouw van der Haige Jacob Meeus wettige dr heeft ontvangen in zuster en broederlijk recht die 2 L land waar Jacob Meeussen hier onder op staat, dit na dood van haar vader vs, pres Wouter de Bie, Peeter Snels, Jan Bode, bezet ma is Gijsbrecht van der Kreke, 27/08/1478

Jacob Meeus Laureis zoon heeft na dood van zijn vader ontvangen 2 L land aan de kerk tussen de weg en Jan van den Wijngaerde

item deze V rogge, hiervoor op de andere zijde vernoemd, die Lijsbet Pijcx heeft ontvangen, en die staat op Daneel Tswolfs stede, heeft ontvangen Jan van Bavele vs Lijsbets zoon, pres Dielle Tschijsmans, Jan van der Ast, Henric van Aken, 10/06/1478

Cornelis Jans van Bavele heeft ontvangen deze vs V rogge na dood van zijn vader, op de stede waar Jan van Ossenberge op woont in Neerven Z de borchstrate O sheeren strate N Heijlken Pellen Pauwels, pres Lenaert van der Buten, Nout Luijcx, Henric Hoevelmans, Peeter Snels, 24/04/1482

(in marge

dit moken land heeft ontvangen Anna Peeter Karels dr na dood van haar moeder, pres Gheert Ingelbrechts, Cornelis Jan Nijs, Gheerdt van Elsacker, gezet man is Aerdt van de Velde, 20/08/1536

F° XXXIIII r°

| 303-085-01 |

dit heeft ontvangen Jan Michiel Jan Meeussen na dood van van Michiel zijn vader, waar Claes jan Heijlens op staat, te weten woonhuis met messie een half B, pres Jan Ghisels, Jan Wouters, Jan van den Bulcke, 15/09/1504

dit heeft ontvangen Michiel Jan Meeussen

Claes Jan Heijlens houdt te leen woonhuis met messie een half B W 'de munten' Z 'de brant'

dit navolgend vol leen heeft ontvangen Jan Wouters zoon van Alfen na dood van zijn vader , bekent aan zijn moeder Lijsbet haar tocht, pres Wouter de Bie, Heinric van Aken, Adriaen de Coninc, anno 1474

dit leen heeft vs Jan verkocht Wouter van Alfen van zijn broer, 04/07/1469

Jan van Alfen Katelijne van Houtle zoon heeft ontvangen dit vol leen na dood van zijn moeder in broederlijk recht, te weten dat zijn broer Wouter dit vol leen half zal hebben, pres Jan van den Wijngaerde, Peeter van den Broeck, Jan van den Broeck, Heijn van Ossenberge, 1457 st thomasdag

Katheline van Houtele houdt tot een vol leen een beemd in Sneppel, bezet man is haar zoon Jan,

welke gronden vs Lodewijc van Houterle des vs Katheline vader beloofde te houden tot een vol leen, pres Willem van Bouchout bastaard, Willem van den Wijngaert, Alaert van Nedervenne, Jan Reijns

item Heijlwijch Wouter Sbijen dr heeft gekocht een beemd welke zij houdt als vol leen en die placht te houden Jan Wouters van Alfen tot een vol leen, pres Cornelijs Bode, Heijn van Aken, Heijnric van den Veken, Jan van den Bolcke, 18/08/1484

Heijlwijch vs heeft na dood van haar vader gesteld tot gezet man Jan Ghisels

Jan Cornelis Boots heeft gekocht tegen Heijlken Sbien dr vs beemd in Sneppel, pres Willem Jan Wils, Heijndrick van Aerde, Jan van Bavele, Cornelis Luijcx, 24/04/1514

F° XXXIIII v°

| 303-086-01 |

Willem Cornelis van der Munten zoon heeft ontvangen 6 V rogge na dood van zijn vader Cornelijs in zuster en broederlijk recht; pres Willem Jan Wils van der Munten, Jan van den Bolck, Nout Thoen Thijs, 09/03/1506

(Heijlwijch doorstreept) Alijt Jorijs Theus dr weduwe Willem Cornelijs van der Munten heeft ontvangen in tocht deze 6 V rogge na dood van haar man, pres Jan Nout Luijcx, Jan Zeebrechts, 09/10/1515, gezet man is Jan Jorijs Theus

Jan Willems zoon van der Munten is man van 2 sister rogge op de helft van beemd 'den ouden sondach' 6 voeder hooimaden Z Gielijs van den Wijngaerde N de beek

item modo Cornelijs Jan van der Munten de ene helft bij versterven en deling en Lijsbeth zijn zuster de andere helft

item dit sister waar Lijsbet Cornelijs zuster op staat heeft ontvangen haar broers Cornelijs en Geert Jan Wils na dood van Lijsbette, pres Lenaert Verbuijten, Ghijs Vercreke, Lauwer de Coster

zelfde Jan Willems van der Munten houdt tot vs 2 sister rogge nog een sister op Johan Vorsselmans goed zoals die dat kent in het overgeven van zijn lenen

item modo Gheert Jans zoon van der Munten bij versterf en deling

item Peeter Gheert Vorsselmans zoon heeft bij koop verkregen vs sister rogge tegen Gheert Wils, pres Jan Hovelmans, Jan Nijs, 08/12/1512

Jan Brooman heeft ontvangen 6 L rogge van vs sister rogge op Jan Vorsselmans goederen waarvan de andere 10 L Jan Vorsselmans ontvangen heeft, present Jan Vorsselmans, Jan van den Broecke

item Jan Broomans heeft ontvangen 3 delen in beemd 'den ouden sondach' waar Peeter Geerts dr het andere vierendeel van heeft, pres Lauwereijs van Nedervenne, Wouter Bromans, Goossen Lemmens, 07/05/1469

item Wouter Broomans en Lijsbet zijn zuster hebben vs ontvangen na dood van hun vader, haar bezet man is haar man Bouwen Thijs Bouijdens

item Bouwen Thijs Bouijdens heeft verkregen tegen zijn zwager Wouter Bromans de helft van deze beemden, pres Jan Bode, Toen Thijs, 25/11/1470

Lijsbet Bouwen Thijs oudste dr heeft ontvangen na dood van haar vader in zuster en broederlijk recht al hetgeen waar haar vader in gerecht was, 12/10/1505

...bet Cornelis Vermunten dr heeft ontvangen na dood van haar broer Willem van 6 V rogge 3 moken, pres Willem Jan Wils Veermunten, Gerit van Elsacker, Jan van den Kreke, 09/12/1500, gezet man is Staijbers

Neesken Cornelis Vermunten dr heeft ontvangen 3 moken rogge van de 6 V na dood van haar broer Willem Cornelis Vermunten, pres Willem Jan Wils, Geert van Elsacker, Jan van de Creke, 09/12/1500, gezet man Heijndrick van Staeijen

Jan Cornelis Vermunten heeft ontvangen na dood van zijn broer Willem Cornelis Vermunten 3 moken rogge van vs 6 V, pres Willem Jan Wils Vermunten, Jan Merten Sijbs, Jan Hovelmans, 29/12/1500

item Ghise de vorster heeft bij koop verkregen vs 3 moken

Lijnken Cornelis Vermunten dr heeft ontvangen 3 moken rogge van vs 6 V na dood van haar broer Willem Cornelis Vermunten, anno 1500, gezet man is Willem Jan Wils Vermunten

F° XXXV r°

| 303-087-01 |

op dit navolgen goed en stuk beemd heeft ontvangen Gilijs Winckenborch 8 gr br, 08/1468

Jacop der Kinderen is man van een halve B beemd O het gemeen bos W Gielijs van den Bogaerde, vs half B Pauwels van den Berghe in erfwinning

item deze grond en half B heeft ontvangen Willem Putcuijps van Brecht, pres Wouter de Bie, Peeter van den Bogaerde, Willem Beelen, 08/04/1470, en (staat boven: dit ander half B dat Jacobs wij heeft) heeft nog Willem vs ontvangen dit heeft ontvangen Katelijne Mertens dr van der Braken bij koop en versterf van haar broer Jan, gezet man is haar man Cornelijs Goessen Lemmens, pres Jan Heijlen, Heijnric van Aken, anno 1475

dit heeft Jan Mertens zoon van der Braken ontvangen na dood van zijn vader, pres Adriaen de Coninc, Heijnric van Aken, 16/05/1473

Cornelijs Lenaert Wil Buijens heeft ontvangen deze beemd na dood van zijn vader die het ontvangen had bij Wouter Sbien tijd, 13/10/1505, pre Jan Ghisels, Lenaert Verbuijten, Leijs Zeebrechts

Jan Hegghe is man van 3 kw land met een schuur daarop O Jacob Laureis N Lijsbette van Oekele Aerts dr

vs leen heeft verkregen tegen Cathelijne Mertens dr van der Braken vs x Cornelis Goessem Lemmens genaamde Willem Nijs Hegx, ontvangen op 17/01/1478 ml, pres Lauwereijs van Nedervenne, Wouter de Bie, Jan Nijs

item Jacob der Kinderen heeft ontvangen 9 sch gr br, zijnde 8 sch op een half B beemd dat hij uitgegeven had Pauwels van den Berghe, en één sch op het ander half B wat Willem Putcuijps in handen heeft, en op dit laatste half B heeft Gielijs Winckenborch 8 sch die hij hierboven heeft ontvangen, pres Willem van den Wijngaerde, Lauwereijs van Nedervenne, Jacop Meeus, 03/1470

item Luijc der Kinderen zijn zuster Margriet hebben ontvangen die 8 sch gr en één sch vlaams bij dood van hun vader, 13/07/1487

Peeter van Ramdonc heeft ontvangen tegen zijn moeije Margriete der Kinderen, pres Wouter Snels, Willem Gillis Jans van den Wijngaerde, 17/09/1502

Jacop der Kinderen Luijcx zoon heeft ontvangen zijn vaders deel

F° XXXV v°

| 303-088-01 |

dit heeft ontvangen Johanne Kestiens zuster, pres Willem van den Wijngaerde Gielijs zoon, Pauwels de Coninc, Jan Nouts, anno 1470 op O L Vr dag, gezet man is Jan van Ossenberge

dit heeft ontvangen Kerstiaen Neel Wolfs zoon na dood van zijn vader , pres Jan van den Broecke, Jan van Ossenberge, Gielijs Berts, Lenaert van den Bogaerde, 13/08/1468

Neel de Wolf is man van 3 L rogge op een L land waarvan Nijs Hegghe de grond heeft O 'de meerbloc' en aan de andere zijde de meerstrate

dit heeft ontvangen Kerstiaen Neels Wolfs zoon na dood van zijn vader, pres Jan van den Broecke, Gielijs Berts, Jan van ossenberg, Lenaert van den Bogaerde, 13/08/1468

deze 3 L rogge waar Neels uitgestorven is heeft ontvangen Nout van den Bogaerde en heeft Peeter gekocht en gekregen tegen zijn broer en dat heeft hij ook ontvangen, pres Jan van Nedervenne, Gijsbrecht de Bie, 01/01/1510

Adriaen Jansen van den Bogaerde heeft ontvangen vs 3 L rogge na dood van zijn oom Nout , anno 1500

nog is vs Neel man van een blok onder heide en land ca een B in Neerven Z Neel Swolfs N Peeter van den Broeck, dit goed houdt Neel de Wolf ter erfwinning voor 11 L rogge

Adriaen Jans zoon van den Bogaerde heeft ontvangen dit bovengenoemd blok op de 11 L rogge uitgaande, na dood van zijn oom Nout, pres Jan Ghijsels, Lauwer de Coster, Lenaert van der Buijten, anno 1500

Jan Theus Thijs heeft dit verkregen na dood van zijn wijf

dit blok onder heide en land heeft ontvangen Kathelijne Neels daar haar broer Kerstiaen Neels hier boven op staat, pres Willem van den Wijngaerde Gielijs zoon, Pauwels de Coninc, Jan Nouts, anno 1470 op O L Vr dag, bezet man is haar man Jan van Ossenberge

Henric Hovelmans is man van 11 L rogge die hij heeft op vs blok

item Jan Hovelmans Henricx zoon heeft ontvangen vs rogge waar hij op gedeeld is tegen zijn broer Henrick

item deze rogge heeft ontvangen Cornelijs vs Jan Hendricx zoon na dood van zijn vader in zuster en broederlijk recht, pres Jan van den Broecke, Lauwereijs van Nedervenne, anno 1472, heeft de eed gedaan 09/1481, pres Lenaert van der Buijten, Nout Luijcx, Henric Huevelmans

F° XXXVI r°

| 303-089-01 |

Magriete Tswolfs houdt te leen vierendeel van 'scoetmans bloke' ca 7 B O 'de luten bloke' W Jan Reijns N de vroente Z Nout van Bavele

dit heeft ontvangen Wouter de Bie, pres Lenaert van der Buijten, Jan Bode, Cornelijs Bode, anno 1470 de maandag na dertiendag (6 jan, driekoningen)

Mathijs van den Vekene Jans zoon is man van de helft van beemd 'den ouden sondach' ca 6 voeder hooimaden Z de palen van Loenhout N Gielijs van den Wijngaerde (akte doorgehaald)

deze helft van 'de ouden sondach) heeft verkregen Jan Broomans en daarna Bouwen Thijs, cfr f° XXXIIII

dit heeft ontvangen Kathelijn Peeter Graets dr, pres Willem van den Wijngaerde, Lauwereijs van Nedervenne, Jacop Meeus, Lenaert van der Buijten, 08/05/1469, gezet man is haar man Lauwereis Jacops

item vs percelen waar Kathelijne Peeter Graets dr op staat en het ander derde deel hiernavolgend waar Magriet op staat dat Jan van Bruesele gekocht had, dit heeft genaardert Bouwen Thijs ...

