Notariaat Jan Van Vorspoel N#4633 (Felixarchief Antwerpen)

Felixarchief Antwerpen – Notariaat Jan Van Vorspoel, N#4633

Inleiding

| JV1-000-1 |

Bewaarplaats: stadsarchief Antwerpen

Inventaris nr. N#4633

De originele akten kunnen ingekeken worden via de website van het Felix archief Antwerpen

Nota: pagina’s en akten zijn niet genummerd, wij nummeren de akten zoals ze elkaar opvolgen in het origineel

Akte 1 – 02.05.1565 – Pauwels der Weuwen als momboor van Barbara Cornelis Joos dr met Adriaen der Weuwen

| JV1-001-1 |

compareren Adriaen der Weuwen en Pauwels der Weuwen als momboor van Barbara Cornelis Joos dr. Adriaen bekent dat hij, mits 13 £ gr br die hij destijds van Pauwels ontvangen heeft en waarvoor hij jaarlijks 5 V rogge schuldig is en ook mits zekere verschenen rente die Pauwels betaald heeft, verlopen zijnde op de stede van vs Adriaen in Hoenderen, die sted van hem Adriaen en zijn vrouw in handen heeft gesteld van Pauwels om te gebruiken voor een termijn van 12 jaren. Indien Adriaen of zijn vrouw of zijn nakomeingen deze stede binnen deze termijn niet lossen belooft Adriaen voor hem, zijn huisvrouw en zijn nakomelingen, de stede tot behoef van vs Barbara in erfenis te transporteren en op te dragen

Personen:

Akte 2 – 25.09.1565 – Voor de erfgenamen Jan de Vison tegen Adriane Delijen

| JV1-002-1 |

op verzoek van Cornelis Ijsendonck, Loenhout, nomine de weduwe en weeskinderen Jan de Vison, compareren Cornelis Merck Mercx, ca 52 j - Quirijn Acdorens, ca 54 j – Peeter Lenaert Bode, ca 52 j – Heijndrick Leijs, ca 44 j; allen wonende in Sneppel alwaar gelegen zijn zekere stede en goederen met de inslag, destijds toebehorend hebbende Merck Nouts, en welke Adriaen Delijen, Brecht, ook opgewonnen had. Aldus verklaren getuigen dat die inslag behoort bij de vs stede en goederen waar Merck Nouts afgetrokken is en die Adriaen Delijen opgewonnen heeft. De inslag is ca 2 lopenzaad groot en dat die toen de stede opgewonnen werd niet meer waard was dan 5 £ br. Cornelis Merck Mercx kent nog dat gij vs stede gekocht heeft van mr Jan van Hove boven de kommer van 7 V rogge 3 Kgld erfelijk nog 28,5 £ br eens

gedaan ten huize Joos Heijndricx in Loenhout in Huffel, getuigen: Jan van Bavel en Jan van Staijen, schepenen

Personen:

Akte 3 – 29.09.1565 – Cornelis Ijsendonck nomine mr Jan Stadius

| JV1-003-1 |

protesteert en appelleert van het vonnis gewezen door schepenen van Loenhout dd 19.09.1565 tussen Jacob Vervloet en hemzelf

getuigen: Cornelis van der Buijten en Quirijn de Cuijpere, inwoners van Loenhout

Personen:

Akte 4 – 15.10.1565 – Quirijn van Bavele en de vader met de momboor van de kinderen van Catherine van Bavele

| JV1-004-1 |

Gabrijel Heijndrick Diels x +Catherine Peeter van Bavele dr als vader van hun kinderen met Pauwels Heijndrick Diels als momboor daarvan transporteren voor 4 £ gr br aan Quirijn Peeter van Bavele het vs kinderen deel, te weten het zesde deel in 2 renten met 2 schepenbrieven van ieder 6 V 2,5 L rogge erfelijk, een schepenbrief kwam de gelijke kinderen Peeter van Bavele toe, een tweede brief Christine van Bavele, overleden zijnde

getuigen: Joos Peeter Joos en Cornelis Maes Cornelissen

Personen:

Akte 5 – 25.10.1565 – Machiel van Elsackere en Jochim de Proost

| JV1-005-1 |

Machiel vs geeft in huur aan Jochim vs zaailand op buijtelaer acker voor 6 jaren tenzij Machiel in die periode het land zou verkopen, huurprijs 2 V rogge 3 Kgld jaarlijks

getuigen: Peeter van Elsackere en Willem Peeter Hovelmans

Akte 6 – 11.12.1565 – Peeter Verhaert en Jan van Eijnde

| JV1-006-1 |

Jan van Eijnde x Catherine Cornelis Luijcx dr, Ekeren, en Peeter Verhaert, Loenhout maken akkoord over onderhoud van het kind van vs Catherine genaamd Jan en waarvan Peeter Verhaert de vader is. Jan van Eijnde en zijn vrouw hadden voor de eer van de vrouw Peeter in recht betrokken in het hof van Luik tot Leuven, hij wordt hierbij van dit proces ontslagen maar dient wel de kosten te betalen. Verder ontvangen Jan van Eijnde en Catherine van Peeter Verhaert 14 Kgld eens waardoor hij ontlast wordt van het onderhoud

gedaan ten huize van notaris in Huffel, getuigen: Anthonis van Dietfoirt en Jan Verdijck Cornelissen

Personen:

Akte 7 – 26.11.1565 – Jacob van Ostaeijen tegen schepenen van Loenhout

| JV1-007-1 |

vs Jacob, procureur, Brecht, nomine Adriaen Delijen, Janne van Gent, mr Pauwels de Cock, heer Godevaert van Brecht en Wouter Ackermans, protesteert tegen schepenen van Loenhout

gedaan op de rechtszitting ten huize Cornelis van der Buijten in afwezigheid van schepenen die de vierschaar en dingkamer hebben verlaten, getuigen: Jacob Vervloet, schout van Wernhout, en Jan Brans, gezworen vorster van Loenhout

Personen:

Akte 8 – 06.03.1566 – Jan Peeter Nijs en Cornelis Pauwels Gheens

| JV1-008-1 |

Cornelis Pauwels Geens verkocht aan Jan Peeter Nijs een heiblok in Hecht Z Jan Peeter Hovelmans w de akkerstraat voor de som van 24 £ gr br eens. Jan Peeter Nijs zal jaarlijks 2 V rogge op de erven van vs Cornelis Pauwels Geens staande betalen aan Cornelis Pauwels Keeselmans te Zundert, item 30 st erfelijk die Jan Neels, Wuustwezel, heffende is. Stellen beide voor het contract nog onderpand

Personen:

Akte 9 – 22.12.1565 – Cornelis de Weerdt

| JV1-009-1 |

Merck Nout Aernoutssen, Oudenbos, draagt over tot behoef van Cornelis de Weert de erven die Cornelis de Weerdt uitgewonnen heeft uit sheeren handen in Loenhout voor 6 V rogge erfelijk en welk erven +Peeter Jans in handen placht te hebben. Aldus gedaan op verzoek van Merck Cornelis Nijs nomine vs Cornelis de Weert, in presentie van Bartholomeus van Beverdonck, secretaris in Oudenbos en Adriaen van Aemstel in het huis van vs Bartholomeus in Oudenbos

Akte 10 – 23.01.1566 svl – Heijndrick van Elsackere tegen Pauwels Ackermans

| JV1-010-1 |

Heijndrick van Elsackere protesteert van onbehoorlijk arrest van zijn wagen en paarden door Heijndrick de vorster vanwege Pauwels Ackermans, Cornelis van der Buijten stelt borg

getuigen: Cornelis Keeselmans Peeterssen en Peeter Frans Marcelis

Personen:

Akte 11 – 01.09.1566 – de prelaat en het convent van sint bernaerts

| JV1-011-1 |

Heijndrick van Elsackere Cornelissen kent, mits hij nog ten achter is van de pacht van de tienden, dat hij Cornelis Keeselmans nomine vs convent in handen stelt al zijn deel in zelfde gecollecteerde tiende zijnde nog in de tiendenschuur in rogge, gerst of ander gewin tot hij zal voldaan hebben wat hij ten achter is

ten huize Anthonis van Dietfoirt, getuigen: Cornelis Machiel van Elzackere en Peeter Nouts alias bijlken

Personen:

Akte 12 – 04.10.1566 – Peeter Imbrechts en de collecteurs van de 10de penning

| JV1-012-1 |

Peeter Imbrechts consigneert onder Jan van Vorspoele als notaris 6 Kgld 11 st tot behoef van Peeter van Dietfoirt en Cornelis Keeselmans als collecteur van de 10de penning anno 58. Peeter belooft dat indien vs collecteurs door schepenen meer wordt toegezegd van de 27 st 2,5 oort waarom kwestie is dat hij dat zelf zal voldoen

Peeter van Dietfoirt verklaart 'deen sonder dander niet te willen ontvangen', 05.10.1566

Peeter Imbrecht stelt nog 27,5 st onder notaris, 31.10.1566

Cornelis Keeselmans en Peeter van Dietfoirt betaald 6 Klg 27,5 st

Personen:

Akte 13 – 02.12.1564 – Catherine x +Claes Peeters en haar zoon Peeter

| JV1-013-1 |

Catherine Jan Lauwer dr x Claes Peeters met haar voogd Cornelis Ijsendonck en Peeter Claes de molenaar hebben afgerekend van de 17,5 L rogge erfelijk die Catherine haar vs zoon Peeter in de hand gesteld had tot ontlasting van 12,5 £ br die haar zoon voor haar verleden had kort na het overlijden van Claes Peeters en nadat de pest in Loenhout geweest was. Te weten aan Peeter de Cuijpere van het bewaren tijdens de pest en het ruimen 8 £ br en van dat Peeter zijn moeder nog betaald heeft inzake diverse schulden 4, £ br

gedaan ten huize Anthonis van Dietfoirt, getuigen: Peeter Cornelis Machiel van Elsacker en Anthonis Cornelissen

Personen:

Akte 14 – 12.11.1564 – Joanna Anthonis Wouter Heijns dr x +Gabrijeel van Aerde

| JV1-014-1 |

vs Jehenne, ziek zijnde, wenst dat haar kinderen na haar dood haar lichaam in gewijde plaats brengen en een uitvaart regelen zoals zij dit voor haar overleden man gedaan heeft, schenkt haar dochter Catherine voor gedane diensten haar beste bed met peluw, twee paar lakens, twee hoofdkussens en een zitkussen. Item nog haar tabbaard die zij aan Catherine heeft gegeven voor de rok die haar dochter haar gegeven had

ten huize van testatrice, getuigen: heer Jacob Ceuwen (Zeeuwen), pastoor, Jan van Dale en Gijsbrechts van den Bruijnenberghe, ingezetenen van Loenhout

Personen:

Akte 15 – 14.05.1565 – de h geest tot Loenhout

| JV1-015-1 |

Elijsabeth Meus +Heijndricx dr met haar momboor Cornelis Ijsendonck schenkt en transporteert uit eigen vrije wil tot behoef van de h geest en de armen in het dorp van Loenhout 4 V rogge erfelijk die zij jaarlijks heffende is op de goederen die Heijndrick van Elsackere in handen heeft en te kwijten staande met 40 Kgld eens. Transport gaat in na overlijden schenkster, voorwaarde dat de h geestmeesters ieder jaar op goede vrijdag gebakken brood te delen en de daaropvolgende maandag een jaargetijde te houden. Adriaen Cornelis Dielis en Jan Heijndrick Hovelmans als tegenwoordig h geestmeesters beloven hieraan te voldoen

gedaan ten huize Cornelis van der Buijten in Huffel, getuigen: Jan van Vollenhove, schout, Jan van Bavele, Heijndrick van der Buijten, Jan van Staeijen, Peeter van Dietfoirt, Peeter Nouts, Aernout van Ostaeijen en Peeter Frans Marcelis, schepenen

Wouter Pauwels Wouterssen, Loenhout, verkocht aan zijn neef Jan Pauwels Heijndricx, Schilde, zijn deel in de achtergelaten goederen van +Jan Pauwels, overleden in Oud Turnhout

gedaan in Loenhout ten huize van Anthonis van Dietfoirt, getuigen: Peeter Imbrechts en Peeter Jordaens

Personen:

Akte 16 – 22.01.1567 svl – de erfgenamen Huijbrecht Thuens

| JV1-016-1 |

Cornelis Ijdendocnk nomine de erfgenamen Huijbrecht Thuens protesteert van het vonnis van schepenen van Wuustwezel gewezen 13.01.1567 ten voordele van Jan Verdijck

getuigen: Hendrick Haecx, Breda, en Laureijs Adriaen Thijs, Baarle

Personen:

Akte 17 – 20.04.1567 – Pauwels Ackermans

| JV1-017-1 |

Pauwels Ackermans protesteert van het vonnis te zijnen nadeel gewezen door schepenen van Brecht op 15.04.1567 en ten voordeel van Dierick Nijs Hegge

getuigen: Huijbrecht Pauwels en Cornelis Ijsendonck

Personen:

Akte 18 – 07.05.1567 np – Jan Laureijs Rombouts en Elijsabeth Laureijs Nouts dr

| JV1-018-1 |

Jan Laureijs Rombouts, gezien hij ondertrouw had gesloten met Elijsabeth Heijndrick Hovelmans en daar ook mee wenste te huwen, en anderzijds daartegen protest was vanwege Elijsbaeth Laureijs Nouts dr vrienden en magen omwille van belofte en eer, presenteert om alle twist in der minnen te schikken aan Elijsabeth Nouts dr voor haar eer zo veel als het recht eist, en aangaande de belofte presenteert Jan bij eed te affirmeren dat hij Elijsbaeth Nouts nooit huwelijksbelofte heeft gedaan. Verzoekt dan ook Jacob Ceuwen de huwelijksafkondigingen verder te zetten waarvoor Heijndrick van der Buijten zich borg stelt

gedaan ten huize van Cornelis van der Buijten, getuigen: heer Jacob Cheuwen (Zeeuwen), Peeter Imbrechts en Cornelis van der Buijten

Personen:

