Schepenregisters Antwerpen, 1394-1524

Het Oud Archief van Loenhout bevat stukken die teruggaan tot omstreeks het jaar 1500, met enkele uitzonderingen. Dit betekent echter niet dat er geen oudere archiefstukken bestaan. Zo bevinden er zich in het Schepenarchief van de stad Antwerpen niet minder dan 1655 akten die de zoekterm 'Loenhout' bevatten en dateren uit de periode 1394 - 1499. Meestal gaan deze akten over personen en/of goederen te Loenhout. U vindt hieronder de regesten van deze akten, zoals ze door het Felixarchief ter beschikking gesteld zijn.

Vindplaats: Ancien Régime archief van de stad Antwerpen > Stadsbestuur: archief voortvloeiend uit de uitgeoefende functies > 6. Vrijwillige rechtspraak: archief van de schepenbank > Schepenregisters > Schepenregisters, 1394-1479 > Regesten van de akten in de schepenregisters (in deze verzameling, enkel de regesten die de zoekterm 'Loenhout' bevatten)

 

DatumRegest (Inventarisnr.)
1394Jan de Knodder van Loenout verc Janne den Smit goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#1)
1394Jan tSmit gaf Janne den Cnoddere 2 beemde daeraf deen heet Lare? en dander Deendonc te Loenhout. (Inventarisnr SR#1)
1394Lodewijc Moens x Lijsbeth verc herman Wortelman op goede datmen heet den Henxstbroec te Loenhout. (Inventarisnr SR#1)
1394Gheerart Coels van Loenout verc Janne van Kerschote en Aechten Nout Hennekens dochter op huys te Loenhout. (Inventarisnr SR#1)
1394Matheeus vander Zijpt Willemssone was verc Jacoppe van Loenhout x Lijsbetten heer Jans nat dochter was van Ymmersele ridders huys te Zanthoven. (Inventarisnr SR#1)
1394Peter van Stakeborch Jans sone was tScelle verc Janne Streeckarde den mersen x Magriete van Loenhout op bosch geh de Weyntshaghe te Reet; lant geh Jan Scieckens te Aertselaer der heerlicheyt van Nyele comende vut ane de strate. (Inventarisnr SR#1)
1395Jan Drake nat sone wilen Willem Draecs van Scille bekende Michiel van Loenhout. (Inventarisnr SR#1)
1395Jan Zebrechts gaf Lijsbetken zus beemd te Wortele onder den heer van Hoechstraten en dander te Loenhout. (Inventarisnr SR#1)
1395Gheronc Jan Gheronghs sone was van Wilmersdonc verc Lijsbetten en Magrieten Jans kinderen van Loenhout backers land geh Cruydelant gel op Hamers in Wilmaersdonc tuss de strate; land geh tVlaslant te Wilmaersdonc. (Inventarisnr SR#1)
1396Lijsbet vander Mancoen? x Peter van Loenhout verc Janne van Halmale en Janne Gheroncs ter joncvrouwen behoef inde Cammerstrate geh de Wittesusteren. (Inventarisnr SR#2)
1397Jan van Antwerpen de wullenwever verc Aernoude van Loenhout Aern sone op huys tEkeren te Mosibroec. (Inventarisnr SR#1)
1397Jan de Grave van Brechte verc Janne den Smit huys te Loenhout aen de Huffle; te Loenout aen de Huffel. (Inventarisnr SR#2)
1398Arnoud vander Achter huydevetter verc Janne Noyts op beemd te Loenhout. (Inventarisnr SR#1)
1401Henric Peter Heylens van Loenhout verc Wouteren den Loeker op huys te Loenhout ter stede geh Sneppele ane den dijc tuss Marien vanden Cloete. (Inventarisnr SR#2)
1401Wouter Fierens gel Arnde van Loenhout; inde Bullincstrate. (Inventarisnr SR#2)
1401Jan Martenssone was vander Brake verc Giel vander Vorst op huys te Loenhout tuss Magriete Joerdaens. (Inventarisnr SR#2)
1401Arn vander Achter verc Hubrecht vander Achter neef land geh dMelijsstucke te Loenhout ter stede geh Popendonc; land geh den Oudenhof gel oec te Loenout. (Inventarisnr SR#2)
1401Gherart vanden Heestere x Heylwijch van Loenout verc Wouteren den Leeke op huys te Loenhout; op land met beemde en heyde geh den Langhenacker; land heet den Boegh.. te Loenout; erf heet de Wildert te Loenout; land, beemd en heyde de Wildert te Loenout; de (Inventarisnr SR#2)
1405Claus de Smet Jan Smets sone gaf Janne den Smet vader land te Loenhout aen sinen Coelhof; land te Loenhout; de Coester van Loenhout; land geh den Rietacker te Brechte te Sterthoven. (Inventarisnr SR#1)
1405Jan Alijten alias Feys Laureys Alijten zone verc Stevene van Assce Stevenssone was op land geh den Mosvoe..? te Loenhout te Sneppele. (Inventarisnr SR#1)
1409Jan Pype Janssone was te Loenhout verc Aechten en Katlinen nat dochters Thonijs Bollaerts bij Lijsbeth Cotaerts op stede te Loenhout opten Hesselinc. (Inventarisnr SR#3)
1412Goessem vanden Wygaerde van Loenhout gaf Willeme en Magriete nat kinderen. (Inventarisnr SR#3)
1415Bartel Undelman gaf Jacob Wijtssone te Loenhout beemd te Woestwezele. (Inventarisnr SR#5)
1415Jan Moens (Moenis? Moems?) verc Janne vanden Pre stede te Loenhout tuss heer Gielijs sheren cap? van Boechout. (Inventarisnr SR#5)
1415Wouter van Kame opten Aert verc Katlinen Blerinx op stede te Mynderhout opten Aerd tuss Loenhout en de Hoechstrate. (Inventarisnr SR#5)
1418Heer Henric Haeye monc van Ste Bernaerds verc Jacoppe Leeman huys te Loenhout. (Inventarisnr SR#6)
1418Heer Henric Haeye monc van Ste Bernaerds verc Jacoppe Leeman huys te Loenhout. (Inventarisnr SR#6)
1418Heer Henric Haeye monc van Ste Bernaerds verc Jacoppe Leeman huys te Loenhout. (Inventarisnr SR#6)
1418Broeder Heynric voirs verc Lijsbetten Wouter Robbrechts dochter beemdeke te Loenhout Molenbosch tuss de Winkel. (Inventarisnr SR#6)
1418Meester Godevaert sone wilen Wouters van Pulle verc Janne van Borsbeke op huys inde Gasthuysstrate; beemde te Loenhout. (Inventarisnr SR#6)
1420Jan vanden Boegaerde te Loenhout gaf Peteren vanden Boegaerde zoon goede onder den heer van Hoeghstraten. (Inventarisnr SR#6)
1421Symoen Alaertss van Nedervenne te Loenhout verc Andries van Ferrere op hoeve te Loenhout. (Inventarisnr SR#7)
1421Henric Boene en Peter Clinckaerts te Loenhout deb Janne Vitze tonharinx. (Inventarisnr SR#7)
1421Jan van Borsbeke gaf Janne nat sone bij Kerstine Jans Strykers dochter land te Loenhout; land te Beerschot tuss den Heylandschewech; huys inde Gasthuysstrate. (Inventarisnr SR#7)
1421Jan van Borsbeke gaf Janne nat sone bij Kerstine Jans Strykers dochter land te Loenhout; land te Beerschot tuss den Heylandschewech; huys inde Gasthuysstrate. (Inventarisnr SR#7)
1421Magriete van Loenhout weduwe Jan Streekarts, Jacop Peter en Jan kinderen quite Peteren van Eekeren op huys gest bi Ste Michiels cloester. (Inventarisnr SR#7)
1421Willem sone wilen Jans van Pulle gaf Janne van Reeth beemd te Loenhout aen Malemsvoert tuss de beke ald. (Inventarisnr SR#7)
1421Willem sone wilen Jans van Pulle gaf Janne van Reeth beemd te Loenhout aen Malemsvoert tuss de beke ald.; te Brechte. (Inventarisnr SR#7)
1421Jan de Backer int Reecalf de huydevetter x Lijsbeth verc Katlinen vanden Weerde x Jan Witvoets en Jacop zoon bij Jacob Meerman op huys inde Corttecoepoertstrate tuss den Helm en Jans huys van Loenhout. (Inventarisnr SR#7)
1421Henric Peter Heylen x Magriete Nout Jannes tEekeren verc Henricke den Schoezitter x Lijsbetten vanden Broeke stede te Loenhout aenden Dijc tuss Peters vanden Cloete; erf geh den Nuwenbloc ald bij; erf geh de Mosvoirt ald; land ald in Duiker; hoeve te Wese (Inventarisnr SR#7)
1422Peter en Jan Strekaert broers machtigden Magriete van Loenhout moeder, Janne van Loenhout oom en meester Peter Appelman. (Inventarisnr SR#8)
1422Matheeus de Gruyter cleedermaker verc Janne vander Achter op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#8)
1422Wouter van Espemde deb Lijsbeth van Loenhout. (Inventarisnr SR#8)
1422Jan M.. van Loenhout deb Jacob Mertens van Hoeghstraten. (Inventarisnr SR#8)
1423Jan Volaert Peterszone x Magriete Bruynmans bekenden Lijsbeth van Loenhout moeder. (Inventarisnr SR#9)
1423Willem de Smit zone wilen Jan Smeets van Loenhout bekende Jan Smit broer. (Inventarisnr SR#9)
1423Lijsbeth van Loenhout gaf Theline (Katheline) Bruynmans dochter huys inde Zirixeestrate (Zirixstrate?). (Inventarisnr SR#9)
1423Heylwighe Henrix Stinen dochter x Michiel Jan Bettens van Loenhout verc Jan Hegghe heyden te Woestwesele geh de Varenhovele. (Inventarisnr SR#9)
1423Laureys Volkaert x Kerstine vander Hogenhuys verh Thoemase vanden Boegaerde van Loenhout hoeve tEekeren te Vriesendonc; gheestslants; beemdt in tScoelbroec; int Goetbroec; inden Gheer aen de strate; item inden Strenghe; over den Weel; maeyken gel over den (Inventarisnr SR#9)
1423Laureys Volkaert x Kerstine vander Hogenhuys verh Thoemase vanden Boegaerde van Loenhout hoeve tEekeren te Vriesendonc; gheestslants; beemdt in tScoelbroec; int Goetbroec; inden Gheer aen de strate; item inden Strenghe; over den Weel; maeyken gel over den (Inventarisnr SR#9)
1423Jan van Loenhout der stad meesterknape, Jacop Streeckaert, Jan Snoye en Wouter van Relegeem momboren van Lijsbetten en Magrieten kinderen Jan Mintinx des smeets bij Lijsbeth Zeelanders gaven Ghijsbrechte Volkeric den smit huis gest op tSant. (Inventarisnr SR#9)
1423Jan de Blabbeneer Peters zone, Jan Struyve de hantscoemaker, Lijsbetten van Loenhout x Peteren de Greve, Magriete van Loenout zus x Aerde Struyve gaven Clause vanden Loeke van Reeth hoeve geh tGoed te Laer; land geh tGoed te Winkele daer by gelegen te Ree (Inventarisnr SR#9)
1424Willem van Nedervenne gaf Symoene broer op goede te Loenhout.; goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#10)
1424Heinric Dijcmans van Loenhout verc Godevaerde Willem Olivierszone van Calmpthout op stede te Loenhout comende voer ute aen sheerenstraete; te leveren te Calmpthout. (Inventarisnr SR#10)
1424Lijsbet van Loenhout x Peteren den Greve en Magrieten van Loenhout x Aerde den Lombaert bekenden gasthuys aen Sente Janspoerte op huys geh dWentyser gest inde Braderyestrate. (Inventarisnr SR#10)
1424Willem van Nedervenne gaf Symoene broer op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#10)
1424Lijsbet Gheertruyden weduwe Gheerd Loenhof gaf Willeme van Kessele x Lijsbetten op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#10)
1424Matheeus Peter Reynerssone x Lijsbet Jan Danijs verc Jacope Faes Mertenssone beemd gel te Mere; beemd te Loenhout. (Inventarisnr SR#10)
1424Matheeus van Helmont wisseleer tAntwerpen verc Michiels van Zonne poirter van Antwerpen op goede bynnen den dorpe an Loenhout, van Westerle, van Hersselt. (Inventarisnr SR#10)
1424Symoen van Nedervenne vors deb Glorien vanden Vliete eeusel geh tGhemeynbloc te Loenhout vore de Blaect; beemde daer ane gel metten dike tot Nonnenbeemde toe; beemd geh den Robbrecht; beemd gel inde Werdel ald; land gel int Hoegeacker geh de Stroucht; lan (Inventarisnr SR#10)
1424Symoen sone wilen Alaerds van Nedervenne deb Willeme van Nedervenne broer op huys binnen grachten te Loenhout; opt Latbosch achter thof gel ald; land ald tuss Peter Joerdaens; eeusel geh de Brand ald over dander side vanden dike en op den dijc mede toten (Inventarisnr SR#10)
1424Willem van Nedervenne verc Jacob Vorsselman op huys te Loenhout daer Alaerd van Nedervenne wilen te wonen plach; opt Latbosch achter tHof gel en metten dyke daer over gel; lant voer tHof gel ald oestwaert tuss Peter Joerdaenslant; op eausen geh den Brand (Inventarisnr SR#10)
1425Katline Alarts dochter wilen Heinric Alarts gaf Janne Hegge te Loenhout op stede te Loenhout te Sneppele aende Rijt zuytwaert vander Monicken schueren tuss sheerenstrate. (Inventarisnr SR#11)
1425Claus vanden Putte x Katline Vits quite Clause de Maech en Janne van Loenhout. (Inventarisnr SR#11)
1425Willem vanden Bogaerde zone wilen Willems vanden Bogaerde te Loenhout verc Godevaerde heer Willem Oliviers sone op stede te Loenhout te Nedervenne tusschen Lambrecht vanden Venne en Jan de Coster te leveren te Calmpthout; heer Olivier priester van Calmpth (Inventarisnr SR#11)
1425Gielijs Jan Peterssone alias de Bere verc Peteren den Greve scoenmaker? op beemd geh de Dorent te Loenhout. (Inventarisnr SR#11)
1425Jan Laureyszone van Eekeren verc Janne van Loenhout op lant geh de Corteheyde te Ekeren. (Inventarisnr SR#11)
1425Lijsbeth Jan Danijs dochter wilen Jan Danijs x Matheeuse Peter Reynssone verc Jacoppe Faes Mertenssone op stede te Minderhout tuss sherenstrate aende noertside; beemd te Mere int Goer; beemd te Loenhout; lant ald in Minderhout tuss tsherenstrate. (Inventarisnr SR#11)
1426Jacop soene Peter Lodewijx van Loenhout verc Janne vanden Eijnde van Peteren Lodewijx x Marien van Crabbendijke. (Inventarisnr SR#12)
1426Willem van Nedervenne te Staecbrouc verc Reyneren Bollaert aert onder aerdt en beemdt geh tsCnoddersbloc te Loenhout; stede in Staecbrouc. (Inventarisnr SR#12)
1426Merten Jan Heylens zoon van Loenhout deb Jan van Ymmerseel op beemt te Zundert onder de heer van Hoigstraten tot Werenhout. (Inventarisnr SR#12)
1426Jorijs Halle poirter van Brugge deb Gielijs Cloote, Clause Tols, Gielijs Ghijbs?, Heinrike Pruyssen, Jan Camer de kanmaker, Heinric van Loenhout en Beatrijsen Beerse van Herentalsche laken. (Inventarisnr SR#12)
1426Meester Peter Appelman, Peter de Pape, Herman de Wagemaker, Jan van Wesel op Clapdorp, Adriaen Tynnegieter, Joes vanden Wigaerde, Jan van Loenhout, Peter But en Wouter van Releghem, Claus van Wyneghem bourghmeester tAntwerpen doetslage aen wilen Jan Synay (Inventarisnr SR#12)
1427Peter Clinckaert te Loenhout deb Michiele van Nots stede te Loenhout te Nedervenne comende metten eenen eynde aen tsheerenstrate. (Inventarisnr SR#13)
1427Lijsbeth van Loenhout x Peteren den Greve backer en Jan Gast voor Magrieten van Loenhout voldaen van Katlinen vander Weerde. (Inventarisnr SR#13)
1427Jan de Bye van Woestwesele en Peter Lodewijcx van Loenhout deb Jacob Mertens. (Inventarisnr SR#13)
1427Wouter Smeets van Beerze deb Janne Giels van Loenhout. (Inventarisnr SR#13)
1427Gielijs soene Jan Boods wilen te Wuestwezele verc Willeme Danijs goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#13)
1427Willem vanden Bogaerde en Heinric Boene te Loenhout deb Jacobe Mertens. (Inventarisnr SR#13)
1427Kerstine Claus Nijs dochter te Bergen opten Zoem verc Janne Swanaert oudecleedercoeper op goide te Loenhout van joncker van Wesemale. (Inventarisnr SR#13)
1427Jan van Loenhout x Katline sRidders gaven Adryane Symoenssoene huys gest inde stege daermen gaet ten Zande waert; heymelicheyt die onder Adryaens huys coemt. (Inventarisnr SR#13)
1427Jan van Loenhout x Katline sRidders gaven Adryane Symoenssoene huys gest inde stege daermen gaet ten Zande waert; heymelicheyt die onder Adryaens huys coemt. (Inventarisnr SR#13)
1427Jan de Bloxschoemaker x Lijsbeth van Loenhout gaven heer Janne den Bloxschoemaker priester monick inden godshuys Boudeloe huys inde Keysstrate (Keyserstrate); 2 huyse gest aenden … (Inventarisnr SR#13)
1427Gielijs Hellaerts x Magriete Danckaerts tsGrevenwesele gaf Willeme en Heinrike Hellaerts kinderen op goede te Loenhout byde Tichelrie ald. (Inventarisnr SR#13)
1427Peter Bollekens x Lijsbeth van Os en Katline dochter verc Jacope vanden Scrieke lant geh den Leemputte gel te Hoeghstraten; lant aenden wech te Loenhout waert aen tCruyce. (Inventarisnr SR#13)
1428Symon van Nedervenne van Loenhout verc Janne Schoyten den ouden op stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#14)
1428Jan de Vogelaer van Loenhout verc Jacoppe en Magriete Jacop Mertens kinderen bij Magriete vander Kersscote op stede te Loenhout aende Huffelaerheide; op beemd ald. (Inventarisnr SR#14)
1428Jan vanden Wijngaerde te Loenhout deb Janne Scoyten. (Inventarisnr SR#14)
1428Wouter van Beringen van Loenhout deb Jacobe Mertens. (Inventarisnr SR#14)
1428Magriete van Loenhout verc Clause van Loeven. (Inventarisnr SR#14)
1428Jan van Loenhout der stad knape receptor van Janne van Pantgate. (Inventarisnr SR#14)
1428Jan van Loenhout der stad knape ontv van Janne van Pantgate. (Inventarisnr SR#14)
1428Symon van Nedervenne van Loenhout deb Jacope Mertens en Wouteren Valke. (Inventarisnr SR#14)
1428Willem Pauwels vanden Berge gaf Pauwelse vanden Berge zijn vader bemdeken te Loenhout; te Brechte. (Inventarisnr SR#14)
1428Jan Laureys, Willem vanden Bogaerde, Peter Clynckaert en Heinric Boenaert te Loenhout deb Peteren Luyten. (Inventarisnr SR#14)
1428Jan van Loenhout der stad knape gaf Janne Goedens alias vanden Broeke aerts te Doerne. (Inventarisnr SR#14)
1428Willem vanden Berghe Pauwelssone vanden Berghe verc Diericke der Muyden op beempdt geh den Boecgheest te Loenhout tuss tGemeynbossch ald. (Inventarisnr SR#14)
1428Jan vanden Wigaerde soen wilen Willems vanden Wijgaerde te Loenhout verc Jacob Mertens en Jacob zijn zoon bij Magriete van Kersschote op goet te Brechte. (Inventarisnr SR#14)
1428Heinric Peter Heylens tEekeren deb Lijsbetten Aernout Peter Heylens dochter begijne te Loenhout saetlant te Snepel te Loenhout; saetlant ald in Dorenhof ; saetlants gel ald int Vrouwenhof aen tVeken; saetlant gel ald in een bloc geh de Wildert; beemd geh Cleynmosvoort ald; groesen en heyden geh dNieuwebloc; groesen gel te Snepel over den dijc; beemd ald; heydevelt geh den Langenbloc; beemds ald gel int Hazelacker comende aende Hulsdonc. (Inventarisnr SR#14)
1428Heinric Peter Heylens en Huybrecht Nout Jannessoene verc Mathijse vanden Berge en Anthonijse zijn broer op hoeven metten huys geh de Hoeve gest te Woestwesele; op stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#14)
1428Heer Jan Laureys priester capellaen Ste Lenaerts te Brechte gaf Ghijsbrechte, Mrien en Magrieten Pauwels kinderen vanden Berge x Lijsbetten van Eechove op bemt te Loenhout; bemt geh den Boecgheester; erfs gel tOostbrechte. (Inventarisnr SR#14)
1428Heinric Peter Heylens x Magriete Nout Jannes dochter verc kercmeesteressen vander kercken vanden beghijnhove tAntwerpen op stede te Loenhout te Sneppel aen de brugge; stuc onder bemt en heide ald; lant en heide geh den Nuwenbloc ald; heybloc ald; lant ald; lant te Sneppele inde Acker; lant geh den Dorenhof ald inde acker; lant geh Vrouwen ald hoeve te Woestwesele te Ghinhoven. (Inventarisnr SR#14)
1429Vranck de Cock en Peter Clinckart van Loenhout deb Jacob Mertens. (Inventarisnr SR#15)
1429Vranck de Cock en Peter Clinckart van Loenhout deb Jacob Mertens. (Inventarisnr SR#15)
1429Jan Michiel Bettenssone van Brechte deb Peteren Lodewijx den jongen van Loenhout. (Inventarisnr SR#15)
1429Symon Alaertssone van Nedervenne verc Jacob Mertens en Katlinen dochter bij Magriete vander Kerscote op stede te Loenhout tuss de strate. (Inventarisnr SR#15)
1429Katline Vorsselmans x Janne vanden Putte verc Janne Scoyten op goede van Willeme van Nedervenne te Loenhout; huis gest in Kijpdorp. (Inventarisnr SR#15)
1429Jan van Dietvoert en Henric Boene verc Jacobe Mertens en Jacobe zoon bij Magriete vanden Kerschote op stede te Loenhout te Nedervenne. (Inventarisnr SR#15)
1429Jan de Bye x Magriete Stevens te Wuestwesele verc Gheerde van Brakel op huys te Wuestwesele tuss sherenstrate; land inden Stocacker ald; stede tuss Nouts vanden Bleke; beemd te Loenhout opte Blaect; goede te Heerent. (Inventarisnr SR#15)
1429Jan van Loenhout der stad knape gaf Janne vander Heyden outcleercoper huis gest inde Hogestrate opten hoec vander stegen daer men gaet ten Zande waert neffens den Strijptenesel. (Inventarisnr SR#15)
1429Lijsbet Noos met Janne Mathijs sone vander Heerstraten verc Mathijse vanden Berge en Cornelien zus op huis geh de Zwaluwe gest inde Potterstrate tuss huys geh Vlaenderen; land te Woestwezele tuss der capelrien land van Loenhout en den Gemeynenacker. (Inventarisnr SR#15)
1429de herstrate te Vorsel waert aen des Gasthuysbloc; erf geh tCruys met heybloke daer aen gel geh tGhoer gel neffen de herstrate te Loenhout waert; heybloc geh tBrantvenne; heybloc geh Bongersbloc gel neffens den Henneboem; moers te Casterle; moer gel achter Ste Katlinenmoer; Hoechstraten. (Inventarisnr SR#15)
1429de herstrate te Vorsel waert aen des Gasthuysbloc; erf geh tCruys met heybloke daer aen gel geh tGhoer gel neffen de herstrate te Loenhout waert; heybloc geh tBrantvenne; heybloc geh Bongersbloc gel neffens den Henneboem; moers te Casterle; moer gel achter Ste Katlinenmoer; Hoechstraten. (Inventarisnr SR#15)
1429Lijsbet Noos met Janne Mathijs sone vander Heerstraten verc Mathijse vanden Berge en Cornelien zus op huis geh de Zwaluwe gest inde Potterstrate tuss huys geh Vlaenderen; land te Woestwezele tuss der capelrien land van Loenhout en den Gemeynenacker.; Janne, Mathijse en Lijsbetten nat kinderen bij Lijsbet sMeyers. (Inventarisnr SR#15)
1430Symoen Alaerts zone van Nedervenne bekende rogs der maeten van Loenhout op goede te Loenhout; Peteren Beerts van Zundert. (Inventarisnr COLL#1)
1430Jan de Voghelere van Loenhout verc Jacobe Mertens en Jacobe sone bij Magriete van Kerschote op beemde te Loenhout; op sted elad tuss de Huffelaerheide en sherenstrate. (Inventarisnr COLL#1)
1430Vranck de Cock Peterss te Loenhout deb Janne Vitzen vors. (Inventarisnr SR#16)
1430Jan Ardijns van Lyere deb Janne van Loenhout der stad cnape. (Inventarisnr SR#16)
1430Claus Smit gel Jan Symoens de jonge.; Loenhout. (Inventarisnr SR#16)
1430Gheert Poeytinx en Henric Boone van Loenhout deb janne Vitsen tonherinx. (Inventarisnr COLL#1)
1430Willem van Diest te Loenhout gaf kinderen Heynricx van Dieste. (Inventarisnr SR#16)
1430Willem van Diest te Loenhout gaf kinderen Heynricx van Dieste. (Inventarisnr SR#16)
1430Willem van Diest te Loenhout gaf kinderen Heynricx van Dieste.; Willem Boede goutsmit. (Inventarisnr SR#16)
1430Willem vander Wilt te Loenhout verc Gielijse vanden Pantgate en Hazen Haeghmans huys tZoersele. (Inventarisnr SR#16)
1430Gheerd Poytinck van Loenhout deb Janne Vitzen. (Inventarisnr SR#16)
1430Willem van Diest te Loenhout gaf kinderen Heynricx van Dieste.; Willem Boede goutsmit.; Symoen Beys. (Inventarisnr SR#16)
1430Jan van Loenhout alias de Laet tEekeren verc Janne Aert Enghels op stede tEekeren in Mosibroec tuss land geh de Heydeacker. (Inventarisnr SR#16)
1430Henric en Jan de Coster broers en voor Diericke, Lambrecht en Magrieten verc Henric van Backenbrugge beemde te Loenhout; beemde te Brechte in Marien Ingelmans beemde. (Inventarisnr SR#16)
1430Willem Heinric Vudelmans sone verc Janne Scoyte den ouden op huys te Loenhout opte Scertriet tuss de Gemeynstrate; stede ald. (Inventarisnr SR#16)
1430Peter van est van Brechte verc Heylzoeten Gheert Onmaten wive en Peteren Godevaert Onmatensone op beemde te Loenhout; beemd te Brechte. (Inventarisnr COLL#1)
1430Jan van Loenhout alias Jan de Laet verc Katlinen van Eynde dochter wijlen Diederix vanden Eynde op land gel inde Gaerde te Ekeren te Moesenbrouck. (Inventarisnr SR#16)
1430Claus de Smit de jonge te Zundert gaf Janne Symoens den jongen stede te Zundert.; Gheerde van Brakel; hoymaden te Loenhout opte Duyct? int Hoeghbosch; huys inde Cortegasthuysstrate. (Inventarisnr SR#16)
1430Henric en Jan de Coster broers en voor Diericke, Lambrecht en Magrieten verc Henric van Backenbrugge beemde te Loenhout; beemde te Brechte in Marien Ingelmans beemde.; erf met huys te Brechte te Brouchoven; land geh Rondsgoet te Brechte te Kerchoven; goede tOestbrechte in dAcker. (Inventarisnr SR#16)
1430Heer Gheert van Lynen priester, Jan de Coster van Lijnen, Merten nat sone wijlen meester Hermans van Kuyck, Gobbel Jans Costers sone van Lijnen en Lijsbetten van Kuyck gaven Janne van Loenhout der stad cnape huys inde Langhenieustrate; erfl den Aelmoesenhuyse bij Jacops van Steelant. (Inventarisnr SR#16)
1431Jan vanden Cloete te Loenhout verc Mathijse den Pape op stede te Loenhout tuss des jonckeren van Wesemale; beemde geh de Vloet gel ald. (Inventarisnr SR#17)
1431Lijsbet van Loenhout x Peteren den Greve en Magriete van Loenhout zus x Aerde Lombaerde bekenden Katline vanden Weerde weduwe Jan Witvoets. (Inventarisnr SR#18)
1431Jan Streekaert x Magriete Schoefs debent Magriete van Loenhout moeder huis inde Ridderstrate. (Inventarisnr SR#18)
1431Jan vanden Wijngaerde te Loenhout deb Janne Vitsen en Henric Bercmans. (Inventarisnr SR#18)
1431Jan van Loenhout der stad meester cnape en katline dochter wijlen Jans Ridders gaven elkaar huys inde Langhenieustrate. (Inventarisnr SR#18)
1431Jan vanden Wijngaerde te Loenhout verc godshuise van Ste Annen tAntwerpen inde Cortenieustrate hoeve te Brechte. (Inventarisnr SR#18)
1431Gielijs Bode te Brechte verc Willeme vanden Wijngaerde x Yden van Ranst op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#18)
1431Glorie vanden Vliete weduwe Jans vanden Houte gaf Zoeten, Aechten en Magrieten Willems van Nedervenne broers kinderen te Loenhout. (Inventarisnr SR#18)
1431Katlijne sRidders weduwe Jans van Loenhout der stad meestercnape was, Jan van Loenhout toesiender Gielise en Cornelien broer en zus bij Jannese den Lijnmaker, Jacope vander Vesten en Janne Noyts momboeren vereffent; land te Oustreweele (Outserweele); huys inde Hoeghstrate geh Sinte Jan; huys achter tvoirs huys geh Sinte Jan inde stege alsoe men gaet te Sant wairt; goede te Schille; huys bijde Predicaeren; huys inde >>f323_R001_02 >> (Inventarisnr SR#18)
1431Andries van Steelant en Jan Vlessentop (Vlessencop) gemachtigde van heer Gheerde van Lijnen van meester Hermanne van Kuyck verc Katlijnen sRidders weduwe Jans van Loenhout der stad cnape was op huys inde Langhenieustrate. (Inventarisnr SR#18)
1431Jan vanden Wijngaerde te Loenhout verc godshuise van Ste Annen tAntwerpen inde Cortenieustrate hoeve te Brechte.; Gielis Breem, Claus Smit en Aert van Vucht regeerders vanden vors godshuise. (Inventarisnr SR#18)
1431Wouter Pot x Merijen van Gottengijs huw voorw dochter wijlen Gielijs van Gottengijs; Henrike van Ranst heer te Kessel; Lanceloet van Gottengijs; Jacop Kerreman, Peter Pot en meester Jan Pot; hoeve geh de Nachtegale te Contike; huys te Antwerpen; stad van Dordrecht; Loenhout; hoeftsteden der lande van Hollant (Inventarisnr SR#18)
1431Wouter Pot x Merijen van Gottengijs huw voorw dochter wijlen Gielijs van Gottengijs; Henrike van Ranst heer te Kessel; Lanceloet van Gottengijs; Jacop Kerreman, Peter Pot en meester Jan Pot; hoeve geh de Nachtegale te Contike; huys te Antwerpen; stad van Dordrecht; Loenhout; hoeftsteden der lande van Hollant (Inventarisnr SR#18)
1431Wouter Pot x Merijen van Gottengijs huw voorw dochter wijlen Gielijs van Gottengijs; Henrike van Ranst heer te Kessel; Lanceloet van Gottengijs; Jacop Kerreman, Peter Pot en meester Jan Pot; hoeve geh de Nachtegale te Contike; huys te Antwerpen; stad van Dordrecht; Loenhout; hoeftsteden der lande van Hollant (Inventarisnr SR#18)
1431aende heerstrate metter oest en zuytsijde te Steeghoven; land gel ald int Schaywacht; land ald achter de Lucht; beemd geh Hamersdonc ald tuss de heide aende westzijde dair der kerken van Brechte alle teykenhout dat dair op wast toebehoirt; beemd ald aenden Scoetersdijck; hof te Loenhout opt Molenbosch; heffende te Betcoven erve geh den Molenacker; beemd geh de Valerbeemd te Brechte. (Inventarisnr SR#18)
1432Jan de Vuegel te Loenhout verc Jacobe Mertens en Katlinen dochter Aerde Schoyts op huys te Loenhout; op erf onder beemdt en eeusel ald. (Inventarisnr SR#19)
1432Lijsbeth en Magriete dochter Jan Mennens? voldaan van Wouteren van Relegheem, Janne van Loenhout, Janne Snoeyen en Jacobe Streekaert momboeren en van Magriete van Loenhout moeye. (Inventarisnr SR#19)
1432Symoen Alaertssone te Loenhout deb Wouteren Diederixsone. (Inventarisnr SR#19)
1432Jan Symoens van Loenhout en Heinric van Heyst van Sundert deb Michiele van Selle. (Inventarisnr SR#19)
1432Matheeus Peter Reyns te Minderhout opten Aerdt bekende Aernd Wouter Meys op beemde te Loenhout int Hoeghbosch. (Inventarisnr SR#19)
1432Marrie Parrix x Gielijse van Schille verc Gheerde Parrix haar broer te Zundert en Loenhout. (Inventarisnr SR#19)
1432Larie Willems Backers dochter x Aernoute vanden Bleke te Wuestwesele verc Gielijse van Loenhout Janss op erf onder lant en heyde te Wuestwesele; op stede te Westdoirne. (Inventarisnr SR#19)
1432Katline vanden Bogaerde weduwe Heinric Poitinx van Loenhout en Cornelijs Poitinx broers en Katlijne Poitinx zus en Jan van Berchoven verc Janne en Lijsbetten kinderen Jan Vits. (Inventarisnr SR#19)
1432Henric Vlemincx van Calmpthout verc Janne Egghe lant geh de Breemacker te Loenhout; lant geh de Hegge ald; eusel neffens de voirs Hegge; erf ald te Heeghte. (Inventarisnr SR#19)
1432Jannes de Bie vander Varenbraken gaf Paridane van Ghoerle zijn broer hoeve geh tGoet te Schouthoven te Brechte en Loenhout bij Ste Ledenaerts verstorven van vader en oom; beemde geh de Wedewe te Brechte vors. (Inventarisnr SR#19)
1432Jannes de Bie vander Varenbraken gaf Paridane van Ghoerle zijn broer hoeve geh tGoet te Schouthoven te Brechte en Loenhout bij Ste Ledenaerts verstorven van vader en oom; beemde geh de Wedewe te Brechte vors.; opte hoeve te Poele te Wortele. (Inventarisnr SR#19)
1433Aert Mertens te Loenhout verc Denise Aert Denijs sone op goede te Vlymmerle. (Inventarisnr SR#20)
1433Wouter Cools x Gheertruyden Jans Hantschoemakers dochter volmacht op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#20)
1433Aert Mertens te Loenhout verc Denise Aert Denijs sone op goede te Vlymmerle. (Inventarisnr SR#20)
1433Wouter van Espemde x Magriete dochter Jans Blocxschoemakers gaf Jan de Blocxschoemaker x Lijsbeth van Loenhout. (Inventarisnr SR#20)
1433Gheert Berchmans verc Jacob Mertens en Jacob zijn zoon op stede te Loenhout tuss joncker van Wezemale; beemde ald inde Blaect; beemde ald int Schoubosch. (Inventarisnr SR#20)
1433Wedemaer van Kuyck gaf hofstad met schuere en lant gel tEyndoven bynnen Brechte; lant ald in Jans Bruynenerve; beemds te Loenhout int Molenbosch. (Inventarisnr SR#20)
1433Ancem de Weert schoutet van Loenhout, Meeus Laureys en Jacop Wijts deb Peteren van Eelwijc rentmeester jonckeren van Wezemale. (Inventarisnr SR#20)
1433Lijsbeth van Loenhout gaf Katlinen Bruynmans haar dochter x Heinricke van Vreyssem en kinderen huys inde Zierixstrate als ze met haar in het huis blijven wonen. (Inventarisnr SR#20)
1433Lijsbeth van Loenhout gaf Katlinen Bruynmans haar dochter x Heinricke van Vreyssem en kinderen huys inde Zierixstrate als ze met haar in het huis blijven wonen. (Inventarisnr SR#20)
1433Heylzoete Cool Jan Coolssoens dochter x Willeme Peters tSinte Jacopscapelle verc Heinric Canzen op stede tSinte Jacopscapelle; op lant in Staecbroec tuss den Zuecwech; op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#20)
1434Willem Budelman alias Beelen van Loenhout verc Jacob Mertens x Magriete vanden Kersscote en Jacob Mertens zijn zoon op heybloc geh Ghentmanshoeve te Loenhout aen sheerenstraete; op stede te Loenhout; Janne Heesterman. (Inventarisnr SR#21)
1434Lijsbet Backers x Heinricke Boene gaf Willeme Heinricxsone beemds geh de Schoet te Loenhout; erfl Jan reyns van Gastele; heydenbloc te Loenhout tuss tsherenstrate. (Inventarisnr SR#21)
1434Jan Tymmerman en Jan van Loenhout. (Inventarisnr SR#21)
1434Heinric Boene x Lijsbet Backers verc Willeme Heinrixsone van Loenhout. (Inventarisnr SR#21)
1434Heinric Boene x Lijsbet Backers verc Willeme Heinrixsone van Loenhout. (Inventarisnr SR#21)
1434Heinric Boene x Lijsbet Backers verc Willeme Heinrixsone van Loenhout. (Inventarisnr SR#21)
1434Willem Beelen te Loenhout verc Wouteren vanden Broeke te Schoeten x Ysabeele sConincx en Berthelmeeuse hun zoon op stede te Lonhout inde Caterstrate tuss sherenstrate. (Inventarisnr SR#21)
1434Digne van Broechoven x Aerde Clemeycien en Gheert van Broechoven gaven Jacob Wijts stede te Loenhout tuss tNederhoff ald en Jans stede van Zundert. (Inventarisnr SR#21)
1434Peter Andries verc Wouteren Oem van Brechte hofstad tEyndoven bynnen Brechte; zaetlants ald in Sterthovenacker; beemd te Loenhout; Wedemaer van Kuyck. (Inventarisnr SR#21)
1434Gielijs vanden Wijngaerde Willemssoen te Loenhout verc meester Gielijse ende Willeme vanden Wijngaerde broers op goede van Lancschot gel inder prochien van Grootzundert; manbrieve vuten huyse van Strijen; Peteren vander Elst zijn moeyen soene. (Inventarisnr SR#21)
1434Gielijs vanden Wijngaerde Willemssoen te Loenhout verc meester Gielijse ende Willeme vanden Wijngaerde broers op goede van Lancschot gel inder prochien van Grootzundert; manbrieve vuten huyse van Strijen; Peteren vander Elst zijn moeyen soene. (Inventarisnr SR#21)
1434Gielijs vanden Wijngaerde Willemssoen te Loenhout verc meester Gielijse ende Willeme vanden Wijngaerde broers op goede van Lancschot gel inder prochien van Grootzundert; manbrieve vuten huyse van Strijen; Peteren vander Elst zijn moeyen soene. (Inventarisnr SR#21)
1434Digne van Broechoven x Aerde Clemeytien en Gheert van Broechoven en Janne den Rese zijn neef verc Jacob Wijts op stede te Loenhout tuss dNederhoff ald en Jans van Zundert. (Inventarisnr SR#21)
1434Symoen vander Couderborch en Ghijsbrecht Mynnebode, Jacop vanden Beemde en Symoen Roelants alias Hamer momboeren van Magriete en Katline kinderen Faes van Hoeboken x Katline van Loenhout voldaen van Faese vors; huys geh de Gans inde Borch gest. (Inventarisnr SR#21)
1434Symoen vander Couderborch en Ghijsbrecht Mynnebode, Jacop vanden Beemde en Symoen Roelants alias Hamer momboeren van Magriete en Katline kinderen Faes van Hoeboken x Katline van Loenhout voldaen van Faese vors; huys geh de Gans inde Borch gest. (Inventarisnr SR#21)
1434Symoen vander Couderborch en Ghijsbrecht Mynnebode, Jacop vanden Beemde en Symoen Roelants alias Hamer momboeren van Magriete en Katline kinderen Faes van Hoeboken x Katline van Loenhout voldaen van Faese vors; huys geh de Gans inde Borch gest. (Inventarisnr SR#21)
1434Willem van Pulle, Willem van Eemeren, Gheert der Muyden en Peter Beers allen van Brechte verc Janne Madea Jorijs zone en Daneel Boba goede te Loenhout tuss Jan vanden Wyngaerde en Lyen Putcuyps van Willem van Pulle; lant geh Ceelsgoedt te Brechte tuss tsherenstrate van Willem van Eemeren; lant te Brechte inden Verleacker van Gheert der Muyden; lant te Brechte tuss den Beerbosch en Wedemairs van Kuyck van Peteren Beers; mede >>f296_V002_02 >> (Inventarisnr SR#21)
1435Gheerd Berchmans te Loenhout verc Godevaerde de hantscoemaker x Kerstijnen sMoelneren op stede geh tGoet te Hoenderen te Loenhout tuss jonckeren goet van Wesemale; metter brantmate van Loenhout. (Inventarisnr COLL#2)
1435Nout vander Vekene te Loenhout verc Magriete Graets dochter wijlen Peter Graets bij Aechte vander Vekene op beemds geh de Beemdt tSneppele te Loenhout. (Inventarisnr SR#22)
1435Nout vander Vekene te Loenhout verc Magriete Graets dochter wijlen Peter Graets bij Aechte vander Vekene op beemds geh de Beemdt tSneppele te Loenhout. (Inventarisnr SR#22)
1435Heer Peter Streekaert priester en Jacop zijn broer en Magriete? van Loenhout hun moeder; Lijsbetten…; Jan de Vos x Magriete Minnincx?; Adriaen van Espemde x Cornelien van Loenhout; Willem de Man?; Jan Thijs tSmit en Jacop vander vesten momboersvan Gielen van Loenhout wijlen Jans sone van Loenhout en Katlijne sRidders verc Willeme de Lijnmaker huys gest bynnen de Meerpoirte? geh tHeylichgheesthuys tuss Jans Huekers. (Inventarisnr SR#22)
1435Lijsbeth Bruynmans x Wouteren Smit voldaen van Heinricke van Breycem van Lijsbetten van Loenhout. (Inventarisnr SR#22)
1435Jan Heyns te Loenhout x Heylzoete Ketelboeters weduwe Jacops de Royen huw voorw. (Inventarisnr SR#22)
1435Machiel Peters verc Janne van Alphen op goede te Loenhout te Sneppele. (Inventarisnr SR#22)
1435Gheertruyd wijlen Jans Hantschoenmakers dochter x Wouteren Coels verc Godevaerde Jans Hantschoenmakerszone voirs haar broer huys te Loenhout. (Inventarisnr SR#22)
1435Gheertruyd wijlen Jans Hantschoenmakers dochter x Wouteren Coels verc Godevaerde Jans Hantschoenmakerszone voirs haar broer huys te Loenhout. (Inventarisnr SR#22)
1435Claus wett sone wilen Jan meester Gheerts des hantschoemakers verc Daneele Robbrechts op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#22)
1435Jan van Ymmerseele alias vanden Wiele gaf Aerde van Houterle op goede te Loenhout en te Brechte. (Inventarisnr SR#22)
1435Jan van Ymmerseele alias vanden Wiele gaf Aerde van Houterle op goede te Loenhout en te Brechte. (Inventarisnr SR#22)
1435Jan van Loenhout, Henric de Wever, Peter vander Merrijt, Jan Reynkens en Claus Weyns deb Wouteren de Lichten. (Inventarisnr COLL#2)
1435Cornelie Jans dochter vanden Broeke x Willeme Ghijsels bekende Janne vanden Broeke haar broer eausel te Loenhout aen tSchoerveken. (Inventarisnr SR#22)
1435Henric de Loeker zone wilen Henricx de Loekers verc Janne vanden Water Henricx zone vanden Water op goede te Loenhout. (Inventarisnr COLL#2)
1435Lijsbeth Jan Trisensdochter gaf Janne, Lijsbetten, Willeme, Wouteren, Pauwelse en Ledenarde kinderen Pauwels van Coudenberghe bemds geh de Duyckt te Loenhout tuss Pariaden van Goerle en de beke. (Inventarisnr SR#22)
1435Bouwen vander Meerijt en Peter vander Meerijt zijn zoon en Jan van Loenhout te Westmalle bekende kinderen wilen Jan Bouwens vander Meerijt die van live ter doot bracht was bij Ghijselen Jan Ghijselssone zoendinck. (Inventarisnr SR#22)
1435Willem Noyts verc heer Janne den Bruwer en heer Ghijsbrecht vanden Werve canonicke in Ons Vrouwe kerke tAntwerpen van naerderscap jegens Jan Scoyten den ouden en Jan vanden Wijngaerde van Loenhout op goede tsGrevenwesele. (Inventarisnr SR#22)
1436Pauwels Jan Ydensoen te Loenhout verc Janne, Peteren en Janen kinderen Peters vanden Neste op stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#23)
1436Jan Noyts Noutssone van Huldonc te Loenhout verc Janne vanden Broeke x Barbelen Dieric Michiels dochter en Cornelien hun dochter op stede geh Castelbeke te Loenhout; op goede te Loenhout; stede tAchtmael inde prochie van Zundert. (Inventarisnr SR#23)
1436stede te Loenhout ter Beke; huys gest oic ter Beke aende strate tuss de Ackerstrate; bemds te Loenhout int Moelenbosch; huys te Loenhout te Nedervenne aende strate tuss de Boschstrate. (Inventarisnr SR#23)
1436stede te Loenhout ter Beke; huys gest oic ter Beke aende strate tuss de Ackerstrate; bemds te Loenhout int Moelenbosch; huys te Loenhout te Nedervenne aende strate tuss de Boschstrate. (Inventarisnr SR#23)
1436Jan vanden Wijngaerde te Loenhout verc Peteren van Botlande op hoeve te Loenhout te Nedervenne aende strate tuss Willems kinderen van Nedervenne; kanttekening 1565. (Inventarisnr SR#23)
1436Jan vanden Wijngaerde, Ancem de Weert, Bertelmeeus Laureys, Jacob Wijts, Peter vanden Aerde, Jan Reyns, Heinrick vanden Veken, Jan Peterssone en Lucas vander Eycke te Loenhout verc Bertelmeeus van Raephorst x Mechtelden en Mechtelden hun dochter op hof geh tHof ten Wijngaerde te Loenhout van Jan vanden Wijngaerde; op huys te Loenhout aende plaetse tuss Jan van Zundert; op huys ald tuss Duederhof; huys te Loenhout opte Donc; >>f068_R001_02 >> (Inventarisnr SR#23)
1436Jan vanden Wijngaerde, Ancem de Weert, Bertelmeeus Laureys, Jacob Wijts, Peter vanden Aerde, Jan Reyns, Heinrick vanden Veken, Jan Peterssone en Lucas vander Eycke te Loenhout verc Bertelmeeus van Raephorst x Mechtelden en Mechtelden hun dochter op hof geh tHof ten Wijngaerde te Loenhout van Jan vanden Wijngaerde; op huys te Loenhout aende plaetse tuss Jan van Zundert; op huys ald tuss Duederhof; huys te Loenhout opte Donc; >>f068_V001_02 >> (Inventarisnr SR#23)
1436Peter van Botlant verc Jan Peterssone wt Zeelant van Jan vanden Wijngaerde te Loenhout op hoeve te Loenhout te Nedervenne aende straete tuss Willems kinderen van Nedervenne. (Inventarisnr SR#23)
1436Claus vanden Loeke bekende hoeve geh tGoet te Lare te Reeth van Janne de Blabbenere Peters sone, Janne Struven en Lijsbetten van Loenhout en Magriete van Loenhout haar zus; bossche te Reeth aende voirs hoeve. (Inventarisnr SR#23)
1436Jan Schuermans te Loenhout gaf Janne en Clause Schuermans broers zijn nat kinderen bij Lijsbet Claus Hugendochter. (Inventarisnr SR#23)
1436Katline sBeeren te Brechte gaf Godevaerde zoon Godevaerts van Coudenberge haar zoon op beemt geh de Koebloc te Loenhout buyten de Huffle. (Inventarisnr SR#23)
1436Lijsbeth vanden Hoecke x Clause van Aken gaf Jan Roef van Loenhout op goede te Kaem bynnen der prochien van Alphen. (Inventarisnr SR#23)
1436Jan tSmit te Ekeren verc Willeme Mercelijszone alias de Lappere en Lijsbetten sLappers zijn dochter bij Katlijne van Loenhout op lant te Ekeren. (Inventarisnr SR#23)
1436Lysbeth vanden Hoecke x Clause van Aken verc Heinricke van Aken x Lijsbetten Sprongers die Jan Roef van Loenhout schuldig was aan Henrick Hoeckmans des voirs Lysbetten vader. (Inventarisnr SR#23)
1437Claus Amelons te Loenhout verc Janne vanden Laer x Katlijne Jans Cogs dochter op huys te Loenhout en op lant ald bynnen dAst tuss Alijten vander Ast. (Inventarisnr SR#24)
1437Jan vanden Lare te Loenhout verc Clause Elyaes op huys te Sneppele aen dLaer. (Inventarisnr SR#24)
1437Claus Amelons te Loenhout verc Janne vande Lare x Katlijne Cocks en Katlijne hun dochter op huys te Loenhout en op lant ald gel bynnen dAst tuss Jan Hoevelmans x Alijten vander Ast. (Inventarisnr SR#24)
1437Willem van Dyest van Loenhout, Willem van Dyest barbier tAntwerpen en Symoen Beys erfgen van Magriete van Dyest des voirs Willems van Dyest van Loenhout zuster x Willem Bode op stede te Rikenvorssele aende herstrate. (Inventarisnr SR#24)
1437Willem van Dyest van Loenhout, Willem van Dyest barbier tAntwerpen en Symoen Beys erfgen van Magriete van Dyest des voirs Willems van Dyest van Loenhout zuster x Willem Bode op stede te Rikenvorssele aende herstrate. (Inventarisnr SR#24)
1437Jan vanden Wijngaerde van Loenhout gaf Goesseme vanden Wijngaerde zijn nat zoon bij Lijsbeth Denijs. (Inventarisnr SR#24)
1437Gielijs vanden Wigaerde Willems sone was verc Bertelmeeuse van Raeporst x Mechtelden en joncfr Mechtelden hun dochter op hoeve geh Ter Ast te Loenhout en op lant geh tRulle Bloc en lant geh tLiesoot, lant geh den Ouden Vlascaert, beemdt geh den Eertbeemdt, beemdt geh den Roytbeemdt, beemdt geh den Zeebeemdt, beemdt geh den Varendonc, beemdt geh die Boedonc, beemdt geh den Nederacker, beemdt beginnende opdie Blaect. (Inventarisnr SR#24)
1437Gielijs vanden Wigaerde Willems sone was verc Bertelmeeuse van Raeporst x Mechtelden en joncfr Mechtelden hun dochter op hoeve geh Ter Ast te Loenhout en op lant geh tRulle Bloc en lant geh tLiesoot, lant geh den Ouden Vlascaert, beemdt geh den Eertbeemdt, beemdt geh den Roytbeemdt, beemdt geh den Zeebeemdt, beemdt geh den Varendonc, beemdt geh die Boedonc, beemdt geh den Nederacker, beemdt beginnende opdie Blaect. (Inventarisnr SR#24)
1438Gheerd van Roevaert te Loenhout verc Peteren Woenhof op stede te Loenhout tuss sheerenvroente en lant te Loenhout. (Inventarisnr SR#25)
1438Peter de Hantschoemaker te Loenhout verc Peteren Nouts op stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#25)
1438Jacop Wijts te Loenhout verc Janne van Thienen x Alijten van Houterle en Mertene hun zoon op stede te Loenhout tuss tNederhof; beemde al dopte Blaect; beemd achter de Donc aende Grootbrugge op goede ter Beke gelegen; op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#25)
1438Wouter Lambrechts verc Aerde van Loenhout en Jan zijn neef Jans van Loenhout zoen op lant in Ettenhoven opt Zant tuss Jan Scats. (Inventarisnr SR#25)
1438Katline Ghijbs te Loenhout verc Jacobe Mertens x Katline Schoyts en Barbele hun dochter op stede te Loenhout tuss de vruente. (Inventarisnr SR#25)
1438Jan vander Achtter Gielijs soen te Loenhout verc Janne Neven op hoymaden te Wesele inde Beedeweye; te leveren te Loenhout. (Inventarisnr SR#25)
1438Jacop Wijts te Loenhout verc Janne van Thienen x Alijten van Houterle en Mertene hun zoon op stede te Loenhout tuss tNederhof en op beemde al dopte Blaect tuss sKnoddersbloc; op beemd achter de Donc aen de Grootbrugge; op goede ter Beke gelegen; op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#25)
1438Jan vander Achtert Romboutssoen wilen verc Henric Buyck zijn zwager op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#25)
1438Matheeus Peter Reyns verc Aerde Meys beemds te Loenhout int Hoeghbosch. (Inventarisnr SR#25)
1438Peter de Greve backer x Lijsbet van Loenhout gaven kinderen Janne en Lijsbetten sGreven. (Inventarisnr SR#25)
1438Jan de Boc verc Peteren Gielijs stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#25)
1438Michiel Hughssoen consenteerde Peteren den Greve x Lijsbetten van Loenhout. (Inventarisnr SR#25)
1438Peter de Greve backer x Lijsbet van Loenhout gaven kinderen Janne en Lijsbetten sGreven. (Inventarisnr SR#25)
1438Symoen Alaertss gaf Marien zijn wett dochter erve te Loenhout en bynnen Wesele. (Inventarisnr SR#25)
1438Jan vanden Wijngaerde te Loenhout deb Adryane vander Moelen. (Inventarisnr SR#25)
1438Heinric verc Gheerde vanden Bogaerde op lant in Loenhout opte Donc. (Inventarisnr SR#25)
1438Jan Neve verc Jacobe Wijts op hoeymaden te Wesele inde Veedeweye; levert te Loenhout. (Inventarisnr SR#25)
1438Jan de Boc verc Peteren Gielijs stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#25)
1438Claus de Jonge verc Heinric den Jonge zijn broer te Loonhout (Loenhout) en Brechte. (Inventarisnr SR#25)
1438Willem Volkaert te Brechte gaf Peteren Arnolfs beemd te Loenhout opt Straelt die te wissel liggen met Pauwelse vanden Berge en beemd te Brecht op Marum en lant te Loenhout inde Voedonck. (Inventarisnr SR#25)
1438Claus de Hantschoemaker van Loenhout en Jan van Coudenberge verc Jacobe Mertens x Katlinen Schoyts op stede te Sneppel opte heyzide en op stede ald, te leverente Loenhout. (Inventarisnr SR#25)
1438Aerd vanden Vekene verc Heinricke Volcmans Janss opt Lintschotheyde gel te Haeghe in dAcker, op lant te Popendonc bynnen Loenhout en op beemd geh de Mosvoert te Loenhout en op huys te Popendonc bynnen Loenhoudt. (Inventarisnr SR#25)
1438Jan Keperic gheloedsmaker gaf Janne van Loenhout alias de Laet lant tOutserweele in Peters Polder. (Inventarisnr SR#25)
1438Jacop Streekaert verc Katlinen sRidders en Gielijse van Loenhout haar zoon op huys inde Keyserstrate. (Inventarisnr SR#25)
1438Frans Coels poerter van Yperen verc Henricke Buyck verstorven van Janne vander Achtert zijn oom te Loenhout. (Inventarisnr SR#25)
1438Laureys metten Hare ges tYper x Lijsbetten Cools gaf Heinricke Buyck van Janne vander Achtert te Loenhout. (Inventarisnr SR#25)
1438Katline Robbrechts x Heinricke van Dulken verc Willeme Pauwels haer oom op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#25)
1438Peter de Greve backer x Lijsbeth van Loenhout gaven Katline hun dochter x Michiel Hughss testament. (Inventarisnr SR#25)
1438Lijsbeth dochter Jans van Bavel van Loenhout verc Ledenaerde Willem Noyts Heylensons van Sundert verstorven van Janne van Bavele x Lijsbetten Jan Pijcks. (Inventarisnr SR#25)
1438Symoen vanden Dijcke x Lijsbeth Nouts dochter vanden Bleke verc Willeme Beys erf onder lant beemde en eeusel gel opten Eykenenberch en op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#25)
1438Katlijne Coels x Heinricke Buyck en Jan vander Achter verc Diedericke vanden Bogaerde op beemd geh de Wedewe te Loenhout aende Donc. (Inventarisnr SR#25)
1438Aerd meester Peter Gheerdssone alias de Steenbacker verc Peteren Oenhof x Lijsbet vanden Roetvenne en Jan hun zoon op stede te Loenhout tuss tsheerenstrate. (Inventarisnr SR#25)
1438Jan Pieterssone vut Zeelant verc heer Pauwels Beye archidiaken en canonic inder kerken van Camerijck op hoeve te Loenhout te Nedervenne aende strate. (Inventarisnr SR#25)
1438Katlijne Coels x Heinricke Buyck en Jan vander Achter verc Diedericke vanden Bogaerde op beemd geh de Wedewe te Loenhout aende Donc. (Inventarisnr SR#25)
1438Lijsbet van Dyetvoert x Peteren vander Straten verc Aelbrechte Paysters van Loenhout op beemd geh de Rijt te Westdoerne te Woestwesele tuss een wal geh de Beke en saetlants geh tSomerbloc ald. (Inventarisnr SR#25)
1438Lijsbeth vander Poerten x Janne Gielijs Reyneers alias van Zundert verc Janne den Boc stede te Loenhout en 2 coeyeeeusels ald opten Donc en hoeymaden beemds ald inde Winckel tuss den Vogelaer. (Inventarisnr SR#25)
1438Lijsbeth vander Poerten x Janne Gielijs Reyneers alias van Zundert verc Janne den Boc stede te Loenhout en 2 coeyeeeusels ald opten Donc en hoeymaden beemds ald inde Winckel tuss den Vogelaer. (Inventarisnr SR#25)
1438Willem Volkaerts van Brechte verc Peteren Oenhof beemd te Loenhout opt Strael en op beemd geh de Boedonc ald tuss tgemeyn bosch en beemd te Brechte op Marem; Peteren Schat en Jacop der Kinderen. (Inventarisnr SR#25)
1438Willem van Diest barbier, Symoen Beys, Willem van Diest te Loenhout, Janne van Ghierle, Claus vanden Dale, Peter Cole scoemaker verc Janne Colcman en Aerde Doys als dekene vanden ambachte vanden tymmerlieden op huys geh den Bonten Mantel aende merct. (Inventarisnr SR#25)
1438Avezoete van Nedervenne x Laureyse van Espemde verc Janne Heesterman op hoeve te Loenhout geh tGoet te Nedervenne gelijc Alaerde van Nedervenne die toebehoren plach gelijc Willem van Nedervenne die achtergelaten heeft. (Inventarisnr SR#25)
1438Willem van Diest te Loenhout, Willem van Diest barbier, Jan van Ghierle gaven Heinricke van Middelsande en Janne Doys dekens vanden ambachte vanden timmerlieden huys geh den Bonten Mantel? gest aende merct tuss Doirnicke. (Inventarisnr SR#25)
1438Cornelie van Loenhout x Adriaene van Hesbeemde dat Katlijne sRidders heffen zal op huys geh St Jan en op huys daer achter aen gestaen gest in de Hoeghstrate en op Staes huys vanden Kerchoven diemen heet Inde Loer opten hoeck vanden Coepoertstrate geh tScaecberd. (Inventarisnr SR#25)
1439Henric van Bavele en Jan Ghijbs te Loenhout verc Jacope Mertens x Katlinen Schoyts op beemd te Loenhout aende Schoerbrugge tuss den Schoerdijc; op stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#26)
1439Peter de Hantschoemaker zoon wilen Jan Meester Gheerts, Jan Berchmans en peter Nouts van Loenhout verc Diericke Willemszone alias Wilmaer x Jannen van Pulle op stede te Loenhout en op 2 steden te Loenhout. (Inventarisnr SR#27)
1439Willem van Diest te Loenhout deb Janne, Heinricke en Symoene Bays kinderen Symoens Bays eeusel te Loenhout tuss de ghemeyn gruese ald. (Inventarisnr SR#27)
1439Katlijne sRidders gaf Gielise van Loenhout haar zoon op goede geh tSwaentken te Schille. (Inventarisnr SR#27)
1439Willem Danijs verc Janne Melijs huydevetter op goede te Loenhout en op goee te Westdoerne. (Inventarisnr SR#26)
1439Jan Roef te Loenhout verc Nijse Aerd Denijs op goede te Wuestwesele en op moers gel ald. (Inventarisnr SR#26)
1439Jan Roef te Loenhout verc Nijse Aerd Denijs op goede te Wuestwesele en op moers gel ald. (Inventarisnr SR#26)
1439Lijsbeth vander Poirten x Gielijs Reyners alias van Zundert verc Clause vanden Zidewinden op stede te Loenhout aende plaetse. (Inventarisnr SR#26)
1439Jacop Streekaert bekende heer Peter Streekaert priester en canonic in Onse Vrouwe kerke van Magriete van Loenhout hun moeder. (Inventarisnr SR#27)
1439Lijsbet vander Poirten x Janne Gielijs Reyners diemen heet van Sundert deb Janne de Bock op hoymaetbeemde te Loenhout inden Winckel. (Inventarisnr SR#27)
1439Jan Wouters van Brecht verc Jan Putcuyps oic van Brecht bemt geheeten tHoeghbosch te Loenhout en bemt geh de Lake te Brecht. (Inventarisnr SR#27)
1439Willem van Pulle te Brecht verc Clause Pekelherinc op lant te Brecht en op bemds te Loenhout achter de Berch geh tHoechbosch. (Inventarisnr SR#27)
1439Willem van Pulle te Brecht verc Clause Pekelherinc op lant te Brecht en op bemds te Loenhout achter de Berch geh tHoechbosch. (Inventarisnr SR#27)
1439Mijn vrouwe de priorinne Ste Magrietendale buyten Antwerpen en heer Peter Aertssone priester rentmeester verh Jan Roef den ouden en Jan Roef den jongen zijn zoon goet te Loenhout voor 12 jaar. (Inventarisnr SR#27)
1439Magriete van Buyten x Godevaert Cops wt crachte der stad open brieve van Herentals want Godevaert Cops hun weet zoon in meyningen is mit orlove der heylig kerken te huwelike te trecken met Magrieten vander Eycken, Heynric Denijs wett wijf was des huydevetters geeft in huw voorw een bemt te Herentals te Velthoven.; heffende omtrent Loenhout. (Inventarisnr SR#27)
1439Jan Schoyte doude gaf Janne Schoyten sinen jonxten zoene bij Katline sClercx stede te Wilmaersdonc en lant geh den Hoegen Zwimhoec gel teynden ane over den waterganc en lant geh de Neder Zwimhoec daer aen gelegen en lant gel op Palanen en lant ald aenden Schenkeldijc tuss den wech en lant tOutsweele inden Oesthoec, op goede te Loenhout, te Wuestwesele, te Wouwe, lant aenden Gruenenwech gelegen, op goede te Zundert. (Inventarisnr SR#26)
1440Jacop Wijts van Loenhout verc Gielijse Beerts op goede te Loenhout ter Beke. (Inventarisnr SR#29)
1440Aerd Meys gaf Peteren vanden Aerde beemd te Loenhout int Hoegebosch; lant geh den Moelenacker te Loenhout. (Inventarisnr SR#28)
1440Jacop Peter Gheertss te Loenhout verh Willeme? den Haren en Peter zijn nat zoon moers te Loenhout. (Inventarisnr SR#28)
1440Aert zoon Mathijs vander Heerstraten te Loenhout verc Janne en Ysabeelen vanden Boeke kinderen Peters vanden Broeke te Loenhout op lant geh den Achterstenhof metten gaershove voer ter straete vutcomende te Popendonc te Loenhout. (Inventarisnr SR#29)
1440Magriete van Nedervenne x Heinricke Rubbens en zus Avezoete van Nedervenne x Laureys van Esbeemde op Jan Heesterman te Loenhout gaven Jan Wijts te Loenhout. (Inventarisnr SR#29)
1440Aerd Noutss van Bavele te Loenhout verc Henricke van Backenbrugge x Lijsbeth Haes, Barbele en Mechtelden zijn dochters op stede en beemd te Loenhout. (Inventarisnr SR#28)
1440Peter Loeycx en Jan Beelensoen te Loenhout verc Wouteren vanden Broeke x Beelen sConincx en Mechtelden Jans Wilden dochter op stede te Loenhout tuss sherenstrate. (Inventarisnr SR#28)
1440Jan Lodewijcx voers te Loenhout deb Henricke vanden Kerchove. (Inventarisnr SR#28)
1440Jan vanden Wijngaerde te Loenhout bekende Peteren Pot, juffr van Wesemale van heergewaden. (Inventarisnr SR#28)
1440Peter vanden Cloite verc Diedericke Willemss alias Wilmaer op heydebloc geh tHoenderbloc te Loenhout. (Inventarisnr SR#29)
1440Jacop Meeus Laureys te Loenhout verc Willeme den Haze en Peteren zijn nat zoon. (Inventarisnr SR#28)
1440Hellaert x Magriete Danckaerts gaf Willem Hellaert zijn zoon goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#28)
1440Gielijs vanden Wijngaerde Willemss te Loenhout verc meester Gielijse en Willeme vanden Wijngaerde zijn neven op hoeve te Lancschot tAchtmale gelegen; outaer vanden Wijngaerde inde kerken van Breda; lant te Loenhout. (Inventarisnr SR#29)
1440Pauwels Jan Ydezone te Brechte verc Janne de Laet Gheerdssone x Katlijne Mercelijs en Magriete sLaets zijn dochter op lant te Loenhout metten eenen eynde aende Pstrate; op heydebloc oic te Loenhout tuss sherenvroente. (Inventarisnr SR#29)
1440Jan van Eemeren x Lijsbetten Boens, Kerstijne tsGroven x Aerde den Luytslager, Peter van Brechte voor godshuys van Facoens voor Gheertruyden tsGroven geprofessijt int godshuys, Magriete tsGroven x Janne Bertels en Lijsbet tsGroven x Hubrechte Meys vereffent huys inde Langhenieustrate; goede te Brechte; eeusele te Brechte.; Loenhout; Woestwesele.; Loenhout; Woestwesele. (Inventarisnr SR#29)
1440Berewijn Jacopssone alias inde Croene en Jannes de Lijnmacker Peterss, Jan Breem en Bouden vander Biest momboeren van Gielijse van Loenhaut zoon Jans van Loenhout x Katlijne sRidders en Laureys en Henric van Esbeemde broers en heer Claus van Esbeemde priester vereffent van Cornelien van Loenhout x Adriaene van Esbeemde. (Inventarisnr SR#29)
1440Katline sPapen x Henricke vanden Kerchove verc Janne Lodewijcx op Jacobe sone Peter Lodewijcx van Loenhout. (Inventarisnr SR#28)
1440Claus Ameldonc en Wouter Ameldonc zijn zoon verc op stede geh den Hoecke te Loenhout; stede oic ald. (Inventarisnr SR#29)
1440Henric Robbrechts x Magriete van Nedervenne verc Henricke den Coc op lant te Loenhout; beemd geh de Donc te Wecheldersande; heyden tOestmalle tuss kinderen Rubbens. (Inventarisnr SR#28)
1440Jannes de Bie gaf godshuys van Facoens hoeve geh tGoet te Houthoven te Brecht bij Sinte Ledenaerts en beemde te Loenhout en te Brecht. (Inventarisnr SR#29)
1440Magriete Rubbrechts x Heinricke Metsijs verc Willeme Vorsselman op goede te Loenhout geh tGoet ten Aerde die de kinderen vanden Aerde ghevende waren. (Inventarisnr SR#29)
1440Jan Hudsebout x Ursselen wett dochter Gielijs vander Biest huw voorw op goede te Brechte; op goede te Loenhout; op goede te Brechte aende moelen gel. (Inventarisnr SR#28)
1440Gielijs Willem Mercelijs sone alias de Lapper verc Lijsbetten zijn zus x Janne Grootheer; moeder Katline van Loenhout; op goede te Hoevene tEekeren. (Inventarisnr SR#28)
1440Jan vanden Wijngaerde, Luc vander Eycke, Jan Lodewijcx en Henric de Coster te Loenhout verc Berthelmeeuse van Raephorst x Mechtilden Pots en Mechtelden hun dochter op hoeve geh tGoet ten Wijngaerde te Loenhout tuss de Wijngaertstrate en tDallaer; op huys met lant geh tGrootbloc daer aene gelegen; op stede ald tuss de Boschstrate; beemd ald in Hoeghbosch; op heyde ald opten Brant; op stede ald tuss sherenstrate. (Inventarisnr SR#28)
1440Magriete sLichten x Steven Heye en Cornelie dochter Jannes Daneels haar zus x Wouteren vander Messien vereffent van jouffre Berthout Smeets hun moeder op hoeve te Loenout (Loenhout); te Rijsbergen. (Inventarisnr SR#28)
1440Jacop Wijts gaf Heinricke Rubbens x Magriete van Nedervenne op goede te Westerle inde Veedeweye.; eeusel geh den Buelck met lant daer aen gelegen geh den Brant te Loenhout achter tHof daer wilen Maert van Nedervenne te wonen plach. (Inventarisnr SR#29)
1440Jan van Eemeren x Lijsbetten Boens, Kerstijne tsGroven x Aerde den Luytslager, Peter van Brechte voor godshuys van Facoens voor Gheertruyden tsGroven geprofessijt int godshuys, Magriete tsGroven x Janne Bertels en Lijsbet tsGroven x Hubrechte Meys vereffent huys inde Langhenieustrate; goede te Brechte; eeusele te Brechte.; Loenhout; Woestwesele. (Inventarisnr SR#29)
1440Jan van Eemeren x Lijsbetten Boens, Kerstijne tsGroven x Aerde den Luytslager, Peter van Brechte voor godshuys van Facoens voor Gheertruyden tsGroven geprofessijt int godshuys, Magriete tsGroven x Janne Bertels en Lijsbet tsGroven x Hubrechte Meys vereffent huys inde Langhenieustrate; goede te Brechte; eeusele te Brechte.; Loenhout; Woestwesele. (Inventarisnr SR#29)
1440Gielijs van Runtsvoert en Katline van Runtsvoert voldaen van Jannes den Bye hun oom.verstorven van Paridaen van Ghoerle hun oom.; goede te Wortele; beemd te Brechte geh Marem en Daesdonck; beemde te Loenhout inde Dayct? en inde Blaect en een huys in Coppenhole. (Inventarisnr SR#29)
1440Jan van Eemeren x Lijsbetten Boens, Kerstijne tsGroven x Aerde den Luytslager, Peter van Brechte voor godshuys van Facoens voor Gheertruyden tsGroven geprofessijt int godshuys, Magriete tsGroven x Janne Bertels en Lijsbet tsGroven x Hubrechte Meys vereffent huys inde Langhenieustrate; goede te Brechte; eeusele te Brechte.; Loenhout; Woestwesele. (Inventarisnr SR#29)
1441Gheerd der Wedewen te Loenhout verc Daneel Robbrechts en Lijsbeth Robbrechts zijn zus op stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#30)
1441Henric Jans Costerssone te Loenhout verc Marien dochter Jans Hazen en Lijsbetten Ledenaerts haar nat dochter op stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#30)
1441Heyneric te Wilmersdonc; te Loenhout; tEekeren; lant gel aende Polderdijc voer de Heyschote. (Inventarisnr SR#30)
1441Heyneric te Wilmersdonc; te Loenhout; tEekeren; lant gel aende Polderdijc voer de Heyschote. (Inventarisnr SR#30)
1441Heyneric te Wilmersdonc; te Loenhout; tEekeren; lant gel aende Polderdijc voer de Heyschote. (Inventarisnr SR#30)
1441Heyneric te Wilmersdonc; te Loenhout; tEekeren; lant gel aende Polderdijc voer de Heyschote. (Inventarisnr SR#30)
1441Heyneric te Wilmersdonc; te Loenhout; tEekeren; lant gel aende Polderdijc voer de Heyschote. (Inventarisnr SR#30)
1441Heyneric te Wilmersdonc; te Loenhout; tEekeren; lant gel aende Polderdijc voer de Heyschote. (Inventarisnr SR#30)
1441Heyneric te Wilmersdonc; te Loenhout; tEekeren; lant gel aende Polderdijc voer de Heyschote. (Inventarisnr SR#30)
1441Laureys van Houthoven, Willem van Houthoven zijn broer en Magriete van Houthoven haar zus x Wouteren Aerds verdeylt van Katlijne vander Nedervenne hun moeder x Jan van Houthoven; te Brechte aenden Noenhoevel; beemd te Loenhout; beemdt ter wisselinge te Loenhout; heyden. (Inventarisnr SR#30)
1441Laureys van Houthoven, Willem van Houthoven zijn broer en Magriete van Houthoven haar zus x Wouteren Aerds verdeylt van Katlijne vander Nedervenne hun moeder x Jan van Houthoven; te Brechte aenden Noenhoevel; beemd te Loenhout; beemdt ter wisselinge te Loenhout; heyden.; lant geh de Schijfbrake te Brechte. (Inventarisnr SR#30)
1441Henric Willemssone verc Katline dochter Ghijsel Karijs Ghijsels op stede te Loenhout tuss des jonckeren erve van Wesemale. (Inventarisnr SR#30)
1441Jan sone wilen Wouter Wackers alias vanden Cloete te Loenhout verc Ghijselen vanden Velde op goede te Wuestwesele. (Inventarisnr SR#30)
1441Jan vander Haert te Woestwesele verc Aernout vanden Boegaerde te Loenhout op stede te Woestwesele te Ghinhoven. (Inventarisnr SR#30)
1441Laureys Caetze coecbacker verc Janne den Buysscher huys inde Hoeghstratetuss de Stoefstrate en huys geh den Gestrijpten; erfl weduwen van Loenhout. (Inventarisnr SR#30)
1441Peter Oenhof? verc Janne Volkaerts te Brechte beemd te Loenhout opt Strael; beemd te Boedonc oic ald; beemd te Brechte opt Marem. (Inventarisnr SR#30)