anno 1472 modo Peeter Nouts bij versterf

item Magriet Peeter Graets dr heeft ontvangen dat ander derde deel van het vierendeel van 'de oude sondach' , pres ut ante, gezet man is haar man Peeter Noutsen

F° XXXVI v°

| 303-090-01 |

Peeter Dijckmans Jans zoon heeft ontvangen in broeder en zusterlijk recht dit nageschreven leen waar Jan Dijckman en Peeter zonen en Jan Dijcmans nog hierna op staan in de 2 naast volgende percelen, te weten ca 6 L land uitgestoken de 13 L rogge 4 oude gr en een gelte wijn (oude wijnmaat) daar uitgaande, pres Wouter de Bie, Nout Luijcx, Cornelis Bode, 24/08/1481

Jan Dijcman is man van ca 5 of 6 L land met een eind aan Leemans goed, met een ander eind aan de stede 'ten aerde', uit deze leengrond gaan 4 oude gr en”een ghelte wijn' die de kerk heeft, en deze hof is Peeter Dijcmans Jan Dijcmans broer gedeeld tegen zijn broer en hij is zijn man geworden, en deze helft heeft Peeter zijn broer te erve uitgegeven, en vs Jan Dijcman heeft 3 mannen onder hem waarvan zijn broer Peeter er een is en heeft daarop verkocht 2 L rogge (2 L rogge doorstreept en nadien bijgeschreven) Jan van den Broeck 13 L rogge

item Jan Dijckmans heeft ontvangen de andere helft van die landen hier boven genoemd waar Peeter Dijckmans op gedeeld was en te erve uitgegeven had, pres Wilbaeijens van Nedervenne, Jan van den Broeck, Lenaert van der Buijten, 11/1470

Colijn Cornelis Dijckmans zoon heeft het heergeweide betaald van navolgende 4 oude gr en gelte wijn, en ook de heerlijke rechten en zal er sterfman van zijn, heeft nog niet ontvangen of eed gedaan, 09/09/1482, pres Cornelis Bode, Nout Luijcx, Peeter van den Broeck

item Cornelis Jan Dijckmans heeft ontvangen 4 oude gr en een gelte wijn hierboven genoemd en welke de kerk van Loenhout plach toe te horen, pres Lauwereijs van Nedervenne, Jan van den Broecke, Lenaert van der Buijten, Cornelis Bode, 03/11/1470

Lenaert Colcmans heeft ontvangen 13 L rogge op Jan Dijckmans goed hem verstorven van Jan van den Broeck zijn ouder vader, pres Bouwen Thijs, Peeter Snels, Peeter Zegers, 17/05/1481

item deze vs grond waar Jan Dijckmans op staat en deze vs 13 L rogge waar Lenaert Colckmans op staat heeft ontvangen Willem Jan Luijcx zoon , pres Nout Luijcx, Ghijsbrecht van de Creke, Jan Luijcx, anno 1486 op O L Vr dag

F° XXXVII r°

| 303-091-01 |

Gillis Jacop van Aerde zoon heeft ontvangen deze molenakker na dood van zijn vader, pres Wouter Snels, Jan Thoen Thijs, Henrick van Aerde, 23/04/1514

Peeter van Bavel heeft verkregen tegen Gillis vs deze molenakker, pres Wouter Snels, Jan Thoen Thijs, 23/04/1514

Jacop van den Aerde vs Magriete zoon

Magriete Jan Meeus dr van Meere heeft ontvangen de molenakker met de westkant aan Jan Peeters en O de akker 'ten aerde', daarvan geeft zij Gielis Berts 6 L rogge, Lemmen van de Vekene 1 L, Nout van Houterle 2 L, en op 06/05/1459 heeft vs Magriete vs molenakker, groot een half B, opgedragen tot behoef van Jacop en Lijsbette, haar natuurlijke kinderen die ze had van wijlen Henrik van den Aerde, behoudens dat zij haar tocht zal houden, vs Jacop heeft manschap gedaan

item deze stede heeft ontvangen Wouter de Biede, pres Jan van der Ast, … Bode, Wouter Bromans, anno 1471

deze stede heeft ontvangen Steven van den Vekene van Dielijs Beerts, pres Willem van den Wijngaerde Janssen, Willem van den Wijngaerde Dielissen, Jan van den Broecke, Cornelis Bode, 02/1470

Jan van den Bolcke is man van stede met huis en hof hierna volgend, pres Cornelijs Boode, Hein van den Vekene, ...

Gielijs Berts Jan Berts zoon man ca een vierendeel B met een huis daarop in Terbeek N naast de ackerstrate Z Henric van den Vekene, uit dit leen gaat een sister rogge dat Jacob Wijts daarop had

op vs stede heeft ontvangen Gielis Beerts een sister rogge dat Jacop Wijts had

dit vs sister rogge heeft ontvangen Gielijs Beerts in broeder en zusterlijk recht

vs sister rogge waar Dielis Berts op staat heeft ontvangen Heijnric Beerts

dit heeft verkregen Bernaert Couwenberchs (?), 10:1481

F° XXXVII v°

| 303-092-01 |

deze navolgende 5 L rogge heeft ontvangen Dielijs Berts zoon in broeder en zusterlijk recht , pres Herman Vervloet, Heijnric van Aken, anno 1476

vs Gielijs Berts is nog man van 5 L rogge die hij heeft op 'de molenackers', de ene W de beek tegen Jan Larien beemd O Peeters zoon, de andere W Jan Peeters O de akker 'ten aerde'

van vs 5 L waar Diellijs Berts op staat heeft ontvangen Heijnric Beerts 3 L rogge erf, pres Wouter de Bie, Jan Haest, Heijnric van Aken, anno 1489 op st andriesdag, gezet man is Wouter de Bie

Herman van der Vloet heeft ontvangen de helft van huis en hof met een vierendeel B in Terbeek in 'het heerveken' dat toebehoren plach Peeter van den Heervekene

item deze vs 8 L rogge waar Heijlwich Hermans dr van den Vloet op staat heeft ontvangen Jan Heijnricks zoon van Aken na dood van zijn moeder , pres Jan Gijsels, Lenaert van der Buijten, 12/03/1493

(in marge) vs 8 L rogge waar Jan Heijndrick van Aken op staat heeft ontvangen Claus Heijndrick van Aken na dood van zijn broer vs, 17/11/1498

vs Hermans wijf heeft ontvangen de andere helft van vs huis en hof, bezet man is vs Herman

deze 2 percelen waar Herman van der Vloet en zijn wijf op staan heeft ontvangen Magriete Claus Jan Heijlens dr , pres haar neef Peeter Mertens, Lenaert van der Buijten

deze navolgende percelen waar Magriete Claus op staat heeft ontvangen Rombout Jan Gheerts zoon Jan, pres Jan Loeijcx, Henric van Aken, Jan Heijlen

dit perceel waar Jan Rombout Jan Geerts op staat heeft verkregen Jan Wouter

item Herman van der Vloet heeft ontvangen 8 L rogge op vs stede die Magriet Claus dr heeft ontvangen, pres Henric van Aken, anno 1471

deze vs 8 L rogge heeft ontvangen Heijlwijch vs Hermans dr, pres Peeter Bode, Peeter Snels, Ghijsbrecht ...

deze vs 8 L die Claus Henricx van Aken zoon na dood van zijn broer in broeder en zusterlijk recht heeft ontvangen die heeft ontvangen Marij Henric van Aken dr, pres Henric Leemans, Laureis van Aerde, Claus Verheerstraten, 10/08/1520

F° zonder nummering r°

| 303-093-01 |

in het oud leenboek f° X is de stede Geerts van den Cloote begrepen in het vol leen wijlen mr Heijndrick van Meere

in het leenboek getekend b f° XI is deze stede uit vs vol leen gekomen en van zelfde stede is daarin geroyeerd

in het leenboek getekend C f° XVIII is deze stede niet geschreven in het vol leen van wijlen mr Heijndrick van Meere

in zelfde leenboek f° XLII blijkt hoe zelfde stede is uitgegeven Jan van den Cloote bij Magriete Jan Heijndricx wijf voor 3 halster rogge

item van deze stede is uitgebleven van vs leenhof mr Heijndrick van Meere in het leenboek f° XIX getekend D en het ontvang van deze stede in het leenhof van Arenberg f° XLIX

zelfs zo vs blijkt in het vol leen mr Heijndricx in het leenboek getekend E f° X de het ontvangen f° LVIII

F° XXXVIII r°

| 303-094-01 |

Henric de Coster is man van 2 L land N Lemmen Goessens Z zijn zelfs

en dit is nu heiveld en heeft ontvangen Goessem Lemmens, pres Willem van den Wijngaerde, Nout Luijcx, Jan van Ossenberge, Theeus de Cuper, 19/03/1469

item dat Marie Goessems dr heeft ontvangen vs 2 L land, gezet man is haar man Jan Loijcx, pres Nout Luijcx, Henric Loijcx

Jan Hegge Janssen heeft vs heiveld verkregen tegen Jan Loijcx, pres Cornelis Jan Luijcx, Heijndrick van Aerde, Cornelis Mercx, 24/04/1514

Jan Gheerts zoon van den Bogaerde is man van 3,5 B heide op 'de hasselinc' Z de gemeen strate N Peeter van den Rijt

F° XXXVIII v°

| 303-095-01 |

item dit navolgend voeder hooimaden waar Jannijs Loeijcx op staat heeft ontvangen Heijnric Loeijcx vs Jans zoon, pres Wouter de Bie, Peeter Zeeghers, Ghijs Vercreke, anno 1489 op st thomasdag

Jannes Lodewijx is man van een voeder hooimaden op 'de breede beke' tussen Willem van Diest en Mathijs kinderen van der Eijke, van welk voeder Jannes Lodewijx vader ter tijd heeft gegeven Pauwels de molenaar op 6 muddeken rogge jaarlijks

item dit vs voeder hooimaden waar Heijnrick Jans Loeix op staat heeft ontvangen Cornelijs van den Broecke, pres Lenaert van der Buijten, Jan Ghisels, 05/1494

Henric Oenolfs is man van 2 B heide aan 'het gherechte' van Loenhout tussen Jan van den Cloote en Katheline van Ossenberghe

dit heeft ontvangen Lijsbet Claus Vos dr, cfr f° XLV

dit heeft ontvangen Lisbet Cloos f° XLV en is hier dood

F° XXXIX r°

| 303-096-01 |

item de gronden en stukken van erven hebben verkregen Henricx zonen van Ghestele als beneden blijkt en hielden daarin een V rogge erf , dit heeft ontvangen Henrick Henrick van Ghestele in broederlijk recht, pres Gielijs Sijmons, Cornelis van den Aerde, 05/03/1470

Henricx zonen van Ghestele hebben ontvangen de helft van 4,5 B land en heide O sheeren strate of vroente en aan de andere kant Willem Vos, en van een beemdeken een voeder hooimaden N aan Heijn van de Vekene O Jan Peeters zoon

dit heeft ontvangen Jan Henricx van den Aerde als Jan van den Broecke en Jan Dignen bij hun eed, en ontving en kreeg tegen Jan Dignen met vs goederen de andere helft van nakomend perceel waar Kerstiaen Reijns van Ghestele de helft van ontvangen heeft als vs mannen ook op hun eed gedaan hebben, anno 1470 zondag na versworen (=verloren) maandag

item dit vs perceel waar Jen Hendricx zoon van den aerde op staat heeft ontvangen Cornelis Jans zoon van den Aerde na dood van zijn vader, pres Jan Wouters, Lenaert van der Buten, 16/09/1504

Lijsbette Henricx dr van den Aerde heeft ontvangen na dood van haar vader, gezet man is Cornelijs van Aerde, pres Mathijs Cupers, Willem Jan Luijcx, 20/01/1509

Jan Reijns van Ghestele is man van de wederhelft van vs goederen

item heeft Kerstiaen Reijns zoon van Ghestele ontvangen de helft van deze percelen ca een B en een half vierendeel, hem verstorven van Reijns van Ghestele zijn vader, pres Lenaert van der Buijten, Jan Bode, Cornelijs Bode, anno 1470 de maandag na dertiendag

Peeter Kerstiaen Reijns heeft ontvangen vs B en een half vierendeel na dood van zijn vader, pres Wouter Snels, Cornelis van den Broeck, Jan Mertens, 23/04/1514

F° XXXIX v°

| 303-097-01 |

item Jan Reijens en Heijnric Jan Reijns en Peeter Jan Reijns zonen ontvingen in broeder en zusterlijk recht deze navolgende 8 B heide, pres Peeter Zegers, Heijnric Zebrechts, 10/07/11485

