Notariaat Laureys Van der Buijten (RA Antw. 2917-8-9)

Notariaat Laureys Van der Buijten 1625-1663 (Rijksarchief Antwerpen nrs. 2917-2919)

RA Antwerpen 2917, 5-12-1625

| JVB-0001-1 |

MERTEN JAN MERTENS landman tot (Ekeren?) machtigt ADRIAAN BOLLAERTS, procureur tot Antwerpen, proces te voeren tegen de paters st. Salvator Antwerpen

RA Antwerpen 2917, 10-12-1625

| JVB-0002-1 |

JACQUES GRIJSPEER X TANNEKEN N.N. wonende in "den Gulden Valck" Hoogstettersstraat Antwerpen verhuren MATTHIJS VAN NEIR kleermaker dit huis

RA Antwerpen 2917, 16-12-1625

| JVB-0003-1 |

NICASIUS BEERNAERTS, DIONIJS HUYGEN en ..., erfgenamen van +MERTEN MEES alias VAN SANTVLIET wonende Ekeren proces tegen MANS VERVOORT en consorten

RA Antwerpen 2917, 18-12-1625

| JVB-0004-1 |

Juf. HEYLWIG DE REMER weduwe JACQUES CRUYT met procuratie van ADAM MUNTENS tegen klooster ste Barbara

RA Antwerpen 2917, 20-12-1625

| JVB-0005-1 |

JACQUES DE MONT koopman te Antwerpen

RA Antwerpen 2917, 20-12-1625

| JVB-0006-1 |

ANTHONY VAN SON, Breda, machtigt ADR.BOLLAERTS

RA Antwerpen 2917, 20-12-1625

| JVB-0007-1 |

ANTHONY VAN SON, Breda, tegen JANNEKEN BRAEM wwe NICASIUS THEUNEMANS

RA Antwerpen 2917, 29-12-1625

| JVB-0008-1 |

NICASUIS PALM te Antwerpen machtigt ADR.BOLLAERTS

RA Antwerpen 2917, 2-1-1626 Inventaris inboedel

| JVB-0009-1 |

Inventaris inboedel +GOERIJNTKEN CORNELIS LAMBRECHTS overleed op 12 Dec. 1625 ten huize van sgr. CONSTANTIN VAN BERGHE in de Nieuwwage

LAUREYS CORNELISSEN, ADRIAEN VAN STAEYEN X MARGRIET CORNELISSEN des voorschreven LAUREYS dochter

CORNELIS JAN ROMMENS en JAN AUGUSTIJNS voogden der wezen deszelfs LAMBRECHTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 3-1-1626

| JVB-0010-1 |

Arbeiders van st.Jansvliet machtigen ARD. BOLLAERTS

RA Antwerpen 2917, 20-1-1626

| JVB-0011-1 |

Inventaris MARGRIET JANS VAN ELSACKER overleed Loenhout op 6 Juni 1625 X JAN HENDRICKS DE CROM van wie 5 kinderen :

CORNELIS, HENDRIK, JAN, WILLEM en ADRIAEN

V NIKLAES HENDRICKS DE GRDM en MICHIEL JANSEN VAN ELSACKER grond te Wezel Goederen moederlijke zijde: huis in de Plaetse Loenhout, vierde van stede in Beirenstraat eertijds gekomen van MICHIEL LUYCKS. Conquest: huis in de Hoystraat Vaderlijk goed te Goirle en Hilvarenbeek

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-1-1626

| JVB-0012-1 |

MAEYKEN PETER FRANSSEN weduwe CHRISTIAEN VORSELMANS geass. met haar momber JAN SMITS overeenkomst met haar kinderen PIETER, JAN, FRANS, STIJNTIEN X WOUTER JAN ROMBOUTS wonende aan den heuvel, EELTKEN X JAN VAN OSTAEYEN

PIETER AERTS VAN TICHELT en HENDRIK VAN DER BUITEN voogden der

wezen van CHRISTIAEN VORSELMANS

Stede op den Donck "de Cleyn Stede"

Personen:

RA Antwerpen 2917, 26-1-1626

| JVB-0013-1 |

ADRIAAN DE DECKER smid te Loenhout X TANNEKE JANSEN getuige voor NIJS ADRIAENS VAN AKEN ingeborene Loenhout, soldaat der

Staten van Holland over MATTHIJS REYNS wezende ten huize attestant

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-1-1626

| JVB-0014-1 |

MAEYKEN (d.v. JAN GABRIELS) + in 1625 X FRANS VAN BUYTEN van wie twee kinderen CORNELIA en ..

V PIETER VAN BUYTEN en GABRIEL ..

getuige HENDRIK VAN DER BUYTEN. De weduwnaar woont ten huize van JAN HENDRIKS DE CROM

schulden: erfg. BASTIAEN DIERICKS VAN GOOL, Brecht, ANDRIES VERRIJT tot Wezel, JACOB CLAES kleermaker tot Wezel

Personen:

RA Antwerpen 2917, 6-2-1626 Testament

| JVB-0015-1 |

Testament ADRIAAN DE DECKER smid ts X TANNEKE JANSSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 17-2-1626

| JVB-0016-1 |

JAN HENDRICKS DE CROM verhuurt MARGRIET LAUREYSSEN wwe WOUTER HENDRICKS VAN GORP huis tot Sneppel inde Haetestrate

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-2-1626

| JVB-0017-1 |

MICHIEL JANSEN VAN ELSACKER stadhouder getuige verklaart dat MICHIEL MICHIELSEN VAN ELSACKER de eed heeft afgelegd als voogd over GORIS CORNELIS CONINCX daar moeder af was ADRIAENTKEN JAN PEETERS CHRISTIAENSDOCHTER

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-2-1626

| JVB-0018-1 |

Jkvr. MARIA VAN DER GOES weduwe jonker WILLEM VAN .., schout van Antwerpen, verhuurt DIONIJS DIELTKENS beenhouwer weiland te Austruweel

RA Antwerpen 2917, 3-3-1626 Testament

| JVB-0019-1 |

Testament MATTHIJS VAN NEIR kleermaker X MARIA CLAESSENS wonen te Antwerpen in Hoogstettersstraat

RA Antwerpen 2917, 23-2-1626

| JVB-0020-1 |

AERT ANTONIS AERTS w. Loenhout verkoopt msr ANDRIES JORDENS secretaris Loenhout stede op de Donck "Bastiaen van Bouwels stede" die hij comparant had gekocht van MICHIEL JORDAENS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 23-2-1626

| JVB-0021-1 |

KATELIJNE HENDRICKS (lees ELSACKER) weduwe LENAERT GABRIELS geass. met MICHIEL JANSEN VAN ELSAOKER debet MARTEN LAMBRECHTS molder tot Rijkevorsel "haren behouwt sone"

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-3-1626

| JVB-0022-1 |

HEYLKEN JANSDOCHTER weduwe SEBRECHTS PEETERS machtigt CORNELIS ANTHONIS GORIS w. Loenhout zich te adresseren bij sgr. JORIS VAN CANT koopman te Antwerpen om te ontvangen wat haar toekomt van wijlen CHRISTIAEN PEETERS haar oom

RA Antwerpen 2917, 22-3-1626

| JVB-0023-1 |

FRANS VAN DER BUYTEN w. Loenhout getuige over de huislieden van Sneppel die in 1625 waren gevlucht op de schanse bij hun gemaakt mits de belegering van Breda, geschil met soldaten

Personen:

RA Antwerpen 2917, 23-3-1626

| JVB-0024-1 |

CORNELIS ADRIAENSEN alias BOERLY geboren te Ginneken wonende Wuustwezel over dezelfde gebeurtenissen in Mei 1625 betreffende JAN CORNELIS WIERICKS wiens peerden ontstolen werden

Personen:

RA Antwerpen 2917, 18-4-1626

| JVB-0025-1 |

ANTONIS CORNELISSEN alias PRINS X CORNELIA WILLEM JACOBS LUYCKSDOCHTER w. ts. Haar ouders WILLEM JACOBS LUYCKS en TANNEKEN ..

Personen:

RA Antwerpen 2917, 28-4-1626

| JVB-0026-1 |

KATELIJNE EENTGEERTS dochter, weduwe JASPAR JASPARS wonende Rozendaal en LENAERT THIJS JANSEN zo voor hemzelf als voor CORNELIA THIJS JANSEN zijn zuster en de kinderen achtergelaten bij +PEETER THIJS JANSEN daar moeder af was MAGDALENA PEETERS. Eerstgenoemde zal de goederen behouden.

RA Antwerpen 2917, 18-5-1626

| JVB-0027-1 |

CORNELIS LAMBRECHTS ingezetene Loenhout debet MELSEN LAUREYS ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-5-1626

| JVB-0028-1 |

JACOB ANTHONIS PRINCE w. Zundert, ANTHONIS CORNELIS PRINS, TANNEKE CORNELIS PRINCE X JAN DE BACKER te Loenhout geven tot behoef ANTONIA CLAES COCKS wwe DOMUS ANTONIS PRINCE

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-6-1626

| JVB-0029-1 |

JAN VAN TENDERLO w. Zandhoven proces tegen ADRIAEN VAN DEN SANDE

RA Antwerpen 2917, 25-6-1626

| JVB-0030-1 |

Contract JAN HENRICX X MARIA VERHEZE, KATELIJNE NIJS X +CORNELIS PETER PHILIPS met zoon JAN PHILIPS vervangende zijn broers en zusters

RA Antwerpen 2917, 27-5-1626

| JVB-0031-1 |

ANTHONIS VAN DER BUYTEN W Hemiksem als voogd van GORIS CORNELIS CONINCX

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-6-1626

| JVB-0032-1 |

JACOB JACOBSEN DE HOY wonende gehucht Castel onder Bael debet PIETER WOUTERS

RA Antwerpen 2917, 30-6-1626

| JVB-0033-1 |

DIONIJS ADRIAENS VAN AKEN en JAN PETERS BODE beiden geboren ts thans soldaten te Ijsendijk getuigen over doodslag JAN WIJNANTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 30-6-1626

| JVB-0034-1 |

ADRIAEN LENAERT MENTS ts debet GERARD LUYCKS koster alhier

Personen:

RA Antwerpen 2917, 3-7-1626

| JVB-0035-1 |

MATTHIJS GOOSSENS en JAN DIONIJS TYGHELT schepenen ts getuigen over NIKLAES GORIS w. tegenwoordig te Zundert

Personen:

RA Antwerpen 2917, 18-6-1626

| JVB-0036-1 |

HENDRIK JAN ENGELEN en ADRIAAN VERMEEREN voogden van weeskind wijlen ANTHONIS JAN ENGELEN X ADRIAENTIEN JAN DIETFORTS, zal behouden alle goederen, van wie JAN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-6-1626

| JVB-0037-1 |

NIKLAES GORIS woont nu te Zundert

Personen:

RA Antwerpen 2917, 26-8-1626 Testament

| JVB-0038-1 |

Testament CORNELIS WIERICX X KATELIJNE PETER STAEYMANS w. ts aan PEERKEN dochter van JAN CORNELIS WIERICX en van JENNEKEN VAN DORST voor getrouwe dienst

aan de kinderen van JAN CORNELIS WIERICX

aan de kinderen van +MARGRIETE dochter was eerstgenoemde

Personen:

RA Antwerpen 2917, 5-10-1626

| JVB-0039-1 |

STAES DIERICX X ELISABET VAN AKEN. DAEN zijns testateurs broer wonende in t'land van Luik. Getuigen JACOB JAN NIJS VAN TICHELT en ADRIAEN THOMAS VAN AKEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 19-10-1626

| JVB-0040-1 |

MICHIEL MICHIELSEN VAN ELSACKER voogd van het weeskind genaamd CORNELIS zoon van MARCUS BARTHOLOMEUSEN werd uitbesteed bij ADRIAEN ARNOUTS VAN OSTAEYEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 19-10-1626

| JVB-0041-1 |

KATELIJNE HENRICX geass. met JAN HENRICX wonende tot Brecht verhuurt haar stede tot Sneppel daar zij woont aan ADRIAEN ARNOUT VAN OSTAEYEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-8-1626

| JVB-0042-1 |

MACHIEL JANSEN VAN ELSACKER stadhouder als momber wezen van +JAN EMST lakenverkoper alhier machtigt JACOB ANDRIESSENS pastoor Kapellen om zulke uitstaande schulden als JAN SYMONS tot Kapellen de erfgenamen van WOUTER PEETERS van CORNELIS PEETERSEN alias WEVER schuldig zijn aan vs weeskinderen, ter zake van geleverd laken

Personen:

RA Antwerpen 2917, 26-10-1626

| JVB-0043-1 |

ADAM MATTHIJS ANTONISSEN w. Wernhout onder den dorpe Zundert schuldig aan de kinderen van +JACOB PEETERS VAN ELSACKER daar moeder af is CORNELIA JAN NIJS VAN TICHELT dr

Personen:

RA Antwerpen 2917, 29-10-1626

| JVB-0044-1 |

HENDRIK HENDRIKSEN meulder alhier verhuurt HERREBERT VERSCHUEREN wagenmaker wonende Muysbroeck Ekeren zijn huis achter de kerk van Loenhout komende tot aan sint Quirijnskapel

Personen:

RA Antwerpen 2917, 29-10-1626

| JVB-0045-1 |

PAUWELS JANSSEN w. Ekeren voor hem zelf en in n.v. zijn broer als weeskinderen van voorbed en nabed van ALIJT ADRIAEN LUYCKS

WILLEM JAN MERCX wonende te Schilde, PIETER DE CLERCK nomine uxoris, JAN JORIS wonende Oostmalle, alle erfgenamen van de vaderlijke zijde

wijlen MARIA HENDRIK LEYS, machtigen ADRIAAN PETER STAEYMANS wonende Loenhout alhier te procederen

voormelde PIETER DE CLERCK woont Brecht

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-10-1626

| JVB-0046-1 |

Dezelven hebben ontvangen van MICHIEL JORDAENS koper van stede achtergelaten vs MARIA HENDRIK LEYS

handmerken van JAN JORIS, WILLEM JAN MERCKS,PIETER DE CLERCK en PAUWELS JANSSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 29-10-1626

| JVB-0047-1 |

Dezelven en JAN JORDAENS sterk voor JAN VAN LEETHER stiefvader en MARTIJNKEN VAN LAETEN des voors. JAN VAN LEETEN dochter als erfgenamen van +MARIA HENDRIK LEYS vaderlijke zijde

HUYBRECHT JAN NEEFS voor hem zelf, en CORNELIS JAN NEEFS als momber der wezen +ANTHONISS VAN VENNE x +MARIA ADRIAEN LUYCKS dr als erfgenamen en JAN HUYBRECHTS NEEFS man en momber van DIGNE JAN LEYS transporteren JAN NASE X JENNEKE JANSEN al hun recht van obligatie oft rente, twee akten

Personen:

RA Antwerpen 2917, 5-11-1626

| JVB-0049-1 |

CORNELIS LAMBRECHT ENGELEN w. Endoven(?) verklaart dat zijn vader wijlen LAMBRECHT ENGELEN X MARIA HENDRIK LEYS staande hun huwelijk de attestante bij hun gewoond heeft gedurende 23 j. tot hij oud was 23j., zijn voorschreven stiefmoeder heeft horen zeggen dat zij geen naerdere vrienden en was hebbende oft die haar naerder waren bestaande dan LIJNTKEN JAN BETTEN X PETER CLERCX wonende te Brecht

JAN MERCX was vader van wijlen ANDRIES JAN MERCX en WILLEM MERCKX te dien tijde wonende tot Halle, en JAN VAN LEETTER tot Malle vanwege zijn huisvrouw, mitsgaders SELEN ADRIAEN DAPPELS en JAN NEEFS en had haar horen zeggen dat zij na haar dood erfgenamen zouden zijn en niemand anders

Personen:

RA Antwerpen 2917, 6-11-1626

| JVB-0050-1 |

JAN CORNELIS GORIS schepen Loenhout getuige op verzoek van WILLEM JAN HENDRICKS en PIETER DE CLERCK dat hij attestant hem heeft getransporteerd met NIKLAES VAN DAELE ziekelijk zijnde X MARIA VAN BEERSE, hebben verklaard dat zij wel gekend hebben de zuster van HENDRIK LEYS genaamd ANNA die woonde op de stede waar MARIA HENRI LEYS uitgestorven is en verklaarde NIKLAES VAN DAELE dat JAN MERCKX vader van voormelde WILLEM JAN MERCX rekwirant in dezen gekomen was uit de struik van voormelde ANNA. NIKLAAS VAN DAELE ging veel ter herberge met JAN MERCKX en voormelde MARIA VAN BEERSE, dat zij wel heeft weten wonen op de stede van HENDRIK LEYS de vs ANNA met twee huisgezinnen en dat zij te dien tijd maar 11j. oud was met vs ANNA heeft gegaan en gestaan

MARIA HENDRIK LEYS verklaarde dat ook de kinderen van +SELEN ADRIAAN DAPPERS X MARIA ADRIAAN LUYCKS een staak zouden zijn

HENDRIK LEYS was voogd geweest van DIGNA JAN LEYS die huisvrouw is van JAN NEEFS

los briefje : NIKLAES VAN DAELE verklaart dat HENDRIK LEYS zuster ANNA 'daeraf gecoemen is de voorschreven JAN MERCKX hiernaer gecoemen is de voorgenoemde WILLEM JAN MERCKX

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-11-1626

| JVB-9050-1 |

JAN PEETERS VAN HAM verkoopt CORNELIS PETER JOOSSEN stede 'Thoriken Delin (?)' stede op den Hesselink aldaar

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-1626

| JVB-0052-1 |

CORNELIA ADRIAAN PETER JOOS dochter weduwe PIETER MEEUSSEN Loenhout geass. met CORNELIS GORIS schepen alhier, CORNELIS JAN OOMS wnde ter Deycke onder den dorpe van Wesele als voogd van twee wezen verkopen CORNELIS JAN WAGEMAKERS w. Zundert als vader eensdeels van zijn kinderen behouden bij DIGNA BARTHOLOMEUS JANS dochter alsulcke vijfde paert in stede op Cleyn Maelbergen te Zundert bij de koper tegenwoordig gebruikt

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-12-1626

| JVB-0053-1 |

KATELIJNE MERTEN GIJSBRECHTS dochter weduwe ANTHONIS AELBRECHTSEN machtigt JAN HENDRICKS VAN GEEL te compareren te Hoogstraten tot behoef WILLEM HALS koster te Hoogstraten op te dragen huis dat WILLEM onlangs van JAN HENRICX kocht

RA Antwerpen 2917, 16-12-1626

| JVB-9053-1 |

ADRIAEN DE DECKER de oude smid alhier, borg voor ADRIAEN ADRIAENSEN DE DECKER zijn zoon over schuld aan JAN VAN CREELE lakenverkoper te Bergen op Zoom

Personen:

RA Antwerpen 2917, 22-12-1626

| JVB-0055-1 |

REYNIER JANSEN te Ekeren zo voor hem als voogd van de wezen van voor en nabed van ALIJT ADRIAAN LUYCKS dochter, machtigt CORNELIS JAN MEEUSSEN w. Loenhout penningen te ontvangen die hem competeren van MICHIEL JORDAENS koper van stede achtergelaten bij +MARIA HENRI LEYS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 30-12-1626

| JVB-0056-1 |

JAN HUYBRECHT NEEFS en CORNELIS JAN NEEFS wonen ts borgen voor PEETER DE CLERCK wonende te Brecht, JAN VAN LEETER w. Oostmalle en WILLEM JAN MERCKS te Schilde en des voorschreven CORNELIS JAN NEEFS voor REYNIER JANSEN zo voor hem als voogd van wezen voor en nabed van ALIJT ADRIAAN LUYCKS dochter wonende te Ekeren als erfgenamen over de vaderlijke zijde van +MARIA ADRIAEN LEYS aan MICHIEL JORDAENS als koper

Personen:

RA Antwerpen 2917, 4-1-1626

| JVB-0057-1 |

ANTHONIS PETER DENIS X MARIA FRANCHOIS HUYBRECHTS, GERARD FRANS HUYBRECHTS voor hemzelf en sterk voor NIKLAES FRANS HUYBRECHTS zusters CRIJNTKEN en MARGRIETE FRANS HUYBRECHTS dochters daar moeder af was MARGRIETE NIKLAES JACOBS (doorgehaald: dit CREYNTKEN weduwe wijlen JAN DAENS de jonge ) transporteren JAN JOOSSEN JANSSENS alsulke tweede gedeelte in rente als wijlen NIKLAES JACOBS DE MEULDER des comparante grootvader heffende was op de goeden van voorschreven JAN JOOSEN op de Donck alhier

Personen:

RA Antwerpen 2917, 4-1-1627

| JVB-9057-1 |

PIETER VAN STAEYEN te Loenhout schuldig DANEEL BUYCX schout

in marge: 29-3-1630: de som is voldaan aan jonkvrouwe ANNA VAN DER GROES X sgr DANEEL BUYCX

Personen:

RA Antwerpen 2917, 4-1-1627

| JVB-0059-1 |

DIELIS WILLEMS en ADRIAAN VERBOVEN voogden van wezen +PIETER JORIS, JAN en PIETER bejaarde kinderen deszelfs PIETER JORIS en JAN NIJS VAN TICHELT X MARIA PETER JOOS dochter, verhuren aan hun broer GABRIEL PETER JORIS de halve stede tot Popendonck ts, waarvan de andere helft toebehoren de wezen wijlen JORIS JACOBS HOLLANDER tot Zundert

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-1-627 Testament

| JVB-0060-1 |

Testament JAN zoon van JAN HUYBRECHTS BODEN jonkman

ANTHONIS WACKERS, CHRISTIAEN VAN NUYEN uit naam hunner vrouwen, KATELIJNE MATTHIJS JANSdochter des comparant stiefmoeder

CORNELIS, MATTHIJS en JENNEKEN JAN HUYBRECHTS BODE de jonge, zonen en dochter daar moeder af is KATELIJNE NATTHIJS JANSSEN zijns test. halve broeders en zuster. Getuige ADRIAEN HUYBRECHTS VERHEYDEN tot Wuustwezel

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-1-1627 Testament

| JVB-0061-1 |

Testament CORNELIS sone wijlen CORNELIS CORNELISSEN in de wandeling genaamd BINCK daer moeder af is MAEYKEN PEETER VAN STAEYENdochter w. Loenhout. Aan zijn vs moeder nu gehuwd PETER GEERTS VAN DER BUYTEN, de testateur heeft deel in stede toebehorende JAN CORNELIS GORIS en zijn huisvrouw

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-2-1627

| JVB-9061-1 |

JAN ADRIAEN VAN OSTAEYEN w. ts schuldig aan ADRIAEN HENDRICKS VAN GESTEL over wijlen MAEYKEN PETER MICHIELS dochter des voorschrev van Gestel huisvrouw was

Personen:

RA Antwerpen 2917, 16-2-1627

| JVB-0062-1 |

JAN VAN DAEL w. ts verhuurt GABRIEL GORIS GABRIELS smid huis aan het Oosteneinde, get. HENDRIK HENDRIKSEN VAN DER BUYTREN en PIETER VALENTIJNS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 16-2-1627

| JVB-0063-1 |

BARTHOLOMEUS PEETERS te Hoogstraten verkoopt PIETER WOUTERS zijn bruin koe op voorwaarde dat de koper zal gehuwd sijn voor de Heylige Roomsche kerk acht dagen nar Pasen

RA Antwerpen 2917, 23-2-1627

| JVB-0064-1 |

HENDRIK HENDRIKSEN VAN DER BUYTEN X + PAULIJNE ADRIAAN DE HOON dochter w. Loenhout, verhuurt ADRIAAN PETERS VAN AKEN stede tot Popendonck gekomen van +ADRIAAN DE HOON, ADRIAAN kind van verhuurder

Personen:

RA Antwerpen 2917, 24-2-1627

| JVB-0065-1 |

WILLEM WILLEMSEN w. Baerle mede erfgenaam van +LENAERT JAN MEUS X CORNELIA des comparant oude moeye , ontvangt van ANTHONIS ADRIAENSEN VAN OISTERWIJCK

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-3-1627

| JVB-0066-1 |

HENDRIK HENDRIKSEN MEULDER verhuurt ANTHONIS PRINSEN zijn huis aan de kerk alhier, begint van aan het driesken tot aan sint Quirijnshuisken

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-3-1627

| JVB-0067-1 |

dezelve verhuurt ANTHONIS GEERTSEN kleermaker kamer in dit huis

Personen:

RA Antwerpen 2917, 9-3-1627

| JVB-0068-1 |

contract tussen JAN HENDRICKS DE CROM w. Loenhout en DANEEL SGHUERMANS w. Wortel over beemd die de tweede comparant had gekocht van PAUWEL AERTSENS tot Hoogstraten

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-3-1627

| JVB-0070-1 |

MICHIEL MICHIELSEN VAN ELSACKER toeziener van wezen genaamd ADRIAEN VAN OSTAEYEN verhuurt LYNKEN ANTHONIS CORNELIS THIELEMANS weduwe CORNELIS VAN ELSACKER huis tegenover de pastorij te Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2917, 10-3-1627

| JVB-9070-1 |

ADRIAEN DE CLERCK te Rijkevorsel verklaart dat JAN NIJS VAN TICHELT gisteravond hem comparant beloofd heeft als man met zijn wagen en peerden te voeren naar Rijkevorsel - belofte niet nagekomen

Personen:

RA Antwerpen 2917, 15-3-1627 Mangeling

| JVB-0071-1 |

mangeling CORNELIS PETER DENIS X KATELIJNE JAN LIPPENS dochter - NIKLAES JAN CLAESEN wonen ts

de eerste geeft over al wat zij erven van haar vader +JAN LIPPENS en diens weduwe CONRELIA, land in den Hechtacker, noord erfgenamen wijlen CORNELIS JAN STOOPS, west de erve van CORNELIS LAMBRECHTS zuid des voorschreven CORNELIS ander goed alzo vs NIKLAES goed had gekocht met zijn zuster die de helft heeft

Personen:

RA Antwerpen 2917, 15-3-1627

| JVB-0072-1 |

ANTHONIS LAUREYS NOUTS met GOOSSEN CORNELIS AERTSEN zijn voogd verkopen aan DIONIJS PIETER DENIS al de erfelijke goederen die eerstg. verstorven zijn van vader en van zijn broer, uitgenomen dat eerstg. de penningen zal behouden van verkocht goed van den weeskinde achtergelaten bij LAUREYS JAN NOUTS en het gedeelte hem comparant competerende

Personen:

RA Antwerpen 2917, 16-3-1627 scheiding en deling

| JVB-0074-1 |

scheiding en deling kinderen PIETER VAN AKEN: ADRIAAN, BERNARD, ANTHONY en JAN PEETERS VAN AKEN zonen, CORNELIS ARNOUTS VAN OSTAEYEN X KATELIJNE PEETERS VAN AKEN en ook voormelde ADRIAAN als voogd en ADRIAEN PEETERS VAN STAEYEN als toeziener der kinderen van +JOOS PEETERS VAN AKEN X MARGRIET PEETERS VAN STAEYEN, allen ingezetenen van dezen dorpe, erven van hun vader PETER VAN AKEN X MAEYKEN JOOS MERCKS

Voor ADRIAAN PEETERS land tot Sneppel O en Z de erve van MATTHIJS GOOSSENS Wen N de erve van de erfgenamen van ADRIAEN BARTHOLOMEUS

Voor CORNELIS ARNOUTS VAN OSTAEYEN land, N erve PETER VAN BAVEL Z de goederen erfgenamen ADRIAAN JAN THEEUS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 16-3-7627

| JVB-9074-1 |

ADRIAAN PEETERS VAN AKEN verkoopt ANTHON PEETERS VAN AKEN zijn broer land op d' Ast en op Sneppel

Personen:

RA Antwerpen 2917, 16-3-1627

| JVB-0075-1 |

CORNELIS ARNOUTS VAN OSTAEYEN verkoopt ANTOON PEETERS VAN AKEN 1/3 in woonhuis

Personen:

RA Antwerpen 2917, 18-3-1627

| JVB-0076-1 |

ADRIAAN JACOBS verklaart dat JASPAR VAN KINSCHOT schoenmaker de comparant door den vorster van DIELIS WILLEMSEN rechterlijk te arresteren

Personen:

RA Antwerpen 2917, 19-3-1627

| JVB-0077-1 |

BERNARD PETERS VAN AKEN w. ts verkoopt CORNELIS ARNOUTS VAN OSTAEYEN zaailand tot Sneppel

Personen:

RA Antwerpen 2917, 22-3-1627

| JVB-0078-1 |

PETER DE CLERCK te Brecht, JAN HUYBRECHTS NEEFS te Loenhout uit naam van JAN VAN LEETHER van Oostmalle en uit naam van WILLEM JAN MERCKS van Schilde ook hemselfs en als voogd der wezen van +ANDRIES MERCKS machtigen CORNELIS JAN MEEUS te procederen als MICHIEL JANSEN VAN ELSACKER als gift en procuratie hebbende van CORNELIS HENDRIKS VAN RIELE voor wethouderen van Loenhout heeft geintenteerd tegen MICHIEL JORDAENS als koper van stede komende van MARIA HENDRIK LEYS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 25-3-1627

| JVB-0079-1 |

Msr HENDRIK VAN ERFRENTE verhuurt ANTHONIS ADRIAAN VAN OISTERWIJCK neercamer binnen zijn verhuurders huis aan de kerk alhier

Personen:

RA Antwerpen 2917, 6-4-1627 Testament

| JVB-0080-1 |

Testament MAEYKEN JAN DENIS jonge dochter ziek

JANNEKEN tegenwoordig huisvrouw JAN ANTHONIS THIJS wapenmaker, aan de kinderen van +JAN DENIS de jonge smid, was haar testatrice neve

aan SEBASTIAEN ADRIAAN CORNELIS DECKERS en schuld die TANNEKE zijn moeder geloeft heeft te betalen

aan de kinderen van +JAN DENIS broeder van testatrice was: met name THEUNKEN JAN DENISdochter zus van testatrice

zij competeerde stede te Rijsbergen tot Groot Oeckel daer voors. Theuntken op is wonende

Personen:

RA Antwerpen 2917, 19-4-1627

| JVB-0081-1 |

JAN PETER JORIS w. Loenhout schuld aan ADRIAAN VERBOVEN toeziener van LISKEN PETER JORIS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-4-1627

| JVB-0082-1 |

PEETER VAN STAEYEN 77j. getuige voor WILLEM JAN MERCKS verklaart dat hij heeft gekend JAN MERCELIS wel over de 40j. die toen te Loenhout woonde en die van hier ging wonen omtrent Schilde of Ranst wetende dat voors Jan de vader was van rekwirant en dat vs Jan Mercks na de dood van Maria H. Leys zou delen, heeft er vaak gelogeerd als hij naar Antwerpen reisde

Personen:

RA Antwerpen 2917, 28-4-627

| JVB-0083-1 |

HEYNDRIK JANSEN maalder van Lille schuldig aan STAES DIERICKS uit Loenhout, verpand goed in de Beirestraat ts inwoner LENAERT CORNELIS LENAERTS, de comparant aanverstorven van zijn vader

Personen:

RA Antwerpen 2917, 6-5-1627 Testament

| JVB-0084-1 |

Testament CORNELIA GERARD ROOVERS weduwe JAN LIPPENS

aan JAN LIPPENS haar natuurlijke zoon huis de Neeringraephof geërfd van haar vader

Personen:

RA Antwerpen 2917, 15-6-1627

| JVB-0085-1 |

DANEEL DANIELSEN soldaat, ligt Bergen op Zoom onder kapitein SNOECK, transporteert WILLEM DANIELSEN zijn broer al zijn recht van ouders, zijn momber MICHIEL JORDAENS

RA Antwerpen 2917, 25-5-1627

| JVB-0086-1 |

JAN HENDRICKS DE CROM gemachtigd van NIKLAES zijn broer voogd van wezen +HENDRIK GEERTSEN VAN GILS verhuurt JAN GOYVAERTSE en JENNEKEN JANSEN weduwe PEETER PEETERSEN wonende te Etten, beemd de Oude Vaert te Etten

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-6-1627

| JVB-0087-1 |

MICHIEL JORDAENS w. ts X CORNELIA HUYBRECHTS BODE ontvangen van CORNELIS JAN HENSELMANS w. Brecht over koop van huis te Brecht "de Grooten Leeuw"

Personen:

RA Antwerpen 2917, 28-1-1627

| JVB-0088-1 |

LENAERT CORNELIS LENAERTS w. Loenhout schuld CORNELIS JAN NEVEN als voogd wezen van +ANTHONY WOUTER VAN DEN VENNE

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-7-1627

| JVB-0089-1 |

DIERICK PEETERS ts debet STAES DIERICKSEN over koop koe

Personen:

RA Antwerpen 2917, 23-9-1627 Over oorlogsschuld

| JVB-0090-1 |

MATTHIJS GOOSSENS, WOUTER PEETERS REN, en ADRIAEN VERMEIREN getuigen voor ADRIAEN LENAERT MENTS, pachter van de hoeve het Hesschot gelegen ter Beke te Loenhout toekomende jonker PR DE HERDE

Personen:

RA Antwerpen 2917, 22-9-1627

| JVB-0091-1 |

ADRIAEN GERARD LUYCKS en WILLEM DIELISSEN timmerlieden te Loenhout getuigen vorige zaak

Personen:

RA Antwerpen 2917, 6-9-1627

| JVB-0092-1 |

JAN MARIJNIS voor hemzelf en sterk voor LYNTKEN WOUTER DIERICKS weduwe CORNELIS JAN HERMANS zijn schoonmoeder en WOUTER JAN AERTS als voogd van vs wezen

CORNELIS JAN AERTSEN en PIETER DIERICKS X LIJSBET JAN AERTSEN bekennen dat MATTHEUS PETER ARNOUTS uit naan JAN MARIJNIS schuld heeft voldaan 24-10-1632

de wezen hebben laten belenen land in de Hechtacker, O NIKLAES JAN CLAESSEN, Z de erve deszelfs CLAESEN, W CORNELIS LAMBRECHTS, N de andere erve comparant

Personen:

RA Antwerpen 2917, 6-9-1627

| JVB-0093-1 |

CORNELIS JAN AERTSEN voor hem en in naam van LISKEN zijn zuster wonende te Brecht, verpachten JAN MARIJNIS land in Hechtacker ts

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-7-1627

| JVB-0094-1 |

JAN HENDRICKS te Brecht verhuurt HENDRIK HENDRIKSEN VAN BUYTEN erve op den Aertsacker onder Popendonck

Personen:

RA Antwerpen 2917, 13-10-1627

| JVB-0095-1 |

ANDRIES JORDAENS secretaris ts verhuurt CORNELIS PETER DENIS land in Steechtacker alhier

Personen:

RA Antwerpen 2917, 21-9-1627

| JVB-0096-1 |

ANTHONIS WACKERS geschil over huur ELISABET ADRIAEN JANSEN weduwe JAN LUYCAS VAN BOGAERDE met ADRIAEN JANSSEN haar broer. Hij verpachtte stede tot Sneppel aan de tweede comparant

Personen:

RA Antwerpen 2917, 17-10-1627

| JVB-0097-1 |

CORNELIS SCHOENMAKERS te Brecht, ADRIAEN VERMEEREN over achterstel rente die eerstg. heft op pand competerende ADRIAEN PUTS te Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2917, 5-12-1627

| JVB-0098-1 |

ROMBOUT WOUTER ROMBOUTS verhuurt HENDRIK JANSEN VAN GESTEL akker "den Beckacker tot Nedervenne, getuigen AHTHONIS JAN ROMBOUTS en LAUREYS WOUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-12-1627

| JVB-0099-1 |

JAN ANTHONIS THIJS wagenmaker ts verhuurt AERT JACOBS land op het groot Heybaert

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-12-1627

| JVB-0100-1 |

JAN ANTHONIS THIJS verhuurt JAN LIPPENS JANSSONE akker ts

Personen:

RA Antwerpen 2917, 13-12-1627

| JVB-0101-1 |

KATELIJNE JAN CASUS weduwe JAN PETER HUYBEN en CORNELIS JAN PETER HUYBEN haar zoon ontvangen van JAN CORNELIS GORIS rente die dezelve GORIS bij MAEYKEN VAN AKEN van erfpenningen van zijn stede gelegen op het Oosteneinde alhier overgelaten waren

Personen:

RA Antwerpen 2917, 14-12-1627

| JVB-0102-1 |

HENDRIK HENDRIKSEN maalder alhier verhuurt ANTHONIS PRINSEN zijn huis aan de kerk

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-12-1627

| JVB-0103-1 |

ANTHONIS PRINSEN verkoopt ADRIAEN LENAERT MENS zijn 2 koeien

Personen:

RA Antwerpen 2917, 18-12-1627

| JVB-0104-1 |

JAN HENDRIKS DE CROM ts verhuurt JAN AERT FRANCKEN zijn huis in de caterstraat

Personen:

RA Antwerpen 2917, 18-12-1627

| JVB-0105-1 |

PETER JAN VAN DAEL verkoopt ADRIAAN VERHULST al zijn stokken bijen

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-12-1627

| JVB-0106-1 |

ADRIAEN LENAERT MENTS ts borg gesteld voor ADRIAEN VERHULST aan PETER JAN VAN DAEL

Personen:

RA Antwerpen 2917, 28-12-1627

| JVB-0107-1 |

ANTHONIS JAN NOUTS met GOOSSEN CORNELIS AERTS zijn momber verhuurt MARCUS ADRIAEN STRAETMANS land in Nedervenne geërfd van zijn ouders, borg ADRIAAN ANTHONI STRAETMANS voor zijn zoon

Personen:

RA Antwerpen 2917, 23-12-1627 Testament

| JVB-0108-1 |

Testament ANTHONIS GORIS CONINCX ziek

aan MARIA JANSSEN tegenwoordig huisvrouw CORNELIS ANTOON GORIS de helft van den Brechtsen beemd gekomen van juf. VAN LEYN daaraf DIELIS WILLEMSEN de andere helft heeft

Personen:

RA Antwerpen 2917, 31-10-1628 Testament

| JVB-0109-1 |

Testament CORNELIS ANTHONIS GORIS CONINCX X MARIA JANSSENS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 30-1-1628

| JVB-0110-1 |

JAN CORNELIS JANSEN schuldig CORNELIS JACOB JANSEN gezegd ter eycke

RA Antwerpen 2917, 3-1-1628

| JVB-0111-1 |

AERT MOONS ts verhuurt ADRIAEN DIERICKSEN zijn huis gestaan in de Plaetse "de Swaene" naast JAN HENDRIKS DE CROM

Personen:

RA Antwerpen 2917, 7-1-1628

| JVB-0112-1 |

JAN MATTHIJS JAN SWEERTSEN w. ts machtigt MATTHIJS JAN THIJS zijn schoonvader zijn deel te verkopen in het dorp van "Meel op den Elsacker aldaar komende van zijn + moeder PEERKEN (PETRONELLA doorhaalt)

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-1-1628

| JVB-0113-1 |

ANTHONIS PETER DENIS schuldig FRANCHOIS GEERTSEN V.D.BUYTEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-1-1628

| JVB-0114-1 |

PETER CORNELIS MEEUS w. ts schuld aan STAES DIERICKS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-1-1628

| JVB-0115-1 |

JAN CORNELIS DE BACKER w. ts schuld STAES DIERICKS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 17-1-1628

| JVB-0116-1 |

ADRIAAN VERMEEREN alias PUTS schuld MARIA JOOS MERCX weduwe PETER VAN AKEN tot behoef van de wezen CORNELIS PETER MERTENS over lening competerende CHRISTOFFEL ROGIERS uitgaande op der wezen stede alhier

Personen:

RA Antwerpen 2917, 31-1-1628

| JVB-0117-1 |

JAN CORNELIS DE BACKER schuld STAES DIERICKS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 7-2-1628

| JVB-0118-1 |

JAN CORNELIS DOMUS transp. msr ANDRIES JORDAENS, secretaris Loenhout, achterstel van rente op stede op de Donck, gekomen van CORNELIS CAUWENBERCH, welke stede voor enige jaren bij ENGELBERT RlJSHEUVELS tot Antwerpen ingekocht is

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-2-1628

| JVB-0119-1 |

PIETER CHRISTIAEN VORSELMANS ts verk. ADRIAAN LENAERT MENTS al zijn schapen

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-2-1628

| JVB-0120-1 |

MERTEN JAN ACDORENS ts verkoopt PIETER CHRISTIAEN VORSELMANS erve en gronde ter Eycke onder Wuustwezel, eertijds deel land en deels ven geweest

Personen:

RA Antwerpen 2917, 10-2-1628 Testament

| JVB-0121-1 |

Testament CORNELIS WIERICX X KATELIJNE PETER STAEYMANS ts

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-2-1628 Onderhoudskontrakt

| JVB-0122-1 |

JAN CHRISTIAEN VORSELMANS als oom en momber, JAN VAN DIETVORST als grootvader van de wezen PIETER CHRISTIAEN VORSELEANS X +MARGRIET des voormelde JAN VAN DIETVORST dochter

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-2-1628

| JVB-0123-1 |

JAN VAN DIETFORT ts verhuurt PIETER CHRISTIAEN VORSELMANS zijn stede tot Hecht alhier

Personen:

RA Antwerpen 2917, 19-2-1628

| JVB-0124-1 |

GOOSSEN CORNELIS AERTS Wuustwezel schuldig HENDRIK MOONS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 17-2-1628

| JVB-0125-1 |

JAN VAN OSTAEYEN ADRIAENSSONE ts verkoopt PIETER JANSSEN zijn paert in erve onder Breebeeck "het Bremvelt", 0 CORNELIS VERBOVEN erve, Z JAN MERCKS erve, W JAN CORNELIS JANSEN, N heirweg

Personen:

RA Antwerpen 2917, 21-2-1628

| JVB-9126-1 |

DANEEL SCHUERMANS voor hem en voor bejaarde en onbejaarde kinderen en kindskinderen, ontv. van JAN HENDRICKS DE CROM over verkoop van beemd de Evenaer ts die hij comparant gekocht had van PAUWELS AERTSEN Getuige PAUWELS AERTSEN w. Hoogstraten

Personen:

RA Antwerpen 2917, 26-2-1628

| JVB-0126-1 |

DIONIJS PEETER DENIS X ANTONIA CORNELIS AERNOUTS WAGEMAKERS stelt te koop bij consent van JAN CORNELIS ARNOUT WAGEMAKERS zijn kindsgedeelte voors. comparant verstorven van CORNELIS ARNOUTS WAGEMAKERS X MARIA HENDRICKS PAUWEL hun ouders bij kaveling voor schepenen alhier, goed tot Popendonck

Personen:

RA Antwerpen 2917, 28-2-1628

| JVB-0128-1 |

JORIS ADRIAEN JANSSEN COECK w. ts schuldig HENDRIK HENDRIKSEN MEULDERS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 5-3-1628

| JVB-0129-1 |

GERARD SEVEREYNSEN w. Meer bij Hoogstraten schuldig HENDRIK HENDRIKSEN moelder tot Loenhout. Getuigen HENDRIK HENDRIKSEN VAN DER BUYTEN en ADRIAAN KERSTENS woont Meer

Personen:

RA Antwerpen 2917, 5-3-1628

| JVB-9130-1 |

ADRIAAN KERSTENS w. Meer schuldig HENDRIK HENDRIKSEN moelder

Personen:

RA Antwerpen 2917, 7-3-1628

| JVB-0130-1 |

CORNELIS PETER DENIS X KATELIJNE JAN LIPPENS verkopen JAN LIPPENS JANSSONE zijn zwager het deel van zijn vrouw door dood van haar moeder CORNELIA GERARD ROOVERS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-3-1628

| JVB-0131-1 |

ADRIAAN JANSEN COECK verhuurt JAN PETERS BODE zijn schoonzoon de half stede door eerstg. geërfd van JAN HENDRIK COECK Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-3-1628

| JVB-0132-1 |

JAN LIPPENS JANSSONE X NAENTIEN GORIS GABRIELS verkopen GABRIEL GORIS GABRIELS zijn zwager, land in tSchoirbroeck, aan verkoper toebehorende met zijn (moet zijn haar) broeder HUYBRECHT

Personen:

RA Antwerpen 2917, 10-3-1628

| JVB-0133-1 |

PIETER HENDRIKS VAN STAEYEN X MARGRIET GEERTS VAN DER MUNTEN verkopen ADRIAEN PEETERS VAN STAEYEN zijn zoon woonhuis aan de kerk oost kinderen PIETER JORDAENS Z de kerkmuur W de hofstede van JAN BRANTS, N de erve msr LAUREYS VAN DER BUYTEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-3-1628

| JVB-0134-1 |

Msr HENDRIK VAN EFFRENTEN voor hem zelf en als procuratie van BARBARA VAN EFFRENTEN X JAN NOBELS, GEERTRUIDE VAN ERFFRENTEN X CORNELIS ROELEN VAN ETTENHOVEN, KATELIJNE VAN ERFFRENTEH met voors. CORNELIS ROELEN VAN ETTENHOVEN haar zwager en voogd zijn dochters gezeten binnen de stad Breda, er is gebleken dat op 5-2-1628 voor kinderen SGRAUWEN met procuratie van MARIA VAN EFFR. X PIETER GEERTSEN hebben verkocht LUCIA MICHIEL SCHEUSERS huis bij de kerk van Loenhout, O de goederen erfg. CORNELIS PEETERS alias BOER, Z LAUREYS VAN DER BUYTEN, W land van de pastoor Loenhout, getuige WOUTER JAN WOUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-3-1628

| JVB-0136-1 |

PIETER VAN BAVELE w. ts verhuurt ADRIAAN SIMONS w. Wuustwezel zijn stede tot Sneppel waar eerstg. inwoont

RA Antwerpen 2917, 16-3-1628

| JVB-0137-1 |

PIETER JAN WOUTER ROMOUTS w. ts verkoopt JAN ANTHONIS THIJS zijn huis en 1/3 tegenover dit huis tot Klein Nedervenne, O erfg PIETER BENDONCKS, Z sheeren strate, W erve kinderen JAN WOUTER ROMBOUTS, N JAN NIJS VAN TIJCHELT

Personen:

RA Antwerpen 2917, 30-3-1628 Akkoord

| JVB-9138-1 |

Akkoord JAN MARIJNIS zo voor hem en sterk makende voor de weduwe en erfgenamen CORNELIS JAN HERMANS ter eenre en ANTHONIS LAUREIJS WOUTER ROMBOUTS sterk voor MELCHIOR zijn broer

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-3-1628 Akkoord

| JVB-0138-1 |

Akkoord DIELIS MERTEN DE VISSCHER w. Hoogstraten sterk voor broers en zusters als erfgenamen MARIA WILLEM AERTS hun moeder overeenkomst met msr HENDRIK VAN EFFRENTEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-3-1628

| JVB-0140-1 |

AERT ANTHONY AERTS ts verkoopt DIONIJS PETER DENIS hofstede tot Hecht ts, 0 JAN VAN DIETFORT Z Stapelheide, W andere erve van verkoper, N de Hechtse strate, gekocht van wwe en erfg. CORNELIS HERMANS alias STOOP en van JAN HUYBRECHT BODE de jonge

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-4-1628

| JVB-0141-1 |

JAN LIPPENS JANSSONE w. ts schuldig STAES DIERICKSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-4-1628

| JVB-0142-1 |

STAES DIERICKSEN verkoopt GABRIEL GORIS GABRIELS weide onder Breebeke

Personen:

RA Antwerpen 2917, 9-4-1628

| JVB-0143-1 |

NIKLAES JAN CLAESEN w. ts sterk voor KATELIJNE zijn zuster verhuurt PIETER CHRISTIAEN VORSELMANS land tot Hecht

Personen:

RA Antwerpen 2917, 10-4-1628

| JVB-0144-1 |

ADRIAAN MATTHIJS ANTHONISSEN w. Wernhout Zundert verkoopt PIETER JACOB VAN ELSACKER grond op Hoogbosch achter de Wippe O AERT LAUREYSSEN, Z thuffelerheyken, W het straatken van heer JAN VAN DIETFORT, N ADRIAAN GERARD LUYCKS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-4-1628

| JVB-0145-1 |

JORIS ADRIAEN JANSEN COECK w. ts schuldig HEYNDRIK HEYNDRIKS molder alhier

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-4-1628

| JVB-9146-1 |

DIELIS WILLEMS CHRISTIAENSEN w. ts verkoopt HEYNDRIK HEYNDIKS molder ts zijn schuur metten erve bij de kerk

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-4-1628

| JVB-0146-1 |

JAN LIPPENS JANSSONE, CORNELIS PETER DENIS X KATELIJNE JAN LIPPENS, JACOB JAN NIJS VAN TICHELT X NAENTKEN JAN LIPPENS, NIKLAES JAN CLAESSEN X CORNELIA JAN LIPPENS, allen kinderen en erfgenamen van wijlen JAN LIPPENS, ontvangen van PIETER HEYNDRIK w. STAEYEN over geleend geld, obligatie op beemd d' Oovereyck achter Cleyn Bosch aan de beke, toen competerende MAXIMILIANA PIETER BEYERS dochter

Personen:

RA Antwerpen 2917, 18-4-1628

| JVB-0147-1 |

ADRIAAN PETERS VAN STAEYEN w. ts schuldig CORNELIS JAN NEEFS als momber van de wezen ANTHONIS WOUTER VAN DE VENNE

get. PIETER VALENTIJNS, kleermaker, en HENDRIK ADRIAEN VAN STAEYEN, timmerman

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-4-1628

| JVB-0148-1 |

WOUTER ANTHONIS WOUTER ROMBOUTS X MARIA JAN BETTEN verkopen HEYNDRIK GEYSEN KETELEER w. Brecht al zijn paert die eerstgenoemde van zijn vrouw had te Brecht. Get. MICHIEL ANTHONIS DRIES tot Brecht en PIETER ANTHONIS WOUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-5-1628

| JVB-0150-1 |

CORNELIS ADRIAEN DIELS w. ts schuldig CORNELIS JAN NEEFS als momber van weeskinde ANTHONIS WOUTERS VAN DEN VENNE

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-5-1628

| JVB-0151-1 |

CORNELIS LAMBRECHT ENGELEN w. ts verhuurt LAUREYS WOUTER ROMBOUTS land ts

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-5-1628

| JVB-0152-1 |

JAN MATTHIJSEN w. ts schuldig MATTHIJS JANSEN zijn schoonvader over koop van wagen en paarden, getuige JAN VAN DAELE

Personen:

RA Antwerpen 2917, 22-5-1628

| JVB-0153-1 |

Juf. JACOBIJNE BOLLAERT weduwe GUILLIAM BOLLAERTS machtigt MATTHIJS REYNS notaris Antwerpen te compareren

RA Antwerpen 2917, 26-6-1628

| JVB-9154-1 |

AERT PEETERS meulder tot Wouw schuldig HENDRIK HENDRIKSEN meulder van Loenhout

RA Antwerpen 2917, 19-6-1628

| JVB-0154-1 |

JAN CHRISTIAEN VORSELMANS en JAN JACOBS kerkmeesters ts besteden NIKLAES BOONEN schaliedekker te Hoogstraten om de kerk van Loenhout waterdicht te maken

Personen:

RA Antwerpen 2917, 29-6-1628 Verkaveling

| JVB-0155-1 |

Verkaveling : MICHIEL MICHIELSEN VAN ELSACKER, MICHIEL JANS VAN ELSACKER en HEYNDRICK VERHEZE X MARIA JANSEN VAN ELSACKER (moet zijn Christiaens) verdelen grond "het Rootvenne" achter de hoeve van de abdij van sint Michiels genaamd "den Tongelberch", 0 zeker moerken gekomen van JAN CORNELIS MERCKS, Z wwe HENDRIK VERHEZE, w de abdij van st Michiels erve, N erfg. HENDRIK VAN ELSACKER

Personen:

RA Antwerpen 2917, 30-6-1628

| JVB-0156-1 |

GREGORIUS CONINCKS w. ts transporteert HENDRIK VERHEZE gezeten tot Brecht zijn 1/12 van obligatie schuldig aan gemene erfgenamen van CHRISTIAEN PEETERS zijn oom

Personen:

RA Antwerpen 2917, 3-7-1628

| JVB-0158-1 |

Sgr. DANIEL BUYCX schout Loenhout X juf. ANNA VAN DER GROES schuldeisers te Breda

get. ADRIAAN ADRIAAN DECKERS, kleermaker

Personen:

RA Antwerpen 2917, s.d.

| JVB-0159-1 |

JAN CORNELIS DE BACKER ts schuldig STAES DIERICKSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 10-7-1628

| JVB-0160-1 |

LENAERT PROOST X KATELIJNE JACOB COREMANS w. Achtel onder Rijkevorsel verhuren ADRIAAN CORNELISSEN VAN HULTEN hun stede alhier ter Beke

Personen:

RA Antwerpen 2917, 5-8-1628

| JVB-9161-1 |

CORNELIS WIERICKS X KATELIJNE PIETER STAEYMANS verkopen NIKLAES JANSEN en JAN ANTHONIS THIJS hun stede in de Hoenderstr. dewelke wijlen JAN WIERICKS laatst huurde

Personen:

RA Antwerpen 2917, 25-7-1628

| JVB-0162-1 |

JACOB KERSTENS stadhouder Wernhout verkoopt STAES DIERIKSEN zijn hoymaet opt mgeulenveld

Personen:

RA Antwerpen 2917, 28-7-1628 Testament

| JVB-0161-2 |

Testament KATELIJNE HENRIKS VAN ELSACKER weduwe LENAERT GABRIELSEN : JANNEKEN haar jongste dochter

Get.heer ADRIAAN DE LEEUW kapelaan ts en ADRIAAN ANTHONISSEN Brecht

Personen:

RA Antwerpen 2917, Oogst 1628

| JVB-0164-1 |

HENDRIK GEERTSEN VAN DER BUYTEN schuldig HENRI ADRIAENSSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 18-9-1628

| JVB-0165-1 |

GOYVAERT WILLEMSEN w. Meerle verkoopt HENDRIK HENDRIKSEN molder ts beemd

Personen:

RA Antwerpen 2917, 28-9-1628

| JVB-0166-1 |

ADRIAEN THOMAS VAN AEKEN w. ts verkoopt JAN JOOSTEN land op de Donck

Personen:

RA Antwerpen 2917, 16-10-1628

| JVB-9167-1 |

ROMBOUT WOUTER ROMBOUTS ter eenre

LAUREYS WOUTER ROMB0UTS voor hem zelf en sterk voor JAN zijn zoon die hij vervangt en ANTHONIS LAUREYS WOUTER ROMBOUTS akkoord over penningen die vs JAN, ANTHONIS, en STEVEN deszelfs LAUREYS WOUTER ROMBOUTS zonen geleend en verschoten hadden voor wijlen WOUTER des vs ROMBOUTS zoon

Personen:

RA Antwerpen 2917, 22-10-1628

| JVB-0168-1 |

MICHIEL JANSEN VAN ELSACKER stadhouder getuige voor MARIJN JANSSENS tamboerijn uit de naam van JAN NUYTEN alias SMIT soldaat verklaart dat op 17-8-1628 te Loenhout een partij soldaten zijn geweest daaronder waren JAN NUYTEN alias SMITS, schout JAN met zijn zoon JACQUES, bij hun hebbende zekere koopman oft borger genaamd INHARTS ? sijnder sauvegarde en certificatie der steen van Zevenbergen hun attestants en hem getoond sijnde CORNELIS HUYBRECHTS VAN WASSENAER

RA Antwerpen 2917, 24-10-1628

| JVB-0167-1 |

JAN CORNELIS GORIS als momber van weeskinde van CORNELIS CORNELIS GORIS genaamd CORNELIS, verhuurt PIETER GEERTSEN VAN DER BUYTEN stede van de wees tot Nedervenne

Personen:

RA Antwerpen 2917, 18-10-1628

| JVB-0170-1 |

JAN HEHDRICKS w. Brecht schuldig PETER JANSEN

RA Antwerpen 2917, 16-11-1628

| JVB-9171-1 |

GABRIEL HENRIKS VAN DER BUYTEN w. ts schuldig ADRIAEN PETERS VAN AKEN en tot dezelve wezen behoef

borg : CORNELIS ANTHONIS GORIS

nota 21-9-1635 : ADRIAAN PETERS VAN AKEN als momber van wezen ADRIAAN LAUWEREYS VAN AKEN is voldaan

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-12-1628

| JVB-9172-1 |

LAUREYS WOUTER ROMBOUTS w. ts schuldig MATTHIJS JANSEN als momber van wezen JAN PEETER JORIS X +MAEYKEN MATTHIJS JANSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 4-12-628

| JVB-0171-1 |

NIKLAES JAN NICLAESEN w. ts verkoopt ANTHONIS AERTS zijn deel in erve de Sleutelhoeve aan de Stapelheye, O ANTHONIS ADRIAENS VAN BAEL ook zuid, W en N sheerestrate gekomen zijner ouders

Personen:

RA Antwerpen 2917, 1628

| JVB-0172-1 |

KATELIJNE JAN CLAESSENS met MACHIEL PETER AERNOUTS haar voogd, NIKLAES JAN CLAESEN haar broer hadden de Sleutelhoeve verkocht

Personen:

RA Antwerpen 2917, 1-12-1628 Testament

| JVB-0173-1 |

Testament ADRIAEN GEERAERT AERTSEN ziek, herroept vorig testament voor de secretaris van Wernhout, geeft aan de kerk van Zundert, aan MARIJNIS en CHIJKENS GEERAERTS AERTS

aan PETRONELLA dochter van +AERT GERARD AERTS als zijnde zijns testateurs zusters en broers

aldus ten huize der weduwe PETER AERTS SGRAUWEN gestaan ter Eycke te Zundert, getuigen CORNELIS JACOBS, WILLEM ANNOPTEN en CORNELIS JAN OOMS ook ter Eycke

aan NIKLAES GORIS zijn zwager stuk goud in bewaring bij JAN BALTENS te Rotterdam in de Wijnstraat in brouwerij 0ranjeboom"

aan JAN CORNELIS OOMS, MAEYKEN CORNELIS OOMS, aan PETRONELLA AERT GEERAERT AERTS dochter

Personen:

RA Antwerpen 2917, 5-12-1628

| JVB-9176-1 |

JAN ENGELEN X CORNELIA CORNELIS JAN HUYBRECHTS Wuustwezel proces voor weth. Antwerpen tegen MICHIEL ROMBOUTS w. Antwerpen

Personen:

RA Antwerpen 2917, 5-12-1628

| JVB-9177-1 |

JAN JACOBS X MAEYKEN ARNOUTS ADRIAENS VAN OSTAEYEN verk. JAN CORNELIS GORIS en MICHIEL JORDAENS paert competerende huisvrouw door de dood van haar vader in de stede tot Sneppel met haar andere broers en zusters, ADRIAAN ARNOUTS VAN OSTAEYEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 6-12-1628

| JVB-0176-1 |

CORNELIS LAMBRECHTS ENGELEN verkoopt MELCHIOR LAUREYS WOUTER ROMBOUTS zijn paert in hoeve die NICLAES JAN CLAESEN in huringe gebruikt, welk eerstg. dit deel kocht van MATTHEUS PETER ARNOUTS zijn zwager, en gelijk dezelve stede de kinderen PETER ARNOUTS gedeeld hebben voor hun vaders goed tegen hun moeder

Personen:

RA Antwerpen 2917, 7-12-1628

| JVB-0177-1 |

MATTHEUS PETER VERMEREN landsman w. Schoten, laat compareren te Ginneken om te transporteren zijn 1/4 in de goederen van kinderen +PETER CORNELIS MEEREN overleden te Ginneken, verkocht aan ANTHONIS HENRICX

RA Antwerpen 2917, 8-12-1628

| JVB-0180-1 |

JOOST en HENDPIK PETER STOUWERS gebroeders te Ginneken debent schuldig MELSEN CORNELIS MELSENS, betalen ANTHONIS PETER VERMEREN uit Schoten hun oom

RA Antwerpen 2917, 11-12-1628

| JVB-0181-1 |

AERT ANTHONIS AERTS w. ts schuldig JAN VAN DIETFORT

Personen:

RA Antwerpen 2917, 15-1-1629

| JVB-0182-1 |

ANTHONIS AERTS ts schuldig ADRIAEN PETERS VAN AKEN voogd van wezen ADRIAAN, LAUREYS VAN AKEN, getuige PETER VALENTIJNS kleermaker

nota 2-12-1636 : PIETER ARNOUTS VAN OSTAEYEN als man van LISKEN ADRIAENS LAUREYS VAN AKEN voldaan

Personen:

RA Antwerpen 2917, 15-1-1629

| JVB-9183-1 |

LENAERT CORNELIS LENDERTS w. ts schuldig ADRIAENS PETERS VAN AKEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 5-1-1629

| JVB-0184-1 |

JAN AER FRANCKEN schuldig ADRIAAN PETERS VAN AKEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 15-1-1629

| JVB-0183-1 |

JENNEKEN ADRIAAN JAN MATTHEUSSEN X PETER JANS VAN DALE machtigen JACOB ADRIAEN JAN MATTHEUS en JAN AERT FRANCKEN om te compareren voor de wet van Barel en te transporteren huis tot Rucphen onder Barel bij PETER JAN VAN DALE verkocht aan ADRIAEN AMBROSIUS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-1-1629

| JVB-0186-1 |

ADRIAAN VERHULTEN w. ts schuldig JACOB JAN NIJS VAN TICHELT borg: ADRIAAN LENAERT MENTS, getuige JAN NIJS VAN TICHELT de jonge

Personen:

RA Antwerpen 2917, 1-2-1629

| JVB-0187-1 |

PETER CORNELIS WAEGEMAKER tot Meersele onder Meerle schuldig aan de kinderen MICHIEL MICHIELSEN VAN ELSACKER over koop van peerden

borg : MAGDALENA ANDRIESENS X HENDRIK HENDRIKS MEULDER met haar voogd CHRISTOFFEL VAN AERDE in absentie haar mans, getuige NIKLAES BOOMS schaliedekker

Personen:

RA Antwerpen 2917, 28-2-1629

| JVB-0188-1 |

JAN ADRIAENS VAN OSTAEYEN schuldig MARIA PETERS FRANSSEN wwe CHRISTIAEN VORSELMANS over koop paard

Personen:

RA Antwerpen 2917, 15-2-1629

| JVB-0189-1 |

WILLEM VAN LANGENBERGE, HENDRIK PETER HENDRICKS, JACOB MARCUS KENIS, JAN MATTHIJS JAN FELEERS, WOUTER ANTHONIS WOUTER ROMBOUTS, CHRISTIAEN MATTHIJS RAETS, HENDRIK JAN ENGELEN en CORNELIS LAMBRECHTS, allen Loenhout verklaren dat PIETER ANTHONIS THIJS al zijn goeden hem verstorven van zijn vader en moeder zo te Loenhout als Wuustwezel...

