Externe archieven

Externe archieven

Rijksarchief Antwerpen

Wuustwezel, Oud Gerechtelijk Archief Wuustwezel, SR14 f° 47 r°, 15.01.1615

| EA-0048 |

Elisabeth Merten Geeryt Braens x Bernaert Raets, vorster alhier, nemen een rente van 3 gld 2 st. 2 oord van de Heilige Geesttafel, verbonden aan hun stede op d'Onderzeel. In de marge: de 50 gld kapitaal zijn door Huybrecht Heyndricx afgelost 1629 ? ondertekend J. Buyens

Personen:

Wuustwezel, Oud Gerechtelijk Archief Wuustwezel, SR33 f° 34 v°, 08.08.1672

| EA-0046 |

Cornelia Laureijs vander Buijten dochter x + Roelandt vanden Langenberge xx Jan Anthoni vanden Heuvel, Andries vanden Langenberge momber en Geert vander Buijten toeziener van Laureijs en Willem, minderj. kinderen van vs Roelandt vanden Langenberge, akkoord alimentatie en onderhoud vs weeskinderen. Nog overeengekomen dat als de vs kinderen genegen zijn het ambacht van "klonen-maken" te leren, zoals vs Jan Anthonissen dit hanteert, zij dit ook mogen leren.

Personen:

Wuustwezel, Oud Gerechtelijk Archief Wuustwezel, SR70 f° 38 v°, 27.10.1779

| EA-0001 |

Michiel Laur. Aernouts x Elisabeth Jan van de Mirop, wonend omtrent het Akkerveken, verkochten uit de hand voor 2.600 gld, aan Peeter Francken, jonkman, bejaarde zoon van Jacob Dilis Francken, hun woonhuis 149 1/2 R te Westdorne bij de Blekenstraat, 1/4 van "het Groot Stuck" 323 1/4 R, "het Veertel Saet" 112 2/3 R enz., de rente van 1.000 gld t.b.v. Lenaert van Aerdt is gerembourseerd. De verkopers mogen in de stede blijven wonen en huren de hofstede, de huur tot half maart 1780 blijft voor de verkopers "cum suis", erfgenamen van Jan van de Mirop x Maria Prs. van de Keijbus, hun ouders.

Personen:

Wuustwezel, Oud Gerechtelijk Archief Wuustwezel, SR71 f°171 r°, 10.11.1783

| EA-0047 |

Mattheus Peeter Aernouts toont een testament, gepass. voor nots Ludovicus Josephus Sonnius, Essen op 28.1.1783: Anna Augustijns, Roosendaal, beslist dat er na haar dood 50 missen van 10 st. moeten gecelebreerd worden door de pastoor der Roomse gemeente te Roosendaal, als zij daar bij haar dood nog zou wonen, zij legateert aan haar zuster Catharina Augustijns x Mattheus Aernouts, of hun descendenten, haar hoeve met de gronden daaraan 22 G, nu in gebruik door haar vs zuster, op conditie dat zij jaarlijks 25 gld betaalt aan Michiel van Elsacker, zoon van haar zuster Elisabeth Augustijns, zijn leven lang, en aan hem, na haar dood, de achterstallige huur voor de hoeve te betalen, aan haar andere zuster Helene Augustijns, moet Catharina Augustijns 200 gld betalen, alsook 200 gld aan Joanna en Adriaen van Elsacker, de andere kinderen van Elisabeth Augustijns x Adriaen van Elsacker. De goederen van het sterfhuis moeten verdeeld worden tussen de 2 zusters en de kinderen van de overleden zuster ieder voor 1/3.