Jan Reijns is man van 8 B heide op 'de hasselinc' W Willem Oems O de vier B die Jan van den Bogaerde zijn, item van 2 B in Terbeek op 'het gemeen laer' N Jan van den Wijngaerde Z Jan Dijcmans

navolgende percelen heeft ontvangen Willem de Molder na dood van juffr Katelijne Tswalen zijn moeder, pres Nout Luijcx, Jacob Meeus, Jan Loeijcx, 10/01/1477

deze navolgende percelen waar juffr Katelijne van Reet op staat heeft ontvangen juffr Katelijne Tswalen, pres Jan Loeijcx, Jan van Staeijen, 24/081476

juffr Katheline van Reet houdt te leen een beemd in 'marem' ca 5 vierendeel B tussen 'de boecheester' en Thijs kinderen van Marem

deze navolgende percelen heeft ontvangen Willem de Molder na dood van zijn moeder van juffr Katelijne Tswalen, pres Nout Luijcx, Jacop Meeus, Jan Loeijcx, 10/01/1477

deze navolgend percelen waar juffr Katelijne van Reet op staat heeft ontvangen juffr Katelijne Tswalen na dood van haar moeder, pres Jan van Staeijen, Jan Loeijcx, 08/1475

zelfde juffr Kathelijne heeft van de heer ontvangen 5 vierendeel B beemd aan vs 5 vierendeel en die haar vader Jan van Reeth destijds te erve nam tegen Willem van Pulle om 7 arnhemse gld, bezet man is Meeus van Volenbeke, wnde in Hombeek

item Cornelijs Jans zoon van Bavel heeft ontvangen die 8 B heide die toe plach te horen Jan Reijns kinderen, pres Bouwen Thijs, Heijnrick Loeijcx, Jan van Bavel, 06/03/1493

F° XL r°

| 303-098-01 |

Gielis Jans is man van een V rogge op land aan 'de dorenacker' in 'ten aerde' tussen Jan van Ghestele in beide zijden, en van een V Rogge op land aan 'de doncbempt' ook tussen jan van Ghestele aan beide kanten

Jan Meijs Putcuijps is man van een B beemd aan juffr Katheline van Reet N Pauwels van den Berghe

dit vs B beemd heeft ontvangen na dood van Jan Meijs Putcuijps voor de helft Laureijs Meijs Putcuijps en Cornelijs Jan Meijs zoon de andere helft in broederlijk recht, pres Peeter van den Bogaerde, Heijnric van den Bogaerde, anno 1463 zondag voor allerheiligen

item de helft van vs B die Laureijs ontvangen had daarvan heeft ontvangen Meijs vs Laureijs zoon die 3 delen van het half B in broederlijk recht, pres Jan van den Broeck, Jacop Meeus, anno 1469 O L Vr dag

item dit vs half B dat Lauwereijs Meijs Putcuijps had ontvangen heeft ontvangen Meijs de vs Laureijs voorzoon, pres Lauwereijs van Nedervenne, Jan Bode, Nout Luijcx, 21/08/1469

dit is hier al dood en volgt hierna f° XLVII en Thomas heeft dit B geheel

F° XL v°

| 303-099-01 |

item Bele Heijnrick Vischers dr heeft ontvangen het 5de deel in 1,5 L land op 'het lisschot' tot behoef van haar dochter Line waarvan vader was Jan Diel Jans, pres Lenaert van der Buijten, Jan Hovelmans, Jan van den Bolk, 06/10/1493, gezet man is Jan Nouts de jonge

dit heeft ontvangen Wouter na dood van vs Jan zijn broer, in broederlijk recht, pres Willem van de Wijngaerde, Jacop Meeus

dit heeft ontvangen Jan vs Gielijs zoon in broederlijk deel na dood van zijn vader

Lijsbet Cornelis Gillis Jans dr heeft nu het geheel gekregen, gezet man is Willem Gillis Jans

nu Willem Gillis

Lijsbet Cornelis Gillis Jans dr heeft gekregen bij koop tegen haar broeer Gillis 4 vijfdedelen, gezet ma is haar oom Willem Gielis Jans

Gielijs Jans vs is man van ca 1,5 L land op 'het lijsscot' tussen 'de bolcacker' en Gielijs Jan Peeters, item van een V rogge op een beemdeken 'tdoncbeemdeken' ca een voeder hooimaden tussen de beek en molenakker, zoals hierna volgt op Jan Peeters

Gillis Cornelis Gillis Jans zoon en zijn zuster Lijsbet hebben ontvangen de 4 vijfde delen van vs 1,5 L land, na dood van hun vader Cornelis, hoewel hij niet te boek staat, pres Heijndrick van Aken, Jan Wouters, Lauwereijs de Coster, 29/12/1498

Lijsbet Cornelis Gillis Jans dr heeft bij koop verkregen tegen Kateline Jans Gillis Jans dr het 5de deel in 1,5 L land, alzo nu het geheel, pres Jan van den Bolcke, Lauwereijs Zebrechts, 17/01/1501, gezet man is Willem Gilis Jans

dit navolgend beemdeken heeft ontvangen Thoen des vs Wouters dr in zuster en broederlijk recht na dood van haar vader, pres Willem van den Wijngaerde, Lenaert van der Buten, 29/09/1479

dit beemdeken heeft ontvangen Wouter Bromans, pres Laureijs van Nedervenne, Jan Wils, Jan Bromans, 17/08/1468

de jonghe Jan Peeters zoon heeft ontvangen een beemdeken ca een voeder hooimaden dat voortijds te erve gegeven was om vs V rogge die Gielis Jans ontvangen heeft en hiervoor te boek staat

item dit navolgend stuk land heeft ontvangen Heijlwijch Hermans dr van der Vloet na dood van haar vader, pres Cornelijs Bode, Peeter Snels, Ghijsbrecht van den Creke, haar gezet man is haar man Henric van Aken, 12/03/1483

item Herman van der Vloet is man van een stuk land ca 4 L 'de dorenacker' in Sneppel O Lenaert van der Buijten W de weg van Sneppel naar de kerk, pres Pauwels de Coninc, Jan van Bavele, Jan Nouts, 27/02/1470, en hierop heeft Jacop van Brecht een sister rogge dat hij van Willem van den Wijngaerde te leen houdt

item vs 'dorenacker' heeft ontvangen Doren Neeve x Kathelijne Jan Meeus dr dr, pres Peeter Zegers, Heijn van Aken, Ghijsbrecht Vercreke, 08/10/1486

vs 'dorenacker' heeft ontvangen Doren Neve de jonge x Lijsbet Voorspoels bij koop van zijn vader Doren Neve de oude, pres Willem Vermunten, Jan Hovelmans, 16/06/1500

F° XLI r°

| 303-100-01 |

Anthonis Pauwels Ijden zoon is man van 4,5 oude gr die zijn vader kocht tegen Sijmon Alaerts van Nedervenne op een heiblok N Jan Leemans Z stapelheide, item van beemdeken ca een voeder O de beek W het bos op straelge, item van 6 L rogge op een stuk land 'de dorenacker' ca een V in Sneppel N Henric van der Buten Z de weg daar men naar Sneppel gaat, hier geen kommer dan een sister rogge dat Jan van den Wijngaert daarop heeft

dit vs beemdeken waar Antonijs Pauwels Ijden op staat heeft ontvangen Jan Pijc en Lijsbet zijn wijf elk de helft, pres Lauwereijs van Nedervenne, Jan van den Broeck

dit vs beemdeken heeft ontvangen Jan van Bavele bij koop heel en al, pres Laureijs van Nedervenne, Peeter van den Broeck, Jan van den Clote, Jan van den Bogaerde, anno 1471

dit beemdeken heeft ontvangen Cornelis van Bavele vs Jans zoon na zijn vaders dood

item vs beemdeken heeft ontvangen Jan Aert Gijsels , pres Willem van den Wijngaerde, Lenaert van der Buijten, Jan van den Bolke, 10/01/1496

item dit vs beemdeken heeft ontvangen Aert Jan Ghisels na dood van zijn vader Jan Aert Ghisels, pres Willem Vermunten, Gielis van den Wijngaerde, ,,, 02/06/1516

Jans van Bavel zoon Cornelijs heeft ontvangen dit beemdeken voor een half voeder hooimaden

de helft van dit beemdeken waar Jan Aert Ghijsels op staat heeft ontvangen Marije Jan Thijs Sijmons dr na dood van haar moeder Jan Aert Ghijsels huisvrouw, 15/09/1516

Cornelis Jan Pauwels Kesselmans heeft verkregen tegen Aert Jan Ghijsels de helft van vs beemdeken waar Aert Jan Ghijsels op stond en waarvan Marie Jaan Thijs Sijmons dr de andere helft heeft

F° XLI v°

| 303-101-01 |

Laureijs Jacops zoon van Nedervenne is man van 2 L land die Alaert van Nedervenne waren in 'het heechtsche bloc' O Jan van den Wijngaerde W Jan Heghs

zelfde Laureijs is man van na beschreven goederen hem verstorven van zijn moeder Margriete Ansoms Weerts dr

primo stede met toebehoren in Huffel tussen Peeter Coemans en Heijnric Blox ca een L

item voeder hooimaden 'dat rietbeemdeken' gelegen in de weduwe tussen Gielis van den Wijngaerde en Jan Lodewijcx

item een eusel 'tcleij' in Sneppel tussen Jan Bromans en Peeter van der Ast, ca 3 L land

item 'de ameij blok' ca 2 L land en een voeder hooimaden daaraan tussen de beek' en de heerstrate

F° XLII r°

| 303-102-01 |

deze navolgende 10 B heide heeft Heijnric van Aken gekocht tegen Lenaert Heijnric Nout Peeters zoon, op uitgaande een sister rogge, pres Jan Heijlen, Lenaert Verbuijten, Heijnric Hoevelmans, 10/02/1477

Ledenaert Henric Nout Peeters zoon is man van 3 vierendeel B in eusel in Sneppel dat Jan Vorsselmans was W Pauwels Jan Ijden Z Sijmon van Dietvoirt kinderen

nog van een sister rogge op 10 B heide toehorende Jan van den Lare gelegen naast 'het gherechte' dat toehoren plach Henrik Peeter Heijlens en is te weten dat vs Ledenaert vs 10 B heide voor zijn pacht zelf aanvaard heeft

Jan Janssen van der Buijten heeft ontvangen dit eusel na dood van Henrick van der Buijten zijn oom in broeder en zusterlijk recht, pres Jan Ghijsels, Jan Wouters, Willem Jan Wils, 07/09/1506

Marie Peeters dr van der Buijten is hierop gedeeld en heeft dit ontvangen, gezet man is Machiel van Elsacker haar man, pres Jan Ghisels, Heijn Leemans, 15/05/1508

Heijndrick Cleijs heeft ontvangen op dit eusel een halster rogge, pres Cornelijs de Coninck, Jan Ghijsels, 18/03/1507

item dit deel waar Jan van den Cloote op staat hierna volgend heeft ontvangen Heijn van Aken, anno 1486, pres Jan Ghijsels, Gheert Vorsselmans

en heeft ontvangen de helft de jonghe Jan van den Clote en Peeter zijn broer de andere helft na de dood van zijn vader, pres Jan van den Broeck, Laureijs van Nedervenne, anno 1469

Jan van den Cloete is man van een sister rogge op vs 10 B heide

nog heeft hij ontvangen een stede een V land in Sneppel aan 'het valveken' aan de erven van vs Jan van den Cloete zoals hij dat te erven genomen heeft tegen Magriete Jan Heijmericx wijf om 3 halster rogge

vs stede heeft ontvangen de ene helft de jonge Jan van den Clote en Peeter zijn broer de andere helft na dood van hun vader, anno 1469

vs stede waar Jan van den Clote op staat heeft ontvangen Willem Nijs Heegs na dood van Jan van den Cloote, anno 1489, pres Cornelijs Boede, Peeter Seegers, Heijn van Aken

waar Willem Nijs Hegs op staat heeft ontvangen Cornelis Buijs

Henric van den Bogaerde Jans zoon is man van 3,5 B heide op 'de hesselinc' Z de gemeen strate N Peeter van der Ast

dit heeft ontvangen Lenaert van den Bogaerde vs Henricx zoon in broederlijk recht, pres Jan van den Broecke, Laureis van Nedervenne, Peeter Nouts

item Cornelijs Jans van den Cloet huisvrouw heeft ontvangen haar tocht van deze stede, pres Lenaert Verbuijten, Jan Ghijsels

item vs stede waar Jan van den Clote placht te wonen en Willem Nijs Hegs plach te behoren heeft ontvangen Claus Peeter Haeijen zoon, pres Jan Cornelis Bode, Jan van den Bolke, Henrick Lenaerts van den Bogaerde, anno 1496

F° XLII v°

| 303-103-01 |

Willem Lenaert Willem Buijens heeft gekweten een sister rogge van zijn leengoederen hieronder tegen juffr Katrijne van de Vekene huisvrouw van Melchior van Immerseel, pres Henric Leemans, Wouter Snels, peeter van Onstaeijen, Michiel van Elsacker, dit heeft peeter Peeter Heerls van Hoogstraten opgedragen en heeft Willem ontvangen, 27/05/1531

Gielijs de Dresselere Henrix zoon houdt te leen een L land aan 'de breeacker' tussen Diericx van den Boghaerde kinderen en de heerstrate

item houdt hij in erfwinning land dat van zijn ouders gebleven is dat Jacob Laureijs te leen houdt gelegen O Gheert Tswolfs (nu Goessen Lemmens) W op de waterlaat

item 2 L land N Jacob Laureijs Z Jan Pauwels

en 3 kw land N Gielijs Jans W Jan van den Wijngaerde, en van deze erfwinningen gaat een sister rogge

item vs percelen waar Pauwels de Coninc op staat heeft ontvangen Wil Boeijens, pres Heijnric van Aken, Cornelijs Hovelmans, Ghijsbrecht van de Creke, 05/12/1486

item heeft ontvangen Cornelijs Willem Boeijdens zoon een L land dat Gilijs de Dreijsele plach toe te horen

deze 3 percelen heeft ontvangen Willem Lenaert Wil Beijens na dood van zijn vader, 13/10:1505, pres Jan Ghisels, Lenaert Verbuijten, Leijs Zebrechts