1441Laureys Caetze coecbacker verc Janne den Buysscher huys inde Hoeghstratetuss de Stoefstrate en huys geh den Gestrijpten; erfl weduwen van Loenhout. (Inventarisnr SR#30)
1441Faes de Loeker zoon wilen Heinrix de Loeker gaf Janne den Loeker zijn broer hoeve gest te Beke inde prochie van Mere; Loenhout. (Inventarisnr SR#30)
1441Digne van Broecoven x Aere van Merxhem alias Clemeycien en Jan de Rese verc Henricke Willemss op stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#30)
1441Wouter vander Messien de jonge x Cornelie Daneels deb Henricke Tassche op goede te Loenhout; opte stad van Mechlen, manbrief van leenen te Londerzele. (Inventarisnr SR#30)
1441Wouter vander Messien de jonge x Cornelie Daneels deb Henricke Tassche op goede te Loenhout; opte stad van Mechlen, manbrief van leenen te Londerzele. (Inventarisnr SR#30)
1441Peter de Greve backer x Lijsbet van Loenhout gaven Janne en Lijsbetten tsGreven hun kinderen en Claus en Cornelijse broers kinderen Michiels Huyghssoens x Katlijne sGreven testament. (Inventarisnr SR#30)
1441Peter Jacop Oems sone te Brecht verc Diericke Willemssone alias Wilmaer te Brecht; bemdeken te Brecht geh Marebemdeken neffens Henrix goet van Verlorencost; op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#30)
1441Jan Hegge verc Barbelen en Mechtilden kinderen Henricke van Backenbrugge op beemd te Loenhout int Gemeynbosch achter den Heybeemd tuss Henric Hoevelman; op beemd ald opte Blaect. (Inventarisnr SR#30)
1441Jan zoon wilen Ghijsbrecht Berchmans verc Janne Rombouts vanden Boegaerde en Lijsbetten Rombous zijn zus lant geh Gorijs hoeve met heybloke daeraen gelegen te Loenhout comende tvoirs heybloc ute aen de vruente ald. (Inventarisnr SR#30)
1441Faes de Loeker zoon wilen Heinrix de Loeker gaf Janne den Loeker zijn broer hoeve gest te Beke inde prochie van Mere; Loenhout.; goide inde prochie van Mere tAppelrode? Gelegen; goede ten Eyndmere. (Inventarisnr SR#30)
1442Jacop Peter meester Gheerds zone van Loenhout verc Heinricke Jan Michielss x Magriete vander Braken rente op goederen te Loenhout. (Inventarisnr SR#31)
1442Peter de Hantscoemaker te Loenhout verc Willeme Bastijns x Katlinen Larysen en zoon Cornelise op stede te Loenhout tuss Jan Ghijb Berchmans en Jans van Coudenberge. (Inventarisnr SR#31)
1442Godshuys Ste Magrietendale buyten Antwerpen en Jannes vanden Boegaerde godshuys clerc verhuerden Janne Roef de Jonge te Loenhout bezit te Loenhout. (Inventarisnr SR#31)
1442Wouter van Loenhout verc Gorijse en Magriet Baten wett kinderen Jans Baten x Katlijne tsProessts op lant geh den Brant te Outthuernout tuss sheerenstrate en Jan Heyns en op een eeussel tuss Jan van Loenhout alias Huysmans en Wouter en zijn zus. (Inventarisnr SR#31)
1442Heinric Jan Hoecmans sone te Callemthout int Achterbrouck x Lijsbet Heinrix dochter van Weselle bekenden Jan vanden Wijngaerde tot Loenhout vanden hoeve op Duerhof tot Loenhout van juffr Jannen van Bouchout; jouffre van Wesemale. (Inventarisnr SR#31)
1442Jan vanden Cloete te Loenhout verc Barbele en Lijsbetten wett kinderen Jacop Mertens op beemd te Loenhout te Sneppel aen de brugge tuss Peter vanden Cloet en Jan Huygen. (Inventarisnr SR#31)
1442Peter Nouts te Loenhout verc Willeme Bastijns x Katlinen Larien en Cornelijs hun zoon erf onder heyde en aerds geh Undelmans heyninge te Loenhout tuss Jans vander Ast en voirs Willem Bastijns. (Inventarisnr SR#31)
1442Gheert Ghijbs en Aert Mathijssone vander Heerstraten verc de voirs Barbele en Lijsbetten op stede geh tGoet te Hoevenen te Loenhout tuss jouffre van Wesemale en op beemt te Loenhout geh de Hulsdongele tuss Jan Bode en Jan Reyns en op stede oic aldaer tuss Reyneer van Ghestele en sheerenstrate. (Inventarisnr SR#31)
1442Anno 53 15 sept Jan Baten; Wouter van Loenhout was de rente nog jarenlang geldende. (Inventarisnr SR#31)
1442Jan Wouter Wackerss alias vanden Cloete en Jan van Dinten te Loenhout deb Jacobe Mertens. (Inventarisnr SR#31)
1442Rombout de Backer ges te Wesele verc Aernout vanden Boegaerde te Loenhout rente op land geh de Moelenberch te Wesele tuss Jans Moelenberchs en Jan sBackers. (Inventarisnr SR#31)
1442Willem Alen ges te Westdoirne verc Aernout vanden Boegaerde van Loenhout rente op lant geh Tonghelaer te Westdoirne tuss Jans kinderen van Wouwe en Jans sClercx. (Inventarisnr SR#31)
1442Cornelie Daneels x Wouteren vander Messien verc Janne vander Rijt op hoeve te Loenhout op Nouts van Buyten goede op Jan Zoetens goede op Jan Broemans goede, Gheerd Wolfs, Gielijs Jans, Wouters van Roevoerts, Heinrix vanden Veken, Aernout van Bavele, Janne vanden Brande , hoeve te Loenhout, Jan vanden Bogaerde, Heinric Dijcmans, Wouter Boelens, Jan vanden Broeke, Jan van Ymmerseele, Heinric vander Wymen verstorven van >>f294_R001_02 >> (Inventarisnr SR#31)
1442Jan, Henric en Wouter de Coster broers en Gielijs Dijcstrate x Lijsbeth tsCosters gaven Willeme Beys beemd geh tGemuerne te Ghinhoven tuss Heyl Willems sBackers en Jans vanden Broeke daer Lijsbeth vanden Bleke haer moeder haer tochte ane heeft gegeven door Aernout vanden Bleke, Luyc Thijs vander Eycke goede te Loenhout, Henric vanden Bleke haer oem. (Inventarisnr SR#31)
1442plach, heffende op stede tAntwerpen in Kijpdorp aen tkerchof van Ste Jacops ges topten hoec, Henric Vos huys tAntwerpen inden Rozier, Jan Samans goede te Doerne, op Gielis Lodewijcx stede te Brechte aen dLaer, op een buer van Wouteren tSmit ald, op Jacops vanden Roke gel aen dLaer op eeusel gel by Houselmoelen voers tuss Steven Godens kinderen en Loey tSmeets, Aerds tsIongen stede te Loenhout, op Jans van >>f447_R002_03 >> (Inventarisnr SR#31)
1442plach, heffende op stede tAntwerpen in Kijpdorp aen tkerchof van Ste Jacops ges topten hoec, Henric Vos huys tAntwerpen inden Rozier, Jan Samans goede te Doerne, op Gielis Lodewijcx stede te Brechte aen dLaer, op een buer van Wouteren tSmit ald, op Jacops vanden Roke gel aen dLaer op eeusel gel by Houselmoelen voers tuss Steven Godens kinderen en Loey tSmeets, Aerds tsIongen stede te Loenhout, op Jans van >>f447_V001_03 >> (Inventarisnr SR#31)
1443Gielijs van Loenhout zoon wilen Jans van Loenhout gaf Katlinen sRidders moeder. (Inventarisnr SR#32)
1443Gielijs van Loenhout zoon wilen Jans van Loenhout gaf Katlinen sRidders moeder. (Inventarisnr SR#32)
1443Gielis de Wolf te Loenhout verc Mathijse Berniers vanden Cloite beemd te Loenhout opte Duyct. (Inventarisnr SR#32)
1443Jacop Gielis Janssone verc Henricke Huysmans huys te Loenhout. (Inventarisnr SR#32)
1443Heylzoete Gielijs Marien dochter gaf Ghijsbrechte den Maerscalck zuster zoon op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#32)
1443Magriete Wyns x Jan Nouts te Ghend verc Clause van Leest bontwerker op 2 woensteden neffens een inde Zierixstrate; Loenhout; stede gest bide Dambrugge. (Inventarisnr SR#32)
1443Wouter Wouters te Desschele verc Marien en Magriete dochters Wouters van Loenhout te Outtuernout op eeusel geh den eertborne te Desschel. (Inventarisnr SR#32)
1443Jan Volkaerts te Brechte verc Janne Wouters te Brechte beemd te Brechte tuss Henricx Verlorencost erve; beemd te Loenhout; erfl Peteren Schat; Jacop der Kinderen. (Inventarisnr SR#32)
1443Jan Gheert Oenus zone te Wuestwesele verc Willeme Denijs x Lijsbetten van Lille op stede te Wuestwesele; te Loenhout. (Inventarisnr SR#32)
1443Marie dochter wilen Henrix Lockers x Heinricke vander Zijpt verc Jacope Wijts en Adriaen Wijts; scepenbrieven van Loenhout; Marien van Nedervenne moeder. (Inventarisnr SR#32)
1443Jan vanden Heester bekende Jan Heesterman zoon bij Magriete vanden Nyeuwenhuys; Avezoete Willems dochter van Nedervenne x Laureyse van Esbeemde; Loenhout. (Inventarisnr SR#32)
1443Jacob Wijts en Adriaen zoon deb Marien Henrix Loekers dochter x Henrix vander Zijpt.; Aernoute vanden Boegaerde te Loenhout. (Inventarisnr SR#32)
1443Willem Wynne, Lijsbeth Wyns x Janne Willems en Geertruydt Wyns en Katline Wyns; Zoete sRekeneren x Janne Rasschaert en Katline sRekeneren x Janne vander Zoome verc Clause van Leest bontwerker 2 woensteden neffens een inde Ziericxstrate; te Loenhout; stede bide Dambrugge. (Inventarisnr SR#32)
1443Willem Wynne, Lijsbeth Wyns x Janne Willems en Geertruydt Wyns en Katline Wyns; Zoete sRekeneren x Janne Rasschaert en Katline sRekeneren x Janne vander Zoome verc Clause van Leest bontwerker 2 woensteden neffens een inde Ziericxstrate; te Loenhout; stede bide Dambrugge. (Inventarisnr SR#32)
1443Jan van Loenhout alias de Laet tEekeren in Ettenhoven verc Willeme vander Heyden x Lijsbetten Wyelmans op stede gest in Ettenhoven tuss Henric Schat; lant tEekeren opte Hoeven. (Inventarisnr SR#32)
1443Janne Schoyten zoon bij Katline sClercx stede op Clapdorp; goede te Wilmaersdonc; lant geh den Heymeric te Wilmersdonc; Symoens van Nedervenne; goede te Loenhout; Gielijse Hoegen goede tEekeren; leengoede te Westdoerne. (Inventarisnr SR#32)
1443Mathijs Larien van Loenhout gaf Willeme de Beer beemde geh tHoelbeemdeken te Woestwesele; beemd geh de Brakenbloc te Woestwesele; land geh de Ganspoel; erf onder lant en heyde tuss tsherenstrate; voirgen dorpe.; Ghijsbrecht van Popendonc; op beemd geh tHoelbeemdeken te Woestwesele. (Inventarisnr SR#32)
1443Claus van Nedervenne zoon Bartelmeeus van Nedervenne te Hoechstraten verc Katlijnen Eels x Mathijs sWolfs en Anthonien dochter op beemd te Loenhout opte Blaect tuss Jans erve vanden Wijngaerde geh tBiesvenne oestwaert. (Inventarisnr SR#32)
1443Jan Kalvaert te Schilde, Gielijs de Wilde te Merxem en Jan van Loenhout te Westmalle deb Willeme van Berchem vanden houwe van bossche geh dBosch te Ghestel gel bynnen Oestmalle. (Inventarisnr SR#32)
1443Mathijs Larien van Loenhout gaf Willeme de Beer beemde geh tHoelbeemdeken te Woestwesele; beemd geh de Brakenbloc te Woestwesele; land geh de Ganspoel; erf onder lant en heyde tuss tsherenstrate; voirgen dorpe. (Inventarisnr SR#32)
1443Dieric Willemssone alias Dieric Wilmaer schouth te Loenhout bekende Godevaerde Zanders lant te Duerne int heerscap van Womeligem van wilen Jan van Ymerseele diemen heet vander Wyele; huys geh de Schouwerye gest opten hoeck vander Zierickstraten van wilen Jan de Blabbeneer; huys in Clapdorp. (Inventarisnr SR#32)
1443Lijsbeth vander Meer en Jan Beelen zoon en Peter Loeycx verc Wouteren vanden Broeke x Beelen sConincx en Janne den Wilden dochter zoon op stede te Loenhout inde Caterstrate tuss sherenstrate; erf onder heyde en aerd ald dweers over de strate; stede ald tuss dAst. (Inventarisnr SR#32)
1443Jan en Mathijs kinderen Henric Magrieten te Brechte en Lijsbeth van Massenhoven moeder verc Peteren Pot x Marien en Adryane zoon.; land te Brechte tSte Ledenaerts; land ald tuss Nouts kinderen vanden Cloete; beemde te Bechoven; beemd te Loenhout; goede te Bechoven; Ste Ledenaerts goede te Brechte; op Jans van Oekele land te Bechoven; te Brechte achter Eyndoven; erfl Lijsbetten Coemans; erfl Peteren Smit te Rijkevorssele. (Inventarisnr SR#32)
1444Willem van Coudenberghe te Loenhout verc Willeme Bastijns x Katlijne Larien op stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#33)
1444Willem van Backenbruggen te Brechte verc Lammen vanden Vene beemd te Loenhout opte Vlaect. (Inventarisnr SR#33)
1444Peter vanden Broeke brouwer te Loenhout deb Janne Aerds cordewagencruyder. (Inventarisnr SR#33)
1444Gheert van Loenhout deb Janne van Sprongele. (Inventarisnr SR#33)
1444Bouden vander Mere te Loenhout verc Peteren Jan Gielis en Janne zijn wett zoon bij Magriete Jan Diederix op beemdt geh de Dorent te Loenhout achter dLaer tuss dLaer van Sneppel en Duedervenne. (Inventarisnr SR#33)
1444Michiel Diederic Michielssone van Zundert verc Janne en Magrieten vanden Hoevele wett kinderen wilen Claus vanden Hoevele x Magriete Broedeloes op beemde geh sKnoddersbloc te Loenhout; Zundert. (Inventarisnr SR#33)
1445Peter Jan Bouwenssone van Loenhout verc Matheeuse Wouter Mertenssone oic van Loenhout op stede te Loenhout aende heydzijde; beemde te Loenhout int Moelenbroec. (Inventarisnr SR#36)
1445Jan van Hulsdonc alias Noyts te Loenhout verc Janne vander Ast x Lijsbetten vanden Broeke op stede te Loenhout op Kestelbeke. (Inventarisnr SR#34)
1445Lijsbeth van Loenhout weduwe Peters Greven gaf Janne, Lijsbetten, en Katlinen haar kinderen. (Inventarisnr SR#35)
1445Lijsbeth van Breemdonc verc Janne van Byeshoven te Brecht land te Loenhout opte Borchstat. (Inventarisnr SR#36)
1445Lijsbeth van Breemdonc verc Janne van Byeshoven te Brecht land te Loenhout opte Borchstat. (Inventarisnr SR#36)
1445Jan van Tolseynde cal van naerdersc Dieric Wilmaer schoeth van Loenhout. (Inventarisnr SR#36)
1445Thomaes de Coninc alias de Meyer machtigde Janne van Loenhout te Westmalle. (Inventarisnr SR#36)
1445Peter vander Rijt te Loenhout x Lijsbetten Wouters dochter vander Muyden volmacht. (Inventarisnr SR#36)
1445Peter vander Rijt te Loenhout x Lijsbetten Wouters dochter vander Muyden volmacht. (Inventarisnr SR#36)
1445Peter vander Rijt te Loenhout x Lijsbetten Wouters dochter vander Muyden volmacht. (Inventarisnr SR#36)
1445Jacop zone Peter Meesters Geerds te Loenhout verc Willem den Haze en Aernoute zijn nat zoon bij Lijsbeth vanden Dijcke op stede te Loenhout tuss sherenstrate; op moers ald. (Inventarisnr SR#35)
1445Anthonijs van Baerle gheseten tAttene verc Janne Vorsselman Hubrechtssone boghemaker op stede te Attene aende kerke; op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#34)
1445Jan de Buysscher Janss verc Janne de Doncker huys inde Hoeghstrate tuss de Stoefstrate en thuys geh den Gestrijpten Esel; erfl weduwe van Loenhout. (Inventarisnr SR#35)
1445Jan de Buysscher Janss verc Janne de Doncker huys inde Hoeghstrate tuss de Stoefstrate en thuys geh den Gestrijpten Esel; erfl weduwe van Loenhout. (Inventarisnr SR#35)
1445Lysbeth vander Meer weduwe Willems Beelen te Loenhout verc Janne vander Ast x Lijsbetten vanden Broeke en Angneesen hun dochter op stede te Loenout in de Caterstrate. (Inventarisnr SR#34)
1445Jan Geerdssone te Wuestwesele verc Magriete Wouter Zegers dochter en Wouter haar nat zoon en Jacopminen nat dochter Symoen Bacx bij Lijsbeth Willems dochter op stede te Wuestwesele; op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#35)
1446Jacop Wits? te Loenhout verc Heynric van Vorssel alias Wisch op beemde te Loenhout opte Blaect; lant geh tHagelcruys neffens godshuys ter Nonnen buyten Antwerpen erve; Loenhout; 2 capelrien van Loenhout. (Inventarisnr SR#37)
1446Jan Willemss vanden Bogaerde te Loenhout verc Janne vander Ast Peterss x Lijsbetten vanden Broeke en Angneesen dochter op stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#37)
1446Jan vanden Bogaerde te Loenhout inde Caterstrate gaf Janne vanden Bogaerde en Lijsbeth en Cornelyen kinderen beemde, heydente Loenhout, stede van Gheerd vanden Bogaerde broer. (Inventarisnr SR#37)
1446Henric Janss en Peter Lodevicx te Loenhout verc Barbelen en Lijsbetten Mertens kinderen Jacop Mertens bij Katline Schoyters op stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#37)
1446Aert vander Heerstrate Mathijs zone te Loenhout verc Peter den Laet Peterszone en Lijsbeth dochter bij Lijsbeth vander Braken; stede te Loenhout tuss sherenstrate. (Inventarisnr SR#37)
1446Gheerd Ghijbs te Loenhout verc Peteren nat zone Peter Laets wijlen en Janne zone bij Lijsbeth vander Braken op hoeve te Loenhout. (Inventarisnr SR#37)
1446Rombout Ghorijs te Loenthout (Loenhout) deb Jan vander Ast. (Inventarisnr SR#37)
1446Gheerd Ghijb Berchmans te Loenhout deb Janne vander Ast. (Inventarisnr SR#37)
1446Cornelijs vander Achtert alias van Staeyen Peters wilen te Loenhout deb Katline vander Achtert alias van Staeyen zus x Jan Lammens te Brechte; stede te Loenhout te Popendonc; lant ald bij; beemde ald tuss erve geh tSchoubosch; Hoochstraten. (Inventarisnr SR#47)
1446Cornelijs vander Achtert alias van Staeyen Peters wilen te Loenhout deb Katline vander Achtert alias van Staeyen zus x Jan Lammens te Brechte; stede te Loenhout te Popendonc; lant ald bij; beemde ald tuss erve geh tSchoubosch; Hoochstraten. (Inventarisnr SR#47)
1446Lijsbeth van Loenhout weduwe Peters sGreven bekende Jan de Greve zoon en Lijsbeth sGreven dochter en Katline sGreven. (Inventarisnr SR#37)
1446Willem vanden Wijngaerde amman eet van Joese van Holten opte dorp en heerlicheit van Loenhout. (Inventarisnr SR#47)
1446Jan vanden Vekene tEekeren verc Andriese van Ossenberge en Janne van Ossenberge sone op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#37)
1446Willem vanden Wijngaerde amman eet van Joese van Holten opte dorp en heerlicheit van Loenhout. (Inventarisnr SR#47)
1446Peter vanden Aerde en Katlinen vanden Heester wijfs moeye te Loenhout verc Jan Heesman wiens moeder Magriete sKnodders huys geh dBijlken gest inde Munsterstrate. (Inventarisnr SR#37)
1446Aert vander Heerstraten Mathijssone vander Heerstraten verc Aernoute vanden Bogaerde x Lijsbetten vander Varenbraeken op stede te Loenhout dries te Vuestwesele (Wuestwesele). (Inventarisnr SR#37)
1446Jan van Loenhout te Merxblaes bekende Katlinen van Lommele dochter wilen Jans van Lommele stede te Merxblaes tuss sheerenstrate. (Inventarisnr SR#37)
1446Rombout Peters te Loenhout verc Aelbrecht Peisters x Magriete Jan Bastijns dochter en Cornelijse dochter op stede te Loenhoudt comende vut aende strate oestwaert. (Inventarisnr SR#37)
1446Faes vander Achtert te Loenhout verc Aelbrechten Peysters x Magrieten Jan Bastijns dochter en Heylwigen dochter op stede te Loenhoudt. (Inventarisnr SR#37)
1446Mathijs vanden Veken tEekeren opte Micke verc Godevaert Kemerlincx x Gheertruden Haests op acker te Loenhout; in sGrevenwesele te leveren. (Inventarisnr SR#37)
1446Jacop, Gielijs en Symoen Janssone broers te Loenhout verc Henricke Janss alias van Mechelen x Magriete vanden Dale op stede te Loenhouth; beemt ald int Moelenbosch tuss de vruente en tGhemeynbosch; 2 cameren gest int Gruendal. (Inventarisnr SR#37)
1446Heer Peter Thonijs priester cureit te Westmalle verh Janne van Loenhout, Willeme vander Heze en Janne Godevaerts te Westmalle Thienden vutgenomen de Vleeschthiende ende Byethiende; lant gel ald inde Acker geh de Schie. (Inventarisnr SR#37)
1446Jan de Clerc te Westdorne verc Peteren Lenaerts x Mechtelden Rombouts dochter en Katline Lenaerts dochter op stede te Westdoerne tuss sheerenheye van Loenhout comende voer vute aen sheerenstrate; goede te Westdoerne. (Inventarisnr SR#37)
1446Jan van Loenhout te Merxblas verc Janne van Sprongele en Magriete nat dochter bij Lijsbeth Crabs op stede te Merxblas aen dLoenhoutseynde tuss sheerenstrate; erf onder land, groese en heyden ald. (Inventarisnr SR#37)
1446Henric Aertss te Woestwesele verc Janne Aertss cordewagencruyder en nat sone bij Magriete Claus beemd gel opt noorteynde van tgasthuys maeyne gel opte beke tuss Loenhout en Woestwesele. (Inventarisnr SR#37)
1446Heer Peter Thonijs priester cureit te Westmalle verh Janne van Loenhout, Willeme vander Heze en Janne Godevaerts te Westmalle Thienden vutgenomen de Vleeschthiende ende Byethiende; lant gel ald inde Acker geh de Schie.; Henricke Wilmaers te Westmalle Lammerthiende en dander Vleeschthiende metter Byethienden. (Inventarisnr SR#37)
1446van Hoeghstraten; goede tZundert, tAchtmale.; Thiende van 2 schoeven te Wieerent, tAchtmale in de prochie van Zundert; opte goedt Ter Tichelt; beemdt te Wynegheem Schijnt; beemd tOeleghem; tZundert; goede tOutsweele; bemdeken te Hoeghstraten geh Tichelrie; moers te Loenhout; deel geh tGhoerken te Maerberge?; tZundert; goede tOelegheem en te Halle bynnen der bancken van Zanthoven; dwaterlant in Schijntbroec, >>f372_R001_03 >> (Inventarisnr SR#37)
1446van Hoeghstraten; goede tZundert, tAchtmale.; Thiende van 2 schoeven te Wieerent, tAchtmale in de prochie van Zundert; opte goedt Ter Tichelt; beemdt te Wynegheem Schijnt; beemd tOeleghem; tZundert; goede tOutsweele; bemdeken te Hoeghstraten geh Tichelrie; moers te Loenhout; deel geh tGhoerken te Maerberge?; tZundert; goede tOelegheem en te Halle bynnen der bancken van Zanthoven; dwaterlant in Schijntbroec, >>f372_V001_03 >> (Inventarisnr SR#37)
1446van Hoeghstraten; goede tZundert, tAchtmale.; Thiende van 2 schoeven te Wieerent, tAchtmale in de prochie van Zundert; opte goedt Ter Tichelt; beemdt te Wynegheem Schijnt; beemd tOeleghem; tZundert; goede tOutsweele; bemdeken te Hoeghstraten geh Tichelrie; moers te Loenhout; deel geh tGhoerken te Maerberge?; tZundert; goede tOelegheem en te Halle bynnen der bancken van Zanthoven; dwaterlant in Schijntbroec, >>f372_V002_03 >> (Inventarisnr SR#37)
1446van Hoeghstraten; goede tZundert, tAchtmale.; Thiende van 2 schoeven te Wieerent, tAchtmale in de prochie van Zundert; opte goedt Ter Tichelt; beemdt te Wynegheem Schijnt; beemd tOeleghem; tZundert; goede tOutsweele; bemdeken te Hoeghstraten geh Tichelrie; moers te Loenhout; deel geh tGhoerken te Maerberge?; tZundert; goede tOelegheem en te Halle bynnen der bancken van Zanthoven; dwaterlant in Schijntbroec, >>f372_V003_03 >> (Inventarisnr SR#37)
1446Heer Peter Thonijs priester cureit te Westmalle verh Janne van Loenhout, Willeme vander Heze en Janne Godevaerts te Westmalle Thienden vutgenomen de Vleeschthiende ende Byethiende; lant gel ald inde Acker geh de Schie.; Henricke Wilmaers te Westmalle Lammerthiende en dander Vleeschthiende metter Byethienden.; meester Gielijse vanden Wijngaerde canonick Ons Vrouwen kerke tAntwerpen, heer Thomaes de Buekeleer cureit van Schille >>f488_V001_02 >> (Inventarisnr SR#37)
1446van Hoeghstraten; goede tZundert, tAchtmale.; Thiende van 2 schoeven te Wieerent, tAchtmale in de prochie van Zundert; opte goedt Ter Tichelt; beemdt te Wynegheem Schijnt; beemd tOeleghem; tZundert; goede tOutsweele; bemdeken te Hoeghstraten geh Tichelrie; moers te Loenhout; deel geh tGhoerken te Maerberge?; tZundert; goede tOelegheem en te Halle bynnen der bancken van Zanthoven; dwaterlant in Schijntbroec, >>f371_V001_03 >> (Inventarisnr SR#37)
1447Jacop Meeus te Loenhout verc Henricke Huevelman te Loenhout; Loenhoutscer maten. (Inventarisnr SR#39)
1447Aernout Peterss van Loenhout verc Peteren Lodewijcx en Denijse Lodewijcx broer op stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#39)
1447Jan Hudsebout alias Bierman mersenier verc Peteren vanden Broeke alias de Brouwer te Loenhout op lant van Gielijs Haest te Loenhout opte Donck. (Inventarisnr SR#39)
1447Jan van Yppenroede te Loenhout aende plaetse verc Janne Scheelkens x Katline Jan Gielijs dochter stede te Loenhout tuss Faes van Oekele. (Inventarisnr SR#39)
1447Bouwen Giellijs Jan Peterssone te Loenhout verc Gousen van Leest x Lijsbeth Denijs en Willem van Leest broer op land geh de Donc te Loehoudt (Loenhout). (Inventarisnr SR#38)
1447land te Loenhout te Hachte? (Inventarisnr SR#38)
1447Magriete Peters dochter vander Ast x Willeme Zeghers verc Henricke van Zeyst op beemt geh den Parrebeemt te Loenhout oostwaert aende Pulbeemt en westwaert aen Boukensbeemt; erven onder lant, groese en heyde te Loenhout te Sneppele zuytwaert aen sheerenvroente en noertwaert aen Gorijsheyninge.; Loenhout. (Inventarisnr SR#39)
1447Magriete Peters dochter vander Ast x Willeme Zeghers verc Henricke van Zeyst op beemt geh den Parrebeemt te Loenhout oostwaert aende Pulbeemt en westwaert aen Boukensbeemt; erven onder lant, groese en heyde te Loenhout te Sneppele zuytwaert aen sheerenvroente en noertwaert aen Gorijsheyninge.; Loenhout. (Inventarisnr SR#39)
1447Magriete Peters dochter vander Ast x Willeme Zeghers verc Henricke van Zeyst; scepenbrieve van Loenhout op huys te Loenhout tot Sneppele aen die Rijt; beemt geh de Mosvoert met eenen heyvelde daer aen gel; erf geh Ghentmanshoeve te Loenhout: stede te Wuestwesele opt Ghoereynde; goede te Wesele voirs aen de kerke; Wuestdoerne (Westdoerne). (Inventarisnr SR#39)
1447Magriete Peters dochter vander Ast x Willeme Zeghers verc Henricke van Zeyst; scepenbrieve van Loenhout op huys te Loenhout tot Sneppele aen die Rijt; beemt geh de Mosvoert met eenen heyvelde daer aen gel; erf geh Ghentmanshoeve te Loenhout: stede te Wuestwesele opt Ghoereynde; goede te Wesele voirs aen de kerke; Wuestdoerne (Westdoerne). (Inventarisnr SR#39)
1447Magriete Peters dochter vander Ast x Willeme Zeghers verc Henricke van Zeyst; scepenbrieve van Loenhout op huys te Loenhout tot Sneppele aen die Rijt; beemt geh de Mosvoert met eenen heyvelde daer aen gel; erf geh Ghentmanshoeve te Loenhout: stede te Wuestwesele opt Ghoereynde; goede te Wesele voirs aen de kerke; Wuestdoerne (Westdoerne).; Janne van Broeckhoven. (Inventarisnr SR#39)
1447Michiel Wouter Heers te Loenout verc Janne Loeycx op stede te Nedervenne bynnen Loenhout. (Inventarisnr SR#39)
1447Peter Laryen gaf Mathijse Laryen broer op stede te Loenhout tuss Vudelmansheyninge opte nortsijde en der Vryesen en Buelcmans goet aende zuytsijde; beemt geh den Donckerenbeemt te Loenhout aen de Donckvoert. (Inventarisnr SR#39)
1447Magriete Peters dochter vander Ast x Willeme Zeghers verc Henricke van Zeyst op beemt geh den Parrebeemt te Loenhout oostwaert aende Pulbeemt en westwaert aen Boukensbeemt; erven onder lant, groese en heyde te Loenhout te Sneppele zuytwaert aen sheerenvroente en noertwaert aen Gorijsheyninge. (Inventarisnr SR#39)
1447Henric van Tichelt de jonge te Wuestwesele verc Amelen dochter Jans vanden Perre op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#39)
1447Henric van Tichelt de jonge te Wuestwesele verc Amelen dochter Jans vanden Perre op goede te Loenhout.; Brechte. (Inventarisnr SR#39)
1447Gheerd vanden Heester Janss van Loenhout verc Janne Heesterman broer huys geh dBijlken gest inde Munsterstrate. (Inventarisnr SR#39)
1447Gielijs Vos moelneer te Wortele bekende Gielijs van Pulle watermolen te Loenhout gest ter Eycke. (Inventarisnr SR#39)
1447Jan van Loenhout x Katline Sneuwaters (Sneewaters) verc Janne den Maerscalck x Heylwigen Hoefslaegs en Lijsbetten dochter op stede te Westmalle aende Gheeselmeer. (Inventarisnr SR#38)
1447Heinric vanden Velrent? wonende te Loenhout gaf Steven nat zoon land gel ten Velre; land geh den Hulshacker ald; velt geh Teylair gel int Scoutbosch? (Inventarisnr SR#38)
1447Henric Hoenhof Gheertss te Vustwesele verc Janne Pijck x Lijsbetten Jans Bocx dochter op beems gel int Schoubosch; te Loenhout te leveren. (Inventarisnr SR#38)
1447Jan Gheert sCosters sone te Brecht verc Lijsbetten Jan Maes x Ghoord Pullekens en Janne en Gielijse kinderen op stede te Brecht tOestbrecht; te Loenhout int sBeerenstrate. (Inventarisnr SR#39)
1447Bouden vander Meer Boudenssone ges tSneppele bynnen Loenhout verc Willeme vander Wilt nat zone wilen Willems vander Wilt bij Lijsbeth Huychs op stede tSneppele aende Rijt tuss sheerenstrate; beemdt geh de Cleyndorent ald. (Inventarisnr SR#39)
1447Katline Putkijps dochter wilen Jan Putkijps x Janne vanden Dijcke verc Henricke vander Dijck op land te Brecht te Cloete; beemd te Loenhout; beemd te Brecht; land te Brecht geh de Strijp en dander de Heerstrate; stede gest te Cloete. (Inventarisnr SR#38)
1447Jan van Loenhout alias de Laet x Geertruyd Lam Vyloes dochter te Eekeren verc Clause Nulaet op stede in Ettenhove tuss Henric Schats; lant te Eekeren inde Hoevene. (Inventarisnr SR#39)
1447Katline Putkijps dochter wilen Jan Putkijps x Janne vanden Dijcke verc Willeme Lodewijcx huyvetter op land te Brecht te Cloete; beemd te Loenhout; beemd te Brecht; zaetlants geh den Zijpt en dander de Heerstrate; stede gest te Cloete. (Inventarisnr SR#38)
1447Katline Putkijps dochter wilen Jan Putkijps x Janne vanden Dijcke verc Willeme Lodewijcx huyvetter op land te Brecht te Cloete; beemd te Loenhout; beemd te Brecht; zaetlants geh den Zijpt en dander de Heerstrate; stede gest te Cloete. (Inventarisnr SR#38)
1448Jan Heesterman te Loenhout verc Janne en Jorijse kinderen Gielijs van Bornhem beemt te Loenhout. (Inventarisnr SR#40)
1448Jan van Yppenroede te Loenhout aende plaetse verc Janne Scheelkens x Katline Jan Gielijs dochter op stede te Loenhout aende plaetse tuss Faes van Oekele. (Inventarisnr SR#40)
1448Steven Heye en Andries de Buysscher en Berbele sBuyschers kinderen Godevaerts Buysschers wilen bij Magriete sLichten vereffent; opt goet Ter Tichelt te Rijsbergen; goede te Loenhout; huys te Breda inde Vischerstrate; hoeve te Loenhout; Gheerd Coeman.; goede tZundert; te Loenhout; goede geh de Gouwe; huys bide Spoye gest; te Breda. (Inventarisnr SR#40)
1448Steven Heye en Andries de Buysscher en Berbele sBuyschers kinderen Godevaerts Buysschers wilen bij Magriete sLichten vereffent; opt goet Ter Tichelt te Rijsbergen; goede te Loenhout; huys te Breda inde Vischerstrate; hoeve te Loenhout; Gheerd Coeman.; goede tZundert; te Loenhout; goede geh de Gouwe; huys bide Spoye gest; te Breda. (Inventarisnr SR#40)
1448Steven Heye en Andries de Buysscher en Berbele sBuyschers kinderen Godevaerts Buysschers wilen bij Magriete sLichten vereffent; opt goet Ter Tichelt te Rijsbergen; goede te Loenhout; huys te Breda inde Vischerstrate; hoeve te Loenhout; Gheerd Coeman.; goede tZundert; te Loenhout; goede geh de Gouwe; huys bide Spoye gest; te Breda. (Inventarisnr SR#40)
1448Steven Heye en Andries de Buysscher en Berbele sBuyschers kinderen Godevaerts Buysschers wilen bij Magriete sLichten vereffent; opt goet Ter Tichelt te Rijsbergen; goede te Loenhout; huys te Breda inde Vischerstrate; hoeve te Loenhout; Gheerd Coeman.; goede tZundert; te Loenhout; goede geh de Gouwe; huys bide Spoye gest; te Breda.; Henric Struyfs soen; goede tOekele. (Inventarisnr SR#40)
1448Jacop Bertelmeeus Laureyss te Loenhout deb Fase de Loeker en Wouteren den Loeker neve. (Inventarisnr SR#40)
1448Lijsbeth van Loenhout weduwe Peter sGreven bekende Lijsbetten sGreven dochter x Henric van Lille. (Inventarisnr SR#40)
1448Steven Heye en Andries de Buysscher en Berbele sBuyschers kinderen Godevaerts Buysschers wilen bij Magriete sLichten vereffent; opt goet Ter Tichelt te Rijsbergen; goede te Loenhout; huys te Breda inde Vischerstrate; hoeve te Loenhout; Gheerd Coeman. (Inventarisnr SR#40)
1448Alijt Willems dochter van Hulten x Henricx Boucxkens brief van Colne; joncheer van Weesmale tot Loenhout. (Inventarisnr SR#40)
1448Jan van Loenhout te Merxplas verc Janne van Loumele en dochter bij Katline Zeghers op stede te Merxplas tuss sherenstrate. (Inventarisnr SR#40)
1448Agneese en Marie vander Ast zussen cal Magriete vander Ast x Willem Zegers? verc Heynric van Zeyst pande te Loenhout. (Inventarisnr SR#40)
1448Jan Scheelkens verc Janne en Gheertruyden kinderen Willem Scheelkens broer x Magriete van Linth op stede te Loenhout ten Heester tuss sherenstrate. (Inventarisnr SR#40)
1448Jan van Hildernisse en Peteren, Gielise, Lijsbetten en Katlinen van Hildernisse broers en zussen; segele des dorps van Loenhout voldaen van Gheerde vander Beke en Janne Daneels testamenteurs van Zoeten Gielijs Marien dochter wilen. (Inventarisnr SR#40)
1448Claus Pekelheerinck verc goidshuyse vanden Heyligencruyce te Hoye inden lande van Luycke; goidshuyse vander selve ordenen te Namen inde crisdom van Luydick op stede gest opte Veste.; Willeme van Pulle te Brecht op lant te Brecht; beems te Loenhout achter de vorch geh tHoechbosch. (Inventarisnr SR#40)
1449Peter Clinckaert te Loenhout deb Gielijze Breem stede te Loenhout tuss sherenstrate. (Inventarisnr SR#41)
1449Wouter Giels te Loenhout verc Janne vander Ast beemd geh den Breedenbeemdt te Loenhout opte Beke. (Inventarisnr SR#41)
1449Jan Roef te Loenhout verc Jannes vanden Bogaerde lant te Loenhout inde Nederacker bijde kerke; heiden te Wuestwesele opte Varenhuevel; joncker van Assche. (Inventarisnr SR#41)
1449Wouter Lare Janss te Loenhout verc Angneesen vander Achtert en Lijsbetten dochter op beemd geh den Donckerenbeemd te Loenhout aende Donckervoert. (Inventarisnr SR#41)
1449Jan Roef te Loenhout verc Jannes vanden Bogaerde lant te Loenhout inde Nederacker bijde kerke; heiden te Wuestwesele opte Varenhuevel; joncker van Assche.; Henric Gheerd Onofszone te Wuestwesele heiden een besloten bloc omgraven houden die leen zijn bynnen Loenhout opte Vossingers tuss sherenvroente. (Inventarisnr SR#41)
1449Jan Gielijs Jans te Loenhout verc Angneesen vander Achtert x Willem Jan Gheerd Henricxs, Lodewijcke en Lijsbetten kinderen op stede te Loenhout aende Veltvoert tuss de Stapelheide. (Inventarisnr SR#41)
1449Mathijs vanden Bogaerde te Loenhout verc Aernout vanden Bogaerde x Lijsbetten vander Varenbraken Wouters dochter op stede te Loenhout tuss hof van Aerde van Oekele geh den Hecxenhof; beemd gel opten Blaect int Gemeynvelt; eeusele gel int Heyvelt. (Inventarisnr SR#42)
1449Joes van Holthen sone wijlen Willems van Holthen machtigden Janne van Rode; Aliten van Holthen Joes zuster heffende op Loenhout, Westerle, Hersselt. (Inventarisnr SR#41)
1449Joes van Holthen sone wijlen Willems van Holthen machtigden Janne van Rode; Aliten van Holthen Joes zuster heffende op Loenhout, Westerle, Hersselt. (Inventarisnr SR#41)
1449Aernout Nouts zone van Bavele verc Willeme Jan Gheerd Henricxs x Angneesen vander Achtert en Lijsbetten dochter op beemd geh de Mosvoert te Loenhout. (Inventarisnr SR#41)
1449Gielijs zone Jans van Loenhout meerssenier verc Gheertruyden Bouden Backers dochter weduwe Andries Stevens op huys inde Hoeghstrate opten hoeck vander stegen daermen gaet ten Zande waert neffens den Strijptenezel. (Inventarisnr SR#41)
1450Aerd van Bavele Aernoutss te Loenhout verc Aelbrechte Paysters x Magrieten Jan Bastijns dochter en Magrieten dochter land en beemd geh den Hoec tSneppele aende Rijt bynnen Loenhout deen aen dander; beemd gel ald opt Schoubosch; Loenhout. (Inventarisnr SR#43)
1450Daneel Wouter Robbrechtssone van Loenhout gaf Lijsbetten en Henricke kinderen Maes Robbrechts te Loenhout; op pande geh tGoet te Hoenderen; eeusel ald. (Inventarisnr SR#43)
1450Wouter vander Meer Jans zone wilen verc Peteren vanden Berge alias Peter de Pape, Cornelijse vanden Berge zoon en Gabriele Peters nat zoon bij Katline sWinters op goede te Wesele; tEynhoven (Eynthoven) bynnen Brechte, beems te Loenhout gel opten Boeckheester; beems ald te Loenhout opte Blaect; beems te Loenhout opten Strael. (Inventarisnr SR#43)
1450Steven heye gaf Andriese de Buysscher op hoeve te Loenhout. (Inventarisnr SR#43)
1450Matheeus van Helmont en Henric Truyen neve verc Peteren Muyl op Loenhout, Hersselt, Westerle. (Inventarisnr SR#43)
1450Matheeus van Helmont en Henric Truyen neve verc Peteren Muyl op Loenhout, Hersselt, Westerle. (Inventarisnr SR#43)
1450Jan vanden Vekene van Loenhout x Lijsbeth Wouters Jongen dochter huw voorw. (Inventarisnr SR#43)
1450Jan van Lommele te Meerhout bekent Janne van Loenhout. (Inventarisnr SR#43)
1450Henric de Dreysseleer van Loenhout gaf Janne Thomaes zone vanden Boegaerde neve. (Inventarisnr SR#43)
1450Jacop Wijts gaf Adryane zone lant te Loenhout opte Donck. (Inventarisnr SR#43)
1450Gielijs Janssone te Loenhout verc Lijsbetten Lemmens Aerts dochter op stede te Loenout tuss de vruente. (Inventarisnr SR#43)
1450Aerd Meys meerssenier x Lijsbet Draecx bekende kercmeesteren van Hoeghstraten goede te Hoeghstraten; beemd te Loenhout int Hoegebosch. (Inventarisnr SR#43)
1450Aerd Meys meerssenier x Lijsbet Draecx bekende kercmeesteren van Hoeghstraten goede te Hoeghstraten; beemd te Loenhout int Hoegebosch. (Inventarisnr SR#43)
1450Jan van Loenhout tEekeren opte Oudegracht verc Jan vanden Scryeken alias Jan Marien, Peteren en Katlinen vanden Scryeke kinderen op stede gest opte Oudegracht. (Inventarisnr SR#43)
1450Claus de Voight gaf Clause, Peteren en Mechtelen nat kinderen bij Lijsbeth Gielijs opte lande van Loenhout, Westerle, Harssele; Jan heer van Wesemale x Johanne van Bouchout. (Inventarisnr SR#43)
1450Willem Jan Godevaertszone x Magriete Henric Michiels dochter te Brechte gaven Pauwelse Jan Godevaertssone broer goede te Brechte; beemdeken te Loenhout; goede te Brechte; henric vanden Cloete. (Inventarisnr SR#43)
1450Willem Jan Godevaertszone x Magriete Henric Michiels dochter te Brechte gaven Pauwelse Jan Godevaertssone broer goede te Brechte; beemdeken te Loenhout; goede te Brechte; henric vanden Cloete. (Inventarisnr SR#43)
1450Claus Boudenss, Henric vanden Kerhove, Jan en Claus de Coster broers en Gielijs van Loenhout momboeren van Janne zone Claus Boudenss voers x Barbele Minneboods vereffent huys ges topten Harincvliet; lant tOerderen; goede tSte Jacopscapelle. (Inventarisnr SR#43)
1450Claus Boudenss, Henric vanden Kerhove, Jan en Claus de Coster broers en Gielijs van Loenhout momboeren van Janne zone Claus Boudenss voers x Barbele Minneboods vereffent huys ges topten Harincvliet; lant tOerderen; goede tSte Jacopscapelle. (Inventarisnr SR#43)
1450Matheeus van Helmont verc Clause den Voight sone wijlen Bouwens sVoights; Janne heer van Wesemale en van Faleys, erfmarscalc van Brabant x Johannen van Bouchout wijlen inden dorpen van Loenhout, Westerle, Hersselt; Thienden vanden bosschen, waranden, visscheryen, beemden, heyden, huysingen. (Inventarisnr SR#43)
1450Claus de Voight gaf Clause, Peteren en Mechtelten sVoights nat kijnderen bij Lijsbeth Gielijs; Janne heer van Wesemale en Faleys erfmaerscalck van Brabant x Johannen van Bouchout wijlen; in de dorpen van Loenhout, Westerle en Hersselt. (Inventarisnr SR#43)
1450Peter Schat tEekeren deb brueder Clause van Haerlem procurator Chartroysen buyten Antwerpen op goede te Brechte en Loenhout van Aerde der Kinderen; tOestbrechte; Aernde der Kinderen sone wilen Jans der Kinderen; lant te Merxhem int Broec; Volpaert van Zuylen. (Inventarisnr SR#43)
1450Jan Wouters tOestbrechte bij Ste Ledenaerts verc Wouteren vanden Meere Jans zone vander Meere wilen bij Katline vanden Damme op beemd te Loenhout opten Boeckgheester; beemd ald opte Blaect; beemd ald opte Straelt; lant tOestbrechte in dacker; heybloc ald. (Inventarisnr SR#43)
1451Cornelijs Poetincx te Loenhout verc Jan Hegge x Lijsbet Leest stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#44)
1451Jacop Wijts en Adryaen zone te Loenhout verc Janne van Cloote en Janne Roef beemd te Wuestwesele bide Grootbrugge; erf onder heyde en moer te Wuestwesele; stede te Loenhout aende plaetse; lant te Loenhout opte Donc; erf te Loenhout opte Blaect. (Inventarisnr SR#44)
1451Willem van Heester en Jan van Heester broers te Loenhout verc Ermgaerden Huge Claus dochter en Agneeten Jacops dochter stede te Loenhout tuss sheerenstrate en de Verchijsderije. (Inventarisnr SR#44)
1451Henric Boene te Loenhout verc Janne sMeyermans den jongen Janne sMeyermans den ouden broer en Lijsbetten Oerelmans op stede te Loenhout tuss sheerenstrate; lant ald geh Lijschotheyde. (Inventarisnr SR#44)
1451Jan vanden Bogaerde alias de Wever te Loenhout deb Mathijze vanden Bogaerde neve. (Inventarisnr SR#44)
1451Wouter zone Wouter Giels wilen te Loenhout verc Magrieten Giels zus, Janen nat dochter bij Jan Boels en Cornelien nat dochter bij Gielijs van Zielvoert op lant geh de Heyninge te Loenhout te Nedervenne tuss dAckerstrate. (Inventarisnr SR#44)
1451Aernout vanden Vekene te Loenhout verc Janne, Cornelise en Augustijne kinderen Peter Claus alias van Schelle x Lijsbeth van Hackendonc op coeyaert geh tLaer te Loenhout tuss tSchoubroec; beemd ald oestwaert af int Schoubroec tuss de hoeve te Poppendonc. (Inventarisnr SR#44)
1451Jan vanden Cloete gaf Heynric vanden Cloete vader en Katlijne Jan Nouts dochter stiefmoeder goede te Loenhoent (Loenhout) en Brechte. (Inventarisnr SR#44)
1451Jan vanden Lare Clauss gaf Janne Boudens vanden Meere x Katline Aerd Mertens dochter stede te Loenhout te Sneppele aen tLaer. (Inventarisnr SR#44)
1451Michiel en Jan de Coster broers en Cornelijs Oliviers x Heylzoeten sCosters verc Janne de Brouwer bontwerker op stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#44)
1451Jan Wouters te Loenhout deb heer Janne vander Bruggen ridder heer te Blaersvelt schoutet tAntwerpen en mercgreve slants van Rijen en Joese Ruekens clerc; heer Claus Mecheleer priester vicecureit tot Zantvliet stede tSantvliet. (Inventarisnr SR#44)
1451Magdalene Claus Ymans dochter x Gielijze Bachuys verc Michiele en janne de Coster broers, Cornelise Oliviers en Janne de Coster Augustijnszone huys gest buyten de Coepoerte; huys in Kijpdorp gest; stede te Loenhout; lant tOerderen int Langedeel; lant te Outsweele. (Inventarisnr SR#44)
1452Anssem Jans der Wedewen sone van Loenhout verc Aelbrecht Peysters; Loenhout. (Inventarisnr SR#45)
1452Anssem Jans der Wedewen sone van Loenhout verc Aelbrecht Peysters; Loenhout. (Inventarisnr SR#45)
1452Jan zone wilen Jan Brants te Loenhout verc Wouteren van Baerle x Lijsbetten Brantsop stede te Loenhout tuss sheerenstrate. (Inventarisnr SR#45)
1452Jan zone wilen Jan Brants te Loenhout verc Wouteren van Baerle x Lijsbetten Brantsop stede te Loenhout tuss sheerenstrate. (Inventarisnr SR#45)
1452Jan zone Claus Jan Heylenz te Loenhout verc Lijsbetten dochter Jans vander Lect wijlen en Christoffel nat zone bij Cornelijs Venedaelop stede te Loenhout; lant geh den Straethof ald; lant geh Verlorencost ald. (Inventarisnr SR#45)
1452Calmpthout; goede te Bouchout; te Conticke; tEekeren; huys beneden tVleeschuys gest; huys inde Beghinenstrate; goede te Loenhout; int Ghoer; te Loenhout; Gielijs Lange goede te Wesele; Clapdorp. (Inventarisnr SR#45)
1452Jan zone Claus Jan Heylenz te Loenhout verc Lijsbetten dochter Jans vander Lect wijlen en Christoffel nat zone bij Cornelijs Venedaelop stede te Loenhout; lant geh den Straethof ald; lant geh Verlorencost ald. (Inventarisnr SR#45)
1452Calmpthout; goede te Bouchout; te Conticke; tEekeren; huys beneden tVleeschuys gest; huys inde Beghinenstrate; goede te Loenhout; int Ghoer; te Loenhout; Gielijs Lange goede te Wesele; Clapdorp. (Inventarisnr SR#45)
1452Andries de Buysscher Godevaertss verc Wencelijne van Mechelen goede te Loenhout van Katline tsWalen oudermoeyen beghine tot Hoeghstraten. (Inventarisnr SR#45)
1452Heilwijch Cornelijs Wilden dochter verc brueder Henricke Centurionis Ste Bernaerts bynnen heerlicheit en dorpe van Loenhout. (Inventarisnr SR#45)
1452Heilwijch Cornelijs Wilden dochter verc brueder Henricke Centurionis Ste Bernaerts bynnen heerlicheit en dorpe van Loenhout. (Inventarisnr SR#45)
1452Andries de Buysscher Godevaertss verc Wencelijne van Mechelen goede te Loenhout van Katline tsWalen oudermoeyen beghine tot Hoeghstraten. (Inventarisnr SR#45)
1452Aernout van Houterle de jongste bij Lijsbeth Meesens verc Magriete Jannes Meeus dochter op erf geh den Molenacker te Loenhout. (Inventarisnr SR#45)
1452Gielijs van Loenhout verc Janne Doncker op huys gest inde Hoechstrate opten hoec vander stegen daermen gaet ten Zande waert neffens den Strijptenezel. (Inventarisnr SR#45)
1452Gielijs van Loenhout verc Janne Doncker op huys gest inde Hoechstrate opten hoec vander stegen daermen gaet ten Zande waert neffens den Strijptenezel. (Inventarisnr SR#45)
1452Magriete Jan Nouts dochter van Beneden x Jacope Gielijs verc Ledenaerde de Bye op stede te Brechte tEyndoven tuss dAckerstrate; eeusels te Loenhout. (Inventarisnr SR#45)
1452Jan Putcuyps tSinte Ledenaerts te Brecht verc Janne van Houterle alias den Steenbacker beemd te Loenhout opt Meelenbosch ald. (Inventarisnr SR#45)
1452Peter vander Hoeven Janssone vander Hoeven wilen ges te Brecht gaven Janne vander Hoeven broer beemd te Loenhout inde Boeckheesterbeemde. (Inventarisnr SR#45)
1452Jan Putcuyps tSinte Ledenaerts te Brecht verc Janne van Houterle alias den Steenbacker beemd te Loenhout opt Meelenbosch ald. (Inventarisnr SR#45)
1452Jan van Canticrode alias de Wolf gaf Janne vanden Dijcke x Lijsbetten van Onstaden op beemd te Loenhout opte Blaect; op stede te Hoechstraten. (Inventarisnr SR#45)
1452Aernout van Houterle de jongste bij Lijsbeth Meesens verc Magriete Jannes Meeus dochter op erf geh den Molenacker te Loenhout. (Inventarisnr SR#45)
1452Jan van Canticrode alias de Wolf gaf Janne vanden Dijcke x Lijsbetten van Onstaden op beemd te Loenhout opte Blaect; op stede te Hoechstraten. (Inventarisnr SR#45)
1452Peter vander Hoeven Janssone vander Hoeven wilen ges te Brecht gaven Janne vander Hoeven broer beemd te Loenhout inde Boeckheesterbeemde. (Inventarisnr SR#45)
1452Magriete Jan Nouts dochter van Beneden x Jacope Gielijs verc Ledenaerde de Bye op stede te Brechte tEyndoven tuss dAckerstrate; eeusels te Loenhout. (Inventarisnr SR#45)
1452Cornelie Jannes Daneels dochter weduwe Wouters vander Messien en Andries de Buysscher en Barbele sBuysschers x Jannes van Doren bekenden vereffent; Peter Jan Gielijszone diemen heet de Coeman op goede te Loenhout op goede tZundert aen tLaer dwelc hovet on (Inventarisnr SR#45)
1452Cornelie Jannes Daneels dochter weduwe Wouters vander Messien en Andries de Buysscher en Barbele sBuysschers x Jannes van Doren bekenden vereffent; Peter Jan Gielijszone diemen heet de Coeman op goede te Loenhout op goede tZundert aen tLaer dwelc hovet on (Inventarisnr SR#45)
1452Willem Bastijns zone Willems Bastijns te Loenhout verc Jannese Zeghers Wouter Zegherszone eeusels geh den Wijenhof te Hoechstraten in Butelen (Bucelen) comende zuytwaert en noortwaert aen sheerenstraten te leene van Willeme Leests. (Inventarisnr SR#45)
1452Willem Bastijns zone Willems Bastijns te Loenhout verc Jannese Zeghers Wouter Zegherszone eeusels geh den Wijenhof te Hoechstraten in Butelen (Bucelen) comende zuytwaert en noortwaert aen sheerenstraten te leene van Willeme Leests. (Inventarisnr SR#45)
1452Willem Bastijns zone Willems Bastijns te Loenhout verc Jannese Zeghers Wouter Zegherszone eeusels geh den Wijenhof te Hoechstraten in Butelen (Bucelen) comende zuytwaert en noortwaert aen sheerenstraten te leene van Willeme Leests.; Meester Jan Zeghers vo (Inventarisnr SR#45)
1452Henric Beys en Michiel Mengiaert, Gielis vanden Broeke en Hubrecht vanden Perre momboeren van Michiele Beys Henricx neve bij Jan Beys gaf Symoene Beys van Willem van Diest te Loenhout en Lijsbetten van Diest zus huys gest inde Borch bijde Vierschare opten (Inventarisnr SR#45)
1452Jan Heinric Meeus zone te Loenhout verc Lijsbetten dochter Jans vander Lect wilen en Christoffele nat zone bij Cornelijs Venedaes op eeusels geh den Vorstenaerdt te Hoeghstraten onder Meere. (Inventarisnr SR#45)
1452Wouter Smeets te Vlymmerle deb Wouteren de Keyser op HGeest goede van Ons Vrouwen int Ghoer gel; huys opte Cruydeniersbrugge; int Middelhuys inde Cortenieuwstrate gest; goede tot Loenhout; goede tEekeren; huys opte Cruydeniersbrugge; Middelhuys inde Corte (Inventarisnr SR#45)
1452Jan Heinric Meeus zone te Loenhout verc Lijsbetten dochter Jans vander Lect wilen en Christoffele nat zone bij Cornelijs Venedaes op eeusels geh den Vorstenaerdt te Hoeghstraten onder Meere. (Inventarisnr SR#45)
1452Cornelie Jannes Daneels dochter weduwe Wouters vander Messien en Andries de Buysscher en Barbele sBuysschers x Jannes van Doren bekenden vereffent; Peter Jan Gielijszone diemen heet de Coeman op goede te Loenhout op goede tZundert aen tLaer dwelc hovet onder de heerlicheit van Daesdonck; rente inden Eeningen van Rijsbergen. (Inventarisnr SR#45)
1452Cornelie Jannes Daneels dochter weduwe Wouters vander Messien en Andries de Buysscher en Barbele sBuysschers x Jannes van Doren bekenden vereffent; Peter Jan Gielijszone diemen heet de Coeman op goede te Loenhout op goede tZundert aen tLaer dwelc hovet onder de heerlicheit van Daesdonck; rente inden Eeningen van Rijsbergen. (Inventarisnr SR#45)
1452Rombout de Backere te Wuestwesele verc Janne den Laet Henricxsone en Janne en Jacoppe den Laet zonen bij Amelberch vander Heyden op erf onder land en beemd te Ghinhoven bynnen Wuestwesele; beemd geh tGemunde oic te Ghinhoven tuss de beke tuss Wuestwesele en Loenhout loepende. (Inventarisnr SR#45)
1452Willem Bastijns zone Willems Bastijns te Loenhout verc Jannese Zeghers Wouter Zegherszone eeusels geh den Wijenhof te Hoechstraten in Butelen (Bucelen) comende zuytwaert en noortwaert aen sheerenstraten te leene van Willeme Leests.; Meester Jan Zeghers voor Jannese Zeghers oem verh heer Janne Aernt Reyneerszone. (Inventarisnr SR#45)
1452Jan van Pulle Gielijssone, Willem van Pulle Janssone, Claus Leest, Willem van Brechte en Ledenaert Nouts cleermaker ingeseten poerteren der stad van Antwerpen verc meester Henric vanden Berghe secretaris der stad van Antwerpen x Magriete Wissche goede te Brechte; beemde te Loenhout; hof geh de Calverbloc te Brechte; huys gest opt Vleemincxvelt tuss huys geh de Clocke; Thomaes nat kinderen vander Elst. (Inventarisnr SR#45)
1452Jan van Pulle Gielijssone, Willem van Pulle Janssone, Claus van Leest van Brechte en Ledenaert Nouts cleermaker ingesteten der stad van Antwerpen verc meester Henric vanden Berghe der stad secretaris van Antwerpen x Magriete Wissche goede te Brechte; beemd te Loenhout; hof geh de Calverblock te Brechte; beemd te Brechte int Vonderbroeck; bosch met lant daer neffens aen gel geh tDijselbosch te Brechte aen Kerchovenacker; huys >>f199_R001_02 >> (Inventarisnr SR#45)
1452Wouter Smeets te Vlymmerle deb Wouteren de Keyser op HGeest goede van Ons Vrouwen int Ghoer gel; huys opte Cruydeniersbrugge; int Middelhuys inde Cortenieuwstrate gest; goede tot Loenhout; goede tEekeren; huys opte Cruydeniersbrugge; Middelhuys inde Cortenieustrate; huys geh den Bock aende merct gest; goede te Wilmersdonc; huys inde Langenieustrate bijde borneputte; op Jan Vetters goede te Calmpthout; Claus sBuysen goede te >>f550_R004_02 >> (Inventarisnr SR#45)
1452Henric Beys en Michiel Mengiaert, Gielis vanden Broeke en Hubrecht vanden Perre momboeren van Michiele Beys Henricx neve bij Jan Beys gaf Symoene Beys van Willem van Diest te Loenhout en Lijsbetten van Diest zus huys gest inde Borch bijde Vierschare opten hoec vander straten geh den Sack tuss de strate; huys geh den Bontenmantel aende marct gest. (Inventarisnr SR#45)
1453Jacop Gielijs Jans te Loenhout verc Mathijse vander Boegaerde x Marien Lambrecht Cloecx dochter op eeusels te Loenhout. (Inventarisnr SR#46)
1453Symoen Gielijs Jans zone alias vander Eertrijcke outcleercoeper x Heylwijch Heyns verc Janne sMeyerman den jonghen op stede te Nedervenne bynnen Loenhout tuss de Boschstrate aende zuytzijde; stede te Nedervenne tuss de Boschstrate aende zuytzijde; te leene vanden heer van Loenhout; stede te Loenhout tuss de strate vanden Huffele aende zuytzijde en sVogeleerenstede aende noortzijde; lant geh tSchoorbloc te Loenhout tuss de >>f262_V002_02 >> (Inventarisnr SR#46)
1453Symoen Gielijs Jans zone alias vander Eertrijcke outcleercoeper x Heylwijch Heyns verc Janne sMeyerman den jonghen op stede te Nedervenne bynnen Loenhout tuss de Boschstrate aende zuytzijde; stede te Nedervenne tuss de Boschstrate aende zuytzijde; te leene vanden heer van Loenhout; stede te Loenhout tuss de strate vanden Huffele aende zuytzijde en sVogeleerenstede aende noortzijde; lant geh tSchoorbloc te Loenhout tuss de >>f263_R001_02 >> (Inventarisnr SR#46)
1453Symoen Gielijs Jans zone alias vander Eertrijcke outcleercoeper x Heylwijch Heyns verc Janne sMeyerman den jonghen op stede te Nedervenne bynnen Loenhout tuss de Boschstrate aende zuytzijde; stede te Nedervenne tuss de Boschstrate aende zuytzijde; te leene vanden heer van Loenhout; stede te Loenhout tuss de strate vanden Huffele aende zuytzijde en sVogeleerenstede aende noortzijde; lant geh tSchoorbloc te Loenhout tuss de >>f263_R002_02 >> (Inventarisnr SR#46)
1453Peter Hubrechts van Loenhout gaf Michiele en Fyen nat kinderen bij Fye Schellens. (Inventarisnr SR#46)
1453Lijsbeth vanden Heestere verc Janne Heesterman op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#46)
1453Jan Roefs te Loenhout verc Wouteren Larijen x Marien Loeycx en Magriete nat dochter bij Gheertruyd Ghijbs op stede te Loenhout opte Donc; daer den wech tussen beide loopt. (Inventarisnr SR#46)
1453Jan nat zone wilen Jans van Loenhout bij Beatrijs Thonijs verc capellanen tOns Vrouwen op goede te Berchem. (Inventarisnr SR#46)
1453Katline Smeets deb Adryane Smeets broer op twee beemde geh Laryenbeemd en dander dEerdonc te Loenhout. (Inventarisnr SR#46)
1453Aernout Jacopssone te Wuestwesele verc Lijsbet, Kerstijnen en Heylwigen kinderen Jan Geerts vander Heze x Lijsbet vanden Broeke te Loenhout. (Inventarisnr SR#46)
1453Mathijs Berniers te Brechte tOestbrechte verc Gheertruyden dochter Peter Huygezoens wilen, Gheertruyden en Peteren kinderen bij Gheerd de Vetter op beemd geh de Duyct te Loenhout. (Inventarisnr SR#46)
1453Jan Aerd Mertens alias van Loenhout tEekeren verc Janne van Zantvliet x Geertruyden vanden Zande en Geertruyden dochter stede tEekeren op Doudegracht. (Inventarisnr SR#46)
1453Jan en Peter vanden Broeke schoutet en rentmeester sheeren van Loenhout dat Cornelijs Merten Zibs zone den leenheer voldaen heeft. (Inventarisnr SR#46)
1453Pryorynne cloester Ste Magrietendale buyten Antwerpen en Jannes vanden Bogaerde rentmeester verh Peteren vanden Broeke alias de Brouwer goet te Loenhout. (Inventarisnr SR#46)
1453Willem Bastijns zone wilen Willems Bastijns te Loenhout verc Jannese Zeghers Wouter Zegherssone eeussels geh den Wijenhof te Hoechstraten in Bucelen comende zuytwaert en noortwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#46)
1453Marie dochter Ghijsbrechts Mynneboods x Janne vander Braken, Yuete (Yvete) dochter Laureys Mynneboods x Gielise van Loenhout en Hubrecht en Magriete kinderen Laureys Minneboods en Janne Boudens zone Claus Boudens x Barbele Minneboods, Jan van Woelputte de jonge en Peter Minnebode vischcoeper momboeren van Henricke van Woelputte zone Henrix van Woelputte bij Ghisele Minneboods verc Henricke van Woelputte den ouden stede te >>f111_V001_02 >> (Inventarisnr SR#46)
1454Aernout vander Buyten Henricxs te Loenhout verc Janne vanden Dijcke Janss op lant te Loenhout aenden Gruenenwech. (Inventarisnr SR#49)
1454Jan Noyens te Loenhout gaf Janne Noyens nat zone bij Katline tsWilden; scepenbrief van Loenhout. (Inventarisnr SR#49)
1454Jan de Bye Nijss te Loenhout verc Adryane zone Jans vanden Broeke x Kerstine Nouts en katline dochter Peter Buys x Lijsbet vanden Broeke beemdt geh Dovereycke te Loenhout van Nijse de Bye vader. (Inventarisnr SR#49)
1454Jan vander Dijct verc Jacope Meeus van Nedervenne.; Janne van Canticroede alias de Wolf pande te Loenhout; erf onder heyde, groese en beemt geh de Dorent te Loenout; lant geh dBruggekens ald tuss sherenstrate; lant geh dKercbloc ald tuss tkerchof van Loenhout; Laureyse van Nedervenne. (Inventarisnr SR#48)
1454Jan Laryen Willem Laryensz te Brecht verc Willeme van Ghestel x Lijsbetten vander Hoeven op stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#48)
1454Gheert Claus Huycxzone te Loenhout verc Cornelyen Claus Luycs dochter zus op huys tuss sheerenstrate. (Inventarisnr SR#49)
1454Ghijsel Pauwels zone vanden Berge te Lille verc Lenaerde den Meyer, Katlinen en Lijsbetten nat kinderen op beemde te Loenhout; hoeve te Brecht geh Ter tPeerblock. (Inventarisnr SR#49)
1454Ledenaert Woyts en Peter tSmit te Brechte verc Henricke en Peteren van Loe kinderen wijlen Willems van Loe x Lijsbeth Waerloes en Magrieten nat dochter Henricx bij Katline vanden Venne op erf metten halven huyse en schueren tOestmalle aenden Hoeyberch; erf onder moer en heyde gel int Hoenderbloc te Loenhout; goede te Oestmalle; stede te Houthoven bij Sinte Ledenaerts gel. (Inventarisnr SR#48)
1454Ledenaert Woyts en Peter tSmit te Brechte verc Henricke en Peteren van Loe kinderen wijlen Willems van Loe x Lijsbeth Waerloes en Magrieten nat dochter Henricx bij Katline vanden Venne op erf metten halven huyse en schueren tOestmalle aenden Hoeyberch; erf onder moer en heyde gel int Hoenderbloc te Loenhout; goede te Oestmalle; stede te Houthoven bij Sinte Ledenaerts gel. (Inventarisnr SR#48)
1454Heylwijch Jacops Roeyen dochter x Gielijse Mouwe te Wuestwezele verc Goesseme nat sone Jans vanden Wijngaerde bij Lijsbeth Aert Denijs dochter, Janne vanden Wijngaerde alias vanden Pre nat broer bij Magriete vanden Pre en Lijsbetten nat dochter bij Lijsbeth Peters dochter vanden Cloete op heyde te Wuestwesele; lant geh den Willegenacker te Loenhout aende kerke. (Inventarisnr SR#48)
1455Heer Daneel heer tot Bouchout, te Huenbeke, te Loenhout en borgrave te Bruessel deb Merten Bervoet van tsHertogenbossche; obl dorp van Loenhout; gedeel vanden Tolle te Antwerpen. (Inventarisnr SR#50)
1455Peter vanden Broeke schoutet van Loenhout deb abdt Sinte Michiels. (Inventarisnr SR#50)
1455Heer Daneel heer tot Bouchout, te Huenbeke, te Loenhout en borgrave te Bruessel deb Merten Bervoet van tsHertogenbossche; obl dorp van Loenhout; gedeel vanden Tolle te Antwerpen.; Janne vanden Wijngaerde. (Inventarisnr SR#50)
1455Magriete dochter Peter meester Gheerts wilen weduwe Willem Larye wonende tSneppel aende Rijt bynnen der vierschaeren van Loenhout verc Agneesen Gielijs Fien dochter x Willem Jan Gheerts, Lijsbetten en Katlinen kinderen op stede gest te Sneppel; Loenhout. (Inventarisnr SR#50)
1455Jan vanden Wijngaerde te Loenout gaf Johannen Goessems Beeren dochter weduwe Jan Peter meester Gheerds en Goessem en Peter Jan Peter Meester Gheerds zonen en Magriete Jan Peter Meester Gheerds dochter beemd te Loenhout op Sneppele comende westwaert aende beke; heyvelts geh tHoenderbloc te Loenhout te Sneppele. (Inventarisnr SR#50)
1455Lijsbet van Bortele x Henricke van Loenhout verc Magriete van Bortele zus lant gel inder voeghdyen van Duffele. (Inventarisnr SR#50)
1455Willem vanden Bogaerde de jonge alias de Wever deb Mathijse vanden Bogaerde stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#50)
1455Jan de Beer Henricxs te Loenhout bekende Merten de Decker zwager; Casius Toyts en Magriete nat dochter bij Lijsbet Neefs op goede te Westmalle. (Inventarisnr SR#50)
1455Gielijs van Loenhout verc Anthonijse Henricxz de pasteybacker, Wouteren Ghijs en Clause Beke stalle gest inde Nyeuwepredickerenstrate tuss huys geh Caleys. (Inventarisnr SR#50)
1455Jan de Keyser te Brechte verc Lijsbetten vanden Dijcke weduwe Jan Joerdaens op beemd geh Kelsbeemd te Loenhout; Brechte. (Inventarisnr SR#50)
1455Peter Schat Lambrecht Schatszone wilen tSantvliet, Lijsbet Schats x Jacope Peter Nulaetssone tEekeren in Ettenhoven verc Janne Vlinckenborch Gielijs zone op heyden te Brechte tuss tGhemeenleen van Oestbrechte; driescha ld; lant geh tHorenbloc ald; land geh den Scoeghacker ald; land geh de Zwaertbrake ald; goet onder driesch, heyde, land ald; land ald in Maerhove; beemd te Loenhout inde Voerdonck (Boerdonck); beemd te Loenhout >>f535_R002_02 >> (Inventarisnr SR#50)
1455Gielijs vander Hoeven, Pauwels vander Hoeven broers, Anthoenijs en Jan kinderen wilen Lambrecht vander Hoeven en Gheerde en Lijsbetten en Katline en Magriete vander Hoeven en Jan de Jonge zone Wouters Jongen x Lijsbet vander Hoeven vereffent pande te Brecht te Cloete; pande te Bethoven; te Loenhout aen Stapelaerheyde; goede te Bethoven; heyblocke te Borssele; goede te Loenhout op Stapelaerheyde. (Inventarisnr SR#50)
1455Gielis van Loenhout meerssenier verc momboren van Aerde en Peetren kinderen Willems vanden Kerchove x Lijsbeth Aerd Willemssoens dochter op huys gest inde Langenyeustrate by Sinte Katlinenpoerte. (Inventarisnr SR#50)
1455Jan Ruychrock machtigde Janne Kiekens secretaris der stad van Antwerpen zwager van heer Daneel heer te Bouchout, te Huenbeke en te Loenhout, borchgreve van Bruessel en Costen van Coelput. (Inventarisnr SR#50)
1455Claus en Jan Knuyt broers, Katline Knuyts zus en Jan Pryem x Lijsbetten Knuyts en Magriete Knuyts gaven Lijsbetten Huyghs weduwe Jacop Lems, Huygen Bout, Wouteren vander Eycke en Gielise van Loenhout momboeren van Mertene Lems loeve met huyse gest opten Harincvliet. (Inventarisnr SR#50)
1455Henric Jan Leenaerts zone te Loenhout verc Janne Aert sLaets, Jaquemijne en Katlinen soens kinderen op stede te Wustwesele tuss sheerenstrate; op eeusele ald; beems geh de Gouwe ald. (Inventarisnr SR#50)
1455Jan van Onstaden x Lijsbet vanden Dijcke en Henric vanden Dijcke broer verc Aerde vander Heyden Aerdss, Janne en Lijsbetten kinderen Jan Ghijbs wilen bij Magriete vander Heyden op goede te Loenhout; hoeylants tEekeren inde Moelendijck comende met een eynde opte Spranck. (Inventarisnr SR#50)
1455Anna Zebrechts x Pauwelse Jan Goedevaerts Henricxz verc Jorisse Breem x Marien Zebrechts zus huys gest in Ettenhoven.; lant geh de Werften te Brechte; erf geh tSchoetken ald; Leyskensbeemt ald; lant te Loenhout; lant te Wesele. (Inventarisnr SR#50)
1455Ave Claus Gobbesoens dochter x Janne Cant inden Roedenleeu en Katline nat dochter Jan Beelaerts x Peteren Thielman gaven Gielise van Loenhout twee huyse geh Bourgonien gest neffens een inde Braderijstrate tuss den Roetaert; stal geh tGanshuys gest inde Nieuwepredickeerstrate tuss huys geh Calijs; huys gest inde Langenieustrate; huyse teynden de Lombaertstrate. (Inventarisnr SR#50)
1455Claus en Jan Knuyt broers, Katline Knuyts zus en Jan Pryem x Lijsbetten Knuyts en Magriete Knuyts gaven Lijsbetten Huyghs weduwe Jacop Lems, Huygen Bout, Wouteren vander Eycke en Gielise van Loenhout momboeren van Mertene Lems loeve met huyse gest opten Harincvliet.; huys gest opten Baergyvliet comende achter aende erve vanden voers loeven. (Inventarisnr SR#50)
1456Magriete Heinric Meeus dochter weduwe Claus Jan Heylens te Loenhout verc stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#51)
1456Jacop Gielijs Jans te Loenhout verc Peteren Henricxs vander Eycke op eeusels te Loenhout tuss dMoelenbosch. (Inventarisnr SR#52)
1456Jan de Dreesseleer te Loenhout verc Janne Quadehage en Lambrecht Mertenss neve beemd te Loenhout inde Blaect. (Inventarisnr SR#52)
1456Katline Aert Mertens dochter te Loenhout x Janne Bouwens verc Janne vander Ast lant te Loenhout te Heecht. (Inventarisnr SR#51)
1456Jan vanden Laer te Loenhout verc Heylwigen vander Wilt Willems dochter vander Wilt stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#52)
1456Henric Claus Jan Heylens zone te Loenhout verc Christoffelen Veindaeus en Lijsbetten dochter Merten Ougods bij Engele Jan Reyns dochter goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#51)
1456Gielijs Willem Laryens zone te Loenhout verc Mathise vanden Bogaerde x Marie Lambrecht Cloecx dochter en Anthonise zone op stede te Loenhout; Brecht. (Inventarisnr SR#52)
1456Jan Lodewijcx te Loenhout verc Janne vander Dijct te Brechte op twee steden en erf, land en heyde te Loenhout aende Caterstrate gel. (Inventarisnr SR#51)
1456Jan Pauwels te Loenhout verc Pauwelse de Coninc x Cornelie Lammens en Lijsbetten dochter op stede te Loenhout tuss dAckerstrate. (Inventarisnr SR#52)
1456Daneel heer te Bouchout, te Hoembeke, te Loenhout en borchgrave te Bruessel deb Adriane den Bock tAntwerpen inde Baerge; dorp van Loenhout metter heerlicheyt. (Inventarisnr SR#51)
1456Daneel heer te Bouchout, te Hoembeke en te Loenhout borgermeester? te Bruesele gaf Sanderse nat zone bij Katline sLichten op dorp en heerlicheit van Loenhout; Tol tAntwerpen. (Inventarisnr SR#51)
1456Mechtelt tsWilden x Peteren Smekens moelneer verc Peteren vanden Broeke te Loenhout. (Inventarisnr SR#52)
1456Jan vander Rijt vleeschouwer machtigde Janne Broecman en Janne Zoete te Loenhout. (Inventarisnr SR#52)
1456Gheerd Puetinc te Loenhout deb Katlinen Puetincx zus. (Inventarisnr SR#51)
1456Cornelijs Alaertszone verpacht hoeve te Brachte Peteren den wesen Peter Laets zone van Loenhout. (Inventarisnr SR#52)
1456Wencelijn van Mechelen appotecarijs verc Gielijse van Loenhout twee cameren gest inde Langnyeustrate. (Inventarisnr SR#52)
1456Wencelijn van Mechelen appotecarijs verc Gielijse van Loenhout twee cameren gest inde Langnyeustrate. (Inventarisnr SR#52)
1456Aernout Willem Nouts zone te Loenhout verc Peteren de Balmaker op stede gest. (Inventarisnr SR#51)
1456Peter vanden Bogaerde te Loenhout verc Willeme vander Wilt en Magriete dochter Lambrechts vander Wilt bij Janne Ghisels op beemd gel te Loenhout opt Hoebosch comende metten eynde aende vroente geh de Vlaest; beemd ald opt Moelenbosch. (Inventarisnr SR#52)
1456Jan Lodewijcx te Loenhout verc Willeme Lodewijcx broer op beemd geh den Doodenbeemdt te Loenhout te Sneppele teynden de Keyffeleerstrate; op beemd geh Maesbeemdt ald tuss Wouter vanden Cloote. (Inventarisnr SR#52)
1456Katline vanden Venne Peters dochter te Loenhout verc Mathise vanden Bogaerde x Marien Lambrecht Cloecx dochter op stede te Loenhout; op beemd ald opte Rijtbeemde comende met een eynde opte beke. (Inventarisnr SR#52)
1456Jan van Dietvoert verc Mathise vanden Bogaerde lant geh der Smedingen te Loenhout jegen Diericx vanden Bogaerde stede dweers over tuss de vroente; lant geh tHeykensrot ald; lant te Loenhout opten Breedacker. (Inventarisnr SR#52)
1456Daneel heer te Bouchout, te Hoembeke en te Loenhout borgermeester? te Bruesele gaf Sanderse nat zone bij Katline sLichten op dorp en heerlicheit van Loenhout; Tol tAntwerpen.; Katlinen, Daneele en Janne nat kinderen bij Cecilia sMoncs. (Inventarisnr SR#51)
1456Peter vanden Bogaerde te Loenhout verc Willeme vander Wilt en Magriete dochter Lambrechts vander Wilt bij Janne Ghisels op beemd gel te Loenhout opt Hoebosch comende metten eynde aende vroente geh de Vlaest; beemd ald opt Moelenbosch.; Katlinen Jan Vlaeys dochter en Dignen Henricx Vlaeys dochter nicht. (Inventarisnr SR#52)
1456Cornelijs Alaertszone verpacht hoeve te Brachte Peteren den wesen Peter Laets zone van Loenhout.; Peter de Wese stede te Loenhout te Scneppele tuss tsheerenstroem; groese ald jegens de stede dweers over tuss den voirs stroem en tVerschijsdelaer; hoefken achter de voirs stede gel geh dEvenblocxken tuss sPapenhof. (Inventarisnr SR#52)
1456Katline Bernier Schroeds dochter weduwe Henric Wouters te Bethcoven bynnen Brechte verc Katlinen Schouteten weduwe Nijs der Muyden en Ledenaerde nat zone bij Jan de Bye te Loenhout op beemd te Wuestwesele.; Marie Jans dochter vanden Vekene te Brechte op stede geh de Moirte te Loenhout. (Inventarisnr SR#52)
1456Heer Daneel heer van Bouchout tot Huenbeke en tot Loenhout borchgreve van Bruessel ridder machtigde Henricke van Uden. (Inventarisnr SR#51)
1456Gheert van Heyst verc Henricke Brants alias Huysmans op stede te Loenhout te Nerenvenne tuss sheerenstrate. (Inventarisnr SR#52)
1456Gielijs van Loenhout verh Wouteren Wijns vleeschouwer huys geh Bourgonien gest inde Braderijstrate tuss huys geh oic Bourgonien. (Inventarisnr SR#52)
1456Katline Aeyelen x Aernoute van Buyten bekende Janne vander Dijct te Loenhout; goede te Wuestwesele. (Inventarisnr SR#52)
1456Reyneer Bollaert gaf Aerde Lauwereys, Luyc Luydinckx en Peteren de Bruyne op erf onder aerdt en beemde geh tsCnoddersbloc te Loenhout; stede tStabroeck. (Inventarisnr SR#52)
1456Reyneer Bollaert gaf Aerde Lauwereys, Luyc Luydinckx en Peteren de Bruyne op erf onder aerdt en beemde geh tsCnoddersbloc te Loenhout; stede tStabroeck. (Inventarisnr SR#52)
1456Heylwijch Willem Luycx dochter x Henricke Cloeck te Calmpthout verc Henricke Joerdens (Joerdaens) op goede te Brechte; Loenhout; stede te Calmpthout opte Haperye. (Inventarisnr SR#52)
1456Peter sMeyerman tappijtwerker verc Henricke van Vucht bontwerker x Lijsbet Moereels op 2 huyse deen neffens dander inde Ziericxstrate; pande te Loenhout. (Inventarisnr SR#51)
1456Willem van Loenhout tEeckeren verc Lijsbetten dochter Willems vander Voert en Willeme zoon bij Jan Michiels op stede gel opde Oudegracht bynnen Eeckeren; Willeme vanden Gruythuyse. (Inventarisnr SR#51)
1456Katline Bernier Schroeds dochter weduwe Henric Wouters te Bethcoven bynnen Brechte verc Katlinen Schouteten weduwe Nijs der Muyden en Ledenaerde nat zone bij Jan de Bye te Loenhout op beemd te Wuestwesele.; Marie Jans dochter vanden Vekene te Brechte op stede geh de Moirte te Loenhout.; Jan Berniers Janss tOverbroec bynnen Brechte; lant geh de Lanthof (Lanchof) en de Loeke gel tOverbroec. (Inventarisnr SR#52)
1456Jan vanden Veken te Loenhout verc Machtelt dochter Henricx Smets en Henricken van Pulle nat zone op stede te Brachte; stede tEekeren opte Mycke tuss den Rietbeemdt. (Inventarisnr SR#52)
1456Wouter tSmit te Brechte te Oestbrechte verc Katlinen tSchouteten weduwe wilen Nijs der Muyden en Ledenaerde nat zone bij Jan de Bye te Loenhout erf onder lant en groese geh den Langenhof tOestbrechte. (Inventarisnr SR#52)
1456Gielijs van Loenhout verc Lijsbet, Katlinen en Pauwelse sMans kinderen Henric de Man wilen x Katline Pauwels Jans dochter op huys gest inde stege daermen gaet ten Zande waert tuss Jan Happaerts erfg. (Inventarisnr SR#52)
1456Wouter Neefs x Heylwijch vander Dijct te Brechte verc Janne vander Dijct broer lant geh de Vijfbedden houdende een vierendeel van eenen mokenssaet te Brechte te Bechoven; heyden te Bechoven int Engelscherijt; te Loenhout te Sneppele. (Inventarisnr SR#51)
1456Gielijs van Loenhout gaf Beertramme Graeuwaert vischcoeper x Magriete Rijchals huys geh Bougonien gest inde Braderijstrate tuss huys geh oic Bourgonien en huys geh den Roetaert; stal geh tGanshuys inde Nieuwepredickeerstrate gest. (Inventarisnr SR#52)
1456Gielijs van Loenhout mercenier verc Anthonijse Henricxzone alias de Pasteybacker, Wouteren Ghijs en Clause Beke vleeschouwer stal geh tGanshuys gest inde Nuwepredikeerstrate tuss thuys en hof geh Caleys; op twee huysen geh Bourgoingien gest inde Braderystrate. (Inventarisnr SR#51)
1456Katline Bernier Schroeds dochter weduwe Henric Wouters te Bethcoven bynnen Brechte verc Katlinen Schouteten weduwe Nijs der Muyden en Ledenaerde nat zone bij Jan de Bye te Loenhout op beemd te Wuestwesele. (Inventarisnr SR#52)
1456Wouter tSmit te Brechte te Oestbrechte verc Katlinen tSchouteten weduwe wilen Nijs der Muyden en Ledenaerde nat zone bij Jan de Bye te Loenhout erf onder lant en groese geh den Langenhof tOestbrechte.; Henric Claus Nijs te Brechte; eeusels te Brechte te Broechoven. (Inventarisnr SR#52)
1456Jan vanden Water te Loenhout verc Lijsbetten dochter Henric Jordaens x Lijsbeth Jan Nouts dochter op stede te Loenout bijden Oudensteenhoven tuss sheerenstrate; lant geh den Stoppelbloc ald; eeusels geh de Rijt ald tuss de heerstrate die van Loenout te Hoechstraten waert gaet; Brechte. (Inventarisnr SR#52)
1456Jan van Tolseynde en Laureys Michielss erfgen Laureys Volcmaers alias vanden Gheere, Jan van Diepenbroec voor kinderen wilen Willems van Diepenbroec broer, Henric van Loenhout, Katline Lambrechts x Henricke de Keyser; Barbele Bazelijs x Anthonise van Nedervenne en Magriete van Hoboken x Peteren vanden Wouwer alias Claus zilversmit en Magriete sBloxschoemakers x Wouter van Espemde en Katline van Hoboken x Peter Stolbeens, Jacop >>f166_R003_02 >> (Inventarisnr SR#51)
1456Jan van Tolseynde en Laureys Michielss erfgen Laureys Volcmaers alias vanden Gheere, Jan van Diepenbroec voor kinderen wilen Willems van Diepenbroec broer, Henric van Loenhout, Katline Lambrechts x Henricke de Keyser; Barbele Bazelijs x Anthonise van Nedervenne en Magriete van Hoboken x Peteren vanden Wouwer alias Claus zilversmit en Magriete sBloxschoemakers x Wouter van Espemde en Katline van Hoboken x Peter Stolbeens, Jacop >>f166_V003_02 >> (Inventarisnr SR#51)
1456Jan van Tolseynde en Laureys Michielss erfgen Laureys Volcmaers alias vanden Gheere, Jan van Diepenbroec voor kinderen wilen Willems van Diepenbroec broer, Henric van Loenhout, Katline Lambrechts x Henricke de Keyser; Barbele Bazelijs x Anthonise van Nedervenne en Magriete van Hoboken x Peteren vanden Wouwer alias Claus zilversmit en Magriete sBloxschoemakers x Wouter van Espemde en Katline van Hoboken x Peter Stolbeens, Jacop >>f166_V001_02 >> (Inventarisnr SR#51)
1456Jan van Tolseynde en Laureys Michielss erfgen Laureys Volcmaers alias vanden Gheere, Jan van Diepenbroec voor kinderen wilen Willems van Diepenbroec broer, Henric van Loenhout, Katline Lambrechts x Henricke de Keyser; Barbele Bazelijs x Anthonise van Nedervenne en Magriete van Hoboken x Peteren vanden Wouwer alias Claus zilversmit en Magriete sBloxschoemakers x Wouter van Espemde en Katline van Hoboken x Peter Stolbeens, Jacop >>f166_V002_02 >> (Inventarisnr SR#51)
1456Henric Colibrant, Jan Vits Janss, Claus Everaerts, Gielijs Laureys, Beatrijs Boyens, Aert van Quaderibbe, Katline Coppens, Willem van Loenhout, Peter Haye en Jan Beys, Mathijs Wouters, Jan en Gheert kinderen Berthel Zomers, Henrick van Hoevel, Henrick Zegers, Anthonis, Aert en Jan van Quaeribbe, Jan van Hoeboken, Gielijs vanden Hove, Jan Bode, heer Jan vanden Strate, Jan Ysebraent, Adriaen de Hertoge, >>f294_R002_03 >> (Inventarisnr SR#51)
1456Namenlijst: Symoen de Corte, Lijsbet vanden Velde, Gielijs van Loenhout, Goessem Neve, Reyneer van Kempt, Peter Mertens, Jan van Kerstinen, Henrick van Roesbroeck, brueder Mathijs van Balen, Henrick Bosse, Willem Noyts de jonge, Katline vanden Eynde, Wouter Breem, Willem vander Stoct, Bouwen vanden Velde, Mathijs Paridaens, Peter van Poyerle, meester Jan Librecht van Arsocht, Katline vander Heyden, Lucas vander Buyct, Lijsbet >>f293_V001_02 >> (Inventarisnr SR#51)
1457Brueder Henric Centurionis monnick Ste Bernaerts op tSchelt verh Peteren vanden Broeke alias de Brouwer en Janne vanden Broeke te Loenhout grote Corenthiende van Loenhout.; Aelbrechte Peysters, Peteren vanden Broeke en Hermanne vander Vloet Smaelthiende van Loenhout.; Peter vander Achtert te Popendonc bynnen Loenhout bekende groter Corenthienden van Loenhout. (Inventarisnr SR#53)
1457Brueder Henric Centurionis monnick Ste Bernaerts op tSchelt verh Peteren vanden Broeke alias de Brouwer en Janne vanden Broeke te Loenhout grote Corenthiende van Loenhout.; Aelbrechte Peysters, Peteren vanden Broeke en Hermanne vander Vloet Smaelthiende van Loenhout.; Peter vander Achtert te Popendonc bynnen Loenhout bekende groter Corenthienden van Loenhout. (Inventarisnr SR#53)
1457Cornelijs Willem Boeydenszone te Loenhout deb Jacope Mertens te Loenhout. (Inventarisnr SR#54)
1457Cornelijs vanden Vekene Janss te Loenhout verc Janne vanden Wijngaerde Willemss te Loenhout en Gielise zoon bij Eeuwout van Baersdorp; lant geh Tichelstuc te Loenhout tuss goet geh de Vloet en den Dongbeemd; op stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#53)
1457Henric Nouts zone vanden Vekene te Loenhout en jan de Backer Janss te Rijsbergen bekenden beemd te Loenhout inde Werdel inden Moelenvloet tuss Laureys van Nedervenne beemd die jegen tvoers stucxken beemds rijt; stede te Popendonc bynnen Loenhout. (Inventarisnr SR#53)
1457Brueder Henric Centurionis monnick Ste Bernaerts op tSchelt verh Peteren vanden Broeke alias de Brouwer en Janne vanden Broeke te Loenhout grote Corenthiende van Loenhout.; Aelbrechte Peysters, Peteren vanden Broeke en Hermanne vander Vloet Smaelthiende van Loenhout. (Inventarisnr SR#53)
1457Jan Wils vander Muerten te Loenhout verc Cornelijse, Agneese en Katlinen kinderen Jan Dijckmans tot Loenhout op beemd geh de Strale gel opt Straeldie? bynnen Loenhout; lant tSneppele inde Acker tuss den wech die doer de acker gaet ter kerken toe. (Inventarisnr SR#54)
1457Jan vander Munten Willemss te Loenhout verc Janne vander Wilt, Peteren broer en Janne vander Wilt Wouters broers zone op beemd geh dElstbroec te Loenhout beneden de kerke; beemde gel opt Hoegebosch te Loenhout. (Inventarisnr SR#54)
1457Magriete sRidders metten ghesteliken rechte voer den heer van Camerijck gescheiden van Janne van Pantgate; Janne van Loenhout.; Gielijs van Loenhout. (Inventarisnr SR#54)
1457Anssem der Wedewen zone Jans der Wedewen te Loenhout verc Lijsbetten sHazen Jans sHazen dochter op stede te Loenhout aende plaetse. (Inventarisnr SR#54)
1457Jan Claus Karelssone tEekeren aen tCleynheydeken verc Aerde van Loenhout, Adryane Jan Bosschaertszone en Katline dochter Jans van Loenhout op stede gest op tCleynheydeken. (Inventarisnr SR#53)
1457Lijsbet vanden Bekenen x Lambrechte Aert Lammens zone te Loenhout verc Clause van Aken x Lijsbetten Hacx en Henricke zone op stede te Loenhout; Hoechstraten. (Inventarisnr SR#54)
1457Brueder Henric Centurionis monnick Ste Bernaerts op tSchelt verh Peteren vanden Broeke alias de Brouwer en Janne vanden Broeke te Loenhout grote Corenthiende van Loenhout. (Inventarisnr SR#53)
1457Jan vander Heerstraten Gieliszone vander Heerstraten te Loenhout verc Lijsbetten, Marien en Kerstinen en Heilwigen kinderen wilen Jan Gheens vander Heze op goede te Loenhout ter Veke; stede te Loenhout tuss den Inslach en sheerenvroente aende noertside comende metten westeynde aender Gemeynten verchijsde Vroente aende Rijt; Wezele. (Inventarisnr SR#54)
1457Jan vander Rijt vleeschouwer x Katline Graets gaven Magrieten vander Rijt dochter, Janne, Cornelyen en Janne van Bruessel kinderen bij Jan van Bruessel hof geh den Struyfhof te Loenhout; beemde tSneppele oic ald gel lants geh de Berde?; heyden gel aende Munter algader bynnen Loenhout; lant gel int Tijchelstuck en dbloexken tSanselle oic te Loenhout gel. (Inventarisnr SR#54)
1457Jan vander Rijt vleeschouwer x Katline Graets gaven Magrieten vander Rijt dochter, Janne, Cornelyen en Janne van Bruessel kinderen bij Jan van Bruessel hof geh den Struyfhof te Loenhout; beemde tSneppele oic ald gel lants geh de Berde?; heyden gel aende Munter algader bynnen Loenhout; lant gel int Tijchelstuck en dbloexken tSanselle oic te Loenhout gel.; huys gest opten hoeck vander Cortterzierickstraten. (Inventarisnr SR#54)
1457Adriaen Meeus machtigde Jannese de Coster van Loenhout. (Inventarisnr SR#54)
1457Gielijs Symoenss van Dietvoert te Loenhout deb Janne Henric Lodewijcxsone. (Inventarisnr SR#53)
1457Magriete Peter Graets dochter x Peter Noyts smit heffende te Loenhout. (Inventarisnr SR#53)
1457Jan de Bye te Loenhout verc Ledenaerde den Bye neve op beemt geh den Weert te Loenhout tuss Mathijs Laryen opte beke en heer Daneels erve van Bouchout over de beke; Brecht. (Inventarisnr SR#54)
1457Henric Nouts zone vanden Vekene te Loenhout verc Janne vanden Broeke Janss ald eeusels geh den Aert te Loenhout ten Naerde aen dAcker comende metten oesteynde opte beke. (Inventarisnr SR#53)
1457beemd te Loenhout ter Eycke tuss de Nete; stede tOestbrechte; beemd te Wuestwesele inde Buytenbeemde; heybloke te Wuestwesele ter Eycke; stede te Nedervenne bynnen Loenhout; lant geh dEyerbloc te Nedervenne; stede te Nedervenne aen tHeefscheveken; stede te Loenout aende plaetse. (Inventarisnr SR#53)
1457beemd te Loenhout ter Eycke tuss de Nete; stede tOestbrechte; beemd te Wuestwesele inde Buytenbeemde; heybloke te Wuestwesele ter Eycke; stede te Nedervenne bynnen Loenhout; lant geh dEyerbloc te Nedervenne; stede te Nedervenne aen tHeefscheveken; stede te Loenout aende plaetse. (Inventarisnr SR#53)
1457Meester Henric Denijs surgijn verc Gielise van Loenhout huys met stalle daer neffens gest aenden Goddaert. (Inventarisnr SR#53)
1457Meester Henric Denijs surgijn verc Gielise van Loenhout huys met stalle daer neffens gest aenden Goddaert. (Inventarisnr SR#53)
1457Magriete sRidders metten ghesteliken rechte voer den heer van Camerijck gescheiden van Janne van Pantgate; Janne van Loenhout. (Inventarisnr SR#54)
1457Gielijs van Loenhout verc Janne vander Bruggen cuyper op huys gest in Creywijck opte Heeringvliet. (Inventarisnr SR#54)
1457Claus Peter Noutss te Brechte verc Ledenaerde de Bye op beemd te Loenhout inden Boecheester. (Inventarisnr SR#53)
1457Peter vanden Broeke doude machtigde Peteren vanden Broeke huydevetter zone te Zundert, Wuestwesele en Loenhout. (Inventarisnr SR#53)
1457Magriete Jans dochter vander Brake x Henricke Jan Michiels verc Stevenen van Stakenborch alias de Maech op heyblock te Loenhout; huys gest te Sneppele. (Inventarisnr SR#54)
1457Daneel ridder heer van Bouchout, te Hoembeke, te Loenhout en borchgreve tot Bruesel machtigde Diericke vanden Baren en Henricke van vUden. (Inventarisnr SR#54)
1457Jan vanden Perre Janss te Rijkevorssele verc Gheerde Bellens x Lijsbetten vanden Perre zus op goede te Rijkevorssele; opte heerlicheit van Loenhout. (Inventarisnr SR#53)
1457Pauwels vanden Berghe te Brechte bekende beemden van Henric Adryaens te Loenhout in Maremhoeck geh den Boecheester; daer over wegen wille. (Inventarisnr SR#53)
1457Willem der Kinderen x Cornelie Willem Nouts dochter te Rijkevorssele verc Henricke Heskens x Kaerstinen vander Lijnden en Adryanen dochter op stede te Loenhout te Nedervenne. (Inventarisnr SR#53)
1457Heylwijch Jan Thijs dochter vander Eycke verc Ledenaerde Jan Thijs zone vander Eycke broer te Wuestwesele ter Eycke op goede te Wuestwesele, Zundert en Loenhout gel. (Inventarisnr SR#53)
1457Goessem de Roye te Westdoerne, Jacop de Roye te Calmpthout, Jan Zoeten te Loenhout, Wouter Thoens te Brecht deb Willeme vanden Broeke. (Inventarisnr SR#54)
1457Goessem nat zone Jans vanden Wijngaerde bij Lijsbet Aert Denijs dochter gaf Janne vanden Wijngaerde alias vanden Perre broer; te Wuestwesele; Loenhout. (Inventarisnr SR#54)
1457Barbele nat dochter wijlen Willem Lammens en Peteren van Belle broer verc Janne sMeyerman legwercker en Janne sMeyerman cordewagencruyder broers op stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#53)
1457Jannes vanden Bogaerde verc Janne Theeus, Janne Bode en Jan Zoeten mage van Peteren, Cornelijse en Altijten kinderen wilen Jan Roese heyden te Wuestwesele opte Varenhuevel; Loenhout. (Inventarisnr SR#54)
1457Katline Smeets x Peteren Pekelharinc verc Janne vanden Wouwer alias Jan Claus op huys gest opte Cruydeniersbrugge neffens de Roye.; op twee beemde daeraf deen geh is Laryenbeemde en dander dEendonc te Loenhout. (Inventarisnr SR#53)
1457Peter Smet x Janne Joes verc Adrianen dochter wijlen Peters van Crocht x Marie Luycx op huys gest opten hoeck vander Hoechstraten jegen tPellerijn over; goede te Westmalle; te Loenhout. (Inventarisnr SR#54)
1457Peter Smet x Janne Joes verc Adrianen dochter wijlen Peters van Crocht x Marie Luycx op huys gest opten hoeck vander Hoechstraten jegen tPellerijn over; goede te Westmalle; te Loenhout.;Petren van Kerrebroec? op stede te Doirne. (Inventarisnr SR#54)
1457Meester Henric Denijs der stad surgijn van Antwerpen gaf Gielijse van Loenhout mercenier huys met stallen geh den Guldenzadel gest inde Coepoertstrate tuss stal en hof comende achter ute met eenre poerten opten Goddaert; huys geh den Boschs. (Inventarisnr SR#53)
1457Huybrecht Mynnenbode zone Laureys Mynnenboids wilen en Gielis van Loenhout verc Janne Bouwens Claus Bouwenszone zilversmit lant gel in Wilmersdonc opte Swalusteerte; lant tOutserweele aende Poldersdijck ald tuss Swanenborch hofstede. (Inventarisnr SR#54)
1457Jan van Houterle alias de Steenbacker verc Willeme Spykerssone van Nijn x Katlinen sBlabbeneren op beemt te Westdoerne langs neffens den Wildenbeemt oic aende noertside vander beke ald; beemt te Loenhout opt Moelenbosch ald; lant te Brecht inde Oestacker geh den Payacker. (Inventarisnr SR#54)
1457Katline Smeets x Peteren Pekelharinc verc Janne vanden Wouwer alias Jan Claus op huys gest opte Cruydeniersbrugge neffens de Roye.; op twee beemde daeraf deen geh is Laryenbeemde en dander dEendonc te Loenhout.; huys gest inde Hoeghstrate tuss de Zonne en den duerganc van Ste Salvateurscloester. (Inventarisnr SR#53)
1457Gielijs van Loenhout verc Andriese de Boekeleer Janszone op lant met twee huysen daer op staende tSchille tuss der moncken goet van Hafflighem en joncker Ghuys erve van Beloys; lant te Scille te twee steden inder Monckerheyde van Hafflighem op deen sijde en de heerstrate. (Inventarisnr SR#54)
1457Jan de Clerc Peterss te Wuestwesele verc Lijsbetten Jan Willem Jacops dochter en Magrieten nat dochter bij Peter Willem Zegers op erf onder heyde en lant te Wuestwesele aenden Sterthuevel tuss sheeren van Loenhout; goede geh de Goede ter Braken van Willem Boydens. (Inventarisnr SR#53)
1457Jan Dibbouts Janss te Wuestwesele ter Eycke verc Janne sMeyerman x Katline vanden Winckele en Janne zone Laureys van Oudergheem alias Douwen wilen x Lossye van Roede op beemd geh den Boedonc en erf onder heyden en eeusele ald teynden ane te Wuestwesele ter Eycke tuss de beke; Loenhout. (Inventarisnr SR#53)
1457Jacop van Ulencoten en Willem van Loenhout te Eekeren op Doudegracht verc Machiele Peter Willems, Janne en Peteren kinderen bij Katline Claus Peert Noutssoens dochter op stede tEekeren op Doudegracht; lant onder beemde, eeusel, heyde gel inde Meerse op Doudegracht; stede op Doudegracht. (Inventarisnr SR#54)
1457Bechoverheyde; Andries zone lant geh den Perhof en dander tRokensboschacker met beemdeken geh dBolcxken neffens een op en aen Kerchoveracker te Brechte; goorken te Brechte voer de hoeve van Cruyningen; stede te Loenhout aende plaetse; Lijsbeth dochter op Peter Beers huers oems stede te Kerchoven; lant te Bechoven; goorken te Bechoven; Magriete dochter lant geh den Berchhof te Kerchoven aende Berchstrate; >>f271_R003_04 >> (Inventarisnr SR#53)
1457Bechoverheyde; Andries zone lant geh den Perhof en dander tRokensboschacker met beemdeken geh dBolcxken neffens een op en aen Kerchoveracker te Brechte; goorken te Brechte voer de hoeve van Cruyningen; stede te Loenhout aende plaetse; Lijsbeth dochter op Peter Beers huers oems stede te Kerchoven; lant te Bechoven; goorken te Bechoven; Magriete dochter lant geh den Berchhof te Kerchoven aende Berchstrate; >>f271_V001_04 >> (Inventarisnr SR#53)
1457Cornelis en Jan kinderen Mathijs Aerts en Lijsbet zus x Anthonijse van Buyssele gaf vader op beemdt geh den Kyekenaert gel tsGreevenwesele die Jacop der Kijnderen gebruykende is; op Janne vander Heerstrate tSteeghoven bynnen Brecht; Brecht; beemd te Loenhout; hof geh Smekenshof te Brecht; heyblock geh tGoetken te Brecht; huys te Brecht. (Inventarisnr SR#54)
1457Cornelis en Jan kinderen Mathijs Aerts en Lijsbet zus x Anthonijse van Buyssele gaf vader op beemdt geh den Kyekenaert gel tsGreevenwesele die Jacop der Kijnderen gebruykende is; op Janne vander Heerstrate tSteeghoven bynnen Brecht; Brecht; beemd te Loenhout; hof geh Smekenshof te Brecht; heyblock geh tGoetken te Brecht; huys te Brecht.; Jan Symoens vander Heertstraten x Lijsbet Jan Joerdens dochter te Brecht. (Inventarisnr SR#54)
1458Jan Claus Jan Heylenzone te Loenhout deb Jacop Mertens van Hoechstraten te Loenhout. (Inventarisnr SR#56)
1458Laureys van Nedervenne te Loenhout verc Henricke Huevelman? den jongen op lant geh tDriehorricstuc te Loenhout in dAcker. (Inventarisnr SR#55)
1458Jan Bode te Loenhout verc Henriken Bode en Willeme Bode broer en Katlinen Jan Dijckmans dochter op stede te Loenhout comende voer ostwaert aent sheerenstrate; beemde geh de Groetemosvoert te Loenhout. (Inventarisnr SR#56)
1458Jan Wouter Heers te Loenhout verc Peteren zone Merten Jan Heylens x Magriete vander Achtert op stede te Loenhout tuss sheerenstrate. (Inventarisnr SR#55)
1458Thomaes vander Elst en Mathijs vanden Berghe HGeest tOns Vrouwen verc Janne van Bavele Janss te Loenhout op beemd geh den Achterbeemd te Loenhout onder Popendonc. (Inventarisnr SR#55)
1458Aernout Brant Janss wilen te Loenhout verc Katlinen en Lijsbetten kinderen Willem Jan Gheerts op erf geh den Willaert te Loenhout tuss sheerenstrate. (Inventarisnr SR#56)
1458Jan Noyens nat zone wijlen Jan Noyens van Loenhout verc Gorise Jans Weerts sone tSundert x Lijsbetten Henric Noyens dochter; scepenbrieven van Loenhout. (Inventarisnr SR#55)
1458Jan vander Heyden Staess te Loenhout verc Wouteren Brans en Janne Brant nat sone bij Magriete tsMolenere op stede te Loenhout tuss de vruente. (Inventarisnr SR#55)
1458tuss den Polderdijc; Loenhout. (Inventarisnr SR#55)
1458Henric Bode zone wilen Jan Bods van Loenhout gaf Jan Bode broer lant te Loenhout achter de Noethage; lant gel achter Boegaertshof oic bynnen Loenhout tuss Jan de Bye; zaetlants gel int Dongelen ald; eeusel geh tHulsdongelen te Loenhout metten osteynde comende aende acker Ter Beke en metten westeynde aen Laureys erve van Nedervenne; heyden geh sKnoddersheyde te Loenhout; moer te Meer; beemd gel ter Eycke; groten hof gel achter >>f088_R002_02 >> (Inventarisnr SR#56)
1458Henric Bode zone wilen Jan Bods van Loenhout gaf Jan Bode broer lant te Loenhout achter de Noethage; lant gel achter Boegaertshof oic bynnen Loenhout tuss Jan de Bye; zaetlants gel int Dongelen ald; eeusel geh tHulsdongelen te Loenhout metten osteynde comende aende acker Ter Beke en metten westeynde aen Laureys erve van Nedervenne; heyden geh sKnoddersheyde te Loenhout; moer te Meer; beemd gel ter Eycke; groten hof gel achter >>f088_V001_02 >> (Inventarisnr SR#56)
1458de Pruystrate; lant gel int hof achter de huysinge voirs; heyden gel opte vruente? oestwaert; beemd opte Donc gel tuss sheeren van Bouchout erve.; Katline Jan Dijckmans dochter nichte; beemde geh de Grootmostvoert te Loenhout; beemd geh de Cleynmostvoert te Loenhout; beemd geh sKoyenbeemdt te Loenhout opte beke aenden Ovenneer. (Inventarisnr SR#56)
1458Gielijs van Loenhout vetwaeryer deb Peteren de Decker. (Inventarisnr SR#56)
1458Gielijs van Loenhout vetwaeryer deb Peteren de Decker.; Peteren Ygbrechts. (Inventarisnr SR#56)
1458Wouter Boyens x Magriete vanden Heester te Loenhout bekende Ste Michiels eenre Thienden. (Inventarisnr SR#55)
1458Marie Phyen sHGeest kint tOns Vrouwen gaf rente te Loenhout. (Inventarisnr SR#55)
1458Jan Pauwels mandemaker verc Gielijse van Loenhout vetwaeryer hof gel opten Goddaert. (Inventarisnr SR#56)
1458Ledenaert de Bye gaf Janne Peters op beemd te Loenhout inden Boecheester. (Inventarisnr SR#55)
1458Gheerd van Buyten huydevetter en Wouter Boons te Loenhout deb Henricke Tassche. (Inventarisnr SR#55)
1458Jan sMeyerman cordewagencruyder machtigde Mathijse vanden Bogaerde van Loenhout. (Inventarisnr SR#55)
1458Jan vander Wilt Willemss wilen te Loenhout verc Janne vander Wilt alias van Beerse neve en Janne vander Wilt Wouterss oem op stede te Loenhout aende plaetse tuss den Kercpat. (Inventarisnr SR#56)
1458Wouter Leemans Janssone te Loenhout verc Wouteren Brants, Janne Brant nat dochter bij Magriete sMoeleneren en Lijsbetten Brant nat dochter bij Magriete sLaren op stede te Loenhout inde Beerenstrate; op stede te Neervenne; op stede te Popendonck. (Inventarisnr SR#55)
1458Jan Wouter Heers te Loenhout verc Gheerde Bolcmans den jonge en Lijsbetten Bolcmans zus op stede te Nedervenne bynnen Loenhout tuss sheerenstrate aende zuytside en aent westeynde; stede ald; eeusel gel voer tGemeynbosch ald. (Inventarisnr SR#56)
1458Jan en Daneel vanden Boegaerde broers en Cornelye vanden Boegaerde zus en Willeme en Aernoute vanden Boegaerde verc Janne van Ossenberghe beemde geh den Donckerenbeemt te Loenhout aenden Donckervoert tuss erf ald geh den Keysscheer?; heyden geh den Nyeuwen… te Loenhout inden Buytenlaeracker. (Inventarisnr SR#56)
1458Wouter Boens te Loenhout en Gheerd vander Buyten huydevetter aende Dambrugge deb Gielise vander Beke cousmaker. (Inventarisnr SR#55)
1458Jan van Alphen te Houterle onder Rijckenvorssel verc Janne en Katline vanden Cloote kinderen Jans vanden Cloete; scepenbrieven Antwerpen en Loenhout. (Inventarisnr SR#56)
1458Lijsbet van Bortele x Henricke van Loenhout te Lyere verc Magrieten van Bortele, Henricke van Bortele broer en zus beemd gel inde Mile neffens Lippeloesbosch. (Inventarisnr SR#56)
1458Andries van Driemilen bekende Peter van Driemilen vader van Janne van Loenhout van Westmalle op stede geh den Roexnest. (Inventarisnr SR#56)
1458Aernoud Coppens te Sundert verc Ledenaerde Jan Thijssone en Gheertruyd Wouter Boelens dochter.; op huys te Popendonc comende metten eynde aende heerstrate; Loenhout. (Inventarisnr SR#55)
1458Willem Mertens alias van Loenhout tEekeren op Doudegracht verc Godevaerde Dijcstrate alias Aerts lant te Eekeren in Ettenhove inde Cortebuynder. (Inventarisnr SR#55)
1458Lijsbeth van Bortele Henrix dochter x Henricke van Loenhout verc Daneele Cuelemans lant gel inde Mijle bynnen den byvange van Lyere tuss Ste Lijsbetten capelrye van Lyere. (Inventarisnr SR#56)
1458Gielijs van Loenhout verc Henricke Danijs surgijn der stadt van Antwerpen op twee cameren gel inde Langenyeustrate; huys gest opten Goddaert; huys inde Hoeghstrate opten hoec vander stegen daermen ten Zande waert gaet geh Sent Jan streckende neffens den Gestrijptenezel. (Inventarisnr SR#55)
1458Gielijs van Loenhout verc Henricke Danijs surgijn der stadt van Antwerpen op twee cameren gel inde Langenyeustrate; huys gest opten Goddaert; huys inde Hoeghstrate opten hoec vander stegen daermen ten Zande waert gaet geh Sent Jan streckende neffens den Gestrijptenezel. (Inventarisnr SR#55)
1458Marck Cloeck zone wilen Lambrecht Cloex x Henric van Ymmerzele tEekeren tSinte Jacopscapelle verc Clause Toppaerten Aellaertss x Lijsbetten vanden Venne op stede met lant daer aen gel gest tSinte Jacopscapelle bijde kerke; goede te Loenhout; Mechelen. (Inventarisnr SR#56)
1458Willem Jan Mertens alias van Loenhout tEekeren op Doudegracht verc Godevaerde Dijcstrate alias Godevaert Aerts x Gertruden Jacop Goden Diericx dochter en Katlinen dochter op stede tEekeren op Doudegracht; lant ald in sHamersvelt. (Inventarisnr SR#55)
1458Jan Putcuyps te Brechte bij Ste Ledenaerts verc Henricke en Katlinen nat dochter bij Magriete Scheelkens en Jannen dochter Adam Corloys x Katline van Stijle? op lant gel bij Ste Ledenaerts; beemd te Loenhout op tHoechbosch. (Inventarisnr SR#55)
1458Jan van Loenhout van Westmalle x Katheline Sneeuwater verc Ledenaerde den Bye op huys geh den Roexnest te Westmalle daer dat teyken vander Lelyen vuythangende is; Andries van Driemilen Peters sone van Driemilen wijlen; stede, huys te Westmalle; onder lant en bossche te Westmalle. (Inventarisnr SR#56)
1458Heer Daneel van Bouchout ridder heer te Humbeke en tot Loenhout, borchgreve te Bruessele machtigde joncker Adriane van Lodijck pacht Peter Daneels zone te Cattendijck, Peter Godevaertzone, Cornelis Aertss in Wemeldingen, Adriaen Willemss ter Capellen, ingesetenen slants van Zuytbeverlant in Zeelant toecomende vanden gorse geh Oertsant gel neffens Biervliet. (Inventarisnr SR#55)
1458Namenlijst: Gielijs Goes, Claus Geens, Herman Sanders, Michiel de Decker, Herman vander Heerstraten, Claus van Ukensberge, Wouter vander Meer, Jan Willemssone, Gielijs van Loenhout, Peter Reyners, Anssem Cloeck, Willem Daneelss, Jan Huyge van Lyere, Jan de Schoezitter, Lijsbet Haels, Henrick Mouwe, Jan Augustijn, Gheert de Creck, meester Jan Bertelmeeus, Wouter tSermertens, Jan vander Vueren, Jan en Henrick de Keysere, Jan >>f004_V001_02 >> (Inventarisnr SR#55)
1458Gielijs van Loenhout verc heer Peteren Streekaert neve canonic in Onser Liever Vrouwenkerke tAntwerpen op huys met stallen geh den Guldenzadel gest inde Koepoertstrate comende achter ute met eener poerten en woenhuyse opten Goddaert; op huys geh nu ter tijt tScaecbort ges topten hoeck vander Coeportstraten en vander Wolstraten tuss thuys geh den Drake; huys gest inde Hoechstrate opten hoec vander steghen daer men gaet ten >>f024_R001_02 >> (Inventarisnr SR#56)
1458Henric de Beer de jonge te Weerent en Dieric Dibbouts Janss te Wuestwesele verc Lijsbetten en Marien dochters wijlen Willem Ghijsels x Cornelie vanden Broeke op stede te Weerent ter Eycke; beemd te Loenhout opte Beke; stede te Wuestwesele ter Eycke; beemd geh den Bootdoncxschenbeemdt ald metten heybloke daer ane gel tuss de beke en de heerstrate. (Inventarisnr SR#55)
1459Aernout Willem Noutssone te Loenhout verc Mathise vanden Bogaerde x Marien Cloecx op stede te Loenhout te Haechte. (Inventarisnr SR#58)
1459Katline van Nedervenne dochter Willems van Nedervenne wilen x Michiele Diericx; scepenzegel van Loenhout verc Katlinen sBoekeleeren x Adriaen Meeus; maten van Loenhout goede te leene van Adriane Meeus te Loenhout heffende opten Breedenbeemdt. (Inventarisnr SR#57)
1459Heilwijch Hoevelmans x Janne Larien tSchoeten verc Cornelis Claus Heyns op pande te Loenhout; stede gel tuss Willem Joerdensgoet; stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#57)
1459Katline Henric Puetincx dochter weduwe Peter Larien te Loenhout gaf Lijsbetten dochter Jan Gheert Henricx loeven dat twee woeningen sijn gest te Loenhout aende plaetse. (Inventarisnr SR#58)
1459Peter vander Achter alias van Staden te Loenhout verc Janne vanden Broeke op lant geh dMynnestuc te Loenhout te Popendonc. (Inventarisnr SR#57)
1459Jorijs Capoen deb Gielijse van Loenhout. (Inventarisnr SR#57)
1459Jan van Bree alias vanden Bossche deb Gielijse van Loenhout. (Inventarisnr SR#57)
1459Magriete Peter Graets dochter x Peteren Noyts machtigde Janne vanden Broeke te Loenhout. (Inventarisnr SR#57)
1459Peter Smit tenghieter verc Janne Chermoey wisseleer op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#57)
1459Eeuwout van Beersdorp weduwe Jans vanden Wijngaerde te Loenhout deb Wynant. (Inventarisnr SR#57)
1459Jan de Bye te Loenhout machtigde Adriane van Ghiessen taelspreker. (Inventarisnr SR#58)
1459Aelbrecht Peysters te Loenhout gaf Lijsbet, Cornelis, Heylwigen, Magrieten, Aelbrechte en Janne kinderen. (Inventarisnr SR#57)
1459Wouter vanden Cloete te Loenhout verc Wouteren Brants, Janne nat sone bij Magriete tsMolenerenen Lijsbetten Brants nat dochter bij Magriete Mathijs Larens dochter op stede te Loenhout tuss de strate geh de Keyvelerestrate; beemt ald tuss tsNoddersbeemde. (Inventarisnr SR#57)
1459Jan de Bye te Loenhout verc Wouteren Brants, Janne Brants nat zone bij Magriete tsMoleneren en Lijsbetten Brants nat dochter bij Magriete tsLaren ; beemt geh de Wert gel ter Eycke aende molen bynnen der prochien van Sundert; Loenhout. (Inventarisnr SR#57)
1459Meester Adriaen Smit zone wilen Claus Smeets verc Katlinen, Andrise en Stevene kinderen wilen Colaerts du Bosquiel x Johanne vander Tanerijen op schuere gest op Clapdorp; Clause vander Schueren tOestmalle; Loenhout.; Peter Smit broer; huys gest aende Corenmerct; Loenhout. (Inventarisnr SR#57)
1459Katline van Nedervenne x Peteren van Pulle huydevetter en Janne van Nedervenne zus bekenden gedeylt stede te Loenhout te Nedervenne; beemd gel ald op tHoochbosch; lant ald int Grootbloc; heyden gel onder Wesele opte Hoechstrate; heyde en dmoer ald boven der Eycke; goede geh de Dorent te Loenhout; dmanschap metten leenrechte te Loenhout; lant geh dLooken ald; beemd geh den Vonderbeemdt ald aende Brielschevonder; lant geh de >>f021_R001_02 >> (Inventarisnr SR#58)
1459Katline van Nedervenne x Peteren van Pulle huydevetter en Janne van Nedervenne zus bekenden gedeylt stede te Loenhout te Nedervenne; beemd gel ald op tHoochbosch; lant ald int Grootbloc; heyden gel onder Wesele opte Hoechstrate; heyde en dmoer ald boven der Eycke; goede geh de Dorent te Loenhout; dmanschap metten leenrechte te Loenhout; lant geh dLooken ald; beemd geh den Vonderbeemdt ald aende Brielschevonder; lant geh de >>f021_R002_02 >> (Inventarisnr SR#58)
1459Yuete (Yvete) Jan Symoenssoens dochter x Janne Frioen verc Henric Huysmans op stede te Loenhout tuss sheerenstrate westwaert. (Inventarisnr SR#57)
1459Withage gel inde Acker bide moelen; goede te Nedervenne; goede te Loenhout aent Schuerveken gel. (Inventarisnr SR#58)
1459Henric Ledenaerts te Loenhout opte hoeve mijns heeren van Bouchout geh Popendonc deb Jannese van Genderen. (Inventarisnr SR#57)
1459Gielijs van Loenhout gaf Janne Leyten alias de Smet twee cameren gest inde Langeneynstrate tuss Jan Heystermans cameren. (Inventarisnr SR#57)
1459Daneel heer te Boechout, te Huenbeke, te Loenhout borchgreve van Bruessel ridder bekende Costen van Coelputte borge; Janne Ruychrock. (Inventarisnr SR#58)
1459Lijsbeth vanden Aerde x Janne Nouts te Loenhout verc Janne vander Dijct van Brechte hooymade geh de Hoevinge te Loenhout aende Breebeke tuss de Breebeke metter westsijden; op eeusel geh den Hulsacker ald; hooymaden geh den Swaencuyl ald streckende aende beke; eeusel en lant ald geh Pauwelslant; heyden geh tHeylaer ald. (Inventarisnr SR#58)
1459Meester Peter Thonijs canonck tOnser Vrouwen tAntwerpen en prochiaen van Westmallen verh Henric Godevaerts, Janne Godevaerts en Janne Feys diemen heet Hoofken, Janne van Loenhout te Westmalle Thienden te Westmalle vuytghenomen de Vleeschtienden en de Byetiende en stuc lant geh de Schie; opte Thienschuerre daer zij de Thiende in leggen sullen.; de Middeltiende en de Capseltiende.; Janne van Loenhout te Westmalle Levendethienden >>f096_V001_02 >> (Inventarisnr SR#57)
1459Withage gel inde Acker bide moelen; goede te Nedervenne; goede te Loenhout aent Schuerveken gel.; Janne vanden Vekene, Henricke Waerloes, Peteren de Munter en erfgen Willem Vorsselmans momboeren en Anthonise van Nedervenne broer. (Inventarisnr SR#58)
1459Gielijs van Loenhout verc Jannese Mijs huys gest inde Braderijstrate tuss thuys geh Digon in Bourgonien; huys voirs geh Digon; huyse dat te heeten plach tGanshuys gest inde Nyeuwepredickerenstrate. (Inventarisnr SR#57)
1459Ghisel Reyn Ghijbssone alias Balmaker en Adriaene dochter bij Marie vanden Bonen te Wuestwesele verc Peteren nat sone wijlen Jans vanden Wijngaerde op stede te Wuestwesele inde heerstrate; Loenhout. (Inventarisnr SR#57)
1459Magriete Jan Wouters dochter weduwe Jan Putcuyps, Cornelijs, Lenaert, Katline, Magriete en Lijsbet Putcuyps kinderen machtigden Janne van Houterle alias de Steenbacker, Willem der Muyden en Cornelise Wouter Smitssone goede te Brechte en Loenhout. (Inventarisnr SR#58)
1459Meester Adriaen Smit zone wilen Claus Smeets verc Katlinen, Andrise en Stevene kinderen wilen Colaerts du Bosquiel x Johanne vander Tanerijen op schuere gest op Clapdorp; Clause vander Schueren tOestmalle; Loenhout. (Inventarisnr SR#57)
1459Heer Daneel heer te Boechout, Huenbeke en tot Loenhout borchgreve van Bruessel ridder gaf Sanderse nat zone bij Katline sLichten op recht vanden Vuytslage inde Waghe tAntwerpen te leene vanden hertoge van Brabant. (Inventarisnr SR#58)
1459Peter tSmit cruydenier verc Katlinen vanden Sande weduwe Raes van Bosbeke heffende op tGoet vander Boven, Jans Blabbeneeren erfgen nu toebeh bynnen Schooten van Katline der Kinderen moeder wilen; Wouter der Kinderen, Aernoute der Kinderen broer in 1370; goede te Loenhout; meester Adriaen tSmit broer. (Inventarisnr SR#58)
1459Meester Peter Thonijs canonck tOnser Vrouwen tAntwerpen en prochiaen van Westmallen verh Henric Godevaerts, Janne Godevaerts en Janne Feys diemen heet Hoofken, Janne van Loenhout te Westmalle Thienden te Westmalle vuytghenomen de Vleeschtienden en de Byetiende en stuc lant geh de Schie; opte Thienschuerre daer zij de Thiende in leggen sullen. (Inventarisnr SR#57)
1459Meester Peter Thonijs canonck tOnser Vrouwen tAntwerpen en prochiaen van Westmallen verh Henric Godevaerts, Janne Godevaerts en Janne Feys diemen heet Hoofken, Janne van Loenhout te Westmalle Thienden te Westmalle vuytghenomen de Vleeschtienden en de Byetiende en stuc lant geh de Schie; opte Thienschuerre daer zij de Thiende in leggen sullen.; de Middeltiende en de Capseltiende. (Inventarisnr SR#57)
1460Jan Henricxsone van Bavele te Loenhout verc Janne Wackers alias vanden Cloote op stede te Loenhout tuss sheeren van Loenhout. (Inventarisnr SR#59)
1460Jan vanden Cloete te Loenhout machtigde Gheerde den Kersmakere oucleercoeper op pande te Loenhout. (Inventarisnr SR#59)
1460Jan Smeyerman en Henric de Molneer cleermaker machtigde Mathijse vanden Boogaerde te Loenhout; dorpe van Loenhout. (Inventarisnr SR#59)
1460Gielijs van Dietvoert alias Gielijs Symoens te Loenhout deb Ghoesseme vanden Wijngaerde nat te Loenhout. (Inventarisnr SR#59)
1460Jacop Gielijs Janssone x Magriete Nouts te Loenhout verc Ghoesseme nat sone wilen Jans vanden Wijngaerde van Loenhout, Lambrechte Mertenss broer en Lijsbetten Ghoessems nat dochter bij Lijsbet vanden Cloote op stede te Loenhout aende plaetse tuss Faes van Oekele. (Inventarisnr SR#59)
1460Laureys van Nedervenne te Loenhout verc Lijsbetten, Marien, Kerstijnen en Heylwijgen vander Hese kinderen wijlen Jan Gheertss vander Hese x Lijsbeth vanden Broeke op lant geh Koyshof te Loenhout bijde plaetse tuss sheeren van Loenhout. (Inventarisnr SR#59)
1460Henrick Schaelkens te Loenhout verc Wouteren Brants, Janne Brants nat sone bij Magriete Peter sMoleneren dochter en Lijsbetten Brants nat dochter bij Magriete Thijs Laren dochter op stede te Loenhout inde Barenstrate; Loenhout. (Inventarisnr SR#59)
1460Jan Soeten en Peter Soeten sone te Loenhout verc Henricke Brant alias Huysman op stede te Loenhout aen den Huffel. (Inventarisnr SR#59)
1460Jorijs Capuyn deb Cornelijse van Loenhout. (Inventarisnr SR#59)
1460Mathijs, Jan, Wouter en Cornelijs vanden Bogaerde broers, Gheertruyd vanden Bogaerde zus x Adriane den Coster, Marie en Magriete vanden Bogaerde kinderen wilen Diericx vanden Bogaerde van Loenhout deb Janne vanden Bogaerde en Maes vanden Bogaerde oems sone tEekeren; Loenhout; huys te Loenhout te Haechte aende Heyde tuss sheeren van Bouchout visscherye geh tGoer; lant ald bij int Ghoersschebloc tuss lant geh dBloexken tuss >>f109_V002_02 >> (Inventarisnr SR#59)
1460Mathijs, Jan, Wouter en Cornelijs vanden Bogaerde broers, Gheertruyd vanden Bogaerde zus x Adriane den Coster, Marie en Magriete vanden Bogaerde kinderen wilen Diericx vanden Bogaerde van Loenhout deb Janne vanden Bogaerde en Maes vanden Bogaerde oems sone tEekeren; Loenhout; huys te Loenhout te Haechte aende Heyde tuss sheeren van Bouchout visscherye geh tGoer; lant ald bij int Ghoersschebloc tuss lant geh dBloexken tuss >>f110_R001_02 >> (Inventarisnr SR#59)
1460Mathijs, Jan, Wouter en Cornelijs vanden Bogaerde broers, Gheertruyd vanden Bogaerde zus x Adriane den Coster, Marie en Magriete vanden Bogaerde kinderen wilen Diericx vanden Bogaerde van Loenhout deb Janne vanden Bogaerde en Maes vanden Bogaerde oems sone tEekeren; Loenhout; huys te Loenhout te Haechte aende Heyde tuss sheeren van Bouchout visscherye geh tGoer; lant ald bij int Ghoersschebloc tuss lant geh dBloexken tuss >>f110_R002_02 >> (Inventarisnr SR#59)
1460Willem Strobiers te Loenhout verc Willeme der Kinderen te Rijkevorssele. (Inventarisnr SR#59)
1460Willem Oem te Loenhout verc Lijsbetten vander Achtert dochter Peters vander Achtert alias van Onstaden (Oustaden) te Brechte op stede te Loenhout opte Vossinge; lant geh der Vrouwenacker ald; lant geh Dadervenne ald. (Inventarisnr SR#59)
1460Claus Jan Heylens Clauss te Loenhout verc Ghoesseme vanden Wijngaerde nat sone wijlen Jans vanden Wijngaerde bij Lijsbeth Aert Denijs dochter, Lambrechte Mertenss broer en Lijsbetten nat dochter Goessems vorg bij Lijsbet vanden Cloote op stede te Loenhout ter Beke. (Inventarisnr SR#59)
1460te Wuestwesele int Saetgoer; heyden geh dBolxken gel te Loenhout in dAcker tuss erve geh de Lisschotheyde; erf onder beemd en heyde geh den Schoot te Loenhout in dAcker tuss beemd geh oec den Schoot tuss heybloc; eeusels geh dEspt ald tuss eeusel geh oec dEspt. (Inventarisnr SR#59)
1460Lijsbeth Huevelmans x Janne Oem te Brechte verc Lijsbetten vander Achtert beemd te Loenhout int Schoubosch. (Inventarisnr SR#59)
1460Peter Merten Jan Heylenszone tEekeren te Hoochbome verc Wouteren Diericxsone cordewagencruyder x Katlijnen Wouter Peterssoens dochter en Janne zone op eeusel te Loenhout aenden Huffel. (Inventarisnr SR#59)
1460Jannes vanden Bogaerde gaf godshuyse Sinte Magrietendale buyten Antwerpen stede gest buyten Sint Jorijs bij tvoerg godshuys comende metten achtersten eynde aender stad Veste; hof ald neffens; lant neffens dachterste eynde vander voerg stede aende zijde ter Kijpdorppoorten waert comende met eenen eynde aender stad Veste.; lant te Loenhout bijde kerke ald inde Nederacker; heyden te Wuestwesele opte Varenhuevel; Loenhout. (Inventarisnr SR#59)
1460Jan Wackers alias vanden Cloote en Jan en Peter Wackers alias vanden Cloote sonen en Katlinen Wackers alias vanden Cloote dochter te Loenhout deb Katlinen Wackers alias vanden Cloote weduwe Jan Mykens stede te Loenhout tSneppele aende brugge tuss sheerenstrate; lant geh den Dorenacker ald; beemd gel aende brugge in twee stucken daer de beke tuss beyde loopt tuss Jan Heymerijcx; goede tSneppele. (Inventarisnr SR#59)
1460te Wuestwesele int Saetgoer; heyden geh dBolxken gel te Loenhout in dAcker tuss erve geh de Lisschotheyde; erf onder beemd en heyde geh den Schoot te Loenhout in dAcker tuss beemd geh oec den Schoot tuss heybloc; eeusels geh dEspt ald tuss eeusel geh oec dEspt.; Henricke vanden Bogaerde, Maes vanden Bogaerde oems plattijnmaker. (Inventarisnr SR#59)
1460te Wuestwesele int Saetgoer; heyden geh dBolxken gel te Loenhout in dAcker tuss erve geh de Lisschotheyde; erf onder beemd en heyde geh den Schoot te Loenhout in dAcker tuss beemd geh oec den Schoot tuss heybloc; eeusels geh dEspt ald tuss eeusel geh oec dEspt.; Henricke vanden Bogaerde, Maes vanden Bogaerde oems plattijnmaker.; Magrieten vanden Bogaerde x Jan Theeus tEekeren. (Inventarisnr SR#59)
1460Jan vanden Coudenberge x Lijsbeth der Muyden te Brechte bekenden Willem, Jan, Beatrijs en Magriete van Coudenberge kinderen beemd geh den Boecheester oft den Heybeemdt van kinderen Laureys van Nedervenne te leene te Loenhout aen dBroec. (Inventarisnr SR#59)
1460Willem vanden Coudenberge te Brechte bij Ste Lenaerts verc Mechtelden Henric Smeeds dochter en Henricke nat zone bij Henric van Pulle op beemd geh de Stoct te Loenhout op tHoogebosch aende Grootebeke comende metten eynde aen tHuffelheyken. (Inventarisnr SR#59)
1460Rombout vanden Schore Aertssone meerssenier verc Willeme vanden Wijngaerde Gielijssone van Loenout; Jacop Wits van Loenhout; Henricke van Vorssel diemen heet Wisch beemd te Loenout opte Blaect gel; op lant geh tHagelcruce. (Inventarisnr SR#59)
1460Katline Philips Hermans dochter weduwe Peter Denijs en Mathijs Denijs zone, Willem Jan Mertenss alias Willem van Loenhout x Lijsbeth Jacops dochter van Ulencote te Eekeren op Doudegracht verc Godevaerde Dijcstrate alias Godevaerde Aerts x Gertruyden Jacop Ghoen Diericx dochter en Lijsbetten dochter erf onder heyde en weyde geh de Meersse gel op Doudegracht; lant geh de Haseldonc te Hoechboeme bynnen Eekeren; erf onder lant en >>f260_V001_02 >> (Inventarisnr SR#59)
16/01/1460borgstelling / Loenhout / stede / Alijt Heinricx x Henrickvan Ryele / eigenaar is Jan Claus Heylen fs. Jan (Inventarisnr SR#60)
16/01/1460borgstelling / Loenhout / te Popendonc / stede met huis, hof, land / Alijt Heinricx x Henrickvan Ryele / eigenaar is Jan Lodewijcx (Inventarisnr SR#60)
16/01/1460borgstelling / Loenhout / opt Hoege Bosch / beemd / Alijt Heinricx x Henrickvan Ryele / deze beemd is niet in de borgstelling begrepen (Inventarisnr SR#60)
16/01/1460verkoop / Loenhout / erf met land, heide, groesen / Jan Lodewijcx (W / Jan Willem (O / Michiel en Marie Meeus fii. Jan / Ledenaerde den Bye / borgstelling door Alijt Heinricx x Henrickvan Ryele (Inventarisnr SR#60)
17/01/1460rente / Loenhout / erf met land, heide en groesen / Jan Lodewijcx (W / Jan Willem (O / Michiel en Marie fii. Jan Meeus / de andere wettige kinderen van Jan Meeus / Ledenaerde den Bye / voogden zijn Jan Claus fs. Jan Heylens, Peter Heinricx / nog belast aan den heere van Loenhout (Inventarisnr SR#60)
17/01/1460borgstelling / Loenhout / stede / Michiel en Marie fii. Jan Meeus / de andere wettige kinderen van Jan Meeus / Ledenaerde den Bye / voogden zijn Jan Claus fs. Jan Heylens, Peter Heinricx / rente wordt betaald door Jan Claus fs. Jan Heylen (Inventarisnr SR#60)
17/01/1460borgstelling / Loenhout / te Popendonck / stede met huis, hof, land, grond / Michiel en Marie fii. Jan Meeus / de andere wettige kinderen van Jan Meeus / Ledenaerde den Bye / voogden zijn Jan Claus fs. Jan Heylens, Peter Heinricx / rente wordt betaald door Jan Lidewijcx (Inventarisnr SR#60)
07/02/1460erfrecht / Loenhout / beemd / den Engheleer / Eeuwout van Baersdorp wwe. Jan vanden Wijngaerde / Willem, Bouwen, Jan, Margriete, Ysabeele, Jacop en Gielijse vanden Wijngaerde fii. Jan x Eeuwout van Baersdorp (Inventarisnr SR#60)
12/02/1460rente / Loenhout / moer / der kerken van Loenhout / Jan Thiecheleer, priester / Jan Wouters fs. Jan te Brechte / Katline Heerels fa. Jan x Marie Koecx en Heinricke Heerels fs. Jan x Lijsbeth vanden Dale (Inventarisnr SR#60)
19/04/1460volmacht / Loenhout / Jacop vanden Wijngaerde fs. Jan / Eeuwout van Berdorp, zijn moeder (Inventarisnr SR#60)
26/04/1460schuldbrief / Loenhout / Daneel van Bouchout, ridder / Daneels natuurlijke zoon (Inventarisnr SR#60)
10/05/1460rente / Loenhout / beemd / Gielijs vanden Wijngaerde / Claus vanden Kerchove fs. wilen Heinricx wonende te Brecht / Janne van Pulle fs. Gielis, schout te Brecht, x Lauretten Denijs fa. Heinric (Inventarisnr SR#60)
23/05/1460rente / Ekeren / dOude Gracht / stede / Peter Denijs kinderen / Willem van Loenhout / Jacob van Vulencoten en Willem van Loenhout / Michiel Peter Willem en Katline fa. Claus Peter Noutssens / nog belast aan: aan Jan Peter Noutssone, Wouteren vande Perre, Lijsbeth Michiels en Willem vanden Gruythuyse (Inventarisnr SR#60)
23/05/1460rente / Ekeren / dOude Gracht / stede / Jacob van Vulencoten / Jan Thijs Hoens / Jacob van Vulencoten en Willem van Loenhout / Michiel Peter Willem en Katline fa. Claus Peter Noutssens / nog belast aan: aan Jan Peter Noutssone, Wouteren vande Perre, Lijsbeth Michiels en Willem vanden Gruythuyse (Inventarisnr SR#60)
23/05/1460rente / Ekeren / dOude Gracht / inde Meerse / land met beemd, eeusel [= weide] en heide / Lijsbeth Michiels en kinderen / Lossye Aert Willem kinderen / Jacob van Vulencoten en Willem van Loenhout / Michiel Peter Willem en Katline fa. Claus Peter Noutssens / nog belast aan: aan Jan Peter Noutssone, Wouteren vande Perre, Lijsbeth Michiels en Willem vanden Gruythuyse (Inventarisnr SR#60)
19/06/1460volmacht / Loenhout / beemd en eeusel [= weide] / Eeuwout van Baersdorp wwe. Jan vanden Wijngaerde / Janne vanden Wijngaerde, haar zoon / volmacht om achterstallig huur te innen (Inventarisnr SR#60)
21/06/1460rente / Loenhout / beemd / Doey vander Eyck / Peter Vorsselmans (N / sheeren beemdt van Bouchout (Z / de gemeyn blaect (O / Willem de Bye fs. Denijs / Hadewigen en Lijsbeth vanden Broeke fii. Jan x Kerstine Beelaerts (Inventarisnr SR#60)
27/06/1460rente / Loenhout / aende plaetse / stede met huis, hof, grond / Jan Aerts / Henric de Canter / Ancem der Wedewer fs. Jan / Lijsbeth sHazen fa. Jan / nog belast aan de Heilegen Geest te Loenhout (Inventarisnr SR#60)
28/06/1460verklaring / Loenhout / Eeuwout van Baersdorp wwe. Jan vanden Wijngaerde / Janne vanden Wijngaerde, haar zoon / Janne vanden Broeke / verklaring over het afbetalen van een schuld met schapen (Inventarisnr SR#60)
05/07/1460rente / Loenhout / stede met huis, hof, land, beemd, heyde, weide / Willem Vos / sHeerenstrate / Wouter Leemans fs. Jan / Janne vanden Broeke / eigenares is de vrouw van Heinric vanden Eyke alias vanden Laren (Inventarisnr SR#60)
05/09/1460volmacht / Loenhout / Heinric van Aken fs. Claus x Heilwijch vander Vloet fa. Hermans / Claus van Aken (Inventarisnr SR#60)
11/10/1460erfrecht / Wechelderzande / beemd / den Goerbeemdt / Berthelmeeuse en Peter Nijs fii. Jan x Katline Mertens fa. Gheerijt / Katline Mertens / voogden zijn: Peter Vorsselman, Jan Gheert Mertens, Peter Wils en Janne Claus, plattijnmakere / ook vermeld: Matheeus vanden Male, Gielijse van Loenhout (Inventarisnr SR#60)
25/10/1460verkoop / Loenhout / koeiaard en beemd / Eewout vander Heyden en Peter Claus alias van Schelle x wijlen Lijsbeth van Hackendonc / Peter van Eysche en Henric van Ossenberge / Peter Claus treedt op in naam van zijn kinderen Janne, Cornelie en Augustine / ook vermeld: Aernout vander Veken (Inventarisnr SR#60)
06/11/1460rente / Loenhout / beemd / de Grote Mostvoert / Aert Brants (N / Jan Boeds (Z / Jan vander Ast en Jan Bode / Lambrechte Mertenssoons (Inventarisnr SR#60)
06/11/1460rente / Loenhout / beemd / de Beeckbeemdt / Jan Theeus (W / mijns heren erve van Bouchout (O / Jan vander Ast en Jan Bode / Lambrechte Mertenssoons (Inventarisnr SR#60)
06/11/1460rente / Loenhout / beemd / den Knodders beemdt / Jans van Linthen (Z / Marien vander Kuyth (N / Jan vander Ast en Jan Bode / Lambrechte Mertenssoons (Inventarisnr SR#60)
06/11/1460rente / Loenhout / inde Blaect / beemd / Jan vanden Cloete (Z / Jan Michiels (N / Jan vander Ast en Jan Bode / Lambrechte Mertenssoons (Inventarisnr SR#60)
13/12/1460rente / Loenhout / bide kerke / eeusel [= weide] / Margriete Mertens x Janne de Jonge wonende te Eekeren opte Micke / Peter Mertens (Inventarisnr SR#60)
17/12/1460volmacht / Loenhout / Jacop vanden Wijngaerde fs. Jan / Eeuwout van Berdey wwe. Jan vanden Wijnagaerde, zijn moeder / volmacht om zijn goederen te beheren (Inventarisnr SR#60)
17/12/1460rente / Loenhout / sBeerenstrate / stede met huise, hof, land, eeusel [= weide], grond / Heinric Heuvelant (N / Willem Jan Gheerts zoens (Z / Wouter Leemans fs. wijlen Jan / Katline fa. Willem Jan Gheertssone x Agneze fa. Gielijs Sijen zoens / nog belast aan Janne vander Ast, Peter vanden Boegaerde en Janne vanden Broeke (Inventarisnr SR#60)
1461Jacop van Nedervenne Berthelmeeussone alias Jacop Meeus te Loenhout verc Mathijse vanden Bogaerde te Loenhout lant te Loenhout te Heechte in dAcker. (Inventarisnr SR#61)
1461Lijsbeth Oerlemans x Henricke de Molder cleermaker verc Mathijse vanden Bogaerde te Loenhout op lant te Loenhout aenden Huffel achter Jans Zoeten stede gel; stede te Loenhout te Nedervenne. (Inventarisnr SR#61)
1461Anthonijs de Vetter te Brechte verc Janne Theeus te Loenhout op beemd daer den wech en den voetpat over loopt geh den Brugacker te Loenhout aende Donc. (Inventarisnr SR#61)
1461Nout de Bere te Loenhout x Katline Henricx Schroeyers dochter huw voorw. (Inventarisnr SR#61)
1461Gielijs van Loenhout gel Peteren den Decker. (Inventarisnr SR#61)
1461Jan van Nedervenne Symoenss en Cornelise van Nedervenne broer verc Janne Pijc te Loenhout op stede geh den Wijdenhof te Loenhout bij Popendonc neffen sheeren van Boechout hoeve. (Inventarisnr SR#61)
1461Willem Oom Willemssone te Loenhout deb Lijsbetten vander Achtert Peters dochter te Brechte; stede, driessche te Loenhout opten Hesselinc comende achter aen Jan Reyns heybloke; heyden te Brechte achter Schoumeer bijde Micke tuss heyde daer jegens gedeylt. (Inventarisnr SR#61)
1461Gielis van Loenhout verc Janne Leyten alias Smet op twee cameren gest inde Langenyeustrate tuss cameren. (Inventarisnr SR#61)
1461Willem Bode te Loenhout gaf Janne Bode broer ald lant geh den Vorstenhof te Loenhout ter Beke achter Jans stede ald; lant geh den Grootenhof gel ald teynden de Pruymstrate; beemd ald in Tongelen; eeusels geh den Taeyman ald tuss lant geh den Beecacker en eeusel geh de Vloet; heyden geh Pijcxbloc ald tuss tgoet geh de Munte; te leene vanden heer van Bouchout; erf onder beemd en heyde geh de Grootmostvoert ald; lant gel ald vore >>f059_R003_02 >> (Inventarisnr SR#61)
1461Jan vanden Kerchove Clauss te Brechte verc Michiele en Pauwelse van Tichelt zonen wilen Ghoords van Tichelt x Magriete Ghijbs op stede te Brechte aende plaetse; beemd te Loenhout inden Boeckheester tuss der kerken van Brechte comende met een eynde aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#61)
1461ane; op verwerie geh den Pas gest opte Melcbrugge; huys geh den Kegelere inde Braderistrate gest; huys opten hoec vander Vischmerct gest; goede te Loenhout; op hoeve tEeckeren; thien cameren gest ten hoec vander Cammerstrate waert aene. (Inventarisnr SR#61)
1461Bouden vanden Wijngaerde te Loenhout verc Janne vander Dijct van Brechte op beemd, hooymaden te Wuestwesele ter Eycke bijde watermoelen tuss beemd en metten oosteynde aende beke ald; op eeusele geh tGaeys ald te Ghinhoven aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#61)
1461Henric de Clerc en Lijsbeth sKlercx zus x Henricke Thijs en Aerde den Clerc broer die buyten lants is gaven Hubrechte den Clerc broer voor godshuys Derderoerdenen Ste Francisci datmen heet ten Beggaerden aen Doudeveemerct gest hoeven te Loenhout tSneppele. (Inventarisnr SR#61)
1461Cornelie van Beke te Wuestwesele verc Janne van Houterle Janssoene ald op stede te Wuestwesele ten Braken comende metten oosteynde aen sheerenstrate; te leveren bynnen Vuestwele; Loenhout; Hoeghstraten. (Inventarisnr SR#61)
1461Lijsbeth van Schoonbroec alias Lijsbeth Claus weduwe Jan Noyens te Loenhout gaf Luycke, Lijsbetten, Magrieten van Schoonbroec kinderen wijlen Peters van Schoonbroec alias Peter Claus broer en Janne, Wouteren en Lijsbetten vanden Broeke kinderen wijlen Jans vanden Broeke x Katline van Schoonbroec alias Katline Claus. (Inventarisnr SR#61)
1461Gielis van Loenhout meerssenier verc Janne van Woelputte bontwerker op plaetse met huyse, stalle neffens een teynden de plaetse staende met hove daer achter aen liggende gest aenden Goddaert tuss duerganc van huys geh den Gulden... inde Coepoortstrate staende streckende achter metten stalle aen Gielis anderen stal van huys geh Guldenzadel. (Inventarisnr SR#61)
1461ane; op verwerie geh den Pas gest opte Melcbrugge; huys geh den Kegelere inde Braderistrate gest; huys opten hoec vander Vischmerct gest; goede te Loenhout; op hoeve tEeckeren; thien cameren gest ten hoec vander Cammerstrate waert aene.; Huyge van Dorschijn x Lijsbeth van Corct deb Hermanne van Zeyst; huys geh den Helm van Yngelant gest inde Corttenyeustrate by Ste Katlinenpoirte ald.; Adriaen van Zeyst; >>f374_R002_03 >> (Inventarisnr SR#61)
1461ane; op verwerie geh den Pas gest opte Melcbrugge; huys geh den Kegelere inde Braderistrate gest; huys opten hoec vander Vischmerct gest; goede te Loenhout; op hoeve tEeckeren; thien cameren gest ten hoec vander Cammerstrate waert aene.; Huyge van Dorschijn x Lijsbeth van Corct deb Hermanne van Zeyst; huys geh den Helm van Yngelant gest inde Corttenyeustrate by Ste Katlinenpoirte ald.; Adriaen van Zeyst; >>f374_V001_03 >> (Inventarisnr SR#61)
1461ane; op verwerie geh den Pas gest opte Melcbrugge; huys geh den Kegelere inde Braderistrate gest; huys opten hoec vander Vischmerct gest; goede te Loenhout; op hoeve tEeckeren; thien cameren gest ten hoec vander Cammerstrate waert aene.; Huyge van Dorschijn x Lijsbeth van Corct deb Hermanne van Zeyst; huys geh den Helm van Yngelant gest inde Corttenyeustrate by Ste Katlinenpoirte ald. (Inventarisnr SR#61)
1461Henric de Clerc en Lijsbeth sKlercx zus x Henricke Thijs en Aerde den Clerc broer die buyten lants is gaven Hubrechte den Clerc broer voor godshuys Derderoerdenen Ste Francisci datmen heet ten Beggaerden aen Doudeveemerct gest hoeven te Loenhout tSneppele.; brueder Cornelijse den Beer minister en brueder Janne van Hoechstraten onderminister. (Inventarisnr SR#61)