Personen:

Stadsarchief Amsterdam

Amsterdam, Archief 5014, inv nr 7, p.22vo, 1538

| EA-0007 |

Bekijk origineel. (Laatst gecontroleerd op 31/10/2017)

Woyts, Pouwels Jansz, ex Loenhout ingeschreven als poorter van Amsterdam

Personen:

Stadsarchief Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1980, 11.07.1410

| EA-0011 |

Jan Feijs ex Loenhout ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1980, 13.01.1413

| EA-0012 |

Jan de Wilde ex Loenhout ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1980, 18.03.1407

| EA-0002 |

Jan van den Venne ex Loenhout ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1980, 25.10.1392

| EA-0009 |

Jan Yden ex Loenhout ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1980, 30.08.1398

| EA-0010 |

Jan Peter Heijlens ex Loenhout ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1981, 01.05.1416

| EA-0019 |

Jan Jans vanden Boegaerde ex Loenhout ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1981, 09.09.1418

| EA-0020 |

Matheeus vanden Score, schoenmakersgezel ex Loenhout, ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1981, 12.03.1434

| EA-0032 |

Claus Jan Meesters Geerts, handschoenmaker, ex Loenhout ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1981, 12.05.1430

| EA-0026 |

Peter Nout Petersoens sone ex Loenhout ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1981, 12.05.1430

| EA-0027 |

Wouter Jan Loryen sone ex Loenhout ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1981, 13.01.1416

| EA-0018 |

Peter Nouts ex Loenhout ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1981, 13.01.1416

| EA-0017 |

Goesem de Coc Gielijs zone ex Loenhout ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1981, 13.10.1430

| EA-0029 |

Philips Borse Janssone ex Loenhout ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1981, 13.10.1430

| EA-0028 |

Wouter Stevens ex Loenhout ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1981, 15.03.1415

| EA-0016 |

Willem Alaerts van Nederwenne ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1981, 15.12.1430

| EA-0030 |

Jan Symoens Doude ex Loenhout ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1981, 17.02.1430

| EA-0024 |

Vranck Peter Vranx zone ex Loenhout ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1981, 17.02.1430

| EA-0025 |

Peter Clinkaert ex Loenhout ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1981, 21.01.1424

| EA-0022 |

Agneese Jordens ex Loenhout ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1981, 24.10.1426

| EA-0023 |

Peter Lodewijx ex Loenhout ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1981, 24.12.1434

| EA-0033 |

Peter Huybrechts sone ex Loenhout ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1981, 26.10.1414

| EA-0013 |

Peter Boudenszone ex Loenhout ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1981, 26.10.1414

| EA-0014 |

Peter Hubenzone ex Loenhout in geschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1981, 27.11.1433

| EA-0031 |

Jan vanden Laere ex Loenhout ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1981, 28.02.1421

| EA-0021 |

Lijsbeth Robbrechts ex Loenhout ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Poortersboeken, Inventaris nr : V # 1981, 28.12.1414

| EA-0015 |

Marten Jan Heilens ex Loenhout ingeschreven als poorter van Antwerpen

Antwerpen, Schepenregister A'pen 254, f° 13 v°, 21.06.1555

| EA-0039 |

Peeter Cornelis Wouter Geris (?), Loenhout, verkoopt aan Marien Jan Cleijs een erfrente van 1 Gld op een stede groot 7 G te Loenhout bij Papandonck

Personen:

Antwerpen, Schepenregister A'pen 254, f° 182 v°, 19.09.1555

| EA-0040 |

Quirijn Jacobs Janssone, Loenhout x Anna Henricx Knoddens

alleen vermelding van de namen, geen inhoud beschikbaar

Personen:

Stadsarchief Breda

Breda, A. Dyrven, allerhande acten, 1613-1616, inv nr 0024, blad 032kr, 12.07.1614

| EA-0003 |

Bekijk origineel. (Laatst gecontroleerd op 31/10/2017)

Anna van Brecht,wwe Henrick Tseraets, met voogd Henrick Montens, machtigt Cornelis Antonis Ghorissen, vorster, wnd Loenhout, om in Loenhout alles af te handelen i.v.m. innen van erfpacht. Verder vermeld Geerijt Luijckx, stadhouder, wnd Loenhout, en N.N. van den Wijngaerde, wnd Loenhout

Personen:

Breda, N. van den Corput, allerhande akten (Protocollen), 1558-1562bis r, 20.12.1558

| EA-0041 |

Bekijk origineel. (Laatst gecontroleerd op 2/11/2017)

volmachtverlener Adriaen Claes van Aken wonende te Loenhout
Diversen: Erfgenaam van Cornelis Peter Mathijs Dijrven
volmachtverlener Henrick Dijrcx van den Broeck wonende te Klein Zundert
Diversen: Erfgenaam van Cornelis Peter Mathijs Dijrven
volmachtverlener Jan Cornelis Anthonis van den Broeck wonende te Loenhout
Diversen: Erfgenaam van Cornelis Peter Mathijs Dijrven
volmachtverlener Thomas Jan Adriaen Dijrcx wonende te Breda
Diversen: Erfgenaam van Cornelis Peter Mathijs Dijrven
volmachtverlener Thomas Adriaen Dijrcx wonende te Loenhout
Diversen: Erfgenaam van Cornelis Peter Mathijs Dijrven
erflater Cornelis Peter Mathijs Dijrven
volmachtverlener Anthonis Merten Goderts wonende te Zundert
Diversen: Erfgenaam van Cornelis Peter Mathijs Dijrven
volmachtverlener Marck Peter Henrick Jacops wonende te Loenhout
Diversen: Erfgenaam van Cornelis Peter Mathijs Dijrven
volmachtverlener Jan van Oistaeijen wonende te Loenhout
Diversen: Erfgenaam van Cornelis Peter Mathijs Dijrven
volmachtverlener Jan Cornelis Jan Peters wonende te Rijsbergen
Diversen: Erfgenaam van Cornelis Peter Mathijs Dijrven
volmachtverlener Naes Cornelis Rooijen wonende te Rijsbergen
Diversen: Erfgenaam van Cornelis Peter Mathijs Dijrven

Personen:

Breda, Notaris L. Rietraet, Protocol, 1616-1624, 196v, 14.06.1624

| EA-0043 |

Bekijk origineel. (Laatst gecontroleerd op 2/11/2017)

getuige Jan Bartholomeus Lambrechts
Geregistreerde: Geeraert Lemps (meester) wonende te Loenhout
getuige Dionijs Cornelis Martenssen (meester)
gemachtigde Jenneken van Nijeuwenroeijen
volmachtverlener Andries de Soete (hoefsmid)
Diversen: Andries de Soete machtigt zijn vrouw Jenneken van Nijeuwenroeijen om in Loenhout bij Geeraert Lemps (?) alles af te handelen inzake de koop of huur van een stuk grond

Een genaamde Lemps is ons onbekend, wel was in bedoelde periode Geeraert Luijcx, °ca 1560, schoolmeester; na het inzien van de akte menen wij ook dat het om deze persoon gaat

Personen:

Breda, Vestbrieven 1509, 041v, 22.11.1509

| EA-0044 |

Bekijk origineel. (Laatst gecontroleerd op 2/11/2017)

Over de windmolen van Loenhout Partij 1.1 bekent A. gepacht te hebben van 2.1 om B., 6 jaren geduerende vanaf Sint Jansavont in midsomer 1508 tot 1514. En 1.2, vader van 1.1, en 1.3 sijn pariter et in solidem borgen.
Dyrck Willem Dyericxz
Diversen: Partij 1.1
Willem Dyrcxz
Diversen: Partij 1.2
Jan Hagaert
Diversen: Partij 1.3
Henric Lodewijcx
Diversen: Partij 2.1
Robbrecht van Arenberch
Diversen: Partij 2.2

In ons bestand komt ene Dierck Willem Diericx, geb ca 1470 voor, vermoedelijk betreft het hier dan ook deze persoon, hij is dan vermoedelijk molenaar in Loenhout geweest

Personen:

Breda, Vestbrieven 1516-1517, 231r, 231v, 01.07.1516

| EA-0045 |

Bekijk origineel. (Laatst gecontroleerd op 2/11/2017)

Denijs, Cornelis en Matheeus gebruederen wittige sonen van wijlen 1.1 voir hen selven en oic namens hun brueder 1.2, alsoo zij A. vercoft hebben aen 2.1, woonende tot Loenhout, geloven 2.1 te waren van alle commer, calaengie en aentael.
Geregistreerde: Peter Nijs
Diversen: Partij 1.1
Geregistreerde: Bernaert Peter Nijssone
Diversen: Partij 1.2
Geregistreerde: Pauwels Willem Dyrcxsone
Diversen: Partij 2.1
Geregistreerde: Jan Joossen
Diversen: Partij 2.2

in ons bestand is gekend zekere Pauwels Willem Diericx, geb ca 1480 (Hij is trouwens de broer van Dierck, vermeld in EA-0044)

