undele (1)

Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 76d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.Cijnsgoed 76d  Cijnsboek van alle cijnzen, 1622f° 76 de weduwe en kinderen Peeter van Aecken Daarna: de weeskinderen Joos Peeter van Aken bij versterf als deling Daarna: Anthonis Peetes van Aken bij koop van Joos van Aken erfgenamen de erfgenamen Catherine…

Continue reading...