05/01/1461rente / Eekeren (Ekeren) / op dOude Gracht / stede met huis, hof, land, grond / Thomaes van Loenhout / Jan Willems / Willem Jan Michielssone x Katline Claus Peter Noutssoens dochter / Michiel, Peter, Willem en Jan, hun kinderen / nog belast aan Gheert Der (Inventarisnr SR#62)
09/01/1461schuldbrief / Huyge Bout, vischcoeper / Jan vander Marien, scipman, Jan Bout, vischcoeper, Gielijs van Loenhout en Mertene Lems als voogden van Margriet en Cornelie Bout fii. Huyge (Inventarisnr SR#62)
09/01/1461kwijtschelding / Jan vander Marien, scipman, Jan Bout, vischcoeper, Gielijs van Loenhout en Mertene Lems als voogden van Margriet en Cornelie Bout fii. Huyge / Huyge Bout, vischcoeper (Inventarisnr SR#62)
20/02/1461vervolg van: f° 181 R-01_01 >> Jan Godevaerts en Jan van Loenhout als kercmeesters in naam van de kerk van Westmale en van Henric Godevaerts en Ledenaert Laureys als Heilegeestmeesters / wijlen Willem Spronck / eigenaar is de coecbacker geheten Tatuc (Inventarisnr SR#62)
20/02/1461rente / Westmalle (Westmalle) / huizing met land, hof / Henric vanden Werve en Willem van Tichtelt als voogden en Willem Pauwels en Willem vanden Gruythuyse als regeerders van de Blauwenbrueders te Antwerpen / Jan Godevaerts en Jan van Loenhout als kercme (Inventarisnr SR#62)
20/02/1461rente / Westmalle (Westmalle) / land / den Beghijnen Acker / Henric vanden Werve en Willem van Tichtelt als voogden en Willem Pauwels en Willem vanden Gruythuyse als regeerders van de Blauwenbrueders te Antwerpen / Jan Godevaerts en Jan van Loenhout als k (Inventarisnr SR#62)
20/02/1461rente / Westmalle (Westmalle) / achter Stotelinge / land / Henric vanden Werve en Willem van Tichtelt als voogden en Willem Pauwels en Willem vanden Gruythuyse als regeerders van de Blauwenbrueders te Antwerpen / Jan Godevaerts en Jan van Loenhout als ker (Inventarisnr SR#62)
20/02/1461rente / Westmalle (Westmalle) / den Langen Acker / land / Henric vanden Werve en Willem van Tichtelt als voogden en Willem Pauwels en Willem vanden Gruythuyse als regeerders van de Blauwenbrueders te Antwerpen / Jan Godevaerts en Jan van Loenhout als kerc (Inventarisnr SR#62)
20/02/1461rente / Westmalle (Westmalle) / inden Boenthuyn / land / Henric vanden Werve en Willem van Tichtelt als voogden en Willem Pauwels en Willem vanden Gruythuyse als regeerders van de Blauwenbrueders te Antwerpen / Jan Godevaerts en Jan van Loenhout als kercm (Inventarisnr SR#62)
20/02/1461overdracht / Westmalle (Westmalle) / bos / Schotelinge / Henric vanden Werve en Willem van Tichtelt als voogden en Willem Pauwels en Willem vanden Gruythuyse als regeerders van de Blauwenbrueders te Antwerpen / Jan Godevaerts en Jan van Loenhout als kercm (Inventarisnr SR#62)
20/02/1461overdracht / Westmalle (Westmalle) / int Rietschot / beemd / Henric vanden Werve en Willem van Tichtelt als voogden en Willem Pauwels en Willem vanden Gruythuyse als regeerders van de Blauwenbrueders te Antwerpen / Jan Godevaerts en Jan van Loenhout als k (Inventarisnr SR#62)
20/02/1461overdracht / Outserweele (Oosterweel) / aenden Hoevel / land / Henric vanden Werve en Willem van Tichtelt als voogden en Willem Pauwels en Willem vanden Gruythuyse als regeerders van de Blauwenbrueders te Antwerpen / Jan Godevaerts en Jan van Loenhout als (Inventarisnr SR#62)
20/02/1461vervolg van: f° 181 R-01_03 >> Jan Godevaerts en Jan van Loenhout als kercmeesters in naam van de kerk van Westmale en van Henric Godevaerts en Ledenaert Laureys als Heilegeestmeesters / wijlen Willem Spronck (Inventarisnr SR#62)
06/03/1461kwijting / Eekeren (Ekeren) / opte Micke / stede met huis, hof, land, grond / Dieric Wulisch / Wouter sCleermaekers kinderen / Willem Wouters fs. Jan / Katline Wouters fa. Jan, te Loenhout / Cornelye Wouters fa. Jan, x Jan Schoys, te Hoboken / eigenaar va (Inventarisnr SR#62)
05/06/1461rente / Antwerpen (Antwerpen) / Lijsbeth vanden Broeke fa. Jan, te Loenhout x Henric Loetkens / Jan vanden Broeke, haar broer / betreft haar huwelijksgeschenk (Inventarisnr SR#62)
10/06/1461overdracht / Westmalle (Westmalle) / Jan van Loenhout / Joes van Loenhout, zijn zoon / Joes Deens, houtbrekere / Henrick Wijts (Inventarisnr SR#62)
01/08/1461verkoop / Loenhout (Loenhout) / stede met huis, hof, land / sHeerenstrate en Peter Giels / Jan Goesens (W) / Peter vander Aerde, Loenhout / Katline Boes wwe. Reyn van Ghestel en Kerstiane van Ghestel haeren zone / nog belast aan: Jan vanden Langenberge en (Inventarisnr SR#62)
19/09/1461kwijting / Jan vanden Broeke, te Loenhout / de kinderen van Peter Colcmans x Cornelie vanden Broeke fa. Jan / Willem Maes / betreft de nalatenschap van Wouter Colcmans (Inventarisnr SR#62)
01/10/1461rente / Eekeren (Ekeren) / op dOude Gracht / stede met huis, hof, land, grond / Jan Willems / Maes van Loenhout / Jan Michiel Symoenssone, te Eekeren op dOude Gracht / Michiel Peter Willemssone x Katline Claus Peter Noutssoens dochter en Jan en Peter hun (Inventarisnr SR#62)
02/10/1461machtiging / Katline sBuekeleren / Adriaen Meeus, haar man / Jan den Costere en Peter de Brouwere, te Loenhout / Michiel Diericx (Inventarisnr SR#62)
05/12/1461rente / Wesele ('s-Gravenwezel) / stede met huis, hof, land, grond / des ammans erve van Antwerpen / Henric Tymmermans / Aert Diericx / sHeerenstrate / Jan Mortelmans fs. Jan / Jan Vos fs. Willem, te Loenhout / nog belast aan: JanStaes, Jan Beys (Inventarisnr SR#62)
1463verkoop / Loenhout (Loenhout) / Suete Symoens x Janne Fryoen, barbier / Wouteren van der Oegst x Katline Symoens / ook vermeld: Claus de Smid de jonge te Zundert, Jan Symoens den ouden, Mathijs de Wueste en Magriete Fryoens (Inventarisnr SR#66)
14/01/1463rente / Loenhout (Loenhout) / te Sneppele / land en beemd / den Gansacker / Jan Zoeten / de kinderen van Laureys Meeus / de beke / Jan vander Eycke alias. Sannen, fs. Jan / Adriaen vanden Broeke, priester en capellaen tOnser Vrouwen en Willem Claus Willem fs. (Willem x Marie vanden Broeke) / nog belast aan: Pauwelse vanden Berge (Inventarisnr SR#66)
17/01/1463erfgeving / Waelhem (Walem) / stede met 2 huizen, hof, land, grond / Godevaert Bloemaerts / Joes van Loenhout / Jan van Pale / Jan Peysens (Inventarisnr SR#65)
03/03/1463rente / Eekeren (Ekeren) / in Muesibroec / stede met huis, hof, land, grond / Jan van Urssele / een capelryen te Eekeren / Aert van Loenhout alias de Laet / Lijsbeth (...) x Henric tSmits en Jacop fs. (Jan Cas x Amele tSmits) / nog belast aan: Henric van Halmale (Inventarisnr SR#66)
23/03/1463rente / Loenhout (Loenhout) / goeden / Gielijs Robbrechts / Willem Vorsselman, zijn oom / NB.: folio is foutief ingebonden, is vermoedelijk van 1436 ipv 1463 (Inventarisnr SR#65)
05/05/1463rente / Loonhout (Loenhout) / stede met huis, hof, land, heide, grond / Willem sVos / sHeerenstrate / Jan vanden Broeke / Lijsbet, Marie, Kerstijne en Heylwijgh vanden Heze fii. (Jan x Lijsbet vanden Broeke) / eertijds gekocht van Wouter Jan Biemans zone van Loenhout (Inventarisnr SR#65)
07/05/1463rente / Loenhout (Loenhout) / te Haechte in Dacker / land / Lisschot Heyde / Arnout Nouts fs. Willem van Loenhout wonende te Sundert / Jan de Draeysseleere, smit / Mathijs vanden Bogaerde x Marien Cloecx fa. Lambrecht (Inventarisnr SR#66)
07/05/1463rente / Loenhout (Loenhout) / te Haechte / stede met huis, hof / Jan Pauwels / Arnout Nouts fs. Willem van Loenhout wonende te Sundert / Jan de Draeysseleere, smit / Mathijs vanden Bogaerde x Marien Cloecx fa. Lambrecht / eertijds gekocht van Janne Pauwels en voort verkocht aan Lijsbeth Coels fa. Jan / ook vermeld: Willem Boudenssone te Haechte (Inventarisnr SR#66)
06/06/1463verhuur / Loenhout (Loenhout) / Henric Centurionis, monick des godshuys van St. Bernaerts / Jan Bode / betreft de verhuur van de grote korentiende met twee schuren te Loenhout (Inventarisnr SR#65)
23/06/1463rente / Sundert (Zundert) / eeusel [= weide] [= weide] / de Werfvenne / Aert Bevers / Jacop de Deckere / Dieric Diericx fs. Jan x Marie Zabs fa. Merten / Janne Peterssone alias Spernagel x Lijsbeth van Espemde / nog belast aan: Godevaerde Vileyn, ridder, Henric van Ymmersseele , de joncker van Nassouwe, Jan de Witte, Willem vanden Wijngaerde, een vrouwe te Wortele, de wwe. Gielijs Casteleyns en Jan vanden Broeke te Loenhout (Inventarisnr SR#66)
23/06/1463rente / Sundert (Zundert) / beemd / den Steenwaert / Aert Bevers / Jacop de Deckere / Dieric Diericx fs. Jan x Marie Zabs fa. Merten / Janne Peterssone alias Spernagel x Lijsbeth van Espemde / nog belast aan: Godevaerde Vileyn, ridder, Henric van Ymmersseele , de joncker van Nassouwe, Jan de Witte, Willem vanden Wijngaerde, een vrouwe te Wortele, de wwe. Gielijs Casteleyns en Jan vanden Broeke te Loenhout (Inventarisnr SR#66)
23/06/1463rente / Meere (Meer) / eeusel [= weide] [= weide] / de Biesen / Henric Meermans / Henric vanden Sande / Dieric Diericx fs. Jan x Marie Zabs fa. Merten / Janne Peterssone alias Spernagel x Lijsbeth van Espemde / nog belast aan: Godevaerde Vileyn, ridder, Henric van Ymmersseele , de joncker van Nassouwe, Jan de Witte, Willem vanden Wijngaerde, een vrouwe te Wortele, de wwe. Gielijs Casteleyns en Jan vanden Broeke te Loenhout (Inventarisnr SR#66)
23/06/1463rente / Meere (Meer) / beemd / Henric vander Heyden / Henric Coppens / Henric Meermans (W) / Dieric Diericx fs. Jan x Marie Zabs fa. Merten / Janne Peterssone alias Spernagel x Lijsbeth van Espemde / nog belast aan: Godevaerde Vileyn, ridder, Henric van Ymmersseele , de joncker van Nassouwe, Jan de Witte, Willem vanden Wijngaerde, een vrouwe te Wortele, de wwe. Gielijs Casteleyns en Jan vanden Broeke te Loenhout (Inventarisnr SR#66)
23/06/1463rente / Sundert (Zundert) / te Weerent / stede met huis, hof, grond / Aer Bevers / Dieric Diericx fs. Jan x Marie Zabs fa. Merten / Janne Peterssone alias Spernagel x Lijsbeth van Espemde / nog belast aan: Godevaerde Vileyn, ridder, Henric van Ymmersseele , de joncker van Nassouwe, Jan de Witte, Willem vanden Wijngaerde, een vrouwe te Wortele, de wwe. Gielijs Casteleyns en Jan vanden Broeke te Loenhout (Inventarisnr SR#66)
06/07/1463verklaring / Symoen van Pantgate fs. (Jan, meerssenier, x Paesschijne Moermans) / Claus Boydens en Gielise van Loenhout (Inventarisnr SR#66)
08/07/1463rente / Loenhout (Loenhout) / bijden Nederhof aent Valveken / stede met huis, hof, land, grond / Jan van Dinter / Ghijsbrecht Henricxsone en Gheert de Kersmakere in naam van Digne van Broechoven wwe. Aerts Jongen x Jan van Hollant / Jan vanden Cloote (Inventarisnr SR#65)
26/07/1463schuldbrief / Gielijs vanden Woestenacker, meercenier / Claus Boeydens en Gielijs van Loenhout in naam van Symoen van Pantgate / betreft een kist met meercerijen / borgen zijn Bouwen de Hase en Jan de Coninc (Inventarisnr SR#65)
25/08/1463borgstelling / Antwerpen (Antwerpen) / Coepoortstrate / huis met plaats, hof, grond / Denijs de Nacht / Jan van Wouwe / Gielijs van Loenhout / Jan Corloy / nog belast aan: Sapiencie van Vrisele, de gulden vanden ouden voetboge en Jan van Vlinckenborch, backere (Inventarisnr SR#66)
07/10/1463rente / Loenhout (Loenhout) / int Acker / land / Roddekens Schot / de kinderen van Jan vanden Wijngaerde / Lijsbet Gielis Jans / Mathijs vanden Bogaerde fs. Dieric / Katline vanden Winckele wwe. Jan Smeyermans / Jan van Ouderghem fs. (Jan x Lossye van Roye) / Jan Huyben fs. (Jan x Fye Fyens) / nog belast aan Henrick Huevelmans, de prochiaen en de capellanen te Loenhout (Inventarisnr SR#65)
07/10/1463rente / Loenhout (Loenhout) / int Acker / land / Trihordich Stuc / de kinderen van Jan vanden Wijngaerde / Nout Wil Nouts / Mathijs vanden Bogaerde fs. Dieric / Katline vanden Winckele wwe. Jan Smeyermans / Jan van Ouderghem fs. (Jan x Lossye van Roye) / Jan Huyben fs. (Jan x Fye Fyens) / nog belast aan Henrick Huevelmans, de prochiaen en de capellanen te Loenhout (Inventarisnr SR#65)
25/10/1463erfgeving / Antwerpen (Antwerpen) / Coepoortstrate / huis met plaats, stal, hof, borneput, grond / het Wout / huis den gulden Zadel van Henric Denijs, nu Gielise van Loenhout / huis den Hert / wijlen Jan Luycx, nu Peter van Kerrenbroec / Katline Roos wwe. Mathijs van Stalle / Adriaen de Cater >> vervolg zie: f° 114 V-02_02 (Inventarisnr SR#66)
25/10/1463rente / Antwerpen (Antwerpen) / Coepoortstrate / huis met plaats, stal, hof, borneput, grond / het Wout / huis den gulden Zadel van Henric Denijs, nu Gielise van Loenhout / huis den Hert / wijlen Jan Luycx, nu Peter van Kerrenbroec / Katline Roos wwe. Mathijs van Stalle / Adriaen de Cater (Inventarisnr SR#66)
26/11/1463verkoop / Hoboken (Hoboken) / inde prochie van Sinte Jorijs achter Beerschot / bos / tVerlaer / godshuys vanden Chartroysen / Peter vanden Broeke alias de Brouwere van Loenhout, Jan vanden Broeke fs. Jan, Servaes vanden Broeke van Wuestwesele, Cornelis en Aerd vanden Broeke fii. Aerd, Adriaen Melijs vischcoopere, Willem vander Braken scoemakere, Jan en Claus Bode, Cornelijs Hudsebout barbier, >> vervolg zie: f° 136 V-01_02 (Inventarisnr SR#66)
22/12/1463rente / Eekeren (Ekeren) / te Muesibroec inde Stijlmaet / land / Cloet Zegers / Henric van Halmale / den Roodsegwech (O) / Aert van Loenhout alias de Laet / Jan Ruelens fs. nat. Roelant ex matre Kerstijne Vileyns / ook vermeld: den waterganc geheeten de Zijwinde (Inventarisnr SR#66)
1464Herman vander Vloet te Loenhout gaf Henricke Bode cuypere op beemden gel int Moelenbosch te Loenhout streckende metten oesteynde opte beke. (Inventarisnr SR#68)
1464Barbele dochter Willem Diericx wilen machtigde Pervet Gatelye te Hoboken op lant te Loenhout. (Inventarisnr SR#68)
1464Jan Mathijss vleeschouwerscnape gel Gielijs van Loenhout. (Inventarisnr SR#68)
1464Jacop Gielijs Janssone schoemaker verc Janne van Doren op stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#68)
1464Jan de Beer backere, Robbrecht vanden Beemde barbier en Margriete Gielijs dochter te Loenhout bekenden vereffent. (Inventarisnr SR#68)
1464Willem van Bosbeke huydevettere machtigde Janne van Loenhout alias de Laet tEkeren in Ettenhoven; Eekeren, Stabroeck, Beerendrecht. (Inventarisnr SR#68)
01/01/1464Jan Wacker alias vanden Cloote, inw. v. Loenhout, laat na zijn dood na aan Katline, zijn wet. dochter, al zijn bezittingen. (Inventarisnr SR#67)
1464Rut de Hoege deb Clause Boeydens en Gielijse van Loenhout voor Symoene van Pantgate opten Blaesbalch aende Corenmerct gest. (Inventarisnr SR#68)
1464Jan Bode Jans zone wilen te Loenhout verc Hermanne vander Vloet x Agneezen van Hervekene ald op beemd gel int Moelenbosch streckende metten oesteynde opte beke. (Inventarisnr SR#68)
1464Jan van Loenhout alias de Laet tEekeren in Ettenhoven, Jan en Adriaen van Loenhout zonen verc Willeme van Bosbeke huydevettere op lant gel in Eekeren inde Hoevene comende metten noerteynde aen sHertogendijc; lant gel in Ettenhoven bynnen Eekeren comende metten oesteynde aenden Boterschenwech; stede gest in Ettenhoven tuss Jan Scat; kercken van Ettenhove. (Inventarisnr SR#68)
1464Laureys de Costere te Brechte verc Ledenaert den Bye te Brechte op stede tOverbroeck tuss de herstrate comende metten eenen eynde aende Gebuerstrate; beemd te Loenhout inde Blaect. (Inventarisnr SR#68)
1464Heylwich dochter Jans van Mechelen alias vanden Aerde van Sinte Peters te Molle bekende brueder Henricke Reysenaelden van godshuys Predikeren tAntwerpen op beemde te Loenhout inden Wijnckel ald. (Inventarisnr SR#68)
1464Henrick Janss alias van Mechelen wtsnijdere en Katline Janss dochter zus x Symoene vander Heyden tOuwen verc Peteren Engbrechts x Magrieten vanden Dale op stede te Loenhout; op beemdt gel int Moelenbosch en op twee cameren gest int Gruendal. (Inventarisnr SR#68)
1464Willem de Bye Denijs Byen zone wilen te Brechte tOestbrechte verc Ledenaerde den Bye neve beemd geh den Odevaereyke te Loenhout te Nedervenne comende metten westeynde aende beke geh de Merke en metten oesteynde aende Gemeynbeemde. (Inventarisnr SR#68)
1464Cornelijs Adriaenssone meercenier verc Clause Boeydens en Gielijse van Loenhout regeerders van Symoene van Pantgate Jans zone wilen bij Paesschijne Moermans op huys geh den Kemel gest inde Cammerstrate opten hoeck vander Everdeystraten tuss de strate en de Scheere comende achter met eenre poerten wte inde Everdeystrate. (Inventarisnr SR#68)
01/01/1464Jan Wils, wet. zoon van wijlen Gheerd Wils, inw. v. Halle, verkoopt Gielis Hellemans x Magriete Wils, zus van voors. Jan, inw. v. Halle, alle goederen die hem binnen Zandhoven en Loenhout nagelaten zijn door Gheerd Wils en Angneese sWolfs, zijn ouders. Akte is niet afgemaakt. (Inventarisnr SR#67)
1464Rut de Hoege deb Clause Boeydens en Gielijse van Loenhout voor Symoene van Pantgate opten Blaesbalch aende Corenmerct gest.; Paeschijne Moermans; verh Willeme Goedens Janssone en Lijsbetten Bloemaerts moeder en Aernout en Denijs broers hertlant te Hoboken; broecklants bynnen dijke en buyten dijcke gel in Hobokerbroeck int Jan Mathijsvierendeel; stede te Hoboken opt Winckeleynde. (Inventarisnr SR#68)
1464Jan Gheert Ghijbenzone vischcopere en Henrick Ghijben oem oic vischcoepere verc Clause Boeydens en Gielijse van Loenhout regeerders van Symoene van Pantgate op stede te Calmpthout opt Ondersel; stede te Calemthout opt Heyken; op stede tAsschen geh Claus van Attenstede ; erf te Calmpthout opt Haenlaer; erf geh de Mare en Maeracker; erf met stede daerop staende ald. (Inventarisnr SR#68)
1464Magriete van Dale weduwe Henricx Janssone alias van Mechelen x Peteren Engbrechts, Henric Janssone alias van Mechelen Henricx zone wilen en Katline Janssoons Henricx dochter x Symoene vander Heyden vereffent huys geh Cranenborch gest aende Nyeuveemerct; huys geh den Roeyenhaeck gest inde Wijngaertstrate; huys int Groendal en op seker pande te Loenhout; huys geh dWergaren bijde Predickeren gest; huys dat een loeve is gest bij >>f042_R002_02 >> (Inventarisnr SR#68)
1464Willem zone wilen Luycas vander Goelt te Brechte deb Lijsbetten vander Goelt zus x Michiel Pauwels te Brechte beemd geh Daesdonc te Brechte te Bechoven; beemde geh de Cleynaesdonc tuss Vacoensbeemdt aende zuytzijde; lant te Bechoven op dAckere; heyden tOverbroeck; beemd geh den Buytenbeemdt te Wuystwezele; beemd ald; beemd te Wezele; beemd te Loenhout opten Boecheester dat te wissel om gaet; te Brechte tSterthoven; beemd geh >>f033_V002_02 >> (Inventarisnr SR#68)
1464Willem zone wilen Luycas vander Goelt te Brechte deb Lijsbetten vander Goelt zus x Michiel Pauwels te Brechte beemd geh Daesdonc te Brechte te Bechoven; beemde geh de Cleynaesdonc tuss Vacoensbeemdt aende zuytzijde; lant te Bechoven op dAckere; heyden tOverbroeck; beemd geh den Buytenbeemdt te Wuystwezele; beemd ald; beemd te Wezele; beemd te Loenhout opten Boecheester dat te wissel om gaet; te Brechte tSterthoven; beemd geh >>f034_R001_02 >> (Inventarisnr SR#68)
05/01/1464Bouden vanden Wyngaerde Janssone, inw. v. Loenhout, verkoopt Jan der Muyden Henricxsone, inw. v. Brecht, een erfelijke rente op alle goederen te Loenhout die hem nagelaten zijn door Jan vanden Wyngaerde, zijn vader. (Inventarisnr SR#67)
08/02/1464Wouter Jan Gheerdssone, inw. v. Loenhout, laat na zijn dood na aan Katline Dieric Thielensdochter, inw. v. Brecht, al zijn bezittingen. (Inventarisnr SR#67)
12/02/1464Jan Bout, Jan vander Mane, Gielys van Loenhout en Merten Lems, als momboirs van Magriete en Peternelle Bouts, verkopen Huyge Bout, vader van de voors. kinderen, hun vierde deel van 7 woningen, waarvan de andere drie vierde delen al aan voors. Huyge toebehoren, gelegen in Kraaiwijk ‘opten Harincvliet ende opten Nyeuwenvliet’, welk vierde deel de voors. kinderen nagelaten was door Katline Lems, hun moeder. (Inventarisnr SR#67)
11/03/1464Wouter Jan Gheerds zone, moeder was Lysbeth van Bergen, inw. v. Loenhout, machtigt Katline Dieric Thielens dochter, inw. v. Brecht, om al zijn goederen te beheren. (Inventarisnr SR#67)
15/06/1464Faes vanden Scrieke alias Faes Jan Marien, inw. v. Outserweel, gaf in erfpacht aan Anthonie Gheens, inw. v. Ekeren, een hofstede met schuur, stal, land, heide en grond, gelegen te Ekeren te Hoogboom ‘op d’Oude Gracht’, tussen Willem van Loenhout en Jan Lips en nog twee stukken beemd en heide, gelegen idem ‘inde Meersschen metten bleken’…. Akte gaat verder op folio 34, bovenaan: …..tussen Willem van Loenhout en de kinderen >>f032_V003_02 >> (Inventarisnr SR#67)
16/06/1464Jan en Cornelis Zoeten Janssonen, broers, inw. v. Loenhout, verkopen Goessem vanden Wyngaerde Janssone, Lambrecht Mertenssone, zijn broer en Marie, nat. dochter van voors. Goessem, een erfelijke rente op een bunder beemd, gelegen te Loenhout ‘opte Stat int Hooge Bosch’, tussen Jan vanden Bogaerde en Jan Leest. (Inventarisnr SR#67)
23/06/1464Peter Reyns alias de Balmaker, inw. v. Loenhout, verkoopt Lambrecht Mertenssone, moeder was Lysbeth Aerd Denysdochter en Goessem, nat. zoon van Jan vanden Wyngaerde, broer van voors. Lambrecht, en Thorie, wet. dochter van Heinric Boods ‘des cuypers’, moeder is Heylwych Smeets, een erfelijke rente op een eusel, groot 3 vierendeel bunder, gelegen te Loenhout tussen ‘Huffelaerheyde ende d’Bosch’. (Inventarisnr SR#67)
27/06/1464Jan Wilmaers ‘schoemaker’, verkoopt Lysbeth Jan Wouter Gheerdssone dochter, wed. v. Cornelys Willemssone, inw. v. Waarde, een erfelijke rente op een huis, genaamd ‘den Tuymeleer’, gelegen ‘inde Coepoortstrate’, tussen het huis van Gielys van Loenhout, genaamd ‘den Gulden Zadel’ en het huis van Denys Snachter ‘bontwerker’, genaamd ‘d’Lam’. (Inventarisnr SR#67)
23/08/1464Ane Claus Gobbensoens dochter x Jan Cant Inden Rooden Leeu, voor de ene helft, en Katline, nat. dochter van wijlen Jan Beelaerts, gehuwd met Peter Thielmans, voor de andere helft, verkochten en lieten afkwijten Gielis van Loenhout, een deel van een erfelijke rente die zij heffende zijn op twee huizen met waterput, genaamd ‘Bourgoen’, naast elkaar gelegen ‘inde Braderystrate’ tussen ‘den Roetaert’ en Willem van Nerenbroec, en >>f092_R003_02 >> (Inventarisnr SR#67)
07/09/1464verhuur / Antwerpen (Antwerpen) / Braderijstrate / huis / Bourgoendien / Jannes van Bijlen / Jan Bollaerts / Gielis van Loenhout, meerssenier / Janne Mathijssone (Inventarisnr SR#66)
14/12/1464Jan vanden Wyngaerde Janssone wijlen, inw. v. Loenhout, verkoopt Jan der Muyden, inw. v. Brecht, een erfelijke rente op alle goederen die hem door zijn voors. vader nagelaten zijn. (Inventarisnr SR#67)
29/12/1464Lysbeth vander Donck, wet. e.v. Mathys Boosberch ‘sagher’, verkoopt Gielis van Loenhout en Claus Boydens, als regeerders van Symoen, wet. zoon van wijlen Jan van Pantgate, moeder is Paesschyne Moermans, een erfelijke rente die zij heft, samen met Jan vander Donck, haar broer, op een huis met halve waterput, gelegen ‘inde Meer’ tussen de kinderen Nets en Claus van Cantelbeke. (Inventarisnr SR#67)
1465Henric de Beere Henricxzone wilen te Loenhout verc kinderen Jans vander Ast x Lijsbeth vanden Broeke te Loenhout op een block heyden geh tHoenderblock te Loenhout tuss sheerenvruente aende zuytzijde; lant te Loenhout in dAcker geh tHensbroeck; beemd geh Deesdungene gel int Gemeynebroeck te Loenhout; op een block lants geh dBuynderblock te Loenhout. (Inventarisnr SR#69)
1465Henrick Bode Jans zone wilen cuyper x Heylwijch vander Wilt verc Henricke van Aken Clauss x Heylwijgen vander Vloet te Loenhout op beemd geh tsCogenblock te Loenhout; stede te Loenhout inde Caterstrate tuss sheerenstrate en erve geh de Stertrijt; lant te Loenhout achter de Noethage. (Inventarisnr SR#69)
1465Henrick Bode Jans zone wilen cuyper x Heylwijch vander Wilt verc Henricke van Aken Clauss x Heylwijgen vander Vloet te Loenhout op beemd geh tsCogenblock te Loenhout; stede te Loenhout inde Caterstrate tuss sheerenstrate en erve geh de Stertrijt; lant te Loenhout achter de Noethage. (Inventarisnr SR#69)
1465Mathijs zone Gheerd Puetincx wijlen te Loenhout verc Bouwene zone wijlen Jans vanden Wijngaerde van Loenhout, Janne nat zone bij Anthonie sBackers en Katline dochter wijlen Philips Borsen op stede te Loenhout aende plaetse. (Inventarisnr SR#69)
1465Henric en Claus sonen wilen Claus van Heynen te Loenhout verc Henricke van Langenhoven smit x Aechten sCosters op beemd geh Knoddersbloc te Loenhout te Nedervenne comende metten eynde aen beemd geh dOdevaereycke; stede te Loenhout tuss de vroente aende zuytzide. (Inventarisnr SR#69)
1465Willem Stroobier Gheerdss te Loenhout verc heer Adriane vanden Broeke priester capellaen tOns Vrouwen op stede te Loenhout ter Beke. (Inventarisnr SR#69)
1465Peter Haest Gielijssone te Loenhout verc Boudene vanden Wijngaerde Janssone, Katlinen Philips Bors dochter en janne Boudens nat sone bij Anthonie heer Willems sBackers dochter op moers te Wuestwesele aende Hoochstrate; heybloc ald; lant geh den Bolcacker te Loenhout; erf geh de Stadrijt te Loenhout. (Inventarisnr SR#69)
1465Jan Mathijssone gel Gielise van Loenhout meerssenier. (Inventarisnr SR#69)
1465Laureys van Nedervenne verc Cornelise Meeus op goede te Loenhout en Wesele. (Inventarisnr SR#69)
1465Peter vander Heyden Lodewijcxs van Mechelen gel Gielise van Loenhout. (Inventarisnr SR#69)
1465Peter Nouts Peterss wilen te Loenhout verc Clause van Aken, Henricke van Aken zone bij Lijsbeth Henric Hoecx dochter en Lijsbetten van Aken bij Heylwijch Hermans dochter vander Vloet op lant onder heyde en groese te Loenhout tSneppele tuss sheerenstrate aende oestzijde; Wezele. (Inventarisnr SR#69)
1465Peter vanden Aerde te Loenhout x Magrieten Aerd Peter Snijders dochter van Brechte huw voorw. (Inventarisnr SR#69)
1465Jan Denijs te Baerle deb Claese Boydens en Gielise van Loenhout regeerders van Symone van Pantgate; Hoochstraten. (Inventarisnr SR#69)
1465Gielijs van Loenhout meercenier en Claus Boeydens huydevettere poerteren deser stad regeerders van Symoene van Pantgate zone wilen Jans van Pantgaete machtigden elkaar. (Inventarisnr SR#69)
1465Jan vanden Houte en Gielis van Loenhout; heer J.. Spruyte priester en Jan Goedens linenwever momboren van Cornelise en Anthonise kinderen wilen Laureis Smouts (sMouts) voldaen. (Inventarisnr SR#69)
1465Jan Pauwels de jonge sone Jan Pauwels te Loenhout te Nedervenne verc Clause van Aken, Henricke van Aken sone en Lijsbetten dochter bij Heilwijch vander Vloet te Loenhout op stede te Nedervenne tuss stheerenstrate aende noortzijde; lant te Nedervenne inde Ackere; beemd te Nedervenne beneden dAcker; heyblock neffens voirs beemd; lant ald tuss tsheerenstrate. (Inventarisnr SR#69)
1465Claus vanden Kerchove Henricxzone wilen vanden Kerchove van Brechte gaf Lauretten Denijs Henricx dochter wilen x Peters vander Loe te Brechte beemd gel inde Blaect te Loenhout. (Inventarisnr SR#69)
1465Jan vanden Houte en Gielis van Loenhout; heer J.. Spruyte priester en Jan Goedens linenwever momboren van Cornelise en Anthonise kinderen wilen Laureis Smouts (sMouts) voldaen.; Adriane Breems weduwe Laureis. (Inventarisnr SR#69)
1465Jan vanden Houte en Gielis van Loenhout; heer J.. Spruyte priester en Jan Goedens linenwever momboren van Cornelise en Anthonise kinderen wilen Laureis Smouts (sMouts) voldaen.; Adriane Breems weduwe Laureis.; ambachte leeren. (Inventarisnr SR#69)
1465Heer Jan van Halmale riddere verc Katlinen van Berchem x heer Walraven Pijcx van Beest ridder heere te Wolfwaerde op goede geh de Goede vanden Neste van Katlinen van Berchem te Loenhout en Brechte van Lijsbetten Boids groetmoeder. (Inventarisnr SR#69)
1465Claus Bertram meerssenier verc Clause Boydens huydevetter en Gielise van Loenhout meerssenier regeerders Symoene zone wijlen Jans van Pantgate x Paesschijne Moermans op huys en vier cameren neffen een int straetken daermen vanden Driesche gaet ter Fermerybruggen waert tuss hoeckhuys geh de GuldenA en cameren. (Inventarisnr SR#69)
1465Katline van Nedervenne dochter wilen Laureys van Nedervenne x Peteren van Pulle verc Jannese van Doerne inden Leeu huys met eeussele te Nedervenne te Loenhout; eeussel ald tuss de Dorent oestwaert en tGemeynheideken westwaert; heer Daneele van Bouchout ridder; beemd oic te Loonhout opt Hooghbosch. (Inventarisnr SR#69)
1466Jan Chermoeye wisseleere verc Peteren den Hertoge op goede te Loenhout; beemde te Loenhout. (Inventarisnr SR#70)
1466Henric Robbrechts sone wilen Maes Robbrechts te Beerse verc Angneesen vander Ast dochter Jans vander Ast te Loenhout op stede te Loenhout te Sneppele; hof ald dweers tegen over de strate gel geh sKuypershof; stede te Loenhout geh de Gorijshoeve. (Inventarisnr SR#70)
1466Willem Strobiers Gheerdss wilen te Loenhout verc Diericke Diwouts sone wilen Jan Diwouts x Magriete Michiels te Wuestwesele op stede te Loenhout ter Beke. (Inventarisnr SR#70)
1466Cornelijs Zoeten Janss wilen te Loenhout verc Janne Wouter Lenaertssone x Marien sKosters op stede te Loenhout aende plaetse; stede ald. (Inventarisnr SR#70)
1466Aerd sone wilen Peter meester Gheerds te Loenhout verc Janne van Couwenberge ald op stede te Loenhout tuss sheerenstrate. (Inventarisnr SR#70)
1466Peter Haest Gielijss te Loenhout verc Janne sone Jan Wouter Giels x Aliten Claus Jan Heylens dochter en Dignen nat dochter Cornelis Jan Wouters Gielssone wilen broer op moers te Wuestwesele aende Hoochstrate; heybloc ald; lant geh den Volcacker te Loenhout; erf geh de Stadrijt? te Loenhout. (Inventarisnr SR#70)
1466Gielijs vanden Wijngaerde Jans zone wilen vanden Wijngaerde te Loenhout verc Diericke vander Meere coffermakere x Amelberch Premans op hoeve geh de Hoeve te Wijngaerde te Loenhout. (Inventarisnr SR#70)
1466Peter vanden Broeke Janssone te Loenhout verc Lijsbetten en Katlinen kinderen Alaerts van Nedervenne x Agneese Vleemincx op beemd te Loenhout tuss de beke ald aende oostzijde. (Inventarisnr SR#70)
1466Gielijs vanden Wijngaerde Jans zone wilen vanden Wijngaerde te Loenhout verc Henricke van Tichelt Henricxzone wilen x Agnezen sByen Denijs dochter wilen te Wuystwezele goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#70)
1466Wouter vanden Cloete te Loenhout deb suster Johannen vanden Cloete van Onser Liever Vrouwendale in Valkenbroec datmen heet Faconshof te Antwerpen; stede te Loenhout tuss strate geh de Keveleerstrate; beemd geh den Doeyenbeemd te Loenhout op Sneppele tuss de beke en de strate geh de Keveleerstrate; lant geh tStapackerken ald tuss sheerenstrate; joncker van Arenborch. (Inventarisnr SR#70)
1466Willem Aert Ghijsselssone schoemakere van Wuystwezele machtigde Lambrechte vander Wilt swager te Loenhout. (Inventarisnr SR#70)
1466Jan Wackers alias vanden Cloote te Loenhout machtigde Gheerde de Keersmaker outcleercoeper. (Inventarisnr SR#70)
1466Claus de Herde verh Janne van Loenhout x Marien Thijs hoeve tAertsselaer. (Inventarisnr SR#70)
1466Claus de Herde verh Janne van Loenhout x Marien Thijs hoeve tAertsselaer. (Inventarisnr SR#70)
1466Henric vanden Boegaerde Janssone wilen te Loenhout bekende Ledenaerde vanden Boegaerde en Torijen vanden Boegaerde nat kinderen bij Lijsbeth sLaets goede te Loenhout, te Vorssele en te Wezele. (Inventarisnr SR#70)
1466Herman Pauwels alias vanden Ghoer x Digne Peter sBackers dochter tSoerssele verc Mertene vanden Stijle Janss bij Lijsbeth Peters ald op stede te Loenhout te Poppendonc; hof te Loenhout. (Inventarisnr SR#70)
1466Wouter Brants Janss wilen en Magriete Peter sMoelneren dochter te Loenhout bekenden Janne Brants nat zone. (Inventarisnr SR#70)
1466Jan Joes Janssone borge vore Janne Dierijcx alias Kerf; Peteren vanden Broeke schoutet te Loenhout. (Inventarisnr SR#70)
1466Cornelijs van Beke Janss wilen te Wuestwesele verc Jacope van Aerde Henricxs wilen te Loenhout swager op beemd te Wuestwesele te Ghinhoven tuss sheerenstrate aen doosteynde. (Inventarisnr SR#70)
1466Jan de Laet Janss stoeldraeyer verc Katlinen sLaets zus op stede geh den Duvenschoot te Loenhout te Popendonc onder den joncker van Arenborch. (Inventarisnr SR#70)
1466Jan en Wouter de Bye broers te Loenhout verc Kstijnen en Hadewijgen dochters Jans vanden Broeke x Kerstijne Beelaerts beemd geh den Doncbeemd. (Inventarisnr SR#70)
1466Digne Peter Backers dochter x Harmanne Pauwels alias vanden Ghore tSoerssele verc Mertene vanden Stijle ald goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#70)
1466Goessem de Beer Goessemssone te Brechte verc Cornelise Yveten cleermaker x Magrieten sBeeren beemd te Loenhout aen Maremvoort; Brechte. (Inventarisnr SR#70)
1466Huybrecht Mynnenbode Laureyss wilen cruydenier, Ivete Mynneboets zus x Gielijse van Loenhout en Magriete Mynneboets zus beghijne verc Jan vander Bruggen cuypere op huys geh de Vijfharinge gest in Craeywijc. (Inventarisnr SR#70)
1466Henric van Woelputte doude meerssenier verc Clause Boydens en Gielise van Loenhout regeerders van Symoene van Pantgate zone Jans van Pantgate x Paesschijne Moermans op hoeve te Eekeren tSte Jacopscapelle comende achter aenden Esschennoutsschenwech; lant tSinte Jacopscapelle comende metten noorteynde aende Wateringe. (Inventarisnr SR#70)
1466Jan vander Masen Janszone wilen te Brechte verc Katlinen van Heerle Jans dochter beghijne en Lijsbetten Peter sVos dochter des backers bij Maddaleene Ingels op moers te Loenhout achter des Wijngaerdenheyblock tuss den wech ten Houstert.. waert gaende. (Inventarisnr SR#70)
1466Gielijs van Loenhout vetwarier x Yvete Mynneboods verc momboeren van Aerde, Lijsbetten, Marien, Katlinen kinderen Wouter Michiels op huys met stallen geh den Guldensadel gest inde Coepoertstrate comende achter met eenen huyse en poorten opten Goddaert; capelryen voer Sinte Katlinen in Ons Vrouwenkerke; goede tSinte Jacopscapelle; waterlants in Outserweele. (Inventarisnr SR#70)
1466Jan Adriaenssone goudsmit verc Janne Schoyte rentmeester van Antwerpen, Petren van Heyst alias Peter Maes, Kerstiane vanden Bleke, Henricke vanden Bleke, Janne Wouter Lenaerts, Pauwelse Nouts, Clause Payster alias Claus Bisse en Gheertruyden Neefs weduwe Jan Peter Claus te Wuestwesele op beemde geh tGhemunde te Wuestwesele; Loenhout. (Inventarisnr SR#70)
1466Andries de Beer Goessemssone van Brechte verc Cornelise Yveten (Yueten) cleermaker x Magrieten sBeeren zus eeusels geh dBolcxken te Brechte bijde kerke tuss sheerenstrate aen doostzide; Ster Claus outaer te Brechte.; Andriese de Beer; stede te Loenhout te Haecht; Marien van Neervenne moeder wilen; erf onder heyde en groese geh den Coeschoot te Brechte aende Stapelheye tuss de Stapelheye. (Inventarisnr SR#70)
1466Meester Jan vanden Moer tymmerman, Jan vanden Moer verwer sone, Jan de Brouwer bontwercker en Jacop Thonijs schilder momboeren van Beatricen dochter Peters vander Moer des verwers x Adriane sByen.; op huys gest inde Ziericxstrate; heybloc te Loenhout; huys te Breda inde Steenbrugstrate; meester Zebrechte van Neele doctor in medecijnen, canonic tot Breda. (Inventarisnr SR#70)
1466Meester Jan vanden Moer tymmerman, Jan vanden Moer verwer sone, Jan de Brouwer bontwercker en Jacop Thonijs schilder momboeren van Beatricen dochter Peters vander Moer des verwers x Adriane sByen.; op huys gest inde Ziericxstrate; heybloc te Loenhout; huys te Breda inde Steenbrugstrate; meester Zebrechte van Neele doctor in medecijnen, canonic tot Breda.; huys met verwerien dat twee woeningen sijn geh den Eenhoren gest buyten >>f332_R004_02 >> (Inventarisnr SR#70)
1467Brueder Henrick Centurions religieus Ste Bernaerts verh Janne Bode te Loenhout smaelthiende van Loenhout. (Inventarisnr SR#71)
1467Brueder Henrick Centurions religieus Ste Bernaerts verh Janne Bode te Loenhout smaelthiende van Loenhout. (Inventarisnr SR#71)
1467Peter van Loenhout en Lijsbeth van Loenhout zus kinderen wilen Gheerds van Loenhout van Wommelgheem verc Janne Hermans Wouter Hermanssone te Merxblas op stede te Merxblas opt Loenhoutseynde. (Inventarisnr SR#72)
1467Peter van Loenhout en Lijsbeth van Loenhout zus kinderen wilen Gheerds van Loenhout van Wommelgheem verc Janne Hermans Wouter Hermanssone te Merxblas op stede te Merxblas opt Loenhoutseynde. (Inventarisnr SR#72)
1467Jan de Bye Denijss wilen te Loenhout verc Lijsbetten en Katlinen dochters wilen meester Alaerts van Nedervenne de surgijns x Angneese Vleemincx beemd te Loenhout inden Blaect achter dByesvenne tuss der Nonnenbeemd westwaert: op Wouters sByen broers stede geh de Stede opte Rijt te Loenhout opte Rijt. (Inventarisnr SR#71)
1467Jan de Bye Denijss wilen te Loenhout verc Lijsbetten en Katlinen dochters wilen meester Alaerts van Nedervenne de surgijns x Angneese Vleemincx beemd te Loenhout inden Blaect achter dByesvenne tuss der Nonnenbeemd westwaert: op Wouters sByen broers stede geh de Stede opte Rijt te Loenhout opte Rijt. (Inventarisnr SR#71)
1467Heinric de Beere Heinricxzone wilen te Loenhout gaf Janne den Beere de jonge. (Inventarisnr SR#71)
1467Heinric de Beere Heinricxzone wilen te Loenhout gaf Janne den Beere de jonge. (Inventarisnr SR#71)
1467Adriaen de Coster Janss te Loenhout deb Jacope vanden Houte alias Jacop Michielss tSantvliet. (Inventarisnr SR#71)
1467Adriaen de Coster Janss te Loenhout deb Jacope vanden Houte alias Jacop Michielss tSantvliet. (Inventarisnr SR#71)
1467Jan de Wilde te Ranst x Heylwijgen Willem Volkaerts dochter huw voorw; Heylwijgen van Loenhout. (Inventarisnr SR#72)
1467Jan de Wilde te Ranst x Heylwijgen Willem Volkaerts dochter huw voorw; Heylwijgen van Loenhout. (Inventarisnr SR#72)
1467Gielijs van Loenhout meercenier verc Peteren van Houtsberge alias de Fonteynmaker hof met loefken daer op staende gel opten Goddaert. (Inventarisnr SR#71)
1467Jan vanden Wouwer alias Jan Claus gaf Magriete vanden Hasselt religieuse godshuyse van sHertoghynnendale bij Ouwergheem op 2 beemde te Loenhout; huys op Crudeniersbrugge. (Inventarisnr SR#72)
1467Gielijs van Loenhout meercenier verc Peteren van Houtsberge alias de Fonteynmaker hof met loefken daer op staende gel opten Goddaert. (Inventarisnr SR#71)
1467Jan vanden Wouwer alias Jan Claus gaf Magriete vanden Hasselt religieuse godshuyse van sHertoghynnendale bij Ouwergheem op 2 beemde te Loenhout; huys op Crudeniersbrugge. (Inventarisnr SR#72)
1467Jan vanden Broeke brouwere Peterss wilen vanden Broeke te Wuystwezele verc Hermanne vander Vloet Janss wilen te Loenhout beemdt geh de Santschelle te Wuystwezele tuss de beke tuss Loenhout en Wezel lopende aende zuytzijde; op stede te Wezele te Gynhoven tuss sheerenstrate aende zuytzijden; capelrije van Onser Vrouwen outaer te Wezele. (Inventarisnr SR#71)
1467Jan vanden Broeke brouwere Peterss wilen vanden Broeke te Wuystwezele verc Hermanne vander Vloet Janss wilen te Loenhout beemdt geh de Santschelle te Wuystwezele tuss de beke tuss Loenhout en Wezel lopende aende zuytzijde; op stede te Wezele te Gynhoven tuss sheerenstrate aende zuytzijden; capelrije van Onser Vrouwen outaer te Wezele. (Inventarisnr SR#71)
1467op Straelde; beemd ald inde Winckel tuss den Veemerct? aen doostside; beemd geh de Schoorbeemdt te Loenhout tuss den Zwaencuyl aende noortside; stede oic ald aende Huffelaerheye voirs oostwaert en den Waterlaet westwaert; goede te Wuestwesele; Brechte. (Inventarisnr SR#71)
1467Aernout Ghilsmans Aernouts en Dronijse Ghilsman zus x Willeme vanden Broeke machtigde meester Gheerde Bellens surgijn, Luycke vander Achtenrijt en Gielise Beerts te Hoochstraten op goede te Loenhout opte Donc gel. (Inventarisnr SR#71)
1467Laureys Lyens zone smit verc Clause Boeydens huydevetter en Gielijse van Loenhout voor Symoene van Pantgate op huys geh den Mettalenpot inde Wijngaertstrate tuss de Driecaukens en den Rooster. (Inventarisnr SR#71)
1467Heylwijch dochter wilen Jans van Mechelen alias vanden Aerde, brueder Henricke van Reysevaelde religieus godshuyse vanden Predickeren tAntwerpen verc Gorise de Weert tSundert en Luycke van Schoonbroec lijndraeyere tAntwerpen op beemd te Loenhout inden Winckel. (Inventarisnr SR#71)
1467Laureys Lyens zone smit verc Clause Boeydens huydevetter en Gielijse van Loenhout voor Symoene van Pantgate op huys geh den Mettalenpot inde Wijngaertstrate tuss de Driecaukens en den Rooster. (Inventarisnr SR#71)
1467Cornelijs en Jan vanden Vekene broers en Lijsbeth vanden Vekene zus kinderen Heinricx vanden Vekene van Loenhout borge consente Lanbrechte Aert Lammens oom en Mathijse vanden Vekene neve en Aerde van Rode. (Inventarisnr SR#71)
1467op Straelde; beemd ald inde Winckel tuss den Veemerct? aen doostside; beemd geh de Schoorbeemdt te Loenhout tuss den Zwaencuyl aende noortside; stede oic ald aende Huffelaerheye voirs oostwaert en den Waterlaet westwaert; goede te Wuestwesele; Brechte. (Inventarisnr SR#71)
1467Aernout Ghilsmans Aernouts en Dronijse Ghilsman zus x Willeme vanden Broeke machtigde meester Gheerde Bellens surgijn, Luycke vander Achtenrijt en Gielise Beerts te Hoochstraten op goede te Loenhout opte Donc gel. (Inventarisnr SR#71)
1467Cornelijs en Jan vanden Vekene broers en Lijsbeth vanden Vekene zus kinderen Heinricx vanden Vekene van Loenhout borge consente Lanbrechte Aert Lammens oom en Mathijse vanden Vekene neve en Aerde van Rode. (Inventarisnr SR#71)
1467Heylwijch dochter wilen Jans van Mechelen alias vanden Aerde, brueder Henricke van Reysevaelde religieus godshuyse vanden Predickeren tAntwerpen verc Gorise de Weert tSundert en Luycke van Schoonbroec lijndraeyere tAntwerpen op beemd te Loenhout inden Winckel. (Inventarisnr SR#71)
1467Jan vanden Wouwere alias Jan Claus schoemaker en Janne Claus goutsmit, Anthonijs van Nedervenne, Heinric de Keyser huydevetter naesten verc Clause Boeydens en Gielijse van Loenhout voor Symoene van Pantgate op huys gest vore de Loecgate tuss een doerganck toebehorende den huyse geh tCauken. (Inventarisnr SR#71)
1467Luyc Symoen Noutszone te Brechte verc Lijsbetten nat dochter Anthonijs de Vetter bij Katline Onstaden en Beatricen nat dochter Gheerds van Pulle bij Katline voirs op stede te Brecht tSterthove; erfl Heinric Joerdaens, Jacop der Kinderen, Janne de Bye te Loenhout; Ste Lenaerts. (Inventarisnr SR#72)
1467Jan vanden Wouwere alias Jan Claus schoemaker en Janne Claus goutsmit, Anthonijs van Nedervenne, Heinric de Keyser huydevetter naesten verc Clause Boeydens en Gielijse van Loenhout voor Symoene van Pantgate op huys gest vore de Loecgate tuss een doerganck toebehorende den huyse geh tCauken. (Inventarisnr SR#71)
1467Luyc Symoen Noutszone te Brechte verc Lijsbetten nat dochter Anthonijs de Vetter bij Katline Onstaden en Beatricen nat dochter Gheerds van Pulle bij Katline voirs op stede te Brecht tSterthove; erfl Heinric Joerdaens, Jacop der Kinderen, Janne de Bye te Loenhout; Ste Lenaerts. (Inventarisnr SR#72)
1467Ghijsel vanden Berghe Pauwelss, Marie vanden Berghe zus weduwe Henricx de Meyere en Katline sMeyers dochter te Poeyerle en Wouter Pauwels Peter Heylenssone haar zusters zoon te Brechte en Janne en Lijsbetten broer en zus verc Katlinen Smeets dochter Wouter Smeets te Brechte te Cloote x Janne Gheerd Haeyghen beemd te Loenhout opten Boecheester tuss Jan Peters erve en kinderen Meys Putcuyps comende oostwaert aen tGhemeynebroec. (Inventarisnr SR#71)
1467Heinric van Meerloe x Magriete dochter Andries sLaets te Rijckevorssele verc Jannese zoon Ots van Mierop en Lijsbetten Jans dochter vander Munten van Loenhout op lant geh den Ackerhof te Rijckevorssele; driesch geh den Clayshof ald tuss sheerenstrate westwaert; heyden te Rijckevorssele tuss den Bercpat aende zuytzijde; lant geh den Huysacker ald tuss den Toepat die van huyse ter kerkenwaert loopt aende zuytzijde. (Inventarisnr SR#72)
1467Heinric van Meerloe x Magriete dochter Andries sLaets te Rijckevorssele verc Jannese zoon Ots van Mierop en Lijsbetten Jans dochter vander Munten van Loenhout op lant geh den Ackerhof te Rijckevorssele; driesch geh den Clayshof ald tuss sheerenstrate westwaert; heyden te Rijckevorssele tuss den Bercpat aende zuytzijde; lant geh den Huysacker ald tuss den Toepat die van huyse ter kerkenwaert loopt aende zuytzijde. (Inventarisnr SR#72)
1467Ghijsel vanden Berghe Pauwelss, Marie vanden Berghe zus weduwe Henricx de Meyere en Katline sMeyers dochter te Poeyerle en Wouter Pauwels Peter Heylenssone haar zusters zoon te Brechte en Janne en Lijsbetten broer en zus verc Katlinen Smeets dochter Wouter Smeets te Brechte te Cloote x Janne Gheerd Haeyghen beemd te Loenhout opten Boecheester tuss Jan Peters erve en kinderen Meys Putcuyps comende oostwaert aen tGhemeynebroec. (Inventarisnr SR#71)
1467Luyc van Schoonbroec lijndraeyere, Lijsbeth van Schoonbroec zus x Aerde Stocmans en Magriete van Schoonbroec oic zus kinderen wilen Peters van Schoonbroec, Jan en Wouter vanden Broeke broers en Lijsbeth vanden Broeke zus x Janne Lauwers kinderen wilen Jans vanden Broeke x Katline van Schoonbroec alle van Beerse verc Gorise de Weert Janss tSundert op stede te Loenhout aende Huffelaerheye tuss de heye aende noortside; beemd ald >>f165_V002_02 >> (Inventarisnr SR#71)
1467Luyc van Schoonbroec lijndraeyere, Lijsbeth van Schoonbroec zus x Aerde Stocmans en Magriete van Schoonbroec oic zus kinderen wilen Peters van Schoonbroec, Jan en Wouter vanden Broeke broers en Lijsbeth vanden Broeke zus x Janne Lauwers kinderen wilen Jans vanden Broeke x Katline van Schoonbroec alle van Beerse verc Gorise de Weert Janss tSundert op stede te Loenhout aende Huffelaerheye tuss de heye aende noortside; beemd ald >>f165_V002_02 >> (Inventarisnr SR#71)
01/01/1468overdracht / Loenhout (Loenhout) / beemd / Willem Pauwels en Jan vanden Wouwere alias Jan Claes als regeerders des godshuys vanden Blaeuwen Brueders / Willem van Tichelt en Gielijs Mennens als voogden vanwege de stad / Willem der Muyden / mede-eigenaar is Aert Diericx (Inventarisnr SR#74)
04/01/1468schuldbrief / Coenraet Pot fs. Wouter / Gielijs van Loenhout (Inventarisnr SR#73)
04/01/1468schuldbrief / Coenraet Pot fs. Wouter / Gielijs van Loenhout / (Inventarisnr SR#73)
10/01/1468rente / Antwerpen (Antwerpen) / Beghijnenstrate / huis met hof, grond / Merten Ougods / Willem Steynemans / Willem de Moelnere / Claus Boeydens, huydevettere en Gielijs van Loenhout ten behoeve van Symoen van Pantgate / rente eertijds verkocht door Henric van Pantgate (Inventarisnr SR#73)
11/01/1468rente / Antwerpen (Antwerpen) / Beghijnenstrate / huis met hof, grond / Merten Ougods / Willem Steynemans / Willem de Moelnere / Claus Boeydens, huydevettere en Gielijs van Loenhout ten behoeve van Symoen van Pantgate / rente eertijds verkocht door Henric (Inventarisnr SR#73)
20/01/1468rente / Loenhout (Loenhout) / stede met huis, hof, land, grond / Heinric van Bavele / Katline van Herbeke / Jan vanden Boegaerde fs. Willem / Agnezen Vos fa. (Willem x Katline van Herbeke) / nog belast aan Herman vander Vloet (Inventarisnr SR#73)
21/01/1468rente / Loenhout (Loenhout) / stede met huis, hof, land, grond / Heinric van Bavele / Katline van Herbeke / Jan vanden Boegaerde fs. Willem / Agnezen Vos fa. (Willem x Katline van Herbeke) / nog belast aan Herman vander Vloet (Inventarisnr SR#73)
26/01/1468verhuur / Aertselaer (Aartselaar) / te Hijsselaer / stede met huizingen, hof, land, beemd, grond / Willem Pauwels en Claus de Herde, houtbrekers / Gheerd van Loenhout fs. Jan, x Katline Deens / nog belast aan Claus de Herde, scepene / borg is Jan van Loenhout (Inventarisnr SR#74)
26/01/1468verhuur / Aertselaer (Aartselaar) / aende Vriesselbrugge / land / de Grietenvelde / Willem Pauwels en Claus de Herde, houtbrekers / Gheerd van Loenhout fs. Jan, x Katline Deens / nog belast aan Claus de Herde, scepene / borg is Jan van Loenhout (Inventarisnr SR#74)
28/01/1468rente / Loenhout (Loenhout) / te Nedervenne / heide / Jan vander Ast / Peter Nouts / Ledenaert vanden Boegaerde fs. nat. Heinric / Jan Rogiers, droechscheerdere x Lijsbeth van Loeveringen en Jacop hun zoon / (Inventarisnr SR#73)
28/01/1468rente / Loenhout (Loenhout) / opte beke / beemd / Everaert vanden Mercke, ridder / Peter Vorsselmans / Ledenaert vanden Boegaerde fs. nat. Heinric / Jan Rogiers, droechscheerdere x Lijsbeth van Loeveringen en Jacop hun zoon (Inventarisnr SR#73)
28/01/1468rente / Loenhout (Loenhout) / te Nedervenne / stede / Willem vanden Wijngaerde (N) / Everaert vanden Mercke, ridder / Ledenaert vanden Boegaerde fs. nat. Heinric / Jan Rogiers, droechscheerdere x Lijsbeth van Loeveringen en Jacop hun zoon (Inventarisnr SR#73)
28/01/1468rente / Loenhout (Loenhout) / te Nedervenne / heide / Jan vander Ast / Peter Nouts / Ledenaert vanden Boegaerde fs. nat. Heinric / Jan Rogiers, droechscheerdere x Lijsbeth van Loeveringen en Jacop hun zoon (Inventarisnr SR#73)
28/01/1468rente / Loenhout (Loenhout) / opte beke / beemd / Everaert vanden Mercke, ridder / Peter Vorsselmans / Ledenaert vanden Boegaerde fs. nat. Heinric / Jan Rogiers, droechscheerdere x Lijsbeth van Loeveringen en Jacop hun zoon / (Inventarisnr SR#73)
28/01/1468rente / Loenhout (Loenhout) / te Nedervenne / stede / Willem vanden Wijngaerde (N) / Everaert vanden Mercke, ridder / Ledenaert vanden Boegaerde fs. nat. Heinric / Jan Rogiers, droechscheerdere x Lijsbeth van Loeveringen en Jacop hun zoon / (Inventarisnr SR#73)
28/01/1468rente / Westmalle (Westmalle) / goeden / Ledenaert Slegen fs. Jan, te Eekeren, Margriet Slegen x Jan de Beere, te Loenhout / Marie Slegen x Thoren de Neeve, te Brechte, Jan Slegen / Willem der Muyden x Lijsbeth Haeyen / geërfd van Heylwijg der Muyden, hun (Inventarisnr SR#73)
28/01/1468rente / Brechte (Brecht) / heide / de Hiddekuyse / Ledenaert Slegen fs. Jan, te Eekeren, Margriet Slegen x Jan de Beere, te Loenhout / Marie Slegen x Thoren de Neeve, te Brechte, Jan Slegen / Willem der Muyden x Lijsbeth Haeyen / geërfd van Heylwijg der M (Inventarisnr SR#73)
28/01/1468verkoop / Brechte (Brecht) / op Incschot / beemd / Wouter der Muyden (W) / Willem der Muyden (O) / Ledenaert Slegen fs. Jan, te Eekeren, Margriet Slegen x Jan de Beere, te Loenhout / Marie Slegen x Thoren de Neeve, te Brechte, Jan Slegen / Willem der Muyd (Inventarisnr SR#73)
28/01/1468rente / Westmalle (Westmalle) / goeden / Ledenaert Slegen fs. Jan, te Eekeren, Margriet Slegen x Jan de Beere, te Loenhout / Marie Slegen x Thoren de Neeve, te Brechte, Jan Slegen / Willem der Muyden x Lijsbeth Haeyen / geërfd van Heylwijg der Muyden, hun moeder / eigenaar is Wouter Neefs kinderen (Inventarisnr SR#73)
28/01/1468rente / Brechte (Brecht) / heide / de Hiddekuyse / Ledenaert Slegen fs. Jan, te Eekeren, Margriet Slegen x Jan de Beere, te Loenhout / Marie Slegen x Thoren de Neeve, te Brechte, Jan Slegen / Willem der Muyden x Lijsbeth Haeyen / geërfd van Heylwijg der Muyden, hun moeder (Inventarisnr SR#73)
28/01/1468verkoop / Brechte (Brecht) / op Incschot / beemd / Wouter der Muyden (W) / Willem der Muyden (O) / Ledenaert Slegen fs. Jan, te Eekeren, Margriet Slegen x Jan de Beere, te Loenhout / Marie Slegen x Thoren de Neeve, te Brechte, Jan Slegen / Willem der Muyden x Lijsbeth Haeyen / geërfd van Heylwijg der Muyden, hun moeder (Inventarisnr SR#73)
04/02/1468schuldbrief / Jan vanden Broeke, brouwere en Peter Snels, te Loenhout / den abdt des goidshuys van St. Michiels / ook vermeld: van Sompeken en van Urselle, schepenen (Inventarisnr SR#73)
04/02/1468schuldbrief / Jan vanden Broeke, brouwere en Peter Snels, te Loenhout / den abdt des goidshuys van St. Michiels / ook vermeld: van Sompeken en van Urselle, schepenen (Inventarisnr SR#73)
29/02/1468vervolg van: f° 271 R-04_01 >> ook vermeld: Jan Keeperic, scaloesmakere, Jan van Loenhout alias de Laet (Inventarisnr SR#73)
17/03/1468rente / Westmalle (Westmalle) / stede met huis, hof, land, grond / den Roecx nest / Ghijsbrecht vander Achter / Wouter Peters / Jan de Beere fs. Jan, backere / mr. Aerd de Buekeler, secretarijs / rente eertijds verkocht door Jan van Loenhout aan Jan Hoot, (Inventarisnr SR#73)
17/03/1468rente / Westmalle (Westmalle) / stede met huis, hof, land, grond / den Roecx nest / Ghijsbrecht vander Achter / Wouter Peters / Jan de Beere fs. Jan, backere / mr. Aerd de Buekeler, secretarijs / rente eertijds verkocht door Jan van Loenhout aan Jan Hoot, zagere die de rente doorverkocht aan Symoen van Voshole (Inventarisnr SR#73)
20/05/1468overdracht / Loenhout (Loenhout) / Henric vanden Bogaerde fs. Jan, Loenhout / Ledenaerde en Thozyen vanden Boegaerde fii. nat. Henric x Lijsbeth Slaets / Goeden gelegen binnen Loenhout, Wezele, Rijckevorssele (Inventarisnr SR#73)
20/05/1468overdracht / Loenhout (Loenhout) / Henric vanden Bogaerde fs. Jan, Loenhout / Ledenaerde en Thozyen vanden Boegaerde fii. nat. Henric x Lijsbeth Slaets / Goeden gelegen binnen Loenhout, Wezele, Rijckevorssele (Inventarisnr SR#73)
17/06/1468rente / Antwerpen (Antwerpen) / Goddaert / 2 kamers / de stal geheten den Swane / Gielijs van Loenhout / stal van Gielijs / Gielijs van Loenhout, meerssenier / Lijsbet vanden Eynde fa. (Jan x Lijsbeth sHerengels) / kamers zijn medepand voor renten aan de capittelen en den Heiligen Gheest tOnser Vrouwen, de erfgenamen van Jan Bouchouts, >> vervolg zie: f° 060 R-04_02 (Inventarisnr SR#74)
22/06/1468rente / Loenhout (Loenhout) / huis met hof, land, grond / Bouden Mathijs Boeydens / Jan vaden Eycke / Jan vanden Boegaerde, huydevettere en zijn broer Daneel vanden Boegaerde, backere / Lambrecht vander Wilt x Johanne Ghijsels fa. Aert / huis geërfd van h (Inventarisnr SR#73)
22/06/1468rente / Loenhout (Loenhout) / huis met hof, land, grond / Bouden Mathijs Boeydens / Jan vaden Eycke / Jan vanden Boegaerde, huydevettere en zijn broer Daneel vanden Boegaerde, backere / Lambrecht vander Wilt x Johanne Ghijsels fa. Aert / huis geërfd van hun grootvader Daneel de Wolf (Inventarisnr SR#73)
25/06/1468schuldbrief / Antwerpen (Antwerpen) / Goddaert / huis met hof, grond / Gielijs van Loenhout / Jan Goens / Cornelise Wesekaert / Lijsbeth Tesch fa. Heinric, beghijne te Herentals (Inventarisnr SR#74)
25/06/1468erfgeving / Antwerpen (Antwerpen) / Goddaert / huis met hof, grond / Gielijs van Loenhout / Jan Goens / Lijsbeth Tesch fa. Heinric, beghijne te Herentals / Cornelise Wesekaert / nog belast aan Jan Scoentop, de capittelen tOnser Vrouwen en Dieric vanden Broeke (Inventarisnr SR#74)
08/07/1468rente / Antwerpen (Antwerpen) / Goddaert / stal / Gielijs van Loenhout / Heinric inde Odevaere / Gheerd Cul, meerssenier x Lijsbeth vander Mynnen / Wouter van Neck, meerssenier (Inventarisnr SR#74)
29/07/1468rente / Loenhout (Loenhout) / beemd / het Hulsdongelen / Henric vanden Boegaerde / Wouter Leemans fs. Jan te Loenhout / Goessem vanden Wijngaerde, Lambrecht Mertenssone zijn broer, Marie vanden Wijngaerde fa. (Goessem x Lijsbet sBackers) / nog belast aan (Inventarisnr SR#73)
29/07/1468rente / Loenhout (Loenhout) / int Schoubosch / beemd / Mathijs vanden Velde (N) / Jan van Ossenberge fs. Andries (Z) / Wouter Leemans fs. Jan te Loenhout / Goessem vanden Wijngaerde, Lambrecht Mertenssone zijn broer, Marie vanden Wijngaerde fa. (Goessem x (Inventarisnr SR#73)
29/07/1468rente / Loenhout (Loenhout) / Beerenstrate / eusel / den Boegaert / Heinric Huevelmans (N) / Heinric Scheelkens (Z) / Wouter Leemans fs. Jan te Loenhout / Goessem vanden Wijngaerde, Lambrecht Mertenssone zijn broer, Marie vanden Wijngaerde fa. (Goessem x (Inventarisnr SR#73)
29/07/1468rente / Loenhout (Loenhout) / beemd / het Hulsdongelen / Henric vanden Boegaerde / Wouter Leemans fs. Jan te Loenhout / Goessem vanden Wijngaerde, Lambrecht Mertenssone zijn broer, Marie vanden Wijngaerde fa. (Goessem x Lijsbet sBackers) / nog belast aan den joncker van Arenborch (Inventarisnr SR#73)
29/07/1468rente / Loenhout (Loenhout) / int Schoubosch / beemd / Mathijs vanden Velde (N) / Jan van Ossenberge fs. Andries (Z) / Wouter Leemans fs. Jan te Loenhout / Goessem vanden Wijngaerde, Lambrecht Mertenssone zijn broer, Marie vanden Wijngaerde fa. (Goessem x Lijsbet sBackers) (Inventarisnr SR#73)
29/07/1468rente / Loenhout (Loenhout) / Beerenstrate / eusel / den Boegaert / Heinric Huevelmans (N) / Heinric Scheelkens (Z) / Wouter Leemans fs. Jan te Loenhout / Goessem vanden Wijngaerde, Lambrecht Mertenssone zijn broer, Marie vanden Wijngaerde fa. (Goessem x Lijsbet sBackers) / nog belast aan Peter vanden Boegaerde (Inventarisnr SR#73)
29/07/1468rente / Sundert (Zundert) / opte Mercke / beemd / den IJs beemdt / Peter Belien (O) / Mathijs Larien (W) / de Mercke / Wouter Leemans fs. Jan te Loenhout / Goessem vanden Wijngaerde, Lambrecht Mertenssone zijn broer, Marie vanden Wijngaerde fa. (Goessem x (Inventarisnr SR#73)
29/07/1468rente / Sundert (Zundert) / opte Mercke / beemd / den IJs beemdt / Peter Belien (O) / Mathijs Larien (W) / de Mercke / Wouter Leemans fs. Jan te Loenhout / Goessem vanden Wijngaerde, Lambrecht Mertenssone zijn broer, Marie vanden Wijngaerde fa. (Goessem x Lijsbet sBackers) / nog belast aan de kinderen van Jan vanden Langenberge en den joncker van Arenborch (Inventarisnr SR#73)
13/08/1468schuldbrief / Peter vanden Broeke, brouwer te Loenhout en Jan vanden Broeke zijn zoon, brouwer te Antwerpen / Adriaen van Boichoeck, Jan van Groessen en Jan Vorsselman den jongen (Inventarisnr SR#74)
18/08/1468vervolg van: f° 074 V-03_01 >> Yvete Mynneboods x Gielise van Loenhout en Urssele Melis fa. Adriaen x Jan Loeys, schildere / Gheerd Ole (Inventarisnr SR#74)
18/08/1468verkoop / Oerderen (Oorderen) / land / sHeerenstrate geheten den Santwech (N) / Cornelis de Groote (Z) / Cornelis Huyghssone, meerssenier, Merten Lems, vischcoopere, Gielis van Loenhout en Jan Bout als voogden van Margriet en Cornelie Bout fii. (Huyghe, vischcoopere x Katline Lems), Hubrecht Mynnebode, cruydenier, Jan Bouwens, goutsmit, Marie Mynneboods, beghijne, >> vervolg zie: f° 074 V-03_02 (Inventarisnr SR#74)
15/09/1468rente / Loenhout (Loenhout) / opte Donc / aard en beemd / de Varendonc / Jan Broomans (N) / Willem Putruyps / den Eerdbeemd van Willem vanden Wijngaerde (W) / Willem vanden Wijngaerde fs. Gielijs / Jan vanden Broeke fs. Peter en Digne Slaets fa. (Anthony x Haeywijch vanden Broeke) (Inventarisnr SR#73)
15/09/1468rente / Loenhout (Loenhout) / opte Donc / beemd / de Buynders / Gielijs vanden Wijngaerde (W) / Willem van Pulle (N) / Willem vanden Wijngaerde fs. Gielijs / Jan vanden Broeke fs. Peter en Digne Slaets fa. (Anthony x Haeywijch vanden Broeke) (Inventarisnr SR#73)
15/09/1468rente / Loenhout (Loenhout) / opte Donc / aard en beemd / de Varendonc / Jan Broomans (N) / Willem Putruyps / den Eerdbeemd van Willem vanden Wijngaerde (W) / Willem vanden Wijngaerde fs. Gielijs / Jan vanden Broeke fs. Peter en Digne Slaets fa. (Anthony (Inventarisnr SR#73)
15/09/1468rente / Loenhout (Loenhout) / opte Donc / beemd / de Buynders / Gielijs vanden Wijngaerde (W) / Willem van Pulle (N) / Willem vanden Wijngaerde fs. Gielijs / Jan vanden Broeke fs. Peter en Digne Slaets fa. (Anthony x Haeywijch vanden Broeke) / (Inventarisnr SR#73)
17/09/1468rente / Loenhout (Loenhout) / aende kercke / stede met huis, hof, land, grond / het kerchof / Jan de Moelnere / Heinric de Costere fs. Heinric, x Katline fa. Jan / Jan vanden Wijngaerde fs. Jan en Daneele zijn nat. zoon ex matre Marie Diericx fa. Jan / no (Inventarisnr SR#73)
17/09/1468rente / Loenhout (Loenhout) / aende kercke / stede met huis, hof, land, grond / het kerchof / Jan de Moelnere / Heinric de Costere fs. Heinric, x Katline fa. Jan / Jan vanden Wijngaerde fs. Jan en Daneele zijn nat. zoon ex matre Marie Diericx fa. Jan / nog belast aan het godshuys van St. Beernaerts (Inventarisnr SR#73)
24/09/1468rente / Loenhout (Loenhout) / goeden / Latbosch en Saethof / Herman vanden Ghoere x Digne sBackers fa. Peter / Merten vande Stijle fs. Jan / rente van Willem vande Wijngaerde fs. Jan die ze verkocht aan Jan Peterssone de jonge, oom van Digne / ook vermeld: den Scoet, het Latbosch en den Saethof als onderpand voor de rente (Inventarisnr SR#74)
28/09/1468rente / Loenhout (Loenhout) / daer de kercpat over loopt / land / der kerken bloc / de kerke / de plaatse / godshuyse vander Nonnen buyten Antwerpen / Heylwijch sWilden fa. Cornelijs, te Mechelen / Gielise van Dietvoert fs. Symoen / (Inventarisnr SR#73)
28/09/1468rente / Loenhout (Loenhout) / daer de kercpat over loopt / land / der kerken bloc / de kerke / de plaatse / godshuyse vander Nonnen buyten Antwerpen / Heylwijch sWilden fa. Cornelijs, te Mechelen / Gielise van Dietvoert fs. Symoen (Inventarisnr SR#73)
30/09/1468rente / Loenhout (Loenhout) / aende plaetse / stede met huis, hof, grond / Jan Broomans (O) / Katline Puetincx (W) / Geylen Moelneeren fa. Pauwels / Mathijs Puetincx fs. Gheerd, te Hoochstraten / Dierick Dibbouts fs. Jan, te Wuestwesele x Cornelie Peysters fa. Aelbrecht, en Janne hun dochter / nog belast aan Jan Lodewijcx, Jan vanden Bogaerde , den Heyligegest te Loenhout en Lijsbeth Giielis Jans (Inventarisnr SR#74)
15/10/1468rente / Loenhout (Loenhout) / op Dackere / land / Cornelijs Zoeten / Jan Zoeten / Cornelijs Zoeten fs. Jan / Dierick Dibbouts fs. Jan, te Wuestwesele (Inventarisnr SR#73)
15/10/1468rente / Loenhout (Loenhout) / eeusel [= weide] / den Winckel / Jan vanden Eycke / Cornelijs Zoeten fs. Jan / Dierick Dibbouts fs. Jan, te Wuestwesele / (Inventarisnr SR#73)
15/10/1468rente / Loenhout (Loenhout) / op Dackere / land / Cornelijs Zoeten / Jan Zoeten / Cornelijs Zoeten fs. Jan / Dierick Dibbouts fs. Jan, te Wuestwesele / (Inventarisnr SR#73)
15/10/1468rente / Loenhout (Loenhout) / eeusel [= weide] / den Winckel / Jan vanden Eycke / Cornelijs Zoeten fs. Jan / Dierick Dibbouts fs. Jan, te Wuestwesele (Inventarisnr SR#73)
15/10/1468rente / Loenhout (Loenhout) / opt oosteynde / stede met huizen, hof, land, grond / Peter van Staeyen (O) / de vruente (W) / Henrick Vogeleeren (N) / Cornelijs Zoeten fs. Jan / Dierick Dibbouts fs. Jan, te Wuestwesele / (Inventarisnr SR#73)
15/10/1468rente / Loenhout (Loenhout) / opt oosteynde / stede met huizen, hof, land, grond / Peter van Staeyen (O) / de vruente (W) / Henrick Vogeleeren (N) / Cornelijs Zoeten fs. Jan / Dierick Dibbouts fs. Jan, te Wuestwesele / (Inventarisnr SR#73)
20/10/1468rente / Loenhout (Loenhout) / beemd / het laer te Sneppele / de beke / Laureys van Nedervenne / Jan Heuvelmans fs. Heinric (Inventarisnr SR#74)
20/10/1468rente / Loenhout (Loenhout) / eeusel [= weide] met schuur / het laer te Sneppele / de beke / Laureys van Nedervenne / Jan Heuvelmans fs. Heinric / de kinderen van Jan vande Laer toebehorende (Inventarisnr SR#74)
1469Jan van Doren alias inden Leeu machtigde Henricke Sibdts te Loenhout en Jannijn de Casteleyn te Loenhout te Loenhout, Wezele, Brechte, tSundert en te Rijsbergen. (Inventarisnr SR#76)
1469Bouwen Boeydens Willem Boeydenszone wilen te Loenhout aende plaetse verc Lambrechte Mertenss en Lijsbetten nat dochter Goessems vanden Wijngaerde bij Lijsbeth vanden Cloete op stede te Loenhout aende plaets; beemd te Loenhout; stede te Loenhout te Hoech... (Inventarisnr SR#76)
1469Peter de Moelneer van Loenhout deb Willeme inden Moriaen vander pachtinge vander wijntmoelen te Loenhout. (Inventarisnr SR#47)
1469Peter de Moelneer van Loenhout deb Willeme inden Moriaen vander pachtinge vander wijntmoelen te Loenhout. (Inventarisnr SR#47)
1469Jan van Doren alias inden Leeu machtigde Henricke Sibdts te Loenhout en Jannijn de Casteleyn te Loenhout te Loenhout, Wezele, Brechte, tSundert en te Rijsbergen.; Marien Mannaerts wive; gedeel vanden Loeberge inden lande van Limburg gel. (Inventarisnr SR#76)
1469Jan van Yppenrode x Magriete Peters dochter vander Achter te Loenhout verc Lijsbetten van Ostaden Peters dochter van Ostaden wijlen op stede te Loenhout tuss sheerenstrate. (Inventarisnr SR#47)
1469Jan van Yppenrode x Magriete Peters dochter vander Achter te Loenhout verc Lijsbetten van Ostaden Peters dochter van Ostaden wijlen op stede te Loenhout tuss sheerenstrate. (Inventarisnr SR#47)
1469Bertelmeeus vander Heerstraten x Lijsbeth Gielijs dochter verc Pauwelse de Coninc te Loenhout op beemd te Loenhout opten Boecheester. (Inventarisnr SR#76)
1469Jan van Doren alias inden Leeu machtigde Henric Sibs en Janne den Casteleyn te Loenhout te Sundert, Loenhout, Wezele, Rijsbergen. (Inventarisnr SR#76)
1469Goessem vanden Wijngaerde nat zone wilen Jans vanden Wijngaerde en Lijsbetten nat dochter verc Lambrechte Mertenss broer op stede te Loenhout; stede te Loenhout aende plaetse. (Inventarisnr SR#76)
1469Wouter Leemans Janss wilen te Loenhout verc Gheerde van Santvliet Jacopss en Katlinen nat dochter bij Magriete van Buyten op hoeymaden te Loenhout int Schoubosch; Wuestwesele. (Inventarisnr SR#76)
1469te Wezele tuss sheerenstrate; Loenhout. (Inventarisnr SR#76)
1469Cornelijs de Leege Ledenaertss wilen te Loenhout verc Magrieten sLeegen zus en Janne nat zone bij Claus van Nedervenne op stede te Loenhout te Sneppele inde Caterstrate. (Inventarisnr SR#76)
1469Cornelijs Bode Janss wilen x Cornelie Pauwels Jans dochter te Loenhout verc Jannes vanden Broeke Peters zone en Katline sLaets Anthonijs dochter bij Hadewijch vanden Broeke op beemd geh de Scraelt te Loenhout opte Scraelt.; eeussel geh de Mosvoirt onder eeussel en heide te Loenhout comende metten eenen eynde aende Keveleersstrate. (Inventarisnr SR#76)
1469Wouter van Beeringen te Loenout verc Henric Hoevelmans den jongen op huis te Loenhout. (Inventarisnr SR#47)
1469Wouter van Beeringen te Loenout verc Henric Hoevelmans den jongen op huis te Loenhout. (Inventarisnr SR#47)
1469Peter Snels te Loenhout machtigde Goessem van Ymmersele proosts knape van Ste Michiels. (Inventarisnr SR#76)
1469Digne van Nedervenne Jacops dochter van Loenhout x Janne van Gestele backer huw voorw. (Inventarisnr SR#76)
1469Jan de Dresseleer te Loenhout verc Mathijse vanden Bogaerde x Marien Lambrecht Cloecx op stede te Loenhout tuss sheeren; hoeve ald geh den Hechschenhof tuss sheerenstrate; lant ald bij int achker geh de Lischaertheyde; beemde ald inde Blact. (Inventarisnr SR#47)
1469Jan de Dresseleer te Loenhout verc Mathijse vanden Bogaerde x Marien Lambrecht Cloecx op stede te Loenhout tuss sheeren; hoeve ald geh den Hechschenhof tuss sheerenstrate; lant ald bij int achker geh de Lischaertheyde; beemde ald inde Blact. (Inventarisnr SR#47)
1469Cornelijs Bode Janss wilen x Cornelie Pauwels Jans dochter te Loenhout verc Jannes vanden Broeke Peters zone en Katline sLaets Anthonijs dochter bij Hadewijch vanden Broeke op beemd geh de Scraelt te Loenhout opte Scraelt. (Inventarisnr SR#76)
1469Wouter de Bye Denijszone wilen te Loenhout verc Jannese vanden Broeke Peterszone en Janne zone Anthonijs sLaets x Hadewijch vanden Broeke zus op lant met aert daer neffens geh tDijcxken te Loenhout comende metten oesteynde aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#76)
1469Gielijs van Loenhout x Yuete (Yvete) Mynneboids gaven Katlinen van Loenhout dochter x Ledenaerde Andriesse schoemaker huw voorw op stede tSinte Jacopscapelle bynnen Eekeren; huys geh Bourgonien gest inde ... (Inventarisnr SR#76)
1469Cornelijs vander Achtert Peterszone wilen en Mathijs de Haze Willemszone te Loenhout verc Lijsbetten en Katlinen kinderen meester Alaerts van Nedervenne x Agneeze Vleemincx op stede geh sWildengoet te Loenhout te Popendonc tuss sheerenstrate aende drie zijden. (Inventarisnr SR#76)
1469Peter vanden Broeke alias de Brouwer Janss wilen te Loenhout verc Lijsbetten Denijs weduwe Goessems van Leest op beemd geh den Breedenbeemd te Loenhout inde Breedebeemde comende metten oosteynde aende beke; beemd geh de Meerbolc ald comende metten zuyteynde aende Meerstrate; huys met brouweryen geh de Clocke gest in Clapdorp. (Inventarisnr SR#76)
1469Peter vander Hoeven Janssone wilen te Brecht gaf Janne vander Hoeven broer beemd te Loenhout inde Boeckheesterbeemde. (Inventarisnr SR#47)
1469Peter vander Hoeven Janssone wilen te Brecht gaf Janne vander Hoeven broer beemd te Loenhout inde Boeckheesterbeemde. (Inventarisnr SR#47)
1469Michiel Beys Janss wilen schoemaker verc Willeme vanden Wijngaerde op eeusel te Loenhout tuss de Gemeyngroese. (Inventarisnr SR#76)
1469Magdaleene sKosters x Franssen Thoen te Temsicke verc Adame van Berchem nat op stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#76)
1469Jan vanden Wijngaerde Janss wilen verc Jacope vanden Wijngaerde broer te Loenhout; hoeve te Nedervenne. (Inventarisnr SR#76)
1469Jan Ledenaerts te Wuestwesel verc Peteren Reyns x Magrieten Willem Schilts dochter op stede te Wuestwesele; op beemd geh de Wervoert te Wuestwesele; Loenhout. (Inventarisnr SR#47)
1469Aernout Jacops sone van Loenhout wonende te Weselle, Ghijsbrecht Rulbens en Jan vander Stoct momboeren kinderen Jacop Jacopssone bekenden Lijsbet Rulbens, Katlinen dochter. (Inventarisnr SR#47)
1469Aernout Jacops sone van Loenhout wonende te Weselle, Ghijsbrecht Rulbens en Jan vander Stoct momboeren kinderen Jacop Jacopssone bekenden Lijsbet Rulbens, Katlinen dochter. (Inventarisnr SR#47)
1469Jan Ledenaerts te Wuestwesel verc Peteren Reyns x Magrieten Willem Schilts dochter op stede te Wuestwesele; op beemd geh de Wervoert te Wuestwesele; Loenhout. (Inventarisnr SR#47)
1469Jan van Ghend sloetmaker verc Matheeuse vanden Stijle metsersknape camer gest inde Beghijnenstrate ten Beghijnhole waert.; Lijsbeth van Loenhout. (Inventarisnr SR#76)
1469Laureys vander Herstraten Mathijszone wilen te Westdoerne deb Johannen vander Herstraten dochter x Janne Soeten te Loenhout huw voorw. (Inventarisnr SR#76)
1469Ledenaert Volkerijcx schoemakere x Katline van Loenhout verc momboren Janne Bouwens goutsmit bij Barbele Mynneboidts op huys geh Bourgonien tAntwerpen inde Braderiestrate gest. (Inventarisnr SR#76)
1469Peter vanden Broeke alias de Brouwer Janss wilen te Loenhout verc Lijsbetten Denijs weduwe Goessems van Leest op beemd geh den Breedenbeemd te Loenhout inde Breedebeemde comende metten oosteynde aende beke; beemd geh de Meerbolc ald comende metten zuyteynde aende Meerstrate; huys met brouweryen geh de Clocke gest in Clapdorp.; Jacope, Michiele en Janne van Leest kinderen wilen Goessems diemen heet Joes van Leest; Brechte; op >>f077_V002_02 >> (Inventarisnr SR#76)
1469Heer Jacop Pot ridder meester Jans sone wilen verc Henricke van Tichelt, Diericke Jan Diwoutssone, Lenaerde Jan Thijs sone te Wuestwesele en Janne van Staden Peters sone wilen te Loenhout watermoelen metten water met erven daer bij gel daer de piere tuss beyde loopt gel ter Eycke bynnen Wuestwesele en erf bynnen Loenhout. (Inventarisnr SR#76)
1469Heer Jacop Pot ridder meester Jans sone wilen verc Henricke van Tichelt, Diericke Jan Diwoutssone, Lenaerde Jan Thijs sone te Wuestwesele en Janne van Staden Peters sone wilen te Loenhout watermoelen metten water met erven daer bij gel daer de piere tuss beyde loopt gel ter Eycke bynnen Wuestwesele en erf bynnen Loenhout. (Inventarisnr SR#76)
1469Cornelijs zone wilen Henrick Ledenaerts schoemakere te Westdoerne verc Henricke Ledenaerts broer ald beemde geh de Santschelle te Wesele opte beke die loept tuss Loenhout en Wezele. (Inventarisnr SR#76)
1469Johanne vander Heerstraten Laureys dochter x Janne Soeten te Loenhout verc Janne van Doren alias inden Leeu op beemd geh den Codsbeemdt te Wezele; scepenenbrief van Wuystwezele. (Inventarisnr SR#76)
1469Jan Lammens x Katline vander Achtert alias van Staeyen te Brechte tOverbroec verc Henricke Wouters sone wilen Wouter Gielijs Wouters x Magriete Haests tSchooten op stede te Loenhout te Popendonc. (Inventarisnr SR#47)
1469Jan Lammens x Katline vander Achtert alias van Staeyen te Brechte tOverbroec verc Henricke Wouters sone wilen Wouter Gielijs Wouters x Magriete Haests tSchooten op stede te Loenhout te Popendonc. (Inventarisnr SR#47)
1469Jan Claus Jan Heylensone en Gielijs Moernay pachters des heeren Daneels van Bouchout tot Loenhout bekenden Henric van Uden; roeydrager der stad van Antwerpen; 7 peerde, 33 koeien, 26 ledichs vees, 203 scapen, 12 verken en eenen wagen. (Inventarisnr SR#47)
1469Lambrecht vander Wilt en Jan vander Wilt broers en Heylwijch en Katline vander Wilt kinderen Willems vander Wilt wilen van Loenhout verc Wouteren vander Wilt alias van Beerse oem beemd geh de Cluysbeemdt gel tSoersel tuss de vruente comende metten eynde (Inventarisnr SR#47)
1469Jan Claus Jan Heylensone en Gielijs Moernay pachters des heeren Daneels van Bouchout tot Loenhout bekenden Henric van Uden; roeydrager der stad van Antwerpen; 7 peerde, 33 koeien, 26 ledichs vees, 203 scapen, 12 verken en eenen wagen. (Inventarisnr SR#47)
1469Gielijs de Keyser Wouterszone wilen te Loenhout verc Henricke Joerdaens cleermakere erven gel bynnen Brechte tSinte Ledenaerts bijde Varenbraken aent Nederveken comende metten suyteynde aen Jan Joerdensbloc; lant te Brechte daerbij. (Inventarisnr SR#76)
1469Michiel Beys Jan Beys zone wilen bekende Janne de Buekeleere huydevetter en Janne den Cock corencoeper goede bynnen vryheyden van Antwerpen gel; huys geh de DrieBoe...gest inde Wolstrate; eeusel te Loenhout tuss de Gemeyngruese; beemde te Beerse bij Haelbeke tuss Oliviers van Duffel heybloc en tGemeynsmaelbroec. (Inventarisnr SR#76)
1469Cornelijs van Wouwe cleermakere, Jan van Loenhout alias de Laet ges in Ettenhoven, Jacop Robbrechts en Jan Lambrecht Boidszone wonende in Staebroec verc Peteren Diels Wouterss eerdenpotmakere op huys met stalle geh dOssenhoet gest inde Cammerstrate tuss de Lelie en dWijndaes; lant te Eekeren; lant te Staebroec. (Inventarisnr SR#76)
1469Cornelijs van Wouwe cleermakere, Jan van Loenhout alias de Laet ges in Ettenhoven, Jacop Robbrechts en Jan Lambrecht Boidszone wonende in Staebroec verc Peteren Diels Wouterss eerdenpotmakere op huys met stalle geh dOssenhoet gest inde Cammerstrate tuss de Lelie en dWijndaes; lant te Eekeren; lant te Staebroec. (Inventarisnr SR#76)
1469Heer Everart vander Marck ouste zone tot Aremberch heer van Bouchout, Humbeke en van Loenhout borchgrave van Bruessel deb Janne van Dorn alias inden Leeu en Janne Chermoy wisseleer tAntwerpen; inden Riddertol, inden Wagen- en Joctol van Antwerpen; heer van Ludick en heeren van Humbercourt die steren vanden lande van Loen. (Inventarisnr SR#76)
1469Peter, Meys en Ledenaert Putcuyps zonen Laureys Putcuyps alias Meys en Gheertruyt Putcuyps x Luycas Noeyens, Magriete en Digne bij Magriete Speecx te Brechte gaven Meyse Putcuyps platijnmaker broer vanden voerbedde bij Katline van Elshoute beemd geh den Boecheester te Loenhout; beemd geh de Duyct ald; beemd geh Ter Eycke ald daer de beke tuss beyde loep. (Inventarisnr SR#76)
1469Jan vander Achtert alias van Staeden x Katline vander Braken te Loenhout te Popendonc verc Lambrechte Mertenssone, Goesseme vanden Wijngaerde nat broer en Lijsbeth Goessems nat dochter bij Lijsbeth vanden Cloete op stede te Popendonc tuss sheerenstrate aende noert en aende westzide; erven onder beemd en lant te Wezele te Gynhoven van Jan Hayen; hoymaden inde Gemeynbeemde te Wezele tuss Kerstiaen en Henric vanden Bleke; lant >>f264_R002_02 >> (Inventarisnr SR#76)
1469Lambrecht vander Wilt en Jan vander Wilt broers en Heylwijch en Katline vander Wilt kinderen Willems vander Wilt wilen van Loenhout verc Wouteren vander Wilt alias van Beerse oem beemd geh de Cluysbeemdt gel tSoersel tuss de vruente comende metten eynde aende Cluysvoert en metten anderen eynde aen Steesschot; beemd geh de Reepsvoert gel aende vroente van Pulle neffens de heyde van Poeyerle comende metten eenen eynde aen Jan >>f312_R002_02 >> (Inventarisnr SR#47)
17/07/1469rente / Loenhout (Loenhout) / beemd / de capelrijen van Loenhout / de kinderen van Peter vanden Boegaerde / de beke (Z) / Laureys sCosters fs. Claus, wagemakere / Jan Pullekens fs. Godevaert, te Brechte / (Inventarisnr SR#73)
17/07/1469rente / Loenhout (Loenhout) / beemd / de capelrijen van Loenhout / de kinderen van Peter vanden Boegaerde / de beke (Z) / Laureys sCosters fs. Claus, wagemakere / Jan Pullekens fs. Godevaert, te Brechte (Inventarisnr SR#73)
1470Lenaert vanden Bogaerde Henricxs te Loenhout verc Janne Huevelmans Henricxs wilen ald; Loenhout. (Inventarisnr SR#77)
1470Mathijs nat sone Willems sHasen bij Katline Volkaerts x Magriete vander Achtert te Loenhout te Popendonck verc Janne vanden Broeke Janss wilen te Loenhout op stede gel te Popendonc te Loenhout tuss sheerenvruente ostwaert, westwaert en zuytwaert; lant gel ald dweers over de de strate tuss sheerenstrate aende noortzijde; Loenhout. (Inventarisnr SR#77)
1470Jan Wouter Heers te Loenhout verc Henricke Huevelmans x Magriete Larien en Mathijse sone op stede te Loenhout te Nedervenne opten hoec ald tuss sheerenstrate; stede ald bij; Loenhout. (Inventarisnr SR#77)
1470Ghijsbrecht vanden Berghe Wouterss wilen te Loenhout verc Janne Huevelmans Henricxs wilen ald op stede te Loenhout aende heyzijde tuss tgoet geh Knoddersgoet zuytwaert en erve geh tGrootstuc; Loenhout. (Inventarisnr SR#77)
1470Cornelijs vander Achtert Peterssone wilen te Loenhout verc Lijsbetten en Katlinen kinderen meester Alaerts van Nedervenne bij Agneese Vleemincx op beemd te Popendonc bynnen Loenhout comende westwaert aen sheerenstrate; lant ald aenden Conijnsberch comende oestwaert aen sheerenvroente; stede daer neffens; Loenhout. (Inventarisnr SR#77)
1470Steven vanden Vekene zone wilen Henricx vanden Vekene te Loenhout verc Henricke van Aken Clauszone was te Loenhout op lant gel ter Beke; lant geh de Hulsacker te Loenhout ten Aerde tuss Katline vanden Aerde. (Inventarisnr SR#77)
1470Jan Bode nat sone Jan Boeds te Loenhout verc Lijsbetten nat dochter Goessem Cloecx bij Magriete Lijnen op lant geh tsWillenacker te Loenhout in dAcker. (Inventarisnr SR#77)
1470Peter vanden Aerde zone wilen Aernouts vanden Aerde te Loenhout verc Wouteren Brants Janss en Magriete sMoelneren maerte en Janne zone op stede te Loenhout opte Donc. (Inventarisnr SR#77)
1470Jan Biers wtsnijdere machtigde Janne van Loenhout alias de Laet te Ettenhoven. (Inventarisnr SR#77)
1470Jacop Meeus te Loenhout verc Jaspar van Yper scipman tSantvliet. (Inventarisnr SR#77)
1470Willem vander Achtert alias van Stayen Peterszone wilen tSundert verc Janne vanden Broeke te Loenhout op lant geh de Hoeve te Loenhout te Popendonc tuss sheerenstrate aende zuyt en oestzijde comende westwaert aent Schoubosch. (Inventarisnr SR#77)
1470Aernout vander Herstraten alias Aert Jan Reyns Mathijss wilen te Loenhout verc Lambrechte Mertenss en Goesseme nat zone Jans vanden Wijngaerde halfbroer en Lijsbetten vanden Wijngaerde nat dochter bij Lijsbeth Peters dochter vanden Cloote op goede te Loenhout te Popendonc; eeusel te Popendonc tuss sheerenstrate; Hoechstraten. (Inventarisnr SR#77)
1470Johanne van Nedervenne x Mertene vanden Hove cuyper verc Peteren van Pulle huydevetter op stede te Loenhout bij tSchoerveken. (Inventarisnr SR#77)
1470Katline van Nedervenne x Petren van Pulle hudevetter verc Mertene vanden Hove cuyper op eeusel datmen heet tSchoereeusel te Loenhout aende Breedebeke. (Inventarisnr SR#77)
1470Jan van Loenhout, Jan Taeyman Zanderssone en Katline vanden Vonderbosch weduwe Claus Taeymans deb Clause Jacops, Lijsbetten en Barbelen Jacops. (Inventarisnr SR#77)
1470Joes van Swaervelde x Magriete Bants bij Katline Lems quijte Janne Bout vischcoeper, Mertene Lems, Gielijse van Loenhout en Janne vander Manen momboren. (Inventarisnr SR#77)
1470Willem de Bye Denijssone wilen te Brechte verc Jannese vanden Broeke Peterssone en Lambrechte vanden Broeke broer op beemd geh dOeyveereycke te Loenhout tuss sheeren van Arenberchbeemd comende oetwaert aent Gemeynbosch. (Inventarisnr SR#77)
1470Jan en Cornelijs zonen Jan Faes ilen tOutserweele en Lijsbeth Jans dochter van Loenhout bij Magriete Jan Faes dochter gaven Andriese van Driemilen x Beatris Delien op lant gel te Meere inde Raeswildert tuss persoen van Meere. (Inventarisnr SR#77)
1470Willem Pauwels en Lijsbet sHerden x Janne Bordonc vleeschouwer gaven Gheerde van Loenhout Janss stede te Aertselaer te Hijsselaer tuss erve daer de strate tuss beyde loopt noortwaert; lant geh de Grietenvelde ald achter ane. (Inventarisnr SR#77)
1470Jan Barien Willemssone wilen wonende tSneppele bynnen Loenhout verc Lambrechte Martenssone, Goesseme vanden Wijngaerde nat sone Jans vanden Wijngaerde en Lijsbetten Goessems nat dochter bij Lijsbeth vanden Cloote op stede tSneppele aende Rijt. (Inventarisnr SR#77)
1470Jan Ghijbts Janss wilen tEekeren en Lijsbeth Ghibdts zus gedeylt op Laureyse den Tymmerman te Quadenlare; pande te Loenhout; te Brechte; pande geh de Santschelle te Brechte; lant tEekeren te Vriesendonc geh de Sulker; goede geh de Gagelbeemde te Mercxhem; twee cameren inde Keyserstrate. (Inventarisnr SR#77)
1470Gielijs van Loenhout verc Hans Wynter droechscheerder huys met hoefken achter gest opten Goddaert bijde Coepoerte tuss huys en loeve, stalle daer af den muer tuss beyde gemeyn is en huys comende achter aen des voirs Gielijs bleycplaetse; meester Henric Denijs surgijn; capelrijen vore Sinte Katlinenoutaer. (Inventarisnr SR#77)
1470Willem van Achterhout alias Fien Janss wilen en Jan van Achterhout alias Fijen Janss tSchilde, Jan Parman Janss wilen en Jan Speecx Aernouts te Rijkevorssele, Cornelijs Sibts en Henric vander Heyden Henricxz te Meere en Henric Sibts Mertenszone te Loenhout, Jannes en Willem Bellens broers meester Geerts zonen te Hoechstraten, Henric Paridaens en Michiel Beys Jans zone schoemaker verc Adriane de Man barbier x Lijsbeth sCocx >>f278_V002_02 >> (Inventarisnr SR#77)
1470Merten Lems vischcoeper en Magriete Bouts x Joese van Swaervelde, Gielijs van Loenhout mercenier en Jan Bout vischcoeper momboren van Cornelyen Bouts en Magriete zus kinderen Huygen Bouts x Katline Lemts gedeylt huys geh de Cabbelgiau gest aende Vischmerct; lant gel in Steenborgerweert; zeven woningen gest in Craywijck; huys in Craywijc. (Inventarisnr SR#77)
12/01/1470rente / Loenhout (Loenhout) / opte donc / beemd en weide / de Ruwagie / Bouwen Thijs / Willem Putcuyps en Gielijs vanden Wijngaerde / Willem vanden Wijngaerde fs. Gielijs / Adriaen vanden Broeke, priester (Inventarisnr SR#78)
12/01/1470rente / Loenhout (Loenhout) / achter de Borch / beemd / Willem de Moelneere / Gielijs vanden Wijngaerde / Willem vanden Wijngaerde fs. Gielijs / Adriaen vanden Broeke, priester / ook vermeld: Henric Huevelmans kinderen (Inventarisnr SR#78)
12/01/1470schuldbrief / Laureys van Nerevenne, te Loenhout / Jan de Backere, opt Zant / betreft de aankoop van raepsaeys (Inventarisnr SR#78)
13/02/1470rente / Loenhout (Loenhout) / te Popendonc / stede met huis, hof, land, grond / Merten vanden Hove, cuypere, x Jehanna van Nedervenne fa. Laureys / Jan de Clerc, cleermakere (Inventarisnr SR#78)
13/02/1470rente / Loenhout (Loenhout) / aende Breede beke / eeusel [= weide] / tScjhoor Eusel / Merten vanden Hove, cuypere, x Jehanna van Nedervenne fa. Laureys / Jan de Clerc, cleermakere / ook vermeld: Katline van Nedervenne x Peter van Pulle, huydevettere, Peter van Stayen (Inventarisnr SR#78)
15/03/1470rente / Loenhout (Loenhout) / land / het Scapackerken / Jan Thijs / sHeerenstrate / Wouter vanden Cloote / Johanne vanden Cloote, donatinne inden godshuyse van Onser Vrouwen Dale in Vlakenbroec alias Facons Gof binnen Antwerpen / nog belast aan den heere van Arnburch (Inventarisnr SR#78)
15/03/1470rente / Loenhout (Loenhout) / Keveleerstrate / stede met huis, hof, land, eeusel [= weide], grond / Jan vanden Cloote / Wouter vanden Cloote / Johanne vanden Cloote, donatinne inden godshuyse van Onser Vrouwen Dale in Vlakenbroec alias Facons Gof binnen Antwerpen / nog belast aan Willem wackers te Lilloe, de kinderen van Jan vanden Bogarde (Inventarisnr SR#78)
15/03/1470rente / Loenhout (Loenhout) / Keveleerstrate / opt Sneppele / beemd / den Doeyenbeemd / de beke / Wouter vanden Cloote / Johanne vanden Cloote, donatinne inden godshuyse van Onser Vrouwen Dale in Vlakenbroec alias Facons Gof binnen Antwerpen / nog belast aan Willem wackers te Lilloe, de kinderen van Jan vanden Bogarde (Inventarisnr SR#78)
30/03/1470rente / Loenhout (Loenhout) / te Popendonc / heide en weide / Jan vander Achtert (N en Z) / Willem Oem (W) / Wouter de Bye fs. Danijs / Jan de Clerc x Lijsbeth van Meerbeke en Katline, hun dochter (Inventarisnr SR#78)
15/06/1470schenking / Loenhout (Loenhout) / stede met huis, hof, land, grond / den Schoet / Willem vanden Wijngaerde / Ledenaert Willem Boeydens / Willem Hage fs. Wouter, priester, wonende te Wuystwezele / Digen Hagens, zijn nat. dochter ex matre Zoete Schenaerts fa. Peter (Inventarisnr SR#78)
15/06/1470schenking / Loenhout (Loenhout) / ook te Wezele / goeden / Willem Hage fs. Wouter, priester, wonende te Wuystwezele / Willem, Anthonisn Margriet en Lijsbeth Hage, zijn nat. kinderen ex matre Lijsbeth vanden Moere / Marie, Agneze en Ledenaert Hage, zijn nat. kinderen ex matre Marie Huysmans fa. Jan (Inventarisnr SR#78)
20/06/1470borgstelling / Loenhout (Loenhout) / aende plaetse / stede / Peter de Brouwe / Laureys van Nedervenne / Gielijs van Dietvoert fs. Symoen, te Loenhout / Jacop vanden Houte fs. Michiel, te Santvliet (Inventarisnr SR#78)
20/06/1470schuldbrief / Gielijs van Dietvoert fs. Symoen, te Loenhout / Jacop vanden Houte fs. Michiel, te Santvliet / betreft de aankoop van bier (Inventarisnr SR#78)
07/07/1470rente / Loenhout (Loenhout) / te Sneppelen / stede met huis, hof, land, grond / goidshuys van St. Michiels / Wouter Boeydens / het laer / Symoen Lammens fs. Jan / Heinrick Joerdaens, cleermakere te Brechte / nog belast aan Peter Broemans, Heinric van Aken en Willem Fijen (Inventarisnr SR#78)
07/07/1470rente / Loenhout (Loenhout) / int Buytenlaer acker / land / Merten vander Braken (W) / Jan Thijs Larien (O) / Symoen Lammens fs. Jan / Heinrick Joerdaens, cleermakere te Brechte / nog belast aan Jan van Lare en Heinric Coppens (Inventarisnr SR#78)
07/07/1470borgstelling / Loenhout (Loenhout) / int Sneppelaer acker / beemd / Boeykens beemdt / Peter van Buyten / Jan Heinricx / Wouter vander Meere fs. Bouden, x Margriet van Heestere / Goessem vanden Wijngaerde, natuerlic / nog belast aan Katline van Heestere (Inventarisnr SR#78)
07/07/1470borgstelling / Loenhout (Loenhout) / heide / de Willaert / Jan Heinricx (O) / Jan Wils vander Munten / Wouter vander Meere fs. Bouden, x Margriet van Heestere / Goessem vanden Wijngaerde, natuerlic (Inventarisnr SR#78)
07/07/1470rente / Loenhout (Loenhout) / achter het laer / beemd / de Dorent / het laer van Sneppel / het Nedervenne / Wouter vander Meere fs. Bouden, x Margriet van Heestere / Goessem vanden Wijngaerde, natuerlic / ook vermeld: Peter Jan Gielijs en Jan zijn zoon / nog belast aan de kinderen van Gielijs Jan Peterssone, de heere van Arenborch, de oude Jan Peterssone, de erfgenamen van Nout vanden Velde, Heinrick Scheelkens (Inventarisnr SR#78)
10/07/1470schuldbrief / Jan Vlinckenborch te Wilmarsdonc, Jan van Turnout coster opter Hoevene, Aert de Laet, Henric Mannaert outcleercoepere, Adriaen en Jan de Laet / Rutgheer den Hooge in naam van de proest van St. Michiels / ook vermeld: vanden Werve en van Gheele, schepenen / borg is Jan van Loenhout alias de Laet (Inventarisnr SR#78)
19/07/1470rente / Eekeren (Ekeren) / Bouterschen wech / land / de wwe. Jan Lauwers / Mathijs Schampaerts / Jan Schats / de Bouterschen wech / Jan van Loenhout alias de Laet fs. Jan met zijn kinderen Jan, Adriaen, Raes en Digne van Loenhout en Katline van Loenhout x Jan van Tuernout / Jan van Ammerooy, priester en capellaen in OLV-kerke / borgen zijn: Aerd van Loenhout alias de Laet >>> vervolg zie: f° 025 V-01_04 (Inventarisnr SR#78)
19/07/1470rente / Eekeren (Ekeren) / in Ettenhove / stede met huis, hof, land, grond / Jan Schats / Huge Smeets erfgenamen / Jan van Loenhout alias de Laet fs. Jan met zijn kinderen Jan, Adriaen, Raes en Digne van Loenhout en Katline van Loenhout x Jan van Tuernout / Jan van Ammerooy, priester en capellaen in OLV-kerke / nog belast aan: de kerke van Ettenhoven / borgen zijn: Aerd van Loenhout alias de Laet >>> vervolg zie: f° 025 V-01_04 (Inventarisnr SR#78)
19/07/1470rente / Eekeren (Ekeren) / inde Hoevene / land / Jan Lamssoens / de wwe. Zebrecht Janssoens / sHertogen dijck / Jan van Loenhout alias de Laet fs. Jan met zijn kinderen Jan, Adriaen, Raes en Digne van Loenhout en Katline van Loenhout x Jan van Tuernout / Jan van Ammerooy, priester en capellaen in OLV-kerke / land is onderpand voor een rente aan Gheerde Cul / borgen zijn: Aerd van Loenhout alias de Laet >>> vervolg zie: f° 025 V-01_04 (Inventarisnr SR#78)
07/08/1470kwijting / Matheeus Wouter Aert Mertens zoon te Loenhout, Claus Rombouts te Mercxem, Symon Nouts en Jan van Baerle te Outserweele als voogden van Mathijs en Cornelie de Bruyne / Marten de Bruyne, hun vader (Inventarisnr SR#78)
07/08/1470schuldbrief / Marten de Bruyne / Matheeus Wouter Aert Mertens zoon te Loenhout, Claus Rombouts te Mercxem, Symon Nouts en Jan van Baerle te Outserweele als voogden van Mathijs en Cornelie de Bruyne (Inventarisnr SR#78)
05/10/1470rente / Loenhout (Loenhout) / int Acker / land / Roddekens Schot / Peter Claussone, Mathijs Daneels, nestelmakere en Claus Fyen, outscoemaker als voogden van Jan Huyben fs. (Peter x Fye Fyens) / Jan van Oudergeem alias dOude (Inventarisnr SR#78)
05/10/1470rente / Loenhout (Loenhout) / int Acker / land / Tuhordic stuc / Peter Claussone, Mathijs Daneels, nestelmakere en Claus Fyen, outscoemaker als voogden van Jan Huyben fs. (Peter x Fye Fyens) / Jan van Oudergeem alias dOude / ook vermeld: Katlijne vanden Winckele wwe. Jan Smeyermans, Mathijs vanden Bogaerde fs. Dieric (Inventarisnr SR#78)
26/11/1470rente / Antwerpen (Antwerpen) / Goddaert / huis met hof, grond / Jan vanden Velde, labuerwasschere / Heylwijg Jansooens fa. Jan / Gielijs van Loenhout / Peter van Hontsbergen alias de Fonteynmakere / Katline fa. Jan, wwe. Henric van Asperen / nog belast aan den Heiligeest tOnser Vrouwen en een capelrie vore St. Katline outaer (Inventarisnr SR#78)
29/11/1470rente / Antwerpen (Antwerpen) / stal / Gielis van Loenhout / erf achter den Odenvaere / Wouter van Neck fs. Heyman, meerssenier / mr. Aerd Luis, canonic in OLV-kerke / nog belast aan de kinderen inden Roosboom / borgen zijn Jan Pauwels mandemakere en Anthonijs van Beest (Inventarisnr SR#78)
01/12/1470rente / Loenhout (Loenhout) / eeusel [= weide] / de Stertrijt / Willem Beelen (W) / Noyt Jan Gheerds kinderen (O) / Henric Sibs fs. Merten / Alijt vander Lijnbeken wwe. Sebrecht Janssen / nog belast de Heyligheest te Loenhout en de erfgenamen van Nout de Wolf (Inventarisnr SR#78)
01/12/1470rente / Loenhout (Loenhout) / heide / Henric vanden Bogaerde (O) / sHeerenstrate (W) / Henric Sibs fs. Merten / Alijt vander Lijnbeken wwe. Sebrecht Janssen (Inventarisnr SR#78)
01/12/1470rente / Loenhout (Loenhout) / eeusel [= weide] / het Peertbloc / de leenputte (N) / Henric Sibs (Z) / Henric Sibs fs. Merten / Alijt vander Lijnbeken wwe. Sebrecht Janssen / nog belast aan Alijt vander Lijnbeken (Inventarisnr SR#78)
01/12/1470rente / Loenhout (Loenhout) / stede met huis, hof, land, grond / Henric vanden Bogaerde (N) / Peter Boods (Z) / Henric Sibs fs. Merten / Alijt vander Lijnbeken wwe. Sebrecht Janssen (Inventarisnr SR#78)
1471Ledenaert nat zone Henricx vanden Bogaerde wilen te Loenhout verc Janne vanden Broeke te Loenhout op beemd geh den Holenbeemdt te Loenhout. (Inventarisnr SR#79)
1471Henric Peterss van Achtert te Loenhout verc Janne vander Dijct te Brechte op stede te Loenhout; stede te Loenhout te Popendonc; heer van Arenberch; kerken van Loenhout; pande te Brechte. (Inventarisnr SR#79)
1471Henric Zibts Merten Sibts zone wilen te Loenhout verc heer Adrianus vanden Broeke priester capellaen tOns Vrouwen en Lijsbetten dochter Jan Luycx bij Cornelye vanden Broeke op stede te Loenhout; eeusels geh de Stertrijt te Loenhout. (Inventarisnr SR#79)
1471Jan Nout Janss te Loenhout verc Henricke van Wesele Gheerdss en Peteren dochter bij Gheertruyd Jan Neefs dochter op stede te Loenhout te Nedervenne. (Inventarisnr SR#79)
1471Jan Coudenberchs de jonge Janss te Loenhout verc Henricke Joerdaens cleermakere stede te Loenhout tuss mijns heeren van Arenborchmoer geh Hoenderenmoer. (Inventarisnr SR#79)
1471Jan vanden Wijngaerde Janssone wilen te Loenhout geboren verc Willem vanden Wijngaerde Gielijss wilen neve tAntwerpen inde Langenyeustrate; Vlaenderen oft Henegouwe; op beemd geh den Robbrechtsbeemdt te Loenhout inde Blaect tuss der Nonnenbeemdt tAntwerpen aende noertzijde comende metter westzijden aende beeke en metter oestzijden aende vruente; stede te Loenhout te Nedervenne. (Inventarisnr SR#79)
1471Jacop Meeus te Loenhout deb Jacope van Honte Michielss tSantvliet. (Inventarisnr SR#79)
1471Jan vanden Broeke te Loenhout machtigde Peteren Zegers behouden zone. (Inventarisnr SR#79)
1471Aernout Luycxz lijnenwever te Loenhout deb Jacop vanden Houte Michielszone tSantvliet. (Inventarisnr SR#79)
1471Momboeren van Adriane, Rase en Willeme kinderen Willems vanden Werve wilen verc Janne vanden Broeke Janss te Loenhout. (Inventarisnr SR#79)
1471Lijsbeth Claus sCosters dochter weduwe Willems van Putte machtigde Clause van Putte op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#79)
1471Cornelis vanden Vekene Janss te Loenhout en Lambrecht Aerd Lammens tEekeren inde Biest deb Clause de Coster te Vosseleer bij Turnout. (Inventarisnr SR#79)
1471Lijsbeth dochter wilen Jannes Tijs weduwe Willems vanden Bogaerde te Loenhout gaf Heylwijgen nat dochter bij Jan vanden Sande scipman en Cornelyen nat dochter bij Matheeus Boudens, Mathijse en Cornelyen kinderen Mertens Bruynen x IJde Boudens en Janne van Loovene Jans nat zone bij IJde Boudens te weten Mathijse, Cornelyen en Janne stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#79)
1471Meys de Bock Wouterssone wilen x Barbele Boecmans te Brechte tOestbrechte verc Gheerde en Katlinen kinderen wilen Jan Gheert Haeyx x Katline Wouter Smeets dochter te Brechte op stede tOestbrecht.; Matheeus Martens Wouterss wilen diemen heet Matheeus Bouwens te Loenhout op stede te Loenhout opten hoec vander Huffeleerheiden comende westwaert aen sheerenstrate; lant ald dweers over tegens de voirs stede tuss sheeren van Arenberch aende noortzide. (Inventarisnr SR#79)
1471Heylwijch vander Heze dochter wilen Jan Gheertssoens vander Heze x Lijsbeth vanden Broeke bij Diericke Wielgiaerden te Wineghem verc Janne sone Mathijs Symoens x Marien vander Heze te Woestwezele op lant geh Koytshof te Loenhout bijde plaetsse. (Inventarisnr SR#79)
1471Jan van Santvliet alias Heylen en Jan van Santvliet sone en Willeme van Loenhout en Peteren van Santvliet oems te Eekeren gaven Janne zone Claus Meester Jans tEekeren; erve onder lant en heyde tEekeren op Doudegracht op tsHamersvelt. (Inventarisnr SR#79)
1471Aert van Loenhout alias de Laet tEekeren verc Janne Boudens vischcoeper lant te Outserweele ter Wijnterlingen in Peterspoldere; lant daer neffens gel comende metten eynde aenden Schenckeldijc; Janne de Hoege. (Inventarisnr SR#79)
1471Jacop vander Boven Janss bekende Henric Myalen te Lier en Aert van Quaderibbe te Herenthout; Wijnegheem; op beemd geh den Kerseleer en beemd geh den Coeyeeussel te Herenthout; Loenhout. (Inventarisnr SR#79)
1471Jan vanden Vekene Janss wilen geboren tot Loenhout verc Cornelise, Janne, Lijsbetten kinderen Henricx vanden Vekene x Marie Aerd Lammens op stede te Vlymmerle onder de bancke van Wecheldersande. (Inventarisnr SR#79)
1471Lijsbeth dochter Jans van Loenhout wilen en Magrieten zus en Jan de Bye Wouterszone cleermaker gaf Janne Claus Meester Janss erve onder heyde en lant tEkeren op Doudegracht op tsHamersvelt comende met beyde den eynden aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#79)
1471Cornelis vanden Vekene Henricxs en Lijsbeth vanden Vekene zus, Lijsbeth en Cornelis vanden Vekene Janssone neve te Loenhout en Janne vanden Vekene Henricxs op goede te Vlymmerle; te Wechele; beemd geh den Bogaert te Meer int Loo; beemd geh den Callaert te Meer. (Inventarisnr SR#79)
1471Henric de Costere Matheeuse wilen tSchilde gaf Gielijse Hellemans te Halle bij Santhoven lant te Halle; lant ald tuss Jan vander Biest; beemd te Halle; beemd te wissel; aerde te Halle bijde watermoelen tuss de herstrate; bossche.; tSchilde; Halle.; Jan Wils schoemakere Gheert Wils zone wilen; goede te Halle, Santhoven, Oelegem, Loenhout. (Inventarisnr SR#79)
1471Henric de Cock plattijnmaker en Willem van Bosbeke gaven Henricke de Cock sone en Dignen dochter op hof en bogaert gel buyten Kijpdorppoerte opte Veste; loove dat twee woeningen sijn gest int eynde vander Meer; huys geh den Cleynenwittenleeu gest op Clapdorpneffen huys geh den Roosenhoot; beemde te Loenhout; huys geh nu de Roose gest in Kijpdorp comende achter ute met twee cameren inde Keyserstrate; goede tStabroec; lant >>f451_V002_02 >> (Inventarisnr SR#79)
18/01/1471Mathys van Bogaerde x Marie Cloecx, inw. v. Ekeren ‘opte Hoevene’, verkopen Joos Loove, een erfelijke rente op 3 stukken beemd, totaal groot 2½ bunder, gelegen te Loenhout ‘opte Blaect’ en verder op ¼ bunder beemd, gelegen idem ‘opten Boecheeser’. (Inventarisnr SR#80)
14/02/1471Peter Ymbrechts x Magriete vanden Dale verkopen Willem Vluegel ‘maerscalc’ x Barbele Gielys Jansdochter, een erfelijke rente die zij heffen op een hofstede, groot ½ ‘viertelssaets’, gelegen te Loenhout, op ½ bunder beemd, gelegen idem ‘int Moelenbosch’ en op ‘ii cameren’, eigendom van voors. Willem, gelegen ‘int Gruendal’ te Antwerpen, welke erfelijke rente Jacop en Symoen Janssone, broers, in 1446 verkocht hebben aan Henric >>f151_R002_02 >> (Inventarisnr SR#80)
28/02/1471Jan van Houterle alias de Steenbacker, inw. v. Brecht verkoopt Peter van Houterle, zijn broer, inw. v. Merksplas, een erfelijke rente op zijn helft van 4 bunder moerasland, waarvan de andere helft toebehoort aan Jan Nys Claus, gelegen te Loenhout ‘op Hoender Moer’, welk moerasland verkregen is van‘der Vrouwen van Arenberch’. (Inventarisnr SR#80)
07/06/1471Jan Aerts, wet. zoon van Aert Peter meester Gheerds alias de Steenbacker, inw. v. Loenhout, verkoopt Jan Huevelmans Henricxssone wijlen, inw. v. Loenhout, een erfelijke rente op een hofstede met land en eusel, groot 4 gemet, gelegen te Loenhout te ‘Sneppele aende Ryt opten hoec aldaer’. (Inventarisnr SR#80)
09/08/1471Jan Boudens voors. verklaart volkomen voldaan te zijn door Jan en Claus de Coster, broers, Henric vanden Kerchove en Gielis van Loenhout, die zijn momboirs geweest zijn. (Inventarisnr SR#80)
09/08/1471Gielys van Loenhout ‘meersenier’, verkoopt Jan Boudens ‘goudsmit’, wet. zoon wijlen Claus Boudens ‘des goudsmits’, een erfelijke rente op zijn huis met waterput en stallen, genaamd ‘den Gulden Steecsadel’, gelegen ‘inde Coepoortstrate’. (Inventarisnr SR#80)
05/10/1471Laureys van Nedervenne, inw. v. Loenhout, verkoopt Jan de Backer ‘meerssenier’ een erfelijke rente op 3 eusels ‘metter visscheryen’, gelegen binnen Loenhout te ‘Nedervenne’, en op een stuk land ‘metten driessche’, groot ‘viii loepenssaet’, welke twee percelen men te leen houdt van Jan van Doren, inw. v. Antwerpen ‘inden Leeu’. (Inventarisnr SR#80)
26/10/1471Jan de Beer Henricxsone wijlen ‘lynenwever’, inw. v. Loenhout, verkoopt Aernout Peter Nouts, inw. v. Brecht, een erfelijke rente die hij jaarlijks heft op: 1e Een hofstede, groot 2 bunder, gelegen te Loenhout ‘inde Beerenstrate’. 2e Een bunder erf, gelegen idem. 3e Een bunder heide, genaamd ‘tHoenderen Bloc’, gelegen idem 4e Een vierde deel van ‘iiii voeder hooymaden’, gelegen te Loenhout ‘aende Beke’. Alles >>f078_R001_02 >> (Inventarisnr SR#80)
18/12/1471Henricx Wisch en Huyman Janssone zijn bestadigt door Gielis van Loenhout, Henric van Woelputte en Lysbet vander Brake, als erfgenamen van Ghysel Mynnebode, voor achterstallige rente van 2 jaar op een erfelijke rente, bezet op 2 stukken land, groot 2½ gemet, gelegen te Ekeren ‘opte Gheest’ en op ½ bunder beemd, gelegen te Ekeren te ‘Leyerwyc’, eigendom van voors. Henric en Huyman. (Inventarisnr SR#80)
1472Henric vander Achtert Peterss x Katline Thomaes Berchmans dochter te Loenhout verc Katline en Marien kinderen Jans de Clerc cleermakers x Lijsbeth Jacop Meeus dochter op beemd geh den Schoorbeemd te Loenhout bij tSchoorveken; capelrien te Loenhout. (Inventarisnr SR#82)
1472Cornelijs Jan Huevelmanss en Marie Huevelmans zus te Loenhout en Johannen zus machtigen Henricke Huevelmans oom en Peteren Zegers te Loenhout. (Inventarisnr SR#82)
1472Laureys van Nerevenne Jacopss te Loenhout deb Jacope Michielss van Honte scipman te Santvliete. (Inventarisnr SR#82)
1472Lambrecht Mertenss machtigde Goesseme vanden Wijngaerde nat broer te Loenhout en te Wezele. (Inventarisnr SR#82)
1472Chorie vanden Bogaerde Henricx dochter x Gheerde Jacops te Rijkenvorssel verc Janne vander Dijct te Brechte op stede gel ter Beke te Loenhout tuss tsheerenstrate aende noort en westzijden; lant geh den Schoetacker gel ter Beke bynnen Loenhout. (Inventarisnr SR#82)
1472Cornelijs vanden Vekene Janss wilen te Loenhout verc Janne van Doren Rutgheerssone wilen op lant geh dTijchelstuc te Loenhout aen dEngstrate tuss lant geh den Hoogenacker comende metten westeynde aen Dongbeemdt. (Inventarisnr SR#81)
1472Katschote gesworen outcleercoopers.; Hoechstraten; Loenhout; Wuystwezele; Lijsbetten sBocx; huys gest inde Beghijnenstrate bijden Rosier. (Inventarisnr SR#82)
1472Henrick de Bot Willemssone wilen droechscheerder deb Marien dochter bij Marie Jacop Meeus dochter van Loenhout. (Inventarisnr SR#82)
1472Jan van Doren machtigde Janne Zegers te Wuestwesele, Peteren Zegers broer en Lenaerde Peter Colcmanssone te Loenhout. (Inventarisnr SR#81)
1472Katline Haeys x Clause de Herde berbier verc Clause den Herde Franssone wilen houtbreker op stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#81)
1472Gielijs Bal doude en Gielijs Bal de jonge neve tAertselaer deb Willeme Pauwels; Gheerd van Loenhout; tAertselaer; lant tAertselaer. (Inventarisnr SR#81)
1472Lijsbet vanden Broeke weduwe Henrick Loetkens des backers en Gheertruyt vanden Broeke x Peteren van Scelle backer machtigen Peteren Zegers te Loenhout. (Inventarisnr SR#82)
1472Gillis van Loenhout en Jan Wilmaers geschil van erfscheidingen van huysen inde Coeperstrate; huys geh den Guldenzadel en huys geh den Tuymeleer. (Inventarisnr SR#82)
1472Jan Nijs van Brechte geboren wonende te Brugge verc Mathijse van Bieshoven te Brechte beemd te Loenhout opte Moelenstad. (Inventarisnr SR#81)
1472Jan van Loenhout alias de Laet tEekeren in Ettenhoven verc Gheerde Cul x Lijsbetten vander Mynnen lant tEekeren inde Hoevenen. (Inventarisnr SR#82)
1472Gielijs van Loenhout mercenier verc Willeme van Bosbeke huydevettere lant te Outserweele inden Ierstenhoeck vanden Vallande; capelrijen vore de 11000 maechdenoutaer tOns Vrouwen. (Inventarisnr SR#82)
1472Jacop van Nedervenne alias Jacop Meeus te Loenhout deb Katlinen van Nedervenne broers dochter x Peters van Pulle des huydevetters en Mathijse en Katlinen vanden Hove kinderen Mertens vanden Hove des cuypers x Janne van Nedervenne op erf onder lant en eeussel geh tKercbloc te Loenhout aen dwesteynde vander kerken tuss den Balhuevel noertwaert. (Inventarisnr SR#81)
1472Jan de Decker Peterss te Brechte verc Aerde sone wilen Merten Putcuyps x Lijsbet Kuds op stede te Brechte tEyndoven tuss sheerenstrate; stede te Loenhout tSneppele; Brechte. (Inventarisnr SR#81)
1472Henric Pauwels Ydensone alias Henric Pauwels cleermaker bekende brueder Peteren van Liere procurator godshuys Cellebrueders tot Bruessele; Jan Noyts nat; goede te Loenhout tSneppele gel; goede ald te Nedervenne. (Inventarisnr SR#81)
1472Lijsbet van Nedervenne weduwe Jans vanden Vekene te Hoochstraten machtigde Aerde en Henricke vanden Vekene broers swagers en Janne van Bergen te Mynderhout en Peteren Henric Peterss alias Brooman te Loenhout. (Inventarisnr SR#81)
1472tegens de Nyeuwebrugge dairmen ten Bruederkens waert gaet over; huys gest opten hoeck vander Hoeghstraten tegens tPelderijn over; op pande te Westmalle; pande te Loenhout; huys geh Waelborch gest int straetken vanden Werve. (Inventarisnr SR#82)
1472Jannes van Loenhout alias van Peelt Denijszone wilen te Casterle Overvenne verc Jannese Ghijsels x Magrieten Lievens te Heerentals op stede te Casterle bijde kercke; lant geh Claus O...bloc ald. (Inventarisnr SR#82)
1472Heer Henric der Muyden priester Wouters der Muyden zone te Brechte verc Janne Peter Bertelszone x Lijsbetten Aert Wouters dochter te Brechte op beemd geh tHoechbosch te Loenhout. (Inventarisnr SR#82)
1472Henrick Mathijs Henricxz wilen cleermaker en Gielijs de Buysschere te Calmthout en Jan van Leest barbier, Anthonijs van Nedervenne huydevetter en Jan Henric Haestzone te Loenhout momboren van Henricke, Janne en Lijsbetten kinderen bij Katline Haest op pande tAsschen opten Huevel; huyse in Craywijc. (Inventarisnr SR#82)
1472Michiel en Gheert zonen Reyneer Loedens x Magriete dochter Michiels van Sonne verc meester Peteren vander Voert; joncker Jan van Wezemale van Faleys x Johanne van Bouchout houdende inden dorpe van Loenhout, Westerle en Hersselt in brueke, in Thienden, in landen, bosschen, waeranden, vischerien, beemden, heyden. (Inventarisnr SR#82)
1472Jan Ooms Willemss te Loenhout verc Luycke ooms neve en Katline Laureys Wouts dochter te Brechte te Sterthoven op lant geh dNijsloo te Brechte tSterthoven tuss Aelbrecht van Aemstel; lant geh dWeerlaer ald; te Brechte achter Overbroec opten Swertenhuevel comende voer aende vroente; heyden ald aenden Blarenhuevel. (Inventarisnr SR#82)
1472Willem Maes en Cornelijs Maes broers, Anthonijs van Nedervenne en Jan van Gastele momboeren van Janne, Cornelise, Katlinen, Marien, Magrieten kinderen Jans de Clerc des cleermakers x Lijsbeth van Nedervenne vold.; ter scolen gaende en de knechten een ambacht leeren; te Loenhout op lant geh tSchoereeussel. (Inventarisnr SR#81)
1472Jacop Cops en Adriane Cops zus kinderen Michiel Cops, Jan Guldevoet Janss en Adriaen de Boc outschoemaker, Aert Willem Aerts alias de Vischere te Hoechstraten voor Adriane Ougod neve, Jan Reyns te Loenhout en Peter Aert Tijs te Wuystwezele verc Janne en Cornelijse vanden Brande broers huys gest inde Beghijnenstrate; Merten Ougods nat; bastaerden goet aengeveert opte vry vrydagesmerct bij Michiele vander Biest en Laureyse van >>f176_V001_02 >> (Inventarisnr SR#82)
1472Jacop Cops en Adriane Cops zus kinderen Michiel Cops, Jan Guldevoet Janss en Adriaen de Boc outschoemaker, Aert Willem Aerts alias de Vischere te Hoechstraten voor Adriane Ougod neve, Jan Reyns te Loenhout en Peter Aert Tijs te Wuystwezele verc Janne en Cornelijse vanden Brande broers huys gest inde Beghijnenstrate; Merten Ougods nat; bastaerden goet aengeveert opte vry vrydagesmerct bij Michiele vander Biest en Laureyse van >>f176_V002_02 >> (Inventarisnr SR#82)
1473Peter de Hertoge verc Janne der Wedewen te Loenhout op goede te Loenhout; beemde te Loenhout. (Inventarisnr SR#83)
1473Peter de Hertoge verc Janne der Wedewen te Loenhout op goede te Loenhout; beemde te Loenhout. (Inventarisnr SR#83)
1473Cornelijs Aertssone van Bavele te Loenhout verc Pauwelse de Coninc te Loenhout op eeusel geh den Hoeck te Loenhout te Sneppele tuss Jan Larien. (Inventarisnr SR#84)
1473Ledenaert vanden Bogaerde nat zone Henricx vanden Bogaerde te Loenhout verc Magrieten Bastijns Willems dochter weduwe Jan Huevelmans en Willeme Bastijns vader te Loenhout op lant te Loenhout opte Rijt; beemd gel opt Hoechbosch te Loenhout. (Inventarisnr SR#84)
1473Cornelis Jan Noutsz te Loenhout bekende Janne vanden Wijngaerde Janss hoeve te Loenhout te Nedervenne. (Inventarisnr SR#84)
1473Jan Heye Janss wilen te Loenhout gaf Magriete Jacop Goessems dochter moeder te Calmpthout stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#84)
1473Jan van Doren inden Leeu bekende Henricke Zibe Mertenss te Loenhout; Loenhout, Wesele, Zundert, Rijsbergen. (Inventarisnr SR#83)
1473Lijsbeth vanden Bogaerde Pauwels dochter weduwe Wouters de Keyser en Lenaert de Keyser sone te Loenhout verc Lijsbetten Jan Hegs dochter weduwe Willems van Teye en Katline dochter Mertens vander Braken x Katline Hegs te Loenhout op beemd te Loenhout tAllaer. (Inventarisnr SR#84)
1473Gielijs vanden Wijngaerde Janss te Loenhout verc Anthonise Buers en Kerstijnen dochter bij Kerstijne der Muyden op lant geh der Kerkenbloc te Loenhout bijde kerke tuss sheerenstrate noertwaert; stede geh Peter Batenstede te Loenhout te Nedervenne tuss sheerenstrate westwaert en zuytwaert. (Inventarisnr SR#83)
1473Lijsbet van Bortele weduwe Henricx van Loenhout alias van Antwerpen, Lijsbet en Katline van Loenhout kinderen en Augustijne van Loenhout sone verc Andriese van Duysborch x Magriete van Bortele te Liere. (Inventarisnr SR#83)
1473Willem Beelen Willemssone te Loenhout verc Wouteren Brants zone wilen Jan Brants en janne nat zone bij Magriete Peter sMoelneren dochter en Lijsbetten Brants nat dochter bij Magriete Mathijs Larien dochter op stede te Loenhout tuss sheerenstrate aende oostzijde; stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#84)
1473Jan Bode Janss wilen te Loenhout verc Janne Peters x Katlinen Mortelmans te Brechte tEyndoven op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#83)
1473Willem de Haze Janssone wilen te Loenhout verc Peteren Zegers Willemss wilen x Magrieten vanden Broeke eeusel te Loenhout zuytwaert vander kercken. (Inventarisnr SR#84)
1473Wouter Brootmans Janss wilen te Loenhout verc heer Adriane vanden Broeke priester capellaen tOns Vrouwen tAntwerpen op stede te Loenhout te Popendonc. (Inventarisnr SR#84)
1473Wouter vanden Bogaerde Diericxs alias Wouter Diercx te Loenhout verc Magriete vanden Bogaerde Thomaes dochter weduwe Jan Theeus op stede te Loenhout te Heeght; aert ald dweers jegen de voers stede over tuss sheerenstrate aen alle ziden; lant te Loenhout inden Hoec; lant ald inde Brake; beemd geh de Schoot ald; beemd geh de Dorent ald. (Inventarisnr SR#84)
1473Magriete vanden Bogaerde weduwe Jan Matheeus machtigde Peteren Heyn Peters te Loenhout. (Inventarisnr SR#84)
1473Gielijs Symoens van Loenhout machtigde Wouteren van Keerbergen. (Inventarisnr SR#83)
1473Augustijn van Loenhout Henricxs wilen verc Andriese voirs; Liere. (Inventarisnr SR#83)
1473Magriete vanden Wijngaerde x Adrians van Haren te Gestele machtigde man Loenhout, Vuestwezele. (Inventarisnr SR#84)
1473Wouter van Keppele Aelbrechtss deb Gielise van Loenhout merssenier. (Inventarisnr SR#84)
1473Wouter de Bye Danijss te Loenhout verc Janne vanden Broeke Peterss bij Zare vanden Lare op erf geh dBloc te Popendonc onder aerd, heyde en beemde te Loenhout te Popendonc comende oostwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#84)
1473Willem Pauwels verc Gheerde van Loenhout op stede te Aertselaer te Hijsselaer; erf geh de Grietenvelde ald. (Inventarisnr SR#83)
1473Bouwen vanden Wijngaerde Janss wilen verc Magrieten Willem Putcuyps dochter op beemd gel ter Eyke te Wuestwesele; Brechte; goede te Wuestwesele oft Loenhout. (Inventarisnr SR#84)
1473Jan de Weeze hoeymakere te Middelborch gaf Peteren de Weeze diemen heet de Laet vader op stede te Loenhout te Sneppele. (Inventarisnr SR#84)
1473Lambrecht Cloec Janss wilen te Eekeren opte Hoevene verc Boudene Cloec broer beemde geh den Werdel te Loenhout tuss de beke oostwaert en de vruente geh dBosch. (Inventarisnr SR#83)
1473Jan de Perefite alias Chermoey der stad wisseleer van Antwerpen x Katline Bosqueels verc Jacope de Cock corencooper op huys gest opten hoeck vander Hoochstraten jegen tPellerijn over; goede te Westmalle; te Loenhout. (Inventarisnr SR#84)
1473Jan Slymme brouwere, Gheert Wouter Zegerszone en Pauwels Wouterssone tsHertogenbossche machtigen Jannese van Gastele alias Tielborch; Jorijse van Nedervenne creemer van Loenhout; Janne der Kijnderen cruydenier huys geh de Katte inde Braderistrate gest. (Inventarisnr SR#84)
1473Jannes van Peelt alias van Loenhout Denijs zone wilen te Casterle Overvenne verc Gheerde Souwen x Magrieten Willekens en Jasperen zone Jan Leys x Magriete Souwen te Casterle op stede te Casterle aende plaetse; lant geh dNyeubloc zuytwaert ald. (Inventarisnr SR#84)
1473Hubrecht Mynnebode, Magriete Mynneboeds zus, Yvete Mynneboeds zus x Gielise van Loenhout en Jan Bouwens goudsmit Clauss wilen bij Barbele Mynneboeds zus bekenden huysvan weduwe en kinderen Florijs van Kets des cuypers wilen en Janne vander Bruggen den vischcooper geh den Vijfharinc in Craeywijc opten Harincvliet gest. (Inventarisnr SR#83)
1473Jan de Perefite alias Chermoey der stad wisseleer van Antwerpen x Katline Bosqueels verc Jacope de Cock corencooper op huys gest opten hoeck vander Hoochstraten jegen tPellerijn over; goede te Westmalle; te Loenhout.; huys geh de Swane gest aende merct tuss huys geh den Osse en huys geh de Mane. (Inventarisnr SR#84)
1473Jan vanden Kerchove Clauss wilen te Brechte aende plaetse verc Petren van Loo Willemss wilen en Magriete sWolfs Gielijs dochter wilen bij Magriete van Veerle op stede geh den Moriaen te Brechte aende plaetse bijde kerke tuss huys geh de Sterre oostwaert; lant geh sPerssoonsgoet ald in Kerchovenacker; beemd te Loenhout opten Boecheester. (Inventarisnr SR#83)
1473Lijsbeth dochter Reyneer Loedens x Gheerde Pelgrim wonende tsHertogenbossche verc meester Peteren vander Voert rentmeester der stad van Antwerpen; joncker Jan heer van Wezemale en van Faleys x Johanne van Bouchout; Matheeuse van Helmont; goede te Loenhout, Westerle en Hersselt in brueken, in thienden, in waeranden, in visscherien; Michiele van Zonne. (Inventarisnr SR#84)
1474Wouter vanden Cloete Petersz wilen te Loenhout deb Marien vanden Cloote dochter bij Lijsbet Aelbrecht Peysters dochter te Loenhout stede te Loenhout tuss de Keveleerenstrate. (Inventarisnr SR#85)
1474Magrieten Claus Aliten dochter alias de Wevere verc Clause Alijten alias de Wever broer te Loenhout beemde geh den Dodenbeemdt te Loenhout; stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#85)
1474Peter Bide Janss wilen te Loenhout verc Peteren van Eysele x Marien Henric Gorijs dochter en Steven sone Rombout Gorijs te Loenhout op bosch geh sKnoddersbosch gel ter Hoenderen bynnen Loenhout tuss sBeerenstrate aende westzide; lant te Loenhout inde Acker tuss den waterlaet aende oostzijde gel ter Beke bynnen Loenhout tuss de vroente geh de Rijt. (Inventarisnr SR#85)
1474Lijsbet van Onstaden Peters dochter x Janne Dijcmans te Loenhout gaf Peteren Merten Jan Heylensone cleermaker op stede te Loenhout aenden Hoevel; stede te Popendonc; lant geh de Nyeuweheyninge tZundert tAchmale.; stede te Loenhout te Nedervenne. (Inventarisnr SR#86)
1474Katline van Loenhout Gielijs dochter x Ledenaert Andries heer officiael te Bruessel metten geesteliken rechte gescheyden verc Gielijse van Loenhout vader. (Inventarisnr SR#85)
1474Gielijs van Loenhout gel Lijsbetten Bruynlants. (Inventarisnr SR#85)
1474Cornelijs Meeuss en Willem vanden Wijngaerde Gielijss op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#85)
1474Gielijs vanden Wijngaerde Janss wilen te Loenhout deb Wouteren van Bonnecroy rentmeester. (Inventarisnr SR#86)
1474Jan de Cuyper zone Matheeus Cuypers te Loenhout gaf Jorise en Matheeuse zonen Mathijs Cuypers wilen broer te Loenhout; goede te Wezele; lant geh Alijsbloc te Wezele tuss sheerenstrate. (Inventarisnr SR#85)
1474Peter Nouts Peterszone wilen te Loenhout verc Lijsbetten nat dochter Goessems vanden Wijngaerde bij Lijsbeth vanden Cloete op beemd geh den Donckerenbeemdt te Loenhout aende Donckervoert tuss erve geh sCapelbloc. (Inventarisnr SR#85)
1474Lijsbet van Onstaden Peters dochter x Janne Dijcmans te Loenhout gaf Peteren Merten Jan Heylensone cleermaker op stede te Loenhout aenden Hoevel; stede te Popendonc; lant geh de Nyeuweheyninge tZundert tAchmale. (Inventarisnr SR#86)
1474Symon zone wilen Gheerem Woutermans alias vanden Bossche en Wouteren vanden Hove en Cornelise Henricxzone momboeren verc Martene vanden Hove vischcooper op eeussels te Loenhout bijden kerchof tuss de heerstrate; beemd ald inden Wordel tuss de beke; beemd ald int Moelenbroec; lant al dopten Hou; beemd geh tHulsdongelen te Loenhout. (Inventarisnr SR#85)
1474Peter Nouts zone Peter Nouts te Loenhout verc Goesseme vanden Wijngaerde en Lijsbetten vanden Wijngaerde nat dochter bij Lijsbeth vanden Cloote op stede te Loenhout te Sneppele tuss sheerenstrate; lant onder lant, heyde en weye gel bijde voirs stede tuss sheerenstrate te beyden zijden. (Inventarisnr SR#85)
1474Berbele dochter wilen Willem Ooms van Loenhout verc Luycken Willem Bertelszone tSterthoven bynnen Brechte op goeden te Brechte. (Inventarisnr SR#85)
1474Wouter Boudens zone vander Meere te Loenhout deb brueder Adriane de Buekeleere pitancier Sinte Michiels. (Inventarisnr SR#85)
1474Wouter Boudens zone vander Meere te Loenhout deb brueder Adriane de Buekeleere pitancier Sinte Michiels. (Inventarisnr SR#85)
1474Katline sBuekeleeren Aernouts dochter wilen x meester Clause de Schermere bekende maten van Loenhout; Katlinen van Nedervenne Willems dochter x Michiel Diericx; vrouwen van Arenberch. (Inventarisnr SR#85)
1474Jan Dijcmans en Peter Dijcmans broers en Angneesen en Katline Dijcmans kinderen Jan Dijcmans van Loenhout verc Cornelise Dijcmans maerscalc broer. (Inventarisnr SR#86)
1474Jan Dijcmans en Peter Dijcmans broers en Angneesen en Katline Dijcmans kinderen Jan Dijcmans van Loenhout verc Cornelise Dijcmans maerscalc broer. (Inventarisnr SR#86)
1474Peter Vorsselmans Jans zone wilen tSundert verc Agneesen vander Ast x Geert Vorsselmans, Janne en Katlinen kinderen te Loenhout lant geh der Brakenbloc te Wezele; heyvelt ald. (Inventarisnr SR#85)
1474Katline sBuekeleeren Aernouts dochter wilen x meester Clause de Schermere bekende maten van Loenhout; Katlinen van Nedervenne Willems dochter x Michiel Diericx; vrouwen van Arenberch.; Cornelijs Meeus. (Inventarisnr SR#85)
1474Barbele Willem Ooms dochter van Loenhout verc Luycken Ooms neve lant te Brechte aent Weerlaer tuss Aelbrechts van Amstel erve; lant geh Nijsloop ald tSterthoven; heyde gel onder Brechte achter tCromvenne; heyden gel opten Zwartenhoevel achter Overbroec. (Inventarisnr SR#85)
1474Mathijs vanden Boogaerde Diericxzone wilen wonende opte Hoevene bynnen Eekeren verc Katlinen Jans dochter vanden Heester x Jan Ghijs te Mynderhout op stede te Loenhout te Nedervenne tuss sheerenstrate. (Inventarisnr SR#85)
1474Wouter van Bonnecroy rentmeester int quartier van Antwerpen verh Gielise vanden Wijngaerde Janss wilen te Loenhout en Henricke Steenwech den dienst en officie vanden schoutetscape vanden lande van Ryen en van Conticke. (Inventarisnr SR#86)
1474Colijn vander Haghe maerscalc deb Angneesen Dijcmans dochter Jan Dijcmans van Loenhout x Angneese Boeds looven met stalle gest inde Coepoortstrate bijde Coepoorte tuss tsuyteynde vander selver looven zuytwaert en huys. (Inventarisnr SR#86)
1474Jacop vanden Wijngaerde Janssone wilen van Loenhout verc Janne Peters x Katlinen vanden Morter te Brechte op beemd tsGrevenwesele neffen tHaerschebosch; beemd ald tuss de beemde van Coudenberge en de Huelt. (Inventarisnr SR#86)
1474Cornelie van Brechte Jans dochter wilen x Godscalke Claus Pauwelss slootmaker te tsHertogenbossche verc Janne vander Munten x Magrieten van Brechte te Loenhout; Janne van Brechte Janss wilen nat neve; scepenen van Brechte. (Inventarisnr SR#86)
1474Cornelie van Brechte Jans dochter wilen x Godscalke Claus Pauwelss slootmaker te tsHertogenbossche verc Janne vander Munten x Magrieten van Brechte te Loenhout; Janne van Brechte Janss wilen nat neve; scepenen van Brechte.; Godscalke Claus Pauwelss x Cornelien van Brechte. (Inventarisnr SR#86)
1474Joos Hoone Diericxzone, Daneel Hoone broer, Andries van Drymmelen, Willem Joerdaens en Jacop van Campenhout momboren van Diericke en Magdaleenen Joes Hoons kinderen bij Peternelle Godevaert Meus dochter vereffent hoeve gel inde Hoevene bynnen Eekeren; moers onder Calmpthout; goede inde Hoevene; goede te Loenhout; huys geh de Flessche gest inde Ziericstrate; lant in Zeelant in Borssele tot Munstre; Thienden te Hoogenlande in >>f217_R002_02 >> (Inventarisnr SR#85)
1474Joos Hoone Diericxzone, Daneel Hoone broer, Andries van Drymmelen, Willem Joerdaens en Jacop van Campenhout momboren van Diericke en Magdaleenen Joes Hoons kinderen bij Peternelle Godevaert Meus dochter vereffent hoeve gel inde Hoevene bynnen Eekeren; moers onder Calmpthout; goede inde Hoevene; goede te Loenhout; huys geh de Flessche gest inde Ziericstrate; lant in Zeelant in Borssele tot Munstre; Thienden te Hoogenlande in >>f217_V001_02 >> (Inventarisnr SR#85)
1474Zeelant; opte stad van Ghend; huys geh de Cauwe gest aende Vischmerctmetten gange en metten aschuyse voer de Loogate wtcomende.; hoeven gest int Nyeuwelant tot Zantvliet; op eenen heerinchove opten Guldenenberch; beemd te Vierssele; boogaert te Viersele; goede te Loenhout; huys geh de Flessche inde Ziericstrate gest; lant in Zeelant in Borsselen; Thienden te Hoogelande in Zeelant; stad van Ghend; huys bijde >>f217_V001_03 >> (Inventarisnr SR#85)
1474Jan, Goessem en Mathijs de Beer broers van Brechte en Lijsbet sBeeren en Magriete sBeeren x Cornelise Yveten cleermaker en Dieric der Muyden x Katlinen sBeeren verc Janne vanden Dijcke te Brechte beemd te Loenhout inde Blaect comende oostwaert aen erve geh dBiesvelt; beemd ald bij noortwaert af comende ooc oostwaert aen dBiesvelt. (Inventarisnr SR#86)
1475Jan, Adriaen en Raes van Loenhout alias de Laet sonen Jans van Loenhout alias de Laet, Katline van Loenhout zus x Janne van Tuernout en Digne van Loenhout verc Mengher Ghijs te Lilloe lant te Lilloe aenden Moelenwech comende metten eynde aenden Moelenwech. (Inventarisnr SR#87)
1475Gielis van Loenhout meerssenier gaf Janne Nobels x Barbelen van Loenhout op lant gel over de Dambrugge int Oudemerxemerlant. (Inventarisnr SR#87)
1475Gielis van Loenhout meerssenier gaf Janne Nobels x Barbelen van Loenhout op lant gel over de Dambrugge int Oudemerxemerlant. (Inventarisnr SR#87)
1475Gielijs vanden Wijngaerde Janss wilen te Loenhout verc heer Adriane vanden Broeke priester capellaen in Ons Vrouwenkercke tAntwerpen en Magrieten dochter Willem Claus Willems bij Marie vanden Broeke op aert geh tKercbloc te Loenhout bijde kercke; aert geh den Ossenschoet te Loenhout tuss beemde geh de Blaect aende noortzijde. (Inventarisnr SR#87)
1475Jan Broomans Peterszone wilen te Loenhout verc Cornelijse en Heylwijgen kinderen Jan Peter Dignen x Gabriele Jan Dijcmans dochter te Mercxhem op stede te Loenhout tSneppele tuss de Rijt. (Inventarisnr SR#87)
1475Jan Peters alias Broemans Peterszone te Loenhout verc Goeseme nat zone Jans vanden Wijngaerde en Lijsbeth vanden Wijngaerde nat dochter bij Lijsbeth vanden Cloote op stede te Loenhout tSneppele aende Rijt tuss sheerenstrate. (Inventarisnr SR#87)
1475Laureys van Nedervenne te Loenhout en Anthonijs van Nedervenne huydevetter neve deb Clause Smit Janss wasse. (Inventarisnr SR#87)
1475Jan der Muyden Denijszone wilen x Lijsbeth Pullekens te Brechte verc Janne Pullekens broer x Heylwijgen der Muyden te Brechte op beemd te Loenhout opter Boecheester. (Inventarisnr SR#87)
1475Jan zone Henric Zibdts te Loenhout en Cornelijse, Heylwijgen en magrieten Zibts bekende beemdeken te Beerse bij Haerlebeke int Smaelbroc. (Inventarisnr SR#87)
1475Henric Gheertss van Wezele te Woestwezele verc Janne van Staden valkeneer te Loenhout beemd te Wuestwezele int Gemunen; kercken te Wezele. (Inventarisnr SR#87)
1475Thomaes Theeus sone Jan Theeus van Eekeren verc Janne de Meyere tappijtwercker swager x Cornelien Theeus op stede te Loenhout te Haechte aende heyde. (Inventarisnr SR#87)
1475Dieric Diwouts (Dibbouts) Janssone wilen te Vuystwezele en Jan vander Achtert alias van Stayen Peterszone wilen wonende te Loenhout verc heer Adriane vanden Broeke priester capellaen tOnser Vrouwen en Magrieten Peter Buys dochter bij Lijsbeth vanden Broeke heer Adriaens suster op lant geh den Moelenacker te Wuystwezele tuss de Moelenstrate aende oostzijde; lant geh den Achterstenhof te Loenhout; beemd ald. (Inventarisnr SR#87)
1475Jan van Staeyen Janss wilen valkeneer te Loenhout verc Henricke sone wilen Gheerts van Wesele en Peteren dochter bij Geertruyt Jan Neefs dochter beemd te Wuestwesele int Gemun tuss de Gemeynbeke aende zuytzijde; beemd ald int Gemun tuss Henricx vanden Bleke; stede te Loenhout tuss sheerenstrate aende westzijde; goede te Wuestwesele. (Inventarisnr SR#87)
1475Mathijs sHazen Willemszone x Magriete vander Achtert Peters dochter verc Peteren en Katlinen kinderen Jan Peter Dingenen x Gabriele op lant te Loenhout tuss sheerenstrate; op eeusel ald tuss de vruente en tGemeynbosch aende twee zijden. (Inventarisnr SR#87)
1475Henric Zipdts Mertens zone wilen alias Henric Mertens te Loenhout verc Janne vander Voert Janss wilen te Beerse beemdeken te Beerse bij Haerlebeke int Smaelbroec comende met zuytziden aen heybloc. (Inventarisnr SR#87)
1475Jan Soeten Janssone wilen te Loenhout verc Mathijse van Huysen Peterss en Katline van Huysen dochter bij Kerstijne Peter Noetmans dochter te Wuestwezele op heyden gel onder Vuestwezele tuss sheerenvruente aende noortzijde. (Inventarisnr SR#87)
1475Goessem nat zone wilen Jans vanden Wijngaerde verc Gielijse Symoenss van Dietvoort; Janne vanden Wijngaerde nat; Lijsbetten Goessems nat dochter; heyden te Wuestwesele; lant geh den Wilgenacker te Loenhout bijde kercke. (Inventarisnr SR#87)
1475Mathijs van Bieshoven Janssone wilen te Brechte verc Kerstinen Jan Henric Alaerts dochter bij Lijsbeth Joerdaens en Michiele zone Lenaerts sBien x Lijsbeth Jan Henric Alaerts dochter op stede gest onder Brechte te Varenbrake tuss sheerenstrate aen beyden zijden; beemd te Loenhout opte Borchstad. (Inventarisnr SR#87)
1475Peter Vorsselmans Jans zone tSundert verc Bertelmeeuse en Peteren Mijs neven lant te Wuestwezele; heyvelt ald bij tuss sheerenvruente aende drie zijden.; erven onder moer en heyde gel onder Wuestwezele bij Wijngaertsheyninge opte Gemeyneheyde; heyden geh den Gilshuevel ald oic opte Gemeynheide; moers ald tuss beyde de heyden; lant te Loenhout opten Sneppenacker. (Inventarisnr SR#87)
1475Marie sMaechs x meester Peteren vander Voort en Jacope de Maech en Lijsbeth van Loenhout alias sMoors bij Katline sMaechs, Henrick vander Rijt huydevettere bij Magriete sMaechs, Wouter vander Nyen cleermaker momboers van Peteren Faes bij Lijsbeth vander Rijt en Lossie vander Rijt x Henricke Ghoes smit; Peter en Andries sLathouwers broers bij Laurette vander Rijt en Katline sLathouwers x Janne van Bilen erfgen Lijsbetten Claus >>f114_R001_02 >> (Inventarisnr SR#87)
1475Marie sMaechs x meester Peteren vander Voort en Jacope de Maech en Lijsbeth van Loenhout alias sMoors bij Katline sMaechs, Henrick vander Rijt huydevettere bij Magriete sMaechs, Wouter vander Nyen cleermaker momboers van Peteren Faes bij Lijsbeth vander Rijt en Lossie vander Rijt x Henricke Ghoes smit; Peter en Andries sLathouwers broers bij Laurette vander Rijt en Katline sLathouwers x Janne van Bilen erfgen Lijsbetten Claus >>f114_V001_02 >> (Inventarisnr SR#87)
1476Henric Jan Meeuss wilen meerssenier te Loenhout verc Janne Haest Mertenss wilen x Alijten vander Eycke en Katlinen Haest dochter op stede te Loenhout aenden Huffel. (Inventarisnr SR#89)
1476Rombout Jan Gheerds te Loenhout verc Peteren Dijcmans en Katlinen Dijcmans kinderen Jan Dijcmans x Angneese Boeds op beemd geh tHulsdongelen te Loenhout ter Beke. (Inventarisnr SR#89)
1476Laureys van Nedervenne te Loenhout en Anthnijs van Nedervenne schoemaker neve deb Aerde der Kinderen. (Inventarisnr SR#89)
1476Peter Snels Wouterss wilen en Lijsbet van Onstaden Peters dochter te Loenhout machtihde M.. Haeye oom te Wuestwesele. (Inventarisnr SR#89)
1476Lijsbet van Oustaden (Onstaden) Peters dochter x Peteren Snels te Loenhout gaf Janne, Stevene, Peteren, Henricke, Lenaerde en Lijsbetten kinderen bij Jan van Dijct. (Inventarisnr SR#89)
1476tsKnoddersbloc tuss Jan Thijs heye oostwaert en heye.; heyden ald int Grootbloc aende Munte; moers ald; goets geh den Herijt; Loenhout. (Inventarisnr SR#89)
1476Anthonijs de Laet x Lijsbet Jans van Couwenberge dochter te Meerbeke boven Mechelen deb Janne vanden Bogaerde te Loenhout. (Inventarisnr SR#89)
01/01/1476Lysbeth van Loenhout, wettige dochter van wijlen Jan van Loenhout alias de Moor, ‘huydevetter’, wed. v. Wouter Lenaerts, ‘brouwer’, verkoopt Andriese de Lathouwer, ‘vleeschouwer’, de helft van een erfelijke rente, haar toegekomen van Lysbeth sMaechs, wed. v. Peter van Yssche, op een hoeve genaamd ‘den Gulden Top’, gelegen in de Koepoortstraat. (Inventarisnr SR#90)
1476huys inde Houtmeer; huys inde Borch; Verborndebloke te Rosendale; beemd te Loenhout inde Gemeynbeemde ald; op goede te Rosendale; huys inde Predickeerenstrate; huys geh den Steeczadel inde Coepoertstrate gest; huys inde Houtmeer; huys inde Borch; goede tSantvliet; hoeve te Eekeren inden Eertbrant; huys inde Houtmeer; huys inde Borch. (Inventarisnr SR#89)
1476huys inde Houtmeer; huys inde Borch; Verborndebloke te Rosendale; beemd te Loenhout inde Gemeynbeemde ald; op goede te Rosendale; huys inde Predickeerenstrate; huys geh den Steeczadel inde Coepoertstrate gest; huys inde Houtmeer; huys inde Borch; goede tSantvliet; hoeve te Eekeren inden Eertbrant; huys inde Houtmeer; huys inde Borch.; goede te Rosendale; beemd geh den Borchwerf te Rosendale; goede opte >>f030_V001_04 >> (Inventarisnr SR#89)
1476huys inde Houtmeer; huys inde Borch; Verborndebloke te Rosendale; beemd te Loenhout inde Gemeynbeemde ald; op goede te Rosendale; huys inde Predickeerenstrate; huys geh den Steeczadel inde Coepoertstrate gest; huys inde Houtmeer; huys inde Borch; goede tSantvliet; hoeve te Eekeren inden Eertbrant; huys inde Houtmeer; huys inde Borch.; goede te Rosendale; beemd geh den Borchwerf te Rosendale; goede opte >>f030_V002_04 >> (Inventarisnr SR#89)
1476Cornelijs Dijcmans Janss maerscalc gaf Janne Bode Janss wilen oom erf daeraf deene dwelc een eeussel is geh den Breedenbolc en dander dwelc een beemd is geh is de Haghe te Loenhout ter Beke deen teynden dander; lant geh Tongelken gel ald in dAcker comende metten oosteynde aenden voetpat; lant ald opten Waterlaet tuss de selven waterlaet oostwaert; lant geh tHoogeEsschot comende oostwaert aenden Langacker; heyden ald in >>f092_R002_02 >> (Inventarisnr SR#89)
1476Cornelijs Dijcmans Janss maerscalc gaf Janne Bode Janss wilen oom erf daeraf deene dwelc een eeussel is geh den Breedenbolc en dander dwelc een beemd is geh is de Haghe te Loenhout ter Beke deen teynden dander; lant geh Tongelken gel ald in dAcker comende metten oosteynde aenden voetpat; lant ald opten Waterlaet tuss de selven waterlaet oostwaert; lant geh tHoogeEsschot comende oostwaert aenden Langacker; heyden ald in >>f092_V001_02 >> (Inventarisnr SR#89)
03/01/1476Henric vander Achter Peterssone, inw. v. Loenhout, verkoopt Lenaert vander Dyct Janssone wijlen, een erfelijke rente die hij jaarlijks heft op een hofstede, groot ‘iii loepensaet’, gelegen te Popendonk en op nog meer weiden, gelijk voors. Henric deze goederen in 1471 aan Janne vander Achter, zijn broer, in erfpacht gegeven heeft. (Inventarisnr SR#90)
11/01/1476Aernout van Hildernissen Peterszone, inw. v. Loenhout, verkoopt Diericke Dibbouts x Margriete van Tichelt, een erfelijke rente op een hofstede, gelegen te Loenhout ‘aende plaetse’. (Inventarisnr SR#90)
13/01/1476Bye Denyszone wijlen, inw. v. Brecht, bezet op een beemd genaamd ‘d’Oeyvereycke’, groot ½ bunder, gelegen te Loenhout. (Inventarisnr SR#90)
01/02/1476Ledenaert vanden Bogaerde Henricxzone wijlen, inw. v. Loenhout, verkoopt Janne vanden Wyngaerde Janszone wijlen en Katline, zijn nat. dochter, moeder is Cornelye vanden Watere, een erfelijke rente op: 1e De helft van een hofstede op 3 bunder land, gelegen te Loenhout aan de beek. 2e Een beemd van 3 ‘voeder hoey’, genaamd ‘den Helen Beemdt’. 3e De helft van een stuk land in het geheel groot 6 ‘loepensaet’. (Inventarisnr SR#90)
08/03/1476Lysbeth van Loenhout, wettige dochter van Jans van Loenhout, verkoopt Andriese de Lathouwer, ‘vleeschouwer’, een erfelijke rente die zij jaarlijks heft op een huis, gelegen beneden het Vleeshuis, welke erfelijke rente voors. Andries op 6 november ll. verkocht heeft aan voors. Lysbeth. (Inventarisnr SR#90)
12/03/1476Lysbeth van Loenhout, wed. v. Wouter Ledenaerts, met toestemming van Henricke Goes, ‘smit’, en Janne Willemssone, ‘mesmaker’, haar naaste vrienden, gaf in erfpacht Peter de Lathouwere, ‘vleeschouwer’, de helft van een huis, waarvan de andere helft toebehoort aan de kinderen van Peter van Yssche, gelegen ‘inde Hofstrate’, door voors. Peter van Yssche eertijds gekocht van Kerstoffelen vanden Hove. (Inventarisnr SR#90)
22/04/1476Lysbeth van Loenhout, wed. v. Wouter Lenaerts, machtigt Janne Willemszone, ‘mesmaker’, en Henricke Goes, ‘smit’. (Inventarisnr SR#90)
04/05/1476Henric vander Achtert Peterszone wijlen, inw. v. Loenhout, ontvangt lijfrente van Jan Henric van Vudelmans alias Beelen, inw. v. Wuustwezel, die verkocht is aan Geerde van Santvliet Corneliszone en Katline zijn dochter, moeder was Margriete vander Buyten. (Inventarisnr SR#90)
25/05/1476Lysbeth Claus Herdendochter x Janne Bordonc, ‘vleeschouwer’, verkoopt Henricke Rymbaert Cristoffelszone, inw. v. Aartselaar, de erfelijke rente op een hofstede, welke de voors. Lysbeth en voors. Janne met Willem Pauwels eertijds verkocht hebben aan Gheerde van Loenhout. (Inventarisnr SR#90)
31/07/1476Dieric Colcmans Peterszone wijlen, ‘meersenier’, verkoopt Lysbetten vanden Broeke, wed. v. Henrick Loetkens en Jan Loetkens, haar wettige zoon, een erfelijke rente op een hofstede te Loenhout ‘aende Perstrate’ indertijd toebehorend aan de wed. v. Peter Haest, en op land ‘int goet ten Dycke en den Holen Beemdt’ te Loenhout. (Inventarisnr SR#90)
31/08/1476Peter de Laet Aertszone wijlen, inw. v. Brecht verkoopt Margriete vanden Bie[…] Jansdochter wijlen, echtgenote van Peter Zegers, aan Margriete Zegers, hun dochter, inw. v. Loenhout, een erfelijke rente op de goederen van Lysbeth vanden Bogaerde, gelegen in Loenhout te ‘Nedervenne’. (Inventarisnr SR#90)
03/10/1476Henric Martens, inw. v. Loenhout debet Willem Huygensone, ‘corencooper’, 37 gulden Brabants vanwege de levering van tarwe. (Inventarisnr SR#90)
05/10/1476Peter Noyts en Peter Noyts, zijn zoon, machtigen Peter Heyn Peters, inw. v. Loenhout. (Inventarisnr SR#90)
12/10/1476Ledenaert vanden Bogaerde Henricxzone, inw. v. Loenhout, verkoopt Janne vanden Wyngaerde Janszone wijlen en Daneel vanden Wyngaerde, zijn nat. zoon, moeder was Marie Mannaerts, een erfelijke rente op een beemd genaamd ‘den Helen Beemdt’, gelegen te Loenhout en op de helft van een stuk land, groot ‘vi loepensaet’, eveneens te Loenhout. (Inventarisnr SR#90)
30/10/1476Willem vanden Wyngaerde Janssone, inw. v. Loenhout, machtigt Janne Colcman en Janne Peters alias van Hoochstraten, ‘cleermaker’. (Inventarisnr SR#90)
31/10/1476Willem de Bye Denyszone wijlen, inw. v. Brecht, verkoopt Jannese vanden Broeke Peterszone wijlen, een erfelijke rente op een beemd genaamd ‘de Oeyvereycke’, groot ½ bunder, gelegen te Loenhout ‘tusschen de beke die tusschen Wezele ende Loenhout loopt ende de gemeyne beemde geheeten de Blaec’. Voorts op een beemd van ¼ bunder te Brecht ‘in Pellen Pauwels beemdt int Widebroec’, en op een beemd van drie vierendeel van een >>f199_R003_02 >> (Inventarisnr SR#90)
06/11/1476Andries de Lathouwere, ‘vleeschouwer’, verkoopt Lysbeth van Loenhout, wettige dochter van Jan van Loenhout, een erfelijke rente op een huis ‘gestaen beneden t’Vleeschuys’. (Inventarisnr SR#90)
06/11/1476Voors. Lysbeth van Loenhout bekende dat zij de erfelijke rente die zij jaarlijks heft op een huis genaamd ‘d’ Akeleye’, gelegen aan de Melkmarkt, en de erfelijke rente die Andries de Lathouwere heden aan haar verkocht heeft, niet zal doorverkopen tenzij uit ‘nootdorst’ en dit in de aanwezigheid van Henricke Goel en Janne Willemszone als getuigen. (Inventarisnr SR#90)
09/11/1476Jan Nouts Janszone wijlen, inw. v. Loenhout, verkoopt Janne vanden Wyngaerde Janszone wijlen en Janne vanden Wyngaerde, zijn nat. zoon, moeder was Marie Mannaerts, een erfelijke rente op een beemd, groot ‘ii voeder hoeymaden’, gelegen te Loenhout. (Inventarisnr SR#90)
09/11/1476Laureys van Nedervenne, inw. v. Loenhout, bekende dat de erfelijke rente welke voors. Jan Nouts in de voorgaande akte verkocht heeft aan voors. Jan vanden Wyngaerde, tot zijn laste is. (Inventarisnr SR#90)
16/11/1476Gielys de Keyser Wouterszone wijlen x Margriete van d’Meir, inw. v. Loenhout, verkoopt Janne Peter Dingenen x Gabrielen Dycmans, inw. v. Merchtem, een erfelijke rente op een hofstede gelegen te Loenhout ‘byde plaetse by sHeeren Veken’, en een erfelijke rente op een stuk erf ‘houdende onder eeusel ende lant omtrent vii moedeken saet’, gelegen te Loenhout ‘byden ouden Moelenberch’. (Inventarisnr SR#90)
18/11/1476Henrick Goessems Henricxzone wijlen, inw. v. Ekeren en Lysbetten Wouter Leemansdochter, inw. v. Loenhout, leggen hun huwelijkse voorwaarden vast. (Inventarisnr SR#90)
22/11/1476Merc Lodewycx Janszone wijlen, inw. v. Loenhout, verkoopt Kerstine, Angneese en Digne, wettige dochters van Henric van Tichelt, moeder was Agneze Bye, een erfelijke rente op een hofstede met land, groot 9 bunder, gelegen te Loenhout, ‘opte Voshougers’. (Inventarisnr SR#90)
07/12/1476Cornelys Gheens, ‘vischcoeper’ x Zoete Volkerycx Noutsdochter, gaven over aan Jacope de Coelner, inw. v. Zandvliet, alle ‘schatschult’ welke men hem binnen de parochies van Brecht, Loenhout, Wuustwezel, Kalmthout, Stabroek, Berendrecht en Zandvliet schuldig is, vanwege de levering van bier. (Inventarisnr SR#90)
30/12/1476Steven vander Dycke Janssone, ‘twynverwere’, verkoopt Jacope vanden Wyngaerde, een erfelijke rente op een bunder beemd te Loenhout ‘inde Blaect’, en op nog ½ bunder beemd, gelegen idem en een erfelijke rente die hij jaarlijks heft op weide en land, gelegen in Brecht te Houthoven. (Inventarisnr SR#90)
30/12/1476Yvete Nyeunenbodts x Gielyse van Loenhout verkoopt Janne vander Bruggen, ‘vischcooper’, een erfelijke rente die hij jaarlijks heft op een huis genaamd ‘de Vyf Haringe’, gelegen ‘opten Heerincvliet’, dat Margriete Huygesoens x Adriane Melys en de momboirs van Margriete en Barbele Nyeunenboots, haar zusters, in 1446 aan Florys van Kets in erfpacht gegeven hebben. (Inventarisnr SR#90)
1477Lijsbeth vanden Broeke weduwe Henric Lotkens en Jan Lotkens zone verc Peteren Segers Willemszone te Loenhout stede te Loenhout aen tSchoerveken; beemd ald bij de Schoerbrugge; beemd te Loenhout int Moelenbossch; hooymaden ald; heybloke te Loenhout aende Dorent. (Inventarisnr SR#91)
1477Lenaert vander Dijct Janss te Loenhout verc Wouteren Soeten Wouterss te Brechte stede te Loenhout aende plaetse; op goede te Brechte; goede te Hoochstraten; Loenhout; Loenhoutscher maten. (Inventarisnr SR#91)
1477Cornelijs Jan Soetens zone te Loenhout verc Diericke Diwouts (Dibbouts) Janss x Magrieten van Tichelt te Vuestwezele op eeusel te Loenhout. (Inventarisnr SR#91)
1477Cornelis vander Achtert Peterss te Loenhout verc Magrieten van Tichelt Henricx dochter en Lijsbetten Dieric Diwouts dochter op lant te Loenhout; Wuestwesele. (Inventarisnr SR#91)
1477Ledenaert vander Dijct Janssone wilen te Loenhout verc Henricke vander Dijct broer te Brechte op stede te Loenhout te Popendonc en beemden ald. (Inventarisnr SR#91)
1477Willem Hegs Denijssone wilen te Loenhout verc Magrieten dochter Henricx van Tichelt x Dieric Jan Dibboutss (Diwouts) en Lijsbetten Dibbouts dochter te Wuestwezele op stede te Nedervenne bynnen Loenhout tuss sheerenstrate aende zuytzijde en westzijde; erf onder lant en groeze te Loenhout inde Acker. (Inventarisnr SR#91)
1477Jan Bouwens goutsmit verc Anthonijen Everdeys huys tAntwerpen inde Braderistrate van Gielijs van Loenhout. (Inventarisnr SR#91)
1477Katline van Loenhout Gielis dochter x Lenaert Andries bij officiael van Bruessel met gheesteliken rechte gescheyden verc Gielise van Loenhout vader op stede gest Ste Jacopscapelle bynnen Eekeren. (Inventarisnr SR#91)
1477Henric van Aken Clauss te Loenhout verc heer Adriane vanden Broeke priester capellaen tOns Vrouwen tAntwerpen op beemd geh den Swaenscuyl te Loenhout int Moelenbosch tuss beemd der hoeven van Neste toebehoerende aende noortzide en de beke aende zuyt en oostzide. (Inventarisnr SR#91)
1477Mathijs de Haze Willemszone x Magriete vander Achtert te Loenhout verc Diericke Jan Diwouts (Dilbouts) zone en Lijsbetten Diwouts dochter bij Magriete Henricx dochter van Tichelt te Wuestwezele op stede te Loenhout te Popendonc tuss mijns heeren van Arenborch vruente. (Inventarisnr SR#91)
1477Gielijs vanden Wijngaerde Gielijszone te Loenhout verc Janne vanden Wijngaerde Janssone en Janne vanden Wijngaerde nat zone bij Marie Jan Diericx dochter op beemd te Loenhout beneden de kercken tuss de beke aende oostzijde. (Inventarisnr SR#91)
1477Dieric Dibbouts (Diwouts) te Wuestwesele verc Laureyse Luyc Thielenssone en Janne Henric Ruguytszone bij Digne Thielens op beemd te Wuestwesele tuss den Gemeynenstroom aende zuytzijde comende metten oosteynde aender kerken van Wuestwesele beemd.; Wouter Leemans Janss wilen te Loenhout bekende stede te Loenhout aende Heytsijde. (Inventarisnr SR#91)
1477Lenaert vanden Bogaerde Henricxs te Loenhout deb brueder Janne Robbijns (Rowijns) proest Ste Michiels tAntwerpen. (Inventarisnr SR#91)
1477Anthonijs Willems te Tuernout opten Graetacker verc Peteren Noyts Aertszone te Beerze heyden te Mercxblas aende Wolput opten Loenhout tuss Jan Delien. (Inventarisnr SR#91)
1477Cornelis vanden Vekene te Loenhout deb Janne van Bruessele den ouden en Janne van Bruessele den jongen broers vleeschouwers. (Inventarisnr SR#91)
1477Jan Loys Janss wilen scipman gaf Katlinen en Lijsbetten Loys kinderen bij Cornelie van Loenhout stede te Wilmaersdonc int Zuytlant comende metten westeynde aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#91)
1477Jan van Staeyen Janss alias de Engeleer te Loenhout verc Henricke van Wesele Gheerdss en Petren dochter bij Geertruyden Jan Neefs dochter te Wuestwesele op beemd te Wuestwesele int Geminne tuss Kerstiaens vanden Bleke erve; beemd tuss de Gemeynebeke aende zuytzijde; goede te Wuestwezele; stede te Loenhout tuss sheerenstrate aende westzide en noortzijde en Kerstiaens Reyns erve aende zuytzijde; kerken te Wuestwezele. (Inventarisnr SR#91)
1477Katline van Runtsvoort x Gielise vander Stoct diemen heet vander Tangen hantschoemaker verc Aerde Zouwen rentmeester godshuys van Facons op beemde te Brechte geh Marem en Daesdonc en op twee beemde te Loenhout inde Duyct en inde Blaect. (Inventarisnr SR#91)
1477Henric van Woelputte de jonge Henricxzone teschmaker, Huybrecht Mynnenbode cruydenier, Magriete Mynnebodts beghijne en Yvete Mynneboidts x Gielijse van Loenhout en Jan Boudens goutsmit bij Barbele Mynnebodts verc Lijsbetten vander Braken Jans dochter beghijne op lant tEekeren; lant te Eekeren int Esschenhout. (Inventarisnr SR#91)
1477Cornelijs vander Beke Janszone wilen te Wuestwezele verc Stevene vanden Dijcke twijnverwere beemd te Wuystwezele; beemd ald noertwaert.; heer Adriane vanden Broeke priester capellaen in Onser Vrouwenkercke tAntwerpen op stede te Loenhout tSneppele. (Inventarisnr SR#91)
1477Jan Ecdorens Henricxz te Mercxhem verc Janne Dijc.. Janssone van Loenhout op beemde te Schooten inde List tuss sheerenstrate zuytwaert; beemde gel opte Micke bynnen Eekeren tuss de Gemeynevruente aende noortzijde; lant geh de Hegge gel opte Eekerscheacker; lant ald; lant gel onder Eekeren te Blidensvoort. (Inventarisnr SR#91)
1478Andries van Duysborch rentmeester godshuys Sinte Bernaerts verh Janne en Cornelise Bode broers te Loenhout Corenthiende van Loenhout; schueren.; Smaelthiende te Loenhout. (Inventarisnr SR#94)
1478Wouter de Bye Danijs zone wilen te Loenhout verc Jannese vanden Broeke Peterssone en Dignen sLaets Anthonijs dochter bij Hadewijch vanden Broeke op lant geh tDijcxken te Loenhout inden Hasselinc; beemdeken geh tHulsdongelen te Loenhout ter Beke. (Inventarisnr SR#93)
1478Jan Zoeten Janss wilen te Loenhout verc Lenaerde vanden Dijcke Janss wilen en Lijsbetten vanden Dijcke dochter bij Magriete vander Ast ald op beemd te Loenhout op tStraelde ald comende zuytwaert aende vroente; Loenhout; van Arenberch; Mechelen. (Inventarisnr SR#93)
1478Andries van Duysborch rentmeester godshuys Sinte Bernaerts verh Janne en Cornelise Bode broers te Loenhout Corenthiende van Loenhout; schueren. (Inventarisnr SR#94)
1478Jan Oem Janssone te Brechte verc Wouteren Zoeten Wouterssone op stede te Sneppen te Loenhout; op stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#94)
1478Jan Larien Willemssone te Loenhout verc Janne Besteyns Willemssone x Anthonien Cornelijs Lenaerts dochter op stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#94)
1478Willem vanden Achtert alias van Staden Peterssone te Loenhout verc Diericke Jan Dibbouts (Diwouts) stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#94)
1478Andries van Duysborch rentmeester godshuys Sinte Bernaerts verh Janne en Cornelise Bode broers te Loenhout Corenthiende van Loenhout; schueren.; Smaelthiende te Loenhout.; Janne Ruelens ges onder den bijvanc van Lier hoeve geh de Moelendonc gel inden bivanck van Lier over tPullaer; stad van Liere in godshuys herberge. (Inventarisnr SR#94)
1478Jan van Loenhout Gielissone x Agneese sWitten huw voorw. (Inventarisnr SR#93)
1478Jorijs van Nedervenne creemer bekende Janne vander Eycke van Loenhout. (Inventarisnr SR#93)
1478Cornelis vanden Vekene Janss wijlen te Loenhout verc Lambrechte Aerd Lammens tEekeren inde Steenstrate op lant geh Tichelstuc te Loenhout op Popendonctuss erf geh dAerts... (Inventarisnr SR#94)
1478Lenaert vanden Bogaerde te Loenhout verc Janne Besteyns Willemssone x Anthonien Cornelijs Lenaerts dochter op beemd gel op Deesdingele inde Blaect comende metten westeynde aende beke; Loenhout. (Inventarisnr SR#94)
1478Jan vander Eycke Janss te Loenhout verc Kerstinen, Agneesen en Digne dochters Henricx van Tichelt te Wuestweselen bij Agneese sByen op lant geh den Gansacker te Loenhout; hoeymade ald opte beke. (Inventarisnr SR#94)
1478Cornelijs Diericxsone vanden Bogaerde wijlen te Loenhout verc Peteren en Katlinen kinderen Jan Peter Dignen x Gabriele Jan Dijcmans dochter op beemd geh de Wedewe te Loenhout tuss heer van Arenborch erve en jannes Lodewijcx te Wuestwesele erve. (Inventarisnr SR#94)
1478Gielis van Dietevoert Symoenssone wijlen te Loenhout verc Cornelijse Dijcmans Janssone wijlen maerscalck en Lijsbetten Dijcmans dochter bij Lijsbeth vander Hage op lant geh den Wilgenacker te Loenhout aenden Huffelt; beemd geh den Cleynenevener ald opte beke gel; heer Everaerde van Arenborch. (Inventarisnr SR#93)
1478Andries van Duysborch rentmeester godshuys Sinte Bernaerts verh Janne en Cornelise Bode broers te Loenhout Corenthiende van Loenhout; schueren.; Smaelthiende te Loenhout.; Janne Ruelens ges onder den bijvanc van Lier hoeve geh de Moelendonc gel inden bivanck van Lier over tPullaer; stad van Liere in godshuys herberge.; Peteren Jacops te Ranst lant te Vrymde aende moelen onder Broechem comende metten eynde aenden berch vander moelen voirs. (Inventarisnr SR#94)
1478Jan vander Eycke Janss te Loenhout verc Kerstinen, Agneesen en Digne dochters Henricx van Tichelt te Wuestweselen bij Agneese sByen op lant geh den Gansacker te Loenhout; hoeymade ald opte beke.; Denijse, Henricke en Heylwigen kinderen Henricx voers x Angneese sByen op stede te Loenhout bijde plaetse tuss sheerenstrate ane dander drie zijden; lant geh Brekelen ald tuss de beke oostwaert en sheerenwarande aende westzijde. (Inventarisnr SR#94)
1478Claus van Leemputte backer Wouterssone verc Gielise van Loenhout vetwarier zweer op camere gest inde Ridderstrate. (Inventarisnr SR#93)
1478Gielis van Loenhout verc Adriane Cater op huys met stallen geh den Guldenzadel gest inde Coepoertstrate. (Inventarisnr SR#93)
1478Jan van Loenhout Gielissone deb Cornelise de Smit barbier; meester Willem van Leest alias inde Vierheemskijnderen. (Inventarisnr SR#93)
1478Jan van Bruessel de oudste en Jan van Bruessel de jonxste broers vleeschouwers verc Peteren Noyts den ouden smit op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#93)
1478Jan van Bruessel de oudste en Jan van Bruessel de jonxste broers vleeschouwers verc Peteren Noyts den ouden smit op goede te Loenhout.; Michiel Oyen smit zwager. (Inventarisnr SR#93)
1478Peter Kods Janssone wijlen tEekeren x Lijsbetten Smits verh Stevene vanden Dijcke beemd te Loenhout opte Bleect ald tuss dBiessevenne oostwaert en de beemde diemen heet dTugeloes. (Inventarisnr SR#93)
1478Jan Damman priester capellaen tOns Vrouwen verc Gielise van Loenhout meerssenier op huys gest opte Veste buyten de Meerpoerte achter de Begaerden; capelrien in Sinte Joescapelle. (Inventarisnr SR#94)
1478Cornelie Jan Maes dochter x Henricke Mertens te Loenhout verc Cornelise Iveten Michiels zone te Meersele op beemd geh tSchoutven te Meersele; beemden geh de Witteblicken te Rijsbergen. (Inventarisnr SR#93)
1478Lijsbeth van Loenhout weduwe Wouter lenaerts en Jacominen en Katlinen Lenaerts dochters en Henricke Goes smit en Janne Willemss mesmaker verc Andriese de Lathouwer vleeschouwer op stede, koekeneng eh de Acoleye gest bijde Suvelmarct tuss huys geh den Hooren. (Inventarisnr SR#94)
1478Jan van Loenhout x Angneese Peter Meeus dochter verc Anthonien vander Elst Hectors dochter twee cameren neffens een opten Goddaert bijder Copstrate tuss cameren noirtwaert comende achter aende Roye. (Inventarisnr SR#93)
1478Lijsbet Gielijs Jan Peters dochter weduwe Berthelmeeus Wils tEekeren verc Henricke vanden Dijcke, Lijsbetten en Claren vanden Dijcke kinderen Henricke vanden Dijcke wilen tEekeren op stede geh tRouvenne te Loenhout. (Inventarisnr SR#93)
1478Jannes van Loenhout diemen heet van Peelt Denijss te Casterle Overvenne verc Jannese Ghijsels x Magriete Lievens dochter te Heerentals op huys, eeussele te Casterle bijde kerke; lant gel ald int Nyeubloc; lant geh den Hapaert ald in dAcker. (Inventarisnr SR#94)
1478Reyner van Urssele x Marien sMaechs; Andries de Lathouwer vleeschhouwers en Peteren de Lathouwere, Katlinen sLathouwers, Henric Goessem smit x Lossien vander Rist, Lijsbetten van Loenhout weduwe Wouter Lenaerts, Jacop vander Heyden sagher en Willeme vander Heyden broer en Jacop Moens suster kint erfgen Lijsbetten sMaechs weduwe Peters van IJssche voldaen van Janne Willemssone mesmaker, Janne Diericxsone, Rogier Crudenier >>f355_R001_02 >> (Inventarisnr SR#93)
1478Jan de Herde houtbreker zone Claus sHerden des houtbrekers en Dieric de Herde broer en Janne Tack boogmaker en Jannese Croes biersteker en Lijsbeth sHerden x Jannese Bordonc vleeschouwere vereffent huys geh den Beer metter gariten daer tegens over opter stad muer gest; pande te Loenhout; pande te Eedegheem; huys geh de Sterre voor de Loocgate opten hoec vander Appelstraten gest; bosch tAerstelaer neffens bosch; goede te >>f262_R002_02 >> (Inventarisnr SR#94)
1478Jan de Herde houtbreker zone Claus sHerden des houtbrekers en Dieric de Herde broer en Janne Tack boogmaker en Jannese Croes biersteker en Lijsbeth sHerden x Jannese Bordonc vleeschouwere vereffent huys geh den Beer metter gariten daer tegens over opter stad muer gest; pande te Loenhout; pande te Eedegheem; huys geh de Sterre voor de Loocgate opten hoec vander Appelstraten gest; bosch tAerstelaer neffens bosch; goede te >>f261_V001_02 >> (Inventarisnr SR#94)
1478Jan de Herde houtbreker zone Claus sHerden des houtbrekers en Dieric de Herde broer en Janne Tack boogmaker en Jannese Croes biersteker en Lijsbeth sHerden x Jannese Bordonc vleeschouwere vereffent huys geh den Beer metter gariten daer tegens over opter stad muer gest; pande te Loenhout; pande te Eedegheem; huys geh de Sterre voor de Loocgate opten hoec vander Appelstraten gest; bosch tAerstelaer neffens bosch; goede te >>f262_R001_02 >> (Inventarisnr SR#94)
1479Jan van Loenhout zone Gielis van Loenhout goudsmit bekende Jacop de Monck outcleercoeper. (Inventarisnr SR#95)
1479Dieric Colcman Peterssone wilen verc Janne, Dignen Janss wijlen te Loenhout op erf te Loenhout int Goet ten Dijcke. (Inventarisnr SR#96)
1479Jan vander Achtert Peterssone te Loenhout verc Diericke Dibbouts (Diwouts) Janssone wonende ter Eycke te Wuestwezele op stede gest ter Popendonc bynnen Loenhout tuss sheerenvruente aende drie siden; lant ald tuss sheerenvruente; beemd geh Dougans ald tuss heeren van Arenberch vruente aen beiden siden comende metten oesteynde aenden Oestacker; Loenhout. (Inventarisnr SR#95)
1479Dieric Colcman Peterssone wilen caescooper verc Peteren Noyts smit op stede te Loenhout te Sneppele tuss de Rijt ald westwaert; eeussel aen sPapenhof daer neffens bij gel; lant te Loenhout in een stede gest en gel ter Beke ald; scepenenbrief van Loenhout en mannenbrief vanden mannen Jans van Bavele. (Inventarisnr SR#96)
1479beemd geh tSchoubosch ex altera; goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#96)
1479Jan Oom Willemssone wilen te Loenhout verc Janne Diericxsone alias Wey.. te Wuestwesele int Witghoer op stede geh Inden Hoeck te Loenhout opten Hesselinc tuss erve geh Slootmansblock noertwaert en westwaert en sheerenstrate ex altera. (Inventarisnr SR#96)
1479Symoen Jan Lammenszone te Loenhout verc Marien Jan Pauwels dochter ald en Katlinen dochter Jacop Pauwels x Agneese Boods op stede te Loenhout tSneppele aen dLaer tuss sheerenvroente aende oostzijde comende metten suyteynde aen beemd. (Inventarisnr SR#95)
1479Gielis van Dietvoert Symoenssone te Loenhout verc Jacop de Coelneer tSantvliet op huys te Loenhout; beemd ald geh den Eveneer tuss den Larenbeemdt; eeussel ald tuss de plaetsse noertwaert. (Inventarisnr SR#95)
1479Jan van Staeyen Janss alias de Vogeleer te Loenhout verc Henricke van Wesele Gheerdss en Peteren dochter bij Gheertruyd te Wuestwesele op beemd te Wuestwesele int ...gemunne; beemd ald tuss de Gemeynebeke aende suytzijde; stede te Loenhout tuss sheerenstrate. (Inventarisnr SR#95)
1479Gielis de Keiser Wouterssone x Magriete van Dinther Jans dochter te Loenhout verc Henricke van Wezele Geertssone bij Lijsbeth sClercx en Peterinen van Wezele dochter bij Geertruyt Jan Neefs dochter op stede te Loenhout tuss sheerenstrate noortwaert. (Inventarisnr SR#95)
1479Marten lems vischcoeper verc Gielise van Loenhout meerssenier op huys te Wommelgheem. (Inventarisnr SR#95)
1479Meester Jan de Herde Clauss wilen verh Gheerde van Loenhout x Katlinen Deenkens tAertselaer hoeve tAertselaer; buyten heyningen en grachten. (Inventarisnr SR#96)
1479Meester Jan de Herde Clauss wilen verh Gheerde van Loenhout x Katlinen Deenkens tAertselaer hoeve tAertselaer; buyten heyningen en grachten. (Inventarisnr SR#96)
1479Lijsbeth Tymmermans gaf Gielise van Loenhout meerssenier huys gest inde Cleenpredickerenstrate tuss huys geh den Cleynenhelm. (Inventarisnr SR#96)
1479Jan Loeytkens Henricxzone wijlen verc Janne Zeghers x Anthonien van Huesden op eeussele geh den Schoot te Loenhout. (Inventarisnr SR#96)
1479Henrick van Tichelt Henricxsone te Wuestwezele verc Henricke Geertss en Peterinen Geertssoens dochter bij Geertruyt Jan Neefs dochter op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#95)
1479Heylwijch van Eeussele Willems dochter weduwe Peters de Leeghe te Loenhout verc Katlinen van Bavele x Adriaen Sperre op beemd geh de Dijcbeemdt te Rijckevorssele. (Inventarisnr SR#95)
1479Jan Lammens Janss, Lambrecht Lammens en Gielis lammens broers te Eekeren verc Symoene Lammens broer beemde geh de Wardele te Loenhout tuss sheerenvroente aende oost en westzijde comende metten suyteynde aen erve. (Inventarisnr SR#95)
1479Jan Lammens Janss, Lambrecht Lammens en Gielis lammens broers te Eekeren verc Symoene Lammens broer beemde geh de Wardele te Loenhout tuss sheerenvroente aende oost en westzijde comende metten suyteynde aen erve. (Inventarisnr SR#95)
1479Michiel vanden Houde Jacopssone tSantvliet en Jacop de Coelneer x Geertruyden vanden Houte en Volkerijcke, Janne en Anthonien vanden Houte gaven Janne de Clerck Willemssone lant te Loenhout aent kerchof tuss tselve kerchof oestwaert; Rutgheer van Doren alias inden Leeu als leenheer voldaen. (Inventarisnr SR#95)
1479Jan vanden Wijngaerde Janssone verc Marien en Peternellen nat dochters Jans de Wale bij Lijsbeth Snyders Peters dochter op beemt geh den Robbrecht te Loenhout tuss de beke aende westzijde en de Blaect aende oostzijde; beemd geh de Vloet ald; Wuestwesele. (Inventarisnr SR#95)
1479Jan Mengiaert, Joos Hoon en Jan van Bijlen rentmeesters der stad van Antwerpen verh Janne de Leeuwe, Jacop Mathijs Diericxz van Loenhout, Ghijsbrechte van Bijlen Janss en Bouwen van Ghelre die vier wtslagen die de selve stad wt crachte vander pachtingen vanden Tolle heeft inde Wage tAntwerpen. (Inventarisnr SR#96)
1479Heer Everaert vanden Marcke heer te Arenberch, ter Walsscher Nuwerborch, te Myerwaer, erfvoecht van Haspengouwe en joncker Everaert vanden Marcke outste sone bij Magriete van Bouchout borchgreve te Bruessele verc Janne van Leefdale zone Lodewijcx van Leefdale dorpe van Loenhout; Bruessele, Mechelen. (Inventarisnr SR#96)
1479Heer Everaert vanden Marcke heer te Arenberch, ter Walsscher Nuwerborch, te Myerwaer, erfvoecht van Haspengouwe en joncker Everaert vanden Marcke outste sone bij Magriete van Bouchout borchgreve te Bruessele verc Janne van Leefdale zone Lodewijcx van Leefdale dorpe van Loenhout; Bruessele, Mechelen.; vander Marcke. (Inventarisnr SR#96)
1479Kiekeneer; goede te Loenhout en te Brecht; huys gel int Ghoor; hoeve geh Outscaeyen int Ghoor te Schooten en lande en heyden onder Brecht; Katline Smeets x Peter Pekelharincx; kerken van Schooten; Ste Jobs capelle int Ghoor; kinderen Ketelheyns; Willem Putcuyps te Brecht; goede te Westmalle; huysken gel aende hoeve voers; voers hoeve int Ghoor; hoeve geh den Couwenberch tSchilde; goede te Brechte. (Inventarisnr SR#95)
1479Katline dochter Jacops van Nedervenne x Joese vander Hage meerssenier, Digne van Nedervenne x Jacope Raet backer, Adriaen Douwe slootmaker x Magrieten van Nedervenne, Adriane vanden Winckele backer x Barbelen vande Nedervenne en Cornelie van Nedervenne x Cornelise Trant droechscheerder verc Janne de Clerck cleermaker stede geh den Hane te Loenhout aende plaetse; lant geh Kercbloc ald tuss der heerenstrate; moers te Wuestwesele >>f376_V003_02 >> (Inventarisnr SR#95)
1479Jan vanden Kerchove Clauss wilen te Brechte aende plaetse verc Magrieten sWolfs x Peters van Loo en Victor van Loo nat zone bij Anthonie van Pulle te Brechte op stede geh den Moriaen te Brechte aende plaetse bijde kercke tuss huys geh de Sterre oistwaert; lant geh Sperssoensgoet ald in Kerchovenacker tuss der kercken lant oistwaert; beemd te Loenhout opten Boecheester. (Inventarisnr SR#96)
1479Kiekeneer; goede te Loenhout en te Brecht; huys gel int Ghoor; hoeve geh Outscaeyen int Ghoor te Schooten en lande en heyden onder Brecht; Katline Smeets x Peter Pekelharincx; kerken van Schooten; Ste Jobs capelle int Ghoor; kinderen Ketelheyns; Willem Putcuyps te Brecht; goede te Westmalle; huysken gel aende hoeve voers; voers hoeve int Ghoor; hoeve geh den Couwenberch tSchilde; goede te Brechte.; goede >>f399_V001_03 >> (Inventarisnr SR#95)
1479Pauwels Peter Heyns en Peter Berchmans Thomaess wilen te Brechte verc Magrieten sWolfs Gielis dochter wilen x Peters vander Loe en Victor vander Loe nat zone bij Anthonie van Pulle op herbergen geh de Crone te Brechte opte Lucht tuss sheerenstrate noertwaert en westwaert en Jan Wils des stroodeckers erve zuytwaert; lant ald bij tuss sheerenstrate; beemd te Loenhout int Schoubosch tuss de Popendonschenaert noortwaert en den >>f004_R001_02 >> (Inventarisnr SR#96)
1490Gielis van Loenhout meerssenier Janss wijlen en Looy van Loenhout zone, Gielis van Loenhout broer de jonge, Barbele van Loenhout x Janne Nobels en janne en Katline van Loenhout vereffent op twee huysen geh Groot en Cleynbourgoenien neffens een inde Braderijstrate. (Inventarisnr SR#98)
1490Gielis van Loenhout meerssenier Janss wijlen en Looy van Loenhout zone, Gielis van Loenhout broer de jonge, Barbele van Loenhout x Janne Nobels en janne en Katline van Loenhout vereffent op twee huysen geh Groot en Cleynbourgoenien neffens een inde Braderijstrate.; goede te Dambrugge; goede te Wommelgheem; huys geh den WittenSadel gest inde Predickeerenstrate jegens godshuys vanden Swesteren over. (Inventarisnr SR#98)
1490Jan Lodewijcx Janssone wilen van Loenhout machtigde Willeme Lodewijcx en anderen. (Inventarisnr SR#97)
1490Peter Snels te Loenhout machtigde Lenaerde vanden Dijcke te Brechte. (Inventarisnr SR#97)
1490Peter Grobbe te Loenhout gel Bouwene vanden Wijngaerde. (Inventarisnr SR#97)
1490Katlijne Graets Peters dochter weduwe Laureys Jacops bekende momboeren van Henricke, Janne en Cornelise van Bruessele Jans kinderen; goede te Loenhout; lant te Loenhout ten Beke comende oostwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#97)
1490Jan Sibs zone Henric Zibs wijlen te Loenhout gel testamenteurs heer Adriaens vanden Broeke priester capellaen wijlen in Ons Liever Vrouwenkerke op stede te Loenhout; eeussels geh de Steertrijt. (Inventarisnr SR#98)
1490Wouter de Bye Denijssone te Loenhout verc Bouwene vanden Wijngaerde op beemd te Loenhout ter Eycke aent Laer comende westwaert aende beke; erve te Popendonck comende westwaert aen Schoubosch en oostwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#97)
1490Joes Peter Heyn Lemmens te Loenhout verc Janne Peter Smits te Meere op stede te Loenhout ter Beke ald tuss sheerenstrate oistwaert; lant geh tHesschot ald tuss de Moschvoorden westwaert; beemd geh de Hage ald comende westwaert opte beke; te leveren ter Meere metter Loenhoutschen maten. (Inventarisnr SR#97)
1490Aert Schoyte Janssone wilen bekende Willeme Lodewijcx.; Jan Lodewijcx Janssone wilen van Loenhout. (Inventarisnr SR#97)
1490Looy van Loenhout Gieliss bekende Wilgiaerde van Sompeken x heer Philips vander Horst. (Inventarisnr SR#97)
1490Jannes van Loenhout Denijssone te Casterle Overvenne verc Henricke vanden Strale x Lijsbetten Nouts op stede te Casterle aende plaetse bijde kerke. (Inventarisnr SR#98)
1490Rombout Lauwers barbier gaf Peteren de Herde taschmaker Clauss wijlen op beemd geh tHoogeboschs te Loenhout; lant te Brechte. (Inventarisnr SR#98)
1490Gielis van Loenhout merssenier x Lijsbet Bordincx weduwe Lodewijcx de Scherve huw voorw; lant gel in Leyderwijck tegens den Huysingenberch over oistwaert. (Inventarisnr SR#97)
1490Lijsbeth Dijckmans Cornelis dochter x Clause Borluyt maerschalck verc Peteren Dijckmans Janssone oem op huys geh Sinte Looy gest inde Coepoertstrate tuss huys geh Rinenborch en huys geh Sint Jorijs; beemdeken te Loenhout int Schourbosch. (Inventarisnr SR#98)
1490Gielis vanden Hove Laureyss wijlen te Halle bij Santhoven verc Peteren Dijckmans Janss wilen bij Agneese Boots geboeren van Loenhout op stede te Halle tuss de vroente geh den Pietinck oestwaert. (Inventarisnr SR#97)
1490Gielis van Assche barbier gaf Peteren de Harde taschmaker Clauss wijlen op huys te Loenhout te Sneppele aenden dijck; Katline Haeys Peters dochter weduwe Claus de Herde barbiers. (Inventarisnr SR#98)
1490Peter Grobbe (Growe) Jans sone wilen te Loenhout gaf heer Janne van Ymmerssele ridder burgermeester op helft van huse met stalle gest in Kijpdorp tuss huys geh tRaepsaet; huys geh tHof van Ymmerssele gest inde Langenyeustrate; tvoirs stalleken toepant met meer anderen cameren daer bij gest. (Inventarisnr SR#97)
1491Henric Hellens Clauss x Cornelie vander Wilt Lambrechts dochter te Loenhout verc Willeme vander Wilt Lambrechtss x Marie Jan Zegers dochter op lant te Loenhout in Sneppelaeracker.; beemd te Loenhout aenden Wardel. (Inventarisnr SR#100)
1491Peter Soeten Corneliss x Lijsbeth Peter Luycx dochter te Loenhout verc Cornelise vanden Broeke Willemssone ald op stede te Loenhout comende voer aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#100)
1491Henric Hellens Clauss x Cornelie vander Wilt Lambrechts dochter te Loenhout verc Willeme vander Wilt Lambrechtss x Marie Jan Zegers dochter op lant te Loenhout in Sneppelaeracker. (Inventarisnr SR#100)
1491Jan Pauwels Gheens Janss wijlen te Loenhout verc Peteren van Campdonck corencoeper Peterss wijlen op stede te Loenhout opte Nedervenne tuss de Gemeynackerstrate noortwaert comende voer aen sheerenstrate; op beemd geh de Dorent opte Nedervenne beneden de Acker; lant gel opte Nedervenne op dAcker; Hoochstraten; Loenhout; huys met backerien geh den Wittenliggendenhert gest inde Cortenyeustrate opten hoec vanden Spoystraetkene >>f231_R001_02 >> (Inventarisnr SR#100)
1491Lenaert van Nijenberch Peterss wijlen verc Willeme Kaerle Thomaess wijlen op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#100)
1491Gielis de Keyser Wouterss x Magriete Jans van Dinther dochter te Loenhout verc Peteren Wackers Wouterss op stede te Loenhout op Sneppele tuss sheerenstrate aende suytzijde en erve geh Cuypersbloc aende noortzijde comende westwaert oic aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#100)
1491Jan Mertens Henricxssone te Loenhout verc Beernaerde en Katlinen kinderen Cornelis vanden Broeke x Cornelie Broomans ald; op stede geh tHesschot te Loenhout ter Beke tuss sheerenstrate oostwaert. (Inventarisnr SR#100)
1491Jan Heylen Pauwelssone x Katline Jan Michiels dochter te Brechte verc Magrieten der Kinderen Jacops dochter op beemd geh Deesdonck te Loenhout. (Inventarisnr SR#100)
1492Andries van Duysborch rentmeester abt godshuys van Sinte Bernaerts verh Janne, Peter en Cornelis Bode te Loenhout Grotecorenthiende van Loenhout vutgenomen de twee schueren.; Smaelthiende te Loenhout. (Inventarisnr SR#101)
1492Gielis van Loenhout vetwarier, Henrick Woelputte teschmakere, jan Symoens en Willem Symoens momboren van Janne, Peteren, Marien, Annen van Loenhout kinderen Lodewijcx van Loenhout x Barbele Symoens voldaan; tekst kantlijn 1502. (Inventarisnr SR#102)
1492Andries van Duysborch rentmeester abt godshuys van Sinte Bernaerts verh Janne, Peter en Cornelis Bode te Loenhout Grotecorenthiende van Loenhout vutgenomen de twee schueren.; Smaelthiende te Loenhout.; Willeme Boydens en Andriese sone hoeve geh Gheynnegen te Oelegheem. (Inventarisnr SR#101)
1492Jan Rogiers droechscheerder x Lijsbet van Loveringen verc Henricke vanden Boemgaerde Lenaertss wilen te Loenhout; beemde te Loenhout opte beke. (Inventarisnr SR#102)
1492Jan Rogiers droechscheerder x Lijsbet van Loveringen verc Henricke vanden Boemgaerde Lenaertss wilen te Loenhout; beemde te Loenhout opte beke. (Inventarisnr SR#102)
1492Andries van Duysborch rentmeester abt godshuys van Sinte Bernaerts verh Janne, Peter en Cornelis Bode te Loenhout Grotecorenthiende van Loenhout vutgenomen de twee schueren. (Inventarisnr SR#101)
1492Amelberch vanden Vekene weduwe Adriaens van Loenhout alias de Laet, Raes van Loenhout alias de Laet, Michiel van Eppenrode, Willem Thijs en Jorijs vanden Vekene momboeren van Hubrechte en Cornelise van Loenhout gaven Claus Wouter Claus Heyns z tEekeren stede, tooghe geh tVosken gest op Clapdorp comende achter aent Raemvelt. (Inventarisnr SR#102)
1492Hubrecht vander Haect Cornelissone te Loenhout deb Bouwene Willem Boyens. (Inventarisnr SR#102)
1492Jan Haest te Loenhout gel Henrick Wouter ... alias Bijns. (Inventarisnr SR#101)
1492Looy van Loenhout meerssenier x Katline sDekens Jans dochter huw voorw. (Inventarisnr SR#101)
1492Laureys de Coster Claess wilen en Agneese vanden Broecke Peters dochter wilen te Loenhout verc Janne Buyens Mertenss x Lijsbetten van Tichelt Aerts dochter te Brechte op beemd geh den Meerbolck te Loenhout aende Meerstrate westwaert. (Inventarisnr SR#102)
1492Jan Haest te Loenhout gel Henrick Wouter ... alias Bijns.; Alijt vander Eycke; godshuys Sinte Magrietendale buyten Ste Jorijspoerte. (Inventarisnr SR#101)
1492Remeeus Putcuyps plattijnmaker bij Katline van Elshoute verc Remeeuse Putcuyps halven brueder bij Magriete Speecx te Brechte op Oestbrechte beemd te Loenhout opte Duyct. (Inventarisnr SR#101)
1492Andries vander Ghoorbraken Henricxs wilen te Loenhout verc Janne de Backer Janss x Lijsbetten vander Ghoorbraken goeden te Wuestwezele. (Inventarisnr SR#102)
1492Gielis van Stijle Matheeuss wijlen bij Lijsbeth van Loenhout gaf Marien Aert Martens dochter weduwe Jans vander Stoct des cleemakers eenre cameren inde Beghinenstrate. (Inventarisnr SR#101)
1492Mathijs Coels Jacopss te Wuestwezele verc Kerstiane Goetelen Clauss wijlen hoeymaker op beemd geh den Dorenwiel te Wuestwesele comende opte beke van Loenhout. (Inventarisnr SR#101)
1492Cornelis vander Beke Janssone wijlen te Wuestwele verc Janne Dijckmans Janssone wijlen geboeren van Loenhout op stede te Ghenhoven onder Wuestwesele comende oistwaert aen sheerenstrate; beemd geh de Santschelle ald comende oistwaert aende Gemeynbeke. (Inventarisnr SR#102)
1492Jacop vanden Wijngaerde en Magriete vanden Wijngaerde x Adriane van Haren gewisselt; op goede te Atten onder de heerlicheyt van Breda en tot Ghinnicke; Loenhout; goede in Suytbevelant bynnen den lande van Zeelant. (Inventarisnr SR#101)
1492Jan Symoens zeepzieder en Willem Symoens corencoeper en Gheertruiden Symoens x Lenaert Goessems en kinderen Symoens Beelaerts cuypers wilen x Katline Symoens, Peteren Bruynseels zone wilen Peter Bruynseels backers bij Lijsbet Symoens en Peteren Jan Caloetssone bij Marie Symoens en kinderen Looys van Loenhout bij Barbele Symoens quite Magrieten vander Coggen Cornelis dochter des cupers weduwe Philips Symoens blaeuverwers. (Inventarisnr SR#102)
1493Jan van Bavele Janss wijlen te Loenhout verc Peteren Dignen te Mercxhem op eeussel te Loenhout tuss sheerenstrate noortwaert; stede te Loenhout te Popendonck. (Inventarisnr SR#104)
1493Lodewijck van Loenhout meerssenier, Gielis van Loenhout meerssenier en Barbele van Loenhout weduwe Jan Nobels kinderen Gielis van Loenhout verc Cornelise Adriaenss crudenier op huys dat Bourgoengien te heeten plach nu den Dolphijn geh gest inde Braderistrate tuss huys geh Bourgoengien en huys geh de Croone. (Inventarisnr SR#104)
1493Jan vanden Vekene Henricxs wijlen te Loenhout verc Lijsbetten Bolckman Gheerts dochter wijlen op stede te Loenhout comende oostwaert aende Portvennen? en westwaert aende Hesselincxstrate. (Inventarisnr SR#104)
1493Willem vander Munten Janss wijlen te Loenhout verc Willeme vander Wilt Lambrechtss vetwarier x Marien Jan Zegers dochter op beemd te Loenhout tStraelde comende aen sheerenvroente. (Inventarisnr SR#103)
1493Jan Nobel Janss wijlen, Claus Moens backere, Gielis van Loenhout en Lodewijck van Loenhout meersseniers momboeren van Cornelise, Jacope, Anthonise, Adrianen, Katlijnen en Marien Nobels kinderen Jan Nobels meersseniers gaven Barbelen van Loenhout Gielis dochter weduwe Jan Nobels huys geh de Keyserinne gest op Clapdorp tuss huys geh de Keyser. (Inventarisnr SR#104)
1493Barbele van Loenhout Gielis dochter wilen mersseniers weduwe Jan Nobels mersseniers gaf Janne Nobels, Clause Moens backer, Gileise van Loenhout en Lodewijcke van Loenhout momboeren van Cornelise, Jacope, Anthonise, Adrianen, Katlijnen en Marien kinderen wijlen Jan Nobels bij Barbele van Loenhout op lant van Laureyse van Ferrere gel over de Dambrugge; op stede te sGrevenwezele; op huys geh de Keyserinne gest op Clapdorp tuss huys geh den Keyser. (Inventarisnr SR#104)
1493Wouter de Bye schoutet te Loenhout en Peter Zegers gemachtigden dorps van Loenhout deb Clause Staeck gemachtigde rentmeesters van Antwerpen toecomende vander oerlogen van Loevene en Bruessele. (Inventarisnr SR#103)
1493Jan Nobel Janss wijlen, Claus Moens backere, Gielis van Loenhout en Lodewijck van Loenhout meersseniers momboeren van Cornelise, Jacope, Anthonise, Adrianen, Katlijnen en Marien Nobels kinderen Jan Nobels meersseniers gaven Barbelen van Loenhout Gielis dochter weduwe Jan Nobels huys geh de Keyserinne gest op Clapdorp tuss huys geh de Keyser.; godshuyse vanden Sevenoudenmans opt Nyeuwerck gest. (Inventarisnr SR#104)
1493Jan Nobel Janss wijlen, Claus Moens backere, Gielis van Loenhout en Lodewijck van Loenhout meersseniers momboeren van Cornelise, Jacope, Anthonise, Adrianen, Katlijnen en Marien Nobels kinderen Jan Nobels meersseniers gaven Barbelen van Loenhout Gielis dochter weduwe Jan Nobels huys geh de Keyserinne gest op Clapdorp tuss huys geh de Keyser.; godshuyse vanden Sevenoudenmans opt Nyeuwerck gest.; lant van Lauwereyse van Ferrere >>f173_R002_02 >> (Inventarisnr SR#104)
1493is gest beneden tVleeschhuys; lant tSantvliet; opperstal int Vleeschhuys; goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#104)
1493Jan Nobel Janss wilen cleermaker bekende Barbelen van Loenhout Gielis dochter. (Inventarisnr SR#104)
1493is gest beneden tVleeschhuys; lant tSantvliet; opperstal int Vleeschhuys; goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#104)
1493Loey van Loenhout cremere gel heer Aerde vanden Werve ridder. (Inventarisnr SR#104)
1493Peter Dijckmans hantwercker machtigde Cornelise Booy oom te Loenhout. (Inventarisnr SR#104)
1493Jan Vluegel maerscalck machtigde Janne Haest en anderen te Loenhout. (Inventarisnr SR#104)
1493Hillegont van Ouswijck Jans dochter; Lodewijck van Loenhout meerssenier. (Inventarisnr SR#104)
1493Adriaen Thielens Janss wijlen bij Cornelie vanden Broeke te London in Ingelant verc Janne Wouter Giels te Loenhout op stede te Loenhout te Popendonc comende oestwaert aende vroente en westwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#103)
1493Cornelie Peterss Claess dochter x Reyneers der .... cuyper machtigde Henricke Meeus en anderen te Loenhout. (Inventarisnr SR#104)
1493Loey van Loenhout cremere gel heer Aerde vanden Werve ridder.; Jan Beliaert alias Otten cleermaker. (Inventarisnr SR#104)
1493Jan Nobel Janss wijlen cleermakere, Claus Moens backere x Lijsbet Nobel Jans dochter voldaen van Barbelen van Loenhout weduwe Jan Nobel. (Inventarisnr SR#104)
1493Goelijn der Kinderen kardriver en Magrieten dochter Jans der Kinderen broer voldaen van Lijsbetten van Loenhout weduwe Laureys der Kinderen des plattijnmakers; huys geh den Guldenvalck gest inde Cuyperstrate. (Inventarisnr SR#103)
1493Laureys de Wolf Janssone wilen sagere verc Wouteren van Loenhout Wouterssone wilen leedertouwere x Katlinen sProosts Mertens dochter wilen huys gest inde Houtmeere daeraf den weech tuss beyde gemeyn is. (Inventarisnr SR#104)
1493Laureys de Wolf Janssone wilen sagere verc Wouteren van Loenhout Wouterssone wilen leedertouwere x Katlinen sProosts Mertens dochter wilen huys gest inde Houtmeere daeraf den weech tuss beyde gemeyn is. (Inventarisnr SR#104)
1493Laureys de Wolf Janssone wilen sagere verc Wouteren van Loenhout Wouterssone wilen leedertouwere x Katlinen sProosts Mertens dochter wilen huys gest inde Houtmeere daeraf den weech tuss beyde gemeyn is. (Inventarisnr SR#104)
1493Jan van Belle Gielissone tEekeren tSint Jacopscapelle en Willeme, Peteren en Gheertruyden van Belle bij Lijsbeth vanden Hese en Anthonis Wieliaerts Diericxsone voor Adriane Wieliaerts broer bij Heilwijch vanden Hese verc Jannese Peters crudenier hoeve te Brechte tOverbroeck ald en onder Loenhout en Wuestwesele. (Inventarisnr SR#104)
1493Jan de Greve bontwercker zone wijlen Jans de Greeve bontwerckers, Cornelie sGreeven zus x Janne Heyns diemen heet van Lyere lakenbereyder en Johanne sGreeven x Jacope Reyneer Jacopsszone vereffent op huys geh den Palmboem met huyse daer achter aen staende gest bijde Melckmerct opten hoec vander Wijngaertstraten; op huys geh dWeyndijser inde Braderijstrate gest; Thiende geh de Mostaertthiende te Loenhout; goede te Brechte; huys >>f078_R001_02 >> (Inventarisnr SR#103)
1493Jan de Greve bontwercker zone wijlen Jans de Greeve bontwerckers, Cornelie sGreeven zus x Janne Heyns diemen heet van Lyere lakenbereyder en Johanne sGreeven x Jacope Reyneer Jacopsszone vereffent op huys geh den Palmboem met huyse daer achter aen staende gest bijde Melckmerct opten hoec vander Wijngaertstraten; op huys geh dWeyndijser inde Braderijstrate gest; Thiende geh de Mostaertthiende te Loenhout; goede te Brechte; huys >>f078_V001_02 >> (Inventarisnr SR#103)
1493Henrick van Bruessele Janss wijlen vleeschhouwere en Jan van Bruessele vleeschhouwere, Jan Vrient hudevettere, Henrick van Lagerchoven smit en Wisch Cuypere momboren van Janne van Bruessele vleeschhouwere vereffent; opperstal int Vleeschuys gest; lant gel in Vlaenderen; op huys geh de Roose gest bij tVleeschhuys; op goede tEekeren; goede te Loenhout; opperstal int Vleeschhuys; huys gest in Craeywijck; huys dwelck een backerije >>f239_R002_02 >> (Inventarisnr SR#104)
1493Henrick van Bruessele Janss wijlen vleeschhouwere en Jan van Bruessele vleeschhouwere, Jan Vrient hudevettere, Henrick van Lagerchoven smit en Wisch Cuypere momboren van Janne van Bruessele vleeschhouwere vereffent; opperstal int Vleeschuys gest; lant gel in Vlaenderen; op huys geh de Roose gest bij tVleeschhuys; op goede tEekeren; goede te Loenhout; opperstal int Vleeschhuys; huys gest in Craeywijck; huys dwelck een backerije >>f239_V001_02 >> (Inventarisnr SR#104)
1493Lenaert van Houterle alias Steenbacker Janss wilen te Sinte Lenaerts onder Brechte verc Henricke vanden Leemputte Anthoniss wilen te Hoochstraten hoeven, heyden te BrechtterLoo onder Brecht tuss sheerenstrate oostwaert comende westwaert aende heyde en zuytwaert aen Jan Pruyens heyblock; Loenhout; huys geh den Engel gest te Sinte Lenaerts onder Brechte comende vore aen sheerenstrate; slants van Hoochstraten. (Inventarisnr SR#104)
1493Gabriel de Bye Janss wijlen te Loenhout verc Janne Zegers x Anthonien Gielis dochter van Huesden stede te Westdoerne tuss sheerenstrate aende westzijde en oic voer noortwaert; lant geh den Schuerhof ald comende oostwaert aen sheerenstrate; lant geh dBreemackerken ald tuss Kerstiaens vander Bleke tymmermans erve; lant geh Truyenberch ald op dAcker tuss den Ackerwech; lant geh tRot ald op dAcker; lant geh de Ghalle ald; lant geh >>f166_V002_02 >> (Inventarisnr SR#103)
1494Claus Moens backere en Jan Nobel Janss wijlen cleermakere deb Cornelise, Jacope, Anthonise, Adrianen en Katlijnen Nobels kinderen Jan Nobels bij Barbele van Loenhout.; Gielis van Loenhout meerssenier en Lodewijck van Loenhout meerssenier momboren van Cornelise, Jacope, Anthonise, Adrianen en Katlijnen Nobels voldaen van moeder. (Inventarisnr SR#106)
1494Lijsbeth Bordincx Peters dochter x Gielise van Loenhout verc Huygen de Moelneer sone. (Inventarisnr SR#105)
1494Jan Brant Wouterss te Loenhout verc Cornelise Hovelmans Janss wijlen bij Katlijne vanden Broeke en Lijsbetten sConincx Pauwels dochter bij Cornelie Lambrechts op stede te Sneppele onder Loenhout comende voer vute aende vroente; block geh HannenAertsblock ald comende oostwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#106)
1494Katline sClercx x Mercelise sMans, Wouter Wils cleermaker x Marien sClercx en Jan vanden Berge x Magrieten sClercx verh Henricke Meeus te Loenhout lant geh tKercblock te Loenhout aende kercke. (Inventarisnr SR#105)
1494Jan Bastijns Corneliss wilen te Loenhout verc Janne vanden Broeke Corneliss wilen op steden geh geh Ophoenderen te Sneppelen onder Loenhout aenden Heycant tuss sheerenvroente zuytwaert, oestwaert en westwaert; hoeymaden gel ald inde Blaect; hoeymaden ald opt Schoubosch. (Inventarisnr SR#106)
1494Henricke vanden Aerde Corneliss wijlen te Loenhout verc Willeme vander Wilt meerssenier Lambrechtss x Marie Jan Zegers dochter op beemd geh den Swaenscuyl te Loenhout int Moelenbosch opten Bekencant; aerts geh den Oudenbolck ald aen tSchoubosch aen dAckerstrate comende aenden Bogaertshof. (Inventarisnr SR#105)
1494Jan van Bruessele vleeschhouwer machtigde Peteren Soys en anderen; Eekeren; Lillo; Hoeven onder Eekeren; Loenhout. (Inventarisnr SR#106)
1494Jan Brant Wouterssone te Loenhout verc Cornelise Hovelmans Janss wijlen bij Katlijnen vanden Broecke en Lijsbetten sConincx Pauwels dochter. (Inventarisnr SR#106)
1494Symoen van Bavele Janssone te Loenhoudt verc Willeme vander Wilt Lambrechtssone x Marien Segers Jans dochter op stede te Heechte onder Loenhout comende suytwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#105)
1494Staes Leys x Marie Michiels Jans dochter wijlen te Eekeren tSchoonbroeck verc Peteren Soys Willemss wijlen te Loenhout op stede gel onder Brechte tOostbrechte. (Inventarisnr SR#106)
1494Jan Broomans Peterss te Loonhout (Loenhout) verc Willeme vander Wilt Lambrechtss x Marie Zegers Jans dochter op erf onder lant en driesch te Loonhout aent Laer. (Inventarisnr SR#105)
1494Barbele van Loenhout Gielis dochter weduwe Jan Nobels gaf Michiele Waetsblet Jaspaerss loove geh de Keyserinne gest op Clapdorp tuss huys geh den Keyser. (Inventarisnr SR#105)
1494Claus Moens backere en Jan Nobel Janss wijlen cleermakere deb Cornelise, Jacope, Anthonise, Adrianen en Katlijnen Nobels kinderen Jan Nobels bij Barbele van Loenhout. (Inventarisnr SR#106)
1494Henrick vanden Aerde Cornelissone wilen te Loenhout verc Peteren Jannes Peters te Hoochstraten op erf geh den Oudenbolck onder weyde en heyde gel onder Loenhout comende aende Boschstrate en vore aent Ackerstrate ten Lare waert te drivene?; op lant geh den Grootenacker ald tuss de Ackerstrate voirs; beemd geh de Zwaertstuyle gel opten Beeckerman?; Hoochstraten. (Inventarisnr SR#106)
1494Vranck van Halen machtigde Jacope van Sompeken nat, Janne van Dale te Thurnout, Janne Haest te Loenhout en anderen te Lijsele; Jacope van Sompeken heerlicheyt te Vrymde. (Inventarisnr SR#106)
1494Peter Zegers te Loenhout en Lenaert vanden Broecke te Zundert verc Henricke vanden Vekene tymmerman camer gest inde Langenyeustrate bijde Kijpdorppoerte tuss camer en Jan Witterams alias de Harnaschmaker der stad bode camer comende achter aen kinderen Jan sHuekers erve. (Inventarisnr SR#106)
1494Jan vanden Broeke Cornelissone wilen te Loenhout verc Cornelise vanden Broeke Willemssone wilen op stede tSneppelen onder Loenhoutaenden Heycant ald; hoeymaden ald inde Blaect; hoeymade ald opt Schouboschs. (Inventarisnr SR#106)
1494Henric Lodewijcx Janss wijlen te Loonhout verc Willeme vander Wilt caescooper Lambrechtss wijlen x Marie Jan Zegers dochter op beemd te Loonhout (Loenhout) op tHoochbossche inde Vlaest comende aen sheerenvroente. (Inventarisnr SR#105)
1494Lenaert vanden Dijcke Janss wijlen te Brechte tSinte Lenaerts verc Henricke vanden Dijcke Peterss wijlen te Doerne op lant te Brechte ten Cloote; lant ald comende zuytwaert aen sheerenstrate; beemd te Loenhout inde Duyct tuss de Gemeynvroente zuytwaert; eeussels gel te Cloote. (Inventarisnr SR#105)
1494Dierick Everaert Jacopssoenszone diemen anders heet Dierick Troost van Amstelredamme verc Clause Boot Gielissone op huys geh den Roscam gest opten hoeck van Coppenhole; op huys nu ter tijt der Natien vanden Engelsschen toebehoorende gest inde Wolstrate.; Dierick Everaert Jacopssoons zone op hoeve te Loenhout opte Rijt; huys gest inde Langenyeustrate. (Inventarisnr SR#106)
1494Dierick Everaert Jacopssoenszone diemen anders heet Dierick Troost van Amstelredamme verc Clause Boot Gielissone op huys geh den Roscam gest opten hoeck van Coppenhole; op huys nu ter tijt der Natien vanden Engelsschen toebehoorende gest inde Wolstrate.; Dierick Everaert Jacopssoons zone op hoeve te Loenhout opte Rijt; huys gest inde Langenyeustrate.; huys geh Brandenborch gest tenden de Corenmerct inde Cammerstrate. (Inventarisnr SR#106)
1495Janne vander Heerstraten weduwe Jan Zoetmans te Loenhout bekende Magrieten Zoeten lant geh tGerichte te Loenhout op Sneppelderackere. (Inventarisnr SR#107)
1495Henric van Loenhout Lembrechtssone van Turnhout x Barbele van Looveren Jans dochter huw voorw. (Inventarisnr SR#108)
1495Claus Dijckmans Cornelissone wilen des maerscalcx verc Peteren Dijckmans Janssone wilen oom op erf dwelc een eeussel is geh den Breedenbolc en dandere geh de Hage te Loenhout ter Beke deen teyden dander; Loenhout. (Inventarisnr SR#108)
1495Else van Leyden Aernouts dochter wilen verc Woutere van Loenhout ledertouwere Wouterssone wilen op huys gest inde Houtmeer. (Inventarisnr SR#108)
1495Henrick vanden Bogaerde plattijnmaker Thomaessone wilen verc Willeme Smit cuypere op stede te Loenhout te Haechte aende heyde tuss sheeren van Bouchout visscherie geh tGhoer. (Inventarisnr SR#108)
1495Magriete Wouters weduwe Jan Andries diemen heet vander Biest bekende Magriete Zoeten dochter Jans Zoeten van Loenhout op lant geh de Berct te Wilrijke bijde Biest. (Inventarisnr SR#107)
1495Else van Leyden Aernouts dochter wilen verc Woutere van Loenhout ledertouwere Wouterssone wilen op huys gest inde Houtmeer.; Katline Proosts Mertens dochter huys gest inde Houtmeer. (Inventarisnr SR#108)
1495Henrick Janssone vanden Dijcke te Woemelghem verc Janne Beers Goessemssone wijlen x Magrieten Gielis Jans dochter te Brechte beemd te Loenhout inde Blaect; hof gel tHoverbroeck te Brechte tuss sheerenstrate aende noortzijde. (Inventarisnr SR#108)
1495Jan van Aken Henricxsone te Loenhout verc Jannese Gorijs Weerdts sone te Sundert voor Cornelise, Janne en Magriete kinderen wilen Gorijs de Weerdt op beemd tAchtmale onder Sundert bijde brugge tuss de beke ald oostwaert. (Inventarisnr SR#108)
1495Jan Gheerts Janssone tZundert deb Janne Lodewijcx Janssone wijlen te Loenhout op hoeve geh de Hoeve van Schoenhoven gel tSundert voers comende noortwaert aen sheerenstrate; op beemd geh tGeruymt te Weernout. (Inventarisnr SR#108)
1495Katline Claus Willems dochter x Janne de Greve, Johanne Aben Thomaes dochtere x Janne van Loenhout en Janne en Goeseme Back, Hubrechte Back en Jannese Jans Rademakers soen was man en momboer van Jehannen dochter Henricx Back; Magrieten vanden Grave, Lijsbeth Hubrechts Bacx dochter vold van Janne Meesens meerssenier, Stevene Sneeuwater juwelier en Thomase Back testamenteurs van Marien wilen. (Inventarisnr SR#108)
1495hoeck van Coppenhole; pande te Eekeren; pande te Heerentals; huys inde Wijngartstrate; pande te Rucvenne; pande op Kyel en buyten Sint Jorijs gel; huys geh den Bot; huys bij tVleeschuys gest; op bancke int Vleeschuys; pande te Loenhout; huys geh Brandenborch gest inde Cammerstrate; opte stad van loevene; twee huysen geh deene den Boom en dander de Scaminckele gest inde Wolstrate; huys geh Sint Jan inde Hooch (Inventarisnr SR#108)
1495Jan van Looveren Janss wijlen bekende Henricke van Loenhout x Berbelen van Looveren huw voorw op huys, stallingen metter poorten achter, aleme vander brouwerien geh nu ter tijt den Odenvare en die den Ketel te heeten plach gest inde Coepoortstrate tuss huys geh Oestenrijck comende metten hove achter aen Adriaens de Cater ganck en oick aende stallen van huys geh den Zwane en oick teynden achter besiden aen camera opten Goddaert >>f089_R003_02 >> (Inventarisnr SR#107)
1495Jan van Looveren Janss wijlen bekende Henricke van Loenhout x Berbelen van Looveren huw voorw op huys, stallingen metter poorten achter, aleme vander brouwerien geh nu ter tijt den Odenvare en die den Ketel te heeten plach gest inde Coepoortstrate tuss huys geh Oestenrijck comende metten hove achter aen Adriaens de Cater ganck en oick aende stallen van huys geh den Zwane en oick teynden achter besiden aen camera opten Goddaert >>f089_V001_02 >> (Inventarisnr SR#107)
1496Aert vanden Bogaerde Willemss verh Janne Pauwels Janss wijlen te Loenhout heyblock gel inde Buyteleerackere onder Loenhout. (Inventarisnr SR#110)
1496Henrick vander Dijct Janssone wilen te Wommelegem verc Mathijse Jan Nijs Hegx sone te Loenhout op stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#110)
1496Willem Drake Willemssone verc Janne vanden Aerde Henricxsone te Loenhout beemde te Loenhout inde Gemeynte geh tSchoubosch tuss erf geh tCalverblock comende westwaert aende Gemeynboschstrate. (Inventarisnr SR#109)
1496Henrick vanden Bogaerde Lenaertss wijlen te Loenhout verc Willeme vander Wilt zone wijlen Lambrechts vanden Wilt caescoope bij Johanna Aerts Ghijsels dochter en Marien Jan Zegers dochter; beemd geh den Larienbeemdt te Loenhout tuss dMoelenbosch zuytwaert comende oostwaert aender beke.; Gheerdt Jan Wilssone te Loenhout; beemd geh der Muntenblock gel opten Donck onder Loenhout comende voer noortwaert aende Brugackerstrate. (Inventarisnr SR#110)
1496Willem Drake Willemss verc Huybrechte vanden Boven Willemss beemd onder Loenthout (Loenhout) opt Schoubosch. (Inventarisnr SR#109)
1496Jan Lodewijcx Janssone wilen te Loenhout machtigde Godevaerde Marcus te Eekeren. (Inventarisnr SR#110)
1496Geleyne sHonts Peters dochter wilen te Loenhout. (Inventarisnr SR#110)
1496Jan van Aken Henricxsone machtigde Henricke van Aken vader te Loenhout. (Inventarisnr SR#110)
1496Willem Drake Willemss wijlen verc Cornelis Zoeten Janss te Loenhout op stede te Loenhout opt oosteynde tuss de vruente; eeussels geh de Winckel ald; lant ald op dAcker. (Inventarisnr SR#109)
1496Henrick vanden Bogaerde Lenaertss wijlen te Loenhout verc Willeme vander Wilt zone wijlen Lambrechts vanden Wilt caescoope bij Johanna Aerts Ghijsels dochter en Marien Jan Zegers dochter; beemd geh den Larienbeemdt te Loenhout tuss dMoelenbosch zuytwaert comende oostwaert aender beke. (Inventarisnr SR#110)
1496Aert de Beer sone wilen Mathijs de Beer bij Magriete Lissens cleermaker verc Lenaerde van Riele Janssone te Dambrugge op sted ete Nedervenne onder Loenhout; stede te Loenhout aende Huffele; stede geh dEyerblock ald; stede te Brechte aende Stapelheyde. (Inventarisnr SR#110)
1496Lodewijc van Loenhout meerssenier Gielissone verc Gielise Wouters cuypere op lant gel tEyndoven bijde Lucht aen dWestkensvenne. (Inventarisnr SR#110)
1496Willem Drake Willemss wijlen verc Henricke van Huysen te Wuestwesele beemd te Loenhout int Schoubosch. (Inventarisnr SR#109)
1496Geleyne sHonts Peters dochter wilen te Loenhout machtigde Jacope sone Aernouts Coppens oom en Janne Haest. (Inventarisnr SR#110)
1496Willem Hagens nat sone wilen heer Willem Hagens priester bij Ymsoete Sceenaerts te Hoochstraten verc Janne Lodewijcx Janssone wilen te Loenhout. (Inventarisnr SR#110)
1496Aert de Beer sone wilen Mathijs de Beer bij Magriete Lissens cleermaker verc Lenaerde van Riele Janssone te Dambrugge op sted ete Nedervenne onder Loenhout; stede te Loenhout aende Huffele; stede geh dEyerblock ald; stede te Brechte aende Stapelheyde.; Janne Vekeman Janss wilen tymmerman op huys gel buyten de Kijpdorppoorte bynnen Ste Willeboortsprochie. (Inventarisnr SR#110)
1496Gheert Haywigen Janss tSchelle verc Godevarde, Jacope, Magrieten kinderen Jan Gheerts Hadewigen x Clare Arnout Peter Nouts dochter op lant geh Tysschot; lant gel te Cloote; hoeve te Brechte.; beemde te Loenhout. (Inventarisnr SR#109)
1496Peter Segers te Loenhout, Jan vanden Broeke te Wuystwesele en Olivier vanden Wijngaerde bekenden Jan van Mierlaer Joess op huys geh de Meerminne dat de Stove is buyten de Coepoorte gest. (Inventarisnr SR#109)
1496Claus van Brechte Janss x Katline Zegers verc Janne Dibbouts (Diwouts) te Brechte op hofstad met schueren gel tEyndoven bynnen Brechte; lant in jan sBruynenerve; lant ald in Sterthoven; beemd te Loenhout in Molenbosch; tUtrecht. (Inventarisnr SR#109)
1496Jan van Looveren Janssone en Berbele van Looveren dochter x Henricke van Loenhout gewisselt huys gest inde Wolstrate opten hoeck vanden Hofstraetken tuss tselve Hofstraetken en huys geh den Rijn. (Inventarisnr SR#109)
1496Jan van Looveren Janssone en Berbele van Looveren dochter x Henricke van Loenhout gewisselt huys gest inde Wolstrate opten hoeck vanden Hofstraetken tuss tselve Hofstraetken en huys geh den Rijn.; huys, stallingen geh nu ter tijdt den Odevare en die den Ketel te heetenplach gest inde Coepoortstrate tuss huys geh Oostenrijck comende met noortzijden aen ganck. (Inventarisnr SR#109)
1496Domimen Bouwens vischcoopere, Sanders vanden Berge lakenbereyder en Jan Boydens crudenier en Thomase Willemss momboren van Jeronimus en Janne kinderen wilen Jannes Heysters alias van Breda x Lijsbet Boydens bekenden vader lant in Borgerweert inde vierschare van Zwijndrecht; goede te Hoochstraten; goede int Ghoor; te Reeth; goede onder Aertselaer; te Loenhout; te Bornhem; op hoeve geh de Vleemincxhoeve gel onder Santvliet; >>f110_R002_02 >> (Inventarisnr SR#110)
1496Cornelis Adriaens cruydenier, Henric Adriaens broer bontwerckere en Beatrijs Adriaens zus x Laureyse Heyns goudsmit kinderen Henric Adriaens secretaris deser stad was x Lijsbet vanden Vekene vereffent hoeve te Verle onder Brechte; pande te Rosendale; beemde te Loenhout inde Gemeynbeemde; twee huysen gest te Hoochstraten; goede te Brechte; goede int Ghoer gel; goede te Callempthout. (Inventarisnr SR#110)
1496Cornelis Adriaens cruydenier, Henric Adriaens broer bontwerckere en Beatrijs Adriaens zus x Laureyse Heyns goudsmit kinderen Henric Adriaens secretaris deser stad was x Lijsbet vanden Vekene vereffent hoeve te Verle onder Brechte; pande te Rosendale; beemde te Loenhout inde Gemeynbeemde; twee huysen gest te Hoochstraten; goede te Brechte; goede int Ghoer gel; goede te Callempthout.; goede te Nispen; goede te Wouwe; op >>f258_V001_02 >> (Inventarisnr SR#110)
1497Lenaert van Riele Janssone wijlen te Dambrugge verc Janne Wouters te Loenhout op stede te Nedervenne onder Loenhout; stede te Loenhout aenden Huffele; stede geh Deyerbloc ald; stede gel te Hechte onder Loenhout tuss sheerenvroente oostwaert en westwaert. (Inventarisnr SR#112)
1497Lijsbeth van Loenhout Gheertss wijlen x Peteren Stevens, Magriete en Alijt van Loenhout en Gheerde van Loenhout gaven momboeren van Peteren en Magriete kinderen Jans vander Gouwe drie cameren gest inde Lepelstrate deen neffens dander. (Inventarisnr SR#111)
1497Gheert vander Munten Janss wijlen te Loenhout verc Katlinen vanden Eynde weduwe Anthonis de Vos op beemd geh der Muntenblock te Loenhout opte Donck. (Inventarisnr SR#111)
1497Peter Nouts Peterssone wijlen te Loenhout verc Fase Faes Arnoutssone wijlen op lant geh dAst te Sneppele onder Loenhout int Acker comende westwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#112)
1497Cornelis Diericxs te Loenhout gaf Diericke sone te Breda stede te Loenhout achter de kercke tuss sheerenstrate comende noortwaert oic aen sheerenstrate; lant ald tuss sheerenstrate zuytwaert. (Inventarisnr SR#111)
1497Lambaert? Wouterssone x Marie Peter Meesens dochter tSundert verc Peteren Grobbe janssone te Loonhout op stede te Loenhout aende Caterstrate oft aenden Oudensteenhoven tuss de Gemeynstrate zuytwaert; erf onder lant en weyde tuss de stede voirg zuytwaert; stede geh Sneppele te Loenhout aende Rijt gel; stede gel tSneppele te Loenhout; hoeve gest ter Eycke onder Wuestwesele. (Inventarisnr SR#112)
1497Lodewijc van Loenhout Gielissone meerssenier verc Gielise Wouters cuypere aerts te Doerne. (Inventarisnr SR#112)
1497Hector Neve Janssone wijlen te Loenhout verc Mathijse van Huysen alias Peter Dignen te Wustwesele op lant geh den Wilgenackere gel aenden Dorenacker onder Loenhout tuss den selven Dorenacker zuytwaert. (Inventarisnr SR#112)
1497Cornelis Diericxs te Loenhout gaf Diericke sone te Breda stede te Loenhout achter de kercke tuss sheerenstrate comende noortwaert oic aen sheerenstrate; lant ald tuss sheerenstrate zuytwaert.; wintmoelen geh de Cleynewintmoelen gest buyten Breda bynnen vryheyden vander stad; stede gel buyten Sinte Mertenspoerte ald tuss sheerenstrate zuytwaert. (Inventarisnr SR#111)
1497Katline Sellenslach Henricx dochter x Henricke van Loenhout tEedegheem verc Janne Sellenslach broer te Duffele. (Inventarisnr SR#111)
1497Gielis van Boechout schoutet te Loenhout machtigde Willeme Lemmens Vorster te Loevene en anderen te Loovene. (Inventarisnr SR#112)
1497Wouter van Loenhout leertouwer Wouterss wijlen x Katline sProests verc Clause van Gheele metsser Aertss x Magrieten van Eertborne huys gest inde Houtmeer. (Inventarisnr SR#111)
1497Adriaen vanden Broecke cuyper verc Henricke Moens Peterssone wijlen x Heylwijgen Dignen Jans dochtere wijlen huys gest inde Borch opte zuytzijde vander kercken.; stede te Loenhout te Heechte comende zuytwaert aende Stapelheyde; stede geh de Helle te Mercxhem comende noortwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#112)
1497Aernout vander Wilt meerssenier en Katlijne vander Wilt x Diericke Ghijsbrechts te Lyere verc Willeme vander Wilt merssenier broer op erf te Loenhout aenden Hoevel tuss den zelven Hoevel noortwaert. (Inventarisnr SR#112)
1497Aernout vander Wilt meerssenier en Katlijne vander Wilt x Diericke Ghijsbrechts te Lyere verc Willeme vander Wilt merssenier broer op erf te Loenhout aenden Hoevel tuss den zelven Hoevel noortwaert.; lant geh den Peertacker tSinte Lenaerts. (Inventarisnr SR#112)
1497Peter Grobbe Janssone wijlen te Loenhout verc bruederen Kerstiane Bulloots van sGrevensande prioer Ons Liever Vrouwen Throone bij Herentals huys, cameren gest inde Kijpdorpstrate tuss huys geh den Draeck en huys geh Craeijenborch. (Inventarisnr SR#112)
1497Jan de Buytere Cornelissone wijlen ges opten Hersselinc onder Loenhout verc Willeme vander Wilt caescoopere x Marien Jan Zegers dochter op stede, weyden, heyden gel opten Hersselinc tuss sheerenstrate aende zuytzijde en de Hollantschestrate aende noortzijde; lant geh tStoppelblock ald bij tuss de Hollantschestrate voirs noortwaert. (Inventarisnr SR#112)
1497Peter Grobbe Janssone wijlen te Loenhout verc bruederen Kerstiane Bulloots van sGrevensande prioer Ons Liever Vrouwen Throone bij Herentals huys, cameren gest inde Kijpdorpstrate tuss huys geh den Draeck en huys geh Craeijenborch.; Brueder Kerstiaen Bulloots van sGrevensande prioer godshuys voers deb Peteren Grobbe; tekst kantlijn 1510. (Inventarisnr SR#112)
1498Jan van Bavele Janssone wijlen te Loenhout verc Peteren Dignen te Mercxhem op eeussel te Loenhout. (Inventarisnr SR#114)
1498Gielis Haest Peterss wijlen x Lijsbeth vander Eycke te Loenhout verc Janne Peters Clauss wijlen op lant geh Breekelen te Loenhout aende Hamey. (Inventarisnr SR#114)
1498Claus de Coster x Magriete vanden Rijt te Weernt onder Zundert verc Symoene Tesch schoemaker op beemd geh den Voortbeemdt te Weernt voers tuss sheerenstroom oostwaert comende noortwaert aenden Gemeynenvoortbeemdt en zuytwaert aen Jan Mersch Voortbeemdt; Loenhout; lant geh Sneppelblock gel Sneppelo onder Loenhout tuss sheerenstrate oostwaert. (Inventarisnr SR#114)
1498Gielis van Loenhout meerssenier verc Janne de Beere teenghietere op hoeckhuys geh tScaecbert gest opten hoeck vander Wolstraten. (Inventarisnr SR#114)
1498Anthonis Luycx Verguelden Lucass wijlen te Brechte verc Janne Beers Goessens wijlen x Magrieten Gielis Jans op beemd te Loenhout opten Boeckheester. (Inventarisnr SR#114)
1498Meys Putcuyps plattijnmaker Laureyssone wijlen verc Henricke Putcuyps sone plattijnmakere beemd geh den Eveners? te Loenhout aende Vonderbrugge; Oostmalle; stede tSchooten int Ghoor. (Inventarisnr SR#114)
1498Gielis van Loenhout meerssenier verc Janne de Beere teenghietere op hoeckhuys geh tScaecbert gest opten hoeck vander Wolstraten.; lant gel op Sinte Willeboortsvelt neffens de hage tuss den kercpat en de haghe. (Inventarisnr SR#114)
1498Gielis van Loenhout meerssenier verc Janne de Beere teenghietere op hoeckhuys geh tScaecbert gest opten hoeck vander Wolstraten.; lant gel op Sinte Willeboortsvelt neffens de hage tuss den kercpat en de haghe. (Inventarisnr SR#114)
1498Peter Grobbe Janssone wijlen te Loenhout verc Clause van Stijle Gheertssone wijlen cleermaker x Lijsbetten Ooms op beemd geh den Rietbeemdt tZundert aen Schoubroeck streckende aende beke ald; Chijs van ...Borch; huys geh de Berye tuss de Moelesteen. (Inventarisnr SR#114)
1498Anthonis Wouters Janss wijlen gemachtigde Wouteren Janss vader met procuracien in Walssche onder zegel int casteleynscap van Tours verc Janne Winens Janss wijlen te Hoochstraten beemd geh den Cluyseneer gel onder Hoochstraten; erf geh den Schoot gel inden Schoot onder lant van Breda.; Henricke Wiericx Henricxs wijlen stede te Loenhout onder den hertoghe. (Inventarisnr SR#114)
1498<< f225_R001_01<< Vlymmerle; heffende opte Holterbeemde onder Beerse; heyden gel inde Rijckevorsschelscheheyde; goede onder Loenhout gel; op goede geh de Meere onder Brechte gel; beemden gel onder Ghierle; lant te Rijckevorssele int Ackere. (Inventarisnr SR#114)
6/3/1498verzoening - Henric Van Loenhout (fs Lambrecht) x Berbelen Van Looveren fa Jan bij consente ende bijwesene van den selven Janne Van Looveren, bekende ende verlijde nyet alleene ter belieften ende eere van deser stad maer oock vut vrientschappen dat sij totte gemeyne cooplieden der steden van Straesborch, Oesborch, Norenborch, Rasenborch ende Francfoort hebbende zijn gewillecoert ende - vervolg zie f° 181_2 (Inventarisnr SR#113)
2/5/1498verkoop - Janne Van der Heerstraten weduwe Jan Zoeten (woont Loenhout) verkoopt aan haar zoon Cornelis Zoeten een stuk land (7 moeken saets) geheten tschoorblock te Loenhout tussen het erf van Gielis Haefts, het erf van Bouwen Thijs, het erf van Peter Hasen en sheerenstrate, voor een jaarlijkse rente van 8 viertelen rogge (Inventarisnr SR#113)
2/5/1498rente - Janne Van der Heerstraten weduwe Jan Zoeten (woont Loenhout) verkoopt aan haar dochter Magriete Zoeten x Godevaerde Noyts een jaarlijkse erfrente van 4 viertelen rogge van de 8 viertelen rogge op 7 moeken saet land geheten tschoorblock tussen de erven van Gielis Haefts, Bouwen Thijs en Peter Hazert en sheerenstrate geheten Boudincx strate, die ze vandaag aan haar zoon Cornelis Zoeten verkocht (Inventarisnr SR#113)
13/9/1498pacht - Laureys de Coster, Cornelis Diericx, Jan Lodewijcx en Wouter Snels (wonen Loenhout) verklaren ‘de groote en smale thiende’ van het gasthuis van Loenhout in pacht genomen te hebben voor een periode van 9 jaar (Inventarisnr SR#113)
13/9/1498pacht - voorwaarden voor de verpachting van de groote thiende en de smaelthiende te Loenhout die aan het godshuis van Sint Bernaerts toebehoren, voor een periode van 9 jaar, voor de som van 44 ponden voor de groote thiende (Wouter Sneels en medeplegeren had die voorheen in pacht) en 6 ponden voor de smaelthiende (Jan Bode en Cornelis Bode hadden die voorheen in pacht) (Inventarisnr SR#113)
2/10/1498verkoop - Johanne Naben (fa Thomas) x Janne Van Loenhout (schoenmaker) een haar zuster Lijsbeth Naben verkopen samen aan hun vader Thomas Naben fs Jan hun deel van de erfenis van hun moeder Johanne Van den Berge (+). Goederen gelegen te Eerssele en Bergeyck (Inventarisnr SR#113)
20/10/1498rente - Jan Broomans fs wijlen Peter (woont Loenhout) verkoopt aan Janne Rees fs Aert (woont Loenhout) een jaarlijkse erfrente van 1 halster rogge op ½ bunder land te Loenhout tussen het ander erf van Jan Broomans, de gemeyn vroente en de straat (Inventarisnr SR#113)
1499Gielis van Loenhout. (Inventarisnr SR#99)
1499Jan Besteyns Willemssone deb Cornelise Diericxsone moldere te Loenhout op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#99)
1499Gielis van Loenhout meerssenier, Looy van Loenhout, Gielis van Loenhout broers mersseniers en Barbele van Loenhout x Janne Nobels merssenier en Katlinen van Loenhout kinderen Gielis van Loenhout verc Janne vanden Bogaerde Janss wilen lepelmaker huys gest inde Cleynpredickeerenstrate tuss huys geh den Cleynenhelm van Janne vander Byest maerscalc. (Inventarisnr SR#99)
1499Gielis van Loenhout meerssenier, Looy van Loenhout, Gielis van Loenhout broers mersseniers en Barbele van Loenhout x Janne Nobels merssenier en Katlinen van Loenhout kinderen Gielis van Loenhout verc Janne vanden Bogaerde Janss wilen lepelmaker huys gest inde Cleynpredickeerenstrate tuss huys geh den Cleynenhelm van Janne vander Byest maerscalc. (Inventarisnr SR#99)
1499Symoen Jan Lemmenszone te Loenhout te Nedervenne verc Cornelise Diericxs moeldere te Loenhout op stede te Loenhout opt eynde vander plaetssen tuss sheerenstrate zuytwaert comende westwaert aen sheerenstrate; beemd te Nedervenne opte Blaect. (Inventarisnr SR#99)
1499Marie sClercx Jans dochter wijlen x Wouteren Wils cleermakere verc Marcelise sMans cordenwagenmakere x Katlinen sClercx goeden onder Loenhout gel; huys geh den Hane te Loenhout aende plaetse; lant geh tKercbloc te Loenhout bijde kercke. (Inventarisnr SR#116)
1499Jan Schuermans Janss te Loenhout x Lijsbeth Buyens Jans dochter te Loenhout verc Oliviere vanden Wijngarde Jacopssone en Lijsbetten vanden Wijngaerde zus op land geh tCley te Loenhout; op stede ald tuss de vroente geh tSneppele aende Rijt. (Inventarisnr SR#115)
1499Willem Drake Willemssone verc Godevaerde Noyts x Magrieten Jan Zoeten dochter beemd te Loenhout opte Duyt; erf onder lant en eeusel te Loenhout in Sneppelaeracker. (Inventarisnr SR#115)
1499Jan Lodewijcx Janssone wilen te Loenhout verc Jannese Heysters alias van Breda op stede te Loenhout te Nedervenne comende oostwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#99)
1499Willem de Meyer Corneliss cleermaker machtigde Janne Haest van Loenhout. (Inventarisnr SR#99)
1499Peter de Herde Clauss wilen vetwarier verc Romboute Lauwers barbier op beemd geh tHoogeboschs te Loenhout. (Inventarisnr SR#99)
1499Jorijs Fyen goudsmit x Lossye van Buyssele machtigde Janne Haest te Loenhout en anderen te Brechte. (Inventarisnr SR#99)
1499Gielis van Dievoert alias Symoens x Magriete Lodewijcx te Loenhout testament. (Inventarisnr SR#99)
1499Aernoud van Oerle pachter vanden Nederhove van Loenhout gel Janne Pantalion. (Inventarisnr SR#116)
1499Gielis van Loenhout x Lijsbeth Bordincx met gheesteliken rechte gedivorceert en gescheyden. (Inventarisnr SR#116)
1499<< f136_V001_02<< Loonhout? (Loenhout?); goede te Wynegeem; goede te Wesele; te Soersele. (Inventarisnr SR#115)
1499Diericke Troost tAmstelredamme gaf Sophien Pauwels Troost dochter op hoeve te Loenhout opte Rijt ald comende voer aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#99)
1499Peter de Herde Clausz wilen vetwarier verc Jacope vanden Wijngaerde op huys te Loenhout ter stede geh Sneppele aenden dijck. (Inventarisnr SR#99)
1499Diericke Troost tAmstelredamme gaf Sophien Pauwels Troost dochter op hoeve te Loenhout opte Rijt ald comende voer aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#99)
1499Peter Bode Corneliss wagemaker verc Peteren Dijckmans Janss wilen en Katlinen Dijckmans geboeren van Loenhout op loove dat twee wooningen sijn gest op Clapdorp comende achter opte Roye. (Inventarisnr SR#99)
1499Jan Pantalion gaf Martene van Oostenrijck weerd int Wezelken; Aernout van Oerle pachter vanden nederhove te Loenhout. (Inventarisnr SR#116)
1499Jan Peter Brootmans te Loenhout verc Oliviere vanden Wijngaerde nat en Lijsbetten vanden Wijngaerde zus op eeusel geh Zweesenhof te Sneppele onder Loenhout tuss sheerenvroente geh de Rijt oostwaert aen aent Laer westwaert comende zuytwaert aen erve geh Muylshof en op stede met driessche te Sneppele tuss sheerenvroente rontsomme. (Inventarisnr SR#116)
1499Gielis de Bye Willemss wijlen gaf Dignen sByen Wouters dochter nicht x Henrick Lodewijcx te Loenhout stede te Brechte; heyblock geh den Vorsselsheyblock te Vorssele; huyblock geh dMeerheyblock te Brechte; bosch te Brechte jegens voergen stede over; moors gel onder Loenhout; lant onder Brechte; beemd gel aen Manemvoort onder Wuestwesele. (Inventarisnr SR#116)
1499Jan vanden Vekene Henricxs wijlen te Loenhout verc Lijsbetten Bolckmans Gheerds dochter wijlen op hofstad daerop Jan een stede in meyningen is te makene gest te Loenhout opten Hasselinck tuss de Hollantsschestrate zuytwaert comende westwaert aende Hasselincxstrate. (Inventarisnr SR#116)
1499Johanne Peter Jacops dochter weduwe Henricx vanden Vekene te Loenhout verc Clause Huyge Peterss x Kerstijnen vanden Byest tSchooten op hoeve geh tGoet ten Onstaden gest int Ghoer; Jan de Blabbeneer verc Jacope Ketelheyns. (Inventarisnr SR#99)
1499<< f137_R003_02<< Loonhout? (Loenhout?); goede te Wynegeem; goede te Wesele; te Soersele.; Janne Pauwels x Katline Raets; twee huys geh de Ratten gest opt Clapdorp neffens de Faconsbrugge ald.; Lijsbetten Pauwels bastaert suster huys gest inde Keyserstrate. (Inventarisnr SR#115)
1499Jan Martens Henricxs wijlen te Loonhout verc Olivieren nat zone Jacops vanden Wijngaerde en Lijsbetten dochter bij Barbele vander Dilft op beemd te Loonhout tuss der capelrien erve van Loonhout (Loenhout) noortwaert, sheerenvroente oostwaert. (Inventarisnr SR#115)
1499<< f137_R002_02<< Loonhout? (Loenhout?); goede te Wynegeem; goede te Wesele; te Soersele.; Janne Pauwels x Katline Raets; twee huys geh de Ratten gest opt Clapdorp neffens de Faconsbrugge ald. (Inventarisnr SR#115)
1499<< f137_R001_02<< Loonhout? (Loenhout?); goede te Wynegeem; goede te Wesele; te Soersele.; Janne Pauwels x Katline Raets; twee huys geh de Ratten gest opt Clapdorp neffens de Faconsbrugge ald. (Inventarisnr SR#115)
1499Cornelis van Cuyct vischcoopere, Henrick vander Straten, Rutgheer van Arnest en Jan Daen momboren van Henricke, Willeme en Lijsbetten van Cuyct Henricxs kinderen bij Barbele sVogels en Bertelmeeus Smit verc Janne Heyns diemen heet vander Meere op beemd geh den Peersbeemdt te Loenhout aende Sneppelaerackere; op hoeve gest buten Steenbergen aenden Woudsschendijck aende brugge; lant geh den Wellenberch; huys gest beneden de Vlaschmerct. (Inventarisnr SR#99)
1499Thomaes van Houte ter name brueder Cornelis van Houte broer in godshuys te Onser Liever Vrouwen van Korssendonck der ordenen Sinte Augustijns gel bij Turnhout inde bisdomme van Camerijc en Katline sHertogen Peters dochter halve zustere x Janne Gheerds brouwere bij Jehanne sLathouwers vereffent huys geh Roodenborch aende merct gest; huys geh den BontenOsbeneden tVleeschuys gest; goede onder Loenhout gel. (Inventarisnr SR#116)
1499Thomaes van Houte ter name brueder Cornelis van Houte broer in godshuys te Onser Liever Vrouwen van Korssendonck der ordenen Sinte Augustijns gel bij Turnhout inde bisdomme van Camerijc en Katline sHertogen Peters dochter halve zustere x Janne Gheerds brouwere bij Jehanne sLathouwers vereffent huys geh Roodenborch aende merct gest; huys geh den BontenOsbeneden tVleeschuys gest; goede onder Loenhout gel.; huys met brouwerien >>f198_V001_02 >> (Inventarisnr SR#116)
1499Dierick Dibbouts (Diwouts) x Magriete van Tichelt ges ter Eycke, Ancem Gheert Pauwels ald te Wuestwesele en Cornelis Peter Giels oic ten Eycke onder Grootsundert bekenden Peter de Hase hudevetter op goede opte Donck bynnen Loenhout; lant geh den Hogenhof gel onder Wuestwesele ter Eycke tuss sheerenstrate zuytwaert; goede te Grootsundert ten Eycke te leene vanden jonckere van Culenborch. (Inventarisnr SR#99)
1500Andries Mathijssone vischcoper machtigde Henricke Leemans onder Loenhout ges. (Inventarisnr SR#118)
1500Adriaen vanden Bogaerde vleeschhouwersknape, Cornelis vanden Bogaerde huydevetter en Jan vanden Bogaerde huydevetter sonen wijlen Jans vanden Bogaerde verc Fase Nout Faes te Loenhout beed geh de Perrebeemdt te Loenhout. (Inventarisnr SR#118)
1500Jan vander Caert Gheertss te Loenhout verc Henricke Huelmans Henricxsone wijlen op stede gel te Popendonck onder Loenhout; erven daer eenen gracht tuss beyde gaet gel jegens de voers stede dweers over tuss sheerenstrate zuytwaert en noortwaert. (Inventarisnr SR#118)
1500Jan Rombouts vander Wijmaren te Weerdt onder Sundert machtigde Janne Rombouts den jongen sone en Peteren Willem Zegers te Loenhout. (Inventarisnr SR#118)
1500Katline Willems x Mertene de Roode tymmerman bekende huyse metten cleynen huyskene dair ane gel van Katlijne Maes moeder; Janne van Loenhout te Turnhout; voer laten des Hoofs van Thoren. (Inventarisnr SR#118)
1500Peter merten Jan Heylensone te Loenhout verc Hubrechte vander Boven te Wuestwesele heyden te Wuestwesele. (Inventarisnr SR#118)
1500Peter van Huesen alias Peter Dignen Janss wijlen te Eekeren verc Oliviere vanden Wijngaerde nat op beemd te Loenhout tuss heeren van Arenborch erve. (Inventarisnr SR#118)
1500Peter van Huysen alias Peter Dignen Janss wijlen te Eekeren verc Oliviere vanden Wijngaerde nat op beemd te Loenhout tuss der heeren van Arenborch erve. (Inventarisnr SR#118)
1500Olivier vanden Wijngaerde nat sone wijlen Jacops vanden Wijngaerde en Lijsbetten vanden Wijngaerde machtigen henricke Leemans te Loenhout en Anthonise van Oustaden te Sundert. (Inventarisnr SR#118)
1501Peter Nouts Peterssone wijlen te Loenhout verc Fase Nout Faess te Loenhout op stede geh Dimdel te Loenhout opt Sneppen tuss sheerenstrate oostwaert comende zuytwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#119)
1501Vrouwe Magriete vander List vrouwe godshuys Sinte Magrieten geh Ter Nonnen buyten Sinte Jorijspoorte gest verh Mathijse Jan Pauwelss te Loenhout lant te Loenhout aende Nedervenne bijden Moelenwech.; Hubrechte vander Haert te Loenhout lant te Loenhout opte (Inventarisnr SR#119)
1501Vrouwe Magriete vander List vrouwe godshuys Sinte Magrieten geh Ter Nonnen buyten Sinte Jorijspoorte gest verh Mathijse Jan Pauwelss te Loenhout lant te Loenhout aende Nedervenne bijden Moelenwech.; Hubrechte vander Haert te Loenhout lant te Loenhout opte (Inventarisnr SR#119)
1501Peter Nouts Peterss te Loenhout verc Fase Nout Faess op stede te Loenhout tuss sheerenstrate oostwaert; lant geh dAst ald. (Inventarisnr SR#120)
1501Godevaert Noyts x Magriete van Zoeten dochter doutste gaven Peteren de Haze x Jannen Jan Zoeten dochter te Loenhout lant geh tGrootbremstucke te Loenhout int Schoorblock; lant geh tCleynbremstucxken te Loenhout int selve Schoorblock tuss tGrootbremstuck a (Inventarisnr SR#119)
1501Vrouwe Magriete vander List van goidshuys Sinte Magrietendale geh Ter Nonnen buyten Sint Jorijspoorte gest verh Cornelise Jan Nijssone te Loenhout lant, weyden dair ane gel te Loenhout bijde kercke tuss de beke.; Cornelise van bavele te Loenhout beemd te (Inventarisnr SR#119)
1501Vrouwe Magriete vander List van goidshuys Sinte Magrietendale geh Ter Nonnen buyten Sint Jorijspoorte gest verh Cornelise Jan Nijssone te Loenhout lant, weyden dair ane gel te Loenhout bijde kercke tuss de beke.; Cornelise van bavele te Loenhout beemd te (Inventarisnr SR#119)
1501Jorijs Theeus alias de Cuypere Mathijssone wijlen te Loenhout verc Henricke Jan Joerdaenssone te Brechte op beemd te Loenhout tuss de Gemeynboschstrate noortwaert; op erven geh den Boonhof ald neffens voirs beemd. (Inventarisnr SR#119)
1501Vrouwe Magriete vander List van goidshuys Sinte Magrietendale geh Ter Nonnen buyten Sint Jorijspoorte gest verh Cornelise Jan Nijssone te Loenhout lant, weyden dair ane gel te Loenhout bijde kercke tuss de beke. (Inventarisnr SR#119)
1501Vrouwe Magriete vander List vrouwe godshuys Sinte Magrieten geh Ter Nonnen buyten Sinte Jorijspoorte gest verh Mathijse Jan Pauwelss te Loenhout lant te Loenhout aende Nedervenne bijden Moelenwech. (Inventarisnr SR#119)
1501Michiel Heers Henricxs wijlen te Loenhout verc Janne de Ree Noutss en Engelen dochter Adams van Eycke nicht op stede te Loenhout tuss Heestermans heyblock westwaert comende noortwaert aender Stadrijt en zuytwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#119)
1501Aerd de Boytere Corneliss wijlen te Loenhout verc convente goidshuys Onser Liever Vrouwendale in Valckenbroeck geh Facons op sted ete Loenhout opten Hesselinck tuss sheerenstrate westwaert comende noortwaert aende Hollantschestrate; lant geh tStoppelblock (Inventarisnr SR#119)
1501Lenaert Verdijcke Janss te Brechte verc Huybrechte vander Boven Willemss te Westdoerne beemd te Loenhout opt Schoubosch. (Inventarisnr SR#120)
1501Willem Kaerle cleermaker Thomaess wijlen verc Lenaerde van Nijenberch Peterss wijlen op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#120)
1501Jan vanden Aerde Diericxs wijlen te Loenhout verc Hubrechte vander Boven te Wuestwesele op weyden geh den Brant te Wuestwesele. (Inventarisnr SR#119)
1501Lenaert van Nyeuberge Peterss gaf Peteren vanden Werve en Costene vander Heyden HGeest in OLVkercke op goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#120)
1501Gielis Diwouts (Dibbouts) Janss wijlen machtigde Cornelise Huevelmans oom te Loenhout, Andriese Heerls te Hoochstraten en anderen. (Inventarisnr SR#119)
1501Jan Dibbout x Lijsbeth van Loenhout tEekeren op Doudegracht verc Cornelise en Katlijnen van Oost kinderen wijlen Jans van Oost op stede gest op Doudegracht; lant geh den Ruytere ald comende noortwaert en suytwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#119)
1502Jan Schuermans Janss te Loenhout verc Oliviere vanden Wijngaerde Jacopss en Lijsbetten vanden Wijngaerde zus op lant geh tCley te Loenhout; stede ald tuss de vroente; heyden geh den Brant ald.; Mercus Mars Janss te Loenhout verc Oliviere en zus op stede te Loenhout inde Caterstrate. (Inventarisnr SR#121)
1502Jan Schuermans Janss te Loenhout verc Oliviere vanden Wijngaerde Jacopss en Lijsbetten vanden Wijngaerde zus op lant geh tCley te Loenhout; stede ald tuss de vroente; heyden geh den Brant ald. (Inventarisnr SR#121)
1502Scepenen en bedesetters te Loenhout; godshuyse van Corssendonck. (Inventarisnr SR#121)
1502Aende bedesetters te Loenhout; Bouwene vanden Wijngaerde. (Inventarisnr SR#121)
1502Jan Lodewijcx Janss te Loenhout machtigde Clause van Heyst Raet van Brabant. (Inventarisnr SR#122)
1502Peter Larien Mathijssone wijlen ges ter Eycke onder Wuestwezele verc Wouteren Wouters Janssone wijlen te Loenhout op stede te Sneppele onder Loenhout comende noortwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#122)
1502Jan vanden Broecke Corneliss wijlen te Loenhout verc momboren van Katlijnen en Barbelen kinderen wijlen Lucas van Houterle bij Digne Gielis Jans dochter op stede, schueren gest inde Beenstrate te Loenhout comende oostwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#122)
1502Peter de Vleminck Aertss te Rimenan verc Fransen van Loenhout Henricxs op lant te Rimenan geh Coelenbacx. (Inventarisnr SR#121)
1502<< f103_R001_04<< Hoochstrate; op dorp van Loenhout; goede te Wilmaersdonck. (Inventarisnr SR#121)
1502<< f103_V002_04<< Hoochstrate; op dorp van Loenhout; goede te Wilmaersdonck. (Inventarisnr SR#121)
1502<< f103_V001_04<< Hoochstrate; op dorp van Loenhout; goede te Wilmaersdonck. (Inventarisnr SR#121)
1502Michiel de Buysscher Henricxsone te Rimenan verc Fransen van Loenhout Henricxs op stede te Rimenan tuss sheerenstrate oost en weestwaert. (Inventarisnr SR#121)
1502Aende bedesetters te Loenhout; Bouwene vanden Wijngaerde.; Aende bedesetters van Wuestwesele. (Inventarisnr SR#121)
1502Jan Dibbout Janss x Lijsbeth van Loenhout tEekeren op Doudegracht verc Gheertruyden Jan Coopals dochter op stede gest op Doudegracht; lant geh den Ruyter ald. (Inventarisnr SR#121)
1502Jan Dijckmans Janssone wijlen tEekeren, Henric vander Voort cuypere, Mathijs van Campen backer voor Clause Dijckmans bontwerckere Cornelissone wijlen en Lijsbetten Dijckmans nichte verc Wouteren Jan Wouters te Loenhout erf dat eeussel is geh den Breedenbolck en dander dwelc een buyndere is geh de Haghe te Loenhout ter Beke. (Inventarisnr SR#122)
1502Ysabeele van Appelteren x Thielmanne Treeck lakenbereyder verc Willeme vander Bruggen Janssone wijlen op stede tOostbrechte; op beemd geh Doesdonck te Loenhout; stede tsGrevenwesele bij tHof tuss den Schaephoevel. (Inventarisnr SR#122)
1502Gheert van Caert Janssone wijlen te Loenhout verc momboren van Cornelise en Marie nat kinderen wijlen Lucas van Houterle bij Gheertruydt op lant geh Stoppelblock; heyblock geh tStoppelblock daer een gracht tuss beyde doer loep gel opden Heynsbroeck onder Brechte. (Inventarisnr SR#122)
1502Ysabeele van Appelteren Jans dochter x Thielmanne Droechscheerdere verc Willeme vander Bruggen Janss; Magrieten der Kinderen moeyen op beemd geh Doesdonck te Loenhout; stede tsGravenwesele bij tHof ald tuss den Schaephoevel oostwaert comende zuytwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#122)
1503Wouter Snels Peterssone wijlen te Loenhout verc Katlinen Willems weduwe Adriaen Steedincx op beemd geh de Borchstad te Loenhout bijde Schoorbeemde; op eeussel geh dElst te Loenhout bijde Briedebeke comende oostwaert aende strate; boschken geh tHulsackere bij dLaerveken; goede te Popendonck onder Loenhout. (Inventarisnr SR#123)
1503Symoen van Bavele Janss te Loenhout verc Janne van Bruessele Janss vleschouder; op stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#124)
1503Jan Ghijs vander Creke te Loenhout verc Willeme Lodewijcx secreatris op lant geh den Block te Loenhout inden Nedervenscheackere aende moelen ald; huys geh Caeyshof te Loenhout omtrent der plaetsen. (Inventarisnr SR#123)
1503Cornelie dochter wijlen Lambrechts Aert Lemmens x Cornelise Vlinckenborch verc Cornelise de Coninc Adriaenssone wijlen te Loenhout opte Persbeemde onder Loenhout. (Inventarisnr SR#123)
1503Mathijs Putcuyps Lenaertss wijlen te Brechte verc Cornelise Buys Willemss te Loenhout op beemd geh tHoochbosch te Loenhout comende zuytwaert aende vroente. (Inventarisnr SR#123)
1503Katline vanden Bogaerde lenaertss dochter te Loenhout verc Oliviere vanden Wijngaerde Jacopss en Lijsbetten vanden Wijngaerde stede te Loenhout comende noortwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#124)
1503Magriete Luycx Jans dochter x Willeme Vorsselmans Peterss te Schoten verc Gheerde Vorsselmans te Loenhout op stede te Betcoven onder Brechte comende oostwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#124)
1503Magriete van Loenhout Henricxdochter x Janne de Hooge tEedeghem en Lijsbeth van Loonhout verc Aerde de Visscher op stede tEedeghem comende westwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#124)
1503Godevaert Noyts x Magriete Zoeten verc momboeren van Cornelien nat dochter wijlen Claus Goutiers op huys gest aende Lijnde bij Sint Jorijskerchof; lant te Loenhout op Sneppervelt. (Inventarisnr SR#124)
1503Bouwen van Postele cleermaker x Marie van Loenhout gaven elkaar loove dat twee woeningen zijn gest opte Nyeuweveemerct tuss huys geh den Moristusdans. (Inventarisnr SR#124)
1503Andries Volkerijcx schoemaker Lenaertss bij Katline van Loenhout verc meester Peteren van Lith priester OLVkercke op huys te Mercxemdamme. (Inventarisnr SR#124)
1503Andries van Ferrere Laureyssone verc Peteren van Leemputte, Henricke van Loenhout, Peteren Gheerts en Diericke vander Haghe meesters Ghulden van Sinte Huybrecht in OLVkercke op huys gest opte Coepoortbrugghe tuss huys geh de Drieconinghen en goidshuys Blauwenbrueders huys. (Inventarisnr SR#123)
1503Barbele van Loenhout Gielisdochter x Willeme de Hertoge verc momboeren van Magrieten dochter Jan Schutijser bij Magriete van Hertsrode op loove geh de Keyserinne gest op Clapdorp tuss huys geh den Keyser. (Inventarisnr SR#124)
1503Cornelie vanden Wijngaerde Gielis dochter wijlen x Janne de Cuypere en Marie vanden Wijngaerde verc Martene van Doerne Janss te Bocxstel op stede te Nedervenne onder Loenhout. (Inventarisnr SR#123)
1503Jan Dibbout Janss x Lijsbeth van Loenhout tEekeren verc Marien Copals Jans dochter x Aerts vander Heerstraten op stede te Eekeren op Doudegracht comende metten suyt en noorteynden aen sheerenstrate; lant geh den Ruyter ald. (Inventarisnr SR#124)
1503Joncker Robbrecht vander Mercke en van Arenberch borchgreve te Bruessele heer te Bouchout, Loonhout verc Adriane Sandelin Peters op hoeve geh de Hoeve van Popendonck (Papendonck) te Loenhout. (Inventarisnr SR#124)
1503Henrick vanden Bogaerde x Marie Thijs Bouwensdochter te Loenhout verc Goessene vanden Wiele te Wuestwesele op beemd geh den Larienbeemdt te Loonhout voers tuss de beke oestwaert comende suytwaert en westwaert aent Moelenbosch; op stede te Sneppele. (Inventarisnr SR#124)
1503Henrick Hellens Clauss x Cornelie vander Wilt Lambrechts dochter te Loenhout verc Godevaerde Noyts clerc vanden Paysmakers alh x Magrieten Soetens op stede te Loonhout voers aende plaetsse tuss sheerenstrate; lant ald bijde kercke comende noortwaert aenden Kerchovel ald; lant ald opte Hameye; beemd ald. (Inventarisnr SR#124)
1503Barbele van Loenhout Gielisdochter x Willeme de Hertoge verc momboeren van Magrieten dochter Jan Schutijser bij Magriete van Hertsrode op loove geh de Keyserinne gest op Clapdorp tuss huys geh den Keyser.; Jan vanden Werve nat zone wijlen Jacops vanden Werve x Magriete Hertsrode. (Inventarisnr SR#124)
1503Henrick vanden Kerckhove schoenmaker Janss wijlen verc momboren van Cornelise, Jacope, Anthonise, Adrianen en Katlijnen kinderen Jan Nobels x Barbele van Loenhout op huys geh de Traelgie gest in Sinte Mertensstrate alias de Vlaschmerct tuss huys geh tHaenken oistwaert comende achter aen godshuys van Sinte Salvateurs muer. (Inventarisnr SR#123)
1503Jan Schoemaker Janssone wijlen meerssenier, Nobels Janssone wijlen cleermaker, Henrick de Voecht Janssone wijlen, Andries Volckericx Lenaertssone schoenmaker en Lodewijcke van Loenhout momboeren van Cornelise, Jacope, Anthonise, Adrianen, Katlijnen en Marien Nobels kinderen Jan Nobels verc Matheeuse Meesens Jacopss teschmaker huys geh de Keyserinne gest op Clapdorp tuss huys geh den Keyser. (Inventarisnr SR#123)
1503Peter Geerts Aernoutssone wijlen te Loenhout verc Servase Faes Aernoutss wijlen op stede te Sneppele aen Hoendermoer onder Loonhout tuss tselve moor oestwaert en sheerenstrate westwaert; stede te Sneppele tuss beemd geh de Hage oest en westwaert; acker geh den Nederenacker ald; beemd geh de Hage oic ald neffens voers stede; stede ald aende Heydse tuss moer oestwaert en sheerenstrate westwaert. (Inventarisnr SR#124)
1504Henrick Huevelmans Henricxsone wijlen te Loenhout verc Peteren Huelmans broer op stede te Popendonck onder Loenhout. (Inventarisnr SR#126)
1504Henrick Goessens Henricxsone wijlen te Loenhout verc Fase Noyts Faessone wijlen op eeussel geh Boschmanseeussel te Loenhout. (Inventarisnr SR#126)
1504Hubrecht Jan Wilssone te Brechte verc Peteren Huevelmans Henricxsone wijlen te Loenhout op beemde geh den Straelbeemd gel achter Huffelerheyde int Strael onder Loenhouttuss Tstogenbeemd oostwaert; beemde gel int Moelenbosch onder Loenhout tuss de beke; beemde gel ter Eycke onder Loenhout comende westwaert aende beke; lant gel in Sneppelaerackere onder Loenhout; sted ete Sneppele onder Loenhout tuss sheerenstrate noortwaert; >>f050_R002_02 >> (Inventarisnr SR#126)
1504Cornelis Cuypers Jooriss wijlen te Loenhout gaf Janne Cuypers broer stede te Loenhout opte Donck tuss den Boonhof oostwaert comende metten anderen drie sijden aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#126)
1504Gielis van Loenhout cremer Gieliss wijlen verc Willeme de Hertoge Janss zwagher. (Inventarisnr SR#125)
1504Cornelis Cuypers Jooriss wijlen te Loenhout gaf Janne Cuypers broer stede te Loenhout opte Donck tuss den Boonhof oostwaert comende metten anderen drie sijden aen sheerenstrate.; priesterlycken state. (Inventarisnr SR#126)
1504Cornelis Joes Corneliss x Lijsbeth Boyens te Loenhout verc Matheeuse en Peteren kinderen Peters de Cuyper x Lijsbeth Noyts op sted ete Loonhout voers te Neervenne comende voer vute aen sheerenstrate; stede ald; Loenhout. (Inventarisnr SR#125)
1504Gheerdt van Loenhout Janss vetwarier x Katlijne van Kampe Lodewijcx dochter wijlen huw voorw. (Inventarisnr SR#126)
1504Katline van Loenhout Gielis dochter met gheesteliken rechte van Lenaerde Andries schoemaker gedicorceert en gescheyden verc Willeme de hertoge Janss zwager. (Inventarisnr SR#125)
1504Meester Jan Bellens te Hoochstraten deb heer Vrancke Martens priester prochiaen ter Ziekerlieden buyten Antwerpen leengoeden te Loenhout. (Inventarisnr SR#126)
1504Jan Bode Janss te Loenhout verc Peteren Jannes Peterss te Hoochstraten op hoeve, heyden geh de Munte te Loenhout; stede ald tuss den Gemeyne ald; lant ald; heyden ald; erf onder moer en heyde; beemd geh de Mostvoort ald; erf geh tHulstdongelen ald; erf geh den Broedenbolke ald; beemde geh den Wilsbeemt ald; beemd ald opte Donck; erf geh Coppenhaest ald opte Rijt. (Inventarisnr SR#125)
1504Jan Bode Janss te Loenhout verc Peteren Jannes Peterss te Hoochstraten op hoeve, heyden geh de Munte te Loenhout; stede ald tuss den Gemeyne ald; lant ald; heyden ald; erf onder moer en heyde; beemd geh de Mostvoort ald; erf geh tHulstdongelen ald; erf geh den Broedenbolke ald; beemde geh den Wilsbeemt ald; beemd ald opte Donck; erf geh Coppenhaest ald opte Rijt. (Inventarisnr SR#125)
1504Cornelie Broels Claus dochter weduwe Gielis van Doesbeke, Matheeus Neels, Henric vander Delft en Henric vanden Kerchove momboeren van Jasparen Joes, Janne Coeltel Janss x Heylwijch van Loenhout huys geh de Croone gest aende Vlaschmerct tuss godshuys van Sinter Baefs huys comende achter oic aendesselfs godshuys herberge. (Inventarisnr SR#125)
1504Heylwijch Peter Dignen Jans dochtere weduwe Henric Moens en Katlinen Peter Dignen x Anthonise Wilgiaerts scrijnwerckere vereffent stede te Mercxhem bijde Croone comende zuytwaert en noortwaert aende strate; goede te Eekeren; pande te Loenhout; goede te Mercxhem. (Inventarisnr SR#126)
1504Peter Larien Mathijssone ges ter Eyck te Zundert verc Wouteren Wouters Janssone wijlen te Loenhout op beemdekene geh tHoelbeemdeken te Wustwesele comende zuytwaert aende beke. (Inventarisnr SR#126)
1505Gielis haest Peterssone te Loenhout verc Heylwyghen, Dignen, Katlinen en Marien kinderen heer Jan Vlymmermans priester wijlen bij Lijsbeth Verbocht op beemd te Loenhout; eeussels te Loenhout. (Inventarisnr SR#127)
1505Mathijs Cuypers Matheeuss te Loenhout verc Arnoute Faes op lant geh tHagelcruys te Loenhout; erven geh Jacopsacker te Loenhout opten Donck tuss sheerenstrate westwaert; lant geh dLoeken ald tuss Ons Vrouwen capelrije te Loenhout erve. (Inventarisnr SR#127)
1505B- Jan vander Achtert Willemss verc Lambrechte vanden Bogaerde te Loenhout op stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#127)
1505Gielis Haest Peterssone wijlen te Loenhout verc Cornelise de Coninck Adriaenss wijlen op stede te Loenhout tuss sheerenstrate noortwaert en de Peerstrate oostwaert; beemd te Loenhout op tHoochbosch tuss de Huffellenheyde zuytwaert. (Inventarisnr SR#127)
1505Henrick vanden Bogaerde Lenaertss x Marie Thijs te Loenhout verc Servase Nout Faess op stede te Loenhout aende plaetsse; stede tSneppele aen sheerenstrate; beemd geh den Larienbeemdt te Loenhout achter dMoelenbosch. (Inventarisnr SR#128)
1505Katline Dingnen Jans dochter wijlen x Anthonise Wilgiaerts scrijnwerckere verc Janne Aert Ghijsels x Marien vander Heeze Jans dochter wijlen te Loenhout op beemd te Loenhout opten Boeckheester. (Inventarisnr SR#127)
1505Katline Dignen Jans dochter wijlen x Anthonise Wilgiaert brouwers te Mercxhem verc Janne Aert Ghijsels en Marien vander Heze Jans dochter wijlen te Loenhout op stede te Loenhout te Popendonck; eeussel ald. (Inventarisnr SR#127)
1505Elias Eertwijns verh Janne Wouter Heylens te Brechte beemd te Loenhout. (Inventarisnr SR#128)
1505Cornelie Peter Merttensdochter te Loenhout gemachtigde Aechten weduwe Peter Merttens moeder; scepensegele van Loenhout; Katlinen Mijs weduwe Roelant Peters op stede te Loenhout ten Neervenne comende zuytwaert aen sheerenstrate en westwaert; beemd geh de Dorent ald comende noortwaert aen Dorent neven erve; kercken van Loenhout. (Inventarisnr SR#128)
1505Jan van Loenhout meerssenier Janssone wijlen x Magriete Kerfs Jans dochter wijlen huw voorw. (Inventarisnr SR#127)
1505Anthonis Symons Gielissone wijlen te Brechte verc Janne Aert Ghijselssone x Marien vander Heze Jans dochter wijlen te Loenhout op beemd te Loenhout tuss den Eemer? noortwaert comende oostwaert opte beke; eeussele comende noortwaert aen Ons Vrouwencapelrie erve. (Inventarisnr SR#127)
1505Zie vorige akte; Loenhout; Gulden vanden Jongenvoetboghe geh den Wittenleeuv gest opten hoeck vander Zilversmitstrate aende merct alh; huys geh den Wittenleeuv; heerlicheit met manne te Loenhout van joncker van Arenberch. (Inventarisnr SR#128)
1505Agneese vanden Broeke Peters dochter weduwe Laureys de Coster te Loenhout verc Aerde Culits Janss x Golleken Dillen te Arendonck op erf geh den Briele onder lant en weye te Loenhout achter de kercke comende oostwaert aen godshuys van Sinte Magrieten erve datmen heet der Nonnen tAntwerpen gest. (Inventarisnr SR#128)
1505Obrecht Maes scipman x Magriete Bertelmeeus te Delft machtigen Peteren Soys en anderen te Loenhout. (Inventarisnr SR#128)
1505Mathijs van Coeschot Janss wijlen x Magriete van Hoecke te Loenhout verc Pauwelse vanden Broecke Peterss wijlen op stede geh den Meerbolck te Loenhout aende Meerstrate te Nedervenne tuss sheerenstrate oostwaert; erf geh dBlocxken te Loenhout teghens voors stede dweers over comende metten eynde aende Meerstrate; stede te Brechte aent Laer comende oostwaert aent Laer. (Inventarisnr SR#127)
1505Peter Daens Clauss wijlen tEkeren en Magrieten Daems verc Anthonise, Heilwigen, Katlinen kinderen Andries Ghijs op hoeve geh de Hoeve te Hesschot te Loenhout. (Inventarisnr SR#128)
1505Henrick van Loenhout lakenvercoopere, Jan van Loenhout schoenmaker, Bouwen van Postele cleermakere, Jan van Looveren en Claus vander Ast riembeslagere momboren van Franse, Anna, Barbelen, Magdaleene en Cicilien kinderen bij Barbele van Looveren vereffent huys gest opte Borse in en ane huys vanden Rijn. (Inventarisnr SR#127)
1505Dierick Voerspoel Janss wijlen x Marie Wouter Diericx dochter wijlen te Hemishem verc Cornelien vanden Heerstraten nat dochter Aerts vanden Heerstraten bij Peternelle Mertens wijlen en janne Claus Aertssone bij Lijsbeth vanden Heerstraten op beemd geh de Doernt te Loenhout. (Inventarisnr SR#127)
1505Gheert Buyens Michiels alias Cops x Katline vanden Bossche en Barbele vanden Wijngaerde Willems dochter x Cornelise Mertens te Brechte verc Magrieten Bastijns Willems dochter weduwe Claus van Esbeemde lant te Brechte; lant te Loenhout. (Inventarisnr SR#128)
1505Meester Jan van Doerne sone wijlen bekenden Rutgheerts van Doerne vereffent op goede te Hoochboome onder Eekeren; te Weesele; goede te Zuyndert; te Rijsbergen; drie cameren gest bynnen der stede van sHertogenbosch; te Loenhoudt; stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#128)
1505Lijsbeth Godevaerts weduwe Laureys Zebrechts te Loenhout verc Lijsbetten Peters Gheerds dochter weduwe Thomaes Petipas verwers op hoeve, heyde gest tSchuerhoven onder Westmalle; twee bosschen ald. (Inventarisnr SR#127)
1505Joncker Robbrecht vander Marcke en van Arenberch heer van Mijrwa borchgreve van Bruessele verc Adriane Peterssone Sandelijn op heerlicheyt van Loenhout, hooghe, middele en leeghe, borch, hoeven, chijsen, moelen, beemden, visscherien, vogelrien te leene vanden Hove van Eekeren. (Inventarisnr SR#127)
1506Zie vorige akte; Janne van Lille; wijlen Wouter de Bye van Loenhout op hoeve te Loenhout opte Rijt; Diericke Troost van Amstelredamme. (Inventarisnr SR#129)
1506Henrick Lodewijcx Janssone wijlen te Loenhout verc testamenteurs van Bertelmeeus Leytens huydevetter voor Peters Leytens op beemd gel ter Eycke bijde watermoelen onder Loenhout tuss de beke westwaert; lant geh de Heerstrate gel inde Aertscheackere te Beke onder Loenhout tuss sheerenstrate oostwaert; stede geh de Rijt te Loenhout ter Beke. (Inventarisnr SR#129)
1506Joncker Robbrecht vander Marck en van Arenborch sone heer Everaerts vander Marcke en van Arenborch heer te Mirwa, Bouchout, Loenhout borchgrave van Bruessele verc Adriane Sandelijn alias Peters op dorpe en heerlicheyt van Loenhout. (Inventarisnr SR#129)
1506Zie vorige akte; beemd geh de Peersbeemdt te Loenhout aende Sneppelaerackere; kercken van Oostmalle. (Inventarisnr SR#129)
1506Jan Pieter Claus bij Lijsbeth sBackers te Loenhout machtigen Peteren Zegers en anderen. (Inventarisnr SR#129)
1506Jan de Keysere voor Janne Pieter Claus bij Lijsbeth sBackers te Loenhout; Hazen sBackers nicht wijlen. (Inventarisnr SR#129)
1506Jan de Haze tymmerman, Adriaen Geerts diemen heet de Laet en Kerstiaen de Keteleere momboers van kinderen wilen Peter Geerts des hoveniers x Marie sHasen en Digne … weduwe Peter Thijs des hoveniers bekenden huys met hoveniershove met eeuselken gest bynnen vriheiden vander stad inde Loosane; Loenhout. (Inventarisnr SR#130)
1506Anthonis van Loenhout Lambrechtss te Turnout verc Thomase Aben (Aven) Janss tEerssel op 2 huysen gest te Turnout deen neffens dander inde Potterstrate tuss sheerenstrate oostwaert; lant ald inden Negenpael; eeussel ald inde Wouwerstrate; goede te Arendonck; erve te Turnout. (Inventarisnr SR#130)
1506vervolg van: f° 209 V-03_01 >>> goede onder Loenhout, Brechte en Wuestwezele; beemdeken geh tCroonken gel inde Hoochboomschebeemde te Eekeren; beemde gel inde Gemeynehoochboomschebeemde te Eekeren; lant geh der Monickenhoevenblock te Hoochboome tuss den suecwech zuytwaert comende westwaert aen Godevaerts van Ymmersseele erve; heyde bynnen Brechte, Loenhout en Wuestwezele; hoeven gel opten Eyckenberch te Eekeren. (Inventarisnr SR#129)
1506Henrick van Woelputte teschmaker Henricxss wijlen, Jheronimus van Cantelbeke en Lucas vanden Broeke, Cornelis van Woelputte en mr Jan van Woelputte, Barbele van Loenhout x Willeme de Hertoge erfgen Lijsbetten vander Braken beghijne opt Beghijnhof verc Henricke Pauwens houtbreker Corneliss wijlen op huys geh de Pluyme aende Corenmerct tuss huys de Bloeme en huys geh de Leeuwynne comende achter aen huys vanden Spieghel; lant tEekeren opte Gheest. (Inventarisnr SR#130)
1507Jan vander Kaert Gheertss te Loenhout verc Jacominne Cuypers Daneels dochter en Peteren van Herke op stede te Popendonck onder Loenhout. (Inventarisnr SR#132)
1507Goeyvaert Noyts x Magriete Jan Zoeten dochter gaven Henricke vanden Boogaerde te Loenhout huys te Loenhout opt oosteynde vanden Huffele tuss sheerenstrateaende zuytzijde; kerken van Loenhout; nyeuwe huys; lant gel ald inde Perstrate. (Inventarisnr SR#132)
1507Huybrecht Jacop Janss te Wuestwesele verc Pauwelse vanden Broeke Peterss op beemd te Loenhout opt Hoochbosch tuss sheeren van Loenhout erve. (Inventarisnr SR#132)
1507Wouter de Coninck Adriaenss wijlen verc Servase Nout Faess te Loenhout op beemd geh de Borchstadt te Loenhout aenden Swaenscuyl; stede te Loonhout neffens sheerenstrate oestwaert. (Inventarisnr SR#132)
1507Cornelis Diericxss van Loenhout bekende Merten Weerdt int Weselken. (Inventarisnr SR#132)
1507Gheert van Loenhout Gheertss x Lijsbeth van Becxsele Cornelis dochter huw voorw. (Inventarisnr SR#132)
1507Peter van Aerde Diericxsone te Loenhout verc Hubrechte vander Boven Willemssone wijlen te Wuestwezele op erven onder lant, heyde, weyde te Loenhout aent Schaubosch. (Inventarisnr SR#131)
1507Dierick van Wouwe te Wuestwesele, Cornelis Huevelmans te Loenhout, Peter Colckmans cuyper, Lijsbeth Heyts x Mathijse Putcuyps en Magriete Zegers x Cornelise Mercx te Loenhout bekenden Janne Back x Katlinen van Langdonck. (Inventarisnr SR#132)
1507Peter Grobbe Janss te Loenhout verc Diericke Sporckmans vutsnider op sted emet brouwerien geh de Berie gest opte Corteroye. (Inventarisnr SR#132)
1507Jan Pieter Claus te Loenhout en Marie vanden Wijngaerde Goossonsdochter x Peteren de Clerck verc Peteren Bertelmeeus smit. (Inventarisnr SR#132)
1507Willem vander Gheest scipman machtigde Janne van Ghilse te Hoochstraten en anderen te Loenhout op stede en herberge geh den Ingel gest tSinte Lenaerts. (Inventarisnr SR#131)
1507Henrick vanden Bogaerde Lenaertssone wijlen te Loenhout gaf meester Jacope Vrancx doctor inder godheit der ordenen vanden Predickeren op stede te Sneppele onder Loenhout tuss sheerenstrate zuytwaert en westwaert; Katline nat dochter wijlen Peters x Cornelise Lenaert Willem Boeyens. (Inventarisnr SR#131)
1507Cornelis van Tongeren Mathijssone x Lijsbeth vanden Broecke Cornelis dochter wijlen te Loenhout verc Magrieten vander List vrouwe goidshuys Sinte Magrietendale geh Ter Nonnen buyten Sinte Jorijspoirte bijder vesten ald gest op stede gel inde Cardestrate te Loenhout comende zuytwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#131)
1507Henrick Claus Jan Heylenzone te Loenhout verc Godevaerde Noyts x Magrieten Jan Zoeten dochter op erven onder beemd en lant te Loenhout comende westwaert opte beke en oestwaert aen sheerenstrate geh tHeylaer; lant geh den Moelenacker ald in Sneppelderacker comende zuytwaert aende Ackerstrate; pepercoeken. (Inventarisnr SR#132)
1507Brueder Peter Mijs van Loenhout in goidshuys van Korssendonc der oerdenen van Sinte Augustijn gemachtigde bruederen Clause van Oosterwijck prior godshuys van Korssendonck; Pauwelse vanden Broecke rentmeester godshuys Facons. (Inventarisnr SR#131)
1507Jan van Leemputte vischcoopere, Peter van Leemputten twijnverwere, meester Peter vander Beke, Henrick Lodewijcx, Bouwen van Postele en Henrick van Loenhout momboren van Adriane van Leemputten kinderen Peters van Leemputten vischcoopers bekenden voldaen; Katlinen Loomans moeder wijlen. (Inventarisnr SR#131)
1507Magriet Ancems fa. Henric wwe Peter Nouts, Henric Ancems fs. Adriaen broers zone, Peter Bertelmeeuss smit; Jan Peter Claus van Loenhout, Willem Gheerijt Heeren van Leyden, Kerstine vanden Ghoore x Jan Fierkens tymmerman, Peter Willemssone van Leyden, Magriete vanden Ghoore x Marck Perremans, Kerstiaen Peterssone scrijnwercker van Bergen opten Zoom x Cornelie Corneliss dochter, Adriane Adriaenss te Borchvliet >>> vervolg zie: f° 174 V-05_02 (Inventarisnr SR#131)
1507Peter Grobbe Janssone te Loenhout, Huybrecht Schelkens Goetscalcxsone, Magriete Heyns Peters dochter weduwe Jans de Jonge te Brechte, Lossie van Sch… x Adriane Wouters, Magriete van Schare… x Adriane de Vos, Barbele Smets x Janne Mertens en Willeme Wouter Smetss en henric Wouter Smetss en Claus van Schare… erfgen van Magrieten Smets voldaen van Thomase van Houte, Janne de Coninck en Jan van Dale testamenteurs. (Inventarisnr SR#132)
1507Jan vanden Vekene Janss wijlen x Katlijne Dibbouts tEyndoven onder Brechte verc Magrieten Leytkens weduwe Jan Dibbouts en Katlijnen, Lijsbetten, Adrianen en Lenaerde Dibbouts op lant daer een gracht doir loopt geh Petersblock tEyndoven onder Brechte tuss sheerenstrate westwaert comende zuytwaert aen heyblock; beemd geh den Boeckheester te Loenhout inde Blaect. (Inventarisnr SR#131)
1508Jan Peter Nuyts Janss te Loenhout verc Janne Laets Janss op sted ete Loenhout inde Caterstrate; lant ald. (Inventarisnr SR#134)
1508Gheert van Buyten Peterss te Loenhout verc Katlinen Jan Thomaes dochter op beemd geh sKnoddaertsbeemdt te Loenhout tSneppele; stede ald. (Inventarisnr SR#134)
1508Jan Mertens Henricxss te Loenhout verc Henricke de Knodder Janss woenende int Ghoor onder sGreevenwesele op lant te Loenhout ter Beke opt Hesschot; beemd ald bijde plaetsse; beemd ald opt Hoogebosch inde Duyct tuss capelrien van OLVerve van Loenhout. (Inventarisnr SR#134)
1508Jan Lodewijcx Janss te Loenhout verc Henricke de Knoddere Janss woenende int Ghoor op Rincvenne op beemd geh den Paersbeemdt te Loenhout bijder kercken ald. (Inventarisnr SR#134)
1508Ector de Neve Janss wilen te Loenhout aende kercke verc Lenaerde van Couwenberge Janss wilen op twee eeussel geh de Dorent te Loenhout tuss beemd geh den Breedenbeemdt oostwaert. (Inventarisnr SR#133)
1508Amelberch vanden Vekene weduwe Adriaens van Loenhout alias de Laet, Hubrecht en Cornelis van Loenhout bekenden Petere Scheyve op huys met stallen, thoogen geh tVosken gest op tClapdorp comende achter aen tRaemvelt. (Inventarisnr SR#134)
1508Nout Peter Nouts en Gheerd Peter Gheerds te Loenhout verc Anna dochter Peter Jannes weduwe Cornelis Michiels op erven geh de Hooge- en de Leegestrepe onder lant en driesch gel tSneppele onder Loenhout. (Inventarisnr SR#133)
1508Anthonis Faes van Loenhout gel kinderen Andries Ghijs. (Inventarisnr SR#134)
1508Jan Boode Cornelissone wijlen te Loenhout, Gielis Bode broer smoutslagere en Anthonis Boode te Loenhout verc Willeme Boode wagemakere huys geh den Voetbooghe gest op Clapdorp opte Roye comende achter opte Roye. (Inventarisnr SR#133)
1508Amelberch vanden Vekene weduwe Adriaens van Loenhout diemen heet de Laet, Huybrecht en Cornelis van Loenhout verc Katlinen Wenckaerts x Gommaer Faes voor Marie en Katlinen van Wachtendoncx bij Willem van Wachtendonck op stede geh tVosken gest op Clapdorp comende achter aen Raemvelt. (Inventarisnr SR#134)
1508Michiel van Elsackere Cornelissone wijlen te Loenhout verc Fase Nout Faessone op stede te Sneppele onder Loenhout tuss sheerenstrate oostwaert; erven onder land en beemd ald tuss sheerenstrate oostwaert; tOostmalle. (Inventarisnr SR#133)
1508Jan Thijs Anthoniss te Loenhout verc heer Mathijse van Dijcke priester, meester Mathijse, Pauwelse, Katlinen en Lijsbetten van Dijcke kinderen Peters van Dijcke x Lijsbeth sBuekeleeren op beemd geh den Wardel te Loenhout; heyden ald. (Inventarisnr SR#134)
1508Gheerd van Heerle cuyper en Jacop Pauwels x Lijsbetten van Heerle machtigde Henricke Leemans te Loenhout en anderen te Brecht. (Inventarisnr SR#133)
1508Katline Mijs weduwe Roelant Peters deb Lijsbetten dochter Roelants voers op lant te Beerendrecht in Maghershoeck; goede int Nyeulant onder Santvliet gel; op sted ete Loenhout; op beemd geh de Dorent; huys geh de Linde in Kijpdorp gest. (Inventarisnr SR#134)
1508Magrieten sWijns weduwe Adriaens van Damme scipmans verc Gheerde van Loenhout caescoopere x Katlinen van Campe huys gest opt Nyeuwerck in Craeywijck over de Nyeuwehavene inde strate daermen ter Quisternen waert gaet. (Inventarisnr SR#133)
1508Anthonis vanden Eynde tymmerman x Magdaleene van Selle verc Janne Couteel maelderier x Alijten van Loenhout wooninge van huys dat twee wooningen zijn gest inde Gasthuysstrate tuss tVrouwengasthuys streckende achter aen sGasthuysbeemdt; huys inde Gasthuysstrate neffens voirs wooninge. (Inventarisnr SR#133)
1508Magriete Ijswijnts weduwe Adriaens van Damme scipmans gaf Gheerde van Loenhout caescooper x Katlinen van Campe Lodewijcx dochter wijlen huys gest opt Nyeuwerck in Craeywijck over de Nyeuwehavene inde strate dairmen ter Quisteernen waert gaet. (Inventarisnr SR#133)
1508Agneese Haest x Adriane de Bisscop te Brechte verc Wouteren Smit Wouterss wijlen te Brechte beemd te Loenhout opt Hoochbosch tuss suytwaert aent Duffelaerheyken comende westwaert aen Goen Ijsendonxbeemdt en noortwaert aende Grootebeke. (Inventarisnr SR#134)
1508vervolg van: f° 010 V-01_01 >>> Willem vanden Broecke cleermakere en Gielis en Willem Boden wagenmakers momboeren van Joose, Cornelise, Heylwijgen en Lijsbetten Claus kinderen bij Agneese bekenden gedeylt op hoeve te Loenhout; op huys daerbij gel geh tSwaenken onder Mercxhem gel; huys gest opt Sant achter den Roodencraen; huys geh den Horen opt Sant gest. (Inventarisnr SR#133)
1509Zie vorige akte; Willeme Jan Peter Clauss te Loenhout te Loenhout opte Heecht. (Inventarisnr SR#136)
1509Henrick Cleys Jan Heylenssone te Loenhout inde plaetse verc Cornelise Fredericx Peterssone op beemd te Loenhout aende Breedebeke oostwaert aende Gemeyneackerstrate; lant te Loenhout int Sneppeleeracker. (Inventarisnr SR#136)
1509Jan vander Kaert Gheertss te Loenhout verc Cornelis Fredericx Peterss huydevettere op stede te Loenhout comende aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#136)
1509Henric Claus Jan Hellincxzone te Loenhout verc Peteren vander Vorst hudevettere op weyvelt oft eeussel geh dElst te Loenhout bijde Breedebeke. (Inventarisnr SR#135)
1509Jan Peter Nouts te Loenhout verc Jacominen Daneels en Pettaen van Tacke nat dochter op stede te Loenhout tSneppele inde Caterstrate. (Inventarisnr SR#136)
1509Cornelis de Beere Peterss te Loenhout verc momboeren van Katlinen dochter Peter Gheerts wijlen bij Marie sHazen op stede gest te Loenhout inde Beerenstrate comende oostwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#136)
1509Godevaert Ysendoncx Gorijss x Katline Bastijns te Loenhout opte Donck verc Cornelise Fredericx huydevetter Peterss op stede gel opte Donck voers comende metter noortzijden aende Boschstrate; Loenhout. (Inventarisnr SR#136)
1509Jan Willemssone alias van Loenhout geboren van Eekeren en geseten tSinte Janssteene bij Hulst verc Janne Maes alias van Loenhout te Hoochboome onder Eekeren huys geh den Guldenvalck gest inden Loosengawech geh de Cuyperstrate. (Inventarisnr SR#135)
1509Amelberch vanden Veken weduwe Adriaens van Loenhout alias de Laet, Huybrecht en Cornelis van Loenhout verc Willeme de Vriese Janss wijlen op stede, tooge dat tVosken te heeten plach en nu den Tenenpot gest opt Clapdorp comende achter aent Raemvelt. (Inventarisnr SR#136)
1509Ulerens? Mars Janss te Loenhoudt verc Oliviere vanden Wijngaerde Jacopss en Lijsbetten vanden Wijngaerde op stede tSneppele onder Loenhout tuss de vroente geh tHeylaert oestwaert; stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#136)
1509Jan Willem Ooms te Loenhout verc Pauwelse vanden Broecke rentmeester goidshuys OLVdale in Valckenbroeck datmen heet Facons op twee steden, heyden neffens een opten Hasselinc onder Loenhout comende westwaert aende strate. (Inventarisnr SR#135)
1509Zie vorige akte; Ecdoren de Neve te Loenhout eeussel te Loenhout aende Moelenstrate; groesen ald tuss de kercke en den Huffele; groesveldeken geh den Huevel ald aende kercke; lant gel aent Grootgroesvelt. (Inventarisnr SR#136)
1509Rombout Lauwers barbier verc Adriane vander Noot Corneliss wijlen op beemd geh tHoogebosch te Loenhout en op lant te Brechte. (Inventarisnr SR#136)
1509Jan van Loenhout alias van Peelt verc Janne vanden Schore te Casterle op beemde geh de Zoec te Casterle. (Inventarisnr SR#136)
1509Henric vanden Bogaerde Lenaertssone wijlen x Marie Bouwen Thijs dochter te Loenhout verc Andriese en Marien vanden Bocht Jans dochters wijlen op beemde geh den Oudensondach te Loenhout opte beke tuss deselve beke comende met beyden eynden aende beke voirs; lant geh de Strijpe te Loenhout inden Huffel comende aen sheerenstrate; lant geh dNyeublock gel oic inden Huffel comende aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#135)
1509Magriete sByen Peters dochter x Gheerde van Campen verc Gheerde van Loenhout kaescoper op lant geh den Moelenackere met eeussele teynden ane te Wuestwesele. (Inventarisnr SR#136)
1509Henrick van Loenhout, Bouwen van Postele, Cornelis Deens en Jan van Leemputte momboeren van Jacope zone Jacops van Dorhout bij Katline Deens voldaen van Jacope van Dorhout vader. (Inventarisnr SR#136)
1509Jan Lodewijcx Janssone wijlen te Nedervenne onder Loenhout deb Cornelise Huevelmans x Lijsbetten Pauwels sConincx dochter op lant geh tGrootblock te Nedervenne int Ackere. (Inventarisnr SR#135)
1509Jan zone Peter Cleys van Loenhout bij Lijsbet sBackers zus wilen Jans de Backere en Hasen sBackers dochter Jans de Backer, Alijt Bloems x Peters Dijck verc janne en Aerde Maes zonen Peter maes bij Alijt Bloems en momboren kinderen Huyghs vanden Loope zeepsieders bij Barbele Maes; Jan Peter Cleys. (Inventarisnr SR#135)
1509Adriaen vander Eycke Janss bekende Cornelise, Janne, Anthonisse, Lijsbette en Marien vander Eycke bij Magriete Jacops op lant te Loenhout tuss sheerenstrate oestwaert en de beke noortwaert. (Inventarisnr SR#136)
1509Peter vander Beke te Wuestwesele gemachtigde Magrieten vanden List vrouwe godshuys Sinte Magrietendale datmen heet Ter Nonnen verh Anthonise Bode lant geh den Bogaert te Loenhout achter den Huffel. (Inventarisnr SR#136)
1509Zie vorige akte; drie hangen opten Guldenberch gest; huys geh de Herpe int Stoofstraetken; heerlicke goede van Loenhout; opte viere steden van Hollant; opte stad van Loevene; op huys geh den Zwaen te Mercxhem; goede te Hemishem; harinchof met twee huysen geh deene de Kuercamer en dandere de Vijfharingen neffens een opten Harincvliet. (Inventarisnr SR#135)
1509Cornelis van Campen te Conticke, Jan van Campen broer te Bouchout voor Jacope van Campen te Bouchout en momboren Willeme en Peteren van Campen, Lijsbeth van Campen x Henricke van Beerendonck tSinte Laureys te Hove en Gielis Pauwels x Marien van Campen bekenden Gheerde van Loenhout caescooper huys gest inde Vingerlincstrate opt Nyeuwerck. (Inventarisnr SR#135)
1509Lijsbeth Haest Goris dochter wijlen x Cornelise Peter Luycx vanden Kerchove te Brechte verc Janne Luycx Janss wijlen vanden Kerchove x Magrieten der Muyden op beemd te Loenhout opt Hoochbosch tuss tHuffeleerenheyken zuytwaert comende westwaert aen Goen Putcuypsbeemdt oostwaert en tHuffeleerenheyken zuytwaert comende westwaert aen Goen Ysendoncxbeemdt en noortwaert aende Grootebeke; Brechte. (Inventarisnr SR#135)
1510Henrick Hellens Clauss wijlen te Loenhout verc Ghijsbrechte Raboode Roelantss wijlen op stede te Loenhout aende plaetse; lant te Loenhout opten Lamey. (Inventarisnr SR#137)
1510Henrick Buyck Janss tSundert verc Janne de Cock te Brechte beemd te Loenhout opten Boeckeester. (Inventarisnr SR#138)
1510Henrick van Loenhout Janss wijlen te Casterle verc Janne vanden Schore oom op eeussele geh dAckereeussel te Casterle. (Inventarisnr SR#138)
1510Willem Lodewijcx secretarijs deser stadt verc momboren van …, Mathijse, Aernout, Annen, Lijsbetten en Gheertruyden kinderen wijlen … van Dale en van Jacomine Peters dochter, kinderen Claus van Dale op lant geh den Block te Loenhout inde Nedervensscheackere aende moelen ald en op huys geh Craeyhoff te Loenhout omtrent der plaetsen tuss sheeren erve van Loenhout. (Inventarisnr SR#137)
1510Magriete Jan Soeten dochter weduwe Godevaert Noyts verc Peteren vander Vorst huydevetter op lant geh tGrootbremstuck te Loenhout int Schoorblock; lant geh tCleynbremstucxken ald int selve block. (Inventarisnr SR#137)
1510Henrick van Loenhout lakenvercoopere gaf momboren van Franse, Anna, Barbelen, Magdaleenen en Cornelien kinderen bij Barbele van Looveren op huys gest opte Borse in en ane de huysinge vanden Rijne . (Inventarisnr SR#137)
1510Jan Couteel maelderier x Alijt van Loenhout verc Peter vander Vorst huydevetter woeninge van huys dat twee woeningen zijn gest inde Gasthuysstrate tuss tVrouwengasthuys streckende achter aen sGasthuysbeemde. (Inventarisnr SR#138)
1510Laureys Cools Mathijssone wijlen te Westdoerne verc Thomase Cornelissone van Heyst outcleercoopere op beemd geh den Schoorbeemdt te westdoerne aende Loenhoutschebeke tuss de selve beke oostwaert. (Inventarisnr SR#137)
1510Cornelis, Jan, Jacop, Willem en Peter van Campen sonen Lodewijcx van Campe wijlen te Contijcke, Henricke van Beerendonck x Lijsbetten van Campe, Gielis Pauwels te Borsbeke x Marien van Campe en Gheert van Loenhout x wijlen Katlinen van Campe bekenden Urssele vander Hagen weduwe Mathijs van Campe en Gheerde van Campe. (Inventarisnr SR#138)
1511Jan vanden Cloote Janss te Loenhout verc Janne Laets op lant geh dMiddelair te Loenhout tuss sheerenstrate noort, west en oestwaert; capelrien te Loenhout. (Inventarisnr SR#140)
1511Lijsbeth van Loenhout x Peteren Stevens smit en Alijten van Loenhout en Peter Mijs hoeymakere x Magrieten van Loenhout voldaen van Lijsbetten van Becxele weduwe Gheerts van Loenhout cordewagencruyders. (Inventarisnr SR#139)
1511Zie vorige akte; Loenhout; op beemd geh Knoddaertsbeemd te Loenhout tSneppele; stede, heyden ald. (Inventarisnr SR#139)
1511Zie vorige akte; Mathijse Jan Pauwelss te Loenhout lant te Loenhout aende Nedervenne bijden Moelenberch. (Inventarisnr SR#140)
1511Zie vorige akte; Janne Loycx Janss te Loenhout beemd te Loenhout aende Blaect tuss de Gemeynbeke. (Inventarisnr SR#140)
1511Zie vorige akte; Janne Wouters Janss te Loenhout lant te Loenhout aende kercke tuss de beke. (Inventarisnr SR#140)
1511Jan van Loenhout Lodewijcxsone en Marie van Loenhout bekenden Willeme de Hertoge. (Inventarisnr SR#140)
1511Otte Jacops x Katline Thoen Gielis Symoens dochter te Loenhout verc Laureyse van Aerden Janss wijlen te Popendonck onder Loenhout op stede geh de Grarenduer te Loenhout inde plaetse comende suytwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#140)
1511Cornelis Lodewijcx Marenssone te Loenhout verc Joose van Bierbeke op stede te Loenhout aent Schoorveken tuss sheerenstrate; beemd tuss sheerenstrate. (Inventarisnr SR#140)
1511Jan Mertens Heerstrate te Loenhout verc Peteren de jonge vischcooper op lant geh dAst te Loenhout onder Sneppele; beemd ald; lant onder heyde en weyde ald. (Inventarisnr SR#140)
1511Henric de Coninc Adriaenssone wijlen te Loenhout verc Henricke Leemans Wouterssone wijlen op lant geh dLeegebuyndere gel ter Beke int Ackere onder Loenhout. (Inventarisnr SR#139)
1511Peter van Beke Corneliss gemachtigde Magrieten vander List vrouwe godshuys van Sinte Magrietendale geh Ter Nonnen buyten deser stadt gest verh Janne Willem Gielissone vanden Wijngaerde woenende te Loenhout lant te Loenhout tuss den Moelenwech zuytwaert en oistwaert. (Inventarisnr SR#140)
1511Henrick Cleens te Loenhout verc Joese van Bierbeke schoenmaker op beemd geh den Vonderbeemdt te Wessele ote Vondere tuss tsheeren van Vesele erve. (Inventarisnr SR#140)
1511Barbele van Loenhout x Willeme de Hertoge verc Janne vanden Bogaerde lepelmaker op huys gest inde Cleynpredickerenstrate. (Inventarisnr SR#140)
1511Barbele van Loenhout Gielis dochter wijlen x Willeme de Hertoge verc Pauwelse vanden Broeke huys geh Bourgoenien gest inde Braderijstrate. (Inventarisnr SR#140)
1511Peter vander Caert Gheerdssone wijlen te Loenhout verc Lijsbetten Nijs Jans dochter weduwe Gielis Bruynkens te Brechte op stede, heyden geh den Hynsbroeck te Brechte. (Inventarisnr SR#139)
1511Merten van Loenhout Adamss te Herentals verc Aerde Wouter Aerts op lant geh den Bogaert te Herentals inde Coulake comende zuytwaert en westwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#139)
1511Gielis Bode wagemakere, Jan Leys Zebrechtss te Loenhout en Henrick vander Voort cuypere momboren van Peteren en Cornelise kinderen wijlen Willems Bode; kerckmeesteren van Sinte Peterskercke te Loenhout op huys gest opt Clapdorp tuss huys geh den Voetboghe comende achter aende Roye. (Inventarisnr SR#139)
1511Jan Wouter Peter Noutssone te Hoochboome onder Eekeren verc Janne Maes van Loenhout op Dougracht onder Hoochboome ges op sted egest opten Eyckenberch onder Hoochboome tuss heyblock geh tHaesblock oostwaert. (Inventarisnr SR#139)
1511Cornelis, Jan, Jacop, Willem en Peter kinderen wijlen Lodewijcx van Campe, Henrick van Beerendonck en Gielis Pauwels en Lijsbetten en Marien van Campe bekenden Geerde van Loenhout swager; Katlinen van Campe; huys opt Nyeuwerck gest. (Inventarisnr SR#140)
1511Gielis Bode wagenmakere, Henrick vander Voort cuyper en Jan laureys Zebrechts momboren van Peteren en Cornelise sonen wijlen Willems Bode wagenmakers bekenden Lijsbetten Laureys Zebrechts dochtere moeder te Loenhout. (Inventarisnr SR#139)
1511Huybrecht en Gielis Vorsselmans kinderen wijlen Jan Vorsselman en Anna Vorsselmans x Janne van Ghijsen vereffent op huys de Vijfringen inde Braderijstrate; op huys inde Meer; huys opte Oudeveemerct; huys geh de Lelie aende merct alh; 2 huysen inde Kerchofstrate; huys de Roodetonne bijde meerpoerte; huys gest op Doudeveemerct; panden te Loenhout; drie huysen gest opt Nyeuwerck; >>> vervolg zie: f° 074 V-02_b (Inventarisnr SR#140)
1511Jan de Lantmeeter, Jan vanden Ghore en Andries van Vaken voogden van Joos de Witte Gommaerss bij Magriet Peters en Anthonis Peters, Jan Persoen en Jan Luycx voogden van Lijsbet Peters vereffent op huys en stede te Beveren; prochie van Verrebroeck; te Pulle; huys de Lijnde; Katline moeyen religieucx ten Blidenberghe te Mechelen; huys te Mechelen in Onser Vrouwenstrate; lant te Santvliet, te Verrebroeck in Vlaenderen, te Loenhout; huys de Linde. (Inventarisnr SR#140)
1511Coenraet Numan verc jonckeren Robbrechte van Arenborch heer te Loenhout burchgrave te Bruessele huys, stallen vast ane en neffens goidshuys vanden Minderbruederen kerckhove met huyse daer ane gest inde Minderbruederenstrate tuss tkerckhof vanden Observanten oostwaert en dNyeustraetken loopende ter Keysstraten waert ex altera. (Inventarisnr SR#139)
1512Jan Ghijs te Loenhout verc Janne de Maeyere Janss cuyper op lant te Loenhout tuss sheerenserve; huys te Loenhout. (Inventarisnr SR#142)
1512Jan Peter Nouts Janss wijlen te Loenhout verc Janne Loywycx Mercxss wylen op stede te Loenhout comende suytwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#142)
1512Peter Vorsselmans Gheertssone te Loenhout verc Laureyse van Aerde lant geh dNobelsbosch te Loenhout tuss de Ackerstrate; tekst kantlijn 1622. (Inventarisnr SR#142)
1512Peter Vorsselmans Gheertss wijlen te Loenhout verc Hubrechte vander Boven tymmerman op lant te Loenhout in Sneppeleeracker geh Nobelsbosch. (Inventarisnr SR#141)
1512Marcus Mars Janss te Loenhout verc Olivieren vanden Wijngaerde en Lijsbetten vanden Wijngaerde zus op stede te Sneppele onder Loenhout comende noortwaert aent Gemeynlaer. (Inventarisnr SR#142)
1512Jan Hegge Janss wijlen te Loenhout verc Lenaerde van Couwenberge Janss wijlen op stede gel aen Stapelheye onder Loenhout comende westwaert aen dAggerstrate. (Inventarisnr SR#142)
1512Henrick de Coninck verc Henricke Leemans Wouterssone wijlen te Loenhout op lant. (Inventarisnr SR#141)
1512Jan Peter Nouts Janss wijlen te Loenhout verc Janne Loywycx Mercxss wijlen ald op stede te Loenhout inde Caterstrate comende zuytwaert aen sheerenstrate; lant ald dweers tegen de voirs stede over comende noortwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#142)
1512Boudewijn Michiel Bouwenss te Loonhout verc Janne Loycx Mercxss op beemd geh de Wehage te Loenhout; Brechte. (Inventarisnr SR#142)
1512Jan Wouters Willemss smoutslager en Lijsbeth Wouters verc Janne vanden Eynde tEkeren inden Scrieck goede te Loenhout. (Inventarisnr SR#142)
1512Michiel van Elsacker Corneliss wijlen te Loenhout verc Lenaerde van Couwenberge op stede te Sneppele aent Heylaer tuss de beke westwaert en tHeylaer oostwaert; te Loonhout. (Inventarisnr SR#142)
1512Jacop Jan Gheertsoens te Cloote onder Brechte verc Lijsbetten Wouteren Augustijns dochter te Brechte op beemd te Loenhout inden Verckenhoeck. (Inventarisnr SR#142)
1512Henrick Cleys Jan Heylensone te Loenhout verc Janne de Maeyere cuypere op beemd geh den Vonderbemdt te Wuestwesele tuss de Grootebeke oostwaert. (Inventarisnr SR#141)
1512Lenaert vanden Boegaerde Lenaertssone wijlen x Barbele vanden Wijngaerde Jans dochter te Loenhout machtigen Rogiere Ritsaert te Poperingen in Vlaenderen geseten erve te Poperingen jegens over Sint Janscruce. (Inventarisnr SR#141)
1512Henrick van Bruessele gemachtigde Marien Jan Huyghens dochter weduwe Jans van Bruessele vleeschhouwers machtigde Cornelise Luydinck hudevetter en Cornelise Marcx te Loenhout. (Inventarisnr SR#141)
1512Daneel de Huyte, Cornelis vander Beke en Frans Henricx momboren van Geleyn, Adriane en Cornelien kinderen Daneels de Huytere voeyerere bij Geleyne Honts en Anthonis Lauwers rentmeester godshuys van Sinte Annen alh inder stadt gest en Katlinen en wijlen Magrieten van Berchem nat dochters wijlen heer Costens van Berchem ridder bij Geleyne Honts vereffent stede te Loenhout aen Persoenserve; huys gest opten Goddaert. (Inventarisnr SR#142)
1513Peter Soeten te Loenhout verc Peteren van Tuyll Aertss op lant geh tSchuerbloc te Loenhout. (Inventarisnr SR#144)
1513Mathijs de Cuyper Matheeuss wijlen te Loenhout verc Willeme vander Boven Huybrechtss te Wuestwezele op stede te Sneppele aent Heylair onder Loenhout; lant geh de Smele gel inden Sneppelschenacker onder Loenhout. (Inventarisnr SR#144)
1513Willem de Haze Mathijss wijlen te Loenhout verc Cornelise Fredericx hudevetter op stede te Loenhout tuss sheerenstrate zuytwaert. (Inventarisnr SR#143)
1513Peter vanden Venne vischcooper verc Henricke van Loenhout Lambrechtss wijlen. (Inventarisnr SR#143)
1513Jan van Loenhout machtigde Joose Aben te sHertogenbossche. (Inventarisnr SR#143)
1513Denijs vanden Bogaerde van Loenhout gel Huybrechte Aerts cuyper. (Inventarisnr SR#144)
1513Peter Diericx van Naerde verc Joese van Bierbeke Joess op lant te Popendonck onder Loenhout. (Inventarisnr SR#144)
1513Peter Huybs Janss wijlen x Katlijne Andriaenss Wouters dochter te Loenhout verc Wouteren Maerberch Janss x Magrieten Spillemans op stede te Loenhout opt Hencxbroeck tuss sheerenstrate oostwaert; heyden ald dwers tegen over de voers stede comende westwaert aen sheerenstrate. (Inventarisnr SR#144)
1513Cornelis Nouts te Loenhout te Neervenne verc Peteren vander Beke rentmeester godshuys Sinte Magrietendale datmen heet Ter Nonnen buyten Antwerpen op stede te Loenhout Neervenne tuss sheerenstrate oistwaert; goeden te sGreevenwesele. (Inventarisnr SR#144)
1513Cornelis Fredericx huydevetter verc Godevaerde Isendoncx te Loenhout opt Donck ges op stede gel opte Donck. (Inventarisnr SR#143)
1513Jan Balman Clauss wijlen x Magdaleenen Haest verc Gielise van Pulle x Marien Dielkens te Brechte op beemd te Loenhout int Hoogebosch tuss het Huffeleerenhaeyken suytwaert. (Inventarisnr SR#144)
1513Magnus van Bullestraten gemachtigde Anthonijs Heesterman verc Godevaerde de Vos Godevaertss op beemd te Brechtscate inde Elshout; op beemd geh Coeblock te Loenhout buyten den Huffele; beemd te Brechtscate; beemd tEekeren neffens den Schotemenwech; huys te Ranst inde Cromstrate; goede tEekeren; goeden te Loenhout; lant te Eekeren te Muesienbroeck inden Wildenblolck; >>> vervolg zie: f° 099 V-03_b (Inventarisnr SR#144)
1513Jan vanden Vekene Janssone wijlen te Brechte verc Michiele Wouter Aerts op lant tEyndhoven onder Brechte comende zuytwaert aende Gebuerstrate; beemd gel inde Blaect onder Loenhout comende westwaert aende beke; beemd gel inde Blaect. (Inventarisnr SR#143)
1513Jan Couteel Janssone x Heylwijch van Loenhout gaven Logiere vander Beke houtbreker Logierssone huys geh de Croone gest aende Vlaschmerct tuss godshuys van Sinte Baefs huys en erve aen beyde zijden comende achter aen godshuys herberge. (Inventarisnr SR#144)
1513Peter vanden Venne vischcooper verc Henricke van Loenhout coopman erven gel achter lancx schuere bijde Slijckpoirte tuss voirs schuere en noortwaert aende Veste vander stad; dwater vander pijssijne van schueren en beesten. (Inventarisnr SR#143)
1513Magriete Kerf Jans dochter x Janne van Loenhout verc Wouteren Paeschuys Gheertsone x Annen Studelincx huys dwelck het Driebeen te heeten plach gest opt Clapdorp jegens de Venteremerct? over tuss huys geh dMoelenyser en huys dwelck tHoefyser te heeten plach. (Inventarisnr SR#144)
1513Pauwels vanden Broecke Peterssone wijlen verc heer Gheerde de Suttere, heer Peteren Leseure, heer Thomase Janssone en meester Peteren van Lithalle priesters in OLVkercke op stede te Clooten onder Brechte tuss der Gebuerenstrate; Loenhout; erven daer een hage tuss beyde loopt geh Doudehove te Velthoven aen dAckere onder Wuestwezele. (Inventarisnr SR#143)
1514Cornelis Lodewijcx te Loenhout verc Gheerde Ingelbrecht schoutet te Loenhout hoeymaye te Loenhout opten Boeckheester; stede te Loenhout. (Inventarisnr SR#145)
1514Jacop Coels Willemss te Loenhout verc Lenaerdijne dochter wijlen Jan Dibbouts (Diwouts) bij Magriete Leitkens op beemd te Loenhout inde Blaect tuss sKnoddersblock oestwaert; beemd te Popendonc onder Loenhout. (Inventarisnr SR#146)
1514Jan van Hemelvoort Henricxss te Loenhout en Michiel Betten te Brechte verc Joese van Bierbeke schoemaker Joess op stede te Loenhout; lant te Sneppele onder Loenhout; stede te Brechte tOverbroeck. (Inventarisnr SR#146)
1514Jan Lodewijcx Janss te Loenhout verc Katlinen Dibbouts en Janne Ecdorens sone op stede te Loenhout; te Wesele. (Inventarisnr SR#146)
1514Cornelis Lodewijcx Martenssone te Loenhout verc Joese van Bierbeke schoemaker op stede te Loenhout aent Schoerveken tuss sheerenstrate; beemd ald tuss sheerenstrate; stede te Loenhout aende plaetse. (Inventarisnr SR#146)
1514Heylwijch Oems Willems dochter te Loenhout verc Janne van Naerde op stede geh Mertens van Stayenstede te Popendonck onder Loenhout tuss de vroente oestwaert en noortwaert; beemde gel int Staecbroeck. (Inventarisnr SR#146)
1514Peter vanden Venne vischcooper verc Henricke van Loenhout coopman. (Inventarisnr SR#145)
1514Peternelle Lambrechs x Janne van Loenhout bekende Peteren Goetheyns. (Inventarisnr SR#146)
1514Henrick van Loenhout, Govaert Rams en Adriaen Moons te Outserweele borg voor Govarde Roose alias Schoyte. (Inventarisnr SR#146)
1514Willem van Stayen Janss te Popendonck onder Loenhout verc Janne Loys Marcxs op stede te Popendonck tuss tsheerenstrate oestwaert; beemd gel aen Scoubosch. (Inventarisnr SR#146)
1514Thomaes de Harde Janss bekende Aerde Bau op stede te Loenhout; moeswatere van koekene over erve gel inde Huyvetterestrate. (Inventarisnr SR#146)
1514Jan Peeters Janssone te Brechte tEyndoven verc Laureyse Rombouts voor Janne, Michiele, Cornelise Rombouts kinderen op beemd te Loenhout tuss de Gemeynebeemde oistwaert; Henrick Joerdaens dochter. (Inventarisnr SR#146)
1514Katline Huyscops weduwe Gheert Thielkens, Josijne Thielkens x Joese van Varenberge en Bouwen van Postele, Henrick van Loenhout en Joes van Varenberge momboeren van kinderen Gheerts Tielkens wijlen bij Katline Huyscops verc Willeme Thijs alias Heemes op looven gest buyten Sinte Janspoerte. (Inventarisnr SR#146)
1514vervolg van: f° 256 R-02_a >>> Gabriel Hoon Lucass en kinderen Lucas Hoon gaven Janne van Bavele Wouterss cuypere huys geh den Cleynenguldenvalck gest inde Cuyperstrate tuss huys geh tGuldentresoir en huys geh den Wittenvalck; Lijsbetten van Loenhout nichte wijlen. (Inventarisnr SR#146)
1514Gheerd Embrechts Henricxs wijlen casterlain te Loenhout bekende Augustijne Embrechts Augustijnssone wijlen neve van bossche geh Romboutshoeve gel onder Heyst; bossche geh den Baefsbosch onder Heyst; bossche geh Lamsbosch ald; huys te Heyst opten Berch; beemde gel over de Nete; huys te Heyst. (Inventarisnr SR#145)
1514Henrick van Bruessele, Jan van Bruessele, Jan Vriendt, Claus Bordinck en Jan van Achterhout momboeren van Henricke en Claren kinderen Henricx van Bruessele bij Katlijne Bordincx vereffent; goede ter Capellen onder Eekeren gel; goede te Loenhout; 4 huysen met stalle, schueren gel opt Nyeuwwerck by tVingerlinck; op huys geh Draecxken opte Lombaerdenveste; >>> vervolg zie: f° 345 R-01_b (Inventarisnr SR#145)
1521rente / Antwerpen / Hoofstraetken / nieuwe huizing met poort, gang, plaats, grond / Jan van Loveringe (Z) / Henric van Cantelbeke (N) / Barbara van Loenhout x Jacob van Berchem / de voogden van de kinderen van Jan Bruggen / huizing voorheen door Jan van Loveren (sic), haar vader, te erve gegeven aan Benedictus en Augustijn Fornay, cooplieden (Inventarisnr SR#160)
10/1/1521verklaring / Mathijs, Jan en Lijsbeth van Loenhout fii. (Anthonis x Lijsbeth Leemans) / Marie vander Heyden wwe. Jan Colijns (Inventarisnr SR#160)
23/1/1521machtiging / Loenhout / Lijsbeth Sybrechts fa. Laureys, x Herman Vuyst / Wouter vanden Broecke, Henrick Leemans en Ghijsbrecht Vorstere (Inventarisnr SR#160)
8/2/1521rente / Loenhout / bij het Hooch Bosch / beemd / den Eedonc / Cornelis Lenaerts erfgenamen / Jan Wouters / Peter Vorsselmans fs. Geert / Peter van Dijcke x Margriet Leytkens / nog belast aan den joncker van Arenborch, Willem vander Eycke en Philips vander Meere (Inventarisnr SR#160)
8/2/1521rente / Loenhout / land / Peter Leen (O en Z) / Jan Boods (W) / Peter Vorsselmans fs. Geert / Peter van Dijcke x Margriet Leytkens / nog belast aan den joncker van Arenborch, Willem vander Eycke en Philips vander Meere (Inventarisnr SR#160)
20/2/1521borgstelling / Antwerpen / Clapdorp / tegenover den Schilt van Gelre / huis met grond / St. Anthoenis / Jan Vergoes / Jaspar vanden Vekene, hoeymakere / Cristiaen van Soerssele fs. Mathijs / nog belast aan Geert van Loenhout, een vrouwspersoon, Jacop van Campenhout, Pauwels de Backere, den godshuyse van Peter Pot, de Prekeeren en den Heyligeest tOnser Vrouwen (Inventarisnr SR#160)
28/2/1521rente / Antwerpen / buyten de Koepoerte tegenover de Infermerie / huis met plaats, grond / Aert van Breen / Jan de Poerter / de roye / Jaspar vanden Vekene, hoeymakere / Henrick van Varenbrake, droechscheerdere / nog belast aan Beatrijs vanden Ramen, den Heiligen Geest tOnser Vrouwen, den Predickeren, den godshuyse van St. Salvators, Geert van Loenhout en Pauwels de Backer (Inventarisnr SR#160)
21/3/1521kwijting / Cornelis Mertens en Jan van Loenhout als voogden van Katline Aertssoens / Laureys Aert Faes, creemere / betreft de nalatenschap van Alijt van Loenhout (Inventarisnr SR#160)
4/4/1521kwijting / Peter Stenens fs. Peter, smit, teMoersicke / Lauwereys Aert Faes, testamenteur van Alijt van Loenhout wwe. Jan Couteels (Inventarisnr SR#160)
16/4/1521rente / Doerne (Deurne) / 5 huizen met hof, grond / Laureys Aert Faes als testamenteur van Alijt van Loenhout / Henrick Deyns (Inventarisnr SR#160)
25/5/1521rente / Loenhout / opte Blaect / Cornelis Noutssone wonende ten Cloote onder Brechte / Cornelis Jan Nijs Hegssoens x Clare Zegers fa. Peter / Gheert Ingelbrechts, schoutet te Loenhout / ook vermeld: Jacop Wouter Aerts (Inventarisnr SR#160)
25/5/1521rente / Loenhout / opten Hoeghen Bosch / beemd / Cornelis Noutssone wonende ten Cloote onder Brechte / Cornelis Jan Nijs Hegssoens x Clare Zegers fa. Peter / Gheert Ingelbrechts, schoutet te Loenhout / ook vermeld: Jacop Wouter Aerts (Inventarisnr SR#160)
25/5/1521rente / Loenhout / op Gastelbeke / stede met huis, hof, land, grond / Cornelis Noutssone wonende ten Cloote onder Brechte / Cornelis Jan Nijs Hegssoens x Clare Zegers fa. Peter / Gheert Ingelbrechts, schoutet te Loenhout / eigenaar van de stede is Willem Lenaerde Willem Buyenssone (Inventarisnr SR#160)
25/5/1521rente / Antwerpen / over Dambrugge int oude Mercxemerlant / land / Barbele van Loenhout fa. Gielis, x Cornelis van Middeldonck, tenghietere / Jan de Kersmakere, metsere / eigenaar van het land was Laureys van Ferrere (Inventarisnr SR#160)
20/6/1521kwijting / Willem, Jan en Aert Mijs als voogden van Jan en Jozijne Mijs fii. Henrick / Lauwereys Aert Faes, testamenteur van Alijt van Loenhout (Inventarisnr SR#160)
20/6/1521rente / Loenhout / te Sneppele / stede met huis, hof, land, grond / Lijsbeth sCosters fa. Bouwen, baghijne te Lyere / mr. Jan de Costere, haar broer, x Barbele van Noten / eigenaars zijn de kinderen van Jan Henric Heyns die de stede kocht van Alijt, Katline, Lijsbeth en Wouter Soeten (Inventarisnr SR#160)
27/6/1521schuldbrief / Jan Mijs, keteleere / Jan en Jozijne Mijs fii. Henrick / betreft een legaat van Alijt van Loenhout / ook vermeld: Lauwereys Aert Faes (Inventarisnr SR#160)
31/7/1521erfgeving / Antwerpen / Kijpdorp / huis met plaats, grond / Aert van Eerdewegen / Ketel / Aert van Eerdewegen, droochscheerdere, x Margriet Wijns / Cornelis van Middeldonck, tengietere, x Barbele van Loenhout / huis gekocht van Jan vanden Putte / huis is nog medepan,d voor renten aan Symoen de Mangeleere, Frans van Lambroeck, een collegie te Loevene, Jaspar Panis, Jan vanden Putte, Peternelle Panis en Jacop Thoenis (Inventarisnr SR#160)
6/9/1521rente / Loenhout / te Hechte / stede met huis, hof, land, beemd, eeusel [= weide], grond / sheerenstrate (W) / Jan Lodewijcx (O) / Anthoenis Thijs fs. Dieric, x Margriet Heylens fa. Claes / Lijsbeth vanden Putte wwe. Jan joes, wasmaker / nog belast aan een capelrie te Wesele, Cornelis Hoevelmans, Jan Dignen, den Heiligeest te Loenhout (Inventarisnr SR#160)
16/10/1521rente / Loenhout / bij de wijnmoelen / land / den Breemacker / Denijs vanden Bogaerde x Heylwijch Cleys fa. Cornelis / Mertine Specx wwe. Gielis van Eynde, waschmakere / nog belast aan Robbrecht van Arenberch (Inventarisnr SR#160)
16/10/1521rente / Loenhout / te Nedervenne in Cnodders block / weide / Denijs vanden Bogaerde x Heylwijch Cleys fa. Cornelis / Mertine Specx wwe. Gielis van Eynde, waschmakere / nog belast aan Cornelis Hoevelmans (Inventarisnr SR#160)
16/10/1521rente / Loenhout / opte Blaect / beemd / de kinderen van Jan vanden Polle (Z) / de kinderen van Goesen Lammens / Denijs vanden Bogaerde x Heylwijch Cleys fa. Cornelis / Mertine Specx wwe. Gielis van Eynde, waschmakere / nog belast aan Lijsbeth Delien fs. Jan (Inventarisnr SR#160)
16/10/1521borgstelling / Loenhout / aende Scapelheyde / stede met woonhuis, hof, grond / Denijs vanden Bogaerde x Heylwijch Cleys fa. Cornelis / Mertine Specx wwe. Gielis van Eynde, waschmakere / Marck Jan Mars / nog belast aan Robbrecht van Arenberch (Inventarisnr SR#160)
16/10/1521rente / Loenhout / te Nedervenne / stede met huis, hof, land, grond / sheerenstrate (O) / Jan Loycx (Z en W) / Denijs vanden Bogaerde x Heylwijch Cleys fa. Cornelis / Mertine Specx wwe. Gielis van Eynde, waschmakere / nog belast aan Margriet Hovelmans, Michiel van Elsacker, de erfgenamen van Wouter Soetens (Inventarisnr SR#160)
26/10/1521schuldbrief / Jacop Coels, te Loenhout / Lenaert Dibbout / betreft achterstallige pacht / ook vermeld: Peter vander Moelen en Jan vander Elst, schepenen (Inventarisnr SR#160)
20/11/1521rente / Antwerpen / inde nyeustrate teynden int Kijpdorp / erf met huizen, schuren, 2 borneputten, grond / Jan Bots (N) / de strate (W) / het Winckelstraetken (Z) / een draeybane (O) / Magdaleene van Loenhout x Willem Bornwatere / Jaspar Bruynseels x Barbele Elouts / erf eertijds door Jacop vander Heyden, Jan van Looveren en Goris Loegenhagen te erve gegeven aan Aert van Bercheycke / rente geerfd van Jan van Looveren (Inventarisnr SR#160)
1/1/1522rente / Loenhout / hoeve / Jan de Bruyne fs. Jan in naam van Adries, Kerstijne en Peternelle van Ossenberge fii. Jan / Peter vanden Vekene fs. Jan / rente eertijds door Henrick van Grimbergen, stiefvader van Andries en zijn zusters, verkocht aan Jan vanden Vekene / eigenaar van de stede is Cornelis Zegers (Inventarisnr SR#162)
1/1/1522erfrecht / Loenhout / ter Beke / stede met huis, hof, land, grond / Jan de Bruyne fs. Jan in naam van Adries, Kerstijne en Peternelle van Ossenberge fii. Jan / Peter vanden Vekene fs. Jan / betreft de nalatenschap van Henrick van Ossenberge, hun oudoom / eigenaars van de stede zijn de kinderen van Jan Dignen (Inventarisnr SR#162)
8/1/1522schuldbrief / Henrick Hellens alias Clays, van Loenhout / Steven van Praet / betreft achterstallige pacht / ook vermeld: Butkens en Joos Draeck, schepenen (Inventarisnr SR#161)
24/1/1522rente / Loenhout / inde Buyteler ackere / land met heide / Mathijs Cuypers (O en Z) / erf van het godshuys van St. Michiel (W) / Jan Boot (N) / Willem van Lare fs. Jan / Jan Gielis Symons, priester te Loenhout / nog belast aan Roelant de Keyser (Inventarisnr SR#161)
29/1/1522verhuur / Loenhout / achter de kercke / land / Peter vander Beke, rentmeester van Margriet vander List, vrouwe des godshuys van St. Margriete Dale alias ter Nonnen / Gheeraert Ingelbrechts, scoutet tot Loenhout / (Inventarisnr SR#161)
29/1/1522verhuur / Loenhout / achter de kercke / land en weide / Peter vander Beke, rentmeester van Margriet vander List, vrouwe des godshuys van St. Margriete Dale alias ter Nonnen / Jan Wouters fs. Jan / (Inventarisnr SR#161)
30/1/1522verhuur / Loenhout / te Neervenne achter de Ackerstrate / land / Peter vander Beke als procureur en rentmeester van Lijsbeth vander List, vrouwe van St. Magriete Dale alias Ter Nonnen / Mathijs Pauwels / (Inventarisnr SR#161)
30/1/1522verhuur / Loenhout / land / Peter vander Beke als procureur en rentmeester van Lijsbeth vander List, vrouwe van St. Magriete Dale alias Ter Nonnen / Willem Jan Peters / (Inventarisnr SR#161)
30/1/1522verhuur / Loenhout / land / den Bogaert / Peter vander Beke als procureur en rentmeester van Lijsbeth vander List, vrouwe van St. Magriete Dale alias Ter Nonnen / Anthonis Bode de jonge / vorige huurder was Anthonis Bode, de oude (Inventarisnr SR#161)
6/2/1522rente / Loenhout / beemd / Katline Noulaets fa. Jan, wwe. van Cornelis Fredericx alias van Bergen / Heylwich Fredericx x Andries Raet / (Inventarisnr SR#161)
6/2/1522rente / Loenhout / diverse goeden / Katline Noulaets fa. Jan, wwe. van Cornelis Fredericx alias van Bergen / Heylwich Fredericx x Andries Raet / eigenaar van de goeden is Willem de Hase (Inventarisnr SR#161)
6/2/1522rente / Loenhout / diverse goeden / Katline Noulaets fa. Jan, wwe. van Cornelis Fredericx alias van Bergen / Heylwich Fredericx x Andries Raet / eigenaar van de goeden is Peter de Hase (Inventarisnr SR#161)
6/2/1522rente / Loenhout / diverse goeden / Katline Noulaets fa. Jan, wwe. van Cornelis Fredericx alias van Bergen / Heylwich Fredericx x Andries Raet / eigenaar van de goeden is Jan vander Caert (Inventarisnr SR#161)
21/2/1522rente / Loenhout / inden Sneppelackere / land / den Dorenackere / de kerckpat (Z) / Michiel van Elsacker (N) / Hector Neve fs. Hector, x Lijsbet Vorspoels / Katlijne van Berchem fa. nat. ridder Costen van Berchem / nog belast aan Godevaert van Brechte, de wwe. van Berthelmeeus Hoevelmans en Peter Cornelis Loycx (Inventarisnr SR#162)
21/3/1522rente / Berse (Beerse) / opt oosteynde / stede met huis, hof, dries, moer, grond / Jan Loenhout / Lijsbeth Willems / de vroente (O) / Lijsbeth Willem fa. Andries, wwe. van Jan Mertens / Katline sProost te Ghierle / nog belast aan den godshuyse van St. Michiels (Inventarisnr SR#161)
21/3/1522rente / Antwerpen / bij de Slijckpoorte / 2 huizen met plaats, grond / de stadveste / de erfgen. van Henrick van Loenhout / Katline Peters wwe. van Peter vanden Venne en Kerstiaen vanden Venne, haar zoon / de voogden van Cornelis en Joos van Halsteren alias vanden Male fii. (Anthonis x Cornelie sVetters) (Inventarisnr SR#162)
21/3/1522rente / Antwerpen / bij de Slijckpoorte / schuur met grond / de stadveste (N) / de erfgen. van Henrick van Loenhout / de strate / Katline Peters wwe. van Peter vanden Venne en Kerstiaen vanden Venne, haar zoon / de voogden van Cornelis en Joos van Halsteren alias vanden Male fii. (Anthonis x Cornelie sVetters) (Inventarisnr SR#162)
1/4/1522kwijting / Bouwen van Postele, Jan van Leemputte en Wouter Pottey als voogden van de kinderen van Cornelis Deens x Ghijsbrechte Beys / de erfgen. van Henric van Loenhout / (Inventarisnr SR#161)
10/5/1522rente / Loenhout / ter Eyck bij de watermoelen / beemd / de beke (W) / Jan Jans (O) / Willem vander Munten (N) / Peter Leyten fs. Berthelmeeus / Jan Sachtens, wasmakere / rente door Henrick Lodewijcx fs. Jan op 24-10-1506 verkocht aan de testamenteurs van Berthelmeeus Leyten (Inventarisnr SR#162)
12/5/1522rente / Loenhout / stede / Joos van Bierbeke, schoemakere, x Katline Noyts / de voogden van Katline en Marie van Bierbeke / rente op 31-03-1514 gekocht van Jan van Homelvoort en Michiel Betten (Inventarisnr SR#161)
12/5/1522rente / Wesele (Wuustwezel) / opten Vonder / beemd / de Vonder Beemdt / Joos van Bierbeke, schoemakere, x Katline Noyts / de voogden van Katline en Marie van Bierbeke / rente op 30-10-1511 gekocht van Henrick Claus van Loenhout (Inventarisnr SR#161)
12/5/1522rente / Loenhout / te Nedervenne / stede / Joos van Bierbeke, schoemakere, x Katline Noyts / de voogden van Katline en Marie van Bierbeke / rente op 05-02-1516 gekocht van Jan Stevens fs. Wouter en Aert, zijn zoon (Inventarisnr SR#161)
27/5/1522rente / diverse goeden / Peter vander Moelen, Jacop vander Heyden, Govaert Houtappel, Jan van Schindels, Claus Denijs en Gielis vanden Bornerien, allen in naam van de St. Jacops kercke / Anna van Loenhout fa. Henric x Barbele van Looneroy / (Inventarisnr SR#161)
6/6/1522rente / Antwerpen / Hofstraetken / nieuwe huizing met poort, gang, plaats, grond / de erfgen. van Jan van Looveren (Z) / Henrick van Cantelbeke (N) / Barbele van Loenhout fa. Henrick, x Jacop van Berchem / Jan en Margriet Bruggen fii. (Jan x Agneese Scats) / huizing door Jan van Looveren, haar grootvader, op 27-10-1517 te erve gegeven aan Benedictus en Augustijn de Fournay (Inventarisnr SR#161)
23/6/1522rente / Doerne (Deurne) / stede / tgoet ter Heyden / Barbele van Loenhout fa. Gielis, x Cornelis van Middeldonck, tenghietere / Berthelmeeus de Raet, hantschoenmakere, x Katline sDeckers / stede door Jan van Loenhout op 15-01-1414 (sic) te erve gegeven aan Jan van Wezele (Inventarisnr SR#162)
23/6/1522rente / Doerne (Deurne) / land / land van het gasthuys van Antwerpen / Barbele van Loenhout fa. Gielis, x Cornelis van Middeldonck, tenghietere / Berthelmeeus de Raet, hantschoenmakere, x Katline sDeckers (Inventarisnr SR#162)
5/7/1522rente / Loenhout / land en weide / Jan vanden Wijngaerde / Cornelis Hoevelmans / Cornelis Buys (O) / Willem vanden Wijngaerde fs. Gielis / Wouter Maerberchs, cuypere / nog belast aan joncker Robbrecht van Arenborch en Jan Hoevelmans (Inventarisnr SR#161)
5/7/1522rente / Loenhout / beemd / Cornelis Luycx sone (O) / Godevaert van Brecht (W) / Jan Wouter Diericx (N) / Willem vanden Wijngaerde fs. Gielis / Wouter Maerberchs, cuypere / nog belast aan joncker Robbrecht van Arenborch en Jan Hoevelmans (Inventarisnr SR#161)
8/8/1522verkoop / Antwerpen / Hoefstrate / beneden de Borsse / huizing met poort, plaats, borneput, grond / Willem Bornwater (Z) / Jacop van Berchem (N) / achteraan grenzend aan den Vliegenden Hert / Magriet van Looveren fa. Jan, x Peter Rubbens / Barbara van Loenhout x Jacop van Berchem, Magdalene van Loenhout x Willem Bornwatere, Cecilia van Loenhout x Kaerle van Muers en Frans van Loenhout, >>> vervolg zie: f° 332 R-01_02 (Inventarisnr SR#162)
8/8/1522rente / Antwerpen / Keesstrate / jegens de Zilversmitstrate dweers over / huis met grond / Draeck / Cecillie van Loenhout fa. Henrick, x Kaerle van Muers / Jan van Looveren, Peter Rubbens, Jacop van Berchem en Willem Bornwater als voogden van Frans van Looveren (Inventarisnr SR#162)
8/8/1522verkoop / Antwerpen / Hoefstraetken / beneden de Borsse / huis met grond / de poort van de grote huizing van Jan van Looveren (Z) / het klein huis van Jan van Looveren (N) / Magdaleene van Loenhout x Willem Bornwater / Jacop van Berchem / huis geerfd van Jan van Loovern de oude, zijn grootvader (Inventarisnr SR#162)
8/8/1522vervolg van: f° 332 R-01_01 >>> allen fii. Henrick van Loenhout x Barbara van Looveren / Jan van Looveren, dienere vander Corter Roeden / nog belast aan de Infermerien op Clapdorp, een provene tOnser Vrouwen en de aelmoeseniers (Inventarisnr SR#162)
8/8/1522rente / Antwerpen / Hoefstraetken / huizing met poort, plaats, grond / Cecillie van Loenhout fa. Henrick, x Kaerle van Muers / Jan van Looveren, Peter Rubbens, Jacop van Berchem en Willem Bornwater als voogden van Frans van Looveren (Inventarisnr SR#162)
8/8/1522rente / Antwerpen / opte veste tusschen St. Katlijnen ende de Wijngaertpoorte / huis met grond / Vischput / Cecillie van Loenhout fa. Henrick, x Kaerle van Muers / Jan van Looveren, Peter Rubbens, Jacop van Berchem en Willem Bornwater als voogden van Frans van Looveren / eigenaar van het huis is Willem de Clerck (Inventarisnr SR#162)
8/8/1522rente / Loenhout / bij de breede beke / weide / de Elst / Henrick Lodewijcx (N, O en Z) / Adriaen Musch, Aert Helleman, Jan vander Meere en Michiel Dermuyden als aelmoesseniers vanden huysarmen / de testamenteurs van Margriet Smeets wwe. Bernaert Daems ten behoeve van mr. Adriaen Daems, haar zoon / rente door Henrick Claes Jan Hellincxzone op 21-04-1509 verkocht aan Peter vander Vorst (Inventarisnr SR#161)
13/8/1522rente / Antwerpen / Hoefstrate / beneden de Borsse / huizing met poort, plaats, borneput, grond / Willem Bornwater (Z) / Jacop van Berchem (N) / achteraan grenzend aan den Vliegenden Hert / Jan van Looveren / Frans en Cecillie van Loenhout fii. Henrick / nog belast aan de Infermerien op Clapdorp, een provene tOnser Vrouwen, de aelmoeseniers en Magriet van Looveren (Inventarisnr SR#162)
23/8/1522verkoop / Antwerpen / Hoefstraetken / beneden de Borsse / huis met grond / de poort van de grote huizing van Jan van Looveren (Z) / het klein huis van Jan van Looveren (N) / de plaats van de grote huizing / Jacop van Berchem x Barbara van Loenhout / Jan en Magriet Bruggen fii. Jan / huis is medepand voor renten aan de Infermerie op Clapdorp en een provene tOnser Vrouwen (Inventarisnr SR#162)
27/8/1522rente / Antwerpen / Perdemerct / achteraan grenzend aan een raamveld / huis met stal, gang, hof, toog, grond / eertijds Vosken, nu Tennen Pot / erf van het godshuys van St. anne / Wouter de Lathouwer / Huybrecht van Loenhout alias de Laet x Margriet van Mierde / Jan van Abroeck fs. Jacop, cleermakere / nog belast aan het godshuys van St. Michiels, de infermerie op Clapdorp, de Blauwen Brueders, >>> vervolg zie: f° 018 R-01_02 (Inventarisnr SR#161)
30/8/1522rente / Loenhout / land / Thesschot / Wouter vanden Broecke (N en W) / de kinderen van Jan Cleys Peters (O) / de wwe. van Jan van Bavele (Z) / Magriet Boots fa. Jan, wwe. van Henric de Coninck / Wouter de Coninck en Henrick Bode als voogden van Peter, Adriaen, Lijsbet, Marie en Magriet de Coninck, haar kinderen / Wouter Snels fs. Peter / nog belast aan den Heyligen Gheest te Loenhout (Inventarisnr SR#162)
30/8/1522rente / Loenhout / ter beke / land / Bogaerts Hoff / de wwe. de Coninck aan 3 zijden / de kinderen van Jan Cleys Peters / Magriet Boots fa. Jan, wwe. van Henric de Coninck / Wouter de Coninck en Henrick Bode als voogden van Peter, Adriaen, Lijsbet, Marie en Magriet de Coninck, haar kinderen / Wouter Snels fs. Peter / nog belast aan Anthonis Stuerijns (Inventarisnr SR#162)
1/10/1522kwijting / Aert Stevens fs. Peter, schoemakere / Lauwereys Aert Faes als testamenteur van Alijt van Loenhout, tante van Aert Stevens / (Inventarisnr SR#161)
15/10/1522rente / Antwerpen / Hoefstrate / beneden de borsse / huizing met poort, plaats, borneput, grond / Willem Bornwaters / Jacob van Berchem / achteraan grenzend aan het Vliegende Hert / Cecillie van Loenhout x Karel van Muers / Jan vander Goes fs. Henrick / rente door Jan van Looveren, diener vanden Corter Roeyen, op 139-08-1521 verkocht aan Cecillie en Frans van Loenhout (Inventarisnr SR#161)
17/10/1522rente / Loenhout / opte Nedervenne / stede met huis, hof, land, grond / Peter Lodewijcx (Z) / de Ackerstrate (N) / Jan vander Cammen fs. Willem, creemere van sijden lakenen, x Cristofforijne vander Heyndonck fa. Staes / Jacop Groenenborch, coopman / rente door Jan Pauwels Gheens Janssone op 08-03-1491 verkocht aan Peter van Campdonck (Inventarisnr SR#162)
25/10/1522rente / Loenhout / stede met huis, hof, grond / de warande (O) / Gielis Jans (W) / Lijsbet Kerstiaens (N) / Jan Gielis Jans Willemssone / Katlijne van Berchem fa. nat. ridder Costen van Berchem / nog belast aan den prochiaen te Loenhout (Inventarisnr SR#162)
6/11/1522kwijting / Cornelis Mertens, Jan van Loenhout en Henrick de Beere als voogden van Jacob en Margriet fii. Peter Aert Stevens, smit / Lauwereys Aert Faes als testamenteur van Alijt van Loenhout / (Inventarisnr SR#161)
12/11/1522rente / Antwerpen / Hoefstraetken / beneden de Borsse / huizing met poort, plaats, borneput, grond / Rijn / eertijds Henrick van Loenhout, nu Willem Bornwaters (Z) / Jacop van Berchem (N) / achteraan grenzend aan het Vliegenden Hert / Jan van Looveren, dieneere vander corter roeden / Jacop van Berchem / nog belast aan de Infermeryen op Clapdorp, een provene tOnser Vrouwen, de aelmoeseniers, Magriet van Looveren en Cecillie van Loenhout (Inventarisnr SR#162)
19/11/1522rente / Antwerpen / bij tclooster vanden Minrebruederen / huizing / Jan de Bruyne, juwelier als voogd van de kinderen van Jan Retaldre x Lijsbet Nieman / Gilbert van Scoonbeke als rentmeester van Robbrecht van Arenborch, heere van Loenhout / ook vermeld: Coenraet Nieman (Inventarisnr SR#161)
13/12/1522rente / Loenhout / erf / de Cleyn Steede / Gielis vanden Wijngaerde (W) / het brugsken van Henrick Jan Meeus (N) / Jacop Coels (O) / de gemeyn acker (Z) / Jan van Linth fs. Zegher, x Katline van Arenberge fa. nat. Robbrecht / Rutgheert van Doren fs. Rutgheert / nog belast aan den Heyligeest te Loenhout (Inventarisnr SR#161)
13/12/1522rente / Loenhout / beemd / het Kerckblock / Jan van Linth (Z) / de prochiaen (W) / Jan Peter Boots (N) / Jan Braens (O) / Jan van Linth fs. Zegher, x Katline van Arenberge fa. nat. Robbrecht / Rutgheert van Doren fs. Rutgheert / nog belast aan de kinderen van Anthonis Diels Symoens en den Heyligeest te Loenhout (Inventarisnr SR#161)
13/12/1522rente / Loenhout / ter Beke int Acker / land / Jan Clays (W) / Heylwich Bode fa. Cornelis (N en Z) / Lenaert Bode (O) / Lenaert Bode fs. Cornelis / Rutgheert van Doren fs. Rutgheert / (Inventarisnr SR#161)
13/12/1522rente / Loenhout / beemd / den Straelbeempt / het Hoochbosch (W) / het Heyken (Z) / de kinderen van Gielis Haest (N) / Willem vander Munten (O) / Lenaert Bode fs. Cornelis / Rutgheert van Doren fs. Rutgheert / nog belast aan de kinderen van Willem vander Wilt en een capelrie te Wesele (Inventarisnr SR#161)
13/12/1522borgstelling / Loenhout / 2 woonsteden naast elkaar die eertijds 3 steden waren met hof, land, grond / des heeren warande / Jan van Linth fs. Zegher, x Katline van Arenberge fa. nat. Robbrecht / Rutgheert van Doren fs. Rutgheert / (Inventarisnr SR#161)
13/12/1522rente / Loenhout / bij de wyntmoelen / akker / mr. Peter Vorspoel (O) / erf van der capelrien van Onser Vrouwen (W) / Cornelis Hoevelmans x Lijsbeth en Henric Goessem (N) / Jan van Linth fs. Zegher, x Katline van Arenberge fa. nat. Robbrecht / Rutgheert van Doren fs. Rutgheert / nog belast aan Mathijs Theeus, cuypere en eenen man te Zundert (Inventarisnr SR#161)
12/2/1523rente / Loenhout / opt Nedervenne / stede met huis, hof, land, grond / Cornelis vanden Bogaerde (N) / sheerenstrate (O) / de gemeyn beemde (W) / Merck de Beere (Z) / Jan Lodewijcx fs. Jan / Jan van Zeverdonck, priester / nog belast aan de wwe. van Jan Dignens (Inventarisnr SR#164)
12/2/1523rente / Loenhout / inde Nedervensche ackere / land / Jan vanden Wijngaert (N, Z en O) / Jan Lodewijcx fs. Jan / Jan van Zeverdonck, priester / nog belast aan diverse personen (Inventarisnr SR#164)
19/2/1523rente / Loenhout / opten Hesselinc / hofstede met huis, hof, land, grond / Magriet van Aken (N) / de Hollantsche strate (Z) / de Hasselinc (W) / Wouter de Bye (O) / Lijsbeth Bolckmans fa. Gheerd / Jan Nijs Cleys, te Brechte / rente door Jan vanden Vekene fs. Henrick op 20-07-1499 verkocht aan Lijsbeth bolckmans (Inventarisnr SR#163)
26/2/1523machtiging / Loenhout / opte Hasselinck / hofstede met huis, grond / Lijsbeth Bolckmans fa. Gheert / Henrick Loycx te Loenhout / Jan Nijs Cleys / machtiging om de hofstede te verkopen (Inventarisnr SR#163)
18/3/1523rente / Loenhout / inden Sneppelackere / land / den Dorenackere / den kerckpat (Z) / Michiel van Elsackere (N) / Hector Neve fs. Hector, x Lijsbeth Vorspoels / Jan en Cornelis van Houte als testamenteurs van Peter de Jonge, viscoopere, ten behoeve van Katline sJongen fa. Peter, x Sebastiaen van Houte, te Outserweele / nog belast aan Godevaert van Brechte, de wwe. van Berthelmeeus Hoevelmans en Peter Cornelis Loycx (Inventarisnr SR#164)
13/4/1523kwijting / Antwerpen / bij de Minderbrueders / huizing / Jan en Michiel vander Hage, Jan Bellens en Claes Ogiers / Gillebert van Schoonbeke in naam van Robbrecht van Arendonck, heere van Loenhout / betreft een achterstallige rente van wijlen Coenraet Numan op het huis (Inventarisnr SR#164)
1/6/1523kwijting / Cecillia van Loenhout fa. Henrick, x Kaerle Sporckmans alias van Muers / Jan van Looveren, dieneere vander Corter Roeden, Peter Rubbens, Jacop van Berchem en Willem Bornwater, haar voogden (Inventarisnr SR#163)
6/6/1523verkoop / Antwerpen / Hofstraetken / beneden de Borsse / huis met plaats, achterhuis, poorthuis, grond / de Borsse / de poort, gang en plaats van de huizing van Jan van Looveren / Franchoys van Loenhout, Barbele van Loenhout x Jacop van Berchem, Cecillie van Loenhout x Karel Sporcmans alias van Muers / Willem Borwatere fs. Jacop, x Magdaleene van Loenhout / >>> vervolg zie: f° 064 V-01_b (Inventarisnr SR#164)
6/6/1523verkoop / Antwerpen / Perdemerct / bij de Slijcpoorte / 2 woonhuizen met schuur, hof, duiventil, grond / Peter vanden Venne / Jan van Beeringhen / achteraan grenzend aan de stadtveste / Franchoys van Loenhout, Barbele van Loenhout x Jacop van Berchem, Cecillie van Loenhout x Karel Sporcmans alias van Muers / Willem Borwatere fs. Jacop, x Magdaleene van Loenhout / >>> vervolg zie: f° 064 V-02_b (Inventarisnr SR#164)
6/6/1523vervolg van: f° 064 V-02_a >>> huizen door Henrick van Loenhout, hun vader, op 27-07-1502 gekocht van Jan van Bruessele / nog belast aan jouffr. van Sompeken en de erfg. van Aert Maes (Inventarisnr SR#164)
6/6/1523rente / Antwerpen / Hofstraetken / beneden de Borsse / huis met plaats, achterhuis, poorthuis, grond / de Borsse / de poort, gang en plaats van de huizing van Jan van Looveren / Willem Borwatere / Michiel van Loenhout, zijn oom / nog belast aan de kercke en Heyligeest tOnser Vrouwen en Jaspar Bruynzeels (Inventarisnr SR#164)
6/6/1523vervolg van: f° 064 V-01_a >>> huis door Henrick van Loenhout, hun vader, op 22-12-1515 gekocht van Jacop vander Heyden als rentmeester van Antwerpen / nog belast aan de kercke en Heyligeest tOnser Vrouwen en Jaspar Bruynzeels (Inventarisnr SR#164)
4/7/1523rente / Brechte (Brecht) / opten Hencxbroeck / land en heide / Stoppelblock / Jan Gheerts / Jan, des costers van Brechte / Cornelis Lauwers fs. Remeys / Andries Jan Woyts x Lijsbet Meeus fa. Henrick, Loenhout / rente door Gheert vander Caert op 02-03-1491 verkocht aan Remeys Lauwers (Inventarisnr SR#163)
9/7/1523rente / Antwerpen / St. Katlinen veste / 2 huizingen met grond / Vischputten / achteraan uitkomende op de roye / Cecillie van Loenhout fa. Henrick, x Karel Sporcmans alias van Muers / de voogden van Jacop Elouts fs. (Weyn x Marie van Postele) / rente door Jan van Looveren, haar grootvader, op 20-10-1519 gekocht van Jacop vander Heyden, rentmeester van de stad (Inventarisnr SR#164)
17/7/1523rente / diverse goeden / Peter Arnouts van Ostayen en Michiel van Elsackere als kerckmeesters vander kercken van Loenhout / Frans Tant x Katline Dibbouts / betreft een rente op alle eigendommen van de kerk (Inventarisnr SR#164)
23/7/1523vervolg van: f° 084 V-02_01 >>> nog belast aan der Infermeryen op Clapdorp, een provene tOnser Vrouwen, de aelmoesseniers, Magriet van Looveren en Cecillien van Loenhout (Inventarisnr SR#163)
30/7/1523rente / Doerne (Deurne) / goet Ter Heyden / Cornelis van Middeldonck, teenghietere, x Barbele van Loenhout fa. Gielis (Inventarisnr SR#163)
30/7/1523schenking / Antwerpen / Kijpdorp / 1 woning / Ketel (O) / Cornelis van Middeldonck, teenghietere / Barbele van Loenhout fa. Gielis / betreft de onderlinge schenking van hun huis (Inventarisnr SR#163)
30/7/1523rente / Antwerpen / Kijpdorp / 1 woning van 2 van een love met plaats, grond / Ketel / Aerd van Eertwegen / Aren / Cornelis van Middeldonck, teenghietere, x Barbele van Loenhout fa. Gielis / Jacop van Middeldonck, teenghietere, hun zoon / nog belast aan Jan vanden Putte, creemere, en Aerd van Eertwegen (Inventarisnr SR#163)
26/8/1523rente / Antwerpen / Clapdorp / huis met plaats, grond / St. Anthonis / Jan vander Goes / de roye / Jaspar vanden Vekene, hoeymakere / Magriet Jans dochter, wwe. van Macharis Jacopssoens / nog belast aan Gheerd van Loenhout, Jacop van Campenhout, Aerd Helleman, een man te wilmarsdonck, Pauwels Diericx, de Predickeeren en den godshuys van St. Salvateurs (Inventarisnr SR#163)
12/9/1523rente / Loenhout / te Sneppele / zaailand / erf van het godshuys van St. Michiels (O, Z en N)) / Jan van Lare fs. (Jan x Marie Goessems) / Jan Nout Luycx fs. Jan, te Theemsicke / Goessem Lemmens / nog belast aan Mathijs de cuypere en den heere van Loenhout (Inventarisnr SR#163)
12/9/1523borgstelling / Loenhout / opte Blaect / beemd / Katline Huybs (O) / Jehanne Luycx (W) / Mathijs de Smit (N) / Jan van Lare fs. (Jan x Marie Goessems) / Jan Nout Luycx fs. Jan, te Theemsicke / Goessem Lemmens (Inventarisnr SR#163)
12/9/1523rente / Loenhout / te Sneppele / stede met huis, hof, land, grond / erf van het godshuys van St. Michiels (O en Z) / Anthonis Brootmans (W) / het Heylaer (N) / Jan van Lare fs. (Jan x Marie Goessems) / Jan Nout Luycx fs. Jan, te Theemsicke / Goessem Lemmens / nog belast aan Henrick Leest, priester, Peter van Onstaden en Michiel Derkinderen (Inventarisnr SR#163)
18/9/1523rente / Loenhout / heide / den Brant / Gommaer Ysendonck (Z) / Aert Derweduwen (N) / Vleeminckstrate (O) / Cornelis Wils fs. Gheert / Jan Laets / nog belast aanden H.Gheest te Loenhout (Inventarisnr SR#163)
18/9/1523rente / Loenhout / opte Hooghe Ackere / land / Nyeu Block / de Boutemstrate (N) / Jan Boots (Z) / Cornelis Wils fs. Gheert / Jan Laets (Inventarisnr SR#163)
31/10/1523rente / Loenhout / land / het Nyeuwblock / Adriaen Peters sBoden (Z) / Cornelie van Aerde (N, O en W) / Cornelie van Aerde wwe. van Lenaert sBoden / Jan Bellens, lakenbereydere / nog belast aan Robbrecht van Arendonck, heere van Loenhout (Inventarisnr SR#164)
20/11/1523rente / Loenhout / diverse goeden / Jan Vrient, Claus Bordinck en Jan van Achterhout als voogden van Henrick van Bruessele / Cornelis Ghijsbrechts x Clara van Bruessele / eigenaar van de goeden is Peter Jan Mertens (Inventarisnr SR#164)
20/11/1523rente / Loenhout / diverse goeden / Jan Vrient, Claus Bordinck en Jan van Achterhout als voogden van Henrick van Bruessele / Cornelis Ghijsbrechts x Clara van Bruessele / eigenaar van de goeden is Wouter Broecxkens (Inventarisnr SR#164)
23/11/1523machtiging / Diego de Haro, coopman / Frans Marcelis te Loenhout (Inventarisnr SR#163)
27/11/1523rente / Antwerpen / Perdemerct / bij de Slijcpoorte / 2 woonhuizen met schuur, hof, duiventil, grond / Peter vanden Venne / Jan van Beeringhen / achteraan grenzend aan de stadtveste / Willem Borwatere / Franchoys van Loenhout, zijn zwager / nog belast aan jouffr. van Sompeken en de erfg. van Aert Maes (Inventarisnr SR#164)
11/12/1523rente / Loenhout / ter Beke / eeusel [= weide] / Henrick Lodewijcx (Z) / Jan Dignen (N en O) / Henrick Lodewijcx fs. Jan / Jan Luycx fs. Nout, te Themsicke in Vlaenderen / nog belast aanden heere van Loenhout (Inventarisnr SR#163)
11/12/1523rente / Loenhout / ter Eycke bij de watermoelen / beemd / Jan Huevelmans (N) / Henrick Bode (Z) / Wouter Snels (W) / het laer (O) / Henrick Lodewijcx fs. Jan / Jan Luycx fs. Nout, te Themsicke in Vlaenderen / nog belast aanden heere van Loenhout (Inventarisnr SR#163)
1/1/1524rente / Loenhout / opte Donck / stede met huis, hof, land, grond / Henric Goessems (N) / Cornelis Noyt Luycx (Z) / Jan Nout Luycx (O) / Cornelis van Staeyen fs. Cornelis / Marien Henrick Loys Rombouts (Inventarisnr SR#165)
7/1/1524rente / Loenhout / opte Blaect / beemd / beemde van dn heere van Loenhout (W) / Magriet Goessems (O) / Jan vanden Wijngaerde (Z) / Wouter opten Hoock (N) / Cornelis van Staeyen fs. Cornelis / Marien Henrick Loys Rombouts / nog belast aan den heere van Loenhout, Lenaert Smit, Goessem Lemmens, Jan Lichtgeladen, den H.Gheest en den prochiaen van Loenhout en Andries Goessem Nijs (Inventarisnr SR#165)
7/1/1524rente / Loenhout / opte Donck / land / Henric Goessems (N) / Wouter Huybs van Boven (Z) / sheerenstrate (O) / Cornelis Bode (W) / Cornelis van Staeyen fs. Cornelis / Marien Henrick Loys Rombouts / nog belast aan den heere van Loenhout, Lenaert Smit, Goessem Lemmens, Jan Lichtgeladen, den H.Gheest en den prochiaen van Loenhout en Andries Goessem Nijs (Inventarisnr SR#165)
7/1/1524rente / Loenhout / opte Donck / groesland / Peter Vorsselmans (N) / Jan Diericx (Z) / sheerenstrate (O) / Cornelis van Staeyen fs. Cornelis / Marien Henrick Loys Rombouts / nog belast aan den heere van Loenhout, Lenaert Smit, Goessem Lemmens, Jan Lichtgeladen, den H.Gheest en den prochiaen van Loenhout en Andries Goessem Nijs (Inventarisnr SR#165)
24/1/1524rente / Antwerpen / Hoefstraetken / beneden de Borsse / huizing met plaats, borneput, poort, grond / Rijn / Willem Bornwater ter Borssen waert / Jacop van Berchem (N) / achter aan den Vliegenden Hert / Jan van Looveren, dieneere vander corter roeden / Jan vander Goes fs. Henrick / nog belast aan de Infermerien op Clapdorp, een provene tOnser Vrouwen, de aelmoeseniers, de erfg. van Margriet van Looveren, Cecillie van Loenhout en Merten lHermite (Inventarisnr SR#165)
18/3/1524rente / Loenhout / opt Hoochbosch / beemd / Lijsbeth Kerstiaens (O) / de beke (W) / het Huffeleeren Heyken (Z) / Cornelis Claus Heyns (N) / Peter Bode fs. Jan / Lijsbeth van Massenhoven fa. Willem, te Brechte (Inventarisnr SR#165)
21/3/1524kwijting / Frans van Loenhout fs. Henrick / Jan van Looveren, Peter Rubbens, Jacop van Berchem en Willem Bornewater, zijn voogden / betreft de nalatenschap van Henrick van Loenhout, zijn vader, en van Jan van Looveren, zijn grootvader / ook vermeld: Henrick Smit inden Draeck (Inventarisnr SR#165)
12/5/1524rente / Loenhout / diverse goeden / Jan Saeftincx fs. Paesschier / Katlijne fa. Willem, wwe. van Jan van Ossele, wassenkeersmakere / eigenaar van de goeden is Henrick Loyx (Inventarisnr SR#165)
14/5/1524rente / Loenhout / te Nedervenne / stede met huis, hof, land, grond / sheerenstrate (O) / Jan Luycx (Z en W) / Willem van Bergen (N) / Cornelis vanden Bogaerde fs. Denijs / Jan Luycx fs. Jan, te Themsicke in Vlaenderen / nog belast aan Michiel van Elsackere, Mathijs Huevelmans, mr. Jan de Costere en Robbrecht van Arenberghe (Inventarisnr SR#165)
19/5/1524rente / Loenhout / opte Donck / land / Jan Nuyt Luycx (N en Z) / Jan vanden Wijngaerde (O) / Jan Boden (W) / Henrick Goessens fs. Henrick / Lenaert Meeus fs. Jan, x Barbele Jan Aert Diericx dochter, te Brechte (Inventarisnr SR#165)
20/5/1524rente / Antwerpen / Kijpdorp / 1 woning van een love met plaats, grond / Ketel / de andere woning van de love van Aert van Antwerpen / Aren / Jacop van Middeldonck fs. Cornelis, tenghietere, x Anna sHertogen fa. Willem / Jan du Bermon, barbier / rente door Jan du Bemon op 30-07-1523 verkocht aan Cornelis van Middeldonck x Barbele van Loenhout (Inventarisnr SR#165)
25/5/1524rente / Loenhout / diverse goeden / Katlijne Willem dochter, wwe. van Jan van Ossele, wassenkeersmakere / Henrick van Schijndel, coopman (Inventarisnr SR#165)
1/7/1524rente / Loenhout / in tHoochbosch / beemd / Cornelis Claus (N) / Lijsbet Kerstiaens (Z) / het Huffeleerenheyken / Peter Bode fs. Jan / Gielis Luycx fs. Lenaert, te Brechte (Inventarisnr SR#165)
24/10/1524rente / Loenhout / beemd / Larien Beemdt / sheeren stroom / de beke / Molenbosch / den Winckel / Willem van Lyere, amptman, in naam van de crediteuren van Thomas van Houte / Silvester van Hoddick in naam van Jan van Houte de oude / gebruikers van de beemd zijn Jan Loeye en Merck Jan Mercxzone / ook vermeld: Henrick Joerdaens, outcleercoopere (Inventarisnr SR#165)