Personen:

Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1531, 039r, 039v, 02.01.1527

| EA-0042 |

Bekijk origineel. (Laatst gecontroleerd op 2/11/2017)

Partij 1.1 voor hem selven en voir sijne kindr, voor so verre die gerecht zijn. 1.2 woonende tot Loenhout, als man en vgd van zijn huysfrou 1.3, en oic voor zijne kindr soe verre het hen aengaet. Tot partij 1 behoren ook: Marie Cornelis Peter Coomansdr met Mathijs van den Boghaert, heuren man en vgd, woonende tot Loenhout, Peter Corneliszone van den Brande dair moeder af was wijlen Jehenne Peter Coomansdr voir hem selven en oic in name van zijn brueders en zusters. Partij 1 alle als erffg van wijlen Henricke Aert Peter Coomansdr, wittige huysfrou van Cornelis Jan Stevensz, van heurs vaders zijde, vervangende voort alle de ghene die van der selver Henricke vaders zijde in heure goeden gerecht mochten zijn. Verder nog: Gielis Peterszone van der Venne voir hem selven en oic namens zijn kindr als erffg van der voirs Henricke van heurs moeders zijde, en met hem Jan Gheryt Lijbensone als oic actie pretenderende tot een deel van de voirs Henricken achtergelaten goeden van heurs moeders zijde. De vercooperen geloofden de vercofte erfpacht te vrijen en te waren, die van vaders zijde voor d'een helft en die van moeders zijde voor d'ander helft. Voort is verschenen Jan Stevens, woonende ter Teteringen die bekende dat hij borg staat voor de helft van de erfpacht, zijnde die van vaders zijde. Data transfixa 1517/02/03.
Geregistreerde
Adriaen Peter Coomansz
Diversen: Partij 1.1
Geregistreerde
Michiel van den Boghaerden
Diversen: Partij 1.2
Geregistreerde
Anthonie Peter Coomans
Diversen: Partij 1.3
Geregistreerde
Roelof Willem Jooszone
Diversen: Partij 2.1

Stadsarchief Hoogstraten

Loenhout, OGA Hoogstraten, titel XXX, nr 307, 02.01.1552

| EA-0072 |

Bekijk origineel. (Laatst gecontroleerd op 30/11/2017)

Henrick Peeter Martens debet Marie en Dingna Meus Hovelmans 3 Kgld op hun erven in Herseling

Ook terug te vinden tijdschrift kempisch museum, pag.698, zie link

Personen:

Loenhout, OGA Hoogstraten, titel XXX, nr 307, 15.03.1463

| EA-0068 |

Bekijk origineel. (Laatst gecontroleerd op 30/11/2017)

Jan van den Bogaerde schuldig aan Heylwygen, Willem Smedts dr, x Heynrick Boden, sister rogge op goederen in de katerstraat

Ook terug te vinden tijdschrift kempisch museum, pag.698, zie link

Loenhout, OGA Hoogstraten, titel XXX, nr 307, 16.07.1470

| EA-0070 |

Bekijk origineel. (Laatst gecontroleerd op 30/11/2017)

Mathijs Willem Heerstraets x Lijsbetten Jans der Weuwen debet Agneese Denijs Bijen dr 17 L op stede in Vossingers

Ook terug te vinden tijdschrift kempisch museum, pag.698, zie link

Personen:

Loenhout, OGA Hoogstraten, titel XXX, nr 307, 17.07.1503

| EA-0071 |

Bekijk origineel. (Laatst gecontroleerd op 30/11/2017)

rente 17 L rogge (cfr EA-0070) door Lijsbeth Neijnricks van Tijchelt dr verkocht aan Lijsbert Cornelissen x Jan Hovelmans

Ook terug te vinden tijdschrift kempisch museum, pag.698, zie link

Verenigde Oostindische Compagnie

Rotterdam, Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 12230, folionummer: 1, 28.03.1681

| EA-0037 |

Bekijk origineel. (Laatst gecontroleerd op 1/11/2017)