F° XLIII r°

| 303-104-01 |

item Aellijt Jans dr van der Ast heeft ontvangen na dood van haar vader huis en hof met een eusel een B en nog 'het cleij' daartoe behorend, pres Gheert Vorsselmans, Jan Ghijsels, 10/1487

Jan Henrick Leijs Romboutssen heeft ontvangen in broeder en zusterlijk recht na dood van zijn moeder Alijt van der Ast vs goed, pres Jan Gijsels, Lenaert Verbuijten, 07/1504

Jan van der Ast is man van huis en hof aan de vroente of strate W aan het einde

item van een vierendeel heiveld O Magriete van den Eijnde huis W vs Jan van der Ast huis en hof

item een B land N 'de vlasscaert' W Marie Hovelmans

item 2,5 B op twee blokken op 'het middelaer' N Jan Nouts en Peeter van der Ast kinderen langs de andere zijde

item van 9,5 muddeken rogge erfrente op 'ghiben berchmans stede' aan de heide aan de strate, en van 2,5 L rogge op 'wouters stede' tussen 'duicbanc' en Willem Hasen

item Gherit Peeter Gheerts zoon van der Buijten heeft ontvangen in broeder en zusterlijk recht een heiveld 'de middelaer' aan sheeren strate Z 'cloetmans berlevenne' N Faes Bertens, gezet man is Ariaen Gheerts zoon Verbuijten zijn oom, pres Cornelijs Bode, Gheert Vorsselmans, Jan Luijcx, 23/02/1485

item vs heiveld 'de middelaer' waar Geert Peeter Geert van der Buijten op staat heeft ontvangen Nout Peeter Nouts zoon behoudens dat vs Geert zal behouden 11 L rogge in broeder en zusterlijk recht

Janne Gheert Peeters dr van der Buijten vs Gheerts zuster heeft ontvangen vs 11 V rogge , haar gezet man is haar man Jan van der Withaghen, pres Heijndrick Leemans, Jan Loijx, Nout Peeter Nouts, 20/03/1510

F° XLIII v°

| 303-105-01 |

dit halster rogge waar Merten Jan Heijlens zoon hieronder op staat en nadien Peeter Jan Mertens Heijlen heeft ontvangen Wouter de Bie, pres Herman van der Vloet, Heijnric van Aken, Ghijsbrecht van de Creke, 31/08/1478

Merten Jan Heijlens zoon is man van een halster rogge op beemd op het hoogbos tussen Pauwels Jan Ijden en Peeter Lodewijx enerzijds en anderzijds Henrix Haest kinderen, Willem van Diest heeft deze beemd in erfwinningen

item Peeter Merten Jan Heijlens zoon heeft dat halster rogge ontvangen in broederlijk recht

item Peeter Merten Jan Heijlens zoon houdt nog te leen 10 L rogge die zij heffen op 9 B heide in Vossingers, en welke 9 B vs Willem Oem en Claeus Vos in erfwinning genomen hebben, deze 9 B gelegen O de weg naar Hoogstraten en langs de andere zijde Jan Nouts

item van vs 10 L rogge heeft Lijsbet Claeijs Vos 5 L gekweten

Diederic Dibbout houdt te leen de andere 5 L op 9 B heide in Vossingers waar Peeter Mertens Jan Heijlens hierboven op staat en waarvan de wederhelft toekomt Lisbet Claus Vos, en welke 5 L vs Diederic verkreeg tegen Peeter Merten Jan Heijlens met consent van vs Peeters oudste zoon die de andere kinderen verving, pres Jan Heijlen, Lenaert van der Buijten, Nout Luijcx, Henrick Hoevelmans, Henric van Aken, 02/02/1479

deze 5 L rogge waar Dieric Dibbouts op staat heeft Henric van Aken gekocht en gekweten, pres Lenaert van der Buijten, Geert Vorsselmans, Jan Gijsels, 09/03/141489

F° XLIIII r°

| 303-106-01 |

Peeter van den Aerde Jans zoon is man van een derdedeel B beemd aan de molen 'ter eijck' N de molendijk Z de nonnen van Antwerpen

item halve B in 'de doncbempt' N Heijn van den Aerde en de andere zijde Jan Reijns

item 5 V rogge op akker een halster land 'ten aerde' in de akker N Jan Reijns van Ghestele en op de andere kant Claeus Jan Heijlen, dit heeft Magriete Peeter van den Aerde

en op 4,5 muddeken land 'ten aerde' Z het kerkpad N Claeus Jan Heijlens welke 4,5 muddeken houdt vs Peeter zelf voor de helft en de andere helft Katheline Jans wijf van den Aerde was

en op 'de molenacker' van achter te voren op de westzijde van de akker 'ten aerde' W Jan Reijns van Ghestele met een beemd, en deze molenakker hebben in handen Peeter Minne en de jonge Jan Peeters zoon

uit vs 4,5 moken en uit de molenakker gaan tussen 5 of 6 V erfrogge, en deze vs Peeter van den Aerde heeft 5 mannen onder hem

dit hebben Cornelis en Jan Henricx zonen van Aerde cfr f° XXXI en Nout Luijcx als blijk andere zijde van dit blad

F° XLIIII v°

| 303-107-01 |

Willem Jan Luijcx heeft ontvangen na dood van zijn vader het vierendeel van 2,5 voeder hooimaden waar Lucas van Eijk op staat, pres Mathijs Tscupers, Cornelijs Mercx, 20/01/1509

Gabrijel Jan Jan Luijcx heeft ontvangen een vierendeel van vs 2 voeder hooimaden na dood van zijn grootvader Jan Luijcx, gezet man is Willem Luijcx

hierna volgen 5 mannen van leen van Peeter van den Aerde

dit heeft ontvangen Nout Luijck Thijs, pres Jan Luijcx, Jan van Ossenberge

item vs 2,5 voeder waar Nout Luijcx op staat heeft ontvangen Jan Nout Luijcx na dood van zijn vader, Cornelijs Cleijs, Luijc Nout Luijx, anno 1496

Lucas van der Eijke is man van 2,5 voeder hooimaden ter eijke bij de molen

Jan Haest heeft ontvangen het 6de deel van het 3de deel van de helft van 'de donckbeemt', pres Jacob Meeus, Jan Boeije, Cornelijs Boeije, 16/08/1567

Jan Nouts en zijn wijf, Cornelijs Henricx zoon van den Aerde en zijn broer Jan hebben alle 3 zoveel ontvangen van deze beemd als Jan Haest vs, pres Peeter Vorsselmans, Jacob Meeus, Jan Nouts, anno 1468

Peeter van den Aerde Henrix zoon is man van de helft van 'de doncbempt'

hebben Cornelis van den Aerde en Lijsbet Jan Nouts wijf

Kerstiaen Reijns zoon van Ghestele, 16/08/1468

dit heeft ontvangen Peeter Kerstiaen Reijns na dood van zijn vader, pres Wouter Snels, Cornelis van den Broeck, 27/04/1514

Reijnier van Ghestele is man van een halster rogge op 'de molenacker' van achter tot voor, en op 'dorenacker', en op land aan de kerkpat

dit sister rogge waar Anthonijs van Baerle op staat heeft ontvangen Herman van der Vloet bij koop, pres Lenaert van der Buijten, Henric van Aken, anno 1485

item dit sister waar Herman van der Vloet op staat heeft ontvangen Heijlwich vs Hermans dr na dood van haar vader, pres Cornelis Bode, Peeter Snels, Gijsbrecht van de Creke, ,,

item vs sister waar Heijlwich van der Vloet op staat heeft ontvangen Magriet Thijs huisvrouw van Leemputten, pres Willem van Staeijen, Jacop de Vischer, 12/01/1496

dit heeft ontvangen Anthonis van Baerle haar zoon, pres Laureijs van Nedervenne, Jacop Meeus

Janne van Nedervenne dr +Jacob van Nedervenne is gestorven uit een sister rogge dat zij had op vs goed waar Reijnere van Ghestele op staat

dit heeft ontvangen Henrick Henricx zoon van Ghestele in broederlijk recht, 02/1470

Henric van Ghestele is gestorven uit een halster rogge dat hij had op vs goed

Kerstiaen Reijns heeft ontvangen dit halster rogge waar Hendrick van Ghestele op staat en zijn vader verkregen had tegen Heijndrick Heijndrick van Ghestele, pres Heijndrick Leemans, Jan van den Broeck, Jan Leijs, 19/03/1500

vs Peeter van den Aerde heeft op vs goederen een halster rogge

Cornelijs Kerstiaen Reijns dr met haar gezet man Jan Heijghens heeft vs halster ontvangen na dood van haar vader, pres Jan Loijcx, Jan van Bavele

Cornelijs Philips Jan Ghertssen heeft vs halster ontvangen va Magriete van Leemputten en haar dochter Berbele

F° XLIIII r° bis

| 303-108-01 |

Peeter Kerstiaen Reijns heeft deze 2 L land ontvangen, als voorafgaand, als voor

Kerstiaen Reijns heeft verkregen tegen Claes van Aerde 2 L land van de 8 L hieronder waarvan Peeter Diericx van Aerde de andere 6 L heeft, pres Jan Ghisels, Lauwereijs de Coster, 08/1498

item Claeijs van Aerde alias Claeijs Moeijkens heeft ontvangen 'de dorenacker' ca 8 L in 'ten aerde' in 'de ackere' Z Cornelijs van den Vekene min 2 L die Jans van Ghestele plach te zijn N Peeter Bode, pres Cornelijs Bode, Jan Dijckman, Jan van den Aerde, 01/0470

Peeter Diericx van den Aerde heeft gekregen van Claes van Aerde van de 8 L land hierboven de 6 L en daar baten op gegeven circa 20 lichte gld, pres Lauwereijs de Coster, Jan Ghisels, 02/04/1497

nog heeft Claeijs vs ontvangen 4,5 L land in zelfde akker Z het kerkpad en op de andere zijde Peeter Bode waar Claeijs Jan Heijlens plach te zijn, pres Cornelijs Bode, Jan Dijckmans, 01/1470

deze vs 4,5 L heeft ontvangen na dood van Claus van den Aerde Cornelis Claus zoon van den Aerde, pres Jan Ghisels, Jan van Aerde, Jacop van Aerde,25/03/1504

nog heeft Claeijs van den Aerde vs ontvangen de ene molenakker W de beek tegen Jan Larien Z Wouter Bromans molenakker die Jan Peeters plach te zijn, pres Cornelijs Bode, Jan Dijckmans, 01/1470

item vs molenakker heeft ontvangen na dood van Claus van Aerde Cornelijs Claus zoon van den Aerde, pres Jan Gijsels, Jan van Aerde, Jacop van Aerde, 25/03/1504

item Lijsbet Jan Nouts huisvrouw Hendricx dr van den Aerde heeft ontvangen een halster rogge op 9 L de helft van 4,5 L op de helft westwaarts, gelegen 'ten aerde' in 'de ackere' Z het kerkpad en heeft in handen Claeijs van Aerde boven vermelditem nog op de ene molenakker die Claeijs Moeijkens boven genoemd ook in handen heeft, pres Willem van den Wijngaerde Gielis zoon, Lauwereijs van Nedervenne, Jan van Ossenberghe, 02/1470

dit heeft gekocht Cornelijs Broukens, anno 1483 (in marge: Cornelis van den Broeck)

Jan van Aerde Janssen heeft ontvangen tegen Peeter Diericx van den Aerde 2 V rogge op de 6 L land die Dierick ontvangen heeft, pres Heijndrick Leemans, Jan Heijndricx, Nout Thoen Thijs, 20/03/1510

Peeter Diericx van den Aerde heeft ontvangen bij calengiering van Cornelis Hendrick Jan Geertssen een sister rogge , pres Jan Cornelis Bierts, Wouter Wouters, Peeter Jan Petermans, 17/10/1500

F° XLIIII v° bis

| 303-109-01 |

Cornelijs Hendricx zoon van den Aerde heeft ontvangen een halster rogge erf na dood van zijn vader op zelfde panden waarop zijn zuster Lijsbet x Jan Nouts haar halster heeft ontvangen

Henrick Cornelijs zoon van den Aerde heeft ontvangen na dood van zijn vader wat hierboven staat, pres Cornelijs Bode, Wouter Snels, Bouwen Thijs, 01/06/1494

Lijsken Hendricx dr van den Aerde heeft ontvangen van de helft van de doncbeemden een half voeder hooimaden Z haar zelfs N Cornelijs van den Aerde haar broer, pres Willem van de Wijngaerde Gielis zoon, Lauwereijs van Nedervenne, 02/1470, bezet man is haar man Jan Nouts

vs stuk beemd heeft ontvangen Cornelijs Jan Nouts bij koop en versterf van zijn moeder, pres Lenaert van der Buijten, Lauwereijs de Coster, Gijs de vorster, 02/1488

Heijndrick Cornelis van Aerde heeft verkregen bij koop tegen Cornelijs Jan Nouts vs stuk beemd voor 13 L rogge, 13/11/1502

Cornelijs Jan Nout heeft ontvangen 13 L rogge op de doncbeemt, pres Jan Ghisels, Jan van Bavele, 13/11/1502

Cornelijs Hendricx van den Aerde heeft ontvangen van de halve doncbeemden een voeder hooimaden waarvan zijn zuster Lijsbet dat ander half voeder van heeft ontvangen, 02/1470, pres Willem van de Wijngaerde Gielis zoon, Lauwereijs van Nedervenne

item zelfde voeder hooimaden waar Cornelijs van den Aerde uitgestorven is heeft ontvangen Henrick Cornelijs zoon van den Aerde na dood van zijn vader, pres Bouwen Tijs, Cornelijs Bode, Wouter Snels, 01/061494

Henrick Cornelis zoon van den Aerde heeft nog bij koop verkregen van Jan van den Wijngaerde vs 13 L rogge boven vermeld, pres Jan Loijcx, Jan van Bavele, 24/04/14...

F° XLIIII r° tris

| 303-110-01 |

item Willem Gielijs zoon van den Wijngaerde heeft ontvangen de percelen van leen zo navolgende en welke hij verkreeg tegen Adriaen Meeus van Antwerpen

primo dat begijnhof in Neerven waar Alaert van Nedervenne plach te wonen

nog 'de porthof' daaraan O Lauwereijs van Nedervenne W het begijnhof vs

'het latbosch' W met de opstallen ter nedervensche strate uitgaande aan Rombout Conincs N Lauwereijs kinderen van Nedervenne

en van deze percelen heeft hij beloofd te geven aan Adriaen vs 6 sister rogge jaarlijks

en heeft nog aan Willem gegeven 'tgroot block' 1,5 B N en W 'den bolck' O Lauwereijs van Nedervenne W Jan van den Wijngaerde, dit laatste stuk voor 8 gld jaarlijks, pres Willem van den Wijngaerde Jans zoon, Jan van den Wijngaerde zijn broer, Lauwereijs van Nedervenne, Lenaert van der Buijten, 01/1470

item vs percelen waar Willem van den Wijngaerde op staat heeft ontvangen Joerijs Willems zoon van den Wijngaerde in broederlijk recht na dood van zijn vader, 20/03/1476, pres Lenaert Verbuijten, Jan Heijlen, Henric van Aken

F° XLIIII v° tris

| 303-111-01 |

Gielijs Sijmoens van Dietvoort is man van navolgende percelen van leen en die hij verkreeg tegen Adriaen Meeus van Antwerpen

primo een stuk land ca 6 L Z de nonnen N het kerkpad

item stuk land 'den berch' ca 5 L N Thijs Bouijdens Z het kerkpad

item een stuk ca 3 L op 'het haghelcruijs' O Gielijs Haest W de nonnen

en heeft van deze 3 percelen beloofd te geven aan Adriaen Meeus jaarlijks 3 sister rogge, pres Willem van den Wijngaerde Jans zoon, Jan van den Wijngaerde zijn broer, Lauwereijs van Nedervenne, Lenaert van der Buijten, 01/1470

Gossen Lemmens heeft ontvangen bij koop tegen Gillis Sijmons van Ditvoort een stuk land aan 'het haghelcruijs' O Gillis Haest W de nonnen, groot ca 3 L, pres Jan van Bavele, Jan Ghisels, 03/04/1499

F° XLV r°

| 303-112-01 |

Barbara Willem Ooms dr en Jans zuster heeft ontvangen dit 9de deel van de 4 B heide, na dood van haar vader, pres Henric Mertens, Henric van Aken, Jan van Staijen, haar gezet man Peeter Henric Mertens, 16/07/1481

dit heeft ontvangen Jan Willem Oems zoon na dood van zijn vader in broederlijk recht, pres Wouter de Bieden, Henrick van Aken, Herman van der Vloet, 28/10/1471

Willem Oem Willem Oems zoon is man van 4 B heide die vs Willem zijn vader kocht tegen Jan en Peeter Dijcmans broers, gelegen achter 'de hesselinc' naast de hollandse strate

item vs 4 B heide heeft ontvangen Willem van Staeijen, pres Henric van Aken, Heijn van den Veken, Lenaert Verbuijten, 03/051481

item Margriet Willem Oems dr heeft ontvangen op vs heide in zusterlijk recht een V rogge, gezet man is haar man Heijn Zegers, 03/07/1484

Jan Willem Oems heeft gekregen deze 4 B heide tegen Claus van Staijen, pres Heijndrick Leemans, Jan Ghijsels, 19/03/1510

Claus van Staijen heeft ontvangen in broeder en zusterlijk recht 4 B heide waar zijn vader uitgestorven is, pres Jan Gijsels, Jan Peeter Segers, Lenaert Verbuijten, Wouter Snels, 03/06/1504

op 18/01/1455 is gekomen voor Jan van den Broeck, Laureijs van Nedervenne en Jan van der Ast, mannen van leen, Jan Nouts en heeft van de heer ontvangen een stuk heide bij Houterle naast Claes Aliten heide, en omdat Jan Nouts zorgen had of iemand kommer had op vs heide die 9 B groot is heeft de heer hem doen toezeggen hem dan weer te geven dat hij van heergeweide te veel had gegeven, en hij gaf voor 5 V rogge 10 sch gr

dit heeft ontvangen Willem Beelen, pres Peeter van den Bogaerde, Jan Soetens

Herman van der Vloet heeft ontvangen vs 9 B heide die hij verkreeg tegen Willem Belen, pres Henric van Aken, Jan Peters van Staijen, Jan van Aerde, Peeter Bode, 28/10/1481

item vs heiblok heeft ontvangen Heijlwijch Hermans dr van der Vloet, pres Cornelijs Bode, Peeter Snels, Gijs de vorster, gezet man is haar man Henric van Aken, 31/03/1483

item vs 9 B heide heeft ontvangen Claes Henricx zoon van Aken na dood van zijn moeder, pres Jan Gijsels, …., Jan Hovelmans, 12/03/1493

F° XLV v°

| 303-113-01 |

Johanne Luijc Thijs dr heeft ontvangen de helft van een stuk beemd 5 voeder hooimaden die in Jan Costers leen overgegeven zijn en waarvan de andere helft Henric en Jan Hovelmans van vs Jan de Coster te leen houden, en vs helft heeft Jan de Coster uitgegeven voor een halster rogge, haar bezet man is Jan haar broer

Kateline Gillis huisvrouw van den Wijngaerde heeft ontvangen de helft van vs stuk beemd waar haar grootvader Jan Luijcx uitgestorven is, haar gezet man is Gillis vs

Jan Luijck Thijs zoon heeft ontvangen de helft van een stuk beemd dat zijn zuster Johanne hield, pres Jan van Ossenberghe, Cornelijs Wil Boijens

Gabriel Jan Luijcx, onder zijn jaren, heeft ontvangen de helft van deze stuk beemd waar Jan Luijck Thijs uitgestorven is zijn oude vader, gezet man is Willem Jan Luijcx, 20/01/1509, pres Cornelijs Mercx, Thijs Theeus, Willem Jan Wils, Jan Mertens

op navolgende 4,5 B en nog op 2 B heide hierna volgend waar Lijsbet Claes Vos dr op stond heeft ontvangen Cathelijne Neel Soeten wijf na dood van vs Lijsbet haar zuster, pres Henric van Aken, Jan Wouters, 14/10/1481, gezet man is haar man Neel Soeten

Lijsbeth Claes Vos dr heeft ontvangen de helft van 9 B heide bij Houterle waarvan de andere helft toehoort Wouter Leeman en uit welke 9 B heide 10 L rogge gaan die Merten Jan Heijlens zoon daarop heeft, item nog ontvangen 2 B heide aan 'tgherechte', en al in zusterlijke deling

item deze vs 4,5 B heeft ontvangen Jan Cornelis Soetens zoon, en bij koop weer overgegeven Heijnric van Aken, pres Willem van den Wijngaerde, Henric van den Veken, Peeter Zeegers, 13/03/1485

item zulke 10 L rogge als Peeter Merten Jan Heijlens zoon heeft ontvangen op deze 9 B heide daarvan heeft gekweten Lijsbeth Claeijs Vos dr van haar helft van de 9 B tegen Peeter Mertens vs 5 L rogge in zusterlijk recht, pres Lenaert van der Buijten, Henric van Aken, bezet man is Herman van der Vloet

item vs 4,5 B hooimaden waar Henric van Aken op staat heeft ontvangen Cleijs van Aken na dood van zijn moeder, pres Lenaert van der Buijten, Jan Wouts, Lauwer Cleijs, 16/11/1495

F° XLVI r°

| 303-114-01 |

deze navolgende helft van 9 B heide die Jan van Mile opgewonnen had heeft ontvangen Jan van Staeijen, pres Cornelijs Bode, Peeter Zegers, Dieric Dibbouts, anno 1486 op st stevensdag

deze navolgende helft van 9 B heide heeft Johan van Mile als stadhouder opgewonnen inzake heergeweide en heerlijke rechten, anno 1481, Lenaert van der Buten, Nout Luijcx, Henric Hoevelmans

Wouter Leeman heeft ontvangen de andere helft van vs 9 B heide waarop Peeter van der Achter 5 L rogge heft, en op vs 9 B heide heeft Peeter Merten Jan Heijlens 10 L rogge die hij ontvangen heeft

item vs 9 B, de helft daaraf waar Jan van Staeijen op staat, die heeft ontvangen Heijnric van Aken bij koop, pres Cornelijs Boede, Jan Haest, Peeter Seegers, anno 1485 st bastiaensdag

item vs 9 B heide, de helft daarvan waar waar Henric van Aken op staat, die heeft ontvangen Cleijs van Aken na dood van zijn moeder, pres Lenaert van der Buijten, Jan Wouts, Lauwer Cleijs, 16/11/1495

Peeter van der Achter heeft ontvangen vs 5 L rogge

deze 5 L heeft ontvangen Jan van Staeijen Peeters vs zoon na dood van zijn vader in broeder en zusterlijk recht, pres Jan van den Broecke, Cornelijs Bode, Lenaert van der Buijten, anno 1469

item navolgende percelen die Cornelijs Goessem Lemmens ontvangen had die heeft ontvangen Willem Peeters Zoeten zoon, pres Lenaert van der Buijten, Nout Luijcx, Ghijsbrecht van den Creke, anno 1486 op de jaardag

item navolgende percelen waar Willem Soeten op staat die heeft ontvangen Cornelijs Jan Heegs zoon, pres Willem van den Bogaert, Heijn van Aken, Jan Luijcx, anno 1487

Cornelis Goessem Lemmens heeft ontvangen 3 kw land met daarop een schuur welke Cathelijne Mertens van der Braken dr ten andere tijd begeven heeft Willem Nijs en gelegen te Hecht, cfr f° XXXV, en welke stede vs Cornelis weer verkregen heeft tegen vs Willem Nijs, pres Lenaert van der Buten, Nout Luijcx, Cornelijs Bode, Henric Hoevelmans, 31/12/1481

item vs percelen waar Cornelijs Jan Hegs zoon op staat heeft ontvangen bij koop Cornelijs Jan Luijcx zoon, pres Nout Luijcx, Jan Peeter Nouts, Nout Peeter Nouts, anno 1491 op st mathijsdag

F° XLVI v°

| 303-115-01 |

dit heeft ontvangen bij koop Gielijs Sijmons

Henric van Ijppenrode is man van een plaatsje aan den huffel aan zijn huis gelegen

item Ansem der Wewen heeft ontvangen dit plaatsje achter aan zijn huis en Jan Haest aan de andere zijde, pres Bouden Thijs, Wouter Gijelis Jans, anno 1487

item heeft ontvangen Peeter van den Broeck alias de brouwer een stukje leen aan de brug ten einde de donk aan Peeter Vorsselmans over het veken te Wezel waarnaar de stroom nu gaat, en welk perceel leen Jannijs Vorsselmans had begeven Jacop Wijts om 2 L rogge erf, en had gespleten uit zijn vol leen, anno 1470 op st jorisdag, perceel is groot 12 roeden Z de dijk O de beek N Wouter Clerx beemd die hij kreeg tegen Peeter de Brouwer

F° XLVII r°

| 303-116-01 |

Nijs Thomas Jan Meijs Puijtcuijps heeft ontvangen in broeder en zusterlijk recht navolgende B beemd na dood van zijn vader, pres Peeter Zeghers, Jan Leijs Zeebrechts, Heijndricx, Nout Thoen Thijs, 20/04/1503

item Thomas Jan Meijs Putcuijps heeft ontvangen dat half B dat Meijs, Lauwereijs Meijs Putcuijps voorzoon ontvangen had zo blijkt f° LX, item dat Thomas vs ook dat ander half B dat wederdeel is heeft ontvangen, en alzo het geheel B houdt, pres Lenaert van der Buijten, Jan van der Ast, Cornelijs Bode, Henrick Hovelmans, 08/07/1470

Heijndrick van Bruessele, vleeshouwer, Antwerpen, heeft ontvangen 256 roeden land in Terbeek O Jan van den Vekene W de waterlaat aan Claes Wevers N Jan Rombout Jan Gheerts Z Jan Boots kinderen, en welk Jan van den Veeken te andere tijden de heer ontrecht heeft want was niet van zijn vol leen etc, pres Lauwereijs de Coster, Jan Ghisels, Lenaert Verbuijten, Jan Wouts, Peeter Zeebrechts, 01/09/1500

Jan Leijs Zeebrechts zoon heeft bij koop verkregen van Heijndrick van Bruessele 256 roeden land om 7 V rogge geschat, behoudens dat hij de 6 V zal afleggen met 12 sch gr br, pres Laureijs de Coster, Lenaert Verbuijten, Willem Jan Wils, 01/09/1500

Wouter van den Broeck x Josina hebben bij koop verkregen deze 256 roeden waar Jan Leijs Zebrechts op staat, pres Geert van Elsacker, Jan van der Creke, 18/07/1516

F° XLVII v°

| 303-117-01 |

dit zijn stuklenen spruitende uit het leen dat Jan van den Wijngaerde overgegeven heeft

deze navolgende stede, huis, hof, de 25 L rogge , 1 hen, 1 kapoen heeft ontvangen Mathijs Theeus Cuijpers zoon, , pres Jan Heijlen, Cornelijs Boede, Nout Luijcx, 11/1476

Jan Hegghe Denijs zoon heeft ontvangen een stede die Jan van den Wijngaerde uitgegeven heeft om 25 L rogge, een kapoen en een hen

(doorgehaald)

Teeus de Cupere heeft afgekocht deze 25 L rogge, 1 kapoen, 1 hen van de stede hierboven, pres Lenaert van der Buten, Diel Sijmons, Jan Luijck Tijs, Jan van Ossenberge

Janne Theus Cupers huisvrouw heeft haar tocht van deze stede ontvangen, gezet man is Thijs Theus

Herman van der Vloet heeft ontvangen dit stuk heide en ook afgekocht de 8 L rogge en de halve kapoen, pres Jan en Heijn van Ossenberge, Jan van der Ast

Andries van Ossenberghe heeft ontvangen stuk heide ca 3 B tegen 'de meere' en dat Jan van den Wijngaerde hem uitgegeven heeft om 8 V rogge een halve kapoen

Gheert van Elsacker heeft gekocht tegen Claes van Aken deze 3 B heide waar Andries van Ossenberge op staat, 20/01/1509

item vs 8 B heide waar Herman van der Vloet op staat heeft ontvangen Cleijs Heijnricks zoon van Aken na dood van Heijlwijch zijn moeder, pres Jan Gijsels, Lenaert Verbuijten, Jan Hoevelmans, 12/03/1493

item navolgende 3 B heide en vs 3 B waar Herman van der Vloet op staat heeft ontvangen Heijlwijch vs Hermans dochter na dood van haar vader, pres Cornelijs Bode, Peeter Snels, Ghijsbrecht Vercreke, 12/01/1483

Herman van der Vloet heeft ontvangen een stuk heide naast vs stuk heide gelijk Jan van den Wijngaerde hem dat uitgegeven heeft op een halster rogge een halve kapoen

dit halster rogge en halve kapoen heeft Herman afgekocht tegen de zonen van den Wijngaerde, pres Jan en Heijn van Ossenberge, Jan van der Ast, Peeter de Brouwer

F° XLVIII r°

| 303-118-01 |

dit moer heeft ontvangen Jan de vs Jans Jonghen zoon na dood van zijn vader, pres Willem van den Wijngaerde, Lauwereijs van Nedervenne, Willem van den Wijngaerde Gielis zoon, 01/05/1470

Jan de Jonghe van Brecht heeft ontvangen een half B moer bij Hoenderen dat hij verkreeg tegen Jan van den Wijngaerde op een V rogge jaarlijks

Jan Peeter Beerssen heeft ontvangen vs half B moer na dood van Jan de Jonge Jans zoon zijn neef, pres Lenaert van der Buijten, Nout Luijcx, Cornelijs Bode, Peeter Snels, 12/09/1482

dit halve B moer heeft ontvangen Lijsbet Jan Bers natuurlijke dochter, pres Jan Haest, Peeter Snels, anno 1486, item heeft Jan Luijx en Willem Goesem Bers en Gheert Jan Ghert haar zoon ook ontvangen

Denijs de Bie heeft ontvangen het geheel half B moer

Willem de Bie Denijs zoon heeft op 10/09/1481 op zijn eed gezworen dat hij vs half B moer over lange tijd heeft ontvangen en de heer voldaan, en dat er geen kommer uit gaat

Michiel Wagheman heeft ontvangen 2 B moer verkregen tegen Jan van den Wijngaerde

item Willem van den Wijngaerde heeft hem geruimd 3 vierendeel B moer tot behoef van Merten van Thienen die het heeft ontvangen en de heer voldaan, pres Jan van den Wijngaerde, Peeter van Achter, , 13/11/1476

item Willem van den Wijngaerde heeft hem geruimd 3 vierendeel B moer tot Peeter Jannijs behoef, pres Jan van den Wijngaerde, Peeter Verachter, 13/11/1476

F° XLVIII v°

| 303-119-01 |

van navolgend half B moer waar Jacop Henric Hegs zoon op staat heeft ontvangen bij koop Merten van Thienen een deel daarvan, anno 1475

Jacob Henrix Heghs zoon heeft ontvangen een half B moer bij Hoenderen, verkregen tegen Jan van den Wijngaerde om een V rogge

item vs half B moer heeft ontvangen Henric Hegx vs Jacobs zoon na dood van zijn vader, pres Wouter de Bie Bouwen Thijs, Gijsbrecht van den Creke, 15/05/1479

Janne Jan Colens dr heeft ontvangen 28 roeden moer van Mathijs moer van Leemputte dat Heijnrick van Leemputten toe te horen plach, pres Wouter de Bie, Jan Loeijcx, Peeter van den Broeke, 24/05/1473

en heeft ontvangen de helft Mathijs van Leemputten na de dood van Heijnrick van Leemputten zijn broer, pres Willem van den Wijngaerde, Jan van den Broecke, anno 1468 OLVr dag

Henric Jans zoon van den Leemputten heeft ontvangen een B moer daarvoor hij vs Janne een halster rogge geeft

Margriete Mathijs dr van Leemputten heeft ontvangen na dood van haar vader ca 90 roeden nog niet uitgegraven moer van zelfde moer als Mathijs hiervoor ontvangen had, pres Heijnric van Aken, Laureijs de Coster, Jan van den Broeck, anno 1498 op st jansdag, gezet man is haar man Jan de Dreijsselere

na dood van Jan de Dresselere is gezet man Wouter Jan Ooten zoon, 16/08/1519, pres Laureijs van Aerde, Jan Dignen

item Gielijs van Leemputten heeft ontvangen de andere helft van vs B moer, pres Henrick van Aken, Herman van der Vloet, anno 1470 st kathelijnedag

item op dit half B moer waar Mathijs van Leemputten op staat heeft ontvangen Jacop de Vischer ca 36 roeden van zelfde moer, pres Lenaert van der Buten, Gijsbrecht van den Broeke, Henric van Aken, 03/1492

item Cornelis de Vischer Jacobssen van Rijkevorsel heeft ontvangen bij versterf van zijn vader vs 36 roeden moer maar daaraf nu niet meer gebleven dan 9 of 10 roeden, gezet man is zijn broer Willem de Vischer, pres Laureijs van Aerde, Cornelis Jan Nijs, Michiel van Elsacker, Claus Verheerstraten, 20/08/1527

F° XLIX r°

| 303-120-01 |

Jan van den Wijngaerde heeft uitgegeven Jan van Ijmerssele en Vrancken van Kuijck 4 B moer om 2 sister rogge jaarlijks waarvoor zij hem binnen Loenhout pand gezet hebben, en die 4 B moer hebben ontvangen nageschreven personen

item deze 22 roeden moer heeft ontvangen Jan Janssen Eele, onder zijn jaren, na dood van Gorden zijn ouder vader, pres Machiel Seghers, Lauwereijs van Nedervenne, Gielijs Berts, 11/1470, gezet man Luijck van Achterijt

Mathijs uitten Loe is man van een halve B

daaraf heeft ontvangen Goert van Eele 32 roeden moer, pres Jan van den Broecke, Jan van Ossenberghe, Lenaert van den Bogaerde, Gilijs Berts, 13/08/1568

Aert van Eelle man van een vierendeel B

Peeter Muwe heeft ontvangen van dit halve B een vierendeel van een B, pres Machiel Seghers, Gielijs Berts, Jacop Hex, Jan Boeij, anno 1468 op OLVr dag

Wijnric van Overschoet nomine hemzelf en behoef van Henric Mouwe, Peeter Meesens, Peeter Jan Peeters en Marie van Kuijc man van een halve B

Peeter van den Eijnde nomine hem zelf en behoef van Jan van Thienen en Peeter Gheijlen alias caelgebeert man van 3 vierendeel B

daaraf heeft ontvangen Aert van Eele Jans zoon 35 roeden moer waar Peeter van den Eijnde op stond, pres Jan van den Broecke, Gielijs Berts, Jan van Ossenberghe, Lenaert van den Bogaerde, 13/08/1468

item Calibeert heeft een 4de deel van een B onder moer en grond, anno 1468

F° XLIX v°

| 303-121-01 |

dit zijn stuklenen die spruiten uit een vol leen waar Andries de Buijsschere op staat

Peeter Snels en Adriane Sconincx kinderen als blijkt in het nieuwe boek f° XIII

dit heeft ontvangen Jan van den Bogaerde Jans zoon in broeder en zusterlijk recht, pres Peeter van den Bogaerde, Hendrick zijn broer

Lijsbet Jans dr van den Bogaerde heeft ontvangen 3 voeder van vs 9 voeder waar Jan van den Bogaerde op staat en Peeter Snels heeft de andere 6 voeder, pres Wouter de Bie, Lenaert van der Buten, Cornelijs Bode, Peeter van den Clote, 10/09/1481, gezet man is haar man Claes Janssen

primo heeft Jan van den Bogaerde ontvangen 9 voeder hooimaden in 'het hulsdongelen' naast de kinderen Boets en welk Andries de Buijsschere hem uitgegeven heeft op 10 V rogge

Peeter Snels heeft deze rente verkregen als blijkt in het nieuwe boek f° XIII

Jan van den Bogaerde vs Jan van den Bogaerde zoon heeft ontvangen 2 V erfrogge die hij heeft op vs 9 voeder hooimaden

dit heeft ontvangen Wouter Adriaens Tschoennijns zoon in broeder en zusterlijk recht, pres Lenaert van den Bogaerde, Henric van Aken, anno 1475

dit heeft ontvangen Adriaen de Coninc van Wouter Thoens deze navolgende 7 L rogge, pres Wouter de Bie, Peeter van den Broeck, 08/1473

dit heeft ontvangen Wouter Thoens van Brecht, pres Lauwereijs van Nedervenne, Jan Heijlen

Magriete Soetens heeft ontvangen 7 L erfrogge die zij heeft op vs 9 voeder, haar bezet man is haar broer Jan Soeten

item dit heeft ontvangen Wouter Bromans en zijn zuster Lijsbet na dood van hun vader, 09/1470, pres Willem van den Wijngaerde, Jan van der Ast, bezet man is haar man Bouwen Thijs

Jan Brooman is man van 6 voeder hooimaden naast vs 9 voeder die Jan van den Bogaerde ontving en met een tuin gescheiden zijn, item van een halster land 'de langhenacker' enerzijds aan 'de beecacker' en anderzijds aan 'de haselacker', en van een V land 'de strepe' enerzijds aan Jan Boets en anderzijds de heerstrate, op 6 V erfrogge die vs Andries daarop heeft

item Bouwen Tijs Bouijdens heeft verkregen de helft van deze 3 percelen hierboven tegen Wouter Broomans zijn zwager, pres Jan Bode, Toen Tijs, 25/11/1470

Stijne Buijen Thijs dr en haar zuster Berbele hebben elk hun deel van hun vader ontvangen, gezet man van Stijne is Cornelis Gheert Wils en van Berbele is haar man Mathijs Hovelmans, pres Jan Bellens, Heijndrick Leemans

Lijsbet Bouwen Thijs oudste dr heeft ontvangen in broeder en zusterlijk recht na dood van haar vader al waar haar vader in gerecht was, haar gezet man is Gheert Wils, pres Lenaert Verbuijten, Jan Ghisels, Lauwereijs de Coster, 13/10/1500

F° L r°

| 303-122-01 |

Jan Soeten Jans zoon heeft ontvangen navolgende percelen van leen na dood van zijn vader in broeder en zusterlijk recht, Wouter de Bie, Henrick Mertens, Jan Bode, 10/09/1481

dit heeft ontvangen Jan Soeten Jan Soetens zoon, pres Peeter van den Bogaerde, Jacop Meeus

Jan Soeten heeft ontvangen 'de haselacker' houdende 6 L land enerzijds aan Meeus Laureis en anderzijds 'de scoerbloc', item van 'de ameijbloc' een half B beemd enerzijds aan de beek en anderzijds de heerstrate, en van 'de beecacker' een V land boven 'de ameijbloc' en aan Brants kinderen, op 13 V erfrogge die vs Andries de Buijsschere daarop heeft

dit heeft ontvangen Jan Soete Jans zoon, pres Peeter van den Bogaerde, Jacop Meeus

vs Jan Soeten heeft ontvangen 6 L rogge die hij heeft op 9 voeder hooimaden in 'de hulsdongelen' naast de kinderen Boets en die behoren aan Jan van den Bogaerde, present Jan van den Broeck, Jan Peeters zoon

vs 6 L rogge die Jan Soeten en daarna Jan Soeten Jans zijn zoon heeft ontvangen heeft verkregen Adriaen de Coninc, pres Willem van den Wijngaerde, Jan van den Broecke, Cornelijs Bode, Jan van den Bogaerde, anno 1469 st Mathijs dag

deze vs 6 L rogge heeft ontvangen Wouter Adriaens Tschoennijns zoon in broeder en zusterlijk recht, pres Willem Beelen, Heijnric van Aken, anno 1475

Marie Verbocht heeft ontvangen het deel van Margriete Baeijen Thijs dr x +Hendrick van den Bogaert, item van dat Lijsbet haar oudste zuster ontvangen heeft, dit om daarop te verhalen de achterstal van Hendrick van den Bogaerde, pres Jan Bellens, Rutgher van Dorne, Heijn Leemans, Jan Jooris Theus, 16/09/1513

item Marie vs heeft dit vs 5de deel van Baeijen Thijs Bouijdens overgedragen Baeijen Thijs kinderen waarvan... ontvangen hebben en … Gheert Wils en Berbelen Mathijs Hovelmans haar man … de eed gedaan hebben, pres als boven, Cornelije Jan Buijen Thijs dr heeft insgelijks haar deel, gezet man is Nout Peeter Nouts, anno 1510

F° L v°

| 303-123-01 |

Peeter van den Bogaerde is man vanwege de h geest van 12 oude gr erf die de h geest heeft op een half B beemd toehorende Peeter van den Heervekene en gelegen op het hoogbos tussen Meijs Putcuijps en Henric van den Bogaerde

item vs 12 oude gr heeft ontvangen Heijnrick Jan Loijcx zoon vanwege de h geest, pres Lenaert van der Buijten, Jan Gijsels, Jan Haest, 28/05/1487

Peeter van der Schueren heeft ontvangen dit half B beemd van Marie en Claes van Aken, pres Heijnrick Loijcx, Jan van Bavel, Cornelis Merx, 15/04/1510 (akte doorgehaald)

Peeter van den Heervekene is man van vs halve B beemd

dit heeft ontvangen Herman van der Vloet

item vs half B beemd heeft ontvangen Heijlwijch Hermans dr van der Vloet na dood van haar vader, pres Cornelis Bode, Peeter Snels, Ghijsbrecht van den Creke, gezet man is haar man, 12/03/141483

item vs half B waar Heijlwijch van der Vloet op staat heeft ontvangen Jan Hendricx van Aken na dood van zijn moeder, pres Lenaert Verbuijten, Jan Nouts, Laureijs de Coster, 16//09/1495

Claes Heijndrick van Aken heeft ontvangen na dood van zijn broer Jan in broederlijk recht dat half B beemd waar de h geest 12oude gr op heeft, pres Bouwen Thijs, Jan Wouters

haar bezet man Peeter van den Broeck van Loenhout

juffr Clare Jannes van Breda heeft ontvangen tot behoef van het begijnhof van Hoogstraten 6 L rogge erf die vs begijnhof heeft op een vierendeel B beemd dat wijlen toehoren plach Andries de Buijsschere en gelegen ten einde 'de strepe' en aan Jan Bogaerts

item heer Heijnrick Berts Gielijs zoon heeft ontvangen vanwege de kapel van het begijnhof van Hoogstraten een 4de deel van een B beemd hierboven genoemd, alzo sterf vs pacht van 6 L hierboven ontvangen , pres Machiel Seghers, Lauwereijs van Nedervenne, Callebeert, gezet man is zijn vader Gielijs Berts, anno 09/1470

heer Simon van de Vondert, priester, heeft ontvangen vs vierendeel na dood van heer Heijndrick Beerts, pres Heijndrick Leemans, Heijndrick Loijcx, 01/1510, gezet man is Nout Thoen Thijs

F° LI r°

| 303-124-01 |

item Hendricx zoon van den Aerde had ontvangen 4,5 L land in de akker 'ten aerde' en hiervan heeft ontvangen Cornelijs Henricx zoon van den Aerde 2 L Z Lenaert van den Bogaerde 'de strepe' N Lijsbet zijn zuster x Jan Nouts, pres Jan van den Wijngaerde, Willem van den Wijngaerde Gielijs zoon, Lauwereijs van Nedervenne, 19/02/1470

item Heijnrick Cornelis zoon van den Aerde heeft ontvangen deze 2 L land waar Cornelis van den Aerde op staat, na dood van zijn vader, , pres Cornelis Bode, Wouter Snels, Bouwen Tijs, 01/06/1493

item Cornelijs Janssen van Aerde heeft ontvangen tegen Henrick Cornelissen vs 2 L , pres Willem van den Wijngaerde, Wouter de Bije, Nout Peeter Nouts, 02/04/1498

Lijsbet Hendricx dr van den Aerde heeft ontvangen een L land van vs 4,5 L, pres Jan van den Wijngaerde, Willem van den Wijngaerde Gielijs zoon, Lauwereijs van Nedervenne, 19/02/1470

item vs L land heeft ontvangen Cornelis Willems zoon van den Broecke, pres Ghijsbrecht van de Creke, Jan Dinghenen, Kerstiaen Reijns, anno 1486 op de andere meidag

item Jan Merten Haest heeft ontvangen een half L land van vs 4,5 L, pres Henrick van Ossenberghe, Jan van Ossenberghe, Herman van der Vloet, anno 1471

item vs half L land heeft ontvangen Cornelijs Willem zoon van den Broecke, pres Laureijs de Coster, Peeter Zegers, Nout Luijcx, 16/05/1486

F° LI v°

| 303-125-01 |

dit navolgend eusel heeft ontvangen Thoen des vs Wouters dr in broeder en zusterlijk recht na dood van haar vader, pres Willem van den Wijngaerde, Lenaert van der Buijten, Jan van den Aerde, 29/09/1479, bezet man is Gijsbrecht van der Kreke

item Wouter Bromans heeft ontvangen een eusel 'de molenacker' bij de akker 'ten aerde' W aan een voeder hooimaden dat Wouter vs ook te leen heeft cfr f° XL en zijn nu beide percelen een veld N Claeijs Moeijkens O Jacob van den Aerde, pres Lenaert van der Buijten, Jan van der Ast, Jacob Meeus, 07/1470

Henrick van Ossenberghe heeft ontvangen op deze molenakker een V rogge welk hij verkreeg tegen Henrick Peeter Backers, pres Jan van der Ast, Lenaert van der Buijten, Jacob Meeus, 07/1470

item vs V rogge waar Henric van Ossenberghe op staat heeft ontvangen Jan Dignen 2 L rogge en (Cornelijs Heijnrick Goessems doorstreept) en Heijlwich zelfde Goessens dr met haar vader als bezet man 2 L rogge, pres Cornelijs Bode, Peeter Segers, Jan Haest, 20/10/1489

item Catheline Peeter Backers dr heeft ontvangen een V rogge erf op 'de molenacker' boven genoemd welke Wouter Bromans heeft ontvangen, haar verstorven van haar ouders, pres Jan van der Ast, Lenaert van der Buijten, Jacob Meeus, 07/1470, bezet man is haar broer Henrick Peeter Backers zoon

Petrijne Wouter Goris dr heeft gekocht tegen Heijlwich Cornelis Goessems dr 2 L rogge, pres Heijnrick Loijcx, Cornelis Jan Luijcx, 23/08/1506

F° LVI r°

| 303-126-01 |

item Goort van Eele is man van 32 roeden moer die hij kreeg tegen Mathijs uten Loe cfr f° XLIX

item dit heeft ontvangen Jan Janssen van Eele, onder zijn jaren, na dood van Goort van Eele zijn ouder vader, pres Machiel Seghers, Lauwereijs van Nedervenne, Gielijs Berts, 02/11/1470, gezet man is Luijck van Achtenrijt

vs 32 roeden moer daarop is na ontvangst van Jan Jans zoon gedeeld Hildegont Jans dr van Eele x Jan van der Heste, heeft daar genoeg af gedaan bij Gilis van den Wijngaerde Jans zoon toen die leefde, mr Jan Bellens, Cornelis ..., Henric van Aken

item Aert van Eele man van een vierendeel B

nog is zelfde Aert man van ca 35 roeden moer die hij kreeg tegen Jan van Eijnde en waar Peeter van den Eijnde hiervoor met meer ander moer op staat, pres Jan van den Broecke, Gielijs Berts, Jan van Ossenberghe, 08/1468

Katheline van Thienen Peeters dr van Hoogstraten heeft ontvangen na dood van Aert van Eele haar ouder vader vs moer ca 40 roeden, haar gezet man is Jan van Belle, pres Jan van Bavele, ... Luijcx, 16/04/1510

item Peeter Calibeert is man van een vierendeel B moer onder moer en grond, pres Machiel Seghers, Peeter Mouwe, 08/1468

F° LVI v°

| 303-127-01 |

item Jan Hoex is man ca 37 roeden moer dat hij verkreeg tegen Peeter van Parijs, pres Henrick Merten Sibs, Henric van Aken, Luijck van den Achtenrijt, 11/1470

item deze vs moer waar Henrick Jan Hox op staat heeft gekocht de weduwe Luijck Steenbackers tot Hoogstraten, pres mr Jan Bellens, Jan Michiels, 12/08/1495

vs moer heeft gekocht Willem rans van Janne vs weduwe Luijck Steenbackers die daar uitgestorven is voordat Willem het ontvangen had, en daar nog niemand de heer voldaan heeft van het heergeweide heeft de stadhouder Gerd Ingelbrechts vs moer en de grond ingewonnen, 28/08/1525, pres Laureijs van Zaerde, Geerdt van Elsacker

item Wouter Sijmoen Meesens zoon is man van ca 8 of 9 roeden moer die hem gebleven zijn van zijn vader, pres Luijck van Achtenrijt, Jan Hoex, Henrick Mertens, 11/1470

item Wijnken van Overschoet is man van ca een vierendeel B moer waar hij op stond en Marie van Kuijck als blijkt f° XLIX

F° LVII r°

| 303-128-01 |

Kerstijne huisvrouw van Wilm Laureijs van Nedervenne en moeder van Joris, Jan, Cornelis, Barbel, Marie, Margriete en Lijsbet hiervoor genoemd f° LV houdt te leen met haar gezet man Wouter de Bie 3 sister rogge jaarlijks van haar tocht op de stede in Huffel die Henric Mertens in handen heeft en verkreeg tegen vs kinderen , pres Peeter Snels, Peeter Zegers, Wouter de Bie, Joris van Nedervenne, 19/10/1478

Magriete van Neervenne Laureijs en vs Kerstijne dr houdt te leen, met haar broer Joris als haar bezet man, 9 L rogge op 'het heechtse block' dat Henric Mertens in handen heeft en verkreeg tegen vs Margriete en haar broers en zusters, en welke 9 L haar aan gedeeld zijn na haar vaders dood, ut supra

Jan Mertens heeft verkregen tegen vs Margriete Lauwereijs dr de vs 9 L rogge , pres Nout Luijcx, Cornelis Bode, Wouter de Bie, Bouwen Thijs, 11/10/1479

Claes Claes Tswevers heeft bij koop verkregen tegen Jan Merten Haest vs 9 L rogge, pres Wouter de Bie als stadhouder, Lauwereijs de Coster, Peeter Reijns, 17/01/1502 maar geschied 7 of 8 jaar terug

F° LVII v°

| 303-129-01 |

item de 4,5 B heide die ontvangen had Jan Gheertssen van den Bogaerde cfr f° XXXVIII en daarna Henrick van den Bogaerde zijn zoon cfr f° XLII daaraf heeft ontvangen

item primo Lenaert Henricx zoon van den Bogaerde de helft van vs 4,5 B heide welke in het geheel gelegen is Z de hesselinc strate N Peeter van den Rijt en nu Wouter de Biede, en heeft Lenaert vs ontvangen van deze heide 5 vierendeel B ca 25 roeden, pres Jan van den Broecke, Lauwereijs van Nedervenne, Peeter Nouts, 08/1468

Qrijnen van den Bogaerde Lenaertssen heeft doen blijken met 2 mannen, nl Geert Wils en Jan van den Bolck, dat hij te andere tijden vs 5 vierendeel B heide heeft ontvangen bij Wouter de Bij als stadhouder, daarom hier te boek gesteld, 13/10/1505

item Peeter van den Bogaerde heeft ontvangen van vs heide 5 vierendeel B ca 25 roeden zoals Lenaert zijn neef, pres Henrick Merten Sibs, Herman van der Vloet, Henric van Aken, 17/10/1470

F° LVIII r°

| 303-130-01 |

item Lijsbet Jans dr van den Bogaerde heeft ontvangen van de 4,5 B heide vs 4,5 vierendeel van een B heide de 2 vierendeel zijn gelegen op de hesselinc Z de hesselincse strate W Lenaerts en Peeters leen en heide van den Bogaerde hiervoor, zelfde Lijsbet heeft ontvangen in zelfde blok een perceel leen ca 2,5 vierendeel B N Wouter Bieden W de gemeen strate, pres Jan van den Bogaerde, Wouter de Bieden, 12/1470, gezet man is haar man Adriaen de Coninc

deze navolgende 2 oude gr waar Jan Loeijcx op staat heeft ontvangen Nout Luijcx tot behoef van de kerk van Loenhout, pres Jan Heijlen, Heijnric Hoevelmans, Lenaert Verbuijten, 28/02/1477

item Jan Lodewijcx de jonge heeft ontvangen 2 oude gr vanwege de kerk geheven op vs heide N Peeter van den Rijt, pres Wouter de Bieden, Jan van Ossenberghe, Henrick van den Bolc, 23/11/1470

F° LVIII v°

| 303-131-01 |

item Jan Hendrick Haest is man vanwege de h geest van vier oude gr erf die de h geest heft op zulke heide als die van den Bogaerde hebben op de hesselijnck N Wouter Bieden, pres Wouter de Bieden, Jan Bode, Pauwels de Coninc, Hendrick van Aken, 03/02/1471

F° LIX r°

| 303-132-01 |

Peeter Snels houdt te leen 'het ameijblock' tussen de beek en de heerstrate ca 2 L land met daaraan een voeder hooimaden waarop Laureijs van Nedervenne plach te staan, en dat vs Peeter Snels verkreeg tegen de erfgenamen van Laureijs van Nedervenne na diens dood, consent van de kinderen Joris, Jan, Cornelis, Barbel, Marie, Margriete, Lijnken en ook Kerstijne de moeder van vs kinderen, pres Nout Luijcx, Jan Nijs, Bouden Thijs, Henric Mertens, 20/10/1478

dit vs ameijbloc heeft ontvangen Wouter Peeter Snels zoon na dood van zijn vader, pres Cornelijs Bode, Bouden Thijs, Jan Luijcx, Heijnrick Loeijx, 21/06/1492

Jan Heijns houdt te leen een eusel 'tcleij' in Sneppel tussen Jan Bromans en Peeter van der Ast ca 3 L land waar Laureijs van Nedervenne plach op te staan en dat hij verkreeg tegen diens erfgenamen na zijn dood etc als in vorige artikel, pres Wouter de Bie, Jan Heijlen, Peeter Zegers, Jan Oeme, 19/10/1468

vs eusel 'tcleij' heeft ontvangen Jan van der Ast, pres Lenaert van der Buten, Cornelis Bode, Peeter Snels, Peeter Broomans, 08/10/1481

F° LIX v°

| 303-133-01 |

Lisken Willem Putcuijps dr heeft ontvangen in broeder en zusterlijk recht na dood van haar vader grond en bodem van een B beemd en uit welke beemd uitgaan 15 sch gr erf, pres Wouter de Bie, Henric van Aken, Gijsbrecht van den Kreke, 09/11/1478

dit half B heeft ontvangen Jan Pauwels Heijlen, pres Cornelijs Boeij, Jan Haest, 12/05/1485

Gielis Peeter Claessen heeft ontvangen navolgende stede na dood van Jan Rombout Jan Gheerts, pres Heijndrick Loijcx, Cornelis Marcx, 10/06/1510

Jan Wouter Gielis zoon houdt te leen huis en hof met een vierendeel B in Terbeek aan het heerveken, welk hij verkreeg tegen Jan Rombout Jan Geerts zoon, pres Wouter de Bie, Jan Heijlen, Gielis Sijmons, 13/12/1478

Jan Rombout Jan Gheerts heeft bij koop tegen Jan Wouter Giels zoon weer gekregen vs stede en vierendeel B in Terbeek en hieraf genoeg gedaan voor de stadhouder Wouter de Bije zoals Jan Wouter Giels en Lenaert Verbuijten op hun eed gezworen hebben dat dit geschied is ca 1494/1495, en dat Wouter de Bije verzuimd heeft dit te boek te stellen, 19/01/1502

F° zonder nr r°

| 303-134-01 |

Cornelijs Meeus van Antwerpen verzoekt dat zijn vol leen en manschap ontslagen wordt en hij zijn leen mag houden tot stuklenen waarvoor consent, pres Willem van den Wijngaerde Jans zoon, Jan van den Broecke, Lauwereijs van Nedervenne, Luijck van Achtenrijt, Lenaert van der Buijten, Peeter de Brouwer, Jacop Meeus, 28/01/1471

primo is Cornelijs Meeus van Antwerpen is man 6 sister rogge jaarlijks, item 7 lichte gld rente erf op zekere gronden en panden die Willem Gielijs van den Wijngaerde bezit, te weten dat 'groot block' zoals Willem vs dit heeft ontvangen tegen Adriaen Meeus des vs Cornelijs broer, pres Lauwereijs van Nedervenne, Lenaert van der Buijten, Peeter de Brouwer, anno 1471

F° zonder nr v°

| 303-135-01 |

item Cornelijs Meeus van Antwerpen heeft ontvangen 3 sister jaarlijks op zekere panden en gronden die Gielijs Sijmoens van Dietvoort nu in handen heeft en tegen hem verkregen had, cfr f° LX, pres Lauwereijs van Nedervenne, Lenaert van der Buijten, Peeter de Brouwer, Jacop Meeus, 28/01/1470

item Cornelijs vs heeft ontvangen een beemd 'de breeden beemt' ca 6 voeder hooimaden O de beek W de kinderen van den Bogaerde, en uit deze beemd en uit een andere stukleen genaamd 'het groot block' dat Willem Gielijs van den Wijngaerde nu in handen heeft gaan jaarlijks 50 oude gr de heer van Loenhout, pres en datum ut supra

F° LIIII r°

| 303-136-01 |

item Willem Gielijs zoon van den Wijngaerde is man van 2 percelen aan elkaar gelegen, genaamd 'den brant' en 'den bolck' Z Jan van den Wijnghaerde N en O Willem vs, elk perceel ca een B

item vs heeft ontvangen Joerijs Willems zoon van den Wijngaerde in broederlijk recht na dood van zijn vader, pres Lenaert Verbuijten, Jan Heijlen, Henric van Aken, 20/03/1477

item Henrick de Cock, plattijnsnijder, Antwerpen, is man van 2 sister rogge op 'den bolck' en op 'de brant' die Willem Gielijs van den Wijngaerde in handen heeft

item vs 2 sister heeft ontvangen Jan van den Broecht, huidenvetter, Antwerpen, bij koop, pres Peeter Snels, Gorijs Swers, anno 1487

item vs 2 sister heeft gecalengierd Dijlis van den Wijngaert Willems zoon, pres Willem van den Wijngaerde, Lenaert van der Buten, Lauwer de Coster, anno 1487

item Kathelijn Dsbokelere heeft ontvangen 2 sister die haar verkocht Machiel Diericx zoon zijn huisvrouw op al haar goederen en haar kindsdeel van van de goederen in Neerven, pres Willem Gielijs van den Wijngaerde, Lauwereijs van Nedervenne, Cornelijs Bode, bezet man is haar man Claeijs de Scermer

vs 2 sister waar Kathelijne Dsbokelere op staat heeft gekocht Cornelijs Adriaen Meeus van Antwerpen, pres Jan van den Wijngaerde, Lauwereijs van Nedervenne, Rutte van Doirne, anno 1476 in de wedemaand (weidemaand=juni) 28 dagen

F° LIIII v°

| 303-137-01 |

item Jan van den Broecke is man van 18 L rogge erf die hij kocht tegen Machiel Diericx en zijn wijf

item Jan Nout Luijcx zoon heeft ontvangen nomine de nonnen van Antwerpen … (niet ingevuld) N Jan Willem van den Wijngaerde Z vs nonnen goed, pres Lenaert van der Buijten, Cornelijs Bode, Gielijs Sijmoens, 06/1471

item dit heeft ontvangen mevr van st margrietendael, pres Jan Haest, Peeter Zeeghers, 10/051487

item mr Jan Gheert Bellens zoon heeft ontvangen 3 sister rogge hem gebleven na dood van zijn moeder Lijsbette en geheven op de heerlijkheid van Loenhout, Lenaert van der Buijten, Bouwen Thijs, Gijsbrecht van de Creke, 13/10/1486 (akte doorgehaald)

item Wouter de Bie heeft ontvangen 7 L rogge die hij kocht van Cornelijs Lauwereijs zoon en die deze Cornelijs schuldig was te heffen op de stede in Huffel die Lauwereijs van Nedervenne plach toe te horen, pres Cornelijs Bode, Willem de Bije, Jan van den Bolke, Thonijs Cornelijs Bode, koop reeds geschied ca 12 jaar terug, actum 11/12/1495

Heijndrick Jan Putcuijps heeft ontvangen de helft van dat 'rietbeemdeken' op de andere zijde, na dood van zijn oom Gheert Heijn Gheerts, pres Jan Ghijsels, Laureijs de Coster, 31/03/1502, item Jan Claeijs Peters heeft ontvangen bij koop de helft van vs 'roetbeemdeken'

F° LV r°

| 303-138-01 |

(nota: vanaf hier f°s deels beschadigd)

... Lauwereijs van Nedervenne dr is gekomen tot een halster rogge van de ... haar broer in broeder en zusterlijk recht en Jorijs ...

...ijs Jan Haest zoon heeft vs halster rogge gekregen tegen Lijsbet vs, pres Willem van den Wijngaerde, … de Bije, Lauwereijs de Coster

Joris van Neervenne Laureijs zoon heeft ontvangen in broeder en zusterlijk recht na dood van zijn vader 6 percelen waar zijn vader uitgestorven is, te weten 9 oude gr cfr f° IX waar zijn zuster Marie op gedeeld is, en 2 L land in het heechts blok cfr f° XLI waarvan Henric Mertens x Nele grond en bodem in handen hebben, en Margriete vs Joris zuster heft er 9 L rogge op, en een stede aan den huffel cfr f° XLI die zelfde Henric Mertens x Nele ook verkregen hebben, en een voeder hooimaden 'het rijtbeemdeken' in 'de weduwe' cfr f° XLI, en een eusel 'tcleij' in Sneppel ca 3 L land cfr f° XLI, en 'de ameijblock' ca 2 L land een voeder hooimaden cfr f° XLI, pres Wouter de Bie, Rutiger van Duerne, Bouden Thijs, Gijsbrecht van den Kreke, 04/10/1478

item navolgende 9 oude gr heeft ontvangen Jan Ghijsels, pres Heijn van Aken, Heijn van den Veken, Wouter Brants, anno 1485 8 dagen na st jan

Marie vs Joris zuster houdt te leen vs 9 oude gr waarop zij gedeeld is, gezet man haar broer Joris

zelfde Marie houdt nog te leen dat 'rietbeemdeken' vs, is daar ook op gedeeld

item vs 'rietbeemdeken' heeft Wouter Brants gekocht en ontvangen, 03/1485, pres … van den Creke, Bouwen Thijs, Cornelijs Bode

F° LV v°

| 303-139-01 |

Henric Mertens x Nele Jan Mars dr houden samen te leen stede met toebehoren aan Huffel tussen Gilis Sijmoens en Mechtelt van Vorspoel groot ca een L land, welke zij verkregen tegen de erfgenamen Laureijs van Neervenne, met consent van de kinderen Joris, Jan, Cornelis, Barbel, Marie, Margriete, Lisken, alsmede van Kerstijne hun moeder, behoudens dat vs kinderen jaarlijks 3 sister rogge zal volgen, pres Wouter de Bie, Jan Heijlen, Nout Luijcx, Peeter Snels, 10/1478

item navolgende grond van 2 L heeft ontvangen Cornelis Jan Heeghe, pres Peeter Zeegers, Gijsbrecht Vercreke, anno 1485

deze navolgende grond van 2 L heeft ontvangen Jan Peeter Claus zoon, pres Peeter Zegers, Lenaert van der Buijten, Jan Ghijsels, anno 1486

zelfde Henric Mertens cum uxore houden nog samen te leen grond en bodem van 2 L land in 'het heechts block' tussen Jan van den Wijngaerde en Jan Hegx, en welke zij verkregen ook tegen vs erfgenamen die daaraf jaarlijks 9 L rogge zullen hebben, ut supra

F° …. r°

| 303-140-01 |

Dingen Jacob Meeus dr heeft ontvangen met haar man Jacob Raes dat 7de deel van 2 L land hiervoor f° XXXIII dat haar zuster Cathelijne in broeder en zusterlijk recht ontvangen had, pres Rutger van Doerne, Luijc der Kinderen, Peeter Nijs, 09/09/1479

Margriete Jacob Meeus dr heeft ontvangen met haar man Adriaen Dauwe het 7de deel van vs 2 L land, ut supra

Barbel vs Jacob Meeus dr heeft ontvangen met haar man Adriaen van den Winckel het 7de deel van vs 2 L land, ut supra

Cornelie vs Jacob Meeus dr met haar man Cornelijs Vrancx heeft ontvangen het 7de deel van vs 2 L land, ut supra

Jan de Clerc heeft verkregen de vier 7de delen op deze zijde

F° …. v°

| 303-141-01 |

Jan de Clerck te Antwerpen houdt te leen 2 L land naast de kerk tussen de weg Jan van den Wijngaert alwaar Jacob Meeus uitgestorven is en die Cathelijne, vs Jacobs dr, na diens dood, in broeder en zusterlijk recht heeft ontvangen, en daarna Dingen, Margriete, Barbel en Cornelie … Jacobs drs elk hun deel ontvangen hebben en vs Jan de Clerck de 6 delen van vs 2 L verkregen heeft tegen Jacob Meeus kinderen, etc, pres Rutger van Doerne, Luijc der Kinderen, Peeter Nijs, 09/09/1479

Kateline Jans Tsclercx dr heeft ontvangen deze 2 L land na dood van haar vader in broeder en zusterlijk recht, pres Willem Panis, Jan van Nedervenne, gezet man is haar man Marchelijs Tsmans, actum Antwerpen, 27/02/1502

Henric van Gestel Henricx zoon heeft ontvangen na dood van zijn vader 2 L land in 'ten aerde' in 'de acker' O Jan van den Aerde W de donckbempt, pres Gielijs Sijmons, Jan van Aerde, Kerstiaen Reijns, 05/07/1480

item vs 2 L land heeft ontvangen Jacop van den Aerde bij koop, pres Heijnric van den Veken, Ghijsbrecht Vercreke, Heijn Zeger, 16/08/1484