Personen:

RA Antwerpen 2917, 4-3-1629

| JVB-0190-1 |

JAN HENDRIKS DE CROM ts besteed CHRISPIJN JANSSENS steenbakker om een steenoven te bakken, deze resideert te Bavel

Personen:

RA Antwerpen 2917, 5-3-1629

| JVB-0191-1 |

CORNELIS PETER JOOS X MAEYKEN MARIJNIS en JAN MARIJNIS als voogd van JAN LAUREYS JANSEN en van vs MAEYKEN,verhuren JORIS STRIJPENS hun stede te Nedervenne. Getuigen NIKLAES CORNELISSEN WAGEMAKER en HENDRIK VAN DER BUYTEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-4-1629

| JVB-0192-1 |

HENDRIK JAN ENGELEN ts schuldig MATTHIJS JANSEN voogd der wezen wijlen JAN HUYBRECHTS BODE de jonge

Nota 12-8-1644: MATHIJS JAN HUYBRECHTS BODE voldaan

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-4-1629

| JVB-0193-1 |

PIETER HENDRICKS VAN STAEYEN w. ts schuldig MATTHIJS JANSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-4-1629

| JVB-9194-1 |

HENDRICK HENDRICKS MEULDERE ts verkoopt ANTHONIS JAN WEERTS wonende Meersele zijn stede aldaar aan de kapel

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-4-1629

| JVB-0195-1 |

CORNELIS VERHULTEN ts schuldig ANTHONIS PRINSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 30-4-1629

| JVB-0194-1 |

CORNELIS LENAERT GOOSSENS, GOOSEN LENAERT GOOSSENS, GERARD DIELIS GEERTSSONE, ADRIANA LENAERT GOOSSENS X PIETER JAN8EN wonen Zundert, hun vader was overleden

Hun moeder aan hun attestanten mede aan ADRIAN LENAERT GOOSSENS en DIGNE LENAERT GOOSSENS hun broeder en zuster, heeft gekweten hun hafelijk goed. JAN KERSTIAEN SIMONS voogd van voormelde DIGNA

Personen:

RA Antwerpen 2917, 30-4-1629

| JVB-0197-1 |

PIETER ANTHONIS WOUTER ROMBOUTS ts verkoopt JACOB CORNELIS PHILIPS zijn gerechte helft van rente op de goeden weduwe en kinderen CORNELIS PHILIPS daaraf WOUTER ANTONIS WOUTER ROMBOUTS zijn broer de andere helft heeft

Personen:

RA Antwerpen 2917, 1629

| JVB-0196-1 |

JAN LIPPENS (z.v. JAN) voor hemzelf en voor zijn zwager CORNELIS PETER DENIS, JACOB JAN NIJS VAN TICHELT X ADRIAENTIEN JAN LIPFENS en NIKLAES JAN CLAESSEN X CORNELIA JAN LIPPEN, alle w. Loenhout verkavelen te Sneppel in Leemstrate, O straat,Z en W stede van DIONIJS DE BEIRE, N erfg. ANTOON JACOBS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-5-1629 Testament

| JVB-0199-1 |

Testament CORNELIS ADRIAEN GEERTS jonkman geboren en wonende te Zundert, aan zijn moeder MARIA CORNELISSEN X tegenwoordig HENDRIK VAN AERDE wonende te Zundert

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-5-1629

| JVB-0200-1 |

ADRIAEN LENAERT MENTS w. ts schuldig STAES (DIERCX)

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-5-1629

| JVB-0201-1 |

PETER JOOS schipper w. ts verkoopt JAN JOOS ROMBOUTS zijn paard hetwelk hij gekocht had van MICHIEL JORDAENS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 17-5-1629

| JVB-0202-1 |

ADRIAEN ANTHONIS STRAETMANS w. ts schuldig ADRIAEN PETER VAN AKEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 17-5-1629

| JVB-9203-1 |

MERCUS ADRIAEN ANTHONIS STRAETMANS w. ts schuldig MARGRIET FRANCHOIS IMBRECCTS, Borg : zijn vader ADRIAAN ANTON STRAETMANS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 1-9-1629

| JVB-0204-1 |

ARNOUT CORNELIS ARNOUTS w. ts schuld aan STAES DIERCX

Personen:

RA Antwerpen 2917, 28-6-1629 Testament

| JVB-0203-1 |

Testament MICHIEL JORDAENS(z.v. PETER) X CORNELIA JAN HUYBREGHTS BODE wonen Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2917, 28-6-1629

| JVB-0206-1 |

CORNELIS LAMBRECHTS ENGELEN verkoopt MATTHEUS PETER ARNOUTS het koren te velde op Hecht

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-9-1629

| JVB-0205-1 |

CORNELIS LAMBRECHT ENGELEN w. tegenwoordig te Berendrecht verklaart dat CORNELIS ENGELEN wezende halfbroer van LAMBRECHT ENGELEN zijns comparant vader is vertrokken uit dezen lande sedert 20 jaar zonder tijding na te laten, delen daarom goederen,, te betalen FRANS ENGELEN als voogd van voormelde CORNELIS ENGELEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 13-10-1629

| JVB-0208-1 |

HENDRIK GEERTS VAN DER BUYTEN schuldig HENRI ADRIAENSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 4-9-1629

| JVB-0209-1 |

JAN ANTHONIS THIJS verkoopt SEBASTIAEN DOMINICUS gezeten sint Lenaert onder Brecht twee royen moers die hij zal mogen uitgraven te Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-9-1629

| JVB-0210-1 |

MATTHEUS PETER ARNOUTS w. ts schuldig FRANS ENGELEN gezeten te Zundert

Personen:

RA Antwerpen 2917, 22-9-1629 Testament

| JVB-0211-1 |

Testament JAN HUYBRECHT NEEFS X DIGNA JAN LEYS ROMBOUTS

nota 11-5-1631 : HUYBRECHT JAN NEEFS voldaan uit naam van moeder

getuige PIETER JOOS GILSMANS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 15-10-1629

| JVB-0212-1 |

ADRIAAN SIMONS ts schuldig PIETER JAN OOMS over paard

Personen:

RA Antwerpen 2917, 13-10-1629

| JVB-0213-1 |

AERT ADRIAAN AERTS soldaat te Ijzendijk verhuurt ANTHONIS JAN DIETFORTS zijn deel in stede in de Donck ts

Borg JAN VAN DIETFORT voor ANTHONI zijn zoon

nota 15-3-1636 : GEERT PEETERS VAN CLOOT als toeziener van ADRIANA (moet zijn Adriaen) NIJS JAN NIJS met voormelde ADRIAAN present de huur gecontinueerd...

nota 1-3-1639 : JAN NIJS VAN TICHELT momber van weeskinde van NIJS zijn zoon daar moeder af was NEELTIEN ADRIAAN AERTS verhuurt te hebben JAN JOOSEN

op 22-7-1640 bekenden ADRIAAN NIJS JAN NIJS...

Personen:

RA Antwerpen 2917, 16-10-1629

| JVB-0214-1 |

ADRIAAN PEETERS VAN STAEYEN w. ts verhuurt GORIS CORNELISSEN zijn huis aan de kerk daar verhuurder inwoont, borg JAN JOOSTEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 30-10-1629

| JVB-0215-1 |

CORNELIS ANTHONIS GORIS w. ts verkoopt AERT ANTHONIS AERTS zijn weide de Boschwey te Nedervenne achter de erve JAN VAN DIETFORT

Personen:

RA Antwerpen 2917, 15-11-1629

| JVB-0216-1 |

JAN MEEUS FRANCKEN w. ts schuldig JAN HENDRIKS DE CROM

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-11-1629

| JVB-0217-1 |

LUCIA MICHIEL SCHEUSERS w. ts machtigt JAN CORNELIS GORIS ts om te ontvangen van JACOB ANDRIESENS pastoor te Kapellen, haar competerende van arbeidsloon ten sterfhuize van wijlen heer MARTEN AERTS en heer NICOLAES DE MOOR in hun leven pastoor binnen vs dorpe

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-11-1629

| JVB-0218-1 |

ANTHONIS WACKERS ts schuldig WOUTER PEETERS REN

nota 1-12-1647: NEELTKEN weduwe WOUTER PEETERS REN, PEETER WOUTERS REN en PETER JAN OOMS X een dochter van WOUTER

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-11-1629

| JVB-0219-1 |

JAN HENDRICKS DE CROM w. ts verhuurt LENAERT MATHIJSSEN zijn erfdeel in stede in Beerstrate gekomen van MICHIEL LUYCKS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 16-11-1629

| JVB-0220-1 |

DIGNA JAN ROMBOUTS weduwe JAN HUYBRECHT NEEFS schuldig HUYBRECHT JAN NEEFS twee stukken

Personen:

RA Antwerpen 2917, 19-11-1629

| JVB-0221-1 |

PETER ANTHONIS WOUTER ROMBOUTS w. ts schuldig ANTHONIS LAUREYS WOUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 22-11-1629

| JVB-0222-1 |

HENDRIK VERHEZE w. Brecht verkoopt ANTHONIS PRINSEN helft van zijn moer het Rootven achter de hoeve van sint Michiels genaamd den Tongelberch waarvan de andere helft was gebruikt door HENDRIK GEERTSEN VAN DER BUYTEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 22-11-1629

| JVB-0223-1 |

DIGNA PEETERS weduwe ADRIAAN CHRISTIAENS nu gehuwd met PAUWELS VOIGT, ANTHONIS GEERT SCHOOFS X JENNEKEN ADRIAAN CHRISTIAENS voor hem als voor KERSTIAEN, PETER, CORNELIS en WILLEM zijns vs huisvrouw andere broers en zus, machtigen PETER CORNELIS WILLEMSEN wonende Breda om te ontvangen van de erfgenamen wijlen LIJSKEN PEETER WILLEMS huisvrouw was van AERT BOUWENS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 26-11-1629

| JVB-0224-1 |

ADRIAAN VERHULST schuldig ANTHONIS PRINSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 10-12-1629

| JVB-0225-1 |

ADRIAAN ANTHONIS STRAETMANS ts schuldig JAN LIPPENS en CORNELIS QUIRIJN WILLEMSEN momber en toeziener van (Lijnken) QUIRIJN WILLEMSEN daar moeder af was LISKEN CORNELISSEN

kwijtschrift 15-5-1650 (of 1656?) PIETER DE GRUYTERE X LYNTKEN QUIRIJN WILLEMSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 19-12-1629

| JVB-0226-1 |

JAN NIJS VAN TICHELT w. ts verhuurt PETER PETERSEN kuiper en PETER CHRISTIAEN WAGEMAKERS huis "de Bijle" in de Plaetse

Personen:

RA Antwerpen 2917, 31-12-1629

| JVB-0227-1 |

JAN CORNELIS AERNOUTS w. ts schuldig JAN OOM JANSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-1-1630

| JVB-0228-1 |

GABRIEL PEETER JORIS CHRISTIAENSEN X KATELIJNE JAN NIJS VAN TICHELT w. ts verkopen JACOB JAN NIJS VAN TICHELT land hun competerend van Katelijnes moeder en van haar vader JAN NIJS VAN TICHELT, gelegen op Holenacker aan Strampeycke

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-1-1630

| JVB-0229-1 |

PEETER AERTS X NAENTKEN PAUWELS verhuren ADRIAEN ARNOUTS VAN OSTAEYEN hun stede t Sneppele

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-1-1630

| JVB-0230-1 |

JAN NAES ts schuldig JENNEKE PETERS VAN CLOOTE

kwijtschrift 21-11-1639 : ANTHONIS PETERS VAN AKEN X JENNEKE PRS VAN AKEN (?) X JENNEKE PETERS VAN CLOOTE

Personen:

RA Antwerpen 2917, 7-1-1630

| JVB-0231-1 |

ADRIAEN THOMAS VAN AKEN als toeziener van twee voorkinderen van wijlen MARIA CLEYS X + CORNELIS PETERS BOER , genaamd NEELTKEN en KATELIJNE verhuurt PETER CORNELIS PEETER BOER den broeder des voors. NEELTKE het deel der twee wezen in huis omtrent de kerk

Personen:

RA Antwerpen 2917, s.d.

| JVB-0232-1 |

los blad ... verkocht bij QUIRIJN WILLEMSEN tot VIII

verh... Vier (?) kinderen te weten TANNEKE, LYNKEN, THUENTKEN,CORNELIS en ADRIAEN en mits PEETER daarin zijn deel heeft gehad ...tgene die zes kinderen moeten delen met hun broeder wijlen WILLEM...

Personen:

RA Antwerpen 2917, 21-1-1630

| JVB-0233-1 |

MATTHEUS PETER AERNOUTS w. ts schuldig ADRIAAN PETERS VAN AKEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 22-1-1630

| JVB-0234-1 |

ADRIAEN ANTHONIS STRAETMANS schuldig MAEYKEN PETER ARNOUTS (zij is 30-10-1639 vrouw van ANTHONY GUILLIAMS)

Personen:

RA Antwerpen 2917, 22-1-1630

| JVB-0235-1 |

MERCUS ADRIAAN STRAETMANS ts schuldig PETER VAN BAVELE

Personen:

RA Antwerpen 2917, 4-2-1630

| JVB-0236-1 |

ADRIAEN QUIRIJN WILLEMSEN w. tegenover Hoogstraten schuldig aan QUIRIJN WILLEMSEN zijn vader

Personen:

RA Antwerpen 2917, 26-1-1630

| JVB-0237-1 |

HUYBRECHT JAN NEEFS verkoopt CORNELIS CORNELIS AERTS twee stokken bijen, get. ANTHONIS ADRIAEN VAN OISTERWIJCK

Personen:

RA Antwerpen 2917, 26-1-1630

| JVB-0238-1 |

HUYBRECHT JAN NEEFS verkoopt LAMBRECHT CORNELISSEN idem

Personen:

RA Antwerpen 2917, 3-2-1630

| JVB-0239-1 |

LENAERT JAN LENAERT LUYCKS verkoopt ANTHONIS PEETERS VAN AKEN land Sneppele "den Drijhoeck", oost d' erve toekomende NAENTKEN PAUWELS weduwe JAN LENAERT LUYCKS, z de straat w erfg. PETER w. AKEN, n ANTHONIS WACKERS door eerstg. geërfd van vader, en deels gekomen van broers en zusters kinderen van vs NAENTKEN PAUWELS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 4-2-1630

| JVB-0240-1 |

MARGRIETE weduwe msr PETER JORDAENS w. ts heeft aangesteld SERVAES SERVAESSONE wagenmaker te Zundert te exerceren JACOB CORNELISSEN daar eerstgenoemde grootmoeder af is het ambacht van wagen maken

Personen:

RA Antwerpen 2917, 6-2-1630

| JVB-0241-1 |

JASPAR VAN KINSCHOT w. Rijkevorsel, verhuurt CORNELIS WOUTERS PEETERS zijn akker den Straethof bij de breede beke

Personen:

RA Antwerpen 2917, 1-2-1630

| JVB-0242-1 |

JAN HENDRIKS DE CROM en ADRIAAN GERARD LUYCKS wonen Loenhout leveren HENDRIKS GEERTSEN VAN DER BUYTEN 20 schapen

Personen:

RA Antwerpen 2917, 13-2-1630

| JVB-0243-1 |

CORNELIS LENAERTS en JAN LENAERTS gebroeders wonende te Lille sterk voor LENAERT, ADRIAEN en MARGRIET LENAERTS hun broers en zuster, JAN VAN EYNDE als man MAEYKEN LENAERTS erfgenamen van ANDRIES CORNELISSEN X MARGRIET SNELS der comparanten grootvader en grootmoeder, verkopen HENDRIK HENDRICKS meulder X MAGDALENA ANDRIESSENS hun erfd.

kwijtschrift 17-1-1634 : MAEYKEN CORNELISSEN X LENAERT LENAERT CORNELISSEN

RA Antwerpen 2917, 12-2-1630

| JVB-0244-1 |

DANEEL BUYCX schout ts laat compareren te Steenbergen tegen sgr. DANIEL NOIROT

Personen:

RA Antwerpen 2917, 15-2-1630

| JVB-0245-1 |

Erfmangeling JAN MARIJNIS X BEYKEN CORNELIS STOOPS, ADRIAAN CORNELIS STOOPS zijn zwager, eerstg. geeft over goederen te Kassel onder Baerle achtergelaten bij CORNELIS STOOPS hun vader

Personen:

RA Antwerpen 2917, 28-2-1630

| JVB-0246-1 |

Alimentatie akkoord H.Geest. MARIA PAUWELS STOFFELS kreupele jonge dochter geboren te Meer land van Hoogstraten draagt op de H. Geesttafel tot Klein Eyssel erfgoed te Meerle, JAN CORNELIS GORIS en PEETER JANS VAN DALE gaan compareren te Meerle

Personen:

RA Antwerpen 2917, 4-2-1630

| JVB-0247-1 |

HENDRIK JANSEN VAN GASTEL schuldig ADRIAEN HENDRIK VAN GASTEL zijn oom

Personen:

RA Antwerpen 2917, 4-3-1630

| JVB-0248-1 |

JAN JOOS ROMBOUTS w. ts schuldig aan CORNELIS QUIRIJN WILLENSEN als momber en JAN LIPPENS toeziener der wezen van QUIRIJN WILLEMSEN

kwijtschrift 4-6-1633 : ANTHONIS QUIRIJN WILLEMSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 4-3-1630

| JVB-0249-1 |

JAN LUYCX gezeten tot Brecht uit de naam van de weduwe en erfg. MATTHIJS LAUREYS ROMBOUTS ook gezeten Brecht en uit naam van MAEYKEN weduwe CORNELIS LENAERT LUYCKS een som die vs weduwe en erfg. MATTHIJS LAUREYS ROMBOUTS comp. waren van ADRIAEN NIKLAES SEGERS ter saeke van verschenen pacht van stede onder Brecht tot Steechoven daarvoor wijlen CORNELIS LENAERT LUYCKS hem borg van vs wwe en erfgenamen had geconstitueerd

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-3-1630

| JVB-0250-1 |

JAN CORNELIS AERNOUTS w. ts schuldig STAES DIERICKS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-3-1630

| JVB-0251-1 |

STAES DIERICKS verhuurt PHILIP JANSEN zijn huis, borg CORNELIS SCHUERMANS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 18-3-1630

| JVB-0252-1 |

AERT WILLEMSEN weduwnaar ELISABET HENDRIK COLEN daar moeder af was MARIA CLAES DIERICKX wnde Kapellen onder den dorpe Ekeren, hij had met haar samen voor notaris GILLIS DE KIMPE te Antwerpen getransporteerd JAN VAN DIETFOIRT (z.v. ANTOON) nu over de 30j. geleden hun actie komende van ELISABET door de dood van vs MARIA msr CLAES DIERICKS haar moeder die gelegen waren te Loenhout, getuige ADRIAAN GERARD LUYCKS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-3-1630

| JVB-0253-1 |

HENDRIK JANSEN MEULDER w. Ginneken verkoopt NIKLAES JANSEN zijn helft in Beerestraat den Boonacker achter de stede weduwe CORNELIS LENAERT LUYCKS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 13-3-1630

| JVB-0254-1 |

NIKLAES VAN DAELE schepen ts 80j, PETER HENDRICKS VAN STAEYEN 80j, op verzoek van JAN VAN DIETFORT (z.v. ANTOON) verklaren dat des requirants grootvader JAN ANTHONIS VAN DIETFORT X HEYLTIEN JAN NOUTS van wie verwekt ANTHONIS JANS VAN DIETFORT vader van rekwirant

na de dood van grootvader hertrouwde HEYLTIEN met CLAES DIERICKS van wie twee dochters JOANNA overleden zonder oir en MARIA X HENRI COLEN van wie ELISABET X AERT WILLEMSEN tot Kapellen

de attestanten hebben steeds alhier gewoond

Personen:

RA Antwerpen 2917, 13-3-1630

| JVB-0255-1 |

WOUTER JAN WOUTERS ROMBBOUTS verkopen ADRIAAN VAN DEN MERCX schoenmaker stukken leer

Personen:

RA Antwerpen 2917, 18-3-1630

| JVB-0256-1 |

ADRIAAN LENAERT MENTS schuldig CORNELIS QUIRIJN WILLEMSEN en JAN LIPPENS mombers wezen QUIRIJN WILLEMSEN X +ELISABET CORNELISSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 15-3-1630

| JVB-0257-1 |

STAES JACOB ANTHONISSEN te Wuustwezel geschil met ANDRIES VAN LANGENBERGE advocaat en wethouder van Wernhout

RA Antwerpen 2917, 20-3-1630

| JVB-0258-1 |

JAN ANTHONIS THIJS besteedt CHRISPIJN JANSSENS steenbakker een steenoven

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-3-1630

| JVB-0259-1 |

PEETER JAN ENGELEN te Wuustwezel verkoopt DIONIJS PETER DIERICKS de helft van een akker het Lanckblock en weide ernaast tot Nedervenne waarvan ANTHONIS JAN ROMBOUTS de andere helft heeft bij koop jegens JAN JAN ENGELEN, oost de helft van ANTOON JAN ROMBOUTS, z de erve des heren van Wijngaerde, w de erve WOUTER ROMBOUTS en ANTHONIS JAN LAURYS NOUTS, n LAUREYS WOUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 25-3-1630

| JVB-0260-1 |

JAN PEETER VAN GILSE verkoopt ADRIAAN GERARD LUYCKS zekere hoymade gronde gelegen tegen de hoymade van weduwe HANS CASUS huisvrouw schout van Hoogstraten en ADRIAAN JANSEN COECK op Hoogbos in de Duyct

Personen:

RA Antwerpen 2917, 3-4-1630

| JVB-0261-1 |

JAN HENDRIK DE CROM w. ts verhuurt LENAERT MATTHIJS JANSEN stede "Jan Saeldenstede" tot Sneppel

Personen:

RA Antwerpen 2917, 3-4-1630

| JVB-0262-1 |

LENAERT MATTHIJS JANSEN schuldig MATTHIJS JANSEN momber wezen van JAN HUYBRECHTS BODE de jonge

kwijtschrift 9-7-1636 : HENDRIK JAN HENDRICKS X JENNEKE JAN HUYBRECHTS voldaan

Personen:

RA Antwerpen 2917, 6-4-1630

| JVB-0263-1 |

DIELIS WILLEMSEN vorster ts 66j, MAYEKEN PETER FRANSEN weduwe CHRISTIAEN VORSELMANS 64j, MARGRIETE PETERS BODE 84j, weduwe JAN WOUTER ROMBOUTS wonen Loenhout getuigen voor JAN VAN DIETFORT, verklaren dat tussen het land dat eertijds CLAES DIERIKS heeft laten belenen aan de pastoor, en de erve van st. Bernaards gestaan heeft een dorenhage, en dat op voorschreven erve gestaan heeft een huis de Cleyn Pastorij en schuur de Tiende Schuur wezende den doel van st. Sebastiaensgulde

wijlen MARTEN AERTS pastoor Loenhout heeft de hage uitgeworpen, er was een huisken van de tafel van H. Geest neven de warmoeshoeve, was stede van GEERT VAN CLOOT, nu in handen van PETER HENDRIKS VAN STAEYEN, en verklaren dat tussen hetzelve huisken en huis Cleyn Pastorij de weg liep naar het land van vs DIERICK CLAES

Personen:

RA Antwerpen 2917, 10-4-1630

| JVB-0264-1 |

JAN HENDRIKS DE CROM ts verhuurt JOACHIM MELIJNS en ANTHONIS ADRIAEN VAN OISTERWIJCK schuur in Hoystrate

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-4-1630

| JVB-0265-1 |

PETER ANTHONIS WOUTER ROMBOUTS w. ts verkoopt GABRIEL GORIS GABRIELS land in de molenakker ts, O CORNELIS JAN GORIS Z kopers ander erve, W CORNELIS JAN GORIS , N PETER JAN WOUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 30-4-1630

| JVB-0266-1 |

JAN MARIJNIS w. ts verklaart dat CORNELIS ARNOUTS VAN OSTAEYEN in bediening gebruikt heeft twee weiden

Personen:

RA Antwerpen 2917, 3-5-1630

| JVB-0267-1 |

ANTHONIS PETER VAN AKEN w. ts schuldig NEELTEN JOOS MERCKS weduwe CORNELIS VERBOVEN

kwijtschrift 13-4-1633 : HUYBRECHT CORNELIS VERBOVEN voldaan

Personen:

RA Antwerpen 2917, 3-5-1630

| JVB-0268-1 |

CORNELIS WOUTERS PEETERS w. ts schuldig NEELTIEN JOOS MERCKS weduwe CORNELIS VERBOVEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 3-5-1630 Testament

| JVB-0269-1 |

Testament CORNELIA PEETERS ziek te bed, weduwe van CORNELIS ANTHONISSEN alias PRINS, van wie TANNEKEN X CORNELIS JAN DE BACKER van wie CORNELIS DE BACKER

de testatrice erfde van PIETER BROUWERS + te Nispen haar kozijn,o aan LUCIA dochter testatrice X JAN GABRIELS van wie JAN

getuige NIKLAES CORNELISSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 15-5-1630

| JVB-0270-1 |

NIKLAES VAN DALE X MARIA CORNELIS LENAERTS transporteert HUYBRECHT JAN DENIS rente op stede van weduwe en kinderen JAN DENIS in den Huffel alhier

vermeld in constitutiebrief 14-11-1615 aan welke vs rente NIKLAES VAN DALE komen is bij transport van MARGRIET NEELS voor schepenen ts in 1594 of 1595 ten tijde PETER BEYERS secretaris was, getuige ANTHONIS PETER DENIS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 15-5-1630 Testament

| JVB-0271-1 |

Testament TANNEKEN HUYBRECHTS GEERT PALLEKENS weduwe JAN DENIS geeft haar zoon HUYBRECHT JAN DENIS helft van huis daar zij in woont

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-5-1630

| JVB-0272-1 |

JAN CORNELIS PEETER MERTENS w. Loenhout schuldig HENDRIK PETER HEINDRICX toeziener der wezen CORNELIS JANS DE BACKER X +PASCHIJNKEN PETER GEERTS

kwijtschrift 24-9-1650 : HUYBRECHT CORNELIS JAN DE BACKER voldaan van JAN CORNELIS JAN PEETER MERTENS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 23-5-1630

| JVB-0273-1 |

GORIS CONINCKS schout Stabroek verkoopt MERTEN LAMBRECHTS meulder tot Wuustwezel de helft van huis "den Doren" daaruit tegenwoordig uithangende is "sint Sebastiaen" in den Huffel nevens het huis genaamd Antwerpen

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-5-1630

| JVB-0274-1 |

ANDRIES JORDAENS secretaris Loenhout verkoopt ANTHONIS AERTS plecsaets

Personen:

RA Antwerpen 2917, 10-6-16.30

| JVB-0275-1 |

HENDRIK CORNELIS PHILIPS w. ts schuldig ANTHONIS LAUREYS WOUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 14-6-1630

| JVB-0276-1 |

GORIS CORNELISSEN w. ts schuldig JAN JOOSTEN (z.v. JAN) zijn zwager

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-6-1630

| JVB-0277-1 |

LENAERT MENTS w. ts schuldig STAES DIERICKX

Personen:

RA Antwerpen 2917, 18-6-1630

| JVB-0278-1 |

ADRIAEN CORNELIS JAN HERMANS jonkman geboren Loenhout oud 25j op verzoek van CORNELIS CORNELISSEN VAN DER BANCT (Binck) w. ts verklaart dat hij, toen het leger voor Breda lag, heeft gevrijd de dochter van CHRISTIAEN MATTHIJS RAETS genaamd MAGDALENA, wonende te Loenhout, zij had gezworen hem alleen te trouwen

get. JAN CORNELIS HERMANS en WILLEM CORNELISSEN te Kalmthout

Personen:

RA Antwerpen 2917, 19-6-1630

| JVB-0279-1 |

CORNELIS WIERICX X KATELIJNE TAEYMANS zullen onderhouden worden door LAUREYS SEVEREYNS X NEELTIEN WILLEMSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 29-6-1630

| JVB-0280-1 |

JAN CORNELIS GORIS als momber van JAN CORNELISSEN alias BANCK (BINCK) schuldig ADRIAEN GERARD LUYCKS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 16-7-1630

| JVB-0281-1 |

LENAERT ADRIAENSEN LENAERTS VAN BAEL wonende te Brecht besteedt bij PETER VALENTIJNS kleermaker, zijn zoon ADRIAEN om de stiel te leren

Personen:

RA Antwerpen 2917, 23-7-1630

| JVB-0282-1 |

TANNEKEN SMITS wwe ADRIAEN DECKERS verhuurt ADRIAEN VAN DE MIEROP schoenmaker huis in den Huffel

Personen:

RA Antwerpen 2917, 31-7-1630

| JVB-0283-1 |

JACOB VOETS VAN RAVESTEIN 58j, oud burgemeester Hoogstraten, nu gezworene, JOACHIM VAN DER VEKEN 58j, oud burgemeester nu gezworene aldaar, HENDRIK VAN GEELE schepen buitenbank van Hoogstraten, JAN REYNS 40j, GOYVAERT JANSEN 56j, en RUT VAN HEES 48j, WILLEM JAN WILLEMS 33j, allen ingezetenen Hoogstraten, getuigen ten verzoek van JASPAR WAECHMANS, tegenwoordig borgmeester aldaar, verklaren dat tegenwoordig in het bedienen van het burgemeesterschap "grote swarigheid gelegen is"

Personen:

RA Antwerpen 2917, 7-8-1630

| JVB-0284-1 |

HENDRIK GEERTSEN VAN DER BUYTEN als momber der wezen van wijlen GORIS ANTHONIS GORIS besteedt aan GREGORIS CONINCX, schout Stabroek, de zoon van +GORIS ANTHONIS GORIS, genaamd JAN voor 5 jaar

Personen:

RA Antwerpen 2917, 6-9-1630 Testament

| JVB-0285-1 |

Testament DIGNA HUYBRECHTS BODE ziek, weduwe PIETER WACKERS, aan CORNELIA JAN HUYBRECHTS BODE X MICHIEL JORDAENS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 26-8-1630

| JVB-0286-1 |

AERT ANTHONIS AETS w. ts schuldig ADRIAEN GERARD LUYCX

Personen:

RA Antwerpen 2917, 9-9-1630

| JVB-0287-1 |

PETER JAN NIJS VAN TICHELT en ANTHONIS PRINSEN getuigen ten verzoek JACOB JAN PELLENS, verklaren dat deze gisteren verkocht aan ANTHONIS LAUREYS WOUTER ROMBOUTS zes veertel corens

Personen:

RA Antwerpen 2917, 26-9-1630

| JVB-0288-1 |

JAN CORNELIS MERTENS w. ts schuldig PIETER JAN OOMS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 1630

| JVB-0289-1 |

JAN PEETERS VAN AKEN w. ts verkoopt LENAERT JAN LENAERTS zijn derde deel in een schuur tot Sneppel en weide "d'Eensele"

Personen:

RA Antwerpen 2917, 14-10-1630

| JVB-0290-1 |

MATTHIJS JANSEN HOEVENEER momber wezen van JAN HUYBRECHTS BODE de jonge verhuurt JAN HENDRIKS DE CROM land aan Nedervenneput

Personen:

RA Antwerpen 2917, 15-10-1630 Testament

| JVB-0291-1 |

Testament ADRIAEN JANS VERBOVEN w. vierschaar Meerhout X ELISABETH JANSSEN weduwe CORNELIS JACOBS van wie JACOB CORNELIS JACOBS, simpel

Personen:

RA Antwerpen 2917, 21-10-1630

| JVB-0292-1 |

ANTHONIS PETER DENIS schuldig ADRIAEN HENDRIKS VAN GESTEL

kwijtschrift 5-3-1657 : ANTHONIS JANSEN VAN GASTEL mede erfgenaam van ANTHONIS HENDRIKS VAN GASTEL voldaan van CORNELIS CORNELISSEN GOOSSENS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-10-1630

| JVB-0293-1 |

QUIRIJNTKEN ANTHONIS CORNELISSEN X JAN NIJS VAN TICHELT ts sterk voor wezen +KATELIJNE ANTHONIS CORNELISSEN zijn zuster machtigen CORNELIS JACOB WILLEMSEN gezeten in Achterbroeck, Wuustwezel, te aanvaarden de goederen op hun verstorven van +GUILLIAM SMITS hun neef overleden in de stad Aven in Frankrijk

Personen:

RA Antwerpen 2917, 23-10-1630

| JVB-0294-1 |

GREGOR CONINCX schout Stabroek en JAN VAN OSTAEYEN mombers der wezen van +CORNELIS ANTHONIS GORIS X MARIA JANSSENS verkopen ADRIAEN GERARD LUYCX erve achter de molen ts daaraf msr ANDRIES JORDAENS de helft bij koop verkregen heeft

Personen:

RA Antwerpen 2917, 30-10-1630

| JVB-0295-1 |

MARGRIET BOLCKMANS weduwe PIETER JORDAENS geeft volmacht aan zoon JAN wonende te Wuustwezel om te compareren voor de wet te Ekeren, om er op te dragen rente op goed te Ekeren toekomende de erfgenamen HANS GOOSSENS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 5-11-1630

| JVB-0296-1 |

FRANS MESMAKERS w. ts getuige op verzoek MERTEN JAN DEURENS eerstg. was met zijn wagen gevolgd door CORNELIS ADRIAEN DIELS die Jan Deurens verweten had voor dief ...

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-10-1630

| JVB-0297-1 |

STAES DIERICKS w. ts verhuurt ADRIAEN QUIRIJN WILLEMSENS zijn stede aan t oosteneinde van Huffelaer Heyken

Personen:

RA Antwerpen 2917, 14-11-1630

| JVB-0298-1 |

ANTHONIS PETER DENIS getuige voor MERTEN JAN DEURENS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 15-11-1630

| JVB-0299-1 |

JAN CORNELIS AERNOUTS schuldig MATTHIJS JAN OOMS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-11-1630

| JVB-0300-1 |

ELISABET BUYCX weduwe msr MICHIEL RIJERS met mij notaris als haar momber verkopen hofstede te Rozendaal in de Achterstraat tegenover den Bocht, als DANEEL BUYCX schout haar broeder nu onlangs verkocht heeft met haar andere broers en zusters

Personen:

RA Antwerpen 2917, 22-11-1630

| JVB-0301-1 |

MARIA JAN BETTEN X WOUTER ANTHONIS ROMBOUTS ts transporteert LENAERT ADAM COECKS deel dat haar verstorven is van JAN VAN PERRE, rentmeester der Rijksgasthuis te Antwerpen die neef was van partijen in dezen

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-12-1630

| JVB-0302-1 |

AERT ANTHONIS AERTS schuldig STAES DIERICKS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-12-1630

| JVB-0303-1 |

CORNELIS PETER JOOS w. ts schuldig STAES DIERICKS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-12-1630

| JVB-0304-1 |

JAN MARIJNIS w. ts schuldig STAES DIERICK

Personen:

RA Antwerpen 2917, 3-12-1630

| JVB-0305-1 |

JAN JAN JOOSTEN mangelt GORIS CORNELISSEN X MARIA JAN JOOSEN de eerste zal hebben halve schuur met half torfhuis daaraf hij de andere helft is hebbende, gelegen op de Donk, item nog erve en grond, oost vs schuur, Z comparant andere erve, W de straat daar vs schuur opstaat, N de erve van AERT ADRIAEN AERTS en de weeskinderen achtergelaten bij NEELTKEN ADRIAEN AERTS haar comparante halfbroeder

Personen:

RA Antwerpen 2917, 4-12-1630

| JVB-0306-1 |

JAN HENDRIKS DE CROM w. ts heeft uitgegeven aan PETER CHRISTIAEN VORSELMANS zeker erve uit Steeghde alzo JAN HENDRIKS gehuurd heeft aan voogden der wezen +JAN EMPSTEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-12-1630

| JVB-0307-1 |

CORNELIS LAMBRECHT ENGELEN voldaan van MATTHEUS PETER ARNOUTS over de koop van stede tot Hecht alhier

Personen:

RA Antwerpen 2917, 17-12-1630

| JVB-0308-1 |

JAN JOOS ROMBOUTS w. ts schuldig PETER JAN OOMS

kwijtschrift 24-6-1635 : voldaan van ADRIAEN LENAERT MENTS momber van kinderen JAN JOOS ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 9-12-1630

| JVB-0309-1 |

CORNELIS WILLEM HUYBS w. Wuustwezel verhuurt HENDRIK HENDRIKS meulder land omtrent de molen

Personen:

RA Antwerpen 2917, 1630

| JVB-0310-1 |

ANTHONIS WACKERS verkoopt QUIRIJN WILLEMSEN scharhout Sneppel

Personen:

RA Antwerpen 2917, 31-12-1630

| JVB-0311-1 |

HENDRIK CORNELIS PHILIPS w. ts schuldig MATTHIJS HOEVENEER

kwijtschrift 19-10-1637 / HENDRIK JAN HENDRICKS X JANNEKEN JAN HUYBS voldaan

Personen:

RA Antwerpen 2917, 9-1-1631

| JVB-0312-1 |

PETER JAN WOUTER ROMBOUTS w. ts schuldig ANTHONIS LAUREYS WOUTER ROMBOUTS van geleend geld

Personen:

RA Antwerpen 2917, 9-1-1631

| JVB-0313-1 |

JAN DEURENS w. ts verhuurt GERARD JANSEN DE RECHT zijn huis in t'Oisteneinde alhier

Personen:

RA Antwerpen 2917, 13-1-1631

| JVB-0314-1 |

MATTHIJS en PETER, JAN OOMS zonen en ADRIANA JAN OOMS dochter X GERARD PETERS VAN CLOOTE daar moeder af was ELISABET PETERS VERMEERE w. ts als erfgenamen van PETER JAN ANTHONIS VERMEERE van vaders zijde, ratificeren uitkoop tussen de gemene erfgenamen van voors. PETER JAN ANTHONIS VERMEERE

Personen:

RA Antwerpen 2917, 16-1-1631

| JVB-0315-1 |

WOUTER ANTHONIS WOUTER ROMBOUTS X MARIA JAN BETTENS macht. LENAERT ADAM COECX wonende te Brecht te goederen te aanvaarden verstorven van +JAN VAN PERRE rentmeester Rijksgasthuis Antwerpen

Personen:

RA Antwerpen 2917, 15-1-1631

| JVB-0316-1 |

JAN HENDRIKS DE CROM w. ts verhuurt JOACHIM MELIJNS speelman zijn huis in Hoystrate

Personen:

RA Antwerpen 2917, 18-1-1631

| JVB-0317-1 |

JAN CORNELIS DE BACKERE w. ts schuldig STAES DIERICKS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-1-1631

| JVB-0318-1 |

HENDRIK HENDRICKS meulder verhuurt CORNELIS PETER. JOOS stede en huis bij de kerk

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-1-1631

| JVB-0319-1 |

CORNELIS en HUYBRECHT NEEFS uit naam van DINGENE hun moeder verhuren aan SEBASTIAEN JANS DE BACKER huis

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-1-1631

| JVB-0320-1 |

CORNELIS JAN NEEFS w. ts verhuurt PETER AERT FRANCKEN stede tot Popendonk aan de heide

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-1-1631

| JVB-0321-1 |

HENDRIK PETER HENDRICKS w. ts schuldig MATTHIJS JANSEN HOEVENEER als voogd van de nakinderen van JAN HUYBRECHTS BODE de jonge

Borg: MICHIEL JORDAENS

kwijtschrift 27-1-1638 : MATTHIJS JAN HUYBS en HENDRIK JAN HENDRIKS X JENNEKE JAN HUYBRECHTS BODE voldaan

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-1-1631

| JVB-0322-1 |

Sgr JACQUES LOOMANS verkoopt MICHIEL JANS VAN ELSACKER stadhouder al zijn gronden te Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2917, 22-1-1631

| JVB-0323-1 |

AERT ADRIAAN AERTS verkoopt JAN JOOSTEN en JAN NIJS VAN TICHELT mombers wezen DIONIJS JANS VAN TICHELT X +CORNELIA ADRIAEN AERTS al zijn paart op de Donck

Personen:

RA Antwerpen 2917, 1-2-1631

| JVB-0324-1 |

PETER ANTHONIS WOUTER ROMBOUTS ts schuldig ANTHONIS LAUREYS ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-2-1631

| JVB-0325-1 |

ADRIAEN CORNELIS GOOSSENS AERTS te Wuustwezel momber van drie wezen van wijlen CORNELIS CORNELIS GOOSSENS AERTS X MARIA FRANCHOIS IMBRECHTS, de wezen zijn onverdeeld met JAN en ANTHONIS PETER DENIS VERDIJCK in huis alhier tot Klein Nedervenne daar vs Anthonis inwoont moet hertimmerd worden

ANTHONIS PETER DENIS kocht helft dezer huis naast erve GEETRUY LUYCK MAES. JAN ADRIAENSEN VERHEYEN timmerman te Wuustwezel

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-2-1631

| JVB-0326-1 |

msr JORIS VAN GIMNICH secretaris heerlijkheid Wernhout uit naam der kinderen ADRIAEN LENAERTS X +MARIA ADRI VAN GYMNICH verhuurt GERARD JANSEN DE RECHT stede tot Popendonk waarvan vorig huurder FRANS MESMAKERS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 1-3-1631

| JVB-0327-1 |

MERTEN JAN DEURENS ts verhuurt zijn huis aan CORNELIS JANS DE BACKER

Personen:

RA Antwerpen 2917, 5-3-1631

| JVB-0328-1 |

SUSANNA PETER IJSENDONCKS schuldig STAES DIERICKS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 5-3-1631

| JVB-0329-1 |

STAES DIERICKS wijzigt testament van 5-10-1626

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-3-1631

| JVB-0330-1 |

MERTEN JAN DEURENS schuldig PETER JAN 00MS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 7-3-1631

| JVB-0331-1 |

VINCENT VAN DEN SANDE Schoten X LYNTKEN JAN PETER VERMEEREN schuldig JAN BUYCX over verkochte goederen te Ginneken van kinderen van PETER PETERS VERMEEREN

RA Antwerpen 2917, 20-3-1631

| JVB-0332-1 |

PETER JACOBS VAN ELSACKER Berenrdecht verkoopt HUYBRECHT JAN NIJS VAN TICHELT een hoymade op Hoogbos alhier achter de Wippe oost AERT LAUREYSSEN, Z Huffelaer heiken, W het straatje van wijlen heer JAN VAN DIETFORT, N de erve ADRIAEN GERARD LUYCKS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 26-3-1631

| JVB-0333-1 |

HUYBRECHT JAN NIJS VAN TICHELT ontv. van JAN JAN NIJS VAN TICHELT zijn broer

Personen:

RA Antwerpen 2917, 26-3-1631

| JVB-0334-1 |

MATTHIJS JANSSEN momber van de wezen JAN MATTHIJS JANSEN met JAN VAN DAEL, hebben aanbesteed PETER JACOBS VAN ELSACKER w. Berendrecht het weeskind genaamd CORNELIS JANSSEN

Getuige JAN MATTHIJS JAN SWEERTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-3-1631

| JVB-0335-1 |

MARIA JAN BETTEN X WOUTER ANTOON WOUTER ROMBOUTS aanvaardt haar erfenis van +msr JAN VAN PERRE

Personen:

RA Antwerpen 2917, 3-4-1631

| JVB-0336-1 |

PETER GEERTSEN X MARIA HENDRIKS VAN EFFRENTE, BARBARA, GEERTRUY en KATELIJNE HENDRIKS VAN EFFRENTE verkopen MAGDALENA ANDRIESSENS X HENDRIK HENDRICKS meulder hun huis, oost warande Z PETER JORDAENS W erve van de notaris N JAN SCHUERMANS erve

Personen:

RA Antwerpen 2917, 7-4-1631

| JVB-0337-1 |

LAMBRECHT JANSSEN w. ts schuldig MATTHIJS JAN OOMS

kwijtschrift 21-3-1632 : MATTHIJS JAN OOMS bekent dat HENDRIK JANSEN metser betaalt uit de gemene penningen van CORNELIS LENAERT BIESTHOVEN van een peerde bij hem gekocht van eerstgenoemde

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-4-1631

| JVB-0338-1 |

ANNA PETER JORDAENS X MICHIEL VAN ELSACKER ontw. van JASPAR VAN KINSCHOT

Personen:

RA Antwerpen 2917, 5-5-1631

| JVB-0339-1 |

JAN CORNELIS AERNOUTS ts schuldig STAES DIERICKS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 6-5-1631

| JVB-0340-1 |

ADRIAEN DECKERS lakenkoper laat ontvangen van JAN die men noemt OPT BUYNDER gewoond hebbende tot Gastel onder Meer, nu wonende Ostricht omtrent de drije hoeven

Personen:

RA Antwerpen 2917, 18-6-1631

| JVB-0341-1 |

LENAERT CORNELIS BAEYENS w. Cloot onder Brecht schuldig LAMBRECHT JANSSEN

kwijtschrift 21-3-1632 : HENDRIK JANSEN metser X de dochter van LAMBRECHT JANSSEN voldaan

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-5-1631

| JVB-0342-1 |

ANTHONIS PRINSEN w. ts laat ontvangen van HENDRIK CORNELIS VAN EEDE tot Zundert onder heerlijkheid Wernhout

Personen:

RA Antwerpen 2917, 15-5-1631

| JVB-0343-1 |

WOUTER PEETERS, JACOB CROCK, JORIS ADRIAEN JANSEN COECK, ADRIAEN VAN HULTEN, JAN JOOS ROMBOUTS en JAN PETERS VAN HAM wonen Loenhout getuigen voor MICHIEL VAN ELSACKER en ADRIAAN LUYCX over de twee hoeven de Vossingers(?)

Personen:

RA Antwerpen 2917, 4-6-1631

| JVB-0344-1 |

JASPAR VAN KINSCHOT w. Rijkevorsel verkoopt ADRIAEN DECKERS land achter de Breebeke "den Straethof"

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-6-1631 Testament

| JVB-0345-1 |

Testament JAC0BIJNKEN JAN PEETER JOOS ziek weduwe PIETER VAN DEN CLOOT

Personen:

RA Antwerpen 2917, 25-6-1631

| JVB-0346-1 |

JAN JANSEN DORENS met MERTEN zijn broer en voogd verkopen CORNELIS ADRIAAN MAES w. Zundert zijn zwager, zijn deel in huis te Klein Zundert gekomen van CORNELIS MERTEN WIJMERS hun grootvader was

Personen:

RA Antwerpen 2917, 25-6-1631

| JVB-0347-1 |

Dezelven verkoper JAN JAN DORENS VAN HUYSEN en CORNELIS ADRIAAN MAES X TANNEKE JAN DORENS VAN HUYSEN voldaan van MERTEN JAN DEURENS hun broer

Personen:

RA Antwerpen 2917, 26-6-1631

| JVB-0348-1 |

MICHIEL JANS VAN ELSACKER ts bekent voor de wezen JAN EMPST waarover hij momber is, schuldig te zijn AERT MOONS en voldaan aan MATTHIJS LUYCKS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 9-7-1631 Geschil over oneerlijk graanwegen

| JVB-0349-1 |

ADRIAEN LENAERT MENTS en JAN VAN DIETFORT wonen ts getuigen op verzoek van ELISABET huisvrouw van AERT MOONS, verklaren dat van geleden omtrent PEETER VAN BAVELE koopdag gehouden heeft ten bijwezen van ADRIAAN VAN HULTEN ... TANNEKE dochter van ELISABET zegt dat ...

Personen:

RA Antwerpen 2917, 9-7-1631 Geschil over oneerlijk graanwegen

| JVB-0350-1 |

Zelfde zaak: MATTHEUS PETER ARNOUTS burgemeester ts getuige voor ELISABET X AERT MOENS ... vijf jaar geleden woonde eerstgenoemde op het kasteel van de schout van Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2917, 10-7-1631

| JVB-0351-1 |

JAN MEEUSSEN w. ts getuige voor ELISABET X AERT MOONS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 14-7-1631

| JVB-0352-1 |

JAN MICHIELSEN tot Brecht schuldig JAN LIPPENS, getuige MATTHIJS WIJNS tot Brecht

Personen:

RA Antwerpen 2917, 21-7-1631

| JVB-0353-1 |

JAN CORNELIS AERNOUTS schuldig PETER JAN OOMS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 22-7-1631

| JVB-0354-1 |

ADRIAAN LENAERT MENTS ts schuldig STAES DIERICKS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 7-8-1631

| JVB-0355-1 |

PETER SIMONS KEESSELMANS verkoopt ADRIAAN SIMON KEESELMANS zijn broer zijn 1/5 huis in Nedervenne komt van ouders

Personen:

RA Antwerpen 2917, 7-10-1631

| JVB-0356-1 |

DIONIJS PETER DENIS ts schuldig MATTHIJS JAN OOMS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 5-9-1631

| JVB-0357-1 |

JOANNA DIERICCX lestwerven weduwe HUYBRECHT PEETERS verklaart dat voor de wet van Wernhout vonnissen zijn gewezen ten achterdele van comparante en ten voordele van GORIS JAN GORIS DONCKERS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 1-10-1631

| JVB-0358-1 |

HENDRIK JANS VAN GASTEL getuige voor ELISABET X AERT MOONS ketelaar, getuige woont Kalmthout

Personen:

RA Antwerpen 2917, 13-10-1631

| JVB-0359-1 |

PETER CORNELIS MEEUS en CORNELIS WOUTER PEETERS wonen Loenhout, getuigen voor JACOB CROCX en WOUTER PEETERS pachters van st. Bernaards klooster over oorlogsschade

Personen:

RA Antwerpen 2917, 13-10-1631

| JVB-0360-1 |

JOOS JAN LENAERTS en PETER VAN BAVELE zelfde zaak

Personen:

RA Antwerpen 2917, 13-10-1631

| JVB-0361-1 |

JAN VAN DALE oud-schepen en CHRISTIAEN RAETS zelfde zaak

Personen:

RA Antwerpen 2917, 13-10-1631

| JVB-0362-1 |

ADRIAEN JANSEN COECK verkoopt aan JAN VERGOUWEN wonende ter Eycke beemd achter het Hoogbosch, 0 JAN DIETVORST Z Hoogbos W ROMMEN CORNELIS ROMBOUTS erve N JAN JOOSTEN en GORIS CORNELISSEN erve

Personen:

RA Antwerpen 2917, 14-10-1631

| JVB-0363-1 |

MICHIEL JANS VAN ELSACKER verhuurt JAN PETER JORIS zijn stede tot Popendonk

Personen:

RA Antwerpen 2917, 15-10-1631

| JVB-0364-1 |

WOUTER PEETERS en JAN JOOS ROMBOUTS wonen ts getuigen voor QUIRIJN WILLEMSEN pachter st. Bernaards over oorlogsschade

Personen:

RA Antwerpen 2917, 16-10-1631

| JVB-0365-1 |

AERT BARTHOLOMEEUSSEN knecht geweest bij +CORNELIS ANTHONIS GORIS getuige voor ELISABET huisvrouw van AERT HENDRIK MOONS ketelaar en JENNEKE weduwe PETERS VAN BREDA

er was gekomen CORNELIS CORNELIS GORIS alias BINCK nu wezende militair, kwam TANNEKE AERT HENDRIK MOONS dochter der requirante verklaring over MAGDALENA de huisvrouw van HENDRIK DE MEULDER

Personen:

RA Antwerpen 2917, 17-10-1631

| JVB-0366-1 |

CORNELIS JAN OOMS 64j. w. ter Eycke en JAN VERGOUWEN 40j. wonende te Wuustwezel getuigen op verzoek van JAN HENDRICKS uit Brecht en de wezen van AERT PEETERS AERTS, verklaren dat wijlen ELISABET JAN MAES weduwe PETER AERT SGRAUWEN was wonende ter Eycke onder Wernhout 3 jaar geleden ...