Voornaam opvarende Pieter
Achternaam opvarende Cornelissen
Herkomst opvarende Loenhoudt
Datum indiensttreding 1681-03-28
Functie bij indiensttreding Soldaat
Uitleg over functie Militair
Uitgevaren met het schip Tidore
Waar uit dienst Onbekend
Reden uit dienst Niet ingevoerd
Informatie terugreis bij ING
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee

Rotterdam, Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 12870, folionummer: 141, 18.08.1760

| EA-0035 |

Bekijk origineel. (Laatst gecontroleerd op 1/11/2017)

Voornaam opvarende Jan
Achternaam opvarende Aartsen
Herkomst opvarende Loenhout
Datum indiensttreding 1757-03-08
Functie bij indiensttreding Soldaat
Uitleg over functie Militair
Uitgevaren met het schip Torenvliet
Datum uit dienst 1760-00-00
Waar uit dienst Liefde
Reden uit dienst Gerepatrieerd
Uitleg over reden einde dienstverband Teruggekeerd naar Nederland en afgemonsterd.
Schip terugreis LIEFDE
Kamer terugreis Amsterdam
Informatie terugreis bij ING
Datum terugreis vertrek 1760-02-01
Datum terugreis aankomst kaap 1760-04-09
Datum terugreis vertrek kaap 1760-04-27
Datum terugreis aankomst 1760-08-18
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee

Het betreft hier mogelijk Jan Goris Jan Aertsen, ged.Loenhout 04.02.1734, zoon van Goris Jan Aertsen en Cornelie Jan Adams, dewelke dan na zijn terugkeer zou gehuwd zijn met Adriana Jacob van den Boom

Personen:

Rotterdam, Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 12870, folionummer: 141, 19.04.1729

| EA-0034 |

Bekijk origineel. (Laatst gecontroleerd op 1/11/2017)

Voornaam opvarende James
Achternaam opvarende Reviere
Herkomst opvarende Loenhout
Datum indiensttreding 1728-05-20
Functie bij indiensttreding Oploper
Uitleg over functie helpers van de matrozen, Zeeuws voor hooploper
Uitgevaren met het schip Heinkenszand
Datum uit dienst 1729-04-19
Waar uit dienst Azie
Reden uit dienst Overleden
Informatie terugreis bij ING
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee

James staat normaal voor Jacob, De naam Rivieren komt voor in Zundert, als familienaam en als alias voor van Etten en van Gestel. Voorlopig kunnen we betrokken echter niet vereeenzelvigen

Rotterdam, Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 12926, folionummer: 262, 1734-1747

| EA-0004 |

Bekijk origineel. (Laatst gecontroleerd op 31/10/2017)

Jan Wouter Rennen
Herkomst opvarende Loenhout
Datum indiensttreding 1734-11-22
Functie bij indiensttreding Soldaat
Uitleg over functie Militair
Uitgevaren met het schip Zoetelingskerke
Datum uit dienst 1747-00-00
Waar uit dienst Fortuin
Reden uit dienst Gerepatrieerd
Uitleg over reden einde dienstverband Teruggekeerd naar Nederland en afgemonsterd.
Schip terugreis FORTUIN
Kamer terugreis Amsterdam
Informatie terugreis bij ING
Datum terugreis vertrek 1746-10-08
Datum terugreis aankomst kaap 1746-12-28
Datum terugreis vertrek kaap 1747-01-17
Datum terugreis aankomst 1747-06-17
Betrokken overleed in Rotterdam op 31.07.1747

Personen:

Rotterdam, Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 12998, folionummer: 384, 1742-1744

| EA-0005 |

Bekijk origineel. (Laatst gecontroleerd op 31/10/2017)

Pieter Renne
Herkomst opvarende Loenhend
Datum indiensttreding 1742-11-01
Functie bij indiensttreding Soldaat
Uitleg over functie Militair
Uitgevaren met het schip Schellag
Datum uit dienst 1744-11-10
Waar uit dienst Azie
Reden uit dienst Overleden

Mogelijk betreft het hier Peter Jan Rennen, ged. Loenhout 27.12.1718, maar we mogen ook niet uitsluiten dat het hier de broer van bovenvermelde Jan Wouter zou kunnen betreffen, nl. Peter Wouter Rennen, ged. Loenhout 26.01.1688. Hij zou dan al redelijk oud geweest zijn bij zijn in dienst treden, tenzij hij daarvoor ook al gevaren heeft zonder dat wij hier kennis van hebben

Personen:

Rotterdam, Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 6409, folionummer: 118, 26.02.1762

| EA-0036 |

Bekijk origineel. (Laatst gecontroleerd op 1/11/2017)

Voornaam opvarende Jan
Achternaam opvarende Aarts
Herkomst opvarende Loenhout
Datum indiensttreding 1761-01-27
Functie bij indiensttreding Bosschieter
Uitleg over functie ervaren matroos, ook belast met het afvuren van een kanon
Uitgevaren met het schip Jonge Lieve
Datum uit dienst 1762-00-00
Waar uit dienst Jonge Lieve
Reden uit dienst Gerepatrieerd
Uitleg over reden einde dienstverband Teruggekeerd naar Nederland en afgemonsterd.
Schip terugreis JONGE LIEVE
Kamer terugreis Amsterdam
Informatie terugreis bij ING
Datum terugreis vertrek 1762-01-07
Datum terugreis aankomst kaap 1762-04-05
Datum terugreis vertrek kaap 1762-04-24
Datum terugreis aankomst 1762-07-26
Opmerkingen terugreis Crew at the Cape: 12 1,
Schuldbrief Ja
Maandbrief Nee

Westbrabants archief

Bergen op Zoom, Notaris Wouter de Witte, Minuutakten van andere akten, 1633-1634, archiefnummer boz - 0050, Notariële archieven Bergen op Zoom, inventarisnummer 0066, blad 137-138, aktenummer 71, 08.08.1633

| EA-0067 |

Bekijk origineel. (Laatst gecontroleerd op 28/11/2017)

Akte ivm schulden die Dierck Reppels, molenaar in Bergen op Zoom, bij zijn overlijden heeft achtergelaten Geregistreerde: weduwe van Dierck Reppels
Geregistreerde: Jan van der Beke (bakker)
Geregistreerde: Basijn (rentmeester)
Geregistreerde: Matthijs Reijns (notaris), Steenbergen
Geregistreerde: Cornelis van Heusden, Bergen op Zoom
Geregistreerde: Danckaert Basijn (secretaris)
Geregistreerde: Cornelis Reijns (molenaar)

Personen:

Etten-Leur, Schepenbank Etten, inv nr 0205, weesrekeningen V, 16-19de eeuw, ongefolieerd, 1676

| EA-0069 |

Weesrekening voor Anthonis Ant Vermunt (°Etten 03.02.1663, die bijkbaar school liep in Loenhout en waarbij Geerit van der Buijten, schoolmeester in Loenhout, het schoolgeld betaalt en Hendrik Janssen de Krom, wnde Loenhout, voor de mondkosten, beide voor 4 maanden

Personen:

Halsteren, DTB Halsteren RK doopboek01760-1770 f°13, 01.07.1762

| EA-0066 |

Christiaense doorstreept en vervangen door Bastiaense

zie ons nieuwsbericht dd 16.11.2017 e,v,

Personen:

Zeeuws Archief

Zeeland, Toegangsnr 508, Rekenkamer van Zeeland, 'Rekenkamer C', (1573) 1597-1805), inventaris nrs 7743/7753/7763 (publ: P.F. Poortvliet: De bemanningen der schepen van de Admiraliteit van Zeeland), 18.04.1744

| EA-0038 |

Bekijk origineel. (Laatst gecontroleerd op 1/11/2017)

Adriaan Mauritz, ook Arij Moureijs
Herkomst: Loenhout
Functie: Matroos
Datum begin: 18.04.1744
Datum einde: 23.03.1746
Schip: ’s Lands schip Zierikzee
Datum begin: 07.03.1746
Datum einde: 02.10.1746
Schip: ’s Lands schip^Goes

Personen: