stockt (11)

Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 128b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.Cijnsgoed 128b  Cijnsboek van alle cijnzen, 1622f° 128 Peeter van Aerde en Cornelis Adriaens van der Buijten Daarna: het deel van Peeter van Aerde zijn twee weeskinderen bij versterf Daarna: het deel van Cornelis Adriaen van Buijten nu Adriaen Huijbrecht Verheijen…

Continue reading...

Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 128d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.Cijnsgoed 128d  Cijnsboek van alle cijnzen, 1622f° 128 de erfgenamen Jan Huijbrechts Bode Marije Peeter Christiaens erfgenamen Daarna: Henric ...? Daarna: de erfgenamen Cornelia Christiaen Reijns de weduwe Corstiaen Reijns Daarna: Adriaen Henrick van Aerde Peeter van den Bogaerde

Continue reading...