Akte 19 – 10.05.1567 np – Jan Laureijs Rombouts en Elijsabeth Laureijs Nouts dr

| JV1-019-1 |

Jan Laureijs Rombouts en Elijsabeth Laureijs Nouts dr met haar momboor Willem Nouts en met haar neef heer Jan van Dietfoirt, priester, sluiten akkoord over eer en belofte die vs Elijsabeth pretendeert te hebben op vs Jan Rombouts. Elijsabeth cum suis gaan akkoord dat Jan zijn eed zal doen dat hij Elijsabeth niet beloofd heeft te huwen en indien hij die eed doet van deze aanklacht ontslagen zal zijn. Item dat Jan voor haar eer 32 Kgld eens. Jan Rombouts heeft de eed gedaan voor notaris en ook beloofd diens kosten te betalen. Borg is Heijndrick van der Buijten

gedaan ten huize Anthonis van Dietfoirt getuigen: Peeter Frans Marcelis, Heijndrick van der Buijten en Anthonis van Dietfoirt

Personen:

Akte 20 – 21.05.1567 – Peeter Lenaert Bode

| JV1-020-1 |

Peeter Lenaert Bode protesteert van het vonnis tot zijn nadeel gewezen door schepenen van Loenhout op 12.05.1567 en ten voordele van Nijs van Bavele

getuigen: Jan van Vollenhove, schout, en Cornelis Ijsendonck

Personen:

Akte 21 – 21.08.1567 – Jan Willem Nouts

| JV1-021-1 |

Jan Willem Nouts met de procureur Isendonck, protesteert van de executie die Heijndrick van Staeijen met de vorster gedaan heeft inzake begeerte van erfpenningen, vermits de klacht nadien gevolgd is

getuigen: Anthonis van den Bruijnenberghe en Adriaen Ijsendonck

Personen:

Akte 22 – 02.10.1567 – Machiel van Elsackere

| JV1-022-1 |

Machiel van Elsackere als appellant van het vonnis van schepenen van Loenhout dd 04.08.1567 tussen hem en Jacob van der Vloet, schout in Wernhout, aanlegger, verklaart het appel aan de hoofdbank van Breda af te gaan, reserverende hem verder te mogen procederen in Loenhout

gedaan in Breda ten huize van mr Adriaen Nobel, advocaat, getuigen: mr Adriaen Nobel en Peeter Imbrechts

Personen:

Akte 23 – 22.02.1568 svl – Jan Peeters, Hoogerheide, en Willem Jan Peeters, Wuustwezel

| JV1-023-1 |

Jan Peeters transporteerde aan Willem Jan Peeters 7,5 V rogge waarvan Jan Peeters verklaarde deze met recht uitgewonnen te hebben voor wethouders van Loenhout op de goederen van Cornelis Wackers

getuigen: mr Peeter de Cuijpere en Casus Heufkens

Personen:

Akte 24 – 25.10.1568 – kopij van kopij bij de koning

| JV1-024-1 |

Geert Vorselmans overhandigt aan Jan van Vollenhove, schout, besloten brief waarvan kopij, overhandiging gedaan na de middag rond 3 of 4 uren en nadien het vonnis gemaakt is. De schout verklaarde op de overhandiging dat hij de vs brief ontving onder protest op zijn geheel te blijven, Gheert Vorselmans protesteert van het vonnis en het op zijn geheel blijven van de besloten brief

getuigen: Peeter Marcelis en Aernout van Ostaeijen, schepenen

hieronder kopij van besloten brief

'lieve en beminde Wij seijnden U hier mede die supplicatie van Geert Vorsselmans Overgegeven onsen seer lieven ende getrouwen cancellier ende luijden van onsen Rade in brabant

ordonerende ende bevelende bij desen dat de voirs supplecatie bij U gesien ende gevisiteert ghij onsen voers cancellier ende raeds luijden scriftelijck overseijndt tgene dwelck ghij daer op ende teghen sult willen seggen etc...

lieve ende beminde Onse heer godt sij met u

geschreven in onser stadt van brusele dan xxiii dach Octobris Anno xv© lxviii

onderteekent h facuwez

Onse lieve ende beminde Jannen van vollenhoven Schouthet van Loenhoudt'

Personen:

Akte 25 – 04.11.1568 – Cornelis Janssen en Lenaert Dierick Bode

| JV1-025-1 |

Lenaert Dierick Bode, Loenhout, transporteert bij wijze van mangeling van een jong paard aan Cornelis Janssen, Achtmaal onder Wernhout, de 12 Kgld eens die hem toekwamen van schuld van een paard vanwege Adriaen Anthonis van Ostaeijen, Achtmaal, en nog ten achter zijn

gedaan in Loenhout ten huize notaris, getuigen: Thomas Janssen, Loenhout, en Aert Stoops, Achtmaal

Personen:

Akte 26 – 16.12.1567 – de weduwe Doren Acdorens met haar kinderen

| JV1-026-1 |

Jan van der Borcht, Antwerpen, voor hem zelf en voor Dielis de Vison als momboor van Jans de Vison zoon, kent dat Dielis de Vison uit caritas heeft kwijtgescholden Agneese Anthonis Wackers dr x +Doren Acdorens van haar pacht die zij en haar kinderen schuldig zijn van de stede die Doren Acdorens in pacht had van Jan van der Borcht en Dielis de Vison, vooreerst 28 Kgld eens en daartoe nog het stro dat de erfgenamen als afscheid op de stede hadden moeten laten. Item nog 2 kapoenen die men van de stede nog schuldig is

gedaan ten huize van Peeter Imbrechts getuigen: Cornelis Ijdendonck en Willem Jan Nouts

Personen:

Akte 27 – 16.12.1568 – de weduwe en erfgenamen +jonker Jan van den Wijngaerde

| JV1-027-1 |

op verzoek van Wijnandt van den Wijngaerde, domdeken in Luik, compareert Marchelis Schooffs Thomassen, belooft te voldoen de voorwaarde en pacht die Jacob Huijbrechts heeft aangegaan tegen juffr van den Wijngaerde van de hoeve in groot Neerven gedurende de termijn van 12 jaren. Thomas Schoofs en Jacob Huijbrechts stellen borg

getuigen: Anthonis van Dietfoirt Anthonissen en Anthionis van Diertfoirt Janssen

Personen:

Akte 28 – 26.02.1568 svl – de weduwe en kinderen +Jan Lenaerts

| JV1-028-1 |

Lenaert, Willem en Peeter Lenaerts Janszonen, ook vervangende hun zusters te weten Marije Lenaerts x Gabrijeel de Vos, Oosterweel, Catherine Lenaerts x Jan bijgenaamd Wegrep, Ekeren, en Elijsabeth en Cornelie hun 2 ongehuwde zussen, transporteren uit vrije wil aan hun moeder Heijlwighe Cornelis Loijcx dr het recht dat zij als erfgenaam van +Jan Lenaerts hebben in stede met huis en erven in Neerven waar hun vader uitgestorven is

getuigen: Jan Hegge de oude, Heijndrick Peeter Mertens, Aert der Weuwen, Peeter Vorselmans Geertssen, Jan Peeter Nijs en Jan van Hovele

06.04.1568 Elijsabeth en Cornelie Lenaerts Jansdrs met hun momboor Jan Peeter Nijs akkoord met vs gift, getuigen Jan van Dietfoirt, priester, Anthonis van Aerde, Aert der Weuwen en Jan Jan Ooms

Personen:

Akte 29 – 14.06.1569 – Gheert Vorselmans

| JV1-029-1 |

protesteert tegen vonnis van schepenen van Loenhout gewezen op 26.04.1569 tussen hem en Peeter Vorselmans

getuigen: Jan van Vollenhove, schout, en Jan Brans, vorster

Personen:

Akte 30 – 14.06.1569 – Jan van Vollenhove, schout

| JV1-030-1 |

Jan van Vollenhove draagt over aan Gheert Vorselmans zekere kosten bij geschrift geleden bij vs schout, in de hoop hierin minnelijk te kunnen overeen komen. Indien ze niet tot akkoord kunnen komen protesteren beide partijen

getuigen: Peeter Vorselmans Peeterssen en Jan van Bussiere

Personen:

Akte 31 – 21.06.1569 – Barbara Cornelis Wouters dr

| JV1-031-1 |

Barbara Cornelis Wouters dr zweert aan de heiligen dat haar dochter Lijnken, die zij gebaard heeft op 07.05/1565, aan haar verwekt werd door Wouter van der Wilt

getuigen: Heijndrick van der Buijten en Marck Nijs

Personen:

Akte 32 – 23.02.1566 svl – Peeter Claessen molenare

| JV1-032-1 |

Catherina Jan Lauwers dr x +Claes Peeters met haar voogd Cornelis Ijsendonck bekent uit noodzaak voor haar kost en klederen verkocht te hebben gehad op verscheidene tijden en aan verscheidene personen navolgende huisraad: een bed voor 2 Kgld, 2 zitkussens voor 29 st, 2 tinnen schotels voor 20 st, een tinnen schotel voor 16 st, een ketel voor 35 st, een viertreestken (betekenis ons niet gekend) voor 3 st, 2 dozijn houten teljoren voor 2 st, alles samen 7 Kgld 5 st. Haar zoon Peeter Claessen, ziende dat zijn moeder genoodzaakt was die goederen te verkopen, heeft zelf enige van die zaken gekocht en haar voldaan voor de 7 Kgld 5 st

gedaan te Loenhout, getuigen: Jan van Bavele en Anthonis Wouters Cornelissen

Personen:

Akte 33 – 03.10.1570 – Cornelis Keeselmans en Peeter van Dietfoirt

| JV1-033-1 |

op verzoek van Cornelis Keeselmans en Peeter van Dietfoirt als collecteurs van van de 10de penning van de jaren 1568 en 1569 heeft Jan van Vorspoele aangeboden Peeter Imbrechts te betalen van de onkosten van executie (aan hem gedaan door deurwaarders van de raad van Brabant). Peeter Imbrechts verklaart dat hij zich wil beraden

gedaan in Loenhout, getuigen: Cornelis Ijsendonck en Adriaen Engelen

in marge: nadien heeft Peeter Imbrechts verklaard vs presentatie niet te aanvaarden

Personen:

Akte 34 – 18.07.1570 – getuigenis voor Jan van Vollenhove, schout

| JV1-034-1 |

heer Quirijn Joos, priester en pastoor in Wuustwezel, kent dinsdag na sacramentsdag ll in Loenhout is geweest in gezelschap onder meer van Willem Verwilt en 's avond terugkerende naar Wuustwezel aan het kapelleken in Wesel hoorde vechten. Is dan terug gekeerd naar Loenhout en komende in Donk bij het huis van Merck Nijs vaststelde Willem Verwilt te missen. Wou dan naar het huis van de weduwe Jan Hegge de oude gaan hopende daar vs Willem te vinden, verstond dat zekere Claes uit Wuustwezel en Willem Hegge gevochten hadden. Was voorbij Digne Praeijens gegaan en toen hij weerkeerde kwam Peeter Hegge daar welke hij voorheen niet had gezien. Hoorde dat op de deur van de weduwe Digne Praeijens gestoten werd en zag daar Peeter Hegge en een die hij noemde Peeter de Wemere van Wuustwezel roepende dat men hen zou binnenlaten daar Willem Hegge gekwetst was

getuigen: Jan van Dietfoirt, priester, en Peeter Beijerssen, secretaris in Wuustwezel

Personen:

Akte 35 – 14.11.1570 – Seger Claessen

| JV1-035-1 |

Cornelis Merck Mercxssen, Loenhout, heeft ontvangen van Jan van de Sande vanwege Seger Claessen en zijn vrouw Nelleken, poorters van Antwerpen, 26 schapen, zijnde 10 ooien, 10 germmen, 5 lammeren en één ram, welke 26 schapen Cornelis Mercx beloofde 2 jaren te onderhouden tot behoefte van vs Seger Claessen, comparant zal de wol hebben ieder jaar half en ten einde de vs 2 jaren half de schapen. Dit alles in mindering van schuldobligatie die Cornelis aan vs Seger bekend heeft

getuigen: Adriaen Cornelis Diels, boterkoper, en Huijbrecht van Bavele Nijssen, inwoners van Loenhout

Personen:

Akte 36 – 30.10.1570 – Cornelis van Eeckele

| JV1-036-1 |

Cornelis van Elsackere Cornelissen transporteert, in mindering van schuld aan Cornelis van Eecekel Peeterssen, aan zelfde Cornelis de 16 Kgld eens die Adriaen van Elsackere hem schuldig was. Item de 8 Kgld die Cornelis de Cuijpere hem schuldig was. Item Cornelis van Eeckele machtigt Cornelis van Elsackere om vs 2 sommen te ontvangen met minne of met recht te vervolgen

getuigen: Jan Brans, vorster, en Machiel van Elsackere

Personen:

Akte 37 – 06.02.1571svl – Lenaert Jans Verhaert en mr Peeter de Cuijpere

| JV1-037-1 |

Lenaert Jans Verhaert transporteert, in mindering van de schuld van koop van een paard van Matthijs de Cuijpere, aan mr Peeter de Cuijpere de 13 Kgld eens die Gheert Anthonis Pauwels hem schuldig zijn eveneens van een paard

getuigen Peeter van de Vekene, schilder, Antwerpen, en Jan van Hovele, Loenhout

Personen:

Akte 38 – 03.07.1569 – de tiendenaars van Loenhout

| JV1-038-1 |

op verzoek van Cornelis Keeselmans, Peeter Imbrechts, Pauwels Ackermans en Cornelis Machiels van Elsackere, pachters van de tienden van sint bernaerts, compareren Heijndrick van der Buijten Janssen, schepen, hoevenaar, Sneppel, kent dat in 1568 op sint peter en paulus dag in juni zulke hagel viel dat hij voor 40 Kgld schade had. Item Jan Luijcx, hoevenaar, berenstraat, ook voor 40 Kgld schade. Item Laureijs Meijs, landman, berenstraat, had 2 steden in handen, ook voor 40 Kgld schade. Getuigen hebben na de hagel het gehucht de berenstraat gevisiteerd en vastgesteld dat de vruchten daar al 'verhageld' waren. Er was eveneens grote schade aan bomen, huizen en schuren

getuigen: Peeter Christiaens en Lenaert Couwenberchs

Personen:

Akte 39 – 09.07.1569 – Lenaert Willemssen

| JV1-039-1 |

Peeter Christiaens, schepen en wethouder in Loenhout, verklaart dat Willem Nout Janssen, Loenhout, ontrent pasen in Loenhout een aantal schapen heeft gehad welke hij (Willem) tegen getuige als pachter met de andere pachters van de klein tiende in Loenhout aan de lammeren heeft vertiend, alzo dat hij betaald heeft voor dezelfde tiende 18 st eens. Verklaart verder dat vs Willem Nouts de schapen met de lammeren, vertiend zijnde ut supra, heeft verkocht op de grote jaarmarkt van Hoogstraten aan zeker Lenaert Willemssen, Oudenbos

getuigen: mr Cornelis Croeck, kanunnik, Hoogstraten en Cornelis Keeselmans Peeterssen, Loenhout

Personen:

Akte 40 – 06.01.1570 – Anthonis van de Wijmaren

| JV1-040-1 |

op verzoek van Anthonis Janssen van Wijmaren compareren heer Bernaert van Aken, priester, en Laureijs van Aken Adriaenssen, beiden Loenhout. Vs Bernaert verklaart dat zijn vader +Adriaen van Aken gestorven is op 29.08.1565, weet dit nog omdat hij dat in zijn memoriaal boek heeft opgeschreven, het betrof een woensdag op sint jan onthoofdingsdag. Laureijs verklaart dat zijn vader overleed in 1565 op het laatste van augustus, dat hij daarvan nog goede memorie heeft

gedaan in Loenhout getuigen: Joos Peeter Joos, Jacob Broomans, Cornelis van Bavele en Thomas van Aken

Personen:

Akte 41 – 03.04.1570 – Peeter Imbrechts

| JV1-041-1 |

Peeter Imbrechts Geraertssen toont verzegelde brief van burgemeester, schepenen en rentmeester, raad, poorters en ingezetenen van Antwerpen dd 18.06.1514 waarmee vs Peeter Imbrechts heffende was, als tot zijn behoefte gekocht, op de stad Antwerpen jaarlijks 30 schellingen lijftocht rente. Notaris certificeert dat Peeter Imbrechts, Loenhout, comparant in deze, dezelfde is als degene in brief vermeld, zijnde nog in leven

getuigen: mr Peeter de Cuijpere, schoolmeester in Loenhout, en Adriaen Isendonck, koster aldaar

Personen:

Akte 42 – 26.10.1571 – Cornelis Keeselmans Janssen en mr Peeter de Cuijpere

| JV1-042-1 |

Cornelis Keeselmans Janssen, in voldoening van wat hij mr Peeter de Cuijpere Sijmonssen schuldig was, transporteert de 19 £ gr br eens met het verloop van 3 jaren welke vs Cornelis zullen bevallen van Jan Hectors van Huijsen inzake beemd die Jan van Cornelis gekocht heeft

getuigen: Goosem van Aerde

Personen:

Akte 43 – 28.11.1571 – Peeter Lenaert Bode

| JV1-043-1 |

Cornelis Ijsendonck, procureur, en mr Peeter de Cuijper, schoolmeester, kennen dat zij hun persoon en goederen hebben geconstitueerd tot borg voor Dielis de Vison, koopman, Antwerpen, en dit ten behoeve van Peeter Lenaert Bode voor zekere proceskosten, appellant voor de hoofdbank van Breda

getuigen: Joos Peeter Joos en Goosem van Aerde

Personen:

Akte 44 – lichtmis 1571 luikse stijl niet meegerekend – de erfgenamen Heijndricx van Elsackere

| JV1-044-1 |

verklaring van schuld en weder schuld gedaan Heijndrick van Elsackere, ziek te bed liggende ter presentie van Cornelis Michiels van Elsackere, Peeter van Elsackere Heijndricxssen, Peeter Lenaert Bode en mij Jan van Vorspoele de 27.12.1571

Heijndrick vs verklaart dat Peeter Bode Lenaertssen hem betaald heeft uit naam van de erfgenamen Jan de Vison inzake geleverde schuur18 Kgld, item dat Dielis de Vison hem inzake vs schuur nog schuldig is 9 Kgld 4 of 5 st, welke Dielis niet wou betalen voordat de deuren van de schuur 'verdreven' waren. Item dat Dielis hem nog schuldig was inzake dat hij de schuur zwaarder van hout had gemaakt. Item dat Ghijs de Weert, Schoten bij de horst, hem nog schuldig is van een paard 33 Kgld 10 st. Item dat Dielis Daelman, 's Gravenwezel, hem nog schuldig is 4 Kgld 4 stn en dat hij zelfde, toen wnde in Ekeren op caterheijde, de Kgld 4 st gedaan op de wol die hij van hem kocht, maar dat Dielis die wol niet geleverd heeft. Daarbij aanwezig was een genaamde 'spreu'. Item dat Merten Goosems, Halle, hem nog 38 hamel schapen schuldig is die hij van Heijndrick gekocht heeft voor 32 st het stuk en daarop maar 22 Kgld betaald heeft. Item dat Pauwels Ackermans x Anneken een koe van hem gekocht hebben voor 16 Kgld en 2 varkens voor 4 Kgld en die hij verkocht heeft om te korten aan de huur van de steechde, maar dat hij die huur ten volle betaald heeft en dat Pauwels tegen die 16 en 4 Kgld teerkosten heeft ingebracht die hij Heijndrick verklaart niet schuldig te zijn. Item dat Jan Anthonis Jacops hem schuldig was 3,5 £ br en dat hij daar niets van ontvangen heeft. Item dat hij Thomas Janssen 24,5 st st schuldig is. Item dat hij Adriaen Diels 9,5 V rogge 5,5 st schuldig is. Item Jan Laukens, Brecht, 32 Kgld van de ossen

Lenaert Luijcx nomine Adriaen van den Wijngaerde heeft gerekend met Heijndrick van Elsackere van wat Adriaen ontvangen heeft aan turf, boekweit e.a. en afgetrokken met ook de 4 Kgld die Jan Rombouts heeft gegeven zo heeft Heijndrick betaald op de 8 jaren die Adriaen ten achter is van de 4 Kgld jaarlijks op de stede van Jan Willem Nouts 2 Kgld 17 st

Personen:

Akte 45 – 14.04.1572 np – Machiel van Elzackere

| JV1-045-1 |

Heijlwich Jan Leijs Rombouts dr x Cornelis Merck Mercx verkochten aan Michiel van Elsackere rente van 10 st jaarlijks op de stede en panden in Neerven die Anthonis van Aerde in handen had, en mr Peeter de Cuijpere nu gekocht heeft. Spruit uit een rente van 3 Kgld welke aan comparante verstorven is van Marije Leijs Rombouts, haar moeiken

getuigen: Willem Christiaens en Ghoosem van Aerde

Personen:

Akte 46 – 27.05.1572 – Jan Jan Rombouts

| JV1-046-1 |

Goosem Lemmens kent dat hij Jan Jan Rombouts heeft laten kwijten die V rogge erfelijk die hij heffende was op stede in Neerven die Jan Rombouts in handen heeft en gekocht had van Adriaen van Aerde Anthonissen

getuigen: Nicolaes van Amstel en meester Jan van Geffen

Akte 47 – 18.06.1572 – de erfgenamen Anne Imbrechts

| JV1-047-1 |

Peeter Imbrechts en Peeter van Eecekele x Magdalena Imbrechts als naaste erfgenamen van +Anne Imbrecht x Pauwels Ackermans verzoeken S/D van de achtergelaten roerende goederen met Pauwels Ackermans als nog in zijn huis hebbende huwelijkse goederen zoals penningen e.a. Waarvan geen scheiding is gemaakt. Indien Pauwels dit wil uitstellen om eerst nog een en ander uit te klaren vragen comparanten om morgen of overmorgen met arbiters te vergaderen. Pauwels verklaarde hierop te willen ingaan zaterdag 21 juni e.k.

Getuigen: Thomas Janssen en Jan Brans, vorster

Personen:

Akte 48 – 07.07.1572 – Peeter Lenaert Bode

| JV1-048-1 |

Lenaert Bode Diericxssen, Loenhout, stelt op verzoek van Peeter Lenaert Bode voor deze borg tot behoef van Dielis de Vison inzake het vonnis dat deze voor de hoofdbank van Breda op vs Peeter zou kunnen bekomen

getuigen: Peeter van Geffen en Goosen van Aerde

Personen:

Akte 49 – 14.07.1572 – Marie v an Borre

| JV1-049-1 |

Marije van Borre x +Lodewijck Lesens verklaart, zover enig vonnis in haar nadeel is gewezen door wethouders of weesmeesters in Antwerpen ter instantie van Dominicus Lesens, dat indien zij protesteert etc, verzoekt hiervan akte van notaris

getuigen: Peeter Marcelis, Marck Nijs, Jan Brans en Willem Hovelmans, ingezetenen van Loenhout

Akte 50 – 26.08.1572 – David der Weuwen

| JV1-050-1 |

op verzoek van David der Weuwen compareren Willem Vermunten en Cornelie x Claes van Aken, naaste buren, getuigen dat op palmzondag ll ten huize vs David een jong kind is gebracht van Antwerpen door de moeder van dat kind. Cornelie zag dat de vrouw van David het kind droeg en gevolgd werd door een 'kort vrouwken'. Comparanten verklaren nog dat vs David geen jonge kinderen heeft, dat het jongste wel 3 jaar of meer is, en dat dit 'houkind' niet van David is maar dat het jongste kind is gestorven rond lichtmis. Item compareren Jehenneken (x Cornelis Michiels van Elsackere), Lenaert Verhaert x Adriana, verklaren dat de vrouw die het kind gebracht heeft hebben horen zeggen dat zij het kind van Antwerpen bracht en dat zij het graag besteed had aan vs Lenaert x Adriana, maar dat zij niet overeen kwamen omdat Lenaert x Adriana zekerheid aangaande de besteding wilden hebben. Verklaren nog dat die vrouw zei dat zij de moeder was en op palmzondag 9 weken oud

getuigen: Jan van Vollenhove, schout, en Jan Brans, vorster

Personen:

Akte 51 – 01.09.1572 – Jan Willem Nouts

| JV1-051-1 |

Jan Willem Nouts protesteert van onbehoorlijke executie tegen Pauwels Willem Aerts. Jan Aert Peeter Nouts stelt borg

getuigen: Jan Brans, vorster, en Goosem van Aerde

Personen:

Akte 52 – 29.09.1572 – Dielis de Coninck

| JV1-052-1 |

Cornelis van Bavele Janssen en Adriaen Peeter Diels, beiden Loenhout, kennen dat na dood +Catherine wwe Willem de Coninck en waarvan zij ieder een dochter in huwelijk hebben Dielis de Coninck Willemssen gedeeld is op de helft van 50 st jaarlijks die men schuldig was te heffen in Wuustwezel en nu uitreikende is Jan de Legge (schepenbrief WW 21.10.1562) en dat vs Cornelis van Bavele in naam van zijn vrouw Marie is gedeeld op de andere helft. Item vs Cornelis van Bavele kent verkocht te hebben aan Dielis de Coninck deze vs andere helft

getuigen: Jan Nijsmans en Peeter van Alckmaer, glazenmaker

Personen:

Akte 53 – 26.12.1572 – Peeter Pauwels de oude

| JV1-053-1 |

Peeter Pauwels de oude, Loenhout, protesteert van behoorlijke executie aan zijn roerende goederen gedaan door Jan Brans, vorster, op verzoek van Laureijs Doomis, Zundert. Jan Willem Nouts stelt borg

getuigen: Jan Rombouts en Willem Hovelmans

Personen:

Akte 54 – 03.01.1573 – Peeter Imbrechts

| JV1-054-1 |

Heijndrick van der Buijten Heijndrcxssen en Michiel van Elsackere Cornelissen, beiden Loenhout, verklaren aanwezig geweest te zijn toen Peeter Imbrechts van Adriaen Diels (de betaling van) de vracht eiste van 7 zakken koren die hij Peeter van Antwerpen naar Breda gevoerd had waar Cornelis Jan Cornelis de vracht aan Adriaen Diels betaald zou hebben volgens een briefje dat Peeter aan Adriaen Diels vertoonde waarop Adriaen Diels zei dit niet ontvangen te hebben, enkel zijn eigen geld maar niet dit van Peeter

Personen:

Akte 55 – 02.04.1573 – Adriaen van Houte en Jan Wouters

| JV1-055-1 |

Adriaen Machiels van Houte nomine zijn vrouw Cornelie Maes en Jan Wouters nomine zijn vrouw Catherine Maes protesteren tegen Ghijsbrecht Peeter Maes, broer van hun huisvrouwen, aanwezig, van in het geheel te blijven van het contract dat Ghijsbrecht gemaakt heeft tegen zijn ouders Peeter Maes x Lijsbeth aangaande stede in Ter Eijck onder Zundert ressorterende eensdeels onder Adriaen van Eemeren, heer van Wernhout en ook ressorterende onder de heerlijkheid van Wuustwezel

gedaan op verzoek vs Adriaen van Houte en Jan Wouters in presentie van vs Ghijsbrecht Maes zijnde in zijn bakhuis op vs stede

getuigen: Anthonis van Dietfoirt, Loenhout, en Cornelis Janssen Aerts Goosemssen, Wuustwezel

Personen:

Akte 56 – 30.09.1573 – Jan Willem Nouts

| JV1-056-1 |

Jan Willem Nouts protesteert van executie vanwege Matheus en Adriaen Lenaerts. Borg gesteld door Cornelis Ijserndonck

getuigen: Joos Peeter Joos en meester Jan van Geffen

Personen:

Akte 57 – 30.10.1573 – Pauwels der Weuwen

| JV1-057-1 |

Pauwels der Weuwen protesteert van executie aan zijn roerende goederen door Heijndrick Goris. Borg gesteld door Bouwen Pauwels Wuijts

getuigen: meester Jan van Geffen en Matthijs Ooms

Personen:

Akte 58 – inliggend stuk – 05.06.1581

| JV1-058-1 |

Willem Jacop Rolants, Gastel, gemachtigd van Peeter en Jenneken Cornelis Peeter Nouts, heeft gesubstitueerd Anthonis van Dietfoirt, procureur in Loenhout, zoals hij mocht doen volgens zijn procuratie voor schepen van Oudenbos dd 03.06.1581

getuigen: Peeter Jan Peeter Hovelmans en Wouter Diericx, ingezetenen van Loenhout

Akte 59 – 28.11.1574 – Adolf sint Denijs

| JV1-059-1 |

Adolf sint Denijs, Mechelen, machtigt Anthonis Jan van Dietfoirt, procureur, Loenhout

in Loenhout ten huize notaris, getuigen: Jan van Dale en Cornelis Machiel van Elzackere

Akte 60 – 01.01.1565 svl – Hugo Oliviers van den Wijngaerde

| JV1-060-1 |

Hugo van den Wijngaerde Oliviers zoon, ook voor zijn broer Jan, Kasterlee, en als momboor van de 2 kinderen Wouter Pauwels x +Barbara Olivier van den Wijngaerde dr, zijn zuster, machtigt vs Wouter Pauwels, Loenhout, inzake het versterf in geld en rogrenten hem toekomende van Jacobmijne de Culij, religieuze in het klooster van mishagen buiten Antwerpen

gedaan ten huize notaris, getuigen: Jan Anthonis Jacops en Gabrijel van den Bogaerde

Personen:

Akte 61 – 20.12.1564 – Bastiaen Jans van Bavele

| JV1-061-1 |

Catherine Cornelis Vermunten met haar voogd Heijndrick van der Buijten machtigt haar man Bastiaen van Bavele om haar goederen te mogen bezwaren, zo voor wethouders van Antwerpen als elders, speciaal hooimade op het hoogbos in de straelge O Adriaen Vermunten W Cornelis Jan Keeselmans N Peeter Nobels, item haar geheel versterf van haar moeder Agneese Jan Hovelmans

gedaan ten huize notaris, getuigen: Jan van Vollenhoven, kastelein en rentmeester, Jan van Bavele en Heijndrick van der Buijten

Personen:

Akte 62 – 08.01.1565 svl – Dielis de Coninck

| JV1-062-1 |

Dielis de Coninck machtigt zijn broer Cornelis

getuigen: Heijndrick van der Buijten en Peeter Frans Marcelis

Personen:

Akte 63 – 18.02.1565 svl – Adriaen Willems de Rueselare

| JV1-063-1 |

Adriaen Willem de Rueselare machtigt Anthonis van Dietfoirt , procureur

getuigen: Jan van Bavele en Peeter Frans Marcelis

Akte 64 – 27.03.1565 – Jan Rombouts, Loenhout

| JV1-064-1 |

Jan Rombouts machtigt Cornelis Ijsendonck, procureur

getuigen: Joannes van Vollenhove en Adriaen Diels, Loenhout

Akte 65 – 13.05.1565 – Heijndrick Leijs Rombouts cum suis

| JV1-065-1 |

Heijndrick Leijs Rombouts, Cornelis Faes x Alit Luijcx, Cornelis Geerts van Elsackere als momboor van Aechte Wouters van Elsackere dr en van Marije Heijndrick Diericx dr, Lenaert Couwenberchs als momboor van Jan Leijs Rombouts kinderen, allen ook voor hun mede consorten, erfgenamen van +Marije Leijs Rombouts in haar leven gehuwd met Willem Polmans, Brecht, machtigen Cornelis Ijsendonck, procureur, Loenhout, om hun zaken in vs kwaliteit te behartigen

gedaan in Loenhout in het schaliënhuis, getuigen: Jan van Vollenhove, schout, Huijbrecht Bode Pauwelssen, kleedsnijder, Loenhout

Akte 66 – 15.05.1565 – Peeter Cornelis Nouts

| JV1-066-1 |

Peeter Cornelis Nouts machtigt Cornelis Ijsendonck presenterende de last te accepteren Anthonis van Dietfoirt en Jacob van Onstaeijen om al zijn schulden, renten etc te ontvangen en zijn geschillen te behartigen

gedaan ten huize Anthonis van Dietfoirt, getuigen: Peeter Jordaens,landman, en Wouter van Elsackere, timmerman

Akte 67 – 28.05.1565 – Laureijs Aert Heijns, rentmeester van het sint clara klooster in Hoogstraten

| JV1-067-1 |

vs Laureijs machtigt Cornelis Ijsendonck, procureur, etc met ook Jacob van Ostaeijen en Anthonis van Dietfoirt, procureurs

getuigen: Jacob Vervloet, schout in Wernhout, en Jan Huijben, landman, Kalmthout

Akte 68 – 14.05.1565 – Cornelis de Loeckere, Baarle

| JV1-068-1 |

vs Cornelis machtigt Anthonis van Dietfoirt

getuigen: Jan van Vollenhove en Jacob Vervloet

Akte 69 – 14.06.15565 – de onbejaarde kinderen Adriaen Marcelis de molenare

| JV1-069-1 |

Dielis Jans de Wale en Peeter Claes de molenare als momboors van de minderjarige kinderen +Adriaen Marcelis de molenare x Catherine Claes Peeters dr, beide in Zoersel overleden, vervangende hun mede momboor Jan Claes Peeters, machtigen Anthonis van Dietfoirt Janssen, Loenhout en Peeter Nouts alias bijlken, Zundert, om te innen de kinderen schuld van de verkoop van de roerende goederen na dood van vs Adriaen en zijn huisvrouw, en al hun andere zaken te behartigen

gedaan ten huize Anthonis van Dietfoirt in Huffel, getuigen: Jan van Gent, Brecht, en Jan van Dale, Loenhout

Personen:

Akte 70 – 08.07.1565 – Peeter Jan Loijcx zoon

| JV1-070-1 |

vs Peeter machtigt Cornelis Ijsendonck

getuigen: Jan van Staeijen en Jan Bode

Akte 71 – 17.09.1565 – Cornelis Jan Snellen

| JV1-071-1 |

vs Cornelis Jan Snellen, Breda, machtigt …

getuigen: Cornelis Ijsendonck en Thomas Janssen

Personen:

Akte 72 – 06.08.1565 – Peeter Pauwels Gheens

| JV1-072-1 |

vs Peeter machtigt Cornelis Ijsendonck

getuigen: Anthonis van Dietfoirt en Machiel van Elsackere

Personen:

Akte 73 – 10.10.1565 – Jan Jacops van Meerle

| JV1-073-1 |

vs Jan Jacops machtigt Cornelis Ijsendonck en Jacob van Ostaeijen om de kinderen Jacob Rombouts te arresteren inzake beschuldiging van manslag

getuigen: Peeter Jan Verhaert en Lucas Cornelis Maes

Akte 74 – 02.10.1565 – Peeter en Adriaen Adriaen Marcelis zonen

| JV1-074-1 |

vs machtigen Anthonis van Dietfoirt om hun verschenen renten en penningen van verkochte goederen te innen

getuigen: mr Cornelis Crook, Hoogstraten, en mr Geraert de Hase, secretaris in Oostmalle

Personen:

Akte 75 – 14.08.1565 – mr Peeter Cornelis Elincx, chirurgijn, geb. in Breda

| JV1-075-1 |

vs mr Peeter machtigt Machiel van Elsackere

getuigen: Cornelis Lenaerts en Willem van den Bogaerde

Akte 76 – 11.09.1565 – Lucas Dibbouts cum uxore, Quirijn de Beere en Peeter Dibbouts cu uxore

| JV1-076-1 |

Lucas Dibbouts x Catherine Cornelis Heijndrcx dr, Peeter Dibbouts x Barbara Cornelis Heijndricx dr en Quirijn de Beerex Gabrijeele Cornelis Heijndricx dr machtigen Cornelis Ijsendonck

getuigen: Jan Brans, vorster, en Matthijs Luijcx, Brecht

Personen:

Akte 77 – 23.10.1565 – Matthijs Adriaens

| JV1-077-1 |

Matthijs Adriaens van Marum, Ekeren, machtigt Cornelis Ijsendonck

getuigen: Peeter Joos en Joos Peeter Joos

Personen:

Akte 78 – 17.11.1565 – Peeter Imbrechts

| JV1-078-1 |

Peeter Imbrechts, machtigt Wouter Verwilt, schoenmaker, zijn behoud zwager, Pauwels Ackermans, Jacob van Ostaeijen en Peeter Verwilt, stadhouder in Hoogstraten. Geeft Wouter Verwilt expliciet last om uit zijn naam en ook vanwege de erfgenamen +mr Herijndrick van Meere, secretaris van Mechelen, en waarvan hij comparant van hun leenhof en goederen onder Loenhout stadhouder af is, om te ontvangen etc wat hem en de vs erfgenamen schuldig is

gedaan in Loenhout, getuigen: Mercus Nijs en Jan Brans, ingezetenen van Loenhout

Personen:

Akte 79 – 06.12.1565 – Jan Heijndricx van Aerde als momboor van de kinderen Adriaen Heijndricx van Aerde

| JV1-079-1 |

vs als momboor van de kinderen Adriaen Heijndricx van Aerde x +Marije Peeter Christiaens dr machtigt Anthonis van Dietfoirt

getuigen: Joris Peeter Christiaens en Aert der Weuwen

Personen:

Akte 80 – 12.11.1565 – Cornelis Adriaen Wouters

| JV1-080-1 |

vs Cornelis, Wuustwezel, machtigt Anthonis van Dietfoirt

getuigen: Peeter Verwilt, stadhouder, Hoogstraten, en Heijndrick van sinte Huijbrechts, vorster

Personen:

Akte 81 – 03.09.1565 – Lenaert van den Bogaerde

| JV1-081-1 |

Adriana Machiel Bouwens Costers dr, Loenhout, machtigt haar man Lenaert van den Bogaerde inzake haar versterf van +Adriane Fijens, overleden in Wortel, versterf zowel in Antwerpen als in Wortel of elders

getuigen: Jan van Bavele, Heijndrick van der Buijten, Jan van Staeijen en Peeter van Dietfoirt, ingezetenen van Loenhout

Personen:

Akte 82 – 13.02.1566 – Adriaen Jan Adrienssen

| JV1-082-1 |

vs Adriaen,Zeeland in Scheeckloo in het land van Tolen, machtigt Anthonis van Dietfoirt

getuigen: Jan Adriaen Haest en Adriaen Mercx

Akte 83 – 01.04.1566 – Lenaert van den Bogaerde cum suis

| JV1-083-1 |

Lenaert en Aernout van den Bogaerde, Willem van den Bogaerde voor hem zelf en als momboor van de kinderen Cornelis van den Bogaerde, Catherine van den Bogaerde, samen ook vervangende Cornelis Meijs, man van vs Catherine, machtigen Peeter Verwilt, stadhouder, Hoogstraten

getuigen: Jan van Bavele en Jan van Staijen

Personen:

Akte 84 – 19.05.1566 – Lijsbeth Jan Sijmons dr

| JV1-084-1 |

Lijsbeth Jan Sijmons dr x +Steven Ghoris met haar momboor Lambrecht van Bavele machtigt Anthonis van Dietfoirt etc

getuigen: Jan Adriaen Machiels en Peeter Cornelis Ghoris, ingezetenen van Loenhout

Personen:

Akte 85 – 10.06.1566 – Jan Adriaen Luijcx

| JV1-085-1 |

vs machtigt Anthonis van Dietfoirt

getuigen: Jan van Bavele en Merck Nijs

Akte 86 – 05.08.1566 – Jacob Verschueren en de kinderen Nijs Jacob Geerts

| JV1-086-1 |

Jacob Verschueren x Catherina Nijs Jacob Geerts dr en Marije Nijs Jacob Geerts dr machtigen Cornelis Ijsendonck

getuigen: Lenaert Cornelis Verdijck, Brecht, en Anthonis van Dietfoirt

Personen:

Akte 87 – 09.09.1566 – Jan van Vollenhove, schout in Loenhout

| JV1-087-1 |

vs Jan machtigt Anthonis van Dietfoirt, procureur

getuigen: Jan Brans en Aert Peeters

Personen:

Akte 88 – 12.11.1565 – de erfgenamen Lijsbeth Jan Laets

| JV1-088-1 |

Anthonis Laets lasarus met zijn voogd PeeterNouts, Jan Laets vervangende zijn mede consorten, Cornelis Dibbouts nomine Catherine Jan Laets dr, Pauwels der Weuwen x Catherine Cornelis Laets dr, samen ook voor Adriaen Heufkens, item Magdalene Laets x Jan Nout, machtigen Cornelis Ijsendonck tot ontvangst van de achtergelaten renten en goederen van Lijsbeth (Jan) Laets

getuigen: Jan van Staeijen en Adriaen van Aken de jonge

Personen:

Akte 89 – 30.09.1566 – Guiliamme van Bost, rentmr van het godshuis Jan van der Biest in Antwerpen

| JV1-089-1 |

vs rentmeester ut supra en uit procuratie notaris Eustachio van Valckenborch dd 07.08.1564, machtigt Gheert van Coeckoven, Vorsel, en Anthonis van Dietfoirt, Loenhout, tot ontvangst van renten en grondcijns uitgereikt in Vorsel

ten huize notaris, getuigen Joris van Dormmael, makelaar, Antwerpen, en Bartholomeus van Severendonck, secretaris, Oudenbos

Akte 90 – 03.11.1566 – Anthonis Casus

| JV1-090-1 |

Anthonis Casus, Rijkevorsel, machtigt Pauwels Ackermans, procureur, om al zijn zaken voor vierschaar te bedingen

getuigen: Machiel van Elsackere, Loenhout, en Cornelis Quirijn Rijcken, Nieuwmoer onder Nispen

Akte 91 – 13.12.1566 – Lenaert van Aerde

| JV1-091-1 |

Lenaert van Aerde Janssen, Loenhout, machtigt mr Peeter en Andries Bruijnseels, Willeboert van Nieuwenhoven, Bartholomeus van Couwenberch, procureur, samen en elk n het bijzonder postulerende voor amman, burgemeester en schepenen in Antwerpen

getuigen: Machiel van Elsackere en Adriaen de Bie

Personen:

Akte 92 – 31.12.1567 svl – Cornelia van Huijsen cum marito

| JV1-092-1 |

Cornelia Cornelis van Huijsen dr x Lieven Verheusden machtigt Geert Aert Lenaerts om te ontvangen wat Jan van den Bogaerde schuldig is

getuigen: Gheert Anthonis Pauwels en Gabrijel van den Bogaerde

Personen:

Akte 93 – 12.03.1566 svl – de erfgenamen Jan de Vison

| JV1-093-1 |

Quirijn Walravens nomine Jan van der Borcht et uxore en ook als momboor van Jan de Vison Janssen machtigt Pauwels Aerts om de 20 Kgld te verkrijgen welke Cornelis Dibbouts hem ut supra schuldig is van huurgetuigen: Jan van Vollenhove, schout, en Jan van Dale

Personen:

Akte 94 – 02.07.1566 – Heijndrick Thijs Leijs en Jan Wouter Aerts

| JV1-094-1 |

Heijndrick Thijs Leijs en Jan Wouter Aerts, beide wnde Wuustwezel, machtigen Cornelis Ijsendonck

getyuugen: Cornelis van der Buijten en Jan Jan Bode

Personen:

Akte 95 – 13.11.1566 – Anna Dielis Luijcx

| JV1-095-1 |

Anna Dielis Luijcx met haar voogd Huijbrecht Praeijens machtigt Pauwels Ackermans

getuigen: Huijbrecht Praeijens en Doren Acdorens

Akte 96 – 24.02.1567 svl – Jan Edelincx cum uxore

| JV1-096-1 |

Jan Edelincx x Barbere Merck Loijcx dr machtigen Anthonis van Dietfoirt om Merten Peeter Thijs te goeden in de leengoederen de fransheijninge onder de heer van Arenberg

getuigen: Peeter Marcelis, Jan Brans en Cornelis van der Buijten

Personen:

Akte 97 – 17.03.1567 – Peeter Verwilt en Adriaen Marcelis

| JV1-097-1 |

vs Peeter en Adriaen machtigen Anthonis van Dietfoirt

getuigen: Cornelis van der Buijgten en Cornelis Ijsendonck

Akte 98 – 03.06.1567 – Cornelis Couwenberchs

| JV1-098-1 |

vs Cornelis machtigt Cornelis Ijsendonck

getuigen: Jan van Vollenhove, schout, en Otto van Eewijck, glasmaker, Breda

Akte 99 – 01.08.1567 – Jan Brans

| JV1-099-1 |

Jan Brans, vorster, Loenhout, substitueert Anthonis van Dietfoirt alleen om te mogen arresteren Jan Delie Jacobssen, wat de vorster zelf niet kon doen daar hij ziek was

getuigen: Pauwels Ackermans en Anthonis Engelen

Personen:

Akte 100 – 25.09.1567 – Jan Janssen van Leemputten

| JV1-100-1 |

vs Jan machtigt mr Peeter de Cuijpere, schoolmeester, om in leen te verheffen een moer onder juffr Marije van de Wijngaerde dat hem onlangs is bevallen van zijn vader Jan van Leemputten

getuigen: Heijndrick Leijs en Adriaen de Bie

Personen:

Akte 101 – 07.12.1567 – Peeter van Staeijen Janssen

| JV1-101-1 |

vs Peeter machtigt Peeter Imbrechts tot ontvangst van zijn renten etc

ten huize notaris, getuigen: Merck Cornelis Nijs en Cornelis van der Buijten Peeterssen

Personen:

Akte 102 – 13.05.1568 – Wouter de steenbackere

| JV1-102-1 |

vs Wouter machtigt Peeter Imbrechts

getuigen: Jan Anthon is Jacops en Bernaert Marcelis

Personen:

Akte 103 – 13.10.1567 – Jan Rombouts Janssen, Brecht

| JV1-103-1 |

vs Jan machtigt Cornelis Ijsendonck, procureur

getuigen: Peeter van Eekele en Heijndrick van den Elzackere

Akte 104 – 21.10.1567 – Marije Peeters van Huijsen dr

| JV1-104-1 |

Marije Peeters van Huijsen dr, momenteel wnde in Zeeland in Tholen, met haar voogd Anthonis van Dietfoirt, machtigt Peeter Cornelis Goris

getuigen: Jan Aert Peeter Nouts en Adriaen van Elsackere

Akte 105 – 02.12.1567 – Jan Edelincx

| JV1-105-1 |

Jan Edelincx machtigt Pauwels Ackermans

getuigen: Jan van Staeijen en Heijndrick van der Buijten

Personen:

Akte 106 – 16.02.1568 svl – Adriana Boeijensberch

| JV1-106-1 |

Adriana Boeijensberch Cornelis dr machtigt Peeter Imbrechts

getuigen: Cornelis Ijsendonck en Willem Vermunten

Akte 107 – 10.05.1568 – Heijndrick van Roije

| JV1-107-1 |

vs Heijndrick, Hoogstraten, machtigt Cornelis Ijsendonck

getuigen: Jacob Walckers en Joos Aert PeeterNouts

Akte 108 – 10.05.1568

| JV1-108-1 |

Adriaen Cornelis Diels machtigt Anthonis van Dietfoirt

getuigen: Heijndrick van Staeijen en Heijndrick Mertens

Personen:

Akte 109 – 28.08.1568 – Peeter de molenare als momboor van de minderjarige kinderen Adriaen Marcelissen

| JV1-109-1 |

Peeter Claes molenare ut supra, moeder van de kinderen was +Catherine Claes dr, machtigt Anthonis van Dietfoirt om te ontvangen alle schulden etc die men binnen Vorsele of elders schuldig is

getuigen: mr Peeter de Cuijper en Jan van Vollenhove, schout

Personen:

Akte 110 – 11.10.1568 – Cornelia x +Cornelis Hovelmans

| JV1-110-1 |

Cornelia Jan Praeijens dr x +Cornelis Hovelmans machtigt Cornelis Ijsendonck

getuigen: Dierck Nijs Hegge en Adriaen Ijsendonck

Personen:

Akte 111 – 28.10.1567 – Peeter Goris cum suis

| JV1-111-1 |

Magriete Cornelis Goris dr x Aert Verrijt, Brecht, Heijndrick Philips Heijndricxssen, Loenhout, nomine zijn vrouw Catherine Cornelis Goris dr, Cornelis Bertels, Brecht, nomine zijn vrouw Marije Cornelis Goris dr, Peeter van Ostaeijen, Loenhout, nomine zijn vrouw Magriete Steven Goris dr, Lambrecht van Bavele, Loenhout, nomine zijn vrouw Josijne Steven Goris dr, beide laatste ook vervangende Peeter Pauwels Geens de jonge x Cornelie Steven Goris dr, machtigen Peeter Goris Cornelissen en Jan Matthijs Rummens, Jan Steven Goris afwezig, om in Hoogstraten met Barbara Cornelis Rummens, voordochter, hun nicht, en met Geert, Jan en Willem Cornelis Rummens, nakinderen, akkoord te sluiten aangaande transport van rente die vs Barbara Rummens momenteel heffende is uit het versterf langs haar moeders kant en waarop comparanten, indien Barbara geen wettige kinderen achterlaat, zullen succederen. Comparanten geven verder last om met vs Barbara en haar broers alle renten en goederen te aanvaarden die vs Barbara heffende is uit versterven van haar moeder, rente begrepen in schepenbrief buitenbank Hoogstraten dd 12.02.1555 etc

gedaan in Loenhout ten huize Anthonis van Dietfoirt, getuigen: Anthonis van Dietfoirt Janszoon en Lenaert Couwenberch Lenaartssen

Personen:

Akte 112 – 26.04.1568 – Dielis van Eeckhout

| JV1-112-1 |

vs Dielis ook voor zijn huisvrouw machtigt Anthonis van Dietfoirt

getuigen: Adriaen Diels en Cornelis Maes

Akte 113 – 02.11.1568 – Jan van Vollenhove, schout in Loenhout

| JV1-113-1 |

Jan van Vollenhove, schout en rentmeester van de gravin van Arenberg binnen de heerlijkheid van Loenhout, machtigt Cornelis Ijsendonck, procureur, Loenhout, Jacob van Ostaeijen, procureur, Brecht, mr Adriaen Nobel, advocaat, Breda, en mr Nicolase van de Corput, procureur, Breda, om zijn gedingen en andere, zo ex officio als anderszins, in Antwerpen, Brussel en Breda en andere plaatsen, te behartigen en de nodige rechtshandelingen te stellen

getuigen: Ghoris Aertssen en Gabrijel van den Bogaerde

Personen:

Akte 114 – 29.03.1569 svl – Gabrijel Verhaert

| JV1-114-1 |

Gabriel Verhaert machtigt Jan Brans, vorster, Loenhout

getuigen: Cornelis Ijsendonck en Jacob Jan Nijs

Personen:

Akte 115 – 04.04.1569 np – Philips van den Houte

| JV1-115-1 |

vs Philips machtigt Pauwels Ackermans

getuigen: Jan Thijs van Berge en Lenaert Dierick Bode

Akte 116 – 25.04.1569 np – Elijsabeth Peeter Merten Sibs dr

| JV1-116-1 |

vs Elijsabeth met haar voogd Laureijs van den Broeck machtigt Cornelis Ijsendonck

getuigen: Joos Beijtels en Peeter Joos

Personen:

Akte 117 – 08.05.1569 – Jacob Peeters, Breda

| JV1-117-1 |

Jacob Peeters, Breda in het gulden hoot, machtigt Anthonis van Dietfoirt om zijn renten te ontvangen

getuigen: Marck Nijs en Peeter van Elsackere

Akte 118 – 05.06.1569 – Willem Vermere Pauwelssen

| JV1-118-1 |

Willem Vermere machtigt Cornelis Ijsendonck

getuigen: Thomas Janssen en Heijndrick van Ippenroije

Akte 119 – 07.06.1569 – Jan Thijs van Aerde

| JV1-119-1 |

vs Jan machtigt Adriaen Engelen en Cornelis Ijsendonck

getuigen: Peeter van Dietfoirt en Claes de Smit

Personen:

Akte 120 – 08.05.1569 – Jan Jan Nouts

| JV1-120-1 |

vs Jan machtigt Peeter Imbrechts

getuigen: Peeter Vorselmans en Cornelis Christiaens ter eijcke

Akte 121 – 20.06.1569 – Heijndricxken van Welhuijsen Aerts dr x Cornelis Keeselmans

| JV1-121-1 |

vs Heijndricxken met haar man machtigen Jan van Welhuijsen en Jan van den Bulcke inzake de goederen hen in Mechelen en elders verstorven zijn

getuigen: Cornelis Ijsendonck en Joos Heijndricx

Akte 122 – 02.07.1569 – de weeskinderen Cornelis Janssen, slotmakere

| JV1-122-1 |

Marten Claessen, poorter van Amsterdam, als curator van de weeskinderen van +Corn elis Janssen slotmakere x Geert Claes dr, gesteld bij weesmeesters van Enkhuizen, om te ontvangen alle goederen hen door het overlijden van hun vader bevallen van +Marije Leijs Rombouts, machtigt, uit hoofde van zijn procuratie notaris Gherbrant Reijmerssen te Enkhuizen dd 22.06.1569, Cornelis Ijsendonck om de penningen komende van het versterf van vs Marije Rombouts te ontvangen

getuigen: Pauwels Ackermans en Casus Heufkens

Akte 123 – 02.07.1569 – Merten Claessen

| JV1-123-1 |

Marten Claessen (cfr vorige akte) bekent nog Cornelis Ijsendonck te hebben aanbesteed al het versterf van Marije Leijs Rombouts te verkopen en de penningen te besteden aan vs Marten Claessen tot Amsterdam. Cornelis mag van de verkoop de derde penning voor hem hebben

Akte 124 – 27.06.1569 – Adriana Matthijs Cornelis Willems dr

| JV1-124-1 |

Adriana vs met haar man Geert Nout Claes Stuijts machtigen Ghoris Jan Aerts

getuigen: Jan van Vollenhove, schout, en Jan Brans, vorster

Personen:

Akte 125 – 28.06.1569 – Catherine Nout Luijcx dr x +Corneis Maes

| JV1-125-1 |

vs Catherine met haar momboor Cornelis Keeselmans machtigt Anthonis van Dietfoirt

getuigen: Peeter Marcelis en Heijndrick van der Buijten Heijndricxssen

Personen:

Akte 126 – 25.09.1569 – heer Wijnandt van den Wijngaerde

| JV1-126-1 |

Franscijs van den Wijngaerde en Anthonis van Dietfoirt nomine heer Wijnandt van den Wijngaerde, kanunnik en dom deken van Luik, procuratie notaris Peelmans te Luik etc dd 13.09.1569, machtigen Jacob van Onstaejen, procureur, Brecht, om vanwege vs heer Wijnandt te verkrijgen en te ontvangen de pacht die Cornelis Lambrechts, pachter van de hoeve van vs Wijnandt schuldig is

getuigen: Heijndrick Philips de jonge en Cornelis van der Buijten

Akte 127 – 10.01.1569 svl – heer Anthonis Peeter Reijns

| JV1-127-1 |

vs heer machtigt Anthonis van Dietfoirt om de 13,5 Kgld te verkrijgen die de erfgenamen +Jan van Staeijen hem schuldig zijn over zekere hooimade

getuigen: Peeter Marcelis en Adriaen van Elsackere

heeft ook geprotesteerd van kosten

Akte 128 – 08.06.1569 – Marije x +Peeter van Staeijen

| JV1-128-1 |

Marije Jan Costers dr x +Peeter van Staeijen met haar voogd Anthonis van Dietfoirt machtigt Peeter Imbrechts

getuigen: Jan van Huijsen en Willem Hovelmans

Personen:

Akte 129 – 16.01.1570 svl – Jan Willems van de Wemere, Antwerpen

| JV1-129-1 |

vs Jan Willems machtigt Anthonis van Dietfoirt

getuigen: Bastiaen van Bavele en Jacob Snels

Akte 130 – 16.01.1570 svl – de erfgenamen Jan Hegge de oude

| JV1-130-1 |

mr Jan Hegge, schoolmeester in Wuustwezel, Gheert van Ijperen x Elisabeth Hegge, Jan Willems van den Wijngaerde als momboor van de minderjarige kinderen +Jan Hegge de jonge (daar af tegenwoordig was Willem Hegge) te weten Peeter, Cornelia en Marie Hegge, machtigen Jacob van Onstaeijen , Peeter Imbrechts, Cornelis Ijsendonck en Anthonis van Dietfoirt

getuigen: Jacob Diericx Christiaenssen en Jan Jan Nouts, ingezetenen van Loenhout

Personen:

Akte 131 – 06.02/1570 svl – Cornelis van den Bogaerde

| JV1-131-1 |

Martine van den Bergs Machiel dr x Cornelis van den Bogaerde Willemssen machtigt haar vs man om stede met huis en erven in Loenhout aan stapelheide te belasten voor 100 Kgld eens

gedaan in Loenhout ten huize notaris, getuigen: Heijndrick van der Buijten Janssen, Huijbrecht Bode, Joos Huijbrechts en Cornelis Lenaerts, ingezetenen van Loenhout

Personen:

Akte 132 – 11.02.1570 svl – Adriaen Diels en Heijndrick van Elsacker

| JV1-132-1 |

Heijndrick van Elsackere Cornelissen transporteert aan Adriaen Diels Cornelissen, in kwijting van rente die Adriaen op hem heffende was, 3 L 3 kwartier 7,5 st erfelijk die hij (Heijndrick) heffende is op Merck Bernaert Nouts om die jaarlijks door Adriaen te laten ontvangen

getuigen: Jan Aert Peeter Nouts en Adriaen van Elsackere Janssen

Personen:

Akte 133 – 28.08.1570

| JV1-133-1 |

Magriete Peeter Hovelmans dr x +Gheert Vorselmans en Peeter Vorselmans voor hem zelf en voor zijn broers en zusters machtigen Pauwels Ackermans, Anthonis van Dietfoirt en Cornelis Ijsendonck

getuigen: Merck Nijs en Cornelis Peeter Keeselmans

Personen:

Akte 134 – 26.09.1570 – Cornelis Willem Bode

| JV1-134-1 |

Cornelis Willem Bode, Antwerpen, machtigt Lenaert Dierick Bode, Peeter Lenaert Bode en Anthonis van Dietfoirt om zijn zaken te behartigen en ook zijn goederen te verhuren en verpachten

getuigen: Machiel van Elsackere en Huijbrecht van Bavele

Personen:

Akte 135 – 16.08.1570 – Heijndrick Cornelis van Aerde

| JV1-135-1 |

vs Heijndrick machtigt Peeter Imbrechts

getuigen: Machiel van Elsackere en Wouter de steenbackere

Personen:

Akte 136 – 25.09.1570 – Cornelis Willems van den Bogaerde

| JV1-136-1 |

vs Cornelis machtigt Cornelis Ijsendonck

getuigen: Jan Brans en Thomas Janssen

Personen:

Akte 137 – 29.10.1570 – Jan Denis, den hage buiten Breda

| JV1-137-1 |

vs Jan machtigt Peeter Imbrechts

getuigen: Heijndrick van Aken en Gheert van de Cloote

Akte 138 – 28.11.1570 – Peeter Luijcx

| JV1-138-1 |

Peeter Luijcx, Stabroek, machtigt Cornelis Ijsendonck

getuigen: Jan Nijsmans en Anthonis van Dietfoirt

Akte 139 – 20.11.1570 – Cornelis Theus cum suis

| JV1-139-1 |

Cornelis Peter Theus x Adriana Jan Claes Peeters dr, Claes Peeters en Cornelis Lenaerts als vader en momboor van zijn kinderen waarvan Cornelie Jan Claes Peeters dr moeder was, machtigen Peeter Imbrechts om hun zaken te behartigen

gedaan in Loenhout, getuigen: Anthonis Thomassen en Jan Brans Anthonissen

Akte 140 – 12.02.1571 – Bernaert Jan Cornelissen

| JV1-140-1 |

vs Bernaert, Wuustwezel, machtigt Huijbrecht Pauwels, procureur

getuigen: Cornelis Machiels van Elsackere en Heijndrick Goris

Akte 141 – 12.03.1571 – Adriaen Segers et uxor

| JV1-141-1 |

Adriaen Zegers x Digna Claes Smits machtigen Cornelis Ijsendonck

getuigen: Aernout van Ostaeijen en Heijndrick van der Buijten Janssen

Personen:

Akte 142 – 18.06.1571 – Machiel Luijcx

| JV1-142-1 |

Machiel Jan Luijcx x Heijlwich Geert Vorselmans dr machtigt Peeter Vorselmans Geertssen

getuigen: Peeter Jans Verhaert en Peeter Bernaerts

Personen:

Akte 143 – 22.04.1571 – Adriaen van de Wijngaerde

| JV1-143-1 |

vs Adriaen machtigt Lenaert Cornelis Luijcx

getuigen: Heijndrick Peeter Mertens en Adriaen Braens

Akte 144 – 23.04.1571 – Peeter en Cornelis Adriaen Heufkens zonen

| JV1-144-1 |

vs Peeter en Cornelis machtigen Jacob van Ostaeijen, procureur

getuigen: Merck Nijs en Jan Brans, vorster

Personen:

Akte 145 – 02.07.1571 – Aert Cuijpers, Berchem buiten Antwerpen

| JV1-145-1 |

Aert Cuijpers x Clara MerckLoijcx dr machtigt Cornelis Ijsendonck

getuigen: mr Peeter de Cuijper en Merck Nijs

Akte 146 – 04.07.1571 – Huijbrecht Merken Loijcx

| JV1-146-1 |

vs Huijbrecht x Catherine machtigt mr Peeter de Cuijpere

getuigen: Cornelis Ijsendonck en Jan Brans

Akte 147 – 04.07.1571 – Quinten Walravens

| JV1-147-1 |

vs Quintijn x Jacobmijne machtigen Cornelis Ijsendonck

getuigen: Jan van Vollenhove, schout, en Jan van Hovele

Personen:

Akte 148 – 28.02.1570 svl – Martine van den Berghe v/v Cornelis van den Bogaerde Willemssen

| JV1-148-1 |

vs Martine van den Berge Machiels dr machtigt haar man Cornelis van den Bogaerde om te bezwaren stede met huis en erven aan stapelheide

getuigen: Heijndrick van der Buijten Janssen, Huijbrecht Pauwels, Joos Huijbrechts en Cornelis Lenaerts

(nota: zelfde als akte 131)

Personen:

Akte 149 – 26.04.1570 – Peeter Speecs

| JV1-149-1 |

Peeter Speecs, Breda, machtigt Anthonis van Dietfoirt inzake achterstel van 4 Kgld jaarlijks die +Jan van Staeijen placht uit te reiken

getuigen: Merck Nijs en Cornelis Machiels van Elsackere

Akte 150 – 22.01.1571 – mr Jan Stadius

| JV1-150-1 |

mr Jan Stadius machtigt Jacob van Ostaeijen en Cornelis Ijsendonck inzak erfpenningen van 2 verkochte huizen in Loenhout, het ene genaamd het schaliehuis en het ander de doren

gedaan ten huize Ghijsbrecht van Aemstel in Brecht, getuigen: Ghijsbrecht van Aemstel en Reijnier van Aemstel

Personen:

Akte 151 – 03.04.1571 – Jehenne Couwenberch en Catherine Michiel Leijs Rombouts dr

| JV1-151-1 |

Jehenne Cornelis Couwenberchs dr x Cornelis Cornelis Mercx en Catherine Michiel Leijs Rombouts x Lenaert Couwenberch, allen Loenhout, machtigen vs Cornelis Cornelis Mercx om in Antwerpen hun panden te bezwaren voor 14 £ gr br, voor 2 V rogge en 2 Kgld erfelijk. Panden betreffen beemd in de mosvoorden O de beek Z Pauwels der Weuwen W Willem Vermunten N Heijndrick van Elsackere, toebehorende vs Jehenne, met last van 5 V 1 kw rogge. Item zaailand in Sneppel O erfgenamen Meus Cornelis Meus Z erfgenamen mr Heijndrick van Mere W Jan Heijndricx Nweduwe Cornelis Goris, toebehorende vs Catherine, met last van 2 V rogge erfelijk

Item machtigt vs Catherine Machiel Leijs Rombouts nog haar vs man Lenaert Couwenberch om voor wethouders in Antwerpen te bekennen dat zij tot haar behoef heerft ontvangen de helft van de 14 £ gr br en dat zij daarom schuldig is te betalen de één helft van de 2 V rogge en 2 Kgld erfelijk

gedaan in Loenhout, getuigen: Cornelis Diels Haest en Willem van den Bogaerde, ingezetenen van Loenhout

Personen:

Akte 152 – 15.12.1571 – Peeter Lenaert Bode

| JV1-152-1 |

Peeter Bode vs machtigt mr Adriaen Nobel en mr Thomas van den Wege, procureurs, Breda, om zijn zaken te behartigen

gedaan ten huize notaris, getuigen: Ghoosem van Aerde Cornelissen en Anthonis Thoimas Janssen

Personen:

Akte 153 – 07.05.1570 – de kinderen Gheert Mermans

| JV1-153-1 |

Cornelis Mermans, Laureijs Hovelmans x Marije Hovelmans (nota opsteller: Marije Mermans), samen vervangende Gheert en Anne hun broer en zuster, machtigen Merck Nijs

getuigen: Pauwels Ackermans en Jan Willem Nouts

Personen:

Akte 154 – 05.07.1571 – mr Gheert van Berhen

| JV1-154-1 |

mr Gheert van Berghe, doctor in de medicijnen, Antwerpen, machtigt Anthonis van Dietfoirt

getuigen: Laureijs Doomis en Jan Joos Huijbrechts

Akte 155 – 07.01.1572 – de erfgenamen Cornelis Bode Willemssen

| JV1-155-1 |

onderstaande comparanten verklaren in 5 clusters erfgenamen te zijn van +Cornelis Bode Willemssen, langs vaders kant. Te weten Peeter Bode Lenaertssen, Jan en Peter Bode Cornelissen, Anthonis Cornelissen x Heijlwich Boets Lenaerts dr voor één cluster. Item Peeter Wackers Janssen en Dielis Wackers Janssen, Jan Huijbrechts Joossen x Magriet voor de 2de cluster. Item Jan Bode Janssen als erfgenaam met zijn consorten voor de 3de cluster. Item Bernaert Marcelis Gorissen met zijn consorten voor de 4de cluster. Item op 15.01.1572 compareren Cornelis van Bavel Janssen met zijn consorten voor de 5de cluster. Machtigen allen samen vs Peeter Bode Lenaertssen, Jan Bode Janssen en Anthonis Cornelissen, Lenaert Bode Diercxssen afwezig zijnde, om het versterf van vs +Cornelis Bode te behartigen

gedaan in Loenhout, getuigen: Willem Vermere, Quirijn van Eeckele en Adriaen Segers

Akte 156 – 13.01.1572 – Lenaert van den Gheere

| JV1-156-1 |

Lenaert van den Gheere Mattheussen, Antwerpen, machtigt Cornelis Ijsendonck

getuigen: Machiel van Elsackere en Goosem van Aerde

Akte 157 – 09.03.1572 – Aert Jan Wouter Sconincx

| JV1-157-1 |

vs Aert, Wuustwezel, machtigt Anthonis van Dietfoirt

getuigen: Huijbrechts Bode en Jan Heufkens

Personen:

Akte 158 – 06.03.1556 svb

| JV1-158-1 |

Metken van den Houte x Thoemis (Thoenus?), ook voor de wettige kinderen van haar man Willem, en in aanwezigheid van Peeter Cordier als gehuwd hebbende de zuster van vs Willem, Antwerpen

Akte 159 – 26.03.1572 – Jan Rombouts Janssen

| JV1-159-1 |

doorgehaalde akte, wordt hierna hernomen

Akte 160 – 26.03.1572 – Jan Rombouts Janssen

| JV1-160-1 |

Elijsabeth Hovelmans Heijndricx dr x Jan Jan Rombouts akkoord met verkoop door haar man aan Anthonis Bode van haar gerechte helft in stede met huis en erven in Brecht onder het leenhof van jonker Cornelis van der Noot. Machtigt haar vs man Jan Rombouts om de stede 'te ontgoeden ende te onterven den halm te schietene ende behoorlijcke opdracht daeraf te doene'

gedaan ten huize vs Jan Rombouts in Loenhout, getuigen: Cornelis Jan Keeselmans en Jan van der Buijten Heijndricxssen

Personen:

Akte 161 – 14.04.1572 – Dielis van Dietfoirt

| JV1-161-1 |

Dielis vs machtigt Lenaert Bode inzake achterstel van 2 Kgld erfelijk op stede in Wuustwezel en die Jacob Theuns placht uit te reiken

getuigen: Peeter Christiaens en Jan Jan Nouts

Personen:

Akte 162 – 12.05.1572 – de erfgenamen Gheert Vorselmans

| JV1-162-1 |

Magriete Peeter Hovelmans dr x +Geert Vorselmans met haar momboor Cornelis Keeselmans, Geert Vorselmans Geertssen voor hem zelf en voor Machiel Luijcx x Heijlwich Vorselmans, Heijndrick van Aken en Jan Hovelmans als momboors van Marie en Elisabeth Vorselmans Geerts drs, akkoord met verkoop van beemd in Donk die Peeter Vorselmans Geertssen heeft gedaan aan Merten Jacops, koopman, Antwerpen. Item machtigen vs Peeter Vorselmans om vs beemd op te dragen in het leenhof

getuigen: mr Peeter de Cuijpere, Willem Cristiaens, Jan Mercx en Jan Heijndricx

Personen:

Akte 163 – 21.05.1572 – Heijndrick Lodders

| JV1-163-1 |

Heijndrick Lodders machtigt mr Lambrecht en Staes Willaerts, procureurs, Antwerpen

getuigen: mr Jan van Geffen en Adriaen Ingelen

Personen:

Akte 164 – 27.06.1572 – Frans Wagemans

| JV1-164-1 |

Frans Wagemans machtigt Peeter Imbrechts

getuigen: mr Jan van Geffen en Goosem van Aerde

Akte 165 – 20.10.1572 – Hans van Hove

| JV1-165-1 |

Hans van Hove, Antwerpen, machtigt Merck Nijs, Jacob van Ostaijen en Peeter Jordaens

getuigen: Cornelis Keeselmans en Peeter Cristiaens

Akte 166 – 09.01.1573 – Adriaen Cornelis Thijs

| JV1-166-1 |

Adriaen Cornelis Thijs, Ekeren, machtigt Anthonis van Dietfoirt

getuigen: Jan van Ostaijen, Antonis Cornelissen en Matthijs Goosem Lemmens

Akte 167 – 12.01.1573 – Anna de Lange Hijndricx dr

| JV1-167-1 |

Anna de Lange Heijndricx dr x Lenaert Braens, Loenhout, akkoord met verkoop van erven in Westmalle of Zoersel die haar broer Kersten de Lange gekocht heeft van haar man Lenaert Braens. Machtigt haar man om vs Kersten te goeden

getuigen: mr Jan van Geffen en Goosem van Aerde

Personen:

Akte 168 – 17.01.1573 – Elisabeth van den Broeck Cornelis dr

| JV1-168-1 |

vs Elisabeth x Laureijs van der Buijten, Loenhout, machtigt vs Laurijs haar man om in Antwerpen te belasten met jaarlijkse renten voor de som van 70 Kgld haar navolgende goederen, stede met huis en erven, deels verstorven en deels samen gekocht, in Popendonk O sheeren straat Z erfgenamen Cornelis Wouters W erfgenamen Nijs van Bavele N Wouter Cornelis Wouters en de erfgenamen Bernaert van den Broecke. Item land samen gekocht van de kinderen Peeter Diercx, gelegen in aerts acker, item land haar verstorven, ook in aerts acker, item nog een stuk land in aerts acker, item nog erven zowel land als groes in Popendonk, samen gekocht. Uit vs percelen gaan 12 Kgld erfelijk aan Jan de Cnoddere, 5 Kgld de erfgenamen Adriaen Marcelis, een V rogge de h geest, 9 L rogge de kapel van O-L-Vr, 2 V rogge Huijbrecht Wellens, een V rogge Lucas Maes en de heren cijns

gedaan ten huize notaris, getuigen: Heijndrick van der Buijten Janssen en Peeter Cristiaens

Personen:

Akte 169 – 12.05.1573 – Matthijs Laets

| JV1-169-1 |

vs Matthijs x Marije Huijbrecht Saels dr machtigen Peeter Imbrechts, Loenhout

getuigen: Anthonis van Aerde en Jan Janssen

Akte 170 – 13.05.1573 – Joos Beijtels

| JV1-170-1 |

Joos Beijtels, poorter van Antwerpen, machgtigt Willem Vermunten

getuigen: Bernaert Marcelis en Jan Steven Goris

Akte 171 – 13.09.1573 – Seger Claessen

| JV1-171-1 |

Jan van de Sande nomine Seger Claessen, poorter van Antwerpen, procuratie Antwerpen dd 06.05.1572, machtigt Peeter Imbrechts

getuigen: Cornelis van der Buijten en Anthonis vann Dietfoirt

Akte 172 – 05.10.1573 – Jan Jan Hovelmans

| JV1-172-1 |

Jan Jan Hovelmans machtigt Peeter Imbrechts

getuigen: Peeter Jan Wackers en Jan Aert Peeter Nouts

Personen:

Akte 173 – 10.12.1573 – Abraham Costens

| JV1-173-1 |

Abraham Coostens nomine heer Godevaert van Brecht, procuratie notaris Jacob van Brecht dd 02.12.1573, substitueert Jan Brans, vorster

getuigen: Peeter Marcelis en Peeter Vorselmans

Akte 174 – 14.06.1574 – Jan Thijs van Bergen

| JV1-174-1 |

vs Jan machtigt Peeter Imbrechts

getuigen: Merck Nijs en Wouter van Meere

Personen:

Akte 175 – 31.06.1574 – Quirijn Walravens

| JV1-175-1 |

vs Quirijn machtigt zijn zoon Adriaen Walravens

getuigen: mr Jan van Geffen en Goosem van Aerde

Personen:

Akte 176 – 31.06.1574 – Adriaen Walravens

| JV1-176-1 |

vs Adriaen substitueert Peeter Imbrechts en Cornelis Ijsendonck om zijn vaders zaken te behartigen

getuigen: mr Jan van Geffen en Goosem van Aerde

Personen:

Akte 177 – 10.01.1574 – Adriaen Walravens

| JV1-177-1 |

Adriaen Walravens nomine zijn vader substitueert Anthonis van Dietfoirt

getuigen: Jan Vercaert en Adriaen van den Bogaerde

Personen:

Akte 178 – 26.09.1574 – de erfgenamen Jan Coeck

| JV1-178-1 |

Wouter van Ostaijen x Elisabeth Jan Coecx dr, Jan Pellens en Marcelis Schoofs als momboor en toeziener van de andere kinderen +Jan Coeck, Jan Jordaens als toeziener van het kind van +Michiel Coeck x Catherine Jordaens, machtigen Anthonis van Dietfoirt en Peeter Jordaens, procureurs

getuigen: mr Jan van Geffen en Goosem van Aerde

Personen:

Akte 179 – 04.10.1574 – Casus Heufkens de jonge

| JV1-179-1 |

vs Casus machtigt Peeter Imbrechts, Cornelis Ijsendonck en Anthonis van Dietfoirt

getuigen: mr Jan van Geffen en Goosem van Aerde

Personen:

Akte 180 – 02.11.1574 – de efgenamen Catherine Boets

| JV1-180-1 |

Wouter Peeters, Borgvliet, en Jan Janssen, Noordgeest, x Anneken Peeters, moeder van vs Wouter en Anneken was +Catherine Cornelis Boets dr, machtigen Lenaert Bode om de doodgift te ontvangen in het versterf van +Peeter Bode, zo in leen, erven als ander goed en de verkoop goed te keuren die vs Lenaert Bode gedaan heeft aan Peeter Bode en die verkoop op te dragen

getugen: mr Jan van Geffen en Anthonnis Thomas Janssen

Akte 181 – 18.11.1574 – Digna van den Broecke

| JV1-181-1 |

Digna Cornelis van den Borecke dr met haar broer Laureijs van den Broecke machtigt Anthonis van Dietfoirt

getuigen: mr Jan van Geffen en Peeter Verhaert

Akte 182 – 03.02.1575 – mr Peeter de Cuijper

| JV1-182-1 |

mr Peeter de Cuijper machtigt Jan Brans, vorster, om in Wuustwezel Jan Maes Cornelissen te goeden in stede met een weide en beemd de boedonck bempt

getuigen: Anthonis van Aerde en Anthonis Cornelissen

Personen:

Akte 183 – 07.02.1575 – de erfgenamen Dielis de Coninck

| JV1-183-1 |

Marie Cornelis de Coninck machtigt haar haar man Willem Thijs, Marie Willems de Coninck dr machtigt haar man Cornelis van Bavele, Martine Willems de Coninck dr machtigt haar momboor Jan Peeter Nijs, om in hun naam het versterf in have en erven te aanvaarden van Dielis de Coninck en dit verder te behartigen

getuigen: mr Jan van Geffen en Bastiaen van Bavele

Personen:

Akte 184 – 01.03.1575 – Jan Joos et uxor

| JV1-184-1 |

Jan Joos Cornelissen x Christine machtigt Anthonis van Dietfoirt

Akte 185 – 10.07.1575 – Geertruijt Sijmons

| JV1-185-1 |

Geertruijt mr Sijmons dr x +Jan Jacob Reijnen, Oudenbos, met haar momboor Rombouts van de Steechden, machtigt Cornelis Ijsendonck

getuigen: mr Jaspar Laet en Heijndrick Janssen, getuigen wnde in Oudenbos

Akte 186 – 10.05.1575 – Cornelis de Proost

| JV1-186-1 |

Cornelis de Proost, Rijkevorsel, machtigt Peeter Imbrechts

getuigen: mr Jan Back en Casus Heufkens

Personen:

Akte 187 – 24.05.1575 – de kinderen Cornelis Pauwels

| JV1-187-1 |

Peeter Pauwels Cornelissen, Heijndrick Pauwels Cornelissen, Jan der Weuwen nomine zijn vrouw Marie der Weuwen, Adriaen Pauwels Cornelissen, Merten Pauwels Cornelissen, Willem Pauwels Cornelissen, Anthonis Pauwels, Lansloot Jacob Luijcx x Anna Cornelis Pauwels dr, machtigen Peeter Jordani, procureur, Brecht

getuigen: Lucas Sijmons en Adriaen Lenaerts

Personen:

Akte 188 – 27.05.1575 – Catherine Jordaens

| JV1-188-1 |

Catherine Jan Jordaens dr machtigt mr Christiaen de Monte en heer Seger van Meerhout om in Antwerpen zaak te behartigen van belofte en ondertrouw die zij aangegaan heeft met Willem van den Bogaerde Willemssen voor heer Bernaert van Aken, priester en kapelaan in Loenhout bij afwezigheid van de pastoor aldaar

getuigen: Nicasius Heufkens en mr Jan Back

Personen:

Akte 189 – 26.09.1575 – Marie Praeijens Jans dr

| JV1-189-1 |

vs Marie machtigt haar man Jan Nijsmans om haar goederen te belasten met losrenten voor 400 of 500 Kgld

getuigen: Bernaert Gorissen en Cornelis Keeselmans

Personen:

Akte 190 – 17.10.1575 – Peeter van Eeckele

| JV1-190-1 |

vs Peeter machtigt zijn zoon Cornelis van Eeckele

getuigen: Heijndrick van Aken, Merck Nijs en Thomas Janssen

Personen:

Akte 191 – 07.12.1575 – Adriaen Peeter Pauwels

| JV1-191-1 |

Adriaen Peeter Pauwels, Rietgoor, machtigt Merck Nijs

getuigen: Peeter Verhaert, Lenaert Jan Ments en Adriaen Lamssen, ingezetenen van Nispen

Akte 192 – 20.12.1575 – mr Geert van Bergen

| JV1-192-1 |

mr Geert van Bergen, doctor in de medicijnen, Antwerpen, machtigt Cornelis Ijsendonck, procureur, Loenhut, om voor meier en laten van de Wijngaerde in Loenhout te compareren en daar op te dragen aan Jan van Vollenhove, schout, hoeve met toebehoren genaamd de perhoeve voor zover die tot het laathof wordt gehouden

getuigen: Heijndrick van Ardennen, schout in Gilse, en Otto van Euwijck, glasmaker, Breda en Jacob Nouten, Breda

Akte 193 – 09.01.1576 – Joris Sfalloijs

| JV1-193-1 |

v s Joris, poorter van Antwerpen, machtigt Maximiliaan Beijerssen, schout, Wuustwezel, en Peeter Beijerssen, secretaris, Wuustwezel, om in Wuustwezel voor wethouders te compareren en Adriaen Jan Diericxssen, Wuustwezel, te vesten in stede en erven die hij aan vs Adriaen verkocht heeft

gedaan in Antwerpen, getuigen: Peeter Marcelis en Lodewijck Coninck, Antwerpen

Akte 194 – 10.04.1576 – Adriaen Ijsendoncx

| JV1-194-1 |

vs Adriaen, ook voor zijn broer Peeter Ijsendoncx machtigt zijn vader Cornelis Ijsendoncx om voor hem het versterf van zijn moeie Alit van der Hagen te ontvangen, specifiek 8 Kgld lijftocht op de stad van Leuven

getuigen: Jacob de Bruijne en Cornelis van Elsackere Cornelissen

Personen:

Akte 195 – 05.06.1576 – Cornelis van Eeckele

| JV1-195-1 |

vs Cornelis machtigt Anthonis van Dietfoirt, Cornelis Ijsendonck, Peeter Jordani en Peeter Beijerssen

getuigen: Cornelis Broomans en Jan van Broecke

Personen:

Akte 196 – 02.06.1576 – Willem Huijbrecht Lenaertszoon

| JV1-196-1 |

vs Willem, ook voor zijn vrouw Cornelie Rombouts, machtigt Pauwels Ackermans, Cornelis Ijdendonck, Adriaen Diels en mr Heijndrick Ackermans

getuigen: Cornelis Keeselmans en Jan Brans

Akte 197 – 27.10.15776 – Jan van der Buijten

| JV1-197-1 |

vs Jan machtigt Anthonis van Dietfoirt

getuigen: Peeter Marcelis en Willem Hovelmans

Personen:

Akte 198 – 07.01.1577 – Martine Maes Cornelis dr

| JV1-198-1 |

Martine Maes Cornelis dr x Willem van Eeckele, Loenhout, akkoord met verkoop door haar man aan Jan van Huijsen en welke koop gevolgd is Casus Casussen door calengiering en naderschap van bloed van Digne Maes, vrouw van vs Casus, en dit van alle erven aan comparante verstorven van haar vader Cornelis Maes, gelegen in ter eijck onder Breda en ook onder Wuustwezel en Loenhout

gedaan in Loenhout, getuigen: Marcelis Schooffs en Jan van den Broecke

Personen:

Akte 199 – 26.11.1576 – Adriaen van Aerde Janssen

| JV1-199-1 |

vs Adriaen machtigt Cornelis van Aerde

getuigen : Jan Brans en Anthonis van Aerde

Akte 200 – 26.12.1576 – Nijs de Beere Adriaenssen

| JV1-200-1 |

vs Nijs machtigt Anthonis van Dietfoirt

getuigen: Thomas Janssen en Peeter Verhaert

Akte 201 – 06.01.578 – de erfgenamen Godevaert Piggen

| JV1-201-1 |

Hercules Justiniarij x Jenneken Govaerts Piggen dr, Cornelis Heijndrickx x Heijlken Peeter Govaerts Piggen dr, de mannen vervangende hun vrouwen en alle andere erfgenamen van Godevaert Piggen machtigen Peeter Imbrechts bijzondr in hun geschil met Anthonis van Dietfoirt

getuigen: Marcelis Schooffs en Laureijs van der Buijten

Akte 202 – 17.05.1578 – Eelken Stakenborch

| JV1-202-1 |

Eelken Stakenborch, Loenhout, machtigt uit haar vrije wil mr Christiaen de Mont, procureur, Antwerpen, postulerende in de geestelijken hof, om aldaar te compareren tegen Adriaen Walravens

gedaan in Loenhout, getuigen: Jan Brans en Cornelis Antonissen

Akte 203 – 30.09.1578 – de erfgenamen Cornelis van Bavele

| JV1-203-1 |

Cornelis Nouts x Christine Cornelis Peeters van Bavele dr en Thomas Christes x Cornelie van Bavele machtigen Adriaen Diels

getuigen: Jan van Vollenhove en Heijndrick van Ijsendonck

Personen:

Akte 204 – 21.10.1578 – Cornelis Christiaens

| JV1-204-1 |

Cornelis Christaens, groot Zundert, machtigt Cornelis Ijsendonck

getuigen: Cornelis Anthonissen en Jan van Vorspoele minor

Akte 205 – 07.12.1578 – Peeter de Cuijper Janssen

| JV1-205-1 |

vs Peeter machtigt Peeter Imbrechts

getuigen: Cornelis Anthonissen en Peeter Verhaert

Akte 206 – 05.04.1578 – Marie Jan Costermans dr

| JV1-206-1 |

Marie Jan Costermans dr x +Hugo van den Wijngaerde met haar momboor Peeter Imbrechts machtigt Herman van Groelan, Adriaen Cornelissen van Came en Hans de vorster van Ginneken om te compareren in Ginneken en aldaar te calengieren de koop van een huis en erven als Cornelis Peeters van Corput gedaan heeft met Jacob Jan Costermans nomine comparante

gedaan in Loenhout, getuigen: Cornelis Keeselmans en Peeter Franssen

Personen:

Akte 207 – 28.07.1578 – Digna Cornelis dr

| JV1-207-1 |

Digna Cornelis dr x +Cornelis Jan Dielissen, Hoevenen, machtigt Cornelis Ijsendonck

getuigen: Jan Brans, vorster, en Thomas Janssen

Akte 208 – 14.10.1578 – de efgenamen Jan Praeijens

| JV1-208-1 |

Geert van den Cloote als momboor van de kinderen +Jan Nijsmans x +Marie Jan Praeijens dr, Willem Hovelmans Peeterssen x Cornelia Jan Praeijens dr, alle ingezetenen van Loenhout, machtigen Heijndrick Ghijsels, procureur, Turnhout

getuigen: Joos Peeterssen en Peeter Verhaert

Personen:

Akte 209 – 18.02.1578 – Adriaen Diels

| JV1-209-1 |

Adriaen Diels machtigt mr Lenaert Janssen van de Poele, Martine Wagemans en Quirine Ments

getuigen: Anthonis Cornelissen en Cornelis Ments

Akte 210 – 17.02.1578 – Jan Thijs van Aerde

| JV1-210-1 |

vs Jan machtigt Cornelis Ijsendonck

getugen: Adriaen Segers en Heijndrick Hovelmans

Personen:

Akte 211 – 20.01.1578 – Heijndrick Lodders

| JV1-211-1 |

vs Heijndrick machtigt Cornelis Ijsendonck

getuigen: Anthonis Buijens, Brecht, en Anthonis Diercx

Personen:

Akte 212 – 23.01.1578 – Peeter de Cock

| JV1-212-1 |

Peeter de Cock machtigt Jan Brans en Cornelis Ijsendonck

getuigen: Peeter Franssen Thomas Janssen

Personen:

Akte 213 – 09.09.1578 – Euwout van Eemeren

| JV1-213-1 |

Euwout van Eemeren, schout, Brecht, als executeur van het testament en als momboor van de kinderen +Jacob Rogiers x +Heijlwich van Eemeren, beiden overleden in Leuven, machtigt mr Gregorius Berselaer, mr Jan Millinck en mr Willem van den Bossche, 's Hertogenbos, om in naam van het sterfhuis en vs kinderen alle schulden te ontvangen etc

gedaan in Loenhout, getuigen Jan van Vollenhove, rentmeester in Loenhout, en Jan Brans, ingezetene

Personen:

Akte 214 – 23.04.1579 – Elijsabeth van de Wijngaerde

| JV1-214-1 |

Elijsabeth van de Wijngaerde Huijgens dr machtigt Peeter Imbrechts op te verkrijgen al haar renten en gebreken, scheiding en deling van het haar toekomende versterf

getuigen: Joos Peeterssen en Jan van Vorspoele junior

naschrift: Willem Struijs machtigt Peeter Imbrechts als voren

Personen:

Akte 215 – 25.05.1579 – Jacob Cornelis Nijs

| JV1-215-1 |

Jacob Cornelis Nijs, Utrecht, vanwege Cornelie x +Merck Nijs, om te zien de inventaris van de nagelaten goederen vs +Merck Nijs, vond de inventaris en vergadering van de andere erfgenamen 'ongereedt', protesteert en machtigt Anthonis van Dietfoirt om de zaak verder te volgen en scheiding en deling aan te gaan

getuigen: Ghijsbrecht van Amstel en Peeter Faes

Personen:

Akte 216 – 06.07.1579 – Jan Claes Janssen en zusters

| JV1-216-1 |

Jan Claeszoon, Cornelia Claes dr x +Peeter Christiaens met haar voogd Peeter Imbrechts, Jan van Bavele met Jacob Mercx als momboors van Clara Claes dr, machtigen vs Peeter Imbrechts

getuigen: Cornelis van Aerde en Adriaen Diels

Personen:

Akte 217 – 03.07.1579 – Lucas Maes

| JV1-217-1 |

Lucas Maes, Hoogstraten, machtigt Willem Aerts Pauwelssen, procureur, bijzonder in zijn zaak voor wethouders van Westmalle tegen Jan Claes molenare

getuigen: Peeter Imbrechts en Cornelis Ijsendonck

Akte 218 – 13.07.1579 – de erfgenamen Marcus Nijs

| JV1-218-1 |

Jan van Staeijen Lenaertssen ook voor zijn broer Jacob, Jacob Kerschots als momboor van de kinderen Adriaen Kerschots x +Marie Peeter Pauwels dr, Cornelis Peeter Pauwels, Marinus Diericxssen x Marie Jacobs waarvan moeder was +Lijnken Peeter Pauwels, Cornelis Adriaen Wouters waarvan moeder was +Cornelie Jan Nijs dr, machtigen Peeter Imbrechts speciaal in de nalatenschappen van Gijsbrecht Pauwels en van Merck Nijs zo ieder aangaat

getuigen: Jan van Aerde, Roosendaal, en Jan Pierssen, Noordgeest

Personen:

Akte 219 – 14.07.1579 – de erfgenamen Cornelis Pauwels Geens

| JV1-219-1 |

Cornelis, Heijndrick en Peeter Pauwels Cornelissen, ook voor hun broers Adriaen, Merck, Anthonis en Willem, item voor hun zwager Lansloot x Anneken Pauwels, Marie en Magriete Pauwels hun zusters, machtigen samen Cornelis Ijsendonck inzake het sterfhuis van hun vader Cornelis Pauwels

getuigen: Jan Brans en Jan van den Wijngaerde

Personen:

Akte 220 – 20.07.1579 – Peeter Claessen timmerman en Cornelis Cornelis van Elsackere

| JV1-220-1 |

vs Peeter en Cornelis, de laatste ook voor zijn huisvrouw Catharine Claes dr, machtigen Willem Aertssen

getuigen: Cornelis Keeselmans en Heijndrick van Aken

Personen:

Akte 221 – 25.07.1579 – de erfgenamen Cornelis van Elsackere

| JV1-221-1 |

Cornelis van Elsackere Cornelissen, Michiel van Elsackere Cornelissen als momboor van beide Machiels en Peeter van Elsackere kinderen met Willem Hovelmans als toeziener, Jan Cornelis Mercx als momboor met Aernout Bernaerts als toeziener van de kinderen Adriaen Diels x +Elijsabeth van Elsackere, machtigen Cornelis Ijsendonck

getuigen: Cornelis Keeselmans en Joos Peeterssen

in marge: Cornelis Ijsendonck substitueert mr Jan van Heerle, procureur, Roosendaal, voor getuigen Anthonis Thomassen, Jan Heijndricxssen en Lenaert van Aerde, 04.08.1579

Personen:

Akte 222 – 26.07.1579 – Joos Mengno... Peeterssen x Anna Rombouts

| JV1-222-1 |

vs Joos x Anna machtigen Jan Rombouts Wouterssen

getuigen: Jan Rombouts Janssen en Peeter van Ostaeijen

Akte 223 – 24.08.1579 – Peeter Cornelis Lenaerts

| JV1-223-1 |

vs Peeter, Wilmarsdonk, machtigt Peeter Imbrechts

getuigen: Peeter van Vollenhove, schout, en Cornelis Ijsendonck

Akte 224 – 08.09.1579 – Willem Maes cum suis

| JV1-224-1 |

Willem Maes, Nicasius Casus x Digna Maes, Jan Maes, machtigen Anthonis van Dietfoirt

getuigen: Peeter de Cuijpere Peeterssen en Doren van Huijsen

Personen:

Akte 225 – 14.09.1579 – Machiel van Elsacker

| JV1-225-1 |

Machiel van Elsackere Cornelissen machtigt Adriaen Diels

getuigen: Cornelis Keeselmans en Heijndrick van Aken

Personen:

Akte 226 – 27.10.1579 – Christiaen Janssen en Marie van Borre

| JV1-226-1 |

vs Christiaen x vs Marie machtigen Peeter Imbrechts

getuigen: Cornelis Keeselmans en Heijndrick van Aken

Akte 227 – 17.03.1580 – heer Jan van Dietfoirt, pastoor in Meerle

| JV1-227-1 |

vs pastoor machtigt Anthonis van Dietfoirt eijn broer, Cornelis Keeselmans Peeterssen zijn tuteur en momboor, en Jan van Dietfoirt Anthonissen,

getuigen: Joris Christiaens en Willem Nouts

Personen:

Akte 228 – inliggend stuk – 18.04.1581

| JV1-228-1 |

Cornelis Keeselmans Peeterssen machtigt Willem Aerts, procureur, Hoogstraten

Personen:

Akte 229 – 03.05.1580 – de weduwe Heijndrick Hovelmans

| JV1-229-1 |

Catherine Engelen x +Heijndrick Hovelmans met haar voogd Corneis Ijsendonck protesteert van onbehoorlijke executie vanwege Heijndrick van Aken aan de koeien van vs weduwe, borg gesteld door Anthonis van Dietfoirt

getuigen: Peeter van Vollenhove, schout, en Thomas Janssen

Akte 230 – 23.05.1580 – Heijndrick Wouter Aerts

| JV1-230-1 |

vs Heijndrick machtigt Cornelis Ijsendonck

getuigen: Godevaert Wellens en Peeter Cornelis Bode

Akte 231 – 12.07.1580 – Willem Vorselmans

| JV1-231-1 |

vs Willem machtigt Lenaert Couwenberch

getuigen: Heijndrick Hovelmans en Peeter Joossen

Akte 232 – 26.10.1579 – Jaspar van Staeijen

| JV1-232-1 |

vs Jaspar machtigt Peeter Imbrechts inzake het versterf van zijn oom +Peeter van Staeijen en om S/D te behartigen

getuigen: Peeter Verhaert en Thomas Janssen

Akte 233 – 24.07.1580 – Jan van Vollenhove, rentmeester

| JV1-233-1 |

vs rentmeester tot Loenhout machtigt mr Lenaert van den Poele

getuigen: jonker Adriaen van der Noot en Reijnier van Aemstel, schout in Brecht

Personen:

Akte 234 – 01.10.1580 – de h geest van Loenhout

| JV1-234-1 |

Adriaen van Aken, armen meester in Loenhout, machtigt mr Lenaerde van den Poel, procureur, om alle zaken van de armen te behartigen

getuigen: Peeter Franssen en Cornelis Verhaert

Personen:

Akte 235 – 28.12.1580 – de erfgenamen Marie Peeter Mertens dr

| JV1-235-1 |

Cornelis Peeter Mertens voor hem en als momboor van de kinderen van zijn broer Heijndrick Peeter Mertens, Jan Peeter Mertens voor hem en voor zijn kinderen, Peeter Cools de Cuijpere waarvan moeder was Catherine Peeter Mertens dr, machtigen mr Lenaerde Verdijck Janssen, Brecht, inzake het versterf van Marie Peeter Mertens dr, zuster van vs Cornelis en Jan, en om met de tegenpartij S/D te doen

getuigen: Peeter van Vollenhove en Joos Peeterssen

Personen:

Akte 236 – 04.02.1581 – Peeter Christiaens

| JV1-236-1 |

Catherine van Aerde Heijndricx dr verkocht aan haar broer Jan van Aerde een huis met erven in groot Zundert en machtigt alzo haar man om de koper te goeden

getuigen: Willem Peeter Hovelmans en Peeter van Dietfoirt

in marge: keurt zulke koop goed als haar man Peeter Christiaens gedaan heeft

Personen:

Akte 237 – 23.01.1581 – Jan van Vollenhove, rentmeester

| JV1-237-1 |

Jan van Vollenhove, kastelein en rentmeester van de gravin van Arenberg in Loenhout, machtigt Peeter Jordani, procureur, in de zaken die vs gravin aanbelangen

getuigen: Adriaen Ijsendonck en Peeter van Dietfoirt

Personen:

Akte 238 – 16.02.1581 – Jan van Elsackere en Jan Mercx Cornelissen

| JV1-238-1 |

Jan van Elsackere Michielssen ook voor zijn broers en zusters, en Jan Cornelis Mercx als momboor van de kinderen Adriaen Diels x +Elijsabeth van Elsackere, samen ook voor de kinderen Cornelis en Peeter van Elsackere, machtigen Peeter van Ceulen, procureur, Antwerpen

getuigen: Willem Anthonis Hovelmans en Anthonis Ghorissen, ingezetenen van Loenhout

Personen:

Akte 239 – 17.02.1581 – Cornelis Keeselmans

| JV1-239-1 |

Cornelis Peeter Keeselmans machtigt Peeter Jordani

getuigen: Heijndrick van Aken en Peeter Franssen