JAN DE BACKER de jonge w. op de Hulshoeve bij GERARD DIELIS GORISSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-10-1631

| JVB-0367-1 |

ELISABET DANIELS X AERT MOONS w. ts tegen HENDRIK HENDRICKS X MAGDALENA ANDRIESSENS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-10-1631 Testament

| JVB-0368-1 |

Testament ANTHONIS CORNELIS WACKERS ts X KATELIJNE

aan JAN ANTHONIS WACKERS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 30-10-1631

| JVB-0369-1 |

PEETER CHRISTIAEN MATTHIJS RAETS 24 a 25jaar, CORNELIS MICHIELS VAN ELSACKER 23j., CORNELIA ADRIAEN LAUREYS VAN AKEN 21 a 22j., allen te Loenhout getuigen voor ELISABET DANIELS X AERT MOONS, ANNEKEN en JENNEKEN AERT MOONS haar dochters over MAGDALENA ANDRIESENS X HENDRIK HENDRICKS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 30-10-1631

| JVB-0370-1 |

MARGRIET JAN LENAERTS 18j. getuige zelve zaak

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-11-1631 Testament

| JVB-0371-1 |

Testament HUYBRECHT CORNELIS VERBOVEN X JACOMIJNKEN PETER NUYTS te Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-12-1631

| JVB-0372-1 |

MARGRIET BOLCKMANS weduwe msr PETER JORDAENS met ANDRIES VERRIJT haar momber, ontvangen van GABRIEL HENDRIKS VAN DER BUYTEN X ANTONIA CORNELIS VAN NIEUWENHUYSE waarvoor MARIA VOORSPOELS wwe CORNELIS VAN NIEUWENHHYSE aan de comparanten had laten belenen een akker "de Heerbolck"

Personen:

RA Antwerpen 2917, 15-12-1631

| JVB-0373-1 |

ADRIAEN LENAERT MENTS schuldig STAES DIERICKS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 17-12-1631

| JVB-0374-1 |

ADRIAAN SIMON KEESSELMANS w. ts schuldig ANTHONIS LAUREYS WOUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 29-12-1631

| JVB-0375-1 |

JAN CORNELIS AERNOUTS WAGEMAKERS ts schuldig aan STAES DIERICKS

kwijtschrift 9-3-1638 : GABRIEL GORIS GABRIELS als voogd wezen JAN LIPPENS X +NAENTIEN GORIS GABRIELS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 31-12-1631

| JVB-0376-1 |

JENNEKE CORNELIS PETER NOUTS weduwe van ANTHONIS JOOS nu gehuwd met JAN ANTHONIS NIJS (moet zijn THIJS), oud 70 j. w. Loenhout getuige voor MERGRIET en MERCUS BARTHOLOM0EEUS DAST haar comparante natuurlijke kinder, dat 44j. geleden zij attestante woonde te Breda wezende jonge dochter bij BARTHOLOHEUS DAST wezende van de Italiaanse natie, toen ruiter en bij hem 6 jaar gewoond, binnen welke tijd hij aan haar verwekt vs MAGRIET en MARCUS zonder huwelijk, hij is overleden in de slag van Vlaanderen omtrent 1600

Personen:

RA Antwerpen 2917, 31-12-1631

| JVB-0377-1 |

ANTHONIS JAN NOUTS ts verhuurt MERCK ADRIAEN STRAETMANS zijn stede

Personen:

RA Antwerpen 2917, 5-1-1632

| JVB-0378-1 |

CORNELIS en HUYBRECHT JAN NEEFS uit naam van DIGNE hun moeder verhuren PEETER QUIRIJN WILLEMSENS stede tot Sneppel

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-1-1632

| JVB-0379-1 |

JAN HENDRIKS DE CROM verhuurt PETER QUIRIJN WILLEMSEN land onder Sneppel

Personen:

RA Antwerpen 2917, 13-1-1632

| JVB-0380-1 |

JAN MARIJNIS momber van JAN LAUREYS JANSEN verhuurt CORNELIS PETER JOOS 1/3 in huis onder Nedervenne

Personen:

RA Antwerpen 2917, 18-1-1632

| JVB-0381-1 |

JAN JOOSTEN 27j., AERT BARTHOLOMEUSEN 24j., PIETER VALENTIJNS 32j., getuigen voor HUYBRECHT GORIS GABRIELS, verklaren dat zij op zondagavond waren ten huize van GORIS CORNELISSEN waar ze hoorden dat de knecht van de meulder te Loenhout kwetste voormelde GABRIELS

nog getuigen: JAN en MATTHIJS CHRISTIAEN VORSELMANS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 13-1-1632

| JVB-0382-1 |

WILLEM DIELISSEN voor hemzelf en voor JACOB zijn broer, de wezen van CORNELIS LAUREYS REYNS en DENIS CORNELISSEN X MAEYKEN DIELIS WILLEMSEN, ADRIAAN JANS DE BACKER X LISKEN DIELIS WILLEMSEN, JAN en GABRIEL PETER JORIS als mombers wezen van DIELIS WILLEMSEN verhuren DANEEL CASTERMANS X TANNEKE WILLEMSEN deel in huis aan de kerk

Personen:

RA Antwerpen 2917, 13-1-1632

| JVB-0383-1 |

DIONIJS CORNELIS ADRIAAN DIELS w. ts schuldig ADRIAAN HENDRIKS VAN GASTEL

kwijtschrift 29-12-1650 : JAN HENDRIK HENDRIK VAN GASTEL voor hem en broers erfgenamen van ADRIAAN HENDRIKS VAN GASTEL voldaan van NIJS CORNELIS ADRIAANS VAN DALE (?)

Personen:

RA Antwerpen 2917, 13-1-1632

| JVB-0384-1 |

ANTONIS LAUREYS NOUTS w. ts verhuurt CORNELIS LUYCKEN tegenwoordig wonende onder Wuustwezel, zijn stede op Nedervenne laatste huurder was MERCK ADRIAEN STRAETMANS

RA Antwerpen 2917, 14-1-1632

| JVB-0385-1 |

JAN NIJS VAN TICHELT ts verhuurt NIKLAES CORNELISSEN wagenmaker zijn huis de Bijle in de Plaetse. Get. JAN en JACOB JAN NIJS VAN TICHELT

Personen:

RA Antwerpen 2917, 29-1-1632

| JVB-0386-1 |

CORNELIS ADRIAEN DIELS, toeziener der wezen van ADRIAEN GERARD LUYCKS X +CORNELlA LAUWEREYS HORST, momber AERT LAUREYS HORST, verkopen goederen te Oosterhout onder Breda

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-1-1632 Geschil over manteling

| JVB-0387-1 |

HUYBRECHT GOOSSENS w. Brecht 35j. op verzoek van msr ADRIAEN WAECHTMANS verklaart dat op de koopdag goederen van wijlen JAN MICHIELSEN kwamen in het huis van WOUTER DIERICKS te Brecht de rekwirant en JAN PEETERS VAN GHILSE met PETER SCHOENMAKERS

Get. DIELIS WIJNS te Merksem en JAN MERTEN VERBIEST onder Ekeren

RA Antwerpen 2917, 31-1-1632

| JVB-0388-1 |

PETER JANS VAN DALE ts verkoopt JAN JOOSTEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 3-2-1632

| JVB-0389-1 |

JAN HENDRIKS DE CROM verkoopt ADRIAAN DECKERS hoymade op Schoubos, eertijds toebehoort hebbende de erfgenamen van CORNELIS AERNOUTS WAGEMAKERS, get. JACOB MERCUS KENIS kuiper

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-2-1632

| JVB-0390-1 |

PEETER JAN NIJS VAN TICHELT w. ts op verzoek van HUYBRECHT GORIS GABRIELS getuige over LENAERT de knecht van HENDRIK DE MEULDER en de rekwirant waren vechtende ...

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-2-1632

| JVB-0391-1 |

msr JACOB CASINS te Hoogstraten X KATELIJNE DE HEERSTRATEN transp. msr ANTOON DE HEIRSTRATEN kanunnik kerk Hoogstraten haar deel als schuldig is MATTHIJS JANSSEN tot Wuustwezel, get. msr NICASIUS VAN COECKHOVEN onderpastoor Wuustwezel

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-2-1632

| JVB-0392-1 |

msr JACOB CASUS voldaan van MICHIEL VAN ELSACKER momber der wezen van JAN EMPSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-2-1632

| JVB-0393-1 |

msr JACOB CASUS verkoopt FRANS GOOSSEN (moet zijn Geertsen) VAN DER BUYTEN erve "de Cleyn Heye" tot Sneppel

Personen:

RA Antwerpen 2917, 24-12-1632

| JVB-0394-1 |

PEETER HENDRICKS VAN STAEYEN 83j., op verzoek van erfgenamen

MICHIEL MICHIELSEN VAN ELSACKER verklaart dat 6oj. geleden PETER HEGGE wezende de broeder van msr JAN HEGGE en oom van NEELTKEN deszelfs msr JANS dochter, nu gehuwd met CORNELIS WILLEM HUYBS in eigendom had op meulenacker te Loenhout, nu toekomende PETER JAN NIJS VAN TICHELT causa uxoris

Personen:

RA Antwerpen 2917, 24-2-1632

| JVB-0395-1 |

JAN VAN DIETFORT 72j. te Loenhout en LAUREYS WOUTER ROMBOUTS 74j. getuigen zelfde zaak

Personen:

RA Antwerpen 2917, 5-3-1632

| JVB-0396-1 |

PEETER AERT FRANCKEN schuldig PETER JANSSEN w. Brecht als momber wezen CHIJKEN AERTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 6-3-1632

| JVB-0397-1 |

JAN CORNELIS AERNOUTS w. ts schuldig JAN OOM JANSEN

op 5 maart 1635 MATTHIJS en PETER JAN OOMS met GEERT VAN CLOOT verklaren dat bovenstaande obligatie is toekomende bij deling MAGRIET LAUREYS LOECKERS weduwe JAN OOM JANSEN

op 5 maart 1635 MATTHIJS en PETER JAN OOMS met GEERT VAN CLOOT verklaren dat bovenstaande obligatie is toekomende bij deling MAGRIET LAUREYS LOECKERS weduwe JAN OOM JANSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-3-1632

| JVB-0398-1 |

Geschil GILLIS DE VISSCHER en WILLEM JAN WILLEMSEN borgemsr van Hoogstraten, had gezegd dat ADRIAEN MICHIELSEN knecht eerstg...

get. WILBORT CORNELISSEN w. Hoogstraten

Personen:

RA Antwerpen 2917, 9-3-1632

| JVB-0399-1 |

PEETER JAN ENGELEN w. Zundert schuldig MARIA weduwe JAN HENDRIKS VAN GESTELE

kwijtschrift 11-9-1650 : ANTHONIS JAN HENDRICKS VAN GASTELE voldaan

Personen:

RA Antwerpen 2917, 9-3-7632

| JVB-0400-1 |

ADIAAN PETERS VAN AKEN momber wezen van +JOOS VAN AKEN X MAGRIET PEETERS VAN STAEYEN w. ts verkoopt ANTHONIS PETERS VAN AKEN zijn broer, deel in schuur en hof te Sneppel daarin ANTOON woont, en 1/6 in hof

Personen:

RA Antwerpen 2917, 16-3-1632 twee stukken

| JVB-0401-1 |

JOACHIM VAN DER VEKEN oud burgemeester geweest in 1627, daarna gezworene tot 1631, JASPAR WACHTMANS burgemeester in 1630, WILLEM JAN WILLEMSEN burgemeester in 1631, JOOS VAN DE KIEBOOM schepen in absentie DIELIS MICHIELSEN burgemeester, JAN VAN DE VELDE schepen president in 1631, HENDRIK DE CNODDER, MERTEN NIKLAES BODE ook schepen tot 1631, GOYVAERT JANSEN RUTGEERT VAN HESE, THOMAS ADRIAEN ANCEMS nu H. Geestmeester, is gezworene geweest tot 1631, MARTEN JASPAR WAECHTMANS, CORNELIS GORIS TIENEMANS schepen, ROELANT VAN BOSCH, JAN THOMAS JACQUES VAN ELSACKER en CORNELIS AUGUSTIJN VERELST tegenwoordig gezworene, GABRIEL COOPMANS, kerkmeester, allen Hoogstraten, geven volmacht aan JACOB VOETS VAN RAVESTEYN gezworene geweest in 1631 te Brussel , om te procederen tegen zekere BRAUWERS dezelve vrijheid en DIELIS DE VISSCHERE mitsgaders tegen de graaf van Hoogstraten

RA Antwerpen 2917, 30-3-1632 twee stukken

| JVB-0402-1 |

ADRIAAN GEERAERT LUYCKX ts op verzoek van MICHIEL VAN ELSACKER stadhouder Loenhout, eerstg. was in gezelschap MICHIEL JORDAENS en anderen ten huize van JAN HENDRICKS DE CROM, dezelve JORDAENS heeft horen fulmineren over hoeve de Vossingers te Loenhout, verkocht bij JACQUES LOEMANS

nog getuige ADRIAAN VERMEEREN die men noemt PUTS en ADRIAEN LENAERT MENTS wonen ts

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-4-1632

| JVB-0403-1 |

GEERAERT PEETERS VAN DEN CLOOT ts schuldig MAEYKEN CORNELIS JAN OOM

kwijtschrift 6-11-1639 : JAN JANS VAN DAELE X MAEYKEN CORNELIS JAN OOM

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-4-1632

| JVB-0404-1 |

HENDRIK HENDRIKS VAN DER BUYTEN w. Loenhout, verhuurt AERT WOUTER PEETERS REN stede tot Popendonk, borg huurder ADRIAEN PETERS VAN AKEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 4-5-1632

| JVB-0405-1 |

MATTHEUS PEETERS AERNOUTS ts verkoopt JAN VAN OSTAEYEN zijn helft van weide aan de Popendonkse akker "de Donckbeemd"

Personen:

RA Antwerpen 2917, 17-5-1632

| JVB-0406-1 |

PEETER JOOS GILSMANS verhuurt GORIS CORNELISSEH en ADRIAEN DECKERS zijn beemden en weide op de Donck

Personen:

RA Antwerpen 2917, 22-6-1632

| JVB-0407-1 |

PHILIPS JAN DIELEN 54j.,THOMAS ADRIAEN ANCEMS 32j., en CORNELIS AUGUST VERELST 39j., wonen Hoogstraten, getuigen voor JAN HENDRIKS VAN GEELE

RA Antwerpen 2917, 26-6-1632

| JVB-0408-1 |

MARIA VAN UTEL, brouweresse te Hoogstraten, weduwe van BALTEN VAN GEELE en MARIA JAN VERHESE tegenwoordig gehuwd met THOMAS ADRIAEN ANTEUNS woont Hoogstraten

Personen:

RA Antwerpen 2917, 30-6-1632

| JVB-0409-1 |

JAN JOOSTEN JANSEN w. Loenhout, schuldig JAN NIJS VAN TICHELT

momber van ADRIEN NIJS JANS VAN TICHELT daar moeder af was NEELTKEN ABRAHAM AERTSEN ter zake van geleend geld waarvan AERT ABRAHAM AERTSEN halfbroer comparant …(moet zijn ADRIAEN ipv ABRAHAM)

Personen:

RA Antwerpen 2917, 6-7-1632

| JVB-0410-1 |

JAN VAN OSTAEYEN w. ts schuldig MARIA PETER FRANSEN weduwe van CHRISTIAEN VORSELMANS zijn schoonmoeder

kwijtschrift 8-7-1636 : FRANS CHRISTIAEN VORSELMANS voldaan

Personen:

RA Antwerpen 2917, 6-7-1632

| JVB-0411-1 |

JAN CHRISTIAEN VORSELMANS w. ts schuldig FRANS CHRISIAEN VORSELMANS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 6-7-1632

| JVB-0412-1 |

JAN CHRISTIAEN VORSELMANS schuldig MATTHIJS, GEERAERT en MAEYKEN CHRISTIAEN VORSELMANS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 19-7-1632

| JVB-0413-1 |

CORNELIS LAMBRECHT ENGELEN wonende te Berendrecht X IJKEN PEETER ARNOUTS verkopen PETER ARNOUTS (moet zijn MATTHEUS) zijn zwager zijn deel achtergelaten door BEERNAERT PEETER AERNOUTS hun broeder was

MATTHEUS vs laat de koop over aan MELSEN LAUREYS WOUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 23-8-1632

| JVB-0414-1 |

RUT VAN HEESCHE metser te Hoogstraten schuldig aan GOVAERT ANTHONISSEN ook metser

RA Antwerpen 2917, 1-9-1632

| JVB-0415-1 |

JAN AERDEN w. Brecht op verzoek MICHIEL JANS VAN ELSACKER verklaart dat hij attestant hoymade had geleend op t'Hoogbos alhier

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-9-1632

| JVB-0416-1 |

HENDRIK DE CNODDERE oud burgemeester en schepen Hoogstraten 77j., JAN MICHIELSEN 72j. heeft 43 jaar gediend, JAN VAN VEKEN 62j. heeft 35j. gediend, GILLIS MICHIELSEN nu burgemeester oud 52j., JOACHIM VAN DER VEKEN 60j., heeft 28j. gediend, JASPAR WACHTMANS 51 j.

RUT VAN HEESCH, WILLEM JAN WILLEMSEN, oud 35j.

THOMAS ADRIAEN ANSEMS 34j. allen Hoogstraten

RA Antwerpen 2917, 6-9-16.32

| JVB-0417-1 |

WOUTER PEETERS die men noemt REN, MATTHIJS JAN OOMS w. Loenhout, MERTEN MERTENS w. Halle onder den dorpe van Minderhout, JACOB PAUWELS w. Weelde verklaren dat 9j. geleden ten huize van eerstgenoemde verkocht PEETER BODE wonende te Loenhout een paard, later gemangeld BARTHOLOMEUS ADRIAENSEN gezeten te Waalwijk

Personen:

RA Antwerpen 2917, 13-10-1632

| JVB-0418-1 |

JAN CORNELIS GORIS schepen en WILLEM DIELIS vorster te Loenhout, op verzoek van MICHIEL VAN ELSACKER getuigen over MICHIEL JORDAENS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 13-10-1632

| JVB-0419-1 |

NIKLAES CORNELIS LENAERTS w. ts getuige voor dezelfde zaak

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-10-16.32

| JVB-0420-1 |

JAN CORNELIS ARNOUTS w. Loenhout, schuldig JAN HENDRICKS wonende te Brecht

kwijtschrift 29-1-1635 : CORNELIS en ADRIAEN zonen van ADRIAEN JANS DE WEERT, sterk voor broers, voldaan

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-11-1632

| JVB-0421-1 |

GEERTRUY VAN EFFRENTEN X MATTHIJS LUYCKX verhuurt JAN ANTHONIS THIJS WAGEMAKER en ADRIAEN LUYCKS land aan de Lammeye het nieuwblock

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-11-1632

| JVB-0422-1 |

JACOB CORNELIS BUYCKS X CORNELIA HENDRIKS VAN DER VEENTEN wonende te Ginneken, laten hun pacht ontvangen van MICHIEL JORDAENS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 26-10-1632

| JVB-0423-1 |

GUILLIAM VAN HAMME, kanunnik Hoogstraten getuige over GABRIEL COOPMANS en de secretaris der vrijheid zijn zwager, geschil ...

RA Antwerpen 2917, 6-11-1632

| JVB-0424-1 |

JAN VAN DER VLEUTEN, ANTHONIS ADRIAENSEN VAN OISTERWIJCK, MARIA GEERTSEN X JACOB CROCK wonen Loenhout ten verzoek van ADRIAEN LENAERT MENTS over proces, waren gisteren vergaderd met GERARD JANSEN DE RECHT en ADRIAEN VERMEEREN ten huize van WOUTER PEETERS om te decideren

Personen:

RA Antwerpen 2917, 17-11-1632

| JVB-0425-1 |

CORNELIS CORNELIS THUENS tegenwoordig wonende te Meer schuldig MELSEN LAUREYS WOUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-11-1632

| JVB-0426-1 |

msr JACOB CASUS w. Hoogstraten transporteert MICHIEL JANS VAN ELSACKER rente op huis Sneppel

Personen:

RA Antwerpen 2917, 22-11-1632

| JVB-0427-1 |

CORNELIS WILLEMS HUYBS X CORNELIA JAN HEGGE, JAN CORNELIS GOOSSENS momber der wezen van wijlen ADRIAEN WILLEMS VAN OSTAEYEN X voormelde CORNELIA gezeten Wuustwezel verkopen JAN CORNELIS GORIS beemdeken achter de Blaeckt

Personen:

RA Antwerpen 2917, 22-11-1632

| JVB-0428-1 |

PETER VAN STAEYEN X MAGRIETE w. ts verhuren FRANS CHRISIAENS VORSELMANS hun huis aan de kerk te Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2917, 23-11-1632

| JVB-0429-1 |

GORIS CORNELISSEN X MAEYKEN JAN JOOSEN w. ts verkopen JAN CHRISTIAEN VORSELMANS land op de Donck

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-12-1632

| JVB-0430-1 |

AERT VAN DONGEN molenmaker te Hoogstraten en ADRIAAN CORNELIS JAN PEETER MERTENS timmerman te Loenhout getuigen op verzoek van FRANS HENDRICKS meulder wonende in den Oudenbossche, waren gekomen tot Gastel om windmolen te repareren staande op de Hynnesande aldaar

Personen:

RA Antwerpen 2917, 10-12-1632

| JVB-0431-1 |

JERONIMUS WILLEMSEN VAN POEL w. Geertruidenberg transporteert TANNEKEN WILLEMSEN VAN DEN POEL X DANEEL CASTERMANS des comparant halfzuster, zijn deel in legaat als FRANCHOIS JERONIMUS VAN POEL wijlen oom was van partijen in testament voor notaris JAN NAGGERS te Breda op 27 nov. 1625 hun gelaten had ...

Personen:

RA Antwerpen 2917, 18-12-1632

| JVB-0432-1 |

CORNELIS WILLEM HUYBS X NEELTIEN JAN HEGGE te Wuustwezel verhuurt FRANS GEERTSEN VAN DER BUYTEN hofstede tegenover PETER JAN WOUTERS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 23-12-1632

| JVB-0433-1 |

MATTHIJS JAN OOMS ts verkoopt ENGELKEN ANTH0NIS WACKERS huis tot Sneppel aan tWielken

kwijtschrift 17-2-1643 : PETER JAN OOMS voogd der wezen van MATTHIJS JAN OOMS

MATTHIJS MATTHIJS GOOSSENS ts borg aan verkoper

Personen:

RA Antwerpen 2917, 26-1-1633

| JVB-0434-1 |

PETER ANTHONIS WOUTER ROMBOUTS ts schuldig aan MELSEN LAUREYS WOUTER ROMBOUTS. Getuige : ANDRIES LAUREYS ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-1-1633

| JVB-0435-1 |

ADRIAAN THOMAS VAN AKEN ts schuldig JAN HENDRIKS DE CROM uit naam van wezen HENDRIK GEERTSEN VAN GHILSE X +TANNEKE HENDRIKS DE CROM

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-1-1633

| JVB-0436-1 |

GERARD JANSEN DE RECHT ts X MARIA CORNELIA ARNOUTS schuldig JAN HENDRIKS DE CROM

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-1-1633

| JVB-0437-1 |

GORIS CORNELISSEN ts schuldig JAN HEDRIKS DE CROM

Personen:

RA Antwerpen 2917, 31-1-1633

| JVB-0438-1 |

MATTHIJS CHRISTIAENS VORSELMANS ts X ADRIAENTIEN JAN DIETFORT verhuren ADRIAAN CORNELIS JAN PETER MERTENS stede ter Beke te Loenhout waarvan vorige huurder JAN DIETFORT

Personen:

RA Antwerpen 2917, 3-l-1633

| JVB-0439-1 |

JAN HENDRIKS DE CROM verhuurt CORNELIS JAN NEEFS hoymade op Schoubos

Personen:

RA Antwerpen 2917, 3-2-1633

| JVB-0440-1 |

ADRIAEN DECKERS ts verkoopt CORNELIS JAN NEEFS hoymade op Schoubos, oost ARNOUT CORNELIS ARNOUTS hoymade, zuid de erfgenamen van PETER JORIS, west JAN CORNELIS ARNOUTS, noord JACOB DE CROM, hoymade dewelke eertijds gekomen was van CORNELIS ARNOUTS WAEGEMAKERS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 14-2-1633

| JVB-0441-1 |

GERARD JANSEN DE RECHT, GABRIEL PETER JORIS tegen LENAERT MENTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 18-2-1633

| JVB-0442-1 |

CORNELIS VAN AERDE schepen en leenman van de heerlijkheid Brecht en WOUTER DIERICKS w. Loenhout getuigen op verzoek van ADRIAAN WAECHMANS, dat een jaar geleden de eerstg. op tLaer ten huize van voors Dieriks in het oudhuis was een JAN PETERS VAN GILSE over mangeling van erve te Brecht in de Plaatse aldaar "sint Lenaerts' geschil Getuige GERARD PETERS FIERS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 28-2-1633

| JVB-0443-1 |

PETER JAN ENGELEN w. Klein Zundert debet MAEYKEN CHRISTIAEN VORSELMANS over koop van een paard van MAEYKEN PETER FRANSEN weduwe CHRISTIAEN VORSELMANS

kwijtschrift 12-3-1634 : GERARD VORSELMANS broer van MAEYKEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 28-2-1633

| JVB-0444-1 |

WILLEM DIELISSEN voor hemzelf, ADRIAAN JANS DE BACKER X LISKEN DIELIS WILLEMSEN, JAN en GABRIEL PETER JORIS voogd wezen DIELIS WILLEMSEN vervangende JACOB DIELIS, den weeskind van CORNELIS LAUREYS REYNS en DENIS CORNELISSEN X MAEYKEN DIELISSEN,verhuren DANEEL CASTERMANS hun deel in huis aan de kerk alhier

Personen:

RA Antwerpen 2917, 7-3-1633

| JVB-0445-1 |

HENDRIK GEETS VAN DER BUYTEN w. ts verkoopt AERT PEETER AERTS ter Eyck onder Wuustwezel 1/4 in beemd in de Wachtelbergen onder Wuustwezel daaraf de ander helft toekomen erfgenamen PIETER LEYS zo en gelijk de verkoper gekocht had van de erfgenamen MICHIEL MICHIELSEN VAN ELSACKER

Personen:

RA Antwerpen 2917, 9-3-1633

| JVB-0446-1 |

MICHIEL VAN ELSACKERl als voogd der wezen van LAUREYS REYNS ingezetene ts verhuurt JACOB PHILIPS w Wuustwezel beemd achter de Lacquyts genaamd de Persbeemd

Personen:

RA Antwerpen 2917, 6-3-1633

| JVB-0447-1 |

CORNELIS CORNELIS GORIS AERTS ruiter te Breda machtigt PETER GEERTSEN VAN DER BUYTEN zijn schoonvader (stiefvader) en HENDRIK VAN STAEYEN zijn moederlijke oom staat van goed aan te gaan over land op Oisteneynde

JAN CORNELIS GORIS zijns constituants vaderlijke oom, momboor ... over een helft hem eerstg. competerende, gekomen van mevrouw ANNA VAN BRACHT, de ander helft competerende JAN CORNELIS GORIS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 16-3-1633

| JVB-0448-1 |

PETER HENDRIKS VAN STAEYEN X MARGRIETE w. ts verhuren ANTHONIS STOFFELS VAN AERDE hun stede achter de kerk

Personen:

RA Antwerpen 2917, 17-3-1633

| JVB-0449-1 |

PETER ANTHONIS WOUTER ROMBOUTS ts debet MELSEN LAUREYS WOUTER ROMBOUTS, getuige STEVEN LAUREYS WOUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 19-3-1633

| JVB-0450-1 |

JAN WILLEMSEN w. Brecht debet ANTHONIS PRINSEN over koop van koe, getuigen AERT WOUTER PEETERS en PETER WOUTER PEETERS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 19-3-1633

| JVB-0451-1 |

MICHIEL JANSEN VAN ELSACKER stadhouder verkoopt AERT HENDRIKS meulder een stede op Breekelen te Wuustwezel

Personen:

RA Antwerpen 2917, 21-3-1633

| JVB-0452-1 |

ROMBOUT WOUTER ROMBOUTS w. t/s debet STEVEN LAUREYS WOUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 24-3-1633

| JVB-0453-1 |

JAN CORNELIS GORIS gelast van sgr. JASPAR DE HAZE, drossaard van MERKSEM, verkoopt PETER BETTEN w. Brecht, huis te Loenhout Bormstraat

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-4-1633

| JVB-0454-1 |

JAN HENDRIKS DE CROM en HENDRRIK GEERTSEN VAN DER BUYTEN verkopen ADRIAEN LENAERT MENTS tot behoef WOUTER JACOBS gezeten in den Oudenbosch 76 schapen

Personen:

RA Antwerpen 2917, 1-4-1633

| JVB-0455-1 |

ADRIAAN LENAERT MENTS verkoopt JAN JORDAENS Wuustwezel schapen

Personen:

RA Antwerpen 2917, 6-4-1633

| JVB-0456-1 |

ADRIAEN DECKERS en ADRIAAN LUYCKS, kerkmeesters met pastoor FRANCHOIS RONDEEL akkoord met NIKLAES BOONEN schaliedekker over onderhoud van de kerk

Personen:

RA Antwerpen 2917, 6-4-1633 Testament

| JVB-0457-1 |

Testament GABRIEL HENDRIKS VAN DER BUYTEN ts ziek X ANTONIA CORNELIS VAN NIEUWENHUYSE

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-4-1633 Testament

| JVB-0458-1 |

Testament MICHIEL JORDAENS (z.v. PIETER) X CORNELIA JAN HUYBRECHT BODE van wie wettige dochter MARGRIET

aan MARGRIET onwettige dochter van testateur gewonnen bij KATELIJNE "die een sagersdochter was"

aan JACOB den sone van PETER PETERS CUYPERE zijns testateurs peter

JAN HUYBRECHT BODE broer van testatrice, aan JAN HUYBRECHTS BODE den neve van testatrice

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-4-1633 Testament

| JVB-0459-1 |

Testament HUYBRECHT JAN NIJS VAN TICHELT gezond X MARIA PETER JORIS ziek wonen ts

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-4-1633

| JVB-0460-1 |

HUYBRECHT JAN NIJS VAN TICHELT X MARIA PIETER JORIS mangelen met GABRIEL PETER JORIS. Eerstg. zal behouden deel in leegen dries als zelve Gabriel bij deling was toegekomen in stede tot Popendonk van zijn ouders achter de schuur

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-4-1633

| JVB-0461-1 |

JAN CHRISTIAEN VORSELMANS w. ts debet AERT LAUREYS VAN DONGEN wonende te Hoogstraten som die comparant aan de tweede schuldig is bij overwijzing van JAN ANTHONIS THIJS WAGEMAKER

Personen:

RA Antwerpen 2917, 19-5-1633

| JVB-0462-1 |

BARTHOLOMEUS CORNELISSEN lakenverkoper w. Oisterwijk machtigt JAN VAN DER VLEUTEN procureur om te ontvangen van GORIS CORNELISSEN wonende te Loenhout 198 guldens als de tweede ten achter is over geleverd wullen laken

Personen:

RA Antwerpen 2917, 30-5-1633

| JVB-0463-1 |

JACOB ADRIAENSEN wonende te Zundert verkoopt GERARD JANSEN DE RECHT zijn paart 1/5 in stede en huis te Popendonk gekomen van ADRIAAN LENAERTS des comparants vader

Personen:

RA Antwerpen 2917, 31-5-1633

| JVB-0464-1 |

PIETER ANTOON WOUTER ROMBOUTS ts debet KATELIJNE MERTEN GEERT JACOBS weduwe JAN WILLEM JACOB LUYCX te Hoogstraten

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-6-1633

| JVB-0465-1 |

MICHIEL JANS VAN ELSACKER, CORNELIS ADRIAAN DIELS voogd en CORNELIS CENTEN toeziener wezen BAYEN HEUVELMANS over gebruik van het vierde deel in zeker heiveld "de Geer" in de Winckels nevens Straelbos eerstgenoemde toebehorend

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-6-1633

| JVB-0466-1 |

ADRIAAN GERARD LUYCKS sterk voor MATTHIJS zijn broer verkoopt MICHIEL JANS VAN ELSACKER zijn vierde deel in erve bij de Winkels

Personen:

RA Antwerpen 2917, 13-6-1633

| JVB-0467-1 |

LENAERT CORNELISSEN w. in het Achterbroek te Kalmthout debet JAN VERGOUWEN wonende ter Eycke

RA Antwerpen 2917, 14-6-1633

| JVB-0468-1 |

MAEYKEN JAN KEESELMANS weduwe CHRISTIAEN VAN NUYNXEM met voogd MATTHEUS PETER ARNOUTS, ENGEL ANTHONIS WACKERS met JAN CORNELIS GORIS, JAN ANTHONIS WACKERS, MATTHIJS MATTHIJS GOOSSENS X KATELIJNE ANTOON WACKERS, CORNELIS CORNELIS THEUNS X MAEYKEN ANTHONIS WACKERS sterk voor de kinderen van CORNELIS ANTONIS WACKERS, over gebruik hof tot Hecht als wijlen ANTH0NIS WACKERS hun vader betaald had ELISABET JAN MAESSEN weduwe PIETER AERTS SGRAUWEN ter saeke van rechte ... grond eertijds gekomen van JAN CORNELIS HENSELMANS (KEESELMANS)

kwijtschrift 19-3-1637 : CORNELIS JANS VERVLOET als toeziener van weeskind JAN ANTHONIS WACKERS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 14-6-1633

| JVB-0469-1 |

Juffrouw ELISABETH BUYCKS met voogd WILLEM VAN LANGENBERGE weduwe MICHIEL RIJCKS verkopen LAMBRECHT RASEN wonende te Nispen erve dettingen aldaar Z WILBORT GORPS goederen W THOMAS NUYTS N de Soeckweg

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-6-1633

| JVB-0470-1 |

JAN CORNELIS GORIS schepen ts en AERT MOONS wonen Loenhout getuigen voor ANTHONIS WOUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 26-6-1633

| JVB-0471-1 |

GOMMAER DE CLERCK onderpastoor Loenhout getuige over injurien door CORNELIS WILLEM HUYBS wonende te Wuustwezel welke was ten huize van MICHIEL VAN ELSACKER stadhouder

Personen:

RA Antwerpen 2917, 26-6-1633

| JVB-0472-1 |

JAN ANTHONIS WACKERS, CORNELIS CORNELIS THUENS X MAEYKEN WACKERS geschil tegen PIETER CORNELIS JAN SIMONS tot Wuustwezel wonende

Personen:

RA Antwerpen 2917, 4-7-1633

| JVB-0473-1 |

HUYBRECHTS CORNELIS VERBOVEN voor hemzelf en als voogd met MATTHIJS JAN OOMS der wezen van JOOS CORNELIS VERBOVEN, dezelve Huybrecht als voogd en ANTHONIS VAN DIETFORT toeziener der wezen van ADRIAAN CORNELIS VERBOVEN, en ADRIAAN VERMEEREN X NEELTIEN CORNELIS VERBOVEN bekenden dat aan MATTHEUS PETER ARNOUTS X MARGRIET CORNELIS VERBOVEN scheiding en deling is bevallen .... over rente ADRIAAN WOUTERS en MAEYKEN zijn zuster gekomen van AGNESEN HENRICKS huisvrouw van ... VAN TICHELT over transportbrief datum 12-4-1492

item rente die tegenwoordig uitreikt weduwe en kinderen PETER BODE, gekomen van JAN VAN BROECKE op land toe behorende vroeger JANNEN BODT op land ter Beke volgens schepenbrieven Antwerpen 21-6-1447

Personen:

RA Antwerpen 2917, 4-6-1633

| JVB-0474-1 |

HENDRIK VAN STAEYEN wonende te Hoogstraten, PIETER VAN DER

BUYTEN vervangende CORNELIS CORNELIS AERTS die men heet BINCK debet ANTOON LAUREYS WOUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-7-1633

| JVB-0475-1 |

ANTOON STOFFELS VAN AERDE w. ts debet MATTHEUS PETER ARNOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 13-7-1633

| JVB-0476-1 |

JAN MARIJNIS w. ts debet MATTHEUS PETER ARNOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-7-1633

| JVB-0477-1 |

sgr JASPAR DE HAZE drossaard transporteert LENAERT CORNELIS LENAERTS, AERT JACOBS, CORNELIS CORNELIS THUENS, MERTEN ADRIAENSEN het derde paart in al de tienden klooster sint Bernaards te Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2917, 28-7-1633

| JVB-0478-1 |

Dezelve transporteert MICHIEL VAN ELSAKER, ADRIAAN LENAERT MENTS, ADRIAAN VERMEEREN, JAN VAN OSTAEYEN en JACOB CROCK een derde in de tienden enz

Personen:

RA Antwerpen 2917, 5-8-1633

| JVB-0479-1 |

MICHIEL VAN ELSACKER als voogd en JACOB VERDIJCK toeziener der wezen msr LAUREYS REYNS transport. rente CORNELIS ADRIAAN DIELS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-8-1633

| JVB-0480-1 |

HENDRIK LENAERTS DE CONINCK w. Rijsbergen debet PIETER ANTONIS

WOUTER ROMBOUTS, borg CORNELIS MERTENS te Brecht

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-9-1633

| JVB-0481-1 |

ENGEL ANTHONIS verhuurt CORNELIS CORNELIS THUENS haar zwager, land te Sneppel het vijfquaertensaet

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-9-1633

| JVB-0482-1 |

JAN HENDRIKS DE CROM ts verhuurt BERNARD PETERS VAN AEKEN een akker te Sneppel caterstraat, op de stede van CORNELIS PETER PAUWELS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 14-9-16.3.3

| JVB-0483-1 |

ADRIAAN THOMAS VAN AEKEN w. ts debet JACOB MERKUS KENIS kuiper X MARGRIET

kwijtschrift 20-4-1641 : MATTHIJS MATTHIJS GOOSSENS voogd der wezen van JACOB MERKUS KENIS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-9-1633

| JVB-0484-1 |

AERT LAUREYS VAN DONGEN molenmaker Hoogstraten, WILLEM DIELISSEN en ADRIAAN LUYCKS timmerlieden op verzoek van STEVEN ANTHONISSEN voogd der wezen CORNELIS ANTHONISSEN molder in zijn leven geweest Rijsbergen op de watermolen aldaar, dat zij in 1622 als Bergen op Zoom belegerd was gemaakt hebben aan die molen genaamd Carschot aan nieuw grondwerk

Personen:

RA Antwerpen 2917, 1-10-1633

| JVB-0485-1 |

ANTHONIS PRINSEN ts verhuurt JOOS MERTENS zijn huis de Venusberg omtrent de tolheuvel ts

Personen:

RA Antwerpen 2917, 1-10-1633

| JVB-0486-1 |

WOUTER JAN WOUTER ROMBOUTS ts verhuurt JAN MERTENS zijn land in HEYNDRIK VAN DER BUYTEN hof

Personen:

RA Antwerpen 2917, 31-10-1633 Akkoord over rente

| JVB-0487-1 |

MATTHEUS PIETER ARNOUTS, NAENKEN weduwe PIETER BODE met JAN BODE haar zoon en LYNTKEN weduwe JAN HUYBEN met JAN HUYBEN haar zoon wonen ts Akkoord als eerstgen. uit naam van MARGRIET CORNELIS VERBOVEN zijn huisvrouw heffen op tweede comp. erve

Personen:

RA Antwerpen 2917, 3-11-1633

| JVB-0488-1 |

STAES DIERICKS ts verhuurt ADRIAAN ANTHONIS STRAETMANS huis aan t'Oosteneinde aan Huffelaer heiken, borg: ADRIAAN ANTHONIS STRAETMANS (mogelijk moet een van beide Marcus Adriaen Straetmans zijn)

Personen:

RA Antwerpen 2917, 7-11-1633

| JVB-0489-1 |

JAN CORNELIS PETER MERTENS debet PIETER JAN OOMS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-11-1633

| JVB-0490-1 |

HUYBRECHT JAN HUYBEN ts debet STAES DIERICKS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 17-11-1633

| JVB-0491-1 |

MARTEN JAN DEURENS ts verhuurt JAN ADRIAENSEN zijn huis aan t'Oosteneinde in de Winkels, get. GABRIEL GORIS GABRIELS en NIJS CORNELIS ADR. DIELS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 21-11-1633

| JVB-0492-1 |

NAENTKEN PAUWELS AERTS weduwe JAN LENAERT LUYCKS en nu huisvrouw van PIETER AERTS VAN TICHELT, geassisteerd met JOOS JAN LENAERTS LUYCKS haar zoon en HENDRIK ADRIAENSEN haar voogd debet STAES DIERICKS

kwijtschrift 30-7-1661 : STAES DIERICKS verklaart dat JOOS JANS LENAERTS als voogd en ANTHONIS ADRIAEN BARTHOLOHEUSEN als toeziener van wezen HENDRIK ADRIAAN BARTHOLOMEUS voldaan

Personen:

RA Antwerpen 2917, 19-11-1633

| JVB-0493-1 |

JAN HENDRIKS DE CRDM en JAN ANTHONIS THIJS wonen ts besteden aan JAN JACOBS steenbakker een oven

Personen:

RA Antwerpen 2917, 23-11-1633

| JVB-0494-1 |

MAEYKEN THOMAS VAN AEKEN X PIETER JORDAENS wonen Brecht laten te Loenhout ontvangen van MAEYKEN LAUREYS MEYS wwe HUYBRECHT ESKENS 1/6 deel in huis Beerenstra.at Z heide W sheerestraat N JAN LIPPENS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 24-11-1633

| JVB-0495-1 |

GORIS CORNELISSEN w. ts verhuurt CORNELIS JANS DE BACKER zijn huis aan de kerk ts

Personen:

RA Antwerpen 2917, 25-11-1633 Testament

| JVB-0496-1 |

Testament MAEYKEN LENAERT MENTS X JAN JOOS ROMBOUTS van wie TANNEKEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 29-11-1633

| JVB-0497-1 |

JAN JAN LIPPENS, JACOB JAN NIJS VAN TICHELT X NAENKEN JAN LIPPENS, NIKLAES JAN CLAESSEN X NEELTIEN JAN LIPPENS ende nadien wijlen CORNELIA GEERAERT ROOVERS partijen moeder waren competerende

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-12-1633

| JVB-0498-1 |

JAN PETER JORIS ts debet STAES DIERICKS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-12-1633

| JVB-0499-1 |

HUYBRECHT JAN NIJS VAN TICHELT ts debet STAES DIERICKS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 21-12-1633

| JVB-0500-1 |

PIETER GEERTSEN VAN DER BUYTEN ts verkoopt JAN VAN DIETFORT JANSSONE land op de molenakker den Keyser

Personen:

RA Antwerpen 2917, 29-12-1633

| JVB-0501-1 |

AERT ANTHONIS AERTS w. ts debet HENDRIK GEERTS VAN DER BUYTEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 29-12-1633

| JVB-0502-1 |

TANNEKEN JANSSENS weduwe ADRIAAN DE DECKER met JOOS ADRIAAN DE DECKER haar zoon en JAN HENDRIK DE CROM verkopen ADRIAAN DECKERS haar zoon haar huis aan t'Oosteneinde

Personen:

RA Antwerpen 2917, 30-12-1633

| JVB-0503-1 |

JAN MARIJNIS ts verkoopt MATTHEUS PIETER ARNOUTS hofstede tot Hecht "Muntmans"

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-1-1634

| JVB-0504-1 |

ADRIAAN JANSEN COECK ts verkoopt JORIS ADRIAENSEN JANSEN COECK zijn zoon, zijn stede ter Beke hem aangedeelttegen JAN CORNELIS COECK

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-1-1634

| JVB-0505-1 |

CORNELIS CORNELIS JAN PETER MERTENS, 23j, met ADRIAEN VERMEEREN zijn voogd en JAN DE BACKER toeziener verkopen ADRIAAN CORNELIS JAN PETER MERTENS zijn broeder al zijn goederen in gehucht ter Beke, geërfd van zijn ouders met andere broers en zusters

Personen:

RA Antwerpen 2917, 13-1-1634

| JVB-0506-1 |

DIONIJS PETER DENIS X ANTONIA CORNELIS ARNOUTS WAGEMAKERS wonen Loenhout proces tegen AERT ANTHONIS AERTS over erve ofte arbeidsloon

Personen:

RA Antwerpen 2917, 16-1-1634

| JVB-0507-1 |

NELLEKEN JAN MERTENS ts, CORNELIS SCHUERMANS getuigen ten verzoek LENAERT ANDRIESSEN te Brecht dat deze is wettige zoon van DIGNA LENAERT BASTIAENS, en dat op dezelve Digna en op DIGNA LENAERTS huisvrouw van CORNELIS CORNELISSEN wonende te Kalmthout na de dood van WILLEM DE RUYTER is verstorven een stede tot Zoersel bij de kerk naast het pastoors goed, waarin woont ANTHONIS JAN SOONS en de andere helft op haar attestante uit naam van MARTIJNKEN REYNS haar moeder, LAUREYS REYNS en MARGRIET REYNS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 16-1-1634

| JVB-0508-1 |

HENDRIK JAN ENGELEN en ANTOON LAUREYS WOUTER ROMBOUTS verhuren JAN JOOSEN hun huis tot Nedervenne, laatst gebruikt bij MATTHIJS CHRISTIAEN RAETS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 16-1-1634

| JVB-0509-1 |

ANTHONIS JAN NOUTS verhuurt ADRIAAN QUIRIJN WILLEMSEN zijn stede tot Nedervenne (vorig huurder ANTHONIS WOUTER ROMBOUTS)

Personen:

RA Antwerpen 2917, ... 1634 Testament

| JVB-0510-1 |

Testament MARGRIET BOLCKMANS weduwe msr PIETER JORDAENS te Loenhout is grootmoeder van JACOB en MAEYKEN CORNELISSEN die bij haar gewoond hebben. Jacob leert een ambacht, getuigen NIKLAES BAYEN HOVELMANS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 31-1-1634

| JVB-0511-1 |

JAN HENDRIKS DE CROM verhuurt JAN AERT FRANCKEN zijn huis in de caterstraat

Personen:

RA Antwerpen 2917, 23-1-1634

| JVB-0512-1 |

MERCK BARTHOLOMEUSEN w ts verkoopt JACOB MARCUS KENIS al zijn actie van wijlen BARTHOLOMEUS DAST zijn vader en nog te versterven van JENNEKEN NUYTS tegenwoordig huisvr. van JAN ANTHONY THIJS zijn moeder

Personen:

RA Antwerpen 2917, 3-2-1634

| JVB-0513-1 |

CLAES SEGERS w. ts debet MARGRIET GIJSELS

kwijtschrift 5-3-1640 : DIELIS GEERT ANTHONISSEN voor hem zelf en hem sterk makende voor ADRIAAN GEERT ANTHONISSEN en en voor PIETER CONINCX X MARGRIET GEERT ANTHONISSEN en voor HENDRIK ... X TANNEKE GEERT ANTHONISSEN ontvangen van ADRIAAN CLAES SEGERS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 13-2-1634

| JVB-0514-1 |

CORNELIA HUYBRECHT BODE w. ts X FRANS GEERTS VAN DER BUYTEN debent JACOB MARCUS KENIS X MARGRIET BERTHOLOMEUS DAST

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-2-1634

| JVB-0515-1 |

JAN WILLEM TWIJNEN w. Zundert gevonnist bij wethouders van Wuustwezel 6-2-1634 ten voordele van WILLEM JAN AUGUSTIJNS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 14-2-16.34

| JVB-0516-1 |

ADRIAAN VAN HULTEN die men noemt AREMAN w. ts debet J.LIPPENS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 16-2-1634

| JVB-0517-1 |

MAEYKEN ANTHONIS WACKERS X CORNELIS CORNELIS VAN TICHELT (moet zijn Theuns) ontvangen van JASPAR DE HAZE drossaard Merksem, zij verbind haar huis te Sneppel O de beek W abdij sint Michiels land en ENGEL ANTHONIS WACKERS erve N straat

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-2-1634

| JVB-0518-1 |

JAN JAN HUYBEN ts debet HUYBRECHT CORNELIS VERBOVEN als voogd der w. w. JOOS CORNELIS VERBOVEN X BEYKEN PIETER ARNOUTS

kwijtschrift 9-6-1640 : ANDRIES LAUREYS ROMBOUTS X NEELTIEN JOOS CORNELIS VERDOVEN

16-2-1642: ANDRIES LAUREYS WAUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 21-2-1634

| JVB-0519-1 |

GUILLIAM BLIJENS schout Wuustwezel proces voor ANTHONIS HENDRIK ...

RA Antwerpen 2917, 7-3-1634

| JVB-0520-1 |

ADRIAAN VAN HULTEN X MARIE JAN PIETER HUYBEN w. ts debet ANTHONIS PRINSEN, getuigen NIKLAES BOENEN schaliedekker, DANEEL CASTERMANS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 7-3-1634

| JVB-0521-1 |

HENDRIK GEERT VAN DER BUYTEN verkoopt PIETER JAN NIJS zijn huis tot Nedervenne

Personen:

RA Antwerpen 2917, 16-3-1634

| JVB-0522-1 |

CORNELIS CORNELISSEN mangelt PETER ANTOON WOUTER ROMBOUTS. De eerste zal huisje hebben omtrent de kerk 0 de warande w LAUREYS VAN DER BUYTEN erve N weduwe en kinderen CORNELIS SCHUERMANS Z weduwe en kinderen msr PETER JORDAENS. De tweede zal huisje hebben aan de kerkmuur zuid

Personen:

RA Antwerpen 2917, 1634

| JVB-0523-1 |

Specificatie tegen CORNELIS CHRISTIAENS VAN NUYNHEM, heeft betaald voor zijn moeder MARIA JAN KESSELMANS verdiend in 1638 met arbeid aan ANTHONIS LAUREYS ROMBOUTS. CORNELIS JAN VAN DIETFORT ploegde en zaaide

Personen:

RA Antwerpen 2917, 22-3-1634

| JVB-0524-1 |

CORNELIS CORNELIS THUENS verkoopt MATTHEUS PIETER AERNOUTS tot behoef MAEYKEN JAN KEESELMANS de helft van erve tot Hecht daarop zij woont

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-3-1634

| JVB-0525-1 |

ADRIAAN DECKERS w. ts verkoopt DIERICK PEETERS wonende te Rijkevorsel, zijn huis "den Hoogenbuer" in den Huffel

Personen:

RA Antwerpen 2917, 28-3-1634

| JVB-0526-1 |

ANTHONIS PETER DENIS debet ANTOON ADRIAAN VAN BAEL X MARGRIET PAUWELS HERSTRAETS, haar vaderlijk goed te Wuustwezel

Personen:

RA Antwerpen 2917, 3-4-1634 Over twist en gevecht

| JVB-0527-1 |

JAN BAPTIST VAN EEDE kanunnik Hoogstraten verbood water te nemen ... verklaart dat op een april is gekomen een CORNELIS JOOSTEN metserdiender van RUTH VAN HEESCH, getuige MARGRIET ANDRIESEN VAN CAEM en KATELIJNE

JACOBS VAN HEERSTRAETEN jonge dochters te Hoogstraten, Maeyken NIKLAES BOONEN jonge dochter 16 jaar, PETER JAN DE VISSCHER poorter te Hoogstraten

Personen:

RA Antwerpen 2917, 4-4-1634

| JVB-0528-1 |

JAN PETER BODE w. Loenhout debet PEERKEN ADRIAAN FRANS VAN DER VLOET begijntje te Breda

Borg : BERNARD PEETERS VAN AEKEN ts

Kwijtschrift 10-8-1648 : HUYBRECHT JAN HUYBEN voogd met JORIS COECKEN van kinderen JAN PETERS BODE

Personen:

RA Antwerpen 2917, 4-4-1634

| JVB-0529-1 |

JORIS ADRIAAN JANSSEN COECK w. ts debet PEERKEN enz

Personen:

RA Antwerpen 2917, 4-4-1634

| JVB-0530-1 |

ANTHONIS THEUNSEN verkoopt PETER CORNELIS MEEUS een paard

Personen:

RA Antwerpen 2917, 14-4-1634

| JVB-0531-1 |

CHRISTOFFEL VAN AERDE en ADRIAAN VERMEERE w. ts ten verzoek van JAN VAN DIETFORT JANSSONE ook ts verklaart dat hij zijner ouders huis bezit te Nedervenne, 0 sheerestrate Z kinderen PETER CORNELIS VORSELMANS erve W Bosstrate N HENDRIK JAN ENGELEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-5-1634

| JVB-0532-1 |

JACOB CLAESEN w. Wuustwezel heeft te Hoogstraten een paard gebracht, gekocht van PEETER N. BARTHOLOHEEUSEN maalden te Hoogstraten

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-5-1634

| JVB-0533-1 |

MARTEN JAN DEURENS VAN HUYSSEN wonende Klein Zundert verkoopt ADRIAAN DECKERS zijn helft in land aan de Lanneye

Personen:

RA Antwerpen 2917, 6-6-1634

| JVB-0534-1 |

JACOB JANSSEN, MATTHIJS JANSEN en CORNELIS ADRIAAN THOMAS VAN AKEN wonen te Zundert, op verzoek MARCUS NAVARRE sergeant in Dambrugge bij Antwerpen, moest vervoeren soldaten uit Dambrugge onder bevel van Navarro ...liepen in de huizen te Loenhout o.a. bij PIETER BRASPENNINGX wiens vrouw bijna was gekwetst

Personen:

RA Antwerpen 2917, 21-6-1634

| JVB-0535-1 |

JAN CORNELIS LAUREYR DOMUS als toeziener van MAEYKEN zijn zus weeskind en sterk voor broer LAUREYS, geschil met PIETER ADRIAANS VAN HUYSSEN uit naam ELISABETH CORNELIS GOORISSEN wonende te Rozendaal, over koop van land "Langerijck" te Rozendaal

Personen:

RA Antwerpen 2917, 28-6-1634

| JVB-0536-1 |

PETER JAN ENGELEN w. Wuustwezel debet STEVEN LAUREYS WOUTER ROMBOUTS, verbind weide achter Nedervenne aan Berckacker O zijns comparants erve Z weduwe CORNELIS PHILIPS erve W erfg. JAN VAN DIETFORT

Personen:

RA Antwerpen 2917, 13-7-1634

| JVB-0537-1 |

CORNELIS ADRIAANS VAN AKEN w. tegenw Zundert, debet CORNELIS BARTHOLOMEUS SERVAESSEN wonende te Zundert

Borg : zijn vader ADRIAAN THOMAS VAN AKEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-8-1634

| JVB-0538-1 |

MATTHEUS PETER ARNOUTS bezet zijn onderpand "Truyntkens" te Sneppel : houden van ADRIAAN WOUTERS en BARTHOLOMEUS ADRIAENSSEN

kwijtschrift 5-7-1643 wijlen ADRIAAN WOUTERS... overgelaten aan PETER VAN AKEN

20-10-1647: AERT MEEUSSEN X de weduwe ADRIAAN WOUTERS

16-4-1662 : PETER MARTENS (moet zijn Mattheus) ARNOUTS verklaart dat weduwe BARTHOLOMEUS ADRIAENSEN en AERT MEEUSSEN hem voldaan ...

6-2-1667 : MERTEN (moet zijn Melsen) BARTHOLOMEUS ADRIAENSSE voldaan aan PIETER MATTHEUS ARNOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 26-7-1634

| JVB-0539-1 |

GORIS CORNELISSEN ts debet ANTHONIS PRINSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 7-8-1634

| JVB-0540-1 |

TANNEKE JAN VERHEZE X JAN VOETS VAN RAVESTEYN wonende te Hoogstraten laten compareren te Loenhout om te transporteren JAN ANTHONIS THIJS halve hoymade

Personen:

RA Antwerpen 2917, 5-9-1634

| JVB-0541-1 |

JAN VOETS VAN RAVESTEYN approbeert vorige akte

Personen:

RA Antwerpen 2917, 11-9-1634

| JVB-0542-1 |

PETER ANTHONIS ROMBOUTS besteed HENDRIK PETER HENRICX w. ts om zijn huis te maken

Personen:

RA Antwerpen 2917, 6-10-1634

| JVB-0543-1 |

ADRIAAN JAN MATTHIJSEN en WILLEM JACOB FRANCKEN w Zundert tegen CORNELIS JAN KERSTENS nomine uxoris

Personen:

RA Antwerpen 2917, 25-9-1634

| JVB-0544-1 |

ANTHONIS ANTHONISSEN gezeten op de Leur onder Etten verkoopt CORNELIS JANSEN SEVEREYNS w. op de Leur perceel hoyland aldaar

RA Antwerpen 2917, 29-11-1634

| JVB-0545-1 |

PAUWELS CORNELIS GOOSSENS voogd van GABRIEL JANSEN VAN DEN BLEECK, verhuurt CORNELIS CORNELISSEN land int Steecht en aan NIKLAES CORNELISSEN WAGEMAKER de helft van land in de molenakker Loenhout en aan PETER JAN VAN DAEL land in Klein Nedervenne tegenover de stede SUSANNA IJSENDONCKS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 17-11-1634

| JVB-0546-1 |

LENAERT MARTEN PROOST X KATELIJNE COREMANS w. Achtele in Rijkevorsel, akkoord met HUYBRECHT ADRIAENSEN VERMUNTEN weduwer MARTIJNKEN PROOST

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-11-1634

| JVB-0547-1 |

MARGRIET BOLCKMANS weduwe PIETER JORDAENS met JAN PETER JORDAENS zoon,had voor enige jaren proces gegeven ANDRIES VERRIJT wonende te Wuustwezel

Personen:

RA Antwerpen 2917, 4-12-1634

| JVB-0548-1 |

GORIS CORNELISSEN ts verkoopt PIETER VALENTIJNS X KATELIJN JORDAENS (moet zijn … ) zijn huis W omtrent kerk erve O de Warande N wwe msr PETER JORDAENS W mijns notaris erve N wwe CORNELIS SCHUERMANS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-12-1634

| JVB-0549-1 |

NAENKEN CASUS wwe PETER BODE en JAN PETER BODE zoon wonen ts debent MARIA JANSSEN weduwe CORNELIS ANTHONIS GORIS

kwijtschrift 6-8-1662 : ADRIAAN SIMON JACOBS X ELISABETH CORNELIS GORIS daar moeder af was MARIA JANSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 19-12-1634

| JVB-0550-1 |

ANTHONIS PRINSEN verhuurt JACOB JANSEN DE BACKER huis aan den heuvel

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-12-1634 Testament

| JVB-0551-1 |

Testament SELEN MATTHEUSSEN wwe PETER AERNOUTS wnde Loenhout van wie MARIA, op 7-10-1641 : ANTHONIS GUILLIAMS X MAEYKEN PIETER ARNOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 30-12-1634

| JVB-0552-1 |

NEELTIEN JOOS MERCKS weduwe CORNELIS CORNELIS VERBOVEN en zoon HUYBRECHT C. C. VERBOVEN wonen ts, hij zal moeder alimenteren

Personen:

RA Antwerpen 2917, 1-1-1635

| JVB-0553-1 |

JAN HENDRIKS DE CROM verhuurt GORIS CORNELISSEN deel van zijn huis in de Hoystrate

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-1-1635

| JVB-0554-1 |

PETER GEERTSEN VAN DER BUYTEN verkoopt JAN ANTHONIS THIJS zes schapen

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-1-1635

| JVB-0555-1 |

WOUTER JANSEN VAN TILBORG X GEERTRUY LUCAS MAES, Ossendrecht, bekent dat de kinderen van +MICHIEL MICHIELSEN VAN ELSACKER hem hebben voldaan de huurpenningen aan de tweede competerende bij succesie van PIETER IMBRECHTS haar grootvader

Personen:

RA Antwerpen 2917, 6-2-1635 Testament

| JVB-0556-1 |

Testament MARIA CHRISTIAENSEN VAN NUYNHEM jonge dochter ziek liggende ts, CORNELIS haar broer, moeder in leven

Personen:

RA Antwerpen 2917, 19-2-1635 Testament

| JVB-0557-1 |

Testament PIETER GOVAERT JANSSEN w. Rijkevorsel X CHRISTINA JACOB SMITS

PETER PETERSEN w. Loenhout X HEYLTIEN ook dochter van Jacob Smits daar respectievelijk moeder af was GELANDE VAN SWERTENBERCH "dewelke van meynighe zijn te reysen naer den lande van Ludicke"

Personen:

RA Antwerpen 2917, 21-2-1635

| JVB-0558-1 |

ANTHONY WOUTER ROMBOUTS verkoopt JAN JANSEN VAN DIETFORT land aan den Stoompeyk

ANTHONIS GEERT SCHOOFS neemt de koop over op 7-8-1635

Personen:

RA Antwerpen 2917, 24-2-1635

| JVB-0559-1 |

ADRIAAN BARTHOLOMEUSEN w. ts debet CORNELIS QUIRIJN WILLEMSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 26-2-1635 Testament

| JVB-0560-1 |

Testament MARGRIET BOLCKMANS weduwe msr PIETER JORDAENS

JACOB CORNELIS HORREWATERS daar moeder af was MAEYKEN dochter vs msr Jordaens, nu ruiter onder de compagnie van kapitein JACQUES

De vier kinderen van comparanten : ANDRIES, JAN, TANNEKEN en het kind van wijlen MICHIEL JORDAENS : MARGRIETE

Personen:

RA Antwerpen 2917, 28-2-1635

| JVB-0561-1 |

JAN AERT FRANCKEN w. ts debet JAN LIPPENS (z.v. JAN)

Personen:

RA Antwerpen 2917, 28-2-1635

| JVB-0562-1 |

AERNOUT CORNELIS AERNOUTS WAEGEMAKERS w. ts debet JAN LIPPENS (d.w.z. JAN) X NAENTIEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 28-2-1635

| JVB-0563-1 |

JAN LIPPENS w. ts akkoord met NIKLAES JAN CLAESSENS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 6-2-1635

| JVB-0564-1 |

CORNELIS JAN HUYBRECHTS BODE de jonge w. Brecht verkoopt PETER JAN OOMS weide tot Popendonk aan de oostzijde van HEYN MUNTS hof

Personen:

RA Antwerpen 2917, 16-3-1635

| JVB-0565-1 |

JAN HENDRIKS DE CROM en JAN ANTHONIS THIJS wonen ts geven uit JAN PETERS BODE te metsen een schouw

Personen:

RA Antwerpen 2917, 28-3-1635

| JVB-0566-1 |

JAN CHRISTIAEN VORSELMANS w. ts verkoopt JAN CORNELISSEN de helft van een beemd op de Donck nevens de dijk (gekocht van JAN ANTHONIS THIJS)

nota 9-3-1644: ELISABETH MICHIEL MICHIELSEN VAN ELSACKER weduwe JAN CHRISTIAEN VORSELMANS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 18-3-1635

| JVB-0567-1 |

JAN CHRISTIAEN VORSELMANS verkoopt GORIS CORNELISSEN halve beemd op de Donk

Personen:

RA Antwerpen 2917, 2-4-1635

| JVB-0568-1 |

ANTHONIS JOCHEMS te Wuustwezel

RA Antwerpen 2917, 4-4-1635

| JVB-0569-1 |

twee stukken over JAN ANTHONISSEN w. ts proces te Antwerpen tegen GIELIS MICHIELSEN

RA Antwerpen 2917, 11-4-1635

| JVB-0570-1 |

ANTHONIS PETER DENIS w. ts verkoopt MATTHIJS GORISSONE zijn helft in rente op goed te Zundert te Wernhout in de Heystrate (tot behoef van de tweede op 9-7-1622 opgedrage1 voor schepenen van Rijsbergen)

Personen:

RA Antwerpen 2917, 28-4-1635

| JVB-0571-1 |

MAEYKEN PETER MEEUS GOOSSEN (moet zijn Groessen) jonge dochter oud 29 j. met PIETER VALENTIJNS haar voogd ... land te Zundert tot Klein Meerbergen

Personen:

RA Antwerpen 2917, 9-5-1635

| JVB-0572-1 |

Sint Bernaardsabdij verhuurt MARTEN (moet zijn Melsen) JACOB BEVERS wonende te Zundert in Klein Popendonk, een hoymade oft bempt opt Meulenbos

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-6-1635

| JVB-0573-1 |

BERNARD PETERS VAN AKEN ts debet MARGRIET LAUREYS LOEKERS weduwe JAN OOM JANSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-7-1635

| JVB-0574-1 |

NIKLAES IMBRECHTS wonende tSant ter Buyten als voogd der wezen van GERARD IMBRECHTS, machtigt ADRIAAN LUYCKS wonende te Loenhout te ontvangen van de kinderen en erfg wijlen BERNARD RAETS tot Wuustwezel

Personen:

RA Antwerpen 2917, 23-7-1635

| JVB-0575-1 |

PETER JAN ENGELEN w. Wuustwezel debet ADRIAAN SIMON KEESSELMANS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 26-7-1635

| JVB-0576-1 |

op verzoek van STEVEN LAUREYS WOUTER ROMBOUTS getuigen AERT ANTHONIS AERTS, ANTHONIS PETER DENIS, CORNELIA CORNELIS GOOSSENS en PIETER ANTOON ROMBOUTS dat zij op 15 Juli "sittende op eene gracht achter de schole beneffens PETER JANS VAN DAELE die ruzie had met requirant

Personen:

RA Antwerpen 2917, 26-7-1635

| JVB-0577-1 |

PIETER HENDRIKS VAN STAEYEN 88j X MARGRIET VAN DER MUNTEN 85j

getuigen over dezelfde zaak, dat Steven Rombouts voormeld schoenmaker, in hun huis gewoond heeft achter de kerk, zijn vrouw met naaien en winkel houden hun generende dat zij sober in leven waren

Personen:

RA Antwerpen 2917, 5-8-1635

| JVB-0578-1 |

JAN CORNELIS GORIS in naam van sgr. JASPAR DE HAZE gezeten te Antwerpen verkopen GERARD SEVEREYNS wonende Meer, twee bossen naasteen opten Aert onder Minderhout ,gekomen van HENDRIK BUYCK

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-8-1635

| JVB-0579-1 |

JAN JOOS (moet zijn Jan) VAN DIETFORT ts verkoopt MATTHIJS CHRISTIAEN RAETS zijn woonhuis tot Nedervenne, gekomen bij scheiding en deling van broers en zusters

Personen:

RA Antwerpen 2917, 13-8-1635

| JVB-0580-1 |

ANTHONIS GEERT SCHOOFS ts debet PETER ANTOON WOUTER ROMBOUTS ter saecke van erfpenningen van land omtrent de molen aen den Stompdeyck

Personen:

RA Antwerpen 2917, 3-9-1635

| JVB-0581-1 |

FRANS RONDEEL pastoor ts verklaart dat MICHIEL VAN ELSACKER als voogd der wezen van +JAN EMPSENS moet onderhouden het veken hangende voor het Papenstraatje ts aan de oude pastorij

Personen:

RA Antwerpen 2917, 23-9-1635

| JVB-0582-1 |

ANTHONIS GOOSSENS w. Brecht transporteert ANTHONIS PRINCEN de huur van hoeve te Brecht Overhoek

Personen:

RA Antwerpen 2917, 25-9-1635

| JVB-0583-1 |

KATELIJNE weduwe CORNELIS STOOPS met ANTHONIS PRINCEN voogd ontv. obligatie tharen behoeve van MATTHEUS PETER ARNOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 25-9-1635

| JVB-0584-1 |

MATTHEUS PETER ARNOUTS ts debet KATELIJNE weduwe PETER STOOPS nota 21-2-1636 : zelfde Katelijne geassisteerd met PIETER ANTHONIS ROMBOUTS haar zwager (schoonzoon) en JAN MARIJNIS ook als zwager (ook schoonzoon) verklaart dat zij op 11-12-1628 verkocht aan GORIS CONINCKS te Hoogstraten, gecalengierd met JAN en ADRIAAN CORNELIS STOOPS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 21-11-1635 Testament

| JVB-0585-1 |

Testament JAN ANTHONIS THIJS WAGEMAKER X JENNEKEN CORNELIS PETER NOUTS beiden van wettige geboorte wonen Loenhout, haar twee kinderen MARCUS en MARGRIET BARTHOLOHEUSEN DAST

Personen:

RA Antwerpen 2917, 22-10-1635

| JVB-0586-1 |

PETER HENDRIKS VAN STAEYEN X MARGRIET verhuren ANTHONIS STOFFELS VAN AERDE een huis

Personen:

RA Antwerpen 2917, 25-10-1635

| JVB-0587-1 |

WOUTER JANSEN VAN TILBORG X GEERTRUY LUCAS MAES wonen te Ossendrecht verklaren dat WOUTER JAN WOUTER ROMBOUTS aan hem koren leverde

Personen:

RA Antwerpen 2917, 7-11-1635

| JVB-0588-1 |

JAN PETER JORIS w. ts debet STAES DIERICKS

Personen:

RA Antwerpen 2917, 15-11-1635

| JVB-0589-1 |

MATTHIJS CHRISTIAEN VORSELMANS ts verhuurt CORNELIS STOFFELS VAN AERDE zijn stede ter Beke

Personen:

RA Antwerpen 2917, 15-11-1635

| JVB-0590-1 |

PETER VAN STAEYEN X MARGRIET VERMUNTEN ts verhuren ANTHONIS STOFFELS VAN AERDE hun stede aan de kerk

Personen:

RA Antwerpen 2917, 16-11-1635

| JVB-0591-1 |

GORIS CORNELISSEN w. ts verkoopt NIKLAES CORNELISSEN WAGEMAKER zijn huis aan de kerk

Personen:

RA Antwerpen 2917, 27-11-1635

| JVB-0592-1 |

ADRIAAN THOMAS VAN AKEN verkoopt GORIS CORNELISSEN stede op de Donk

Personen:

RA Antwerpen 2917, 19-11-1635

| JVB-0593-1 |

JAN PETERS BODE w. ts debet MARGRIET LAUREYSSEN LOECKERS weduwe JAN OOMS JANSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 20-11-1635

| JVB-0594-1 |

GEERTRUYD CORNELIS WILLEMS X DIONIJS JAN NIJS VAN TICHELT wonen Loenhout. Hij gaat te Hoogstraten in haar naam transporteren MATTHIJS MATHIJSSEN wonende tot Groot Eyssel onder Meerle, haar deel in beemd tot Meer geërfd van haar grootmoeder ELISABETH MATHIJSSEN in haar testament ten behoeve KATELIJNE MATHIJSSEN en de kinderen van JAN MATHIJSSEN

Personen:

RA Antwerpen 2917, 26-11-1635

| JVB-0595-1 |

PIETER HENDRIKS VAN STAEYEN X MARGRIET VERMUNTEN w. ts verkopen GORIS CORNELISSEN hun hofstede eertijds gekomen van GEERT VAN CLOOT tot Loenhout aan den heuvel achter de doelen

Personen:

RA Antwerpen 2917, 3-1-1635

| JVB-0596-1 |

MATTHIJS CHRISTIAEN RAETS debet JAN NIJS VAN TICHELT JANSEN welke penningen vs Jan ontvangen heeft van JACOB zijn broeder, van erfpenningen zijner overleden ouders

Personen:

RA Antwerpen 2917, 8-12-1635

| JVB-0597-1 |

HUYBRECHT JAN NIJS VAN TICHELT w. ts debet zijn broer JAN JAN NIJS VAN TICHELT van penningen aan hun broer JACOB

kwijtschrift 15-5-1637 : QUIRIJNTKEN huisvrouw van JAN JAN NIJS VAN TICHELT

Personen:

RA Antwerpen 2917, 12-12-1635

| JVB-0598-1 |

CORNELIA HUYBRECHT BODE X FRANS GEERTSEN VAN DER BUYTEN wonen ts verkopen HENDRIK HENDRIKS meulder land op de Meulenacker

Personen:

RA Antwerpen 2917, 16-12-1635

| JVB-0599-1 |

Alimentatieakkoord CORNELIS JAN NEEFS ter eenre, HUYBRECHT JAN NEEFS voor hemzelf, JAN CORNELIS GORIS als toeziener der wezen JAN JAN NEEFS en HENDRIK GEERTS VAN DER BUYTEN als momber van kinderen van GORIS ANTOON GORIS X +HEYLTIEN JAN NEEFS ter andere, onderhouden DINGENE weduwe JAN NEEFS hun moeder

Personen:

RA Antwerpen 2917, 17-12-1635

| JVB-0600-1 |

DIONIJS ADRIAAN LAUREYS VAN AKEN X MARIA JAN DIETFORTS gezeten ter Eycke te Wuustwezel verkopen AERT ANTHONIS AERTS "Pachtersland" te Nedervenne

Personen:

RA Antwerpen 2917, 23-12-1635

| JVB-0601-1 |

KATELIJNE MATTHIJS JANSEN X JAN MATTHIJS SWEERTS w. Brecht heeft testament gemaakt voor onderpastoor JAN OOMS te Brecht op 21 mei ml.

Personen:

RA Antwerpen 2917, 29-12-1635

| JVB-0602-1 |

MAEYKEN JAN KEESSELMANS weduwe CHRISTIAEN VAN NUYNHEM met voogd MATTHEUS PETER ARNOUTS w. ts transporteren ENGEL ANTHONIS WACKER en haar nakomelingen 1/3 in 1/6 als haar competerende zijn van haar moeder +MAEYKEN GOVAERTS VAN YPEREN in stede tot Wuustwezel omtrent de Plaetse aldaar, toebehoort hebbende wijlen WILLEM HUYBS en nu diens kinderen

Personen:

RA Antwerpen 2917, 29-12-1635

| JVB-0603-1 |

PETER ANTHONIS WOUTER ROMBOUTS ts verhuurt PETER GIELIS MICHIELSEN zijn huis aan de kerk

Personen:

RA Antwerpen 2918, 2-1-1636

| JVB-0604-1 |

JAN VAN OSTAEYEN voor hemzelf en zijn voorkinderen daar moeder af ... JAN OOMS akker "het Straethof" ter Beke

Personen:

RA Antwerpen 2918, 6-1-1636

| JVB-0605-1 |

DIELIS DE VISSCHERE schepen Hoogstraten over geschil GABRIEL COOPMANS en ADRIAAN BLIJENS

RA Antwerpen 2918, 12-1-1636 Staat en inventaris sterfhuis

| JVB-0606-1 |

Staat en inventaris sterfhuis KATELIJNE TAEYMANS weduwe CORNELIS WIERICKS op verzoek ADRIAAN JANSEN en zijn zuster LISKEN JANSEN woont Brecht

Personen:

RA Antwerpen 2918, 14-1-1636

| JVB-0607-1 |

ARNOUT CORNELIS ARNOUTS WAGEMAKER w. ts verkoopt PETER CORNELIS ARNOUTS WAGEMAKER zijn broer zijn huis

Personen:

RA Antwerpen 2918, 14-1-1636

| JVB-0608-1 |

ADRIAAN CORNELIS VAN HULTEN X MAEYKEN JAN HUYBEN w. Loenh. debent PETER JAN OOMS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 15-1-1636

| JVB-0609-1 |

ANTHONIS STOFFELS VAN AERDE X MAGDALENA MICHIELS VAN ELSACKER verkopen HENDRIK GEERTSEN VAN DER BUYTEN 2/3 in huis "het Schalienhuys" in den Huffel

Personen:

RA Antwerpen 2918, 24-1-1636

| JVB-0610-1 |

PETRUS SWERTINS te Hoogstraten met SEBASTIAEN VERMEERE secretaris aldaar naar Brussel geweest om te getuigen over geschil NIKLAES BUYENS en heer LAUREYS COPPIN en NIKLAES BUYENS, twee stukken

RA Antwerpen 2918, 27-1-1636

| JVB-0611-1 |

HENDRIK en PIETER JAN ENGELEN, ANTHONIS JAN ROMMENS en ANTHONIS LAUREYS ROMBOUTS ter eenre verkopen GORIS CORNELISSEN land "de Heemacker" op de Meulenacker

Personen:

RA Antwerpen 2918, 28-1-1636

| JVB-0612-1 |

JAN HENDRIKS VAN CUYCK w. Wuustwezel debet WILLEM VAN DEN LANGENBERG

Personen:

RA Antwerpen 2918, 9-2-1636

| JVB-0613-1 |

ABRAHAM JAN DIELISSEN en LENAERT CORNELIS SCHOENMAKERS X ELISABETH JAN DIELISSEN, JAN AERTSEN X PEERKEN JAN CORNELIS WIERICKS, ADRIAAN LENAERT MENTS als voogd van twee wezen JAN CORNELIS WIERICKS, CORNELIS en LENAERT JAN CORNELIS WIERICKS samen vervangende SEBASTIAEN JANS DE BACKER X TANNEKEN JAN CORNELIS WIERICKS als erfgenamen van wijlen CORNELIS WIERICKS X KATELIJNE TAEYMANS

kwijtschrift 27-6-1637: JACOB VERDIJCK als voogd der w.w. Wijlen ELISABETH JANS DIELISSEN X LENAERT SCHOENMAKERS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 17-2-1636

| JVB-0614-1 |

PIETER CORNELIS AERNOUTS WAGEGEMAKER w. ts verkoopt DIONIJS PETER DENIS een hoymade opt Hoogbos (gekocht van MARIA CORNELIS VAN DONGEN)

Personen:

RA Antwerpen 2918, 22-1-1636

| JVB-0615-1 |

SUSANNA IJSENDONCK met voogd PETER JAN NIJS VAN TICHELT verhuurt ADRIAAN ANTHONISSEN VAN BAEL haar stede te Klein Nedervenne

Personen:

RA Antwerpen 2918, 22-1-1636

| JVB-0616-1 |

ADRIAAN ANTHONIS VAN BAEL wonende te Brecht verkoop CORNELIS PETER JOOS 1/4 in goederen die eerstg. met zijn broers en zuster bij wijlen hun moeder KATELIJNE ANTHONISSEN gelegen Nedervenne in den Pothoek

Personen:

RA Antwerpen 2918, 31-1-1636

| JVB-0617-1 |

CORNELIS BROOMANS w. ts op verzoek van JAN JANSEN VAN DIETFORT ruiter te Bergen op Zoom verklaart dat eerstg. over een jaar geweest tot Antwerpen in de herberg "den Tennen Pot" waar was CORNELIS ADRIAANS VAN AKEN, dat er kwam GEERT DE CLEERMAKER wonende Achtel bij Hoogstraten met N.N. over paardenverkoop

Personen:

RA Antwerpen 2918, 26-2-1636

| JVB-0618-1 |

DIONIJS ADRIAAN VAN AKEN w. tot Eycke onder Wuustwezel verkoopt HENDRIK GEERTSEN VAN DER BUYTEN zijn huis te Nedervenne

Personen:

RA Antwerpen 2918, 3-2-1636

| JVB-0619-1 |

ANTHONIS PETER DENIS w. ts debet ANTHONIS LAUREYS WOUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 25-2-1636

| JVB-0620-1 |

PETER JANS VAN DALE X JENNEKE ADRIAAN MATTHEUSSEN ts verkopen MATTHEUS ADRIAAN MATTHEUSSEN zijn zwager het vijfde deel in stede ts beerenstraat, getuige JACOB ADRIAAN MATTHEUSSEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 29-2-1636

| JVB-0621-1 |

CORNELIS JANS VAN DIETFORT w. ts verkoopt CORNELIS PETER DENIS zijn schoonvader een paard

Personen:

RA Antwerpen 2918, 29-2-1636 Testament

| JVB-0622-1 |

Testament CORNELIS JANS VAN DIETFORT X NEELTIEN CORNELIS PETER DENIS heeft een derde, de andere 2/3 MATTHIJS CHRISTIAEN VORSELMANS en de kinderen van PETER CHRISTIAEN VORSELMANS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 29-2-1636

| JVB-0623-1 |

dezelve verkoopt ANTHONIS LAUREYS ROMBOUTS land in Hechthakker. Op 24-4-1636 bekent ANTHONIS JANS VAN DIETFORT in naam van zijn broer CORNELIS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 1-3-1636

| JVB-0624-1 |

ANTHONIS PETER DENIS verkoopt ANTHONIS LAUREYS WOUTER ROMBOUTS land eertijds gekomen van LISKEN QUIRIJN JOOS in de Steechde, O LAUREYS WOUTER ROMOOUTS Z SIMON KEESELNAN erfgenamen W HENDRIK JAN ENGELEN N PETER GEERT VAN DER BUYTEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 1-3-1636

| JVB-0625-1 |

CORNELIS JANS VAN DIETFORT ts verkoopt PETER ANTHONIS WOUTER ROMBOUTS een hofstede JAN WILLEMS hofstede te Nedervenne O PETER JAN ENGELEN Z weduwe CORNELIS PHILIPS W straat N JAN VAN DALE erve

Personen:

RA Antwerpen 2918, 1-3-1636

| JVB-0626-1 |

dezelve verkoopt CORNELIS PETER DENIS heiveld

Personen:

RA Antwerpen 2918, 1-3-1636

| JVB-0627-1 |

HENDRIK GEERTS VAN DER BUYTEN verkoopt ANTHONIS JAN NOUTS huis dat de eerste gekocht heeft van DIONIJS ADRIAANS VAN AKEN te Nedervenne

Personen:

RA Antwerpen 2918, 2-3-1636

| JVB-0628-1 |

CORNELIS JANS VAN DIETFORT zie vorige

Personen:

RA Antwerpen 2918, 20-3-1636

| JVB-0629-1 |

JACOB JAN NIJS VAN TICHELT w. ts verhuurt NIKLAES JAN CLAESEN zijn huis in beerenstraat aent Hasenblock

Personen:

RA Antwerpen 2918, 2-5-1636

| JVB-0630-1 |

JAN CORNELIS PETER MERTENS w. ts debet NIKLAES GORISSEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 27-3-1636

| JVB-0631-1 |

LUCAS VAN DEN WIJNGAERDE poorter te Antwerpen wonende in "den Hollantschen Thuyn" debet FRANS GEERTS VAN DER BUYTEN wonende Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2918, 19-5-1636

| JVB-0632-1 |

ANTHONIS JANS VAN DIETFORT in naam van zijn broer JAN verhuurt ANDRIES LAUREYS ROMBOUTS land op Meulenacker

Personen:

RA Antwerpen 2918, 20-6-1636 Testament

| JVB-0633-1 |

Testament HUYBRECHT JAN NEEFS jongman ziek liggende

CORNELIS zijn broer X MARGRIET ...

Personen:

RA Antwerpen 2918, 8-7-1636

| JVB-0634-1 |

JAN VAN OSTAEYEN w. ts debet FRANS CHRISTIAEN VORSELMANS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 9-7-1636

| JVB-0635-1 |

MARGRIET VERMUNTEN X +PETER VAN STAEYEN ts verhuurt JAN ABRAHAMS haar kamer

Borg : ADRIAAN PETERS VAN AKEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 26-8-1636

| JVB-0636-1 |

CORNELIE PETER BODE X BERNARD PETERS VAN AKEN ts ontv. van vrouwe KATELIJNE LEONORA vrouwe tot Loenhout, rente op stede in de caterstraat "Vorselmansstede" en "JAN PIETERS stede"

Personen:

RA Antwerpen 2918, 18-9-1636

| JVB-0637-1 |

ANTHONIS PRINSEN ts verhuurt JAN PETERS VAN BREDA land naast zijn huis aan heuvel

Personen:

RA Antwerpen 2918, 21-9-1636

| JVB-0638-1 |

JACOB JAN NIJS VAN TICHELT X NAENKEN JAN LIPPENS verkopen JAN LIPPENS erve in de beerenstraat, inwoner CLAES JAN CLAESSEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 30-9-1636

| JVB-0639-1 |

MARTEN JAN DEURENS, Zundert, verhuurt JAN ADRIAENSEN wonende te Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2918, 13-10-1636

| JVB-0640-1 |

msr ANDRIES JORDAENS secretaris Loenhout verklaart dat hij CORNELIS BOTERSCHOT schout te Brecht niet meer begeert te dienen

Personen:

RA Antwerpen 2918, 18-11-1636

| JVB-0641-1 |

GERARD ADRIAAN GEERTSEN en MELCHIOR PETER BRUGMANS wonen te Brecht getuigen voor TANNEKEN JAN CORNELISSEN X LENAERT ADAM COECK, hebben met haar geweest ten huize van JACOB VAN DEN VLEUTEN secretaris Brecht, Lenaert Coeck was gevangen geweest

Personen:

RA Antwerpen 2918, 24-11-1636 Peerdmangelinge

| JVB-0642-1 |

Peerdmangelinge ANTHONIS PRINSEN w. aan heuvele mangelt ADRIAAN DECKERS, Adriaan moet steen leveren voor huis

Personen:

RA Antwerpen 2918, 27-11-1636 Testament

| JVB-0643-1 |

Testament NIKLAES VAN DER SACKEN jongman (z.v. PAUWEL)woont Hoogstraten, aan MAEYKEN de dochter van JAN PEETERS zijn testateurs neve

ELISABETH VAN SON (d.v. NIKLAES) zijn moeder

Personen:

RA Antwerpen 2918, 8-12-1636

| JVB-0644-1 |

JAN NIJS VAN TICHELT JANSSONE X QUIRIJNKEN ANTHONISSEN wonen ts verhuren WOUTER JAN WOUTER ROMBOUTS hun huis in de Plaetse

Personen:

RA Antwerpen 2918, 30-12-1636

| JVB-0645-1 |

MATTHIJS JAN OOMS w. ts debet JASPAR KINSCHOT w.Rijkevorsel

Personen:

RA Antwerpen 2918, 30-11-1636

| JVB-0646-1 |

JAN VAN OSTAEYEN w. ts debet JASPAR VAN KINSCHOT w. Rijkevorsel

Personen:

RA Antwerpen 2918, 30-12-1636

| JVB-0647-1 |

ANTHONIS GOOSSENS en JACQUES VAN DOREN wonen Brecht getuigen voor de huisvrouw van LENAERT ADAM COECK

Personen:

RA Antwerpen 2918, 31-12-1636

| JVB-0648-1 |

CORNELIS JAN CORNELIS WIERICKS ts verkoopt ADRIAAN LENAERT MENTS zijn deel in stede te Loe nhout op hesselinck van zijn zijn moeder, zijn broer LENAERT J.C. WIERICKS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 31-12-1636

| JVB-0649-1 |

JAN HENDRIKS DE CROM w. ts uit naam zoon CORNELIS debet JASPAR VAN KINSCHOT

Personen:

RA Antwerpen 2918, 2-1-1637

| JVB-0650-1 |

MARGRIET BOLCKMANS weduwe msr PETER JORDAENS met zoon JAN ontv. van ANDRIES VERRIJT

Personen:

RA Antwerpen 2918, 2-1-1637

| JVB-0651-1 |

MARIA VOORSPOELS weduwe CORNELIS VAN NIEUWENHUYSE woont ts verklaart dat GABRIEL HENDRIK VAN DER BUETEN wijlen getrouwt hebbende ANTONIA dochter van eerstg. gelost had een akker "den Meerbolck"

Personen:

RA Antwerpen 2918, 15-1-1637

| JVB-0652-1 |

STAES DIERICKS verhuurt CHRISTIAEN PETER JORIS huis aan het Oosteneinde

Personen:

RA Antwerpen 2918, 19-1-1637

| JVB-0653-1 |

ADRIAAN JAN HUYBEN w. ts debet CORNELIS ROMBOUTS als momber en ADRIAAN LENAERT MENTS als toeziener der wezen van JAN JOOS ROMBOUTS X +MARIA LENAERT MENTS

kwijtschrift 25-10-1649 : WILLEM ADRIAAN BARTHOLOMEUSEN X TANWEKEN JAN JOOS ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 19-1-1637

| JVB-0654-1 |

HUYBRECHT JAN HUYBEN ts debet CORNELIS ROMBOUTS w. Gierle

Personen:

RA Antwerpen 2918, 3-2-1637

| JVB-0655-1 |

HENDRIK PETER HENDRICKS ts verkoopt ADRIAAN JAN VAN MIEROP (moet zijn Jan Adriaen ?) zijn huizinge in den Huffele, 0 de kinderen ANTOON WOUTERS erve Z JAN ANTHONY THIJS W de pastorij N straat

Personen:

RA Antwerpen 2918, 27-2-1637

| JVB-0656-1 |

dezelfde debet MATTHIJS JANSEN HOEVENAER als voogd van nakinderen JAN HUYBRECHTS BODE de jonge, borg : MICHIEL JORDAENS

kwijtschrift 26-2-1636: HENDRIK JAN HENDRICKS X JENNEKE JAN HUYBRECHTS BODE

Personen:

RA Antwerpen 2918, 27-1-1637

| JVB-0657-1 |

NIKLAES SEGERS debet ANTHONIS GEERT SCHOOFS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 5-2-1637

| JVB-0658-1 |

ADRIAAN VAN HULTEN ts debet ADRIAAN JAN HUYBS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 10-2-1637

| JVB-0659-1 |

MATTHIJS GOOSSENS de jonge ts geeft macht ADRIAAN DECKERS om steen te bakken op zijn grond

Personen:

RA Antwerpen 2918, 19-2-1637

| JVB-0660-1 |

ADRIAAN ANTHONIS STRAETMANS voogd der wezen van +MARTEN ANTHONIS STRAETMANS machtigt PETER HUYBRECHTS wonende te Hoogstraten te ontvangen obligatie als PETER WILLEMS VAN LISHOUT wnde Ruckven

Personen:

RA Antwerpen 2918, 18-2-1637

| JVB-0661-1 |

JACQUES VAN DER VEKEN secretaris tot Beerse voor hem zelf en sterk over medeconsorten met MATTHEUS PETER ARNOUTS over rente op landen te Hechtel

Personen:

RA Antwerpen 2918, 2-3-1637

| JVB-0662-1 |

EMERENTIA MERTEN JORIS X JAN PETERS VAN BREDA verkopen PETER MEEUSEN w. sint Job in tGoor hun deel in 1/6 geërfd van wijlen TANNEKEN MERTEN TAEYMANS daar moeder af was KATELIJNE MERTEN JORIS,in heide onder Westmalle,Zoersel sint Antonius

kwijtschrift 15-3-1647: CORNELIS JANSEN DE CROM X MARGRIET JAN AERTS weduwe JAN PETERS VAN BREDA verklaart dat DIELIS HENDRICKS gezeten tot Brecht X de weduwe van PETER MEEUSSEN heeft gekweten

Personen:

RA Antwerpen 2918, 9-3-1637

| JVB-0663-1 |

NIKLAES CORNELISSEN WAGENMAKER X KATELIJNE PETERS VAN BREDA w. ts verkoopt HENDRIK PETER HENDRICKS land gekomen van JAN VAN VOORSPOEL aan Haesbroeck

Personen:

RA Antwerpen 2918, 14-3-1637

| JVB-0664-1 |

CORNELIS JANSEN VAN DIETFORT tegenwoordig ruiter te Bergen op Zoom, kocht van broer PETER stede eertijds gekomen van HANNEN WILMS en lestmael van wijlen JAN VAN DIETFORT scomparanten vader te Nedervenne

Personen:

RA Antwerpen 2918, 18-3-1637

| JVB-0665-1 |

ADRIAAN LENAERT MENTS w. ts debet ANTHEUNIS GEERT SCHOOFS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 20-3-1637

| JVB-0666-1 |

GORIS CORNELISSEN ts debet ANTHONIS PRINCEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 25-3-1637

| JVB-0667-1 |

JAN CORNELIS DOMUS w. Klein Zundert transporteert ANDRIES JORDAENS secretaris Loenhout rente op stede op de Donk gekomen van CORNELIS COOUWENBERCHS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 22-3-1637

| JVB-0668-1 |

CORNELIS GORIS THIENEMANS oudburgemeester Hoogstraten zie 410

RA Antwerpen 2918, 25-3-1637

| JVB-0669-1 |

CORNELIS zoon van JAN HENDRIKS DE CROM met MICHIEL VAN ELSACKER w. ts debet zijn vader tot behoef van HENDRIK GEERTSEN VAN GILSE X ANNEKE HENDRIKS DE CROM

kwijtschrift 17-1-1652 : AERT VAN GILSE ...

Personen:

RA Antwerpen 2918, 26-3-1637

| JVB-0670-1 |

KATELIJNE PEETERS VAN BREDA X NIKLAES CORNELISSEN WAGEMAKER w. ts ontvangen van zekere personen te Antwerpen

Personen:

RA Antwerpen 2918, 31-3-1637

| JVB-0671-1 |

JAN MARIJNISSEN voor hemzelf en in naam van zijn huisvrouw BARBARA CORNELIS STOOPS ts verkopen MATTHEUS PETER ARNOUTS zijn stede te Heecht

Personen:

RA Antwerpen 2918, 31-3-1637

| JVB-0672-1 |

HENDRIK JAN HENDRICKS w. Brecht X JENNEKE JAN HUYBRECHTS BODE de jonge debent MATTHIJS JANSEN HOEVENAER

Personen:

RA Antwerpen 2918, 31-3-1637

| JVB-0673-1 |

ADRIAAN CORNELISSEN was met consorten 24-9-1636 te Hove over dienstzaken met gemeente Brecht

RA Antwerpen 2918, 29-3-1637

| JVB-0674-1 |

MARIA VOORSPOELS weduwe CORNELIS VAN NIEUWENHUYSEN sekretaris Loenhout en ANTONIA CORNELIS VAN NIEUWENHUYSEN haar dochter wonen Loenhout verklaren op verzoek van PETER CORNELIS DENIS MEEREN wonende te Ginneken dat tijdens het beleg van Breda (nota: 1624/1625) alhier was gevlucht een jongman LENAERT CLEYSSEN en gelogeert ten huize wijlen JAN EMPSEN alwaar Lenaert geheel ziek was geworden. CORNELIS DENIS MEEREN met zijn huisvrouw HENDRIKSKEN ouders van requirant dienden er dewelke waren gevlucht. Cornelis stierf nadien op het kasteel en zijn vrouw stierf wat later Ginneken

Personen:

RA Antwerpen 2918, 4-4-1637

| JVB-0675-1 |

PETER CORNELIS AERNOUTS WAEGEMAKER debet PETER JAN OOMS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 6-4-1637 Bestuurszaken

| JVB-0676-1 |

Bestuurszaken, de notaris begeeft zich op verzoek JACOB LENAERTS VERSCHUEREN en ANDRIES ANTHONIS HEUFKENS wonen Brecht naar Brecht in presentie JAN PETER BRUGMANS en PETER FLOREN als getuigen aan de persoon van NIKLAES WAECHMANS en JACOB VAN DER VLEUCHT (moet zijn Vleuten) secretarissen aldaar

Personen:

RA Antwerpen 2918, 17-4-1637

| JVB-0677-1 |

NIKLAES SEGERS w. ts debet ANTHONIS GEERTSEN SCHOOFS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 8-4-1637

| JVB-0678-1 |

Inwoners van Zundert: JACOB MARIJNIS BEVERS, GERARD ANDRIESEN uit naam van zijn zoon ANTHONIS, JAN HENDRICKS, ADRIAAN CLEYSSEN, CORNELIS GOMMERS, JACOB SYMONS en PIETER ADRIAENSEN sterk voor JAN en CORNELIS BEVERS, JAN GIJSBRECHTS, JACOB & WILLEM HENDRICKS gebroeders, JAN & ADRIAAN SYMONS, JAN CLEYSSEN, LANBRECHT ROMBOUTS in proces tegen CORNELIS CHRISTIAENS VAN WECHELEN w. Zundert, ter zake van bier dat te vastenavond ten huize van CORNELIS PIETER VAN AERDE hebben uitgetrokken

RA Antwerpen 2918, 30-4-1637

| JVB-0679-1 |

ROMBOUT WOUTER ROMBOUTS w. ts debet GORIS ROMBOUTS en WOUTER ROMBOUTS zijn zoon. Getuige WOUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 30-4-1637 Akkoord over bestuurszaken

| JVB-0680-1 |

Akkoord over bestuurszaken ADRIAAN PETER JANS collecteur van Loenhout en opvolger PIETER VAN ELSACKER

Personen:

RA Antwerpen 2918, 1-5-1637

| JVB-0681-1 |

CORNELIS JANS DE BACKER w. Loenhout debet HENDRIK JAN ENGELEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 1-5-1637

| JVB-0682-1 |

MERTEN JAN DEURENS VAN HUYSEN wonende te klein Zundert verkoopt JAN ANTHONIS THIJS een zolder met stijlen en balken in de kerk van Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2918, 18-5-1637

| JVB-0683-1 |

PIETER MEEUS w. ts debet BARTHOLOMEUS PETER MEEUSSEN zijn zoon

Personen:

RA Antwerpen 2918, 27-5-1637

| JVB-0684-1 |

ANTHONIS PRINSEN ts verkoopt HENDRIK GEERTSEN VAN DER BUYTEN zijn moergronden achter de Tongelberch

Personen:

RA Antwerpen 2918, 25-5-1637

| JVB-0685-1 |

MARIA JAN JOOSTEN X GORIS CORNELISSEN verkopen MICHIEL JAN VAN ELSACKER land in Steechde Z MATTHIJS PETER ARNOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 29-5-1637

| JVB-0686-1 |

CORNELIS PETER CORNELISSEN w. Wuustwezel debet HENDRIK GEERTS VAN DER BUYTEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 20-6-1637

| JVB-0687-1 |

PIETER JACOBS w. Put onder het markiezaat van Bergen debet PIETER JANS VAN DAELE

Personen:

RA Antwerpen 2918, 27-6-1637

| JVB-0688-1 |

Gebroeders CORNELIS en LENAERT JAN WIERICKS w. ts debent ADRIAAN JAN DIELIS w. Brecht over uitkoop van achtergelaten goederen van wijlen CORNELIS WIERICKS en KATELIJNE TAEYMANS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 27-6-1637

| JVB-0689-1 |

SEBASTIAAN JANS DE BACKERE w. ts debet ADRIAAN JAN DIELIS w.Brecht, borg: JAN AERTSEN w.ts

Personen:

RA Antwerpen 2918, 11-8-1637

| JVB-0690-1 |

CORNELIS en ANTHONIS PETER DENIS broers ts voeren hun broer DIONIJS naar Geel

Personen:

RA Antwerpen 2918, 27-8-1637

| JVB-0691-1 |

KATELIJNE WOUTER LENAERT DIERICKS X +CORNELIS JAN HERMANS verkopen PIETER ANTHONIS WOUTER ROMBOUTS haar schoonzoon haar deel in stede tot Gastel onder Baerle die tegenwoordig bezittende zijn ADRIAAN CORNELIS HERMANS en JACOB PETER VAN CAMPEN haar zoon en schoonzoon

Personen:

RA Antwerpen 2918, 19-9-1637

| JVB-0692-1 |

ANTHONIS JANSEN w. Brecht verkoopt CORNELIS AERTS wonende te Ekeren een paard

RA Antwerpen 2918, 4-9-1637 Testament

| JVB-0693-1 |

Testament PETER GEERTSEN VAN DER BUYTEN X MARIA PETERS VAN STAEYEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 26-9-1637 Testament

| JVB-0694-1 |

Testament MARIA ANTHONIS AERTSEN X PIETER DIELIS MICHIELSEN w. ts van wie JAN en KATELIJNE

Personen:

RA Antwerpen 2918, 8-12-1637

| JVB-0695-1 |

AERT ANTHONIS AERTS ts debet ANTHONIS JANS VAN DIETFORT als voogd der wezen van ADRIAAN PETERS VAN STAEYEN X ANTONIJNE JANS VAN DIETFORT wijlen. CORNELIS JANS VAN DIETFORT

kwijtschrift 11-2-1642: ANTHONIS JANS VAN DIETFORT voogd van DIGNE ADRIAAN VAN STAEYEN, en LAMBRECHT CORNELISSEN meulder X MARGRIET ADRIAANS VAN STEYEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 19-12-1637

| JVB-0696-1 |

ADRIAAN PETERS VAN STAEYEN heeft aangenomen van gemene erfgenamen en kinderen PETERS VAN STAEYEN om hun moeder te onderhouden

Personen:

RA Antwerpen 2918, 24-12-1637

| JVB-0697-1 |

ADRIAAN PETERS VAN STAEYEN, HENDRIK VAN STAEYEN voor hem zelf en toeziener der wezen van THOMAS WEYERS X wijlen ANNA VAN STAEYEN, ELISABETH VAN STAEYEN X ABRAHAM COTEN, MARIA VAN STAEYEN X PETER GEERTSEN VAN DER BUYTEN, MARGRIET VAN STAEYEN, alle kinderen van wijlen PETER VAN STAEYEN en MARGRIET VAN DER MUNTEN weduwe, geassisteerd met HENDRIK HENDRIKS VAN TURNHOUT haar voogd

Personen:

RA Antwerpen 2918, 29-12-1637

| JVB-0698-1 |

HENDRIK HENDRIKSEN VAN DER BUYTEN zo voor hem als last hebbende van ADRIAAN HUYBRECHT VERHEYDEN en de kinderen van JACOB BROUWERS (Broumeels) verhuurt CLAES JAN CLAESSEN stede in de Beerenstraat, vorig huurder LENAERT CORNELIS LENAERTS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 2-1-1638

| JVB-0699-1 |

ADRIAAN LENAERT MENTS debet WILLEM JACOBS VAN OIRSCHOT wonend Achtmaal onder Zundert

Personen:

RA Antwerpen 2918, 12-1-1638

| JVB-0700-1 |

ANTHONIS ADRIAAN NUYTS, ADRIAAN STRAETMANS, CORNELIS JAN WIERICKS, ANTHONIS GUILLIAMS, JAN ANTHONIS THIJS wonen Sneppel ts getuigen op verzoek van de pachters tienden dat het leger van de prins kardinaal was marcherende door Brecht naar Rijsbergen

Personen:

RA Antwerpen 2918, 21-1-1638

| JVB-0701-1 |

ADRIAAN WOUTERS en ADRIAAN GEERTSEN wonen Sneppel op verzoek van tiendepachters in de Beerenstraat over zelfde zaak

Personen:

RA Antwerpen 2918, 6-2-1638

| JVB-0702-1 |

HENDRICK HENDRIKSEN VAN DER BUYTEN verkochten vier jaar geleden wijlen SIMON HENDRIKS VAN DER BUYTEN zijn broer halve stede in Wuustwezel achter de brug, van hun moeder geërfd, machtigt ADRIAAN HUYBRECHTS VERHEYDEN wonende Wuustwezel deze helft op te dragen aan de kinderen van Simon

Personen:

RA Antwerpen 2918, 8-2-1638

| JVB-0703-1 |

JAN ANTHONISSEN VAN DAEL (moet zijn VAN BAEL) w. ts verkoopt CORNELIS PETER JOOS ten behoeve van CORNELIS zijn zoon 1/4 komende van zijn moeder wijlen KATELIJNE ANTHONISSEN tot Nedervenne in pothoek met zijn broers en zusters onverdeeltd, en tegen zijn vader ANTHONIS ADRIAENSEN VAN BAEL

Personen:

RA Antwerpen 2918, 10-2-1638

| JVB-0704-1 |

PETER ANTHONIS WOUTER ROMBOUTS ts verhuurt GORIS CORNELISSEN zijn huis aan het kerkhof

Personen:

RA Antwerpen 2918, 11-2-1638

| JVB-0705-1 |

JAN JAN NIJS VAN TICHELT w. ts debet CORNELIS PETER JOOS als vader van CORNELIS zijn zoon als gehouden van stede aan de kerk

kwijtschrift 11-1-1640: CORNELIS CORNELIS PETER JOOS geassisteerd met JAN JACOBS en JOOS HUYBRECHT JOOS voldaan

Personen:

RA Antwerpen 2918, 11-2-1638

| JVB-0706-1 |

GORIS CORNELISSEN w. ts verhuurt ADRIAAN ANTHONIS VAN BAEL zijn huis omtrent de kerk achter de Doelen, eertijds toebehoort hebbende PETER VAN STAEYEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 11-2-1638

| JVB-0707-1 |

MARGRIET ADRIAAN GORIS AERTSEN (moet zijn KERSTENS) X ADRIAAN LENAERT MENTS w. ts machtigt ADRIAAN VAN DER VLEUTEN secretaris van Brecht te compareren voor schepenen aldaar om te transporteren CORNELIS ADRIAAN GORIS KERSTENS een weide die Margriet van wijlen haar vader toebehoort

Personen:

RA Antwerpen 2918, 16-2-1638

| JVB-0708-1 |

ADRIAAN JAN (moet weggelaten worden) CORNELIS JAN PEETERS MERTENS w. ts debet CORNELIS zijn broer

Personen:

RA Antwerpen 2918, 17-2-1638

| JVB-0709-1 |

CORNELIS ADRIAENSEN te Wuustwezel debet weduwe en kinderen CORNELIS PHILIPS w. Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2918, 17-2-1638

| JVB-0710-1 |

PETER LAMBRECHT JANSEN w. ts verkoopt HUYBRECHT ADRIAENSEN VERMUNTEN zijn goederen komende van zijn ouders tot Beke wezende 1/4

Personen:

RA Antwerpen 2918, 24-2-1638

| JVB-0711-1 |

Op verzoek van ANDRIES NUYTS wonende Klein Zundert, ANTHONIS JAN ROMBOUTS w. Loenhout getuige, verklaart dat hij attestant heeft gehad een dochter KATELIJNE voor vier maand overleden en getrouwd geweest met GERARD WILLEM KERSTENS tegenwoordig wonende te Zundert Weernout. Attestant is voogd der wezen, heeft staat van goed gemaakt in presentie van PIETER BRASPENNINCKS en WOUTER VERGAUWEN schepenen van Weernout. Er zijn bijna zoveel schulden als baten. Voors. Gerard was borg voor erfgenamen jonkvrouv MARIA SUYS.

Personen:

RA Antwerpen 2918, 9-3-1638

| JVB-0712-1 |

JAN ANTHONISSEN VAN BAEL debet CORNELIS PIETER JOOS voor zoon CORNELIS. Verbind zijn deel van moeder verstorven in de Pothoek

Personen:

RA Antwerpen 2918, 26-2-1638

| JVB-0713-1 |

JAN LIPPENS gaf een ton bier voor de compagnie op conditie dat Jan Lippens "Sondach toekomende en acht dagen sal gehout en getrouwt wesen en ingevalle dat denselven Jan alsdan sal gehouwt sijnde sijnde indyen gevalle geloven GORIS CORNELISSEN en HENDRIK HENDRIKS VAN DER BUYTEN elck aenden vs Jan Lippens te gevene een tonne biers ... en heeft NICLAES CORNELISSE hem borg gestelt"

Personen:

RA Antwerpen 2918, 17-3-1638

| JVB-0714-1 |

ANTOON VAN DIETFORT schepen ts en HENDRIK HENDRIKS VAN TURNHOUT meuldere ts verklaren op verzoek van ANDRIES LAUREYS WOUTER ROMBOUTS wonende Loenhout dat het paard door Andries verkocht aan PIETER VAN ENT wonende te Lille alhier ten huize van JAN MEEUSSEN is geveulent

Personen:

RA Antwerpen 2918, 23-3-1638

| JVB-0715-1 |

PIETER DILIS MICHIELSEN X MARIA AERTSENS ANTHONIS ts debet weduwe en erfgenamen PIETER VAN STAEYEN. Verbinden huis aa de kerk dat zij van mij notaris hadden gekocht, en de helft van rente dat zij heffen op goederen van voorkinderen van ADRIAAN PETERS VAN STAEYEN

kwijtschrift 24-3-1641 : MARGRIET PIETERS VAN STAEYEN X WILLEM VAN EECKELEN

6-5-1641 : LISKEN PEETERS VAN STAEYEN X ABRAHAM COTEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 23-3-1638

| JVB-0716-1 |

ADRIAAN VAN STAEYEN, msr HENDRIK VAN STAEYEN, PETER GEERTSEN VAN DER BUYTEN, WILLEM VAN EECKELEN en ABRAHAM JANSEN COOTEN bekenden vier eerste comparanten ontvangen te hebben van Abraham vs uit de eerste paye der kooppenningen van verkochte goeden wijlen PETERS VAN STAEYEN X MARGRRIET VAN DER MUNTEN hun moeder. Peter had legaat gedaan aan dochter MAEYKEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 24-3-1638

| JVB-0717-1 |

PIETER JOOS GILSMANS ts verhuurt JAN PETERS VAN BREDA twee beemdekens

Personen:

RA Antwerpen 2918, 25-3-1638

| JVB-0718-1 |

JAN JOOSTENS JANSSONE ts debet ADRIAAN HENDRIKS VAN GASTEL kwijtschrift 29-9-1651 : STAES DIERICKS causa uxoris mede erfgenaam van ADRIAAN HENDRIKS VAN GASTEL verklaart dat STOFFEL DENISSEN getrowd hebbende de weduwe van JAN JAN JOOSTEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 7-4-1638 drie stukken

| JVB-0719-1 |

PIETER BROOMANS (z.w. LAMBRECHT)ruiter in garnizoen tot Bergen op Zoom verkoopt CORNELIS zijn broer een perceel land ts ter Beke, achter de hof en erve van LENAERT PROOST hem verkoper toekomende bij versterf van ADRIAAN BROOMANS wijlen beide partijen broeders, en nog zijn eerstgenoemde paert in beemd "den Lanen beemd" zuidwaert aan het Molenbos de eerste geassisteerd met momber JAN AERTSEN en ADRIAAN VERMEERE debet MATTHIJS GOOSSENS, heeft aan deze in belening overgegeven het vijfde deel in land het Hoogbuynder op de Beekse akker

Personen:

RA Antwerpen 2918, 7-4-1638

| JVB-0720-1 |

CORNELIA WILLEM JACOB LUYCKS X ANTHONIS PRINCEN Loenhout verkopen JAN PETER HUYBRECHTS ESKENS "daer de voormelde Cornelia moeder af is" hun deel in stede te Cloote te Beckhoven Brecht hebbende 1/3 bij succesie van WILLEM JACOB LUYCKS haar vader

Personen:

RA Antwerpen 2918, 12-4-1638

| JVB-0721-1 |

CORNELIS BROOMANS LAMBRECHTSSONE verkoopt JAN JAN WIERICKS "het Achterste Haverveldeken" op den Hesselinck gekomen van ADRIAAN DE LANGE

Personen:

RA Antwerpen 2918, 6-3-1638

| JVB-0722-1 |

CORNELIS ADRIAENSEN wonende te Ginneken voladan van HENDRIK JAN ENGELEN wonende Loenhout over koop paard

Personen:

RA Antwerpen 2918, 12-5-1638

| JVB-0723-1 |

PAUWELS DIERICKEN w. tot Bavele debet JAN ANTHONIS THIJS wonende Loenhout over koop koe

Personen:

RA Antwerpen 2918, 15-6-1638

| JVB-0724-1 |

MAEYKEN PEETER HUYBRECHT MEEREN 26 of 27 jaar wonende Gastel, machtigt CORNELIS VAN RIJSBROECK secretaris Zundert ... hoe dat JAN ADRIAENSEN en JACOB ROVER ADRIAENSEN haar voogd en toeziener geweest, akkoord hebben gemaakt van afscheid tegen KATELIJN ROMBOUT HENDRIKSdr moeder van eerstg. over de achtergelaten goederen wijlen PETER HUYBRECHT, MEEREN haar vader (zie SB Zundert 12-12-1615)

RA Antwerpen 2918, 2.-6-1633

| JVB-0725-1 |

PETER CORNELIS AERNOUTS wagemaker ts debet PETER JAN OOMS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 26-6-1638

| JVB-0726-1 |

NIJS CORNELIS ADRIAAN DIELS w. ts debet CORNELIS JAN OOMS som geld bij hem comparant ontvangen ten behoeve en als voogd van PETERNELLE AERT GEERT AERTS

getuige ANTHONIS GEERT SCHOOFS

kwijtschrift 24-11-1642: ANTHONIS GORIS CONINCX X PETERNELLE AERT GEERT AERTS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 2-8-1638

| JVB-0727-1 |

HENDRIK GEERTSEN VAN DER BUYTEN w. ts koopt van ANTHONIS PRINSEN boekwey

Personen:

RA Antwerpen 2918, 4-8-1638

| JVB-0728-1 |

DIELIS GIJSBRECHTS en MICHIEL JANSEN w. ts op verzoek van KERSTEN DE BRUYNE, verklaren dat zij hebben gekend ADRIAAN GERITSEN VAN SPANGE moerman geweest zijnde in de Sundertse moerei in wiens gebuurte zij zijn wonende ... verklaart "dat dese was een ruig persoon vaak dronken en in hoerderije buyten sijn huwelijck twee bastaerdkinderen soo men seyde bij sijne meyssens ... en had een afgrijselijke manier van vloeken ... was van den duvel vervolgt ... en is de huysvrouwe van voors Adriaan Geertsen... gekomen ten huyse van KERSTEN DE BRUYNE haeren man soekende"

Personen:

RA Antwerpen 2918, 24-8-1638 Testament

| JVB-0729-1 |

Testament WILLEM DE VISSCHER {MERTENSSONE) X DYMPNA VAN DEN LANGENBERGE (ROELANTSDOCHTER)

Personen:

RA Antwerpen 2918, 1638 Testament

| JVB-0730-1 |

Testament TANNEKEN CHRISTIAEN VERHOFSTAD over 14 jaar oud aan hare moeye KATELIJNE CORNELIS JAN MERTENS X ADRIAAN DECKERS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 31-8-1638 Testament

| JVB-0731-1 |

Testament STIJNTIEN ANTHONIS VAN BERGE weduwe JAN LAUREYS NOUTS van wie ANTHONIS en wijlen LAUREYS JAN NOUTS gehuwd met... van wie ADRIAENTIEN voor hare mondkosten en heeft betaald JAN ROMBOUT WOUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 7-10-1638

| JVB-0732-1 |

ADRIAAN DECKERS ts getuige op verzoek van ELISABET DANIELS X AERT MOONS keteleer "dat over twee maent sij sijn gecomen ten huyse van NICLAES CORNELISSEN WAEGEMAKERS herbergier aan de kerk met JENNEKEN de huysvrouwe van STEVEN LAUREYS ROMBOUTS, en eerstgenoemde gehoord dat Jenneke seyde dat MAGDALENA ANDRIESSENS X HENDRIK HENDRICKS meulder was gekomen tharen huyse ten tijde voors Steven Rombouts was in proces tegen PETER JANS VAN DAELE

HEYLTIEN weduwe AERT JANSEN BLOCKMAKERS

KATELIJNE PETERS VAN BREDA X deselven NIKLAES CORNELIS wagemaker en herbergier

Personen:

RA Antwerpen 2918, 13-10-1638 Testament

| JVB-0733-1 |

Testament STAES DIERICKS X MAEYKEN HENDRIKS VAN GASTEL Getuigen LENAERT HENDRIKS VAN GASTEL en ADRIAAN HENDRIKS VAN GASTEL

Personen:

RA Antwerpen 2918, 24-10-1638

| JVB-0734-1 |

JAN CORNELIS PEETER AERTS transporteert JAN ANTHONIS THIJS WAGEMAKERS obligatie die HENDRIK ADRIAAN BARTHOLOHEUSEN heeft bekent schuldig te zijn aan eerstg. over paard

kwijtschrift 20-12-1648 : MATTHIJS MATTHIJS GOOSSENS als transport hebbende van MERCK BARTHOLOMEUSSEN van HUYBRECHT BODE en van JACOB JACOB LEUNIS (moet zijn KENIS) met name CORNELIS, PETER en MERCK alle erfgenamen van JENNEKEN PETER NOUTS weduwe JAN ANTHONIS THIJS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 20-10-1638

| JVB-0735-1 |

ANTHONIS JOCHEMS w. Wuustwezel was op 2 november ll veroordeeld door de hoofdbank van de bijvang van Lier

RA Antwerpen 2918, 5-11-1638

| JVB-0736-1 |

JAN AERTSEN debet JACOB JANSEN COECK

Personen:

RA Antwerpen 2918, 3-11-1638

| JVB-0737-1 |

mevrouw LOYSE VAN OYENBRUGGE vrouwe van Hofweg, wonende te Groot Zundert machtigt msr JAN (moet zijn JORIS) VAN GYMNICK secretaris der heerlijkheid van Weernout te ontvangen ...

verbind stede aan de Laerheide te Groot Zundert, haar competerende bij testament wijlen jonker ENGELBERT MANDEMAKER VAN LIEDEKERCKE haar zoon 1-6-1637

Personen:

RA Antwerpen 2918, 12-11-1638

| JVB-0738-1 |

JAN ANTHONIS VAN BAEL wonende Loenhout debet CORNELIS PETER JOOS uit naam van zijn zoon CORNELIS ter zake van vlees aan comparant verkocht

kwijtschrift 5-3-1639 : CORNELIS PETER JOOS voldaan van CORNELIS ANTHONIS VAN BAEL

Personen:

RA Antwerpen 2918, 18-11-16.38

| JVB-0739-1 |

JAN LAUREYS JANSEN wonende Brecht debet JAN NIJS VAN TICHELT JANSSONE, borg: CORNELIS PETER JOOS inwoner vs dorp

Personen:

RA Antwerpen 2918, 30-12-1638

| JVB-0740-1 |

MICHIEL MATTHIJS LAUREYS ROMBOUTS w. Brecht verkoopt AERT WOUTER PEETERS beemden "de Quintenbeemden" te Loenhout in Sneppel Getuigen : WILLEM DIELISSEN, PETER JAN OOMS en CORNELIS AERT NOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 24-11-16.38 Testament

| JVB-0741-1 |

Testament TANNEKEN HUYBRECHTS GEERTS weduwe JAN DENIS van wie JAN JAN DENIS, LISKEN JAN DENIS, NIJS en ADRIAAN JAN DENIS, HUYBRECHT JAN DENIS, deze laatste krijgt de helft van haar woning in den Huffel N Huffelaerheide

Personen:

RA Antwerpen 2918, 9-2-16.39

| JVB-0742-1 |

GILLIS DE VISSCHER wnde Oosterhout voor hemzelf en als toeziener van KATELIJNE JAN REYNSDOCHTER moeder af was ANNA DE VISSCHER en uit naam van WILLEM en MARIA DE VISSCHER zijn broer en zuster, moeten ontvangen van JOOS HUYBRECHT JOOS wonende te Brecht

Personen:

RA Antwerpen 2918, 10-1-1639

| JVB-0743-1 |

PIETER DIELIS WILLEMSEN, ADRIAAN JANS DE BACKER X ELISABETH DIELIS WILLEMSEN wonende te Oostmalle stellen aan WILLEM DIELIS WILLEMSEN te procederen tegen de erfgenamen van WOUTER VAN OSTAEYEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 11-1-1639

| JVB-0744-1 |

JAN NAES w. ts debet PETER JAN OOMS, GERARD VAN CLOOT, de weduwe en kinderen MATTHIJS JAN OOMS geld daarin begrepen de penningen die wijlen JAN OOMS JANSEN aan eerstgenoemde geleend had daeraf geen obligatien oft bescheid is gemaakt

Personen:

RA Antwerpen 2918, 13-1-1639

| JVB-0745-1 |

ADRIAEN LENAERT MENTS debet HUYBRECHT VERMUNTEN

kwijtschrift 26-10-1643 CORNELIS ADRIAAN MENTS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 21-1-1639

| JVB-0746-1 |

JAN JAN WIERICKS w. ts debet JAN JANSEN CROOCK

Personen:

RA Antwerpen 2918, 7-2-1639

| JVB-0747-1 |

ANNEKEN JANSEN ts machtigt DANIEL JANSSEN haar broer te ontvangen van PETER JAN NIJS w. heerlijkheid Happaert

Personen:

RA Antwerpen 2918, 9-2-1639

| JVB-0748-1 |

ADRIAAN ANTONISSEN VAN BAEL voor hemzelf en als voogd van MAEYKEN ANTHONISSEN VAN BAEL zijn zuster 23j. en CORNELIS ANTHONISSEN VAN BAEL voor hem en als actie hebbende van broer JAN ANTHONISSEN VAN BAEL wonen Loenhout, verkopen ANTHONIS PRINSEN weide nevens den loopensaet Loenhout tot Nedervenne noord,oost d'erve LAUREYS WOUTER ROMBOUTS en PETER ANTHONIS W0UTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 7-2-1639

| JVB-0749-1 |

PETER ANTOON WOUTER ROMBOUTS ts verhuurt DANEEL CASTERMANS huis aan de kerk

Personen:

RA Antwerpen 2918, 25-2-1639 Testament

| JVB-0750-1 |

Testament NELLEKEN JAN MERTENS weduwe CORNELIS SCHUERMANS ziek, aan de twee natuurlijke kinderen van MARTIJN en CHIJKEN der testarice dochters met name JAN en NEELTIEN

Getuigen PHILIPS GEERARDI onderpastoor ts en PETER DIELIS MICHIELS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 28-2-1639

| JVB-0751-1 |

MARGRIET PETER BODE X PETER GEERTSEN wonen Loenhout debet PETER JAN OOMS, treansporteert hem land ter Beke ts achter de hofstede van ouden CORNELIS VERBOVEN O erfgenamen CORNELIS VERBOVEN Z weeskind van CORNELIS JAN PETER HUYBEN w de kinderen van CORNELIS ADRIAAN VERBOVEN, N HUYBRECHT CORNELIS VERBOVEN en ADRIAAN ARNOUTS VAN OSTAEYEN, getuige CORNELIS CORNELIS JAN NEEFS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 7-3-1639

| JVB-0752-1 |

CORNELIS ANTHONIS VAN BAEL debet CORNELIS PETER JOOS als vader van CORNELIS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 15-3-1639

| JVB-0753-1 |

JANNEKEN CORNELIS PETER NOUTS weduwe JAN ANTHONIS THIJS te Loenhout machtigt MATTHEUS PETER ARNOUTS om te ontvangen van de erfgenamen JAN ANTHONIS THIJS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 22-3-1639

| JVB-0754-1 |

LENAERT CORNELIS LENAERTS ts verkoopt NIKLAES JAN CLAESEN zijn huis in de Beerenstraat daarin de eerste gewoont heeft en er nu zijn schapen in mag laten staan en ook ADRIAAN GEERTS daarin te laten wonen, de verkoper is schuldig MELSEN LAUREYS WOUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 15-3-1639

| JVB-0755-1 |

WILLEM VAN VAN HEERSTRATEN X KATELIJNE ANTHONIS THIJS COOLS, ADRIAEN PETER ADRIAENSEN daar moeder af was ELISABETH GORIS WOUTERS, ANTHONIS THIJS COOLS voor hemzelf en als voogd van weeskinderen +MATTHIJS ANTHONIS COOLS en van JOOS N.N. daar moeder af was STIJNKEN ANTHONIS THIJS COOLS samen ter eenre

JENNEKEN CORNELIS PETER NOUTS met MATTHEEUS PETER AERNOUTS haar voogd en JACOB MOENS (moet zijn KENIS) haar schoonzoon

de eerste comparanten pretenderen de haefelijke goeden van +JAN ANTHONIS THIJS COOLS des voors. tweede comp. man

Personen:

RA Antwerpen 2918, 23-3-1639 Testament

| JVB-0756-1 |

Testament ANDRIES NUYT JAN CONINCX X JANNEKEN JAN MOUWEN beiden van wettige geboorte wonen Zundert (Kl.Z.) van wie JANNEKEN en ADRIAENKEN hun dochters, en nog gehuwden

Personen:

RA Antwerpen 2918, 25-3-1639

| JVB-0757-1 |

LENAERT JAN WIERICKS, Loenhout, debet QUIRIJN WILLEMSEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 26-3-1639

| JVB-0758-1 |

JENNEKEN CORNELIS PETER NOUTS weduwe JAN ANTHONIS THIJS Loenh. verkopen ANDRIES JORDAENS grond ts

Personen:

RA Antwerpen 2918, 30-3-1639

| JVB-0759-1 |

CORNELIS CORNELIS JAN NEEFS ts debet MAEYKEN CORNELIS VAN BRUYNENBERG zijns comparants huisvrouwzuster X ANDRIES DE MEYER, geld als ADRIANA JAN CASUS weduwe PETER JANS BODE voor schepenen Loenhout verleden heeft op 16 Okt 1626 ten behoeve van MAEYKEN en GABRIELTIEN haar zuster des comp. huisvrouw

Personen:

RA Antwerpen 2918, 30-3-1639

| JVB-0760-1 |

JENNEKEN CORNELIS PETER NUYTS weduwe JAN ANTHONIS THIJS met JACOB MERCUS KENIS haar voogd verkoopt FRANS GEERTSEN VAN DER BUYTEN de helft van een beemdeken

Personen:

RA Antwerpen 2918, 31-3-1639 Testament

| JVB-0761-1 |

Testament NEELKEN JAN MERTENS weduwe CORNELIS JAN SCHUERMANS voor zes jaren is gegeven geweest bij de huisvrouw van MATTHIJS MATTHIJS GOOSSENS aan CHIJKEN der comparante dochter een kalf

Personen:

RA Antwerpen 2918, 4-4-1639

| JVB-0762-1 |

GORIS ROMBOUTS ts eist van ANTHONIS JAN NOUTS als voogd der wezen van LAUREYS JAN NOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 5-4-1639

| JVB-0763-1 |

AERT ANTHONIS AERTS w. ts verklaart dat hij van wijlen ANTHONIS CORNELIS WACKERS in belening genomen heeft van op 4 febr. 1614 land tot Hechtel toekomende ANTHONIS LAUREYS ROMBOUTS Z en W PETER ARNOUTS erven, gekomen van CORNELIS STOOPS, westwaert de erven toekomende JAN HUYBRECHT BODE de jonge gekomen van CHRISTIAEN VAN NUYNXEM, west MATTHEUS PETER AERNOUTS erven gekomen van CORNELIS LAMBRECHTS en noord CORNELIS VAN DIETFORT gekomen van JACOB VERAERT

Personen:

RA Antwerpen 2918, 8-4-1639

| JVB-0764-1 |

WILLEM DIELISSEN als voogd en JAN JANSEN VAN TYCHELT als toeziener van HENDRIK THOMAS HENDRIKSEN daar moeder af was MARIA JAN NIJS VAN TICHELT besteed aan ADRIAAN VAN MIEROP de voors Hendrik voor twee jaar te leren schoenmaken

Personen:

RA Antwerpen 2918, 14-4-1639

| JVB-0765-1 |

JACOB MERCUS KENIS en PIETER DIELIS MICHIELSEN kerkmeesters besteden aan NIKLAES BOONEN schaliedekker onderhoud kerk

Personen:

RA Antwerpen 2918, 27-4-1639

| JVB-0766-1 |

mevrouw LOYSE VAN OYENBRUGGE w. Zundert in geschil met sgr CORNELIS VINCK

RA Antwerpen 2918, 4-7-1639

| JVB-0767-1 |

ANTHONIS STOFFELS VAN AERDE ts debet STEVEN LAUREYS WOUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 5-7-1639

| JVB-0768-1 |

GERARD JANSEN DE RECHT X MAEYKEN CORNELIS AERNOUTS w. ts debet AERNOUT CORNELIS AERNOUTS als voogd van de nakinderen CORNELIS AERNOUTS X TANNEKEN HERREMANS (moet zijn KERREMANS) weduwe, verbind akte tot Popendonk

kwijtschrift 22-3-1642 het nakind DIGNE voldaan

Personen:

RA Antwerpen 2918, 11-7-1639

| JVB-0769-1 |

NIKLAES en JAN MATTHEEUSSEN voor hemzelf en in naam van hun moeder wonende te Oostmalle, appeleren van vonnis ten voordele van ADRIAAN SCHATS als voogd van kind JAN SCHATS

RA Antwerpen 2918, 11-7-1639

| JVB-0770-1 |

SEBASTIAEN JANS DE BACKER w. ts debet ANDRIES LAUREYS WOUTER ROMBOUTS over koop paard

Personen:

RA Antwerpen 2918, 12-7-1639

| JVB-0771-1 |

GORIS CORNELISSEN w. ts verklaart dat hem ter kennis is gekomen dat CORNELIA CHRISTIAENSEN weduwe MARCUS CORNELISSEN haar is vauterende te houden of te nemen uit de goederen bij vs Marcus Cornelissen achtergelaten zeker voordeel tegen recht en costuymen

Personen:

RA Antwerpen 2918, 22-7-1639

| JVB-0772-1 |

AERT WOUTER PEETERS alias REN, PETER WOUTER PEETERS alias REN, en ADRIAAN LENAERT MENTS voor hemzelf en sterk voor CORNELIS WOUTER PEETERS en voor JAN VAN OSTEYEN; pachten van sgr JASPAR DE HAZE drossaard Merksem land in gehucht Popendonk

Personen:

RA Antwerpen 2918, 1-8-1639

| JVB-0773-1 |

MAGDALENA ANDRIESSENS X HENDRIK HENDRIKS meulder dat sgr THOMAS VAN DIEPENBEKE als schout en rentmeester van mevr. van Loenhout pretendeert te verpachten de windmolen ts

Personen:

RA Antwerpen 2918, 3-8-1639

| JVB-0774-1 |

GERARD VAN DER CLOOT w. Loenhout verhuurt aan CORNELIS JACOB CROOCK zijn huis ter Beke

Personen:

RA Antwerpen 2918, 8-8-1639

| JVB-0775-1 |

ANDRIES LAUREYS WOUTER ROMBOUTS debet JAN ROMBOUT WOUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 17-9-1639

| JVB-0776-1 |

JENNEKEN CORNELIS PETER NUYTS laatst weduwe van JAN ANTHONIS THIJS verhuurt JACOB MERCUS LEUNIS (moet zijn KENIS) haar stede de Per hoeve en het Oistende ts met brouwerij

Personen:

RA Antwerpen 2918, 6-10-1639

| JVB-0777-1 |

GERARD GILLIS GOORISSEN wonende Weernout, appeleert van vonis ten zijnen nadele, en ten voordele JAN LUYENS pastoor van Zundert

Personen:

RA Antwerpen 2918, 29-10-1639

| JVB-0778-1 |

JOOS ADRIAAN DECKERS smid ts verhuurt HUYBRECHT HENDRIKS wagemaker zijn huis op d'oisteneinde

Personen:

RA Antwerpen 2918, 10-11-1639

| JVB-0779-1 |

PETER ANTHONIS WOUTER ROMBOUTS debet PAUWELS DIRICKEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 15-11-1639

| JVB-0780-1 |

JOOS ADRIAAN DECKERS smid verkoopt ADRIAAN VAN DE MIEROP een hoymade op tHoogbos ts

Personen:

RA Antwerpen 2918, 22-11-1639

| JVB-0781-1 |

CORNELIS ANTHONISSEH VAN BAEL X MAEYKEN AERTSEN VAN NUYNXEM w. ts verkoopt GORIS CORNELISSEN haar vierde deel in het Steechde

Personen:

RA Antwerpen 2918, 28-11-1639

| JVB-0782-1 |

ADRIAAN LENAERT MENTS ts debet JAN VAN DAEL JANSSONE

Personen:

RA Antwerpen 2918, 22-12-1639

| JVB-0783-1 |

Vrouwe LOYSE VAN OYENBRUGGE Vrouwe van Hofwegen proces tegen WIJNAND DE GLYNES

RA Antwerpen 2918, 28-12-1639

| JVB-0784-1 |

JAN VAN OSTAEYEN (z.v. ADRIAAN) verkoopt CORNELIS JAN NEEFS een weide den Aert te Popendonk

Personen:

RA Antwerpen 2918, 4-1-1640

| JVB-0785-1 |

ROMBOUT WOUTER ROMBOUTS en ANTHONIS JAN ROMBOUTS ter eenre, WOUTER JAN WOUTER en MELCHIOR en ANTHONIS LAUREYS WOUTER ROMBOUTS zonen voor henselven en sterk voor hun zusters en broers ter andere zijde, kwestie ontstaan van half buynder leengoed uit een beemd achter de kerk "de Nederackerbeemd", 0 de beke Z en W de nonnen van sinte Margrietendale N de kinderen des vs Laureys Wouter Rombouts cheynsgoed ofte wederhelft van vs beemd en de andere helft toekomende aan de tweede comparanten ...

Personen:

RA Antwerpen 2918, 6-1-1640

| JVB-0786-1 |

PETER JOOS GILSMANS w. ts verkoopt JAN en HUYBRECHT JAN HUYBEN alle hout op zijn beemd

Personen:

RA Antwerpen 2918, 7-1-1640

| JVB-0787-1 |

JAN JAN NIJS VAN TICHELT verhuurt DANEEL CASTERMANS zijn huis in de Plaetse

Personen:

RA Antwerpen 2918, 11-1-1640

| JVB-0788-1 |

JOOS HUYBRECHT JOOS w. Brecht debet CORNELIS CORNELIS PETER JOOS

kwijtschrift 31-1-1651 : JAN JACOBS GEERTS X NEELTIEN CORNELISSEN voor medeerfgenamen van CORNELIS CORNELIS PETER JOOS bekent dat JOOS HUYBRECHT JOOS medeerfgenaam ...

Personen:

RA Antwerpen 2918, 13-1-1640

| JVB-0789-1 |

JACOB DIELIS WILLEMSEN ruiter te Bergen op Zoom machtigt zijn broer WILLEM en AERT MOONS wonende te Loenhout, al zijn erfgoederen te adminsitreren. Over contract met JAN VAN OSTAEYEN als voogd van de nakinderen CORNELIS ANTHONIS GORIS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 13-1-1640

| JVB-0790-1 |

JAN ADRIAENSEN DE HAEN ruiter te Bergen op Zoom transporteert PETER JAN OOMS zijn deel in beemd "den Haechbeemd" met zijn deel in hofstede daar vs Ooms inwoont en land in tHesschot daar MATTHIJS GOOSSENS de wederhelft af heeft

Personen:

RA Antwerpen 2918, 22-1-1640 Huwelijksvoorwaarde

| JVB-0791-1 |

Huwelijksvoorwaarde PETER JAN NIJS VAN TICHELT weduwnaar MARIA MICHIEL MICHIELSEN VAN ELSACKER, en ENGEL ANTHONIS WACKERS weduwe WILLEM DANIELS geassisteerd met JAN CORNELIS GORIS als voogd

Personen:

RA Antwerpen 2918, 7-1-1640

| JVB-0792-1 |

AERT ANTHONIS AERTS en DIELIS HENDRIKS VAN GASTEL w. Loenh. getuigen op verzoek CORNELIS CHRISTIAENS VAN NUYNXEM dat zij voor acht weken het huis passeerden van CORNELIS ANTHONISSEN VAN BAEL X MAEYKEN CHRISTIAENS VAN NUYNXEM ziek te bed liggende in de hoek van de schouw getuige PIETER VAN ELSACKER notaris en secretaris ts schreef testament Zij wilde dat haar moeder haar kleren kreeg, haar moeder hield haar "in den slincken arm soolange als voors. testament gelezen werd en sey dat haer dochter nyet en wiste wat sij deede, zij stierf dezelfde dag"

Personen:

RA Antwerpen 2918, 9-2-1640

| JVB-0793-1 |

PETER ANTHONIS WOUTER ROMBOUTS verkoopt STEVEN LAUREYS WOUTER ROMBOUTS zijn huisken aan de kerkmuur (gekocht van GORIS CORNELISSEN) ANDRIES ROMBOUTS debet broer STEVEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 15-2-1640

| JVB-0794-1 |

AERT ANTHONIS AERTS debet MATTHEUS PETER ARNOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 27-2-1640

| JVB-0795-1 |

JAN CHRISTIAEN RAETS w. ts debet JAN ROMBOUT WOUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 21-2-1640

| JVB-0796-1 |

AERT ANTHONIS AERTS w. ts debet GORIS CORNELIS CONINCX en JAN VAN OSTAEYEN als voogden van de nakinderen van CORNELIS ANTHONIS GORIS CONINCKS, eerstgenoemde kocht de bosweide achter Nedervenne, cit. 28-12-1641 GREGORIUS CONINCKS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 28-2-1640

| JVB-0797-1 |

MATTHEUS PETER ARNOUTS en CORNELIS CHRISTIAENS VAN NUYNXEM beide te Loenhout getuigen op verzoek van PETER GIELIS MICHIELSEN over ruiterij en het koningsleger liggende te sint Job en Hoogstraten in 1637 toen dezen hun te Loenhout kwamen fourageren, zij haalden van de zolder van ANTHONIS LAUREYS ROMBOUTS die gevlucht was op het kasteel, wonende te Hecht zeker koren ...

Personen:

RA Antwerpen 2918, 13-3-1640

| JVB-0798-1 |

JAN LAUREYSSEN w. ts debet STAES DIERICKS, borg JAN JACOBS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 19-3-1640

| JVB-0799-1 |

IJKEN JOOS CORNELIS VERBOVEN X ANTHONI PETERS ANTHONISSEN wonende tot Halle onder Minderhout verkopen ANDRIES LAUREYS ROMBOUTS X NEELTIEN JOOS CORNELIS VERBOVEN 1/3 in 1/5 in erfgoed achtergelaten bij wijlen CORNELIS VERBOVEN X CORNELIA JOOS MERCX des vs Ijken grootvader en grootmoeder

Personen:

RA Antwerpen 2918, 22-3-1640 Verzet tegen vonnis

| JVB-0800-1 |

Verzet tegen vonnis. STOFFEL JANSEN VERCOYEN wonende te Achtmael onder Wernout veroordeeld ten voordele heer JAN LUYENS pastoor van Zundert.

Personen:

RA Antwerpen 2918, 23-3-1640

| JVB-0801-1 |

PETER NIKLAES SEGERS soldaat te Bergen op Zoom transporteert ADRIAAN NIKLAES SEGERS zijn broeder al zijn recht van moeder MARGRIET ANTHONIS LIPPENS wijlen X NIKLAES SEGERS te Wuustwezel omtrent den Vuysheuvel

Personen:

RA Antwerpen 2918, 3-5-1640

| JVB-0802-1 |

FRANS GEERTSEN VAN DER BUYTEN getuige op verzoek HENDRIK HENDRIKS meulder wonende te Breda, dat tsijnen huyse is gekomen GERARD SEVEREYNS en WILLEM PENTEN wonen te MEER, vragende naar voeyerij liggende in zijn schuur aan de molen en requirant toebehorende

Personen:

RA Antwerpen 2918, 3-5-1640

| JVB-0803-1 |

WILLEM DIELISSEN voster en HUYBRECHT VERMUNTEN wonen ts getuigen op verzoek van WILLEM GABRIELS alias PENT en GERARD SEVEREYNS w. Meer dat bij hun attestanten is gekome MAGDALENA X HENDRIK HENDRIKS meulder tegenwoordig wonende te Breda

Personen:

RA Antwerpen 2918, 14-5-1640

| JVB-0804-1 |

LENAERT MATIJSSEN JANSEN X TANNEKEN JAN NIJS VAN TICHELT wonen Loenhout debet NIJS JAN NIJS VAN TICHELT X GEERTRUYD CORNELISSEN, de eerste verhuurt de helft van land aan de meerstraat en een hofstede Meermanshofstede

Personen:

RA Antwerpen 2918, 25-5-1640

| JVB-0805-1 |

ANTHONIS PRINSEN verkoopt JAN PETER HUYBRECHTS land den Venusberge teinde den heuvel omtrent de kerk, gekocht van de erfgenamen CHRISTIAEN VORSELMANS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 30-5-1640

| JVB-0806-1 |

HENDRIK GEERTS VAN DER BUYTEN verhuurt BERNARD(E) PEETERS weduwe LAUREYS WOUTER ROMBOUTS met JAN MEERSEN als haar voogd zijn huis tot Nedervenne laatst gehuurd bij CORNELIS JANS DE BACKER

Personen:

RA Antwerpen 2918, 13-6-1640

| JVB-0807-1 |

PIETER CHRISTIAEN RAETS w. Roosendaal verkoopt JAN CHRISTIAEN RAETS zijn broer chijnsgoederen komende van zijn grootmoeder ELISABETH PETER BEYERS (moet aijn PAUWELS) en van MAXIMILIANA PETER BEYERS zijn moetken mitsgaders van JANNEKEN PETER BEYERS zijn moeder te Loenhout en Wuustwezel gelegen

kwijtschrift 5-9-1651 : CORNELIS PETER RAETS als erfgenaam van zijn vader PETER RAETS, getuige CORNELIS CHRISTIAEN RAETS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 11-7-1640

| JVB-0808-1 |

JACOB JACOB ROOVERS koster Weernout debet ANTHONIS SEBRECHTS SMEYERS wonende te Weernout

Personen:

RA Antwerpen 2918, 11-7-1640

| JVB-0809-1 |

JAN GORIS JAN DONCKERS X NEELTIEN JAN DEURENS wonen te Weernout debent ANTHONIS SEBRECHTS SMEYERS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 23-7-1640 Testament

| JVB-0810-1 |

Testament ANNA GEERT ADRIAENSEN X JAN HEUVELMANS w. ts aan ADRIAAN en JACOB GEERT ADRIAENSSENS haar broers, aan MATTHIJS natuurlijke zoon van JAN BAEYEN HEUVELMANS bij hem verwekt bij CEELTIEN N.N.

Personen:

RA Antwerpen 2918, 23-7-1640

| JVB-0811-1 |

JOOS ADRIAAN DECKERS smid ts debet JAN BAEYEN HEUVELMANS X TANNEKEN GEERT ADRIAENSEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 24-8-1640

| JVB-0812-1 |

MARCK ADRIAAN STRAETMANS tegenwoordig wonende te Rijkevorsel debet MATTHIJS NICLAES ANTHONISSEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 30-7-1640

| JVB-0813-1 |

LENAERT JAN MEEUSEN te Hoogstraten getuige op verzoek van HUYBRECHT WILLEMSEN; is rond Nieuwjaar gekomen met CORNELIS BUYENS ten huize van requirant om een contributieboek te manen van de vrijheid van Hoogstraten

RA Antwerpen 2918, 8-9-1640 Testament

| JVB-0814-1 |

Testament BERNARDA PETER COREMANS gezond weduwe van LAUREYS WOUTER ROMBOUTS en haar dochter KATELIJNE ziek

Personen:

RA Antwerpen 2918, 10-9-1640 Twee stukken

| JVB-0815-1 |

PETER LAMBRECHT BROOMANS ruiter te Bergen op Zoom verkoopt CORNELIS zijn broer een stuk dries ter Beke

Personen:

RA Antwerpen 2918, 20-9-1640

| JVB-0816-1 |

JASPAR ADRIAAN GORIS KERSTENS wonende te Brecht getuige op verzoek van ENGEL ANTHONIS WACKERS dat van in de vasten 1.1. hem attestant gestolen zijn verscheidene goederen bij MARGRIET in de wandelinge genaamd "madam de Frans" die was ten huize van PETER JAN NIJS VAN TICHELT. Hij vond ze samen met JULIJN oft LIJN LASONIS(?) liggende in de keuken het stroy befaemd voor dieverij en hoerderij

Personen:

RA Antwerpen 2918, 20-9-1640 Testament

| JVB-0817-1 |

Testament JAN CORNELIS AERNOUTS ziek liggende X KATELIJNE JAN CLAESSEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 14-9-1640

| JVB-0818-1 |

PIETER DIELIS WILLEMSEN woont tegnwoordig te Wuustwezel, verbind van zijn broeder WILLEM zijn deel dat hem van wijlen GRIETEN GOVAERT + Zevenbergen en zijn deel in rente als JAN WILLEM TWIJNS te Weernout schuldig is uit te reiken

Personen:

RA Antwerpen 2918, 3-10-1640

| JVB-0819-1 |

ANTHONIS PRINSEN w. ts getuige op verzoek HENDRIK HENDRIKS meulder X MAGDALENA ANDRIESEN over een man "PENT"

Personen:

RA Antwerpen 2918, 4-10-1640

| JVB-0820-1 |

ANTHONIS VAN DIETFORT ts getuige op verzoek HENDRIK HENDRIKS over GERARD SEVEREYNS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 20-10-1640

| JVB-0821-1 |

HENDRIK HENDRIKS meulder wonende te Meerle, als vo0gd der wezen van PETER H. zijn broeder_machtigt msr JAN LUYCKS residerende te Brecht schulden der wezen te vereffenen

Personen:

RA Antwerpen 2918, 20-10-1640 Testament

| JVB-0822-1 |

Testament QUIRIJNTKEN ANTHONISSEN ziek liggende X JAN JAN NIJS VAN TICHELT. Aan ANTHONIS natuurlijke zoon van wijlen ANTHONIS AHTHONIS ADRIAENSEN haar comparante zoon

op heden 18-1-1661 bekent ANTHONIS ANTHONISSEN dat de erfgenamen van QUIRIJNTKEN ANTHONISSEN hebben voldaan...

getuigen CORNELIS CHRISTIAENS VAN NUYNCXEM en ADRIAAN NIJS JAN NIJS VAN TICHELT

Personen:

RA Antwerpen 2918, 18-11-1640

| JVB-0823-1 |

PETER LAMBRECHT BROOMANS ruiter geeft broer CORNELIS gronden ter Beke te toenhout

Personen:

RA Antwerpen 2918, 20-11-1640

| JVB-0824-1 |

MARCUS BARTHOLOMEEUSSEN verk. FRANS GEERTSEN VAN DER BUYTEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 25-11-1640 Testament

| JVB-0825-1 |

Testament CORNELIS NIKLAES SEGERS X NEELTKEN CORNELISSEN, AGNEETKEN zijn zuster

Personen:

RA Antwerpen 2918, 5-12-1640

| JVB-0826-1 |

WILLEM JANS DE CROM, LENAERT ADAM COECKS ruiter en AERT

ADRIAENSEN ruiter te Bergen op Zoom, verklaren dat MARCUS BARTHOLOMEUSSEN aan hun 40 guldens heeft geschonken

Personen:

RA Antwerpen 2918, 8-12-1640

| JVB-0827-1 |

MARIA KESSELMANS X +CHRISTIAEN VAN NUYNCXEM, getuige op verzoek van ENGEL ANTHONIS WACKERSDOCHTER daar moeder af was KATELIJNE JAN KESSELMANS der comparante zuster dat zij jonge dochter zijnde "en gaende op sekeren tijt ter Kermisse ten huize van JAN NIJS VAN TICHELT met haere moeder MARIA GOYVAERTS VAN YPEREN aen haer vraegde of den voorschreven Jan Nijs van Tichelt van haer maegschap was, waerop haer moeder antwoordde dat haer moeder en grootmoeder der comparante hadde geweest de suster van de moeder van den voorschreven Jan Nijs van Tichelt, die genoemt was DINGENE, verclaerde voorts de comparante dat voorschreven Katelijne Jan Kesselmans haer zuster heeft hooren zeggen dat den sone van voors Jan Nijs van Tichelt genaemt NIJS kwam vrijen met hare dochter en dat sij nyet en begeerde dat deselve hare dochter en voors Nijs souden trouwen doordat er maegschap was en oversulcx geen hauwelijck sou connen... "

Personen:

RA Antwerpen 2918, 8-12-1640

| JVB-0828-1 |

MATTHIJS CHRISTIAEN VORSELMANS w. ts verhuurt JAN PETER GORIS stede achter ter Beke (vorig gebruiker CORNELIS STOFFELS VAN AERDE)

Personen:

RA Antwerpen 2918, 3-1-1641

| JVB-0829-1 |

JAN HENDRIKS DE CROM verkoopt AERT HENDRIKS VAN GILSE een beemd in Wachtelbergen Wuustuezel, 0 de beemd van JAN CORNELIS GOOSSENS Z de beek W CORNELIS PETER CORNELISSE en JAN WILLEM TWIJNEN N CHRISTIAEN ROMMENS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 17-1-1641

| JVB-0830-1 |

WILLEM ADRIAENS VAN OSTAEYEN gaf JAN JAN HENDRIKS DE CROM en GERARD CHRISTIAENS VORSELMANS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 28-1-1641

| JVB-0831-1 |

NIKLAES CORUELISSEN WAEGEMAKER debet PEERKEN ADRIAEN FRANS VAN DER VLOED begijn te Breda

kwijtschrift 8-12-1650 : GEERLINCK VAN SANDE gemachtigt van IDA VAN SANDE begijn te Breda als erfgenaam van PEERKEN

ADRIAEN FRANS VAN DER VLOET bij procuratie voor notaris JAN HENDRIK VAN DIRVEN te Breda 7-12-1650 verklaart dat NIKLAES CORNELISSEN ...

Borg: GORIS CORNELISSEN wonende te Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2918, 21-1-1641

| JVB-0832-1 |

MARIA ANDRIES (moet zijn ANTHONIS) WACKERS X CORNELIS CORNELIS THUENS getuige op verzoek van heer FRANCHOIS RONDEEL pastoor Loenhout "dat sij jonge dochter sijnde ter houwelijck is versocht geweest een DIONIJS sone van wijlen JAN NIJS VAN TICHELT de broeder van PEETER JAN NIJS VAN TICHELT en nae den tijt dat de vader en moeder de vs comparante dat verstaen hadden ... "raden af wegens maagschap en zegde de moeder van de comp dat JAN NIJS VAN TICHELT de vader van vs DIONIJS over haer voogd had geweest

Personen:

RA Antwerpen 2918, 31-1-1641

| JVB-0833-1 |

MATTHEUS ADRIAENSEN jegens CORNELIS WOUTER MOUS, MAES JACOB

MAES en CORNELIS DENIS woont Essen rescribenten "ter cause hebben hem sijn bieen afgenomen"

Personen:

RA Antwerpen 2918, 1-2-1641

| JVB-0834-1 |

ADRIAEN THOMAS VAN AEKEN 75j. getuige op verzoek van heer FRANS RONDEEL pastoor,verklaart dat hij wel heeft gekend MARIA VAN YPEREN zuster van BARBELE VAN YPEREN huisvrouw was van WILLEM HUYBS, gewoond hebbende te Wuustwezel, Maria was de moeder van KATELIJNE JAN KEESSELMANS dochter geweest hebbende (de moeder) van ENGEL ANTHONIS WACKERS, nu getrouwd hebbende PETER JAN NIJS VAN TYCHELT en heeft gezien dat vs Maria van Yperen en Katelijne Jan Kesselmans met Anthonis Wackers haar man en MAEYKEN JAN KESSELMANS haar zuster zijn gekomen geweest ter kinderfeest en bruiloft ten huize van JAN NIJS VAN TICHELT vader geweest van vs Peter, en heeft comparant gezien dat Jan Nijs van Tichelt en vs Maria van Yperen, KATELIJNE en MAEYKEN JAN KESSELMANS hare dochters elkander noemden nicht en neven en compeer " en als sij malcanderen ten droncke toebrachten dat deen tegen dander sijden ick brenge uw neef en nicht en somtijds ook compeer"

Getuige PIETER GIELIS MICHIELSEN w. ts en WOUTER PEETERS wonende te Hoogstraten

Personen:

RA Antwerpen 2918, 12-2-1641

| JVB-0835-1 |

HUYRECHT JAN NIJS VAN TICHELT ter eenre en CHRISTIAEN PETER JORIS w. Loenhout ter andere, de tweede geeft over zijn actie in erfgoed van zijn ouders en van JAN GIJSBRECHT PETER JORIS zijn broeder in heiveld tot Popendonk O de erve van eerstgenoemde Z de kinderen erve van ADRIAAN PETER JORIS W gemeyn bos N MICHIEL JANS VAN ELSACKER

Personen:

RA Antwerpen 2918, 12-2-1641

| JVB-0836-1 |

PIETER CHRISITAENS RAETS wonende te Rozendaal draagt op zijn zoon JAN zijn chijnsgoederen geërfd van ELISABETH PETER BEYERS zijn grootmoeder, van MAXIMILIANA PETER BEYERS zijne "moeten" mitsgaders van JENNEKEN PETER BEYERS zijn moeder wijlen gelegen te Loenhout en Wuustwezel

Personen:

RA Antwerpen 2918, 25-2-1641

| JVB-0837-1 |

ROMBOUT WOUTER ROMBOUTS verhuurt JAN LAUREYS twee weikens tot Nedervenne

Personen:

RA Antwerpen 2918, 26-2-1641

| JVB-0838-1 |

GORIS CONRELISSEN X MAEYKEN JAN JOOST verkopen MACHIEL PETER AERNOUTS 1/4 in de helft van een heivelde in de Wullaerden zijn vrouw toebehorende grenzende N aan het deel van ARIDAEN JAN NIJS hiertegens gedeeld en Z aan het ander gedeelte toekomende JAN JAN JOOSTEN

de tweede geeft de koop over aan ADRIAAN LENAERT MENTS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 27-2-1641

| JVB-0839-1 |

WILLEM JANS VAN DAELE in naam van MAGDALENA JANS VAN DAELE zijn zuster verkoopt ANTHONIS GUILLIAMS wagemakere land te Sneppel op d' Ast, door haar geërfd bij verkaveling met broers en zusters voor schepenen ts O ELISABETH JANS VAN DAEL X PEETER JANS OPT'HILLO Z en N weduwe en kinderen PETER NOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 27-2-1641

| JVB-0840-1 |

JAN PETER HUYBRECHTS w. ts verhuurt JAN ANTHONIS ADRIAENS VAN BAEL zijn huis omtrent de kerk aan de heuvel

Personen:

RA Antwerpen 2918, 27-2-1641

| JVB-0841-1 |

JAN ANTHOHIS ADRIAENS VAN BAEL verhuurt PETER ANTHONIS WOUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 3-3-1641

| JVB-0842-1 |

ANDRIES LAUREYS WOUTER ROMBOUTS X NEELTIEN JOOS CORNELIS VERBOVEN met actie van IJKEN JOOS CORNELIS VERBOVEN X ANTHONIS PETER ANTHONISSEN verkopen MATTHEUS PETER ARNOUTS 2/3 in de helft van schuur alhier ter Beke naast de kinderen erve van ADRIAAN CORNELIS VERBOVEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 19-3-1641 Testament

| JVB-0843-1 |

testament JACOB DANIELS jongman tegenwoordig wonende Loenhout wil begraven worden in de kerk. LISKEN PETER HERSEN tegenwoordig dienstmaert van PETER GIELIS MICHIELSEN X MAEYKEN ANTHONIS AERTSEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 20-3-1641

| JVB-0844-1 |

JACOB LENAERT MERTEN PROOST w. Achtel onder Rijkevorsel debet MERCK ADRIAAN STRAETMANS

HUYBRECHT DE WAEGEMAKER ts debet over erfpenningen aan de eerstgenoemde

Personen:

RA Antwerpen 2918, 2-4-1641

| JVB-0845-1 |

PETER CORNELISSEN BOER ts debet CORNELIS PETER DENIS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 6-4-1641

| JVB-0846-1 |

HENDRIK GEERTS VAN DER BUYTEN ts verhuurt PETER ANTHONIS WOUTER ROMBOUTS zijn huis te Nedervenne

Personen:

RA Antwerpen 2918, 8-4-1641

| JVB-0847-1 |

MAGDALENA CHRISTIAEN RAETS en WILLEM DIELISSEN haar man wonen te Loenhout laten transporteren te Wuustwezel voor LAUREYS ... de helft van een beemd waarvan de andere helft toebehoort JAN CHRISTIAEN RAETS hetwelk zij geërfd heeft van haar moeder JENNEKEN PETERS BEYERS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 4-5-1641

| JVB-0848-1 |

PETER JORIS GILSMANS ts verhuurt NIJS JAN NIJS VAN TICHELT zijn beemden op de Donck te Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2918, 8-6-1641

| JVB-0849-1 |

MARIA-CATHARINA en LOUISA-ADRIANA DE PEREZ dochters wijlen heer MARCO en van MARIA PEREZ gemachtigt van heer MARTINUS DE PEREZ kannunik te Luik broeder, laten compararen te Zevenbergen

Personen:

RA Antwerpen 2918, 1-7-1641

| JVB-0850-1 |

ADRIAAN JAN DENIS en ADRIAAN ANTHONISSEN JACOBS als momboir en NIJS JAN DENIS als toeziener van de weeskinderen des vs ADRIAEN JAN DENIS X +MAEYKEN ANTHONIS JACOBS verkopen FRANS GEERTSEN VAN DER BUYTEN en ANTHONIS PRINSEN al zijn korenwas, dezelve eerstg. verkoopt zijn broer NIJS JAN DENIS zijn actie van zijn vader JAN DENIS en van THUENTKEN JAN DENIS zijn moetken, in rente uitgaande op de goederen van ANDRIES GEERT PETER MAES en op de goederen van CORNELIS JAN WAGEMAKERS alias HOOLSKEN op Klein Meerbergen, en op MARIJNIS CORNELIS WILLEMS in de Klein Herst of Heistraat onder Zundert

Personen:

RA Antwerpen 2918, 8-7-1641

| JVB-0851-1 |

MAYKEN ANTHONIS WACKERS X CORNELIS CORNELIS THUENS ts verkopen msr PETER VAN ELSACKER secretaris ts stede op Sneppel bij het Middelaar, 0 sheeren Vroente Z stede genaamd "Jan Saeldin" W sheerestrate N erfgenamen JAN OOMS JANSEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 9-7-1641

| JVB-0852-1 |

BERNARDA PETER COREMANS weduwe LAUREYS WOUTER ROMBOUTS en haar dochter KATELIJNE LAUREYS WOUTER ROMBOUTS wnde Loenhout houdt van waarde testament 8-9-1640

Personen:

RA Antwerpen 2918, 13-7-1641

| JVB-0853-1 |

GERARD CHRISTIAEN VORSELMANS verhuurt CORNELIS JAN ROMMENS wonende te Wuustwezel, beemd op de Donc

Personen:

RA Antwerpen 2918, 9-8-1641

| JVB-0854-1 |

PETER VALENTIJNS kleermaker ts debet MAEYKEN PETER MEEUS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 29-7-1641

| JVB-0855-1 |

ENGEL ANTHONIS WACKERS verhuurt JOOS JAN LENAERTS land in sneppel.

kwijtschrift 10-10-164.3 : JACOB JACOB MARCUS KENIS uit naam van ENGEL ANTHONIS WACKERS zijn schoonuoeder ...

Personen:

RA Antwerpen 2918, 31-8-1641 Testament

| JVB-0856-1 |

testament CORNELIS JAN WIERCX X JANNEKE PETER BODE

Personen:

RA Antwerpen 2918, 28-9-1641

| JVB-0857-1 |

WILLEM LAUREYSSEN 50j en JAN PETERS WAEGEMAKER 56j wonen te Meer bij Hoogstraten, getuigen op verzoek JAN ANHTONIS HENDRICX wonende op waeyenberg te Zundert, verklaren dat de eerste uit naam ADRIANE GEERT LENAERT FAES zijn huisvrouw en vs waegemaker als voogd van kinderen BARTHOLOMEUS VAN SITTAARD X PEERKEN CORNELIS DE BEVERE mede erfgenaamen zijn geweest van +ADRIAEN DE BEVERE X SEYKEN MERTEN SEGERS overleden op waeyenberg

erfenis gedeeld in vier partijen oft clusters

A- de hoirs MERTEN PAUWELS uit naam van CORNELIE en JENNEKEN ADRIAEN CORNELIS DE BEVERS dochters wiens moeder dezelve dan getrouwt heeft aan derde van een staak

2de kavel : JAN CHRISTIAEN JAN SYMOENSEN als gesustineert van JAN CLASEN CRABEEL procuratie hebbende van LIJSBET JANS dochter en haar mede consorten

3de kavel: requirant JAN ANTHONIS HENDRIKS als actie hebbende van GRIETKEN PETER GIELIS dochter met MAEYKEN PETER GIELIS haar zuster voor een derde, en CORNELIS PETER GOOS als voogd van wezen MARINUS JACOBS ook 1/3

en voors JAN PETER DE WAEGMAKER als voogd wezen BARTHOLOMEUS VAN SITTAERD uit naam van PEERKEN CORNELISDOCHTER zuster wezende van MARIJNIS JACOBS daar moeder af was ws LIJSBETH ADRIAEN DE BEVERE wezende de zuster van ADRIAAN DE BEVERE ook 1/3

4de kavel: msr LAUREYS A FORO als gemachtigt van ANTONIE GABRIEL DE BEVERDOCHTER, en JAN ANTHONIS HENDRICKS requirant gemachtigt van GABRIEL ADRIAENSSONE en van ADRIAEN AERTS

JAN PEETERS en CORNELIS PETER THIJS staan getekend in eerste en derde kavel, JAN DE MOOR wonende te Meer X MAEYKEN PETER DIELISSEN met JAN ANTHONIS HENDRCKS als actie hebbende van GRIETKEN PETER DIELIS haar zuster ook voor 1/3

RA Antwerpen 2918, 12-10-1641

| JVB-0858-1 |

JAN DE MOOR wonende te Meer getuige op verzoek van JAN ANTHONIS HENDRIKS wonende op den Waeyenoorg Zundert verklaart dat MAEYKEN PETER DIELISDOCHTER vrouw van eerstg. erfgename was uit hoofde van LIJSBETH DE BEVER zuster +ADRIAEN en moeder van voors MAEYKEN, dat MARINUS JACOBS was broer van LIJSKEN wezende de moeder van vs Maeyken en MARGRIET PETER DIELISSE

RA Antwerpen 2918, 12-10-1641

| JVB-0859-1 |

MERTEN PAUWELS wonende te Meer getuigt idem, is gehuwd met de weduwe ADRIAAN CORNELIS DE BEVER over LIJSBETH ADRIAAN DE BEVERE die men in wandeling noemt LIJS SCHUYTEN zuster van ADRIAEN

LAUREYS A FORO en JAN ANTHONIS HENDRIKS samen ook een staak "sonder te weten oft onthouden te hehoon vuyt wiens hoofd oft grond" PEERKEN de nadochter van CORNELIS DE BEVER X BERTELMEUS VAN SITTAERT

RA Antwerpen 2918, 12-10-1641

| JVB-0860-1 |

JAN PETERS DE WAEGEMAKER wnde Meer

RA Antwerpen 2918, 23-10-1641

| JVB-0861-1 |

ANTHONIS ADRIAENSEN VAN BAEL w. Loenhout debet JAN ANTHONIS ADRIAENSEN VAN BAEL zijn zoon

Personen:

RA Antwerpen 2918, 2-11-1641

| JVB-0862-1 |

JAN JAN HENDRIKS DE CROM verkoopt JAN JAN NIJS VAN TICHELT land in Donck

Personen:

RA Antwerpen 2918, 4-11-164

| JVB-0863-1 |

HENDRIK JAN HENDRIKS DE CROM debet HENDRIK HENDRIKS VAN TURNHOUT meulder

Personen:

RA Antwerpen 2918, 4-11-1641

| JVB-0864-1 |

CORNELIS CORNELIS GORIS AERTS X MAEYKEN (ADRIANA) ADRIAENS VAN OSTAEYEN ts debet HENDRIK HENDRIKS VAN TURNHOUT meulder

kwijtschrift 5-2-1665 : BASTIAEN VAN RETHY vorster tot Ginneken X de dochter van HENDRIK HENDRIKS VAN TURNHOUT

Personen:

RA Antwerpen 2918, 7-11-1641 Testament

| JVB-0865-1 |

testament JAN LAUREYSSEN X ELISABETH ADRIAEN LUYCKS ziek, getuige AERT ANTHONIS AERTS landman, JAN MEEUSEN, landman

Personen:

RA Antwerpen 2918, 11-11-1641

| JVB-0866-1 |

PETER MEEUS w. ts debet MEEUS PETER MEEUS zijn zoon

kwijtschrift 21-2-1ó55 : MEEUS PETER MEEUS ...

Personen:

RA Antwerpen 2918, 14-11-1641

| JVB-0867-1 |

TANNEKEN HUYBRECHT GEERT PULLEKENS X +JAN DENIS verkoopt zoon NIJS haar huis in den Huffel, O ADRIAAN DECKERS Z de strate W de kinderen vun JACOB MERCUS KENIS en N Huffelaer heide

Personen:

RA Antwerpen 2918, 13-11-1641

| JVB-0868-1 |

GERARD CHRISTIAEN VORSELMANS w. ts verkoopt JAN HENDRIKS DE CROM al zijn opgaand hout

Personen:

RA Antwerpen 2918, 24-1-1641

| JVB-0869-1 |

sgr ANTHONIUS VAN CONINCKSLOO paardekoopman te Antwerpen gemachtigd van CHRISTOPHORUS CAERS rector, vrouw ELISABETH DE COQUEL priorinne van de Facons rente op goed volgende JAN JAN HUYBEN voor hemzelf en voor de kinderen CORNELIS JAN HUYBEN en ADRIAEN JAN HUYBEN voor hem zelf beide sterk voor medoconsorten over hun goederen op den Hesselinck

Personen:

RA Antwerpen 2918, 2-12-1641 Testament

| JVB-0870-1 |

testament MERCUS BARTHOLOMEUSSEN X DIGNE WOUTERS ziek ts

aan JAN HERMANS wnde Merksem

TANNEKEN dochter testatrice daar vader af was JAN PETER GEERTSEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 12-12-1641

| JVB-0871-1 |

AERT ANTHONIS AERTS debet ANDRIES LAUREYS WOUTER ROMBOUTS

nota 5-10-1644 : de tweede transporteert MELCHIOR LAUREYS WOUTER ROMBOUTS al zijn recht op vorig goed

Personen:

RA Antwerpen 2918, 13-12-1641 Testament

| JVB-0872-1 |

testament TANNEKEN PULLEKENS, geeft haar zoon HUYBRECHT JAN DENIS

LISKEN ADRIAAN DIERICKEN daar moeder af was LISKEN JAN DENIS testatrice dochter

Personen:

RA Antwerpen 2918, 23-12-1641

| JVB-0873-1 |

JAN BAEYEN HEUVELMANS X ANNA GEERT ADRIAENSEN zuster van ADRIAAN en JACOB GEERTSEN (zie 23-7-1640)

zij liet goed te Rijkevorsel

eerstgenoemde heeft natuurlijke zoon, zoon MATHIJSKEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 29-12-1641

| JVB-0874-1 |

CORNELIS JAN NEEFS ts debet ADRIAEN HENDRIKS VAN GASTELE

kwijtschrift 7-6-1653 : DIELIS JANSEN VAN GASTEL als mede erfgenaam van ADRIAEN HENDRIKS VAN GASTELE

Personen:

RA Antwerpen 2918, 3-1-1642

| JVB-0875-1 |

LAMBRECHT LAMBRECHT CORNELISSEN X MARIA JOOS PETERS VAN AKEN sterk voor MARGRIET en GEERT JOOS VAN AKEN, wijlen CORNELIS NOUTS VAN OSTAEYEN erve te Loenhout in sneppel, geerfd van PETER VAN AKEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 6-1-1642

| JVB-0876-1 |

ADRIAEN GEERT DE RAECK voor hemzelf, ADRIAEN PETER DE GRUYTER als momber en WILLEM JAN NELEN als toeziener der wezen van wijlen HANS VAN RAECK wonende te Brecht, verhureen GORIS CORNELISSEN helft van beemd op de Donk

Personen:

RA Antwerpen 2918, 7-1-1642

| JVB-0877-1 |

HENDRIK HENDRIKS VAN TURNHOUT meuldere w. Meersele verkoopt ANTHONIS GORIS de helft van muntenbeemd in de varkenshoek waarvan de wederhelft de koper toebehoort

Personen:

RA Antwerpen 2918, 7-1-1642

| JVB-0878-1 |

JAN JAN NIJS VAN TICHELT ts debet HENDRIK VAN TURNHOUT

Personen:

RA Antwerpen 2918, 16-1-1642

| JVB-0879-1 |

TANNEKEN WILLEMSEN weduwe GIELLS WILLEMSEN XX DANEEL CASTERMANS wonen Loenhout verkopen wILLEM DIELISSEN haar recht op een beemd "den Thienpond" omtrent de kerk

Personen:

RA Antwerpen 2918, 16-1-1642

| JVB-0880-1 |

CORNELIS, HENDRIK, JAN, WILLEM en ADRIAEN zonen van JAN HENDRIK DE CROM en van MAGRIETE JANS VAN ELSACKER transporteren MICHIEL JANS VAN ELSACKERE de helft van rente uitgande op de goederen der kinderen van CORNELIS PHILIPS te nedervenne

Personen:

RA Antwerpen 2918, 16-1-1642

| JVB-0881-1 |

hun broer JAN DE CROM koopt alle recht te Wuustwezel

Personen:

RA Antwerpen 2918, 16-1-1642

| JVB-0882-1 |

ADRIAEN JAN HENDRIKS DE CROM ruiter te Bergen op Zoom

verkoopt JAN VAN ELSACKER rente op de stede der kinderen van +CORNELIS VERBOVEN en land de heesterman tot sneppel waarvan de koper de helft toekomt

Personen:

RA Antwerpen 2918, 17-1-16

| JVB-0883-1 |

gebroeders JAN en WILLEM DE CROM mangelen

Personen:

RA Antwerpen 2918, 17-1-1642

| JVB-0884-1 |

dezelve broers verkopen hun vader JAN de helft van "fluytersland" tot sneppel bij den brielsche vonder

Personen:

RA Antwerpen 2918, 23-1-1642 Testament

| JVB-0885-1 |

Testament CORNELIS MERTENS landman te Brecht, aan zijn nicht CORNELIE wettige dochter JORIS ADRIAEN JANSEN COECK wonende te Loenhout, getuige ADRIAEN LENAERT MENTS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 29-1-1642

| JVB-0886-1 |

HENDRIK JAN ENGELEN ts debet JAN JANSEN DE BACKER

Personen:

RA Antwerpen 2918, 11-2-1642

| JVB-0887-1 |

MAEYKEN ADRIAENSEN X ADRIAAN PHILIPSEN meulder Loenhout en ANTHONIS GORIS ANTHONIS GORIS CONINCX knech geweest van voors Philipsen, getuigen op verzoek van HENDRIK HENDRIKS (meulder is doorstreept) tegenwoordig meuldar op de watermolen tot Meersel, dat voor twee jaar de rekwirant heeft liggende gehad in een schuur aan de molenakker alhier een tas hoys er waren drie huislieden uit Brecht gekomen

nog getuige ANTHONIS VAN DIETFORT

JAN ANTHONISSEN en HENDRIK JAN HENDRIKS DE CROM met zijn schoonvader BEERNAERT VAN AKEN, heeft voor twee jaren gevoerd rekwirants huisvrouw naar Breda en te... zij kwam tegen volgeladen hooiwagens van de voerders kende zij de zoon van ADRIAEN VERMEEREN alias PUTS genaamd PETER wnde Loenhout en WIL PENTEN wnde Meer

Personen:

RA Antwerpen 2918, 12-12-1642

| JVB-0888-1 |

CORNELIS JAN CENTEN voogd van het weeskind genaamd MAEYKEN, kind van wijlen CORNELIS JANS VAN BRECHT en van WILLEM WILLEMSEN beide overleden te Roosendaal, is besteed bij JAN CORNELIS GORIS te Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2918, 16-2-1642

| JVB-0889-1 |

ADRIAEN DECKERS getuige ten verzoek van JAN HUYBRECHTS wnde in den Oudenbossche, de eerste had ontvangen in 1629 uit naam van de kinderen van +ADRIAEN DIERICKS VERHOFSTAD + in den Oudenbos voor hun vierde gedeelte achtergelaten bij wijlen DIERICK JANSEN VERHOFSTAD die men in de waneling noemde PLATVOET

Personen:

RA Antwerpen 2918, 26-2-1642

| JVB-0890-1 |

NAENKEN PAUWELS X PETER AERTS te Wuustwezel verhuurt JOOS JAN LENAERTS hun stede te Loenhout in sneppe1

Personen:

RA Antwerpen 2918, 5-3-1642

| JVB-0891-1 |

ANTHONIS GORIS ANTHONIS CONINCX debet JAN PETER HUYBRECHTS getuige ANTHONIS ADRIAENS VAN OISTERWIJCK

Personen:

RA Antwerpen 2918, 11-3-1642

| JVB-0892-1 |

MERCK ADRIAEN STRAETMANS ts debet QUIRIJN WILLEMSEN X THUENKEN, met consent ELISABETH WILLEM WILLEMSEN weduwe ADRIAEN STRAETMANS moeder comparant

Personen:

RA Antwerpen 2918, 11-3-1642 Testament

| JVB-0893-1 |

Testament QUIRIJN WILLELSEN X ANTONIA ANTHONISSEN, aan hun kinderen NAENTKEN en LISKEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 23-3-1642

| JVB-0894-1 |

JAN JANSEN DE CROM ts schuldig JAN BAEYEN HEUVELMANS verbind zijn huis in de Caterstraat

Personen:

RA Antwerpen 2918, 24-3-1642

| JVB-0895-1 |

JAN BAEYEN HEUVELENS X KATELIJNE SIMON KESSELMANS verhuurt PIETER GEERTS VAN DER BUYTEN weide te Nedervenne en de helft van schuur waarvan de andere helft ADRIAEN SIMON KESSELMANS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 9-4-1642

| JVB-0896-1 |

MERCK BARTHOLOEEEUSEN ts verkoopt JACOB JACOB MERCUS KENIS beemdeken aenden Papenvondel

Personen:

RA Antwerpen 2918, 8-4-1642

| JVB-0897-1 |

MATTHIJS NIKLAES ANTHONISSEN kleermaker ts transporteert MARIA weduwe NIKLAES ANTHONISSEN zijn moeder alle goed

Personen:

RA Antwerpen 2918, 12-4-1643

| JVB-0898-1 |

JAN VAN HAM (z.v. BALTHAZAR ) ts schuldig PETER LAMBRECHT JANSEN, getuige HENDRIK JANSEN metser en PHILIP JANSEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 23-4-1643 Testament

| JVB-0899-1 |

Testament WILLEM DIELIS WILLEMSEN X MAGDALENA CHRISTIAEN MATTHIJS RAETS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 23-4-1642

| JVB-0900-1 |

CORNELIS JAN HENDRIKS DE CROM verkoopt aan zijn broer JAN al zijn chijnsgoederen te Tilborg, Gool e.a.

Personen:

RA Antwerpen 2918, 1-5-1642

| JVB-0901-1 |

MERTEN VEHHESE w. Brecht uit naam van zijn moeder verhuurt MATTHIJS PETER ARNOUTS beemd den Dorent te Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2918, 2-6-1642

| JVB-0902-1 |

HENDRIK JAN HENDRIKS DE CROM ts verkoopt AERT HENDRIK VAN GILSE en JAN JANSEN BARBIERS w. Baerle 1/5 in stede in Caterstraat genoemd JAN DE VISON stede, geërfd door verkoper met andere broers

Personen:

RA Antwerpen 2918, 22-6-1642 Testament

| JVB-0903-1 |

Testament ANTHONIS GUILLIAMS WAGEMAKER X MARIA PETER ARNOUTS ts beiden gezond, land Sneppel

Personen:

RA Antwerpen 2918, 23-6-1642

| JVB-0904-1 |

TANNEKE AERT ANTHONIS AERTS X JACOB DE ROY te Wijnegem machtigen ANTHONIS AERT ANTHONIS AERTS te compareren te Loenhout en te transporteren ten behoeve van CORNELIS CORNELIS JOOSSEN 1/4 in halve beemd ahter het klein bos, waarvan de andere helft competeert AERT AHTHONIS AERTS, en nog ten behoeve van ANTHONIS PETER DENIS geërfd van moeder eerstgenoemde

Personen:

RA Antwerpen 2918, 25-6-1642

| JVB-0905-1 |

CHRISTIAEN ADRIAEN CHRISTIAENS machtigt ANTHONIS GEERT SCHOOFS te ontvangen van CORNELIS CORNELIS LENAERTS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 26-6-1642

| JVB-0906-1 |

ANDRIES LAUREYS WOUTER ROMBOUTS ts verkoopt WOUTER ANTONIS WOUTER ROMBOUTS de helft van 3 bunder heide Wuustwezel

Personen:

RA Antwerpen 2918, 15-7-1642

| JVB-0907-1 |

KATELIJNE CORNELIS JAN MERTENS X ADRIAAN DECKERS verkopen huis op de Leur daar tegenwoordig JAN CLAESEN gareelmaker op woont en te Etten haar eerstgenoemde toekomende van TANNEKE ADRIAENSEN VEROFSTAD haar nicht

Personen:

RA Antwerpen 2918, 17-7-1642

| JVB-0908-1 |

ADRIAEN VAN TICHELT w. tot Borgvliet verkoopt HUYBRECHT JAN HUYBEN de helft van akker hier ter Beke waarvan de andere helft toekomt CORNELIS BROOMANS

kwijtschrift 20-10-1642 : CORNELIS LAMBRECHT BROOMANS voldaan

Personen:

RA Antwerpen 2918, 19-7-1642

| JVB-0909-1 |

HENDRIK JANSEN QUAEDAES, ADRIAEN en PEETER PEETERS broers en CORNELIS PEETERS alle te Meer, sterk voor CHRISTIAEN PEETERS ook te Meer verklaren dat zij met hun vijf rijdende naar Antwerpen omtrent Brasschaat is ontmoet een partij soldaten van Maastricht en Willemsstad. FRANS GEERTSEN VAN DER BUYTEN stelt zich borg

RA Antwerpen 2918, 28-7-1642

| JVB-0910-1 |

PEETER JAN NIJS VAN TICHELT schuldig aan ANDRIES LAUREYS WOUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 28-7-1642

| JVB-0911-1 |

JOOS JAN LENAERTS X ANNA CHRISTIAEN RAETS en JACOB JACOB MERCUS KENIS uit naam van ENGEL ANTHONIS WACKERS mangelen land in Sneppel

Personen:

RA Antwerpen 2918, 4-8-1642 Testament

| JVB-0912-1 |

Testament STAES DIERICKS X MARIA LENAERT HENDRIK VAN GASTEL

Personen:

RA Antwerpen 2918, 11-8-1642

| JVB-0913-1 |

WILLEM DIELIS WILLEMSEN X +MAGDALENA CHRISTIAEN RAETS verkopen ANTHONIS JAN NOUTS kamer met zolder tot Nedervenne, O sheerestrate, Z het Bosstraetken, W JAN CHRISTIAEN RAETS huis en N CORNELIS CHRISTIAEN RAETS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 27-8-1642

| JVB-0914-1 |

WOUTER JAN WOUTER ROMBOUTS voor hem zelf en in naam van MELSEN LAUREYS WOUTER ROMBOUTS, ADRIAEN PETERS VAN AKEN voor hem zelf en uit naam van mede consorten als erfgenamen van +PEETER VAN AKEN hun vader, PETER JAN NIJS VAN TICHELT, MATTHIJS en JAN CHRIST. RAETS v.h.s. en sterk voor WILLEM en CORNELIS CHRISTIAEN RAETS mede ook voor JOOS JAN LENAERTS X ANNA CHRISTIAEN RAETS, PETER JANS VAN DAEL ook voor hemzelf, WILLEM DIELISSEN voor hemzelf, eerstgenoemde als momber met PETER JANS VAN DAEL als toeziener der wezen van ANTONIS ANTHONIS ADRIAENSEN, MATTHIJS CHRISTIAEN VORSELMANS voor hemzelf en ANTHONIS VAN DIETFORT ook voor hemzelf, resp. ingezetenen van Loenhout ratificeren de verkoop van een leen "het Leenhof van Suys" op Nedervenne bij de here van Suys verkocht aan heer N.N. VAN VARICK markgraaf Antwerpen, machtigen msr ANDRIES JORDAENS te calengieren

Personen:

RA Antwerpen 2918, 29-8-1642

| JVB-0915-1 |

GORIS CORNELISSEN X MARIA JAN JOOSTEN VAN RIEL verkopen ANTONIS JAN NOUTS hoymade achter het hoogbos

Personen:

RA Antwerpen 2918, 9-9-1642

| JVB-0916-1 |

HUYBRECHT JAN HUYBRECHT BODE verkoopt JAN CORNELIS ARNOUTS 1/2 hofstede "Heyn Muntshof" te Popendonk waarvan de andere helft toebehoort HUYBRECHT JAN NIJS en de kinderen van CORNELIS VERBOVEN, O PETER JAN OOMS Z de wederhelft W en N de Ackerstrate

Personen:

RA Antwerpen 2918, 16-9-1642

| JVB-0917-1 |

JAN NIJS VAN TICHELT JANSSONE momber wezen +PETER JACOBS VAN ELSACKER X MARIA CORNELIS KERSEMANS ts machtigen GERARD CORNELIS KERSEMANS toeziener der wezen te aanvaarden sterfhuis +CORNELIA JAN NIJS VAN TICHELT grootouders der wezen

Personen:

RA Antwerpen 2918, 30-9-1642

| JVB-0918-1 |

GABRIEL PEETERS VAN ENGELEN 47j. te Wuustwezel op verzoek van heer FRANS RONDEEL pastoor Loenhout, verklaart dat hij de ouders van MARIE MERTENS PEETER MERTENS zijn attestants huisvrouve, heeft horen zeggen dat JAN NIJS VAN TICHELT de vader van PETER JAN NIJS VAN TICHELT (de moeder van JAN was ANNA VAN YPEREN) ende MARIA VAN YPEREN van malcanderen waren maegschap en dat zij malcanderen bestonden in de tweede graad. Vs MARIA had een zuster BARBELE VAN YPEREN alias TOLLENAERS wezende binnen Wuustwezel

ELISABET NELEMANS (moeder van voormelde MARIA MERTENS) en vs BARBARA VAN YPEREN waren zusters ofte broerskinderen

Personen:

RA Antwerpen 2918, 30-9-1642

| JVB-0919-1 |

voormelde MARIA MERTENS heeft ouders horen zeggen dat voormelde JAN NIJS VAN TICHELT was maegschap van MARIA VAN YPEREN die men hiet MEENAERTS, had twee zusters : BAYKEN VAN YPEREN alias TOLLENEERS X WILLEM HUYBS en de andere KATELIJNE gewoond hebbende in Klein Brabant gehuwd JAN THIJS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 6-10-1642

| JVB-0920-1 |

ANTHONIS PRINSEN ts verhuurt FRANS PETER HAVERMANS wonende te Brecht land aldaar op Kerckhovenacker omtrent de Bieveldekens

Personen:

RA Antwerpen 2918, 1642

| JVB-0921-1 |

ANTONIS GEERT SCHOOFS schuldig CHRISTIAEN ADRIAENSEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 1642

| JVB-0922-1 |

STOFFEL VAN AERDE oud h.Geestmeester ts 78j. op verzoek van JAN CORNELIS ROMMENS wonende op den korten dijk Rozendaal, verklaart dat HENDRIKSKEN weduwe van CORNELIS PAUWELS die men noemde SWARTEN NEEL tegenwoordig wonende tot Ruckven, dat haar zoon CORNELIS NELEN "een dochter doot gesteken hadde die genoemd was DIGNA TEUNIS wonende toen ter tijd ten huize van JAN DE WEVER te Meer alwaar den dootslag geschied is, en dat zij van attestant was eisende 25 gulden vanwege den Heyligen Gheest om den soen van haren zoon te maken met de vrienden van DIGNA", is geweigerd door de pastoor van Loenhout. Getuigen AERT JANSEN BETINX tot Rozendaal en PAUWEL VOICHTEN Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2918, 19-11-1642

| JVB-0923-1 |

PAUWELS VOICHTEN ts 60j. op verzoek van JAN CORNELIS ROMMEN wonende op den Korten dijk Rozendaal verklaart dat hij 30j. geleden heeft horen zeggen dat een CORNELIS de zoon van CORNELIS PAUWELS die men hiet SWERTEN NEEL en HENDRIKSKEN diens weduwe tegenwoordig wonende Ruckven zag de doodslag

Personen:

RA Antwerpen 2918, 22-11-1642

| JVB-0924-1 |

BEERNAERT PETERS VAN AEKEN te Loenhout schuldig aan HENDRIK JAN ENGELEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 24-11-1642

| JVB-0925-1 |

CORNELIS ADRIAEN DIELS proces ADRIAAN LUYCKS 3-2-1631

Personen:

RA Antwerpen 2918, 25-11-1642

| JVB-0926-1 |

MATTHIJS CHRISTIAEN VORSELMANS ts verhuurt CORNELIS ADRIAEN VERMEEREN zijn stede ter Beke waarvan vorig huurder was JAN PETER JORIS CHTISTIAENS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 5-12-1642 Testament

| JVB-0927-1 |

testament MARIA JORDAENS 20j. jonge dochter (d.v. ANDRIES)

Personen:

RA Antwerpen 2918, 28-12-1642

| JVB-0928-1 |

LAMBRECHT LAMBRECHTS X MAEYKEN JOOS VAN AKEN, WILLEM ADRIAENSSEN X MARGRIET JOOS VAN AKEN en GERARD JOOS VAN AKEN verkopen ANTHONIS PETERS VAN AKEN deel in een beemd in de Dorens ts, door de verkopers geërfd van hun grootouders

Personen:

RA Antwerpen 2918, 3-1-1643

| JVB-0929-1 |

CORNELIS ADRIAEN DIELS ts verkoopt JAN BAEYEN HEUVELMANS ½ land op Sneppel gekomen van PETER KERSTENS en de andere van erfgenamen DIGNE VOLLENHOVEN, oost GABRIEL GORIS GABRIELS Z Lammeye, W AERT LAUREYSSEN VAN DONGEN erve, N DIONIJS CORNELIS ADRIAEN DIELS erve

Personen:

RA Antwerpen 2918, 5-1-1643

| JVB-0930-1 |

CORNELIS MERCUS BARTHOLOMEUSEN ruiter te Breda geeft in belening LENAERT JAN WIERCKS zijn erve te Loenhout op de Heybaerd

Personen:

RA Antwerpen 2918, 21-1-1643

| JVB-0931-1 |

CORNELIS CHRISTIAEN VAN NUYNCXEM w. ts debet CORNELIS

CORNELIS PETER JOOS

kwijtschrift 12-7-1644: CORNELIS CORNELIS PETER JOOS geass. met JOOS en JAN JACOBS voldaan van MATTHEUS PETER ARNOUTS als erfgenaam van CORNELIS CHRISTIAENS VAN NUYNCXEM

Personen:

RA Antwerpen 2918, 24-1-1643

| JVB-0932-1 |

MARIA REYNIERSEN jonge dochter 25j. stad Heusden in naam van broer HUYBRECHT wonende inden lande van Casant, ANNEKEN MIJNDERS weduwe REYNIER JANSEN tegenwoordig gehuwd met STEVEN WILLEMSEN wonende Heusden machtigen JAN VAN HAM wonende te Loenhout rekening te doen JAN REYNEN wonende Achtele onder Rijkevorsel den oom van eerstgenoemde over gebruik van 1/4 in 1/3 als vs REYNIER JANSEN heeft gecompeteert in stede Achtel, nu huurder PETER PAUWELSEN, na zijn dood op de eerstg. vererfd

RA Antwerpen 2918, 29-1-1643

| JVB-0933-1 |

Onderhoudscontract. BARTHOLOMEUS PETER MEEUSEN en MATTHEUS broer sterk voor TANNEKE zus ter eenre, MAEYKEN PETER MEEUSEN geass. PETER MEEUSEN haar vader

kwijtschrift 21-2-1655 : CORNELIS HENDRICKS X MAEYKEN PETER MEEUSSEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 31-1-1643

| JVB-0934-1 |

BENAERT PETER VAN AKEN ts schuldig aan ADRIAAN PETER VAN AKEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 10-2-1643

| JVB-0935-1 |

JAN ANTHONISSEN w/ Loenhout verkoopt GORIS CORNELISSEN huis op Donk, O FRANS GORIS VAN DER BUYTEN Z JACQUES DE HAZE W PETER JAN GILSMANS N de donckstrate

Personen:

RA Antwerpen 2918, 5-3-1643

| JVB-0936-1 |

ANTHONIS GORIS CONINCX X PETRONELLA AERT AERTS verkopen NIKLAES GORIS AUGUSTIJNS 1/4 in stede gestaan, eensdeels ter Eycke onder wernhout en deels Wuustwezel, gekocht van erfgenamen WILLEM ANCXENS O des kopers andere erve Z de beke W sheeren bane N GIJSBRECHT PETER MAES

Personen:

RA Antwerpen 2918, 23-4-1643

| JVB-0937-1 |

ANTHONIS GORIS CONINCX schuldig aan HENDRIK HENDRIKS MEULDER

Personen:

RA Antwerpen 2918, 27-4-1643 Testament

| JVB-0938-1 |

Testament CORNELIS CHRISTIAENS VAN NUYNCXHEM ziek liggende, wil begraven worden in de kerk, aan MATTHEUS PETER ARNOUTS X MARGRIET CORNELIS VERBOVEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 30-4-1643

| JVB-0939-1 |

NIKLAES CORNELISSEN WAGEMAKER getuige op verzoek van AERT MOONS keteleer, verklaart dat hij attestant zes jaar geleden herberg was houdende en had gezien dat JAN BODE aan requirant had verkocht heide te Wuustwezel omtrent den Vuysheuvel

Personen:

RA Antwerpen 2918, 1-5-1643 Testament

| JVB-0940-1 |

Testament NAENKEN CASUS ziek liggende, weduwe PETER BODE, geeft MAEYKEN BODE haar dochter haar huisken ter Beke, O wwe en kinderen JAN PETERS BODE, W HENDRIK JANEN metser, N HUYBRECHT VERBOVEN

getuigen PETER ADRIAENS VERMEREN en CORNELIS ADRIAENS VERMEREN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 15-5-1643

| JVB-0941-1 |

DIELIS DE VISSCHERE wonende te Oosterhout was aangesteld bij het overlijden van BALTHAZAR PETER YSAACX schout ter heyde testamentair van zijn sterfhuis als erfgenaam van smoeders zijde

alzo ADRIAEN VAN ROYE tot Brecht, DIELIS THOMAS DE VISSCHER en JAN JANSEN VAN ELSACKER wonende Hoogstraten en zijn mede erfgenamen van ISAACX van smoeders zijde hun deel hebben ontvangen ...

Personen:

RA Antwerpen 2918, 18-5-1643

| JVB-0942-1 |

JORIS ADRIAEN JANSEN COECK en HUYBRECHT JAN HUYBEN wonen Loenh. hebben hun borg gesteld aan PEERKEN ADRIAEN FRANS VAN DER VLOET begijntje tot Breda voor het voldoen van obligatie als wijlen JAN PETERS BODE tot behoeve PEERKEN heeft verleden ...

Personen:

RA Antwerpen 2918, 15-6-1643

| JVB-0943-1 |

STOFFEL VAN AERDE w. ts borg voor HENDRIK HENDRIKSEN MEULDER

Personen:

RA Antwerpen 2918, 8-7-1643

| JVB-0944-1 |

MATTHIJS NIKLAES ANTHONISSEN en GORIS CORNELISSEN verkopen MARCUS BARTHOLOMEUSEN de helft van erve den Voorsten Eekers", oost de Perstrate, Z den achtersten eeckers, W de wederhelft, N de Perhoeve

Personen:

RA Antwerpen 2918, 10-8-1643

| JVB-0945-1 |

CORNELIS CHRISTIAEN RAETS ts verhuurt JAN ANTHONIS VAN BAEL land in Steecksde

Personen:

RA Antwerpen 2918, 30-9-1643

| JVB-0946-1 |

DIERICK PETER HUYBRECHTS kerkmeester met advies van de heer pastoor besteed aan JAN RICHARD schaliedekker te Hoogstraten om de kerk van Loenhott te onderhouden

Personen:

RA Antwerpen 2918, 14-9-1643

| JVB-0947-1 |

ADRIAEN DECKERS en JOOS DECKERS wonen ts, hebben tot meerdere zekerheid van borgtocht die GORIS CORNELISSEN gepresteerd heeft aan aan PEERKEN ADRIAEN FRANS VAN DER VLOET begijn hun borg gesteld

Personen:

RA Antwerpen 2918, 21-10-1643

| JVB-0948-1 |

JACOB JACOB ROOVERS vorster Weernout schuldig MERTEN (moet zijn MELSEN) JACOB BEVERS ter sake van schuur (MELSEN vs met JENNEKE DIERICKS 23-7-1648)

Personen:

RA Antwerpen 2918, 13-11-1643

| JVB-0949-1 |

TANNEKE HUYBRECHTS GEERT PULLEKENS weduwe JAN DENIS verhuurt NIJS JAN DENIS haar zoon land op Sneppel

Personen:

RA Antwerpen 2918, 3-11-1643

| JVB-0950-1 |

JACOB VOETS VAN RAVESTEYN -w. Hoogstraten schuldig CORNELIS THIENEMANS oud burgemeester aldaar

Personen:

RA Antwerpen 2918, 13-11-1643

| JVB-0951-1 |

Huwelijksvoorwaarde ANTHONIS JAN NOUTS jongman Loenhout en CORNELIA PETER AERTS S'GRAUWEN weduwe WILLEM ANTOON MERTENS wonende ter Eycke Zundert

Personen:

RA Antwerpen 2918, 7-12-1643

| JVB-0952-1 |

HENDRIK GEERTS VAN DER BUYTEN ts verhuurt AERT JAN FRANCKEN zijn huis te Nedervenne

Personen:

RA Antwerpen 2918, 9-12-1643

| JVB-0953-1 |

CORNELIS JANSEN VAN DIETFORT ts verkoopt JACOB ADRIAEN THUENS (moet zijn THEEUS) land te Sneppel

Personen:

RA Antwerpen 2918, 11-12-1643

| JVB-0954-1 |

JORIS ADRIAEN JANSEN COECK w. ts schuldig MELSEN JACOB BEVERS, nota 16-10-1666 : MELSEN LAUREYS ROMBOUTS met actie van vs MELSEN BEVERS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 23-12-1643

| JVB-0955-1 |

Verzet tegen vonnis ADRIAEN PETER CLAESEN w. Hoogstraten over vonnis ten voordele van ROELANT VAN DEN BOSSCH

Personen:

RA Antwerpen 2918, 28-12-1643

| JVB-0956-1 |

CORNELIS JAN HENDRIKS DE CROM ts transporteert JAN zijn broer zijn deel geërfd van wijlen ADRIAEN hun broer

Personen:

RA Antwerpen 2918, 2-1-1644

| JVB-0957-1 |

CORNELIS CORNELISSEN w. ts borg voor JAN JANSEN DIETFORT ruiter te Bergen op Zoom tot ontlasting van JAN ANTHONISSEN PETER JOOS w. ts

Personen:

RA Antwerpen 2918, 12-1-1644 Testament

| JVB-0958-1 |

Testament JAN HENDRIKS DE CROM ts X DIGNA DIELIS EMPSENS aan zijn voorzoon HENDRIK JANSEN DE CROM rente op panden in handen van kinderen en erfgenamen wijlen CORNELIS VERBOVEN ter Beke ts

Personen:

RA Antwerpen 2918, 18-1-1644

| JVB-0959-1 |

ANTON JANSEN VAN DIETFORT ts verkoopt msr PETER VAN ELSACKER secretaris beemd achter Huffelaerheide, gekomen van +heer JAN VAN DIETFORT

Personen:

RA Antwerpen 2918, 22-1-1645

| JVB-0960-1 |

DIERICK (moet zijn DIELIS) en LAUREYS, JAN DIELIS EMPSEN zonen gebroeders en JAN HENDRIK DE CROM als toeziener van MAEYKEN JAN DIELIS EMPSEN jonge dochter stellen aan FRANS GEERTSEN VAN DER BUYTEN te manen crediten als hun comparanten als medeerfgenamen van +JAN PROEST toekomende en verstorven is in zeker huis te Lier

Personen:

RA Antwerpen 2918, 29-1-1644

| JVB-0961-1 |

TANNEKEN JACOB CROCK X JAN JAN HENDRIK DE CROM Loenhout verkopen aan JACOB CROCK haar vader de goederen geerfd van haar moeder PASCHIJNE CORNELISSEN op den Hesselinck

Personen:

RA Antwerpen 2918, 4-2-1644

| JVB-0962-1 |

GORIS CORNELISSEN verkoopt ADRIAEN GEERAERT LUYCKS land "de Breemackers" in den Meulenacker omtrent den Strompeyck, 0 den heer-weg W PETER JAN NIJS VAN TICHELT N de Meulenberg

Personen:

RA Antwerpen 2918, 9-2-1644

| JVB-0963-1 |

ADRIAEN DECKERS ts verkoopt JAN VAN COECKHOVEN w.Rijkevorsel zijn huis binnen Etten op de Leur tegen de steenweg aldaar, oost LAMBRECHT VAN DEN MOER weduwe

Personen:

RA Antwerpen 2918, 12-2-1644

| JVB-0964-1 |

GORIS GORNELISSEN verkoopt HENDRIK GEERTSEN VAN DER BUYTEN en HENDRIK HENDRIKS VAN DER BUYTEN beemd "Bouwensbeemd in de Osschooten

Personen:

RA Antwerpen 2918, 12-2-1644

| JVB-0965-1 |

GEERT CHRISTIAEN VORSSELMANS w. ts verkoopt JAN VAN HAM en JAN JAN HENDRIKS DE CROM een beemd op de Donck, 0 MATTHIJS CHRISTIAEN VORSSELMANS beemd, W de kinderen PETER CHRISTIAEN VORSELMANS N MERTEN ALEN beemd wonende Antwerpen

Personen:

RA Antwerpen 2918, 16-2-1644

| JVB-0966-1 |

GORIS CORNELISSEN verkoopt ADRIAAN LUYCKS hofstede aan den Heuvel

Personen:

RA Antwerpen 2918, 20-2-1644

| JVB-0967-1 |

JAN JAN HENDRIK DE CROM en broers HENDRIK en CORNELIS met procuratie van WILLEM JAN HENDRIKS DE CROM als erfgenamen wijlen ADRIAEN JAN HENDRIKS DE CROM verkopen aan CORNELIS hun broer helft van huis in de Plaetse

Personen:

RA Antwerpen 2918, 21-3-1644

| JVB-0968-1 |

MARIA LOUISA VAN OYENBRUGGE schuldig aan hoors van JORIS VAN GYMNICH te Weernout

Personen:

RA Antwerpen 2918, 26-3-1644 Testament

| JVB-0969-1 |

Testament JAN PETERS VAN BREDA ts ziek liggende X MARGRIET JAN AERTSENS, aan zijn twee voorkinderen JENNEKEN en PETER "zijn bijna hun brood weerd", zijn nakinderen nog jong en kunnen in lange jaren hun kost niet winnen

Personen:

RA Antwerpen 2918, 28-3-1644

| JVB-0970-1 |

ADRIAEN DECKER S X KATELIJNE CORNELIS JAN MERTENS Loenhout machtigen ADRIAEN WAGEMAKER8 die men heet GROENHOUT, wonende op de Leur om te compareren te Etten en te transporteren JAN VAN COECKHOVEN huis met dreve te Etten

Personen:

RA Antwerpen 2918, 30-4-1644

| JVB-0971-1 |

JAN JANSEN DE BACKER verhuurt BASTIAEN PEETER CHRISTIAEN VORSELMANS halve stede op de Donck

Personen:

RA Antwerpen 2918, 10-5-1644

| JVB-0972-1 |

ANTHONIS PRINSEN X CORNELIA WILLEM JACOB LUYCKS transporteren PETER HUYBRECHT ESKENS hun erfelijk goed te Brecht, geërfd van WILLEM JACOB LUYCKS haar vader

Personen:

RA Antwerpen 2918, 14-5-1644

| JVB-0973-1 |

GERARD HAVERMANS schout Zundert duidt aan zijn zoon ADRIAEN als opvolger, zijn jongere broer DIELIS wordt zijn stadhouder

Personen:

RA Antwerpen 2918, 14-5-1644

| JVB-0974-1 |

Verzet tegen vonnis door FRANS GEERTSEN VAN DER BUYTEN van vonnis ten voordele van JAN ANTHONISSEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 17-5-1644

| JVB-0975-1 |

Verzet tegen vonnis door ADRIAEN LUYCKS ts tegen JAN MEEUS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 14-5-1644

| JVB-0976-1 |

MATTHEUS ADRIAEN THEEUS w. ts schuldig JAN JANS VAN DALE een som van erfpenningen die PETER JANS VAN DALE hem schuldig was over stede te Nedervenne

Personen:

RA Antwerpen 2918, 14-5-1644

| JVB-0977-1 |

PETER JANS VAN DAEL ts schuldig JAN JANS VAN DAEL

Personen:

RA Antwerpen 2918, 14-5-1644

| JVB-0978-1 |

ANTHONIS PETERS VAN AKEN en PETER JAN HUYBEN X MARIA ADRIAEN THOMAS VAN AKEN als mombers van weeskind THOMAS ADRIAEN THOMAS, op verzoek van JAN ANTHONISSEN verklaren dat deze uit naam van DINGENE ADRIAEN THOMAS VAN AKEN 1/3 is competerende in de goederen van +ADRIAEN THOMAS VAN AKEN (DINGENE voornoemd gehuwd met JAN ANTHONISSEN) Eerstgenoemde was voor enige jaren met ADRIAAN THOMAS VAN AKEN en JAN ANTHONISSEN te Zundert ten huize van PORIJNKEN weduwe van vs CORNELIS ADRIAAN THOMAS VAN AKEN, zij had akkoord met PEETER HENDRIK BRASPENNINCKS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 17-7-1644

| JVB-0979-1 |

ANDRIES LAUREYS WOUTER ROMBOUTS ts schuldig PETER ARNOUTS VAN OSTAEYEN over koop van huis te Sneppel

Personen:

RA Antwerpen 2918, 1-10-1644

| JVB-0980-1 |

CORNELIS ADRIAEN WOUTER SMITS ts verkoopt JAN JACOB CROCK een stuk erve op den Hesselinck op ADRIAEN SLANGEN stede, oost ADRIAEN CORNELIS PETER MERTENS, Z wwe en kinderen ADRIAAN VERMEEREN W JAN CORNELIS PETER MERTENS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 26-10-1644

| JVB-0981-1 |

Sgr JOAN MARENS X ELISABET VAN DER WIJEN (d.v. GORIS) en PETER VAN DER WIJEN (z.v. GORIS) wonen te Antwerpen, akkoord met ADRIAEN SIMON KESSELMANS die rente heffende is op huis te Nedervenne

Personen:

RA Antwerpen 2918, 3-11-1644

| JVB-0982-1 |

GORIS CORNELISSEN ts schuldig ANTHONIS SEBRECHT SMEYERS wonende te Zundert. Borg: ANDRIES LAUREYS WOUTER ROMBOUTS ts

Personen:

RA Antwerpen 2918, 7-11-16.44

| JVB-0983-1 |

ANTHONIS JAN NOUTS X NEELTKEN PETER AERTS S'GRAUWEN verhuren CORNELIS AERT PETER AERTS huis ter Eycke

Personen:

RA Antwerpen 2918, 2-12-1644

| JVB-0984-1 |

CORNELIS JAN NEVEN ts 58j., sedert 22j. getrouwd zijnde met... heeft gewoond aan Sneppel in het huis van CORNELIS VAN DONGEN schout

getuige op verzoek van PETER AERNOUTS VAN OSTAEYEN verklaart dat zijns attestants ouders JAN NEVEN en DIGNE JAN LEYS hebben toebehoort een stede tot Sneppel, nu toebehorende AERT WOUTER PEETERS, daarop nu als huurder woont HUYBRECHT VERMUNTEN

Attestant woonde er bij zijn ouders over 40 jaar

PETER JOOS GILSMANS had requirants moeder gehuwd

Personen:

RA Antwerpen 2918, 2-12-1644

| JVB-0985-1 |

CORNELIS MERTENS oud 36j, tegenwoordig knecht van JAN HEYNDRICKS DE CROM getuige vorige zaak

Personen:

RA Antwerpen 2918, 7-12-1644

| JVB-0986-1 |

CORNELIS VAN KIEBOOM onderpastoor Loenhout getuige op verzoek JACOB VAN DER BEKEN, verklaart dat hij twee jaar geleden wonende te Lillo geroepen werd ten huize van MICHIEL LUYCKS secretaris Lillo om getuige te zijn van zeker actie waarbij de heer van Wechelderzande is gegoed geweest

Personen:

RA Antwerpen 2918, 13-12-1644

| JVB-0987-1 |

HENDRIK HENDRIKS VAN DER BUYTEN X SUSANNA PETER IJSENDONCKS schuldig JAN CORNELIS GORIS in naam van MARGRIET en ELISABET VAN PAPENBROECK resp. gehuw met JAN heer van der Vicht en jonker JAN DE WAELHEM heere van der Borcht

Personen:

RA Antwerpen 2918, 15-12-1644

| JVB-0988-1 |

Verzet tegen vonnis door LENAERT VERSCHUEREN tegen MARCEL GEERT SLOECKERS gedaan voor de wet te Hoogstraten

RA Antwerpen 2918, 13-12-1644

| JVB-0989-1 |

WILLEM JANSEN DE CROM ruiter te Bergen op Zoom verkoopt aan JAN zijn broer zijn deel in het sterfhuis van hun broer +ADRIAAN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 19-12-1644

| JVB-0990-1 |

ADRIANA (moet zijn DIGNE) THOMAS VAN AKEN X JAN ANTHONISSEN, haar man in arrest te Zundert, schuld aan ANTOON PRINSEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 18-1-1645

| JVB-0991-1 |

JAN JACOBS en CORNELIS AERT JACOBS beiden Loenhout getuigen op verzoek van BALTEN BARTHOLOMEUS ADRIAENSEN des eerstgenoemde behouwt sone, verklaart dat deze BALTEN X JACOMIJNE JAN JACOBS in eigendom toebehoren percelen te Sneppel genaamd "Willem Munts stede" gekomen van wijlen MAEYKEN AERNOUTS VAN OSTAEYEN moeder van voorm. JACOMIJNE

Personen:

RA Antwerpen 2918, 26-1-1645

| JVB-0992-1 |

WILLEM ADRIAEN VAN OSTAEYEN verkoopt JAN VAN HAM land op de Meulenacker ts "de Trappenleen"

Personen:

RA Antwerpen 2918, 6-2-1645

| JVB-0993-1 |

JAN NIJS VAN TICHELT ts schuldig CORNELIS JAN PETER JORIS wiens moeder was MAEYKEN MATTHIJS JANSSEN, borg is JAN JAN NIJS VAN TICHELT

Personen:

RA Antwerpen 2918, 11-2-1645

| JVB-0994-1 |

JAN HENDRIKS DE CROM, JAN CORNELIS GORIS, ADRIAAN en JOOS DECKERS, ADRIAEN VAN MIEROP en DIONIJS JAN DENIS ts borg voor de Vrouwe van Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2918, 11-2-1645

| JVB-0995-1 |

CORNELIS ADRIAEN DIELS 70j, GABRIEL GORIS GABRIELS 43j, wonen Loenhout verklaren dat voor 30jaar enige eikebomen afgekapt zijn vanwege de ingezetenen van Huffel Loenhout in den Vlaesthoek, om welke redenen er proces was tussen de Vrouw van Loenhout en de regeerders van Loenhout

nog getuigen JAN JANS VAN DAELE 40j en JAN JACOBS in de 60jaar ts

Personen:

RA Antwerpen 2918, 20-2-1645

| JVB-0996-1 |

DIONIJS JAN NIJS VAN TICHELT ts verhuurt CORNELIS ADRIAENSEN zijn kamer (gekocht van zijn zoon ADRIAAN VAN TICHELT)

Personen:

RA Antwerpen 2918, 22-2-1645

| JVB-0997-1 |

HUYBRECHT JAN DENIS voor hem zelf, ADRIAAN SIMON KoESSELMANS als mombers van LISKEN ADRIAEN DIERICK PEETERS wiens moeder was +LISKEN JAN DENIS stellen aan NIJS JAN DENIS om te ontvangen van ADRIAEN JAN DENIS wonende te Rijsbergen, over koop van rente uitgaande op panden in handen van JAN WAGEMAKERS te Zundert

Personen:

RA Antwerpen 2918, 25-2-1645

| JVB-0998-1 |

WOUTER JACOB GEERTSEN, MAEYKEN JACOB GEERTSEN, AERT CHRISTIAENSEN, PETER FLOREN en JAN LENAERTS DE BRUYN erfgenamen van PETER MATTHIJSEN X MARIA VAN HERTEN te Brecht

Personen:

RA Antwerpen 2918, 25-2-1645

| JVB-0999-1 |

JAN JANSEN DE CROM verkoopt zijn deel aan CORNELIS JANSEN DE CROM

Personen:

RA Antwerpen 2918, 26-2-1645

| JVB-1000-1 |

ANTHONIS PRINSEN verkoopt ANDRIES LAUREYS ROMBOUTS paard

Personen:

RA Antwerpen 2918, 26-2-1645

| JVB-1001-1 |

ANTHONIS PRINSEN en NIJS JAN DENIS smid verkopen ANDRIES LAUREYS ROMBOUTS en ADRIAAN VAN STEEN koren

Personen:

RA Antwerpen 2918, 6-3-1645

| JVB-1002-1 |

ANDRIES WILLEMS VAN DEN LANGENBERGE w. Rijkevorsel transp. ROELANT zijn broer zijn 1/6 in rente uitgaande op de goederen van HENDRIK PETER MAES gelegen te Agtmael en op de goederen van NEELTKEN JANS tegenwoordig huisvrouw van HENDRIK JOOSSEN die men heet HENDRIK VAN KETS, gelegen op den Buys te Zundert, en op goed van JAN MARTEN BAILLAERTS en de erfgenamen CORNELIS PETER AERTSEN tot Weernout, gekomen van wijlen WILLEM ANDRIESEN VAN DEN LANGENBERGE zijn vader

Personen:

RA Antwerpen 2918, 8-3-1645

| JVB-1003-1 |

CORNELIS ADRIAEN LENAERT MENTS w. Brecht verklaart dat BALTEN MEEUS ADRIENSEN verkocht bosken te Loenhout op Vossingen

Personen:

RA Antwerpen 2918, 13-3-1645

| JVB-1004-1 |

PETER VALENTIJNS X DIGNE LENAERT VAN GASTEL wonen ts verkopen JAN WILLEMS VAN DOMMELEN hun huisken ts teinde de Warande, geërfd van de kinderen LENAERT HENDRIKS VAN GASTEL, O TANNEKE LENAERT HENDRIKS VAN GASTEL erve, Z JAN CORNELIS GORIS, W de Persstraat, N de kinderen JAN LIPPENS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 21-3-1645

| JVB-1005-1 |

CORNELIS ADRIAENS VERMEEREN w. ts uit naam van NEELTKEN CORNELIS VERBOVEN wwe ADRIAEN VERMEEREN zijn moeder, schuldig aan ADRIAAN PEETER JANS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 23-3-1645

| JVB-1006-1 |

ANTHONIS NOUTS ts verkoopt CORNELIS NIJS PETER DENIS voor hem en behuwde broer PETER DENIS land in Nedervenne

Personen:

RA Antwerpen 2918, 29-3-1645

| JVB-1007-1 |

CORNELIS ADRIAEN DIELS en MAEYKEN MARIJNISSEN tegenwoordig gehuwd JORIS TRIJPENS ten verzoeke van CORNELIS JAN, verklaren dat in 1625 de huizinge van wijlen ANTHONIS WOUTERS VAN VENNE gestaan op d’oosteneinde alhier van haestige ziekte zijn geinfecteert geweest en dat zij attestante van requirant als momboir van weeskind van vs ANTHONIS beneffens nu wijlen BAEYEN HEUVELMANS en LENAERT HENDRIKS VAN GASTEL zijn gekregen geweest om de vs huizinge en meubelen te ruimen en schoon te maken, hebben er een dag gewerkt toen er kwam msr GEERAERT LUYCKS die hem uiten huize houdende was..

Personen:

RA Antwerpen 2918, 10-4-1645

| JVB-1008-1 |

NIKLAES CORNELISSEN WAGEMAKERS w. ts verhuurt MICHIEL PEETERS VAN BREDA huis in Nedervenne

Personen:

RA Antwerpen 2918, 18-4-1645

| JVB-1009-1 |

PETER JAN NIJS VAN TICHELT schuldig PETER ANTOON WOUTER ROMBOUTS over koop paard

Personen:

RA Antwerpen 2918, 27-4-1645

| JVB-1010-1 |

ANTHONIS STOFFELS VAN AERDE verhuurt PETER DIELIS SWAGEMAKERS zijn drie weiden

Personen:

RA Antwerpen 2918, 27-4-1645

| JVB-1011-1 |

Heer PETER DASSIGNIES Heer van Bingem machtigt... om aan te spreken zekere tienden komende van heer PETER VAN WIJNGAERDE, nu in handen van JAN CORNELIS GORIS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 4-5-1645

| JVB-1012-1 |

GABRIEL JAN GABRIELS VAN BLEKE schuld aan STAES DIERICKS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 13-5-1645

| JVB-1013-1 |

J.B. DE BARON presbyter te Loenhout machtigt BARBARA DE PAREDEZ geestelijke dochter te Brussel

RA Antwerpen 2918, 15-5-1645

| JVB-1014-1 |

HUYBRECHT BODE verhuurt FRANS VAN DER BUYTEN zijn hoymade op het Hoogbos

Personen:

RA Antwerpen 2918, 15-5-1645

| JVB-1015-1 |

ANTHONIS STOFFELS VAN AERDE tegenwoordig wonende te Hoevenen verhuurt FRANS VAN BUYTEN zijn twee hoymaden

Personen:

RA Antwerpen 2918, 17-5-1645

| JVB-1016-1 |

WILLEM ADAMA (moet zijn ADRIAEN) PEETERS VAN AKEN soldaat verkoopt MATTHEUS ADRIAEN MATTHEUSSEN zijn deel in huis in de Leutenhof tot Sneppel geërfd van zijn moeder

Personen:

RA Antwerpen 2918, 18-5-1645

| JVB-1017-1 |

PETER ANTON WOUTER ROMBOUTS ts transporteert ANDRIES LAUREYS ROMBOUTS 174 guldens eens als PETER JAN NIJS VAN TICHELT hem bekend heeft schuldig te zijn over koop van een paard

Personen:

RA Antwerpen 2918, 27-5-1645

| JVB-1018-1 |

PETER JOOS GILSMANS w. ts verhuurt ANTHONIS GORIS CONINCKS zijn erve op de Donck

Personen:

RA Antwerpen 2918, 29-5-1645

| JVB-1019-1 |

JAN HENDRIK DE CROM en FRANS GEERTSEN VAN DER BUYTEN beide herbergiers Loenhout, ten verzoeke van FRANS JOOSEN VAN HUYSEN wonende te Zundert, verklaren dat op 12 Mei te Loenhout kwam ten huize van attestanten partij soldaten uit Herentals waaronder een ROCHTUS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 3-7-1645

| JVB-1020-1 |

ADRIAEN ADRIAENSEN DE HAEN ts schuldig STEVEN LAUREYS WOUTER ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 16-10-1645

| JVB-1021-1 |

JAN JANSEN VAN DAEL en JAN JAN NIJS VAN TICHELT mombers der wezen van +PETER JAN NIJS VAN TICHELT besteden ANTHONIS GORIS CONINCKS diens zoon voor twee jaar

Personen:

RA Antwerpen 2918, 20-10-1645

| JVB-1022-1 |

CORNELIS ADRIAEN LENAERT MENTS w. Brecht schuldig aan MATTHIJS MATTHIJS GOOSSENS, borg : BALTEN MEEUS ADRIAENSEN

Personen:

RA Antwerpen 2918, 17-10-1645

| JVB-1023-1 |

MATTHIJS CHRISTIAEN RAETS verkoopt PETER JAN WOUTER ROMBOUTS weide "den Brant" ts aan de Meulenackers

Personen:

RA Antwerpen 2918, 30-10-1645

| JVB-1024-1 |

ANTHONIS GORIS CONINCKS ts verhuurt JAN JANSEN VAN DAEL de helft van beemd "de Meulenbeemd"

Personen:

RA Antwerpen 2918, 10-10-1645

| JVB-1025-1 |

PETRONILLA AERT GEERT AERTS X ANTON GORIS CONINCKS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 10-11-1645

| JVB-1026-1 |

JAN ANTONISSEN VAN BAEL ts schuldig aan zijn broer CORNELIS zijn 1/4 liggende achteraan de Sleutelhoeve aan Stapelheide

Personen:

RA Antwerpen 2918, 27-11-1645

| JVB-1027-1 |

ADRIAAN HENDRIK HENDRIKS VAN DER BUYTEN w. Wuustwezel ontv. van ADRIAAN CORNELIS JAN PETER MERTENS

Personen:

RA Antwerpen 2918, 18-12-1645

| JVB-1028-1 |

JACOB VAN DEN ELSACKER w. Hoogstraten, gemachtigd van PETER VAN DER WEYEN kapitein burgerwacht te Antwerpen en ELISABET VAN DER WEYEN diens zuster X sgr JAN DE MEREES ontvangen van ADRIAAN SIMON KESSELMANS en van ADRIAAN ANTHEUNIS VAN DAEL (moet zijn BAEL) als huurlingen van de goederen toekomende NAENTIEN LAUREYS NOUTS wiens moeder was BEYKEN SIMON KESSELMANS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 2-1-1646

| JVB-1029-1 |

Heer CORNELIS VAN KIEBOOM pastoor Loenhout verhuurt GERARD CHRISTIAEN VORSELMANS hoymade op Meulenberg

Personen:

RA Antwerpen 2919, 3-1-1646

| JVB-1030-1 |

MERCK ADRIAEN STRAETMANS ts schuldig NIJS JAN NIJS VAN TICHELT over koop hengstveulen

Personen:

RA Antwerpen 2919, 3-1-1646

| JVB-1031-1 |

GERARD PETERS VAN DER BUYTEN verkoopt WILLEM ADRIAEN VAN OSTAEYEN "een vierroer" (nota: geweer)

Personen:

RA Antwerpen 2919, 9-1-1646

| JVB-1032-1 |

CORNELIS LAUREYSSEN en ANTOON CORNELISSEN getuigen op verzoek van JACOB CLAESSEN, verklaren dat zij op een zaterdag 9 weken geleden als wanneer NEELTKEN de dochter van ANTHONIS JONGSKENS ondertrouv deed, geweest zijn op het moer van heer van Westmalle, gelegen te Wuustwezel omtrent het brugsken, en zagen dat aldaar kwam JAN ADRIAENS GOETSTOUWERS met zijn kar, en opgeladen heeft een volle kar torfs welke toekwam JACOB CLAESEN en WILLEM ADRIAENS VAN OSTAEYEN

Personen:

RA Antwerpen 2919, 26-1-1646

| JVB-1033-1 |

NIJS JAN NIJS VAN TICHELT ts verhuurt PETER CHRISTIAEN VORSELMANS zijn kamer met een kelder op de Donck

Personen:

RA Antwerpen 2919, 27-1-1646

| JVB-1034-1 |

GORIS CORNELISSEN ruiter te Bergen op Zoom machtigt JAN VAN HAM te verkopen stede in Nedervenne, oost PETER JAN ENGELEN, zuid de kinderen CORNELIS PHILIPS, W sheerestrate, N de kinderen JAN VAN DAEL

Personen:

RA Antwerpen 2919, 27-1-1646 Testament

| JVB-1035-1 |

Testament WILLEM JANSEN DE CROM ts X NEELTKEN JACOB CLAESEN aan zijn broers CORNELIS, HENDRIK en JAN de erfelïjke goederen te Tilborg komende van zijn moeder

Personen:

RA Antwerpen 2919, 7-2-1646 Testament

| JVB-1036-1 |

Testament ADRIAEN PETER COOLS, smid van zijn ambacht X HENDRIKSKEN DRIES WILLEM BORCHMANS, haar erfgoed te Kalmthout

RA Antwerpen 2919, 24-2-1646

| JVB-1037-1 |

CORNELIS JANSEN wever ts schuldig MARCUS BARTHOLOMEEUS over koop van een half huis van WILLEM JANS DE CROM

Personen:

RA Antwerpen 2919, 19-3-1646

| JVB-1038-1 |

MATTHIJS CHRISTIAEN RAETS wonende tegenwoordig Rozendaal schuldig JAN en CORNELIS JAN NEEFS zonen van +JAN JAN NEEFS

Borg : JOOS JAN LENAERTS Loenhout

kwijtschrift 27-5-1647 : voors JAN en CORNELIS sterk voor hun broer AERT JAN NEEFS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 19-3-1646

| JVB-1039-1 |

STEVEN LAUREYS WOUTER ROMBOUTS ts verhuurt ADRIAAN ANTON VAN BAEL hoymade op de Bleeckt

Personen:

RA Antwerpen 2919, 30-3-1646 Testament

| JVB-1040-1 |

Testament MAEYKEN JAN DENIS jonge dochter ts ziek

Personen:

RA Antwerpen 2919, 10-4-1646

| JVB-1041-1 |

JAN JANSEN DE CROM ruiter te Bergen op Zoom X TANNEKE JACOB CROCK over de goeden van wijlen haar moeder

Personen:

RA Antwerpen 2919, 16-4-1646

| JVB-1042-1 |

BERNARD PETERS VAN AKEN ts schuldig MELSEN LAUREYS WOUTER ROMBOUTS over som als WOUTER JAN WOUTER ROMBOUTS hem comparant over geleverd heeft

Personen:

RA Antwerpen 2919, 1-6-1646

| JVB-1043-1 |

WILLEM JANSEN DE CROM w. ts verkoopt WILLEM ADRIAENSEN VAN OSTAEYEN tegenwoordig ruiter Bergen op Zoom zijn huis

Personen:

RA Antwerpen 2919, 2-6-1646

| JVB-1044-1 |

JAN LIPPENS ts verhuurt ANTHONIS GEERT SCHOOFS weide aan Schoordijk

Personen:

RA Antwerpen 2919, 5-6-1646

| JVB-1045-1 |

Msr PETER VAN ELSACKER secretaris ts en CORNELIS PAUWELS VAN LANSCH0T w. Zundert borg voor JAN VAN ELSACKER wonende tot Alphen welke in proces is tegen ALEXANDER WILLEMSEN SANDERS te Wouw

Personen:

RA Antwerpen 2919, 20-6-1646

| JVB-1046-1 |

MICHIEL PETERS VAN BREDA w. ts verkoopt JAN VAN HAM zijn deel in beemd "de Coyenbeemd" onverdeeld met AERT LAUREYS VAN DONGEN

Personen:

RA Antwerpen 2919, 2-7-1646 Testament

| JVB-1047-1 |

Testament ADRIAENTIEN LAUREYS JAN N0UTS jonge dochter, GORISKEN (dochter van +GORIS ROMBOUT WOUTER ROMBOUTS ) haar peetken en nichte het huis te Nedervenne 0 sheerestrate Z ANTHONIS JAN ROMBOUTS W ANTHONIS NOUTS N de kinderen van PETER DOMS

JAN NAEYENS (moet zijn BAEYENS) HEUVELMANS met NIKLAES zijn broer als wijlen BAEYEN HEUVELMANS gehad heeft over de goederen van +SIMON KEESELMANS X LYNKEN, getuige DIONIJS CORNELIS ADRIAEN DIELS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 24-8-1646 Testament

| JVB-1048-1 |

Testament MAEYKEN JACOB CROCX X ADRIAEN PETER JANSSEN ts, haar voorkinderen van JAN CORNELIS CENTEN zijn hun cost weerd, de nakinderen zijn nog klein

Personen:

RA Antwerpen 2919, 3-9-1646

| JVB-1049-1 |

MARIA JACOB GEERTS X +WOUTER DIERICX, msr AERT CHRISTIAENS VAN DER MEYDEN, PETER FLOREN, JAN LENAERTS DE BRUYN en JACOB JAN HENDRIK PAUWELS als mombers van de kinderen +WOUTER JACOB GEERTSEN, erfgenamen van +PETER MATTHIJSSEN X MARIA VAN HERTEN + in 1630, voor hem zelf en sterk voor medeerfgenamen wonen te Brecht machtigen msr LENAERT VERDIJCK (z.v. JAC0B) wonende te Brecht proces te voeren tegen het bestuur van Brecht

Personen:

RA Antwerpen 2919, 15-11-1646

| JVB-1050-1 |

PETER ANDRIES SCHILLEMANS w. Achtel bij Rijkevorsel transporteert BELIA CO0PMANS weduwe JAN VAN HUYSSEN w. Hoogstraten 50 gld die JASPAR ... die men noemt JASPAR in den Hulsbos wonende te Ravels nog schuldig is over koop van halve stede te Weelde op de Leemputten aldaar

Personen:

RA Antwerpen 2919, 19-3-1646

| JVB-1051-1 |

JAN JAN NIJS VAN TICHELT schuldig STAES DIERICKS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 20-11-1646 Testament

| JVB-1052-1 |

Testament ALIJT MATTHEUSSEN weduwe PETER ARNOUT BERNAERTS w. Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2919, 29-11-1646

| JVB-1053-1 |

JACOB ADRIAEN CHRISTIAENSEN w. st.Lenaerts onder Brecht in de Clootse strate ter eenre, JAN CORNELIS GORIS w. Loenhout voor hem zelf en sterk voor NEELTKEN ADRIAEN LAUREYS VAN AKEN wwe AERT LAUREYSSEN VAN DONGEN, MERTEN VERGAUWEN X MAEYKEN AERT VAN DONGEN voor sijn self en sterk voor LAUREYS JOOS (moet weggelaten worden ?) AERTS VAN DONGEN; accoord over 1/4 obligatie als wijlen LAUREYS CORNELIS REYNS inwoner van Loenhout verleden en bekend heeft schuldig te zijn aan vs JACOB ADRIAEN CHRISTIAENS, gepasseert voor wijlen LAUREYS REYNS als notaris en secretaris Wuustwezel

Personen:

RA Antwerpen 2919, 18-12-1646

| JVB-1054-1 |

PETER QUIRIJN WILLEMSEN w. ts schuldig CORNELIS WILLEMSEN als toeziender van LYNTKEN QUIRIJN WILLEMSEN

Personen:

RA Antwerpen 2919, 18-12-1646

| JVB-1055-1 |

JAN PETERS VAN HAM ts schuldig CORNELIS QUIRIJN WILLEMSEN

kwijtschrift 26-11-1651 : PETER HENDRICKS X LYNTKEN QUIRIJN WILLEMSEN

Personen:

RA Antwerpen 2919, 2-12-1646

| JVB-1056-1 |

PETER AERT FRANCKEN w. Brecht schuldig ANDRIES LAUREYS ROMBOUTS als actie hebbende van de kinderen CORNELIS PHILIPS, stuk over paard gekocht door eerstg. van JACOB CORNELIS PHILIPS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 2-1-1647

| JVB-1057-1 |

AERT ANTHONIS ANTHONIS (moet maar één keer zijn) AERTS w. ts schuldig ANDRIES LAUREYS WOUTER ROMBOUTS over koop van schapen

kwijtschrift 24-8-1659 : CORNELIS DIELIS GIJSBRECHT VLEMINCKS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 17-1-1647

| JVB-1058-1 |

JAN AERTSEN DER WEUWEN w. ts schuldig CORNELIS CLAES SEGERS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 18-1-1647

| JVB-1059-1 |

HENDRIK ADRIAEN BARTHOLOMEUSEN ts schuldig NIKLAES PETERS DE BIE

Personen:

RA Antwerpen 2919, 18-1-1647

| JVB-1060-1 |

HENDRIK JANSEN METSER schuldig NIKLAES PETERS DE BIE

Personen:

RA Antwerpen 2919, 25-2-1647

| JVB-1061-1 |

MARGRIET THIELLEMANS PROOST X NIKLAES HENDRICKS Wuustwezel verkopen aan JACOB CLAESEN w. Wuustwezel hun deel in herberg den Haenscalf of "Haenscorf" op den Cruysweg, 0 en Z sheerestrate W en N de heeren van Wuustwezel erve

Personen:

RA Antwerpen 2919, 7-3-1647

| JVB-1062-1 |

MERTEN NIKLAES BODE en JOOS PAUWELS beide dekens st.Sebastiaen te Hoogstraten ter eenre, FRANS JACOB GEERDEN met CORNELIS JACOB GEERDEN als momber kinderen van dezelve FRANS daar moeder af was MARTIJNKEN JASPAR SEVEREYNS en MATTHIJS HENDRICKS X KATELIJNE JASPAR SEVEREYNS, over proces dat GEERT VAN ELSACKER uiten name van deze gulde voor de wethouders van Hoogstraten voert, over rente welke ANTHONIS WACHTMANS in 1604 op zijn testament had gelaten aan voormelde gulde

Personen:

RA Antwerpen 2919, 15-3-1647 Testament

| JVB-1063-1 |

Testament PETER FLOREN X MAEYKEN JANS DOMINICUS VAN LANGENBERG, w. Brecht , hij huwde tevoren +ELISABET JACOB GEERTS 5-2-1625, heer JAN BOUCKAERT pastoor Brecht

Personen:

RA Antwerpen 2919, 3-5-1647

| JVB-1064-1 |

ANDRIES LAUREYS WOUTER ROMBOUTS heeft rente verleden aan CORNELIS JAN KERSTENS wonende wernhout onder Zundert

Personen:

RA Antwerpen 2919, 10-5-1647

| JVB-1065-1 |

LYNTKEN WOUTER LENAERT DIERICKS weduwe CORNELIS JAN HERMANS alias STOOP ts, verkocht 7 j. geleden aan PETER ANTHONIS WOUTERS ROMBOUTS hun deel in de helft van 1/8 welk zij comparante met voors. CORNELIS JAN HERMANS haar man gekocht heeft in een stede te Castele onder Baerle, tegenwoordig gebruikt bij ADRIAEN CORNELIS JAN HERMANS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 28-5-1647

| JVB-1066-1 |

MATTHIJS CHRISTIAEN RAETS w. Nispen bekent met consent van PETER JAN WOUTER ROMBOUTS verkocht te hebben WILLEM CHRISTIAEN RAETS een weide aan Molenackers Nedervenne

Personen:

RA Antwerpen 2919, 28-5-1647

| JVB-1067-1 |

WILLEM ADRIAENS VAN OSTAEYEN ruiter te Bergen op Zoom verkoper aan JAN LODEWIJXS wonende te Wuustwezel zijn beemd in de Engelaers

Personen:

RA Antwerpen 2919, 26-8-1647

| JVB-1068-1 |

MARCK ADRIAEN STRAETMANS ts schuldig ADRIAAN JAN HUYBEN

Personen:

RA Antwerpen 2919, 4-10-1647

| JVB-1069-1 |

ADRIAEN GERARD LUYCX w. ts X tegenwoordig MARGRIETE FRANS IMBRECHTS heft obligatie op de weduwe en kinderen van JAN CHRISTIAEN VORSELMANS en op de goederen van NIKLAES FRANS IMBRECHTS overleden te Zundert, der voormelde MARGRIETS broeder

Personen:

RA Antwerpen 2919, 22-11-1647

| JVB-1070-1 |

MERCK ADRIAEN STRAETMANS schuldig DIONIJS JANSEN VAN TICHELT

Personen:

RA Antwerpen 2919, 15-12-1647 Testament

| JVB-1071-1 |

Testament MAGDALENA JAN BEERNAERTS X tegenwoordig JAN CHRISTIAEN RAETS, NEELTKEN haar natuurlijke dochter van JACOB RUITERS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 21-12-1647

| JVB-1072-1 |

Jonkvrouw JOANNA EMPSENS weduwe JAN DE CLEYN Antwerpen machtigt JAN BLIJENS schout Hoogstraten te eisen in Brecht van de regeerders

RA Antwerpen 2919, 30-12-1647

| JVB-1073-1 |

CORNELIS JAN WIERICX w. Brecht en CORNELIS JACOB CROCK w. Loenhout getuigen ten verzoeke van JAN PETERS VAN HAM, verklaren dat 20j. geleden eerstg. met wagen, en de tweede met nu +ADRIAEN VERMEEREN hebben gevoerd tot Brecht honderd heesters op verzoek erfgenamen LENAERT MENTS en de erfgenamen van PETERS VAN AERDE tot Loenhout aan MERTEN JAN LUYCKS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 30-12-1647

| JVB-1074-1 |

ANTHONIS GORIS CONINCX transporteert JAN JANSEN VAN DAEL als momber van kinderen PETER JAN NIJS VAN TICHELT een som als CORNELIS ADRIAENSEN aan eerstgenoemde schuldig is over koop van een koe

Personen:

RA Antwerpen 2919, 6-1-1648

| JVB-1075-1 |

NIKLAES HENDRICKS steenbakker van stiel te Wuustwezel getuige op verzoek van MATTHEUS PETER ARNOUTS w. Loenhout, verklaart dat hij in 1642 van momber MATTHEUS PETER ARNOUTS en JAN HENDRICKS DE CROM aangenomen heeft een steenoven te bakken

Personen:

RA Antwerpen 2919, 8-1-1648

| JVB-1076-1 |

ADRIAEN DE CLERCK w. Minderhout verhuurt CORNELIS ADRIAENSEN VERHEYEN zijn huis in de Minderhoutse straat, gekomen van steàe JAN DE PROOST, ook den achtersten Gageldries te Minnerhout

RA Antwerpen 2919, 18-1-1648 Testament

| JVB-1077-1 |

Testament EELEN MATTHEEUSSEN weduwe PETER ARNOUTS BERNAERTS aan dochter MAEYKEN X ANTHONIS GUILLIAMS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 21-1-1648

| JVB-1078-1 |

GEERT CHRISTIAEN VORSELMANS ts schuldig DIONIJS JAN NIJS VAN TICHELT

Personen:

RA Antwerpen 2919, 5-2-1648

| JVB-1079-1 |

ANNA VAN AERDE (d.v. PETER) begijn te Hoogstraten met heer HENRIK GEMERS pastoor begijnhof verkopen HUYBRECHT HENDRICKS WAEGEMAKER al haar leengoederen (scheiding en deling Loenhout 6-2-1640)

Personen:

RA Antwerpen 2919, 18-2-1648

| JVB-1080-1 |

MATTHIJS MATTHIJS GOOSSENS schuldig aan STAES DIERICKS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 18-2-1648

| JVB-1081-1 |

BEERNAERT PETERS VAN AKEN schuldig STAES DIERICKS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 24-2-1648

| JVB-1082-1 |

MATTHIJS NIKLAES ANTHONISSEN ts ontvangt van STEVEN LAUREYS WOUTER ARNOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 24-2-1648

| JVB-1083-1 |

Akkoord CORNELIS ADRIAENSEN smid voor hem zelf en in naam van JOOS DECKERS, PETER DIELIS SWAGEMAKERS en JAN VAN HAM

Personen:

RA Antwerpen 2919, 5-3-1648 Testament

| JVB-1084-1 |

Testament ELISABET PICX X + PETER VAN LIER XX HENDRIK ADRIAENSEN wonen Minderhout, maakte testament met haar tweede man 27-8-1636 voor notaris HENDRIK VAN STAEYEN

RA Antwerpen 2919, 6-3-1648

| JVB-1085-1 |

GABRIEL JAN GABRIELS ts verkoopt DIONIJS CORNELIS ADRIAEN DIELS de helft van inboedel die verkoper en zijn huisvrouw hebben, deze komt het toe van HENDRIK GEERTS VAN DER BUYTEN

Personen:

RA Antwerpen 2919, 12-3-1648 verzet tegen vonnis

| JVB-1086-1 |

verzet tegen vonnis, JACQUES VAN GEEL w. Hoogstraten gelast van CORNELIS BOTERSCHOT wonende te Brussel, ten voordele van KAREL en FRANS BOTERSCHOT

Personen:

RA Antwerpen 2919, 31-3-1648

| JVB-1087-1 |

AERT JANSEN NEEFS ts schuldig ANDRIES LAUREYS ROMBOUTS over koop van paard

Personen:

RA Antwerpen 2919, 31-3-1648

| JVB-1088-1 |

CORNELIS JANSEN NEEFS schuldig FRANS GEERTSEN VAN DER BUYTEN over koop paard

Personen:

RA Antwerpen 2919, 21-3-1648 Verzet tegen vonnis

| JVB-1089-1 |

Verzet tegen vonnis ten nadele van ANTHONIS NOUTS te Weernout en ten voordele CORNELIS CORNELIS CHRISTIAENSEN

Personen:

RA Antwerpen 2919, 3-4-1648

| JVB-1090-1 |

BERNARD PETERS VAN AKEN schuldig STAES DIERICKS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 26-6-1648

| JVB-1091-1 |

Verzet tegen vonnis ten nadele PETER DILIS WAGEMAKERS (moet zijn SWAGEMAKERS) en ANTHONIS AERTSEN, en ten voordele van JASPAR WAECHMANS en JACOB VOETS VAN RAVESTEYN

Personen:

RA Antwerpen 2919, 27-4-1648

| JVB-1092-1 |

JAN CORNELIS LAUREYS DOMUS te Zundert proces tegen JAN CORNELIS JAN PEETER MERTENS te Loenhout over rente. Borg over deze laatste ADRIAEN VAN HULTEN

Personen:

RA Antwerpen 2919, 7-8-1648

| JVB-1093-1 |

NIKLAES WAECHTMANS secretaris Brecht doet teniet testament gemaakt voor notaris CORNELIS BOTERSCHOT 17-3-1641

get. CORNELIS MICHIEL WAECHMANS en ANTHONIS ADRIAENSEN MEEREN

Personen:

RA Antwerpen 2919, 6-9-1648

| JVB-1094-1 |

JAN ANTHONIS CONINCX jonkman ts machtigt JAN VAN HAM om te aanvaarden als erfg. sterfhuis wijlen CORNELIS WILLEM DIELISSEN daar moeder af was WILLEMIJNE CORNELIS VAN NIEUWENHUYSEN en vader WILLEM DIELISSEN

Personen:

RA Antwerpen 2919, 15-9-1648

| JVB-1095-1 |

CORNELIS ADRIAEN LENAERT MENTS ts getuige ten verzoeke van ADAM MARIJNISSEN wonende te Etten, verklaart dat hij comparant een jaar geleden ten behoeve van ADAM ANDRIESSENS tegenwoordig wonende te Brecht van de huisvrouw van vs ADAM MARIJNISSE een koe heeft gekocht

Personen:

RA Antwerpen 2919, 22-10-1648

| JVB-1096-1 |

twee akten

CORNELIA JAN DANIEL SCHUERMANS met haar momber CORNELIS BLIJENS verkopen ANTHONIS JAN FLOREN haar aenpaert in stede te Wortel in de Plaetse van haar moeder, gebruikt bij koper, zij als jonge dochter oud 30j. machtigt THOMAS ADRIAENSEN ANCEMS om in haar naam te compareren te Hoogstraten

Personen:

RA Antwerpen 2919, 29-12-1648

| JVB-1097-1 |

DIONIJS JANSEN VAN TICHELT ts verkoopt JAN zijn broer een stuk land op de Meulenakker teinde de Nonnevelders, 0 de Nonnevelders Z LENAERT MATTHIJSEN, W HENDRIK HENDRIKS MEULDER, N de kopers

Personen:

RA Antwerpen 2919, 31-12-1648

| JVB-1098-1 |

PEETER DIELIS SWAEGEMAKERS gemachtigt van zijn huisvrouw MARIA AERTSEN en van ANTHONIS AERTSEN bij procuratie voor DANEEL BUYCX, verzet tegen vonnis

Personen:

RA Antwerpen 2919, 3-1-1649

| JVB-1099-1 |

HENDRIK THOMAS HENDRIK THOMAS verkoopt DIONIJS JAN VAN TICHELT zijn deel die eerstg. erfde van MARIA JANS VAN TICHELT zijn moeder en nog onverdeeld met erkopers zusters, getuige HUYBRECHT JAN NIJS VAN TICHELT

Personen:

RA Antwerpen 2919, 13-1-1649

| JVB-1100-1 |

PETER DIELIS SWAGEMAKERS verkoopt MATTHIJS NIKLAES ANTONISSE zijn huis omtrent de kerk, 0 erfg. msr ANDRIES JORDAENS, Z NIKLAES CORNELISSEN, W CORNELIS JANSEN DE BACKER, N erfg. LAUREYS DE MULDER

kwijtschrift 16-10-1659 : GEERT PETERS VAN DER BUYTEN X tegenwoordig MAEYKEN AERTSEN tevoren weduwe PETER DIELIS SWAGEMAKERS voldaan

Personen:

RA Antwerpen 2919, 13-1-1649

| JVB-1101-1 |

DIERICK PETER HUYBRECHTS ts verkoopt PETER DIELIS (S)WAGEMAKERS

zijn huis "de Bijle" in den Huffele, 0 verkopers ander huis genaamd "den Hoogen Buer", Z FRANS GEERTSEN VAN DER BUYTEN, W de straat N CORNELIS JANSEN SMITS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 30-1-1649 Testament

| JVB-1102-1 |

Testament JACOB CHRISTIAENSEN geboren van Achel, land van Luik, soldaat geweest te Bergen op Zoom en er wonende, ziek liggende X tegenwoordig LIJSBET WOUTERS

RA Antwerpen 2919, 19-2-1649

| JVB-1103-1 |

PETER MEEUS ts verhuurt GEERT JANSEN DE RECHT huis op Sneppel

Personen:

RA Antwerpen 2919, 24-2-1649

| JVB-1104-1 |

ADRIAEN LENAERT MENTS w. Brecht belooft CORNELIS AUGUSTIJNS VERELST wonende te Hoogstraten, het slootmakersambacht te leren, en verkoopt hem zijn deel te Loenhout achter het Hoenderenmoer in de Willaerden, verkregen van GORIS CORNELISSEN X MAEYKEN JAN JOOSTEN O MATTHIJS PUTCUYPS en CORNELIS CORNELIS AERTS heyvelt, Z kinderen JANSEN en N ADRIAAN NIJS VAN TICHELT

Personen:

RA Antwerpen 2919, 9-3-1649

| JVB-1105-1 |

MERCK ADRIAEN STRAETMANS ts schuldig ANDRIES LAUREYS ROMBOUTS over koop paard

Personen:

RA Antwerpen 2919, 10-3-1649

| JVB-1106-1 |

PETER VAN DER LINDEN organist te Hoogstraten en onder-schoolmeester, op verzoek heren der kerk verklaart dat hij twee weken hielp zingen de requiemmis over de begrafenis van +JOOS PAUWELS protonotarius en kanunnik ANTHONIS VAN DER HEIRSTRATEN was verscheiden met het hoofd knikkende tegen JACQUES VAN GEEL oft ADRIAAN ADRIAENSEN

RA Antwerpen 2919, 10-3-1649

| JVB-1107-1 |

GERARD VAN GERWEN schoolmeester Hoogstraten zelfde zaak

RA Antwerpen 2919, 15-3-1649

| JVB-1108-1 |

PIETER VAN DALE ts transporteert LAMBRECHT LAMBRECHTS wonende te Wuustwezel het deel van zijn broers en zuster, gekocht van MATTHIJS CHRISTIAEN RAETS en JOOS LENAERTS X TANNEKE CHRISTIAEN RAETS in land te Wuustwezel "Peeter Beyersenputte"

Personen:

RA Antwerpen 2919, 23-3-1649

| JVB-1109-1 |

ADRIAEN GORIS KERSTENS en CORNELIS CORNELIS HENSELMANS als toeziener van wezen +PETER ADRIAEN GORIS KERSTENS X KATELIJNE CORNELIS NIEULANTS ter eenre, WALTMANNUS VAN DIJCK pastoor Minderhout, GEERT VERHEYDEN en CORNELIS LENAERTS gezworenen Minderhout

Personen:

RA Antwerpen 2919, 20-4-1649

| JVB-1110-1 |

ADRIAENTKEN LAUREYS JAN NOUTS tegenwoordig X PETER CORNELIS PETER DENIS casseren testament van 2 Juli 1646

Personen:

RA Antwerpen 2919, 26-3-1649

| JVB-1111-1 |

CORNELIS WACHTMANS X CORNELIA PAPENBROUCKS (d.v. CORNELIS), HENDRIK ADRIAEN LAMBRECHTS X NEELKEN LAUREYSSEN daar grootvader af was CORNELIS PAPENBROECKS en des voormelde HENDRIK ADRIAEN LAMBRECHTS als momber en MATTHEUS JAN WILLEMS toeziener der wezen van LAUREYS CORNELISSEN daar de voormelde CORNELIS PAPENBROECKS grootvader af was hebben met JACOB GOVAERTS X TANNEKE CORNELIS PAPENBROECKS besloten te passeren voor bestuur van Hoogstraten over scheiding en deling

RA Antwerpen 2919, 19-4-1649

| JVB-1112-1 |

MERCK ADRIAEN STRAETMANS ts verkoopt PETER AERT LUYCKS zijn stede te Sneppel, 0 erve WILLEM ADRIAEN STRAETMANS, Z JACOB ADRIAENS erve, W wezen MATTHEUS ADRIAEN TEUS, N Spentenstrate, item heyacker en heiveld achter vs stede, 0 JAN LIPPENS erve, zuid Beerenstraat, W en N WILLEM ADRIAEN STRAETMANS erve / item een weide gekomen van +JAN ANTHONIS THIJS X JENNEKE ..

Personen:

RA Antwerpen 2919, 20-4-1649

| JVB-1113-1 |

ANTONIUS GOOSSENS w. Wuustwezel verhuurt LAUREYS PETERS VAN DER BUYTEN huis te Loenhout op d'Oosteneinde

Personen:

RA Antwerpen 2919, 20-4-1649

| JVB-1114-1 |

PETER & ADRIAEN JAN DENIS gebroers te Zundert daar grootvader af was JAN DENIS den oude en grootmoeder TANNEKE GEERT PULLEKENS transporteren hun neef (moet zijn oom) DIONIJS JAN DENIS hun deel in de erfgoederen

Personen:

RA Antwerpen 2919, 18-5-1649

| JVB-1115-1 |

WILLEM DIELISSEN ts schuldig MARTIJN(moet zijn MARTIJNE) SCHUERMANS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 18-5-1649

| JVB-1116-1 |

PETER JAN ENGELEN te Wuustwezel verkoopt JAN ROM1BOUTS land dat in belening heeft MARIA ... wwe JAN HENDRIKS VAN GASTEL tot Nedervenne

Personen:

RA Antwerpen 2919, 6-9-1649

| JVB-1117-1 |

NIKLAES HENDRICKS en JACOB CLAESEN "sijnen gevuegde" in proces tegen JAN SIMONSEN voor de wet te Wuustwezel

Personen:

RA Antwerpen 2919, 10-5-1649

| JVB-1118-1 |

JOOS GHIJSSELS w. Rijkevorsel

RA Antwerpen 2919, 4-9-1649

| JVB-1119-1 |

MERCK ADRIAEN STRAETMANS verkoopt MELSEN LAUREYS ROMBOUTS weide in Sneppel

Personen:

RA Antwerpen 2919, 20-11-1649

| JVB-1120-1 |

HUYBRECHT JAN NIJS VAN TICHELT als momber kinderen JAN PETER JORIS X +MAEYKEN JAN NIJS VAN TICHELT verhuurt JAN JANSEN DE CROM land in Steghde

Personen:

RA Antwerpen 2919, 10-5-1649

| JVB-1121-1 |

JORIS GIJSELS w. Rijkevorsel

RA Antwerpen 2919, 12-10-1649

| JVB-1122-1 |

Heer CORNELIS VAN KIEBOOM onderpastoor, GERARD VAN DER BUYTEN schoolmeester op verzoek van MICHIEL PETERS VAN BREDA verklaren dat JORIS PETERS VAN BREDA ziek te bed liggende, hun heeft gezegd dat hij aan MICHIEL zijn broer al zijn meubelen overgaf

Personen:

RA Antwerpen 2919, 26-11-1649

| JVB-1123-1 |

BASTIAEN WILLEMSEN te Minderhout verhuurt CORNELIS AERTSEN wonende te Meersel onder Meel zijn huis tot Halle hetwelk NUYT STOFFEL gebruikt heeft

RA Antwerpen 2919, 27-11-1649 Testament

| JVB-1124-1 |

Testament Sgr. FRANCHOIS VAN ZEVERDONCK en juf. ANTHONETTE VAN DIEPENBEECK

Personen:

RA Antwerpen 2919, 28-11-1649

| JVB-1125-1 |

TANNEKE JAN ENGELEN weduwe ANTHONIS JAN ROMBOUTS en momber JAN JAN ENGELEN verhuurt LAUREYS ANTHONIS JAN ROMBOUTS haar zoon met consent van de kinderen stede te Nedervenne

Personen:

RA Antwerpen 2919, 10-12-1649

| JVB-1126-1 |

TANNEKE PETERS VAN DAEL X CORNELIS JANS VAN DIETFORT machtigen SEBASTIAEN ADRIAAN THEEUS om te transporteren aan de weduwe en kinderen van MATTHEUS ADRIAEN THEEUS het paert als wijlen JENNEKE ADRIAEN THEUS der constituanten moeder (moet zijn zuster) gecompeteert heeft in een stede in Beerenstraat als JENNEKEN met haar man PETER JANS VAN DAELE enige jaren geleden verkocht heeft aan voormelde MATTHEUS

MAGDALENA JANS VAN DAEL X tegenwoordig JAN ...

Personen:

RA Antwerpen 2919, 16-12-1649

| JVB-1127-1 |

PETER JORIS op verzoek van CORNELIS JACOBS jongman te Meer verklaart dat hij comparant en CORNELIS JAN NEVEN zijn gebuurman in september hebben bestolen biekorven van CORNELIS JACOBS, JAN MARIJNIS BEVERS in naam van C.J.NEVEN heeft terstond C. JACOBS nagevolgd tot Meer

Personen:

RA Antwerpen 2919, 13-1-1650

| JVB-1128-1 |

CORNELIS PETER JANS ts schuldig AERT CORNELIS AERNOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 25-1-1650

| JVB-1129-1 |

ANDRIES LAUREYS ROMBOUTS schuldig PETER CORNELISSEN al. BOER

Personen:

RA Antwerpen 2919, 31-1-1650

| JVB-1130-1 |

JAN ANTHONISSEN pachter van thof van Westdorne toekomende aan de graaf van Hoogstraten in geschil met de weduwe en kinderen BEERNAERT JANSEN wonende te Zundert

RA Antwerpen 2919, 28-1-1650

| JVB-1131-1 |

JAN CARSTIAENS w. Vuylecoten onder Baerle, schuldig aan PETER VAN ROYE uit Hoogstraten

RA Antwerpen 2919, 13-2-1650

| JVB-1132-1 |

CORNELIS VAN KIEBOOM onderpastoor ts verhuurt JAN ANTONISSEN VAN BAEL hoymade op Molenberg

Personen:

RA Antwerpen 2919, 15-2-1650

| JVB-1133-1 |

LENAERT JAN WIERICX w. Loenhout verkoopt ADRIAEN LAUREYS ROMBOUTS twee hoymaden op de Blaeckt achter Nedervenne

Personen:

RA Antwerpen 2919, 15-2-1650

| JVB-1134-1 |

MATTHIJS NIKLAES ANTHONIS voor hem zelf en zijn zusters MAEYKEN en THUENTKEN, geschil tegen HUYBRECHT HENDRICKS WAEGEMAKERS over leenrenten als eerstgenoemde heffende waren op de stede van de tweede gelegen ter Beke aent heirveken

Personen:

RA Antwerpen 2919, 19-2-1650

| JVB-1135-1 |

PETER AERNOUTS VAN OSTAEYEN ts schuldig PETER MELSEN LAUREYS ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 19-2-1650

| JVB-1136-1 |

HUYBRECHT JAN FRANCKEN ts schuldig PETER MELSEN ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 4-3-1650

| JVB-1137-1 |

JAN ROMMENS ts schuldig PETER M.L. ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 26-2-1650

| JVB-1138-1 |

JAN CORNELIS GORIS uit naam van juf. GEERTRUY VAN EFRRENTEN weduwe MATTHIJS LUYCKS en van haar zoon sgr LEONARD LUYCKS verkopen de helft van beemd op de Donck danof de andere helft toekomt AERT ANTHONIS AERTS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 12-3-1650

| JVB-1139-1 |

AERT JANSEN NEEFS ts schuldig PETER CORNELISSEN BOER

Personen:

RA Antwerpen 2919, 23-3-1650 Testament

| JVB-1140-1 |

Testament JAN JAN HUYBEN w. ts ziek liggende X JOSIJNKEN JOOS ROMBOUTS, land op de Beeksche Acker tussen ADRIAAN JAN HUYBEN en HUYBRECHT JAN HUYBEN

Personen:

RA Antwerpen 2919, 6-4-1650

| JVB-1141-1 |

MAEYKEN PETER ROMBOUTS weduwe JAN DIELIS GRIELENS te Wortel machtigt HUYBRECHT VAN BRUSSEL procureur te Antwerpen proces te voeren tegen JAN WOUTER LAETS

RA Antwerpen 2919, 2-5-1650

| JVB-1142-1 |

CORNELIS NIJS PEETER DENIS tegenwoordig wonende te Halsteren schuldig JACOB JAN NIJS, borg : PETER NIJS PETER DENIS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 9-4-1650

| JVB-1143-1 |

JAN ANTHONISSEN w. ts verklaart dat tsijnder kennis gekomen te zijn dat nu JAN VAN BRUSSEL secretaris van Zandhoven bezet heeft de penningen als PEERIJNKEN VERCOYEN wonende te Zundert aan hem comparant schuldig is

Personen:

RA Antwerpen 2919, 28-5-1650

| JVB-1144-1 |

ADRIAEN PHILIPS VERBRAKEN jongman wonende bij zijn vader te Rijkevorsel oud 25 j., ten verzoeke van JACOB DE PROOST secretaris aldaar

uit naam van CORNELIS zijn zoon, verklaart dat hij comparant met andere jongmans gingen naar gehucht Coeckhoven om er op den schutsboom den papegaey metten roer te schieten. Toen ze aan de noordzijde der kerk van Rijkevorsel kwamen ontmoetten ze twee dochters van ADRIAAN CORNELIS BEYSKENS wonende gehucht Achterle vergezeld met jongmans MICHIEL VERVOORT en JACOB BRAECKMANS. GIJSBRECHT WILLEM GRIELENS was in gezelschap van comparant, seyde tegen de dochters "gijlieden wordt nu ingehaelt als een bruyd waarop hij comparant antwoordde seyde tegens CORNELIS de sone van voorschreven msr JACOB DE PROOST ook in gezelschap van eerstgenoemde, hebbende onder zijn arm een roer "CORNELIS willen wij deze dochters schutten, de comparant werd bij ongeluk in zijn bil gekwetst en ligt nu ten huize van PHILIPS VERBRAECKEN

getuige CORNELIS VAN STIJLE en HUYBRECHT GOOSSENS wonen Rijkevorsel

RA Antwerpen 2919, 1-6-1650

| JVB-1145-1 |

ADRIAAN COCX getuige op verzoek van LAMBRECHT HEYMANS wonende te Delft, geweest zijnde edelman van het geschut, verklaart dat in 1635 was rendant voor SG msr HENDRIK DER KINDEREN procureur sHertogenbos X + CORNELIA MAES

RA Antwerpen 2919, 2-6-1650

| JVB-1146-1 |

HENDRIK ADRIAENSEN tegenwoordig kerkmeester van Minderhout en CORNELIS PETER HERMANS schepen aldaar uit naam van pastoor besteed aan PETER VAN DEN GHEYN klokgieter te Mechelen om een gebarsten klok te vergieten

RA Antwerpen 2919, 7-6-1650

| JVB-1147-1 |

PETER VAN DEN BROECK te Zundert in 1649 causa uxoris is aangesproken geweest door CORNELIS VAN DER GOUWEN en PHILIPS VAN DER GOUWEN

RA Antwerpen 2919, 25-7-1650

| JVB-1148-1 |

ENGEL ANTHONIS WACKERS verhuurt PETERNELLE LAUREYS ROMBOUTS land "den Boerman" tot Hecht

Personen:

RA Antwerpen 2919, 8-7-1650

| JVB-1149-1 |

PETER JANSEN DE RECHT uit gramschap heeft gezegd dat HENDRIK GEERDEN VAN DER BUYTEN een schelm was

Personen:

RA Antwerpen 2919, 13-8-1650

| JVB-1150-1 |

PETER JOOS SPRANGERS wonende te Meel zeggende dat de erfgenamen CORNELIS PAPENBROECKS hem op 1 oogst hebben doen sommeren zeker vonnis

Personen:

RA Antwerpen 2919, 29-8-1650

| JVB-1151-1 |

twee stukken : JOOS JAN LENAERTS X ANNA CHRISTIAEN RAETS verkopen ENGEL ANTHONIS WACKERS geass. met JACOB KENIS land op de Meulenacker, noord FRANS GEERTS VAN DER BUYTEN, W MACHIEL PETER JAN NIJS VAN TICHELT, Z CORNELIA msr JAN HEGGE

Personen:

RA Antwerpen 2919, 31-8-1650 Testament

| JVB-1152-1 |

Testament zuster HEYLKEN VAN DEN KIEBOOM begijn Hoogstraten heer CORNELIS VAN DE KIEBOOM haar neef, ADRIAENTKEN LAUREYS VAN DER BUYTEN, aan JAN VAN DEN KIEBOOM haar neef kuiper te Meel, geeft haar huis op begijnhof aan begijn MAEYKEN ADRIAAN GEERTSEN

Personen:

RA Antwerpen 2919, 1-9-1650

| JVB-1153-1 |

JAN JANSEN VAN DEN BROECK wonende te Meer transporteert CORNELIS BLIJENS en ADRIAAN ADRIAENSEN renten op panden nu in handen van CORNELIS PEETERS, GEERT HENDRICKS en PETER MICHIELSEN tot Ypenroy onder Meer

RA Antwerpen 2919, 24-9-1650

| JVB-1154-1 |

PETER ANTHONIS PETER DENIS verkopen ADRIAEN CORNELIS GOOSSENS zijn halfbroeder zijn goederen geërfd van zijn vader ANTON DENIS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 6-10-1650

| JVB-1155-1 |

GEERTRUYT MATTHIJSEN 54j. X ADRIAEN FRANSEN w. Hoogstraten verklaart dat DANEEL DE BROUWER secretaris Aartselaar is geboren te Breda op de Merct als zoon van JASPAR en jonkvr. ANNA TOURQUEU

"zij accordeerde quaelijck met haer man wegens verscheyde religie ... "

zij reisde naar Hoogstraten en overleed er in de Roomse religie, get. JACQUES VAN GEEL schepen Hoogstraten 46j.

RA Antwerpen 2919, 10-10-1650

| JVB-1156-1 |

JAN VAN DIJCK wonende te Bergen op Zoom verhuurt ANTON LAUREYS ROMBOUTS wonende Hoogstraten land in de Meersmeuten tegen st. Catherinestraat Hoogstraten, gekomen van DIELIS MICHIELSEN

Personen:

RA Antwerpen 2919, 19-11-1650

| JVB-1157-1 |

ANTHONIS LAUREYS ROMBOUTS w. Hoogstraten transporteert ANTHONIS AERT ANTHONIS AERT obligatie als +ANTHONIS PETER DENIS aan hem comparant schuldig is 23-2-1636, en zijn actie en recht van belening heeft op land tot Hecht achter Stoopshof gekomen van PETER DENIS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 11-12-1650

| JVB-1158-1 |

MAEYKEN FRANCHOIS IMBRECHTS weduwe ANTHONIS PETER DENIS en TRIJNEKEN FRANCHOIS IMBRECHTS weduwe JAN DENENS (moet zij DEURENS) machtigen ADRIAEN LUYCKS hun zwager te Ossendrecht te transporteren hun deel achtergelaten bij wijlen GEERTRUY LUCAS MAES

Personen:

RA Antwerpen 2919, 21-12-1650

| JVB-1159-1 |

ANDRIES LAUREYS ROMBOUTS w. Loenhout kocht op 15-2-1650 hoymade van LENAERT JAN WIERICXS

Personen:

RA Antwerpen 2919, s.d. Testament

| JVB-1160-1 |

Testament ADRIAAN PETER COOLS X HENDRIKSKEN DRIES WILLEM BORCHMANS ...CASTELEYNS wonende op d'onderseel Kalmthout schuldig is ter saken erfpenningen van deselve testatrice, de huisvrouw van testateur erft Kalmthout, hij geeft haar de 2/3 van inboedel en 1/3 PETER en MAEYKEN zijn kinderen en aan de kinderen van wijlen KATELIJNE ook zijn dochter en som die LAUREYS CASTELEYNS schuldig is

Personen:

RA Antwerpen 2919, 9-2-1651

| JVB-1161-1 |

JACOB VAN CAMP vorster Minderhout verkoopt JASPAR AUGUSTIJNS dries te Minderhout

RA Antwerpen 2919, 6-4-1651

| JVB-1162-1 |

ADRIAAN LUYCKS tegenwoordig schepen ts 56j. en WILLEM DIELISSEN vorster ts 56j. op verzoek van CORNELIS JAN NEEFS verklaren gekend te hebben MARIA HENDRIK LEYS gehuwd met LAMBRECHT ENGELEN eerst als vrouw en dan als weduwe, zij was in de wandelinge vaak genaamd CUYPERS om reden van haar eerste man PETER DE CUYPER

Personen:

RA Antwerpen 2919, 8-4-1651

| JVB-1163-1 |

CORNELIA HUYBRECHT PETERS BODE tegenwoordig gehuwd met FRANS GEERTS VAN DER BUYTEN, tevoren wwe MICHIEL JORDAENS, getuige op verzoek van CORNELIS JAN NEEFS, zij weet niet dat haar eerste man aan de erfgenamen van wijlen MARIA HENDRIK LEYS kan betaalt hebben

Personen:

RA Antwerpen 2919, 5-7-1651

| JVB-1164-1 |

AERT JANSEN NEEFS schuldig ANTON LAUREYS ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 10-9-1651

| JVB-1165-1 |

Sgr FERDINAND VAN SAMBEECK dict VAN DRUNEN w. Bergen op Zoom is gisteren te peerd gekomen om betaling te eisen van CORNELIS LAMBRECHT BROOMANS over obligatie als voornoemde BROOMANS voor wijlen zijn broer PETER in kost genomen heeft te betalen wijlen MERTEN VAN DRIESEN, luitenant

Personen:

RA Antwerpen 2919, 7-9-1651

| JVB-1166-1 |

JAN MERTEN COOLS w. Hoogstraten verbreekt overeenkomst met de huisvrouw van HUYBRECHT DE WIJSE van juni 1651

Personen:

RA Antwerpen 2919, 7-9-1651

| JVB-1167-1 |

MARIA NIKLAES BOONEN weduwe HUYBRECHT DE WIJSE

Personen:

RA Antwerpen 2919, 18-9-1651

| JVB-1168-1 |

CORNELIA HENDRIKS VAN ELSACKER weduwe ANTOON VAN BRUYNENBERGE tegenwoordig gehuwd met ANDRIES VERRIJT w. Wuustwezel, herroept testament voor ANTHONIS VAN DER HEIRSTRATEN pastoor begijnhof Hoogstraten, waarin zij vermaakte aan MARGRIET BALTENS VAN GEEL en MARIA BALTEN VAN GEEL en aan de kerk van Minderhout

Personen:

RA Antwerpen 2919, 17-10-1651

| JVB-1169-1 |

DIONIJS JOOS NIJS VAN TICHELT ts schuldig STAES DIERICKS, verbindt hofstede gekomen van HENDRIK THOMAS genaamd "den Berch" in de Meerstraat omtrent des comparants woonhuis, oost de weide van JACOB JAN NIJS, Z LENAERT MATHIJSSEN, W het straatken, noord scomparants ander erve

Personen:

RA Antwerpen 2919, 20-10-1651

| JVB-1170-1 |

JAN JAN NEEFS en MARGRIET PETERS VAN DER BUYTEN wonen ts op verzoek van LAMBRECHT LAMBRECHTS, verklaren dat in oogst 1650 rijdende met kar over de Donckdijk zagen twee zwanen ... en een wit hondje van GEERT GEERTSEN uit Wuustwezel die de zwanen beet, aan de kant stonden de zonen van GEERT en van GEERT SIMON LUYCKS met een zweep

Personen:

RA Antwerpen 2919, 3-11-1651

| JVB-1171-1 |

HENDRIK ADRIAEN BARTHOLOMEEUSEN schuldig STAES DIERICKS, verbindt zijn huis in Sneppele

kwijtschrift 4-7-1660 : de kinderen van eerstgenoemde hebben voldaan

Personen:

RA Antwerpen 2919, 29-11-1651

| JVB-1172-1 |

BALTEN BALTENS VAN HAM wonende te Wortel machtigt JAN BALTENS VAN HAM zijn broer om te eisen van WILLEM LAUREYESSEN wonende te Meer

Personen:

RA Antwerpen 2919, 21-1-1652

| JVB-1173-1 |

JAN CORNELIS GORIS tegenwoordig schepen ts 73j., CORNELIS ADRIAEN DIELS ts 74j., getuigen op verzoek van JAN FIJEN en zijn mede consorten daar grootmoeder af was TRIJNEKEN PETER IMBRECHTS en van ADRIAEN LUYCKS X MARGRIETE FRANCHOYS PEETER IMBRECHTS en consorten daar grootvader af vas PETER IMBRECHTS, verklaren dat de moeder van GEERTRUY LUCAS MAES is geweest een dochter van voorgenoemde PETER IMBRECHTS en eigen zuster van TRIJNEKEN PETER IMBRECHTS respectievelijk der requiranten grootmoeder en vader, en verklaren dat er van voormelde GEERTRUY LUCAS MAES van haar moeders zijde anders geen erfgenamen meer zijn dan voorschreven requiranten allegerende dat zij 50 en meer jaren geleden gekend hebben vs GEERTRUY LUCAS MAES, TRIJNEKEN PETER IMBRECHTS en FRANS PETER IMBRECHTS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 10-2-1652

| JVB-1174-1 |

PETER VAN DER BUYTEN borgemeester ts verklaart dat Loenhout is belast met 9 soldaten

Personen:

RA Antwerpen 2919, 9-3-1652 Testament

| JVB-1175-1 |

Testament KERSTEN ADRIAEN KERSTIAENS ziek tegenwoordig X CORNELIS AERT JACOBS, aan IJSTKEN(?) de dochter van CORNELIS des testateurs broer, WILLEM haar testatrices broer hebben bos in Sneppel

Personen:

RA Antwerpen 2919, 25-3-1652

| JVB-1176-1 |

PETER DIONIJS PETER DENIS verhuurt GABRIEL JANSEN VAN BLEKE zijn stede te Nedervenne in den Pothoek waarvan vorig huurder was JAN HENDRIK ENGELEN

Personen:

RA Antwerpen 2919, 12-6-1652

| JVB-1177-1 |

msr ADRIAEN ADRIAENSEN procureur Hoogstraten verklaart dat hij gisteravond tot zijn huis zijn gekomen GUILLIAM LEYS deurweerder en PETER THOMAS ook deurweerder en ADRIAAN COCX notaris te Antwerpen voorlezende sommatie aan HENDRIK JANSEN QUATAS

RA Antwerpen 2919, 21-4-1652

| JVB-1178-1 |

CORNELIS CORNELISSEN moldere X MAEYKEN msr AERT CHRISTIAENSEN wonen Brecht verkopen JAN LENAERTS DE BRUYN wonende te Brecht koren te velde staande aldaar op Stapmansblock, ook aan JAN MATHIJS JANSEN ook gezeten te Brecht

Personen:

RA Antwerpen 2919, 16-4-1652

| JVB-1179-1 |

ANTHONIS NOUTS verhuurt GABRIEL JANSEN VAN BLEKE kamer te Nedervenne

Personen:

RA Antwerpen 2919, 6-5-1652

| JVB-1180-1 |

ANTOON STOFFELS VAN AERDE wonende in de Coeneren ? verkoopt HENDRIK JANSEN VAN GASTEL weide te Nedervenne bij de Blaeckt gekocht van de erfgenamen MACHIEL PETER JAN NIJS VAN TICHELT

Personen:

RA Antwerpen 2919, 8-5-1652

| JVB-1181-1 |

PEETER PEETERS BOER w. Meer op verzoek van PETER JAN CONINCX verklaart dat hij comparant kocht van JAN ADRIAENSEN eikenbomen aldaar

Personen:

RA Antwerpen 2919, 4-6-1652

| JVB-1182-1 |

IJKEN WOUTER JOOSSEN X ADRIAAN BAERLEMANS op verzoek van OTH ANTHONISSEN dat tharen huize hebben gedronken vs OTH en CORNELIS CORNELIS COYEN welke mangelden, OTH zou een weide behouden het beeksken te Meel, getuigen JAN ADRIAAN BAERLEMANS en HENDRIK CORNELIS GOVAERTS w. Meel

Personen:

RA Antwerpen 2919, 22-6-1652

| JVB-1183-1 |

Juf. KATELIJNE en LOYSE DE PERES dochters van wijlen heer MARCO ANTONIO DE PERES, ridder, gemachtigt van hun broer heer MARTIN kanunnik te Luik machtigen JAN-BAPTIST DE BARON te compareren te Zevenbergen

Personen:

RA Antwerpen 2919, 24-7-1652

| JVB-1184-1 |

JAN CORNELIS GORIS ts ontlast van borgtocht

Personen:

RA Antwerpen 2919, 22-8-1652

| JVB-1185-1 |

ADRIAAN STOFFELS VAN AERDE w. in de Hoevenen verhuurt ANDRIES LAUREYS ROMBOUTS hoymade op de Blaeckt

Personen:

RA Antwerpen 2919, 2-10-1652

| JVB-1186-1 |

NIJS CORNELIS DIELS verhuurt WILLEM CORNELIS JAN GORIS weiden in de Vlaesthoek tussen de weduwe MICHIEL VAN ELSACKER en de erve van CORNELIS VAN ELSACKER

Personen:

RA Antwerpen 2919, 17-10-1652

| JVB-1187-1 |

CHRISTIAEN WILLEM KERSTENS wonende te Rozendaal momber van de wezen GEERT WILLEM KERSTENS en van KATELIJNE ANTON JAN ROMBOUTS en sterk voor PEERKEN natuurlijke dochter van voormelde KATELIJNE verkopen MICHIEL ADRIAENSEN 1/8 deze wezen competerende in erfelijke goeden nagelaten bij de dood van ANTHONIS JAN ROMBOUTS der wezen grootvader wezende de derde kavel en een achtste achter de kerk genaamd "den nederackerbeemt" ... de huur die LAUREYS ANTOON ROMBOUTS van dezelve goederen heeft

Personen:

RA Antwerpen 2919, 19-2-7652

| JVB-1188-1 |

JAN en WILLEM GEERT WILLEM KERSTENS zonen voor hun zelf en sterk voor hun zuster TANNEKEN bekennen dat MICHIEL ADRIAENSSENS heeft voldaan PEERKEN halfzuster van penningen waarmee zij uitgekocht is van ANTHONIS JAN ROMBOUTS haar grootvader

Personen:

RA Antwerpen 2919, 18-11-1652

| JVB-1189-1 |

ANDRIES LAUREYS ROMBOUTS ts verkoopt AERT JANSEN NEEFS twee weiden de Crijnekens in Nedervenne verkregen bij mangelinge jegens JAN MERCKX

Personen:

RA Antwerpen 2919, 14-11-1652

| JVB-1190-1 |

CORNELIS THIELEMANS te Hoogstraten, op verzoek van JACQUES VAN GEEL, verklaart dat hij comparant 14-2-1644 is geveest ten huize van CORNELIS AUGUSTIJN VERELST beneffens WOUTER SLAETS over schulden

RA Antwerpen 2919, 18-11-1652

| JVB-1191-1 |

JASPAR WACHMANS poorter te Hoogstraten zegt dat bij PETER DIELIS WAGEMAKERS nomine uxoris is vonnis geobtineert op 8-8 ll. om voors comparants erfelijke goederen te mogen verkopen

Personen:

RA Antwerpen 2919, 31-12-1652

| JVB-1192-1 |

PETER NIJS PETER DENIS verkoopt ANDRIES LAUREYS ROMBOUTS 1/4 in vijf vierendeel hoymade in de Blaect

Personen:

RA Antwerpen 2919, 17-1-1653

| JVB-1193-1 |

ELISABET WOUTERS PEETERS REN X JAN JANSEN VAN DIETFORT met PEETER JAN OOM haar momber transporteert msr PIETER VAN ELSACKER haar 1/8 verstorven bij de dood van +NEELTKEN GEERTSEN weduwe van WOUTER PETERS REN haar moeder. De kinderen AERT REN zijn schuldig CORNELIS AERT NOPS, ANTHONIS QUIRIJNEN en LENAERT JAN WIERICX

Personen:

RA Antwerpen 2919, 25-2-1653

| JVB-1194-1 |

ANTHONIS ROMBOUT ROMBOUTSEN wonende te Zundert op verzoek van PEETER PEETER JAN LEYS X JENNEKE ROMBOUT ROMBOUTSEN des comparants zus verklaart dat hem voorgelezen zijn over MATTHIJS ADRIAAN KEIPEN op 8 Dec 1652 "anders nyet en verstaet te seggen dan dat hij comparant zijn zuster en andere broers wezende voorkinderen van wijlen ADRIANA ADRIAEN JAN JACOBS geen actie is hebbende tot de renten gegeven worden dese meer en meel (deling voor SB Hoogstraten 28-1-1631 tussen de voor en nakinderen van voormelde ADRIANA en alsnu dezelve delig in 1636) GEERTRUY ADRIAAN GEERTS kwam te sterven X JAN HENDRICKS VAN BOLCK geweest sijnde het oud moeyken der voormelde voor en nakinderen ..." verklaart attestant dat selve GEERTRUY op de kinderen van ADRIAAN CORNELIS MEERMANS tot Meer in tLoo gegeven heeft nog twee veertelen rogs en ook op de kinderen van CORNELIS ADRIAEN AERTSEN tot Meel op de Voort

RA Antwerpen 2919, 25-2-1653

| JVB-1195-1 |

JAN JAN DIERICK METSERS wonende te Meer transporteert PETER PETER JAN LEYS intrest als CORNELIS CORNELISSEN wonende te Meer hem comparant schuldig is over koop van erve in gehucht Werckhoven

RA Antwerpen 2919, 3-5-1653

| JVB-1196-1 |

JENNEKE PEETERS oud 5Jj. weduwe WILLEM JANSSENS wonende op het Slieckgat in Sevenbergsland, heeft 17j. geleden aan haar rechterbeen 13 gaten, ging op bedevaart naar heilige martelaar Quirinus te Loenhout waardoor de pijn bijna vergaan is "soodat sij vederom begonst te gaen, had water gebruikt uit de put bij de kapel, kwam ten huize van JAN NIJS VAN TICHELT waard aldaar sonder stoel..."

RA Antwerpen 2919, 11-3-1653

| JVB-1197-1 |

PETER WOUTERS REN op verzoek van HUYBRECHT BODE verklaart dat deze verhuurt heeft aan NIKLAES JAN CLAESSEN zijns requirants paert en deel in Buefkensacker

Personen:

RA Antwerpen 2919, 1-5-1653

| JVB-1198-1 |

JAN DIELIS GRIELEN verzet tegen vonnis

RA Antwerpen 2919, 15-6-1653

| JVB-1199-1 |

CORNELIS WILLEM ANGSTEN wonende Weernout Zundert schuldig ADRIAEN JAN GHIJSEN wonende aldaar

Personen:

RA Antwerpen 2919, 19-6-1653

| JVB-1200-1 |

KATELIJNE en LOUISA DE PEREZ

Personen:

RA Antwerpen 2919, 20-6-1653 Testament

| JVB-1201-1 |

Testament JAN CARDON X KATELIJNE CHARITTE te Antwerpen zijn natuurlijk zoontje HENDRIK, de helft aan JAN VAN GEEL zoon van ADRIAEN

Personen:

RA Antwerpen 2919, 25-6-1653

| JVB-1202-1 |

JUDOCUS BAL proviseur st. Bernaards inspecteert boeken Loenhout

RA Antwerpen 2919, 11-7-1653

| JVB-1203-1 |

MELSEN LAUREYS ROMBOUTS schuldig ANTHONIS LAUREYS ROMBOUTS, de tweede huurt Blankaertsstede en transporteert land "mzeckbyster" te Hecht

Personen:

RA Antwerpen 2919, 21-7-1653

| JVB-1204-1 |

ANNA BERCKMANS 65j. weduwe ADRIAAN VAN GEEL XX GILLIS DE VISSCHERE te Wuustwezel, op verzoek van NIKLAES BLIJENS schout te Hoogstraten, verklaart dat zij in 1624 en 1625 toen markies SPINOLA Breda belegerde en graaf HENDRIK VAN BERGE te Hoogstraten lag toen met wijlen ADRIAEN VAN GEEL als concierge gewoond op sheerenhuys te Hoogstraten

Personen:

RA Antwerpen 2919, 28-7-1653

| JVB-1205-1 |

LYNKEN CORNELIS STOOPS weduwe PETER ANTOON ROMBOUTS geass. met PIETER GEERTSEN VAN DER BUYTEN met momber WOUTER ANTON ROMBOUTS verkopen HENDRIK GEERTSEN VAN DER BUYTEN land een viertelsaet op den Meulenacker, oost ENGEL ANTOON WACKERS, Z AERT JANSEN NEEFS genaamd den heere van den Wijngaerde, W de kinderen van ANTOON ANTOON ADRIAEND, N FRANS GEERTSEN VAN DER BUYTEN nomine uxoris en WILLEM CHRISTIAEN RAETS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 28-8-1653

| JVB-1206-1 |

MAGDALENA ANTON JAN ROMBOUTS jonge dochter 28j. bijgestaan notaris verhuurt MICHIEL ADRIAENSEN haar zwager beemd achter de kerk aan den Brielschen vonder voor 6 jaar

Personen:

RA Antwerpen 2919, 18-9-1653

| JVB-1207-1 |

AERT ANTHONIS NOTS (moet zijn NOUTS) 67j., PETER GEERTSEN VAN DER BUYTEN 60j. en JAN MEEUSSEN 50j. allen te Loenhout getuigen voor ANNA JORDAENS weduwe MICHIEL VAN ELSACKER, verklaart dat 3Oj. geleden in pacht gehad de Tienden op haar goeden. ADRIAEN ANTHONISSEN 23j.knecht van requirante sinds 4 jaar

Personen:

RA Antwerpen 2919, 23-12-1653

| JVB-1208-1 |

CORNELIS VAN ELSACKER schuldig rente aan de heer pastoor FRANCHOIS RONDEEL

Personen:

RA Antwerpen 2919, 23-10-1653

| JVB-1209-1 |

JACQUES NIEULANDE , MERTEN WOUTER WACHTMANS, HECTOR VAN HUYSSEN, PETER VAN RENT, NIKLAES VAN DER SAECKEN schepenen van Hoogstraten gedagvaard door schout BLIJENS

RA Antwerpen 2919, 25-11-1653

| JVB-1210-1 |

WILLEM DIELISSEN vorster ts schuldig CORNELIS PETERS VAN AERDE tot Zundert 200 car. guldens

Personen:

RA Antwerpen 2919, 1-12-1653

| JVB-1211-1 |

ADRIAEN DECKERS, JOOS DECKERS met NIKLAES CORNELISSEN mombers van de wezen eerstgenoemde en wijlen KATELIJNE MERTENS verkopen ADRIAEN VAN SOFFAERTS lakenkoopman te Tilborg land een viertelsaet op de Sneppelsacker laet wezende onder den laethove van den Wijngaerde Z GABRIEL GORIS GABRIELS, W Buntingstraat N JAN BAEYEN HEUVELMANS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 24-12-1653

| JVB-1212-1 |

WILLEM JAN CORNELIS GORIS ts schuldig ANTHONIS WACKERS 23 ducatons, borg zijn vader JAN CORNELIS GORIS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 8-1-1654

| JVB-1213-1 |

JAN JANSEN WIERICX ts schuldig JAN CORNELIS LAUREYS DOMUS wonende Zundert 28 gulden. Getuigen PETER GEERTSEN VAN HERCK te Rozendaal en WILLEM DIELISSEN vorster Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2919, 26-1-1654

| JVB-1214-1 |

JAN CHRISTIAEN RAETS w. tegenwoordig te Rozendaal verhuurt NUYT ANTHONIS VAN AKEN huis met binnenhofn, item het land in den Dries, item weide "de Laeckheide" tot Nedervenne voor 4 jaar

Personen:

RA Antwerpen 2919, 14-1-1654

| JVB-1215-1 |

msr NIKLAES BLIJENS secretaris Hoogstraten heeft door zijn dochter doen behandigen aan secretaris der vrijheid Hoogstraten een billet oft missive om te compareren te Minderhout vanwege de mombers der wezen van AMBROSIUS PEETERS pachter aldaar

RA Antwerpen 2919, 14-1-1654

| JVB-1216-1 |

SEBASTIAEN VERMEEREN secretaris Hoogstraten verklaart dat de mombers der wezen van AMBROSIUS PEETERS hoevenaer geweest op de Venhoeve te Minderhout verkoopt de hafelijke goeden, geschil met de schout BLIJENS met de zoon van comparant die koopdag niet mocht houden, de schout zei "ick wil niet dat gij schrijft

RA Antwerpen 2919, 11-2-1654

| JVB-1217-1 |

GILLIS DE VISSCHERE 67j., schepen Hoogstraten, bediend hebbende gedurende 10j., RUTH VAN HEESCH 7Oj., schepen gedurende 20j. en borgemeester, JACQUES VAN GEEL 49j., schepen gedurende 15j., getuigen voor msr NIKLAES BLIJENS schout, verklaren dat zij op Nieuwjaarsdag geweest zijn bij de heer drossaard van Hoogstraten waar 7 nieuwe schepenen werden gestelt

Personen:

RA Antwerpen 2919, 18-2-1654

| JVB-1218-1 |

GABRIEL COOPMANS Hoogstraten verzet tegen vonnis tot zijnen achterdele en ten voordele weduwe ROELANT VAN BOSSCHE

RA Antwerpen 2919, 27-2-1654 Testament

| JVB-1219-1 |

Testament PETER GEERTSEN VAN DER BUYTEN X MARIA PEETERS VAN STAEYEN ts, vorig testament voor mij 5-9-1637, schenken tot behoeve st.Jorisaltaar aan PETER hun zoon militair 170gl

get. heer CORNELIS VAN DEN KIEBOOM onderpastoor en msr GERARD VAN DER BUYTEN schoolmeester

Personen:

RA Antwerpen 2919, 9-3-1654

| JVB-1220-1 |

HENDRIK CORNELIS PHILIPS ts schuldig ANDRIES LAUREYS ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 28-3-1654

| JVB-1221-1 |

ADRIAEN HENDRIK HENDRIKS VAN DER BUYTEN ts, JACOB MARIJNIS BEVERS w. Zundert sterk over MAEYKEN JANSEN weduwe MARIJNIS BEVERS zijn moeder mangelt, eerstgenoemde geeft haar beemd een bunder tot Popendonk onder Zundert. De tweede geeft hoymade een bunder op het Schoubos toebehorende zijn moeder

Personen:

RA Antwerpen 2919, 30-4-1654

| JVB-1222-1 |

JOOS JAN LENAERTS schuldig PETER BERNAERTS VAN AKEN 87gl

Nota 3-12-1660 : ADRIAAN en JOOS BEERNAERTS VAN AKEN erfgenamen van wijlen PETER BERNAERTS VAN AKEN voldaan van eerstgenoemde

Personen:

RA Antwerpen 2919, 6-7-1654

| JVB-1223-1 |

ENGEL ANTON WACKERS bijgestaan met JACOB JACOB KENIS haar schoonzoon verkoopt MATTHIJS MATTHIJS GOOSSENS 3 percelen heyde oft Vredeheide op Hoenderen, komende het eerste perceel oost ADRIAEN CORNELIS MERTENS, Z JAN VAN GEEL tot Hoogstraten, W ADRIAEN DE CLERCK tot Minderhout en N vs MATTHIJS GOOSSENS andere heyde

Item het tweede perceel 0 aan de Willare, Z CORSTIAEN WOUTER JAN WOUTER ROMBOUTS, W en N voors MATTHIJS ander erve, en het derde perceel wezende d'een helft in zeker vredeheyde waarvan de wederhelft toebehoort GEERT VAN CLOOTE, oost de Willare zijnde de twee eerste partijen verstorven van haar vader ? en 1/3 van ANTHONIS CORNELIS WACKERS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 15-6-1654

| JVB-1224-1 |

MERTEN WOUTER WACHMANS schepen Hoogstraten in 1653, JACOB VAN HUYSEN gezworene en schepene 1648 tot 1653, NIKLAES VAN DER SAECKE schepen en PETER HUYBRECHTS, HECTOR VAN HUYSEN burgemeester en schepen van 50 tot 1653 getuigen voor SEBASTIAEN VERMEEREN secretaris land van Hoogstraten, verklaren dat PETER VERMEEREN zijn zoon de secretarije heeft gefrequenteert 3 jaar, CORNELIS KERSEMANS schepen Hoogstraten schepen sinds 10 jaar en JAN ROMMENS schepene 1653 van Meer, GEERT VERHEYDEN 64j. schepen sinds 23j. te Meer, WOUTER SLAETS Hoogstraten, JASPAR WACHMANS 75j. schepen sinds 25j, JACOB VAN RAVESTEYN 81j. schepen sinds 40j.

RA Antwerpen 2919, 5-10-1654

| JVB-1225-1 |

JACOB CORNELIS HORREWAERT momber van MARGRIET LENAERT CORNELISSEN daar moeder af was MAEYKEN CORNELIS HORREWAERTS machtigen JAN CORNELISSEN molder te Dessel toeziener van vs Margriet om te compareren te Rethy over moeders erfgoed

Personen:

RA Antwerpen 2919, 14-10-1654

| JVB-1226-1 |

Heer FRANCISCUS RENDERS (moet zijn RONDEEL) pastoor en JACOB LIEMS w. Loenhout, JACOB KENIS Loenhout, proces in de Raad van Brabant, verklaren dat Loenhout en Popendonk zijn twee distincte heerlijkheden en jurisdictien idem akte 15-10-1654

Personen:

RA Antwerpen 2919, 27-10-1654 Testament

| JVB-1227-1 |

Testament GUILLIAM DE GASEAU pastoor van Ekeren, ziek te bed vorig testament voor notaris DE BOIS te Ekeren

aan HUYBRECHT broer de helft in visserije "de Stockmeer" Rijkevorsel, aan GUILLIAM (z.v. msr JOOS BARBIER) tot Ekeren zijnen peter 200 c. gld Getuigen : heer GUILLIAM DE HASE pastoor Rijkevorsel en heer CORNELIS PUYTENAER onderpastoor aldaar

RA Antwerpen 2919, 2-12-1654

| JVB-1228-1 |

JAN CORNELIS MERTENS geboren en wonende te Meer 7Oj. getuige voor HENDRIK ADRIAENSEN DEN VOLDER en ADRIAEN ROELAND BETRAMS verklaart dat hij wel kent van jongsaf twee beemden op de Mercke te Meer

Personen:

RA Antwerpen 2919, 17-12-1654

| JVB-1229-1 |

JAN JANSEN VRIENTS w. Meersel, tegenwoordig pachter op de hoeve van de grave van Hoogstraten schuldig CORNELIS CORNELIS GEERTSEN wonende tot Minderhout 85 car.glds geleend geld. Transporteert de helft van heyveld onder Meer of Minderhout, west de wederhelft en noord PETER GOYVAERTS erfgenamen

RA Antwerpen 2919, 21-1-1655

| JVB-1230-1 |

PETER VAN HEESCH metser van Hoogstraten 7Oj. getuige voor JAN VAN ELSACKER had een muur gemetst aan het huis van requirant Loenhout naast wijlen msr CORNELIS BOTERPOT Hoogstraat en nu toebehorende JAN VERSTOCK

RA Antwerpen 2919, 10-3-1655

| JVB-1231-1 |

MERTEN WOUTER WACHMANS, SEBASTIAEN VERMEREN beneffens CORNELIS BLIJENS schepen Hoogstraten, koopdag hafelijke goeden gehouden door PETER zijn zoon. JACOB VAN CAMP vorster Minderhout

RA Antwerpen 2919, 7-5-1655

| JVB-1232-1 |

MARIA MEYVISCH weduwe MARTEN VAN GEELE te Hoogstraten 83j. en aldaar geboren in de herberg "de Swane",tegenwoordig bewoond wordende bij MERTEN GASPAR WACHTMANS. ADAM ADRIAENSEN notaris en procureur aldaar verklaart dat hij van jongsaf gewoond heeft in vs herberg de Swane tot maart 1650, en zeer goede kennis heeft dat er in de muur staande tusseren de plaatse van het huis "de leeuw" tegenwoordig vs Adriaensens competerende van ouds een moosgat is geweest

RA Antwerpen 2919, 19-5-1655

| JVB-1233-1 |

msr MERTEN WOUTER WACHMANS, ADRIAEN MARCEL VERHEYDEN, MATTHIJS ANTON SWERTS en ADRIAEN PEETERS VAN WESELE schepenen van Hoogstraten getuigen voor SEBASTIAEN VERMEEREN alferis mits absentie van JACQUES VAN GEEL schepen ts, verklaren dat zij beneffens de schout BLIJENS 16 Mei ll. zijn gecompareert te Meel ten huize van msr DIERICK ADRIAENSEN om aldaar bij coictie te verkopen goederen van JACOB PETER AERDEN X TANNEKE JAN NEYTS toen de zoon van requirant als klerk bij zijn vader gezonden zijnde de verkoop te doen, de schout heeft niet willen gedogen dat de klerk de verkoop zou doen

RA Antwerpen 2919, 15-6-1655

| JVB-1234-1 |

AUGUSTIJN VAN LOON te Westwezel besteedt aan CORNELIS JANSEN DE CROM het kind van +WILLEM JANSEN DE CROM en van +NEELTKEN JACOB CLAESEN genoemd JAN

Personen:

RA Antwerpen 2919, 7-3-1656 Testament

| JVB-1235-1 |

Testament ELISABET PEETERS VAN AERDE X HUYBRECHT HENDRICKS WAGEMAKERS ts ziekelijk, PETER haar simpele zoon mag levenslang wonen in den huize gestaan aan de smoutmolen onder Popendonk en een akker metten dries ter Beken omtrent vs smoutmolen aan ANNEKE PETERS VAN AERDE

Personen:

RA Antwerpen 2919, 29-5-1656 Testament

| JVB-1236-1 |

Testament ENGEL ANTHONIS WACKERS weduwe WILLEM DANIELS, aan de pastoor ts erve tot Hecht gekomen van +KATELIJNE KEESSELMANS haar moeder, Z en W de weduwe en erfgenamen MATTHEUS PETER ARNOUTS N msr JAN VAN NEDERVENNE en O de erve "den Maerkbyster" toekomende MELSEN LAUREYS ROMBOUTS. Aan MARGRIET JACOB KENIS daar zij testatrice grootmoeder af is 600 carolus guldens

MARGRIET WILLEM DANIELS haar dochter X JACOB KENIS

MARGRIET WILLEM DANIELS tegenwoordig huisvrouw van JACOB LOEMS(?) (moet zijn KENIS) is haar testatrices dochter, getuigen heer CORNELIS VAN KIEBOOM onderpastoor en GERARD VAN DER BUYTEN schoolmeester

Personen:

RA Antwerpen 2919, 24-4-1656

| JVB-1237-1 |

Inventaris goederen geladen op de karre aangeslagen bij ruiters liggende te Loenhout, Brecht en Wuustwezel, op verzoek van luitenant van de compagnie markies DE ROBAIX

RA Antwerpen 2919, 10-7-1656

| JVB-1238-1 |

Heer DONINICUS BOX prior, JUDOCUS BAL provisor en msr JAN ZEGERS rentmeester st.Bernaards verpachten tienden van Loenhout

RA Antwerpen 2919, 25-8-1656

| JVB-1239-1 |

JACOB JANSEN VAN CAUWELAER verzet tegen vonnis tzijnen achterdele en ten voordele kapelmeesters van Meersele op 1 oogs ll.

RA Antwerpen 2919, 11-10-1656

| JVB-1240-1 |

ANDRIES LAUREYS ROMBOUTS tegenwoordig wonende te Halteren bij Bergen op Zoom voldaan van MELSEN LAUREYS ROMBOUTS zijn broer van de kooppenningen van de stede tot Nedervenne bij comparanten gekocht van ANTHONIS GORIS CONINCX 5-1-1652 SB Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2919, 20-11-1656

| JVB-1241-1 |

JACOB KENIS getuige voor de prelaat van st.Bernaards verklaart dat JAN ROMMENS is toebehorende twee erven samen 1/2 bunder tot Nedervenne achter in hofstede CORNELIS PHILIPS, O en W LECOC

9 jaar in pacht gehad van de pastoor ts een perceel tiende genaamd "het Doncks Quartier"

Personen:

RA Antwerpen 2919, 28-12-1656

| JVB-1242-1 |

ANTHONIS ADRIAAN HEUVELMANS en JAN ADRIAEN ADRIAEN HEUVELMANS beiden te Wuustwezel op verzoek van verscheidene herbergiers aldaar, verklaren dat bier metter tonne van Antwerpen mee gebracht hadden voor de weerds ofte herbergiers wonende in "de Valck" en in "den Haenscorf te Wuustwezel

Personen:

RA Antwerpen 2919, 29-12-1656

| JVB-1243-1 |

ADRIAAN VAN THIELEN brouwer in "de Belle" te Antwerpen, getuige voor de herbergiers van Wuustwezel nl. WILLEM CORNELIS VAN EECKELE, GILLIS DE VISSCHER die verscheidene jaren ten zijnen huize bier hebben gehaald

Personen:

RA Antwerpen 2919, 13-2-16-57 Testament

| JVB-1244-1 |

Testament CORNELIS HENDRICKS X MAGDALENA PETER MEEUS gezond

RA Antwerpen 2919, 19-2-1657

| JVB-1245-1 |

ADRIAAN DECKERS ts verkoopt JACOB JACOB KENIS hofstede 1/2 bunder aan het Oisteynde verkregen van GEERTRUY VAN DEN VENNE begijn te Hoogstraten, N sheerestrate, O H.Geest, Z de kopers W ADRIAAN VAN DE LIEROP

Personen:

RA Antwerpen 2919, 24-2-1657

| JVB-1246-1 |

ADRIAEN HENDRIK VAN DER BUYTEN schuldig ADRIAAN MATTHIJS WEERTS 112 car. gld geleend in sept. 1656, verbind hoymade een half bunder op tSchouwbos

Personen:

RA Antwerpen 2919, 12-3-7 657

| JVB-1247-1 |

PEETER PEETERS en ADRIAEN CORNELISSEN beiden te Wuustwezel, op verzoek van de erfgenamen CORNELIA weduwe JAN HEGGE verklaren dat zij comparanten met consorten als erfgenamen wijlen JAN VAN OSTAEYEN hebben uitgereikt en afgekweten aan sgr ANTHONY REECK koopman te Antwerpen rente volgens SB Wuustwezel 26-5-1566

RA Antwerpen 2919, 8-5-1657

| JVB-1248-1 |

msr PETER VAN ELSACKER secretaris ts verhuurt MERTEN HENDRIKS wonende Zevenbergen landen aldaar een blok zaailand 2 bunder 18 roeden in de nieuwe Slijkpolder en een blok zaailand in Magnushoef omtrent Noerdam 3 bunder 249 roeden voor 7 jaar

Personen:

RA Antwerpen 2919, 21-5-1657 Testament

| JVB-1249-1 |

Testament HENDRIK HENDRICKS VAN DER BUYTEN X SUSANNA PETER IJSENDONCKS ts ziekelijk. MICHIEL PEETERS hun zoon huis Loenhout Hesselbeke, O en Z de straat, W erfgenamen PETER JAN WOUTER ROMBOUTS en JACOB JAN NIJS en N dezelve JACOB JAN NIJS, aan zijn zoon ADRIAEN VAN DER BUYTEN

Personen:

RA Antwerpen 2919, 20-6-1657

| JVB-1250-1 |

GUILLIAM WELLEMANS kapitein compagnie peerden heeft orders van Z.M. don JAN AUSTOIRE dat de regeerders van Hoogstraten aan zijn officieren moeten geven weide voor de peerden, deze weigeren

RA Antwerpen 2919, 26-5-1657

| JVB-1251-1 |

Heer FRANS RONDEEL pastoor ts akkoord met JACOB JAN NIJS VAN TICHELT en CHRISTIAEN WOUTER JAN WOUTER ROMBOUTS mombers van kinderen (moet hier Jenneken?) WOUTER JAN WOUTER ROMBOUTS over gebruik van een weg

Personen:

RA Antwerpen 2919, 9-7-1657

| JVB-1252-1 |

WILLEM ADRIAEN CORSTIAENSSENS en JAN LIPPENS (z.v. JAN) sterk voor JAN LIPPENS zijn vader w. ts krijgen van het klooster st. Bernaards zeven jaar vrijdom van Tienden

Personen:

RA Antwerpen 2919, 19-11-1657

| JVB-1253-1 |

ANNEKE JACOB CLAESSEN X JAN CORNELIS GORIS de jonge heeft op 24-10 ll. voor schepenen te Loenhout verklaart dat zij werd geschupt en gestoten van MICHIEL en CORNELIS VAN ELSACKER toen zij twee maand een kind droeg

Personen:

RA Antwerpen 2919, 19-11-1657

| JVB-1254-1 |

GEERTRUYD CORNELISSEN X +DIONIJS JANSEN VAN TICHELT getuige voor JAN CORNELIS GORIS de jonge, verklaart op 24 okt ll. zij ontboden is geweest tzijnen huize om zijn vrouw te visiteren die ziek te bed lag en zeer blauw was

Personen:

RA Antwerpen 2919, 6-1-1658

| JVB-1255-1 |

GERARD FRANS VAN DER BUYTEN ts verkoopt JAN AERTSEN VAN TICHELT de helft van een akker tot Sneppel "de Dorenacker" waarvan de andere helft toebehoort FRANS VAN DER BUYTEN zijns comparants vader tussen den heere van den Wijngaerde en Mevrouwe van Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2919, 11-4-1658 Testament

| JVB-1256-1 |

Testament MAEYKEN GEERTSEN weduwe JACOB CROCK

GERARD JANSEN DE RECHT haar zoon alsulke 50 gulden die ADRIAEN HENRIKS VAN DER BUYTEN haar schuldig is, LYNTKEN de dochter van vs GERARD

Personen:

RA Antwerpen 2919, 30-5-1658 Testament

| JVB-1257-1 |

Testament PETER GEERTSEN VAN DER BUYTEN X MARIA PETERS VAN STAEYEN, vorig testament voor mij 27-2-1654. PETER hun beider zoon, CORNELIS CORNELIS AERTS haar voorzoon, GERARD, LAUREYS en MARGRIET kinderen van comparant

Personen:

RA Antwerpen 2919, 6-6-1658

| JVB-1258-1 |

GEERTRUY CORNELISSEN X +DIONIJS JANSEN VAN TICHELT transp. JACOB CLAESSEN wonende Wuustwezel 43 gulden als JAN WILLEM JAN WELLENS wonende op den heuvel onder Kalmthout haar schuldig is over paard

Personen:

RA Antwerpen 2919, 17-6-1658

| JVB-1259-1 |

GERARD JAN SIMON LUYCKS Wuustwezel erfg. van CORNELIS JAN SIMON LUYCKS, verzet tegen vonnis voor SB aldaar ten voordele van MARIA PETER HENDRICKS laatst weduwe CORNELIS SIMON LUYCKS en PETER PEETERS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 7-7-1658

| JVB-1260-1 |

CORNELIS ADAMS Stabroek over koop van schuur tot Sneppel, schuldig JAN AERTSEN VAN TICHELT 175 gulden

Personen:

RA Antwerpen 2919, 16-9-1658

| JVB-1261-1 |

JAN ADRIAAN PEETERS VAN STAEYEN w. Wuustwezel getuige voor WILLEM CORNELIS VAN EECKELE verklaart dat hij tegen ADRIAEN ADRIAEN LAMBRECHT LAMBRECHTS alhier binnen Wuustwezel gekomen zijnde uit Duitsland, alwaar dezelve is wonende, propoosten oft woorden gehad heeft oft hij het ambacht van timmeren nog dede oft ingevolge mits LAMBRECHT LAMBRECHTS zijn vader overleden was, daarop ADRIAAN voor antwoord gaf dat hij eenen goeden maet oft medegezel hadde, en daarna nog ging timmeren, en dat hij het timmergerief van zijn vader aanveerd had

MARGRIET LAMBRECHTS CORNELISSEN X ADRIAEN HEIRSTRAETS getuige voor WILLEM CORNELIS VAN EECKELE, verklaart dat ADRIAEN LAMBRECHT LAMBRECHTS binnen Wuustwezel gekomen zijnde uit Duitsland, met zijn huisvrouw 2 jaar geleden tegen haar gezegd had dat hij alle zijn vaders schulden begeerde te voldoen

Personen:

RA Antwerpen 2919, 8-10-1658 Huwelijksvoorwaarde

| JVB-1262-1 |

Huwelijksvoorwaarde JAN VAN GEELE jongman te Hoogstraten bijgestaan met JACQUES zijn broer zal huwen ELISABETH KEPKENS (dochter van WOUTER) bijgestaan met JACOB VAN ELSACKER schepen aldaar, AGNEESE hare zuster

RA Antwerpen 2919, 10-10-1658

| JVB-1263-1 |

JAN CORNELIS GORIS te Brecht verhuurt JAN PEETERS alias SCHUERMANS de helft van land in Huffelarenveld tussen ADRIAEN VAN MIEROP en JAN BAEYEN HEUVELMANS

RA Antwerpen 2919, 18-11-1658

| JVB-1264-1 |

CORNELIA en MAGDALENA NESSERS gezusters dochters te Wuustwezel machtigen JAN GABRIEL JAN HUYBS te eisen ...

Personen:

RA Antwerpen 2919, 18-11-1658 Testament

| JVB-1265-1 |

Testament CORNELIA en MAGDALENA NESSERS, JAN GABRIEL JAN HUYBS 600 car. gld voor trouwe dienst

Personen:

RA Antwerpen 2919, 24-11-1658

| JVB-1266-1 |

WILLEM JAN CORNELIS GORIS te Brecht machtigt HUYBRECHT BODE w. Loenhout te manen erfg. verstorven van +JAN CORNELIS GORIS en TANNEKEN DENIJS JANSEN zijn vader en moeder

Personen:

RA Antwerpen 2919, 25-11-1658

| JVB-1267-1 |

JERONIMUS VAN SITTAERT deurwaarder Raad van Brabant en ... VLEYMINCKS uiten name van klooster st.Bernaards tot laste rentmeester en kastelein van Mevrouw van Loenhout, zijn tweemaal ten huize van de schout geweest om een afpanding te doen, deze heeft de deuren gegrendeld gevonden, hij vroeg aan een vrouw die door de venster keek de deur te openen, zij zegde "dat ze den brui hadden ..."

RA Antwerpen 2919, 2-12-1658 Testament

| JVB-1268-1 |

Testament MARGRIETE CORNELIS STOOPS X JAN ANTHONIS VAN BAEL, ADRIAEN LAUREYS haar natuurlijke zoon de helft van schuur in den Pothoeck te Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2919, 3-12-1658 Testament

| JVB-1269-1 |

Testament HENDRIK JAN ENGELEN, aan de kinderen van JAN zijn zoon erve Bremvelt achter Nedervenne omtrent de Marienvoort in de Gagelschooten O zijn ander erve, Z weide hierna genoemd, west de kinderen PETER CORNELIS BOEL en N de Bosstrate, item heide en weide daaraan gelegen noordwaert, O Stapelheide, Z msr LAUREYS REYERS advokaat en W ADRIAEN MEYNS, item halve weide Wuustwezel aan MAGDALENA (moet zijn MAEIJKEN) zijn dochter X tegenwoordig CHRISTIAEN JAN VORSELMANS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 26-1-1659

| JVB-1270-1 |

JAN WOUTER ROMBOUTS ts verhuurt MACHIEL PEETERS VAN BREDA zijn huis aan Solheuvel voor 3 jaar

Personen:

RA Antwerpen 2919, 27-1-1659

| JVB-1271-1 |

JACOB KENIS verkoopt ADRIAEN CORSTIAENSEN weide genaamd huefkensweyde op den Heybaert ts, afgepaald van andere delen toekomende PETER en MERCUS KENIS zijn broers, O deze broers Z den dries ofte erve van groten Heybaert, nu gekocht bij ADRIAEN VERMEEREN, W de strate N LENAERT JAN WIERICX

Personen:

RA Antwerpen 2919, 28-1-1659

| JVB-1272-1 |

CORNELIS PEETERS w. Meer getuige voor de gilde van den handboge st.Sebastiaen aldaar, verklaart dat hij maandag na de feestdag OLV Hemelvaart is geweest ten huize van ADRIAEN ADRIAENSEN procureur aldaar op zijn trouwfeest, en vandaar gescheiden zijnde was gekomen omtrent den avond ten huize van PETER VAN FAES waard aldaar, alwaar hij gevonden heeft JONAS GOIDSCHALK, MERTEN DOOM MERTENS en CORNELIS JAN GEERTSEN als wanneer MERTEN DOOMS MERTENS tegen attestant zegde dat de helft van de guldebroers schelmen waren

RA Antwerpen 2919, 3-2-1659

| JVB-1273-1 |

ANTHONIS NOUTS ts verkoopt CORNELIS VAN DEN KIEBOOM onderpastoor deel van huis tot Nedervenne

Personen:

RA Antwerpen 2919, 31-1-1689 Testament

| JVB-1274-1 |

Testament PETER JAN HOOYMANS smid van zijnen ambacht, X LUCIA ANTHONISSEN MERTENS wonen Wortel, hij erfde van zijn ouders te Arendonk

RA Antwerpen 2919, 22-2-1659

| JVB-1275-1 |

MICHIEL ADRIAENSEN X NEELTIEN ANTOON JAN ROMBOUTS schuldig HENDRIK GIJSEN ketelaar te Brecht 300 car.glds verbinden hun stede 8 lopensaet, 0 straat, Z HENDRIK ENGELEN en LAUREYS ANTHONISSEN JAN ROMBOUTS, W JAN ROMMENS, N HENDRIK JANSEN VAN GEESTEL, item land aan de Blaect, N hun andere erve, Z de kinderen PETER BOEREN

Personen:

RA Antwerpen 2919, 22-2-1659

| JVB-1276-1 |

MELSEN ADRIAAN LUYCKS ts schuldig ANDRIES JANSEN zijn zwager

Personen:

RA Antwerpen 2919, 24-2-1659

| JVB-1277-1 |

JAN VAN GEEL weerd te Hoogstraten laat over PETER COONS wonende tot Driel 104 gulden als rest van mondkosten van GIJSBRECHT (GONIS ?) zijn zoon die hij een jaar in de kost heeft gehad

RA Antwerpen 2919, 1-3-1659 Testament

| JVB-1278-1 |

Testament MARGRIET CORNELIS VERBOVEN weduwe MATTHEUS PETER AERNOUTS w. Loenhout, aan ADRIAAN haar zoon een som opgelicht van ENGEL ANTHON WACKERS, 66 gulden van CORNELIS BERNAERDS VAN AKEN, en 100 gld van ADRIAEN CORNELIS MERTENS. Haar kinderen PETER & CORNELIS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 4-3-1659

| JVB-1279-1 |

MICHIEL PETERS VAN ANTWERPEN kleermaker, verkoopt ROMBOUT (moet zijn REMIGIUS) PETER VALENTIJNS ook kleermaker zijns comparants huis "den Hoogenbuer" gestaan in den Huffele tussen het huis GEERT FRANS VAN BUYTEN en de weduwe (moet hier PETER?) DIELIS SWAGEMAKERS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 10-3-1659

| JVB-1280-1 |

ADRIAEN HENDRIKS VAN TURNHOUT w. Meele en SEBASTIAEN VAN RETHY X MARGRIET HENDRIK HENDRIKS VAN TURNHOUT w. Ginneken verklaren dat thunner kenisse gekomen is dat HENDRIK HENDRIKS VAN TURNHOUT hun vader onlangs verkocht had aan heer CORNELIS VAN DEN KIEBOOM onderpastoor Loenhout, een stedeken aan de kerk, en alzo blijkende bij delinge voor CORNELIS BLIJENS en GABRIEL COOPMANS schepen Hoogstraten op 17-3-1645 alleen vermag te betochten

Personen:

RA Antwerpen 2919, 27-7-1659

| JVB-1281-1 |

GIELIS MARTENS DE VISSCHER 74j. X ANNA BERCKMANS 73j. wonen Wuustwezel, hebben zeer wel gekend JORIS MEYVISCH die o.a. achtergelaten had een dochter ANNA X FRANS VAN WOUWERE van wie FRANCHIJNKE VAN DEN WOUWERE nu wonende te Lier, is getrouwd geweest met CORNELIS VAN TURNHOUT van wie o.a. een zoon JACOBUS die student te Loven in Godheid gestudeerd op de Borse gefondeerd bij Agricola, voormelde MARGRIET had een zuster ANNA MEYVISCH X MATTHEUS BERCKMANS van wie twee kinderen MATTHEUS en voormelde ANNA

voorschreven MATTHEUS heeft in huwelijk gehad ELISABET WILDERLANTS van wie o.a. ANNA X JACOB WILMAERTS dokter in de medicijnen te Lier van wie drie zonen JACOB, JAN en BERNARD WILDERLANTS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 26-8-1659

| JVB-1282-1 |

WILLEM DIELISSEN ts schuldig STAES DIERICX 50 car. glds

Personen:

RA Antwerpen 2919, 27-8-1659

| JVB-1283-1 |

PETER GABRIEL PETER JORIS w. in den Hage bij Breda verkoopt SEBASTIAEN JACOB CROCK zijn erfelijke goeden gekocht van GABRIEL PETER JORIS zijn vader, gelegen te Loenhout

Personen:

RA Antwerpen 2919, 27-9-1659

| JVB-1284-1 |

PETER en ADRIAN MATTHEUS AERNOUTS verklaart dat NEELTKEN MATTHEUS AERNOUTS hun zuster X JAN LODEWIJCKS (z.v. JAN) bij scheiding en deling oogst ll. in eigendom is competerende huis en land negen lopensaet tot Hecht, 0 CORNELIS PETER DENS , Z Stapelheide W straat N ABRIAAN MATTHIJS AERNOUTS, item 3 lopensaet en half land genaamd "d’Lisschot" in de Steegde, 0 en Z ADRIAAN MATTHEUS ARNOUTS , W ANNA JORDAENS weduwe MAGHIEL VAN ELSACKER en N JAN VAN NEDERVENNE

Personen:

RA Antwerpen 2919, 10-10-1659

| JVB-1285-1 |

JOANNA WILLEMSEN begijn te Antwerpen, ten verzoek van JAN VAN GEELE X ELISABET KEPKENS, verklaart waarachtig te zijn dat heer GISBERTUS VAN GRINSVEN kanunnik Hoogstraten enige jaren geleden aan haar in bewaring heeft gegeven twee gouden braceletten toekomende aan voormelde ELISABET KEPKENS en verklaart deze aan hem weergegeven te hebben

RA Antwerpen 2919, 26-12-1659

| JVB-1286-1 |

CORNELIS AERTS VAN TICHELT schuldig CORNELIS GOOSSENAERTS wonende te Wuustwezel 150 car. glds

Personen:

RA Antwerpen 2919, 10-12-1659

| JVB-1287-1 |

ADRIAAN DECKERS akkoord CORNELIS ADRIAENSEN smid Merksem over proces als de tweede voor SB Rijkevorsel nopende arbeidsloon van ADRIAAN DECKERS daarvan vonnis is uitgesproken een jaar geleden

Personen:

RA Antwerpen 2919, 27-12-1659

| JVB-1288-1 |

CORNELIS CLAES GORIS tegenwoordig wonende onder Zundert schuld aan MATTHIJS CORNELIS CORNELIS DE WEVER en aan diens broer CORNELIS CORNELISSEN DE WEVER wonende in den Hage bij Breda 200 c.gl

RA Antwerpen 2919, 2:9-12-1659

| JVB-1289-1 |

PETER JORDAENS (zv ANDRIES) uiten name van MARIA JORDAENS begijn te Lier als erfg. van msr ANDRIES JORDAENS hun vader gelasten CORNELIS BLIJENS wonende Hoogstraten te eisen de goederen toebehoord hebbende wijlen ANDRIES WACHTMANS gelegen ... tachterheid van salarissen PETER VAN ELSACKER secretaris gewezen voogd van hem comparant en zijn zuster

Personen:

RA Antwerpen 2919, 6-1-1660

| JVB-1290-1 |

HEYLKEN en NEELKEN dochters van CORNELIS CLAESSEN getuigen voor NIKLAES CORNELIS CLAES hun broer, verklaren dat deze bij het leven van MIJNTKEN hun moeder (hun zuster ?) van dezelve ontvangen heeft 100 gulden voor SB Rijkevorsel en obligatie verleden heeft. Na de dood van hun moeder hebben zij met hun andere zusters en zusterskinderen elk ontvangen ..

Personen:

RA Antwerpen 2919, 10-1-1660

| JVB-1291-1 |

ANTHONETTE VAN NIEUWENHUYS weduwe JAN BALTENS VAN HAMME transp. JAN GABRIEL JAN HUYBS 350 gulden over koop van huis "de Leeuw" aan de Plaetse. zij comparanten en JOOS JAN LENAERTS, CORNELIS JANSEN hebben bekend schuldig te zijn ROBRECHT VAN LOON advokaat Antwerpen rente

als eerstg. met CORNELIS BROOMANS bekend hadden deze schuldig te zijn

Get. CORNELIS JAN NEEFS en SACHARIAS GELAS te Rijkevorsel

Personen:

RA Antwerpen 2919, 28-1-1660

| JVB-1292-1 |

JACOB JOOSEN VAN COUWELAER w. Meerle gelast msr HEREYNS procureur te Antwerpen proces te voeren tegen JAN MERTEN COOLS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 7-2-1660 Testament

| JVB-1293-1 |

Testament ANTOON VAN OISTERWIJCK ondervorster ts X ... aan hun dochter ENGELKEN 50 carl. gld voor trouwe dienst

Personen:

RA Antwerpen 2919, 13-2-1660

| JVB-1294-1 |

MARIA PEETERS VAN STAEYEN weduwe PETER VAN DER BUYTEN ts bijgestaan door CORNELIS CORNELIS AERTS haar zoon verhuurt LAUREYS PETERS VAN DER BUYTEN haar zoon stede met huis in Nederven uitgenomen een camer herwaarts reserverende voor drie jaar

Personen:

RA Antwerpen 2919, 27-2-1660

| JVB-1295-1 |

JACQUES VAN GEEL te Hoogstraten gelast FRANCHIJNKEN VAN ..., weerdinne in tGroen Huys te Lier te ontvangen van de heren taefeliers 104 gulden

RA Antwerpen 2919, 2-3-1660 Testament

| JVB-1296-1 |

Testament WOUTER ANTHONIS ROMBOUTS ts ziekelijk, aan zijn kleindochter MARIA dochter van JAN WOUTER ROMBOUTS 150 c.gl, aan de tegenwoordige huisvrouw van JAN WOUTER ROMBOUTS zijn testateurs schoondochter 25 ca. glds

Personen:

RA Antwerpen 2919, 7-3-1660

| JVB-1297-1 |

HENDRIK JANSEN VAN GASTEL verkoopt CORNELIS DIELIS VLEMINCKS erve oft weyvelt een gemet achter Nedervenne, 0 wwe en kinderen PETER ANTOON ROMBOUTS, Z erfgenamen DIELIS JANSEN VAN GASTEL, west en noord ANDRIES LAUREYS ROMBOUTS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 10-4-1660

| JVB-1298-1 |

WILLEM JAN CORNELIS GORIS verhuurt JACOB KENIS en LAUREYS VAN DER BUYTEN de helft van het achterste stuk land op Sneppelacker naast het land van GABRIEL GORIS GABRIELS, item land Breeckelen voor zes jaar

Personen:

RA Antwerpen 2919, 7-3-1660

| JVB-1299-1 |

ADRIAAN VERBEECK X TANNEKE PETER MEEUS verkopen CORNELIS HENRICX 1/4 in land van een half buynder in de Sneppelse akker Gansacker

RA Antwerpen 2919, 13-3-1660 Testament

| JVB-1300-1 |

Testament MATTHIJS NIKLAES ANTHONISSEN kleermaker ts ziek X tegenwoordig KATELIJNE LAMBRECHTS, hoymade op de Blaeckt 1 1/2 vierendeel bunder tevoren toebehoord hebbende LAMBRECHT LAMBRECHTSEN, item de winkel, item heyde te Popendonck gekocht van de kinderen JAN PETER JORIS

MAGDALENA zijn zuster 8 gulden als CORNELIS JANSEN DE BACKER aan hem schuldig is, aan THUENKEN zijn andere zuster

Personen:

RA Antwerpen 2919, 10-4-1660

| JVB-1301-1 |

ADRIAAN CORNELIS JACOBS knecht wonende bij DIELIS DE VISSCHER te Wuustwezel oud 28j. getuige voor CORNELIS ADRIAENSEN en ANTHONIS THOMAS zonen Meer, verklaart dat zes weken geleden ten huize van de VISSCHER gekomen was vs ANTOON THOMAS om aldaar te peysteren en is bij hem gekomen GERARD ADRIAENS tollenaer tot Kalmthout met enige soldaten die hun kar volgeladen hebben met ploegoisters uit naam van zijne Majesteit

PETER HUYBRECHTS (zoon van HUYBRECHT JACOBS ), smid te Wuustwezel, oud 18j. getuige zelfde zaak

11-4-1660 ANTHONIS BELLEKENS w. Meer commis van groten Brabantsen tol verklaart dat hij op 24 maart heeft zien komen LAUREYS JACOBS bij hem hebbende 3 beesten uit Meer gehucht eind meer waardoor is lopende de rechte baan naar Breda, en gezien dat hij deze is afgeweken en de beesten gestouwt naar het gehucht Werckhoven aan de NW zijde van Meer, daar lopen twee verscheiden heirbanen, d'eene komende van Rijsbergen en d'ander van Zundert lopende vanuit Hoogstraten, en dan gestouwt naar het gehucht Gastel onder Meer westzijde, en dan drijvende of stouwende naar Loenhout westwaert tot in den huize van GEERAERT SEVERIJNS wonende op dezelve heirbaan alwaar hij met dezelve LAUREYS heeft afgeheyst ofte gevraagd naar zijnen tolbrief waarop deze antwoordde geen te hebben, maar dat hij zijn beesten wilde stouwen naar Wuustwezel om aldaar op tcomptoir aan tolbrief te helen, deze beesten werden aangeslagen

Personen:

RA Antwerpen 2919, 27-4-1660

| JVB-1302-1 |

GEERT LOECKERS wever te Brecht 43j. ten verzoek van ADRIAEN PETER DANIELS ui ten name van DANEEL PETER DANIELS zijn broer zegt dat hij attestant twee jaar geleden heeft geweest ten huize van JAN LENAERT DE BRUYN weerd te Brecht in de keuken, daar kwam PETER KERSTENS toen wonende te Brecht in het gehucht Sterthoven, wezende bij drank, liet een pot bier vallen, waarop de vrouw van de waard betaling eiste, hij antwoordde dat zij was "een hoer ende vercken", getuige zag dat vs DANEELS met een tang voors KERSTENS was slaande tussen hals en hoofd en op de schouder

JAN REYNIER VAN AMSTEL zag dat KERSTENS gekwetst was en haalde msr PETER SCHELLEKENS chirurgijn om deze te verbinden, nog getuigen PAUWELS JANSEN en WILLEM HENDRICX VAN BREDA

Personen:

RA Antwerpen 2919, 27-4-1660

| JVB-1303-1 |

JAN REYNIERS VAN AMSTEL wagenmaker van stiel wonende te Brecht oud omtrent 40j. zelve zaak. KATELIJNE PETER MATTHIJSEN 56j. X JAN LENAERT DE BRUYN te Brecht

Personen:

RA Antwerpen 2919, 27-4-1660

| JVB-1304-1 |

LAMBRECHT CORNELISSEN VAN MERKSPLAS tegenwoordig meulder te Schilde op den hoymade oud 40j. getuige voor ADRIAEN PETER DANIELS uiten name van ADRIAEN diens broer over vorige zaak

Personen:

RA Antwerpen 2919, 15-6-1660

| JVB-1305-1 |

msr JACOB DE PROOST secretaris en HERMAN LUENENS vorster te Rijkevorsel en JACOB CLAESEN VAN GEEL getuigen voor CORNELIS CLAESEN tegenwoordig wonende te Brecht, waren 23-8-1657 present bij PETER GILLIS HEYLEN "ontsetten alsulcke besettinge als PETER en ADRIAEN LUYCKS voor schepen te Rijkevorsel gedaan hadden op 11 juni 67 of erfpenningen die vs HEYLEN toekomende waren

RA Antwerpen 2919, 6-8-1660

| JVB-1306-1 |

SEBASTIAEN PETER SCHELLEKENS w. Minderhout approbeert appelatie als heer THEODOOR WACHTMANS VAN DIJCK pastoor Minderhout op 14 juli ll. uit zijn naam voor SB Antwerpen heeft gedaan

RA Antwerpen 2919, 21-3-1661

| JVB-1307-1 |

THUENKEN NIKLAES ANTHONISSEN geass. van WILLEM VAN DAEL haar momber, PETER CLAESSEN X MAEYKEN NIKLAES ANTHONISSEN w. Kalmthout verhuren MELSEN ADRIAEN LUYCX het huis en torfhuis omtrent de kerk achtergelaten bij wijlen MATTHIJS NIKLAES ANTHONISSEN hun broer

Personen:

RA Antwerpen 2919, 1-4-1661

| JVB-1308-1 |

CORNELIS TIENEMANS, schepen te Hoogstraten, gelast GERARD VAN DER BUYTEN schoolmeester en koster te Loenhout en GERARD PETERS VAN DER BUYTEN aldaar op te dragen heer ADRIAEN VAN DEN SANDE pastoor groot begijnhof te Leuven een heyvelt te Loenhout 5 bunder, oost Vlaminckstraat Z sheerenvroente, W CORNELIS AUGUSTIJNEN erfgenamen N erfg. NIKLAES BRABANTS genaamd" den Buystelman

Get. EGIDIUS VERHULST kanunnik Hoogstraten en JACQUES VAN GEEL

RA Antwerpen 2919, 9-5-1661 Testament

| JVB-1309-1 |

Testament JACOB CORNELIS JACOBS te Wernhout Zundert ziek aan de kinderen van JAN CORNELIS JACOBS zijn broer X ADRIAENTIEN JANSEN zijn huis en land 1/2 lopensaet te Weernout ter Eycke, en 1/3 hem competerende van zijn moeder in een camer gestaan aan den huize van voors. Jan ter Eycke, item erve 1/2 buynder "den Boscakker" aldaar

Personen:

RA Antwerpen 2919, 23-5-1661

| JVB-1310-1 |

ADRIAEN BAELEMANS te Meerle getuige voor weduwe en erfgenamen van PETER ADRIAEN REDENS, verklaart dat in 1657 de req, hebben gecommitteerd en last gegeven aan eerstgenoemde om ten behoeve van het dorp op te lichten van nu wijlen heer GIJSBRECHT VAN GRINSVEN kanunnik Hoogstraten 600 gulden

RA Antwerpen 2919, 27-5-1661

| JVB-1311-1 |

GERARD en LENAERT VLOEBERG gebroeders 72j. en PETER FIJEN wonen resp. te Vremde en Borsbeek getuigen voor het klooster van ste Bernaards, zeggen dat zij zeer wel kennen erve de Cruys 4 1/2 bunder in Vremde toebehoort hebbende het oud klooster aldaar en dat dit vrij van Tiende was, het is wel 25 jaar bezaaid geweest met koren

RA Antwerpen 2919, 27-5-1661

| JVB-1312-1 |

ADRIAAN VERBEECK te Vremde, 60j, PETER DIERICKS, 57j, Kontich, MATTHIJS DE BACKER, 63j, te Boechout, PETER FIJEN, 60j, te Vremde, getuigen over "Stampacker" 3 bunder en 3 vierendeel van een bunder te Vremde in de hoeve tegenwoordig gebruikt wordende bij NIKLAES HEYNS en tiendevrij is, land de Vijf Vierendelen in voorschreven hoeve zuidwaarts tegen de lane daar de oude galge plach te staan is ook tiendevrij, den Grooten Drijhoek en den Cleynen Drijhoeck" ook tiendevrij in voorschreven hoeve aan Spaeydijk, en land "den Rassaert " 9 vierendeel in vs hoeve aan Spaeydijk, land "de Schaepsaert" 7 vierndelen oostwaerts den hoftuin en zuid aan beke, erve "den lersten aert" en voors. hoeve 3 vierendeel bunder, "den Drijhoeck" een bunder, de eerste en tweede getuigen hebben als knecht gedient op voormelde hoeve

RA Antwerpen 2919, 6-6-1661

| JVB-1313-1 |

JAN JAN CORNELIS AERNOUTS schuldig PETER MELSEN LAUREYS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 12-7-1661

| JVB-1314-1 |

schuldig ADAM VAN GEEL molder ts 30 gulden, verbindt heyvelt in de Heritten onder Meer een bunder, oost WOUTER VERGOUWEN, Z straat, W de Vroente, N NUYT MATTHIJS OOMS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 30-8-1661

| JVB-1315-1 |

STAES DIERICKS ts verkoopt NIJS JANSEN DENIS, smid, zijns comparants hoymade een vierendeel bunder op het molenbos, 0 kapelrij Z erfgenamen MATTHIJS LAUREYS ROMBOUTS tot Brecht, W PIETER VAN DER BUYTEN nomine uxoris, N JAN CORNELIS OOMS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 5-10-1661

| JVB-1316-1 |

MERCUS JACOB KENIS smid van intentie buitenslands te trekken om zijn ambacht te vorderen machtigt JACOB KENIS zijn broer hun goeden te administreren

Personen:

RA Antwerpen 2919, 16-10-1661

| JVB-1317-1 |

MICHIEL PETERS VAN ANTWERPEN in naam van ELISABET MACHIELS VAN ELSACKER zijn schoonmoeder, verhuurt JAN ADRIAEN VAN MIEROP een bunder land op de Donck in den binnenhof van verhuurder

Personen:

RA Antwerpen 2919, 24-10-1661

| JVB-1318-1 |

ADRIAEN DECKERS ts transporteert CORNELIS ADRIAEN DECKERS actie hem gebleven bij vonnis van 9-10-1657 SB Hoogstraten ten voordele van comparanten en ten nadele van MERTEN GEERT SLOECKERS te transporteren zijn zoon rente als MICHIEL ADRIAEN THIJSSEN als momber van WILLEM GABRIELS alias PEUT wonende tot Meer aan hem comparant schuldig is als mede erfgenaam van +ADRIAEN CORNELIS MEERMANS, item rente als GEERT ANTHONIS JACOBS ook tot Meer aan comp. schuldig is ter sake van geleend laken

Personen:

RA Antwerpen 2919, 7-11-1661

| JVB-1319-1 |

ADRIAEN LENAERTS (moet zijn BERNAERT) VAN AKEN ts schuldig PETER ANTHONIS VAN AKEN wonende Rijsbergen 400 car. glds. Borg: BERNARDS PETERS VAN AKEN vader comparant

Personen:

RA Antwerpen 2919, 18-11-1661 Testament

| JVB-1320-1 |

Testament msr MATTHEUS BERCKMANS schilder tot Lier, JAN zijn zoon voor getrouwe dienst de printen en schetsen gereedschap van schilderen en 50 gulden, CECILIA dochter ook 50 gulden

Personen:

RA Antwerpen 2919, 12-12-1661

| JVB-1321-1 |

HUYBRECHT JAN HUYBEN ts schuldig STAES DIERICKS 50 c.gl verbindt hoymade op Molenbos bij hem gekocht voor hij met zijn tegenwoordige vrouw gehuwd was

RA Antwerpen 2919, 6-12-1661

| JVB-1322-1 |

DANEEL MEESTERMANS (moet zijn CASTERMANS) ts transporteert WILLEM DIELISSEN vorster alle 43 gld. als PETER DIELISSEN diens broer bij afrekening gehouden met hem comparant 30-4-1640 bekent heeft schuldig te zijn

Personen:

RA Antwerpen 2919, 28-12-1661

| JVB-1323-1 |

ADAM VAN GEEL molder ts schuldig HENDRIK WILLEM CNOPKENS X ADRIANA VAN GEEL w. Brecht

Personen:

RA Antwerpen 2919, 3-2-1662

| JVB-1324-1 |

ADRIAEN ARNOUTS VAN OSTAEYEN ts verkoopt ADRIAAN zijn zoon koeien, paard, huisraad

Personen:

RA Antwerpen 2919, 20-2-1662

| JVB-1325-1 |

ADAM VAN GEELE molder ts verkoopt JAN ROMMENS w.Brecht stede met huis te Brecht in gehucht Overbroeck, eensdeels verstorven van NELLEKEN PETERS JORIS zijn moeder en deels bij koop HENDRIK WILLEM KNAEPKENS X NAENKEN VAN GEEL zijn zuster

Personen:

RA Antwerpen 2919, 26-6-1662

| JVB-1326-1 |

WILLEM ADRIAEN CHRISTIAENS ts verkoopt JACOB KENIS zijn koren en boekwey staande op Cleynen Heybaert en op Buefkensacker

Personen:

RA Antwerpen 2919, 7-7-1662 Testament

| JVB-1327-1 |

Testament ADRIAEN JAN GIJSBRECHT LEEMANS X TANNEKE JAN JAN DONCKERS w. wernhout Zundert van wie JENNEKEN, aan MARIA PETERS AERT SGRAUWEN nu huisvrouw HENDRIK HENDRIKS VAN TURNHOUT uit haar stede ter Eycke gelegen onder Wernhout

Personen:

RA Antwerpen 2919, 11-7-1662

| JVB-1328-1 |

MAEYKEN DENIJS DE BIE in de 60 jaar te Hoogstraten getuige voor SEBASTIAEN VERMEEREN secretaris aldaar, heeft wel gekend de succesieve eigenaars van huis "den Cop" te Hoogstraten te weten MICHIEL PAUWELS en ANTHONY AERTSENS en dat zij 40 jaar geleden hun secreet hebben gehad staande tegens de pleine achter dit huis en verklaart dat de vuiligheid viel tussen "den Cop"en "den Engel" zonder dat de eigenaars van den Engel n.l. JASPAR WACHMANS alias MEYER beneffens comparant genoemd hebbende en gestorven zijnde in voormeld huis "den Engel" tegens oynt hebben gequelereert, en dat zij comparanten het secreet heeft zien staan ook voor date en ten tijde MICHIEL WACHTMANS, JAN VAN ELSACKER en JOSIJNTIEN COSTIJNS als huurlingen in voormeld huis waren wonende en vs Josijntien Costijns in vs huis school was houdende

MELCHIOR CLAES verklaart dat hij op 28 juni staande op de strate zag dat ADRIEN ADRIAENSEN en de werklieden ofte metsers bezig waren met het afbreken van het huis den Engel hebben op bevel van ADRIAEN de muur met geweld omver gestoten, en deze is gevallen op de gang van vs secretaris

CORNELIS AUGUSTIJN VERELST oud burgemeester en schepen Hoogstraten, 74j., heeft de opvolgende eigenaars van "den Cop" gekend ,n.l.PAUWELS AERTSEN, na hem rentmsr ... DE KEERSMAKER, nadien wederom secretaris VERMJEEREN en hebben den ganck tussen beide huize altijd peyselijk gebruikt

MERTEN MERTEN COOLS te Halle onder Minderhout, oud burgemeester, 55j, verklaart dat "den Cop" 40j. geleden in eigendom was toebehorende

PAUWELS AERTSEN die landhuringe deed

MARGRIET VAN CAEM 50j. w. Hoogstraten heeft met haar moeder in "den Engel" gewoond, spreekt over moesgaten om het water af te leiden

FRANS VAN DER VLOET, deurweerder en voster te Hoogstraten, getuige voor zelfde zaak, JAN VAN GEEL 53j. Hoogstraten

ADRIAENTIEN THOMAS WEYERS 35 j. X CORNELIS VAN ELSACKER Hoogstraten was in 1647 als dienstmaerte bij Sebastiaen Vermeeren gedurende 6j.

KATELIJNE DIELIS DE VISSCHER 76j. tegenwoordig wonende te Wuustwezel en tevoren geboren en wonende te Hoogstraten en als borgemeester en schepen was ...

RA Antwerpen 2919, 7-8-1662 Testament

| JVB-1329-1 |

Testament HUYBRECHT JACOBS smid van zijnen ambacht X KATELIJNE

LUCAS MICHIELSEN w. Wuustwezel. PETER HUYBRECHTS zijn natuurlijke zoon al zijn goed. Zijn gewezen huisvrouw + NEELTIEN PEETER THIJS maakte met haar testament voor SB Wuustwezel 21-4’1641 en 6-12-1655

RA Antwerpen 2919, 28-8-1662

| JVB-1330-1 |

PETER VAN BEECK secretaris van Wuustwezel heeft op 1 oogst ll. ten huize van weduwe GEERT SIMON CASUS tot Brasschaat verkocht aan ANTHONY MERTEN JONCKERS wonende te Rijsbergen rogge

WILLEM CORNELIS VAN EECKELEN op den Cruysweg te Wuustwezel aangezegd voors. rogge zou getelt zijn te Wuustwezel

Personen:

RA Antwerpen 2919, 9-9-1662 Testament

| JVB-1331-1 |

Testament HENDRIK MICHIELSEN X PRIJNTKEN ADRIAEN JACOB GEERTSEN w. Meerle, aan zoon ADRIAEN en diens voorkind genaamd MICHIEL daar moeder af was JENNEKE ADRIAEN JACOBS en desselfs ADRIAENS nakinderen

RA Antwerpen 2919, 26-9-1662

| JVB-1332-1 |

MARGRIET PETERS VAN DER BUYTEN X ADRIAEN NUYTS w. Ettenhoven onder Hoevenen machticht MARIA PEETERS VAN STAEYEN weduwe PETER VAN DER BUYTEN haar moeder om 60 car.glds te ontvangen om daarmee te voldoen ELISABET PETERS VAN DER BUYTEN haar huwelijksgoed volgens het testament van PETER VAN DER BUYTEN

Personen:

RA Antwerpen 2919, 16-9-1662 Testament

| JVB-1333-1 |

Testament JAN JAN DONCKERS X CORNELIA ANTHONY SEBRECHTS SMEYERS wonende wernhout Zundert

Personen:

RA Antwerpen 2919, 16-12-1662

| JVB-1334-1 |

DANEEL KESTERMANS ts transporteert WILLEM DIELISEN vorster 43 gulden als PETER DIELISSEN diens broer 13-4-1640 bekent heeft schuldig te zijn

Personen:

RA Antwerpen 2919, 20-1-1663 Testament

| JVB-1335-1 |

Testament MATTHIJS BERCKMANS schilder te Lier, aan JAN zoon en CECILIA dochter

RA Antwerpen 2919, 1-2-1663

| JVB-1336-1 |

CORNELIS AUGUSTIJN VERELST smid oud borgemeester Hoogstraten 74j. getuige voor SEBASTIAEN VERMEEREN over huis den Cop

RA Antwerpen 2919, 5-2-1663 Testament

| JVB-1337-1 |

Testament HUYBRECHT JACOBS smid X KATELIJWE LUCAS MICHIELSEN te Wuustwezel, hij huwde tevoren NEELTKEN PETER THIJS

RA Antwerpen 2919, 10-2-1663

| JVB-1338-1 |

ADRIAEN LUYCKS ts verhuurt JAN JAN AERTSEN DERWEUWEN stede met huis op de Vossingers ten dele bevallen tegen de weduwe en erfgenamen MICHIEL VAN ELSACKER, borg: JAN AERTSEN DERWEDUWEN vader van de huurder

Personen:

RA Antwerpen 2919, 12-2-1663

| JVB-1339-1 |

ENGEL ANTHONIS WACKERS verhuurt MARGRIET VAN DEN HOUTEN half huis en helft van een dries omtrent de kerk laatst toebehoort hebbende de erfgenamen van MATTHIJS CLAESSEN

Personen:

RA Antwerpen 2919, 17-2-1663

| JVB-1340-1 |

JAN CORNELIS GOORIS te Brecht verkoopt ADRIAEN VAN MIEROP erve twee lopensaet in tHuffelerenveld, haar toekomende tegen de wezen DIONIJS JAN CORNELIS GORIS, O NIJS JANSEN SMITS, Z JAN BAEYEN HEUVELMANS, W Stapsdijk, N kinderen DIONIJS JAN CORNELIS GORIS hieraf gedeeld

ADRIAEN VAN MIEROP heeft overgegeven HUYBRECHT BODE ten behoeve van de kinderen DIONIJS JAN CORNELIS GORIS vs land

Personen:

RA Antwerpen 2919, 7-3-1663

| JVB-1341-1 |

Voor Schepenbank Rijkevorsel jonkvrouven ELISABET en KATELIJNE MOSTMANS gezusters begijntjens, KATELIJNE MOSTANS, MELCHIOR MOSTMANS met JAN AUGUSTIJN ...als erfgenamen heer WILLEM DE MAELE pastoor van Rijkevorsel ter sake van 2963 gulden ... MELCHIOR MOSTMANS voor notaris ABRAHAM SPURDINCX te Turnhout 3-3-1663

RA Antwerpen 2919, 14-3-1663

| JVB-1342-1 |

Jonker DANEEL BACHELEIRE drossaard Hoogstraten gelast GEERT OLDERSOM procureur sGravenhage te procederen tegen JAN MATTHIJSSEN alias TOBVREYT wonende te Bergen op Zoom

RA Antwerpen 2919, 5-3-1663

| JVB-1343-1 |

WILLEM ADRIAEN CHRISTIAENS verkoopt JACOB KENIS al het koren staande op Cleynen Heylaert

Personen:

RA Antwerpen 2919, 28-5-1663

| JVB-1344-1 |

DIGNE ROELOF VAN DEN LANGENBERG X +WILLEM DE VISSCHER appelleren van vonnis die MARTEN DE VISSCHER hun zoon heeft gedaan op 16 mei voor SB Zandhoven, gelasten PETER DER KINDEREN secretaris Westmalle de zaak te vernieuwen

Personen:

RA Antwerpen 2919, 28-5-1663

| JVB-1345-1 |

ADAM VAN GEEL en HENDRIK KNAEPKENS rekening ten laste van JAN RUMMENS 28-12-1661

Personen:

RA Antwerpen 2919, 11-6-1663 Testament

| JVB-1346-1 |

Testament ADRIAEN WACHTMANS secretaris Brecht ziekelijk te bed X tegenwoordig CHARITAS BAILLY geeft haar alle hafelijk goed geërfd van zijn vader ADRIAEN WAECHTMANS ook secretaris was en van zijn moeder ANNA CORNELIS HENSELMANS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 25-6-1663

| JVB-1347-1 |

GEERT FRANSEN VAN DER BUYTEN ts NIJS JANSEN DENIS smid land op de Molenacker oostwaert den heirweg in belening bezeten bij ADRIAEN VAN LIEROP

Personen:

RA Antwerpen 2919, 4-7-1663

| JVB-1348-1 |

JASPAR BOLCKMANS en GEERT WOUTERS wnde gehucht Kerschot onder Rijkevorsel getuigen voor de regeerders aldaar, verklaren dat in november 1662 tzijnen huize is gekomen een onbekende die de weg vroeg naar Merksplas en eerste getuige komende voor de deur zag een wagen en zei de persoon "dit is een hellewagen ghij moet met ons gaen" hetwelk hij weigerde omdat zijn huisvrouw enige dagen tevoren was overleden en omdat een van zijn kinderen in het "vier" was gevallen en zodanig verbrand dat hetzelve kind daarvan zijn een hand niet meer zal kunnen gebruiken

de tweede getuige kon ook niet meegaan zeggende de weg niet te weten omdat hij ingeweken was uit de baronie van Breda

RA Antwerpen 2919, 11-7-1663 Testament

| JVB-1349-1 |

Testament juff JOANNA en ANNA DIRVEN gezusters (dochters van JAN) begijnen Hoogstraten

aan WALTMANNUS VAN DIJCK pastoor Minderhout

ANNA DIRVEN X GREGORIUS DYRVEN advokaat

THOMAS THASSE (z.v. MICHIEL & MARIA DIRVEN zuster testatrice) land tot Hensenhout onder Ginneken een half bunder = "tPapenackerken"

MAEYKEN MOSTMANS meestersse begijnhof, ELISABET MOSTMANS, zuster MARIA VAN RIELE

RA Antwerpen 2919, 23-7-1663

| JVB-1350-1 |

LENAERT WILLEMS VAN DEN LANGENBERG te Meerle gelast ROELAND WILLEMS VAN DEN LANGENBERG zijn broer te manen 150 gulden van erfgenamen LAUREYS ADRIAEN LEYS

Personen:

RA Antwerpen 2919, 30-7-1663

| JVB-1351-1 |

JACOB JACOB KENIS ts verkoopt HENDRIK GlJSBRECHT HOPPENBROUWERS wonende ter Eycke Wuustwezel, beemd "den Papenvonder" oostwaert MATTHIJS PUTCUYPS erfgenamen, Z DIELIS DE CROM en CORNELIS MATTHIJS OOMS, west de Cleynbeke en N de grote beke

Personen:

RA Antwerpen 2919, 13-9-1663

| JVB-1352-1 |

BERNARD VAN AKEN verhuurt ADAM VAN GEEL molder beemd de Dorens een gemet

Personen:

RA Antwerpen 2919, 17-9-1663 Testament

| JVB-1353-1 |

Testament PETER VALENTIJNS kleermaker te Loenhout ziekelijk X tegenwoordig DIGNE LENAERTS VAN GASTEL

Personen:

RA Antwerpen 2919, 8-10-1663

| JVB-1354-1 |

PETER AERTSEN VAN TICHELT te Wuustwezel schuldig aan MELSEN LAUREYS ROMBOUTS 30 carolusgulden huur van diens stede

Personen:

RA Antwerpen 2919, 19-10-1663

| JVB-1355-1 |

MAEYKEN LENAERTS HENDRICKS VAN GASTEL weduwe van STAES DIERICKS bijgestaan JAN BAEYEN HEUVELMANS

REYNIER DAEMEN voor hemzelf en als voogd van DIERICK DIERICKS DAEMEN en AEGTKEN DAEMEN weduwe JAN GILEYNS wonende in den dorpe Houtem lande van Gulick, erfgenamen van voormelde STAES DIERICKS verdelen erfgoed

Personen:

RA Antwerpen 2919, 12-11-1663

| JVB-1356-1 |

ADRIAEN JOOS HUYBRECHTS te Brecht getuige op verzoek WOUTER ADRIAEN CORNELIS AERTS ook aldaar wonende, verklaart dat JOAN WACHTMANS ook te Brecht aan hem comparant heeft verhuurt land een half bunder in de Clootsche Acker omtrent de Luyckvonder, op conditie dat hij het zou bezaaien met spuriezaad dezelve rijp zijnde heeft JAN WACHTMANS hem vervoorderd zonder zijn medeweten deze spurie te verkopen aan BALTEN CORNELIS GORIS, mede getuige MATTHIJS CORNELIS AERTSEN te Brecht

Personen:

RA Antwerpen 2919, 20-11-1663

| JVB-1357-1 |

JORIS VAN GEEL, die om te voldoen aan een verzoek in de Raad van Brabant vanwege ERASMUS HOFMANS uit naam van JAN VAN DER VLIET

RA Antwerpen 2919, 26-11-1663

| JVB-1358-1 |

JAN JAN LODEWIJXKS te Loenhout, verhuurt JAN AERT WOUTERS REN zijn huis, uitgenomen de hoogcamer en uitgenomen twee stukken land, en land achter den bogaert van CORNELIS PETER DENIS tot voor aan den hogen dries ..

Personen:

RA Antwerpen 2919, 27-11-1663

| JVB-1359-1 |

HUYBRECHT CORNELIS ESKENS X MAEYKEN JAN VERBOVEN verkoopt ADRIAEN HENDRIKS VAN DER BUYTEN land in den Aertsacker, groot twee lopensaet als oostwaerts aan de kinderen JAN LENAERTS zuid PETER JORIS, W dezelve JAN en JACOB DE BACKER item beemd een half bunder teinde vs akker, Z JAN VERBOVEN W de beke, N PETER JORISSEN

Personen:

RA Antwerpen 2919, 29-12-1663

| JVB-1360-1 |

LAUREYS PETERS VAN DER BUYTEN schuldig aan ANTHONIS NOUTS 50 carolus guldens

Personen: