Register van lenen en achterlenen, 1453 (Archief Heerlijkh., nr. 302)

Later bijgeschreven teksten worden in schuine druk aangeduid.

Register van lenen en achterlenen, 1453

| 302-001-01 |

RAA, Archief van de heerlijkheden van Loenhout en Popendonk, nr 302

(bewerking: Etienne Kerremans)

de folio's zijn origineel genummerd in romeinse cijfers

voorafgaand f° I (foto's P1130614 en P1130615) is een namenlijst met verwijzing naar de folio waarin betrokken te vinden is, gezien deze digitale bewerking eenvoudig te doorzoeken is hebben wij de lijst hier (vooralsnog) niet herhaald

F° I r°

| 302-002-01 |

dit zijn de mannen van leen die leen houden van heer Daneel heer van Bouchout, van Humbeek, van Loenhout etc …, in het jaar 1440

dit boek hierna volgend is vernieuwd op de inhoud van de ouden boek die overgebracht werd in het jaar 1540 en daarna volgend en vernieuwd 1453

primo houdt Jan van den Wijngaerde tot een vol leen zijn huis met beemd daaraan W 'dallaer' O de strate die voor zijn huis en hof gaat

item een hof 'de brake' O Meeus Heerstraets W de strate die voor zijn hof gaat

item een stuk land 'de berch' O de berch die Heesterman gekocht heeft tegen Willem Alaerts kind W de meerstrate

item beemd bij 'de brielsche vonder' Z Jan Larien N Meeus Laureis

item een stuk land 'de cleinen berch' O het nonnen goed W de h geest

item een stuk land 'rullen bloc' O Gheert Wolfs W langs de beek van Neerven naar de kerk

item 2 L land aan 'de steeghe' W de heerstrate O Jacob Laureis

item 2 L land in 'de bolcacker' alzo ver als “de brandinghers de tiende hadden” Z naast Jan van der Achter O 'de dorent'

item het heiblok op 'stapele' Z op de palen van Brecht N Faes van Oekele

F° I v°

| 302-003-01 |

item een hoeve heide bij 'de mere' O Henrick van Ossenberghe kinderen W mijn juffr vroente van Westmalle

item moer 'hoender moer' Z mijn juffr van Westmalle vroente N mijn juffr van Westmalle moer

item een stuk land Z naast Meeus Laureis N naast het nonnen land

item 'het swert venne' voor 'stapel' aan alle kanten aan mijn juffr vroente van Westmalle

item 'het biesvenne' O de strate in Neerven W de blaakt

item 'de boedonc' O het hoogbos W op de beek

item 'de dongheleers bempt' W op de beek O Gheert Ghijs op de blaakt

item 'de ertbempt' Z het gasthuis van Antwerpen N op de beek

item een half L land naast het pad dat van Neerven kerkwaarts gaat en naast Jacob Wijts west en naast 'die soe'

item huis en hof Z Willem Nouts W de strate van Neerven

item 'de eijckhof' O Jan Roefs W Gielijs Jan Peeters en zijn kinderen

item een stuk land 'rullemond' een blok daaraan Z Jacob Laureis N Jacob Laureijs

item een stuk land 'het lijsscot' met zijn toebehoren N Jan O op de heerstrate

item een stuk land voor 'de cruijsacker' O de heerstrate W naast Meeus Laureis

item 2 L land 'de hegghe' O Jacob Laureis W Jan Hegs

item een half L land bij Jans van den Wijngaerde W aan de heerstrate kerkwaarts O Aerts dr van Oekele

item het bruggeske waar de heerstrate door gaat W naast Luijc Thijs O op de heerstrate

F° II r°

| 302-004-01 |

item 'het haghelcruijs' aan de heerstrate boven het brugske kerk waart

item 'de driessche' op de gemeen heide W Jan van den Bogaert O Rommen Gorijs

item blok aan de molen W mijn heeren erve O het nonnen goed

item stuk land 2 L achter Jan Hegs Z de nonnen erve W Jacob Laureis

item 'machtelde peters heijninghe' over de strate boven en beneden Z Aerts dr van Oekele N Willem Nouts, uitgestoken daar binnen dat de heer jaarlijks geeft een half L rogge

item een beemd aan 'de brielsche vonder' en een blok dat Jan Gosems was, daar die van Sneppel naast ter kerk gaan N de heerstate W Jacob Laureis

item dat 'meijbloc' voor Jans dijk van den Bogaerde O Jan van de Venne W de blaakt

item beemd en blok aan 'de brielsche vonder' daar die van Sneppel naast ter kerk gaan Z Gielijs van den Wijngaerde O Boets

item 'de vorsterie' van Loenhout met haar toebehoren

item stuk land ca 3 L 'de enghelers hof' naast de heerstrate naast 'de strijt dries' Z naast Jacob van Nedervenne O naast Willem Haghens

en op mijn goed te wijngaerde hebben verkocht Peeteren Pot 12 £ gr 3 kwartier in allerhande geld ter kwijting om mijn jonker Willem van Westmalle

F° II v°

| 302-005-01 |

item in het leenboek dat overgegeven was in het jaar 1440 staat aldus: item houdt Jan van den Wijngaerde te leen van Jan Willems zoon van der Achtert het land voor de rijt op donk en de rijtbeemd daartoe Z Jan Vorselmans O de buschstrate W de beek

item nog houdt vs Jan van den Wijngaerde tot een vol leen navolgende goederen

primo een sister rogge erfpacht op een stuk land 'de dorenacker' Z de weg van Sneppel naar de molen' N het voetpad

item de hoeve 'ter beke' die Joos van den Wijngaerde was en die hij te leen hield van zijn broer Gielijs N Peeter van den Aerde kinderen W Henric van den Vekene kinderen Z de heerstrate, tot deze hoeve hoort nog 5 L land 'de straethof' O Henric van den Vekene W Jan Boeds

item hierbij hoort een heiveld 7 moken 'de stertrijt' N Peeter van den Bogaerde Z Sijmon van Dietvoirt kinderen

item hier hoort toe 'de vloet' O Peeter van den Aerde kinderen W 'de borchstadt'

item horen daartoe 2 B beemd O het hoogbos

item 'de seept' naast Henric Putcuijps en naast het gasthuis van Antwerpen

item 'de rietbempt' W naast vs gasthuis O het hoogbos

F° III r°

| 302-006-01 |

item nog heeft vs Jan een V land dat leen is waar Jacob Laureijs een sister rogge op heeft en dat hij verkreeg tegen Sijmon van Nedervenne, en een eusel dat hij verkreeg tegen Heijlwighen Heijn Stijnen dr en haar man Michiel en dat leen is, gelegen O de nedervensche strate W Daniel Swolfs, en daarop heeft Jacob Laureis 14 L rogge

item houdt vs Jan van den Wijngaerde tot een vol leen welk hij kocht tegen Vrancken Peeter Vrancx zoon, te weten huis en hof met het land ca 2 sister land O Jacob Wijts W langs 'de meerstte' tot de nedervense strate toe Z en W Jacob Laureijs en Meeus Laureis

item nog 2 B beemd op donk naast 'de weselsche vonder' ca 14 voeder hooimaden Z 'de odenaereijke' O 'de brugacker', tot dit vol leen hebben 9 mannen en daarop nog 4 die met hulde willen

hierop heeft Vrank Peeter Vranx verkocht Jacop Mertens 6,5 sister rogge lijftocht

F° IIII v°

| 302-007-01 |

dit zijn stuk lenen die Jacop Laureijs zoon van Nedervenne te leen houdt

dit sister rogge heeft ontvangen Laureijs van Nedervenne vs Jacobs zoon

primo een sister rogge op beemd die Henric van Bavele onder handen heeft N Peeter Hubrechts beemdeken Z 'de scoordijc'

deze 2 sister rogge heeft vs Laureijs ontvangen

item 2 sister rogge op de helft van alle goederen die Marie van Gheele waren en toebehoorden de oude Jan Ghijbs, en die Henric van Ghestele onder handen heeft, gelegen boven 'de hoffstad' W Willem Vos Z sheeren vroente, en nog op een beemdeken ca een half B op de beek ten einde de akker ten aerde O Jan Peeters molenakker, dit heeft ook Henric van Gesthele in handen, is de eerste en oudste pacht2 sister rogge

deze 9 L rogge heeft Laureijs ontvangen

item 9 L rogge op 2 L land 'ten aerde' gelegen in 'de acker' W Jan Reijns van Ghestele, is genaamd 'de strepe', in handen van Peeter Jans zoon van den Aerde, is ook de eerste en oudste pacht

F° V r°

| 302-008-01 |

heeft Laureijs ontvangen

item een sister rogge op al de goederen die Alaert van Nedervenne te leen hield en dat Willem Alaerts zoon van Nedervenne zelfde daarop verkocht heeft, is ook de oudste pacht

dit sister rogge heeft Lijsbet vs Jacobs dr ontvangen, haar bezet man is Jan van den Vekene haar man

item een sister rogge op een stuk land ca 1,5 L O de heerstrate W Dieric van den Bogaerde 'espt' Z de waterlaat, item op een L land Z Maes van den Bogaerde op de waterlaat N Gielijs Jans 'lijsscot', item nog op een stuk land 'driehorincstuc' ca een V land O 'de hasselt' N de waterlaat naast Willem Joerdaens 'driehorincstuc', en vs 3 percelen heeft Gielijs de Dresselere onder handen

item 14 L rogge erfelijk op een eusel dat Jan van den Wijngaerde in handen heeft, gelegen in Neerven Z Gielijs Jan Peeters zoon N Peeter van den Broeck O de nedervensche strate, is ook de eerste en oudste pacht

Nout van den Bogaerde heeft de baten van vs eusel gekocht tegen Jan van den Wijngaerde, 06/01/1454

F° V v°

| 302-009-01 |

dit sister rogge heeft ontvangen Janne vs Jacobs dr, haar bezet man is Peeter van den Bogaerde haar man

item een sister rogge op een stuk land dat Alaert van Nedervenne was en dat Jan van den Wijngaerde in handen heeft, houdende een V land in 'de acker' W Meeus Laureis O Jan van den Wijngaerde goed dat hij verkregen heeft van Sijmon Alaerts N jan van den Wijngaerde, en is de oudste pacht

heeft vs Jan ontvangen

item houdt vs Janne een sister rogge op 'de groten berch' die Alaert van Nederven was en nu in handen van Gielijs van den Wijngaerde, ca 6 L land O 'de wilghenacker' Z de nonnen W Jan Vranx, is ook de eerste pacht

deze 20 L rogge heeft Lijsbet vs Jacobs dr ontvangen, bezet man is Jan van de Vekene

item 20 L rogge op 7 L land die Jan van den Wijngaerde in handen heeft en die Jan Vranx waren Z Gielis van den Wijngaerde N de meerstrate W Nijs Hegs, is eerste en oudste pacht

deze 9 ouden gr heeft Laureijs van Nedervenne Jacobs zoon ontvangen

item 9 ouden gr erfelijk op een eusel 'het ruvenne' achter Heijn Dijcmans stede en op een heiblok naast het ruvenne, het eusel heeft Jan Lemmens en het heiblok Jan Gielijs Janssen

F° VI r°

| 302-010-01 |

dit heeft ook ontvangen Berte Smeets, bezet man is Jan van Doren haar man

Andries de Buijsschere houdt tot een vol leen waartoe deze goederen behoren

primo 'hulsdonghelen' ca 15 voeder hooimaden tussen Jan Reijns huis en Jan Haghen van den Veken

item akker 6 L 'den hasel acker' tussen Meeus Laureijs en het 'scoorblock'

item aan halster land 'de langhen acker' tussen de beeck acker en 'hasel acker'

item een V land 'de strepe' tussen Jan Boets en de heerstrate

item een sister rogge op 'de beeck acker' boven 'den ameij bloc' en aan Brants beemd

item 'den ameij bloc' een half B beemd tussen de beek en de heerstrate

item een V land op een vierendeel B beemd aan het einde van 'de strepe' en aan jan Bogaerts

item een blok aan 'de strepe' een L land tussen heestermans goed en de ghebuerleech strate

item een V rogge op een L land in 'jan brants cleij' tussen Jacop Laureijs en Gielis Jan Peters zoon

F° VI v°

| 302-011-01 |

nog houdt Andries de Buijsschere in gespleten leen een V rogge op 3 L land in 'de molenacker' en op een voeder hooimaden tussen Gosems goed en Mathijs Boudens

item 3 V rogge op de helft van 1,5 B in een eusel te Sneppel dat Jan Vorsselmans was met de straat daaraan tussen Pauwels Jan Iden zoon en Jan van der Ast

F° VII r°

| 302-012-01 |

heer Jan Nouts, priester, houdt een vol leen waartoe navolgende goederen behoren, primo 3 vierendeel B beemd 'de cleijnen tskoghen bempt' bij 'de eijke' W 'de munten bempt' O Willem van Diest beemd 'de dorent', uit vs 3 vierendeel houdt Henric Gheerts van Brecht van heer Jan vs te leen dat vierendeel

item heer Jan vs is houdende in vs vol leen een B beemd 'de grooten tskoghen bempt' naast Jan van den Wijngaerde beemd 'de evenere' en anderzijds Jan Boets Peeter van den Aerde, hieraf houdt Henric Gheerts dat vierendeel

item nog een blok boven vs beemd ca een half B waaruit gaat voor heren cijns 2 oude ingelen en welk blok vs vol leen toebehoort en hierin raakt Henric Gheerts ook een luttel

item hebben nog 2 mannen die van hem leen houden boven Henric Gheerts nog navolgende

item Jan Meeus Putcuijps zoon is man van heer Jan vs van een halve B beemd bij 'de eijke' enerzijds aan Jan Boets en anderzijds Willem van Diest

item Laureijs Meijs Putcuijps zoon is man van een halve B beemd bij de eijcke tussen Jan Boedts en Jan Leemans

F° VII v°

| 302-013-01 |

Cornelis en Henric Merten Zibs zonen hebben dit navolgend leen gekocht tegen de erfgenamen op 12/08/1454 voor Jan van den Wijngaerde, Laureijs van Nedervenne, Jan van den Broeck, Jacop Meeus

Jan van den Perre ontving bij dood van +Margriete van Diest navolgend vol leen op 17/09/1553, pres Laureijs van de Venne Jacops zoon, Laureijs van Nedervenne Meeus zoon, Adriaen Meeus, Jan van Hildernisse, van dit vol leen volgen de goeder hierna beschreven

eerst 2 B land W Jan van den Wijngaerde Z Peeter Bogaerts

item een B heide O Jan Dijcmans W Willem van Diest

item huis en hof 1,5 B in Terbeek W sheeren goed O Jan Boets

item een B beemd op het hoogbos O Pauwels Smoleneren W Henric Haest kinderen

item 1,5 B heide en beemd W 'de werdel' O de kinderen Aert van den Aerde

item vierendeel B beemd O Jan Leemans W Dijcmans, uit vs leen gaat een halster rogge op beemd op het hoogbos

F° VIII r°

| 302-014-01 |

Jan Bode Jans zoon de jonge houdt een vol leen waar navolgende goederen toe behoren

eerst vierendeel B met huis en hof W de vroente en anderzijds vs Jans goed

item 3 moken land achter het huis

item 3 moken achter Jans vs hof strekkende en anderzijds aan Wouter Broomans

item 2 L land in 'dongelen' aan Jan Boets en anderzijds aan Henric van den Aerde

item 'dijcmans bloc' een half B tussen Jan Boets goederen

item 'de vloet' ca een voeder hooimaden O Theeus Cupers kinderen W het beekske

item 2 B heide O Peeter van der Eijke W Jan Boets

item een B heide bij 'de munten' O Vekemans blok W Heijnric van den Aerde

item 3 vierendeel L land achter Henric van den Veken hofstede

item 5 L rogge op een B heide dat ik Jan vs uitgegeven heb te pacht Jan Pijken

F° VIII v°

| 302-015-01 |

vs Jan Bode Jans zoon de jonge houdt te leen 3 muddeken land W op het einde van de pruijmstrate en anderzijds Arnout van den Veken, en verkregen tegen Nout van den Aerde

nog houdt vs Jan Bode een beemdeken 'ter eijke' ca 4 voeder hooimaden Z Nout van Bavele N heer Jan Nouts

item een blokske op 'de breede beke' ca een voeder hooimaden O Theeus Cupers kinderen W de beek, en een deel in een heiblok op 'de munte' ca een half B, dit heeft hij te pacht uitgegeven Jan Pijken om 5 L rogge

F° IX r°

| 302-016-01 |

Willem van Pulle houdt tot een vol leen zo hierna volgt

eerst heeft vs Willem uitgegeven 5 vierendeel B beemd aan 'marem voirt' en anderzijds Katheline van Reet om 7 arnhemsche gld die hij te leen houdt

de mannen van leen navolgend houden hun leen van vs Willem

primo de heer van Loenhout houdt tot een vol leen 'de ouden sondach' die toebehoren plach Katheline Henricx wijf van der Donc en nadien Jan van der Donc

Peeter van de Rijt houdt te leen een half B erve in Sneppel aan 'de dooden bempt'

Claes de Smet een muddeken land ZA de kerk

Arnout de Koc een muddeken land aan 'de conijnshaghe'

Jan Brants een half B land 'de strant', Lambrecht man van 5 kwartier

item Johannes de Coster een vierendeel van een halve muddeken land

item Magriete Willem Joerdaens dr van de 2 delen aan 'het steghe'

item Jan Aerts 5 muddeken land in Hecht, en dat heeft Jan van den Bogaerde gekocht

item Alaert van Nedervenne 2 B land en een eusel in Hecht, daarop heeft de heer van Loenhout 2 sister rogge

en Heinric de Dresselere 5 kwartier aan 'hert hasselt'

F° IX v°

| 302-017-01 |

Mathijs van de Vekene heeft gekocht een vol leen zo hierna volgt

primo een vierendeel B waar huis en hof op staan

item een garsveld daaraan groot een half vierendeel

item 1,5 moken land daaraan, en deze 3 percelen liggen tussen Jan Boets zuid en Peeter van den Hervekenne noord

item een eusel ca 3 vierendeel B 'den aert' Z Claeus Jan Heilens zoon N Jan van Ghestele

item 2 B heide en een vierendeel bij 'de munte' O Jan Boets W Jans 'coeijbloc'

item 2 moken land bij Jan Heijlens gelegen genaamd 'stieghelstuc' O de weg

item 5 moken land 'den struijfhof' tussen Claeus Jan Heijlens in beide zijden

item 2,5 L land aan 'de breede beek' N Jan Boets Z de heerstrate

item 2 B heide en een vierendeel op 'de munte' W Jan Boets O het 'coeijbloc'

item eusel 'den aert' ca 3 vierendeel B Z Claeus Jan Heilens N Jan Dijcmans

item 7 L land 'de hoffstadacker' N Margriete van den Aerde Z Henric van Ossenberghe

item beemdeken 1,5 B hooimaden en een half vierendeel land daaraan O Jan Boets W Claeus Jan Heijlens

F° X r°

| 302-018-01 |

Jan van Bavele Jans zoon houdt een vol leen zo hierna volgt

primo 4 L land waar huis en hof placht op te staan dat afbrandde N 'den wouwers hof' Z Aert van Bavele

item hof daaraan gelegen ca 2 L land Z de ackerstrate O Aert van Bavele

item halster land 'de scoetacker' N Hein van den Vekene Z deszelfs Henric goed

item 10 L land op 'het hesscot' en aan de andere zijde strekkende aan 'de mosvoirt'

item 'de doncbempt' ca 3 voeder hooimaden N Jan Reijns Z Henric van den Aerde

item eusel naast Jan Brants 'bontinc' houdt een voeder hooimaden W Jan Gheert Henrix O Jan Brants

item half het heilaer naast de strate ca 4 B heide O 'de aertrijt' W sheeren strate

hierna volgen dezen die leen houden van vs Jan van Bavele

primo Rombout Jan Gheerts

Willem Jan Gheerts

Gorijs Jan Gheerts

Gielis de jonghe Jan Gheerts zoon

Cornelijs Aerts zoon van Bavele

Jan Reins

Peeter van den Aerde

F° X v°

| 302-019-01 |

Alijt Hubrechts dr van Lueken houdt een vol leen dat Jan van der Achter was van hiernavolgende percelen

primo een vierendeel B waar huis en hof op staan in Neerven W Lippen Borse O sheeren strate

item 'de vloet' 3 vierendeel B beemd O Nout die Hont W Henric van Bavele

item 2 L land op 'het haghelcruijs' O Jacop Laureijs W Jacop Wijts

item een L land op 'de bolcacker' naast Gielis Jans aan beide kanten

item 5 B heide in 'scoermans bloc' W Jan Reijns O Dijcmans kinderen

item een half B beemd te Popendonk W het gemeen bos O Bavelmoons kinderen

item 3 kw land in 'het cleij' W Leghen O molenakker

item 3 vierendeel B beemd aan 'de scoot' waarvan men de man niet weet

tot vs vol leen horen 10 mannen, en dit vol leen is uitgegeven ter helft winningen

hierna volgen vs 10 mannen

F° XI v°

| 302-020-01 |

modo mr Heijndrick van Meere

dit houdt Margriete Jan Hughen dr, haar bezet man Jan Jacop Heijmericx

Lijsbet Jan Peeter Heijlens dr houdt een vol leen met de manschap daartoe waar volgende percelen toe horen

primo 2 B heide 'dat kevels laer' W 'de mosvoort' en anderzijds de kevelaer strate

item 'de wildert' ca een V land tussen de kevelaer strate en Henric Peeterssen

item 1,5 B beemd 'de boenhof' en 'het latbosch' in Sneppel N het valveken en anderzijds Claeus Alijten en Jan van der Ast

item 'de hegacker' ca 5 kw land Z Henric Lodewijcx W Jan Brants kinderen

item 'de dorenacker' ca 3 L O Henric Peeters W Jan Vorsselmans

uit de helft van alle vs percelen geldt Lijsbet vs jaarlijks Jan van der Ast 3 halster rogge om welke 3 halster Jan Peeters Heijlens zoon vroeger vs helft scheiding ter erve genomen heeft tegen zijn een van zijn broer s

item heeft Magriete Ansems Tswerts dr op 'de boenhof' en 'het latbosch' jaarlijks 8 oud gr die zij te leen ontvangen heeft van Lijsbet vs, en de vs percelen van grond en met de mannen voorgenoemd en ook met nog meer mannen die daartoe behoren

F° XII r°

| 302-021-01 |

item 10 B heide aan 'het gherecht' met een zijde aan de vroente en anderzijds aan Jan Nouts

dit zijn vs Lijsbet mannen

item Jacob Laureijs houdt 8 oude gr op 'het latbosch' en 'de boonhof'

item Henric Peeter Heijlens en Lijsbeth Aert Peeter Heijlens dr houden samen 3 voeder hooimaden N Claes Aliten, item een half voeder hooimaden in 'de haselacker', item half en half 3 L land 'de wildert' O Lijsbette Jan Peeter Heijlens dr, item 3 L land 'de vroenhof' Z Lijsbette Jan Peeter Heijlens dr

item Willem Vermunten houdt een sister rogge op een V land 'cupers hof'

item Claes Peeter Aliten nu Willem Beelen een heiveld houdt hij groot ca een L land 'de wildert' O Lijsbette Jan Peeter Heijlens dr, item een L land aan 'cupers hof', item half voeder hooimaden in 'haselacker'

item Jan Heesterman een B beemd 'bucxkens beemt' aan Nout van der Buijten

item een V land 'heestermans wildert'

item een heiveld ca 3 L 'de cleijn wildert' aan Heijn Peeters

item Jacob Laureijs een stuk erve ca 3 muddeken land 'de beecacker' aan Theeus Broomans

F° XII v°

| 302-022-01 |

Jan de Coster houdt een vol leen waarvan de percelen hierna volgen

primo stuk beemd 'de engheleere' ca 5 voeder hooimaden Z het nonnen goed N Gielijs van de Wijngaerde

item 2 L land in 'het heechts bloc' tussen Jan Hegghe en Jan van den Wijngaerde

item 3 L op 'de steeghe' tussen Jan van den Wijngaerde en Meeus Laureijs

item 2 moken land op 'die steeghe' tussen Jan van den Wijngaerde en N Jacop van Nedervenne

item 2 L land op 'de hoffstadt' tussen Magriete van Oekele en Willem Nouts

item een hof waar het oude huis op staat waar Lijsbet Aelwijns woonde tussen sheeren strate en Jan Pauwels

item een L land in 'het heechtse bloc' dat Alaert was tussen Jan Hegghe en Jan van den Wijngaerde

item een eusel aan Willem van den Wijngaerde tussen Jacop Laureijs en Jan van den Wijngaerde

item 2 moken land op 'het brucxken'

item 2 L land aan 'de bremacker' tussen Jan van den Wijngaerde en Jacop Laureijs

item 2 L land aan 'het braeclant' tussen Jan van den Wijngaerde en Jan Pauwels

item 2 voeder hooimaden op 'straelde' N de beek Z het bos

item een V rogge op een heilaar Z de nonnen N Jan Hovelmans kinderen

F° XIII r°

| 302-023-01 |

tot vs leen dat Jan de Coster houdt behoren mannen van leen zo hierna volgt

primo Jan Bode vanwege de h geest 13 L rogge

Luijc Thijs van der Eijcke van 1 V rogge

Henric Hovelmans een sister rogge op pand dat Lemmen van de Venne houdende is

zelfde nog een sister rogge op een eusel in Neerven en op land in 'de acker'

zelfde nog een half beemdeken aan Luijc Thijs

Daneel de Wolf houdt een pand dat meer dan een B is waarvan Henric Hovelmans de helft te leen houdt en al wat hiervoor staat houdt Henric Hovelmans te leen van Jan de Coster, dit pand is gelegen Z Daneel de Wolf

en de andere helft van deze goederen houden Jan Hoivelmans kinderen te leen en Daneel de Wolf houdt in erfwinning te leen

item houden Jan Hovelmans kinderen een sister rogge op een eusel in Neerven en op land in 'de acker' O Luijc Thijs Z Jan van den Wijngaerde

item houden Jan Hovelmans kinderen een half beemdeken tegen de helft die Henric Hovelmans te leen houdt Z Luijc Thijs

nog houden vs Jan Hovelmans kinderen 11 muddeken rogge op pand gelegen voor Willem Nouts en op de andere zijde Gielijs van den Wijngaerde

Cornelijs Boudens zoon houdt te leen 3 L land aan 'het haghelcruijs'

Henric Jan Heghs zoon houdt een sister rogge op pand in Hecht

Magriete Jan Hughen dr x Jan Heijmerix houdt te leen 5 oude gr op beemd 3 voeder hooimaden Z het nonnen goed

Peeter Nouts is man van 3 vierendeel beemd op 'straelge'

Jan van der Ast is man van een sister rogge op pand 'de steghe' ca een V, en nog op meer panden

Jan van den Broeck Jans zoon is man van 10 L rogge die hij verkreeg tegen Jacob Wijts en die zelfde Jacob heffende was op zulk versterf als Wouter de Coster van vader en van moeder verstierf

Daneel de Wolf is man van een halster land in Neerven tussen Jan van den Wijngaerde Gielijs Jan peeters zoon, waarvoor uitgaan 11 L rogge

Willem Nouts is man van een halve L land in Neerven tussen Gielijs van den Wijngaerde en sheeren strate

Sijmon Gielis Jans houdt een V rogge op Henric Scosters in Neerven in de blaakt tussen het nonnen goed

Peeter van Hildernisse is man van 2 L land tussen Jan van den Wijngaerde en Jacob van Nedervenne

F° XIII v°

| 302-024-01 |

dit vol leen met de andere 3 spleten daarna heeft ontvangen Peeter Vorsselmans in broederlijk recht

dit volle leen en de andere 3 spleten daarna heeft Peeter Vorsselmans ontvangen in broederlijk recht na dood van zijn broer Jan Vorsselmans

Joannes Vorsselmans houdt een vol leen waartoe volgende goederen behoren

primo stede in donk houdende een vierendeel B

item 'den ouden hof' houdende 2 L land

item de akker bij het huis houdende 5 L land

item 'de langhenacker' ca 8 L land, en een vierendeel van vs akker en uit een vierendeel uit vs 'langhen acker' welke NO naast Jan van den Wijngaerde gelegen, en uit half de akker achter de schaapskooi en alle na inhoud van het leenboek, zo heeft Magriete Henric Lichten dr een sister rogge leen, en uit het vierendeel van al het land in donk toebehorende Jan Vorsselmans heeft Willem van der Munten een sister rogge leengoed, welke 2 sister rog vs op de onder panden vs eertijds verkocht en uit gespleten zijn uit vs leen bij consent van de leenheer

item tot vs vol leen behoort nog een stuk beemd 'de wielbempt' ca 3 voeder hooimaden

item 'de gagelbempt' achter het bos houdende 3 voeder hooimaden

item 'de santscelle' ca 3 voeder, met een hoekje over de beek gelegen W Theeus Cupers kinderen

item 'het cleijn rietbeemdeken' ca 1,5 voeder

item een eusel 'dlatbosch' ca 3 voeder

item een voeder hooimaden in 'den ouden hof'

item de straat en de dijk gaande vs goederen van de bosstraat strekkende neerwaarts tot de brug en verder over de brug zo ver als mijn heren paalsteden strekken, al deze vs stukken zijn aan elkaar gelegen in donk tussen Jan van den Wijngaerde, Gielijs Haest en Henric Lodewijcx erven

item tot een vol leen hoort een stuk land ca 4 L Z Theeus Cupers kinderen N Gielijs Haest

F° XIIII r°

| 302-025-01 |

item beemd 'dodenaereijke' ca 8 voeder Z Jan Bies kinderen N Jan Gheerts kinderen en Willem van Diest W de beek O het gemeen bos, en uit een vierendeel van vs beemd heeft de h geest van Loenhout een oude schuld

item 2 L rogge op een hoekje beemd gelegen over de beek dat Jacob Wijts nu in handen heeft houdende ca 12 roeden N vs Jacob Wijts Z de dijk

item houdt vs Jan 6 L land 'het nobelbosch' O Lijsbette Jan Peeter Heijlens dr W Gielijs Jans en Jan Soetens Z vs Jan Vorsselmans N Lijsbette Brants

item zo had zijn vader eertijds in erfwinning genomen tegen Wouter van der Munten de helft van beemd 'den ouden sondach' om 2 sister rogge jaarlijks, welke beemd Wouter vs te leen placht te houden eer hij hem uitgaf en na dat uitgeven den pacht vs zoals dat Willem zijn zoon nog vs, te weten 2 sister rogge, is te leen houdende, welke erfwinning vs Jan Vorsselmans voort uitgegeven heeft boven de 2 sister rogge om 10 L rogge voor zijn bate …

01/02/1445 heeft vs Johannes vs 10 L ontvangen, pres Jan van den Broeck, Jan Broeman

F° XIIII v°

| 302-026-01 |

nog heeft vs Jannes Vorsselmans ontvangen een sister rogge dat hij kocht tegen Andries de Buijsschere en dat staat op 3 L land achter Vorsselmans huis in donk en op 2 L land in 'de langhenacker' naast Jan van den Wijngaerde, hierin was hij gegoed , present Jacob van Nedervenne, Laureis van Nedervenne zijn zoon, Henric van Eppenrode, Jan Lemmens, 2909/1448

F° XV r°

| 302-027-01 |

Laureijs van Nedervenne zoon wijlen Berthelmeeus van Nedervenne houdt een vol leen waartoe behoren

eerst huis en hof in Neerven met een eusel samen ca 1,5 B O de goederen Jacob van Nedervenne W vs Laureijs goederen

item land 'de ester' ca een halster land N Jan van den Wijngaerde Z Alaert van Nedervenne

item land 'dloeken' ca 3 L W Alaert van Nedervenne O Jan van Dietvoirt

item 'het brucxken' ca 3 L O Thijs Dierix W de heerstrate

dit houdt Jacop Meeussen van hem te leen

item land 'de withaghe' bij de molen ca 3 L land O Luijc Thijs W het nonnen goed

item onder eusel en heide ca een B 'de dorent' N Dierck van den Broeck Z Jacop Laureijs, met daaraan beemdeken 3 voeder O de beek

dit houdt Jacop Meeussen zijn broer van hem te leen

item beemdeken 'de vonderbempt' aan 'den briel' ca 3 voeder W op de beek O de weg daar die van Sneppel kerkenwaarts gaan

item stuk land aan de kerk ca 3 L land O de kerk W Jan van den Wijngaerde en Jacob Scoijen

dit houdt zijn broer Jacop van hem te leen

item nog ca 3 L land N Jan van den Wijngaerde Z Jacob Laureijs, en nog 2 oude gr jaarlijks op een eusel O de dorent W het gemeen heiken

tot vs vol leen behoren verder de goederen met de mannen hierna vernoemd

F° XV v°

| 302-028-01 |

primo houdt Jacob Laureis zoon van Nedervenne van Laureijs zijn neef te leen een beemd op 'de boecheester' ca 5 voeder Z het godshuis van Tongerlo N 'de robbrecht' die Alaert van Nedervenne was

item eusel met een hoefken daaraan O van de stede die Laureins zijn vader was Z Alaert van Nedervenne N Jan Peeters zoon houdende ca 8 L land

item stuk land, groes en weide ca 8 L land W Barthelmeeus van Nedervenne 'ester' O de akkerweg en molenweg Z 'dbloc'

item stuk land 'de crucstrepe' en wat daaraan ligt ter molen toe komende ca 2 B Z Jan van den Wijngaerde aan 'de steghe' tot de heerstrate toe N de molen, hetwelk Jan Gosems heeft vererfd tegen Jacop om 23 L rogge erfelijk

item ca 2 L land 'de kercstrepe' tussen de h geest erven in beide zijden

item 'dmolen blocxken' ca een half B Z en N Thijs Boudens

item beemd 'de dorent' ca 5 vierendeel B, een heiveld met bos 'de dorent' ca een V op de beek N Barthelmeeus van Nedervenne Z Jan van den Wijngaerde en het godshuis van st Michiels

item een V land op 'de hou' tussen Gielijs Dresseleren kinderen en Dierick van den Bogaerde

Jan van den Wijngaerde houdt tot een vol leen 'de heibempt' O stapelheide W de blaakt

item een B land achter 'het groot bloc' genaamd 'tgroot buender' tussen Gielijs van den Wijngaerde en Alaert van Nedervenne

item houdt hij nog 5 L land in 'het heessche bloc' O de blaakt aan Jan Hegghe W Lemmen van de Venne

item Barthelmeeus Jacobs zoon houdt een vol leen waartoe behoren huis en hof waarin Jan Sijmons placht te wonen W Gheert Swolfs en het nonnen goed O en Z de strate

F° XVI r°

| 302-029-01 |

item een blok ca een V aan de oude molenberg Z Gielijs Jans N de ouden molenberg

item een blok ca 2 L dat Gielijs van den Wijngaerde en Gielijs Jans “hantplechten” W Gielijs van den Wijngaerde O het nonnen goed

item stuk land ca 5 L dat Henric Gorijs wijlen toe placht te horen Z het kerkheuvel dat de nonnen behoort O 'de conijnshaghe'

item beemd 'den eveneere' ca 14 voeder O de beek W 'de winckel'

item beemd ca 3 voeder Z Jan Larien N Gielijs van den Wijngaerde W 'de briel' op de beek

item stuk land 3 L Z 'de conijnshaghe' N Henric van Bavele

Jan van der Hoeven houdt van Bertelmeeus Laureijs van Nedervenne van gespleten leen een derdedeel van 3 vierendeel B beemd naast 'de heibempt' en naast de blaakt

Jan Couwenberch is man van 2 delen van 3 vierendeel B beemd naast 'de heibempt' en naast de blaakt

Jan de Coster is man van 5 L land in 'het heechtsche bloc' tussen Lambrecht van de Venne en Machiel Wouter Heerkens

item van 3 L land in 'het groot bloc' tussen Jan van den Wijngaerde en Willem Nouts

Faes van Oekele houdt 1,5 L land N Willem Nouts Z naast de beek

Lijsbeth Aerts dr van Oekele houdt te leen 1,5 L land N Willem Nouts Z naast de weg

item Thomas van den Bogaerde is man van een L land O Jan van den Wijngaerde W zijn zelfs

item houdt zelfde een heiveld aan 'de schoot' Z Thijs Boudens N Gielijs Dresseleren

F° XVI v°

| 302-030-01 |

item Wouter Theeus houdt een halster rogge op 3 L land tussen Brand goed van der Eijke en Aerts goed van Oekele en welke 3 L Willem Nouts in erfwinning heeft

item Jan van de Broeck houdt een halster rogge op vs 3 L

item Jan Gheerts houdt een blok 'de ameije' een half B W 'de conijnshaghe' Arnout van Bavele

vs Laureijs van Nedervenne houdt tot een stukleen een half B beemd achter 'de borch' in het hoogbos W de h geest O de kinderen Meijs Putcuijps

F° XVII r°

| 302-031-01 |

Adriaen Meeus zoon van Antwerpen houdt tot een vol leen zo hierna volgt

primo huis en hof in Neerven

item 'dat latbosch' ca een B W vs huis en hof met de opstallen en met volle dijk ter nedervensche strate uitgaand

item 'de poorthof' ca een V O met de dijk tot ackerveken toebehoort

item eusel daaraan 'de brant' N de dijk Z Jan van den Wijngaerde

item eusel 'den bolc' O Meeus Laureis W de brant, den brant en den bloc elk houden ca een B

item een halster land 'tgroot bloc' O Jacob Laureis W Jan van den Wijngaerde

item 'den breeden bempt' ca 6 voeder O op de beek W Dierix van den Bogaerde kinderen, en uit het halster land en de breeden bempt gaan jaarlijks 50 oude gr

item ca 6 L land Z de nonnen van Antwerpen N de kerkpad zo de lieden van Neerven ter kerk gaan

item ca 5 L land 'den berch' N Thijs Boudens S de kerkpad

item ca 2 L land op 'het haghelcruijs' O Gielijs Haest W de nonnen van Antwerpen

item ca een L land 'de hasselt' N Katheline Pauwels Z Jacob Laureis

item ca 2 L land op de waterlaat O de heerstrate W Gielijs van den Bogaerde kinderen

F° XVII v°

| 302-032-01 |

Jan van Hildernisse is man van 11 L rogge op 'hesscot' die Jan Smeets waren Z Willem van Diest en anderzijds Jan van Bavele

op 07/01/1444 ontving dit in broederlijk recht Gielken Jans zoon van den Heester, onder zijn jaren, bezet man is Jan van den Lare

Jan van den Heester houdt te leen een vierendeel B beemd in 'bonkens bempt' tussen Henric van der Buten en Jan Soetens, geschat op 7 muddeken rogge

F° XVIII r°

| 302-033-01 |

Mathijs Theeus Cupers zoon is man van huis, grond, hof W strekkende naast de strate N zijn zelfs 'boonhof', en van 'den boonhof' waarop Laureis van Nedervenne 6 L rogge op had

Pauwels

Lijsbeth Oenolfs houdt te leen een B heide bij 'tgerichte' van Loenhout O Katheline van Ossenberghe W sheeren vroente, bezet man is haar neef Jan Oenolf

F° XVIII v°

| 302-034-01 |

Magriet Jan Hovelmans dr is verstorven van haar vader 5 L rogge op een L land tussen Jans hoeve van den Wijngaerde en Luijc van der Eijke, bezet man is Wouter Leeman Jans zoon

Heijlwijch Peeters dr van der Eijck houdt te leen 5 kw rogge op 3 kw land in 'Jan Boets hof' tussen Jan Boets erve en Jan Boets leen, item een half voeder hooimaden aan de breede beek tussen Jan Boets erve en Claes Jan Heijlens

F° XIX r°

| 302-035-01 |

Magriete Peeters dr van der Eijke x Henrick van Ossenberghe houdt te leen 5 kw rogge op 3 kw land tussen Jan Boets erve en Jan Boets leen

nog houdt zij te leen een half voeder hooimaden op 'de breede beek' naast Jan Boets des zij uitgegaan is voor heer en voor hof zoals hierna in het ander blad zal volgen tot behoef Peeter Willems zoon van den Heester waarvan moeder was Katheline Peeters dr van der Eijke des vs Magriete zuster

Agneese Peeters dr van der Ast houdt te leen 2 voeder hooimaden O Wouter Soetens W Henric van den Aerde, bezet man is haar man Jan Bode

F° XIX v°

| 302-036-01 |

Jan de Coster Henricx zoon is man van huis en hof ca een vierendeel B dat hij verkreeg en voortijds toebehoorde een vol leen waar Jan vs op staat Z Jan van Dietvoirt en anderzijds naast de boschstrate

Peeter Gielijs Jan Peeters zoon heeft tot behoef van zijn zonen Peeter en Jan die hij had bij wijlen zijn vrouw Lijsbette Peeters dr van der Eijke ontvangen 5 kw rogge op 3 kw land in Jan Boets hof op de een zijde en Jan Boets leen op de andere, zoals vs 5 kw rogge toebehoren plach vs Lijsbette van der Eijke

F° XX r°

| 302-037-01 |

Peeter Willems zoon van den Heester waarvan moeder was Katheline Peeters dr van der Eijke, onder zijn jaren, heeft ontvangen 5 kw rogge op 3 kw land tussen Jan Boets erve en Jan Boets leen, item een half voeder hooimaden op 'de breede beek' tussen Jan Boets en Claeus Jan Heijlens en welke 5 kw rogge en half voeder vs Peeter en zijn broer verstorven zijn na dood van hun moeder, item ontvangen een half voeder hooimaden dat toebehoren plach wijlen Lijsbette van der Eijke zijn moeije, item een half voeder hooimaden dat Magriete Peeters dr van der Eijke x Henrik van Ossenberghe voor Gielijs Jan Peeters zoon, Jan Peeters zoon, Peeter van den Aerde en Jan van den Lare als leenmannen uitgegeven was tot behoef van vs Peeter en Willems zijn broer, bezet man is Jan van den Lare

F° XX v°

| 302-038-01 |

deze 2 beemden heeft ontvangen Henric van Ossenberghe tot zijn behoef van zijn broer Andries

Jan Wouter Giels is man van 2 beemden heide tussen de meere en Jan van den Wijngaerde

Jan van den Heester Jans zoon, onder zijn jaren, heeft ontvangen 6 V rogge uit een vol leen welk Laureijs van Asbeemde houdende is en waar Jan van den Heester vs Jans vader uitgestorven is, bezet man is Jan van den Lare, pres Peeter van den Aerde, Jan Perreman, Cornelijs van Bavele, 13/12/1444

F° XXI r°

| 302-039-01 |

Heijnric van den Aerde is man van een V rogge op 'de molenacker en op een beemdeken tussen de beek en Jan Peeterssen 'molenacker'

Peeter Henrix zoon van den Aerde is man van ca 3,5 L land O 'de doncbempt' en anderzijds Claes Jan Heilens

item een V rogge op 'de molenacker' en beemdeken op de beek

item 2 voeder hooimaden in 'het dongelen' W Jan Boets O Wouter Soeten

item ca 2 L land in 'het donghelen' O Jan Boets W Jan Claes en een B heide naast de vroente en naast Jan van den Bogaerde

F° XXI v°

| 302-040-01 |

Katheline Scoijts x Jacop Mertens houdt te leen 2 sister rogge op stede met huis en hof ca een half B tussen huffelaer heide en Henric van Bavele

en verder heeft zij te mannen Jan den volder, Henrick van Bavele, Jan Rombouts, Gielis Jans, Merten Jan Heijlens kinderen, de weduwe Sbuijsschers

Jan van den Broeck houdt van vs Jacob te leen

F° XXII r°

| 302-041-01 |

Jan Peeters zoon de oude is man van een eusel ca een B tussen Joonz Kops en Henric Stinen, item van 13 L rogge op huis en hof ca een B dat Daneel Tswolfs is O Jan Peeters zoon W Jan van den Wijngaerde

Daneel de Wolff

Sijmon van de Venne Jans zoon heeft ontvangen na dood van zijn vader 'het euweldonghen' ca 3 voeder hooimaden tussen Peeter Nouts kinderen en Jannijs leen, item het 'ruvenne' ca 5,5 B W Gielijs van den Wijngaerde O Willem Wevers

F° XXII v°

| 302-042-01 |

Jan van Ossenberghe houdt te leen een half B in Popendonk N de hoeve Z Jan van Bavele kinderen, dit leen ontving hij in broederlijk recht

Jan Smeijerman van Antwerpen heeft gekocht tegen Sijmoen Gielijs Jans 19 muddeken rogge erf op stede in Neerven met alle toebehoren die Jan de Koc daar had, gelegen tussen Gielijs jan Peeters zoon en de boschstrate, en op een vierendeel B beemd in blaakt

F° XXIII r°

| 302-043-01 |

Nijs Heghs is man van een L land N Jan Nouts Z de merstrate, daarop uitgaande 3 L rogge

eusel Daneel de Wolf

Cornelijs van Bavele heeft ontvangen na dood van zijn vader Nout van Bavele 6 L rogge die hij heffende is op beemd aan 'de scoerbrugghe' tussen Peeter Hubrechts en 'de scordijc', daarop heeft Jacob Laureis een sister rogge

F° XXIII v°

| 302-044-01 |

Cornelijs Boudens zoon Willem Boudens heeft na dood van zijn vader ontvangen een muddeken land tussen sheeren strate en Gielijs Dresseleren

Jacob Meeus Laureis zoon heeft na dood van zijn vader ontvangen 2 L land aan de kerk tussen de weg en Jan van den Wijngaerde

dit heeft ontvangen Michiel Jan Meeus zoon

Claeus Jan Heijlens houdt te leen woonhuis met messie een half B W 'de munten' Z 'de brant'

F° XXIIII r°

| 302-045-01 |

Jan Willems zoon van der Munten is man van een sister rogge op het vierendeel van al het land dat jan Vorsselmans kinderen op donk hebben

item van 2 sister rogge op de helft van beemd 'den ouden sondach' 6 voeder hooimaden Z Gielijs van den Wijngaerde N de beek

op 01 februari ontving Jan Broeman 6 L rogge erf van vs sister op Jan Vorsselmans goed waarvan de andere 10 L Jan Vorsselmans ontvangen heeft, pres Jan Vorsselmans, Jan van den Broeck

Katheline van Houtele houdt tot een vol leen een beemd in Sneppel, bezet man is haar zoon Jan

Jan van Alfen Kateline van Houtele zoon heeft dit vol leen ontvangen na dood van zijn moeder, in broederlijk recht te weten dat zijn broer Wouter dit vol leen half zal hebben, pres Jan van den Wijngaerde, Peeter van den Broecke, Jan van den Broecke, Heijn van Ossenberghe, st thomasdag 1447

Jan Willems van der Munten houdt tot vs 2 sister rogge nog een sister op Johan Vorsselmans goed zoals die dat kent in het overgeven van zijn lenen

F° XXIIII v°

| 302-046-01 |

Jacop der Kinderen is man van een halve B beemd O het gemeen bos W Gielijs van den Bogaerde, vs half B Pauwels van den Berghe in erfwinning

Jan Hegghe is man van 3 kw land met een schuur daarop O Jacob Laureis N Lijsbette van Oekele Aerts dr

F° XXV r°

| 302-047-01 |

Neel de Wolf is man van 3 L rogge op een L land waarvan Nijs Hegghe de grond heeft O 'de meerbloc' en aan de andere zijde de meerstrate

Magriete Tswolfs houdt te leen vierendeel van 'scoetmans bloke' ca 6 B O 'de luten bloke' W Jan Reijns N de vroente Z Nout van Bavele

F° XXV v°

| 302-048-01 |

houdt nu Mathijs van de Vekene bij koop, pres Jan van den Broeck, Jan van Hildernisse

Jan van den Vekene Jans zoon is man van de helft van beemd 'den ouden sondach' ca 6 voeder hooimaden Z de palen van Loenhout N Gielijs van den Wijngaerde

Jan Dijcman is man ca 5 of 6 L land met een eind aan Leemans goed, met een ander eind aan de stede 'ten aerde', uit deze leengrond gaan 4 oude gr en”een ghelte wijn' die de kerk heeft, en deze hof is Peeter Dijcmans Jan Dijcmans broer gedeeld tegen zijn broer en hij is zijn man geworden, en deze helft heeft Peeter zijn broer te erve uitgegeven, en vs Jan Dijcman heeft 3 mannen onder hem waarvan zijn broer Peeter er een is en heeft daarop verkocht 2 L rogge

F° XXVI r°

| 302-049-01 |

Gielijs Berts Jan Berts zoon is man van 3 L rogge die hij heeft op 'de molenackers', de ene W de beek tegen Jan Larien beemd O Peeters zoon, de andere W Jan Peeters O de akker 'ten aerde', deze 2 'molenackers' heeft Henric van de Vekene ter erfwinning

Magriete Johan Meeus dr van Meere heeft ontvangen de molenakker met de westkant aan Jan Peeters en O de akker 'ten aerde', daarvan geeft zij Gielis Berts en Lemmen van de Vekene, bezet man is Jan Peeters zoon

vs Gielijs Berts is man ca een vierendeel B met een huis daarop in Terbeek N naast de ackerstrate Z Henric van den Vekene, uit dit leen gaat een sister rogge dat Jacob Wijts daarop had

F° XXVI v°

| 302-050-01 |

Herman van der Vloet en vrouw hebben dit ontvangen na dood van Peeter van den Heerveken; pres Peeter van den Broeck, Heijnric van Ossenberge, Jan Reijns, anno 1447

Peeter van den Heervekene is man van een vierendeel in Terbeek aan het heerveken, met huis en hof dat hem bleef van zijn moeder, hierop heeft Henric van den Heerveken zijn vader een halster rogge lijftocht omdat Peeters moeder zijn wettig wijf was, N de heerstrate Z Nout van den Vekene

Henric de Coster is man van 2 L land N Lemmen Goessens Z zijn zelfs

Daneel de Wolf heeft dit goed van ouds ontvangen

Henric Hovelmans is man van een blok onder heide en land ca een B in Neerven Z Neel Swolfs N Peeter van den Broeck, dit goed houdt Neel de Wolf ter erfwinning voor 11 L rogge

Henric Hovelmans houdt op vs goed 11 L rogge van ouds

Jan Gheerts zoon van den Bogaerde is man van 4 B heide op 'de hasselinc' Z de gemeen strate N Peeter van den Rijt

F° XXVII v°

| 302-051-01 |

Jannes Lodewijx is man van een voeder hooimaden op 'de breede beke' tussen Willem van Diest en Mathijs kinderen van der Eijke, van welk voeder Jannes Lodewijx vader ter tijd heeft gegeven Pauwels de molenaar op 6 muddeken rogge jaarlijks

Henric Oenolfs is man van 2 B heide aan 'het gherechte' van Loenhout tussen Jan van den Cloote en Katheline van Ossenberghe

F° XXVIII r°

| 302-052-01 |

Henricx zonen van Ghestele hebben deze leengoederen half ontvangen, Peeter van den Bogaerde is gezet ma

Jan Reijns van Ghestele is man van de helft van 5,5 B land en heide B land en heide O sheeren strate of vroente en Willem Vos aan de andere zijde, item van een beemdeken een voeder hooimaden N Heijn van den Vekene O Jan Peeters zoon

Jan Reijns is man van 8 B heide op 'de hasselinc' W Willem Oems O de vierbunder die Jan van den Wijngaerde zijn, item van 2 B in Terbeek op 'het gemeen laer' N Jan van den Wijngaerde Z Jan Dijcmans

F° XXVIII v°

| 302-053-01 |

juffr Katheline van Reet houdt te leen een beemd in 'marem' ca 5 vierendeel B tussen 'de boecheester' en Thijs kinderen van Marem

Gielis Jans is man van een V rogge op land aan 'de dorenacker' in 'ten aerde' tussen Jan van Ghestele in beide zijden, en van een V Rogge op land aan 'de doncbempt' ook tussen jan van Ghestele aan beide kanten

F° XXIX r°

| 302-054-01 |

Gielijs Jans is man van ca 1,5 L land op 'het lijsscot' tussen 'de bolcacker' en Gielijs Jan peeters, item van een V rogge op een beemdeken 'tdoncbeemdeken' ca een voeder hooimaden tussen de beek en molenakker, zoals hierna volgt op Jan Peeters

de jonghe Jan peeters zoon heeft ontvangen een beemdeken dat voortijds te erve gegeven was om vs V rogge die Gielis Jans ontvangen heeft en hiervoor te boek staat

Jan Meijs Putcuijps is man van een B beemd aan juffr Katheline van Reet N Pauwels van den Berghe

F° XXIX v°

| 302-055-01 |

Anthonis Pauwels Ijden zoon is man van 4,5 oude gr die zijn vader kocht tegen Sijmon Alaerts van Nedervenne op een heiblok N Jan Leemans Z stapelheide, item van beemdeken ca een voeder O de beek W het bos op straelge, item van 6 L rogge op een stuk land 'de dorenacker' ca een V in Sneppel N Henric van der Buten Z de weg daar men naar Sneppel gaat, hier geen kommer dan een sister rogge dat Jan van den Wijngaert daarop heeft

Laureijs Jacops zoon van Nedervenne is man van 2 L land die Alaert van Nedervenne waren in 'het heechtsche bloc' O Jan van den Wijngaerde W Jan Heghs

F° XXX r°

| 302-056-01 |

zelfde Laureijs is man van na beschreven goederen hem verstorven van zijn moeder Margriete Ansoms Weerts dr

primo stede met toebehoren in Huffel tussen Peeter Comans en Heijnrics Bloxs ca een L

item voeder hooimaden 'dat rietbeemdeken' gelegen in de weduwe tussen Gielis van den Wijngaerde en Jan Lodewijcx

item een eusel 'tcleij' in Sneppel tussen Jan Bromans en Peeter van der Ast, ca 3 L land

item 'de ameij blok' ca 2 L land en een voeder hooimaden daaraan tussen 'de belze' en de heerstrate

F° XXX v°

| 302-057-01 |

op st jacobsdag in juli 1448 kwam voor leenmannen Steven Heg kennende verkocht te hebben Leonarde van der Buten wijlen Heijnricx van der Buten een sister rogge erf dat hij had op de 3 vierendeel hieronder

dit heeft ontvangen Ledenaert Henric Nout Peeters zoon vs Henricx zoon

Henric Nout Peeters zoon is man van 3 vierendeel B in eusel in Sneppel dat Jan Vorsselmans was W Pauwels Jan Ijden Z Sijmon van Dietvoirt kinderen

nog van een sister rogge op 10 B heide toehorende Jan van den Lare gelegen naast 'het gherechte' dat toehoren plach Henrik Peeter Heijlens

Jan van den Cloete is man van een sister rogge op vs heide

Henric van den Bogaerde Jans zoon is man van 3,5 B hooimaden op 'de hesselinc' Z de gemeen strate N Peeter van der Ast

F° XXXI r°

| 302-058-01 |

Gielijs de Dresselere Henrix zoon houdt te leen een L land aan 'de beecacker' tussen Diericx van den Boghaerde kinderen en Gielijs Boudens

item houdt hij in erfwinning land dat van zijn ouders gebleven is dat Jacob Laureijs te leen houdt gelegen O Gheert Tswolfs W Jacob Laureijs

item 2 L land N Jacob Laureijs Z Jan Pauwels

en 3 kw land N Gielijs Jans W Jan van den Wijngaerde, en van deze erfwinningen gaat een sister rogge

F° XXXI v°

| 302-059-01 |

Jan van der Ast is man van huis en hof aan de vroente of strate W aan het einde

item van een vierendeel heiveld O Magriete van den Eijnde huis W vs Jan van der Ast huis en hof

item een B land N 'de vlasscaert' W Marie Hovelmans

item 2,5 B op twee blokken op 'het middelaer' N Jan Nouts en Peeter van der Ast kinderen langs de andere zijde

item van 9,5 muddeken rogge erfrente op 'ghiben berchmans stede' aan de heide aan de strate, en van 2,5 L rogge op 'wouters stede' tussen 'doncbemt' en Willem Hasen

F° XXXII r°

| 302-060-01 |

Merten Jan Heijlens zoon is man van een halster rogge op beemd op het hoogbos tussen Pauwels Jan Ijden en Peeter Lodewijx enerzijds en anderzijds Henrix Haest kinderen, Willem van Diest heeft deze beemd in erfwinningen

item Peeter Merten Jan Heijlens zoon heeft dat halster rogge ontvangen in broederlijk recht

item Peeter Merten Jan Heijlens zoon houdt nog te leen 10 L rogge die zij heffen op 9 B heide in Vossingers, en welke 9 B vs Willem Oem en Claeus Vos in erfwinning genomen hebben, deze 9 B gelegen O de weg naar Hoogstraten en langs de andere zijde Jan Nouts

F° XXXII v°

| 302-061-01 |

Peeter van den Aerde Jans zoon is man van een derdedeel B beemd aan de molen 'ter eijck' N de molendijk Z de nonnen van Antwerpen

item halve B in 'de doncbempt' N Heijn van den Aerde en de andere zijde Jan Reijns

item 5 V rogge op akker een halster land 'ten aerde' in de akker N Jan Reijns van Ghestele en op de andere kant Claeus Jan Heijlen, dit heeft Magriete Peeter van den Aerde

en op 3,5 muddeken land 'ten aerde' Z het kerkpad N Claeus Jan Heijlens welke 3,5 muddeken houdt vs Peeter zelf voor de helft en de andere helft Katheline Jans Wijf van den Aerde was

en op 'de molenacker' van achter te voren op de westzijde van de akker 'ten aerde' W Jan Reijns van Ghestele met een beemd, en deze molenakker hebben in handen Peeter Minne en de jonge Jan Peeters zoon

uit vs 3,5 moken en uit de molenakker gaan tussen 5 of 6 V erfrogge, en deze vs Peeter van den Aerde heeft 5 mannen onder hem

F° XXXIII r°

| 302-062-01 |

Willem Oem Willem Oems zoon is man van 4 B heide die vs Willem zijn vader kocht tegen Jan en Peeter Dijcmans broers, gelegen achter 'de hesselinc' naast de hollandse strate

F° XXXIII v°

| 302-063-01 |

op 18/01/1455 is gekomen voor Jan van den Broeck, Laureijs van Nedervenne en Jan van der Ast, mannen van leen, jan Nouts en heeft van de heer ontvangen een stuk heide bij Houterle naast Claes Aliten heide, en omdat Jan Nouts zorgen had of iemand kommer had op vs heide die 9 B groot is heeft de heer hem doen toezeggen hem dan weer te geven dat hij van heergeweide te veel gaf

Janne Luijc Thijs dr heeft ontvangen de helft van een stuk beemd 5 voeder hooimaden die in Jan Costers leen overgegeven zijn en waarvan de andere helft Henric en Jan Hovelmans van vs Jan de Coster te leen houden, en vs helft heeft Jan de Coster uitgegeven voor een halster rogge, haar bezet man is Jan haar broer

Rombout Jan Gheerts heeft verkregen tegen Magriete Jan Hughen dr x Jan Heijmericx 2 B heide 'het kevelslaer' W de mosvoort en aan de kevelaerstrate, dit om een halster rogge

dit heeft vs Magriete ontvangen, haar bezet man is haar man Jan Heijmeric

F° XXXIIII r°

| 302-064-01 |

Lijsbeth Claes Vos dr heeft ontvangen de helft van 9 B heide bij Houterle waarvan de andere helft toehoort Wouter Leeman en uit welke 9 B heide 10 L rogge gaan die Merten Jan Heijlens zoon daarop heeft, item nog ontvangen 2 B heide aan 'tgherechte', en al in zusterlijke deling

Wouter Leeman heeft ontvangen de andere helft van vs 9 B heide waarop Peeter van der Achter 5 L rogge heft, en op vs 9 B heide heeft Peeter Merten Jan Heijlens 10 L rogge die hij ontvangen heeft

Peeter van der Achter heeft ontvangen vs 5 L rogge

Henric van Yppenrode heeft ontvangen

(verder niets vermeld)

F° XXXIIII v°

| 302-065-01 |

dit zijn stuklenen die spruiten uit lenen die Jan van den Wijngaerde overgezet heeft

primo Jan Hegghe Denijs zoon heeft ontvangen een stede die Jan van den Wijngaerde uitgegeven heeft om 25 L rogge, een kapoen en een hen

Andries van Ossenberghe heeft ontvangen stuk heide tegen 'de meere' en dat Jan van den Wijngaerde hem uitgegeven heeft om 2 V rogge een halve kapoen

Herman van der Vloet heeft ontvangen een stuk heide naast vs stuk heide gelijk Jan van den Wijngaerde hem dat uitgegeven heeft op een halster rogge een halve kapoen

F° XXXV r°

| 302-066-01 |

Jan de Jonghe van Brecht heeft ontvangen een half B moer bij Hoenderen dat hij verkreeg tegen Jan van den Wijngaerde op een V rogge jaarlijks

Denijs de Bie heeft ontvangen

Michiel Wagheman heeft ontvangen 2 B moer verkregen tegen Jan van den Wijngaerde

Jacob Henrix Heghs zoon heeft ontvangen een half B moer, verkregen tegen Jan van den Wijngaerde om een V rogge

Henric Jans zoon van den Leemputten heeft ontvangen een B moer voor een halster rogge geeft

Mathijs uitten Loe alias Mathijs coenen is man van een halve B moer voor een V rogge

Aert van Eelle man van een vierendeel B moer

Wijnric van Overscoet nomine hemzelf en behoef van Henric Mouwe, Peeter Meestens, Peeter Jan Peeters en Marie van Kuijc man van een halve B gelegen tegen Jan van den Wijngaert Z Henric van Leemputten W Tijs Coenen

Peeter van den Eijnde nomine hem zelf en behoef van Jan van Tienen en Peeter Gheiben alias caelgebeert man van 3 vierendeel B moer

F° XXXV v°

| 302-067-01 |

dit zijn stuklenen die spruiten uit een vol leen waar Andries de Buijsschere op staat

primo heeft Jan van den Bogaerde ontvangen 9 voeder hooimaden in 'het hulsdongelen' naast de kinderen Boets en welk Andries de Buijsschere hem uitgegeven heeft op 10 V rogge

Jan van den Bogaerde vs Jan van den Bogaerde zoon heeft ontvangen 2 V erfrogge die hij heeft op vs 9 voeder hooimaden

Magriete Soetens heeft ontvangen 7 L erfrogge die zij heeft op vs 9 voeder, haar bezet man is haar broer Jan Soeten

Jan Brooman is man van 6 voeder hooimaden naast vs 9 voeder die Jan van den Bogaerde ontving en met een tuin geschieden zijn, item van een halster land 'de langhenacker' enerzijds aan 'de beecacker' en anderzijds aan 'de haselacker', en van een V land 'de strepe' enerzijds aan Jan Boets en anderzijds de heerstrate, op 6 V erfrogge die vs Andries daarop heeft

F° XXXVI r°

| 302-068-01 |

Jan Soeten heeft ontvangen 'de haselacker' houdende 6 L land enerzijds aan Meeus Laureis en anderzijds 'de scoerbloc', item van 'de ameijbloc' een half B beemd enerzijds aan de beek en anderzijds de heerstrate, en van 'de beecacker' boven 'de ameijbloc' en aan Brants kinderen, op 13 V erfrogge die vs Andries daarop heeft

F° XXXVI v°

| 302-069-01 |

Peeter van den Bogaerde is man vanwege de h geest van 12 oude gr erf die de h geest heeft op een half B beemd toehorende Peeter van den Heervekene en gelegen op het hoogbos tussen Meijs Putcuijps en Henric van den Bogaerde

Peeter van den Heervekene is man van vs halve B beemd

juffr Clare Jannes van Breda heeft ontvangen tot behoef van het begijnhof van Hoogstraten 6 L rogge erf die vs begijnhof heeft op een vierendeel B beemd dat wijlen toehoren plach Andries de Buijsschere en gelegen ten einde 'de strepe' en aan Jan Bogaerts, bezet man is de schout van Loenhout

F° XXXVII r°

| 302-070-01 |

Steven Heg heeft ontvangen een sister rogge verpand op een eusel 'tcleij' toebehorende Jan Broemans en gelegen te Sneppel tussen Laureijs van Neervenne en Jan van der Ast